Мінея Місячна,  Березень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Березень

← В 19-й день В 21-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 10-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Преподо́бных оте́ц на́ших, во оби́тели свята́го Са́ввы убие́нных

Стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Жела́ний кра́йнейшему/ до конца́ прилежа́ще,/ жите́йский красоты́, преподо́бнии,/ я́ко уме́ты, вся вмени́сте/ и еди́на пребыва́ющая/ бде́нием и моли́твами,/ дожде́м же и ва́ром стяжа́сте,/ единожи́теле вку́пе бы́вше,/ согра́ждане А́нгелом яви́стеся благода́тию.

И дреко́лием бие́ми,/ и ка́мением намета́еми,/ и ору́жии разсека́еми,/ единомы́слия не разруши́сте, му́ченицы,/ любо́вию свя́заннии/ и жела́нием бра́тским,/ но, вку́пе умерщвля́еми/ и разсека́еми на у́ды, страстоте́рпцы,/ на, трапе́зе положи́стеся Боже́ственней,/ я́ко же́ртвы непоро́чныя.

И огне́м изнуря́еми,/ и удавле́нием стяга́еми,/ ду́ши преда́сте, я́ко непоро́чныя же́ртвы,/ му́ченицы сла́внии,/ в ру́це Всецаря́,/ и совокупи́стеся с ли́ки безпло́тных сил,/ ве́чнующую насле́довасте сла́ву./ Е́йже причасти́тися вас восхваля́ющим/ непреста́нно моли́теся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Покая́ния изря́дное/ и спаси́тельное врачевство́,/ Я́же Бо́га ро́ждшая, Спа́са моего́,/ и слез то́ки,/ и часа́ по́мысл гро́знаго и стра́шнаго,/ и Суда́ неумы́тнаго/ Ты ми да́руй избежа́ти моли́твами Твои́ми,/ о Де́во! муче́ния тре́петнаго,/ и Боже́ственную получи́ти благода́ть.

Крестобогоро́дичен. Подо́бен то́йже:

На Кресте́ Тя я́ко узре́/ пригвожде́на, Го́споди,/ А́гница и Ма́ти Твоя́ дивля́шеся/ и – что виде́ние сие́, – взыва́ше, –/ Сы́не вожделе́ние?/ Сия́ Тебе́ непокори́вый собо́р воздаде́ беззако́нный,/ и́же мно́гих Твои́х чуде́с наслади́выйся./ Но сла́ва неизглаго́ланному/ соше́ствию Твоему́, Влады́ко.

Кано́н, его́же краегране́сие: Пе́сньми сла́влю му́ченики единонра́вныя. Творе́ние кир Стефа́на Савваи́та. Глас 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Пе́снь возсле́м, лю́дие,/ чу́дному Бо́гу на́шему,/ свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты,/ пе́снь побе́дную пою́ще и вопию́ще:/ пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.

Пе́сньми Боговенча́нное мно́жество свяще́нных му́ченик Твои́х жела́ющему похвали́ти, Христе́,/ с Небесе́ пода́ждь ми свет ра́зума сих мольба́ми,/ да воспою́ Боговеща́нную пе́снь.

Скве́рну отверго́сте пло́ти и ду́ха, пребога́тии,/ ми́ра смертоно́сных сласте́й избе́гше,/ равноа́нгельное же житие́ пожи́вше, в Вы́шнее преидо́сте жили́ще.

Зако́ном ду́ха я́ве у́ды упра́вивше ва́ша и чу́вства,/ хра́мы освяще́нны Бо́гу показа́стеся, му́ченицы Богоно́снии,/ в вас бо Христо́с водвори́ся.

Бога́тство, тли́мое на земли́, оста́вльше, святи́и,/ и кра́сная жития́, я́ко сон, презре́вше, Христу́ угоди́вше,/ недви́жимое ца́рство ны́не восприя́ете.

Богоро́дичен: Ле́ствица яви́лася еси́ мы́сленная, ю́же Иа́ков ви́де избра́нный Бо́жий,/ из нея́же неизрече́нным сло́вом про́йде Безпло́тный,/ пло́ть непрело́жно быв па́че сло́ва из Тебе́, Богоро́дице.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Освяти́вше все ва́ше, му́ченицы, житие́,/ нескве́рно вои́стинну всеви́дящему Бо́гу принесо́сте всесожже́ния Боже́ственна са́ми себе́/ и соверше́нныя венцы́ прия́сте.

Са́ввы Богоно́снаго я́ко ученицы́ и́скренний,/ е́же кроме́ пли́щев возжела́вше отше́ствие,/ невозвра́тно стезе́ю приско́рбною ше́ствующе,/ к жи́зни достиго́сте безконе́чней.

Возде́лавше се́мя, е́же в вас, преподо́бнии, все́янное сло́во,/ и сле́зными то́ки оби́льно напои́вше,/ стори́чествующий клас Бо́гу принесо́сте, плодоноси́вше.

Богоро́дичен: Всели́вся в Де́ву пло́тски, Го́споди,/ яви́лся еси́ челове́ком, я́коже подоба́ше зре́ти Тя,/ Ю́же и показа́л еси́ я́ко и́стинную Богоро́дицу/ и ве́рным по́мощь, еди́не Человеколю́бче.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

Воздержа́нием страсте́й огнепа́льныя умертви́вше зра́ки и двиза́ния, по́стницы Богоприя́тнии,/ после́дующе стопа́м вся созда́вшему еди́ному Бо́гу,/ я́коже прия́тна же́ртва, жива́ и освяще́нна,/ принесо́стеся заколе́нием рук ва́рварских,/ бие́ми, закала́еми и ну́ждно пресека́еми.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Богора́дованная, Чи́стая, благослове́нная,/ за милосе́рдие щедро́т из Тебе́ ро́ждшагося/ с Вы́шними си́лами и Арха́нгелы и со все́ми безпло́тными о нас моли́ непреста́нно,/ да́ти нам пре́жде конца́ проще́ние,/ и очище́ние грехо́в, и жития́ исправле́ние,/ я́ко да обря́щем ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

Сы́на Твоего́ и Бо́га Кресто́м, Де́во, сохраня́емы при́сно,/ де́монския прило́ги и ко́зни побежда́ем,/ су́щую Богоро́дицу Тя вои́стинну воспева́юще,/ и любо́вию, вси ро́ди, блажи́м, Пречи́стая, я́коже прорекла́ еси́./ Те́мже согреше́ний на́ших оставле́ние моли́твами Твои́ми да́руй.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Всел еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди,/ и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ их,/ и спасе́ние бы́сть ежде́ние Твое́/ ве́рно пою́щим:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

В пусты́ни безво́дней терпя́щия зря враг,/ доброде́тельми же разли́чными крася́щияся, непобеди́мыя му́ченики,/ распаля́шеся лю́те, за́вистию обложе́н, и на ополче́ние гото́вляшеся.

Укорени́в пре́лесть во свои́х ему́ ученице́х/ на другдру́жное уби́йство поуча́ше ва́рварская коле́на змий лука́вый,/ и́миже из пусты́ни изгна́ти преподо́бныя тща́шеся.

Свере́по и́же окре́стныя объе́м, я́коже возжеле́,/ отгна́ти у́бо сия́ не возмо́же непобеди́мыя, пра́ведных сопротивобо́рец,/ побежде́н же быв неви́димо, окоявле́нне вооружи́ся.

Я́да и неи́стовства испо́лнен,/ устреми́ся со ору́жники злонача́льник, зверови́дно же блаже́нным натече́/ и ра́нами нестерпи́мыми кро́вныя пото́ки излия́.

Теку́щаго истя́зоваху вещества́, зла́та тле́ннаго сокро́вища,/ и́же на земли́ упова́ния утве́рждшии,/ до́блии же, на Небеса́ поло́жше упова́ния, вопия́ху:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́коже зве́рие, дреко́льми неми́лостивно,/ и мечи́ преподо́бныя, и ка́мением ураня́ху,/ своя́ старе́йшины сказа́ти веля́ще,/ но пребыва́ху вси, зако́ном любве́ утвержда́еми.

Богоро́дичен: Де́во и Ма́ти, Ты – апо́столов удобре́ние,/ и му́чеников святы́х утвержде́ние,/ и преподо́бных похвала́ же и спасе́ние, ве́рно сладкопою́щих:/ Сла́ва си́ле Твое́й.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый?/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Научи́вшеся любве́, Спа́се, сою́зу соверше́ния преподо́бнии/ и, наказа́ ни Тобо́ю, ду́ши положи́ша по свои́х друзе́х,/ Твои́м па́че челове́ков во́льным страсте́й подо́бящеся.

Вельми́ па́че естества́ пло́тию во́лею рожде́йся, Христе́,/ повеле́нием Твои́м сме́рти яви́шася держа́внее,/ и́бо, Твои́м составля́ющеся зако́ном,/ умре́ти по друзе́х благохва́льно Богому́дрии тща́хуся.

Окропи́вше иссо́пом креще́ния мы́сленным ду́ши,/ ва́шими же а́бие окропи́стеся кровьми́, преподо́бнии,/ во стремле́нии же огня́, я́ко зла́то, искуси́вшеся,/ прия́тна бы́сте же́ртва благово́нна Бо́гу.

Богоро́дичен: Ма́тернее дерзнове́ние е́же к Сы́ну Твоему́ стяжа́вши, Пречи́стая,/ сро́днаго промышле́ния на́шего не пре́зри, мо́лимся,/ я́ко Тя и еди́ну христиа́не во Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем.

Пе́снь 6

Ирмо́с: К могу́щему мя спасти́ Го́споду/ из глубины́ грехо́вныя возопи́х,/ и от тли возведе́ живо́т мой,/ я́ко Человеколю́бец.

Преще́ний ва́рварских не убоя́шася уго́дницы Христо́вы,/ житие́ бо непреста́нным поуче́нием сме́ртным предста́виша.

Мня́ще богате́ти, нестяжа́тели нечести́вии неща́дно му́чаху,/ и́же тле́нная у́бо пове́ргшия, стяжа́вшия же нетле́нная.

Си́лою непобеди́мою оде́явшеся, Христо́вы страда́льцы/ победи́ша мы́сленныя лестцы́ и ва́рварская шата́ния.

Богоро́дичен: Я́ко на о́блаце ле́гцем, прии́де на Тя ца́рствуяй Госпо́дь/ низложи́ти, Всенепоро́чная, еги́петская рукотворе́ния.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Земны́х и тле́нных наслажде́ние/ презре́вше я́ве, преблаже́ннии,/ пусты́нное житие́ изво́ливше,/ ми́ра же красне́йшее, и пи́щи вре́менныя возненави́девше,/ отону́дуже сподо́бистеся Небе́снаго Ца́рствия,/ с ли́ки му́ченик и по́стник веселя́щеся./ Те́мже, чту́ще па́мять ва́шу,/ вопие́м вам приле́жно:/ от бед нас, отцы́, изба́вите.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Халде́йския пе́щи/ всепа́губную си́лу угаси́вше/ о́бразом А́нгела снизше́дшаго,/ Зижди́телю ю́ноши взыва́ху:/ благослове́н еси́ и хва́льный, Бо́же оте́ц на́ших.

Изнемого́ша вку́пе бра́ни проти́вных полко́в, ви́димых и неви́димых,/ в ра́нах зря́ще му́ченики, песносло́вящия:/ благослове́н еси́ и хва́льный, Бо́же оте́ц на́ших.

Тебе́, Христу́, уневе́стившеся/ и жела́нием Твои́м уязвля́еми, еди́наго Су́щаго возлюби́ша,/ род, и оте́чество, и бога́тство отве́ргше, прибега́телие Твои́,/ о Изба́вителю, Бо́же оте́ц на́ших.

Скверноуби́йство ва́рваров не претвори́ рачи́тели твоя́, Христе́, пусты́ннаго Богослуже́ния,/ убива́ющих бо те́ло не убоя́шася,/ Твоя́ держа́ще за́поведи, я́коже незы́блемое основа́ние.

Все к Тебе́ преложи́вше от ми́ра жела́ние, Христе́,/ я́рость же то́кмо на грех вооружи́вше, Тебе́ угоди́ша,/ всему́дрым объе́мшеся по́мыслом, уго́дницы Твои́, Го́споди.

Зако́н, Богопи́санный вну́трь на скрижа́лех серде́ц ва́ших, от Бо́га, му́ченицы, прие́мше,/ еди́наго в Тро́ице Бо́га пропове́дасте, Тому́ вопию́ще:/ благослове́н еси́ и хва́льный, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Во све́те Госпо́дни ходя́щии,/ прииди́те, воспои́м Боже́ственную две́рь Царя́ ца́рствующих,/ Мари́ю, чи́стую Богоро́дицу вои́стинну,/ я́ко упова́ние душ на́ших.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Нече́стия орга́ны ину́ю пе́снь,/ благоче́стия же Боговеща́ннии поя́ху гу́сли:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки.

Небе́сным чино́м ревнова́вше,/ равноа́нгельни всено́щными стоя́нии во бде́ниих поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки.

Крест взе́мше, Тебе́, Влады́це, после́доваша вседу́шно му́ченицы, пою́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки.

Всенра́вно те́ло, и ду́шу, и дух очи́стивше,/ всесожже́ния Бо́гу принесо́стеся, во огни́ опали́вшеся, отцы́,/ Христа́ превознося́ще во вся ве́ки.

Тро́ичен: Во двух ипоста́сех Тя бы́ти ху́лящии нераздели́маго да постыдя́тся,/ я́ко четвери́цу чту́щии:/ мы бо Тебе́ Еди́ному Боже́ственныя Тро́ицы покланя́емся.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Разли́чно обна́жшеся по́стницы и победи́вше мироде́ржца ко́зни,/ посрами́ша му́жески я́ко страда́льцы ва́рварское озлобле́ние,/ сих претерпе́вше стремле́ния./ Те́мже и венцы́ сугу́быя от пра́веднаго Подвигополо́жника прия́ша.

В верте́пах и пеще́рах, по́стнически жи́знь проходя́ще, блаже́ннии,/ в пеще́ре те́сней про́пасти затворе́ни бы́сте несве́тлей,/ обагре́ни кровьми́, жже́нием же огня́/ и и́же от ды́ма, лю́те па́рою смеша́емою, уда́влени бы́вше,/ победоно́сцы яви́стеся.

Пое́м по́двиги па́че естества́, и́миже проти́ву греха́ пострада́сте,/ ю́ношески противоста́вше, я́ко Христо́вы во́ини сла́внии,/ и́бо победи́сте благосла́вно,/ и, ны́не предстоя́ще с чи́нми святы́х Всевысоча́йшему,/ нас помина́йте.

С Са́ввою отце́м и наста́вником, я́ко и́скренняя ча́да, блаже́ннии,/ на Небесе́х заре́ю оде́яни трисия́нною,/ о нас моли́теся, соученице́х же и певце́х,/ мир дарова́ти о́бщий це́рквам и спасе́ние душа́м на́шим.

Богоро́дичен: Отринове́нныя Небе́снаго жития́ и па́дшия окая́нно в сме́рть,/ па́ки нас, Ма́ти бы́вши Изба́вителя, воззва́ла еси́, Пречи́стая,/ и к пе́рвому па́ки тещи́ сподо́била еси́ оте́честву./ Те́мже Тя, Богома́ти, непреста́нно велича́ем.

Свята́го преподо́бному́ченика Евфроси́на, Синеезерскаго чудотво́рца

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 6:

Прииди́те, благове́рных люде́й мно́жества,/ све́тло пра́зднуим па́мять свята́го по́стника,/ прему́драго наста́вника,/ преподо́бнаго ста́рца Евфроси́на,/ чудотво́рца Синеезе́рскаго,/ с любо́вию вопию́ще к нему́:/ твои́ми моли́твами ко Христу́ Бо́гу/ от вся́кия ско́рби и беды́ изба́ви нас.

Науче́н быв изде́тства любви́ ко Христу́/ от благочести́вых роди́телей твои́х,/ пресла́вне о́тче наш Евфроси́не,/ все житие́ твое́ на земли́ на служе́ние Бо́гу посвяти́л еси́,/ при кончи́не же твое́й му́ченическим венце́м увенча́лся еси́/ и всели́лся еси́ в Го́рняя со А́нгелы святы́ми./ Те́мже мо́лим тя, уго́дниче Бо́жий:/ осеня́й с Небе́с моли́твами твои́ми/ усе́рдно чту́щия па́мять твою́.

Спасе́ния иски́й, о́тче Евфроси́не пречу́дне,/ во оби́тель сла́вную Валаа́мскую всели́лся еси́,/ та́же веле́нием Бо́жиим/ церко́вный чтец ве́си До́лоцкия поста́влен был еси́,/ презре́в же земна́я и тле́нная,/ прия́л еси́ чин и́ноческий во оби́тели Ти́хвинстей,/ отону́дуже ра́достно пресели́лся еси́ в пусты́ню Синеезе́рскую/ и, та́мо оби́тель основа́в,/ му́ченически сконча́лся еси́,/ свети́ло церко́вное и преподо́бных ра́дование.

Сра́дуйтеся нам, вся ве́рных мно́жества,/ сликовству́й, Новгоро́дская вся Це́рковь/ и вся Русь правосла́вная,/ наста́ бо све́тлый де́нь па́мяти ди́внаго пусты́нника,/ процве́тшаго, я́ко фи́никс,/ облагоуха́нный Боже́ственными дарова́нии,/ то́чит бо исцеле́ния душ и теле́с/ всем, с ве́рою прибега́ющим к моще́м его́./ Сего́ ра́ди воспои́м ему́ усе́рдно:/ святы́й преподо́бному́чениче Евфроси́не,/ Го́сподеви моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 5:

Преподо́бне о́тче Евфроси́не,/ не дал еси́ сна очи́ма твои́ма,/ ни ве́ждома твои́ма дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло от страсте́й свободи́л еси́/ и себе́ в храм Госпо́день угото́вал еси́,/ прише́д бо, Христо́с сотвори́ у тебе́ оби́тель Единосу́щныя Тро́ицы/ и дарова́ ти благода́ть вразумля́ти ко спасе́нию/ вся, к тебе́ приходя́щия./ Те́мже мо́лим тя:/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ся нам, чту́щим тя.

И ны́не, Богоро́дичен: В Чермне́м мо́ри:

Вход, проки́мен дне и чте́ния три (зри 17-ое марта).

На лити́и стихи́ра свято́му, глас 4:

Досто́йно хва́лим труды́ и по́двиги твоя́,/ о́тче Евфроси́не Богому́дре,/ щито́м бо преподо́бия огради́вся,/ во́ин духо́вный непобеди́м вои́стинну яви́лся еси́,/ а́ще и ме́чное усече́ние и главы́ разбие́ние претерпе́л еси́,/ те́мже и вене́ц сла́вы прия́л еси́ от руки́ Вседержи́теля/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 5:

На Небесе́х ны́не ликовству́еши,/ преблаже́нне о́тче наш Евфроси́не,/ и о спасе́нии почита́ющих тя мо́лишися,/ заступле́нием же твои́м ду́хи лука́выя отгоня́еши,/ и исцеля́еши неду́ги неисце́льныя,/ и блиста́нием чуде́с твои́х се́рдца ве́рных просвеща́еши./ Те́мже дне́сь гла́сы немо́лчными воспева́ем/ пресве́тлую и светоно́сную па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Храм и две́рь еси́,/ пала́та и престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я,/ Е́юже Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь,/ во тьме́ спя́щим яви́ся,/ Со́лнце Сый Пра́вды,/ просвети́ти хотя́, я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./ Те́мже, Всепе́тая,/ я́ко ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,/ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1:

Прехва́льне о́тче Евфроси́не,/ по и́мени твоему́ бы́сть и житие́ твое́,/ зане́ испо́лнен был еси́/ ве́лия целому́дрия и нищеты́ ду́ха/ во вся дни жития́ твоего́,/ того́ ра́ди дом Свято́му Ду́ху/ свят и че́стен сотвори́л еси́ себе́,/ доброде́тельными дея́ньми/ и чуде́с дарова́ньми обогати́вся.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.

На тебе́, уго́дниче Бо́жий,/ почи́ дух прему́дрости и ра́зума,/ и́мже умудри́лся еси́/ бы́ти лю́дем во спасе́ние,/ дух сове́та и кре́пости,/ и́мже возмо́гл еси́ вопроша́ющим отвещава́ти,/ дух ве́дения и благоче́стия,/ и́мже благоче́стно научи́л еси́/ и́щущия ду́ха и се́рдца но́ваго/ ве́дети Святу́ю Тро́ицу.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ве́тхаго челове́ка/ совле́клся еси́, Евфроси́не,/ и во Христа́ обле́клся еси́ вои́стинну,/ победи́в же вра́жия ополче́ния,/ яви́лся еси́ кре́пкий ду́хом нача́льник пусты́нныя оби́тели/ и му́дрый наста́вник к тебе́ приходя́щим/ и с во́плем, я́ко ста́рцу, взыва́ющим:/ возми́ мою́ кро́вь, да́ждь ми твой дух./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ умудри́ нас моли́твами твои́ми спаса́тися/ и испроси́ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

На земли́ яви́лся еси́, о́тче,/ я́ко А́нгел безпло́тный,/ вся плотска́я жела́ния ду́хови покори́в,/ те́мже по преставле́нии в Небе́сных селе́ниих водвори́лся еси́./ Сего́ ра́ди, свя́те, вопие́м ти:/ А́нгеле земны́й, Небе́сный же челове́че,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Изба́ви нас от бед, Ма́ти Бо́жия,/ ро́ждшая всех Творца́,/ да вси зове́м Ти:/ Ра́дуйся, еди́но предста́тельство душ на́ших.

По благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бному́ченику, два́жды, и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь преподо́бному́ченику, глас 4:

От ю́ности твоея́ впери́в ум твой к Бо́гу,/ блаже́нне Евфроси́не,/ ми́ра же отве́ргся,/ всели́лся еси́ в пусты́ню непроходи́мую,/ и та́мо, от Го́спода укрепля́емь,/ в моли́твах и поще́ниих до́блественне ножи́л еси́,/ и жи́знь твою́ страда́льчески/ убие́нием от сыно́в противле́ния сконча́л еси́,/ сего́ ра́ди со преподо́бными и му́ченики венча́лся еси́,/ с ни́миже и ны́не предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы./ Сию́ моли́, мо́лим тя,/ оставле́ние пода́ти согреше́ний на́ших/ и дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ин тропа́рь, глас 1:

От ю́ности впери́в ум свой к Бо́гу,/ блаже́нне Евфроси́не,/ и бе́гая суеты́ ми́ра сего́,/ дости́гл еси́ в пусты́ню непроходи́мую,/ иде́же Бо́гу, тя укрепля́ющу,/ а́нгельское житие́ стяжа́в,/ порабо́тал еси́ дово́льно Влады́це своему́ Христу́/ в поще́нии, и в моли́твах, и во всено́щных бде́ниях/ и сподо́бился еси́ да́ра Ду́ха Пресвята́го,/ е́же прорица́ти бу́дущая,/ наставля́я на стезю́ покая́ния/ притека́ющих к тебе́ и послу́шающих тя./ Те́мже Всеблаги́й Бог, ви́дя вели́кую твою́ к Себе́ ве́ру,/ нелицеме́рную любо́вь и несумне́нную наде́жду,/ дарова́ тебе́ не то́чию е́же ве́ровати в Него́,/ но е́же и страда́ти по Нем,/ егда́ от проти́вных сыно́в в то́йже пусты́ни кро́вь твоя́ неща́дно излия́ся./ И досе́ле, я́ко А́велева, вопие́т к Бо́гу,/ свиде́тельствующу о сем нетле́нием моще́й твои́х./ На ня́же взира́юще, уми́льно вопие́м:/ сла́ва Христу́, дарова́вшему тебе́ благода́ть толи́ку,/ Его́же и моли́ о нас.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Тече́ние соверши́в и́стинное,/ мучи́телей де́рзость победи́л еси́, преподо́бному́чениче,/ прии́м же вене́ц от руки́ Вседержи́теля,/ А́нгелом соприча́стник показа́лся еси́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Покро́в бу́ди нам и предста́тельство,/ и заступле́ние, и похвала́, Де́во Богоро́дице,/ я́ко Ты еси́ безпомо́щных си́ла необори́мая и безнаде́жных наде́жда.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Наста́, Богоно́сне о́тче Евфроси́не, све́тлый де́нь па́мяти твоея́,/ те́мже, вси ве́рнии, собра́вшеся в пусты́ню твою́,/ све́тло ра́дующеся, припа́даем с ве́рою к моще́м твои́м/ и восхваля́ем Го́спода, просла́вльшаго тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Бо́га, из Тебе́ воплоти́вшагося, позна́хом, Богоро́дице Де́во./ Того́ моли́ о спасе́нии страны́ на́шея правосла́вныя/ и всех, запечатле́нных И́менем Сы́на Твоего́.

На полиеле́и велича́ние о́бщее преподо́бным.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Де́латель иску́сен яви́вся в поще́ниих,/ просия́л еси́ и во страда́вших,/ ве́рныя же просвети́л еси́ твои́ми уче́ньми, блаже́нне Евфроси́не,/ те́мже тя вси согла́сно велича́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Наде́ждо непосты́дная на Тя упова́ющих,/ ро́ждшая па́че естества́ пло́тию Христа́, Бо́га на́шего,/ Того́, Влады́чице, моли́ пода́ти всем нам пре́жде конца́ исправле́ние и ве́лию ми́лость.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?

Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Да испо́лнятся уста́ на́ша/ хвале́ния Твоего́, Го́споди,/ я́ко да воспое́м сла́ву Твоего́ уго́дника,/ преподо́бному́ченика Евфроси́на,/ в неду́зех цели́теля,/ в ско́рбех уте́шителя,/ о всех же, чту́щих святу́ю его́ па́мять,/ те́плаго моли́твенника.

Кано́н Пресвяте́й Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и свято́му на 8. Кано́н преподо́бному́ченику Евфроси́ну, глас 6.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Страда́льче преподо́бне Евфроси́не,/ моли́твами твои́ми умири́ на́ша души́/ и сподо́би воспе́ти по́стнический по́двиги твоя́, страда́ния и чудеса́,/ и́миже Госпо́дь наш сла́вно просла́вися.

Изше́д в са́не и́ночестем от Ти́хвинския оби́тели, преподо́бне о́тче наш,/ ты, я́ко пти́ца, прелете́л еси́ в гнездо́ свое́,/ во излю́бленное тобо́ю ме́сто пусты́нное,/ и зде, на о́строве, во бла́тех непроходи́мых,/ при мно́гих е́зерех всели́лся еси́,/ направля́емь руко́ю Живонача́льнаго.

Водрузи́в на ме́сте твоего́ вселе́ния Животворя́щий Крест/ и ископа́в себе́ ма́лую пеще́ру,/ вручи́л еси́ себе́ Бо́жию промышле́нию, страда́льче преподо́бне,/ пребыва́я же та́мо в по́двизех, бы́лием тра́вным пита́лся еси́,/ до́ндеже обрето́ша тя веле́нием Бо́жии и́щущии спасе́ния.

Глаго́лов и зако́нов Бо́жиих испо́лнитель быв,/ испо́лнился еси́ в пусты́ни мно́гих дарова́ний Ду́ха,/ о ни́хже рече́ Боже́ственный Па́вел Апо́стол во свои́х писа́ниих.

Кре́постию Христа́, Его́же возлюби́л еси́ изде́тства все́ю кре́постию се́рдца твоего́,/ возмо́гл еси́ низложи́ти си́лу вра́жию,/ сего́ ра́ди дарова́ ти Бог дар прозорли́вства/ и си́лу твори́ти чудеса́.

Богоро́дичен: Стра́сти пло́ти моея́ и непостоя́ние ума́ моего́/ отжени́ от Мене́, Пречи́стая Де́во,/ и наста́ви мя на стезю́ спасе́ния.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бли́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Благи́ми нра́вы украси́вся,/ плотски́я стра́сти умертви́л еси́ ве́лиим воздержа́нием/ и к ве́чней жи́зни му́ченически преста́вился еси́, прехва́льне о́тче наш.

Ве́сь прилежа́ Вседержи́телю, прему́дре о́тче Евфроси́не,/ ве́лиими по́двиги отгна́л еси́ от себе́ диа́вола,/ смири́в горды́ню его́ твои́м преподо́бническим смире́нием.

А́нгельски пожи́в на земли́,/ возвы́сился еси́, о́тче, к лицезре́нию красоты́ Небе́сныя,/ и́мже ны́не наслажда́яся, мо́лишися о спасе́нии на́шем.

Име́я споспешеству́ющую тебе́ Бо́жию си́лу, преподо́бному́чениче,/ по сме́рти твое́й оби́льно источа́еши чудеса́/ прибега́ющим к тебе́ с ве́рою.

Ско́ро прише́л еси́ на по́мощь, я́ко бы́вый сам чтец,/ ко чтецу́ пусты́нныя це́ркве Иоа́нну,/ тя́жко страда́вшему от нападе́ния лю́таго зве́ря лесна́го,/ и, прикосну́вся боле́зненней его́ главе́, яви́л еси́ на нем дела́ Бо́жия./ Моли́, чудотво́рче, Христа́ Бо́га на́шего,/ да исцели́т от мра́ка грехо́внаго духо́вная на́ша очеса́.

Богоро́дичен: Тве́рдое упова́ние на Тя возлага́юще, Богороди́тельнице,/ Тебе́ усе́рдно мо́лимся:/ сохрани́ ве́сь сию́ и вся ве́си и гра́ды страны́ Русская/ от вся́ких бед, находя́щих челове́ком согреша́ющим.

Седа́лен, глас 4:

Покори́л еси́ ду́хови, пресла́вне о́тче наш, вся плотска́я мудрова́ния,/ ве́лиим же воздержа́нием и те́плыми ко Христу́ моли́твами/ возсия́л еси́ в пусты́ни, я́ко луча́ со́лнечная./ Сего́ ра́ди воспева́ем хвалу́ тебе́,/ по достоя́нию тя ублажа́юще.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Стена́ необори́мая христиа́ном еси́, Богоро́дице Де́во,/ к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем/ и, согреша́юще, и́мамы тя моли́твенницу./ Те́мже благода́рственно вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Процвела́ е́сть, я́ко крин, пусты́ня Синеезе́рская,/ егда́ преподо́бнии ру́це твои́ и притека́ющих к тебе́ бра́тии/ сотвори́сте в ней храм Бо́жий,/ тобо́ю же, о́тче, основа́на бы́сть та́мо и оби́тель и́ноческая,/ в не́йже и́щущия спасе́ния на пу́ть пра́вый наставля́л еси́.

Ве́льми му́дрый путево́ждь к Ца́рствию Бо́жию, о́тче, был еси́,/ не то́кмо бо и́ноцы, но и вси, приходи́вшии к тебе́,/ а́ки от исто́чника, почерпа́ху от Тебе́ свято́е уче́ние:/ вели́к бо ра́зум име́л еси́, све́дущ в Боже́ственных догма́тех,/ зане́ изде́тства к науче́нию в Боже́ственных Пи́саниих попремно́гу прилежа́л еси́.

Оби́тель твоя́, о́тче,/ в годи́ну сму́ты в Русстей земли́/ яви́ся убе́жище мно́зем правосла́вным христиа́ном:/ тогда́ бо Рустии лю́дие мече́м злове́рных ля́хов;/ а́ки кла́сы серпо́м, пожина́хуся,/ сего́ ра́ди укрыва́хуся во твое́й оби́тели,/ обрета́юще та́мо душ и теле́с спасе́ние.

Соде́яв ду́шу твою́ храм Свята́го Ду́ха, пресла́вне о́тче наш,/ насле́дник Го́рняго Ца́рствия и сожи́тель Вы́шних сил яви́лся еси́/ и прия́л еси́ от Бо́га дар содева́ти зна́мения и чудеса́.

Я́коже Госпо́дь наш прикосну́ся ру́це те́щи Петро́вы,/ огне́м жего́мыя, и а́бие исцели́ ю,/ та́ко и ты, уго́дниче Христо́в,/ предста́тельством твои́м пред Го́сподем/ укроти́л еси́ огневи́цу отрокови́цы Мари́и,/ на одре́ сме́рти лежа́вшия,/ внегда́ призва́ тя на по́мощь иере́й Проко́пий в моли́тве свое́й.

Богоро́дичен: Де́ва пребыла́ еси́ по рождестве́,/ я́коже и пре́жде рождества́ была́ еси́,/ зане́ Бо́га Сло́ва родила́ еси́,/ изба́вльшаго нас от тле́ния кре́стною сме́ртию Свое́ю,/ Де́во Пренепоро́чная.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти души́ любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

У́мныма очи́ма, я́ко прозорливец,/ предзре́л еси́ кончи́ну твою́ от иноплеме́нных/ и истребле́ние и́ми твоея́ оби́тели,/ те́мже умоля́л еси́, о́тче, укрыва́вшияся в ней прише́льцы и са́мыя и́ноки/ ра́ди сохране́ния жи́зни изы́ти из оби́тели./ Сам же ты, си́лою Свята́го Ду́ха огради́вся,/ я́ко началово́ждь, в сре́тение супоста́том изше́л еси́,/ и безтре́петно стал еси́ у креста́,/ водруже́ннаго тобо́ю при основа́нии оби́тели,/ и та́ко приве́л еси́ сам себе́, я́коже овча́, на закла́ние.

Бе́снии ля́хове, ви́девше тя, о́тче, безтре́петно стоя́ща у креста́/ и разуме́вше, я́ко ты еси́ нача́льник оби́тели, ре́ша ти де́рзостно:/ да́ждь нам име́ние монастыря́ твоего́./ Ты же со смире́нием и́ноческим отве́тствовал еси́,/ указу́я на созда́нный тобо́ю храм:/ все име́ние мое́ обрета́ется в сем хра́ме Пречи́стыя Богоро́дицы.

Услы́шавше безбоя́зненный отве́т твой о име́нии,/ дерзостнии ля́хове разъяри́шася,/ и се еди́н от во́ин вы́ю  твою́ пресече́ мече́м до полу́,/ други́й же раздроби́ честну́ю главу́ твою́,/ и та́ко пре́дал еси́ чи́стую ду́шу твою́ в ру́це Го́сподеви.

На уби́йцы укрепи́вый тя, о́тче, Подвигополо́жник Христо́с,/ прии́м твой дух в Небе́сная селе́ния по сконча́нии твое́м,/ сотвори́ тя исто́чник чуде́с/ с любо́вию и ве́рою к тебе́ прибега́ющим.

От нанесе́ния главотя́жей  и убру́сцев  апо́стола Па́вла ве́рующий исцеля́хуся,/ я́коже Богоглаго́ливый Лука́ повеству́ет./ Не про́сты же си́лы твори́т Госпо́дь прикоснове́нием и твои́х веще́й:/ нагла́вник бо твой, о́тче,/ и пе́рсть от гро́ба твоего́,/ и еле́й от лампа́ды у ра́ки моще́й твои́х/ источа́ют, твои́ми моли́твами о нас, исцеле́ния боля́щим.

Богоро́дичен: Исцели́, Пречи́стая, неду́гующаго ума́ моего́ помраче́ние,/ Врача́ ро́ждшая, Христа́, Всенепоро́чная Де́во.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Прии́м му́ченическую теле́сную кончи́ну, о́тче,/ возне́слся еси́ ду́хом твои́м в Го́рняя селе́ния моли́тися о нас Вседержи́телю,/ моща́ми же твои́ми с на́ми пребыва́еши,/ явля́я те́ми мно́гая зна́мения и чудеса́.

Глаго́лом Бо́жиим свиде́тельствована бы́сть си́ла чуде́с твои́х, о́тче Евфроси́не:/ одержи́ма бо су́щи ве́лиим бесо́вским пла́чем,/ раба́ Бо́жия Ага́фия, егда́ бы́сть в ра́зуме, слы́ша глас свы́ше:/ гряди́ в пусты́ню Синеезе́рскую,/ помоли́ся чудотво́рцу Евфроси́ну и исцеле́еши./ Та́яже прии́де, и помоли́ся, и исцеле́.

Ели́цы притека́ху с ве́рою к моще́м твои́м, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче, вси исцеля́хуся,/ мо́лим тя у́бо:/ по́мощию твое́ю посети́ и ны,/ те́лом и душе́ю немощству́ющих.

Умиле́нно призыва́юще свято́е и просла́вленное и́мя твое́, о́тче,/ кре́пость и исцеле́ние приима́ху от Тебе́ немощству́ющии пло́тию и ду́хом,/ ско́рбнии же и удруче́ннии печа́льми жите́йскими/ обрета́ху от Тебе́ ско́рую по́мощь и утеше́ние.

Невозмо́жно е́сть исчи́слити мно́гое мно́жество чуде́с твои́х,/ цели́телю душ и теле́с на́ших, о́тче Евфроси́не,/ сего́ ра́ди творя́ще па́мять твою́,/ благода́рственно благословля́ем просла́вльшаго тя,/ отце́в Бо́га благослове́ннаго.

Богоро́дичен: Отцу́ Собезнача́льнаго Сы́на пло́тию родила́ еси́, Пренепоро́чная Де́во,/ Его́же моли́ со преподобному́чеником Евфроси́ном,/ да сотвори́т ны сы́ны Своего́ Ца́рствия/ и насле́дники обетова́ния ве́чнаго.

Конда́к, глас 8:

Подража́я житию́ дре́вних отце́в,/ Богому́дре о́тче Евфроси́не,/ красоту́ ми́ра сего́ возненави́дел еси́,/ и, в пусты́ню всели́вся,/ ве́ру Христо́ву, я́коже щит, в се́рдце твое́ прия́л еси́,/ с не́юже изше́л еси́, я́ко добр во́ин Царя́ Небе́снаго,/ не на бра́нь проти́ву пло́ти и кро́ве,/ но на бра́нь проти́ву ко́зней неви́димаго врага́,/ и сего́ вознесе́нную горды́ню,/ по да́нней тебе́ от Ду́ха Свята́го благода́ти,/ глубо́ким смире́нием твои́м низложи́л еси́,/ и от Небе́снаго Мздовозда́теля неувяда́емым венце́м побе́ды венча́лся еси́./ Сего́ ра́ди, соше́дшеся любо́вию, вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Евфроси́не, пусты́нное украше́ние.

И́кос:

А́нгельски пожи́в на земли́,/ дости́гл еси́, о́тче, лицезре́ния красоты́ Бо́жия,/ и́мже наслажда́яся на Небеси́, мо́лишися о спасе́нии на́шем./ Сего́ ра́ди мы, земни́и, дне́сь па́мять твою́ пра́зднующе, любо́вию вопие́м ти:/ ра́дуйся, благочести́ваго ко́рене правосла́вных роди́телей пречестна́я о́трасле;/ ра́дуйся, от младе́нства Христа́ возлюби́вый./ Ра́дуйся, в де́тстве и ю́ности и́ноческим подвиго́м научи́выйся;/ ра́дуйся, дре́вним пусты́нником подража́телю./ Ра́дуйся, Новгоро́дстей Це́ркви в чи́не чтеца́ церко́внаго послужи́вый;/ ра́дуйся, кри́не, посреде́ блат пусты́нных процветы́й./ Ра́дуйся, му́дрый наста́вниче и́щущим душе́внаго спасе́ния;/ ра́дуйся, цели́телю душ и теле́с прося́щим твоего́ пред Бо́гом заступле́ния./ Ра́дуйся, похвало́ мона́шествующих;/ ра́дуйся, дар прозорли́вства и си́лу чуде́с от Бо́га прие́мый./ Ра́дуйся, о́тче Евфроси́не, пусты́нное украше́ние.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Распали́в се́рдце твое́ любо́вию кре́пкою ко Христу́, о́тче,/ пла́мень по́хоти плотски́я и о́гнь я́рости ея́ претвори́л еси́ в ро́су/ и всю си́лу их угаси́л еси́, поя́ Бо́гу в безмо́лвии пусты́ннем:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Пло́ти твое́й не послужи́л еси́,/ но, апо́стольски распина́я ю со страстьми́ и похотьми́, покори́л еси́ ду́ху/ и че́стен храм Ду́ху Свято́му себе́ сотвори́л еси́, взыва́я:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Просвети́в твое́ се́рдце смиренному́дрием,/ ве́рен был еси́ нача́льник собо́ра и́ноков,/ наставля́я, и уча́, и вся приводя́ к Бо́жией во́ли, пою́щия:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Ве́лиим благоразу́мием, о́тче наш Евфроси́не,/ покори́л еси́ ду́хови го́рдость ума́ жите́йскаго, со смире́нием поя́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Прекра́сный цвет, о́тче, в до́му Бо́жий произра́сл еси́,/ мно́гими доброде́тельми красу́яйся/ и арома́ты чуде́с благоуха́яй.

Богоро́дичен: Ум наш плени́ в послуша́ние ве́ры,/ дух и ду́шу всесоверше́нны сотвори́/ и те́ло в прише́ствие Го́спода на́шего Иису́са Христа́/ соблюди́ непоро́чно моли́твами Твои́ми, Всенепоро́чная Богороди́тельнице.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Широ́кий пу́ть, вводя́щий в па́губу, презре́л еси́, страда́льче преподо́бне,/ и те́сными враты́ вшел еси́ в Небе́сное Ца́рствие./ Те́мже мо́лим тя:/ укрепи́ нас моли́твами твои́ми понести́ благо́е и ле́гкое и́го креста́,/ да и мы во вре́мя благопотре́бное/ вни́дем в поко́й Бо́га благослове́ннаго.

Бо́дренным ума́ трезве́нием и те́плым ко Христу́ моле́нием/ диа́вола посрами́л еси́, прехва́льне страстоте́рпче,/ стра́стныя же того́ прило́ги отгна́л еси́,/ кре́пкою ве́рою во Христа́ вооружи́вся,/ и та́ко вшел еси́ в поко́й Бо́га благослове́ннаго.

А́нгельски, о́тче, на земли́ пожи́л еси́,/ те́мже ны́не со А́нгелы лику́ет на Небеси́ дух твой,/ моли́ у́бо о нас, чту́щих па́мять твою́, Небе́сный жи́телю,/ да всели́т Христо́с и нас в поко́й Бо́га благослове́ннаго.

Во вся дни жития́ твоего́/ неукло́нно ше́ствовал еси́, прему́дре о́тче наш, стезя́ми Боже́ственными к Небеси́,/ иде́же ны́не пребыва́я,/ с ли́ки А́нгельскими ра́достно воспева́еши отце́в Бо́га благослове́ннаго.

Предстои́ши ны́не Престо́лу Вседержи́теля, преблаже́нне о́тче Евфроси́не,/ нам же, на земли́ су́щим, явля́ешися вои́стинну А́нгел храни́тель,/ утвержда́я ны в ве́ре уче́ньми твои́ми и зна́меньми чуде́сными/ и соблюда́я ны в чи́стем испове́дании отце́в Бо́га благослове́ннаго.

Богоро́дичен: Богоуго́дне пожи́вшему и страда́льчески житие́ сконча́вшему/ преподо́бному́ченику Евфроси́ну после́довати наста́ви нас, Веенепоро́чная,/ потребля́ющи от душ на́ших прило́ги лука́вых де́монов/ и возводя́щи при́сно умы́ на́ша к зре́нию и исполне́нию за́поведей Сы́на Твоего́, Бо́га на́шего.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Изба́вився от сете́й ловя́щих тя,/ почи́л еси́ во благоуха́нии святы́ни/ и Го́сподеви ны́не предстои́ши, поя́ со Безпло́тными:/ Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Тро́ице Вседе́тельная.

Я́ко победи́тель мы́сленных враго́в, прехва́льне о́тче,/ венце́м побе́ды неувяда́емым увенча́лся еси́ от Царя́ всех./ Сего́ ра́ди мо́лим тя усе́рдно:/ моли́ бла́гость Вседержи́теля/ дарова́ти правосла́вным лю́дем на супоста́ты побе́ду.

Я́ко предста́телю на́шему и ско́рому помо́щнику,/ су́щему в Небе́сных оби́телех, мо́лимся тебе́:/ Влады́ку всех моли́/ сохрани́т от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́,/ от наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни ве́сь сию́/ и вся ве́си, гра́ды и страны́ христиа́нския/ и вся ны спасти́, благоче́стно тя почита́ющия.

Честна́я ра́ка святы́х моще́й твои́х, о́тче пречу́дне,/ бога́тно источа́ет исцеле́ния приходя́щим к тебе́ с ве́рою/ и воздвиза́ет ве́рныя сла́вити ве́лия твоя́ по́двиги и чудеса́.

Приими́, преблаже́нне о́тче наш Евфроси́не,/ хвале́бная на́ша песнопе́ния, любо́вию тебе́ возноси́мая,/ осеня́й нас твои́ми моли́твами/ и ускори́ на по́мощь благода́тным заступле́нием твои́м во вре́мя благопотре́бное.

Богоро́дичен: Ка́мень краеуго́льный – Христо́с – ве́рным е́сть основа́ние,/ неве́рным же ка́мень претыка́ния и собла́зна;/ на ве́рнем ка́мени, Влады́чице, утверди́ мое́ помышле́ние/ и спаси́ мя Ма́терним Твои́м дерзнове́нием к Сы́ну Твоему́, Бо́гу на́шему.

Свети́лен:

Све́та Пода́тель, Госпо́дь,/ поста́ви тя свети́льника све́тла Це́ркви Свое́й, о́тче пресла́вне Евфроси́не,/ озари́ у́бо све́том твои́м и вся ны,/ почита́ющия святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Свеще́ та́инственная, Богоневе́сто,/ возсия́й свет ра́зума су́щим во тьме́ неразу́мия/ и спаси́ вся ны, благоче́стно пою́щия Тя/ и я́ко Ма́терь Бо́жию велича́ющия.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8:

Богоно́сне, преблаже́нне о́тче Евфроси́не,/ вся плотска́я мудрова́ния ду́хови покори́л еси́,/ посто́м же и моли́твою утверди́вся,/ я́ко зла́то, в горни́ле искуше́но, просия́л еси́/ и храм Свята́го Ду́ха яви́лся еси́,/ собра́в же мона́шествующих мно́жества,/ уче́ньми твои́ми, я́коже ле́ствицею,/ на высоту́ доброде́телей сия́ возве́л еси́./ Помина́й ны, чту́щия па́мять твою́,/ и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Возсия́ дне́сь пресла́вная и всепра́зднственная па́мять твоя́,/ пресла́вне о́тче Евфроси́не,/ созыва́ющи многочи́сленное по́стников сосло́вие/ и преподо́бных ликостоя́ния,/ челове́ки же вся и А́нгелы/ к похвале́нию ди́внаго во святы́х Свои́х/ Христа́ Бо́га на́шего:/ притека́юще бо ко святы́м моще́м твои́м,/ исцеле́ния да́ры оби́льно прие́млем/ и тебе́ венча́вшаго Христа́ прославля́ем,/ Спа́са душ на́ших.

О́тче Богому́дре Евфроси́не,/ изде́тства Христа́ возлюби́в,/ ты о И́мени Его́ мно́гия труды́ и ско́рби поне́сл еси́/ и да́же до сме́рти пострада́л еси́./ Предстоя́ у́бо ны́не Престо́лу Вседержи́теля/ и неизрече́нныя добро́ты Его́ наслажда́яся,/ моли́ся о нас, све́тло пра́зднующих честну́ю па́мять твою́/ и просла́вившаго тя Христа́ велича́ющих.

Сла́ва, глас 2:

Прииди́те, вси ве́рнии,/ в пе́снех возвели́чим Христо́ва уго́дника,/ преблаже́ннаго ста́рца Евфроси́на:/ сей бо, измла́да пло́ть ду́хови покори́в,/ по стопа́м Госпо́дним в житии́ свое́м ше́ствова,/ те́мже и насле́дова Небе́сное Ца́рствие./ Сего́ ра́ди к нему́ си́це возопии́м:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш, му́чениче Евфроси́не,/ вели́каго да́ра чудотворе́ний от Христа́ сподо́бивыйся,/ ра́дуйся, те́плый предста́телю наш пред Го́сподем/ и моли́твенниче о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Славосло́вие вели́кое.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 8: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х. Стих: Воспо́йте Го́сподеви пе́снь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь. 

Апо́стол к Тимофе́ю, зача́ло 291. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́ .

Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 37. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Моли́тва

О святы́й преподо́бному́чениче Евфроси́не! Услы́ши усе́рдное на́ше, приноси́мое тебе́ моле́ние. Огради́ и сохрани́ святы́ми моли́твами твои́ми ве́сь сию́ и вся ве́си и гра́ды правосла́внаго оте́чества на́шего от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, междоусо́бныя бра́ни и смертоно́сныя я́звы, от вся́кия беды́, ско́рби и зла. Умоли́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего дарова́ти мир Це́ркви Его́, под зна́мением Креста́ во́инствующей, архипа́стырем и па́стырем на́шим пра́во пра́вити сло́во и́стины Ева́нгельския хода́тайством твои́м помози́ и всем правосла́вным христиа́ном проще́ние согреше́ний их во́льных и нево́льных испроси́, в неду́зех же пребыва́ющим пода́ждь предста́тельством твои́м от неду́гов исцеле́ние, да тебе́ ра́ди сла́вится пречестно́е и великоле́пое И́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Препод0бныхъ nц7ъ нaшихъ, во nби1тели свzтaгw сaввы ўбіeнныхъ.

Стіхи6ры, глaсъ д7

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Желaній крaйнэйшему до концA прилэжaще, житє1йскіz красоты6, препод0бніи, ћкw ўмє1ты вс‰ вмэни1сте: и3 є3ди6на пребыв†ющаz, бдёніемъ и3 моли1твами, дождeмъ же и3 вaромъ стzжaсте, є3диножи1телє вкyпэ бhвше, согрaждане ѓгGлwмъ kви1стесz благодaтію.

И# дрек0ліемъ біeми, и3 кaменіемъ наметaеми, и3 nр{жіи разсэкaеми, є3диномhсліz не разруши1сте, мyчєницы, люб0вію свsзанніи и3 желaніемъ брaтскимъ: но вкyпэ ўмерщвлsеми, и3 разсэкaеми на ќды, страстотeрпцы, на трапeзэ положи1стесz б9eственнэй, ћкw жє1ртвы непорHчныz.

И# nгнeмъ и3знурsеми, и3 ўдавлeніемъ стzгaеми, дyшы предaсте ћкw непорHчныz жє1ртвы, мyчєницы слaвніи, въ рyцэ всецRS, и3 совокупи1стесz съ ли1ки безпл0тныхъ си1лъ, вёчнующую наслёдовасте слaву: є4йже причасти1тисz вaсъ восхвалsющымъ непрестaннw моли1тесz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Покаsніz и3зрsдное и3 спаси1тельное врачевство2, ћже бGа р0ждшаz сп7са моего2, и3 слeзъ т0ки, и3 часA п0мыслъ гр0знагw и3 стрaшнагw, и3 судA неумhтнагw, тh ми дaруй и3збэжaти моли1твами твои1ми, q дв7о! Мучeніz трeпетнагw, и3 бжcтвенную получи1ти бlгодaть.

КrтобGор0диченъ. Под0бенъ т0йже:

На кrтё тz ћкw ўзрЁ пригвождeна, гDи, ѓгница и3 м™и твоS дивлsшесz: и3 что2 видёніе сіE, взывaше, сн7е вожделённе; сі‰ тебЁ непокори1вый соб0ръ воздадE беззак0нный, и4же мн0гихъ твои1хъ чудeсъ наслади1выйсz, по слaва неизглаг0ланному сошeствію твоемY, вLко.

КанHнъ, творeніе кЂръ стефaна савваjта, глaсъ }, є3гHже краегранeсіе:

Пёсньми слaвлю м§ники є3динонр†вныz.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь возслeмъ, лю1діе, чyдному бGу нaшему, свободи1вшему ї}лz t раб0ты, пёснь побёдную пою1ще и3 вопію1ще: пои1мъ тебЁ є3ди1ному вLцэ.

Пёсньми бGовэнчaнное мн0жество свzщeнныхъ мyчєникъ твои1хъ желaющему похвали1ти, хrтE, съ нб7сE подaждь ми2 свётъ рaзума си1хъ мольбaми, да воспою2 бGовэщaнную пёснь.

Сквeрну tверг0сте пл0ти и3 дyха, пребогaтіи, мjра смертон0сныхъ сластeй и3збёгше: равноaгGльное же житіE пожи1вше, въ вhшнее преид0сте жили1ще.

Зак0нwмъ д¦а ћвэ ќды ўпрaвивше вaшz и3 ч{вства, хрaмы њсвzщє1нны бGу показaстесz, мyчєницы бGон0сніи: въ вaсъ бо хrт0съ водвори1сz.

Богaтство тли1мое на земли2 њстaвльше, с™jи, и3 кр†снаz житіS ћкw с0нъ презрёвше, хrтY ўгоди1вше, недви1жимое цrтво нhнэ воспріsсте.

БGор0диченъ: Лёствица kви1ласz є3си2 мhсленнаz, ю4же їaкwвъ ви1дэ и3збрaнный б9ій, и3зъ неsже неизречeннымъ сл0вомъ пр0йде безпл0тный, пл0ть непрел0жнw бhвъ, пaче сл0ва и3зъ тебє2, бцdе.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Њсвzти1вше всE вaше, мyчєницы, житіE, несквeрно вои1стинну всеви1дzщему бGу принес0сте всесожжє1ніz б9eствєнна сaми себE, и3 совершє1нныz вэнцы2 пріsсте.

Сaввы бGон0снагw ћкw ўченицы2 и4скренніи, є4же кромЁ пли1щєвъ возжелaвше tшeствіе, невозврaтнw стезeю приск0рбною шeствующе, къ жи1зни достиг0сте безконeчнэй.

Воздёлавше сёмz є4же въ вaсъ, препод0бніи, всёzное сл0во, и3 слeзными т0ки nби1льнw напои1вше, стори1чествующій клaсъ бGу принес0сте плодоноси1вше.

Всели1всz въ дв7у пл0тски, гDи, kви1лсz є3си2 человёкwмъ, ћкоже подобaше зрёти тS: ю4же и3 показaлъ є3си2 ћкw и4стинную бцdу и3 вBрнымъ п0мощь, є3ди1не чlвэколю1бче.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое тaйнw:

Воздержaніемъ страстeй nгнеп†льныz ўмертви1вши зрaки и3 двиз†ніz, пHстницы бGопріsтніи, послёдующе стопaмъ вс‰ создaвшему є3ди1ному бGу, ћкоже пріsтна жeртва живA и3 њсвzщeнна, принес0стесz заколeніемъ рyкъ вaрварскихъ, біeми, закалaеми, и3 нyжднw пресэкaеми.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

БGорaдованнаz, чcтаz благословeннаz, за милосeрдіе щедр0тъ и3зъ тебє2 р0ждшагwсz, съ вhшними си1лами и3 ґрх†гGлы, и3 со всёми безпл0тными, њ нaсъ моли2 непрестaннw, дaти нaмъ прeжде концA прощeніе и3 њчищeніе грэхHвъ, и3 житіS и3справлeніе: ћкw да њбрsщемъ ми1лость.

КrтобGор0диченъ: Сн7а твоегw2 и3 бGа кrт0мъ, дв7о, сохранsеми при1снw, дє1мwнскіz прилHги и3 кHзни побэждaемъ, сyщую бцdу тS вои1стинну воспэвaюще: и3 люб0вію вси2 р0ди блажи1мъ, пречcтаz, ћкоже прореклA є3си2. Тёмже согрэшeній нaшихъ њставлeніе моли1твами твои1ми дaруй.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Всёлъ є3си2 на к0ни, ґпcлы тво‰, гDи, и3 пріsлъ є3си2 рукaма твои1ма ўзды6 и4хъ, и3 спасeніе бhсть э3ждeніе твоE вёрнw пою1щымъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Въ пустhни безв0днэй терпsщыz зрS врaгъ, добродётельми же разли1чными красsщыzсz, непобэди6мыz мyченики, роспалsшесz лю1тэ, зaвистію њбложeнъ, и3 на њполчeніе готовлsшесz.

Ўкорени1въ прeлесть во свои1хъ є3мY ўченицёхъ, на дрyгъ дрyжное ўбjйство поучaше в†рварскаz колBна ѕмjй лукaвый, и4миже и3 и3зъ пустhни и3згнaти преподHбныz тщaшесz.

Свирёпw и4же nкрє1стныz њб8eмъ, ћкоже возжелЁ, tгнaти ќбw сі‰ не возм0же непобэди6мыz, прaведныхъ сопротивоб0рецъ, побэждeнъ же бhвъ неви1димw nкоzвлeннэ воwружи1сz.

Ћда и3 неи1стовства и3сп0лненъ, ўстреми1сz со nрyжники ѕлоначaльникъ, ѕвэрови1днw же блажє1ннымъ натечE, и3 рaнами нестерпи1мыми крHвныz пот0ки и3зліS.

Текyщагw и3стsзоваху веществA, злaта тлённагw сокр0вища, и5же на земли2 ўпов†ніz ўтвeрждшіи, д0бліи же на нб7сA пол0жше ўпов†ніz, вопіsху: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ћкоже ѕвёріе дрек0льми неми1лостивнw, и3 мєчи2 преподHбныz и3 кaменіемъ ўранsху, сво‰ старBйшины сказaти велsще: но пребывaху вси2 зак0номъ любвE ўтверждaеми.

БGор0диченъ: Дв7о и3 м™и, ты2 ґпcлwвъ ўдобрeніе, и3 мyченикwвъ свzтhхъ ўтверждeніе, и3 препод0бныхъ похвалa же и3 спасeніе, вёрнw сладкопою1щихъ: слaва си1лэ твоeй.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Научи1вшесz любвE, сп7се, сою1зу совершeніz препод0бніи, и3 накaзани тоб0ю, дyшы положи1ша по свои1хъ друзёхъ, твои6мъ пaче человёкwмъ вHльнымъ стrтeмъ под0бzщесz.

Вельми2 пaче є3стествA пл0тію в0лею рождeйсz, хrтE, повелёніемъ твои1мъ смeрти kви1шасz держaвнэе: и4бо твои1мъ составлsющесz зак0номъ, ўмрeти по друзёхъ благохвaльнw бGомyдріи тщaхусz.

Њкропи1вше v3ссHпомъ крещeніе мhсленнымъ дyшы, вaшими же ѓбіе њкропи1стесz кровьми2, препод0бніи: во стремлeніи же nгнS ћкw злaто и3скуси1вшесz, пріsтна бhсте жeртва благов0нна бGу.

БGор0диченъ: М™рнее дерзновeніе, є4же къ сн7у твоемY стzжaвши, пречcтаz, ср0днагw промышлeніz нaшегw не прeзри, м0лимсz: ћкw тS и3 є3ди1ну хrтіaне ко вLцэ њчищeніе ми1лостивнw предлагaемъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Къ могyщему мS спасти2 гDу, и3зъ глубины2 грэх0вныz возопи1хъ, и3 t тли2 возведE жив0тъ м0й, ћкw чlвэколю1бецъ.

Прещeній вaрварскихъ не ўбоsшасz ўгHдницы хrтHвы: житіe бо непрестaннымъ поучeніемъ смeртнымъ предстaвиша.

Мнsще богатёти нестzжaтели, нечести1віи нещaднw мyчаху, и5же тлBннаz ќбw повeргшыz, стzжaвшыz же нетлBннаz.

Си1лою непобэди1мою њдэsвшесz, хrтHвы страдaльцы, побэди1ша мhслєнныz лестцы2 и3 в†рварскаz шат†ніz.

БGор0диченъ: Ћкw на џблацэ лeгцэмъ, пріи1де на тS цrтвуzй гDь, низложи1ти, всенепор0чнаz, є3гЂпєтскаz рукотворє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Земнhхъ и3 тлённыхъ наслаждeніе презрёвше ћвэ, преблажeнніи, пустhнное житіE и3зв0ливше, мjра же краснёйшее и3 пи6щи врeмєнныz возненави1дэвше, toнyдуже спод0бистесz нб7снагw цrтвіz, съ ли1ки мyчєникъ и3 пHстникъ веселsщесz. Тёмже чтyще пaмzть вaшу, вопіeмъ вaмъ прилёжнw: t бёдъ нaсъ, nц7ы2, и3збaвите.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Халдeйскіz пeщи всепaгубную си1лу ўгаси1вше, џбразомъ ѓгGла снизшeдшагw, зижди1телю ю4нwши взывaху: бlгословeнъ є3си2 и3 хвaльный, б9е nтє1цъ нaшихъ.

И#знемог0ша вкyпэ бр†ни проти1вныхъ полкHвъ, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, въ рaнахъ зрsще мyченики пэсносл0вzщыz: благословeнъ є3си2 и3 хвaльный, б9е nтє1цъ нaшихъ.

ТебЁ хrтY ўневёстившесz, и3 желaніемъ твои1мъ ўzзвлsеми, є3ди1наго сyщаго возлюби1ша, р0дъ и3 nтeчество, и3 богaтство tвeргше, прибэгaтеліе твои2, q и3збaвителю, б9е nтє1цъ нaшихъ!

Скверноубjйство вaрварwвъ не претвори2 рачи1тели тво‰, хrтE, пустhннагw бGослужeніz: ўбивaющихъ бо тёло не ўбоsшасz, тво‰ держaще зaпwвэди, ћкоже незhбленное њсновaніе.

ВсE къ тебЁ преложи1вше t мjра желaніе, хrтE, ћрость же т0кмw на грёхъ воwружи1вше, тебЁ ўгоди1ша, всемyдрымъ њб8eмшесz п0мысломъ, ўгHдницы твои2, гDи.

Зак0нъ бGопи1санный внyтрь на скрижaлэхъ сердeцъ вaшихъ t бGа, мyчєницы, пріeмше, є3ди1наго въ трbцэ бGа проповёдасте, томY вопію1ще: бlгословeнъ є3си2 и3 хвaльный, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Во свётэ гDни ходsщіи, пріиди1те, воспои1мъ б9eственную двeрь цRS цrтвующихъ, мRjю, чcтую бцdу вои1стинну, ћкw ўповaніе дyшъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Нечeстіz nргaны и3нyю пёснь, благочeстіz же бGовэщaнніи поsху г{сли: бlгослови1те, дэлA гDнz, хrтA во вёки.

Нбcнымъ чинHмъ ревновaвше равноaгGльни, всен0щными сто‰ніи во бдёніихъ поsху: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, хrтA во вёки.

Кrтъ взeмше, тебЁ вLцэ послёдоваша вседyшнw мyчєницы, пою1ще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, хrтA во вёки.

Всепрaвнw тёло и3 дyшу, и3 дyхъ њчи1стивше, всесожжє1ніz бGу принес0стесz, во nгни2 њпали1вшесz, nц7ы2, хrтA превозносsще во вс‰ вёки.

Трbченъ: Во двyхъ v3постaсэхъ тS бhти хyлzщіи нераздэли1маго, да постыдsтсz, ћкw четвери1цу чтyщіи: мh бо тебЁ є3ди1ному б9eственныz трbцы покланsемсz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ. Тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Разли1чнw њбнaжшесz пHстницы, и3 побэди1вше міродeржца кHзни, посрами1ша мyжески ћкw страдaльцы вaрварское њѕлоблeніе, си1хъ претерпёвше стремлє1ніz. Тёмже и3 вэнцы2 суг{быz t прaведнагw подвигопол0жника пріsша.

Въ вертeпахъ и3 пещeрахъ п0стнически жи1знь проходsще, бlжeнніи, въ пещeрэ тёснэй пр0пасти затворeни бhсте несвётлэй, њбагрeни кровьми2, жжeніемъ же nгнS, и3 и5же t дhма лю1тэ пaрою смэшaемою ўдaвлени бhвше, побэдон0сцы kви1стесz.

Поeмъ п0двиги пaче є3стествA, и4миже проти1ву грэхA пострадaсте, ю4ношески противостaвше, ћкw хrтHвы в0ини, слaвніи: и4бо побэди1сте благослaвнw, и3 нhнэ предстоsще съ чи1нми с™hхъ всевысочaйшему, нaсъ поминaйте.

Съ сaввою nц7eмъ и3 настaвникомъ, ћкw и4скрєннzz ч†да, блажeнніи, на нб7сёхъ зарeю њдёzни трисіsнною, њ нaсъ моли1тесz, соученицёхъ же и3 пэвцёхъ, ми1ръ даровaти џбщій цeрквамъ, и3 спасeніе душaмъ нaшымъ.

БGор0диченъ: Tриновє1нныz нб7снагw житіS, и3 пaдшыz nкаsннw въ смeрть, пaки нaсъ, м™и бhвши и3збaвителz, воззвалA є3си2, пречcтаz: и3 къ пeрвому пaки тещи2 спод0била є3си2 n§еству. Тёмъ тS, бGомaти, непрестaннw величaемъ.