...
Мінея Місячна,  Січень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Січень

← В 17-й день В 19-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 18-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

И́же во святы́х оте́ц на́ших и архиепи́скопов Александри́йских Афана́сия и Кири́лла

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.

Подо́бен: Я́ко добля:

Гоне́ния претерпе́л еси́/ и беды́ подъя́л еси́,/ Богоглаго́ливе преподо́бне Афана́сие,/ до́ндеже лесть прогна́л еси́ А́риеву безбо́жную/ и ста́до твое́ от нече́стия спасл еси́,/ Единосу́щнаго Отцу́ догма́тствуя/ Сы́на же и Ду́ха правосла́вно,/ священноде́йственне, всеблаже́нне.

Блиста́ньми пропове́дания/ су́щия во тьме просвети́л еси́/ и лесть всю отгна́л еси́,/ предбе́дствуя о ве́ре тве́рдо, Афана́сие,/ я́ко па́стырь и́стинен,/ я́ко водруже́ние непоколеби́мо,/ пресла́вне, Христо́вы Це́ркве./ Сего́ ра́ди, соше́дшеся, тя почита́ем,/ пе́сненно ра́дующеся.

Доброде́тели вся́цей обучи́лся еси́,/ терпели́вно, Богодухнове́нне,/ и, пома́зався Ду́ха пома́занием Святы́м,/ священноде́тель свяще́ннейший я́ве был еси́/ и па́стырь и́стинен и ве́ры побо́рник,/ те́мже вся Це́рковь сла́вит твою́ па́мять,/ свяще́нно соверша́ющи и Спа́са прославля́ющи.

И́ны стихи́ры свята́го Кири́лла, глас и подо́бен то́йже:

От Христо́вы Це́ркве/ мы́сленныи во́лки, Кири́лле, отгна́л еси́/ жезло́м уче́ний твои́х,/ и сию́ о́крест огради́л еси́ слове́с утвержде́нии,/ и предста́вил еси́ Христу́, недви́жиму и непоколеби́му./ Его́же моли́ от тли и бед изба́вити/ ве́рою соверша́ющии всечестну́ю па́мять твою́.

Сия́нии Ду́ха просвети́в твой ум,/ светолу́чное со́лнце был еси́,/ я́коже лучи́, повеле́ния во вся концы́ простира́я,/ и ве́рных озаряя́ исполне́ние, всеблаже́нне,/ и отгоня́ тьму, Богоно́се, ересе́й/ си́лою от Де́вы Возсия́вшаго.

Благосказа́нием слове́с твои́х, свяще́ннейше Кири́лле,/ Це́рковь вся украша́ется,/ и благоче́стно удобря́ется кра́сными добро́тами,/ и почита́ет свяще́нно/ твою́ святу́ю и благознамени́тую па́мять, сла́вне,/ правосла́вных похвало́,/ отце́в верхо́вне, и́же на Собо́ре,/ Всесвяты́я побо́рниче.

Сла́ва, глас 6. Ге́рманово:

Христо́ва иера́рха воспои́м вси, Афана́сия,/ я́ко А́риева мне́ния вся упраздни́/ и Святы́я Тро́ицы держа́ву во все́м ми́ре я́сно возвеща́ет,/ Еди́наго Бо́га в Тре́х Ли́цех неразде́льна,/ Его́же и мо́лит о нас,/ ве́рою соверша́ющих па́мять его́.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Тридне́вен:

На Дре́ве Живо́т наш/ зря́щи Всенепоро́чная Богоро́дица ви́сящ,/ ма́терски рыда́ющи, вопия́ше:/ Сы́не Мой и Бо́же Мой,/ спаси́ любо́вию пою́щия Тя.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, глас 3. Ге́рманово:

Па́ки нам златоте́чный Нил и безсме́ртия тезоимени́т,/ ле́тною па́мятию прише́д,/ до́брыми восхожде́ньми наводня́ет златостру́йная безсме́ртия лия́ния,/ и, пи́щу сла́дкую плододая́ высо́ким Боговеща́нием,/ Тро́ицы Неразде́льней держа́ве учи́т покланя́тися,/ и источа́ет Боже́ственная уче́ния,/ ве́рных напая́ет помышле́ния/ и мо́лится о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен:

Ору́жие се́рдце Твое́ про́йде, Пречи́стая,/ егда́ Сы́на Твоего́ на Кресте́ ви́дела еси́/ и вопия́ла еси́:/ не безча́дну Мя покажи́, Сы́не Мой и Бо́же Мой,/ соблюды́й Мя по рождестве́ Де́ву.

Тропа́рь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Или́ сей тропа́рь, глас 3:

Де́лы возсия́вше правосла́вия,/ все погаси́вши злосла́вие,/ победи́телие, победоно́сцы бы́сте,/ благоче́стием вся обогати́вше,/ Це́рковь вельми́ украси́вше,/ досто́йно обрето́сте Христа́ Бо́га,/ да́рующаго нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

На у́трени

Еди́н кано́н Окто́иха и святы́х два. Кано́н свята́го Афана́сия, его́же краегране́сие: Афана́сий хвала́ правосла́вия бысть. Творе́ние Феофа́ново, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/песнь Бо́гови воспева́юща.

Афана́сию принося́ похвалу́,/ я́ко доброде́тель благохваля́,/ к Бо́гу приношу́ па́че похвале́ние,/ от Него́же челове́ком даде́ся достохва́льно дарова́ние доброде́тели,/ ея́же бысть одушевле́н о́браз и печа́ть.

Богому́дрия был еси́ испо́лнен/ и, па́че со́лнца А́нгельским, блаже́нне, житие́м облиста́в ны́не, преподо́бне,/ превозше́л еси́ похва́л зако́ны, я́же от нас,/ но приими́, о́тче, а́ще и не по досто́инству похваля́емый.

Достодо́лжно у́бо песнь плете́м в сла́вней твое́й па́мяти,/ но, лиша́ющеся велича́йших, Афана́сие, по досто́инству пе́сней твои́х,/ про́сим проще́ние нам да́ти и оби́льную благода́ть тобо́ю Ду́ха.

Ю́ношски плотски́х страсте́й игра́ние умертви́л еси́,/ в ю́ности твое́й стяжа́в му́дрость ста́рческую и благостоя́нную, Афана́сие блаже́нне:/ прему́дрости бо жела́нием вся чу́вства упра́вил еси́.

Богоро́дичен: Пресла́вная возглаго́лашася о Тебе́ в ро́дех родо́в,/ Бо́га Сло́ва во чре́ве вмести́вшая, чиста́ же пребы́вши, Богоро́дице Мари́е./ Те́мже Тя вси почита́ем, по Бо́зе предста́тельство на́ше.

Ин кано́н свята́го Кири́лла, его́же краегране́сие: Зре́ний Кири́лл Боже́ственных цевни́ца. Иоа́нново, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

От Бо́га светода́тельную благода́ть, Кири́лле, прие́м/ и све́тел свети́льник яви́вся,/ слове́сныя облиста́л еси́ нам лучи́ па́мятию твое́ю,/ я́ко да досто́йно тя воспои́м.

Испо́лнился еси́ светоявле́ния, Кири́лле му́дре, Ду́ха,/ я́ко за́поведей Христо́вых храни́тель, страсте́й очище́н,/ Пребоже́ственныя был еси́ вои́стинну Тро́ицы жили́ще.

Я́ко ре́вности и дерзнове́ния испо́лнен, Кири́лле сла́вне,/ богобо́рцы вся нелжи́во языкобо́лия обличи́л еси́ злочести́вых е́ресей,/ Правосла́вие защища́я.

Богоро́дичен: Тро́ицы Пребоже́ственныя, Всечи́стая, Еди́наго родила́ еси́,/ из Тебе́ пло́тию я́вльшася по нам благоволе́нием Роди́теля/ и соде́йствием Ду́ха Всесвята́го, Богоневе́сто.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Очи́стив от вся́кия скве́рны ду́шу же и те́ло, Афана́сие,/ храм показа́лся еси́ досто́йно Боже́ствен./ Те́мже Тро́ицы исполне́ние почи́ в тебе́,/ священнотаи́нниче всеблаже́нне.

Твою́ ду́шу, я́коже жела́ше,/ Уте́шителева благода́ть, от страсте́й очище́ну, обре́тши,/ я́ве в ней де́йствия показу́ет/ и пресве́тло свети́ло, о́тче, ми́ру тя полага́ет.

Святи́тельства у́бо пра́вило святи́телем показа́лся еси́,/ де́тельнаго же подписа́ние жития́,/ сло́во же твое́ я́сно, виде́ния о́браз, прему́дре,/ Богосло́вия же твоего́ преде́л уче́ние яви́ся.

Богоро́дичен: Херуви́мов и Серафи́мов превы́шши показа́лася еси́, Богоро́дице,/ Ты бо еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га во Твое́м чре́ве, Нескве́рная./ Те́мже, ве́рнии, Тя вси пе́сньми, Чи́стая, ублажа́ем.

Ин

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Укрепля́емь о Христе́, ко́зни лука́ваго зми́я тве́рдым умо́м, Кири́лле,/ я́ко тка́ние паучи́нное, расто́ргнул еси́.

Ти́ну страсте́й от души́ оттря́сл еси́, Кири́лле,/ низложи́в вся́кое помысло́в возноше́ние, на Христа́ превознося́щееся.

Я́ко благополу́чен страда́лец, о́тче,/ уклони́лся еси́ тве́рдо вся́каго плотска́го сладостра́стия,/ я́ко тще́тнаго и наве́тнаго.

Богоро́дичен: Сло́во О́тчее, предочи́стившиея, о Чи́стая, Ду́хом,/ слове́снаго естества́ на благодея́ния родила́ еси́.

Конда́к, глас 4.

Подобен: Яви́лся еси́:

Священнонача́льницы велича́йшии благоче́стия/ и до́блии побо́рницы Це́ркве Христо́вы,/ вся соблюди́те, пою́щия:/ спаси́, Ще́дре,/ ве́рою чту́щия Тя.

Седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Я́коже предопредели́ Предвоззва́вый тя,/ безсме́ртия ты предображе́ние был еси́,/ я́ко умертви́в благоче́стно А́риева мудрова́ния,/ невреди́м бо был еси́, И́стины побо́рник,/ о́тче Афана́сие, правосла́вных похвало́./ Те́мже тя по до́лгу пою́ще,/ соверша́ем Боже́ственную па́мять твою́.

Сла́ва, Кири́лла. Подо́бен то́йже:

Е́ресе́й лесть обличи́л еси́ и Правосла́вную ве́ру уясни́л еси́,/ я́ко Богоглаго́лив и благочести́в,/ пропове́дал еси́ в ми́ре Еди́но Божество́ в Тро́ице сла́вити,/ естество́м Единосу́щное и Ли́цы неслия́нное./ Те́мже и, соше́дшеся, всесла́вне Кири́лле, почита́ем па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Недомы́сленно и непостижи́мо есть, Влады́чице Богора́дованная,/ е́же соде́ланное о Тебе́ стра́шное Бо́жие та́инство,/ и́бо Необыме́ннаго, заче́нши, родила́ еси́,/ пло́тию обложе́нна от пречи́стых крове́й Твои́х,/ Его́же всегда́, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Крестобогоро́дичен:

Неискусобра́чная Чи́стая и Ма́ти Твоя́, Христе́,/ ви́дящи Тя ме́ртва ви́сяща на Кресте́, ма́терски пла́чущи, глаго́лаше:/ что Тебе́ воздаде евре́йский беззако́нный собо́р и неблагода́рный,/ и́же мно́гих и вели́ких Твои́х, Сы́не Мой, даро́в наслади́выйся?/ Пою́ Твое́ Боже́ственное снизхожде́ние.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ Си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Все тебе́ вдохну́ живоно́сное дыха́ние с высоты́,/ пе́рвее прише́дшее боголе́пно Ду́ха Христо́ва в го́рнице и ученики́ насы́щшее,/ апо́стола тя показа́ тринадеся́таго, о́тче,/ Правосла́вную ве́ру пропове́дающаго.

Ты, Боже́ственною ре́вностию зело́ распаля́емь,/ в Собо́ре спосо́бствуя, и пре́жде, еже́ соверши́тися тебе́ председа́телю,/ в Нике́и пропове́дуеши Единосу́щное,/ те́мже Це́ркве Христо́с пастыренача́льника и учи́теля тя поставля́ет.

Вруче́на име́я церко́вная корми́ла от промышле́ния Боже́ственнаго, Афана́сие,/ еретико́в душевре́дная вся языкобо́лия,/ я́коже не́кая секи́ра, посе́кл еси́, искореня́я, я́коже те́рние,/ и се́мя сло́ва напая́я, му́дре возде́лал еси́.

От твоего́ язы́ка о́гненнаго сожже́ся А́риево сро́дное разделе́ние, и слия́ние Саве́ллиево,/ я́же от безме́рия зла и к нече́стию единоче́стна,/ и вся́кое с ни́ми хуле́ние ерети́ческое, о Афана́сие!

Богоро́дичен: Ты ве́рных похвала́ еси́, Безневе́стная,/ Ты Предста́тельница, Ты и прибе́жище христиа́н, стена́ и приста́нище:/ к Сы́ну бо Твоему́ мольбы́ но́сиши, Всенепоро́чная,/ и спаса́еши от бед ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тя зна́ющии.

Ин

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Победи́вша стра́сти душетле́нныя/ и по́мыслом удержа́вша пло́ти, Богоно́сне Кири́лле, ви́дев,/ Христо́с Боже́ственный тя Це́ркве председа́теля, о́тче, поста́вил есть.

Насле́довав, я́ко сын возлю́блен, оте́ческую Ма́ркову доброде́тель,/ и престо́ла был еси́ прее́мник,/ Боже́ственнаго стопа́м Евангели́ста после́дуя.

От Христа́ убо, я́ко овча́, упа́слся еси́,/ я́коже па́стырь упа́сл еси́ ста́до, о́тче,/ словесы́ душепита́тельными твои́ми, я́ко тра́вами и цветы́,/ оби́льно напитава́я благода́ти.

Богоро́дичен: Из не су́щих вся Боже́ственною си́лою Соде́лавый/ ражда́ется из Тебе́, Богома́ти,/ мир озаря́я све́тлыми заря́ми Божества́ и Богозна́ния све́тлостию.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Христа́ име́я, глаго́люща, о́тче,/ во орга́не доброгла́снем язы́ка твоего́,/ посрами́л еси́ убо и́долов напи́санно е́ресь,/ заблужде́нныя наставля́я и обраща́я ко и́стинному Бо́гу, Афана́сие.

Губи́тельныя е́реси вся, о́тче, изобличи́л еси́ словесы́ и писа́ньми,/ разли́чную лесть изгоня́я му́дрыми показа́ньми из вселе́нныя,/ уясня́я невоспротивосло́вне Правосла́вную ве́ру, блаже́нне.

Тя, учи́теля вои́стинну вели́ка учи́телей му́дрых, Афана́сие,/ неле́стно сказу́ет и со апо́столы причте́ Це́рковь Христо́ва, о́тче,/ изъявля́юща непоро́чное сло́во ве́ры.

Богоро́дичен: Ма́тернее дерзнове́ние к Сы́ну Твоему́ стяжа́вши, Всечи́стая,/ сро́днаго промышле́ния на́шего не пре́зри, мо́лимся,/ я́ко Тя и еди́но, христиа́не, ко Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем.

Ин

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющий Тя.

Ны́не лице́ Христо́во созерца́яй, ты лице́м к лицу́, о Кири́лле!/ Зерца́лом, вои́стинну разре́шишься, соедини́лся еси́ твои́м жела́нием.

Тече́нию, вои́стинну зе́льному, наводня́ющему ре́ки,/ твое́, о Кири́лле! Уподо́бися сло́во,/ злосла́вных отвраща́я ухищре́ния.

Ра́вне ме́рзское А́риево разделе́ние, о Кири́лле!/ скве́рное же Саве́ллиево слия́ние/ из глубины́ изве́ргл еси́.

Словеса́ богатотво́рная, я́ко зла́то, оста́вил еси́, о Кири́лле!/ сокро́вища же, я́коже ка́мения честна́я, твоя́ Це́ркви Христо́ве.

Богоро́дичен: Тя ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем:/ Тя утвержде́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся:/к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Чужда́го се́мене се́ятель яви́вся Аполлина́рий,/ зе́мнаго словесе́ и ума́ Христо́во вочелове́чение,/ кре́пко изобличи́ся от Тебе́, всеблаже́нне,/ я́коже несмысле́н и умовре́ден.

Тече́ний слове́сных, излия́нных из усте́н твои́х,/ я́ко из исто́чника приснотеку́щаго благода́ти, преподо́бне, сладча́йшия ме́да,/ я́ко от окри́на, во́ды, ве́рнии, почерпа́ем.

Диви́тся всяк твои́м, о́тче, вле́поту списа́нием му́дрым,/ любезновмеща́я, хотя́щия прозяба́ти е́реси прови́дя,/ отвраща́емыя от Тебе́ проро́чески.

Богоро́дичен: Да изба́вимся от лю́тых прегреше́ний мольба́ми Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая,/ и да получи́м, Всечи́стая, Боже́ственное осия́ние/ из Тебе́ неизрече́нно воплоще́ннаго Сы́на Бо́жия.

Ин

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею кро́вию.

Клеща́ми Серафи́м проро́ку угль,/ Це́ркви же Христо́ве твои́ми рука́ми подае́ши, священнотаи́нниче,/ е́же Боже́ственнаго огня́ у́глие очище́ния.

Единопреде́льныя, я́ко Сампсо́н, иноплеме́нники не потреби́л еси́,/ иноро́дныя же вся иносла́вных уче́ния низложи́л еси́/ и держа́ву правосла́вным дал еси́, Кири́лле.

Собо́ру Богоизбра́нному я́ве предводи́тельствовав,/ злоче́стие Несто́риево, христобо́рную де́рзость, о́тче, низложи́л еси́,/ ре́вностию дыха́я по и́стинней Богома́тери.

Богоро́дичен: О, чу́до, всех чуде́с нове́йшее!/ Я́ко Де́ва во утро́бе вся́ческая Содержа́щаго, неискусому́жно заче́нши, не тесновмести́.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Крове́й Твои́х:

Правосла́вия насади́в уче́ния,/ злосла́вия те́рние изсе́кл еси́, умно́жив се́мя ве́ры одожде́нием Ду́ха, преподо́бне,/ те́мже тя пое́м, Афана́сие.

И́кос:

Афана́сия же и Кири́лла всепра́зднственную па́мять пе́сньми, ве́рнии, восхва́лим днесь:/ сии́ бо А́рия льсти́ваго и Евно́мия вку́пе с Саве́ллием/ во глубину́ тех поги́бели вложи́ша,/ огню́ ве́чному преда́вше ты́я сгоре́ти,/ я́ко поху́лившия непра́ведно на Спа́сово воплоще́ние,/ те́мже тя пое́м, Афана́сие.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Единоче́стное, сопресто́льное Отцу́ Сло́во,/ Единоро́дна же Сы́на правосла́вно пропове́дав,/ безсме́ртия, О́тче тезоимени́те,/ а́бие науча́еши, Ду́ху Сопресто́льна, и Единосу́щна, и Соприсносу́щна.

Учи́теля тя, пропове́дника священноявле́нна Трисо́лнечнаго Све́та,/ возвеща́юща ве́ру правосла́вия да́же до коне́ц земли́,/ нече́стия зря роди́тель, изгна́ния на тя воздвиза́ет.

Беды́ безме́рныя, я́же подъя́л еси́, блаже́нне, подвиза́яся по благоче́стии,/ венцы́ же, та́коже све́тлии,/ и́бо адама́нт был еси́ бию́щим,/ к себе́ же, я́ко магни́т, привлача́л еси́ вся.

Стра́нныя догма́ты, чу́ждня же Це́ркве Христо́вы, изгна́л еси́,/ Тро́ицу богосло́вив Ипоста́сьми, Божество́м же Еди́ницу,/ Ю́же пел еси́: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ны́не вся испо́лнившей Све́та Боже́ственнаго Тобо́ю, Пречи́стая:/ Ты бо дверь яви́лася еси́,/ е́юже ми́ру Бог бесе́дова, просвеща́я ве́рою зову́щия:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твое́я, Го́споди.

В Сина́йстей горе́ во мрак дре́вле вшед,/ зако́н прия́т, блаже́нне Кири́лле, Моисе́й, убива́ющий пле́менем,/ ты же разгну́л еси́ сокрове́нную добро́ту Ду́ха.

Законоположе́ния гада́ньми, я́коже младе́нцем пе́рвее, о́тче,/ да́ннаго покрыва́лу покрове́ния, я́коже ши́пки,/ разуме́ния ты откры́л еси́, сказа́в о́бразы я́вственнейше.

Богопропове́дников и Богоприя́тных неудобопости́жныя Кни́ги проро́ков,/благода́тию вдохнове́н, о́ныя насы́щшаго Ду́ха, Кири́лле,/ чи́сте нам изъяви́л еси́.

В несли́тном соедине́нии Боже́ственном/ и несеко́мом я́ве, о́тче, разделе́нии/ Три у́бо Богосло́вствуяй Ипоста́си, рекл еси́, Кири́лле,/ непреме́нный же в существе́ Еди́ном и Божестве́.

Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/ благослове́на Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неисто́вно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Святи́телей украше́ние благосла́вное, Афана́сие,/ сто́лпе све́та и Це́ркве утвержде́ние,/ Тро́ицы побо́рниче,/ Богосло́вия трубо́ злата́я,/ жития́ же мона́шескаго изве́стный законописа́телю,/ с на́ми пра́зднуеши, иере́и соверша́я,/ лю́ди ве́рныя приводя́ Христу́ во ве́ки.

Безсме́ртия был еси́ вои́стинну тезоимени́т,/ де́ятельныя бо сло́вом превозше́л еси́,/ иску́сный же в сло́ве изве́стием жития́ побежда́я,/ во обо́их преше́л еси́ краи́./ Те́мже, преизя́щною доброде́телию просия́в,/ беземе́ртную стяжа́л еси́ па́мять во ве́ки.

Ты светле́йшее показа́л еси́, тайнонебе́сниче Богоприя́тне, святи́тельство/ до́блими страда́ньми твои́ми,/ пре́лесть изгна́л еси́ твои́ми изгна́нии ча́стыми за Тро́ицу,/ Ю́же пропове́дуя, вопия́л еси́:/ Отцу́ поклони́теся,/ Сы́на богосло́вите,/ Ду́ха воспо́йте во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Пло́тию Ро́ждшую Еди́наго от Тро́ицы Бо́га/ и по Рождестве́ па́ки це́лу пребы́вшую непреста́нно воспои́м,/ я́ко превы́шшую Херуви́мов/ и Серафи́мов честне́йшую, вопию́ще:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ льво́в зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Я́ко волна́ морска́я вои́стинну, в тебе́ истече́ прему́дрости исто́чник,/ и́бо приснотеку́щия потеко́ша ре́ки из чре́ва твоего́, о́тче,/ уче́ний благочести́вых, я́коже прорече́ Христо́с:/ прехо́дят бо песка́ твоя́ словеса́ Богоглаго́ливая.

Па́стырь и учи́тель мудр Це́ркве показа́вся,/ два, Кири́лле, я́ве истолкова́л еси́, преподо́бне, заве́ты,/ я́ко бо анки́ру и оте́ческое насле́дие твоя́ иму́щи словеса́, вопие́т:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сло́ва, Вопло́щшагося нас ра́ди, Всехитреца́,/ ты неизрече́нному науча́еши соедине́нию, Кири́лле,/ неразде́льному, неслия́нному,/ по коему́ждо манове́нию ра́вне уклони́л еси́, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Без ма́тере Сло́во из Отца́ Сый пе́рвее,/ без отца́ бысть из Тебе́ второ́е, Всечи́стая,/ вопло́щся пре́жде Безпло́тный за благоутро́бие,/ восхоте́в спасти́ пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с,/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Просия́ житие́, я́ко мо́лния,/ излия́ся же, о́тче, всем веща́ние твое́, я́коже гром, я́же со́лнце назира́ет,/ с Небесе́ бо име́л еси́ свы́ше вдохнове́ние и́стинно./ Те́мже не угаси́ твоея́ па́мяти хода́тай забве́ния – гроб, Афана́сие.

Све́том Трисо́лнечным и Трисия́нным ясне́йше ны́не осия́емь,/ певце́м твои́м осия́ние зареви́дно явля́еши,/ я́ко зерца́лом, свы́ше испуща́я со́лнечне, и тебе́ оставле́ния, блаже́нне,/ а́ще вели́ко и превосхо́дно па́че досто́инства проси́мое.

Пою́ще, мо́лим тя приле́жно:/ о Це́ркви моли́ся,/ Кресто́м побе́ды дарова́ти во́инству,/ правосла́вней же ве́ре кре́пость на е́реси враго́в,/ нам же спасе́ние, мир же ми́ру,/ в твое́й па́мяти, Афана́сие.

Богоро́дичен: Зачала́ еси́, Де́во, без се́мене вся́ческая созда́вшего Сло́во Бо́жие/ кроме́ хоте́ний пло́ти,/ кроме́ тле́ния же родила́ еси́/ и без боле́зней ма́терских./ Тем Тя, Богоро́дицу, и язы́ком и се́рдцем испове́дающе, велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния/ ми́рови благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя все велича́ем.

Возноше́ние на Христо́в взе́млющееся ра́зум и Сего́ Богома́терь, Кири́лле,/ вся́кое кре́пце низложи́л еси́ Несто́рия безбо́жное,/ сыно́в дво́ицу, та́кожде и слия́ние безгла́вных есте́ств.

Си́лою ра́зума и просвеще́нием благода́ти/ Тро́ицу Единосу́щную, Сы́на же, воплоще́ннаго Бо́га, богосло́вил еси́, блаже́нне,/ яви́вся же Богоро́дицы побо́рник,/ в Вы́шних ны́не прославля́ешися.

Свы́ше нас, певцы́, приснопа́мятне, назира́еши, о́тче, ми́лостивно,/ побе́ды крестоно́сным лю́дем подая́/ и возвыша́я моли́твами твои́ми рог правосла́вных,/ уясня́я же твою́ па́мять велича́ющия.

Богоро́дичен: Непло́дствующее Боже́ственных доброде́телей, Всечи́стая Богоро́дице,/ се́рдце мое́ покажи́, Де́во, плодоно́сно,/ из непло́дове ро́ждшаяся во́лею вся Претворя́ющаго ма́нием,/ да пою́ Тя, Всепе́тую.

Свети́лен Окто́иха.

Сла́ва, святы́х:

Пребоже́ственныя Тро́ицы яви́стеся всему́дрии таи́нницы и побо́рницы,/ Афана́сие блаже́нне и Кири́лле Богоявле́ние,/ А́рия низложи́вше и с ним Саве́ллия, и Несто́рия а́бие злочести́ваго,/ и с ни́ми вся́кую ину́ю пре́лесть злочести́вых ересе́й,/ святи́телие Госпо́дни.

И ны́не, Богоро́дичен:

Со дерзнове́нием глаго́лати Богоро́дицу/ и покланя́тися Сей вои́стинну от ве́рных/ ты науча́еши, Кири́лле всеблаже́нне,/ безбо́жную Несто́рия потребля́я пре́лесть.

На стихо́вне Окто́иха.

Таже припе́в: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Стихи́ра, глас 3:

Ве́лию похвалу́ – свяще́нных Афа́насия и Кири́лла,/ непобеди́мыя предста́тели, священноле́пно да восхва́лим:/ си́и бо, ересе́й по́лчища разсе́кше си́лою Пресвята́го Ду́ха,/ правосла́вию одоле́ния возста́виша во всей вселе́нней,/ чи́сляще благоче́стно Тро́йческую та́йну сво́йством Лиц,/ и па́ки совокупля́юще во еди́но неслия́нне Существа́ то́ждеством,/ и херуви́мски богосло́вяще,/ мо́лятся при́сно о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас то́йже. Ге́рманово:

Вели́ка и́стины труба́, многострада́льный Афана́сий/ на трапе́зу днесь созыва́ет Це́рковь,/ све́тло, ве́рнии вси, к торжеству́ усря́щем до́браго па́стыря, пе́сньми почита́юще свяще́нныя его́ труды́,/ я́ко да моли́твами его́/ прии́мем от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Ве́лия:

Зря́щи из Тебе́ Рожде́ннаго, Всенепоро́чная, ви́сяща на Дре́ве,/ восклица́ла еси́, вопию́щи:/ вожделе́ннейшее Мое́ Ча́до!/ Где Твоя́ за́йде добро́та светоно́сная,/ удобри́вшаго род челове́ческий?

На литурги́и

Блаже́нны, от кано́на Афана́сия песнь 3-я и Кири́лла песнь 6-я. Проки́мен, глас 8: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах сво́их. Стих: Воспо́йте Го́сподеви пе́снь но́ву, хвале́ние Его́ в Це́ркви преподо́бных. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 334. Аллилу́ия, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

И%же во с™hхъ, nтє1цъ нaшихъ и3 ґрхіепcкопwвъ ґлеxандрjйскихъ, ґfанaсіа и3 кmрjлла.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

3