...
Мінея Місячна,  Липень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Липень

← В 4-й день В 6-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 5-й день

ТрвнслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Обре́тение честны́х моще́й преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Се́ргия, игу́мена Ра́донежскаго и всея́ Руси́ чудотво́рца

На Малой Вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сных чино́в ра́дование/ и на земли́ челове́ков весе́лие,/ в наста́вшее ны́н торжество́/ честна́го обре́тения чудотво́рных моще́й/ во отце́х вели́каго и преподо́бнаго Се́ргия,/ того́ моли́твами, Христе́, спаси́ ду́ши на́ща.

И́же на Небеси́ челове́ка Бо́жия/ и на земли́ А́нгела су́ща с пло́тию,/ Бо́гу от чре́ва ма́терня освяще́ннаго блаже́ннаго Се́ргия,/ днесь наста́ обре́тение чудотво́рных моще́й/ и созыва́ет все церко́вное исполне́ние/ возсыла́ти сла́ву Христу́ Бо́гу.

Выспрь на Небеси́ А́нгели ра́дуются,/ и ни́зу на земли́ челове́цы ликовству́ют,/ и Це́рковь Бо́жия, украша́ема, весели́тся/ о пресла́вном пренесе́нии честны́х моще́й твои́х,/ о́тче Се́ргие, Христу́ вопию́щи:/ Ты ми держа́ва, Христе́, и утвержде́ние.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, вси концы́ земни́и, ра́дующеся,/ псалмы́ и пе́сньми духо́вными/ честно́е пренесе́ние засту́пника на́шего благоче́стно восхва́лим/ и, обстоя́ще честну́ю его́ и чудотво́рную ра́ку,/ на по́мощь того́ призыва́ем, си́це глаго́люще:/ преблаже́нне о́тче Се́ргие,/ да́руй оте́честву на́шему/ и духо́вному ста́ду твоему́/ твои́ми моли́твами посо́бие на враги́,/ и оте́чество ми́ром огради́,/ и во́я его́ на сопроти́вныя укрепи́,/ и спаси́ ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Дом Ду́ха Пресвята́го/ был еси́, о́тче,/ и нас моли́твами твои́ми/ вселе́ние покажи́ Святе́й Тро́ице,/ Богому́дре Се́ргие и пребога́те.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Прииди́те, ве́рнии, ра́дующеся,/ и вни́дем в це́рковь в весе́лии се́рдца,/ облобыза́юще честны́я мо́щи Се́ргия Богому́драго,/ исцеле́ние и грехо́в проще́ние прии́мем/ моли́твами его́.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Приими́ пе́ние/ чад твои́х, Се́ргие о́тче,/ и пою́щим обре́тение моще́й твои́х/ и лю́бящим тя/ подава́й е́же на по́льзу проше́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Вы́шнии ли́цы,/ Богоро́дице Де́во,/ пою́т с ни́жними,/ сла́вяще непреста́нно/ рождество́ Твое́ пречи́стое.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Егда́ пре́жде рождества́ твоего́/ прии́де заче́ншая тя в це́рковь Бо́жию,/ тогда́ во чре́ве ея́ трикра́ты возгласи́л еси́,/ Тро́ицу прославля́я, Богому́дре о́тче Се́ргие./ Пре́жде мирска́го позна́ния Бо́га позна́л еси́,/ па́че же Бо́гом позна́н был еси́, преблаже́нне./ Проявля́я всем хотя́щая бы́ти на тебе́/ Бо́жия благода́ти сия́ние/ и светлостьми́ лица́ твоего́/ показу́я душе́вную и теле́сную чистоту́,/ ея́же ра́ди избра́нный сосу́д быв Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Егда́ Бо́жие раче́ние на́йде на тя,/ Богому́дре и всеблаже́нне о́тче Се́ргие,/ тогда́ вся су́щая в ми́ре преоби́дел еси́,/ и, Христа́ еди́наго от души́ возлюби́в/ и Того́ живоно́сным стопа́м после́дуя,/ пустыню дости́гл еси́,/ и, сию́ насе́яв се́менем трудо́в твои́х/ и напои́в ту́чами слез твои́х,/ умно́жил еси́ плоды́ доброде́телей,/ и, те́ми напита́в ча́да,/ приве́л еси́ я́ Христу́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Егда́ Боже́ственный глас/ услы́шал еси́, Богому́дре, глаго́лющ ти:/ се Пречи́стая гряде́т,/ тогда́ во мно́зе по́двизе приле́жне моли́лся еси́,/ я́ко да сподо́бишися о́наго стра́шнаго посеще́ния./ И а́бие пресве́тлый па́че со́лнца свет/ осия́ тя, преподо́бне,/ и Влады́чицу Богома́терь разу́мныма и теле́сныма очи́ма/ ви́дети сподо́бился еси́/ и Тоя́ сла́дкий глас уши́ма внуши́л еси́, рече́нный:/ неотсту́пна бу́ду от мо́ста, сего́,/ и не и́мать оскуде́ти оби́тель твоя́./ Ю́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Егда́ приспе́ вре́мя/ е́же к Бо́гу отше́ствия твоего́,/ тогда́, я́ко звезда́ пресве́тлая,/ восте́кл еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ и та́мо с ли́ки святы́х Престо́лу Единосу́щныя Тро́ицы предстои́ши;/ блаже́нное же и честно́е те́ло твое́,/ на мно́га ле́та земле́ю покрове́но бы́вшее,/ ны́не от земли́ изда́вшеся, чуде́с зарю́ испуща́ет/ чту́щим обре́тение твое́, Богому́дре Се́ргие./ Оте́честву на́шему на сопроти́вныя побе́ды да́руй/ и всем ве́рным грехо́в проще́ние испроси́/ у Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, вси ве́рнии ру́сстии собо́ри,/ и наслади́мся ны́нешняго све́тлаго торжества́,/ прииди́те, свяще́нных исполне́ние/ и мона́хов сосло́вие,/ и ви́дите, ка́ко Це́рковь Бо́жия украша́ется,/ псалмы́, и пе́сньми, и пе́ньми духо́вными исполня́ема./ Честна́я же и сла́вная оби́тель Богоблаже́ннаго отца́ Се́ргия,/ весе́лия и ра́дости исполня́ема/ во обре́тение честны́х моще́й его́,/ хва́лящися, вселе́нную созыва́ет/ ра́достно вопи́ти Го́сподеви:/ Ты дарова́л еси́, Владыко Христе́,/ оте́честву на́шему кре́пкаго во́ина,/ и непобеди́мое ору́жие на неви́димыя и ви́димыя враги́,/ и христоимени́тым лю́дем сокро́вище неистощи́мо/ неисчерпа́емых дарова́ний./ Того́ моли́твами пода́ждь душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́,/ в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо мой, исхо́ди живота́,/ и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас, и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим,/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т,/ и ра́зум, и смысл аз призва́х,/ мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́,/ и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки:/ честна́я бо реку́/ и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой,/ ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х,/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим/ и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 11):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ язы́к же непра́веднаго поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти,/ уста́ же нечести́вых развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же пра́ведный прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие,/ уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых наста́вит их/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же изба́вит от сме́рти./ Умер пра́ведный, оста́ви раска́яние,/ нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́,/ в нече́стие же па́дает непра́вда./ Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их,/ безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда,/ похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва убе́гнет,/ в него́же ме́сто предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом,/ чу́вство же пра́ведных благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град,/ и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 6:

Прииди́те, празднолю́бцы/ и по́стников сосло́вие,/ ве́рою соше́дшеся,/ и́стиннаго по́стника почти́м днесь, Се́ргия,/ с весе́лием ше́ствовавшаго по стопа́м Влады́ки своего́/ у́зкий путь и безстра́стную жизнь,/ и ве́рою возопии́м:/ о всеблаже́нне!/ Преподо́бным сожи́телю и по́стником похвало́,/ о нас моли́ся ко Го́споду,/ поми́ловатися душа́м на́шим.

Преподо́бне и Богоно́се Се́ргие,/ любве́ ра́ди Христо́вы вся оста́вил еси́/ и, в пусты́ню вшед,/ ника́коже убоя́лся еси́ неви́димых враг кова́рствия,/ а́ще бо и мно́гажды приидо́ша на тя,/ скрежета́нием зубны́м я́рость показу́юще,/ ты же моли́твами твои́ми,/ я́ко дым, без ве́сти сих сотвори́л еси́./ О, непоро́чныя твоея́ души́/ и кре́пкаго терпе́ния твоего́!/ Христа́ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ру́сская у́бо всеосвяще́нная и вели́кая Це́рковь/ с правосла́вными лю́ди,/ мона́си же и прости́и,/ ева́нгельских исто́чник струя́ми напои́вшеся,/ духо́вно весели́мся/ в наро́читом пра́зднице/ до́браго па́стыря и учи́теля,/ и, целе́бныя его́ мо́щи обстоя́ще, любе́зно облобыза́ем,/ и сих, я́ко цве́ты, пе́сньми и хвала́ми увязе́м, реку́ще:/ ра́дуйся, Се́ргие блаже́нне,/ Небе́сный челове́че, земны́й А́нгеле/ и Ду́ха Свята́го оби́тель./ Ра́дуйся, я́ко мно́гих ко спаси́тельному пути́ наста́вил еси́./ Ра́дуйся, во́инству на́шему похвала́ и утвержде́ние,/ преподо́бне Се́ргие Богоприя́тне,/ оте́честву твоему́ пресве́тлый свети́льниче/ и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Глас 1: Прииди́те, свяще́нных собо́ри/ и правосла́вных исполне́ние,/ прииди́те, мона́хов совокупле́ние,/ и вни́дем, ра́дующеся, в це́рковь Бо́га на́шего,/ и чудотво́рную ра́ку преподо́бнаго отца́ Се́ргия обы́мем ра́достно,/ я́ко чуде́с сокро́вище неизъе́млемо,/ и, честны́я его́ мо́щи любо́вию лобыза́юще,/ разли́чных неду́г свободи́мся,/ и душа́м спасе́ние прии́мем, вопию́ще ему́:/ о всеблаже́нне о́тче Се́ргие,/ моли́ Преблага́го Бо́га на́шего/ дарова́ти посо́бие на враги́ оте́честву на́шему,/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Днесь весели́тся не́бо свы́ше,/ и земля́ ра́дуется с челове́ки,/ и да ликовству́ют новоизбра́ннии ру́сстии собо́ри,/ и све́тло торжеству́ют мона́шеская совокупле́ния,/ свята́я же Це́рковь Бо́жия и ди́вная в пра́вду,/ я́ко пресве́тлыми заря́ми просвеща́ема,/ мно́гих чуде́с наполня́ющися/ от честны́х и многоцеле́бных моще́й преподо́бнаго отца́ Се́ргия,/ всю вселе́нную созыва́ет похвали́ти по́двиги его́./ Тем вси, соше́дшеся,/ того́ обре́тение в пе́снех и пе́ниих ве́село пра́зднующии,/ воспое́м Христа́ Бо́га на́шего,/ да пода́ст нам моли́твами его́ мир и ве́лию ми́лость.

Наста́ днесь све́тлое торжество́/ пренесе́ния моще́й Богоблаже́ннаго отца́ Се́ргия:/ прииди́те, вси ве́рнии,/ Це́рковь Бо́жию пе́сньми венча́ем/ и в ней просла́вим в Тро́ице пева́емаго Христа́ Бо́га на́шего,/ вопию́ще и глаго́люще:/ Ты дарова́л еси́, Влады́ко Христе́, Твоего́ уго́дника,/ гра́ду на́шему Москве́ тве́рдую сте́ну,/ и всем ру́сским страна́м кре́пкаго предста́теля показа́л еси́,/ и христоимени́тым лю́дем такова́го чудесопода́теля,/ и моли́твенника о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, мона́шествующих мно́жество днесь,/ Се́ргия, благоче́стия подража́теля,/ пе́сньми и пе́ньми восхва́лим/ и, честну́ю его́ и многоцеле́бную ра́ку обстоя́ще,/ любе́зно облобыза́ем, глаго́люще:/ ра́дуйся, пресла́вне Се́ргие,/ оте́честву твоему́ пресве́тлый свети́льниче./ Ра́дуйся, я́ко чи́сте чисте́йшему Све́ту совоку́плься./ Ра́дуйся, я́ко Тро́ице предстои́ши со А́нгелы,/ Ю́же непреста́нно моли́/ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ украше́ние Це́ркви Твое́й, Го́споди,/ честны́я и многоцеле́бныя мо́щи/ преподо́бнаго Се́ргия, Твоего́ уго́дника,/ и, я́ко у́тварь ца́рскую иму́щи, красу́ется,/ и, я́ко вене́ц пресве́тлый нося́щи, весели́тся,/ созыва́ющи своя́ ча́да,/ и́хже водо́ю и ду́хом ева́нгельски породи́./ Те́мже Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Человеколю́бче/ и Спа́се душ на́ших.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Дал еси́ держа́ву необори́му/ ца́рствующему гра́ду Москве́, Го́споди,/ и всем ру́сским страна́м утвержде́ние,/ честне́й же оби́тели Твое́й тве́рдое укрепле́ние/ и сте́ну непоколеби́му –/ цельбоно́сныя и святы́я мо́щи/ преблаже́ннаго Се́ргия, Твоего́ рачи́теля./ Тем Твоя́ человеколю́бныя щедро́ты сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне/ и Спа́се душ на́ших.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Дал еси ру́сскому оте́честву, Го́споди,/ тве́рдое защище́ние, и ору́жие спасе́ния,/ и во́ем его́ вели́кое на сопроти́вныя одоле́ние,/ святи́телем же честно́е украше́ние/ и всем боля́щим врачевство́ безме́здно –/ святы́я мо́щи преподо́бнаго и треблаже́ннаго Се́ргия,/ и́хже ны́не ра́достно облобыза́ем,/ исцеле́ния разли́чная прие́млюще./ Твое́ неизрече́нное милосе́рдие сла́вим,/ Иису́се Благосе́рде/ и Спа́се душ на́ших.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Се́ргие:/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго два́жды и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь преподо́бнаго, глас 8:

От ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне,/ и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися:/ му́жески в пусты́ню всели́лся еси́/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси./ Тем, быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих к тебе́ ве́рою,/ и исцеле́ния всем подая́ оби́льно./ О́тче наш Се́ргие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, глас 4:

Днесь пресве́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́,/ я́ко светолу́чными заря́ми, мо́лниями чуде́с твои́х осия́емь,/ всю вселе́нную созыва́ет/ похвали́ти тя, Богому́дре Се́ргие;/ пречестна́я же и сла́вная оби́тель твоя́,/ ю́же во Имя Святы́я Тро́ицы мно́гими труды́ твои́ми созда́л еси́, о́тче,/ иму́щи в себе́ стада́ учени́к твои́х,/ весе́лия и ра́дости исполня́ется./ Мы же, пра́зднующе пресла́вное обре́тение честны́х моще́й твои́х, в земли́ сокрове́нных,/ я́ко цвет благоуха́нен и кади́ло благово́нно,/ любе́зно я́ лобыза́юще, разли́чная исцеле́ния прие́млем/ и твои́ми моли́твами грехо́в проще́ния сподобля́емся,/ о́тче преподо́бне Се́ргие,/ моли́ Святу́ю Тро́ицу/ спасти́ ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Приспе́ днесь па́мять твоя́, о́тче Се́ргие прехва́льне, веселя́щи избра́нное твое́ ста́до,/ в ню́же че́стно пра́зднуем обре́тение святы́х твои́х моще́й/ и ра́достно велича́ем Христа́ Бо́га,/ чуде́с благода́ть тебе́ дарова́вшаго, вопию́ще:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка,/ в Тебе́, святе́м киво́те, я́коже рече́ пра́ведный Дави́д,/ яви́лася еси́ ши́ршая Небе́с, поноси́вши Зижди́теля Твоего́./ Сла́ва Все́льшемуся в Тя,/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Вели́кий па́стырь наш ны́не да похва́лится,/ мона́шеский пресве́тлый столп да воспое́тся пе́сньми,/ просвеща́яй нас чуде́с светлостьми́, от пречестны́х его́ моще́й исходя́щими,/ и я́ко росода́тельный о́блак, погаша́яй пла́мень страсте́й на́ших/ и ороша́яй ве́рных ра́зумы, Боже́ственный Се́ргий.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ же и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Вы́шними си́лами/ пода́ти оставле́ние грехо́в на́ших всех и исправле́ние жития́/ ве́рою и любо́вию при́сно Тя сла́вящим.

По полиеле́и седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Ми́лостивому Христо́ву уго́днику, па́стырю на́шему и учи́телю,/ вси тебе́ приле́жно мо́лимся, и любо́вию облобыза́ем мо́щи твоя́ честны́я,/ и ра́достию от души́ вопие́м:/ разруши́ пога́ных наше́ствия, и покори́ под но́зе во́инству на́шему,/ и разори́ о́блак страсте́й на́ших,/ и бесо́вская мечта́ния прогони́ от ста́да учени́к твои́х,/ и вся́ческих изба́ви искуше́ний любо́вию тя пою́щих, Се́ргие преподо́бне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Недомы́сленно и непостижи́мо есть, Влады́чице Богора́дованная,/ е́же соде́ланное на Тебе́ стра́шное Бо́жие та́инство:/ и́бо Необыме́ннаго, заче́нши, родила́ еси́,/ пло́тию обложе́на от пречи́стых крове́й Твои́х,/ Его́же всегда́, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́ моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:

Преподо́бне о́тче,/ ми́ра красоты́ и пи́щи вре́менныя отню́д возненави́дел еси́,/ мона́шеское житие́ па́че возлюби́в,/ и А́нгелом собесе́дник бы́ти сподо́бился еси́/ и свети́льник многосве́тлый ру́сския земли́,/ чудесы́, я́коже второ́е со́лнце, сия́я,/ но всех нас помина́й, соверша́ющих свяще́нную па́мять твою́./ Мы бо ча́да твоя́ и о́вцы слове́сных твои́х уче́ний/ и тя на по́мощь призыва́ем,/ прося́ще тобо́ю прия́ти мир и ве́лию ми́лость.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м, на 6 (зри выше). И преподо́бнаго Се́ргия на 8, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Предели́л есть пучи́ну чермну́ю Бог,/ фарао́на погрузи́вый в ней,/ прове́д Моисе́я немо́кренно в пусты́ню/ и одожди́в ма́нну в снедь лю́дем изра́илевым,/ я́ко си́лен.

Све́том Твоего́ трисо́лнечнаго Божества́, Соде́телю мой,/ просвети́ помраче́нныя о́чи души́ моея́, молю́ Ти ся,/ и очи́сти се́рдце мое́, да возмогу́ пе́ти обре́тение/ честны́х моще́й преподо́бнаго Се́ргия, Твоего́ рачи́теля.

Даждь ми сло́во, Сло́ве Бо́жий, во отверзе́ние уст мои́х,/ и уясни́ ми язы́к, Ми́лостиве, и не помина́й грехо́в мои́х мно́жества,/ да, Твое́ю благода́тию наставля́емь,/ возмогу́ пе́ти преподо́бнаго Твоего́ Се́ргия.

Я́коже во чре́ве ма́терни проглаше́нием Тро́ицу пропове́дал еси́,/ та́ко и Та просла́ви тя:/ ка́ко на мно́га ле́та сокрове́ны земле́ю честны́я мо́щи твоя́ нетле́нны обрето́шася,/ благоуха́ния вку́пе же и чуде́с ве́рных исполня́юще.

Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице, Небе́сных сил превы́шшая,/ поро́ждшая Спа́са, всех Соде́теля, единосу́щна Отцу́ и Ду́ху,/ даждь нам сло́во, Препе́тая, я́ко да возмо́жем пе́ти Тя,/ су́щую Засту́пницу ро́да на́шего.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Да не хва́лится мудр, хвали́йся,/ но о сем, е́же разумева́ти,/ я́ко несть свят, я́ко Бог наш,/ вознося́й рог наш,/ дая́й кре́пость царе́м на́шим.

Креста́ Госпо́дня си́лою укрепля́яся,/ стра́сти душе́вныя и плотско́е мудрова́ние ду́ху покори́л еси́,/ и сего́ ра́ди Ду́ху Пресвято́му прекра́сная оби́тель быв/ и неразде́льныя Тро́ицы избра́нно поко́ище.

Житие́м твои́м, е́же в ми́ре сем, о́браз быв всем,/ от души́ Христу́ порабо́тившимся,/ чистото́ю же, я́ко со́лнце, просия́л еси́/ и сего́ ра́ди стокра́тное возда́ние от руку́ Вседержи́теля прия́л еси́, Богому́дре Се́ргие./ Те́мже тя ра́достно ублажа́ем.

Прииди́те, сни́демся в настоя́щее ны́не торжество́,/ у́зрим, и ра́дости испо́лнимся, и Христа́ да просла́вим,/ та́ко прославля́юща Его́ прославля́ющих,/ и нам сте́ну необори́му и чуде́с пода́теля дарова́вшаго,/ Богоблаже́ннаго Се́ргия.

Богоро́дичен: Благодаре́ние, вку́пе же и пе́ние, Богома́ти, ра́дуйся, прино́сим Ти,/ я́ко родила́ еси́ пло́тию Бо́га Вседержи́теля,/ тве́рдую Предста́тельницу Тебе́ христиа́ном дарова́вшаго.

Ин конда́к, глас 8:

Взира́юще на предлежа́щий честны́й твой гроб,/ в не́мже скры́ся, я́ко многоце́нное сокро́вище, свято́е трудолю́бное твое́ те́ло чистоты́,/ мы, ча́да твоя́ су́ще жа́лостная,/ в удивле́нии еди́н со еди́нем веща́юще, вопие́м:/ о́тче наш Се́ргие, моли́ Святу́ю Тро́ицу/ и нам спасти́ся, твои́м ча́дом.

Седа́лен, глас 8:

Жите́йское мо́ре преплы́л еси́ мно́гим воздержа́нием/ и приста́л еси́ в ти́хое приста́нище, в Небе́сныя оби́тели,/ я́ко звезда́ светоза́рна, сия́еши/ и, я́ко со́лнце незаходи́мое, мо́лниями чуде́с твои́х вселе́нную всю просвеща́еши/ и озаря́еши стада́ учени́к твои́х,/ всем ве́рным да́руеши грехо́в проще́ние, и жития́ исправле́ние,/ и е́же на сопроти́вныя одоле́ние,/ я́ко да, ра́достно обстоя́ще честну́ю и многоцеле́бную ра́ку,/ любе́зно лобыза́ем святы́я мо́щи твоя́ и, я́ко отцу́ чадолюби́ву, вопие́м ти:/ Богому́дре и преблаже́нне о́тче Се́ргие, моли́ Святу́ю Тро́ицу,/ Е́йже в житии́ сем порабо́тал еси́,/ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию обре́тение честны́х моще́й твои́х.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и, я́ко Младе́нца, млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмо́с: Небеса́ доброде́тель Твоя́ покры́ла есть,/ и земля́ испо́лнися сла́вы Твоея́, Христе́./ Те́мже ве́рно вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

От утро́бы ма́терни Бо́гу прилепи́лся еси́, блаже́нне о́тче Се́ргие,/ и зача́ло му́дрости – страх Бо́жий в се́рдцы твое́м име́л еси́,/ ко́рень и основа́ние всех благи́х, нищету́ духо́вную возлюби́в./ Сего́ ра́ди Влады́ка Христо́с чудесы́ обогати́л тя есть.

Я́ко крин благово́нный, от земны́х недр изда́шася честны́я мо́щи твоя́, преблаже́нне Се́ргие,/ и, я́ко сокро́вище, чуде́с зарю́ испуща́ют,/ веселя́ще духо́вная ча́да твоя́.

Днесь ра́дуется ца́рствующий град Москва́, и весе́лия исполня́ется вся вселе́нная,/ честна́я же оби́тель твоя́, Богоблаже́нне Се́ргие, хва́лящися, украша́ется,/ име́ющи в себе́ честны́я мо́щи твоя́, я́ко сокро́вище неоску́дное и пречу́дное.

Богоро́дичен: Де́во Господоимени́тая и Цари́це всея́ тва́ри,/ мно́гими проро́ки пронарече́нная,/ ро́ждшая Царя́ Небе́сных сил,/ даждь, Госпоже́, побе́ду на враги́ во́инству на́шему/ и Ца́рствия Небе́снаго всех нас сподо́би моли́твами Твои́ми.

Песнь 5

Ирмо́с: Часть моя́ еси́, Го́споди,/ и сла́ва лица́ моего́:/ Ты бо мя из тьмы неве́дения/ еди́н изба́вил еси́ Богоразу́мием./ И Тебе́ молю́ся, Христе́:/ да́руй рабу́ Твоему́ мир,/ я́ко Человеколю́бец.

Я́же в Тро́ице Бо́га на́шего Свята́я Це́рковь и ди́вная впра́вду све́тло красу́ется,/ всенаро́дное мно́жество духо́вне ра́дуется, зря́ще тя, Богому́дре Се́ргие,/ рука́ма архиере́я Бо́жия че́стно взе́млема и на плещу́ свяще́нных носи́ма.

Посеще́ния ра́ди Богома́тере ра́дости испо́лнився,/ свет был еси́ ста́ду твоему́ и наста́вник но́вому Изра́илю,/ преводя́ нас, о́тче, от земли́ к Небе́сным оби́телем,/ иде́же ны́не наслажда́ешися неизрече́нныя све́тлости.

Ма́терня утро́ба освяти́ся честны́я зача́тием твои́м,/ сла́вный же град Росто́в просвети́ся рождество́м твои́м,/ вели́кая же твоя́ и многосла́вная оби́тель просла́вися по́двиги твои́ми,/ вся же вселе́нная напо́лнися чуде́с твои́х, преподо́бне о́тче Се́ргие.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, тве́рдая Засту́пнице на Тя наде́ющимся,/ покро́ве и страж гра́ду на́шему, и необори́мая стено́ святе́й оби́тели сей,/ и ору́жие спасе́ния оте́честву на́шему,/ спаси́ всех, благоче́стно покланя́ющихся свято́му о́бразу Твоему́.

Песнь 6

Ирмо́с: Да не погрузи́т мене́ бу́ря водна́я,/ ниже́ пожре́т мене́ глубина́,/ отве́ржен бо есмь/ во глубины́ се́рдца морска́го зол мои́х./ Тем зову́, я́ко Ио́на:/ да взы́дет от тли зол живо́т мои́/ к Тебе́, Бо́же.

От млада́го во́зраста, о́тче Се́ргие, Христа́ возлюби́в/ и Сего́ живоно́сным стопа́м после́дуя, ми́ра всего́ избе́гл еси́/ и дости́гл еси́ в незаходи́мый свет ра́зума,/ иде́же ны́не дерзнове́нно Святе́й Тро́ице предстои́ши,/ Ю́же о всех нас умоли́.

Удиви́шася во пло́ти житию́ твоему́ Безпло́тнии чи́нове,/ и устраши́шася бесо́вская по́лчища от Бо́га да́нныя тебе́ на них побе́ды;/ мы же прославля́ем тя, преподо́бне Се́ргие, обстоя́ще ра́ку честны́х моще́й твои́х,/ и велича́ем Христа́, чудесы́ тя просла́вльшаго.

Иже любо́вию и чи́стою ве́рою чту́щим честно́е и сла́вное обре́тение святы́х моще́й твои́х/ и пра́зднующим све́тло свяще́нную па́мять твою́,/ о́тче преблаже́нне Се́ргие, моли́твами твои́ми всем поле́зная испроси́.

Богоро́дичен: Без се́мене во чре́ве Твое́м заче́нши Творца́ всех и Спаси́теля, Богома́ти Влады́чице,/ и ро́ждши пло́тию Христа́ Бо́га,/ Его́же моли́твами Твои́ми ми́лостива нам сотвори́,/ и да сподо́бимся вси явле́ния Его́ и Ца́рствия.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тло,/ возсия́вше от земли́, честны́я мо́щи твоя́ нетле́нны обрето́шася,/ я́ко благоуха́нный цвет, мно́жеством чуде́с сия́юще,/ и всем ве́рным источа́юще разли́чная исцеле́ния,/ и веселя́ще избра́нное твое́ ста́до,/ е́же му́дре собра́в, до́бре па́ствил еси́./ О ни́хже и ны́не Тро́ице предстои́ши, моля́ся,/ и во́инству победи́тельная на враги́ дарова́ти, да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

И́кос:

Су́щая в ми́ре преоби́дев,/ преми́рная и нетле́нная селе́ния, о́тче Богому́дре, стяжа́л еси́/ и, незави́стными дарми́ от Вседержи́тельныя десни́цы по числу́ доброде́телей обогати́вся/ и венце́м по́чести, я́ко победи́тель, венча́вся,/ чудесы́ всех обогаща́еши, пою́щих ти си́це:/ ра́дуйся, Богоблаже́нне Се́ргие./ Ра́дуйся, и́же пре́жде рожде́ния твоего́ трикра́ты проглаше́нием просла́вивый Святу́ю Тро́ицу./ Ра́дуйся, я́ко от младе́нства твоего́ избра́нный сосу́д быв Пресвято́му Ду́ху./ Ра́дуйся, мирску́ю красоту́ и сла́ву, я́ко уме́ты, вмени́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко всели́выйся в пусты́ню. I Ра́дуйся, я́ко град, сию́ сотвори́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко в ней храм прече́стен в похвалу́ Святы́я Тро́ицы воздви́гнувый./ Ра́дуйся, я́ко сла́вну и превели́ку оби́тель в сла́ву Бо́жию созда́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко в ней мно́жества мона́шествующих собра́в, Го́сподеви приве́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко ми́лостиваго посеще́ния Богома́тере сподо́бился еси́,/ Той бо во пло́ти, я́ко А́нгел, послужи́в./ Ра́дуйся, я́ко Го́сподеви мо́лишися о чту́щих обре́тение честны́х моще́й твои́х./ Ра́дуйся, наро́ду на́шему ору́жие спасе́ния и победи́тель на враги́,/ его́же соблюда́й вы́ну и здра́ва и ве́села,/ да вси твое́ обре́тение све́тло пра́зднуем, ра́достно вопию́ще:/ ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Песнь 7

Ирмо́с: Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди,/ и не разори́ заве́та Твоего́,/ и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас,/ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших,/ препе́тый во ве́ки.

Бо́жиим хране́нием соблюдено́ бысть честно́е те́ло твое́, Богому́дре Се́ргие,/ мно́гими ле́ты земле́ю покрове́но, це́ло и ничи́мже вреди́мо изы́де./ Мы же, ча́да твоя́, сие́ зря́ще, ра́достно вопие́м./ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Весе́лия ри́зою облече́ся, ра́дости венце́м венча́ся честна́я глава́ твоя́,/ све́тло вни́де в Небе́сный черто́г Царя́ Христа́,/ по́честь прие́мля трудо́в твои́х, поя́ Го́сподеви:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Све́тлым житие́м твои́м сия́я, чу́дне Се́ргие,/ в жи́зни сей, безпло́тных чи́ны дости́гл еси́,/ ны́не же с ни́ми лику́еши у престо́ла всех Бо́га,/ проси́ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ соверша́ющим любо́вию па́мять обре́тения честны́х моще́й твои́х.

Богоро́дичен: Простри́ моле́ние, Пречи́стая Де́во Влады́чице,/ к ро́ждшемуся из Тебе́ Бо́гу на́шему, и Тобо́ю Ада́ма назда́вшему,/ и на́ше естество́ обнови́вшу, да вси вопие́м Ти:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод чре́ва Твоего́.

Песнь 8

Ирмо́с: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростию Твое́ю соста́вил еси́,/ земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно,/ основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных./ Тем вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Весели́тся днесь Це́рковь Бо́жия, я́ко ца́рскою порфи́рою одева́ющися,/ честна́я же оби́тель твоя́, Богоблаже́нне о́тче Се́ргие,/ я́ко многоце́нно сокро́вище, иму́щи честно́е те́ло твое́,/ разли́чна исцеле́ния подава́юще всем, ве́рно пою́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Све́том небе́сным просвеща́ется храм Бо́жий,/ и в нем благочести́вых собо́ри ра́дуются, ви́дяще тя, Богоблаже́нне о́тче Се́ргие,/ архиере́йскима рука́ма носи́ма/ и от всех ве́рных покланя́ема, Христу́ вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

С Небесными во́инствы ны́не Тро́ице предстоя́ и с ли́ки всех святы́х водворя́яся,/ ве́рно почита́ющим па́мять твою́ грехо́в проще́ние испроси́,/ и све́тло пра́зднующим обре́тение честны́х моще́й твои́х/ спасе́ние нам да́руй, да, ра́дующеся, пое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Богоро́дичен: Преве́чный во чре́ве Твое́м, Де́во Чи́стая, зачина́ется и соверше́нный Бог,/ и́же из Тебе́, Неискусобра́чныя Отрокови́цы, Младе́нец пло́тию роди́вся,/ соверше́н Бог и Челове́к челове́ки ви́дится,/ сопресто́лен сый Отцу́ и Ду́ху:/ Его́же превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Моисе́й на горе́ неопали́мую купину́ ви́де,/ Ио́сиф в верте́пе неизрече́нное рождество́ слы́ша,/ Нескве́рная Де́во, Безму́жная Ма́ти,/ пе́сньми Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Взя́тся к высоте́ Небе́сней доброде́тельми, Богому́дре о́тче Се́ргие,/ и в весе́лии се́рдца предстои́ши престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ не забу́ди чад твои́х,/ соверше́нно здра́вие и ди́вну побе́ду да́руй на враги́ во́инству на́шему,/ да вси тя пе́сньми непреста́нно велича́ем.

Пресла́вная па́мять твоя́, Богоно́се,/ па́че луч со́лнечных ве́рныя просвеща́ет, благоче́стно тя почита́ющия,/ и ве́рою и любо́вию покланя́ющияся ра́це честны́х моще́й твои́х,/ и в пе́снех пою́щия тя, Богому́дре Се́ргие.

Руко́ю мое́ю недосто́йною и любо́вию серде́чною приноси́мое тебе́ ма́лое моле́ние/ приими́, Богоблаже́нне о́тче Се́ргие,/ душа́м на́шим спасе́ние, и телесе́м здра́вие, и ми́ру смире́ние моли́твами твои́ми да́руй,/ да тя мно́жае в пе́снех велича́ем.

Богоро́дичен: О Де́во Влады́чице Всепе́тая, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ спаси́ вся, на Тя наде́ющияся, и к Твоему́ заступле́нию притека́ющия,/ и благоче́стно Тя, су́щую Богоро́дицу,/ в пе́снех велича́ющия.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Днесь соше́дшеся, Небе́сная со земны́ми ра́дуются,/ и ве́рных совокупле́ния со свяще́нными, вку́пе же и мона́хи,/ весе́лия духо́внаго и даро́в чуде́с твои́х исполня́ются, преподо́бне Се́ргие,/ в твое́ обре́тение, сла́вяще Го́спода.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Прему́дрость Ипоста́сну, Сло́во О́тчее Присносу́щное,/ врача́ челове́ком – Христа́ ро́ждшая, Де́во Пречи́стая,/ я́звы и стру́пы се́рдца моего́ исцели́, лю́тыя и многовре́менныя,/ и стра́стная взыгра́ния ути́ши пло́ти моея́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: я́ко до́бля:

Я́ко звезда́ многосве́тлая/ Христа́ со́лнца незаходи́маго,/ заря́ми твои́х доброде́телей всех просвеща́еши,/ блиста́нием чуде́с вся концы́ озаря́еши,/ Богоблаже́нне и Богому́дре о́тче Се́ргие,/ ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́/ и честно́е обре́тение моще́й твои́х/ в пе́снех све́тло почита́ющих.

Я́ко свети́льник многосве́тлый,/ и боля́щим врач преизря́дный,/ и мона́шеский па́стырь доброразсу́дный показа́лся еси́,/ во́инству на́шему ору́жие спасе́ния/ и на враги́ побе́да,/ и всея́ ру́сския земли́ удобре́ние,/ и моле́бник ве́рен о всех,/ ве́рою и́мя твое́, Се́ргие, призыва́ющих/ и любо́вию пра́зднующих обре́тение честны́х моще́й твои́х.

Я́ко цвет благово́нен,/ и кади́ло благоуха́ния,/ и я́ко Боже́ственная мирополо́жница,/ за́пах масте́й твои́х во вся страны́ испуща́еши/ и мо́лниями чуде́с твои́х лю́ди христоимени́тыя просвеща́еши,/ ве́рою соверша́ющия свяще́нную па́мять твою́,/ преподо́бне и всеблаже́нне Се́ргие.

Сла́ва, глас 6:

Днесь, ве́рнии христоимени́тии наро́ди, соше́дшеся,/ ра́дости испо́лнимся/ и, лик соста́вльше, духо́вне пра́зднуем,/ во благонаро́читое торжество́ преподо́бнаго отца́,/ во псалме́х и пе́ниих Христу́ вопию́ще:/ Ты прояви́л еси́, Влады́ко Христе́,/ после́днему ро́ду на́шему/ такова́го чуде́с дарова́теля,/ вели́каго засту́пника всея́ земли́ ру́сския./ Но, о преподо́бне и Богому́дре о́тче Се́ргие,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу на́шему/ за всех, ве́рою и любо́вию тя почита́ющих.

И ны́не, Богоро́дичен.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зачало 213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Моли́тва пе́рвая

О свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от Великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Моли́тва втора́я

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Се́ргие вели́кий! Не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных, у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся, е́же моли́тися о нас Всеси́льному Бо́гу о по́льзе душ на́ших, и испроси́ти вре́мя на покая́ние, и о невозбра́нном преи́тии от земли́ на Не́бо, мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва тре́тия

О Небе́снаго граждани́не Иерусали́ма, преподо́бне о́тче Се́ргие! Воззри́ на нас ми́лостиво и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ Небе́сней. Ты горе́ на Небеси́; мы, на земли́ ни́зу, удалены́ от Тебе́ не толи́ко ме́стом, ели́ко греха́ми свои́ми и беззако́ниями; но к тебе́, я́ко нам сро́дному, прибега́ем и взыва́ем: наста́ви нас ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Сво́йственно есть тебе́, о́тче наш, благоутро́бие и человеколю́бие: на земли́ живу́щу, не о свое́м то́кмо спасе́нии бысть тебе́ попече́ние, но и о всех к тебе́ притека́ющих. Наставле́ния твоя́ бы́ша тро́стию кни́жника скоропи́сца, на се́рдце ка́ждаго глаго́лы жи́зни начертава́ющаго. Не теле́сныя то́кмо врачева́л еси́ боле́зни, но па́че душе́вных врач изя́щный яви́лся еси́; и вся твоя́ свята́я жизнь бысть зерца́лом вся́кия доброде́тели. А́ще толи́к был еси́, свя́тче Бо́жий, на земли́, коли́к ны́не еси́, на Небеси́! Ты днесь предстои́ши Престо́лу Све́та Непристу́пнаго и в нем, я́ко в зерца́ле, зри́ши вся на́ши ну́жды и проше́ния; ты водворя́ешися вку́пе со А́нгелы, о еди́ном гре́шнице ка́ющемся ра́дующимися. И человеколю́бие Бо́жие есть неистощи́мо, и твое́ к Нему́ дерзнове́ние мно́го, не преста́ни о нас вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего мир Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Аще бо и недосто́йни есмы́ толи́каго отца́ и хода́тая, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ нас досто́йны чрез обраще́ние от злых дел к благо́му житию́. Вся богопросвеще́нная Ру́сь, твои́ми чудесы́ испо́лненная и ми́лостями облагоде́тельствованная, испове́дует тя бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́ и и́хже отце́м спомоществова́л еси́, не отри́ни и нас, чад их, стопа́ми их к тебе́ ше́ствующих. Ве́руем, я́ко ду́хом нам сопрису́тствуеши. Иде́же бо есть Госпо́дь, я́коже сло́во Его́ учи́т нас, та́мо и слуга́ Его́ бу́дет. Ты ве́рный еси́ раб Госпо́день, и Бо́гу везде́ су́щу, ты в Нем еси́, и Он в тебе́ есть, па́че же и те́лом с на́ми еси́. Се нетле́нныя и живоно́сныя твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище безце́нное, вручи́ нам чуде́с Бог. Предстоя́ще им, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ их на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менну в ну́ждах на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ нас в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. Па́ству же твою́ духо́вную, тобо́ю со́бранную, не преста́ни управля́ти жезло́м духо́вныя му́дрости: подвиза́ющимся помози́, разсла́бленных возста́ви, споспеши́ и́го Христо́во нести́ во благоду́шии и терпе́нии и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нная не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно по труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Прпdбнагw nтцA нaшегw ґfанaсіа ґfHнскагw.

Ґ и3дёже хрaмъ ґfанaсіа, твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни стіхи6ры на д7, глaсъ №.

Знайшли помилку