...
Мінея Місячна,  Січень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Січень

← В 4-й день В 6-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 5-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Предпра́зднство Просвеще́ния, и святы́х му́ченик Феопе́мпта и Фео́ны, и преподо́бныя Синклитики́и

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́чеников 3, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Фео́ну и Феопе́мпта му́дрыя воспои́м:/ Христо́вым бо догма́том повину́ющеся,/ служе́ние вся́ко нечести́вое све́тло упраздни́вше,/ свя́те, и че́стне, и благонаде́жна послужи́ша,/ Еди́наго Бо́га и Го́спода пред лице́м мучи́телей благодерзнове́нно испове́дающе,/ и венча́еми свы́ше.

Жития́, до́лу влеку́щая, и пи́щи наслажде́ние,/ и цвету́щую сла́ву, всехва́льнии, оста́вивше я́ко привре́менну,/ Христу́ прилепи́стеся,/ Того́ добро́тою кра́сною распала́еми,/ и принесо́стеся, я́ко сладково́ннии шипцы́,/ и венце́м нетле́ннаго Ца́рствия Боголе́пно венча́стеся.

И́же мир возненави́девше,/ преми́рни яви́стеся,/ в Це́ркви перворо́дных совокупи́стеся/ и со А́нгелы поете́ песнь нетле́нную,/ пред Бо́гом предстоя́ще вку́пе,/ скве́рную и́дольскую лесть отри́нувше,/ мучи́телей безу́мие му́ченически посрами́сте.

И́ны стихи́ры преподо́бныя, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Сла́вы отце́в вои́стинну возжела́вши,/ сла́ву нетле́нную возлюби́ла еси́,/ те́мже отсту́пльши сла́дких,/ те́ло твое́ боле́знем всем отдала́ еси́./ И ны́не боле́зней прие́млеши возме́здие/ со Христо́м ца́рствующи.

И́же И́ова попусти́в испроси́вшему,/ и тя искуси́ти хотя́, я́ко зла́то,/ оста́ви те́ло твое́ ну́ждею лука́ваго,/ те́мже ты, посрами́вши терпе́нием неду́гов искуси́теля,/ побе́ды венце́м венча́лася еси́.

Жениха́ кра́сную добро́ту возжела́вши, Христа́,/ и уневе́ститися Сему́ ты восхоте́вши все́ми ви́ды благи́х,/ боле́зньми воздержа́ния тебе́ украси́ла еси́,/ те́мже ны́не с Ним ца́рствуеши, в черто́зе Его́.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Гото́вися, Иорда́не реко́:/ се бо прихо́дит Христо́с Бог крести́тися от Иоа́нна,/ да змие́в неви́димыя главы́ сокруши́т Божество́м в вода́х твои́х./ Ра́дуйся, пусты́не Иорда́нская,/ го́ры, игра́йте с весе́лием:/ прихо́дит бо Ве́чный Живо́т воззва́ти Ада́ма./ Глас вопию́щаго, возопи́й, о Иоа́нне Предте́че:/угото́вайте пути́ Госпо́дни/ и стези́ Его́ пра́вы соде́лайте.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Земля́ и назе́мная, игра́йте и ра́дуйтеся:/ Пото́к сла́дости в реце́ креща́ется,/ излия́ние изсуша́я зло́бы,/ и источа́ет Боже́ственное оставле́ние.

Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски.

Све́та сый пода́тель Иису́с,/ не тре́буя7 крести́тися,/ пло́тию восхо́дит на Иорда́нскии струи́,/ просвети́ти су́щия во тьме хотя́./ Ве́рою Сего́ усе́рдно сря́щем.

Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и у́боя́шася.

Поне́с раба́ зрак,/ предгряде́ши крести́тися, Христе́, от раба́/ во Иорда́нских струя́х,/ избавля́я от рабо́ты ветхаго греха́,/ и освяща́я, и просвеща́я нас.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Да возра́дуется пусты́ня Иорда́нова,/ и да процвете́т, я́ко крин,/ глас бо вопию́щаго услы́шан бысть в ней:/ уготова́йте путь Госпо́день./ Го́ры бо поста́вивый ста́вилом, и удо́лия ме́рилом,/ вся исполня́яй, я́ко Бог, креща́ется от раба́,/ обнищева́ти нача́т, бога́тныя да́ры да́руяй./ Услы́ша Е́ва: в печа́лех роди́ши ча́да./ Ны́не же услы́ша Де́ва: ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Тропа́рь, глас 4:

Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/ возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду/ и бысть ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:/ Христо́с яви́ся во Иорда́не освяти́ти во́ды.

На повече́рии

Кано́н [его́же краегране́сие: И днесь же суббо́ту пою́ вели́кую]. Ирмо́с по два́жды, тропари́ же на 6, и па́ки то́йже ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Волно́ю морско́ю/ Покры́вшаго дре́вле гони́теля мучи́теля,/ Иорда́нския струи́ спря́товает и кры́ет,/ мое́ ны́не очища́я челове́ческим очище́нием,/ сла́вно бо просла́вися.

Го́споди Бо́же мой,/ светоиме́нное пе́ние и предпра́зднственную песнь Тебе́ пое́м,/ Боже́ственным явле́нием та́инственно обно́вльшему нас/ и к све́тлости Боже́ственней возводя́щему.

Горе́ преве́чна и до́ле но́во я́вльшася Тя,/ преми́рная и земна́я, Спа́се, ужаса́хуся, зря́ще,/ и е́же па́че сло́ва Твое́ воспева́ху снизше́ствие.

Да Твое́я славы вся́ческая испо́лниши,/ Тебе́ Сама́го истощи́л еси́ да́же и до ра́бия о́браза./ Ны́не же дла́ни раба́ подклоня́еши главу́ ра́бски,/ мое́ назда́ние благоутро́бно очища́я.

Песнь 3

Ирмо́с: Тебе́, на вода́х/ Основа́вшего всю зе́млю неодержи́мо,/ тварь ви́девши пло́тию кры́емаго в вода́х,/ у́жасом мно́гим содержа́шеся;/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди, – взыва́ющи.

О́бразы пе́рвее проро́ками показа́л еси́ Твоего́ Богоявле́ния,/ ны́не сокрове́нная де́йствиями сказа́л еси́,/ явль та́йны челове́ком днесь, подая́ но́вое возрожде́ние.

Простре́ Иорда́н во́ды, я́ко плещи́,/ с тре́петом прия́ти Зижди́теля, теле́сно креща́емаго и вся освяща́ющаго:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди, – взыва́ющия.

Ве́лие ко спасе́нию напу́тие креще́нием подае́т Христо́с/ чу́вствующим Его́ Боже́ственное осия́ние, с весе́лием пою́щим:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди Человеколю́бче.

Песнь 4

Ирмо́с: Е́же ко Креще́нию Твое́ прише́ствие прови́дя, Авваку́м,/ ужа́сся, вопия́ше:/ на мо́ре ко́ни Твоя́,/ во́ды мно́ги наве́л еси Спа́се, смуща́ющия.

Я́вльшуся Тебе́ те́лом, освяти́ся земля́,/ во́ды благослови́шася, Не́бо просвети́ся,/ род же челове́ков го́рькаго мучи́тельства вра́жия изба́вися.

Глаго́лом Боже́ственным ны́не Предте́ча из пусты́ни гряде́т ко Иорда́ну, глаго́ля:/ пока́йтеся, прибли́жися бо Небе́сное Ца́рство,/ призыва́я вся к сла́ве Бо́жией.

Превраще́й пе́рвее мо́ре в су́шу, и исто́чники от несеко́маго источи́в,/ прегреше́ний очище́ние ны́не содева́ет во Иорда́нских струя́х огне́м Ду́ха.

Песнь 5

Ирмо́с: Богоявле́ния Твоего́, Христе́,/ к нам ми́лостивно бы́вшаго,/ Иса́ия, Свет ви́дев Невече́рний,/ из но́щи у́треневав, взыва́ше:/ просвеще́ннии, прииди́те, омы́йтеся водо́ю Боже́ственною/ и Ду́хом я́ве и ду́шу, и те́ло очи́стите.

Новотвори́ши земноро́дныя, Нов Ада́м быв Соде́тель,/ огне́м, и Ду́хом, и водо́ю стра́нное соверша́я возрожде́ние/ и обновле́ние чу́дное, кро́ме сокруше́ния/ и горни́л Креще́нием Богоде́тельным новотворя́.

Ду́хом ду́ши новотвори́ши, водо́ю же освяща́еши те́ло сложе́ное,/ живо́тна назида́я челове́ка:/ сугу́бому бо сро́дная потре́бно, лечбы́ му́дрым про́мыслом прино́сиши,/ я́ко Врач теле́с и душ.

От Чи́стыя, проше́д, рожде́йся из Отца́ пре́жде веко́в,/ к су́щему из непло́дныя прише́л еси́, прося́ я́ко Челове́к Креще́ния,/ но от воды́ та́инственно Ду́хом соде́лал еси́, Спа́се, многоча́дну Це́рковь, пе́рвее безча́дную.

Песнь 6

Ирмо́с: Ят бысть,/ но не удержа́н стра́хом Боже́ственный Крести́тель;/ а́ще бо и спря́товается прибли́житися Огню́ се́но,/ но, слыша́в: оста́ви ны́не,-/ тече́, повеле́ние исполня́я, я́ко раб,/ Боже́ственному же, свы́ше свиде́тельствующему гла́су,/ услы́ша Сы́на Преве́чнаго.

Написа́лся, но не порабо́тился еси́, ке́саревым повеле́нием повину́яся:/ а́ще бо и от рабо́ты утеше́ние нам подая́,/ во́льно повину́ешися и да́ньствуеши дидра́хму,/ но зако́ном греха́ пе́рвее про́данныя ны свободи́л еси́ ны́не/ и сыноположе́ния удосто́ил еси́.

Ца́рствуеши, но не ми́рски, естество́м Сый Царь:/ а́ще бо и по пло́ти от пле́мене Дави́дова роди́вся,/ престо́л ца́рствия, Спа́се, сего́ прия́л еси́,/ но сво́йственну и́маши держа́ву Ца́рствия со Отце́м пре́жде веко́в, при́сно/ и во ве́ки с Ду́хом.

Царь у́бо, ми́ра Нача́льник и су́щих в во́дах дре́вле пронарече́ся,/ но удавля́ется Твои́м очище́нием/ и низлага́ется я́ко езерский пе́рвее легео́н./ Рук же Твои́х, Спа́се, созда́ние, порабоще́нное от него́,/ держа́вною Твоего́ руко́ю свобожде́ния сподо́бил еси́.

Песнь 7

Ирмо́с: Неизрече́нное чу́до:/ в пещи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки из пла́мене преклоня́ет верх/ и про́сит Креще́ния от раба́,/ очища́я вопию́щия:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Сече́тся струя́ пе́рвее ми́лотию Иорда́нская, прообразу́ющи Креще́ние Твое́,/ и́мже и страсте́й растерза́ется хито́н,/ и нетле́ния оде́жда самотвори́тся вопию́щим Бо́гу:/ благослове́н еси́.

Бога́тна струя́, в себе́ бо прие́мши креща́ема Соде́теля,/ показа́ся исто́чник живо́тныя воды́ на спасе́ние нас, песнопою́щих;/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Ме́ртвость Боже́ственную знамени́тельне образу́юще,/ погруже́нием в воде́ трикра́тным в Креще́нии Христу́ совостае́м,/ тридне́вному воста́нию приобща́ющеся и вопию́ще Христу́:/ благослове́н еси́ во ве́ки.

Еди́на благода́ть Отца́, Сы́на же и Ду́ха соверша́ющая/ да́ром жела́ющия ве́рно Боже́ственнаго Креще́ния,/ сыноположе́ния восприе́мшия власть, е́же вопи́ти:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо,/ и да подви́жатся основа́ния земли́;/ се бо водо́ю облачи́тся/ Опали́вый водо́ю пре́жде пра́веднаго же́ртву пресла́вно./ Его́же, о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Избавле́ние гряде́т Христо́с Креще́нием пода́ти всем ве́рным:/ сим бо Ада́ма очища́ет, па́дшаго возвыша́ет,/ низло́жшаго мучи́теля посрамля́ет, Небеса́ отверза́ет,/ Ду́ха Боже́ственнаго низво́дит/ и нетле́ния прича́стие да́рует.

Преста́ лесть вра́жия, глас бо вопию́щаго в пусты́ни:/ путь Госпо́день, – зове́т, – угото́вайте/ и вся стези́ Его́ пра́вы твори́те, – повелева́ет,/ дебрь бо смиря́ется, естество́ земны́х возвыша́ется,/ гора́ и холм же враго́в понижа́ется.

О, пресла́вных даро́в!/ О, Боже́ственныя благода́ти и несказа́нныя любве́!/ Се бо водо́ю очища́ет мя, огне́м просвеща́ет мя/ и Ду́хом Боже́ственным соверша́ет мя Соде́тель и Влады́ка,/ ны́не во Иорда́не в мое́ обле́кся естество́, Безгре́шный.

Песнь 9

Ирмо́с: Не рыда́йте всу́е,/ отча́яния тенета́ми удавля́еми, челове́цы, пови́нии злых,/ но во умиле́нии души́ присту́пим Очища́ющему вся,/я́ко Еди́ному Чи́стому/ и Даю́щему проще́ние Креще́нием.

Во стра́ннем Твое́м Рождестве́ пе́рвее из Де́вы преесте́ственно удиви́л еси́, Сло́ве Бо́жий./ Ны́не же велича́ем, ве́лие та́инство соверша́я пресла́вно прича́стием честны́м,/ купе́ль многоча́дну Боже́ственным Ду́хом.

Земля́ освяти́ся Рождеством твои́м святы́м, Сло́ве,/ пове́дающим Небе́сем звездо́ю сла́ву Твою́./ Ны́не же водно́е естество́ благослови́ся, Тебе́ пло́тию кре́щшуся,/ и род земноро́дных к пе́рвому взы́де па́ки благоро́дию.

Да ра́дуется земля́ вся, Не́бо да весели́тся,/ мир да игра́ет, ре́ки да пле́щут руко́ю,/ исто́чницы и езе́ра, бе́здны, моря́ да сра́дуются:/ прихо́дит бо Христо́с Ада́ма очи́стити и спасти́ Боже́ственным Креще́нием.

И па́ки ирмо́с, и покло́н.

на у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь предпра́зднства, три́жды.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Весели́ся, реко́ Иорда́не,/ в тебе́ бо всех Творе́ц прихо́дит во́лею/ Креще́ние прия́ти от раба́, я́ко Благоутро́бен./ Красу́йся, лику́й, Ада́ме и Е́во прама́ти:/ прии́де избавле́ние всех, Бог Преблаги́й.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен тойже:

Пото́к сла́дости Влады́ка сый, предгряде́т во струя́х ре́чных крести́тися,/ напои́ти мя хотя́ очище́ния водами./ Его́же зря, Иоа́нн вопия́ше:/ ка́ко ру́ку мою́ на верх Твой простру́,/ Его́же трепе́щут вся́ческая?

По 2-й стихоло́гии седален, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Ада́мову наготу́ одева́я, Благоутро́бне, во оде́жду сла́вы,/ хо́щеши обнажи́тися пло́тию во Иорда́не реце́./ О, чудесе́ пресла́внаго!/ Ка́ко Тя поды́мет вода́, Влады́ко Го́споди,/ вода́ми покрыва́ющаго превы́спренняя? – я́коже пи́шет./ Пое́м, Иису́се Благоде́телю, вси Твое́ явле́ние.

Сла́ва, и ны́не.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Ве́лие Со́лнце во Иорда́не просия́ти гряде́т,/ е́же из Де́вы, из о́блака возсия́вшее, Христо́с Бог наш,/ грехо́вный отгоня́ мрак и ми́ра просвеща́я концы́,/ Его́же осия́ния получи́ти благоче́стно помо́лимся,/ прося́ще прия́ти́ ве́лию ми́лость.

Кано́ны три: предпра́зднства со ирмосо́м на 6, му́чеников на 4 и преподо́бный на 4. Кано́н предпра́зднства, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Го́рькия рабо́ты избавлься, Изра́иль/ непроходи́мое про́йде, я́ко су́шу,/ врага́ зря потопля́ема,/ песнь я́ко Благоде́телю пое́т Бо́гу,/ чудоде́ющему мы́шцею высо́кою,/ я́ко прославися.

Христо́с гряде́т ко Креще́нию,/ Христо́с ко Иорда́ну прихо́дит,/ Христо́с на́ши в воде́ погреба́ет ны́не грехи́, я́ко Благ,/ с весе́лием воспои́м Ему́, я́ко просла́вися.

Да кропя́т, веселя́щеся, о́блацы весе́лие ве́чное:/ Христо́с Иису́с предгряде́т вода́ми Иорда́нскими пото́ки грехо́вныя потопи́ти,/ просвеще́ние всем да́руя.

Се Свет явля́ется,/ се Очище́ние показу́ется,/ се Спас предстои́т просия́ти су́щим во тьме Бо́жественныя зари́./ Сего́ помышле́ньми чи́стыми ра́достно поды́мем.

Ин кано́н му́чеников, глас 7.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ погрузи́вшему всю си́лу фарао́нову в мори́,/ побе́дную песнь,/ я́ко прославися.

Гряди́те, вернии, согла́сно пра́зднуим препросла́вленную па́мять страда́льцев,/ в пе́снех духо́вных славосло́вяще Христа́.

Страстоте́рпцы Христо́вы и ве́ры тве́рдии побо́рницы,/ на нече́стие ополчи́вшеся кре́пко, враги́ победи́ша.

Нечести́вый гони́тель и ве́ры Христо́вы чуждь,/ на страстоте́рпцы разгне́вався, злочести́вый ве́рою упражня́ется.

Богоро́дичен: Па́ству, ю́же стяжа́ла еси́, Богороди́тельнице,/ сию́ спаса́й от вся́кия ну́жды, моля́щи Спа́са и Бо́га на́шего.

Ин кано́н преподо́бныя, глас 2.

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Венча́ти твою́ пе́сньми па́мять прихожду́,/ тебе́ наде́явся, несмы́сленный и весь нечи́стый,/ но даждь ми сло́во му́дрости и ра́зума твои́ми мольба́ми.

Весь ум к Боже́ственней высоте́ взе́мши/ и благи́х бе́здну и наслажде́ний позна́вши бла́гость,/ вся претерпе́ла еси́, приклю́чшаяся тебе́.

Ум к Бо́гу впери́вши Вы́шнему,/ те́ло твое́, влеку́щее к до́льним, воздержа́нием и болезньми облегчи́ла еси́,/ жела́ющи вели́кия сла́вы.

Богоро́дичен: Пребы́в, е́же бе, и воплоти́вся из утро́бы Твоея́,/ е́же бехом дарова́ нам пе́рвое, от пе́рсти бы́вшим,/ изба́вив прегреше́ний, Богороди́тельнице.

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию и бога́тством да хва́лится сме́ртный свои́м,/ но ве́рою Госпо́днею,/ правосла́вно взыва́я Христу́ Бо́гу/ и поя́ при́сно:/ на ка́мени Твои́х за́поведей утверди́ мя, Влады́ко.

Пре́жде веко́в седя́й со Отце́м и Ду́хом,/ ны́не в после́дняя из Де́вы воплоще́н, я́коже весть,/ Христо́с гряде́т ко Креще́нию,/ безсме́ртие Боже́ственною ба́нею всем подая.

Водо́ю погребсти́ на́ша грехи́ хотя́ во Иорда́нских струя́х/ за милосе́рдие ми́лости, Христо́с Бог предгряде́т/ и назида́ет истле́вшия ны Креще́нием.

Обнаже́ние сту́дное покрыва́я Ада́ма пра́отца,/ обнажа́ешися во́льно и струя́ми Иорда́нскими Тебе́ Сама́го покрыва́еши,/ вода́ми превы́спренняя покрыва́я, Христе́, Еди́не Многоми́лостиве.

Ин

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Благоче́стия и ве́ры предста́тели, Боже́ственныя страда́льцы восхва́лим,/ Феопе́мпта и Фео́ну пресла́внаго.

Пра́вило, и о́браз, и начерта́ние я́вльшеся, Христо́вы великому́ченицы,/ святы́х бы́ша путевожди́ ко страда́нию.

Ревну́юще сих доброде́тельному жи́тельству, му́ченицы,/ ку́пно на суди́щи предстоя́ще, взыва́ху:/ христиа́не есмы́ вси.

Богоро́дичен: Роди́лся еси́ из Де́вы несказа́нно,/ яви́лся еси́, я́коже благоволи́л еси́, Человеколю́бче,/ и мир обнови́л еси́, Го́споди.

Ин

Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Не пощаде́ла еси́ пло́ти мно́гими я́звами,/ ни́же весьма́ неоде́ржно друча́емыя, к боле́знем воздержа́ния,/ искуси́тель в ни́хже отрева́шеся.

Ше́ствие те́сное жи́зни хода́тайственно нетле́нный и Боже́ственныя ты изво́лила еси́,/ широ́кое оплева́вши,/ его́же ничто́же го́рше вои́стинну ум иму́щему.

Горя́щу ю́ностному цве́ту отбе́же тесното́ю и боле́зньми воздержа́ния/ и пале́ние очес твои́х сле́зными тече́нии угаси́л еси́.

Богоро́дичен: Сло́во, вопло́щшееся из Тебе́, Всечи́стая,/ пло́ти скве́рну хотя́ омы́ти о́бразом очище́ния,/ тече́ние водно́е диви́тся.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Всех, Христе́, Благоутро́бне, отъе́мляй прегреше́ний мно́жество/ ми́лости ра́ди безме́рныя,/ Иорда́нскими вода́ми крести́тися гряде́ши, я́ко Челове́к,/ оде́ждею мя одева́я,/ сла́вы дре́вния обнаже́нна люте.

Та́же седа́лен му́ченика, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Феопемпт, яви́вся святи́тель су́щих до́ле,/ с Фео́ною ку́пно тве́рдым и сострада́льцем,/ му́чителем противле́ния не терпя́щим, ураня́ется:/ Тя, – ра́дуяся, вопия́, – чту Еди́наго,/ погре́бшаго во Иорда́нских струя́х земны́х прегреше́ния.

Ин седа́лен преподо́бный, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное:

По́стных превзошла́ еси́ ты терпе́ния боле́знь,/ на Небесе́х наслажда́ешися бо́льшия оби́тели/ и лу́чшия зари́ испо́лнилася еси́,/ зане́ му́жески жесто́кий ше́ствовала еси́ путь, победи́вши настоя́щая,/ и А́нгелом уподо́билася еси́,/ и ны́не сла́вы причаща́ешися тех.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Вели́кий Дождь к ре́чным струя́м предгряде́т,/ пло́тию крести́тися восхоте́в./ К Нему́же Бо́жественный Предте́ча, ужаса́яся, глаго́лаше:/ ка́ко крещу́ Тя, скве́рны не иму́ща весьма́?/ Ка́ко простру́ мою́ десни́цу на главу́, ея́же трепе́щут вся́ческая?

Песнь 4

Ирмо́с: Слы́ша дре́вле Авваку́м, Христе́, чу́дный Твой слух/ и стра́хом взыва́ше:/ от ю́га Бог прии́дет и Святы́й от горы́ приосене́нныя ча́щи/ спасти́ пома́занныя./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Во́ду почерпи́те Жи́зни,/ се ны́не прии́де ми́ра Река́ и́стинно/ изсуши́ти му́тныя неве́рия во́ды и просвеще́ние источи́ти пою́щим Ему́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Весели́ся, пусты́ня, я́же пре́жде жа́ждущая,/ естество́ все челове́ческое:/ ны́не яви́ся Пото́к сла́дости, Иорда́нскими вода́ми реша́я зной греха́./ Ему́же пое́м ве́рно:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Вопию́щаго глас проро́чески пусты́м возшуме́ помышле́нием:/ угото́вайте пути́ пра́выя Христу́ гряду́щему, глаго́лющ,/ я́ко да Креще́нием очи́стит обветша́вших ны,/ разреша́я пе́рвое осужде́ние.

Ин

Ирмо́с: Услы́шах слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и ужасо́хся, Го́споди.

Всю напои́ша вселе́нную словесы́ Боже́ственными/ Христо́вы великому́ченицы/ и лесть упраздни́ша.

Бога́тство некрадо́мо обрето́ша вои́стинну страстоте́рпцы,/ бога́тство, сла́ву и све́тлость земны́х оплева́ша.

Вооружи́вшеся страстоте́рпцы Христо́вым ору́жием,/ мучи́телево суровство́ все́ в сем низложи́ша.

Богоро́дичен: Мати Чи́стая,/ Благослове́нная Свята́я Де́во,/ пою́щия Тя спаса́й от вся́каго обстоя́ния.

Ин

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы,/ не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ты, телесе́ преизря́дствующи добро́тами,/ была́ еси́ мно́гим отречена́, не полу́чшим раче́ния./ Те́мже, изнури́вши себе́, причасти́лася еси́ Боже́ственныя красоты́.

Претерпе́ла еси́, я́ко И́ов, теле́сное озлобле́ние,/ не изрекла́ еси́ сло́ва, кончи́ну привлача́щаго,/ ле́том и естество́м же преше́дши, Боже́ственное прия́ла еси́ жи́лище.

Уедини́ся от сро́дников, и роди́телей, и стяжа́ния,/ Христа́ еди́наго и́шущи некрадо́мо бога́тство и неиждива́емое,/ с Ни́мже Вы́шняя сла́вы яви́лася еси́ прича́стница.

Богоро́дичен: Рождество́ Твое́ Ада́ма от тли изба́ви, кроме́ тле́ния человекоде́льнаго,/ и́бо па́че челове́ка бысть зача́тие./ Те́мже тле́ния и зол мя, Отрокови́це, изба́ви.

Песнь 5

Ирмо́с: Свет Твой незаходи́мый возсия́й, Христе́,/ в сердца́ ве́рно пою́щих Тя,/ мир подава́яй нам па́че ума́./ Тем от но́щи неве́дения ко дню све́том Твои́м теку́ще,/ славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

Ми́ра, Христе́, сый Царь,/ вражды́ средосте́ние разори́л еси́,/ пло́ти подо́бием яви́вся су́щим на земли́./ Темже прише́ствие Твое́ ви́дев, Иоа́нн дивля́шеся со стра́хом,/ рукоположи́ти Тя повелева́емь.

Змие́в главы́ сокруши́ти Христо́с спеша́,/ ны́не гряде́т вода́ми и трепе́щущему вопие́т Крести́телю:/ простри́ твою́ ру́ку, и прикосни́ся верху́ Моему́,/ и у́жас оттряси́, соверша́я повеле́нное.

Сказа́ше проро́к благода́ть иногда́ Креще́ния Боже́ственным Ду́хом,/ порази́в Иорда́нския струи́ ми́лотию, я́же раздели́шася,/ нам путетворя́щия возрожде́ние Боже́ственное в них я́вльшагося Христа́.

Ин

Ирмо́с: У́тренююще, Сло́ве, в сла́ву Твою́ и хвалу́,/ восхваля́ем непреста́нно о́браз Креста́ Твоего́,/ Его́же дал еси́ нам ору́жие в по́мощь.

Му́дрии страда́льцы, ве́ры ору́жницы,/ му́ки до́блественне враго́в пребеззако́нных победи́вше, ку́пно венцы́ прия́ша.

Ни ласка́ние, ни лесть,/ ни сла́ва земны́х возмо́же отсещи́ ве́ры ва́шея тече́ние, страда́льцы,/ те́мже и ра́дуетеся.

Предстоя́ще престо́лу сла́вы Госпо́дни,/ со А́нгелы непреста́нно моли́теся/ да́ти прегреше́ний очище́ние ве́рою пою́щим вас.

Богоро́дичен: Всесвята́я Де́во Обра́дованная,/ ро́ждшая в ле́те Сло́во па́че сло́ва,/ моли́ Его́ спасти́ ду́ши на́ша.

Ин

Ирмо́с: Све́та Пода́телю/ и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.

Храм была́ еси́ обита́ющаго в чи́стых ду́сех Сло́ва, му́драя,/ осия́ла бо еси́ ты воздержа́ния мно́гими боле́зньми души́ твое́й добро́ту, пресла́вная.

Плоть умертви́ла еси́, обагре́нную есте́ственною благода́тию боле́зньми мно́гими,/ уясня́ющи па́че све́том доброде́телей душе́вный о́браз,/ све́тло сия́ющий.

Вещь телесе души́ твоея́ ко Христу́ жела́нием распали́вши,/ ты ны́не,с невеще́ственными невеще́ственно вои́стинну А́нгелы сра́дуешися,/ Бо́га смотря́ющи.

Богоро́дичен: Главы́ сокруши́ Глава́ благочести́вых, Всечи́стая,/ стру́ями ны́не гнездя́щихся змие́в,/ Рожде́йся из Твоеея́ утро́бы без се́мене вои́стинну.

Песнь 6

Ирмо́с: Весь от страсте́й безме́рных содержу́ся/ и кито́м зол снизпадо́х,/но возведи́ из нетле́ния мя, Бо́же,/ я́коже пре́жде Ио́ну,/ и ве́рою безстра́стие ми да́руй,/ я́ко да во гла́се хвале́ния и спасе́ния ду́хом пожру́ Ти.

Милосе́рдие щедро́т Христо́с показу́я,/ в ра́бии зра́це Непреме́нный прихо́дит к рабу́, прося́ Креще́ния,/ от рабо́ты восхища́я челове́чество,/ Его́же уди́влься прише́ствию, ужаса́ется и стра́хом одержи́м быва́ет.

Ка́ко Тя ре́чныя струи́ прии́мут, нестерпи́маго Огня́, ны́не иду́ща?/ Ка́ко обнаже́ние Небе́снии ви́дят А́нгели?/ Ка́ко ру́ку Иоа́нн простре́т на Тя,/ Сло́ве Бо́жий Пребезнача́льне,/ того́ от земли́ созда́вшаго?

Мо́ре разделя́ется, бежа́ще, пока́за но́вым лю́дем Боже́ственное прехожде́ние,/ е́же соде́ла в реце́, пло́тию прише́д,/ И́же из ка́мене пресла́вно источи́в во́ду./ Сего́ я́ко Бо́га просла́вим, на́ше сокруше́ние назда́вшаго.

Ин

Ирмо́с: Ио́на из чре́ва а́дова вопия́ше:/ возведи́ от тли живо́т мой./Мы же Тебе́ вопие́м:/Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас.

Упраздни́ша и́дольскую лесть му́ченицы, на суди́щи стра́ждуще,/ и нече́стие все потреби́ша от земли́ страда́нием свои́м.

Предпоста́ви враг и гони́тель ве́ры своя́ служи́тели/ мечми́, я́коже а́гнцы, убива́ти вас го́рько, му́ченицы сла́внии.

Я́коже ви́де лик святы́х мучи́тели, вооруже́нныя мечми́, му́жески вопия́ше:/ во́ини Христо́вы есмы́, о мучи́телю!

Богоро́дичен: Его́же родила́ еси́, Богоро́дице, несказа́нно, Бо́га на́шего,/ моля́щи не преста́й изба́вите от бед пою́щия Тя, Чи́стая Присноде́во.

Ин

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Просвети́вшися заре́ю духо́вною,/ вся́кое наслажде́ние отри́нула еси́ плотско́е, я́ко но́щно,/ до́брых бо уязви́лася еси́ жела́нием.

Облиста твоя́ светоно́сная днесь па́мять,/ издале́ча просвеща́ющи душ омраче́ние,/ мона́хов подвиза́ющихся удобре́ние.

Чистоту́ де́вства соблюла́ еси́, почита́ющи черто́г нетле́нный:/ Христа́ бо жела́нием разжегла́ся еси́,/ стра́ннаго Жениха́ твоего́.

Богоро́дичен: Да сла́вы испо́лнимся,/ прии́де в безсла́вное челове́чество сла́вы Госпо́дь./ Я́коже челове́к, мы́емь,/ Твой Сын челове́ки просла́ви.

Конда́к предпра́зднства, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопиет:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма первозда́ннаго.

И́кос:

Не истязу́ю тя, Крести́телю, преде́лы преходи́ти,/ не глаго́лю тебе́:/ рцы Ми, я́же глаго́леши беззако́нным и учи́ши гре́шники./ То́чию крести́ Мя молча́ и ча́я, я́же от Креще́ния:/ прии́меши бо сего́ ра́ди досто́инство, е́же не бысть А́нгелом,/ и́бо всех проро́ков бо́льша тя сотворю́./ От о́ных у́бо ни еди́н я́ве Мя ви́де,/ но во о́бразех, и се́нех, и гада́ниих,/ ты же пред тобо́ю стоя́ща ви́дел еси́,/ спасти́ бо приидо́х Ада́ма первозда́ннаго.

Песнь 7

Ирмо́с: Проидо́ша, я́ко черто́г, пе́щный пла́мень нестерпи́мый/ и́же за благоче́стие иногда́ о́троцы святи́и, показа́вшееся я́ве,/ и, согла́сно воспева́юще, песнь поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Христо́с спасе́ние яви́ся, просвеще́ние да́руя./ Да ра́дуется Не́бо, о́блацы же да кропя́т и́стинно пра́вду взыва́ющим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Руно́, е́же прови́де Гедео́н, полна́ ча́ша воды́ иска́павший/ я́ве Твое́ Креще́ние ска́зоваше, Христе́, е́же подае́ши, крести́вся, воспева́ющим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ныя безча́дствующия Елиссе́й исцеля́я во́ды,/ благоча́дие честны́я купе́ли прообрази́, хотя́щее бы́ти та́инственно, воспева́ющим:/ отцев Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: Пещь горя́щую ороси́л еси́, Спа́се,/ о́троки спасл еси́, пою́щия и глаго́лющия:/ благослове́н еси́ во ве́ки,/ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Коне́ц муче́ния прия́сте ку́пно,/ мече́м умерщвля́еми с жена́ми и детьми́, Христу́ вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Ра́довахуся святи́и, зря́ще себе́, мечи́ скончава́емыя,/ и ве́рою взыва́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Нечести́вых свере́пство потреби́ся от земли́,/ и бо́зи падо́ша на зе́млю/ и сокруши́шася му́ченик испове́данием, и венцы́ прия́ша.

Богоро́дичен: Спаса́й па́ству Твою́, Всесвята́я Чи́стая, от вся́каго обстоя́ния,/ я́ко еди́на Предста́тельница ро́да на́шего,/ Благослове́нная Богоро́дице Всепе́тая.

Ин

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Зле умышля́я, сопроти́вный души́ твоея кре́пость умягчи́ти неду́гами покуша́шеся,/ и И́ова прирази́выйся терпе́нию, му́дре боле́зньми отража́шеся,/ твои́м терпе́нием, му́драя, уязвля́яся.

Твоя́ ны́не уклони́ся от треволне́ний жития́ к благоути́шному душа́ приста́нищу,/ бога́та су́щи добро́тами в Боже́ственных пребыва́ниях, му́драя,/ иде́же проугото́вися твои́м терпеливострада́нием мно́гим поко́ище.

Му́дре наста́вила еси́ во о́бщем житии́, ме́сто, глаго́лющи, измени́ти никогда́же,/ вели́ких бо хода́тайственно воздая́ний терпе́ние,/ словесы́ же и делесы́ по́льзовати мона́шествующия вои́стинну не облени́лася еси́.

Богоро́дичен: Водно́е естество́ от греха́ мя измыва́ет/ Рождества́ Твоего́ па́че естества́ му́дростию,/ Бо́га бо очище́ние, Творца́ све́та, очища́ет, Богоневе́сто,/ мно́гими оскверни́вшагося, Де́во, согреше́ньми.

Песнь 8

Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго пока́за о́браз огнеро́сная пещь дре́вле:/ огнь бо не опали́ ю́ныя де́ти,/ Христо́во явля́я безсе́менное от Де́вы Бо́жественное Рождество́./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Хвалу́ велегла́сно Влады́це возсле́м:/ прии́де, яви́ся,/ восхо́дит на во́ды, и обнажа́ется, Не́бо о́блаки одева́яй,/ и креща́ется, очища́я ны, воспева́ющия:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Прииди́те мы́сленно, ко Иорда́ну и́дем,/ виде́ние ве́лие в не́м у́зрим,/ Иису́с бо, просвеще́ние, прихо́дит и раба́ преклоня́ется дла́ни, с тре́петом вопию́ща:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Угль, Его́же прови́де Иса́ия,/ в вода́х Иорда́нских разгоре́вся,/ попали́ вещь всю грехо́в и подаде́ сокруше́нным назда́ние./ Те́мже, воспева́юще, воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Еди́наго Безнача́льнаго Царя́ Сла́вы,/ Его́же благословя́т Небе́сныя си́лы/ и трепе́щут чи́ни А́нгельстии,/ по́йте, свяще́нницы,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Еди́наго Благоутро́бнаго Царя́ Сла́вы испове́дающе,/ му́дрии страда́льцы прия́ша по́чести побе́ды, вопию́ще благодерзнове́нно:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Тве́рдоо проти́вишася Христо́вы страда́льцы к мучи́телем,/ стра́ждуще до́блественне, победи́ша и́дольскую лесть, вопию́ще благодерзнове́нно:/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Я́коже адама́нти, до́блии ору́жницы,/ мучи́телей преще́ния и му́ки победи́вше, ра́достно вопия́ху:/ по́йте, свяще́нницы, лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Богоро́дичен: Еди́наго Благоутро́бнаго Преве́чнаго Сло́ва,/ из Де́вы в после́дняя ро́ждшагося и спа́сшаго челове́ческий род,/ по́йте, свяще́нницы, людие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко о́троком евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

На земли́ живу́щи, к земли́ блаже́нных вои́стинну дости́гнути вожделе́ла еси́,/ иде́же чи́ни А́нгельстии, преподо́бных и по́стников, дев, живу́ще,/ ве́чно песносло́вят Христа́ во ве́ки вся.

Добро́тою естества́ лу́чши мно́гих су́щи, о души́ попекла́ся еси́,/ я́ко вид добро́ты душе́вныя му́дре сохрани́вши,/ те́мже добро́ту теле́сную угаси́вши,/ распали́лася еси́ воздержа́нием души́ твоея́.

Бодр ум к Бо́гу преусе́рдием душе́вным ты стяжа́вши,/ ко́зни льсти́ваго мудреца́ злых до конца́ успи́ла еси́, сла́вная,/ и ны́не, у́спши, живе́ши во ве́ки.

Богоро́дичен: Обнови́ти земны́я Сын Твой восхоте́в,/ко Иорда́ну я́ко Челове́к тщи́тся, Чи́стая, кра́йния ра́ди любве́:/ та́мо бо всех сокру́шшаго сотре́, обновля́ет моли́твами Твои́ми мир.

Песнь 9

Ирмо́с: Неизглаго́ланное Де́вы та́инство:/ Не́бо бо Сия́, и Престо́л Херуви́мский,/ и светоно́сный Черто́г показа́ся/ Христа́ Бо́га Вседержи́теля,/ Сию́ благоче́стно я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Та́инство стра́нное зрю и пресла́вное:/ Иису́с гряде́т во́лею к реце́ Иорда́ну, вопия́ Иоа́нну:/ твою́ десни́цу Ми, дру́же, взаи́мствуй,/ стра́шная соверша́ющему людем Мои́м в снабдение.

Пусты́нная Иорда́нская да процвету́т,/ и́же во тьме лежа́щий, вели́к яви́ся вам Свет./ Ви́девше, взыгра́йте:/ Христо́с, от Галиле́и приходя́й, пло́тию крести́тися от раба́ хо́щет.

Возвесели́ся ны́не, Иорда́не, и лику́й,/ Иоа́нне, взыгра́й, вся вселе́нная, ра́дуйся:/ се яви́ся Христо́с, и обнажа́ется, и креща́ется,/ во оде́жду облача́я нетле́ния челове́чество.

Ин

Ирмо́с: Па́че естества́ Ма́терь и по естеству́ Де́ву,/ Еди́ну в жена́х Благослове́нную,/ пе́сньми, ве́рнии, Богоро́дицу велича́ем.

Попра́вше вся идолослуже́ния ве́рою страстоте́рпцы Христо́вы,/ Боже́ственное тече́ние сконча́вше благоче́стно и ве́рою утверди́ша.

Земна́я вся презре́вше ве́рою страстоте́рпцы Христо́вы, вку́пе усе́рдно пострада́вшие,/ от Бо́га прия́ша врачева́ния.

Страстоте́рпцы му́жески вооружи́вшеся веро́ю,/ Госпо́дним кресто́м ополче́ния низложи́ша вра́жий и венцы́ прия́ша.

Богоро́дичен: Во чре́ве заче́ншая непостижи́мое Сло́во/ и Сие́ без се́мене нам ро́ждшая,/ моли́ приле́жно спасти́ся душа́м на́шим.

Ин

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Уясни́вшися добро́тами де́вства, сла́вная,/ тебе́ саму́ю украси́ла еси́ венце́м воздержа́тельнаго жития́,/ те́мже сугу́бым венце́м венча́ тя стра́нный Жени́х твой,/ Его́же уязви́лася еси́ ты любоию.

Наде́жда не посрами́, Синклитики́е, тя, всечестна́я, бу́дущих,/ ю́же име́ла еси́ в се́рдце твое́м:/ ны́не бо прия́ла еси́ боле́зней воздая́ния от Спа́са,/ за я́же воздержа́ния всяк вид прешла́ еси́.

В кре́пость и утвержде́ние, честна́я, Христа́ оде́ялася еси́/ и в зе́млю ты каче́ние пони́зила еси́ глаго́лавшаго на Высоту́ непра́вду./ Те́мже тя венце́м побе́ды украси́ побе́ды Пода́тель Иису́с.

Богоро́дичен: О Тебе́ пра́отца паде́ние кре́пость прия́т,/ поити́ да́льше кре́пости не иму́щее:/ Креще́нием бо Сы́на Твоего́ вся́ка зло́ба ны́не погрузи́ся./ Те́мже вино́вну Тя очище́ния пропове́даем.

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Я́ко ви́де Тя обнаже́на Иорда́н,/ с тре́петом к су́щему от непло́дове рече́:/ оста́ви, о Иоа́нне, крести́тися Го́спода,/ огне́м и Ду́хом очища́ющаго всю тварь,/ на сие́ бо прии́де, освяти́ти земны́я и во́дное естество́.

Сла́ва, и ны́не:

Из Де́вы возсия́вый в Вифлее́ме пло́тию/ ко Иорда́ну ны́не тщи́тся скве́рну отмы́ти земноро́дных,/ к све́ту приводи́ во тьме су́щия Креще́нием Боже́ственным.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския предыди́те си́лы:

Что не домышля́ешися, Крести́телю, смотре́ния,/ е́же соверша́ю за всех спасе́ние?/ Дре́вняя оста́ви ны́не, и помышля́й поле́зная./ Ве́руй Бо́гу соше́дшему/ и, приступи́в, Мне послужи́:/ Бог бо приидо́х за благоутро́бие/ А́да́ма очи́стити от паде́ния.

Взе́мляй на́ша грехи́ на ра́мена,/ прише́л еси́, Иису́се, к струя́м Иорда́нским,/ аз же ужасо́хся Твоего́ стра́шнаго прише́ствия./ Ка́ко у́бо ми вели́ши крести́ти Тя?/ Сам мя очи́стити прише́л еси́./ И ка́ко Креще́ния от мене́ про́сиши,/ всех Очище́ние?

Естества́ Моего́ непости́жное Сло́во,/ в ра́бий же зрак оде́явся,/ приидо́х на Иорда́н,/ ника́коже Мене́ отрецы́ся./ Гряди́, не бо́йся, прибли́жися ко Мне,/ десни́цу на верх Мой положи́в, возопи́й:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О, па́че ума́, безме́рный Твое́я нищеты́, Сло́ве Бо́жий!/ Мене́ ра́ди, па́дшаго,/ позна́х Тя, за милосе́рдие во Ада́ма обле́кшася/ и су́щия от Ада́ма обновля́юща,/ и, повину́яйся Твоему́ веле́нию, ве́рно зову́ Тебе́:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

С тре́петом служа́ Иоа́нн Влады́це,/ ра́дуется душе́ю и вопие́т с весе́лием:/ сра́дуйтеся мне, вси ро́ди пра́отца,/ прии́де бо ча́яние на́ше,/ при́иде на Иорда́н Христо́с,/ вся от греха́ Ада́мова очи́стити, я́ко Благоутро́бен.

И ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Воспои́м, лю́дие, Рожде́нному от Де́вы/ и в реце́ кре́щшемуся Иорда́не,/ и к Нему́ возопии́м:/ Царю́ вся́кия тва́ри,/ да́руй нам неосужде́нно/ чи́стою со́вестию ве́рно дости́гнути/ Твое́ свято́е из ме́ртвых тридне́вное воста́ние.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Се Царь,/ се ча́яние/ Изра́илево прии́де./ Лю́дие, ра́дуйтеся,/ Свет бо явля́ется.

Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски.

Узре́ся су́щим/ на земли́ с пло́тию,/ Боже́ственный ны́не Свет/ су́щим во тьме яви́ся,/ и всем благода́ть возсия.

Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убояшася.

Свети́льниче Све́ту,/ заре́ Со́лнцу,/ предтече́ Сло́ву,/ дру́же Жениху́,/ проро́че, послужи́.

Сла́ва, и ны́не, глас 8. Анато́лиево:

Иоа́нне Крести́телю,/ во утро́бе позна́вый Мя, А́гнца,/ на реце́ Ми послужи́,/ со А́нгелы Ми слу́жбу принеси́:/ просте́р, косни́ся руко́ю твое́ю верху́ Моему́ пречи́стому/ и, егда́ у́зриши го́ры трепе́щущия/ и Иорда́н возвраща́ются, с си́ми возопи́й:/ воплоти́выйся от Де́вы в на́ше спа́сение,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

По Бла́го есть: трисвято́еПо О́тче наш: тропа́рь. Та́же ектения́ и отпу́ст.

Предпрaзднство просвэщeніz:

И# с™hхъ мyчєникъ, fеопeмпта и3 fеHны: И# прпdбныz сmгклітикjи.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры м§никwвъ G, глaсъ д7.

Очікується текст