Мінея Місячна,  Липень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Липень

← В 27-й день В 29-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 28-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Явле́ние чудотво́рныя ико́ны Смоле́нския Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, честна́го и сла́внаго Ея́ Одиги́трия

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2. Самогла́сны:

Злата́я кади́льнице,/ ру́чко, и же́зле,/ и свети́льниче светоза́рный,/ сви́тче Боже́ственный,/ в не́мже пе́рстом Бо́жиим написа́ся Сло́во,/ спаси́ нас, Тебе́ велича́ющих. Да́руй нам по́мощь, Богоро́дице,/ на Тя наде́ющимся, ве́рных прибе́жище./ Изба́ви от бед рабы́ Твоя́, Де́во,/ на Тя бо по Бо́зе упова́ние возлага́ем.

Влады́чице, Ма́ти Изба́вителя,/ приими́ моле́ние рабо́в Твои́х,/ а́ще и недосто́йне моля́щихся Тебе́,/ да мо́лишися за ны к Ро́ждшемуся из Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ бу́ди нам Изба́вительница.

И́ны стихи́ры зри на лити́и.

Сла́ва, глас 6:

Е́же ра́дость А́нгелом прии́мшая/ и ро́ждшая Зижди́теля Своего́,/ Де́во, спаса́й Тя велича́ющия.

И ны́не, глас 8:

Влады́чице, приими́ моли́тву раб Твои́х/ и изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли,/ Тебе́ велича́ющия.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3 (Зри

Чте́ния Богоро́дичная).

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго/ и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце,/ и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном, и сон ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до Небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней,/ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́,/ я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́ и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адона́й Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х,/ су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех,/ и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ Себе́ дом/ и утверди́ столпо́в седмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́,/ и угото́ва Свою́ трапе́зу./ Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне,/ и тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ния бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум:/ разуме́ти бо зако́н, по́мысла есть блага́го./ Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На лити́и стихи́ры, глас 8:

И́же на Херуви́мех е́здяй/ и пева́емый от Серафи́м,/ сшел еси́ с Небесе́ проро́чески, Бла́же,/ и всели́лся еси́ во утро́бу Чи́стыя Богоотрокови́цы,/ Ю́же А́нгели воспе́ша та́йно:/ ра́дуйся, ра́достная Де́во,/ необъя́тнаго я́ко Бо́га во чре́ве Свое́м прие́мши па́че сло́ва,/ от неве́рия в ве́ру мир преводя́ща./ Сла́ва Тебе́, Христе́,/ еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Глас 7: Украси́ Твой черто́г, Чи́стая,/ и восприими́ Цари́ Твоего́./ Слы́ши целова́ние, е́же от А́нгела, Де́во./ Се бо престо́л Херуви́мский еси́./ Се Цари́ всех Ты прия́ла еси́./ О́блак све́та еси́, Богоро́дице,/ Ду́хом в души́ лучи́ прие́мши,/ ю́же возвеща́ет велегла́сно Боже́ственный Гаврии́л, зовы́й ра́достно:/ Сы́на Вы́шняго роди́ши/ Ду́ха Бо́жия ди́вным наше́ствием.

Украси́ся, черто́же Святы́й,/ Гаврии́ле, благовеству́й Цари́ Христа́,/ целу́й Мариа́м, Небе́сную дверь./ Та бо престо́л Херуви́мский новотвори́тся,/ Той бо, ра́дуйся, зва́ти досто́ит./ О́блак све́та зри́тся Де́вая,/ нося́щи Христа́, Со́лнца сла́вы./ Его́же Дух Бо́жий во утро́бе Ея́/ глаго́лом твои́м, пресла́вне, вселя́ет,/ живота́ и сме́рти и всех Влады́ку.

Возсии́вшаго пре́жде век от Отца́,/ напосле́док же воплоща́ема от Ма́тере неизрече́нно,/ с Небесе́ Гаврии́л к Де́вей, – ра́дуйся, Чистая, – зовый:/ о, ра́дуйся, свяще́нная ра́достная Де́во,/ Христа́ Бо́га во утро́бе Свое́й заче́нши,/ Его́же прови́дя, Моисе́й Богови́дец,/ на Сина́йстей горе́ возра́довася,/ Ему́же Симео́н зовы́й:/ се бо свет язы́ков,/ Сей Изра́иля сла́ва и Спас душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Богоро́дицу Мари́ю вси воспое́м:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия./ Ра́дуйся, ле́ствице одушевле́нная./ Ра́дуйся, купино́ неопали́мая./ Ра́дуйся, ста́мно всезлата́я./ Ра́дуйся, цве́те ве́ры./ Ра́дуйся, же́зле прозябы́й./ Ра́дуйся, злата́я кади́льнице./ Ра́дуйся, горо́ Бо́жия, присе́нная Де́во./ Ра́дуйся, разреше́ние кля́твы пе́рвыя Е́вы./ Ра́дуйся, престо́ле Госпо́день./ Ра́дуйся, многомоли́твенная красото́./ Ра́дуйся, Влады́чице.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Всем предста́тельствуеши, Блага́я,/ прибега́ющим с ве́рою в держа́вный Твой покро́в:/ ино́го бо не и́мамы, гре́шнии, к Бо́гу/ в беда́х и ско́рбех при́сно избавле́ния,/ обремене́ни грехи́ мно́гими,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго./ Те́мже Ти припа́даем:/ изба́ви от вся́каго обстоя́ния рабы́ Твоя́.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Всех скорбя́щих ра́досте,/ и оби́димых Засту́пнице,/ и а́лчущих Пита́тельнице,/ стра́нных утеше́ние,/ обурева́емых приста́нище,/ больны́х посеще́ние,/ немощны́х покро́в и Засту́пнице,/ жезл ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго/ Ты еси́, Пречи́стая,/ потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во./ Ра́дуйся, честны́я ски́птре Царя́ Христа́./ Ра́дуйся, прозя́бшая грозд та́йный./ Ра́дуйся, две́ре Небе́сная и неопали́мая купино́./ Ра́дуйся, всеми́рный све́те./ Ра́дуйся, всех ра́досте./ Ра́дуйся, ве́рных спасе́ние./ Ра́дуйся, Засту́пнице всех христиа́н и прибе́жище, Влады́чице.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Ра́дуйся, вселе́нныя похвало́./ Ра́дуйся, хра́ме Госпо́день./ Ра́дуйся, горо́ приосене́нная./ Ра́дуйся, всех прибе́жище./ Ра́дуйся, све́щниче златы́й./ Ра́дуйся, сла́во правосла́вных честна́я./ Ра́дуйся, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га./ Ра́дуйся, раю́./ Ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо./ Ра́дуйся, се́не./ Ра́дуйся, ру́чко всезлата́я./ Ра́дуйся, всех упова́ние.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,/ Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. Два́жды

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии./ А́ще бо Ты не бы предстоя́ла, моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед?/ Кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́,/ Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Лю́дие благочести́вии, правове́рнии собо́ри христоимени́тии, присту́пите ве́рно вси,/ Боже́ственному припа́дающе Бо́жия Ма́тере о́бразу,/ и́мже исцеле́ние боля́щим ра́достно подава́ет,/ уязвля́ет же злосла́вныя я́ко стрела́ от лу́ка,/ нас всех веселя́щи светови́дно/ и благода́тию озаря́ющи моли́твами Свои́ми.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всю Тя Бог освяти́, Де́ву до́брую и непоро́чную в жена́х,/ проро́ки прообрази́в че́стно,/ иере́и благослови́в, во свята́я святы́х всели́,/ А́нгелом воспита́в, с Небесе́ пи́щу хлеб пода́в,/ Сам же Преблаги́й, Единоро́дное Бог Сло́во, всели́ся в Тя и пло́тию про́йде из Тебе́./ Те́мже Ти покланя́емся и чтим я́ко вои́стинну и́стинную су́щую Богоро́дицу.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся:

Да ликовству́ет све́тло ве́рных все мно́жество, рыда́ет же де́монское во́инство,/ ви́дяще многоиме́нно сия́ющия пра́здники Бо́жия Ма́тере,/ Ю́же ублажа́ем я́ко Богома́терь Боже́ственными пе́сньми./ Иде́же бо богоприя́тно сла́вится Преблагослове́нная Богоро́дица Влады́чица, Богоизбра́нная Отрокови́ца,/ неприя́зни паде́ние, христиа́н же кре́пкое утвержде́ние.

Сла́ва, и ны́не:

О Всеблагослове́нная Богоро́дице Влады́чице, Богоизбра́нная Отрокови́це,/ све́тлое проро́ческое сбытие́,/ апо́стольская похвало́ и му́ченическое испове́дание и ве́нче,/ А́нгелы что́мая и челове́ческими ро́ды многопе́тая,/ и всего́ ми́ра вожделе́нная Помо́щнице,/ изба́ви рабы́ Твоя́ осужде́ния бу́дущаго и е́зера о́гненнаго,/ еди́на Благослове́нная.

По полиеле́и седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Правове́рно чту́щия Тя и к Тебе́ прибега́ющия,/ ико́не Твое́й святе́й любе́зно покланя́ющияся,/ о Бо́жия Ма́ти, спаси́/ и не даждь нас в расхище́ние сопоста́том,/ ниже́ на́йдут на ны вся зла́я, я́же грехи́ на́ша угото́ваша нам,/ ни беззако́ния на́ша превзы́дут главы́ на́ша,/ но да Твоя́ ма́терняя к Бо́гу преодоле́ет за ны богоприя́тная моли́тва.

Сла́ва, и ны́не:

Пречи́стая Твоя́ ико́на, Богоро́дице Де́во, врачевство́ всего́ ми́ра духо́вное,/ к не́йже прибега́ем, Тебе́ покланя́ющеся, почита́ем и лобыза́ем ю,/ исцеле́ний благода́ть почерпа́юще от нея́, и неду́гов теле́сных/ и душе́вных страсте́й Твои́ми моли́твами свобожда́емся.

Та́же степе́нна, 1-й аитифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я Влады́чице,/ но приими́ моле́ние раба́ Твоего́:/ скорбь бо обдержи́т мя,/ терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва не и́мам,/ ниже́ где прибе́гну, окая́нный,/ всегда́ побежда́емь,/ и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ние мое́,/ поле́зно сотвори́.

Кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы. Творе́ние мона́ха Игна́тия, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Ра́достно, Чи́стая, ны́не наста́вшее хвале́ние приноша́ю, ра́дуяся,/ и ти́хим гла́сом, Одиги́трие, вопию́ Ти:/ ра́дуйся и испо́лни мя ра́зума, пе́ти начина́юща.

Христа́ роди́вшая, ра́дость нам ве́чную, о, ра́дуйся, Всепе́тая,/ правосла́вным наде́жда, Одиги́трие, всепе́тая Деви́це,/ ра́дости испо́лни мя ми́рови жела́нныя.

Лику́ют вси челове́цы и А́нгели всегда́,/ согла́сно вопию́ще на Небеси́ и на земли́, Одиги́трие:/ ра́дуйся, Деви́це, ра́дости бо Рождество́м Твои́м вся́ческая испо́лнила еси́.

Ра́дуйся, Одиги́трие, со стра́хом Ти вопию́щих ра́дости сподо́би,/ Ма́ти су́щия ра́дости, избавля́ющи скорбе́й вся́ческих,/ и всех поми́луй, к Тебе́ прибега́ющих.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Христа́, Вы́шняго Царя́, о, ра́дуйся, непоколеби́мая чи́стая и одушевле́нная пала́то!/ Ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся:/ Тобо́ю неруши́м наш град сохраня́ется.

Вмести́ти Его́же не возмо́же тварь,/ во утро́бу неискусобра́чную, Одиги́трие Деви́це, теле́сно вмести́ла еси́,/ те́мже Ти, ра́дуйся, пое́м, по до́лгу велича́юще.

Ра́дость многопе́тая ми́рови,/ ра́достно Ти пою́ще при́сно, ве́чнующия, Чи́стая, ра́дости сподобля́емся/ Твои́ми ма́терними моли́твами к Ро́ждшемуся из Тебе́, Одиги́трие.

Злату́ю Тя ста́мну, и све́щник, и жезл, и трапе́зу, Чи́стая, призыва́ем, Одиги́трие,/ и глас, е́же ра́дуйся, Тебе́ при́сно привноша́ем/ с си́ми же имены́.

Ин конда́к, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.

Седа́лен, глас 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице Влады́чице, предвари́/ и от бед изба́ви нас,/ Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ра́дуйся, чу́до чудесе́м, Одиги́трие Влады́чице./ Ра́дуйся, всем ра́досте градово́м, и ве́сем непобеди́мое христиа́нское в беда́х храни́лище,/ и предгра́дие, и на враги́ побежде́ние.

Ра́дуйся, ра́дуйся, лю́дем правосла́вным похвало́,/ и христолюби́вым во́инством покро́в пребыва́еши всем, Цари́це./ Ра́дуйся, Одиги́трие, прибе́жище всем нам и утвержде́ние.

Ра́дуйся, всем ско́рое в беда́х избавле́ние./ Ра́дуйся, гото́вое всем скорбя́щим утеше́ние./ Ра́дуйся, Всепе́тая, ра́дуйся, Одиги́трие всеблагослове́нная,/ всем немощны́м Цели́тельнице.

Ра́дуйся, Ея́же вели́чия вся тварь сла́вити у́бо спеши́т по достоя́нию,/ но не возмога́ет, Одиги́трие, и сего́ ра́ди зове́т Ти:/ ра́дуйся, Влады́чице, Боговмести́мое жили́ще.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Благосты́ни бе́здно и щедро́там еси́, ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це,/ ра́дуйся, всем ра́дость творя́щи ве́рным./ О, ра́дуйся, су́щим в беда́х и скорбя́щим пребы́страя Засту́пнице.

Ра́дуйся, от исполне́ния вели́чия чуде́с Твои́х зря́ще,/ исполня́емся, вси незря́щии, слы́шаще же, ве́рнии./ Те́мже, ра́дуйся, Тебе́ при́сно всю́ду и вси, Одиги́трие, пое́м.

Христа́ Бо́га на́шего, о, ра́дуйся, Одиги́трие, жили́ще/ и дом неизрече́нныя и Пребоже́ственныя, Де́во, сла́вы Его́./ О, ра́дуйся, пала́то преукраше́нная,/ ра́дуйся, гра́де одушевле́нный, при́сно ца́рствующий!

Ра́дость неоску́дную Тя разсмотря́юще, я́ко мо́ре, Отрокови́це,/ Одиги́трие Деви́це, ра́дующеся вси, ра́дуйся, вопие́м Ти;/ и пою́ще, Боже́ственных даро́в неви́димо при́сно от Тебе́ ожида́юще.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Христа́, Чи́стая, прие́млющи,/ глас, е́же ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це, слы́шаше,/ Его́же неизрече́нно ро́ждши, ра́дуйся, от всех слы́шиши всегда́.

Ра́дости вся испо́лнила еси́,/ вы́шния и ни́жния Ты совокупи́ла еси́, Одиги́трие,/ те́мже ра́достно и согла́сно ны́не не́бо и вся земля́ зове́т Ти.

Вдова́м, о, ра́дуйся, Всепе́тая, и всем си́рым, Одиги́трие, утеше́ние;/ ра́дуйся, всем источа́ющи ни́щим бога́тство неистощи́мое.

Зла́та вся́каго блиста́ема и у́тра со́лнечнаго светле́йши, жили́ще Христо́во,/ ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся, Деви́це,/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Конда́к, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

И́кос:

Простри́ дла́ни Твоя́,/ и́миже всех Влады́ку я́ко Младе́нца прия́ла еси́, за мно́жество бла́гости;/ не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя,/ бо́дренною Твое́ю моли́твою и неисче́тною просты́нею уще́дри нас/ и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи:/ Тебе́ бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол./ Но, я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты,/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие,/ всех и всегда́ наставля́ющи ве́рных ше́ствовати ко вся́кому пути́ спаси́тельному;/ ра́дуйся, Влады́чице, Тобо́ю бо при́сно избавля́емся настоя́щия ва́рварския беды́.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Одиги́трие, бдя́щи и моля́щися о нас к Бо́гу,/ и вся́кия зло́бы хода́тайством Твои́м, вся́ческих скорбе́й, Богороди́тельнице,/ всех люде́й избавля́ющи.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Пресвята́я Одиги́трие,/ я́же проше́ния на́ша к по́льзе нам исполня́ющи/ и хотя́щи всем при́сно всегда́ любодру́жное благо́е еди́нство,/ спе́шное же во изя́щных.

Ра́дуйся, ра́дуйся, корабле́м, Одиги́трие, ну́ждно пла́вающим,/ избавля́ющи ве́рных и всем избавле́ние от вся́кия ско́рби/ и неду́ги пестро́тныя и ме́дленныя разреша́ющи вско́ре.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ра́дуйся, Всеблагослове́нная Мари́е,/ из Тебе́ бо Всеблагослове́нный Бог оде́яся во всего́ мя, челове́ка,/ и, оде́явся, соедини́ Своему́ Божеству́ неизрече́нным соедине́нием, Де́во Одиги́трие,/ ра́дуйся, Обра́дованная, ра́досте всего́ ми́ра.

Ра́дуйся, лука́вых духо́в Прогони́тельнице;/ ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие./ Ра́дуйся, я́ко Тебе́ Небе́сная неви́димая во́инства славосло́вят всегда́/ и велича́ют я́ко Ма́терь Бо́жию бы́вшую;/ ра́дуйся, Я́же ни́жняя сочта́вши с Вы́шними.

Ра́дуйся, всех Небе́сных сил без разсужде́ния превосходя́щая;/ ра́дуйся, Одиги́трие./ Ра́дуйся, вся́кия тва́ри Бо́га ро́ждшая,/ госпо́дствующи ей, Влады́чице Всепе́тая;/ ра́дуйся, я́ко пребыва́еши Де́вою, Чи́стая, и по рождестве́.

Ра́дуйся, жена́м всем сла́во, хра́ме преосвяще́нный Бо́га на́шего;/ ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся, душеспаси́тельная всей вселе́нней;/ ра́дуйся, покрыва́ющий о́блаче, небе́с ши́ршая;/ ра́дуйся, мирополо́жнице, Боже́ственнаго ми́ра полна́.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Ра́дуйся, свеще́, Свет невече́рний поне́сшая,/ и в рождестве́ Твое́м многобо́жия тьму разруши́вшая,/ и а́довы про́пасти изба́вльшая лю́ди./ Ра́дуйся, Одиги́трие Богоро́дице, добро́т всех Предхода́таице.

Ра́дуйся, земле́, из нея́же клас прозя́бший Небе́сный ве́рным,/ и ми́ра всего́ душегу́бнаго гла́да изба́ви, разу́мная и одушевле́нная./ О, ра́дуйся, виногра́де, и́же грозд живо́тный ро́ждшая, Богоро́дице Чи́стая Одиги́трие!

Ра́дуйся, та́йных цвето́в прекра́сный су́щий раю́;/ ра́дуйся, Ма́ти Де́во, неви́димых ра́зум/ чистото́ю странноле́пно побе́ждши, Богороди́тельнице./ Ра́дуйся, Отрокови́це, ра́дуйся, Одиги́трие,/ всеми́рное чу́до и слы́шание.

Ле́то живота́ на́шего про́чее сохрани́ неврежде́но поможе́нием Твои́м, Де́во Отрокови́це,/ и сподо́би коне́ц благи́й получи́ти нам, воспева́ющим Тя и взыва́ющим:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Одиги́трие.

Свети́лен:

Да почти́тся Всепе́тая Ма́ти Бо́жия,/ жизнь су́щую ро́ждшая, Христа́ Бо́га на́шего,/ ра́йских двере́й отверзе́ние, всего́ ми́ра очище́ние, к животу́ возведе́ние./ Сей есть проро́ки глаго́ланныя,/ Тому́ поклони́мся, Бо́гу и Спа́су душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, ве́рнии, с чи́стою со́вестию, возвели́чим Ма́терь Бо́га на́шего,/ носи́вшую во чре́ве Боже́ственнаго Младе́нца Спа́са Христа́,/ к Нему́же ма́тернее дерзнове́ние иму́щи, непреста́нно мо́лит за ны/ и подае́т рабо́м Свои́м бога́тыя ми́лости.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Наста́вницу Тя заблу́ждших/ и приста́нище спаси́тельно/ в пучи́не, Влады́чице, и в бу́ри,/ во искуше́нии же и печа́лех/ Христо́с Тя всем показа́,/ Сын Твой и Бог,/ ве́рно приходя́щим к Тебе́./ Его́же моли́ от злых бед изба́витися/ ве́дящим Тя, Богоро́дицу, вои́стинну Наста́вницу.

Тле́ние и боле́знь потреби́ла еси́, Всепе́тая,/ дре́внюю всю рождество́м Твои́м,/ Живо́т ми́ру ро́ждши, смерть разруши́вший,/ боле́зни, Блага́я, исцеля́еши/ ве́рно Твой чуде́сный о́браз воспева́ющих,/ и любо́вию кла́няющихся,/ и чту́щих Тя, Чи́стую, Наста́вницу.

Я́ко исто́чника Тя, Всепе́тая, живота́ ве́мы/ и я́ко чуде́с Тя пода́теля и целе́б,/ страсте́й душе́вных же и теле́сных,/ я́ко ско́рое оставле́ние,/ ми́лости и щедро́т неисчерпа́емое мо́ре ве́дяще,/ Тебе́ припа́даем вси, прося́ще от ско́рби разреше́ния/ и бу́дущаго муче́ния.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

И́же на Херуви́мех е́здяй/ и пева́емый от Серафи́м,/ сшел еси́ с Небесе́ проро́чески, Бла́же,/ и всели́лся еси́ во утро́бу Чи́стыя Богоотрокови́цы,/ Ю́же А́нгели воспе́ша та́йно:/ ра́дуйся, ра́достная Де́во,/ Необъя́тнаго я́ко Бо́га во чре́ве Свое́м прие́мши па́че сло́ва,/ от неве́рия в ве́ру мир преводя́ща./ Сла́ва Тебе́, Христе́,/ еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. И про́чая слу́жба Пресвяты́я Богоро́дицы.

Моли́тва

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты, о Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище гре́шным? Приклони́, о Пречи́стая Влады́чице, у́ши Твои́ к моле́нию моему́. Ма́ти Бо́га моего́, не пре́зри мя, тре́бующа Твоея́ по́мощи, услы́ши стена́ние мое́ и вопль се́рдца моего́ внуши́, о Госпоже́ Богоро́дице Цари́це. И пода́ждь ми ра́дость душе́вную, подкрепи́ мя, нетерпели́ваго, уны́лаго и неради́ваго к Твоему́ хвале́нию. Вразуми́ и научи́ мя, ка́ко Тебе́ моли́тися подоба́ет, и не отступи́ от мене́, Ма́ти Бо́га моего́, за ропта́ние и нетерпе́ние мое́, но бу́ди ми покро́в и заступле́ние в жи́зни мое́й, и приведи́ мя к ти́хому приста́нищу блаже́ннаго о́наго поко́я, и сопричти́ мя к ли́ку избра́ннаго Твоего́ ста́да, и та́мо удосто́й мя воспева́ти и сла́вити Тя во ве́ки. Ами́нь.

Собо́р святы́х земли́ Смоле́нския

В Неде́лю пред 28 ию́ля

Тропа́рь, глас 4:

Собо́ре святы́х земли́ Смоле́нския,/ вода́ми свяще́ннаго Днепра́ омове́нныя,/ святи́телие, преподо́бнии, страстоте́рпцы и благове́рнии,/ апо́стольскую ве́ру соблю́дшии,/ се ныне, Святе́й Тро́ице с Богоро́дицею и ли́ки Безпло́тных предстоя́ще,/ вода́ми благоче́стия зе́млю Ру́сскую напая́ете,/ да́рующе правосла́вным по́мощь Небе́сную/ во утвержде́ние ве́ры/ и спасе́ние душ на́ших.

Конда́к, глас 3:

Небе́сныя Цари́цы путеводи́тельством,/ подвигополо́жницы земли́ Смоле́нския,/ земны́й путь в Правосла́вней ве́ре проше́дшии/ и святы́х оте́ц преда́ния сохра́ншии,/ моли́те путь ве́ры и нам соблюсти́,/ смире́нию смири́вшагося до сме́рти кре́стныя Сы́на Бо́жия подража́юще,/ моли́твами Богоро́дицы,/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Умиле́ние» или́ «Ра́дость всех ра́достей»

Слу́жбу, уста́в и спра́вку зри в 19-м дни, Мине́я-Ию́ль, часть II .

Святы́х апо́стол и диа́конов Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры апо́столов, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Избра́нием Бо́жиим/ предпочто́стеся служи́ти тре́бованием святы́х,/ я́ко су́ще му́дрости Боже́ственныя испо́лнени/ и просвеще́ния, и благода́ти, сла́внии./ И ны́не живете́ на Небесе́х,/ непреста́нно со А́нгелы веселя́щеся.

Све́тлы, я́ко свещи́, Ду́ха благода́тию,/ показа́вшеся ми́ру,/ ра́зума сия́ние облиста́сте бога́тно,/ и мглу зло́бы уста́висте,/ и, преста́вльшеся, апо́столи,/ к Све́ту всели́стеся незаходи́мому.

Да восхва́лится Никано́р свяще́ннейший,/ и Парме́н, и Ти́мон,/ и с ни́ми да почти́тся Про́хор Боже́ственный,/ испо́лнителие Сло́ва повеле́ний,/ и богати́телие неиму́щих,/ и моли́твенницы к Бо́гу на́шему тепле́йшии.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Нра́вом гнилы́м попо́лзся, ниц лежу́/ и к Твое́й, Де́во, притека́ю тишине́:/ от бу́ри сопроти́вныя/ и искуше́ний многообра́зных мя изба́ви,/ да пою́ Твою́ благода́ть непреста́нно,/ Богоро́дице Ма́ти Присноде́во.

Крестобогоро́дичен:

Воздви́жена я́ко ви́де на Кресте́ А́гнца Непоро́чная Де́ва,/ пла́чущи, вопия́ше:/ сла́дкое Мое́ Ча́до,/ что́ но́вое и пресла́вное виде́ние?/ Ка́ко, содержа́й вся́ческая го́рстию,/ на Дре́ве пригвожда́ешися пло́тию?

Тропа́рь, глас 3:

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

Кано́н, его́же краегране́сие: Пою́ зари́ мы́сленнаго солнца. Ио́сифово, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав, Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Прича́стием к Боже́ственному, прему́дрии, све́ту бы́вше,/ ваш светоно́сный и све́тлый пра́здник пра́зднующия/ страсте́й мглы изба́вите и просвеще́ния сподо́бите.

Привлеко́стеся сла́дким жела́нием Христо́вым, блаже́ннии,/ и, кра́сная жития́ тле́ннаго благоче́стно презре́вше,/ Тому́ после́довасте, научи́вшеся и́стинным.

Свети́льницы восто́ка я́вльшеся светода́тельнаго,/ светонаста́вницы бы́ша душ,/ Парме́н же, и Про́хор, и Ти́мон чу́дный, и Никано́р превели́кий.

Богоро́дичен: Ше́ствия Бо́жия, Всенепоро́чная, в Тебе позна́шася,/ бы́вшая стра́нным рождество́м, несказа́нным соедине́нием./ Те́мже я́ко всех Влады́чицу тва́рей Тя прославля́ем.

Песнь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Я́ко су́ще духо́внии о́блацы, во́ду и́стиннаго ра́зума/ су́щим на земли́, сла́внии, во освяще́ние иска́пасте.

Ду́ха избра́нием, я́ко испо́лнени Того́ благода́ти, служи́ти прему́дрии,/ потре́бам святы́х учине́ни бы́сте.

Восхва́лим Парме́на сла́внаго, и му́драго Ти́мона, и честна́го Про́хора,/ и высо́каго умо́м Никано́ра.

Богоро́дичен: Иска́пающаго сла́дость, избавле́ние злых, родила́ еси́ Блага́го Го́спода,/ Чи́стая Де́во Всенепоро́чная.

Седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Боже́ственныя трубы́ и́стины, сосу́ди честни́и благоче́стия,/ наста́вницы блудя́щих спасе́ннии я́вльшеся, Госпо́дни апо́столи,/ ра́дуйтеся и моли́те Христа́ Бо́га, прося́ще дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чься, плоть бысть во чре́ве Твое́м,/ но Бог вочелове́чся и пребы́сть, И́же по рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко пре́жде рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь:/ Того́ приле́жно моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

Нескве́рная А́гница Сло́ва, нетле́нная Де́ва Ма́ти,/ на Кресте́ зря́щи пове́шена из Нея́ без боле́зни Прозя́бшаго,/ ма́терски подо́бно рыда́ющи, вопия́ше:/ увы́ Мне, Ча́до Мое́, ка́ко стра́ждеши во́лею,/ хотя́ изба́вити от страсте́й безче́стия челове́ка?

Песнь 4

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Возсия́вше на высоте́ церко́вней, я́коже зве́зды незаходи́мы,/ злоче́стия омраче́ние разори́ша и мир просвети́ша Благоде́теля апо́столи.

Служа́й по благода́ти Ева́нгелию,/ Никомиди́и был еси́, Про́хоре преблаже́нне, изря́ден учи́тель/ и Боже́ственный первопресто́льник, ста́ду Христо́ву предста́тельствуя.

Честь Боже́ственну насле́довал еси́, Никано́ре блаже́нне,/ заколе́н быв, я́ко овча́, со двема́ ты́сящами, на Христа́ упова́ющими,/ во́ньже сконча́ся день Стефа́н первострада́лец.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно родила́ еси́ Бо́га Сло́ва,/ вопло́щшася, Пречи́стая, па́че ума́ и сло́ва,/ те́мже по до́лгу Тя, Де́во, сла́вим и досто́йно ублажа́ем.

Песнь 5

Ирмо́с: Ты Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Ты, Го́споди, Твоя́ ученики́, я́коже трубы́, посла́л еси́,/ возставля́ющия от гробо́в пре́лести ду́ши песносло́вящия Тя.

Ти́мон свяще́нный, па́стырь во́стряном быв,/ прия́т муче́ния блаже́нную кончи́ну,/ огне́м сожига́емь.

Вели́кий Парме́н пред очи́ма апо́столов у́спе,/ соверши́в со тща́нием те́плым Боже́ственное служе́ние.

Богоро́дичен: Пое́м Тя, Е́юже тли изба́вихомся, Всенепоро́чная, и а́да,/ и пе́рвыя муча́щия зло́бы льсти́ваго.

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́ щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Никано́р, жизнь возвеща́я бу́дущую, и Крест, и стра́сти/ за милосе́рдие пло́тию Пострада́вшаго,/ умерщвля́ется, иуде́йскими рука́ми убива́емь.

Вели́кий вжига́емь Ти́мон жела́нием Госпо́дни любве́,/ повеле́ньми беззако́нник посреде́ огня́ скончава́ется,/ всесожже́ние боже́ственно быв.

Боже́ственная, и светоно́сная, и благода́ти испо́лнена ва́ша, апо́столи, па́мять/ освяща́ет всех мы́сли, ве́рою творя́щих сию́, блаже́ннии.

Богоро́дичен: Чи́ни Тя безпло́тных А́нгел почита́ют,/ и апо́стольстии ли́цы, и му́ченик собо́ри, Богороди́тельнице,/ и́бо всех Царя́ несказа́нно родила́ еси́.

Конда́к, глас 1.

Подо́бен: Утро́бу Деви́чу:

Диа́кони честни́и,/ и самови́дцы Сло́ва,/ и сосу́ди избра́ннии яви́стеся ве́ры,/ Никано́р, Про́хор, Парме́н и Ти́мон, сла́внии,/ те́мже днесь свяще́нную па́мять ва́шу пра́зднуем,/ в весе́лии се́рдца вас ублажа́юще.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Все́ю мы́слию Христа́ возлюби́вше, еди́наго в добро́те су́щаго,/ я́ко вои́стинну, пресла́внии, лу́чший жре́бий прия́сте – Ца́рствие Небе́сное.

От Сло́ва, из Де́вы возсия́вшаго нам, сло́вом почте́ни бы́вше,/ де́лы же свяще́нными ве́рных спаси́тели яви́стеся,/ сих претворя́юще безслове́сие, Богоблаже́ннии.

Пострада́л еси́ стра́нно, блаже́нне Никано́ре, посека́емь/ нра́вом злочести́вых евре́ев и Христу́ я́ко а́гня, приводи́м,/ благослове́н еси́ в хра́ме, – вопия́, – сла́вы Твоея́, Го́споди,

Богоро́дичен: Сло́вом Сло́во Отчее, Отрокови́це, родила́ еси́,/ сло́вом не́бо сотво́ршаго и зе́млю,/ и сла́виши Сего́, Пречи́стая, сло́во подаю́щаго,/ чи́сто в Него́ ны́не ве́рующим.

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

От ка́ла страсте́й изба́висте и су́етства повину́ющияся ва́шим уче́нием, прему́дрии,/ и к высоте́ сих ра́зума возведо́сте, Бо́гу угоди́вшия до́бре и вопию́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Боже́ственный да почти́тся Парме́н Боже́ственными пе́сньми/ вку́пе с Ти́моном, и всехва́льный Про́хор, и Никано́р чу́дный,/ я́ко ученицы́ Иису́совы и богати́телие язы́ков, вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Вас с Петро́м и про́чих лу́чших Госпо́дь ученики́ прия́т:/ причте́ни у́бо, сла́внии, к нарече́нным седми́десятим,/ избра́нных же до́бре, я́ко испо́лнени су́ще ве́ры,/ святы́я служи́ти потре́бам, прехва́льнии.

Богоро́дичен: Се богоглаго́ливых гла́сы коне́ц прия́ша,/ поро́ждши Тебе́, Пресу́щнаго Го́спода, от о́ных явля́емаго,/ во спасе́ние ве́рным, Богора́дованная, вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Яви́стеся сосу́ди Сло́ва, всю вмести́вше зарю́,/ лу́чшии честны́х служи́телей, святы́х потре́бам послужи́вше/ и со Сло́вом, прему́дрии, сла́вы неизрече́нныя наслажда́ющеся.

Днесь вся тварь ва́шу па́мять пра́зднует,/ Ти́моне, Парме́не и Никано́ре с Про́хором Богопропове́дником,/ досто́йно ублажа́юще вас, Богови́дцы и преблаже́ннии.

Взя́стеся к вели́цей сла́ве, я́ко ученицы́ Бо́жия Сло́ва,/ и со апо́стольскими ли́ки и безпло́тных ны́не ра́дуетеся./ С ни́ми при́сно моли́те поми́ловатися нам, сла́внии.

Богоро́дичен: Глас Тебе́ вопие́м, Де́во, ра́достно Арха́нгелов:/ ра́дуйся, ра́досте А́нгелов, апо́столов честносло́вие,/ и проро́ков пропове́дание, и му́чеников венча́ние.

Святи́теля Питири́ма, епи́скопа Тамбо́вскаго

НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Прииди́те, ве́рнии,/ просла́вим всех благ Пода́теля, Бо́га,/ дарова́вшаго нам но́ваго чудотво́рца,/ святи́теля Питири́ма,/ моля́щагося непреста́нно о всех нас.

Ра́дуйся, Тамбо́вская страно́,/ из тебе́ бо возсия́ но́вый свети́льник благода́ти,/ разгоня́яй тьму искуше́ний и бед/ от вопию́щих ве́рно:/ святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о всех нас.

Ве́лия ве́ры зна́мения:/ от воды́ исто́чника чудеса́ соверша́ются,/ и ри́за святи́теля чудоде́йствует,/ и гроб его́ к жи́зни приво́дит/ вся, с ве́рою покланя́ющияся ему́.

Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен:

Восхва́лим днесь, бра́тие, святи́теля Пити́рима,/ в пе́снех духо́вных воскли́кнем ему́:/ ра́дуйся, па́стырю наш до́брый,/ лю́ди Бо́жия на торжество́ твое́ собра́вый;/ ра́дуйся, А́нгелы и челове́ки в славосло́вии совокупи́вый;/ ра́дуйся, архиере́ев украше́ние и свяще́нников добро́то;/ ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние и скорбя́щих утеше́ние;/ ра́дуйся, те́плый моли́твенниче о всех нас.

И ны́не, Богоро́дичен:

Непроходи́мая врата́,/ та́йно запеча́тствованная,/ Благослове́нная Богоро́дице Де́во,/ приими́ моле́ния на́ша/ и принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу,/ да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4:

Ра́дуйся, блаже́нне о́тче Питири́ме:/ посто́м и бде́нием ду́шу и те́ло от страсте́й очи́стив/ и ле́потами доброде́телей себе́ украси́в,/ оби́тель Ду́ха Свята́го был еси́,/ и ны́не во оби́телех Небе́сных водворя́ешися,/ моля́ся о чту́щих тя.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Святи́телю о́тче Питири́ме,/ ны́не со А́нгелы на Небеси́ ликовству́я/ и с ли́ки святы́х предстоя́ Престо́лу Царя́ Сла́вы,/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

При́зри с Небесе́, о́тче наш Питири́ме,/ на ны, земны́я, не́мощию обложе́нныя,/ почита́ющия ны́не святу́ю па́мять твою́,/ и умоли́ Отца́ Небе́снаго,/ да обрати́т нас от беззако́ний на́ших/ и приведе́т на ме́сто блаже́нства с тобо́ю.

Сла́ва, глас то́йже:

Прииди́те, благове́рнии лю́дие,/ пра́здник све́тлый соста́вим:/ Бо́жий бо святи́тель Питири́м/ предстои́т днесь Престо́лу благода́ти,/ врачу́ет неду́ги на́ша/ и мо́лится о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

Вы́шнии ли́цы, Богоро́дице Де́во,/ пою́т с ни́жними,/ сла́вяще непреста́нно/ Ро́ждшагося от Тебе́, Пречи́стая.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 1.

Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:

Наста́ день све́тлаго торжества́:/ лику́ют А́нгели на Небеси́,/ ра́дуются челове́цы на земли́,/ весели́тся весь собо́р церко́вный,/ сла́вит Бо́га,/ ди́внаго во святы́х Свои́х,/ я́вльшаго святи́теля Питири́ма,/ но́ваго чудотво́рца,/ предста́теля земли́ Ру́сския.

Ра́дуйся, земле́ Ру́сская,/ весели́ся, гра́де Тамбо́ве,/ красу́йся, благочести́вых собра́ние:/ днесь бо Влады́ка и Госпо́дь всех,/ Небе́сный Архиере́й и Спас наш,/ венча́ет венце́м ве́чны́я сла́вы/ ве́рнаго раба́ Своего́,/ святи́теля Питири́ма, па́стыря до́браго,/ те́пле моля́щагося о ста́де свое́м.

Прииди́те, благочести́вии лю́дие,/ у́зрите днесь чуде́с мно́жество:/ еди́нем прикоснове́нием ко гро́бу святи́теля Бо́жия/ неду́жнии здра́ви быва́ют, де́мони прогоня́ются,/ скорбя́щии отра́ду прие́млют,/ и ра́дости исполня́ется ве́рных собра́ние,/ соше́дшихся в па́мять его́.

И́ны стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Днесь град Тамбо́в о Бо́зе досто́йно весели́тся,/ имея засту́пником свои́м Питири́ма святи́теля,/ и с ним вся Ру́сская страна́ ду́хом ра́дуется./ Те́мже и мы, ве́рнии, соше́дшеся,/ псалмы́ и пе́сньми да восхва́лим Питири́ма преди́внаго,/ ми́лости и чистоты́ сокро́вище,/ свети́льника Це́ркве пресве́тлаго,/ исто́чника чуде́с неисчерпа́емаго/ и к Бо́гу моли́твенника непосты́днаго/ с ве́рою и любо́вию чту́щих святу́ю па́мять его́.

За́поведи ева́нгельския,/ не скрыва́ти себе́ сокро́вища на земли́,/ блюсти́тель ве́рный показа́лся еси́, святи́телю,/ стяжа́ния твоя́ му́дре расточа́я,/ хра́мы Бо́жия и и́ноческия оби́тели устроя́я,/ а́лчущия пита́я и наги́я одева́я;/ те́мже и прия́т тя в ве́чныя кро́вы нас ра́ди Обнища́вый,/ Его́же моли́ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ ве́рою и любо́вию чту́щим святу́ю па́мять твою́.

В боле́зни сме́ртней/ во́плем кре́пким возопи́л еси́ ко Го́споду/ и услы́шан был еси́ от благогове́инства твоего́:/ Сам бо Христо́с яви́ся тебе́ на о́блаце,/ благослове́нием служи́теля Себе́ ве́рна тя зна́менуя/ и исцеле́ние ти да́руя./ Тому́ помоли́ся, Богови́дче святи́телю,/ и нам сре́сти Того́ на о́блацех со все́ми святы́ми,/ егда́ прии́дет во сла́ве суди́ти ми́ру всему́.

Сла́ва, глас 5:

Я́коже во дни святы́х апо́стол/ главотя́жи и убру́сцы Па́вловы чудоде́йствоваху,/ та́ко и днесь ри́за архиере́я Бо́жия Питири́ма,/ ду́хом апо́стольским осия́ннаго,/ положе́на су́щи на неду́жныя,/ подае́т хромы́м хожде́ние,/ слепы́м прозре́ние, разсла́бленным си́лу и кре́пость,/ пла́чущим утеше́ние, отча́янным наде́жду,/ всем же ве́рным ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: В Чермне́м мо́ри:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три.

При́тчей чте́ние (главы́ 3 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ей есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ей,/ в шу́йце же ей бога́тство и сла́ва,/ от уст ей исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да!/ честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо мой, исхо́ди живота́,/ и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас/ и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т,/ и ра́зум, и смысл аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́,/ и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки:/ честна́я бо реку́ и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь моя́,/ ме́рзски же предо мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х:/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 11):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ язы́к же непра́веднаго поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти,/ уста́ же нечести́вых развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же пра́веден прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие,/ уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых наста́вит их,/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не по́льзуют име́ния в день я́рости,/ пра́вда же изба́вит от сме́рти./ У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние,/ нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́,/ в нече́стие же па́дает непра́вда./ Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их,/ безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда,/ похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва убе́гнет,/ в него́же ме́сто предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом,/ чу́вство же пра́ведных благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град,/ и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется,/ седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть,/ и живы́й посреде́ гре́шник, преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 3:

Днесь ликовству́ет ве́рных мно́жество:/ святи́телей и свяще́нников сосло́вие,/ мона́шествующих и мирски́х собра́ние,/ ста́рцы и младе́нцы,/ ю́ныя и вдови́цы,/ кни́жницы и про́стии/ еди́неми усты́ и се́рдцем сла́вят Го́спода,/ явле́нием но́ваго моли́твенника и чудотво́рца/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Ве́рою и любо́вию соше́дшеся днесь,/ восхва́лим, бра́тие, вино́вника пра́здника на́шего:/ ра́дуйся, святи́телю Питири́ме,/ тве́рдый сто́лпе церко́вный;/ ра́дуйся, храни́телю земли́ Ру́сския;/ ра́дуйся, гра́да Тамбо́ва све́тлое украше́ние;/ ра́дуйся, о́тче кро́ткий и ми́лостивый;/ ра́дуйся, вдов и сиро́т пита́телю;/ ра́дуйся, оби́димых ско́рый предста́телю;/ ра́дуйся, боля́щих безме́здный цели́телю;/ ра́дуйся, те́плый моли́твенниче о всех нас.

Сла́ва, глас 4:

Пресла́вная днесь содева́ются во гра́де Тамбо́ве:/ слепи́и прозира́ют и хро́мии хо́дят,/ неми́и глаго́лют и глуси́и слы́шат,/ разсла́бленнии возстаю́т и ни́щии благовеству́ют/ предста́тельством святи́теля и чудотво́рца Питири́ма,/ зову́ще и глаго́люще:/ сла́ва Бо́гу, Спаси́телю на́шему.

И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О́тче преподо́бне Питири́ме,/ со А́нгелы и ли́ки святы́х/ воспева́яй ны́не Святу́ю Тро́ицу/ и от нас любо́вию твое́ю не отступи́вый,/ помина́й ста́до твое́,/ е́же собра́л еси́, му́дре,/ сохраня́й е́ от волко́в душепа́губных/ и путеводи́ невреди́мо/ во огра́ду Ца́рства Небе́снаго.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Дом Ду́ха Свята́го был еси́/ в житии́ твое́м, о́тче наш Питири́ме,/ ве́рою и любо́вию себе́ предочи́стив,/ ны́не же Престо́лу Небе́снаго Домовлады́ки Христа́ предстоя́,/ помоли́ся Ему́ усе́рдно,/ да очи́стит нас от страсте́й душевре́дных,/ и всели́тся в сердца́х на́ших/ со Отце́м и Ду́хом,/ и введе́т нас в Ца́рство Небе́сное.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Гра́да Вя́зьмы честно́е прозябе́ние,/ десни́цею Бо́жиею во град Тамбо́в пренесе́нное,/ благода́тию Ду́ха Свята́го напое́нное/ и плоды́ доброде́телей украше́нное,/ о́тче наш Питири́ме,/ моли́ за ны Христа́ Бо́га,/ да не посече́т ны, я́ко безпло́дную смоко́вницу,/ но да всели́т ны,/ иде́же свет лица́ Его́.

Сла́ва, глас 6:

Возьми́те, врата́ Небе́сная, кня́зи ва́ша,/ и А́нгели, верхи́ подыми́те:/ Сам бо Царь Небесе́ и земли́ гряде́т/ и вво́дит в Го́рнюю сла́ву/ ве́рнаго раба́ Своего́, преподо́бнаго Питири́ма,/ па́стыря до́браго и учи́теля Богому́драго,/ мно́гими по́ты и труды́ еще́ в житии́/ а́нгельскую чистоту́ стяжа́вшаго,/ тле́нную сла́ву земну́ю презре́вшаго/ и Небе́снаго Ца́рствия возжеле́вшаго.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь святи́телю, дважды, и Богоро́дице, Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь святи́телю, глас 4:

Ве́ры и благоче́стия наста́вниче,/ Це́ркве свети́льниче, мона́шествующих о́бразе,/ святи́телю Питири́ме прему́дре,/ ста́до твое́ благоче́стно упа́сл еси́/ и ко Христу́ приве́л еси́,/ те́мже в Вы́шних венце́м сла́вы украше́н,/ с на́ми на земли́ ду́хом пребыва́еши, сия́я чудесы́./ Моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святи́телю, дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:

Я́коже дре́вле неду́жнии исцеля́хуся еди́нем прикоснове́нием кра́я риз Христо́вых,/ та́ко и ны́не боля́щии врачу́ются, ри́зы твоея́ косну́вшеся,/ в не́йже предстоя́л еси́ Престо́лу Благода́ти, архиере́ю Бо́жий, о́тче наш Питири́ме./ Сего́ ра́ди сла́вим Бо́га и вопие́м ти:/ уврачу́й и на́ша неду́ги душе́вныя и теле́сныя, свя́те, мо́лим тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Стена́ и покро́в еси́, Влады́чице,/ и приста́нище небу́рное всем, в беда́х су́щим/ и ко Твоему́ заступле́нию с ве́рою притека́ющим./ Те́мже и мы со дерзнове́нием вопие́м Ти:/ спаса́й нас от нужд и обстоя́ний, Милосе́рдая Ма́ти.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Сози́жду Це́рковь Мою́, и врата́ а́дова не одоле́ют ей, –/ рекл еси́ дре́вле, Спа́се, ученико́м Твои́м, и ны́не зрим сбытие́ слове́с сих:/ егда́ бо неве́рие и суеве́рие возста́ша на Це́рковь Твою́,/ воздви́гл еси́ но́ваго чудотво́рца,/ благоче́стным житие́м и чудесы́ мно́гими святу́ю ве́ру утвержда́юща и враги́ ея́ посрамля́юща./ Те́мже, ра́дующеся, вопие́м Ти:/ ди́вен еси́ во святы́х Твои́х, Го́споди.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Его́же от Ду́ха Свя́та безсе́менно родила́ еси́,/ моли́ со святи́телем Питири́мом утверди́ти нас в правосла́вии и единомы́слии,/ Де́во Пречи́стая и Неискусобра́чная.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Егда́ поста́влен был еси на све́щнице Це́ркве Тамбо́вския,/ не дал еси́ сна очи́ма твои́ма, ниже́ ве́ждома дрема́ния, спаса́я слове́сныя твоя́ о́вцы,/ немощны́я укрепля́я, неду́жныя врачу́я, заблу́ждшия исправля́я,/ стропо́тная смиря́я кро́тостию твое́ю,/ и ны́не не преста́й моли́ти Спа́са Христа́, о́тче наш Питири́ме,/ да даст па́стырем Це́ркве ре́вность и бде́ние о душа́х.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ да очи́стит нас от беззако́ний на́ших и да́рует нам ра́дость спасе́ния,/ лобыза́ющим честны́й о́браз преподо́бнаго Питири́ма и вопию́щим:/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Человеколю́бче.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Ки́ими похва́льными пе́сньми/ ублажи́м святи́теля Питири́ма,/ Правосла́вныя ве́ры храни́теля и неве́рия обличи́теля,/ благоче́стия побо́рника и нече́стия гро́зное вразумле́ние,/ мона́хов и мирски́х наста́вника,/ архиере́ев и свяще́нников украше́ние,/ его́же ра́ди Христо́с земли́Ру́сстей/ да́рует мир и ве́лию ми́лость.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосы́ на 6 и свята́го на 8, два кано́на. Кано́н святи́телю Питири́му, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть:/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

Христе́, Све́те и́стинный, ра́зум мой просвети́ и се́рдце очи́сти,/ да просла́влю па́мять уго́дника Твоего́, Богоно́снаго Питири́ма.

О́тче преподо́бне Питири́ме,/ огнезра́чному Престо́лу в Вы́шних предстоя́ и Трисо́лнечными светлостьми́ озаря́емь,/ просвети́ глубину́ зол мои́х,/ я́ко да и аз пою́: сла́вно бо просла́вися.

Я́коже Моисе́й Богови́дец дре́вле спасе́ Изра́иля от руки́ фарао́новы,/ та́ко и ты, Богоно́сне о́тче, свободи́ мя от рабо́ты врагу́,/ да, ра́дуяся, сла́влю Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х.

Богоро́дичен: Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя,/ предста́тельством Твои́м умоли́ Сы́на Твоего́,/ да потреби́т живу́щий во мне грех/ и изведе́т мя в свобо́ду сла́вы чад Свои́х.

Ин кано́н святи́телю Питири́му, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Во све́те непристу́пнем лицу́ Бо́жию предстоя́, Богому́дре святи́телю,/ просвети́ душ наших омраче́ние и даждь сло́во,/ я́ко да восхва́лим, ра́дующеся, твою́, всеблаже́нне, па́мять.

От ю́ности, преподо́бне, плотска́я мудрова́ния покори́л еси́ ду́ху/ и, в безстра́стие оде́явся, сосу́д избра́н яви́лся еси́ благода́ти свяще́нства/ и па́стырь и́стинен ста́ду твоему́,/ моли́ся, о́тче, спасти́ся нам.

Жизнь твоя́ непоро́чна, о́тче, и успе́ние со святы́ми,/ па́мять же, я́ко пра́веднаго, с похвала́ми./ Христу́ о нас моли́ся, поле́зное прося́:/ мно́го бо мо́жет моли́тва пра́веднаго поспешеству́ема.

Богоро́дичен: Треволне́ния помысло́в и страсте́й/ и бе́здна грехо́в окая́нную мою́ ду́шу обыдо́ша./ Даждь ми ру́ку по́мощи, Де́во Богоро́дице, ве́рных прибе́жище.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́ в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Я́коже дре́вле пра́ведная А́нна свое́ ча́до,/ вдал еси́ себе́ сама́го, о́тче Питири́ме, в дар Бо́гу./ Утверди́ и мене́ на ка́мени за́поведей Его́, да зову́:/ несть свят, я́ко Бог наш.

О́тче Питири́ме, моли́твами твои́ми утверди́ ум и се́рдце на́ше во Го́споде,/ возвы́си рог христиа́н правосла́вных,/ да заградя́тся уста́ враго́в ве́ры и возвесели́мся о спасе́нии свое́м.

У цельбоно́снаго гро́ба но́ваго чудотво́рца да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю,/ да не хва́лится му́дрый му́дростию свое́ю,/ да не хва́лится бога́тый бога́тством свои́м,/ но о сем да хва́лится хва́ляйся,/ е́же разуме́ти и зна́ти Го́спода и стяжа́ти бога́тство благода́ти Его́.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, Неискусобра́чная Ма́ти,/ непло́дную ду́шу мою́ и безча́дную плодоно́сну покажи́ благода́тию Сы́на Твоего́,/ моли́твами но́ваго чудотво́рца Питири́ма, да зову́ и аз со все́ми ве́рными:/ несть свят, я́коже Бог наш.

Ин

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Иоа́нну Ми́лостивому подо́бяся,/ ми́лостив к тре́бующим в житии́ твое́м яви́лся еси́, преподо́бне,/ и ни́щих вои́стинну был еси́ оте́ц,/ и ны́не, в Вы́шних живы́й, ми́лостив бу́ди тя ублажа́ющим.

Прикоснове́нием к ри́зам Христо́вым мно́зи неду́жнии здра́ви бы́ша дре́вле,/ и ны́не возлага́ющии на ся ри́зы святи́теля/ и тех во благогове́нии каса́ющиися/ от вся́ких неду́гов прие́млют исцеле́ние./ Те́мже у́бо, бра́тие, ева́нгельски просла́вим Бо́га,/ власть дарова́вшаго такову́ю челове́ком.

Ко́рмчий до́брый быв кораблю́ Христо́вы Це́ркве,/ изба́ви, о́тче, ста́до твое́ от бу́ри грехо́в, бед же и скорбе́й,/ приводя́ ны во приста́нища ти́хая Боже́ственныя во́ли.

Богоро́дичен: Е́юже Не́бо и дворы́ Госпо́дни челове́ком отверзо́шася,/ Пречи́стую Ма́терь Де́ву пе́сньми почти́м:/ несть чи́стыя, я́коже Ты, Пречи́стая,/ и несть непоро́чныя, па́че Тебе́, Влады́чице.

Седа́лен, глас 2:

А́ще и за́йде пре́жде под зе́млю те́ло твое́,/ но, я́ко со́лнце из о́блак, возсия́, луча́ми благода́ти блиста́яся./ Те́мже па́мять твою́ соверша́юще, святи́телю, со стра́хом покланя́емся/ и, я́ко о́бщему отцу́, те́пле мо́лимся:/ изба́ви ны, ча́да твоя́, от бед и ну́ждных обстоя́ний.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́ па́че ума́ и сло́ва, умоли́, смоле́бника Питири́ма прии́мши,/ оставле́ние прегреше́ний и жития́ исправле́ние пода́ти нам,/ да пое́м Тя при́сно, возвели́чившую род наш.

Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

От ю́ности чистото́ю де́вства А́нгелом в житии́ поревнова́л еси́,/ спасе́нию челове́ков послужи́л еси́, о́тче Питири́ме,/ и к Бо́гу взыва́л еси́, вопия́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́коже А́нгел во пло́ти, горе́л еси́, свя́те, огне́м любве́ Христо́вы/ и вруче́нныя тебе́ лю́ди позна́нием Сы́на Бо́жия просвети́л еси́, зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

А́нгеле земны́й и челове́че Небе́сный, испроси́ и нам, гре́шным, спасе́ние у Христа́ Бо́га,/ да и мы ку́пно с тобо́ю зове́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: О Ма́ти Сло́ва и Де́во, сохрани́ ны непоро́чны от страсте́й безче́стных,/ да Христу́, все́льшуся в нас, пое́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ин

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Предста́теля о нас те́плейша и помо́щника гото́вейша/ тя, о́тче, су́щии в ско́рбех, стяжа́хом:/ не то́чию бо люде́й па́ствы твоея́ во гра́де Тамбо́ве,/ но и дале́че су́щия, призыва́ющия же и́мя твое́, соблюда́еши от вся́каго зла.

Христа́ еди́наго жела́л еси́, преподо́бне, и весь Христо́в был еси́:/ Тому́ в житии́ невозвра́тно после́довал еси́,/ Того́ тща́лся еси́ дости́гнути./ Те́мже ны́не Жела́ннаго обре́т, и нас моли́твами твои́ми ста́ду избра́нных сопричти́.

Служи́тель ве́рен сый Святы́я Тро́ицы,/ тре́ми Боже́ственными доброде́тельми, ве́рою, наде́ждою и любо́вию, окая́нную мою́ ду́шу просвети́/ и в бу́дущем ве́це Триеди́наго Бо́га зре́ти мя сподо́би.

Богоро́дичен: Ра́дость ми́ру роди́вшая, Го́спода,/ ра́дости Небе́сныя прича́стники нас сотвори́, Де́во Всепе́тая,/ да глас Тебе́ вопие́м Арха́нгелов:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Све́том Твои́м всю вселе́нную озари́вый,/ просвети́ тьму мою́, Го́споди,/ мрак души́ моея́ разжени́,/ в честне́й па́мяти уго́дника Твоего́ Питири́ма.

Свети́льник сый Со́лнца Пра́веднаго,/ озара́яся при́сно Све́том невече́рним, о́тче наш Питири́ме,/ облиста́й ум и се́рдце на́ше,/ да, ра́дующеся, Спа́су на́шему пое́м:/ ино́го, ра́зве Тебе́, Бо́а не зна́ем.

Что Тебе́ принесе́м, Христе́ Спа́се наш,/ ки́я пе́сни воспое́м благосе́рдию Твоему́,/ я́ко возсия́л еси́ нам свет спасе́ния,/ избавле́ние от беззако́ний на́ших чудесы́ мно́гими святи́теля Питири́ма.

Богоро́дичен: Ма́ти Свята́я, Богоро́дице, ро́ждшая Свет Непристу́пный,/ не пре́зри моле́ния недосто́йных чад Твои́х, во тьме грехо́в су́щих,/ но просвети́ нас све́том богове́дения, да, у́тренююще, сла́вим Тя.

Ин

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Прови́дев души́ твоея́ добро́ту,/ Пастыренача́льник Христо́с па́стыря тя до́бра и учи́теля изря́дна ста́ду Своему́ показа́,/ те́мже и прия́т тя в черто́г Небе́сный со святи́тельми,/ и́хже житию́ му́дре поревнова́л еси́./ С ни́ми у́бо на Небеси́ моли́ся о всех нас.

Теле́сныя не́мощи нахо́дят на ны, и беды́ отвсю́ду окружа́ют ны./ Изми́ у́бо ны от тех моли́твами твои́ми, святи́телю:/ врача́ бо тя и́мамы богодарова́ннаго в боле́знех и уте́шителя в ско́рбех.

За́поведи Христо́вы сотвори́в и тем ста́до твое́ научи́в,/ ве́лий по достоя́нию нарече́н еси́ во Ца́рствии Небе́снем./ Потщи́ся, о́тче, и нас ввести́ во дворы́ Госпо́дни:/ мы бо есмы́ ча́да твоя́ и о́вцы слове́снаго твоего́ ста́да.

Богоро́дичен: Небе́сных сла́во и земны́х весе́лие, Пречи́стая Де́во,/ я́ко Цари́ца, со все́ми святы́ми непреста́нно за ны моли́ся Сы́ну Твоему́:/ на Тя бо все упова́ние по Бо́зе возложи́хом.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Бе́здна зол мои́х смуща́ет мя/ и низво́дит мя во глубину́ отча́яния,/ но Ты, Бо́же, пучи́на ми́лости сый неисчерпа́емая,/ даждь ми ру́ку по́мощи, я́ко Петро́ви,/ предста́тельством ми́лостиваго уго́дника Питири́ма, и спаси́ мя.

Бе́здно ми́лости и щедро́т, Го́споди,/ уще́дри ны, поги́бшее созда́ние Твое́,/ укроти́ во́лны страсте́й на́ших/ и в приста́нище спасе́ния ны возведи́,/ моли́тв ра́ди святи́теля Питири́ма.

О́тче наш Питири́ме, служи́телю ве́рный Ми́лостиваго Бо́га,/ умоли́ Его́ благосты́ню, да и́миже весть судьба́ми спасе́т ны, погиба́ющия,/ и яви́т нам всемогу́щую по́мощь по твоему́ предста́тельству.

Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице, Ма́ти милосе́рдия,/ обыше́дше, обыдо́ша нас врази́ ве́ры на́шея, и несть заступа́ющаго, и погиба́ем,/ пото́цы бо беззако́ний премого́ша ны, и отчаява́емся,/ но Ты Ма́терними Твои́ми щедро́тами приклони́ Сы́на Твоего́ на ми́лость,/ да спасе́т ны от бед, я́коже от ки́та Ио́ну.

Ин

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Па́стырю до́брый, Христо́вы лю́ди Боже́ственными уче́нии упасы́й/ и доброде́тельми души́ твоея́ воспита́вый,/ не оста́ви и нас во гресе́х на́ших поги́бнути,/ но в ни́хже и сам я́ко челове́к искуша́емь был еси́,/ и нам, искуша́емым, ны́не помози́.

О, ве́лие чу́до!/ Гроб святи́теля о́бщая всем враче́бница быва́ет,/ безме́здная вои́стинну и гото́вая:/ прииди́те, челове́цы, со стра́хом и ве́рою,/ ту́не приими́те здра́вие душа́м и телесе́м ва́шим,/ Го́спода сла́вяще и уго́дника Того́ ублажа́юще.

Гра́ду твоему́ засту́пник бу́ди, свя́те о́тче,/ и всю страну́ на́шу необори́мым твои́м предста́тельством огради́,/ да вси с весе́лием зове́м ти:/ ра́дуйся, Тамбо́вская похвало́, Питири́ме приснопа́мятне.

Богоро́дичен: Под кров Твой, Влады́чице, вси земноро́днии, прибега́ем/ и душа́ми умиле́нными вопие́м Ти:/ всемо́щным хода́тайством Твои́м, Богома́ти, ми́лостива нам сотвори́,/ Его́же пречи́сто родила́ еси́, Христа́ Бо́га на́шего.

Конда́к, глас 8:

Мона́хов наста́вника изря́дна и святи́теля всем лю́дем ми́лостива,/ чудотво́рца преди́вна и моли́твенника о нас неусы́пна,/ соше́дшеся, воспои́м Питири́ма, Тамбо́вския земли́ похвалу́.

И́кос:

Воспои́м днесь, ве́рнии, святи́теля вели́каго в пе́снех и пе́ниих духо́вных:/ ра́дуйся, о́тче Богоно́сне Питири́ме, Смоле́нския земли́ о́трасль пречестна́я,/ во гра́де Вя́зьме благода́тию Бо́жиею напое́нная и, я́ко крин, процве́тшая,/ Тамбо́вскую же страну́ плоды́ доброде́телей обогати́вшая;/ ра́дуйся, па́стырю до́брый, насажде́нием и́стинныя ве́ры и све́том благоче́стия тьму нече́стия разгна́вый;/ ра́дуйся, спаси́тельными труды́ твои́ми и по́двиги мно́ги неве́рныя обрати́вый и ко Христу́ приведы́й;/ ра́дуйся, чу́дную ико́ну Богома́тере гра́ду Тамбо́ву в насле́дие оста́вивый,/ от нея́же многоразли́чная исцеле́ния источа́ются;/ ра́дуйся, свои́ма рука́ма ископа́вый кла́дязи воды́ неисчерпа́емыя,/ ю́же с ве́рою пию́щии прие́млют неду́гов исцеле́ние и от душепа́губных страсте́й свобожде́ние;/ ра́дуйся, посеще́нием твои́м со дру́ги твои́ми, святи́телем Митрофа́ном и Боголюби́вым Васи́лием,/ Тамбо́вския де́бри и леса́ облагоуха́вый;/ ра́дуйся, тем нача́ло и́ноческаго жития́ та́мо положи́вый,/ в ми́ре же живу́щим о́браз и́стинныя дру́жбы показа́вый;/ ра́дуйся, Тамбо́вския земли́ похвало́.

Песнь 7

Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огни́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Го́споди Бо́же наш, Любы́ неизрече́нная,/ челове́ка пе́рстнаго па́че зла́та и сребра́ о́бразом Твои́м украси́л еси́,/ вся́кими дарова́нии и чудесы́ мно́гими обогати́л еси́./ Те́мже, па́мять чудотво́рца Твоего́ Питири́ма соверша́юще, вопие́м Ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Преподо́бне о́тче Питири́ме,/ о́браз Созда́теля своего́ в души́ твое́й от страсте́й очи́стив и любо́вию Бо́жиею распаля́емь,/ пре́дал еси́ себе́ на служе́ние во́ли Его́, всегда́ взыва́я:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́коже дре́вле о́троцы благочести́вии в Вавило́не,/ и́стинную ве́ру во стране́ Тамбо́встей, о́тче Питири́ме, утверди́л еси́ и нече́стие обличи́л еси́,/ всегда́ тружда́яся, благовеству́я, моля́ся и поя́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ о́браз Твой честны́й гра́ду Тамбо́ву в благослове́ние и покро́в держа́вен/ рука́ма святи́теля Питири́ма дарова́ла еси́,/ да славосло́вим Тобо́ю Держа́внаго Христа́, Бо́га на́шего.

Ин

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Приле́жное о ста́де твое́м попече́ние име́л еси́, о́тче,/ житие́м и сло́вом на путь спасе́ния вся до́бре наставля́я./ Те́мже заблу́ждшаго мя на стезя́х поги́бели,/ я́ко па́стырь сострада́телен, твое́ овча́ ны́не взыщи́, вопию́ща:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сло́во Госпо́дне, я́ко чи́стии се́рдцем Бо́га у́зрят, на тебе́, свя́те о́тче, испо́лнися./ Ви́дел бо еси́ теле́сныма очи́ма Спа́са Христа́, послу́шающа моли́тву твою́, Ему́же взыва́л еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

На ме́сте моли́твенных твои́х по́двигов ископа́л еси́ исто́чник воды́ благода́тныя,/ от него́же благогове́йнии лю́дие/ почерпа́ют неду́гов исцеле́ния, а́ще воспро́сят твоея́ по́мощи,/ и не раска́ются, зову́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Богоро́дичен: От сна грехо́внаго воспряни́, о окая́нная душе́ моя́,/ и ко еди́ней Засту́пнице всех воззови́:/ Ма́ти Де́во, спаси́ мя моли́твами Твои́ми/ и избра́нных ча́сти сподо́би, вопию́ща:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Го́споди Бо́же мой,/ пла́мень огненный дре́вле в росу о́троком благочести́вым преложи́вый,/ пла́мень страсте́й мои́х угаси́ росо́ю моли́тв благочести́ваго святи́теля Питири́ма,/ да Тя превозношу́ с ним и аз во вся ве́ки.

О́тче наш Питири́ме,/ слез твои́х тече́ньми о́гненная искуше́ния страсте́й и по́хотей плотски́х угаси́л еси́/ и, я́ко во цве́тнице, в чи́стем се́рдце твое́м при́сно ликовствова́л еси́:/ вся дела́, благослови́те, пойте Господа.

Чи́стою боголюби́вою душе́ю со А́нгелы огнезра́чному Престо́лу Бо́га ны́не предстоя́,/ и отту́ду незаходи́мыми заря́ми облистава́емь,/ и чудесы́ мно́гими нам сия́я,/ просвети́, о́тче Питири́ме, облежа́щую нас тьму неве́рия и суеве́рия,/ да пое́м и благослови́м ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га во ве́ки.

Богоро́дичен: Я́коже огне́м пе́щным, страстьми́ пали́мый, зову́ Ти блу́дный аз:/ Влады́чице Чи́стая, Ма́ти Всемогу́щаго,/ спаси́ и изба́ви мя от о́гненнаго осужде́ния.

Ин

Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю бы́вше,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ико́ну Богома́тере во освяще́ние, покро́в и огражде́ние гра́ду твоему́ прине́сл еси́, о́тче,/ я́же исто́чник благода́тных исцеле́ний и от вся́ких напа́стей щит держа́вен показа́ся вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Скоропослу́шный помо́щник в ско́рбех и боле́знех быва́еши, преподо́бне, призыва́ющим тя ве́рою,/ о́вым у́бо в со́ниих явля́яся,/ о́вым я́ве предстоя́,/ о́вым же та́йно благоде́я, вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Святота́тцу дерзнове́нному во хра́ме твое́м, возста́в от гро́ба, я́ве предста́л еси́, святи́телю,/ гро́зным преще́нием призва́в того́ к покая́нию./ Моли́ и нам да́тися пре́жде конца́ покая́нию, зову́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ублажа́ют Тя вси ро́ди челове́честии,/ я́ко родила́ еси́ без отца́ Сы́на пло́тию,/ пре́жде век Сы́на Бо́жия без ма́тере су́ща,/ Ему́же вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́днцу велича́ем.

Отца́ Безнача́льнаго Сло́ве, Сы́не Единоро́дный,/ челове́ка па́дшаго хотя́ обнови́ти, Сын Де́вы яви́лся еси́,/ и, грехи́ всего́ ми́ра взем, на Крест возне́сл еси́,/ и отту́ду распросте́ртыма дла́ньма расточе́нная ча́да Бо́жия собра́л еси́;/ те́мже и мы, днесь сою́зом любве́ Твоея́ связу́еми/ и ди́внаго уго́дника Твоего́ Питири́ма па́мять соверша́юще,/ Ро́ждшую Тя велича́ем.

Воплоще́нному Сы́ну Бо́жию подража́я,/ па́че ине́х смири́л еси́ себе́, преподо́бне о́тче Питири́ме,/ те́мже и любо́вь Бо́жию стяжа́л еси́/ и заблу́ждшая ча́да Бо́жия приве́л еси́ ко Отцу́ Небе́сному,/ сла́вити Его́ благосе́рдие.

Испо́лнь любве́ Христо́вы, о́тче наш Питири́ме,/ сло́вом и житие́м па́ству твою́ поуча́л еси́/ си́рыя призира́ти, ни́щия пита́ти, скорбя́щия утеша́ти./ Помоли́ся Спа́су Христу́,/ да и мы днесь в па́мять твою́ украси́м себе́ сострада́нием и ми́лостынями,/ я́коже ча́да Бо́жия возлю́бленная.

Богоро́дичен: Ма́ти Свята́я, Безму́жная Де́во,/ во чре́ве Твое́м Бо́га и Челове́ка воеди́но совокупи́вшая,/ да́руй и нам, расточе́нным, соедини́тися во еди́нем Христе́, Сы́не Твое́м,/ на Не́мже утверди́ся Це́рковь, Тя велича́ющая.

Ин

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Па́стырскою ре́вностию распаля́емь,/ и́ны о́вцы, я́же не бе́ша от ста́да твоего́, приве́л еси́ ко Христу́,/ ерети́чествующих мно́жества вразумля́я, неве́рныя же све́том богопозна́ния озаря́я,/ да бу́дет, по глаго́лу Спа́сову, еди́но ста́до и еди́н па́стырь.

Тя, я́ко Небе́снаго врача́,/ дар исцеле́ний от Го́спода прии́мша, усе́рдно мо́лим, святи́телю:/ твои́х моли́тв Небе́сным врачева́нием исцели́ лю́тыя неду́ги душ и теле́с на́ших.

Благода́рное сие́ пе́ние чад твои́х не пре́зри, уго́дниче Бо́жий,/ но благосе́рдием твои́м приими́ е́ и Творцу́ вся́ческих принеси́,/ да Той ми́лостив бу́дет тя почита́ющим.

Богоро́дичен: От бед спаси́ и от страсте́й свободи́, Влады́чице, рабы́ Твоя́ святи́теля Питири́ма моле́нием:/ Тя бо необори́мую сте́ну, вси су́щии, в печа́лех и́мамы,/ я́ко ро́ждшую Спасе́ние на́ше.

Свети́лен.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Свети́ла на небеси́ Утверди́вый/ яви́ тя Це́ркви Свое́й но́вую звезду́ пресве́тлую,/ ду́ха светлостьми́ и чуде́с сия́нии нас озаря́ющую и нечести́выя посрамля́ющую,/ неусы́пный предста́телю наш, святи́телю о́тче Питири́ме.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ма́ти Пречи́стая, ро́ждшая Свет неизрече́нный,/ сы́ны Све́та покажи́ ны и зри́тели блаже́нства Небе́снаго бы́ти сподо́би,/ да, ра́дующеся, с Тобо́ю и преподо́бным Питири́мом зове́м:/ Светода́вче Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 3:

Прииди́те, вси язы́цы,/ уразуме́йте та́йну ве́ры на́шея:/ святи́тель Бо́жий Питири́м, храни́тель дарова́ний духо́вных,/ те́лом в зе́млю отше́дый,/ ду́хом любве́ Христо́вы с ве́рными и днесь пребыва́ет/ и ве́село от вся́кия беды́ спаса́ет,/ разли́чная содева́я чудеса́;/ о́во пома́занием еле́я от гро́ба его́,/ о́во питие́м целе́бныя воды́ из кла́дязя его́,/ о́во моли́твою пред гро́бом и ли́ком его́,/ о́во возложе́нием ри́зы его́,/ о́во виде́нием его́, я́ко жи́ва су́ща,/ о́во еди́нем призыва́нием и́мене его́,/ стра́ждущия тя́жкими неду́ги здра́вы от одра́ воздвиза́я,/ сомня́щияся в ве́ре укрепля́я,/ заблу́ждшия исправля́я,/ бе́дствующия в пути́ от потопле́ния водна́го спаса́я,/ да благодаря́т всегда́ благоде́ющаго им Бо́га/ и велича́ют но́ваго уго́дника Его́/ и чудотво́рца Питири́ма.

Богоблаже́нне о́тче Питири́ме,/ вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/ зако́н же Бо́жий возлюби́в,/ плоть твою́ посто́м и бде́нием изнури́л еси́,/ ду́шу же слез струя́ми от страсте́й очи́стил еси́,/ смире́нием и кро́тостию, терпе́нием и любо́вию украси́л еси́/ и а́нгельски еще́ на земли́ пожи́л еси́;/ сего́ ра́ди, я́ко свети́льник многосве́тлый,/ мно́гими чудесы́ просия́л еси́/ и исто́чник вели́ких даро́в Бо́жиих показа́лся еси́./ Моли́ просла́вльшаго тя Го́спода,/ да просвети́т тьму грехо́в и беззако́ний на́ших/ и да́рует земли́ Ру́сстей/ мир и ве́лию ми́лость.

О́тче Богоно́сне Питири́ме,/ на го́ру доброде́телей возше́д высо́ких,/ Бо́га в души́ твое́й, я́ко в храме, нося́,/ возводи́л еси́ па́ству твою́ уче́ньми за́поведей Христо́вых,/ я́ко ле́ствицею, от земли́ к Небеси́,/ сего́ ра́ди и оби́тели и́ноческия благоустроя́л еси́,/ и хра́мы Бо́жия вся́кими благоле́потами украша́л еси́,/ и моля́щияся в них поуча́л еси́./ Хра́мы и нас Ду́ха Свята́го сотвори́ моли́твами твои́ми,/ я́ко предста́тель наш, вели́кий Питири́ме.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов мно́жества и мирски́х люде́й собра́ния,/ наста́вника тя почита́ем/ и я́ко учи́теля богому́дра сла́вим тя, о́тче наш Питири́ме:/ вся бо в житии́ твое́м неле́ностне/ на стези́ спасе́ния наставля́л еси́/ и ны́не любо́вию твое́ю всех объе́млеши,/ струи́ ми́лости Бо́жия излива́еши/ с ве́рою призыва́ющим тя./ Моли́ за ны, о́тче свяще́ннейший,/ да сподо́бимся Ца́рствия Небе́снаго,/ иде́же ты в незаходи́мей сия́еши сла́ве.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь свята́го. Ектении́ и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

Благослове́н и препросла́влен Госпо́дь Бог, призва́вый тя, святи́телю о́тче наш Питири́ме, от пе́рваго часа́ де́лателя в виногра́д Свой, яви́вый в тебе́ послуша́ние во́ли Его́ неукло́нное, ре́вность Предте́чеву и любо́вь Па́влову, та́же и на све́щник Це́ркве Тамбо́вския тя поста́вивый и архиере́я вели́ка тя показа́вый. Благода́тию святи́тельства укрепля́емь и огне́м любве́ Христо́вы распаля́емь, не дал еси́, па́стырю наш до́брый, сна очи́ма твои́ма, ниже́ ве́ждома дрема́ния, на всяк день тружда́яся, моля́ся и благовеству́я, неве́рныя просвеща́я, заблу́ждшия вразумля́я, па́дшия возставля́я, немощны́я укрепля́я, пла́чущия утеша́я, всем быв вся, я́коже и святы́й Па́вел, да вся́ко не́кия спасе́ши. Егда́ же вре́мя де́лания твоего́ в вертогра́де Домовлады́ки Христа́ испо́лнися и отше́л еси́ от земны́х в селе́ния Го́рняя прия́ти мзду трудо́в твои́х, даде́ся ти, уго́дниче Бо́жий, Престо́лу Царя́ Сла́вы с ли́ки святы́х предстоя́ти и отту́ду па́ству твою́ назира́ти, за ны, гре́шныя, моли́тися, не́мощи немощны́х носи́ти, неду́ги цели́ти, ско́рби утоля́ти. Сего́ ра́ди от дне блаже́ннаго успе́ния твоего́ ве́рнии не преста́ша притека́ти к тебе́ в ско́рбех и боле́знех, и о́вии прикоснове́нием ри́зы твоея́, о́вии от воды́ из кла́дязя твоего́ здра́вие и избавле́ние от вся́ких бед улуча́ху. Те́мже и ны́не, к цельбоно́сному гро́бу твоему́ соше́дшеся, сла́вим Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, и тебе́, о́тче свяще́ннейший, велича́ем и мо́лим: не отступа́й от нас любо́вию твое́ю, сохраня́й моли́твами твои́ми Це́рковь Правосла́вную незы́блему от неве́рия и раско́ла, страну́ же Ру́сскую от бед и напа́стей защити́, мир и безмяте́жие той да́руя, от вся́ких враго́в огради́, па́стырем Це́ркве Святы́я благопоспеши́, дела́ рук их испра́ви и ре́вностию о спасе́нии вруче́ннаго им слове́снаго ста́да сердца́ их распали́, вся же ны в послуша́нии спаси́тельному благове́стию Христо́ву соблюди́ и де́ло спасе́ния, я́ко еди́но на потре́бу, вменя́ти помози́, да ку́пно с тобо́ю еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем вси на всяк день и час пое́м и сла́вим Спа́са Христа́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ина моли́тва

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святи́телю Питири́ме! К тебе́ смире́нно припа́даем и усе́рдно мо́лимся: яви́ нам, гре́шным, любо́вь твою́ оте́ческую и многомо́щное твое́ заступле́ние. Ве́руем бо, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Го́споду и я́ко мно́го мо́жет предста́тельство твое́ пред Престо́лом бла́гости Его́. Сохрани́ моли́твами твои́ми Це́рковь Святу́ю от ересе́й и раско́лов, от суеве́рия и неве́рия. Испроси́ нам ве́ру пра́ву, наде́жду несомне́нну, любо́вь нелицеме́рну, в до́брых де́лех преспе́яние, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, мир и благоустрое́ние стране́ на́шей, здра́вие же и спасе́ние лю́дем ея́. При́зри ми́лостивно на предстоя́щия и моля́щияся пред свято́ю ико́ною твое́ю и вся проше́ния их во бла́го испо́лни, и всем вся в жи́зни вре́менней и ве́чней потре́бная да́руй, во сла́ву ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Тамбо́вская»

Тропа́рь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется град Тамбо́в,/ и святи́тель Христо́в Питири́м ра́дуется./ Сия́ет бо ны́не чудесы́ ико́на Твоя́, Влады́чице,/ ю́же из первопресто́льнаго гра́да Москвы́ святи́тель принесе́,/ и ди́вное лю́дем явля́ет Твое́ заступле́ние,/ подаю́щи исцеле́ние всем, с ве́рою к Тебе́ притека́ющим./ Те́мже уми́льно вопие́м Ти:/ спаса́й нас ико́ною Твое́ю,/ Де́во Всепе́тая.

Конда́к, глас 3:

А́нгели Бо́жии и вси святи́и на Небеси́ ны́не ра́дуются,/ ви́дяще сла́ву Твою́, Пречи́стая Де́во./ Ве́рнии бо лю́дие пред ико́ною Твое́ю/ прино́сят Тебе́ благода́рственныя моли́твы,/ ра́ди ми́лости и щедро́т, явле́нных всем нам,/ наипа́че же гра́ду на́шему./ Потщи́ся, Богоро́дице Де́во,/ и в пре́дния дни спаса́ти нас Твои́м заступле́нием.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Гре́бневская»

Тропа́рь, глас 8:

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тло,/ просия́ в Ру́сстей стране́, в конце́ ея́ полу́деннем,/ всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ ю́же благове́рный вели́кий князь Дими́трий в град Москву́ принесе́./ Све́тло пра́зднуем, благове́рнии лю́дие, честна́го о́браза прише́ствие,/ моля́щеся приле́жно:/ Влады́чице Богоро́дице, моли́ся Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему,/ изба́вити град Москву́, страну́ на́шу и вся правосла́вныя христиа́ны/ от ва́рварскаго плене́ния, и междоусо́бныя бра́ни, и всех наве́т вра́жиих,/ Тебе́ бо Еди́ну Засту́пницу и́мамы.

Конда́к, глас то́йже:

От святы́я ико́ны Твоея́, Богоро́дице Де́во,/ источа́ются исцеле́ния, я́ко ре́ки мно́ги,/ я́же ви́девше, Ру́сстии лю́дие, си́це глаго́лем:/ о Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ не забу́ди гре́шных раб Твои́х,/ моля́щихся Христу́ Бо́гу на́шему спасти́ся нам.

С™hхъ ґпcлъ и3 діaконwвъ, пр0хwра, ніканHра, тjмwна и3 пармeна.

Стіхи6ры ґпcлwвъ, глaсъ №:

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

И#збрaніемъ б9іимъ предпочт0стесz служи1ти трeбованіємъ с™hхъ, ћкw сyще мyдрости бжcтвенныz и3сп0лнени, и3 просвэщeніz и3 благодaти слaвніи. И# нhнэ живетE на нб7сёхъ, непрестaннw со ѓгGлы веселsщесz.

Свётлы ћкw свэщы2 д¦а благодaтію, показaвшесz мjру, рaзума сіsніе њблистaсте богaтнw, и3 мглY ѕл0бы ўстaвисте: и3 престaвльшесz ґпcли, къ свёту всели1стесz незаходи1мому.

Да восхвaлитсz ніканHръ свzщeннэйшій, и3 пармeна, и3 тjмwнъ, и3 съ ни1ми да почти1тсz пр0хwръ бжcтвенный, и3сп0лнителіе сл0ва повелёній, и3 богати1теліе неимyщихъ, и3 моли1твєнницы къ бGу нaшему теплёйшіи.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Нрaвомъ гнилhмъ поп0лзсz, ни1цъ лежY, и3 къ твоeй, дв7о, притекaю тишинЁ, t бyри сопроти1вныz и3 и3скушeній многоoбрaзныхъ мS и3збaви, да пою2 твою2 благодaть непрестaннw, бцdе м™и приснодв7о.

КrтобGор0диченъ: Воздви1жена ћкw ви1дэ на кrтЁ ѓгнца, непор0чнаz дв7а, плaчущи вопіsше: слaдкое моE чaдо, что2 н0вое и3 преслaвное видёніе; кaкw содержaй всsчєскаz г0рстію, на дрeвэ пригвождaешисz пл0тію;

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, моли1те ми1лостиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

КанHнъ, їHсифово, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Пою2 зари6 мhсленнагw с0лнца.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Причaстіемъ къ бжcтвенному премyдріи свёту бhвше, вaшъ свэтон0сный и3 свётлый прaздникъ прaзднующыz, страстeй мглы2 и3збaвите, и3 просвэщeніz спод0бите.

Привлек0стесz слaдкимъ желaніемъ хrт0вымъ, блажeнніи, и3 кр†снаz житіS тлённагw благочeстнw презрёвше, томY послёдовасте, научи1вшесz и4стиннымъ.

Свэти1льницы вост0ка ћвльшесz свэтодaтельнагw, свэтонаст†вницы бhша дyшъ, пармeна же и3 пр0хwръ, и3 тjмwнъ чyдный, и3 ніканHръ превели1кій.

БGор0диченъ: Шє1ствіz б9іz, всенепор0чнаz, въ тебЁ познaшасz, бhвшz стрaннымъ ржcтв0мъ, несказaннымъ соединeніемъ. Тёмже ћкw всёхъ вLчцу твaрей, тS прославлsемъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь тво‰, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище и3 ўтверждeніе.

Ћкw сyще дух0вніи џблацы, в0ду и4стиннагw рaзума, сyщымъ на земли2, слaвніи, во њсвzщeніе и3скaпасте.

Д¦а и3збрaніемъ, ћкw и3сп0лнени тогw2 бlгодaти, служи1ти премyдріи, потрeбамъ с™hхъ ўчинeни бhсте. Восхвaлимъ пармeна слaвнаго, и3 мyдраго тjмwна, и3 честнaго пр0хwра, и3 выс0каго ўм0мъ ніканHра.

БGор0диченъ: И#скaпающаго слaдость, и3збавлeніе ѕлhхъ, родилA є3си2 бlгaго гDа, чcтаz дв7о всенепор0чнаz.

Сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Бжcтвєнныz трубы6 и4стины, сосyди честнjи благочeстіz, наст†вницы блудsщихъ спасeнніи ћвльшесz, гDни ґпcли, рaдуйтесz, и3 моли1те хrтA бGа, просsще даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннагw є3стествA не tлyчсz, пл0ть бhвъ во чрeвэ твоeмъ: но бGъ вочlвёчсz и3 пребhсть, и4же по ржcтвЁ м™рь тS дв7у, ћкw прeжде ржcтвA, сохрани1въ всенепор0чну, є3ди1нъ гDь: того2 прилёжнw моли2, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

КrтобGор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница сл0ва, нетлённаz дв7а м™и, на кrтЁ зрsщи повёшена, и3зъ неS безъ болёзни прозsбшаго, м™рски под0бнw рыдaющи, вопіsше: ўвы2 мнЁ, чaдо моE, кaкw стрaждеши в0лею, хотS и3збaвити t страстeй безчeстіz человёка;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Возсіsвши на высотЁ цRк0внэй, ћкоже ѕвёзды незаходи1мы, ѕлочeстіz њмрачeніе разори1ша, и3 мjръ просвэти1ша благодётелz ґпcли.

Служaй по благодaти є3ђлію, нікомидjи бhлъ є3си2, пр0хwре преблажeнне, и3зрsденъ ўчи1тель, и3 бжcтвенный первопрест0льникъ, стaду хrт0ву предстaтельствуz.

Чeсть бжcтвенну наслёдовалъ є3си2, ніканHре блажeнне, заколeнъ бhвъ ћкw nвчA, со двэмA тhсzщами на хrтA ўповaющими, въ џньже скончaсz дeнь стефaнъ первострадaлецъ.

БGор0диченъ: Неискусобрaчнw родилA є3си2 бGа сл0ва, вопл0щшасz, пречcтаz, пaче ўмA и3 сл0ва: тёмже по д0лгу тS, дв7о, слaвимъ, и3 дост0йнw ўблажaемъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

Ты2, гDи, твоS ўченики2, ћкоже трубы6 послaлъ є3си2, возставлsющыz t гробHвъ прeлести дyшы пэсносл0вzщыz тS.

Тjмwнъ свzщeнный, пaстырь в0стрzнwмъ бhвъ, пріsтъ мучeніz блажeнную кончи1ну, nгнeмъ сожигaемь.

Вели1кій пармeна предъ nчи1ма ґпcлwвъ ќспе, соверши1въ со тщaніемъ тeплымъ бжcтвенное служeніе.

БGор0диченъ: Поeмъ тS, є4юже тли2 и3збaвихомсz, всенепор0чнаz, и3 ѓда, и3 пeрвыz мyчащіz 1 ѕл0бы льсти1вагw.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

НіканHръ, жи1знь возвэщaz бyдущую, и3 кrтъ и3 стр†сти, за милосeрдіе пл0тію пострадaвшагw, ўмерщвлsетсz, їудeйскими рукaми ўбивaемь.

Вели1кій вжигaемь тjмwнъ желaніемъ гDни любвE, повелёньми беззакHнникъ, посредЁ nгнS скончавaетсz, всесожжeніе бжcтвенно бhвъ.

Бжcтвеннаz и3 свэтон0снаz, и3 благодaти и3сп0лненна вaша, ґпcли, пaмzть њсвzщaетъ всёхъ мы6сли, вёрою творsщихъ сію2, блажeнніи.

БGор0диченъ: Чи1ни тS безпл0тныхъ ѓгGлъ почитaютъ, и3 ґпcльстіи ли1цы, и3 м§никъ соб0ри, бGороди1тельнице: и4бо всёхъ цRS несказaннw родилA є3си2.

Кондaкъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Ўтр0бу дв7и1чу:

Діaкони честнjи, и3 самови1дцы сл0ва, и3 сосyди и3збрaнніи kви1стесz вёры, ніканHръ, пр0хwръ, пармeна и3 тjмwнъ, слaвніи: тёмже днeсь свzщeнную пaмzть вaшу прaзднуемъ, въ весeліи сeрдца вaсъ ўблажaюще.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Всeю мhслію хrтA возлюби1вше, є3ди1наго въ добр0тэ сyщаго, ћкw вои1стинну преслaвніи, лyчшій жрeбій пріsсте цaрствіе нбcное.

T сл0ва и3зъ дв7ы возсіsвшагw нaмъ, сл0вомъ почтeни бhвше, дёлы же свzщeнными, вёрныхъ спаси1тели kви1стесz, си1хъ претворsюще безсловeсіе, бGоблажeнніи.

Пострадaлъ є3си2 стрaннw бlжeнне, ніканHре, посэкaемь, нрaвомъ ѕлочести1выхъ є3врeєвъ, и3 хrтY ћкw ѓгнz приводи1мь, бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ, вопіS, слaвы твоеS, гDи.

БGор0диченъ: Сл0вомъ сл0во џ§ее, nтрокови1це, родилA є3си2, сл0вомъ нб7о сотв0ршаго и3 зeмлю: и3 слaвиши сего2 пречcтаz, сл0во подаю1щаго, чи1стw въ него2 нhнэ вёрующымъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ, даніи1лъ львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

T кaла страстeй и3збaвисте и3 сyетства, повинyющыzсz вaшымъ ўчeніємъ, премyдріи: и3 къ высотЁ си1хъ рaзума возвед0сте, бGу ўгоди1вшыz д0брэ, и3 вопію1щыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Бжcтвенный да почти1тсz пармeнъ бжcтвенными пёсньми, вкyпэ съ тjмwномъ, и3 всехвaльный пр0хwръ, и3 ніканHръ чyдный, ћкw ў§ницы2 ї}совы, и3 богати1теліе kзhкwвъ, вопію1щихъ, благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Вaсъ съ петр0мъ, и3 пр0чихъ лyчшихъ гDь ў§ники2 пріsтъ: причтeни ќбw слaвніи, къ наречє1ннымъ седми1десzтимъ, и3збрaнныхъ же д0брэ, ћкw и3сп0лнени сyще вёры, с™ы6мъ служи1ти потрeбамъ, прехвaльніи.

БGор0диченъ: СE бGоглаг0ливыхъ глaсы конeцъ пріsша, пор0ждши тебE пресyщнаго гDа, t џныхъ kвлsемаго, во спасeніе вBрнымъ, бGорaдованнаz, вопію1щымъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz, тS, бцdэ величaемъ.

Kви1стесz сосyди сл0ва, всю2 вмэсти1вше зарю2, лyчшіи честнhхъ служи1телей, с™hхъ потрeбамъ послужи1вше, и3 со сл0вомъ премyдріи, слaвы неизречeнныz наслаждaющесz.

Днeсь всS твaрь вaшу пaмzть прaзднуетъ, тjмwне, пармeне и3 ніканHре съ пр0хwромъ бGопроповёдникомъ, дост0йнw ўблажaюще вaсъ, бGови1дцы и3 преблажeнніи.

Взsстесz къ вели1цэй слaвэ, ћкw ў§ницы2 б9іz сл0ва, и3 со ґпcльскими ли1ки и3 безпл0тныхъ нhнэ рaдуетесz. Съ ни1ми при1снw моли1те, поми1ловатисz нaмъ, слaвніи.

БGор0диченъ: Глaсъ тебЁ вопіeмъ, дв7о, рaдостнw ґрхaгGловъ: рaдуйсz, рaдосте ѓгGлwвъ, ґпcлwвъ честносл0віе, и3 прор0кwвъ проповёданіе, и3 мyченикwвъ вэнчaніе.

Kвлeніе чудотв0рныz їкHны смолeнскіz, прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи, честнaгw и3 слaвнагw є3S nдіги1тріа.

Стіхи6ры, глaсъ в7. Самоглaсны:

Златaz кади1льнице, рyчко и3 жeзле, и3 свэти1льниче свэтозaрный, сви1тче бжcтвенный, въ нeмже пeрстомъ б9іимъ написaсz сл0во, спаси2 нaсъ, тебE величaющихъ.

Дaруй нaмъ п0мощь, бцdе, на тS надёющымсz, вёрныхъ прибёжище. И#збaви t бёдъ рабы6 тво‰, дв7о: на тs бо по бз7э ўповaніе возлагaемъ.

ВLчце, м™и и3збaвителz, пріими2 молeніе рабHвъ твои1хъ, ѓще и3 недост0йнэ молsщихсz тебЁ, да м0лишисz за ны2 къ р0ждшемусz и3зъ тебє2, вLчце мjра, бyди нaмъ и3збaвительница.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Е$же рaдость ѓгGлwмъ пріи1мшаz, и3 р0ждшаz зижди1телz твоего2, дв7о, спасaй тS величaющыz.

И# нhнэ, глaсъ }:

ВLчце, пріими2 моли1тву р†бъ твои1хъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz нyжды и3 печaли, тебE величaющыz.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz G.

БытіS чтeніе. (ГлавA к7и.)

И#зhде їaкwвъ t студенцA клsтвеннагw, и3 и4де въ харрaнь. И# њбрёте мёсто, и3 спA тaмw, зaйде бо с0лнце: и3 взsтъ t кaменіz мёста тогw2, и3 положи2 возглaвіе себЁ, и3 спA на мёстэ џномъ и3 с0нъ ви1дэ: И# сE лёствица ўтверждeна на земли2, є3sже главA досzзaше до нб7съ, и3 ѓгGли б9іи восхождaху и3 низхождaху по нeй. ГDь же ўтверждaшесz на нeй, и3 речE: ѓзъ бGъ ґвраaмовъ, nтцA твоегw2, и3 бGъ їсаaковъ, не б0йсz. ЗемлS, и3дёже ты2 спи1ши на нeй, тебЁ дaмъ ю5, и3 сёмени твоемY. И# бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ земнhй, и3 распространи1тсz на м0ре и3 лjву, и3 сёверъ, и3 на вост0ки: и3 возблагословsтсz њ тебЁ вс‰ колBна земн†z, и3 њ сёмени твоeмъ. И# сE ѓзъ съ тоб0ю сохранszй тS на всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши, и3 возвращy тz въ зeмлю сію2, ћкw не и4мамъ тебE њстaвити, д0ндеже сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли6ка глаг0лахъ тебЁ. И# востA їaкwвъ t снA своегw2, и3 речE: ћкw є4сть гDь на мёстэ сeмъ, ѓзъ же не вёдэхъ. И# ўбоsсz, и3 речE: ћкw стрaшно мёсто сіE, нёсть сіE, но д0мъ б9ій, и3 сі‰ вратA небє1снаz.

Прbр0чества їезекjилева чтeніе. (ГлавA м7г и3м7д.)

Тaкw глаг0летъ гDь: бyдетъ t днE nсмaгw и3 пр0чее, сотворsтъ їерє1и на nлтари2 всесожжeніz вaшегw, и3 ±же спасeніz вaшегw, и3 пріимY вы2, глаг0летъ ґдwнаJ гDь. И# њбрати1 мz на пyть врaтъ с™hхъ внёшнихъ, зрsщихъ на вост0ки, и3 сі‰ бsху затворє1на. И# речE гDь ко мнЁ: вратA сі‰ затворє1на бyдутъ, и3 не tвeрзутсz, и3 никт0же пр0йдетъ сквозЁ и4хъ, ћкw гDь бGъ ї}левъ пр0йдетъ и4ми, и3 бyдутъ затворє1на. Ћкw и3гyменъ сsдетъ въ ни1хъ снёсти хлёбъ, по пути2 є3лaмскихъ врaтъ вни1детъ, и3 по пути2 є3гw2 и3зhдетъ. И# введe мz по пути2 врaтъ с™hхъ, сyщихъ къ сёверу, прsмw хрaму, и3 ви1дэхъ, и3 сE и3сп0лнь слaвы хрaмъ гDень.

При1тчей чтeніе. (ГлавA f7.)

Премyдрость создA себЁ д0мъ, и3 ўтверди2 столпHвъ сeдмь. ЗаклA сво‰ жeртвєннаz, и3 раствори2 въ чaши своeй віно2, и3 ўгот0ва свою2 трапeзу. ПослA сво‰ рабы6 созывaющи съ выс0кимъ проповёданіемъ на чaшу, глаг0лющи: и4же є4сть безyменъ, да ўклони1тсz ко мнЁ, и3 трeбующымъ ўмA речE: пріиди1те, kди1те м0й хлёбъ, и3 пjйте віно2, є4же раствори1хъ вaмъ. Њстaвите безyміе, и3 жи1ви бyдете: и3 взыщи1те рaзума, да поживетE, и3 и3спрaвите рaзумъ въ вёдэніи. Наказyzй ѕлы6z, пріи1метъ себЁ безчeстіе: њбличazй же нечести1ваго, њпор0читъ себE: њбличeніе бо нечести1вому, р†ны є3мY. Не њбличaй ѕлhхъ, да не возненави1дzтъ тебє2, њбличaй премyдра, и3 возлю1битъ тS. Дaждь премyдрому винY, и3 премyдрэйшій бyдетъ: сказyй прaведному, и3 приложи1тъ пріимaти. Начaло премyдрости, стрaхъ гDень, и3 совётъ с™hхъ, рaзумъ: разумёти бо зак0нъ, п0мысла є4сть благaгw: си1мъ бо џбразомъ мн0гое поживeши врeмz, и3 приложaтсz тебЁ лBта животA.

На літjи стіхи6ры, глaсъ }:

И$же на херувjмэхъ э4здzй, и3 пэвaемый t сераф‡мъ, сшeлъ є3си2 съ нб7сE прор0чески, блaже, и3 всели1лсz є3си2 во ўтр0бу чcтыz бGоoтрокови1цы, ю4же ѓгGли воспёша тaйнw: рaдуйсz, рaдостнаz дв7о, неwб8sтнаго ћкw бGа во чрeвэ своeмъ пріeмши пaче сл0ва, t невёріz въ вёру мjра преводsща. Слaва тебЁ, хrтE, є3ди1не ми1лостиве и3 чlвэколю1бче.

Глaсъ з7:

Ўкраси2 тв0й черт0гъ, чcтаz, и3 воспріими2 цRS твоего2. Слhши цэловaніе, є4же t ѓгGла, дв7о. Сe бо прест0лъ херувjмскій є3си2. СE цRS всёхъ ты2 пріsла є3си2. Џблакъ свёта є3си2, бцdе, д¦омъ въ души2 лучи2 пріeмши, ю4же возвэщaетъ велеглaснw бжcтвенный гавріи1лъ, зовhй рaдостнw: сн7а вhшнzгw роди1ши, д¦а б9іz ди1внымъ нашeствіемъ.

Ўкраси1сz, черт0же с™hй, гавріи1ле, благовэствyй цRS хrтA, цэлyй маріaмъ нбcную двeрь. Тa бо пrт0лъ херувjмскій новотвори1тсz, т0й бо рaдуйсz, звaти дост0итъ. Џблакъ свёта зри1тсz дв7аz, носsщи хrтA сlнца слaвы. Е#г0же д¦ъ б9ій во ўтр0бэ є3S глаг0ломъ твои1мъ, преслaвне, вселsетъ, животA и3 смeрти и3 всёхъ вLку.

Возсіsвшаго прeжде вBкъ t nц7A, напослёдокъ же воплощaема t м™ре неизречeннw, съ нб7сE гавріи1лъ къ дв7эй: рaдуйсz, чcтаz, зовhй: q рaдуйсz, свzщeннаz рaдостнаz дв7о, хrтA бGа во ўтр0бэ своeй зачeнши. Е#г0же прови1дz мwmсeй бGови1децъ на сінaйстэй горЁ возрaдовасz, є3мyже сmмеHнъ зовhй: сe бо свётъ kзhкwвъ, сeй ї}лz слaва и3 сп7съ дyшъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }:

Бцdу марjю вси2 воспоeмъ: рaдуйсz, м™и б9іz: рaдуйсz, лёствице њдушевлeннаz: рaдуйсz, купино2 неwпали1маz: рaдуйсz, стaмно всезлатaz: рaдуйсz, цвёте вёры: рaдуйсz, жeзле прозzбhй: рaдуйсz, златaz кади1льнице: рaдуйсz горо2 б9іz, присённаz, дв7о: рaдуйсz, разрэшeніе клsтвы пeрвыz є4vы: рaдуйсz, пrт0ле гDень: рaдуйсz, многомоли1твеннаz красото2: рaдуйсz, вLчце.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

ВсBмъ предстaтельствуеши, бlгaz, прибэгaющымъ съ вёрою въ держaвный тв0й покр0въ: и3н0гw бо не и4мамы грёшніи къ бGу въ бэдaхъ и3 ск0рбехъ при1снw и3збавлeніz, њбременeни грэхи6 мн0гими, м™и бGа вhшнzгw. Тёмже ти2 припaдаемъ, и3збaви t всsкагw њбстоsніz рабы6 тво‰.

Стjхъ: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

Всёхъ скорбsщихъ рaдосте, и3 њби1димыхъ застyпнице, и3 ѓлчущихъ питaтельнице, стрaнныхъ ўтэшeніе, њбуревaемыхъ пристaнище, больнhхъ посэщeніе, немощнhхъ покр0въ и3 застyпнице, жeзлъ стaрости, м™и бGа вhшнzгw ты2 є3си2 пречcтаz: потщи1сz, м0лимсz, спасти1сz рабHмъ твои6мъ.

Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.

Рaдуйсz, пречcтаz дв7о: рaдуйсz, честнhй ски1птре цRS хrтA: рaдуйсz, прозsбшаz гр0здъ тaйный: рaдуйсz, двeре нбcнаz, и3 неwпали1маz купино2: рaдуйсz, всемjрный свёте: рaдуйсz, всёхъ рaдосте: рaдуйсz, вёрныхъ спасeніе: рaдуйсz, застyпнице всёхъ хrтіaнъ и3 прибёжище, вLчце.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }:

Рaдуйсz, вселeнныz похвало2: рaдуйсz, хрaме гDень: рaдуйсz, горо2 приwсэнeннаz: рaдуйсz, всёхъ прибёжище: рaдуйсz, свёщниче златhй: рaдуйсz, слaво правослaвныхъ честнaz: рaдуйсz, марjе м™и хrтA бGа: рaдуйсz, раю2: рaдуйсz, бжcтвеннаz трапeзо: рaдуйсz, сёне: рaдуйсz, рyчко всезлатaz: рaдуйсz, всёхъ ўповaніе.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь, глaсъ д7:

Къ бцdэ прилёжнw нhнэ притецeмъ грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ, въ покаsніи зовyще и3зъ глубины2 души2: вLчце, помози2, на ны2 милосeрдовавши, потщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрэшeній, не tврати2 тво‰ рабы6 тщы2, тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Не ўмолчи1мъ никогдA, бцdе, си6лы тво‰ глаг0лати недост0йніи. Ѓще бо ты2 не бы предстоsла молsщи, кто2 бы нaсъ и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ; кт0 же бы сохрани1лъ до нhнэ своб0дны; не tстyпимъ, вLчце, t тебє2: тво‰ бо рабы6 спасaеши при1снw t всsкихъ лю1тыхъ.

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ G:

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Лю1діе благочести1віи, правовёрніи соб0ри хrтоимени1тіи приступи1те вёрнw вси2, бжcтвенному припaдающе б9іz м™ре џбразу, и4мже и3сцэлeніе болsщымъ рaдостнw подавaетъ, ўzзвлsетъ же ѕлосл†вныz ћкw стрэлA t лyка, нaсъ всёхъ веселsщи свэтови1днw, и3 благодaтію њзарsющи моли1твами свои1ми.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Всю1 тz бGъ њсвzти2 дв7у д0брую, и3 непор0чную въ женaхъ, прbрHки проwбрази1въ чeстнw, їерє1и бlгослови1въ, во с™†z с™hхъ всели2, ѓгGломъ воспитaвъ, съ нб7сE пи1щу хлёбъ подaвъ: сaмъ же пребlгjй, є3динор0дное бGъ сл0во всели1сz въ тS, и3 пл0тію пр0йде и3зъ тебє2. Тёмже ти2 покланsемсz, и3 чти1мъ ћкw вои1стинну и4стинную сyщую бцdу.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7

Под0бенъ: Ўдиви1сz:

Да ликовствyетъ свётлw вёрныхъ всE мн0жество, рыдaетъ же дeмwнское в0инство, ви1дzще многоимeннw сіsющыz прaздники б9іz м™ре, ю4же ўблажaемъ ћкw бGом™рь бжcтвенными пёсньми. И#дёже бо бGопріsтнw слaвитсz пребlгословeннаz бцdа вLчца, бGоизбрaннаz nтрокови1ца, непріsзни падeніе, хrтіaнъ же крёпкое ўтверждeніе.

Слaва, и3 нhнэ:

Q всебlгословeннаz бцdе вLчце, бGоизбрaннаz nтрокови1це, свётлое прbр0ческое сбытіE, ґпcльскаz похвало2, и3 мyченическое и3сповёданіе, и3 вёнче, ѓгGлы чт0маz, и3 человёческими рHды многопётаz, и3 всегw2 мjра вожделённаz пом0щнице. И#збaви рабы6 тво‰ њсуждeніz бyдущагw, и3 є4зера џгненнагw, є3ди1на бlгословeннаz.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Правовёрнw чтyщыz тS, и3 къ тебЁ прибэгaющыz, їкHнэ твоeй с™ёй любeзнw покланsющыzсz, q б9іz м™и, спаси2, и3 не дaждь нaсъ въ расхищeніе сопостaтwмъ, нижE нaйдутъ на ны2 вс‰ ѕл†z, ±же грэхи2 нaшz ўгот0ваша нaмъ, ни беззакHніz н†ша превзhдутъ главы6 нaшz: но да твоS м™рнzz къ бGу преwдолёетъ за ны2 бGопріsтнаz моли1тва.

Слaва, и3 нhнэ:

Пречcтаz твоS їкHна, бцdе дв7о, врачевство2 всегw2 мjра дух0вное, къ нeйже прибэгaемъ, тебЁ покланsющесz почитaемъ, и3 лобызaемъ ю5, и3сцэлeній бlгодaть почерпaюще t неS, и3 недyгwвъ тэлeсныхъ и3 душeвныхъ страстeй твои1ми моли1твами свобождaемсz.

Тaже степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе луки2, зачaло д7.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Не ввёри мS человёческому предстaтельству, прес™az вLчце, но пріими2 молeніе рабA твоегw2: ск0рбь бо њбдержи1тъ мS, терпёти не могY дeмwнскагw стрэлsніz, покр0ва не и4мамъ, нижE гдЁ прибёгну nкаsнный, всегдA побэждaемь, и3 ўтэшeніz не и4мамъ рaзвэ тебє2, вLчце мjра, ўповaніе и3 предстaтельство вёрныхъ: не прeзри молeніе моE, полeзно сотвори2.

КанHнъ прес™hz бцdы. Творeніе монaха їгнaтіа. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz, свётлw торжествyz, и3 воспою2, рaдуzсz тоS чудесA.

Рaдостнw, чcтаz, нhнэ настaвшее хвалeніе приношaю рaдуzсz, и3 ти1химъ глaсомъ, nдіги1тріе, вопію1 ти: рaдуйсz, и3 и3сп0лни мS рaзума пёти начинaюща.

ХrтA роди1вшаz, рaдость нaмъ вёчную, q рaдуйсz, всепётаz, правосл†внымъ надeжда, nдіги1тріе всепётаz дв7и1це: рaдости и3сп0лни мS мjрови желaнныz.

Ликyютъ вси2 человёцы, и3 ѓгGли, всегдA соглaснw вопію1ще на небеси2 и3 на земли2, nдіги1тріе: рaдуйсz, дв7и1це, рaдости бо ржcтв0мъ твои1мъ всsчєскаz и3сп0лнила є3си2.

Рaдость nдіги1тріе, со стрaхомъ ти2 вопію1щихъ рaдости спод0би, м™и сyщіz рaдости, и3збавлsющи скорбeй всsческихъ, и3 всёхъ поми1луй къ тебЁ прибэгaющихъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz, дух0внw ўтверди2, въ б9eственнэй твоeй слaвэ, вэнцє1въ слaвы спод0би.

ХrтA вhшнzгw цRS, q рaдуйсz, непоколеби1маz чcтаz, и3 њдушевлeннаz палaто! Рaдуйсz, nдіги1тріе: рaдуйсz, тоб0ю неруши1мь нaшъ грaдъ сохранsетсz.

Вмэсти1ти є3г0же не возм0же твaрь, во ўтр0бу неискусобрaчную, nдіги1тріе дв7и1це, тэлeснw вмэсти1ла є3си2: тёмже ти2: рaдуйсz, поeмъ, по д0лгу величaюще.

Рaдость многопётаz мjрови, рaдостнw ти2 пою1ще при1снw, вёчнующіz, чcтаz, рaдости сподоблsемсz, твои1ми мaтерними моли1твами къ р0ждшемусz и3зъ тебє2, nдіги1тріе.

Златyю тS стaмну, и3 свёщникъ, и3 жeзлъ, и3 трапeзу, чcтаz, призывaемъ, nдіги1тріе, и3 глaсъ є4же, рaдуйсz, тебЁ при1снw привношaемъ, съ си1миже и3мены2.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Не и4мамы и3нhz п0мощи, не и4мамы и3нhz надeжды, рaзвэ тебє2, вLчце: ты2 нaмъ помози2, на тебE надёемсz, и3 тоб0ю хвaлимсz, твои1 бо є3смы2 раби2, да непостыди1мсz.

Сэдaленъ, глaсъ в7:

Молeніе тeплое и3 стэнA неwбори1маz, ми1лости и3ст0чниче, мjрови прибёжище, прилёжнw вопіeмъ ти2: бцdе вLчце, предвари2, и3 t бёдъ и3збaви нaсъ, є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на прест0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Рaдуйсz, чyдо чудесє1мъ, nдіги1тріе вLчце: рaдуйсz, всBмъ рaдосте, градовHмъ и3 вeсємъ непобэди1мое хrтіaнское въ бэдaхъ храни1лище, и3 предгрaдіе, и3 на враги2 побэждeніе.

Рaдуйсz, рaдуйсz, лю1демъ правосл†внымъ похвало2, и3 хрістолюби6вымъ в0инствwмъ покр0въ пребывaеши всBмъ, цRи1це: рaдуйсz, nдіги1тріе, прибёжище всBмъ нaмъ и3 ўтверждeніе.

Рaдуйсz, всBмъ ск0рое въ бэдaхъ и3збавлeніе: рaдуйсz, гот0вое всBмъ скорбsщымъ ўтэшeніе: рaдуйсz, всепётаz: рaдуйсz, nдіги1тріе всебlгословeннаz, всBмъ немощны6мъ цэли1тельнице.

Рaдуйсz, є3sже вели6чіz всS твaрь слaвити ќбw спэши1тъ по достоsнію, но не возмогaетъ, nдіги1тріе, и3 сегw2 рaди зовeтъ ти2: рaдуйсz, вLчце, бGовмэсти1мое жили1ще.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Бlгостhни бeздно и3 щедр0тамъ є3си2: рaдуйсz, nдіги1тріе дв7и1це: рaдуйсz, всBмъ рaдость творsщи вBрнымъ: q рaдуйсz, сyщымъ въ бэдaхъ, и3 скорбsщымъ пребhстраz застyпнице!

Рaдости, t и3сполнeніz вели6чіz чудeсъ твои1хъ зрsще, и3сполнsемсz вси2 незрsщіи, слhшаще же вёрніи. Тёмже рaдуйсz, тебЁ при1снw всю1ду, и3 вси2, nдіги1тріе, поeмъ.

ХrтA бGа нaшегw, q рaдуйсz, nдіги1тріе, жили1ще, и3 д0мъ неизречeнныz и3 пребжcтвенныz, дв7о, слaвы є3гw2. Q рaдуйсz, палaто преукрашeннаz: рaдуйсz, грaде њдушевлeнный, при1снw цrтвующій.

Рaдость неwскyдную тS разсмотрsюще, ћкw м0ре, nтрокови1це, nдіги1тріе дв7и1це, рaдующесz вси2, рaдуйсz, вопіeмъ ти2: и3 пою1ще, бжcтвенныхъ дарHвъ неви1димw при1снw t тебє2 њжидaюще.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бжcтвенное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

ХrтA, чcтаz, пріeмлющи, глaсъ є4же рaдуйсz, nдіги1тріе дв7и1це слhшаше: є3г0же неизречeннw р0ждши, рaдуйсz, t всёхъ слhшиши всегдA.

Рaдости вс‰ и3сп0лнила є3си2, вы6шніz и3 ни6жніz ты2 совокупи1ла є3си2, nдіги1тріе. Тёмже рaдостнw, и3 соглaснw нhнэ нб7о и3 всS землS зовeтъ ти2.

Вдовaмъ, q рaдуйсz, всепётаz, и3 всBмъ си6рымъ nдіги1тріе, ўтэшeніе: рaдуйсz, всBмъ и3сточaющи ни1щымъ богaтство неистощи1мое.

Злaта всsкагw блистaема, и3 ќтра с0лнечнагw свэтлёйши, жили1ще хrт0во: рaдуйсz, nдіги1тріе, рaдуйсz, дв7и1це, рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы: но предвари2, ћкw бlгaz, на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на моли1тву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.

Јкосъ: Простри2 дл†ни тво‰, и4миже всёхъ вLку ћкw мLнца пріsла є3си2, за мн0жество блaгости: не њстaви нaсъ всегдA надёющихсz на тS, б0дренною твоeю моли1твою, и3 неисчeстною простhнею ўщeдри нaсъ, и3 подaждь душaмъ нaшымъ милосeрдіе твоE, во вёки и3сточaющи: тебe бо и4мамы грёшніи застyпницу t находsщихъ на ны2 бёдъ и3 ѕHлъ. Но, ћкw и3мyщи милосeрдіz щедрHты, ўскори2 на моли1тву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ, благословeнъ є3си2.

Рaдуйсz, рaдуйсz, бцdе nдіги1тріе, всёхъ и3 всегдA наставлsющи вёрныхъ, шeствовати ко всsкому пути2 спаси1тельному: рaдуйсz, вLчце, тоб0ю бо при1снw и3збавлsемсz настоsщіz вaрварскіz бэды2.

Рaдуйсz, рaдуйсz, nдіги1тріе, бдsщи и3 молsщисz њ нaсъ къ бGу, и3 всsкіz ѕл0бы ходaтайствомъ твои1мъ, всsческихъ скорбeй, бGороди1тельнице, всёхъ людeй и3збавлsющи.

Рaдуйсz, рaдуйсz, прес™az nдіги1тріе, ћже прошє1ніz н†ша къ п0льзэ нaмъ и3сполнsющи, и3 хотsщи всBмъ при1снw всегдA любодрyжное благ0е є3ди1нство, спёшное же во и3зsщныхъ.

Рaдуйсz, рaдуйсz, кораблє1мъ, nдіги1тріе, нyжднw плaвающымъ, и3збавлsющи вёрныхъ, и3 всBмъ и3збавлeніе t всsкіz ск0рби, и3 недyги пестрHтныz и3 мeдлєнныz разрэшaющи вск0рэ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Рaдуйсz, всеблагословeннаz марjе, и3зъ тебє1 бо всебlгословeнный бGъ њдёzсz во всег0 мz человёка, и3 њдёzвсz соедини2 своемY б9ествY неизречeннымъ соединeніемъ, дв7о nдіги1тріе: рaдуйсz, њбрaдованнаz, рaдосте всегw2 мjра.

Рaдуйсz, лукaвыхъ духHвъ прогони1тельнице: рaдуйсz, бцdе nдіги1тріе: рaдуйсz, ћкw тебE нбcнаz неви6димаz вHинства славосл0вzтъ всегдA, и3 величaютъ, ћкw м™рь б9ію бhвшую: рaдуйсz, ћже ни6жнzz сочтaвши съ вhшними.

Рaдуйсz, всёхъ нбcныхъ си1лъ безъ разсуждeніz превосходsщаz: рaдуйсz, nдіги1тріе: рaдуйсz, всsкіz твaри бGа р0ждшаz, гDьствующи, є4й, вLчце всепётаz: рaдуйсz, ћкw пребывaеши дв7ою, чи1стаz, и3 по ржcтвЁ.

Рaдуйсz, женaмъ всBмъ слaво, хрaме преwсвzщeнный бGа нaшегw: рaдуйсz, nдіги1тріе: рaдуйсz, душеспаси1тельнаz всeй вселeннэй: рaдуйсz, покрывaющій џблаче, нб7съ ши1ршаz: рaдуйсz, мmропол0жнице, бжcтвеннагw мЂра полнA.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее свzщeнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Рaдуйсz, свэщE, свётъ невечeрній понeсшаz, и3 въ ржcтвЁ твоeмъ многоб0жіz тмY разруши1вшаz, и3 ѓдовы пр0пасти и3збaвльшаz лю1ди: рaдуйсz, nдіги1тріе бцdе, добр0тъ всёхъ предходaтаице.

Рaдуйсz, землE, и3зъ неsже клaсъ прозsбшій нбcный вBрнымъ, и3 мjра всегw2 душегyбнагw глaда и3збaви, разyмнаz и3 њдушевлeннаz: q рaдуйсz, віногрaде, и4же гр0здъ жив0тный р0ждшаz, бцdе чcтаz nдіги1тріе!

Рaдуйсz, тaйныхъ цвэтHвъ прекрaсный сyщій раю2: рaдуйсz, м™и дв7о, неви1димыхъ рaзумъ, чистот0ю страннолёпнw побёждши, бGороди1тельнице: рaдуйсz, nтрокови1це: рaдуйсz, nдіги1тріе, всемjрное чyдо и3 слhшаніе.

Лёто животA нaшегw пр0чее сохрани2 невреждeно, поможeніемъ твои1мъ, дв7о nтрокови1це, и3 спод0би конeцъ благjй получи1ти нaмъ, воспэвaющымъ тS и3 взывaющымъ: рaдуйсz, всеблажeннаz бцdе, чcтаz nдіги1тріе.

Свэти1ленъ.

Да почти1тсz всепётаz м™и б9іz, жи1знь сyщую р0ждшаz хrтA бGа нaшего, рaйскихъ дверeй tверзeніе, всегw2 мjра њчищeніе, къ животY возведeніе. Сeй є4сть прbрHки глаг0ланный: томY поклони1мсz бGу, и3 сп7су дyшъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, вёрніи съ чи1стою с0вэстію, возвели1чимъ м™рь бGа нaшегw, носи1вшую во чрeвэ бжcтвеннаго мLнца сп7са хrтA: къ немyже м™рнее дерзновeніе и3мyщи, непрестaннw м0литъ за ны2, и3 подаeтъ рабHмъ свои6мъ бог†тыz ми1лwсти.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Настaвницу тS заблyждшихъ, и3 пристaнище спаси1тельно въ пучи1нэ, вLчце, и3 въ бyри, во и3скушeніи же и3 печaлехъ, хrт0съ тS всBмъ показA, сн7ъ тв0й и3 бGъ, вёрнw приходsщымъ къ тебЁ. Е#г0же моли2, t ѕлhхъ бёдъ и3збaвитисz, вёдzщымъ тS бцdу, вои1стинну настaвницу.

Тлёніе и3 болёзнь потреби1ла є3си2, всепётаz, дрeвнюю всю2 ржcтв0мъ твои1мъ, жив0тъ мjру р0ждши, смeрть разруши1вшій, бwлёзни, бlгaz, и3сцэлsеши, вёрнw тв0й чудeсный џбразъ воспэвaющихъ, и3 люб0вію клaнzющихсz, и3 чтyщихъ тS чи1стую настaвницу.

Ћкw и3ст0чника тS, всепётаz, животA вёмы, и3 ћкw чудeсъ тS подaтелz и3 цэлeбъ, страстeй душeвныхъ же и3 тэлeсныхъ, ћкw ск0рое њставлeніе, ми1лости и3 щедр0тъ неизчерпaемое м0ре вёдzще, тебЁ припaдаемъ вси2, просsще t ск0рби разрэшeніz, и3 бyдущагw мучeніz.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }:

И$же на херувjмэхъ э4здzй, и3 пэвaемый t сераф‡мъ, сшeлъ є3си2 съ нб7сE прbр0чески, бlже, и3 всели1лсz є3си2 во ўтр0бу чcтыz бGоoтрокови1цы, ю4же ѓгGли воспёша тaйнw: рaдуйсz, рaдостнаz дв7о, неwб8sтнаго ћкw бGа во чрeвэ своeмъ пріeмши пaче сл0ва, t невёріz въ вёру мjръ преводsща. Слaва тебЁ, хrтE, є3ди1не ми1лостиве и3 чlвэколю1бче.

Славосл0віе вели1кое и3 tпyстъ.

На літургjи, бlжє1нна t канHна, пёснь G и3 ѕ7.

И# пр0чаz слyжба прес™hz бцdы.

И$же во с™hхъ nтцA нaшегw пітmрjма, є3пcкпа тамб0вскагw, чудотв0рца.

На мaлэй вечeрни. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на д7, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Пріиди1те, вёрніи, прослaвимъ всёхъ бл†гъ подaтелz бGа, даровaвшаго нaмъ н0ваго чудотв0рца, с™и1телz пітmрjма, молsщагосz непрестaннw њ всёхъ нaсъ. Двaжды.

Рaдуйсz, тамб0вскаz страно2, и3з8 тебє1 бо возсіS н0вый свэти1льникъ бlгодaти, разгонszй тьмY и3скушeній и3 бёдъ t вопію1щихъ вёрнw: с™и1телю џтче пітmрjме, моли2 бGа њ всёхъ нaсъ.

Вє1ліz вёры знaмєніz: t воды2 и3ст0чника чудесA совершaютсz, и3 ри1за с™и1телz чудодёйствуетъ, и3 гр0бъ є3гw2 къ жи1зни прив0дитъ вс‰ съ вёрою покланsющыzсz є3мY.

Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ:

Восхвaлимъ днeсь, брaтіе, с™и1телz пітmрjма, въ пёснехъ д¦0вныхъ воскли1кнемъ є3мY: рaдуйсz, пaстырю нaшъ д0брый, лю1ди б9іz на торжество2 твоE собрaвый: рaдуйсz, ѓгGлы и3 чlвёки въ славосл0віи совокупи1вый: рaдуйсz, ґрхіерeєвъ ўкрашeніе и3 сщ7eнникwвъ добр0то: рaдуйсz, болsщихъ и3сцэлeніе и3 скорбsщихъ ўтэшeніе: рaдуйсz, тeплый мlтвенниче њ всёхъ нaсъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7:

Рaдуйсz, бlжeнне џтче пітmрjме: пост0мъ и3 бдёніемъ дyшу и3 тёло t страстeй њчи1стивъ и3 лёпотами добродётелей себE ўкраси1въ, nби1тель д¦а с™aгw бhлъ є3си2, и3 нhнэ во nби1телехъ нбcныхъ водворsешисz, молsсz њ чтyщихъ тS.

Стjхъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

С™и1телю џтче пітmрjме, нhнэ со ѓгGлы на нб7си2 ликовствyz и3 съ ли6ки с™hхъ предстоS пrт0лу цRS слaвы, моли1сz њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

При1зри съ нб7сE, џтче нaшъ пітmрjме, на ны2 зємнhz, нeмощію њбложє1нныz, почитaющыz нhнэ с™yю пaмzть твою2, и3 ўмоли2 nц7A нбcнаго, да њбрати1тъ нaсъ t беззак0ній нaшихъ и3 приведeтъ на мёсто бlжeнства съ тоб0ю.

Слaва, глaсъ т0йже:

Пріиди1те, бlговёрніи лю1діе, прaздникъ свётлый состaвимъ: б9ій бо с™и1тель пітmрjмъ предстои1тъ днeсь пrт0лу бlгодaти, врачyетъ недyги нaшz и3м0литсz њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Вёры и3 бlгочeстіz настaвниче, цRкве свэти1льниче, монaшествующихъ џбразе, с™и1телю пітmрjме премyдре, стaдо твоE бlгочeстнw ўпaслъ є3си2 и3 ко хrтY привeлъ є3си2: тёмже въ вhшнихъ вэнцeмъ слaвы ўкрашeнъ, съ нaми на земли2 дyхомъ пребывaеши, сіsz чудесы2. Моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

T вёка ўтаeнное:

На вели1цэй вечeрни. Бlжeнъ мyжъ, пeрвый ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }. Глaсъ №:

Под0бенъ: Прехвaльніи м§нцы:

НастA дeнь свётлагw торжествA: ликyютъ ѓгGли на нб7си2, рaдуютсz чlвёцы на земли2, весели1тсz вeсь соб0ръ цRк0вный, слaвитъ бGа ди1внаго во с™hхъ свои1хъ, ћвльшаго с™и1телz пітmрjма, н0ваго чудотв0рца, предстaтелz земли2 ру1сскіz. Двaжды.

Рaдуйсz, землE ру1сскаz, весели1сz, грaде тамб0ве, красyйсz, бlгочести1выхъ собрaніе: днeсь бо вLка и3 гDь всёхъ, нбcный ґрхіерeй сп7съ нaшъ, вэнчaетъ вэнцeмъ вёчныz слaвы вёрнаго рабA своего2, с™и1телz пітmрjма, пaстырz д0браго, тeплэ молsщагосz њ стaдэ своeмъ.

Пріиди1те, бlгочести1віи лю1діе, ќзрите днeсь чудeсъ мн0жество: є3ди1нэмъ прикосновeніемъ ко гр0бу с™и1телz б9іz недyжніи здрaви бывaютъ, дeмони прогонsютсz, скорбsщіи tрaду пріeмлютъ, и3 рaдости и3сполнsетсz вёрныхъ собрaніе, сошeдшихсz въ пaмzть є3гw2.

И$ны стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Днeсь тамб0въ грaдъ њ бз7э дост0йнw весели1тсz, и3мёz въ себЁ цэльбон0сный гр0бъ с™и1телz, и3 съ ни1мъ всS ру1сскаz странA дyхомъ рaдуетсz: тёмже и3 мы2 вёрніи, сошeдшесz, pалмы6 и3 пёсньми да восхвaлимъ пітmрjма преди1внаго, млcти и3 чcтоты2 сокр0вище, свэти1льника цRкве пресвётлаго, и3ст0чника чудeсъ неисчерпaемаго и3 къ бGу мlтвенника непостhднаго њ вёрою и3 люб0вію чтyщихъ с™yю пaмzть є3гw2. Двaжды.

Зaпwвэди є3ђльскіz, не скрывaти себЁ сокр0вища на земли2, блюсти1тель вёрный показaлсz є3си2, с™и1телю, стzж†ніz тво‰ мyдрэ расточaz, хрaмы б9іz и3 и4нwческіz њби1тели ўстроsz, ѓлчущыz питaz и3 наг‡z њдэвaz: тёмже и3 пріsтъ тS въ вёчныz кр0вы нaсъ рaди њбнищaвый, є3г0же моли2 грэхHвъ њставлeніе даровaти вёрою и3 люб0вію чтyщымъ с™yю пaмzть твою2.

Въ болёзни смeртнэй в0племъ крёпкимъ возопи1лъ є3си2 ко гDу, и3 ўслhшанъ бhлъ є3си2 t бlгоговёинства твоегw2: сaмъ бо хrт0съ kви1сz тебЁ на џблацэ. Бlгословeніемъ служи1телz себЁ вёрна тS знaменуz и3 и3сцэлeніе ти2 дaруz. ТомY помоли1сz, бGови1дче с™и1телю, и3 нaмъ срёсти того2 на џблацэхъ со всёми с™hми, є3гдA пріи1детъ во слaвэ суди1ти мjру всемY.

Слaва, глaсъ є7:

Ћкоже во дни6 с™hхъ ґпcлъ главот‰жи и3 ўбрyсцы пavлwвы чудодёйствоваху, тaкw и3 днeсь ри1за ґрхіерeа б9іz пітmрjма, дyхомъ ґпcльскимъ њсіsннагw, положeна сyщи на нед{жныz, подаeтъ хрwмhмъ хождeніе, слэпы6мъ прозрёніе, разслaблєннымъ си1лу и3 крёпость, плaчущымъ ўтэшeніе, tч†zннымъ надeжду, всBмъ же вBрнымъ вeлію млcть.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Въ чермнёмъ м0ри:

Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz с™и1тєльскаz три2.

При1тчей чтeніе.

Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, и3 бlгословeніе гDне на главЁ є3гw2. Бlжeнъ чlвёкъ, и4же њбрёте премyдрость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Честнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ: всe же чcтн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй, и3 лёта животA въ десни1цэ є3S, въ шyйцэ же є3S богaтство и3 слaва: t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 ми1лость на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте u5бо менE, q ч†да, честн†z бо рекY: и3 бlжeнъ человёкъ, и4же пути2 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ чlвёчєскимъ: ћкw ѓзъ, премyдрость, ўстр0ихъ совётъ, и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. Ћкw ѓзъ премyдрость, ўстр0ихъ совётъ, и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3 ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ бlгодaть. Разумёйте u5бо неѕл0бивіи ковaрство, ненакaзанніи же прилагaйте сердцA. Послyшайте менE и3 пaки, честн†z бо рекY, и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz: ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь м0й, мeрзки же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰ прaва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научy бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

При1тчей чтeніе.

ЎстA прaведнагw кaплютъ премyдрость, љзhкъ же непрaведнагw поги1бнетъ. ЎстнЁ мужeй првdныхъ кaплютъ блгdти, ўстa же нечести1выхъ развращaютсz. Мёрила льсти6ваz мeрзость пред8 гDемъ: вёсъ же прaведный пріsтенъ є3мY и3дёже ѓще вни1детъ досаждeніе, тaмw и3 безчeстіе: ўстa же смирeнныхъ поучaютсz премyдрости. Совершeніе прaвыхъ настaвитъ и5хъ, и3 поползновeніе tрицaющихсz ўпасeтъ и5хъ. Не п0льзуютъ и3мBніz въ дeнь ћрости: прaвда же и3збaвитъ t смeрти. Ќмеръ прaведный, њстaви раскazніе: нарyчна же бывaетъ и3 посмэsтельна нечести1выхъ пaгуба. Прaвда непор0чнагw и3справлsетъ пути2, въ нечeстіе же пaдаетъ непрaвда. Прaвда мужeй прaвыхъ и3збaвитъ и5хъ: безсовётіемъ же плэнsютсz беззак0нніи. Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда: похвалa же нечести1выхъ поги1бнетъ. Прaведникъ t л0ва ўбёгнетъ, вмёсто же є3гw2 предаeтсz нечести1вый. Во ўстёхъ нечести1выхъ сёть грaжданwмъ, чyвство же прaведныхъ бlгопоспёшное. Во бlги1хъ првdныхъ и3спрaвитсz грaдъ, и3 въ поги1бели нечести1выхъ рaдованіе. Во бlгословeніи прaвыхъ возвhситсz грaдъ, ўстh же нечести1выхъ раскопaетсz. Ругaетсz грaжданwмъ лишeнный рaзума, мyжъ же мyдрый безм0лвіе в0дитъ.

Премyдрости соломHновы чтeніе.

Прaведникъ ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо чcтнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz. Сэди1на же є4сть мyдрость чlвёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости житіE несквeрное. Бlгоуг0денъ бGу бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть: восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA є3гw2: сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw бlгодaть и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На літjи стіхи6ры, глaсъ G:

Днeсь ликовствyетъ вёрныхъ мн0жество: с™и1телей и3 сщ7eнникwвъ сосл0віе, монaшествующихъ и3 мірски1хъ собрaніе, стaрцы и3 младeнцы, ю4ныz и3 вдови6цы, кни1жницы и3 простjи є3ди1нэми ўсты2 и3 сeрдцемъ слaвzтъ гDа, kвлeніемъ н0вагw мlтвенника и3 чудотв0рца, подаю1щагw мjру вeлію млcть.

Вёрою и3 люб0вію сошeдшесz днeсь къ цэльбон0сному гр0бу, восхвaлимъ, брaтіе, вин0вника прaздника нaшегw: рaдуйсz, с™и1телю пітmрjме, твeрдый ст0лпе цRк0вный: рaдуйсz, храни1телю земли2 ру1сскіz: рaдуйсz, грaда тамб0ва свётлое ўкрашeніе: рaдуйсz, џтче кр0ткій и3 млcтивый: рaдуйсz, вдHвъ и3 сир0тъ питaтелю: рaдуйсz, nби1димыхъ ск0рый предстaтелю: рaдуйсz, болsщихъ безмeздный цэли1телю: рaдуйсz, тeплый мlтвенниче њ всёхъ нaсъ.

Слaва, глaсъ д7:

Пресл†внаz днeсь содэвaютсz во грaдэ тамб0вэ: слэпjи прозирaютъ, и3 хр0міи х0дzтъ, нэмjи гlг0лютъ, и3 глусjи слhшатъ, разслaбленніи возстаю1тъ, и3 ни1щіи бlговэствyютъ, предстaтельствомъ с™и1телz и3 чудотв0рца пітmрjма, зовyще и3 гlг0люще: слaва бGу сп7си1телю нaшему.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

При1зри на молє1ніz:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE:

Џтче прпdбне пітmрjме, со ѓгGлы и3 ли1ки с™hхъ воспэвazй нhнэ с™yю трbцу и3 t нaсъ люб0вію твоeю не tступи1вый, поминaй стaдо твоE, є4же собрaлъ є3си2, мyдре, сохранsй є5 t волкHвъ душепaгубныхъ, и3 путеводи2 невреди1мw во њгрaду цrтва нбcнагw.

Стjхъ: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Д0мъ д¦а с™aгw бhлъ є3си2 въ житіи2 твоeмъ, џтче нaшъ пітmрjме, вёрою и3 люб0вію себE пред8wчи1стивъ, нhнэ же пrт0лу нбcнагw домовладhки хrтA предстоS, помоли1сz є3мY ўсeрднw, да њчи1ститъ нaсъ t страстeй душеврeдныхъ, и3 всели1тсz въ сердцaхъ нaшихъ со nц7eмъ и3 д¦омъ, и3 введeтъ нaсъ въ цrтво нбcное.

Стjхъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

Грaда вsзьмы чcтн0е прозzбeніе, десни1цею б9іею во грaдъ тамб0въ пренесeнное, бlгодaтію д¦а с™aгw напоeнное и3 плwды2 добродётелей ўкрашeнное, џтче нaшъ пітmрjме, моли2 за ны2 хrтA бGа, да не посэчeтъ ны2 ћкw безпл0дную смок0вницу, но да всели1тъ ны2, и3дёже свётъ лицA є3гw2.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Возьми1те вратA нбcнаz, кн7зи вaшz, и3 ѓгGли, верхи2 под8ими1те, сaмъ бо цRь нб7сE и3 земли2 грzдeтъ, и3 вв0дитъ въ г0рнюю слaву вёрнаго рабA своего2, прпdбнаго пітmрjма, пaстырz д0браго и3 ўчи1телz бGомyдраго, мн0гими пHты и3 труды2 є3щE въ житіи2 ѓгGльскую чcтотY стzжaвшаго, тлённую слaву земнyю презрёвшаго и3 нбcнагw цrтвіz возжелёвшаго.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Творeцъ и3 и3збaвитель:

На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь с™и1телю, глaсъ д7:

Вёры и3 бlгочeстіz настaвниче, цRкве свэти1льниче, монaшествующихъ џбразе, с™и1телю пітmрjме премyдре, стaдо твоE бlгочeстнw ўпaслъ є3си2 и3 ко хrтY привeлъ є3си2: тёмже въ вhшнихъ вэнцeмъ слaвы ўкрашeнъ, съ нaми на земли2 дyхомъ пребывaеши, сіsz чудесы2. Моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

И# Бцdе дв7о: Е#ди1ножды.

На ќтрени. На БGъ гDь, тропaрь с™и1телю, двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

T вёка ўтаeное:

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ з7:

Ћкоже дрeвле недyжніи и3сцэлsхусz є3ди1нэмъ прикосновeніемъ крaz ри1зъ хrт0выхъ, тaкw и3 нhнэ болsщіи врачyютсz, ри1зы твоеS коснyвшесz, въ нeйже предстоsлъ є3си2 пrт0лу бlгодaти, ґрхіерeю б9ій, џтче нaшъ пітmрjме. Сегw2 рaди слaвимъ бGа и3 вопіeмъ ти2: ўврачyй и3 нaшz недyги душє1вныz и3 тэлє1сныz, свsте, м0лимъ тS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

СтэнA и3 покр0въ є3си2, вLчце, и3 пристaнище небyрное всBмъ въ бэдaхъ сyщымъ и3 ко твоемY заступлeнію съ вёрою притекaющымъ. Тёмже и3 мы2 со дерзновeніемъ вопіeмъ ти2: сп7сaй нaсъ t нyждъ и3 њбстоsній, милосeрдаz м™и.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ в7:

Сози1жду цRковь мою2, и3 вратA ѓдwва не њдолёютъ є4й, рeклъ є3си2 дрeвле, сп7се, ўченикHмъ твои6мъ, и3 нhнэ зри1мъ сбытіE словeсъ си1хъ: є3гдa бо невёріе и3 суевёріе возстaша на цRковь твою2, воздви1глъ є3си2 н0ваго чудотв0рца, бlгочeстнымъ житіeмъ и3 чудесы2 мн0гими с™yю вёру ўтверждaюща и3 враги2 є3S посрамлsюща. Тёмже рaдующесz вопіeмъ ти2: ди1венъ є3си2 во с™hхъ твои1хъ, гDи.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е#г0же t д¦а с™а безсёменнw родилA є3си2, моли2 со с™и1телемъ пітmрjмомъ, ўтверди1ти нaсъ въ правослaвіи и3 є3диномhсліи, дв7о пречcтаz и3 неискусобрaчнаz.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7:

Е#гдA постaвленъ бhлъ є3си2 на свёщницэ цRкве тамб0вскіz, не дaлъ є3си2 снA nчи1ма твои1ма, нижE вёждома дремaніz, сп7сaz словє1сныz тво‰ џвцы, немощны6z ўкрэплsz, нед{жныz врачyz, заблyждшыz и3справлsz, стропHтнаz смирsz кр0тостію твоeю: и3 нhнэ не престaй моли1ти сп7са хrтA, џтче нaшъ пітmрjме, да дaстъ пaстырємъ цRкве рeвность и3 бдёніе њ душaхъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Q пречcтаz бцdе дв7о, моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего, да њчи1ститъ нaсъ t беззак0ній нaшихъ и3 дaруетъ нaмъ рaдость сп7сeніz, лобызaющымъ чcтнhй џбразъ прпdбнагw пітmрjма и3 вопію1щымъ: слaва снизхождeнію твоемY чlвэколю1бче.

Тaже степє1нна, пeрвый ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Е#ђліе t їwaнна, зачaло lѕ.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Кjими похвaльными пёсньми ўбlжи1мъ с™и1телz пітmрjма, правослaвныz вёры храни1телz и3 невёріz њбличи1телz, бlгочeстіz поб0рника и3 нечeстіz гр0зное вразумлeніе, монaхwвъ и3 мірски1хъ настaвника, ґрхіерeєвъ и3 сщ7eнникwвъ ўкрашeніе, є3гHже рaди хrт0съ земли2 ру1сстэй дaруетъ ми1ръ и3 вeлію млcть.

КанHнъ бцdы со їрмwсы2 на ѕ7: и3 с™aгw на }, двA канHна. КанHнъ с™и1телю пітmрjму, глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Во глубинЁ постлA дрeвле фараwни1тское всев0инство преoрyженнаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть, препрослaвленный гDь: слaвнw бо прослaвисz.

ХrтE, свёте и4стинный, рaзумъ м0й просвэти2 и3 сeрдце њчи1сти, да прослaвлю пaмzть ўг0дника твоегw2, бGон0снагw пітmрjма.

Џтче прпdбне пітmрjме, nгнезрaчному пrт0лу въ вhшнихъ предстоS и3 трис0лнечными свэтлостьми2 њзарsемь, просвэти2 глубинY ѕHлъ мои1хъ, ћкw да и3 ѓзъ пою2: слaвнw бо прослaвисz.

Ћкоже мwmсeй бGови1децъ дрeвле сп7сE ї}лz t руки2 фараHновы, тaкw и3 ты2, бGон0сне џтче, свободи1 мz t раб0ты врагY, да рaдуzсz слaвлю бGа ди1внаго во с™hхъ свои1хъ.

БGор0диченъ: ВLчце и3 м™и и3збaвителz, предстaтельствомъ твои1мъ ўмоли2 сн7а твоего2, да потреби1тъ живyщій во мнЁ грёхъ и3 и3зведeтъ мS въ своб0ду слaвы ч†дъ свои1хъ.

И$нъ канHнъ с™и1телю пітmрjму, глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Во свётэ непристyпнэмъ лицY б9ію предстоS, бGомyдре с™и1телю, просвэти2 дyшъ нaшихъ њмрачeніе, и3 дaждь сл0во, ћкw да восхвaлимъ рaдующесz твою2, всебlжeнне, пaмzть.

T ю4ности, прпdбне, плwтскaz мудрwвaніz покори1лъ є3си2 дyху, и3 въ безстрaстіе њдёzвсz, сосyдъ и3збрaнъ kви1лсz є3си2 бlгодaти сщ7eнства и3 пaстырь и4стиненъ стaду твоемY: моли1сz, џтче, сп7сти1сz нaмъ.

Жи1знь твоS непор0чна, џтче, и3 ўспeніе со с™hми, пaмzть же, ћкw прaведнагw, съ похвалaми. ХrтY њ нaсъ моли1сz, полeзное просS: мн0гw бо м0жетъ мlтва првdнагw поспэшествyема.

БGор0диченъ: Треволнє1ніz помыслHвъ и3 страстeй и3 бeздна грэхHвъ њкаsнную мою2 дyшу њбыд0ша: дaждь ми2 рyку п0мощи, дв7о бцdе, вёрныхъ прибёжище.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Пёснь G.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 моS, возвесели1 бо сz д¦ъ м0й, внегдA пёти: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть првdнъ пaче тебє2, гDи.

Ћкоже дрeвле првdнаz ѓнна своE чaдо, вдaлъ є3си2 себE самaго, џтче пітmрjме, въ дaръ бGу. Ўтверди2 и3 менE на кaмени зaповэдей є3гw2, да зовY: нёсть с™ъ, ћкw бGъ нaшъ.

Џтче пітmрjме, мlтвами твои1ми ўтверди2 ќмъ и3 сeрдце нaше во гDэ, возвhси р0гъ хrтіaнъ правослaвныхъ, да заградsтсz ўстA врагHвъ вёры, и3 возвесели1мсz њ сп7сeніи своeмъ.

Ў цэльбон0снагw гр0ба н0вагw чудотв0рца, да не хвaлитсz си1льный си1лою своeю, да не хвaлитсz мyдрый мyдростію своeю, да не хвaлитсz богaтый богaтствомъ свои1мъ, но њ сeмъ да хвaлитсz хвалsйсz, є4же разумёти и3 знaти гDа и3 стzжaти богaтство бlгодaти є3гw2.

БGор0диченъ: Пречcтаz дв7о, неискусобрaчнаz м™и, непл0дную дyшу мою2 и3 безчaдную плодон0сну покажи2 бlгодaтію сн7а твоегw2, мlтвами н0вагw чудотв0рца пітmрjма, да зовY и3 ѓзъ со всёми вёрными: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Їwaнну ми1лостивому под0бzсz, ми1лостивъ къ трeбующымъ въ житіи2 твоeмъ kви1лсz є3си2, прпdбне, и3 ни1щихъ вои1стину бhлъ є3си2 nтeцъ: и3 нhнэ въ вhшнихъ живhй, млcтивъ бyди тS ўбlжaющымъ.

Прикосновeніемъ къ ри1замъ хrтHвымъ мн0зи недyжніи здрaви бhша дрeвле: и3 нhнэ возлагaющіи на сS ри6зы с™и1телz и3 тёхъ во бlгоговёніи касaющіисz t всsкихъ недyгwвъ пріeмлютъ и3сцэлeніе. Тёмже u5бо, брaтіе, є3ђльски прослaвимъ бGа, влaсть даровaвшаго таковyю чlвёкwмъ.

К0рмчій д0брый бhвъ кораблю2 хrт0вы цRкве, и3збaви, џтче, стaдо твоE t бyри грэхHвъ, бёдъ же и3 скорбeй, приводs ны во прист†нища ти6хаz бжcтвенныz в0ли.

БGор0диченъ: Е$юже нб7о чlвёкwмъ tвeрзесz, и3 дворы2 гDни, пречcтую м™рь дв7у пёсньми почти1мъ: нёсть чcтыz, ћкоже ты2, пречcтаz, и3 нёсть непор0чныz пaче тебE, вLчце.

Сэдaленъ, глaсъ в7:

Ѓще и3 зaйде прeжде под8 зeмлю тёло твоE, но ћкw с0лнце и3з8 џблакъ возсіS, лучaми бlгодaти блистazсz. Тёмже њбстоsще гр0бъ тв0й, с™и1телю, со стрaхомъ покланsемсz, и3 ћкw џбщему nтцY тeплэ м0лимсz: и3збaви ны2 ч†да тво‰ t бёдъ и3 нyждныхъ њбстоsній.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ўповaніе хrтіaнъ прес™az дв7о, є3г0же родилA є3си2 пaче ўмA и3 сл0ва, ўмоли2, смолeбника пітmрjма пріи1мши, њставлeніе прегрэшeній и3 житіS и3справлeніе подaти нaмъ, да поeмъ тS при1снw возвели1чившую р0дъ нaшъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы не ходaтай, ни ѓгGлъ. Но сaмъ гDь вопл0щьсz, и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz чlвёка. Тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

T ю4ности чcтот0ю дёвства ѓгGлwмъ въ житіи2 поревновaлъ є3си2, сп7сeнію человёкwвъ послужи1лъ є3си2, џтче пітmрjме, и3 къ бGу взывaлъ є3си2, вопіS: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ћкоже ѓгGлъ во пл0ти, горёлъ є3си2, с™е, nгнeмъ любвE хrт0вы, и3 вручє1нныz тебЁ лю1ди познaніемъ сн7а б9іz просвэти1лъ є3си2, зовyщыz: слaва си1лэ твоeй, гDи.

ЃгGле земнhй и3 чlвёче нбcный, и3спроси2 и3 нaмъ грBшнымъ сп7сeніе ў хrтA бGа, да и3 мы2 кyпнw съ тоб0ю зовeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

БGор0диченъ: Q м™и сл0ва и3 дв7о, сохрани1 ны непорHчны t страстeй безчeстіz, да хrтY всeльшусz въ нaсъ поeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Предстaтелz њ нaсъ тeплэйша и3 пом0щника гот0вэйша тS, џтче, сyщіи въ ск0рбехъ стzжaхомъ: не т0чію бо припaдающыz къ чcтн0му твоемY гр0бу, но и3 далeче сyщыz, призывaющыz же и4мz твоE, соблюдaеши t всsкагw ѕлA.

ХrтA є3ди1наго желaлъ є3си2, прпdбне, и3 вeсь хrт0въ бhлъ є3си2: томY въ житіи2 невозврaтнw послёдовалъ є3си2, тогw2 тщaлсz є3си2 дости1гнути. Тёмже нhнэ желaннаго њбрётъ, и3 нaсъ мlтвами твои1ми стaду и3збрaнныхъ сопричти2.

Служи1тель вёренъ сhй с™hz трbцы, трeми бжcтвенными добродётельми, вёрою, надeждою и3 люб0вію, њкаsнную мою2 дyшу просвэти2, и3 въ бyдущемъ вёцэ тріеди1наго бGа зрёти мS спод0би.

БGор0диченъ: Рaдость мjру роди1вшаz гDа, рaдости небeсныz причaстники нaсъ сотвори2, дв7о всепётаz, да глaсъ тебЁ вопіeмъ ґрхaгGловъ: рaдуйсz, благодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэщeніе во тьмЁ лежaщихъ, сп7сeніе tчazнныхъ, хrтE сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю, цRю2 мjра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо рaзвэ тебє2 бGа не знaю.

Свётомъ твои1мъ всю2 вселeнную њзари1вый, просвэти2 тьмY мою2, гDи, мрaкъ души2 моеS разжени2, въ чcтнёй пaмzти ўг0дника твоегw2 пітmрjма.

Свэти1льникъ сhй сlнца првdнагw, њзарszсz при1снw свётомъ невечeрнимъ, џтче нaшъ пітmрjме, њблистaй ќмъ и3 сeрдце нaше, да рaдующесz сп7су нaшему поeмъ: и3н0гw рaзвэ тебє2 бGа не знaемъ.

Что2 тебЁ принесeмъ, хrтE сп7се нaшъ, к‡z пBсни воспоeмъ бlгосeрдію твоемY, ћкw возсіsлъ є3си2 нaмъ свётъ сп7сeніz, и3збавлeніе t беззак0ній нaшихъ, чудесы2 мн0гими с™и1телz пітmрjма.

БGор0диченъ: М™и с™az, бцdе, р0ждшаz свётъ непристyпный, не прeзри молeніz недост0йныхъ ч†дъ твои1хъ, во тьмЁ грэхHвъ сyщихъ, но просвэти2 нaсъ свётомъ бGовёдэніz, да ќтренююще слaвимъ тS.

И$нъ.

Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелBніи твои1ми, гDи, и3 мhшцею твоeю выс0кою, тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, человэколю1бче.

Прови1дэвъ души2 твоеS добр0ту, пастыреначaльникъ хrт0съ пaстырz тS д0бра и3 ўчи1телz и3зрsдна стaду своемY показA: тёмже и3 пріsтъ тS въ черт0гъ нбcный со с™и1тельми, и4хже житію2 мyдрэ поревновaлъ є3си2. Съ ни1ми u5бо на нб7си2 моли1сz њ всёхъ нaсъ.

Тэлє1сныz нeмwщи нах0дzтъ на ны2, и3 бэды6 tвсю1ду њкружaютъ ны2. И#зьми2 u5бо ны2 t тёхъ мlтвами твои1ми, с™и1телю: врачa бо тS и4мамы бGодаровaннаго въ болёзнехъ и3 ўтёшителz въ ск0рбехъ.

Зaпwвэди хrтHвы сотвори1въ и3 тёмъ стaдо твоE научи1въ, вeлій по достоsнію наречeнъ є3си2 во цrтвіи нбcнэмъ. Потщи1сz, џтче, и3 нaсъ ввести2 во дворы2 гDни: мh бо є3смы2 ч†да тво‰ и3 џвцы словeснагw твоегw2 стaда.

БGор0диченъ: Нбcныхъ слaво и3 земнhхъ весeліе, пречcтаz дв7о, ћкw цRи1ца, со всёми с™hми непрестaннw за ны2 моли1сz сн7у твоемY: на тs бо всE ўповaніе по бз7э возложи1хомъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй содержи1мь, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Бeздна ѕHлъ мои1хъ смущaетъ мS и3 низв0дитъ мS во глубинY tчazніz: но ты2, б9е, пучи1на млcти сhй неисчерпaемаz, дaждь ми2 рyку п0мощи, ћкw петр0ви, предстaтельствомъ млcтивагw ўг0дника пітmрjма, и3 сп7си1 мz.

Бeздно млcти и3 щедр0тъ, гDи, ўщeдри ны2, поги1бшее создaніе твоE, ўкроти2 в0лны страстeй нaшихъ, и3 въ пристaнище сп7сeніz ны2 возведи2, мlтвъ рaди с™и1телz пітmрjма.

Џтче нaшъ пітmрjме, служи1телю вёрный млcтивагw бGа, ўмоли2 є3гw2 бlгостhню, да и4миже вёсть судьбaми, сп7сeтъ ны2 погибaющыz и3 kви1тъ нaмъ всемогyщую п0мощь ў ди1внагw твоегw2 гр0ба.

БGор0диченъ: Прес™az вLчце, м™и млcрдіz, њбышeдше њбыд0ша нaсъ врази2 вёры нaшеz, и3 нёсть заступaющагw, и3 погибaемъ, пот0цы бо беззак0ній премог0ша ны2, и3 tчаzвaемсz: но ты2 м™рними твои1ми щедр0тами приклони2 сн7а твоего2 на млcть, да сп7сeтъ ны2 t бёдъ, ћкоже t ки1та їHну.

И$нъ.

Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY пєчaли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Пaстырю д0брый, хrтHвы лю1ди бжcтвенными ўчє1ніи ўпасhй и3 добродётельми души2 твоеS воспитaвый, не њстaви и3 нaсъ во грэсёхъ нaшихъ поги1бнути, но въ ни1хже и3 сaмъ ћкw чlвёкъ и3скушaемь бhлъ є3си2, и3 нaмъ и3скушaємымъ нhнэ помози2.

Q вeліе чyдо! Гр0бъ с™и1телz џбщаz всBмъ врачeбница бывaетъ, безмeзднаz вои1стину и3 гот0ваz: пріиди1те, чlвёцы, со стрaхомъ и3 вёрою, тyне пріими1те здрaвіе душaмъ и3 тэлесє1мъ вaшымъ, гDа слaвzще и3 ўг0дника тогw2 ўбlжaюще.

Грaду твоемY застyпникъ бyди, с™е џтче, и3 всю2 странY нaшу неwбори1мымъ твои1мъ предстaтельствомъ њгради2, да вси2 съ весeліемъ зовeмъ ти2: рaдуйсz, тамб0вскаz похвало2, пітmрjме приснопaмzтне.

БGор0диченъ: Под8 кр0въ тв0й, вLчце, вси2 земнор0дніи прибэгaемъ, и3 душaми ўмилeнными вопіeмъ ти2: всем0щнымъ ходaтайствомъ твои1мъ, бGомaти, млcтива нaмъ сотвори2, є3г0же причи1стw родилA є3си2, хrтA бGа нaшего.

Кондaкъ, глaсъ }:

Монaхwвъ настaвника и3зрsдна и3 с™и1телz всBмъ лю1демъ млcтива, чудотв0рца преди1вна и3мlтвенника њ нaсъ неусhпна, сошeдшесz воспои1мъ пітmрjма, тамб0вскіz земли2 похвалY.

Јкосъ: Воспои1мъ днeсь, вёрніи, с™и1телz вели1каго въ пёснехъ и3 пёніихъ д¦0вныхъ: рaдуйсz џтче бGон0сне пітmрjме, смолeнскіz земли2 џтрасль пречcтнaz, во грaдэ вsзьмэ бlгодaтію б9іею напоeннаz и3 ћкw крjнъ процвётшаz, тамб0вскую же странY плwды2 добродётелей њбогати1вшаz: рaдуйсz, пaстырю д0брый, насаждeніемъ и4стинныz вёры и3 свётомъ бlгочeстіz тьмY нечeстіz разгнaвый: рaдуйсz, сп7си1тельными труды2 твои1ми и3 пHдвиги мнHги невBрныz њбрати1вый и3 ко хrтY приведhй: рaдуйсz, чyдную їкHну бGомaтере грaду тамб0ву въ наслёдіе њстaвивый, t неsже многоразли6чнаz и3сцэлє1ніz и3сточaютсz: рaдуйсz, свои1ма рукaма и3скопaвый клaдzзи воды2 неисчерпaемыz, ю4же съ вёрою пію1щіи пріeмлютъ недyгwвъ и3сцэлeніе и3 t душепaгубныхъ страстeй свобождeніе: рaдуйсz, посэщeніемъ твои1мъ, со дрyги твои1ми, с™и1телемъ митрофaномъ и3 бGолюби1вымъ васjліемъ, тамбHвскіz дє1бри и3 лэсA њбlгоухaвый: рaдуйсz, тёмъ начaло и4ноческагw житіS тaмw положи1вый, въ мjрэ же живyщымъ џбразъ и4стинныz дрyжбы показaвый: рaдуйсz, тамб0вскіz земли2 похвало2.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Тёлу злат0му на п0ли деи1рэ служи1му, тріE твои2.џтроцы небрег0ша њ безб0жнэмъ велёніи, посредё же nгнS ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

ГDи б9е нaшъ, любы2 неизречeннаz, чlвёка пeрстнаго пaче злaта и3 сребрA џбразомъ твои1мъ ўкраси1лъ є3си2, всsкими даров†ніи и3 чудесы2 мн0гими њбогати1лъ є3си2. Тёмже припaдающе къ рaцэ чудотв0рца твоегw2 пітmрjма, вопіeмъ ти2: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Прпdбне џтче пітmрjме, џбразъ создaтелz своегw2 въ души2 твоeй t страстeй њчи1стивъ и3 люб0вію б9іею распалsемь, прeдалъ є3си2 себE на служeніе в0ли є3гw2, всегдA взывaz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Ћкоже дрeвле џтроцы бlгочести1віи въ вавmлHнэ, и4стинную вёру во странЁ тамб0встэй, џтче пітmрjме, ўтверди1лъ є3си2, и3 нечeстіе њбличи1лъ є3си2, всегдA труждazсz, бlговэствyz, молsсz и3 поS: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Прес™az вLчце бцdе, џбразъ тв0й чcтнhй грaду нaшему въ бlгословeніе и3 покр0въ держaвенъ рукaма с™и1телz пітmрjма даровaла є3си2, да славосл0вимъ тоб0ю держaвнаго хrтA бGа нaшего.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2:

Прилeжное њ стaдэ твоeмъ попечeніе и3мёлъ є3си2, џтче, житіeмъ и3 сл0вомъ на пyть сп7сeніz вс‰ д0брэ наставлsz. Тёмже заблyждшаго мS на стезsхъ поги1бели, ћкw пaстырь сострадaтеленъ твоE nвчA нhнэ взыщи2, вопію1ща: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Сл0во гDне, ћкw чcтіи сeрдцемъ бGа ќзрzтъ, на тебЁ, с™е џтче, и3сп0лнисz. Ви1дэлъ бо є3си2 тэлeсныма nчи1ма сп7са хrтA, послyшающа мlтву твою2, зовhй: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

На мёстэ мlтвенныхъ твои1хъ п0двигwвъ и3скопaлъ є3си2 и3ст0чникъ воды2 бlгодaтныz, t нег0же бlгоговёйніи лю1діе почерпaютъ недyгwвъ и3сцэлє1ніz, ѓще воспр0сzтъ твоеS п0мощи и3 не раскaютсz, зовyще: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

БGор0диченъ: T снA грэх0внагw воспрzни2, q њкаsннаz душE моS, и3 ко є3ди1нэй застyпницэ всёхъ воззови2: м™и дв7о, сп7си1 мz мlтвами твои1ми, и3 и3збрaнныхъ чaсти спод0би, вопію1ща: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа п0йте, дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

ГDи б9е м0й, плaмень џгненный дрeвле въ р0су nтрокHмъ бlгочєсти1вымъ преложи1вый, плaмень страстeй мои1хъ ўгаси2 рос0ю мlтвъ бlгочести1вагw с™и1телz пітmрjма, да тS превозношY съ ни1мъ и3 ѓзъ во вс‰ вёки.

Џтче нaшъ пітmрjме, слeзъ твои1хъ течeньми џгнєннаz и3скушє1ніz страстeй и3 п0хотей плотски1хъ ўгаси1лъ є3си2, и3 ћкw во цвётницэ, въ чи1стэмъ сeрдце твоeмъ при1снw ликовствовaлъ є3си2: вс‰ дэлA, бlгослови1те, п0йте гDа.

Чи1стою бGолюби1вою душeю со ѓгGлы nгнезрaчному пrт0лу бGа нhнэ предстоS, и3 tтyду незаходи1мыми зарsми њблиставaемь и3 чудесы2 мн0гими нaмъ сіsz, просвэти2, џтче пітmрjме, њблежaщую нaсъ тьмY невёріz и3 суевёріz, да поeмъ и3 благослови1мъ ди1внаго во с™hхъ свои1хъ бGа во вёки.

БGор0диченъ: Ћкоже nгнeмъ пeщнымъ, страстьми2 пали1мый, зовy ти блyдный ѓзъ, вLчце чcтаz, м™и всемогyщагw, сп7си2 и3 и3збaви мS t џгненнагw њсуждeніz.

И$нъ.

Їрм0съ: Побэди1тєли мучи1телz:

ЇкHну бGомaтере во њсщ7eніе, покр0въ и3 њграждeніе грaду твоемY принeслъ є3си2, џтче, ћже и3ст0чникъ бlгодaтныхъ и3сцэлeній и3 t всsкихъ напaстей щи1тъ держaвенъ показaсz вопію1щымъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Скоропослyшный пом0щникъ въ ск0рбехъ и3 болёзнехъ бывaеши, прпdбне, призывaющымъ тS вёрою. Џвымъ ќбw въ с0ніихъ kвлszсz, џвымъ ћвэ предстоS, џвымъ же тaйнw бlгодёz, вопію1щымъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Свzтотaтцу дерзновeнному во хрaмэ твоeмъ, возстaвъ t гр0ба, ћвэ предстaлъ є3си2, с™и1телю, гр0знымъ прещeніемъ призвaвъ того2 къ покаsнію. Моли2 и3 нaмъ дaтисz прeжде концA покаsнію, зовyщымъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Ўбlжaютъ тS вси2 р0ди чlвёчестіи, ћкw родилA є3си2 без8 nтцA сн7а пл0тію, прeжде вBкъ сн7а б9іz без8 м™ре сyща, є3мyже вопіeмъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щьсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz: тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Nц7A безначaльнагw сл0ве, сн7е є3динор0дный, чlвёка пaдшаго хотS њбнови1ти, сн7ъ дв7ы kви1лсz є3си2, и3 грэхи2 всегw2 мjра взeмъ, на кrтъ вознeслъ є3си2, и3 tтyду распростeртыма длaньма расточє1ннаz ч†да б9іz собрaлъ є3си2: тёмже и3 мы2, днeсь сою1зомъ любвE твоеS свzзyеми и3 ди1вный гр0бъ ўг0дника твоегw2 пітmрjма њбстоsще, р0ждшую тS величaемъ.

Воплощeнному сн7у б9ію подражaz, пaче и3нёхъ смири1лъ є3си2 себE, прпdбне џтче пітmрjме: тёмже и3 люб0вь б9ію стzжaлъ є3си2, и3 заблyждшаz ч†да б9іz привeлъ є3си2 ко nц7Y нбcному слaвити є3гw2 бlгосeрдіе.

И#сп0лнь любвE хrт0вы, џтче нaшъ пітmрjме, сл0вомъ и3 житіeмъ пaству твою2 поучaлъ є3си2, си6рыz призирaти, ни1щыz питaти, скорбsщыz ўтэшaти: помоли1сz сп7сY хrтY, да и3 мы2 днeсь въ пaмzть твою2 ўкраси1мъ себE сострадaніемъ и3 млcтынzми, ћкоже ч†да б9іz возлю1блєннаz.

БGор0диченъ: М™и с™az, безмyжнаz дв7о, во чрeвэ твоeмъ бGа и3 чlвёка во є3ди1но совокупи1вшаz, дaруй и3 нaмъ расточє1ннымъ соедини1тисz во є3ди1нэмъ хrтЁ сн7э твоeмъ, на нeмже ўтверди1сz цRковь, тS величaющаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, спасeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaемъ.

Пaстырскою рeвностію распалsемь, и4ны џвцы, ±же не бёша t стaда твоегw2, привeлъ є3си2 ко хrтY, є3ретjчествующихъ мнHжества вразумлsz, невBрныz же свётомъ бGопознaніz њзарsz, да бyдетъ по гlг0лу сп7сову є3ди1но стaдо и3 є3ди1нъ пaстырь.

ТS ћкw нбcнаго врачA, дaръ и3сцэлeній t гDа пріи1мша, ўсeрднw м0лимъ, с™и1телю: твои1хъ мlтвъ нбcнымъ врачевaніемъ и3сцэли2 лю6тыz недyги дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ.

Бlгодaрное сіE пёніе ч†дъ твои1хъ не прeзри, ўг0дниче б9ій, но бlгосeрдіемъ твои1мъ пріими2 є5, и3 творцY всsческихъ принеси2, да т0й млcтивъ бyдетъ тS почитaющымъ.

БGор0диченъ: T бёдъ сп7си2 и3 t страстeй свободи2, вLчце, рабы6 тво‰, с™и1телz пітmрjма молeніемъ: тs бо неwбори1мую стёну вси2 сyщіи въ печaлехъ и4мамы, ћкw р0ждшую сп7сeніе нaше.

Свэти1ленъ:

Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми:

Свэти6ла на нб7си2 ўтверди1вый kви1 тz цRкви своeй н0вую ѕвэздY пресвётлую, дyха свэтлостьми2 и3 чудeсъ сі‰ніи нaсъ њзарsющую и3 нечести6выz посрамлsющую, неусhпный предстaтелю нaшъ, с™и1телю џтче пітmрjме.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

М™и пречcтаz, р0ждшаz свётъ неизречeнный, сhны свёта покажи1 ны, и3 зри1тєли бlжeнства нбcнагw бhти спод0би, да рaдующесz съ тоб0ю и3 прпdбнымъ пітmрjмомъ зовeмъ: свэтодaвче хrтE б9е нaшъ, слaва тебЁ.

На хвали1техъ, стіхи6ры на д7, глaсъ G:

Пріиди1те, вси2 kзhцы, ўразумёйте тaйну вёры нaшеz: с™и1тель б9ій пітmрjмъ, храни1тель даровaній д¦0вныхъ, тёломъ въ зeмлю tшeдый, дyхомъ любвE хrт0вы съ вёрными и3 днeсь пребывaетъ и3 вeселw t всsкіz бэды2 сп7сaетъ. Разли6чнаz содэвaz чудесA: џво помaзаніемъ є3лeа t гр0ба є3гw2, џво питіeмъ цэлeбныz воды2 и3з8 клaдzзz є3гw2, џво мlтвою пред8 гр0бомъ и3 ли1комъ є3гw2, џво возложeніемъ ри1зы є3гw2, џво видёніемъ є3гw2, ћкw жи1ва сyща, џво є3ди1нэмъ призывaніемъ и4мене є3гw2, стрaждущыz тsжкими недyги здр†вы t nдрA воздвизaz, сомнsщыzсz въ вёрэ ўкрэплsz, заблyждшыz и3справлsz, бёдствующыz въ пути2 t потоплeніz воднaгw сп7сaz, да бlгодарsтъ всегдA бlгодёющаго и5мъ бGа и3 величaютъ н0ваго ўг0дника є3гw2 и3 чудотв0рца пітmрjма.

БGоблажeнне џтче пітmрjме, вс‰ кр†снаz мjра сегw2 возненави1дэвъ, зак0нъ же б9ій возлюби1въ, пл0ть твою2 пост0мъ и3 бдёніемъ и3знури1лъ є3си2, дyшу же слeзъ струsми t страстeй њчи1стилъ є3си2, смирeніемъ и3 кр0тостію, терпёніемъ и3 люб0вію ўкраси1лъ є3си2, и3 ѓгGльски є3щE на земли2 пожи1лъ є3си2: сегw2 рaди, ћкw свэти1льникъ многосвётлый, мн0гими чудесы2 просіsлъ є3си2, и3 и3ст0чникъ вели1кихъ дарHвъ б9іихъ показaлсz є3си2. Моли2 прослaвльшаго тS гDа, да просвэти1тъ тьмY грэхHвъ и3 беззак0ній нaшихъ, и3 дaруетъ земли2 ру1сстэй ми1ръ и3 вeлію млcть.

Џтче бGон0сне пітmрjме, на г0ру добродётелей возшeдъ выс0кихъ, бGа въ души2 твоeй ћкw во хрaмэ носS, возводи1лъ є3си2 пaству твою2 ўчeньми зaповэдей хrт0выхъ, ћкw лёствицею t земли2 къ нб7си2: сегw2 рaди и3 nби1тєли и4ночєскіz бlгоустроsлъ є3си2, и3 хрaмы б9іz всsкими бlголёпотами ўкрашaлъ є3си2 и3 молsщыzсz въ ни1хъ поучaлъ є3си2. Хрaмы и3 нaсъ д¦а с™aгw сотвори2мlтвами твои1ми, ћкw предстaтель нaшъ, вели1кій пітmрjме.

Слaва, глaсъ }:

Монaхwвъ мн0жєства и3 мірски1хъ людeй собр†ніz, настaвника тS почитaемъ, и3 ћкw ўчи1телz бGомyдра слaвимъ тS, џтче нaшъ пітmрjме: вс‰ бо въ житіи2 твоeмъ нелёностнэ на стєзи2 сп7сeніz наставлsлъ є3си2, и3 нhнэ люб0вію твоeю всёхъ њб8eмлеши, струи2 млcти б9іz и3зливaеши съ вёрою приходsщымъ къ чcтн0му и3 многоцэлeбному твоемY гр0бу. Моли2 за ны2, џтче сщ7eннэйшій, да спод0бимсz цrтвіz нбcнагw, и3дёже ты2 въ незаходи1мэй сіsеши слaвэ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВLчце, пріими2мlтвы р†бъ твои1хъ:

Славосл0віе вели1кое, тропaрь с™aгw, є3ктєніи2, и3 tпyстъ.

На літургjи. Бlжє1нна t канHна с™aгw, пBсни G-z и3 ѕ7-z.

Прокjменъ, глaсъ з7:

ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло тlє.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа:

Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2.

Е#ђліе t луки2, зачaло к7д.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ:

Моли1тва с™и1телю пітmрjму, тамб0вскому чудотв0рцу.

Бlгословeнъ и3 препрослaвленъ гDь бGъ, призвaвый тS, с™и1телю џтче нaшъ пітmрjме, t пeрвагw часA дёлателz въ віногрaдъ св0й, kви1вый въ тебЁ послушaніе в0ли є3гw2 неукл0нное, рeвность п®тeчеву и3 люб0вь пavлову, тaже и3 на свёщникъ цRкве тамб0вскіz тS постaвивый и3 ґрхіерeа вели1ка тS показaвый. Бlгодaтію с™и1тельства ўкрэплsемь и3 nгнeмъ любвE хrт0вы распалsемь, не дaлъ є3си2, пaстырю нaшъ д0брый, снA nчи1ма твои1ма, нижE вёждома дремaніz, на всsкъ дeнь труждazсz, молsсz и3 бlговэствyz, невBрныz просвэщaz, заблyждшыz вразумлsz, пaдшыz возставлsz, немwщнhz ўкрэплsz, плaчущыz ўтэшaz, всBмъ бhвъ вс‰, ћкоже и3 с™hй пavелъ, да всsкw нёкіz сп7сeши. Е#гдa же врeмz дёланіz твоегw2 въ вертогрaдэ домовладhки хrтA и3сп0лнисz и3 tшeлъ є3си2 t земнhхъ въ селє1ніz гHрнzz пріsти мздY трудHвъ твои1хъ, дадeсz ти2, ўг0дниче б9ій, пrт0лу цRS слaвы съ ли6ки с™hхъ предстоsти и3 tтyду пaству твою2 назирaти, за ны2 грBшныz моли1тисz, нeмwщи немощнhхъ носи1ти, недyги цэли1ти, скHрби ўтолsти. Сегw2 рaди t днE бlжeннагw ўспeніz твоегw2 вёрніи не престaша притекaти къ тебЁ въ ск0рбехъ и3 болёзнехъ, и3 џвіи прикосновeніемъ ри1зы твоеS, џвіи t воды2 и3з8 клaдzзz твоегw2 здрaвіе и3 и3збавлeніе t всsкихъ бёдъ ўлучaху. Тёмже и3 нhнэ, къ цэльбон0сному гр0бу твоемY сошeдшесz, слaвимъ бGа, ди1внаго во с™hхъ свои1хъ, и3 тебE, џтче сщ7eннэйшій, величaемъ и3м0лимъ: не tступaй t нaсъ люб0вію твоeю, сохранsй мlтвами твои1ми цRковь правослaвную незhблему t невёріz и3 раск0ла, странy же ру1сскую t бёдъ и3 напaстей защити2, ми1ръ и3 безмzтeжіе т0й дaруz: t всsкихъ врагHвъ њгради2, пaстырємъ цRкве с™hz бlгопоспэши2, дэлA рyкъ и4хъ и3спрaви и3 рeвностію њ сп7сeніи вручeннагw и5мъ словeснагw стaда сердцA и4хъ распали2, вс‰ же ны2 въ послушaніи сп7си1тельному бlговёстію хrт0ву соблюди2 и3 дёло сп7сeніz, ћкw є3ди1но на потрeбу, вмэнsти помози2, да кyпнw съ тоб0ю є3ди1нэми ўсты2 и3 є3ди1нэмъ сeрдцемъ вси2 на всsкъ дeнь и3 чaсъ поeмъ и3 слaвимъ сп7са хrтA со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Знайшли помилку