Мінея Місячна,  Березень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Березень

← В 8-й день В 10-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 9-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Святы́х 40 му́ченик, в Севасти́йстем е́зере му́чившихся

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: предваря́ет самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен, и подо́бны Трио́ди 3, и святы́х му́чеников на 4. Стихи́ры самогла́сны. Глас 2. Иоа́нна мона́ха:

Терпя́ще настоя́щая до́блественне,/ ра́дующеся наде́емыми,/ друг ко дру́гу глаго́лаху святи́и му́ченицы:/ не бо риз совлачи́мся,/ но ве́тхаго челове́ка отлага́ем./ Лю́та зима́, но сла́док рай,/ боле́знен лед, но сла́дко восприя́тие,/ не уклони́мся у́бо, о во́ини!/ ма́ло прете́рпим,/ да венцы́ побе́дными увязе́мся/ от Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Ме́щуще одея́ния вся,/ входя́ще без тре́пета во е́зеро,/ друг ко дру́гу глаго́лаху святи́и му́ченицы:/ за рай, его́же погуби́хом,/ риз тле́нных дне́сь не пощади́м,/ зми́я ра́ди иногда́ тлетво́рнаго облече́ни бы́вше,/ совлеце́мся ны́не за всех воскресе́ние,/ пренебреже́м лед раста́ющийся и пло́ть возненави́дим,/ да венцы́ побе́дными увязе́мся/ от Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Ви́дяще я́ко наслажде́ние му́ки,/ теку́ще ко е́зеру студену́, я́ко к теплоте́,/ глаго́лаху святи́и му́ченицы:/ не устраши́мся часа́ зи́мнаго,/ да стра́шныя гее́нны огня́ убежи́м;/ сожже́на бу́ди нога́,/ да ликовству́ет ве́чно,/ рука́ же отъе́млема,/ да возде́ется ко Го́споду./ И не пощади́м естества́ умира́ющаго,/ изво́лим сме́рть, да венцы́ побе́дными увязе́мся/ от Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Сла́ва, глас то́йже, пе́рвую стихи́ру: Терпя́ще настоя́щая : И ны́не, Богоро́дичен: Пре́йде се́нь зако́нная:

Вход. Проки́мен. И чте́ния дне, и святы́х, 3.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ Или́, я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели,/ и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог,/ и о́трок, его́же избра́х./ Да позна́ете и ве́руете Ми/ и разуме́ете, я́ко Аз е́смь,/ пре́жде Мене́ не бы́сть ин бог, и по Мне не бу́дет./ Аз е́смь Бог,/ и не́сть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х,/ уничижи́х и не бе в вас чужди́й./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог,/ и еще́ от нача́ла Аз е́смь,/ и не́сть от рук Мои́х избавля́яй./ Сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в ру́це Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же су́ть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися На́нь, разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие – рве́ние свое́/ и вооружи́т тва́рь в ме́сть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие./ Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды./ Вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щийся о наро́дех язы́к./ Я́ко дана́ е́сть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

И про́чее после́дование преждесвяще́нныя.

А́ще же не соверша́ется Литурги́я преждесвяще́нная, пое́м на стихо́вне Трио́ди самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен.

Сла́ва, святы́х, глас 6:

В песнопе́ниих восхва́лим, ве́рнии,/ страстоте́рпцев четы́редесять му́чеников/ и к ним сладкопе́сненно возопии́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, страда́льцы Христо́вы,/ Иси́хие, Мели́тоне, Ира́клие,/ Смара́где и До́мне,/ Евни́ке, Уа́ле и Вивиа́не,/ Кла́вдие и При́ске./ Ра́дуйтеся, Феоду́ле, Евти́хие и Иоа́нне,/ Ксанфи́е, Илиа́не, Сиси́ние,/ Кири́е, Агги́е, Ае́тие и Фла́вие./ Ра́дуйтеся, Ака́кие, Екди́кие, Лисима́хе,/ Алекса́ндре, Или́е и Горго́ние,/ Фео́филе, Дометиа́не, и Боже́ственный Га́ие, и Горго́ние./ Ра́дуйтеся, Евти́хие и Афана́сие,/ Кири́лле и Сакердо́не,/ Нико́лае и Вале́рие,/ Филокти́ме, Севериа́не и Худи́е./ Я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ му́ченицы всечестни́и,/ Того́ приле́жно моли́те/ спасти́ся ве́рою соверша́ющим всечестну́ю па́мять ва́шу.

И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

По Ны́не отпуща́еши: Тропа́рь, Глас 1:

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́,/ Человеколю́бче, мо́лимся.

Ин тропа́рь, глас 1:

Страстоте́рпцы всечестни́и,/ во́ини Христо́вы четы́редесяте,/ тве́рдии ору́жницы,/ сквозе́ бо о́гнь и во́ду проидо́сте/ и А́нгелом согра́ждане бы́сте,/ с ни́миже моли́теся Христу́ о и́же ве́рою хва́лящих вас/ Сла́ва Да́вшему вам кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему вас,/ сла́ва Подава́ющему ва́ми всем исцеле́ния.

Ин тропа́рь, глас 3:

Страстоте́рпцы Христо́вы четы́редесяте,/ во гра́де Севасти́йстем му́жественно пострада́вшии,/ чрез о́гнь и во́ду проше́дшии,/ в поко́й ве́чный вше́дшии,/ моли́теся о нас ко Го́споду,/ да жи́знь ми́рну сохрани́т/ и души́ на́ша спасе́т, я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

Ектения́, и три покло́ны вели́кия, и отпу́ст.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́х, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен и обы́чныя кафизмы.

По 1-й и по 2-й кафизмах седа́льны Трио́ди. Ектении́ же не глаго́лем. По 3-й же кафизме глаго́лет иере́й ектению́ ма́лую.

Та́же седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь:

Честну́ю тве́рдь церко́вную,/ я́ко зве́зды велича́йшия, просвеща́ете при́сно и ве́рныя озаря́ете,/ му́ченицы Боже́ственнии Христо́вы четы́редесяте.

Сла́ва, глас то́йже.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Му́жественнейшим по́мыслом преше́дше муче́ние, чу́днии страстоте́рпцы,/ сквозе́ о́гнь и во́ду проидо́сте и премину́сте ко спасе́ния широте́,/ насле́дие прие́мше Небе́сное Ца́рство,/ в не́мже твори́те о нас Боже́ственныя мольбы́,/ му́дрии четы́редесяте.

И ны́не, Богоро́дичен:

Е́же благода́рно воспева́ти от се́рдца/ и испроси́ти приле́жно, Богоро́дице, Твоя́ ми́лости, Влады́чице,/ рабы́ Твоя́ зову́щия и глаго́лющия:/ Пресвята́я Де́во, предвари́ и изба́ви от враг неви́димых и ви́димых/ и вся́каго преще́ния,/ Ты бо еси́ на́ше заступле́ние.

А́ще ли суббо́та, кроме́ пе́рвыя неде́ли поста́.

По 1-й кафизме седа́лен: Честну́ю тве́рдь: два́жды.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В кров Твой, Пречи́стая Де́во, прибега́ющих/ мольбу́ прие́млеши от нас:/ не преста́й моля́щи Человеколю́бца спасти́ рабы́ Твоя́.

По 2-й кафизме, седа́лен: Му́жественнейшим по́мыслом: 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же благода́рно:

По полиеле́и седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное:

Святы́х му́ченик удобре́ние, четверосве́тлое се и Богосо́бранное,/ четы́редесяти мно́жество во́ин вои́стинну,/ мра́зом же и огне́м искуси́вшеся, му́дрии,/ показа́шася во́ини всех Царя́ Христа́,/ Его́же и мо́лят спасти́ся нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Себе́ пре́жде Суда́ ны́не пла́чу,/ помышля́я моя́ дела́ лука́вая и лю́тая/ и прегреше́ний глубину́, совозра́стшую мне от ю́ности, Чи́стая,/ и сподавля́ющую ум,/ но Твои́м предста́тельством оставле́ние мне пода́ждь/ и спасе́ние улучи́ти сподо́би.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Проидо́хом сквозе́ о́гнь и во́ду,/ и изве́л ны еси́ в поко́й. Стих: Разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. 

Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106.

По 50-м псалме́ стихи́ра самогла́сна, глас 2:

Проро́чески у́бо вопия́ше Дави́д во псалме́х:/ проидо́хом сквозе́ о́гнь и во́ду,/ и изве́л ны еси́ в поко́й./ Вы же, му́ченицы Христо́вы,/ саме́ми де́лы сло́во исполня́юще,/ проидо́сте сквозе́ о́гнь и во́ду и внидо́сте в Ца́рство Небе́сное./ Те́мже моли́теся, четы́редесяте су́ще страда́льцы,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кано́на два му́чеников на 8. Пе́рвый кано́н, его́же краегране́сие: Боговенча́нный полк пою́ му́чеников. Иоа́нна мона́ха. Глас 2.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Боговенча́нный полк пою́ му́чеников Христо́вых, Богодухнове́нными пе́сньми, четы́редесяти,/ ле́тнюю па́мять све́тло торжеству́яй,/ я́ко просла́вися.

На земли́ всего́ отве́ргшеся именова́ния,/ изво́лиша четы́редесяте христоиме́нное зва́ние,/ и́мже ны́не в Вы́шних живу́т.

Су́щий во Христе́, пло́ть и мир возненави́девше,/ ве́тхаго у́бо челове́ка совлеко́стеся со привре́менною оде́ждею,/ во оде́жду же нетле́ния облеко́стеся.

Богоро́дичен: Кто изрещи́ Твое́ по досто́инству возмо́жет па́че сло́ва зача́тие?/ Бо́га бо родила́ еси́ пло́тию, Пречи́стая,/ нам я́вльшагося, Спа́са всех нас.

Други́й кано́н, его́же краегране́сие: Боговенча́нный полк пою́ му́ченик. Кир Феофа́на, глас и ирмо́с то́йже.

Бо́га нам, му́ченицы четы́редесяте,/ ны́не благопреме́нна сотвори́те моли́твами ва́шими,/ чи́стою се́рдца любо́вию призыва́ющим вас.

На Небесе́х трисо́лнечнаго сия́ния заря́ми просвеща́еми, четы́редесяте,/ на земли́ изме́рзшия зимо́ю напа́стей,/ покры́йте ны, пою́щия вы.

Неразори́ма благоче́стия и непоколеби́мая Це́ркве забра́ла, четы́редесяте,/ христоимени́тое зва́ние лю́те смуща́емаго ны́не умири́те.

Богоро́дичен: Преесте́ственно над все́ми су́щаго родила́ еси́ Зижди́теля и Го́спода,/ пло́ть бы́вша нас ра́ди, челове́к,/ Де́во Богоро́дице Ма́ти Неискусому́жная.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Во́инство, и жи́знь, и красоту́ теле́с,/ и бога́тство пренебре́гше,/ благосла́внии четы́редесять Христа́ вме́сто всех насле́доваша.

Ка́мением неща́дно четы́редесяте повеле́нием бие́ми мучи́телевым,/ мета́ния Бо́жиим Ду́хом на повелева́ющий возвраща́хуся.

Глаго́лаше на самаго́, мучи́телевыми устна́ми змий созда́вшего хулу́,/ но того́ богобо́рная уста́ на му́ченики ка́меньми сокруша́ются.

Богоро́дичен: Без се́мене во утро́бе Бо́га зачала́ еси́/ и ро́ждши несказа́нно вопло́щшася,/ на Него́же зре́ти не сме́ют, Чи́стая, Небе́сныя си́лы, Присноде́во.

Ин, ирмо́с то́йже.

Во́инство му́ченическое/ и спряже́нный ли́че му́ченик венцено́сец, Влады́це предстоя́ще,/ восхваля́ющия вы при́сно спаса́йте.

Е́зером страсте́й обурева́емии и волно́ю напа́стей лю́тых,/ к вам, четы́редесятем Христо́вым во́ином, прибега́ем.

В не́дрех Авраа́мовых согрева́емии и сла́вною оде́ждею украша́емии,/ зимо́ю обстоя́ния свя́занных разреши́ти помоли́теся.

Богоро́дичен: Утвержде́ние бу́ди, и прибе́жище, и покро́в, Де́во Богоневе́сто,/ ве́рою к Тебе́ прибега́ющим/ и Бо́жию Тя Ма́терь испове́дающим.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Христу́ вво́инившеся му́ченически,/ врага́ низложи́вше страда́льчески,/ де́лы испо́лнисте проро́ка глаго́лы:/ сквозе́ бо о́гнь и во́ду му́жески проидо́сте,/ поко́й обре́тше, жи́знь нетле́нную./ Те́мже Небе́сными укра́шшеся венцы́,/ с ли́ки весели́теся безпло́тных, блаже́ннии страстоте́рпцы прехва́льнии,/ моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/ бу́рею одержи́м безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ Воплоще́нному безсе́менно/ моли́ся приле́жно о всех рабе́х Твои́х,/ непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твоего́ смотре́ния/ и просла́вих Тя,/ Еди́не Человеколю́бче.

Умовре́дуете, – глаго́лаху страда́льцы, –/ стра́нную тщету́ всу́е простира́юще, пребезбо́жнейшии.

Изощре́ны мечи́, и зве́ри, и о́гнь, и крест святы́м/ Христо́вы гони́тели простира́ху.

Стра́шен нам, – глаго́лаху страда́льцы,– о́гнь гее́нский,/ ны́нешняго же, я́ко клевре́та, не убои́мся.

Да отъя́ты бу́дут руки́, сожже́на же бу́ди нога́,–/ сняти́и вопия́ху, – нетле́нны бо сия́ па́ки прии́мем.

Богоро́дичен: Мо́лим Тя, Пречи́стая, Бо́га безсе́менно заче́ншую,/ при́сно моли́тися за рабы́ Твоя́.

Ин, ирмо́с то́йже.

Просвеще́ние нам, му́ченицы, от Бо́га бы́сте,/ в сия́ние бо облеко́стеся неприсе́нное.

Богоизбра́нный, моли́ся, собо́ре му́ченик венцено́сный,/ изба́вити бед воспева́ющия тя.

Свет непристу́пный, святи́и, Христо́в ви́дети сподо́бльшеся,/ су́щия во тьме́ сия́ти удосто́йте.

Облиста́юще, сла́внии, мы́сленным Христа́ светонаставле́нием,/ к зари́ Боже́ственней руково́дствуйте.

Богоро́дичен: Песносло́вяще, Чи́стая, из утро́бы Твоея́ вопло́щшагося,/ Тя славосло́вим, я́ко Бо́жию Ма́терь.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.

Неи́стовством пребезу́мным гони́телей/ страда́льцы под возду́хом на сту́дени обноществова́ти осуди́вшеся,/ воспева́ху пе́ние Бо́гу благода́рственное.

Ра́дующеся четы́редесяте Христо́вы му́ченицы,/ боле́зненный претерпе́вше лед, во е́зере стоя́ще,/ наде́ждею Боже́ственных венце́в укрепля́еми.

Смех предлага́ется четы́редесятем Христо́вым му́чеником,/ уда́влен быв пре́жде гнездя́щийся в вода́х змий,/ пагуборо́дныя бо кре́пости лиши́ся.

Богоро́дичен: Тебе́, ро́ждшей Христа́, всех Зижди́теля, зове́м:/ ра́дуйся, Чи́стая, ра́дуйся, возсия́вшая Свет нам,/ ра́дуйся, вме́щшая Бо́га Невмести́маго.

Ин, ирмо́с то́йже.

Неи́стовства ерети́ческаго, четы́редесяте,/ и ны́не изба́вите Христо́ву честну́ю Це́рковь,/ в не́йже ро́ждшеся, в толи́ко досто́инство и сла́ву премину́сте.

Я́вльшеся нам, четы́редесяте Христо́вы му́ченицы Богоза́рнии,/ огневи́днии свети́льницы,/ просвеща́ют ве́рным благоче́стия пу́ть спаси́тельный.

От земли́ преста́вистеся к Небе́сней се́ни, му́ченицы,/ иде́же Христу́ Подвигополо́жнику предстоя́ще,/ Боже́ственныя мя ра́дости улучи́ти сподо́бите.

Богоро́дичен: Я́ко непостижи́мое и неудобозри́мое вся́кому, Влады́чице,/ е́же па́че ума́ та́инство, Отрокови́це, Боже́ственнаго Твоего́ рождества́,/ су́щаго бо вои́стинну Бо́га нам родила́ еси́.

Пе́снь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Ра́достне началозло́бный восхити́, я́ко от двоюна́десяти Иу́ду окая́ннаго,/ и от Еде́ма челове́ка, от четы́редесяти отпа́дшаго.

Безсту́ден сый, всу́е шата́яся,/ я́коже бо разбо́йником и Матфи́ем пе́рвее,/ та́ко и ны́не мучи́тель стрегу́щаго зва́нием осуди́ся.

Суему́дренный и рыда́ния досто́ин, и́же живото́в обои́х погреши́,/ огне́м бо раста́яся и ко огню́ оты́де негаси́мому.

Богоро́дичен: Неискусому́жно, Де́во, родила́ еси́/ и ве́чнуеши Де́ва, явля́ющи и́стиннаго Божества́,/ Сы́на и Бо́га Твоего́, о́бразы.

Ин, ирмо́с то́йже.

Бодрствующий и трезвеннии храни́телие ро́да челове́ческаго яви́стеся, держа́внии,/ и моли́твенницы моле́ний,/ помо́щницы же печа́льных поста́вистеся.

Непристу́пными сия́юще добро́тами в Це́ркви Христо́ве, всехва́льнии,/ искуше́ний изба́вите с любо́вию вас почита́ющих.

Беся́щихся мучи́телей всеизря́днии дре́вле потреби́телие пре́лести бы́сте/ и нам ны́не по́мощь ско́рая и стена́ бу́дите.

Богоро́дичен: На Тя упова́ние возложи́х, Ма́ти Присноде́во, спасе́ния моего́/ и Тя Предста́тельницу положи́х жи́зни,/ тве́рду же и непоколеби́му.

Конда́к, глас 6.

Подо́бен: Е́же о нас:

Все во́инство ми́ра оста́вльше,/ на Небесе́х Влады́це прилепи́стеся,/ страстоте́рпцы Госпо́дни четы́редесять,/ сквозе́ о́гнь бо и во́ду проше́дше, блаже́ннии,/ досто́йно восприя́сте сла́ву с Небе́с/ и венце́в мно́жество.

И́кос:

На престо́ле непристу́пнем седя́щему,/ просте́ршему Не́бо, я́ко ко́жу,/ и зе́млю утверди́вшему,/ и собра́вшему во́ды в со́нмы их,/ вся от не су́щих сотво́ршему бы́ти/ и всем подаю́щу дыха́ние и живо́т,/ прие́млющему от Арха́нгел пе́ние, и от А́нгел покланя́емому,/ и от всех сла́вимому, Христу́ Вседержи́телю,/ Зижди́телю и Бо́гу на́шему, припа́даю, недосто́йный,/ принося́ мое́ моле́ние, сло́ва благода́ти прошу́:/ да возмогу́ благоче́стно воспе́ти и аз святы́я,/ я́же Сам показа́в победи́тели,/ дарова́в им сла́ву с Небе́с и венце́в мно́жество.

Пе́снь 7

Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ужасе́ся, зря венцы́, страж четы́редесяти,/ и, отри́нув любожи́зненное, впери́ся раче́нием явле́нныя Твоея́ сла́вы,/ и с му́ченики поя́ше:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

В ба́ню прите́к душетле́нну, умерщвля́ется жизнолю́бный;/ христолю́бец же, хи́щник изря́днейший ви́денных быв,/ я́коже в ба́ни нетле́ния с му́ченики поя́ше:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Огню́ мы́сленному, возжже́ну во уме́х четы́редесяти,/ многоко́зненное нече́ствующих попаля́шеся безу́мие,/ я́коже не́кий воск та́емь./ Тебе́ же, Христе́, воспева́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́ко зело́ светла́, благоле́пна же, Христе́, Креста́ Твоего́ си́ла,/ проти́вными венцы́ плету́щи четы́редесятим му́чеником./ Во́ду бо и о́гнь проше́дше, в нетле́нии зову́т:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Тя купину́ Моисе́й в горе́ Сина́йстей огнепали́мую, Чи́стая, предзря́ше,/ поне́сшую неопа́льно нестерпи́мую зарю́ неизрече́ннаго Существа́,/ соедини́вшагося дебельству́ пло́ти,/ еди́ныя в ней святы́х Ипоста́сей.

Ин, ирмо́с то́йже.

Наста́ све́тло ле́тняя ва́ша па́мять, всебога́тии,/ просвеща́ющи дале́че сия́ющая поста́ све́тлостию./ Сию́ пра́зднующе ве́рою, с ва́ми воспева́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Реши́телие страсте́й и свети́льницы, издале́ча сия́ющии,/ ми́ра очище́ние, пре́лести разруше́ние,/ велегла́снии и́стины пропове́дницы,/ лжи прогони́телие всем яви́стеся, пою́ще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Свети́ла мы́сленная, сия́юще нам, яви́стеся, му́ченицы,/ обурева́емыя спаса́ете и наставля́ете пла́вающия,/ жития́ волну́ющияся бу́рею, Христу́ воспева́юще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Красно́ Бо́гу и А́нгелом возжеле́нно,/ четы́редесяте Богособра́нное, и Богодухнове́нное, и пресве́тлое ополче́ние,/ Боже́ственное и стра́шное всеору́жие вопию́ще и глаго́люще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Свети́льник Све́та, и о́блак све́тел,/ и свяще́ния ме́сто показа́ся, Неискусобра́чная,/ и́бо святы́х Свята́го Сло́ва прия́т несказа́нно./ Его́же пою́ще, взыва́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8

Ирмо́с: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Неи́стовно страда́льцем поусти́в враг вся́ко зда́ние, все́ми постыде́ся,/ четы́редесять бо непреста́нно пою́т Го́спода/ и превозно́сят во вся ве́ки.

Неми́лостивно за Христа́ теле́с ва́ших у́ды сокру́шшеся,/ всесожже́ние Боже́ственно принесо́стеся Бо́гу,/ со А́нгелы при́сно лику́ете, му́ченицы, пою́ще Христа́ во ве́ки вся.

Кре́постию смы́сла, его́же ро́ди, на ра́мена взе́мши, христолюби́вая ма́ти,/ благоче́стия плод прино́сит, с му́ченики му́ченика,/ священноде́йству Авраа́мову подо́бящися.

К непреста́нней жи́зни правоте́чно, о сы́не, твори́ ше́ствие, –/ христолюби́вая ма́ти христолюби́вому де́тищу вопия́ше, –/ не терплю́ тебе́ второ́е, Подвигополо́жнику Христу́ яви́тися.

Богоро́дичен: И́же в не́дрех О́тчих/ неразде́льно же Сы́на седя́щаго, в веще́ственней чре́ве Твое́м все́льшася, Чи́стая,/ пое́м, Де́во Богоневе́сто, и превозно́сим во вся ве́ки.

Ин, ирмо́с то́йже.

Претво́ршеся к жи́зни и́стинней, е́же о Христе́ ны́не сокрове́нней,/ к зи́мней и боле́зненней кончи́не, до́блии, кре́пко вдастеся,/ спасе́ния и оставле́ния прося́ще нам.

От земли́ к Небе́сным преше́дше, страда́льцы венцено́сцы,/ Це́ркви му́ченик победоно́сных ли́че,/ бед, страсте́й, обстоя́ний избавле́ния проси́те нам и спасе́ния.

Расто́рг сме́рти у́зы Спас, страда́льцем побе́ды подаде́ на сме́рть,/ четы́редесять бо, мра́зом согрева́еми, поя́ху/ и спасе́ния всем ве́рным прося́ще.

Напа́стей прило́ги, нападе́ние страсте́й, де́монов искуше́ния/ Боже́ственный страстоно́сец лик моли́твою изыма́ет я́ве/ от пою́щих Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Умерщвле́ныя и к пе́рсти сме́ртней и тле́нию сведе́ныя воскреси́ла еси́,/ Еди́на, Нача́льника жи́зни ро́ждши, Христа́ Бо́га на́шего,/ Влады́чице Де́во, Чи́стая Богороди́тельнице.

Пе́снь 9

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

За Христа́ обнажи́вшеся и ка́мением бие́ни бы́вше,/ возду́шную претерпе́сте зи́мность,/ водны́й лед и сокруше́ние уде́с и, огне́м опа́льшеся,/ в ре́чней сия́ете быстрине́ издале́ча,/ я́коже свети́ла, му́ченицы четы́редесяте.

Жезл си́лы Боже́ственныя, крест стяжа́вше,/ вопия́ху Христу́ страда́льцы четы́редесяте:/ Влады́ко Всеси́льный Победи́телю, руко́ю Твое́ю да венча́емся,/ да вси Тя пе́сньми непреста́нно велича́ем.

Я́ко боле́знен у́бо лед, я́коже зело́ безме́рна лю́тость,/ ю́же претерпе́сте, мра́за, но сла́док рай,/ Авраа́мова бо не́дра патриа́рха гре́ют вас в се́лех ве́чных, му́ченицы четы́редесяте.

Победи́вше страда́ньми и венцы́ прии́мше от Боже́ственныя Влады́чни десни́цы,/ ны́не дарова́ти моли́теся мир ми́ру и нам спасе́ние, му́ченицы четы́редесяте.

Богоро́дичен: Неве́сто Ма́ти Де́во,/ А́нгельская мно́жества Твоего́ мо́лят Сы́на,/ приими́ моле́ние на́ше, еди́на наде́жде ве́рных,/ и мир ми́ру и нам спасе́ние, Тебе́ лю́бящим, да́руй.

Ин, ирмо́с то́йже.

Преесте́ственныя зари́, и ра́дости несказа́нныя, и сла́вы сподо́бистеся улучи́ти,/ ны́не же любо́вию чту́щия вас/ напа́стей, и бед, и лука́вствия изба́вите вра́жия,/ Христо́вы во́ини, му́ченицы четы́редесяте.

Си́лу, пребога́тии, Боже́ственную с Небесе́ прие́мше и кре́пость, соу́зницы Христо́вы,/ льсти́ прогони́телие бы́сте, отгоня́ще вся́ку и́дольскую мглу непостоя́нную/ и просвеща́юще мир, му́ченицы четы́редесяте.

Укра́шшеся добро́тою честна́го муче́ния/ и Боже́ственнаго прича́стницы бы́вше естества́,/ вои́стинну ра́дуетеся, Све́ту сраствори́вшеся светле́йшему и чи́стому,/ Христо́вы во́ини, му́ченицы четы́редесяте.

Ны́не Христу́ предстоя́ще благочести́вым дерзнове́нием/ и отону́ду Божества́ све́том облиста́еми, сла́внии,/ восхваля́ющия вы заре́ю освети́тися трисия́нною/ приле́жно моли́те, му́ченицы четы́редесяте.

Богоро́дичен: Я́вльшийся, Де́во, души́ моея́ примра́к/ све́та Твоего́ невеще́ственными блиста́ньми озари́, две́ре Боже́ственнаго Све́та,/ и огня́ ве́чнаго изба́витися сподо́би, Чи́стая,/ ве́рою и любо́вию пе́сньми Тя велича́ющаго.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Десяти́цу четверочи́сленную, победоно́сный полк,/ во́инство святы́х му́ченик воспои́м досто́йно,/ огне́м бо, и сту́дению, и водо́ю посрами́ша вражде́бных полки́/ и от Христа́ Спа́са венцы́ пришла́ сла́вы.

Сла́ва:

Лик четверодесяточи́сленный му́чеников четы́редесяти,/ Пребоже́ственныя Тро́ицы доброде́телей четвери́чных,/ огня́, возду́ха, во́ды и земли́, стихи́й четы́рех,/ пе́сньми Боже́ственными да воспое́тся,/ я́ко за Христа́ пострада́вший, всех Влады́це.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́ку всея́ тва́ри ро́ждши, Ма́ти Де́во,/ и вся́ческих, я́ко су́щи Отрокови́ца,/ о Влады́чице Богоро́дице, страсте́й мучи́тельствующих мя исхити́/ и проводи́ к милосе́рдия осия́нию/ и к прекра́сной па́сце воскре́сшего Сы́на Твоего́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся, по́стников:

Прииди́те, му́ченический, бра́тие,/ с похвала́ми воспои́м полк,/ мра́зом и огне́м опа́льшийся/ и пре́лести зи́му разжже́нною ре́вностию попали́вший,/ во́инство до́блественнейшее, свяще́ннейший собо́р,/ защище́ние же неразруши́мо и непобеди́мо,/ ве́ры забра́ла и храни́тели,/ му́ченик четы́редесяти лик Боже́ственный,/ Це́ркве хода́тая,/ си́льне моля́щия Христа́/ низпосла́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, собо́ре кре́пкий и терпели́вый/ и победи́тельное ополче́ние,/ столпы́ благоче́стия,/ во́ини Христо́вы,/ тве́рдии ору́жницы и непобеди́мии,/ умо́м преси́льнии и душе́ю му́жественнейшии,/ вои́стинну Боже́ственнии,/ Бо́гу возжеле́нный лик святы́й,/ Богоизбра́нный сонм, му́ченицы четы́редесяте,/ и́же ра́вны страда́нием, ра́вны и нра́вом,/ и, ра́вныя и венцы́ прие́мше,/ Христа́ моли́те/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, победоно́сное мно́жество,/ и́же на бране́х до́бле му́жествовавше,/ зве́зды, проше́дше сквозе́ о́гнь и сту́день/ и водны́й лед разсы́павше,/ зе́млю онебеси́вше и вся просвети́вше,/ в не́дрех Авраа́мовых ны́не гре́емии/ и со А́нгельскими лику́юще во́инствы,/ му́ченицы четы́редесяте,/ цве́ти, дыха́ющии благово́ние су́що духо́внаго раздая́ния,/ Христа́ моли́те/ душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен. Иоа́нна мона́ха:

Страстоте́рпцы Христо́вы,/ всечестны́й пост све́тльший/ соде́ласте па́мятию ва́шего сла́внаго страда́ния,/ четы́редесять бо су́ще, четыредеся́тницу освяща́ете,/ спаси́тельней стра́сти уподо́бившеся/ ва́шим за Христа́ страда́нием./ Те́мже, иму́ще дерзнове́ние,/ моли́теся в ми́ре дости́гнути нам/ в тридне́вное воскресе́ние Бо́га и Спа́са душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град непоколеби́мый,/ сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу и прибе́жище душ на́ших.

На стихо́вне, в Трио́ди самогла́сен, два́жды, и му́ченичен. Сла́ва, святы́х, глас 2, самогла́сен.

И́стины ча́шею от свои́х крове́й,/ огне́м муче́ний и водны́м ле́дом ве́рныя напои́ша/ четверочи́сленная бо десяти́ца, пою́ще пе́снь Спа́су,/ еди́н у́бо ум всем,/ в телесе́х же мно́зех принесо́шася Христу́,/ и богоневе́стная ма́ти/ христолюби́ваго о́трока на ра́мена взе́мши, глаго́лаше:/ гряди́, страда́льче, и постражди́ с про́чими.

И ны́не, Богоро́дичен:

Непроходи́мая врата́,/ та́йно запеча́тствованная,/ благослове́нная Богоро́дице Де́во,/ приими́ моле́ния на́ша/ и принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу,/ да спасе́т Тобо́ю души́ на́ша.

Та́же, Бла́го е́сть: Трисвято́е, тропа́рь, ектения́ и три покло́ны вели́кия, час 1-й с кафизмою, и отпу́ст.

Во вре́мя же свое́ быва́ют 3-й, 6-й и 9-й часы́, по чи́ну их с кафи́ змами, и блаже́нны поско́ру и про́чее. На ко́емждо часе́ по 3 покло́ны вели́кия. В то́йже де́нь на вече́рни, по обы́чной кафизме, на Го́споди, воззва́х: ста́вим стихо́в 10. И пое́м Трио́ди самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен, и подо́бны 3. И святы́х му́чеников 4.

Стихи́ры, глас 1:

Лик четверодесятосия́нный,/ во́инство все богособра́нное/ спросия́ посту́ страда́ньми честными,/ освеща́ющ и просвеща́ют, души́ на́ша.

Глас 2: Е́зеро, я́ко рай, и зи́мность, я́ко зной,/ му́ченицы вмени́ша, Христе́ Бо́же,/ не устраши́ша по́мысла их томи́телей преще́ния,/ не убоя́шася, до́блии, мук приложе́ний,/ оружено́сный стяжа́вше Крест,/ тем бо врага́ я́ко кре́пцыи победи́ша,/ те́мже и венцы́ прия́ша благода́ти.

Четверодесяточи́сленный лик му́ченик/ кто не воспое́т?/ В во́ду бо езе́ра внидо́ша де́рзостне/ и, мра́зом стесня́еми,/ пе́снь воспева́ху Го́споду:/ еда́ в река́х прогне́ваешися на ны, Го́споди?/ еда́ в река́х прогне́ваешися на ны, Человеколю́бче?/ облегчи́ тя́жесть и го́ресть возду́ха,/ свое́ю бо кро́вию обагри́шася на́ши но́ги,/ и введи́ ны, Бо́же, в ве́чныя Твоя́ кро́вы,/ да не́дро ны согре́ет патриа́рха Авраа́ма.

Сла́ва, глас то́йже.

Проро́чески у́бо вопия́ше Дави́д во псалме́х:/ проидо́хом сквозе́ о́гнь и во́ду,/ и изве́л ны еси́ в поко́й./ Вы же, му́ченицы Христо́вы,/ саме́ми де́лы сло́во исполня́юще,/ проидо́сте сквозе́ о́гнь и во́ду/ и внидо́сте в Ца́рство Небе́сное./ Те́мже моли́теся, четы́редесяте су́ще страда́льцы,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Все упова́ние мое́:

А́ще к среде́ или́ к пятку́, Крестобогоро́дичен, пи́сан сего́ ме́сяца в 14-й де́нь. Вход со Ева́нгелием. Проки́мен дне и чте́ния Трио́ди. И Да испра́вится моли́тва моя́: Посе́м проки́мен, глас 5: Ты, Го́споди, сохрани́ши ны/ и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. Стих: Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 331. Аллилу́ия, глас 4: Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́, по́йте же и́мени Его́. Стих: Я́ко искуси́л ны еси́, Бо́же, разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 80. И про́чее Боже́ственная Литурги́я преждесвяще́нных. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Моли́тва

О, святи́и, сла́внии страстоте́рпцы Христо́вы, четы́редесяте, во гра́де Севасти́и Христа́ ра́ди му́жественно пострада́вшии, чрез о́гнь бо и во́ду проидо́сте и, я́ко дру́зи Христо́вы, в поко́й Небе́снаго Ца́рствия вше́дше, и́мате ве́лие дерзнове́ние ко пресвяте́й Тро́ице хода́тайствовати о ро́де христиа́нском, наипа́че же о почита́ющих святу́ю па́мять ва́шу и с ве́рою и любо́вию вас призыва́ющих. Испроси́те у Всеще́драго Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших и жития́ на́шего исправле́ние, да, в покая́нии и нелицеме́рной любви́ друг, ко дру́гу пожи́вше, со дерзнове́нием предста́нем Стра́шному Суди́щу Христо́ву и ва́шим предста́тельством одесну́ю Пра́веднаго Судии́ предста́нем. Ей, уго́дницы Бо́жии, бу́дите нам защи́тницы от всех враг, ви́димых и неви́димых, да под кро́вом святы́х ва́ших моли́тв изба́вимся от всех бед, зол и напа́стей до после́дняго дне жи́зни на́шея и та́ко просла́вим вели́кое и достопоклоня́емое И́мя Вседе́тельныя Тро́ицы, Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А́ще случи́тся 40 му́ченик 1-я седми́цы в кой-лю́бо де́нь, и пое́тся слу́жба их в суббо́ту, со святы́м му́чеником Фео́дором Ти́роном.

В пято́к ве́чера кафи́ зма рядова́я. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 10, и пое́м Трио́ди самогла́сен дне, два́жды, и му́чеников на 4, и Фео́дора на 4. Слава , Фео́дора. И ны́не , Богоро́дичен пе́рвый, гла́са. Вход, проки́мен, и чте́ния дне, и му́чеников 3. И по Да испра́вится моли́тва моя́: 3 покло́ны вели́кия. И про́чее преждесвяще́нных. По заамво́нней моли́тве пое́м кано́н свята́го Фео́дора над ко́ливом, я́коже указа́си в 40-це на ряду́, и отпу́ст.

А иде́же не́сть преждесвяще́нных, ве́чера на Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́чеников 3 и Фео́дора 3. Сла́ва, Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са преше́дшаго, без вхо́да. Проки́мен, и чте́ния дне, и му́чеников. На стихо́вне самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен. Та́же припе́в, и пое́м стихи́ру Фео́дора: Боже́ственных даро́в: пи́сана на Го́споди, воззва́х: Сла́ва, му́чеников, глас 6: В песнопе́ниих восхва́лим: По Ны́не отпуща́еши: тропа́рь му́чеников. Сла́ва, Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен: Вся па́че смы́сла: Ектения́, и три покло́ны вели́кия, и пое́м кано́н свята́го Фео́дора над ко́ливом, и отпу́ст, по обы́чаю.

Повече́рие пое́м вели́кое. На повече́рии пое́м кано́н усо́пших и Мине́и рядовы́й. Тропари́ же по 1-м, и по 2-м трисвято́м, глаго́лем обои́х святы́х, а на после́днем трисвято́м – конда́к му́чеников.

На у́трени, на Бог Госпо́дь: тропа́рь му́чеников, два́жды. Сла́ва, Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен: Вся па́че смы́сла: По 1-й кафизме седа́льны му́чеников о́ба. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен и чте́ние му́чеников. По 2-й кафи́зме седа́льны Фео́дора. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен и чте́ние му́чеников или́ Фео́дора. Полиеле́й и седа́лен му́чеников, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен и чте́ние му́чеников. Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, и Вся́кое дыха́ние: и Ева́нгелие му́чеников. Псало́м 50. Стихи́ра му́чеников. Кано́ны му́чеников, со ирмосо́м на 6, и Фео́дора о́ба кано́на на 8. Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́: пе́сни же 7-ю и 8-ю глаго́лем напреди́ в пято́к. По 3-й пе́сни конда́к, и и́кос, и седа́лен му́чеников. Сла́ва, Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен, и чте́ние о святе́м Фео́доре. По 6-й пе́сни конда́к Фео́дора, и и́кос, и чтем про́лог, и синакса́рий. По 9-й пе́сни свети́лен му́чеников. Сла́ва, Фео́дора. И ны́не , Богоро́дичен. На хвали́тех стихи́ры му́чеников 3, глас 5, Подо́бен: Ра́дуйся: и Фео́дора подо́бны 3, та́же припе́в: Проидо́хом сквозе́ о́гнь и во́ду: И пое́м самогла́сну стихи́ру му́чеников: Страстоте́рпцы Христо́вы: Сла́ва , Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен. Славосло́вие вели́кое, тропа́рь му́чеников. Сла́ва, Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен. Ектении́, и отпу́ст, и обы́чное исхожде́ние в притво́р, и час 1-й.

На часе́х тропа́рь му́чеников. Сла́ва , Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. Кондаки́ же глаго́лем, пременя́юще.

На Литурги́и: Блаже́нны му́чеников, пе́сни 3-я, на 4, и Фео́дора 6-я, на 4. По вхо́де тропа́рь му́чеников, и Фео́дора, и конда́к его́. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дицы хра́ма, или́ Предста́тельство христиа́н: Проки́мен, аллилу́ия, и прича́стен му́чеников и Фео́дора. Апо́стол и Ева́нгелие пре́жде суббо́ты и Фео́дора под зача́ло, та́же му́чеников.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́чеников в 1-ю неде́лю посто́в.

И пое́тся слу́жба их, я́коже ука́зано в неде́лю 3-ю посто́в, кроме́ поклоне́ния Креста́, то́чию на лити́и. Сла́ва, му́чеников, пи́сана на Го́споди, воззва́х: И ны́не, Трио́ди. На стихо́вне, Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Трио́ди. На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Пречи́стому Твоему́ о́бразу: Катава́сия Трио́ди.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́чеников в понеде́льник 2-я, или́ 3-я, или́ 4-я, или́ 5-я, или́ 6-я неде́ли посто́в.

В неде́лю ве́чера пое́м, Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 10, Трио́ди дне на 4, повторя́юще 1-ю, и му́чеников на 6. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен: 1-й. Вход, проки́мен вели́кий Трио́ди. И чте́ния му́чеников 3. Та́же, Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей: и Испо́лним вече́рнюю: На стихо́вне Трио́ди самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен. Сла́ва , му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен, по гла́су, воскре́сен. По О́тче наш: тропа́рь му́чеников. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен. Ектения́: Поми́луй нас, Бо́же: и покло́ны 3 вели́кия, и отпу́ст.

Полу́нощницу же пое́м по обы́чаю с кафи́змою и тропари́ обы́чныя. По Честне́йшую: 3 покло́ны вели́кия.

На у́трени, на Бог Госпо́дь: тропа́рь му́чеников, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. По 1-й и по 2-й кафи́змах глаго́лем седа́льны Трио́ди, ектении́ же не глаго́лются. И чте́ние во Ефре́ме. По 3-й кафи́зме глаго́лет иере́й ектению́ ма́лую, и седа́льны му́чеников о́ба, и чте́ние му́чеников. Полиеле́й, и седа́лен му́чеников, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, и чте́ние му́чеников. Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен и Ева́нгелие му́чеников. Та́же псало́м 50. Стихи́ра му́чеников. Кано́ны му́чеников со ирмосо́м на 8. Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́ : а иде́же трипе́снец, и пое́м кано́н му́чеников со ирмосо́м на 6 и трипе́снец на 8. Катава́сия Трио́ди. По 3-й пе́сни седа́лен му́чеников, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен и чте́ние му́чеников. По 6-й пе́сни, конда́к, и и́кос, и про́лог. Свети́лен му́чеников, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. На хвали́тех стихи́ры му́чеников, на 4. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен его́. Та́же настоя́тель или́ чтец глаго́лет: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам Свет. Посе́м, ектения́: Испо́лним у́треннюю: та́же на стихо́вне, самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен. Сла́ва, му́чеников. И ны́не , Богоро́дичен. Посе́м: Бла́го е́сть: глаго́лем еди́ножды. По О́тче наш: тропа́рь му́чеников. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен. Ектения́: Поми́луй нас, Бо́же: и три покло́ны вели́кия, и час пе́рвый.

На часе́х тропа́рь глаго́лем му́чеников и по трисвято́м конда́к их. И на коне́ц 3 покло́ны вели́кия и по покло́нех трисвята́го не глаго́лем, но глаго́лем: Христе́, Све́те : и отпу́ст.

Часы́ же 3-й, 6-й и 9-й пое́м с кафи́змами, в подо́бное их вре́мя, со чте́нием.

На 6-м часе́ чте́тся паремия дне, по чи́ну ея́.

Моли́твы же Вели́каго Васи́лия по часе́х глаго́лем непреме́нно, е́же е́сть: Влады́ко Бо́же, О́тче: и Бо́же и Го́споди сил: и Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́:

Егда́ же пое́м полиеле́й, на часе́х в кампа́н не ударя́ем.

По кафизме чтец глаго́лет: Сла́ва, тропа́рь му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к му́чеников. По Честне́йшую: 3 покло́ны вели́кия. По 9-м часе́ Блаже́нны глаго́лем поско́ру без пе́ния. По Осла́би, оста́ви: конда́к хра́ма. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, хра́ма Богоро́дицы. (А́ще ли не́сть хра́ма Богоро́дицы, И ны́не, Предста́тельство христиа́н Посе́м Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м: и 3 покло́ны вели́кия, та́же моли́тва: Всесвята́я Тро́ице: И начина́ем вече́рню, по обы́чаю. Настоя́тель или́ чтец глаго́лет: Прииди́те, поклони́мся : три́жды. И пое́м вече́рню с покло́ны, по чи́ну по́стному. По обы́чной кафи́зме, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 10. Трио́ди самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен, и подо́бны Трио́ди, 3, и му́чеников 4. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен, по гла́су обы́чный. (А́ще ли к среде́ или́ пятку́, глаго́лем Крестобогоро́дичен, по гла́су Сла́вника). Вход со Ева́нгелием. Све́те ти́хий: Проки́мен и чте́ние дне. Да испра́вится моли́тва моя́ : и 3 покло́ны вели́кия, ектении́ ма́лыя не глаго́лем. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия, Ева́нгелие и прича́стен му́чеников. Литурги́я преждесвяще́нная, по обы́чаю. На отпу́сте иере́й помина́ет пре́жде пра́зднуемых святы́х, пото́м наста́вшаго.

Свята́го же, прилучи́вшагося на ряду́, кано́н пое́м на у́трени по чи́ну. Стихи́ры же его́, я́же пи́саны, ве́чер на Го́споди, воззва́х: глаго́лем их на хвали́тех.

А́ще ли ко́ея вели́кия ра́ди ну́жды, в па́мяти святы́х вели́ких, иму́щих полиеле́й, не случи́тся бы́ти преждесвяще́нней Литурги́и. Часы́ пое́м, я́коже вы́ше рече́ся. По 9-м часе́ и по моли́тве: Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́: глаго́лем и псало́м: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя: Сла́ва: Хвали́, душе́ моя́, Го́спода: И ны́не: Единоро́дный Сы́не: и Во Ца́рствии Твое́м: поско́ру без пе́ния. На Блаже́нных глаго́лем му́чеников пе́сни 3-ю и 6-ю. Та́же Апо́стол и Ева́нгелие му́чеников. Посе́м, Помяни́ нас, Го́споди: По Осла́би, оста́ви: и по О́тче наш: Конда́к хра́ма. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дицы хра́ма. (А́ще же не́сть хра́ма Богоро́дицы, Предста́тельство христиа́н Та́же, Го́споди, поми́луй, 40, и покло́ны 3 вели́кия. И в то вре́мя параекклисиа́рх зна́менует в два кампа́на. И по 3-х покло́нех вели́ких, глаго́лем: Прииди́те, поклони́мся: И пое́м вече́рню с покло́ны, и кафи́зму обы́чную. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры Трио́ди, подо́бны 3. И свята́го, его́же наста́ па́мять, 3. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. (А́ще ли к среде́ или́ пятку́ глаго́лем: Сла́ва, и ны́не, Крестобогоро́дичен). Та́же, Све́те ти́хий: Проки́мен, и чте́ние Трио́ди, дне. На стихо́вне дне Трио́ди. По Ны́не отпуща́еши: и по О́тче наш: Тропа́рь, Богоро́дице Де́во, ра́дуйся: и про́чее по по́стному. По Честне́йшую: и по покло́нех глаго́лем трисвято́е. Го́споди, поми́луй, 12. Всесвята́я Тро́ице: Та́же, Бу́ди И́мя Госпо́дне: и 3 покло́ны. И Благословлю́ Го́спода: Досто́йно е́стьИ отпу́ст. На отпу́сте же помина́ет наста́вшаго свята́го. По отпу́сте же вхо́дим в трапе́зу, и яди́м два варе́ния с еле́ем, и пие́м вино́. В сре́ду же и пято́к яди́м два варе́ния без еле́я и пие́м вино́.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́чеников во еди́н от дней по́стных, пое́м слу́жбу их си́це:

На часе́х по Осла́би, оста́ви: и по О́тче наш : кондаки́ по уста́ву. Та́же, Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не, Честне́йшую Херуви́мИ по покло́нех глаго́лем трисвято́е. Го́споди, поми́луй, 12, и Всесвята́я Тро́ице: и а́бие начина́ем вече́рню и обы́чную кафи́зму, глаго́лются же ектении́ ма́лыя по ко́емждо антифо́не. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 10, самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен, и подо́бен Трио́ди, 3, и му́чеников, 4. Сла́ва, му́чеников. И ны́не: Пре́йде се́нь зако́ннаяВход. Та́же проки́мен, и чте́ния дне, и му́чеников чте́ния 3. Та́же пое́м: Да испра́вится моли́тва моя́и 3 покло́ны, и поря́ду Литурги́я преждесвяще́нная. А иде́же не бу́дет преждесвяще́нныя, по Осла́би, оста́вии по покло́нех вели́ких, чтец глаго́лет: Прииди́те, поклони́мся: три́жды, и покло́ны 3. Та́же псало́м: Благослови́, душе́ моя́, Го́сподаИ пое́м вече́рню без покло́нов. По обы́чной кафи́зме стихи́ры на 6, Трио́ди подо́бны, 3, и му́чеников, 3. Сла́ва, му́чеников, И ны́не, Богоро́дичен воскре́сен. Вход и Све́те ти́хий: Проки́мен, и чте́ния дне, и му́чеников; и а́бие, Сподо́би, Го́сподиТа́же, Испо́лним вече́рнюю моли́твуНа стихо́вне Трио́ди. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен по гла́су. Ны́не отпуща́ешиПо трисвято́м тропа́рь му́чеников. Сла́ва, и ны́не: Гаврии́лу веща́вшуектения́: Поми́луй нас, Бо́жеПосе́м 3 покло́ны вели́кия и моли́тва: Всесвята́я Тро́ице: и Благословлю́ Го́спода: Досто́йно е́стьи отпу́ст.

Повече́рие пое́м вели́кое без покло́нов. По 1-м трисвято́м тропа́рь му́чеников. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен, по гла́су. По 2-м трисвято́м тропари́ обы́чныя: Поми́луй нас. Го́споди: По Досто́йнои по трисвято́м конда́к му́чеников. Го́споди сил, с на́ми бу́ди: не пое́м. По Честне́йшую: 3 покло́ны вели́кия. Трисвята́го же не глаго́лем, а отпу́ст ма́лый.

Полу́нощницу же пое́м по обы́чаю с кафи́змою, я́коже предписа́ся в понеде́льник 2-я неде́ли поста́. Та́кожде и у́треню, и всю слу́жбу му́чеников.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́чеников в суббо́ту 2-ю, или́ 3-ю, или́ 4-ю посто́в.

В пято́к ве́чера кафи́зма рядова́я. На Го́споди, воззва́хстихи́ры на 10: Трио́ди самогла́сен, два́жды, и Окто́иха му́ченичны 4, и му́чеников, 4. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен 1-й, гла́са. Вход. Проки́мен, и чте́ния дне, и му́чеников, 3. Да испра́вится моли́тва моя́и про́чее преждесвяще́нных.

А́ще ли не́сть преждесвяще́нных, в пято́к ве́чера, На Го́споди, воззва́х : стихи́ры му́чеников на 6. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен 1-й, гла́са. Вход. Проки́мен, и чте́ние дне, и святы́х. Та́же, Сподо́би, Го́сподиНа стихо́вне самогла́сен Трио́ди, два́жды, и му́ченичен Окто́иха по гла́су. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен воскре́сен. По Ны́не отпуща́еши : тропа́рь му́чеников. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен настоя́щаго гла́са, ектения́ и покло́ны 3. Та́же моли́тва: Всесвята́я Тро́ице: Бу́ди И́мя Госпо́днеи псало́м 33: Благословлю́ Го́спода: Досто́йно е́сть: И отпу́ст.

Повече́рие же пое́м вели́кое, на не́мже пое́м четверопе́снец суббо́ты.

На у́трени и на часе́х пое́м слу́жбу еди́ных му́чеников, я́коже предписа́ся.

На Литурги́и слу́жба дне и му́чеников.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́чеников во 2-ю, и 4-ю, и 5-ю неде́лю посто́в.

В суббо́ту ве́чера на ма́лей вече́рни стихи́ры воскре́сны и Богоро́дицы по обы́чаю.

На вели́цей вече́рни на Го́споди, воззва́хстихи́ры воскре́сны, 3, и восто́чен еди́н, Анато́лиев, и му́чеников на 6. Сла́ва , му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен 1-й, гла́са. Вход, и чте́ние му́чеников. На лити́и стихи́ра хра́ма и му́чеников стихо́вныя. Сла́ва, му́чеников, пи́сана по 50-м псалме́. И ны́не , Богоро́дичен. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны по алфави́ту. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен. На благослове́нии хле́бов Богоро́дице Де́во : три́жды, и чте́ние во Апо́стольских Посла́ниях.

На у́трени на Бог Госпо́дьтропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен по гла́су тропаря́. По кафи́зме седа́льны воскре́сны и Богоро́дичны их. И чте́ние во Ева́нгелии. Полиеле́й и седа́льны му́чеников о́ба. Сла́ва, по полиеле́й седа́лен. И ны́не, Богоро́дичен. И чте́ние му́чеников. Степе́нна, и проки́мен гла́са, и Ева́нгелие воскре́сно. Псало́м 50. Сла́ва, стихи́ра, Глас 8: Покая́ния отве́рзи ми две́ри: и про́чая. Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и Трио́ди на 4, и му́чеников на 6. Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́По 3-й пе́сни конда́к и и́кос, седа́лен му́чеников, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. И чте́ние му́чеников. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос воскре́сен. По 9-й пе́сни свети́лен воскре́сен. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен воскре́сен. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и му́чеников со Сла́вным 4 с припе́вы их. Та́же припе́в: Воскресни́, Го́споди Бо́же мойИ пое́м самогла́сну стихи́ру Трио́ди. Сла́ва, ту́южде. И ны́не: Преблагослове́нна еси́Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь воскре́сен, ектении́ и отпу́ст. И нахожде́ние в притво́р. Сла́ва, и ны́не, стихи́ра ева́нгельская. И час 1-й. Тропа́рь воскре́сен. Сла́ва , му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш : конда́к дне и соверше́нный отпу́ст.

На Литурги́и: Блаже́нны гла́са, на 6, и му́чеников пе́снь 3-я, на 4. И про́чая слу́жба дне и му́чеников.

Свята́го же Григо́рия слу́жба пое́тся, егда́ разсу́дит екклисиа́рх, или́ му́чеников слу́жбу пое́м в суббо́ту 2-ю, та́кожде и 4-ю и 5-ю неде́ли, слу́жбы Трио́ди святы́х оставля́ются и пое́тся слу́жба му́чеников по уста́ву.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́чеников в неде́лю 3-ю посто́в, крестопокло́нную.

В суббо́ту ве́чера на ма́лой вече́рни стихи́ры на Го́споди, воззва́х: и на стихо́вне – все Трио́ди по обы́чаю.

На вели́цей вече́рни по кафи́зме на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и Креста́ 4, и му́чеников 3. Сла́ва, Креста́. И ны́не, Богоро́дичен 1-й, гла́са. Проки́мен дне и паремии́ му́чеников. На лити́и стихи́ра хра́ма и му́чеников хвали́тны. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Креста́. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Креста́. На благослове́нии хле́бов: Богоро́дице Де́во: два́жды, и Креста́, еди́ножды: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́:

На у́трени на Бог Госпо́дьтропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Креста́. По кафи́змах седа́льны воскре́сны и Богоро́дичны их. И чте́ние во Ева́нгелии толково́м. Полиеле́й му́чеников и седа́льны о́ба. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, и чте́ние му́чеников. Степе́нна гла́са. Проки́мен и Ева́нгелие воскре́сно. Воскресе́ние Христо́во: Псало́м 50. Покая́ния отве́рзи ми две́ри: Кано́н воскре́сен, со ирмосо́м на 4, и му́чеников на 4, и Креста́ на 6. Катава́сия Креста́: Боже́ственнейший прообрази́ : По 3-й пе́сни конда́к му́чеников, и и́кос, и седа́лен, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Креста́ и чте́ние му́чеников. По 6-й пе́сни конда́к Креста́ и и́кос. На 9-й пе́сни пое́м Честне́йшую: Свети́лен воскре́сен. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Креста́. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и Креста́ подо́бны 3, 1-й два́жды, с припе́вы их. Та́же припе́в: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой: и пое́м самогла́сну стихи́ру дне Трио́ди. Сла́ва, ту́южде. И ны́не, Преблагослове́нна еси́: Славосло́вие вели́кое, трисвято́е пе́нием. Посе́м вход. И глаго́лем тропа́рь: Спаси́, Тосподи, лю́ди Твоя́три́жды. И быва́ет поклоне́ние честна́го Креста́ по обы́чаю, я́коже я́вствует в Трио́ди. Та́же ектении́, и отпу́ст, и исхожде́ние. Сла́ва, и ны́не, стихи́ра ева́нгельская, и поуче́ние Студи́тово. И час 1-й в притво́ре.

На часе́х тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, Креста́. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к воскре́сен. На 3-м часе́ тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к му́чеников. Та́кожде и на про́чих часе́х глаго́лем, пременя́юще.

На Литурги́и: Блаже́нны гла́са на 4, и Креста́ пе́снь 3-я на 4, и му́чеников пе́снь 6-я на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, и Креста́, и му́чеников. Та́же конда́к воскре́сен. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Креста́. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия, Ева́нгелие и прича́стен пре́жде Креста́, пото́м му́чеников.

* * *

А́ще ли случи́тся святы́х 40 му́чеников в сре́ду 4-ю посто́в.

Пое́м слу́жбу их пре́жде во вто́рник тоя́ седми́цы, то́чию во вто́рник ве́чера, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры, самогла́сен дне Трио́ди, два́жды, и Креста́ 4, и му́чеников 4. Сла́ва, му́чеников. И ны́не , Креста́. Други́я же стихи́ры Креста́ пое́м в сре́ду на хвали́тех. Та́же вход, проки́мен, и чте́ния дне, и Да испра́вится:

А́ще же не бу́дет преждесвяще́нныя.

И во вто́рник ве́чера, на Го́споди, воззва́хстихи́ры Креста́ на 6, святы́х же му́чеников 40 отдае́тся пра́здник на часе́х, я́коже указа́ся в понеде́льник 2-я неде́ли посто́в.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́ченик в четверто́к вели́каго кано́на.

И пое́тся слу́жба их вся во вто́рник напре́дь тоя́жде неде́ли.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́ченик в суббо́ту ака́фиста.

И пое́м слу́жбу их в неде́лю 5-ю посто́в.

С™hхъ м7 м§никъ, къ севастjйстэмъ є4зерэ мyчившихсz.

Вeчеръ, на ГDи, воззвaхъ, предварsетъ самоглaсенъ днE, двaжды, и3 мyчениченъ, и3 подHбны тріHди G, и3 с™hхъ мyченикwвъ на д7.

Стіхи6ры самогл†сны. Глaсъ в7.

Їwaнна монaха: Терпsще насто‰щаz д0блественнэ, рaдующесz надёемыми, дрyгъ ко дрyгу глаг0лаху с™jи мyчєницы: не бо2 ри1зъ совлачи1мсz, но вeтхаго человёка tлагaемъ. ЛютA зимA, но слaдокъ рaй: болёзненъ лeдъ, но слaдко воспріsтіе: не ўклони1мсz u5бо, q в0ини! Мaлw претерпи1мъ, да вэнцы2 побёдными ўвzзeмсz t хrтA бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ. Е#ди1ножды.

Мeщуще њдэ‰ніz вс‰, входsще безъ трeпета во є4зеро, дрyгъ ко дрyгу глаг0лаху с™jи мyчєницы: за рaй, є3г0же погуби1хомъ, ри1зъ тлённыхъ днeсь не пощади1мъ: ѕмjz рaди и3ногдA тлетв0рнагw њблачeни бhвше, совлецeмсz нhнэ за всёхъ воскресeніе, пренебрежeмъ лeдъ растaющійсz и3 пл0ть возненави1димъ, да вэнцы2 побёдными ўвzзeмсz t хrтA бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ. Двaжды.

Ви1дzще, ћкw наслаждeніе мyки, текyще ко є4зеру студенY ћкw къ теплотЁ, глаг0лаху с™jи мyчєницы: не ўстраши1мсz часA зи1мнzгw, да стрaшныz геeнны nгнS ўбэжи1мъ: сожженA бyди ногA, да ликовствyетъ вёчнw: рукa же teмлема, да воздёетсz ко гDу. И# не пощади1мъ є3стествA ўмирaющагw, и3зв0лимъ смeрть, да вэнцы2 побёдными ўвzзeмсz t хrтA бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ т0йже, пeрвую стіхи1ру:

Терпsще насто‰щаz:

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Прeйде сёнь зак0ннаz:

Вх0дъ. Прокjменъ: И# чтє1ніz днE, и3 с™hхъ, G:

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA м7г.)

Тaкw гlг0летъ гDь: вси2 kзhцы собрaшасz вкyпэ, и3 соберyтсz кнsзи t ни1хъ. Кто2 возвэсти1тъ сі‰ въ ни1хъ; и3ли2 ±же t начaла кто2 слы6шана сотвори1тъ вaмъ; да приведyтъ свидётели сво‰ и3 њправдsтсz, и3 да ўслhшатъ, и3 да рекyтъ и4стину. Бyдите ми2 свидётели, и3 ѓзъ свидётель, гlг0летъ гDь бGъ, и3 џтрокъ, є3г0же и3збрaхъ: да познaете и3 вёруете ми2, и3 разумёете, ћкw ѓзъ є4смь, прeжде менє2 не бhсть и4нъ б0гъ, и3 по мнЁ не бyдетъ. Ѓзъ є4смь бGъ, и3 нёсть рaзвэ менє2 спасazй. Ѓзъ возвэсти1хъ и3 спас0хъ: ўничижи1хъ, и3 не бЁ въ вaсъ чуждjй. Вы2 мнЁ свидётели, и3 ѓзъ гDь бGъ, и3 є3щE t начaла ѓзъ є4смь: и3 нёсть t рyкъ мои1хъ и3збавлszй. Сотворю2, и3 кто2 tврати1тъ то2; си1це глаг0летъ гDь бGъ, и3збавлszй вaсъ с™hй ї}левъ.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA G.)

Прaведныхъ дyши въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ. И# є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе: nни1 же сyть въ мjрэ. И$бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. И# вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ: ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw благодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHни чтeніе. (Главы6 є7 и3 ѕ7.)

Прaвєдницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цaрствіе благолёпіz и3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ: Пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый, препод0біе: поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz. П0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t благокрyгла лyка nблакHвъ на намёреніе полетsтъ. И# t каменомeтныz ћрости и3сп0лнь падyтъ грaды: вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz: рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ, и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе: и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ. Слhшите u5бо, цaріе, и3 разумёйте: навhкните, судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те, держaщіи мн0жєства, и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ: Ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

И# пр0чее послёдованіе преждесвzщeнныz.

Ѓще же не совершaетсz літургjа преждесвzщeннаz: поeмъ на стіх0внэ тріHди самоглaсенъ днE, двaжды, и3 мyчениченъ.

Слaва, свzтhхъ, глaсъ ѕ7:

Въ пэснопёніихъ восхвaлимъ, вёрніи, страстотeрпцєвъ четhредесzть мyченикwвъ, и3 къ ни6мъ сладкопёсненнw возопіи1мъ, глаг0люще: рaдуйтесz, страдaльцы хrтHвы, и3сЂхіе, мелітHне, и3рaкліе, смарaгде и3 д0мне, є3vнjке, ўaле и3 вівіaне, клavдіе и3 прjске. Рaдуйтесz, fеодyле, є3vтЂхіе и3 їwaнне, xанfjе, и3ліaне, сісjніе, кmрjе, ґгjе, ґeтіе и3 флaвіе. Рaдуйтесz, ґкaкіе, є3кдjкіе, лmсімaхе, ґлеxaндре, и3лjе и3 горг0ніе, fе0філе, дометіaне и3 бжcтвенный гaіе и3 горг0ніе. Рaдуйтесz, є3vтЂхіе и3 ґfанaсіе, кmрjлле и3 сакердHне, нік0лае и3 ўалeріе, філокти1ме, северіaне и3 худjе, ћкw и3мyщіи дерзновeніе ко хrтY бGу нaшему, мyчєницы всечестнjи: того2 прилёжнw моли1те, спасти1сz вёрою совершaющымъ всечестнyю пaмzть вaшу.

И# нhнэ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

По Нhнэ tпущaеши:

Тропaрь глaсъ №:

Болёзньми с™hхъ, и4миже њ тебЁ пострадaша, ўмолeнъ бyди, гDи, и3 вс‰ нaшz болBзни и3сцэли2, чlвэколю1бче, м0лимсz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Гавріи1лу вэщaвшу тебЁ:

Е#ктеніA, и3 три2 покл0ны вели6кіz, и3 tпyстъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™hхъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 nбы6чныz каf‡смы.

По №-й и3 по в7-й каfjсмэ, сэдaльны тріHди. Е#ктеніи1 же не глаг0лемъ. По G-й же каfjсмэ глаг0летъ їерeй є3ктенію2 мaлую.

Тaже сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Честнyю твeрдь церк0вную, ћкw ѕвёзды величaйшыz, просвэщaете при1снw, и3 вBрныz њзарsете, мyчєницы бжcтвенніи хrтHвы четhредесzте.

Слaва, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Мyжественнэйшимъ п0мысломъ прешeдше мучeніе, чyдніи страстотeрпцы, сквозЁ џгнь и3 в0ду проид0сте, и3 преминyсте ко спасeніz широтЁ, наслёдіе пріeмше небeсное цrтво. Въ нeмже твори1те њ нaсъ бжcтвєнныz мольбы6, мyдріи четыредeсzте.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

И%же благодaрнw воспэвaти t сeрдца, и3 и3спроси1ти прилёжнw, бцdе, тво‰ ми1лwсти, вLчце, рабы6 тво‰ зовyщыz и3 глаг0лющыz: прес™az дв7о, предвари2, и3 и3збaви t вр†гъ неви1димыхъ и3 ви1димыхъ, и3 всsкагw прещeніz: тh бо є3си2 нaше заступлeніе.

Ѓще ли суббHта кромЁ пeрвыz недёли постA.

По №-й каfjсмэ сэдaленъ:

Честнyю твeрдь: Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Въ кр0въ тв0й, пречcтаz дв7о, прибэгaющихъ, мольбY пріeмлеши t нaсъ, не престaй молsщи чlвэколю1бца, спасти2 рабы6 тво‰.

По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ:

Мyжественнэйшимъ п0мысломъ: Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

И%же благодaрнw:

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

С™hхъ мyчєникъ ўдобрeніе, четверосвётлое сE и3 бGос0бранное, четhредесzти мн0жество вHинъ, вои1стинну, мрaзомъ же и3 nгнeмъ и3скуси1вшесz, мyдріи, показaшасz в0ини всёхъ цRS хrтA, є3г0же и3м0лzтъ спасти1сz нaмъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

СебE прeжде судA нhнэ плaчу, помышлsz мо‰ дэлA лук†ваz и3 лю6таz, и3 прегрэшeній глубинY совозрaстшую мнЁ t ю4ности, чcтаz, и3 сподавлsющую ќмъ: но твои1мъ предстaтельствомъ њставлeніе мнЁ подaждь, и3 спасeніе ўлучи1ти спод0би.

Степє1нна №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3звeлъ ны2 є3си2 въ пок0й.

Стjхъ: Разжeглъ ны2 є3си2, ћкоже разжизaетсz сребро2.

Е#ђліе луки2, зачaло Rѕ.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра самоглaсна, глaсъ в7:

Прор0чески ќбw вопіsше дв7дъ во pалмёхъ: проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3звeлъ ны2 є3си2 въ пок0й. Вh же, мyчєницы хrтHвы, самёми дёлы сл0во и3сполнsюще, проид0сте сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 внид0сте въ цrтво нбcное. Тёмже моли1тесz, четhредесzте сyще страдaльцы, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

КанHна двA мyченикwвъ на }: пeрвый канHнъ, їwaнна монaха, глaсъ в7, є3гHже краегранeсіе:

БGовэнчaнный п0лкъ пою2 мyченикwвъ.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

БGовэнчaнный п0лкъ пою2 мyченикwвъ хrт0выхъ, бGодухновeнными пёсньми, четыредесzтилётнюю пaмzть свётлw торжествyzй, ћкw прослaвисz.

На земли2 всегw2 tвeргшесz и3меновaніz, и3зв0лиша четhредесzте хrтоимeнное звaніе, и4мже нhнэ въ вhшнихъ живyтъ.

Сyщіи во хrтЁ пл0ть и3 мjръ возненави1дэвше, вeтхагw ќбw человёка совлек0стесz, со приврeменною nдeждею, во nдeжду же нетлёніz њблек0стесz.

БGор0диченъ: Кто2 и3зрещи2 твоE по дост0инству возм0жетъ пaче сл0ва зачaтіе; бGа бо родилA є3си2 пл0тію, пречcтаz, нaмъ ћвльшагосz сп7са всёхъ нaсъ.

Другjй канHнъ, кЂръ fеофaна, глaсъ в7, є3гHже краегранeсіе:

БGовэнчaнный п0лкъ пою2 мyчєникъ.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

БGа нaмъ, мyчєницы четhредесzте, нhнэ благопремённа сотвори1те моли1твами вaшими, чи1стою сeрдца люб0вію призывaющымъ вaсъ.

На нб7сёхъ трис0лнечнагw сіsніz зарsми просвэщaеми, четhредесzте, на земли2 и3змeрзшыz зим0ю напaстей, покрhйте ны2, пою1щыz вы2.

Неразори6ма благочeстіz и3 непоколеби6маz цRкве забр†ла, четhредесzте, хrтоимени1тое звaніе, лю1тэ смущaемаго нhнэ ўмири1те.

БGор0диченъ: Преестeственнw надъ всёми сyщаго родилA є3си2 зижди1телz и3 гDа, пл0ть бhвша нaсъ рaди человBкъ, дв7о бцdе, м™и неискусомyжнаz.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ, гDи, дрeвомъ ўмерщвeй грёхъ, и3 стрaхъ тв0й всади2 въ сердцA нaсъ пою1щихъ тS.

В0инство и3 жи1знь, и3 красотY тэлeсъ, и3 богaтство пренебрeгше благослaвніи четhредесzть, хrтA вмёстw всёхъ наслёдоваша.

Кaменіемъ нещaднw четhредесzте повелёніемъ біeми мучи1телевымъ, мет†ніz б9іимъ д¦омъ на повелэвaющыz возвращaхусz.

Глаг0лаше на самаго2, мучи1телевыми ўстнaми ѕмjй создaвшаго хулY, по тогw2 бGобHрнаz ўстA, на мyченики кaменьми сокрушaютсz.

БGор0диченъ: Безъ сёмене во ўтр0бэ бGа зачaла є3си2, и3 р0ждши несказaннw вопл0щшасz: на нег0же зрёти не смёютъ, чcтаz, нбcныz си6лы, приснодв7о.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ, гDи, дрeвомъ ўмерщвeй грёхъ, и3 стрaхъ тв0й всади2 въ сердцA нaсъ пою1щихъ тS.

В0инство мyченическое и3 спрzжeнный ли1че мyчєникъ вэнцен0сєцъ, вLцэ предстоsще, восхвалsющыz вы2 при1снw спасaйте.

Е$зеромъ страстeй њбуревaеміи и3 волн0ю напaстей лю1тыхъ, къ вaмъ четhредесzтемъ хrтHвымъ в0инwмъ прибэгaемъ.

Въ нёдрэхъ ґвраaмовыхъ согрэвaеміи, и3 слaвною nдeждею ўкрашaеміи, зим0ю њбстоsніz свsзанныхъ разрэши1ти, помоли1тесz.

БGор0диченъ: Ўтверждeніе бyди и3 прибёжище, и3 покр0въ, дв7о бGоневёсто, вёрою къ тебЁ прибэгaющымъ, и3 б9ію тS м™рь и3сповёдающымъ.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

ХrтY вв0инившесz мyченически, врагA низложи1вше страдaльчески, дёлы и3сп0лнисте прbр0ка глаг0лы: сквозё бо џгнь и3 в0ду мyжески проид0сте, пок0й њбрётше, жи1знь нетлённую. Тёмже нбcными ўкрaшшесz вэнцы2, съ ли1ки веселитeсz безпл0тныхъ, блажeнніи страстотeрпцы прехвaльніи: моли1те хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть вaшу. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Въ нап†сти многоплетє1нныz впaдъ, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, бyрею њдержи1мь безчи1сленныхъ согрэшeній мои1хъ: и3 ћкw къ тeплому заступлeнію и3 покр0ву моемY, чcтаz, ко пристaнищу притекaю твоеS блaгости. Тёмже, пречcтаz, и3зъ тебє2 воплощeнному безсёменнw, моли1сz прилёжнw њ всёхъ рабёхъ твои1хъ, непрестaннw молsщихтисz, бцdе пречcтаz, молsщи є3го2 при1снw, согрэшeній њставлeніе даровaти воспэвaющымъ дост0йнw слaву твою2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, слyхъ твоегw2 смотрeніz, и3 прослaвихъ тS, є3ди1не чlвэколю1бче.

Ўмоврeдуете, глаг0лаху страдaльцы, стрaнную тщетY всyе простирaюще пребезб0жнэйшіи.

И#з8wщрє1ны мечи2, и3 ѕвёри, и3 џгнь, и3 крeстъ, с™ы6мъ хrтHвы гони1тели простирaху.

Стрaшенъ нaмъ, глаг0лаху страдaльцы, џгнь геeнскій: нhнэшнzгw же ћкw клеврeта не ўбои1мсz.

Да t‰ты бyдутъ рyки, сожжeна же бyди ногA, свzтjи вопіsху: нетлBнны бо сі‰ пaки пріи1мемъ.

БGор0диченъ: М0лимъ тS, пречcтаz, бGа безсёменнw зачeншую, при1снw моли1тисz за рабы6 тво‰.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, слyхъ твоегw2 смотрeніz, и3 прослaвихъ тS, є3ди1не чlвэколю1бче.

Просвэщeніе нaмъ, мyчєницы, t бGа бhсте, въ сіsніе бо њблек0стесz неприсённое.

БGоизбрaнный, моли1сz, соб0ре мyчєникъ, вэнцен0сный, и3збaвити бёдъ воспэвaющыz тS.

Свётъ непристyпный, с™jи, хrт0въ ви1дэти спод0бльшесz, сyщыz во тмЁ сіsти ўдост0йте.

Њблистaюще, слaвніи, мhсленнымъ хrтA свэтонаставлeніемъ, къ зари2 бжcтвеннэй руков0дствуйте.

БGор0диченъ: Пэсносл0вzще, чcтаz, и3зъ ўтр0бы твоеS вопл0щшагосz, тS славосл0вимъ, ћкw б9ію м™рь.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Свёта подaтелю и3 вэкHвъ тв0рче, гDи, во свётэ твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2, и3н0гw б0га не знaемъ.

Неи1стовствомъ пребезyмнымъ гони1телей, страдaльцы подъ воздyхомъ на стyдени њбноществовaти њсуди1вшесz, воспэвaху пёніе бGу благодaрственное.

Рaдующесz четhредесzте хrтHвы мyчєницы, болёзненный претерпёвше лeдъ, во є4зерэ стоsще надeждею бжcтвенныхъ вэнцє1въ ўкрэплsеми.

Смёхъ предлагaетсz четhредесzтемъ хrтHвымъ мyченикwмъ, ўдaвленъ бhвъ прeжде гнэздsщійсz въ водaхъ ѕмjй: пагубор0дныz бо крёпости лиши1сz.

БGор0диченъ: ТебЁ, р0ждшей хrтA всёхъ зижди1телz, зовeмъ: рaдуйсz, чcтаz: рaдуйсz, возсіsвшаz свётъ нaмъ: рaдуйсz, вмёщшаz бGа невмэсти1маго.

И$нъ.

Їрм0съ: Свёта подaтелю и3 вэкHвъ тв0рче, гDи, во свётэ твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2, и3н0гw б0га не знaемъ.

Неи1стовства є3ретjческагw четhредесzте, и3 нhнэ и3збaвите хrт0ву честнyю цRковь: въ нeйже р0ждшесz, въ толи1ко дост0инство и3 слaву преминyсте.

Ћвльшесz нaмъ, четhредесzте хrтHвы мyчєницы бGозaрніи, nгневи1дніи свэти1льницы, просвэщaютъ вBрнымъ благочeстіz пyть спаси1тельный.

T земли2 престaвистесz къ нбcнэй сёни, мyчєницы, и3дёже хrтY подвигопол0жнику предстоsще, бжcтвенныz мS рaдости ўлучи1ти спод0бите.

БGор0диченъ: Ћкw непостижи1мое и3 неудобозри1мое всsкому, вLчце, є4же пaче ўмA тaинство, nтрокови1це, бжcтвеннагw твоегw2 ржcтвA, сyщаго бо вои1стинну бGа нaмъ родилA є3си2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Рaдостнэ началоѕл0бный восхити2, ћкw t двоюнaдесzти їyду nкаsннаго, и3 t є3дeма человёка, t четhредесzти tпaдшаго.

Безстyденъ сhй всyе шатazсz, ћкоже бо разб0йникомъ и3 матfjемъ пeрвэе, тaкw и3 нhнэ мучи1тель, стрегyщаго звaніемъ њсуди1сz.

Суемyдренный и3 рыдaніz дост0инъ, и4же животHвъ nбои1хъ погрэши2: nгнeмъ бо растazсz, и3 ко nгню2 tи1де негаси1мому.

БGор0диченъ: Неискусомyжнw, дв7о, родилA є3си2, и3 вёчнуеши дв7а, kвлsющи и4стиннагw бжcтвA, сн7а и3 бGа твоегw2 џбразы.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Б0дрствующіи и3 трeзвенніи храни1теліе р0да человёческагw kви1стесz, держaвніи, и3 моли1твєнницы молeній, помHщницы же печaльныхъ постaвистесz.

Непристyпными сіsюще добр0тами въ цRкви хrт0вэ, всехвaльніи, и3скушeній и3збaвите съ люб0вію вaсъ почитaющихъ.

Бэсsщихсz мучи1телей, всеизрsдніи, дрeвле потреби1теліе прeлести бhсте: и3 нaмъ нhнэ п0мощь ск0раz и3 стэнA бyдите.

БGор0диченъ: На тS ўповaніе возложи1хъ, м™и приснодв7о, спасeніz моегw2, и3 тS предстaтельницу положи1хъ жи1зни, твeрду же и3 непоколеби1му.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

ВсE в0инство мjра њстaвльше, на нб7сёхъ вLцэ прилэпи1стесz, страстотeрпцы гDни четhредесzть: сквозЁ џгнь бо и3 в0ду прошeдше, блажeнніи, дост0йнw воспріsсте слaву съ небeсъ и3 вэнцє1въ мн0жество.

Јкосъ: На прест0лэ непристyпнэмъ сэдsщему, простeршему нeбо, ћкw к0жу, и3 зeмлю ўтверди1вшему, и3 собрaвшему в0ду въ с0нмы и4хъ: вс‰ t не сyщихъ сотв0ршему бhти, и3 всBмъ подаю1щу дыхaніе и3 жив0тъ, пріeмлющему t ґрх†гGлъ пёніе, и3 t ѓгGлъ покланsемому, и3 t всёхъ слaвимому, хrтY вседержи1телю, зижди1телю и3 бGу нaшему, припaдаю недост0йный, приносS моE молeніе, сл0ва благодaти прошY: да возмогY благочeстнw воспёти и3 ѓзъ свzты6z, ±же сaмъ показaвъ побэди1тели, даровaвъ и5мъ слaву съ нб7съ и3 вэнцє1въ мн0жество.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џбразу злат0му, на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2 џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz. Посредё же nгнS ввeржени, њрошaеми поsху: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ўжасeсz зрS вэнцы2 стрaжъ четhредесzти, и3 tри1нувъ любожи1зненное, впири1сz рачeніемъ kвлeнныz твоеS слaвы, и3 съ мyченики поsше: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Въ бaню притeкъ душетлённу, ўмерщвлsетсz жизнолю1бный: хrтолю1бецъ же, хи1щникъ и3зрsднэйшій ви1дэнныхъ бhвъ, ћкоже въ бaни нетлёніz, съ мyченики поsше: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Nгню2 мhсленному возжeну во ўмёхъ четhредесzти, многок0зненное нечeствующихъ попалsшесz безyміе, ћкоже нёкій в0скъ тaемь. Тебё же, хrтE, воспэвaху: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ћкw ѕэлw2 свэтлA, благолёпна же, хrтE, кrтA твоегw2 си1ла, проти1вными вэнцы2 плетyщи четhредесzтимъ мyченикwмъ: в0ду бо и3 џгнь прошeдше, въ нетлёніи зовyтъ: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: ТS купинY мwmсeй въ горЁ сінaйстэй nгнепали1мую, чcтаz, предзрsше, понeсшую неwпaльнw нестерпи1мую зарю2 неизречeннагw существA, соедини1вшагwсz дебельствY пл0ти, є3ди1ныz въ нeй свzтhхъ v3постaсей.

И$нъ.

Їрм0съ: Џбразу злат0му, на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2 џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz. Посредё же nгнS ввeржени, њрошaеми поsху: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

НастA свётлw лётнzz вaша пaмzть, всебогaтіи, просвэщaющи далeче сіsющаz постA свётлостію. Сію2 прaзднующе вёрою съ вaми воспэвaемъ: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Рэши1теліе страстeй и3 свэти1льницы, и3здалeча сіsющіи, мjра њчищeніе, прeлести разрушeніе, велеглaсніи и4стины проповёдницы, лжи2 прогони1теліе всBмъ kви1стесz, пою1ще: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Свэти6ла мhслєннаz, сіsюще, нaмъ kви1стесz, мyчєницы, њбуревaємыz спасaете и3 наставлsете плaвающыz, житіS волнyющыzсz бyрею, хrтY воспэвaюще: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Краснw2 бGу и3 ѓгGлwмъ возжелённw, четhредесzте бGособрaнное и3 бGодухновeнное, и3 пресвётлое њполчeніе, бжcтвенное и3 стрaшное всеoрyжіе вопію1ще и3 глаг0люще: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Свэти1льникъ свёта и3 џблакъ свётелъ, и3 свzщeніz мёсто показaсz, неискусобрaчнаz: и4бо свzтhхъ свzтaго сл0ва пріsтъ несказaннw. Е#г0же пою1ще взывaемъ: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте, дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Неи1стовнw страдaльцємъ поусти1въ врaгъ всsко здaніе, всёми постыдёсz: четhредесzть бо непрестaннw пою1тъ гDа, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Неми1лостивнw за хrтA тэлeсъ вaшихъ ќды сокрyшшесz, всесожжeніе бжcтвенно принес0стесz бGу: со ѓгGлы при1снw ликyете, мyчєницы, пою1ще хrтA во вёки вс‰.

Крёпостію смhсла, є3г0же роди2, на рaмена взeмши, хrтолюби1ваz мaти, благочeстіz пл0дъ прин0ситъ, съ мyченики мyченика, свzщеннодёйству ґвраaмову под0бzщисz.

Къ непрестaннэй жи1зни правотeчнw, q сн7е, твори2 шeствіе, хrтолюби1ваz мaти хrтолюби1вому дётищу вопіsше: не терплю2 тебE втор0е, подвигопол0жнику хrтY kви1тисz.

БGор0диченъ: И$же въ нёдрэхъ џ§ихъ, нераздёльнw же сн7а сэдsщаго въ вещeственнэмъ чрeвэ твоeмъ всeльшасz, чcтаz, поeмъ, дв7о бGоневёсто, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте, дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Претв0ршесz къ жи1зни и4стиннэй, є4же њ хrтЁ нhнэ сокровeннэй, къ зи1мнэй и3 болёзненнэй кончи1нэ, д0бліи, крёпкw вдaстесz, спасeніz и3 њставлeніz просsще нaмъ.

T земли2 къ нб7снымъ прешeдше, страдaльцы вэнцен0сцы, цeркви мyчєникъ побэдон0сныхъ ли1че, бёдъ, страстeй, њбстоsній, и3збавлeніz проси1те нaмъ и3 спасeніz.

Раст0ргъ смeрти ќзы сп7съ, страдaльцємъ побBды подадE на смeрть: четhредесzть бо мрaзомъ согрэвaеми поsху, и3 спасeніz всBмъ вBрнымъ просsще.

Напaстей прил0ги, нападeніе страстeй, дeмwнwвъ и3скушeніz, бжcтвенный страстон0сєцъ ли1къ, моли1твою и3з8имaетъ ћвэ, t пою1щихъ хrтA во вёки.

БGор0диченъ: Ўмерщвлє1нныz и3 къ пeрсти смeртнэй, и3 тлёнію сведє1нныz воскреси1ла є3си2 є3ди1на, начaльника жи1зни р0ждши хrтA бGа нaшего, вLчце дв7о чcтаz, бGороди1тельнице.

Пёснь f7.

Їрм0съ: T бGа, бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ: t с™hz дв7ы неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи, є3диномyдреннw пёсньми величaемъ.

За хrтA њбнажи1вшесz и3 кaменіемъ біeни бhвше, воздyшную претерпёсте зи1мность, воднhй лeдъ и3 сокрушeніе ўдeсъ, и3 nгнeмъ њпaльшесz, въ рёчнэй сіsете быстринЁ и3здалeча, ћкоже свэти6ла, мyчєницы четhредесzте.

Жeзлъ си1лы бжcтвенныz, кrтъ стzжaвше, вопіsху хrтY страдaльцы четhредесzте: вLко всеси1льный побэди1телю, рук0ю твоeю да вэнчaемсz, да вси1 тz пёсньми непрестaннw величaемъ.

Ћкw болёзненъ ќбw лeдъ, ћкоже ѕэлw2 безмёрна лю1тость, ю4же претерпёсте, мрaза, но слaдокъ рaй: ґвраaмwва бо нBдра патріaрха грёютъ вaсъ въ сeлэхъ вёчныхъ, мyчєницы четhредесzте.

Побэди1вше страдaньми, и3 вэнцы2 пріи1мше, t бжcтвенныz вLчни десни1цы, нhнэ даровaти моли1тесz ми1ръ мjру и3 нaмъ спасeніе, мyчєницы четhредесzте.

БGор0диченъ: Невёсто м™и дв7о, ѓгGльскаz мн0жєства твоего2м0лzтъ сн7а, пріими2 молeніе нaше, є3ди1на надeжде вёрныхъ, и3 ми1ръ мjру и3 нaмъ спасeніе тебE лю1бzщымъ дaруй.

И$нъ.

Їрм0съ: T бGа, бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ: t с™hz дв7ы неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи, є3диномyдреннw пёсньми величaемъ.

Преестeственныz зари2 и3 рaдости несказaнныz, и3 слaвы спод0бистесz ўлучи1ти: нhнэ же люб0вію чтyщыz вaсъ, напaстей и3 бёдъ, и3 лукaвствіz и3збaвите врaжіz, хrтHвы в0ини, мyчєницы четhредесzте.

Си1лу, пребогaтіи, бжcтвенную съ нб7сE пріeмше и3 крёпость, со{зницы хrтHвы, льсти2 прогони1теліе бhсте, tгонsще всsку јдwльскую мглY непостоsнную, и3 просвэщaюще мjръ, мyчєницы четhредесzте.

Ўкрaшшесz добр0тою чcтнaгw мучeніz, и3 б9eственнагw прич†стницы бhвше є3стествA, вои1стинну рaдуетесz, свёту сраствори1вшесz свэтлёйшему и3 чи1стому, хrтHвы в0ини, мyчєницы четhредесzте.

Нhнэ хrтY предстоsще благочести1вымъ дерзновeніемъ, и3 toнyду б9ествA свётомъ њблистaеми, слaвніи, восхвалsющыz вы2 зарeю њсвэти1тисz трисіsнною, прилёжнw моли1те, мyчєницы четhредесzте.

БGор0диченъ: Ћвльшійсz, дв7о, души2 моеS примрaкъ свёта твоегw2 невещeственными блистaньми њзари2, двeре б9eственнагw свёта, и3 nгнS вёчнагw и3збaвитисz спод0би, чcтаz, вёрою и3 люб0вію пёсньми тS величaющаго.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Десzти1цу четверочи1сленную, побэдон0сный п0лкъ, в0инство свzтhхъ мyчєникъ воспои1мъ дост0йнw: nгнeмъ бо и3 стyденію, и3 вод0ю посрами1ша враждeбныхъ полки2, и3 t хrтA сп7са вэнцы2 пріsша слaвы.

Слaва:

Ли1къ четверодесzточи1сленный мyченикwвъ четhредесzти, преб9eственныz трbцы добродётелей четвери1чныхъ nгнS, воздyха, воды2 и3 земли2, стіхjй четhрехъ, пёсньми бжcтвенными да воспоeтсz, ћкw за хrтA пострадaвшій, всёхъ вLцэ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВLку всеS твaри р0ждши, м™и дв7о, и3 всsческихъ ћкw сyщи nтрокови1ца, q вLчце бцdе, страстeй мучи1тельствующихъ мS и3схити2, и3 проводи2 къ милосeрдіz њсіsнію, и3 къ прекрaсной пaсцэ воскрeсшагw сн7а твоегw2.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz, п0стникwвъ:

Пріиди1те, мyченическій, брaтіе, съ похвалaми воспои1мъ п0лкъ, мрaзомъ и3 nгнeмъ њпaльшійсz, и3 прeлести зи1му разжжeнною рeвностію попали1вшій, в0инство д0блественнэйшее, сщ7eннэйшій соб0ръ, защищeніе же неразруши1мо и3 непобэди1мо, вёры забр†ла и3 храни1тели, мyчєникъ четhредесzти ли1къ бжcтвенный цRкве ходaтаz. Си1льнэ молsщыz хrтA, низпослaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость. Двaжды.

Рaдуйсz, соб0ре крёпкій и3 терпэли1вый и3 побэди1тельное њполчeніе, столпы2 благочeстіz, в0ини хrтHвы, твeрдіи nр{жницы и3 непобэди1міи, ўм0мъ преси1льніи и3 душeю мyжественнэйшіи, вои1стинну бжcтвенніи, бGу возжелённый ли1къ с™hй, бGоизбрaнный с0нмъ, мyчєницы четhредесzте: и5же р†вны страдaніемъ, р†вны и3 нрaвомъ, и3 р†вныz и3 вэнцы2 пріeмше, хrтA моли1те, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Рaдуйсz, побэдон0сное мн0жество, и5же на бранёхъ д0блэ мyжествовавше, ѕвёзды прошeдше сквозЁ џгнь и3 стyдень, и3 воднhй лeдъ разсhпавше, зeмлю њнебеси1вше и3 вс‰ просвэти1вше, въ нёдрэхъ ґвраaмовыхъ нhнэ грёеміи, и3 со ѓгGльскими ликyюще в0инствы, мyчєницы четhредесzте, цвёти дыхaющіи бlгов0ніе сyщо дух0внагw раздаsніz, хrтA моли1те, душaмъ нaшымъ даровaти вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ.

Їwaнна монaха: Страстотeрпцы хrтHвы, всечестнhй п0стъ свётльшій содёласте пaмzтію вaшегw слaвнагw страдaніz, четhредесzть бо сyще четыредесsтницу њсвzщaете, спаси1тельнэй стрaсти ўпод0бившесz, вaшимъ за хrтA страдaніемъ. Тёмже и3мyще дерзновeніе, моли1тесz въ ми1рэ дости1гнути нaмъ въ триднeвное воскrніе бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Блажи1мъ тS, бцdе дв7о, и3 слaвимъ тS вёрніи по д0лгу, грaдъ непоколеби1мый, стёну неwбори1мую, твeрдую предстaтельницу и3 прибёжище дyшъ нaшихъ.

На стіх0внэ, въ тріHди самоглaсенъ двaжды, и3 мyчениченъ.

Слaва, с™hхъ, глaсъ в7.

Самоглaсенъ: И$стины чaшею t свои1хъ кровeй, nгнeмъ мучeній и3 воднhмъ лeдомъ вBрныz напои1ша, четверочи1сленнаz бо десzти1ца пою1щи пёснь сп7су, є3ди1нъ ќбw ќмъ всBмъ, въ тэлесёхъ же мн0зэхъ принес0шасz хrтY, и3 бGоневёстнаz м™и хrтолюби1ваго џтрока на рaмена взeмши, глаг0лаше: грzди2, страдaльче, и3 постражди2 съ пр0чими.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Непроходи6маz вратA, тaйнw запечaтствwваннаz, бlгословeннаz бцdе дв7о, пріими2 молє1ніz н†ша и3 принеси2 твоемY сн7у и3 бGу, да спасeтъ тоб0ю дyшы нaшz.

Тaже, Блaго є4сть: Трис™0е.

Тропaрь, є3ктеніA, и3 три2 покл0ны вели6кіz, чaсъ №-й съ каfjсмою, и3 tпyстъ. Во врeмz же своE бывaетъ G, ѕ7 и3 f7 чaсъ, по чи1ну и4хъ съ каfjсмами: и3 блажє1нны поск0ру и3 пр0чее. На к0емждо часЁ по G покл0ны вели6кіz.

Въ т0йже дeнь на вечeрни, по nбhчной каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стaвимъ стіхHвъ ‹. И# поeмъ тріHди самоглaсенъ днE двaжды, и3 мyчениченъ, и3 подHбны G. И# с™hхъ мyченикwвъ д7.

Стіхи6ры мyченикwвъ, глaсъ №:

Ли1къ четверодесzтосіsнный, в0инство всE бGособрaнное, спросіS постY страдaньми честнhми, њсвzщaющъ и3 просвэщaющъ дyшы нaшz. Двaжды.

Глaсъ в7:

Е$зеро ћкw рaй и3 зи1мность ћкw зн0й, мyчєницы вмэни1ша, хrтE б9е, не ўстраши1ша п0мысла и4хъ томи1телей прещє1ніz, не ўбоsшасz д0бліи мyкъ приложeній, nружен0сный стzжaвше крeстъ: тёмъ бо врагA ћкw крёпцыи побэди1ша, тёмже и3 вэнцы2 пріsша благодaти.

Четверодесzточи1сленный ли1къ мyчєникъ кто2 не воспоeтъ; въ в0ду бо є4зера внид0ша дeрзостнэ, и3 мрaзомъ стэснsеми, пёснь воспэвaху гDу: є3дA въ рэкaхъ прогнёваешисz на ны2, гDи; є3дA въ рэкaхъ прогнёваешисz на ны2, чlвэколю1бче; њблегчи2 тsжесть и3 г0ресть воздyха: своeю бо кр0вію њбагри1шасz нaши н0ги, и3 введи1 ны, б9е, въ вBчныz тво‰ кр0вы: да нёдро ны2 согрёетъ патріaрха ґвраaма.

Слaва, глaсъ т0йже:

Прbр0чески ќбw вопіsше дв7дъ во pалмёхъ: проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3звeлъ ны2 є3си2 въ пок0й: вh же, мyчєницы хrтHвы, самёми дёлы сл0во и3сполнsюще, проид0сте сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 внид0сте въ цrтво нбcное. Тёмже моли1тесz, четhредесzте сyще страдaльцы, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВсE ўповaніе моE:

Ѓще къ средЁ и3ли2 къ пzткY, кrтобGор0диченъ:

Дос†ды претерпёвшаго мнHги, и3 на кrтъ вознесeннаго всsческихъ творцA, ви1дэвши пречcтаz стенsше, глаг0лющи: препётый гDи, сн7е и3 б9е м0й, кaкw почести2 хотS создaніе твоE, вLко, терпи1ши пл0тію безчeстіе; слaва мн0гому милосeрдію и3 сошeствію твоемY, человэколю1бче.

Вх0дъ со є3ђліемъ. Прокjменъ днE и3 чтє1ніz тріHди.

И# Да и3спрaвитсz моли1тва мо‰:

Посeмъ. Прокjменъ, глaсъ є7:

Ты2, гDи, сохрани1ши ны2 и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw2 и3 во вёкъ:

Стjхъ: Спаси1 мz, гDи, ћкw њскудЁ препод0бный.

Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло тlа.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Воскли1кните гDеви, всS землS, п0йте же и4мени є3гw2.

Стjхъ: Ћкw и3скуси1лъ ны2 є3си2, б9е, разжeглъ ны2 є3си2, ћкоже разжизaетсz сребро2.

Е#ђліе матfeа, зачaло п7.

И# пр0чее бжcтвеннаz літургjа преждесвzщeнныхъ.

Причaстенъ: Рaдуйтесz, прaведніи, њ гDэ.

Ѓще случи1тсz м7 мyчєникъ №-z седми1цы въ к0йлибо дeнь, и3 поeтсz слyжба и4хъ въ суббHту, со с™hмъ мyченикомъ fе0дwромъ тЂрwномъ.

Въ пzт0къ вeчера: Каfjсма рzдовaz. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ‹: и3 поeмъ тріHди самоглaсенъ днE, двaжды, и3 мyченикwвъ на д7. И# fе0дwра на д7. Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, глaса. Вх0дъ, прокjменъ и3 чтє1ніz днE, и3 мyченикwвъ G. И# по Да и3спрaвитсz моли1тва моS: G покл0ны вели6кіz. И# пр0чее преждесвzщeнныхъ. По заамвHнной моли1твэ поeмъ канHнъ свzтaгw fе0дwра надъ к0ливомъ, ћкоже ўказaсz въ м7-цэ на рzдY, и3 tпyстъ.

Зри2 Ґ и3дёже нёсть преждесвzщeнныхъ, вeчера на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры мyченикwвъ G, и3 fе0дwра G: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ ли глaса прешeдшагw, безъ вх0да. Прокjменъ и3 чтeніz днE, и3 мyченикwвъ. На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды, и3 мyчениченъ. Тaже припёвъ: и3 поeмъ стіхи1ру fе0дwра: Бжcтвенныхъ дарHвъ: пи1сана на ГDи, воззвaхъ: Слaва, мyченикwвъ, глaсъ ѕ7: Въ пэснопёніzхъ восхвaлимъ: По Нhнэ tпущaеши: тропaрь мyченикwвъ: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ: Вс‰ пaче смhсла: Е#ктеніA, и3 три2 покл0ны вели6кіz. И# поeмъ канHнъ с™aгw fе0дwра надъ к0ливомъ: и3 tпyстъ по nбhчаю.

Повечeріе поeмъ вели1кое: На повечeріи поeмъ канHнъ ўс0пшихъ: и3 минeи рzдовhй. Тропари1 же, по №-мъ и3 по в7-мъ Трис™0мъ, глаг0лемъ nбои1хъ с™hхъ: ґ на послёднемъ Трис™0мъ, кондaкъ мyченикwвъ.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь мyченикwвъ, двaжды: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ: Вс‰ пaче смhсла: По №-й каfjсмэ сэдaльны мyченикwвъ џба: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе мyченикwвъ. По в7-й каfjсмэ сэдaльны fе0дwра: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе мyченикwвъ, и3ли2 fе0дwра. Полmелeй и3 сэдaленъ мyченикwвъ, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе мyченикwвъ. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ и3 Всsкое дыхaніе: и3 є3ђліе мyченикwвъ. Pал0мъ н7: стіхи1ра мyченикwвъ. КанHны мyченикwвъ, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 fе0дwра џба канHна на }. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: пёсни же, з7-ю и3 }-ю, глаг0лемъ напреди2 въ пzт0къ. По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ, и3 сэдaленъ мyченикwвъ. Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ. И# чтeніе њ с™ёмъ fе0дwрэ. По ѕ7-й пёсни кондaкъ fе0дwра и3 јкосъ, и3 чтeмъ пр0логъ и3 сmнаxaрій. По f7-й пёсни свэти1ленъ мyченикwвъ: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры мyченикwвъ G, глaсъ є7, под0бенъ: Рaдуйсz: и3 fе0дwра, подHбны G: тaже припёвъ: Проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду: И# поeмъ самоглaсну стіхи1ру мyченикwвъ: Страстон0сцы хrтHвы: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ. Славосл0віе вели1кое: тропaрь мyченикwвъ: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ. Е#ктєніи2 и3 tпyстъ, и3 nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ: и3 чaсъ №-й. На часёхъ тропaрь мyченикwвъ: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ: кондаки1 же глаг0лемъ премэнsюще.

На літургjи: Блажє1нна мyченикwвъ, пёснь G, на д7: и3 fе0дwра ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь мyченикwвъ и3 fе0дwра, и3 кондaкъ є3гw2: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бцdы хрaма, и3ли2, Предстaтельство хрістіaнъ: Прокjменъ, Ґллилyіа и3 причaстенъ мyченикwвъ, и3 fе0дwра. Ґпcлъ и3 є3ђліе прeжде суббHты, и3 fе0дwра подъ зачaло: тaже мyченикwвъ.

Ѓще ли случи1тсz м7 мyченикwвъ въ №-ю недёлю постHвъ.

И# поeтсz слyжба и4хъ, ћкw ўкaзано въ недёлю G-ю постHвъ, кромЁ поклонeніz крестA, т0чію на літjи. Слaва, мyченикwвъ, пи1сана на ГDи, воззвaхъ: И# нhнэ, тріHди. На стіх0внэ Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, тріHди. На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ, двaжды: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, Пречcтому твоемY џбразу: катавaсіа тріHди.

Ѓще ли случи1тсz м7 мyченикwвъ въ понедёльникъ в7-z, и3ли2 G-z, и3ли2 д7-z, и3ли2 є7-z, и3ли2 ѕ7-z недёли постHвъ.

Въ недёлю вeчера: Поeмъ, Блажeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры на ‹, тріHди днE на д7, повторsюще №-ю: и3 мyченикwвъ на ѕ7: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й. Вх0дъ, прокjменъ вели1кій тріHди. И# чтє1ніz мyченикwвъ G. Тaже, Спод0би, гDи, въ вeчеръ сeй: и3 И#сп0лнимъ вечeрнюю: На стіх0внэ тріHди самоглaсенъ днE, двaжды и3 мyчениченъ: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ, по глaсу, воскрeсенъ. По Џ§е нaшъ: тропaрь мyченикwвъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ. Е#ктеніA, Поми1луй нaсъ, б9е: и3 покл0ны G вели6кіz, и3 tпyстъ. Полyнощницу же поeмъ по nбhчаю съ каfjсмою, и3 тропари2 nбы6чныz. По Честнёйшую, G покл0ны вели6кіz.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь мyченикwвъ двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По №-й и3 по в7-й каfjсмэ глаг0лемъ сэдaльны тріHди: є3ктєніи1 же не глаг0лютсz. И# чтeніе во є3фрeмэ. По G-й каfjсмэ глаг0летъ їерeй є3ктенію2 мaлую: и3 сэдaльны мyченикwвъ џба: и3 чтeніе мyченикwвъ. Полmелeй и3 сэдaленъ мyченикwвъ, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе мyченикwвъ. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ и3 є3ђліе мyченикwвъ. Тaже pал0мъ н7. Стіхи1ра мyченикwвъ. КанHны мyченикwвъ со їрмос0мъ на }. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: ґ и3дёже трипёснецъ, и3 поeмъ канHнъ мyченикwвъ со їрмос0мъ на ѕ7: и3 трипёснецъ на }. Катавaсіа тріHди. По G-й пёсни сэдaленъ мyченикwвъ, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. И# чтeніе мyченикwвъ. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ, и3 пр0логъ. Свэти1ленъ мyченикwвъ. Двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры мyченикwвъ, на д7 Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. Тaже настоsтель и3ли2 чтeцъ глаг0летъ: Слaва тебЁ, показaвшему нaмъ свётъ. Посeмъ є3ктеніA: И#сп0лнимъ ќтреннюю: тaже на стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды: и3 мyчениченъ. Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. Посeмъ: Блaго є4сть: глаг0лемъ є3ди1ножды. По Џ§е нaшъ: тропaрь мyченикwвъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ. Е#ктеніA: Поми1луй нaсъ, б9е: и3 три2 покл0ны вели6кіz, и3 чaсъ пeрвый. На часёхъ тропaрь глаг0лемъ мyченикwвъ: и3 по Трис™0мъ кондaкъ и4хъ. И# на конeцъ, G покл0ны вели6кіz, и3 по покл0нэхъ трис™aгw не глаг0лемъ, но глаг0лемъ: ХrтE свёте: и3 tпyстъ. Чaсъ же G и3 ѕ7-й, и3 f7-й, поeмъ съ каfjсмами, въ под0бное и4хъ врeмz, со чтeніемъ. На ѕ7-мъ часЁ чтeтсz пареміA днE, по чи1ну є3S. Зри2 Моли6твы же вели1кагw васjліа по часёхъ глаг0лемъ непремённw, є4же є4сть: ВLко б9е џ§е: и3, Б9е и3 гDи си1лъ: и3, ВLко гDи ї}се хrтE: Е#гдa же поeмъ полmелeй, на часёхъ въ кампaнъ не ўдарsемъ. По каfjсмэ чтeцъ глаг0летъ: Слaва, тропaрь мyченикwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ мyченикwвъ. По Честнёйшую, G покл0ны вели6кіz. По f7-мъ часЁ блажє1нны глаг0лемъ поск0ру безъ пёніz. По Њслaби, њстaви: кондaкъ хрaма. Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, хрaма бцdы. Зри2 Ѓще ли нёсть хрaма бцdы. И# нhнэ, Предстaтельство хrтіaнъ: Посeмъ, ГDи, поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ: Честнёйшую херув‡мъ: и3 G покл0ны вели6кіz: тaже моли1тва, Всес™az трbце: И# начинaемъ вечeрню по nбhчаю: Настоsтель и3ли2 чтeцъ глаг0летъ: Пріиди1те, поклони1мсz, три1жды. И# поeмъ вечeрню съ покл0ны, по чи1ну п0стному. По nбhчной каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ‹: ТріHди самоглaсенъ днE, двaжды: и3 мyчениченъ: и3 под0бенъ тріHди, G: и3 мyченикwвъ д7. Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ, по глaсу nбhчный. Зри2 Ѓще ли къ средЁ, и3ли2 пzткY, глаг0лемъ кrтобGор0диченъ, по глaсу слaвника. Вх0дъ со є3ђліемъ. Свёте ти1хій: прокjменъ и3 чтeніе днE. Да и3спрaвитсz моли1тва моS: и3 G покл0ны вели6кіz, є3ктеніи2 мaлыz не глаг0лемъ. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ мyченикwвъ. Літургjа преждесвzщeннаz по nбhчаю. На tпyстэ їерeй поминaетъ прeжде прaзднуемыхъ с™hхъ, пот0мъ настaвшаго. Зри2 С™aгw же прилучи1вшагwсz на рzдY, канHнъ поeмъ на ќтрени по чи1ну: Стіхи6ры же є3гw2, ±же пи6саны, вeчеръ на ГDи, воззвaхъ, глаг0лемъ и5хъ на хвали1техъ.

Зри2 Ѓ]ще ли к0еz вели1кіz рaди нyжды, въ пaмzти с™hхъ вели1кихъ, и3мyщихъ полmелeй, не случи1тсz бhти преждесвzщeннэй літургjи: Часы2 поeмъ, ћкоже вhше речeсz. По f7-мъ часЁ и3 по моли1твэ: ВLко гDи ї}се хrтE, глаг0лемъ и3 pал0мъ, Благослови2, душE моS, гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz: Слaва, Хвали2, душE моS, гDа: И# нhнэ, Е#динор0дный сн7е: и3 Во цrтвіи твоeмъ: поск0ру безъ пёніz. На блажeннахъ глаг0лемъ мyченикwвъ пёснь G-ю и3 ѕ7. Тaже ґпcлъ и3 є3ђліе мyченикwвъ. Посeмъ, Помzни2 нaсъ, гDи: По Њслaби, њстaви: и3 по Џ§е нaшъ: Кондaкъ хрaма. Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бцdы хрaма. Ѓще же нёсть хрaма бцdы, Предстaтельство хрістіaнъ: Тaже, ГDи, поми1луй, м7. И# покл0ны G вели6кіz. И# въ то врeмz параекклисіaрхъ знaменуетъ въ двA камп†на. И# по G-хъ покл0нэхъ вели1кихъ, глаг0лемъ: Пріиди1те, поклони1мсz: И# поeмъ вечeрню съ покл0ны и3 каfjсму nбhчную. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры тріHди, подHбны, G: И# с™aгw, є3гHже настA пaмzть, G. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Ѓще ли къ средЁ, и3ли2 пzткY, глаг0лемъ: Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ. Тaже, Свёте ти1хій: прокjменъ и3 чтeніе тріHди, днE. На стіх0внэ днE тріHди. По Нhнэ tпущaеши: и3 по Џ§е нaшъ, тропaрь, Бцdе дв7о, рaдуйсz: и3 пр0чее по п0стному. По Честнёйшую и3 по покл0нэхъ, глаг0лемъ Трис™0е. ГDи, поми1луй, в7i. Всесвzтaz трbце: Тaже, Бyди и4мz гDне: и3 G покл0ны: и3 Благословлю2 гDа: Дост0йно є4сть: И# tпyстъ. На tпyстэ же поминaетъ настaвшаго с™aго. По tпyстэ же вх0димъ въ трапeзу, и3 kди1мъ двA варє1ніz съ є3лeемъ и3 піeмъ віно2. Въ срeду же и3 пzт0къ kди1мъ двA варє1ніz безъ є3лeа и3 піeмъ віно2.

Ѓще ли случи1тсz м7 мyченикwвъ во є3ди1нъ t днeй п0стныхъ, поeмъ слyжбу и4хъ си1це.

На часёхъz: По Њслaби, њстaви: и3 по Џ§е нaшъ: кондаки2 по ўстaву: Тaже, ГDи, поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ, Честнёйшую херув‡мъ: И# по покл0нэхъ глаг0лемъ Трис™0е. ГDи, поми1луй, в7i. И# Всес™az трbце: и3 ѓбіе начинaемъ вечeрню и3 nбhчную каfjсму: глаг0лютсz же є3ктєніи2 м†лыz по к0емждо ґнтіфHнэ. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ‹. Самоглaсенъ днE, двaжды и3 мyчениченъ, и3 подHбны тріHди, G: и3 м§никwвъ, д7. Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ: Прeйде сёнь зак0ннаz: Вх0дъ. Тaже прокjменъ и3 чтє1ніz днE, и3 м§никwвъ чтє1ніz G. Тaже поeмъ: Да и3спрaвитсz моли1тва моS: и3 G покл0ны, и3 порsду літургjа преждесщ7eннаz.

Ґ и3дёже не бyдетъ преждесщ7eнныz, по Њслaби, њстaви: и3 по покл0нэхъ вели1кихъ, чтeцъ глаг0летъ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды: и3 покл0ны G. Тaже pал0мъ: Благослови2, душE моS, гDа: И# поeмъ вечeрню безъ покл0нwвъ. По nбhчной каfjсмэ, стіхи6ры на ѕ7, тріHди, подHбны, G: и3 м§никwвъ, G. Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ. Вх0дъ, и3 Свёте ти1хій: Прокjменъ и3 чтє1ніz днE, и3 м§никwвъ: и3 ѓбіе, Спод0би, гDи: Тaже, И#сп0лнимъ вечeрнюю моли1тву: На стіх0внэ тріHди: Слaва, мyченикwвъ. И# нhнэ, бGор0диченъ по глaсу. Нhнэ tпущaеши: По Трис™0мъ тропaрь м§никwвъ: Слaва, и3 нhнэ: Гавріи1лу вэщaвшу: є3ктеніA, Поми1луй нaсъ, б9е: Посeмъ G покл0ны вели6кіz и3 моли1тва: Всес™az трbце: и3 Благословлю2 гDа: Дост0йно є4сть: и3 tпyстъ.

Повечeріе: Поeмъ вели1кое безъ покл0нwвъ. По №-мъ Трис™0мъ тропaрь м§никwвъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ, по глaсу. По в7-мъ Трис™0мъ тропари2 nбы6чныz: Поми1луй нaсъ, гDи: По Дост0йнэ и3 по Трис™0мъ, кондaкъ м§никwвъ. ГDи си1лъ, съ нaми бyди: не поeмъ: по Честнёйшую, G покл0ны вели6кіz. Трис™aгw же не глаг0лемъ: ґ tпyстъ мaлый. Полyнощницу же поeмъ по nбhчаю съ каfjсмою, ћкоже предписaсz въ понедёльникъ в7-z недёли постA. Тaкожде и3 ќтреню и3 всю2 слyжбу м§никwвъ.

Ѓще случи1тсz м7 м§никwвъ въ суббHту в7-ю, и3ли2 G-ю, и3ли2 д7-ю постHвъ.

Въ пzт0къ вeчера: Каfjсма рzдовaz. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ‹: тріHди самоглaсенъ двaжды и3 nктHиха м§ничны д7: и3 мyченикwвъ, д7. Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ. Прокjменъ и3 чтє1ніz днE: и3 м§никwвъ, G. Да и3спрaвитсz моли1тва моS: и3 прHчаz преждесвzщeнныхъ.

Зри2 Ѓще ли нёсть преждесщ7eнныхъ, въ пzт0къ вeчера, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры м§никwвъ на ѕ7. Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ, №-й глaса. Вх0дъ. Прокjменъ и3 чтє1ніz днE, и3 с™hхъ. Тaже: Спод0би, гDи: На стіх0внэ самоглaсенъ тріHди, двaжды: и3 м§ниченъ nктHиха, по глaсу: Слaва м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ. По Нhнэ tпущaеши: тропaрь м§никwвъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ настоsщагw глaса: є3ктеніA и3 покл0ны G. Тaже, моли1тва, Всес™az трbце: Бyди и4мz гDне: и3 pал0мъ lг, Благословлю2 гDа: Дост0йно є4сть: И# tпyстъ.

Зри2 Повечeріе же поeмъ вели1кое, на нeмже поeмъ четверопёснецъ суббHты.

На ќтрени и3 на часёхъ: Поeмъ слyжбу є3ди1ныхъ м§никwвъ, ћкоже предписaсz.

На літургjи: Слyжба днE и3 м§никwвъ.

Ѓще случи1тсz м7 м§никwвъ во в7-ю, д7-ю и3 є7-ю недёлю постHвъ:

Въ суббHту вeчера на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскрє1сны и3 бцdы, по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны G: и3 вост0ченъ є3ди1нъ: и3 м§никwвъ на ѕ7. Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ и3 чтeніе м§никwвъ. На літjи, стіхи1ра хрaма и3 м§никwвъ стіхHвныz: Слaва, м§никwвъ, пи1сана по н7 pалмЁ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ стіхи6ры воскрє1сны, по ґлфави1ту. Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На благословeніи хлёбwвъ, Бцdе дв7о: три1жды, и3 чтeніе во ґпcльскихъ послaніихъ. На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ, двaжды. Слaва, м§никwвъ. И# нhнэ, бGор0диченъ, по глaсу тропарS. По каfjсмэ: сэдaльны воскрє1сны и3 бGорHдичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи. Полmелeй и3 сэдaльны м§никwвъ џба. Слaва, по полmелeи сэдaленъ: И# нhнэ, бGор0диченъ: И# чтeніе м§никwвъ. Степє1нна и3 прокjменъ глaса: и3 є3ђліе воскрeсно. Pал0мъ н7: Слaва, стіхи1ра, глaсъ }: Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри: и3 прHчаz. КанHнъ воскрeсенъ, со їрмос0мъ, на д7: и3 тріHди на д7: и3 м§никwвъ на ѕ7. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: По G пёсни кондaкъ и3 јкосъ, сэдaленъ м§никwвъ, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: И# чтeніе м§никwвъ. По ѕ7 пёсни, кондaкъ и3 јкосъ воскрeсенъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ воскрeсенъ: Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ. На хвали1техъ, стіхи6ры воскрє1сны, д7: и3 м§никwвъ со слaвнымъ, д7, съ припёвы и4хъ. Тaже, припёвъ: Воскресни2, гDи б9е м0й: И# поeмъ самоглaсну стіхи1ру тріHди: Слaва, тyюжде: И# нhнэ, Преблагословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. Тропaрь воскрeсенъ: є3ктєніи2: и3 tпyстъ. И# и3схождeніе въ притв0ръ. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz. И# чaсъ №. Тропaрь воскрeсенъ: Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ днE: и3 совершeнный tпyстъ.

На літургjи: Блажє1нна глaса на ѕ7: и3 м§никwвъ пёснь G-z, на д7: И# пр0чаz слyжба днE и3 м§никwвъ. С™aгw же григ0ріа слyжба поeтсz, є3гдA разсyдитъ є3кклисіaрхъ: и3ли2 мyченикwвъ слyжбу поeмъ въ суббHту в7-ю: тaкожде и3 д7-ю, и3 є7-ю недёли, сл{жбы тріHди с™hхъ њставлsютсz: и3 поeтсz слyжба м§никwвъ по ўстaву.

Ѓще ли случи1тсz м7 м§никwвъ въ недёлю G-ю постHвъ, кrтопокл0нную.

Въ суббHту вeчера на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры на ГDи, воззвaхъ, и3 на стіхи1рахъ, всE тріHди по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни: По каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны, G: и3 кrтA д7: и3 м§никwвъ G. Слaва, кrтA: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Прокjменъ днE: и3 парєміи2 м§никwвъ. На літjи стіхи1ра хрaма: и3 м§никwвъ хвали6тны: Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, кrтA. На стіх0внэ стіхи6ры воскрє1сны: Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, кrтA. На благословeніи хлёбwвъ, Бцdе дв7о, двaжды: и3 кrтA, є3ди1ножды: Спаси2, гDи, лю1ди тво‰:

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ, двaжды: Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, кrтA. По каfjсмахъ сэдaльны воскрє1сны и3 бGорHдичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ. Полmелeй мyченикwвъ и3 сэдaльны џба: Слaва, и3 нhнэ: бGор0диченъ и3 чтeніе м§никwвъ. Степє1нна глaса. Прокjменъ: и3 є3ђліе воскрeсно. Воскресeніе хrт0во: Pал0мъ н7: Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри. КанHнъ воскрeсенъ, со їрмос0мъ на д7: и3 м§никwвъ на д7: и3 кrтA на ѕ7. Катавaсіа кrтA: Бжcтвеннэйшій проwбрази2: По G пёсни, кондaкъ м§никwвъ и3 јкосъ: и3 сэдaленъ двaжды: Слaва, и3 нhнэ, кrтA: и3 чтeніе м§никwвъ. По ѕ7 пёсни, кондaкъ кrтA и3 јкосъ. На f7 пёсни поeмъ Честнёйшую: Свэти1ленъ воскрeсенъ: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, кrтA. На хвали1техъ стіхи6ры воскрє1сны, д7: и3 кrтA, подHбны G, №-й двaжды, съ припёвы и4хъ. Тaже припёвъ: Воскресни2, гDи б9е м0й: и3 поeмъ самоглaсну стіхи1ру днE тріHди: Слaва, тyюжде: И# нhнэ: Преблагословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое: Трис™0е пёніемъ. Поeмъ вх0дъ. И# глаг0лемъ тропaрь: Спаси2, гDи, лю1ди тво‰: три1жды. И# бывaетъ поклонeніе чcтнaгw кrтA по nбhчаю, ћкоже ћвствуетъ въ тріHди. Тaже є3ктєніи2 и3 tпyстъ, и3 и3схождeніе: Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz и3 поучeніе студjтово. И# чaсъ №, въ притв0рэ. На часёхъ тропaрь воскрeсенъ: Слaва, кrтA: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ, По Џ§е нaшъ, кондaкъ воскрeсенъ. На G-мъ часЁ тропaрь воскрeсенъ: Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ м§никwвъ. Тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ, глаг0лемъ премэнsюще.

На літургjи: Блажє1нна глaса на д7: и3 кrтA пёснь G, на д7: и3 м§никwвъ пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскрeсенъ и3 кrтA, и3 м§никwвъ. Тaже кондaкъ воскрeсенъ, Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, кrтA. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ прeжде кrтA, пот0мъ м§никwвъ.

Ѓще ли случи1тсz с™hхъ м7 мyченикъ въ срeду д7-ю постHвъ.

Поeмъ слyжбу и4хъ, прeжде во вт0рникъ то‰ седми1цы: т0чію во вт0рникъ вeчера: на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, самоглaсенъ днE тріHди, двaжды: и3 кrтA д7: и3 м§никwвъ д7: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, кrтA. Друг‡z же стіхи6ры кrтA поeмъ въ срeду на хвали1техъ. Тaже, вх0дъ, прокjменъ, и3 чтє1ніz днE, и3 Да и3спрaвитсz:

Ѓще же не бyдетъ преждесщ7eнныz: И# во вт0рникъ вeчера, На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры кrтA на ѕ7: с™hхъ же м§никwвъ м7, tдаeтсz прaздникъ на часёхъ, ћкоже ўказaсz въ понедёльникъ в7-z недёли постHвъ.

Ѓще ли случи1тсz м7 м§никъ въ четверт0къ вели1кагw канHна:

И# поeтсz слyжба и4хъ всS во вт0рникъ: напрeдь тоsже недёли.

Ѓще ли случи1тсz м7 м§никъ въ суббHту ґкafіста:

И# поeмъ слyжбу и4хъ въ недёлю є7-ю постHвъ.

Знайшли помилку