...
Мінея Місячна,  Січень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Січень

← В 12-й день В 14-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 13-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Святы́х му́ченик, Ерми́ла и Стратони́ка. В си́й же день пое́тся слу́жба и святы́х оте́ц в Сина́и и Раи́фе избие́нных

На Го́споди, воззва́х, стихи́ры му́чеников, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение.

Ерми́л сла́вный, и Богому́дрый Стратони́к,/ дво́ица чу́дная,/ Тро́ицу несозда́нную испове́дающе,/ многобо́жную лесть/ по мно́гих ра́нах и му́ках победи́ша,/ и побе́ды венце́м венча́вшеся,/ мо́лятся дарова́ти/ конце́м мир и ми́лость.

Сло́ва быв, му́чениче,/ служи́тель, Ерми́ле,/ избра́ние Боже́ственнаго Ду́ха,/ тече́нием кро́ве/ свяще́ния оде́жду обагри́в,/ свяще́ннейшу и́стинно/ и светле́йшу сию́ соверши́л еси́./ и ны́не в Ца́рствия мы́сленная преше́л еси́,/ моли́твенник чту́щих тя быва́я тепле́йший.

Оско́рды претерпе́вше,/ повеле́ньми му́чащаго,/ в ко́шницу вве́ржени бы́сте,/ и кончи́ну блаже́нну/ и удавле́ние вод о́ба прие́мше,/ многоко́зненнаго врага́ си́ми му́дре удави́сте./ И ны́не жи́тельствуете прера́достно на Небесе́х,/ о всех моля́щеся,/ страдальцы до́блейшии.

Стихи́ры преподо́бных, глас 8.

Подо́бен: Что вас нарече́м, святи́и:

Вельми́ подвиза́стеся, святи́и,/ ва́рварское претерпе́сте наше́ствие до́блественне,/ ду́ши преда́вше мече́м усе́рдно,/ му́ченическими увязо́стеся венцы́,/ со А́нгелы водворя́етеся досто́йно./ Мно́го ва́ше терпе́ние, и бо́льша дарова́ния:/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бнии Христо́ви подвиза́стеся,/ привре́менная пренебре́гше жития́ во́лею,/ плотско́е покори́сте мудрова́ние до́блественне,/ и мечи́ о Христе́ сконча́вшеся,/ со А́нгелы водворя́етеся досто́йно. Те́мже ва́ша па́мяти честву́юще, мо́лимся:/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

До́бре жи́тельствовасте, святи́и,/ му́ченическим подвиго́м уподо́бльшеся до́блественно,/ венцы́ с Небесе́ прия́сте:/ зако́нно мечи́ и вы пренебрего́сте,/ я́ко си́и му́ки попра́ша,/ да ку́пно оде́етеся/ венце́м страда́ния./ Моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8.

Студи́тово:

Преподо́бнии отцы́,/ поучи́вшеся день и нощь в зако́не Госпо́дни,/ сподо́бистеся дре́ва живо́тнаго снасажде́нни бы́ти,/ и пло́д ва́шего страда́ния венцы́ процвете́./ Дерзнове́ние иму́ще к Подвигополо́жнику Бо́гу,/ и нам испроси́те очище́ние и ве́лию ми́лость.

И ны́не, глас то́йже:

Го́споди, испо́лнити хотя́, я́же уста́вил еси́ от ве́ка,/ от всея́ тва́ри служи́тели та́йны Твоея́ прия́л еси́:/ от А́нгел – Гаврии́ла, от челове́к – Де́ву,/ от Небе́с – звезду́, и от вод Иорда́н,/ в не́мже беззако́ние мирско́е потреби́л еси́./ Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

На стихо́вне стихиры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Яви́ся Оте́ческое/ сия́ние сла́вы/ во Иорда́нских струя́х,/ Креще́нием очища́ющее/ скве́рну душ на́ших.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

Приими́ раболе́пно,/ проро́че Иоа́нне,/ Изба́вителя ми́ра,/ и крести́ Зижди́теля,/ челове́ков на обновле́ние.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́ Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?

Прии́де Просвеще́ние,/ и Избавле́ние яви́ся/ во Иорда́нских струя́х:/ сни́демся очи́ститися/ и воспе́ти Человеколю́бца.

Сла́ва, глас 8:

Равноа́нгельное житие́ жи́тельствовавше боле́зньми по́стническими,/ отцы́ преподо́бнии,/ воздержа́нием те́ло порабо́тивше, повину́сте ду́ху,/ де́лателе бы́вше за́поведей Госпо́дних./ Началообра́зную добро́ту зра́ка сохрани́сте/ и страда́льческия по́двиги от по́стнических по́тов соверши́сте./ И сугу́быми венцы́ украси́вшеся,/ приле́жно Спа́са моли́те спасти́ся нам.

И ны́не, глас то́йже:

А́нгельская во́инства ужасо́шася о ви́димем днесь во Иорда́не,/ на́гу стоя́щу Ти, Спа́се, в вода́х,/ и пречи́стый верх Твой прекло́ншу крести́тися от Иоа́нна./ Тебе́ бо обнища́вшу во́лею, мир обогати́ся:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь му́чеников, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих своих венцы́ нетле́нныя от Тебе́ Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Те́х моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, отце́в, глас то́йже:

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в виде голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

На у́трени.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3:

Подо́бен: Де́ва днесь:

Влады́ка днесь на Иорда́н прии́де,/ крести́вся в вода́х от Боже́ственнаго Предте́чи,/ свы́ше же Оте́ц свиде́тельствоваше:/ Сей есть Сын Мой, о Не́мже благоизво́лих./ И Дух яви́ся стра́нным ви́дом голуби́ным над Ним.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Иорда́н струя́ми слу́жит,/ и Иоа́нн простира́ет ру́ку тле́нную/ я́вльшуся Тебе́, Неви́диме, пло́тию ко Креще́нию./ Но о́в у́бо возвраща́шеся вспять со стра́хом,/ ов же а́бие держа́ше с тре́петом Тя, Нетле́ннаго./ Вои́стинну А́гнец Бо́жий, Исто́чник присноживо́тный,/ исто́чники же и моря́ и челове́ки освяти́в,/ Тро́ица бо просия́ свы́ше,/ Сы́на Тя имену́ет Роди́тель,/ и Святы́й Дух схо́дит.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника вторы́й, со ирмосо́м на 6, глас 2. И святы́х два кано́на. Кано́н му́чеников, его́же краегране́сие: Твои́х честву́ю му́ченик, Спа́се, сла́ву. Ио́сиф. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви вси лю́дие,/ в мо́ри Чермне́м фарао́на погрузи́вшему,/ побе́дную песнь пою́ще, я́ко просла́вися.

Честны́я я́коже зве́зды Богосия́нныя,/ тве́рди му́дрии Це́ркве яви́стеся,/ озаря́юще ны Боже́ственными светлостьми́, му́ченицы.

Яви́стеся я́коже у́глие мы́сленное, возжже́ни огне́м Ду́ха, сла́внии,/ и и́дольское огни́ще струя́ми крове́й угаси́сте.

Вода́ми потопля́еми Христа́ ра́ди, в вода́х на́ше нече́стие погрузи́вшаго,/ безбо́жия ре́ки, му́ченицы, изсуши́сте.

Богоро́дичен: Уста́ви моя́ грехо́вныя пото́ки,/ я́же сме́ртную тлю́ Рождество́м Твои́м увяди́вши,/ и умиле́ние ми да́ждь, Богороди́тельнице Всенепоро́чная.

Ин кано́н преподо́бных, его́же краегране́сие: Страда́ние воспе́ти отце́в сла́ву вели́кую. Ио́сиф. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма,/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Воздержа́нием светови́дни бы́вше, блаже́ннейшии,/ богови́дни яви́стеся я́ве истоще́нием кро́ве./ Те́мже сра́дуетеся по́стником Христо́вым и му́чеником.

Мо́рем слез пе́рвее удави́сте фарао́на, му́дрии, мы́сленнаго,/ кро́вными по́слежде тече́ньми погуби́сте,/ и безве́стию препосла́сте.

Просвеща́я Светода́вец Госпо́дь ва́ше поще́ние терпе́нием, уго́дницы Христо́вы,/ светоза́рно соде́ла и я́вственно страда́ние,/ па́че зари́ со́лнечныя сия́ющее.

Богоро́дичен: Сый по естеству́ Госпо́дь, всем невмести́м,/ в Тебе́ вмеща́ется, Влады́чице, Челове́к благоутро́бием быв,/ да челове́ки за неизрече́нное человеколю́бие спасе́т.

Ин. Песнь 3

Ирмо́с: Страх Твой, Го́споди, всади́ в сердца́ раб Твои́х,/ и бу́ди нам утвержде́ние,/ Тя во и́стине призыва́ющих.

Теку́щих непостоя́тельное возненавидевше,/ бу́дущих возжела́сте нетле́нное наслажде́ние,/ до́блии страда́льцы Христа́ Всеца́ря́.

Му́жески проти́вистеся, Богому́дрии, пребеззако́нно повелева́ющему нече́стию покори́тися,/ и побе́ды с Небесе́ прия́сте венцы́.

Тре́бища пре́лести низложи́сте,/ неле́стны же Христо́вы му́ченицы себе́ воздвиго́сте хра́мы че́стны/ и столпы́ Богоразу́мия.

Богоро́дичен: Ору́жие пре́жде обраща́емо вхо́ды мне дае́т, стыдя́щися пробо́дшаго, Де́во Ма́ти, копия́, из Тебе́ рожде́ннаго.

Ин

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою,/ и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю Отчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́,/ Человеколю́бче.

Сокруше́нною мы́слию Богу угоди́вше,/ сокруши́сте вра́жие велехвале́ние, блаже́ннии,/ мече́м сокруша́еми и умерщвля́еми.

Смотря́юще пребыва́ющих му́дрии, присносу́щное,/ нестоя́нных и тле́нных до́лу влеку́що отри́нусте,/ те́мже ублажа́етеся, преподобному́ченицы.

Зако́ну Боже́ственному благопоко́рною мы́слию повину́вшеся,/ плотски́я сла́сти воздержа́нием погуби́сте,/ и ны́не пострада́вше, сла́ву улучи́сте.

Богоро́дичен: Пресвята́я, Пресвято́е Сло́во ро́ждшая,/ освяти́ на́ша и ду́ши и телеса́,/ блажа́щих Тя, Всенепоро́чную.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

От мирски́я молвы́ избего́сте, и к ти́хому приста́нищу преста́вистеся,/ му́ченичества кровьми́ и по́стничества труда́ми венча́еми./ Те́мже и показа́стеся му́чеников и преподо́бных единовсе́льницы.

И́кос:

Я́же на земли́ умертви́вше у́ды,/ жизноно́сною ме́ртвостию Христа́ и Бо́га страсть изобрази́сте,/ пе́рвее в до́брем поще́нии, и второ́е па́ки во страда́нии./ Те́мже и Сам сугу́бы венцы́ низпосла́ глава́м ва́шим, отцы́,/ угото́вив жили́ще Небе́сное и ме́сто ве́чное,/ иде́же ны́не ра́дующеся,/ яви́стеся му́чеников и преподо́бных единовсе́льницы.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

В вода́х ку́пно блаже́нный коне́ц прия́сте, му́дрии,/ и в них велиа́ра погрузи́вше благода́тию Бо́га на́шего, му́ченицы,/ те́мже венцы́ я́ко победоно́сцы прие́мше,/ ра́дуетеся со А́нгельскими ли́ки,/ с ни́миже нас помина́йте.

Сла́ва, преподо́бных, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Я́ко пресе́льницы явля́еми и прише́льцы на земли́,/ ку́щи водрузи́вше в пусты́нях,/ я́ве пости́стеся, преподо́бнии, нагото́ю украси́вшеся доброде́телей оде́ждею,/ сообра́зни бы́вше Христо́вых страсте́й,/ те́мже и претерпе́сте ва́рварское заколе́ние.

И ны́не, то́йже подо́бен:

Струи́ освяти́л еси́ Иорда́нския,/ держа́ву сокруши́л еси́ грехо́вную, Христе́ Бо́же наш,/ преклони́л еси́ дла́ни Себе́ Предте́чеве,/ и спасл еси́ от ле́сти челове́ческий род./ Те́мже Тя мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Я́ко Сло́ва служи́тель,/ словесы́ твои́ми безслове́сное обличи́л еси́, му́чениче Ерми́ле,/ неразу́мие беззако́ннующих, усе́рднейше.

Еди́но естество́ Божества́,/ еди́ну власть и госпо́дство, Богому́дрии, пропове́давше,/ многобо́жную лесть преоби́десте.

Пове́шен и стро́ган, и ра́нами озлобля́емь,/ непрекло́нен пребы́л еси́, страстоте́рпче,/ Богому́дре му́чениче Ерми́ле.

Богоро́дичен: Уны́нием дре́млюща, и грехо́м спокрыва́ема,/ к покая́нию мя, Пречи́стая, я́ко Сло́ва Ма́ти, воззови́.

Ин

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Не страстьми́ теле́сными победи́вшеся, врага́ победи́ли есте́/ и умертви́вшеся мече́м, всеблаже́ннии,/ к жи́зни Небе́сней ра́дующеся ку́пно преста́вистеся.

Утучни́стеся я́ко а́гнцы воздержа́нием,/ и я́ко овни́ назнамени́тии, рука́ми кровопи́йц волко́в убие́ни бы́сте,/ и соверше́нна заколе́ния, преподо́бнии, Христу́ приведо́стеся.

Свяще́нницы же и ста́рцы и ю́ноши,/ и́же в Раи́фе и Сина́и горе́ живу́щии, му́ченицы бы́ша,/ преподо́бно жи́вше, и ну́ждно уме́рше.

Богоро́дичен: Новоде́лает челове́чество, нов Младе́нец Преве́чный Госпо́дь,/ яви́вся от Де́вы, и Челове́к быв./ То́му воспои́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ин.Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отринул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма окая́ннаго?/ Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Мук о́блацы, му́ченицы всехва́льнии, не покры́ша ва́шего му́жества:/ па́че со́лнца бо яви́ся благоче́стия сия́нием,/ благочести́выя световодя́щее, и де́монский мрак отъе́млющее.

Преше́дше преде́лы челове́чества, Богоблаже́ннии,/ и па́че есте́ственному соедини́вшеся соверше́нными чище́ньми,/ го́рькия му́ки и строга́ния и ра́ны претерпе́сте ума́ тве́рдостию.

Кре́пко сопроти́вился еси́, му́чениче, судя́щему, сла́вне Ерми́ле,/ и глас слы́шати с Небесе́, преблаже́нне, сподо́бился еси́,/ зову́щему любо́вию прибли́житися я́ко Подвигополо́жнику/ и Сего́ укрепля́ющему му́ченики.

Богоро́дичен: Я́ко добра́, я́ко красна́, я́ко чистото́ю облиста́ющи,/ кра́снаго добро́тою воплоти́ла еси́ Сло́ва и родила́ еси́,/ е́же бы́ти всем богоде́льно, Де́во Ма́ти,/ подаю́щаго бога́тством бла́гости.

Ин

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Ра́й сла́дости, жи́зни дре́во Го́спода, яви́стеся,/ посреди́ име́яй ва́шу я́ко же́ртву кровь прии́мшаго.

Крове́й то́ки со сле́зными смеси́вше струя́ми, Богоно́сцы,/ многообра́знаго зми́я в сих погрузи́сте.

Красоту́ Бо́жию зре́ти сподо́бистеся,/ ве́чное весе́лие вместо́ трудо́в и боле́зней, блаже́ннии, прия́сте.

Богоро́дичен: Родила́ еси́ Бо́га, па́че сло́ва и мы́сли/ и пребыла́ еси́ по рождестве́, я́ко пре́жде рождества́ Де́ва,/ Чи́стая Богора́дованная.

Ин. Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Во́д животво́рных испо́лнившеся, в речны́я вве́ржени бы́сте струи́/ и, в них прие́мше кончи́ну, зло́бы предста́теля удави́сте, всехва́льнии,/ и ны́не нам исцеле́ний пото́ки источа́ете.

В ко́шницу вве́ржени бы́вше, усе́рдно преда́стеся глубине́, страстоте́рпцы,/ и к жи́зни вознесо́стеся Боже́ственней,/ я́же от ве́ка ва́ми наде́емая обре́тше ра́достно,/ велему́дрии святи́и му́ченицы.

Яви́лся еси́ в го́рцей му́це му́чимь, и па́лицами бие́мь, Стратони́че му́чениче,/ терпе́ния необори́мь столп возвы́шен степе́нем ве́ры,/ сопротивле́ние гони́телей потребля́я и словесы́ и дея́ньми.

Богоро́дичен: Страсти немощны́я души́ моея́, и боле́знь се́рдца, Де́во,/ и ума́ преложе́ния многообра́зная, я́ко ми́лостива, Пресвята́я, исцели́/ и ути́ши лю́тое зол мои́х волне́ние, молю́ся.

Ин

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися,/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею кро́вию.

Отве́ргше пристра́стия у́зы по́стничеством,/ ну́жнейшею сме́ртию уз теле́сных разреши́стеся/ и нереши́мою любо́вию связа́стеся Зижди́теля.

Я́ко го́ры высо́кия жи́тельством я́вльшеся,/ объя́ти го́ры, и созда́ние все претя́щаго си́лою Христо́вою под но́ги покори́сте.

Вода́ми напои́вшеся слез, блаже́ннии, я́ко земля́ добра́ же и ту́чна,/ муче́ния клас плодоноси́сте, в жи́тницах ве́чных Христу́ соблюда́емый.

Богоро́дичен: Успи́ страсте́й пло́ти моея́ во́лны/ неусы́пною Твое́ю, Де́во, моли́твою, молю́ся,/ и не даждь грехо́вным усну́ти мне сном тяжча́йшим.

Конда́к и́кос пра́зника.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Теча́ше медото́чное от уст твои́х сло́во,/ го́ресть уны́ния Стратони́ка, твоего́ сострада́льца, укроща́ющее, вопию́щаго, Ерми́ле:/ Бо́же, благослове́н еси́ во ве́ки.

Жезл си́лы держа́, спаси́тельный крест, до́блий му́чениче,/ жезло́м бие́ния терпи́ши усе́рдно, воспева́я Творцу́ твоему́, Ерми́ле:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Спасы́й от чре́ва ки́това содержи́маго проро́ка пресла́вно/ от ре́чных вод ва́ша спаса́ет победоно́сныя мо́щи, по кончи́не, страда́льцы.

Богоро́дичен: Разреша́я Е́вину кля́тву, во Всенепоро́чную всели́лся еси́ Де́ву,/ благослове́ния исто́чники источа́я вопию́щим:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Просвеще́ни воздержа́ния светлостьми́/ и страда́ньми свяще́нными, му́ченицы, явле́нно освяща́еми,/ преидо́сте к Све́ту Незаходи́мому, и Дне сы́нове бы́сте.

Во́лею су́щих в ми́ре сла́дких устраня́ющеся,/ стра́нно челове́ком Я́вльшемуся пло́тию, присво́истеся,/ пребыва́ющая и неистлева́ющая блага́я насле́довавше, преподо́бнии.

Боже́ственный Па́вел и Иоа́нн, и Феоду́л, Нил, и вку́пе вси/ всесла́вно и уме́рше и пожи́вше,/ да ублажа́тся по́стницы и сла́внии му́ченицы.

Богоро́дичен: Тя ма́нну жи́зни во чре́ве Твое́м нося́щую,/ дре́вле манноприе́мная ста́мна, я́ко вои́стинну прообража́ше явле́нно./ Благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Ин. Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Терпи́ши, бие́мь и лю́те стру́жемь, сло́тами боле́зней окружа́емь, сла́вный Ерми́ле,/ Стратони́ка же наста́вник бо бла́гоче́стия подвиго́м был еси́,/ с ни́мже и вопия́л еси́:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Непрекло́ннии мудрова́нием, и до́блии страда́нием,/ и Небе́сных даро́в досто́йни, ка́мение честно́е и ве́рных предсто́лпия,/ ка́мению, повеле́ни бы́вше, не принесо́ша че́сти,/ Бо́гу же всех вопия́ху Влады́це:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Твоя́ ре́бра ноготьми́ стружя́ мучи́тель/ и мечи́ неми́лостивно ссека́я тя, ума́ не укра́де, укрепле́на Боже́ственною любо́вию/ и Изба́вителя насмотря́юща добро́ту./ Ему́же ны́не со дерзнове́нием предстоя́, взыва́еши:/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Богоро́дичен: Сый по всему́ соверше́н и естество́м Непристу́пный,/ яви́ся присту́пен мне, пло́тию обложе́н из Тебе́, Неискусобра́чная,/ Его́же приле́жно моли́, беззако́ний мои́х бре́мя расточи́ти и спасти́ песнопою́ща:/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Ру́це распросте́р Дании́л/ льво́в зияния в ро́ве затче́,/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Велича́йший лик по́стническими доблестьми́ укра́шен,/ преподо́бных днесь вся лико́вники Боже́ственныя показу́ет,/ восхваля́ющия у́бо того́, Христу́ же пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Закла́ни бы́сте, я́коже а́гнцы, ва́рварскими мечи́ ссека́еми,/ и приведо́стеся соверше́нна закла́вшемуся Сло́ву заколе́ния/ и в ски́ниих перворо́дных всели́стеся, песнопою́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

На́зи вся́кия су́ще сла́дости, пра́отцы обнажи́вшаго,/ отцы́ преподо́бнии, зле́йшаго врага́ обнажи́сте:/ оде́жду же свяще́нну я́ко пострада́вше прии́мше,/ сего́ в студ, му́дрии, облеко́сте.

Богоро́дичен: Отверза́ется па́ки Тебе́ ра́ди дре́вний рай,/ и в онь вво́дится пре́жде осужде́нный челове́к, и обожа́ется и́стиннейше,/ Богоблагода́тная Чи́стая,/ челове́ков на обновле́ние вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ин. Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сниде да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Ве́трилом му́ченицы Христо́вы му́к преплы́вше пучи́ну,/ устреми́стеся ко приста́нищем поко́я, иде́же му́чеников ли́ки, пра́ведных собо́ри,/ иде́же незаходи́мый Свет, и ра́дость пра́зднующих в Ду́се.

Днесь па́мять свяще́нную страда́ния ва́шего, всеблаже́ннии, Це́рковь Христо́ва соверша́ющи,/ пра́зднует ра́достный и светоно́сный пра́здник, Бо́га велича́ющи, Венцеда́вца ва́шего,/ велича́ющаго вас, я́ко уго́дники.

Взя́стеся к пресве́тлей свиде́тельства и́стинно высоте́, святи́и,/ и восприя́сте жела́ния край,/ и́стинно блаже́ннии Ца́рствие Бо́жие прие́мше недви́жимое,/ му́чениче Стратони́че с Ерми́лом му́дрым и Богоразу́мным.

Богоро́дичен: Пощади́ мя, Спа́се, рожде́йся и сохрани́вый Ро́ждшую Тя нетле́нну по рождестве́,/ егда́ ся́деши суди́ти дела́ моя́,/ беззако́ния презира́я и грехи́ моя́, я́ко Безгре́шен,/ я́ко Бог Ми́лостив и Человеколю́бец.

Ин

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́:/ Тем веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Священносло́вии преподо́бными свяще́нныя, прииди́те,/ отцы́, в Раи́фе и в Сина́и пожи́вшия в преподо́бии, благоче́стно пострада́вшия/ велегла́сно велича́ем.

Те́ло и ду́шу Го́споду освяти́сте преподо́бно,/ воздержа́ния по́ты освяти́вшеся/ и кро́вными тече́нии изсуши́вше ва́рварския зло́бы мо́ре.

Богосия́нная ва́ша па́мять, восто́ками просвеща́ема,/ за Христа́ ва́ших боле́зней, помышле́ния всех, блаже́ннии, озаря́ет/ благода́тию Вседе́теля и Боже́ственнаго Ду́ха.

Богоро́дичен: Трепе́щут Херуви́ми, зря́ще на Них:/ неизглаго́ланным сло́вом седя́щаго Сло́ва,/ Ма́терними рука́ми Младе́нца держи́ма Твои́ми, Пресвята́я Влады́чице,/ вы́шши вся́кия тва́ри.

Свети́лен.

Подо́бен: Духом во святи́лищи:

Боле́зньми по́стничества злонача́льнаго зми́я до конца́ уби́сте,/ при кончи́не же вене́ц муче́ния прия́сте,/ отце́в похвало́ и му́чеников сла́ва,/ и́же в Раи́фе и Сина́и всесвяще́нное мно́жество чу́дных отце́в.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

Све́та незаходи́маго бысть настоя́щий день:/ Христо́с бо И́стина прии́де ны́не и яви́ся./ Псалмы́ Того́ досто́йно и пе́сньми воспои́м, я́ко Соде́теля же и Влады́ку./ О но́ваго та́инства!/ Ада́мов Творе́ц во́лею Челове́к яви́ся.

На стихо́вне стихиры, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския:

Прииди́те, и мы в чу́встве се́рдца притеце́м, ве́рнии,/ к струя́м Иорда́нским,/ и Христа́ виде́вше,/ пло́тию креща́ема от Иоа́нна Предте́чи,/ ны́не с ним славосло́вяще, Тому́ возопии́м:/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

Иессе́ев ны́не прозябе́ же́зл,/ Боже́ственный Киво́т и ма́нны Прия́телище,/ из Него́же произы́де Цвет жи́зни Нетле́нный:/ Его́же Иорда́н убоя́вся,/ и Иоа́нн руко́ю прикосну́вся Христу́ зовя́ше:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́ Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?

Воспо́йте пе́сни, Небе́сныя си́лы,/ по́йте, челове́цы, и ра́дуйтеся согла́сно:/ се́ бо Влады́ка, О́тчее сия́ние,/ гряде́т к струя́м Иорда́нским, да крести́тся от раба́./ Лю́дие, воззове́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, глас 8:

Блаже́нни есте́, преподо́бнии и му́ченицы Христа́ Бо́га:/ преподо́бнии у́бо, я́ко пра́вды ра́ди изгна́стеся,/ му́ченицы же, я́ко меч вас не разлучи́ от любве́ Христо́вы./ И сего́ ра́ди ра́дуетеся,/ я́ко мно́га мзда́ ва́ша на Небесе́х.

И ны́не, глас то́йже:

Днесь тварь просвеща́ется,/ днесь вся́ческая веселя́тся,/ Небе́сная вку́пе и земна́я,/ А́нгели и челове́цы смеша́ются,/ иде́же бо Царе́во прише́ствие, и чин прихо́дит./ Теце́м у́бо на Иорда́н,/ и ви́дим вси Иоа́нна, ка́ко креща́ет Верх Нерукотворе́нный и Безгре́шный./ Те́мже апо́стольский глас припева́юще, согла́сно возопии́м:/ яви́ся благода́ть Бо́жия, спаси́тельная всем челове́ком,/ озаря́ющая и подаю́щая верным ве́лию ми́лость.

На литурги́и

Блаже́нна, пра́здника песнь 8-я, на 4, и отце́в песнь 6, на 4. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Аллилу́иа, глас 4. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Ева́нгелие Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Преподо́бнаго Ирина́рха Затво́рника, Росто́вскаго чудотво́рца

На мало́й вече́рни

На Го́споди, воззвах: стихи́ры на 4, глас 1:

Ка́ко тя по достоя́нию ублажи́м,/ преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ или́ ки́ими пе́сньми хвале́бными почти́м/ мно́гия и вели́кия по́двиги твоя́,/ страстоте́рпче Христо́в долготерпели́ве/ и преподо́бных похвало́,/ чудесы́ мно́гими от Христа́ просла́вленный?

О́тче Ирина́рше,/ ты, о спасе́нии души́ подвиза́лся,/ не дал еси́ сна очесе́м твои́м,/ ни ве́ждома дрема́ния,/ но, моля́ся, исхо́д твой от земны́х вы́ну помышля́л еси́/ и вся́кое плотоуго́дие отве́ргл еси́,/ те́ло свое́ желе́зными у́жами томя́/ и ра́нами ураня́я плещи́ твоя́,/ да Ца́рствия Небе́снаго досто́ин яви́шися,/ е́же улучи́в благода́тию Христо́вою,/ помина́й нас, любо́вию чту́щих тя.

Оби́тели твоея́ кра́сное прозябе́ние,/ о́тче Ирина́рше,/ плоды́ чуде́с приноси́ши в ней непреста́нно/ и, я́ко кедр высокове́рхий,/ к Небеси́ путь нам указу́еши, преподо́бне,/ да, о́бразом жития́ твоего́ наставля́еми,/ избе́гнем пле́на грехо́внаго/ и обря́щем простра́нство Ца́рствия Небе́снаго.

Сла́ва, глас 6:

Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ ты от млады́х лет Еди́наго Христа́ возлюби́л еси́/ и, крест свой взем,/ Тому́ усе́рдно после́довал еси́,/ злострада́нии мно́гими му́чеником подо́бяся/ и невече́рнюю сла́ву Ца́рствия Его́ Небе́снаго/ во уме́ преднося́,/ те́мже тя, я́ко Богоно́сца, ублажа́ем.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне, глас 2:

Дом о́тчий оста́вив, блаже́нне Ирина́рше,/ во оби́тели страстоте́рпцев Христо́вых/ до́брый и́нок показа́лся еси́/ и, до́бре о спасе́нии душе́внем подвиза́вся,/ со все́ми му́ченики во Ца́рствии Небе́снем прославля́ешися.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Дом те́сен име́л еси́, преподо́бне о́тче,/ и во убо́зем жили́ще многоле́тне обита́л еси́,/ и в затво́ре у́жем желе́зным прикова́вся,/ вери́ги ле́е тя́жкия на те́ле твое́м нося́,/ те́мже и получи́л еси́ воздая́ние Небе́сное.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Дом Бо́жия благода́ти/ душа́ твоя́ бысть, преподо́бне,/ злострада́ньми от скве́рны грехо́вныя очище́нная,/ и те́ло твое́ многотерпели́вое/ яви́я исцеле́ний исто́чник си́лою Христо́вою.

Сла́ва, глас 8:

Кто изрещи́ возмо́жет твоя́ по́двиги,/ терпе́ние же и злострада́ние,/ о́тче наш Ирина́рше, преподо́бне?/ Вои́стинну позо́р ди́вен А́нгелом и челове́ком был еси́./ Те́мже со А́нгелы ны́не ра́дуешися/ и, дерзнове́ние ко Го́споду прие́м,/ мо́лишися те́пле о душа́х на́ших.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: На Го́споди, воззвах: стихи́ры на 8, пра́здника 3 и преподо́бнаго 5, глас 8:

Ра́дуйтеся, правосла́вных собо́ри!/ В стране́ Росто́встей подви́жник чу́ден возсия́,/ путе́м у́зким ше́ствовавый к Сио́ну Го́рнему,/ Ирина́рх затво́рник и веригоно́сец,/ у́зы Христо́вы вы́ну помина́яй,/ у́зами желе́зными любве́ ра́ди Христо́вы себе́ связа́вый,/ к нему́же, вопию́ще, рцем:/ уго́дниче Спа́сов, помоли́ся ко Го́споду,/ да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

О, пресла́внаго зра́ка!/ Нов подви́жник благоче́стия в Росто́ве яви́ся,/ Ирина́рх, у́зник Христо́в,/ его́же терпе́нию чудя́щеся,/ того́ па́мять моли́твенно почита́ем/ и целе́бную си́лу от него́ прие́млем, зову́ще и глаго́люще:/ уго́дниче Спа́сов,/ помоли́ся к просла́вльшему тя Го́споду/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Ка́ко ты, о́тче Ирина́рше,/ в бре́нней пло́ти А́нгелы безпло́тныя удиви́л еси́/ и, челове́к быв пе́рстен,/ а́ки вне те́ла, злострада́ния му́жески переноси́л еси́ во́льно?/ Моли́ся, о́тче преподо́бне,/ о нас, чту́щих тя, ко Го́споду,/ да дару́ет нам, гре́шным, покая́ние,/ мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Егда́ услы́шал еси́, о́тче,/ глас Боже́ственный от ико́ны распя́тия Христо́ва,/ в затво́ре сраспина́тися Христу́ тебе́ повелева́ющ,/ а́бие в хра́мине те́сней себе́ затвори́л еси́/ и, у́жем желе́зным в ней прикова́вся,/ многоле́тне, в посте́ и моли́тве, подвиза́лся еси́,/ да Христу́ Бо́гу благоуго́ден яви́шися,/ Ему́же помоли́ся, преподо́бне,/ да не лиши́т и нас насле́дия Небе́снаго.

И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая.

На ли́тий стихи́ры, глас 2:

Егда́ открове́нием Боже́ственным,/ о́тче Ирина́рше,/ повеле́ние прия́л еси́,/ е́же в затво́ре Го́сподеви порабо́тати,/ вспять ника́коже озира́тися дерзну́л еси́,/ сего́ ра́ди от Го́спода вене́ц сла́вы прия́л еси́, преподо́бне,/ Ему́же помоли́ся,/ да спасе́т и просвети́т ду́ши на́ша.

Егда иноплеме́нная рать на́йде на оби́тель твою́, преподо́бне,/ ты ля́хов не устраши́лся еси́,/ но прозорли́во тем провозвести́л еси́,/ я́ко во оте́чество свое́ возврати́тися не и́мут./ Та́ко тя Христо́с му́жеством и си́лою духо́вною просла́ви,/ Ему́же помоли́ся, преподо́бне,/ да спасе́т и просвети́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, и́ноков ли́цы и по́стников собо́р,/ пе́сньми духо́вными добраго и́нока и по́стника почти́м,/ преподо́бнаго отца́ на́шего Ирина́рха,/ свети́льника Росто́ву и всея́ Руси удобре́ние,/ нов о́браз по́двига духо́внаго нам показа́вшаго,/ у́зника добропроизво́льна бы́вшаго,/ чуде́с благода́тию ны́не сия́юща./ Его́ всечестну́ю па́мять ны́не ублажа́ем,/ мо́лится бо Христу́ Бо́гу/ дарова́ти ми́ру мир и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1:

Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ во всю землю Русскую изы́де сла́ва по́двиг твои́х./ Кто не удиви́тся терпе́нию твоему́/ и му́жеству души́ твоея́,/ я́ко многоле́тне в затво́ре подвиза́лся еси́/ и, у́зник быв добропроизво́лен,/ мно́ги ско́рби, гоне́ния и боле́зни претерпе́л еси́ незло́биво,/ я́ко а́гнец кро́ткий, не пререка́я гони́телем твои́м?/ Те́мже, ны́не прие́м возме́здие Небе́сное от Христа́ Бо́га,/ моли́ся Ему́, поми́ловати ду́ши на́ша.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ ты, крест Христо́в на ра́мо твое́ взем,/ по́двиги мно́гими те́ло свое́ сокруши́л еси́/ и тем тяготы́ плотски́я избе́гл еси́,/ безстра́стие благода́тное улучи́в./ Те́мже сосу́д чист Ду́ха Свята́го яви́лся еси́,/ Его́же де́йствием мно́ги чудеса́ соверша́я,/ моли́ся вы́ну ко Го́споду, преподо́бне,/ поми́ловати ду́ши на́ша.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ све́тлая твоя́ па́мять/ освяща́ет на́ша ду́ши благоуха́нием доброде́телей,/ всем явля́ющи,/ и́миже Бо́гу угоди́л еси́/ и чудотво́рец изря́ден яви́лся еси́,/ дара́ми Ду́ха Свята́го сия́яй./ И ны́не, о́тче, твои́ми моли́твами нас озари́/ и моли́ся ко Го́споду, тя просла́вльшему,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 8:

По́стника Госпо́дня, у́зника Христо́ва,/ затво́рника благоумиле́ннаго/ и чудотво́рца пресла́внаго,/ Ирина́рха преподо́бнаго/ пе́сньми духо́вными, бра́тие, почти́м/ и моле́бно к нему́ возопии́м:/ А́нгелов подо́бниче и челове́ков наста́вниче,/ научи́ ны ходи́ти путе́м Богоуго́дных исправле́ний твои́х/ и моли́твами твои́ми изба́ви ны осужде́ния ве́чнаго.

И ны́не, пра́здника.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго, два́жды, та́же пра́здника: Во Иорда́не:

Тропа́рь преподо́бнаго, глас 4:

Я́ко му́ченика добропроизво́льна/ и преподо́бных удобре́ние,/ звезду́ Росто́вскую,/ в затво́ре, у́зах и вери́гах Го́сподеви благоугоди́вшаго/ и чуде́с благода́ть от Него́ прие́мшаго,/ Ирина́рха преди́внаго пе́сньми хвале́бными почти́м/ и, к нему́ припа́дающе, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне, мо́ли Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́зднику, два́жды. Сла́ва, свято́му. И ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Зва́нию Госпо́дню после́довав, о́тче,/ в затво́ре неисхо́дно подвиза́лся еси́,/ плоть твою́ изнуря́я посто́м,/ вери́гами желе́зными и ра́нами во́льными,/ я́же налага́л еси́ на плещи́ твоя́, Ирина́рше преблаже́нне,/ оби́тели твоея́ похвало́ и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Сла́ва и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:

Крест Христо́в на ра́мо твое́ взем, Ирина́рше, о́тче наш,/ кня́зю Дими́трию крест честны́й в побе́ду на супоста́ты в дал еси́/ и тому́ я́ве проре́кл еси́ си́лою Христа́ Бо́га враги́ покори́ти,/ те́мже и ны́не в Небе́сных черто́зех прославля́ешися/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́е седа́лен, глас 4:

Егда узре́ тя нача́льник ра́ти иноплеме́нный, Ирина́рше преподо́бне,/ удиви́ся терпе́нию твоему́ и ничи́мже оскорби́ оби́тель твою́,/ но я́ко уго́дника Бо́жия тя почита́л есть,/ ему́же и́стину, не обину́яся, глаго́лал еси́ небоя́зненно,/ и сбы́стся над ним сло́во твое́,/ я́ко проро́ка вои́стинну и моли́твенника о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Богоно́се о́тче Ирина́рше,/ ты Бо́гу соверше́нно угоди́л еси́ в житии́ време́ннем/ и ны́не наве́ки с Ним в ве́чном животе́ соедини́лся еси́,/ пресве́тлое лице́ Влады́ки Христа́ созерца́я,/ Ему́же помоли́ся, преподо́бне,/ о всех, ве́рою почита́ющих па́мять твою́.

Кано́н пра́здника втора́го творца́ и преподо́бнаго на 8, глас 8. Кано́н преподо́бнаго.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ре огусти́л еси́,/ погрузи́вый со ору́жием го́рдаго фарао́на,/ и лю́ди спасл еси́ немо́кренно, Го́споди,/ и вве́л еси́ я в Го́ру Святы́ни, вопию́щия:/ пои́м Тебе́, Бо́гу на́шему, песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Мо́ря стра́стнаго пучи́ну преше́л еси́ безвре́дно, преподо́бне о́тче,/ и под зна́менем креста́ Христо́ва кре́пко ра́товал еси́,/ терпе́нием и смире́нием неви́димый враги́ побежда́я./ Те́мже чуде́с благода́тию от Го́спода просла́вился еси́ преди́вно.

Мо́рю преде́л положи́вый,/ Госпо́дь яви́ тя ди́вна в терпе́нии и злострада́нии, Ирина́рше блаже́нне,/ по́двигом бо но́вым себе́ вдал еси́,/ любве́ ра́ди Христо́вы плоть твою́ затво́ром и у́зами желе́зными изнуря́я,/ в ни́хже дара́ми духо́вными просла́вился еси́, пречу́дне.

Мо́ря жите́йскаго треволне́ние не погрузи́ корабля́ твоего́ душе́внаго, Ирина́рше Богому́дре,/ ве́янием бо Ду́ха Бо́жия управля́ем, в ти́хое приста́нище вшел еси́/ и мно́гими благода́тными дара́ми просла́вился еси́.

Богоро́дичен: Ту́чи слез испроси́ нам, Влады́чице Преблага́я,/ и те́ми угаси́ пещь страсте́й на́ших,/ да спасе́ние ве́чное полу́чим Твои́м предста́тельством/ и воспои́м Христу́ побе́дную песнь, я́ко просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Утверди́л еси́ на ка́мени терпе́ния се́рдце твое́, преподо́бне о́тче,/ и, а́ки безпло́тен, вся́кий ско́рби, гоне́ния же и злострада́ния безро́потно претерпева́л еси́,/ на Подвигополо́жника Христа́ Бо́га очи́ма ве́ры взира́я./ Те́мже и о спасе́нии свое́м возвесели́лся еси́ Того́ Боже́ственною благода́тию.

Утвержде́нный открове́ньми Небе́сными,/ в затво́ре многоле́тне пребы́л еси́, Ирина́рше блаже́нне,/ у́зами желе́зными связа́в твое́ те́ло,/ ра́ны же тому́ неща́дно возлага́я,/ да ника́коже возмо́жет воста́ти на дух твой,/ во спасе́ние ве́чное тобо́ю управля́емый.

Утвержда́л еси́ прозорли́выми твои́ми словесы́ бли́жний твоя́, о́тче преди́вне,/ к любве́ Христо́вой всех возбужда́я,/ ея́же преиспо́лнен быв, гони́телем твои́м кро́ток и незлоби́в показа́лся еси́,/ о покая́нии тех моля́ Бо́га.

Богоро́дичен: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся, Богоро́дице Де́во,/ не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе на Тя возлага́ем,/ но бу́ди нам Защи́тница от нападе́ний вра́жиих,/ да, Тобо́ю помоществу́еми, возвесели́мся о спасе́нии на́шем.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен, глас 4:

Ско́рый помо́щник явля́ешися, преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ всем, с ве́рою притека́ющим к честно́му твоему́ гро́бу,/ исцеле́ния боля́щим подава́я от него́ си́лою Го́спода сил,/ просла́вльшаго тя чудотворе́ния благода́тию./ Сего́ ра́ди с любо́вию почита́ем святу́ю и всечестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Проро́ком Бо́жиим подо́бяся, о́тче Ирина́рше,/ бу́дущая, я́ко настоя́щая, созерца́л еси́/ и прозорли́во предре́кл еси́ иму́щее бы́ти изгна́ние ля́хов,/ при́сно умоля́я Христа́ о побе́де правосла́вных/ и воспева́я Того́ Боже́ственное снизхожде́ние.

Проро́чески омыва́л еси́ лице́ твое́ слеза́ми/ и питие́ твое́ пла́чем растворя́л еси́, преподо́бне,/ да пла́чем вре́менным пла́ча ве́чнаго избе́гнеши./ Те́мже блаже́нство пла́чущих унасле́довал еси́ на Небесе́х/ и ны́не во Ца́рствии Христа́ Бо́га утеша́ешися,/ воспева́я Того́ Боже́ственное снизхожде́ние.

Проро́ка и царя́ Дави́да песнопе́ния возлюби́ душа́ твоя́, преподо́бне о́тче,/ и́миже Бо́га день и нощь сла́вил еси́,/ и, я́ко пти́ца, осо́бящаяся на зде,/ от затво́ра твоего́ уедине́ннаго благоумиле́нно пе́сни хвалы́ и славосло́вия Христу́ Бо́гу воспева́л еси́ при́сно,/ Того́ Боже́ственное снизхожде́ние прославля́я.

Богоро́дичен: Проро́ческая рече́ния на Тебе́ сбы́шася, Де́во Богоро́дице,/ Ты бо Сло́во Бо́жие нетле́нно воплоти́ла еси́/ и Невмести́маго во утро́бе Твое́й де́вственней вмести́ла еси́./ Те́мже и воспева́ем спаси́тельное Христо́во снизхожде́ние.

Песнь 5

Ирмо́с: Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам,/ Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны,/ Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы,/ И́мя Твое́ имену́ем.

Го́спода Бо́га освяти́л еси́ в души́ твое́й, преподо́бне о́тче,/ и, Того́ Боже́ственною любо́вию уязви́в се́рдце твое́,/ яви́лся еси́ ве́рный де́латель за́поведей Христо́вых,/ во смире́нии ду́ха вы́ну пребыва́я/ и в моли́твах непреста́нных призыва́я И́мя Бо́жие спаси́тельное.

Го́спода Бо́га вы́ну зрел еси́ очи́ма души́ твое́й, преподо́бне о́тче,/ и, стра́хом Бо́жиим утвержда́ем, непоколеби́м от искуше́ний вра́жиих пребы́л еси́,/ вся прило́ги диа́вольстии отража́я призыва́нием моли́твенным Боже́ственнаго И́мене Христо́ва.

Госпо́день раб был еси́, Иринарше преблаже́нне,/ вы́ну рабо́тавши Влады́це Христу́ во смире́нии и терпе́нии мно́зе,/ плоть твою́ изнуря́я затво́ром те́сным и вери́гами тя́жкими,/ я́ко вси, зря́щий таково́е твое́ страда́льческое житие́,/ И́мя Христо́во прославля́ху.

Богоро́дичен: Госпо́дня Ма́ти и Влады́чица всея́ тва́ри яви́лася еси́, Богоро́дице Мари́е, ро́ждши Еди́наго от Тро́ицы, Бо́га Сло́ва./ Его́же моли́, Чи́стая, страсте́й безслове́сных нас изба́вити,/ да в тишине́ безстра́стия се́рдцем и усты́ воспева́ем свято́е И́мя Его́.

Песнь 6

Ирмо́с: Я́ко во́ды морски́я, Человеколю́бче,/ волна́ми жите́йскими обурева́юся./ Те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопи́ю Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Благоутро́бне Го́споди.

Я́ко ве́рный после́дователь Христа́ Бо́га,/ смире́н и незло́бив был еси́, Ирина́рше преблаже́нне,/ моля́ся вы́ну за враги́ и гони́тели твоя́./ Мо́лим тя, преподо́бне,/ научи́ и нас твоему́ непамятозло́бию/ и ко Христу́ путеводи́ нас моли́твами твои́ми,/ да не поги́бнем в бе́здне грехо́вней.

Я́ко безпло́тен вои́стинну, о́тче,/ вся́кое злострада́ние теле́сное терпе́л еси́ му́жески, утесни́тель быв твоему́ те́лу,/ е́же желе́зными у́зами неосла́бно истни́л еси́,/ да от бе́здны грехо́вныя изы́дет живо́т твой.

Я́ко кре́пкий ратобо́рец, в доспе́хи желе́зный оде́явся, преподо́бне,/ враги́ неви́димый побежда́л еси́/ и, вся искуше́ния диа́вольская отража́я,/ вои́стинну был еси́ столп непоколеби́м благоче́стия и подви́жник соверше́нный о Христе́,/ в не́мже тля грехо́вная ника́коже обре́теся.

Богоро́дичен: Я́ко вои́стинну прибе́жище непосты́дное христиа́ном,/ щит и покро́в, Ма́ти Бо́жия,/ воспева́ющий Тя бед и скорбе́й свободи́./ Тя бо Еди́ну, благослове́нную в жена́х, немо́лчными пе́сньми хвале́бными ублажа́ем.

Конда́к, глас 2:

Волне́ний мно́жество жесто́ким житие́м преходя́,/ изгна́ние, затво́р и у́зы желе́зныя претерпе́л еси́ му́жески, Ирина́рше терпеливоду́шне,/ нам оста́вль о́браз злострада́ния и терпе́ния твоего́,/ озаря́я чуде́с блиста́ньми с ве́рою приходя́щих к честно́му гро́бу твоему́,/ у него́же, я́ко по́честь побе́дную, вери́ги твоя́ тя́жкия ви́дим,/ от ни́хже подае́ши исцеле́ния неду́жным./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ ра́дуйся, Ирина́рше, о́тче преди́вный.

И́кос:

А́нгельскими нра́вы себе́ благоукраси́в, Ирина́рше блаже́нне,/ тих, кро́ток и незлоби́в был еси́./ В земно́м житии́ ко враго́м твои́м не вражду́я,/ но при́сно моля́ся за них Бо́гу,/ вои́стинну Небе́сный челове́к показа́лся еси́/ и соверше́нный уго́дник Христо́в,/ Им бо в житии́ и по преставле́нии чудесы́ мно́гими просла́влен был еси́, преподо́бне./ Ты и ны́не то́чиши исцеле́ния от моще́й твои́х,/ к ни́мже с ве́рою и любо́вию притека́юще, вопие́м ти:/ ра́дуйся, Ирина́рше, о́тче преди́вный.

Песнь 7

Ирмо́с: Халде́йская пещь, огне́м распала́емая,/ ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

В пе́щи мно́гих искуше́ний, Ирина́рше блаже́нне,/ терпели́во пребыва́л еси́, не опале́н уны́ния пла́менем,/ и вся прило́ги диа́воли смире́нием и незло́бием души́ твое́й низложи́л еси́, при́сно зовы́й:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

В пещи́ гоне́ния лю́таго,/ я́ко сребро́ чи́стое, пред лице́м Бо́жиим яви́лся еси́, преподо́бне о́тче,/ сего́ ра́ди А́нгела Бо́жия сподо́бился еси́ зрети, да вы́ну пое́ши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пещь мно́гих скорбе́й разжже́ ти диа́вол, Ирина́рше терпеливоду́шне,/ неразу́мныя на тя челове́ки воздвиза́я,/ но вся сия́ незло́бием твои́м посрами́л еси́/ и, при́сно моля́ся за них Бо́гу, взыва́л немо́лчно:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: В пещи́ халде́йстей та́инство рождества́ Твоего́ проразумева́я, Богоро́дице,/ ро́ждшимся от Тебе́ Искупи́телем спасе́ние обрето́хом/ и, подо́бно о́троком Богосло́вцем, Сы́ну Твоему́ и Го́споду благода́рно зове́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: А́нгели и Небеса́,/ на Престо́ле Сла́вы Седя́щаго/ и я́ко Бо́га непреста́нно Сла́вимаго,/ благослови́те, по́йте/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

А́нгела тя во пло́ти и челове́ка Небе́снаго ви́дев,/ воево́да ра́ти иноплеме́нныя ублажи́ терпе́ние твое́ и му́жество души́ твоея́, о́тче преподо́бне, глаго́ля,/ я́ко такова́го отца́ никогда́же ви́де,/ и та́ко просла́ви Бо́га, препе́таго и превозноси́маго во, ве́ки.

А́нгелы собесе́дники име́л еси́, преподо́бне о́тче,/ и, те́ми укрепля́ем, гоне́ние лю́тое претерпе́л еси́ му́жески,/ гони́телем же твои́м благотвори́ти тща́лся еси́,/ при́сно моля́ся за них Бо́гу, препе́тому и превозноси́мому во ве́ки.

А́нгелов Творе́ц, Христо́с Госпо́дь, обетова́ния Своя́ на тебе́ испо́лни, Ирина́рше, о́тче наш,/ и я́ко претерпе́вшему до конца́ вся́кое злострада́ние/ прозорли́вства и чудотворе́ния дарова́ тебе́ благода́ть,/ е́юже зело́ просла́вил еси́ на земли́ Бо́га, препе́таго и превозноси́маго во ве́ки.

Богоро́дичен: А́нгельское целова́ние прино́сим Ти с любо́вию, Богоро́дице Чи́стая, глаго́ля:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю./ Ты же ра́дости Небе́сныя сподо́би по до́лгу Тя ублажа́ющия/ и от Тебе́ ро́ждшагося сла́вящия Бога́ препе́таго и превозноси́маго во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно де́вам деторожде́ние:/ на Тебе́, Богоро́дице,/ обо́я устро́ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́я,/ непреста́нно велича́ем.

Чужд был еси́ вся́каго лука́вства, о́тче, и толи́ко кро́ток и незло́бив,/ я́ко диви́тися ученико́м твои́м, ви́дящим тя, среди́ люта́го гоне́ния ми́рно пребывшаго ду́хом/ и гони́тели твоя́, я́ко благотворцы́, почита́вшаго,/ на ни́хже не гне́вался еси́,/ но при́сно велича́л еси́ Христа́ Жизнода́вца.

Чужезе́мцы ля́хи, зря́ще по́двиги твоя́ вели́кия, преподо́бне о́тче, умили́шася/ и, я́ко уго́дника Бо́жия, тя почита́ху,/ тебе́ ра́ди не расхища́я оби́тели твое́й святы́я./ Ты же им небоя́зненно пра́вду Бо́жию веща́л еси́,/ при́сно велича́я Христа́ Жизнода́вца.

Чужд поко́я в затво́ре твое́м был еси́, о́тче Ирина́рше,/ рука́ма твои́ма оде́жды сшива́я и и́ми ни́щия одева́я,/ и во усте́х моли́тву Иису́сову непреста́нно име́л еси́,/ се́рдцем и усты́ твои́ми немо́лчно велича́я Христа́ Жизнода́вца.

Богоро́дичен: Чу́ждых искуше́ний вра́жеских я́ви ны, Влады́чице,/ и в час кончи́ны на́шея ускори́ к нам на по́мощь,/ прие́м сомоли́твенника Твоего́ за ны, преподо́бнаго Ирина́рха,/ умоли́ же Сы́на Твоего́ и Го́спода изба́вити ду́ши на́ша от наси́лия вра́жия,/ да, спасе́ннии Тобо́ю, ра́достно Тя велича́ем.

Свети́лен:

Процве́л еси́, я́ко крин се́льный, во удо́лиях смире́ния и терпе́ния, преподо́бне о́тче,/ и плода́ми трудо́в твои́х услажда́еши ду́ши на́ша,/ исцеле́ния подава́я от честна́го твоего́ гро́ба/ всем, с ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́ющим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5:

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ звездо́ Росто́вская,/ чуде́с сия́ньми всю зе́млю Ру́сскую озари́вшая./ Ра́дуйся, у́зниче Христо́в и страстоте́рпче во́льный,/ от десни́цы Всевы́шняго увенча́нный./ Ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всех,/ в моли́тве тя призыва́ющих./ Потщи́ся по́мощи и нам, сла́вящим тя,/ и да́нною ти от Го́спода благода́тию/ неду́ги на́ша душе́вныя и теле́сныя исцели́,/ прося́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, по́стниче Госпо́день,/ затво́рниче терпеливоду́шне и моли́твенниче Богоприя́тне!/ Ра́дуйся, наста́вниче, Богому́дрия Небе́снаго преиспо́лненный,/ всех к Богоугожде́нию и́стинному наставля́яй./ Наста́ви и нас, о́тче, ходи́ти путе́м Богоуго́дных исправле́ний твои́х/ и приклони́ся ми́лостиво ко гла́сом на́шим хвале́бным,/ и́миже честву́ем с любо́вию святу́ю па́мять твою́,/ Ирина́рше блаже́нне.

Ра́дуйся, и́ноков красото́,/ терпе́ния пра́вило,/ кро́тости зерца́ло,/ чуде́с Боже́ственных соверши́телю,/ Ирина́рше Богоно́се,/ оте́чество земно́е луча́ми чуде́с твои́х озаря́яй/ и си́ми утвержда́яй нас в Правосла́вной ве́ре./ Те́мже честну́ю па́мять твою́ соверша́ющим/ пода́ждь ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ во вся концы́ земли Русския/ изы́де веща́ние многотерпели́ваго жития́ твоего́/ и сла́ва чуде́с твои́х./ Вели́кий Росто́в тобо́ю красу́ется,/ и вся́ко ме́сто и́мать тя засту́пника,/ иде́же и́мя твое́ моли́твенно призыва́ется./ Те́мже уми́льно глаго́лем:/ уго́дниче Бо́жий,/ моли́ся ко Го́споду о спасе́нии всех,/ ве́рно пра́зднующих святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника.

Славосло́вие вели́кое и о́тпуст.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на пра́здника песнь 8-я на 4 и преподо́бнаго песнь 6-я на 4. Проки́мен пра́здника, глас 4: Благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне,/ Бог Госпо́дь и яви́ся нам. Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. И преподо́бнаго проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́: Апо́стол к Галатом, зача́ло 213. Аллилу́йя пра́здника, глас 4: Принеси́те Го́сподеви сы́ны Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сы́ны о́вни. Стих: Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: Яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем челове́ком. И преподо́бнаго: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся.

Моли́тва 1

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, преподо́бне о́тче наш Ирина́рше! При́зри на ны, гре́шныя, в ско́рбех и обстоя́ниих на́ших усе́рдно к тебе́ вопию́щия и на тя по Бо́зе все упова́ние на́ше возлага́ющий. Про́сим тя со умиле́нием мно́гим: твои́м предета́тельством ко Го́споду Бо́гу испроси́ нам мир, долгоде́нствие, братолю́бие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ния, дожди́ благовре́менны и свы́ше благослове́ние на вся начина́ния на́ша блага́я. Изба́ви же всех нас святы́ми твои́ми моли́твами от вся́ких бед: гла́да, гра́да, пото́па, огня́, меча́, вредоно́снаго че́рвия, тлетво́рных ветро́в, смертоно́сный я́звы и напра́сныя сме́рти, и во вся́ких ско́рбех на́ших буди́ нам уте́шитель и помо́щник, сохраня́я ны от паде́ний грехо́вных и сподобля́я насле́дники бы́ти Ца́рствия Небе́снаго, да прославля́ем вку́пе с тобо́ю всех благи́х Пода́теля, Триеди́наго Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 2

О преподо́бне о́тче Ирина́рше! Тебе́ предстоя́ще, мо́лим тя усе́рдно хода́таем на́шим при́сно бы́ти и засту́пником. Испроси́ у́бо нам от Христа́ Бо́га мир, тишину́, благоде́нствие, здра́вие, и спасе́ние, и от всех враго́в ви́димых и неви́димых огражде́ние, покры́й же нас хода́тайством твои́м от нахожде́ния вся́ких бед и скорбе́й, па́че же от искуше́ний врага́ те́мнаго, да вси мы с тобо́ю прославля́ем Всесвято́е И́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподо́бнаго Елеаза́ра, А́нзерскаго чудотво́рца

На ма́лой вече́рни

На Го́споди, воззвах: стихи́ры на 4, глас 1

Богоблаже́нне Елеаза́ре,/ о́стров А́нзерский тобо́ю сла́вится,/ в нем бо ты жи́тельствуя,/ врага́, тща́щася тя от безмо́лвия отгна́ти,/ моли́твою попра́л еси́/ и сего́ ра́ди от Го́спода просла́вился еси́,/ Ему́же моли́ся о чту́щих тя.

О́тче Елеаза́ре Богому́дре,/ ты вои́стинну тяготу́ дневну́ю поне́сл еси́,/ во о́строве пу́сте прежи́в мно́га ле́та,/ и ны́не мзду трудо́в твои́х прие́млеши на Небеси́,/ помина́й нас, почита́ющих честно́е преставле́ние твое́.

Преподо́бне о́тче Елеаза́ре,/ труды́ и по́двиги твои́ми/ прия́л еси́ власть на ду́хи нечи́стыя,/ е́же прогони́ти ты́я от челове́к,/ лука́вствия тех моли́твами твои́ми изба́витися, мо́лимся,/ нам, све́тло пра́зднующим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 2:

Прииди́те, празднолю́бных собо́ри,/ ра́достно похва́лим отца́ на́шего Елеаза́ра,/ и́же, в те́ле сый,/ безпло́тныя враги́ победи́/ и Небе́сныя благода́ти сподо́бися,/ бу́дущая сказу́я, я́ко настоя́щая./ Те́мже любе́зно вопие́м ему́:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш,/ рачи́телю безмо́лвия, пусты́нный жи́телю,/ столпе́ кре́пости проти́ву лица́ вра́жия,/ приле́жно моли́ся Го́сподеви/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Дом Ду́ху Пресвято́му/ себе́ предугото́вал еси́,/ преподо́бне Елеаза́ре,/ во Христа́ ве́рою утверди́вся,/ помози́ и нам проти́ву ко́зней диа́вольских.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Гроб твой, преподо́бне Елеаза́ре,/ ве́рным всем прибе́жище быва́ет/ и от бед спасе́ние,/ цельбы́ пода́я/ ве́рою прибега́ющим.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Скит в жили́ще и́ноком/ основа́л еси́,/ преподо́бне Елеаза́ре, о́тче наш,/ моли́ся о живу́щих в нем,/ да обря́щем ми́лость в День су́дный.

Сла́ва, глас 8:

Доброде́тельнаго жития́ твоего́, преподо́бне,/ кто исчи́слити возмо́жет труды́ и по́двиги,/ яже подъя́л еси́ от ю́ности твоея́,/ Христо́ви после́довав и в за́поведех Его́ ходя́ день и нощь?/ Посто́м и моли́твою,/ бде́нием и коленопреклоне́нием,/ кро́тостию и незло́бием/ в чи́стей со́вести Тому́ порабо́тал еси́/ и ны́не трудо́в твои́х воздая́ние/ от Христа́ бога́тно восприя́л еси́./ Сего́ ра́ди мо́лим тя,/ всеблаже́нне Елеаза́ре, о́тче наш,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не пра́здника

На вели́цей вече́рни

Пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, пра́здника 3 и преподо́бнаго 5, глас 6:

Все отве́рг мирско́е пристра́стие/ и плоть свою́ преоби́дев,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́,/ Его́же ра́ди во о́стров всели́лся еси́, преподо́бне,/ иде́же мно́га ле́та трудолю́бие подвиза́вся,/ поревнова́л еси́ жити́ю преподо́бных оте́ц Зоси́мы и Савва́тия,/ с ни́миже ны́не лику́я на Небесе́х,/ Христу́ моли́ся о душа́х на́ших.

Все сокро́вище свое́ скрыва́я на Небесе́х,/ земна́я вся расточи́л еси́;/ дом и роди́тели оста́вив,/ легко́ поте́кл еси́ восле́д Христа́,/ взыску́я жи́тельства ве́наго,/ е́же и обре́л еси́, всеблаже́нне./ О чту́щих досто́йно па́мять твою́ со дерзнове́нием моли́ся,/ во е́же спасти́ся нам.

Все жела́ние твое́ устреми́в к Бо́гу,/ во о́стров пусты́й дости́гл еси́/ и, в не́м водвори́вся,/ му́жественно с де́моны бра́лся еси́,/ и́хже и победи́л еси́ си́лою Христо́вою,/ те́мже сла́вен показа́лся еси́ чудотво́рец,/ Елеаза́ре пребога́те./ Моли́ся о пра́зднующих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Все пусты́нное озлобле́ние претерпева́я,/ во о́строве пу́сте живы́й, преподо́бне,/ труды́ вели́кия подъя́л еси́,/ еще́ же и те́ло твое́ вери́гами удруча́я,/ всего́ себе́ в коне́ц истощи́л еси́/ и подража́тель дре́вним святы́м пустынножи́телем яви́лся еси́,/ с ни́миже моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 5:

Стеце́мся ны́не, о празднолю́бцы,/ псалмы́ и пе́сньми похва́лим преподо́бнаго,/ и, веселя́щеея, воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, те́плый моли́твенниче и ско́рый помо́щниче,/ Елеаза́ре всеблаже́нне,/ ра́дуйся, весе́лие на́ше духо́вное;/ ны́не нас, чад твои́х,/ све́тло пра́зднующих па́мять твою́,/ помина́й у Престо́ла всех Царя́ и Бо́га,/ во е́же низпосла́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

Вход, проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая.

На литии́ стихи́ры, глас 3:

Весели́ся, ски́те, непло́дствовавый иногда́:/ ны́не бо нам плод ра́дости от Тебе́ прозябе́/ и воня́ благода́ти Бо́жия мироуха́ет,/ ея́же наслажда́ющеся, Христа́ славосло́вим,/ И́же прославля́ет святы́я Своя́/ и чуде́с де́йством обогати́ преподо́бнаго Елеаза́ра./ Сего́ ра́ди зове́м ему́ непреста́нно:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Прииди́те, вси ве́рнии,/ похва́лим преподо́бнаго отца́ на́шего Елеаза́ра:/ сей бо во́ин духо́вный яви́ся, непобеди́м вои́стинну,/ победи́в мы́сленнаго Амали́ка,/ те́мже и вене́ц сла́вы прия́т от руки́ Вседержи́теля/ и мо́лится о душа́х на́ших.

Кто не просла́вит тя,/ преподо́бне Елеаза́ре, о́тче наш,/ зря многоцеле́бный гроб твой,/ от него́же де́йствуеши си́лы душа́м на́шим во спасе́ние и телесе́м во здра́вие?/ Сего́ ра́ди приле́жно мо́лимся ти:/ моли́ся о нас непреста́нно Христу́ Бо́гу на́шему,/ да ми́лость прии́мем/ и благода́ть обря́щем во благовре́менную по́мощь.

Сла́ва, глас 5:

Ра́дуйся ны́не, все мона́шеское мно́жество:/ день преставле́ния отца́ на́шего све́тло почти́м,/ во́ньже той, я́ко раб ве́рный,/ вни́де в ра́дость Го́спода своего́/ и, я́ко строи́тель до́му му́дрый,/ мзду пра́ведную прия́т от Влады́ки Христа́./ Те́мже и мы, днесь к тебе́ припа́дающе/ и с любо́вию лобыза́юще, возопии́м:/ буди́ засту́пник наш, Елеаза́ре всебога́те,/ я́ко да вси ми́лость прии́мем/ и благода́ть обря́щем во благовре́менную по́мощь.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5:

Ра́дуйся, о́тче Елеаза́ре Богому́дре:/ ты бо, в жити́и твое́м безмо́лвия жела́нием объя́т быв/ и препла́вая пучи́ну жите́йскаго непостоя́ннаго мо́ря,/ мно́гиz беды́ и напа́сти претерпе́л еси́,/ и ны́не моли́твами твои́ми/ бу́рю морску́ю в тишину́ прелага́еши,/ и от потопле́ния избавля́еши ве́рою призыва́ющия тя,/ и нам, почита́ющим святу́ю па́мять твою́,/ испроси́ мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, о́тче Елеаза́ре Богоблаже́нне:/ ты бо, от ю́ности ревну́я житию́ Го́сподеви благоугоди́вших,/ ски́тский жи́тель был еси́/ и ны́не мно́гих от бурь и треволне́ний жите́йских избавля́еши,/ во огра́ду спаси́тельную сию́ совокупля́я,/ те́мже моли́ Го́спода/ изба́вити напа́стей вся́ческих/ почита́ющия святу́ю па́мять твою́/ и низпосла́ти им мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́дуйся, о́тче Елеаза́ре Богоно́се,/ и́ноческое по Бо́зе житие́ измла́да возлюби́вый/ и путь к немяте́жному безмо́лвию мона́хом показа́вый,/ о́бразом ски,тскаго жития́ тех наставля́я,/ и ны́не нас, лю́те стра́ждущих в пучи́не жите́йских попече́ний,/ ко приста́нищу благооти́шному напра́ви,/ грехо́внаго потопле́ния нас избавля́я/ и моля́ душа́м на́шим да́ти мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 7:

Ра́дуются ны́не мона́шествующих ли́цы,/ в пречестне́м хра́ме Святы́я Тро́ицы совоку́пльшеся,/ иде́же многоцеле́бныя мо́щи,/ в не́дрех земны́х почива́ющия,/ воне́ю безсме́ртия облагоуха́ют все благочести́вых собра́ние/ и торжествова́ти устроя́ют всечестну́ю па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего,/ пе́сненныя хвалы́ тому́ воспева́юще,/ я́ко скитонача́льнику и доброде́телей подви́жнику,/ мона́шескаго жития́ присносия́ющему свети́льнику/ и моли́твеннику о душа́х на́ших.

И ны́не, пра́здника.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь святаго два́жды и пра́здника еди́ножды.

Тропа́рь, глас 3:

Отве́рг пло́ти тле́нная,/ нетле́нных потща́лся еси́ дости́гнути,/ и, ми́ра удали́вся,/ всели́лся еси́ в морски́й о́стров,/ и на нем усе́рдно мно́га ле́та Го́сподеви порабо́тал еси́,/ сего́ ра́ди и дары́ прозре́ния и чуде́с обогати́лся еси́,/ о́тче преподо́бне Елеа́заре./ Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, преподо́бнаго. И ны́не, пра́здника.

На 1-м стихосло́вии седале́н, глас 4:

Всели́вся во о́стров А́нзерский, преподо́бне,/ и́стинный поко́й обре́л еси́ в нем,/ посто́м, и моли́твами, и труды́ подвиза́вся день и нощь,/ де́монския полки́ прогна́л еси́/ и преподо́бным отце́м Зоси́ме и Савва́тию житие́м твои́м уподо́бился еси́,/ с ни́миже моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника и́ли Богоро́дичен:

Упова́ние и прибе́жище христиа́ном, Богоро́дице Присноде́во,/ не пре́зри нас, тре́бующих Твоея́ по́мощи и заступле́ния,/ но я́ко Ма́ти Зижди́теля всех Бо́га моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

По 2-м стихосло́вии седале́н, глас 1:

Вои́стинну пресла́вно житие́ твое́, преподо́бне,/ я́ко А́нгелом подо́бник был еси́,/ посто́м и моли́твами плотски́я стра́сти умертви́в,/ те́мже ны́не во стране́ живы́х вселя́яся,/ вку́пе со А́нгелы сла́виши Тро́ицу Единосу́щную.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника и́ли Богоро́дичен:

Тя, Пречи́стая Богоро́дице, А́нгели пою́т непреста́нно,/ я́ко Соде́теля всех Бо́га родила́ еси́ неискусому́жно во спасе́ние нас, пою́щих:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Ка́ко тя просла́вим, преподо́бне?/ Ты бо, еще́ жив сый, просла́влен был еси́ су́щею в тебе́ благода́тию Бо́жиею,/ егда́ в лице́ царю́ благове́рному Михаи́лу предвозвести́л еси́ рожде́ние сы́на его́./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ ра́дуйся, прорица́телю пресла́вный, Елеаза́ре, о́тче наш.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника и́ли Богоро́дичен:

Де́во Пренепоро́чная и Неискусобра́чная, Мари́е Богоро́дице,/ призри́ на рабы́ Твоя́, ве́рно зову́щия Ти:/ ра́дуйся, просвети́вшая род челове́ческий Рождество́м Твои́м,/ И́мже лесть бесо́вская отгна́ся;/ ра́дуйся, спасе́ние на́ше и утвержде́ние.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Прокимен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43:

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Ка́ко тя ублажи́ти, недоуме́ем мы,/ преподо́бне и достоблаже́нне о́тче Елеаза́ре,/ ты бо вои́стинну дре́вним проро́ком подо́бник яви́лся еси́,/ егда́ рожде́ние сы́на царе́ва проре́кл еси́./ Те́мже тя, я́ко равноче́стна святы́м, почита́ем/ и моли́твенника Бо́гу благоприя́тна о душа́х на́ших.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6, и свята́го на 8, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Наста́вльшему дре́вле Изра́иля, бежа́щаго от рабо́ты фарао́новы,/ и в пусты́ни пита́вшему,/ пои́м Изба́вителю Бо́гу на́шему,/ я́ко просла́вися.

Наста́ви мя на путь ра́зума, Го́споди,/ светло́ воспе́ти уго́дника Твоего́,/ ему́же благоволи́л еси́ во о́стров А́нзерский всели́тися,/ иде́же на враги́ укрепи́л еси́ его́, я́ко Всеси́лен.

Кто исчи́слити возмо́жет по́двиги твоя́, пресла́вне Елеаза́ре,/ и́миже подвиза́вся, враги́ безпло́тныя победи́л еси́/ и ны́не отгоня́еши их от челове́к благода́тию Свята́го Ду́ха.

Аще и тьма́ми покуша́шеся враг отъя́ти сокро́вище ду́ши твоея́,/ но, уя́звлен быв мече́м кре́пкаго твоего́ терпе́ния,/ всегда́ постыжде́н, отбега́ше от Тебе́.

Богоро́дичен: Богоро́дице Присноде́во,/ простри́ ми́лостивно десни́цу Твою́ на по́мощь мне,/ я́ко уя́звлен есмь лю́те от врага́ и человекоуби́йцы/ и на Тя то́чию наде́жду мою́ полага́ю,/ Ты мя уще́дри.

Катава́сия пра́здника: Глубины́ откры́л есть дно:

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде,/ даю́щем моли́тву моля́щемуся,/ я́ко лук си́льных изнемо́же/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою.

Непобеди́м пребы́л еси́, преподо́бне, о Го́споде,/ препоя́савшем тя си́лою Свое́ю,/ е́юже го́рдость де́монов низложи́ся.

Дарова́ся тебе́ благода́ть от Го́спода,/ е́же возставля́ти немощны́я,/ те́мже и нам моли́ препоя́сатися си́лою.

Столп кре́пости был еси́ проти́ву лица́ вра́жия, о́тче Елеаза́ре,/ не́мощны сотвори́ супоста́ты на́ша/ моли́твами твои́ми, мо́лимся.

Богоро́дичен: Влады́чице ми́ра, Блага́я Помо́щнице,/ спаси́ и в кре́пости вознеси́ рог люди́й Твои́х,/ избавля́ющи нас от вся́ких бед и обстоя́ний.

Конда́к и и́кос пра́здника

Седа́лен, глас 3:

Я́ко заря́ со́лнечная, пресве́тло сия́еши во о́строве А́нзерстем,/ и всем ве́рным, прибега́ющим под кров моли́тв твои́х,/ преподо́бне Елеаза́ре, о́тче наш, весе́лие подае́ши,/ стяжа́л бо еси́ мно́гое дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу./ Тому́ непреста́нно моли́ся дарова́ти нам оставле́ние грехо́в и велию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника и́ли Богоро́дичен:

Под Твою́ ми́лость прибега́ем, Богоро́дице Де́во,/ моле́ний на́ших не пре́зри в ско́рбех,/ но от бед изба́ви нас,/ Еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Песнь 4

Ирмо́с: Небеса́ доброде́тель Твоя́ покры́ла есть,/ и земля́ испо́лнися сла́вы Твоея́, Христе́./ Те́мже ве́рно вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Еди́наго Бо́га в се́рдце твое́м име́я, преподо́бне,/ в ски́те А́нзерстем, а́ки в раи́ Богозда́ннем,безмо́лвно пожи́л еси́, взыва́я при́сно:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пресве́тел свети́льник был еси́, о́тче Елеаза́ре,/ всем, ку́пно жи́вшим с тобо́ю,/ озаря́в све́тлостию жития́ твоего́ и призыва́я вы́ну воспева́ти Бо́гу:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Раде́я о сла́ве Бо́жии, во о́стров пусты́й всели́лся еси́, о́тче,/ его́же и просла́вил еси́ о И́мени Госпо́дни, научи́в всех вопи́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Из Твои́х ложе́сн, Богороди́тельнице, Сло́во Бо́жие произы́де несказа́нно,/ Его́же моли́ от зол изба́вится всем, ве́рно зову́щим:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмо́с: Мрак разреши́ греха́ моего́,/ внегда́ возсия́ти Ти/ у́тро све́тлое за́поведей Твои́х, Го́споди,/ Непристу́пный Све́те.

Его́же возлюби́л еси́/ и Ему́же порабо́тал еси́ от ю́ности, о́тче преподо́бне,/ Того́ умоли́, мрак грехо́вный ду́ши мое́й разгна́ти сия́нием Ду́ха.

Приложи́л еси́ труды́ ко трудо́м, о́тче,/ подвиза́лся сугу́бо ра́ди бли́жних твои́х,/ сего́ ра́ди Небе́сная блага́я приложи́шася тебе́.

О те́ле твое́м небреги́й, пребыва́л еси́ на земли́,/ вы́ну от Небе́сных поуча́яся, преподо́бне,/ те́мже ны́не с ли́ки святы́х пребыва́еши на Небеси́.

Богоро́дичен: Нескве́рная А́гнице, Богоотрокови́це Мари́е,/ Твои́м всеси́льным предста́тельством сокруши́ вся, востаю́щия на ны си́лы вра́жия.

Песнь 6

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве,

Дале́че от Бо́га грех мя отри́ну/ и в пучи́не зол погружа́юся лю́те./ Но, о предста́телю наш,/ изба́ви от належа́щия ско́рби ду́шу мою́.

Оста́ви мя си́ла моя́ и несть помога́яй ми,/ к тебе́ у́бо припа́даю, о́тче преподо́бне,/ бу́ди ми помо́щник во обстоя́ниих зол.

Бе́здною грехо́в сляца́емь, окая́нный,/ во глубину́ отча́яния поверга́юся,/ но, предвари́в моли́твами твои́ми, о́тче Елеаза́ре,/ возведи́ мя ко све́ту Богове́дения.

Богоро́дичен: Безнача́льный Бог пло́тию из Тебе́ роди́ся в ле́то/ и по рождестве́ соблюде́ Тя Де́ву нетле́нну,/ Того́ сотвори́ нам ми́лостива, мо́лим Ти ся,/ и от находя́щих зол избавля́юща.

Конда́к, глас 1:

Я́ко лучу́ тя со́лнечную, Христо́с показа́, преподо́бне,/ сия́ющу во стране́ примо́рстей чуде́с благода́тию,/ уставля́еши бо пла́вающим тишину́ морску́ю, ве́рою моля́щимся тебе́ и вопию́щим:/ ра́дуйся, Елеаза́ре, о́тче наш,/ страны́ Беломо́рский похвало́ и утвержде́ние.

И́кос:

Благода́тию чуде́с обогати́лся еси́ пресла́вно,/ преподо́бне о́тче наш Елеаза́ре,/ я́ко от гро́ба твоего́ здра́вие боля́щим и вся́ку по́мощь тре́бующим подае́ши незави́стно./ Те́мже сте́кшеся днесь, день преставле́ния твоего́ духо́вно пра́зднуем,/ по́двиги твоя́ почита́юще и похва́льная воспева́юще:/ ра́дуйся, многоразли́чный цельбы́ душе́вно и теле́сно неду́гующим ско́ро подава́яй;/ ра́дуйся, пла́вающия в мо́ри во благооти́шное приста́нище незри́мо управля́яй;/ ра́дуйся, во вся́ких бе́дах и ско́рбех явля́яй ско́рое заступле́ние;/ ра́дуйся, ски́ту А́нзерскому похвало́ и утвержде́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: О́бразу злато́му не поклони́вшеся, о́троцы авраа́мстии/ искуша́хуся, я́ко зла́то в горни́ле,/ в пещи́ о́гненней, я́ко в черто́зе све́тлем,/ ликова́ху, пою́ще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ничто́же земно́е предпоче́л еси́ па́че Небе́сных/ и, я́ко зла́то в горни́ле, искуси́лся еси́, в ски́те живы́й,/ весь светови́ден быв, всегда́ в Богомы́слии поуча́яся и при́сно взыва́я:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Моли́твою и посто́м Го́сподеви прилепля́яся, Богоблаже́нне,/ Тому́ еди́ному послужи́л еси́,/ от Него́же вене́ц неувяда́емый восприи́м,/ ра́достно пое́ши во Ца́рствии Небе́снем:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Гроб твой, преподо́бне Едеа́заре, благода́тию Христо́вою цельбопода́телен явля́ется,/ к нему́же ве́рнии притека́юще и исцеле́ния прие́млюще, Христу́ вопию́т:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Ми́лостива мне Сы́на Твоего́ и всех Бо́га ма́терними Твои́ми моли́твами сотвори́, Пречи́стая,/ я́ко да, спаса́емь Тобо́ю, вопию́ Ти непреста́нно:/ благослове́н Плод чре́ва Твоего́.

Песнь 8

Ирмо́с: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

А́ще и в пу́сте о́строве сокры́лся еси́, преподо́бне,/ но не утаи́ся доброде́тельнаго жития́ твоего́ све́тлость,/ благода́тию бо проро́ческою сия́я, научи́л еси́ всех пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Дре́во благоплодови́то посреде́ о́строва пусты́ннаго гроб твой обре́теся, о́тче,/ от него́же чуде́сный плод объе́млюще, ду́ши наслажда́ем,/ и, Христа́ славосло́вяще, зове́м:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Увы́ мне, что сотворю́, окая́нный,/ приводя́ во ум многотру́дное твое́ житие́,/ ему́же не подража́х отню́д!/ О преподо́бне о́тче,/ поне́ отны́не наста́ви мя на путь пра́вый, е́же вопи́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Богоро́дичен: От Тебе́, Пречи́стая Богоро́дице,/ излия́ся Исто́чник неисчерпа́емый воды́ живы́я на омове́ние скве́рны грехо́вный,/ е́юже благоволи́ и мне очи́ститися, да зову́ Ти:/ благослове́на Ты в же́нах еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 9

Ирмо́с: Велича́ем вси/ человеколю́бие Твое́, Христе́, Спа́се наш,/ Сла́во раб Твои́х/ и Ве́нче ве́рных,/ возвели́чивый па́мять Ро́ждшия Тя.

Я́коже излива́еши благода́ть Твою́, Христе́ Спа́се наш, на святы́я Твоя́,/ тем и нам да́руй ми́лости Твоя́,/ почита́ющим па́мять преподо́бнаго Твоего́.

Богоуго́дно на земли́ пожи́в, преподо́бне,/ и ны́не на Небесе́х предстоя́ Христу́ Бо́гу,/ моли́ся страну́ на́шу ми́ром огради́ти.

Я́коже та́ти, покуша́вшияся тебе́ окра́сти/ и обезу́мевшия, разреши́л еси́ моли́твою,/ та́ко и нас, во узи́лищи страсте́й су́щих, разреши́ моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: Что Ти принесе́м, Богоро́дице,/ и́ли что веща́ти и́мамы, гре́шнии?/ То́чию уми́льно вопие́м:/ спаси́ рабы́ Твоя́, Богоблагода́тная Отрокови́це,/ я́ко да Тя при́сно велича́ем.

Свети́лен:

От ю́ности, о́тче, дом Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́,/ в кро́тости и смиреному́дрии Го́сподеви прилепля́яся,/ те́мже и зе́млю кро́тких насле́довал еси́,/ иде́же, ны́не лику́я,/ помина́й нас, почита́ющих честну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника и́ли Богоро́дичен:

Ра́дуйся, Тебе́ зове́м, Благослове́нная Богоро́дице Де́во,/ я́ко Тобо́ю присносу́щныя ра́дости прича́стницы бы́хом,/ Жизнь бо Ипоста́сную родила́ еси́ во спасе́ние всем, пою́щим Тя.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:

О, пресла́вное чу́до!/ Гроб твой, преподо́бне Елеаза́ре,/ я́ко сад благоцвету́щий, явля́ется днесь,/ воне́ю безсме́ртия облагоуха́я/ притека́ющия к нему́,/ и, я́ко со́лнце, в полу́дни сия́ющее,/ чудесы́ озаря́ет всех,/ пра́зднующих па́мять твою́.

О, пресла́внаго твоего́ жития́,/ Богому́дре Елеаза́ре!/ Я́ко во пло́ти сый,/ безпло́тным А́нгелом уподо́бился еси́,/ с ни́миже ны́не лику́еши на Небесе́х/ и я́сно зри́ши лице́ Святы́я Тро́ицы./ Е́йже моли́ся о нас,/ досто́йно чту́щих па́мять твою́.

О, до́блестнаго твоего́ терпе́ния/ и му́жества непреодоли́маго,/ Елеаза́ре досточу́дне!/ Победи́л бо еси́ враги́ неви́димыя,/ и́же чрез все житие́ твое́/ не престава́ху воздвиза́ти бра́ни на тя,/ те́мже, я́ко добр вои́н Христо́в, увенча́лся еси́./ Помина́й нас, соверша́ющих па́мять твою́.

О достоблаже́нне Елеаза́ре!/ Труды́ и по́двиги по́стными/ стра́сти умертви́вый,/ сосу́д избра́н Ду́ху Свято́му был еси́,/ от Него́же да́ра проро́ческаго сподо́бився,/ я́сно предсказа́л еси́ царе́ви/ рожде́ние сы́на,/ те́мже вси прославля́ем па́мять твою́.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, мона́шествующих собо́ри,/ пе́сньми восхва́лим па́мять преподо́бнаго отца́ Елеаза́ра,/ пусты́ннаго безмо́лвия люби́теля,/ мона́шескаго жития́ учи́теля,/ неду́гов благода́тнаго цели́теля,/ всем святы́м соприча́стника/ и моли́твенника о душа́х на́ших.

И ны́не, пра́здника.

Моли́тва

О преподо́бне о́тче наш Елеаза́ре, Богоизбра́нный нача́льниче и основа́телю безмо́лвнаго и́ноческаго жития́ в пусты́ни А́нзерстей, дарова́нной ти ми́лостию царе́вою, су́щия ра́ди в тебе́ благода́ти проро́ческия. Мо́лим тя мы, смире́ннии и недосто́йнии, испроси́, уго́дниче Бо́жий, у Вседержи́теля Бо́га, в Тро́ице покланя́емаго, Ему́же в дерзнове́нии предстои́ши с ли́ки святы́х, да да́рует стране́ на́шей мир и утвержде́ние, на враги́ побе́ду и одоле́ние, це́рквам благостоя́ние и всем лю́дем тишину́, и благоде́нствие, и изоби́лие плодо́в земны́х. Угаси́ моли́твами твои́ми разжже́нныя на ны стре́лы диа́вольския, да не прико́снется нам зло́ба грехо́вная, да, благоче́стно сконча́вше вре́менное житие́, сподо́бимся насле́довати Ца́рствие Небе́сное и ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С™hхъ мyчєникъ, є3рмЂла и3 стратонjка.

Въ сjй же дeнь поeтсz слyжба и3 с™hхъ nтє1цъ въ сінaи и3 раjfэ и3збіeнныхъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры мyченикwвъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе.

Е#рмЂлъ слaвный, и3 бGомyдрый стратонjкъ, дв0ица ч{днаz, трbцу несоздaнную и3сповёдающе, многоб0жную лeсть по мн0гихъ рaнахъ и3 мyкахъ побэди1ша, и3 побёды вэнцeмъ вэнчaвшесz, м0лzтсz даровaти концє1мъ ми1ръ и3 ми1лость.

Сл0ва бhвъ, мyчениче, служи1тель, є3рмЂле, и3збрaніе бжcтвеннагw д¦а, течeніемъ кр0ве свzщeніz nдeжду њбагри1въ, свzщeннэйшу и4стиннw и3 свэтлёйшу сію2 соверши1лъ є3си2. И# нhнэ въ цrтвіz мhслєннаz прешeлъ є3си2, мlтвенникъ чтyщихъ тS бывaz теплёйшій.

Nск0рды претерпёвше, повелёньми мyчащагw, въ к0шницу ввeржени бhсте, и3 кончи1ну блажeнну и3 ўдавлeніе в0дъ џба пріeмше, многок0зненнаго врагA си1ми мyдрэ ўдави1сте. И# нhнэ жи1тельствуете прерaдостнw на нб7сёхъ, њ всёхъ молsщесz, страдaльцы д0блэйшіи.

Стіхи6ры прпdбныхъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Что2 вaсъ наречeмъ, с™jи.

Вельми2 подвизaстесz, с™jи, вaрварское претерпёсте нашeствіе д0блественнэ, дyшы предaвше мечє1мъ ўсeрднw, мyченическими ўвzз0стесz вэнцы2, со ѓгGлы водворsетесz дост0йнw. Мн0го вaше терпёніе, и3 бHльша даров†ніz: моли1те спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Препод0бніи хrт0ви подвизaстесz, приврeмєннаz пренебрeгше житіS в0лею, плотск0е покори1сте мудровaніе д0блественнэ, и3 мєчи2 њ хrтЁ скончaвшесz, со ѓгGлы водворsетесz дост0йнw. Тёмже вaшz п†мzти чествyюще, м0лимсz: моли1те спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Д0брэ жи1тельствовасте, с™jи, мyченичєскимъ подвигHмъ ўпод0бльшесz д0блественнw, вэнцы2 съ небесE пріsсте: зак0ннw мечи2 и3 вы2 пренебрег0сте, ћкw сjи м{ки попрaша, да кyпнw њдёетесz вэнцeмъ страдaніz: моли1те спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ }.

Студjтово: Препод0бніи nц7ы2, поучи1вшесz дeнь и3 н0щь въ зак0нэ гDни, спод0бистесz дрeва жив0тнагw снасаждeнни бhти, и3 пл0дъ вaшегw страдaніz вэнцы2 процвэтE: дерзновeніе и3мyще къ подвигопол0жнику бGу, и3 нaмъ и3спроси1те њчищeніе и3 вeлію ми1лость.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

ГDи, и3сп0лнити хотS, ±же ўстaвилъ є3си2 t вёка, t всеS твaри служи1тели тaйны твоеS пріsлъ є3си2, t ѓгGлъ гавріи1ла, t человBкъ дв7у, t нб7съ ѕвэздY, и3 t в0дъ їoрдaнъ, въ нeмже беззак0ніе мірск0е потреби1лъ є3си2, сп7се нaшъ, слaва тебЁ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Kви1сz n§еское сіsніе слaвы во їoрдaнскихъ струsхъ, крещeніемъ њчищaющее сквeрну дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть.

Пріими2 раболeпнw, прbр0че їwaнне, и3збaвителz мjра, и3 крести2 зижди1телz, человёкwвъ на њбновлeніе.

Стjхъ: Чт0 ти є4сть, м0ре, ћкw побёгло є3си2; и3 тебЁ їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть;

Пріи1де просвэщeніе, и3збавлeніе kви1сz во їoрдaнскихъ струsхъ: сни1демсz њчи1ститисz и3 воспёти чlвэколю1бца.

Слaва, глaсъ }:

РавноaгGльное житіE жи1тельствовавше болёзньми п0стническими, nц7ы2 препод0бніи, воздержaніемъ тёло пораб0тивше, повинyсте дyху, дёлателе бhвше зaповэдей гDнихъ. Началоoбрaзную добр0ту зрaка сохрани1сте, и3 страдaльчєскіz п0двиги t п0стническихъ п0тwвъ соверши1сте, и3 сугyбыми вэнцы2 ўкраси1вшесz, прилёжнw сп7са моли1те спасти1сz нaмъ.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

ЃгGльскаz вHинства ўжас0шасz њ ви1димэмъ днeсь во їoрдaнэ, нaгу стоsщу ти2, сп7се, въ водaхъ, и3 пречи1стый вeрхъ тв0й прекл0ншу крести1тисz t їwaнна. Тебё бо њбнищaвшу в0лею, мjръ њбогати1сz: гDи, слaва тебЁ.

Тропaрь мyченикwвъ, глaсъ д7:

Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. Тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

Слaва, nц7є1въ, глaсъ т0йже:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не tстaви ми1лость твою2 t нaсъ: но моли1твами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

И# нhнэ, прaздника. Тропaрь, глaсъ №:

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz: и3 д¦ъ въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

На ќтрени. По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

ВLка днeсь на їoрдaнъ пріи1де, крести1всz въ водaхъ t б9eственнагw п®тeчи, свhше же nц7ъ свидётельствоваше: сeй є4сть сн7ъ м0й, њ нeмже благоизв0лихъ, и3 д¦ъ kви1сz стрaннымъ ви1домъ голуби1нымъ надъ ни1мъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Їoрдaнъ струsми слyжитъ, и3 їwaннъ простирaетъ рyку тлённую, ћвльшусz тебЁ, неви1диме, пл0тію ко крещeнію: но џвъ ќбw возвращaшесz вспsть со стрaхомъ, џвъ же ѓбіе держaше съ трeпетомъ тS нетлённаго. Вои1стинну ѓгнецъ б9ій, и3ст0чникъ присножив0тный, и3ст0чники же и3 морS и3 человёки њсвzти1въ: трbца бо просіS, свhше сн7а тS и3менyетъ роди1тель, и3 с™hй д¦ъ сх0дитъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

КанHнъ прaздника, на ѕ7. Глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Шeствуетъ морскyю волнsщуюсz бyрю, сyшу ѓбіе ї}ль ћвльшуюсz: чермнhй же п0нтъ трістaты є3гЂпєтскіz покры2 кyпнw, водостлaненъ гр0бъ, си1лою крёпкою десни1цы вLчни.

Ќтру ћвльшусz человёкwмъ свэтон0сну, нhнэ t пустhни къ водaмъ їoрд†нскимъ, цRю2, преклони1лъ є3си2сlнца твою2 вhю, ли1ка мрaчна родоначaльника и3схи1тити, сквeрны же всsкіz њчи1стити твaрь.

Безначaльне, струsмъ спогрeбшасz тебЁ, сл0ве, н0ваго прев0диши и3стлёвшаго лeстію: сегw2 несказaннw t nц7A пріeмъ глaсъ держaвенъ: сeй возлю1бленный, рaвенъ же ми2 є4сть џтрокъ є3стеств0мъ.

И$нъ канHнъ мyченикwвъ, їHсифъ, глaсъ }, є3гHже краегранeсіе:

Твои1хъ чествyю мyчєникъ, сп7се, слaву.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDеви вси2 лю1діе, въ м0ри чермнёмъ фараHна погрузи1вшему, побёдную пёснь пою1ще, ћкw прослaвисz.

Честны6z ћкоже ѕвёзды бGосі‰нныz, твeрди мyдріи цRкве kви1стесz, њзарsюще ны2 бжcтвенными свэтлостьми2, мyчєницы.

Kви1стесz ћкоже ќгліе мhсленное, возжжeни nгнeмъ д¦а, слaвніи, и3 јдwльское nгни1ще струsми кровeй ўгаси1сте.

Водaми потоплsеми хrтA рaди, въ водaхъ нaше нечeстіе погрузи1вшагw, безб0жіz рёки, мyчєницы, и3зсуши1сте.

БGор0диченъ: Ўстaви мо‰ грэхHвныz пот0ки, ћже смeртную тлю2 ржcтв0мъ твои1мъ ўвzди1вши, и3 ўмилeніе ми2 дaждь, бGороди1тельнице всенепор0чнаz.

И$нъ канHнъ препод0бныхъ, їHсифъ, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Страдaніе воспёти nц7є1въ слaву вели1кую.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Воздержaніемъ свэтови1дни бhвше, бlжeннэйшіи, бGови1дни kви1стесz ћвэ и3стощeніемъ кр0ве. Тёмже срaдуетесz п0стникwмъ хrтHвымъ и3 мyченикwмъ.

М0ремъ слeзъ пeрвэе ўдави1сте фараHна, мyдріи, мhсленнаго, кр0вными п0слэжде течeньми погуби1сте, и3 безвёстію препослaсте.

Просвэщaz свэтодaвецъ гDь вaше пощeніе терпёніемъ, ўгHдницы хrтHвы, свэтозaрно содёла и3 ћвственно страдaніе, пaче зари2с0лнечныz сіsющее.

БGор0диченъ: Сhй по є3стествY гDь, всBмъ невмэсти1мь, въ тебЁ вмэщaетсz, вLчце, чlвёкъ благоутр0біемъ бhвъ, да человёки за неизречeнное чlвэколю1біе спасeтъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Е#ли1цы дрeвнихъ и3зрэши1хомсz сётей, брaшенъ львHвъ сотрeнныхъ член0вными, рaдуимсz и3 разшири1мъ ўстA, сл0во плетyще t словeсъ сладкопёніz, и4мже къ нaмъ наслаждaетсz даровaній.

Ўмерщвлeніе пeрвэе насади1вый твaри, ѕвёрz ѕлодёйственнагw воwбрaжсz въ є3стество2, њмрачaетсz плотски1мъ пришeствіемъ, ќтру ћвльшусz, прирази1всz вLцэ, сокруши1ти свою2 враждeбную главY.

Влечeтъ къ себЁ бGоздaнное є3стество2, ўтр0бы мучи1телz, погребeнное предёлы: раждaетсz пaки земнор0дныхъ њбновлeніе, дёло держaвно совершaz вLка, пріи1де бо т0е њчи1стити хотS.

И$нъ.

Їрм0съ: Стрaхъ тв0й, гDи, всади2 въ сердцA р†бъ твои1хъ, и3 бyди нaмъ ўтверждeніе, тS во и4стинэ призывaющихъ.

Текyщихъ непостоsтельное возненави1дэвше, бyдущихъ возжелaсте нетлённое наслаждeніе, д0бліи страдaльцы хrтA всецRS.

Мyжески проти1вистесz, бGомyдріи, пребеззак0ннw повелэвaющему нечeстію покори1тисz, и3 побёды съ нб7сE пріsсте вэнцы2.

Трє1бища прeлести низложи1сте, нелє1стны же хrтHвы м§ницы себE воздвиг0сте хрaмы чє1стны и3 столпы2 бGоразyміz.

БGор0диченъ: Nрyжіе прeжде њбращaемо вх0ды мнЁ даeтъ, стыдsщисz проб0дшагw, дв7о м™и, копіS, и3з8 тебє2 рождeннагw.

И$нъ.

Їрм0съ: Не мyдростію, и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю џ§ею v3постaсною мyдростію, хrтE: нёсть бо с™ъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Сокрушeнною мhслію бGу ўгоди1вше, сокруши1сте врaжіе велехвалeніе, бlжeнніи, мечeмъ сокрушaеми и3 ўмерщвлsеми.

Смотрsюще пребывaющихъ мyдріи, присносyщное, нестоsнныхъ и3 тлённыхъ д0лу влекyщо tри1нусте: тёмже ўблажaетесz, прпdбномyчєницы.

Зак0ну бжcтвенному бlгопок0рною мhслію повинyвшесz, плотск‡z сл†сти воздержaніемъ погуби1сте, и3 нhнэ пострадaвше, слaву ўлучи1сте.

БGор0диченъ: Прес™az, прес™0е сл0во р0ждшаz, њсвzти2 нaшz и3 дyшы и3 тэлесA блажaщихъ тS всенепор0чную.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

T мірскjz молвы2 и3збэг0сте, и3 къ ти1хому пристaнищу престaвистесz, м§ничества кровьми2 и3 п0стничества трудaми вэнчaеми. Тёмже и3 показaстесz м§никwвъ и3 препод0бныхъ є3диновсє1льницы.

Јкосъ: Я%же на земли2 ўмертви1вше ќды, жизнон0сною мeртвостію хrтA и3 бGа стrть и3з8wбрази1сте, пeрвэе въ д0брэмъ пощeніи, и3 втор0е пaки во страдaніи. Тёмже и3 сaмъ суг{бы вэнцы2 низпослA главaмъ вaшымъ, nц7ы2, ўгот0вивъ жили1ще нбcное и3 мёсто вёчное: и3дёже нhнэ рaдующесz kви1стесz мyченикwвъ и3 препод0бныхъ є3диновсє1льницы.

Сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Въ водaхъ кyпнw блажeнный конeцъ пріsсте, мyдріи, и3 въ ни1хъ веліaра погрузи1вше бlгодaтію бGа нaшегw, м§ницы: тёмже вэнцы2 ћкw побэдон0сцы пріeмше, рaдуетесz со ѓгGльскими ли1ки, съ ни1миже нaсъ поминaйте.

Слaва, прпdбныхъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Ћкw пресє1льницы kвлsеми и3 пришeльцы на земли2, кyщы водрузи1вше въ пустhнzхъ, ћвэ пости1стесz, прпdбніи, нагот0ю ўкраси1вшесz добродётелей nдeждею, соoбрaзни бhвше хrт0выхъ стrтeй. Тёмже и3 претерпёсте вaрварское заколeніе.

И# нhнэ, т0йже под0бенъ:

Струи6 њсвzти1лъ є3си2 їoрд†нскіz, держaву сокруши1лъ є3си2 грэх0вную, хrтE б9е нaшъ, преклони1лъ є3си2 длaни себE предтeчевэ, и3 спaслъ є3си2 t лeсти человёческій р0дъ. Тёмже тS м0лимъ: спаси2 дyшы нaшz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Nгнeмъ њчи1щсz тaйнагw зрёніz, поS прbр0къ человёкwвъ новодёйство, возглашaетъ глaсъ, д¦омъ плeщущъ, воплощeніе kвлsющь неизречeнна сл0ва, и4мже си1льныхъ держ†вы сотр0шасz.

П0сланъ t nц7A пресвётлое сл0во, н0щи tгнaти ѕломрaчное стремлeніе, и3 и3скорени1ти грzдeши человёкwвъ грэхи2, сhны же привлещи2 твои1мъ крещeніемъ, бlже, свBтлы, t стрyй їoрдaнскихъ.

Сaмое прови1дэвъ наречeнное сл0во, ћснw проповёдникъ вопіeтъ твaри: сeй прeжде менє2, вторhй пл0тію, соoбрaзенъ просіS бжcтвенною си1лою, враждeбный нaшъ tsти грёхъ.

Пaжить ў себє2 животв0рну носS, ўловлsетъ ѕміє1въ, гнёздамъ натекaz, мн0гими сэтьми2, низлагaz бGъ сл0во: запинaетъ же ўzзви1вшаго всемjрный р0дъ, сего2 потрeбль и3збавлsетъ твaрь.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Ћкw сл0ва служи1тель, словесы2 твои1ми безсловeсное њбличи1лъ є3си2, мyчениче є3рмЂле, неразyміе беззак0ннующихъ, ўсeрднэйше.

Е#ди1но є3стество2 бжcтвA, є3ди1ну влaсть и3 гDство, бGомyдріи, проповёдавше, многоб0жную лeсть преwби1дэсте.

Повёшенъ и3 стр0ганъ, и3 рaнами њѕлоблsемь, непрекл0ненъ пребhлъ є3си2, страстотeрпче, бGомyдре мyчениче є3рмЂле.

БGор0диченъ: Ўнhніемъ дрeмлюща, и3 грэх0мъ спокрывaема, къ покаsнію мS, пречcтаz, ћкw сл0ва м™и, воззови2.

И$нъ.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Не страстьми2 тэлeсными побэди1вшесz, врагA побэди1ли є3стE: и3 ўмертви1вшесz мечeмъ, всеблажeнніи, къ жи1зни небeснэй рaдующесz кyпнw престaвистесz.

Ўтучни1стесz ћкw ѓгнцы воздержaніемъ, и3 ћкw nвни2 назнамени1тіи, рукaми кровопjйцъ волкHвъ ўбіeни бhсте, и3 совершє1нна заколє1ніz, препод0бніи, хrтY привед0стесz.

Свzщeнницы же и3 стaрцы и3 ю4ноши, и5же въ раjfэ и3 сінaи горЁ живyщіи, мyчєницы бhша, прпdбнw жи1вше, и3 нyжднw ўмeрше.

БGор0диченъ: Новодёлаетъ человёчество, н0въ мLнецъ превёчный гDь kви1всz t дв7ы, и3 чlвёкъ бhвъ, томY воспои1мъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Пёснь є7.

Їрм0съ: ВрагA тeмнагw и3 њсквернeннагw ћда њчищeніемъ д¦а и3змовeни, къ н0вой пристaхомъ неблaзненной стези2, вводsщей въ непристyпную рaдость, є3ди1нэмъ пристyпну, и5мже бGъ примири1сz.

Ви1дэвъ зижди1тель, во мрaцэ прегрэшeній плени1цами неизбёжными, є3г0же воwбрази2 пє1рсты, поставлsетъ на nбою2 р†му воздви1гъ горЁ, нhнэ во многотекyщихъ водaхъ њмывaz студA дрeвнzгw, ґдaмова ѕлaгw нрaва.

Со благочeстіемъ притецeмъ прилёжнw ко и3ст0чникwмъ пречи6стымъ течeніz спаси1тельнагw, сл0во ўсмотрsюще t нетлённыz, почерп†ла приносsще жaжди б9eственныz, мjру слaдостнэ и3сцэлsz недyгъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго; но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Мyкъ џблацы, мyчєницы всехвaльніи, не покрhша вaшегw мyжества: пaче с0лнца бо kви1сz бlгочeстіz сіsніемъ, бlгочести6выz свэтоводsщее, и3 дeмwнскій мрaкъ teмлющее.

Прешeдше предёлы человёчества, бGоблажeнніи, и3 пaче є3стeственному соедини1вшесz совершeнными чищeньми, гHрькіz м{ки и3 строг†ніz и3 р†ны претерпёсте ўмA твeрдостію.

Крёпкw сопроти1вилсz є3си2, мyчениче, судsщему, слaвне є3рмЂле, и3 глaсъ слhшати съ нб7сE, преблажeнне, спод0билсz є3си2, зовyщему люб0вію прибли1житисz ћкw подвигопол0жнику, и3 сегw2 ўкрэплsющему мyченики.

БGор0диченъ: Ћкw добрA, ћкw краснA, ћкw чистот0ю њблистaющи, крaснаго добр0тою воплоти1ла є3си2 сл0ва и3 родилA є3си2, є4же бhти всBмъ бGодёльнw, дв7о м™и, подаю1щаго богaтствомъ блaгости.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2, гDи, м0й свётъ, въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

Рaй слaдости, жи1зни дрeво гDа, kви1стесz посреди2 и3мёzй вaшу ћкw жeртву кр0вь пріи1мшаго.

Кровeй т0ки со слeзными смэси1вше струsми, бGон0сцы, многоoбрaзнаго ѕмjz въ си1хъ погрузи1сте.

КрасотY б9ію зрёти спод0бистесz, вёчное весeліе вмёстw трудHвъ и3 болёзней, блажeнніи, пріsсте.

БGор0диченъ: РодилA є3си2 бGа, пaче сл0ва и3 мhсли, и3 пребылA є3си2 по рождествЁ, ћкw прeжде ржcтвA дв7а, чи1стаz бGорaдованнаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Вожделённагw ћвствова со всебlжeннымъ глaсомъ nц7ъ, є3г0же и3зъ чрeва tрhгну: є4й, глаг0летъ, сeй соестeственъ сн7ъ сhй свэтозaренъ, произни1че и3зъ человёча р0да: сл0во же моE жи1во, и3 чlвёкъ промышлeніемъ.

T глуби1ннагw львA, тревечeрній стрaннэ прbр0къ во внyтреннихъ валszсz, ѓбіе произhде, пакибытіS спасeніе, t ѕмjz человэкоубjйцы, всBмъ пред8zвлsz въ послBднzz лBта.

Tвeрсту нб7у всесвётлыхъ писaній, ўчени1къ зри1тъ t nц7A посылaемь: пребывaющъ же д¦ъ на пречи1стэмъ сл0вэ, нашeдъ ћкw г0лубь неизречeннымъ џбразомъ, лю1демъ же kвлsетсz, пришeдшымъ ко вLцэ.

И$нъ.

Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

В0дъ животв0рныхъ и3сп0лнившесz, въ рBчныz ввeржени бhсте струи6, и3 въ ни1хъ пріeмше кончи1ну, ѕл0бы предстaтелz ўдави1сте, всехвaльніи: и3 нhнэ нaмъ и3сцэлeній пот0ки и3сточaете.

Въ к0шницу ввeржени бhвше, ўсeрднw предaстесz глубинЁ, страстотeрпцы, и3 къ жи1зни вознес0стесz бжcтвеннэй, ±же t вёка вaми надёємаz њбрётше рaдостнw, велемyдріи с™jи мyчєницы.

Kви1лсz є3си2 въ г0рцэй мyцэ мyчимь, и3 пaлицами біeмь, стратонjче м§ниче, терпёніz неwбори1мь ст0лпъ возвhшенъ степeнемъ вёры, сопротивлeніе гони1телей потреблsz и3 словесы2 и3 дэsньми.

БGор0диченъ: Стр†сти немощнhz души2 моеS, и3 болёзнь сeрдца, дв7о, и3 ўмA преложє1ніz многоoбр†знаz, ћкw ми1лостива, прес™az, и3сцэли2, и3 ўти1ши лю1тое ѕHлъ мои1хъ волнeніе, молю1сz.

И$нъ.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Tвeргше пристрaстіz ќзы п0стничествомъ, нyжнэйшею смeртію ќзъ тэлeсныхъ разрэши1стесz, и3 нерэши1мою люб0вію свzзaстесz зижди1телz.

Ћкw г0ры высHкіz жи1тельствомъ ћвльшесz, њб8sти г0ры, и3 создaніе всE претsщаго си1лою хrт0вою подъ н0ги покори1сте.

Водaми напои1вшесz слeзъ, бlжeнніи, ћкw землS добрa же и3 тyчна, мучeніz клaсъ плодоноси1сте, въ жи1тницахъ вёчныхъ хrтY соблюдaемый.

БGор0диченъ: Ўспи2 страстeй пл0ти моеS в0лны, неусhпною твоeю, дв7о, моли1твою, молю1сz, и3 не дaждь грэх0внымъ ўснyти мнЁ сн0мъ тzжчaйшимъ.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, и3 свётъ тв0й, гDи, знaменасz на нaсъ, въ рaзумэ пою1щихъ тS: пришeлъ є3си2 и3 kви1лсz є3си2 свётъ непристyпный.

Јкосъ: Галілeи kзhчестэй, завулHнстэй странЁ и3 нефfали1мстэй земли2, ћкоже речE прbр0къ, свётъ вели1къ возсіS хrт0съ. Њмрачє1ннымъ свэтлA kви1сz зарS, и3з8 виfлеeма њблистaющаz, пaче же и3зъ мRjи гDь, всeй вселeннэй возсіzвaетъ лучы2сlнце прaвды. Тёмже, и5же t ґдaма, назjи, пріиди1те, вси2, њблечeмсz въ него2, да согрёемсz: покрывaетъ бо наг‡z и3 просвэщaетъ тє1мныz. Пришeлъ є3си2 и3 kви1лсz є3си2 свётъ непристyпный.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Њпали2 струeю ѕмjєвы главы6 пeщный выс0кій плaмень, ю4ношы носsщъ благочести6выz, ўти1шивый неудободержи1мую мглY и3з8 грэхA, всю1 же њмывaетъ рос0ю д¦а.

ТебE живописyющій ґссmрjйскій плaмень ўжaсенъ поставлsеши, въ р0су преведeнъ. Тёмже водA нhнэ, ћкоже плaмень, њдэвazй врeдную ѕл0бу, хrтE, прикровeнную њпалsетъ, t поползновeнныz стези2 призывaющи.

Раздёльшусz їoрдaну дрeвле, по сyху прех0дzтъ лю1діе ї}льстіи, тебE держaвнэйшаго, содержaща твaрь некосни1тельнэ, нhнэ въ водaхъ написyющіи, къ нетлённэй и3 полeзнэй стези2.

Вёмы пeрвэе всепaгубный пот0пъ, ми1лостивнw тS всёхъ во тлю2 привести2, q тревели6каz сотворsz, и3 стр†ннаz! Нhнэ же пот0пльша, хrтE, грёхъ за бlгосeрдіе и3 человёческое спасeніе.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша вопію1ще: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Течaше медот0чное t ќстъ твои1хъ сл0во, г0ресть ўнhніz стратонjка, твоегw2 сострадaльца, ўкрощaющее, вопію1щагw, є3рмЂле: б9е, бlгословeнъ є3си2 во вёки.

Жeзлъ си1лы держS, спаси1тельный крeстъ, д0блій мyчениче, жезл0мъ біє1ніz терпи1ши ўсeрднw, воспэвaz творцY твоемY, є3рмЂле: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Спасhй t чрeва ки1това содержи1маго прbр0ка преслaвнw, t рёчныхъ в0дъ вaшz спасaетъ побэдонHсныz мHщи, по кончи1нэ, страдaльцы.

БGор0диченъ: Разрэшaz є4vину клsтву, во всенепор0чную всели1лсz є3си2 дв7у, бlгословeніz и3ст0чники и3сточaz вопію1щымъ: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Просвэщeни воздержaніz свэтлостьми2 и3 страдaньми свzщeнными, мyчєницы, kвлeннw њсвzщaеми, преид0сте къ свёту незаходи1мому, и3 днE сhнове бhсте.

В0лею сyщихъ въ мjрэ слaдкихъ ўстранsющесz, стрaннw человёкwмъ ћвльшемусz пл0тію, присв0истесz, пребыв†ющаz и3 неистлэв†ющаz благ†z наслёдовавше, препод0бніи.

Бжcтвенный пavелъ и3 їwaннъ, и3 fеодyлъ, нjлъ, и3 вкyпэ вси2 всеслaвнw и3 ўмeрше и3 пожи1вше, да ўблажaтсz пHстницы и3 слaвніи м§ницы.

БGор0диченъ: ТS мaнну жи1зни во чрeвэ твоeмъ носsщую, дрeвле маннопріeмнаz стaмна, ћкw вои1стинну проwбражaше kвлeннw: бlгословeнна ты2 въ женaхъ є3си2, всенепор0чнаz вLчце.

Пёснь }.

Їрм0съ: Своб0дна ќбw твaрь познавaетсz, и3 сhнове свёта прeжде њмрачeнніи: є3ди1нъ стeнетъ тмы2 предстaтель. Нhнэ да благослови1тъ ўсeрднw вин0внаго, прeжде nкаsнное kзhкwвъ всенаслёдіе.

ТріE бGови1дніи во nгни2 њрошaеми њзарsющесz треми2 всесвётлэ свzтhнzми, ћвэ покaзоваху превhшнее є3стество2 смэшeніемъ человёческимъ, nгнепалsщее рос0ю ми1лостивнw всsку пaгубную лeсть.

Да ўбэли1тсz всsкое земн0е є3стество2, t падeніz нhнэ на нб7о возводи1мо: и4мже бо вс‰ соблюдaютсz сл0вомъ, текyщими струsми њмhвшисz, согрэшeній прeжнихъ ўбэжE, пресвётлw и3змовeно.

И$нъ.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Терпи1ши, біeмь и3 лю1тэ стрyжемь, слотaми болёзней њкружaемь, слaвный є3рмЂле: стратонjка же настaвникъ бо бlгочeстіz подвигHмъ бhлъ є3си2, съ ни1мже и3 вопіsлъ є3си2: свzщeнницы, благослови1те, лю1діе, превозноси1те гDа во вёки.

Непрекл0нніи мудровaніемъ, и3 д0бліи страдaніемъ, и3 нбcныхъ дарHвъ дост0йни, кaменіе честн0е и3 вёрныхъ предстHлпіz, кaменію, повелёни бhвше, не принес0ша чeсти, бGу же всёхъ вопіsху вLцэ: лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

Тво‰ рeбра ноготьми2 стружS мучи1тель, и3 мєчи2 неми1лостивнw ссэкaz тS, ўмA не ўкрaде, ўкрэплeна бжcтвенною люб0вію, и3 и3збaвителz насмотрsюща добр0ту: є3мyже нhнэ со дерзновeніемъ предстоS, взывaеши: лю1діе, превозноси1те гDа во вёки.

БGор0диченъ: Сhй по всемY совершeнъ и3 є3стеств0мъ непристyпный kви1сz пристyпенъ мнЁ, пл0тію њбложeнъ и3зъ тебє2, неискусобрaчнаz, є3г0же прилёжнw моли2, беззак0ній мои1хъ брeмz росточи1ти и3 спасти2 пэснопою1ща: сщ7eнницы, бlгослови1те, лю1діе, превозноси1те гDа во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Величaйшій ли1къ п0стническими доблестьми2 ўкрaшенъ, препод0бныхъ днeсь вс‰ лик0вники бжcтвєнныz показyетъ, восхвалsющыz ќбw того2, хrтy же пою1щыz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Заклaни бhсте, ћкоже ѓгнцы, вaрварскими мечи6 ссэкaеми: и3 привед0стесz совершє1нна заклaвшемусz сл0ву заколє1ніz, и3 въ ски1ніихъ первор0дныхъ всели1стесz, пэснопою1ще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Нaзи всsкіz сyще слaдости, прaoц7ы њбнажи1вшаго, nц7ы2 препод0бніи, ѕлёйшаго врагA њбнажи1сте: nдeжду же свzщeнну ћкw пострадaвше пріи1мше, сего2 въ стyдъ, мyдріи, њблек0сте.

БGор0диченъ: Tверзaетсz пaки тебє2 рaди дрeвній рaй, и3 въ џнь вв0дитсz прeжде њсуждeнный человёкъ, и3 њбожaетсz и4стиннэйше, бGоблагодaтнаz чcтаz, человёкwвъ на њбновлeніе вопію1щихъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Q пaче ўмA ржcтвA твоегw2 чудeсъ, невёсто всечcтаz, м™и бlгословeннаz! Е$юже получи1вше всесовершeнное спасeніе, дост0йнw хвaлимъ, ћкw бlгодётелz, дaръ носsще пёснь благодарeніz.

Ўвёдэхомъ мwmсeю купин0ю kвлє1ннаz, грzди2 стрaнными ўстaвы содёланнаz: ћкw бо спасeсz џгнь носsщи дв7а, свэтон0сна р0ждши бlгодётелz, во їoрдaнскихъ же струsхъ kвлeнна.

Помазyеши совершaz человёческое существо2, цRю2 безначaльне, д¦а nбщeніемъ, струsми чcтыми tмhвъ: и3 тмы2 крёпость же посрaмль возвhшенную, нhнэ въ безпрестaннэмъ воздaти житіи2.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дв7и1ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. Тёмже пречcтую бцdу, вёрніи, величaемъ.

Вётриломъ м§ницы хrтHвы мyкъ преплhвше пучи1ну, ўстреми1стесz ко пристaнищємъ пок0z, и3дёже м§никwвъ ли1ки, прaведныхъ соб0ри: и3дёже незаходи1мый свётъ, и3 рaдость прaзднующихъ въ д©э.

Днeсь пaмzть свzщeнную страдaніz вaшегw, всеблажeнніи, цRковь хrт0ва совершaющи, прaзднуетъ рaдостный и3 свэтон0сный прaздникъ, бGа величaющи, вэнцедaвца вaшего, величaющаго вaсъ, ћкw ўг0дники.

Взsстесz къ пресвётлэй свидётельства и4стиннw высотЁ, с™jи, и3 воспріsсте желaніz крaй, и4стиннw бlжeнніи цrтвіе б9іе пріeмше недви1жимое, м§ниче стратонjче съ є3рмЂломъ мyдрымъ и3 бGоразyмнымъ.

БGор0диченъ: Пощади1 мz, сп7се, рождeйсz и3 сохрани1вый р0ждшую тS нетлённу по рождествЁ, є3гдA сsдеши суди1ти дэлA мо‰, беззакHніz презирaz и3 грэхи2 мо‰, ћкw безгрёшенъ, ћкw бGъ ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стеств†. Тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

СвzщеннослHвіи препод0бными свzщє1нныz, пріиди1те, nц7ы2, въ раjfэ и3 въ сінaи пожи1вшыz въ препод0біи, благочeстнw пострадaвшыz велеглaснw величaемъ.

Тёло и3 дyшу гDу њсвzти1сте препод0бнw, воздержaніz пHты њсвzти1вшесz, и3 кр0вными течє1ніи и3зсуши1вше вaрварскіz ѕл0бы м0ре.

БGосіsннаz вaша пaмzть, вост0ками просвэщaема, за хrтA вaшихъ болёзней, помышлє1ніz всёхъ, блажeнніи, њзарsетъ бlгодaтію вседётелz и3 бжcтвеннагw д¦а.

БGор0диченъ: Трепeщутъ херувjми, зрsще на ни1хъ неизглаг0ланнымъ сл0вомъ сэдsщаго сл0ва, мaтерними рукaми мLнца держи1ма твои1ми, прес™az вLчце, вhшши всsкіz твaри.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Д¦омъ во свzти1лищи:

Болёзньми п0стничества ѕлоначaльнаго ѕмjz до концA ўби1сте, при кончи1нэ же вэнeцъ мучeніz пріsсте, nц7є1въ похвало2 и3 мyченикwвъ слaва, и5же въ раjfэ и3 сінaи всесвzщeнное мн0жество чyдныхъ nц7є1въ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника:

Свёта незаходи1магw бhсть настоsщій дeнь: хrт0съ бо и4стина пріи1де нhнэ и3 kви1сz, pалмы2 того2 дост0йнw и3 пёсньми воспои1мъ, ћкw содётелz же и3 вLку. Q н0вагw тaинства! Ґдaмовъ творeцъ в0лею чlвёкъ kви1сz.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ЃгGльскіz:

Пріиди1те, и3 мы2 въ чyвствэ сeрдца притецeмъ, вёрніи, къ струsмъ їoрд†нскимъ, и3 хrтA ви1дэвше пл0тію крещaема t їwaнна предтeчи, нhнэ съ ни1мъ славосл0вzще, томY возопіи1мъ: бlгословeнъ, kвлeйсz б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Стjхъ: М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть.

Їессeевъ нhнэ прозzбE жeзлъ, бжcтвенный ківHтъ и3 мaнны пріsтелище, и3з8 негHже произhде цвётъ жи1зни нетлённый: є3гHже їoрдaнъ ўбоsвсz, и3 їwaннъ рук0ю прикоснyвсz хrтY зовsше: бlгословeнъ, kвлeйсz б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Стjхъ: Чт0 ти є4сть, м0ре, ћкw побёгло є3си2; и3 тебЁ їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть.

Восп0йте пBсни, нбcныz си6лы, п0йте, человёцы, и3 рaдуйтесz соглaснw: сe бо вLка, џ§ее сіsніе, грzдeтъ къ струsмъ їoрд†нскимъ, да крести1тсz t рабA. Лю1діе, воззовeмъ: бlгословeнъ, kвлeйсz б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Слaва, глaсъ }:

Бlжeнни є3стE, препод0бніи и3 мyчєницы хrтA бGа: препод0бніи ќбw, ћкw прaвды рaди и3згнaстесz: м§ницы же, ћкw мeчь вaсъ не разлучи2 t любвE хrт0вы: и3 сегw2 рaди рaдуетесz, ћкw мн0га мздA вaша на нб7сёхъ.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Днeсь твaрь просвэщaетсz, днeсь всsчєскаz веселsтсz, нбcнаz вкyпэ и3 земн†z, ѓгGли и3 человёцы смэшaютсz: и3дёже бо цReво пришeствіе, и3 чи1нъ прих0дитъ. Тецeмъ ќбw на їoрдaнъ, и3 ви1димъ вси2 їwaнна, кaкw крещaетъ вeрхъ нерукотворeнный и3 безгрёшный. Тёмже ґпcльскій глaсъ припэвaюще, соглaснw возопіи1мъ: kви1сz бlгодaть б9іz, спаси1тельнаz всBмъ человёкwмъ, њзарsющаz и3 подаю1щаz вBрнымъ вeлію ми1лость.

На літургjи бlжє1нна, прaздника пёснь } на д7: и3 nц7є1въ пёснь ѕ7, на д7.

Прокjменъ, глaсъ з7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Ґпcтолъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §f.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ.

Е#ђліе луки2, зачaло к7д.

Причaстенъ: Рaдуйтесz, прaведніи, њ гDэ:

Очікується текст

Знайшли помилку