...
Мінея Місячна,  Липень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Липень

← В 22-й день В 24-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 23-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Поча́евская»

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4:

Наста́ день пра́здника Твоего́, Пречи́стая,/ наста́ на́шея ра́дости пресве́тлый день./ Прииди́те, мона́шествующих ли́цы,/ прииди́те, вси ве́рнии лю́дие,/ воспои́м от чи́стаго се́рдца Ма́терь Бо́жию/ и чудеса́ Ей, на горе́ Поча́евстей явле́нная, просла́вим.

Ве́лия чуде́с Твои́х си́ла, Богоро́дице,/ я́ко мно́ги, то́кмо воззва́вшия к Тебе́,/ от неду́гов тя́жких спасла́ еси́,/ ве́рныя виде́ньми утверди́ла еси́/ и неве́рныя к ве́ре обрати́ла еси́.

А́ки Сина́й и Фаво́р, ублажа́ем го́ру Поча́евскую,/ а́ки Влахе́рнскую це́рковь, чти́м зде стоя́щий храм Влады́чицы,/ зане́ подо́бная тем ме́стом в Поча́евстей оби́тели соде́яшася,/ я́ко пребыва́еше сла́вы Присноде́вы зде яви́ся.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

Небе́сная врата́, и Спору́чница спасе́ния на́шего,/ и ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние Ты еси́, Богоро́дице Пречи́стая,/ Твоего́ у́бо предста́тельства ча́юще,/ во еди́н моли́твенный лик снидо́хомся, раби́ Твои́,/ и подно́жию ног Твои́х покланя́емся,/ и про́сим просвеще́ния и спасе́ния душа́м на́шим.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1:

Умиле́ние серде́ц и о гресе́х покая́ние/ днесь возно́сится от христиа́н/ ко престо́лу Пречи́стыя Де́вы:/ Та бо о нас мо́лит Христа́ Бо́га.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Прорече́ние Твое́ сбы́вшееся зде зрим, Влады́чице:/ вси бо ро́ди Тебе́ ра́достно ублажа́ют./ Те́мже воззове́м Ти с пра́ведною Елисаве́тою:/ благослове́на Ты в жена́х,/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.

Вои́стинну блаже́но чре́во, носи́вшее Тя, Го́споди,/ и сосца́, я́же еси́ ссал,/ нам же, соверша́ющим пра́зднество Твоея́ Пречи́стыя Ма́тере,/ носи́ти Тя в сердца́х на́ших помози́,/ да и мы блаже́нства сего́,/ по сло́ву Твоему́, причасти́мся.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Ра́дуйся, Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во;/ ра́дуйся, бы́строе моля́щихся услы́шание;/ ра́дуйся, бесо́м устраше́ние и ка́ющимся прибе́жище;/ ра́дуйся, исто́чник благода́ти в чудотво́рнем Твое́м о́бразе/ Ла́вре Поча́евстей дарова́вшая.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 5:

Прииди́те, ру́сстии собо́ри,/ и от всех язы́к, ве́рнии, собери́теся,/ на го́ру Поча́евскую взы́дем и в дом Ма́тере Бо́жия,/ и у́зрим ме́сто стопы́ Ея́,/ иде́же во о́гненнем столпе́ дре́вле яви́ся,/ и от исто́чника, отту́ду исте́кшаго,/ ве́рою окропле́ние прии́мем,/ и чудотво́рней ико́не Е́я́ поклони́мся,/ проще́ния прегреше́ний на́ших прося́ще,/ и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.

Ко Твоему́ заступле́нию притека́ем, Пречи́стая,/ и чудеса́, во оби́тели Поча́евстей от Тебе́ бы́вшая, воспева́ем:/ исцеле́ния бо зде слепи́и и хро́мии ра́достно приима́ху,/ бесни́и свобожда́хуся,/ и ме́ртвии воскресо́ша,/ и несть такова́го жесто́каго се́рдца,/ е́же зре́нием святы́ни Твоея́ ие умили́тся./ Но утверди́, Всепе́тая,/ благо́е изволе́ние моля́щихся Тебе́/ и пода́ждь душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице,/ Твое́ ста́до от Небе́с назира́ющи,/ от А́нгел у́бо пе́ние прие́млющи,/ от нас же излива́емыя умиле́нныя сле́зы ви́дящи/ и моли́твенная воздыха́ния душ на́ших слы́шащи:/ сия́ бо па́че вити́йства слове́снаго/ на милосе́рдие Тебе́ преклоня́ют,/ во е́же пода́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 2:

Твою́ ико́ну целу́юще, Влады́чице,/ и сле́ду стопы́ Твоея́ покланя́ющеся,/ и заступле́ния Твоя́ мно́гая помина́юще,/ досто́йных слове́с о прославле́нии Тебе́ не обрета́ем,/ но, благогове́йныя сле́зы Тебе́ в молча́нии принося́ще,/ а́ки на Небеси́, себе́ мним,/ Твое́й сла́ве предстоя́щия,/ спаси́ Тебе́ велича́ющия.

На горе́ Фаво́рстей Петр со дру́ги/ Госпо́дне Преображе́ние ви́дев/ и ле́потою сла́вы Его́ услажда́яся,/ та́ко вопия́ше Ему́:/ Го́споди, добро́ есть нам зде бы́ти./ Сицевы́й же глаго́л рцем, бра́тие,/ на го́ру явле́ния Ма́тере Бо́жия собра́вшеся,/ и преображе́ние сла́вы Ея́, зде бы́вшее, помышля́юще,/ и во умиле́нии вопию́ще к Ней:/ спаси́ Тебе́ велича́ющия.

На скале́ пусты́нней пе́рвее яви́лася еси́, Влады́чице,/ све́том огня́ просвеще́ние ве́рных зде прообразу́ющи/ и Купину́ Неопали́мую на па́мять лю́дем приводя́щи;/ пото́мже с Небе́с виде́ние Твоего́ заступле́ния/ и́ноком Поча́евским яви́ла еси́,/ я́ко покро́в Твой, Андре́ем дре́вле ви́денный./ Нас же, моля́щихся, све́том озари́ духо́вным/ и спаси́ Тебе́ велича́ющия.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Непроходи́мая врата́, та́йно запеча́тствованная,/ Благослове́нная Богоро́дице Де́во,/ приими́ моле́ния на́ша/ и принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу,/ да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго/ и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо:/ за́йде бо со́лнце./ И взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном./ И сон ви́де:/ се ле́ствица, утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до Небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бо́г Авраа́мов, отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю,/ сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши,/ и возвращу́ тя в зе́млю сию́,/ я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем,/ аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́;/ несть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.

Исхо́да чте́ние (глава́ 3):

Вни́де Моисе́й в го́ру Бо́жию Хори́в./ Яви́ же ся ему́ А́нгел Госпо́день в пла́мени о́гненне из купины́./ И ви́де, я́ко купина́ горя́ше огне́м, и купина́ не сгара́ше./ Рече́ же Моисе́й:/ преше́д, узрю́ виде́ние вели́кое сие́,/ что я́ко не сгара́ет купина́?/ Я́коже ви́де Госпо́дь, я́ко приступа́ет ви́дети,/ призва́ его́ Госпо́дь из купины́, глаго́ля:/ Моисе́е, Моисе́е./ Он же рече́: что есть?/ И рече́: не прибли́жися се́мо;/ изу́й сапо́г от ногу́ твое́ю:/ ме́сто бо, на не́мже ты стои́ши, земля́ свята́ есть./ И рече́ ему́:/ Аз есмь Бог отца́ твоего́,/ Бог Авраа́мов, и Бог Исаа́ков, и Бог Иа́ковль./ Отврати́ же Моисе́й лице́ свое́:/ стыдя́ше бо ся зре́ти пред Бо́гом./ Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю:/ ви́дя, ви́дех озлобле́ние люде́й Мои́х, иже во Еги́пте,/ и вопль их услы́шах от наси́льствующих в де́лех,/ вем бо боле́знь их,/ и снидо́х, е́же изъя́ти их от руки́ еги́птян,/ и извести́ их от земли́ о́ныя,/ и ввести́ их в зе́млю бла́гу и мно́гу,/ в зе́млю, точа́щу мед и млеко́.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотвори́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и и́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы,/ глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки,/ и сии́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сии́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь, Бог Изра́илев, про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ко Игу́мен си́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И́ введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех,/ и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

На лити́и стихи́ры, глас 6:

Струи́ исцеле́ний всегда́ источа́еши, Де́во, ве́рным,/ притека́ющим к цельбоно́сней стопе́ Твое́й, Богоневе́сто!/ Ту́не бо излива́еши от ней оби́льно/ и бога́тно неду́гующим исцеле́ния:/ слепы́я явля́еши ви́дяща я́сно,/ притека́ющия к Тебе́ хромы́я мно́гия испра́вила еси́/ и разсла́бленныя стягну́ла еси́,/ подаю́щи всем, и́же ко спасе́нию, проше́ния/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Прииди́те, празднолю́бцы,/ чу́дное явле́ние ико́ны Бо́жия Ма́тере,/ е́же на горе́ Поча́евстей, просла́вим:/ пресла́вно бо и боголе́пно во оби́тели Поча́евстей возсия́,/ неистощи́мую чуде́с благода́ть все́м излива́ющи./ Тем усты́ и сердцы́, и пе́сньми, и пе́нии духо́вными/ сей святы́й день со все́ми,/ на го́ру Поча́евскую притека́ющими,/ пра́зднуем све́тло.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Воспо́йте, ру́сстии наро́ди,/ Цари́це Бо́жией Ма́тери песнь но́ву,/ соде́явшей чу́до, нове́йшее всех дре́вних чуде́с,/ на горе́ Поча́евстей:/ си́льныя бо сокруши́ стре́лы ага́рянския,/ на ню от тата́р направля́емыя,/ на главу́ их вспять обраща́ющи,/ немощны́я же препоя́са си́лою свы́ше,/ и вознесе́ смире́нныя./ Той победи́тельная возсыла́ем/ и, припа́дающе, вопие́м:/ Засту́пнице на́ша усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго, сла́ва Тебе́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 3:

Кто возглаго́лет си́лы Твоя́, Богоро́дице,/ цельбоно́сный Поча́евский исто́чниче?/ Неистощи́мыми бо дарова́нии изоби́лующи,/ мно́гая и па́че естества́ содева́еши исцеле́ния,/ не то́кмо теле́сныя боле́зни врачу́ющи,/ но и душе́вныя стра́сти на́ша измыва́ющи,/ и всем подае́ши ве́лию ми́лость.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Твои́ми чудесы́, Богоро́дице, неве́рнии умили́вшеся,/ Правосла́вную ве́ру испове́даху,/ и еретицы́ от е́реси отреко́шася/ и ко ста́ду церко́вному сопричто́шася,/ бесни́и от мучи́тельства де́монов свобожда́хуся,/ и жесто́кая сердца́ смири́шася./ У́бо и ду́ши на́ша покая́нием просвети́,/ подаю́щи на́м ве́лию ми́лость.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.

По избавле́нии от неве́рных Твоея́ Ла́вры, Влады́чице,/ ико́ну Твою́ правосла́внии лю́дие ра́достно прия́ша,/ я́коже древле Животворя́щий Крест Сы́на Твоего́ от плене́ния пе́рсскаго,/ те́мже исцеле́ния, от нея́ быва́емая, та́кожде умно́жишася,/ и́хже не лиши́ и нас, моля́щих Ти ся,/ подаю́щи душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Седя́й на Херуви́мех и пева́емый от Серафи́м/ из утро́бы Де́вы благоволи́ роди́тися/ и Сию́, я́ко Ма́терь Бо́жию,/ в моли́тву призыва́ти нас научи́,/ пе́рвее в Ка́не Галиле́йстей/ Тоя́ моле́ния о лю́дех прие́мый/ и доны́не моли́тв Ея́ ра́ди проше́ния на́ша исполня́яй./ Прииди́те у́бо, христоимени́тии лю́дие,/ на ме́сто чуде́с Пресвяты́я Богоро́дицы/ и, моле́ния ваша пред ико́ною Ея́ излива́юще,/ несомне́нною ве́рою утверди́теся,/ е́же прия́ти нам от Нея́ ве́лию ми́лость.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 5:

Пред свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́ры и́стинныя позна́ние прие́млют/ и ага́рянская наше́ствия отража́ют./ Те́мже и нам, к Тебе́ припа́дающим,/ грехо́в оставле́ние испроси́,/ по́мыслы благоче́стия сердца́ на́ша просве́ти/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́/ о спасе́нии душ на́ших. Трижды

На У́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Богоро́дица христиа́ном всегда́ бысть Ми́лостивая Услы́шательница,/ от коне́ц земли́ к Ней вознося́щим моли́твенныя гла́сы,/ Поча́евскую же го́ру я́ко ме́сто явле́ний Свои́х избра́,/ и сего́ ра́ди зде бы́ти поспеша́ют христиа́не,/ и́хже моле́ния не отврати́, Влады́чице,/ но и пра́ведным, и гре́шным бу́ди Хода́таица.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:

Отве́рзи врата́ твоя́, свята́я Ла́вро Поча́евская,/ и приими́ приходя́щия безчи́сленныя наро́ды,/ святу́ю ико́ну Влады́чицы облобыза́ти умиле́нно тща́щияся/ и вку́пе со бра́тиею мона́шествующих усе́рдная моле́ния вознося́щия ко Христу́ Бо́гу,/ да моли́твами Присноде́вы, Ма́тере Своея́, ми́лостив бу́дет рабо́м Свои́м.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Велича́ние:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и почита́ем честну́ю ико́ну Твою́,/ ю́же от лет дре́вних/ на горе́ Поча́евстей просла́вила еси́.

По полиеле́и седа́лен, глас 6:

Днесь о всех чудесе́х Твои́х, Влады́чице, на горе́ Поча́евстей бы́вших,/ благодаре́ния Ти Це́рковь прино́сит./ Те́мже соше́дшияся лю́ди Твоя́ от Небе́с благослови́,/ ра́зум наш уцелому́дри,/ и житие́ на́ше испра́вити помози́,/ и о спасе́нии душ на́ших моле́ние к Бо́гу вознеси́, мо́лим Ти ся.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вса́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́нне: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 5:

Прииди́те, ру́сстии собо́ри,/ и от всех язы́к, ве́рнии, собери́теся,/ на го́ру Поча́евскую взы́дем/ и в дом Ма́тере Бо́жия,/ и у́зрим ме́сто стопы́ Ея́,/ иде́же во о́гненнем столпе́ дре́вле яви́ся,/ и от исто́чника, отту́ду исте́кшаго,/ ве́рою окропле́ние прии́мем,/ и чудотво́рней ико́не Ея́ поклони́мся,/ проще́ния прегреше́ний на́ших прося́ще/ и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.

Кано́н, глас 8, его́же краегране́сие: Богоро́дице Поча́евская, спаси́ и сохрани́ правосла́вную Русь.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Бо́жию Ма́терь воспои́м, ве́рнии,/ моле́ния к Ней принося́ще/ и чудотво́рному Ея́ о́бразу покланя́ющеся ве́рою и любо́вию.

О Влады́чице,/ убо́гия хвалы́ на́шея не отве́ржи и грехо́вныя нищеты́ не возгнуша́йся,/ но припа́дающия лю́ди приими́,/ я́ко Блага́я, Блага́го же Роди́тельница.

Гора́ Поча́евская, пре́жде те́мная и безве́стная,/ явле́нием Твои́м, Влады́чице, Сина́ю уподо́бися:/ та́мо бо огнь, купину́ не паля́й, Тебе́ прообразова́ше,/ зде же Сама́, во огни́ зри́мая, христиа́ном яви́лася еси́.

О́чи ва́ши блаже́ни, о па́стырие о́вчии, Влады́чицу на горе́ Поча́евстей узре́вшии/ и тем ча́сти вифлее́мских па́стырей сподо́бльшиися./ Те́мже у́бо блаже́ни суть христиа́не, сего́ не ви́девшии,/ но ве́рою ме́сту тому́ покланя́ющиися.

Ро́ди ру́сстии и от вся́каго язы́ка ве́рнии,/ соше́дшеся к ме́сту явле́ния Влады́чицы,/ чудотво́рному Ея́ о́бразу поклони́мся и о свои́х согреше́ниих воспла́чем,/ о милосе́рдии же Госпо́дни возра́дуемся.

О́гненный столп, Влады́чице, Тебе́ и́ноком и па́стырем явля́ше,/ нам же огнь ре́вности вложи́ в ду́шу,/ е́же ве́ру и́стинную храни́ти,/ от вся́каго же глаго́ла ерети́ческаго отвраща́тися/ и грехо́вную отрева́ти пре́лесть от серде́ц на́ших.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Дар свяще́нный, странноприи́мства мзду,/ прия́т христолюби́вая А́нна ико́ну Твою́, Влады́чице, руко́ю святи́теля,/ от нея́же исцеле́ние бра́ту своему́ сле́пу рожде́ну ви́девши,/ сию́ во оби́тель Поча́евскую на о́бщую по́льзу да́рствует.

Ико́ну Поча́евскую Пречи́стыя Богоро́дицы лобыза́им, ве́рнии,/ и, покая́ние о гресе́х на́ших прине́сше, здра́вия, и от нужд избавле́ния,/ и во все́х благи́х начина́ниих по́мощи от Влады́чицы воспро́сим.

Цвет прекра́сный на дре́ве благосенноли́ственнем/ яви́ся чудотво́рная ико́на Богоро́дицы на святе́й горе́ Поча́евстей:/ проси́те, ве́рнии, и да́стся вам, по глаго́лу Христо́ву, милосе́рдия дар,/ житию́ ва́шему потре́бный.

Е́же вре́менному житию́ потре́бно быва́ет, о бра́тие, вма́ле поле́зно есть,/ и сия́ да́рствует нам Госпо́дь, по моли́тве Ма́тере Своея́./ Оба́че терпя́щия па́че сих блажи́т и ве́чною ра́достию на Небеси́ награжда́ет,/ ю́же нам даровати, Влады́чице, помоли́ся.

Поча́евская це́рковь, чудотво́рный след стопы́ Твоея́, Богоро́дице,/ покрыва́ющая и ико́ну Твою́ храня́щая,/ а́ки Небе́сный вход ве́рным явля́ется,/ в не́йже моля́щимся помози́, о Влады́чице, земна́я попече́ния отложи́ти,/ и еди́наго, е́же на потре́бу, жела́ти,/ и в моли́тве те́пле проси́ти.

О́ле безу́мия иконобо́рцев,/ и́же ико́ну Твою́, Влады́чице, от Поча́евския оби́тели плени́ша/ и, поруга́нию предаю́ще, ка́ру Бо́жию а́бие на ся наведо́ша,/ беснова́нием же обличе́не бы́вшей жене́, у́жасом мно́гим содержа́хуся.

Седа́лен, глас 6:

Река́, оби́льно теку́щая, поко́ю не навы́че,/ ниже́ преста́ти от тече́ния водна́го возмо́жет,/ та́ко и моле́ния Твоя́, Влады́чице, о лю́дех при́сно возноси́мая, не престаю́т,/ но пра́ведныя от паде́ний храня́т,/ па́дшая же на покая́ние возставля́ют./ Нам же, Твоему́ о́бразу покланя́ющимся,/ сугу́бую умиле́ния благода́ть да́руют/ и вопи́ти Тебе́ со Арха́нгелом и Елисаве́тою воздвиза́ют:/ благослове́на Ты еси́ в жена́х,/ и Твоего́ чре́ва Плод благослове́н есть.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Часу́ и дни прише́дшу возвраще́ния ико́ны Твоея́/ во оби́тель Поча́евскую от иконобо́рцев, сию́ плени́вших,/ возра́довася преподо́бный И́ов со бра́тиею, ту́ю лобыза́юще;/ ны́не же на всяк день и час приходя́щии во оби́тель Твою́ христиа́не/ ту́юже ра́дость и ве́ру пред не́ю свиде́тельствуют.

Аз, гре́шный, ле́ностию порабоще́н, о Влады́чице,/ блага́го Бо́га при́сно грехи́ свои́ми прогневля́ю,/ ниже́ о́чи свои́ возве́сти к Нему́ дерза́ю,/ но ко Твоему́ припа́даю чудотво́рному о́бразу,/ пред ни́мже ка́ющиися проще́ние от Тебе́ прия́ша, и вопию́:/ Го́спода, Сы́на Твоего́, уми́лостиви и мне предста́тельством Твои́м.

Еда́ обря́щется толи́ко окамене́нный се́рдцем и безу́мен муж,/ и́же не умили́тся, в це́ркви Поча́евстей предстоя́й и святы́ням Твои́м, Влады́чице, покланя́яйся,/ чудеса́ же, от них бы́вшая, помышля́яй/ и ве́рою моля́щияся ви́дяй наро́ды?

Ви́дени бы́ша мно́зи, исцеле́ннии пред ико́ною Твое́ю, Влады́чице,/ слепи́и и хро́мии, слы́шаны бы́ша глуси́и и неми́и, возглаго́лавшии:/ та́мо бесни́и, воды́ от стопы́ Твоея́ пию́ще, от бесо́в свобожда́хуся./ Те́мже и мою́ приими́ моли́тву, е́же от бесо́вских страсте́й свободи́тися/ и свет спасе́ния Христо́ва вы́ну созерца́ти.

Сый во узи́лищи земли́ ту́рския плене́н,/ и́нок Твое́ю си́лою, Влады́чице, на возду́се в го́ру Поча́евскую принесе́ся,/ у́бо и мене́, во у́зах страсте́й су́ща,/ ны́не, в день сла́вы Твоея́, от тех свободи́/ и ли́ку ве́рою и любо́вию пою́щих Тя сопричти́.

Ко Твоему́ чудотво́рному о́бразу прите́к, Влады́чице,/ и водо́ю от сле́да стопы́ Твоея́ омы́вся,/ сля́ченный неду́гом ю́ноша а́бие исцеле́,/ слепа́я же отрокови́ца, зде принесе́нная, прозре́,/ и предуме́рый младе́нец воскре́се,/ у́бо и мене́, припа́дающа, от смертоно́снаго уны́ния воздви́гни/ и душе́вныя мои́ отве́рзи о́чи.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

А́ще и всех грешне́йший есмь от тем люде́й,/ ко Твое́й, Влады́чице, ико́не припа́дающих,/ а́ще и вси ве́рою свое́ю мя превзыдо́ша,/ оба́че и мене́, окая́ннаго, не отри́ни от Твоего́ заступле́ния,/ ми́лостей бе́здну лю́дем во оби́тели Твое́й яви́вшая.

Я́коже ко всем призыва́ющим Тя ми́лостива явля́ешися,/ издале́ча ико́не Твое́й мы́сленно покланя́ющияся слы́шиши,/ и та́ко о́трочица не́коего, по моли́тве пра́бабы его́, воскресила еси́,/ и ны́не, о Влады́чице,/ ко всем, от конца́ земли́ Тебе́ моля́щимся, благоуве́тлива бу́ди.

Се, Влады́чице, люде́й мно́гая мно́жества,/ на святу́ю го́ру Твою́ притека́юще,/ ми́лости Твоея́ получи́ти ищут,/ ве́рнии вку́пе с малове́рными, пра́веднии и гре́шнии, с ни́миже и Це́ркви Святе́й чужди́и примета́ются,/ всех у́бо поми́луй, всем свет и́стинныя ве́ры яви́ во спасе́ние.

Почто́ аз, гре́шный, Пречи́стей Богома́тери покланя́яся/ и испра́вити житие́ свое́ обещава́я,/ па́ки на пре́жняя прегреше́ния обраща́юся?/ Увы́ мне!/ еда́ зле́йший есмь неве́рных ага́рян,/ и́же на горе́ Поча́евстей покая́ние прине́сше,/ до́брии христиа́не соде́яшася?

А́ще и лю́ти бы́ша ага́ряне ту́рстии,/ святу́ю оби́тель Твою́, Влады́чице, осажда́юще,/ а́ще и стре́лы в Тя, на Небеси́ я́вльшуюся, пуща́ти дерзну́ша,/ но сим на главы́ их возвраща́ющимся,/ се́рдцем сокруше́нным пока́яшася и силу Твою́ испове́даша.

Со Иовом преподо́бным на Небесе́х Тебе́ зря́ще, Влады́чице,/ ага́ряном смяте́нным и бежа́щим,/ и́ноцы Поча́евстии песнь воспе́ша Ти досто́йную,/ со уго́дником Тебе́ благодаря́ще те́пле.

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

И́же от ага́рян Тя, Влады́чице, на Небесе́х узре́ша,/ друг дру́га вопроша́ху:/ что есть виде́ние сие́ ужа́сное?/ И о́ви, смяте́ни бы́вше, друг дру́га убива́ху,/ о́ви же, ве́ру в се́рдце свое́ прие́мше, Креще́ния тре́боваху,/ по сих же и́ноцы бы́ша чрез все́ житие́, си́лу Твою́ воспева́юще.

И́ноки и мирски́я лю́ди, Твоему́ заступле́нию ве́рующия, Влады́чице,/ обогати́ духо́вными дарова́ньми,/ малове́рныя же просвети́ и озари́,/ я́коже тогда́ неве́девшия Христа́ ага́ряны в позна́ние Его́ привела́ еси́.

Сохрани́ша па́мять Твоего́ заступле́ния, Влады́чице, ага́ряне,/ в зе́млю ту́рскую возвра́щшеся,/ и ча́дом свои́м о явле́нии Твое́м пя́мять преда́ша./ Кольми́ па́че нам, христиа́ном,/ чудеса́ Твоя́, на горе́ Поча́евстей бы́вшая, па́мятовати подоба́ет?

Образу Твоему́ мы́сленно припа́дая,/ во глубо́кий кла́дязь впады́й муж от несумне́нныя смерти спасе́ся/ и, невреди́м из глубины́ подъя́т быв,/ Твое́ пропове́даше милосе́рдие.

Xоте́л бых и аз, Влады́чице, ве́ре спасе́нных Тобо́ю люде́й подража́ти,/ хоте́л бых и аз Твое́ заступле́ние в житии́ мое́м улучи́ти,/ но за мно́жество прегреше́ний мои́х оскудева́ет моя́ ве́ра./ Сию́ у́бо укрепи́ во мне, Влады́чице, вопию́щем:/ ве́рую, помози́ моему́ неве́рию.

Ров прельще́ний лати́нских чрез сто и де́вять лет поглоти́ оби́тель Поча́евскую,/ но Твои́м, Богоро́дице, заступле́нием па́ки та́я к высоте́ Правосла́вия изъе́млется и ла́вра имену́ется./ Сию́ у́бо в Правосла́вней ве́ре непоколеби́му соблюди́/ да́же до часа́ втора́го прише́ствия Сы́на Твоего́ и Бо́га.

Конда́к, глас 1:

Исто́чник исцеле́ний и ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние/ Поча́евская Твоя́ ико́на, Богоро́дице, яви́ся,/ те́мже и нас, к ней притека́ющих,/ от бед и искуше́ний свободи́,/ ла́вру Твою́ невреди́му сохрани́,/ Правосла́вие во о́крест стоя́щих страна́х утверди́/ и грехи́ разреши́ моли́твенник Твои́х:/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

И́кос:

Воста́ните от гроб ва́ших, и́ноцы Поча́евстии, и рцы́те нам:/ коли́ких чуде́с Пресвяты́я Богоро́дицы бы́сте зри́тели и свиде́тели,/ ка́ко ме́ртвии пред Тоя́ ико́ною воскреса́ху,/ ка́ко де́мони от му́чимых люде́й отбега́ху,/ ка́ко неду́жнии та́мо исцеля́хуся,/ ка́ко неве́рнии ве́роваху,/ ка́ко хули́тели та́мо ка́яхуся?/ Сия́ бо ди́вная быва́ху челове́ком и А́нгелом./ Мы же, вся сия́ бы́вшая и додне́сь быва́емая воспомина́юще,/ со стра́хом и умиле́нием ко святе́й ико́не Пречи́стыя Богома́тере моли́твенно припа́даем и глаго́лем си́це:/ о ми́лостей бе́здно и благодея́ний сокро́вище,/ грехи́ разреши́ моли́твенник Твои́х:/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Песнь 7

Ирмо́с:От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ака́фистово пе́ние возноша́ху пред ико́ною Твое́ю, Пречи́стая, правосла́внии лю́дие,/ егда́ оби́тель Поча́евская Це́ркви возвраще́на бысть,/ тем у́бо оставле́ние грехо́в испроси́,/ нам же, моля́щим Ти ся, на враги́ посо́бствуй.

Наро́да правосла́внаго ду́ши упоко́ити моли́ся, Влады́чице,/ вку́пе же и всех, о возвраще́нии ла́вры Твоея́ из ерети́ческаго пле́на потруди́вшихся,/ нам же, к Тебе́ прибега́ющим, пода́ждь единомы́слие и мир.

И ны́не наро́ду на́шему ми́лостива бу́ди, Влады́чице, и мир пода́ждь,/ покаря́ющи противобо́рствующия враги́ и супоста́ты.

Пре́д Твое́ю ико́ною, Богоро́дице, правосла́вным христиа́ном возвраще́нною,/ па́ки исцеле́ния приима́ти ве́рнии навыко́ша:/ не у исте́кшу бо еди́ному ле́ту от того́ дне,/ уже́ четы́рми чудесы́ Це́рковь Христо́ву просла́вила еси́ во утеше́ние лю́дем.

Рая́ Небе́снаго сподо́би ны, Влады́чице,/ святу́ю ла́вру Твою́ а́ки земны́й рай почита́ющия/ и Твоя́ ми́лости те́плою ве́рою воспева́ющия.

Авраа́м Госпо́день день издале́ча ви́де, и ра́довася,/ и ча́янием того́ дне живя́ше;/ узре́вши же издале́ча Твою́ Поча́евскую це́рковь не́кая хрома́я жена́/ и упова́нием Твоея́ по́мощи испо́лнившися, а́бие исцеле́/ и, а́ки еле́нь, воспряну́вши, ко оби́тели Твое́й поспеша́ше.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Во град Ки́ев от преде́л Ура́льских прише́дшей жене́ бе́сней/ яви́ся Богоро́дица со преподо́бным И́овом/ и на го́ру Поча́евскую ту́ю призыва́ше,/ иде́же здра́вие е́й пода́вши, сла́вити научи́ Свое́ заступле́ние.

Омы́в очеса́ своя́ в купе́ли Силоа́мстей,/ прие́млет слепорожде́нный зре́ние Христо́вым веле́нием;/ омы́вшися же от воды́ стопны́я в це́ркви Поча́евстей,/ исцеле́ слепа́я отрокови́ца./ У́бо и на́ше страстно́е ослепле́ние исцели́, Влады́чице,/ водо́ю от сле́да стопы́ Твоея́ с ве́рою кропя́щихся.

Сию́ отрокови́цу исцеле́ну узре́вши,/ пра́баба ея́ а́бие прельще́ния уни́тскаго отрица́ется/ и Правосла́вную испове́дует ве́ру,/ в не́йже утверди́ и ны, рабы́ Твоя́, о Влады́чице.

Лю́дие Бо́жии, на го́ру Твою́, Влады́чице, притека́ющии,/ обе́ты по́двиг благочести́вых та́мо прино́сят,/ я́же де́лы испо́лнити помози́ им, Богоро́дице.

А́нгели на Небеси́ Твою́ сла́ву непреста́нно воспева́ют, Богоро́дице,/ на земли́ же челове́цы ко Твоему́ заступле́нию притека́ти не престаю́т,/ и́хже воздыха́ния не отри́ни, я́ко Блага́я,/ па́че же на ме́сте явле́ния Твоего́ тех моле́ния услы́ши.

Ве́лия Твоего́ заступле́ния си́ла, о Влады́чице,/ его́же ра́ди Сын Твой и Бог наш гре́шным проще́ние да́рует,/ подвиза́ющимся же крепость и уныва́ющим утеше́ние.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Не то́чию еди́н по еди́ному подвиза́ются христиа́не на го́ру Поча́евскую,/ но и от сугу́бо свяще́ннаго гра́да Ки́ева совоку́пльшеся ве́рнии,/ по́мощь от сея́ чудотво́рныя ико́ны/ в годи́ну бы́вшаго губи́тельства испове́даша/ и, подо́бне ея́ написа́вше, во святу́ю ла́вру сие́ принесо́ша.

У́бо и во гряду́щая ле́та спаса́й нас, Влады́чице, от губи́тельства и междоусо́бныя бра́ни,/ от гла́да же и о́гненнаго запале́ния,/ зане́ оскуде́вшей кре́пости душ на́ших,/ уны́ния исполня́емся в беда́х, неразу́мливи су́ще.

Ю́жский преде́л земли́ ру́сския Поча́евскую ико́ну Влады́чицы и святу́ю ла́вру Ея́,/ я́ко диади́му ца́рствия, храни́т и си́ми хва́лится;/ оба́че же и Се́верский, во гра́де Тобо́льстем, чудотво́рное подо́бие тоя́жде Поча́евския ико́ны/ моли́твою и́ноков себе́ испроси́.

Ру́сскую зе́млю, о Влады́чице,/ я́ко безпреде́льное горы́ Твоея́ подно́жие,/ от бед и искуше́ний свободи́/ и во благоче́стии ту́ю сохрани́ до сконча́ния ве́ка.

Уже́ несты́дно подня́вшимся ху́льным гла́сом посреде́ христиа́нскаго жи́тельства,/ не оста́ви, Богоро́дице, раб Твои́х в тех прельще́ния впа́сти,/ но ве́ру несумне́нну возгрева́й в сердца́х на́ших вы́ну.

Се вре́мя заступле́ния Пресвяты́я Богоро́дицы прии́де, умно́жившимся собла́зном,/ се вре́мя на́ших к Ней воздыха́ний./ О бра́тие! Рцем у́бо от всего́ се́рдца на́шего:/ Влады́чице! Помози́ лю́дем Твои́м.

Ексапостила́рий.

Подо́бен: Черто́г Твой ви́жду:

Виде́ние ди́вное:/ во огни́ Пресвята́я Де́ва,/ чудеса́ же неисчи́слимая от ико́ны Поча́евския нам извести́шася./ Воспря́нем у́бо, о лю́дие, от грехо́внаго сна,/ исправле́ния житию́ на́шему со слеза́ми да про́сим/ и Ма́тери Бо́жией с ве́рою днесь поклони́мся.

На хвали́тех сгихи́ры на 4, глас 4:

Воспои́м, лю́дие,/ Пресвяту́ю Де́ву Чи́стую,/ на горе́ Поча́евстей дре́вле па́стырем я́вльшуюся,/ ны́не же всю страну́ на́шу отту́ду благоде́ющую:/ весть бо Влады́чица проше́ния на́ша во благо́е исполня́ти,/ и сердца́ на́ша умиле́нием растворя́ти,/ и рабы́ Своя́ от бед и зол сохраня́ти.

Не возгнуша́йся нас, гре́шных,/ Милосе́рдая Ма́ти,/ малове́рия ра́ди на́шего от нас не отврати́ся,/ но па́че ве́ру на́шу/ благода́тною по́мощию Твое́ю умно́жи/ и же́ртву хвалы́ приноси́ти Тебе́/ рабы́ Твоя́ научи́.

Слепы́я, и хромы́я, и сля́ченныя,/ ко Твое́й святе́й ико́не припа́дающия,/ всемо́щным де́йством Твоего́ предста́тельства/ исцели́ла еси́, Богоро́дице:/ бе́сы, люде́й му́чащия, отгна́ла еси́,/ Правосла́вную ве́ру ага́ряном и еретико́м откры́ла еси́./ У́бо и на́ших моле́ний не отри́ни, Пренепоро́чная,/ но я́же ко спасе́нию проше́ния на́ша испо́лни.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

О Твои́х зна́мениих, Богоро́дице Влады́чице,/ сла́вится гора́ Поча́евская,/ и всяк язы́к христиа́нский си́лу Твою́ испове́дует,/ и́хже ра́ди неве́рнии правове́рни соде́яшася,/ гре́шнии в покая́ние приидо́ша./ лени́вии к духо́вному де́ланию устреми́шася./ И́мже и нас подража́ти, Блага́я, научи́,/ Тебе́ те́пле благодари́ти устро́й нас/ и воздви́гни вы́ну воспева́ти славу Сы́на Твоего́,/ Еди́наго от Святы́я Тро́ицы сла́вимаго Бо́га на́шего.

Славосло́вие вели́кое, ектении́ и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я, на 8. По вхо́де тропа́рь пра́здника. Сла́ва, и ны́не, конда́к. Проки́мен, глас 3, песнь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 320. Аллилу́ия, глас 2: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и киво́т святы́ни Твоея́. Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною и не отве́ржется ея́. Ева́нгелие от Луки́, зачало 54. Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́ и И́мя Госпо́дне призову́.

Моли́тва

К Тебе́, о Богома́ти, моли́твенно притека́ем мы, гре́шнии, чудеса́ Твоя́, во святе́й ла́вре Поча́евстей явле́нная, помина́юще и о свои́х сокруша́ющеся прегреше́ниих. Ве́мы, Влады́чице, ве́мы, я́ко не подоба́ше нам, гре́шным, чесого́ проси́ти, то́кмо о е́же Пра́ведному Судии́ беззако́ния на́ша оста́вити нам. Вся бо на́ми в житии́ претерпе́нная, ско́рби же, и ну́жды, и боле́зни, я́ко плоды́ паде́ний на́ших прозябо́ша нам, Бо́гу сия́ на исправле́ние на́ше попуща́ющу. Те́мже вся сия́ и́стиною и судо́м Свои́м наведе́ Госпо́дь на гре́шныя рабы́ Своя́, и́же в печа́лех свои́х к заступле́нию Твоему́, Пречи́стая, притеко́ша и во умиле́нии сердец к Тебе́ взыва́ют си́це: грехо́в и беззако́ний на́ших, Блага́я, не помяни́, но па́че всечестне́и ру́це Твои́ воздви́гши, к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу предста́ни, да лю́те соде́янная на́ми отпу́стит нам, да за премно́гая неиспо́лненная обеща́ния на́ша лица́ Своего́ от рабо́в Свои́х не отврати́т, да благода́ти Своея́, спасе́нию на́шему посо́бствующия, от душ на́ших не оты́мет. Ей, Влады́чице, бу́ди спасе́нию на́шему Хода́таица и, малоду́шия на́шего не возгнуша́вшися, при́зри на стена́ния на́ша, я́же в беда́х и ско́рбех на́ших пред чудотво́рным Твои́м о́бразом возно́сим. Просвети́ умиле́нными по́мыслы умы́ на́ша, ве́ру на́шу укрепи́, наде́жду утверди́, любве́ сладча́йший дар сподо́би нас прия́ти. Си́ми у́бо, Пречи́стая, дарова́ньми, а не боле́зньми и скорбьми живо́т наш ко спасе́нию да возво́дится, но, от уны́ния и отча́яния ду́ши на́ша огражда́ющи, изба́ви нас, маломо́щных, от находя́щих на ны бед, и нужд, и клеветы́ челове́ческия, и боле́зней нестерпи́мых. Да́руй мир и благоустрое́ние жи́тельству христиа́нскому предста́тельством Твои́м, Влады́чице, утверди́ Правосла́вную ве́ру в стране́ на́шей и во всем ми́ре. Це́рковь Апо́стольскую и Собо́рную умале́нию не преда́ждь, уста́вы святы́х оте́ц на ве́ки непоколеби́мы сохрани́ и всех к Тебе́ притека́ющих от ро́ва поги́бельнаго спаси́. Еще́ же и е́ресию прельще́нных бра́тий на́ших или́ ве́ру спаси́тельную в грехо́вных страсте́х погуби́вших па́ки ко и́стинней ве́ре и покая́нию приведи́, да вку́пе с на́ми, Твоему́ чудотво́рному о́бразу покланя́ющеся, Твое́ предста́тельство исповедят. Сподо́би у́бо нас, Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, еще́ в животе́ сем побе́ду и́стины Твои́м заступле́нием узре́ти, сподо́би нас благода́тную ра́дость пре́жде кончи́ны на́шея восприя́ти, я́коже дре́вле насе́льники Поча́евския Твои́м явле́нием победи́тели и просвети́тели ага́рян показа́ла еси́, да вси мы благода́рным се́рдцем вку́пе со А́нгелы, и проро́ки, и апо́столы, и со все́ми святы́ми, Твое́ милосе́рдие прославля́юще, воздади́м сла́ву, честь и поклоне́ние в Тро́ице пева́емому Бо́гу Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С™hхъ мyчєникъ, трофjма, fе0філа, и3 и5же съ ни1ми.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи мyчєницы: