...
Липень,  Мінея Місячна

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Липень

← В 27-й день В 29-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 28-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Явле́ние чудотво́рныя ико́ны Смоле́нския Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, честна́го и сла́внаго Ея́ Одиги́трия

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2. Самогла́сны:

Злата́я кади́льнице,/ ру́чко, и же́зле,/ и свети́льниче светоза́рный,/ сви́тче Боже́ственный,/ в не́мже пе́рстом Бо́жиим написа́ся Сло́во,/ спаси́ нас, Тебе́ велича́ющих. Да́руй нам по́мощь, Богоро́дице,/ на Тя наде́ющимся, ве́рных прибе́жище./ Изба́ви от бед рабы́ Твоя́, Де́во,/ на Тя бо по Бо́зе упова́ние возлага́ем.

Влады́чице, Ма́ти Изба́вителя,/ приими́ моле́ние рабо́в Твои́х,/ а́ще и недосто́йне моля́щихся Тебе́,/ да мо́лишися за ны к Ро́ждшемуся из Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ бу́ди нам Изба́вительница.

И́ны стихи́ры зри на лити́и.

Сла́ва, глас 6:

Е́же ра́дость А́нгелом прии́мшая/ и ро́ждшая Зижди́теля Своего́,/ Де́во, спаса́й Тя велича́ющия.

И ны́не, глас 8:

Влады́чице, приими́ моли́тву раб Твои́х/ и изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли,/ Тебе́ велича́ющия.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3 (Зри

Чте́ния Богоро́дичная).

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго/ и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце,/ и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном, и сон ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до Небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней,/ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́,/ я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́ и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адона́й Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х,/ су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех,/ и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ Себе́ дом/ и утверди́ столпо́в седмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́,/ и угото́ва Свою́ трапе́зу./ Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне,/ и тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ния бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум:/ разуме́ти бо зако́н, по́мысла есть блага́го./ Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На лити́и стихи́ры, глас 8:

И́же на Херуви́мех е́здяй/ и пева́емый от Серафи́м,/ сшел еси́ с Небесе́ проро́чески, Бла́же,/ и всели́лся еси́ во утро́бу Чи́стыя Богоотрокови́цы,/ Ю́же А́нгели воспе́ша та́йно:/ ра́дуйся, ра́достная Де́во,/ необъя́тнаго я́ко Бо́га во чре́ве Свое́м прие́мши па́че сло́ва,/ от неве́рия в ве́ру мир преводя́ща./ Сла́ва Тебе́, Христе́,/ еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Глас 7: Украси́ Твой черто́г, Чи́стая,/ и восприими́ Цари́ Твоего́./ Слы́ши целова́ние, е́же от А́нгела, Де́во./ Се бо престо́л Херуви́мский еси́./ Се Цари́ всех Ты прия́ла еси́./ О́блак све́та еси́, Богоро́дице,/ Ду́хом в души́ лучи́ прие́мши,/ ю́же возвеща́ет велегла́сно Боже́ственный Гаврии́л, зовы́й ра́достно:/ Сы́на Вы́шняго роди́ши/ Ду́ха Бо́жия ди́вным наше́ствием.

Украси́ся, черто́же Святы́й,/ Гаврии́ле, благовеству́й Цари́ Христа́,/ целу́й Мариа́м, Небе́сную дверь./ Та бо престо́л Херуви́мский новотвори́тся,/ Той бо, ра́дуйся, зва́ти досто́ит./ О́блак све́та зри́тся Де́вая,/ нося́щи Христа́, Со́лнца сла́вы./ Его́же Дух Бо́жий во утро́бе Ея́/ глаго́лом твои́м, пресла́вне, вселя́ет,/ живота́ и сме́рти и всех Влады́ку.

Возсии́вшаго пре́жде век от Отца́,/ напосле́док же воплоща́ема от Ма́тере неизрече́нно,/ с Небесе́ Гаврии́л к Де́вей, – ра́дуйся, Чистая, – зовый:/ о, ра́дуйся, свяще́нная ра́достная Де́во,/ Христа́ Бо́га во утро́бе Свое́й заче́нши,/ Его́же прови́дя, Моисе́й Богови́дец,/ на Сина́йстей горе́ возра́довася,/ Ему́же Симео́н зовы́й:/ се бо свет язы́ков,/ Сей Изра́иля сла́ва и Спас душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Богоро́дицу Мари́ю вси воспое́м:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия./ Ра́дуйся, ле́ствице одушевле́нная./ Ра́дуйся, купино́ неопали́мая./ Ра́дуйся, ста́мно всезлата́я./ Ра́дуйся, цве́те ве́ры./ Ра́дуйся, же́зле прозябы́й./ Ра́дуйся, злата́я кади́льнице./ Ра́дуйся, горо́ Бо́жия, присе́нная Де́во./ Ра́дуйся, разреше́ние кля́твы пе́рвыя Е́вы./ Ра́дуйся, престо́ле Госпо́день./ Ра́дуйся, многомоли́твенная красото́./ Ра́дуйся, Влады́чице.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Всем предста́тельствуеши, Блага́я,/ прибега́ющим с ве́рою в держа́вный Твой покро́в:/ ино́го бо не и́мамы, гре́шнии, к Бо́гу/ в беда́х и ско́рбех при́сно избавле́ния,/ обремене́ни грехи́ мно́гими,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго./ Те́мже Ти припа́даем:/ изба́ви от вся́каго обстоя́ния рабы́ Твоя́.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Всех скорбя́щих ра́досте,/ и оби́димых Засту́пнице,/ и а́лчущих Пита́тельнице,/ стра́нных утеше́ние,/ обурева́емых приста́нище,/ больны́х посеще́ние,/ немощны́х покро́в и Засту́пнице,/ жезл ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго/ Ты еси́, Пречи́стая,/ потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во./ Ра́дуйся, честны́я ски́птре Царя́ Христа́./ Ра́дуйся, прозя́бшая грозд та́йный./ Ра́дуйся, две́ре Небе́сная и неопали́мая купино́./ Ра́дуйся, всеми́рный све́те./ Ра́дуйся, всех ра́досте./ Ра́дуйся, ве́рных спасе́ние./ Ра́дуйся, Засту́пнице всех христиа́н и прибе́жище, Влады́чице.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Ра́дуйся, вселе́нныя похвало́./ Ра́дуйся, хра́ме Госпо́день./ Ра́дуйся, горо́ приосене́нная./ Ра́дуйся, всех прибе́жище./ Ра́дуйся, све́щниче златы́й./ Ра́дуйся, сла́во правосла́вных честна́я./ Ра́дуйся, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га./ Ра́дуйся, раю́./ Ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо./ Ра́дуйся, се́не./ Ра́дуйся, ру́чко всезлата́я./ Ра́дуйся, всех упова́ние.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,/ Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. Два́жды

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии./ А́ще бо Ты не бы предстоя́ла, моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед?/ Кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́,/ Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Лю́дие благочести́вии, правове́рнии собо́ри христоимени́тии, присту́пите ве́рно вси,/ Боже́ственному припа́дающе Бо́жия Ма́тере о́бразу,/ и́мже исцеле́ние боля́щим ра́достно подава́ет,/ уязвля́ет же злосла́вныя я́ко стрела́ от лу́ка,/ нас всех веселя́щи светови́дно/ и благода́тию озаря́ющи моли́твами Свои́ми.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всю Тя Бог освяти́, Де́ву до́брую и непоро́чную в жена́х,/ проро́ки прообрази́в че́стно,/ иере́и благослови́в, во свята́я святы́х всели́,/ А́нгелом воспита́в, с Небесе́ пи́щу хлеб пода́в,/ Сам же Преблаги́й, Единоро́дное Бог Сло́во, всели́ся в Тя и пло́тию про́йде из Тебе́./ Те́мже Ти покланя́емся и чтим я́ко вои́стинну и́стинную су́щую Богоро́дицу.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся:

Да ликовству́ет све́тло ве́рных все мно́жество, рыда́ет же де́монское во́инство,/ ви́дяще многоиме́нно сия́ющия пра́здники Бо́жия Ма́тере,/ Ю́же ублажа́ем я́ко Богома́терь Боже́ственными пе́сньми./ Иде́же бо богоприя́тно сла́вится Преблагослове́нная Богоро́дица Влады́чица, Богоизбра́нная Отрокови́ца,/ неприя́зни паде́ние, христиа́н же кре́пкое утвержде́ние.

Сла́ва, и ны́не:

О Всеблагослове́нная Богоро́дице Влады́чице, Богоизбра́нная Отрокови́це,/ све́тлое проро́ческое сбытие́,/ апо́стольская похвало́ и му́ченическое испове́дание и ве́нче,/ А́нгелы что́мая и челове́ческими ро́ды многопе́тая,/ и всего́ ми́ра вожделе́нная Помо́щнице,/ изба́ви рабы́ Твоя́ осужде́ния бу́дущаго и е́зера о́гненнаго,/ еди́на Благослове́нная.

По полиеле́и седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Правове́рно чту́щия Тя и к Тебе́ прибега́ющия,/ ико́не Твое́й святе́й любе́зно покланя́ющияся,/ о Бо́жия Ма́ти, спаси́/ и не даждь нас в расхище́ние сопоста́том,/ ниже́ на́йдут на ны вся зла́я, я́же грехи́ на́ша угото́ваша нам,/ ни беззако́ния на́ша превзы́дут главы́ на́ша,/ но да Твоя́ ма́терняя к Бо́гу преодоле́ет за ны богоприя́тная моли́тва.

Сла́ва, и ны́не:

Пречи́стая Твоя́ ико́на, Богоро́дице Де́во, врачевство́ всего́ ми́ра духо́вное,/ к не́йже прибега́ем, Тебе́ покланя́ющеся, почита́ем и лобыза́ем ю,/ исцеле́ний благода́ть почерпа́юще от нея́, и неду́гов теле́сных/ и душе́вных страсте́й Твои́ми моли́твами свобожда́емся.

Та́же степе́нна, 1-й аитифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я Влады́чице,/ но приими́ моле́ние раба́ Твоего́:/ скорбь бо обдержи́т мя,/ терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва не и́мам,/ ниже́ где прибе́гну, окая́нный,/ всегда́ побежда́емь,/ и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ние мое́,/ поле́зно сотвори́.

Кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы. Творе́ние мона́ха Игна́тия, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Ра́достно, Чи́стая, ны́не наста́вшее хвале́ние приноша́ю, ра́дуяся,/ и ти́хим гла́сом, Одиги́трие, вопию́ Ти:/ ра́дуйся и испо́лни мя ра́зума, пе́ти начина́юща.

Христа́ роди́вшая, ра́дость нам ве́чную, о, ра́дуйся, Всепе́тая,/ правосла́вным наде́жда, Одиги́трие, всепе́тая Деви́це,/ ра́дости испо́лни мя ми́рови жела́нныя.

Лику́ют вси челове́цы и А́нгели всегда́,/ согла́сно вопию́ще на Небеси́ и на земли́, Одиги́трие:/ ра́дуйся, Деви́це, ра́дости бо Рождество́м Твои́м вся́ческая испо́лнила еси́.

Ра́дуйся, Одиги́трие, со стра́хом Ти вопию́щих ра́дости сподо́би,/ Ма́ти су́щия ра́дости, избавля́ющи скорбе́й вся́ческих,/ и всех поми́луй, к Тебе́ прибега́ющих.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Христа́, Вы́шняго Царя́, о, ра́дуйся, непоколеби́мая чи́стая и одушевле́нная пала́то!/ Ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся:/ Тобо́ю неруши́м наш град сохраня́ется.

Вмести́ти Его́же не возмо́же тварь,/ во утро́бу неискусобра́чную, Одиги́трие Деви́це, теле́сно вмести́ла еси́,/ те́мже Ти, ра́дуйся, пое́м, по до́лгу велича́юще.

Ра́дость многопе́тая ми́рови,/ ра́достно Ти пою́ще при́сно, ве́чнующия, Чи́стая, ра́дости сподобля́емся/ Твои́ми ма́терними моли́твами к Ро́ждшемуся из Тебе́, Одиги́трие.

Злату́ю Тя ста́мну, и све́щник, и жезл, и трапе́зу, Чи́стая, призыва́ем, Одиги́трие,/ и глас, е́же ра́дуйся, Тебе́ при́сно привноша́ем/ с си́ми же имены́.

Ин конда́к, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.

Седа́лен, глас 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице Влады́чице, предвари́/ и от бед изба́ви нас,/ Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ра́дуйся, чу́до чудесе́м, Одиги́трие Влады́чице./ Ра́дуйся, всем ра́досте градово́м, и ве́сем непобеди́мое христиа́нское в беда́х храни́лище,/ и предгра́дие, и на враги́ побежде́ние.

Ра́дуйся, ра́дуйся, лю́дем правосла́вным похвало́,/ и христолюби́вым во́инством покро́в пребыва́еши всем, Цари́це./ Ра́дуйся, Одиги́трие, прибе́жище всем нам и утвержде́ние.

Ра́дуйся, всем ско́рое в беда́х избавле́ние./ Ра́дуйся, гото́вое всем скорбя́щим утеше́ние./ Ра́дуйся, Всепе́тая, ра́дуйся, Одиги́трие всеблагослове́нная,/ всем немощны́м Цели́тельнице.

Ра́дуйся, Ея́же вели́чия вся тварь сла́вити у́бо спеши́т по достоя́нию,/ но не возмога́ет, Одиги́трие, и сего́ ра́ди зове́т Ти:/ ра́дуйся, Влады́чице, Боговмести́мое жили́ще.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Благосты́ни бе́здно и щедро́там еси́, ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це,/ ра́дуйся, всем ра́дость творя́щи ве́рным./ О, ра́дуйся, су́щим в беда́х и скорбя́щим пребы́страя Засту́пнице.

Ра́дуйся, от исполне́ния вели́чия чуде́с Твои́х зря́ще,/ исполня́емся, вси незря́щии, слы́шаще же, ве́рнии./ Те́мже, ра́дуйся, Тебе́ при́сно всю́ду и вси, Одиги́трие, пое́м.

Христа́ Бо́га на́шего, о, ра́дуйся, Одиги́трие, жили́ще/ и дом неизрече́нныя и Пребоже́ственныя, Де́во, сла́вы Его́./ О, ра́дуйся, пала́то преукраше́нная,/ ра́дуйся, гра́де одушевле́нный, при́сно ца́рствующий!

Ра́дость неоску́дную Тя разсмотря́юще, я́ко мо́ре, Отрокови́це,/ Одиги́трие Деви́це, ра́дующеся вси, ра́дуйся, вопие́м Ти;/ и пою́ще, Боже́ственных даро́в неви́димо при́сно от Тебе́ ожида́юще.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Христа́, Чи́стая, прие́млющи,/ глас, е́же ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це, слы́шаше,/ Его́же неизрече́нно ро́ждши, ра́дуйся, от всех слы́шиши всегда́.

Ра́дости вся испо́лнила еси́,/ вы́шния и ни́жния Ты совокупи́ла еси́, Одиги́трие,/ те́мже ра́достно и согла́сно ны́не не́бо и вся земля́ зове́т Ти.

Вдова́м, о, ра́дуйся, Всепе́тая, и всем си́рым, Одиги́трие, утеше́ние;/ ра́дуйся, всем источа́ющи ни́щим бога́тство неистощи́мое.

Зла́та вся́каго блиста́ема и у́тра со́лнечнаго светле́йши, жили́ще Христо́во,/ ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся, Деви́це,/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Конда́к, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

И́кос:

Простри́ дла́ни Твоя́,/ и́миже всех Влады́ку я́ко Младе́нца прия́ла еси́, за мно́жество бла́гости;/ не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя,/ бо́дренною Твое́ю моли́твою и неисче́тною просты́нею уще́дри нас/ и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи:/ Тебе́ бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол./ Но, я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты,/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие,/ всех и всегда́ наставля́ющи ве́рных ше́ствовати ко вся́кому пути́ спаси́тельному;/ ра́дуйся, Влады́чице, Тобо́ю бо при́сно избавля́емся настоя́щия ва́рварския беды́.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Одиги́трие, бдя́щи и моля́щися о нас к Бо́гу,/ и вся́кия зло́бы хода́тайством Твои́м, вся́ческих скорбе́й, Богороди́тельнице,/ всех люде́й избавля́ющи.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Пресвята́я Одиги́трие,/ я́же проше́ния на́ша к по́льзе нам исполня́ющи/ и хотя́щи всем при́сно всегда́ любодру́жное благо́е еди́нство,/ спе́шное же во изя́щных.

Ра́дуйся, ра́дуйся, корабле́м, Одиги́трие, ну́ждно пла́вающим,/ избавля́ющи ве́рных и всем избавле́ние от вся́кия ско́рби/ и неду́ги пестро́тныя и ме́дленныя разреша́ющи вско́ре.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ра́дуйся, Всеблагослове́нная Мари́е,/ из Тебе́ бо Всеблагослове́нный Бог оде́яся во всего́ мя, челове́ка,/ и, оде́явся, соедини́ Своему́ Божеству́ неизрече́нным соедине́нием, Де́во Одиги́трие,/ ра́дуйся, Обра́дованная, ра́досте всего́ ми́ра.

Ра́дуйся, лука́вых духо́в Прогони́тельнице;/ ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие./ Ра́дуйся, я́ко Тебе́ Небе́сная неви́димая во́инства славосло́вят всегда́/ и велича́ют я́ко Ма́терь Бо́жию бы́вшую;/ ра́дуйся, Я́же ни́жняя сочта́вши с Вы́шними.

Ра́дуйся, всех Небе́сных сил без разсужде́ния превосходя́щая;/ ра́дуйся, Одиги́трие./ Ра́дуйся, вся́кия тва́ри Бо́га ро́ждшая,/ госпо́дствующи ей, Влады́чице Всепе́тая;/ ра́дуйся, я́ко пребыва́еши Де́вою, Чи́стая, и по рождестве́.

Ра́дуйся, жена́м всем сла́во, хра́ме преосвяще́нный Бо́га на́шего;/ ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся, душеспаси́тельная всей вселе́нней;/ ра́дуйся, покрыва́ющий о́блаче, небе́с ши́ршая;/ ра́дуйся, мирополо́жнице, Боже́ственнаго ми́ра полна́.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Ра́дуйся, свеще́, Свет невече́рний поне́сшая,/ и в рождестве́ Твое́м многобо́жия тьму разруши́вшая,/ и а́довы про́пасти изба́вльшая лю́ди./ Ра́дуйся, Одиги́трие Богоро́дице, добро́т всех Предхода́таице.

Ра́дуйся, земле́, из нея́же клас прозя́бший Небе́сный ве́рным,/ и ми́ра всего́ душегу́бнаго гла́да изба́ви, разу́мная и одушевле́нная./ О, ра́дуйся, виногра́де, и́же грозд живо́тный ро́ждшая, Богоро́дице Чи́стая Одиги́трие!

Ра́дуйся, та́йных цвето́в прекра́сный су́щий раю́;/ ра́дуйся, Ма́ти Де́во, неви́димых ра́зум/ чистото́ю странноле́пно побе́ждши, Богороди́тельнице./ Ра́дуйся, Отрокови́це, ра́дуйся, Одиги́трие,/ всеми́рное чу́до и слы́шание.

Ле́то живота́ на́шего про́чее сохрани́ неврежде́но поможе́нием Твои́м, Де́во Отрокови́це,/ и сподо́би коне́ц благи́й получи́ти нам, воспева́ющим Тя и взыва́ющим:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Одиги́трие.

Свети́лен:

Да почти́тся Всепе́тая Ма́ти Бо́жия,/ жизнь су́щую ро́ждшая, Христа́ Бо́га на́шего,/ ра́йских двере́й отверзе́ние, всего́ ми́ра очище́ние, к животу́ возведе́ние./ Сей есть проро́ки глаго́ланныя,/ Тому́ поклони́мся, Бо́гу и Спа́су душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, ве́рнии, с чи́стою со́вестию, возвели́чим Ма́терь Бо́га на́шего,/ носи́вшую во чре́ве Боже́ственнаго Младе́нца Спа́са Христа́,/ к Нему́же ма́тернее дерзнове́ние иму́щи, непреста́нно мо́лит за ны/ и подае́т рабо́м Свои́м бога́тыя ми́лости.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Наста́вницу Тя заблу́ждших/ и приста́нище спаси́тельно/ в пучи́не, Влады́чице, и в бу́ри,/ во искуше́нии же и печа́лех/ Христо́с Тя всем показа́,/ Сын Твой и Бог,/ ве́рно приходя́щим к Тебе́./ Его́же моли́ от злых бед изба́витися/ ве́дящим Тя, Богоро́дицу, вои́стинну Наста́вницу.

Тле́ние и боле́знь потреби́ла еси́, Всепе́тая,/ дре́внюю всю рождество́м Твои́м,/ Живо́т ми́ру ро́ждши, смерть разруши́вший,/ боле́зни, Блага́я, исцеля́еши/ ве́рно Твой чуде́сный о́браз воспева́ющих,/ и любо́вию кла́няющихся,/ и чту́щих Тя, Чи́стую, Наста́вницу.

Я́ко исто́чника Тя, Всепе́тая, живота́ ве́мы/ и я́ко чуде́с Тя пода́теля и целе́б,/ страсте́й душе́вных же и теле́сных,/ я́ко ско́рое оставле́ние,/ ми́лости и щедро́т неисчерпа́емое мо́ре ве́дяще,/ Тебе́ припа́даем вси, прося́ще от ско́рби разреше́ния/ и бу́дущаго муче́ния.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

И́же на Херуви́мех е́здяй/ и пева́емый от Серафи́м,/ сшел еси́ с Небесе́ проро́чески, Бла́же,/ и всели́лся еси́ во утро́бу Чи́стыя Богоотрокови́цы,/ Ю́же А́нгели воспе́ша та́йно:/ ра́дуйся, ра́достная Де́во,/ Необъя́тнаго я́ко Бо́га во чре́ве Свое́м прие́мши па́че сло́ва,/ от неве́рия в ве́ру мир преводя́ща./ Сла́ва Тебе́, Христе́,/ еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. И про́чая слу́жба Пресвяты́я Богоро́дицы.

Моли́тва

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты, о Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище гре́шным? Приклони́, о Пречи́стая Влады́чице, у́ши Твои́ к моле́нию моему́. Ма́ти Бо́га моего́, не пре́зри мя, тре́бующа Твоея́ по́мощи, услы́ши стена́ние мое́ и вопль се́рдца моего́ внуши́, о Госпоже́ Богоро́дице Цари́це. И пода́ждь ми ра́дость душе́вную, подкрепи́ мя, нетерпели́ваго, уны́лаго и неради́ваго к Твоему́ хвале́нию. Вразуми́ и научи́ мя, ка́ко Тебе́ моли́тися подоба́ет, и не отступи́ от мене́, Ма́ти Бо́га моего́, за ропта́ние и нетерпе́ние мое́, но бу́ди ми покро́в и заступле́ние в жи́зни мое́й, и приведи́ мя к ти́хому приста́нищу блаже́ннаго о́наго поко́я, и сопричти́ мя к ли́ку избра́ннаго Твоего́ ста́да, и та́мо удосто́й мя воспева́ти и сла́вити Тя во ве́ки. Ами́нь.

С™hхъ ґпcлъ и3 діaконwвъ, пр0хwра, ніканHра, тjмwна и3 пармeна.

Стіхи6ры ґпcлwвъ, глaсъ №:

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Знайшли помилку