...
Богородичны воскресны на осмь гласов всего лета
Глас 1 2 3 4 5 6 7 8
Богородичны на все дни
Глас 1 2 3 4 5 6 7 8
Отпустительныя тропари воскресны осми гласов Богородичны
Глас 1 2 3 4 5 6 7 8
Богородичны опустительныя по тропарех святых
Глас 1 2 3 4 5 6 7 8
ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Богородичны воскресны на осмь гласов всего лета

Глас 1

Богородичен догматик:

Всеми́рную сла́ву, / от челове́к прозя́бшую / и Влады́ку ро́ждшую, / Небе́сную дверь воспои́м, Мари́ю Де́ву, / Безпло́тных песнь и ве́рных удобре́ние: / Сия́ бо яви́ся не́бо и храм Божества́, / Сия́ прегражде́ние вражды́ разруши́вши, / мир введе́ и Ца́рствие отве́рзе; / Сию́ у́бо иму́ще ве́ры утвержде́ние, / Побо́рника и́мамы из Нея́ ро́ждшагося Го́спода. / Дерза́йте у́бо, дерза́йте, лю́дие Бо́жии, / и́бо Той победи́т враги́, / я́ко Всеси́лен.

БGор0дичны воскrны, на џсмь гласHвъ

Глaсъ №.

БGор0диченъ: Всемjрную слaву t человBкъ прозsбшую и3 вLку р0ждшую, нбcную двeрь воспои1мъ мRjю дв7у, безпл0тныхъ пёснь, и3 вёрныхъ ўдобрeніе. Сіs бо kви1сz нб7о, и3 хрaмъ б9ествA: сіS преграждeніе вражды2 разруши1вши, ми1ръ введE и3 цrтвіе tвeрзе. Сію2 ќбw и3мyще вёры ўтверждeніе, поб0рника и4мамы и3з8 неS р0ждшагосz гDа. Дерзaйте ќбw, дерзaйте лю1діе б9іи: и4бо т0й побэди1тъ враги2, ћкw всеси1ленъ.

На стіх0внэ бGор0диченъ: СE и3сп0лнисz и3сaіино проречeніе, дв7а родилA є3си2, и3 по ржcтвЁ ћкw прeжде ржcтвA пребылA є3си2, бGъ бо бЁ рождeйсz. Тёмже и3 є3стєствA новопресэчE. Но q бGом™и! Молє1ніz твои1хъ рабHвъ, въ твоeмъ хрaмэ приноси6маz тебЁ не прeзри: но ћкw бlгоутр0бнаго твои1ма рукaма носsщи, на тво‰ рабы6 ўмлcрдисz, и3 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

У неділю ввечері і в понеділок на Бог Господь,.. глас 1: Чудо чудес, Благодатна, в Тобі бачачи, творіння радіє; бо Ти зачала безмужньо і породила несказанно, на Нього ж чини ангелів дивитися не можуть, Його моли за душі наші. В кінці Ранньої: Пречиста Богородице, на небесах благословенна і на землі в піснях славлена; радуйся, невісто неневісна.