...
Мінея Місячна,  Січень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Січень

← В 19-й день В 21-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 20-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Евфи́мия Вели́каго

А́ще хо́щет настоя́тель, твори́м бде́ние.

На ма́лой вече́рни

Стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сныя круги́ превозлете́в,/ добродетелию Боже́ственною, всеблаже́нне о́тче,/ заше́л еси́ во мрак,/ и́мже вои́стинну не в гада́ниих, преподо́бне,/ но во благода́ти яви́лся еси́ Бо́жией,/ осия́ния восприе́мля.

Доброде́тельми просвети́в ду́шу и ум,/ к Небеси́ преста́вился еси́ во Христо́во Ца́рствие,/ Евфи́мие треблаже́нне,/ принося́ Ему́ боле́зней твои́х рукоя́ти,/ в по́стницех просия́в, якоже свети́льник,/ нестаре́емыя наслажда́ешися пи́щи.

Единосу́щная и́стинно Тро́ица Безнача́льная,/ Ду́ха жили́ще в тебе́ возложи́вши,/ светле́йша свети́льника пока́за тя,/ Богоно́се Евфи́мие,/ долевлеку́щих всех преше́д,/ на Небесе́х жили́ще обре́л еси́.

Сла́ва, глас 2:

Преподо́бне о́тче,/ из младе́нства доброде́тели приле́жно обучи́вся,/ орга́н был еси́ Свята́го Ду́ха/ и, от Него́ прие́м чуде́с де́йство,/ увеща́л еси́ челове́ки преоби́дети сла́дкая./ Ны́не же Боже́ственным све́том чисте́е осиява́емь,/ просвети́ и на́ша мы́сли, Евфи́мие о́тче.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Ле́сти лука́вых/ де́монов обличи́в/ Креста́ си́лою,/ уясни́л еси́ сла́ву Христо́ву,/ о́тче Евфи́мие.

Стих: Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́.

Взя́лся еси́, я́ко Илия́/ на колесни́це о́гненней,/ и предстои́ши, блаже́нне,/ несре́дственно Тро́ице,/ Евфи́мие прекра́сне.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Нося́ в рука́х твои́х,/ о́тче, Крест Госпо́день,/ де́монская мечта́ния/ до конца́, Евфи́мие,/ истреби́л еси́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся,/ Ра́дость ми́ра прии́мшая,/ Христа́ Жизнода́вца,/ и преста́вльшая печа́ль,/ Де́во, прама́тернюю.

На вели́цей вече́рни

Пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

О́тче Евфи́мие,/ твое́ рождество́ предвозвести́/ по́сланный Небе́сный А́нгел,/ я́ко прозя́бшаго из чре́ва непло́дныя Иоа́нна,/ того́ бо яви́лся еси́ ревни́тель/ и единонра́вен, нестяжа́тель бездо́мный,/ я́ко Крести́тель,/ и в гора́х пита́яся,/ просия́в безме́рными чудесми́.

О́тче Евфи́мие,/ плод прозя́б л еси́ у́бо непло́дства,/ но яви́лся еси́ вои́стинну многоча́ден:/ от се́мене бо духо́внаго твоего́/ мона́шествующих напо́лнися пусты́ня,/ я́же пе́рвее непрохо́дна./ И ны́не моли́/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

О́тче Евфи́мие,/ твое́ житие́ преизя́щно,/ и ве́ра вои́стинну правосла́вна,/ и́бо от дея́ния к высоча́йшему зре́нию дости́гл еси́,/ прему́дрости быв жили́ще,/ во двою́ естеству́ Еди́наго честву́яй от Тро́ицы Христа́./ Его́же моли́ о душа́х на́ших.

О́тче Евфи́мие,/ страсте́й о́бщник быв/ на Кресте́ Распросте́ршагося ты поще́нием,/ воскресе́нию же Его́ и сла́ве/ сообра́зен вои́стинну был еси́./ Его́же ны́не моли́/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

И́же из чре́ва ма́терня освяще́н,/ егда́ Всеви́дящее О́ко/ предложе́ние и клоне́ние, к лу́чшим веду́щее,/ невозвра́тно твое́ прови́де,/ тогда́, всеблаже́нне, дар Богода́нен,/ благоду́шия тезоимени́тый, возвести́в тя,/ роди́телей разреша́ет се́тование./ Те́мже, от младе́нства произведе́н,/ Благоде́телю Бо́гу благоугоди́л еси́./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

И́же дарова́ний Боже́ственных испо́лнен,/ тя, я́ко нескве́рнено зерца́ло, о́тче,/ обре́т Христо́с Боже́ственных явле́ний,/ све́тлым сия́нием Своего́ све́та тебе́ изоблиста́./ Отону́дуже исцеле́ний оби́лен яви́лся еси́ исто́чник,/ препита́тель же а́лчущих/ и жа́ждущих одожде́ньми напая́яй жела́ние,/ душе́вныя же зало́ги зря,/ сло́вом, му́дре, лу́чшия сотвори́л еси́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Зре́нием и дея́нием просия́в,/ твое́ убо равноа́нгельное житие́ -/ пра́вило доброде́тели и о́браз изве́стнейший/ изволя́ющих Бо́гу служи́ти в соверше́нстве. Твое́ же Богому́дрое сло́во, Евфи́мие,/ Тро́ицу чествова́ти научи́,/ Христа́ же Еди́наго, во двою́ естеству́ познава́ема,/ и собо́ры равночи́сленныя четвери́цы Ева́нгелий Христо́вых./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 3:

Освяще́н быв Бо́гу из чре́ва ма́терня,/ я́ко други́й Самуи́л, о́тче Евфи́мие,/ тезоимени́тно был еси́ благоду́шие ве́рных,/ мона́шествующих жезл и утвержде́ние,/ Свята́го Ду́ха чи́стое жили́ще./ Испроси́ нам, чту́щим тя, ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Ка́ко не диви́мся:

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3.

На лити́и стихи́ры, глас 2. Самогла́сны.

Ге́рманово:

Благоду́шствуйте, – глаго́лаше роди́телем А́нгел Госпо́день, -/ я́ко отроча́ из чресл роди́тся вам,/ благоду́шствия тезоиме́нно./ Зача́лся же еси́ во чре́ве, нося́ тем обетова́ние,/ и от пеле́н моли́твою воспита́лся еси́,/ о́тче Евфи́мие.

Студи́тово: Укрепи́в ум ра́зумом Боже́ственным,/ о́тче Евфи́мие,/ преходя́щая прете́кл еси́,/ ника́коже удиви́вся земны́м,/ в ско́рбех у́бо велему́др яви́вся и до́блественнейший,/ в посте́ же и благоду́шии смире́н и кро́ток,/ и прису́щаго жития́ нестоя́нную пучи́ну я́ве преплы́л еси́./ В благоути́шное приста́нище дости́г,/ Христа́ моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.

Су́щия в житии́ ве́щи презре́л еси́,/ о́тче Евфи́мие,/ я́ко Вы́шняго жития́ возжела́вый,/ бога́тства возгнуша́лся еси́, оде́явся в смире́ние,/ пи́щу возненави́дел еси́ и облобыза́л еси́ воздержа́ние,/ непра́вду отри́нул еси́, пра́вду погна́л еси́./ Те́мже, о́тче преподо́бне,/ помяни́ и нас в преподо́бных моли́твах твои́х ко Го́споду.

Сла́ва, глас 4:

Просия́ша до́брая дела́ твоя́, я́ко со́лнце,/ на земли́ и на Небеси́,/ Христо́в уго́дниче Евфи́мие,/ правосла́вно бо пропове́дал еси́ нам/ и́стинную и непоро́чную ве́ру Христо́ву./ Те́мже моли́ся, преподо́бне о́тче,/ в па́мяти твое́й, Богоно́сне,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся, по́стников:

Ра́дуйся, я́ко благоду́шия нача́ло Це́ркве быв,/ о́тче преподо́бне,/ твои́м бо рождество́м/ вся ерети́ческая стремле́ния от Бо́жия Про́мысла отрази́шася,/ те́мже тебе́ тезоимени́тна имену́ет Евфи́мия./ Небе́сных у́бо суще́ств чи́ны ра́дости испо́лнил еси́/ жития́ све́тлостию,/ с ни́миже и водворя́яся,/ и све́та исполня́яся,/ и всеблаже́ннаго и Боже́ственнаго наслажда́яся осия́ния,/ Христа́ ны́не моли́/ душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Жезло́м кре́стным утверди́вся,/ беззако́ния пото́ки изсуши́л еси́,/ пото́ком же сла́дости Боже́ственныя/ и ра́я исто́чником мы́сленно, всеблаже́нне, напая́емь,/ исто́чники спаси́тельныя в пусты́ни показа́л еси́./ Стру́ями же Боже́ственнаго Ду́ха, преподо́бне,/ утучня́емь, я́коже фи́никс,/ восте́кл еси́ на высоту́ Небе́сную/ и столп огнезра́чен яви́лся еси́, Богому́дре,/ и полн светови́днаго осия́ния./ Христа́ у́бо моли́/ душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Вои́стинну да́же до ски́нии чу́дны,/ да́же до до́му Бо́жия, всеблаже́нне, проше́л еси́/ ра́дованием и весе́лием души́,/ иде́же шум, о́тче, пра́зднующих красе́н услы́шав,/ и сла́дкаго пе́ния, и неизрече́ннаго наслажде́ния,/ и красоты́ быв во прича́стии, Евфи́мие./ Его́же еди́наго жела́я,/ плоть умертви́л еси́,/ е́же и получи́л еси́, Боже́ственною пра́вдою украша́ем, Христа́ моли́, подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас то́йже:

Преподо́бне о́тче,/ не дал еси́ сна твои́м очесе́м,/ ниже́ ве́ждом твои́м дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло от страсте́й свободи́л еси́/ и тебе́ угото́вал еси́ Ду́ха жили́ще:/ прише́д бо, Христо́с со Отце́м/ оби́тель в тебе́ сотвори́./ И Единосу́щный Тро́ицы уго́дник быв,/ великопропове́дниче о́тче наш Евфи́мие,/ моли́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим, ве́рнии:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 4:

Весели́ся, пусты́ня неражда́ющая,/ благоду́шствуй, неболя́щая,/ я́ко умно́жи тебе́ ча́да муж жела́ний духо́вных,/ благоче́стием насади́в,/ воздержа́нием воспита́в доброде́телей в соверше́нство./ Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же,/ умири́ живо́т наш. Два́жды.

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся: еди́ножды.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не: Е́же от ве́ка утае́нное:

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Све́том сия́я непристу́пным,/ я́ко звезда́, просия́л еси́ в пусты́нях,/ уче́ньми просвеща́я, Евфи́мие,/ несомне́нною душе́ю приступа́ющая к тебе́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В кров Твой, Всечи́стая Де́во, прибега́ющих,/ мольбу́ прие́мши от нас,/ не преста́й моля́щися Человеколю́бцу спасти́ рабы́ Твоя́.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Попече́ний жития́ отве́ргся и А́нгельское житие́ восприи́м,/ воздержа́нием ду́шу удобри́л еси́/ и чуде́с от Бо́га благода́ть прия́л еси́ бога́тно,/ Евфи́мие Богоно́сне,/ о нас моли́ся, благоче́стно восхваля́ющих тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всесвята́я Де́во, поми́луй нас,/ прибега́ющих ве́рою к Тебе́, Благоутро́бней,/ и прося́щих те́плаго Твоего́ заступле́ния:/ мо́жеши бо, я́ко Блага́я, вся спасти́,/ я́ко су́щи Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ Ма́терния Твоя́ моли́твы при́сно употребля́ющи, Богоблагода́тная.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Нищету́ и́стинно нас ра́ди от Де́вы Ро́ждшагося восприи́м,/ вмени́л еси́ привре́менная, я́ко траву́, блаже́нне,/ разу́мнаго бо дре́ва вкуси́в, преподо́бне,/ мона́шествующих показа́лся,еси́ учи́тель Боже́ствен,/ те́мже и к ре́вности А́нгельскаго жи́тельства воздви́гл еси́ вся/ и к ра́зуму ве́ры./ Знаменоно́сне Евфи́мие, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х,/ Тя, безсе́менно ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ огнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим Всесвято́е Рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою Всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред Госпо́дем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́, стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́/ и А́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ непоро́чно поревнова́л еси́,/ дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

Кано́н Богоро́дицы, со ирмосо́м на 6 и свята́го два кано́на, на 8. Кано́н преподо́бнаго, его́же краегране́сие, со ирмоса́ми: Бога́тство яви́лся еси́ земноро́дных, Евфи́мие. Иоа́нна Дамаски́на, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Несть Тебе́ подо́бен, препросла́вленный Го́споди,/ руко́ю бо кре́пкою изба́вил еси́ лю́ди,/ я́же стяжа́л еси́, Человеколю́бче.

Разреша́еши се́тование пресла́вно ро́ждшим тя,/ от Бо́га обеща́н быв,/ и пре́жде рожде́ния твоего́ дар, благоду́шия тезоимени́т.

Вопие́т благода́рственное Це́рковь, преподо́бне, прие́мши тя прозябе́ние от Бо́га,/ ми́рнаго благоду́шия предвозвести́тельное.

Други́и кано́н преподо́бнаго, его́же краегране́сие: Твои́ми моли́твами, всеблаже́нне, свет мне пода́ждь. Феофа́ново, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/песнь Бо́гови воспева́юща.

Моли́твами твои́ми и мольба́ми умоля́й Бо́га,/ мра́чный о́блак уны́ния моего́, всеблаже́нне, разори́,/ благоду́шия сый и утеше́ния испо́лнен, Всецарю́ предстоя́.

Ин не́кий но́вый Самуи́л, Богода́нен/ и пре́жде зача́тия обеща́н быв, о́тче,/ всем яви́лся еси́ Це́рквам, преподо́бне, тезоиме́нно зва́ние,/ по обоему́ приводи́м быва́я благоду́шия све́тлостию.

Моли́твы и моле́ния де́юще твоя роди́телие к Бо́гу,/ дар Боже́ственный тя прие́млют и светоно́сно прозябе́ние,/ рождество́м возвеща́юща благоче́стия осия́ние и е́реси обличе́ние.

Ты из де́тства освяти́лся еси́, преподо́бне, да́вшему Бо́гу/ и, к Нему́ зря и наставля́емь животво́рными повеле́ньми Его́, Богоно́се,/ к высоте́ взя́лся еси́ превысо́цей доброде́телей ве́рою.

Богоро́дичен: Тя, Богома́ти, предста́тельство иму́ще, не убои́мся враго́в ополче́ния,/ сопроти́вящихся благоче́стно сла́вящим из Тебе́ рожде́ннаго Бо́га всех и Го́спода,/ Его́же за ны умоли́.

Катава́сия: Су́шу глубороди́тельную зе́млю:

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Тя ро́ждшая, А́нне поревнова́вши,/ преподо́бнаго я́ко дре́вле Саму́ила, же́ртву живу́ приведе́ Бо́гу,/ просла́вившему и́ пре́жде зача́тия.

Бога́тою к Бо́гу любо́вию воспаля́емь,/ по́мыслом всеблагочести́вым стра́сти удержа́л еси́, преподо́бне,/ те́мже Боже́ственная благода́ть на тебе́ воспочи́ла есть.

Ин

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

От непло́дныя ро́ждся,/ духо́внаго благопло́дия земледе́латель многоро́днейший яви́лся еси́,/ те́рние посека́я нече́стия, преподо́бне,/ и благоче́стия се́мя Боже́ственно вмета́я.

Священнодействи́телен преесте́ственных и та́инственных зре́ний, Богоно́се, быв,/ неве́рныя приводя́ Христу́, боголе́пно ве́рующия,/ уче́нии твои́ми, о́тче, науча́емыя лу́чшим.

Целому́дреннейшим по́мыслом и благочести́вым одержи́м,/ теку́щих и тле́емых а́бие ве́чную жизнь и сла́дость предызбра́л еси́,/ воздержа́нием кра́йним плоть умертви́в, Евфи́мие.

Огнепа́льною душе́ю и уя́звленною любо́вию Христо́вою,/ огнепа́льных лови́тв де́монских избе́г,/ росода́тельною благода́тию просвети́лся еси́, о́тче,/ знаменоно́сец быв.

Богоро́дичен: Рече́ния Боже́ственных проро́ков и тех проро́чествия запеча́тала еси́,/ ро́ждши Сло́во, глаго́лющее чрез тех,/ и тех испо́лнившая Богоглаго́лания вся,/ Благослове́нная, Всенепоро́чная.

Катава́сия: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся:

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Воздержа́ния еле́ем душе́вную испо́лнил еси́ лампа́ду духо́вне,/ жела́я присносве́тлое Жениха́ твоего́ прише́ствие,/ моли́твами бо́дренными соблю́л еси́, преподо́бне,/ и в черто́зе Сего́ весели́шися, блаже́нне./ Те́мже досто́йно сла́дость прия́л еси́,/ и́стинно присноживо́тное чуде́с де́йствие, Богоно́се Евфи́мие./ Моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Благода́рственное похвале́ние до́лжне,/ я́коже вдова́ о́ная два ле́пта, приношу́ Тебе́, Влады́чице,/ о всех дарова́ниих Твои́х:/ Ты бо яви́лася еси́ покро́в ку́пно и по́мощь,/ напа́стей и скорбе́й при́сно мя изъемлющи./ Те́мже, я́ко от среды́ горя́шия пе́щи, изба́вився оскорбля́ющих мя,/ от се́рдца взыва́ю Тебе́:/ Богоро́дице, помози́ ми,/ моля́щи Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние да́ти мне,/ Тя бо име́ю Наде́жду, раб Твой.

Песнь 4

Ирмо́с: Приклони́л еси́, Христе́, низхожде́нием Твои́м Небеса́ в ра́зуме/ и яви́лся еси́ воплоще́н на земли́,/ Тем вси вопие́м:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Сохрани́в ум непрело́жен,/ от пеле́н житие́м восхожде́ние показа́л еси́ к Бо́гу,/ Ему́же приближа́яся, взима́лся еси́ от си́лы, о́тче, в си́лу.

Вожделе́л еси́ Христо́ва смире́ния,/ пресе́льник отсю́ду ко гра́ду Богоприе́мному быв,/ сраспя́тися ра́зумом Кресто́м Тебе́ ра́ди Пострада́вшему.

Зако́нне пострада́ти произволя́я, совле́клся еси́ жития́:/ наг же, противобо́рцу сопле́тся Христо́вым подо́бием,/ в пусты́ни одоле́ние воздви́гл еси́.

Ин

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти;/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Всего́ себе́, о́тче, Бо́гу освяти́л еси́, безсме́ртныя сла́вы жела́я,/ и к Нему́ поте́кл еси́ те́пле жи́тельством непоро́чным,/ и воздержа́нием, и жития́ све́тлостию, непреста́нно взыва́я:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ты, Исто́чник, преподо́бне, благосты́ни возлюби́в все́ю си́лою,/ по́стником был еси́, исто́чник Боже́ственных дарова́ний,/ жа́ждущия сия́ исцеля́я:/ исто́чники бо, я́коже дре́вле Моисе́й в пусты́ни,/ пресла́вно, всеблаже́нне, источи́л еси́.

Яви́вся от незаходи́мых Ду́ха, рабы́нина ча́да свободи́л еси́,/ сы́ны Бо́жия достоле́пны сия́ обновля́я сыноположе́ния Креще́нием:/ Боже́ственнаго бо Предте́чи подража́в житие́,/ крести́тель показа́лся еси́, Евфи́мие.

От Бо́га благода́тною просвеща́емь, не ве́дущим позна́лся еси́, Евфи́мие:/ не подоба́ше бо твое́й доброде́тели вои́стинну в пусты́нях таи́тися и покрыва́тися./ Те́мже тя, светоно́сна я́ко свети́льника всем,/ Влады́ка всех показа́.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Честна́я, ра́дуйся, Де́во Всечи́стая;/ ра́дуйся, горо́, благода́тию приосене́нная;/ ра́дуйся, ски́ние; ра́дуйся, киво́те;/ ра́дуйся, све́щниче, свет Боже́ственный нося́щая,/ ра́дости бо неизрече́нныя и душ весе́лия/ ве́рным Хода́таица была́ еси́.

Катава́сия: Покры́ла есть Небеса́:

Песнь 5

Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне, Оте́ческий сла́вы сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще, воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Себе́ покори́л еси́ зако́ну Бо́жию,/ те́ло бо твое́ я́ко душе́вный, Богоно́се, орга́н, порабо́тил еси́,/ пло́ти мудрова́ние повину́в Ду́ху.

Веселя́ся, соверши́л еси́ стезю́ жи́зни/ и, Бо́жий страх в себе́ заче́н, спасе́ние роди́л еси́ заблужда́емым,/ возсия́вый, я́ко со́лнце, пусты́нею покрыва́емь.

Ин

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чу́ждая тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

По́стников благоче́стия на Небе́сную стезю́, Евфи́мие, предводи́л еси́, о́тче,/ и к насле́дию неги́блющему в Вы́шняя возводя́й,/ столп о́гненный же и о́блак, явля́емь заре́ю Ду́ха.

Врача́ боля́щим, зело́ ми́лостивна, ми́ру дарова́ тя Христо́с, о́тче,/ и пита́теля а́лчущим пресла́вна, наказа́теля несмы́сленным,/ целомудри́теля неразумева́ющим,/ сирота́м и ни́щим засту́пника.

Сострада́телен, ми́лостив, нрав смиренному́дрый нося́, был еси́,/ страсте́й отсека́я вины́ Боже́ственными уче́нии,/ и умудря́я, о́тче, и наказу́я ученики́ твоя́, и душ исцеля́я неду́ги.

Всю́ду лучи́ испуща́я чуде́с твои́х, вся просвети́л еси́/ и, я́коже магни́т, привле́кл еси́ к твои́м уче́нием,/ назида́я нра́вы и душ зало́ги, проходя́ души́ чистото́ю.

Богоро́дичен: И́стинную Богоро́дицу, вси Тя пропове́дуем, Богоблаже́нная,/ Твои́м Рождество́м тле́ннаго изба́вльшиися рождества́/ и к лу́чшей па́ки жи́зни воззва́ни бы́вше/ за милосе́рдие ми́лости Бо́га на́шего.

Катава́сия: Я́ко ви́де Иса́ия:

Песнь 6

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мои́,/ Многомилостиве.

Я́коже дре́вле отро́ды рабы́нины,/ пакибытия́ ба́нею и ны́не, сыноположи́в,/ твои́ми моли́твами, Богоно́се, сокруши́ и́го рабо́ты на́шея.

Положи́ тя прему́дра строи́теля и наказа́теля безу́мным,/ лука́вых же ду́хов прогони́теля/ Бо́жия, Богоно́се, благода́ть, де́йственне в тя все́льшаяся.

Ин

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молюя,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Велича́йшую от Бо́га власть прие́м,/ мно́жества вражде́бных де́монов отгна́л еси́,/ сих стропо́тства исцеля́я вся, ве́рою к тебе́ притека́ющия.

Блаже́н и́стинно был еси́, о́тче Евфи́мие,/ нищету́ богатотво́рную и плач ра́достен стяжа́в, преподо́бне,/ и́миже Ца́рство Небе́сное насле́довал еси́.

Отри́нул еси́ су́щую на земли́ честь и сла́ву удобоувяда́емую,/ присносу́щную же жизнь и насле́дие нетле́нное, всеблаже́нне, восприя́л еси́,/ в се́лех Небе́сных всели́вся изве́стнейше.

Богоро́дичен: Госпожу́ Тя вся́ческих и Влады́чицу имену́ем:/ вои́стинну бо Су́щаго Бо́га неизрече́нно родила́ еси́,/ вся Сотво́ршаго, и Содержа́щего, и Объе́млющаго, Всенепоро́чная.

Катава́сия: Возопи́ к Тебе́:

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Я́ко нача́тки:

В честне́м рождестве́ твое́м ра́дость тварь обре́те/ и в Боже́ственней па́мяти твое́й, преподо́бне,/ благоду́шие прия́т мно́гих твои́х чуде́с,/ от ни́хже пода́ждь бога́тно в ду́ши на́ша и очи́сти грехо́в скве́рны,/ я́ко да пое́м: аллилу́йя.

И́кос:

От ле́ностнаго се́рдца хвале́ние/ ка́ко принесу́, окая́нный, – ужаса́юся, – и воспою́ вели́каго Евфи́мия?/ Но, сего́ наде́явся мольба́м,/ благоду́шием и тща́нием мно́зем песнь начну́,/ и всем изреку́ того́ житие́ и рожде́ние,/ и ка́ко сего́ роди́телие поя́ху Бо́гу: аллилу́йя.

Песнь 7

Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство преложше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́,/ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Ви́делся еси́ внутрь о́блака, о́тче, преесте́ственным огне́м покрыва́емь,/ я́ко Боже́ствен, вопия́, небеснотаи́нник:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Подае́т тебе́ преесте́ственная, о́тче, Соде́тель незави́стне естества́,/ душ же зало́ги проявля́яй причаща́ющихся, преподо́бне,/ пло́ти Го́спода твоего́.

Еди́наго и по Боже́ственном воплоще́нии Единоро́днаго,/ во двою́ естеству́, Евфи́мие, честву́я, вопия́л еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Ин

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Поще́ния три́знище, святы́ни, о́тче, обуче́ние твое́ показа́л еси́ житие́,/ воздержа́нием кра́йним со безпло́тными соединя́яся, зовы́й, Евфи́мие:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Ору́жие тя обою́ду остро́ Христо́с показа́,/ враго́в сердца́ и де́монов закала́ющее полки́/ и пою́щих ду́ши обвеселя́ющее:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Све́та насыща́яся Трисо́лнечнаго, о́тче,/ свет вторы́й, прича́стием пе́рваго сообразова́н,/ яви́лся еси́, Евфи́мие, зари́ испуща́я пою́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Я́ко у́тро, возсия́ла еси́, Пра́вды Со́лнца иму́щи,/ от тьмы неве́дения мир очища́юща Богоразу́мия заре́ю,/ Ему́же пое́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Катава́сия: Тебе́ во огни́:

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки,

Бо́гу себе́ освяти́в и вжег со́вести пещь,/ всего́ тя, Евфи́мие, ра́дуяся, всежже́гл еси́,/ я́ко же́ртву непоро́чну, житие́, поя́ Христу́:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Сыноположе́н быв благода́тию Боже́ственною,/ я́ко насле́дие бу́дущих ве́дение прия́л еси́:/ естества́ бо удержа́в, естество́ превозше́л еси́,/ прозна́тельне к сбы́тию тща́ся, Евфи́мие./ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Крепча́йшее стяжа́в жи́тельство, всеблаже́нне,/ к высоча́йшему зре́нию дости́гл еси́,/ прия́телище быв вмести́тельное Ду́ха Животво́рнаго/ и отту́ду бога́тно теку́щих дарова́ний,/ поя́ непреста́нно:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Пресели́вся, дости́гл еси́ Сио́на краегра́дие,/ в ве́чныя же оби́тели доше́л еси́/ и, насле́дие Небе́сное от твои́х боле́зней обре́т,/ со А́нгельскими ликостоя́нии пое́ши:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Всесве́тел, я́ко со́лнце, пусты́ни просвети́л еси́,/ темнозра́чныя отгна́л еси́ де́моны/ и столп всесве́тлый Небодося́жущий был еси́,/ чудотво́рными сия́нии блиста́яй, непреста́нно взыва́я Влады́це:/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Свяще́ннейшими дея́ньми жити́я украша́емь,/ нача́льнейшую доброде́тель испра́вил еси́,/ уче́ний пра́востию све́тел быв,/ и Богосло́вия изве́стнаго сказа́тель, вопия́ непреста́нно:/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Неве́сто Бо́жия Всенепоро́чная,/ к Тебе́ прибега́ющия плене́ния страсте́й исхи́ти/ и самовла́стную свобо́ду, Влады́чице, правосла́вных Це́рквам пода́ждь,/ ве́рою песнопою́щим:/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Катава́сия: Нестерпи́мому Огню́:

Песнь 9

Ирмо́с: По Рождестве́ Тя, Чи́стая, и пре́жде Рождества́,/ и в Рождестве́, Пречи́стая,/вся тварь пропове́дающи,/ я́ко Богоро́дицу и́стинную велича́ем.

Исцеле́ний тя исто́чника и пре́жде сме́рти,/ и в ра́це, преподо́бне, у́спша, це́ла обре́тше,/ я́ко победоно́сна страда́льца блажи́м.

Земно́му царю́ И́же в Вы́шних помо́щника соде́ла тя на ва́рвары/ и па́стве твое́й на разли́чная искуше́ния, о́тче преподо́бне.

Ин

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Сказа́ Христо́с тебе́, е́же к Нему́ многорачи́тельное, о́тче, разреше́ние,/ я́коже Моисе́ю дре́вле Богови́дцу,/ ему́же подо́бник доброде́телию быв, расто́ргнул еси́ мо́ре страсте́й,/ преше́л еси́ невозбра́нно к земли́ обетова́ния, проти́вныя победи́в.

Преста́вился еси́, я́ко Илия́ ревни́тель,/ доброде́телей е́здя колесни́цею к Небеси́,/ иде́же жи́тельство я́ве твое́ написа́ся, преподо́бне,/ и ны́не Влады́це предстоя́,/ помина́й ве́рою соверша́ющия па́мять твою́ светоно́сную и всесвяще́нную.

Житие́ твое́, всеблаже́нне, А́нгельское,/ и жизнь твоя́, Богому́дре, пресве́тла,/ душа́ же светови́днейшая Богови́дна,/ и благочести́ва ве́ра твоя́,/ Боже́ственных бо догма́тов сказа́тель был еси́, Богоно́се,/ и пропове́дник правосла́внаго уче́ния яви́лся еси́.

Моле́бника тя и моли́твенника, к Бо́гу моля́щася, о́тче,/ проще́ние грехо́в и долго́в мои́х отсече́ния прося́ща,/ Боже́ственныя принужда́юща щедро́ты, предлага́ю усе́рдно наде́жди,/ моли́твою твое́ю, Богому́дре, утвержда́емь.

Богоро́дичен: Спаси́тельный бу́ди мне столп, Чи́стая,/ де́монским возбраня́ющ полко́м,/ и напа́стей молву́ и бед отгоня́ющ,/ и страсте́й наше́ствие дале́че прогоня́ющ,/ и чи́сту дая́й свобо́ду,/ и Боже́ственных дарова́ний оби́льство да́руяй.

Катава́сия: В зако́не се́ни и писа́ний:

Свети́лен:

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Из ложе́сн освяти́ тя Бог, о́тче Преподо́бне,/ я́ко Иереми́ю дре́вле и Самуи́ла, Богоно́се,/ проро́ка Боже́ственнаго показа́в тя,/ чудоде́йственне Евфи́мие, А́нгелов единосе́льниче,/ с ни́миже помина́й вся, тя ве́рно воспева́ющия.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Госпо́дьственно Богоро́дицу Тя испове́дуем, Влады́чице,/ Тебе́ ра́ди спа́сшиися,/ и́бо Бо́га неизрече́нно родила́ еси́,/ разори́вшего Кресто́м смерть/ и к Себе́ привле́кша преподо́бных собо́ры,/ с ни́миже Тя восхваля́ем, Де́во.

На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресли́внаго чудесе́:

Преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ оста́вив я́же на земли́,/ Христу́ после́довал еси́,/ не предпоче́т, сла́вне, тле́нных па́че бу́дущих./ В пусты́ни, я́коже во гра́де, живы́й,/ де́монския полки́ погуби́л еси́./ О, кто возмо́гл бы изрещи́, присносла́вне,/ твоея́ души́ вои́стинну теплоту́,/ я́же ко Го́споду?

Преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ ты показа́лся еси́ пра́вило мона́шествующих и похвало́,/ правосла́вных услажде́ние/ и све́тлый вселе́нный свети́льник,/ ле́стнаго бо врага́ не ужа́слся еси́ страхова́ний,/ в пеще́ре живы́й./ О, дарова́ния, су́щаго в тебе́, блаже́нне!/ И́мже я́ве/ вся́ку попра́л еси́ де́монов бровь.

Преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ ты вои́стинну к Бо́гу ду́шу впери́л еси́,/ и поще́нием, свя́те, чу́вства очи́стив,/ и непреста́нными моли́твами, всеблаже́нне,/ безсме́ртныя жи́зни сподо́бился еси́./ О удобре́ние по́стников пресла́вне!/ Тя бо Христо́с, ра́дуяся, прия́т/ в невеще́ственныя оби́тели.

Сла́ва, глас то́йже:

Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Евфи́мие,/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не: Влады́чице, приими́:

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст. Час 1-й. И коне́чный отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Прпdбнагw и3 бGон0снагw nц7A нaшегw є3vfЂміа вели1кагw.

Ѓще х0щетъ настоsтель, твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни стіхи6ры на д7, глaсъ №.

Очікується текст