...
Мінея Місячна,  Березень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Березень

← В 1-й день В 3-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 2-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнською

Свята́го священному́ченика Феодо́та, епи́скопа Кирини́йскаго

Аллилу́ия, или́ тропа́рь

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Свяще́нник свяще́ннейший,/ Це́ркве основа́ние,/ столп непоколеби́м яви́лся еси́, всесла́вне,/ чудотво́рец и́стиннейший,/ Богода́нен, сла́вне,/ и свети́льник всесве́тел свяще́нный был еси́,/ и рай, жи́зни дре́во/ посреди́ стяжа́в, Иису́са Жизнода́вца,/ священному́чениче Феодо́те.

Воло́выми жи́лами бие́мь,/ и на дре́ве протяза́емь,/ и го́рько стру́жемь, досточу́дне,/ и в темни́це заключа́емь,/ и гвоздьми́ но́ги твоя́ пригвожде́ны лю́те,/ на одр разжже́н полага́емь,/ непрело́жен яви́лся еси́,/ во всех Укрепля́ющаго тя сла́вя,/ священному́чениче Феодо́те.

Жи́лами твои́х по́двигов/ врага́ придави́в,/ и того́ си́лу побори́л еси́/ и, му́жествовав светле́йше,/ в вы́шнем Ца́рствии венцено́сец живе́ши,/ просвеще́ния сподо́бився/ и красоты́ пра́зднующих,/ и мо́лишися чту́щия тя спасти́,/ сла́ва му́чеников Феодо́те.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Осужде́ния изба́ви, Пресвята́я Богоневе́сто,/ и лю́тых прегреше́ний/ смире́нную мою́ ду́шу,/ и сме́рти измени́ моли́твами Твои́ми,/ и да́руй оправда́ние получи́ти/ в де́нь испыта́ния,/ е́же получи́ша святы́х собо́ри,/ покая́нием очище́на мя пре́жде конца́ покажи́/ и сле́зными излия́нии.

Крестобогоро́дичен. Подо́бен то́йже:

На Кресте́ Тя я́ко узре́/ пригвожде́на, Го́споди,/ А́гница и Ма́ти Твоя́ дивля́шеся/ и – что́ виде́ние сие́, – взыва́ше:/ Сы́не вожделе́нне,/ сия́ Тебе́ неве́рный собо́р воздаде́ беззако́нный,/ и́же мно́гих Твои́х чуде́с наслади́выйся?/ Но сла́ва неизглаго́ланному/ соше́ствию Твоему́, Влады́ко.

Кано́н, его́же краегране́сие: Бо́жие да́ние был еси́ ле́потно, блаже́нне. Ио́сиф. Глас 4.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Бог твоя́ к Нему́ движе́ния, му́чениче, напра́ви,/ Его́же честны́я соблю́д за́поведи,/ иера́рх был еси́/ и муче́ния кро́вию озари́лся еси́, явле́ннейше.

Боже́ственне и благоче́стие пожи́в,/ пло́ти движе́ния по́стническими умертви́в по́двиги/ и живо́т прие́м,/ иера́рхов удобре́ние, му́чеников исполне́ние.

Всели́вся в прему́дрое се́рдце твое́ Дух Святы́й,/ от пеле́н, преподо́бне, пра́ва, сострада́тельна тя, и ти́ха,/ и иера́рха Боже́ственна, му́чениче, показа́, Феодо́те.

Богоро́дичен: Бя́ше порабоще́но пе́рвее пре́лестию, Чи́стая, челове́ческое естество́ лука́вне,/ Христа́ же ро́ждши, Ты свобо́ду улучи́,/ велему́дренно Тя сла́вящее.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Слез твои́х стена́ньми, и крове́й пото́ки угаси́л еси́ пре́лести лю́тое у́глие,/ му́чениче святи́телю Феодо́те.

Житие́ твое́ чи́стое показа́в,/ священноде́теля Боже́ственна и и́стинна свиде́теля тя страсте́й Христо́вых соде́ла.

Среди́ суди́ща стоя́/ и уязвля́емь лю́тыми ра́нами,/ Христо́ва И́мене, му́чениче, не отве́рглся еси́, Феодо́те.

Богоро́дичен: Уврачу́й мой ум,/ изнемо́гший прило́ги, Пречи́стая, лука́ваго зми́я/ и греху́ рабо́тающий.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Священнонача́льства оде́жду светле́йшу/ крове́й твои́х омоче́ньми соде́лал еси́,/ на Небеса́ всели́вся, Феодо́те,/ ви́дя, Его́же возжеле́л еси́ чи́стою мы́слию./ Те́мже твою́ сла́вим всесвяще́нную па́мять и взыва́ем:/ помяни́ нас, со дерзнове́нием к Бо́гу предстоя́й.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Нечи́стых помысло́в мои́х мно́жество и безме́стных мы́слей обурева́ния/ кто изрещи́ мо́жет, Всенепоро́чная?/ настоя́ния же безпло́тных враг мои́х кто испове́сть и сих зло́бу?/ Но Твое́ю мольбо́ю, Блага́я, сих мне всех избавле́ние да́руй.

Крестобогоро́дичен:

И́же от Безнача́льнаго Отца́ рожде́ннаго/ напосле́док Тя пло́тию Ро́ждшая,/ на Кресте́ ви́сяща зря́щи, Христе́, – увы́ Мне, Любе́знейший Иису́се, – вопия́ше, –/ ка́ко сла́вимый я́ко Бог от А́нгел/ от беззако́нных ны́не челове́к, Сы́не, хотя́ распина́ешися?/ Пою́ Тя, Долготерпели́ве.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сокруша́емо те́ло твое́ ра́нами,/ по́мысл тверде́йший и вои́стинну, му́чениче, крепча́йшь соде́ловаше, пою́ща:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Распаля́емь любо́вию Влады́чнею,/ я́же от ран терпе́л еси́ боле́зни люте́йшия,/ я́коже ино́му стра́ждущу,/ сам пребыва́л еси́ велича́йший в му́ченицех, Феодо́те.

Претерпе́л еси́ му́ки, Богому́дре о́тче, прибли́жившися те́лу,/ воздая́ния бо пребыва́ющая ви́дел еси́ ума́ чистото́ю,/ облегча́ющая боле́зни твоя́.

Богоро́дичен: Светле́йшая пала́то Влады́ки, Пресвята́я Богоро́дице,/ хра́мы нас покажи́ Свята́го Ду́ха,/ в хра́ме Твое́м святе́м хвалу́ Го́сподеви принося́щия.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющий Тя.

Возвыша́емь, му́дре, на дре́во, Феодо́те,/ претерпева́л еси́ тверде́йше терза́ния пло́ти твоея́,/ вельми́ удивля́емь.

Ви́сим, строга́ния терпе́л еси́ теле́сная, Феодо́те,/ Влады́ку укрепля́ющаго име́яй/ и ве́рою тя утвержда́юща.

Кро́вными омоче́ньми обагри́в, Феодо́те блаже́нне, оде́жду твою́ свяще́нную,/ светле́йшу показа́л еси́.

Богоро́дичен: Зачала́ еси́ Бо́га, бы́вша Челове́ка, о Влады́чице!/ Сего́ ра́ди, ро́ди родо́в, Тя непреста́нно ублажа́ем.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею кро́вию.

Всажде́н был еси́ в темни́цу, я́ко злоде́й, Феодо́те,/ храни́тель сый Боже́ственных Влады́ки, сла́вне, повеле́ний,/ Боже́ственное твое́ пра́зднество вельми́ уясни́вшаго.

Стоя́л еси́ пред суди́щем непра́ведных, су́дим,/ и осужда́я челове́ки, беззако́ннующия всу́е/ и предпочита́ющии непра́вду, святи́телю Богому́дре, па́че пра́вды.

Во́лны свире́пых мук разруши́л еси́,/ я́коже не́кий ка́мень, всеблаже́нне,/ возше́д восхожде́нием твоего́ се́рдца к Ка́меню краеуго́льному – Христу́ Бо́гу.

Богоро́дичен: Всели́вся во чре́во Твое́, Христо́с Бог наш/ в челове́цех живу́щий грех, Пречи́стая, изгоня́ет/ и сво́йственный Себе́ человеколюбе́зно соде́ловает.

Конда́к, глас 3:

Мо́ря злове́рие обличи́л еси́,/ и и́дольскаго безбо́жия ле́сть ве́рою правове́рия уязви́л еси́/ и, всесожже́ние Боже́ственное быв,/ чудоде́йствием ороша́еши концы́,/ о́тче святи́телю Феодо́те, Христа́ Бо́га моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Пе́снь 7

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Боже́ственною, о́тче, распаля́емь любо́вию Ду́ха,/ на одр разжже́н весьма́ возложе́н, не опали́м пребы́л еси́,/ благослове́н еси́, Бо́же мой, зовы́й, и Го́споди.

Я́коже ино́му сам пребыва́я стра́ждущу,/ ве́сь бо умо́м, блаже́нне, к Бо́гу прише́д,/ сече́ния же и жже́ния ты небре́гл еси́,/ не чу́вствуя Христо́вым манове́нием.

Прему́дростию слове́с безслове́сия су́щия, блаже́нне, испо́лнены посреди́ суди́ща обличи́л еси́,/ проявле́нно злоче́стием неду́говавшия/ и па́че сотво́ршаго де́монския изво́лившия куми́ры.

Богоро́дичен: С Вы́шним ликостоя́нием, вси, Ма́ти Бо́жия, ра́дуйся, Тебе́ зове́м,/ одушевле́нное не́бо, и пресла́вная пала́то, и престо́ле о́гненный,/ на не́мже Христо́с пло́тию почи́.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ льво́в зия́ния в ро́ве затче́:/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

По́двиги твои́ми врагу́ противля́яся, му́чениче Феодо́те,/ гвоздьми́ бо, сла́вне, в но́ги пронзе́н,/ отводя́щею к Ца́рству Небе́сному стезе́ю ше́ствовал еси́,/ благослови́те, поя́, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пропове́дая Бо́га, на зе́млю прише́дша/ и Боже́ственными страстьми́ стра́сть всепа́губную разру́шшаго,/ стра́сть Боже́ственную и блаже́нную подъя́л еси́ пло́тию, вопия́, Феодо́те:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Крове́й ка́плями и свяще́нных уче́ний тече́нием,/ ве́рных напои́л еси́ се́рдца благода́тию, всему́дре,/ и прозяба́ти устро́ил еси́ Земледе́лателю благи́х Боже́ственная разуме́ния,/ Ему́же вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Скве́рны очи́стила еси́ вся́кия естество́ челове́ческое, Пречи́стая,/ Небе́сный ро́ждши до́ждь, Челове́ка бы́вша,/ и новосоде́лала еси́ ны, обетша́вшия, Чи́стая, вопию́щия:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́,/ тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Исцеле́ния источа́ет вся́ческая моще́й Боже́ственная ра́ка свяще́ннейшаго па́стыря,/ и стра́сти уставля́ет, и реши́т ле́тный я́ко вои́стинну боле́зни/ Спа́са Боже́ственною благода́тию.

Я́ко священному́ченик,/ вяза́ти же и реши́ти име́я вла́сть,/ разреши́ зол мои́х у́зы/ и ду́шу мою́, жего́му огне́м греха́, ороси́,/ моля́ Всеще́драго.

Дне́сь ве́рно пра́зднует Це́рковь, Богоно́се, всесвяще́нную твою́ па́мять/ и отше́ствие к Человеколю́бцу/ и, ра́дуяся, плете́т тебе́ пе́сней Боже́ственныя диади́мы.

Я́коже днесве́тлую звезду́, тя стяжа́вше, Богоглаго́ливе,/ твои́ми светолу́чными заря́ми Боже́ственных боле́зней/ и чуде́с твои́х чи́стыми светлостьми́ озаря́емся, Феодо́те.

Богоро́дичен: Свет нам ро́ждши, Де́во, от Отца́ пре́жде денни́цы возсия́вший неизрече́нно,/ неразу́мия тьму́ разруши́ла еси́/ и в се́ни спя́щия грехо́вней просвети́ла еси́.

Святи́теля Арсе́ния, епи́скопа Тверска́го

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Всю отложи́вше:

Ве́сь освяще́н,/ Богоно́сец показа́лся еси́,/ ма́стию Боже́ственною свято́ю/ Святы́м Ду́хом пома́зан,/ и све́тло всегда́ лику́я, святи́телю,/ во свята́я святы́х входя́,/ и лю́ди твоя́, я́ко священнотаи́нник,/ небе́сным та́йнам научи́л еси́,/ я́ко вои́стинну учи́тель избра́нен,/ о́тче Арсе́ние Богоно́се,/ со дерзнове́нием моля́ся/ о душа́х на́ших.

Ве́сь от ю́ности облиста́л еси́/ жития́ доброде́телей луче́ю,/ всеблаже́нне святи́телю,/ и лю́ди твоя́ просвети́л еси́,/ и храм Пречи́стыя воздви́гл еси́ пречу́ден./ И ны́не всели́лся еси́, иде́же Свет невече́рний,/ иде́же ликостоя́ния А́нгел,/ с ни́миже предстоя́, преподо́бне,/ помина́й нас, святи́телю Арсе́ние,/ твою́ па́мять соверша́ющих,/ со дерзнове́нием моля́ся/ о душа́х на́ших.

Святи́тель Богоприя́тен/ и па́стырь и́стинен,/ столп непревра́тен,/ основа́ние ве́ры недви́жимо,/ благоче́стия степе́нь непоколеби́мый,/ забра́ло Це́ркве неруши́мое,/ святи́телей добро́та/ и чуде́с исто́чник,/ Арсе́ние, был еси́./ Тем тя ублажа́ем благочести́вно/ пе́ньми и пе́сньми духо́вными/ и всесвяще́нную соверша́ем па́мять твою́.

Со́лнца светле́йши/ просия́ нам па́мять твоя́,/ святи́телю Арсе́ние,/ вседо́блий о́тче свяще́нне,/ сего́ ра́ди тя ублажа́ем, Богому́дре,/ и моле́бно воспева́ем,/ я́ко показа́лся еси́ земли́ на́шей чудотво́рец,/ и моле́бник, и предста́тель тепле́йший./ Тем моли́ся Христу́ Бо́гу/ изба́витися ста́ду твоему́ от наве́та вра́жия,/ е́же стяжа́л еси́, му́дре,/ моли́твами твои́ми.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Прииди́те, вси Русския митропо́лии,/ вся́ко оте́чество, гра́дове и страны́,/ архиере́е, иере́е, и мона́си,/ и вси лю́дие, и всяк язы́к,/ стеце́мся к честне́й па́мяти святи́теля пресла́вно на́шея земли́,/ дне́сь в пе́снех и пе́ниих восхва́лим вели́каго па́стыря и учи́теля,/ Арсе́ния Богому́драго,/ сей бо измла́да жела́ние Боже́ственно прии́м в се́рдцы свое́м/ и возлюби́в Христа́ и Пречи́стую Его́ Ма́терь,/ Е́йже и оби́тель сотвори́,/ и храм че́стен созда́,/ и вельми́ украси́, и мно́жества мона́хов собра́./ Те́мже твое́ пра́зднуем успе́ние,/ вси ве́рнии, о́крест стоя́ще твоея́ ра́ки,/ моле́бно к тебе́ ру́це простира́ем,/ святи́телю Арсе́ние:/ моли́ся Христу́ Бо́гу о ча́дех твои́х/ и о всех, любо́вию пра́зднующих/ честну́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

При́тчей чте́ние (главы́ 10, 3 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти,/ не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же е́сть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́ е́сть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́,/ в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да,/ честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо мои́ – исхо́ди живота́,/ и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас/ и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим,/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т/ и ра́зум, и смысл аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящий люблю́,/ и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́занный же, прилага́йте се́рдца./ Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́,/ и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой,/ ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х:/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва су́ть разумева́ющим/ и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 11):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ язы́к же непра́веднаго поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти,/ уста́ же нечести́вых развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая – ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же пра́ведный прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие,/ уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых наста́вит их,/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не по́льзуют име́ния в де́нь я́рости,/ пра́вда же изба́вит от сме́рти./ У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние,/ нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́,/ в нече́стие же па́дает непра́вда./ Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их,/ безсове́тием же пленя́ются беззако́нию./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда,/ похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва убе́гнет,/ в него́же ме́сто предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых се́ть гра́жданом,/ чу́вство же пра́ведных благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град,/ и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многол́етна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же е́сть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бы́сть/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бы́сть./ Восхище́н бы́сть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ ле́сть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 2, самогла́сны:

Ум преподо́бен, я́ко при́сно к Бо́гу внима́ющ,/ свобо́ден же и самоизво́лен, я́ко страстьми́ непорабоще́н,/ ду́шу чи́сту име́я,/ се́рдце ми́лостивно и слеза́ми умиле́нно,/ те́ло же моли́твами к Бо́гу служе́бно,/ притяжа́л еси́, Арсе́ние святи́телю,/ сло́во му́дростно и смире́нно./ Ве́сь от ю́ности благонра́вием Христу́ усво́ися,/ от Него́же святи́тельства досто́инство прия́л еси́,/ и лю́ди твоя́ упа́сл еси́,/ и Правосла́вием обогати́л еси́./ Ны́не я́ко предстоя́ Христу́ Бо́гу,/ от вся́ких нас бед изба́ви/ и спаси́ души́ на́ша.

Глас 4: Ева́нгельских исто́чник словесы́ твои́ми, святи́телю,/ люде́й твои́х сердца́ напои́л еси́,/ и се́мя благоче́стия в них моли́твами твои́ми возрасти́л еси́,/ и сих прине́сл еси́ Христу́ плод изря́ден./ И ны́не я́ко предстоя́ у Него́ с ли́ки апо́стол и святи́тель,/ помина́й нас к Нему́ моли́твами твои́ми/ и сохрани́ нас от вся́каго озлобле́ния,/ соверша́ющих ве́рою па́мять твою́.

Апо́стольскаго престо́ла сподо́бился еси́,/ святи́тельство прии́м, святи́телю Арсе́ние,/ ты бо украси́л еси́ це́рковь Ма́тере Госпо́дни/ и уго́дников Ея́, Анто́ния и Феодо́сия./ В ню́же мы ны́не, ча́да твоя́, притека́юще/ и ли́ки составля́юще,/ тебе́ восхваля́ем, я́ко отца́ чадолюби́ва,/ и моле́бне к тебе́ ру́це простира́ем:/ моли́ся о нас Христу́ Бо́гу/ и Пречи́стей Его́ Ма́тери,/ о и́же ве́рою и любо́вию тебе́ почита́ющих.

Сла́ва, глас 8:

Всяк язы́к да почуди́тся ны́не/ о пресла́вных вели́чиих Бо́га на́шего,/ и вся́ка уста́ да подви́жутся на похвале́ние/ и да воспою́т Христа́ Бо́га,/ я́ко в после́дняя времена́ и ро́ды/ такова́ нам произведе́ свети́льника вели́каго,/ святи́теля присноблаже́ннаго Арсе́ния./ Те́мже вопие́м ему́:/ ра́дуйся, упасы́й Це́рковь Христо́ву и лю́ди твоя́,/ сего́ ра́ди ны́не на Небесе́х в селе́нии водворя́ешися;/ ра́дуйся и ты, Богохрани́мый гра́де Тве́рь,/ я́ко такова́ име́я в себе́ пожи́вша святи́теля,/ весели́теся и вы, лю́дие сего́ гра́да,/ я́ко такова́ святи́теля и учи́теля сподо́бистеся прия́ти;/ ра́дуйся и весели́ся, Бо́жия Ма́тере це́рковь,/ я́ко люби́мый тобо́ю в тебе́ почи́л е́сть/ Богому́дрый Арсе́ний./ Но, о Богоблаже́нный о́тче!/ не преста́й моля́ся/ о и́же ве́рою чту́щих всечестно́е твое́ преставле́ние.

И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́ моли́тву раб Твои́х:

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О́тче святи́телю Арсе́ние,/ окрили́в ум к Бо́гу ве́рою,/ мирска́го смеше́ния/ возгнуша́лся еси́ неуста́внаго,/ и, крест твой взем,/ Всеви́дцу после́довал еси́,/ и люби́тель мона́хов был еси́ изря́ден./ Сего́ ра́ди святи́тельскаго престо́ла прия́ти сподо́бился еси́,/ тем не преста́й моля́ся о душа́х на́ших.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.

О́тче святи́телю Арсе́ние,/ ты от утро́бы к Бо́гу/ прибли́жил еси́ твой ум/ и весьма́ прилежа́л еси́ Царю́ Вседержи́телю,/ плоды́ досто́йны принося́ Ему́/ от твои́х по́двиг, святи́телю,/ соукраша́емь доброде́тельными венцы́./ Тем благи́х обре́л еси́/ восприя́тие, досточу́дне.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

О́тче святи́телю Арсе́ние,/ ты мона́хом наказа́тель/ и Русстей земли́ звезда́ пресве́тлая,/ осиява́я чудесы́ всю сию́ страну́,/ тя бо избра́ Бог от ю́ности, о́тче,/ па́стыря овца́м слове́сным и учи́теля./ Тем моли́ся о нас/ с ли́ки святи́телей/ и проси́ ста́ду твоему́ грехо́в оставле́ния.

Сла́ва, глас 6:

Я́ко всечестны́й коне́ц успе́ния твоего́/ и е́же отше́ствие твое́ ко Го́споду/ уве́девше благочести́вии кня́зи,/ и священномона́си, и вси лю́дие,/ взе́мше честно́е те́ло твое́,/ принесо́ша тобо́ю в Богозда́нную це́рковь Пречи́стыя Бо́жия Ма́тере./ Сия́ ви́девше, мона́си твоея́ оби́тели,/ люби́мая тобо́ю ча́да, прите́кше/ и узре́вше тебе́ ме́ртва на одре́,/ пла́чущеся го́рько и, одр слеза́ми облива́юще,/ велегла́сно тебе́ вопия́ху:/ увы́ нам, па́стырю наш до́брый!/ к кому́ уже́ прибе́гнем?/ кто нас посети́т?/ кто на́шу нищету́ удовли́т?/ кто бо тако́в бы́сть, я́коже ты, любе́зен мона́хом?/ кому́ нас оставля́еши, люби́мый наш о́тче Арсе́ние?/ А́ще и те́лом отше́л еси́ от нас,/ но ду́хом пребыва́й с на́ми, посеща́я нас,/ и моли́ся за ны ко Го́споду и Пречи́стей Его́ Ма́тери,/ ве́рою и любо́вию па́мять твою́ почита́ющия.

И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

Тропа́рь, глас 8:

Благоче́стно пожи́в во святи́тельстве,/ лю́ди просвети́л еси́ уче́нием твои́м,/ и о хра́ме Пречи́стыя вельми́ подвиза́вся,/ и люби́тель мона́хов быв,/ сего́ ра́ди от Христа́ па́ствы твоея́ вене́ц прия́л еси́./ Те́мже, я́ко апо́стольскаго престо́ла наме́стника/ и святи́теля вели́каго чту́ще тя, мо́лим, ча́да твоя́, блаже́нне:/ от всех бед изба́ви нас я́же ко Христу́ моли́твами твои́ми,/ святи́телю Христо́в Арсе́ние, о́тче наш.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 8:

Ле́сть ми́ра, и бога́тства све́тлость,/ и высо́кую любо́вь роди́телей преоби́дев,/ смире́нием же к нищете́ уча́щему Влады́це Христу́ после́довал еси́,/ от Него́же поще́нием и моли́твами и́стинное бога́тство,/ и су́щую све́тлость, и Ца́рство недви́жимо, святи́телю Арсе́ние, насле́довал еси́./ К Нему́же ны́не моли́ся/ грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Да Свой па́ки сози́ждеши о́браз, Спа́се, истле́вший страстьми́,/ Небе́сных утаи́вся суще́ств, воплоти́лся еси́ от Де́вы,/ Е́йже со стра́хом вопие́м: ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3:

Доброде́телей де́ланием це́ркви возсия́л еси́ вели́кое со́лнце/ и уче́нием слове́с твои́х просвети́ лю́ди твоя́./ Те́мже и по успе́нии несконча́ему благода́ть прия́л еси́,/ святи́телю Арсе́ние, моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко невозде́ланная, Де́во, лоза́, красне́йший Грозд прозябла́ еси́,/ источа́ющ нам вино́ спасе́ния, всех веселя́щее души́ же и телеса́./ Те́мже, я́ко вину́ Тя до́брых блажа́ще при́сно,/ со А́нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Ми́лостивому Христо́ву уго́днику, незло́бивому и кро́ткому,/ вси тебе́ приле́жно мо́лимся/ и любо́вию зове́м:/ ра́дуйся, святи́телю Арсе́ние,/ украси́вый храм Бо́жия Ма́тере/ и уго́дников Ея́ Анто́ния и Феодо́сия./ С ни́миже моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Егда́ прии́дет суди́ти всей земли́ всех Влады́ка и Творе́ц,/ овца́м мя причти десны́м, осужде́ннаго,/ и кроме́шния тьмы́ и вся́каго муче́ния/ Твоего́ непотре́бнаго раба́ исхити́, молю́ся,/ да благода́рно велича́ю бога́тство Твоея́ бла́гости, Богоро́дице Всенепоро́чная,/ и вопию́ Ти, ра́дуяся:/ моли́ся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние да́ти мне,/ Тебе́ бо и́мам наде́жду, раб Твой.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Стих: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Ду́ха Свята́го благода́ть/ в твои́х устна́х излия́ся, о́тче,/ и был еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ уча́ слове́сныя о́вцы/ ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную,/ во Еди́но Божество́.

Кано́н святи́теля Арсе́ния, его́же краегране́сие: Свята́го Христо́ва святи́теля Арсе́ния похвали́ти ра́зум, Бо́же мой, да́руй ми. Глас 2.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Све́те от Све́та, Христе́ Бо́же, от Отца́ пре́жде век рожде́йся/ и искони́ Сый со Отце́м и Ду́хом,/ мрак души́ моея́ отгна́в, озари́ ум мой, молю́ся,/ я́ко да возмогу́ пе́ти Твоего́ уго́дника, Арсе́ния свяще́ннаго.

А́ще и челове́к еси́ естество́м, о́тче,/ но а́нгельски на земли́ пожи́л еси́,/ десна́го пути́ от ю́ности е́мься 13, целому́дрия рачи́тель быв,/ Ду́ха Свята́го честно́е оби́телище, Арсе́ние свяще́нне, яви́лся еси́.

Му́дрости глави́зну, страх Бо́жий возлюби́в/ и за́поведей Его́ при́сно поуча́яся,/ дре́во насади́ся при исхо́дищах вод духо́вных,/ от ни́хже, о́тче, напоя́емь, плод Христу́, Арсе́ние, прине́слся еси́.

Богоро́дичен: Услы́ша Е́ва прама́ти, Чи́стая:/ в печа́лех роди́ши ча́да./ Ты же, Де́во, услы́шала еси́:/ Госпо́дь с Тобо́ю, ра́дуйся,/ и ра́дованным гла́сом, Богоневе́сто, печа́ль прама́тере потре́бльши.

Пе́снь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ не́сть свят, я́коже Бог наш,/ и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Презре́в ни́жняя, я́ко попира́ема,/ и любо́вь роди́телей преоби́дев, Христа́ взыска́л еси́,/ Его́же любо́вию ду́шу твою́ уязви́л еси́,/ Того́ любя́ и Того́ ища́ красоты́.

Свети́льник сый, твою́ ду́шу украша́я слеза́ми,/ ра́но ко Христу́ у́тренюя,/ ру́ку же просте́ртием в моли́твах, Амали́ка те́ло умертви́л еси́/ и на го́ру безстра́стия возше́л еси́.

Благоро́дием высо́к и благоду́шием изя́щен,/ ра́зума му́дростию удивле́н был еси́,/ цвет я́ко прекра́сный, чистото́ю сия́я,/ и све́тлым смире́нием, Арсе́ние о́тче, украси́лся еси́.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия, Пречи́стая, Благослове́нная и Пренепоро́чная,/ души́ моея́ стру́пы исцели́ и стра́сти плотски́я умертви́,/ умири́ ум мой, от вся́каго вре́да/ и вра́жия напа́сти изми́ мя, Влады́чице.

Седа́лен, глас 4:

Вели́кий Христо́в святи́тель да воспое́тся,/ столп све́тлый, просвеща́яй нас чуде́с светлостьми́,/ Богоно́сный о́тче наш Арсе́ние,/ па́стырю и учи́телю земли́ на́шея,/ Христа́ моли́ о ста́де твое́м/ и о всех, ве́рою и любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пое́м Тя, Богоневе́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га, сла́вяще рождество́ Твое́ непостижи́мое,/ и́мже изба́вихомся от ле́сти диа́воли и вся́кия беды́, Богоро́дице Влады́чице, и ве́рно вопие́м:/ поми́луй ста́до Твое́, Еди́на Всепе́тая.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя,/ прославля́ю, Многоми́лостиве.

Вельми́ украси́л еси́ престо́л твой, святи́телю Арсе́ние,/ вели́кими бо чудесы́ преспе́л еси́ и житие́м све́тлым,/ сего́ ра́ди превели́кий Бог наш вельми́ тя просла́ви.

Ми́лости Пода́теля Го́спода ве́дый, блаже́нне,/ те́пле Его́ умоли́л еси́/ на исцеле́ние и спасе́ние мно́гим, с ве́рою к тебе́ притека́ющим/ и в по́мощь тя призыва́ющим.

Врача́ изря́дна разли́чно неду́гующим/ и наставле́ние всем, прельще́ным злым сове́том,/ Христо́с тя дарова́, чудотво́рца земли́ на́шей, святи́теля Арсе́ния,/ те́мже тя ублажа́ем.

Богоро́дичен: Исцели́ла еси́ сокруше́ние, Всенепоро́чная, дре́вняго окая́нства землены́х,/ поро́ждшая Го́спода и Царя́ Христа́, поне́сшаго неду́ги на́ша/ за благосе́рдие неизглаго́ланное, Де́во Ма́ти.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме́ лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных,/ Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Сла́вный па́стырь,/ неистощи́мый исто́чник исцеле́ния,/ церко́вный столп, ве́рных утвержде́ние,/ вели́кий свети́льник многосве́тлый, святи́телю Арсе́ние.

Я́ко светоза́рно житие́, я́ко зело́ чу́дно,/ я́ко красни́ тру́дове твои́,/ я́ко вели́ка благода́ть свы́ше дана́ ти, му́дре,/ сего́ ра́ди ве́рою почита́ем тя, святи́телю Арсе́ние.

Пресве́тлая твоя́ па́мять простира́ется в ми́ре/ и просвеща́ет челове́ческия души́ све́том благода́ти;/ ю́же соверша́ющих любо́вию,/ от бед нас изба́ви, мо́лимся, святи́телю Арсе́ние.

Богоро́дичен: Се одр Соломо́нов, его́же обстоя́т си́льнии,/ Богодухнове́нных писа́ний ны́не прорица́ния,/ на не́мже Христо́с Бог воплоще́нием почи́л е́сть,/ Благослове́нная и Обра́дованная.

Пе́снь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Свети́льника тя су́щии во тьме́ пре́лести,/ неле́стно наставля́юща, обре́тше, к путе́м живота́, Богоблаже́нне Арсе́ние./ И ны́не по сме́рти врач яви́лся еси́ боля́щим/ Ду́ха Боже́ственною благода́тию.

Зако́ном повину́яся Влады́чним, заблу́ждшия взыска́л еси́/ и во огра́ду покая́ния приве́л еси́,/ я́ко па́стырь и́стинен показа́вся ста́ду твоему́,/ о́тче святи́телю Арсе́ние.

Свяще́ния храм, о́тче, Боже́ственнаго Ду́ха ве́рою быв,/ созда́л еси́ храм Пречи́стыя Ма́тере Бо́жия и Ея́ уго́дников, Анто́ния и Феодо́сия,/ и оби́тель пречу́дну сотвори́л и украси́л еси́,/ в не́йже те́ло твое́ положе́но бы́сть.

Богоро́дичен: Зако́ни о Тебе́ пресла́вно, Де́во, обновля́ются:/ ражда́еши бо без се́мене Бо́га Спа́са/ и пребыва́еши, де́вствующи па́ки, стра́нно чу́до./ Тем Тя, Ма́терь Емману́илеву, благоче́стно испове́дуем.

Конда́к, глас 8:

Восприе́мши ра́достно честны́я твоя́ мо́щи пречи́стая це́рковь,/ в ню́же че́стно вноси́мы мно́жеством священномона́хов и кня́зи благове́рными,/ и я́же прие́мши, я́ко сокро́вище многоце́нное./ Те́мже и мы ны́не, твоея́ огра́ды слове́сныя о́вцы,/ о́крест ра́ки твоея́ предстоя́ще,/ любе́зно вопие́м ти:/ не забу́ди чад твои́х, о́тче,/ и́хже му́дре собра́л и возлюби́л еси́,/ я́ко да зове́м ти:/ ра́дуйся, святи́телю Арсе́ние, па́стырю и учи́телю наш.

И́кос:

От скве́рных усте́н, от нечи́ста се́рдца,/ ка́ко ти принесу́ хвале́ния, окая́нный?/ Ужаса́юся и трепе́щу,/ но, наде́яся на твой благосе́рдный нрав, о́тче,/ хвалу́ ти прино́сим, глаго́люще:/ ра́дуйся, па́стырю наш до́брый, святи́телю Арсе́ние,/ упасы́й ста́до Христо́во;/ ра́дуйся, ди́вный чудотво́рче,/ притека́ющим к тебе́ с ве́рою неоску́дно исцеле́ние подава́я;/ ра́дуйся, це́рквам воздви́жение и и́ноков люби́телю,/ си́рым и ни́щим пода́телю;/ ра́дуйся и ты, Богохрани́мый гра́де Тве́рь,/ я́ко такова́ име́ в себе́ пожи́вша святи́теля;/ ра́дуйся и весели́ся, Бо́жия Ма́тере це́рковь,/ я́ко люби́мый Тобо́ю в тебе́ почи́л е́сть Богому́дрый Арсе́ний./ Но, о Богоблаже́нне о́тче!/ А́ще и те́лом преше́л еси́ от нас,/ но ду́хом пребыва́я с на́ми,/ и моли́ся за ны Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери/ с Ея́ уго́дники, Анто́нием и Феодо́сием,/ и спаса́й пою́щих тя, да зове́м ти:/ ра́дуйся, святи́телю Арсе́ние, па́стырю и учи́телю наш.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ е́сть;/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Вы́шний Царю́ и Вседержи́телю,/ моли́твами Твоего́ уго́дника жи́знь умири́ всем, Сло́ве, христиа́ном,/ посо́бствуя на ва́рвары благове́рным,/ да Тебе́, Христе́, зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Престо́лу предстоя́ Бо́жию, святи́телю Христо́в Арсе́ние,/ моли́ти приле́жно не преста́й о нас, твои́х рабе́х,/ да огня́ ве́чнаго изба́вимся/ и вся́каго озлобле́ния, от враг находя́щаго, твои́ми моли́твами.

Исцеле́ния подава́еши всю́ду ве́рою к тебе́ притека́ющим, святи́телю Арсе́ние./ Те́мже мо́лим тя, твои́ раби́:/ печа́ль на́шу в ра́дость преложи́/ и от вся́кия изба́ви ско́рби твои́ми моли́твами.

Богоро́дичен: Стра́сти моего́ се́рдца исцели́ ми́лостию Твое́ю, Всепе́тая,/ ум мой умири́, и ду́шу мою́ просвети́,/ и ходи́ти мя напра́ви на стезю́ спаси́тельную,/ я́ко да пою́ Тя, Препе́тая.

Пе́снь 8

Ирмо́с: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Устро́ив твою́ жи́знь боголе́пно, святи́телю Арсе́ние,/ строи́тель изря́ден показа́лся еси́ твое́й оби́тели/ и све́тло прия́телище Бо́жие.

Чуде́с глубина́ и исцеле́ний река́,/ исто́чник непреста́нен, струя́, ника́коже оскудева́ема,/ твоя́ ра́ка показа́ся, о́тче.

И́же к Бо́гу моли́твами твои́ми те́плыми/ очи́сти нас от вся́кия скве́рны, и скорбе́й, и боле́зней/ и вся́кия ну́жды, святи́телю Арсе́ние, изба́ви.

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, Ты мя спаси́/ и не́мощи мое́й бу́ди по́мощь,/ скорбе́й мно́гих и лю́тых мя изба́ви,/ да Тя сла́влю, Еди́ну Богоро́дицу.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Чудеса́ бо твоя́ мно́га и исцеле́ния безчи́сленна/ незави́стно подава́еши с те́плою ве́рою приходя́щим,/ Арсе́ние святи́телю, похвала́ земли́ на́шей.

Поста́ви тебе́ Христо́с Ма́тере Своея́ це́ркве/ столпа́ кре́пка и неподви́жима,/ соблюда́юща и назира́юща град твой неподви́жим/ и святу́ю оби́тель Свою́.

Святи́тели у́бо и кня́зи благочести́вии,/ свяще́нницы и и́ноцы и вси лю́дие,/ му́жи и жены́, и ста́рцы со младе́нцы,/ и всяк во́зраст, и вся́ко состоя́ние,/ святи́телю на́шему Арсе́нию све́тло пра́зднуем.

Богоро́дичен: Моли́ Твоего́ Сы́на, Госпоже́ Пречи́стая Богоро́дице,/ изба́вити мя в де́нь стра́шнаго осужде́ния,/ да, ра́дуяся, пе́сньми велича́ю Тя.

Свети́лен:

Восхва́лим дне́сь пе́сньми вели́каго па́стыря и учи́теля, Арсе́ния Богому́драго:/ сей бо измла́да возлюби́ Христа́ и Пречи́стую Его́ Ма́терь,/ с Не́юже ны́не мо́лит Христа́ Бо́га поми́ловати ду́ши на́ша.

Богоро́дичен:

И́же от Бо́га ми́ру по́даным благи́м Ты вина́ была́ еси́, Богоро́дице,/ но и ны́не ми́лостива сотвори́ о о́бщем спасе́нии благопреме́ннаго Бо́га.

На хвали́тех стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными:

Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м святи́теля?/ благоче́стия управле́ние, целому́дрия рачи́теля,/ све́тлое Це́ркве украше́ние,/ исто́чника Боже́ственных исцеле́ний,/ проли́тие дарова́ний духо́вных,/ реку́ мно́гих чуде́с,/ зе́млю на́шу веселя́щу,/ ди́внаго чудотво́рца Арсе́ния,/ предста́теля на́шего и храни́теля.

Ки́ими духо́вными пе́сньми/ похва́лим Арсе́ния свяще́ннаго?/ ди́внаго в чудесе́х и Безпло́тным сожи́теля,/ освяще́ннаго от пеле́н, столпа́ Це́ркви неподви́жима,/ весе́лие земли́ на́шей,/ и́ноком люби́теля,/ я́ко вои́стинну отца́ чадолюби́ва/ и больны́м врача́ безме́здна.

Ки́ими пе́сненными добро́тами/ ублажи́м Арсе́ния досточу́днаго?/ печа́льным утеше́ние, отча́янным засту́пника,/ и́ноком утвержде́ние,/ похвалу́ земли́ на́шей,/ святи́телем украше́ние,/ реку́ ми́лости вои́стинну,/ Боже́ственнаго Христо́ва смире́ния ревни́теля,/ подаю́щаго ми́рови ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Прииди́те, стеце́мся вси к Боже́ственней па́мяти отца́ на́шего,/ изря́днаго чудотво́рца Арсе́ния,/ сей бо, от ю́ности жела́ние Боже́ственное в се́рдцы свое́м прии́м/ и возлюби́в Христа́ и Пречи́стую Его́ Ма́терь,/ Е́йже и оби́тель сотвори́, и вельми́ украси́,/ и мно́жество мона́хов собра́./ Тем быв христолюби́вым князе́м учи́тель пра́вый ве́ры,/ вельмо́жам тве́рдое защище́ние,/ си́рым я́ко оте́ц милосе́рд,/ вдови́цам те́плое заступле́ние,/ скорбя́щим утеше́ние, боля́щим исцеле́ние./ Ра́дуйся и весели́ся, Бо́жия Ма́тере це́рковь,/ я́ко люби́мый тобо́ю в тебе́ почи́л е́сть, Богому́дрый Арсе́ний./ Но, о Богоблаже́нный о́тче!/ не преста́й моля́ся о ста́де твое́м/ и о всех, ве́рою чту́щих всечестно́е успе́ние твое́.

И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х:

Славосло́вие вели́кое. Ектении́. И отпу́ст. Час пе́рвый.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 311 от полу́. Аллилу́ия, Глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. 

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

При́зри от Го́рних высо́т, святи́телю о́тче Арсе́ние, на нас, смире́нных и гре́шных, во умиле́нии душ и серде́ц к тебе́ прибега́ющих, ве́рою кре́пкою на тя упова́ющих, любо́вию нелицеме́рною прося́щих у тебе́ заступле́ния. Тебе́ бо моли́твенника благоприя́тнаго ве́мы ко Всеми́лостивому Бо́гу. Проле́й о нас твоя́ святы́я моли́твы и умоли́ Человеколю́бца Го́спода не погуби́ти нас со беззако́нии на́шими, но обрати́ти нас к покая́нию и исправле́нию, да про́чее вре́мя жития́ на́шего земна́го не в рабо́те греху́ и страсте́м, но в де́лании за́поведей Его́ святы́х и в благоче́стии провожда́ем и со благо́ю наде́ждою дости́гнем кончи́ны на́шея. В час же сме́ртный наипа́че яви́ся нам, о́тче, засту́пник благи́й, ускори́ тогда́ на моли́тву о нас, безпомо́щных, и помози́ нам со прича́стием Та́инств Боже́ственных ми́рную и благу́ю кончи́ну улучи́ти, гро́зныя мыта́рства возду́шныя безбе́дно прейти́ и унасле́довати Го́рнее Ца́рство. Ей, святи́телю Бо́жий, не пре́зри нас и не посрами́ упова́ния на́шего, но бу́ди о нас предста́тель немо́лчный к Бо́гу. Па́стырю наш до́брый, упаси́ нас бо́дренными твои́ми моли́твами и сохрани́ ненаве́тны от вся́каго зла, да сла́вим неизрече́нное человеколю́бие Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ оте́ческое заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице в че́сть чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя «Держа́вная»

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 6:

Необори́мую сте́ну стяжа́вше,/ не я́ко миролю́бцы, но я́ко ве́рнии,/ припа́даем к Влады́чице Де́ве/ и воспое́м, бра́тие, предста́тельство Тоя́.

Я́ко раби́, Тебе́, Пречи́стая, взыва́ем:/ не отве́ржи ны, моля́щихся Ти,/ но огради́ нас покро́вом Твои́м.

Потщи́ся, Цари́це Благода́тная,/ услы́ши моли́тву мою́,/ и пе́снь хвале́ния моего́ да прии́дет пред Тя.

Кто возглаго́лет си́лы Твоя́, Пречи́стая?/ И́мамы Тя, Влады́чицу на́шу,/ и николи́же устраши́мся непокори́вых сыно́в.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Святе́йшая Херуви́м и вы́сшая Серафи́м/ вои́стинну, Богоро́дице, Ты еси́./ Ве́мы Тя, Засту́пницу на́шу,/ Ты же не преста́й о нас моля́щи,/ Держа́во и Прибе́жище душа́м на́шим.

Проки́мен дне.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8:

Ди́вное ико́ны Твоея́ явле́ние,/ Богоро́дице Пренепоро́чная, славосло́вим дне́сь/ и Твое́ заступле́ние нам пра́зднуем./ Ма́ти бо су́щи Живота́,/ мо́лиши о нас Христа́, Бо́га на́шего,/ на Тя еди́ную наде́жду возложи́вших,/ Путеводи́тельнице нело́жная на́шего спасе́ния.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Отложи́м, ве́рнии, печа́ль:/ се бо втора́я неопали́мая купина́,/ ико́на Богома́тере,/ людьми́ правосла́вными зри́мая,/ на спасе́ние гре́шных явля́ется.

Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Свети́ся, свети́ся, Но́вый Иерусали́ме,/ и ра́дуйтеся, убо́зии,/ я́ко неруши́м е́сть Сио́н/ и Ма́ти Бо́га на́шего посреде́ люди́й Свои́х.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Све́тлое дне́сь Засту́пницы на́шея наста́ торжество́:/ да взыгра́ется тва́рь,/ да ликовству́ют челове́честии собо́ри,/ созыва́ет бо нас Свята́я Богоро́дица ви́дети ико́ну Свою́,/ луча́ми ми́лости вся правосла́вныя освеща́ющую./ Те́мже, ра́дующеся, вопие́м:/ спаси́ и нас, Пренепоро́чная,/ ве́рных чад земли́ Твоея́.

Тропа́рь пи́сан на Вели́цей Вече́рни

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4:

И рыда́х, и взыва́х к Тебе́, Влады́чице,/ но не возмо́гл е́сть глас мой,/ и заглуши́ся во́пль мой от пото́ка грех мои́х,/ и ка́ко умолю́ Тя?/ Са́ма у́бо да́ждь ми моли́тву и сохрани́ раба́ Твоего́./ И́зсше се́рдце мое́ и стру́пием 4 испещри́ся глава́ моя́,/ изнемого́сте от мра́ка о́чи мои́,/ и уя́звен е́смь в глежню́ 5 мою́,/ но Ты, я́ко Держа́вная,/ спаси́ мя и пода́ждь ми ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас то́йже:

Непра́вда, я́ко мо́ре, скры зе́млю Твою́,/ и ны́не лю́те потопля́еми есмы́,/ но Ты простри́ десни́цу Твою́,/ и, я́ко Всехва́льная, поста́ви ны на ка́мене ве́ры,/ и спаси́ ны, Влады́чице, спаси́ ны,/ и утверди́ посреде́ нас держа́ву Твою́.

Змиенра́вно дне́сь показу́ется ста́до Твое́,/ я́ко ве́тром, обурева́еми есмы́/ и не мо́жем терпе́ти,/ но Ты, я́ко Блага́я, ути́ши во́ды пререка́ния/ и не отве́ржи раб Свои́х,/ сохраня́я нам и при́сно ми́лость Твою́./ А́ще не Ты, Богороди́тельнице, па́че всех превознесе́нная,/ а́ще не Ты, о Стено́ неруши́мая и ми́рове Ра́досте,/ кто у́бо умо́лит за ны Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ да поми́лует сокруше́нных се́рдцем и ско́рбных люде́й Свои́х./ Пред Тем же и бу́ди Хода́таица неусы́пная и спаси́ нас.

Прииди́те, вси ве́рнии,/ и, ку́пно собо́ры сотво́рше,/ возопии́м Держа́вней Влады́чице/ и та́ко к Ней возглаго́лем:/ вси неключи́ми есмы́,/ и того́ ра́ди припа́даем к Ти,/ и мо́лим Тя со дерзнове́нием и ве́рою, зову́ще:/ не пре́зри нас, окая́нных,/ потщи́ся на умоле́ние и спаси́ вся правосла́вныя.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Не наде́йтеся на кня́зи преходя́щия:/ ничесо́ бо возмо́гут и, сы́ны челове́честии су́ть,/ изы́дут, я́ко бы́лие, и никто́же их помя́нет,/ но моли́теся, бра́тие, моли́теся,/ и прии́мет вы под кров Свой Ма́терь Бо́га на́шего,/ и упоко́имся, лю́дие, под ри́зой Тоя́.

Вход. Проки́мен дне и чте́ния (зри 14-ое марта)

На лити́и стихи́ры, глас 1:

Стра́шен е́сть гнев Госпо́день,/ на вся сме́ртныя належа́щ,/ но того́ ра́ди показу́ется дне́сь и заступле́ние ве́рным:/ се бо прии́де Благода́тная во спасе́ние лю́дем Свои́м,/ и не́сть возмоги́й сокруши́ти ста́до Тоя́,/ зане́ всему́ ми́рови Влады́чица е́сть.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Пра́вды Вы́шния ча́юще,/ не о сем рыда́йте, я́ко истязу́еми есте́,/ и воскли́кните та́ко:/ ве́мы, я́ко окая́нни есмы́,/ но не до конца́ прогне́вайся на ны,/ моли́твами же Богоро́дицы спаси́ и вся правосла́вныя.

На стихо́вне стихи́ры, Глас 6:

Де́ва была́ еси́ Отрокови́ца смире́нна,/ дне́сь же показу́ешися нам я́ко Цари́ца и Ма́терь вся́ческих,/ и, тому́ дивя́щеся, восклица́ем Ти:/ ка́ко стра́шна е́сть та́йна сия́,/ и ка́ко досто́йно восхва́лим Тя, Преблагу́ю,/ но, я́ко Небеса́ к земле́ прикло́ньшая/ и зе́млю да́же до Небе́с возве́дшая,/ спаси́, Богоро́дице, лю́ди Твоя́/ и Сама́ сохрани́ ста́до Твое́.

Стих: Пресла́вная глаго́лашася о Тебе́,/ Гра́де Бо́жий.

Испо́лнися, Благода́тная, ми́лости/ и услы́ши ны, моля́щияся Ти/ и та́ко Ти глаго́лющия:/ возра́дуйся, Христа́ Бо́га ро́ждшая,/ зане́ ублажа́т Тя вси ро́ди/ и восхва́лят Тя вся́ческая,/ вои́стинну бо несокруши́ма е́сть Держа́ва Твоя́.

Стих: Я́ко избра́ Госпо́дь Сио́на изво́ли и в жили́ще Себе́.

Свят еси́, Го́споди,/ и Ма́терь Твоя́, я́ко овча́, бы́сть смире́нна/ и того́ ра́ди красно́ дне́сь преукраси́ся,/ па́че всех Безпло́тных е́сть сла́ва Твоя́,/ не подви́жится у́бо и сохрани́т ны,/ я́ко Всеси́льна.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Ка́ко воспое́м Тя, Влады́чицу Де́ву,/ и ка́ко нарече́м Тя, Ма́терь Све́та неизрече́нна и непристу́пна,/ но вои́стинну Богоро́дица Ты еси́,/ и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́/ и ны́не, и во век веко́в,/ и по сконча́нии ве́ка.

Тропа́рь, глас 4:

Гра́да Сио́нска взыску́юще,/ под Твой покро́в, Де́во Чи́стая, дне́сь притека́ем,/ и никто́же возмо́жет на ны,/ я́ко не́сть град си́лен, а́ще не Су́щаго Бо́га,/ и не́сть и́на кре́пость, а́ще не ми́лость Влады́чицы Де́вы.

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Глас пла́ча слы́шен е́сть на Сио́не,/ и рыда́ние ве́лие воздвиза́емо е́сть во сто́гнах святы́х./ О Влады́чице Де́во, услы́ши я, Твои́ми бо лю́ди излива́емы су́ть,/ и спаси́ град опустоше́нный.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

В поноше́нии усте́н и во обдержа́нии язы́ком есмы́,/ вси́ бо преогорчи́хом Царя́, Сы́на Твоего́,/ и Той посети́ ны преще́нием Свои́м,/ но умоли́, Де́во Пречи́стая, от Тя Ро́ждшагося,/ и, а́ще не до конца́ прогне́вался е́сть,/ процвете́т град опустоше́нный.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:

Воста́ни, Влады́чице, воста́ни,/ и облече́тся Сио́н в кре́пость свою́,/ и вода́ же́лчная бу́дет нам, я́ко мед,/ напита́емся, лю́дие, тесно́тами, и́же от Зижди́теля су́ть,/ и восхва́лим, пою́ще, Держа́ву Твою́,/ я́ко несконча́ема е́сть.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Стра́шно е́сть прираже́ние зми́я,/ клеветни́к бо и уби́йца е́сть искони́,/ и того́ ра́ди Тя, о Цари́це и Де́во, мо́лим и не преста́нем моля́щи,/ зане́ ве́мы о Тебе́, я́ко о се́мени Твое́м того́ глава́ блюде́тся/ и Держа́ва Твоя́ несконча́ема е́сть.

Велича́ние:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим Держа́вный о́браз святы́ни Твоея́,/ и́мже подае́ши ве́лию ми́лость/ всем, с ве́рою к нему́ притека́ющим.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

А́ще и еди́ну ка́плю ми́лости Твоея́ одожди́ши ми, Всечи́стая,/ не возмо́жет язы́к мой досто́йно Тя возвели́чити,/ но па́че ме́ры и неизрече́нна е́сть бла́гость Твоя́,/ и пою́ сла́ву Твою́,/ я́ко вои́стинну Ма́ти Бо́жия Ты еси́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя́ Царе́ви. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́, стихи́ра, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся.

Кано́н, его́же краестро́чие: Спаси́, Богоро́дице, правосла́вную зе́млю и сохрани́ лю́ди Твоя́. Глас 4.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Самоизмышле́нная па́губа покры́ла е́сть всю зе́млю Твою́,/ и мрак ве́лий воцари́ся дне́сь в вертогра́де Твое́м./ Тя́жко ми е́сть, и рыда́ю Тебе́, Ма́ти Пречи́стая,/ и, а́ще услы́шиши, ничесо́же устрашу́ся, и воспою́ и́мя Твое́,/ сла́вно бо просла́вися.

Покая́нию научи́ мя, Влады́чице,/ да де́нь и но́щь излию́ сле́зы моя́/ и да смире́н от враг мои́х воскли́кну Тебе́:/ никто́же чист, ра́зве Тебе́, Отрокови́це Чи́стая,/ и сохрани́т мя Держа́ва Твоя́,/ сла́вно бо просла́вися.

Аз из глубины́ зол мои́х вопию́ Ти,/ и не премолчи́т стон мой пред Тобо́ю:/ ви́ждь, о, ви́ждь, Влады́чице Де́во, и не отве́ржи мене́,/ услы́ши у́бо во́пль гла́са моего́ и покры́й мя ри́зою смиренному́дрия Твоего́,/ сла́вно бо просла́вися.

Суд гне́вен прии́де на ны,/ и разсы́пася ра́дость люде́й Твои́х,/ вси бо пла́чем и рыда́ем и та́ко глаго́лем:/ о мечу́ Бо́жий, доко́ле не упоко́ишися?/ Преста́ни у́бо, пощади́ ны, и воспое́м Держа́ву Влады́чицы на́шея,/ сла́вно бо просла́вися.

Из но́щи дел пре́лести погуби́ша ны,/ пал е́сть Сио́н, и заключе́ни есмы́;/ Иерусали́ме, Иерусали́ме, почто́ та́ко омрачи́лся еси́?/ Того́ же ра́ди и возопии́м Влады́чице си́це:/ то́кмо Твоя́ Держа́ва сохрани́т ны, сла́вно бо просла́вися.

Катава́сия по уста́ву.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Обольсти́ мя змий, клеветни́к бо е́сть,/ и, душевре́дное в себе́ насажда́я, смути́лось се́рдце мое́./ Я́ко мертв, пребыва́ю и ки́ими словесы́ о себе́ возрыда́ю?/ Но Тя молю́, Влады́чице, молю́ и глаго́лю:/ облада́й над ним и от греха́ моего́ очи́сти мя.

Го́рьким пла́чем мои́м, я́ко во́ду, излию́ се́рдце мое́,/ сокруше́ние мое́ я́ко же́ртва Тебе́, и молю́ Тя, Пречи́стая:/ ей, не отврати́ мене́, раба́ Твоего́,/ сохрани́ у́бо и до после́дняго дне.

О́чи мои́ поме́ркнусте от я́звы моея́,/ и утруди́ мя бре́мя мое́./ Иде́же е́сть сла́ва моя́?/ И заключи́ мене́ не́друг и враг,/ аз же, я́ко ми́лость, прие́млю у́зы моя́ и пою́, веселя́ся:/ никто́ у́бо, я́ко Бог, вознесе́т Сый Христа́ Своего́ и Ма́терь Его́, Влады́чицу на́шу.

Руковожде́ние пода́ждь ми, Нищепита́тельнице,/ и озари́ мя све́том, е́же от Тебе́ во истоща́нии просия́вшим./ О Богоро́дице и Ма́ти Бо́га моего́,/ бу́ди же и мне заступле́нием ве́рным.

Душетле́нными по́мыслы лю́те стужа́емь е́смь, и тя́жко ми е́сть./ Не ли пре́зриши раба́ Твоего́?/ Мо́лю у́бо Тя, Пречи́стая:/ изведи́ мя от гно́ища моего́,/ исцели́ ра́ны моя́ и спаси́ мя, Влады́чице, спаси́ мя.

Седа́лен, глас 3:

О Ле́ствице неизрече́нна и преизря́дна,/ я́ко же и ле́ствица, ю́же ви́де пра́отец, с Небеси́ нисходя́щу,/ та́ко и Ты, Богоневе́сто, Не́бо и зе́млю сочета́вшая,/ Восхожде́ние Ты еси́, и́мже и упасе́мся от бед.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Христа́ Бо́га и Сы́на Твоего́, между́ двою́ разбо́йнику на Кресте́ ви́сима, зря́ще,/ го́рько рыда́ла еси́, Ма́ти,/ и жа́ло вни́де в се́рдце Твое́./ О Влады́чице Де́во, боле́знующи у́бо Сама́,/ спаси́ дне́сь вся удруче́нныя, истязу́емыя лю́ди Твоя́.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спа́се зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Истоща́ние прии́де на рабы́ Твоя́,/ и дом наш оста́вися пра́зден и пуст./ Хожду́ и взыва́ю, но не́сть ми спаса́юща,/ еди́на у́бо сме́рть отвещава́ет на глас мой,/ и, рыда́я, молю́ Тя и глаго́лю:/ не отве́ржи мене́ и Ты, Де́во Чи́стая,/ да спасе́н бу́ду.

Цветоно́сную простри́, Влады́чице, ру́ку Твою́, и оживе́т вертогра́д Твой,/ и ни́щий обря́щут хле́бы своя́, и убо́зии ри́зы своя́,/ и вси восхва́лят и́мя Твое́,/ я́ко вои́стинну неизрече́нна е́сть ми́лость Твоя́.

Егда́ восхо́щеши, никто́же сокруши́т ны,/ я́ко вели́кое дерзнове́ние обрела́ еси́ у Христа́ Бо́га, Сы́на Твоего́,/ и, сие́ зря́ще, вопие́м Ти, Влады́чице,/ да сохрани́ши и ны под кро́вом Твои́м.

Правосла́внии христиа́ны, под Твою́ ми́лость дне́сь притека́ем/ и, явле́ние честны́я ико́ны Твоея́ све́тло праздну́юще, си́це глаго́лем Тебе́:/ простира́еши и нам, Благода́тная, необори́мую ри́зу Свою́.

Разуме́йте, непокори́вии язы́цы,/ и не хвали́теся о мы́шце свое́й,/ зане́ еди́н е́сть град несокруши́м,/ и сия́ Твоя́, Присноде́во Влады́чице, Держа́ва и Ца́рство,/ е́же и стои́т до сконча́ния ве́ка.

Аз, егда́ и во у́зех, но Тобо́ю, Отрокови́це Чи́стая, вы́ну свобо́дь е́смь,/ и не в страх ми умале́ние мое́ е́сть,/ но я́ко зла́ту – горни́ло и о́гнь,/ сие́ бо разуме́я, сла́влю у́зы моя́/ и велича́ю Тя, Непоро́чную Де́ву.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Водворя́ет ны змий во юдо́ль пла́ча и ча́яний злых./ Не мо́жем у́бо терпе́ти ско́рби своя́,/ но Ты, Богороди́тельнице, простира́еши нам покро́в Свой,/ и спасе́ни бу́дем от зол.

Отрокови́це Де́во, спасла́ еси́ нас от рабо́ты вра́жия,/ и тем красно́ написа́ся и́мя Твое́:/ Цари́ца ми́рови Ты еси́, и Держа́ва Твоя́ да́же до после́дняго дне.

Све́та непристу́пна Ма́ти Ты еси́,/ и всу́е дне́сь подви́жися тьма́ супроти́вная,/ никто́ же возмо́жет на ны, я́ко с на́ми Влады́чица на́ша,/ и сла́ва Твоя́ несконча́ема е́сть.

Лю́дие Бо́жий, дру́зи моя́,/ уве́руйте во Христа́, Бо́га на́шего, и в преди́вно Его́ Ро́ждшую,/ храня́ще у́бо за́поведи Бо́га Вы́шняго/ и обря́щете душа́м ва́шим мир и ве́лию ми́лость.

А́нгели, и ти́и просла́виша Тя, Влады́чицу вся́ческих и па́че Не́ба Превознесе́нную,/ пою́т бо Христу́, Сы́ну Твоему́:/ искупи́л еси́ лю́ди Твоя́, и в челове́цех благоволе́ние.

Вели́чие Твое́ кто испове́сть, Богоро́дице,/ я́ко па́че смы́сла родила́ еси́ Бо́га Сло́ва,/ и не мо́жет язы́к челове́ч досто́йно Тя пе́ти,/ но приими́ ми́лостивно моли́тву мою́/ и сохрани́ раба́ Твоего́.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Но́щь, и мрак, и во́ды пререка́ния лю́те истязу́ют зе́млю Твою́,/ се у́бо преще́ние Бо́жие и гнев Того́ е́сть,/ но молю́ Тя, Пречи́стая, молю́ и глаго́лю:/ а́ще хо́щеши – мо́жеши,/ и вем, я́ко умоли́т Отрокови́ца за Держа́ву Свою́.

Уязви́хомся от зми́я, лю́ди Твоя́,/ и, я́ко из а́дова чре́ва, вопие́м Ти, Благода́тная Де́во:/ не нам, но ра́ди от Тебе́ избра́нных и а́нгельское житие́ возлюби́вших,/ спаси́, Богоро́дице, и вся правосла́вныя.

Ю́зники окова́нныя ,/ что, о Цари́це, без Тебе́ возмо́жем/ и ка́ко от грех свои́х упасе́мся?/ Но Ты, я́ко Блага́я, утверди́ в нас святы́ню Свою́/ и не отве́ржи моля́щихся Ти.

Затми́ся со́лнце мое́ и дух мой изы́де в непотре́бие земли́,/ но те́мже и вознепщева́х  о све́те Со́лнца Пра́вды и смири́х горды́ню мою́,/ Тебе́ взыва́ю, Де́во Чи́стая, да спасе́ши раба́ Твоего́.

Единому́дренни да пребу́дем, лю́дие,/ и да возра́дуемся о ра́нах, и́же от Сотво́ршаго су́ть,/ я́ко, наказу́я, наказа́ ны Госпо́дь,/ не сме́рти у́бо предаде́/ и научи́ разуме́ти во́лю Свою́.

Ме́ртвии возста́нут, и изве́ржет земля́ ко́сти своя́,/ зане́ всех совоскреси́т нас истоща́ние Претерпе́вый,/ и Сей е́сть Ца́рь ми́рови, и Ма́терь Его́ – Влады́чица на́ша.

Конда́к, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельныя пе́сни прино́сим,/ я́ко дарова́ся нам Держа́ва Твоя́, и ничесо́же устраши́мся,/ не от ми́ра бо спасе́ние на́ше,/ но Превознесе́нныя Влады́чицы милосе́рдием огражда́емся/ и тому́ дне́сь ра́дуемся,/ я́ко прии́де Засту́пница на стра́жу земли́ Своея́.

И́кос:

Зря́ще ико́ну Твою́: во о́блацех – Бо́га и Отца́/ и на ру́цех Твои́х – Христа́ Бо́га, Сы́на Твоего́ и Спа́са ми́рови,/ покланя́емся ко хра́му Твоему́/ и, лобыза́я честны́я но́зи Твоя́, взыва́ем Ти си́це:/ вои́стинну дарова́ся нам спасе́ние ве́лие/ и наде́жда на́ша вы́ну пред на́ми,/ я́ко прии́де Влады́чица на стра́жу земли́ Своея́.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ликовству́йте, ве́рних собо́ри, и по́йте Царе́ви, И́же на Го́рних седя́щу,/ я́ко благослове́н и ди́вен е́сть Бог наш, Ве́лий Ревни́тель,/ и стра́шен Го́рний Сио́н и просла́влен во ве́ки.

Юдо́лию пла́ча земля́ показа́ся Твоя́,/ о́гнь паля́щ прии́де и объя́т ю,/ но не рыда́йте, бра́тие,/ и́бо, я́ко купина́ неопали́ма, храм от Сио́на и просла́влен во ве́ки.

И́мамы Тя, Росода́тельницу,/ и николи́же устраши́мся ве́тров, от пу́стынь воздвиза́емых,/ Тя бо, Пречи́стую, мо́лим и та́ко зове́м Ти:/ оживи́ вертогра́д Твой, и бу́дет просла́влен во ве́ки.

Сло́во ле́стче положи́ша на мне врази́ моя́,/ и сокруша́ет мя рог непокори́вых./ Дру́зи мои́, и ти́и оста́виша мя;/ но не оста́ви мене́ и Ты, Влады́чице,/ и спаси́ мя, я́ко Ма́ти Бо́га моего́ Ты еси́,/ и храм Твой просла́влен во ве́ки.

Обручи́ мя, о Присноде́во, святы́не Свое́й,/ и не убою́ся от тем враг мои́х, лю́те напа́дших на мя, и та́ко возопию́ Ти:/ Иерусали́ме, Иерусали́ме, святы́й еси́ град и просла́влен во ве́ки.

Херуви́ми, и Серафи́ми, и вся Небе́сныя во́и/ пою́т Тя, Преблагослове́нную, и, вопию́ще, глаго́лют:/ не́сть храм ины́й, ра́зве Тебе́,/ и сей препросла́влен во ве́ки.

Пе́снь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Рыда́ние мое́ приими́, Влады́чице моя́,/ и угаси́ о́гнь, е́же от супоста́т разжже́н е́сть,/ да позна́ю Бо́га моего́ и со тща́нием воскли́кну Ему́:/ по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

А́лчущ е́смь, и взыва́ю Ти, Влады́чице, и молю́ Тя,/ да не нетле́ние бу́дет ми в че́сть, но ми́лость Твоя́,/ та́ко о ней возглаго́лю:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во ве́ки.

Непрестаю́щу горды́ню отжени́ от Мене́, Благода́тная,/ и угаси́ о́гнь я́звы моея́,/ и, не я́ко дым, но я́ко благоуха́ние Го́сподеви, воспою́ бра́тием мои́м:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, по́йте,/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Из пещи́ разжже́ния моего́, я́ко из а́дова пла́мени, вопию́ Ти:/ о Влады́чице Де́во, окропи́ мя росо́ю слез Твои́х,/ у Креста́ Сы́на Твоего́ излия́нных, и воскли́кну, взыва́я:/ благослови́те Ма́терь Бо́га Вы́шняго,/ Го́спода по́йте и превозноси́те во ве́ки.

Любомра́чное о́ко мое́ просвети́ све́том смиренному́дрия Твоего́,/ и позна́ю во́лю Сотвори́вшаго мя,/ и не от мудрова́ния моего́, но се́рдцем мои́м воскли́кну о Нем:/ Его́ по́йте и превозноси́те во ве́ки.

Ю́дуже  грех, та́мо и скре́жет зубо́м,/ но не премолчи́, Де́во Чи́стая, и да́ждь ми глаго́л разуме́ния,/ да потерплю́ бре́мя мое́ и воскли́кну о Бо́зе, Спа́се мое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тери и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Дыха́ние бу́рное не сокруши́т и еди́наго от забра́л стены́ Твоея́./ Храм Твой утвержде́н е́сть и не подви́жится вы́ну,/ и, тому́ ра́дующеся, пое́м Ти:/ сла́ва Держа́ве Твое́й.

Та́йная вся обнаже́нии показу́ются дне́сь./ Свят е́сть суд Твой, о Го́споди, и свя́то И́мя Твое́;/ но ви́ждь, Бо́же, я́ко среди́ бра́тии мои́х Ма́терь Твоя́,/ и преложи́ гнев Твой.

Всеору́жием ве́ры опоя́ши мене́, Благода́тная,/ и смиренному́дрием укрепи́ десни́цу мою́,/ да, я́ко страж, пребу́ду, воспева́я и́мя Твое́,/ и, а́ще помо́жеши ми, не подви́жуся да́же до сме́рти.

Огнезра́чный жезл Твой, я́ко пла́мень чист,/ и сим веде́ши, Путеводи́тельнице, лю́ди Твоя́,/ да соблюду́тся от бед христиа́ны.

Я́рость а́дова и та не возмо́жет на ны,/ зане́ свят е́сть храм Твой/ и о се́мени Твое́м кля́тся Дави́д,/ непрестаю́ща хвала́ Твоя́ и Держа́ва Твоя́ до сконча́ния ве́ка.

Свети́лен:

Ублажа́т Тя, Богороди́тельнице, вси ро́ди,/ я́ко смире́ние Твое́ па́че всех предукраси́ся,/ и увенча́ся и́мя Твое́,/ и просла́ви Тя Бог, я́ко Ма́терь Свою́.

На хвали́тех, стихи́ры, Глас 5:

Седя́щаго на Херуви́мех носи́ла еси́/ ма́терними объя́тии,/ и Той сотвори́ Держа́ву Твою́,/ и, сему́ ра́дующеся, пое́м Ти:/ оса́нна, Ма́ти Христа́.

Присноде́вство Твое́, я́ко столп недви́жим,/ и глава́ его́ превы́ше небе́с,/ и сотвори́ Ти вели́чие Си́льный,/ дне́сь ми́рови Влады́чица Ты еси́, и пое́м Ти:/ оса́нна, Ма́ти Христа́.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Вои́стинну Богоро́дица Ты еси́,/ неизрече́нна е́сть сла́ва Твоя́,/ и того́ ра́ди велича́ем Тя,/ со Херуви́мы и Серафи́мы зову́ще:/ оса́нна, Ма́ти Христа́.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я, на во́семь. Проки́мен, глас 3, пе́снь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Апо́стол к Филипписи́ем, зача́ло 240. Аллилу́ия, глас 8: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии.

 Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 54. Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́:

Моли́тва

О Держа́вная Влады́чице, Пресвята́я Богоро́дице, на объя́тиих Свои́х держа́щая Содержа́щаго дла́нию всю вселе́нную, Царя́ Небе́снаго! Благодари́м Тя за неизрече́нное милосе́рдие Твое́, я́ко благоволи́ла еси́ яви́ти нам, гре́шным, сию́ святу́ю чудотво́рную ико́ну Твою́ во дни си́и. Благодари́м Тя, я́ко призре́ла еси́ с высоты́ святы́я Своея́ на чад правосла́вных, и, я́ко со́лнце све́тлое, увеселя́еши ны́не изнемо́гшия от печа́ли очеса́ на́ша пресла́достным зре́нием держа́внаго о́браза Твоего́! О Преблагослове́нная Ма́терь Бо́жия, Держа́вная Помо́щнице, Кре́пкая Засту́пнице, благодаря́ще Тя, со стра́хом и тре́петом, я́ко раби́ непотре́бнии, мы припа́даем, со умиле́нием, с сокруше́нием серде́чным, со слеза́ми мо́лим Тя: вкорени́ в сердца́х всех нас пра́вду, мир и ра́дость о Ду́се Свя́те, водвори́ в стране́ на́шей тишину́, благоде́нствие, безмяте́жие, любо́вь друг ко дру́гу нелицеме́рную! Держа́вою Твое́ю всеси́льною поддержи́ нас, сла́бых, малоду́шных, немощны́х, уны́лых, подкрепи́, возста́ви! Я́ко да под держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, Держа́вную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О ми́ра Засту́пнице, Ма́терь Всепе́тая, со стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пе́ред честно́ю ико́ною Твое́ю Держа́вною, усе́рдно мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, умоли́, Милосе́рдная Ма́терь Све́та, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Сладча́йшаго Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т в ми́ре страну́ на́шу, да утверди́т держа́ву на́шу в благоде́нствии, да изба́вит нас от междоусо́бныя бра́ни и укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную, да непозы́блему соблюде́т ю от неве́рия, раско́ла и ересе́й. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ Всеси́льная христиа́н Засту́пница пред Бо́гом, пра́ведный гнев Его́ умягча́ющая. Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от гла́да, скорбе́й и боле́зней. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние согреше́ний на́ших, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим Пречестно́е и великоле́пое И́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га: Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

И́на слу́жба явле́нию ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы «Держа́вныя»

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Я́ко вели́ка су́щи Цари́ца и Ма́ти/ на Небеси́ превысо́ких сил Царя́,/ пречи́стыя Твоя́ ру́це просте́рши,/ моле́бно за ны предстои́ши,/ и на земли́, я́ко Держа́вная Помо́щница,/ Боже́ственною Твое́ю ико́ною и ду́хом с Твои́ми рабы́ пребыва́еши,/ и ве́село спаса́еши,/ и избавля́еши от вся́кия напа́сти/ благоче́стно Богоро́дицу Тя испове́дающия.

Херуви́мов и Серафи́мов превы́шши еси́, Богоро́дице,/ Небесе́ же и земли́ простра́ннейши,/ ви́димыя тва́ри и неви́димыя яви́лася еси́ преиму́щи 9/ несосу́дным сосужде́нием 10,/ Его́же бо простра́нствия небеса́ не вмеща́ют,/ в Твое́й утро́бе вмести́ла еси́, Чи́стая,/ Его́же моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

О Всеми́лостивая христиа́ном Помо́щнице,/ не мо́жет Тя воспе́ти досто́йно ум челове́ческий и А́нгельский,/ я́ко всея́ тва́ри честне́йши,/ Небе́сных и земны́х сла́внейши,/ всех бо родила́ еси́ Творца́ и Бо́га./ Но, о Влады́чице!/ приими́ ми́лостивно, ю́же Тебе́ от се́рдца возложи́хом пе́снь,/ спаса́й нас всегда́, на Тя бо наде́емся.

Глас 2: Всем предста́тельствуеши, Блага́я,/ прибега́ющим с ве́рою в держа́вный Твой покро́в,/ ина́го бо не и́мамы, гре́шнии, к Бо́гу в беда́х и ско́рбех при́сно избавле́ния,/ обремене́ннии гре́хи мно́гими,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ те́мже Ти припа́даем,/ изба́ви от вся́каго обстоя́ния рабы́ Твоя́.

Упова́ние и покро́в держа́вный к Тебе́ притека́ющих, Богороди́тельнице,/ благо́е предста́тельство ми́ра,/ моли́ со Безпло́тными приле́жно,/ Его́же родила́ еси́, Человеколю́бнейшаго Бо́га,/ изба́витися душа́м на́шим от вся́каго преще́ния,/ еди́на Благослове́нная.

Глас 6: Тебе́ вси ро́ди челове́честии/ хва́льныя да́ры прино́сят, Влады́чице,/ и мо́лятся я́ко Цари́це и Ма́тери Бо́жий,/ проро́цы Тя прему́дро пропове́даша,/ леви́ти благослови́ша,/ апо́столи и му́ченицы испове́даша,/ христоимени́тии лю́дие покланя́ются,/ архиере́и пропове́дуют,/ мона́си и прости́и благогове́ют,/ бога́тии и убо́зии, си́роты и вдо́вы,/ и всяк во́зраст, и вся́ко преспе́яние, ста́рческое и младе́нческое,/ под кров Твой держа́вный с ве́рою прибега́ем:/ покры́й и соблюди́, Госпоже́, моли́твами Твои́ми/ и спаси́ от бед ду́ши на́ша.

Всем Предста́тельница те́плая показа́лася еси́, Богороди́тельнице,/ всех покро́в, Держа́ва же от Бо́га прибега́ющим к Тебе́,/ в ну́ждах су́щим Помо́щница,/ плене́нным ско́рое избавле́ние,/ Тебе́ бо Христо́с на ва́рвары положи́л е́сть Мсти́тельницу,/ и Засту́пницу, и сте́ну неруши́мую,/ и немощны́м кре́пость непреобори́мую,/ и ми́ра Пода́тельницу душа́м на́шим.

Глас 8: Прииди́те, возра́дуемся Держа́вней Засту́пнице ро́да на́шего,/ Цари́це Богоро́дице,/ прииди́те, ти́хому Ея́ и чу́дному, почита́емому А́нгелы/ честно́му поклони́мся о́бразу,/ да́рует бо Богоро́дица ве́рным оби́льныя да́ры целе́бныя,/ от неистощи́маго исто́чника – святы́я ико́ны,/ неоску́дную благода́ть источа́ющи,/ тьмы́ избавля́ет нас искуше́ний и бед и вся́каго греха́,/ благоче́стно и богоприя́тно прославля́ющих/ и чту́щих све́тлую и чу́дную Богома́тере святу́ю ико́ну./ Тем, воспева́юще, воззове́м Первообра́зней:/ ра́дуйся, любе́зная ми́ру По́моще/ во спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, Глас 4: И́же Тебе́ ра́ди Богооте́ц, проро́к Дави́д:

Вход. Проки́мен дне и чте́ния (зри 14-ое марта)

На лити́и стихи́ры, глас 1:

Любо́вию, Чи́стая Де́во,/ Твою́ святу́ю ико́ну почита́ющим,/ и Бо́жию Тя и́стинную Ма́терь согла́сно возвеща́ющим,/ и ве́рно покланяющим Ти ся/ Храни́тельница яви́ся и Держа́вная Предста́тельница,/ вся́кое зло от сих удаля́ющи,/ я́ко вся могу́щая.

Да и́мя Твое́, Богоро́дице,/ на земли́ славосло́вится,/ И́же из Тебе́ просия́в/ гре́шником держа́вную наде́жду и сте́ну Тя дарова́:/ Тобо́ю бо вся́кое дыха́ние к Бо́гу притека́ет.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Востру́бим трубо́ю пе́сней,/ воспои́м согла́сно/ Засту́пнице страны́ на́шея,/ Цари́це Богоро́дице:/ ра́дуйся, благоволе́нием Твои́м оте́чество на́ше/ от лет дре́вних венча́вшая/ и благода́ть тому́ источа́ющая./ Те́мже и пречи́стый Твой покро́в/ и па́мяти тьма́ми тем 11 чуде́с Твои́х/ Це́рковь на́ша Росси́йская све́тло пра́зднует./ Не отыми́ у́бо от нас, о Влады́чице,/ и ны́не ми́лости Твоя́,/ при́зри на ско́рбь и тесноту́ на́шу/ и воздви́гни нас держа́вным заступле́нием Твои́м.

На стихо́вне стихи́ры, глас 3:

Прииди́те, вси концы́ земли́,/ честну́ю ико́ну Бо́жия Ма́тере ублажи́м,/ и́бо, ру́це к Сы́ну возде́ющи, мо́лится./ Те́мже святы́м и держа́вным Ея́ предста́тельством/ мир оживле́н бы́сть,/ псалмы́, и пе́ньми, и пе́сньми духо́вными/ со все́ми святы́ми пра́зднуем све́тло.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Вельми́ добро́тою украси́ Тя Бог,/ я́ко в челове́цех Свет на руку́ Твое́ю,/ Я́же еди́на во Све́те Его́,/ упова́ние христиа́ном,/ Помо́щница су́щим в ну́ждах и ско́рбех/ и приста́нище в пучи́не тружда́ющимся,/ моли́ изба́витися от напа́стей/ любо́вию пою́щим и́мя Твое́, Держа́вная Влады́чице.

Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Всечестно́е Твое́ и держа́вное и́мя,/ Пресвята́я Де́во Чи́стая,/ А́нгел мно́жество на Небесе́х/ и челове́ческий род на земли́ блажи́т,/ я́ко Ма́ти бы́сть Творца́ всех, Христа́ Бо́га./ Того́ моля́щи за ны не преста́й, мо́лим Тя,/ и́же на Тя с Бо́гом упова́ние возложи́хом,/ Богоро́дице Препе́тая и Неискусобра́чная.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Прибе́жище и си́ла на́ша, Богоро́дице,/ держа́вная по́мощь ми́ра,/ моли́твами Твои́ми покры́й рабы́ Твоя́/ от вся́кия ну́жды,/ еди́на Благослове́нная.

Тропа́рь, глас 4:

А́нгелов ли́цы благогове́йно Тебе́ слу́жат,/ и вся Небе́сныя си́лы немо́лчными гла́сы Тя ублажа́ют,/ Богоро́дице Де́во,/ усе́рдно мо́лим Тя, Влады́чице:/ да пребу́дет Боже́ственная благода́ть/ на честне́й ико́не Твое́й Держа́вней,/ и светоза́рный луч сла́вы чуде́с Твои́х да нисхо́дит от нея́/ на всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся/ и вопию́щих Бо́гу: аллилу́ия.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: Тропа́рь, три́жды.

По 1-м стихосло́вии Седа́лен, Глас 6:

Свята́я Влады́чице Богоро́дице,/ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти,/ я́ко всех Творца́ неизрече́нно ро́ждшая,/ моли́ся всегда́ бла́гости Его́, страсте́й нас изба́вити/ и оставле́ние нам да́ти грехо́в.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху:

Прегреше́ний пу́чиною обурева́емь,/ к ти́хому приста́нищу пречи́стыя Твоея́ моли́твы прибе́г, Богороди́тельнице, взыва́ю Ти:/ спаси́ мя, держа́вную Твою́ просте́рши десни́цу рабу́ Твоему́, Всенепоро́чная.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Наде́ждо ми́ра, Блага́я Богоро́дице Де́во,/ Твое́ и еди́но стра́шное предста́тельство дви́жем,/ умилосе́рдися на безпо́мощныя лю́ди,/ умоли́ ми́лостиваго Бо́га изба́витися душа́м на́шим от вся́каго преще́ния,/ еди́на Благослове́нная.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, Глас 4:

Ты еси́ похвала́ и вене́ц святы́м всем, о Цари́це!/ Ты упова́ние на́ше и Помо́щница по Бо́зе,/ и на Тя наде́жду спасе́ния на́шего возложи́хом вси./ Тебе́ мо́лимся, я́ко Бо́жий Ма́тери:/ одожди́ гре́шным рабо́м Твои́м бога́тыя Твоя́ душеспаси́тельныя ми́лости.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху:

Недви́жимое утвержде́ние ве́ры и честны́й дар душ на́ших,/ Богоро́дицу пе́сньми велича́ем, ве́рнии:/ ра́дуйся, Ка́мень жи́зни во чре́ве Твое́м вмести́вшая;/ ра́дуйся, конце́в на́деждо, скорбя́щих заступле́ние./ Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Всех Царя́ и Творца́ заче́нши, Де́во, родила́ еси́/ и се ны́не, я́коже Цари́ца, одесну́ю Сего́, Чи́стая, предстои́ши./ Те́мже молю́ Тя:/ шу́ия ча́сти изба́ви мя в час Суда́ и десны́м овца́м сопричти́.

Велича́ние:

Досто́йно е́сть/ велича́ти Тя: (о́бщее Богоро́дице), или́ сие́:

Досто́йно е́сть/ велича́ти Тя,/ Богоро́дице,/ земли́ Ру́сския Цари́цу Небе́сную/ и люде́й правосла́вных/ Влады́чицу Держа́вную.

По полиеле́и седа́лен, Глас 4:

Госпо́дьственно и и́стинно, Богоро́дице, моля́щися, я́ко Ма́ти, со дерзнове́нием Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ сохрани́ лю́ди, изря́дно к покро́ву Твоему́ притека́ющия,/ в Тебе́ Держа́ву иму́щия, к Тебе́ прибега́ющия –/ Приста́нищу, Стене́, еди́ному Предста́тельству ро́да челове́ческаго.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, Глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

При́зри на ны, Всепе́тая Богоро́дице,/ возсия́й просвеще́ние сердца́м омраче́нным,/ и озари́ ста́до Твое́, Пречи́стая,/ ели́ко бо хо́щеши и мо́жеши,/ я́ко Ма́ти су́щи Зижди́теля Твоего́,/ и возопи́й моля́щим Тя:/ Аз е́смь с ва́ми, и никто́же на вы.

Кано́н, глас 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

От земноро́дных возра́стши и Зижди́теля ро́ждши,/ ра́дуйся, на́ша похвало́, Богоро́дице Чи́стая,/ Тя, я́ко облада́ющую тва́рьми, велича́ем.

Своего́ прие́мши Соде́теля, я́ко Сам восхоте́,/ от безсе́меннаго Твоего́ чре́ва па́че ума́ воплоща́ема, Чи́стая,/ тва́рей вои́стинну яви́лася еси́ Влады́чица.

Пречи́стая Богоро́дице,/ Тобо́ю спасе́ние нетле́нно дарова́ся/ и неразруши́мо весе́лие и наде́жда, покро́в и Держа́ва/ и душа́м на́шим прибе́жище.

Цари́ца еси́ всех еди́на,/ Бо́гу, Богороди́тельнице Чи́стая, святы́й престо́л и пала́та Христа́ Бо́га,/ Его́же моли́ о чту́щих ико́ну Твою́ честну́ю,/ пода́ти грехо́в оставле́ние.

Бу́ди нам по́мощь, Твои́м рабо́м, Влады́чице Чи́стая,/ ве́рно моля́щим Тя, я́ко ми́лостива,/ и держа́вны нас воздви́гни, во е́же пе́ти Тя.

Спаса́еши, я́ко мо́жеши, при́сно всех,/ я́ко ро́ждши Влады́ку,/ влады́чествия мя сла́стнаго и страсте́й свободи́, да пою́, ра́дуяся:/ ра́дуйся, Престо́ле Вы́шняго, Благослове́нная.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Пе́снь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Наде́ждо ми́ру держа́вная, покро́ве и предста́тельство, Всесвята́я Де́во,/ не пре́зри, Блага́я, моле́ния рабо́в,/ от любве́ Тя при́сно ублажа́ющих.

Вопло́щся от утро́бы Твоея́ Госпо́дь, госпо́дствуя тва́рию,/ и Тебе́, Де́во, Госпожу́ показа́в ви́димым же всем и неви́димым,/ я́ко Ма́терь прославля́я Непоро́чную.

Мари́е, честно́е Влады́ки прия́телище,/ возста́ви ны, па́дшия в про́пасть лю́таго отча́яния, и прегреше́ний, и скорбе́й,/ Ты бо еси́ гре́шных спасе́ние, и по́мощь, и держа́вное предста́тельство/ и спаса́еши рабы́ Твоя́.

Су́щая Влады́чица на́ша, Всесвята́я Де́во,/ моля́щи не преста́й, Его́же родила́ еси́, Бо́га,/ Ца́рствия Своего́ нас сподо́бити.

Кня́зь ми́рный прии́де на престо́л Дави́дов,/ ца́рствуя из Тебе́, Богоро́дице, Бог воплоща́емь./ О, чу́до!/ и, бра́нь разре́шь, почте́ кня́зи моави́тския/ и Тебе́, Ро́ждшую, Цари́цу показа́.

Цари́це Де́во,/ ро́ждшая Царя́ Христа́,/ уще́дри и спаси́ мя, страстьми́ преклоне́ннаго,/ ве́рою утверди́ и наста́ви мя ко спасе́ния стези́, ве́рных спасе́ние.

Седа́лен, глас 4:

Да откры́вши нам всем мно́жество Твоея́ ми́лости/ и бла́гости безпреде́льную пучи́ну,/ грехи́ рабо́в Твои́х вся изгла́ди./ И́маши бо, Всенепоро́чная, я́ко Ма́ти Бо́жия, вла́сть над созда́нием/ и си́лою Твое́ю изводиши вся, я́ко хо́щеши,/ и́бо благода́ть Ду́ха Свята́го, я́ве все́льшаяся в Тя,/ соде́йствует Ти во всем, при́сно Всеблаже́ннейшая.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Тя, Богоневе́сто, похвалу́ всем Христо́с яви́/ и Держа́ву, пою́щим ве́рно Твое́ та́инство.

Ста́нем благогове́йно в дому́ Бо́га на́шего и возопии́м:/ ра́дуйся, ми́ру Влады́чице,/ ра́дуйся, Мари́е, Госпоже́ всех нас;/ ра́дуйся, еди́на непоро́чная в жена́х и до́брая;/ ра́дуйся, сто́лпе о́гненный, вводя́щий в Вы́шнюю жи́знь челове́чество.

Прибе́жище, Засту́пницу и си́льный покро́в Тя иму́ще,/ Благослове́нная Пречи́стая Ма́ти Бо́жия./ Твое́ю по́мощию и покро́вом Боже́ственным сохрани́ нас.

Де́во господоимени́тая и Цари́ца всея́ тва́ри,/ мно́гими проро́ки пронарече́нная и ро́ждшая Царя́ Небе́сных сил,/ Ца́рствия Небе́снаго, Госпоже́, всех нас сподо́би моли́твами Твои́ми.

Чи́ны а́нгельския удивля́ет, Богоро́дице, та́йны Твоея́ глубина́,/ бе́сы же смуща́ет Твоя́ ико́на,/ е́йже мы кла́няемся, чту́ще Тя, Бо́жию Ма́терь.

Вы́сшую Херуви́м и всея́ тва́ри восхва́лим,/ Еди́ну, ро́ждшую Зижди́теля и Го́спода/ и отве́рзшую две́ри ра́йския нам.

К Тебе́ прибега́ю, Еди́ней Держа́вней, ве́рных покро́ву,/ на Тя наде́жду возлага́ю спасе́ния моего́,/ Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, не пре́зри мене́.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Богоро́дице, всех Цари́це, правосла́вных похвало́,/ ерети́чествующих шата́ния разори́,/ мир же пода́ждь чтушим, Пречи́стая, честны́й Твой о́браз.

Держа́вным Твои́м кро́вом от враг наве́та/ нас, Чи́стая, Твоя́ рабы́, сохрани́ вся невре́дны,/ Тя бо стяжа́хом еди́ну прибе́жище в ско́рбех.

Скоре́йшею моли́твою, бо́дрым Твои́м покро́вом,/ держа́вною Твое́ю, Влады́чице Чи́стая, по́мощию,/ ны́не соблюди́ ве́рныя Твоя́ рабы́ от вся́каго сопроти́внаго прило́га/ и страсте́й, и прегреше́ний, и напа́стей спаси́.

Цари́ца еси́ Царя́ Христа́ и Го́спода,/ па́че сло́ва ро́ждши Разо́ршаго а́дова ца́рствия,/ Его́же приле́жно моли́, Отрокови́це,/ Вы́шняго Ца́рствия сподо́бити вся, чту́щия Тя.

Избавля́ющи яви́ся, Пречи́стая, от страсте́й наведе́ния 12 и бесо́в лука́вых Твоего́ раба́,/ стяжа́вшаго Тя держа́вное заступле́ние и Предста́тельницу Непосты́дную.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Преукраше́на сла́вою Боже́ственною,/ Честна́я Цари́ца Сы́ну Своему́ и Бо́гу предстои́т,/ спасе́ние душе́вное нам прося́щи.

Благоде́теля ро́ждши, до́брых Вино́внаго,/ благодея́ния бога́тство всем источи́:/ вся бо мо́жеши,/ я́ко си́льнаго в кре́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.

Да прии́дет ны́не на ны держа́вная Твоя́ дла́нь, Влады́чице,/ и ча́емыя челове́ческия ско́рби да изба́вит нас.

Влады́чице, Ма́ти Изба́вителя,/ приими́ моли́твы Твои́х непотре́бных раб,/ и́мже возда́ждь избавле́ние грехо́в/ и богоуго́дныя жи́зни прия́тное исправле́ние.

Цари́ца еси́ всех еди́на, Бо́гу, Богороди́тельнице Чи́стая,/ святы́й престо́л и пала́та Христа́ Бо́га,/ Его́же моли́ о чту́щих честну́ю ико́ну Твою́,/ пода́ти грехо́в оставле́ние.

Раб, ны́не прихожду́ к Тебе́, Ма́тери всех Бо́га,/ от всех изба́витися напа́стей моля́ся./ Но, о Богороди́тельнице,/ ца́рствующи с Сыно́м Твои́м, христиа́нский род сохраня́й.

Держа́вный Твой покро́в, Богороди́тельнице,/ я́ко Засту́пница су́щи,/ да́ждь ми вско́ре, напа́стьми одержи́му,/ и невре́дна от сих сохрани́ мя.

Конда́к, глас 8:

Взбра́нней Воево́де, Засту́пнице на́шей Держа́вней,/ пе́сни благода́рственныя прино́сим о дарова́нии нам ико́ны Ея́ святы́я,/ е́юже огражда́еми, ничесо́же устраши́мся,/ не от челове́к бо спасе́ние на́ше,/ но Преблагослове́нныя Влады́чицы милосе́рдием./ Те́мже дне́сь ра́дуемся и пра́зднуем све́тло,/ я́ко прии́де Держа́вная на стра́жу земли́ Своея́.

Ин конда́к, глас то́йже:

Избра́нней от всех родо́в Засту́пнице ро́да христиа́нскаго,/ покро́вом Своея́ бла́гости покрыва́ющей страну́ на́шу правосла́вную,/ благода́рственныя пе́ния прино́сим Ти, Влады́чице,/ о явле́нии нам чу́дныя ико́ны Твоея́ Держа́вныя./ Ты же, я́ко Всеми́лостивая Засту́пница всех, с ве́рою к Тебе́ притека́ющих,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Ма́терь Бо́жия Держа́вная,/ Засту́пнице Усе́рдная ро́да христиа́нскаго.

Пе́снь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богооте́ц у́бо Дави́д Твою́ сла́ву напису́ет, Де́во,/ и Тебе́ тва́рей Цари́цу я́вленно проро́чествует,/ предстоя́щую одесну́ю, Всенепоро́чная, Бо́га оте́ц на́ших.

Цари́ца Де́ва, злато́ю оде́ждою украше́на,/ Сы́ну Царю́ ны́не предстои́т,/ Я́же без сравне́ния А́нгел превы́шши.

Ро́дове Тя вси блажа́т, Чи́стая,/ Иису́с бо еди́н, рожде́йся от Твоея́ утро́бы,/ Той, я́ко ве́сть, сотвори́, Отрокови́це Де́во, с Тобо́ю вели́чия,/ Его́же моли́ спасти́ся ста́ду и лю́дем Твои́м.

Цари́ца всех, прише́дши свято́ю ико́ною Свое́ю,/ Небе́сный кров на сла́ву нам уста́ви,/ и́мже спаса́емся от неви́димых враг нахожде́ния, к Сы́ну Ей вопию́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Я́ко жениха́ Тя кра́сный черто́г,/ я́ко Влады́чню пала́ту одушевле́нну,/ я́ко порфи́ру всезлату́ю,/ я́ко красне́йшее оби́телище Христо́во,/ Влады́чице всех, умоля́ющаго Тя спаси́ мя.

Отча́явся по́мощи вся́кия,/ к Тебе́, Пренепоро́чная, Держа́вной Храни́тельнице и Покро́ву, притеко́х:/ не отри́ни у́бо мене́ от Боже́ственнаго покро́ва Твоего́.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Кто не воспое́т Тя от земноро́дных, Нескве́рная, Чи́стая Голуби́це,/ Ты бо родила́ еси́ нам Свет вели́кий, жи́зни бога́тство, Иису́са Спа́са,/ Его́же пое́м, хва́ляще я́ко Го́спода, и превозно́сим во вся ве́ки.

Тебе́, све́тлому Изба́вителя све́щнику,/ прекра́сный спле́тше лик, пое́м:/ вся дела́ Госпо́дня, по́йте непреста́нно Де́ву Мари́ю/ и превозноси́те Ю во ве́ки.

Тро́ицы яви́лася еси́ честны́й храм,/ в Не́мже Оте́ц – любо́вию, Сын – пло́тию,/ Дух Святы́й наше́ствием оби́тель Себе́ сотвори́, Еди́н и́стинный Бог наш,/ Его́же умоли́ о нас, Предста́тельнице всемо́щная.

Позлаще́нною ри́зою, я́коже Цари́цу, Сын Твой просвети́в заре́ю Ду́ха,/ Тебе́ одесну́ю Себе́ поста́ви, Пречи́стая,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Ты – две́рь Царя́ Небе́с и храм сла́вы Его́, Де́во Всепе́тая,/ отве́рзи нам две́ри милосе́рдия/ и введи́ ны моли́твами Твои́ми в жили́ще Небе́сныя сла́вы.

Ма́ти Пресвята́я,/ Ея́же моли́твами род челове́ческий при́сно соблюда́ется,/ поклони́ся Отцу́, умоли́ Сы́на, призови́ Свята́го Ду́ха/ и уми́лостиви Бо́га, в Тро́ице Еди́наго, о мно́жестве грехо́в на́ших,/ да, Тобо́ю поми́ловани бы́вше,/ Творца́ и Тебе́ благослови́м отны́не и до ве́ка.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Рече́м Твои́х усте́н, Всечи́стая, после́дующе, Тя ублажа́ем,/ с Тобо́ю бо вои́стинну вели́чия сотвори́вый Госпо́дь возвели́чи Тя/ и и́стинную Бо́жию Ма́терь, рожде́йся из чре́ва Твоего́, показа́.

Приклони́вый Небеса́ в Тя, Де́во, всели́ся/ и ны́не на моли́тву Твою́ зрит, Богоро́дице Чи́стая,/ Твое́, Цари́це, исполня́я проше́ние,/ Ему́же за ны усе́рдно помоли́ся,/ на Тя бо наде́емся, Благослове́нная.

Святы́х Свята́я, Де́во Чи́стая,/ святы́х Свята́го родила́ еси́,/ всех освяща́ющаго, Христа́ Изба́вителя./ Те́мже Тя, Цари́цу и Влады́чицу всех, я́ко Ма́терь Зижди́теля тва́рей пропове́дуем.

Предъизбра́нная от всех родо́в, услы́ши глас наш/ и да́руй проще́ние душ на́ших, избавле́ние страсте́й и боле́зней,/ вся могу́щая, я́ко Ма́ти Бо́жия.

Цари́цу Де́ву Тя пропове́дует Дави́д, Пречи́стая, Чи́стую,/ те́мже мо́лим Тя:/ Небе́снаго ны Ца́рствия сотвори́ насле́дники, да ублажа́ем Тя.

Приими́ е́же от души́ моле́ние мое́, Пречи́стая Влады́чице,/ Я́же Бо́га ро́ждши пло́тию,/ к Тебе́ бо прибего́х, к держа́вней по́мощи,/ да не погрешу́ наде́жды моея́.

Свети́лен, глас 1:

Влады́чице, всех Влады́чица и всех вы́шшая,/ всех же превосходя́щая Го́рних во́инств,/ простри́ ру́ку держа́вну и сохрани́ мир,/ свяще́нники благослови́, Тебе́ священноде́йствующия,/ мона́хи же прости́, моля́щияся Тебе́,/ оте́чество на́ше соблюди́, Свята́я Богоро́дице./ И ны́не нас сподо́би ви́дети Небе́сное Ца́рство и ра́йскую две́рь,/ егда́ ся́дет Судия́ суди́ти вселе́нней/ во второ́м и Стра́шном Суди́лище, Влады́чице А́нгелов.

Сла́ва, и ны́не:

Да и́мя Твое́, Богоро́дице, на земли́ славосло́вится,/ И́же из Тебе́ просия́в гре́шником держа́вную наде́жду и сте́ну Тя дарова́,/ Тобо́ю бо вся́кое дыха́ние к Бо́гу притека́ет.

На хвали́тех стихи́ры, глас 5:

Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу:/ град непоколеби́мый,/ сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу/ и прибе́жище душ на́ших.

Святе́йшая Херуви́м,/ вы́шшая Небе́с, Всепе́тая Богоро́дице,/ Тя вои́стинну испове́дующе,/ и́мамы, гре́шнии, спасе́ние/ и обрета́ем во искуше́ниих предста́тельство./ Те́мже не преста́й о нас моля́щи,/ Держа́во и прибе́жище душ на́ших.

Востру́бим трубо́ю пе́сней,/ прекло́нишися бо свы́ше, Всецари́ца Ма́ти и Де́ва/ благослове́ньми венчава́ет воспева́ющия Ю,/ христоимени́тии лю́дие да стеку́тся/ и Цари́це да воспле́щут в пе́снех,/ Царя́ ро́ждшей,/ сме́ртию одержи́мыя пе́рвее/ разреши́ти человеколю́бно благоволи́вшаго./ Па́стырие и учи́телие,/ до́браго Па́стыря Пречи́стую Ма́терь, соше́дшеся, восхва́лим,/ све́щник златоза́рный, светоно́сный о́блак,/ Небе́с простра́ннейшую, одушевле́нный киво́т,/ огнезра́чный Влады́чень престо́л,/ манноприе́мную злату́ю ста́мну,/ заключе́нную Сло́ва две́рь,/ всех христиа́н прибе́жище,/ пе́сньми Богоглаго́ливыми похваля́юще, си́це рцем:/ пала́то Сло́ва,/ сподо́би смире́нныя ны Небе́снаго Ца́рствия,/ ничто́же бо невозмо́жно хода́тайству Твоему́.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́:/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́ниями ми́лостивно обогаща́ет./ О Влады́чице Держа́вная,/ не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия/ ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

Славословие вели́ кое и отпу́ ст

НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ВСЯ БОГОРО́ДИЦЫ

 

С™aгw сщ7енномyченика fеод0та, є3пcкпа кmринjйскагw.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz: