...
Мінея Місячна,  Січень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Січень

← В 8-й день В 10-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 9-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Свята́го му́ченика Полие́вкта

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника, глас 8.

Подо́бен: Го́споди, а́ще и на суди́щи:

Го́споди,/ а́ще и Иоа́нну предста́л еси́/ на Иорда́не, я́ко Челове́к,/ но не отступи́л еси́ от престо́ла,/ со Отце́м седя́й:/ и кре́щся нас ра́ди,/ мир свободи́л еси́/ от рабо́ты чужда́го,/ я́ко Щедр и Человеколю́бец.

Го́споди,/ а́ще и Иорда́нскими вода́ми/ обложи́лся еси́, я́ко Челове́к,/ но свиде́тельствовался еси́/ свы́ше сни́тием Духа,/ и глас Оте́чь Сы́на Тя свиде́тельствова:/ но яви́ся,/ и пода́ждь нетле́ние/ душа́м на́шим.

Го́споди,/ Ты от Отца́ пре́жде веко́в/ рожде́йся непреме́нный,/ прише́л еси́ в после́дняя ле́та,/ и зрак раба́ прия́л еси́,/ и о́браз Тво́й/ я́ко Зижди́тель обнови́л еси́:/ крести́вся бо дарова́л еси́ нетле́ние/ душа́м на́шим.

Ины стихи́ры свята́го, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Дави́дски я́ко из ро́ва страсте́й, Христо́с, и от бре́ния тиме́нна,/ и́дольския ле́сти возведе́ тя, му́чениче:/ поста́ви бо на ка́мени но́ги твоя,/ и своего́ позна́ния та́инственно./ Его́же моли́ спасти́ся нам.

Ниже́ сопру́жницы твоея́ жела́ние,/ ни чад любле́ние,/ ниже́ твое́ досто́инство,/ ниже́ бога́тство стяжа́ний и име́ний,/ твое́ кре́пкое души́ поколеба́ша/ от ве́ры и́стинныя су́щия во Христа́, всеблаже́нне Полие́вкте.

И пре́жде благода́ти,/ му́чениче, твоего́ страда́ния,/ пра́вды де́лы вои́стинну украси́лся еси́./ Те́мже по сих свиде́тель ве́рен сподо́бился еси́ бы́ти Христо́в,/ твое́ю кро́вию крести́вся/ в сме́рть Его́ благоче́стно.

Сла́ва, глас 1. Византи́ево:

А́нгельская во́инства днесь лику́ют/ в па́мяти му́ченика Полие́вкта,/ и челове́ческий ро́д ве́рно торжеству́ет,/ и ра́достно вопие́т:/ ра́дуйся, всехва́льне,/ и́же многоплете́ннаго велиа́ра ловле́ния победи́вый,/ и побе́ды венце́м от Христа́ венча́выйся./ Ра́дуйся, во́ине вели́каго Царя́ и Спа́са на́шего,/ тре́бища и́дольская разори́вый./ Ра́дуйся, му́чеников удобре́ние./ Моли́ изба́вити от вся́каго преще́ния,/ ве́рою соверша́ющия присночестну́ю па́мять твою́.

И ны́не, глас 2:

Днесь Небесе́ и земли́ Творе́ц/ прихо́дит пло́тию на Иорда́н,/ Креще́ния прося́ Безгре́шный,/ да очи́стит мир от ле́сти вра́жия./ И креща́ется от раба́ Влады́ка вся́ческих,/ и очище́ние водо́ю ро́ду челове́ческому да́рует./ Тому́ возопии́м:/ явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Предста́л еси́ на вода́х всем Непостижи́мый,/ Предте́чи преклони́л еси́ главу́./ Мир освяти́в, рабо́ты изба́вил еси́/ Креще́нием Твои́м, Безгре́шне.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

Сы́на возлю́бленна Оте́ц от Вы́шних дре́вле,/ и Дух свиде́тельствова, Христе́,/ И́мже Тро́ическое та́инство позна́ся/ во Иорда́не кре́щшуся Тебе́.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Освяти́л еси́ во́ды, Спа́се, Иорда́нския вся,/ и естество́ водное, я́ко Бог./ Те́мже и сла́вит явле́ние Твое́/ ро́д челове́ческий и воспева́ет.

Сла́ва, и ны́не, глас 4. Космы́ мона́ха:

Одева́яйся све́том я́ко ри́зою,/ нас ра́ди по нам бы́ти сподо́бился есть,/ во струи́ одева́ется днесь Иорда́нски,/ не Сам сих ко очище́нию тре́буя,/ но нам Собо́ю устроя́яй порожде́ние./ О чудесе́!/ Без огня́ изваря́ет,/ и назида́ет без сокруше́ния,/ и спаса́ет в Него́ просвеща́емыя/ Христо́с Бог и Спас душ на́ших.

Тропа́рь глас 4:

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Полие́вкт,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́ Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́ души на́ша.

Сла́ва, и ны́не, тропа́рь пра́здника, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся тебе́, Го́споди,/ тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сына имену́я,/ и Дух в виде голубине,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

На у́трени

По 1-й стихоло́гии, седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Щедро́тами Твои́ми, Бо́же, умоле́н,/ заблу́ждшее и поги́бшее взыска́л еси́, за милосе́рдие ми́лости Твоея́, Человеколю́бче./ Темже прише́л еси́ на Иорда́н,/ сказа́в та́инство Святыя Тро́ицы./ И воспева́юще зове́м ве́рно:/ прише́л еси́, и яви́лся еси́, Свет Непристу́пный.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии, седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Свире́лей па́стырских:

Яви́ся нам всех влады́ка во струя́х та́инственно Иорда́нских,/ очи́стити всяк грех я́ко ми́лостив и Пребла́г./ Вся тварь да игра́ет, я́ко креща́ется Христо́с Госпо́дь,/ бла́говоли́вый спасти́ я́ко Бог ро́д челове́ческий.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника вторы́й  со ирмосо́м, на 8, глас 2. И свята́го кано́н, глас 8, е́гоже краегране́сие: Твою́ пода́ждь ми, му́чениче, моли́твуенную благода́ть. Феофа́ново.

Ин. Пе́снь 1.

Ирмо́с: Посе́ченый несеко́маго пресече́,/ и виде со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де:/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль,/ песнь же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Многожела́нныя пи́щи насыща́емь,/ и блаже́нныя зари́, сла́вне, исполня́емь,/ и А́нгельскаго ли́ка удостоя́емь,/ тво́й благохва́лящия пра́здник, Полие́вкте, спаса́й, Го́споду пою́щия:/ сла́вно бо просла́вися.

Светоно́сная и благознамени́тая па́мять твоя́, света Боже́ственнейшаго полна́ возсия́,/ просвеща́ющая све́тло ве́рою воспева́ющия тя,/ до́блий во́ине Христо́в Полие́вкте всеблаже́нне, Го́споду пою́щия:/ сла́вно бо просла́вися.

Вжиля́емь кре́постию Духа и Боже́ственною си́лою, блаже́нне, оде́явся,/ изше́л еси́ тве́рдо к боре́нию го́рдаго,/ и сего́ кре́пко низложи́в, усе́рдно взыва́л еси́:/ Го́споду воспои́м, сла́вно бо просла́вися.

Богоро́дичен: Воплоще́ннаго, пе́рвее Безпло́тнаго, Дево Богоро́дице, родила́ еси́,/ Всенепоро́чная и Всечи́стая, я́ве Дева пребывши,/ бога́тством благоутро́бия нас ра́ди обнища́вшаго, и спа́сшаго Тому́ зову́щия:/ сла́вно бо просла́вися.

Ин. Пе́снь 3.

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Измени́л еси́ мудрова́ние к бла́гоче́стию,/ свы́ше сподо́бився Боже́ственнаго зре́ния Спа́сова, Полие́вкте.

Побе́ды жела́яй, вся оплева́л еси́, сла́вне, я́же на земли́,/ и Небе́снаго насле́дия сподо́бился еси́.

Сла́вы жела́я, я́же па́че ума́, устреми́лся еси́ терпели́вно,/ и и́дольское безсла́вие низложи́л еси́.

Богоро́дичен: Напра́ви моя́, Влады́чице, стопы́,/ да к Твоему́ Сыну похва́льным жи́тельством пойду́.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Спа́су прикло́ншу во Иорда́не главу́,/ сокруши́шася змие́в главы́./ Полие́вктова же глава́ отсе́кшаяся/ льсти́ваго посрами́.

И́кос:

Во Иорда́не реце́ Зижди́тель всяческих главу́ преклони́в, Креще́ние прие́млет,/ и змие́в главы невидимо сокруши́в,/ си́лу подаде́ челове́ком на велему́дреннаго,/ пе́рвее в раи́ запе́ншаго Ада́му сне́дию дре́ва,/ и сме́рть нане́сшаго ему́ без наде́жди./ Темже страдалец ны́не Полие́вкт ласка́ньми жены́ не преклони́вся,/ пострада́ тве́рдо, просте́р главу́,/ е́йже отсе́кшейся, льсти́ваго посрами́.

Седален, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Я́ко до́бр во́ин Христа́, всех Бо́га,/ благода́тию Сего́ укрепля́емь,/ всего́ преложи́л еси́ себе, в любо́вь Его́,/ Неа́рхом ве́рным во́ином, и́же с тобо́ю, му́дре./ Те́мже зако́нно пострада́в,/ досто́йно венча́лся еси́ от Го́спода, му́чениче Полие́вкте.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

Иорда́нскими струя́ми обло́жся, И́же Све́том пресла́вно одева́яйся,/ в ни́хже Ада́мово естество́ обнови́л еси́,/ сокру́шшееся злы́м преслуша́нием, Сло́ве Бо́жий./ Те́мже Тя восхваля́ем, и свято́е Твое́ вси́ славосло́вим явле́ние.

Ин. Пе́снь 4.

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Благочести́вым испове́данием, всеизря́дне, Влады́це сам себе́ приве́л еси́,/ е́же за Того́, сла́вне, заколе́ние любо́вию прие́м,/ и поро́ка всякаго свобо́ден быв./ Отсю́ду Спасу взыва́еши:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Сла́дость бла́гоче́стия услади́ся тебе́, впери́лся еси́ Боже́ственною любо́вию,/ чи́стым и све́тлым жела́нием уя́звен,/ и любо́вию распаля́емь Вы́шняго Ца́рствия, песнопое́ши Влады́це:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Преесте́ственным единому́дрием связа́вся Неа́рху,/ сего́ же глаго́лы огласи́вся ко бла́гочести́вей ве́ре Тро́ичестей,/ Богому́дре му́чениче Полие́вкте,/ вои́стинну многожела́нныя и любе́зныя сподо́бился еси́ му́чеников све́тлости.

Му́ченическим сочи́слився во́инством, Ца́рство прия́л еси́ недви́жимое,/ новозакла́вся в сие́ вше́л еси́, еще́ кро́вем ка́плющим./ Взя́лся же еси́, прему́дре, в ра́дость непреме́нную, и Свет Невече́рний,/ и вели́кия сла́вы получи́в.

Богоро́дичен: Уподо́бився су́щим на земли́ Небе́сный, Небе́сныя сия́ соде́ла,/ и пострада́в естество́м стра́стным, Бо́же́ственнаго безстра́стия прича́стие дарова́./ Сего́ у́бо Ро́ждшую Неискусобра́чную Отрокови́цу Богоро́дицу ве́дуще сла́вим.

Ин. Пе́снь 5.

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тма́ окая́ннаго,/ но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Да присносу́щное получи́ши наслажде́ние, блаже́ннейше,/ кра́сная жития́, и естества́ сво́йство, и сла́дость, и сла́ву,/ и жи́знь самую презре́л еси́,/ и наде́жды твоея́ не погреши́л еси́.

Тайнонауче́н быв Боже́ственнаго о́браза Боже́ственным та́йнам,/ тве́рдым умо́м к соверше́нным подвиго́м отлучи́лся еси́/ и победоно́сец я́влься, нетле́нных сподо́бился еси́ венце́в, Полие́вкте.

Безбо́жнейшую честь, естество́м ненавистозло́бное име́я мудрова́ние,/ благоче́стно отри́нул еси́,/ и Боги су́етныя низве́ргл еси́,/ благоче́стия ре́вностию разже́гся, и усе́рдия Богодохнове́ннаго испо́лнився, пресла́вне.

Богоро́дичен: Рече́нию Твои́х усте́н, Пречи́стая, после́дующе, Тя убла́жа́ем:/ с Тобо́ю бо вои́стинну вели́чия сотвори́в Госпо́дь, возвели́чи Тя/ и́стинную Бо́жию Ма́терь, ро́ждся из утро́бы Твоея́, показа́.

Ин. Пе́снь 6.

Ирмо́с: Бе́здна грехо́в, и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку мне простри́, я́ко Петро́ви,/ о Упра́вителю, и спаси́.

Чина А́нгельскаго удосто́ился еси́, досточу́дне му́чениче,/ А́нгельскую ре́вность я́ве показа́в,/ с ни́ми у́бо приле́жно, блаже́нне, моли́, изба́витися от напа́стей воспева́ющим тя.

Усну́л еси́ любе́зне, страда́льче, до́лжным сно́м,/ отсе́кшейся главе́ мече́м, многострада́льне,/ и ны́не на Небесе́х жре́бий нетле́нен наследовал еси́, с му́ченики водворя́яся.

Сообра́зен и о́бщник страда́ний Спаса бы́л еси́,/ нас ра́ди стра́сть кре́стную подъе́мшаго,/ и ны́не, блаже́нне, с Ни́м, я́коже обеща́, ца́рствуеши во ве́к безконе́чный.

Богоро́дичен: Иму́щи милосе́рдие, я́ко ро́ждши человеколю́бное Сло́во,/ спаси́ ны ну́жднаго и лю́таго обстоя́ния:/ Тя бо едину, ве́рнии, Всечи́стая Влады́чице,/ Предста́тельницу непобеди́му стяжа́хом.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице лику́юще, поя́ху:/ бла́гослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Показа́л еси́, Влады́ко, Твоему́ рабу́ си́лу Твою́,/ сего́ ра́ди преусе́рдно к подвиго́м прии́де самозва́нен,/ и победоно́сец быв, поя́ше:/ бла́гослове́н Бог оте́ц наших.

Сла́вный и всезнамени́тый пра́здник тво́й, му́чениче, возсия́,/ явле́ния бо твоего́ Влады́ки свет прино́сит, и озаря́ет ве́рою зову́щия:/ оте́ц на́ших Бо́же, бла́гослове́н еси́.

Бога́тство некра́домо, пребыва́ющее обре́л еси́ досто́инство и неотпа́дающее,/ но во ве́ки пребыва́ющую прия́л еси́ сла́ву, поя́, чу́дне:/ бла́гослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Безнача́льному Роди́телю Спребыва́ющаго при́сно Разумева́емаго, заче́нши, Де́во,/ воплоще́нна Сы́на родила́ еси́, за е́же спасти́ ве́рою зову́щия:/ бла́гослове́н Бог оте́ц наших.

Ин. Пе́снь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочестивым неи́стовно разжже́./ Си́лою же лу́чшею спасе́ны сия ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Священноде́йствуется днесь многомоле́бная па́мять твоя́,/ му́чениче страстоте́рпче Христо́в Полие́вкте:/ Христу́ бо благоуго́дна и прия́тна же́ртва бы́л еси́,/ закла́вшемуся тебе́ ра́ди и поже́ршуся./ Его́же о́троцы благословя́т, свяще́нницы воспева́ют,/ лю́дие превозно́сят во вся ве́ки.

Страда́льческое сопротивле́ние, страстоте́рпче, да́же до кро́ве показа́в на земли́, Полие́вкте,/ в черто́г многосве́тлый на Небесе́х всели́лся еси́,/ твоих крове́й кре́щся ба́нею, и поя́ Влады́це:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Умерщвле́нную паде́ньми ду́шу мою́ возстави, му́ченическим твои́м дерзнове́нием объе́м,/ Бо́же́ственным повеле́нием пречита́я, сла́вне,/ достоле́пно к доброде́тели обраща́я вопию́щую Влады́це:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Ея́же ра́ди обрето́хом ра́дость ве́чную./ Ра́дуйся, Е́вину печа́ль разреши́вшая,/ Ада́мово се́тование в све́тлость обрати́вши./ Ра́дуйся, Бо́га воплоще́нна ро́ждшая,/ Де́во Богоро́дице, ве́рных Предста́тельница,/ Тя превознося́щих во вся ве́ки.

Ин. Пе́снь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слу́х/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Прииди́те у́бо Боговенча́ннаго, мучениколю́бцы, воспои́м му́ченика,/ его́же спросла́ви светоиме́нным Свои́м Вы́шний явле́нием,/ и честны́м дне́м почествова́, и венча́,/ и Боже́ственными доброде́тельми украси́.

Струя́ми му́ченических излия́вшихся твоих крове́й/ удави́л еси́ вражде́бнейшаго зло́бу соде́лавшаго,/ Це́рковь же Христо́ву напая́я уясни́л еси́, Богоблаже́нне,/ ве́рою тя при́сно блажа́щую.

Бу́ди ми́, му́чениче, помо́щник,/ от напа́стей мя разли́чных избавля́я и обстоя́ний,/ у́з же реша́ е́реси, и лю́тыя свобожда́я темни́цы моли́твами твои́ми,/ воспева́ющаго тя мы́слию чи́стою, пресла́вне.

Богоро́дичен: Зако́на же и проро́ков Главу́ Христа, и полноту́, Всечи́стая, родила́ еси́,/ за благоутро́бие безме́рныя пучи́ны вочелове́читися нас ра́ди из Тебе́ бла́гоизво́лившаго,/ и спа́сшаго ве́рою Тя при́сно велича́ющия.

Свети́лен свята́го.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Многожела́нное стяжа́в, и от души́ многожела́нныя бога́тство Небесное,/ о Полие́вкте блаже́нне, и сла́ву, и све́тлость,/ в Бо́зе быв, и вене́ц Боже́ственный прия́л еси́ от руки́ Вы́шняго,/ с му́ченическими лики я́ко му́ченик и́стинен.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

В ра́бии о́бразе прише́л еси́, Сло́ве,/ и Креще́ния Безле́тный я́ко Челове́к про́сиши./ Ужасе́ся земля́ и не́бо, и А́нгельстии чи́ни, и водно́е естество́./ Предте́ча же убоя́вся, стра́хом и ра́достию служе́ние соверша́ше.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския предыди́те си́лы:

Скажи́ и рцы́, о проро́че Иса́ие!/ Кто есть зовы́й в пустыни?/ Что вопие́ши, почерпи́те у́бо во́ду чисти́тельну с весе́лием?/ Се́ Иоа́нн креща́яй в пустыни, и возопи́вый:/ Христо́с гряде́т,/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

О, па́че ума́ и незрече́ннаго благоутро́бия!/ Ка́ко Творе́ц тва́ри преклоня́ет Пречи́стый и Боже́ственный ве́рх,/ Креще́нием о́браз смире́ния вводя́/ в Него́ просвеща́емым?/ В Не́мже пое́м:/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Что ти есть мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?

Наслажде́ние живо́тно от пото́ка Иорда́нова/ источи́ся нам креще́ния благода́ть,/ и́мже просвети́вшеся Креще́нием, глаго́лем:/ сла́ва Я́вльшемуся в ми́ре, и живо́т нам Пода́вшему./ В Не́мже пое́м:/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Я́ко вредя́щих земны́х отве́дшеся,/ прииди́те мы́сленно, очи́стим чувства,/ и Христа видевше,/ пло́тию креща́ема от Иоа́нна Предте́чи,/ вси́ с ни́м песносло́вяще ве́рно возопие́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На литурги́и

Бла́же́нна пра́здника, пе́снь 4-я, на 6.

С™aгw мyченика полmevкта.

Стіхи6ры прaздника, глaсъ }.

Под0бенъ: ГDи, ѓще и3 на суди1щи:

Очікується текст

Знайшли помилку