...
Мінея Місячна,  Травень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Травень

← В 19-й день В 21-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 20-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Обре́тение моще́й и́же во святы́х отца́ на́шего Алекси́я Митрополи́та, Моско́вскаго и всея́ Руси́ чудотво́рца

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

Стихи́ры, глас 4

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ кре́пкаго адама́нта, пра́вды и му́жества венце́м укра́шена,/ целому́дренна су́щно/ и доброде́тельми превосходя́ща,/ святи́теля Алекси́я./ Тем Твое́ неизрече́нное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Дал еси́ зна́мение/ Твоего́ благосе́рдия и ми́лования/ боя́щимся Тебе́, Го́споди,/ и храня́щим за́поведи Твоя́,/ явле́ние честны́х моще́й/ уго́дника Твоего́ Алекси́я,/ целе́б пучи́ну неисчерпа́ему./ Те́мже неизрече́нное смотре́ние Твое́ сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Дал еси́ дар благода́тный/ христолюби́вым люде́й,/ Богоглаго́лива учи́теля правосла́вныя ве́ры,/ и́ноком тве́рдое защище́ние,/ си́рым я́ко отца́ чадолюби́ва и милосе́рда,/ вдови́цам же те́плое заступле́ние/ и всем скорбя́щим утеше́ние./ Тем Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Дал еси́, Всеси́льне,/ Це́ркви Твое́й прави́теля изря́дна,/ святи́теля Алекси́я,/ богатя́щася благоче́стием,/ и, я́ко порфи́рою многоце́нною, крася́щася/ непоро́чным житие́м и ми́лостынею,/ и пра́вдою, я́ко Боже́ственным венце́м, обложи́вшася,/ и чуде́с дар прие́мша от всемо́щныя десни́цы Твоея́./ Те́мже Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Сла́ва, глас 4:

Я́ко звезду́ пресве́тлую,/ осиява́ющую страну́ всю Русскую,/ тебе́ Бог пре́жде избра́ от ю́ности,/ о́тче святи́телю Алекси́е,/ па́стыря овца́м слове́сным,/ воздви́гшаго це́рковь благоле́пну,/ преукра́шену и всечу́дну,/ в не́йже вси пра́зднуем честно́е Благове́щение Пресвяты́я Богоро́дицы,/ и е́же в Хо́нех чу́до Архистрати́га Михаи́ла./ О́крест же стоя́ще ра́ки твоея́,/ и́же и́мать в себе́ дар исцеле́ния благода́ти,/ честны́я мо́щи твоя́, святи́телю Алекси́е,/ твои́ми бо моли́твами и посо́бием,/ ве́рное во́инство на́ше/ держа́вно побежда́ет пога́ных сопоста́т./ Тебе́ Христо́с свети́ло вели́кое показа́ в Руси́,/ ты похвала́ земли́ на́шей и защище́ние./ Те́мже, дне́сь пра́зднующе честно́е пренесе́ние твое́,/ мо́лим тя, свя́те:/ мир ми́ру испроси́/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сным чино́м/ поревнова́л еси́,/ святи́телю Алекси́е,/ и на земли́, Богоно́се,/ освяще́н сосу́д яви́лся еси́/ и жили́ще Пресвята́го Ду́ха.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Небе́сным чино́м ра́дование,/ и на земли́ святи́телем показа́лся еси́,/ свяще́нником сла́ва,/ Алекси́е прему́дре,/ мона́шествующим пра́вило/ и Це́ркве утвержде́ние.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

В Небе́сных водворя́яся,/ земны́х ны́не приими́ хвалу́/ чад твои́х, о́тче,/ пра́зднующим же честно́е пренесе́ние/ моще́й твои́х/ подава́й серде́чная проше́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Небе́сным лико́м ра́дование/ и на земли́ челове́ком,/ Христа́ Жизнода́теля/ родила́ еси́,/ отъе́мши печа́ль,/ Де́во, прама́тернюю.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Пое́м: Блаже́н муж:1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:стихи́ры на 8, пра́здника 3 и свята́го 5, глас 1.

Подо́бен: О, ди́вное чу́до:

О, ди́вное чу́до!/ Исто́чник чудодея́ний,/ от гро́ба возсия́ша святы́я мо́щи/ святи́теля Христо́ва Алекси́я./ Весели́ся и ра́дуйся, христоимени́тый гра́де Москва́,/ такова́го святи́теля прии́м,/ Богопропове́дника благода́ти./ Воспое́м, ве́рнии, Дави́да иму́ще ликонача́льника:/ свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются,/ прося́ще у Христа́ ми́ра и ве́лия ми́лости.

Ди́вныя твоя́ цве́ты доброде́телей, Алекси́е,/ я́ко ма́слина плодови́та в до́му Бо́жии:/ све́тло возше́л еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ иде́же воздаде́ся тебе́ вене́ц за труд воздая́ния./ Нам же честна́я дарова́ния обрето́шася,/ от мног лет сокрове́ны честны́я твоя́ мо́щи нетле́нны,/ чуде́с зарю́ испуща́ющия/ чту́щим па́мять твою́, святи́телю, и вопию́щим:/ Го́спода умоли́, преподо́бне,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Пресла́вная чудеса́ яви́шася дне́сь,/ сокро́вище неиздае́мо дарова́ний духо́вных,/ исто́чник исцеле́ний/ и спасе́ние ве́рным,/ чудотво́рныя мо́щи святи́теля/ и па́стыря овца́м слове́сным,/ святи́тельское честно́е украше́ние,/ зако́н церко́вных вели́кое утвержде́ние,/ воспое́м, ве́рнии, святи́теля Алекси́я,/ Го́спода моля́ща,/ подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, Русстии собо́ри, и ви́дите,/ я́ко украше́ние ца́рско/ и я́ко вене́ц пресве́тлый,/ прия́т дне́сь преимени́тый град Москва́/ честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я:/ от мног бо лет сокрове́ны, обрето́шася нетле́нны./ О ни́хже украша́ется,/ и, хваля́ся, вселе́нную созыва́ет на весе́лие Боже́ственных дарова́ний,/ неисчерпа́емых чуде́с,/ от них быва́емых всегда́,/ и велегла́сно вопие́т:/ Ты прояви́л еси́, Влады́ко Христе́,/ сицева́го святи́теля христоимени́тым лю́дем,/ све́тло пра́зднующим,/ и ца́рствия сподо́би их Небе́снаго моли́твами его́.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Ца́рь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.

При́тчей чте́ние(главы́ 3 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же е́сть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́ е́сть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́,/ в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва,/ от уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да!/ честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо мои́, исхо́ди живота́,/ и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас/ и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т,/ и ра́зум, и смысл аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́,/ и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́занный же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки:/ честна́я бо реку́ и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой,/ ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х:/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва су́ть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ние(главы́ 10 и 11):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ язы́к же непра́веднаго поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти,/ уста́ же нечести́вых развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же пра́веден прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие,/ уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых наста́вит их,/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не по́льзуют име́ния в де́нь я́рости,/ пра́вда же изба́вит от сме́рти./ У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние,/ нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́,/ в нече́стие же па́дает непра́вда./ Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их,/ безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда,/ похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва убе́гнет,/ в него́же ме́сто предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых се́ть гра́жданом,/ чу́вство же пра́ведных благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град,/ и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние(глава́ 4):

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется,/ седи́на же е́сть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бы́сть/ и живы́й посреде́ гре́шник, преста́влен бы́сть./ Восхище́н бы́сть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ ле́сть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 6. Самогла́сны:

Возсия́ дне́сь, я́ко со́лнце,/ и, я́ко мо́лния, возблиста́, о́тче, веща́ние твое́,/ и, я́коже гром, возгреме́:/ с Небесе́ бо име́л еси́ свы́ше дохнове́ние и́стинно,/ ны́не же честны́я мо́щи твоя́/ неугаси́мы лучи́ чуде́с испуща́ют от гро́ба,/ я́ко от черто́га све́тла,/ просвеща́юще ду́ши пою́щих тя.

Пресла́вно просла́вися свята́я це́рковь,/ в не́йже положены́ бы́ша честны́я мо́щи твоя́;/ к ни́мже вси ве́рнии, притека́юще,/ неисце́льным страсте́м прие́млют исцеле́ния/ о и́мени твое́м, святи́телю Алекси́е,/ моли́ спасти́ся нам.

Сла́ва, глас то́йже:

Святи́телей удобре́ние,/ Алекси́е прему́дре,/ сто́лпе и утвержде́ние Це́ркве,/ Богосло́вия труба́ златокова́нная,/ Тро́ицы побо́рниче,/ благоче́стия законопи́сче,/ пра́зднующим нам обре́тение честны́х моще́й твои́х/ оставле́ние грехо́в испроси́/ и па́ству твою́ до́бре сохрани́,/ да вси ублажа́ем тя.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5. Самогла́сны:

Прииди́те, вни́дем в це́рковь Госпо́дню,/ в дом Бо́га на́шего,/ и у́зрим сла́ву Единоро́днаго от Отца́,/ сла́ву и украше́ние церко́вное,/ свети́льника неугаси́ма,/ и, я́ко от окри́на благово́нна/ и от цвете́ц ра́йских неувяда́емых,/ мирово́нна благово́ния,/ услажда́юща сердца́ ве́рных,/ честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я,/ разли́чная исцеле́ния испуща́юща,/ я́ко от исто́чника приснотеку́щаго./ О, прему́дрых суде́б Твои́х, Христе́!/ Такову́ю благода́ть дарова́вый уго́днику Твоему́,/ его́же моли́твами поми́луй нас.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Благода́ть Свята́го Ду́ха де́йствующая е́сть/ к ра́це моще́й твои́х ве́рою притека́ющим:/ тем бо благово́ние ми́ра чуде́с испуща́еши/ и неду́гов исцеле́ние подава́еши./ Но, о преосвяще́нный о́тче Алекси́е!/ Име́яй дерзнове́ние к Бо́гу,/ и с Безпло́тными лику́я на Небесе́х,/ с ни́миже моли́ся Ему́,/ е́же спасти́ся ста́ду твоему́ невоева́ну.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.

Я́ко ма́сличен но́вый сад возлю́блен/ Бо́жия трапе́зы, был еси́,/ я́ко и́стинный свиде́тель благове́стия Христо́ва,/ царя́ удиви́л еси́ чуде́с сия́нии:/ цари́це же, душе́ю и те́лом осле́пшей,/ свет чу́вственный дарова́л еси́,/ Це́ркви же Христо́ве/ простра́нно свет Тро́ичный зре́ти откры́л еси́./ Тем и Христо́с Тя благослови́,/ и ви́диши блага́я Иерусали́ма,/ и в нем пи́щи Боже́ственныя наслажда́яся,/ достохва́льне и преосвяще́нне/ святи́телю Христо́в Алекси́е,/ и нас моли́твами твои́ми/ о́бщники бы́ти Ца́рствия Небе́снаго сподо́би.

Сла́ва, глас 6:

Неиздае́ма е́сть благода́ть святи́теля Алекси́я,/ ю́же прия́т от всех Царя́, Христа́ Бо́га,/ тем и честны́я его́ мо́щи/ Бо́жиею си́лою вы́ну содева́ют чудеса́/ и всех, ве́рою призыва́ющих и́мя его́,/ от неисце́льных неду́г изменя́ют./ Его́же моли́твами, Го́споди,/ христолюби́вому во́инству на́шему посо́бствуй на враги́/ и належа́щих нас скорбе́й душе́вных/ и теле́сных страсте́й свободи́,/ я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 2:

Я́ко сокро́вище пребога́тое, многоле́тно в земли́ сокрове́нное,/ честны́я мо́щи твоя́ обрето́шася чудоточа́щия,/ всеблаже́нне о́тче святи́телю Алекси́е:/ от ни́хже врачевство́ прие́млюще, обогаща́емся/ и Христа́ славосло́вим, глаго́люще:/ сла́ва прославля́ющему святы́я Своя́.

Ин тропа́рь, глас 4:

Апо́стольских прее́мников архиере́ев сопресто́льниче,/ Руси́ всея́ па́стырю и учи́телю,/ всеблаже́нне о́тче Алекси́е,/ Влады́це всех моли́ся/ мир па́стве твое́й дарова́ти,/ и спасе́ние душа́м,/ и ве́лию ми́лость.

Ин тропа́рь, глас 3:

Свы́ше от Бо́га глас глаго́лющ услы́шав,/ от ю́ности подвиза́вся, му́дре,/ в моли́твах, и во умиле́нии, и слеза́х,/ во бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв доброде́тели,/ отоню́дуже и дом Ду́ху Пречи́стому яви́ся./ Сего́ ра́ди Ру́сския митропо́лии архиере́йским са́ном почте́н быв,/ Христо́во ста́до упа́сл еси́ до́бре,/ ерети́ческая нападе́ния, не усумне́ся, отрази́/ и це́ркви воздви́же Христо́ви, святи́телю Алекси́е,/ и́ночествующих ли́ки собра́/ и сих Христо́ви приве́л еси́./ У́мре же, яви́ся, я́ко спящ,/ цел соблюде́н бы́сть пред мно́гими ле́ты,/ подава́я цельбы́ боля́щим./ Тем мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ град твой Москву́ неврежде́н/ и страну́ и правосла́вныя лю́ди по вели́цей Его́ ми́лости.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:а́ще е́сть 50-ца, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва,святи́теля. И ны́не,пра́здника. А́ще ли пост, тропа́рь святи́теля, два́жды. Сла́ва, и ны́не,Богоро́дичен.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 8:

Наста́ светоно́сный де́нь, чудотво́рца, архиепи́скопа Алекси́я па́мять,/ прииди́те, соше́дшеся, пра́зднуем све́тло и соста́вим ли́ки,/ и похвала́ми почти́м его́, и рцем ему́:/ ра́дуйся, честны́й свети́льниче Русския земли́,/ источа́еши бо чудеса́, и излива́еши исцеле́ния,/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Да Твой па́ки сози́ждеши о́браз, Спа́се, истле́вший страстьми́,/ Небе́сных утаи́вся суще́ств, воплоти́лся еси́ от Де́вы,/ Е́йже со стра́хом вопие́м:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4:

Прииди́те, торжеству́ем све́тло, пра́зднующе па́мять святи́теля Алекси́я чудотво́рца:/ преста́вися бо от земли́ к невеще́ственным оби́телем,/ иде́же зрит добро́ту неизрече́нную,/ а́нгельским лико́м собесе́дник быв./ Те́мже, со апо́столы и му́ченики лику́я, о́тче наш Алекси́е преподо́бне,/ приле́жно моли́ся Влады́це Христу́ о чту́щих ве́рою па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Стена́ непобеди́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во:/ к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя моли́твенницу./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Пропове́дует, о́тче, твоя́ чудеса́ ны́не Русская митропо́лия/ и вся оте́чествия и страны́ чудоде́йствия:/ я́ко вся от боле́зней и скорбе́й изба́ви, Богоблаже́нне Алекси́е,/ пита́телю вдови́ц и си́рых, а́ки оте́ц,/ помо́щник в ско́рбех всеизря́ден, пла́чущих утеше́ние,/ па́стырь и наста́вник блудя́щих, Алекси́е преподо́бне./ И нас твои́ми моли́твами от бед изба́ви,/ моля́ся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние пода́ти/ ве́рою и любо́вию чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:

Всяк язы́к да подви́жится/ к похвале́нию пресла́внаго святи́теля и чудотво́рца Алекси́я,/ ве́сь род и во́зраст всяк,/ ю́ноши, и де́вы, и ста́рцы,/ мона́хи и свяще́нники/ и вси земни́и концы́, духо́вный лик соста́вим пе́нием,/ тру́бный глас восприи́мем/ и благода́рныя пе́сни принесе́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Христо́в святи́телю,/ положи́вый ду́шу за о́вцы твоя́,/ я́ко о́бщник Христа́ Бо́га на́шего./ Ра́дуйся, служи́телю Небе́сный,/ и па́стырей па́стырю,/ и страда́лец непобеди́мый,/ ра́дуйся, прие́мый благода́ть духо́вную,/ отъе́млеши бо неду́ги, и отго́ниши ду́хи лука́выя,/ и исцеля́еши стра́сти,/ и просвеща́еши ве́рныя блиста́нии чуде́с твои́х./ С Вы́шними же ли́ки ны́не водворя́лся, священнотаи́нниче,/ ра́дости неизрече́нныя наслажда́ешися./ Его́же моли́ изба́вится вся́каго гне́ва и муче́ния/ творя́щим сла́вную твою́ па́мять.

И а́ще е́сть Пятидеся́тница: кано́н пра́здника на 6 и святи́теля кано́на два, на 8. Творе́ние Питири́ма, епи́скопа Пе́рмскаго, глас 6.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь/ пои́м, вопия́ше.

Отве́рзи ми устне́ благода́тию Твоего́ Божества́, Христе́,/ и, озари́в, просвети́ ду́шу же и се́рдце несумне́нною ве́рою воспе́ти/ обре́тение честны́х моще́й святи́теля Твоего́ Алекси́я.

От уст недосто́йных, и от се́рдца нечи́ста,/ и от недости́жнаго ума́ на́шего/ приими́ ма́лое хвале́ние, святи́телю Алекси́е,/ воспе́ти обре́тение честны́х моще́й твои́х.

Тро́ицу Ли́цы, Еди́ницу же Существо́м пропове́дал еси́, святи́телю,/ и от Тоя́ незави́стныя да́ры прия́л еси́,/ и исцеле́ния разли́чная подава́еши ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х.

Богоро́дичен: Язы́ков ча́яние дре́вле Тобо́ю дарова́ся, Пречи́стая Богоро́дице:/ Ты бо Христа́ родила́ еси́, от рова прегреше́ний возводя́ща во тлю попо́лзшияся/ и от бед избавля́юща Тя велича́ющия.

Други́й кано́н, глас 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Да́ждь ми сло́во, Сло́ве, и ум мой благода́тию Ду́ха просвети́,/ е́же восхвали́ти Твоего́ уго́дника, святи́теля Алекси́я.

Испроси́ у Христа́ дарова́ти ми благода́ть Ду́ха,/ е́же соплести́ тебе́ достодо́лжную хвалу́,/ Богому́дре о́тче Алекси́е.

Приими́ моле́ние на́ше, святи́телю Алекси́е,/ и озари́ на́ша мы́сли све́том твои́х доброде́телей,/ пе́ти тя досто́йно.

Богоро́дичен: Земноро́днии Рождество́м Твои́м, Де́во Богоро́дице,/ от земли́ к Небе́сней высоте́ взя́хомся/ и а́нгельским лико́м причто́хомся.

Катава́сия пра́здника.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Смиреному́дрия нра́вом и о́браза кро́тостию А́нгельскому житию́ подо́бяся,/ нескве́рно и непоро́чно те́ло твое́ соблю́л еси́,/ преосвяще́нный о́тче, святи́телю Алекси́е.

Я́ко звезда́ многосве́тлаго со́лнца, от гро́ба возсия́ша,/ от мно́гих лет сокрове́ны, честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я,/ чуде́с лучи́ испуща́юще и исцеле́ния всем подаю́ще.

Ра́достию у́бо возра́довашася вси моско́встии наро́ди,/ архиере́й вели́кий со святи́тели, и христолюби́вии кня́зи,/ и церко́вное все совокупле́ние,/ егда́ обрето́шася честны́я твоя́ мо́щи, ничи́мже вреди́мы, святи́телю Алекси́е.

Богоро́дичен: Ро́ждшая Свет всему́ ми́ру,/ просвети́ на́ша помышле́ния, Пречи́стая Влады́чице,/ и неразу́мия мглу дале́че отжени́, еди́на Богоблаже́нная.

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Мо́лим тя, святи́телю, моли́ о хва́лящих тя/ и притека́ющих любо́вию к честны́м моще́м твои́м,/ е́же получи́ти грехо́в проще́ние и бед свобожде́ние.

Просла́ви тя Госпо́дь, святи́телю Алекси́е,/ мно́га бо ле́та те́ло твое́, земле́ю покрове́но, соблюде́ нетле́нно,/ точа́щее чудеса́ прося́щим тя те́пле.

Прояви́ Госпо́дь мо́щи твоя́/ и, я́ко свети́льник све́тел, поста́ви я не под спу́дом, но на све́щнице,/ да све́тят сия́нием чуде́с притека́ющим ти с ве́рою.

Богоро́дичен: Приво́дим Тебе́ в моли́тву ми́лостивную Хода́таицу,/ ро́ждшую Тя пло́тию, Христе́ Бо́же наш,/ Ея́же моли́твами, Ще́дре, мир Твой умири́.

Ин конда́к, глас 3:

Я́ко светоно́сная па́мять святи́теля/ всем разруши́ уны́ние/ и свет облиста́ Небе́сных даро́в,/ всех созыва́ющи на весе́лие:/ от Бо́га бо, святи́телю Алекси́е, благода́ть обре́те прогони́ти неду́ги/ и вся челове́ки исцеля́ти,/ и мни́хом же степе́нь показа́ся.

Седа́лен, глас 1:

Па́мять обре́тения честны́х моще́й твои́х наста́ нам све́тло пра́зднество,/ пречу́дный святи́телю Христо́в, Алекси́е прехва́льне,/ в ню́же чуде́с благода́ть прия́л еси́ от всех Царя́, Христа́ Бо́га,/ разли́чныя неду́ги от челове́к отгони́ти, и от уз избавля́ти,/ и оби́димых от лют изыма́ти./ Те́мже зове́м: изба́ви нас от враг на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка/ в Тебе́, святе́м киво́те, я́коже рече́ пра́ведный Дави́д,/ яви́лася еси́, ши́ршая Небе́с, поноси́вши Зижди́теля Твоего́./ Сла́ва Все́льшемуся в Тя, сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Благода́рственныя пе́сни принесе́м Христу́ Бо́гу на́шему,/ такова́го святи́теля дарова́вшему Це́ркви Свое́й,/ пречестно́е удобре́ние и гра́ду Москве́ вели́кое утвержде́ние.

Я́ко Ааро́н незло́бием, Ду́ха благода́тию, сла́вне,/ в ри́зу свы́ше обле́клся еси́ преподо́бия и пра́вды/ и, предстоя́ престо́лу Христо́ву, моли́ о нас непреста́нно,/ святи́телю Алекси́е.

Я́ко лу́ча светоза́рнаго со́лнца, от гро́ба нам взы́де, святи́телю,/ озаря́я всех, ве́рою почита́ющих обре́тение честны́х моще́й твои́х,/ Богоблаже́нне Алекси́е.

Богоро́дичен: Ра́дости нам хода́таица яви́лася еси́,/ я́ко прие́мши исполне́ние всего́ Божества́, Всенепоро́чная./ Тем вси, ра́дуйся, А́нгелово велегла́сно зове́м, Богора́дованная.

Ин

Ирмо́с: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ еди́ныя Богоро́дицы,/ хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Те́плый предста́телю бе́дствующих/ и моля́щихся ско́рый услы́шателю, о́тче наш, святи́телю Алекси́е,/ изба́ви от вся́ких напа́стей вся, призыва́ющия тя.

Свети́льниче всесве́тлый, просия́вый доброде́тельми твои́ми,/ озари́ сердца́ на́ша, омраче́нная прило́ги льсти́ваго,/ и разжени́ тьму́ страсте́й при́сно борю́щих ны.

Пра́зднующим све́тло па́мять твою́,/ оте́честву на́шему и лю́дем мир у Христа́ испроси́/ и изба́ви от междоусо́бныя бра́ни и наше́ствий проти́вных.

Богоро́дичен: Пала́та прекра́сная и престо́л Всецаря́ Христа́ показа́лася еси́:/ честне́йшая бо еси́ вои́стинну всех тва́рей, Богома́ти,/ Предста́тельница и покро́в душ на́ших.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха моли́тва твоя́ поспешеству́ема:/ егда́ у́бо це́рковь паде́ся, образо́в, и́же в ней, святы́х ничи́мже вреди́,/ я́ко ни пра́ху прикосну́тися им,/ та́ко и ны́не сохраня́й град твой от сопроти́вных враг.

Всем христиа́ном в беда́х помо́щник и гра́ду Москве́ ве́лий засту́пник,/ неду́гующим врач безме́здный,/ и су́щим в ну́ждах и ско́рбех гото́вейший уте́шитель,/ и хода́тай те́плый ко всех Царю́, Христу́ Бо́гу.

На земли́ положе́но бы́сть честно́е те́ло твое́, святи́телю Алекси́е,/ дух же возлете́ на Небеса́, со апо́столы же и святи́тели и со А́нгелы ликовству́я,/ Святе́й Тро́ице предстои́ши:/ моли́ся приле́жно за град и лю́ди твоя́, свя́те.

Богоро́дичен: Та́йны Твоея́ глубина́, Пречи́стая Богоро́дице, А́нгельския чи́ны удивля́ет,/ и честна́я Твоя́ ико́на бе́сы смуща́ет и прогоня́ет,/ мы же покланя́ем Ти ся, ве́дуще Тя, Бо́жию Ма́терь.

Ин

Ирмо́с: От но́щи неве́дения/ Богове́дением просвети́вый концы́,/ просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.

Блиста́ньми чуде́с твои́х, Богому́дре, це́рковь твою́ озари́ и лю́ди возвесели́,/ Христа́ моля́ да́ти всем нам грехо́в проще́ние.

Моли́ о нас Всесвяту́ю Тро́ицу, святи́телю Алекси́е,/ я́ко да низпосле́т нам благода́ть Свою́, хва́лящим тя любо́вию.

Всечестна́я ра́ка твоя́, святи́телю Алекси́е,/ чудеса́ то́чит приходя́щим ве́рно/ и прося́щим подае́т цельбу́ оби́льно.

Богоро́дичен: Еди́наго от Тро́ицы воплоще́ннаго Бо́га и́стинно родила́ еси́,/ Его́же моли́ от бед изба́витися рабо́м Твои́м.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Христо́вою си́лою обле́клся еси́, Алекси́е прему́дре,/ и священноде́тель и́стинен показа́лся еси́, Бо́жиим сия́нием просвети́вся,/ я́ко от окри́на, честны́я твоея́ ра́ки исцеле́ния разли́чна неоску́дно подае́ши/ пра́зднующим ве́рно честны́х твои́х моще́й обре́тение.

Вседе́тельнаго Ду́ха пресве́тлыми луча́ми осия́емь при́сно,/ от разли́чных искуше́ний, и бед, и скорбе́й, обдержа́щих нас,/ я́ко Христо́в уго́дник, о́тче, изба́ви рабы́ твоя́,/ светоно́сное твое́ торжество́ всегда́ соверша́ющих ве́рно, святи́телю Алекси́е.

Я́сно пропове́дал еси́ еди́нство Тро́ицы,/ и нему́дрых сердца́ в ра́зум приве́л еси́,/ и ро́ждшему Сло́во сопресто́льно/ Богоразу́мием и́стинным ра́вно славосло́вив./ Тем, в Небе́сных селе́ниях водворя́яся, от бед нас избавля́й.

Богоро́дичен: Ро́ждшая сия́ние сла́вы О́тчи, Де́во Богоро́дице Всепе́тая,/ просвети́ ду́ши пою́щих Тя:/ Твое́ю бо благода́тию нетле́нны сохране́ны бы́ша честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я,/ разли́чныя дарова́ния источа́юща ве́рою чту́щим па́мять его́.

Ин

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Преосвяще́нне Алекси́е, красото́ церко́вная, архиере́ев благоле́пие,/ равностоя́телю же святы́х А́нгел, моли́ о хва́лящих тя/ и испроси́ получи́ти всем грехо́в оставле́ние.

Преблаже́нне святи́телю Алекси́е, моли́ся приле́жно за град и лю́ди твоя́,/ и обдержа́щия ско́рби премени́,/ и грехо́в проще́ние и го́рняго весе́лия насле́дие испроси́.

По́двиг твои́х труда́ми прия́л еси́ Боже́ственная дарова́ния:/ честны́я бо твоя́ мо́щи в шестьдеся́тное ле́то обрето́шася нетле́нны,/ исцеле́ния разли́чная подаю́щия.

Богоро́дичен: Припа́дающе, мо́лим Тя приле́жно, всеми́лостивая Влады́чице:/ моли́ из Тебе́ ро́ждшагося изба́вите ны лю́тыя ско́рби,/ и ва́рварскаго преще́ния, и вся́каго наве́та вра́жия.

Конда́к, глас 8:

Я́ко со́лнце незаходи́мое, от гро́ба возсия́ нам/ от мног лет сокрове́ны честны́я твоя́ мо́щи нетле́нны,/ святи́телю Алекси́е,/ тобо́ю благода́ть прие́млем:/ всю бо страну́ сию́ и вся ны чудесы́ и добро́тою обогаща́еши,/ де́йством благода́ти, да пое́м ти:/ ра́дуйся, о́тче, свети́ло Руси́.

И́кос:

Похва́лим ны́не святи́теля пе́сньми, Русскаго па́стыря и учи́теля,/ и благоче́стно притеце́м к ра́це моще́й его́,/ и почерпе́м дарова́ния, я́ко от исто́чника исцеле́ний./ Ю́же обстоя́ще ны́не, ра́достно весели́мся/ и, усе́рдно обше́дше, светоно́сными пе́сньми просла́вим, глаго́люще:/ чудотво́рче святи́телю Алекси́е,/ чудесы́ обогаща́й всех нас соде́янием благода́ти, да пое́м ти:/ ра́дуйся, о́тче, свети́ло Руси́.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

От светоно́сныя десни́цы прие́м благода́ть чуде́с,/ ве́рою прося́щим, о́тче, исцеле́ния разли́чная подава́еши,/ святи́телю Христо́в Алекси́е, благоче́стно пою́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Гроб, иде́же положе́но бы́сть честно́е те́ло твое́,/ сокруше́н бы́сть от мно́гаго ка́мения, егда́ распаде́ся це́рковь,/ моще́м же твои́м ника́коже прикосну́ся./ И́хже мы зря́ще, неизрече́нно светя́щихся, ра́достно зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

В Трие́х Ипоста́сех Богонача́льных/ держа́ву Отца́, равноде́тельна Сы́на и Ду́ха богосло́вил еси́,/ и Той тя просла́ви, и засту́пника тя показа́ нам, зову́щим ти:/ изба́ви нас, свя́те, от всех зол, находя́щих на ны.

Богоро́дичен: Тя Засту́пницу, Чи́стая Богоро́дице, стяжа́хом,/ и на Тя вси наде́жду возложи́хом,/ и к Тебе́ прибега́ем:/ спаси́ нас, Всенепоро́чная, и изба́ви моли́твами Твои́ми от обдержа́щия ско́рби и мяте́жа/ и лю́тых напа́стей и бед.

Ин

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Орга́н духо́вный был еси́, о́тче святи́телю Алекси́е,/ у́мно дви́жим благода́тию, при́сно бряца́л еси́, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

На земли́, я́ко со́лнце, сия́еши чудесы́, о́тче блаже́нне,/ на Небесе́х же венцено́сец, ра́дуяся, пое́ши:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Благода́тию Ду́ха честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я разли́чныя цельбы́ подаю́т ве́рою пою́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице,/ любо́вию приходя́щих к кро́ву Твоему́ исцели́,/ врача́ Христа́ нам ро́ждшая.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

На Небесе́х чи́ни А́нгельстии лику́ют,/ и на земли́ ве́рных собо́ри све́тло пра́зднуют/ обре́тение честна́го твоего́ телесе́, святи́телю Алекси́е,/ пе́сньми сла́вяще Христа́ во ве́ки.

Вонми́ и услы́ши глаго́лы на́ша, святи́телю Христо́в Алекси́е,/ и спаси́ Святе́йшаго Патриа́рха на́шего,/ град же и лю́ди изми́ от вся́каго зла,/ пою́щия и превознося́щия Христа́ во ве́ки вся.

Единонача́льная Тро́ица, все́ми влады́чествующая, Я́же тобо́ю воспева́емая,/ сим одари́ тя манове́нием Боже́ственным,/ це́ло и нетле́нно свяще́нное твое́ те́ло сохрани́,/ сла́вящих бо Ю прославля́ет во ве́ки.

Богоро́дичен: Не умолчи́м никогда́же велича́ти и глаго́лати заступле́ние Твое́, е́же твори́ши,/ утиша́ющи мяте́ж, прибега́ющим к покро́ву Твоему́, Богома́ти,/ и наде́жду тве́рду иму́щим Тя во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы/ Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Потщи́ся, свя́те, изба́вити ны от напа́стей и скорбе́й мно́гих,/ обдержа́щих ны, плотски́х и душе́вных,/ да, ра́дующеся, пое́м Христа́ во вся ве́ки.

Призыва́ющия тя, о́тче, изба́ви вся́каго зла и лю́тых нахожде́ний/ и от напра́сныя сме́рти исхити́ пою́щия Христа́ во вся ве́ки.

Ма́нием Боже́ственным разли́чныя цельбы́ подаю́т честны́я твоя́ мо́щи, святи́телю,/ прося́щим тя усе́рдно и Христа́ пою́щим во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Ро́ждшая Еди́наго от Тро́ицы,/ моли́ти не преста́й, Богоро́дице, изба́вится нам от бед,/ пою́щим и превознося́щим Его́ во ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными вой Тя ублажа́ем.

Со апо́столы и святи́тели Влады́чню престо́лу и с ли́ки А́нгельскими предстоя́,/ моли́ изба́вити нас от печа́лей, находя́щих на ны:/ я́ко бо о́гнь, паля́щ и разжизающ, лю́тый пла́мень, обходя́щий нас,/ от него́же изба́ви ны, святи́телю Алекси́е прему́дре, да тя ублажа́ем.

Яви́ся звезде́ подо́бно, светоно́сивей подо́бие о́браза твоего́,/ духо́вными луча́ми просвеща́я се́рдца ве́рных,/ Богоразу́мия же све́том лучи́ чуде́с испуща́еши/ и исцеле́ния подава́еши, святи́телю,/ пра́зднующим любо́вию обре́тение честны́х моще́й твои́х.

В Трие́х Богонача́льных Ипоста́сех Еди́н Сый Бог, сла́вимый всегда́/ и ца́рство име́яй непреме́нно,/ всемо́щною твое́ю десни́цею шата́ния враг нечести́вых, и братоуби́йц вы́и низве́рзи/ под но́зе во́инству на́шему.

Богоро́дичен: Ро́ди вси Тя ублажа́ют ны́не, Пречи́стая Богоро́дице, и всяк град и страна́,/ ору́жие, и заступле́ние, и забра́ло Тя иму́ще,/ хва́лятся Тобо́ю, я́ко кре́пость их ро́ждшую, Влады́ку всех, Христа́ Бо́га,/ си́лу иму́щаго непобеди́мую.

Ин

Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́/ Рождество́ Присноде́вы/ в на́ше ве́рных спасе́ние,/ пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Поми́луй ны, смире́нныя рабы́ твоя́, святи́телю Алекси́е, и от тьмы́ скорбе́й изми́/ и пла́мене искуше́ний исхити́, ве́рно к тебе́ притека́ющия.

Я́ко звезда́ светоза́рная, на Небесе́х водворя́яся,/ с ли́ки святы́х А́нгел моли́ся о хва́лящих тя/ и притека́ющих к ра́це честны́х моще́й твои́х.

Архиере́ев украше́ние, мона́хов удобре́ние, всех ве́рных прописа́ние,/ Це́ркве изря́дный па́стырь и учи́тель ты еси́, Алекси́е преосвяще́нне.

Богоро́дичен: Безсе́менно ро́ждшая пло́тию Ипоста́сное Сло́во Пребезнача́льнаго Отца́,/ моли́ся Ему́, Богоро́дице Всепе́тая, спасти́ души́ пою́щих Тя.

Свети́лен:

Прииди́те вси, ди́внаго и сла́внаго в чудесе́х,/ вели́каго святи́теля Алекси́я пе́сньми свяще́нными похва́лим,/ Русскаго свети́льника и учи́теля, и А́нгельским чино́м ссе́льника,/ и моли́твенника те́пла ко Го́споду о чту́щих па́мять его́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

По Бо́зе упова́ние на́ше иму́ще на Тя,/ Пречи́стая Богоро́дице, мо́лим Ти ся:/ моли́ся о нас ко из Тебе́ ро́ждшемуся/ невре́дны нас да́же до конца́ сохрани́ти,/ прири́щущих к покро́ву Твоему́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́вное чу́до,/ А́нгелом подо́бное,/ челове́ком же недове́домое,/ е́же мно́го вре́мя во гро́бе лежа́щее пречестно́е те́ло/ обре́теся невреди́мо,/ чу́днаго и преди́внаго святи́теля Алекси́я,/ исцеля́ющее неду́ги неисце́льныя/ и прогоня́ющее ду́хи лука́выя от приходя́щих к нему́/ и ра́достными сердцы́ Христа́ прославля́ющих,/ возвели́чившаго Своего́ уго́дника.

О, пресла́внаго чудесе́,/ прииди́те, наслади́мся,/ я́ко от окри́на, благи́ми уха́нии,/ невла́жную серде́ц на́ших ни́ву умягчи́м:/ ка́ко пло́тяный челове́к небесохо́дец бы́сть,/ какову́ же ле́ствицу водрузи́,/ и Боже́ственнаго ра́зума восхо́д обре́те,/ и к Бо́гу прибли́жися/ и, с ли́ки святы́х А́нгел/ Боже́ственному престо́лу предстоя́,/ о нас непреста́нно мо́лится?

О, пресла́вное чу́до,/ Богоизбра́нный святи́телю,/ всей стране́ Русстей звезда́ пресве́тлая,/ и всем ве́рным дарова́ния разли́чная подава́еши/ от сокро́вища неиздае́ма,/ исто́чник исцеле́ний,/ немощны́м врачевство́ безме́здно,/ в напа́стех гото́вейший уте́шитель/ и моли́твенник тепле́йший,/ Алекси́е прему́дре,/ моля́ о нас не преста́й Человеколю́бца,/ и́стинный наш учи́телю.

Сла́ва, глас 8:

На Не́бо веду́щий пу́ть, небла́зненна спу́тника обре́т,/ ле́гце преимени́таго гра́да до́йде,/ поще́нием Го́рняго Иерусали́ма прекра́сная селе́ния ви́дит;/ и ны́не к духо́вней трапе́зе совокупля́ет нас/ те́плый наш засту́пник,/ преосвяще́нный и честны́й наш учи́тель Алекси́й,/ чудотво́рныя и многоцеле́бныя своя́ мо́щи/ предложи́в нам, я́ко сне́дь сла́дку и всестро́йну,/ во исцеле́ние неду́жным/ и скорбя́щим во утеше́ние,/ прибе́жище же тружда́ющимся/ и духо́в злых отгоне́ние./ Прииди́те, вси Русстии наро́ди,/ к честне́й ра́це его́,/ и, разли́чная дарова́ния прие́млюще,/ того́ просла́вим и мо́лимся, вопию́ще:/ того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

И ны́не, дне или́ Богоро́дичен.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы:Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия,глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости: Стих: Зако́н Бо́га его́ в се́рдце его́:Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Алекси́е! Предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся Све́та Единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я пе́снь Трисвяту́ю, вели́ко и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ся па́ствы твое́я спасти́ лю́ди, единоро́дный ти язы́к,благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́, архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующих к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́: град сей(или́: ве́сь сию́:а́ще во оби́тели: святу́ю оби́тель сию́) и вся гра́ды и страны́ до́бре сохрани́ и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́: мир ве́сь умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́ нас: ста́рыя уте́ши, ю́ныя накажи́, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, сироты́ заступи́, младе́нцы возрасти́, немощству́ющия исцели́ и везде́ те́пле призыва́ющих тя и с ве́рою притека́ющих к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, усе́рдно припа́дающих и моля́щих ти ся, от вся́ких напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́, да зове́м ти: о Богоизбра́нный па́стырю, звездо́ всесве́тлая мы́сленныя тве́рди, та́йнаго Сио́на необори́мый сто́лпе, миродохнове́нный цве́те ра́йский, всезлата́я уста́ Сло́ва, Моско́вская похвало́, всея́Руси́ украше́ние! Моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да в де́нь стра́шнаго Прише́ствия Его́ шу́ияго стоя́ния изба́вит нас и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т, со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

 

Свzтaгw мyченика fалалeа.

Стіхи6ры мyченика, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Знайшли помилку