...
Мінея Місячна,  Травень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Травень

← В 26-й день В 28-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 27-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Свята́го пра́веднаго Иоа́нна Ру́сскаго, Испове́дника

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х:стихи́ры, глас 4:

Возсия́ па́мять твоя́ ны́не,/ пра́ведне Иоа́нне,/ сердца́ и умы́ ве́рных озаря́ющи,/ ублажа́ем у́бо тя я́ко терпеливоду́шна,/ непоколеби́ма в благове́рии,/ доброде́тельми укра́шена,/ нетле́нием и чудесы́ просла́вленна,/ и мо́лимтися приле́жно;/ моли́ся, свя́те, о спасе́нии душ на́ших.

Я́коже А́нгел, на земли́ пожи́л еси́,/ воздержа́нием увяди́в твое́ те́ло,/ бде́нием и всено́щными стоя́нии,/ при́сным па́мятованием сме́рти,/ прича́стник же быва́я Боже́ственных Та́ин/ и те́ми в ку́юждо суббо́ту освяща́яся,/ благоуго́ден Бо́гови яви́лся еси́,/ но моли́ся и нам благоуго́дным Тому́ бы́ти/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Я́ко зла́то, в горни́ле скорбе́й искуси́лся еси́, доблему́дре,/ преогорчева́емь плени́вшими тя,/ те́мже по кончи́не свята́я душа́ твоя́,/ сожи́тельница А́нгелов,/ досто́йно с те́ми весели́тся,/ и притека́ющих к моще́м твои́м/ ра́дуеши дарова́нием исцеле́ний,/ с пра́ведными у́бо созерца́я добро́ту Влады́чню,/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Сокро́вище вели́ко Проко́пия,/ ма́ло кесари́йско ме́сто,/ и сия́ оби́тель и́мут/ святы́я мо́щи твоя́, Иоа́нне,/ и́мже на поклоне́ние собра́вшеся,/ пе́сньми почита́ем преставле́ние твое́, зову́ще ти:/ ра́дуйся, звездо́, от Руси́ возсия́вшая/ и Аси́ю по́двиги свои́ми и чудесы́ озари́вшая;/ ра́дуйся, ве́рных похвало́ и украше́ние;/ ра́дуйся, моли́твенниче о спасе́нии душ на́ших.

А́ще на 5, мо́жеши пропе́ти свети́лен: Ди́вное:

Сла́ва, глас 1:

Ка́ко не похва́лим, пра́ведне,/ благоду́шие твое́ в чу́вственном плене́нии,/ и́мже посрами́л еси́ первовино́вника духо́внаго плене́ния,/ кро́тость же, незло́бие и смире́ние,/ и́миже врага́ низложи́л еси́,/ безмо́лвие и поще́ние, моле́ние всено́щное,/ в не́мже помо́ст притво́ра церко́внаго/ струя́ми сле́зными ороша́л еси́/ и те́ми огнь страсте́й угаси́л еси́,/ огнь любве́ Боже́ственныя прии́м в се́рдце свое́м/ и восхожде́нии благода́тными/ све́тел быв, Иоа́нне,/ во све́тлостех святы́х ны́не лику́еши,/ иде́же помина́й помина́ющия тя.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния преподо́бническая (зри 23 мая)

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Богому́дре Иоа́нне,/ благода́тию Бо́жиею просвеща́емь/ и раче́нием Боже́ственным окриля́емь,/ страда́льческую нощь жития́ ра́бскаго/ непреткнове́нно среде́ злове́рных преше́л еси́/ и ко дню невече́рнему ра́йския свобо́ды дости́гл еси́,/ озаря́я отту́ду ве́рных исполне́ние.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я Госпо́дь.

Плене́нный тата́ры и отведе́нный ко ага́ряном,/ вселе́н, всече́стне, был еси́ в ко́нском стоя́лищи,/ я́коже И́ов на гно́ищи,/ утесня́емь и оскорбля́емь,/ те́мже пра́ведным судо́м Бо́жиим/ по кончи́не утеща́ешися на ло́не Авраа́мли,/ иде́же всех веселя́щихся жили́ще.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Вне до́льняго оте́чества богоуго́дно пожи́в, блаже́нне,/ в Го́рнее Оте́чество всели́лся еси́,/ дарова́ньми украси́вся Ду́ха./ Бу́ди у́бо те́плый хода́тай ко Го́споду о Руси́ и ея́ лю́дех,/ о Горе́ и оби́тели сей,/ страсте́й же и неду́гов свобожда́й нас моли́твами твои́ми,/ благода́ти тезоимени́те.

Сла́ва, глас 6:

Име́яй благи́й по́мысл,/ и се́рдце бо́дрое,/ и любо́вь нелицеме́рную,/ бдяй же при́сно и Бо́гу присоединя́яйся,/ блаже́нную кончи́ну прие́млет днесь Иоа́нн пра́ведный/ и чи́стою душе́ю свое́ю воспаря́ет горе́,/ свесели́тися избра́нным Отца́ Небе́снаго,/ оста́ви же во утеше́ние и освяще́ние своя́ святы́я мо́щи,/ к ни́мже притека́юще, воззове́м к нему́:/ тя, Богоприя́тне, воспева́ющим согреше́ний испроси́ проще́ние/ мир и ве́лию ми́лость.

Тропа́рь, глас 4:

От земли́ плене́ния твоего́/ воззва́вый тя к Небе́сным селе́нием,/ Госпо́дь соблюда́ет невреди́мо и цельбоно́сно те́ло твое́,/ пра́ведне Иоа́нне,/ ты бо, в Руси́ я́тый и во Аси́ю прода́нный,/ посреде́, ага́рянскаго злоче́стия благоче́стно пожи́л еси́ во мно́зе терпе́нии/ и, се́яв зде слеза́ми,/ жне́ши та́мо неизглаго́ланною ра́достию./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

От земли́ Призва́вший тя в Небе́сныя оби́тели/ сохраня́ет и по сме́рти нетле́нное те́ло твое́, свя́те,/ ты бо я́ко пле́нник приведе́н бысть в А́зию,/ иде́же и уподо́бися Христу́./ Сего́ ра́ди моли́ Его́ спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не,Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Све́тлым житие́м твои́м, Иоа́нне, и неусы́пными моли́твами/ неулови́м пребы́л еси́ ловле́нии тьмы предста́теля/ и, во гро́бе лежа́, нетле́нен пребыва́еши,/ подая́ цельбы́ призыва́ющим тя и па́мять твою́ любо́вию пра́зднующим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Изве́стная христиа́ном и Еди́на по Бо́зе кре́пкая Помо́щнице,/ си́льная в беда́х Предста́тельнице,/ покры́й и соблюди́ ны, Влады́чице человеколюби́вая,/ вся сове́ты злоко́знствующих враго́в низлага́ющи.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Страсте́й огнь погаси́л еси́, блаже́нне,/ тече́нием слез и доброде́тельми обогати́лся еси́,/ я́влься челове́к небесному́др,/ но да улучу́ и аз избавле́ние от мглы страсте́й хода́тайством твои́м, Иоа́нне,/ и да явлю́ся спасе́н, с ве́рою прибега́яй к тебе́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

К Тебе́, Всецари́це, приношу́ ю́же от боле́зни моли́тву мою́:/ поми́луй мя, Всеблага́я, и неколе́блема прило́ги льсти́ваго соде́лай,/ да не посрамле́н бу́ду, в день искуше́ния Тя призыва́яй,/ недосто́йный раб Твой.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Среди́ мирска́го мяте́жа пра́ведно пожи́вша, я́ко в безмо́лвии пусты́нном,/ на ра́мена Крест Госпо́день взе́мша и Тому́ после́довавша страда́льческими по́двиги,/ восхва́лим вси пе́сньми Иоа́нна,/ его́же израсти́ Русь, Аси́я же позна́, я́ко преподо́бна.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Кто от челове́к возмо́жет изрещи́ Твоя́, Де́во, я́же па́че ума́ несказа́нная та́инства?/ Ты бо яви́лася еси́ всех пребо́льши святы́х,/ и превы́шши А́нгелов, и небе́с ши́рши,/ я́ко из Тебе́ возсия́ Христо́с Бог, спаса́яй ду́ши на́ша.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние:Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 64.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Пра́ведне Иоа́нне,/ ве́рный ра́бе Христа́ Бо́га,/ Ца́рствия Его́ насле́дниче,/ Проко́пии красото́ и Руси́ похвале́ние,/ тве́рдый в благове́рии,/ злове́рными неодоли́м сый,/ стране́ на́шей проси́ на враги́ одоле́ние,/ сыново́м же русским непобеди́мым бы́ти/ и неосла́бным в благоче́стии/ и в ми́ре спасти́ся всем нам.

Кано́н, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Пресве́тлым озаря́емь све́том Со́лнца пра́вды,/ просвеще́ние испроси́ мне, омраче́нному,/ воспе́ти твое́, Богосве́тле, светоза́рное торжество́.

У́ды вся умертви́в, му́дре,/ в чи́стом се́рдце твое́м име́л еси́ Христа́,/ умертви́вша и сте́рша главу́ зми́я/ и от я́да того́ изба́вльша челове́ческое естество́.

В зако́не Госпо́дни поуча́яся,/ был еси́, я́ко дре́во, е́же благи́й плод свой даде́ во вре́мя свое́,/ прия́л бо еси́ по кончи́не, достосла́вне, благода́ть врачева́ти призыва́ющия тя.

Богоро́дичен: Тя, Всепе́тая Присноде́во, испове́дающии Богоро́дицу,/ утвержде́ние и предста́тельство и́мамы/ и, прибега́юще к Тебе́, бу́ри жите́йския и искуше́ний избавля́емся.

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Просия́ свято́е житие́ твое́, блаже́нне, во Аси́и и озаря́ет све́том чуде́с,/ но проси́ и нам благода́ти е́же хоте́ти и е́же де́яти блага́я,/ чту́щим па́мять твою́.

Не дал еси́ сна очи́ма твои́ма,/ до́ндеже успи́л еси́, достохва́льне, безчи́нная двиза́ния востаю́щая на дух пло́ти/ твои́ми ко Го́споду всено́щными моле́нии.

Непобеди́мою си́лою Креста́ Христо́ва де́монская победи́в устремле́ния,/ яви́лся еси́ вино́вник спасе́ния мно́гих,/ помо́щник сый притека́ющих к моще́м твои́м.

Богоро́дичен: Я́ко черто́г одушевле́н Бо́жий/ и кади́льницу мы́сленнаго и светоно́снаго У́гля,/ велича́ем Тя, Богоро́дице, зову́ще:/ ра́дуйся, Хода́таице спасе́ния на́шего.

Ин конда́к, глас 4:

Ны́не приспе́ па́мять сла́вных, свя́те о́тче, дел твои́х,/ веселя́ще благочести́выя ду́ши,/ ве́рно чту́щия тя, Иоа́нне.

Седа́лен, глас 4:

Был еси́ пле́нник на земли́, Богому́дре, вся́ко озлобле́ние претерпева́я,/ доброде́тели, я́коже фимиа́м благово́нен и же́ртву благоприя́тну, прине́сл еси́ Бо́гу,/ Его́же моли́ дарова́ти согреше́ний очище́ние чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ты прибе́жище на́ше еси́, и си́ла, и утеше́ние, Богоро́дице Пречи́стая,/ се бо И́же всех Госпо́дь, ро́ждься от Тебе́,/ Де́ву Боже́ственную Тя соблюде́ по рождестве́/ и Небесе́ и земли́ Цари́цу сотвори́,/ тем Тя вси недосто́йными усты́ сла́вим.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х дела́ Твоя́, и диви́хся, и возопи́х:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ду́шу свою́ украси́л еси́, плотско́е умертви́в мудрова́ние,/ те́мже Небе́сных красо́т еси́ зри́тель.

Пра́веден был еси́ и незло́бив,/ и́стинен же и непоро́чен,/ ве́рен и богочести́в, прехва́льне.

Боже́ственным смире́нием возвыша́емь,/ врага́ смири́л еси́, блаже́нне,/ на Небеси́ и на земли́ сла́вен я́влься.

Богоро́дичен: Спаса́й ста́до Твое́, Ма́ти Бо́жия, безвре́дно от вся́каго зла,/ Тя бо во обстоя́ниих и́мамы избавле́ние.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Неблагоро́ден раб по те́лу сотво́рься,/ благоро́ден нрав в души́ име́л еси́, прече́стне,/ все твое́ жела́ние на Бо́га Всеви́дца возложи́л еси́.

Богоуго́дно тече́ние свое́ на земли́ соверши́вшу ти,/ со благоугоди́вшими Бо́гу ны́не лику́еши,/ моля́ся о почита́ющих преставле́ние твое́, Богоизбра́нне.

Чу́до зри́тся на тебе́, сла́вне,/ ка́ко по преставле́нии соблюда́ется неруши́мо, благово́нно и целе́бно те́ло твое́/ судьба́ми Просла́вльшаго Тя.

Богоро́дичен: Испо́лни уста́ на́ша хвале́ния Твоего́, Госпоже́,/ и покажи́ ны други́й десятостру́нный псалти́рь/ очище́нием сугу́быя чувств пятери́цы.

Песнь 6

Ирмо́с: Глас глаго́л моле́бных/ от боле́зненныя, Влады́ко, души́ услы́шав,/ от лю́тых мя изба́ви:/ Еди́н бо еси́ на́шего спасе́ния вино́вен.

Я́ко крин благово́нен, израсти́ тя Русь,/ и, я́ко ши́пок красе́н, был еси́ посреде́ те́рния ага́рянскаго,/ облагово́нившей тя благода́ти Бо́жией.

Я́ко фи́никс процве́т, благода́ти тезоиме́нне,/ сла́достию плодо́в услажда́еши чу́вства ве́рных,/ я́ко кедр несокруши́м, я́влься бу́рею напа́стей и искуше́ний.

Я́ко многоце́нное сокро́вище, в земли́ кры́ющееся,/ мо́щи своя́ яви́л еси́ благочести́вым в виде́нии,/ и те́ми неду́ги врачу́еши,/ подая́ от Бо́га освяще́ние лобыза́ющим Тя.

Богоро́дичен: Я́ко Ма́ти всех даро́в Пода́теля яви́лася еси́,/ сад многоцве́тен и рай сладкоды́шущ,/ плода́ми Ду́ха ущедря́ющ и благода́тьми облагоуха́ющ пою́щия Тя.

Конда́к, глас 8:

В честне́й па́мяти твое́й, свя́те,/ весели́тся о тебе́ Русь,/ во благоче́стии тя воспита́вшая,/ и целе́бным моще́м твои́м ра́дуется Аси́я,/ иде́же у́зкий путь проше́д страда́льческаго пле́на и по́стнических подвиго́в,/ сосу́д че́стен яви́лся еси́ Бо́жия благода́ти,/ ея́же проси́ и нам, чти́телем твои́м, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те.

И́кос:

Ка́ко по достоя́нию восхва́лим тя, доблему́дре,/ по́двиги твои́ми стра́сти умертви́вша,/ плоть порабо́тивша ду́ху и врага́ победи́вша?/ Кто, слы́шав вели́кое твое́ терпе́ние и смире́ние, не удиви́тся?/ Е́же ко всем кро́тость и беззло́бие, к скорбя́щим сострада́ние,/ к су́щим в беда́х и неду́зех поможе́ние./ В невече́рнем у́бо дни Ца́рствия Бо́жия, с пра́ведными пра́ведно наслажда́яся,/ моли́ся о чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те.

Песнь 7

Ирмо́с: О́бразу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

День пра́зднственный соверша́ем днесь блаже́ннаго успе́ния твоего́, светоза́рне,/ в не́мже свети́льник нося́, полн еле́я благи́х дел,/ вшел еси́ в све́тлый черто́г и Жениху́ душ вопие́ши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ду́шу удобри́в, Богому́дре, ра́лом моли́твы,/ воздержа́ние посе́яв и ороси́в е слеза́ми,/ пожа́л еси́ кла́сы чистоты́, и пра́ведности,/ и с пра́ведными взыва́еши укре́пльшему тя Христу́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Святы́х ду́ши, пра́ведных лик и безпло́тных умо́в ополче́ние/ прия́ша тя, сликовству́юща им, досточу́дне,/ нетле́нным одея́нием сла́вы укра́шенна и с ни́ми пою́ща:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: На Тя, Влады́чице, наде́жду мою́ от души́ возложи́х всю/ и ча́ю от Тебе́ Боже́ственнаго утеше́ния,/ благода́тную по́мощь ниспосли́ ми,/ стезю́ показу́я, к Небеси́ возводя́щую, во е́же пе́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Святе́йших и Животворя́щих Та́ин возжеле́вшу тебе́, прехва́льне, приобщи́тися при исхо́де,/ принесе́ни бы́ша во я́блоце,/ и́хже прия́в, воспари́л еси́ к Небе́сным.

Добро́ту Созда́теля, ю́же зрел еси́ зде, я́ко в зерца́ле и гада́нии,/ ны́не, преше́д к Вы́шним, ясне́йше зри́ши/ разре́шшимся тебе́ зерца́лом, Богоблаже́нне.

Тече́ния сла́дкая исцеле́ний иска́пают по́тове твои́ и ско́рби твоя́ –/ ра́дование с ве́рою притека́ющим к моще́м твои́м/ во сла́ву Христа́ Бо́га на́шего.

Богоро́дичен: Святе́йший хра́ме Спа́са на́шего,/ пресла́вный Его́ престо́ле, превысо́кое Не́бо и Раю́ слове́сный,/ отве́рзи нам, Преблагослове́нная Богороди́тельнице, ра́йския две́ри.

Песнь 9

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Бога́тство некра́домое собра́в, е́же ни червь, ни тля тлит,/ и, я́коже не́кий корабле́ц, отплы́в от земли́,/ приста́нища всепоко́йнаго и блаже́нства ве́чнаго дости́гл еси.

Го́рнее Ца́рство, Вы́шний град, Бо́жий рай,/ пра́ведных наслажде́ние и свет немерца́ющ обрести́ сподо́бился еси́,/ иде́же нас помяни́, воспева́ющих тя, всехва́льне.

С со́нмом пра́ведных и всех святы́х лику́я, приснопа́мятне,/ моли́ всех Созда́теля и Бо́га,/ да сподо́бит спаса́емых ча́сти па́мять твою́ пра́зднующих.

Богоро́дичен: Приими́, Влады́ко, хода́тайство о нас Ма́тере Твоея́/ и его́же просла́вил еси́, Иоа́нна пра́веднаго,/ и́хже мольба́ми не лиши́ нас благи́х Твои́х,/ угото́ванных лю́бящим Тя.

Свети́лен:

Ди́вное узре́вше зна́мение, ужасо́шася омраче́ннии ага́ряне:/ свет бо блиста́ше, иде́же бе погребе́н Иоа́нн,/ и а́бие возвести́ша сие́ ве́рным,/ и́же, откопа́вше гроб, с ра́достию обрето́ша/ нетле́нное, и благоуха́нное, и цельбоно́сное пра́веднаго те́ло,/ Христа́ Бо́га о нем велича́юще.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Свет благода́ти Рождество́м Твои́м возсия́, и просвети́ всю подсо́лнечную,/ и предста́теля тьмы погуби́, Богороди́тельнице Пречи́стая,/ А́нгелов похвало́ и челове́ков всех спасе́ние,/ непреста́нными гла́сы Тя велича́ющих.

На хвали́тех стихиры, глас 8:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Иоа́нн, благове́рная о́трасль Руси́/ и Це́ркве Христо́вы сын и́скренний,/ с лю́тыми ага́ряны жи́тельствуя,/ в ско́рбех плене́ния и в злострада́нии,/ обре́те, Его́же иска́ше,/ душ на́ших Свободи́теля,/ стра́сти и Крест прия́вшаго/ челове́ческаго ра́ди свобожде́ния.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Среди́ плотски́х рачи́телей пребыва́я,/ весь чист и духо́вен Иоа́нн,/ име́я ло́же в ко́нском стоя́лищи,/ бога́тство – наготу́ и хлад,/ вме́сто же че́сти – поруга́ния и бие́ния,/ вся претерпе́, до́блий, тверде́йше Христа́ ра́ди,/ не уклони́вша лица́ Своего́ от оплева́ний и зауше́ний/ челове́ческаго ра́ди спасе́ния.

Прииди́те, ве́рнии,/ свяще́нную и честну́ю па́мять пра́веднаго Иоа́нна/ благоче́стно ны́не восхва́лим:/ сей бо, пожи́в в плену́, а́ки у́зник в темни́це,/ по преставле́нии свое́м сподо́бися на Небеси́/ пресве́тлаго осия́ния пра́ведных,/ его́же получи́ти мо́лится/ воспева́ющим любо́вию све́тлыя того́ по́двиги.

Боже́ственная благода́ть Ду́ха,/ живу́щая в тебе́, всече́стне,/ ди́вна показа́ тебе́ в нетле́нии твои́х честны́х моще́й,/ в чудесе́х от тех и исцеле́ниих,/ и́хже любо́вию лобыза́юще,/ сла́вим о тебе́ Христа́ Бо́га,/ ди́внаго во святы́х Свои́х,/ к Нему́же бу́ди те́плый хода́тай/ о воспева́ющих све́тлыя твоя́ по́двиги.

Сла́ва, глас 6:

Кто не восхва́лит тя, и́стинно достохва́льнаго, Иоа́нне пра́ведне?/ Кто не удиви́тся боголюби́вому твоему́ нра́ву?/ Егда́ бо лю́тый господи́н твой/ узре́ в дому́ свое́м тебе́ ра́ди изоби́лие во всем/ и даде́ тебе́ осла́бу,/ ты, снеда́емь огне́м любве́ ко Го́споду,/ приумно́жил еси́ труды́ по́стническия,/ те́мже свя́та яви́ тебе́ и просла́ви Пресвята́я Тро́ица,/ Ю́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны пра́здника; в пост Петро́в пе́сни 3-я и 6-я кано́на свята́го.

 

С™aгw свzщенномyченика fерап0нта:

И# њбрётеніе мощeй прпdбнагw nтцA нaшегw нjла, и4же на є4зерэ селигeрэ, на џстровэ зов0момъ столобн0е, н0вагw чудотв0рца. (Слyжба є3гw2 напечaтасz декeмвріа въ з7 дeнь.)

Стіхи6ры свzщенномyченика fерап0нта, глaсъ }.