Мінея Грудень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Зміст

В 1-й день
Свята́го проро́ка Нау́ма
Свята́го Филаре́та Ми́лостиваго
Во 2-й день
Свята́го проро́ка Авваку́ма
Преподо́бнаго Афана́сия затво́рника, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго
Свята́го блаже́ннаго младаго царя́ и му́ченика У́роша
Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоанни́кия Деви́ченскаго
Святы́е великому́ченицы Миропи́и
Творе́ние Ники́фора, иеромона́ха из Хио́са
Преподо́бнаго Афана́сия затво́рника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго
Священномученика Влади́мира пресви́тера, Московскаго
В 3-й день
Преподо́бнаго игу́мена Са́ввы Стороже́вскаго, Звенигоро́дскаго
Свята́го проро́ка Софо́нии
Свята́го му́ченика Ангели́
Творе́ние иеромона́ха Никифора Хио́сскаго
Преподо́бнаго Феоду́ла, бы́вшаго епа́рха Константиногра́да
В 4-й день
Святы́я вели́кому́ченицы Варва́ры и преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна Дамаскина́
Святи́теля Генна́дия, архиепи́скопа Вели́каго Нова́града
В 5-й день
Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Са́ввы Освяще́ннаго
Святи́теля Гурия, перваго архиепи́скопа Казанскаго.
Творе́ние свята́го Димитрия, митрополита Ростовскаго
В 6-й день
И́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мир Лики́йских, чудотво́рца
В 7-й день
И́же во святы́х отца́ на́шего Амвро́сия, епи́скопа Медиола́нскаго
Преподо́бнаго Анто́ния Си́йскаго
Ина слу́жба преподо́бнаго Анто́ния Сийскаго, творе́ние многогре́шнаго Иоа́нна Ру́сина
Преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́ла, и́же на е́зере Селигере, на о́строве, зово́мом Столобно́е
В 8-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Пата́пия
Преподо́бнаго Кири́лла, игу́мена и нача́льника Челмого́рскаго и Ка́ргопольскаго чудотво́рца.
В 9-й день
Зача́тие святы́я Анны, егда́ зача́т Пресвяту́ю Богоро́дицу
Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице в честь чудотво́рныя ея́ ико́ны, имену́емыя Неча́янная Ра́дость
В 10-й день
Святы́х му́ченик Ми́ны, Ермоге́на, Евгра́фа
Святи́теля Иоаса́фа, епи́скопа Белогра́дскаго
Свята́го Иоа́нна, деспота Сербскаго
В 11-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Дании́ла Сто́лпника
Преподо́бнаго Ни́кона Суха́го, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго
Неделя́ святы́х пра́оте́ц
В 12-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Спиридо́на чудотво́рца, епи́скопа Тримифунтскаго
Преподо́бнаго отца́ на́шего Ферапо́нта, и́же на реце́ на Костроме́, на устии Мо́нзы реки́, Га́лическаго но́ваго чудотво́рца.
В 13-й день
Святы́х му́ченик Евстра́тия, Авксе́нтия, Евге́ния, Марда́рия и Оре́ста и святы́я му́ченицы Луки́и де́вы
Преподо́бнаго Ге́рмана Аля́скинскаго, равноапо́стола Алеу́тскаго
Преподо́бнаго Арка́дия, учени́ка преподо́бнаго Ефре́ма, Новото́ржскаго чудотво́рца
Преподо́бнаго Марда́рия затво́рника, нестяжа́теля, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго
Преподо́бнаго Арсе́ния, и́же в Латре
В 14-й день
Святы́х му́ченик Фи́рса, Левки́я, Филимо́на и и́же с ни́ми
Святи́теля Иларио́на, митрополи́та Су́ждальскаго
В 15-й день
Святи́теля Стефа́на испове́дника, архиепи́скопа Суро́жскаго
Свята́го священному́ченика Елевфе́рия и преподо́бнаго отца́ на́шего Па́вла, и́же в Латре.
Преподо́бнаго Три́фона, Пече́нгскаго
В 16-й день
Свята́го проро́ка Агге́я
Преподо́бныя ма́тере на́шея благове́рныя вели́кия княги́ни Софи́и Су́ждальския
В 17-й день
Свята́го проро́ка Дани́ила.
И святы́х трие́х отроко́в Ана́нии, Азари́и и Мисаи́ла
В 18-й день
Свята́го му́ченика Севастиа́на и дружи́ны его́
Святи́теля Христо́ва Моде́ста, Патриа́рха Иерусали́мскаго
Преподо́бнаго Севастиа́на, и́же на Сохо́те реце́, Пошехо́нскаго чудотво́рца
Свята́го пра́веднаго Симео́на, Верхоту́рскаго чудотво́рца.
Неде́ля пред Рождество́м Христо́вым, святы́х оте́ц
Священному́ченика Фаддея, архиепи́скопа Тверскаго и Ка́шинскаго
В 19-й день
Свята́го му́ченика Вонифа́тия
В 20-й день
Предпра́зднство по пло́ти Рождества́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. И па́мять свята́го священному́ченика Игнатия Богоно́сца.
Святи́теля Дании́ла, архиепи́скопа Се́рбскаго
Преподо́бнаго Игна́тия, архимандри́та Пече́рскаго, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго
Свята́го пра́веднаго пресви́тера Иоа́нна Кроншта́дтскаго, чудотво́рца
В 21-й день
Предпра́зднство Рождества́ Христо́ва.
И́же во святы́х отца́ на́шего Петра́, Митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Росси́и
Святы́я му́ченицы Иулиани́и, я́же в Никомиди́и.
Святы́я благове́рныя княги́ни Иулиани́и Новото́ржския
Свята́го пра́веднаго Прокопия, Христа́ ра́ди юроди́ваго, Вя́тскаго но́ваго чудотво́рца
В 22-й день
Предпра́зднство Рождества́ Христо́ва, и святы́я великому́ченицы Анаста́сии Фармаколи́трии, е́же есть Узореши́тельницы
В 23-й день
Предпра́зднство Рождества́ Христо́ва, и святы́х десяти му́ченик, и́же в Крите.
Святи́теля Феокти́ста, архиепи́скопа Новгоро́дскаго, чудотво́рца
Свята́го равноапо́стольнаго Нау́ма, чудотво́рца О́хридскаго.
В 24-й день
Предпра́зднство Рождества́ Христо́ва, и па́мять святы́я преподобному́ченицы Евге́нии
После́дование часов, пева́емых в на́вечерии Рождества́ Христо́ва
В 25-й день
Е́же по пло́ти Рождество́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́
В 26-й день
Собо́р Пресвяты́я Богоро́дицы.
Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице ра́ди ико́ны ея́ «Трех ра́достей»
Па́мять сотворя́ем святы́х пра́ведных Ио́сифа Обру́чника, и Дави́да царя́, и Иа́кова, бра́та Госпо́дня
В 27-й день
Свята́го апо́стола, первому́ченика и архидиа́кона Стефа́на.
И преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Феодора начерта́ннаго и бра́та Феофа́на творца́
Преподо́бнаго Ферапо́нта, Можа́йскаго, Луже́цкаго чудотво́рца
В 28-й день
Святы́х му́ченик дву тьму, в Никомиди́и сожже́нных
В 29-й день
Святы́х младе́нец четырена́десяти ты́сящ, Христа́ ра́ди избие́нных от И́рода в Вифлее́ме Иуде́йстем, и преподо́бнаго отца́ на́шего Марке́лла, игу́мена оби́тели Неусыпа́емых
Преподо́бных отце́в Пече́рских Ма́рка и Фео́фила, в Бли́жних пеще́рах почива́ющих
В 30-й день
Святы́я му́ченицы Ани́сии, и преподо́бныя ма́тере на́шея Мела́нии, и преподо́бнаго Зо́тика
Преподо́бнаго Дании́ла, игу́мена Переясла́вскаго, чудотво́рца
Святи́тителя Мака́рия, митрополи́та Моско́вскаго и всея́ Руси́, чудотво́рца
В 31-й день
Преподо́бный ма́тере на́шея Мела́нии Ри́мляныни