Мінея Місячна,  Липень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Липень

← В 4-й день В 6-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 5-й день

ТрвнслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Обре́тение честны́х моще́й преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Се́ргия, игу́мена Ра́донежскаго и всея́ Руси́ чудотво́рца

На Малой Вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сных чино́в ра́дование/ и на земли́ челове́ков весе́лие,/ в наста́вшее ны́н торжество́/ честна́го обре́тения чудотво́рных моще́й/ во отце́х вели́каго и преподо́бнаго Се́ргия,/ того́ моли́твами, Христе́, спаси́ ду́ши на́ща.

И́же на Небеси́ челове́ка Бо́жия/ и на земли́ А́нгела су́ща с пло́тию,/ Бо́гу от чре́ва ма́терня освяще́ннаго блаже́ннаго Се́ргия,/ днесь наста́ обре́тение чудотво́рных моще́й/ и созыва́ет все церко́вное исполне́ние/ возсыла́ти сла́ву Христу́ Бо́гу.

Выспрь на Небеси́ А́нгели ра́дуются,/ и ни́зу на земли́ челове́цы ликовству́ют,/ и Це́рковь Бо́жия, украша́ема, весели́тся/ о пресла́вном пренесе́нии честны́х моще́й твои́х,/ о́тче Се́ргие, Христу́ вопию́щи:/ Ты ми держа́ва, Христе́, и утвержде́ние.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, вси концы́ земни́и, ра́дующеся,/ псалмы́ и пе́сньми духо́вными/ честно́е пренесе́ние засту́пника на́шего благоче́стно восхва́лим/ и, обстоя́ще честну́ю его́ и чудотво́рную ра́ку,/ на по́мощь того́ призыва́ем, си́це глаго́люще:/ преблаже́нне о́тче Се́ргие,/ да́руй оте́честву на́шему/ и духо́вному ста́ду твоему́/ твои́ми моли́твами посо́бие на враги́,/ и оте́чество ми́ром огради́,/ и во́я его́ на сопроти́вныя укрепи́,/ и спаси́ ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Дом Ду́ха Пресвята́го/ был еси́, о́тче,/ и нас моли́твами твои́ми/ вселе́ние покажи́ Святе́й Тро́ице,/ Богому́дре Се́ргие и пребога́те.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Прииди́те, ве́рнии, ра́дующеся,/ и вни́дем в це́рковь в весе́лии се́рдца,/ облобыза́юще честны́я мо́щи Се́ргия Богому́драго,/ исцеле́ние и грехо́в проще́ние прии́мем/ моли́твами его́.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Приими́ пе́ние/ чад твои́х, Се́ргие о́тче,/ и пою́щим обре́тение моще́й твои́х/ и лю́бящим тя/ подава́й е́же на по́льзу проше́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Вы́шнии ли́цы,/ Богоро́дице Де́во,/ пою́т с ни́жними,/ сла́вяще непреста́нно/ рождество́ Твое́ пречи́стое.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Егда́ пре́жде рождества́ твоего́/ прии́де заче́ншая тя в це́рковь Бо́жию,/ тогда́ во чре́ве ея́ трикра́ты возгласи́л еси́,/ Тро́ицу прославля́я, Богому́дре о́тче Се́ргие./ Пре́жде мирска́го позна́ния Бо́га позна́л еси́,/ па́че же Бо́гом позна́н был еси́, преблаже́нне./ Проявля́я всем хотя́щая бы́ти на тебе́/ Бо́жия благода́ти сия́ние/ и светлостьми́ лица́ твоего́/ показу́я душе́вную и теле́сную чистоту́,/ ея́же ра́ди избра́нный сосу́д быв Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Егда́ Бо́жие раче́ние на́йде на тя,/ Богому́дре и всеблаже́нне о́тче Се́ргие,/ тогда́ вся су́щая в ми́ре преоби́дел еси́,/ и, Христа́ еди́наго от души́ возлюби́в/ и Того́ живоно́сным стопа́м после́дуя,/ пустыню дости́гл еси́,/ и, сию́ насе́яв се́менем трудо́в твои́х/ и напои́в ту́чами слез твои́х,/ умно́жил еси́ плоды́ доброде́телей,/ и, те́ми напита́в ча́да,/ приве́л еси́ я́ Христу́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Егда́ Боже́ственный глас/ услы́шал еси́, Богому́дре, глаго́лющ ти:/ се Пречи́стая гряде́т,/ тогда́ во мно́зе по́двизе приле́жне моли́лся еси́,/ я́ко да сподо́бишися о́наго стра́шнаго посеще́ния./ И а́бие пресве́тлый па́че со́лнца свет/ осия́ тя, преподо́бне,/ и Влады́чицу Богома́терь разу́мныма и теле́сныма очи́ма/ ви́дети сподо́бился еси́/ и Тоя́ сла́дкий глас уши́ма внуши́л еси́, рече́нный:/ неотсту́пна бу́ду от мо́ста, сего́,/ и не и́мать оскуде́ти оби́тель твоя́./ Ю́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Егда́ приспе́ вре́мя/ е́же к Бо́гу отше́ствия твоего́,/ тогда́, я́ко звезда́ пресве́тлая,/ восте́кл еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ и та́мо с ли́ки святы́х Престо́лу Единосу́щныя Тро́ицы предстои́ши;/ блаже́нное же и честно́е те́ло твое́,/ на мно́га ле́та земле́ю покрове́но бы́вшее,/ ны́не от земли́ изда́вшеся, чуде́с зарю́ испуща́ет/ чту́щим обре́тение твое́, Богому́дре Се́ргие./ Оте́честву на́шему на сопроти́вныя побе́ды да́руй/ и всем ве́рным грехо́в проще́ние испроси́/ у Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, вси ве́рнии ру́сстии собо́ри,/ и наслади́мся ны́нешняго све́тлаго торжества́,/ прииди́те, свяще́нных исполне́ние/ и мона́хов сосло́вие,/ и ви́дите, ка́ко Це́рковь Бо́жия украша́ется,/ псалмы́, и пе́сньми, и пе́ньми духо́вными исполня́ема./ Честна́я же и сла́вная оби́тель Богоблаже́ннаго отца́ Се́ргия,/ весе́лия и ра́дости исполня́ема/ во обре́тение честны́х моще́й его́,/ хва́лящися, вселе́нную созыва́ет/ ра́достно вопи́ти Го́сподеви:/ Ты дарова́л еси́, Владыко Христе́,/ оте́честву на́шему кре́пкаго во́ина,/ и непобеди́мое ору́жие на неви́димыя и ви́димыя враги́,/ и христоимени́тым лю́дем сокро́вище неистощи́мо/ неисчерпа́емых дарова́ний./ Того́ моли́твами пода́ждь душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́,/ в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо мой, исхо́ди живота́,/ и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас, и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим,/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т,/ и ра́зум, и смысл аз призва́х,/ мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́,/ и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки:/ честна́я бо реку́/ и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой,/ ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х,/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим/ и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 11):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ язы́к же непра́веднаго поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти,/ уста́ же нечести́вых развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же пра́ведный прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие,/ уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых наста́вит их/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же изба́вит от сме́рти./ Умер пра́ведный, оста́ви раска́яние,/ нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́,/ в нече́стие же па́дает непра́вда./ Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их,/ безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда,/ похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва убе́гнет,/ в него́же ме́сто предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом,/ чу́вство же пра́ведных благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град,/ и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 6:

Прииди́те, празднолю́бцы/ и по́стников сосло́вие,/ ве́рою соше́дшеся,/ и́стиннаго по́стника почти́м днесь, Се́ргия,/ с весе́лием ше́ствовавшаго по стопа́м Влады́ки своего́/ у́зкий путь и безстра́стную жизнь,/ и ве́рою возопии́м:/ о всеблаже́нне!/ Преподо́бным сожи́телю и по́стником похвало́,/ о нас моли́ся ко Го́споду,/ поми́ловатися душа́м на́шим.

Преподо́бне и Богоно́се Се́ргие,/ любве́ ра́ди Христо́вы вся оста́вил еси́/ и, в пусты́ню вшед,/ ника́коже убоя́лся еси́ неви́димых враг кова́рствия,/ а́ще бо и мно́гажды приидо́ша на тя,/ скрежета́нием зубны́м я́рость показу́юще,/ ты же моли́твами твои́ми,/ я́ко дым, без ве́сти сих сотвори́л еси́./ О, непоро́чныя твоея́ души́/ и кре́пкаго терпе́ния твоего́!/ Христа́ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ру́сская у́бо всеосвяще́нная и вели́кая Це́рковь/ с правосла́вными лю́ди,/ мона́си же и прости́и,/ ева́нгельских исто́чник струя́ми напои́вшеся,/ духо́вно весели́мся/ в наро́читом пра́зднице/ до́браго па́стыря и учи́теля,/ и, целе́бныя его́ мо́щи обстоя́ще, любе́зно облобыза́ем,/ и сих, я́ко цве́ты, пе́сньми и хвала́ми увязе́м, реку́ще:/ ра́дуйся, Се́ргие блаже́нне,/ Небе́сный челове́че, земны́й А́нгеле/ и Ду́ха Свята́го оби́тель./ Ра́дуйся, я́ко мно́гих ко спаси́тельному пути́ наста́вил еси́./ Ра́дуйся, во́инству на́шему похвала́ и утвержде́ние,/ преподо́бне Се́ргие Богоприя́тне,/ оте́честву твоему́ пресве́тлый свети́льниче/ и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Глас 1: Прииди́те, свяще́нных собо́ри/ и правосла́вных исполне́ние,/ прииди́те, мона́хов совокупле́ние,/ и вни́дем, ра́дующеся, в це́рковь Бо́га на́шего,/ и чудотво́рную ра́ку преподо́бнаго отца́ Се́ргия обы́мем ра́достно,/ я́ко чуде́с сокро́вище неизъе́млемо,/ и, честны́я его́ мо́щи любо́вию лобыза́юще,/ разли́чных неду́г свободи́мся,/ и душа́м спасе́ние прии́мем, вопию́ще ему́:/ о всеблаже́нне о́тче Се́ргие,/ моли́ Преблага́го Бо́га на́шего/ дарова́ти посо́бие на враги́ оте́честву на́шему,/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Днесь весели́тся не́бо свы́ше,/ и земля́ ра́дуется с челове́ки,/ и да ликовству́ют новоизбра́ннии ру́сстии собо́ри,/ и све́тло торжеству́ют мона́шеская совокупле́ния,/ свята́я же Це́рковь Бо́жия и ди́вная в пра́вду,/ я́ко пресве́тлыми заря́ми просвеща́ема,/ мно́гих чуде́с наполня́ющися/ от честны́х и многоцеле́бных моще́й преподо́бнаго отца́ Се́ргия,/ всю вселе́нную созыва́ет похвали́ти по́двиги его́./ Тем вси, соше́дшеся,/ того́ обре́тение в пе́снех и пе́ниих ве́село пра́зднующии,/ воспое́м Христа́ Бо́га на́шего,/ да пода́ст нам моли́твами его́ мир и ве́лию ми́лость.

Наста́ днесь све́тлое торжество́/ пренесе́ния моще́й Богоблаже́ннаго отца́ Се́ргия:/ прииди́те, вси ве́рнии,/ Це́рковь Бо́жию пе́сньми венча́ем/ и в ней просла́вим в Тро́ице пева́емаго Христа́ Бо́га на́шего,/ вопию́ще и глаго́люще:/ Ты дарова́л еси́, Влады́ко Христе́, Твоего́ уго́дника,/ гра́ду на́шему Москве́ тве́рдую сте́ну,/ и всем ру́сским страна́м кре́пкаго предста́теля показа́л еси́,/ и христоимени́тым лю́дем такова́го чудесопода́теля,/ и моли́твенника о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, мона́шествующих мно́жество днесь,/ Се́ргия, благоче́стия подража́теля,/ пе́сньми и пе́ньми восхва́лим/ и, честну́ю его́ и многоцеле́бную ра́ку обстоя́ще,/ любе́зно облобыза́ем, глаго́люще:/ ра́дуйся, пресла́вне Се́ргие,/ оте́честву твоему́ пресве́тлый свети́льниче./ Ра́дуйся, я́ко чи́сте чисте́йшему Све́ту совоку́плься./ Ра́дуйся, я́ко Тро́ице предстои́ши со А́нгелы,/ Ю́же непреста́нно моли́/ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ украше́ние Це́ркви Твое́й, Го́споди,/ честны́я и многоцеле́бныя мо́щи/ преподо́бнаго Се́ргия, Твоего́ уго́дника,/ и, я́ко у́тварь ца́рскую иму́щи, красу́ется,/ и, я́ко вене́ц пресве́тлый нося́щи, весели́тся,/ созыва́ющи своя́ ча́да,/ и́хже водо́ю и ду́хом ева́нгельски породи́./ Те́мже Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Человеколю́бче/ и Спа́се душ на́ших.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Дал еси́ держа́ву необори́му/ ца́рствующему гра́ду Москве́, Го́споди,/ и всем ру́сским страна́м утвержде́ние,/ честне́й же оби́тели Твое́й тве́рдое укрепле́ние/ и сте́ну непоколеби́му –/ цельбоно́сныя и святы́я мо́щи/ преблаже́ннаго Се́ргия, Твоего́ рачи́теля./ Тем Твоя́ человеколю́бныя щедро́ты сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне/ и Спа́се душ на́ших.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Дал еси ру́сскому оте́честву, Го́споди,/ тве́рдое защище́ние, и ору́жие спасе́ния,/ и во́ем его́ вели́кое на сопроти́вныя одоле́ние,/ святи́телем же честно́е украше́ние/ и всем боля́щим врачевство́ безме́здно –/ святы́я мо́щи преподо́бнаго и треблаже́ннаго Се́ргия,/ и́хже ны́не ра́достно облобыза́ем,/ исцеле́ния разли́чная прие́млюще./ Твое́ неизрече́нное милосе́рдие сла́вим,/ Иису́се Благосе́рде/ и Спа́се душ на́ших.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Се́ргие:/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго два́жды и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь преподо́бнаго, глас 8:

От ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне,/ и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися:/ му́жески в пусты́ню всели́лся еси́/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси./ Тем, быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих к тебе́ ве́рою,/ и исцеле́ния всем подая́ оби́льно./ О́тче наш Се́ргие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, глас 4:

Днесь пресве́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́,/ я́ко светолу́чными заря́ми, мо́лниями чуде́с твои́х осия́емь,/ всю вселе́нную созыва́ет/ похвали́ти тя, Богому́дре Се́ргие;/ пречестна́я же и сла́вная оби́тель твоя́,/ ю́же во Имя Святы́я Тро́ицы мно́гими труды́ твои́ми созда́л еси́, о́тче,/ иму́щи в себе́ стада́ учени́к твои́х,/ весе́лия и ра́дости исполня́ется./ Мы же, пра́зднующе пресла́вное обре́тение честны́х моще́й твои́х, в земли́ сокрове́нных,/ я́ко цвет благоуха́нен и кади́ло благово́нно,/ любе́зно я́ лобыза́юще, разли́чная исцеле́ния прие́млем/ и твои́ми моли́твами грехо́в проще́ния сподобля́емся,/ о́тче преподо́бне Се́ргие,/ моли́ Святу́ю Тро́ицу/ спасти́ ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Приспе́ днесь па́мять твоя́, о́тче Се́ргие прехва́льне, веселя́щи избра́нное твое́ ста́до,/ в ню́же че́стно пра́зднуем обре́тение святы́х твои́х моще́й/ и ра́достно велича́ем Христа́ Бо́га,/ чуде́с благода́ть тебе́ дарова́вшаго, вопию́ще:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка,/ в Тебе́, святе́м киво́те, я́коже рече́ пра́ведный Дави́д,/ яви́лася еси́ ши́ршая Небе́с, поноси́вши Зижди́теля Твоего́./ Сла́ва Все́льшемуся в Тя,/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Вели́кий па́стырь наш ны́не да похва́лится,/ мона́шеский пресве́тлый столп да воспое́тся пе́сньми,/ просвеща́яй нас чуде́с светлостьми́, от пречестны́х его́ моще́й исходя́щими,/ и я́ко росода́тельный о́блак, погаша́яй пла́мень страсте́й на́ших/ и ороша́яй ве́рных ра́зумы, Боже́ственный Се́ргий.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ же и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с Вы́шними си́лами/ пода́ти оставле́ние грехо́в на́ших всех и исправле́ние жития́/ ве́рою и любо́вию при́сно Тя сла́вящим.

По полиеле́и седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Ми́лостивому Христо́ву уго́днику, па́стырю на́шему и учи́телю,/ вси тебе́ приле́жно мо́лимся, и любо́вию облобыза́ем мо́щи твоя́ честны́я,/ и ра́достию от души́ вопие́м:/ разруши́ пога́ных наше́ствия, и покори́ под но́зе во́инству на́шему,/ и разори́ о́блак страсте́й на́ших,/ и бесо́вская мечта́ния прогони́ от ста́да учени́к твои́х,/ и вся́ческих изба́ви искуше́ний любо́вию тя пою́щих, Се́ргие преподо́бне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Недомы́сленно и непостижи́мо есть, Влады́чице Богора́дованная,/ е́же соде́ланное на Тебе́ стра́шное Бо́жие та́инство:/ и́бо Необыме́ннаго, заче́нши, родила́ еси́,/ пло́тию обложе́на от пречи́стых крове́й Твои́х,/ Его́же всегда́, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́ моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:

Преподо́бне о́тче,/ ми́ра красоты́ и пи́щи вре́менныя отню́д возненави́дел еси́,/ мона́шеское житие́ па́че возлюби́в,/ и А́нгелом собесе́дник бы́ти сподо́бился еси́/ и свети́льник многосве́тлый ру́сския земли́,/ чудесы́, я́коже второ́е со́лнце, сия́я,/ но всех нас помина́й, соверша́ющих свяще́нную па́мять твою́./ Мы бо ча́да твоя́ и о́вцы слове́сных твои́х уче́ний/ и тя на по́мощь призыва́ем,/ прося́ще тобо́ю прия́ти мир и ве́лию ми́лость.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м, на 6 (зри выше). И преподо́бнаго Се́ргия на 8, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Предели́л есть пучи́ну чермну́ю Бог,/ фарао́на погрузи́вый в ней,/ прове́д Моисе́я немо́кренно в пусты́ню/ и одожди́в ма́нну в снедь лю́дем изра́илевым,/ я́ко си́лен.

Све́том Твоего́ трисо́лнечнаго Божества́, Соде́телю мой,/ просвети́ помраче́нныя о́чи души́ моея́, молю́ Ти ся,/ и очи́сти се́рдце мое́, да возмогу́ пе́ти обре́тение/ честны́х моще́й преподо́бнаго Се́ргия, Твоего́ рачи́теля.

Даждь ми сло́во, Сло́ве Бо́жий, во отверзе́ние уст мои́х,/ и уясни́ ми язы́к, Ми́лостиве, и не помина́й грехо́в мои́х мно́жества,/ да, Твое́ю благода́тию наставля́емь,/ возмогу́ пе́ти преподо́бнаго Твоего́ Се́ргия.

Я́коже во чре́ве ма́терни проглаше́нием Тро́ицу пропове́дал еси́,/ та́ко и Та просла́ви тя:/ ка́ко на мно́га ле́та сокрове́ны земле́ю честны́я мо́щи твоя́ нетле́нны обрето́шася,/ благоуха́ния вку́пе же и чуде́с ве́рных исполня́юще.

Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице, Небе́сных сил превы́шшая,/ поро́ждшая Спа́са, всех Соде́теля, единосу́щна Отцу́ и Ду́ху,/ даждь нам сло́во, Препе́тая, я́ко да возмо́жем пе́ти Тя,/ су́щую Засту́пницу ро́да на́шего.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Да не хва́лится мудр, хвали́йся,/ но о сем, е́же разумева́ти,/ я́ко несть свят, я́ко Бог наш,/ вознося́й рог наш,/ дая́й кре́пость царе́м на́шим.

Креста́ Госпо́дня си́лою укрепля́яся,/ стра́сти душе́вныя и плотско́е мудрова́ние ду́ху покори́л еси́,/ и сего́ ра́ди Ду́ху Пресвято́му прекра́сная оби́тель быв/ и неразде́льныя Тро́ицы избра́нно поко́ище.

Житие́м твои́м, е́же в ми́ре сем, о́браз быв всем,/ от души́ Христу́ порабо́тившимся,/ чистото́ю же, я́ко со́лнце, просия́л еси́/ и сего́ ра́ди стокра́тное возда́ние от руку́ Вседержи́теля прия́л еси́, Богому́дре Се́ргие./ Те́мже тя ра́достно ублажа́ем.

Прииди́те, сни́демся в настоя́щее ны́не торжество́,/ у́зрим, и ра́дости испо́лнимся, и Христа́ да просла́вим,/ та́ко прославля́юща Его́ прославля́ющих,/ и нам сте́ну необори́му и чуде́с пода́теля дарова́вшаго,/ Богоблаже́ннаго Се́ргия.

Богоро́дичен: Благодаре́ние, вку́пе же и пе́ние, Богома́ти, ра́дуйся, прино́сим Ти,/ я́ко родила́ еси́ пло́тию Бо́га Вседержи́теля,/ тве́рдую Предста́тельницу Тебе́ христиа́ном дарова́вшаго.

Ин конда́к, глас 8:

Взира́юще на предлежа́щий честны́й твой гроб,/ в не́мже скры́ся, я́ко многоце́нное сокро́вище, свято́е трудолю́бное твое́ те́ло чистоты́,/ мы, ча́да твоя́ су́ще жа́лостная,/ в удивле́нии еди́н со еди́нем веща́юще, вопие́м:/ о́тче наш Се́ргие, моли́ Святу́ю Тро́ицу/ и нам спасти́ся, твои́м ча́дом.

Седа́лен, глас 8:

Жите́йское мо́ре преплы́л еси́ мно́гим воздержа́нием/ и приста́л еси́ в ти́хое приста́нище, в Небе́сныя оби́тели,/ я́ко звезда́ светоза́рна, сия́еши/ и, я́ко со́лнце незаходи́мое, мо́лниями чуде́с твои́х вселе́нную всю просвеща́еши/ и озаря́еши стада́ учени́к твои́х,/ всем ве́рным да́руеши грехо́в проще́ние, и жития́ исправле́ние,/ и е́же на сопроти́вныя одоле́ние,/ я́ко да, ра́достно обстоя́ще честну́ю и многоцеле́бную ра́ку,/ любе́зно лобыза́ем святы́я мо́щи твоя́ и, я́ко отцу́ чадолюби́ву, вопие́м ти:/ Богому́дре и преблаже́нне о́тче Се́ргие, моли́ Святу́ю Тро́ицу,/ Е́йже в житии́ сем порабо́тал еси́,/ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию обре́тение честны́х моще́й твои́х.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и, я́ко Младе́нца, млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмо́с: Небеса́ доброде́тель Твоя́ покры́ла есть,/ и земля́ испо́лнися сла́вы Твоея́, Христе́./ Те́мже ве́рно вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

От утро́бы ма́терни Бо́гу прилепи́лся еси́, блаже́нне о́тче Се́ргие,/ и зача́ло му́дрости – страх Бо́жий в се́рдцы твое́м име́л еси́,/ ко́рень и основа́ние всех благи́х, нищету́ духо́вную возлюби́в./ Сего́ ра́ди Влады́ка Христо́с чудесы́ обогати́л тя есть.

Я́ко крин благово́нный, от земны́х недр изда́шася честны́я мо́щи твоя́, преблаже́нне Се́ргие,/ и, я́ко сокро́вище, чуде́с зарю́ испуща́ют,/ веселя́ще духо́вная ча́да твоя́.

Днесь ра́дуется ца́рствующий град Москва́, и весе́лия исполня́ется вся вселе́нная,/ честна́я же оби́тель твоя́, Богоблаже́нне Се́ргие, хва́лящися, украша́ется,/ име́ющи в себе́ честны́я мо́щи твоя́, я́ко сокро́вище неоску́дное и пречу́дное.

Богоро́дичен: Де́во Господоимени́тая и Цари́це всея́ тва́ри,/ мно́гими проро́ки пронарече́нная,/ ро́ждшая Царя́ Небе́сных сил,/ даждь, Госпоже́, побе́ду на враги́ во́инству на́шему/ и Ца́рствия Небе́снаго всех нас сподо́би моли́твами Твои́ми.

Песнь 5

Ирмо́с: Часть моя́ еси́, Го́споди,/ и сла́ва лица́ моего́:/ Ты бо мя из тьмы неве́дения/ еди́н изба́вил еси́ Богоразу́мием./ И Тебе́ молю́ся, Христе́:/ да́руй рабу́ Твоему́ мир,/ я́ко Человеколю́бец.

Я́же в Тро́ице Бо́га на́шего Свята́я Це́рковь и ди́вная впра́вду све́тло красу́ется,/ всенаро́дное мно́жество духо́вне ра́дуется, зря́ще тя, Богому́дре Се́ргие,/ рука́ма архиере́я Бо́жия че́стно взе́млема и на плещу́ свяще́нных носи́ма.

Посеще́ния ра́ди Богома́тере ра́дости испо́лнився,/ свет был еси́ ста́ду твоему́ и наста́вник но́вому Изра́илю,/ преводя́ нас, о́тче, от земли́ к Небе́сным оби́телем,/ иде́же ны́не наслажда́ешися неизрече́нныя све́тлости.

Ма́терня утро́ба освяти́ся честны́я зача́тием твои́м,/ сла́вный же град Росто́в просвети́ся рождество́м твои́м,/ вели́кая же твоя́ и многосла́вная оби́тель просла́вися по́двиги твои́ми,/ вся же вселе́нная напо́лнися чуде́с твои́х, преподо́бне о́тче Се́ргие.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, тве́рдая Засту́пнице на Тя наде́ющимся,/ покро́ве и страж гра́ду на́шему, и необори́мая стено́ святе́й оби́тели сей,/ и ору́жие спасе́ния оте́честву на́шему,/ спаси́ всех, благоче́стно покланя́ющихся свято́му о́бразу Твоему́.

Песнь 6

Ирмо́с: Да не погрузи́т мене́ бу́ря водна́я,/ ниже́ пожре́т мене́ глубина́,/ отве́ржен бо есмь/ во глубины́ се́рдца морска́го зол мои́х./ Тем зову́, я́ко Ио́на:/ да взы́дет от тли зол живо́т мои́/ к Тебе́, Бо́же.

От млада́го во́зраста, о́тче Се́ргие, Христа́ возлюби́в/ и Сего́ живоно́сным стопа́м после́дуя, ми́ра всего́ избе́гл еси́/ и дости́гл еси́ в незаходи́мый свет ра́зума,/ иде́же ны́не дерзнове́нно Святе́й Тро́ице предстои́ши,/ Ю́же о всех нас умоли́.

Удиви́шася во пло́ти житию́ твоему́ Безпло́тнии чи́нове,/ и устраши́шася бесо́вская по́лчища от Бо́га да́нныя тебе́ на них побе́ды;/ мы же прославля́ем тя, преподо́бне Се́ргие, обстоя́ще ра́ку честны́х моще́й твои́х,/ и велича́ем Христа́, чудесы́ тя просла́вльшаго.

Иже любо́вию и чи́стою ве́рою чту́щим честно́е и сла́вное обре́тение святы́х моще́й твои́х/ и пра́зднующим све́тло свяще́нную па́мять твою́,/ о́тче преблаже́нне Се́ргие, моли́твами твои́ми всем поле́зная испроси́.

Богоро́дичен: Без се́мене во чре́ве Твое́м заче́нши Творца́ всех и Спаси́теля, Богома́ти Влады́чице,/ и ро́ждши пло́тию Христа́ Бо́га,/ Его́же моли́твами Твои́ми ми́лостива нам сотвори́,/ и да сподо́бимся вси явле́ния Его́ и Ца́рствия.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тло,/ возсия́вше от земли́, честны́я мо́щи твоя́ нетле́нны обрето́шася,/ я́ко благоуха́нный цвет, мно́жеством чуде́с сия́юще,/ и всем ве́рным источа́юще разли́чная исцеле́ния,/ и веселя́ще избра́нное твое́ ста́до,/ е́же му́дре собра́в, до́бре па́ствил еси́./ О ни́хже и ны́не Тро́ице предстои́ши, моля́ся,/ и во́инству победи́тельная на враги́ дарова́ти, да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

И́кос:

Су́щая в ми́ре преоби́дев,/ преми́рная и нетле́нная селе́ния, о́тче Богому́дре, стяжа́л еси́/ и, незави́стными дарми́ от Вседержи́тельныя десни́цы по числу́ доброде́телей обогати́вся/ и венце́м по́чести, я́ко победи́тель, венча́вся,/ чудесы́ всех обогаща́еши, пою́щих ти си́це:/ ра́дуйся, Богоблаже́нне Се́ргие./ Ра́дуйся, и́же пре́жде рожде́ния твоего́ трикра́ты проглаше́нием просла́вивый Святу́ю Тро́ицу./ Ра́дуйся, я́ко от младе́нства твоего́ избра́нный сосу́д быв Пресвято́му Ду́ху./ Ра́дуйся, мирску́ю красоту́ и сла́ву, я́ко уме́ты, вмени́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко всели́выйся в пусты́ню. I Ра́дуйся, я́ко град, сию́ сотвори́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко в ней храм прече́стен в похвалу́ Святы́я Тро́ицы воздви́гнувый./ Ра́дуйся, я́ко сла́вну и превели́ку оби́тель в сла́ву Бо́жию созда́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко в ней мно́жества мона́шествующих собра́в, Го́сподеви приве́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко ми́лостиваго посеще́ния Богома́тере сподо́бился еси́,/ Той бо во пло́ти, я́ко А́нгел, послужи́в./ Ра́дуйся, я́ко Го́сподеви мо́лишися о чту́щих обре́тение честны́х моще́й твои́х./ Ра́дуйся, наро́ду на́шему ору́жие спасе́ния и победи́тель на враги́,/ его́же соблюда́й вы́ну и здра́ва и ве́села,/ да вси твое́ обре́тение све́тло пра́зднуем, ра́достно вопию́ще:/ ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Песнь 7

Ирмо́с: Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди,/ и не разори́ заве́та Твоего́,/ и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас,/ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших,/ препе́тый во ве́ки.

Бо́жиим хране́нием соблюдено́ бысть честно́е те́ло твое́, Богому́дре Се́ргие,/ мно́гими ле́ты земле́ю покрове́но, це́ло и ничи́мже вреди́мо изы́де./ Мы же, ча́да твоя́, сие́ зря́ще, ра́достно вопие́м./ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Весе́лия ри́зою облече́ся, ра́дости венце́м венча́ся честна́я глава́ твоя́,/ све́тло вни́де в Небе́сный черто́г Царя́ Христа́,/ по́честь прие́мля трудо́в твои́х, поя́ Го́сподеви:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Све́тлым житие́м твои́м сия́я, чу́дне Се́ргие,/ в жи́зни сей, безпло́тных чи́ны дости́гл еси́,/ ны́не же с ни́ми лику́еши у престо́ла всех Бо́га,/ проси́ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ соверша́ющим любо́вию па́мять обре́тения честны́х моще́й твои́х.

Богоро́дичен: Простри́ моле́ние, Пречи́стая Де́во Влады́чице,/ к ро́ждшемуся из Тебе́ Бо́гу на́шему, и Тобо́ю Ада́ма назда́вшему,/ и на́ше естество́ обнови́вшу, да вси вопие́м Ти:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод чре́ва Твоего́.

Песнь 8

Ирмо́с: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростию Твое́ю соста́вил еси́,/ земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно,/ основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных./ Тем вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Весели́тся днесь Це́рковь Бо́жия, я́ко ца́рскою порфи́рою одева́ющися,/ честна́я же оби́тель твоя́, Богоблаже́нне о́тче Се́ргие,/ я́ко многоце́нно сокро́вище, иму́щи честно́е те́ло твое́,/ разли́чна исцеле́ния подава́юще всем, ве́рно пою́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Све́том небе́сным просвеща́ется храм Бо́жий,/ и в нем благочести́вых собо́ри ра́дуются, ви́дяще тя, Богоблаже́нне о́тче Се́ргие,/ архиере́йскима рука́ма носи́ма/ и от всех ве́рных покланя́ема, Христу́ вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

С Небесными во́инствы ны́не Тро́ице предстоя́ и с ли́ки всех святы́х водворя́яся,/ ве́рно почита́ющим па́мять твою́ грехо́в проще́ние испроси́,/ и све́тло пра́зднующим обре́тение честны́х моще́й твои́х/ спасе́ние нам да́руй, да, ра́дующеся, пое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Богоро́дичен: Преве́чный во чре́ве Твое́м, Де́во Чи́стая, зачина́ется и соверше́нный Бог,/ и́же из Тебе́, Неискусобра́чныя Отрокови́цы, Младе́нец пло́тию роди́вся,/ соверше́н Бог и Челове́к челове́ки ви́дится,/ сопресто́лен сый Отцу́ и Ду́ху:/ Его́же превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Моисе́й на горе́ неопали́мую купину́ ви́де,/ Ио́сиф в верте́пе неизрече́нное рождество́ слы́ша,/ Нескве́рная Де́во, Безму́жная Ма́ти,/ пе́сньми Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Взя́тся к высоте́ Небе́сней доброде́тельми, Богому́дре о́тче Се́ргие,/ и в весе́лии се́рдца предстои́ши престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ не забу́ди чад твои́х,/ соверше́нно здра́вие и ди́вну побе́ду да́руй на враги́ во́инству на́шему,/ да вси тя пе́сньми непреста́нно велича́ем.

Пресла́вная па́мять твоя́, Богоно́се,/ па́че луч со́лнечных ве́рныя просвеща́ет, благоче́стно тя почита́ющия,/ и ве́рою и любо́вию покланя́ющияся ра́це честны́х моще́й твои́х,/ и в пе́снех пою́щия тя, Богому́дре Се́ргие.

Руко́ю мое́ю недосто́йною и любо́вию серде́чною приноси́мое тебе́ ма́лое моле́ние/ приими́, Богоблаже́нне о́тче Се́ргие,/ душа́м на́шим спасе́ние, и телесе́м здра́вие, и ми́ру смире́ние моли́твами твои́ми да́руй,/ да тя мно́жае в пе́снех велича́ем.

Богоро́дичен: О Де́во Влады́чице Всепе́тая, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ спаси́ вся, на Тя наде́ющияся, и к Твоему́ заступле́нию притека́ющия,/ и благоче́стно Тя, су́щую Богоро́дицу,/ в пе́снех велича́ющия.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Днесь соше́дшеся, Небе́сная со земны́ми ра́дуются,/ и ве́рных совокупле́ния со свяще́нными, вку́пе же и мона́хи,/ весе́лия духо́внаго и даро́в чуде́с твои́х исполня́ются, преподо́бне Се́ргие,/ в твое́ обре́тение, сла́вяще Го́спода.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Прему́дрость Ипоста́сну, Сло́во О́тчее Присносу́щное,/ врача́ челове́ком – Христа́ ро́ждшая, Де́во Пречи́стая,/ я́звы и стру́пы се́рдца моего́ исцели́, лю́тыя и многовре́менныя,/ и стра́стная взыгра́ния ути́ши пло́ти моея́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: я́ко до́бля:

Я́ко звезда́ многосве́тлая/ Христа́ со́лнца незаходи́маго,/ заря́ми твои́х доброде́телей всех просвеща́еши,/ блиста́нием чуде́с вся концы́ озаря́еши,/ Богоблаже́нне и Богому́дре о́тче Се́ргие,/ ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́/ и честно́е обре́тение моще́й твои́х/ в пе́снех све́тло почита́ющих.

Я́ко свети́льник многосве́тлый,/ и боля́щим врач преизря́дный,/ и мона́шеский па́стырь доброразсу́дный показа́лся еси́,/ во́инству на́шему ору́жие спасе́ния/ и на враги́ побе́да,/ и всея́ ру́сския земли́ удобре́ние,/ и моле́бник ве́рен о всех,/ ве́рою и́мя твое́, Се́ргие, призыва́ющих/ и любо́вию пра́зднующих обре́тение честны́х моще́й твои́х.

Я́ко цвет благово́нен,/ и кади́ло благоуха́ния,/ и я́ко Боже́ственная мирополо́жница,/ за́пах масте́й твои́х во вся страны́ испуща́еши/ и мо́лниями чуде́с твои́х лю́ди христоимени́тыя просвеща́еши,/ ве́рою соверша́ющия свяще́нную па́мять твою́,/ преподо́бне и всеблаже́нне Се́ргие.

Сла́ва, глас 6:

Днесь, ве́рнии христоимени́тии наро́ди, соше́дшеся,/ ра́дости испо́лнимся/ и, лик соста́вльше, духо́вне пра́зднуем,/ во благонаро́читое торжество́ преподо́бнаго отца́,/ во псалме́х и пе́ниих Христу́ вопию́ще:/ Ты прояви́л еси́, Влады́ко Христе́,/ после́днему ро́ду на́шему/ такова́го чуде́с дарова́теля,/ вели́каго засту́пника всея́ земли́ ру́сския./ Но, о преподо́бне и Богому́дре о́тче Се́ргие,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу на́шему/ за всех, ве́рою и любо́вию тя почита́ющих.

И ны́не, Богоро́дичен.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зачало 213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Моли́тва пе́рвая

О свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от Великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Моли́тва втора́я

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Се́ргие вели́кий! Не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных, у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся, е́же моли́тися о нас Всеси́льному Бо́гу о по́льзе душ на́ших, и испроси́ти вре́мя на покая́ние, и о невозбра́нном преи́тии от земли́ на Не́бо, мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва тре́тия

О Небе́снаго граждани́не Иерусали́ма, преподо́бне о́тче Се́ргие! Воззри́ на нас ми́лостиво и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ Небе́сней. Ты горе́ на Небеси́; мы, на земли́ ни́зу, удалены́ от Тебе́ не толи́ко ме́стом, ели́ко греха́ми свои́ми и беззако́ниями; но к тебе́, я́ко нам сро́дному, прибега́ем и взыва́ем: наста́ви нас ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Сво́йственно есть тебе́, о́тче наш, благоутро́бие и человеколю́бие: на земли́ живу́щу, не о свое́м то́кмо спасе́нии бысть тебе́ попече́ние, но и о всех к тебе́ притека́ющих. Наставле́ния твоя́ бы́ша тро́стию кни́жника скоропи́сца, на се́рдце ка́ждаго глаго́лы жи́зни начертава́ющаго. Не теле́сныя то́кмо врачева́л еси́ боле́зни, но па́че душе́вных врач изя́щный яви́лся еси́; и вся твоя́ свята́я жизнь бысть зерца́лом вся́кия доброде́тели. А́ще толи́к был еси́, свя́тче Бо́жий, на земли́, коли́к ны́не еси́, на Небеси́! Ты днесь предстои́ши Престо́лу Све́та Непристу́пнаго и в нем, я́ко в зерца́ле, зри́ши вся на́ши ну́жды и проше́ния; ты водворя́ешися вку́пе со А́нгелы, о еди́ном гре́шнице ка́ющемся ра́дующимися. И человеколю́бие Бо́жие есть неистощи́мо, и твое́ к Нему́ дерзнове́ние мно́го, не преста́ни о нас вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего мир Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Аще бо и недосто́йни есмы́ толи́каго отца́ и хода́тая, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ нас досто́йны чрез обраще́ние от злых дел к благо́му житию́. Вся богопросвеще́нная Ру́сь, твои́ми чудесы́ испо́лненная и ми́лостями облагоде́тельствованная, испове́дует тя бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́ и и́хже отце́м спомоществова́л еси́, не отри́ни и нас, чад их, стопа́ми их к тебе́ ше́ствующих. Ве́руем, я́ко ду́хом нам сопрису́тствуеши. Иде́же бо есть Госпо́дь, я́коже сло́во Его́ учи́т нас, та́мо и слуга́ Его́ бу́дет. Ты ве́рный еси́ раб Госпо́день, и Бо́гу везде́ су́щу, ты в Нем еси́, и Он в тебе́ есть, па́че же и те́лом с на́ми еси́. Се нетле́нныя и живоно́сныя твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище безце́нное, вручи́ нам чуде́с Бог. Предстоя́ще им, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ их на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менну в ну́ждах на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ нас в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. Па́ству же твою́ духо́вную, тобо́ю со́бранную, не преста́ни управля́ти жезло́м духо́вныя му́дрости: подвиза́ющимся помози́, разсла́бленных возста́ви, споспеши́ и́го Христо́во нести́ во благоду́шии и терпе́нии и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нная не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно по труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Преподо́бнаго Афана́сия Афо́нскаго

А иде́же храм Афана́сия, твори́м бде́ние.

НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

Боже́ственнаго ми́ра тепл рачи́тель быв,/ сим вся́ку низложи́л еси́ де́монов си́лу,/ и кова́рствия их уму́чил еси́,/ и вся́ку доброде́тель соблю́л еси́ безнаве́тно от о́нех,/ хи́тростей ле́стных, о́тче Афана́сие.

Прему́дрости лу́чшее нача́ло стра́ху предложи́в,/ я́коже основа́ние непоколеби́мо/ и утвержда́емо от него́,/ Боже́ственныя за́поведи соблю́л еси́/ и, си́ми очи́щся,/ просвети́л еси́ ду́шу,/ неизрече́нных же сподо́бился еси́/ в се́рдцы твое́м та́ин, о́тче Афана́сие.

В земли́ не скрыл еси́,/ тебе́ да́ннаго свы́ше от Боже́ственныя благода́ти тала́нта,/ но пре́дал еси́ и мно́гим ине́м незави́стно,/ бога́тно же Боже́ственных даро́в, и́мже причасти́лся еси́,/ я́ко ве́рен строи́тель,/ яви́лся еси́ насле́дник Бо́жий, Афана́сие.

Сла́ва, глас 6:

Безсме́ртия тезоимени́таго вси восхва́лим,/ во Афо́не му́жески и до́блественне пости́вшася,/ и́же и ста́до собра́ сие́,/ и храм Го́сподеви воздви́же любо́вию,/ и Ма́тери Бо́жии возложи́ вся,/ Е́и́же и мо́лится о нас,/ ве́рою соверша́ющих па́мять его́.

И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Сни́демся, ли́цы оте́ц,/ и́же во Афо́не,/ в па́мять Боже́ственнаго/ и му́драго Афана́сия,/ сла́вяще Го́спода.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Вся, от души́/ притека́ющия, преблаже́нне,/ к Боже́ственному хра́му твоему́,/ спаса́й от бед,/ Богому́дре Афана́сие.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Собо́р честны́й/ оте́ц собра́вся/ со ученики́ твои́ми,/ ра́це честне́й твое́й/ вси прикаса́емся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Горе́ Тя ли́цы,/ Богоро́дице Де́во,/ пою́т с до́льними,/ сла́вяще непреста́нно/ рождество́ Твое́ пречи́стое.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззвах: стихи́ры на 8, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными:

Ки́я похва́льныя по́чести/ принесе́м Афана́сию?/ Преиспещре́нному дея́ньми изоби́льному благода́тьми,/ богосия́нна светоли́тия мече́м посе́кшему страсте́й стремле́ния,/ столпу́, Боговиде́ньми сия́ющу,/ воздержа́ния свети́льнику,/ на све́щнице душе́внем зарю́ испуща́ющу Бо́жия веле́ния,/ всем жизнь даю́щаго.

Ки́ими похва́льными венцы́/ Афана́сия венча́ем словесы́?/ Свяще́ннаго тече́ния рачи́теля,/ небе́сным уче́нием взя́таго/ Боговиде́ния крилы́ Боже́ственными,/ столпа́ смире́ния необори́маго,/ сте́ну разсужде́ния непоколеби́мую,/ нра́вом украше́ния честно́е благоле́пие,/ о ча́дех свои́х Христа́ Бо́га моля́щаго,/ еди́наго Благосе́рдаго.

Утро присносве́тлое, преподо́бне, показа́лся еси́,/ луча́ми благода́тными:/ страсте́й мгло́ю ослепева́ющих/ приве́л еси́ к Све́ту невече́рнему,/ о́тче Афана́сие Богому́дре./ Отню́дуже, я́ко возрасти́вша тала́нт,/ душа́м тя цели́теля Христо́с предлага́ет,/ неисце́льным стру́пом согни́вшим,/ мече́м слове́с посека́юща/ и здра́вие при́сно и спасе́ние всем подаю́ща.

Сла́ва, глас 6:

Я́ко Боже́ственная жизнь Твоя́/ и всеосвяще́нный твой коне́ц,/ о́тче Афана́сие,/ в той бо всея́ горы́ мно́жество сне́мшеся,/ я́ко ви́де без дыха́ния на одре́ тя,/ глаго́лы велегла́сными вопия́ше:/ даждь коне́чное сло́во рабо́м твои́м, свя́те,/ научи́, где оставля́еши ча́да твоя́, о́тче,/ и́хже уще́дри, я́ко оте́ц,/ пои́стинне ми́лостив и любе́зен./ Оба́че а́ще и зде гроб покрыва́ет,/ но горе́ тя вси бога́тна и́мамы предста́теля/ и моли́твенника к Бо́гу,/ любо́вию чту́щии тя.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во:

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, приа́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 5):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их, и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и горда́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 1. Самогла́сны:

Незаходи́маго свети́льника вселе́нныя,/ воспое́м вси Афана́сия:/ па́че со́лнца бо возсия́ в тверды́ни ве́ры/ и ве́рных соста́вы к доброде́тели наста́ви,/ о́во у́бо Богодохнове́нными уче́нии/ и спаси́тельными глаго́л ввожде́нии/ и́же незави́стными и оби́льными, от усте́н источа́ше,/ о́во же де́телию чу́дною и равноа́нгельным житие́м/ к ре́вности привлача́я,/ и обоя́ – житие́ и сло́во пресве́тло,/ я́коже вождь изря́ден, богоподо́бно показу́я./ Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же наш,/ сие́ ста́до соблюди́ и правосла́вных ве́ру утверди́,/ я́ко Человеколю́бец.

Глас 2: Христо́ва рачи́теля, тезоимени́таго безсме́ртию,/ и́стиннаго таи́нника Спа́сова,/ и красоту́, и хвалу́ единообра́зным всем и наста́вником,/ освяще́ннаго от младе́нства Го́сподеви,/ ли́цы оте́ц, соше́дшеся, восхва́лим:/ сей бо, жела́ние Боже́ственное в себе́ прие́м,/ мирску́ю у́бо оста́ви пре́лесть,/ взят же яре́м Христо́в на ра́мо/ и полки́ бесо́в победи́ му́жески,/ показа́в нам де́тельно Боже́ственныя любве́ изря́дный путь,/ и́бо и той сий прете́к во тща́нии,/ пости́же свет и́стинный Тро́ицы Вседе́тельныя./ О, чудесе́ ужа́снаго/ и ве́щи богоподо́бныя!/ Я́ко зе́мен сый естество́м,/ ра́вен бысть мы́сленным существо́м,/ сла́ву и честь Бо́жию восприе́мля,/ и моли́твенник нам быва́ет,/ я́ко да улучи́м ве́чных благ в День су́дный.

Глас 4: Удиви́ мы́сленных, ужаси́ и земны́я/ пречу́дны труды́ воздержа́ния твоего́ жития́:/ я́коже бо безпло́тен отню́д, во пло́ти ста́ростне,/ враги́ неви́димыя пребори́л еси́./ Ро́ди у́бо тя вси пою́т благочести́вых,/ изря́днее же твое́ честно́ ста́до,/ све́тлость твои́х боле́зней,/ столпописа́ние, е́же показа́л еси́,/ я́ко град, в пусты́ни красе́н,/ и́же жили́ще собо́ром мона́шеским богоподо́бно соста́вил еси́,/ и е́же, я́коже оде́ждами многочестны́ми,/ твои́ми красу́ется чудесы́ и доблественными страда́нии,/ и твои́ми мольба́ми, Афана́сие, и моли́твами испроша́ет/ ко Христу́ соблюсти́ся,/ иму́щему ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 5:

Востру́бим трубо́ю пе́сней,/ благода́ть бо Ду́ха, вся́кия трубы́ благоле́пнейши,/ всех к пе́нию созыва́ет Богоно́снаго отца́:/ мона́си и прости́и да чудя́тся всех Царя́ и́скреннему рабу́,/ и́же мироде́ржца нача́ла и вла́сти/ Ду́ха Боже́ственнаго все́ми ору́жии победи́вшаго./ Па́стырие и учи́телие/ изря́днаго вои́стинну пра́вила же и о́браза па́стве да восхва́лят,/ и́же в повеле́ниих све́тлаго и в ве́ре до́бляго,/ и́же в виде́ниих высо́каго,/ в дея́ниих вы́ше о́блак,/ во уче́ниих пи́щу пото́ка,/ наста́вника заблу́ждшим,/ подпо́ру преклоне́нным,/ всех боля́щих ми́лующаго,/ Афо́ну вели́кое украше́ние,/ похваля́юще, вси рцем:/ отце́м верхо́вне Афана́сие,/ предста́ни твои́м рабо́м всегда́, о́тче наш,/ и спаси́ ста́до твое́ моли́твами твои́ми.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Востру́бим трубо́ю пе́сней,/ прекло́нши бо ся свы́ше Всецари́ца Ма́ти Де́ва/ благослове́ньми венчава́ет воспева́ющих Ю./ Мона́си и прости́и да стеку́тся/ и Цари́це да воспле́щут в пе́снех, Царя́ ро́ждшей,/ сме́ртию одержи́мыя пе́рвее/ разреши́ти человеколю́бно благоизво́лившаго./ Па́стыри и учи́тели, до́браго Па́стыря Пречи́стую Ма́терь,/ соше́дшеся, восхва́лим,/ све́щник златоза́рный,/ светоно́сный о́блак,/ небе́с простра́ннейшу,/ одушевле́нный же киво́т,/ огнезра́чный Влады́чень престо́л,/ манноприе́мную злату́ю ста́мну,/ затворе́нную Сло́ва дверь,/ всех христиа́н прибе́жище,/ пе́сньми богогла́сными похваля́юще, си́це рцем:/ пала́то Сло́ва,/ сподо́би смире́нных нас Небе́снаго Ца́рствия,/ ничто́же бо невозмо́жно хода́тайству Твоему́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, а́нгельским бесе́дуя ликостоа́нием,/ Афана́сие преподо́бне:/ житие́ бо сие́, о́тче,/ на земли́ вои́стинну, доброде́тель удержа́в, пожи́л еси́,/ показа́лся еси́ чистоты́ нескве́рное зерца́ло,/ лучеза́рныя мо́лнии восприе́мля Ду́ха Свята́го, всесла́вне./ Отону́дуже озара́емь,/ зрел еси́ бу́дущая, вся предглаго́ля,/ от Боже́ственнаго светоявле́ния науча́емь Христо́ва,/ Его́же моли́ душа́м на́шим пода́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, по́стников нача́льник быв/ и непобеди́м побо́рник:/ страсте́й бо отсека́я ко́рень и бесо́в стремле́ния,/ предста́в му́жески, Афана́сие,/ тех посрами́л еси́ душепа́губную пре́лесть,/ Креста́ же Спа́сова де́йство/ и непобеди́мую яви́л еси́ си́лу,/ е́юже и препоя́сався,/ победи́л еси́ вся отмета́ющия Бо́жие плотско́е явле́ние Христо́во./ Его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Столп светови́ден, доброде́телию утвержде́н,/ и о́блак, осеня́ющ и́же во Афо́не,/ ты яви́лся еси́, о́тче,/ к Небеси́ от земли́ Бо́га зря́щих предводя́,/ кре́стною па́лицею страсте́й искорени́л еси́ мо́ре,/ мы́сленнаго же Амали́ка отри́нув,/ непреткнове́нный Небе́сный восхо́д обре́л еси́, Богоблаже́нне,/ и жре́бий непремину́ющ/ со Безпло́тными престо́лу, ра́дуяся, предстоя́ Христо́ву,/ Его́же моли́ душа́м на́шим пода́ти ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Оте́ческую добро́ту,/ по́стников украше́ние,/ исто́чника чуде́с и к Бо́гу моли́твенника непосты́дна,/ сте́кшеся, о празднолю́бцы,/ пе́сненными похвала́ми воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, мона́шескаго жития́ пра́вило,/ и о́браз, и печа́ть изве́стная./ Ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый,/ озаря́яй вся́ку доброде́тель светлостьми́./ Ра́дуйся, и́же в беда́х вели́кий уте́шителю/ и те́плый засту́пниче печа́льным./ Тем у́бо, Афана́сие,/ не преста́й моля́ Христа́ Бо́га/ о ста́де твое́м сем и всех ве́рных,/ почита́ющих всечестно́е твое́ успе́ние.

И ны́не, глас то́йже: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

Тропа́рь, глас 3:

Е́же во пло́ти житию́ твоему́/ удиви́шася а́нгельстии чи́ни:/ ка́ко с те́лом к неви́димым сплете́нием изше́л еси́, присносла́вне,/ и уязви́л еси́ де́монския полки́./ Отону́дуже, Афана́сие,/ Христо́с тебе́ воздаде́ бога́тыми дарова́ньми,/ сего́ ра́ди, о́тче, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Тя, хода́тайствовавшую:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Многосве́тлая звезда́ мона́шествующих показа́лся еси́ и степе́нь изве́стен,/ воздержа́ния же преде́л, пресве́тлое зерца́ло разсужде́ния, преподо́бне,/ па́мять твою́ ра́достно соверша́ющим/ разреше́ния проси́ согреше́ний, преблаже́нне, Бо́гу предстоя́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Наста́ви нас на путь покая́ния, укло́ншияся при́сно к безпу́тием зол/ и Преблага́го прогне́вавшия Го́спода, Неискусобра́чная благослове́нная Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие жили́ще.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Боже́ственным жела́нием безсме́ртия, Афана́сие, одержи́м/ и крест на ра́мо взем, во Афо́не и́же дре́вле жела́нием всели́лся еси́,/ иде́же, преподо́бне, Го́сподеви собра́л еси́ ста́до./ Те́мже и моли́твенника тя те́пла стяжа́хом ко Го́споду.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва, еди́на Пречи́стая Ма́ти Де́во,/ чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́, персть бы́вша, оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми,/ очи́сти моли́тв Твои́х Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Виде́ние и дея́ние восприи́м, чу́вствия, преподо́бне, украша́я,/ житие́ напра́вил еси́ к Боже́ственным повеле́нием:/ мона́хом бо яви́лся еси́ свети́льник све́тел,/ наставля́я и просвеща́я нас к позна́нию./ Те́мже, восхваля́юще, велича́ем любо́вию исхо́дную па́мять твою́, Богоно́се Афана́сие./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́то па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Небе́сную дверь и киво́т, пресвяту́ю го́ру,/ све́тлый о́блак воспои́м, неопали́мую купину́,/ слове́сный рай, Е́вы воззва́ние, вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́рови и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся всесвято́му рождеству́ Твоему́.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Безсме́ртия тезоимени́таго вси восхва́лим,/ во Афо́не му́жески и до́блественне пости́вшася,/ и́же и ста́до собра́ сие́,/ и храм Го́сподеви воздви́же любо́вию,/ и Ма́тери Бо́жии возложи́ вся,/ Еи́же и мо́лится о нас,/ ве́рою соверша́ющих па́мять его́.

Кано́н Богоро́дицы, на 6 и свята́го, на 8.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Мно́гими содержи́м напа́стьми,/ к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й:/ о Ма́ти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.

Страсте́й мя смуща́ют прило́зи,/ мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу,/ умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.

Спа́са ро́ждшую Тя и Бо́га,/ молю́, Де́во, изба́витися ми лю́тых,/ к Тебе́ бо ны́не прибега́я, простира́ю и ду́шу, и помышле́ние.

Неду́гующа те́лом и душе́ю,/ посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богома́ти,/ я́ко Блага́я, Блага́го же Роди́тельнице.

Кано́н свята́го, глас то́йже.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Безсме́ртия быв тезоимени́т,/ житие́ скончава́я, и́стиннаго яви́лся еси́, о́тче Афана́сие,/ безсме́ртия прия́телище, преше́д от вре́менных,/ но, Христу́ предстоя́, помяни́ нас, помина́ющих тя.

Благочести́в от мя́гких быв ногте́й, преподо́бне,/ к доброде́тели стяжа́нию роди́телей лише́ние тя ника́коже возбрани́,/ но все жела́ние все́ю си́лою и тща́ние обрати́л еси́ к еди́ному Соде́телю.

От усте́н скве́рных хвалу́, дерзну́в, пою́ тебе́,/ и́же о тебе́ жела́ния прие́мник быв и любве́ сою́зник,/ но, о́тче, ми́лостив бу́ди и даждь по достоя́нию тебе́ сию́ принести́ хвалу́.

Богоро́дичен: Мла́до Отроча́ па́че сло́ва родила́ еси́, Ве́тхаго де́ньми,/ но́ву на земли́ стезю́ доброде́тели показа́вша,/ Его́же уго́дник Твой при́сный Афана́сий, Отрокови́це,/ любо́вию снеда́емь, сий храм Тебе́ созда́.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Предста́тельство и покро́в жи́зни моея́ полага́ю Тя, Богороди́тельнице Де́во,/ Ты мя окорми́ ко приста́нищу Твоему́,/ благи́х вино́вна, ве́рных утвержде́ние, еди́на Всепе́тая.

Молю́, Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти:/ Ты бо, Богоневе́стная, Нача́льника тишины́ – Христа́ родила́ еси́,/ еди́на Пречи́стая.

Благоде́теля ро́ждши, до́брых вино́внаго,/ благодея́ния бога́тство всем источи́:/ вся бо мо́жеши, я́ко си́льнаго в кре́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.

Лю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истяза́ему, Де́во,/ Ты ми помози:/ исцеле́ний бо неоску́дное Тя зна́ю сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждива́емое.

Ин

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́,/ Еди́не Человеколю́бче.

От де́тства уже́ к Бо́гу любо́вию взят,/ све́рстныя от дете́й собира́я и лик составля́я, духо́вно вчита́л еси́,/ де́тския, прему́дре, сих обы́чаи изыма́я.

Прему́дрости жела́нием преше́д,/ ко благоразу́мному гра́ду Константи́ню, Богому́дре, доше́л еси́,/ я́коже пчела́ му́драя, и, любоде́льно чи́стая от слове́с совоку́пль,/ неполе́зная оста́вил еси́.

Ве́трилом, о́тче, Креста́ душе́вный твой кора́бль окорми́в,/ благоути́шно же и ле́гко жите́йскаго лю́таго потопле́ния избе́гл еси́/ и к тишине́ Боже́ственных извле́кл еси́ приста́нищ, ра́дуяся.

Богоро́дичен: И́же пре́жде век рожде́йся от Отца́ неизрече́нно/ напосле́док из утро́бы Твоея́ про́йде и обожи́ на́ше естество́, Ма́ти Де́во,/ И́же преподо́бных ли́ки я́ве изводя́й.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

От ю́ности вся оста́вль жите́йская, кра́сная же и ле́потная,/ усе́рдно после́довал еси́ Зва́вшему тя, преподо́бне,/ и, на ра́мо взем Крест Го́спода твоего́, в посте́х, о́тче, те́ло изнури́л еси́,/ тем и па́стыря тя Свои́м овца́м до́бре устроя́ет Всеблаги́й Госпо́дь, Афана́сие блаже́нне./ Моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и, я́ко Младе́нца, млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Страсте́й мои́х смуще́ние, ко́рмчию ро́ждшая Го́спода,/ и бу́рю утиши́ мои́х прегреше́ний, Богоневе́стная.

Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми,/ я́же Благосе́рдаго ро́ждшая и Спа́са всех пою́щих Тя.

Наслажда́ющеся, Пречи́стая, Твои́х дарова́ний,/ благода́рственное воспева́ем пе́ние,/ ве́дуще Тя Богома́терь.

Наде́жду, и утвержде́ние, и спасе́ния сте́ну недви́жиму/ иму́ще Тя, Всепе́тая,/ неудо́бства вса́каго избавла́емся.

Ин

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ум страсте́й влады́ку творя́,/ и Боже́ственными зако́ны наставла́емь, и за́поведьми Бо́жиими увер́емь,/ младе́нец бесе́дования, и скве́рных со́нмища, и пляса́ния бесо́в благоче́стно возрази́,/ я́ко прему́др лу́чшее избира́я.

Прие́м ле́гкое Спа́са и́го, и Боже́ственным стра́хом составла́емь,/ и очи́щ те́ло и ду́шу, был еси́ чистоты́ и целому́дрия вина́,/ и преде́л воздержа́ния, и печа́ть безстра́стия, и любве́ о́браз, Афана́сие.

Проше́д е́же по нас, и вне́шнее ты наказа́ние любому́дрия, прозяба́тельное и реши́тельное,/ ко́еждо прохожда́л еси́, пра́вдою огражда́емь,/ му́дростию и разсужде́нием, смире́нием и ра́зумом и ине́ми кра́сными дарова́нии.

Богоро́дичен: Плещми́ Херуви́мскими стра́шными носи́м Влады́ка на престо́ле я́коже о́гненне,/ в Твою́, Чи́стая, всели́ся утро́бу и пло́ти прия́тием челове́ческое обожи́ существо́,/ я́ко учи́т изря́дный в преподо́бных Афана́сий, еди́на Всепе́тая.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Испо́лни, Чи́стая, весе́лия се́рдце мое́,/ Твою́ нетле́нную даю́щи ра́дость,/ весе́лия ро́ждшая Вино́внаго.

Изба́ви нас от бед, Богоро́дице Чи́стая,/ ве́чное ро́ждши избавле́ние/ и мир, всяк ум преиму́щий.

Разреши́ мглу прегреше́ний мои́х, Богоневе́сто,/ просвеще́нием Твоея́ све́тлости,/ Свет ро́ждшая Боже́ственный и преве́чный.

Исцели́, Чи́стая, души́ моея́ неможе́ние,/ посеще́ния Твоего́ сподо́бльшая,/ и здра́вие моли́твами Твои́ми пода́ждь ми.

Ин

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Яви́лся еси́, я́коже магни́т, привлача́ сла́достию, о́тче, слове́с твои́х/ к наказа́нию и послуша́нию уче́нием и́же тебе́ вруче́нныя,/ непреста́нно зре́ти и ви́дети честно́е твое́ и ра́достное лице́.

Зако́ном Боже́ственным после́дуя и повеле́нием повину́яся Сотво́ршаго,/ законополо́жник яви́лся еси́ мона́хом и пра́вило изве́стнейшее,/ наказа́тель безу́мным, и наста́вник заблу́ждшим/ и свети́льник во тьме, пресла́вне.

Доброде́телей орга́н и благодарова́ний прия́телище Ду́ха Свята́го сый,/ свяще́нно и красно́ жили́ще созда́л еси́,/ вся́ко житие́ и жизнь прора́сленно мона́хом предлага́я.

Богоро́дичен: Вити́йская не мо́гут уста́ по достоя́нию Тя пе́ти, Всепе́тая,/ вы́шшу су́щу Херуви́м и вся́кия тва́ри./ Те́мже с Боже́ственным Афана́сием Влады́ку о всех нас помоли́.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Сме́рти и тли я́ко спасл есть, Сам Ся изда́в сме́рти,/ тле́нием и сме́ртию мое́ естество́ я́то бы́вшее,/ Де́во, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́ враго́в злоде́йствия мя изба́вити.

Предста́тельницу Тя живота́ вем, и Храни́тельницу тве́рду, Де́во,/ и напа́стей реша́щу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу,/ и молю́ся всегда́ от тли страсте́й мои́х изба́вити мя.

Я́ко сте́ну прибе́жища, стяжа́хом, и душ всесоверше́нное спасе́ние,/ и простра́нство в ско́рбех, Отрокови́це,/ и просвеще́нием Твои́м при́сно ра́дуемся, о Влады́чице!/ И ны́не нас от страсте́й и бед спаси́.

На одре́ ны́не немощству́яй лежу́, и несть исцеле́ния пло́ти мое́й./ Но Бо́га и Спа́са ми́ру и Изба́вителя неду́гов ро́ждшая,/ Тебе́ молю́ся, Благо́й:/ от тли неду́г возста́ви мя.

Ин

Ирмо́с: Очи́сти Мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Умертви́л еси́ плотски́я по́хоти воздержа́нием мно́гим,/ распя́л еси́ себе́ ми́ру и страсте́м,/ поще́ньми и слеза́ми, моли́твами и пе́сньми непреста́нными прилепля́яся Бо́гу.

Мона́шествующнх наста́вник, су́щих в горе́ Афо́нстей,/ и о́браз и начерта́ние доброде́тельных дея́ний сый,/ украси́л еси́ я́же та́мо вся безсупру́жных пребыва́ния.

Сла́док, прав и благ, кро́ток же и смире́н,/ благопристу́пен прибли́жник, ми́лостив был еси́,/ щедр и благосе́рд, тих о́бразы,/ Христо́в подража́тель нра́вы.

Богоро́дичен: Нов, я́коже Моисе́й, я́влься,/ устроил еси́, я́коже другу́ю ски́нию, огра́ду, всече́стне,/ ю́же и превозрасти́л еси́ боле́зньми и по́ты,/ и возложи́л еси́ Ма́тери Бо́жией.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Я́ко невеще́ственных суще́ств зри́теля изря́дна/ и де́ятельна сказа́теля всеи́стинна,/ взыва́ет тя ста́до твое́, Богоглаго́льниче:/ не оскуде́й, моля́ о рабе́х твои́х,/ изба́витися напа́стей и обхожде́ний, вопию́щнм ти:/ ра́дуйся, о́тче Афана́сие.

И́кос:

Свы́ше твое́ зва́ние прие́м пресла́вно, безсме́ртную жизнь насле́довал еси́:/ с пло́тию бо на земли́ Безпло́тных житие́ проше́д, был еси́ страстьми́ неприя́тен./ Те́мже тя хва́лим, о́тче:/ ра́дуйся, све́тлая мона́шествующих сла́во./ Ра́дуйся, я́сный целому́дрия сто́лпе./ Ра́дуйся, му́жества я́ве сказа́тельное позна́ние./ Ра́дуйся, прему́драго ра́зума явле́ние./ Ра́дуйся, пра́вило равностоя́тельное пра́вды изве́стие./ Ра́дуйся, сло́вом соверши́вшу ти дея́нием стремле́ния./ Ра́дуйся, у́ме, наслажда́яся мы́слей неизрече́нных./ Ра́дуйся, всю тварь благоче́стно уди́вль./ Ра́дуйся, и́мже посрами́шася де́мони./ Ра́дуйся, и́мже вся́ка страсть умертви́ся./ Ра́дуйся, исто́чниче живото́чных вод./ Ра́дуйся, спаси́телю ве́рно ти вопию́щих:/ ра́дуйся, о́тче Афана́сие.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити,/ во утро́бу Де́выя всели́лся еси́,/ Ю́же ми́ру Предста́тельницу показа́л еси́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Воли́теля ми́лости, Его́же родила́ еси́, Ма́ти Чи́стая,/ умоли́ изба́витися от прегреше́ний и душе́вных скверн ве́рою зову́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сокро́вище спасе́ния, и исто́чник нетле́ния Тя ро́ждшую,/ и столп утвержде́ния, и дверь покая́ния зову́щим показа́л еси́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Теле́сныя сла́бости, и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице,/ любо́вию приступа́ющих к кро́ву Твоему́, Де́во, исцели́ти сподо́би,/ Спа́са Христа́ нам ро́ждшая.

Ин

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Всю обтече́ отню́д тварь жития́ твоего́ исправле́ний веща́ние, о́тче,/ и в пресла́вную дости́гл еси́ высоту́, Бо́гу тя просла́вльшу/ и наро́чита всем сотво́ршу.

Ни́щих строи́тель, вдови́ц предста́тель, промы́сленник си́рых,/ печа́льных ско́рая уте́ха, потопла́емых приста́нище,/ оби́димых заступле́ние был еси, твоему́, о́тче, подо́бяся учи́телю.

Звезду́ всеми́рну и мона́шествующих свети́ло незаходи́мо,/ помо́щника в беда́х, гре́шников ве́лие прибе́жище ве́дый,/ хода́тая и моли́твенника предлага́ю Влады́це Христу́ тя, всече́стне.

Богоро́дичен: Ви́дети жела́я Твой уго́дник/ Твоего́ Сы́на и Бо́га неизрече́нную сла́ву, Богороди́тельнице,/ Сего́ Честны́й Крест на ра́мо взем,/ после́дова живоно́сным Его́ и Боже́ственным стопа́м.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

По́мощи я́же от Тебе́ тре́бующия, не пре́зри, Де́во,/ пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.

Неможе́ние души́ моея́ исцеля́еши и теле́сныя боле́зни, Де́во,/ да Тя просла́влю, Чи́стая, во ве́ки.

Исцеле́ний бога́тство излива́еши ве́рно пою́щим Тя, Де́во,/ и превознося́щим неизрече́нное Твое́ рождество́.

Напа́стей Ты прило́ги отгона́еши и страсте́й нахо́ды, Де́во,/ те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Ю́ношески побежда́я нача́ла, Афана́сие, и вла́сти тьмы,/ вели́к учи́тель был еси́ и наста́вник спаси́тельный,/ наве́ты, и ла́яния, и ле́сти тех открыва́я,/ ста́до твое́ всего́ де́монов злоде́йствия не еди́мо соблюда́я.

На земли́ я́ко челове́к ходя́, житие́ на Небесе́х я́ко вои́стинну стяжа́л еси́,/ А́нгелом собесе́дник я́влься, житие́ и жизнь соверша́я о́нех,/ с ни́миже воспева́еши ны́не:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Тя, соше́дшеся днесь, досто́йно хва́лим и моще́й твои́х чтим ра́ку,/ страсте́й избавле́ние, согреше́ний оставле́ние,/ вся́кия напа́сти и обстоя́ния разреше́ние прося́ще моли́твами твои́ми,/ святу́ю твою́ па́мять ве́рно и ра́достно соверша́юще во ве́ки.

Богоро́дичен: Я́коже Илия́ пе́рвее в Карми́ле всели́ся,/ та́ко и ты, в горе́ Афо́нстей упражня́яся, возжела́л еси́ осо́бь бы́ти с Бо́гом/ и, богонача́льными озари́вся виде́нии,/ уго́дник яви́лся еси́ Чи́стей Богоро́дице,/ вопия́ Ей: ра́дуйся, – со Арха́нгелом.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с безпло́тыми ли́ки Тя велича́юще.

То́ка слез мои́х не отврати́ся,/ Я́же от вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго,/ Де́во, Христа́ ро́ждшая.

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́во,/ Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние,/ грехо́вную печа́ль потребля́ющи.

Све́та Твоего́ заря́ми просвети́, Де́во,/ мрак неве́дения отгоня́щи,/ благове́рно Богоро́дицу Тя испове́дающих.

На ме́сте озлобле́ния не́мощи смири́вшагося, Де́во, исцели́,/ из нездра́вия во здра́вие претворя́ющи.

Ин

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

В чистоте́ и целому́дрии, и в чи́сте пребыва́нии, и житии́ нескве́рне,/ я́ко безпло́тен, на земли́ пожи́в, восте́кл еси́ к Небе́сным стезя́м,/ и со все́ми ра́дуешися преподо́бными и пра́ведными,/ моля́ о всех Христа́.

Вельми́ возвели́чил еси́ на земли́ твоего́ Влады́ку,/ и у́ды твои́ми виде́нием и де́телию Сего́ просла́вль пресла́вно,/ яви́лся еси́ взо́рен всю́ду и сла́вен был еси́, Богоно́се:/ доброде́тель бо весть вои́стинну посрами́ти и супоста́та.

Совокупи́лся еси́ со Безпло́тными во́инствы,/ и преподо́бным лико́м сочета́лся еси́, и со избра́нными все́ми лику́еши,/ прича́щся и́стинным обоже́нием и безсме́ртною, о́тче, жи́знию./ С ни́миже о ста́де твое́м непреста́нно твоего́ Влады́ку моли́.

Богоро́дичен: Храм освяще́н, вме́стен Еди́ному от Тро́ицы сый,/ храм Твой, Влады́чице, уго́дник че́стен Афана́сий воздви́же в сла́ву Твою́ и честь,/ в не́мже непреста́нно не преста́й да́рующи по́мощь моли́твами Твои́ми.

Свети́лен:

Я́ко издале́ча возсия́л еси́ те́мным, сый светоно́сен,/ и мра́чныя страны́, Афана́сие, просвети́л еси́ твои́х доброде́телей све́тлостию,/ но не преста́й моля́ся о ми́ре Го́сподеви.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Умоле́на бы́вши, Всецари́це, мольба́ми Твоего́ честна́го Афана́сия,/ храни́ ста́до Твое́ неприкоснове́нно вся́каго супроти́вства,/ всегда́ Тя моля́щее, Предста́тельницу ми́ра.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Честна́ вои́стинну смерть/ Твоего́ преподо́бнаго, Христе́, пред Тобо́ю бысть./ Се бо источи́ от ноги́ уго́дник Твой/ исто́чник кро́ве,/ и по сме́рти всяк неду́г отгоня́щ/ и прогоня́щ лука́вствия ду́хи,/ на ня́же, еще́ жив,/ сопроти́в ополчи́ся/ да́же и до кро́ве.

Исто́чник чуде́с показа́/ и реку́ дарова́ний/ ра́ку моще́й твои́х челове́ком Госпо́дь,/ Афана́сие прему́дре:/ слепы́м е́же ви́дети сия́ дарова́ся,/ прокаже́нным очище́ние,/ одержи́мыя нечи́стыми ду́хи/ от тех вла́сти избавля́ет/ и целому́дрити твори́т.

Ра́дуйся, по́стников свети́ло,/ мона́шествующих звездо́,/ па́стырей похвало́, о́тче Афана́сие,/ преподо́бных совсе́льниче./ Ра́дуйся, Тро́ицы жили́ще./ Ра́дуйся, любве́ и целому́дрия исто́чниче./ Ра́дуйся, пресве́тлый свети́льниче разсужде́ния./ Ра́дуйся, пра́вило доброде́телей пра́вое/ и сто́лпе одушевле́нный.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Афана́сие:/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче и преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х,/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,/ и́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода: Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Моли́тва

Преподо́бне о́тче Афана́сие, изря́дный уго́дниче Христо́в и вели́кий Афо́нский чудотво́рче! Во дни земна́го жития́ твоего́ мно́гия на путь пра́вый наста́вивый и в Ца́рствие Небе́сное му́дре руководи́вый, ско́рбныя уте́шивый, па́дающим пода́вый ру́ку по́мощи и всем любе́зен, ми́лостив и сострада́телен оте́ц бы́вый, ты ны́не, в Небе́сней пребыва́я све́тлости, наипа́че умножа́еши любо́вь твою́ к нам, немощны́м, в мо́ри жите́йстем разли́чне бе́дствующим, искуша́емым ду́хом зло́бы и страстьми́ свои́ми, вою́ющими на дух. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лим тя, святы́й о́тче: по да́нней тебе́ от Бо́га благода́ти помози́ нам твори́ти во́лю Госпо́дню в простоте́ се́рдца и смире́нии, искуше́ния же вра́жия победи́ти и свире́пое страсте́й мо́ре изсуши́ти, да та́ко немо́кренно пре́йдем жите́йскую пучи́ну и предста́тельством твои́м ко Го́споду сподо́бимся дости́гнути обетова́ннаго нам Ца́рствия Небе́снаго, сла́вяще Безнача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Домострои́тельница»

Тропа́рь, глас 4:

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное,/ не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших,/ Всепе́тая Богоро́дице, Ми́лостивая ве́рных Домострои́тельнице,/ утверди́ правосла́вных жи́тельство,/ спаси́ страну́ на́шу/ и всех правосла́вно живу́щих в ней защити́,/ зане́ родила́ еси́ Бо́га, Еди́на Благослове́нная.

Святы́я преподобному́ченицы вели́кия княги́ни Елисаве́ты

Тропа́рь, глас 1:

Смире́нием досто́инство кня́жеское сокры́вши,/ богому́драя Елисаве́то,/ сугу́бым служе́нием Ма́рфы и Мари́и/ Христа́ почти́ла еси́./ Милосе́рдием, терпе́нием и любо́вию себе́ предочи́стивши,/ я́ко же́ртва пра́ведная Бо́гу принесла́ся еси́./ Мы же, чту́ще доброде́тельное житие́ и страда́ния твоя́,/ я́ко и́стинную наста́вницу усе́рдно про́сим тя:/ свята́я му́ченице вели́кая княги́не Елисаве́то,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Конда́к, глас 2:

Вели́чие по́двига ве́ры кто пове́сть:/ во глубине́ земли́, я́ко в раи́ све́тлости,/ страстоте́рпица вели́кая княги́ня Елисаве́та/ со А́нгелы во псалме́х и пе́ниих ра́довашеся/ и, убие́ние претерпева́ющи,/ о безбо́жных мучи́телех взыва́ше:/ Го́споди, прости́ им грех сей,/ не ве́дят бо, что творя́т./ Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же,// поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

Прпdбнагw nтцA нaшегw ґfанaсіа ґfHнскагw.

Ґ и3дёже хрaмъ ґfанaсіа, твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни стіхи6ры на д7, глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи мyченицы:

Бжcтвеннагw ми1ра тeплъ рачи1тель бhвъ, си1мъ всsку низложи1лъ є3си2 дeмwнwвъ си1лу, и3 ковaрствіz и4хъ ўмyчилъ є3си2, и3 всsку добродётель соблю1лъ є3си2, безнавётнw t џнэхъ хи1тростей лeстныхъ, џ§е ґfанaсіе.

Премyдрости лyчшее начaло стрaху предложи1въ, ћкоже њсновaніе непоколеби1мо, и3 ўтверждaемо t негw2, бжcтвєнныz зaпwвэди соблю1лъ є3си2, и3 си1ми њчи1щсz, просвэти1лъ є3си2 дyшу, неизречeнныхъ же спод0билсz є3си2 въ сeрдцэ твоeмъ т†инъ, џ§е ґfанaсіе.

Въ земли2 не скрhлъ є3си2 тебЁ дaннагw свhше t бжcтвенныz благодaти талaнта: но прeдалъ є3си2 и3 мнHгимъ и3нBмъ незави1стнw, богaтнw же бжcтвенныхъ дарHвъ, и5мже причасти1лсz є3си2, ћкw вёренъ строи1тель, kви1лсz є3си2 наслёдникъ б9ій, ґfанaсіе.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Безсмeртіz тезоимени1таго вси2 восхвaлимъ, во ґfHнэ мyжески и3 д0блественнэ пости1вшасz, и4же и3 стaдо собрA сіE, и3 хрaмъ гDеви воздви1же люб0вію, и3 м™ри б9іи возложи2 вс‰: є4йже и3м0литсz њ нaсъ вёрою совершaющихъ пaмzть є3гw2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Сни1демсz ли1цы nтє1цъ, и5же во ґfHнэ, въ пaмzть бжcтвеннагw и3 мyдрагw ґfанaсіа, слaвzще гDа.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Вс‰ t души2 притекaющыz, пребlжeнне, къ бжcтвенному хрaму твоемY, спасaй t бёдъ, бGомyдре ґfанaсіе.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Соб0ръ честнhй nтє1цъ собрaвсz, со ўченики2 твои1ми, рaцэ честнёй твоeй вси2 прикасaемсz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Горё тz ли1цы, бцdе дв7о, пою1тъ съ д0льними, слaвzще непрестaннw ржcтво2 твоE пречcтое.

Тропaрь, глaсъ G:

Е$же во пл0ти житію2 твоемY ўдиви1шасz ѓгGльстіи чи1ни, кaкw съ тёломъ къ неви6димымъ сплетeніємъ и3зшeлъ є3си2, приснослaвне, и3 ўzзви1лъ є3си2 дє1мwнскіz полки2. Toнyдуже, ґfанaсіе, хrт0съ тебЁ воздадE богaтыми даровaньми: сегw2 рaди, џ§е, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

На вели1цэй вечeрни поeмъ, Блажeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ в7.

Под0бенъ: Кjими похвaльными:

К‡z похв†льныz п0чєсти принесeмъ ґfанaсію, преиспещрeнному дэsньми, и3 и3з8oби1льному бlгодaтьми, бGосіsнна свэтоли1тіz мечeмъ посёкшему страстeй стремлє1ніz, столпY бGовидёньми сіsющу, воздержaніz свэти1льнику, на свёщницэ душeвнэмъ зарю2 и3спущaющу б9іz велёніz, всBмъ жи1знь даю1щагw;

Кjими похвaльными вэнцы6 ґfанaсіа вэнчaемъ словесы2, свzщeннагw течeніz рачи1телz, нбcнымъ ўчeніемъ взsтаго бGовидёніz крилы2 бжcтвенными, столпA смирeніz неwбори1маго, стёну разсуждeніz непоколеби1мую, нрaвомъ ўкрашeніz чcтн0е бlголёпіе, њ чaдэхъ свои1хъ хrтA бGа молsщаго, є3ди1наго бlгосeрдаго;

Ќтро присносвётлое, прпdбне, показaлсz є3си2, лучaми бlгодaтными: страстeй мгл0ю њслэпэвaющихъ привeлъ є3си2 къ свёту невечeрнему, џ§е ґfанaсіе бGомyдре. Tню1дуже ћкw возрасти1вша талaнтъ, душaмъ тS цэли1телz хrт0съ предлагaетъ, неисцBльнымъ струпHмъ согни1вшымъ, мечeмъ словeсъ посэкaюща, и3 здрaвіе при1снw и3 спасeніе всBмъ подаю1ща.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Ћкw бжcтвеннаz жи1знь твоS, и3 всеwсвzщeнный тв0й конeцъ, џ§е ґfанaсіе: въ т0й бо всеS горы2 мн0жество снeмшесz, ћкw ви1дэ безъ дыхaніz на nдрё тz, глагHлы велеглaсными вопіsше: дaждь конeчное сл0во рабHмъ твои6мъ, свsте. Научи2, гдЁ њставлsеши ч†да тво‰, џ§е, и5хже ўщeдри ћкw nтє1цъ, пои1стиннэ ми1лостивъ и3 любeзенъ. Nбaче ѓще и3 здЁ гр0бъ покрывaетъ, на горё тz вси2 богaтна и4мамы предстaтелz и3 моли1твенника къ бGу, люб0вію чтyщіи тS.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Кто2 тебE не ўбlжи1тъ:

Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz три2.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA G.)

Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ: и3 є4же t нaсъ шeствіе, сокрушeніе, nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено, и3 вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ: ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA є7.)

Прaвєдницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе благолёпіz, и3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ: пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый препод0біе: поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz: п0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t благокрyгла лyка nблакHвъ на намёреніе полетsтъ: и3 t каменомeтныz ћрости, и3сп0лнь падyтъ грaды: вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz, рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ: и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ. Слhшите u5бо, цaріе, и3 разумёйте: навhкните, судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те держaщіи мн0жєства и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ: ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA д7.)

Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz: сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости житіE несквeрное. Благоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA є3гw2: сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На літjи стіхи6ры, глaсъ №. Самогл†сны:

Незаходи1маго свэти1льника вселeнныz, воспоeмъ вси2 ґfанaсіа: пaче с0лнца бо возсіS въ твердhни вёры, и3 вёрныхъ состaвы къ добродётели настaви, џво ќбw бGодохновeнными ўчє1ніи, и3 спаси1тельными глагHлъ ввождє1ніи, и5же незави1стными и3 nби1льными t ўстeнъ и3сточaше. Џво же дётелію чyдною, и3 равноaгGльнымъ житіeмъ, къ рeвности привлачaz, и3 nбоS житіE и3 сл0во пресвётло, ћкоже в0ждь и3зрsденъ бGопод0бнw показyz. Тогw2 моли1твами, хrтE б9е нaшъ, сіE стaдо соблюди2, и3 правослaвныхъ вёру ўтверди2, ћкw чlвэколю1бецъ.

Глaсъ в7:

Хrт0ва рачи1телz тезоимени1таго безсмeртію, и4стиннаго таи1нника сп7сова, и3 красотY и3 хвалY є3диноoбр†знымъ всBмъ, и3 настaвникwмъ, њсвzщeннаго t младeнства гDеви, ли1цы nтє1цъ сошeдшесz восхвaлимъ: сeй бо желaніе бжcтвенное въ себE пріeмъ, мірскyю ќбw њстaви прeлесть, взsтъ же kрeмъ хrт0въ на рaмо, и3 полки2 бэсHвъ побэди2 мyжески, показaвъ нaмъ дётельнw бжcтвенныz любвE и3зрsдный пyть: и4бо и3 т0й сjй претeкъ во тщaніи, пости1же свётъ и4стинный трbцы вседётельныz. Q чудесE ўжaснагw, и3 вeщи бGопод0бныz! Ћкw зeменъ сhй є3стеств0мъ, рaвенъ бhсть мhслєннымъ существHмъ, слaву и3 чeсть б9ію воспріeмлz, и3 моли1твенникъ нaмъ бывaетъ: ћкw да ўлучи1мъ вёчныхъ бл†гъ въ дeнь сyдный.

Глaсъ д7:

Ўдиви2 мhсленныхъ, ўжаси2 и3 зємнhz, пречyдны труды2 воздержaніz твоегw2 житіS: ћкоже бо безпл0тенъ tню1дъ, во пл0ти стaростнэ, враги2 неви6димыz пребори1лъ є3си2. Р0ди ќбw тS вси2 пою1тъ благочести1выхъ, и3зрsднэе же твоE честн0е стaдо, свётлость твои1хъ болёзней столпописaніе, є4же показaлъ є3си2, ћкw грaдъ въ пустhни красeнъ, и4же жили1ще соб0рwмъ монaшєскимъ бGопод0бнw состaвилъ є3си2, и3 є4же ћкоже nдeждами многочeстными твои1ми красyетсz чудесы2, и3 д0блественными страд†ніи: и3 твои1ми мольбaми, ґfанaсіе, и3 моли1твами и3спрошaетъ, ко хrтY соблюсти1сz, и3мyщему вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ є7:

Вострyбимъ труб0ю пёсней, благодaть бо д¦а, всsкіz трубы2 благолёпнэйши, всёхъ къ пёнію созывaетъ бGон0снагw nтцA: цaріе и3 кнsзи да чудsтсz всёхъ цRS и4скреннему рабY, и4же міродeржца нач†ла и3 вл†сти, д¦а бжcтвеннагw всёми nр{жіи побэди1вшагw. Пaстыріе и3 ўчи1теліе, и3зрsднаго вои1стинну прaвила же и3 џбраза пaствэ, да восхвaлzтъ, и4же въ повелёніихъ свётлаго, и3 въ вёрэ д0блzго, и4же въ видёніихъ выс0каго, въ дэsніихъ вhше џблакъ, во ўчeніихъ пи1щу пот0ка, настaвника заблyждшымъ, подп0ру преклонє1ннымъ, всёхъ болsщихъ ми1лующаго, ґfHну вели1кое ўкрашeніе, похвалsюще вси2 рцeмъ: nтцє1мъ верх0вне ґfанaсіе, предстaни твои6мъ рабHмъ всегдA, џ§е нaшъ, и3 спаси2 стaдо твоE моли1твами твои1ми.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Вострyбимъ труб0ю пёсней: прекл0ншибосz свhше всецRи1ца м™и дв7а, бlгословeньми вэнчавaетъ воспэвaющихъ ю5. Цари2 и3 кнsзи да стекyтсz, и3 цRи1цэ да восплeщутъ въ пёснехъ, цRS р0ждшей, смeртію њдержи6мыz пeрвэе, разрэши1ти чlвэколю1бнw благоизв0лившаго: пaстыри и3 ўчи1тели, д0брагw пaстырz пречcтую м™рь, сошeдшесz восхвaлимъ, свёщникъ златозaрный, свэтон0сный џблакъ, нб7съ прострaннэйшу, њдушевлeнный же ківHтъ, nгнезрaчный вLченъ пrт0лъ, маннопріeмную златyю стaмну, затворeнную сл0ва двeрь, всёхъ хrтіaнъ прибёжище, пёсньми бGоглaсными похвалsюще, си1це рцeмъ: палaто сл0ва, спод0би смирeнныхъ нaсъ небeснагw цrтвіz, ничт0же бо невозм0жно ходaтайству твоемY.

На стіх0внэ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Рaдуйсz, ѓгGльскимъ бесёдуz ликостоsніємъ, ґfанaсіе прпdбне: житіe бо сіE, џ§е, на земли2 вои1стинну, добродётель ўдержaвъ, пожи1лъ є3си2: показaлсz є3си2 чистоты2 несквeрное зерцaло, лучез†рныz мHлніи воспріeмлz д¦а с™aгw, всеслaвне. Toнyдуже њзарsемь, зрёлъ є3си2 б{дущаz, вс‰ предглаг0лz, t бжcтвеннагw свэтоzвлeніz научaемь хrт0ва: є3г0же моли2 душaмъ нaшымъ подaти вeлію ми1лость.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Рaдуйсz, п0стникwвъ начaльникъ бhвъ, и3 непобэди1мь поб0рникъ: страстeй бо tсэкaz к0рень, и3 бэсHвъ стремлє1ніz, предстaвъ мyжески, ґfанaсіе, тёхъ посрами1лъ є3си2 душепaгубную прeлесть. Кrтa же сп7сова дёйство, и3 непобэди1мую kви1лъ є3си2 си1лу, є4юже и3 препоsсавсz, побэди1лъ є3си2 вс‰ tметaющыz б9іе плотск0е kвлeніе хrт0во: є3г0же моли2 даровaти душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Ст0лпъ свэтови1дэнъ, добродётелію ўтверждeнъ, и3 џблакъ њсэнsющь, и4же во ґfHнэ, ты2 kви1лсz є3си2, џ§е, къ нб7си2 t земли2 бGа зрsщихъ предводS, кrтною пaлицею страстeй и3скорени1лъ є3си2м0ре: мhсленнаго же ґмали1ка tри1нувъ, непреткновeнный нбcный восх0дъ њбрёлъ є3си2, бGоблажeнне, и3 жрeбій непреминyющь, со безпл0тными прест0лу рaдуzсz предстоS хrт0ву: є3г0же моли2 душaмъ нaшымъ подaти вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7:

N§ескую добр0ту, п0стникwвъ ўкрашeніе, и3ст0чника чудeсъ, и3 къ бGу моли1твенника непостhдна, стeкшесz, q празднолю1бцы, пёсненными похвалaми воспоeмъ, глаг0люще: рaдуйсz, монaшескагw житіS прaвило, и3 џбразъ, и3 печaть и3звёстнаz: рaдуйсz, свэти1льниче пресвётлый, њзарszй всsку добродётель свэтлостьми2: рaдуйсz, и4же въ бэдaхъ вели1кій ўтёшителю, и3 тeплый застyпниче печ†льнымъ. Тёмъ ќбw, ґfанaсіе, не престaй молS хrтA бGа њ стaдэ твоeмъ сeмъ, и3 всёхъ вёрныхъ, почитaющихъ всечестн0е твоE ўспeніе.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

Тропaрь, глaсъ G:

Е$же во пл0ти житію2 твоемY ўдиви1шасz ѓгGльстіи чи1ни, кaкw съ тёломъ къ неви6димымъ сплетeніємъ и3зшeлъ є3си2, приснослaвне, и3 ўzзви1лъ є3си2 дє1мwнскіz полки2. Toнyдуже, ґfанaсіе, хrт0съ тебЁ воздадE богaтыми даровaньми: сегw2 рaди, џ§е, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

ТS ходaтайствовавшую:

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Многосвётлаz ѕвэздA монaшествующихъ показaлсz є3си2, и3 степeнь и3звёстенъ, воздержaніz же предёлъ, пресвётлое зерцaло разсуждeніz, прпdбне, пaмzть твою2 рaдостнw совершaющымъ разрэшeніz проси2 согрэшeній, преблажeнне, бGу предстоS. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Настaви нaсъ на пyть покаsніz, ўкл0ншыzсz при1снw къ безпyтіємъ ѕHлъ, и3 преблагaго прогнёвавшыz гDа, неискусобрaчнаz бlгословeннаz марjе, прибёжище tчazнныхъ человёкwвъ, б9іе жили1ще.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Бжcтвеннымъ желaніемъ безсмeртіz, ґfанaсіе, њдержи1мь, и3 кrтъ на рaмо взeмъ, во ґfHнэ и4же дрeвле желaніемъ, всели1лсz є3си2, и3дёже, прпdбне, гDеви собрaлъ є3си2 стaдо. Тёмже и3 моли1твенника тS тeпла стzжaхомъ ко гDу. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннаz ски1ніz былA є3си2 сл0во, є3ди1на пречcтаz м™и дв7о, чистот0ю ѓгGлы превозшeдшаz, пaче всёхъ менE пeрсть бhвша, њсквернeна плотски1ми прегрэшeньми, њчи1сти моли1твъ твои1хъ бжcтвенными водaми, подаю1щи, чcтаz, вeлію ми1лость.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Видёніе и3 дэsніе воспріи1мъ, ч{вствіz, прпdбне, ўкрашaz, житіE напрaвилъ є3си2 къ бжcтвєннымъ повелёніємъ: монaхwмъ бо kви1лсz є3си2 свэти1льникъ свётелъ, наставлsz и3 просвэщaz нaсъ къ познaнію. Тёмже восхвалsюще величaемъ люб0вію и3сх0дную пaмzть твою2, бGон0се ґfанaсіе. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Нбcную двeрь и3 ківHтъ, прес™yю г0ру, свётлый џблакъ воспои1мъ, неwпали1мую купинY, словeсный рaй, є4vы воззвaніе, вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище, ћкw спасeніе въ нeй содёласz мjру, и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. Сегw2 рaди вопіeмъ є4й: моли1сz сн7у твоемY, прегрэшeній њставлeніе даровaти благочeстнw покланsющымсz всес™0му ржcтвY твоемY.

Тaже степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе матfeа, зачaло м7г.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Безсмeртіz тезоимени1таго вси2 восхвaлимъ, во ґfHнэ мyжески и3 д0блественнэ пости1вшасz, и4же и3 стaдо собрA сіE, и3 хрaмъ гDеви воздви1же люб0вію, и3 м™ри б9іи возложи2 вс‰: є4йже и3м0литсz њ нaсъ вёрою совершaющихъ пaмzть є3гw2.

КанHнъ бцdы, на ѕ7: И# с™aгw, на }. КанHнъ бцdы. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ, ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Мн0гими содержи1мь напaстьми, къ тебЁ прибэгaю спасeніz и3скjй: q м™и сл0ва и3 дв7о! T тsжкихъ и3 лю1тыхъ мS спаси2.

Страстeй мS смущaютъ прил0зи, мн0гагw ўнhніz и3сп0лнити мою2 дyшу: ўмири2, nтрокови1це, тишин0ю сн7а и3 бGа твоегw2, всенепор0чнаz.

Сп7са р0ждшую тS и3 бGа молю2, дв7о, и3збaвитисz ми2 лю1тыхъ: къ тебё бо нhнэ прибэгaz, простирaю и3 дyшу и3 помышлeніе.

Недyгующа тёломъ и3 душeю, посэщeніz бжcтвеннагw и3 промышлeніz t тебє2 спод0би, є3ди1на бGомaти, ћкw бlгaz, бlгaгw же роди1тельнице.

КанHнъ с™aгw. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2 чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ и3 раздэли1въ м0ре, ї}лz же бэглецA, пэшех0дца спасE, пёснь бGови воспэвaюща.

Безсмeртіz бhвъ тезоимени1тъ, житіeмъ скончaвсz, и4стиннагw kви1лсz є3си2, џ§е ґfанaсіе, безсмeртіz пріsтелище, прешeдъ t врeменныхъ: но хrтY предстоS, помzни2 нaсъ поминaющихъ тS.

Благочести1въ t мsгкихъ бhвъ ногтeй, прпdбне, къ добродётели стzжaнію роди1телей лишeніе тS никaкоже возбрани2: но всE желaніе всeю си1лою, и3 тщaніе њбрати1лъ є3си2 къ є3ди1ному содётелю.

T ўстeнъ сквeрныхъ хвалY дерзнyвъ пою2 тебЁ, и4же њ тебЁ желaніz пріeмникъ бhвъ, и3 любвE сою1зникъ: но, џ§е, ми1лостивъ бyди, и3 дaждь по достоsнію тебЁ сію2 принести2 хвалY.

БGор0диченъ: Млaдо nтрочA пaче сл0ва родилA є3си2, вeтхаго дeньми, н0ву на земли2 стезю2 добродётели показaвша: є3гHже ўг0дникъ тв0й при1сный ґfанaсій, nтрокови1це, люб0вію снэдaемь, сeй хрaмъ тебЁ создA.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Предстaтельство и3 покр0въ жи1зни моеS полагaю тS, бGороди1тельнице дв7о, тh мz њкорми2 ко пристaнищу твоемY, благи1хъ вин0вна, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1на всепётаz.

Молю2, дв7о, душeвное смущeніе, и3 печaли моеS бyрю разори1ти: тh бо, бGоневёстнаz, начaльника тишины2 хrтA родилA є3си2, є3ди1на пречcтаz.

Бlгодётелz р0ждши, д0брыхъ вин0внаго, благодэsніz богaтство всBмъ и3сточи2: вс‰ бо м0жеши, ћкw си1льнаго въ крёпости хrтA р0ждши, бGоблажeннаz.

Лю1тыми недyги и3 болёзненными страстьми2 и3стzзaему, дв7о, тh ми помози2: и3сцэлeній бо неwскyдное тS знaю сокр0вище, пренепор0чнаz, неиждивaемое.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтверждeй въ начaлэ нб7сA рaзумомъ, и3 зeмлю на водaхъ њсновaвый, на кaмени мS, хrтE, зaповэдей твои1хъ ўтверди2. Ћкw нёсть свsтъ пaче тебє2, є3ди1не чlвэколю1бче.

Њ дётства ўжE къ бGу люб0вію взsтъ, свє1рстныz t дэтeй собирaz, и3 ли1къ составлsz, дух0внw вчитaлъ є3си2, дBтскіz, премyдре, си1хъ nбы6чаи и3зимaz.

Премyдрости желaніемъ прешeдъ, ко благоразyмному грaду кwнстантjню, бGомyдре, дошeлъ є3си2, ћкоже пчелA мyдраz, и3 любодёльнw чи6стаz t словeсъ совокyпль, неполє1знаz њстaвилъ є3си2.

Вётриломъ, џ§е, кrтA, душeвный тв0й корaбль њкорми1въ, благоути1шнw же и3 легкw2 житeйскагw лю1тагw потоплeніz и3збёглъ є3си2, и3 къ тишинЁ бжcтвенныхъ и3звлeклъ є3си2 пристaнищъ, рaдуzсz.

БGор0диченъ: И$же прeжде вBкъ рождeйсz t nц7A неизречeннw, напослёдокъ и3зъ ўтр0бы твоеS пр0йде, и3 њбожи2 нaше є3стество2, м™и дв7о, и4же прпdбныхъ ли1ки ћвэ и3зводsй.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

T ю4ности вс‰ њстaвль житє1йскаz, кр†снаz же и3 лёпwтнаz, ўсeрднw послёдовалъ є3си2 звaвшему тS, прпdбне, и3 на рaмо взsлъ є3си2 кrтъ гDа твоегw2, въ постёхъ, џ§е, тёло и3знури1лъ є3си2. Тёмъ и3 пaстырz тS свои6мъ nвцaмъ д0брэ ўстроsетъ всебlгjй гDи, ґfанaсіе блажeнне: моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS бжcтвA, и3 ћкw мLнца млек0мъ питaеши зижди1телz и3 гDа. Тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му бжcтвY твоемY.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Страстeй мои1хъ смущeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа, и3 бyрю ўтиши2 мои1хъ прегрэшeній, бGоневёстнаz.

Милосeрдіz твоегw2 бeздну призывaющу подaждь ми2, ћже благосeрдаго р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS.

Наслаждaющесz, пречcтаz, твои1хъ даровaній, благодaрственное воспэвaемъ пёніе, вёдуще тS бGомaтерь.

Надeжду и3 ўтверждeніе, и3 спасeніz стёну недви1жиму и3мyще тS, всепётаz, неуд0бства всsкагw и3збавлsемсz.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. Тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Ќмъ страстeй владhку творS, и3 бжcтвенными закHны наставлsемь, и3 зaповэдьми б9іими ўвэрsемь, младeнєцъ бесёдwваніz, и3 сквeрныхъ сHнмища, и3 плzс†ніz бэсHвъ, благочeстнw возрази2, ћкw премyдръ, лyчшее и3збирaz.

Пріeмъ лeгкое сп7са и4го, и3 бжcтвеннымъ стрaхомъ составлsемь, и3 њчи1щъ тёло и3 дyшу, бhлъ є3си2 чистоты2 и3 цэломyдріz винA, и3 предёлъ воздержaніz, и3 печaть безстрaстіz, и3 любвE џбразъ, ґfанaсіе.

Прошeдъ є4же по нaсъ, и3 внёшнее ты2 наказaніе любомyдріz, прозzбaтельное и3 рэши1тельное, к0еждо прохождaлъ є3си2, прaвдою њграждaемь, мyдростію и3 разсуждeніемъ, смирeніемъ и3 рaзумомъ, и3 и3нёми крaсными даров†ніи.

БGор0диченъ: Плещми2 херувjмскими стрaшными носи1мь вLка, на пrт0лэ ћкоже џгненнэ, въ твою2, чcтаz, всели1сz ўтр0бу, и3 пл0ти пріsтіемъ человёческое њбожи2 существо2, ћкw ўчи1тъ и3зрsдный въ прпdбныхъ ґfанaсій, є3ди1на всепётаz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелBніи твои1ми, гDи, и3 мhшцею твоeю выс0кою, тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.

И#сп0лни, чcтаz, весeліz сeрдце моE, твою2 нетлённую даю1щи рaдость, весeліz р0ждшаz вин0внаго.

И#збaви нaсъ t бёдъ, бцdе чcтаz, вёчное р0ждши и3збавлeніе, и3 ми1ръ всsкъ ќмъ преимyщій.

Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ, бGоневёсто, просвэщeніемъ твоеS свётлости, свётъ р0ждшаz бжcтвенный и3 превёчный.

И#сцэли2, чcтаz, души2 моеS неможeніе, посэщeніz твоегw2 спод0бльшаz, и3 здрaвіе моли1твами твои1ми подaждь ми2.

И$нъ.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннагw, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Kви1лсz є3си2 ћкоже магни1тъ, привлачS слaдостію, џ§е, словeсъ твои1хъ, къ наказaнію и3 послушaнію ўчeніемъ, и4же речeннымъ непрестaннw зрёти и3 ви1дэти честн0е твоE и3 рaдостное лицE.

Зак0нwмъ б9eствєннымъ послёдуz, и3 повелёніємъ повинyzсz сотв0ршагw, законопол0жникъ kви1лсz є3си2 монaхwмъ, и3 прaвило и3звёстнэйшее, наказaтель без{мнымъ, и3 настaвникъ заблyждшымъ, и3 свэти1льникъ во тмЁ, преслaвне.

Добродётелей nргaнъ, и3 благодаровaній пріsтелище д¦а с™aгw сhй, свzщeнно и3 красно2 жили1ще создaлъ є3си2, всsко житіE и3 жи1знь прорaсленнw монaхwмъ предлагaz.

БGор0диченъ: Вит‡йскаz не м0гутъ ўстA по достоsнію тS пёти, всепётаz, вhшшу сyщу херув‡мъ, и3 всsкіz твaри. Тёмже съ бжcтвеннымъ ґfанaсіемъ вLку њ всёхъ нaсъ помоли2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Смeрти и3 тли2 ћкw спaслъ є4сть, сaмъ сS и3здaвъ смeрти, тлёніемъ и3 смeртію моE є3стество2 ћто бhвшее, дв7о, моли2 гDа и3 сн7а твоего2, врагHвъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити.

Предстaтельницу тS животA вёмъ, и3 храни1тельницу твeрду, дв7о, и3 напaстей рэшaющу молвы6, и3 нал0ги бэсHвъ tгонsющу: и3 молю1сz всегдA, t тли2 страстeй мои1хъ и3збaвити мS.

Ћкw стёну прибёжища стzжaхомъ, и3 дyшъ всесовершeнное спасeніе, и3 прострaнство въ ск0рбехъ, nтрокови1це, и3 просвэщeніемъ твои1мъ при1снw рaдуемсz, q вLчце! И# нhнэ нaсъ t страстeй и3 бёдъ спаси2.

На nдрЁ нhнэ немощствyzй лежY, и3 нёсть и3сцэлeніz пл0ти моeй: но бGа и3 сп7са мjру, и3 и3збaвителz недyгwвъ р0ждшаz, тебЁ молю1сz благ0й: t тли2 нед{гъ возстaви мS.

И$нъ.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Ўмертви1лъ є3си2 плотск‡z п0хwти воздержaніемъ мн0гимъ: распsлъ є3си2 себE мjру и3 страстeмъ, пощeньми и3 слезaми, моли1твами и3 пёсньми непрестaнными прилэплszсz бGу.

Монaшествующихъ настaвникъ сyщихъ въ горЁ ґfHнстэй, и3 џбразъ начертaніе добродётельныхъ дэsній сhй, ўкраси1лъ є3си2 ±же тaмw вс‰ безсупрyжныхъ пребыв†ніz.

Слaдокъ, прaвъ и3 блaгъ, кр0токъ же и3 смирeнъ, благопристyпенъ прибли1жникъ, ми1лостивъ бhлъ є3си2, щeдръ и3 благосeрдъ, ти1хъ џбразы, хrт0въ подражaтель нр†вы.

БGор0диченъ: Н0въ ћкоже мwmсeй ћвльсz, ўстр0илъ є3си2 ћкоже другyю ски1нію, њгрaду, всечeстне: ю4же и3 превозрасти1лъ є3си2 болёзньми и3 пHты, и3 возложи1лъ є3си2 м™ри б9іей.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Взбрaнной:

Ћкw невещeственныхъ сущeствъ зри1телz и3зрsдна, и3 дёzтельна сказaтелz всеи1стинна, взывaетъ тS стaдо твоE, бGоглаг0льниче: не њскудёй молS њ рабёхъ твои1хъ, и3збaвитисz напaстей и3 њбхождeній, вопію1щымъ ти2: рaдуйсz, џ§е ґfанaсіе.

Јкосъ: Свhше твоE звaніе пріeмъ преслaвнw, безсмeртную жи1знь наслёдовалъ є3си2: съ пл0тію бо на земли2 безпл0тныхъ житіE прошeдъ, бhлъ є3си2 страстьми2 непріsтенъ. Тёмже тS хвaлимъ, џ§е: рaдуйсz, свётлаz монaшествующихъ слaво: рaдуйсz, ћсный цэломyдріz ст0лпе: рaдуйсz, мyжества ћвэ сказaтельное познaніе: рaдуйсz, премyдрагw рaзума kвлeніе: рaдуйсz, прaвило равностоsтельное, прaвды и3звёстіе: рaдуйсz, сл0вомъ соверши1вшу ти2 дэsніємъ стремлє1ніz: рaдуйсz, ќме наслаждazсz мhслей неизречeнныхъ: рaдуйсz, всю2 твaрь благочeстнw ўди1вль: рaдуйсz, и4мже посрами1шасz дeмwни: рaдуйсz, и4мже всsка стрaсть ўмертви1сz: рaдуйсz, и3ст0чниче живот0чныхъ в0дъ: рaдуйсz, спаси1телю вёрнw ти2 вопію1щихъ: рaдуйсz, џ§е ґfанaсіе.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nц7є1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Нaше спасeніе ћкоже восхотёлъ є3си2, сп7се, ўстр0ити, во ўтр0бу дв7ыz всели1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтельницу показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Воли1телz ми1лости, є3г0же родилA є3си2, м™и чcтаz, ўмоли2, и3збaвитисz t прегрэшeній, и3 душeвныхъ сквeрнъ, вёрою зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Сокр0вище спасeніz, и3 и3ст0чникъ нетлёніz, тS р0ждшую и3 ст0лпъ ўтверждeніz, и3 двeрь покаsніz, зовyщымъ показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Тэлє1сныz слaбwсти, и3 душє1вныz недyги, бGороди1тельнице, люб0вію приступaющихъ къ кр0ву твоемY, дв7о, и3сцэли1ти спод0би, сп7са хrтA нaмъ р0ждшаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Б9іz снисхождeніz џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и3ногдA, сегw2 рaди џтроцы въ пещи2 рaдованною ног0ю, ћкw во цвётницэ ликyюще, поsху: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Всю2 њбтечE tню1дъ твaрь житіS твоегw2 и3справлeній вэщaніе, џ§е: и3 въ преслaвную дости1глъ є3си2 высотY, бGу тS прослaвльшу, и3 нар0чита всBмъ сотв0ршу.

Ни1щихъ строи1тель, вдови1цъ предстaтель, промhсленникъ си1рыхъ, печaльныхъ ск0раz ўтёха, потоплsемыхъ пристaнище, њби1димыхъ заступлeніе бhлъ є3си2, твоемY, џ§е, под0бzсz ўчи1телю.

ЅвэздY всемjрну, и3 монaшествующихъ свэти1ло незаходи1мо, пом0щника въ бэдaхъ, грёшникwвъ вeліе прибёжище вёдый, ходaтаz и3 моли1твенника предлагaю вLцэ хrтy тz, всечeстне.

БGор0диченъ: Ви1дэти желaz тв0й ўг0дникъ, твоегw2 сн7а и3 бGа неизречeнную слaву, бGороди1тельнице, сегw2 честнhй кrтъ на рaму взeмъ, послёдова живонHснымъ є3гw2 и3 бжcтвєннымъ стопaмъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

П0мощи, ћже t тебє2, трeбующыz, не прeзри, дв7о, пою1щыz и3 превозносsщыz тS во вёки.

Неможeніе души2 моеS и3сцэлsеши, и3 тэлє1сныz болBзни, дв7о, да тS прослaвлю, чcтаz, во вёки.

И#сцэлeній богaтство и3зливaеши вёрнw пою1щымъ тS, дв7о, и3 превозносsщымъ неизречeнное твоE ржcтво2.

Напaстей ты2 прил0ги tгонsеши, и3 страстeй нах0ды, дв7о: тёмже тS поeмъ во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Ю$ношески побэждaz нач†ла, ґfанaсіе, и3 вл†сти тмы2, вели1къ ўчи1тель бhлъ є3си2, и3 настaвникъ спаси1тельный, навёты и3 л†zніz и3 лє1сти тёхъ tкрывaz, и3 стaдо твоE всегw2 дeмwнwвъ ѕлодёйствіz невреди1мо соблюдaz.

На земли2 ћкw человёкъ ходS, житіE на нб7сёхъ ћкw вои1стинну стzжaлъ є3си2, ѓгGлwмъ собесёдникъ ћвльсz, житіE и3 жи1знь совершaz џнэхъ, съ ни1миже воспэвaеши нhнэ: свzщeнницы благослови1те, лю1діе превозноси1те хrтA во вёки.

ТS сошeдшесz днeсь дост0йнw хвaлимъ, и3 мощeй твои1хъ чти1мъ рaку, страстeй и3збавлeніе, согрэшeній њставлeніе, всsкіz напaсти и3 њбстоsніz1 разрэшeніе, просsще моли1твами твои1ми, свzтyю твою2 пaмzть вёрнw и3 рaдостнw совершaюще во вёки.

БGор0диченъ: Ћкоже и3ліA пeрвэе въ карми1лэ всели1сz, тaкw и3 ты2 въ горЁ ґfHнстэй ўпражнszсz, возжелaлъ є3си2 nс0бь бhти съ бGомъ, и3 бGоначaльными њзари1всz видBніи, ўг0дникъ kви1лсz є3си2 чcтэй бцdэ, вопіS є4й, рaдуйсz, со ґрхaгGломъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, спасeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли6ки тS величaюще.

Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всsку слeзу teмшаго, дв7о, хrтA р0ждшаz.

Рaдости моE сeрдце и3сп0лни, дв7о, ћже рaдости пріeмшаz и3сполнeніе, грэх0вную печaль потреблsющи.

Свёта твоегw2 зарsми просвэти2, дв7о, мрaкъ невёдэніz tгонsщи, благовёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ.

На мёстэ њѕлоблeніz нeмwщи смири1вшагwсz, дв7о, и3сцэли2, и3зъ нездрaвіz во здрaвіе претворsющи.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее небeсъ. Тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Въ чистотЁ и3 цэломyдріи, и3 въ чи1стэ пребывaніи, и3 житіи2 несквeрненэ, ћкw безпл0тенъ на земли2 пожи1въ, востeклъ є3си2 къ нбcнымъ стезsмъ, и3 со всёми рaдуешисz прпdбными и3 првdными, молS њ всёхъ хrтA.

Вельми2 возвели1чилъ є3си2 на земли2 твоего2 вLку, и3 ќды твои1ми видёніемъ и3 дётелію, сего2 прослaвль преслaвнw, kви1лсz є3си2 вз0ренъ всю1ду, и3 слaвенъ бhлъ є3си2, бGон0се: добродётель бо вёсть вои1стинну посрами1ти и3 супостaта.

Совокупи1лсz є3си2 со безпл0тными вHинствы, и3 преподHбнымъ ликHмъ сочетaлсz є3си2, и3 со и3збрaнными всёми ликyеши, причaщсz и4стиннымъ њбожeніемъ, и3 безсмeртною, џ§е, жи1знію. Съ ни1миже њ стaдэ твоeмъ непрестaннw твоего2 вLку моли2.

БGор0диченъ: Хрaмъ њсвzщeнъ, вмёстенъ є3ди1ному t трbцы сhй, хрaмъ тв0й, вLчце, ўг0дникъ чeстенъ ґfанaсій воздви1же въ слaву твою2 и3 чeсть: въ нeмже непрестaннw не престaй дaрующи п0мощь моли1твами твои1ми.

Свэти1ленъ.

Ћкw и3здалeча возсіsлъ є3си2 тє1мнымъ, сhй свэтон0сенъ, и3 мр†чныz страны6, ґfанaсіе, просвэти1лъ є3си2 твои1хъ добродётелей свётлостію: но не престaй молsсz њ мjрэ гDеви. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ўмолeна бhвши, всецRи1це, мольбaми твоегw2 честнaгw ґfанaсіа, храни2 стaдо твоE неприкосновeннw всsкагw супроти1вства, всегдa тz молsщее предстaтельницу мjра.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE:

ЧестнA вои1стинну смeрть твоегw2 прпdбнагw, хrтE, предъ тоб0ю бhсть. Сe бо и3сточи2 t ноги2 ўг0дникъ тв0й и3ст0чникъ кр0ве, и3 по смeрти всsкъ недyгъ tгонsщь, и3 прогонsщь лукaвствіz дyхи, на нsже є3щE жи1въ сопроти1въ њполчи1сz дaже и3 до кр0ве. Двaжды.

И#ст0чникъ чудeсъ показA, и3 рэкY даровaній, рaку мощeй твои1хъ человёкwмъ гDь, ґfанaсіе премyдре: слэпы6мъ є4же ви1дэти сі‰ даровaсz, прокажє1ннымъ њчищeніе, њдержи6мыz нечи1стыми д{хи t тёхъ влaсти и3збавлsетъ, и3 цэломyдрити твори1тъ.

Рaдуйсz, п0стникwвъ свэти1ло, монaшествующихъ ѕвэздо2, пaстырей похвало2, џ§е ґfанaсіе, прпdбныхъ совсeльниче: рaдуйсz, трbцы жили1ще: рaдуйсz, любвE и3 цэломyдріz и3ст0чниче: рaдуйсz, пресвётлый свэти1льниче разсуждeніz: рaдуйсz, прaвило добродётелей прaвое, и3 ст0лпе њдушевлeнный.

Слaва, глaсъ }:

Монaхwвъ мн0жества настaвника тS почитaемъ, џ§е нaшъ ґfанaсіе: твоeю бо стезeю вои1стинну прaвw ходи1ти познaхомъ. Блажeнъ є3си2 хrтY раб0тавъ, и3 врaжію њбличи1лъ є3си2 си1лу, ѓгGлwвъ собесёдниче, и3 прпdбныхъ сопричaстниче и3 прaведныхъ: съ ни1миже моли1сz гDеви поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВLчце, пріими2 моли6твы р†бъ твои1хъ:

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи: Бlжє1нна t канHна с™aгw, пёснь G-z и3 ѕ7-z.

Прокjменъ, глaсъ з7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло сGi.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа:

Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2.

Е#ђліе луки2, зачaло к7д.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

 

 

Њбрётеніе честнhхъ мощeй прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw и3гyмена сeргіа, рaдонежскагw чудотв0рца.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры на д7, глaсъ №:

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Нбcныхъ чинHвъ рaдованіе, и3 на земли2 человёкwвъ весeліе, въ настaвшее нhнэ торжество2 честнaгw њбрётеніz чудотв0рныхъ мощeй, во nтцёхъ вели1кагw и3 препод0бнагw сeргіа, тогw2 моли1твами, хrтE, спаси2 дyшы нaшz.

И$же на нб7си2 человёка б9іz, и3 на земли2 ѓгGла сyща съ пл0тію, бGу t чрeва мaтернz њсвzщeннагw блажeннагw сeргіа днeсь настA њбрётеніе чудотв0рныхъ мощeй, и3 созывaетъ всE цRк0вное и3сполнeніе, возсылaти слaву хrтY бGу.

Вhспрь на нб7си2 ѓгGли рaдуютсz, и3 ни1зу на земли2 человёцы ликовствyютъ и3 цRковь б9іz ўкрашaема весели1тсz њ преслaвномъ пренесeніи честнhхъ мощeй твои1хъ, џ§е сeргіе, хrтY вопію1щи: тh ми держaва, хrтE, и3 ўтверждeніе.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Пріиди1те, вси2 концы2 земнjи рaдующесz, pалмы6 и3 пёсньми дух0вными, честн0е пренесeніе застyпника нaшегw благочeстнэ восхвaлимъ, и3 њбстоsще честнyю є3гw2 и3 чудотв0рную рaку, на п0мощь того2 призывaемъ, си1це глаг0люще: пребlжeнне џ§е, сeргіе, дaруй nтeчеству нaшему и3 дух0вному стaду твоемY твои1ми моли1твами пос0біе на враги2, и3 nтeчество ми1ромъ њгради2, и3 вHz є3гw2 на сопроти6вныz ўкрэпи2, и3 спаси2 дyшы нaшz.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Д0мъ д¦а прес™aгw бhлъ є3си2, џ§е: и3 нaсъ моли1твами твои1ми, вселeніе покажи2 с™ёй трbцэ, бGомyдре сeргіе и3 пребогaте.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Пріиди1те вёрніи рaдующесz, и3 вни1демъ въ цRковь въ весeліи сeрдца, њблобызaюще чєстнhz м0щи сeргіа бGомyдрагw, и3сцэлeніе и3 грэхHвъ прощeніе пріи1мемъ, моли1твами є3гw2.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Пріими2 пёніе ч†дъ твои1хъ, сeргіе џ§е, и3 пою1щымъ њбрётеніе мощeй твои1хъ, и3 лю1бzщымъ тS, подавaй є4же на п0льзу прошeніе.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Вhшніи ли1цы, бцdе дв7о, пою1тъ съ ни1жними, слaвzще непрестaннw ржcтво2 твоE пречи1стое.

Тропaрь, глaсъ }:

T ю4ности воспріsлъ є3си2 хrтA въ души2 твоeй, препод0бне, и3 пaче всегw2 вожделёлъ є3си2 мірскaгw мzтeжа ўклони1тисz: мyжески въ пустhню всели1лсz є3си2, и3 ч†да послушaшz въ нeй, плоды2 смирeніz возрасти1лъ є3си2. Тёмъ бhвъ трbцэ вселeніе, чудесы2 твои1ми всёхъ просвэти1лъ є3си2, приходsщихъ къ тебЁ вёрою, и3 и3сцэлє1ніz всBмъ подаS nби1льнw: џ§е нaшъ сeргіе, моли2 хrтA бGа, да спасeтъ дyшы нaшz.

На вели1цэй вечeрни, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Е#гдA прeжде ржcтвA твоегw2, пріи1де зачeншаz тS въ цRковь б9ію, тогдA во чрeвэ є3S трикрaты возгласи1лъ є3си2, трbцу прославлsz, бGомyдре џ§е сeргіе. Прeжде мірскaгw познaніz бGа познaлъ є3си2, пaче же бGомъ познaнъ бhлъ є3си2, преблажeнне, проzвлsz всBмъ хот‰щаz бhти на тебЁ, б9іz благодaти сіsніе, и3 свэтлостьми2 лицA твоегw2, показyz душeвную и3 тэлeсную чистотY, є3sже рaди и3збрaнный сосyдъ бhвъ хrтA бGа нaшегw: є3г0же моли2, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Е#гдA б9іе рачeніе нaйде на тS, бGомyдре и3 всеблажeнне џ§е сeргіе, тогдA вс‰ с{щаz въ мjрэ преwби1дэлъ є3си2, и3 хrтA є3ди1наго t души2 возлюби1въ, и3 тогw2 живонHснымъ стопaмъ послёдуz, пустhню дости1глъ є3си2: и3 сію2 насёzвъ сёменемъ трудHвъ твои1хъ, и3 напои1въ тyчами слeзъ твои1хъ, ўмн0жилъ є3си2 плоды2 добродётелей: и3 тёми напитaвъ ч†да, привeлъ є3си2 | хrтY бGу. Е#г0же моли2, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Е#гдA бжcтвенный глaсъ ўслhшалъ є3си2, бGомyдре, глаг0лющъ ти2: сE пречи1стаz грzдeтъ: тогдA во мн0зэ п0двизэ прилёжнэ моли1лсz є3си2, ћкw да спод0бишисz џнагw стрaшнагw посэщeніz. И# ѓбіе пресвётлый пaче с0лнца свётъ њсіs тz, препод0бне, и3 вLчцу бGомaтерь разyмныма и3 тэлeсныма nчи1ма ви1дэти спод0билсz є3си2, и3 тоS слaдкій глaсъ ўши1ма внуши1лъ є3си2 речeнный: неtстyпна бyду t мёста сегw2, и3 не и4мать њскудёти nби1тель твоS: ю4же моли2, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Е#гдA приспЁ врeмz є4же къ бGу tшeствіz твоегw2, тогдA ћкw ѕвэздA пресвётлаz востeклъ є3си2 въ небє1сныz nби1тєли, и3 тaмw съ ли1ки с™hхъ прест0лу є3диносyщныz трbцы предстои1ши: блажeнное же и3 честн0е тёло твоE, на мнHга лBта землeю покровeно бhвшее, нhнэ t земли2 и3здaвшесz чудeсъ зарю2 и3спущaетъ, чтyщымъ њбрётеніе твоE, бGомyдре сeргіе. Nтeчеству нaшему на сопроти6вныz побBды дaруй, и3 всBмъ вBрнымъ грэхHвъ прощeніе и3спроси2 ў хrтA бGа нaшегw: є3г0же моли2, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ }:

Пріиди1те, вси2 вёрніи ру1сстіи соб0ри, и3 наслади1мсz нhнэшнzгw свётлагw торжествA, пріиди1те свzщeнныхъ и3сполнeніе, и3 монaхwвъ сосл0віе, и3 ви1дите, кaкw цRковь б9іz ўкрашaетсz, pалмы6 и3 пёсньми и3 пёньми д¦0вными и3сполнsема: честнaz же и3 слaвнаz nби1тель бGоблажeннагw nтцA сeргіа весeліz и3 рaдости и3сполнsема: во њбрётеніи честнhхъ мощeй є3гw2, хвaлzщисz вселeнную созывaетъ рaдостнw вопи1ти гDеви: ты2 даровaлъ є3си2, вLко хrтE, nтeчеству нaшему крёпкаго в0ина, и3 непобэди1мое nрyжіе на неви6димыz и3 ви6димыz враги2, и3 хrтоимени6тымъ лю1демъ сокр0вище неистощи1мо неисчерпaемыхъ даровaній. Тогw2 моли1твами подaждь душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ. Вх0дъ. Чтє1ніz.

При1тчей чтeніе. (Главы6 ‹, G и3 }.)

Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, и3 благословeніе гDне на главЁ є3гw2. Блажeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Честнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ: всe же честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй, и3 лBта животA въ десни1цэ є3S: въ шyицэ же є3S богaтство и3 слaва: t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 ми1лость на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте u5бо менє2, q ч†да! Честн†z бо рекY: и3 бlжeнъ человёкъ, и4же пути6 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ человёчєскимъ: ћкw ѓзъ премyдрость ўстр0ихъ, совётъ и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3 ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ бlгодaть. Разумёйте ќбw, неѕл0бивіи, ковaрство, ненакaзанніи же, прилагaйте сердцA. Послyшайте менє2 и3 пaки, честн†z бо рекY: и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz, ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь м0й, мє1рзски же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰ пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научaю бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

При1тчей чтeніе. (Главы6 ‹ и3 №i.)

ЎстA првdнагw кaплютъ премyдрость, љзhкъ же непрaведнагw поги1бнетъ. ЎстнЁ мужeй првdныхъ кaплютъ бlгод†ти, ўстa же нечести1выхъ развращaютсz. МBрила льсти6ваz, мeрзость предъ гDемъ, вёсъ же прaведный пріsтенъ є3мY. И#дёже ѓще вни1детъ досаждeніе, тaмw и3 безчeстіе: ўстa же смирeнныхъ поучaютсz премyдрости. Совершeніе прaвыхъ настaвитъ и5хъ, и3 поползновeніе tрицaющихсz ўпасeтъ и5хъ. Не п0льзуютъ и3мBніz въ дeнь ћрости, прaвда же и3збaвитъ t смeрти. Ќмеръ првdный, њстaви раскazніе: нарyчна же бывaетъ и3 посмэsтельна нечести1выхъ пaгуба. Прaвда непор0чнагw и3справлsетъ пути6, въ нечeстіе же пaдаетъ непрaвда. Прaвда мужeй прaвыхъ и3збaвитъ и5хъ: безсовётіемъ же плэнsютсz беззак0нніи. Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда: похвалa же нечести1выхъ поги1бнетъ. Прaведникъ t л0ва ўбёгнетъ, въ негHже мёсто предаeтсz нечести1вый. Во ўстёхъ нечести1выхъ сёть грaжданwмъ, чyвство же прaведныхъ благоспёшное. Во благи1хъ прaведныхъ и3спрaвитсz грaдъ, и3 въ поги1бели нечести1выхъ рaдованіе. Во бlгословeніи прaвыхъ возвhситсz грaдъ, ўстh же нечести1выхъ раскопaетсz. Ругaетсz грaжданwмъ лишeнный рaзума, мyжъ же мyдрый безм0лвіе в0дитъ.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA G.)

Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ: и3 є4же t нaсъ шeствіе, сокрушeніе, nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено, и3 вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ: ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На літjи стіхи6ры, глaсъ ѕ7:

Пріиди1те, празднолю1бцы и3 п0стникwвъ сосл0віе, вёрою сошeдшесz, и4стиннаго п0стника почти1мъ днeсь сeргіа, съ весeліемъ шeствовавшаго по стопaмъ вLки своегw2 ќзкій пyть, и3 безстрaстную жи1знь, и3 вёрою возопіи1мъ: q всеблажeнне! Прпdбнымъ сожи1телю, и3 п0стникwмъ похвало2, њ нaсъ моли1сz ко гDу, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Прпdбне и3 бGон0се сeргіе, любвE рaди хrт0вы вс‰ њстaвилъ є3си2, и3 въ пустhню вшeдъ, никaкоже ўбоsлсz є3си2 неви1димыхъ вр†гъ ковaрствіz: ѓще бо и3 мн0гажды пріид0ша на тS, скрежетaніемъ зубнhмъ ћрость показyюще, тh же моли1твами твои1ми, ћкw дhмъ безъ вёсти си1хъ сотвори1лъ є3си2. Q непор0чныz твоеS души2, и3 крёпкагw терпёніz твоегw2! ХrтA непрестaннw моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Ру1сскаz ќбw всеwсвzщeннаz, и3 вели1каz цRковь, съ правослaвными лю1ди, монaси же и3 простjи, є3ђльскихъ и3стHчникъ струsми напои1вшесz, дух0внw весели1мсz, въ нар0читомъ прaздницэ, д0брагw пaстырz и3 ўчи1телz, и3 цэлє1бныz є3гw2м0щи њбстоsще любeзнw њблобызaемъ, и3 си1хъ ћкw цвBты пёсньми и3 хвалaми ўвzзeмъ, рекyще: рaдуйсz, сeргіе блажeнне, нбcный человёче, земнhй ѓгGле, и3 д¦а с™aгw nби1тель: рaдуйсz, ћкw мн0гихъ ко спаси1тельному пути2 настaвилъ є3си2: рaдуйсz, в0инству нaшему похвалA и3 ўтверждeніе, прпdбне сeргіе бGопріsтне, n§еству твоемY пресвётлый свэти1льниче, и3 моли1твенниче њ душaхъ нaшихъ.

Глaсъ №:

Пріиди1те, свzщeнныхъ соб0ри, и3 правослaвныхъ и3сполнeніе, пріиди1те монaхwвъ совокуплeніе, и3 вни1демъ рaдующесz въ цRковь бGа нaшегw, и3 чудотв0рную рaку препод0бнагw nтцA сeргіа њб8и1мемъ рaдостнw, ћкw чудeсъ сокр0вище неиз8eмлемо: и3 чєстнhz є3гw2м0щи люб0вію лобызaюще, разли1чныхъ нед{гъ свободи1мсz, и3 душaмъ спасeніе пріи1мемъ, вопію1ще є3мY: q всеблажeнне џ§е сeргіе! Моли2 преблагaго бGа нaшего, даровaти пос0біе на враги2 nтeчеству нaшему, и3 спасти2 дyшы нaшz.

Днeсь весели1тсz нб7о свhше, и3 землS рaдуетсz съ человёки, и3 да ликовствyютъ новоизбрaнніи ру1сстіи соб0ри, и3 свётлw торжествyютъ монaшєскаz совокуплє1ніz: с™az же цRковь б9іz, и3 ди1внаz въ прaвду, ћкw пресвётлыми зарsми просвэщaема, мн0гихъ чудeсъ наполнsющисz t честнhхъ и3 многоцэлeбныхъ мощeй препод0бнагw nтцA сeргіа, всю2 вселeнную созывaетъ похвали1ти п0двиги є3гw2. Тёмъ вси2 сошeдшесz, тогw2 њбрётеніе въ пёснехъ и3 пёніихъ вeселw прaзднующіи, воспоeмъ хrтA бGа нaшего, да подaстъ нaмъ моли1твами є3гw2 ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

НастA днeсь свётлое торжество2 пренесeніz мощeй бGоблажeннагw nц7A сeргіа: пріиди1те, вси2 вёрніи, цeрковь б9ію пёсньми вэнчaемъ, и3 въ нeй прослaвимъ въ трbцэ пэвaемаго хrтA бGа нaшего, вопію1ще и3 глаг0люще: ты2 даровaлъ є3си2, вLко хrтE, твоего2 ўг0дника грaду нaшему москвЁ твeрдую стёну, и3 всBмъ ру6сскимъ странaмъ крёпкаго предстaтелz показaлъ є3си2, и3 хrтоимени6тымъ лю1демъ таковaго чудесоподaтелz, и3 неисцёльныхъ нед{гъ цэли1телz, и3 бэсовHмъ прогони1телz, и3 моли1твенника њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Пріиди1те, монaшествующихъ мн0жество днeсь, сeргіа, благочeстіz подражaтелz, пёсньми и3 пёньми восхвaлимъ, и3 честнyю є3гw2 и3 многоцэлeбную рaку њбстоsще, любeзнw њблобызaемъ, глаг0люще: рaдуйсz, преслaвне сeргіе, nтeчеству твоемY пресвётлый свэти1льниче: рaдуйсz, ћкw чи1стэ чистёйшему свёту совокyпльсz: рaдуйсz, ћкw трbцэ предстои1ши со ѓгGлы, ю4же непрестaннw моли2, даровaти душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7:

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Дaлъ є3си2 ўкрашeніе цRкви твоeй, гDи, чєстнhz и3 многоцэлє1бныz м0щи прпdбнагw сeргіа твоегw2 ўг0дника: и3 ћкw ќтварь цaрскую и3мyщи красyетсz, и3 ћкw вэнeцъ пресвётлый носsщи весели1тсz, созывaющи сво‰ ч†да, и5хже вод0ю и3 д¦омъ є3ђльски породи2. Тёмже твоE чlвэколю1бное смотрeніе слaвимъ, ї}се чlвэколю1бче, и3 сп7се дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Дaлъ є3си2 держaву неwбори1му цaрствующему грaду москвЁ, гDи, и3 всBмъ ру6сскимъ странaмъ ўтверждeніе: честнёй же nби1тели твоeй твeрдое ўкрэплeніе и3 стёну непоколеби1му, цэльбонHсныz и3 с™ы6z м0щы пребlжeннагw сeргіа твоегw2 рачи1телz. Тёмъ тво‰ чlвэколю6бныz щедрHты слaвимъ, ї}се всеси1льне, и3 сп7се дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Дaлъ є3си2 ру1сскому nтeчеству, гDи, твeрдое защищeніе, и3 nрyжіе спасeніz, и3 в0ємъ є3гw2 вели1кое на сопроти6вныz њдолёніе, с™и1телємъ же честн0е ўкрашeніе, и3 всBмъ болsщымъ врачевство2 безмeздно, с™ы6z м0щи прпdбнагw и3 требlжeннагw сeргіа, и5хже нhнэ рaдостнw њблобызaемъ, и3сцэлє1ніz разли6чнаz пріeмлюще, твоE неизречeнное милосeрдіе слaвимъ, ї}се бlгосeрде, и3 сп7се дyшъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ }:

Монaхwвъ мн0жества настaвника тS почитaемъ, џ§е нaшъ сeргіе: твоeю бо стезeю вои1стинну прaвw ходи1ти познaхомъ. Блажeнъ є3си2 хrтY раб0тавъ, и3 врaжію њбличи1лъ є3си2 си1лу, ѓгGлwвъ собесёдниче, прпdбныхъ сопричaстниче и3 прaведныхъ: съ ни1миже моли1сz гDеви, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Безневёстнаz дв7о:

На благословeніи хлёбwвъ тропaрь, глaсъ }:

T ю4ности воспріsлъ є3си2 хrтA въ души2 твоeй, препод0бне, и3 пaче всегw2 вожделёлъ є3си2 мірскaгw мzтeжа ўклони1тисz: мyжески въ пустhню всели1лсz є3си2, и3 ч†да послушaшz въ нeй, плоды2 смирeніz возрасти1лъ є3си2. Тёмъ бhвъ трbцэ вселeніе, чудесы2 твои1ми всёхъ просвэти1лъ є3си2, приходsщихъ къ тебЁ вёрою, и3 и3сцэлє1ніz всBмъ подаS nби1льнw: џ§е нaшъ сeргіе, моли2 хrтA бGа, да спасeтъ дyшы нaшz.

На ќтрени по №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

ПриспЁ днeсь пaмzть твоS, џ§е сeргіе прехвaльне, веселsщи и3збрaнное твоE стaдо: въ ню1же чeстнw прaзднуемъ њбрётеніе с™hхъ твои1хъ мощeй, и3 рaдостнw величaемъ хrтA бGа, чудeсъ благодaть тебЁ даровaвшаго, вопію1ще: слaва дaвшему ти2 крёпость: слaва вэнчaвшему тS: слaва даю1щему тоб0ю всBмъ и3сцэлeніе. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Гавріи1лу вэщaвшу тебЁ, дв7о, рaдуйсz, со глaсомъ воплощaшесz всёхъ вLка, въ тебЁ с™ёмъ ківHтэ, ћкоже речE прaведный дв7дъ: kви1ласz є3си2 ши1ршаz нб7съ, поноси1вши зижди1телz твоего2. Слaва всeльшемусz въ тS: слaва прошeдшему и3зъ тебє2: слaва свободи1вшему нaсъ ржcтв0мъ твои1мъ.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Вели1кій пaстырь нaшъ нhнэ да похвaлитсz, монaшескій пресвётлый ст0лпъ да воспоeтсz пёсньми, просвэщazй нaсъ чудeсъ свэтлостьми2, t пречестнhхъ є3гw2 мощeй и3сходsщими, и3 ћкw росодaтельный џблакъ, погашazй плaмень страстeй нaшихъ, и3 њрошazй вёрныхъ рaзумы, бжcтвенный сeргій. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ўповaніе хrтіaнъ, прес™az дв7о, є3г0же родилA є3си2 бGа, пaче ўмa же и3 сл0ва, непрестaннw моли2 съ вhшними си1лами, подaти њставлeніе грэхHвъ нaшихъ всёхъ, и3 и3справлeніе житіS, вёрою и3 люб0вію при1снw тS слaвzщымъ.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Ми1лостивому хrт0ву ўг0днику, пaстырю нaшему и3 ўчи1телю, вси2 тебЁ прилёжнw м0лимсz, и3 люб0вію њблобызaемъ м0щи тво‰ чєстнhz, и3 рaдостію t души2 вопіeмъ: разруши2 погaныхъ нашє1ствіz, и3 покори2 подъ н0зэ в0инству нaшему, и3 разори2 џблакъ страстeй нaшихъ, и3 бэсHвскаz мечт†ніz прогони2 t стaда ўчєни1къ твои1хъ, и3 всsческихъ и3збaви и3скушeній люб0вію тS пою1щихъ, сeргіе прпdбне. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Недомhсленно и3 непостижи1мо є4сть, вLчце бGорaдованнаz, є4же содёzнное на тебЁ стрaшное б9іе тaинство: и4бо неwб8имeннаго зачeнши родилA є3си2, пл0тію њбложeна t пречcтыхъ кровeй твои1хъ: є3г0же всегдA, чcтаz, ћкw сн7а твоего2 моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе матfeа, зачaло м7г.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ }:

Прпdбне џ§е, мjра красоты6 и3 пи6щи врeмєнныz tню1дъ возненави1дэлъ є3си2, монaшеское житіE пaче возлюби1въ, и3 ѓгGлwмъ собесёдникъ бhти спод0билсz є3си2, и3 свэти1льникъ многосвётлый ру1сскіz земли2, чудесми2 ћкоже втор0е с0лнце сіsz: но всёхъ нaсъ поминaй, совершaющихъ свzщeнную пaмzть твою2. Мh бо ч†да тво‰, и3 џвцы словeсныхъ твои1хъ ўчeній, и3 тS на п0мощь призывaемъ, просsще тоб0ю пріsти ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7: И# прпdбнагw сeргіа на }. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Предэли1въ пучи1ну чермнyю бGъ, фараHна погрузи1вый въ нeй, провeдъ мwmсeа нем0креннw въ пустhню, и3 њдожди1въ мaнну въ снёдь лю1демъ ї}лєвымъ, ћкw си1ленъ.

Свётомъ твоегw2 трис0лнечнагw б9ествA, содётелю м0й, просвэти2 помрачє1нныz џчи души2 моеS, молю1тисz, и3 њчи1сти сeрдце моE, да возмогY пёти њбрётеніе честнhхъ мощeй прпdбнагw сeргіа твоегw2 рачи1телz.

Дaждь ми2 сл0во, сл0ве б9ій, во tверзeніе ќстъ мои1хъ, и3 ўzсни1 ми љзhкъ, ми1лостиве, и3 не поминaй грэхHвъ мои1хъ мн0жества, да твоeю бlгодaтію наставлsемь, возмогY пёти прпdбнаго твоего2 сeргіа.

Ћкоже во чрeвэ мaтерни проглашeніемъ трbцу проповёдалъ є3си2, тaкw и3 тA прослaви тS: кaкw на мнHга лBта сокровє1ны землeю чєстнhz м0щи тво‰ нетлBнны њбрэт0шасz, благоухaніz вкyпэ же и3 чудeсъ вёрныхъ и3сполнsюще.

БGор0диченъ: Пречcтаz вLчце, нбcныхъ си1лъ превhшшаz, пор0ждшаz сп7са всёхъ содётелz, є3диносyщна nц7Y и3 д¦у, дaждь нaмъ сл0во, препётаz, ћкw да возм0жемъ пёти тS, сyщую застyпницу р0да нaшегw.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Да не хвaлитсz мyдръ хвалsйсz, но њ сeмъ, є4же разумэвaти, ћкw нёсть свsтъ, ћкw бGъ нaшъ, возносsй р0гъ нaшъ, даsй крёпость царє1мъ нaшымъ.

КrтA гDнz си1лою ўкрэплszсz, стр†сти душє1вныz и3 плотск0е мудровaніе дyху покори1лъ є3си2: и3 сегw2 рaди д¦у прес™0му прекрaснаz nби1тель бhвъ, и3 нераздёльныz трbцы и3збрaнно пок0ище.

Житіeмъ твои1мъ, є4же въ мjрэ сeмъ, џбразъ бhвъ всBмъ, t души2 хrтY пораб0тившымсz, чистот0ю же ћкw с0лнце просіsлъ є3си2: и3 сегw2 рaди стокрaтное воздaніе t рукY вседержи1телz пріsлъ є3си2, бGомyдре сeргіе. Тёмже тS рaдостнw ўблажaемъ.

Пріиди1те, сни1демсz въ настоsщее нhнэ торжество2, ќзримъ и3 рaдости и3сп0лнимсz, и3 хrтA да прослaвимъ тaкw прославлsюща є3го2 прославлsющихъ, и3 нaмъ стёну неwбори1му и3 чудeсъ подaтелz даровaвшаго, бGоблажeннаго сeргіа.

БGор0диченъ: Бlгодарeніе, вкyпэ же и3 пёніе, бGомaти, рaдуzсz прин0симъ ти2, ћкw родилA є3си2 пл0тію бGа вседержи1телz, твeрдую предстaтельницу тебE хrтіaнwмъ даровaвшаго.

Сэдaленъ, глaсъ }:

Житeйское м0ре преплhлъ є3си2 мн0гимъ воздержaніемъ, и3 пристaлъ є3си2 въ ти1хое пристaнище, въ нбcныz nби1тєли, ћкw ѕвэздA свэтозaрна сіsеши, и3 ћкw с0лнце незаходи1мое м0лніzми чудeсъ твои1хъ вселeнную всю2 просвэщaеши, и3 њзарsеши стадA ўчєни1къ твои1хъ: всBмъ вBрнымъ дaруеши грэхHвъ прощeніе, и3 житіS и3справлeніе, и3 є4же на сопроти6вныz њдолёніе, ћкw да рaдостнw њбстоsще честнyю и3 многоцэлeбную рaку, любeзнw лобызaемъ с™ы6z м0щи тво‰, и3 ћкw nтцY чадолюби1ву вопіeмъ ти2: бGомyдре и3 пребlжeнне џ§е сeргіе, моли2 с™yю трbцу, є4йже въ житіи2 сeмъ пораб0талъ є3си2, грэхHвъ њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію њбрётеніе честнhхъ мощeй твои1хъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS бжcтвA, и3 ћкw мLнца млек0мъ питaеши зижди1телz и3 гDа. Тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Нб7сA добродётель твоS покрhла є4сть, и3 землS и3сп0лнисz слaвы твоеS, хrтE. Тёмже вёрнw вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

T ўтр0бы м™рни бGу прилэпи1лсz є3си2, бlжeнне џ§е сeргіе, и3 зачaло мyдрости стрaхъ б9ій въ сeрдцы твоeмъ и3мёлъ є3си2, к0рень и3 њсновaніе всёхъ благи1хъ, нищетY дух0вную возлюби1въ. Сегw2 рaди вLка хrт0съ чудесы2 њбогати1лъ тS є4сть.

Ћкw крjнъ благов0нный, t земнhхъ нёдръ и3здaшасz чєстнhz м0щи тво‰, преблажeнне сeргіе, и3 ћкw сокр0вище, чудeсъ зарю2 и3спущaютъ, веселsще духHвнаz ч†да тво‰.

Днeсь рaдуетсz цaрствующій грaдъ москвA, и3 весeліz и3сполнsетсz всS вселeннаz: честнaz же nби1тель твоS, бGоблажeнне сeргіе, хвaлzщисz ўкрашaетсz, и3мёющи въ себЁ чєстнhz м0щи тво‰, ћкw сокр0вище неwскyдное и3 пречyдное.

БGор0диченъ: Дв7о гDоимени1таz, и3 цRи1це всеS твaри, мн0гими прbрHки пронаречeннаz р0ждшаz цRS нбcныхъ си1лъ, дaждь, гпcжE, побёду на враги2 в0инству нaшему, и3 цrтвіz нбcнагw всёхъ нaсъ спод0би моли1твами твои1ми.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Чaсть моS є3си2, гDи, и3 слaва лицA моегw2: тh бо мS и3зъ тмы2 невёдэніz є3ди1нъ и3збaвилъ є3си2 бGоразyміемъ. И# тебЁ молю1сz, хrтE, дaруй рабY твоемY ми1ръ, ћкw чlвэколю1бецъ.

Ћже въ трbцэ бGа нaшегw с™az цRковь и3 ди1внаz впрaвду, свётлw красyетсz: всенар0дное мн0жество дух0внэ рaдуетсz, зрsще тS, бGомyдре сeргіе, рукaма ґрхіерeа б9іz чeстнw взeмлема, и3 на плещY свzщeнныхъ носи1ма.

Посэщeніz рaди бGомaтере рaдости и3сп0лнивсz, свётъ бhлъ є3си2 стaду твоемY, и3 настaвникъ н0вому ї}лю, преводS нaсъ, џ§е, t земли2 къ нбcнымъ nби1телемъ, и3дёже нhнэ наслаждaешисz неизречeнныz свётлости.

Мaтернz ўтр0ба њсвzти1сz честнhмъ зачaтіемъ твои1мъ, слaвный же грaдъ рост0въ просвэти1сz рождеств0мъ твои1мъ: вели1каz же твоS и3 многослaвнаz nби1тель прослaвисz пHдвиги твои1ми, всs же вселeннаz нап0лнисz чудeсъ твои1хъ, прпdбне џ§е сeргіе.

БGор0диченъ: М™и б9іz пречcтаz, твeрдаz застyпнице на тS надёющымсz, покр0ве и3 стрaжъ грaду нaшему, и3 неwбори1маz стэно2 свzтёй nби1тели сeй, и3 nрyжіе спасeніz nтeчеству нaшему, спаси2 всёхъ благочeстнw покланsющихсz с™0му џбразу твоемY.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Да не погрузи1тъ менє2 бyрz воднaz, нижE пожрeтъ менE глубинA: tвeрженъ бо є4смь во глубины6 сeрдца морскaгw ѕHлъ мои1хъ. Тёмъ зовY, ћкw їHна: да взhдетъ t тли2 ѕHлъ жив0тъ м0й къ тебЁ, б9е.

T младaгw в0зраста, џ§е сeргіе, хrтA возлюби1въ, и3 сегw2 живонHснымъ стопaмъ послёдуz, мjра всегw2 и3збёглъ є3си2, и3 дости1глъ є3си2 въ незаходи1мый свётъ рaзума, и3дёже нhнэ дерзновeннw с™ёй трbцэ предстои1ши: ю4же њ всёхъ нaсъ ўмоли2.

Ўдиви1шасz во пл0ти житію2 твоемY безпл0тніи чи1нове, и3 ўстраши1шасz бэсHвскаz пHлчища t бGа дaнныz тебЁ на ни1хъ побёды: мh же прославлsемъ тS, препод0бне сeргіе, њбстоsще рaку честнhхъ мощeй твои1хъ, и3 величaемъ хrтA, чудесы2 тS прослaвльшаго.

И%же люб0вію и3 чи1стою вёрою чтyщымъ честн0е и3 слaвное њбрётеніе с™hхъ мощeй твои1хъ, и3 прaзднующымъ свётлw свzщeнную пaмzть твою2, џ§е преблажeнне сeргіе, моли1твами твои1ми всBмъ полє1знаz и3спроси2.

БGор0диченъ: Безъ сёмене во чрeвэ твоeмъ зачeнши творцA всёхъ и3 сп7си1телz, бGомaти вLчце, и3 р0ждши пл0тію хrтA бGа: є3г0же моли1твами твои1ми ми1лостива нaмъ сотвори2, и3 да спод0бимсz вси2 kвлeніz є3гw2 и3 цrтвіz.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Взбрaнной:

Днeсь ћкw с0лнце пресвётло возсіsвше t земли2 чєстнhz м0щи тво‰, нетлBнны њбрэт0шасz, ћкw благоухaнный цвётъ, мн0жествомъ чудeсъ сіsюще, и3 всBмъ вBрнымъ и3сточaюще разли6чнаz и3сцэлє1ніz, и3 веселsще и3збрaнное твоE стaдо, є4же мyдрэ собрaвъ, д0брэ пaствилъ є3си2. Њ ни1хже и3 нhнэ трbцэ предстои1ши молsсz, и3 в0инству побэди1тєльнаz на враги2 даровaти, да вси2 вопіeмъ ти2: рaдуйсz, сeргіе бGомyдре.

Јкосъ: С{щаz въ мjрэ преwби1дэвъ, прем‡рнаz и3 нетлBннаz селє1ніz, џ§е бGомyдре, стzжaлъ є3си2, и3 незави1стными дарми2 t вседержи1тельныz десни1цы по числY добродётелей њбогати1всz, и3 вэнцeмъ п0чести ћкw побэди1тель вэнчaвсz, чудесы2 всёхъ њбогащaеши, пою1щихъ ти2 си1це: рaдуйсz, бGоблажeнне сeргіе: рaдуйсz, и4же прeжде рождeніz твоегw2 трикрaты проглашeніемъ прослaвивый с™yю трbцу: рaдуйсz, ћкw t младeнства твоегw2 и3збрaнный сосyдъ бhвъ прес™0му д¦у: рaдуйсz, мірскyю красотY и3 слaву ћкw ўмeты вмэни1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw всели1выйсz въ пустhню: рaдуйсz, ћкw грaдъ сію2 сотвори1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw въ нeй хрaмъ пречeстенъ въ похвалY с™hz трbцы воздви1гнувый: рaдуйсz, ћкw слaвну и3 превели1ку nби1тель въ слaву б9ію создaлъ є3си2: рaдуйсz, ћкw въ нeй мн0жєства монaшествующихъ собрaвъ, гDеви привeлъ є3си2: рaдуйсz, ћкw ми1лостивагw посэщeніz бGомaтере спод0билсz є3си2, т0й бо во пл0ти ћкw ѓгGлъ послужи1въ: рaдуйсz, ћкw гDеви м0лишисz њ чтyщихъ њбрётеніе честнhхъ мощeй твои1хъ: рaдуйсz, нар0ду нaшему nрyжіе спасeніz, и3 побэди1тель на враги2, є3г0же соблюдaй вhну здрaва и3 вeсела, да вси2 твоE њбрётеніе свётлw прaзднуемъ, рaдостнw вопію1ще: рaдуйсz, сeргіе бGомyдре.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не предaждь нaсъ до концA и4мене твоегw2 рaди, и3 не разори2 завёта твоегw2, и3 не њстaви ми1лости твоеS t нaсъ, гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, препётый во вёки.

Б9іимъ хранeніемъ соблюдено2 бhсть честн0е тёло твоE, бGомyдре сeргіе, мн0гими лёты землeю покровeно цёло, и3 ничи1мже вреди1мо и3зhде. Мh же ч†да тво‰ сіE зрsще, рaдостнw вопіeмъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Весeліz ри1зою њблечeсz, рaдости вэнцeмъ вэнчaсz честнaz главA твоS, свётлw вни1де въ небeсный черт0гъ цRS хrтA, п0честь пріeмлz трудHвъ твои1хъ, поS гDеви: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Свётлымъ житіeмъ твои1мъ сіsz, чyдне сeргіе, въ жи1зни сeй, безпл0тныхъ чи1ны дости1глъ є3си2, нhнэ же съ ни1ми ликyеши ў пrт0ла всёхъ бGа: проси2 грэхHвъ њставлeніе даровaти, совершaющымъ люб0вію пaмzть њбрётеніz честнhхъ мощeй твои1хъ.

БGор0диченъ: Простри2 молeніе, пречcтаz дв7о вLчце, къ р0ждшемусz и3зъ тебє2 бGу нaшему, и3 тоб0ю ґдaма наздaвшему, и3 нaше є3стество2 њбнови1вшу, да вси2 вопіeмъ ти2: бlгословeнъ, пречcтаz, пл0дъ чрeва твоегw2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Всsчєскаz, вLко, премyдростію твоeю состaвилъ є3си2, земли1 же пaки ўтверди1лъ є3си2, ћкоже вёси, дно2, њсновaніемъ водрузи1вый на водaхъ безмёрныхъ. Тёмъ вси2 вопіeмъ, воспэвaюще: благослови1те, дэлA гDнz, непрестaннw гDа.

Весели1тсz днeсь цRковь б9іz, ћкw цaрскою порфЂрою њдэвaющисz: честнaz же nби1тель твоS, бGоблажeнне џ§е сeргіе, ћкw многоцённо сокр0вище и3мyщи честн0е тёло твоE, разли6чна и3сцэлє1ніz подавaюще всBмъ, вёрнw пою1щымъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz непрестaннw гDа.

Свётомъ небeснымъ просвэщaетсz хрaмъ б9ій, и3 въ нeмъ благочести1выхъ соб0ри рaдуютсz, ви1дzще тS, бGоблажeнне џ§е сeргіе, ґрхіерeйскима рукaма носи1ма и3 t всёхъ вёрныхъ покланsема, хrтY вопію1щихъ, бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz непрестaннw гDа.

Съ нбcными вHинствы нhнэ трbцэ предстоS, и3 съ ли1ки всёхъ с™hхъ водворszсz, вёрнw почитaющымъ пaмzть твою2, грэхHвъ прощeніе и3спроси2: и3 свётлw прaзднующымъ њбрётеніе честнhхъ мощeй твои1хъ, спасeніе нaмъ дaруй, да рaдующесz поeмъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz непрестaннw гDа.

БGор0диченъ: Превёчный во чрeвэ твоeмъ, дв7о чcтаz, зачинaетсz, и3 совершeнный бGъ, и4же и3зъ тебє2 неискусобрaчныz nтрокови1цы мLнецъ пл0тію роди1всz, совершeнъ бGъ и3 человёкъ, человBки ви1дитсz, сопrт0ленъ сhй nц7Y и3 д¦у: є3г0же превозн0симъ во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Мwmсeй на горЁ неwпали1мую купинY ви1дэ, їHсифъ въ вертeпэ неизречeнное ржcтво2 слhша, несквeрнаz дв7о, безмyжнаz м™и, пёсньми тS, бцdе, величaемъ.

Взsтсz къ высотЁ нбcнэй добродётельми, бGомyдре џ§е сeргіе, и3 въ весeліи сeрдца предстои1ши пrт0лу с™hz трbцы, не забyди ч†дъ твои1хъ. Совершeнно здрaвіе и3 ди1вну побёду дaруй на враги2 в0инству нaшему, да вси1 тz пёсньми непрестaннw величaемъ.

Преслaвнаz пaмzть твоS, бGон0се, пaче л{чъ с0лнечныхъ, вBрныz просвэщaетъ, благочeстнw тS почитaющыz, и3 вёрою и3 люб0вію покланsющыzсz рaцэ честнhхъ мощeй твои1хъ, и3 въ пёснехъ пою1щыz тS, бGомyдре сeргіе.

Рук0ю моeю недост0йною, и3 люб0вію сердeчною приноси1мое тебЁ мaлое молeніе, пріими2, бGоблажeнне џ§е сeргіе, душaмъ нaшымъ спасeніе, и3 тэлесє1мъ здрaвіе, и3 мjру ми1ръ моли1твами твои1ми дaруй: да тS мн0жае въ пёснехъ величaемъ.

БGор0диченъ: Q дв7о вLчце всепётаz, м™и хrтA бGа нaшегw! Спаси2 вс‰ на тS надёющыzсz, и3 къ твоемY заступлeнію притекaющыz, и3 благочeстнw тS сyщую бцdу въ пёснехъ величaющыz.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Днeсь сошeдшесz нбcнаz со земнhми рaдуютсz, и3 вёрныхъ совокуплє1ніz со свzщeнными, вкyпэ же и3 мон†хи, весeліz дух0внагw и3 дарHвъ чудeсъ твои1хъ и3сполнsютсz, прпdбне сeргіе, въ твоE њбрётеніе, слaвzще гDа. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Премyдрость v3постaсную, сл0во џ§ее присносyщное, врачA человёкwмъ хrтA р0ждшаz, дв7о пречcтаz, ћзвы и3 стрyпы сeрдца моегw2 и3сцэли2, лю6тыz и3 многоврeмєнныz, и3 страстн†z взыгр†ніz ўти1ши пл0ти моеS.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Ћкw ѕвэздA многосвётлаz хrтA сlнца незаходи1магw, зарsми твои1хъ добродётелей всёхъ просвэщaеши, блистaніемъ чудeсъ вс‰ концы2 њзарsеши, бGоблажeнне и3 бGомyдре џ§е сeргіе, вёрою чтyщихъ свzтyю пaмzть твою2, и3 честн0е њбрётеніе мощeй твои1хъ, въ пёснехъ свётлw почитaющихъ. Двaжды.

Ћкw свэти1льникъ многосвётлый, и3 болsщымъ врaчь преизрsдный, и3 монaшескій пaстырь доброразсyдный показaлсz є3си2, в0инству нaшему nрyжіе спасeніz, и3 на враги2 побёда, и3 всеS ру1сскіz земли2 ўдобрeніе, и3 молeбникъ вёренъ њ всёхъ, вёрою и4мz твоE, сeргіе, призывaющихъ, и3 люб0вію прaзднующихъ њбрётеніе честнhхъ мощeй твои1хъ.

Ћкw цвётъ бlгов0ненъ, и3 кади1ло благоухaніz, и3 ћкw бжcтвеннаz мmропол0жница, зaпахъ мастeй твои1хъ во вс‰ страны6 и3спущaеши, и3м0лніzми чудeсъ твои1хъ лю1ди хrтоимєни1тыz просвэщaеши, вёрою совершaющыz свzщeнную пaмzть твою2, прпdбне и3 всеблажeнне сeргіе.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Днeсь вёрніи хrтоимени1тіи нар0ди сошeдшесz, рaдости и3сп0лнимсz, и3 ли1къ состaвльше, дух0внэ прaзднуемъ, во благонар0читое торжество2 прпdбнагw nтцA, во pалмёхъ и3 пёніихъ хrтY вопію1ще: ты2 проzви1лъ є3си2, вLко хrтE, послёднему р0ду нaшему, таковaго чудeсъ даровaтелz, вели1каго застyпника всеS земли2 ру1сскіz: но, q прпdбне, и3 бGомyдре џ§е сeргіе! Моли1сz прилёжнw хrтY бGу нaшему за всёхъ, вёрою и3 люб0вію тS почитaющихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи, бlжє1нна, t канHна прпdбнагw пёснь G-z и3 ѕ7-z.

Прокjменъ, ґпcлъ и3 ґллилyіа прпdбнагw.

Е#ђліе луки2, зачaло к7д.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную: