• Мінея Місячна,  Травень

  В 31-й де́нь

  ← В 30-й день Травень В 1-й день Черавня → В 31-й день → Свята́го му́ченика Ерме́я → Свята́го апо́стола Ерми́я → С™aгw ґпcла є3рмjа и с™aгw мyченика є3рмeа.

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 30-й день

  ← В 29-й день Травень В 31-й день → В 30-й день → Преподо́бнаго отца́ на́шего Исаа́кия, оби́тели Далма́тския → Пренесе́ние моще́й от земны́х недр в це́рковь Преображе́ния Госпо́дня и́же во святы́х отца́ на́шего и испове́дника Фили́ппа, Митрополи́та Моско́вскаго и…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 29-й день

  ← В 28-й день Травень В 30-й день → В 29-й день → Святы́я преподобному́ченицы Феодо́сии де́вы → Свята́го и блаже́ннаго Иоа́нна, Христа́ ра́ди юро́диваго, У́стюжскаго чудотво́рца → Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице в честь ико́ны Ея́, имену́емыя «Спору́чница гре́шных»…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 28-й день

  ← В 27-й день Травень В 29-й день → В 28-й день → Преподо́бнаго отца́ на́шего Ники́ты, епи́скопа Халкидо́нскаго → И́же во святы́х отца́ на́шего Игна́тия епи́скопа, Росто́вскаго чудотво́рца → Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Нике́йская»…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 27-й день

  ← В 26-й день Травень В 28-й день → В 27-й день → Свята́го пра́веднаго Иоа́нна Ру́сскаго, Испове́дника → И́на слу́жба свято́му пра́ведному Иоа́нну Ру́сскому, испове́днику, → Свята́го священному́ченика Ферапо́нта → Преподо́бнаго Ферапо́нта Можа́йскаго, Белоезе́рскаго, Луже́цкаго →Пренесе́ние моще́й трие́х святи́телей…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 26-й день

  ← В 25-й день Травень В 27-й день → В 26-й день → Свята́го апо́стола Ка́рпа, еди́наго от седми́десяти → Свята́го великому́ченика Христо́ва Гео́ргия, му́чившагося в Средце́, гра́де Бо́лгарском, от безбо́жнаго царя́ Сели́ма Ту́рскаго → Обрете́ние честны́х моще́й преподо́бнаго Мака́рия,…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 25-й день

  ← В 24-й день Травень В 26-й день → В 25-й день → Тре́тие обре́тение честны́я главы́ свята́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна → Трeтіе њбрётеніе честнhz главы2, свzтaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна.

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 24-й день

  ← В 23-й день Травень В 25-й день → В 24-й день → Преподо́бнаго отца́ на́шего Симео́на, и́же на Ди́вней горе́ → Преподо́бнаго отца́ на́шего Ники́ты сто́лпника, Переясла́вскаго чудотво́рца → Прпdбнагw nтцA нaшегw сmмеHна, и4же на ди1внэй горЁ. → Прпdбнагw…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 23-й день

  ← В 22-й день Травень В 24-й день → В 23-й день → Обре́тение честна́го телесе́ и́же во святы́х отца́ на́шего Лео́нтия епи́скопа, Росто́вскаго чудотво́рца → Собо́р Ростово-Яросла́вских святы́х → Кано́н моле́бный трие́м святи́телем Росто́вским Лео́нтию, Иса́ии и Игна́тию →…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 22-й день

  ← В 21-й день Травень В 23-й день → В 22-й день → Свята́го му́ченика Васили́ска → Свята́го великому́ченика Иоа́нна-Влади́мира, кня́зя Се́рбскаго → Свята́го пра́веднаго Иа́кова Борови́тскаго → С™aгw мyченика васілjска.

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 21-й день

  ← В 20-й день Травень В 22-й день → В 21-й день → Сре́тение чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, я́же нарица́ется «Влади́мирская» → Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и, в че́сть ико́ны Ея́, имену́емыя «Красного́рская» → Святы́х вели́ких царе́й…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 20-й де́нь

  ← В 19-й день Травень В 21-й день → В 20-й день → Обре́тение моще́й и́же во святы́х отца́ на́шего Алекси́я Митрополи́та, Моско́вскаго и всея́ Руси́ чудотво́рца →Свята́го благове́рнаго кня́зя Дома́нта, нарече́ннаго во свято́м Креще́нии Тимофе́я, Пско́вскаго чудотво́рца → Свята́го му́ченика…