...
Мінея Місячна,  Травень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Травень

← В 19-й день В 21-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 20-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Обре́тение моще́й и́же во святы́х отца́ на́шего Алекси́я Митрополи́та, Моско́вскаго и всея́ Руси́ чудотво́рца

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

Стихи́ры, глас 4

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ кре́пкаго адама́нта, пра́вды и му́жества венце́м укра́шена,/ целому́дренна су́щно/ и доброде́тельми превосходя́ща,/ святи́теля Алекси́я./ Тем Твое́ неизрече́нное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Дал еси́ зна́мение/ Твоего́ благосе́рдия и ми́лования/ боя́щимся Тебе́, Го́споди,/ и храня́щим за́поведи Твоя́,/ явле́ние честны́х моще́й/ уго́дника Твоего́ Алекси́я,/ целе́б пучи́ну неисчерпа́ему./ Те́мже неизрече́нное смотре́ние Твое́ сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Дал еси́ дар благода́тный/ христолюби́вым люде́й,/ Богоглаго́лива учи́теля правосла́вныя ве́ры,/ и́ноком тве́рдое защище́ние,/ си́рым я́ко отца́ чадолюби́ва и милосе́рда,/ вдови́цам же те́плое заступле́ние/ и всем скорбя́щим утеше́ние./ Тем Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Дал еси́, Всеси́льне,/ Це́ркви Твое́й прави́теля изря́дна,/ святи́теля Алекси́я,/ богатя́щася благоче́стием,/ и, я́ко порфи́рою многоце́нною, крася́щася/ непоро́чным житие́м и ми́лостынею,/ и пра́вдою, я́ко Боже́ственным венце́м, обложи́вшася,/ и чуде́с дар прие́мша от всемо́щныя десни́цы Твоея́./ Те́мже Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Сла́ва, глас 4:

Я́ко звезду́ пресве́тлую,/ осиява́ющую страну́ всю Русскую,/ тебе́ Бог пре́жде избра́ от ю́ности,/ о́тче святи́телю Алекси́е,/ па́стыря овца́м слове́сным,/ воздви́гшаго це́рковь благоле́пну,/ преукра́шену и всечу́дну,/ в не́йже вси пра́зднуем честно́е Благове́щение Пресвяты́я Богоро́дицы,/ и е́же в Хо́нех чу́до Архистрати́га Михаи́ла./ О́крест же стоя́ще ра́ки твоея́,/ и́же и́мать в себе́ дар исцеле́ния благода́ти,/ честны́я мо́щи твоя́, святи́телю Алекси́е,/ твои́ми бо моли́твами и посо́бием,/ ве́рное во́инство на́ше/ держа́вно побежда́ет пога́ных сопоста́т./ Тебе́ Христо́с свети́ло вели́кое показа́ в Руси́,/ ты похвала́ земли́ на́шей и защище́ние./ Те́мже, дне́сь пра́зднующе честно́е пренесе́ние твое́,/ мо́лим тя, свя́те:/ мир ми́ру испроси́/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сным чино́м/ поревнова́л еси́,/ святи́телю Алекси́е,/ и на земли́, Богоно́се,/ освяще́н сосу́д яви́лся еси́/ и жили́ще Пресвята́го Ду́ха.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Небе́сным чино́м ра́дование,/ и на земли́ святи́телем показа́лся еси́,/ свяще́нником сла́ва,/ Алекси́е прему́дре,/ мона́шествующим пра́вило/ и Це́ркве утвержде́ние.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

В Небе́сных водворя́яся,/ земны́х ны́не приими́ хвалу́/ чад твои́х, о́тче,/ пра́зднующим же честно́е пренесе́ние/ моще́й твои́х/ подава́й серде́чная проше́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Небе́сным лико́м ра́дование/ и на земли́ челове́ком,/ Христа́ Жизнода́теля/ родила́ еси́,/ отъе́мши печа́ль,/ Де́во, прама́тернюю.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Пое́м: Блаже́н муж:1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:стихи́ры на 8, пра́здника 3 и свята́го 5, глас 1.

Подо́бен: О, ди́вное чу́до:

О, ди́вное чу́до!/ Исто́чник чудодея́ний,/ от гро́ба возсия́ша святы́я мо́щи/ святи́теля Христо́ва Алекси́я./ Весели́ся и ра́дуйся, христоимени́тый гра́де Москва́,/ такова́го святи́теля прии́м,/ Богопропове́дника благода́ти./ Воспое́м, ве́рнии, Дави́да иму́ще ликонача́льника:/ свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются,/ прося́ще у Христа́ ми́ра и ве́лия ми́лости.

Ди́вныя твоя́ цве́ты доброде́телей, Алекси́е,/ я́ко ма́слина плодови́та в до́му Бо́жии:/ све́тло возше́л еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ иде́же воздаде́ся тебе́ вене́ц за труд воздая́ния./ Нам же честна́я дарова́ния обрето́шася,/ от мног лет сокрове́ны честны́я твоя́ мо́щи нетле́нны,/ чуде́с зарю́ испуща́ющия/ чту́щим па́мять твою́, святи́телю, и вопию́щим:/ Го́спода умоли́, преподо́бне,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Пресла́вная чудеса́ яви́шася дне́сь,/ сокро́вище неиздае́мо дарова́ний духо́вных,/ исто́чник исцеле́ний/ и спасе́ние ве́рным,/ чудотво́рныя мо́щи святи́теля/ и па́стыря овца́м слове́сным,/ святи́тельское честно́е украше́ние,/ зако́н церко́вных вели́кое утвержде́ние,/ воспое́м, ве́рнии, святи́теля Алекси́я,/ Го́спода моля́ща,/ подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, Русстии собо́ри, и ви́дите,/ я́ко украше́ние ца́рско/ и я́ко вене́ц пресве́тлый,/ прия́т дне́сь преимени́тый град Москва́/ честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я:/ от мног бо лет сокрове́ны, обрето́шася нетле́нны./ О ни́хже украша́ется,/ и, хваля́ся, вселе́нную созыва́ет на весе́лие Боже́ственных дарова́ний,/ неисчерпа́емых чуде́с,/ от них быва́емых всегда́,/ и велегла́сно вопие́т:/ Ты прояви́л еси́, Влады́ко Христе́,/ сицева́го святи́теля христоимени́тым лю́дем,/ све́тло пра́зднующим,/ и ца́рствия сподо́би их Небе́снаго моли́твами его́.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Ца́рь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.

При́тчей чте́ние(главы́ 3 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же е́сть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́ е́сть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́,/ в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва,/ от уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да!/ честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо мои́, исхо́ди живота́,/ и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас/ и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т,/ и ра́зум, и смысл аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́,/ и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́занный же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки:/ честна́я бо реку́ и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой,/ ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х:/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва су́ть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ние(главы́ 10 и 11):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ язы́к же непра́веднаго поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти,/ уста́ же нечести́вых развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же пра́веден прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие,/ уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых наста́вит их,/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не по́льзуют име́ния в де́нь я́рости,/ пра́вда же изба́вит от сме́рти./ У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние,/ нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́,/ в нече́стие же па́дает непра́вда./ Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их,/ безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда,/ похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва убе́гнет,/ в него́же ме́сто предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых се́ть гра́жданом,/ чу́вство же пра́ведных благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град,/ и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние(глава́ 4):

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется,/ седи́на же е́сть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бы́сть/ и живы́й посреде́ гре́шник, преста́влен бы́сть./ Восхище́н бы́сть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ ле́сть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 6. Самогла́сны:

Возсия́ дне́сь, я́ко со́лнце,/ и, я́ко мо́лния, возблиста́, о́тче, веща́ние твое́,/ и, я́коже гром, возгреме́:/ с Небесе́ бо име́л еси́ свы́ше дохнове́ние и́стинно,/ ны́не же честны́я мо́щи твоя́/ неугаси́мы лучи́ чуде́с испуща́ют от гро́ба,/ я́ко от черто́га све́тла,/ просвеща́юще ду́ши пою́щих тя.

Пресла́вно просла́вися свята́я це́рковь,/ в не́йже положены́ бы́ша честны́я мо́щи твоя́;/ к ни́мже вси ве́рнии, притека́юще,/ неисце́льным страсте́м прие́млют исцеле́ния/ о и́мени твое́м, святи́телю Алекси́е,/ моли́ спасти́ся нам.

Сла́ва, глас то́йже:

Святи́телей удобре́ние,/ Алекси́е прему́дре,/ сто́лпе и утвержде́ние Це́ркве,/ Богосло́вия труба́ златокова́нная,/ Тро́ицы побо́рниче,/ благоче́стия законопи́сче,/ пра́зднующим нам обре́тение честны́х моще́й твои́х/ оставле́ние грехо́в испроси́/ и па́ству твою́ до́бре сохрани́,/ да вси ублажа́ем тя.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5. Самогла́сны:

Прииди́те, вни́дем в це́рковь Госпо́дню,/ в дом Бо́га на́шего,/ и у́зрим сла́ву Единоро́днаго от Отца́,/ сла́ву и украше́ние церко́вное,/ свети́льника неугаси́ма,/ и, я́ко от окри́на благово́нна/ и от цвете́ц ра́йских неувяда́емых,/ мирово́нна благово́ния,/ услажда́юща сердца́ ве́рных,/ честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я,/ разли́чная исцеле́ния испуща́юща,/ я́ко от исто́чника приснотеку́щаго./ О, прему́дрых суде́б Твои́х, Христе́!/ Такову́ю благода́ть дарова́вый уго́днику Твоему́,/ его́же моли́твами поми́луй нас.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Благода́ть Свята́го Ду́ха де́йствующая е́сть/ к ра́це моще́й твои́х ве́рою притека́ющим:/ тем бо благово́ние ми́ра чуде́с испуща́еши/ и неду́гов исцеле́ние подава́еши./ Но, о преосвяще́нный о́тче Алекси́е!/ Име́яй дерзнове́ние к Бо́гу,/ и с Безпло́тными лику́я на Небесе́х,/ с ни́миже моли́ся Ему́,/ е́же спасти́ся ста́ду твоему́ невоева́ну.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.

Я́ко ма́сличен но́вый сад возлю́блен/ Бо́жия трапе́зы, был еси́,/ я́ко и́стинный свиде́тель благове́стия Христо́ва,/ царя́ удиви́л еси́ чуде́с сия́нии:/ цари́це же, душе́ю и те́лом осле́пшей,/ свет чу́вственный дарова́л еси́,/ Це́ркви же Христо́ве/ простра́нно свет Тро́ичный зре́ти откры́л еси́./ Тем и Христо́с Тя благослови́,/ и ви́диши блага́я Иерусали́ма,/ и в нем пи́щи Боже́ственныя наслажда́яся,/ достохва́льне и преосвяще́нне/ святи́телю Христо́в Алекси́е,/ и нас моли́твами твои́ми/ о́бщники бы́ти Ца́рствия Небе́снаго сподо́би.

Сла́ва, глас 6:

Неиздае́ма е́сть благода́ть святи́теля Алекси́я,/ ю́же прия́т от всех Царя́, Христа́ Бо́га,/ тем и честны́я его́ мо́щи/ Бо́жиею си́лою вы́ну содева́ют чудеса́/ и всех, ве́рою призыва́ющих и́мя его́,/ от неисце́льных неду́г изменя́ют./ Его́же моли́твами, Го́споди,/ христолюби́вому во́инству на́шему посо́бствуй на враги́/ и належа́щих нас скорбе́й душе́вных/ и теле́сных страсте́й свободи́,/ я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 2:

Я́ко сокро́вище пребога́тое, многоле́тно в земли́ сокрове́нное,/ честны́я мо́щи твоя́ обрето́шася чудоточа́щия,/ всеблаже́нне о́тче святи́телю Алекси́е:/ от ни́хже врачевство́ прие́млюще, обогаща́емся/ и Христа́ славосло́вим, глаго́люще:/ сла́ва прославля́ющему святы́я Своя́.

Ин тропа́рь, глас 4:

Апо́стольских прее́мников архиере́ев сопресто́льниче,/ Руси́ всея́ па́стырю и учи́телю,/ всеблаже́нне о́тче Алекси́е,/ Влады́це всех моли́ся/ мир па́стве твое́й дарова́ти,/ и спасе́ние душа́м,/ и ве́лию ми́лость.

Ин тропа́рь, глас 3:

Свы́ше от Бо́га глас глаго́лющ услы́шав,/ от ю́ности подвиза́вся, му́дре,/ в моли́твах, и во умиле́нии, и слеза́х,/ во бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв доброде́тели,/ отоню́дуже и дом Ду́ху Пречи́стому яви́ся./ Сего́ ра́ди Ру́сския митропо́лии архиере́йским са́ном почте́н быв,/ Христо́во ста́до упа́сл еси́ до́бре,/ ерети́ческая нападе́ния, не усумне́ся, отрази́/ и це́ркви воздви́же Христо́ви, святи́телю Алекси́е,/ и́ночествующих ли́ки собра́/ и сих Христо́ви приве́л еси́./ У́мре же, яви́ся, я́ко спящ,/ цел соблюде́н бы́сть пред мно́гими ле́ты,/ подава́я цельбы́ боля́щим./ Тем мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ град твой Москву́ неврежде́н/ и страну́ и правосла́вныя лю́ди по вели́цей Его́ ми́лости.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:а́ще е́сть 50-ца, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва,святи́теля. И ны́не,пра́здника. А́ще ли пост, тропа́рь святи́теля, два́жды. Сла́ва, и ны́не,Богоро́дичен.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 8:

Наста́ светоно́сный де́нь, чудотво́рца, архиепи́скопа Алекси́я па́мять,/ прииди́те, соше́дшеся, пра́зднуем све́тло и соста́вим ли́ки,/ и похвала́ми почти́м его́, и рцем ему́:/ ра́дуйся, честны́й свети́льниче Русския земли́,/ источа́еши бо чудеса́, и излива́еши исцеле́ния,/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Да Твой па́ки сози́ждеши о́браз, Спа́се, истле́вший страстьми́,/ Небе́сных утаи́вся суще́ств, воплоти́лся еси́ от Де́вы,/ Е́йже со стра́хом вопие́м:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4:

Прииди́те, торжеству́ем све́тло, пра́зднующе па́мять святи́теля Алекси́я чудотво́рца:/ преста́вися бо от земли́ к невеще́ственным оби́телем,/ иде́же зрит добро́ту неизрече́нную,/ а́нгельским лико́м собесе́дник быв./ Те́мже, со апо́столы и му́ченики лику́я, о́тче наш Алекси́е преподо́бне,/ приле́жно моли́ся Влады́це Христу́ о чту́щих ве́рою па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Стена́ непобеди́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во:/ к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя моли́твенницу./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Пропове́дует, о́тче, твоя́ чудеса́ ны́не Русская митропо́лия/ и вся оте́чествия и страны́ чудоде́йствия:/ я́ко вся от боле́зней и скорбе́й изба́ви, Богоблаже́нне Алекси́е,/ пита́телю вдови́ц и си́рых, а́ки оте́ц,/ помо́щник в ско́рбех всеизря́ден, пла́чущих утеше́ние,/ па́стырь и наста́вник блудя́щих, Алекси́е преподо́бне./ И нас твои́ми моли́твами от бед изба́ви,/ моля́ся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние пода́ти/ ве́рою и любо́вию чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:

Всяк язы́к да подви́жится/ к похвале́нию пресла́внаго святи́теля и чудотво́рца Алекси́я,/ ве́сь род и во́зраст всяк,/ ю́ноши, и де́вы, и ста́рцы,/ мона́хи и свяще́нники/ и вси земни́и концы́, духо́вный лик соста́вим пе́нием,/ тру́бный глас восприи́мем/ и благода́рныя пе́сни принесе́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Христо́в святи́телю,/ положи́вый ду́шу за о́вцы твоя́,/ я́ко о́бщник Христа́ Бо́га на́шего./ Ра́дуйся, служи́телю Небе́сный,/ и па́стырей па́стырю,/ и страда́лец непобеди́мый,/ ра́дуйся, прие́мый благода́ть духо́вную,/ отъе́млеши бо неду́ги, и отго́ниши ду́хи лука́выя,/ и исцеля́еши стра́сти,/ и просвеща́еши ве́рныя блиста́нии чуде́с твои́х./ С Вы́шними же ли́ки ны́не водворя́лся, священнотаи́нниче,/ ра́дости неизрече́нныя наслажда́ешися./ Его́же моли́ изба́вится вся́каго гне́ва и муче́ния/ творя́щим сла́вную твою́ па́мять.

И а́ще е́сть Пятидеся́тница: кано́н пра́здника на 6 и святи́теля кано́на два, на 8. Творе́ние Питири́ма, епи́скопа Пе́рмскаго, глас 6.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь/ пои́м, вопия́ше.

Отве́рзи ми устне́ благода́тию Твоего́ Божества́, Христе́,/ и, озари́в, просвети́ ду́шу же и се́рдце несумне́нною ве́рою воспе́ти/ обре́тение честны́х моще́й святи́теля Твоего́ Алекси́я.

От уст недосто́йных, и от се́рдца нечи́ста,/ и от недости́жнаго ума́ на́шего/ приими́ ма́лое хвале́ние, святи́телю Алекси́е,/ воспе́ти обре́тение честны́х моще́й твои́х.

Тро́ицу Ли́цы, Еди́ницу же Существо́м пропове́дал еси́, святи́телю,/ и от Тоя́ незави́стныя да́ры прия́л еси́,/ и исцеле́ния разли́чная подава́еши ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х.

Богоро́дичен: Язы́ков ча́яние дре́вле Тобо́ю дарова́ся, Пречи́стая Богоро́дице:/ Ты бо Христа́ родила́ еси́, от рова прегреше́ний возводя́ща во тлю попо́лзшияся/ и от бед избавля́юща Тя велича́ющия.

Други́й кано́н, глас 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Да́ждь ми сло́во, Сло́ве, и ум мой благода́тию Ду́ха просвети́,/ е́же восхвали́ти Твоего́ уго́дника, святи́теля Алекси́я.

Испроси́ у Христа́ дарова́ти ми благода́ть Ду́ха,/ е́же соплести́ тебе́ достодо́лжную хвалу́,/ Богому́дре о́тче Алекси́е.

Приими́ моле́ние на́ше, святи́телю Алекси́е,/ и озари́ на́ша мы́сли све́том твои́х доброде́телей,/ пе́ти тя досто́йно.

Богоро́дичен: Земноро́днии Рождество́м Твои́м, Де́во Богоро́дице,/ от земли́ к Небе́сней высоте́ взя́хомся/ и а́нгельским лико́м причто́хомся.

Катава́сия пра́здника.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Смиреному́дрия нра́вом и о́браза кро́тостию А́нгельскому житию́ подо́бяся,/ нескве́рно и непоро́чно те́ло твое́ соблю́л еси́,/ преосвяще́нный о́тче, святи́телю Алекси́е.

Я́ко звезда́ многосве́тлаго со́лнца, от гро́ба возсия́ша,/ от мно́гих лет сокрове́ны, честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я,/ чуде́с лучи́ испуща́юще и исцеле́ния всем подаю́ще.

Ра́достию у́бо возра́довашася вси моско́встии наро́ди,/ архиере́й вели́кий со святи́тели, и христолюби́вии кня́зи,/ и церко́вное все совокупле́ние,/ егда́ обрето́шася честны́я твоя́ мо́щи, ничи́мже вреди́мы, святи́телю Алекси́е.

Богоро́дичен: Ро́ждшая Свет всему́ ми́ру,/ просвети́ на́ша помышле́ния, Пречи́стая Влады́чице,/ и неразу́мия мглу дале́че отжени́, еди́на Богоблаже́нная.

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Мо́лим тя, святи́телю, моли́ о хва́лящих тя/ и притека́ющих любо́вию к честны́м моще́м твои́м,/ е́же получи́ти грехо́в проще́ние и бед свобожде́ние.

Просла́ви тя Госпо́дь, святи́телю Алекси́е,/ мно́га бо ле́та те́ло твое́, земле́ю покрове́но, соблюде́ нетле́нно,/ точа́щее чудеса́ прося́щим тя те́пле.

Прояви́ Госпо́дь мо́щи твоя́/ и, я́ко свети́льник све́тел, поста́ви я не под спу́дом, но на све́щнице,/ да све́тят сия́нием чуде́с притека́ющим ти с ве́рою.

Богоро́дичен: Приво́дим Тебе́ в моли́тву ми́лостивную Хода́таицу,/ ро́ждшую Тя пло́тию, Христе́ Бо́же наш,/ Ея́же моли́твами, Ще́дре, мир Твой умири́.

Ин конда́к, глас 3:

Я́ко светоно́сная па́мять святи́теля/ всем разруши́ уны́ние/ и свет облиста́ Небе́сных даро́в,/ всех созыва́ющи на весе́лие:/ от Бо́га бо, святи́телю Алекси́е, благода́ть обре́те прогони́ти неду́ги/ и вся челове́ки исцеля́ти,/ и мни́хом же степе́нь показа́ся.

Седа́лен, глас 1:

Па́мять обре́тения честны́х моще́й твои́х наста́ нам све́тло пра́зднество,/ пречу́дный святи́телю Христо́в, Алекси́е прехва́льне,/ в ню́же чуде́с благода́ть прия́л еси́ от всех Царя́, Христа́ Бо́га,/ разли́чныя неду́ги от челове́к отгони́ти, и от уз избавля́ти,/ и оби́димых от лют изыма́ти./ Те́мже зове́м: изба́ви нас от враг на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка/ в Тебе́, святе́м киво́те, я́коже рече́ пра́ведный Дави́д,/ яви́лася еси́, ши́ршая Небе́с, поноси́вши Зижди́теля Твоего́./ Сла́ва Все́льшемуся в Тя, сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Благода́рственныя пе́сни принесе́м Христу́ Бо́гу на́шему,/ такова́го святи́теля дарова́вшему Це́ркви Свое́й,/ пречестно́е удобре́ние и гра́ду Москве́ вели́кое утвержде́ние.

Я́ко Ааро́н незло́бием, Ду́ха благода́тию, сла́вне,/ в ри́зу свы́ше обле́клся еси́ преподо́бия и пра́вды/ и, предстоя́ престо́лу Христо́ву, моли́ о нас непреста́нно,/ святи́телю Алекси́е.

Я́ко лу́ча светоза́рнаго со́лнца, от гро́ба нам взы́де, святи́телю,/ озаря́я всех, ве́рою почита́ющих обре́тение честны́х моще́й твои́х,/ Богоблаже́нне Алекси́е.

Богоро́дичен: Ра́дости нам хода́таица яви́лася еси́,/ я́ко прие́мши исполне́ние всего́ Божества́, Всенепоро́чная./ Тем вси, ра́дуйся, А́нгелово велегла́сно зове́м, Богора́дованная.

Ин

Ирмо́с: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ еди́ныя Богоро́дицы,/ хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Те́плый предста́телю бе́дствующих/ и моля́щихся ско́рый услы́шателю, о́тче наш, святи́телю Алекси́е,/ изба́ви от вся́ких напа́стей вся, призыва́ющия тя.

Свети́льниче всесве́тлый, просия́вый доброде́тельми твои́ми,/ озари́ сердца́ на́ша, омраче́нная прило́ги льсти́ваго,/ и разжени́ тьму́ страсте́й при́сно борю́щих ны.

Пра́зднующим све́тло па́мять твою́,/ оте́честву на́шему и лю́дем мир у Христа́ испроси́/ и изба́ви от междоусо́бныя бра́ни и наше́ствий проти́вных.

Богоро́дичен: Пала́та прекра́сная и престо́л Всецаря́ Христа́ показа́лася еси́:/ честне́йшая бо еси́ вои́стинну всех тва́рей, Богома́ти,/ Предста́тельница и покро́в душ на́ших.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха моли́тва твоя́ поспешеству́ема:/ егда́ у́бо це́рковь паде́ся, образо́в, и́же в ней, святы́х ничи́мже вреди́,/ я́ко ни пра́ху прикосну́тися им,/ та́ко и ны́не сохраня́й град твой от сопроти́вных враг.

Всем христиа́ном в беда́х помо́щник и гра́ду Москве́ ве́лий засту́пник,/ неду́гующим врач безме́здный,/ и су́щим в ну́ждах и ско́рбех гото́вейший уте́шитель,/ и хода́тай те́плый ко всех Царю́, Христу́ Бо́гу.

На земли́ положе́но бы́сть честно́е те́ло твое́, святи́телю Алекси́е,/ дух же возлете́ на Небеса́, со апо́столы же и святи́тели и со А́нгелы ликовству́я,/ Святе́й Тро́ице предстои́ши:/ моли́ся приле́жно за град и лю́ди твоя́, свя́те.

Богоро́дичен: Та́йны Твоея́ глубина́, Пречи́стая Богоро́дице, А́нгельския чи́ны удивля́ет,/ и честна́я Твоя́ ико́на бе́сы смуща́ет и прогоня́ет,/ мы же покланя́ем Ти ся, ве́дуще Тя, Бо́жию Ма́терь.

Ин

Ирмо́с: От но́щи неве́дения/ Богове́дением просвети́вый концы́,/ просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.

Блиста́ньми чуде́с твои́х, Богому́дре, це́рковь твою́ озари́ и лю́ди возвесели́,/ Христа́ моля́ да́ти всем нам грехо́в проще́ние.

Моли́ о нас Всесвяту́ю Тро́ицу, святи́телю Алекси́е,/ я́ко да низпосле́т нам благода́ть Свою́, хва́лящим тя любо́вию.

Всечестна́я ра́ка твоя́, святи́телю Алекси́е,/ чудеса́ то́чит приходя́щим ве́рно/ и прося́щим подае́т цельбу́ оби́льно.

Богоро́дичен: Еди́наго от Тро́ицы воплоще́ннаго Бо́га и́стинно родила́ еси́,/ Его́же моли́ от бед изба́витися рабо́м Твои́м.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Христо́вою си́лою обле́клся еси́, Алекси́е прему́дре,/ и священноде́тель и́стинен показа́лся еси́, Бо́жиим сия́нием просвети́вся,/ я́ко от окри́на, честны́я твоея́ ра́ки исцеле́ния разли́чна неоску́дно подае́ши/ пра́зднующим ве́рно честны́х твои́х моще́й обре́тение.

Вседе́тельнаго Ду́ха пресве́тлыми луча́ми осия́емь при́сно,/ от разли́чных искуше́ний, и бед, и скорбе́й, обдержа́щих нас,/ я́ко Христо́в уго́дник, о́тче, изба́ви рабы́ твоя́,/ светоно́сное твое́ торжество́ всегда́ соверша́ющих ве́рно, святи́телю Алекси́е.

Я́сно пропове́дал еси́ еди́нство Тро́ицы,/ и нему́дрых сердца́ в ра́зум приве́л еси́,/ и ро́ждшему Сло́во сопресто́льно/ Богоразу́мием и́стинным ра́вно славосло́вив./ Тем, в Небе́сных селе́ниях водворя́яся, от бед нас избавля́й.

Богоро́дичен: Ро́ждшая сия́ние сла́вы О́тчи, Де́во Богоро́дице Всепе́тая,/ просвети́ ду́ши пою́щих Тя:/ Твое́ю бо благода́тию нетле́нны сохране́ны бы́ша честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я,/ разли́чныя дарова́ния источа́юща ве́рою чту́щим па́мять его́.

Ин

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Преосвяще́нне Алекси́е, красото́ церко́вная, архиере́ев благоле́пие,/ равностоя́телю же святы́х А́нгел, моли́ о хва́лящих тя/ и испроси́ получи́ти всем грехо́в оставле́ние.

Преблаже́нне святи́телю Алекси́е, моли́ся приле́жно за град и лю́ди твоя́,/ и обдержа́щия ско́рби премени́,/ и грехо́в проще́ние и го́рняго весе́лия насле́дие испроси́.

По́двиг твои́х труда́ми прия́л еси́ Боже́ственная дарова́ния:/ честны́я бо твоя́ мо́щи в шестьдеся́тное ле́то обрето́шася нетле́нны,/ исцеле́ния разли́чная подаю́щия.

Богоро́дичен: Припа́дающе, мо́лим Тя приле́жно, всеми́лостивая Влады́чице:/ моли́ из Тебе́ ро́ждшагося изба́вите ны лю́тыя ско́рби,/ и ва́рварскаго преще́ния, и вся́каго наве́та вра́жия.

Конда́к, глас 8:

Я́ко со́лнце незаходи́мое, от гро́ба возсия́ нам/ от мног лет сокрове́ны честны́я твоя́ мо́щи нетле́нны,/ святи́телю Алекси́е,/ тобо́ю благода́ть прие́млем:/ всю бо страну́ сию́ и вся ны чудесы́ и добро́тою обогаща́еши,/ де́йством благода́ти, да пое́м ти:/ ра́дуйся, о́тче, свети́ло Руси́.

И́кос:

Похва́лим ны́не святи́теля пе́сньми, Русскаго па́стыря и учи́теля,/ и благоче́стно притеце́м к ра́це моще́й его́,/ и почерпе́м дарова́ния, я́ко от исто́чника исцеле́ний./ Ю́же обстоя́ще ны́не, ра́достно весели́мся/ и, усе́рдно обше́дше, светоно́сными пе́сньми просла́вим, глаго́люще:/ чудотво́рче святи́телю Алекси́е,/ чудесы́ обогаща́й всех нас соде́янием благода́ти, да пое́м ти:/ ра́дуйся, о́тче, свети́ло Руси́.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

От светоно́сныя десни́цы прие́м благода́ть чуде́с,/ ве́рою прося́щим, о́тче, исцеле́ния разли́чная подава́еши,/ святи́телю Христо́в Алекси́е, благоче́стно пою́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Гроб, иде́же положе́но бы́сть честно́е те́ло твое́,/ сокруше́н бы́сть от мно́гаго ка́мения, егда́ распаде́ся це́рковь,/ моще́м же твои́м ника́коже прикосну́ся./ И́хже мы зря́ще, неизрече́нно светя́щихся, ра́достно зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

В Трие́х Ипоста́сех Богонача́льных/ держа́ву Отца́, равноде́тельна Сы́на и Ду́ха богосло́вил еси́,/ и Той тя просла́ви, и засту́пника тя показа́ нам, зову́щим ти:/ изба́ви нас, свя́те, от всех зол, находя́щих на ны.

Богоро́дичен: Тя Засту́пницу, Чи́стая Богоро́дице, стяжа́хом,/ и на Тя вси наде́жду возложи́хом,/ и к Тебе́ прибега́ем:/ спаси́ нас, Всенепоро́чная, и изба́ви моли́твами Твои́ми от обдержа́щия ско́рби и мяте́жа/ и лю́тых напа́стей и бед.

Ин

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Орга́н духо́вный был еси́, о́тче святи́телю Алекси́е,/ у́мно дви́жим благода́тию, при́сно бряца́л еси́, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

На земли́, я́ко со́лнце, сия́еши чудесы́, о́тче блаже́нне,/ на Небесе́х же венцено́сец, ра́дуяся, пое́ши:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Благода́тию Ду́ха честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я разли́чныя цельбы́ подаю́т ве́рою пою́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице,/ любо́вию приходя́щих к кро́ву Твоему́ исцели́,/ врача́ Христа́ нам ро́ждшая.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

На Небесе́х чи́ни А́нгельстии лику́ют,/ и на земли́ ве́рных собо́ри све́тло пра́зднуют/ обре́тение честна́го твоего́ телесе́, святи́телю Алекси́е,/ пе́сньми сла́вяще Христа́ во ве́ки.

Вонми́ и услы́ши глаго́лы на́ша, святи́телю Христо́в Алекси́е,/ и спаси́ Святе́йшаго Патриа́рха на́шего,/ град же и лю́ди изми́ от вся́каго зла,/ пою́щия и превознося́щия Христа́ во ве́ки вся.

Единонача́льная Тро́ица, все́ми влады́чествующая, Я́же тобо́ю воспева́емая,/ сим одари́ тя манове́нием Боже́ственным,/ це́ло и нетле́нно свяще́нное твое́ те́ло сохрани́,/ сла́вящих бо Ю прославля́ет во ве́ки.

Богоро́дичен: Не умолчи́м никогда́же велича́ти и глаго́лати заступле́ние Твое́, е́же твори́ши,/ утиша́ющи мяте́ж, прибега́ющим к покро́ву Твоему́, Богома́ти,/ и наде́жду тве́рду иму́щим Тя во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы/ Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Потщи́ся, свя́те, изба́вити ны от напа́стей и скорбе́й мно́гих,/ обдержа́щих ны, плотски́х и душе́вных,/ да, ра́дующеся, пое́м Христа́ во вся ве́ки.

Призыва́ющия тя, о́тче, изба́ви вся́каго зла и лю́тых нахожде́ний/ и от напра́сныя сме́рти исхити́ пою́щия Христа́ во вся ве́ки.

Ма́нием Боже́ственным разли́чныя цельбы́ подаю́т честны́я твоя́ мо́щи, святи́телю,/ прося́щим тя усе́рдно и Христа́ пою́щим во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Ро́ждшая Еди́наго от Тро́ицы,/ моли́ти не преста́й, Богоро́дице, изба́вится нам от бед,/ пою́щим и превознося́щим Его́ во ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными вой Тя ублажа́ем.

Со апо́столы и святи́тели Влады́чню престо́лу и с ли́ки А́нгельскими предстоя́,/ моли́ изба́вити нас от печа́лей, находя́щих на ны:/ я́ко бо о́гнь, паля́щ и разжизающ, лю́тый пла́мень, обходя́щий нас,/ от него́же изба́ви ны, святи́телю Алекси́е прему́дре, да тя ублажа́ем.

Яви́ся звезде́ подо́бно, светоно́сивей подо́бие о́браза твоего́,/ духо́вными луча́ми просвеща́я се́рдца ве́рных,/ Богоразу́мия же све́том лучи́ чуде́с испуща́еши/ и исцеле́ния подава́еши, святи́телю,/ пра́зднующим любо́вию обре́тение честны́х моще́й твои́х.

В Трие́х Богонача́льных Ипоста́сех Еди́н Сый Бог, сла́вимый всегда́/ и ца́рство име́яй непреме́нно,/ всемо́щною твое́ю десни́цею шата́ния враг нечести́вых, и братоуби́йц вы́и низве́рзи/ под но́зе во́инству на́шему.

Богоро́дичен: Ро́ди вси Тя ублажа́ют ны́не, Пречи́стая Богоро́дице, и всяк град и страна́,/ ору́жие, и заступле́ние, и забра́ло Тя иму́ще,/ хва́лятся Тобо́ю, я́ко кре́пость их ро́ждшую, Влады́ку всех, Христа́ Бо́га,/ си́лу иму́щаго непобеди́мую.

Ин

Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́/ Рождество́ Присноде́вы/ в на́ше ве́рных спасе́ние,/ пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Поми́луй ны, смире́нныя рабы́ твоя́, святи́телю Алекси́е, и от тьмы́ скорбе́й изми́/ и пла́мене искуше́ний исхити́, ве́рно к тебе́ притека́ющия.

Я́ко звезда́ светоза́рная, на Небесе́х водворя́яся,/ с ли́ки святы́х А́нгел моли́ся о хва́лящих тя/ и притека́ющих к ра́це честны́х моще́й твои́х.

Архиере́ев украше́ние, мона́хов удобре́ние, всех ве́рных прописа́ние,/ Це́ркве изря́дный па́стырь и учи́тель ты еси́, Алекси́е преосвяще́нне.

Богоро́дичен: Безсе́менно ро́ждшая пло́тию Ипоста́сное Сло́во Пребезнача́льнаго Отца́,/ моли́ся Ему́, Богоро́дице Всепе́тая, спасти́ души́ пою́щих Тя.

Свети́лен:

Прииди́те вси, ди́внаго и сла́внаго в чудесе́х,/ вели́каго святи́теля Алекси́я пе́сньми свяще́нными похва́лим,/ Русскаго свети́льника и учи́теля, и А́нгельским чино́м ссе́льника,/ и моли́твенника те́пла ко Го́споду о чту́щих па́мять его́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

По Бо́зе упова́ние на́ше иму́ще на Тя,/ Пречи́стая Богоро́дице, мо́лим Ти ся:/ моли́ся о нас ко из Тебе́ ро́ждшемуся/ невре́дны нас да́же до конца́ сохрани́ти,/ прири́щущих к покро́ву Твоему́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́вное чу́до,/ А́нгелом подо́бное,/ челове́ком же недове́домое,/ е́же мно́го вре́мя во гро́бе лежа́щее пречестно́е те́ло/ обре́теся невреди́мо,/ чу́днаго и преди́внаго святи́теля Алекси́я,/ исцеля́ющее неду́ги неисце́льныя/ и прогоня́ющее ду́хи лука́выя от приходя́щих к нему́/ и ра́достными сердцы́ Христа́ прославля́ющих,/ возвели́чившаго Своего́ уго́дника.

О, пресла́внаго чудесе́,/ прииди́те, наслади́мся,/ я́ко от окри́на, благи́ми уха́нии,/ невла́жную серде́ц на́ших ни́ву умягчи́м:/ ка́ко пло́тяный челове́к небесохо́дец бы́сть,/ какову́ же ле́ствицу водрузи́,/ и Боже́ственнаго ра́зума восхо́д обре́те,/ и к Бо́гу прибли́жися/ и, с ли́ки святы́х А́нгел/ Боже́ственному престо́лу предстоя́,/ о нас непреста́нно мо́лится?

О, пресла́вное чу́до,/ Богоизбра́нный святи́телю,/ всей стране́ Русстей звезда́ пресве́тлая,/ и всем ве́рным дарова́ния разли́чная подава́еши/ от сокро́вища неиздае́ма,/ исто́чник исцеле́ний,/ немощны́м врачевство́ безме́здно,/ в напа́стех гото́вейший уте́шитель/ и моли́твенник тепле́йший,/ Алекси́е прему́дре,/ моля́ о нас не преста́й Человеколю́бца,/ и́стинный наш учи́телю.

Сла́ва, глас 8:

На Не́бо веду́щий пу́ть, небла́зненна спу́тника обре́т,/ ле́гце преимени́таго гра́да до́йде,/ поще́нием Го́рняго Иерусали́ма прекра́сная селе́ния ви́дит;/ и ны́не к духо́вней трапе́зе совокупля́ет нас/ те́плый наш засту́пник,/ преосвяще́нный и честны́й наш учи́тель Алекси́й,/ чудотво́рныя и многоцеле́бныя своя́ мо́щи/ предложи́в нам, я́ко сне́дь сла́дку и всестро́йну,/ во исцеле́ние неду́жным/ и скорбя́щим во утеше́ние,/ прибе́жище же тружда́ющимся/ и духо́в злых отгоне́ние./ Прииди́те, вси Русстии наро́ди,/ к честне́й ра́це его́,/ и, разли́чная дарова́ния прие́млюще,/ того́ просла́вим и мо́лимся, вопию́ще:/ того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

И ны́не, дне или́ Богоро́дичен.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы:Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия,глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости: Стих: Зако́н Бо́га его́ в се́рдце его́:Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Алекси́е! Предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся Све́та Единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я пе́снь Трисвяту́ю, вели́ко и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ся па́ствы твое́я спасти́ лю́ди, единоро́дный ти язы́к,благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́, архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующих к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́: град сей(или́: ве́сь сию́:а́ще во оби́тели: святу́ю оби́тель сию́) и вся гра́ды и страны́ до́бре сохрани́ и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́: мир ве́сь умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́ нас: ста́рыя уте́ши, ю́ныя накажи́, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, сироты́ заступи́, младе́нцы возрасти́, немощству́ющия исцели́ и везде́ те́пле призыва́ющих тя и с ве́рою притека́ющих к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, усе́рдно припа́дающих и моля́щих ти ся, от вся́ких напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́, да зове́м ти: о Богоизбра́нный па́стырю, звездо́ всесве́тлая мы́сленныя тве́рди, та́йнаго Сио́на необори́мый сто́лпе, миродохнове́нный цве́те ра́йский, всезлата́я уста́ Сло́ва, Моско́вская похвало́, всея́Руси́ украше́ние! Моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да в де́нь стра́шнаго Прише́ствия Его́ шу́ияго стоя́ния изба́вит нас и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т, со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

 

 

 

Свята́го благове́рнаго кня́зя Дома́нта, нарече́ннаго во свято́м Креще́нии Тимофе́я, Пско́вскаго чудотво́рца

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж:1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́, Христе́ Бо́же наш,/ гра́ду Твоему́ Пско́ву и лю́дем Твоего́ уго́дника,/ благове́рнаго кня́зя Тимофе́я Дома́нта,/ не от Иерусали́ма, ниже́ от Ри́ма прише́дша,/ но от стран и от язы́ка, не зна́ющаго Тя,/ в позна́ние Твоего́ и́стиннаго ра́зума,/ и ны́не Святе́й Тро́ице моле́бника, неотсту́пно предстоя́ща,/ Благове́рный кня́же Тимофе́е,/ моли́ся Святе́й Тро́ице/ спасти́ и просвети́ти души́ на́ша.

Преблаже́нне кня́же Тимофе́е,/ подо́бник был еси́ дре́внему патриа́рху Авраа́му:/ он бо слы́ша сыновца́ своего́ Ло́та плене́на,/ кре́пце пресеца́л еси́ полки́ иноплеме́нник;/ ты же, преблаже́нне кня́же Тимофе́е, и по сме́рти, я́ко жив,/ ва́рварская и лати́нская нахожде́ния побежда́еши/ и лю́ди, вруче́нныя тебе́, от вся́ких бед сохраня́еши/ и Пресвяте́й Тро́ице в дар приво́диши,/ Е́йже моли́ся, блаже́нне Тимофе́е,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Ди́вно позна́ние/ и ве́ра и́стинна к Бо́гу твоего́ обраще́ния,/ о благове́рне кня́же Тимофе́е,/ не́си бо слы́шал от роди́телей свои́х/ уче́ния по христиа́нстей ве́ре,/ но от старе́йшаго бра́та, во Святе́й Горе́ и́ночествующаго,/ словесы́ уве́рися,/ оста́вль оте́ческаго безбо́жия мра́чную тьму́,/ и прии́де ко све́ту Трисия́тельнаго Божества́/ и, я́ко муж соверше́н, в гра́де Пско́ве украси́ся/ оде́ждею Боже́ственнаго Креще́ния,/ те́мже и ны́не храм Пресвяты́я Тро́ицы тобо́ю красу́ется,/ име́я в себе́ ра́ку моще́й твои́х, блаже́нне,/ Е́йже моли́ся/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Ду́хом Бо́жиим наставля́емь,/ вся оте́ческая нече́стия оста́вль,/ прише́л еси́ в богоспаса́емый град Псков,/ преблаже́нне кня́же Тимофе́е,/ и, напра́вив но́зе своя́ на богоуго́дну стезю́,/ притече́ ко свято́му Креще́нию,/ столп кре́пости от лица́ вра́жия был еси́,/ я́ко Небе́сный челове́к и земны́й А́нгел,/ ва́рварския и лати́нския полки́ побежда́я,/ град же и лю́ди от нахожде́ния сих избавля́я,/ и ны́не, блаже́нне кня́же Тимофе́е,/ моли́ся Святе́й Тро́ице/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, ру́сстии собо́ри,/ и ви́дите украше́ние ца́рское –/ благове́рнаго кня́зя Тимофе́я Дома́нта,/ псалмы́ и пе́нии, благоче́стно соше́дшеся,/ досто́йную че́сть, я́ко нача́льнику и храни́телю, воздади́м,/ многоцеле́бныя его́ мо́щи обстоя́ще,/ любе́зно облобыза́ем и возопие́м, глаго́люще:/ о благове́рный Тимофе́е,/ не от Ри́ма возсия́л еси́, ниже́ от Сио́на, Богоблаже́нне,/ но в Ру́сстей земли́ яви́лся еси́ чудотво́рец пресла́вен,/ исцеле́ния подава́еши неоску́дно всем, приходя́щим с ве́рою,/ я́ко богопочте́нный измла́да Христо́ве ве́ре споспе́шник,/ це́рквам засту́пник, пле́нным свободи́тель,/ от Бо́га обогати́ся нетле́нными венцы́,/ со А́нгелы святы́ми моли́ся Пресвяте́й Тро́ице, свя́те,/ сохрани́ти от вся́ких зол страну́ на́шу,/ град и лю́ди,/ и́же тя при́сно в пе́снех благоче́стно почита́ющия.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 преподо́бническая (зри 21 мая)

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Дом бы́сть Свята́го Ду́ха/ и споспе́шник благода́ти яви́ся в Ру́сстей земли́,/ во гра́де Пско́ве све́том сия́я Пресвяты́я Тро́ицы,/ благове́рный кня́же Тимофе́е,/ вси у́бо, соше́дшеся, тя ублажа́ем.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.

Богодухнове́нне кня́же Тимофе́е,/ потща́лся еси́ победи́ти се́ти лука́ваго,/ испо́лненныя неве́рия и сла́бости,/ не преста́й моля́ся о гра́де и лю́дех свои́х,/ в ни́хже святы́м Креще́нием просвети́лся еси́.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ди́вен яви́лся еси́,/ преблаже́нне кня́же Тимофе́е,/ в пресла́внем гра́де Пско́ве богоуго́дно поживе́/ и, от земли́ преста́вився, с ли́ки пра́ведных весели́шися,/ и ны́не моли́ спасти́ и просвети́ти души́ на́ша.

Сла́ва, глас 6:

Благоче́стно ны́не соше́дшеся,/ прииди́те, богопросвеще́нныя держа́вы, князе́й ру́сских собо́ри,/ псалмы́ и пе́нии досто́йную че́сть/ я́ко нача́льнику и те́плу храни́телю воздаю́ще/ и возопие́м, глаго́лющее/ Го́споди, моли́твами Твоего́ блаже́ннаго кня́зя Тимофе́я Дома́нта,/ спаси́ и уще́дри всех,/ и́же благоче́стно от души́ пою́щих Тя.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 8:

И́же о́тчее нече́стие возненави́дев,/ преблаже́нне кня́же Дома́нте,/ и но́щи стра́стныя избе́г, е́же к и́долом тща́ние,/ прии́де мы́слию к Со́лнцу сла́вы – Христу́,/ озари́вся благода́тию Боже́ственнаго Креще́ния,/ и ны́не во све́те Пресвяты́я Тро́ицы предстоя́,/ моли́ Христа́ Бо́га сохрани́ти и спасти́ правосла́вныя лю́ди/ и град твой от безбо́жных ага́рян,/ и лати́н наше́ствия, и междоусо́бныя бра́ни/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас 4:

Ду́хом Бо́жиим наставля́емь,/ о́тчее нече́стие отве́ргл еси́,/ святы́й благове́рный кня́же Тимофе́е,/ потща́лся еси́ приити́ в богоспаса́емый град Псков,/ в не́мже ду́шу твою́ благода́тию свята́го Креще́ния просвети́в,/ ве́рою и любо́вию оби́тель в себе́ сотвори́л еси́ Пресвяте́й Тро́ице,/ Е́йже непреста́нно моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Тве́рдаго адама́нта, и столпа́ непоколеби́ма вра́жиими прило́ги,/ блаже́ннаго кня́зя Тимофе́я пе́сньми почти́м,/ Христо́вы бо ве́ры позна́нием и му́жества кре́постию/ посрами́вша сопроти́внаго врага́ и без ве́сти сотвори́т/ и ны́не моля́щагося о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ты еси́ похвала́ и вене́ц святы́м всем, о Цари́це,/ Ты упова́ние на́ше и Помо́щница по Бо́зе,/ и на Тя наде́жду спасе́ния на́шего вси возложи́хом.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:

Христо́вым вожделе́в Боже́ственным за́поведем, я́ко еле́нь ко исто́чнику,/ Пресвяте́й Тро́ице ве́лий моле́бник бы́сть,/ и к ре́вности подража́тельства своего́ обраще́ния благочести́вых души́ воздви́гл еси́/ и гра́ду Пско́ву тверд храни́тель показа́лся еси́, блаже́нне кня́же Тимофе́е,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тебе́ мо́лимся, Богоро́дице, я́ко Бо́жией Ма́тери:/ одожди́ нам, гре́шным рабо́м Твои́м,/ бога́тую и душеспаси́тельную ми́лость.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Благоизво́лися пречи́стому Твоему́ о́бразу/ чудотво́рныя Твоея́ ико́ны, Богоро́дице, написа́тися зра́ка подо́бию/ и на́шего в бране́х тве́рдаго засту́пника кня́зя Дома́нта с благочести́вою супру́жницею,/ и́хже моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Вся́кое дыха́ние:Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35 от полу́.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Всяк град и страна́,/ сла́вному гра́ду на́шему Пско́ву сра́дуйтеся,/ и псало́мски рука́ми восплещи́те вку́пе,/ духо́вное торжество́ пра́зднующе/ благочести́ваго кня́зя Тимофе́я Дома́нта,/ пе́сньми похвали́те всечестны́й де́нь сей и рцы́те, моля́щеся:/ предста́ни Святе́й Пречестне́й Тро́ице,/ моля́ся за град свой,/ я́ко жив и по преставле́нии,/ е́же сохрани́тися ему́ от наве́т вра́жиих/ и невоева́ну бы́ти.

Кано́н свято́му, глас 4.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

В Ца́рство Христо́во вшед, преблаже́нне кня́же Тимофе́е Дома́нте,/ возлюби́в ве́чная па́че вре́менных,/ сего́ ра́ди своему́ Влады́це сосу́д избра́н показа́ся, сла́вне.

Благочести́ваго ко́рене держа́внаго кня́зя Алекса́ндра исча́дию/ благоволе́нием Бо́жиим сочета́ся,/ с не́юже благоуго́дно пожи́в, преста́вльшеся,/ обрето́сте Христо́во нестаре́емое блаже́нство.

Христолюби́ваго нра́ва никогда́ же отлуча́яся,/ всем убо́гим ми́лостивый пода́тель был еси́, блаже́нне кня́же Дома́нте,/ и си́рым засту́пник.

Богоро́дичен: Благодаре́ние но́во моли́твы Твоея́ пропове́дуем, Чи́стая, усты́ и ду́хом,/ я́ко Тебе́ ра́́ди от напа́стей, и тя́жких печа́лей,/ и греха́ страсте́й вси избавля́емся.

Пе́снь 3

Ирмо́с: В Го́споде Бо́зе мое́м/ се́рдце мое́ утверди́ся,/ тем немощству́ющии препоя́сашася си́лою.

Царя́, все́ми ца́рствующего Небе́сными и земны́ми,/ после́дователь был еси́, блаже́нне Дома́нте,/ не возвра́щся вспя́ть, возло́ж ру́ку свою́ на ра́ло ве́ры Христо́вы,/ тем до́бре упра́влен бы́сть в Ца́рство Его́.

Всея́ Руси́ благочести́вым вели́ким кня́зем причте́ся ли́ку,/ а́ще и не от того́ су́щаго ко́рене рожде́ну ти,/ но хра́брость му́жества и благоче́стие ра́зума тем подо́бна показа́ тя.

В ле́та самоде́ржца вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго был еси́, кня́же Дома́нте,/ тем христоимени́тым лю́дем Русскаго ца́рства забра́ла яви́стеся от нахожде́ния безбо́жных лати́н,/ я́коже в животе́, та́ко и по преставле́нии ва́шем, святи́и.

Богоро́дичен: Написа́ся Сло́во О́тчим персто́м,/ не́когда богогла́сному проро́ку Твоего́ рождества́ та́йна, Богоро́дице,/ тем Тя молю́ в кни́зе мя написа́ти жи́зненней,/ лука́вое рукописа́ние грехо́в мои́х раздра́вши.

Седа́лен, глас 4:

Благослове́нному и светоно́сному торжеству́,/ я́ко со́лнцу, возсия́вшу во всем ми́ре, блаже́ннаго кня́зя Тимофе́я Дома́нта,/ к нему́же стеце́мся, ве́рнии, непреста́нно вопию́ще:/ а́ще и прише́л еси́ от земли́, свя́те,/ но та́мо со А́нгелы Пресвяте́й Тро́ице предстои́ши,/ Е́йже моли́ся спасти́ души́ на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Позна́вше Тобо́ю неопи́санное Сло́во Бо́жие,/ Сы́на Единоча́днаго Вседержи́телева, вопие́м Ти, земни́и:/ ра́дуйся, Благослове́нная Богоро́дице, упова́ние душа́м на́шим.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́, Им раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

Фео́дора Стратила́та дерзнове́нию му́жества подо́бен был еси́/ и сего́ ра́ди че́сти о́наго от Бо́га сподо́бися,/ стражда́ изволе́нием.

Земля́ освяти́ся, прии́мши мо́щи твоя́, блаже́нне кня́же Дома́нте,/ челове́цы же, тобо́ю прие́млют исцеле́ние, Христа́ сла́вяще,/ И́же и́скренно тя просла́вльшаго.

Ре́вность Свята́го Ду́ха в се́рдцы прии́м,/ оте́ческое злове́рие возненави́дев,/ Христа́, И́стиннаго Бо́га, взыска́в,/ ба́нею Креще́ния омы́вся, ча́до Све́ту яви́ся./ Ему́же предстои́ши, моли́ся за рабы́ своя́, ве́рою сла́вящия тя.

Тебе́ мо́лимся, преблаже́нне Тимофе́е,/ сопроти́вных шата́ние низложи́ и неду́ги челове́ком обле́гчи, свя́те,/ я́ко да во гла́сех хвале́ния тебе́ воспева́ем.

Богоро́дичен: Руко́ю милосе́рдия, Богоро́дице, защити́ мя от враг/ и ду́шу мою́, иста́явшую зно́ем греха́,/ прохлади́ хода́тайством Свои́м, Де́во,/ Еди́на бо еси́ челове́ком исправле́ние.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Ча́сть моя́ еси́, Го́споди,/ и сла́ва лица́ моего́:/ Ты бо мя из тьмы́ неве́дения/ еди́н изба́вил еси́ Богоразу́мием,/ и Тебе́ молю́ся, Христе́:/ да́руй рабу́ Твоему́ мир,/ я́ко Человеколю́бец.

Благослове́нием Святы́я Горы́ и́нока, единоутро́бнаго твоего́ бра́та,/ Бо́жий свет Трисо́лнечныя Тро́ицы всели́ся в твое́ се́рдце/ и Своего́ Божества́ дом тя показа́, блаже́нне.

И́же святу́ю Твою́ па́мять ра́достно от души́ творя́щих/ ско́рби премени́ и душеспаси́тельная пода́ждь проше́ния.

Зако́ном благове́рия научи́вся, прему́дре,/ ревни́тель благоче́стия сади́телю Влади́миру был еси́,/ и́дольскую ле́сть низложи́в,/ Тро́ицы был еси́ селе́ние Пречи́стей.

Богоро́дичен: Многогре́шнаго Твоего́ раба́, Богоро́дице, не отри́ни моле́ния и проше́ния,/ а́ще и недосто́йне моля́щася, Влады́чице,/ изба́ви мя лю́тых страсте́й мои́х/ и уз прегреше́ния зла́го.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Я́коже проро́ка Ио́ну/ от ки́та изба́вил еси́, Христе́ Бо́же,/ и мене́ из глубины́ прегреше́ний/ возведи́ и спаси́ мя, Еди́не Человеколю́бче.

Святе́йшаго во святы́х Бо́га позна́в, прему́дре кня́же Дома́нте,/ о гра́де твое́м Пско́ве моли́ся,/ и о и́же ве́рою живу́щих в нем,/ изба́вится от вся́ких зол,/ да твою́ па́мять вси благоче́стно почита́ем.

Я́ко пресве́тлая дво́ице,/ я́ко пречестна́я верста́ и богосочта́нная,/ Христу́ от души́ порабо́тасте в жи́зни свое́й, пречестни́и,/ ходя́ще по за́поведей Его́.

Ца́рие и кня́зи, свяще́нницы и вельмо́жи,/ ста́рцы с ю́нотами и всяк во́зраст, све́тло предъигра́йте,/ па́мять прему́драго кня́зя Дома́нта в пе́снех велича́юще.

Богоро́дичен: Служи́теля та́йне, Арха́нгела слы́шала еси́,/ в утро́бе вмеще́ние Невмести́маго прии́мши,/ мы же Гаврии́лово веща́ние прино́сим:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю/ и Тебе́ ра́ди с на́ми.

Конда́к, глас 8:

Любо́вию Христо́вою уязви́ся, преблаже́нне кня́же Дома́нте,/ ум впери́в заре́ю Ду́ха,/ и́дольскую пре́лесть оте́ческаго нече́стия возненави́дев,/ порожде́нием святы́я купе́ли Тимофе́й нарече́н еси́,/ слеза́ми и ми́лостынею ко Христу́ присво́ився,/ и жи́зни сей тече́ние до́бре сконча́в,/ ве́ру непоро́чну соблю́д,/ и ны́не мо́лим тя:/ моли́ Пресвяту́ю Тро́ицу и Пречи́стую Богоро́дицу/ за град Псков и за всех, притека́ющих к ра́це моще́й твои́х,/ изба́вится нам от вся́ких зол,/ да тебе́ вси, я́ко те́пла засту́пника, непреста́нно почита́ем.

И́кос:

Вся́каго безбо́жия неи́стовства избе́г,/ удале́нную страну́ от Бо́га оте́чества весьма́ оста́вль,/ иде́же Бог не познава́шеся, но пре́лесть бесо́вская почита́ема бя́ше,/ вся сия́, оплева́в, попра́, апо́столу Фили́ппу подо́бен быв:/ он бо от Га́зскаго пути́ восхище́н во Азо́т,/ ты же – в богоспаса́емый град Псков;/ он у́бо, еди́наго ка́женика крести́в, удиви́,/ ты же вся стра́ны на́ша свои́м креще́нием возвесели́, блаже́нне Тимофе́е Дома́нте,/ и чуде́с де́йство безбо́жных нахожде́ния сокрушавши,/ и па́ки пребу́ди с на́ми защища́ти нас,/ да тебе́ вси, я́ко те́пла засту́пника, непреста́нно почита́ем.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди,/ и не разори́ Заве́та Твоего́,/ и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас,/ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших,/ препе́тый во ве́ки.

Патриа́рха Авраа́ма нра́ву, преблаже́нне кня́же Дома́нте, подо́бник быв,/ вся́ко тре́бование ни́щим неоску́дно разда́л еси́,/ да Христа́ ми́лостива себе́ приобря́щеши.

Просвети́ твое́ житие́ всю вселе́нную пра́вым смы́слом,/ сия́я, в Руси́ я́ко со́лнце,/ Трисо́лнечнаго Божества́ заре́ю просвеща́емь, досточу́дне.

Це́ркви и гра́ду ты бы́сть прави́тель непрело́жный,/ вся́ку е́ресь и ле́сть бесо́вскую отгоня́я,/ и со А́нгелы ны́не лику́еши,/ предстоя́ Святе́й Тро́ице в дерзнове́нии мно́зе.

Богоро́дичен: Изба́ви, Богоро́дице, от обдержа́щих бед ду́ши на́ша/ и при́зри на смире́нныя рабы́ Своя́,/ и весе́лия мя испо́лни, Блага́я.

Пе́снь 8

Ирмо́с: На Кресте́ пло́тию пригвожде́ннаго/ и показа́вшаго нам ору́жие во спасе́ние,/ о́троцы, превозноси́те Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки.

И́ова древняго милосе́рдию подо́бяся,/ не изы́де из до́му твоего́ никто́же ско́рбен:/ и́ноком, и свяще́нным, и просты́м, и всем, и́же в недоста́точестве,/ я́ко оте́ц чадолюби́в, был еси́.

В боле́зни к тебе́ прибега́ющих исцеля́й, преблаже́нне кня́же Тимофе́е,/ и пога́ных наше́ствия избавля́й рабы́ своя́, Бо́гу пою́щия:/ благослови́те Христа́ во вся ве́ки.

Весели́тся ны́не и торжеству́ет вели́кий град Псков и вси окре́стнии гра́ди и ве́си,/ тебе́ иму́ще покро́в и забра́ло,/ и крася́тся па́мятию твое́ю честно́ю,/ в нем бо пожи́в, венца́ от Бо́га сподо́бился еси́.

Богоро́дичен; Предвари́шася уже́ беззако́ния моя́/ и, к концу́ жития́ прише́д, рыда́я, молю́ Тя, Богоро́дице Чи́стая:/ поне́ на ста́рость мою́, спаси́ мя, погиба́ющаго.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Я́ко сотвори́ мне вели́чия Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́,/ и ми́лость Его́/ в род и род боя́щимся Его́.

Всея́ Руси́ вели́ким князе́м, благоче́стие храня́щим,/ соо́бщник был еси́, Богому́дре кня́же Дома́нте,/ с ни́ми зе́млю Ру́сскую сохраня́еши от безбо́жных ага́рян и латы́н наве́та,/ и ны́нешняго настоя́ния страсте́й нас изба́ви моли́твами свои́ми.

Чудесы́ свои́ми, я́ко цвет, процве́л еси́, Богому́дре кня́же Дома́нте,/ я́коже рече́ проро́к:/ пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т./ Сего́ ра́ди тя ублажа́ем.

Певце́м, и́же Тебе́, пою́щим, Тро́ице Пресвята́я,/ согреше́ния на́ша оста́ви, во́льная и нево́льная,/ пребла́га чудотво́рца благове́рнаго кня́зя Дома́нта моли́твами.

Богоро́дичен: Напои́тися бога́тно слеза́ми да́ждь бразда́м стра́стныя моея́ души́/ и плоды́ принести́ стори́чны, Влады́чице, сподо́би,/ се́рдце мое́ вся́каго весе́лия испо́лни,/ да сла́влю Тя, Храни́тельнице моя́.

Свети́лен:

Не челове́ком, ни от челове́к, но от Бо́га зва́ние прие́м,/ и́же пре́жде тьме́ сын,/ ны́не же ча́до и насле́дник Све́ту/ свои́м обраще́нием сотвори́ся, Дома́нте Богому́дре.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Плод чре́ва Твоего́ и́же плодо́м попо́лзшагося/ па́ки ра́еве жи́теля, Чи́стая, соде́лал е́сть.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Наста́, Богоблаже́нне,/ со́лнца светле́йшей твой пра́здник,/ озаря́ет безсме́ртие и благоуха́ет приходя́щия к тебе́ ве́рою,/ душа́м же и те́лом источа́ет исцеле́ние/ от свята́го твоего́ гро́ба,/ кня́же Тимофе́е Дома́нте,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

Чу́вственныя стра́сти воздержа́ния бразда́ми,/ победи́л еси́ чудоде́йственне Тимофе́е,/ и ре́вность за град и лю́ди показа́л еси́,/ безбо́жных лати́н шата́ния му́жественне пресека́я,/ тем ны́не в све́те Пресвяты́я Тро́ицы водворя́ешися,/ моли́ся о душа́х на́ших.

Блаже́нне кня́же Тимофе́е Дома́нте,/ основа́ние положи́л еси́ доброде́тели,/ дре́вняго челове́ка совлече́ся с похотьми́/ и во Христа́ облече́ся святы́м Креще́нием./ Тем и по преставле́нии, я́ко жив,/ язы́ком шата́ния разруша́еши/ и от гро́ба неду́жным здра́вие да́руеши,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 6:

Блаже́н и преблаже́н град Псков,/ в не́мже благове́рне кня́же Дома́нте, жили́ще име́л еси́,/ и прече́стен и свяще́н храм Пресвяты́я Тро́ицы,/ в не́мже положе́но бы́сть честно́е те́ло твое́,/ пресла́вный кня́же Тимофе́е,/ Христо́ви моли́ся за град и лю́ди,/ е́же сохрани́ти от па́губы и мяте́жа и пога́н наше́ствия/ и стране́ на́шей дарова́ти мир/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́/ Тебе́ мо́лимся/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы/ поми́ловати души́ на́ша.

На Литурги́и слу́жба вся преподо́бническая.

 

 

Свята́го му́ченика Фалале́я

Стихи́ры му́ченика, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Вели́кому обдержа́щу поднебе́сную волне́нию/ и ду́шу обурева́ющу, всесла́вне,/ окормле́нием вы́шняго зва́ния направля́яся,/ муче́ний невре́дно многоболе́зненную пучи́ну преше́л еси́,/ и, Вы́шняя приста́нища дости́г,/ испо́лнился еси́ ве́чныя тишины́, му́чениче Фалале́е.

Вообража́л еси́ страда́ние Влады́ки тва́ри,/ на дре́во, сла́вне, воздви́жен/ и в ре́бра растерза́емь мучи́телей суровство́м,/ и облича́еши тех растерза́емую мы́сль,/ и́дольскую же укоря́я ле́сть и проявле́нно благоче́стие укрепля́я,/ великому́чениче Фалале́е.

Повеле́нии мучи́теля/ глубине́ преда́лся еси́ морсте́й,/ пребыва́еши же Боже́ственною благода́тию неистопле́н, прему́дре,/ то́ки же кро́вными/ фарао́на мы́сленнаго и сего́ во́инство потопи́л еси́/ и коне́чней, Богому́дре, поги́бели пре́дал еси́,/ вельми́ от Христа́ укрепля́емь.

Стихи́ры Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже:

Осужде́ния изба́ви, Пресвята́я Богоневе́сто,/ и лю́тых прегреше́ний смире́нную мою́ ду́шу,/ и сме́рти измени́ моли́твами Твои́ми,/ и да́руй оправда́ние получи́ти в де́нь испыта́ния,/ е́же получи́ша святы́х собо́ри,/ покая́нием очище́на мя пре́жде конца́ покажи́/ и сле́зными излия́нии.

Ту́чами Ду́ха Пресвята́го, Пречи́стая,/ мою́ мы́сль ороси́,/ Я́же ка́плю ро́ждшая, Христа́,/ неизче́тно безме́рная беззако́ния челове́ков щедро́тами измы́вшую;/ изсуши́ исто́чник страсте́й мои́х/ и пото́ка мя сподо́би пи́щи живы́я при́сно/ моли́твами Твои́ми.

Покая́ния изря́дное и спаси́тельное врачевство́,/ Я́же Бо́га ро́ждшая, Спа́са моего́,/ и слез то́ки, и часа́ по́мысл, гро́знаго и стра́шнаго,/ и суда́ неумы́тнаго/ Ты ми да́руй избежа́ти моли́твами Твои́ми, о Де́во,/ муче́ния тре́петнаго,/ и Боже́ственную улучи́ти благода́ть.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тьма́ми, Пречи́стая, обеща́хся/ покая́ние сотвори́ти о мои́х согреше́ниих,/ но не оставля́ет мя люби́мый зол мои́х обы́чай./ Сего́ ра́ди Тебе́ вопию́ и припа́даю, моля́ся:/ Ты мя, Влады́чице, изми́ такова́го мучи́тельства,/ наставля́ющи мя к лу́чшим/ и спасе́ния близ су́щим.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца и Па́стыря Тя на дре́ве я́ко ви́де,/ А́гница ро́ждшая рыда́ше/ и ма́терски Ти веща́ше:/ Сы́не возжеле́нне/ ка́ко на Дре́ве кре́стнем пове́шен еси́, Долготерпели́ве?/ Ка́ко ру́це и но́зе Твои́, Сло́ве,/ пригвозди́шася от беззако́нных,/ и кро́вь Твою́ излия́л еси́, Влады́ко?

Кано́н, глас 8

Пе́снь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Омоче́ною багряни́цею страда́льческими кровьми́/ благоукраше́нно Це́рковь Христо́ва оде́яна,/ хва́лится в страстоно́сцех и кра́сится.

Си́лу непобеди́му от Бо́га прие́м, страстоте́рпче,/ во тьма́х враго́в воева́л еси́ еди́н,/ в по́двизех страда́ния, Фалале́е.

Ве́щь отве́рг плотску́ю и невеще́ственных житие́ на земли́ пожи́в, Фалале́е,/ А́нгельским ликостоя́нием счи́слился еси́.

Богоро́дичен: Земноро́днии Рождество́м Твои́м от земли́ к Небе́сней высоте́ вознесо́хомся,/ вои́стинну Чи́стая Богоро́дице,/ и А́нгельским ликостоя́нием причто́хомся.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Ма́сть пома́за главу́ твою́, сла́вне, Христо́ва,/ сего́ ра́ди пре́лести не прине́сл еси́ ма́сти/ целе́ние кро́вь твоя́ всем челове́ком источи́/ и от земли́ кро́вь нече́стия отмы́ла е́сть, Фалале́е.

Пло́ть покори́л еси́ тебе́ ра́ди Крест прие́мшему, му́чениче Христо́в,/ и жи́зни нетле́нныя сподо́бился еси́, блаже́нне.

Паде́ся мучи́тель под но́зе твои́, сла́вне,/ низложе́н быв твои́м терпе́нием и сопротивле́нием, Фалале́е.

Богоро́дичен: Разреши́ Рождество́ Твое́ согреше́ний на́ших до́лги/ и пра́вде вся ве́рныя привяза́.

Седа́лен, глас 4

Подо́бен: Вознесы́йся:

Светови́ден показа́вся, страстоте́рпче, безбо́жия омраче́ние отри́нул еси́/ и к ка́знем и сме́рти отлучи́лся еси́./ Те́мже, сконча́в твоя́ вели́кия по́двиги,/ вели́кое прия́л еси́ насле́дие и сла́ву ника́коже мимоходя́щую,/ до́блий страда́льче Фалале́е сла́вне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

По Бо́зе во Твой, Богоро́дице, прибега́ю смире́нный покро́в Боже́ственный/ и, припа́дая, молю́ся:/ поми́луй, Пречи́стая, я́ко превзыдо́ша главу́ мою́ греси́,/ и бою́ся, Влады́чице, му́ки, и трепе́щу,/ моле́ние сотвори́, Чи́стая, к Сы́ну Твоему́ от сих изба́вити мя.

Крестобогоро́дичен:

От Безнача́льнаго Отца́ рожде́ннаго,/ напосле́док Тя пло́тию ро́ждшая, на Кресте́ ви́сяща зря́щи, Христе́,/ увы́ Мне, Любе́знейший Иису́се, вопия́ше:/ ка́ко сла́вимый я́ко Бог от А́нгел,/ от беззако́нных ны́не челове́к, Сы́не, хотя́ распина́ешися?/ Пою́ Тя, Долготерпели́ве.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Просвеще́на тя, сла́вне, заре́ю доброде́телей,/ Христо́с прия́т на суди́щи страда́ния,/ я́коже в черто́зе, и просла́вил е́сть.

Исцеле́ние тя даде́ Влады́ка всем ве́рным, Фалале́е,/ и твои́ми Боже́ственными моли́твами цели́ши стра́сти душ на́ших.

Пото́цы крове́й твои́х ми́ро исцеле́ния всем источа́ют/ и отгоня́ют смрад неду́гов, Фалале́е, и скорбе́й.

Богоро́дичен: Я́коже неистощи́мое, Влады́чице, Тя дарова́ний сокро́вище иму́ще,/ незави́стныя да́ры от Тебе́ чуде́с вси прие́млем.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь наш,/ Человеколю́бче.

О́блак боле́зней и мук не покры́ све́тлости терпе́ния твоего́:/ просия́л бо еси́, страстоте́рпче, па́че со́лнца.

Расты́й мы́сленно в Лива́не ве́ры,/ благово́ние вся́ко дхнул еси́ муче́ния, пресла́вне Фалале́е.

Ору́жием, му́дре, оде́ян страда́ния,/ возду́шным ше́ствием возше́л еси́ к Боже́ственней высоте́ благода́ти, Фалале́е.

Богоро́дичен: От скве́рны стра́стных помышле́ний/ очи́щши ду́шу мою́, Богоневе́сто, Твои́ми моли́твами,/ чи́ста мя Бо́гу предста́ви.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Служа́ живо́му Бо́гу и Творцу́ всея́ тва́ри,/ служе́ния мирски́х отри́нул еси́, Фалале́е,/ тем тя просла́ви Подвигополо́жник во страда́ниих и чудесе́х.

Просте́рл еси́ прозябе́ния, я́коже ма́слина плодови́та,/ терпе́ния, му́дре, на высоту́ разумева́емь,/ те́мже источи́л еси́ еле́й чуде́с ве́рным, му́чениче Фалале́е.

Свещу́ душе́вную еле́ем, му́чениче Фалале́е, доброде́телей/ разу́мно украси́в, сла́вне, огне́м страда́ния возже́гл еси́./ Те́мже в черто́г Боже́ственный дости́гл еси́.

Богоро́дичен: Бы́хом ме́ртви –/ безсме́ртни Боже́ственною благода́тию Рождества́ Твоего́,/ и тле́ния пе́рваго изба́вихомся, Богоро́дице Пречи́стая,/ и нетле́ния оде́ждею украси́хомся.

Конда́к, глас 3

Подо́бен: Де́ва дне́сь:

Му́чеником сострада́лец я́влься и ору́жник,/ во́ин изря́дный Царя́ сла́вы был еси́,/ искуше́ньми и му́кою возвыше́ние идолослужи́телей попра́л еси́,/ сего́ ра́ди честну́ю твою́ пое́м па́мять,/ му́дре Фалале́е.

И́кос:

Хра́бра Христо́ва и́стины служи́теля,/ я́ко тве́рда страда́льца и пропове́дника ве́ры,/ низложи́вшаго вра́жию ко́знь,/ и́долов обличи́вшаго все неи́стовство душегу́бное,/ пе́сньми и хвала́ми вси воспое́м ны́не и благоче́стно похва́лим:/ я́ко бо а́гнец, посреде́ волко́в пребеззако́нных предста́в,/ пропове́дает благоче́стно Госпо́день зако́н,/ его́же творя́ще единомы́сленно,/ честну́ю пое́м па́мять прему́драго Фалале́я.

Пе́снь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Возше́д на высоту́ Христо́ва благоче́стия, му́чениче Фалале́е,/ и́дольския возгнуша́лся еси́ до́лу влеку́щия ле́сти и непреста́нно взыва́еши:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Водру́жся на ка́мени Зижди́теля любве́, му́чениче Фалале́е,/ муче́ний треволне́нии ника́коже поколеба́лся еси́, Сего́ Боже́ственныя ве́ры,/ и благода́рно Того́ пое́ши, я́ко Благоде́теля.

От незави́стных вод духо́вныя благода́ти поче́рп чуде́с,/ прося́щим незави́стно сия́ всем раздава́еши, Фалале́е, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ди́вен я́ко сый во святы́х всех, еди́не Человеколю́бче,/ удиви́, Ще́дрый, моли́твами Фалале́я бога́тыя ми́лости Твоя́/ пою́щим, Христе́, Твое́ смотре́ние.

Богоро́дичен: Да вся привлече́т к Небе́сней сла́ве Творе́ц вся́ческих,/ из Тебе́, Богоро́дице, благоизво́ли роди́тися/ и нам, я́ко Человеколю́бец и Благоде́тель, Бог пло́тию примеси́тися.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Отложи́в непостоя́нную му́дрость, му́чениче сла́вне,/ хва́лящихся е́ллин в плете́ниих,/ ра́зум непа́дающий и сло́во непоколе́блемое Влады́ки всех и Бо́га привле́кл еси́,/ вопия́ Ему́ непреста́нно:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Превзе́мся, Фалале́е, от земны́х ду́хом,/ Творца́ и Изба́вителя зря ума́ чистото́ю,/ и боле́зни претерпе́л еси́,/ стражда́ до́блественною душе́ю, посе́м и зовы́й:/ благослови́те, свяще́ннии, Влады́ку, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Му́ченическими кровьми́ обагри́в оде́жду, Фалале́е,/ се́ю оде́ялся еси́ мы́сленно, ца́рское я́ко украше́ние,/ и со все́ми страда́льцы и му́ченики в Небе́сных кро́вех лику́еши, вопия́, непреста́нно:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: И́же от не су́щих вся сло́вом соста́влей,/ пло́ть челове́чу от Тебе́ прия́т еди́н Безсме́ртный за милосе́рдие, Чи́стая,/ да обнови́т, я́ко Бог Благоде́тель, вся, пою́щия:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́лее и до пло́ти// от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Цве́ты ны́не доброде́телей, страстоте́рпче, мы́сленный исплете́нный вене́ц страда́ния,/ я́коже ка́мением, сего́ украси́л еси́/ и удобри́л еси́ кра́сными, Фалале́е, ра́нами,/ и́миже обложе́н, в Небе́сный черто́г вшел еси́.

Уязви́лся еси́ стрело́ю мы́сленною терпе́ния,/ и уязвля́яй те́ло твое́ враг злонача́льный, изнемо́г, на земли́ паде́ся;/ ты же, укрепля́ем душе́ю, к высоте́, Фалале́е, взя́лся еси́ Небе́сней,/ воспева́я укре́пльшаго тя Го́спода.

Яви́шася исцеле́ние ве́рным крове́й твои́х ка́пли, Фалале́е,/ неду́ги отмыва́юще, и исцеле́ния чуде́с точа́ще,/ и огнепаля́ще лю́тая, угаша́юще благода́тию Венцеда́вца Христа́,/ и тя пе́сненно сла́вящия ороша́юще.

Позна́на бы́ша всем земноро́дным страда́нием возда́ния твоя́, Фалале́е,/ преиму́ща па́че наде́жды дарова́ния источа́ют,/ и́мже и нас, благоче́стно и ве́рно чту́щия твоя́ боре́ния, от се́рдца прося́щия, посети́.

Богоро́дичен: Возвы́си, Влады́чице Чи́стая, души́ моея́ до́лу влеку́щее мудрова́ние/ к пресве́тлому и Боже́ственному жела́нию, Твоего́ Сы́на и Бо́га,/ да, любо́вию Его́ при́сно огнепале́н и пленя́емь,/ к Нему́ доброде́телию прибли́жуся.

Свzтaгw мyченика fалалeа.

Стіхи6ры мyченика, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Вели1кому њбдержaщу поднбcную волнeнію, и3 дyшу њбуревaющу, всеслaвне, њкормлeніемъ вhшнzгw звaніz направлszсz, мучeній неврeднw многоболёзненную пучи1ну прешeлъ є3си2: и3 вы6шнzz прист†нища дости1гъ, и3сп0лнилсz є3си2 вёчныz тишины2, мyчениче fалалeе.

Воwбражaлъ є3си2 страдaніе вLки твaри, на дрeво слaвне, воздви1женъ, и3 въ рeбра растерзaемь, мучи1телей суровств0мъ: и3 њбличaеши тёхъ растерзaемую мhсль, јдwльскую же ўкорsz лeсть, и3 проzвлeннw бlгочeстіе ўкрэплsz, великом§ниче fалалeе.

ПовелBніи мучи1телz, глубинЁ предaлсz є3си2 морстёй, пребывaеши же б9eственною благодaтію неистоплeнъ, премyдре: тHки же кр0вными фараHна мhсленнаго и3 сегw2 в0инство потопи1лъ є3си2, и3 конeчнэй, бGомyдре, поги1бели прeдалъ є3си2, вельми2 t хrтA ўкрэплsемь.

Стіхи6ры бцdы, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Њсуждeніz и3збaви, прес™az бGоневёсто, и3 лю1тыхъ прегрэшeній смирeнную мою2 дyшу, и3 смeрти и3змэни2мlтвами твои1ми, и3 дaруй њправдaніе получи1ти въ дeнь и3спытaніz, є4же получи1ша свzтhхъ соб0ри: покаsніемъ њчищeна мS прeжде концA покажи2, и3 слeзными и3злі‰ніи.

Тyчами д¦а прес™aгw, пречcтаz, мою2 мhсль њроси2, ћже кaплю р0ждшаz хrтA, неизчeтнw, безмBрнаz беззакHніz человёкwвъ щедр0тами и3змhвшую: и3зсуши2 и3ст0чникъ страстeй мои1хъ, и3 пот0ка мS спод0би пи1щи живhz при1снw, моли1твами твои1ми.

Покаsніz и3зрsдное и3 спаси1тельное врачевство2, ћже бGа р0ждшаz сп7са моего2, и3 слeзъ т0ки, и3 часA п0мыслъ гр0знагw и3 стрaшнагw, и3 судA неумhтнагw, тh ми дaруй и3збэжaти моли1твами твои1ми, q дв7о, мучeніz трeпетнагw, и3 бжcтвенную ўлучи1ти бlгодaть.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Тмaми, пречcтаz, њбэщaхсz покаsніе сотвори1ти њ мои1хъ согрэшeніихъ: но не њставлsетъ мS люби1мый ѕHлъ мои1хъ nбhчай. Сегw2 рaди тебЁ вопію2, и3 припaдаю молsсz: тh мz, вLчце, и3зми2 таковaгw мучи1тельства, наставлsющи мS къ лyчшымъ, и3 спасeніz бли1зъ сyщымъ.

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz тS на дрeвэ ћкw ви1дэ, ѓгница р0ждшаz рыдaше, и3 м™рски ти2 вэщaше: сн7е возжелённе, кaкw на дрeвэ кrтнэмъ повёшенъ є3си2, долготерпэли1ве; кaкw рyцэ и3 н0зэ твои2, сл0ве, пригвозди1шасz t беззак0нныхъ, и3 кр0вь твою2 и3зліsлъ є3си2, вLко;

КанHнъ. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Њм0ченою багрzни1цею страдaльческими кровьми2, благоукрaшеннw цRковь хrт0ва њдёzна хвaлитсz въ страстон0сцэхъ, и3 краси1тсz.

Си1лу непобэди1му t бGа пріeмъ, страстотeрпче, во тмaхъ врагHвъ воевaлъ є3си2 є3ди1нъ, въ п0двизэхъ страдaніz, fалалeе.

Вeщь tвeргъ плотскyю, и3 невещeственныхъ житіE на земли2 пожи1въ, fалалeе, ѓгGльскимъ ликостоsніємъ счи1слилсz є3си2.

БGор0диченъ: Земнор0дніи ржcтв0мъ твои1мъ t земли2 къ нбcнэй высотЁ вознес0хомсz вои1стинну, чcтаz бцdе, и3 ѓгGльскимъ ликостоsніємъ причт0хомсz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Мaсть помaза главY твою2, слaвне, хrт0ва, сегw2 рaди прeлести не принeслъ є3си2 мaсти, цэлeніе кр0вь твоS всBмъ человёкwмъ и3сточи2 и3 t земли2 кр0вь нечeстіz њмhла є4сть, fалалeе.

Пл0ть покори1лъ є3си2, тебє2 рaди кrтъ пріeмшему, мyчениче хrт0въ, и3 жи1зни нетлённыz спод0билсz є3си2, бlжeнне.

Падeсz мучи1тель подъ н0зэ твои2, слaвне, низложeнъ бhвъ твои1мъ терпёніемъ и3 сопротивлeніемъ, fалалeе.

БGор0диченъ: Разрэши2 ржcтво2 твоE согрэшeній нaшихъ д0лги, и3 прaвдэ вс‰ вBрныz привzзA.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Свэтови1дэнъ показaвсz, страстотeрпче, безб0жіz њмрачeніе tри1нулъ є3си2, и3 кaзнемъ, и3 смeрти tлучи1лсz є3си2. Тёмже скончaвъ тво‰ вели6кіz п0двиги, вели1кое пріsлъ є3си2 наслёдіе, и3 слaву никaкоже мимоходsщую, д0блій страдaльче, fалалeе слaвне.

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ:

По бз7э во тв0й, бцdе, прибэгaю, смирeнный, покр0въ бжcтвенный, припaдаz молю1сz: поми1луй, пречcтаz, ћкw превзыд0ша главY мою2 грэси2, и3 бою1сz, вLчце, мyки и3 трепeщу, молeніе сотвори2, чcтаz, къ сн7у твоемY, t си1хъ и3збaвити мS.

КrтобGор0диченъ: T безначaльнагw nц7A рождeннаго, напослёдокъ тS пл0тію р0ждшаz, на кrтЁ ви1сzща зрsщи, хrтE, ўвы2 мнЁ, любeзнэйшій ї}се, вопіsше: кaкw слaвимый ћкw бGъ t ѓгGлъ, t беззак0нныхъ нhнэ человBкъ, сн7е, хотS распинaешисz; пою1 тz, долготерпэли1ве.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Просвэщeна тS, слaвне, зарeю добродётелей, хrт0съ пріsтъ на суди1щи страдaніz, ћкоже въ черт0зэ, и3 прослaвилъ є4сть.

И#сцэлeніе тS дадE вLка всBмъ вBрнымъ, fалалeе, и3 твои1ми б9eственными моли1твами цэли1ши стр†сти дyшъ нaшихъ.

Пот0цы кровeй твои1хъ мЂро и3сцэлeніz всBмъ и3сточaютъ, и3 tгонsютъ смрaдъ недyгwвъ, fалалeе, и3 скорбeй.

БGор0диченъ: Ћкоже неистощи1мое, вLчце, тS даровaній сокр0вище и3мyще, незави6стныz дaры t тебє2 чудeсъ вси2 пріeмлемъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелBніи твои1ми, гDи, и3 мhшцею твоeю выс0кою, тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.

Џблакъ болёзней и3 мyкъ не покры2 свётлости терпёніz твоегw2: просіsлъ бо є3си2, страстотeрпче, пaче с0лнца.

Растhй мhсленнw въ лівaнэ вёры, благов0ніе всsко дхнyлъ є3си2 мучeніz, преслaвне fалалeе.

Nрyжіемъ, мyдре, њдёzнъ страдaніz, воздyшнымъ шeствіемъ возшeлъ є3си2 къ бжcтвеннэй высотЁ благодaти, fалалeе.

БGор0диченъ: Сквeрну страстнhхъ помышлeній њчи1щши дyшу мою2, бGоневёсто, твои1ми моли1твами, чи1ста мS бGу предстaви.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

СлужS жив0му бGу, и3 творцY всеS твaри, служє1ніz мірски1хъ tри1нулъ є3си2, fалалeе. Тёмъ тS прослaви подвигопол0жникъ во страдaніихъ и3 чудесёхъ.

Простeрлъ є3си2 прозzбє1ніz, ћкоже мaслина плодови1та, терпёніz, мyдре, на высотY разумэвaемь. Тёмже и3сточи1лъ є3си2 є3лeй чудeсъ вBрнымъ, мyчениче fалалeе.

СвэщY душeвную, є3лeемъ, мyчениче fалалeе, добродётелей разyмнw ўкрaшь, слaвне, nгнeмъ страдaніz возжeглъ є3си2. Тёмже въ черт0гъ бжcтвенный дости1глъ є3си2.

БGор0диченъ: Бhхомъ мeртвіи безсмeртни, бжcтвенною благодaтію ржcтвA твоегw2: и3 тлёніz пeрвагw и3збaвихомсz, бцdе пречcтаz, и3 нетлёніz nдeждею ўкраси1хомсz.

Кондaкъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Мyченикwмъ сострадaлецъ ћвльсz и3 nрyжникъ, в0инъ и3зрsдный цRS слaвы бhлъ є3си2, и3скушeньми и3 мyкою, возвышeніе їдwлослужи1телей попрaлъ є3си2: сегw2 рaди честнyю твою2 поeмъ пaмzть, мyдре fалалeе.

Јкосъ: Хрaбра хrт0ва и4стины служи1телz, ћкw твeрда страдaльца, и3 проповёдника вёры, низложи1вшаго врaжію р0знь, јдwлwвъ њбличи1вшаго всE неи1стовство душегyбное, пёсньми и3 хвалaми вси2 воспоeмъ нhнэ, и3 благочeстнw похвaлимъ: ћкw бо ѓгнецъ посредЁ волкHвъ пребеззак0нныхъ предстaвъ, проповёдаетъ благочeстнw гDень зак0нъ, є3г0же творsще є3диномhсленнw, честнyю поeмъ пaмzть премyдрагw fалалeа.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше, џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Возшeдъ на высотY хrт0ва благочeстіz, мyчениче fалалeе, јдwльскіz возгнушaлсz є3си2, д0лу влекyщіz лeсти, и3 непрестaннw взывaеши: nтє1цъ нaшихъ б9е, благословeнъ є3си2.

Водрyжсz на кaмени зижди1телz любвE, мyчениче fалалeе, мучeній треволнє1ніи никaкоже поколебaлсz є3си2, сегw2 бжcтвенныz вёры, и3 благодaрнw того2 поeши, ћкw благодётелz.

T незави1стныхъ в0дъ, дух0вныz благодaти почeрпъ чудeсъ, просsщымъ незави1стнw сі‰ всBмъ раздавaеши, fалалeе, вопіS: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ди1венъ ћкw сhй во с™hхъ всёхъ, є3ди1не чlвэколю1бче, ўдиви2, щeдрый, моли1твами fалалeа бог†тыz ми1лwсти тво‰, пою1щымъ, хrтE, твоE смотрeніе.

БGор0диченъ: Да вс‰ привлечeтъ къ нбcнэй слaвэ творeцъ всsческихъ, и3зъ тебє2, бцdе, благоизв0ли роди1тисz, и3 нaмъ ћкw чlвэколю1бецъ, и3 бlгодётель бGъ пл0тію примэси1тисz

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Tл0жь непостоsнную мyдрость, мyчениче слaвне, хвaлzщихсz є4ллинъ въ плетeніихъ, рaзумъ непaдающій, и3 сл0во непоколeблемое вLки всёхъ и3 бGа привлeклъ є3си2, вопіS є3мY непрестaннw: џтроцы, благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Превзeмьсz, fалалeе, t земнhхъ дyхомъ, творцA и3 и3збaвителz зрS ўмA чистот0ю, и3 болBзни претерпёлъ є3си2, страждA д0блественною душeю, посeмъ и3 зовhй: благослови1те, свzщeнніи, вLку, лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

М§ническими кровьми2 њбагри1въ nдeжду, fалалeе, сeю њдёzлсz є3си2 мhсленнw, цaрское ћкw ўкрашeніе, и3 со всёми страд†льцы и3 мyченики въ нбcныхъ кр0вэхъ ликyеши, вопіS непрестaннw: џтроцы, благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: И$же t не сyщихъ вс‰ сл0вомъ составлeй, пл0ть человёчу t тебє2 пріsтъ, є3ди1нъ безсмeртный, за милосeрдіе, чcтаz, да њбнови1тъ, ћкw бGъ бlгодётель, вс‰ пою1щыz: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти t дв7и1ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. Тёмже пречcтую бцdу, вёрніи, величaемъ.

Цвёты нhнэ добродётелей, страстотeрпче, мhсленный и3сплетeнный вэнeцъ страдaніz, ћкоже кaменіемъ сего2 ўкраси1лъ є3си2, и3 ўдобри1лъ є3си2 крaсными, fалалeе, рaнами. И$мже њбложeнъ, въ нбcный черт0гъ вшeлъ є3си2.

Ўzзви1лсz є3си2 стрэл0ю мhсленною терпёніz, и3 ўzзвлszй тёло твоE врaгъ ѕлоначaльный, и3знем0гъ, на земли2 падeсz: тh же ўкрэплsемь душeю, къ высотЁ, fалалeе, взsлсz є3си2 нбcнэй, воспэвaz ўкрёпльшаго тS гDа.

Kви1шасz и3сцэлeніе вBрнымъ кровeй твои1хъ к†пли, fалалeе, недyги tмывaюще, и3 и3сцэлє1ніz чудeсъ точaще, и3 nгнепалє1ніz лю6таz ўгашaюще, благодaтію вэнцедaвца хrтA, и3 тS пёсненнw слaвzщыz њрошaюще.

Позн†на бhша всBмъ земнорHднымъ, страдaніємъ возд†ніz тво‰, fалалeе: преимyща бо пaче надeжды даров†ніz и3сточaютъ: и4миже и3 нaсъ, благочeстнw и3 вёрнw чтyщыz тво‰ борє1ніz, t сeрдца просsщыz посэти2.

БGор0диченъ: Возвhси, вLчце чcтаz, души2 моеS д0лу влекyщее мудровaніе, къ пресвётлому и3 бжcтвенному желaнію твоегw2 сн7а и3 бGа: да люб0вію є3гw2 при1снw nгнепалeнъ и3 плэнsемь, къ немY добродётелію прибли1жусz.

 

 

Њбрётеніе мощeй, и4же во с™hхъ, nц7A нaшегw ґлеxjа митрополjта моск0вскагw и3 всеS руси2, чудотв0рца.

На мaлэй вечeрни стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Дaлъ є3си2 крёпкаго ґдамaнта, прaвды и3 мyжества вэнцeмъ ўкрaшена, цэломyдренна сyщнw, и3 добродётельми превосходsща, с™и1телz ґлеxjа. Тёмъ твоE неизречeнное смотрeніе слaвимъ, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ.

Дaлъ є3си2 знaменіе твоегw2 благосeрдіz и3 ми1лованіz боsщымсz тебє2, гDи, и3 хранsщымъ зaпwвэди тво‰, kвлeніе чcтнhхъ мощeй, ўг0дника твоегw2 ґлеxjа, цэлeбъ пучи1ну неизчерпaему. Тёмже неизречeнное смотрeніе твоE слaвимъ, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ.

Дaлъ є3си2 дaръ благодaрный хrтолюби6вымъ лю1демъ, бGоглаг0лива ўчи1телz правослaвныz вёры, и4нокwмъ твeрдое защищeніе, си6рымъ ћкw nтцA чадолюби1ва и3 милосeрда: вдови1цамъ же тeплое заступлeніе, и3 всBмъ скорбsщымъ ўтэшeніе. Тёмъ твоE чlвэколю1бное смотрeніе слaвимъ, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ.

Дaлъ є3си2, всеси1льне, цRкви твоeй прави1телz и3зрsдна, с™и1телz ґлеxjа, богатsщасz бlгочeстіемъ, и3 ћкw порфЂрою многоцённою красsщасz, непор0чнымъ житіeмъ и3 ми1лостынею, и3 прaвдою ћкw бжcтвеннымъ вэнцeмъ њбложи1вшасz, и3 чудeсъ дaръ пріeмша t всем0щныz десни1цы твоеS. Тёмже твоE чlвэколю1бное смотрeніе слaвимъ, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ д7:

Ћкw ѕвэздY пресвётлую, њсіzвaющую странY всю2 ру1сскую, тебE бGъ прeжде и3збрA t ю4ности, џ§е с™и1телю ґлеxjе, пaстырz nвцaмъ словє1снымъ, воздви1гшаго цeрковь бGолёпну, преукрашeну и3 всечyдну, въ нeйже вси2 прaзднуемъ честн0е бlговёщеніе прес™hz бцdы, и3 є4же въ хHнэхъ чyдо ґрхістрати1га міхаи1ла, џкрестъ же стоsще рaки твоеS, ћже и4мать въ себЁ дaръ и3сцэлeніz бlгодaти, чcтны6z м0щи тво‰, с™и1телю ґлеxjе: твои1ми бо моли1твами и3 пос0біемъ, вёрное в0инство нaше держaвнw побэждaетъ погaныхъ супост†тъ. ТебE хrт0съ свэти1ло вели1кое показA въ руси2: ты2 похвалA земли2 нaшей и3 защищeніе. Тёмже днeсь прaзднующе честн0е пренесeніе твоE, м0лимъ тS, свsте: ми1ръ мjру и3спроси2, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Нбcнымъ чинHмъ поревновaлъ є3си2, с™и1телю ґлеxjе, и3 на земли2, бGон0се, њсвzщeнъ сосyдъ kви1лсz є3си2, и3 жили1ще прес™aгw д¦а.

Стjхъ: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

Нбcнымъ чинHмъ рaдованіе, и3 на земли2 с™и1телємъ показaлсz є3си2, свzщeнникwмъ слaва, ґлеxjе премyдре, монaшествующымъ прaвило, и3 цRкве ўтверждeніе.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Въ нбcныхъ водворszсz, земнhхъ нhнэ пріими2 хвалY, чaдъ твои1хъ, џ§е: прaзднующымъ же честн0е пренесeніе мощeй твои1хъ подавaй сердє1чнаz прошє1ніz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Нбcнымъ ликHмъ рaдованіе и3 на земли2 человёкwмъ, хrтA жизнодaтелz роди1ла є3си2, teмши печaль, дв7о, прамaтернюю.

Тропaрь, глaсъ, в7:

Ћкw сокр0вище пребогaтое, многолётнw въ земли2 сокровeнное, чcтны6z м0щи тво‰ њбрэт0шасz чудоточaщыz, всебlжeнне џ§е с™и1телю ґлеxjе: t ни1хже врачевство2 пріeмлюще, њбогащaемсz, и3 хrтA славосл0вимъ глаг0люще: слaва прославлsющему с™ы6z сво‰.

И$нъ тропaрь, глaсъ д7.

Ґпcльскихъ преeмникwвъ ґрхіерeєвъ сопрест0льниче, руси2 всеS пaстырю и3 ўчи1телю, всеблажeнне џ§е ґлеxjе, вLцэ всёхъ моли1сz, ми1ръ пaствэ твоeй даровaти, и3 спасeніе душaмъ, и3 вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

И$же нaсъ рaди рождeйсz:

На вели1цэй вечeрни поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }: прaздника, G: и3 с™aгw є7. Глaсъ №.

Под0бенъ: Q ди1вное чyдо:

Q ди1вное чyдо! И#ст0чникъ чудодэsній, t гр0ба возсіsша с™ы6z м0щи с™и1телz хrт0ва ґлеxjа: весели1сz и3 рaдуйсz, хrтоимени1тый грaде москвA, таковaго с™и1телz пріи1мъ, бGопроповёдника бlгодaти. Воспоeмъ, вёрніи, дв7да и3мyще ликоначaльника: свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz, просsще ў хrтA ми1ра и3 вeліz ми1лости.

Ди6вныz тво‰ цвёты добродётелей, ґлеxjе, ћкw мaслина плодови1та въ домY б9іи: свётлw возшeлъ є3си2 въ нбcныz nби1тєли, и3дёже воздадeсz тебЁ вэнeцъ, за трyдъ воздаsніz: нaмъ же честн†z даров†ніz њбрэт0шасz, t мнHгъ лётъ сокровє1ны честны6z тво‰ м0щи нетлBнны, чудeсъ зарю2 и3спущaющыz, чтyщымъ пaмzть твою2, с™и1телю, и3 вопію1щымъ: гDа ўмоли2, препод0бне, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Пресл†внаz чудесA kви1шасz днeсь, сокр0вище неиздаeмо даровaній дух0вныхъ, и3ст0чникъ и3сцэлeній, и3 спасeніе вBрнымъ, чудотвHрныz м0щи с™и1телz, и3 пaстырz nвцaмъ словє1снымъ, с™и1тельское честн0е ўкрашeніе, закHнъ цRк0вныхъ вели1кое ўтверждeніе, воспоeмъ, вёрніи, свzти1телz ґлеxjа, гDа молsща, подаю1щаго нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ }:

Пріиди1те, ру1сстіи соб0ри, и3 ви1дите, ћкw ўкрашeніе цaрско, и3 ћкw вэнeцъ пресвётлый пріsтъ днeсь преимени1тый грaдъ москвA, честны6z м0щи с™и1телz ґлеxjа: t мнHгъ бо лётъ сокровє1ны, њбрэт0шасz нетлBнны. Њ ни1хже ўкрашaетсz, и3 хвалsсz вселeнную созывaетъ на весeліе бжcтвенныхъ даровaній, неисчерпaемыхъ чудeсъ, t ни1хъ бывaемыхъ всегдA, и3 велеглaснw вопіeтъ: ты2 проzви1лъ є3си2, вLко хrтE, сицевaго с™и1телz хrтоимени6тымъ лю1демъ, свётлw прaзднующымъ: и3 цrтвіz спод0би и5хъ нбcнагw, моли1твами є3гw2.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 ЦRь нбcный за человэколю1біе:

Вх0дъ. Прокjменъ днE: Чтє1ніz три2.

При1тчей чтeніе. (ГлавA G.)

Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, и3 благословeніе гDне на главЁ є3гw2. Блажeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Честнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ: всe же честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй, и3 лBта животA въ десни1цэ є3S: въ шyицэ же є3S богaтство и3 слaва: t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 ми1лость на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте u5бо менє2, q ч†да! Честн†z бо рекY: и3 бlжeнъ человёкъ, и4же пути6 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ человёчєскимъ: ћкw ѓзъ премyдрость ўстр0ихъ, совётъ и3 рaзумъ, и3 смhслъ, ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3 ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ бlгодaть. Разумёйте ќбw, неѕл0бивіи, ковaрство, ненакaзанніи же, прилагaйте сердцA. Послyшайте менє2 и3 пaки, честн†z бо рекY: и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz, ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь м0й, мє1рзски же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰ пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научaю бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

При1тчей чтeніе. (Главы6 ‹ и3 №i.)

ЎстA првdнагw кaплютъ премyдрость, љзhкъ же непрвdнагw поги1бнетъ. ЎстнЁ мужeй првdныхъ кaплютъ бlгод†ти, ўстa же нечести1выхъ развращaютсz. МBрила льсти6ваz, мeрзость предъ гDемъ, вёсъ же прaведный пріsтенъ є3мY. И#дёже ѓще вни1детъ досаждeніе, тaмw и3 безчeстіе: ўстa же смирeнныхъ поучaютсz премyдрости. Совершeніе прaвыхъ настaвитъ и5хъ, и3 поползновeніе tрицaющихсz ўпасeтъ и5хъ. Не п0льзуютъ и3мBніz въ дeнь ћрости, прaвда же и3збaвитъ t смeрти. Ќмеръ првdный, њстaви раскazніе: нарyчна же бывaетъ и3 посмэsтельна нечести1выхъ пaгуба. Прaвда непор0чнагw и3справлsетъ пути6, въ нечeстіе же пaдаетъ непрaвда. Прaвда мужeй прaвыхъ и3збaвитъ и5хъ: безсовётіемъ же плэнsютсz беззак0нніи. Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда: похвалa же нечести1выхъ поги1бнетъ. Прaведникъ t л0ва ўбёгнетъ, въ негHже мёсто предаeтсz нечести1вый. Во ўстёхъ нечести1выхъ сёть грaжданwмъ, чyвство же прaведныхъ благоспёшное. Во благи1хъ прaведныхъ и3спрaвитсz грaдъ, и3 въ поги1бели нечести1выхъ рaдованіе. Во бlгословeніи прaвыхъ возвhситсz грaдъ, ўстh же нечести1выхъ раскопaетсz. Ругaетсz грaжданwмъ лишeнный рaзума, мyжъ же мyдрый безм0лвіе в0дитъ.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA д7.)

Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz: сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости, житіE несквeрное. Благоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ, престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA є3гw2: сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На літjи стіхи6ры, глaсъ ѕ7. Самогл†сны:

ВозсіS днeсь ћкw с0лнце, и3 ћкw м0лніz возблистA, џ§е, вэщaніе твоE, и3 ћкоже гр0мъ возгремЁ: съ нб7сe бо и3мёлъ є3си2 свhше дохновeніе и4стинно. Нhнэ же честны6z м0щи тво‰ неугаси6мы лучы2 чудeсъ и3спущaютъ t гр0ба ћкw t черт0га свётла, просвэщaюще дyшы пою1щихъ тS.

Преслaвнw прослaвисz с™az цeрковь, въ нeйже положены2 бhша честны6z м0щи тво‰. Къ ни1мже вси2 вёрніи, притекaюще, неисцBльнымъ страстeмъ пріeмлютъ и3сцэлє1ніz, њ и4мени твоeмъ, с™и1телю ґлеxjе: моли2, спасти1сz нaмъ.

Слaва, глaсъ т0йже:

С™и1телей ўдобрeніе, ґлеxjе премyдре, ст0лпе и3 ўтверждeніе цRкве, бGосл0віz трубA златоковaннаz, трbцы поб0рниче, благочeстіz законопи1сче, прaзднующымъ нaмъ њбрётеніе честнhхъ мощeй твои1хъ, њставлeніе грэхHвъ и3спроси2, и3 пaству твою2 д0брэ сохрани2: да вси2 ўблажaемъ тS.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Самогл†сны:

Пріиди1те, вни1демъ въ цeрковь гDню, въ д0мъ бGа нaшегw, и3 ќзримъ (слaву є3динор0днагw t nц7A,) слaву и3 ўкрашeніе церк0вное, свэти1льника неугаси1ма, и3 ћкw t nкрjна бlгов0нна, и3 t цвэтє1цъ рaйскихъ неувzдaемыхъ, мmров0нна благов0ніz, ўслаждaюща сердцA вёрныхъ, честны6z м0щи с™и1телz ґлеxjа, разли6чнаz и3сцэлє1ніz и3спущ†юща, ћкw t и3ст0чника приснотекyщагw. Q премyдрыхъ судeбъ твои1хъ, хrтE! Таковyю бlгодaть даровaвый ўг0днику твоемY, є3гHже моли1твами поми1луй нaсъ.

Стjхъ: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

Бlгодaть с™aгw д¦а дёйствующаz є4сть, къ рaцэ мощeй твои1хъ вёрою притекaющымъ. Тёмъ бо бlгов0ніе мЂра чудeсъ и3спущaеши, и3 недyгwвъ и3сцэлeніе подавaеши. Но, q пресвzщeнный џ§е ґлеxjе! И#мёzй дерзновeніе къ бGу, и3 съ безпл0тными ликyz на нб7сёхъ, съ ни1миже моли1сz є3мY, є4же спасти1сz стaду твоемY невоевaну.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2.

Ћкw мaсличенъ н0вый сaдъ возлю1бленъ, б9іz трапeзы бhлъ є3си2, ћкw и4стинный свидётель благовёстіz хrт0ва, царS ўдиви1лъ є3си2 чудeсъ сі‰ніи: цари1цэ же душeю и3 тёломъ њслёпшей свётъ чyвственный даровaлъ є3си2, цRкви же хrт0вэ прострaннw свётъ трbчный зрёти tкрhлъ є3си2. Тёмъ и3 хrт0съ тS бlгослови2, и3 ви1диши благ†z їеrли1ма, и3 въ нeмъ пи1щи бжcтвенныz наслаждazсz, достохвaльне и3 преwсвzщeнне, с™и1телю хrт0въ ґлеxjе, и3 нaсъ моли1твами твои1ми џбщники бhти цrтвіz нбcнагw спод0би.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Неиздаeма є4сть бlгодaть с™и1телz ґлеxjа, ю4же пріsтъ t всёхъ цRS хrтA бGа: тёмъ и3 чcтны6z є3гw2м0щи б9іею си1лою вhну содэвaютъ чудесA, и3 всёхъ вёрою призывaющихъ и4мz є3гw2 t неисцёльныхъ нед{гъ и3змэнsютъ. Е#гHже моли1твами, гDи, хrтолюби1вому в0инству нaшему пос0бствуй на враги2, и3 належaщихъ нaсъ скорбeй душeвныхъ и3 тэлeсныхъ страстeй свободи2, ћкw чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ, в7:

Ћкw сокр0вище пребогaтое, многолётнw въ земли2 сокровeнное, чcтны6z м0щи тво‰ њбрэт0шасz чудоточaщыz, всебlжeнне џ§е с™и1телю ґлеxjе: t ни1хже врачевство2 пріeмлюще, њбогащaемсz, и3 хrтA славосл0вимъ глаг0люще: слaва прославлsющему с™ы6z сво‰.

На ќтрени, на БGъ гDь, ѓще є4сть н7-ца, тропaрь прaздника, двaжды: Слaва, с™и1телz: И# нhнэ, прaздника: ѓще ли п0стъ, тропaрь с™и1телz, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

По №-й стіхол0гіи, сэдaленъ, глaсъ }:

НастA свэтон0сный дeнь, чудотв0рца ґрхіепcкпа ґлеxjа пaмzть. Пріиди1те, сошeдшесz прaзднуемъ свётлw, и3 состaвимъ ли1ки, и3 похвалaми почти1мъ є3го2 и3 рцeмъ є3мY: рaдуйсz, честнhй свэти1льниче ру1сскіz земли2: и3сточaеши бо чудесA, и3 и3зливaеши и3сцэлє1ніz, и3м0лишисz њ душaхъ нaшихъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Да тв0й пaки сози1ждеши џбразъ, сп7се, и3стлёвшій страстьми2, нбcныхъ ўтаи1всz сущeствъ, воплоти1лсz є3си2 t дв7ы. Е$йже со стрaхомъ вопіeмъ: рaдуйсz, њбрaдованнаz, гDь съ тоб0ю.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7:

Пріиди1те, торжествyемъ свётлw, прaзднующе пaмzть с™и1телz ґлеxjа чудотв0рца: престaвисz бо t земли2 къ невещeствєннымъ nби1телємъ, и3дёже зри1тъ добр0ту неизречeнную, ѓгGльскимъ ликHмъ собесёдникъ бhвъ. Тёмже со ґпcтwлы и3 мyченики ликyz, џ§е нaшъ ґлеxjе прпdбне, прилёжнw моли1сz вLцэ хrтY њ чтyщихъ вёрою пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

СтэнA непобэди1маz нaмъ хrтіaнwмъ є3си2, бцdе дв7о, къ тебё бо прибэгaюще невреди1ми пребывaемъ, и3 пaки согрэшaюще, и4мамы тS моли1твенницу. Тёмъ бlгодарsще вопіeмъ ти2: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }:

Проповёдуетъ, џ§е, тво‰ чудесA нhнэ ру1сскаz митроп0ліа, и3 вс‰ nтeчєствіz и3 страны6 чудодBйствіz: ћкw вс‰ t болёзней и3 скорбeй и3збaви, бGоблажeнне ґлеxjе, питaтелю вдови1цъ и3 си1рыхъ ѓки nтeцъ пом0щникъ въ ск0рбехъ всеизрsденъ, плaчущихъ ўтэшeніе, пaстырь и3 настaвникъ блудsщихъ, ґлеxjе прпdбне: и3 нaсъ твои1ми моли1твами t бёдъ и3збaви, молsсz хrтY бGу, прегрэшeній њставлeніе подaти вёрою и3 люб0вію чтyщымъ свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS бжcтвA, и3 ћкw младeнца млек0мъ питaеши зижди1телz и3 гDа. Тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му бжcтвY твоемY.

Тaже степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе їwaнна, зачaло lє t полY.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ }:

Всsкъ љзhкъ да подви1житсz къ похвалeнію преслaвнагw с™и1телz и3 чудотв0рца ґлеxjа, вeсь р0дъ и3 в0зрастъ всsкъ, ю4ношы и3 дBвы, и3 стaрцы, монaхи и3 свzщeнники, и3 вси2 земнjи концы2 дух0вный ли1къ состaвимъ пёніемъ, трyбный глaсъ воспріи1мемъ, и3 бlгод†рныz пBсни принесeмъ, глаг0люще: рaдуйсz, хrт0въ с™и1телю, положи1вый дyшу за џвцы тво‰, ћкw џбщникъ хrтA бGа нaшегw: рaдуйсz, служи1телю нбcный, и3 пaстырей пaстырю, и3 страдaлецъ непобэди1мый: рaдуйсz, пріeмый бlгодaть дух0вную, teмлеши недyги, и3 tг0ниши дyхи лук†выz, и3 и3сцэлsеши стр†сти, и3 просвэщaеши вBрныz блист†ніи чудeсъ твои1хъ: съ вhшними же ли1ки нhнэ водворszсz, свzщеннотаи1нниче, рaдости неизречeнныz наслаждaешисz. Е#г0же моли2, и3збaвитисz всsкагw гнёва и3 мучeніz творsщымъ слaвную твою2 пaмzть.

И# ѓще є4сть н7-ца: канHнъ прaздника, на ѕ7, и3 с™и1телz канHна двA, на }. Творeніе пітmри1ма, є3пcкпа пeрмскагw. Глaсъ ѕ7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

Tвeрзи ми2 ўстнЁ, бlгодaтію твоегw2 бжcтвA, хrтE, и3 њзари1въ просвэти2 дyшу же и3 сeрдце, несумнённою вёрою воспёти њбрётеніе честнhхъ мощeй с™и1телz твоегw2 ґлеxjа.

T ќстъ недост0йныхъ, и3 t сeрдца нечи1ста, и3 t недости1жнагw ўмA нaшегw, пріими2 мaлое хвалeніе, с™и1телю ґлеxjе, воспёти њбрётеніе честнhхъ мощeй твои1хъ.

Трbцу ли1цы, є3ди1ницу же существ0мъ, проповёдалъ є3си2, с™и1телю, и3 t тоS незави6стныz дaры пріsлъ є3си2, и3 и3сцэлє1ніz разли6чнаz подавaеши вёрою приходsщымъ къ рaцэ мощeй твои1хъ.

БGор0диченъ: Kзhкwвъ чazніе дрeвле тоб0ю даровaсz, пречcтаz бцdе: тh бо хrтA родилA є3си2, t р0ва прегрэшeній возводsща во тлю2 поп0лзшыzсz, и3 t бёдъ и3збавлsюща тS величaющыz.

Другjй канHнъ. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ, ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Дaждь ми2 сл0во, сл0ве, и3 ќмъ м0й бlгодaтію д¦а просвэти2, є4же восхвали1ти твоего2 ўг0дника, с™и1телz ґлеxjа.

И#спроси2 ў хrтA даровaти ми2 бlгодaть д¦а, є4же соплести2 тебЁ достод0лжную хвалY, бGомyдре џ§е ґлеxjе.

Пріими2 молeніе нaше, с™и1телю ґлеxjе, и3 њзари2 нaшz мы6сли свётомъ твои1хъ добродётелей, пёти тS дост0йнw.

БGор0диченъ: Земнор0дніи ржcтв0мъ твои1мъ, дв7о бцdе, t земли2 къ небeснэй высотЁ взsхомсz, и3 ѓгGльскимъ ликHмъ причт0хомсz.

Катавaсіа прaздника.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Смиреномyдріz нрaвомъ, и3 џбраза кр0тостію, ѓгGльскому житію2 под0бzсz, несквeрно и3 непор0чно тёло твоE соблю1лъ є3си2, пресвzщeнный џ§е свzти1телю ґлеxjе.

Ћкw ѕвэздA многосвётлагw с0лнца, t гр0ба возсіsша t мн0гихъ лётъ сокровє1ны честны6z м0щи с™и1телz ґлеxjа, чудeсъ лучы2 и3спущaюще, и3 и3сцэлє1ніz всBмъ подаю1ще.

Рaдостію ќбw возрaдовашасz вси2 моск0встіи нар0ди, ґрхіерeй вели1кій со с™и1тєли, и3 хrтолюби1віи кнsзи, и3 церк0вное всE совокуплeніе, є3гдA њбрэт0шасz честны6z тво‰ м0щи ничи1мже вреди6мы, свzти1телю ґлеxjе.

БGор0диченъ: Р0ждшаz свётъ всемY мjру, просвэти2 н†ша помышлє1ніz, пречcтаz вLчце, и3 неразyміz мглY далeче tжени2, є3ди1на бGоблажeннаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтверди1сz сeрдце моE во гDэ, вознесeсz р0гъ м0й въ бз7э моeмъ, разшири1шасz на враги2 мо‰ ўстA мо‰, возвесели1хсz њ спасeніи твоeмъ.

М0лимъ тS, свzти1телю, моли2 њ хвaлzщихъ тS, и3 притекaющихъ люб0вію къ честны6мъ мощeмъ твои6мъ, є4же получи1ти грэхHвъ прощeніе, и3 бёдъ свобождeніе.

Прослaви тS гDи, с™и1телю ґлеxjе, мнHга бо лBта тёло твоE землeю покровeно соблюдE нетлённо, точaщее чудесA просsщымъ тS тeплэ.

Проzви2 гDь м0щи тво‰, и3 ћкw свэти1льникъ свётелъ постaви | не подъ спyдомъ, но на свёщницэ, да свётzтъ сіsніемъ чудeсъ притекaющымъ ти2 съ вёрою.

БGор0диченъ: Прив0димъ тебЁ въ моли1тву ми1лостивную ходaтаицу, р0ждшую тS пл0тію, хrтE б9е нaшъ, є3sже моли1твами, щeдре, мjръ тв0й ўмири2.

Сэдaленъ, глaсъ №:

Пaмzть њбрётеніz честнhхъ мощeй твои1хъ настA нaмъ свётло празднество2, пречyдный с™и1телю хrт0въ ґлеxjе, прехвaльне: въ ню1же чудeсъ бlгодaть пріsлъ є3си2 t всёхъ цRS хrтA бGа, разли6чныz недyги t человBкъ tгони1ти, и3 t ќзъ и3збавлsти, и3 њби1димыхъ t лю6тъ и3з8имaти, тёмже зовeмъ: и3збaви нaсъ t вр†гъ нaшихъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Гавріи1лу вэщaвшу тебЁ, дв7о, рaдуйсz, со глaсомъ воплощaшесz всёхъ вLка, въ тебЁ свzтёмъ ківHтэ, ћкоже речE прaведный дв7дъ: kви1ласz є3си2 ши1ршаz нб7съ, поноси1вши зижди1телz твоего2. Слaва всeльшемусz въ тS, слaва прошeдшему и3зъ тебє2, слaва свободи1вшему нaсъ ржcтв0мъ твои1мъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Благодaрствєнныz пёсни принесeмъ хrтY бGу нaшему, таковaго с™и1телz даровaвшему цeркви своeй, пречестн0е ўдобрeніе, и3 грaду москвЁ вели1кое ўтверждeніе.

Ћкw ґарHнъ неѕл0біемъ, д¦а бlгодaтію, слaвне, въ ри1зу свhше њблeклсz є3си2 препод0біz и3 прaвды: и3 предстоS пrт0лу хrт0ву, моли2 њ нaсъ непрестaннw, свzти1телю ґлеxjе.

Ћкw лучA свэтозaрнагw с0лнца, t гр0ба нaмъ взhде, свzти1телю, њзарsz всёхъ вёрою почитaющихъ њбрётеніе честнhхъ мощeй твои1хъ, бGоблажeнне ґлеxjе.

БGор0диченъ: Рaдости нaмъ ходaтаица kви1ласz є3си2, ћкw пріeмши и3сполнeніе всегw2 бжcтвA, всенепор0чнаz. Тёмъ вси2 рaдуйсz, ѓгGлово велеглaснw зовeмъ, бGорaдованнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: И#зъ горы2 приwсэнeнныz, сл0ве, прbр0къ, є3ди1ныz бцdы, хотsща воплоти1тисz бGови1днw ўсмотри2, и3 со стрaхомъ славосл0вzше си1лу твою2.

Тeплый предстaтелю бёдствующихъ, и3 молsщихсz ск0рый ўслhшателю, џ§е нaшъ, с™и1телю ґлеxjе, и3збaви t всsкихъ напaстей вс‰ призывaющыz тS.

Свэти1льниче всесвётлый, просіsвый добродётельми твои1ми, њзари2 сердцA н†ша, њмрачє1ннаz прилHги льсти1вагw, и3 разжени2 тмY страстeй при1снw борю1щихъ ны2.

Прaзднующымъ свётлw пaмzть твою2, nтeчеству нaшему и3 лю1демъ, ми1ръ ў хrтA и3спроси2, и3 и3збaви t междоус0бныz брaни, и3 нашeствій проти1вныхъ.

БGор0диченъ: Палaта прекрaснаz, и3 пrт0лъ всецRS хrтA показaласz є3си2, чeстншаz бо є3си2 вои1стинну всёхъ твaрей, бGомaти, предстaтельница и3 покр0въ дyшъ нaшихъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Бlгодaтію бжcтвеннагw д¦а моли1тва твоS поспэшествyема. Е#гдA ќбw цeрковь падeсz, nбразHвъ, и5же въ нeй, с™hхъ ничи1мже вреди2, ћкw ни прaху прикоснyтисz и5мъ: тaкw и3 нhнэ сохранsй грaдъ тв0й t сопроти1вныхъ вр†гъ.

ВсBмъ хrтіaнwмъ въ бэдaхъ пом0щникъ, и3 грaду москвЁ вeлій застyпникъ, недyгующымъ врaчь безмeздный, и3 сyщымъ въ нyждахъ и3 ск0рбехъ гот0вэйшій ўтёшитель, и3 ходaтай тeплый ко всёхъ цRю2 хrтY бGу.

На земли2 положeно бhсть честн0е тёло твоE, свzти1телю ґлеxjе, дyхъ же возлетЁ на нб7сA. Со ґпcлы же и3 свzти1тєли, со ѓгGлы ликовствyz, с™ёй трbцэ предстои1ши: моли1сz прилёжнw за грaдъ и3 лю1ди тво‰, с™е.

БGор0диченъ: Тaйны твоеS глубинA, пречcтаz бцdе, ѓгGльскіz чи1ны ўдивлsетъ и3 честнaz твоS їкHна бёсы смущaетъ и3 прогонsетъ: мы2 же покланsемтисz, вёдуще тS б9ію м™рь.

И$нъ.

Їрм0съ: T н0щи невёдэніz, бGовёдэніемъ просвэти1вый концы2, просвэти1 мz ќтромъ чlвэколю1біz твоегw2, гDи.

Блистaньми чудeсъ твои1хъ, бGомyдре, цeрковь твою2 њзари2, и3 лю1ди возвесели2, хrтA молS, дaти всBмъ нaмъ грэхHвъ прощeніе.

Моли2 њ нaсъ всес™yю трbцу, с™и1телю ґлеxjе, ћкw да низп0слетъ нaмъ бlгодaть свою2, хвaлzщымъ тS люб0вію. Всечестнaz рaка твоS, с™и1телю ґлеxjе, чудесA т0читъ приходsщымъ вёрнw, и3 просsщымъ подаeтъ цэльбY nби1льнw.

БGор0диченъ: Е#ди1наго t трbцы воплощeннаго бGа и4стиннw родилA є3си2. Е#г0же моли2, t бёдъ и3збaвитисz рабHмъ твои6мъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Хrт0вою си1лою њблeклсz є3си2, ґлеxjе премyдре, и3 свzщеннодётель и4стиненъ показaлсz є3си2, б9іимъ сіsніемъ просвэти1всz, ћкw t nкрjна честнhz твоеS рaки и3сцэлє1ніz разли6чна неwскyднw подаeши прaзднующымъ вёрнw честнhхъ твои1хъ мощeй њбрётеніе.

Вседётельнагw д¦а пресвётлыми лучaми њсіsемь при1снw t разли1чныхъ и3скушeній и3 бёдъ, и3 скорбeй њбдержaщихъ нaсъ, ћкw хrт0въ ўг0дникъ, џ§е, и3збaви рабы6 тво‰, свэтон0сное твоE торжество2 всегдA совершaющихъ вёрнw, с™и1телю ґлеxjе.

Ћснw проповёдалъ є3си2 є3ди1нство трbцы, и3 немyдрыхъ сердцA въ рaзумъ привeлъ є3си2, и3 р0ждшему сл0во сопрест0льно, бGоразyміемъ и4стиннымъ рaвнw славосл0вивъ. Тёмъ, въ нбcныхъ селeніихъ водворszсz, t бёдъ нaсъ и3збавлsй.

БGор0диченъ: Р0ждшаz сіsніе слaвы џ§и, дв7о бцdе всепётаz, просвэти2 дyшы пою1щихъ тS: твоeю бо бlгодaтію нетлBнны сохранeны бhша честны6z м0щи с™и1телz ґлеxjа, разли6чнаz дарwвaніz и3сточaюща вёрою чтyщымъ пaмzть є3гw2.

И$нъ.

Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Преwсвzщeнне ґлеxjе, красото2 церк0внаz, ґрхіерeєвъ благолёпіе, равностоsтелю же с™hхъ ѓгGлъ, моли2 њ хвaлzщихъ тS, и3 и3спроси2 получи1ти всBмъ грэхHвъ њставлeніе.

Пребlжeнне с™и1телю ґлеxjе, моли1сz прилёжнw за грaдъ и3 лю1ди тво‰, и3 њбдержaщіz ск0рби премэни2: и3 грэхHвъ прощeніе, и3 г0рнzгw весeліz наслёдіе и3спроси2.

ПHдвигъ твои1хъ трудaми пріsлъ є3си2 бжcтвєннаz даров†ніz: честны6z бо тво‰ м0щи въ шестьдесsтное лёто њбрэт0шасz нетлBнны, и3сцэлє1ніz разли6чнаz подаю1щыz.

БGор0диченъ: Припaдающе м0лимъ тS прилёжнw, всеми1лостиваz вLчце: моли2 и3зъ тебє2 р0ждшагосz, и3збaвити ны2 лю1тыz ск0рби и3 вaрварскагw прещeніz, и3 всsкагw навёта врaжіz.

Кондaкъ, глaсъ }:

Ћкw с0лнце незаходи1мое t гр0ба возсіS нaмъ, t мнHгъ лётъ сокровє1нны честны6z тво‰ м0щи нетлBнны, с™и1телю ґлеxjе, тоб0ю бlгодaть пріeмлемъ: всю1 бо странY сію2, и3 вс‰ ны2 чудесы2 и3 добр0тою њбогащaеши дёйствомъ бlгодaти, да поeмъ ти2: рaдуйсz, џ§е, свэти1ло руси2.

Јкосъ: Похвaлимъ нhнэ с™и1телz пёсньми, ру1сскаго пaстырz и3 ўчи1телz, и3 бlгочeстнw притецeмъ въ рaцэ мощeй є3гw2, и3 почерпeмъ дарwвaніz, ћкw t и3ст0чника и3сцэлeній: ю4же њбстоsще нhнэ рaдостнw весели1мсz, и3 ўсeрднw њбшeдше, свэтон0сными пёсньми прослaвимъ глаг0люще: чудотв0рче свzти1телю ґлеxjе, чудесы2 њбогащaй всёхъ нaсъ содёzніемъ благодaти, да поeмъ ти2: рaдуйсz, џ§е, свэти1ло руси2.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

T свэтон0сныz десни1цы пріeмъ бlгодaть чудeсъ, вёрою просsщымъ, џ§е, и3сцэлє1ніz разли6чнаz подавaеши, с™и1телю хrт0въ ґлеxjе, бlгочeстнw пою1щымъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Гр0бъ, и3дёже положeно бhсть честн0е тёло твоE, сокрушeнъ бhсть t мн0гагw кaменіz, є3гдA распадeсz цeрковь, мощє1мъ же твои6мъ никaкоже прикоснyсz. И%хже мы2 зрsще неизречeннw свэтsщихсz, рaдостнw зовeмъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Въ тріeхъ v3постaсехъ бGоначaльныхъ, держaву nц7A, равнодётельна сн7а, и3 д¦а бGосл0вилъ є3си2, и3 т0й тS прослaви, и3 застyпника тS показA, нaмъ зовyщымъ ти2: и3збaви нaсъ, с™е, t всёхъ ѕHлъ, находsщихъ на ны2.

БGор0диченъ: ТS застyпницу, чcтаz бцdе, стzжaхомъ, и3 на тS вси2 надeжду возложи1хомъ, и3 къ тебЁ прибэгaемъ: спаси2 нaсъ, всенепор0чнаz, и3 и3збaви моли1твами твои1ми t њдержaщіz ск0рби и3 мzтeжа, и3 лю1тыхъ напaстей, и3 бёдъ.

И$нъ.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nц7є1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Nргaнъ дух0вный бhлъ є3си2, џ§е с™и1телю ґлеxjе, ќмнw дви1жимь бlгодaтію, при1снw брzцaлъ є3си2, поS: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

На земли2 ћкw с0лнце сіsеши чудесы2, џ§е бlжeнне, на нб7сёхъ же вэнцен0сецъ рaдуzсz поeши: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Бlгодaтію д¦а честны6z м0щи с™и1телz ґлеxjа, разли6чныz цэльбы6 подаю1тъ вёрою пою1щымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Тэлє1сныz слaбwсти и3 душє1вныz недyги, бGороди1тельнице, люб0вію приходsщихъ къ кр0ву твоемY и3сцэли2, врачA хrтA нaмъ р0ждшаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#зъ плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.

На нб7сёхъ чи1ни ѓгGльстіи ликyютъ, и3 на земли2 вёрныхъ соб0ри свётлw прaзднуютъ њбрётеніе честнaгw твоегw2 тэлесE, с™и1телю ґлеxjе, пёсньми слaвzще хrтA во вёки.

Вонми2 и3 ўслhши глаг0лы нaшz, с™и1телю хrт0въ ґлеxjе, и3 спаси2 свzтёйшаго патріaрха нaшего, грaдъ же и3 лю1ди и3зми2 t всsкагw ѕлA пою1щыz, и3 превозносsщыz хrтA во вёки вс‰.

Е#диноначaльнаz трbца, всёми владhчествующаz, и4же тоб0ю воспэвaемаz, си1мъ њдари1 тz мановeніемъ бжcтвеннымъ, цёло и3 нетлённо свzщeнное твоE тёло сохрани2: слaвzщихъ бо ю5 прославлsетъ во вёки.

БGор0диченъ: Не ўмолчи1мъ никогдaже величaти и3 глаг0лати заступлeніе твоE, є4же твори1ши, ўтишaющи мzтeжъ прибэгaющымъ къ покр0ву твоемY, бGомaти, и3 надeжду твeрду и3мyщымъ тS во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: На горЁ с™ёй прослaвльшасz, и3 въ купинЁ nгнeмъ приснодв7ы мwmсeови тaйну ћвльшаго, гDа п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Потщи1сz, свsте, и3збaвити ны2 t напaстей и3 скорбeй мн0гихъ, њбдержaщихъ ны2, плотски1хъ и3 душeвныхъ, да рaдующесz поeмъ хrтA во вс‰ вёки.

Призывaющыz тS, џ§е, и3збaви всsкагw ѕлA и3 лю1тыхъ нахождeній, и3 t напрaсныz смeрти и3схи1ти пою1щыz хrтA во вс‰ вёки.

Мaніемъ бжcтвеннымъ разли6чныz цэльбы6 подаю1тъ честны6z тво‰ м0щи, с™и1телю, просsщымъ тS ўсeрднw, и3 хrтA пою1щымъ во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Р0ждшаz є3ди1наго t трbцы моли1ти не престaй, бцdе, и3збaвитисz нaмъ t бёдъ, пою1щымъ и3 превозносsщымъ є3го2 во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно. Е#г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS ўблажaемъ.

Со ґпcлы и3 с™и1тєли вLчню пrт0лу, и3 съ ли6ки ѓгGльскими предстоS, моли2, и3збaвити нaсъ t печaлей находsщихъ на ны2: ћкw бо џгнь палsщь и3 разжизaющь, лю1тый плaмень њбходsщій нaсъ, t негHже и3збaви ны2, с™и1телю ґлеxjе премyдре, да тS ўблажaемъ.

Kви1сz ѕвэздЁ под0бнw свэтон0сивэй под0біе џбраза твоегw2, дух0вными лучaми просвэщaz сердцA вёрныхъ: бGоразyміz же свётомъ, лучы2 чудeсъ и3спущaеши, и3 и3сцэлє1ніz подавaеши, с™и1телю, прaзднующымъ люб0вію њбрётеніе честнhхъ мощeй твои1хъ.

Въ тріeхъ бGоначaльныхъ v3постaсэхъ є3ди1нъ сhй бGъ слaвимый всегдA, и3 цrтво и3мёz непремённо, всем0щною твоeю десни1цею шат†ніz вр†гъ нечести1выхъ, и3 братоубjйцъ вы6и низвeрзи подъ н0зэ в0инству нaшему.

БGор0диченъ: Р0ди вси1 тz ўблажaютъ нhнэ, пречcтаz бцdе, и3 всsкъ грaдъ, и3 странA, nрyжіе и3 заступлeніе, и3 забрaло тS и3мyще, хвaлzтсz тоб0ю, ћкw крёпость и4хъ р0ждшую, вLку всёхъ хrтA бGа, си1лу и3мyщаго непобэди1мую.

И$нъ.

Їрм0съ: Проzвлeнное на горЁ законопол0жнику во nгни2 и3 купинЁ, ржcтво2 приснодв7ы, въ нaше вёрныхъ спасeніе, пёсньми нем0лчными величaемъ.

Поми1луй ны2 смирє1нныz рабы6 тво‰, с™и1телю ґлеxjе, и3 t тмы2 скорбeй и3зми2, и3 плaмене и3скушeній и3схи1ти, вёрнw къ тебЁ притекaющыz.

Ћкw ѕвэздA свэтозaрнаz на нб7сёхъ водворszсz съ ли1ки с™hхъ ѓгGлъ, моли1сz њ хвaлzщихъ тS, и3 притекaющихъ къ рaцэ честнhхъ мощeй твои1хъ.

Ґрхіерeєвъ ўкрашeніе, монaхwвъ ўдобрeніе, всёхъ вёрныхъ прописaніе, цeркве и3зрsдный пaстырь и3 ўчи1тель, ты2 є3си2, ґлеxjе пресвzщeнне.

БGор0диченъ: Безсёменнw р0ждшаz пл0тію v3постaсное сл0во пребезначaльнагw nц7A, моли1сz є3мY, бцdе всепётаz, спасти2 дyшы пою1щихъ тS.

Свэти1ленъ: Пріиди1те вси2, ди1внаго и3 слaвнаго въ чудесёхъ, вели1каго с™и1телz ґлеxjа пёсньми свzщeнными похвaлимъ, ру1сскагw свэти1льника и3 ўчи1телz, и3 ѓгGльскимъ чинHмъ ссeльника, и3 моли1твенника тeпла ко гDу, њ чтyщихъ пaмzть є3гw2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

По бз7э ўповaніе нaше и3мyще на тS, пречcтаz бцdе, моли1мтисz, моли1сz њ нaсъ ко и3зъ тебє2 р0ждшемусz, неврє1дны нaсъ дaже до концA сохрани1ти прири1щущихъ къ покр0ву твоемY.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Q преслaвное чyдо, ѓгGлwмъ под0бное, человёкwмъ же недовёдомое, є4же мн0го врeмz во гр0бэ лежaщее пречcтн0е тёло њбрётесz невреди1мо чyднагw и3 преди1внагw с™и1телz ґлеxjа, и3сцэлsющее недyги неисцBльныz, и3 прогонsющее дyхи лук†выz t приходsщихъ къ немY, и3 рaдостными сердцы2 хrтA прославлsющихъ, возвели1чившаго своего2 ўг0дника. Двaжды.

Q преслaвнагw чудесE, пріиди1те, наслади1мсz, ћкw t nкрjна благи1ми ўх†ніи, невлaжную сердeцъ нaшихъ ни1ву ўмzгчи1мъ: кaкw пл0тzный человёкъ небесох0децъ бhсть, каковy же лёствицу водрузи2, и3 бжcтвеннагw рaзума восх0дъ њбрёте, и3 къ бGу прибли1жисz, и3 съ ли1ки с™hхъ ѓгGлъ бжcтвенному пrт0лу предстоS, њ нaсъ непрестaннw м0литсz;

Q преслaвное чyдо, бGоизбрaнный с™и1телю, всeй странЁ ру1сстэй ѕвэздA пресвётлаz, и3 всBмъ вBрнымъ даров†ніz разли6чнаz подавaеши t сокр0вища неиздаeма, и3ст0чникъ и3сцэлeній, немощны6мъ врачевство2 безмeздно, въ напaстехъ гот0вэйшій ўтёшитель, и3 моли1твенникъ теплёйшій, ґлеxjе премyдре, молS њ нaсъ не престaй чlвэколю1бца, и4стинный нaшъ ўчи1телю.

Слaва, глaсъ }:

На нб7о ведyщій пyть, неблaзненна спyтника њбрётъ, лeгцэ преимени1тагw грaда д0йде, пощeніемъ г0рнzгw їеrли1ма прекр†снаz селє1ніz ви1дитъ: и3 нhнэ къ дух0внэй трапeзэ совокуплsетъ нaсъ, тeплый нaшъ застyпникъ, пресвzщeнный и3 честнhй нaшъ ўчи1тель ґлеxjй, чудотвHрныz и3 многоцэлє1бныz сво‰ м0щи предложи1въ нaмъ ћкw снёдь слaдку и3 всестр0йну, во и3сцэлeніе нед{жнымъ, и3 скорбsщымъ во ўтэшeніе, прибёжище же труждaющымсz, и3 духHвъ ѕлhхъ tгонeніе: пріиди1те, вси2 ру1сстіи нар0ди, къ честнёй рaцэ є3гw2, и3 разли6чнаz дарwвaніz пріeмлюще, того2 прослaвимъ, и3м0лимсz вопію1ще: тогw2 моли1твами, хrтE б9е, спаси2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, днE: и3ли2 бGор0диченъ. Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи блажє1нна, t канHна пёснь G-z и3 ѕ7-z.

Прокjменъ: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

Стjхъ: Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы:

Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло тlє.

Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA првdнагw поучaтсz премyдрости:

Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ сeрдцэ є3гw2.

Е#ђліе луки2, зачaло к7д.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ.

Знайшли помилку