...
Мінея Місячна,  Січень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Січень

← В 12-й день В 14-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 13-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Святы́х му́ченик, Ерми́ла и Стратони́ка. В си́й же день пое́тся слу́жба и святы́х оте́ц в Сина́и и Раи́фе избие́нных

На Го́споди, воззва́х, стихи́ры му́чеников, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение.

Ерми́л сла́вный, и Богому́дрый Стратони́к,/ дво́ица чу́дная,/ Тро́ицу несозда́нную испове́дающе,/ многобо́жную лесть/ по мно́гих ра́нах и му́ках победи́ша,/ и побе́ды венце́м венча́вшеся,/ мо́лятся дарова́ти/ конце́м мир и ми́лость.

Сло́ва быв, му́чениче,/ служи́тель, Ерми́ле,/ избра́ние Боже́ственнаго Ду́ха,/ тече́нием кро́ве/ свяще́ния оде́жду обагри́в,/ свяще́ннейшу и́стинно/ и светле́йшу сию́ соверши́л еси́./ и ны́не в Ца́рствия мы́сленная преше́л еси́,/ моли́твенник чту́щих тя быва́я тепле́йший.

Оско́рды претерпе́вше,/ повеле́ньми му́чащаго,/ в ко́шницу вве́ржени бы́сте,/ и кончи́ну блаже́нну/ и удавле́ние вод о́ба прие́мше,/ многоко́зненнаго врага́ си́ми му́дре удави́сте./ И ны́не жи́тельствуете прера́достно на Небесе́х,/ о всех моля́щеся,/ страдальцы до́блейшии.

Стихи́ры преподо́бных, глас 8.

Подо́бен: Что вас нарече́м, святи́и:

Вельми́ подвиза́стеся, святи́и,/ ва́рварское претерпе́сте наше́ствие до́блественне,/ ду́ши преда́вше мече́м усе́рдно,/ му́ченическими увязо́стеся венцы́,/ со А́нгелы водворя́етеся досто́йно./ Мно́го ва́ше терпе́ние, и бо́льша дарова́ния:/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бнии Христо́ви подвиза́стеся,/ привре́менная пренебре́гше жития́ во́лею,/ плотско́е покори́сте мудрова́ние до́блественне,/ и мечи́ о Христе́ сконча́вшеся,/ со А́нгелы водворя́етеся досто́йно. Те́мже ва́ша па́мяти честву́юще, мо́лимся:/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

До́бре жи́тельствовасте, святи́и,/ му́ченическим подвиго́м уподо́бльшеся до́блественно,/ венцы́ с Небесе́ прия́сте:/ зако́нно мечи́ и вы пренебрего́сте,/ я́ко си́и му́ки попра́ша,/ да ку́пно оде́етеся/ венце́м страда́ния./ Моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8.

Студи́тово:

Преподо́бнии отцы́,/ поучи́вшеся день и нощь в зако́не Госпо́дни,/ сподо́бистеся дре́ва живо́тнаго снасажде́нни бы́ти,/ и пло́д ва́шего страда́ния венцы́ процвете́./ Дерзнове́ние иму́ще к Подвигополо́жнику Бо́гу,/ и нам испроси́те очище́ние и ве́лию ми́лость.

И ны́не, глас то́йже:

Го́споди, испо́лнити хотя́, я́же уста́вил еси́ от ве́ка,/ от всея́ тва́ри служи́тели та́йны Твоея́ прия́л еси́:/ от А́нгел – Гаврии́ла, от челове́к – Де́ву,/ от Небе́с – звезду́, и от вод Иорда́н,/ в не́мже беззако́ние мирско́е потреби́л еси́./ Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

На стихо́вне стихиры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Яви́ся Оте́ческое/ сия́ние сла́вы/ во Иорда́нских струя́х,/ Креще́нием очища́ющее/ скве́рну душ на́ших.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

Приими́ раболе́пно,/ проро́че Иоа́нне,/ Изба́вителя ми́ра,/ и крести́ Зижди́теля,/ челове́ков на обновле́ние.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́ Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?

Прии́де Просвеще́ние,/ и Избавле́ние яви́ся/ во Иорда́нских струя́х:/ сни́демся очи́ститися/ и воспе́ти Человеколю́бца.

Сла́ва, глас 8:

Равноа́нгельное житие́ жи́тельствовавше боле́зньми по́стническими,/ отцы́ преподо́бнии,/ воздержа́нием те́ло порабо́тивше, повину́сте ду́ху,/ де́лателе бы́вше за́поведей Госпо́дних./ Началообра́зную добро́ту зра́ка сохрани́сте/ и страда́льческия по́двиги от по́стнических по́тов соверши́сте./ И сугу́быми венцы́ украси́вшеся,/ приле́жно Спа́са моли́те спасти́ся нам.

И ны́не, глас то́йже:

А́нгельская во́инства ужасо́шася о ви́димем днесь во Иорда́не,/ на́гу стоя́щу Ти, Спа́се, в вода́х,/ и пречи́стый верх Твой прекло́ншу крести́тися от Иоа́нна./ Тебе́ бо обнища́вшу во́лею, мир обогати́ся:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь му́чеников, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих своих венцы́ нетле́нныя от Тебе́ Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Те́х моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, отце́в, глас то́йже:

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в виде голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

На у́трени.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3:

Подо́бен: Де́ва днесь:

Влады́ка днесь на Иорда́н прии́де,/ крести́вся в вода́х от Боже́ственнаго Предте́чи,/ свы́ше же Оте́ц свиде́тельствоваше:/ Сей есть Сын Мой, о Не́мже благоизво́лих./ И Дух яви́ся стра́нным ви́дом голуби́ным над Ним.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Иорда́н струя́ми слу́жит,/ и Иоа́нн простира́ет ру́ку тле́нную/ я́вльшуся Тебе́, Неви́диме, пло́тию ко Креще́нию./ Но о́в у́бо возвраща́шеся вспять со стра́хом,/ ов же а́бие держа́ше с тре́петом Тя, Нетле́ннаго./ Вои́стинну А́гнец Бо́жий, Исто́чник присноживо́тный,/ исто́чники же и моря́ и челове́ки освяти́в,/ Тро́ица бо просия́ свы́ше,/ Сы́на Тя имену́ет Роди́тель,/ и Святы́й Дух схо́дит.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника вторы́й, со ирмосо́м на 6, глас 2. И святы́х два кано́на. Кано́н му́чеников, его́же краегране́сие: Твои́х честву́ю му́ченик, Спа́се, сла́ву. Ио́сиф. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви вси лю́дие,/ в мо́ри Чермне́м фарао́на погрузи́вшему,/ побе́дную песнь пою́ще, я́ко просла́вися.

Честны́я я́коже зве́зды Богосия́нныя,/ тве́рди му́дрии Це́ркве яви́стеся,/ озаря́юще ны Боже́ственными светлостьми́, му́ченицы.

Яви́стеся я́коже у́глие мы́сленное, возжже́ни огне́м Ду́ха, сла́внии,/ и и́дольское огни́ще струя́ми крове́й угаси́сте.

Вода́ми потопля́еми Христа́ ра́ди, в вода́х на́ше нече́стие погрузи́вшаго,/ безбо́жия ре́ки, му́ченицы, изсуши́сте.

Богоро́дичен: Уста́ви моя́ грехо́вныя пото́ки,/ я́же сме́ртную тлю́ Рождество́м Твои́м увяди́вши,/ и умиле́ние ми да́ждь, Богороди́тельнице Всенепоро́чная.

Ин кано́н преподо́бных, его́же краегране́сие: Страда́ние воспе́ти отце́в сла́ву вели́кую. Ио́сиф. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма,/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Воздержа́нием светови́дни бы́вше, блаже́ннейшии,/ богови́дни яви́стеся я́ве истоще́нием кро́ве./ Те́мже сра́дуетеся по́стником Христо́вым и му́чеником.

Мо́рем слез пе́рвее удави́сте фарао́на, му́дрии, мы́сленнаго,/ кро́вными по́слежде тече́ньми погуби́сте,/ и безве́стию препосла́сте.

Просвеща́я Светода́вец Госпо́дь ва́ше поще́ние терпе́нием, уго́дницы Христо́вы,/ светоза́рно соде́ла и я́вственно страда́ние,/ па́че зари́ со́лнечныя сия́ющее.

Богоро́дичен: Сый по естеству́ Госпо́дь, всем невмести́м,/ в Тебе́ вмеща́ется, Влады́чице, Челове́к благоутро́бием быв,/ да челове́ки за неизрече́нное человеколю́бие спасе́т.

Ин. Песнь 3

Ирмо́с: Страх Твой, Го́споди, всади́ в сердца́ раб Твои́х,/ и бу́ди нам утвержде́ние,/ Тя во и́стине призыва́ющих.

Теку́щих непостоя́тельное возненавидевше,/ бу́дущих возжела́сте нетле́нное наслажде́ние,/ до́блии страда́льцы Христа́ Всеца́ря́.

Му́жески проти́вистеся, Богому́дрии, пребеззако́нно повелева́ющему нече́стию покори́тися,/ и побе́ды с Небесе́ прия́сте венцы́.

Тре́бища пре́лести низложи́сте,/ неле́стны же Христо́вы му́ченицы себе́ воздвиго́сте хра́мы че́стны/ и столпы́ Богоразу́мия.

Богоро́дичен: Ору́жие пре́жде обраща́емо вхо́ды мне дае́т, стыдя́щися пробо́дшаго, Де́во Ма́ти, копия́, из Тебе́ рожде́ннаго.

Ин

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою,/ и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю Отчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́,/ Человеколю́бче.

Сокруше́нною мы́слию Богу угоди́вше,/ сокруши́сте вра́жие велехвале́ние, блаже́ннии,/ мече́м сокруша́еми и умерщвля́еми.

Смотря́юще пребыва́ющих му́дрии, присносу́щное,/ нестоя́нных и тле́нных до́лу влеку́що отри́нусте,/ те́мже ублажа́етеся, преподобному́ченицы.

Зако́ну Боже́ственному благопоко́рною мы́слию повину́вшеся,/ плотски́я сла́сти воздержа́нием погуби́сте,/ и ны́не пострада́вше, сла́ву улучи́сте.

Богоро́дичен: Пресвята́я, Пресвято́е Сло́во ро́ждшая,/ освяти́ на́ша и ду́ши и телеса́,/ блажа́щих Тя, Всенепоро́чную.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

От мирски́я молвы́ избего́сте, и к ти́хому приста́нищу преста́вистеся,/ му́ченичества кровьми́ и по́стничества труда́ми венча́еми./ Те́мже и показа́стеся му́чеников и преподо́бных единовсе́льницы.

И́кос:

Я́же на земли́ умертви́вше у́ды,/ жизноно́сною ме́ртвостию Христа́ и Бо́га страсть изобрази́сте,/ пе́рвее в до́брем поще́нии, и второ́е па́ки во страда́нии./ Те́мже и Сам сугу́бы венцы́ низпосла́ глава́м ва́шим, отцы́,/ угото́вив жили́ще Небе́сное и ме́сто ве́чное,/ иде́же ны́не ра́дующеся,/ яви́стеся му́чеников и преподо́бных единовсе́льницы.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

В вода́х ку́пно блаже́нный коне́ц прия́сте, му́дрии,/ и в них велиа́ра погрузи́вше благода́тию Бо́га на́шего, му́ченицы,/ те́мже венцы́ я́ко победоно́сцы прие́мше,/ ра́дуетеся со А́нгельскими ли́ки,/ с ни́миже нас помина́йте.

Сла́ва, преподо́бных, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Я́ко пресе́льницы явля́еми и прише́льцы на земли́,/ ку́щи водрузи́вше в пусты́нях,/ я́ве пости́стеся, преподо́бнии, нагото́ю украси́вшеся доброде́телей оде́ждею,/ сообра́зни бы́вше Христо́вых страсте́й,/ те́мже и претерпе́сте ва́рварское заколе́ние.

И ны́не, то́йже подо́бен:

Струи́ освяти́л еси́ Иорда́нския,/ держа́ву сокруши́л еси́ грехо́вную, Христе́ Бо́же наш,/ преклони́л еси́ дла́ни Себе́ Предте́чеве,/ и спасл еси́ от ле́сти челове́ческий род./ Те́мже Тя мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Я́ко Сло́ва служи́тель,/ словесы́ твои́ми безслове́сное обличи́л еси́, му́чениче Ерми́ле,/ неразу́мие беззако́ннующих, усе́рднейше.

Еди́но естество́ Божества́,/ еди́ну власть и госпо́дство, Богому́дрии, пропове́давше,/ многобо́жную лесть преоби́десте.

Пове́шен и стро́ган, и ра́нами озлобля́емь,/ непрекло́нен пребы́л еси́, страстоте́рпче,/ Богому́дре му́чениче Ерми́ле.

Богоро́дичен: Уны́нием дре́млюща, и грехо́м спокрыва́ема,/ к покая́нию мя, Пречи́стая, я́ко Сло́ва Ма́ти, воззови́.

Ин

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Не страстьми́ теле́сными победи́вшеся, врага́ победи́ли есте́/ и умертви́вшеся мече́м, всеблаже́ннии,/ к жи́зни Небе́сней ра́дующеся ку́пно преста́вистеся.

Утучни́стеся я́ко а́гнцы воздержа́нием,/ и я́ко овни́ назнамени́тии, рука́ми кровопи́йц волко́в убие́ни бы́сте,/ и соверше́нна заколе́ния, преподо́бнии, Христу́ приведо́стеся.

Свяще́нницы же и ста́рцы и ю́ноши,/ и́же в Раи́фе и Сина́и горе́ живу́щии, му́ченицы бы́ша,/ преподо́бно жи́вше, и ну́ждно уме́рше.

Богоро́дичен: Новоде́лает челове́чество, нов Младе́нец Преве́чный Госпо́дь,/ яви́вся от Де́вы, и Челове́к быв./ То́му воспои́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ин.Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отринул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма окая́ннаго?/ Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Мук о́блацы, му́ченицы всехва́льнии, не покры́ша ва́шего му́жества:/ па́че со́лнца бо яви́ся благоче́стия сия́нием,/ благочести́выя световодя́щее, и де́монский мрак отъе́млющее.

Преше́дше преде́лы челове́чества, Богоблаже́ннии,/ и па́че есте́ственному соедини́вшеся соверше́нными чище́ньми,/ го́рькия му́ки и строга́ния и ра́ны претерпе́сте ума́ тве́рдостию.

Кре́пко сопроти́вился еси́, му́чениче, судя́щему, сла́вне Ерми́ле,/ и глас слы́шати с Небесе́, преблаже́нне, сподо́бился еси́,/ зову́щему любо́вию прибли́житися я́ко Подвигополо́жнику/ и Сего́ укрепля́ющему му́ченики.

Богоро́дичен: Я́ко добра́, я́ко красна́, я́ко чистото́ю облиста́ющи,/ кра́снаго добро́тою воплоти́ла еси́ Сло́ва и родила́ еси́,/ е́же бы́ти всем богоде́льно, Де́во Ма́ти,/ подаю́щаго бога́тством бла́гости.

Ин

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Ра́й сла́дости, жи́зни дре́во Го́спода, яви́стеся,/ посреди́ име́яй ва́шу я́ко же́ртву кровь прии́мшаго.

Крове́й то́ки со сле́зными смеси́вше струя́ми, Богоно́сцы,/ многообра́знаго зми́я в сих погрузи́сте.

Красоту́ Бо́жию зре́ти сподо́бистеся,/ ве́чное весе́лие вместо́ трудо́в и боле́зней, блаже́ннии, прия́сте.

Богоро́дичен: Родила́ еси́ Бо́га, па́че сло́ва и мы́сли/ и пребыла́ еси́ по рождестве́, я́ко пре́жде рождества́ Де́ва,/ Чи́стая Богора́дованная.

Ин. Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Во́д животво́рных испо́лнившеся, в речны́я вве́ржени бы́сте струи́/ и, в них прие́мше кончи́ну, зло́бы предста́теля удави́сте, всехва́льнии,/ и ны́не нам исцеле́ний пото́ки источа́ете.

В ко́шницу вве́ржени бы́вше, усе́рдно преда́стеся глубине́, страстоте́рпцы,/ и к жи́зни вознесо́стеся Боже́ственней,/ я́же от ве́ка ва́ми наде́емая обре́тше ра́достно,/ велему́дрии святи́и му́ченицы.

Яви́лся еси́ в го́рцей му́це му́чимь, и па́лицами бие́мь, Стратони́че му́чениче,/ терпе́ния необори́мь столп возвы́шен степе́нем ве́ры,/ сопротивле́ние гони́телей потребля́я и словесы́ и дея́ньми.

Богоро́дичен: Страсти немощны́я души́ моея́, и боле́знь се́рдца, Де́во,/ и ума́ преложе́ния многообра́зная, я́ко ми́лостива, Пресвята́я, исцели́/ и ути́ши лю́тое зол мои́х волне́ние, молю́ся.

Ин

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися,/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею кро́вию.

Отве́ргше пристра́стия у́зы по́стничеством,/ ну́жнейшею сме́ртию уз теле́сных разреши́стеся/ и нереши́мою любо́вию связа́стеся Зижди́теля.

Я́ко го́ры высо́кия жи́тельством я́вльшеся,/ объя́ти го́ры, и созда́ние все претя́щаго си́лою Христо́вою под но́ги покори́сте.

Вода́ми напои́вшеся слез, блаже́ннии, я́ко земля́ добра́ же и ту́чна,/ муче́ния клас плодоноси́сте, в жи́тницах ве́чных Христу́ соблюда́емый.

Богоро́дичен: Успи́ страсте́й пло́ти моея́ во́лны/ неусы́пною Твое́ю, Де́во, моли́твою, молю́ся,/ и не даждь грехо́вным усну́ти мне сном тяжча́йшим.

Конда́к и́кос пра́зника.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Теча́ше медото́чное от уст твои́х сло́во,/ го́ресть уны́ния Стратони́ка, твоего́ сострада́льца, укроща́ющее, вопию́щаго, Ерми́ле:/ Бо́же, благослове́н еси́ во ве́ки.

Жезл си́лы держа́, спаси́тельный крест, до́блий му́чениче,/ жезло́м бие́ния терпи́ши усе́рдно, воспева́я Творцу́ твоему́, Ерми́ле:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Спасы́й от чре́ва ки́това содержи́маго проро́ка пресла́вно/ от ре́чных вод ва́ша спаса́ет победоно́сныя мо́щи, по кончи́не, страда́льцы.

Богоро́дичен: Разреша́я Е́вину кля́тву, во Всенепоро́чную всели́лся еси́ Де́ву,/ благослове́ния исто́чники источа́я вопию́щим:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Просвеще́ни воздержа́ния светлостьми́/ и страда́ньми свяще́нными, му́ченицы, явле́нно освяща́еми,/ преидо́сте к Све́ту Незаходи́мому, и Дне сы́нове бы́сте.

Во́лею су́щих в ми́ре сла́дких устраня́ющеся,/ стра́нно челове́ком Я́вльшемуся пло́тию, присво́истеся,/ пребыва́ющая и неистлева́ющая блага́я насле́довавше, преподо́бнии.

Боже́ственный Па́вел и Иоа́нн, и Феоду́л, Нил, и вку́пе вси/ всесла́вно и уме́рше и пожи́вше,/ да ублажа́тся по́стницы и сла́внии му́ченицы.

Богоро́дичен: Тя ма́нну жи́зни во чре́ве Твое́м нося́щую,/ дре́вле манноприе́мная ста́мна, я́ко вои́стинну прообража́ше явле́нно./ Благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Ин. Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Терпи́ши, бие́мь и лю́те стру́жемь, сло́тами боле́зней окружа́емь, сла́вный Ерми́ле,/ Стратони́ка же наста́вник бо бла́гоче́стия подвиго́м был еси́,/ с ни́мже и вопия́л еси́:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Непрекло́ннии мудрова́нием, и до́блии страда́нием,/ и Небе́сных даро́в досто́йни, ка́мение честно́е и ве́рных предсто́лпия,/ ка́мению, повеле́ни бы́вше, не принесо́ша че́сти,/ Бо́гу же всех вопия́ху Влады́це:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Твоя́ ре́бра ноготьми́ стружя́ мучи́тель/ и мечи́ неми́лостивно ссека́я тя, ума́ не укра́де, укрепле́на Боже́ственною любо́вию/ и Изба́вителя насмотря́юща добро́ту./ Ему́же ны́не со дерзнове́нием предстоя́, взыва́еши:/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Богоро́дичен: Сый по всему́ соверше́н и естество́м Непристу́пный,/ яви́ся присту́пен мне, пло́тию обложе́н из Тебе́, Неискусобра́чная,/ Его́же приле́жно моли́, беззако́ний мои́х бре́мя расточи́ти и спасти́ песнопою́ща:/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Ру́це распросте́р Дании́л/ льво́в зияния в ро́ве затче́,/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Велича́йший лик по́стническими доблестьми́ укра́шен,/ преподо́бных днесь вся лико́вники Боже́ственныя показу́ет,/ восхваля́ющия у́бо того́, Христу́ же пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Закла́ни бы́сте, я́коже а́гнцы, ва́рварскими мечи́ ссека́еми,/ и приведо́стеся соверше́нна закла́вшемуся Сло́ву заколе́ния/ и в ски́ниих перворо́дных всели́стеся, песнопою́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

На́зи вся́кия су́ще сла́дости, пра́отцы обнажи́вшаго,/ отцы́ преподо́бнии, зле́йшаго врага́ обнажи́сте:/ оде́жду же свяще́нну я́ко пострада́вше прии́мше,/ сего́ в студ, му́дрии, облеко́сте.

Богоро́дичен: Отверза́ется па́ки Тебе́ ра́ди дре́вний рай,/ и в онь вво́дится пре́жде осужде́нный челове́к, и обожа́ется и́стиннейше,/ Богоблагода́тная Чи́стая,/ челове́ков на обновле́ние вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ин. Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сниде да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Ве́трилом му́ченицы Христо́вы му́к преплы́вше пучи́ну,/ устреми́стеся ко приста́нищем поко́я, иде́же му́чеников ли́ки, пра́ведных собо́ри,/ иде́же незаходи́мый Свет, и ра́дость пра́зднующих в Ду́се.

Днесь па́мять свяще́нную страда́ния ва́шего, всеблаже́ннии, Це́рковь Христо́ва соверша́ющи,/ пра́зднует ра́достный и светоно́сный пра́здник, Бо́га велича́ющи, Венцеда́вца ва́шего,/ велича́ющаго вас, я́ко уго́дники.

Взя́стеся к пресве́тлей свиде́тельства и́стинно высоте́, святи́и,/ и восприя́сте жела́ния край,/ и́стинно блаже́ннии Ца́рствие Бо́жие прие́мше недви́жимое,/ му́чениче Стратони́че с Ерми́лом му́дрым и Богоразу́мным.

Богоро́дичен: Пощади́ мя, Спа́се, рожде́йся и сохрани́вый Ро́ждшую Тя нетле́нну по рождестве́,/ егда́ ся́деши суди́ти дела́ моя́,/ беззако́ния презира́я и грехи́ моя́, я́ко Безгре́шен,/ я́ко Бог Ми́лостив и Человеколю́бец.

Ин

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́:/ Тем веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Священносло́вии преподо́бными свяще́нныя, прииди́те,/ отцы́, в Раи́фе и в Сина́и пожи́вшия в преподо́бии, благоче́стно пострада́вшия/ велегла́сно велича́ем.

Те́ло и ду́шу Го́споду освяти́сте преподо́бно,/ воздержа́ния по́ты освяти́вшеся/ и кро́вными тече́нии изсуши́вше ва́рварския зло́бы мо́ре.

Богосия́нная ва́ша па́мять, восто́ками просвеща́ема,/ за Христа́ ва́ших боле́зней, помышле́ния всех, блаже́ннии, озаря́ет/ благода́тию Вседе́теля и Боже́ственнаго Ду́ха.

Богоро́дичен: Трепе́щут Херуви́ми, зря́ще на Них:/ неизглаго́ланным сло́вом седя́щаго Сло́ва,/ Ма́терними рука́ми Младе́нца держи́ма Твои́ми, Пресвята́я Влады́чице,/ вы́шши вся́кия тва́ри.

Свети́лен.

Подо́бен: Духом во святи́лищи:

Боле́зньми по́стничества злонача́льнаго зми́я до конца́ уби́сте,/ при кончи́не же вене́ц муче́ния прия́сте,/ отце́в похвало́ и му́чеников сла́ва,/ и́же в Раи́фе и Сина́и всесвяще́нное мно́жество чу́дных отце́в.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

Све́та незаходи́маго бысть настоя́щий день:/ Христо́с бо И́стина прии́де ны́не и яви́ся./ Псалмы́ Того́ досто́йно и пе́сньми воспои́м, я́ко Соде́теля же и Влады́ку./ О но́ваго та́инства!/ Ада́мов Творе́ц во́лею Челове́к яви́ся.

На стихо́вне стихиры, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския:

Прииди́те, и мы в чу́встве се́рдца притеце́м, ве́рнии,/ к струя́м Иорда́нским,/ и Христа́ виде́вше,/ пло́тию креща́ема от Иоа́нна Предте́чи,/ ны́не с ним славосло́вяще, Тому́ возопии́м:/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

Иессе́ев ны́не прозябе́ же́зл,/ Боже́ственный Киво́т и ма́нны Прия́телище,/ из Него́же произы́де Цвет жи́зни Нетле́нный:/ Его́же Иорда́н убоя́вся,/ и Иоа́нн руко́ю прикосну́вся Христу́ зовя́ше:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́ Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?

Воспо́йте пе́сни, Небе́сныя си́лы,/ по́йте, челове́цы, и ра́дуйтеся согла́сно:/ се́ бо Влады́ка, О́тчее сия́ние,/ гряде́т к струя́м Иорда́нским, да крести́тся от раба́./ Лю́дие, воззове́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, глас 8:

Блаже́нни есте́, преподо́бнии и му́ченицы Христа́ Бо́га:/ преподо́бнии у́бо, я́ко пра́вды ра́ди изгна́стеся,/ му́ченицы же, я́ко меч вас не разлучи́ от любве́ Христо́вы./ И сего́ ра́ди ра́дуетеся,/ я́ко мно́га мзда́ ва́ша на Небесе́х.

И ны́не, глас то́йже:

Днесь тварь просвеща́ется,/ днесь вся́ческая веселя́тся,/ Небе́сная вку́пе и земна́я,/ А́нгели и челове́цы смеша́ются,/ иде́же бо Царе́во прише́ствие, и чин прихо́дит./ Теце́м у́бо на Иорда́н,/ и ви́дим вси Иоа́нна, ка́ко креща́ет Верх Нерукотворе́нный и Безгре́шный./ Те́мже апо́стольский глас припева́юще, согла́сно возопии́м:/ яви́ся благода́ть Бо́жия, спаси́тельная всем челове́ком,/ озаря́ющая и подаю́щая верным ве́лию ми́лость.

На литурги́и

Блаже́нна, пра́здника песнь 8-я, на 4, и отце́в песнь 6, на 4. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Аллилу́иа, глас 4. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Ева́нгелие Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Преподо́бнаго Ирина́рха Затво́рника, Росто́вскаго чудотво́рца

С™hхъ мyчєникъ, є3рмЂла и3 стратонjка.

Въ сjй же дeнь поeтсz слyжба и3 с™hхъ nтє1цъ въ сінaи и3 раjfэ и3збіeнныхъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры мyченикwвъ, глaсъ д7.

Очікується текст