...

ПОЯСНЕННЯ ДО МІСЯЦЕСЛОВА

Після зазначення свята чи Неділі, гласу й седмиці після Пасхи, або П’ятидесятниці, в першому абзаці, поряд з числами, вміщені імена рядових святих, зазначені в Типіконі, у другому — всіх інших святих за хронологією, пам’ять яких припадає на цей день; у наступному абзаці — свята на честь ікон Божої Матері. Арабські цифри після імені святого позначають рік його кончини або знайдення мощей. Римські цифри означають століття, у якому жив святий. Цифри після найменування ікони Божої Матері — рік або століття прославлення цієї ікони. В указаннях читань римські цифри (після зачала) означають главу, а арабські — вірші цієї глави. Спочатку вказані рядові читання, далі — читання святим, вказаним у Типіконі, й у кінці — читання шанованим святим. У суботи рядові читання вказані після читань святим, крім періоду Тріоді Пісної та Цвітної. Дати в колонці уставних заміток, а також указання в той чи інший день на числа й місяці інших днів усюди подані за старим стилем.

Скорочення:

ап. — апостол; апп. — апостоли; архієп. — архієпископ; архім. — архімандрит; безср. — безсрібник; блгв. — благовірний; блж. — блаженний; вмц. — великомучениця; вмч. — великомученик; дияк. — диякон; єп. — єпископ; ігум. — ігумен; кн. — князь; кнн. — князі; митр. —
митрополит; мц. — мучениця; мцц. — мучениці; мч. — мученик; мчч. — мученики; патр. — патріарх; прав. — праведний; прп. — преподобний; прпп. — преподобні; прмц. — преподобномучениця; прмч. — преподобномученик; пресвіт. — пресвітер; прор. — пророк; св. — святий; свв. — святі; свт. — святитель; свтт. — святителі; спов. — сповідник; стртп. — страстотерпець; стртпп. — страстотерпці; сщмч. — священномученик; сщмчч. — священномученики; веч. — вечірня; утр. — утреня; літ. — Літургія; Мф. — Євангеліє від Матфея; Мк. — Євангеліє від Марка; Лк. — Євангеліє від Луки; Ін. — Євангеліє від Іоанна; Діян. — Діяння святих апостолів; Як. — Послання Якова; 1 Пет. — 1-ше Послання Петра; 2 Пет. — 2-ге Послання Петра; 1 Ін. — 1-ше Послання Іоанна; 2 Ін. — 2-ге Послання Іоанна; 3 Ін. — 3-тє Послання Іоанна; Іуд. — Послання Іуди; Рим. — Послання до Римлян; 1 Кор. — 1-ше Послання до Корінфян; 2 Кор. — 2-ге Послання до Корінфян; Гал. — Послання до Галатів; Єф. — Послання до Єфесян; Флп. — Послання до Філіпійців; Кол. — Послання до Колосян; 1 Сол. — 1-ше Послання до Солунян; 2 Сол. — 2-ге Послання до Солунян; 1 Тим. — 1-ше Послання до Тимофія; 2 Тим. — 2-ге Послання до Тимофія; Тит. — Послання до Тита; Флм. — Послання до Филимона; Євр. — Послання до Євреїв; Бут. — Буття; Вих. — Вихід; Притч. — Притчі Соломона; Прем. — Книга Премудрості Соломона; Іс. — Книга Ісайї; Єз. — Книга Єзекіїля; Іоїл. — Книга Іоїля; Зах. — Книга Захарії.