...
Мінея Місячна,  Травень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Травень

← В 27-й день В 29-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 28-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Преподо́бнаго отца́ на́шего Ники́ты, епи́скопа Халкидо́нскаго

НА ВЕЧЕ́РНИ

Стихи́ры преподо́бнаго Ники́ты, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Авраа́ма страннолю́бное/ и Исаа́ка боголю́бное,/ Иа́кова нехи́тростное подража́в,/ терпе́ние изобрази́л еси́ И́ова Авситиди́йскаго,/ и кро́тость Дави́дову,/ и Моисе́ово незло́бие,/ пома́занием святы́м,/ я́коже Ааро́н дре́вле,/ пома́зан, святи́телю Богоно́се,/ чудотво́рче свяще́нне.

Мно́гое беззло́бие твое́/ зло́бу прогна́ де́монскую/ благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха,/ спострада́нием твои́м возвесели́в Бо́га,/ Его́же возжела́л еси́,/ моли́тв прилежа́нием просвети́ся дух твой./ Те́мже прия́л еси́ чуде́с благода́ть/ цели́ти неду́ги, Ники́то,/ благоче́стно притека́ющим к тебе́.

Сро́дством связа́еми,/ зако́ны удержа́сте Свята́го Ду́ха, свяще́нницы,/ и, стопа́м после́дующе бы́вше па́стыря Богому́драго,/ облиста́вшаго лучи́ пресла́вных исцеле́ний,/ украси́стеся подо́бными ви́ды исцеле́ний,/ пресла́вный Ники́то со Игна́тием Богому́дрым.

Стихи́ры Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже:

Осужде́ния изба́ви, Пресвята́я Богоневе́сто,/ и лю́тых прегреше́ний/ смире́нную мою́ ду́шу,/ и сме́рти измени́ моли́твами Твои́ми,/ и да́руй оправда́ние получи́ти в день испыта́ния,/ е́же получи́ша святы́х собо́ри,/ покая́нием очище́на мя пре́жде конца́ покажи ́/ и сле́зными излия́нии.

Ту́чами Ду́ха, Пресвята́го, Пречи́стая,/ мою́ мысль ороси́,/ Я́же ка́плю ро́ждшая, Христа́,/ неисче́тно безме́рная беззако́ния челове́ков щедро́тами измы́вшую;/ изсуши́ исто́чник страсте́й мои́х/ и пото́ка мя сподо́би пи́щи живы́я/ при́сно моли́твами Твои́ми.

Покая́ния изря́дное и спаси́тельное врачевство́,/ Я́же Бо́га ро́ждшая, Спа́са моего́,/ и слез то́ки, и часа́ по́мысл, гро́знаго и стра́шнаго,/ и Суда́ неумы́тнаго/ Ты ми да́руй избежа́ти моли́твами Твои́ми, о Де́во!/ муче́ния тре́петнаго/ и Боже́ственную улучи́ти благода́ть.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тьма́ми, Пречи́стая, обеща́хся/ покая́ние сотвори́ти о мои́х согреше́ниих,/ но не оставля́ет мя люби́мый зол мои́х обы́чай./ Сего́ ра́ди Тебе́ вопию́ и припа́даю, моля́ся:/ Ты мя, Влады́чице, изми́ такова́го мучи́тельства,/ наставля́ющи мя к лу́чшим/ и спасе́ния близ су́щим.

Крестобогоро́дичен:

На Кресте́ Тя я́ко узре́ пригвожде́на, Го́споди,/ А́гница и Ма́ти Твоя́ дивля́шеся/ и, что́ виде́ние сие́, – взыва́ше, – Сы́не возжеле́нне?/ сия́ Ти неве́рный собо́р воздаде́, беззако́нный,/ и́же мно́гих Твои́х чуде́с наслади́выйся./ Но сла́ва неизглаго́ланному соше́ствию Твоему́, Влады́ко.

Тропа́рь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ Я́же веще́й и́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче Ники́то,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Боже́ственными светоли́тии, преподо́бне, облиста́н, светови́ден был еси́;/ ве́рно светоно́сное твое́ успе́ние творя́щия просвети́,/ страсте́й мглу отъе́мля.

Яви́лся еси́ светови́дными дея́нии, све́та испо́лнен,/ су́щия в нощи́ лю́тыя просвеща́я и к све́ту Небе́сному наставля́я Ду́хом,/ о́тче Ники́то свяще́нне.

Чуде́с облиста́еши дарова́ния/ приступа́ющим всегда́ свяще́нней твое́й ра́це,/ вме́сто трудо́в и боле́зней твои́х от Бо́га воздая́ние сие́, преблаже́нне, прие́м.

Богоро́дичен: Без се́мене О́тчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на/ и пло́тию родила́ еси́ из Отца́ без ма́тере,/ нас же ра́ди из Тебе́ без отца́ бы́вша.

Песнь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Возне́слся еси́, смири́вся Христа́ ра́ди,/ и бровь, преподо́бне, мы́сленнаго зми́я Ду́хом в зе́млю смири́л еси́.

Вели́ких от Бо́га сподо́бився даро́в,/ вели́к свяще́нник был еси́, о́тче святи́телю Богоприя́тне.

Беззло́бием твою́ жизнь, я́коже младе́нец, соверша́я,/ погуби́л еси́ враго́в, преподо́бне, всю зло́бу благода́тию.

Богоро́дичен: Еди́ну в жена́х благослове́нную Богоро́дицу,/ я́ко Бо́жие селе́ние преблаголе́пно, вси ра́достию просла́вим.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

От младе́нства взем твой крест,/ благоче́стно Христу́ после́довал еси́,/ увяди́в плотско́е воздержа́нием мудрова́ние,/ те́мже на святи́тельств седа́лищи, Ники́то, возне́сл еси́ Влады́ку,/ зна́меньми разли́чными твою́ украси́вша ра́ку, Богоблаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусому́жная,/ Я́же еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́то ро́ждши,/ Сего́ со святы́ми и честны́ми патриа́рхи, и му́ченики, и проро́ки, и преподо́бными моли́/ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

На Кресте́ Тя возвы́шена я́ко узре́ Пречи́стая Ма́ти Твоя́, Сло́ве Бо́жий,/ ма́терски рыда́ющи, веща́ше:/ что́ но́вое и стра́нное сие́ чу́до, Сы́не Мой?/ Ка́ко, Жизнь всех, вкуша́еши сме́рти,/ оживи́ти ме́ртвыя хотя́, я́ко Милосе́рд?

Песнь 4

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Всено́щными бде́нии и вседне́вными, о́тче Богому́дре, стоя́нии,/ пло́ти движе́ния вся увяди́л еси́ и, ра́дуяся, взыва́л еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Повину́л еси́ непоко́рное пло́ти твоея́ душе́вными си́лами, Богому́дре,/ прия́л еси́ благода́ть, всеблаже́нне, отгоня́ти ду́хи и очища́ти неду́ги.

Си́лою Боже́ственною укрепля́емь, святи́телю,/ де́монския полки́ победи́л еси́ вся,/ побе́ды, я́ко тезоимени́т, вене́ц чуде́с от Венцеда́вца насле́дил еси́.

Богоро́дичен: Украси́лася еси́ духо́вными красота́ми,/ Отцу́ Собезнача́льнаго Сло́ва заче́нши и пло́тию ро́ждши, Де́во Всенепоро́чная,/ Его́же о ми́ре моли́.

Песнь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Кро́тостию я́ве души́ украша́емь,/ всели́лся еси́, святи́телю, в зе́млю кро́тких, блаже́н быв.

Струя́ми, о́тче, напои́вся дарова́ний Ду́ха,/ целе́ния жела́ющим источа́еши, Ники́то Богому́дре свяще́нне.

Житие́ твое́, све́том доброде́телей сия́я,/ я́коже многоце́ннаго у́тварию, чуде́с благода́тию, всеблаже́нне, украси́ся.

Богоро́дичен: Тя ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем,/ Тя утвержде́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Свеща́ светоза́рная тро́ичная возсия́ла есть,/ со Игна́тием Ники́та, свяще́нное самобра́тство,/ и подаю́т исцеле́ния ве́рным, све́тло блиста́юще.

Друг дру́гу по пло́ти му́дрии сро́дствующе,/ и́стиннаго по Духу́ сро́дства ны́не сподо́бистася, единонра́вно,/ и Бо́гу благоуго́дно пожи́вша.

Губи́тельныя отбе́г ересе́й ти́ны честны́м поклоне́нием Христо́вы ико́ны,/ е́же по о́бразу спасл еси́, святи́телю Ники́то Богоприя́тне.

Богоро́дичен: Дверь, е́юже про́йде еди́н Вы́шний,/ покая́ния ми две́ри и вхо́ды отве́рзи спасе́ния,/ от вся́каго мя соблюда́ющи вре́да, Всенепоро́чная.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Возбра́нной:

Све́тлостию дел твои́х просия́л еси́, преподо́бне,/ апо́стольскаго престо́ла насле́дник был еси́, Ники́то,/ и, я́ко со́лнце, облиста́л еси́ твое́й па́стве, о́тче,/ вся Боже́ственных уче́ний непо́лнь./ Те́мже зове́м ти:/ ра́дуйся, Халкидо́ну удобре́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Со святи́тели водворя́ешися вои́стинну, о́тче му́дре,/ сия́ния мы́сленнаго исполня́емь,/ и нас озари́, взыва́ющия:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Я́ко пастыренача́льник, я́ко Бо́жий предста́тель непоро́чен,/ Сему́ чи́сты же́ртвы, све́тло воспева́я, прине́сл еси́:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Па́стырь показа́лся еси́,/ слове́сною, Ники́то, цевни́цею ста́до слове́сное к па́жити и́стинных уче́ний призыва́я,/ благослове́н еси́, – вопия́, – в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Испове́данием житие́ украси́в, о́тче,/ целе́ний благода́ть и́стинную от Ду́ха прия́л еси́,/ благослове́н еси́, Бо́же мой, – вопия́, – в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богоро́дичен: Да обожи́т челове́чество яви́ся Челове́к, Отрокови́це,/ из чре́ва Твоего́ плоть Изба́витель заимова́в хоте́нием./ Благослове́нна Ты в жена́х, Пренепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́,/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Вели́ких трудо́в воздая́ния я́ве прии́м: свет неизглаго́ланный,/ жизнь безсме́ртную, преподо́бне, и черто́г неразори́мый,/ Венцеда́вцу твоему́ Христу́ вопие́ши, ра́дуяся:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ми́лостию ми́лости ища́, ни́щия удово́лил еси́,/ убо́гия напита́л еси́, наги́я оде́ял еси́,/ сла́вы себе́ оде́жду притворя́я,/ мона́шествующих о́браз, Ники́то, был еси́, вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Це́рковь быв прекра́сна Боже́ственнаго Ду́ха ума́ чистото́ю,/ отгоня́еши ду́хи лука́вствия и неду́ги очища́еши,/ приходя́щим к тебе́ и вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Моги́й вся о Христе́, и ны́не ясне́йши и чисте́йши Бо́гу соединя́яся,/ предста́ни, его́же стяжа́л еси́, ста́ду, преподо́бне,/ творя́щему твое́ ве́рно Боже́ственное успе́ние и вопию́щу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Все́лься во Твое́ чре́во, Христо́с,/ вся́ческих Госпо́дь, я́коже изво́ли,/ святе́йшу Тя показа́ А́нгел, Ма́ти Де́во,/ освяще́ние и просвеще́ние нам дарова́, вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́,/ тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Свещенноле́пно после́дуя твоему́ тезоимени́тому и Боже́ственному,/ сего́ сподо́бился еси́ о́бразом, Ники́то, о́тче Богоблаже́нне,/ и заре́ю Ду́ха благода́тною обогати́лся еси́, Богодохнове́нне.

Яви́стеся, Тро́йескою благода́тию обога́щшеся, Богоно́сцы,/ ра́вно от нея́ прие́мше исцеле́ний Боже́ственное де́йство/ и чи́сто пожи́вше и богоуго́дно, досточу́днии.

Днесь па́мять твоя́, о́тче, па́че со́лнца блиста́ет сия́нием доброде́телей,/ чудесы́ вселе́нную озаря́ющи и ве́рныя уясня́ющи/ священнотаи́нниче всече́стне.

Я́коже денносве́тлыя зве́зды, о́тче Ники́то,/ со священноде́йственным Игна́тием я́вльшеся,/ вся у́бо просвети́те, благочести́вии и блаже́ннии,/ восхваля́ющия вас всегда́.

Богоро́дичен: Све́та жили́ще яви́лася еси́,/ от Отца́ пре́жде денни́цы Сло́ву возсия́вшаго,/ Отрокови́це Де́во, еди́на Богора́дованная,/ и ве́рныя просве́щшаго, и преподо́бныя венча́вшаго.

И́же во святы́х отца́ на́шего Игна́тия епи́скопа, Росто́вскаго чудотво́рца

На Го́споди, воззва́х:стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Преподо́бне о́тче Игна́тие,/ ты еще́ во утро́бе ма́терии/ святи́тельства прозва́ние/ и́мя прие́м в нарече́нии./ Ты измла́да Христа́ возлюби́л еси́,/ прие́м па́ству слове́сных ове́ц,/ до́бре пасл еси́ Це́рковь Христо́ву,/ тем твое́ пра́зднуем успе́ние,/ ра́достию Христа́ велича́юще,/ возвели́чившаго тебе́, Своего́ уго́дника.

Преподо́бне о́тче Игна́тие,/ испроси́ к Бо́гу моли́твами твои́ми Це́ркве утвержде́ние:/ святи́тели покры́й ми́лостию твое́ю,/ христолюби́вому во́инству побе́ды да́руй на враги́ и одоле́ние,/ и недви́жиму и необори́му сохрани́тися гра́ду на́шему,/ и ве́рным лю́дем грехо́в оставле́ние,/ всем притека́ющим к ра́це моще́й твои́х,/ све́тло творя́щих пра́зднество успе́ния твоего́:/ за ны, свя́те, помоли́ся.

Преподо́бне о́тче, Богому́дре святи́телю Игна́тие,/ ты бо вои́стинну яви́лся еси́,/ просвеща́я всех омраче́нная сердца́,/ наставля́я на путь и́стинный./ Ты был еси́ убо́гих, и си́рых и вдови́ц засту́пник,/ вельмо́ж тве́рдое наказа́ние и утвержде́ние,/ и всем, ве́рою притека́ющим под кров Пречи́стыя Бо́жия Ма́тере,/ испроси́, свя́те, грехо́в оставле́ние,/ моля́ся за ны ко Влады́це.

Сла́ва, глас то́йже:

Апо́столом ревни́теля,/ Игна́тия, преблаже́ннаго отца́ и учи́теля,/ соше́дшеся, восхва́лим,/ и́мже Христа́ Бо́га позна́хом/ и, от тьмы к све́ту приближа́ющеся,/ о́чи и сердца́ просвеща́ем,/ в па́мять его́ ликовству́юще, ку́пно весели́мся,/ обре́тше вожда́ правове́рна во Ца́рствие Христо́во.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 святи́тельская

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии:

Богому́дре Игна́тие,/ твоя́ мо́щи, ра́дующеся, пресве́тло целу́ем/ и почерпа́ем благода́ть цельба́м, любе́зно тя хва́ляще/ и ве́рою непреста́нно моля́щеся:/ Христу́ моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Исцеле́ний во́ды твоя́ ра́ка притека́ющим источа́ет всегда́,/ святи́телю досточу́дне,/ и омыва́ет стра́сти,/ и потопля́ет полки́ бесо́вския/ де́йством Свята́го Ду́ха./ Те́мже моли́ся дарова́ти/ душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Апо́столом сопресто́льна,/ иера́рхом единому́дренна,/ по́стником единоревни́теля восхва́лим,/ учи́телей печа́ть и Боже́ственное изображе́ние Христо́вых та́ин,/ святи́телю блаже́нне./ Ему́же моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Правосла́вныя ве́ры/ духо́вныя ра́ди му́дрости/ учи́тель яви́лся еси́, Игна́тие блаже́нне,/ Христа́ обре́т наста́вника,/ сове́ты злосла́вныя ерети́чества разсы́пал еси́./ Тем мо́лим тя, свя́те:/ моли́ся Христу́ Бо́гу о нас,/ до конца́ е́же от Тебе́ изве́ствованную пра́вую ве́ру/ недви́жиму сохрани́ти/ и получи́ти ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 4:

Благове́рия просве́щся уче́нии,/ святи́тельства прие́м па́ству/ и апо́столов насле́дник быв,/ тем прия́л еси́ от Бо́га дар чуде́с,/ святи́телю о́тче Игна́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кано́н, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

О́тче Богому́дре, святи́телю Игна́тие,/ отве́рзи ми, недосто́йному, устне́ воспе́ти тя/ и приими́, я́ко кади́ло, от убо́жества моего́,/ е́же ти принесо́х, недосто́йный.

Воспое́м вси свяще́ннаго святи́теля Игна́тия,/ почти́м засту́пника, и утвержде́ние гра́ду на́шему Росто́ву,/ и храни́теля неусы́пна.

Спаси́тельным Христо́вым за́поведем после́довал еси́, прему́дре святи́телю Игна́тие:/ вдови́цам и си́рым был еси́ засту́пник/ и гра́ду на́шему вели́кое защище́ние.

Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице, Соде́теля и Спа́са поро́ждши всем, пою́щим Тя,/ спаси́ от бед град Твой Росто́в,/ непреста́нно моля́щи Сы́на Твоего́ за ны и Бо́га на́шего.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю ве́рных утвержде́ние,/ еди́не Человеколю́бче.

Сокруши́ супоста́ты безбо́жныя, преподо́бне, моле́нием твои́м к Творцу́ и Бо́гу/ и си́лу их, вооруже́нную на ны,/ пога́нская наше́ствия покори́ под но́ги ве́рному во́инству на́шему.

Ты прояви́л еси́, Влады́ко, после́днему ро́ду на́шему чудотво́рца святи́теля Игна́тия,/ гра́ду Росто́ву утвержде́ние,/ Це́ркви Твое́й и́стовое пра́вило,/ иере́йскому же чи́ну наста́вника.

Прикосну́вшуся, свя́те, пречестна́го те́ла твоего́ Стефа́ну архимандри́ту,/ пе́рсту ручно́му, к дла́ни прико́рчившуся от рожде́ния,/ Бо́жиею благода́тию дал еси́ простира́тися.

Богоро́дичен: Бу́ди ми, Де́во, прибе́жище, и приста́нище,/ и стена́ необори́ма, и Засту́пница,/ Я́же Бо́га поро́ждши пло́тию, Пречи́стая,/ Изба́вителя всеще́драго и Спа́са пою́щим Тя, Богоневе́стная.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Украша́яся прему́дростию ра́зума,/ горды́ню низложи́л еси́ плотски́я тяготы́/ и был еси́ оби́телище Ду́ха Пресвята́го,/ непреме́нным простира́яся ра́зумом к Лю́бящему тя./ Тем, ре́вностию Боже́ственною разгара́яся, сла́вне,/ си́рых, и убо́гих, и вдови́ц был еси́ засту́пник,/ гра́да же Росто́ва утвержде́ние,/ яви́вся А́нгелом собесе́дник, святи́телю Игна́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти,/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Небе́сную дверь и киво́т,/ пресвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак воспои́м,/ неопали́мую купину́, слове́сный рай, Е́вы воззва́ние,/ вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́рови и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся Всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Благода́тию Богоно́сец нарица́емь вои́стинну, Игна́тие,/ во Христа́ обле́клся еси́ жития́ ра́ди чистоты́/ и научи́л еси́ сла́вити в Тро́ице Еди́наго Бо́га.

Изба́ви ста́до твое́ от грехо́вныя бу́ри, Игна́тие святи́телю, бед же и скорбе́й,/ приводя́ в приста́нище Боже́ственныя́ во́ли Его́.

Яви́лся еси́ вои́стинну Христо́в уго́дник, о́тче Игна́тие:/ моля́ся не преста́й от напа́стей, и бед, и скорбе́й изба́вити ста́до твое́,/ от ну́жды и печа́ли.

Богоро́дичен: Свяще́нно сла́вят Тя святи́тельстии собо́ри и всех преподо́бных ли́цы:/ Зижди́теля бо их я́ко Младе́нца на руку́ Твое́ю понесла́ еси́, Богоро́дице.

Песнь 5

Ирмо́с: Вcку́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

О́крест стоя́ще ра́ки твоея́ святи́телю Игна́тие,/ тя име́ем к Бо́гу хода́тая, и заступле́ние гра́да твоего́ Росто́ва,/ и утвержде́ние необори́мо.

Ми́лостив быв убо́гим, ми́лость душе́вную испроси́, прехва́льне,/ ми́лостыню стяжа́в, о́тче Игна́тие,/ свешу́ све́тлу устро́ил еси́.

Жили́ще быв Пресвята́го Ду́ха вои́стинну, блаже́нне Игна́тие,/ Того́ явле́нными Боже́ственными дарми́ до́бре обогати́лся еси́.

Богоро́дичен: Ми́ро та́йное Тя имену́ем, Пречи́стая,/ я́ко ро́ждши Бо́га пло́тию,/ источа́ющаго Боже́ственное ми́ро всем, притека́ющим под кров Твой.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Житие́ твое́ целому́дренно, священноявле́нне, соверши́в, пра́вдою украси́лся еси́,/ и му́жеством смы́сла доброде́тели сочта́в себе́,/ преблаже́нне святи́телю Игна́тие.

Сохрани́ град твой Росто́в, преблаже́нне святи́телю Игна́тие,/ от безбо́жных и чужеве́рных нахожде́ний и усо́бныя ра́ти,/ моля́ся не преста́й Влады́це Христу́ о ста́де твое́м.

Ты у́бо по сме́рти, я́ко жив,/ на погребе́нии твое́м прие́м сви́тки твои́ма рука́ма,/ и́хже свяще́нники в животе́ твое́м освяти́л еси́ Бо́гу,/ рече́ бо Госпо́дь:/ прославля́ющаго Мя просла́влю.

Богоро́дичен: Превы́шши бысть Вы́шних сил, Богоблагода́тная,/ заче́ншая Сло́во Бо́жие неизрече́нно, вся́ческая сло́вом сотво́ршее,/ от Отца́ пре́жде век ро́ждшееся,/ Того́, Чи́стая, ро́ждшая неизрече́нно.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Яви́ся днесь пресве́тлая па́мять твоя́,/ святи́телю преблаже́нне Игна́тие,/ в ми́ре све́тло сия́ющи и явля́ющи всем Боже́ственное сия́ние.

И́кос:

Из чре́ва ма́терия освяще́ннаго святи́теля Госпо́дня/ похва́лим ны́не вси, преподо́бнаго Игна́тия,/ гра́да Росто́ва утвержде́ние,/ благода́тныя да́ры прии́мша Боже́ственныя сла́вы и в чудесе́х сла́внаго,/ вси, ве́рою те́плою притека́юще к ра́це моще́й его́./ Тем и аз, недосто́йный и гре́шный, наде́юся/ моли́твами его́ ко Влады́це и Пречи́стей Его́ Ма́тери ми́лость прия́ти в День су́дный/ соде́янных мно́ю зол и проще́ние получи́ти,/ явля́ющи всем Боже́ственное сия́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Отве́рзи ми дверь покая́ния, святи́телю Игна́тие,/ да омы́ю скве́рну окая́нныя моея́ души́/ и те́ла моего́ вся чу́вства,/ да приношу́ песнь Го́сподеви, све́тло зовя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Иму́ще тя твои́ раби́ засту́пника те́пла/ и сте́ну необори́му, гра́да Росто́ва утвержде́ние,/ не убои́мся супоста́тных враго́в,/ но побежда́ем си́лою Христо́вою, взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Уста́вы оте́ческими утверди́л еси́, му́дре,/ це́рковь Пречи́стыя Ма́тере Бо́жия,/ и свяще́нства ле́потою преукра́шенно сохрани́л еси́,/ и уче́ньми твои́ми наказа́л еси́ взыва́ти:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Спаси́тельное приста́нище, Богоро́дице Де́во, Тя иму́ще,/ жите́йских бед и бу́ри избе́гаем,/ к приста́нищу тишины́ Твоея́ приходя́ще и Сы́ну Твоему́ вопию́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Приноде́вы/ Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Побежде́н быв враго́м прегреше́ньми мно́гими молв жите́йских,/ ве́рою прихожду́ и, я́ко Манасси́я, вопию́ Ти, Христе́,/ святи́теля моле́нием спаса́емь, зову́:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Вооружа́ются на ны, смире́нныя лю́ди твоя́,/ святи́телю пречестны́й Игна́тие, сы́нове Ага́рины,/ но сокруши́ их неви́димою си́лою,/ моле́нием твои́м ко Влады́це за при́сныя рабы́, пою́щия:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Моли́твы, преблаже́нне, и моле́ния творя́ща тебе́/ приле́жно к Бо́гу при́сно за рабы́ твоя́,/ в печа́лех засту́пника и побо́рника имуще тя к Бо́гу, от всех бед спаса́емся,/ Го́спода пою́ще и превознося́ще Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Влады́чице, Де́во Чи́стая Препросла́вленная,/ со святи́телем к Сы́ну Твоему́, Царю́, моли́ся приле́жно,/ от вся́кия ну́жды и беды́ изба́вится гра́ду Твоему́ Росто́ву,/ Тебе́, Госпоже́, ве́рою блажа́щу, и пою́щу,/ и превознося́щу во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Вельми́ ра́дуется о тебе́, честны́й о́тче, святи́телю Игна́тие, при́сный твой град Росто́в,/ име́я тя на вся́ко вре́мя помо́щника и засту́пника,/ и ны́не не отходи́ от нас, моли́твы творя́ за ны к Бо́гу,/ я́ко да от безбо́жных ва́рвар нас изба́виши, тя велича́ющих.

Я́ко блудни́ца, и мыта́рь, и разбо́йник вопию́ ти от се́рдца:/ согреши́х, прости́ мя, Влады́ко, мно́гих мои́х злых прегреше́ний/ и изба́ви от вся́каго зла святи́теля моле́нием Игна́тия,/ я́ко да Твою́ ми́лость непреста́нно велича́ем.

Прииди́те, собере́мся, вси росто́встии наро́ди,/ к блаже́нней ра́це преподо́бнаго Игна́тия/ и со слеза́ми возопие́м к Бо́гу моля́щеся:/ изба́ви, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и не даждь достоя́ния Твоего́ ро́ду исма́ильтескому,/ я́ко да возвели́чим ми́лость Твою́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Мари́е Богоневе́сто, Влады́чице,/ омраче́нное мое́ се́рдце с душе́ю мольба́ми Твои́ми просвети́/ и жи́зни ве́чныя сподо́би мя, Госпоже́,/ не помина́ющи мои́х безчи́сленных зол,/ Сы́на и Бо́га Твоего́ моли́ за мя, окая́ннаго,/ и певцы́ Твоя́ сохрани́, Пречи́стая.

Свети́лен.

Подо́бен: Ученико́м:

Чу́днаго и сла́внаго святи́теля, Игна́тия вели́каго,/ прииди́те, пе́сньми свяще́нными да похва́лим,/ я́ко росто́вцем па́стыря и а́нгельским чино́м сослуже́бника бы́вша.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

На небеси́ препочи́л еси́, веселя́ся,/ моля́ за ны Пресвяту́ю Тро́ицу,/ ми́лость пода́ти нам/ и ми́рно житие́ и безгре́шно,/ я́ко в Ту ве́рующим при́сно,/ ско́рби гонза́ти и ра́дование улучи́ти.

Милосе́рдия ра́ди твоего́/ исто́чник нам да́руй благода́ти,/ вско́ре ра́дости испо́лнь,/ пода́ждь нам утеше́ние, су́щим в печа́лех,/ моля́ Христа́, всесла́вне,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Да в весе́лие вшед нетле́емо,/ весе́лия да́ти моли́/ и спасти́ рабы́ твоя́:/ мо́жеши бо, Игна́тие,/ призыва́ющих тя беды́ вся разгна́ти,/ моля́ Христа́, исцели́ти боля́щия.

Сла́ва, глас 1:

От зако́ннаго ко́рене прозя́бш, возра́сл еси́,/ усыне́ния вода́ми напое́н я́сно, Игна́тие:/ и́бо Христо́вы Це́ркве, я́ко фи́никс высокове́рхий, процве́л еси́ нам,/ преуцве́товая ве́рныя./ Тем, ны́не со святи́тели предстоя́,/ Христу́ моли́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен.

На Литурги́и слу́жба сего́ ме́сяца в 23-й день святи́телю Лео́нтию Росто́вскому

Прпdбнагw nтцA нaшегw ніки1ты, є3пjскопа халкид0нскаго.

Стіхи6ры прпdбнагw ніки1ты, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz: