...
Мінея Місячна,  Травень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Травень

← В 26-й день В 28-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 27-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Свята́го пра́веднаго Иоа́нна Ру́сскаго, Испове́дника

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х:стихи́ры, глас 4:

Возсия́ па́мять твоя́ ны́не,/ пра́ведне Иоа́нне,/ сердца́ и умы́ ве́рных озаря́ющи,/ ублажа́ем у́бо тя я́ко терпеливоду́шна,/ непоколеби́ма в благове́рии,/ доброде́тельми укра́шена,/ нетле́нием и чудесы́ просла́вленна,/ и мо́лимтися приле́жно;/ моли́ся, свя́те, о спасе́нии душ на́ших.

Я́коже А́нгел, на земли́ пожи́л еси́,/ воздержа́нием увяди́в твое́ те́ло,/ бде́нием и всено́щными стоя́нии,/ при́сным па́мятованием сме́рти,/ прича́стник же быва́я Боже́ственных Та́ин/ и те́ми в ку́юждо суббо́ту освяща́яся,/ благоуго́ден Бо́гови яви́лся еси́,/ но моли́ся и нам благоуго́дным Тому́ бы́ти/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Я́ко зла́то, в горни́ле скорбе́й искуси́лся еси́, доблему́дре,/ преогорчева́емь плени́вшими тя,/ те́мже по кончи́не свята́я душа́ твоя́,/ сожи́тельница А́нгелов,/ досто́йно с те́ми весели́тся,/ и притека́ющих к моще́м твои́м/ ра́дуеши дарова́нием исцеле́ний,/ с пра́ведными у́бо созерца́я добро́ту Влады́чню,/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Сокро́вище вели́ко Проко́пия,/ ма́ло кесари́йско ме́сто,/ и сия́ оби́тель и́мут/ святы́я мо́щи твоя́, Иоа́нне,/ и́мже на поклоне́ние собра́вшеся,/ пе́сньми почита́ем преставле́ние твое́, зову́ще ти:/ ра́дуйся, звездо́, от Руси́ возсия́вшая/ и Аси́ю по́двиги свои́ми и чудесы́ озари́вшая;/ ра́дуйся, ве́рных похвало́ и украше́ние;/ ра́дуйся, моли́твенниче о спасе́нии душ на́ших.

А́ще на 5, мо́жеши пропе́ти свети́лен: Ди́вное:

Сла́ва, глас 1:

Ка́ко не похва́лим, пра́ведне,/ благоду́шие твое́ в чу́вственном плене́нии,/ и́мже посрами́л еси́ первовино́вника духо́внаго плене́ния,/ кро́тость же, незло́бие и смире́ние,/ и́миже врага́ низложи́л еси́,/ безмо́лвие и поще́ние, моле́ние всено́щное,/ в не́мже помо́ст притво́ра церко́внаго/ струя́ми сле́зными ороша́л еси́/ и те́ми огнь страсте́й угаси́л еси́,/ огнь любве́ Боже́ственныя прии́м в се́рдце свое́м/ и восхожде́нии благода́тными/ све́тел быв, Иоа́нне,/ во све́тлостех святы́х ны́не лику́еши,/ иде́же помина́й помина́ющия тя.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния преподо́бническая (зри 23 мая)

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Богому́дре Иоа́нне,/ благода́тию Бо́жиею просвеща́емь/ и раче́нием Боже́ственным окриля́емь,/ страда́льческую нощь жития́ ра́бскаго/ непреткнове́нно среде́ злове́рных преше́л еси́/ и ко дню невече́рнему ра́йския свобо́ды дости́гл еси́,/ озаря́я отту́ду ве́рных исполне́ние.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я Госпо́дь.

Плене́нный тата́ры и отведе́нный ко ага́ряном,/ вселе́н, всече́стне, был еси́ в ко́нском стоя́лищи,/ я́коже И́ов на гно́ищи,/ утесня́емь и оскорбля́емь,/ те́мже пра́ведным судо́м Бо́жиим/ по кончи́не утеща́ешися на ло́не Авраа́мли,/ иде́же всех веселя́щихся жили́ще.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Вне до́льняго оте́чества богоуго́дно пожи́в, блаже́нне,/ в Го́рнее Оте́чество всели́лся еси́,/ дарова́ньми украси́вся Ду́ха./ Бу́ди у́бо те́плый хода́тай ко Го́споду о Руси́ и ея́ лю́дех,/ о Горе́ и оби́тели сей,/ страсте́й же и неду́гов свобожда́й нас моли́твами твои́ми,/ благода́ти тезоимени́те.

Сла́ва, глас 6:

Име́яй благи́й по́мысл,/ и се́рдце бо́дрое,/ и любо́вь нелицеме́рную,/ бдяй же при́сно и Бо́гу присоединя́яйся,/ блаже́нную кончи́ну прие́млет днесь Иоа́нн пра́ведный/ и чи́стою душе́ю свое́ю воспаря́ет горе́,/ свесели́тися избра́нным Отца́ Небе́снаго,/ оста́ви же во утеше́ние и освяще́ние своя́ святы́я мо́щи,/ к ни́мже притека́юще, воззове́м к нему́:/ тя, Богоприя́тне, воспева́ющим согреше́ний испроси́ проще́ние/ мир и ве́лию ми́лость.

Тропа́рь, глас 4:

От земли́ плене́ния твоего́/ воззва́вый тя к Небе́сным селе́нием,/ Госпо́дь соблюда́ет невреди́мо и цельбоно́сно те́ло твое́,/ пра́ведне Иоа́нне,/ ты бо, в Руси́ я́тый и во Аси́ю прода́нный,/ посреде́, ага́рянскаго злоче́стия благоче́стно пожи́л еси́ во мно́зе терпе́нии/ и, се́яв зде слеза́ми,/ жне́ши та́мо неизглаго́ланною ра́достию./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

От земли́ Призва́вший тя в Небе́сныя оби́тели/ сохраня́ет и по сме́рти нетле́нное те́ло твое́, свя́те,/ ты бо я́ко пле́нник приведе́н бысть в А́зию,/ иде́же и уподо́бися Христу́./ Сего́ ра́ди моли́ Его́ спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не,Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Све́тлым житие́м твои́м, Иоа́нне, и неусы́пными моли́твами/ неулови́м пребы́л еси́ ловле́нии тьмы предста́теля/ и, во гро́бе лежа́, нетле́нен пребыва́еши,/ подая́ цельбы́ призыва́ющим тя и па́мять твою́ любо́вию пра́зднующим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Изве́стная христиа́ном и Еди́на по Бо́зе кре́пкая Помо́щнице,/ си́льная в беда́х Предста́тельнице,/ покры́й и соблюди́ ны, Влады́чице человеколюби́вая,/ вся сове́ты злоко́знствующих враго́в низлага́ющи.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Страсте́й огнь погаси́л еси́, блаже́нне,/ тече́нием слез и доброде́тельми обогати́лся еси́,/ я́влься челове́к небесному́др,/ но да улучу́ и аз избавле́ние от мглы страсте́й хода́тайством твои́м, Иоа́нне,/ и да явлю́ся спасе́н, с ве́рою прибега́яй к тебе́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

К Тебе́, Всецари́це, приношу́ ю́же от боле́зни моли́тву мою́:/ поми́луй мя, Всеблага́я, и неколе́блема прило́ги льсти́ваго соде́лай,/ да не посрамле́н бу́ду, в день искуше́ния Тя призыва́яй,/ недосто́йный раб Твой.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Среди́ мирска́го мяте́жа пра́ведно пожи́вша, я́ко в безмо́лвии пусты́нном,/ на ра́мена Крест Госпо́день взе́мша и Тому́ после́довавша страда́льческими по́двиги,/ восхва́лим вси пе́сньми Иоа́нна,/ его́же израсти́ Русь, Аси́я же позна́, я́ко преподо́бна.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Кто от челове́к возмо́жет изрещи́ Твоя́, Де́во, я́же па́че ума́ несказа́нная та́инства?/ Ты бо яви́лася еси́ всех пребо́льши святы́х,/ и превы́шши А́нгелов, и небе́с ши́рши,/ я́ко из Тебе́ возсия́ Христо́с Бог, спаса́яй ду́ши на́ша.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние:Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 64.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Пра́ведне Иоа́нне,/ ве́рный ра́бе Христа́ Бо́га,/ Ца́рствия Его́ насле́дниче,/ Проко́пии красото́ и Руси́ похвале́ние,/ тве́рдый в благове́рии,/ злове́рными неодоли́м сый,/ стране́ на́шей проси́ на враги́ одоле́ние,/ сыново́м же русским непобеди́мым бы́ти/ и неосла́бным в благоче́стии/ и в ми́ре спасти́ся всем нам.

Кано́н, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Пресве́тлым озаря́емь све́том Со́лнца пра́вды,/ просвеще́ние испроси́ мне, омраче́нному,/ воспе́ти твое́, Богосве́тле, светоза́рное торжество́.

У́ды вся умертви́в, му́дре,/ в чи́стом се́рдце твое́м име́л еси́ Христа́,/ умертви́вша и сте́рша главу́ зми́я/ и от я́да того́ изба́вльша челове́ческое естество́.

В зако́не Госпо́дни поуча́яся,/ был еси́, я́ко дре́во, е́же благи́й плод свой даде́ во вре́мя свое́,/ прия́л бо еси́ по кончи́не, достосла́вне, благода́ть врачева́ти призыва́ющия тя.

Богоро́дичен: Тя, Всепе́тая Присноде́во, испове́дающии Богоро́дицу,/ утвержде́ние и предста́тельство и́мамы/ и, прибега́юще к Тебе́, бу́ри жите́йския и искуше́ний избавля́емся.

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Просия́ свято́е житие́ твое́, блаже́нне, во Аси́и и озаря́ет све́том чуде́с,/ но проси́ и нам благода́ти е́же хоте́ти и е́же де́яти блага́я,/ чту́щим па́мять твою́.

Не дал еси́ сна очи́ма твои́ма,/ до́ндеже успи́л еси́, достохва́льне, безчи́нная двиза́ния востаю́щая на дух пло́ти/ твои́ми ко Го́споду всено́щными моле́нии.

Непобеди́мою си́лою Креста́ Христо́ва де́монская победи́в устремле́ния,/ яви́лся еси́ вино́вник спасе́ния мно́гих,/ помо́щник сый притека́ющих к моще́м твои́м.

Богоро́дичен: Я́ко черто́г одушевле́н Бо́жий/ и кади́льницу мы́сленнаго и светоно́снаго У́гля,/ велича́ем Тя, Богоро́дице, зову́ще:/ ра́дуйся, Хода́таице спасе́ния на́шего.

Ин конда́к, глас 4:

Ны́не приспе́ па́мять сла́вных, свя́те о́тче, дел твои́х,/ веселя́ще благочести́выя ду́ши,/ ве́рно чту́щия тя, Иоа́нне.

Седа́лен, глас 4:

Был еси́ пле́нник на земли́, Богому́дре, вся́ко озлобле́ние претерпева́я,/ доброде́тели, я́коже фимиа́м благово́нен и же́ртву благоприя́тну, прине́сл еси́ Бо́гу,/ Его́же моли́ дарова́ти согреше́ний очище́ние чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ты прибе́жище на́ше еси́, и си́ла, и утеше́ние, Богоро́дице Пречи́стая,/ се бо И́же всех Госпо́дь, ро́ждься от Тебе́,/ Де́ву Боже́ственную Тя соблюде́ по рождестве́/ и Небесе́ и земли́ Цари́цу сотвори́,/ тем Тя вси недосто́йными усты́ сла́вим.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х дела́ Твоя́, и диви́хся, и возопи́х:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ду́шу свою́ украси́л еси́, плотско́е умертви́в мудрова́ние,/ те́мже Небе́сных красо́т еси́ зри́тель.

Пра́веден был еси́ и незло́бив,/ и́стинен же и непоро́чен,/ ве́рен и богочести́в, прехва́льне.

Боже́ственным смире́нием возвыша́емь,/ врага́ смири́л еси́, блаже́нне,/ на Небеси́ и на земли́ сла́вен я́влься.

Богоро́дичен: Спаса́й ста́до Твое́, Ма́ти Бо́жия, безвре́дно от вся́каго зла,/ Тя бо во обстоя́ниих и́мамы избавле́ние.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Неблагоро́ден раб по те́лу сотво́рься,/ благоро́ден нрав в души́ име́л еси́, прече́стне,/ все твое́ жела́ние на Бо́га Всеви́дца возложи́л еси́.

Богоуго́дно тече́ние свое́ на земли́ соверши́вшу ти,/ со благоугоди́вшими Бо́гу ны́не лику́еши,/ моля́ся о почита́ющих преставле́ние твое́, Богоизбра́нне.

Чу́до зри́тся на тебе́, сла́вне,/ ка́ко по преставле́нии соблюда́ется неруши́мо, благово́нно и целе́бно те́ло твое́/ судьба́ми Просла́вльшаго Тя.

Богоро́дичен: Испо́лни уста́ на́ша хвале́ния Твоего́, Госпоже́,/ и покажи́ ны други́й десятостру́нный псалти́рь/ очище́нием сугу́быя чувств пятери́цы.

Песнь 6

Ирмо́с: Глас глаго́л моле́бных/ от боле́зненныя, Влады́ко, души́ услы́шав,/ от лю́тых мя изба́ви:/ Еди́н бо еси́ на́шего спасе́ния вино́вен.

Я́ко крин благово́нен, израсти́ тя Русь,/ и, я́ко ши́пок красе́н, был еси́ посреде́ те́рния ага́рянскаго,/ облагово́нившей тя благода́ти Бо́жией.

Я́ко фи́никс процве́т, благода́ти тезоиме́нне,/ сла́достию плодо́в услажда́еши чу́вства ве́рных,/ я́ко кедр несокруши́м, я́влься бу́рею напа́стей и искуше́ний.

Я́ко многоце́нное сокро́вище, в земли́ кры́ющееся,/ мо́щи своя́ яви́л еси́ благочести́вым в виде́нии,/ и те́ми неду́ги врачу́еши,/ подая́ от Бо́га освяще́ние лобыза́ющим Тя.

Богоро́дичен: Я́ко Ма́ти всех даро́в Пода́теля яви́лася еси́,/ сад многоцве́тен и рай сладкоды́шущ,/ плода́ми Ду́ха ущедря́ющ и благода́тьми облагоуха́ющ пою́щия Тя.

Конда́к, глас 8:

В честне́й па́мяти твое́й, свя́те,/ весели́тся о тебе́ Русь,/ во благоче́стии тя воспита́вшая,/ и целе́бным моще́м твои́м ра́дуется Аси́я,/ иде́же у́зкий путь проше́д страда́льческаго пле́на и по́стнических подвиго́в,/ сосу́д че́стен яви́лся еси́ Бо́жия благода́ти,/ ея́же проси́ и нам, чти́телем твои́м, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те.

И́кос:

Ка́ко по достоя́нию восхва́лим тя, доблему́дре,/ по́двиги твои́ми стра́сти умертви́вша,/ плоть порабо́тивша ду́ху и врага́ победи́вша?/ Кто, слы́шав вели́кое твое́ терпе́ние и смире́ние, не удиви́тся?/ Е́же ко всем кро́тость и беззло́бие, к скорбя́щим сострада́ние,/ к су́щим в беда́х и неду́зех поможе́ние./ В невече́рнем у́бо дни Ца́рствия Бо́жия, с пра́ведными пра́ведно наслажда́яся,/ моли́ся о чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те.

Песнь 7

Ирмо́с: О́бразу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

День пра́зднственный соверша́ем днесь блаже́ннаго успе́ния твоего́, светоза́рне,/ в не́мже свети́льник нося́, полн еле́я благи́х дел,/ вшел еси́ в све́тлый черто́г и Жениху́ душ вопие́ши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ду́шу удобри́в, Богому́дре, ра́лом моли́твы,/ воздержа́ние посе́яв и ороси́в е слеза́ми,/ пожа́л еси́ кла́сы чистоты́, и пра́ведности,/ и с пра́ведными взыва́еши укре́пльшему тя Христу́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Святы́х ду́ши, пра́ведных лик и безпло́тных умо́в ополче́ние/ прия́ша тя, сликовству́юща им, досточу́дне,/ нетле́нным одея́нием сла́вы укра́шенна и с ни́ми пою́ща:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: На Тя, Влады́чице, наде́жду мою́ от души́ возложи́х всю/ и ча́ю от Тебе́ Боже́ственнаго утеше́ния,/ благода́тную по́мощь ниспосли́ ми,/ стезю́ показу́я, к Небеси́ возводя́щую, во е́же пе́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Святе́йших и Животворя́щих Та́ин возжеле́вшу тебе́, прехва́льне, приобщи́тися при исхо́де,/ принесе́ни бы́ша во я́блоце,/ и́хже прия́в, воспари́л еси́ к Небе́сным.

Добро́ту Созда́теля, ю́же зрел еси́ зде, я́ко в зерца́ле и гада́нии,/ ны́не, преше́д к Вы́шним, ясне́йше зри́ши/ разре́шшимся тебе́ зерца́лом, Богоблаже́нне.

Тече́ния сла́дкая исцеле́ний иска́пают по́тове твои́ и ско́рби твоя́ –/ ра́дование с ве́рою притека́ющим к моще́м твои́м/ во сла́ву Христа́ Бо́га на́шего.

Богоро́дичен: Святе́йший хра́ме Спа́са на́шего,/ пресла́вный Его́ престо́ле, превысо́кое Не́бо и Раю́ слове́сный,/ отве́рзи нам, Преблагослове́нная Богороди́тельнице, ра́йския две́ри.

Песнь 9

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Бога́тство некра́домое собра́в, е́же ни червь, ни тля тлит,/ и, я́коже не́кий корабле́ц, отплы́в от земли́,/ приста́нища всепоко́йнаго и блаже́нства ве́чнаго дости́гл еси.

Го́рнее Ца́рство, Вы́шний град, Бо́жий рай,/ пра́ведных наслажде́ние и свет немерца́ющ обрести́ сподо́бился еси́,/ иде́же нас помяни́, воспева́ющих тя, всехва́льне.

С со́нмом пра́ведных и всех святы́х лику́я, приснопа́мятне,/ моли́ всех Созда́теля и Бо́га,/ да сподо́бит спаса́емых ча́сти па́мять твою́ пра́зднующих.

Богоро́дичен: Приими́, Влады́ко, хода́тайство о нас Ма́тере Твоея́/ и его́же просла́вил еси́, Иоа́нна пра́веднаго,/ и́хже мольба́ми не лиши́ нас благи́х Твои́х,/ угото́ванных лю́бящим Тя.

Свети́лен:

Ди́вное узре́вше зна́мение, ужасо́шася омраче́ннии ага́ряне:/ свет бо блиста́ше, иде́же бе погребе́н Иоа́нн,/ и а́бие возвести́ша сие́ ве́рным,/ и́же, откопа́вше гроб, с ра́достию обрето́ша/ нетле́нное, и благоуха́нное, и цельбоно́сное пра́веднаго те́ло,/ Христа́ Бо́га о нем велича́юще.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Свет благода́ти Рождество́м Твои́м возсия́, и просвети́ всю подсо́лнечную,/ и предста́теля тьмы погуби́, Богороди́тельнице Пречи́стая,/ А́нгелов похвало́ и челове́ков всех спасе́ние,/ непреста́нными гла́сы Тя велича́ющих.

На хвали́тех стихиры, глас 8:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Иоа́нн, благове́рная о́трасль Руси́/ и Це́ркве Христо́вы сын и́скренний,/ с лю́тыми ага́ряны жи́тельствуя,/ в ско́рбех плене́ния и в злострада́нии,/ обре́те, Его́же иска́ше,/ душ на́ших Свободи́теля,/ стра́сти и Крест прия́вшаго/ челове́ческаго ра́ди свобожде́ния.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Среди́ плотски́х рачи́телей пребыва́я,/ весь чист и духо́вен Иоа́нн,/ име́я ло́же в ко́нском стоя́лищи,/ бога́тство – наготу́ и хлад,/ вме́сто же че́сти – поруга́ния и бие́ния,/ вся претерпе́, до́блий, тверде́йше Христа́ ра́ди,/ не уклони́вша лица́ Своего́ от оплева́ний и зауше́ний/ челове́ческаго ра́ди спасе́ния.

Прииди́те, ве́рнии,/ свяще́нную и честну́ю па́мять пра́веднаго Иоа́нна/ благоче́стно ны́не восхва́лим:/ сей бо, пожи́в в плену́, а́ки у́зник в темни́це,/ по преставле́нии свое́м сподо́бися на Небеси́/ пресве́тлаго осия́ния пра́ведных,/ его́же получи́ти мо́лится/ воспева́ющим любо́вию све́тлыя того́ по́двиги.

Боже́ственная благода́ть Ду́ха,/ живу́щая в тебе́, всече́стне,/ ди́вна показа́ тебе́ в нетле́нии твои́х честны́х моще́й,/ в чудесе́х от тех и исцеле́ниих,/ и́хже любо́вию лобыза́юще,/ сла́вим о тебе́ Христа́ Бо́га,/ ди́внаго во святы́х Свои́х,/ к Нему́же бу́ди те́плый хода́тай/ о воспева́ющих све́тлыя твоя́ по́двиги.

Сла́ва, глас 6:

Кто не восхва́лит тя, и́стинно достохва́льнаго, Иоа́нне пра́ведне?/ Кто не удиви́тся боголюби́вому твоему́ нра́ву?/ Егда́ бо лю́тый господи́н твой/ узре́ в дому́ свое́м тебе́ ра́ди изоби́лие во всем/ и даде́ тебе́ осла́бу,/ ты, снеда́емь огне́м любве́ ко Го́споду,/ приумно́жил еси́ труды́ по́стническия,/ те́мже свя́та яви́ тебе́ и просла́ви Пресвята́я Тро́ица,/ Ю́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны пра́здника; в пост Петро́в пе́сни 3-я и 6-я кано́на свята́го.

 

 

И́на слу́жба свято́му пра́ведному Иоа́нну Ру́сскому, испове́днику,

ея́же краегране́сие: Блаже́нне Ио́нне испове́дниче, приими́ сооте́чественника дар и похвалу́ сию́.

Творе́ние митрополи́та Никоди́ма

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х:стихи́ры на 6, глас 4:

Благода́ти нарече́нный соиме́нником,/ Боже́ственныя то́ки спаси́тельныя,/ Святы́м Ду́хом подава́емыя ве́рным,/ приусво́ил еси́, блаже́нне,/ и́миже обогаща́яся,/ житие́ на земли́ соверши́л еси́ благоче́стно,/ предстои́ши ны́не в ра́дости всех Спа́су на Небеси́ с ли́ки Безпло́тных,/ прославля́я вели́чия Бо́жия,/ Его́же моли́, Иоа́нне,/ спасе́ние дарова́ти воспева́ющим тя.

Ли́ку избра́нных сочета́лся еси́ от купе́ли возрожде́ния,/ и, Це́ркве Христо́вы прича́стник быв,/ возраста́л еси́ во стра́се Бо́жии,/ и навы́кл еси́ благода́тию в доброде́тели,/ и дости́гл еси́ Небе́снаго Ца́рствия./ Сего́ ра́ди твое́ русское оте́чество ра́дуется,/ я́ко име́ет тя засту́пника, предстоя́щаго Святе́й Тро́ице./ И мы вси, лю́дие твои́,/ единоро́дный ти язы́к, весе́лия исполня́ющеся, вопие́м:/ моли́твами твои́ми от вся́каго обстоя́ния спаси́ нас,/ Иоа́нне уго́дниче Христо́в.

А́ще ка́я похвала́ подоба́ет святы́м,/ в телеси́ на земли́ пожи́вшим/ и пред Го́сподем всегда́ ходи́вшим де́лы благи́ми,/ па́че ублажи́ти тя подоба́ет, Иоа́нне:/ в Каппадоки́и бо житие́ нескве́рное соверши́в,/ Боже́ственная повеле́ния испо́лнил еси́/ и душе́ю в Небе́сных селе́ниих Безпло́тным причте́н еси́ си́лам,/ мир ми́рови дарова́ти моли́ся/ и спасе́ния душа́м на́шим.

Житие́, о Иоа́нне, равноа́нгельное соверши́л еси́,/ сохрани́в се́рдце твое́ в чистоте́ от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха,/ те́мже Вседержи́теля Вы́шних сподо́бился еси́ ви́дети/ и, све́том Того́ сия́я пред челове́ки,/ науча́еши лю́ди ве́ре Правосла́вней,/ указу́еши путь житие́м твои́м к Небе́сному Ца́рствию,/ всем, ко святы́м твои́м моще́м приходя́щим,/ моли́твою твое́ю подае́ши исцеле́ния/ и вся потре́бная к житию́ и благоче́стию,/ в не́мже утверди́ всех, воспева́ющих па́мять твою́.

Сла́ва, глас 2:

Еде́мскаго дре́ва жи́зни/ преслуша́ния ра́ди пра́отец отве́ржен бысть,/ безсме́ртия пи́щи преступле́нием за́поведи лиши́ся,/ предаде́ся сме́рти, я́ко тле́нный./ Нетле́ния вене́ц прия́л еси́, Иоа́нне,/ зако́ну бо ева́нгельскому повину́лся еси́ существо́м твои́м,/ и, Боже́ственныя Евхари́стии вкуше́нием укрепля́яся,/ весь Бо́гу твоему́ сочета́лся еси́,/ Его́же моли́ о всех, чту́щих тя.

И ны́не, Богоро́дичен: Пре́йде сень зако́нная:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния преподо́бническая (зри 23 мая)

На лити́и стихи́ры, глас 6:

Немощна́я избра́ Бог от ми́ра,/ да прему́дрыя посрами́т бу́йством сло́ва Христо́ва:/ вся, Иоа́нне, претерпе́л еси́/ и сотвори́л еси́, я́же Христо́с повеле́ ученико́м,/ и обле́клся еси́ Того́ ве́чною сла́вою,/ и, Престо́лу Боже́ственнаго А́гнца предстоя́ днесь,/ моли́ся, блаже́нне, дарова́ти мир ми́ру/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Ны́не мучениколю́бцы составля́ют собо́ры,/ Иоа́нне испове́дниче и ра́бе Христо́в,/ прославля́юще твоя́ страда́ния и дея́ния,/ почита́юще твою́ ве́ру адама́нтову/ и любве́ пла́мень горя́щий,/ и́мже испо́лнися се́рдце твое́ от купе́ли Креще́ния/ и па́че умно́жися в терпе́нии./ Моли́, страда́льче блаже́нне,/ взе́мшаго грехи́ всех А́гнца Бо́жия/ мир ми́рови дарова́ти/ и Боже́ственную ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

Еди́ная а́нгельскаго естества́ в челове́цех Превы́шшая,/ Херуви́мы и Серафи́мы, превозше́дшая,/ Пречи́стая и Благослове́нная,/ утверди́ нра́вы благи́я и целому́дрие/ Твои́ми моли́твами и предста́тельством/ ко Спа́су на́шему, Сы́ну Твоему́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1:

Иоа́нне любому́дре,/ претерпе́л еси́ во И́мя Христо́во зной, и хлад,/ и трудо́в изнуре́ние,/ и алка́л еси́, и, от жа́жды истоща́емь,/ ра́дости же Небе́сныя испо́лнился еси́,/ нощми́ победоно́сцу усе́рдно моля́ся,/ того́ страда́нием сподо́бился еси́ соприча́стия,/ оба́че не устраши́лся еси́ мучи́телей де́рзости,/ яви́лся еси́ сла́ва и похвала́ испове́дников./ Проси́ закла́вшагося за спасе́ние всех А́гнца Бо́жия/ дарова́ти Боже́ственную ми́лость и умире́ние ми́ру.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́нике, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Овча́, е́же на закла́ние ведо́мое,/ был еси́, блаже́нне Иоа́нне,/ егда́ претерпе́л еси́ зауше́ния и страда́ния,/ оба́че ве́ру соблю́л еси́ непреобори́му/ и оте́чества твоего́ не отпа́л еси́,/ ру́сский те́лом и Христо́в душе́ю пребыва́я./ Моли́ дарова́ти русстей стране́ благослове́ние Бо́жие,/ спасе́ние чту́щим тя,/ ми́ру же всему́ умире́ние.

Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни,/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

Овча́, е́же на закла́ние:(зри выше).

Сла́ва, глас то́йже:

А́гнец непоро́чен и благоприя́тен яви́лся еси́,/ ева́нгельскую ве́ру внутрь прие́мь,/ пожи́л еси́ на земли́, я́ко безпло́тен,/ и, плене́нный суть, свобо́ду е́же во Христе́ яви́л еси́./ русския земли́ порожде́ние,/ Элла́де источа́еши чуде́с вели́чество,/ Иоа́нне сла́вне, чудоде́телю,/ моли́ся о всех, чту́щих тя.

И ны́не, Богоро́дичен:

Неве́сто Избра́нная, Богоотрокови́це,/ зачала́ еси́ пло́тию Сы́на Бо́жия/ и Бо́га Сло́ва с земноро́дными сочета́ла еси́,/ Неразде́льнаго и Неразлу́чнаго Отцу́ и Ду́ху Свято́му,/ челове́чеством восприя́вшаго во́лею страсть сме́ртную,/ да свободи́т созда́ние Свое́ от ра́бства тле́нию,/ да пода́ст мир и спасе́ние всем Кресто́м и Воскресе́нием.

Тропа́рь, глас 4:

На Небеси́ предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ пра́ведне блаже́нне Иоа́нне,/ земны́й а́нгеле, Бо́жий челове́че,/ с Безпло́тными ли́ки славосло́виши любо́вь неизрече́нную,/ в Це́ркви перворо́дных со святы́ми водворя́яся,/ о нас, су́щих на земли́, возно́сиши моли́твы/ к Соде́телю всех и Спа́су,/ да пода́ст мир всему́ ми́ру,/ Це́рквам на земли́ благостоя́ние и соедине́ние всех,/ чту́щих Сы́на Бо́жия, во пло́ти прише́дша,/ во святе́м Те́ле Христа́ Иису́са,/ е́же есть Це́рковь Бо́га Жива́го,/ во спасе́ние ро́да челове́ческаго.

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Егда́ гони́тели твои́ доса́ду тебе́ сотвори́ша и бие́ния и муче́ния Христа́ ра́ди,/ ра́довался еси́, Иоа́нне,/ и, моля́ся о творя́щих тебе́ напа́сть, востека́л еси́ ду́хом ко Спа́су,/ я́ко безпло́тен во пло́ти явля́яся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

И ражда́еши, и млеко́м пита́еши Младе́нца,/ оба́че Присноде́ва пребыва́еши, Пречи́стая Богома́ти./ Бог бо и́стинен есть рожде́йся из Тебе́ и Челове́к соверше́н./ И́же уста́вы естества́ побежда́ет и обновля́ет,/ да́рует нетле́ние и жизнь ве́чную.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Све́тлый А́нгел земны́й был еси́ ли́ком и чист се́рдцем, блаже́нне Иоа́нне,/ благода́ть бо Боже́ственная исполня́ше се́рдце твое́ любве́ неземны́я ко всем лю́дем,/ и́мже твори́л еси́ и твори́ши блага́я,/ и возсия́л еси́ я́ко со́лнце, во Ца́рствии Отца́ Небе́снаго.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная и Благослове́нная в жена́х,/ обре́тшая благода́ть у Бо́га,/ моли́ся Сы́ну Твоему́ со Иоа́нном блаже́нным/ изба́вится рабо́м Твои́м от собла́знов, скорбе́й и обстоя́ний./ Ты бо еси́ покро́в и заступле́ние прибега́ющим к Тебе́.

По полиеле́и седа́лен, глас 5:

Ору́жия си́льнаго и непобеди́маго, Креста́ Христо́ва си́лою обле́клся еси́, пра́ведне Иоа́нне,/ творя́й святы́ню жития́ твоего во стра́се Бо́жии,/ добр бо во́ин оте́чества твоего́ был еси́ и досто́йный учени́к Христо́в,/ и от земна́го во́инства преше́л еси́ к Небе́сным си́лам./ О нас непреста́нно моли́ся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всем конце́м земли́ упова́ние непосты́дное, Пречи́стая,/ простира́еши тре́бующим ру́ку по́мощи, Влады́чице,/ вся неду́жныя и скорбя́щия утеша́еши,/ подвиза́ющихся во спасе́ние укрепля́еши Твое́ю моли́твою,/ ро́да бо христиа́нскаго и Це́ркве Святы́я Ты прибе́жище и заступле́ние.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:

Естеству́ а́нгельскому приобщи́лся еси́,/ Иоа́нне преподо́бне и пра́ведне,/ на земли́ бо пожи́л еси́, я́ко безпло́тен,/ на Небеси́ трисвяту́ю песнь воспева́еши с Херуви́мы,/ оте́чества твоего́ до́брый во́ин пребы́л еси́/ и Бо́га Вы́шняго и́стинен служи́тель,/ повину́яся Ему́ па́че, не́же челове́ком./ Моли́ся Святе́й Тро́ице о всех лю́дех,/ и́хже в житии́ твое́м ева́нгельски люби́л еси́ по сло́ву Спа́сову.

Кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Пое́м песнь побе́дную Еди́ному Бо́гу,/ сотво́ршему пресла́вная:/ дре́вле бо фарао́на/ со всево́инством в мо́ри погрузи́.

Душе́ю Го́рнему Ца́рству прибли́зимся/ и, очи́стивше ум и о́чи серде́чныя,/ взы́дем, иде́же а́нгельская ликостоя́ния пою́т непреста́нно,/ и, на земли́ лик соста́вльше,/ просла́вим уго́дника Бо́жия Иоа́нна, пра́веднаго и блаже́ннаго,/ предстоя́щаго в моли́тве за нас Престо́лу Бо́жию.

Небе́сный Оте́ц благоизво́ли тя просла́вите в Ца́рстве сла́вы со А́нгелы и святы́ми Свои́ми,/ иде́же во Све́те невече́рнем и присносу́щнем предстои́ши Ему́,/ ты бо, пожи́в на земли́, подвиза́лся еси́, я́ко безпло́тен,/ и ны́не, Иоа́нне, моли́ся о всех, чту́щих па́мять твою́.

И про́сим тя и моли́твы тебе́, я́ко хода́таю на́шему, Иоа́нне, прино́сим,/ и сла́вим твоя́ по́двиги и страда́ния, я́же претерпе́л еси́ на земли́, да Христа́ приобря́щеши,/ Ему́же моли́ся о всех, чту́щих па́мять твою́.

Богоро́дичен: Чи́стая, ра́дуйся, Богоотрокови́це,/ Ты бо родила́ еси́ Спаси́теля ми́ру, дарова́вшаго жизнь и безсме́ртие нам, земноро́дным./ Те́мже сла́вим Тя, Всепе́тая Ма́ти.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́ние ве́рных, и похвало́,/ и нетле́ния Исто́чниче,/ и благи́х Прошениода́вче, Христе́,/ в любви́ Твое́й утверди́ мя.

Еще́ измла́да Це́ркве Христо́вы ча́до честно́е был еси́, Иоа́нне,/ и навы́кл еси́ в доброде́тели провожда́ти житие́ твое́,/ укрепи́ и нас твое́ю моли́твою твори́ти досто́йная,/ да прии́мем от Бо́га нетле́нный вене́ц.

Пресла́вное и ди́вное яви́ся на тебе́, Иоа́нне, чу́до:/ я́ко а́нгел во пло́ти пожи́л еси́ на зе́мли,/ и, ве́ру кре́пку адама́нтову име́я, победи́л еси́ не́мощь плотску́ю,/ и прия́л еси́ от Бо́га нетле́нный вене́ц.

Ра́зум му́дрый име́я, Подвигополо́жнику подража́л еси́, Иоа́нне,/ егда́ твори́л еси́ блага́я в житии́ твое́м и егда́ претерпе́л еси́ за Христа́ страда́ния,/ и ны́не душа́ твоя́ во благи́х водворя́ется,/ прия́л бо еси́ от Бо́га нетле́нный вене́ц.

Богоро́дичен: Испо́лнися изрече́нное дре́вле:/ Христо́с, Спас ми́ра, роди́ся от Тебе́, Пренепоро́чная Ма́ти./ Лику́ют в Небе́сней сла́ве, ви́дяще исполне́ние обетова́ний, Иа́ков и Дании́л,/ Иезекии́ль же и веща́вый рожде́ние Бо́га от Де́вы Иса́ия,/ с ни́ми ра́дуется и Иоа́нн пра́ведный, спасе́нный Кро́вию Сы́на Твоего́,/ Его́же проро́цы, предвозвести́́ша.

Седа́лен, глас 7:

Изря́дная муче́ния претерпе́л еси́, испове́дниче,/ Христа́ Го́спода твоего́ ра́ди,/ Его́же люби́л еси́ и сла́вил еси́ Его́ душе́ю твое́ю и в телеси́,/ храм вои́стинну Ду́ха Свята́го быв, Иоа́нне./ Те́мже ны́не почита́ем честны́я мо́щи твоя́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусобра́чная,/ еди́на безле́тнаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́те ро́ждшая,/ Того́ со святы́ми и честны́ми апо́столы, му́ченики, и проро́ки, и преподо́бными моли́/ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмо́с: Любве́, ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

Моли́тву – ору́жие, и щит – пречестны́й Крест, и веру прии́м, Иоа́нне,/ предста́л еси́ мучи́телем и Христа́ испове́дал еси́ небоя́зненно,/ сего́ ра́ди венча́лся еси́ от Бо́га.

И́стинныя Лозы́ – Христа́ Иису́са был еси́ розга́ многопло́дная,/ живото́чною благода́тию укрепля́емь, Еди́ному Спа́су служи́л еси́,/ и Его́ ра́ди страда́л еси́, ра́дуяся, и нетле́нием почте́н еси́,/ и венце́м сла́вы венча́лся еси́ от Бо́га.

Смире́нных и кро́тких сла́вная похвало́ ты еси́, Иоа́нне,/ зря́ще бо естества́ твоего́ не́мощь и ви́дяще,/ я́ко вся мо́жет несоверше́нный челове́к твори́ти о укрепля́ющем его́ Иису́се,/ и, се́рдцем просты́й, послужи́л еси́ лю́дем и венча́лся еси́ от Бо́га.

Богоро́дичен: О Тебе́, Благода́тная, ра́дуемся,/ Тобо́ю бо, Неискусобра́чная, спасе́ние прии́де ро́ду челове́ческому,/ Сы́на Бо́жия пло́тию родила́ еси́./ Те́мже Богоро́дицу Тя вои́стинну испове́дуем и пропове́дуем.

Песнь 5

Ирмо́с: Возсия́й ми, Го́споди, свет повеле́ний Твои́х,/ я́ко к Тебе́ дух мой у́тренюет и пое́т Тя:/ Ты бо еси́ Бог наш/ и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

О́браз вои́стинну Христо́в созида́я в души́ твое́й/ и ме́ртвость Го́спода Иису́са в те́ле нося́,/ был еси́ служи́тель Бо́жий, Иоа́нне, преподо́бный и пра́ведный,/ и сподо́бился еси́ Ца́рства Небе́снаго,/ иде́же, предстоя́ Святе́й Тро́ице, о нас непреста́нно моли́ся.

Ты удиви́л еси́, Иоа́нне, челове́ки и А́нгели житие́м твои́м,/ ве́ру бо тве́рду, я́ко адама́нт, и любо́вь, я́же николи́же отпа́дает,/ к Спа́су твоему́ и лю́дем име́я,/ чистоту́ стяжа́л еси́ и Бо́га зрел еси́ духо́вныма очи́ма,/ Ему́же предстоя́, о нас непреста́нно моли́ся.

Естество́ сме́ртное и пе́рстное в муче́нии победи́л еси́ си́лою Бо́жиею, Иоа́нне,/ и ве́тхаго челове́ка умертви́л еси́ в себе́ и послужи́л еси́ всем во и́мя Христо́во на земли́,/ и ны́не на Небесе́х о нас непреста́нно моли́ся.

Богоро́дичен: Челове́ки любо́вию спасти́ Хотя́щаго родила́ еси́, Пренепоро́чная Де́во Богома́ти,/ И́же лю́таго мироде́ржца, пра́отца Ада́ма ра́я лиши́вшаго и прама́тери Е́ве печа́ль сотвори́вшаго,/ сокруши́ Кресто́м и Воскресе́нием/ и разори́ а́довы основа́ния и держа́ву,/ сме́ртию Свое́ю попра́в смерть.

Песнь 6

Ирмо́с: Обурева́ему мне, Ще́дре,/ бу́рею волн мои́х,/ молю́ся: воззови́ мя и спаси́, Го́споди,/ я́ко Ио́ну от зве́ря у́мнаго.

Егда́ А́гнцу Бо́жию, взе́мшему грехи́ всех и пострада́вшему спасе́ния на́шего ра́ди,/ страда́нии твои́ми после́довал еси́, Иоа́нне,/ ра́довался еси́ душе́ю и пел еси́ Ему́:/ жи́зни ве́чныя и всех благи́х Пода́телю, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́вим вели́чия Бо́жия, на тебе́, Иоа́нне, бы́вшия,/ невреди́м бо сохрани́ся в муче́ниих/ и моли́твенник показа́ся лю́дем непосты́ден, Христу́ взыва́яй:/ жи́зни ве́чныя и всех благи́х Пода́телю, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ты Отца́ Небе́снаго ча́до досто́йное был еси́/ и све́том Христо́вым возсия́л еси́ пред челове́ки,/ я́же ви́деша дела́ твоя́ блага́я и пречу́дная и взыва́ша:/ жи́зни ве́чныя и всех благи́х Пода́телю, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Богоро́дичен: Всех спасти́ Хотя́щаго и грехи́ ми́ра Взе́мшаго,/ Богоневе́стная Де́во, Ма́ти Христа́ Иису́са Го́спода, родила́ еси́ пло́тию,/ во обою́ естеству́ соверше́нна Бо́га и Челове́ка,/ Тя, Богоро́дице, сла́вим и упова́ем на моли́твы Твоя́,/ Твое бо предста́тельство стяжа́хом.

Конда́к, глас 4:

Ева́нгельския любве́ служи́теля,/ пра́вды Бо́жия ревни́теля,/ чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́теля,/ ве́ру Христо́ву испове́давша в страда́ниих,/ пра́веднаго Иоа́нна ублажа́ем и почита́ем днесь/ и, житие́м его́ назида́ющеся, пое́м:/ ра́дуйся, моли́твенниче наш, от Бо́га просла́вленный.

И́кос, глас то́йже:

Нам о́браз Бо́жий, живы́й в тебе́, яви́л еси́, Иоа́нне,/ его́же напечатле́л еси́ в души́ твое́й/ и после́довал еси́ во всем Христу́ Спа́су,/ и, смире́нием возвыша́емь, был еси́ Бо́жий служи́тель,/ не поработи́вся страсте́м и челове́ком,/ ны́не же предстои́ши в ве́чней сла́ве, и мы тебе́ вопие́м:/ ра́дуйся, моли́твенниче, наш, от Бо́га просла́вленный.

Песнь 7

Ирмо́с: Заве́т Твой/ помяну́вый, Христе́ Бо́же,/ о́троки из пла́мене изба́вил еси́/ А́нгеловым снизхожде́нием,/ Еди́не и́стинно Препросла́вленный.

Низложи́в, во́ине Христо́в Иоа́нне, вся искуше́ния, от пло́ти, ми́ра и диа́вола находя́щия,/ вшел еси́ в ра́дость ве́чную,/ и предста́тельствуеши и мо́лишися о нас, твоего́ заступле́ния прося́щих,/ и сла́виши Спа́са всех, просла́вльшаго тя:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Испове́дник и́стинен, му́чеником был еси́ соприча́стник,/ преподо́бным же и пра́ведным сочета́лся еси́,/ житие́м бо чист и свят Бо́гу был еси́, Иоа́нне,/ просла́вил еси́ Христа́ Иису́са и от Него́ просла́влен был еси́,/ ны́не пое́ши Ему́ с небожи́тели:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Кади́лу, еле́ю и ми́ру благоуха́нному моли́твы твоя́ подо́бны, Иоа́нне,/ восхо́дят бо ко Престо́лу Вседержи́теля Бо́га и ми́лость Его́ преклоня́ют к нам,/ сердца́ же на́ша умягча́ют и врачу́ют и подвиза́ют взыва́ти:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Богоро́дичен: Ада́мова Изба́вителя и всего́ челове́ча ро́да Спаси́теля,/ Ты, Пресвята́я Ма́ти Де́во, родила́ еси́ пло́тию,/ И́же пре́жде век Сый, Рожде́н от Отца́,/ Той да́рует ми́ру нетле́ние и смерть упраздни́,/ Ему́же вся тварь вопие́т:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: Песнь но́вую пои́м, лю́дие,/ соше́дшему на зе́млю спасти́ ны,/ во́лею бо на Кресте́ пригвозди́ся Госпо́дь,/ показа́вый язы́ком,/ я́ко Ада́ма ра́ди/ в ра́бий о́браз облече́ся/ в Вы́шних Живы́й во ве́ки.

Доброде́телию преукра́шен и благода́тию Боже́ственною освяще́н, пра́ведне Иоа́нне,/ предстои́ши во сла́ве Небе́сней, и о нас моли́твы прино́сиши,/ и подае́ши нам разуме́ние Живонача́льныя Тро́ицы,/ и исцеля́еши неду́жныя си́лою Христо́вою,/ Его́же пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Алка́л еси́ ева́нгельскую испо́лнити пра́вду, Иоа́нне,/ был еси́ пра́веден и благочести́в, чист се́рдцем и те́лом твои́м,/ и украси́лся еси́ страда́ньми, и венча́лся еси́ венце́м нетле́ния от Христа́ Го́спода,/ Его́же пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Ребра́ Спа́сова осяза́нием уве́рися Фома́ иногда́,/ ты же блаже́н еси́, Иоа́нне, я́ко испове́дуеши Христа́, Жизнь ве́чную,/ и ве́руеши, не ви́дя Того́ очи́ма, но разуме́я се́рдцем,/ Его́же пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Богоро́дичен: Изба́ви нас от вся́каго обстоя́ния, Влады́чице,/ от наве́тов и искуше́ний, находя́щих на ны,/ Це́рковь Христо́ву изба́ви от собла́знов и да́руй ей мир,/ Ты бо родила́ еси́ Сло́во Бо́жие, плоть восприе́мшее,/ обнови́вшее все созда́ние и сокруши́вшее главу́ злонача́льника.

Песнь 9

Ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное/ в Тебе́ соверша́ется я́вственное та́инство,/ Де́во Пречи́стая,/ и́бо Бог из Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие,/ Те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Предста́теля изря́дна ко Пресвяте́й Тро́ице ве́мы тя, Иоа́нне,/ ты бо, еще́ сый на земли́ во пло́ти, дерзнове́нно моли́лся еси́ о лю́дех,/ ны́не же со святы́ми ликостоя́нии воспева́еши песнь трисвяту́ю, сугу́бую восприня́в благода́ть,/ и про́сиши всем нам блага́я и поле́зная./ Те́мже тя велича́ем и ублажа́ем.

О страстоте́рпче Иоа́нне,/ Небе́сную сла́ву восприи́м, земны́х нас не оставля́еши,/ про́сиши нам у Бо́га ми́лость и благода́ть,/ утвержда́еши нас в любви́ и ве́ре,/ науча́еши ходи́ти досто́йно христиа́нскаго зва́ния./ Мы же по до́лгу тя ны́не велича́ем и ублажа́ем.

Храм и оби́тель Ду́ха Свята́го был еси́, Иоа́нне,/ чистоту́ се́рдца и телесе́ соблю́л еси́ да́же до сме́рти,/ и в страда́ниих твои́х ве́ра твоя́ пребы́сть, я́ко зла́то в горни́ле,/ и любо́вь Боже́ственную яви́л еси́ и явля́еши ко всем лю́дем, я́коже Христо́с повеле́./ Те́мже тя ны́не велича́ем и ублажа́ем.

Богоро́дичен: Воспева́ют язы́цы спасе́ние и свет открове́ния Бо́жия,/ возсия́вый им рожде́нным Тобо́ю Сы́ном, Пренепоро́чная Ма́ти Де́во,/ Единоро́дный бо Сын Оте́ч Тобо́ю вочелове́чися/ и грех упраздни́ и смерть низложи́ Воскресе́нием.

Свети́лен, глас 5:

А́нгельским изрещи́ язы́ком то́чию возмо́жно есть вели́чия Христа́ Го́спода,/ Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га Отца́ Безнача́льнаго,/ просвеща́ющаго вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир,/ И́же просвети́ благода́тию и пра́ведника вели́каго Иоа́нна,/ его́же, в сия́нии сла́вы Небе́сныя предстоя́ща, слы́шит, о нас моля́щася.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Лучеза́рный о́блак су́щим во тьме грехо́вней Ты еси́, Богома́ти Пречи́стая,/ из Тебе́ бо про́йде Христо́с, Со́лнце Пра́вды,/ и озари́ всю тварь богове́дением./ Те́мже моли́ся о всех омраче́нных Светода́вцу Спа́су, Сы́ну Твоему́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:

Удиви́шася, адама́нте ве́ры,/ Иоа́нне пра́ведне и досточу́дне,/ Небе́сныя во́инства и си́лы/ дарова́нию, свы́ше в тебе́ явле́нному,/ прему́дрость бо и ра́зум прия́л еси́ от Бо́га/ и стра́хом Госпо́дним утверди́л еси́ себе́,/ не ду́хом стра́ха и боя́зни,/ но ду́хом сыноположе́ния и любве́ к Небе́сному Отцу́,/ в ни́хже и нас утверди́ твои́ми моли́твами.

Сын невече́рняго Све́та был еси́, Иоа́нне пра́ведне,/ и плод Боже́ственнаго Ду́ха яви́л еси́ на земли́,/ обле́клся бо еси́ бла́гостию, и пра́вдою,/ и и́стиною, я́ко ри́зою,/ и се́рдце твое́ соде́ял еси́ Того́ благода́тный орга́н,/ и нас наставля́еши,/ да не бу́дем нему́дри, но прему́дри,/ и позна́ем во́лю Го́спода на́шего,/ и воспое́м Ему́ в сердца́х на́ших песнь но́вую.

Избра́нник на земли́ яви́лся еси́ Бо́жий, Иоа́нне,/ душе́ю непоро́чен и те́лом,/ Ева́нгелия Христо́ва испо́лнитель неукло́нный,/ и страда́ньми показа́л еси́ любо́вь твою́/ к распе́ншемуся нас ра́ди Христу́ Спа́су,/ Ему́же моли́ся дарова́ти мир ми́ру,/ Святе́й Це́ркви благостоя́ние/ и всем лю́дем ми́лость и благослове́ние.

Сла́ва, глас 6:

Ю́ныя естества́ стремле́ния победи́л еси́, Иоа́нне,/ и вся стра́сти души́ и те́ла попра́л еси́/ и восприя́л еси́ плод духо́вен:/ в любви́, ра́дости и ми́ре пребыва́я,/ долготерпе́ние и кро́тость с воздержа́нием стяжа́л еси́,/ и явля́еши ны́не лю́дем милосе́рдие и бла́гость,/ о оте́честве твое́м русстем хода́тайствуеши непреста́нно,/ и Элла́де мо́щи твоя́ чудоде́йствуют./ О всем ми́ре моли́ся, Бо́жий служи́телю ве́рный.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы/ поми́ловати ду́ши на́ша.

Славосло́вие вели́кое, ектении́, и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, песни́ 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́ия,глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́.Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Кано́н моле́бный ко свято́му пра́ведному Иоа́нну Ру́сскому, испове́днику Творе́ние Дании́ла мона́ха

По благослове́нии свяще́нника глаго́лем псало́м 142: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́: Сла́ва, и ны́не:Та́же: Бог Госпо́дь:во глас 4-й со стихи́ и а́бие тропа́рь свята́го, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

От земли́ призва́вый тя в Небе́сныя оби́тели/ соблюда́ет и по сме́рти нетле́нно те́ло твое́, пра́ведне,/ ты бо во Аси́ю я́коже пле́нник взят был еси́,/ иде́же и Христу́ пожи́л еси́, Иоа́нне,/ Его́же у́бо моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас то́йже.

Подо́бен: К Богоро́дице приле́жно:

Ко Иоа́нну, ве́рнии, ны́не притеце́м,/ су́щии в беда́х и напа́стех, и припаде́м,/ благоче́стно зову́ще из глубины́ души́:/ пра́ведне, помози́ нам, твои́м моли́твенником,/ потщи́ся и избави́ належа́щия ну́жды,/ не пре́зри моли́твы ско́рбныя/ притека́ющих ко кро́ву твоему́, свя́те.

И ны́не, Богоро́дичен:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии,/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед,/ кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́,/ Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

И а́бие псало́м 50-й. Та́же кано́н на 4 без ирмосо́в, глас 8.

Песнь 1. Ирмо́с: Во́ду проше́д:

Припе́в: Свя́тче Бо́жий, моли́ся о нас.

Тя́жкими удруча́емь напа́стьми,/ к тебе́ простира́ю и те́ло, и ду́шу,/ моля́ся ти, преподо́бне о́тче,/ от печа́лей и бед мя изба́вити.

Пло́ти волне́ния нахо́д, блаже́нне Иоа́нне, возмуща́ет мя непреста́нно,/ умири́, о́тче, тишино́ю,/ богоприя́тными предста́тельствы твои́ми.

Де́монов по́лчища лука́вая вою́ют на раба́ твоего́ немилосе́рдно,/ отреши́ их си́лою Креста́,/ человеколю́бными предста́тельствы твои́ми.

Богоро́дичен: Де́во, Врата́ Бо́жия, отве́рзи ми врата́ милосе́рдия/ и от врат смертоно́снаго греха́ Ма́терним дерзнове́нием Твои́м свободи́ мя.

Песнь 3. Ирмо́с: Небе́снаго кру́га:

От челове́к, неду́гующих лука́вством всегда́, дышащих ху́льно угро́зы,/ ты мя спаси́, лю́тую сих я́рость разжени́,/ благоче́стных утвержде́ние, о́тче всесла́вне.

Устро́ивый разу́мно дом души́/ и изря́дно украси́вый, Богоблаже́нне,/ благода́ть Ду́ха приимы́й и Све́та исполня́емь, яви́ся, я́ко столп о́гненный.

Богоро́дичен: Чистоты́ де́вства отпа́д, Всечи́стая,/ весь оскверне́н есмь стра́стию блуда́,/ но, ро́ждшая Судию́ согреша́ющих челове́к,/ вся́каго осужде́ния, Де́во, мя изба́ви.

Катава́сия: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

По 3-й пе́сни:

Изба́ви от бед рабы́ твоя́, Богоно́се,/ я́же ве́рою несумне́нною к тебе́ прибега́ющия,/ я́ко к ско́рому помо́щнику в ну́ждах.

При́зри благосе́рдием, Всепе́тая Богоро́дице,/ на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние/ и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Посе́м ектения́: Поми́луй нас, Бо́же:и помина́ет иере́й, за ни́хже пое́тся моле́бен и мы пое́м: Го́споди, поми́луй.Иере́й: Я́ко ми́лостив:

Та́же седа́лен, глас 2.

Подо́бен: В Вышних:

Предста́тель те́плый и столп непобеди́мый/ показа́лся еси́, му́дре,/ ве́рою вопию́щим тебе́ и благоче́стно взыва́ющим:/ Богоно́се Иоа́нне, предвари́ и от бед изба́ви нас,/ всегда́ Тро́ице предстоя́й.

Песнь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди:

Исцеле́ний дарова́ния, к тебе́ прибега́ющии, почерпа́ем ра́достно/ и сла́вим тя, исто́чниче чуде́с.

Каппадоки́ян сосло́вия и Проко́пиян благочести́выя мно́жества,/ Афо́нских оте́ц собо́ри и русстии ве́рнии лю́дие/ помо́щника зна́ют и предста́теля вси восхваля́ют тя.

Проше́д му́жественнейше о́блак пло́ти твоея́ дея́нием,/ внутрь был еси́, приснопа́мятне, Све́та Боже́ственнаго,/ я́ко возжеле́л еси́.

Богоро́дичен: Дом была́ еси́, Пречи́стая, Бо́га всех я́ко Присноде́ва,/ сего́ ра́ди дом мя покажи́ доброде́телей,/ одушевле́нных Боже́ственною благода́тию.

Песнь 5.

Ирмо́с: Просвети́ нас:

Сохрани́ нас предста́тельствы твои́ми, блаже́нне,/ и руко́ю твое́ю кре́пкою го́рькия де́моны низложи́, всечу́дне.

Да́руй нам здра́вие, моля́щимся тебе́, и души́, и те́ла всегда́/ и благоуха́нную кре́пость, о́тче всебога́те.

Исцели́ лю́ди, притека́ющия к тебе́, чу́дне,/ и па́губныя боле́зни, и огня́, и муче́ний вся́ческих всеце́ло изба́ви.

Богоро́дичен: О Тебе́ ра́дуется, Богоро́дице, вся́кая тварь,/ а́нгельстии собо́ри и челове́честии язы́цы вси сла́вят.

Песнь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́:

Чуде́с тя сокро́вище вем и исто́чника благи́х, Иоа́нне,/ не́мощей исцеля́юща стра́сти и нало́ги бесо́в отгоня́юща,/ и молю́ся, е́же спасти́ ны́не от па́губы мя злых,/ благода́ти тезоимени́те.

Предста́теля тя ни́щих пропове́дуем и стра́жа Капладоки́и всея́,/ искуше́ний избавля́юща ста́до,/ нечести́вых вред отгоня́юща,/ и всех ны́не благочести́вых от бед изба́вити мо́лимся.

Приста́нище тя в ско́рбех и́мамы и в печа́лех предста́теля, всеблаже́нне,/ и всесоверше́нное от бед спасе́ние,/ и ре́ку дарова́ний неисчерпа́емую,/ родни́к благодея́ний и исто́чник исцеле́ний приснотеку́щий.

Богоро́дичен: Объя́тии Твои́ми и пе́рсьми, о Влады́чице, к Сы́ну Твоему́, хода́тайствуют!/ покажи́ Твои́м ча́дом, Де́во, Его́ Крест, и копие́, и гу́бу, и трость/ и та́ко уми́лостиви Его́ о нас, мно́го согре́шших.

Катава́сия: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Та́же: Изба́ви от бед рабы́ твоя́, победоно́сче,/ я́же ве́рою несумне́нною к тебе́ прибега́ющия,/ я́ко к ско́рому помо́щнику в ну́ждах.

Чи́стая, Я́же сло́вом Сло́во неизрече́нно/ в после́дния дни ро́ждшая,/ моли́ Его́, я́ко иму́щая Ма́тернее дерзнове́ние.

Ектения́ ма́лая.

Конда́к, глас 6:

Предста́тельство христиа́н Непосты́дное,/ Хода́тайство ко Творцу́ Непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

И посе́м проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Не лиши́ мя твоего́ те́плаго предста́тельства,/ Иоа́нне пра́ведне,/ но разруши́, молю́ся, си́лою твое́ю де́рзости безси́льныя/ и стреля́ния де́монов неча́емая,/ боле́зней изба́ви, и искуше́ний, и скорбе́й/ и всех свободи́ бесо́вских нападе́ний,/ да тя почита́ю, и любо́вию воспева́ю,/ и покланя́юся, и велича́ю/ твоя́, свя́те, дея́ния богоприя́тная.

Спа́си, Бо́же, лю́ди Твоя́: Го́споди, поми́луй: 12 раз. Ми́лостию и щедро́тами:

Песнь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и:

Ду́шу сла́дости и ра́дости вся́кия покажи́ испо́лнену, Богому́дре Иоа́нне,/ и́же тя те́пле воспева́ющих и вопи́ти всегда́ научи́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Освеще́нный стра́стию твое́ю/ омраче́нна мя грехми́ просвети́,/ любо́вию приходя́ща честны́м твои́м моще́м, и взыва́ти сподо́би:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Искуше́ний, и бед, и ну́жды, и печа́ли, и вре́да де́монов свободи́/ я́же на тя благоче́стно наде́ющияся и с ве́рою зову́щия:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Челове́ков Творе́ц, во чре́ве Твое́м всели́вся, Богора́дованная,/ всех, бу́рею коле́блемых, покро́ва сподо́би, вопию́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго:

Потопля́емым жите́йскими треволне́нии ру́ку пода́ждь, всеблаже́нне,/ пою́щим и превознося́щим Христа́ во ве́ки.

Твои́х честны́х моще́й каса́ющихся/ испо́лни благоуха́ния Боже́ственнаго,/ Го́спода пою́щих ве́рно во ве́ки.

Моля́щихся непреста́нно, Богоно́се,/ и благода́ти прося́щих приими́,/ и славосло́вящих Бо́га во ве́ки.

Богоро́дичен: От скверн мое́ се́рдце, Де́во, покая́ния очи́сти вода́ми,/ да Тя сла́влю во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмо́с: Вои́стинну Богородицу:

Звезду́, Иоа́нне, тя знаменоно́сную испове́дуем,/ нам свет облистава́ющую, благочести́вии,/ правосла́вно Христу́ служа́щии.

Волне́нием, Богоно́се, обурева́емым мно́гих зол,/ твои́м моли́твенником помози́,/ отгоня́я стре́лы врага́.

Моли́тву мою́ приими́, смири́вшагося,/ и тя́жких, Богоно́се, злострада́ний и греха́ мя изба́ви.

Богоро́дичен: Наде́жду спасе́ния па́дших ро́ди Тя, Богоро́дице, ве́дуще,/ непреста́нно единому́дренно Тя ублажа́ют.

И а́бие: Досто́йно есть:

Та́же стихи́ры на целова́ние честны́х моще́й или́ ико́ны свята́го, глас 2.

Подо́бен: Вы́шшую Небе́с:

Мо́лимся тебе́, о́тче Иоа́нне:/ неви́димых всех и ви́димых ко́зней, нас стужа́ющих, изба́ви,/ под кров твой, те́пле, прибега́ющих.

Разжже́нныя стре́лы врага́ человекоуби́йцы, о́тче,/ отжени́ от нас те́плыми к Тро́ице твои́ми моли́твами,/ я́ко изба́вльшеся сих тя велича́ем.

Звезду́ вси я́сную, от Руси́ возсия́вшую мы́сленно,/ Проко́пиян и Каппадоки́ян сла́ву,/ Афо́нских оте́ц похвалу́,/ Боже́ственнаго Иоа́нна пе́сньми почти́м.

Испроси́ мир от Бо́га, ду́ха тишину́,/ до конца́ терпе́ние, душ спасе́ние,/ нам, твои́м моли́твенником,/ восхваля́ющим любо́вию твоя́ чудеса́.

Та́же: Вся А́нгелов во́инства, Предте́че Госпо́день,/ апо́столов двоенадеся́тице,/ святи́и вси с Богоро́дицею,/ сотвори́те моли́тву,/ во е́же спасти́ся нам.

Трисвято́е. О́тче наш:Посем тропари́, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Прииди́те, поклони́мся, ве́рнии,/ и, со благогове́нием и любо́вию облобыза́юще сла́вныя и всечестны́я мо́щи Иоа́нна Богому́драго,/ очи́стим уста́, о́чи и чело́ и помо́лимся,/ я́ко да и нас сподо́бит конца́ спаси́тельнаго и Боже́ственнаго/ свои́ми ко Го́споду моли́твами.

Сла́ва: В Вы́шних с А́нгелов ли́ки и с победоно́сцев собо́ры/ свята́я твоя́ душа́ ра́дуется, блаже́нне,/ и свесели́тся и с преподо́бных мно́жествы,/ с ли́ки проро́к же и святи́телей,/ вку́пе с Боже́ственными чи́нми,/ до́лу же всечестно́е те́ло,/ пе́нии и пе́сньми досто́йно от нас почита́емое, сла́вится.

И ны́не: Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Ектения́: Поми́луй нас, Бо́же:я́коже и по 3-й пе́сни, и быва́ет моли́тва свято́му и отпу́ст.

Свята́го священному́ченика Ферапо́нта

НА ВЕЧЕ́РНИ

Стихи́ры свята́го, глас 8.

Подо́бен: Му́ченицы Твои́, Го́споди:

Ферапо́нт всесла́вный,/ Боже́ственными дея́ньми просве́щся,/ серде́чными очесы́ ви́дети добро́ту сподо́бися Христо́ву,/ Сему́ угоди́в страда́нием;/ те́мже цели́т стра́сти всегда́/ душ же и теле́с благода́тию/ ве́рою притека́ющих к нему́.

Ферапо́нт пребога́тый,/ живы́я воды́ исто́чник сый,/ струи́ исцеле́ний источа́ет/ и отмыва́ет до конца́ скве́рну неду́гов тя́жких/ всех, притека́ющих с ве́рою./ Того́ мольба́ми, Го́споди,/ всем пода́ждь ве́лию ми́лость.

Ферапо́нт чу́дный,/ обагре́нии кро́вными окропле́н,/ оде́жду соде́ла светле́йшу свяще́ния вои́стинну,/ в ню́же боголе́пно оде́явся,/ внутрь святы́х вни́де./ Того́ моли́твами, Го́споди,/ всем пода́ждь ве́лию ми́лость.

Стихи́ры Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже:

Исхити́ мя, Влады́чице,/ из руки́ зми́я человекоуби́йцы,/ борю́щаго мя ле́стию пожре́ти до конца́,/ сокруши́ че́люсти сего́, молю́ся,/ и кова́рствия разори́,/ я́ко да изба́влься сего́ ногте́й,/ велича́ю си́лу Твою́.

Аз есмь дре́во непло́дное, Всенепоро́чная,/ неплодя́щее плода́ спасе́ннаго,/ те́мже и трепе́щу посече́ния,/ да не ка́ко вве́ржен бу́ду в огнь негаси́мый, окая́нный./ Те́мже Ти припа́даю:/ сего́ изба́ви мя/ и плодоно́сна покажи́, Чи́стая, Сы́ну Твоему́/ хода́тайством Твои́м.

Уязви́ се́рдце мое́ стрела́ жела́ния смертоно́сная,/ и уязви́хся от неразу́мия, и неисце́льно болю́./ Ма́ти Бо́жия, не пре́зри мене́, отча́яннаго,/ но исцеле́ние даждь ми,/ я́ко ро́ждши Го́спода и Спа́са, еди́наго Милосе́рда.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Помышле́ния нечи́ста, и усты́ льсти́вы,/ дела́ же моя́ вся оскверне́на, и что сотворю́?/ Ка́ко усря́щу Судию́?/ Влады́чице Де́во, моли́ Сы́на Твоего́,/ и Зижди́теля, и Го́спода,/ я́ко да в покая́нии прии́мет дух мой,/ я́ко еди́н Благоутро́бен.

Крестобогоро́дичен:

Не терплю́, Ча́до,/ ви́дящи Тя на Дре́ве усну́вша,/ бо́дрость всем подаю́щаго,/ я́ко да и́же дре́вле преступле́ния плодо́м/ сном поги́бельным усну́вшим,/ Боже́ственную и спаси́тельную бо́дрость пода́си, –/ Де́ва глаго́лаше, пла́чущися,/ Ю́же велича́ем.

Кано́н, творе́ние Ио́сифово, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь/ пои́м, вопия́ше.

Со свяще́нными ли́ки на Небесе́х лику́я всегда́,/ чту́щия на земли́ святу́ю па́мять твою́,/ страсте́й и бед лю́тых, Ферапо́нте, изба́ви.

Простира́емо в ми́ре свяще́нное и честно́е твое́ страда́ние,/ возставля́ет ве́рныя в то,/ сла́вити тя, све́тло до́блествовавша, му́дре Ферапо́нте, благода́тию.

Богосия́нну тя звезду́, мы́сленное со́лнце показа́в,/ по́двиг твои́х све́том и чуде́с сия́нием ве́рныя озаря́ет,/ свяще́нно восхваля́ющия тя.

Богоро́дичен: Свяще́нный лик проро́ческий предсказа́ше издале́ча,/ хотя́щу Тя бы́ти Бо́жию Роди́тельницу, Чи́стая,/ вы́шшу Херуви́м и вся́кия тва́ри.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Уго́дник был еси́ Христо́в,/ и́стинно нося́ и подо́бно, му́чениче, твое́ зва́ние вои́стинну,/ и цели́ши душ и теле́с всегда́ неду́ги.

Кровь, с ма́стию сме́шшися, твое́ свяще́нство светле́йше твори́т,/ святи́телю и па́стырю, му́чениче и врачу́ боля́щих,/ те́мже восхваля́ем тя.

Цели́ши стра́сти лю́тыя ве́рно приступа́ющих, и неду́ги уставля́еши,/ и духо́в лука́вых очища́еши вред Христо́вым призыва́нием Боже́ственным, всеблаже́нне.

Богоро́дичен: Разуме́ти рождества́ Твоего́, Чи́стая,/ неизглаго́ланную глубину́ недоуме́ет ум челове́ч:/ Бог бо, излия́в Себе́ за милосе́рдие, во утро́бе Твое́й, всего́ мя обнови́.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Уго́дниче Христо́в, пострада́в зако́нно,/ яви́лся еси́ и́стинен святи́тель и му́ченик./ Те́мже мо́лим тя:/ душ на́ших, свя́те, ны́не уврачу́й неудобьисце́льныя стра́сти,/ Человеколю́бца и Воли́теля ми́лости Христа́ умоля́я.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Наста́ви нас на путь покая́ния,/ укло́ньшияся при́сно к безпу́тием зол/ и Преблага́го прогне́вавшия Го́спода,/ Неискусобра́чная благослове́нная Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие жили́ще.

Крестобогоро́дичен:

Зря́щи Тя, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти,/ ме́ртва на Кресте́ просте́рта, вопия́ше:/ Сы́не Мой, собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что́ неизрече́нное Твое́ сие́ смотре́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твои́х, Ще́дре, созда́ние?

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Очи́стив пе́рвее от страстны́я молвы́ ду́шу,/ прия́л еси́, священноде́йственне, пома́зание Боже́ственно свя́то/ и при кончи́не страда́льческим украси́лся еси́ венце́м.

Зна́мении всегда́ и Боже́ственными чудесы́ сия́я, ви́дишися/ и облиста́еши всю подсо́лнечную, благода́ть от Бо́га прие́м,/ святи́телю досточу́дне.

Упа́сл пе́рвее лю́ди благода́тию,/ безкро́вными же́ртвами, я́ко святитель, свяще́нно освя́щ/ и, я́ко а́гнец, закла́н быв, Го́сподеви приведе́ся.

Богоро́дичен: Я́ко дверь, веду́щую к Боже́ственному вхо́ду,/ я́ко рай Боже́ственный, я́ко разу́мно ме́сто освяще́ния,/ я́ко добро́ту Иа́ковлю, Де́ву ублажи́м.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Боже́ственным сия́нием озари́вся, яви́лся еси́ пресве́тлая звезда́,/ просвеща́я подсо́лнечную Боже́ственными зна́мении Бо́жиим Ду́хом,/ Ферапо́нте, святи́телю Богоблаже́нне.

Я́ко всесожже́ние свяще́нно,/ я́ко приноше́ние, о́тче, прия́тно и же́ртва соверше́нна,/ пло́тию пострада́вшему Сло́ву прине́слся еси́, Ферапо́нте святи́телю,/ му́ченик быв.

Ча́шу налия́в всекрасно́ испове́дания вои́стинну,/ кре́пким твои́м страда́нием всех напоя́еши, Ферапо́нте преподо́бне,/ с высо́ким пропове́данием призыва́я.

Богоро́дичен: По рожде́нии стра́шнем пребыла́ еси́ Де́вою, я́коже пре́жде:/ Бог бо бе рожде́йся, устроя́яй вся во́лею,/ безневе́стная Мари́е, Богоблагода́тная.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Житие́ твое́ Боже́ственно, жизнь боголе́пна/ и сла́вна смерть, му́ченическими сия́я добро́тами,/ чуде́с светлостьми́ озаря́я сердца́ пою́щих тя.

Плодови́ту ло́зу тя виногра́да и́стиннаго, разу́мнаго позна́хом,/ испове́дания гро́здие и́стинно принося́,/ источа́ющее терпе́ния, Богому́дре, вино́ изря́дно.

Храм твой показа́ся врачевство́ свяще́нно,/ облегча́я благода́тию вся́кия боле́зни немощны́х/ и реша́ неду́ги, святи́телю Богому́дре, досточу́дне.

Богоро́дичен: Сло́во во утро́бе Твое́й одебеле́ без се́мене,/ и Челове́к яви́ся соверше́н, обновля́я естество́ богоподо́бно,/ я́коже еди́н весть, Боговмести́мая две́ре, Всенепоро́чная.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие/ мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Страсте́й треволне́ние укроти́в воздержа́нием, преподо́бне,/ пострада́в же, наводне́нием погаси́л еси́ твои́х крове́й пре́лести запале́ние,/ священному́чениче Христо́в, Ферапо́нте преподо́бне.

Соверши́лся еси́ ми́ром пома́зания, священнотаи́нниче преподо́бне,/ и, соверши́в свяще́нники и наро́д, я́ко па́стырь,/ соверши́л еси́ тече́ние до́брое, закла́н быв за Христа́,/ Ферапо́нте, му́чениче му́дре.

Тече́нием крове́й твои́х погрузи́л еси́ вра́жия полки́,/ чуде́с же сия́нием мрак страсте́й разоря́еши, Ферапо́нте,/ вои́стинну чудоде́йственник я́влься и врач немощны́х.

Богоро́дичен: Седя́й в не́дрех Роди́теля неопи́санно, Чи́стая,/ в не́дрех Твои́х ны́не сиди́т, опи́сан, Твои́м обложе́н зра́ком,/ за е́же спасти́ Ада́ма, нов Ада́м быв.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Безкро́вны же́ртвы Бо́гу прине́сл еси́/ и поже́рлся еси́, я́ко а́гнец чист, непоро́чен;/ де́монския же́ртвы потреби́л еси́,/ красота́ страда́льцев, Ферапо́нте святи́телю.

Рая́ жи́тель Боже́ствен быв,/ и святы́х А́нгелов яви́лся еси́ соприча́стник, му́ченическою сия́я све́тлостию,/ му́чениче страстоно́сче и служи́телю Спа́сов.

Го́рдаго зми́я ты смири́л еси́ смире́нием се́рдца,/ сопроти́влься сему́ му́жески/ и му́ченическою кро́вию обагри́в, святи́телю, свяще́нную оде́жду твою́.

Богоро́дичен: Изба́вльшеся пе́рвыя кля́твы Рождество́м Твои́м,/ Всеблагослове́нная Отрокови́це Богора́дованная, Гаврии́лов Тебе́ глас возсыла́ем:/ ра́дуйся, вино́вная всех спасе́нию.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Ви́дети сла́ву Вседержи́теля жела́я, непра́ведную претерпе́л еси́ смерть,/ и твое́ю возше́л еси́ кро́вию, святи́телю сла́вне, я́коже на колесни́це,/ и, к Небесе́м восте́к, ра́дуяся, почи́л еси́.

Я́ко свет, я́ко у́тро, нам возсия́л еси́ све́тлыми заря́ми, озаря́я концы́,/ святи́телю и па́стырю Богодохнове́нне,/ и страсте́й реши́ши омраче́ние./ Те́мже тя почита́ем и благоче́стно ублажа́ем.

Сый с ли́ки, Богоблаже́нне, патриа́рх и му́ченик,/ апо́стол, и пра́ведник, и преподо́бных,/ с си́ми моли́ся разреше́ние согреше́ний всем дарова́ти,/ творя́щим благоче́стно Боже́ственную па́мять твою́.

Твоего́ хра́ма, му́чениче, благоле́пие, блиста́нии чуде́с всегда́ просвеща́емо,/ ве́рою приступа́ющим в ду́се разреша́ет страсте́й мрак, уставля́ет неду́ги,/ му́чениче святи́телю и па́стырю досточу́дне.

Богоро́дичен: Све́том Твои́м, Богоблагода́тная, в жена́х Де́во,/ просвети́ мя, молю́ся, и огня́ ве́чнаго мя изба́ви;/ я́ко да велича́ю Тя, я́ко да Тя сла́влю,/ я́ко да по до́лгу воспою́ вели́чия Твоя́.

 

Преподо́бнаго Ферапо́нта Можа́йскаго, Белоезе́рскаго, Луже́цкаго

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х:стихи́ры, глас 8:

Восше́л еси́ на высоту́ доброде́телей/ моли́твами твои́ми и труда́ми на земли́,/ те́мже и на высоту́ Небе́сных ра́достей/ приведе́ тя Христо́с Госпо́дь,/ Его́же моли́, о́тче Ферапо́нте,/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

О́тче Ферапо́нте,/ моли́твами и слеза́ми очи́стил еси́ ду́шу твою́,/ те́мже ны́не чи́стым твои́м се́рдцем/ зри́ши сла́ву Триипоста́снаго Бо́га,/ Его́же моли́, преподо́бне,/ дарова́ти нам мир и вели́кия ми́лости.

Посто́м и бде́нием/ поработи́л еси́, о́тче,/ те́ло твое́ богому́дрому ду́ху твоему́,/ те́мже и Преблаги́й Бог/ дарова́ Свою́ благода́ть честно́му те́лу твоему́,/ и́мже, о́тче Ферапо́нте,/ источи́ нам мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас то́йже:

Преподо́бне о́тче,/ ты при́сно взыва́л еси́ ко Пречи́стей Ма́тери Бо́га/ и моли́тв Ея́ ра́ди/ ны́не предстои́ши Ро́ждшемуся от Нея́,/ с Не́юже у Того́ испроси́ мир и спасе́ние душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен гла́са или́ пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4:

Устраши́вся стра́шнаго суда́ Бо́жия и ве́чныя му́ки,/ всего́ себе́, преподо́бне,/ преда́л еси́ терпе́нию, труда́м, бде́нию и посту́,/ сего́ ра́ди прия́л еси́/ ве́чный поко́й и сла́ву Небе́сную.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Многоле́тним житие́м Бо́гу рабо́тав, преподо́бне,/ ду́шу и те́ло чи́сты предста́вил еси́ Христу́ Бо́гу,/ и́же прия́т тя, Ферапо́нте,/ в жи́тницу Свою́ Небе́сную,/ я́ко зерно́ благопло́дное.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Моли́твою непреста́нною/ вопия́л еси́ Бо́гу, блаже́нне, во дни и в нощи́/ и ны́не, преподо́бне ферапо́нте,/ песносло́виши Го́спода со святы́ми А́нгелы Его́.

Сла́ва, глас 8:

О́браз был еси́ и́ноческаго жития́, преподо́бне,/ смире́нием и целому́дрием сия́ющий;/ просвети́ и укрепи́ и нас твои́ми моли́твами,/ чту́щих па́мять твою́, Ферапо́нте, о́тче наш.

И ны́не, Богоро́дичен дне или́ пра́здника.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен или́ пра́здника.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж:1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:стихи́ры, глас 5:

Прииди́те, ве́рнии,/ и лик соста́вим в наро́читый сей день уго́дника Бо́жия,/ преподо́бнаго отца́ на́шего Ферапо́нта,/ днесь бо чи́стая его́ душа́,/ до́брым на земли́ трудолю́бием усугуби́вшая тала́нты своя́,/ принесе́ я Влады́це Да́телю/ и с ни́ми вни́де на Небеси́ в ра́дость Го́спода своего́,/ Его́же непреста́нно мо́лит спасти́ся душа́м на́шим.

Да неосужде́нно предста́неши на суди́щи Христо́ве,/ оста́вль вся, су́щая в ми́ре,/ на те́сный путь покая́ния возше́л еси́/ и до́бре по́двигом и́ночества подвиза́лся еси́,/ но и сим не довле́яся,/ в безмо́лвие пусты́ни прите́кл еси́,/ да мо́лишися Бо́гу вта́йне,/ но Бог, ви́дяй тя вта́йне,/ воздаде́ тебе́ я́ве,/ пресели́в непоро́чную твою́ ду́шу/ к ли́ком Небе́сных А́нгелов и всех святы́х Свои́х,/ с ни́ми же, о́тче наш Ферапо́нте,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Лю́дная места́ оста́вль,/ в дебрь пусты́нную всели́лся еси́,/ но, слеза́ми свои́ми ороси́вся,/ возра́сл еси́ в высоту́ вся́ких доброде́телей,/ те́мже и умно́жи тя Всеблаги́й Вертогра́дарь, Христо́с,/ при ко́рени бо смире́ния твоего́/ насади́ ча́да твоя́, и́ноки,/ и́мже наста́вник был еси́ и́стинный/ и храни́тель неусы́пный,/ та́кожде и ны́не, преподо́бне,/ огради́ моли́твами твои́ми и нас,/ чту́щих па́мять твою́ ве́рно.

О́тче Ферапо́нте,/ ты стяжа́л еси́ себе́ дру́га,/ спо́стника и сомоли́твенника, блаже́ннаго Кири́лла,/ с ни́мже ра́достно Бо́гу рабо́тал еси́,/ внима́я же сло́ву и приме́ру его́,/ восте́кл еси́ по нем в пусты́ню/ и та́мо яви́лся еси́ с ним насади́тель и́ноческаго жития́,/ и ны́не с ним веселя́ся в Небе́сных оби́телех,/ моли́ся, блаже́нне,/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Егда́ благове́рный князь Андре́й умоли́ тя, преподо́бне,/ созда́ти близ гра́да Можа́йска оби́тель и́ноческую,/ тогда́ собра́л еси́ но́вое ста́до твое́,/ ему́же наста́вник был еси́ да́же до преставле́ния твоего́,/ но и по преставле́нии вдал еси́ сему́ ста́ду твоему́/ облагода́тствованное те́ло твое́,/ я́ко ору́жие благохрани́тельное/ и всех земны́х сокро́вищ многоце́ннейшее,/ точа́щее исцеле́ния неисче́тная;/ те́мже, о́тче Ферапо́нте,/ всех нас, припада́ющих к тебе́ в хра́ме твое́м святе́м,/ покры́й моли́твами твои́ми/ и соблюди́ от неду́гов и напа́стей/ и от вся́каго нестрое́ния.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, окре́стнии лю́дие,/ воспои́м храни́теля страны́ ва́шея,/ Богоно́снаго отца́ на́шего Ферапо́нта,/ его́ бо святы́ми моли́твами Христо́с Госпо́дь/ мно́гажды разсы́па тьмочи́сленная вра́жеская по́лчища,/ попра́ти Правосла́вную ве́ру на́шу тщи́вшияся,/ а́ще бо иногда́ христоненави́стнии и неве́рнии/ прихожда́ху внутрь страны́ сея́,/ но гнев Бо́жий вско́ре постига́ше их,/ и, разсла́бившеся ра́зумом,/ посра́млени, вспять бежа́ху./ Мы же, иму́ще такова́го засту́пника и учи́теля,/ укрепи́м сердца́ на́ша в любви́ Христо́вой/ и в ве́ре и́стинней.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

А́ще же Пятидеся́тница, И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 (зри 23 мая)

На лити́и стихи́ры, глас 6:

Ра́дуйся, о́тче,/ в ско́рбех уте́шителю,/ в напа́стех помо́щниче,/ прибе́жище стра́нным,/ приими́ моле́ние на́ше/ и не оста́ви нас, си́рых,/ но испроси́ нам от Христа́ Бо́га спасе́ние ве́чное,/ преподо́бне Ферапо́нте.

Преподо́бне о́тче,/ прии́м крест Христо́в,/ оста́вил еси́ вся блага́я ми́ра/ и в пусты́ню всели́лся еси́, рабо́тати Бо́гу вта́йне,/ но Бог, ви́дяй та́йныя по́двиги твоя́,/ мздовоздаде́ тебе́, Ферапо́нте, я́ве/ во Ца́рствии Небе́снем.

Сла́ва, глас 8:

По и́мени твоему́, Ферапо́нте,/ та́ко и житие́ твое́ соверши́л еси́:/ был бо еси́ ве́рный раб Го́спода Христа́/ и му́дрый приста́вник в дому́ Его́,/ нача́льствующий, я́ко служа́й,/ и всем в боле́знех и в ну́ждах помога́яй;/ преподо́бне о́тче,/ А́нгелов собесе́дниче,/ сожи́телю пра́ведных,/ и́стинный подви́жниче,/ не преста́й моли́тися о нас,/ чту́щих с любо́вию па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен гла́са или́ пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1:

Ки́ими похва́льными пе́сньми/ возмо́жем досто́йно воспе́ти/ душе́вную добро́ту твою́, преподо́бне,/ нестяжа́ние и ще́дрость,/ страннолю́бие и ми́лостыни,/ кро́тость и незло́бие,/ послуша́ние и братолю́бие,/ согреша́ющим исправле́ние те́плое,/ ка́ющимся утеше́ние сла́дкое,/ боля́щим врачева́ние ско́рое,/ немощны́м по́мощь и укрепле́ние,/ оскудева́ющим снабде́ние,/ в напа́стех избавле́ние/ и всем, призыва́ющим тя, ве́рное у слы́шание,/ блаже́нне о́тче наш Ферапо́нте,/ не пре́зри нас за грехи́ на́ша безчи́сленныя,/ но моли́твами твои́ми испроси́ нам у Христа́ Бо́га/ очище́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Егда́ наста́ вре́мя кончи́ны/ твоея́ многоле́тныя и многопло́дныя богоуго́дныя жи́зни,/ преподо́бне о́тче,/ ско́рбию вели́кою испо́лнил еси́ сердца́ лю́бящих тя:/ благове́рнаго кня́зя Андре́я/ и всех и́ночествующих чад твои́х:/ но Всеблаги́й Госпо́дь/ скорбь их вско́ре премени́л есть на ра́дость несказа́нную,/ дарова́в те́лу твоему́ чудоде́йственную си́лу:/ бе́сы прогоня́ти, неду́ги исцеля́ти/ и от бед огражда́ти всех,/ с ве́рою и любо́вию притека́ющих к тебе́/ и припа́дающих к ра́це святы́х моще́й твои́х./ О́тче наш Ферапо́нте,/ моли́твами твои́ми при́сно невреди́мы сохрани́ нас,/ и страну́ твою́, и вся христоимени́тыя лю́ди.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Преподо́бне о́тче,/ ты теле́сная мудрова́ния/ поще́нием кре́пким ду́ху покори́л еси́/ и непреста́нными моли́твами прибли́зился еси́ к Бо́гу,/ благопослуша́нием же соверше́нным/ и нището́ю ду́ха преди́вною,/ незло́бием и кро́тостию,/ слеза́ми твои́ми и посто́м,/ бде́нием же и труда́ми неусы́пными/ о́браз был еси́ ста́ду твоему́/ и предте́ча к Небе́сному житию́,/ иде́же весели́шися со всеми́, угоди́вшими Бо́гу,/ Его́же с ни́ми моли́, о́тче Ферапо́нте,/ дарова́ти нам зде благоче́стное житие́/ и та́мо с тобо́ю Ца́рство Небе́сное.

Сла́ва, глас 6:

Преподо́бне о́тче,/ ты всего́ себе́ и всю жизнь твою́/ вве́рил еси́ предста́тельству и заступле́нию Пречи́стыя Богоро́дицы,/ те́мже и созда́нныя тобо́ю святы́я хра́мы и оби́тели и́ноков/ Ея́ сла́ве и покро́ву преда́л еси́,/ и ны́не, озаря́емь све́том сла́вы Влады́чицы Пречи́стыя,/ с Не́ю, блаже́нне Ферапо́нте, моли́ся Христу́ Бо́гу,/ спасти́ся нам от вражды́ и мяте́жа/ и от всех враг, ви́димых и неви́димых,/ от бед и боле́зней и от ве́чныя му́ки.

И ны́не, Богоро́дичен гла́са. А́ще Пятидеся́тница, И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 4:

Житие́м чи́стым просвети́вся,/ в моли́твах и посте́х пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние/ и, духо́вному твоему́ учи́телю после́дствуя,/ ум свой к Небе́сным упра́вль,/ ста́ду твоему́ наста́вник был еси́,/ тем тя мо́лим, о́тче Ферапо́нте:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:тропа́рь преподо́бнаго, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

А́ще и зело́ почте́н бысть от благове́рнаго кня́зя Андре́я преподо́бный Ферапо́нт,/ но не предаде́ся горды́ни, и, смире́нием обле́кся,/ недосто́йна себе́ вменя́ше мирски́я че́сти,/ о́браз да́вый, да после́дуем смире́нию его́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен или́ пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:

Ни зной, ни мраз, ни страх звере́й,/ ни преще́ние люде́й развраще́нных,/ ни благохвале́ния от и́ноков, ни по́чести князе́й мирски́х,/ ничто́ от таковы́х возмо́же уклони́ти преподо́бнаго Ферапо́нта от любве́, я́же к Бо́гу,/ те́мже вои́стинну ве́рный раб Го́спода нарече́ся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен или́ пра́здника.

Седа́лен по полиеле́и зри по 3-й пе́сни.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние:Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Днесь светоно́сное торжество́:/ возсия́ бо нам па́мять пречестна́го отца́ на́шего Ферапо́нта,/ на́шего засту́пника и храни́теля,/ и́же припа́дает ко Престо́лу Вседержи́теля/ и к стопа́м Пречи́стыя Богоро́дицы,/ усе́рдно о нас моля́ся.

Кано́н, глас 5, его́же краегране́сие: Воспои́м преподо́бному отцу́ Ферапо́нту.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м, Го́сподеви,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ в Чермне́м мо́ри,/ песнь побе́дную,/ я́ко просла́вися.

Воспева́еши ны́не, преподо́бне,/ изба́вившему тя от нетле́ния/ и просла́вившему тя Бо́гу.

О́тче Ферапо́нте,/ даждь нам сло́во воспе́ти Го́спода,/ и́же в тебе́ сла́вно просла́вися.

Стена́л еси́ в ми́ре от рабо́ты суете́,/ но изведе́ тя Госпо́дь Бог в свобо́ду и́ноческаго чи́стаго жития́.

Богоро́дичен: Пречи́стая Ма́ти Христа́ Бо́га,/ исцели́ неду́ги на́ша благода́тию Сы́на Твоего́.

Ин кано́н, глас 1, егоже краегране́сие: Моли́тву на́шу к тебе́ сию́ приими́, о́тче наш.

Песнь 1

Ирмо́с: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ртему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.

Моли́ся, преподо́бне, спа́сшему тя Го́споду/ изба́вити нас от скорбе́й и напа́стей, облежа́щих нас.

От многотру́дныя жи́зни сея́,/ я́ко А́нгел Бо́жий Изра́иля иногда́, преподо́бне,/ моли́твами твои́ми приведи́ нас в обетова́нное Ца́рство.

Лю́те нас и смертоно́сно терза́ют стра́сти на́ша:/ умоли́ нам от язв на́ших исцели́тися/ Кресто́м Го́спода.

Богоро́дичен: Изми́ нас, Ма́ти Бо́жия, от бре́мени бед и скорбе́й,/ да, изба́вленнии Тобо́ю, зове́м Бо́гу на́шему:/ я́ко просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени за́поведей Твои́х коле́блющагося мя утверди́,/ вознеси́ рог мой в ра́зуме повеле́ний Твои́х,/ да, хваля́ся, вопию́ Тебе́:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди Сил.

О Го́споде Бо́зе укрепля́л еси́ зде вы́ну се́рдце твое́;/ сего́ ра́ди ны́не вознесе́ся рог твой в Бо́зе твое́м,/ мы же весели́мся о спасе́нии твое́м.

Изнемо́же кре́пость пло́ти твоея́ от поста́ и трудо́в твои́х,/ но дух твой препоя́сася си́лою Бо́жиею/ и сра́дуется ны́не со А́нгелы.

Ми́лостынями и благотворе́нии ижди́л еси́ вся име́ния твоя́ Го́спода ра́ди,/ те́мже и Госпо́дь обогати́ тя во Ца́рствии Свое́м.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во,/ де́вственников ли́ки Тобо́ю хва́лятся,/ и нас сопричти́ к ли́ку му́дрых дев.

Ин

Ирмо́с: Утвержде́й сло́вом Небеса́ и зе́млю основа́вый, Бо́же,/ и мене́ утверди́, вопию́ща Тебе́ песнь:/ Свят еси́, Го́споди.

Твоя́ моли́твы вознеси́ о нас к Бо́гу, преподо́бне,/ и разруши́ ко́вы враго́в на́ших на нас.

Вы́ну пода́вый нам благопотре́бная, преподо́бне,/ да не изнемо́жем, а́лчуще,/ но да пое́м тя все́ю кре́постию на́шею.

Умерщвле́ннии грехи́ на́шими, ны́не мо́лим тя, преподо́бне:/ изба́ви нас а́да моли́твами твои́ми/ и приведи́ с тобо́ю к Престо́лу Сла́вы.

Богоро́дичен: На́шего ра́ди спасе́ния ро́ждшая Бо́га, Пречи́стая,/ отжени́ от нас вся́каго врага́.

Ин конда́к, глас 8:

Христо́вым жела́нием распали́вся,/ стра́сти плотски́я воздержа́нием оттря́с,/ по́стническое стяжа́в жи́тельство, преподо́бне,/ сего́ ра́ди Госпо́дь труды́ твоя́ ви́дев,/ да́ром чуде́с обогати́ тя,/ источа́еши бо исцеле́ния и мо́лишися о нас к Бо́гу,/ мы же, ра́дующеся, вопие́м ти:/ ра́дуйся, Ферапо́нте, о́тче наш.

Седа́лен, глас 4:

А́нгельски пожи́в на земли́,/ днесь со А́нгелы лику́ет Богоно́сный Ферапо́нт/ и с ни́ми о нас мо́лится ко Спа́су всех,/ те́мже взыгра́ем, бра́тие,/ и превознесе́м чадолю́бнейшаго сего́ отца́ на́шего Ферапо́нта.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х смотре́ние Твое́/ и просла́вих Тя, Еди́не Человеколю́бче.

Ра́зумом внял еси́ гла́су Го́спода Судии́ и, ужа́сся,/ скры́лся еси́ в пусты́ню,/ но ны́не со святы́ми весели́шися о Бо́зе, Спа́се твое́м.

Егда́ вни́де в се́рдце твое́ тре́пет стра́шнаго Суда́ Бо́жия,/ тогда́ отгна́л еси́, преподо́бне,/ слеза́ми и посто́м вся стра́сти твоя́.

Преподо́бный глас моли́твы усте́н твои́х слы́шашеся в де́брех пусты́нных,/ и услы́ша его́ Госпо́дь с высоты́/ и даде́ тебе́ побе́ду за пе́сни Ему́.

Богоро́дичен: Отжени́ от нас скорбь, глад и вся́кую ну́жду,/ Ма́ти Бо́га Пречи́стая,/ всеси́льным хода́тайством Твои́м.

Ин

Ирмо́с: Слух Твой, Го́споди, услы́шах и убоя́хся,/ дела́ Твоя́ разуме́х и ужасо́хся,/ я́ко Бог, пре́жде век Сын, от Де́вы рожде́йся, бысть Челове́к.

А́нгел храни́тель нам бу́ди/ и даждь отра́ду нам в день ско́рби на́шея, о́тче Ферапо́нте.

Ше́ствуй с на́ми сия́нием све́та твоего́, преподо́бне,/ и украси́ нас цвета́ми до́брых дел.

Уми́льно к тебе́ припа́даем:/ огради́ нас, о́тче,/ да не сожже́т нас со́лнце, ниже́ ветр губи́тельный.

Богоро́дичен: К Тебе́ прибега́ем, Ма́ти Де́во Пречи́стая:/ бу́ди нам тве́рдое и изве́стное заступле́ние.

Песнь 5

Ирмо́с: От но́щи покланя́ющияся Тебе́, Христе́,/ поми́луй и мир да́руй:/ зане́, свет, повеле́ния Твоя́/ бы́ша исцеле́ния рабо́м Твои́м, Человеколю́бче.

До но́щи от у́тра/ и от но́щи да́же до у́тра воспева́л еси́ Богу,/ и повеле́ния Его́ бы́ша тебе́ све́том на земли́, преподо́бне.

О и́стине и пра́вде ревнова́л еси́ зде/ и со пра́ведными причте́н еси́ ны́не на Небеси́.

Бе́гал еси́ лжи, я́ко я́да,/ и нас от путе́й лжи́вых отво́диши ко Христу́,/ И́стине и Животу́.

Богоро́дичен: Не и́мамы ина́го заступле́ния и по́мощи, ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ помози́ нам и спаси́ нас.

Ин

Ирмо́с: Твой мир даждь нам,/ Сы́не Бо́жий:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем,/ И́мя Твое́ имену́ем,/ я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.

Тя мо́лим, о́тче:/ даждь мир Це́ркви, гра́ду и всем лю́дем твои́м.

Ели́ко роса́ зла́ку,/ толи́ко и ты нам исцеле́ние бу́ди моли́твами твои́ми.

Бе́дне боле́знями сме́ртными стра́ждем,/ возве́й на нас дух спасе́ния, о́тче.

Богоро́дичен: Седя́й на Херуви́мех вочелове́чися Тобо́ю, Де́во,/ Его́же моли́ за стра́ждущия челове́ки.

Песнь 6

Ирмо́с: От ки́та проро́ка изба́вил еси́,/ мене́ же из глубины́ грехо́в/ возведи́, Го́споди,/ и спаси́ мя.

От всего́ се́рдца вопия́л еси́ ко Го́споду,/ и услы́шан еси́ от Него́,/ и ра́дуешися во све́те лица́ Его́.

Мы́слию зрел еси́ Бо́га, в хра́ме Бо́жием стоя́,/ и се ны́не Бо́га зри́ши лице́м к лицу́ в селе́нии Небе́снем.

Устрани́л есть нетле́ние от те́ла твоего́ Госпо́дь Бог твой,/ Ему́же ты пел еси́ со гла́сом хвале́ния и испове́дания.

Богоро́дичен: Отве́рзи щедро́ты Твоя́, Богоро́дице,/ и приведи́ нас в селе́ния Го́спода Сла́вы,/ я́же Он обеща́ ве́рным Свои́м.

Ин

Ирмо́с: Со Ио́ною вопие́м Ти, Го́споди,/ со гла́сом хвале́ния моля́щеся:/ возведи́ от тли живо́т наш.

Се бе́здна грехо́в потопля́ет нас,/ ускори́, преподо́бне, изъя́та нас от них.

Ио́не спасе́ние да́вшаго Бо́га умоли́, преподо́бне,/ дарова́ти нам спасе́ние от бед, обыше́дших нас.

Ю́же в ско́рбех, и слеза́х, и в беззако́ниих иждива́емую жизнь на́шу/ изведи́, преподо́бне, от нетле́ния.

Богоро́дичен: Помози́ нам, Пречи́стая,/ греси́ бо и беды́ одолева́ют нас и умерщвля́ют.

Конда́к, глас 4:

Преблаги́й Спас наш Христо́с/ умно́жил есть ми́лость Свою́ к нам,/ дарова́в нам в засту́пника и цели́теля/ преподо́бнаго отца́ на́шего Ферапо́нта,/ и́же просвеща́ет нас о́бразом свята́го жития́ своего́/ и ны́не моли́твами свои́ми огражда́ет храм свой от враго́в и от разруше́ния,/ страну́ сию́ от гла́да и напра́сныя сме́рти,/ чту́щих же па́мять его́ всех/ от боле́зней и от лю́тых страсте́й.

И́кос:

От младе́нчества твоего́ и да́же до престаре́ния/ те́лом и душе́ю рабо́тал еси́ Го́споду Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери,/ и се ны́не душа́ твоя́ ликовству́ет в Его́ Небе́сных оби́телех,/ те́ло же твое́, зде почива́я, сия́ет чудесы́,/ сего́ ра́ди вопие́м ти ра́достно:/ ра́дуйся, во след Христа́ неукло́нно ше́дый;/ ра́дуйся, Сло́во Его́ соблюда́вый тве́рдо./ Ра́дуйся, во сла́ву Христа́ Бо́га подвиза́выйся;/ ра́дуйся, Пречи́стую Христа́ Ма́терь неумо́лчно сла́вивый./ Ра́дуйся, от Христа́ и от Ма́тере Его́ просла́вленный;/ ра́дуйся, имы́й дерзнове́ние ве́лие ко Христу́./ Ра́дуйся, защи́тниче оби́тели Луже́цкия;/ ра́дуйся, храни́телю страны́ Можа́йския./ Ра́дуйся, побо́рниче кре́пкий за держа́ву русскую;/ ра́дуйся, добропобе́дный во́ин Правосла́вныя Це́ркве./ Ра́дуйся, всем призыва́ющим тя подаю́щий ско́рую по́мощь от Христа́ Бо́га;/ ра́дуйся, Ферапо́нте, уго́дниче Христо́в и чудотво́рче.

Песнь 7

Ирмо́с: Огня́ гаси́лище – отроко́в моли́твы,/ ороша́ющая пещь, пропове́дница чудесе́,/ не опаля́ющи, ниже́ сожига́ющи песносло́вцы Бо́га оте́ц на́ших.

Ты слеза́ми мно́гими угаси́л еси́ пла́мень страсте́й твои́х/ и ны́не ро́сным ду́хом прохлажда́ешися в рай, вопия́:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Царю́ царе́й, преподо́бне,/ с духо́вными ча́ды твои́ми на земли́ воспева́л еси́ вы́ну:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Усрами́шася и́щущии тебе́ зла́я,/ ты же, изба́влься от бед, пое́ши Бо́гу:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Фимиа́м благоуха́нный Го́сподеви моли́твы Твоя́, Богороди́тельнице,/ и́миже и нас сподо́би пе́ти Бо́гу:/ благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: По мно́жеству ми́лости Твоея́,/ Человеколю́бче, сотвори́ с на́ми,/ да Тебе́ ве́рно вси воспева́юще, пои́м,/ я́коже о́троцы:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Разжже́ние страсте́й на́ших угаси́, преподо́бне,/ дожде́м моли́тв твои́х о нас к Бо́гу, да зове́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Иису́са Го́спода умоли́, преподо́бне,/ я́ко да посра́мятся вси, де́лающии зла́я нам, рабо́м твои́м,/ мы же да зове́м Ему́:/ Бо́же, благослове́н еси́.

И́стинно благослове́нный ны́не от Отца́ Небе́снаго,/ помози́ и нам бы́ти благослове́нными от Него́ и воспева́ти:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Милосе́рдая Влады́чице на́ша,/ соде́лай Влады́ку Го́спода ми́лостива к нам, гре́шным, да зове́м вы́ну:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Творца́ тва́ри,/ Его́же ужаса́ются А́нгели,/ по́йте, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Естество́м теле́сным зной и мраз, снег и дождь,/ огнь и бу́рю претерпе́л еси́ Го́спода ра́ди,/ ду́хом поя́ и превознося́ Его́ во ве́ки.

Рыка́ние звере́й ди́виих/ и во́пли птиц нощны́х не заглуши́ша гла́са твоего́, немо́лчно воспева́вша Бо́гу/ и превозноси́вша Его́ во ве́ки.

Ангелоподо́бно был еси́ смире́н се́рдцем, преподо́бен и пра́веден,/ все́ю душе́ю поя́ Го́спода/ и превознося́ Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во,/ сподо́би нас с проро́ки и с му́ченики сла́вити Го́спода,/ пою́ще и превознося́ще Его́ во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Песнь Тебе́ прино́сим Безпло́тных,/ я́коже о́троцы в пещи́, и, пою́ще, глаго́лем:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Исцели́ на́ша неду́ги,/ препита́й си́рых и вдови́ц,/ да вси ра́достно Го́спода пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Опали́, я́ко мо́лния, вся вражды́ и нестрое́ния о́крест нас,/ да единомы́сленно пое́м Го́спода и превозно́сим во ве́ки.

Твои́м хода́тайством да́руй плодоро́дие земли́ на́шей/ и цельбу́ исто́чником вод,/ да благослови́м Го́спода и превозно́сим во ве́ки.

Богоро́дичен: Чи́ни а́нгельстии Тя сла́вят, Пречи́стая,/ не пре́зри гла́сы и нас, гре́шных,/ пою́щих Тя и превознося́щих во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Я́ко сотвори́ Тебе́ вели́чия Си́льный,/ Де́ву явль Тя чи́сту по рождестве́,/ я́ко ро́ждшую без се́мене Своего́ Творца́,/ тем Тя, Богоро́дице, велича́ем.

О́тче Ферапо́нте!/ Благослове́н Бог, воздви́гнувый нам тя, о́трока Своего́,/ во огражде́ние на́ше твои́м заступле́нием.

Ны́не сотвори́ тебе́ Бог ми́лость,/ всели́в тя в Небе́сныя оби́тели,/ да привлече́ши в них и нас, ве́рно чту́щих тя.

Ты служи́л еси́ Христу́ и Пречи́стей Ма́тери Его́/ вся дни живота́ твоего́ на земли́, преподо́бне,/ укрепи́ и нас служи́ти Им всегда́.

Богоро́дичен: Умоли́ Небе́снаго Домовлады́ку, Пречи́стая,/ умудри́ти и спасти́ ду́ши на́ша/ моли́твами уго́дника Его́ Ферапо́нта, отца́ на́шего.

Ин

Ирмо́с: Светоно́сный о́блак, в о́ньже всех Влады́ка,/ я́ко дождь с небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/ велича́ем вси, я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Еди́не Ще́дре Го́споди,/ посети́ нас ми́лостями Твои́ми/ ра́ди уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Ферапо́нта.

Не отступа́й от нас, о́тче,/ во вся дни вре́меннаго сего́ жития́ на́шего,/ но огражда́й нас ми́ром и ве́лиею ми́лостию.

А́да и ве́чныя му́ки изба́витися нам моли́, о́тче,/ и да взы́дут ду́ши на́ша от земли́ в Небе́сная селе́ния.

Богоро́дичен: Шата́ния враго́в на́ших низложи́, Всепе́тая,/ и ниспосли́ нам проще́ние грехо́в и спасе́ние ве́чное.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Процве́л еси́, я́ко фи́никc, дави́дски, о́тче,/ и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Пресвята́го,/ и сла́вна тя вселе́нней показа́./ О нас непреста́нно моли́, почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять твою́, преподо́бyе Ферапо́нте.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5:

Разбо́йники, тебе́ неи́стово преща́вшия,/ незло́бием победи́л еси́/ и на путь до́брый напра́вил еси́,/ о́тче наш Ферапо́нте,/ и́ночествующих похвало́, и́стинный учи́телю/ и храни́телю неизме́нный.

Рука́ма твои́ма чи́стыма/ созда́л еси́ храм Пречи́стыя Богоро́дицы Влады́чицы,/ и в нем со твои́ми спо́стники сла́дко воспева́л еси́ Христу́ Бо́гу,/ о́тче наш Ферапо́нте,/ о́браз быв воздержа́ния, и смире́ния,/ и душе́вныя чистоты́.

Преподо́бне о́тче!/ К тебе́ ны́не припа́даем и тя усе́рдно мо́лим:/ помоли́ся о нас Спа́су всех,/ изба́витися нам от огня́ и гла́да,/ от вражды́ и нестрое́ния,/ от лю́тых на́ших грехо́в/ и от всех смертоно́сных на́ших страсте́й.

Сла́ва, глас 8:

Мно́гим посто́м и моле́нием неусы́пным/ очи́стив свой ум от вся́кия стра́сти/ и, сла́дость душе́вныя чистоты́ вкуси́в,/ всех нас, чад свои́х, о́тче, зове́ши к чистоте́,/ глаго́ля нам словесы́ апо́стольскими:/ отложи́м, ча́да, дела́ те́мная,/ я́ко во дни благообра́зно да хо́дим,/ не козлогласова́нии и пия́нствы,/ не рве́нием и за́вистию,/ но облецы́теся Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м/ и пло́ти уго́дия не твори́те в по́хоти.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

Моли́тва

О всечестны́й и преблаже́нный о́тче наш Ферапо́нте! Тебе́ даде́ся благода́ть моли́тися о нас, и ве́мы, я́ко, предстоя́ Престо́лу Го́спода, при́сно явля́еши любо́вь твою́ к нам непреста́нными о нас твои́ми хода́тайствы. Но поне́же мы ежеча́сно умножа́юще грехи́ на́ша, кра́йняго твоего́ отвраще́ния досто́йни сотвори́хомся, сего́ ра́ди в покая́нии, со слеза́ми припа́дающе, мо́лим тя: не премени́ твоея́ ми́лости к нам на гнев за нече́стия и скве́рны на́ша, яви́ у́бо нам ми́лость твою́ до конца́ и согреша́ющих нас очи́сти твои́ми моли́твами, возведи́ к покая́нию, укрепи́ на дела́ блага́я, сохрани́ в Правосла́вии и во вся́кой святы́ни. Да́руй нам пребыва́ти в ми́ре, тишине́ и братолю́бии, испроси́ нам времена́ безмяте́жна и изоби́лие плодо́в земны́х, изба́ви от огня́, и от потопле́ния, и от лю́тых боле́зней, и от смерто́носныя я́звы. Посли́ тружда́ющимся благи́й успе́х, путеше́ствующим путь безпреткнове́нный, в мо́ри пла́вающим приста́нище ти́хое, плене́нным осла́бу и освобожде́ние, си́рым по́мощь и заступле́ние, во́инству на́шему ве́рность, му́жество и побе́ду и всем нам вся поле́зная ко вре́менней и ве́чней жи́зни. Да, любо́вию твое́ю огражде́ннии, благода́рственная всегда́ пое́м просла́вившему тя Го́споду Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва и честь со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пренесе́ние моще́й трие́х святи́телей Моско́вских Киприа́на, Фо́тия и Ио́ны и с ни́ми святи́теля Фили́ппа Пе́рваго, митрополи́тов всея́ Руси́

Тропа́рь, глас 8:

Я́ко Све́тлаго Со́лнца светоза́рныя зве́зды,/ Тро́йческим Све́том озаря́ете сердца́ ве́рных,/ пренесе́нием честны́х моще́й ва́ших,/ Тро́ицы сосу́ди яви́стеся чи́стии ва́шим житие́м,/ и научи́сте лю́ди тве́рдо ве́ре Христо́ве,/ и скве́рну отгна́сте ва́шими святы́ми за́поведьми,/ и упасо́сте до́бре Христо́во ста́до, пору́ченное вам,/ Богому́дре Киприа́не, со сла́вным Фо́тием и со Ио́ною тве́рдым,/ моли́теся Христу́ Бо́гу, да спасе́т ду́ши на́ша.

Конда́к, глас то́йже:

Я́ко трие́ вели́цыи свети́ла, яви́стеся,/ озаря́юще всю подсо́лнечную/ богода́ннаго вам благода́тию чуде́с,/ и просвети́сте моли́твами свои́ми ве́рных сердца́,/ ва́шу па́мять чту́щих честна́го пренесе́ния./ И Влады́ку Христа́, всех Творца́, моли́те/ стране́ на́шей на враги́ побе́ду пода́ти,/ я́ко иму́ще дерзнове́ние,/ и нам проси́те ве́лия ми́лости, вопию́щим к вам:/ ра́дуйтеся, побо́рницы по Христо́ве Це́ркви/ и многочестна́я свети́ла, святи́телие сла́внии.

Ин конда́к, глас то́йже:

Я́ко крин, в пусты́ни дави́дски процве́тше, отцы́ святи́и,/ ны́не яви́стеся и к Вы́шнему тече́нию ра́достно устреми́стеся,/ иде́же с ли́ки святы́х Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще,/ моли́те сохрани́тися ста́ду ва́шему от враг ви́димых и неви́димых./ Мы же, свято́е ва́ше обре́тение пра́зднующе, вопие́м:/ ра́дуйтеся, те́плии на́ши засту́пницы.

 

Па́мять преставле́ния святи́теля Киприа́на, Митрополи́та Моско́вскаго, 16 сентября

Тропа́рь, глас 4:

И́же от Бо́га свы́ше Боже́ственною благода́тию соверше́н/ и благи́ми нра́вы укра́шен,/ Ду́хом Святы́м просвеще́н,/ соверши́в святы́ню в стра́се Бо́жии,/ сподобле́н бысть благода́ти Боже́ственнаго Ду́ха,/ пасы́й Це́рковь Бо́жию Ру́сския митропо́лии,/ посто́м вся побора́я, волне́ние претерпе́,/ гоне́ние премину́в, свята́го Петра́ митрополи́та всегда́ себе́ в по́мощь призыва́я,/ и сего́ помо́щника име́я,/ и того́ стопа́м после́дуя./ Служи́тель благоприя́тный,/ за́поведи Бо́жия соблюда́я,/ Ду́хом Бо́жиим наставля́емь,/ просвеща́я ве́рныя лю́ди уче́нием слове́с твои́х,/ поще́нием украси́ житие́ свое́,/ яре́м Госпо́день измла́да восприи́м,/ и па́че всех Христа́ возлюби́./ Того́ ра́ди и архиере́йским седа́лищем почте́н,/ и, я́ко светоза́рное со́лнце, от Се́рбския земли́ происше́д,/ и по вся концы́ ру́сския земли́ доброде́телию просия́в,/ свети́ло яви́ся ми́рови,/ и преста́вися ко Го́споду от сея́ жи́зни в ве́чный поко́й,/ вели́кий архиере́ю Бо́жий, Киприа́не митрополи́те,/ учи́телю и наста́вниче Ру́сския земли́,/ всегда́ предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ моли́ Го́спода приле́жно об архиере́ех и о всех христиа́нех,/ да спасе́т тебе́ ра́ди ду́ши на́ша.

Конда́к, глас 2:

Необори́м столп Правосла́вия,/ ве́ре Христо́ве утвержде́ние,/ це́рквам украси́тель, прему́дрый учи́тель,/ се́рбское воспита́ние, ру́сское процвете́ние,/ Госпо́днею любо́вию распала́емь,/ Ду́ху Пресвято́му дом яви́ся/ и ду́шу, я́ко же́ртву непоро́чну, Го́сподеви принесе́,/ досточу́дне и всече́стне Киприа́не, святи́телю Христо́в,/ сего́ ра́ди всели́ся в широту́ ра́йскую,/ предстоя́ Христу́ в ли́це святы́х,/ Ему́же моли́ся и спаса́й град и лю́ди от пога́ных нахожде́ния,/ я́ко да зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Киприа́не,/ учи́телю прему́дрый.

 

Па́мять преставле́ния святи́теля Фо́тия, Митрополи́та Моско́вскаго, 2 июля

Тропа́рь, глас 4:

Слове́с Ева́нгельских послу́шателю/ и Боже́ственных уче́ний рачи́телю,/ прему́дрый наказа́телю,/ всегда́ стра́ху Госпо́дню поуча́яйся,/ в моли́твах к Бо́гу простира́яйся,/ загради́телю усте́н кривоглаго́лющим сло́во Пра́выя ве́ры,/ я́ко апо́столом соприча́стниче,/ ве́ре Христо́вой утверди́телю,/ проро́чески веща́телю, святи́телю Фо́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Конда́к, глас 8:

Тро́ице сосу́д яви́ся честны́й твои́м житие́м,/ святи́телю Фо́тие, всегда́ зря́щий Святу́ю Тро́ицу,/ Е́йже предстои́ши, моли́ся непреста́нно о всех нас.

 

Па́мять преставле́ния святи́теля Ио́ны, Митрополи́та Моско́вскаго, 31 марта, слу́жбу зри 15 июня

Тропа́рь, глас 4:

От ю́ности твоея́ весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в,/ в моли́твах, и труде́х, и в посте́х о́браз быв доброде́тели,/ отону́дуже ви́дев Бог твое́ благо́е произволе́ние,/ архиере́я тя и па́стыря Це́ркви Свое́й устроя́ет./ Те́мже и по преставле́нии честно́е те́ло твое́ це́ло и нетле́нно соблюде́ся,/ Ио́но святи́телю,/ моли́ Христа́ Бо́га да спасе́т ду́ши на́ша.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Я́ко от младе́нства Го́сподеви порабо́тив себе́, му́дре,/ посто́м и бде́нием те́ло твое́ удруча́я,/ те́мже сосу́д чист и дом Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди и Це́ркви Свое́й тебе́ архиере́я и па́стыря устроя́ет,/ ю́же до́бре упа́с, ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́./ Тем мо́лим тя: помина́й нас, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.

 

Па́мять преставле́ния святи́теля Фили́ппа Пе́рваго, Митрополи́та Моско́вскаго, 5 апреля

Тропа́рь, глас 3:

Чу́до яви́ся, извеще́нием и де́лы возсия́в,/ Ду́ха Свята́го произбра́нием святи́тельства па́ству прии́м,/ открове́нием Бо́жиим це́рковь разобра́/ и велича́йшую воздви́же,/ всече́стне Фили́ппе, святи́телю вели́кий,/ мир гра́ду да́руй на́шему Москве́/ и ве́лию ми́лость.

Конда́к, глас 8:

Во успе́нии твое́м обрето́ша на телеси́ твое́м сокро́вище некра́домое:/ два креста́ и тяжча́йшая желе́за, е́же есть вери́ги,/ посто́м и моли́твами Бо́гу угоди́л еси́, святи́телю Фили́ппе,/ моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.

 

Обре́тение моще́й преподо́бнаго Ни́ла, Столобе́нскаго

(Службу зри 7 декабря)

Тропа́рь, глас 4:

Я́ко свети́льник всесве́тел,/ яви́лся еси́ во о́строве Селиге́ра е́зера,/ преподо́бне о́тче Ни́ле,/ ты бо, крест Христо́в от ю́ности своея́ на ра́мо взем,/ усе́рдно Тому́ после́довал еси́,/ чистото́ю Бо́гови прибли́жився,/ отону́дуже и чуде́с дарова́нием обогати́лся еси́./ Тем и мы, притека́юще к ра́це моще́й твои́х, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Конда́к, глас 8:

Оте́чества, преподо́бне, удали́вся,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и, на о́стров Селиге́ра е́зера возше́д,/ жесто́ко житие́ показа́л еси́,/ и, мно́гих доброде́тельми удиви́в,/ дарова́ния чуде́с от Христа́ прия́л еси́./ Помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Ни́ле, о́тче наш.

Преподо́бнаго Ферапо́нта Мо́нзенскаго, Га́личскаго чудотво́рца

(Службу зри 12 декабря)

Тропа́рь, глас 8:

Любо́вию Христо́вою, Богому́дре, просвети́вся и доброде́тельми,/ сожи́тельствовал еси́ Васи́лию блаже́нному,/ и, вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дев,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ в ней же вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни сей вре́менней,/ плоть умерщвля́я свою́ в пе́ниих, и во бде́ниих, и в поще́ниих./ Те́мже и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя,/ но помина́й у́бо нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́,/ преподо́бне о́тче Ферапо́нте,/ и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Конда́к, глас то́йже:

Возложи́в себе́ Бо́гу от ю́ности, преподо́бне,/ Того́ па́че всех возлюби́в,/ и Тому́ от всея́ души́ любо́вию после́довал еси́,/ тле́нная и кра́сная ми́ра нивочто́же вмени́в, в пусты́ню всели́вся,/ в ней же до́бре подвиза́лся еси́ проти́ву неви́димых враго́в ко́зней/ и, я́ко светоза́рное со́лнце, в конце́х Га́лическия земли́ возсия́л еси́,/ отону́ду же, веселя́ся, преше́л еси́ к Небе́сным оби́телем,/ и ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Ферапо́нте, о́тче наш.

С™aгw свzщенномyченика fерап0нта:

И# њбрётеніе мощeй прпdбнагw nтцA нaшегw нjла, и4же на є4зерэ селигeрэ, на џстровэ зов0момъ столобн0е, н0вагw чудотв0рца. (Слyжба є3гw2 напечaтасz декeмвріа въ з7 дeнь.)

Стіхи6ры свzщенномyченика fерап0нта, глaсъ }.

Под0бенъ: Мyченицы твои2, гDи:

Fерап0нтъ всеслaвный, бжcтвенными дэ‰ніи просвёщсz, сердeчными nчесы2 ви1дэти добр0ту спод0бисz хrт0ву, семY ўгоди1въ страдaніемъ: тёмже цэли1тъ стр†сти всегдA дyшъ же и3 тэлeсъ бlгодaтію, вёрою притекaющихъ къ немY.

Fерап0нтъ пребогaтый, живhz воды2 и3ст0чникъ сhй, струи6 и3сцэлeній и3сточaетъ, и3 tмывaетъ до концA сквeрну недyгwвъ тsжкихъ, всёхъ притекaющихъ съ вёрою. Тогw2 мольбaми, гDи, всBмъ подaждь вeлію ми1лость.

Fерап0нтъ чyдный, њбагрє1ніи кр0вными њкроплeнъ, nдeжду содёлавъ свэтлёйшу, свzщeніz вои1стинну, въ ню1же бGолёпнw њдёzвсz, внyтрь с™hхъ вни1де. Тогw2 моли1твами, гDи, всBмъ подaждь вeлію ми1лость.

Стіхи6ры бцdы, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

И#схити1 мz, вLчце, и3зъ руки2 ѕмjz человэкоубjйцы, борю1щагw мS лeстію пожрeти до концA: сокруши2 чє1люсти сегw2, молю1сz, и3 ков†рствіz разори2, ћкw да и3збaвльсz сегw2 ногтeй, величaю си1лу твою2.

Ѓзъ є4смь дрeво непл0дное, всенепор0чнаz, неплодsщее плодA спасeннаго: тёмже и3 трепeщу посэчeніz, да не кaкw ввeрженъ бyду въ џгнь негаси1мый, nкаsнный. Тёмже ти2 припaдаю, сегw2 и3збaви мS, и3 плодон0сна покажи2, чcтаz, сн7у твоемY, ходaтайствомъ твои1мъ.

Ўzзви2 сeрдце моE стрэлA желaніz смертон0снаz, и3 ўzзви1хсz t неразyміz, и3 неисцёльнw болю2. М™и б9іz, не прeзри менє2 tчazннагw, но и3сцэлeніе дaждь ми2, ћкw р0ждши гDа и3 сп7са, є3ди1наго милосeрда.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Помышлє1ніz нечи6ста, и3 ўсты2 льсти6вы, дэлa же мо‰ вс‰ њсквернє1на, и3 что2 сотворю2; кaкw ўсрsщу судію2; вLчце дв7о, моли2 сн7а твоего2 и3 зижди1телz и3 гDа, ћкw да въ покаsніи пріи1метъ д¦ъ м0й, ћкw є3ди1нъ бlгоутр0бенъ.

КrтобGор0диченъ: Не терплю2, чaдо, ви1дzщи тS на дрeвэ ўснyвша, б0дрость всBмъ подаю1щаго, ћкw да и5же дрeвле преступлeніz плод0мъ, сн0мъ поги1бельнымъ ўснyвшымъ, б9eственную и3 спаси1тельную б0дрость подaси, дв7а гlг0лаше плaчущисz, ю4же величaемъ.

КанHнъ, творeніе ЇHсифово. Глaсъ ѕ7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

Со свzщeнными ли1ки на нб7сёхъ ликyz всегдA чтyщыz на земли2 свzтyю пaмzть твою2 страстeй и3 бёдъ лю1тыхъ, fерап0нте, и3збaви.

Простирaемо въ мjрэ свzщeнное и3 честн0е твоE страдaніе, возставлsетъ вBрныz въ то2, слaвити тS свётлw д0блествовавша, мyдре fерап0нте, благодaтію.

БGосіsнну тS ѕвэздY, мhсленное сlнце показaвъ, пHдвигъ твои1хъ свётомъ, и3 чудeсъ сіsніемъ вBрныz њзарsетъ, свzщeннw восхвалsющыz тS.

БGор0диченъ: Свzщeнный ли1къ прbр0ческій предсказaше и3здалeча, хотsщу тS бhти б9ію роди1тельницу, чcтаz, вhшшу херув‡мъ и3 всsкіz твaри.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Ўг0дникъ бhлъ є3си2 хrт0въ, и4стинно носS и3 под0бно, мyчениче, твоE звaніе вои1стинну, и3 цэли1ши дyшъ и3 тэлeсъ всегдA недyги.

Кр0вь съ мaстію смёшшисz, твоE свzщeнство свэтлёйше твори1тъ, с™и1телю и3 пaстырю, мyчениче и3 врачY болsщихъ: тёмже восхвалsемъ тS.

Цэли1ши стр†сти лю6тыz вёрнw приступaющихъ, и3 недyги ўставлsеши, и3 духHвъ лукaвыхъ њчищaеши врeдъ хrт0вымъ призывaніемъ бжcтвеннымъ, всебlжeнне.

БGор0диченъ: Разумёти ржcтвA твоегw2, чcтаz, неизглаг0ланную глубинY недоумёетъ ќмъ человёчь: бGъ бо и3зліsвъ себE за милосeрдіе, во ўтр0бэ твоeй, всег0 мz њбнови2.

Сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Ўг0дниче хrт0въ, пострадaвъ зак0ннw, kви1лсz є3си2 и4стиненъ с™и1тель, и3 мyченикъ, тёмже, м0лимъ тS: дyшъ нaшихъ, свsте, нhнэ ўврачyй неудобьисцBльныz стр†сти, чlвэколю1бца, и3 воли1телz ми1лости хrтA ўмоли2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Настaви нaсъ на пyть покаsніz, ўкл0ншыzсz при1снw къ безпyтіємъ ѕHлъ, и3 преблагaго прогнёвавшыz гDа, неискусобрaчнаz бlгословeннаz марjе, прибёжище tчazнныхъ человёкwвъ, б9іе жили1ще.

КrтобGор0диченъ: Зрsщи тS, хrтE, всенепор0чнаz м™и, мeртва на кrтЁ простeрта, вопіsше: сн7е м0й, собезначaльне nц7Y, и3 д¦у, что2 неизречeнное твоE сіE смотрeніе, и4мже спaслъ є3си2 пречcтыхъ рyкъ твои1хъ, щeдре, создaніе;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Њчи1стивъ пeрвэе t страстнhz молвы2 дyшу, пріsлъ є3си2, свzщеннодёйственне, помaзаніе бжcтвенно свsто, и3 при кончи1нэ страдaльческимъ ўкраси1лсz є3си2 вэнцeмъ.

Знaмєніи всегдA и3 бжcтвенными чудесы2 сіsz ви1дишисz, и3 њблистaеши всю2 подс0лнечную, благодaть t бGа пріeмъ, с™и1телю досточyдне.

Ўпaслъ пeрвэе лю1ди благодaтію, безкр0вными жeртвами, ћкw с™и1тель свzщeннw њсвsщь, и3 ћкw ѓгнецъ заклaнъ бhвъ, гDеви приведeсz.

БGор0диченъ: Ћкw двeрь ведyщую къ бжcтвенному вх0ду, ћкw рaй бжcтвенный, ћкw разyмно мёсто њсвzщeніz, ћкw добр0ту їaкwвлю, дв7у ўблажи1мъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Бжcтвеннымъ сіsніемъ њзари1всz, kви1лсz є3си2 пресвётлаz ѕвэздA, просвэщaz подс0лнечную бжcтвенными знaмєніи б9іимъ д¦омъ, fерап0нте с™и1телю бGоблажeнне.

Ћкw всесожжeніе свzщeнно, ћкw приношeніе, џ§е, пріsтно, и3 жeртва совершeнна, пл0тію пострадaвшему сл0ву принeслсz є3си2, fерап0нте с™и1телю, мyченикъ бhвъ.

Чaшу наліsвъ всекраснw2 и3сповёданіz вои1стинну, крёпкимъ твои1мъ страдaніемъ всёхъ напоsеши, fерап0нте прпdбне, съ выс0кимъ проповёданіемъ призывaz.

БGор0диченъ: По рождeніи стрaшнэмъ пребылA є3си2 дв7ою, ћкоже прeжде: бGъ бо бЁ рождeйсz, ўстроszй вс‰ в0лею, безневёстнаz марjе, бGоблагодaтнаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

ЖитіE твоE бжcтвенно, жи1знь бGолёпна, и3 слaвна смeрть, мyченическими сіsz добр0тами, чудeсъ свэтлостьми2 њзарsz сердцA пою1щихъ тS.

Плодови1ту л0зу тS віногрaда и4стиннагw разyмнагw познaхомъ, и3сповёданіz гр0здіе и4стинно приносS, и3сточaющее терпёніz, бGомyдре, віно2 и3зрsдно.

Хрaмъ тв0й показaсz врачевство2 свzщeнно, њблегчaz благодaтію вс‰кіz болBзни немощнhхъ, и3 рэшA недyги, с™и1телю бGомyдре досточyдне.

БGор0диченъ: Сл0во во ўтр0бэ твоeй њдебелЁ безъ сёмене, и3 чlвёкъ kви1сz совершeнъ, њбновлsz є3стество2 бGопод0бнw, ћкоже є3ди1нъ вёсть, бGовмэсти1маz двeре, всенепор0чнаz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Страстeй треволнeніе ўкроти1въ воздержaніемъ, прпdбне, пострадaвъ же, наводнeніемъ погаси1лъ є3си2 твои1хъ кровeй, прeлести запалeніе, свzщенномyчениче хrт0въ, fерап0нте прпdбне.

Соверши1лсz є3си2 мЂромъ помaзаніz, свzщеннотаи1нниче прпdбне, и3 соверши1въ свzщeнники, и3 нар0дъ, ћкw пaстырь, соверши1лъ є3си2 течeніе д0брое, заклaнъ бhвъ за хrтA, fерап0нте мyчениче мyдре.

Течeніемъ кровeй твои1хъ погрузи1лъ є3си2 вр†жіz полки2: чудeсъ же сіsніемъ мрaкъ страстeй разорsеши, fерап0нте, вои1стинну чудодёйственникъ ћвльсz, и3 врaчь немощнhхъ.

БGор0диченъ: Сэдsй въ нёдрэхъ роди1телz неwпи1саннw, чcтаz, въ нёдрэхъ твои1хъ нhнэ сэди1тъ њпи1санъ, твои1мъ њбложeнъ зрaкомъ: за є4же спасти2 ґдaма, н0въ ґдaмъ бhвъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.

БезкрHвны жє1ртвы бGу принeслъ є3си2, и3 пожeрлсz є3си2 ћкw ѓгнецъ чи1стъ непор0ченъ: дeмwнскіz жє1ртвы потреби1лъ є3си2, красотA страдaльцєвъ, fерап0нте с™и1телю.

РаS жи1тель бжcтвенъ бhвъ, и3 с™hхъ ѓгGлwвъ kви1лсz є3си2 сопричaстникъ, мyченическою сіsz свётлостію, мyчениче страстон0сче, и3 служи1телю сп7совъ.

Г0рдаго ѕмjz ты2 смири1лъ є3си2 смирeніемъ сeрдца, сопроти1вльсz семY мyжески, и3 м§ническою кр0вію њбагри1въ, с™и1телю, свzщeнную nдeжду твою2.

БGор0диченъ: И#збaвльшесz пeрвыz клsтвы ржcтв0мъ твои1мъ, всебlгословeннаz nтрокови1це бGорaдованнаz, гавріи1ловъ тебЁ глaсъ возсылaемъ: рaдуйсz, вин0вна всёхъ спасeнію.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти. Тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно. Е#г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS ўблажaемъ.

Ви1дэти слaву вседержи1телz желaz, непрaведную претерпёлъ є3си2 смeрть, и3 твоeю возшeлъ є3си2 кр0вію, с™и1телю слaвне, ћкоже на колесни1цэ, и3 къ нб7сє1мъ востeклъ, рaдуzсz почи1лъ є3си2.

Ћкw свётъ, ћкw ќтро нaмъ возсіsлъ є3си2, свётлыми зарsми њзарsz концы2, с™и1телю и3 пaстырю бGодохновeнне, и3 страстeй рэши1ши њмрачeніе. Тёмже тS почитaемъ, и3 благочeстнw ўблажaемъ.

Сhй съ ли1ки, бGоблажeнне, патріaрхъ и3 мyчєникъ, ґпcлъ и3 прaвєдникъ, и3 прпdбныхъ, съ ни1ми моли1сz, разрэшeніе согрэшeній всBмъ даровaти, творsщымъ благочeстнw бжcтвенную пaмzть твою2.

Твоегw2 хрaма, мyчениче, благолёпіе блистaніи чудeсъ всегдA просвэщaемо, вёрою приступaющымъ въ дyсэ, разрэшaетъ страстeй мрaкъ, ўставлsетъ недyги, мyчениче с™и1телю, и3 пaстырю досточyдне.

БGор0диченъ: Свётомъ твои1мъ, бGоблагодaтнаz въ женaхъ дв7о, просвэти1 мz, молю1сz, и3 nгнS вёчнагw мS и3збaви: ћкw да величaю тS, ћкw да тS слaвлю, ћкw да по д0лгу воспою2 вели6чіz тво‰.

Знайшли помилку