Мінея Місячна,  Липень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Липень

← В 10-й день В 12-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 11-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Преставле́ние святы́я блаже́нныя и равноапо́стольныя О́льги, княги́ни Ру́сския, во свято́м Креще́нии нарече́нныя Еле́ны

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4:

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Я́ко со́лнце, возсия́ нам/ пресла́вная па́мять твоя́, О́льго Богому́драя,/ ма́ти князе́й Ру́сских,/ Христо́ва мизи́ница,/ апо́стольским уче́нием воспита́на,/ возмогла́ еси́ на куми́ры,/ па́че же на диа́вола,/ си́лою Свята́го Ду́ха просвеща́ема,/ от тьмы неразу́мия всю страну́/ и лю́ди к Бо́гу привела́ еси́,/ Его́же моли́ о творя́щих твою́ па́мять.

В ра́зуме духо́вном,/ и́мже посрами́ла еси́ врага́, прельсти́вшаго Е́ву,/ и сего́ ору́жие сломи́ла еси́,/ богосажде́нный рай церко́вный создала́ еси́,/ в не́мже дре́во живо́тное, Крест, водрузи́ла еси́,/ и трапе́зу Бо́жия бра́шна иму́щи,/ исто́чник неисчерпа́емый кро́ве Христо́вы,/ его́же пи́вши, нетле́нна пребыва́еши,/ за вся ны моля́щися при́сно.

Духо́вно возвесели́теся, ру́сстии концы́,/ па́мять чту́ще Ольги Богому́дрыя:/ мо́лится бо вы́ну ко Христу́/ с чудотво́цами и му́чениками,/ помо́щницу иму́щи Святу́ю Богоро́дицу,/ изба́витися от бед и печа́лей/ ве́рою пою́щим ю́/ и кла́няющимся ра́це нетле́ннаго ея́ те́ла.

Прииди́те, христоимени́тии лю́дие ру́сстии,/ возвели́чим во хвале́ниих прама́терь на́шу,/ ве́лию му́дрость и му́жество показа́вшую,/ сла́ву ми́ра презре́вшую/ и Христа́ Бо́га и́стиннаго па́че всех возлюби́вшую,/ и та́ко к ней воззове́м:/ о пресла́вная уго́днице Христо́ва,/ моли́ о лю́дех ру́сских,/ да ни ко́ими ко́зньми вра́жиими от пра́выя ве́ры отвратя́тся/ и в благоче́стии непоколеби́ми да пребу́дут.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, ро́ди ру́сстии,/ пе́сньми восхва́лим Ольгу прему́друю,/ прииди́те, ра́зумом богатя́щиися,/ ра́зум свой в послуша́ние ве́ры/ приводи́ти от нея́ научи́теся,/ прииди́те, му́жие, честь жене́ пресла́вней возда́йте,/ прииди́те, жены́, му́жеству ея́ вели́кому подража́йте,/ прииди́те, владя́щии, и уразуме́йте/ вся земна́я превосходя́щую сла́ву нетле́нную,/ прииди́те, вси вну́цы ея́,/ и в день ея́ све́тло восторжеству́йте,/ мо́лится бо те́пле ко Го́споду,/ е́же просвети́ти ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне и чте́ния три.

Суди́й Изра́илевых чте́ние (главы́ 4; 5, 1–12):

И приложи́ша сы́нове изра́илевы́ сотвори́ти зло́е пред Го́сподем, и Ао́д у́мре./ И отдаде́ их Госпо́дь в ру́ку Иави́на, царя́ Ханаа́нска,/ и́же ца́рствова во Асо́ре./ И воево́да си́лы его́ Сиса́ра,/ и той живя́ше во Арисо́фе язы́ков./ И возопи́ша сы́нове изра́илевы ко Го́споду,/ я́ко де́вять сот колесни́ц желе́зных бя́ше ему́/ и той озло́би Изра́иля зело́ лет два́десять./ И Девво́ра, жена́ проро́чица, жена́ Лафидо́фова,/ сия́ судя́ше Изра́илю в то вре́мя/ и сия́ живя́ше под фи́ником Девво́ра между́ Ра́мою и между́ Вефи́лем, в горе́ Ефре́мли,/ и восхожда́ху сы́нове изра́илевы к ней та́мо на суд./ И посла́ Девво́ра и призва́ Вара́ка, сы́на Авинее́мля,/ из Кеде́са Неффали́мова и рече́ к нему́:/ не запове́да ли тебе́ Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ и по́йдеши в го́ру Фаво́р/ и по́ймеши с собо́ю де́сять ты́сящ муже́й от сыно́в Неффали́млих/ и от сыно́в Завуло́них,/ и приведу́ к тебе́ в водоте́чь Кисо́нь Сиса́ру, воево́ду си́лы Иави́ни,/ и колесни́цы его́, и мно́жество вой его́/ и преда́м его́ в ру́ки твои́./ И рече́ к ней Вара́к:/ а́ще по́йдеши со мно́ю, пойду́,/ и а́ще не по́йдеши со мно́ю, не пойду́,/ я́ко, не вем дне, в о́ньже благоустро́ит Госпо́дь А́нгела со мно́ю./ И рече́ Девво́ра к нему́:/ иду́щи пойду́ с тобо́ю,/ оба́че веждь, я́ко не бу́дет тебе́ сла́ва на пути́,/ в о́ньже ты и́деши,/ поне́же в руку́ же́нску преда́ст Госпо́дь Сиса́ру./ И воста́ Девво́ра и по́йде с Вара́ком до Кадиса́./ И воззва́ Вара́к Завуло́на и Неффали́ма до Ка́диса,/ и поидо́ша вслед его́ де́сять ты́сящ муже́й, и и́де с ним Девво́ра./ И Хаве́р Кине́й отлучи́ся от Ке́ны и от сыно́в Иова́ва, у́жика Моисе́ова,/ и потче́ ку́щу свою́ под ду́бом почива́ющих,/ и́же есть при Кеде́се./ И возвести́ша Сиса́ре,/ я́ко взы́де Вара́к, сын Авинее́мль, на го́ру Фаво́р./ И созва́ Сиса́ра вся колесни́цы своя́, де́вять сот колесни́ц желе́зных,/ и вся лю́ди, и́же с ним,/ от Арисо́фа язы́ков в водоте́чь Кисо́нь./ И рече́ Девво́ра к Вара́ку:/ воста́ни, я́ко сей день, в о́ньже предаде́ Госпо́дь Сиса́ру в ру́ку твою́,/ зане́ Госпо́дь изы́дет пред тобо́ю./ И сни́де Вара́к с горы́ Фаво́р/ и де́сять ты́сящ муже́й вслед его́./ И сотре́ Госпо́дь Сиса́ру и вся колесни́цы его́/ и весь полк его́ острие́м меча́ пред Вара́ком./ И сни́де Сиса́ра с колесни́цы своея́/ и побеже́ нога́ми свои́ми./ И Вара́к гоня́й вслед колесни́ц его́ и вслед полка́,/ да́же до дубра́вы язы́ков./ И паде́ весь полк Сиса́рин острие́м меча́,/ не оста́ся ни еди́н./ И Сиса́ра убеже́ нога́ми свои́ми в ку́щу Иаи́ли, жены́ Хаве́ра Кине́ева,/ я́ко мир бя́ше между́ Иави́ном, царе́м Асо́рским,/ и между́ до́мом Хаве́ра Кине́ева./ И изы́де Иаи́ль во сре́тение Сиса́ре и рече́ к нему́:/ уклони́ся, господи́не мой, уклони́ся ко мне, не бо́йся./ И уклони́ся к ней в ку́щу, и покры́ его́ оде́ждею свое́ю./ И рече́ Сиса́ра к ней:/ напо́й мя ма́ло воды́, я́ко возжажда́х./ И отреши́ мех мле́чный, и напой его́, и покры́ его́./ И рече́ к ней Сиса́ра:/ ста́ни во две́рех ку́щи,/ и бу́дет, а́ще кто прии́дет к тебе́, и вопро́сит тя, и рече́т:/ есть ли зде муж? и рече́ши: несть./ И взя Иаи́ль, жена́ Хаве́рова, кол ку́щный,/ и взя млат в ру́ку свою́,/ и вни́де к нему́ ти́хо,/ и водрузи́ кол во скра́нии его́,/ и пронзе́ до земли́,/ и сей, утру́ждся, спа́ше и и́здше./ И се Вара́к, гоня́й Сиса́ру./ И изы́де Иаи́ль во сре́тение ему́ и рече́ ему́:/ прииди́, и покажу́ тебе́ му́жа, его́же ты и́щеши./ И вни́де к ней, и се Сиса́ра лежа́ше мертв/ и кол во скра́нии его́./ И покори́ Госпо́дь Бог в той день Иави́на, цари́ Ханаа́ня, пред сы́ны изра́илевыми,/ и хожда́ше рука́ сыно́в изра́илевых, ходя́щи,/ и ожесточи́ся на Иави́на, цари́ Ханаа́нска,/ до́ндеже истреби́ша его́./ И воспе́ Девво́ра и Вара́к, сын Авинее́мов, в той день и рече́:/ внегда́ нача́ти вождо́м во Изра́или, в произволе́нии люди́й, благослови́те Го́спода./ Услы́шите, ца́рие, и внуши́те, кня́зи:/ аз Го́сподеви воспою́ и пою́ Бо́гу Изра́илеву:/ Го́споди, во исхо́де Твое́м от Сии́ра,/ внегда́ воздвиза́тися Тебе́ от села́ Едо́мова,/ земли́ потрясе́ся, и не́бо возмути́ся,/ и о́блацы иска́паша во́ду./ Го́ры подвиго́шася от лица́ Го́спода Елои́,/ та́я Сина́ от лица́ Го́спода, Бо́га Изра́илева./ Во дни Самега́ра, сы́на Ана́фова,/ во дни Иаи́ли,/ оскуде́ша путие́, и идо́ша в пути́ кри́вы,/ и идо́ша в пути́ развраще́нны./ Оскуде́ша живу́щии во Изра́или,/ оскуде́ша, до́ндеже воста́ Девво́ра,/ до́ндеже воста́ ма́ти во Изра́или,/ избра́ша бо́ги но́вы, я́ко хлеб я́чен,/ тогда́ воева́ша гра́ды князе́й, щит не яви́ся,/ ниже́ копие́ в четы́редесяти ты́сящах во Изра́или./ Се́рдце мое́ на учине́нная во Изра́или,/ си́льнии люди́й, благослови́те Го́спода./ Е́здящии на осли́тех бе́лых в полу́дне,/ и седя́щии на суди́щи,/ и ходи́щии на пути́ со́нмов, провеща́йте./ Глас пле́щущих посреде́ веселя́щихся:/ та́мо дади́т пра́вду./ Го́споди, пра́вды укрепи́ во Изра́или:/ тогда́ разыдо́шася во гра́ды свой лю́дие Госпо́дни./ Воста́ни, воста́ни, Девво́ра;/ воста́ни, воста́ни, глаго́ли с пе́снию;/ воста́ни, Вара́че, и плени́ плен твой, сы́не Авинее́мль.

Иуди́фи чте́ние (глава́ 13, 2–20):

Оста́ся же Иуди́ф еди́на в шатре́/ и Олофе́рн пове́ржен на ло́жи свое́м,/ бя́ше бо преиспо́лнен вино́м./ И рече́ Иуди́ф рабе́ свое́й,/ да стои́т вне ло́жницы ея́ и да смо́трит исхо́да ея́,/ я́коже по всяк день,/ рече́ бо, я́ко изы́ти и́мать на моли́тву свою́/ и Ваго́ю глаго́ла по словесе́м сим./ И отыдо́ша вси от лица́ ея́,/ и ни еди́н оста́ся в ло́жнице,/ от ма́ла да́же до вели́ка./ И ста́вши Иуди́ф при одре́ его́, рече́ в се́рдцы свое́м:/ Го́споди Бо́же всея́ си́лы,/ при́зри в час сей на дела́ рук мои́х ко возвыше́нию Иерусали́ма,/ я́ко ны́не вре́мя помоществова́ти насле́дию Твоему́/ и соверши́ти начина́ние мое́ ко сокруше́нию враго́в,/ и́же воста́ша на нас./ И приступи́вши к сто́лпнику одра́,/ и́же бя́ше у главы́ Олофе́рновы,/ снят меч его́ с него́,/ и, прибли́жившися ко одру́,/ взя в горсть власы́ главы́ его́, и рече́:/ укрепи́ мя, Го́споди Бо́же Изра́илев, в день сей./ И уда́ри в вы́ю его́ два́жды си́лою свое́ю,/ и отъя́ главу́ его́ от него́,/ и отвали́ те́ло его́ от посте́ли,/ и отъя́ заве́су от столпо́в,/ и по ма́ле изы́де, и предаде́ рабы́ни свое́й главу́ Олофе́рнову./ И вложи́ ю в меше́ц сне́дей свои́х,/ и изыдо́сте о́бе ку́пно по обы́чаю своему́ на моли́тву,/ и, проше́дше полк, обыдо́сте дебрь о́ную, и взыдо́сте на го́ру Ветилу́и,/ и приидо́сте ко врато́м ея́./ И рече́ Иуди́ф издале́ча стерегу́щим на врате́х:/ отве́рзите ны́не, отве́рзите врата́,/ с на́ми Бог, Бог наш,/ сотвори́ти еще́ кре́пость во Изра́или и си́лу на враги́,/ я́коже и днесь сотвори́./ И бысть, я́ко услы́шаша му́жие гра́да того́ глас ея́,/ потща́шася сни́ти ко врато́м гра́да своего́/ и созва́ша ста́рцев гра́да./ И стеко́шася вси от ма́ла да́же до вели́ка,/ я́ко па́че ча́яния бе им,/ е́же приити́ ей,/ и отверзо́ша врата́, и восприя́ша их,/ и, вже́гше огнь во свеще́ние, окружи́ша их./ Она́ же рече́ к ним гла́сом вели́ким:/ хвали́те Бо́га, хвали́те,/ хвали́те Бо́га, И́же не оста́ви ми́лости Своея́ от до́му Изра́илева,/ но сокруши́ враги́ на́ша руко́ю мое́ю в нощь сию́./ И, изъе́мши главу́ из мешца́, показа́, и рече́ им:/ се глава́ Олофе́рна, вождонача́льника си́лы Ассу́рския,/ и се заве́са, за не́юже лежа́ше во пия́нствах свои́х,/ и порази́ его́ Госпо́дь руко́ю же́нскою./ И жив есть Госпо́дь,/ и́же сохрани́ мя в пути́ мое́м, и́мже ходи́х,/ я́ко прельсти́ его́ лице́ мое́ в па́губу его́,/ и не сотвори́ греха́ со мно́ю во оскверне́ние и срамоту́./ И ужасо́шася вси лю́дие зело́,/ и, па́дше, поклони́шася Бо́гу, и ре́ша единоду́шно:/ благослове́н еси́, Бо́же наш,/ уничто́живый в день сей враги́ люди́й Твои́х./ И рече́ ей Ози́я:/ благослове́на ты еси́, дщи, Бо́гом Вы́шним/ па́че всех жен, я́же на земли́,/ и благослове́н Госпо́дь Бог, И́же созда́ небеса́ и зе́млю,/ И́же упра́ви тя на сокруше́ние главы́ кня́зя враго́в на́ших./ я́ко не оста́нет наде́жда твоя́ от се́рдца челове́к,/ помина́ющих кре́пость Бо́жию, да́же до ве́ка,/ и да сотвори́т тебе́ сия́ Бог в возноше́ние ве́чное,/ е́же посеща́ти тя во благи́х,/ за е́же не пощаде́ла еси́ души́ твоея́ смире́ния ра́ди ро́да на́шего,/ но посо́бствовала еси́ паде́нию на́шему,/ в правоте́ ходи́вши пред Бо́гом на́шим./ И ре́ша вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.

При́тчей чте́ние (глава́ 31, 10–13):

Жену́ до́блю кто обря́щет –/ дража́йши есть ка́мения многоце́ннаго такова́я./ Дерза́ет на ню се́рдце му́жа ея́,/ такова́я до́брых коры́стей не лиши́тся,/ де́лает бо му́жу своему́ блага́я во все житие́,/ обре́тши во́лну и лен,/ сотвори́ благопотре́бное рука́ма свои́ма.

На лити́и стихи́ры, глас 1:

Днесь созыва́ется к весе́лию вся Ру́сская земля́,/ наста́ бо па́мять прама́тере на́шея,/ ко све́ту Христо́вы ве́ры нас приве́дшия,/ и путь спасе́ния нам показа́вшия,/ и благострое́нию держа́вы на́шея нача́ло положи́вшия.

Сла́ва, глас 6:

Днесь да торжеству́ем, бра́тие,/ и да пра́зднуем па́мять святы́я О́льги,/ не пе́сньми то́кмо прама́терь на́шу сла́вяще,/ но и де́лы христиа́нскими сла́ву Го́сподеви воздаю́ще,/ отри́нем про́чее язы́ческое нра́ва на́шего/ и нечести́вое жития́ на́шего отве́ржем,/ да не до конца́ прогне́вается Человеколю́бец Госпо́дь/ грех ра́ди на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ жено́ю па́дший род челове́ческий/ Жено́ю возставля́ет пречу́дно Человеколю́бец Госпо́дь/ и в после́дняя ле́та жену́ посыла́ет/ на обраще́ние ро́да ру́сскаго,/ О́льгу пресла́вную,/ ея́же Креще́нием/ нача́ло полага́ет просвеще́нию страны́ ру́сския/ во спасе́ние душ на́ших.

Стих: Близ Госпо́дь всем, призыва́ющим Его́,/ всем, призыва́ющим Его́ во и́стине.

Ра́дуйся, гра́де богоспаса́емый Ки́еве,/ всем конце́м земли́ на́шея/ свет Христо́в источи́вый/ и пе́рвую уго́дницу в ней показа́вый,/ О́льгу пречестну́ю,/ ра́дуйся, Вышегра́де, насле́дие ея́ честно́е,/ ра́дуйся, жен ру́сских сосло́вие,/ похвалу́ на́шу да́вшее/ во спасе́ние душ на́ших.

Стих: Во́лю боя́щихся Его́ сотвори́т,/ и моли́тву их услы́шит, и спасе́т я́.

Возвесели́ся, непло́дная ру́сская земле́,/ лику́й, нечревоболе́вшая:/ ны́не ражда́еши ча́до твое́ –/ Еле́ну блаже́нную,/ та же призове́т ко Го́споду отца́ на́шего Васи́лия/ и подража́ти себе́ приведе́т ли́ки уго́дников Его́,/ по́двиги свои́ми просла́вити иму́ших/ гра́ды и де́бри твоя́,/ во спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, глас то́йже:

Ве́лия сла́ва твоя́, и па́мять твоя́ с похвала́ми,/ О́льго прему́драя,/ тщету́ и́долов презре́вши/ и и́стину Ева́нгельскую уразуме́вши,/ в седи́нах ум твой Христу́/ в послуша́ние плени́ла еси́/ и всем родо́м ру́сским/ путь и́стинный живота́ показа́ла еси́,/ моли́ о нас Еди́наго Человеколю́бца.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 1:

Крила́ми богоразу́мия впери́вши твой ум,/ возлете́ла еси́ превы́ше ви́димыя тва́ри,/ взыска́вши Бо́га и Творца́ вся́ческих,/ и, То́го обре́тши, па́ки рожде́ние Креще́нием прия́ла еси́,/ дре́ва живо́тнаго наслажда́ющися, нетле́нна во ве́ки пребыва́еши,/ О́льго присносла́вная.

Ин тропа́рь, глас 8:

В тебе́, Богому́драя Еле́но, изве́стен спасе́ния о́браз бысть в Ру́сстей стране́,/ я́ко, прии́мши ба́ню свята́го Креще́ния, после́довала еси́ Христу́,/ творя́щи же и уча́щи, е́же оста́вити и́дольскуто пре́лесть,/ восприя́ти же попече́ние о души́, ве́щи безсме́ртней,/ те́мже и со А́нгелы ра́дуется, равноапо́стольная, дух твой.

Ин тропа́рь, глас 4:

Оста́вивши лесть и́дольскую,/ после́довала еси́ Христу́, Безсме́ртному Жениху́, О́льго Богому́драя,/ в Его́же черто́зе ра́дующися,/ непреста́нно моли́ся/ о чту́щих ве́рою и любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Ин тропа́рь, е́ллинский, глас 3:

Свята́я равноапо́стольная избра́ннице Христо́ва, княги́не О́льго,/ наро́д твой слове́сным и чи́стым Христо́вым млеко́м напои́вшая,/ моли́ся Ми́лостивому Бо́гу,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь О́льги. Сла́ва, ин тропа́рь. И ны́не, Богоро́дичен по гла́су.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Вои́стинну в жена́х мудре́йшею показа́лася еси́, О́льго сла́вная,/ лесть язы́ческую отве́ргши, и во Христа́ ве́ровавши,/ и Влади́мира к тому́ подви́гши;/ не забу́ди у́бо, я́ко прама́ти, нас, недосто́йных чад твои́х,/ и утверди́ в правове́рии и благоче́стии/ богоуго́дными твои́ми моли́твами.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Зло́бою ожесте́вшая сердца́ на́ша умягчи́, Де́во Пречи́стая,/ печа́ли на́ша утоли́,/ я́ко мно́ги ско́рби у Креста́ Сы́на Твоего́ претерпе́вшая,/ и проше́ния на́ша услы́ши, я́ко Блага́я Скоропослу́шница.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

От Го́спода стопы́ челове́ку исправля́ются;/ тем и тебе́, свята́я О́льго, напра́ви/ сердца́ Испыту́яй и утро́бы к Ца́рствию Небе́сному,/ его́же да не лиши́т и нас моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Упова́ние христиа́н непосты́дное/ и стено́ необори́мая, Влады́чице Богоро́дице,/ не отри́ни моле́ний к Тебе́ прибега́ющих,/ но, я́ко Блага́я, заступи́ и поми́луй нас.

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ блаже́нная и равноапо́стольная княги́не О́льго,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ и́долы попра́вшую/ и мно́гия лю́ди ру́сския святы́м Креще́нием просвети́вшую.

И́но велича́ние:

Велича́ем тя,/ свята́я равноапо́стольная княги́не О́льго,/ я́ко зарю́ у́треннюю в земли́ на́шей возсия́вшую/ и свет ве́ры Правосла́вныя/ наро́ду своему́ предвозвести́вшую.

Псало́м избра́нный: Блаже́н муж: зри Ирмоло́гий, 29 августа.

По полиеле́и седа́лен, глас 5:

Досто́йно равноапо́стольныя цари́цы и́менем нарече́на еси́, блаже́нная,/ о́ной бо, Крест Христо́в приле́жно взыска́вшей, подража́ла еси́,/ Христа́ Бо́га и́стиннаго взыска́вши и Крест Того́ на себе́ возло́жши,/ Его́же моли́ и́го благо́е Креста́ понести́ и нам, грехи́ обремене́нным,/ и упова́ние Небе́сное улучи́ти.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди, – рекла́ еси́, Пречи́стая Де́во,/ от пра́ведныя Елисаве́т целова́ние прие́мши;/ тем у́бо и мы от оте́ц на́ших,/ я́ко Богоро́дицу и Ма́терь Све́та,/ Тя пе́ти научи́хомся.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Провозве́стницу ве́ры/ и ко спасе́нию путеводи́тельницу Богоизбра́нную,/ О́льгу прему́друю восхва́лим/ и пе́сньми почти́м святу́ю па́мять ея́,/ мо́лится бо со все́ми святы́ми земли́ на́шея/ о спасе́нии душ на́ших.

Кано́н Богоро́дицы: Мно́гими содержи́мь напа́стьми: на 6 и кано́н святы́я равноапо́стольныя О́льги, на 8, глас 5.

Песнь 1

Ирмо́с: Велича́ваго фарао́на в мо́ри потопи́вша/ со ору́жием и вса́дники,/ Изра́иля же пресла́вно спа́сша и по су́ху прове́дша,/ пое́м Христа́, я́ко просла́вися.

Вели́чие на́ше и похвала́ ты еси́, О́льго Богому́драя:/ тобо́ю бо от и́дольския ле́сти свободи́хомся./ ны́не моли́ся за род и ро́ды, и́хже Бо́гу привела́ еси́,/ пою́щи Христа́, я́ко просла́вися.

Велича́ваго диа́вола из Руси́ прогна́ла еси́,/ нечести́выя куми́ры отню́д сокруши́вши,/ вся лю́ди от беззако́ния свободи́ла еси́,/ му́дростию науча́ющи пе́ти Христа́, я́ко просла́вися.

Че́рность грехо́вную ба́нею Креще́ния отню́д отмы́ла еси́,/ Христа́ возлюби́ла еси́,/ Ему́же предстоя́щи, моли́ся за рабы́ твоя́,/ ве́рно сла́вящия тя.

Богоро́дичен: Иса́ия Тя жезл нарица́ет, Пречи́стая,/ Дави́д же Тя – престо́л Госпо́день,/ Авваку́м – приосене́нную го́ру, купину́ же Тя – Моисе́й,/ мы же Тя Ма́терь Бо́жию нарица́ем.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ мои́:

Песнь 3

Ирмо́с: Держа́вною руко́ю и сильным сло́вом/ Не́бо и зе́млю сотвори́л еси́,/ ю́же Твое́ю Кро́вию искупи́л еси́, Це́рковь Твою́,/ я́же о Тебе́ утвержда́ется, зову́щи:/ я́ко несть свят, ра́зве Тебе́, Го́споди.

Держа́вною руко́ю, и му́дрыми словесы́, и си́льным сло́вом/ учи́ла еси́ твоего́ сы́на зако́ну Христо́ву/ и лю́дем возбрани́ла еси́ жре́ти и́долом, О́льго пресла́вная,/ в па́мять твою́ ны́не соше́дшеся, тебе́ прославля́ем.

Ты, я́ко пчела́, добру́ ра́зуму дале́че цвету́щия Христо́вы ве́ры взыска́ла еси́/ и, я́ко поро́дный мед, Креще́ние в Ца́рствующем гра́де обре́тши,/ твоему́ гра́ду и лю́дем дарова́ла еси́,/ его́же вси насыще́ни го́рести греха́ отбега́ют.

Весь похва́льный глас и мольбу́ ти, Ольго, прино́сим,/ тобо́ю бо Бо́га позна́хом, Ему́же ны́не предстои́ши,/ проси́ ми́ра оте́честву, и на пога́ныя побе́ды, и душа́м на́шим оставле́ния грехо́в,/ пою́щим тя, присноблаже́нная.

Богоро́дичен: Прия́телище яви́лася еси́, Де́во, Непристу́пнаго Бо́га,/ тем Тя пою́т непреста́нно а́нгельстии чи́ни, повину́ющеся Влады́це,/ Ты бо родила́ еси́ Сло́во Отчее, Собезнача́льное, без отца́:/ о, чу́до! Святы́й бо Дух осени́ Тя.

Ин конда́к, глас 4:

Яви́ся днесь благода́ть всех Бо́га,/ просла́вльши в Руси́ Ольгу Богому́друю,/ моли́твами ея́, Го́споди,/ лю́дем пода́ждь/ грехо́м оставле́ние.

Ин и́кос:

Ру́сскому язы́ку, Пско́встей стране́,/ богоизбра́нному от варя́г кня́жескому пле́мени прама́ти нарече́ся, О́льго,/ и ходя́щих пре́жде во тьме неразу́мия всех честны́м озари́ кресто́м,/ па́че нас святы́м Креще́нием,/ и́мже омы́вше и́дольскую скве́рну, мизи́ннии Бо́гу нареко́хомся лю́дие,/ к Нему за вся ны я́ко с дерзнове́нием мо́лишися,/ лю́дем пода́ждь грехо́м оставле́нне.

Седа́лен, глас 3:

По́двиг твой чтим, блаже́нная,/ ди́вна бо кре́пость ду́ха твоего́, в не́мощи телесе́ я́вльшаяся;/ язы́ческую лесть презре́вши,/ дерзнове́нно ве́ру пропове́дала еси́ Христо́ву,/ о́браз нам подаю́щи ре́вности о Го́споде.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

И́же неизрече́нно от чи́стых крове́й Твои́х Воплоти́выйся/ престо́л угото́ва во чре́ве Твое́м, Пречи́стая Отрокови́це,/ Юже вси ро́ди, я́ко Богоро́дицу, досто́йно сла́вят.

Песнь 4

Ирмо́с: Ду́хом Бо́жимм очи́щся проро́к,/ дыха́ ющим в нем, Авваку́м Боже́ственный, боя́ся, глаго́лаше:/ внегда́ прибли́жатся ле́та, позна́н бу́деши, Бо́же,/ на спасе́ние челове́ков.

Дух Бо́жий почи́ на тебе́, я́ко на Девво́ре проро́чице дре́вле,/ И́мже просвети́вшися, укрепля́ющи Влади́мира разу́мнаго,/ Сиса́ру диа́вола низложи́ла еси́ в се́ти его́ Креще́нием,/ я́ко и Вара́ком в пото́це Ки́ссове пре́жде.

Быстрине́ подо́бящися, О́льго Богому́драя,/ сокруше́нным се́рдцем ста, моля́щися к Бо́гу,/ изба́вила еси́ род твои́х люде́й от оскорбле́ния куми́рскаго/ и от плене́ния вра́жия свободи́ла еси́,/ Христа́ призыва́ющи на по́мощь на́шу.

В наро́читый день свята́го твоего́ преставле́ния ра́достно пра́зднуем,/ песнь моле́бную Христу́ возсыла́юще,/ нетле́нным венце́м венча́вшему тя, О́льго Богому́драя:/ проси́ нам оставле́ние грехо́в, сла́вящим тя ве́рно.

Богоро́дичен: Тя, от ко́рене Иессе́ева процве́тшую,/ Иса́ия я́коже прорече́, Христа́ – Цвет прозя́бшую,/ и Первонача́льнаго пло́тию носи́вшую, и Жезл Бо́жия Духа,/ хва́лим Тя, я́ко Бо́жию Ма́терь и Чи́стую Де́ву.

Песнь 5

Ирмо́с: Сло́во Бо́жие Всеси́льное,/ мир всему́ ми́ру посли́/ и све́том и́стинным освеща́я и просвеща́я вся,/ из но́щи Тя сла́вящия.

Я́ко голуби́ца целому́дренная, на фи́никс доброде́телей возшла́ еси́,/ криле́ свяще́нне посре́бренне иму́щи,/ и́миже возлете́вши, в ра́йстей пи́щи возгнезди́лася еси́, сла́вная О́льго.

О тебе́ поя́ше Соломо́н пре́жде:/ вне виногра́да ца́рская ма́слина процвете́;/ ты бо святы́й грезн Креще́нием в Руси́ насади́ла еси́,/ творя́щи плод покая́ния, о не́мже Сам Христо́с весели́тся.

Умилосе́рдися, Влады́ко, на новопросвеще́нныя лю́ди Твоя́,/ не преда́ждь нас в ру́ки пога́ных за мно́жество беззако́ний на́ших,/ но моли́твами наста́вницы на́шея О́льги изба́ви ны от вся́кия напа́сти.

Богоро́дичен: Кропи́те вси, я́коже пи́шется, о́блацы весе́лия, земны́м:/ Бо́жий бо Де́тищ Христо́с, очища́яй мир от грехо́в,/ воплоти́ся от Де́вы и дан бысть нам.

Песнь 6

Ирмо́с: В Це́рковь Небе́сную Святу́ю Твою́/ да прии́дет моли́тва моя́,/ вопию́ Ти, я́ко Ио́на,/ из глубины́ се́рдца морска́го:/ от грех мои́х возведи́ мя,/ молю́ся Тебе́, Го́споди.

Ре́вность Свята́го Ду́ха в се́рдцы прие́мши,/ оте́ческое злове́рие возненави́дела еси́,/ и, Христа́ и́стиннаго Бо́га взыска́вши, ча́до све́та яви́лася еси́,/ и с пе́рвенцы святы́х на Небесе́х лику́еши.

Но́вая учени́ца Христо́ва в Руси́ яви́лася еси́, обходя́щи гра́ды и се́ла,/ куми́ры сокруша́ющи и лю́ди уча́щи еди́ному Бо́гу покланя́тися,/ Его́же моли́ за пою́щия тя.,

О Богоблаже́нная О́льго, помоли́ся за твоя́ ча́да к Бо́гу:/ мир неподви́жимый оте́честву на́шему испроси́/ и нам отпуще́ние грехо́в, при́сно тя прославля́ющим.

Богоро́дичен: Позна́вше Тобо́ю неопи́санное Сло́во Бо́жие,/ Сы́на Единоро́днаго Вседержи́телева, вопие́м Ти, земни́и:/ ра́дуйся, благослове́нная Богоро́дице, упова́ние душ на́ших.

Конда́к О́льги глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Воспое́м днесь Благоде́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в Руси́ О́льгу Богому́друю,/ да моли́твами ея́/ пода́ст душа́м на́шим/ грехо́в оставле́ние.

И́кос:

Христиа́н житие́ ви́дящи и непотре́бство язы́ческое уразумева́ющи,/ си́це в себе́ рекла́ еси́, О́льго Богому́драя:/ о, бе́здна прему́дрости и бла́гости всех Творца́!/ Ка́ко утаи́лся еси́ от мене́ досе́ле?/ Ка́ко возмогу́ и́долы отны́не чти́ти?/ Никто́же бо, сла́дкаго вкуси́в, восхо́щет го́рькаго,/ сего́ ра́ди, а́ще и в ста́рости, призови́ мя, Свята́я Тро́ице,/ и пода́ждь ми грехо́в оставле́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: Пла́мень пе́щный порабо́тиша благочести́вни о́троцы,/ тем свы́ше ороси́ я, гото́вы пали́мы по естеству́,/ но па́че естества́ му́жески поя́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.

Подо́бно Иуди́фи сотвори́ла еси́, посреде́ куми́рских тели́щ вше́дши,/ тех нача́льника сокруши́ла еси́ и демоноче́тцы посрами́ла еси́,/ вся же лю́ди научи́ла еси́ в чистоте́ вопи́ти Христу́:/ благослове́н еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.

Похва́льными цве́ты, а́ки ца́рский вене́ц, богому́дрей твое́й главе́/ в па́мять твою́ прино́сим, ю́же Христо́с нетле́нием венча́, О́льго досточу́дная,/ моли́ся за твое́ ста́до, изба́витися от вся́каго зла вопию́щим:/ благослове́н еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.

Лива́нскую ли го́ру нарече́м тя?/ На тя бо роса́ Небе́сная сни́де./ Или́ Фисо́н реку́, добре́йший сапфи́р, ка́мень честны́й, Влади́мира иму́щую,/ и́мже просвети́ся ру́сская земля́?/ Но моли́теся за ны, взыва́юще:/ благослове́н еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.

Богоро́дичен: Киво́т позлаще́н Тя Ду́хом имену́ем,/ спа́сшую мир от пото́па разу́мнаго, Де́во,/ спаси́ нас, на Тя бо наде́емся и к Тебе́ прибега́ем,/ отча́янныя в пучи́не от грех и напа́стей изба́ви, вопию́щия:/ благослове́н еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.

Песнь 8

Ирмо́с: Кре́пцыи о́троцы трие́ су́ще,/ си́лою обо́лкшеся Святы́я Тро́ицы,/ улови́ша и победи́ша халде́и,/ и ди́вно измени́ся естество́:/ ка́ко огнь в ро́су прелага́шеся?/ Без туги́ я сохрани́, я́ко пелена́ми,/ о пролия́вый му́дрость на всех де́лех Твои́х Бо́же,/ Тя превозно́сим во ве́ки.

Крепка́, я́ко льви́ца, си́лою Свята́го Ду́ха оболче́на,/ еди́на устреми́ся всю́ду истерза́ти куми́ры, и ди́вно на Небеси́ и на земли́:/ ка́ко жена́ пре́жде Бо́га познава́ет,/ е́юже испе́рва всему́ ро́ду паде́ние бысть?/ То́ю же ны́не спасе́ни, пое́м:/ о пролия́вый му́дрость на всех де́лех Твои́х Бо́же,/ Тя превозно́сим во ве́ки.

Прему́дрость Бо́жия пре́жде о тебе́ написа́ла есть:/ се еси́ до́брая моя́ и прекра́сная, и поро́ка несть в тебе́./ Блеск лица́ твоего́, я́ко ми́ра обоня́ние, назна́меноваше твое́, О́льго, креще́ние,/ е́же посреде́ куми́рския ле́сти на тебе́ обоня́ Христо́с/ и всех нас от смра́да де́монскаго к покая́нию ми́лостию Свое́ю, приве́л есть.

Помяни́ мене́, госпоже́ О́льго, убо́гаго твоего́ раба́,/ окра́деннаго от врага́ и согреши́вшаго па́че челове́к,/ и помоли́ся Христу́ пода́ти ми проще́ние о всех согреше́ниих,/ я́же нечу́вственно соде́ях, окая́нный, да покая́нием вопию́:/ о пролия́вый му́дрость на всех де́лех Твои́х Бо́же,/ Тя превозно́сим во ве́ки.

Богоро́дичен: Не пре́зри, Де́во, Твои́х раб мольбы́,/ о Тебе́ бо хва́лимся, Твое́ ма́лое ста́до мы есмы́,/ потщи́ся в заступле́ние на́ше и изми́ ны от враг на́ших,/ уще́дри зна́ющия Тя Ма́терь Бо́жию и Сы́ну Твоему́ вопию́щия:/ о пролия́вый му́дрость на всех де́лех Твои́х Бо́же,/ Тя превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Из Еде́ма изы́де род наш/ пра́бабы ра́ди Евы,/ при́зван же Тобо́ю, ро́ждшею нам но́ваго Ада́ма– Христа́,/ во двою́ естеству́, Де́во Чи́стая./ Взыгра́ся Ада́м пра́дед, я́ко избы́в пе́рвыя кля́твы,/ мы же Тобо́ю хва́лящеся,/ я́ко Тебе́ ра́ди Бо́га позна́хом,/ и Тебе́ велича́ем.

Весели́ся, Е́во прароди́тельнице, и́же бо, тя прельсти́в, из Еде́ма изведе́,/ ны́не же попра́н есть твои́м исча́дием./ Се бо О́льга живо́тное дре́во, Крест Христо́в, в Руси́ водрузи́,/ и́мже всем ве́рный рай отве́рзеся,/ мы же хва́лящеся, я́ко той ра́ди Бо́га позна́хом,/ со Влади́миром сию́ велича́ем.

Жену́ по естеству́ нарица́ем тя, но па́че си́лы же́нския подви́глася еси́/ Тьмы твоего́ зла́та истощи́ла еси́,/ да Христо́в зако́н и учи́теля приобря́щеши,/ и́мже просвети́ла еси́ зе́млю ру́сскую,/ мы же тобо́ю хва́лящеся, я́ко тебе́ ра́ди Бо́га позна́хом,/ с му́ченики тя велича́ем.

Зако́на наста́внице чи́стая и учи́тельнице ве́ры Христо́вы,/ приими́ похвалу́ от раб недосто́йных и моли́тву о нас сотвори́ к Бо́гу,/ че́стно творя́щих твою́ па́мять,/ да от напа́стей, и бед, и печа́лей, и лю́тых грехо́в свободи́мся,/ еще́ же и мук, жду́щих нас, изба́ви, мо́лимся ти,/ тебе́ непреста́нно велича́ющии.

Богоро́дичен: Се Це́рковь, се дверь, се Бо́жия гора́ свята́я,/ се жезл и сосу́д злат, се исто́чник печа́тан,/ се рай святы́й но́ваго Ада́ма, се престо́л стра́шный,/ се Ма́ти Бо́жия Пречи́стая,/ Засту́пница всех нас, пою́щих Ю.

Свети́лен:

Све́том благода́ти Бо́жией просвеще́нная,/ свети́льник ве́ры и́стинныя во оте́чествии свое́м возжгла́ еси́, О́льго Богому́драя,/ и о́браз подала́ еси́ отцу́ на́шему Влади́миру,/ и́мже и мы от тьмы неве́дения к Све́ту Христо́ву приведо́хомся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Во тьме беззако́ний су́щии и нечистото́ю грехо́вною оскверне́ннии,/ Тя Путеводи́тельницу к Све́ту невече́рнему и́мамы;/ тем и мою́ окая́нную ду́шу к Небе́сней чистоте́ возведи́/ всеси́льным предста́тельством Твои́м, Де́во Пречи́стая.

На хвали́тех стихи́ры, глас 3:

Восхва́лим, о бра́тие,/ Спа́са на́шего и Го́спода/ за превели́кая благодеяния Его́:/ Той бо, Человеколю́бец сый,/ в се́рдце прама́тере на́шея О́льги/ вложи́ огнь любве́ Боже́ственныя/ и по ней в земли́ на́шей яви́ се́яния Своего́ плоды́ пребога́тыя:/ в князе́х на́ших – к Ца́рствию Го́рнему вожди́ неле́стныя,/ во архиере́ех – наста́вники му́дрыя ко спасе́нию/ и во вся́ком ли́це преподо́бных – столпы́ ве́ры и благоче́стия,/ и́хже моли́твами спаса́ет от сме́рти ду́ши на́ша.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву,/ дубра́вы и до́ли земли́ ру́сския,/ в па́мять наста́вницы на́шея,/ и воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования,/ го́ры и хо́лми, и́дольскими же́ртвами дре́вле оскверни́вшиися/ и поги́бели оте́ц на́ших служи́вшии,/ ны́не же росо́ю благода́ти Творца́ Своего́ окропи́вшиися,/ и Кресто́м Сы́на Его́ осене́ннии,/ и спокло́ншиися с на́ми Спаса́ющему ду́ши на́ша.

По грехо́м на́шим умно́жишася в нас безу́мнии,/ и́же не то́кмо глаго́лют в сердце́х свои́х – несть Бог,/ но и пропове́дуют нам уче́ния поги́бельная и развраще́нная,/ малоду́шныя от Святы́я Це́ркве отторга́ющая,/ оба́че от сих, моли́твами блаже́нныя О́льги,/ да спасе́т Госпо́дь ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 8:

О ма́ти на́ша возлю́бленная,/ рцы нам, ка́ко благода́тию Вы́шняго/ вся ко́зни вра́жия препобеди́ла еси́,/ да и мы, тобо́ю науче́ннии,/ иску́сни яви́мся спаса́ти ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице, Ма́ти Безневе́стная,/ Ты нам прибе́жище и си́ла,/ Ты еси́ упова́ние на́ше и стена́ неруши́мая,/ не отве́рзи нас от Твоего́ лица́,/ но моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Славосло́вие вели́кое.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на святы́я, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. Апо́стол: Дея́ний святы́х апо́стол, зача́ло 37, стихи́ 12–15 и зача́ло 39, стихи 1–4. Аллилу́ия, глас 1: Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, и́бо и́стину Твою́ в Це́ркви святы́х. Стих: Бог прославля́емь в сове́те святы́х. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 33. Прича́стен: Никто́же мо́жет приити́ ко Мне, а́ще не Оте́ц, посла́вый Мя, привлече́т его́, рече́ Госпо́дь.

Моли́тва пе́рвая

О свята́я равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго, первоуго́днице ру́сская, те́плая о нас пред Бо́гом хода́таице и моли́твеннице! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и мо́лимся с любо́вию: бу́ди нам во всем ко бла́гу помо́щница и споспе́шница и, я́коже во вре́менней жи́зни тща́лася еси́ просвети́ти пра́отцы на́ша све́том святы́я ве́ры и наста́вити я́ твори́ти во́лю Госпо́дню, та́ко и ны́не, в Небе́сней пребыва́ющи све́тлости, благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами вспомоществу́й нам в просвеще́нии ума́ и се́рдца на́шего све́том Ева́нгелия Христо́ва, да преспева́ем в ве́ре, благоче́стии и любви́ Христо́ве. В нищете́ и ско́рби су́щия уте́ши, бе́дствующим пода́ждь ру́ку по́мощи, оби́димыя и напа́ствуемыя заступи́, заблу́ждшия от пра́выя ве́ры и ересьми́ ослепле́нныя вразуми́ и испроси́ нам у Всеще́драго Бо́га вся блага́я и поле́зная жи́зни вре́менней и ве́чней, да, та́ко благоуго́дне зде пожи́вше, сподо́бимся насле́дия благ ве́чных в безконе́чном Ца́рствии Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва втора́я

О вели́кая уго́днице Бо́жия, богоизбра́нная и богопросла́вленная, равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго! Ты отри́нула еси́ злове́рие и нече́стие язы́ческое, уве́ровала еси́ во Еди́наго И́стиннаго Триипоста́снаго Бо́га, и восприя́ла еси́ свято́е Креще́ние, и положи́ла еси́ нача́ло просвеще́нию земли́ ру́сския све́том ве́ры и благоче́стия. Ты еси́ духо́вная родонача́льница на́ша, ты по Христе́ Спаси́теле на́шем пе́рвая вино́вница просвеще́ния и спасе́ния ро́да на́шего. Ты еси́ те́плая моли́твенница и хода́таица о оте́честве Всеру́сстем, во́инстве и всех лю́дех. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лим тя: при́зри на не́мощи на́ша и умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́, я́ко по не́мощем на́шим по вся дни согреша́ем, да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в сердца́ на́ша спаси́тельный страх Свой, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же разуме́ти нам пути́ Госпо́дни, оста́вити стези́ нече́стия и заблужде́ний, тща́тися же во стезя́х спасе́ния и и́стины, неукло́ннаго исполне́ния за́поведей Бо́жиих и уста́вов Святы́я Це́ркве. Моли́, блаже́нная О́льго, Человеколю́бца Бо́га, да проба́вит нам вели́кую ми́лость Свою́, да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нных, от вну́тренних нестрое́ний, мятеже́й и раздо́ров, от гла́да, смертоно́сных боле́зней и от вся́каго зла, да пода́ст нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие земли́, да сохрани́т страну́ на́шу от всех ко́зней и наве́т вра́жиих, да соблюде́т в судия́х и прави́телех пра́вду и ми́лость, да даст па́стырем ре́вность о спасе́нии пасо́мых, всем же лю́дем споспеше́ние, о е́же усе́рдно слу́жбы своя́ исправля́ти, любо́вь между́ собо́ю и единомы́слие име́ти, на бла́го оте́чества и Святы́я Це́ркве ве́рне подвиза́тися, да возсия́ет свет спаси́тельныя ве́ры в стране́ на́шей во всех конце́х ея́, да обратя́тся к ве́ре неве́рующии, да упраздня́тся вся е́реси и раско́лы. Да, та́ко пожи́вше в ми́ре на земли́, сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства на Небеси́, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́я му́ченицы и прехва́льныя Евфи́мии, си́речь преде́ла отце́в

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Госпо́дня а́гница,/ Того́ во́льной подобя́щися ме́ртвости,/ боле́зньми страда́ния лежа́щи во гро́бе,/ кро́ве излия́ние источа́ет си́лою Ду́ха,/ ю́же почерпа́юще душа́м на очище́ние,/ вся́ческих хвалу́ прино́сим Бо́гу всегда́.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Ка́ко у́бо ме́ртвым естество́м/ прехва́льная стоя́ше страстоно́сица днесь,/ Боже́ственный сви́ток держа́щи,/ сопроти́вным его́ не даю́щи,/ отце́м же вверя́ющи./ О му́ченице сла́вная, вселе́нныя похвало́,/ спаса́й ны́не моли́твами твои́ми/ незы́блему Це́рковь Христо́ву.

Боже́ственных оте́ц собра́ние,/ ве́ры преде́л, на твоя́ пе́рси полага́ет,/ его́же у́бо, пресла́вная, прие́мши,/ я́ко храня́щи Боже́ственную ве́ру непоколеби́му/ и побежда́ющи вся́ку е́ресь,/ посрами́ла еси́ лжесла́вная засту́пники./ Темже тя чтим и ублажа́ем.

Сла́ва, глас 6:

Одесну́ю Спа́са предста́ де́ва,/ и страстоно́сица, и му́ченица Евфи́мия,/ оде́яна доброде́тельми побе́дными/ и преукра́шена еле́ем чистоты́ и кро́вию страда́ния,/ и вопию́щи к Нему́, ра́достно свещу́ держа́щи:/ в воню́ благоуха́ния Твоего́ теко́х, Христе́ Бо́же,/ я́ко уя́звлена Твое́ю любо́вию аз,/ не отлучи́ мене́, Женише́ Небе́сный./ Тоя́ моли́твами посли́ нам, Всеси́льне Спа́се, ми́лости Твоя́.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Всю отложи́вше:

Ору́жие, я́коже рече́ Симео́н,/ се́рдце Твое́ про́йде,/ Пречи́стая Влады́чице,/ егда́ узре́ла еси́ из Тебе́ Возсия́вшаго/ неизрече́нным сло́вом,/ от беззако́нных, я́ко осужде́на, возноси́ма на Крест,/ о́цтом и же́лчию напоя́емого,/ ре́бра же пробода́ема,/ и ру́це и но́зе пригвожда́емы,/ и, рыда́ющи, восклица́ла еси́,/ ма́терски вопию́щи:/ что сие́, Ча́до сладча́йшее,/ но́вое та́инство?

На стихо́вне Окто́иха.

Та́же глаго́лем припе́в: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. И пое́м стихи́ру, глас 3:

Пе́сньми да почти́тся му́ченица Христо́ва:/ подоба́ет бо вои́стинну ей хвала́м сосло́вие,/ я́ко испле́тши вене́ц своему́ верху́./ Сия́ бо вои́стинну неукло́нна и тверда́,/ мно́гих мучи́телей суро́вства низложи́./ Те́мже и зовя́ше, ра́достно стра́ждущи:/ Ты ми бу́ди, Го́споди, по́мощь и не оста́ви мене́.

Сла́ва, глас 6:

Оде́яна доброде́тельми/ и просвеще́на по́мыслом,/ ми́ро пролива́ющи в сердца́ ве́рных,/ от восто́к возсия́вши, я́ко звезда́ све́тлая,/ и собо́р сотво́рши/ Свята́го Ду́ха прише́ствием Боже́ственных оте́ц,/ не преста́й о нас моля́щи ко Христу́,/ Евфи́мие всехва́льная,/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Тридне́вен:

Лю́ди беззако́ннейшия,/ без пра́вды пригвожда́ющия Тя на Дре́ве,/ Де́ва и Чи́стая Ма́ти Твоя́ зря́щи,/ я́коже Симео́н прорече́,/ утро́бою, Спа́се, уязвля́шеся.

Тропа́рь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Евфи́мия/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страдя́льчествую,/ и сраспиня́юся, и спогребя́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,/ я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Или́ сей тропа́рь, глас то́йже:

Жениха́ твоего́ Христа́ возлюби́вши/ и свещу́ твою́ све́тлу угото́вльши,/ доброде́тельми возсия́вши, всехва́льная Евфи́мие,/ тем возшла́ еси́ с Ним на брак,/ вене́ц страда́ния от Него́ прие́мши./ Но от бед изба́ви нас,/ чту́щих ве́рою па́мять твою́.

НА У́ТРЕНИ

Кано́н святы́я Евфи́мии, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́,/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

Чи́стыми луча́ми Ду́ха облиста́ющи и мра́чную пре́лести тьму разори́вши,/ нощь разреши́ безме́рных зол мои́х и просвеще́ние ми подя́ждь,/ му́ченице страстоте́рпице прехва́льная.

Боле́зни плотски́я до́блественне претерпе́ла еси́/ и к неболе́зненному ра́достно наслажде́нию, му́ченице, премину́ла еси́./ Те́мже молю́ тя:/ души́ моея́ боле́знь твои́ми моли́твами претвори́ и ко спасе́нию наста́ви.

Неве́сто честна́я, и чи́стая, и нескве́рная Царя́ Христа́,/ злы́я скве́рны души́ моея́ очи́сти, боле́знь мою́ исцели́,/ неисце́льныя стра́сти уврачу́й се́рдца моего́,/ я́ко да восхвалю́ тя, спаса́емый.

Богоро́дичен: Я́же от земли́ до небе́с дося́жущи ле́ствица Небе́сная,/ по не́йже Сло́во Бог к челове́ком сни́де, Благослове́нная Чи́стая,/ несказа́нно чу́до, недомы́сленно виде́ние, спаса́й к Тебе́ прибега́ющия.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́и́,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ еди́не Человеколю́бче.

Ря́снами я́ко златы́ми, тя, страда́льческими бие́нии оде́янну, де́во,/ пребога́тое Сло́во ви́дев,/ в Небе́сная жили́ща Безпло́тных чино́в ра́доватися приведе́.

Во благово́ние, му́ченице, ми́ра, от Чи́стыя Возсия́вшаго, потекла́ еси́ усе́рдно,/ ми́ро Боже́ственных исцеле́ний ми́ру источи́ла еси́./ Те́мже вопию́: смра́дныя стра́сти се́рдца моего́ ны́не отжени́.

Ду́шу мою́, неду́гующую тлетво́рными страстьми́,/ и к стремни́нам пре́лести попо́лзшуюся, му́ченице прехва́льная,/ осене́нии Боже́ственными исцели́ и утверди́ не побежда́тися.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, еди́на ро́ждши вся́ческих Го́спода,/ ра́дуйся, жизнь исхода́таившая,/ ра́дуйся, приосене́нная и несеко́мая горо́,/ ве́рных утвержде́ние, еди́на Всенепоро́чная.

Ин конда́к, глас 4:

Во страда́нии свое́м до́бре подвиза́ся/ и по сме́рти нас освяща́еши чуде́с тече́нием, всехва́льная./ Тем твое́ успе́ние пое́м,/ ве́рою прибега́юще в Боже́ственную твою́ це́рковь,/ да изба́вимся неду́г душе́вных и чуде́с благода́ть поче́рпем.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Крове́й твои́х струя́ми, му́ченице Христо́ва,/ пото́п нечести́вым при́сно де́йствуеши, всехва́льная,/ ту́чами же благода́тными слове́сныя ни́вы напая́ющи всегда́,/ в ни́хже возрасти́ла еси́ клас ве́ры./ Тем пресла́вно и по сме́рти яви́лася еси́ о́блак,/ источа́ющ живо́тное свиде́тельство, страстоте́рпице прехва́льная,/ моли́ся Христу́ Бо́гу согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ру́це Твои́ Боже́ственнии,/ и́миже Созда́теля понесла́ еси́, Де́во Пресвята́я, вопло́щшагося благосты́нею,/ просте́рши, умоли́ Его́ изба́вити нас от искуше́ний, и страсте́й, и бед,/ хва́лящих Тя любо́вию и вопию́щих:/ сла́ва Все́льшемуся в Тя, сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Изба́вльшему нас рождество́м Твои́м.

Крестобогоро́дичен:

Зря́щи Тя, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти, ме́ртва на Кресте́ просте́рта, вопия́ше:/ Сы́не Мой, собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что неизрече́нное Твое́ сие́ смотре́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твойх, Ще́дре, созда́ние?

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Себе́ сама́го пла́чу, житие́ неиспра́влено име́я всегда́,/ му́ченице сла́вная, помози́ ми/ и бу́дущаго суда́ свободи́.

Я́же огнь единора́бный Боже́ственными одожде́нии увяди́вши,/ огня́ мя свободи́ и ве́чнаго осужде́ния.

Де́вства сосу́д, Ду́ха Свята́го жили́ще, Евфи́мие,/ вся́каго мя изба́ви сопроти́внаго вре́да хода́тайством твои́м.

Богоро́дичен: Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми,/ И́же Благосе́рдаго ро́ждшаяи Спа́са всех, пою́щих Тя.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Свете Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви молю́ся.

Я́коже посреде́ звезд со́лнце многосве́тло, му́ченице, просия́ла еси́/ су́щим с тобо́ю му́чеником и мир страда́нием озари́ла еси́./ Но молю́ ти ся:/ омраче́нное мое́ се́рдце страсте́й мгло́ю просвети́.

Неусы́пною моли́твою успи́, всехва́льная, душетле́нныя се́рдца моего́ стра́сти,/ и бо́дрость Боже́ственную пода́ждь ми, лежа́щему на одре́ уны́ния,/ ле́ности же сну порабоще́ну.

Лове́ц лука́вых мя се́ти запя́ша, я́коже пти́цу,/ и лю́те уязви́хся, и рука́ми злы́ми ны́не держи́м есмь,/ избра́нная Госпо́дня голуби́це, помози́ ми и от сих зло́бы исхити́.

Богоро́дичен: Ма́тернее дерзнове́ние, е́же к Сы́ну Твоему́, иму́щи, Всечи́стая,/ сро́днаго промышле́ния, е́же о нас, не пре́зри, мо́лимся:/ я́ко Тя и еди́ну, христиа́не, ко Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Я́же звере́й стремле́ния претерпе́вши кре́пко,/ звере́й мя мы́сленных моли́твами твои́ми изба́ви,/ лю́то оскорбля́ющих мя и напа́дающих неща́дно на не́мощь мою́.

Повину́вшися и́гу Боже́ственному,/ покори́ла еси́ го́рдаго врага́, нога́ми же сокруши́ла еси́,/ от него́же у́бо исхити́, му́ченице страстоте́рпице,/ прека́ющаго к покро́ву твоему́.

Прошла́ еси́, му́ченице, лю́тое мук волне́ние/ и ко приста́нищу жи́зни пра́ве дости́гла еси́./ Те́мже в пучи́не сласте́й жития́ обурева́ема спаси́ мя.

Богоро́дичен: Да изба́вимся от лют прегреше́ний моли́твами Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая,/ и да улучи́м, Пречи́стая, Бо́жие сия́ние/ из Тебе́ неизрече́нно воплоще́ннаго Сы́на Бо́жия.

Конда́к, глас 6.

Подо́бен: Е́же о нас:

По́двиги во страда́льчестве, по́двиги в ве́ре/ положи́ла еси́ те́пле за Христа́, Жениха́ твоего́./ Но и ны́не я́коже е́реси и враго́в шата́ние/ под но́ги во́инству на́шему покори́ти моли́ Богоро́дицею,/ я́же от шести́сот три́десяти Богоно́сных оте́ц/ преде́л прие́мшая/ и храня́щая, всехва́льная.

И́кос:

Что твои́х страда́ний, или́ что исправле́ний,/ или́ что твоего́ де́вства, или́ жития́ непоро́чнаго твоего́?/ Ты бо возвесели́ла еси́ Отца́, я́ко Сы́ну, уневе́стившися/ и Ду́ху Свято́му себе́ украси́вши./ Кто довле́ет к сим? Кто глаго́лати ны́не возмо́жет,/ коли́ки тя осиява́ют доброде́тели незаходи́мы?/ Я́ко от восто́ка бо гро́бу возсия́вшу,/ всем сия́еши и лучи́ пуща́еши на земли́, и в мо́ри,/ и во всю подсо́лнечную, освеща́еши и благоуха́еши концы́./ Те́мже и сви́ток, вве́ренный от шести́сот и три́десятих Богоно́сных оте́ц,/ преде́л прие́мши, сохрани́ла еси́, всехва́льная.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Кровьми́ пла́мень пре́лести погаси́ла еси́, Богому́драя страстоте́рпице, вря́щими,/ те́мже погаси́ пещь смире́ннаго моего́ телесе́ моли́тв твои́х одожде́ньми.

Увы́, душе́ моя́ всеокая́нная, согреша́ющи и не ка́ющися,/ ка́ко Судии́ стра́шному наде́ешися предста́ти?/ Потщи́ся Го́споду возопи́ти:/ Бо́же, очи́сти мя.

Отроко́м трие́м подо́бящися, попра́ла еси́ огнь, Богому́драя отрокови́це,/ те́мже нестерпи́маго огня́ и пла́мене мя ве́чнаго изба́ви,/ прибега́ющаго в покро́в твой.

Богоро́дичен: Во всего́ челове́ка обле́кся Всенепоро́чный, кроме́ греха́,/ из чре́ва Твоего́, Чи́стая, про́йде Плотоно́сец,/ Его́же моли́ ве́рою Тя чту́щия спасти́.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́и́ский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сии́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопии́ше,/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Украси́вшися, сла́вная, му́ками теле́сными,/ Сло́ву кра́сному чи́сто обручи́лася еси́, соблю́дшему тя нетле́нну./ Те́мже истле́вша мя страстьми́ вся́кими кра́сна покажи́ и́скренним покая́нием,/ я́ко да при́сно тя ублажу́, я́ко благу́ю предста́тельницу.

Сви́ток Бо́жий бысть се́рдце твое́, нося́ зако́н Бо́жий, напи́сан Ду́хом,/ и сви́ток вве́рила еси́ правосла́вия, му́ченице честна́я./ Те́мже молю́: лука́вое письмо́, деви́це, зол мои́х раздра́вши,/ в кни́зе написа́ти мя моли́, чи́стая, спасе́нных.

Зако́ном уме́рши естества́, па́че естества́ кро́ви от умерщвле́на источа́еши те́ла,/ жи́зни на́шея борца́ си́ми, честна́я, умертви́вши/ и ве́рным живоно́сное здра́вие да́рующи./ Сего́ ра́ди вопию́ ти:/ умерщвле́нную ду́шу мою́ воскреси́.

Богоро́дичен: Тя, Чистую и непоро́чную, Де́во, жела́ющи,/ непоро́чно и ду́шу и те́ло соблюде́, страсте́й разгоре́ния терпе́нием опа́льши,/ искуше́ние же мно́гих претерпе́вши мук,/ и ны́не в Небе́сных селе́ниих лику́ет, с Тобо́ю веселя́щися во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с:У страши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Да Твою́ добро́ту све́тлую, прехва́льная, у́зрит, Влады́ко,/ добро́ту презре́ телесе́ и ми́ра, любо́вию зову́щи:/ Женише́, Сло́во о́тчее, лице́ Твое́ покажи́ ми многорачи́тельное,/ его́же Боже́ственными добро́тами уя́звлена есмь.

У́треневала еси́ ко И́же из чре́ва о́тча пре́жде денни́цы Возсия́вшему/ и свет была́ еси́, со́лнца мно́жае облиста́ющи./ Те́мже мя просвети́, вопию́, Евфи́мие сла́вная,/ помраче́ннаго де́монскими лука́выми прило́ги.

Тре́петен быва́ю, прие́м во уме́ стра́шное суди́ще:/ дея́ния бо стяжа́х, вводя́щая мя в лю́тыя му́ки./ Я́же му́ки го́рькия, му́ченнце, претерпе́вшая твоего́ ра́ди Рачи́теля,/ осужде́ния мя го́рькаго свободи́.

Боже́ственный вои́стинну сла́вий, и́же ве́сну Небе́сную дости́гши,/ чи́стая ла́стовнце, кра́сная го́рлице всехва́льная, голуби́це удобре́ная,/ лю́тых обстоя́ний нас спаси́ и Бо́жия сла́вы улучи́ти сподо́би.

Богоро́днчен: Просвети́, две́ре све́та, о́чи се́рдца моего́, молю́ся,/ я́ко да не усну́ в смерть безбо́жных дея́ний, да ве́рою Тя воспою́,/ да велича́ю Тя, А́нгелов похвало́, и му́ченик свяще́нных честно́е сосло́вие.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Стра́нно, и пресла́вно, и вели́кое чудоде́йство, лю́дие, просла́вите вси:/ я́ко по сме́рти сви́ток всесве́тлая Евфи́мия прие́мшн сохрани́/ и победоно́сцы показа́ правосла́вныя отцы́ в Халкидо́нстем гра́де.

Богоро́дичен:

Прему́дрость Ипоста́сную, и Сло́во Пресу́щное,/ и Врача́ теле́с и душ ро́ждшая,/ гное́ния и я́звы души́ моея́ исцели́, лю́тыя и ле́тныя,/ и се́рдца моего́ уста́ви боле́зни, Де́во.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 3.

Самогла́сны:

Страстоте́рпческое торжество́, ве́рнии,/ богому́дренне соверша́емо ви́дяще,/ чу́дному в сове́тех Бо́гу на́шему,/ благода́рственно пе́ние воспои́м./ И́бо неви́димую держа́ву сопроти́вныя си́лы/ в же́нском естестве́ победи́/ и Боже́ственную Свою́ си́лу/ в не́мощи соверши́в до́брыя му́ченицы,/ тоя́ моли́твами спаса́ет ду́ши на́ша.

Истины ча́шу от свои́х крове́й страда́льческих/ прехва́льная му́ченица Христо́ва поче́рпши/ и сию́ всегда́ предлага́ющи Це́ркви,/ в не́йже церко́вный Пита́тель/ прему́дрости гла́сом созыва́ет, глаго́лющи:/ почерпи́те пи́во воскресе́ния свиде́тельное,/ неве́рных отгони́тельное/ и страсте́й очисти́тельное,/ благочести́вым же душа́м храни́тельно,/ Спа́су зову́щим:/ напои́вый нас пото́ком пи́щи духо́вныя,/ спаси́ ду́ши на́ша.

И́же кро́вию Христо́вою ду́шу зна́менавшии в день избавле́ния,/ кровь святу́ю, от му́ченическаго исто́чника кипя́щу нам,/ с весе́лием духо́вным проро́чески почерпе́м,/ живото́чных страсте́й Спа́совых и присносу́щныя сла́вы образоде́тельно./ Те́мже Ему́ возопии́м:/ прославля́емый во святы́х Твои́х Го́споди,/ прехва́льныя Твоея́ страстоте́рпнцы моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 8:

Всяк язы́к да подви́жется к похвале́нию прехва́льныя Евфи́мии,/ весь род и во́зраст всяк,/ ю́ноши и де́вы, Христо́ву де́ву и му́ченицу похвала́ми венча́ем:/ зако́нно бо му́жествовавши/ и сла́бость же́нскую отве́ргши/ страда́льческими боле́зньми мучи́теля врага́ низложи́,/ небе́сным же и Боже́ственным венце́м украси́вшися,/ мо́лится Жениху́ и Бо́гу/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Тя ви́дящи, пригвожда́ема на Кресте́, Иису́се,/ и стра́сти прие́млюща во́лею,/ Де́ва и Ма́ти Твоя́, Влады́ко,/ увы́ Мне, – вопия́ше, –/ Ча́до сла́дкое,/ ра́ны непра́ведно ка́ко терпи́ши,/ Врачу́, исцели́вый челове́ческое неможе́ние/ и от тли всех изба́вивый милосе́рдием Твои́м?

На стихо́вне Окто́иха.

Та́же глаго́лем припе́в: В це́рквах благослови́те Бо́га,/ Го́спода от исто́чник Изра́илевых. И пое́м стихи́ру, глас 8:

Ра́дуйся, преде́ле ве́ры./ Ра́дуйся, законоположе́ние святы́х оте́ц, богоневе́сто./ Ра́дуйся, тве́рдое храни́ло нам, ве́рным./ Ра́дуйся, сла́во Це́ркве Христо́вы./ Ра́дуйся, дев сто́лпе одушевле́нный,/ ра́дуйся, ми́рная мирополо́жница сла́вная,/ ея́же ра́ди ве́рным источа́еши исцеле́ния,/ му́ченице прехва́льная.

Сла́ва, глас 1:

Днесь ли́цы оте́честии, всехва́льная,/ собра́вшеся́ Христа́ ра́ди,/ сви́ток тебе́ прино́сят правосла́вныя ве́ры,/ его́же прии́мши в честны́я твоя́ ру́ки,/ храни́ши до сконча́ния./ Те́мже и челове́к ликостоя́ния, соше́дшеся,/ твое́ страда́ние почита́ем, вопию́ще благоче́стно:/ ра́дуйся, всехва́льная,/ я́же же́нское естество́ в му́жеское преложи́вши ополче́ние./ Ра́дуйся, прехва́льная,/ я́же правосла́вную и отцы́ пре́данную ве́ру неврежде́нну сохра́ньши./ Ра́дуйся, моля́щаяся о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́6ен: Всехва́льнии му́ченицы:

Своего́ А́гнца/ А́гница и Непоро́чная Влады́чица/ на Кресте́ я́ко ви́де, зра́ка не иму́ща, ниже́ добро́ты,/ увы́ Мне, – рыда́ющи, глаго́лаше:/ где добро́та Твоя́ за́йде, Сладча́йший,/ где благоле́пие?/ Где благода́ть блиста́ющая о́браза Твоего́,/ Сы́не Мой любе́знейший?

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны Окто́иха, на 4. И Евфи́мии: Песнь 3-я, на 4. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 181. Аллилу́ия, глас 1: Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 33. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице, ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Ру́дненская»

Тропа́рь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи:/ Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Сла́ва, и ны́не:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии:/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед?/ Кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́:/ Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Пречи́стая и Преблаже́нная Влады́чице Богоро́дице, услы́ши глас моле́ния моего́,/ умилосе́рдися о мне, гре́шнем, погиба́ющем, Пречи́стая Богоро́дице,/ и вме́сто печа́ли да́руй ми ра́дость,/ да, ра́дуяся, воспева́ю Тя, Всесвята́я Влады́чице.

Ути́ши души́ моея́ свире́пство,/ поне́же мно́гия ско́рби и печа́ли нападо́ша на мя, гре́шнаго,/ да не поги́бну зле, окая́нный.

Сла́ва:Ты бо еси́ моя́ кре́пость, и утвержде́ние, и от враго́в защище́ние,/ и сего́ ра́ди не бою́ся вра́жия преще́ния,/ но при́сно пою́ Тя и сла́влю, Всесла́вная.

И ны́не: Напа́сти, и бе́ды, и ско́рби мно́ги приидо́ша на мя и отяготи́ша мя,/ и се от всего́ се́рдца молю́ Тя, вопия́:/ изба́ви, Богороди́тельнице, от сих одержа́щих мя зол и весе́лия испо́лни.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственией Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Ты еси́ те́плая Предста́тельница и тве́рдое заступле́ние,/ изба́ви мя, Всесвята́я, от наше́дших на мя напа́стей,/ Ты бо еси́, Влады́чице, па́дших исправле́ние.

Изба́ви мя, Пречи́стая, от сих напа́стей и бед/ и омраче́ние душе́вное, и уны́ние, и вся стра́сти отжени́ от мене́, Чи́стая,/ да при́сно сла́влю Тя, Влады́чице.

Сла́ва: К Тебе́ притека́ю, Пречи́стая:/ не пре́зри моя́ боле́зни и воздыха́ния,/ но при́зри на мя, су́щаго в ско́рби,/ и сию́ мою́ печа́ль на ра́дость преложи́, Богоблаже́нная.

И ны́не: Виждь, Влады́чице, беду́ мою́ и ско́рби,/ я́ко в тех лука́вый враг поглоти́ти мя тщи́тся,/ но Ты, Пречи́стая Богоро́дице, препни́ то его́ злохи́трое кова́рство,/ да, изба́влься, сла́влю Тя, Тве́рдую Засту́пницу.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице, наде́жда и утвержде́ние мое́ неруши́мое,/ и лю́тых бед свобожде́ние, и в печа́ли утеше́ние,/ и души́ моей просвеще́ние, и во упова́нии мое́м непоколеби́м столп.

В сих печа́лех бу́ди сла́дкое утеше́ние и в беда́х ско́рая Помо́щница,/ Тя бо, Ма́ти Бо́жия, стяжа́вшии от всех бед избавля́ются/ и ко спасе́нию наставля́ются.

Сла́ва: Ты еси́, Пречи́стая Де́во, и су́щим в отча́янии прибе́жище, и немощны́м помога́еши,/ согреши́вших исправля́еши и ко спасе́нию наставля́еши,/ я́ко Ма́ти Бо́жия су́щая.

И ны́не: Приклони́ся к мольба́м раба́ Твоего́, Влады́чице,/ и не закосни́ изба́вити мя от сих всех бед и скорбе́й, я́же одержа́т мя,/ и ви́димыя и неви́димыя враги́ отжени́ от мене́,/ да не зле поги́бну, окая́нный.

Песнь 5

Ирмо́с:У жасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Суди́ оби́дящаго мя и от напра́снаго оскорбле́ния изба́ви мя, осужде́ннаго,/ я́ко Ты Судию́ Пра́веднаго родила́ еси́, Всенепоро́чная,/ И́же хо́щет кому́ждо возда́ти по дело́м его́.

Ты бо в напа́стех и ско́рбех ми́лостивно защища́еши,/ и зде под кров Твой прибега́ющаго,/ приими́, Пречи́стая, и мое́ сие́ ма́лое от уны́лаго се́рдца моле́ние,/ да не зле, во отча́янии поги́бну.

Сла́ва: Ми́лостивным и кро́тким о́ком, Богороди́тельнице,/ и милосе́рдием Свои́м при́зри на мя, недосто́йнаго,/ и обстоя́щия напа́сти свободи́ призыва́ющаго Тя на по́мощь, Всепречи́стая.

И ны́не: Первозда́ннии Ада́м и Е́ва Тобо́ю, Пречи́стая, изба́вишася от слез./ с ни́ми же и аз припа́даю Ти и молю́ся:/ да ми́лостию Свое́ю отреши́ и моя́ боле́зненныя сле́зы/ и пода́ждь поле́зная и утеше́ние.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Внуши́ печа́льный вопль раба́ Твоего́,/ тре́бующаго по́мощи Твоея́, Богома́ти:/ Ты бо еси́ упова́ние мое́,/ потщи́ся печа́ль мою́ на ра́дость преложи́ти.

Изба́ви мя, Ма́ти Бо́жия, от язы́ка льсти́ва/ и от челове́ка непра́ведна изми́ мя, безпа́мятна:/ вся Ты мо́жеши, я́ко Ма́ти Зижди́теля моего́ су́щи.

Сла́ва: Вем Тя, Богоблагода́тная, многотру́дным Целе́бницу,/ и аз, немощны́й ду́хом, зову́:/ от напа́стей сих и печа́ли свободи́/ и спаси́ мя, Влады́чице, к Тебе́ прибега́юща.

И ны́не: Изба́ви мя от напа́сти сея́ и беды́, Богоневе́сто,/ Тя бо устро́и Бог на спасе́ние и заступле́ние су́щу Хода́таицу,/ сего́ ра́ди и мне, недосто́йну, исхода́тайствуй от сея́ печа́ли свобожде́ние.

Конда́к, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́:/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твой бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.

И́кос:

Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже всех Влады́ку, я́ко Младе́нца, прия́ла еси́ за мно́жество бла́гости:/ не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя, бо́дренною Твое́ю моли́твою,/ и неисче́тною просты́нею уще́дри нас,/ и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи./ Тебе́ бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол./ Но, я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты,/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице, Покрови́тельница моя́ и непреста́нное ра́дование души́ моея́,/ но, о Влады́чице Богоро́дице, не пре́зри мя, одержи́маго лю́тою бедо́ю и неутеши́мою печа́лию.

Ты еси́ кре́пость моя́, Пречи́стая Влады́чице,/ и в наше́дших на мя неча́емых ско́рбех утеше́ние,/ и сего́ ра́ди аз, недосто́йный раб Твой, всенаде́жно вопию́ Ти:/ поми́луй мя, па́дшаго.

Сла́ва:Исцели́ душе́вныя моя́ я́звы, Влады́чице,/ и заступи́ мя, раба́ Твоего́,/ и изба́ви мя от оболга́ния сего́ непра́веднаго и от вся́каго наве́та,/ и от развраще́ния изми́ мя, Преблагослове́нная.

И ны́не: Сокруши́ сове́ты непра́ведныя, и́же и на мя изощре́ни суть,/ аз бо ины́я по́мощи не и́мам, ра́зве Тебе́, Чи́стая, и к Тебе́ прибега́ю:/ не попусти́ ми поги́бнути, я́ко вся Тебе́ возмо́жна.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ду́шу мою́ сохрани́ под кро́вом крилу́ Твое́ю, Преблагослове́нная Богоро́дице,/ от разли́чных належа́щих на мя бед и скорбе́й изба́ви,/ да не пора́дуется враг мой о мое́й поги́бели,/ но да сла́влю Тя, Бо́жию Ма́терь, во ве́ки.

Аз убоя́хся по́мощи челове́ческия иска́ти,/ прибего́х к Тебе́, Всенепоро́чная,/ Ты еси́ всенаде́жная Храни́тельница христиа́ном;/ днесь к покро́ву Твоему́ прибего́х, наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́,/ но Ты ма́терски поми́луй мя, да сла́влю Тя во ве́ки.

Сла́ва: Ты еси́, Пречи́стая, просвеще́ние мое́ и избавле́ние,/ Ты еси́ Помо́щница моя́ всера́достная, и стена́ неруши́мая,/ и сла́ва, и хвала́ моя́, Всенепоро́чная Де́во,/ Тебе́ усе́рдно покланя́юся и вопию́:/ спаси́ мя, отча́явшагося, да просла́влю Тя.

И ны́не: На Тя всю наде́жду возложи́х спасе́ния моего́, Неискусобра́чная Богороди́тельнице,/ и на по́мощь призыва́ю Тя:/ спаси́ мя от печа́ли сея́ и напа́сти,/ разреши́ плени́цы зол мои́х и от всех скорбе́й изба́ви мя,/ да сла́влю Тя во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

И́зсше, я́ко скуде́ль, от печа́ли кре́пость моя́/ и до я́да прибли́жихся от язв душепа́губных,/ предвари́, Ма́ти Бо́жия, заступле́нием Свои́м от одержа́щих мя скорбе́й руко́ю ми́лости Твоея́,/ да сла́влю Тя, Чи́стая Присноде́во.

Сла́ва: Всенепоро́чная Отрокови́це, всем ве́рным кре́пкая Помо́щнице и упова́ние христиа́ном,/ бу́ди о мне неотсту́пная Моле́бница к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, в Тро́ице сла́вимому,/ и пода́ждь свобожде́ние от наше́дшия на мя напа́сти, да вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Присноде́во.

И ны́не: Ты еси́ кре́пость моя́, Пречи́стая, и прибе́жище, и стена́ необори́мая,/ Ты еси́ те́плая к Бо́гу Моли́твенница,/ вся́ких мя напа́стей и бед свободи́, еди́на Благослове́нная,/ и ра́туемыя на мя всу́е разжени́, я́ко прах, да пою́ Ти:/ ра́дуйся, Преблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Моли́тва

Пресвята́я Де́во Влады́чице Богоро́дице, ми́лосте Христа́ моего́, оби́телище Пресвята́го и Животворя́щаго Ду́ха, наде́ждо всех святы́х раб, свято́е зерца́ло све́тлости Бо́жия, святе́йшая А́нгел и Арха́нгел, Тебе́ припа́дая, усе́рдно молю́ся: умоли́ Сы́на Своего́ и Бо́га моего́, да отпу́стит ми вся́кое прегреше́ние, во́льное и нево́льное, изба́вит мя от всех наве́тов диа́вольских. Ей, Влады́чице, моего́ паде́ния возведе́ние, простри́ богоно́снеи Свои́ ру́це и извлецы́ мя из глубины́ грехо́вныя и даждь ми, рабу́ Твоему́ (имя рек), всегда́ уго́дная Сы́ну Твоему́ и Бо́гу моему́ твори́ти, сла́вя Его́ вку́пе со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животвори́щим Его́ Ду́хом, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Обре́тение и пренесе́ние моще́й преподо́бнаго Арка́дия, Вя́земскаго и Новото́ржскаго

(Слу́жбу зри 13 декабря)

Тропа́рь, глас 4:

От духо́внаго наста́вника, отца́ преподо́бнаго Ефре́ма, наставля́емь,/ послуша́ния до́брый рачи́телю, о́тче Арка́дие,/ от мирска́го мяте́жа удали́лся еси́/ и, и́нок быв изря́дный,/ до́брым по́двигом ревну́яй,/ от Христа́ Бо́га прия́л еси́ вене́ц сла́вы Небе́сныя;/ и ны́не вку́пе с преподо́бным отце́м Ефре́мом у Престо́ла Вы́шняго предстоя́,/ о нас моли́ся, изба́витися нам от всех бед и скорбе́й/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Конда́к, глас 2:

К глубина́м Боже́ственнаго ра́зума впери́в ум свой,/ в Небе́сныя оби́тели восте́кл еси́,/ и равноа́нгельно житие́, о́тче Арка́дие, на земли́ пожи́л еси́,/ и во всем повину́лся еси́ духо́вному своему́ настоя́телю и наста́внику, преподо́бному отцу́ Ефре́му,/ и ны́не, вку́пе предстоя́ще у Престо́ла Влады́ки Христа́,/ моли́ся непреста́нно о всех нас.

С™hz м§ницы и3 прехвaльныz є3vфи1міи, си1рэчь, предёла nтцє1въ.

И# преставлeніе бlжeнныz џльги, кнzги1ни ру1сскіz, во с™0мъ крещeніи наречeнныz є3лeны.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, на ѕ7. Е#vфи1міи G, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Q преслaвнагw чудесE, гDнz ѓгница, тогw2 в0льной под0бzщисz мeртвости болёзньми страдaніz, лежaщи во гр0бэ, кр0ве и3зліsніе и3сточaетъ си1лою д¦а. ю4же почерпaюще душaмъ на њчищeніе, всsческихъ хвалY прин0симъ бGу всегдA.

Q преслaвнагw чудесE, кaкw ќбw мeртвымъ є3стеств0мъ, прехвaльнаz стоsше страстон0сица днeсь, б9eственный сви1токъ держaщи, сопроти6внымъ є3гw2 не даю1щи, nтцє1мъ же ввэрsюще. Q м§нице слaвнаz, вселeнныz похвало2, спасaй нhнэ моли1твами твои1ми незhблему цRковь хrт0ву.

Бжcтвенныхъ nтє1цъ собрaніе, вёры предёлъ, на тво‰ пє1рси полагaетъ: є3г0же ќбw преслaвнаz пріeмши, хранsщи бжcтвенную вёру непоколеби1му, и3 побэждaющи всsку є4ресь, и3 посрамлsющи лжесл†вныz застyпники. Тёмже тS чти1мъ и3 ўблажaемъ.

И$ны стіхи6ры џльги, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Ћкw с0лнце возсіS нaмъ, преслaвнаz пaмzть твоS, џльго бGомyдраz, мaти кнzзeй ру1сскихъ, хrт0ва мизи1ница, ґпcльскимъ ўчeніемъ воспитaна, возмоглA є3си2 на кумjры, пaче же на діaвола. Си1лою с™aгw д¦а просвэщaема, t тмы2 неразyміz всю2 странY, и3 лю1ди къ бGу привелA є3си2. Е#г0же моли2 њ творsщихъ твою2 пaмzть.

Въ рaзумэ дух0вномъ, и4мже посрами1ла є3си2 врагA прельсти1вшаго є4vу, и3 сегw2 nрyжіе сломи1ла є3си2, бGосаждeнный рaй церк0вный создалA є3си2: въ нeмже дрeво жив0тное кrтъ водрузи1ла є3си2, и3 трапeзу б9іz брaшна и3мyщи, и3ст0чникъ неисчерпaемый кр0ве хrт0вы. Е#гHже пи1вши нетлённа пребывaеши, за вс‰ ны2 молsщисz при1снw.

Дух0внw возвесели1тесz ру1сстіи концы2, пaмzть чтyще џльги бGомyдрыz: м0литсz бо вhну ко хrтY съ чудотв0рцами и3 мyчениками, пом0щницу и3мyщи с™yю бцdу, и3збaвитисz t бёдъ и3 печaлей, вёрою пою1щымъ ю5, и3 клaнzющымсz рaцэ нетлённагw є3S тёла.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Њдеснyю сп7са предстA дв7а, и3 страстон0сица и3 мyченица є3vфи1міа, њдёzна добродётельми побёдными, и3 преукрaшена є3лeемъ чистоты2, и3 кр0вію страдaніz, и3 вопію1щи къ немY, рaдостнw свэщY держaщи: въ воню2 благоухaніz твоегw2 тек0хъ, хrтE б9е, ћкw ўsзвена твоeю люб0вію ѓзъ, не tлучи2 менE, женишE нбcный. ТоS моли1твами посли2 нaмъ, всеси1льне сп7се, ми1лwсти тво‰.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Nрyжіе, ћкоже речE сmмеHнъ, сeрдце твоE пр0йде, пречcтаz вLчце, є3гдA ўзрёла є3си2 и3зъ тебє2 возсіsвшаго, неизречeннымъ сл0вомъ, t беззак0нныхъ ћкw њсуждeна возноси1ма на кrтъ, џцтомъ и3 жeлчію напоsемаго, рeбра же прободaема, и3 рyцэ и3 н0зэ пригвождaемы, и3 рыдaющи восклицaла є3си2 м™рски вопію1щи: что2 сіE, чaдо сладчaйшее, н0вое тaинство;

На стіх0внэ nктHиха. Тaже глаг0лемъ припёвъ:

Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.

И# поeмъ стіхи1ру, глaсъ }.

Пёсньми да почти1тсz мyченица хrт0ва: подобaетъ бо вои1стинну є4й хвалaмъ сосл0віе, ћкw и3сплeтши вэнeцъ своемY верхY. Сіs бо вои1стинну неукл0нна и3 твердA, мн0гихъ мучи1телей сурHвства низложи2. Тёмже и3 зовsше рaдостнw стрaждущи: тh ми бyди, гDи, п0мощь, и3 не њстaви менє2.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Њдёzна добродётельми, и3 просвэщeна п0мысломъ, мЂро проливaющи въ сердцA вёрныхъ, t востHкъ возсіsвши ћкw ѕвэздA свётлаz, и3 соб0ръ сотв0рши, с™aгw д¦а пришeствіемъ бжcтвенныхъ nтє1цъ, не престaй њ нaсъ молsщи ко хrтY, є3vфи1міе всехвaльнаz, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Триднeвенъ:

Лю1ди беззак0ннэйшыz, безъ прaвды пригвождaющz тS на дрeвэ, дв7а и3 чcтаz м™и твоS зрsщи, ћкоже сmмеHнъ проречE, ўтр0бою, сп7се, ўzзвлsшесz.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ѓгница твоS, ї}се, є3vфи1міа зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE, женишE м0й, люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую, и3 сраспинaюсz, и3 спогребaюсz крещeнію твоемY, и3 страждY тебє2 рaди, ћкw да цrтвую въ тебЁ, и3 ўмирaю за тS, да и3 живY съ тоб0ю: но ћкw жeртву непор0чную, пріими1 мz, съ люб0вію пожeршуюсz тебЁ. ТоS моли1твами, ћкw ми1лостивъ, спаси2 дyшы нaшz.

И#ли2 сeй тропaрь, глaсъ т0йже:

ЖенихA твоего2 хrтA возлюби1вши, и3 свэщY твою2 свётлу ўгот0вльши, добродётельми возсіsвши всехвaльнаz є3vфи1міе: тёмъ возшлA є3си2 съ ни1мъ на брaкъ, вэнeцъ страдaніz t негw2 пріeмши: но t бёдъ и3збaви нaсъ, чтyщихъ вёрою пaмzть твою2.

Слaва џльги, глaсъ №:

Крилaми бGоразyміz впери1вши тв0й ќмъ, возлетёла є3си2 превhше ви1димыz твaри, взыскaвши бGа и3 творцA всsческихъ: и3 того2 њбрётши, пaки рождeніе крещeніемъ пріsла є3си2: дрeва жив0тнагw наслаждaющисz, нетлённа во вёки пребывaеши, џльго приснослaвнаz.

На ќтрени канHнъ nктHиха є3ди1нъ: И# с™hz є3vфи1міи на д7. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2 чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ и3 раздэли1въ м0ре, ї}лz же бэглецA, пэшех0дца спасE, пёснь бGови воспэвaюща.

Чи1стыми лучaми дyха њблистaющи, и3 мрaчную прeлести тмY раз0рши, н0щь разрэши2 безмёрныхъ ѕHлъ мои1хъ, и3 просвэщeніе ми2 подaждь, мyченице страстотeрпице прехвaльнаz.

БолBзни плwтскjz д0блественнэ претерпёла є3си2, и3 къ неболёзненному рaдостнw наслаждeнію, мyченице, преминyла є3си2. Тёмже молю2 тS: души2 моеS болёзнь твои1ми моли1твами претвори2, и3 ко спасeнію настaви.

Невёсто честнaz и3 чи1стаz и3 несквeрнаz цRS хrтA, ѕлы6z сквє1рны души2 моеS њчи1сти, болёзнь мою2 и3сцэли2, неисцBльныz стр†сти ўврачyй сeрдца моегw2, ћкw да восхвалю1 тz спасaемый.

БGор0диченъ: Я%же t земли2 до нб7съ досsжуши лёствица нбcнаz, по нeйже бGъ сл0во къ человёкwмъ сни1де, бlгословeннаz чcтаz, несказaнно чyдо, недомhсленно видёніе, спасaй къ тебЁ прибэгaющыz.

КанHнъ џльги, на д7. Глaсъ є7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Величaваго фараHна въ м0ри потопи1вша со nрyжіемъ и3 вс†дники, ї}лz же преслaвнw спaсша, и3 по сyху провeдша, поeмъ хrтA, ћкw прослaвисz.

Вели1чіе нaше и3 похвалA ты2 є3си2, џльго бGомyдраz: тоб0ю бо t јдwльскіz лeсти свободи1хомсz, нhнэ моли1сz за р0дъ и3 р0ды, и5хже бGу привелA є3си2, пою1щи хrтA: ћкw прослaвисz.

Величaваго діaвола и3зъ руси2 прогнaла є3си2, нечести6выz кумjры tню1дъ сокруши1вши: вс‰ лю1ди t беззак0ніz свободи1ла є3си2, мyдростію научaющи, пёти хrтA, ћкw прослaвисz.

Чeрность грэх0вную бaнею крещeніz tню1дъ tмhла є3си2, хrтA возлюби1ла є3си2: є3мyже предстоsщи, моли1сz за рабы6 тво‰, вёрнw слaвzщыz тS.

БGор0диченъ: И#сaіа тS жeзлъ нарицaетъ, пречcтаz, дв7дъ же тS пrт0лъ гDень, ґввакyмъ приwсэнeнную г0ру, купинy же тS мwmсeй: мh же тS м™рь б9ію нарицaемъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Рsснами ћкw златhми тS, страдaльческими біє1ніи њдёzнну, дв7о, пребогaтое сл0во ви1дэвъ, въ нбcнаz жили6ща безпл0тныхъ чинHвъ, рaдоватисz приведE.

Во бlгов0ніе, м§нице, мЂра, t чи1стыz возсіsвшагw потеклA є3си2 ўсeрднw, мЂро бжcтвенныхъ и3сцэлeній мjру и3сточи1ла є3си2. Тёмже вопію2: смр†дныz стр†сти сeрдца моегw2 нhнэ tжени2.

Дyшу мою2 недyгующую тлетв0рными страстьми2, и3 къ стремни1намъ прeлести поп0лзшуюсz, мyченице прехвaльнаz, њсэнє1ніи бжcтвенными и3сцэли2, и3 ўтверди2 не побэждaтисz.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, є3ди1на р0ждши всsческихъ гDа: рaдуйсz, жи1знь и3сходaтаившаz: рaдуйсz, приwсэнeннаz и3 несэк0маz горо2, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1на всенепор0чнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Держaвною рук0ю и3 си1льнымъ сл0вомъ нб7о и3 зeмлю сотвори1лъ є3си2: ю4же твоeю кр0вію и3скупи1лъ є3си2 цRковь твою2, ±же њ тебЁ ўтверждaетсz зовyщи: ћкw нёсть свsтъ, рaзвэ тебє2, гDи.

Держaвною рук0ю, и3 мyдрыми словесы2, и3 си1льнымъ сл0вомъ, ўчи1ла є3си2 твоего2 сhна зак0ну хrт0ву, и3 лю1демъ возбрани1ла є3си2 жрeти јдwлwмъ, џльго преслaвнаz: въ пaмzть твою2 нhнэ сошeдшесz, тебE прославлsемъ.

Ты2 ћкw пчелA добрY рaзуму далeче цвэтyщіz хrт0вы вёры взыскaла є3си2, и3 ћкw пор0дный мeдъ крещeніе, въ цaрствующемъ грaдэ њбрётши, твоемY грaду и3 лю1демъ даровaла є3си2: є3г0же вси2 насыщeни, г0рести грэхA tбэгaютъ.

Вeсь похвaльный глaсъ, и3 мольбy ти, џльго, прин0симъ, тоб0ю бо бGа познaхомъ. Е#мyже нhнэ предстои1ши, проси2 ми1ра nтeчеству, и3 на пог†ныz побёды, и3 душaмъ нaшымъ њставлeніz грэхHвъ, пою1щымъ тS, присноблажeннаz.

БGор0диченъ: Пріsтелище kви1ласz є3си2, дв7о, непристyпнагw бGа, тёмъ тS пою1тъ непрестaннw ѓгGльстіи чи1ни, повинyющесz вLцэ: тh бо родилA є3си2 сл0во џ§ее, собезначaльное, безъ nтцA: q чyдо. С™hй д¦ъ њсэни1 тz.

Кондaкъ џльги, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Воспоeмъ днeсь бlгодётелz всёхъ бGа, прослaвльшаго въ руси2 џльгу бGомyдрую, да моли1твами є3S подaстъ душaмъ нaшымъ грэхHвъ њставлeніе.

Тaже сэдaленъ є3vфи1міи, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Кровeй твои1хъ струsми, мyченице хrт0ва, пот0пъ нечести6вымъ при1снw дёйствуеши, всехвaльнаz: тyчами же благодaтными словє1сныz ни6вы напаsющи всегдA, въ ни1хже возрасти1ла є3си2 клaсъ вёры. Тёмъ преслaвнw и3 по смeрти kви1ласz є3си2 џблакъ, и3сточaющъ жив0тное свидётельство, страстотeрпице прехвaльнаz: моли1сz хrтY бGу, согрэшeній њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, сэдaленъ џльги, глaсъ №.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

Крилaми бGоразyміz впери1вши тв0й ќмъ, возлетёла є3си2 превhше ви1димыz твaри, взыскaющи творцA всsческихъ: и3 того2 њбрётши, пaки порождeніе крещeніемъ пріsла є3си2: и3 дрeва жив0тнагw кrтA хrт0ва наслaждшисz, нетлённа во вёки пребывaеши, џльго пребlжeннаz.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Рyцэ твои2 бжcтвенніи, и4миже создaтелz понеслA є3си2, дв7о прес™az, вопл0щшагосz благостhнею, простeрши ўмоли2 є3го2, и3збaвити нaсъ t и3скушeній, и3 страстeй, и3 бёдъ, хвaлzщихъ тS люб0вію и3 вопію1щихъ: слaва всeльшемусz въ тS, слaва прошeдшему и3зъ тебє2, слaва и3збaвльшему нaсъ ржcтв0мъ твои1мъ.

КrтобGор0диченъ: Зрsщи тS, хrтE, всенепор0чнаz м™и, мeртва на кrтЁ простeрта, вопіsше: сн7е м0й, собезначaльне nц7Y и3 д¦у, что2 неизречeнное твоE сіE смотрeніе, и4мже спaслъ є3си2 пречcтыхъ рyкъ твои1хъ, щeдре, создaніе;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

СебE самaго плaчу, житіE неиспрaвлено и3мёz всегдA: мyченице слaвнаz, помози1 ми, и3 бyдущагw судA свободи2.

Ћже џгнь є3динорaвный, бжcтвенными њдождє1ніи ўвzди1вши, nгнs мz свободи2, и3 вёчнагw њсуждeніz.

Дёвства сосyдъ, д¦а с™aгw жили1ще, є3vфи1міе, всsкагw мS и3збaви сопроти1внагw врeда ходaтайствомъ твои1мъ.

БGор0диченъ: Милосeрдіz твоегw2 бeздну, призывaющу подaждь ми2, ћже бlгосeрдаго р0ждши, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS.

И$нъ.

Їрм0съ: Д¦омъ б9іимъ њчи1щсz прbр0къ дыхaющимъ въ нeмъ, ґввакyмъ бжcтвенный боsсz глаг0лаше: внегдA прибли1жатсz лёта, познaнъ бyдеши, б9е, на спасeніе человёкwвъ.

Д¦ъ б9ій почи2 на тебЁ, ћкw на деввHрэ прbр0чицэ дрeвле: и4мже просвэти1вшисz, ўкрэплsющи влади1міра разyмнаго, сісaру діaвола низложи1ла є3си2 въ сёти є3гw2 крещeніемъ, ћкw и3 варaкомъ въ пот0цэ кjссwвэ прeжде.

БыстринЁ под0бzщисz, џльго бGомyдраz, сокрушeннымъ сeрдцемъ стA молsщисz къ бGу, и3збaвила є3си2 р0дъ твои1хъ людeй t њскорблeніz кумjрскагw, и3 t плэнeніz врaжіz свободи1ла є3си2, хrтA призывaющи на п0мощь нaшу.

Въ нар0читый дeнь с™aгw твоегw2 преставлeніz, рaдостнw прaзднуемъ, пёснь молeбную хrтY возсылaюще, нетлённымъ вэнцeмъ вэнчaвшему тS, џльго бGомyдраz: проси2 нaмъ њставлeніz грэхHвъ, слaвzщымъ тS вёрнw.

БGор0диченъ: ТS t к0рене їессeева процвётшую, и3сaіа ћкоже проречE, хrтA цвётъ прозsбшую, и3 первоначaльнаго пл0тію носи1вшую и3 жeзлъ б9іz д¦а, хвaлимъ тS, ћкw б9ію м™рь, и3 чcтую дв7у.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннагw, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Ћкоже посредЁ ѕвёздъ, с0лнце многосвётло, мyченице, просіsла є3си2, сyщымъ съ тоб0ю мyченикwмъ, и3 мjръ страдaніемъ њзари1ла є3си2. Но молю1тисz, њмрачeнное моE сeрдце страстeй мгл0ю, просвэти2.

Неусhпною моли1твою ўспи2, всехвaльнаz, душетлBнныz сeрдца моегw2 стр†сти: и3 б0дрость бжcтвенную подaждь ми2, лежaщему на nдрЁ ўнhніz, лёности же снY порабощeну.

Ловє1цъ лукaвыхъ мS сBти запsша, ћкоже пти1цу, и3 лю1тэ ўzзви1хсz, и3 рукaми ѕлhми нhнэ держи1мь є4смь. И#збрaннаz гDнz голуби1це, помози1 ми, и3 t си1хъ ѕл0бы и3схити2.

БGор0диченъ: Мaтернее дерзновeніе, є4же къ сн7у твоемY и3мyщи, всечи1стаz, ср0днагw промышлeніz є4же њ нaсъ, не прeзри, м0лимсz: ћкw тS и3 є3ди1ну хrтіaне ко вLцэ, њчищeніе ми1лостивно предлагaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Сл0во б9іе всеси1льное, ми1ръ всемY мjру посли2, и3 свётомъ и4стиннымъ њсвэщaz и3 просвэщaz вс‰, и3зъ н0щи тS слaвzщыz.

Ћкw голуби1ца цэломyдреннаz, на фjніxъ добродётелей возшлA є3си2, крилЁ свzщє1ннэ посрє1бреннэ и3мyщи: и4миже возлетёвши въ рaйстэй пи1щи возгнэзди1ласz є3си2, слaвнаz џльго.

Њ тебЁ поsше соломHнъ прeжде: внЁ віногрaда цaрскаz мaслина процвэтE. Тh бо с™hй грeзнъ крещeніемъ въ руси2 насади1ла є3си2, творsщи пл0дъ покаsніz, њ нeмже сaмъ хrт0съ весели1тсz.

Ўмилосeрдисz, вLко, на новопросвэщє1нныz лю1ди тво‰, не предaждь нaсъ въ рyки погaныхъ, за мн0жество беззак0ній нaшихъ: но моли1твами настaвницы нaшеz џльги, и3збaви ны2 t всsкіz напaсти.

БGор0диченъ: Кропи1те вси2, ћкоже пи1шетсz, џблацы весє1ліz зємнhмъ: б9ій бо дётищь хrт0съ, њчищazй мjръ t грэхHвъ, воплоти1сz t дв7ы, и3 дaнъ бhсть нaмъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Ћже ѕвэрeй стремлє1ніz претерпёвши крёпкw, ѕвэрeй мS мhсленныхъ моли1твами твои1ми и3збaви, лю1тw њскорблsющихъ мS, и3 напaдающихъ нещaднw на нeмощь мою2.

Повинyвшисz и4гу бжcтвенному покори1ла є3си2 г0рдаго врагA, ногaми же сокруши1ла є3си2. T негHже ќбw и3схити2, мyченице страстотeрпице, притекaющаго къ покр0ву твоемY.

ПрошлA є3си2, мyченице, лю1тое мyкъ волнeніе, и3 ко пристaнищу жи1зни прaвэ дости1гла є3си2. Тёмже въ пучи1нэ сластeй житіS њбуревaема спаси1 мz.

БGор0диченъ: Да и3збaвимсz t лю1тыхъ прегрэшeній моли1твами твои1ми, бGороди1тельнице чcтаz, и3 да ўлучи1мъ, пречcтаz, б9іе сіsніе, и3зъ тебє2 неизречeннw воплощeннагw сн7а б9іz.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ цRковь нбcную с™yю твою2, да пріи1детъ моли1тва моS, вопію1 ти, ћкw їHна, и3зъ глубины2 сeрдца морскaгw: t грBхъ мои1хъ возведи1 мz, молю1сz тебЁ, гDи.

Рeвность с™aгw д¦а въ сeрдцы пріeмши, nтeческое ѕловёріе возненави1дэла є3си2: и3 хrтA и4стиннаго бGа взыскaвши, чaдо свёта kви1ласz є3си2, и3 съ пeрвєнцы с™hхъ на нб7сёхъ ликyеши.

Н0ваz ўчени1ца хrт0ва въ руси2 kви1ласz є3си2, њбходsщи грaды и3 сє1ла, кумjры сокрушaющи, и3 лю1ди ўчaщи є3ди1ному бGу покланsтисz: є3г0же моли2 за пою1щыz тS.

Q бGоблажeннаz џльго, помоли1сz за твоS ч†да къ бGу, ми1ръ неподви1жимый nтeчеству нaшему и3спроси2: и3 нaмъ tпущeніе грэхHвъ, при1снw тS прославлsющымъ.

БGор0диченъ: Познaвше тоб0ю неwпи1санное сл0во б9іе, сн7а є3диночaдаго вседержи1телева, вопіeмъ ти2 земнjи: рaдуйсz, бlгословeннаz бцdе, ўповaніе дyшъ нaшихъ.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

П0двиги во страдaльчествэ, п0двиги въ вёрэ положи1ла є3си2 тeплэ за хrтA, женихA твоего2. Но и3 нhнэ, ћкоже є4рєси, и3 врагHвъ шатaніе подъ н0ги в0инству нaшему покори1ти моли2 бцdею, ћже t шести1сwтъ три1десzти бGон0сныхъ nтє1цъ предёлъ пріeмшаz, и3 хранsщаz, всехвaльнаz.

Јкосъ: Что2 твои1хъ страдaній, и3ли2 что2 и3справлeній, и3ли2 что2 твоегw2 дёвства, и3ли2 житіS непор0чнагw твоегw2; тh бо возвесели1ла є3си2 nц7A, ћкw сн7у ўневёстившисz, и3 д¦у с™0му себE ўкраси1вши. Кто2 довлёетъ къ си6мъ; кто2 глаг0лати нhнэ возм0жетъ, коли1ки тS њсіzвaютъ добродётєли незаходи1мы; ћкw t вост0ка бо гр0бу возсіsвшу, всBмъ сіsеши, и3 лучы2 пущaеши на земли2 и3 въ м0ри, и3 во всю2 подс0лнечную, њсвэщaеши и3 благоухaеши концы2. Тёмже и3 сви1токъ, ввёренный t шести1сwтъ и3 три1десzтихъ бGон0сныхъ nтє1цъ предёлъ пріeмши, сохрани1ла є3си2, всехвaльнаz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Кровьми2 плaмень прeлести погаси1ла є3си2, бGомyдраz страстотeрпице, врsщими: тёмже погаси2 пeщь смирeннагw моегw2 тэлесE, моли1твъ твои1хъ њдождeньми.

Ўвы2, душE моS всеoкаsннаz, согрэшaющи и3 не кaющисz, кaкw судіи2 стрaшному надёешисz предстaти; потщи1сz гDу возопи1ти: б9е, њчи1сти мS.

NтрокHмъ тріeмъ под0бzщисz, попрaла є3си2 џгнь, бGомyдраz nтрокови1це: тёмже нестерпи1магw nгнS, и3 плaмене мS вёчнагw и3збaви, прибэгaющаго въ покр0въ тв0й.

БGор0диченъ: Во всего2 человёка њблeксz всенепор0чный, кромЁ грэхA, и3зъ чрeва твоегw2, чcтаz, пр0йде плотон0сецъ, є3г0же моли2, вёрою тS чтyщыz спасти2.

И$нъ.

Їрм0съ: Плaмень пeщный пораб0тиша благочести1віи џтроцы, тёмъ свhше њроси2 |, гот0вы пали1мы по є3стествY, но пaче є3стествA мyжески поsху: бlгословeнъ є3си2, гDи, на прест0лэ слaвы цaрствіz твоегw2.

Под0бнw їудjfи сотвори1ла є3си2, посредЁ кумjрскихъ тэли1щь вшeдши, тёхъ начaльника сокруши1ла є3си2, и3 демwночeтцы посрами1ла є3си2, вс‰ же лю1ди научи1ла є3си2 въ чистотЁ вопи1ти хrтY: бlгословeнъ є3си2, гDи, на прест0лэ слaвы цrтвіz твоегw2.

Похвaльными цвёты, ѓки цaрскій вэнeцъ бGомyдрэй твоeй главЁ, въ пaмzть твою2 прин0симъ: ю4же хrт0съ нетлёніемъ вэнчA, џльго досточyднаz, моли1сz за твоE стaдо, и3збaвитисz t всsкагw ѕлA, вопію1щымъ: бlгословeнъ є3си2, гDи, на пrт0лэ слaвы цrтвіz твоегw2.

Лівaнскую ли г0ру наречeмъ тS; на тs бо росA нбcнаz сни1де. И#ли2 фіс0нъ рэкY, добрёйшій сапфЂръ кaмень честнhй, влади1міра и3мyщую, и4мже просвэти1сz ру1сскаz землS; но моли1тесz за ны2 взывaюще: бlгословeнъ є3си2, гDи, на пrт0лэ слaвы цrтвіz твоегw2.

БGор0диченъ: КівHтъ позлащeнъ тS д¦омъ и3менyемъ, спaсшую мjръ t пот0па разyмнагw, дв7о, спаси2 нaсъ. На тs бо надёемсz, и3 къ тебЁ прибэгaемъ. Tч†zнныz въ пучи1нэ t грBхъ и3 напaстей и3збaви вопію1щыz: бlгословeнъ є3си2, гDи, на пrт0лэ слaвы цrтвіz твоегw2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Ўкраси1вшисz, слaвнаz, мyками тэлeсными, сл0ву крaсному чи1стw њбручи1ласz є3си2, соблю1дшему тS нетлённу. Тёмже и3стлёвша мS страстьми2 всsкими, крaсна покажи2 и4скреннимъ покаsніемъ, ћкw да при1снw тS ўблажY, ћкw благyю предстaтельницу.

Сви1токъ б9ій бhсть сeрдце твоE, носS зак0нъ б9ій напи1санъ дyхомъ: и3 сви1токъ ввёрила є3си2 правослaвіz, мyченице честнaz. Тёмже молю2, лукaвое письмо2, дэви1це, ѕHлъ мои1хъ раздрaвши, въ кни1зэ написaти мS моли2, чи1стаz, спасeнныхъ.

Зак0номъ ўмeрши є3стествA, пaче є3стествA, крHви t ўмерщвлeна и3сточaеши тёла, жи1зни нaшеz борцA си1ми, честнaz, ўмертви1вши, и3 вBрнымъ живон0сное здрaвіе дaрующи. Сегw2 рaди вопію1 ти: ўмерщвлeнную дyшу мою2 воскреси2.

БGор0диченъ: ТS чcтую и3 непор0чную дв7а желaющи, непор0чнw и3 дyшу и3 тёло соблюдE, страстeй разгорBніz терпёніемъ њпaльши, и3скушeніе же мн0гихъ претерпёвши мyкъ, и3 нhнэ въ нбcныхъ селeніихъ ликyетъ, съ тоб0ю веселsщисz во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Крёпцыи џтроцы тріE сyще, си1лою њб0лкшесz с™hz трbцы, ўлови1ша и3 побэди1ша халдє1и, и3 ди1внw и3змэни1сz є3стество2: кaкw џгнь въ р0су прелагaшесz, безъ туги2 | сохрани2 ћкw пеленaми. Q проліsвый мyдрость на всёхъ дёлэхъ твои1хъ, б9е, тS превозн0симъ во вёки.

КрэпкA ћкw льви1ца, си1лою с™aгw д¦а њболчeна, є3ди1на ўстреми1сz всю1ду и3стерзaти кумjры, и3 ди1внw на нб7си2 и3 на земли2: кaкw женA прeжде бGа познавaетъ, є4юже и3спeрва всемY р0ду падeніе бhсть, т0ю же нhнэ спасeни поeмъ: q проліsвый мyдрость на всёхъ дёлэхъ твои1хъ б9е, тS превозн0симъ во вёки.

Премyдрость б9іz прeжде њ тебЁ написaла є4сть: сE є3си2 д0браz моS и3 прекрaснаz, и3 пор0ка нёсть въ тебЁ. Блeскъ лицA твоегw2 ћкw мЂра њбонsніе, назнaменоваше твоE, џльго, крещeніе: є4же посредЁ кумjрскіz лeсти на тебЁ њбонS хrт0съ, и3 всёхъ нaсъ t смрaда дeмwнскагw къ покаsнію ми1лостію своeю привeлъ є4сть.

Помzни2 менE, госпожE џльго, ўб0гаго твоего2 рабA, њкрaденаго t врагA, и3 согрэши1вшаго пaче человBкъ: и3 помоли1сz хrтY, подaти ми2 прощeніе њ всёхъ согрэшeніихъ, ±же нечyвственнw содёzхъ nкаsнный, да покаsніемъ вопію2: q проліsвый мyдрость на всёхъ дёлэхъ твои1хъ, б9е, тS превозн0симъ во вёки.

БGор0диченъ: Не прeзри, дв7о, твои1хъ р†бъ мольбы6, њ тебё бо хвaлимсz, твоE мaлое стaдо мы2 є3смы2: потщи1сz въ заступлeніе нaше, и3 и3зми1 ны t вр†гъ нaшихъ, ўщeдри знaющыz тS м™рь б9ію, и3 сн7у твоемY вопію1щыz: q проліsвый мyдрость на всёхъ дёлэхъ твои1хъ, б9е, тS превозн0симъ во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дв7и1ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. Тёмже пречcтую бцdу, вёрніи, величaемъ.

Да твою2 добр0ту свётлую, прехвaльнаz ќзритъ, вLко, добр0ту презрЁ тэлесE и3 мjра, люб0вію зовyщи: женишE, сл0во џ§ее, лицE твоE покажи1 ми многорачи1тельное, є3гHже бжcтвенными добр0тами ўsзвлена є4смь.

Ќтреневала є3си2 ко и4же и3зъ чрeва џ§а прeжде денни1цы возсіsвшему, и3 свётъ былA є3си2, с0лнца мн0жае њблистaющи. Тёмже мS просвэти2, вопію2, є3vфи1міе слaвнаz, помрачeннаго дeмwнскими лукaвыми прилHги.

Трeпетенъ бывaю, пріeмъ во ўмЁ стрaшное суди1ще: дэ‰ніz бо стzжaхъ ввод‰щаz мS въ лю6тыz м{ки. Ћже м{ки гHрькіz, мyченице, претерпёвшаz твоегw2 рaди рачи1телz, њсуждeніz мS г0рькагw свободи2.

Бжcтвенный вои1стинну слaвій, и4же вeсну нбcную дости1гши, чи1стаz лaстовице, крaснаz г0рлице всехвaльнаz, голуби1це ўдобрeнаz, лю1тыхъ њбстоsній нaсъ спаси2, и3 б9іz слaвы ўлучи1ти спод0би.

БGор0диченъ: Просвэти2, двeре свёта, џчи сeрдца моегw2, молю1сz, ћкw да не ўснY въ смeрть безб0жныхъ дэsній, да вёрою тS воспою2, да величaю тS, ѓгGлwвъ похвало2, и3 мyчєникъ свzщeнныхъ честн0е сосл0віе.

И$нъ.

Їрм0съ: И#з8 є3дeма и3зhде р0дъ нaшъ прaбабы рaди є4vы: при1званъ же тоб0ю, р0ждшею нaмъ н0ваго ґдaма хrтA, во двою2 є3стєствY, дв7о чcтаz, взыгрaсz ґдaмъ прaдэдъ, ћкw и3збhвъ пeрвыz клsтвы: мh же тоб0ю хвaлzщесz, ћкw тебє2 рaди бGа познaхомъ, и3 тебE величaемъ.

Весели1сz є4vо прароди1тельнице, и4же бо тS прельсти1въ и3з8 є3дeма и3зведE, нhнэ же попрaнъ є4сть твои1мъ и3счaдіемъ. Сe бо џльга жив0тное дрeво кrтъ хrт0въ въ руси2 водрузи2, и4мже всBмъ вBрнымъ рaй tвeрзесz: мh же хвaлzщесz, ћкw тоS рaди бGа познaхомъ, со влади1міромъ сію2 величaемъ.

ЖенY по є3стествY нарицaемъ тS, но пaче си1лы жeнскіz подви1гласz є3си2. Тмы6 твоегw2 злaта и3стощи1ла є3си2, да хrт0въ зак0нъ и3 ўчи1телz приwбрsщеши, и4мже просвэти1ла є3си2 зeмлю ру1сскую: мh же тоб0ю хвaлzщесz, ћкw тебє2 рaди бGа познaхомъ, съ мyченики тS величaемъ.

Зак0на настaвнице чи1стаz, и3 ўчи1тельнице вёры хrт0вы, пріими2 похвалY t р†бъ недост0йныхъ, и3 моли1тву њ нaсъ сотвори2 къ бGу, чeстнw творsщихъ твою2 пaмzть: да t напaстей и3 бёдъ и3 печaлей и3 лю1тыхъ грэхHвъ свободи1мсz: є3щe же и3 мyкъ ждyщихъ нaсъ и3збaви, м0лимсz ти2, тебE непрестaннw величaющіи.

БGор0диченъ: СE цRковь: сE двeрь: сE б9іz горA с™az: сE жeзлъ, и3 сосyдъ злaтъ: сE и3ст0чникъ печaтанъ: сE рaй с™hй н0вагw ґдaма: сE пrт0лъ стрaшный: сE м™и б9іz пречcтаz, застyпница всёхъ нaсъ, пою1щихъ ю5.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Стрaнно и3 преслaвно, и3 вели1кое чудодёйство, лю1діе прослaвите вси2, кaкw по смeрти сви1токъ всесвётлаz є3vфи1міа, пріeмши сохрани2, и3 побэдон0сцы показA правосл†вныz nтцы2, въ халкідHнстэмъ грaдэ;

БGор0диченъ: Премyдрость v3постaсную, и3 сл0во пресyщное, и3 врачA тэлeсъ и3 дyшъ р0ждшаz, гноє1ніz и3 ћзвы души2 моеS и3сцэли2, лю6тыz и3 лBтныz, и3 сeрдца моегw2 ўстaви болBзни, дв7о.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7. Глaсъ G. Самоглaсны:

Страстотeрпческое торжество2 вёрніи, бGомyдреннэ совершaемо ви1дzще, чyдному въ совётэхъ бGу нaшему, благодaрственно пёніе воспои1мъ. И$бо неви1димую держaву сопроти1вныz си1лы, въ жeнскомъ є3стествЁ побэди2, и3 бжcтвенную свою2 си1лу въ нeмощи соверши1въ д0брыz мyченицы, тоS моли1твами спасaетъ дyшы нaшz. Двaжды.

И$стины чaшу t свои1хъ кровeй страдaльческихъ прехвaльнаz мyченица хrт0ва почeрпши, и3 сію2 всегдA предлагaющи цRкви, въ нeйже церк0вный питaтель, премyдрости глaсомъ созывaетъ, глаг0лющи: почерпи1те пи1во воскресeніz свидётельное, невёрныхъ tгони1тельное, и3 страстeй њчисти1тельное, благочєсти1вымъ же душaмъ храни1тельно, сп7су зовyщымъ, напои1вый нaсъ пот0комъ пи1щи дух0вныz, спаси2 дyшы нaшz.

И$же кр0вію хrт0вою дyшу знaменавшіи въ дeнь и3збавлeніz кр0вь свzтyю t мyченическагw и3ст0чника кипsщу нaмъ съ весeліемъ дух0внымъ прор0чески почерпeмъ, живот0чныхъ страстeй сп7совыхъ и3 присносyщныz слaвы nбразодётельно. Тёмже є3мY возопіи1мъ: прославлsемый во с™hхъ твои1хъ, гDи, прехвaльныz твоеS страстотeрпицы моли1твами, спаси2 дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ }:

Всsкъ љзhкъ да подви1жетсz къ похвалeнію прехвaльныz є3vфи1міи, вeсь р0дъ и3 в0зрастъ всsкъ, ю4ношы и3 дBвы, хrт0ву дёву и3 мyченицу похвалaми вэнчaемъ: зак0ннw бо мyжествовавши, и3 слaбость жeнскую tвeргши, страдaльческими болёзньми, мучи1телz врагA низложи2. Нбcнымъ же и3 бжcтвеннымъ вэнцeмъ ўкраси1вшисz, м0литсz женихY и3 бGу, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ:

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

ТS ви1дzщи пригвождaема на кrтЁ, ї}се, и3 стrти пріeмлюща в0лею, дв7а и3 м™и твоS, вLко, ўвы2 мнЁ, вопіsше, чaдо слaдкое: р†ны непрaведнw кaкw терпи1ши, врачY, и3сцэли1вый человёческое неможeніе, и3 t тли2 всёхъ и3збaвивый милосeрдіемъ твои1мъ;

На стіх0внэ nктHиха. Тaже глаг0лемъ припёвъ:

Въ цRквахъ благослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ.

И# поeмъ стіхи1ру, глaсъ }:

Рaдуйсz, предёле вёры: рaдуйсz, законоположeніе с™hхъ nтє1цъ, бGоневёсто: рaдуйсz, твeрдое храни1ло нaмъ вBрнымъ: рaдуйсz, слaво цRкве хrт0вы: рaдуйсz, дёвъ ст0лпе њдушевлeнный: рaдуйсz, ми1рнаz мmропол0жнице слaвнаz: є3sже рaди вBрнымъ и3сточaеши и3сцэлє1ніz, мyченице прехвaльнаz.

Слaва, глaсъ №:

Днeсь ли1цы nтeчестіи, всехвaльнаz, собрaвшесz хrтA рaди, сви1токъ тебЁ прин0сzтъ правослaвныz вёры, є3г0же пріи1мши въ честны6z твоS рyки, храни1ши до скончaніz. Тёмже и3 человBкъ ликосто‰ніz сошeдшесz, твоE страдaніе почитaемъ, вопію1ще благочeстнw: рaдуйсz, всехвaльнаz, ћже жeнское є3стество2 въ мyжеское преложи1вши њполчeніе: рaдуйсz, прехвaльнаz, ћже правослaвную и3 nтцы2 прeданую вёру невреждeну сохрaнши: рaдуйсz, молsщаzсz њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Всехвaльніи мyчєницы:

Своего2 ѓгнца, ѓгница и3 непор0чнаz вLчца, на кrтЁ ћкw ви1дэ зрaка не и3мyща, нижE добр0ты, ўвы2 мнЁ, рыдaющи глаг0лаше: гдЁ добр0та твоS зaйде, сладчaйшій; гдЁ благолёпіе; гдЁ благодaть блистaющаz џбраза твоегw2, сн7е м0й любeзнэйшій;

На літургjи, бlжє1нна nктHиха, на д7: И# є3vфи1міи, пёснь G, на д7.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.

Стjхъ: Въ цRквахъ благослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ.

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рп7а.

Ґллилyіа, глaсъ №: ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2.

Е#ђліе луки2, зачaло lг.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ.

Знайшли помилку