...
Мінея Місячна,  Січень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Січень

← В 11-й день В 13-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 12-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Святы́я му́ченицы Татиа́ны

На Го́споди, воззва́х, стихиры пра́здника, глас 8.

Подо́бен: Го́споди, а́ще и на суди́щи:

Го́споди,/ а́ще и крести́тися претерпе́л еси́ пло́тию, Безгре́шне,/ свободи́ти мир от греха́ хотя́,/ но Бо́га Тя мы ве́дуще, сла́вим:/ крести́вся бо изба́вил еси́ от рабо́ты/ ду́ши на́ша.

Го́споди, егда́ на Иорданския струи́,/ воплоти́вся прише́л еси́,/ да освяти́ши во́ду/ сла́вным Твои́м Креще́нием, Иоа́нну Твой верх/ преклони́ти изво́лил еси́/ и креща́ешися от раба́,/ да спасе́ши ду́ши на́ша.

Го́споди,/ спасти́ восхоте́в от ле́сти мир,/ его́же созда́л еси́,/ из Неискусобра́чныя Де́вы/ воплоти́тися изво́лил еси́:/ и Ада́ма от тли изба́вил еси́,/ я́ко Человеколю́бец,/ и крести́вся же дарова́л еси́ просвеще́ние/ душа́м на́шим.

Ины стихиры святы́я, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ Ду́ха све́том осиява́ема бога́тно,/ бога́тство возненави́дела еси́,/ еди́но возлюби́вши Небе́сное,/ в му́ченическую кре́пость я́ве облекла́ся еси́/ и к безме́рным боле́знем отлучи́лася еси́./ Те́мже врага́ низложи́вши,/ побе́ды исплела́ еси́ венцы́,/ му́ченице страстоте́рпице пресла́вная.

Егда́ смрад пло́ти и греха́ пла́мень,/ честна́я, угаси́ла еси́/ росо́ю Боже́ственнаго Ду́ха, соде́йствующаго тебе́,/ тогда́ зве́ри обузда́ла еси́ посреде́ суди́ща,/ те́ло твое́ преда́вши на ра́ны му́жески./ Те́мже врага́ низложи́вши,/ побе́ды исплела́ еси́ венцы́,/ о Татиа́но Богоблаже́нная.

Ни ме́чь, ни огнь, ни ра́ны,/ ни ско́рби, ни глад,/ ни вся́кий вид муче́ния твоего́,/ е́же ко Го́споду притупи́ша раче́ния:/ разжже́нным бо се́рдцем Того́ и́щущи,/ вся ви́димая еди́нощи оплева́ла еси́, му́ченице,/ и вну́трь Боже́ственнаго черто́га всели́лася еси́,/ неве́ста всех Царя́ бы́вши.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Зря́щи Тя естество́ вся́кое земноро́дных, на́га в вода́х,/ Соде́теля Креще́ния прося́ща,/ изменя́шеся стра́хом и ужаса́шеся./ Предте́ча же тре́петом содержи́мь бя́ше,/ не сме́я прибли́житися Тебе́./ Мо́ре побеже́, Иорда́н струи́ возврати́./ Го́ры взыгра́шася зря́ще,/ и А́нгельския си́лы удивля́хуся, глаго́люще:/ о чудесе́!/ Спас обнажа́ется,/ оде́яти хотя во спасе́ние челове́ки и обновле́ние.

На стихо́вне стихиры, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския:

Ны́не проро́чески возопии́м Го́споду:/ яви́лся еси́ нам, Спа́се наш и Зижди́телю,/ сокруши́л же еси́, Сло́ве,/ зми́ев уста́ во Иорда́не, я́ко Ще́др,/ и ослепле́нныя све́том Твои́м, Христе́, просвети́л еси́./ Благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

Держа́ву на враги́ Креще́нием Твои́м, Сло́ве, дал еси́ нам/ любо́вию чту́щим Твое́ смотре́ние,/ е́же во́лею соверши́л еси́,/ разреши́в челове́ки от кля́твы во Еде́ме пребы́вшия./ Ему́же пое́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?

И́же о Ада́ме в ри́зы ко́жныя/ во́лею иногда́ обле́кшиися паде́нием,/ в струя́х Иорда́нских совле́кшеся днесь Креще́нием Госпо́дним,/ богосло́вяще со А́нгелы,/ Тому́ возопие́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, Сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже, самогла́сен:

Воспои́м, ве́рнии, е́же о нас Бо́жия благодея́ния вели́чество:/ о нашем бо прегреше́нии быв Челове́к,/ на́шим очище́нием очища́ется во Иорда́не,/ Един Чи́стый и Нетле́нный,/ освяща́яй мене́ и во́ды,/ и главы змие́в сокруша́яй в воде́./ Почерпе́м у́бо во́ду с весе́лием, бра́тие:/ благода́ть бо Ду́ха,/ ве́рно почерпа́ющим, невидимо подава́ется/ от Христа Бо́га, и Спа́са душ на́ших.

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух, в виде голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

На у́трени

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Иорда́не реко́,/ что удиви́лся еси́, зря Невидимаго на́га?/ Ви́дех и вострепета́х, рече́:/ и ка́ко бо Сего́ не хоте́х устраши́тися и заити́?/ А́нгели Его́ устраши́шася зря́ще,/ ужасе́ся Не́бо, и земля́ вострепета́,/ и смяте́ся мо́ре, и вся ви́димая и неви́димая./ Христо́с яви́ся на Иорда́не, освяти́ти во́ды.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седален, глас 8.

Подобен: Свире́лей па́стырских:

Креща́ется Христо́с, просвеща́яй мир,/ с высоты́ Оте́ц свиде́тельствова, глаго́ля:/ Сей есть Сын Мой, в Не́мже благоизво́лих,/ Того́ послу́шайте./ Сей есть просвеща́яй вселе́нную благоутро́бием Свои́м,/ крести́выйся и спасы́й я́ко Бог род челове́ческий.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника пе́рвый со ирмосо́м на 8, и святы́я, творе́ние Игна́тиево, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Му́ченическими озаре́на светлостьми́,/ чи́стому предстои́ши, му́ченице, Жениху́ твоему́,/ душетле́нных прегреше́ний прося́щи изба́витися хва́лящим тя.

Бога́тство тле́нное, му́ченице, соверше́нно пренебрегла́ еси́,/ на Небесе́х нетле́нное и пребыва́ющее и́щущи усе́рдно,/ и ра́дующися прошла́ еси́ му́ченическое страда́ние.

К ра́нам, к боле́знем и бие́нием многови́дным/ безбоя́зненно, му́ченице, отлучи́лася еси́:/ споспешеству́ющую бо име́ла еси́ благода́ть Спасову, и укрепля́ющую тя.

Богоро́дичен: Исто́чник безстра́стия ро́ждшая,/ уя́звленнаго страстьми́, Отрокови́це, исцели́,/ и огня́ ве́чнаго исхи́ти мя,/ Еди́на Богоблагода́тная.

Ин. Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Не поколеба́ столпа́ твоего́ се́рдца сте́кшее мук треволне́ние,/ утверди́ся бо на ка́мени любве́ Христо́вы, всехва́льная./ К Нему́же взыва́ла еси́:/ я́ко несть свят па́че Тебе́, Го́споди.

Челове́ческую не́мощь Понесы́й,/ впери́ си́лою не́мощь твою́ на некре́пкаго зми́я./ Тем, му́ченице, на зе́млю низве́ргла еси́, ве́рно зову́щи:/ я́ко несть свят па́че Тебе́, Го́споди.

Пото́ки изсуши́ла еси́ беззако́ния струя́ми крове́й твои́х, блаже́нная,/ сла́дости же пото́ка ны́не наслажда́ешися,/ и во Све́те Невече́рнем обита́еши, зову́щи:/ я́ко несть свят па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Зача́тие и рождество́ Твое́ па́че сло́ва,/ ве́ки бо Созда́вшаго сло́вом родила́ еси́,/ Изба́вльшаго безслове́сия ми́ра концы́, Отрокови́це Неискусому́жная,/ Его́же моли́ всегда́, е́же спасти́ нас.

Конда́к му́ченицы, глас 4

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Све́тло во страда́нии твое́м возсия́ла еси́, страстоте́рпице,/ от крове́й твои́х приспещре́на,/ и я́ко кра́сная голуби́ца к Небеси́ возлете́ла еси́, Татиа́но,/ те́мже моли́ при́сно за чту́щия тя.

Седа́лен, глас 4

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Сугу́б соверши́вши, му́ченице, по́двиг на земли́,/ сугу́б и вене́ц сподо́билася еси́ прия́ти от руки́ Жениха́ твоего́:/ пости́лася бо еси́, стра́сти пло́тския обузда́ющи,/ пострада́вши же зако́нно, врага́ низложи́ла еси́./ Те́мже мольба́ми твои́ми спаси́ ны от напа́стей.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Све́том я́ко ри́зою одея́йся,/ струя́ми одева́ется Иорда́нскими Христо́с Бог наш,/ свы́ше свиде́тельствующу Отцу́ сопресто́льнаго,/ до́ле прише́дшу Ду́ху сла́вы:/ То́й есть Просвеща́яй и Освяща́яй нас.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо и́деши, мене́ ищя́ заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя, прославля́ю,/ Многоми́лостиве.

Красно́ душе́вное устрое́ние, благоле́пием благоче́стия Татиа́на нося́щи,/ еще́ же муче́ния све́том пресла́вно сия́ющи,/ к чи́стому Жениху́ вселя́ется.

Желе́зом твое́ лице́ стру́жущия пребеззако́нныя/ невиде́нием Небе́снии А́нгели му́чаху,/ по́сланнии к твое́й от Бо́га, му́ченице, по́мощи,/ и́же твоему́ терпе́нию удиви́шася.

Зако́нно Христа пропове́дающи, победи́ла еси́ пребеззако́ннующия,/ же́ртва же непоро́чна, благоприя́тна, соверше́ннейшая Тому́ принесла́ся еси́, взыва́ющи:/ Тебе́ лю́бящи, Спа́се, закала́юся.

Богоро́дичен: Ко пристанищу ти́хому мя напра́ви, Богоневе́сто Всесвята́я:/ бу́ря бо мя волну́ет, и смуще́ние греха́ лю́те,/ ве́тры коле́блемь лука́вых духо́в оскорбля́ющих мя.

Ин. Песнь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние во тме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ мира,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ю.

Твою́ честну́ю и блаже́нную стра́сть подража́ющи,/ безстра́стием Тебе́ сочта́вшаяся, стра́ждет преусе́рдно,/ на у́ды ссека́емая, Жизнода́вче Христе́, зову́щи:/ ино́го, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ю.

Страх Бо́жий во утро́бе мы́слию прие́мши,/ дух спаси́тельнаго испове́дания и муче́ния/ родила́ еси́ пресла́вно, доблему́драя, тве́рдым страда́нием/ и сопроти́вная нача́ла посрами́ла еси́.

Све́тлыми сия́еши заря́ми, уясня́ема Ду́ха Свята́го светоли́тием,/ и озаря́еши ве́рных сердца́, грехо́вный мрак разоря́ющи, му́ченице,/ страстоте́рпице Христо́ва досточу́дная.

Богоро́дичен: Све́тлый Со́лнца О́блаче, осия́й ми́ зарю́,/ реша́щу мрак мои́х прегреше́ний,/ даждь ми ру́ку впа́дшему в ти́ну грехо́вную,/ воздви́гни мя лежа́щаго, Еди́на па́дшаго Ада́ма исправле́ние.

Ин. Песнь 6

Ирмо́с: В бездне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли́, Бо́же, мя возведи́.

На дре́ве я́ко позна́ просте́рта Тя му́ченица честна́я,/ терпи́т пове́шение и строга́ния теле́сная, за любо́вь Твою́, Всемо́щне.

Свире́пейшии зве́рие устыде́шася посреди́ три́знища му́жески стра́ждушия тя,/ я́коже Фе́клы пе́рвее первому́ченицы,/ ея́же ре́вность стяжа́ла еси́, приснопа́мятная.

Предста́вше Небе́снии А́нгели посреди́ темни́цы, тя све́том осия́ша,/ от боле́зней изима́юще, и я́ко Бо́жию а́гницу прославля́юще.

Богоро́дичен: От всех родо́в избра́ Тя добро́ту Иа́ковлю,/ Ю́же возлюби́ Творе́ц, Всенепоро́чная,/ и из Тебе́ возсия́в яви́ся.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля,/ высо́к пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый бла́гослове́н и препросла́влен.

Благомо́щно непобеди́мая се́чема,/ сосце́в отъя́тие претерпе́ла еси́ терпели́вейше,/ огне́м же Небе́сным, му́ченице, попали́ла еси́ чти́ти не хотя́щия Бо́га,/ Его́же вся тварь пое́т сла́вящи.

В се́рдцы нося́щи огнь Боже́ственныя любве́, непоро́чная, пла́мень попра́,/ огня́ подобора́бнаго не ужасе́ся,/ отроко́в образу́ющи дре́вних и му́жество и кре́пость.

Звере́й свире́пство тебе́ повине́ся, льво́в зия́ния невре́дно премину́ла еси́,/ Бо́гу тя просла́вльшу, Того́ просла́вившую,/ Его́же страда́ния твое́ю исполня́ющи пло́тию, всехва́льная.

Богоро́дичен: Жи́знь Ипоста́сную нам ро́ждши, сме́ртию сме́рть я́ве потре́бльшую,/ стра́сти умертви́ пло́ти на́шея, ве́рою чту́щих Тя, Чи́стая,/ я́ко Богоро́дицу и Всесла́вную.

Ин. Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго,/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте дела́ я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Удобри́вшися доброде́тельми, украси́лася еси́ добро́тами муче́ния,/ и Жениху́ обручи́лася еси́, па́че всех челове́ков красне́йшему,/ добро́тою сия́ющему безсме́ртия, Татиа́но Богому́драя.

С безпло́тными слуга́ми в темни́це Творца́ славосло́вила еси́,/ сия́ющи сла́вою Боже́ственнаго блиста́ния,/ и всем непристу́пна пребыва́ющи, держи́мым тмо́ю пре́лести.

Сокруше́ние твоих уде́с истни́ враго́в кова́рства,/ крове́й тече́ние нече́стия лю́тыя пото́ки, честна́я, изсуши́,/ пучи́на чуде́с нам я́вльшися.

Богоро́дичен: Спаси́, уще́дри ны,/ ще́драго Бо́га нам Спа́са ро́ждшая, па́че сло́ва,/ огнепа́льных помышле́ний и страсте́й изима́ющи зно́я, Твои́ми моли́твами,/ Чи́стая Препросла́вленная.

Ин. Песнь 9

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

По мно́гих му́ках ме́чным тя судо́м лю́тый осужда́ет судия́,/ ея́же восхожде́нием восплеска́ша Небе́снии чи́ни./ Христо́с же всеси́льною десни́цею венча́ тя, му́ченице, зако́нно пострада́вшую.

Сочта́ся с му́ченическими светле́йшими ста́ды,/ ясне́йши прибли́жившися Бо́гу, ви́диши я́же ви́дят А́нгели,/ я́ко Де́ва в черто́зе водворя́ешися, Жениха́ твоего́, честна́я,/ моля́щи, спасти́ся любо́вию тя почита́ющим.

Запеча́танный исто́чник тя, заключе́н же огра́д,/ возложе́ние че́стно и свяще́нно, неве́сту Христо́ву нетле́нную,/ заколе́ние и же́ртву, а́гницу и до́брую голуби́цу Влады́ки вся́ческих,/ Татиа́но, пропове́дуем.

Богоро́дичен: Гла́сы прекланя́ема те́пле тя моля́щих,/ Еди́на ве́рных Прибе́жище, спаси́, уще́дри, Влады́чице,/ соблюди́ от вре́да, и вся́каго язы́ков наше́ствия,/ ве́рою и любо́вию при́сно тя велича́ющия.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны́:

Яви́ся Спас, Благода́ть и И́стина во струя́х Иорда́нских,/ и су́щия во тме и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и яви́ся Свет Непристу́пный.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На стихо́вне стихиры, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския:

Сия́ние от Све́та, Свет сый, Иису́се мой,/ просвети́л еси́ нас неизрече́нным Твои́м осия́нием,/ пре́жде ослепле́нныя во Еде́ме от зми́я,/ во Иорда́не ны́не Свет вси́ Све́том Твои́м зря́ще, ве́рно пое́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

Таи́нниче и стра́шных строи́телю та́ин,/ Предте́че, ра́дости и Ду́ха самови́дче,/ кре́щшагося Сло́ва от Тебе́, я́ко благоволи́, проси́/ нам согреше́ний избавле́ние при́сно пода́ти,/ Ему́же пое́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?

Вознесе́м, ве́рнии, в ра́зуме сердца́,/ потеце́м со тща́нием к струя́м Иорда́нским,/ и уви́дим Зижди́теля, пло́тски креща́ема от Иоа́нна Предте́чи,/ и с ни́м богосло́вяще, воспои́м:/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, то́йже подо́бен:

О па́че ума́ Боже́ственнаго смотре́ния!/ Ка́ко Творе́ц тва́ри предста́, и преклоня́ет сему́ главу́?/ Указа́нием бо нам о́браз смире́ния вво́дит,/ и́же о Не́м просвеще́нным,/ Ему́же пое́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На литурги́и

Бла́же́нна пра́здника, песнь 7-я на 6.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице в честь чудотво́рныя Ея ико́ны, имену́емый «Млекопита́тельница»

На ма́лой вече́рни

На Го́споди, воззвах: стихи́ры Богоро́дицы на 4, глас 1.

Подо́бен: О, ди́вное чу́до:

А́нгельския Небе́сныя си́лы/ Твою́ святу́ю ико́ну, Богоро́дице Де́во,/ неви́димо окружа́ют и боголе́пно че́ствуют,/ ви́дяще на ней всех Творца́ и Го́спода,/ я́ко Младе́нца, мле́ком Твои́м пита́ема,/ и, дивя́щеся чудеси́, ра́достно вопию́т:/ Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Це́рковь Христо́ва ра́дуется,/ подо́бие пречи́стаго ли́ка Твоего́,/ я́ко у́тварь драгу́ю, стяжа́вши,/ Богоро́дице Де́во, Пита́тельнице жи́зни на́шея,/ христиа́ном Блага́я Помо́щнице,/ и́же и вопию́т Тебе́ ра́достно:/ Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й Тобо́ю нам ве́лию ми́лость.

Сей день весе́лия и пра́здник све́тел на́ста/ в честь чудотво́рныя ико́ны Твоея́, Богоро́дице Де́во,/ я́же, я́ко исто́чник приснотеку́щий, неду́жным показа́ся,/ да́ры исцеле́ния неоску́дно источа́яй,/ те́мже, ве́рнии, духо́вне возвесели́мся,/ ви́дяще Богомладе́нца Иису́са,/ млеко́м Пречи́стыя пита́ема,/ и пе́сненно Пита́тельницу жи́зни на́шея почти́м,/ ра́достно зову́ще:/ Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й Тобо́ю нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Пресла́вное виде́ние о́браза Твоего́, Влады́чице,/ и мно́гая чудеса́, от него́ быва́емая,/ удивля́ет земноро́дных,/ Пита́теля бо вселе́нныя пита́еши мле́ком Твои́м, Де́во/ Его́же моли́, Чи́стая,/ в пресла́вном торжестве́ Твое́м/ дарова́ти нам просвеще́ние благода́тное/ и ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Прииди́те, вси лю́дие,/ восхва́лим Всепе́тую/ Млекопита́тельницу Спа́са на́шего,/ да́рующую нам просвеще́ние/ и ве́лию ми́лость.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Влады́чице, Ма́ти Изба́вителя,/ приими́ моле́ния раб Твои́х,/ да почерпе́м от Твое́й ико́ны/ благода́ть незави́стную/ и очище́ние прегреше́ний.

Стих: Слы́шши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Врата́ Небе́сная, Влады́чице,/ отве́рзи нам, Всеблага́я,/ Млекопита́тельнице Спаси́теля на́шего,/ о Тебе́ вси хва́лимся/ и на Тя по Бо́зе упова́ем.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Вмести́лище пречи́стое/ Све́та Невече́рняго,/ сла́вим Тя по до́лгу,/ я́ко виде́нием пречи́стаго Твоего́ о́браза/ освяща́еши ду́ши на́ша.

Тропа́рь, глас 3 (зри на вели́цей вече́рни).

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 6:

Велича́ем тя, Богоро́дице Де́во,/ возвели́чившую род наш,/ из Тебе́ бо воплоти́ся Избави́тель Госпо́дь/ и роди́ся я́ко Младе́нец млекопита́емый,/ Сый Бог наш,/ спаса́яй при́сно Тя велича́ющия.

Велича́ем Тя, Богоро́дице Де́во,/ Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго,/ покро́вом ми́лости Твоея́/ покрыва́ющую всю вселе́нную,/ се бо ико́на Твоя́ свята́я/ чуде́с мно́жество источа́ет/ и я́ко дар Боже́ствен/ Це́ркви Христо́вой дарова́ся/ бла́гостию Творца́, все́льшагося в Тя пло́тию,/ И́же пита́шеся от сосе́ц Твои́х я́ко Младе́нец,/ Сый Предве́чный Бог,/ спаса́яй при́сно Тя велича́ющия.

Велича́ем Тя, Богоро́дице Де́во,/ я́ко одушевле́нный киво́т Божества́/ и манноприе́мную ста́мну,/ позлаще́нную Ду́хом Святы́м,/ ложесна́ бо Твоя́ престо́л Себе́ сотвори́/ и от сосе́ц Твои́х пита́тися изво́ли/ Сый Бог наш,/ спаса́яй при́сно Тя велича́ющия.

А́ще Рождество́ Христо́во, и́ны стихи́ры Млекопита́тельнице, глас 4:

Звезда́ возсия́ от Иа́кова в верте́пе,/ прии́дем и мы, пра́зднственная соверша́юще,/ теце́м с волхвы́, с па́стырьми и́дем,/ ви́дим Бо́га в пелена́х,/ ви́дим Де́ву млекопита́ющую,/ о, ужа́сно виде́ние,/ Царь Изра́илев – Христо́с – прихо́дит.

Глас 1: Ношу́ Тя я́ко Младе́нца рука́ми,/ вся́ческая нося́щаго, и удивля́юся, -/ глаго́лаше Неискусобра́чная, -/ ка́ко Тя мле́ком воспита́ю, пита́ющаго вся,/ Сы́не Мой, Тво́рче Мой,/ сла́влю Твое́ безме́рное к челове́ком снизше́ствие,/ и́мже спаса́еши мир погиба́ющий.

Глас 4: О блаже́нное Богоотрокови́цы чре́во,/ я́же мы́сленне Небесе́ бо́льши показа́ся!/ Его́же бо не вмеща́ет Не́бо,/ Ты содержи́ши, в Себе́ нося́щи./ О блаже́нны сосцы́ Де́вы,/ я́же соссе́т пита́яй вся́ко дыха́ние Христо́с,/ в ложесна́х плоть Себе́ созда́в безму́жныя Отрокови́цы.

Аще Рождество́ Христо́во, Сла́ва, глас 6:

Днесь раждается от Де́вы/ руко́ю всю содержай тварь,/ пелена́ми якоже землен, повива́ется/ И́же существо́м  неприкоснове́нен Бог,/ в яслех во́зле- жит утверди́вый Небе́са́ Сло́вом в началех,/ от сосцев мле́ком пита́ется/ И́же в пустьши ма́нну одожди́вый людем,/ волхвы́ призыва́ет Жени́х Церко́вный,/ дары́ сих приемлет Сын Де́вы./ Поклоня́емся рождеству́ Твоему́, Христе́,/ покло- няемся рождеству́ Твоему́, Христе́,/ поклоня́емся рождеству́ Твоему́, Христе́,/ покажи́ нам и Бо́же- ственная Твоя́ Богоявления.

И ны́не, глас то́йже:

От святы́я ико́ны Твое́я, Влады́чице Преблага́я,/ исцеле́ний струи́ истека́ют,/ и́миже напая́ются благода́тно ду́ши на́ша,/ темже Тя, ми́лостивую Ма́терь/ и Млекопитательницу Спаси́теля на́ше- го,/ при́сно в песнех велича́ем.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Бытия чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо, за́йде бо со́лнце,/ и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном, и сон ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до Небе́с,/ и А́нгели Бо́жий восхожда́ху и низхожда́ху по ней,/ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авра́амов, отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земный,/ и распространи́тся на мо́ре,и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може аще по́йдеши./ И возвращу́ тя в зе́млю сию́,/ я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́ и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий, и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезекии́лева чте́ние (гла́вы 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет скво́зе их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и видех,/ и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ Себе́ дом/ и утверди́ столпо́в седмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная,и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́,/ и угото́ва Свою́ тра́пезу./ Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне,/ и тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́ли же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ния бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день, и сове́т святы́х – ра́зум:/ разуме́ти бо зако́н, по́мысла есть блага́го./ Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На ли́тии стихи́ры, глас 7:

Гора́ еси́ вели́кая и пресла́вная,/ па́че горы́ Сина́йския, Богоро́дице,/ она́ бо не терпя́ше сни́тия сла́вы Бо́жия во о́бразех и се́нех,/ огне́м возгара́шеся, и гро́ми и мо́лнии та́мо бы́ша,/ Ты же весь Боже́ственный огнь сущ,/ Бо́жие Сло́во во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́ла еси́/ и от сосе́ц Твои́х млеко́м пита́ла еси́/ ма́нием Нося́щего вся,/ и, ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щи,/ помози́, Влады́чице, ве́рно пра́зднующим/ Твой честны́й пра́здник,/ и не забу́ди, ми́лостивно посеща́ющи,/ прия́ла бо еси́ от Бо́га дар/ стро́ити и покрыва́ти христоимени́тое ста́до, рабы́ Твоя́.

Глас 6: Прииди́те, вси концы́ земли́,/ честно́му о́бразу Бо́жией Ма́тери поклони́мся,/ Млекопита́тельница ви́дишися на ико́не Твое́й святе́й,/ де́вство и ма́терство преди́вно сочета́вши,/ те́мже мо́лим Тя,/ воста́ние страсте́й на́ших утоли́, и боле́зни исцели́,/ и любо́вию пою́щих Тя не пре́зри,/ но посети́, и от скорбе́й изба́ви,/ и не оста́ви до конца́ поги́бнути рабы́ Твоя́.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Тя мо́лим, Предста́тельницу на́шу,/ Богороди́тельнице Мари́е,/ и к Тебе́ со умиле́нием и любо́вию припа́даем,/ яви́ нам многомо́щное Твое́ заступле́ние/ и уско́ри изъя́та от облежа́щих нас бед,/ мно́го бо мо́жет Твоя́ ма́терняя моли́тва/ ко благосе́рдию Влады́ки,/ воздви́гни убо к Нему́ ру́це,/ и́миже Того́ я́ко Младе́нца носи́ла еси́/ и от сосце́в Твои́х млекопита́ла еси́,/ и заступи́ лю́ди согре́шшия,/ да ра́достию Тебе́ зове́м:/ ра́дуйся, Ра́досте и Спасе́ние душ на́ших.

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 2:

Пресвята́я Ма́ти Бо́жия,/ ка́ко Тя возблагодари́м досто́йно,/ я́ко пресла́вно ико́ну Твою́/ в покро́в и утеше́ние ве́рным нам дарова́ла еси́/ и в защище́ние оби́тели на́шея,/ и тоя́ чудотворе́нием утвержда́еши Правосла́вную ве́ру.

Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Влады́чице Преблага́я,/ не забу́ди нас, смире́нных,/ ве́рно поклоня́ющихся Твое́й чудотво́рней ико́не/ и умиле́нно на ней созерца́ющих/ млекопита́ние Тобо́ю Христа́ Бо́га,/ я́ко Младе́нца во объя́тиях Твои́х держи́маго,/ Его́же моли́, Всеблага́я,/ изба́вити ны скорбе́й вре́менных и ве́чных/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

О Всепе́тая Ма́ти и Де́во,/ преклони́ся ми́лостивно к моли́твам на́шим,/ пред пречи́стым о́бразом Твои́м приноси́мым днесь,/ покры́й нас ма́терним Твои́м покро́вом от вся́каго зла/ и защити́ от искуше́ний вра́жиих,/ да вси непреста́нно Тя велича́ем,/ Млекопита́тельницу Спа́са на́шего.

А́ще Рождество́ Христо́во, Сла́ва, глас 5:

Но́сиши Ада́мов зрак,/ во о́бразе Бо́жий Сый всесоверше́нный,/ и хо́щещи рука́ми держа́тися/ руко́ю вся содержа́й си́лою Твое́ю, -/ Чи́стая, Всенепоро́чная провещава́ше, глаго́лющи:/ ка́ко Тя пелена́ми повию́ я́ко Младе́нца?/ Ка́ко сосца́ми пита́ю Тя, вся́ческая пита́ющаго?/ Ка́ко Твое́й па́че ума́ нищете́ удивля́юся?/ Ка́ко Тя Сы́на Моего́ нареку́, раба́ Твоя́ ны́не су́щи?/ Пою́, благословлю́ Тя,/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

И ны́не, глас 2:

Ны́не наста́ день ра́достен,/ день честна́го торжества́, Засту́пницы на́шея, Влады́чицы Богоро́дицы,/ Я́же дарова́ нам ико́ну Свою́ святу́ю в покро́в и утеше́ние,/ сию́ у́бо обы́мем любо́вию серде́чною/ и, лобыза́я, рцем изображе́нней на ней Млекопита́тельнице Спа́са на́шего:/ о Всеблага́я, сотвори́ ны досто́йны бы́ти/ такова́го да́ра ми́лости Твоея́/ и чту́щих Тя всегда́ спаса́й от вся́ких бед,/ Богоро́дице Чи́стая и Неискусобра́чная.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 3:

Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха,/ во́лею же О́тчею зачала́ еси Сы́на Бо́жия,/ от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща,/ нас же ра́ди из Тебе́ без отца́ бы́вша,/ пло́тию родила́ еси́/ и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́,/ те́мже не преста́й моли́ти/ изба́вится от бед душа́м на́шим. Три́жды.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, глас 3: Без се́мене: два́жды. Слава и ны́не, то́йже.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Боже́ственною благода́тию осени́ Госпо́дь пречи́стый о́браз Твой, Влады́чице,/ и сей, я́ко многоцеле́бное сокро́вище, оби́тели вели́каго во проро́цех яви́,/ слепыя просвеща́ти, разсла́бленныя укрепля́ти,/ да та́ко, прославля́юще о́браз Твой,/ научи́мся сла́вити и велича́ти Тя,/ Су́щую Богоро́дицу и Пита́тельницу жи́зни на́шея.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:

Я́ко звезда́ многосве́тлая, ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во,/ благода́тию чуде́с нас просвеща́ет и созыва́ет днесь/ сла́вити и воспева́ти многопе́тое и́мя Твое́,/ е́же лю́бящим Тя рабо́м Твои́м ми́ро есть излиянное./ О Госпоже́ Пречи́стая, мо́лим Тя,/ и в час кончи́ны живота́ на́шего не оста́ви нас Твои́м заступле́нием.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Велича́ние:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Млекопита́тельнице Спа́са на́шего,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же благода́ть исцеле́ния/ нам при́сно подае́ши.

Псало́м избра́нный.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Прииди́те, ве́рнии,/ прииди́те, просла́вим чу́дную ико́ну Бо́жия Ма́тере Млекопита́тельницы,/ пресла́вно бо и боголе́пно на тве́рди церко́вней та возсия́вши,/ чудесы́ вели́кими всех просвеща́ет духо́вно/ и созыва́ет ве́село вопи́ти Богома́тери песнь ра́достную:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слыши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Вели́кое сокро́вище дарова́ла еси́ нам, Влады́чице,/ прославле́нием чудотво́рнаго Твоего́ о́браза,/ Млекопита́тельнице Спа́са на́шего,/ исцеле́ния бо мно́гия от него́ неду́жным быва́ют,/ те́мже Твои́ми ми́лостями, Госпоже́, хва́лимся/ и Твоя́ чудеса́ велегла́сно пропове́дуем,/ я́ко Ты еси прибе́жище на́ше/ и к Бо́гу Ми́лостивая о нас Хода́таица.

Кано́на два Богоро́дице, глас 8. Пе́рвый, ирмосы́ по два́щи, тропари́ на 6. Вторы́й на 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Водо́ю моли́тв Твои́х, Де́во, ороси́ нас к плодоно́сию духо́вному/ и воспламени́ хла́дное на́ше се́рдце Боже́ственною любо́вию,/ да Тебе́, Млекопита́тельнице Пита́теля на́шего,/ пе́ние хвале́бное воспои́м досто́йно, Чи́стая.

Во́ды стра́стныхх помышле́ний обурева́ют нас, Госпоже́ Всеблага́я,/ но ина́го приста́нища ко спасе́нию не и́мамы,/ то́кмо Тебе́, Всенепоро́чная, млекопита́вшая Спа́са душ на́ших/ и от ико́ны Твоея́ святы́я всем да́рующая утеше́ние.

Во́ду непостоя́нную жите́йских треволне́ний/ прейти́ безбе́дно помози́ нам, Чи́стая,/ и от лю́тых неду́гов исцеле́ние нам пода́ждь, Млекопита́тельнице Свята́я,/ и покажи́ прича́стники нас бы́ти насле́дия Небе́снаго, Богоневе́стная.

Во́ды целе́бныя источа́ет нам ико́на Твоя́ всечестна́я, Богоро́дице Де́во,/ и стра́сти многоразли́чныя исцеля́ет и по́мощь в беда́х ве́рным от Тебе́ подае́т,/ да сла́вим чудеса́ Твоя́ и пое́м Тя, благи́х вино́вную,/ воплоти́вшую и дои́вшую Богомладе́нца Иису́са.

Ин кано́н Богоро́дице

Чи́стая – Отроча́ ражда́еши, Де́ва – мле́ком дои́ши!/ Ка́ко в сию́ двою́ девствуеши, ро́ждши?/ Бог есть соде́явый, не взыску́й от Ме́не, е́же ка́ко.

Недоуме́нием покрыва́ется рождество́ Твое́,/ стра́нно бо, Де́во, дои́ши Пита́теля, и мле́ком пита́еши Невеще́ственнаго,/ и на руку́ держи́ши Зижди́теля.

Сла́ва: Нося́щи Емману́ила на руку́ Твое́ю, Чи́стая, я́коже Младе́нца, Богора́дованная, вопия́ла еси́:/ Ча́до Мое́ сладча́йшее, ка́ко пода́м Тебе́ сосе́ц, пита́ющему вся́ческая?/ Ка́ко повию́ Тебе́ пелена́ми, мгло́ю повива́ющаго мо́ре?

И ны́не: Безо́тча родила́ еси́, безма́терня пре́жде Тебе́,/ и я́ко Младе́нца дои́ла еси́ пита́ющаго вся,/ Его́же моли́ спасти́ся ве́рно пою́щим Тя госпо́дьственно, Богоро́дицу Чи́стую.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Небе́сных ра́дование и земны́х упова́ние еси́, Богоро́дице Де́во,/ све́тлая пала́то Царя́ царе́й, млекопита́вшая Его́ от сосцу́ Твое́ю./ Того́ убо моли́ приле́жно с вели́ким Предте́чею Иоа́нном и чудотво́рцем Никола́ем/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша, Еди́на Всеблагослове́нная.

Небе́с превы́шшая, и зе́млю рождество́м Твои́м освяти́вшая,/ и млекопита́вшая Зижди́теля Твоего́, Богоневе́сто Мари́е,/ ико́ною сла́дкаго подо́бия Твоего́ нас утеша́еши/ и неду́жным исцеле́ние подае́ши, Еди́на Пречи́стая.

Небе́сная Цари́це, Всеми́лостивая Влады́чице,/ нетле́нно роди́вшая и дои́вшая святы́х Святе́йшее Сло́во,/ кую́ досто́йную похвалу́ принесе́м Ти, недосто́йнии,/ а́ще не Сама́ Ты нау́чиши нас неосужде́нно сла́вити Тя/ и пе́ти Твоя́ чудеса́, Еди́на Всеблаже́нная.

Небе́сное а́нгельское славосло́вие слы́шиши, Госпоже́, в Сио́не Го́рнем,/ отону́дуже нас, до́льних, ма́терним Твои́м о́ком назира́еши/ и вы́ну мо́лиши за нас Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ да ве́чнаго избе́гнем осужде́ния, Еди́на Пренепоро́чная.

Ин кано́н

Я́ко Де́ву и Еди́ну в жена́х Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га, пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии,/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца до́иши Зижди́теля и Го́спода.

Украси́вшися, Чи́стая, наи́тием Пресвята́го Ду́ха,/ Бо́га сосца́ми дои́ши и Сего́ держи́ши объя́тии,/ всю тварь дла́нию содержа́щаго.

Сла́ва: Некра́домое бога́тство де́вства Твоего́,/ Ма́ти пло́тию яви́лася еси́ Вседержи́теля,/ Неве́сто Неискусому́жная, Де́во Богоро́дице,/ воспита́вши я́ко Младе́нца, пита́ющаго я́ко Зижди́теля весь мир и освяща́юща.

И ны́не: Отыми́ поноше́ние челове́ческое/ и клеветы́ наве́тник от мене́, Богоро́дице, молю́ Тя,/ да усе́рдно сла́влю Го́спода, Его́же пита́ла еси́.

Седален, глас 8:

Вели́чия Твоя́ кто испове́сть, Богоро́дице?/ прославле́нием бо чудотво́рный ико́ны Твое́й Млекопита́тельницы/ возвесели́ла еси́ ду́ши правосла́вных,/ мно́гия неду́ги то́ю врачу́ющи и от вся́ких бед избавля́ющи,/ и́же по Бо́зе упова́ние на Тя возлага́ющих, о Влады́чице Всеми́лостивая,/ и нас Твоего́ заступле́ния не лиши́,/ оби́тель же на́шу от вся́каго зла сохрани́,/ да, Тобо́ю хва́лящеся, не постыди́мся во ве́ки.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разумех дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Услы́ши гла́сы на́ша хвале́бныя, Богоро́дице Преблага́я,/ и на́ше поклоне́ние приими́, пред свято́ю ико́ною Твое́ю днесь приноси́мое:/ ви́дим бо Тя на ико́не, Спа́са Христа́ млекопита́ющую,/ и ра́дуемся, гре́шнии, ро́ждшагося от Тебе́ Бо́га сла́вяще.

Услы́шала еси́, Пречи́стая Влады́чице, благове́щение Арха́нгелово:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ и зачала́ еси́ во утро́бе Твое́й предве́чнаго Бо́га,/ Его́же нетле́нно ро́ждши, млеко́м Твои́м я́ко Младе́нца пита́ла еси́ во спасе́ние на́ше.

Услы́ша первосвяти́тель Се́рбский Са́вва заве́т вели́каго во отце́х Са́ввы Освяще́ннаго/ о святе́й ико́не Твое́й Млекопита́тельнице, Богоро́дице Де́во,/ и прия́т ю со благогове́нием, я́ко зало́г Твоего́ благоволе́ния, Преблага́я.

Услы́шаши и́ноцы Святы́я Горы́ Афо́нския,/ я́ко свята́я ико́на Твоя́ Млекопита́тельница от Иерусали́ма к ним .прино́сится,/ о Ма́ти Сло́ва и Де́во,/ и, ра́достию сла́вяще и пою́ще многопе́тое Твое́ и́мя, потеко́ша во сре́тение ей.

Ин кано́н

Утро́ба Твоя́ препе́тая и сосца́ блаже́нна, Де́во,/ тех бо ради жизнь вси обрето́хом.

В рождестве́ Твое́м зача́тие безсе́менно,/ во успе́нии Твое́м ме́ртвость нетле́нная,/ чу́до в чудеси́ сугу́бо стече́ся, Богоро́дице:/ ка́ко бо, Неискусому́жная, Младопита́тельница чи́ста сущи?/ Ка́ко же Ма́ти Бо́гу мертвоно́сна мироуха́ющи?

Сла́ва: Млеко́м пита́ла еси́, Де́во, плотоно́сца Твоего́ Бо́га рожде́ннаго,/ я́ко да боле́знь Ада́мову, су́щую во а́де, обле́гчит,/ от дре́ва сне́дша зна́ния и за́поведь преслу́шавша.

И ны́не: Кто ви́де отроча́, его́же не все́я оте́ц, млеко́м пита́емое?/ Или́ где ви́дена бысть де́ва ма́ти?/ И́стинно па́че ума́ обоя́, Богороди́тельнице Чи́стая.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Просвети́ нас, греха́ми потемне́нных, Влады́чице, сия́нием Бо́жией благода́ти/ и сподо́би чи́сто зре́ти святу́ю Твою́ ико́ну и на ней чу́до чуде́с благогове́йно созерца́ти,/ сие́ есть Творца́ вселе́нныя я́ко Младе́нца, от сосцу́ Твое́ю пита́емаго.

Просвеще́ние и спасе́ние на Тя наде́ющихся, Богоро́дице Де́во,/ облагодати́ наш по́мысл досто́йно сла́вити Тя и пе́ти Твоя́ чудеса́,/ я́же от ико́ны Твоея, Млекопита́тельница имену́емыя, яви́ла еси́/ и при́сно явля́еши во утеше́ние и спасе́ние на́ше.

Просвети́вый не́бо со́лнцем и земли́ основа́ние утверди́вый Сло́вом Свои́м,/Зижди́тель вся́ческих во утро́бе Твое́й, Пречи́стая, не тесновмести́ся/ и от сосцу́ Твое́ю я́ко Младе́нец пита́шеся,/ нам же святу́ю ико́ну Твою́ исто́чник чуде́с дарова́, Преблага́я.

Просвети́ся Боже́ственною благода́тию оби́тель вели́каго проро́ка и Богови́дца Илии́,/ ико́ну Твою́, Богома́ти Влады́чице, в насле́дие себе́ прие́мши,/ сию́ у́бо и мы достодо́лжным поклоне́нием почита́ем/ и Тя, Предста́тельницу на́шу, в пе́снех немо́лчно ублажа́ем.

Ин кано́н

Из недр Оте́ческих низше́л еси́/ и несказа́нным истоща́нием ю́же по нам нищету́ восприя́л еси́ па́че естества́, Человеколю́бче,/ в верте́п всели́тися благоволи́л еси́, Го́споди,/ и я́ко Младе́нец сосцы́ пита́ешися, Зижди́тель и Госпо́дь.

Веко́в Зижди́тель пелена́ми повива́ется, я́ко Челове́к, и млеко́м пита́ется,/ И́же вся безме́рною кре́постию я́ко Бог содержа́в и манове́нием возводя́й.

Сла́ва: Еди́на Чи́стая пребыла́ еси́ и по Рождестве́,/ Еди́на то́кмо яви́лася еси́ безму́жная, млеко́м пита́ющая Сло́во О́тчее И́стинное,/ Ду́хом Святы́м прии́мшее ра́бий зрак по нам, Де́во Богоро́дице,/ Его́же, Боже́ственное чту́ще зра́ка подо́бие, почита́ем.

И ны́не: Я́ко но́сиши на ру́ку, Мари́е,/ и от сосцу́ пита́еши пита́ющаго вся́кое дыха́ние,/ Его́же, Богоро́дице, чту́ще, пропове́дуем,/ моли́ся Ему́, Чи́стая, о всех нас.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Моли́твы множа́йшия здесь, пред ико́ною Влады́чицы, возно́сятся,/ егда́ сия́ в правосла́вную Русь от Святы́я Горы́ и́ноками оби́тели Ильи́нския принесе́ся,/ ве́рным во утеше́ние и в ра́дость несконча́емую.

Моли́тву всяк принося́й Тебе́ с ве́рою и любо́вию/ пред пречи́стым о́бразом Твои́м, Богоро́дице Преблага́я,/ не неуслы́шан от Тебе́ оты́дет,/ всем бо вся блага́я да́руеши, я́ко Бо́га и Пита́тельнице Пита́теля вселе́нный.

Моли́твенно Тя сла́вим, Пречи́стая Млекопита́тельнице,/ и, с любо́вию припа́дающе к многоцеле́бному Твоему́ о́бразу, се́рдцем и усты́ сей целу́ем,/ ви́дяще в не́м зало́г благода́тный Твоего́ к нам ма́терняго благоволе́ния.

Моли́тися всегда́ усе́рдно жела́ние пода́ждь нам, Преблага́я Влады́чице,/ вся бо мо́жеши я́ко Ма́ти и Млекопита́тельница воплоти́вшагося Бо́га,/ Его́же ми́лостива нам сотвори́ всеси́льным предста́тельством Твои́м/ и не попусти́ до конца́ поги́бнути рабо́м Твои́м.

Ин кано́н

По́лный истощава́ется нас ра́ди,/ и прие́млет Безнача́льный от Тебе́ нача́ло, Дево Пренепоро́чная,/ и ви́дится Неви́димый, и Пита́яй вся́ческая млеко́м пита́ется, обнови́ти челове́ка промышля́я.

И́же, всея́ земли́ го́рстию содержа́й концы́,/ ка́ко ма́терними не́драми объе́млется,/ млеко́м же пита́ется от сосе́ц, насыща́я вся́ко живо́тно благоволе́ния,/ и бога́тый излия́ние обнищава́ет, воплоща́емь.

Сла́ва: Его́же тьмы а́нгельския и серафи́мская мно́жества ужаса́ются/ и разу́мная тварь трепе́щет,/ Того́ я́ко Младе́нца, Де́во, пита́еши,/ Его́же обра́зно на руку́ Твое́ю ви́дяще, всегда́ поклоня́емся.

И ны́не: Ада́мов Соде́тель от крове́й Твои́х чи́стых зи́ждется/ и млеко́м пита́ется, пита́яй вся́кое дыха́ние, Де́во Богоро́дице,/ те́мже я́ко Бо́жию Тя сла́вим Ма́терь.

Конда́к, глас 5:

Душ на́ших чу́вствия очи́стивше,/ у́зрим на ико́не та́инство пресла́вное,/ Творца́ Вселе́нныя и Го́спода вы́шних сил,/ во объя́тиих держи́ма и от сосцу́ Твое́ю я́ко Младе́нца пита́ема,/ и, со стра́хом и ра́достию покланя́ющеся Тебе́/ и ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су на́шему, воззове́м:/ ра́дуйся, Влады́чице, жи́зни на́шея Пита́тельнице.

И́кос:

Арха́нгельское целова́ние услы́шала еси́, Присноде́во,/ и в чистоте́ де́вственней Бо́га зачала́ и Христа́ безболе́зненно родила́ еси́,/ Его́же я́ко Младе́нца от сосцу́ Твое́ю млеко́м пита́ла еси́,/ А́нгелы и челове́ки вели́чием Твои́х доброде́телей удиви́ла еси́./ Те́мже ублажа́ем Тя, и́стинную Богоро́дицу, возвели́чившую на́ше естество́/ и милосе́рдием неизрече́нным на род христиа́нский призира́ющую./ Те́мже умиле́нно зове́м Ти:/ ра́дуйся, Влады́чице, Пита́тельнице жи́зни нашея.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

От свята́го чудотво́рнаго о́браза Твоего́, Богоро́дице Де́во, Млекопита́тельнице Спа́са на́шего,/ струи́ исцеле́ний истека́ют и воня́ живо́тная благоуха́ет,/ е́юже ме́ртвость грехо́вная душ на́ших потребля́ется/ и плодоно́сие духо́вное подае́тся зову́щим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

От Иерусали́ма на Святу́ю Го́ру Афо́нскую/ ико́на Твоя́ благода́тная, имену́емая Млекопита́тельница, Богома́ти Влады́чице, принесе́ся/ во изъявле́ние благоволе́ния Твоего́ к избра́нному Тобо́ю жре́бию на земли́,/ его́же насе́льницы гла́сы немо́лчными воспева́ют Сы́ну Твоему́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

От глубины́ зол мно́гих к Тебе́ припа́даем, о Ма́ти, Млекопита́тельнице Сло́ва и Де́во,/ и мо́лимся приле́жно, Твою́ благода́тную по́мощь нам пода́ждь/ и не попусти́ поги́бнути нам до конца́,/ но спаси́ нас десни́цею Твое́ю и воздви́гни пе́ти всех Творцу́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ин кано́н

Неизглаго́ланно, Чи́стая, Изба́вителя ро́ждши,/ несказа́нно дои́ла еси́, Де́ва пребы́вши,/ Его́же у́бо моли́ о пою́щих Тя и славосло́вящих во вся ве́ки.

Свята́я святы́х су́щи, Чи́стая, во храм святы́й возлюби́ла еси́ всели́тися/ и со А́нгелы, Де́во, бесе́дующи, пребыва́еши пресла́вне,/ с Небесе́ хлеб прие́млющи, Пита́тельнице жи́зни.

Сла́ва: Ка́ко дои́ши млеко́м Сы́на, Чи́стая,/ без отца́ питающаго вся́кое дыха́ние, Ма́ти Пречи́стая?/ Ка́ко на руку́ но́сиши вся Содержа́щего?/ Па́че ума́ чу́до Твое́, тем пое́м вели́чия Твоя́.

И ны́не: О чу́до пресла́вно!/ Ка́ко ражда́еши иску́са му́жеска не позна́вши?/ Ка́ко же пита́еши, Де́во Ма́ти, Пода́теля вои́стинну млека́ и Пита́теля всея́ тва́ри.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Царя́ Небесе́ и земли́ воплоти́ла еси́, Богоро́дице,/ от де́вственных крове́й Твои́х багряни́цу пло́ти Ему́ истка́вши/ и я́ко Младе́нца от сосцу́ Твое́ю Того́ млекопита́вши,/ и́стиннаго Бо́га и Челове́ка, хвали́маго и превозноси́маго во вся ве́ки.

Цари́це на́ша Преблага́я и Засту́пнице, Пресвята́я Ма́ти Го́спода Вы́шних сил,/ с ни́ми моли́ Его́ приле́жно мир ми́рови дарова́ти,/ плодоно́сие земли́ и всем нам здра́вие и спасе́ние,/ да хва́лим и превозно́сим Его́ во вся ве́ки.

Ца́рство и Госпо́дство дарова́ Тебе́, Богоро́дице Мари́е, Сын Твой и Бог,/ ца́рствуеши бо с Ним ве́чно и покрыва́еши лю́ди, честно́ю Его́ кро́вию иску́пленный,/ и́же сла́вят многопе́тое и́мя Твое́ и с ве́рою поклоня́ются чудотво́рному Твоему́ о́бразу, Млекопита́тельнице,/ хва́ляще и превознося́ще просла́вльшаго Тя Го́спода во ве́ки.

Царя́ Небе́снаго безпло́тныя слу́ги ужаса́ет, Богоро́дице, та́йны Твоея́ глубина́,/ бе́сы же смуща́ет Твоя́ ико́на, имену́емая Млекопита́тельница,/ е́йже мы кла́няемся, чту́ще Тя, Бо́жию Ма́терь.

Ин кано́н

Еди́на нетле́нно рожда́еши,/ Еди́на дои́ши Младе́нца без бра́ка,/ Еди́на Созда́теля Твоего́ рожда́еши и Влады́ку, а́ще и Мать, и Раба́,/ Тя, Ма́ти Де́во, пое́м во ве́ки.

Бо́га ка́ко на руку́ но́сиши, рцы,/ и ка́ко дои́ши вся́ческая руко́ю Содержа́щего, о Де́во Всеблаже́нная?/ Аз, – рече, – чиста́ пребыва́ю и по рождестве́, Христа́ Бо́га ро́ждши,/ ада́мов долг и прама́терний отъе́мши.

Сла́ва: Ложесны́ Сло́во прия́ла еси, вся нося́щаго носи́ла еси́,/ ма́нием пита́ющаго Вселе́нную всю, Чи́стая, Емуже пое́м:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не: Со́лнце победися Твое́ю све́тлостию, Мари́е,/ Ты бо свети́лы Не́бо украси́вшего рука́ма объя́ла еси́/ и от Твое́ю сосцу́ пита́ла еси́.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Вои́стинну никто́же, притека́яй к Тебе́ моли́твенно,/ тощ от Тебе́ исхо́дит, Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ всех бо Ты ми́луеши и ущедря́еши, я́ко любоблагоутро́бная Ма́ти, Млекопита́тельнице Спа́са на́шего,/ те́мже, вси ро́ди земни́и, благода́рно Тя велича́ем.

Вои́стинну зало́г благода́тный яви́ся свята́я Твоя́ и чудотво́рная ико́на,/ Богоро́дице, Млекопита́тельнице Преблага́я,/ на ню́же взира́юще, сия́ние Бо́жией благода́ти в ду́ши на́ша неви́димо прие́млем/ и по до́лгу пе́сньми хвале́бными Тя велича́ем.

Вои́стинну щит и покро́в оби́тели на́шей свята́я ико́на Твоя́ даде́ся,/ Преблага́я Де́во, Млекопита́тельнице,/ сию́ у́бо с любо́вию объе́млюще, се́рдцем и усты́ целу́ем/ и Тя, Благоде́тельницу на́шу, непреста́нно велича́ем.

Вои́стинну всех святы́х вы́шше еси́, Богоро́дице Де́во,/ ро́ждшая Святе́йшее Сло́во и млекопита́вшая я́ко Младе́нца воплоще́ннаго Бо́га,/ нас ра́ди Челове́ка бы́вша, да изба́вит па́дший род челове́ческий от поги́бели ве́чныя./ Те́мже Тя, я́ко Вино́вницу спасе́ния на́шего, немо́лчно велича́ем.

Ин кано́н

Дави́д, пра́отец Твой, воспе́ Тя дре́вле, Де́во Богоневе́сто,/ Дщерь глаго́ля Тя Царя́ Христа́,/ Его́же и роди́вши, ма́терски Младе́нца пита́ла еси́.

О Ча́до сладча́йшее!/ Ка́ко пита́ю Тя, пита́ющего?/ Ка́ко держу́ Тя, держа́щаго вся ма́нием?/ Ка́ко же пелена́ми повию́, повива́ющаго всю зе́млю мгло́ю? -/ вопия́ше Всечи́стая Влады́чица, Ю́же непреста́нно велича́ем.

Сла́ва: Но́сиши вся Нося́щаго и млеко́м пита́еши всем пи́щу Даю́щаго,/ ве́лие и стра́шное, е́же па́че ума́, Твое́ та́инство,/ ковче́же честна́го свяще́нства, Де́во Богоро́дице,/ те́мже Тя вси ублажа́ем.

И ны́не: Возвы́си рог благочести́вых и низложи́ ва́рваров шата́ния, Богороди́тельнице,/ необори́мо спаса́ющи сие́ ста́до Твое́,/ в не́мже вели́кое Твое́ и́мя и многосла́вное ве́рно велича́ется.

Свети́лен, глас 4:

Пречи́стаго о́браза Твоего́ явле́ние, Ма́ти Бо́жий, пра́зднуем све́тло,/ и́бо в нем познава́ем знаме́ние Твоего́ к нам благоволе́ния, Преблага́я,/ покрыва́еши и спаса́еши на Тя упова́ющий, Богоро́дице Всепе́тая и Неискусобра́чная.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ ве́лия ра́дость Горе Афо́нстей свы́ше дарова́ся,/ свята́я и благода́ти прича́стная ико́на Твоя́, Богоро́дице,/ Млекопита́тельница имену́емая,/ от Иерусали́ма к ней принесе́нная,/ те́мже, о принесе́нии тоя́ ра́дующеся,/ Тебе́, Влады́чице, мо́лимся,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рда.

О, пресла́внаго чудесе́!/ исто́чник исцеле́ний нам днесь яви́ся,/ ико́на Твоя́ многочуде́сная, Богоро́дице,/ Млекопита́тельница имену́емая,/ е́юже свята́я оби́тель вели́каго во проро́цех Илии́ духо́вно обогати́ся/ и чуде́с Твои́х благода́тию просла́вися,/ сию́ у́бо Боголе́пным поклоне́нием че́ствуем/ и со умиле́нием Тебе́ вопие́м:/ Правосла́вие утверди́ в нас непоколе́блемо, Влады́чице,/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рда.

О, ра́дости неисчерпа́емыя!/ ди́вный святи́тель Са́вва зало́г ми́лостей Твои́х,/ ико́ну Твою́ святу́ю, Богоро́дице Млекопита́тельнице,/ от Иерусали́ма прино́сит/ и вся ны призыва́ет благогове́йно ей поклони́тися./ Сего́ ра́ди, с любо́вию к ней припа́дающе,/ моле́бно Тебе́ вопи́ем:/ от бед изба́ви нас, Влады́чице,/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рда.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице,/ я́ко ра́дости вся ны испо́лнила еси́/ явле́нием чудотво́рный Твое́я ико́ны Млекопита́тельницы/ и дарова́нием мно́гих от нея́ исцеле́ний,/ ду́ши бо и телеса́ врачу́еши/ и от вся́ких бед избавля́еши/ честна́го о́браза Твоего́ осене́нием,/ ему́же днесь поклоня́ющеся,/ усе́рдно мо́лим Тя:/ сподо́би, Влады́чице, Твоя́ рабы́/ в бу́дущем ве́це избра́нных ра́дости/ и в настоя́щем житии́ вели́кия Твоея́ ми́лости.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На литурги́и слу́жба Богоро́дице.

И́же во святых, отца́ нашего Са́ввы, пе́рваго архиепи́скопа и учи́теля Се́рбскаго

На ма́лой вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Святи́тель Богоприя́тен,/ и па́стырь и́стинен,/ столп непревра́тен,/ основа́ние ве́ры неподви́жимо,/ благоче́стия степе́нь непоколе́блемый,/ забра́ло Це́ркве неруши́мо,/ святи́телем добро́та,/ и чуде́с исто́чник, Са́вво, был еси́:/ тем тя ублажа́ем бла́гочести́вно пе́сньми,/ и всесвяще́нную твою́ соверша́ем па́мять.

Со́лнца светле́йши/ просвеще́нная па́мять твоя́,/ ве́рным возсия́ лю́дем твои́м,/ Боже́ственными блиста́нии сия́ просвеща́ющи,/ Са́вво вседо́блий о́тче свяще́нне,/ и де́монов тму отгоня́щи. Те́мже тя ублажа́ем,/ и моле́бно воспева́ем,/ я́ко отечестволю́бца и предста́теля,/ и моли́твенника о душа́х на́ших.

Благоуха́ет ра́ка свята́го твоего́ те́ла,/ святи́телю Богодухнове́нне:/ Христо́во бо вселе́ние и благоуха́ние был еси́,/ и словесы́ твои́ми Богодохнове́нными/ е́реси злосмра́дныя низложи́в,/ лю́ди твоя́ облагоуха́л еси́./ и ны́не мо́лим тя:/ помяни́ вся, ве́рою тя помина́ющия,/ ко Го́споду дерзнове́ние я́ко стяжа́в, Богоно́се.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Олядене́вшую зе́млю се́рдца люде́й твои́х/ словесы́ твои́ми возде́лав,/ и присноцвету́щия плоды́ благоче́стия в них израсти́л еси́ Бо́гу,/ и чистото́ю жития́ твоего́ ра́зумы их украси́л еси́,/ и на ре́вность подви́гл еси́ с собо́ю А́нгельскому мона́шествующих житию́,/ преоби́дети же привре́менная увеща́л еси́,/ Боже́ственная цевни́це, бо́дрое о́ко,/ па́стырей па́стырю,/ Са́вво блаже́нне о́тче свяще́нн,/ приими́ и нас, хва́лящих тя,/ Христу́ Богу моля́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Кро́в тво́й, Богоро́дице:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Ум влады́ку/ на стра́сти поста́вив,/ плотолю́бием не порабо́тився,/ А́нгельски чи́стото́ю,/ Са́вво, пожи́л еси́.

Стих: Честна́ пред Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́.

Влады́ка сый/ своеплеме́нным,/ апо́стол же па́ки и первосвяти́тель,/ лю́дем твои́м/ от Христа, о́тче, дарова́лся еси́.

Стих: Блаже́н му́ж боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ста́до твое́/ слове́сное, о́тче,/ проти́вными нерасточа́емо,/ ко Христу́ моли́твами,/ Са́вво, соблюда́й.

Сла́ва, глас 4:

От пеле́н лю́бящия тя лю́ди твоя возлюби́л еси́,/ о ни́хже и до сме́рти труди́вся,/ и по сме́рти сих не оста́вил еси́,/ и́же це́ла и благоуха́юща от чуждестра́нствия прие́мше тя,/ и я́ко у́тварь ца́рскую иму́ще тя веселя́тся:/ украси́ бо сих престо́лом первосвяти́тельства,/ и ца́рствием удобри́в почи́л еси́,/ и ве́рою Тро́ическою утверди́л еси́./ И ны́не пе́нием пе́сней боголе́пных/ твою́ па́мять почита́ют моля́щеся:/, Богоно́се о́тче Са́вво всесвяще́нне,/ Христа́ Бо́га моли́, спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Изба́ви нас от бед:

Тропа́рь, глас 3: Пути́, вводя́щаго в жи́знь: (зри на вели́цей вече́рни).

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Тя, хода́тайствовавшую:

Та́же, ектениая, и отпу́ст.

На вели́цей вече́рни

Стихологису́ем: Бла́же́н му́ж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х, поставим стихо́в 8, и пое́м стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Отца́, су́щаго на Небесе́х, возлюби́в,/ земна́го оста́вил еси́,/ и пусты́ню пости́гл еси́./ отону́дуже поще́нием и моли́твами/ Ду́ха Свята́го зарю́, о́тче, восприе́м,/ во тме неве́дения лю́ди твоя́,/ па́че со́лнца прише́д просвети́л еси́,/ Христа́ пропове́дая во двою́ Существу́,/ нас ра́ди из Де́вы возсия́вшаго.

Апо́столов равнопропове́дателя,/ святи́телем единому́дренна,/ по́стником сподви́жника,/ па́стыря су́ща избра́нна,/ ми́лости же благоутро́бна пода́теля,/ досто́йно восхваля́ем тя, Са́вво о́тче Богому́дре,/ и Богото́чную реку́ уче́ний,/ беззако́нныя е́реси потопи́вшую.

Слове́с твои́х уче́нием/ Се́рбская Це́рковь украси́ся, и ны́не ра́дующися Правосла́вием,/ с Боже́ственными твои́ми ча́ды,/ свя́ще́нную твою́ па́мять све́тло почита́ет,/ Са́вво о́тче свяще́нне,/ святи́телем равноче́стне,/ и А́нгелом спредстоя́телю,/ и моли́твенниче о душа́х на́ших.

И́ны стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Ве́сь освяще́н,/ Богоно́сец показа́лся еси́,/ ма́стию Боже́ственною свято́ю,/ Святы́м Ду́хом обложе́н,/ и све́тло всегда́ лику́я, преподо́бне,/ во Свята́я Святы́х входя́:/ и лю́ди твоя́, я́ко свя́щеннотаинник,/ спаси́тельным та́йнам научи́л еси́,/ я́ко вои́стинну иера́рх избра́нен,/ Са́вво о́тче Богоно́се,/ со дерзнове́нием моля́ся/ о душа́х на́ших.

От ю́ности облиста́ твое́ житие́/ доброде́телей луче́ю,/ святи́телю всеблаже́нне,/ и лю́ди твоя́ просвети́л еси́,/ пре́лести мрак разори́в вои́стинну./ И ны́не всели́лся еси́,/ иде́же Свет Невече́рний,/ иде́же А́нгел ликостоя́ния./ С ни́миже предстоя́, преподо́бне,/ помина́й нас, твою́ па́мять,/ Са́вво о́тче, соверша́ющих,/ со дерзнове́нием моля́ся/ о душа́х на́ших.

Ум твой манове́нии,/ су́щими в Боже́ственных, Богому́дре,/ ве́рою удобре́н,/ и све́тло обложе́н, пресла́вне, в ме́ртвеннем телеси́ и тле́нне,/ нетле́нию поучи́вся,/ и страсте́й вне́ быв,/ притяжа́л еси́ безпло́тных све́тлость,/ святи́телю Са́вво Богоприя́тне,/ све́тлый оте́чества твоего́ свети́льниче, и моли́твенниче дерзнове́нне/ о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 2:

Сла́вы у всех Царя́ Христа́ взыска́в,/ влады́чествующа отца́ оста́вив,/ горы́ Афо́на доше́л еси́,/ иде́же высоту́ благоро́дия в раба́ смире́ние измени́в,/ труды́ мно́гими те́ло удручи́л еси́,/ моли́твами же ду́шу просвети́л еси́,/ до́бре мона́шески пребы́в,/ а́нгельски в пусты́ни пожи́л еси́,/ апо́стольски в ми́ре научи́л еси́,/ боле́зньми поще́ния, и стра́нствия хожде́нием,/ му́ченическия по́двиги соверши́л еси́./ Кто изглаго́лет твоя́ доброде́тели,/ и́миже Небе́сная на земли́ притяжа́л еси́,/ Са́вво блаже́нне о́тче,/ па́стырю и учи́телю?/ Но я́ко ны́не предстоя́ Христу́ Богу,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен. Вхо́д, проки́мен дне́. Чте́ния 3.

На лити́и стихи́ры самогласны, глас 2:

Ум преподо́бен, я́ко при́сно к Бо́гу внима́ющ,/ свобо́ден же и самоизво́лен, я́ко страстьми́ непорабоще́н,/ ду́шу чи́сту поще́нием,/ се́рдце ми́лостивно и слеза́ми умиле́нно,/ те́ло же моли́твами к Бо́гу служе́бно,/ Са́вво блаже́нне, стяжа́л еси́,/ и сло́во му́дростно смире́нием украси́л еси́,/ ве́сь от ю́ности благонра́вием Христу́, о́тче, усво́ився,/ от Него́же первосвяти́тель, я́ко апо́стол,/ лю́дем твои́м дарова́лся еси́ досто́йно,/ я́же Ева́нгелием породи́л еси́,/ и Правосла́вием обогати́л еси́./ И ны́не предстоя́ Христу́ Бо́гу,/ от вся́ких бед сия́ изба́вити/ и спасти́ ду́ши на́ша, моли́ся.

Глас 4:

Ева́нгельских исто́чник,/ словесы́ твои́ми, святи́телю, люде́й твои́х сердца́ напои́л еси́,/ и се́мя благоче́стия в них моли́твами твои́ми возрасти́л еси́,/ и сия́ прине́сл еси́ Христу́ плод изря́ден./ Ны́не, я́ко предстоя́ у Него́ с ли́ки апо́стол и святи́тель,/ помина́й к Нему́ моли́твами твои́ми,/ сохрани́ти ны́ от вся́каго озлобле́ния,/ я́ко в мире соверша́ти па́мять твою́.

Се́рбская вели́кая Це́рковь,/ со свяще́нными и все́ми ве́рными пра́зднующи,/ в па́мять благу́ю па́стыря и учи́теля,/ и веселя́щися зове́т:/ ду́ши пра́ведных в руце́ Бо́жии,/ нам же дарова́ святы́я их мо́щи./ Прииди́те, ве́рнии, духо́вно возвесели́мся,/ успе́ние и моще́й пренесе́ние,/ о́ба пра́зднства святы́х почита́юще,/ и сих, я́ко цве́ты, хвала́ми увязе́м, реку́ще:/ ра́дуйся, ми́лостыни пода́телю, Симео́не блаже́нне,/ челове́че Небе́сный:/ ра́дуйся, чистоты́ оби́телище, Са́вво свяще́нне,/ земны́й А́нгеле:/ ра́дуйся, дво́ице свята́я,/ апо́стольски лю́ди своя́ научи́вшая/ и предте́кшая им пути́ живо́тнаго./ Но я́ко Тро́ице со А́нгелы предстоя́ще,/ мир земли́ на́шей испроси́те,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 5:

Апо́столов сро́дныя чистоты́ жела́нием/ плотски́я любве́ измла́да избежа́в,/ те́ло же неудобопокори́вое брозда́ми воздержа́ния обузда́в,/ благопокори́во души́ повину́л еси́,/ по́мысла си́лою го́ршее лу́чшему покори́в,/ Боже́ственнаго Ду́ха сосу́д удосто́ився,/ пе́рвый седа́лище Се́рбское украси́л еси́,/ и лю́ди твоя́ Богому́дрию научи́л еси́./ И ны́не у Христа́ предстоя́ дерзнове́нно,/ Са́вво блаже́нне, святи́телю Богому́дре,/ приле́жно к Нему́ моли́ся,/ спасти́ ду́ши пою́щих святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже.

Ра́дуйся, две́ре Бо́жия:/ ра́дуйся, раю́, Де́во Чи́стая:/ ра́дуйся, стено́ и покро́ве:/ ра́дуйся, Пречи́стая;/ ра́дуйся, ве́рных забра́ло необори́мое;/ ра́дуйся, ти́хое приста́нище к Тебе́ прибега́ющих, Чи́стая.

На стихо́вне стихи́ры глас 2:

Ки́ими, я́ко венцы́, похвала́ми/ укра́сим Са́вву всеблаже́ннаго?/ и́же от восто́ка мы́сленнаго Христа́, со́лнце разу́мное возсия́,/ и лю́ди своя на за́паде Богоразу́мием научи́в просвети́,/ и я́ко ве́рный ра́б Влады́це своему́ в благоче́стии сих умно́жи./ Сего́ у́бо Еди́ный досто́йне,/безсме́ртныя сла́вы у́тварию украси́,/ Христо́с Человеколю́бец, име́яй ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ки́ими духо́вными пе́сньми похва́лим Са́вву свяще́ннаго?/ И́мже Но́ваго Заве́та Бо́жия, скрижа́ли Ева́нгелиа уразуме́хом,/ и́мже Правосла́вия ве́ру и́стинно позна́хом,/ в Тро́ице служи́ти Еди́ному Бо́гу,/ и Бо́жиих та́ин дале́че су́ще и учужде́ны,/ близ и самосоверши́теле бы́хом,/ зако́ном и обы́чаем христоимени́тии лю́дие бы́хом,/ царя́ венча́ем, и святи́теля соверша́ем,/ и все́ми благи́ми пра́вы украша́еми,/ Христа́ прославля́ем, иму́щаго ве́лию ми́лость.

Стих: Бла́же́н Му́ж боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ки́ими пе́сненными добро́тами/ ублажи́м тя, Са́вво о́тче досточу́дне,/ жития́ бо све́тлостию в Бо́жий ра́зум приводя́ща вся?/ И чудесы́ ди́вными удивля́еши:/ я́коже бо Илия́ огнь дре́вле, гра́д с Небе́с моли́твою све́л еси́,/ бра́та же уме́рша оживи́л еси́,/ разсла́бленнаго воздви́гл еси́,/ мо́ре ры́бою дароноси́во тебе́ повину́л еси́,/ и слука́го го́рбом испра́вил еси́,/ мно́га чудеса́ о Бо́зе сотвори́л еси́./ Тем твою́ па́мять любо́вию пра́зднуем,/ Христа́ велича́юще, иму́щаго ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 4:

Боже́ственнаго Ду́ха благода́тию собра́ннии веселя́щеся,/ Симео́на ло́зу благоче́стия ублажи́м,/ от нея́же грозд чистоты́ Са́вва всесвяще́нный израсте́./ Обои́х же пе́сньми похва́лим мы́сленныя Це́ркве свети́льники,/ Тро́ическия побо́рники, е́ресей низложи́тели,/ иере́ев ле́поту, мона́хов собра́ние,/ ни́щих же утеше́ние,/ вся́кою доброде́телию бо́гатыя,/ и́же у Христа́ ны́не предстоя́ще,/ апо́стольскими я́ко досто́йно/ и по́стническими венцы́ украша́еми./ К ни́мже моле́бно возопие́м:/ проси́те ми́ру ми́ра,/ и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 3:

Пути, вводя́щаго в жизнь,/ наста́вник, и первопресто́льник, и учи́тель был еси́:/ пе́рвее бо прише́д, святи́телю Са́вво,/ оте́чество твое́ просвети́л еси́/ и, породи́в то́е Ду́хом Святы́м,/ я́ко дре́ва ма́слинная,/ в мы́сленнем раи́ насади́л еси́ всеосвяще́нная твоя́ ча́да./ Тем, я́ко апо́столом и святи́телем сопресто́льна/ чту́ще тя, мо́лим:/ моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

На у́трени

На Бог Госпо́дь, тропа́рь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ архиере́ев Богодухнове́нное удобре́ние,/ Са́вво прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́,/ цевни́це духо́вная./ Моли́ Христа Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим. Два́жды.

Сла́ва, други́й тропа́рь, глас 3: Пути́, вводя́щаго: И ны́не, Богоро́дичен: Тя хода́тайствовавшую:

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Лесть ми́ра, бога́тства и све́тлости,/ вся ели́ка ви́димых добро́т малоле́пия,/ и высо́кую любо́вь роди́теля преоби́дев,/ смире́нием же к нищете́ уча́щему, Влады́це Христу́ после́довал еси́./ От Него́же поще́нием и моли́твами, и́стинное бога́тство и су́щую све́тлость,/ Ца́рство недви́жимо, и во ве́ки благобы́тие, Са́вво о́тче, насле́довал еси́./ К Нему́же ны́не моли́ся, грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю твою́ па́мять.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Небе́сную две́рь и киво́т, пресвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак воспои́м,/ неопали́мую купину́, слове́сный ра́й, Е́вы воззва́ние,/ вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́ру/ и оставле́ние дре́вних согреше́ний. Сего́ ра́ди вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́, прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся Всесвято́му Рожде́ству́ Твоему́.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Доброде́телей де́ланием, Це́ркви вели́кое возсия́л еси́ со́лнце,/ и сия́нием слове́с твои́х, просвети́л еси́ ве́рных люде́й твои́х собо́ры,/ и потреби́л еси́ страсте́й очерне́ние,/ Святи́телю Са́вво, Христа Бо́га моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Други́й седален.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Столп и утвержде́ние Це́ркве Христо́вы, о́тче, быв,/ сию́ непоколеби́му от искуше́ний лука́ваго, прему́дре, соблю́л еси́:/ вся бо е́реси злоде́йства разори́л еси́/ и лю́ди твоя́ научи́л еси́/ Тро́ице Единосу́щней, во Еди́ном Божестве́ служи́ти./ Те́мже соше́дшеся, почита́ем тя, Са́вво Богому́дре.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко невозде́ланная, Де́во, лоза́, красне́йший грозд прозябла́ еси́,/ источа́ющ нам вино́ спасе́ния, всех веселя́щее ду́ши же и телеса́./ Те́мже я́ко вину́ Тя до́брых блажа́ще при́сно,/ со А́нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Воздержа́нием житие́ украси́в, и житие́м му́дрости сло́во уверя́я,/ изря́ден к доброде́тели наказа́нием яви́лся еси́,/ от зако́на и проро́ков апо́стольски науча́я о Христе́ Иису́се,/ лю́ди твоя́ Ева́нгелием породи́л еси́/ и сия́ правосла́вия ве́рою возрасти́л еси́./ Те́мже и по конце́ неконча́ему благода́ть прия́л еси́/ и во гро́бе лежа́, неразруши́м пребыва́еши,/ Са́вво о́тче, святи́телю Богоблаже́нне./ Моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний проще́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю твою́ па́мять.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. Подо́бен то́йже:

Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая,/ беззако́ния мя су́ща скве́рное оби́телище, и де́монов игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от те́х злоде́йства мя изба́вити/ и све́тло жили́ще доброде́телей соверши́,/ Светоно́сная Нетле́нная: отжени́ о́блак страсте́й, и Вы́шняго прича́стия сподо́би/ и Све́та Невече́рняго, моли́твами Твои́ми.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гласа. Проки́мен, глас 4: Свяще́нницы твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Стих: Та́мо возращу́ рог Дави́дови, угото́вах свети́льник пома́занному Моему́. Всякое дыха́ние: Ева́нгелие Матфе́я, зача́ло 11. Псало́м 50.

Стихи́ра, глас 6:

Ду́ха Свята́го благода́ть/ в твои́х уста́х излия́ся, о́тче,/ и был еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ учя́ слове́сныя о́вцы, лю́ди твоя́,/ ве́ровати в Тро́ицу, во Еди́но Божество́.

Кано́н Богоро́дицы на 6, и свята́го два кано́на, на 8. Кано́н Богоро́дицы. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Волно́ю морско́ю Скры́вшаго дре́вле гони́теля мучи́теля,/ под земле́ю скры́ша спасе́нных о́троцы./ Но мы́, я́ко отрокови́цы,/ Го́сподеви пои́м,/ сла́вно бо просла́вися.

Ра́дуйся, отце́м благопохва́льная держа́во,/ ра́дуйся, пресла́вное украше́ние ро́да на́шего,/ ра́дуйся, исто́чниче спасе́ния,/ источа́ющая ми́лость ве́рно прося́щим у тебе́, Мари́е Неискусобра́чная.

Приими́ от уст скве́рных хвалу́, Де́во Пречи́стая, Богороди́тельнице Чи́стая,/ Ты бо еси́ ми́ру защище́ние и спасе́ние,/ приле́жно моли́, спасти́ся душа́м на́шим.

Хлеб жи́зни Христа́ родила́ еси́, Де́во, вся́ческих Творца́,/ к Нему́же моли́твами Твои́ми, Ма́ти,/ свободи́ от вся́каго греха́, бед и печа́лей вся́ких пою́щия Тя.

Кано́н свята́го Са́ввы, его́же краестро́чие: Са́вву похвали́ти ра́зума, Бо́же мой, да́руй ми́. Глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Свет от Све́та, Христе́ Бо́же, от Отца́ пре́жде век рожде́йся,/ и в нача́ле Сый со Отце́м и Ду́хом,/ мра́к души́ моея́ отгна́в, озари́ ум мой, молю́ся,/ я́ко да возмогу́ пе́ти Твоего́ уго́дника, Са́вву свя́ще́ннаго.

А́ще и челове́к еси́, о́тче, естество́м,/ но а́нгельски на земли́ пожи́л еси́,/ десна́го из ю́ности пути́ е́мься, целому́дрия рачи́тель быв,/ Ду́ха Свята́го честно́е оби́телище, Са́вво всесвяще́нне, яви́лся еси́.

Возлюби́в му́дрости нача́ло – стра́х Бо́жий,/ и за́поведем Его́ при́сно поуча́яся,/ дре́во насади́лся еси́ при исхо́дищих во́д духо́вных,/ от ни́хже, о́тче, напая́емь,/ плод Христу́, Са́вво, прине́слся еси́.

Богоро́дичен: Услы́ша Е́ва прама́ти, Чи́стая:/ в печа́лех роди́ши ча́да. Ты же, Де́во, услы́шала еси́:/ Госпо́дь с Тобо́ю, ра́дуйся!/ и ра́дованным гла́сом, Богоневе́сто, печа́ль прама́тере потреби́ла еси́.

Кано́н вторы́й свята́го Са́ввы: в не́мже о чудотворе́нии его́. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́,/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в,/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

Похваля́ющу мне твое́ житие́, ко Христу́ твое́ дерзнове́ние я́ко стяжа́в,/ от бога́тых Ду́ха сокро́вищ/ ка́плю ра́зума, о́тче, да́ти ми́ молю́ся,/ я́ко да досто́йно похвали́ти тя возмогу́, хвалы́ досто́йнаго.

Из ко́рене блага́го ближа́йшая о́трасль прозя́бл еси́,/ Бо́жия ра́зума вода́ми напая́емь,/ и плод бла́гоуха́нен яви́лся еси́, житие́м твои́м из ю́ности, Богоно́се,/ сердца́ и ду́ши весели́ши пою́щих тя.

О прему́драго твоего́ к Богу ра́зума!/ И́мже прехи́трил еси́ отца́ твоего́,/ еле́ня лови́твою Христу́, о́тче, въеле́нив ду́шу твою́,/ его́же любо́вию жго́мый, ко исто́чнику безсме́ртия Тому́ прите́кл еси́.

Па́че ума́ су́щих любо́вию Небе́сных добро́т подви́жим,/ земны́х малоле́пия избежа́в, еле́ня тече́нием Христа́ взыска́л еси́,/ от него́же жела́емых, Са́вво о́тче, не погреши́л еси́.

Чистоты́ любо́вию одержи́м, благоро́дие души́ плотолю́бием не порабо́тив,/ тем ны́не чистоты́ венцы́ прие́мля, со А́нгелы у Христа́ весели́шися,/ к Нему́же о нас, Са́вво о́тче, моли́ся.

Богоро́дичен: Я́же от земли́ до небе́с дося́гшая Ле́ствица, показа́ся Иа́кову,/ Е́юже Бог Челове́ком сподо́бися бы́ти,/ Благослове́нная Пречи́стая,/ неизрече́нно чу́до, и недоумева́емо виде́ние./ Спаса́й к Тебе́ прибега́ющия.

Катава́сиа по уставу.

Песнь 3

Ирмо́с: Тобо́ю, Христе́, Небеса́ утвержда́ема вся,/ Сло́во Бо́жие и Си́ла,/ испове́дуют сла́ву неизрече́нну,/ и вседе́тельныя руки́ Твоея́ сотворе́ние:/ несть бо пресвя́т, ра́зве Тебе́, Го́споди.

Тебе́ вси, Всесвята́я, сла́вят чи́ни А́нгел,/ мы же, Богоро́дице, непреста́нно зове́м, и благода́рно пое́м:/ ра́дуйся, Влады́чице, еди́на по́моще всех и заступле́ние.

Кто по достоя́нию, Ма́ти, воспое́т Рождество́ Твоея́ утро́бы?/ Тварь ви́девши соверше́нное в Тебе́ та́инство, чуде́сно зовя́ше:/ несть у́бо, Влады́чице, па́че Тебе́ ино́го спасе́ния нам.

Приложи́ прося́щим от Тебе́ ми́лость, Ма́ти Де́во,/ держа́вною Твое́ю руко́ю су́щим в беда́х просте́рши, и в напа́стех предвари́вши/ Тя бо стяжа́хом вси́ избавле́ние в ско́рбех.

Ин

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́бося дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Презре́в ни́жняя, я́ко попира́емая, и любо́вь роди́телей преоби́дев,/ пустыннолю́бно Христа́ взыска́л еси́,/ Его́же мече́м любве́ уязви́в душу твою́,/ Того́ любя́, и Того́ ищя́ ненасыща́емыя красоты́.

О всех су́щих на земли́ неради́в,/ звере́й лови́твою у роди́телей испроси́вся, пусты́ню, о́тче, пости́гл еси́,/ иде́же мно́гим поще́нием, ско́рым же бде́нием/ и моли́твами, душегуби́тельныя зве́ри, стра́сти умертви́л еси́.

Христа́ нас ра́ди смири́вшагося во́лею до ра́бия о́браза, возлюби́в смире́ние,/ и́мже высо́к быв, го́рдаго смири́л еси́,/ и во пло́ти мно́гим воздержа́нием Тро́ицы дом благооби́телен, Са́вво свяще́нне, удосто́ился еси́.

Богоро́дичен: Во ине́х жена́х ма́ти, до́ндеже Де́ва не позна́ся,/ ни ма́ти по рождестве́ де́вствовати сподо́бися,/ на тебе́ же, Де́во Богома́ти, обоя́ сбы́шася./ Тем весе́лием ду́ха воспева́ю:/ несть непоро́чны па́че Тебе́, Влады́чице.

Ин

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

На го́ру ра́зума доброде́телей возше́д,/ в чу́вственней же горе́ Афо́н, я́ко ина́го Исаа́ка подо́бно сама́го себе́ возве́л еси́,/ иде́же я́ко всесожже́ния овча́ се́рдце твое́ мы́сленно поже́рл еси́.

Свети́льник твою́ ду́шу слеза́ми украша́я, ра́но ко Христу́ у́тренюя,/ рук же просте́ртием в моли́твах Амали́ка те́ло умертви́л еси́,/ и на го́ру безстра́стия возше́л еси́.

Безстра́стия любо́вию пострека́емь, пло́тская взыгра́ния изсуши́л еси́,/ ду́шу же твою́ Боже́ственными сия́нии просвети́в,/ и нам у́бо свет разу́мный, Са́вво о́тче, улучи́ти, моли́ся.

Ю́ности цве́т гла́дом увяди́в, воздержа́нием у́ды умертви́в,/ поще́нием те́ла отве́рглся еси́,/ бде́нием и моли́твами возмога́я,/ о Го́споде же любо́вию верха́ доброде́телей, Са́вво, дости́гл еси́.

Благоро́дием высо́к, и доброду́шием изя́щен,/ ра́зума му́дростию удивле́н бы́л еси́,/ цве́т я́ко прекра́сный чисто́тою сия́я,/ и све́тлым смире́нием, Са́вво о́тче, украси́лся еси́.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, Бла́гослове́нная и Всенепоро́чная,/ души́ моея́ стру́пы исцели́,/ и стра́сти пло́тския отжени́,/ и свободи́ ум мой от вся́каго вре́да,/ и от вра́жия мя напа́сти изми́, Влады́чице.

Седа́лен, глас 8

Подо́бен: Прему́дрости:

Па́влово насажде́ние, и Аполло́сово прие́мый напое́ние,/ и ва́шея ве́ры насажде́ние, и уче́нием напое́ние,/ вся возраща́яй Бог прия́л есть./ Люде́й ва́ших бла́гоче́стия ве́рою, моли́твами ва́шими возрасти́в умно́жи,/ и от Того́ я́ко ве́рнии раби́ и де́латели разу́мнии,/ трудо́в возме́здия досто́йно прия́ли есте́,/ Симео́не преподо́бне, Са́вво свяще́нне, Богоно́снии отцы́,/ па́стырие и учи́телие,/ Первопа́стыря и Учи́теля Христа́ моли́те,/ ста́до ва́ше в ми́ре сохрани́ти, и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ А́нгельский собо́р и челове́ческий ро́д,/ освя́ще́нный хра́ме, и раю́ слове́сный,/ де́вственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся,/ и Младе́нец бы́сть, пре́жде век Сый Бог наш:/ ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́,/ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла./ О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Песнь 4

Ирмо́с: На Кресте́ Твое́ Боже́ственное истоща́ние/ прови́дя Авваку́м, ужа́сся вопия́ше:/ Ты си́льных пресе́кл еси́ держа́ву, Бла́же,/ приобща́яся су́щим во а́де, я́ко Всеси́лен.

Ты еси́ мира заступле́ние, Богоро́дице Чи́стая, и спасе́ние всех./ Те́мже Тя гла́сы, Влады́чице, вся коле́на Богоро́дицу и́стинно пропове́дуем.

Стена́ еси́ и утвержде́ние и наде́жда ве́рных, и столп спасе́ния,/ я́же на ны́ нахо́ды низложи́, Пресвята́я Чи́стая,/ наде́жды бо вся на Тя возложи́хом.

Ра́дуйся, гра́де одушевле́нный,/ ра́дуйся, пала́то и престо́ле Царя́ Христа́./ Ра́дуйся, преподо́бных похвало́ и святи́телей удобре́ние./ Ра́дуйся, всех к Бо́гу мо́сте./ Ра́дуйся, ми́ра ра́досте.

Ин

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо и́деши, мене́ ищя́ заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя, прославля́ю,/ Многоми́лостиве.

А́нгельскому житию́ ревнова́в,/ влады́чествующа отца́ оста́вив, горы́ Афо́на дости́гл еси́./ Отону́дуже поще́нием и моли́твами к мы́сленному Восто́ку Христу́ восте́кл еси́,/ и от Того́ со́лнце за́падным возсия́л еси́.

Любому́дрием мо́ре жите́йское испыта́в, и позна́в су́етства глубину́,/ бога́тство, и сие́ я́ко гни́ло отве́ргл еси́,/ словеса́ же Христо́ва избра́в, в сосу́де се́рдца твоего́ скры́л еси́,/ и о́ная я́ко че́стная изво́лил еси́ храни́ти.

И́же в гора́х тесноживу́щия босы́ми нога́ми обходя́, преподо́бне,/ и сих те́плыми хле́бы насыща́я, те́плыя их приима́л еси́ моли́твы/ и от всех ко Христу́ поуче́ньми, восхожде́ния в се́рдцы твое́м полага́л еси́.

Ты ро́ждшаго тя пло́тию Ду́хом породи́л еси́,/ увеща́в его́ влады́чество све́рстницу же и ча́да оста́вити,/ и́же я́ко Авраа́м из оте́чества на зе́млю чу́жду,/ к тебе́, о́тче, в пусты́ню пресе́льник и спо́стник бы́сть.

Богоро́дичен: И́стинно Тя сень свиде́тельствова, многоразли́чно образу́юща,/ я́ве показу́ющи воплоще́ннаго из Тебе́ Еди́наго от Тро́ицы, Пречи́стая,/ неизме́нно, Богома́ти, Влады́чице, и мир обно́вльша.

Ин

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Многочи́сленное зла́то со отце́м разда́вше,/ о́ба я́ко му́дрии домовлады́ки тле́нными нетле́нная измени́вше,/ я́же ны́не восприе́млюще ра́дуетеся,/ и нас ко Христу́ моли́твами ва́шими пою́щих вы́ спаса́йте.

Челове́ка отца́ призва́л еси́,/ А́нгела же ко Христу́ предпусти́л еси́,/ его́же посто́м истая́вшия святы́я мо́щи, мироточе́ние моли́твами твои́ми устро́ил еси́,/ в кра́йнее извеще́ние се́рдца твоего́ проше́ния.

Суему́дренный Го́тфин, братовоскормле́ние ва́ше и стра́х Бо́жий и кля́тву преоби́дев,/ потща́ся оте́чество твое́ озло́бити,/ его́же такова́го умы́сла премени́ти не возмо́г,/ Бо́жию суду́ того́ пре́дал еси́.

Поху́лен и́же му́др о себе, я́ко и сей несмы́сленный,/ благосове́тующа тя не прие́мь, Бо́жию месть на ся́ привлече́:/ ме́чь бо, его́же на па́ству твою́, о́тче, наостри́,/ А́нгелом всеконе́чно в се́рдце свое́ прия́ше.

Просвеща́еми бла́года́тию Креста́ Твоего́ святи́и Твои́, Влады́ко,/ страну́ люде́й свои́х Тебе́ ве́рою приведо́ша,/ сын со отце́м, Са́вва и Симео́н Богому́дреннии,/ и́хже моли́твами спаси́ от пога́ных нахо́да пою́щия:/ си́ле Твое́й сла́ва, Милосе́рде.

Богоро́дичен: Но́в я́коже Моисе́й яви́вся, устро́ил еси́ я́ко о́н ски́нию в пусты́ни,/ в горе́ святе́й огра́ду, ю́же превозрасти́л еси́ трудо́в твоих по́ты,/ и возложи́л еси́ Бо́жии Ма́тери,/ ю́же и сохраня́й ко Го́споду с Не́ю моли́твами.

Песнь 5

Ирмо́с: К Тебе́ у́тренюю,/ милосе́рдия ра́ди Себе́ истощи́вшему непрело́жно,/ и до страсте́й безстра́стно прекло́ншемуся, Сло́ве Бо́жий,/ мир пода́ждь ми́ па́дшему, Человеколю́бче.

Ра́дуйся, стено́ ве́рных, держа́вная хода́таице Пречи́стая./ Ра́дуйся, горо́ свята́я Всепе́тая./ Ра́дуйся, ле́ствице одушевле́нная, Влады́чице./ Ра́дуйся, всех ра́досте, и по́моще безпомо́щных,/ и покро́ве вседу́шно притека́ющих к Тебе́.

Велегла́сно взыва́я проро́ческий лик, пропове́даше ужа́сное рождества́ Твоего́ та́инство:/ я́ко еди́на име́ла еси́ Го́спода в ложесна́х Свои́х,/ И́же и по рождестве́ па́ки соблю́д Тя Де́ву,/ я́коже и пре́жде рождества́ сохрани́.

Кто возмо́жет Твоя́, Чи́стая, я́же па́че ума́,/ несказа́нная та́инства челове́ков изрещи́, Пречи́стая?/ Ты бо еди́на всех превы́шши еси́,/ Светоно́сная и Боже́ственная се́не, Свеще́ и Престо́ле Бо́жий, Де́во Мари́е,/ из Нея́же нам возсия́ Садоде́латель жи́зни.

Ин

Ирмо́с: Просвеще́ние во тме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к тебе́ у́тренюю, Царю́ мира,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Ра́зума твоего́ ре́вность Предве́дый ви́дев,/ пе́рваго тя па́стыря на за́паде лю́дем Свои́м устро́и,/ и́мже мы́сленнаго Восто́ка, Того́ вопло́щшася Сло́ва Христа́, пропове́дал еси́,/ ра́вна же Отцу́, и Ду́ху Свято́му сопресто́льна.

Авситиди́йскаго И́ова нра́вом вои́стинну, о́тче, подо́бяся,/ дом твой отве́рст име́л еси́,/ и язы́ка дверь па́че ме́да сла́достию а́лчущим спасе́ние отверза́я,/ ду́ши испо́лнил еси́ слове́с А́нгельския пи́щи.

Зако́ном Боже́ственным после́дуя, законополо́жник яви́лся еси́,/ архиере́й Богоприя́тен, пра́вило изве́стнейшее,/ наста́вник заблу́ждших, свети́льник всесве́тел,/ оте́чество твое́ просвеща́я, Са́вво Богому́дре.

Богоро́дичен: Упра́ви ум мой, Влады́чице, тружда́ющийся в пучине скорбей,/ и потопля́емый наше́ствием тлетво́рных страсте́й,/ мене́ же спаси́, Богоро́дице, к Тебе́ прибега́ющаго,/ ины́я бо по́мощи, Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ю.

Ин

Ирмо́с: Вску́ю мя отринул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тма окая́ннаго?/ Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Я́ко Госпо́день учени́к, Влады́ки твоего́ благоутро́бие, о́тче, подража́я,/ разсла́бленнаго в це́рковь несл еси́./ Врачева́нием же, ко Христу́ моли́твами и слеза́ми,/ обно́щно прилежа́в ему́, здра́ва от земли́ воздви́гл еси́.

Ста́рцу свято́му, твоему́ отцу́ в животе́ его́ послушли́в был еси́,/ у́мер же о́н, и во гро́бе тебе́ еди́наго послу́ша:/ ми́ро бо его́ мно́гими проси́мо и не улучи́мо,/ твои́м, о́тче, посла́нием оби́льно лю́дем свои́м сие́ источи́.

Други́й Илия́ ты яви́лся еси́,/ град с Небесе́ моли́твою, я́коже он огнь, свел еси́,/ и сим царя́ удиви́в ужаси́л еси́:/ в сла́ву Бо́жию и проти́вным на удивле́ние сия́, о́тче, сотвори́л еси́,/ о всех возмога́ющу тя Христу́ Бо́гу на́шему.

Сопоста́т царь У́грин, на оте́чество твое́ подви́гся,/ твои́ми словесы́ свире́пства премени́ся,/ дивя́ся су́щей в тебе́ свя́тости, умили́вся возврати́ся,/ гра́дное же ка́мение лобза́я, глаго́лаше:/ ди́вен Бог во святы́х Свои́х.

Ка́мене краеуго́льна, иму́ща в се́рдцы Христа́ утвержде́ние,/ пре́лести утвержде́ние си́льно испрове́ргша, Це́ркви же необори́мое основа́ние яви́стеся,/ Ю́же сохраня́йте непоколеби́му, Са́вво свяще́нне и Симео́не Богоно́се, моли́твами ва́шими.

Богоро́дичен: Ко Христу́ Бо́гу вхо́да жела́юще, предводя́щую Тя взыска́вше,/ су́щей Ти́ Небесней Бо́жией Це́ркви,/ храм Твоего́ вхо́да на земли́ Твои́ уго́дницы, Богома́ти, воздвиго́ша,/ в не́мже не преста́й даю́щи по́мощь сла́вящим Тя.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Тебе́ припа́даю, Пречи́стая Богоро́дице Блага́я,/ Твои́ми моли́твами умоли́ вся́кия бла́гости Пода́теля,/ Сы́на Твоего́ и Го́спода,/ изба́вити мир от вся́каго гне́ва.

Во глубину́ отве́ржен бых бу́ри лю́тыя,/ мо́рю волну́ющу мя от безме́рных прегреше́ний мои́х и бе́дных./ Бу́рю утоли́, и тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́.

Ты утеше́ние и прибе́жище, Чи́стая, рабо́м Твои́м еси́:/ неоску́дно твори́, е́же к Бо́гу, умиле́нное моле́ние/ о и́же ве́рою и любо́вию моля́щих Тя.

Ин

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Мра́ком е́реси покрыва́ема земля́ люде́й твои́х иногда́/ ны́не правосла́вия све́том светле́ется,/ ве́тхия пре́лести изме́ншися, но́вый Изра́иль, и лю́дие Бо́жии бы́вше,/ на и́стинный зако́н тобо́ю, Богоно́се, наставля́еми.

Апо́стол я́ко от Христа посла́ся,/ и сло́вом Ева́нгелиа науча́я, су́щия в нощи́ неве́дения просвети́л еси́;/ исцеле́ния же творя́, и чудеса́ ве́лия,/ и си́ми удивля́я, привле́кл еси́ к Нему́ ве́рою люде́й твои́х исполне́ния.

Бо́льших ищя́, лу́чшая жела́я,/ Иерусали́ма у́бо, Еги́пта же и Сина́я доше́д,/ и вся та́мо су́щия в пусты́нях обходя́, оби́льною руко́ю на всех призира́я,/ и́хже моли́твами оте́чество твое́, Са́вво, обогати́л еси́.

Богоро́дичен: Обветша́вшия ны го́рьким дре́ва пре́жде вкуше́нием/ и па́дшия поползнове́нием, Пречи́стая, обнови́ла еси́,/ Зижди́теля ро́ждши, Сло́во Ипоста́сное,/ Де́во Ма́ти Влады́чице.

Ин.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Пресве́тлыя Тро́ицы пе́рвее же́ртвенник се́рдце твое́ сотвори́л еси́/ и це́рковь Бо́гу Спа́су во оте́честве твое́м воздви́гл еси́,/ в не́йже, о́тче, первопресто́лен равноапо́стольный учи́тель от Христа́ удосто́ился еси́/ и сло́во жи́зни лю́дем твои́м источи́л еси́.

Бра́та твоего́ уме́рша слы́шав,/ А́нгелу, ко Христу́ дерзнове́нием, ду́шу его́ возврати́ти повеле́л еси́,/ и сего́ вдушевле́нна прише́д обре́л еси́./ Оле ве́ры! Оле дерзнове́ния!/ Чу́до, о́тче, вои́стинну ужа́сно:/ зе́мен сый, Небе́сному повеле́л еси́.

Мы́сленное мо́ре страсте́й успи́в поще́нием,/ чу́вственное же бе́здну ми́лости призва́в, свире́по волну́емо сло́вом укроти́л еси́,/ кора́бль же спасл от потопле́ния, и в не́м су́щия в ве́ру приве́л еси́.

Его́же вся боя́тся и трепе́щут, я́ко Творца́ и Го́спода,/ Иису́са Христа́ всего́ стяжа́в,/ Христа́ в се́рдцы твое́м нося́, Христа́ в себе́ име́я глаго́люща,/ мо́рю и ве́тром Того́ си́лою запрети́л еси́,/ и вся, о́тче, повину́шася тебе́, я́ко Того́ изя́щну ученику́.

Тро́ичен: Пренача́льное Естество́ и Триипоста́сное Еди́нство:/ О́тче и Сы́не и Ду́ше Пресвяты́й,/ Све́те и Животе́ Богонача́льный,/ приими́ моли́твенники о нас Твоя́ уго́дники,/ спаса́й Це́ркви Твоя́, в Тя ве́рующия,/ и сподо́би ны́ в ми́ре сла́вити Твою́ держа́ву.

Богоро́дичен: Ви́дети жела́юще Твоего́ Сы́на и Бо́га, Небе́снаго сла́ву Ца́рствия, Богоро́дице,/ Са́вва и Симео́н преподо́бнии, сла́ву земна́го ца́рствия оста́вивше,/ и Сего́ Крест на ра́му взе́мше, после́доваша/ живоно́сным Его́ и Боже́ственным стопа́м.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Я́ко первосвяти́теля вели́каго и апо́столов соо́бщника,/ Це́рковь прославля́ет тя люде́й твои́х, преподо́бне,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ моли́твами твои́ми от вся́ких нас бед спаса́й, да зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Са́вво Богому́дре.

И́кос:

Житие́м я́ко А́нгел на земли́, о́тче, яви́лся еси́,/ челове́к бо сый естество́м, и безпло́тных чистоте́ уподо́бился еси́./ Те́мже и похва́льная удивля́еши нас зва́ти такова́я:/ ра́дуйся, отца́ благочести́ва прозябе́ние,/ и ма́тере благогове́йны прижи́тие./ Ра́дуйся, моли́твами Богода́нне, и да́вшему тя измла́да после́довав./ Ра́дуйся, поще́ния све́тлый ра́сте, чистото́ю благоуха́нне./ Ра́дуйся, целому́дрия сто́лпе,/ и́мже вся́кая стра́сть попра́ся./ Ра́дуйся, смире́нием высо́кий,/ де́монов горды́ню низложи́вый./ Ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый,/ возведы́й ко Христу́ лю́ди твоя́./ Ра́дуйся, Це́рквей воздви́жение и святи́телем освяще́ние./ Ра́дуйся, сиро́т пита́телю и ни́щим пода́телю благоутро́бный./ Ра́дуйся, апо́столов равноре́вностне Ева́нгельским науче́нием./ Ра́дуйся, му́чеником сострада́льне стра́нствия хожде́нием./ Ра́дуйся, чудоде́лателю ди́вных о Бо́зе и ужа́сных чуде́с./ Ра́дуйся, похвало́ оте́честву твоему́,/ спаса́й пою́щих тя./ Ра́дуйся, о́тче Са́вво Богому́дре.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы в Вавило́не/ пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/ но посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми поя́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Не преста́й, Де́во Ма́ти, моля́щи Го́спода/ изба́витися нам от бед и скорбе́й, Влады́чице,/ да усе́рдно пое́м Влады́це:/ Бо́же оте́ц наших, благослове́н еси́.

Страша́т мя и смуща́ют прегреше́ний мои́х во́лны,/ но Ты, Блага́я Пречи́стая, проще́ние испроси́ в час испыта́ния,/ спасе́ние подаю́щи.

И ражда́еши и де́вствуеши,/ и по рождестве́ пребыва́еши, я́коже пре́жде рождества́,/ Чи́стая Богоро́дице:/ не опали́шася бо ложесна́ Твоя́, Благослове́нная Пречи́стая,/ Предста́тельнице ро́да на́шего.

Ин

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля, высо́к пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Жития́ твоего́ Богоуго́дное зря́ исправле́ние,/ прове́дец, я́ко всех Бог, избра́в тебе́, сочта́ апо́стольскому ли́ку первосвяти́тель Богоно́се,/ и благода́тию просвети́ се́рдце твое́;/ ты же лю́ди твоя́ Тому́ просвети́л еси́ вопи́ти:/ бла́гослове́н Бог и препросла́влен.

Ева́нгельских слове́с луча́ми лю́ди твоя́ разу́мно озари́в,/ от недосто́йнаго в досто́йное изве́л еси́/ и изсо́хшая их сердца́ злове́рием, о Бо́зе ве́рою плодови́та,/ Са́вво о́тче, возде́лал еси́.

Ми́лостив у́бо и кро́ток, преподо́бен, и беззло́бив,/ тих же и уве́тлив яви́лся еси́,/ я́коже Па́вел о Христе́ похваля́я рече́:/ тако́в нам подоба́ше Архиере́й./ Его́же моли́, Са́вво архиере́ю, в ми́ре сохрани́ти ста́до твое́.

Богоро́дичен: Обновля́ются в Тебе́ зако́ны естества́:/ вы́ше естества́ бо, естество́м Непости́жнаго Бо́га, Де́во, Емману́ила пресла́вно, Чи́стая, родила́ еси́/ в на́ше ве́рных возрожде́ние.

Ин

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Христа́ нас ра́ди пло́тию на земли́ во́лею стра́нствовавша, любо́вию, о́тче, побежда́емь,/ престо́ла высоту́ во́лею оста́вив,/ восто́ку же и за́паду и глубина́м морски́м я́ко со́лнце обхо́дно стра́нствовал еси́.

Я́ко Христо́в учени́к, и нача́льник от Него́ поста́влен,/ оте́чествия чужди́х обходя́, прие́млем сый от них и люби́м,/ удивле́н же, о́тче, и дароноси́м:/ покаря́ше бо вся су́щая в тебе́ Бо́жия любо́вь, кро́тость же и беззло́бие.

И́же бездну Сотвори́вый веле́нием,/ Того́ ученика́ сия́ позна́вши тя,/ в боле́зни твое́й тебе́, о́тче, послужи́,/ ры́бу вели́ку, я́ко рука́ми, волно́ю взе́мши,/ и в корабли́ тебе́ возлежа́щу, в твои́ ру́це предложи́.

В корабли́ пучи́ну с тобо́ю плову́щии,/ мо́ре повину́вшееся тебе́ и дароноси́мо ви́девше,/ у́жасом, о́тче, одержи́ми бы́вше,/ от безду́шнаго научи́вшеся в Бо́жий ра́зум, умили́вшеся поклони́шася твое́й свя́тости.

Твоего́ се́рдца жела́ние исполня́я, его́же ра́ди по земли́ стра́нствовал еси́,/ в чужестра́нственнем гра́де Бог дух тво́й прие́млет,/ и́хже в животе́ чудесы́, и по сме́рти пе́рстию гро́ба и гро́бом удиви́л еси́.

Богоро́дичен: Стопа́м после́дуя собо́р преподо́бных из чре́ва Твоего́ неизрече́нно Возсия́вшему/ неизглаго́ланным рождество́м, Дево Ма́ти, с Небесными ли́ки сочта́ся./ С ни́миже мо́лимся:/ испроси́ нам, чту́щим Тя, грехо́в оставле́ние.

Песнь 8

Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мно/ и совоку́плени, и́мже не свари́шася, огне́м,/ Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Ты прибе́жище на́ше еси́, и утеше́ние всех, Пречи́стая Де́во:/ се бо И́же всех Госпо́дь ро́ждся из ложе́сн Твои́х,/ Де́ву Тя соблюде́ по рожде́стве́./ Его́же вси́ бла́гослови́м устна́ми недосто́йными/ и превозно́сим во ве́ки.

О ки́й язы́к дово́лен вели́чия Твоя́ пове́дати, Чи́стая!/ Се бо все свободи́ся земноро́дных мно́жество от вся́каго осужде́ния пе́рваго/ и Тебе́ вопию́ще пое́т, источа́юще пе́ния/ и превознося́ще Пречи́стое Твое́ Рожде́ство́.

Ми́лостива испроси́ нам и благопреме́нна Сы́на Твоего́ и Бо́га бы́ти, Чи́стая,/ ны́не рабо́м Твои́м,/ и соблюди́ нас от вся́каго прило́га сопроти́вна,/ и ага́рянскую горды́ню низложи́ вско́ре,/ да Тя пое́м во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Свещено́сцы душе́ю, све́тлии па́че сне́га пресия́юще,/ преподо́бнии о́троцы посреде́ пла́мене не опали́шася:/ вся бо вку́пе, ели́ка под тва́рию,/ к Бо́жии пе́сни себе́ созыва́юще, с ра́достию поя́ху:/ по́йте, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Во святы́х почива́ющаго Свята́го Ду́ха благода́тию, Са́вво святи́телю,/ лю́дем твои́м пропове́дал еси́, Сына собезнача́льна Отцу́ и сопресто́льна,/ Челове́ка бы́вша, челове́ком спасе́ние содева́юща пою́щим:/ дела́ вся, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

До́бре тече́ние соверши́в, к жела́емому концу́ преста́вился еси́ ра́дуяся./ Те́мже светоно́сную твою́ па́мять Це́рковь твоя́, о́тче соверша́ющи,/ созыва́ет преподо́бныя па́стыри же и учи́тели, и́же просвеща́еми пою́т:/ дела́ вся, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ага́ри ча́дом пога́ным изма́ильтяном,/ внегда́ устремля́тися на ста́до твое́, возбрани́, святи́телю, моли́твами твои́ми,/ я́ко мно́го дерзнове́ние ко Христу́ стяжа́вый,/ да в ми́ре свяще́нную твою́ па́мять соверша́юще, ра́достно пое́м:/ дела́ вся, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Распя́тие и погребе́ние, И́же от Тебе́ небра́чно, Де́во, про́йде,/ претерпе́в нас ра́ди и муче́ние,/ Его́же стра́стем ревну́юще преподо́бнии/ крестови́дно муче́нием поще́ния, Тому́, Чи́стая, после́доваша.

Ин

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Земля́ от свои́х недр предаде́ тя священноле́пна, це́ла же и неразруши́ма,/ благоуха́нием и чудесы́ удивля́юща гра́да жи́тели/ пе́рстию гро́ба твоего́, проро́чески вопию́щия:/ пра́ведницы во ве́ки живу́т.

Ка́мене сапфи́ра, облежа́щая персть страда́льнаго твоего́ те́ла, дража́йши, о́тче, показа́ся:/ целе́бна бо и чудотвори́ва, и па́че зла́та ве́рными разделя́ема пою́щими досто́йно:/ честна́ пред Го́сподем смерть святы́х Его́.

Царе́й благочести́вых святы́ню и благослове́ние,/ твое́ свято́е и честно́е те́ло держа́щих, со́нным явле́нием пода́ти увещава́еши,/ е́же чада твоя́ со святи́тели и свяще́нными,/ я́ко пребога́тое сокро́вище во своя́ принесо́ша.

Христолюби́вый Владисла́в самоде́ржец, я́ко дре́вле Дави́д пред киво́том,/ предходя́ пред святы́м твои́м те́лом, ра́довашеся поя́:/ вели́чит душа́ моя́ Го́спода, я́ко даде́ мне отца́ и учи́теля./ И в це́ркви свое́й ра́дуяся положи́.

Я́ко ны́не престо́лу Влады́ки своего́ предстоя́ще,/ и отону́дными заря́ми осия́еми, Симео́не Богоно́се, Са́вво Богому́дре,/ моли́твами ва́шими, святи́и, страсте́й греха́ нас изба́вите,/ и пога́ных нахо́да, и разли́чных обстоя́ний.

Богоро́дичен: Плеща́ми Херуви́мскими стра́шными носи́мый Влады́ка, на престо́ле я́коже о́гненнем,/ в Твою́, Чи́стая, всели́ся утро́бу/ и пло́ти прия́тием челове́ческое обожи́ существо́./ К Нему́же спаси́ моли́твами Твои́ми пою́щия Тя Ма́терь Его́.

Песнь 9

Ирмо́с: Безсе́меннаго зача́тия/ Рожде́ство́ несказа́нное,/ Ма́тере безму́жныя нетле́нен плод,/ Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́./ Те́мже Тя, вси ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь,/ правосла́вно велича́ем.

Ра́дуйся, стено́ необори́мая./ Ра́дуйся, покро́ве ми́ра./ Ра́дуйся, Це́ркви./ Ра́дуйся, свеще́. Ра́дуйся, престо́ле Бо́жий./ Ра́дуйся, всех ра́дость и по́моще на враги́ неви́димыя су́щи, Чи́стая,/ спасе́ние и ору́жие непобеди́мое.

Не забу́ди, Де́во Неискусобра́чная Неве́сто, Твои́х раб, притека́ющих к це́ркви Твое́й:/ ты бо еди́на еси́ христиа́н наде́жда/ и утвержде́ние всем притека́ющим Тебе́, Чи́стая,/ на́ша моле́ния, Влады́чице, испо́лни.

Ты А́нгелов сла́ва, проро́ков зерца́ло,/ патриа́рхов и апо́столов похвала́ све́тлая:/ ты му́чеников Христо́вых украше́ние,/ по́стников и пра́ведников освяще́ние красно́, и всего́ ми́ра ра́дость./ Те́мже Тя вси́, Чи́стая, по до́лгу пе́сньми велича́ем.

Ин

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Укра́шен, о́тче, вои́стинну доброде́тельными дея́нии яви́лся еси́,/ украси́ся светоно́сная твоя́ па́мять, благода́тными луча́ми нас просвеща́ющи,/ в не́йже бед и напа́стей изба́витися/ твои́ми ко Христу́ моли́твами, мо́лимся.

Израсти́вшее тя Христу́ оте́чество твое́ ра́дуется,/ и светле́ется Це́рковь Спа́са и Бо́га,/ це́ла и благоуха́нна иму́щи тя,/ и па́мять твою́ днесь ра́достно пра́зднует./ Е́йже возме́здие возда́в, святи́телю,/ вся́каго озлобле́ния изба́ви ю.

Моле́ний и пе́ний гла́сы услы́ши, иера́рше Христо́в,/ ве́ре же и любви́ вонми́ люде́й твои́х,/ и я́ко отечестволю́бец, проти́вися, о́тче, ко гне́вом нас вою́ющих,/ и свы́ше покро́в тво́й да́руй хва́лящим тя.

Богоро́дичен: Исцели́ла еси́ сокруше́ние, Всенепоро́чная, и ве́тхое страда́ние земны́х,/ Бо́га поро́ждши Царя́ Христа́, поне́сшаго пло́тию неду́ги на́ша./ Те́мже Тя вси ро́ди, Де́во Влады́чице, ублажа́юще,/ Богоневе́сто, велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем тя Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Мно́г в терпе́нии и к зло́бе благоотда́тлив/ в животе́ и по сме́рти, о́тче, показа́лся еси́:/ слуки́й бо припо́лз, и гро́ба твоего́ верху́ возле́г,/ во отмще́ния ме́сто здра́ва поста́вил еси́,/ и́же в це́ркви ходя́ велича́ше Го́спода.

Преизя́щная ко Христу́ ва́ша любо́вь/ ны́не объяви́ся благода́тию да́нною вам, Симео́не и Са́вво:/ мо́щи ва́ша благоуха́нны и мироточи́вы, па́мять сла́вна и святопочита́ема./ И́миже уверя́емии глаго́лем:/ па́мять пра́ведников с похвала́ми быва́ет.

Ны́не ви́димых глаго́лем, су́щих же я́же лю́бящих Бо́га,/ иде́же А́нгели прини́кнути жела́ют, я́же вам досто́йно угото́ванная,/ о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша, Па́вел веща́ет,/ и кто пости́жет сих изглаго́лати?

Зря́ще А́нгельския и Бо́же́ственныя све́тлости, и всех святы́х ли́ки,/ Са́вво свяще́нне и Симео́не Богоно́се,/ с ни́ми моли́те Человеколю́бца/ жития́ исправле́ние и грехо́в оставле́ние пода́ти хва́лящим ве́рою ва́шу па́мять.

О́ба в житии́ единоду́шна, о́ба в пусты́ни спо́стника,/ о́ба вы́ше ума́ бла́гих получи́вша,/ о́ба Тро́ице ны́не предстоя́ща,/ обе́ма о́бщее хвалосло́вие прино́сим: е́же прие́мше, отцы́,/ певцы́ ва́ша моли́твами ва́шими спаса́йте.

Богоро́дичен: Еди́на преиму́щая дерзнове́ние, Влады́чице, за весь мир Сы́ну Твоему́ моли́ся./ Не помяни́ безчи́сленных собла́зн на́ших,/ покры́й лю́ди вопию́щия Ти уми́льным гла́сом:/ спаси́, Чи́стая Богоро́дице, Тебе́ досто́йно велича́ющих.

Свети́лен:

Свети́льник тя многосве́тлый, святи́телю, зна́ем,/ моли́твы ча́до, пусты́ни воспита́ние, чистоты́ оби́телище,/ мона́хом спо́стника, ни́щим пита́теля, святи́телем све́тлость./ Те́мже тя, о́тче, ве́рнии пое́м.

Други́й свети́лен обе́ма.

От Восто́ка мы́сленнаго Со́лнца Христа́, светоза́рныя лучи́ возсия́вшия/ и мра́чную страну́ на за́паде люде́й свои́х просвети́вшия/ све́тлостию слове́с, и доброде́тели де́ланием,/ и ны́не не преста́йте Го́споду моля́щеся, и сия́ в ми́ре сохрани́ти,/ Са́вво и Симео́не, па́мять ва́шу почита́ющих.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Прему́дрость Ипоста́сную и Пресу́щное Сло́во,/ и Врача́ всех ро́ждшая, Всечи́стая Цари́це,/ гное́ния и я́звы исцели́ душ на́ших/ и сохраня́й неприкоснове́нны вся́каго нахо́да/ всегда́ Тя моля́щих, Засту́пнице ми́ра.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.

Подобен: О, пресла́внаго чудесе́!

О́тче свяще́нне Са́вво Богому́дре,/ воздержа́нием до́бре воспита́вся,/ в пресла́вную доброде́телей возра́сл еси́ высоту́,/ Христо́вы та́йныя добро́ты взира́я./ Его́же сия́ньми ум тво́й озари́в,/ лю́ди твоя́ просвети́л еси́,/ е́реси отри́нул еси́ от Це́ркве Христо́вы./ те́мже свети́льника тя стяжа́вше,/ пресве́тлую твою́ па́мять хва́лим, свяще́нно ублажа́юще.

Вруче́нный тебе́ тала́нт умно́жив,/ ра́дости сподо́бился еси́ Го́спода твоего́./ и ны́не предстои́ши с ли́ки святи́тель и по́стников,/ свяще́нства оде́ждею, преблаже́нне, и венце́м поще́ния укра́шен,/ благода́тию Боже́ственнаго сия́ния,/ и заре́ю мы́сленною блистая́ духо́вно./ отону́дуже просвеща́й моли́твами твои́ми,/ пра́зднующих, Са́вво о́тче свяще́нне,/ твою́ светлую и святу́ю па́мять.

Прие́мше твоя́ честны́я мо́щи, Са́вво блаже́нне,/ ве́рою и любо́вию почита́ем:/ орга́н бо яви́лся еси́ Свята́го Ду́ха,/ возглаша́я несказа́нное спаси́тельное та́инство/ Бо́же́ственными твои́ми уче́нии велегла́сно,/ пропове́дующи нам Сло́ва воплоще́ние,/ Его́же чи́стее тобо́ю, о́тче, позна́хом./ К Нему́же ны́не моли́твенника тя предлага́ем,/ в твои́х преда́ниих сохрани́тися нам.

Сла́ва, глас 6:

Возсия́ солнцеобра́зно святи́теля Христо́ва па́мять,/ ве́рных сердца́ мы́сленно просвеща́ющи,/ я́же и мы све́тло соверша́юще днесь,/ моле́бно тому́ возопие́м:/ ра́дуйся, держа́ва целому́дрия,/ непорабоще́нно души́ соблю́д стоя́ние,/ воздержа́ния щито́м обложи́вся./ Ра́дуйся, первопа́стырю и учи́телю христоимени́тых люде́й свои́х./ Ра́дуйся, церко́вное украше́ние,/ архиере́ев добро́то и мона́хов похвало́./ Са́вво преосвяще́нне и всеблаже́нне о́тче,/ Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно,/ мир посла́ти вселе́нней,/ и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная: Та́же, Славосло́вие вели́кое. И дае́тся еле́й бра́тии от канди́ла свята́го.

Пою́ще вку́пе стихи́ры, глас 5, самогла́сны:

Прииди́те, христолюби́вии вси́,/ прииди́те, пра́здник па́мяти соверша́юще,/ Са́вву священнопропове́дника Ева́нгелиа пе́сньми восхва́лим, реку́ще:/ ра́дуйся, пото́че слове́сный мы́сленнаго рая́,/ и́же бразды́ серде́ц наших,/ духо́вными вода́ми Бо́жиих слове́с напои́в, плодоно́сны показа́ Христу́ Богу,/ подаю́щему всем проще́ние и ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, благове́рия наста́вниче,/ Боже́ственных повеле́ний служи́телю,/ Богосве́тлый же свети́льниче,/ и́же во мра́це неве́дения сердца́ вше́дшая Богоглаго́ливыми словесы́ просвети́в,/ к све́ту Святы́я Тро́ицы возве́л еси́,/ Са́вво о́тче Богоно́се,/ Се́рбская похвало́ и удобре́ние./ И ны́не предстоя́ Христу́ Бо́гу,/ моли́ся о творя́щих святу́ю твою́ па́мять.

Сла́ва, глас 8:

Ум впери́в, а́може духо́вными возлете́л еси́ кри́лы/ к высоте́ Бо́жия ра́зума,/ тогда́ же и отца́ земна́го оста́вив, Небе́снаго возлюби́л еси́./ Но и ро́ждшаго тя пло́тию духо́вне породи́л еси́,/ и Небе́сному Отцу́ присво́ил еси́,/ и обою́ду у Него́ просла́вил еси́,/ на Небесе́х су́щих благ наслади́л еси́ его́,/ на земли́ же те́ло его́ че́стно и мироточи́во/ моли́твами твои́ми устро́ил еси́/ и лю́ди твоя́ ве́рою просвети́л еси́./ Тем и апо́стольских даро́в досто́йна яви́ тя прославля́емый тобо́ю Христо́с,/ име́яй ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: А́з, Де́во Свята́я Богоро́дице:

На литурги́и

Блаже́нна, от кано́на 2-го гла́са, песнь 3, и 8-го гла́са, песнь 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́иа, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

 

И́на слу́жба свята́го Са́ввы Се́рбскаго

Ве́чер

На Го́споди, воззвах: стихи́ры, глас 5:

Преподо́бне о́тче, свяще́нниче Са́вво,/ свире́ль гла́са спасе́ния,/ глася́щая уче́ние правосла́вное всем нам,/ гре́шным и ве́рным душа́м,/ Богозва́нная гусль Божия Паракли́та,/ вели́кий орга́н Божий,/ достохва́льная труба́ и́стинная,/ сла́дкий исто́чник благода́тный,/ Христа́ моли́, преподо́бне,/ дарова́ти пою́щим тебе́ мир и ве́лию милость.

Преподо́бне о́тче, достохва́льне Са́вво,/ обре́те, егоже возжеле́, твою́ ду́шу чи́стую,/ благода́ть Пресвята́го Ду́ха в тя всели́ся,/ я́ко Незаходи́мый свет,/ Его́же поспеше́нием ду́хи лука́выя отгоня́еши ныне/ и исцеля́вши боле́зни и неду́ги/ приходя́щих к тебе́ с ве́рою, чи́стым се́рдцем/ и пра́зднующих твою па́мять светоно́сную,/ Христа́ моли́, преподо́бне,/ дарова́ти оте́честву твоему́ едине́ние, мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, святи́телем пра́вило,/ Це́ркви неподви́жимое утвержде́ние,/ сла́во правове́рных,/ любому́дрия исто́чниче,/ любве́ водо́ неизлива́емая,/ свети́ло многосве́тлое,/ духо́вный сосу́де,/ у́ме Бо́жий, кро́ткий и чи́стый,/ смире́нием и́стинным украша́яся,/ челове́че Небе́сный и земны́й А́нгеле,/ виногра́да де́лателю, Христо́в дру́же при́сный,/ Того́ моли́ пода́ти чту́щим тя ве́лию ми́лость.

Кто не диви́тся и кто не блажи́т/ пречестна́го твоего́ жития́, блаже́нне,/ сме́ртию бо на безсме́ртную жизнь преложи́ся, святе,/ и освяща́еши всех, призыва́ющих тя:/ от ско́рби и напа́стей спаси́/ и освяща́й ста́до твое́ всегда́/ моли́твами твои́ми ко Го́споду.

Сла́ва, глас то́йже:

Боже́ственное торжество́ торжеству́юще, ве́рнии,/ и во я́слех от Де́вы рожде́нному Бо́гу/ со па́стыри и волхвы́ покло́ньшеся,/ и све́тлость Богоявле́ния и Креще́ния Госпо́дня пости́гше,/ имже сподо́блени пра́здновати/ пресве́тлую па́мять Богоно́снаго отца́, ве́рнии,/ соше́дшеся, си́це рцем:/ аще и преста́вися от нас, святи́телю благи́й,/ но не оста́вил еси́ ста́да твоего́, непреста́нно моля́ся,/ от не́мощнаго естества́ на́шего любо́вную мольбу́ прие́м,/ и просвеща́й, и освяща́й, и спаса́й/ мольба́ми свои́ми ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен.

На ли́тий стихи́ра, глас 8:

О, пресла́вное чу́до,/ земна́я не́мощь, Божество́м укре́пльшися,/ бесо́вския полки́ низложи́/ и разстоя́щаяся ча́да Ду́хом собра́,/ о, пресла́внаго Твоего́ милосе́рдия,/ благи́м же, Христе́ Спа́се,/ просла́вися в све́тлости святы́х Твои́х.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4:

О́тче отце́м, свяще́ния пра́вило,/ целому́дрия о́браз,/ мона́хом кре́пость,/ церко́вное утвержде́ние,/ любве́ свети́льник, престо́л чу́вствию,/ исто́чник ми́лости,/ язы́к огнедохнове́нный,/ уста́ сладкоглаго́ливая,/ сосу́д Бо́жий,/ у́мный рай бысть,/ Богоблаже́нный иера́рше Христо́в.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Подоба́ше Се́рбстей земли́/ Са́вву име́ти архиере́я,/ я́ко не́кую у́тварь ца́рскую,/ украси́ бо престо́л оте́чества своего́/ и увязе́ триплете́нным венце́м,/ спасе́ния заве́ты предложи́ ве́рным/ и вся собира́я к пе́нию пе́сней Боголе́пных,/ к нему́ же возопии́м:/ Богоблаже́нне и Богосло́ве,/ Христа́ Бо́га моли́ о душа́х на́ших.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Архиере́ом пра́вило,/ и́ноком законополо́жник,/ правове́рным учи́тель,/ пра́вило правле́ния,/ за́поведей ме́рило,/ свяще́нником све́тлость Бо́жия,/ секи́ра, уста́ посека́ющая вся/ находя́щий на ста́до твое́ проти́вныя полки́,/ яви́лся еси, преблаже́нне о́тче наш, архиере́ю Са́вво,/ ны́не све́та Боже́ственнаго весь исполня́яся,/ Христу́ моли́ся неосла́бно о ста́де твое́м.

Сла́ва, глас 8:

Ю́ностное процвете́ние и де́вственный плод,/ по́стническое воздержа́ние,/ свяще́нное подо́бие,/ ца́рское украше́ние,/ си́рым пита́тель, ни́щим бьвз оте́ц,/ оби́димым ско́рое заступле́ние,/ о, пресла́внаго твоего́, Са́вво, чудотво́рства,/ имже, Христе́, спаси́ мир, грехо́м запусте́вший.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нный свети́льниче,/ архиере́ов Богодухновенное удобре́ние,/ Са́вво прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́,/ цевни́це духо́вная,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

На у́трени

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:

Погре́бл еси лука́вых духо́в ла́яния/ моли́тв свои́х труды́ мно́гими, святи́телю,/ и по преставле́нии Боже́ственном ме́ртв во гро́бе положе́н, и нетле́нен бысть,/ темже, ра́дующеся, святу́ю твою́ па́мять пра́зднуем и согла́сно вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние нам дарова́ти.

Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен.

По 2-м стихословии седален, глас 4:

Успе́ние твое́ хва́ляще досто́йно и ра́ку твою́,/ честны́м моще́м твоим кла́няемся и прах сла́вим ве́рно,/ ихже ради про́сим, святи́телю Са́вво, грехо́в избавле́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По полиеле́е седа́лен, глас 4:

А́нгельская во́инства удиви́шася житию́ твоему́ чи́стому,/ а́нгельски бо в ми́ре пожи́л еси,/ устраши́ся род челове́ческий, зря́ще пречи́стое твое́ те́ло,/ ви́дяще, ка́ко тле́нное в нетле́нное преложи́ся,/ и, с радостию припа́дающе, любезно лобыза́ют Христа,/ пою́ще Просла́вльшаго тя во ве́ки веко́в.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

Таже степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен и Ева́нгелие святи́телю.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Челове́че Бо́жий/ и ве́рный ра́бе, Са́вво,/ Госпо́день муж жела́ний,/ сосу́де избра́нный,/ сто́лпе избра́нный Це́ркве,/ Ца́рствия насле́дниче,/ не премолчи́, вопия́ за ны́ ко Го́споду.

Кано́н пе́рвый свято́му Са́вве, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та́ бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вный сотре́,/ изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Па́стыря Христо́вых ове́ц и наста́вника спасе́ния ве́рных уче́ний,/ чудесы́ возсия́вшаго нам, Све́та Боже́ственнаго благода́ти,/ святи́теля Са́вву досто́йно почти́м.

Я́ко фи́никс, в дому́ Госпо́дни дави́дски процве́л еси́ доброде́тельми,/ те́лом и ду́хом весь яви́ся сла́дость,/ Боже́ственной благода́тию пи́щу безсме́ртия, Са́вво, пода́я оте́честву своему́.

Преше́д плотски́й о́блак и доброде́телей на го́ру возше́д,/ самови́дец Боже́ственнаго ра́зума быв,/ яко Моисе́й, на скрижа́лех се́рдца своего́ прие́м зако́н благода́тный, святи́телю Са́вво.

Богоро́дичен: Чистоты́ сокро́вище, ра́дуйся,/ Е́юже от паде́ния на́шего воста́хом./ Ра́дуйся, сладкоуха́нный кри́не, Влады́чице, ве́рных благоуха́яй,/ кади́ло благово́нное и ми́ро многоце́нное.

Ин кано́н, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь поим, вопия́ше.

На Престо́ле Небе́сном седя́щаго Бо́га вожделе́л еси́ всем се́рдцем, блаже́нне,/ разуме́ убо блага́я, мирски́х дел убо избеже́,/ па́че ума́ бо яви́ся кро́ток во смире́нии.

Да Своея́ сла́вы вся́ческая исполня́я, Бог и тебе́ возлюби́,/ от пеле́н твои́х, блаже́нне, избра́в тя,/ чистото́ю бо украси́в тя/ и доброде́телию просвети́в,/ и во гро́бе тле́ннем, я́ко Нетле́ннаго, сохрани́.

Богоро́дичен: Души́ мое́й смерть притека́ет,/ искуше́ния же ненави́дящих, я́ко а́спиды, обыдо́ша погуби́ти мя,/ но Сама́ мя, Богоро́дице, спаси́.

Песнь 3

Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жен,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нный сла́вы Твое́я, Человеколю́бче.

Доброде́телем прия́телище быв/ и церко́вный сосу́д о́цта Бо́гу, святи́телю Са́вво,/ на тебе́ почи́ Дух Пресвяты́й.

Ми́ром Боже́ственным пома́зан Вседе́теля Ду́ха,/ тем и Се́рбский престо́л, о́тче, украси́л еси,/ облагоуха́л еси́ ве́рных ра́зумы доброде́тельми и чудесы́, о́тче Са́вво.

Венча́ется словесы́ твои́ми,/ я́ко ка́мением драгоце́нным, блаже́нне, блаже́нная твоя́ Це́рковь/ и ве́чнует ве́рным, ца́рствующи.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Две́ре еди́на,/ Е́юже Сло́во про́йде еди́но,/ вереи́ и врата́ а́дова, Влады́чице, рождество́м Твои́м сокруши́вшая./ Ра́дуйся, Боже́ственный вхо́де спаса́емых, Богоневе́сто.

Ин

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Просте́рл еси́ ру́це ко Вы́шнему в моли́твах бо́дренных/ и собра́л еси́ ча́да твоя́ вку́пе соедине́нием Ду́ха,/ разуме́ти Ду́ха, крести́вшаго тя, и Бо́га славосло́вити и пе́ти:/ несть свят, ра́зве Тебе́, Го́споди.

Вели́к о́браз благоче́стия на спасе́ние показа́л еси,/ смире́нною бо му́дростию, и ми́лостынями, и уче́нием всех воздвига́я пе́ти:/ несть свят, ра́зве Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Яже ми́рови спасе́ние подаю́щи/ Боже́ственным рождество́м Твои́м,/ от бед мя премени́.

Конда́к, глас 2:

Струя́ми слез твои́х, Богоно́сне Са́вво,/ це́рковь теле́сную очи́стив,/ слуга́ бысть Святы́я Тро́ицы,/ сохраня́й оте́чество свое́ непобеди́мо,/ тому́ бо ты еси́ утвержде́ние.

И́кос:

Уясни́ мой язы́к, Спа́се мой,/ и устне́ мои́ отве́рзи,/ я́ко да возмогу́ досто́йную похвалу́ принести́ сему́ преподо́бному отцу́ отце́м, Са́вве,/ на конце́х век просия́вшему чудесы́,/ его́же труды́ и по́двиги кто сказа́ти от челове́к мо́жет?/ Но, о́тче преблаги́й,/ моли́ся о ста́де свое́м и сохраня́й оте́чество свое́ непобеди́мо,/ тому́ бо ты еси́ утвержде́ние.

Песнь 4

Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Терпе́нием напа́сти известву́я,/ и любо́вию Боже́ственною удобря́яся,/ и ревни́тель Боже́ственных быв,/ искуша́емых те́плый, Са́вво, побо́рник.

Плотска́я взыгра́ния воздержа́нием умертви́в,/ Беспло́тный в телеси́, стра́шен бе́сом яви́ся все́ми делы́ свои́ми.

Небе́сный Госпо́дь на тве́рди ве́ры, я́ко звезду́, тебе́ утверди́,/ светя́ща ми́ру свои́ми уче́нии.

Богоро́дичен: Тя, испле́тшую ми́рови нерукоплете́нный вене́ц, песносло́вим,/ – ра́дуйся, – Тебе́, Де́во, зову́ще:/ храни́лище всех, и огражде́ние, и утвержде́ние, и свяще́нное прибе́жище.

Ин

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Глаго́лом Бо́жиим вразуми́вся/ и себе́ Бо́гови предложи́в,/ оста́вль оте́чество свое́, и пости́же на Святу́ю Го́ру,/ доброде́телию же вы́ше превзы́де.

Преше́д от небытия́ в бытие́ и от земны́х в Небе́сная,/ плотска́я же взыгра́ния и скве́рны плотски́я Бо́жией любо́вию покори́л еси́.

Богоро́дичен: От вели́ких и разли́чных прегреше́ний же и напа́стей всегда́ спаса́еши мя,/ темже я́ко ро́ждшую Тя Го́спода молю́/ и к Тебе́ прибега́ю, непобеди́мей по́мощи скорбя́щим:/ от бед изведи́ мольба́ми Твои́ми.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.

Му́дрый святи́тель, па́стырь святы́й и благи́й/ и свети́льник Це́ркве яви́лся еси́,/ свяще́нный о́тче Са́вво, Бо́гу служа́/ и лю́ди оте́чества просвеща́я све́том своего́ Богоразу́мия.

В Боже́ственную твою́ па́мять святи́телей собо́р, о́тче, ра́дуется/ и ве́рных ли́ки со Безпло́тными веселя́тся,/ пита́ется днесь духо́вно Це́рковь словесы́ твои́ми, о́тче Са́вво.

Вдови́цам помо́щник, оте́ц си́рым,/ засту́пник скорбя́щим, побо́рник бе́дным был еси́ лю́дем Бо́жиим, священному́чениче Са́вво,/ тем с ве́рою блажи́м тя.

Богоро́дичен: Простра́нное селе́ние Сло́ва, ра́дуйся, Пречи́стая,/ Сосу́де, Боже́ственный Би́сер произве́дшая./ Ра́дуйся, всечу́дное всех к Бо́гу примире́ние,/ блажа́щих Тя, Богоро́дице, всегда́.

Ин

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию, озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Ду́хом духо́вная умно́жив и жела́нием к Бо́гу разже́гся,/ Иса́иино исполня́я прорече́ние, издале́че ше́л еси, Сио́на дости́г,/ и поклони́ся ме́сту, иде́же стоя́ста но́зе Боже́ственне,/ и Гроб Госпо́день облобыза́л еси́ любе́зно.

От Пренепоро́чныя проше́д, Собезнача́льное Сло́во, о́тче,/ плотску́ю оби́тель Себе́ сотвори́ со Отце́м Свои́м в души́ твое́й, свяще́нне,/ ба́ня бо Боже́ственная от пречи́стых твои́х исто́чник, слез твое́ю о́чию,/ во ца́рствии служа́щу ти непреста́нная быва́ше.

Богорбдичен: Приле́жно Ти припада́ю, моля́ся:/ я́ко Ма́ти Зижди́теля моего́,/ одержа́щих мя бед свободи́.

Песнь 6

Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Прие́м Сло́ва Спаси́теля, му́дре, тала́нт,/ я́ко уго́дник ве́рный на трапе́зе воздержа́нием умно́жил еси/ и прине́сл еси́ себе́ чи́стою любо́вию Влады́це своему́, святи́телю Са́вво.

Просвети́л еси ри́зу свяще́нную во труде́х свои́х и яви́лся па́стырь слове́сных ове́ц, му́дре,/ и́же па́лицею своего́ уче́ния на па́стбище изгоня́еши Боже́ственное.

Отпуще́н пло́ти до́лжным,/ пра́ведным усну́л еси сном, му́дре святи́телю Са́вво,/ и со А́нгелы Боже́ственныя зари́ насыща́ешися/ и све́тлыми украша́ешися луча́ми.

Богоро́дичен: Ра́дости вина́,/ облагодати́ наш по́мысл, е́же зва́ти Тебе́:/ ра́дуйся, неопали́мая купино́,/ о́блаче всесве́тлый,/ ве́рныя непреста́нно осеня́ющий.

Ин

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Ца́рствующий все́ми, Бог тя испе́рва возлюби́, свя́те,/ тобо́ю бо ю́ности обузда́ние всем показа́/ и власте́м же покоре́ние, ми́лостыни же рачи́теля,/ си́рым засту́пника те́пла, скорбя́щим утеше́ние.

Ца́рства Бо́жия вожделе́в, блаже́нне Са́вво,/ Сио́на бо дости́гнув, труды́ же и по́ты Сина́йский Горы́ доше́д и Еги́пта вари́в,/ порабоща́юще ра́бскую плоть, и Ду́ху же весь примеси́ся,/ и со Христо́м ца́рствуеши во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Отверзо́шася на мя непра́вды уста́, Влады́чице,/ те́мже мя, я́ко Засту́пница, сих вско́ре свободи́.

Конда́к, глас 2:

Избра́нного от пеле́н Христо́вою благода́тию/ и возлю́бленнаго от ю́ности Бо́жиим Ду́хом,/ ю́ностный цвет, Са́вву блаже́ннаго,/ похва́льныя венцы́, ве́рнии, днесь спле́тше/ и Боже́ственную главу́ его́ венча́юще, воззове́м:/ ра́дуйся, о́тче, Бо́жие жили́ще.

И́кос:

А́нгел на земли́ Небе́сным житие́м я́влься,/ благовести́л еси́ всем ра́дость/ и со Беспло́тными ли́ки всех учи́л еси водворя́тися,/ и тя ви́жду, во Небе́сных водворя́ема,/ и, чудя́ся ужа́сно тому́, си́це зову́:/ ра́дуйся, благоче́стия наста́вниче и нече́стия потреби́телю;/ ра́дуйся, Небе́сным сожи́телю и земны́м пра́вило./ Ра́дуйся, ю́ности воздержа́ние и ста́рости подпо́ро;/ ра́дуйся, правове́рным побо́рниче и еретико́в низложи́телю./ Ра́дуйся, святи́телей добро́то и преподо́бным, сла́во;/ ра́дуйся, Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле./ Ра́дуйся, па́стырю Бо́жиих слове́сных ове́ц;/ ра́дуйся, кро́тости о́бразе и безу́мных наказа́телю./ Ра́дуйся, омраче́нных све́те и мона́хов сла́во;/ ра́дуйся, чадолюби́вый о́тче, вся с собо́ю приве́дший Бо́гу./ Ра́дуйся, имже избавля́емся грехо́в;/ ра́дуйся, я́ко тобо́ю Ца́рства Небе́снаго сподо́бихомся.

Людие: ра́дуйся, о́тче, Бо́жие жили́ще.

Песнь 7

Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь,/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Благоче́стием житие́ соверши́в, святи́телю Са́вво,/ от земли́ на Небеса́ преста́вился еси́/ и со А́нгелы Бо́гу слу́жиши непреста́нно,/ те́мже к нам, с ве́рою пою́щим тя, прииди́ ду́хом,/ просвеща́я нам у́мное о́ко.

Честно́му о́бразу твоему́ покланя́ющихся, святи́телю честны́й Са́вво,/ па́мять твою́ сла́вящих и честну́ю ра́ку твои́х моще́й,/ от напа́сти и бед свободи моли́твами, Са́вво, к Бо́гу твои́ми.

Достодо́лжно чтим па́мять твою́, уго́дниче Христо́в,/ ра́це покланя́ющеся Боже́ственных моще́й твои́х,/ наслажда́ющеся слове́с твои́х, я́коже и чуде́с, преподо́бне.

Богоро́дичен: Мо́лим, раби́ Твои́, и приклоня́ем коле́но се́рдца на́шего:/ приклони́ у́хо Твое́, Чи́стая,/ и спаси́ скорбьми́ погружа́емый при́сно,/ и соблюди́ от вся́каго вра́жия плене́ния Твой град, Богоро́дице.

Ин

Ирмо́с: Росода́тельну убо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Бога́тство ми́ра и всю сла́ву красоты́, о́тче, оста́вил еси́ сла́вы ра́ди Боже́ственныя и присносу́щия/ и научи́л еси́ вся пе́ти:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Еди́на благода́ть Отца́, Сы́на же и Ду́ха,/ изво́льшая тя, святи́теля и по́стника/ и со апо́столы причте́ннаго, любо́вию вопию́щим:/ Избави́телю Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Предста́тельством Твои́м избавля́емся бед и скорбе́й/ и обрета́ем бога́тство ве́лие неистоща́емое.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Успил еси́ стра́сти и жите́йский во́лны/ Боже́ственными восхожде́нии и неосла́бными очище́ниями,/ тем в Невече́рнем све́те успе́нием возсия́л еси́.

Благоуха́ют дела́ твои́х трудо́в,/ блиста́ют уче́ний твои́х словеса́,/ чудотворе́ния всю́ду оглаша́ют,/ уго́дниче Са́вво, Христо́в священноучениче́.

Я́звы Христо́вы поне́с, Са́вво, душе́ю,/ пло́тию свое́ю о́бщник бысть му́дрых апо́стол,/ тем чтим тя, ве́рнии, я́ко святи́теля.

Богоро́дичен: Ми́ру ро́ждшая Спасе́ние,/ Имже от земли́ на высоту́ взя́ти бы́хом./ Ра́дуйся, Всеблагослове́нная, покро́ве и держа́во, стено́ и утвержде́ние пою́щим, Чи́стая:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Избавле́ние Христо́с дав тя и оте́честву яви́в тя свяще́нника,/ ста́до бо честно́ю кро́вию искупи́в, даст тя па́стыря, просвеща́ти, и учи́ти, и пе́ти:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

О, пресла́вных даро́в, имиже просла́ви тя в ми́ре Бог,/ житие́ бо благоче́стно твое́ в ми́ре показа́в, смерть же, я́ко свята́го, честну́,/ житие́ же на Небеси́ ди́вно и препросла́вленно, и вопи́ти же всех научи́:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Обнови́в непло́дную ни́ву,/ насе́ял еси семя́н словеса́,/ стори́цею пожа́л еси́ слове́сные кла́сы,/ Богопло́дия де́лателю, днесь угобзи́вшия, и́же пою́т:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: И́же нра́вом прельща́емь есмь,/ без отве́та сый, Богоро́дице, зову́:/ вся́ческих мя изба́ви зол.

Песнь 9

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная;/ и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/ да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

Ца́рское прозябе́ние,/ святи́тельскую красоту́,/ мона́хом сла́ву и Боголе́пие,/ Се́рбское свети́ло на земли́, Са́вву я́вльшагося вси досто́йно ублажи́м.

Освяти́ся па́мятию твое́ю оте́чество твое́, святи́телю Са́вво,/ и, торжеству́я, зове́т, и моле́бно вопие́т:/ мольбу́ Го́сподеви принеси́ о нас, блаже́нне,/ получи́ти ве́чных благ похваля́ющим ны́не па́мять твою́.

Богоно́снии веселя́тся, преставле́ния своего́ па́мять предлага́я нам,/ о христолю́бцы, прииди́те, свяще́нную объе́млюще его́ ра́ку,/ та́йными кра́снаго пе́ния цветы́ и главы́ своя́ увенча́ем.

Богоро́дичен: Пощади́, Бо́же, насле́дие Твое́,/ грехи́ на́ша вся пре́зрев ны́не,/ на сие́ име́я моля́щую Тя,/ на земли́ безсе́менно Тебе́ ро́ждшую,/ вели́кия ра́ди ми́лости восхоте́вшаго вообрази́тися, Христе́, в челове́чество.

Ин

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти./ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными вон Тя ублажа́ем.

Земля́, покры́вшая те́ло твое́ свято́е, всегда́ весели́тся, благоуха́ющи,/ всех стра́нных сла́вно призыва́ющи,/ аще бо и стра́нно во стра́нных, свя́те, почи́л еси́,/ Влады́ка бо тя, Христо́с, Своему́ стра́нствию сла́вно причте́.

Да ра́дуется Це́рковь, славосло́вящи днесь,/ и да славосло́вит же Небе́сный круг с не́ю,/ и со пе́сньми, земноро́днии, ны́не да усря́щем преосвяще́нное те́ло,/ ны́не от стра́нных Боже́ственным манове́нием во своя́ си преноси́м, пою́ще:/ Тебе́ велича́ю, Бо́же мой, Иису́се.

Богоро́дичен: Тя, наде́жду и заступле́ние, тве́рдо стяжа́в, Чи́стая,/ велича́я Тя я́ко Богоро́дицу, песнь ве́рою скончава́ю.

Свети́лен:

Святи́теля Христо́ва да восхва́лим,/ па́мять его́ че́стно торжеству́юще,/ сей бо нам предста́ви трапе́зу духо́вную,/ ея́же насыща́яся и Ду́хом наслажде́ни,/ Боже́ственно Светода́вца прославляем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О святы́й, всесве́тлый день сей све́тлаго Са́ввы,/ моли́твами того́ и Богоро́дицы, мо́лим Тя, Человеколю́бче Ще́дрый,/ мир пода́ждь нам, ве́рою Тебе́ сла́вящих.

На хвали́тех стихи́ры, глас 1:

Влады́чества престо́л украша́я доброде́тельми,/ Ду́хом Бо́жиим святи́тельский престо́л прия́т,/ тем ве́рный смотри́тель/ благода́ти в обо́ю, святи́телю Са́вво, быв,/ сугу́б вене́ц прия́л еси́.

Воздержа́нием, и боле́зньми, и беда́ми мно́гими,/ и моли́твами непреста́нными/ ду́шу и те́ло очи́стив,/ Богому́дре святи́телю Са́вво,/ тем сосу́д избра́нный Бо́гу на́шему бысть/ и яви́ся апо́стол, а́бие яви́вся,/ прия́л еси́ дарова́ния.

Глас Ева́нгелия Христо́ва послу́шав/ и Того́ пре́жде возлюби́в,/ Богоно́сне о́тче наш Са́вво,/ чи́стым житие́м пожи́в, превозлюби́в ча́да своя́,/ не о су́щем бо то́кмо пе́клся еси́,/ но и реча́ми и де́лы на Не́бо возводя́ ны,/ душеспа́сныя кни́ги оста́вив нам и доброде́тельный зако́ны,/ и́же любо́вию собра́вшеся, ча́да твоя́, сво́йственно взыва́ем:/ не пре́зри, ихже возлюби́л еси,/ ихже о Христе́ уче́нием породи́л еси,/ зало́гом и́мамы твоя́ обеща́ния,/ а́ще и разлучи́ся от нас, па́стырю до́брый,/ дерзнове́нию от Го́спода и наде́жд не погреши́л еси./ Отдаждь до́лги, еди́ного по еди́ному прие́мля/ и принося́ ко Христу́ моли́твами твои́ми.

Сла́ва, глас 8:

Ца́рское свяще́ние,/ во святи́тельскую оде́жду обо́лкся, преподо́бне,/ и на земли́ послужи́л еси́ во пло́ти, я́ко Безпло́тен,/ и Тро́ице ны́не предстои́ши,/ со Безпло́тными ли́ки веселя́ся и вопия́:/ Трисвята́я Еди́нице Трисоста́вная,/ спаси́ лю́ди Своя́, всегда́ согреша́ющия Тебе́,/ Свое́ю бла́гостию.

И ны́не, Богоро́дичен.

 

Кано́н о́бщий Спа́су Христу́ и святы́м Симео́ну и Са́вве

Творе́ние мона́ха Феодо́сия. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Воздвиза́емое мо́ре/ немо́крыми нога́ми проходя́ дре́вле Изра́иль,/ егда́ ви́дяше погружа́ема го́рдаго фарао́на,/ ра́достно взыва́ше;/ пои́м Го́сподеви,/ сотво́ршему сла́вная чудеса́.

Внегда́ воззове́м, Го́споди, услы́ши ны/ и, оби́димых, изба́виши ны,/ гне́ва Своего́ во́лны укроща́я,/ не преда́ждь нас нечести́выми поглоще́ны бы́ти, да не реку́т:/ где есть Христо́с, Бог их?/ су́етно рабо́тая Ему́.

Мно́го, я́ко Христу́ иму́ще дерзнове́ние,/ от бед жите́йских, мо́лимся, и от сете́й вра́жиих нас изба́вите,/ облегча́юще бре́мя грехо́в на́ших моли́твами свои́ми,/ Симео́не Богоно́се и Са́вво свяще́нне, Христа́ моли́те.

Волну́еми стра́стных по́мыслов бу́рею, ко приста́нищу моли́тв ва́ших прибега́ем,/ потопле́ния грехо́внаго изба́вите/ пою́щих ва́шу па́мять, отцы́, ве́рою се́рдца и души́ ра́достию.

Тебе́, Го́споди, испове́дуем, согреши́хом и беззако́нновахом,/ свяще́нницы же и лю́дие, вси́ вку́пе уклони́хомся,/ мно́га беззако́ния и крепки́ грехи́ на́ши,/ моли́твами святы́х Свои́х не отврати́ся нас за грехи́ на́ши.

Богоро́дичен: Не умолчу́ вопи́ти ясне́йше вели́чия Твоя́:/ а́ще бо не Ты, Отрокови́це, всегда́ предстоя́ла еси́,/ о мне моля́щи Сы́на Твоего́,/ кто бы от толи́кия бу́ри и лю́тых бед изба́вил мя?

Песнь 3

Ирмо́с: Госпо́дь, Сый, всех и Зижди́тель Бог,/ созда́нное, Безстра́стный, обнища́в, Себе́ соедини́,/ и Па́сха, за я́же хотия́те умре́ти,/ Сам, Сый, Себе́ предпожре́:/ яди́те, – вопия́, – Те́ло Мое́/ и ве́рою утверди́теся.

Госпо́дь, Сый, всем Зижди́тель,/ ру́це Твои́ вся сотвори́ста и созда́ста,/ и, ра́зве Тебе́, несть спаса́ющаго, де́ло руку́ Твое́ю,/ не пре́зри нас, Еди́не, во бла́гости неизме́нный и неизсле́димый во щедро́тах.

Вниз влеку́щия сла́вы, я́ко из се́ти, исто́ргшеся,/ к Боже́ственней высоте́ смире́нием све́тло, преподо́бнии, возвы́сившеся,/ свети́льники све́тлы яви́стеся,/ сердца́ на́ша моли́твами свои́ми ко Христу́ просвеща́йте.

Потемне́вшую мра́ком е́реси пе́рвее,/ па́че со́лнца ве́рою Трои́це страну́ Се́рбскую просвети́вшии,/ и нас у́бо греха́ нечистоты́ ко Христу́ ны́не моли́твами свои́ми,/ Симео́не и Са́вво, омы́ти потщи́теся.

Лю́дие зако́на и благода́ти, без зако́на су́щим уподо́бихомся,/ му́жие кро́ве и льсти́ви бы́хом/ и стезю́, я́же на ны гне́ва Твоего́, ше́ствовахом,/ Го́споди, моли́твами святы́х Свои́х не погуби́ нас по беззако́ниям на́шим.

Богоро́дичен: И́стинную Богоро́дицу испове́дую, Влады́чице, Тя,/ сме́рти держа́ву потреби́вшую:/ я́ко бо оживля́ющая,/ от уз а́довых к животу́ возвела́ еси́ мя, в зе́млю те́кшаго.

Седален, глас 4:

Шестокры́лыми и Многоочи́тыми неви́димый и все́ми непостижи́мый, Влады́ко,/ милосе́рдием ми́лости сподо́бився нам ви́ден бы́ти пло́тию,/ ве́дый не́мощь на́шу, я́ко в ню обле́кшийся,/ поми́луй мно́го Ти согреши́вших, пою́щих Тебе́ раб Твои́х, Благопреме́нне Го́споди.

Песнь 4

Ирмо́с: Удиви́ся Твой ра́зум от мене́,/ услы́шавшу пресла́вная веле́ния смотре́ния Твоего́,/ укрепи́ся же возлюбле́нием Твоего́ схожде́ния,/ Ты бо моея́ нищеты́ не отве́рглся еси́.

В сердца́ на́ша я́ко прия́т страх Твой, Твои́м судо́м устро́иши,/ не гне́вом же Твои́м, Долготерпели́ве,/ щедро́тами бо па́че о нас и кро́тостию ми́лость Свою́ прояви́ши, Человеколю́бче.

Царю́ Царе́й, Еди́ному Небе́сному, Его́же Ца́рствия рачи́телие бы́вше,/ ца́рствие земно́е оста́вивше, после́довасте./ Христа́, преподо́бнии, моли́те, ца́рствующаго в нас,/ грехи́ до конца́ потреби́ти и ду́ши на́ша свободи́ти.

Егда́ на Суде́ моли́твами свои́ми огня́ гее́нскаго изба́вите,/ душетле́ние ско́рби свободи́вше, ра́я вход отве́рзти потщи́теся/ и та́мо су́щаго весе́лия насле́дники покажи́те, Са́вво и Симео́не, пою́щих вас.

Мно́жеством дре́вле беззако́ний при Но́е су́щих потопи́л еси́,/ преестество́м греха́ содоми́ты запали́л еси́./ Го́споди, моли́твами святы́х Свои́х такова́го нра́ва нечи́стаго изба́ви ду́ши на́ша и спаси́ ны.

Богоро́дичен: Ка́ко изрещи́ Твоя́ по досто́инству возмогу́ безме́рныя щедро́ты, о Влады́чице!/ я́же мою́ всегда́ ду́шу лю́те оскорбля́емую, я́ко во́ды обыше́дшия?/ Но, о, Твоего́ про́мысла и благодея́ния,/ его́же безу́мно окая́нный погуби́х!

Песнь 5

Ирмо́с: От но́щи песнь возсыла́ем Тебе́:/ возниспосли́ нам ми́лость Твою́, Го́споди,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Из но́щи злых дел мои́х, от мглы лю́тыя грех ра́ди уны́ния,/ псало́мски, Све́та Пода́телю, Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю/ и извести́ ду́шу мою молю́ся, приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

И высоту́ благоро́дия и златопоя́санных оста́вившее в пусты́не жи́ти изво́лили есте́,/ весь бо мир преоби́дим есть, и́мже еди́н Бог жела́ем.

Греха́ отбе́гнути и слеза́ми умили́тися, стена́ти же покая́нием,/ моли́твами свои́ми нас удосто́йте,/ я́ко избе́гнути бу́дущий боле́зни,/ егда́ слеза́ не бу́дет при́нята и стена́ние бу́дет преоби́димо.

Не нам, Го́споди, не нам излие́ши ча́шу гне́ва Твоего́,/ мы бо, лю́дие Твои́ христоимени́тии, а́ще и согреши́хом,/ бо́гу ино́му не послужи́хом, моли́твами святы́х Твои́х.

Богоро́дичен: Кий Тебе́ дар принесу́ благодаре́ния,/ за я́же наслади́хся Твои́х дарова́ний и Твое́я безме́рныя благосты́ни?/ Те́мже у́бо сла́влю, песносло́влю и велича́ю Твою́ неизрече́нную ко мне ми́лость.

Песнь 6

Ирмо́с: Возопи́х всем се́рдцем, Го́споди,/ злы́ми де́лы одержи́м,/ возведи́, молю́ся, изринове́на от тли,/ Тя бо помяну́х, Спа́се,/ и возвесели́ся се́рдце мое́.

Секи́ра, яже при ко́рене, смерть секу́щая, прибли́жися,/ дре́ву непло́дному претя́щая сожже́нием,/ вострепещи́, душе́ моя́, и ты, се́рдце мое́, потряси́ся,/ плоды́ покая́ния принеси́, вопию́щи:/ пощади́ мя, Го́споди, и спаси́ мя.

Не помина́юще зла, и́миже Бо́га прогне́вахом,/ о нас, преподо́бнии, умоли́ти Его́ потщи́теся,/ презре́ти согреше́ния и в покая́ние привести́,/ не хо́щет бо сме́рти гре́шных жи́зни Пода́тель.

С чи́ны Небе́сными Влады́це Христу́ я́ко предстоя́ще,/ с ни́ми, преподо́бнии, моли́теся благовре́менно житие́ пода́ти,/ умно́жити же плоды́ доброде́телей, Са́вво и Симео́не, пою́щих ва́шу па́мять.

Твои́м, Го́споди, убежде́н милосе́рдием, приклони́ у́хо Твое́ на моли́тву на́шу,/ люде́й на́ших в правове́рии соблюди́ и Це́рковь си́лою Свое́ю утверди́,/ прости́ нам вся согреше́ния моли́твами святы́х Твои́х.

Богоро́дичен: Обыдо́ша мя жите́йския бу́ри, я́ко пче́лы сот, Де́во,/ и мое́ содержа́щия се́рдце уязвля́ют стре́лы скорбе́й:/ но да обря́щу Тя Помо́щницу, и Гони́тельницу, и Изба́вительницу, Всепречи́стая.

Песнь 7

Ирмо́с: Яви́ся на ны благода́ть Твоя́, Спа́се,/ и свет Креста́ Твоего́ возсия́ ми́рови:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц наши́х,

Боже́ственным Свои́м, Го́споди, призре́нием при́зри на ны, лю́ди Твоя́,/ и вонми́ мольбе́ раб Твои́х, Человеколю́бче, и изба́ви нас греха́ сме́рти душегу́бныя,/ и супроти́вных нахо́да, и вся́каго муче́ния.

Нетле́нную сла́ву прия́сте на Небесе́х,/ на земли́ же па́мять ва́шу ублажа́ем, Симео́не и Са́вво достохва́льнии,/ ов бо миропода́телен, други́й же чист и благоуха́нен,/ о́ба ко Христу́ моли́твами нас спаси́те.

Егда́ престо́лы поста́вятся и кни́ги дел отве́рзутся,/ ко́злищ у́части, гре́шных стоя́ния изба́вити,/ овца́м же десны́м святы́м Его́ причти́ти, преподо́бнии,/ Христу́ Царю́ моли́теся пою́щих ва́шу па́мять.

Бог ми́лостив и щедр, Бог ревни́в и наказа́ющ,/ мно́го у тебе́ ми́лости, мно́го же и осужде́ния,/ на ли́ца не взира́еши, коему́ждо по де́лом его́ су́диши,/ моли́твами святы́х Твои́х не преда́ждь нас пра́ведному Твоему́ Суду́.

Богоро́дичен: Виждь ми́лостивым о́ком Твои́м, и посети́ озлобле́ние, еже́ и́мам,/ и лю́тых напа́стей, и вреда́, и бед, и от искуше́ний мя изба́ви/ безме́рною ми́лостию Твое́ю.

Песнь 8

Ирмо́с: Угрожа́й царь иногда́ ю́ношам/ пещь угото́ва/ и непови́нным повеле́ вве́рженным бы́ти,/ испове́дающим Бо́га препросла́вленнаго,/ Его́же благословя́т творе́ния всея́ тва́ри во ве́ки.

Те́ло зло́биво, души́ сопроти́вно, пренечи́сто име́я,/ всем житие́ блу́дно исхода́тайствовав,/ бесо́м жили́ще себе́ поста́вих, и́же при́сно уби́ти мя поуча́ются,/ к Тебе́, Го́споди, прибега́ю:/ в руку́ Твое́ю дыха́ние всея тва́ри.

Мно́гих удиви́сте, ева́нгельски Христу́ после́довавше,/ поще́нием же и смире́нием оби́льно в пусты́не обогати́стеся,/ Симео́не блаже́нне и Са́вво свяще́нне, дво́ице святодуше́вная,/ Тро́ице ны́не о нас моли́теся.

Вся, я́же на земли́, оста́вивше, всех Царю́, Христу́, усе́рдно после́довасте,/ тем на Небесе́х Вы́шняго Иерусали́ма гра́ждане вас досто́йно всели́л есть,/ иде́же чту́щих вас усе́рдно, а́ще и вели́ко есть проси́мое, в свое́ покрови́тельство приими́те.

Меч, блиста́ющ с Небе́с, упи́вшийся кро́вию,и серп летя́щ, я́же ви́де проро́к, -/ гнев Твой, Го́споди, на согреша́ющия и до возме́здия сме́рти необрати́мых,/ я́ко Ми́лостив и Благоутро́бен, отврати́ от нас моли́твами святы́х Свои́х.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, престо́ле огнеобра́зный Госпо́день./ Ра́дуйся, Боже́ственная и манноприе́мная ру́чко./ Ра́дуйся, златы́й свети́льниче, свеще́ неугаси́мая./ Ра́дуйся, де́вам сла́во и ма́терем украше́ние и похвало́.

Песнь 9

Ирмо́с: Стра́нствия Влады́чия/ и Безсме́ртныя Трапе́зы/ на Го́рнем ме́сте высо́кими умы́,/ ве́рнии, прииди́те, наслади́мся,/ возше́дша Сло́ва,/ от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.

Стра́нствующа мя за́поведи преступле́нием,/ пло́ти прия́тием Ты, Влады́ко, ми́лостивно Себе́ приедини́л еси́,/ и безсме́ртныя тра́пезы со́общника мя прия́л еси́, и ве́рою, Сло́ве, насади́л еси́,/ пою́ Твою́ безме́рную ми́лость.

Мно́жество согреше́ний испове́дающе,/ се́рдце и уста́ оскверни́хом, глубину́ беззако́ния открыва́юще,/ и возду́х нечистото́ю помрачи́хом, Тебе́, Го́споди, сих очисти́телю, вопие́м:/ Твоя́ есмы́ тварь, поми́луй нас вели́кия ра́ди ми́лости Твоея́.

Кто не диви́тся и кто не сла́вит Твое́, Влады́ко, долготерпе́ние:/ презре́ беззако́ния,и преступа́я непра́вды, премину́еши нече́стие,/ и, все грехи́ на́ша обраща́я, ми́луеши, и гне́ва не наво́диши,/ кто изглаго́лет щедро́ты Твоя́?

Кто есть Бог, я́ко Ты, Бог наш, Его́же Небеса́ со А́нгелы ужаса́ются и земля́ с челове́ки потряса́ется,/ бе́здны смуща́ются, и ад испромеща́ется,/ вся тварь со стра́хом изменя́ется,/ кто изглаго́лет си́лы Твоя́?

Богоро́дичен: Моле́ние мое́ приими́ убо́гое/ и пла́ча моего́ не пре́зри, и слез, и стена́ния;/ но заступи́ мя, я́ко Блага́я, и проще́ния испо́лни:/ мо́жеши бо вся, я́ко Всемо́щнаго Влады́ки Бо́га Ма́ти,/ а́ще возмога́еши то́кмо моему́ окая́нному смире́нию.

Моли́тва

О свяще́нная главо́, пресла́вный чудотво́рче, святи́телю Христо́в Са́вво, Се́рбския земли́ первопресто́льниче, храни́телю и просвети́телю, всех же христиа́н благонаде́жный пред Го́сподем предста́телю, тебе́ припа́даем и мо́лимся: даждь нам бы́ти прича́стником любве́ твоея́ к Бо́гу и бли́жнему, е́юже при жи́зни свята́я душа́ твоя́ преиспо́лнена бысть. Озари́ нас и́стиною, просвети́ ум и се́рдце на́ше све́том Боже́ственнаго уче́ния, научи́ нас тебе́ подража́ти ве́рно, Бо́га и бли́жняго на́шего люби́ти и за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно, да бу́дем и мы ча́да твоя́ не по и́мени то́кмо, но всем житие́м на́шим. Моли́ся, святы́й архиере́ю, о Святе́й Правосла́вней Це́ркви и оте́честве твое́м земно́м, при́сно тя любо́вию чту́щем. При́зри благоутро́бно на вся́ку ду́шу ве́рных твои́х чти́телеи, ми́лости и по́мощи твоея́ и́щущих, бу́ди всем нам в боле́знех цели́тель, в ско́рбех уте́шитель, в печа́лех посети́тель, в беда́х и ну́ждах помо́щник, в час же сме́ртный ми́лостивый покрови́тель и защи́титель, да, при по́мощи моли́тв твои́х святы́х, сподо́бимся и мы, гре́шнии, спасе́ние ве́рное получи́ти и Ца́рствие Христо́во унасле́довати. Ей, свя́тче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя кре́пко возлага́ем, но яви́ нам твое́ многомо́щное заступле́ние, да сла́вим и пое́м ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

 

Преподо́бнаго Мартиниа́на Белоезе́рскаго

На ма́лой вече́рни

На Го́споди, воззвах: стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Ны́не приспе́ пресве́тлая па́мять/ блаже́ннаго Мартиниа́на,/ прииди́те днесь, празднолю́бцы,/ псалмы́, и пе́сньми, и пе́нии духо́вными/ честно́е его́ преставле́ние ублажи́м,/ любо́вию почита́юще.

Ны́не наста́вшее хвале́ние/ принесе́м отцу́ Богому́дрому,/ и́же во мно́зе по́двизе, в посте́х, и в моли́твах, и бде́нии/ жизнь свою́ непоро́чно препроводи́вшему,/ и Бо́гу до́бре угоди́вшему,/ и насле́довавшу Ца́рствие Небе́сное.

Ны́не да торжеству́ет све́тло Це́рковь Христо́ва,/ и мно́жество и́нок любо́вию да пра́зднуют/ че́стную па́мять отца́ всеблаже́ннаго,/ предстои́т бо на Небесе́х престо́лу Вседержи́теля/ и мо́лится за ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те днесь, празднолю́бных собо́ри,/ вку́пе совоку́пльшеся, да пра́зднуем/ па́мять вели́каго отца́, па́стыря на́шего,/ и достохва́льная пе́ния воспое́м ему́:/ блаже́н еси́ и треблаже́н, о́тче Мартиниа́не,/ я́ко от ю́ности Бо́га возлюби́л еси́,/ и мирску́ю возненави́дев суету́,/ и притече́ ко всеблаже́нному Кири́ллу,/ и во все́м после́дуя ему́ невозвра́тным по́мыслом,/ и уго́дник Бо́гу вели́к показа́ся,/ и наста́вник и́ноком преди́вен был еси́,/ и, ны́не на Небесе́х предстоя́ Христу́,/ со а́нгельскими чи́нми моли́ся за ны,/ и́же ве́рою и любо́вию пра́зднующих святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже: Прихо́дит ко Иорда́ну Христо́с:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Ду́ха Свята́го благода́ть/ име́еши в себе́,/ ду́хи бо прого́ниши,/ и неду́ги исцеля́еши,/ и согреше́ниям испро́сиши оставле́ние.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Благопослушли́в еси́, преподо́бне,/ ко всем, с ве́рою приходя́щим к моще́м твои́м,/ и прося́щим исцеле́ния/ испроси́ душа́м и те́лом,/ и спасе́ние получи́ти сподо́би.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Богоуго́дну жизнь свою́/ и све́тлы по́двиги соверши́в, всеблаже́нне,/ в Вы́шних ликоству́еши,/ помина́й нас,/ пра́зднующих па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

И́же во Иорда́не крести́выйся от Иоа́нна,/ Тво́рче веко́м и Зижди́телю,/ с Богоро́дицею мо́лит Тя Мартиниа́н, уго́дник Твой,/ да спасе́ши нас/ и Ца́рствия Небе́снаго сподо́биши.

Тропа́рь, глас 2, зри на вели́цей вече́рни.

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: На Го́споди, воззвах: стихи́ры преподо́бнаго, глас 4.

Подо́бен: Свы́ше зван:

Егда Боже́ственное жела́ние на́йде на тя, всеблаже́нне,/ тогда́ от ю́на во́зраста роди́теля своя́ оста́вил еси́,/ и мирску́ю суету́ до конца́ возненави́дев,/ и притече́ к преподо́бному Кири́ллу,/ поревнова́в честно́му и Богоуго́дному житию́ его́,/ после́дова ему́ со вся́цем усе́рдием и в посте́х,/ и в моли́твах, и бде́нии, и воздержа́нии,/ и по мно́зе по́двизе Бо́гови благоугоди́л еси́,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Егда́ свы́ше Всеви́дящее О́ко ви́де благо́е изволе́ние твое́,/ тогда́ укрепля́ет тя на духо́вныя по́двиги/ и побе́ду ти да́рует на неви́димаго бори́теля,/ ты же, преподо́бне, равноа́нгелом житие́ пожи́л еси́,/ Боже́ственныя благода́ти сподо́бися,/ чуде́сным де́йствием обогати́ся,/ Христу́ Бо́гу прославля́ющу тя,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Егда ми́ра оста́вил еси́/ и и́ноческое житие́ восприя́т,/ тогда́ крест свой на ра́мо взем,/ Христу́ после́довал еси́,/ плотска́я стремле́ния посто́м и воздержа́нием ду́хови повину́л еси́,/ бде́нием и моли́твами ум свой к Бо́гу впери́л еси́,/ смире́ние, и молча́ние, и кро́тость с незло́бием,/ и любо́вь нелицеме́рную, ра́вну ко всем, име́л еси́/ и мног плод доброде́телей к Бо́гу прине́сл еси́,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

И́ны стихи́ры, самогла́сны. Глас 5:

Преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ Бо́га измла́да взыска́л еси́/ и Тому́ еди́ному рабо́тая день и нощь,/во псалме́х, и пе́ниих, и пе́снех духо́вных,/ моли́твы возсыла́я к Вы́шнему,/ у́мным а очи́ма при́сно взира́я на Созда́теля,/ ми́лости прося́ и спасе́ния,/ и услыша Госпо́дь моле́ние твое́,/ низпосла тебе́ благода́ти дар Святаго Ду́ха/ и Ца́рствию Небе́сному сотвори́ тя прича́стника,/ в не́мже ны́не с преподо́бными ликоству́я,/ моли́ся Влады́це Христу́/ спасти́ся Богосо́бранному ти ста́ду/ и мир ми́рови дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ приле́жно моли́ся,/ прибли́жился еси́ ко Го́споду несумне́нною ве́рою,/ и на Него́ наде́жду и упова́ние возложи́л еси́,/ и глаго́лаше су́щим с тобо́ю:/ Бра́тие, подвиза́йтеся неосла́бно во вре́менней жи́зни сей,/ мно́зи бо суть соплете́ныя се́ти вра́жия на земли́ просте́рты./ Го́рько терпе́ние, но сла́дко воздая́ние,/ томи́тельно бде́ние и всено́щное моле́ние,/ но поко́йно восприя́тие жи́зни ве́чныя,/ печа́льно о гресе́х се́тование и со слеза́ми покая́ние,/ но ра́достно спасе́ние и мук избавле́ние,/ еже́ ты, всеблаже́нне, се́ял еси́ слеза́ми,/ ра́достию же пожа́л еси́ жизнь ве́чную во Ца́рствии Небе́снем,/ в не́мже с преподо́бными ликоству́я,/ моли́ся Влады́це Христу́ спасти́ся Богосо́бранному ти ста́ду/ и мир ми́рови дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ многи по́двиги и труды́,/ терпе́нием и злострада́нием житие́ свое́ препроводи́л еси́,/ жили́ще себе́ предугото́вив Свято́му Ду́ху,/ И́же и всели́ся в тя,/ и Пресвяте́й Тро́ицы служи́тель непоро́чен был еси́,/ принося́ Же́ртву безкро́вну и благоприя́тну,/ о о́бщем спасе́нии возсыла́я моли́твы к Вы́шнему,/ благосе́рд же и ми́лостив, всеблаже́нне, был еси́,/ свято́е смире́ние и благо́е молча́ние весьма́ при́сно име́л еси́,/ и́ми же врага́ победи́в,/ ду́шу свою́ спасл еси́/ и, Богоуго́дно житие́ соверши́в,/ ве́чное блаже́нство получи́л еси́,/ и ны́не на Небесе́х предстоя́ при́сно со А́нгелы Пресвяте́й Тро́ице,/ моли́ спасти́ся Богосо́бранному ти ста́ду/ и мир ми́рови дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те днесь, христолюби́вое ста́до/ и вси благове́рнии лю́дие,/ собра́вшеся в це́рковь Бо́жия Ма́тере,/ пра́зднуем, ра́дующеся в пе́снех и пе́ниих,/ ублажа́юще в преподо́бных предо́бляго Мартиниа́на всеблаже́ннаго,/ и с ве́рою и любо́вию вопие́м ему́:/ ра́дуйся, ше́ствовавый путе́м Влады́ки Христа́/ и жизнь свою́ без поро́ка преше́дый посто́м,и бде́нием,/ и непреста́нными к Бо́гу моли́твами,/ ра́дуйся, и́ноческому житию́ пресве́тлый свети́льниче/ и слове́сному ста́ду своему́ преди́вный наста́вниче,/ те́мже и мы днесь, ча́да твоя́,/ пра́зднующе любо́вию пресве́тлую па́мять твою́,/ притека́ем к многоцеле́бным моще́м твои́м/ и, припа́дающе, мо́лим тя:/ моли́ся, преподо́бне, в Тро́ице сла́вимому Бо́гу,/ да спасе́т ду́ши на́ша твои́ми моли́твами.

И ны́не, пра́здника, глас 2: Приклони́л еси́ главу́ Предте́чи:

Вход. Прокимен дне и чте́ния три преподо́бническая.

На лити́и стихи́ры хра́му: та́же стихи́ры пра́здника, что пи́саны на Го́споди, воззвах: того́ дни 12-го числа́, подо́бен: Го́споди, а́ще и на суди́щи: По сих чудотво́рцу стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Воспое́м ны́не в пе́снех и пе́ниих, собра́вше лик,/ и восхва́лим преподо́бнаго Мартиниа́на труды́, и по́двиги,/ и зе́льное воздержа́ние, и безчи́сленное слез тече́ние./ Не возлюби́ бо из де́тска во́зраста/ многомяте́жнаго жития́ и мимотеку́щаго,/ но, жела́я насле́дити живо́т ве́чный,/ вре́менным искупи́ ве́чная и тле́нным нетле́нная,/ бде́нием наедине́ со А́нгелы на Небесе́х, в ли́це пе́нием,/ посто́м и воздержа́нием поко́й безконе́чный стяжа́л еси́,/ слеза́ми и воздыха́нием – ми́лость Бо́жию,/ труды́, и боле́зньми, и злострада́нием – Ца́рство Небе́сное,/ его́же ны́не и получи́л еси́, о́тче всеблаже́нне,/ те́мже и мы днесь, пра́зднующе па́мять твою́, мо́лим тя:/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ и поми́ловати ду́ши на́ша.

Глас 2: Прииди́те, восхва́лим до́бляго сего́ подви́жника/ и Богоуго́днаго Це́ркви предста́теля, глаго́люще:/ ра́дуйся, о́тче всеблаже́нне Мартиниа́не,/ я́ко богоуго́дно на земли́ житие́ пожи́л еси́,/ до́бре бо де́лал еси́ зе́млю серде́чную,/ блага́я семена́ духо́вных дел се́ял еси́,/ и мног плод доброде́телей к Бо́гу прине́сл еси́,/ и вели́ких дарова́ний от Него́ сподо́бися:/ боле́зни исцеля́еши, бе́сы прогоня́еши,/ и стра́сти облегча́еши,/ и от бед и скорбе́й избавля́еши./ Весть бо Госпо́дь прославля́ющих Его́ прославля́ти/ и чудоно́сными дарова́нии обогаща́ти,/ я́ко же и тебе́ чудесы́ исцеле́ния обогати́л есть, о́тче преподо́бне,/ сего́ ра́ди мо́лим тя, Богоблаже́нне,/ душа́м и телесе́м на́шим пода́ждь исцеле́ние и согреше́нием испроси́ оставле́ние/ и ве́лию ми́лость.

Глас 4: Духо́вное житие́ твое́ и подвиза́ние/ и до́брое де́лание/ бысть нам духо́вная ле́ствица,/ к Небеси́ возводя́щая,/ утвержде́на ве́рою несумне́нною,/ твоя́ же пресвяты́я мо́щи содева́ют мно́гая чудеса́/ и подаю́т разли́чная исцеле́ния приходя́щим и моля́щимтися с ве́рою,/ те́мже и мы, пра́зднующе днесь светоно́сную па́мять твою́, мо́лим тя:/ моли́ся, преподо́бне, Влады́це Христу́,/ И́же во Иорда́не крести́вшемуся,/ и ми́лостива Того́ нам сотвори́,/ и засту́пник нам буди́ от вся́каго обстоя́ния зла́го,/ и смире́ние ми́ру испроси́,/ и спасе́ние душа́м на́шим пода́ждь,/ и́же ве́рою и любо́вию пра́зднующим пресве́тлую па́мять твою́.

Сла́ва, глас 6:

Преподо́бне и треблаже́нне, Богому́дре о́тче Мартиниа́не,/ Христо́вы ра́ди любве́ измла́да оста́вил еси́ роди́теля,/ бога́тство и сла́ву су́етную нивочто́же вмени́в,/ и притече́ к преподо́бному Кири́ллу,/ и после́довал еси́ во все́м Богоуго́дному житию́ его́,/ бде́нием и сухояде́нием, смире́нием и молча́нием,/ кро́тостию и незло́бием,/ чистоту́ же душе́вную и любо́вь духо́вную/ по премно́гу име́л еси́/ и про́чая стяжа́л еси́ Боже́ственный доброде́тели,/ и́мже навы́че от прему́драго своего́ учи́теля,/ те́мже и Христо́с, Всеви́дящее О́ко,/ устро́ил тя па́стыря и учи́теля бы́ти и́ноком./ Ты же, всеблаже́нне, упасе́ до́бре ста́до Христо́во на зла́це воздержа́ния/ и приведе́ ко Христу́ мно́жество спаса́емых,/ те́мже и мы днесь мо́лим тя приле́жно:/ не преста́й моли́ся Христу́ Бо́гу/ дарова́ти нам спасе́ние и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника, глас 8: Днесь тварь просвеща́ется:

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 8:

Преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ ты измла́да Бо́га взыска́л еси́/ и Того́ за́поведи непоро́чно сохрани́л еси́./ Сего́ ра́ди и Той тя просла́ви чуде́сным де́йствием/ и обогати́ благода́тию исцеле́ния:/ ду́хи лука́выя прогоня́еши,/ боле́зни исцеля́еши/ и от вся́ких неду́гов здра́вне подава́еши/ с ве́рою притека́ющим к че́стным моще́м твои́м,/ те́мже и мы мо́лим тя, о́тче преподо́бне,/ моли́ся спасе́ние получи́ти нам и ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Богому́дре о́тче Мартиниа́не,/ ты воздержа́нием мно́гим/ стра́стное те́рние из ко́рене исто́ргнул еси́,/ посто́м и моли́твами вся ко́зни вра́жия разруши́л еси́,/ пото́ки сле́зными полки́ бесо́вския потопи́л еси́,/ тем и Христо́с побе́ду ти дару́ет на неви́димый бори́тели,/ и по преставле́нии твое́м честны́я мо́щи твоя́/ источа́ют исцеле́ния да́же и до днесь/ с ве́рою несумненною и с чи́стою совестию притека́ющим к тебе́./ Тем и мы мо́лим тя, преподо́бне,/ моли́ся спасе́ние получи́ти нам и велию ми́лость.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Богоно́се о́тче Мартиниа́не,/ ты Бо́гом возлю́блен бысть от ю́наго во́зраста/ и сосу́д чист яви́ся Пресвято́му Ду́ху,/ вели́кий Христо́в уго́дниче и пресве́тлый свети́льниче,/ А́нгелом собесе́дниче и преподо́бным украше́ние,/ по́стником удобре́ние, и́ноком наста́вниче,/ ублажа́ем свято́е и Богоуго́дное житие́ твое́,/ почита́ем честны́я твоя́ труды́ и по́двиги,/ восхваля́ем тя, преподо́бне,/ я́ко те́сным и приско́рбным путе́м ше́ствовал еси́/ и доше́л еси́ Ца́рства Небе́снаго,/ в не́мже ны́не с преподо́бными ликовству́я,/ моли́ся спасе́ние получи́ти нам и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас тойже:

Прииди́те, и́ночестии собо́ри и правосла́вный лю́дие,/ блаже́ннаго отца́ на́шего Мартиниа́на днесь па́мять почти́м,/ и, соше́дшеся, духо́вно пра́зднуем/ и, честны́й обстоя́ще гроб его́,/ любо́вию поклоня́емся и с ве́рою вопие́м ему́:/ ра́дуйся, земны́й А́нгеле,/ поне́же ра́вно А́нгелом на/ земли́ пожи́л еси́,/ ра́дуйся, Небе́сный челове́че,/ я́ко на Небесе́х Пресвяту́ю Тро́ицу со А́нгелы сла́вши,/ ра́дуйся, я́ко и по сме́рти от Бо́га восприя́л еси́ дар чудотворе́ния,/ ра́дуйся, благосе́рдый врачу́ душа́м и тело́м/ и моле́бниче ко Го́споду,/ Ему́же не преста́й моля́ся/ дарова́ти нам здра́вие и спасе́ние,/ и на сопоста́ты побе́ду и одоле́ние,/ и ми́ру всему́ смире́ние и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника, глас 6: Е́же от Де́вы Со́лнце:

Тропа́рь, глас 2:

Бо́гу от ю́ности, о́тче, избра́вшу и возлюби́вшу тя/ и прови́дящу твое́ до́брое произволе́ние,/ наставля́ет тя приити́ к преподо́бному Своему́ уго́днику -/ Кири́ллу всеблаже́нному,/ от него́же наста́влен бысть на путь спасе́ния,/ стра́хом Бо́жиим, и чистото́ю душе́вною, и благогове́нием,/ и непреста́нными к Бо́гу моли́твами/ во мно́зе по́двизе жизнь свою́ препроводи́л еси́/ и за́поведи Бо́жия непоро́чно соблю́л еси́,/ па́стырь и наста́вник и́ноком преди́вен был еси́,/ и ны́не Престо́лу Христо́ву со дерзнове́нием предстои́ши на Небесе́х,/ со А́нгелы светлоликоству́я,/ о́тче преподо́бне, Мартиниа́не всеблаже́нне,/ не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ и поми́ловати ду́ши на́ша.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, свята́го, и ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

От ю́ности, преподо́бне, Бо́га возлюби́л еси́,/ и ко блаже́нному Кири́ллу приведе́ся от свои́х роди́телей,/ и вда́лся еси́ ему́ со вся́цем усе́рдием,/ от него́же навы́че Боже́ственному ра́зуму,/ и богоуго́дно на земли́ житие́ соверши́л еси́,/ и чудесе́м от Бо́га дар восприя́л еси́,/ Его́же моли́ дарова́ти нам спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, что на ряду́ того́ числа́ 12-го.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Безсме́ртную жизнь, о́тче, возлюби́л еси́,/ маловре́менное житие́ возненави́дел еси́,/Ца́рство Небе́сное получи́ти вожделе́л еси́/ и сего́ ра́ди в посте́х, и бде́нии, в слеза́х и воздыха́ниях,/ в труде́ и по́двизе жизнь свою́ препроводи́л еси́,/ тем и яви́ся чи́сто жили́ще Пресвято́му Ду́ху,/ Его́же де́йствием све́тло ны́не украша́яся,/ моли́ спасти́ нас, воспева́ющих тя.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́е седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Наста́ днесь, Богоно́се, пресве́тлая па́мять твоя́,/ в ню́же соше́дшеся, ра́достию тя восхваля́ем/ и духо́вныя по́двиги твоя́ почита́ем,/ и́хже до́бре сверши́л еси́, и Христу́ благоугоди́л еси́,/ и чуде́с де́йствие от Него́ восприя́л еси́,/ бесо́вскую тьму от челове́к прогоня́еши/ и разли́чный неду́ги и я́зи исцеля́еши притека́ющим ти с ве́рою./ Тем и мы мо́лим тя, преподо́бне Мартиниа́не, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́нием оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, седа́лен пра́здника, что на са́мый пра́здник пи́сан на полиеле́осе.

Таже степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Егда́ преставле́ние пресвята́го твоего́ те́ла готовля́шеся,/ тогда́, всеблаже́нне, призва́л еси́ тоя́ оби́тели настоя́теля и бра́тию,/ наказу́я их, глаго́ля:/ бра́тие, подвиза́йтеся о свое́м спасе́нии,/ до́ндеже вре́мя и́мате,/ я́ко житие́ се кра́тко есть и ско́ро прехо́дит,/ потщи́теся восприя́ти жизнь ве́чную/ и любо́вь име́йте ме́жду собо́ю,/ я́коже и Христо́с возлюби́л есть нас/ И сия́ си́це глаго́лаше/ и предаде́ святу́ю свою́ ду́шу в ру́це Бо́жий./ Восприе́мше же свято́е те́ло твое́/ со псалмы́ и пе́сньми и со слеза́ми/ че́стно во гро́бе положи́ша./ Аще же и те́лом, о́тче, почива́еши,/ но чудеса́ содева́еши/ и разли́чная исцеле́ния подава́еши/ с ве́рою притека́ющим к многоцеле́бным моще́м твои́м./ И ны́не, всеблаже́нне Мартиниа́не,/ со дерзнове́нием предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ не преста́й о нас моля́ся/ и не забуди, Богоблаже́нне,/ я́ко сохрани́тися нам от враго́в ненаве́тным/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Пра́зднику кано́н пе́рвый твори́м со ирмосо́м на 6. Кано́н преподо́бному Мартиниа́ну чудотво́рцу, ему́же краегране́сие си́цево: Восхвали́ти уго́дника твоего́, Христе́, Мартиниа́на, словоотверзе́ние уст мои́х даждь ми, молю́ Ти ся. Глас 8,

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Песнь ти приношу́, всеблаже́нне Мартиниа́не, от недосто́йных уст мои́х,/ приими́ бла́го се́рдце и спаси́ мя, сла́вяща Го́спода, просла́вльшаго тя,/ сла́вно бо просла́вися.

Пое́м твою́ светоно́сную па́мять,/ в ню́же соше́дшеся, духо́вно пра́зднуем,/ и, у свята́го твоего́ гро́ба исцеле́ние с ве́рою прие́млюще, здра́ви отхо́дят, сла́вяще Го́спода,/ сла́вно бо просла́вися.

Пое́м и почита́ем, преподо́бне, твоя́ честны́я по́двиги, боле́зни же и труды́,/ и́миже потруди́ся во вре́менней сей жи́зни,/ и сла́вим Го́спода, просла́вльшаго тя,/ сла́вно бо просла́вися.

Богоро́дичен: Пое́м Тя, Ма́ти Бо́жий,/ я́ко породи́ нам Спа́са и Изба́вителя ро́ду на́шему,/ изба́вльшаго нас от а́довых нереши́мых уз и се́ни сме́ртныя,/ и сла́вим Рождество́ Твое́, сла́вно бо просла́вися.

Ин кано́н, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная сила́,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

В глубине́ зло́бы от неразу́мия погря́знувшаго испра́ви мя, преподо́бне Мартиниа́не,/ и ми́лостив бу́ди дерзну́вшу воспе́ти тя,/ и ра́зум очище́н пода́ждь ми,/ да по достоя́нию хвалу́ принесу́ тебе́.

В ю́ности, о́тче, зе́льне роди́телей свои́х отлучи́ся,/ и Христа́ Бо́га взыска́л еси́,/ и Того́ от всея́ души́ возлюби́л еси́,/ и горя́щею ве́рою Тому́ порабо́тал еси́,/ и ничто́же ти возбрани́ ю́ность цвету́щая,/ но и многоле́тных превзы́де разу́мною тве́рдостию.

В посте́х и в моли́твах,/ в терпе́нии и злострада́нии стра́стное взыгра́ние умертви́л еси́/ и плоть свою́ изнури́л еси́ и души́ пови́нну сотвори́л еси́,/ до́ндеже возмо́же бра́тися проти́ву неви́димых боре́ний,/ и кре́пким свои́м противле́нием победи́ всю неприя́зненную си́лу.

Богоро́дичен: Виждь, Влады́чице Богоро́дице, мно́гое на ны враг на́ших воста́ние/ и непреста́нное душ на́ших ра́тование/ и вонми́ на́шему неможе́нию на их противле́ние,/ умилосе́рдися, Всепе́тая,/ потщи́ся ско́ро свободи́ти нас от всех се́тей неприя́зненных.

Катава́сия пра́здника.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Ты еси́, преподо́бне, утвержде́ние и кре́пость разсла́бленно житие́ иму́щим,/ ты же и просвеще́ние страстьми́ омраче́нным,/ с ве́рою к тебе́ прибега́ющим.

Ты, блаже́нне Мартиниа́не, мно́гими труды́ и по́двиги плоть свою́ истощи́л еси́,/ чистоту́ же душе́вную посто́м и воздержа́нием в себе́ соблю́л еси́,/ тем и Свято́му Ду́ху жили́ще чи́сто показа́ся.

Ты, Богому́дре, свои́м подвиза́нием и труды́ духо́вную бразду́ до́бре де́лал еси́,/ и, сле́зною вла́гою напои́,/ безстра́стия клас возрасти́л еси́,/ и та́мо пожа́л еси́ жизнь ве́чную.

Богоро́дичен: Ты еси́, Пречи́стая, гора́ Бо́жия присе́нная,/ Ты Боже́ственная трапе́за мы́сленная,/ прие́мшая Хле́ба – Христа́, живота́ всех и Пита́теля,/ и Тебе́ воспева́ем, сла́вяще.

Ин

Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/ язы́ческая неплодя́щая, Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Просия́ житие́ твое́, Богоно́се, всесве́тло, я́ко со́лнце,/ просвеща́я ду́ши, и́же ве́рою и любо́вию к тебе́ приходя́щия,/ и обраща́ющийся к Бо́гу наставля́еши на путь спасе́ния.

Просия́ днесь па́мять твоя́, Богоблаже́нне, све́тлыми исцеле́ний луча́ми,/ ея́же ве́рою пра́зднующих духо́вный благода́ти исполня́еши,/ душа́м же и телесе́м здра́вие и спасе́ние подава́еши.

Богоро́дичен: Преудиви́шася а́нгельстии чи́нове/ и устраши́шася челове́ческа существа́ в пречи́стем рождестве́ Твое́м, Богоро́дице,/ я́ко Безпло́тный Бог плоть от Тебе́ нас ра́ди восприя́т,/ И́мже утверди́шася вся́ческая.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен, глас 8:

От ю́наго во́зраста, преподо́бне, страх Бо́жий всели́ся в тя,/ Его́же любо́вию разгора́ем,/ го́рько душе́вную жизнь сию́ презре́л еси́,/ сла́дкому Влады́це после́довати возжеле́л еси́,/ посто́м, и бде́нием, и зе́льным воздержа́нием у́ды телеси́ своего́ умертви́л еси́,/ несумне́нною же ве́рою и благи́ми де́лы доброде́телей ду́шу свою́ оживотвори́л еси́,/ тем и по преставле́нии твое́м чуде́с дар от Бо́га восприя́л еси́,/ те́мже, о всеблаже́нне Мартиниа́не, о́тче наш преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́м оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Услы́шаша о́крестнии лю́дие твоя́, преподо́бне, чудеса́ и исцеле́ния,/ и уве́девше чу́дная и Богоуго́дная дела́ твоя́,/ и просла́виша тя, Всеблаже́нне.

Услыши нас, смире́нных раб свои́х, мо́лим тя, всеблаженне,/ и многообра́зных сете́й вражиих потщи́ся свободи́ти нас/ и спасе́ние получи́ти сподоби.

Услы́ши, благосе́рде, мно́гими грехи́ обремене́нных нас/ и не заме́дли, Христо́в уго́дниче, пода́ти душа́м спасе́ние и телесе́м здра́вие/ ве́рою и любо́вию почита́ющим тя.

Богоро́дичен: Услы́ши, Богоро́дице, нас, вопию́щих Ти и сла́вящих Твое́ вели́чие,/ и изба́ви нас от вся́каго зла́го обстоя́ния,/ и наста́ви нас твори́ти во́лю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ и ча́емых мук свободи́ нас, мо́лим Тя.

Ин

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́ще́ся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Путь жития́ своего́ преше́л еси́ во мно́зе по́двиге,/ воздержа́нием и злострада́нием плоть свою́ истощи́л еси́,/ ду́шу же свою́ благи́ми де́лы обогати́л еси́,/ тем ны́не, в жи́зни ве́чней ра́дуяся, Влады́це пое́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Посто́м и бде́нием, Богому́дре Мартиниа́не,/ и сле́зными исто́чники душе́вныя о́чи просвети́л еси́/ и ум свой над страстьми́ воцари́л еси́ кре́пким воздержа́нием,/ кро́ткаго Ду́ха сосу́д избра́н яви́ся.

Па́мять сме́ртную и чистоту́ душе́вную при́сно име́л еси́,/ тем и Бо́га зри́ши всегда́,/ непреста́нными же моли́твами, смиренному́дрием и молча́нием на врага́ побе́ду взял еси́, Богоприя́тне.

Богоро́дичен: Пода́ждь, Влады́чице, свы́ше побе́ду на борю́щая нас лука́выя ду́си,/ и́щущих на́шу поги́бель,/ Тебе́ бо еди́ну Засту́пницу и необори́мую сте́ну и́мамы,/ я́ко да, спасае́ми Тобо́ю, благода́рственно воспева́ем Тя.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бие.

Просвети́л еси́, о́тче, ду́шу свою́ непреста́нными моли́твами и слеза́ми те́плыми/ и душе́вныя о́чи выспрь вы́ну име́л еси́,/ до́лу же теле́сных оче́й зре́ние, смиренному́дрием обогаща́яся.

Просвети́, Богоблаже́нне, ду́шу мою́, помрачи́вшуюся лю́те,/ и наста́ви на стезю́ Богоразу́мия,/ и укрепи́ мя в благи́х дея́ниих,/ да, в путь твой ше́ствуя, непреста́нно ублажа́ю тя.

Просвети́л еси́ всех Боже́ственным житие́м свои́м/ и был еси́, преподо́бне, вене́ц и́ноком,/ не ка́мением многоце́нным, но доброде́телию обложе́н, яви́л бо ся еси́ Богора́дованное воистинну украше́ние.

Богоро́дичен: Просвети́ла еси́ Боже́ственным рождество́м Твои́м во тьме и се́ни сме́ртней седя́щая,/ Изба́вителя бо нам, Пречи́стая, родила́ еси́, Ему́же вопие́м:/ Твоего́ ми́ра пода́ждь нам, Еди́не Человеколю́бче.

Ин

Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/ Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения/приведе́ние и́мамы.

Хода́тая тя к Бо́гу стяжа́хом, всеблаже́нне, и моле́бника те́пла,/ моли́, о́тче, многоко́зненных неви́димых кова́рств изба́витися нам/ и на суди́щи Христо́ве предста́ти неосужде́нных сподо́би нас.

Хода́тай ко Влады́це, о́тче Мартиниа́не, буди́ о нас, воспева́ющих тя/ и ве́рою пра́зднующих че́стную па́мять твою́,/ и наста́ви нас на путь покая́ния,/ и сподо́би избежа́ти му́ки ве́чныя.

Христа́ изде́тска возлюби́л еси́/ и Тому́ невозвра́тно после́дова, житие́ свое́ непоро́чно сконча́л еси́, пресла́вне,/ и яви́лся еси́ Тро́ицы чи́сто жили́ще,/ Е́йже ны́не предстоя́, помина́й нас, ве́рою почита́ющих тя.

Богоро́дичен: Хода́таица к Бо́гу и челове́ком Помо́щница Ты еси́, Богоро́дице,/ Тобо́ю бо, Влады́чице, Безле́тнаго Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего уве́дехом/ и от тьмы неве́дения на Богоразу́мие приведо́хомся.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Очи́стил еси́ ум свой бде́нием и моли́твами/ и сле́зными тече́нии ду́шу свою́ чи́сту соде́лал еси́,/ смире́нием же и кро́тостию к жи́зни ве́чней возвы́сися.

Очи́сти мя, преподо́бне Мартиниа́не, от страсте́й тиме́ния, належа́щих на мя,/ в сих бо побежда́юсь при́сно,/ но, победи́вый боре́ния вра́жия,/ победи́ и мою́ грехо́вную напа́сть, востаю́щую на мя.

Очи́сти мя, всеблаже́нне, от скве́рных зол мои́х/ и сла́бость мою́ стягни́ ми,/ в воздержа́нии же и целому́дрии жи́ти укрепи́ мя/ и чистоту́ пода́ждь се́рдцу моему́, молю́тися.

Богоро́дичен: Очи́сти мя, Богоро́дице, от всех мои́х согреше́ний,/ Ты бо еси́ нам, ве́рным, наде́жда и спасе́ние и гре́шным заступле́ние,/ и из глубины́ зол возведи́ мя, молю́ Ти ся.

Ин

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

В глубину́ ста́рости, о́тче, дости́же,/ но ника́коже от духо́внаго по́двига ослабе́,/ не бо дал еси́ сна свои́ма очи́ма,/ но тща́ся до конца́ сохрани́ти душе́вную све́тлость,/ во благи́х же по́двизех сконча́вся, блаже́нней жи́зни сподо́бися.

Во оби́тели был еси́ преподо́бнаго Се́ргия па́стырь и учи́тель слове́сному ста́ду/ и не оста́ви сея́ оби́тели,/ но па́ки прии́де в дом Пресвяты́я Богоро́дицы/ и втори́цею просвети́л еси́ нас Боже́ственным житие́м свои́м/ и оты́де в ве́чную жизнь.

Вели́ко дерзнове́ние ко Го́споду и́маши, всеблаже́нне,/ и вели́кому дарова́нию от Него́ сподо́бися,/ я́ко всяк неду́г и вся́ку я́зю исцеля́еши приходя́щим ти с ве́рою,/ да всяк убо, и́же отложи́т сомне́ние, не погреши́т своего́ жела́ния.

Богоро́дичен: Во оби́тели сей, Пречи́стая Богома́ти, не забу́ди раб Свои́х,/ с ве́рою притека́ющих к це́ркви святе́й Твое́й/ и ми́лости прося́щих и очище́ния своему́ согреше́нию,/ и от вся́кия ско́рби и печа́ли изба́ви нас,/ и из глубины́ страсте́й возведи́, и спаси́ мя.

Конда́к, глас 8:

Благоизво́лив, преподо́бне,/ от ю́наго во́зраста рабо́тати Го́сподеви день и нощь,/ в стра́се Бо́жий и благогове́нии чистоту́ душе́вную соблю́л еси́,/ в моли́твах же и бде́ниих ум твой предочи́стил еси́,/ в по́двизех же, злострада́ниих те́ло твое́ изнури́в,/ вся доброде́тели духо́вныя испра́вил еси́/ и о́браз хотя́щим по тебе́ спасти́ся яви́лся еси́./ Те́мже ны́не, при́сно зря на Небесе́х Пресвяту́ю Тро́ицу,/ моли́ся, всеблаже́нне, дарова́ти душа́м на́шим спасе́ние,/ и житию́ на́шему исправле́ние,/ да вси ве́рою вопие́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Мартиниа́не, о́тче наш.

И́кос:

Ка́ко возмогу́ по достоя́нию восхвали́ти тя, о всеблаже́нне,/ испо́лнен бо есмь вся́кий зло́бы,/ но ве́рою и любо́вию восхваля́ю тя,/ а́ще бо и челове́к бе подо́бием, о́тче,/ но а́нгельски на земли́ пожи́л еси́, я́ко безпло́тен,/ те́мже, преподо́бне, похва́льная тебе́ воспева́ем си́це:/ ра́дуйся, Богоблаже́нне, я́ко от ю́на во́зраста роди́телема свои́ма приведе́ся к преподо́бному Кири́ллу/ и Бо́жиим про́мыслом к нему́ вожделе́ вда́тися./ Возьми́ ме́не, – ре́че,– о честны́й о́тче, и наста́ви на путь спасе́ния./ И от него́ навы́че духо́вному по́двигу./ Ра́дуйся, я́ко испо́лнитель был еси́ Боже́ственным за́поведей;/ ра́дуйся, я́ко Богоуго́дным житие́м свои́м А́нгелы возвесели́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко чудесы́ свои́ми челове́цы удиви́л еси́;/ ра́дуйся, по́стником украше́ние и преподо́бным похвала́./ Ра́дуйся, и́ноком предста́тель и засту́пник,/ те́мже и мы согла́сно вопие́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Мартиниа́не, о́тче наш.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы Богочести́вии в Вавило́не/ о́бразу злато́му не поклони́шася,/ но посреде́ пещи́ о́гненный, ороша́еми,/ песнь воспева́ху, глаго́люще:/ превозноси́мый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Ди́вен Бог, прославля́яй святы́х Свои́х,/ я́коже просла́ви тебе́, всеблаже́нне, мно́гими чудесы́ и разли́чными исцеле́нии,/ ве́рою припа́дающим к ра́це моще́й твои́х/ исцеле́ния оби́льна подава́еши, вопию́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Доброде́тели мно́ги, о́тче, стяжа́л еси́,/ и, за́поведи Бо́жия до́бре испра́вив,/ житие́ непоро́чно сверши́в,/ блаже́нную жизнь получи́л еси́,/ и ны́не в лице́ преподо́бных пое́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Да пое́тся и прославля́ется днесь преподо́бный Мартиниа́н,/ и Боже́ственный по́двиги его́ да почита́ются,/ и ди́вныя чудеса́ его́ да пропове́даются,/ Небе́сным бо све́том просвеща́ет и духо́вный благода́ти исполня́ет ве́рою вопию́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Де́во Влады́чице Богоро́дице,/ необори́мая стено́ и тве́рдое прибе́жище/ и те́плое заступле́ние от вся́ких напа́стей и скорбе́й ве́рою призыва́ющим пречи́стое и́мя Твое́,/ изба́ви мене́, грехо́вными беда́ми содержи́ма/ и ча́стыми напада́нии лю́те стра́ждуща,/ да, свобожде́н, воспева́ю Тя:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод прижи́тия Твоего́.

Ин

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Богоподо́бным житие́м свои́м А́нгелы возвесели́л еси́/ и челове́цы по́льзы испо́лнил еси́,/ бе́сов посрами́л еси́ и нам о́браз оста́ви сопротивля́тися кова́рством их./ И ны́не в па́мяти твое́й пода́ждь тре́бующим спаси́тельная проше́ния и от души́ вопию́щим:/ Сый благослове́н Бог и препросла́влен.

Бу́дущую сла́ву жела́я получи́ти,/ мимоше́дшую презре́л еси́,/ и жите́йския молвы́ отлучи́ся, и к Бо́гу, о́тче, прилепи́ся,/ и, вседу́шно рабо́тав Ему́ день и нощь,/ прославля́л Его́ во псалме́х, и пе́ниих, и пе́снех духо́вных,/ те́мже и Той тя просла́ви в Ца́рствии Небе́снем,/ и ны́не, ра́дуяся, пое́ши:/ Сый благослове́н Бог и препросла́влен.

Боже́ственною си́лою укрепля́ем,/ посто́м, и моли́твами, и смиренному́дрием вра́жию горды́ню до конца́ смири́л еси́,/ и того́ многоконе́чныя се́ти покры́л еси́,/ и чи́стым житие́м свои́м Бо́гу благоугоди́л еси́,/ и Боже́ственный сла́вы прича́стник яви́ся,/ и ны́не, с преподо́бными веселя́ся, пое́ши:/ Сый благослове́н Бог и препросла́влен.

Богоро́дичен: Благослове́нна еси́, Обра́дованная, Богоро́дице Де́во, в род и род,/ я́ко родила́ еси́ Сы́на, И́же пре́жде век Бо́га на́шего, нетле́нным зача́тием и рождество́м неизрече́нным,/ те́мже честне́йши еси́, Богоро́дице, Небе́сных сил и всея́ тва́ри превы́ше и сла́внее,/ и мы, раби́ Твои́, ве́рою вопие́ Ти:/ благослове́н, Пречи́стая, плод Твоего́ чре́ва и препросла́влен.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Избави́телю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Свята́го Ду́ха в себе́ жили́ще име́л еси́,/ стра́хом Бо́жиим и чистото́ю душе́вною устро́ився,/ тем и одарова́ся от Бо́га Боже́ственною благода́тию,/ весть бо Госпо́дь прославля́ти просла́вльших Его́,/ я́коже ты, преподо́бне, просла́ви Его́ чу́дным и Богоуго́дным житие́м Свои́м на земли́,/ та́ко и тебе́ просла́ви в Ца́рствии Небе́снем,/ в не́мже ны́не, не премолча́я, пое́ши:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Свята́го Ду́ха благода́ть де́йствует тобо́ю и до ны́не,/ чудеса́ бо содева́еши и разли́чная исцеле́ния подава́еши к святы́м моще́м твои́м с ве́рою приходя́щим,/ но, о всеблаже́нне Мартиниа́не,/ исцели́ и моя́ теле́сныя боле́зни, я́же грехми́ роди́л,/ и ду́шу мою́ просвети́ и согреше́нием оставле́ние испроси́, пою́щу:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Све́та трисо́лнечнаго, Богому́дре, соприча́стник ны́не бысть с преподо́бными Кири́ллом и Ферапо́нтом,/ предстоя́ престо́лу Вседержи́теля тва́ри, со А́нгелы воспева́я непостижи́мую Его́ держа́ву,/ с ни́ми же, Богоблаже́нне Мартиниа́не, при́сно о нас моли́ся,/ любо́вию ублажа́ющих и почита́ющих тя во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Сняты́й Дух на́йде на Тя и Си́ла Вы́шняго осени́ Тя, Де́во Чи́стая,/ и воплоти́ся от пречи́стаго Твоего́ чре́ва, я́коже изво́ли,/ да нас свободи́т от рабо́ты вра́жия,/ но что Ти принесе́м, Богоро́дице,/ ко́е ли пе́ние воспое́м, и́ли ку́ю похвалу́ воздади́м,/ досто́йно бо восхвали́ти Твое́ вели́чество ника́коже недоуме́ем мы,/ но ве́рою и любо́вию пое́м и превозно́сим Тебе́, Чи́стую Богома́терь, во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рный же ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Па́мять твоя́, о́тче Мартиниа́не, иногда́ забве́нию предана́ бысть от неиму́щих к тебе́ от се́рдца те́плыя ве́ры,/ ны́не же, преподо́бне, сия́ет па́мять твоя́ пресве́тлая, я́ко заря́ невече́рняя, испуща́ющи лучи́ исцеле́ния,/ и мы пра́зднуем днесь ве́рою и лю́бовию,/ просвеща́еши бо пою́щих и превознося́щих Христа́,/ просла́вльшаго тя, во вся ве́ки.

Прииди́те, стеце́мся днесь,/ да пра́зднуем ра́достно пресве́тлую па́мять Христо́ва уго́дника, Мартиниа́на всеблаже́ннаго,/ почита́юще пресве́тлыя его́ по́двиги и мно́гия доброде́тели, и духо́вно возвесели́мся,/ Боже́ственную бо благода́ть подае́т/ ве́рою и любо́вию соверша́ющим святу́ю па́мять его́ во вся ве́ки.

Просия́ днесь вселе́тная па́мять уго́дника Бо́жия,/ созыва́ющи многочи́сленное христиа́нское со́нмище,/ и притека́ющии к моще́м его́ исцеле́ния оби́льна прие́млют,/ и тьмо́ю грехо́вною омраче́нныя просвеща́ются,/ и духо́вных даро́в исполня́ются,/ и, с ве́рою пра́зднующе святу́ю и светоно́сную па́мять его́,/ сла́вим и превозно́сим Христа́ и Его́ уго́дника во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Пресвята́я Богоро́дице, по до́лгу воспева́ем Тя,/ и́же иногда́ во тьме неве́дения бы́вшая ны,/ ны́не же на свет ве́дения возведо́хомся,/ и от тьмы свободи́хомся пречи́стым Рождество́м Твои́м,/ и Тобо́ю позна́хом, Пренепоро́чная, Бо́га И́стиннаго, Созда́теля и Соверши́теля вся́кой тва́ри,/ Его́же, я́ко Сы́на Своего́ и Зижди́теля, моли́ при́сно за воспева́ющий Тя/ и превознося́щия во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком плотски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Удиви́шася а́нгельстии чи́нове равноа́нгельскому житию́ твоему́, преподо́бне,/ ка́ко подвиза́ся во пло́ти су́щей и безпло́тнаго врага́ победи́л еси́/ и вене́ц победи́тельный от Подвигополо́жника Бо́га восприя́л еси́,/ те́мже тя, всеблаже́нне Мартиниа́не,/ и́ночестии чи́нове, велича́ем.

Удиви́шася челове́цы пресве́тлому и Богоуго́дному житию́ твоему́, Богому́дре,/ не дал бо еси́ сна свои́ма очи́ма, ни ве́ждома дрема́ния,/ до́ндеже сподо́бися ра́йскаго наслажде́ния,/ иде́же угото́ва Бог поко́й лю́бящим Его́,/ труды́ же твои́ и злострада́ния и великоду́шное терпе́ние кто исчести́ мо́жет?/ Тем тя вси велича́ем.

Удиви́шася то́гда о́крестный лю́дие,/ егда́ во оби́тели блаже́ннаго Кири́лла роди́телей свои́х отлучи́лся еси́,/ и ка́ко, в толи́це ю́ности су́щей, столе́тен смысл иму́щи,/ прии́де бо, и припаде́ к нему́, и рече́:/ возьми́ мене́, святы́й о́тче, к своему́ преподо́бству/ и наста́ви на путь спасе́ния./ Он же прови́де тебе́, хотя́ща бы́ти сосу́да избра́нна,/ прия́т тебе́ и наста́ви на духо́вный по́двиги,/ и уго́дник Бо́гу вели́к показа́ся,/ тем тя вси велича́ем.

Богоро́дичен: Удиви́шася а́нгельстии собо́ри и челове́честии ро́ди о сем,/ Его́же бо трепе́щут вся́ческая, Сего́, Чи́стая, во чре́ве Свое́м понесла́ еси́/ и роди́ Собезнача́льна Сы́на и Сопресто́льна Отцу́ и Ду́хови па́че у́ма и сло́ва,/ за милосе́рдие ми́лости сообра́зна бы́вша/ и изба́вльшаго челове́чество от вра́жия губи́тельства,/ тем тя, Богоро́дице, А́нгел и челове́к чинонача́лия, велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Безнача́льному Царю́ веко́м послужи́л еси́, преподо́бне, в посте́х, и моли́твах, и бде́ниих день и нощь/ и во сто труды́ уплодоноси́л еси́, от ни́хже восприя́л еси́,/ в не́мже ликоству́я, моли́ся, всеблаже́нне, за пра́зднующий ве́рою и любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Безнача́льный Влады́ка Госпо́дь, ви́дев твоя́ Божественныя по́двиги и труды́,/ Пресвята́го Ду́ха благода́тию обогаща́ет тя/ и по преставле́нии твое́м исто́чник чуде́с дарова́ тебе́,/ а́ще бо и последи́ всех возсия́л еси́, но пе́рвых че́сти сподо́бися,/ те́мже тя вси, уго́дника Христо́ва, велича́ем.

Боже́ственных и блаже́нных оте́ц на́ших Ферапо́нта и Мартиниа́на в пе́снех и пе́ниих днесь да ублажи́м,/ о́вого убо я́ко нача́льника оби́тели сей,/ о́вого же я́ко соверши́теля,/ и, ве́рою моля́щеся, вопие́м им:/ о всеблаже́ннии Христо́вы уго́дницы,/ о дво́ице пресвята́я!/ А́ще и теле́сне разлуче́ны есте́,/ но, ду́хом вку́пе предстои́те Пресвяте́й Тро́ице,/ Е́йже при́сно о ста́де свое́м моли́теся,/ да вас в пе́снех непреста́нно велича́ем.

Богоро́дичен: Безнача́льнаго Отца́ Сын Соприсносу́щен, воплоти́вся из Тебе́, Де́во Богоро́дице, нам яви́ся,/ и возведе́ и просвети́ во тьме и се́ни сме́ртней седя́щая,/ и совокупи́ расточе́нный И́мени ра́ди Его́,/ Тебе́ ра́ди, Ма́ти Бо́жия, сме́рти ве́чныя избы́хом и живо́т получи́хом/ и тем Тя, всехва́льную Богоро́дицу, велича́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны:

Просвети́, преподо́бне, на́ши серде́чныя о́чи воззре́ти на Боже́ственную добро́ту/ и освяти́ на́ша ду́ши и телеса́,/ да досто́йными устна́ми песнь хвале́ния ти прино́сим,/ и моли́ся, преподо́бне, за чту́щия тя/ и ве́рою пра́зднующий па́мять твою́ присноблаже́нную.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О́тче преподо́бне Мартиниа́не,/ ты измла́да житие́ богоуго́дно и чистото́ю укра́шено име́л еси́/ и вся доброде́тели тяжа́л еси́,/ в ни́хже соде́лал еси́ духо́вную ле́ствицу,/ по не́йже дои́де Го́рняго Иерусали́ма посто́м и бде́нием/ и непреста́нными моли́твами,/ и ны́не со А́нгелы на Небе́сех сла́виши Пресвяту́ю Тро́ицу, ра́дуяся,/ Ея́же моли́ о воспева́ющих тя/ и ве́рою пра́зднующих святу́ю па́мять твою́.

О́тче Богому́дре Мартиниа́не,/ честны́я мо́щи твоя́, исто́чник чудесе́м/ и ре́ку исцеле́ния, дарова́ Госпо́дь челове́ком:/ слепы́м прозре́ние, хромы́м хожде́ние,/ разсла́бленным кре́пость,/ прокаже́нным очище́ние,/ нечи́стым духово́м от челове́к прогна́ние/ и вся́кия боле́зни облегче́ние/ с ве́рою несумне́нною приходя́щим и моля́щим ти ся/ и любо́вию пра́зднующим святу́ю па́мять твою́.

О́тче всеблаже́нне Мартиниа́не,/ твое́ Богоуго́дное житие́ бысть нам просвеще́ние,/ и сла́дость духо́вная, и благ путь ко спасе́нию,/ и́мже богоуго́дне ше́ствовал еси́,/ и по́двиг свой непоколеби́м до конца́ соблю́л еси́,/ и получи́л еси́ Ца́рство Небе́сное,/ но, я́ко дерзнове́ние име́я нехода́тайственно,/ помина́й нас, предстоя́ Пресвяте́й Тро́ице,/ восхваля́ющих тя и ве́рою пра́зднующих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 5:

Прииди́те, празднолюби́вии и́ноцы, духо́вное сосло́вие,/ прииди́те, лик соста́вим в настоя́щее пра́зднество/ вселе́тныя па́мяти блаже́ннаго отца́ на́шего, си́це рцем:/ ра́дуйся, избра́нниче возлю́бленне Христу́ Бо́гу и преподо́бным похвало́,/ пра́ведным единовсе́льниче, по́стником удобре́ние,/ и́ноком пресве́тлое украше́ние,/ гре́шным к Бо́гу те́плый моле́бниче,/ заблу́ждшим наста́вниче,/ печа́льным утеше́ние, в напа́стех засту́пниче,/ в беда́х помо́щниче, в ско́рбех исцели́телю,/ и всем, и́же с ве́рою прося́щим и приле́жно моля́шимся ти ся,/ пода́еши вся, я́же на по́льзу,/ те́мже, о всеблаже́нне Мартиниа́не,/ предста́тель и засту́пник бу́ди нам от вся́кия беды́ и печа́ли/ и спаси́ ста́до свое́ моли́твами свои́ми.

И ны́не, пра́здника: Днесь Христо́с на Иорда́н прише́д крести́тися:

На литурги́и

Блаже́нны пра́зднику, песнь 7-я, а преподо́бному песнь 3-я. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24.

На моле́бне

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

Сей же Богоро́дичен глаго́лется по 3-й пе́сни на моле́бне и́ли в ке́ллии.

Глас 8:

Напа́сти многоко́зненныя приидо́ша на мя от враго́в ви́димых и неви́димых,/ и бу́ря одержи́т мя,/ и волне́ние потопля́ет мя безчи́сленных мои́х согреше́ний,/ и неча́яние сумня́ет мя, окая́ннаго,/ ра́ди моего́ беззако́ния,/ и ны́не, Милосе́рдая Госпоже́ Богоро́дице,/ прибега́ю аз, убо́гий раб Твой,/ к Твоему́ те́плому заступле́нию и покрову́/ и к ти́хому приста́нищу бла́гости Твоея́./ Изба́ви мя, Влады́чице, от враго́в мои́х, ви́димых и неви́димых,/ и от напа́стей и бед спаси́,/ и от согреше́ний мои́х свободи́,/ и моли́ся, Пречи́стая, о всех рабе́х Твои́х, непреста́нно восхваля́ющих Тя/ и ве́рою кла́няющихся Пречи́стому Рождеству́ Твоему́.

И́на слу́жба преподо́бнаго Мартиниа́на Белоезе́рскаго

Ве́чер

Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника 3 и преподо́бнаго 5, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Ум предочи́стив от страстна́го движе́ния,/ пома́зание свято́е прия́л еси́, преподо́бне,/ па́стырь Богоизбра́нен быв, всеблаже́нне,/ Ду́хом Боже́ственным и пресла́вными твои́ми уче́нии/ наста́вил еси́ ста́до к зла́ку Богоразу́мия/ и к пути́ спасе́нному./ Сего́ ра́ди почита́ем тя свяще́нными пе́сньми.

Лоза́ благора́сленна Боже́ственнаго виногра́да быв,/ доброде́телей Боже́ственный гро́зды прине́сл еси́, преподо́бне,/ исцеле́нием ка́пля, всем челове́ком иска́пающа при́сно,/ священнотаи́нниче всече́стне,/ темже, торжеству́юще пресла́вную па́мять твою́,/ покланя́емся честны́м моще́м твои́м,/ просвеще́ние почерпа́юще.

Благосказа́нием слове́с твои́х,/ преподо́бне отче Мартиниа́не,/ Це́рковь Христо́ва украша́ется,/ честны́ми твои́ми уче́нии доброде́телей,/ темже почита́ем свяще́нное твое́ торжество́ и преставле́ние пресла́вное,/ и́нокующим похвало́, святы́й побо́рниче.

Ины стихи́ры преподо́бнаго, глас 8:

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О́тче Богому́дре Мартини́ане,/ ты от утро́бы Бо́гу приложи́ свой смысл,/ весь прилежа́ Вседержи́телю,/ плоды́ досто́йны принося́ Ему́ от свои́х по́двиг, преподо́бне,/ венча́емь доброде́тельными венцы́,/ тем благи́х обре́те восприя́тие, досточу́дне.

Ты мни́хом наказа́тель/ и Ру́сской земли́ звезда́ пресве́тлая,/ осия́ющи чудесы́ вся стра́ны на́ша,/ тя бо Бог пре́же избра́ от ю́ности, о́тче,/ па́стыря овца́м слове́сным,/ тем преподо́бных лик тя восприим,/ с ни́ми же моля́ся,/ проси́ ста́ду твоему́ грехо́в оставле́ние.

Отче Богому́дре Мартиниа́не,/ сле́зными исто́чники просвети́вый мысль,/ Бо́гови бесе́довал еси́,/ непреста́нными очище́нии и сия́нии/ столп све́тел благоче́стия огнесия́нен яви́ся, блаже́нне,/ и́нокующих учи́тель и похвала́,/ и ны́не всех нас соблюди́ хода́тайством твои́м.

Сла́ва, глас тойже. Самогла́сен:

Боже́ственнаго испо́лнь ра́зума,/ ста́ду слове́сному Христо́ву яви́лся еси́ Боже́ственный учи́тель,/ сия́ воспита́я богому́дренно и благоче́стно на па́жити Боже́ственнаго славосло́вия,/ те́мже ны́не твое́ честно́е преставле́ние почита́ем,/ просла́вльшаго тя Го́спода велегла́сно сла́вяще,/ Того́ моли́, преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ стране́ на́шей на враги́ одоле́ние побе́ды дарова́ти,/ и Це́ркви правосла́вных благоче́стное единомышле́ние,/ и спасе́ние душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния преподо́бническая.

На ли́тии стихи́ры самогла́сны. Глас 6:

Богоно́се преблаже́нне Мартиниа́не,/ все плотско́е мудрова́ние ду́хови повину́л еси́, поще́ния страда́ньми утверди́вся,/ я́ко зла́то, искуше́но в горни́ле, сия́я, яви́ся,/ прия́телище бысть Ду́ху Пресвято́му,/ собра́в и́ночествующих мно́жества/ и уче́нии свои́ми, я́ко не́коею ле́ствицею восхо́дною на Не́бо,/ на высоту́ доброде́телей возведе́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́ присносвяще́нную,/ и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Возсия́ днесь пресве́тлая и всепра́зднественная па́мять твоя́,/ пресла́вне Мартиниа́не,/ созыва́ющи многочи́сленный по́стник и преподо́бных ликостоя́ния,/ А́нгели же со челове́ки я́ко вои́стинну к похвале́нию/ И́же в Тро́ице покланя́ема Христа́ Бо́га на́шего,/ те́мже, притека́ют;е к свяще́нным моще́м твои́м,/ исцеле́ния да́ры оби́льно прие́млем/ и тебе́ венча́вшаго Христа́ прославля́ем,/ Спа́са душа́м на́шим.

Богоно́се преблаже́нне о́тче Мартиниа́не,/ ты проро́чески слеза́ми зе́млю омака́ше,/ не дал еси́ сна очи́ма свои́ма,/ ни ве́ждома свои́ма дрема́ния,/ серде́чное жела́ние е́же ко Христу́ явля́я,/ Его́же возлюби́л еси́,/ тем и́ноком о́браз был еси́/ и вся́кия доброде́тели вид испра́ви,/ сего́ ра́ди тя ублажа́ем, Христа́ велича́юще,/ тебе́ просла́вльшаго.

Сла́ва, глас 8:

Егда́, блаже́нне, к Боже́ственному жела́нию ум свой впери́в,/ тогда́ оста́вил еси́ вся до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и процве́л еси́, я́ко крин прекра́сный, доброде́телию,/ и страсте́й те́рние искорени́,/ и насади́ плоды́ трудо́в свои́х,/ те́мже и пожа́т рукоя́ти – неотъе́млемо бога́тство на Небесе́х,/ Мартиниа́не преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву твою́.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2. Самогла́сен:

Ду́ха Свята́го теплото́ю, прему́дре,/ жела́ние се́рдца своего́ е́же к Бо́гу согре́яв/ и зи́му страсте́й умертви́в,/ многоко́зненную си́лу бесо́вскую низложи́л еси́/ и до конца́ не́мощных сих показа́,/ Небе́сная же во́инства удиви́л еси́ терпе́нием свои́м,/ но,я́ко по́стником подража́тель и преподо́бным сожи́тель/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Взем крест, преподо́бне Мартиниа́не,/ кре́пко после́довал еси́ И́же нас ра́ди Распя́тому,/ и Его́ ра́ди любве́ вся оста́вил еси́,/ и Того́ Еди́наго Христа́ возлюби́л еси́,/ Ему́же со А́нгелы предстоя́,/ моли́ уще́дрити мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Я́ко прии́м Небе́сное се́мя,/ плод стори́чествующий доброде́тели прине́сл еси́,/ Мартиниа́не, о́тче наш,/ пита́я благода́тственно и́же гла́дом та́ющих доброде́тели,/ отню́дуже исцеле́ния ве́рою приходя́щим подава́еши,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́,/ моли́, преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ спасти́ и́же ве́рою чту́щих тя/ и пра́зднующих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 5:

Преподо́бне о́тче наш Мартиниа́не,/ егда́ Боже́ственным манове́нием подви́гся от млада́го во́зраста,/ пусты́ню пости́г и та́мо всели́ся,/ единомы́шленно вели́каго учи́теля спасе́нию обре́т/ и того́ стопа́м богому́дренно после́довал еси́,/ и́нокующим чинонача́льник был еси́/ и Святы́я Тро́ицы служи́тель и́стинный,/ Тоя́ моли́, свя́те, и́же благоче́стно пра́зднующим/ и всечестно́е твое́ успе́ние соверша́ющим,/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 7:

От ю́ности, о́тче, избра́н и возлю́блен был еси́ Го́сподом Бо́гом,/ И́же, прови́дя до́брое твое́ произволе́ние,/ научи́ тя приити́ к преподо́бному уго́днику Своему́, Кири́ллу всеблаже́нному,/ от него́же наста́влен быв на путь спасе́ния,/ в стра́се Бо́жии и чистоте́ душе́вней,/ в благогове́нии же и непреста́нных к Бо́гу моли́твах/ житие́ твое́ непоро́чно преше́л еси́,/ и ны́не, со дерзнове́нием предстоя́ на Небесе́х Престо́лу Христо́ву,/ о́тче Мартиниа́не всеблаже́нне,/ не преста́й моля́ Христа́ Бо́га спасти́ и поми́ловати ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, святаго. И ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Весь освяще́н и Богоно́сен показа́ся,/ мир и бога́тство, све́тлость и всю ели́ка ви́димую добро́ту маловре́менную преоби́дев,/ смире́нием же и нището́ю Влады́це Христу́ после́довал еси́,/ собра́в и́нок мно́жество, и сих Правосла́вия уче́ньми просвети́л еси́./ Тем и по кончи́не нестаре́емую благода́ть прия́л еси́/ и, во гро́бе лежа́, нетле́нен пребы́сть, Богоблаже́нне Мартиниа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́нием проще́ние дарова́ти нам.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихословии седален, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

Страсте́й тьму отгна́л еси́ моли́твами свои́ми, о́тче,/ и се́рдце свое́ с чу́вствы в честь Бо́гу предста́вил еси́./ Те́мже в тя всели́ся благода́ть Пресвята́го Ду́ха,/ еже́ прови́дети бу́дущая, я́ко близ настоя́щая/ и непло́дствия соу́з разреши́ти./ Те́мже и мы мо́лим тя:/ проси́ нам от Христа́ Бо́га оставле́ния грехо́в.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле е седа лен, глас 4,

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Вели́каго отца́ и учи́теля учени́к предо́бр я́влься, преподо́бне,/ и невозвра́тным жела́нием от души́ тому́ равноа́нгелъно после́довал еси́,/ лобза́в рети́вно о́тчее наказа́ние и безмо́лвие ума́ сохрани́в немяте́жно, препроводи́л дни своя́,/ тем мо́лим тя, преблаже́нне:/ и нас сохрани́ немяте́жно от неви́димых и ви́димых враг,/ заступа́я и покрыва́я во спасе́ние ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря и внима́ше мы́слию,/ и́же на руно́ дождь, в безсе́менном зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/ купину́, огне́м неопали́мую, жезл Ааро́нов прозя́бший./ И, свиде́тельствуя, обру́чник Твой и храни́тель свяще́нником взыва́ше:/ Де́ва ражда́ет и по рождестве́ па́ки Де́вою пребыва́ет.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Прокимен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие преподо́бническое.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х,/ те́мже на Небесе́х обре́те мзду трудо́в твои́х,/ де́монския разори́л еси́ по́лчища/ и а́нгельский дости́гл еси́ чи́ны,/ ихже житию́ без поро́ка поревнова́л еси́,/ дерзнове́ние име́я ко Го́споду,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6 и преподо́бнаго два кано́на на 8. Кано́н преподо́бнаго, его́же краегране́сие си́це: Мартиниа́на похвали́ти ра́зум, Бо́же мой, да́руй ми. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Христе́ Бо́же наш,/ Своя́ рабы́ досто́йно сподо́би/ блаже́ннаго отца́, наста́вника и учи́теля спасе́ния на́шего.

Я́ко младе́нец, блаже́нне, в весе́лии и ра́дости усе́рдно прите́кл еси́ всех ма́тери – благода́ти Утеши́теля./ И нас, чад свои́х, наста́ви бо́дренными твои́ми к Бо́гу моли́твами,/ о́тче преподо́бне Мартиниа́не.

И́же от Тро́ицы Еди́наго, Иорда́нския во́ды освяти́ти прише́дшаго,/ Тому́, преподо́бне, усе́рдно после́довал еси́,/ моли́ Его́ и о нас, о́тче, присночту́щих честну́ю па́мять твою́.

Богоро́дичен: Во оби́тель Пречи́стыя Богома́тере от млады́я версты́ всели́вся,/ неукло́нным ра́зумом вперя́емь жела́ния доброде́телей,/ Тоя́ умоли́ спасти́ и нас, во еди́ном рве́нии до́брых соде́яний.

Други́й кано́н, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть:/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

От Све́та Свет, Христе́ мой, от Отца́ пре́жде век рожде́йся,/ И́же искони́ со Отце́м и Ду́хом,/ согреше́ния мрак души́ моея́ отгна́в, озари́ ум мой, молю́ся,/ да возмогу́ пе́ти Мартиниа́на, Твоего́ уго́дника.

От ко́рене блага́го блаже́ннейша о́трасль прозя́бл еси́,/ земны́х и маловре́менных жития́, избе́гл еси́,/ тем ны́не чистоте́ вене́ц прие́мля,/ со А́нгелы Христу́ воспева́еши, я́ко просла́вися.

Земна́я и мимотеку́щая, я́ко уме́ты, нивочто́же вмени́л еси́/ и Христа́ Еди́наго приобре́л еси́,/ Его́же сою́зом любве́ уязви́в ду́шу,/ и Того́ потща́лся еси́ обрести́ ненасыща́емыя доброты́.

Богоро́дичен: Услы́шав Е́ва прама́ти: в печа́лех роди́ши ча́да./ Ты же, Де́во Чи́стая, услы́ша: Госпо́дь с Тобо́ю, ра́дуйся, -/ и ра́дованным гла́сом, Богоневе́сто, печа́ль прама́тери потре́блыпи.

Катава́сия пра́здника.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

По апо́столу, о́тче, вы́шняя ища́, мудрова́ние е́же име́я к Бо́гу,/ и вся, я́же на земли́, оста́вил еси́, да Христа́ Еди́наго приобря́щеши,/ и пачеесте́ственныя добро́ты сподо́бился еси́, преблаже́нне.

Еще́ и ю́ноша во оби́тель свята́го Кири́лла прише́л еси́,/ но мно́гих ра́зумом све́рстник превозше́л еси́/ и я́ко и́скренний учени́к тому́ благонра́вно после́довал еси́,/ с ним моли́ Христа́ Бо́га, о́тче, и нам спасе́ния получи́ти.

Стра́хом Боже́ственным, преподо́бне, огражда́лся,/ во смире́нный путь спасе́ния прише́л еси́, Того́ Еди́наго жела́я,/ ища́ получи́ти Христа́ Бо́га, во святы́х прославля́емаго.

Богоро́дичен: Му́дрость соста́вную и Сло́во присносу́щное, Врача́ всем – Христа́, ро́ждшая, Де́во,/ гное́ния я́звы души́ моея́ исцели́,/ лю́тыя и многовре́менныя стра́сти се́рдца моего́ уста́ви.

Ин

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

По апо́столу, о́тче, вы́шняя ища́ и мудрова́ние име́я, еже́ к Бо́гу,/ вся, я́же на земли́, оста́вил еси́/ и пачеесте́ственныя добро́ты сподо́бися.

Све́том Боже́ственным осия́емь,/ о не́м путь, е́же к жи́зни веду́щ, позна́л еси́, о́тче Мартиниа́не,/ и равноа́нгельнаго жития́ чудотво́рец исцеле́нием нарече́ся.

Зако́ны пита́яся всех Творца́ и Влады́ки,/ тем невече́рний облиста́в Свет и неле́стное со́лнце яви́лся еси́,/ прему́дрости сокро́вище, мир обогаща́я.

Богоро́дичен: Во ины́х жена́х ма́ти, до́ндеже де́ва, не позна́ся, ни ма́ти по рождестве́ де́вства сподо́бися,/ на Тебе́ же, Де́во Ма́ти, обоя́ сбы́стся,/ тем весе́лием души́ воспева́юще:/ несть непоро́чны, па́че Тебе́, Влады́чице.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен преподо́бнаго, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Столп и утвержде́ние Це́ркви Христо́ве я́влься,/ пребога́те и преблаже́нне о́тче наш Мартиниа́не,/ о́браз и надписа́ние быв ве́ре благоче́стия,/ и́нокующим яви́ся Богоприя́тен же наказа́тель/ и Живонача́льный Тро́ицы и́стый служи́тель,/ святы́м оби́телем непреле́стен побо́рник, Це́рковь Богома́тере украси́в святы́м пе́нием,/ Тою́ умоли́, свя́те,/ спасти́ и́же ве́рою и любо́вию благоче́стно поклоня́ющихся Че́стному Рождеству́ Ея́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вил Твое́ Божество́.

Боже́ственнаго святи́теля в увере́нии смы́слом и ра́зумом был еси́, преподо́бне,/ мно́гое тща́ние показа́в в Це́ркви Бо́жий,/ и сию́, я́ко неве́сту, украси́л еси́ пе́нием и пе́сньми духо́вными.

Нас свы́ше, ста́до свое́, назира́й, о́тче, ми́лостивно,/ стране́ на́шей побе́ды дая́ти на враги́ от всех ца́рствующаго Христа́ Бо́га моли́/ и спасти́ся всем нам.

Све́том Боже́ственным осия́емь, со А́нгелы ны́не на Небесе́х водворя́яся,/ помина́й с ве́рою чту́щих па́мять твою́,/ преподо́бне Мартиниа́не, о́тче приснопа́мятне.

Богоро́дичен: Сло́ва и Сы́на Бо́жия поро́ждшая без се́мене,/ Пита́теля жи́зни на́шея пита́ла еси́,/ и И́же в муж до́йде соверше́н, крести́тися восхоте́ Всесоверше́нный.

Ин

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щен,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка,/ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ду́ха Свята́го зарю́ прие́м,/ я́ко звезда́ пресве́тлая, просвеща́еши страну́ Ру́сскую благода́тию чуде́с твои́х,/ днесь у́бо, све́тло торжеству́я, весели́тся, име́я тебе́ в себе́ сокро́вище неистощи́мое.

Житие́ твое́, Богоно́се преблаже́нне Мартиниа́не,/ пра́вило изве́стно и́нокующим бысть и ны́не живу́щим,/ и́же твои́м после́дующим повеле́нием, о́тче, Боже́ственному уче́нию.

А́ще у́бо, о́тче, боле́зненный и те́сный путь ше́ствовал еси́ в житии́,/ но от Бо́га нетле́нную жизнь восприя́л еси́,/ отоню́дными светлостьми́ бога́тно просвеща́яся, Богоблаже́нне Мартиниа́не.

Богоро́дичен: Я́ко приста́нище спасе́нию и сте́ну недви́жиму,/ Богоро́дице Влады́чице, ве́рнии, стяжа́хом,/ Ты бо мольба́ми Свои́ми от бед избавля́еши ду́ши на́ша.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны, Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Вели́каго Мака́рия, блаже́нне, подо́бием я́влься, втора́го Еги́пта,/ попече́нием и труды́ свои́ми мно́гия ра́зумы утверди́в,/ просвети́л еси́ на па́жити Боже́ственнаго зва́ния.

Воздержа́нием мно́гим и труды́ по́стническими/ показа́л еси́, о́тче преподо́бне, о́браз ученико́м свои́м/ и сих собира́я, я́коже пче́лы,/ во угото́ванное приста́нище спасе́ния Боже́ственнаго.

Служи́тель яви́ся Вседержа́вней Тро́ице/ и прему́дрости духо́вное сокро́вище,/ мир обогаща́я златови́дными уче́нии и всех ко спасе́нию приводя́.

Богоро́дичен: Свет Преве́чный от Отца́ Безнача́льна по́слан,/ Сын Собезнача́лен и Сопресто́лен/ проше́л есть из Тебе́ роди́тися, Богоро́дице, Ма́ти Присноде́во,/ и всем спасе́ние дарова́ти.

Ин

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме́ лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Яре́м Госпо́день от ю́ности взем, прему́дре,/ после́довал еси́ Христу́ скорбьми́ и слеза́ми, преподо́бне, мы́сленно о́ко к Нему́ име́я,/ до́ндеже святы́х селе́ние дости́же, обре́те поко́ище Го́рняго гра́да.

Страсте́й отгна́в мглу я́ве заря́ми, о́тче, доброде́телей,/ просвеще́ние Ду́ха в се́рдцы прии́м, Мартиниа́не,/ и́мже попали́л еси́ вся бесо́вская ополче́ния, по́стническим лико́м сопричте́ся.

Насажде́н во дворы́ Госпо́дни и в до́му Бо́га на́шего процве́л еси́,/ прии́м Небе́сное се́мя Богодухнове́нное серде́чною браздо́ю,/ клас стори́чествующий прине́сл еси́,/ те́мже обогати́ся ве́нцем чуде́с исцеле́ния.

Богоро́дичен: Упра́ви ум мой, Влады́чице, тружда́ющся,/ в пучи́не скорбе́й потопля́емь наше́ствием тлетво́рных страсте́й,/ спаси́, Богоро́дице, к Тебе́ прибега́ющия, ино́й бо по́мощи, Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ем.

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Торжество́ сие́ и все пра́зднества сего́ совокупле́ние да́стся рабо́м твои́м, преподо́бне отче Мартини́ане,/ и сие́ приими́, блаже́нне, от чад свои́х/ и не осужде́нны нас сотвори́ ко Го́споду моли́твами твои́ми.

Наста́вник показа́ся стра́нам, све́том явля́я Боже́ственная повеле́ния,/ кня́зя умудря́я и вельмо́жи све́тлы творя́ заря́ми по́двиг твои́х,/ и всех Творца́ благода́ть, сла́вне, тя яви́, Мартиниа́не.

Свяще́ннаго Фео́дора ревни́тель еси́,/ служи́тель же Боже́ственный и своему́ отцу́ возлю́блен учени́к,/ с ним мо́лим тя, преблаже́нне, не осужде́нны нас предста́вити в день Стра́шнаго прише́ствия Христо́ва.

Богоро́дичен: Вси ве́рнии, пое́м и любовию ублажа́ем Тебе́, Бо́жию роди́тельницу,/ Христа́ Бо́га ро́ждшую,/ всем земны́м спасе́ние соде́лавшаго и обновле́ние.

Ин

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Мо́ря жите́йскаго любому́дрием испыта́в/ и разуме́в су́етна су́ща, я́ко вско́ре погиба́юща от враг,/ еди́ному прилепи́ся Христу́, Его́же ра́ди тяготу́ дневну́ю поне́сл еси́,/ от всех Тому́ восхожде́ния в се́рдцы свое́м полага́ше.

Ве́трилом окормля́емь воздержа́ния, отту́ду дости́же в приста́нище благоути́шно,/ поще́нием пита́я ду́шу свою́, преподо́бне, и све́тлу всех Творцу́ ту предста́ви./ Те́мже и Христо́с прия́т ю́, я́ко светоза́рную звезду́,/ и Свое́й сла́ве прича́стну соде́ла.

А́нгельская во́инства и́же во пло́ти житию́ твоему́ удиви́шася, о́тче Мартиниа́не,/ бу́ри бо страсте́й отбе́г, скве́рнаго жития́,/ ве́трилом воздержа́ния дости́же в благоутишное приста́нище Христо́во.

Богоро́дичен: Обетша́ны го́рьким дре́вле дре́ва вкуше́нием и па́дшаяся поползнове́нием/ Пречи́стая обнови́ла есть,/ Зижди́теля ро́ждши, Сло́во Соста́вное, Де́во Ма́ти Влады́чице.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Я́ко нача́тки естества́:

От ю́наго во́зраста Боже́ственным жела́нием разже́гся,/ че́стному учи́телю в дан был еси́/ и в воздержа́нии мно́зе, о́тче, пребы́л еси́,/ ревну́я благо́му наказа́нию,/ плод многодоброде́телен Бо́гу прине́сл еси́,/ тем мо́лим тя, отче Мартиниа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

И́кос:

Посети́вый, Го́споди, во Еги́пте Изра́иля возлю́бленными Ти воево́ды,/ сия́ зде сотвори́л еси́ чу́дным Твои́м и всеси́льным благоисполне́нием -/ прише́ствием уго́дника Твоего́ Мартиниа́на/ и его́же дарова́л еси́ нам ко́рмчия и прави́теля/ во спасе́ние и в снабде́ние и Це́ркве Твое́й украше́ние./ Тем и мо́лим Тя, Го́споди, Христе́ Бо́же наш,/ низпосли́ наро́ду на́шему и во́инству правосла́вному побе́ду и одоле́ние на вся враги́ на́ша,/ и на Стра́шнем Твое́м Суде́ отве́т благ получи́ти, и спасти́ся душа́м на́шим.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, по́юще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Написа́ние се, о́тче, уче́нии Богокре́пкими прему́дрых слове́с твои́х, блаже́нне, утверди́/ и, я́ко оте́ц чадолюби́в, незлоби́вых ти дете́й мно́жество усво́й в Це́ркви, увеща́ вопи́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Яре́м Госпо́день от ю́ности взем,/ после́довал еси́ Христу́ скорбьми́ и слеза́ми, преподо́бне, мы́сленно о́ко к Нему́ име́я,/ до́ндеже святы́х селе́ний дости́же,/ обре́т поко́ище кра́йняго ра́дования, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Пра́вило доброде́тельное и обоже́ное житие́ твое́/ ви́дено бысть ве́рными, вои́стинну, Мартиниа́не,/ благоче́стия же прави́тель сло́во твое́ и повеле́ние,/ Еди́наго Бо́га в Тро́ицы пропове́дающе, несозда́ннаго во ве́ки вся.

Богоро́дичен: Всея́ тва́ри честне́йши обре́т Тя,/ Бо́жие Сло́во в Твое́ чре́во всели́ся, Чи́стая,/ из Тебе́ Бог и Челове́к про́йде и соде́ла спасе́ние всему́ ми́ру./ Благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Ин

Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Зе́льным поще́нием, я́ко благово́нного пи́щею, пита́я ду́шу свою́, преподо́бне Мартиниа́не,/ те́мже Трисо́лнечному Божеству́ предстоя́ со А́нгелы, пое́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Возсия́л еси́, я́коже невече́рнее со́лнце, всю зе́млю просвеща́я, преподо́бне Мартиниа́не,/ от тьмы изба́ви страсте́й, и́же на нас наве́ты разори́/ и не воева́ны нас соблюди́, пою́щия:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Я́ко на Боже́ственную доброде́телей ле́ствицу воздержа́нием, о́тче, вшед,/ смотрели́выма очи́ма Христа́ Царя́ ви́дел еси́,/ незави́стною десни́цею по числу́ доброде́телей, Мартиниа́не,/ дарова́ния дару́я от души́ пою́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Правосла́вную му́дрость ты стяжа́в,/ Еди́ницу Трисо́лнечную, Тро́ицу Единосу́щную, пребла́женне, пропове́дал еси́/ и Сло́ва стра́шное воплоще́ние научи́л еси́ пе́ти от Богоро́дицы Присноде́вы.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Многогре́шною душе́ю тебе́ чту́щим и пою́щим, о́тче преблаже́нне, предложи́х,/ низпосли́ нам свы́ше Бо́гом дарова́нное спасе́ние и избавле́ние,/ да мно́жаи тебе́ хвале́ние и благодаре́ние принося́ще, вопие́м:/ благослови́те, вся дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ду́ха Свята́го благода́ть в тя всели́ся, лука́вым духо́м прогони́теля тя соде́ла,/ и́нокующим же наста́вника тя и учи́теля показа́ и́стинна,/ Го́спода, зовы́, по́йте, благослови́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Тро́ичен: Еди́нончальная Тро́ице, все́ми влады́чествующая и тобо́ю воспева́емая, блаже́не,/ сим одари́ тя манове́нием Боже́ственным,/ це́ло и нетле́нно свяще́нное твое́ те́ло сохрани́,/ сла́вящих бо Ея́прославля́ет во ве́ки.

Богоро́дичен: Бога́тство неизда́емо и Божество́ неизрече́нно Ты яви́л еси́, Го́споди,/ чин А́нгельский, в не́мже и нас укрепи́, милосе́рдый Христе́,/ моли́твами и моле́нии ро́ждшия Тя Пречи́стыя Богоро́дицы.

Ин

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Дрема́ния отню́дь и сна очи́ма свои́ма не дал еси́,/ до́ндеже от Христа́ возме́здие трудо́м обре́те – Небе́снаго Ца́рствия наслажде́ния,/ и́же угото́ва Бог ве́рою пою́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Слеза́ми свои́ми, о́тче Мартиниа́не, омыва́яся, житие́ проше́л еси́/ и те́ми мно́жество бесо́в потопи́л еси́, ве́рных же мы́сли возвесели́л еси́, пою́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Уязви́ся Боже́ственным жела́нием, всеблаже́нне,/ те́мже непоро́чное и пра́ведное житие́ проходя́,/ до́ндеже дости́же Ца́рскаго престо́ла,/ отню́дными светлостьми́ осия́ пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Распя́тие и погребе́ние, И́же от Тебе́ небра́чно, Де́во, произы́де,/ претерпе́в нас ра́ди муче́ния,/ Его́же страсте́м ревну́я,/ преподо́бный Мартиниа́н крестомуче́нием поще́ния Тому́ после́дова.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Преименова́ние взят Икони́дскаго, преподо́бне о́тче наш Мартиниа́не,/ самоде́ржца, уцелому́дрил еси́,/ непра́вду же отгна́в, пра́вду же, я́ко со́лнце, поставля́я,/ я́коже он дре́вле.

От млады́х ногте́й житие́ свое́ чи́сто име́л еси́, блаже́нне,/ тем от Христа́ Бо́га возлю́блен бысть,/ и сего́ ра́ди Пречи́стыя Его́ Богома́тере изря́дный служи́тель был еси́, отче преподо́бне.

О́бщий: И́же па́мять ва́шу свяще́нную творя́щим/ непреста́нно моли́те Изба́вителя дарова́ти оставле́ние грехо́м/ и Небе́сное Ца́рствие получи́ти, отцы́ святи́и.

Блаже́нное собра́ние, свято́е совокупле́ние,/ тро́ичным жела́нием пострада́вшая, Ферапо́нте и Мартиниа́не,/ я́ко име́ета дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ моли́та о чтуих па́мять ва́шу.

Богоро́дичен: Возвели́чим Тя вси, возвели́чени Рождество́м Твои́м, Богоро́дице Присноде́во,/ ненаде́ющимся заступле́ние, боля́щих цели́тельнице,/ веселя́щеся, вси ро́ди, Тя велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Я́же пре́жде со́лнца свети́льника Бо́га возсия́вшаго,/ пло́тски к нам прише́дшаго из боку́ Деви́чу,/ неизрече́нно воплоти́вшая, Благослове́нная, Всечи́стая,/ Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Пожи́в на земли́ равноа́нгельно, те́мже и равноа́нгельную обре́те све́тлость,/ моли́ непреста́нно Изба́вителя, Мартини́ане,/ о творя́щих, блаже́нне, че́стно святу́ю па́мять твою́,/ улучи́ти оставле́ние грехо́м в День Су́дный.

У́зкий и приско́рбный путь ше́ствовав, о́тче Мартиниа́не,/ и теле́сне у́бо преста́вися, ду́хом же жив предстои́ши./ Но я́ко име́я дерзнове́ние, Ему́же в житии́ порабо́тав,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Исцеле́нием яви́ся струя́ незави́стная,/ многомяте́жнаго пла́мене страсте́й угаси́л еси́,/ ум бо свой некра́дом, преподо́бне, соблю́л еси́,/ я́ко кре́пок, о́тче Мартиниа́не, победи́л еси́ искуси́теля.

Богоро́дичен: Еди́на иму́щая дерзнове́ние, Влады́чице, за весь мир Тому́ моли́ся,/ не помяни́ безчи́сленных на́ших грехо́в, закры́й лю́ди, вопию́щия Ти уми́льным гла́сом:/ спаси́, Чи́стая Богоро́дице, Тебе́ досто́йно велича́ющий.

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом прови́дя:

Чу́дная и двоюплете́нная Ду́хом златови́дная плени́ца оте́ц блаже́нных,/ наста́ всесвяще́нная ва́ша па́мять,/ усе́рдно с любо́вию вас почита́ем, Ду́ха Свята́го прославля́юще,/ И́же вас до́бре просла́вльшаго.

Сла́ва, ин свети́лен.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

А́нгельское житие́ жела́я, удали́лся еси́ в пусты́нях/ и сла́сти плотски́я покори́л еси́ уму́,/ равноа́нгелен показа́ся, Мартиниа́не Богоно́се.

И ны́не, пра́здника и́ли Богоро́дичен сей:

Пречи́стая Влады́чице, изба́ви нас от вся́ких напа́стей и скорбе́й/ и прило́ги бе́сов отжени све́том Твоего́ прише́ствия:/ Ты бо Све́та, еди́наго Христа́, родила́ еси́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5.

Подо́бен: Преподо́бне:

Преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ егда́ вседе́тельным манове́нием подви́гся,/ ду́шу свою́ доброде́тельми с те́лом очи́стив,/ тогда́ дом свой укра́шен оста́вль,/ прему́дростию Ду́ха изше́л еси́,/ кра́йнее безмо́лвие любому́дрия хотя́ испра́вити./ И егда́ Пречи́стыя оби́тели дости́г,/ и в ней любому́дренно, блаже́нне, житие́ показа́./ Тем, соше́дшеся вси, преподо́бне, тя ублажа́ем.

Яви́ся, Богому́дре и Богоблаже́нне,/ му́дра плени́ца духо́вная,/ связа́я мно́гая враго́м ополче́ния./ И егда́ во и́ну страну́ отше́д,/ тогда́ чужд дом, я́ко свои́, до́бре упра́вил еси́,/ гла́са Боже́ственнаго послу́шав:/ до́брый ра́бе, ве́рный сподо́бился бы́ти./ Те́мже и за доброде́тель Госпо́дь сла́вна тя конце́м показа́,/ прему́дре Мартиниа́не и Богоблаже́нне,/ моли́ дарова́ти мир ми́рови/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Преподо́бне о́тче Мартиниа́не,/ мно́гими труды́ и воздержа́нием/ Пречи́стыя Богома́тере оби́тель до́бре снабде́л еси́/ и мно́жество и́ночествующих любому́дренно собра́л еси́,/ уста́в и наказа́ние сим сотвори́л еси́,/ о́браз и нача́ло уче́ния всем я́сно изъяви́./ Тем и Христо́с Небе́сными тя да́ры украси́,/ Его́же моли́, блаже́нне,/ мир дарова́ти вселе́нней/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8.

И́нок мно́жество,/ нача́льника тя чтим, о́тче наш Мартиниа́не,/ тобо́ю бо стезю́ пра́вую су́щу ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, я́ко Христу́ рабо́тав/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелом собесе́дниче, единокро́вне преподо́бным и пра́ведным,/ с ни́ми же моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника, глас 2.

Днесь Христо́с на Иорда́н прии́де крести́тися,/ днесь Иоа́нн каса́ется верху́ Влады́чню./ Си́лы Небе́сныя ужасо́шася,/ пресла́вное ви́дяще та́инство./ Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н, ви́дев, возврати́ся./ Мы же, просве́щшеся, вопие́м:/ сла́ва яви́вшемуся Бо́гу,/ и на земли́ ви́денному,/ и просвети́вшему мир.

Таже. Славосло́вие вели́кое. И час 1. И коне́чный отпуст.

На литурги́и

Блаже́нны, пра́здника, песнь 7-я, и свято́му, песнь 3-я. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́йя, глас 6. Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен; В па́мять ве́чную:

Моли́тва преподо́бным отце́м Ферапо́нту и Мартиниа́ну Белоезе́рским

О Богоблаже́ннии и преподо́бнии отцы́ на́ши, Ферапо́нте и Мартиниа́не! Мо́лимся вам и от се́рдца с любо́вию вопие́м, да нас, непотре́бных, вразуми́те и просвети́те и свои́ми моли́твами укрепи́те не́кая похва́льная словеса́ принести́ в па́мять ва́шего преставле́ния не бо в му́дрости сло́ва дерза́ю глаго́лати, но со мно́гою ве́рою и любо́вию чадолюби́вым отца́м сия́ приношу́. Вы у́бо, преподо́бнии, са́ми на́ши недоста́тки напо́лните, без ва́шея бо по́мощи, блаже́ннии, ничто́же мо́жем бла́го сотвори́ти, но, пребыва́юще в до́му Пречи́стыя Богоро́дицы ва́шея огра́ды, наде́емся ва́ми, благи́ми предста́телями, свобо́дни пред Бо́гом яви́тися, необлада́нными бы́ти от враг ви́димых и неви́димых. О па́стырие до́брии, и́стиннии строи́тели виногра́да Христо́ва, отце́м сла́во, преподо́бным единонра́внии, пра́ведным единовсе́льницы, и́ноком наста́вницы и о́бщему жити́ю соверши́тели изря́днии. Ны́не на Небесе́х Святе́й Тро́ице предстои́те со все́ми угоди́вшими Ей. Ны́не у́бо, о Богоблаже́ннии и преподо́бнии отцы́, помяни́те ста́до свое́, е́же му́дре собра́сте, и соблюди́те Богодарова́нную ва́шу па́ству и, я́ко чадолюби́вии отцы́, посеща́йте и не пре́зрите нас, чту́щих ве́рою и любо́вию пречестну́ю и многора́достную ва́шу па́мять. Сохраня́йте нас и соблюда́йте от всех ви́димых и неви́димых враг, прииди́те посреде́ нас неви́димо и всех нас моле́ния, Бо́гови возсыла́емая, приими́те и принеси́те, сия́ хода́тайственне всех Творцу́ и Изба́вителю, И́же в Тро́ице Святе́й покланя́емому и́стинному Бо́гу на́шему, я́ко да согреше́нием на́шим оставле́ние полу́чим в День Су́дный благода́тию и человеколю́бием Го́спода на́шего Иису́са Христа́, с Ни́мже Отцу́ сла́ва и Свято́му Ду́ху вку́пе, Трисия́нному Божеству́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

С™hz мyченицы татіaны.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, глaсъ }.

Под0бенъ: ГDи, ѓще и3 на суди1щи:

ГDи, ѓще и3 крести1тисz претерпёлъ є3си2 пл0тію, безгрёшне, свободи1ти мjръ t грэхA хотS, но бGа тS мы2 вёдуще, слaвимъ: крести1всz бо и3збaвилъ є3си2 t раб0ты дyшы нaшz.

ГDи, є3гдA на їoрд†нскіz струи6, воплоти1всz пришeлъ є3си2, да њсвzти1ши в0ду слaвнымъ твои1мъ крещeніемъ, їwaнну тв0й вeрхъ преклони1ти и3зв0лилъ є3си2 и3 крещaешисz t рабA, да спасeши дyшы нaшz.

ГDи, спасти2 восхотёвъ t лeсти мjръ, є3г0же создaлъ є3си2, и3зъ неискусобрaчныz дв7ы воплоти1тисz и3зв0лилъ є3си2: и3 ґдaма t тли2 и3збaвилъ є3си2, ћкw человэколю1бецъ, и3 крести1всz же даровaлъ є3си2 просвэщeніе душaмъ нaшымъ.

И$ны стіхи6ры с™hz, глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Е#гдA д¦а свётомъ њсіzвaема богaтнw, богaтство возненави1дэла є3си2, є3ди1но возлюби1вши нбcное, въ мyченическую крёпость ћвэ њблеклaсz є3си2, и3 къ безмBрнымъ болёзнемъ tлучи1ласz є3си2. Тёмже врагA низложи1вши, побёды и3сплелA є3си2 вэнцы2, мyченице страстотeрпице преслaвнаz.

Е#гдA смрaдъ пл0ти и3 грэхA плaмень, честнaz, ўгаси1ла є3си2 рос0ю бжcтвеннагw д¦а, содёйствующагw тебЁ, тогдA ѕвёри њбуздaла є3си2 посредЁ суди1ща, тёло твоE предaвши на р†ны мyжески. Тёмже врагA низложи1вши, побёды и3сплелA є3си2 вэнцы2, q татіaно бGоблажeннаz!

Ни мeчь, ни џгнь, ни р†ны, ни скHрби, ни глaдъ, ни всsкій ви1дъ мучeніz твоегw2, є4же ко гDу притупи1ша рачeніz: разжжeннымъ бо сeрдцемъ того2 и4щущи, вс‰ ви1димаz є3ди1нощи њплевaла є3си2, мyченице, и3 внyтрь бжcтвеннагw черт0га всели1ласz є3си2, невёста всёхъ цRS бhвши.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ є7:

Зрsщи тS є3стество2 всsкое земнор0дныхъ, нaга въ водaхъ содётелz крещeніz просsща, и3змэнsшесz стрaхомъ и3 ўжасaшесz: п®тeча же трeпетомъ содержи1мь бsше, не смёz прибли1житисz тебЁ: м0ре побэжE, їoрдaнъ струи6 возврати2: г0ры взыгрaшасz зрsще, и3 ѓгGльскіz си6лы ўдивлsхусz, глаг0люще: q чудесE! Сп7съ њбнажaетсz, њдёzти хотS во спасeніе человёки и3 њбновлeніе.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ЃгGльскіz:

Нhнэ прbр0чески возопіи1мъ гDу: kви1лсz є3си2 нaмъ, сп7се нaшъ и3 зижди1телю, сокруши1лъ же є3си2, сл0ве, ѕмjєвъ ўстA во їoрдaнэ, ћкw щeдръ, и3 њслэплє1нныz свётомъ твои1мъ, хrтE, просвэти1лъ є3си2. Бlгословeнъ, kвлeйсz б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Стjхъ: М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть.

Держaву на враги2 крещeніемъ твои1мъ, сл0ве, дaлъ є3си2 нaмъ люб0вію чтyщымъ твоE смотрeніе, є4же в0лею соверши1лъ є3си2, разрэши1въ человёки t клsтвы во є3дeмэ прибhвшіz, є3мyже поeмъ: бlгословeнъ, kвлeйсz б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Стjхъ: Чт0 ти є4сть, м0ре, ћкw побёгло є3си2; и3 тебЁ, їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть;

И%же њ ґдaмэ въ ри6зы кHжныz, в0лею и3ногдA њблeкшіисz падeніемъ, въ струsхъ їoрдaнскихъ совлeкшесz днeсь крещeніемъ гDнимъ, бGосл0вzще со ѓгGлы томY возопіeмъ: бlгословeнъ, kвлeйсz б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже, самоглaсенъ:

Воспои1мъ, вёрніи, є4же њ нaсъ б9іz благодэsніz вели1чество: њ нaшемъ бо прегрэшeніи бhвъ чlвёкъ, нaшимъ њчищeніемъ њчищaетсz во їoрдaнэ, є3ди1нъ чи1стый и3 нетлённый, њсвzщazй менE и3 в0ды, и3 главы6 ѕміє1въ сокрушazй въ водЁ. Почерпeмъ u5бо в0ду съ весeліемъ, брaтіе: благодaть бо д¦а, вёрнw почерпaющымъ, неви1димw подавaетсz t хrтA бGа, и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

Тропaрь прaздника, глaсъ №:

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz: и3 д¦ъ, въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

На ќтрени. По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Їoрдaне рэко2, что2 ўдиви1лсz є3си2, зрS неви1димаго нaга; ви1дэхъ и3 вострепетaхъ, речE: и3 кaкw бо сегw2 не хотёхъ ўстраши1тисz и3 заити2; ѓгGли є3гw2 ўстраши1шасz зрsще, ўжасeсz нб7о, и3 землS вострепетA, и3 смzтeсz м0ре, и3 вс‰ ви6димаz и3 неви6димаz. Хrт0съ kви1сz на їoрдaнэ, њсвzти1ти в0ды.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ }:

Под0бенъ: Свирёлей пaстырскихъ:

Крещaетсz хrт0съ, просвэщazй мjръ, съ высоты2 nц7ъ свидётельствова, гlг0лz: сeй є4сть сн7ъ м0й, въ нeмже благоизв0лихъ, тогw2 послyшайте. Сeй є4сть просвэщazй вселeнную благоутр0біемъ свои1мъ, крести1выйсz и3 спасhй ћкw бGъ р0дъ человёческій.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на }, и3 с™hz на д7.. КанHнъ прaздника. Глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2, и3 сyшею сво‰ влечeтъ, въ нeй покрhвъ проти6вныz, крёпкій во брaнэхъ гDь, ћкw прослaвисz.

Ґдaма и3стлёвшаго њбновлsетъ струsми їoрдaнскими, и3 ѕміє1въ главы6 гнэздsщихсz сокрушaетъ цRь вэкHвъ гDь, ћкw прослaвисz.

Nгнeмъ бжcтвA невещeственнымъ, въ пл0ть вещeственну њдёzвсz, їoрдaнскою њблагaетсz вод0ю, воплощeйсz t дв7ы гDь, ћкw прослaвисz.

Сквeрну њмывazй человёкwвъ, си1мъ њчи1щсz во їoрдaнэ, и5мже восхотёвъ ўпод0бисz, є4же бЁ пребhвъ, сyщыz во тмЁ просвэщazй гDь, ћкw прослaвисz.

КанHнъ с™hz, творeніе їгнaтіево. Глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

М§ническими њзарeна свэтлостьми2, чи1стому предстои1ши, мyченице, женихY твоемY, душетлённыхъ прегрэшeній просsщи и3збaвитисz хвaлzщымъ тS.

Богaтство тлённое, мyченице, совершeннw пренебреглA є3си2, на нб7сёхъ нетлённое и3 пребывaющее и4щущи ўсeрднw: и3 рaдующисz прошлA є3си2 мyченическое страдaніе.

Къ рaнамъ, къ болёзнемъ и3 біeніємъ многови6днымъ безбоsзненнw, мyченице, tлучи1ласz є3си2: споспэшествyющую бо и3мёла є3си2 благодaть сп7сову, и3 ўкрэплsющую тS.

БGор0диченъ: И#ст0чникъ безстрaстіz р0ждшаz, ўsзвленнаго страстьми2, nтрокови1це, и3сцэли2, и3 nгнS вёчнагw и3схи1ти мS, є3ди1на бGоблагодaтнаz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Крёпость даsй лю1демъ нaшымъ гDь, и3 р0гъ помaзанныхъ свои1хъ возносsй, t дв7ы раждaетсz, грzдeтъ же ко крещeнію. ТомY, вёрніи, возопіи1мъ: нёсть с™ъ, ћкw бGъ нaшъ.

Непл0днаz дрeвле и3 безчaднаz лю1тэ, днeсь весели1сz, хrт0ва цRковь: вод0ю бо и3 д¦омъ сhнове тебЁ роди1шасz, вёрою взывaюще: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ.

Вeліимъ глaсомъ въ пустhни вопіeтъ п®тeча: хrтY ўгот0вайте пути6, и3 стези6 бGу нaшему пр†вы содёлайте, вёрою взывaюще: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ.

И$нъ.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1босz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ пaче тебє2, гDи.

Не поколебA столпA твоегw2 сeрдца стeкшее мyкъ треволнeніе, ўтверди1сz бо на кaмени любвE хrт0вы, всехвaльнаz. Къ немyже взывaла є3си2: ћкw нёсть с™ъ пaче тебє2, гDи.

Человёческую нeмощь понесhй, впери2 си1лою нeмощь твою2 на некрёпкаго ѕмjz. Тёмъ, мyченице, на зeмлю низвeргла є3си2, вёрнw зовyщи: ћкw нёсть с™ъ пaче тебє2, гDи.

Пот0ки и3зсуши1ла є3си2 беззак0ніz струsми кровeй твои1хъ, бlжeннаz, слaдости же пот0ка нhнэ наслаждaешисz, и3 во свётэ невечeрнэмъ њбитaеши, зовyщи: ћкw нёсть с™ъ пaче тебє2, гDи.

БGор0диченъ: Зачaтіе и3 рождество2 твоE пaче сл0ва, вёки бо создaвшаго сл0вомъ родилA є3си2, и3збaвльшаго безсловeсіz мjра концы2, nтрокови1це неискусомyжнаz: є3г0же моли2 всегдA, є4же спасти2 нaсъ.

Кондaкъ мyченицы, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Свётлw во страдaніи твоeмъ возсіsла є3си2, страстотeрпице, t кровeй твои1хъ приспещрeна, и3 ћкw крaснаz голуби1ца къ нб7си2 возлетёла є3си2, татіaно: тёмже моли2 при1снw за чтyщыz тS.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Сугyбъ соверши1вши, мyченице, п0двигъ на земли2, сугyбъ и3 вэнeцъ спод0биласz є3си2 пріsти t руки2 женихA твоегw2: пости1ласz бо є3си2, стр†сти плотск‡z њбуздaющи, пострадaвши же зак0ннw, врагA низложи1ла є3си2. Тёмже мольбaми твои1ми спаси1 ны t напaстей.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Свётомъ ћкw ри1зою њдэsйсz, струsми њдэвaетсz їoрдaнскими хrт0съ бGъ нaшъ, свhше свидётельствующу nц7Y сопрест0льнаго, д0лэ пришeдшу д¦у слaвы: т0й є4сть просвэщazй и3 њсвzщazй нaсъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, глaсъ тв0й, є3г0же рeклъ є3си2, глaсъ вопію1щагw въ пустhни, ћкw возгремёлъ є3си2 надъ водaми мн0гими, твоемY свидётельствуzй сн7у, вeсь бhвъ сошeдшагw д¦а, возопи2: ты2 є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

Њчищaемое с0лнце кто2 ви1дэ, проповёдникъ вопіeтъ, пресвётлое є3стеств0мъ; да тебE водaми сіsніе слaвы, nц7A џбразъ присносyщнагw њмhю, и3 сёно сhй nгню2 прикоснyсz твоегw2 б9ествA: тh бо є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

Kви1въ бжcтвенное, є4же и3мЁ, бlгоговёніе мwmсeй прилучи1всz тебЁ: ћкw бо и3з8 купинh тz возгласи1вша разумЁ, ѓбіе tврати2 лицE. Ѓзъ же кaкw тS ви1жу ћснw; и3ли2 кaкw рyку положY на тS; тh бо є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

Душeвное совершaz мyдрэ, и3 сл0вомъ почтeный, бездyшныхъ стыждyсz. Ѓще бо крещy тz, клевeтна ми2 є4сть nгнeмъ дымsщаzсz горA, побёгшее же м0ре на дв0е, и3 їoрдaнъ сeй возврати1выйсz: тh бо є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

И$нъ.

Їрм0съ: Пою1 тz, слyхомъ бо, гDи, ўслhшахъ и3 ўжас0хсz, до менє1 бо и4деши, менE и3щS заблyждшаго. Тёмъ мн0гое твоE снизхождeніе, є4же на мS, прославлsю, многоми1лостиве.

Красно2 душeвное ўстроeніе, благолёпіемъ благочeстіz татіaна носsщи, є3щe же мучeніz свётомъ преслaвнw сіsющи, къ чи1стому женихY вселsетсz.

Желёзомъ твоE лицE стрyжущыz пребеззакHнныz невидёніемъ нбcніи ѓгGли мyчаху, п0сланніи къ твоeй t бGа, мyченице, п0мощи, и5же твоемY терпёнію ўдиви1шасz.

Зак0ннw хrтA проповёдающи, побэди1ла є3си2 пребеззак0ннующыz: жeртва же непор0чна, благопріsтна, совершeннэйшаz томY принеслaсz є3си2, взывaющи: тебE лю1бzщи, сп7се, закалaюсz.

БGор0диченъ: Ко пристaнищу ти1хому мS напрaви, бGоневёсто всес™az: бyрz бо мS волнyетъ, и3 смущeніе грэхA лю1тэ, вётры колeблемь лукaвыхъ духHвъ њскорблsющихъ мS.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ї}съ, животA начaльникъ, разрэши1ти њсуждeніе грzдeтъ ґдaма первоздaннагw: њчищeній же, ћкw бGъ, не трeбуz, пaдшаго њчищaетъ во їoрдaнэ: въ нeмже враждY ўби1въ, преимyщь всsкъ ќмъ ми1ръ дaруетъ.

Сшeдшымсz без8 числA лю1демъ t їwaнна крести1тисz, сaмъ посредЁ и4хъ стA, провозгласи1 же предстоsщымъ: кто2 показA, непокори1віи, гнёва вaмъ ўклони1тисz хотsщагw бhти: плоды2 достHйны хrтY сотвори1те: предстоsй бо нhнэ ми1ръ дaруетъ.

Дёлатель и3 зижди1тель посредЁ стоsй, ћкw є3ди1нъ всёхъ сердцA и3спытyетъ: чисти1тельную же лопaту рук0ю пріeмъ, всемjрное гумно2 премyдрэ разлучaетъ, непл0діе палS, бlгоплHднымъ вёчный жив0тъ дaруетъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Просвэщeніе во тмЁ лежaщихъ, спасeніе tчazнныхъ, хrтE сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю, цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо, рaзвэ тебє2, б0га не знaю.

Твою2 честнyю и3 бlжeнную стrть подражaющи, безстрaстіемъ тебЁ сочтaвшаzсz, стрaждетъ преусeрднw, на ќды ссэкaемаz, жизнодaвче хrтE, зовyщи: и3н0гw, рaзвэ тебє2, б0га не знaю.

Стрaхъ б9ій во ўтр0бэ мhслію пріeмши, д¦ъ спаси1тельнагw и3сповёданіz и3 мучeніz родилA є3си2 преслaвнw, доблемyдраz, твeрдымъ страдaніемъ, и3 сопроти6внаz нач†ла посрами1ла є3си2.

Свётлыми сіsеши зарsми, ўzснsема д¦а с™aгw свэтоли1тіемъ, и3 њзарsеши вёрныхъ сердцA, грэх0вный мрaкъ разорsющи, м§нице, страстотeрпице хrт0ва досточyднаz.

БGор0диченъ: Свётлый с0лнца џблаче, њсіsй ми2 зарю2, рэшaщу мрaкъ мои1хъ прегрэшeній, дaждь ми2 рyку впaдшему въ ти1ну грэх0вную, воздви1гни мS лежaщаго, є3ди1на пaдшагw ґдaма и3справлeніе.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Глaсъ словесE, свэти1льникъ свёта, денни1ца сlнца, п®тeча въ пустhни, покaйтесz, всBмъ вопіeтъ лю1демъ, и3 пред8wчи1ститесz: сe бо предстои1тъ хrт0съ, t тли2 мjръ и3збавлszй.

Р0ждсz нетлённw t бGа и3 nц7A, t дв7ы кромЁ сквeрны воплощaетсz хrт0съ: є3мyже ремeнь, ±же t нaсъ сл0ва сочт†ніz, разрэши1ти неуд0бь ўчи1тъ п®тeча, земнорHдныz t лeсти и3збавлsz.

Nгнeмъ кrти1тъ конeчнымъ хrт0съ проти6вныz, ґ не бGа мyдрствующихъ є3го2: д¦омъ же њбновлsетъ вод0ю бlгодaти разумли6выz бжcтвA є3гw2, t прегрэшeній и3збавлsz.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

На дрeвэ ћкw познA простeрта тS м§ница честнaz, терпи1тъ повёшеніе и3 строг†ніz тэлє1снаz, за люб0вь твою2, всем0щне.

Свирёпэйшіи ѕвёріе ўстыдёшасz посреди2 три1знища мyжески стрaждушіz тS, ћкоже feклы пeрвэе первом§ницы, є3sже рeвность стzжaла є3си2, приснопaмzтнаz.

Предстaвше нбcніи ѓгGли посреди2 темни1цы, тS свётомъ њсіsша, t болёзней и3зимaюще, и3 ћкw б9ію ѓгницу прославлsюще.

БGор0диченъ: T всёхъ родHвъ и3збрa тz добр0ту їaкwвлю, ю4же возлюби2 творeцъ, всенепор0чнаz, и3 и3з8 тебє2 возсіsвъ kви1сz.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, и3 свётъ тв0й, гDи, знaменасz на нaсъ, въ рaзумэ пою1щихъ тS: пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2 свётъ непристyпный.

Јкосъ: Галілeи kзhчестэй, завулHнстэй странЁ и3 нефfали1мстэй земли2, ћкоже речE прbр0къ, свётъ вели1къ возсіS хrт0съ: њмрачє1ннымъ свэтлA kви1сz зарS, и3зъ виfлеeма њблистaющаz, пaче же и3зъ мRjи гDь, всeй вселeннэй возсіzвaетъ лучы2сlнце прaвды. Тёмже, и5же t ґдaма назjи, пріиди1те, вси2, њблечeмсz въ него2, да согрёемсz, покрывaетъ бо наг‡z, и3 просвэщaетъ тє1мныz: пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2 свётъ непристyпный.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ю$ношы бlгочести6выz, пeщи џгненнэй приwбщи1вшыzсz, шумsщъ дyхъ р0сный невреди6мы сохрани2, и3 б9іz ѓгGла снисхождeніе. Тёмже, въ плaмени њрошaеми, бlгодaрственнw воспэвaху: препётый nтцє1въ гDи и3 б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ћкоже на нб7си2 съ трeпетомъ и3 чyдомъ предстоsху, во їoрдaнэ си6лы ѓгGльскіz, смотрsюще толи6ка б9іz схождє1ніz: ћкw держaй превhшнихъ в0дъ состaвъ, въ водaхъ плотон0сецъ стоsше бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Џблакъ дрeвле и3м0ре бжcтвеннагw проwбражaху крещeніz чyдо, въ ни1хже дрeвніи крести1шасz, и3сходsще зак0нніи лю1діе: м0ре же бЁ џбразъ воды2, и3 џблакъ д¦а, и4миже совершaеми, бlгословeнъ є3си2, зовeмъ, гDи б9е, во вёки.

Вси2, вёрніи, въ нeмже совершeніе пріsхомъ, бGосл0вzще нем0лчнw со ѓгGлы, прослaвимъ nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aго. Сe бо трbца v3постaсьми є3диносyщнаz, є3ди1нъ же бGъ, є3мyже поeмъ: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz, выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Бlгом0щнw непобэди1маz сёчема сосцє1въ tsтіе претерпёла є3си2 терпэли1вэйше: nгнeмъ же нбcнымъ, мyченице, попали1ла є3си2 чти1ти не хотsщыz бGа, є3г0же всS твaрь поeтъ слaвzщи.

Въ сeрдцы носsщи џгнь б9eственныz любвE, непор0чнаz, плaмень попрA, nгнS подоборaбнагw не ўжасeсz, nтрокHвъ њбразyющи дрeвнихъ и3 мyжество и3 крёпость.

Ѕвэрeй свирёпство тебЁ повинeсz, львHвъ зі‰ніz неврeднw преминyла є3си2, бGу тS прослaвльшу, того2 прослaвившую: є3гHже страд†ніz твоeю и3сполнsющи пл0тію, всехвaльнаz.

БGор0диченъ: Жи1знь v3постaсную нaмъ р0ждши, смeртію смeрть ћвэ потрeбльшую, стр†сти ўмертви2 пл0ти нaшеz, вёрою чтyщихъ тS, чcтаz, ћкw бцdу и3 всеслaвную.

Пёснь }.

Їрм0съ: Тaйну преслaвную вавmлHнскаz показA пeщь, и3сточи1вшаz р0су, ћкw струsми и3мsше невещeственный џгнь воспріsти їoрдaнъ, и3 њб8sти пл0тію крещaема зижди1телz, є3г0же бlгословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Tложи2 стрaхъ вeсь, и3збaвитель п®тeчи и3зречE: мнё же повини1сz, ћкw благ0му, мнЁ приступи2, сіe бо є3стеств0мъ бhхъ. Мои6мъ повелёніємъ покори1сz, и3 крести1 мz сошeдшаго: є3г0же благословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Глаг0лы ћкоже ўслhша кrти1тель вLчни, съ трeпетомъ длaнь простирaетъ: nбaче же рук0ю коснyвсz верхA зижди1телz своегw2, крeщшемусz вопіsше: њсвzти1 мz, тh бо є3си2 бGъ м0й: є3г0же благословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Трbцы kвлeніе во їoрдaнэ бhсть, сaмое бо пребжcтвенное є3стество2, nц7ъ возгласи2: сeй крещaемый, сн7ъ возлю1бленный м0й. Д¦ъ же пріи1де къ под0бному: є3г0же благословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ўдобри1вшисz добродётельми, ўкраси1ласz є3си2 добр0тами мучeніz, и3 женихY њбручи1ласz є3си2, пaче всёхъчеловёкwвъ краснёйшему, добр0тою сіsющему безсмeртіz, татіaно бGомyдраz.

Съ безпл0тными слугaми въ темни1цэ творцA славосл0вила є3си2, сіsющи слaвою бжcтвеннагw блистaніz, и3 всBмъ непристyпна пребывaющи, держи6мымъ тм0ю прeлести.

Сокрушeніе твои1хъ ўдeсъ и3стни2 врагHвъ ков†рства, кровeй течeніе нечeстіz лю6тыz пот0ки, честнaz, и3зсуши2, пучи1на чудeсъ нaмъ ћвльшисz.

БGор0диченъ: Спаси2, ўщeдри ны2, щeдраго бGа нaмъ сп7са р0ждшаz, пaче сл0ва, nгнепaльныхъ помышлeній и3 страстeй и3зимaющи зн0z, твои1ми моли1твами, чи1стаz препрослaвленнаz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Недоумёетъ всsкъ љзhкъ благохвали1ти по достоsнію, и3з8умэвaетъ же ќмъ и3 премjрный пёти тS, бцdе. Nбaче, бlгaz сyщи, вёру пріими2, и4бо люб0вь вёси бжcтвенную нaшу: тh бо хrтіaнъ є3си2 предстaтельница, тS величaемъ.

Дв7де, пріиди2 д¦омъ къ просвэщє1ннымъ, нhнэ приступи1те, п0й къ бGу вёрою, глаг0лz: просвэти1тесz. Сeй ни1щій воззвA, ґдaмъ въ падeніи: и4бо того2 ўслhша гDь, пришeдъ струsми їoрдaнскими, тлённаго же њбнови2.

И#сaіа, и3змhйтесz, њчи1ститесz, глаг0летъ, лук†вствіz пред8 гDемъ њстaвите: жaждущіи, на в0ду жи1ву и3ди1те: кропи1тъ бо вод0ю њбновлsz хrт0съ приступaющыz къ немY вёрою, и3 къ животY нестарёемому крещaетъ д¦омъ.

Соблюдaемсz благодaтію, вёрніи, и3 печaтію: ћкw бо губи1телz бэжaша прaга є3врє1и дрeвле њкровaвлена, тaкw и3 нaмъ и3сх0дное бжcтвенное сіE, пакибытіS бaнz бyдетъ: tсю1ду и3 трbцы ќзримъ свётъ незаходи1мый.

И$нъ.

Їрм0съ: T бGа бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ: t с™hz дв7ы неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи, є3диномyдреннw пёсньми величaемъ.

По мн0гихъ мyкахъ мeчнымъ тS суд0мъ лю1тый њсуждaетъ судіS, є3sже восхождeніемъ восплескaша нбcніи чи1ни: хrт0съ же всеси1льною десни1цею вэнчa тz, м§нице, зак0ннw пострадaвшую.

Сочтaсz съ мyченическими свэтлёйшими стaды, kснёйши прибли1жившисz бGу, ви1диши ±же ви1дzтъ ѓгGли, ћкw дв7а въ черт0зэ водворsешисz, женихA твоего2, честнaz, молsщи, спасти1сz люб0вію тS почитaющымъ.

Запечaтанный и3ст0чникъ тS, заключeнъ же nгрaдъ, возложeніе чeстно и3 свzщeнно, невёсту хrт0ву нетлённую, заколeніе и3 жeртву, ѓгницу и3 д0брую голуби1цу вLки всsческихъ, татіaно, проповёдуемъ.

БGор0диченъ: Гл†сы прекланsема тeплэ тS молsщихъ, є3ди1на вёрныхъ прибёжище, спаси2, ўщeдри, вLчце, соблюди2 t врeда, и3 всsкагw kзhкwвъ нашeствіz, вёрою и3 люб0вію при1снw тS величaющыz.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Посэти1лъ ны2:

Kви1сz сп7съ, бlгодaть и3 и4стина во струsхъ їoрдaнскихъ, и3 сyщыz во тмЁ и3 сёни спsщыz просвэти1лъ є4сть: и4бо пріи1де и3 kви1сz свётъ непристyпный.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ЃгGльскіz:

Сіsніе t свёта, свётъ сhй, ї}се м0й, просвэти1лъ є3си2 нaсъ неизречeннымъ твои1мъ њсіsніемъ, прeжде њслэплє1нныz во є3дeмэ t ѕмjz, во їoрдaнэ нhнэ свётъ вси2 свётомъ твои1мъ зрsще, вёрнw поeмъ: бlгословeнъ, kвлeйсz б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Стjхъ: М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть.

Таи1нниче и3 стрaшныхъ строи1телю т†инъ, п®тeче, рaдости и3 д¦а самови1дче, крeщшагосz сл0ва t тебє2, ћкw бlговоли2, проси2 нaмъ согрэшeній и3збавлeніе при1снw подaти, є3мyже поeмъ: бlгословeнъ, kвлeйсz б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Стjхъ: Чт0 ти є4сть, м0ре, ћкw побёгло є3си2, и3 тебЁ, їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть.

Вознесeмъ, вёрніи, въ рaзумэ сердцA, потецeмъ со тщaніемъ къ струsмъ їoрд†нскимъ, и3 ўви1димъ зижди1телz, пл0тски крещaема t їwaнна п®тeчи, и3 съ ни1мъ бGосл0вzще, воспои1мъ: бlгословeнъ, kвлeйсz б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже под0бенъ:

Q пaче ўмA бжcтвеннагw смотрeніz! Кaкw творeцъ твaри предстA, и3 преклонsетъ семY главY; ўказaніемъ бо нaмъ џбразъ смирeніz вв0дитъ, и5же њ нeмъ просвэщє1ннымъ, є3мyже поeмъ: бlгословeнъ, kвлeйсz б9е нaшъ, слaва тебЁ.

На літургjи бlжє1нна прaздника, пёснь з7, на ѕ7.

 

И$же во с™hхъ, nц7A нaшегw сaввы, пeрвагw ґрхіепjскопа и3 ўчи1телz сeрбскагw.

На мaлэй вечeрни стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Свzти1тель бGопріsтенъ, и3 пaстырь и4стиненъ, ст0лпъ непреврaтенъ, њсновaніе вёры неподви1жимо, благочeстіz степeнь непоколeблемый, забрaло цRкве неруши1мо, с™и1телємъ добр0та, и3 чудeсъ и3ст0чникъ, сaвво, бhлъ є3си2: тёмъ тS ўблажaемъ бlгочести1внw пёсньми, и3 всесвzщeнную твою2 совершaемъ пaмzть. Двaжды.

С0лнца свэтлёйши просвэщeннаz пaмzть твоS, вBрнымъ возсіS лю1демъ твои6мъ, бжcтвенными блист†ніи сі‰ просвэщaющи, сaвво всед0блій џ§е свzщeнне, и3 дeмwнwвъ тмY tгонsщи. Тёмже тS ўблажaемъ, и3 молeбнw воспэвaемъ, ћкw nтечестволю1бца и3 предстaтелz, и3 моли1твенника њ душaхъ нaшихъ.

Благоухaетъ рaка с™aгw твоегw2 тёла, с™и1телю бGодухновeнне: хrт0во бо вселeніе и3 благоухaніе бhлъ є3си2, и3 словесы2 твои1ми бGодохновeнными є4рєси ѕлосмр†дныz низложи1въ, лю1ди тво‰ њблагоухaлъ є3си2. И# нhнэ м0лимъ тS: помzни2 вс‰, вёрою тS поминaющыz, ко гDу дерзновeніе ћкw стzжaвъ, бGон0се.

Слaва, глaсъ }. Самоглaсенъ:

Њлzденёвшую зeмлю сeрдца людeй твои1хъ словесы2 твои1ми воздёлавъ, и3 присноцвэтyщыz плоды2 благочeстіz въ ни1хъ и3зрасти1лъ є3си2 бGу, и3 чистот0ю житіS твоегw2 рaзумы и4хъ ўкраси1лъ є3си2, и3 на рeвность подви1глъ є3си2 съ соб0ю ѓгGльскому монaшествующихъ житію2, преwби1дэти же приврeмєннаz ўвэщaлъ є3си2, бжcтвеннаz цэвни1це, б0дрое џко, пaстырей пaстырю, сaвво бlжeнне џ§е свzщeнне: пріими2 и3 нaсъ, хвaлzщихъ тS, хrтY бGу молsсz њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Кр0въ тв0й, бцdе:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Ќмъ вLку на стр†сти постaвивъ, плотолю1біемъ не пораб0тивсz, ѓгGльски чcтот0ю, сaвво, пожи1лъ є3си2.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

ВLка сhй своеплемє1ннымъ, ґпcлъ же пaки и3 первос™и1тель, лю1демъ твои6мъ t хrтA, џ§е, даровaлсz є3си2.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Стaдо твоE словeсное, џ§е, проти1вными нерасточaемо, ко хrтY моли1твами, сaвво, соблюдaй.

Слaва, глaсъ д7:

T пелeнъ лю1бzщыz тS лю1ди тво‰ возлюби1лъ є3си2, њ ни1хже и3 до смeрти труди1всz, и3 по смeрти си1хъ не њстaвилъ є3си2, и5же цёла и3 благоухaюща t чуждестрaнствіz пріeмше тS, и3 ћкw ќтварь цaрскую и3мyще тS веселsтсz: ўкраси1 бо си1хъ прест0ломъ первосвzти1тельства, и3 цrтвіемъ ўдобри1въ почи1лъ є3си2, и3 вёрою трbческою ўтверди1лъ є3си2. И# нhнэ пёніемъ пёсней бGолёпныхъ твою2 пaмzть почитaютъ молsщесz, бGон0се џ§е сaвво всесвzщeнне, хrтA бGа моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

И#збaви нaсъ t бёдъ:

Тропaрь, глaсъ G:

Пути2, вводsщагw въ жи1знь, настaвникъ и3 первопрест0льникъ и3 ўчи1тель бhлъ є3си2: пeрвэе бо пришeдъ, свzти1телю сaвво, nтeчество твоE просвэти1лъ є3си2, и3 породи1въ т0е д¦омъ с™hмъ, ћкw древA м†слиннаz въ мhсленнэмъ раи2 насади1лъ є3си2 всеwсвzщє1ннаz тво‰ ч†да. Тёмъ ћкw ґпcлwмъ и3 с™и1телємъ сопрест0льна, чтyще тS м0лимъ: моли2 хrтA бGа, даровaти нaмъ вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

ТS ходaтайствовавшую:

Тaже, є3ктеніA, и3 tпyстъ.

На вели1цэй вечeрни стіхологисyемъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ }, и3 поeмъ стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Nц7A, сyщаго на нб7сёхъ, возлюби1въ, земнaго њстaвилъ є3си2, и3 пустhню пости1глъ є3си2. Toнyдуже пощeніемъ и3мlтвами д¦а с™aгw зарю2, џ§е, воспріeмъ, во тмЁ невёдэніz лю1ди тво‰, пaче с0лнца пришeдъ просвэти1лъ є3си2, хrтA проповёдаz во двою2 существ{, нaсъ рaди и3з8 дв7ы возсіsвшаго. Двaжды.

Ґпcлwвъ равнопроповёдателz, свzти1телємъ є3диномyдренна, п0стникwмъ сподви1жника, пaстырz сyща и3збрaнна, ми1лости же благоутр0бна подaтелz, дост0йнw восхвалsемъ тS, сaвво џ§е бGомyдре, и3 бGот0чную рэкY ўчeній, беззакHнныz є4рєси потопи1вшую.

Словeсъ твои1хъ ўчeніемъ сeрбскаz цRковь ўкраси1сz, и3 нhнэ рaдующисz правослaвіемъ, съ бжcтвенными твои1ми чaды, сщ7eнную твою2 пaмzть свётлw почитaетъ, сaвво џ§е свzщeнне, с™и1телємъ равночeстне, и3 ѓгGлwмъ спредстоsтелю, и3 моли1твенниче њ душaхъ нaшихъ.

И$ны стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Вeсь њсвzщeнъ, бGон0сецъ показaлсz є3си2, мaстію бжcтвенною с™0ю, с™hмъ д¦омъ њбложeнъ, и3 свётлw всегдA ликyz, прпdбне, во с™†z с™hхъ входS: и3 лю1ди тво‰, ћкw сщ7еннотаи1нникъ, спаси1тєльнымъ тaйнамъ научи1лъ є3си2, ћкw вои1стинну їерaрхъ и3збрaненъ, сaвво џ§е бGон0се, со дерзновeніемъ молsсz њ душaхъ нaшихъ. Двaжды.

T ю4ности њблистA твоE житіE добродётелей лучeю, свzти1телю всебlжeнне, и3 лю1ди тво‰ просвэти1лъ є3си2, прeлести мрaкъ разори1въ вои1стинну. И# нhнэ всели1лсz є3си2, и3дёже свётъ невечeрній, и3дёже ѓгGлъ ликосто‰ніz: съ ни1миже предстоS, препод0бне, поминaй нaсъ, твою2 пaмzть, сaвво џ§е, совершaющихъ, со дерзновeніемъ молsсz њ душaхъ нaшихъ.

Ќмъ тв0й мановє1ніи, сyщими въ бжcтвенныхъ, бGомyдре, вёрою ўдобрeнъ, и3 свётлw њбложeнъ, преслaвне, въ мeртвеннэмъ тэлеси2 и3 тлённэ, нетлёнію поучи1всz, и3 страстeй внЁ бhвъ, притzжaлъ є3си2 безпл0тныхъ свётлость, свzти1телю сaвво бGопріsтне, свётлый nтeчества твоегw2 свэти1льниче, и3 моли1твенниче дерзновeнне њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ в7:

Слaвы ў всёхъ цRS хrтA взыскaвъ, владhчествующа nтцA њстaвивъ, горы2 ґfHна дошeлъ є3си2, и3дёже высотY благор0діz въ рабA смирeніе и3змэни1въ, труды6 мн0гими тёло ўдручи1лъ є3си2, мlтвами же дyшу просвэти1лъ є3си2, д0брэ монaшески пребhвъ, ѓгGльски въ пустhни пожи1лъ є3си2: ґпcльски въ мjрэ научи1лъ є3си2, болёзньми пощeніz, и3 стрaнствіz хождeніемъ, м§ничєскіz п0двиги соверши1лъ є3си2. Кто2 и3зглаг0летъ тво‰ добродётєли, и4миже нбcнаz на земли2 притzжaлъ є3си2,сaвво блажeнне џ§е, пaстырю и3 ўчи1телю; Но ћкw нhнэ предстоS хrтY бGу, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Вх0дъ, прокjменъ днE. Чтє1ніz G.

При1тчей чтeніе. (ГлавA ‹.)

Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, и3 бlгословeніе гDне на главЁ є3гw2. Бlжeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Честнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ: всe же честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй и3 лBта животA въ десни1цэ є3S: въ шyйцэ же є3S богaтство и3 слaва. T ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 ми1лость на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте ќбw менє2, q ч†да! Честн†z бо рекY: и3 блажeнъ человёкъ, и4же пути6 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ человёчєскимъ: ћкw ѓзъ премyдрость ўстр0ихъ, совётъ и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ, м0й совётъ и3 ўтвержeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ бlгодaть. Разумёйте ќбw, неѕл0бивіи, ковaрство, ненакaзанніи же, прилагaйте сердцA. Послyшайте менє2 и3 пaки, честн†z бо рекY: и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz, ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь м0й, мeрзски же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰ пр†ва сyть разумэвaющымъ и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научaю бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

Премyдрости соломHновы чтeніе. (Главы6 д7 и3 є7.)

Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Њсyдитъ же прaведникъ, ўмирazй живyщыz нечести6выz. Ќзрzтъ бо кончи1ну прaведнагw, и3 не разумёютъ, что2 совэщaша њ нeмъ: ћкw повeржетъ гDь нечести6выz, безгл†сны ни1цъ: и3 поколeблетъ и5хъ t њсновaній, и3 до послёднzгw и3счeзнутъ въ болёзни, и3 пaмzть и4хъ поги1бнетъ. Пріи1дутъ бо въ помышлeніе согрэшeній свои1хъ ўжaсни, и3 њбличи1тъ и5хъ сопроти1въ беззак0ніz и4хъ. ТогдA стaнетъ въ дерзновeніи мн0зэ прaведникъ предъ лицeмъ њскорби1вшихъ є3го2, и3 tметaющихъ труды2 є3гw2. Ви1дэвше же є3го2 смzтyтсz стрaхомъ мн0гимъ, и3 ўжaснутсz њ преслaвномъ спасeніи є3гw2. Рекyтъ бо въ себЁ кaющесz, и3 въ тэснотЁ дyха возд0хнутъ, и3 рекyтъ: сeй бЁ, є3г0же и3мёхомъ нёкогда въ посмёхъ, и3 въ при1тчу поношeніz безyмніи. ЖитіE є3гw2 вмэни1хомъ неи1стово, и3 кончи1ну є3гw2 безчeстну. Кaкw вмэни1сz въ сынёхъ б9іихъ, и3 во с™hхъ жрeбій є3гw2 є4сть; Ќбw заблуди1хомъ t пути2 и4стиннагw, и3 прaвды свётъ не њблистA нaмъ, и3 сlнце не возсіS нaмъ. Беззак0нныхъ и3сп0лнихомсz стeзь, и3 поги1бели, и3 ходи1хомъ стєзи2 непрохHдны, пути1 же гDнz не разумёхомъ.

Премyдрости соломHновы чтeніе. (ГлавA ‹.)

ЎстA првdнагw кaплютъ премyдрость: ўстнё же мужeй мyдрыхъ вёдzтъ бlгодaть. ЎстA мyдрыхъ поучaтсz премyдрости, прaвда же и3збавлsетъ и5хъ t смeрти. Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда. Сhнъ бо прaведенъ раждaетсz въ жив0тъ: и3 во бlги1хъ свои1хъ пл0дъ прaвды њб8и1метъ. Свётъ прaвєднымъ всегдA, и3 t гDа њбрsщутъ бlгодaть и3 слaву. љзhкъ мyдрыхъ дHбраz свёсть, и3 въ сeрдцэ и4хъ почjетъ мyдрость. Лю1битъ гDь преподHбнаz сердцA, пріsтни же є3мY вси2 непор0чніи въ пути2. Мyдрость гDнz просвэщaетъ лицE разyмнагw. Постигaетъ бо желaющыz ю5, прeжде дaже разумёти ю5: и3 ўд0бь ќзритсz t лю1бzщихъ ю5. Ќтреневавый къ нeй не ўтруди1тсz: и3 бдsй є3S рaди вск0рэ безъ печaли бyдетъ. Ћкw дост0йныхъ є3S самA њбх0дитъ и4щущи: и3 во стезsхъ є3S kвлsетсz и5мъ благопріeмнэ. Мyдрости никогдaже њдолёетъ ѕл0ба. Си1хъ рaди и3 рачи1тель бhхъ добр0ты є3S: и3 возлюби1хъ ю5, и3 поискaхъ t ю4ности моеS: И# взыскaхъ невёсту привести2 себЁ, ћкw всёхъ вLка возлюби2 ю5. Таи1нница бо є4сть б9іz хи1трости, и3 њбрэтaтельница дёлъ є3гw2. Труды2 є3S сyть добродётєли: цэломyдрію же и3 рaзуму тA ўчи1тъ, прaвдэ и3 мyжеству, и4хже потрeбнэе ничт0же є4сть въ житіи2 человёкwмъ. Ѓще же и3 многоисскyства желaетъ кто2, вёсть дрє1внzz, и3 бhти хот‰щаz разсм0тритъ: Свёсть и3зви6тіz словeсъ, и3 разрэшє1ніz гадaній: знaмєніz и3 чудесA проразумёетъ, и3 сбыті‰ времeнъ и3 лётъ: и3 всBмъ совётникъ є4сть блaгъ, ћкw безсмeртіе є4сть въ нeй, и3 бlгослaвіе во њбщeніи словeсъ є3S. Сегw2 рaди бесёдовахъ ко гDу, и3 помоли1хсz є3мY, и3 рёхъ t всегw2 сeрдца моегw2: Б9е nц7є1въ и3 гDи ми1лости, сотвори1вый вс‰ сл0вомъ твои1мъ, и3 мyдростію твоeю ўстр0ивый человёка: да владёетъ бhвшими t тебє2 тварьми2, и3 да ўправлsетъ мjръ въ препод0біи и3 прaвдэ. Дaждь ми2 твои6мъ прест0лwмъ присэдsщую премyдрость, и3 не tлучи2 менє2 t џтрwкъ твои1хъ: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сhнъ рабhни твоеS. Посли2 ю5 съ нб7съ t с™aгw жили1ща твоегw2, и3 t пrт0ла слaвы твоеS, да сyщи со мн0ю научи1тъ мS, что2 бlгоуг0дно є4сть предъ тоб0ю: И# настaвитъ мS въ рaзумъ, и3 сохрани1тъ мS въ слaвэ своeй. Помышлє1ніz бо смeртныхъ вс‰ боzзли6ва, и3 погрэши1тєльна ўмышлє1ніz и4хъ.

На літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ в7:

Ќмъ препод0бенъ, ћкw при1снw къ бGу внимaющь, своб0денъ же и3 самоизв0ленъ, ћкw страстьми2 непорабощeнъ, дyшу чи1сту пощeніемъ, сeрдце ми1лостивно и3 слезaми ўмилeнно, тёло же моли1твами къ бGу служeбно, сaвво бlжeнне, стzжaлъ є3си2: и3 сл0во мyдростно смирeніемъ ўкраси1лъ є3си2, вeсь t ю4ности благонрaвіемъ хrтY, џ§е, ўсв0ивсz, t негHже первос™и1тель, ћкw ґпcтолъ, лю1демъ твои6мъ даровaлсz є3си2 дост0йнw, ±же є3ђліемъ породи1лъ є3си2, и3 правослaвіемъ њбогати1лъ є3си2. И# нhнэ предстоS хrтY бGу, t всsкихъ бёдъ сі‰ и3збaвити, и3 спасти2 дyшы нaшz, моли1сz.

Глaсъ д7:

Е#ђльскихъ и3стHчникъ, словесы2 твои1ми, с™и1телю, людeй твои1хъ сердцA напои1лъ є3си2, и3 сёмz благочeстіz въ ни1хъ моли1твами твои1ми возрасти1лъ є3си2, и3 сі‰ принeслъ є3си2 хrтY пл0дъ и3зрsденъ: нhнэ, ћкw предстоS ў негw2 съ ли1ки ґпcтwлъ и3 с™и1тєль, поминaй къ немY моли1твами твои1ми, сохрани1ти ны2 t всsкагw њѕлоблeніz, ћкw въ ми1рэ совершaти пaмzть твою2.

Сeрбскаz вели1каz цeрковь, со свzщeнными и3 всёми вёрными прaзднующи, въ пaмzть благyю пaстырz и3 ўчи1телz, и3 веселsщисz зовeтъ: дyши првdныхъ въ руцЁ б9іи, нaмъ же даровA с™ы6z и4хъ мHщи. Пріиди1те, вёрніи, д¦0внw возвесели1мсz, ўспeніе и3 мощeй пренесeніе, џба пр†зднства с™hхъ почитaюще, и3 си1хъ, ћкw цвёты, хвалaми ўвzзeмъ, рекyще: рaдуйсz, ми1лостыни подaтелю, сmмеHне бlжeнне, человёче нбcный: рaдуйсz, чистоты2 nби1телище, сaвво свzщeнне, земнhй ѓгGле: рaдуйсz, дв0ице с™az, ґпcльски лю1ди сво‰ научи1вшаz и3 предтeкшаz и5мъ пути2 жив0тнагw. Но ћкw трbцэ со ѓгGлы предстоsще, ми1ръ земли2 нaшей и3спроси1те, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ є7:

Ґпcлwвъ ср0дныz чистоты2 желaніемъ плотскjz любвE и3змлaда и3збэжaвъ, тёло же неудобопокори1вое броздaми воздержaніz њбуздaвъ, бlгопокори1во души2 повинyлъ є3си2, п0мысла си1лою г0ршее лyчшему покори1въ, бжcтвеннагw д¦а сосyдъ ўдост0ивсz, пeрвый сэдaлище сeрбское ўкраси1лъ є3си2, и3 лю1ди тво‰ бGомyдрію научи1лъ є3си2: и3 нhнэ ў хrтA предстоS дерзновeннw, сaвво бlжeнне, с™и1телю бGомyдре, прилёжнw къ немY моли1сz, спасти2 дyшы пою1щихъ с™yю пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже.

Рaдуйсz, двeре б9іz: рaдуйсz, раю2, дв7о чи1стаz: рaдуйсz, стэно2 и3 покр0ве: рaдуйсz, пречcтаz: рaдуйсz, вёрныхъ забрaло неwбори1мое: рaдуйсz, ти1хое пристaнище къ тебЁ прибэгaющихъ, чи1стаz.

На стіх0внэ стіхи6ры глaсъ в7:

Кjими, ћкw вэнцы2, похвалaми ўкраси1мъ сaвву всебlжeннаго, и4же t вост0ка мhсленнагw хrтA, сlнце разyмное возсіS, и3 лю1ди сво‰ на зaпадэ бGоразyміемъ научи1въ просвэти2, и3 ћкw вёрный рaбъ вLцэ своемY въ бlгочeстіи си1хъ ўмн0жи; сего2 u5бо є3ди1ный дост0йнэ, безсмeртныz слaвы ќтварію ўкраси2, хrт0съ чlвэколю1бецъ, и3мёzй вeлію ми1лость.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2.

Кjими дух0вными пёсньми похвaлимъ сaвву свzщeннаго; и4мже н0вагw завёта б9іz, скриж†ли є3ђліа ўразумёхомъ: и4мже правослaвіz вёру и4стиннw познaхомъ, въ трbцэ служи1ти є3ди1ному бGу, и3 б9іихъ т†инъ далeче сyще и3 ўчуждены6, бли1зъ и3 самосоверши1телє бhхомъ: зак0номъ и3 nбhчаемъ хrтоимени1тіи лю1діе бhхомъ: царS вэнчaемъ, и3 свzти1телz совершaемъ: и3 всёми бlги1ми прaвы ўкрашaеми, хrтA прославлsемъ, и3мyщаго вeлію ми1лость.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Кjими пёсненными добр0тами ўблажи1мъ тS, сaвво џ§е досточyдне; житіs бо свётлостію въ б9ій рaзумъ приводsща вс‰, и3 чудесы2 ди1вными ўдивлsеши. Ћкоже бо и3ліA џгнь дрeвле, грaдъ съ нб7съ моли1твою свeлъ є3си2, брaта же ўмeрша њживи1лъ є3си2, разслaбленнаго воздви1глъ є3си2, м0ре рhбою дароноси1во тебЁ повинyлъ є3си2, и3 слукaго г0рбомъ и3спрaвилъ є3си2, мнHга чудесA њ бз7э сотвори1лъ є3си2. Тёмъ твою2 пaмzть люб0вію прaзднуемъ, хrтA величaюще, и3мyщаго вeлію млcть.

Слaва, глaсъ д7:

Б9eственнагw д¦а бlгодaтію собрaнніи веселsщесz, сmмеHна л0зу благочeстіz ўблажи1мъ, t неsже гр0здъ чистоты2 сaвва всесвzщeнный и3зрастE: nбою1 же пёсньми похвaлимъ мhсленныz цeркве свэти1льники, трbческіz поб0рники, є3ресeй низложи1тели, їерeєвъ лёпоту, монaхwвъ собрaніе, ни1щихъ же ўтэшeніе, всsкою добродётелію бог†тыz, и5же ў хrтA нhнэ предстоsще, ґпcльскими ћкw дост0йнw, и3 п0стническими вэнцы2 ўкрашaеми, къ ни1мже молeбнw возопіeмъ: проси1те мjру ми1ра, и3 душaмъ нaшымъ вeліz млcти.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ.

На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь, глaсъ G:

Пути2, вводsщагw въ жи1знь, настaвникъ и3 первопрест0льникъ и3 ўчи1тель бhлъ є3си2: пeрвэе бо пришeдъ, свzти1телю сaвво, nтeчество твоE просвэти1лъ є3си2, и3 породи1въ т0е д¦омъ с™hмъ, ћкw древA м†слиннаz въ мhсленнэмъ раи2 насади1лъ є3си2 всеwсвzщє1ннаz тво‰ ч†да. Тёмъ ћкw ґпcлwмъ и3 с™и1телємъ сопрест0льна, чтyще тS м0лимъ: моли2 хrтA бGа, даровaти нaмъ вeлію млcть. Двaжды.

И# прaздника, є3ди1ножды.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, є3ди1ножды. И# с™aгw тропaрь, глaсъ }:

Правослaвіz настaвниче, бlгочeстіz ўчи1телю и3 чистоты2, вселeнныz свэти1льниче, ґрхіерeєвъ бGодухновeнное ўдобрeніе, сaвво премyдре, ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2, цэвни1це д¦0внаz, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

Слaва, другjй тропaрь, глaсъ G:

Пути2, вводsщагw въ жи1знь, настaвникъ и3 первопрест0льникъ и3 ўчи1тель бhлъ є3си2: пeрвэе бо пришeдъ, свzти1телю сaвво, nтeчество твоE просвэти1лъ є3си2, и3 породи1въ т0е д¦омъ с™hмъ, ћкw древA м†слиннаz въ мhсленнэмъ раи2 насади1лъ є3си2 всеwсвzщє1ннаz тво‰ ч†да. Тёмъ ћкw ґпcлwмъ и3 с™и1телємъ сопрест0льна, чтyще тS м0лимъ: моли2 хrтA бGа, даровaти нaмъ вeлію млcть.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ТS ходaтайствовавшую:

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Лeсть мjра, богaтства и3 свётлости, вс‰ є3ли6ка ви1димыхъ добр0тъ малолBпіz, и3 выс0кую люб0вь роди1телz преwби1дэвъ, смирeніемъ же къ нищетЁ ўчaщему, вLцэ хrтY послёдовалъ є3си2: t негHже пощeніемъ и3 моли1твами, и4стинное богaтство и3 сyщую свётлость, цrтво недви1жимо, и3 во вёки благобhтіе, сaвво џ§е, наслёдовалъ є3си2: къ немyже нhнэ моли1сz, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію с™yю твою2 пaмzть. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Нбcную двeрь и3 ківHтъ, прес™yю г0ру, свётлый џблакъ воспои1мъ, неwпали1мую купинY, словeсный рaй, є4vы воззвaніе, вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище, ћкw спасeніе въ нeй содёласz мjру, и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. Сегw2 рaди вопіeмъ є4й: моли1сz сн7у твоемY, прегрэшeній њставлeніе даровaти благочeстнw покланsющымсz всес™0му ржcтвY твоемY.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Добродётелей дёланіемъ, цRкви вели1кое возсіsлъ є3си2сlнце, и3 сіsніемъ словeсъ твои1хъ, просвэти1лъ є3си2 вёрныхъ людeй твои1хъ соб0ры, и3 потреби1лъ є3си2 страстeй њчернeніе. Свzти1телю сaвво, хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Другjй сэдaленъ.

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Ст0лпъ и3 ўтверждeніе цRкве хrт0вы, џ§е, бhвъ, сію2 непоколеби1му t и3скушeній лукaвагw, премyдре, соблю1лъ є3си2: вс‰ бо є4рєси ѕлодёйства разори1лъ є3си2, и3 лю1ди тво‰ научи1лъ є3си2 трbцэ є3диносyщнэй, во є3ди1номъ бжcтвЁ служи1ти. Тёмже сошeдшесz, почитaемъ тS, сaвво бGомyдре.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw невоздёланнаz, дв7о, лозA, краснёйшій гр0здъ прозzблA є3си2, и3сточaющъ нaмъ віно2 спасeніz, всёхъ веселsщее дyшы же и3 тэлесA. Тёмже ћкw винy тz д0брыхъ блажaще при1снw, со ѓгGломъ вопіeмъ ти2: рaдуйсz, благодaтнаz.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Воздержaніемъ житіE ўкраси1въ, и3 житіeмъ мyдрости сл0во ўвэрsz, и3зрsденъ къ добродётели наказaніемъ kви1лсz є3си2. T зак0на и3 прор0кwвъ ґпcльски научaz њ хrтЁ ї}сэ, лю1ди тво‰ є3ђліемъ породи1лъ є3си2, и3 сі‰ правослaвіz вёрою возрасти1лъ є3си2. Тёмже и3 по концЁ некончaему благодaть пріsлъ є3си2, и3 во гр0бэ лежS неразруши1мь пребывaеши. Сaвво џ§е, свzти1телю бGоблажeнне, моли2 хrтA бGа, согрэшeній прощeніе подaти чтyщымъ люб0вію с™yю твою2 пaмzть. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Под0бенъ т0йже:

Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцA, ћкw неискусомyжнаz м™и и3збaвителz, пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz, всепётаz, беззак0ніz мS сyща сквeрное nби1телище, и3 дeмwнwвъ и3грaлище въ рaзумэ бhвша, потщи1сz t тёхъ ѕлодёйства мS и3збaвити: и3 свётло жили1ще добродётелей соверши2, свэтон0снаz нетлённаz: tжени2 џблакъ страстeй, и3 вhшнzгw причaстіz спод0би, и3 свёта невечeрнzгw, моли1твами твои1ми.

Тaже степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

Стjхъ: Тaмw возращY р0гъ дв7дови, ўгот0вахъ свэти1льникъ помaзанному моемY.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе матfeа, зачaло №i.

Pал0мъ н7. Стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Д¦а с™aгw благодaть въ твои1хъ ўстaхъ и3зліsсz, џ§е, и3 бhлъ є3си2 пaстырь хrт0вы цRкве, ўчS словє1сныz џвцы, лю1ди тво‰, вёровати въ трbцу, во є3ди1но бжcтво2.

КанHнъ бцdы на ѕ7, и3 с™aгw двA канHна, на }. КанHнъ бцdы. Глaсъ ѕ7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Волн0ю морск0ю скрhвшаго дрeвле гони1телz мучи1телz, под8 землeю скрhша спасeнныхъ џтроцы, но мы2, ћкw nтрокови6цы, гDеви пои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Рaдуйсz, nц7є1мъ бlгопохвaльнаz держaво, рaдуйсz, преслaвное ўкрашeніе р0да нaшегw, рaдуйсz, и3ст0чниче спасeніz, и3сточaющаz млcть вёрнw просsщымъ ў тебє2, мRjе неискусобрaчнаz.

Пріими2 t ќстъ сквeрныхъ хвалY, дв7о пречcтаz, бGороди1тельнице чcтаz, тh бо є3си2 мjру защищeніе и3 спасeніе: прилёжнw моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Хлёбъ жи1зни хrтA родилA є3си2, дв7о, всsческихъ творцA: къ немyже моли1твами твои1ми, м™и, свободи2 t всsкагw грэхA, бёдъ и3 печaлей всsкихъ пою1щыz тS.

КанHнъ с™aгw сaввы, глaсъ в7, є3гHже краестр0чіе:

Сaвву похвали1ти рaзума, б9е м0й, дaруй ми2.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

Свётъ t свёта, хrтE б9е, t nц7A прeжде вBкъ рождeйсz, и3 въ начaлэ сhй со nц7eмъ и3 д¦омъ, мрaкъ души2 моеS tгнaвъ, њзари2 ќмъ м0й, молю1сz, ћкw да возмогY пёти твоего2 ўг0дника, сaвву сщ7eннаго.

Ѓще и3 человёкъ є3си2, џ§е, є3стеств0мъ, но ѓгGльски на земли2 пожи1лъ є3си2, деснaгw и3зъ ю4ности пути2 є4мьсz, цэломyдріz рачи1тель бhвъ, д¦а с™aгw честн0е nби1телище, сaвво всесвzщeнне, kви1лсz є3си2.

Возлюби1въ мyдрости начaло стрaхъ б9ій, и3 зaповэдемъ є3гw2 при1снw поучazсz, дрeво насади1лсz є3си2 при и3сх0дищихъ в0дъ д¦0вныхъ, t ни1хже, џ§е, напаsемь, пл0дъ хrтY, сaвво, принeслсz є3си2.

БGор0диченъ: Ўслhша є4vа прамaти, чcтаz: въ печaлехъ роди1ши ч†да. Тh же, дв7о, ўслhшала є3си2: гDь съ тоб0ю, рaдуйсz, и3 рaдованнымъ глaсомъ, бGоневёсто, печaль прамaтере потреби1ла є3си2.

КанHнъ вторhй с™aгw сaввы: въ нeмже њ чудотворeніи є3гw2. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ, и3 раздэли1въ м0ре, ї}лz же бэглецA, пэшех0дца спасE, пёснь бGови воспэвaюща.

Похвалsющу мнЁ твоE житіE, ко хrтY твоE дерзновeніе ћкw стzжaвъ, t богaтыхъ д¦а сокр0вищъ кaплю рaзума, џ§е, дaти ми2 молю1сz, ћкw да дост0йнw похвали1ти тS возмогY, хвалы2 дост0йнаго.

И#зъ к0рене бlгaгw бlжaйшаz џтрасль прозsблъ є3си2, б9іz рaзума водaми напаsемь, и3 пл0дъ бlгоухaненъ kви1лсz є3си2, житіeмъ твои1мъ и3зъ ю4ности, бGон0се, сердцA и3 дyшы весели1ши пою1щихъ тS.

Q премyдрагw твоегw2 къ бGу рaзума! И$мже прехи1трилъ є3си2 nтцA твоего2, є3лeнz лови1твою хrтY, џ§е, в8елeнивъ дyшу твою2, є3гHже люб0вію жг0мый, ко и3ст0чнику безсмeртіz томY притeклъ є3си2.

Пaче ўмA сyщихъ люб0вію нбcныхъ добр0тъ подви1жимь, земнhхъ малолёпіz и3збэжaвъ, є3лeнz течeніемъ хrтA взыскaлъ є3си2, t негHже желaемыхъ, сaвво џ§е, не погрэши1лъ є3си2.

Чистоты2 люб0вію њдержи1мь, бlгор0діе души2 плотолю1біемъ не пораб0тивъ: тёмъ нhнэ чистоты2 вэнцы2 пріeмлz, со ѓгGлы ў хrтA весели1шисz, къ немyже њ нaсъ, сaвво џ§е, моли1сz.

БGор0диченъ: Ћже t земли2 до небeсъ досsгшаz лёствица, показaсz їaкwву, є4юже бGъ чlвёкомъ спод0бисz бhти, благословeннаz пречcтаz: неизречeнно чyдо, и3 недоумэвaемо видёніе, спасaй къ тебЁ прибэгaющыz.

Катавaсіа по ўстaву.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тоб0ю, хrтE, нб7сA ўтверждaєма вс‰, сл0во б9іе и3 си1ла, и3сповёдуютъ слaву неизречeнну, и3 вседётельныz руки2 твоеS сотворeніе: нёсть бо прес™ъ, рaзвэ тебє2, гDи.

ТебE вси2, всес™az, слaвzтъ чи1ни ѓгGлъ, мh же, бцdе, непрестaннw зовeмъ, и3 бlгодaрнw поeмъ: рaдуйсz, вLчце, є3ди1на п0моще всёхъ и3 заступлeніе.

Кто2 по достоsнію, м™и, воспоeтъ ржcтво2 твоеS ўтр0бы; твaрь ви1дэвши совершeнное въ тебЁ тaинство, чудeснw зовsше: нёсть ќбw, вLчце, пaче тебє2 и3н0гw спасeніz нaмъ.

Приложи2 просsщымъ t тебє2 млcть, м™и дв7о, держaвною твоeю рук0ю сyщымъ въ бэдaхъ простeрши, и3 въ напaстехъ предвари1вши: тs бо стzжaхомъ вси2 и3збавлeніе въ ск0рбехъ.

И$нъ.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1босz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ, пaче тебє2, гDи.

Презрёвъ ни6жнzz, ћкw попирaємаz, и3 люб0вь роди1телей преwби1дэвъ, пустыннолю1бнw хrтA взыскaлъ є3си2, є3гHже мечeмъ любвE ўzзви1въ дyшу твою2, того2 любS, и3 тогw2 и3щS ненасыщaемыz красоты2.

Њ всёхъ сyщихъ на земли2 неради1въ, ѕвэрeй лови1твою ў роди1телей и3спроси1всz, пустhню, џ§е, пости1глъ є3си2, и3дёже мн0гимъ пощeніемъ, ск0рымъ же бдёніемъ и3 моли1твами, душегуби1тєльныz ѕвёри, стр†сти ўмертви1лъ є3си2.

ХrтA нaсъ рaди смири1вшагwсz в0лею до рaбіz џбраза, возлюби1въ смирeніе, и4мже выс0къ бhвъ, г0рдаго смири1лъ є3си2, и3 во пл0ти мн0гимъ воздержaніемъ трbцы д0мъ благоoби1теленъ, сaвво свzщeнне, ўдост0илсz є3си2.

БGор0диченъ: Во и3нёхъ женaхъ мaти, д0ндеже дв7а не познaсz, ни мaти по ржcтвЁ дёвствовати спод0бисz, на тебё же, дв7о бGомaти, nбо‰ сбhшасz. Тёмъ весeліемъ дyха воспэвaю: нёсть непор0чны пaче тебє2, вLчце.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтверждeй въ начaлэ нб7сA рaзумомъ, и3 зeмлю на водaхъ њсновaвый, на кaмени мS, хrтE, зaповэдей твои1хъ ўтверди2: ћкw нёсть с™ъ, пaче тебє2, є3ди1не чlвэколю1бче.

На г0ру рaзума добродётелей возшeдъ, въ чyвственнэй же горЁ ґfHнъ, ћкw и3нaго їсаaка под0бнw самaго себE возвeлъ є3си2: и3дёже ћкw всесожжeніz nвчA сeрдце твоE мhсленнw пожeрлъ є3си2.

Свэти1льникъ твою2 дyшу слезaми ўкрашaz, рaнw ко хrтY ќтренюz, рyкъ же простeртіемъ въ моли1твахъ ґмали1ка тёло ўмертви1лъ є3си2, и3 на г0ру безстрaстіz возшeлъ є3си2.

Безстрaстіz люб0вію пострэкaемь, плотск†z взыгр†ніz и3зсуши1лъ є3си2: дyшу же твою2 бжcтвенными сі‰ніи просвэти1въ, и3 нaмъ ќбw свётъ разyмный, сaвво џ§е, ўлучи1ти, моли1сz.

Ю$ности цвётъ глaдомъ ўвzди1въ, воздержaніемъ ќды ўмертви1въ, пощeніемъ тёла tвeрглсz є3си2, бдёніемъ и3 моли1твами возмогaz, њ гDэ же люб0вію верхA добродётелей, сaвво, дости1глъ є3си2.

Бlгор0діемъ выс0къ, и3 добродyшіемъ и3зsщенъ, рaзума мyдростію ўдивлeнъ бhлъ є3си2, цвётъ ћкw прекрaсный чист0тою сіsz, и3 свётлымъ смирeніемъ, сaвво џ§е, ўкраси1лсz є3си2.

БGор0диченъ: М™и б9іz пречcтаz, бlгословeннаz и3 всенепор0чнаz, души2 моеS стрyпы и3сцэли2, и3 стр†сти плотск‡z tжени2: и3 свободи2 ќмъ м0й t всsкагw врeда, и3 t врaжіz мS напaсти и3зми2, вLчце.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Пavлово насаждeніе, и3 ґполлHсово пріeмый напоeніе, и3 вaшеz вёры насаждeніе, и3 ўчeніемъ напоeніе, вс‰ возращazй бGъ пріsлъ є4сть. Людeй вaшихъ бlгочeстіz вёрою, моли1твами вaшими возрасти1въ ўмн0жи, и3 t тогw2 ћкw вёрніи раби2 и3 дёлатели разyмніи, трудHвъ возмє1здіz дост0йнw пріsли є3стE, сmмеHне препод0бне, сaвво свzщeнне, бGон0сніи nц7ы2, пaстыріе и3 ўчи1теліе, первопaстырz и3 ўчи1телz хrтA моли1те, стaдо вaше въ ми1рэ сохрани1ти, и3 спасти2 дyшы нaшz. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, ѓгGльскій соб0ръ и3 человёческій р0дъ, њсщ7eнный хрaме, и3 раю2 словeсный, дёвственнаz похвало2, и3зъ неsже бGъ воплоти1сz, и3мLнецъ бhсть, прeжде вBкъ сhй бGъ нaшъ: ложеснa бо тво‰ прест0лъ сотвори2, и3 чрeво твоE прострaннэе небeсъ содёла. Њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, слaва тебЁ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: На крестЁ твоE бжcтвенное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: ты2 си1льныхъ пресёклъ є3си2 держaву, бlже, приwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ.

Ты2 є3си2 мjра заступлeніе, бцdе чи1стаz, и3 спасeніе всёхъ. Тёмже тS глaсы, вLчце, вс‰ колBна бцdу и4стиннw проповёдуемъ.

СтэнA є3си2 и3 ўтверждeніе и3 надeжда вёрныхъ, и3 ст0лпъ спасeніz, ±же на ны2 нах0ды низложи2, прес™az чи1стаz: надє1жды бо вс‰ на тS возложи1хомъ.

Рaдуйсz, грaде њдушевлeнный. Рaдуйсz, палaто и3 прест0ле цRS хrтA. Рaдуйсz, препод0бныхъ похвало2 и3 свzти1телей ўдобрeніе. Рaдуйсz, всёхъ къ бGу м0сте. Рaдуйсz, мjра рaдосте.

И$нъ.

Їрм0съ: Пою1 тz, слyхомъ бо, гDи, ўслhшахъ и3 ўжас0хсz, до менє1 бо и4деши, менE и3щS заблyждшаго. Тёмъ мн0гое твоE снизхождeніе, є4же на мS, прославлsю, многоми1лостиве.

ЃгGльскому житію2 ревновaвъ, владhчествующа nтцA њстaвивъ, горы2 ґfHна дости1глъ є3си2: toнyдуже пощeніемъ и3 моли1твами къ мhсленному вост0ку хrтY востeклъ є3си2, и3 t тогw2с0лнце з†паднымъ возсіsлъ є3си2.

Любомyдріемъ м0ре житeйское и3спытaвъ, и3 познaвъ сyетства глубинY, богaтство, и3 сіE ћкw гни1ло tвeрглъ є3си2, словесa же хrтHва и3збрaвъ, въ сосyдэ сeрдца твоегw2 скрhлъ є3си2, и3 џнаz ћкw честн†z и3зв0лилъ є3си2 храни1ти.

И%же въ горaхъ тэсноживyщыz босhми ногaми њбходS, препод0бне, и3 си1хъ тeплыми хлBбы насыщaz, тє1плыz и4хъ пріимaлъ є3си2 моли6твы и3 t всёхъ ко хrтY поучeньми, восхождє1ніz въ сeрдцы твоeмъ полагaлъ є3си2.

Ты2 р0ждшаго тS пл0тію д¦омъ породи1лъ є3си2, ўвэщaвъ є3го2 владhчество свeрстницу же и3 ч†да њстaвити: и4же ћкw ґвраaмъ и3зъ nтeчества на зeмлю чyжду, къ тебЁ, џ§е, въ пустhню пресeльникъ и3 сп0стникъ бhсть.

БGор0диченъ: И$стиннw тS сёнь свидётельствова, многоразли1чнw њбразyюща, ћвэ показyющи воплощeннаго и3зъ тебє2 є3ди1наго t трbцы, пречи1стаz, неизмённw, бGомaти, вLчце, и3 мjръ њбн0вльша.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. Тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Многочи1сленное злaто со nц7eмъ раздaвше, џба ћкw мyдріи домовлады6ки тлёнными нетлBннаz и3змэни1вше, ±же нhнэ воспріeмлюще рaдуетесz, и3 нaсъ ко хrтY моли1твами вaшими пою1щихъ вы2 спасaйте.

Человёка nтцA призвaлъ є3си2, ѓгGла же ко хrтY предпусти1лъ є3си2, є3гHже пост0мъ и3стazвшыz с™ы6z мHщи, мmроточeніе мlтвами твои1ми ўстр0илъ є3си2, въ крaйнее и3звэщeніе сeрдца твоегw2 прошeніz.

Суемyдренный г0тfинъ, братовоскормлeніе вaше и3 стрaхъ б9ій и3 клsтву преwби1дэвъ, потщaсz nтeчество твоE њѕл0бити: є3гHже таковaгw ќмысла премэни1ти не возм0гъ, б9ію судY того2 прeдалъ є3си2.

Похyленъ и4же мyдръ њ себЁ, ћкw и3 сeй несмhсленный, благосовётующа тS не пріeмь, б9ію мeсть на сS привлечE: мeчь бо, є3г0же на пaству твою2, џ§е, наwстри2, ѓгGломъ всеконeчнw въ сeрдце своE пріsше.

Просвэщaеми бlгодaтію кrтA твоегw2 с™jи твои2, вLко, странY людeй свои1хъ тебЁ вёрою привед0ша, сhнъ со nтцeмъ, сaвва и3 сmмеHнъ бGомyдренніи, и4хже моли1твами спаси2 t погaныхъ нах0да пою1щыz: си1лэ твоeй слaва, милосeрде.

БGор0диченъ: Н0въ ћкоже мwmсeй kви1всz, ўстр0илъ є3си2 ћкw џнъ ски1нію въ пустhни, въ горЁ с™ёй њгрaду, ю4же превозрасти1лъ є3си2 трудHвъ твои1хъ пHты, и3 возложи1лъ є3си2 б9іи м™ри, ю4же и3 сохранsй ко гDу съ нeю моли1твами.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Къ тебЁ ќтренюю, милосeрдіz рaди себE и3стощи1вшему непрел0жнw, и3 до страстeй безстрaстнw прекл0ншемусz, сл0ве б9ій, ми1ръ подaждь ми2 пaдшему, человэколю1бче.

Рaдуйсz, стэно2 вёрныхъ, держaвнаz ходaтаице пречи1стаz. Рaдуйсz, горо2 с™az всепётаz. Рaдуйсz, лёствице њдушевлeннаz, вLчце. Рaдуйсz, всёхъ рaдосте, и3 п0моще безпом0щныхъ, и3 покр0ве вседyшнw притекaющихъ къ тебЁ.

Велеглaснw взывaz прbр0ческій ли1къ, проповёдаше ўжaсное ржcтвA твоегw2 тaинство: ћкw є3ди1на и3мёла є3си2 гDа въ ложеснaхъ свои1хъ, и4же и3 по ржcтвЁ пaки соблю1дъ тS дв7у, ћкоже и3 прeжде ржcтвA сохрани2.

Кто2 возм0жетъ тво‰, чи1стаz, ±же пaче ўмA, несказ†ннаz т†инства человёкwвъ и3зрещи2, пречcтаz; тh бо є3ди1на всёхъ превhшши є3си2, свэтон0снаz и3 бжcтвеннаz сёне, свэщE и3 пrт0ле б9ій, дв7о мRjе, и3зъ неsже нaмъ возсіS садодёлатель жи1зни.

И$нъ.

Їрм0съ: Просвэщeніе во тмЁ лежaщихъ, спасeніе tчazнныхъ, хrтE сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю, цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо, рaзвэ тебє2, б0га не знaю.

Рaзума твоегw2 рeвность предвёдый ви1дэвъ, пeрваго тS пaстырz на зaпадэ лю1демъ свои6мъ ўстр0и, и5мже мhсленнаго вост0ка, того2 вопл0щшасz сл0ва хrтA, проповёдалъ є3си2, рaвна же nц7Y, и3 д¦у с™0му сопрест0льна.

Ґvсітідjйскагw јwва нрaвwмъ вои1стинну, џ§е, под0бzсz, д0мъ тв0й tвeрстъ и3мёлъ є3си2, и3 љзhка двeрь пaче мeда слaдостію ѓлчущымъ спасeніе tверзaz, дyшы и3сп0лнилъ є3си2 словeсъ ѓгGльскіz пи1щи.

Зак0нwмъ бжcтвєннымъ послёдуz, законопол0жникъ kви1лсz є3си2, ґрхіерeй бGопріsтенъ, прaвило и3звёстнэйшее, настaвникъ заблyждшихъ, свэти1льникъ всесвётелъ, nтeчество твоE просвэщaz, сaвво бGомyдре.

БGор0диченъ: Ўпрaви ќмъ м0й, вLчце, труждaющійсz въ пучи1нэ скорбeй, и3 потоплsемый нашeствіемъ тлетв0рныхъ страстeй: менe же спаси2, бцdе, къ тебЁ прибэгaющаго, и3нhz бо п0мощи, чи1стаz, рaзвэ тебє2, не знaю.

И$нъ.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Ћкw гDень ўчени1къ, вLки твоегw2 бlгоутр0біе, џ§е, подражaz, разслaбленнаго въ цeрковь нeслъ є3си2: врачевaніемъ же, ко хrтY моли1твами и3 слезaми, њбн0щнw прилэжaвъ є3мY, здрaва t земли2 воздви1глъ є3си2.

Стaрцу с™0му, твоемY nтцY въ животЁ є3гw2 послушли1въ бhлъ є3си2, ќмеръ же џнъ, и3 во гр0бэ тебE є3ди1наго послyша: мЂро бо є3гw2 мн0гими проси1мо и3 не ўлучи1мо, твои1мъ, џ§е, послaніемъ nби1льнw лю1демъ свои6мъ сіE и3сточи2.

Другjй и3ліA ты2 kви1лсz є3си2, грaдъ съ нб7сE моли1твою, ћкоже џнъ џгнь, свeлъ є3си2, и3 си1мъ царS ўдиви1въ ўжаси1лъ є3си2, въ слaву б9ію и3 проти6внымъ на ўдивлeніе сі‰, џ§е, сотвори1лъ є3си2, њ всёхъ возмогaющу тS хrтY бGу нaшему.

Сопостaтъ цaрь ќгринъ, на nтeчество твоE подви1гсz, твои1ми словесы2 свирёпства премэни1сz, дивsсz сyщей въ тебЁ свsтости, ўмили1всz возврати1сz: грaдное же кaменіе лобзaz, глаг0лаше: ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ.

Кaмене краеуг0льна, и3мyща въ сeрдцы хrтA ўтверждeніе, прeлести ўтверждeніе си1льно и3спровeргша, цRкви же неwбори1мое њсновaніе kви1стесz: ю4же сохранsйте непоколеби1му, сaвво свzщeнне и3 сmмеHне бGон0се, моли1твами вaшими.

БGор0диченъ: По хrтY бGу вх0да желaюще, предводsщую тS взыскaвше, сyщей ти2 нбcнэй б9іей цRкви, хрaмъ твоегw2 вх0да на земли2 твои2 ўгHдницы, бGомaти, воздвиг0ша, въ нeмже не престaй даю1щи п0мощь слaвzщымъ тS.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре, воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

ТебЁ припaдаю, пречcтаz бцdе бlгaz, твои1ми моли1твами ўмоли2 всsкіz блaгости подaтелz, сн7а твоего2 и3 гDа, и3збaвити мjръ t всsкагw гнёва.

Во глубинY tвeрженъ бhхъ бyри лю1тыz, м0рю волнyющу мS t безмёрныхъ прегрэшeній мои1хъ и3 бёдныхъ, бyрю ўтоли2, и3 тишинY подaждь сeрдцу моемY.

Ты2 ўтэшeніе и3 прибёжище, чcтаz, рабHмъ твои6мъ є3си2: неwскyднw твори2, є4же къ бGу, ўмилeнное молeніе, њ и5же вёрою и3 люб0вію молsщихъ тS.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Мрaкомъ є4реси покрывaема землS людeй твои1хъ и3ногдA нhнэ правослaвіz свётомъ свэтлёетсz, вeтхіz прeлести и3змёншисz, н0вый ї}ль, и3 лю1діе б9іи бhвше, на и4стинный зак0нъ тоб0ю, бGон0се, наставлsеми.

Ґпcлъ ћкw t хrтA послaсz, и3 сл0вомъ є3ђліа научaz, сyщыz въ нощи2 невёдэніz просвэти1лъ є3си2: и3сцэлє1ніz же творS, и3 чудесA вє1ліz, и3 си1ми ўдивлsz, привлeклъ є3си2 къ немY вёрою людeй твои1хъ и3сполнє1ніz.

Б0льшихъ и3щS, л{чшаz желaz, їерусали1ма ќбw, є3гЂпта же и3 сінaz дошeдъ, и3 вс‰ тaмw сyщыz въ пустhнzхъ њбходS, nби1льною рук0ю на всёхъ призирaz, и4хже моли1твами nтeчество твоE, сaвво, њбогати1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Њбветшaвшыz ны2 г0рькимъ дрeва прeжде вкушeніемъ и3 пaдшыz поползновeніемъ, пречcтаz, њбнови1ла є3си2, зижди1телz р0ждши, сл0во v3постaсное, дв7о м™и вLчце.

И$нъ.

Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Пресвётлыz трbцы пeрвэе жeртвенникъ сeрдце твоE сотвори1лъ є3си2, и3 цeрковь бGу сп7су во nтeчествэ твоeмъ воздви1глъ є3си2, въ нeйже, џ§е, первопрест0ленъ равноапcльный ўчи1тель t хrтA ўдост0илсz є3си2, и3 сл0во жи1зни лю1демъ твои6мъ и3сточи1лъ є3си2.

Брaта твоего2 ўмeрша слhшавъ, ѓгGлу, ко хrтY дерзновeніемъ, дyшу є3гw2 возврати1ти повелёлъ є3си2, и3 сего2 вдушевлeнна пришeдъ њбрёлъ є3си2. Qле вёры! Qле дерзновeніz! Чyдо, џ§е, вои1стинну ўжaсно, зeменъ сhй, нбcному повелёлъ є3си2.

Мhсленное м0ре страстeй ўспи1въ пощeніемъ, чyвственное же бeздну ми1лости призвaвъ, свирёпw волнyемо сл0вомъ ўкроти1лъ є3си2, корaбль же спaслъ t потоплeніz, и3 въ нeмъ сyщыz въ вёру привeлъ є3си2.

Е#гHже вс‰ боsтсz и3 трепeщутъ, ћкw творцA и3 гDа, ї}са хrтA всего2 стzжaвъ, хrтA въ сeрдцы твоeмъ носS, хrтA въ себЁ и3мёz глаг0люща, м0рю и3 вётрwмъ тогw2 си1лою запрети1лъ є3си2: и3 вс‰, џ§е, повинyшасz тебЁ, ћкw тогw2 и3зsщну ўченикY.

Трbченъ: Преначaльное є3стество2 и3 тріmпостaсное є3ди1нство, џ§е и3 сн7е и3 дш7е прес™hй, свёте и3 животE бGоначaльный, пріими2 моли1твенники њ нaсъ тво‰ ўг0дники, спасaй цRкви тво‰, въ тS вёрующыz, и3 спод0би ны2 въ ми1рэ слaвити твою2 держaву.

БGор0диченъ: Ви1дэти желaюще твоегw2 сн7а и3 бGа, нбcнагw слaву цrтвіz, бцdе, сaвва и3 сmмеHнъ препод0бніи, слaву земнaгw цaрствіz њстaвивше, и3 сегw2 кrтъ на рaму взeмше, послёдоваша живонHснымъ є3гw2 и3 бжcтвєннымъ стопaмъ.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Взбрaнной:

Ћкw первосвzти1телz вели1каго и3 ґпcлwвъ соo1бщника, цRковь прославлsетъ тS людeй твои1хъ, препод0бне: но ћкw и3мёz дерзновeніе ко хrтY бGу, моли1твами твои1ми t всsкихъ нaсъ бёдъ спасaй, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, џ§е сaвво бGомyдре.

Јкосъ: Житіeмъ ћкw ѓгGлъ на земли2, џ§е, kви1лсz є3си2, человёкъ бо сhй є3стеств0мъ, и3 безпл0тныхъ чистотЁ ўпод0билсz є3си2. Тёмже и3 похв†льнаz ўдивлsеши нaсъ звaти таков†z: рaдуйсz, nтцA благочести1ва прозzбeніе, и3 мaтере благоговёйны прижи1тіе. Рaдуйсz, моли1твами бGодaнне, и3 дaвшему тS и3змлaда послёдовавъ. Рaдуйсz, пощeніz свётлый рaсте, чистот0ю бlгоухaнне. Рaдуйсz, цэломyдріz ст0лпе, и4мже всsкаz стрaсть попрaсz. Рaдуйсz, смирeніемъ выс0кій, дeмwнwвъ гордhню низложи1вый. Рaдуйсz, свэти1льниче многосвётлый, возведhй ко хrтY лю1ди тво‰. Рaдуйсz, цRквей воздви1женіе и3 свzти1телємъ њсвzщeніе. Рaдуйсz, сир0тъ питaтелю и3 ни1щымъ подaтелю благоутр0бный. Рaдуйсz, ґпcлwвъ равнорeвностне є3ђльскимъ научeніемъ. Рaдуйсz, мyченикwмъ сострадaльне стрaнствіz хождeніемъ. Рaдуйсz, чудодёлателю ди1вныхъ њ бз7э и3 ўжaсныхъ чудeсъ. Рaдуйсz, похвало2 nтeчеству твоемY, спасaй пою1щихъ тS. Рaдуйсz, џ§е сaвво бGомyдре.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроцы въ вавmлHнэ пeщнагw плaмене не ўбоsшасz, но посредЁ плaмене ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Не престaй, дв7о м™и, молsщи гDа, и3збaвитисz нaмъ t бёдъ и3 скорбeй, вLчце, да ўсeрднw поeмъ вLцэ: б9е nтє1цъ нaшихъ, благословeнъ є3си2.

Страшaтъ мS и3 смущaютъ прегрэшeній мои1хъ в0лны: но ты2, благaz пречcтаz, прощeніе и3спроси2 въ чaсъ и3спытaніz, спасeніе подаю1щи.

И# раждaеши и3 дёвствуеши, и3 по ржcтвЁ пребывaеши, ћкоже прeжде ржcтвA, чи1стаz бцdе: не њпали1шасz бо ложєснA тво‰, бlгословeннаz пречcтаz, предстaтельнице р0да нaшегw.

И$нъ.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz, выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

ЖитіS твоегw2 бGоуг0дное зрS и3справлeніе, провёдецъ, ћкw всёхъ бGъ, и3збрaвъ тебE, сочтA ґпcльскому ли1ку первос™и1тель бGон0се, и3 бlгодaтію просвэти2 сeрдце твоE: тh же лю1ди тво‰ томY просвэти1лъ є3си2 вопи1ти: бlгословeнъ бGъ и3 препрослaвленъ.

Е#ђльскихъ словeсъ лучaми лю1ди тво‰ разyмнw њзари1въ, t недост0йнагw въ дост0йное и3звeлъ є3си2: и3 и3зсHхшаz и4хъ сердцA ѕловёріемъ, њ бз7э вёрою плодови6та, сaвво џ§е, воздёлалъ є3си2.

Ми1лостивъ ќбw и3 кр0токъ, препод0бенъ, и3 безѕл0бивъ, ти1хъ же и3 ўвётливъ kви1лсz є3си2, ћкоже пavелъ њ хrтЁ похвалsz речE: так0въ нaмъ подобaше ґрхіерeй. Е#г0же моли2, сaвво ґрхіерeю, въ ми1рэ сохрани1ти стaдо твоE.

БGор0диченъ: Њбновлsютсz въ тебЁ зак0ны є3стествA: вhше є3стествa бо, є3стеств0мъ непости1жнаго бGа, дв7о, є3мманyила преслaвнw, чи1стаz, родилA є3си2, въ нaше вёрныхъ возрождeніе.

И$нъ.

Їрм0съ: Б9іz снизхождeніz џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и3ногдA: сегw2 рaди џтроцы въ пещи2 рaдованною ног0ю, ћкw во цвётницэ ликyюще, поsху: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

ХrтA нaсъ рaди пл0тію на земли2 в0лею стрaнствовавша, люб0вію, џ§е, побэждaемь, прест0ла высотY в0лею њстaвивъ, вост0ку же и3 зaпаду и3 глубинaмъ морски6мъ ћкw с0лнце њбх0дно стрaнствовалъ є3си2.

Ћкw хrт0въ ўчени1къ, и3 начaльникъ t негw2 постaвленъ, nтeчєствіz чужди1хъ њбходS, пріeмлемь сhй t ни1хъ и3 люби1мь, ўдивлeнъ же, џ§е, и3 дароноси1мь: покарsше бо вс‰ с{щаz въ тебЁ б9іz люб0вь, кр0тость же и3 безѕл0біе.

И$же бeздну сотвори1вый велёніемъ, тогw2 ўченикA сіS познaвши тS, въ болёзни твоeй тебЁ, џ§е, послужи2, рhбу вели1ку, ћкw рукaми, волн0ю взeмши, и3 въ корабли2 тебЁ возлежaщу, въ твои2 рyцэ предложи2.

Въ корабли2 пучи1ну съ тоб0ю пловyщіи, м0ре повинyвшеесz тебЁ и3 дароноси1мо ви1дэвше, ќжасомъ, џ§е, њдержи1ми бhвше, t бездyшнагw научи1вшесz въ б9ій рaзумъ, ўмили1вшесz поклони1шасz твоeй свsтости.

Твоегw2 сeрдца желaніе и3сполнsz, є3гHже рaди по земли2 стрaнствовалъ є3си2, въ чужестрaнственнэмъ грaдэ бGъ дyхъ тв0й пріeмлетъ, и5хже въ животЁ чудесы2, и3 по смeрти пeрстію гр0ба и3 гр0бомъ ўдиви1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Стопaмъ послёдуz соб0ръ препод0бныхъ и3зъ чрeва твоегw2 неизречeннw возсіsвшему, неизглаг0ланнымъ ржcтв0мъ, дв7о м™и, съ небeсными ли1ки сочтaсz: съ ни1миже м0лимсz, и3спроси2 нaмъ, чтyщымъ тS, грэхHвъ њставлeніе.

Пёснь }.

Їрм0съ: За зак0ны nтeчєскіz блажeнніи въ вавmлHнэ ю4ношы предбёдствующе, царю1ющагw њплевaша повелёніе безyмное, и3 совокyплени, и4мже не свари1шасz, nгнeмъ, держaвствующему дост0йную воспэвaху пёснь: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ты2 прибёжище нaше є3си2, и3 ўтэшeніе всёхъ, пречcтаz дв7о: сe бо и4же всёхъ гDь р0ждсz и3зъ ложeснъ твои1хъ, дв7у тS соблюдE по ржcтвЁ. Е#г0же вси2 бlгослови1мъ ўстнaми недост0йными, и3 превозн0симъ во вёки.

Q кjй љзhкъ дов0ленъ вели6чіz тво‰ повёдати, чcтаz! Сe бо всE свободи1сz земнор0дныхъ мн0жество t всsкагw њсуждeніz пeрвагw, и3 тебЁ вопію1ще поeтъ, и3сточaюще пBніz, и3 превозносsще пречcтое твоE ржcтво2.

Ми1лостива и3спроси2 нaмъ и3 бlгопремённа сн7а твоего2 и3 бGа бhти, чcтаz, нhнэ рабHмъ твои6мъ, и3 соблюди2 нaсъ t всsкагw прил0га сопроти1вна, и3 ґгaрzнскую гордhню низложи2 вск0рэ, да тS поeмъ во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Свэщен0сцы душeю, свётліи пaче снёга пресіsюще, прпdбніи џтроцы посредЁ плaмене не њпали1шасz: вс‰ бо вкyпэ, є3ли6ка подъ твaрію, къ б9іи пёсни себЁ созывaюще, съ рaдостію поsху: п0йте, дэлA гDнz, гDа.

Во с™hхъ почивaющаго с™aгw д¦а бlгодaтію, сaвво с™и1телю, лю1демъ твои1мъ проповёдалъ є3си2, сн7а собезначaльна nц7Y и3 сопрест0льна, чlвёка бhвша, человёкwмъ спасeніе содэвaюща пою1щымъ: дэлA вс‰, гDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Д0брэ течeніе соверши1въ, къ желaемому концY престaвилсz є3си2 рaдуzсz. Тёмже свэтон0сную твою2 пaмzть цeрковь твоS, џ§е совершaющи, созывaетъ преподHбныz пaстыри же и3 ўчи1тели, и5же просвэщaеми пою1тъ: дэлA вс‰, гDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Ґгaри чaдwмъ пог†нымъ и3смaильтzнwмъ, внегдA ўстремлsтисz на стaдо твоE, возбрани2, с™и1телю, моли1твами твои1ми, ћкw мн0го дерзновeніе ко хrтY стzжaвый, да въ ми1рэ сщ7eнную твою2 пaмzть совершaюще, рaдостнw поeмъ: дэлA вс‰, гDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

БGор0диченъ: Распsтіе и3 погребeніе, и4же t тебє2 небрaчнw, дв7о, пр0йде, претерпёвъ нaсъ рaди и3 мучeніе: є3гHже стrтeмъ ревнyюще препод0бніи, кrтови1днw мучeніемъ пощeніz, томY, чcтаz, послёдоваша.

И$нъ.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

ЗемлS t свои1хъ нёдръ предадe тz свzщеннолёпна, цёла же и3 неразруши1ма, благоухaніемъ и3 чудесы2 ўдивлsюща грaда жи1тели, пeрстію гр0ба твоегw2, прbр0чески вопію1щыz: прaвєдницы во вёки живyтъ.

Кaмене сапфjра, њблежaщаz пeрсть страдaльнагw твоегw2 тёла, дражaйши, џ§е, показaсz: цэлeбна бо и3 чудотвори1ва, } пaче злaта вёрными раздэлsема пою1щими дост0йнw: честнA пред8 гDемъ смeрть с™hхъ є3гw2.

Царeй бlгочести1выхъ с™hню и3 бlгословeніе, твоE с™0е и3 честн0е тёло держaщихъ, с0ннымъ kвлeніемъ подaти ўвэщавaеши: є4же ч†да тво‰ со с™и1тєли и3 свzщeнными, ћкw пребогaтое сокр0вище во сво‰ принес0ша.

Хrтолюби1вый владислaвъ самодeржецъ, ћкw дрeвле дв7дъ пред8 ківHтомъ, предходS пред8 с™hмъ твои1мъ тёломъ, рaдовашесz поS: вели1читъ душA моS гDа, ћкw дадE мнЁ nц7A и3 ўчи1телz, и3 въ цeркви своeй рaдуzсz положи2.

Ћкw нhнэ пrт0лу вLки своегw2 предстоsще, и3 toнyдными зарsми њсіsеми, сmмеHне бGон0се, сaвво бGомyдре, моли1твами вaшими, с™jи, страстeй грэхA нaсъ и3збaвите, и3 погaныхъ нах0да, и3 разли1чныхъ њбстоsній.

БGор0диченъ: Плещaми херувjмскими стрaшными носи1мый вLка, на пrт0лэ ћкоже џгненнэмъ, въ твою2, чcтаz, всели1сz ўтр0бу, и3 пл0ти пріsтіемъ человёческое њбожи2 существо2, къ немyже спаси2мlтвами твои1ми пою1щыz тS м™рь є3гw2.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безсёменнагw зачaтіz ржcтво2 несказaнное, м™ре безмyжныz нетлёненъ пл0дъ: б9іе бо рождeніе њбновлsетъ є3стєствA. Тёмже тS вси2 р0ди, ћкw бGоневёстную м™рь, правослaвнw величaемъ.

Рaдуйсz, стэно2 неwбори1маz, рaдуйсz, покр0ве мjра, рaдуйсz, цRкви, рaдуйсz, свэщE. Рaдуйсz, пrт0ле б9ій, рaдуйсz, всёхъ рaдость и3 п0моще на враги2 неви6димыz сyщи, чи1стаz, спасeніе и3 nрyжіе непобэди1мое.

Не забyди, дв7о неискусобрaчнаz невёсто, твои1хъ р†бъ, притекaющихъ къ цRкви твоeй: тh бо є3ди1на є3си2 хrтіaнъ надeжда, и3 ўтверждeніе всBмъ притекaющымъ тебЁ, чcтаz, н†ша молє1ніz, вLчце, и3сп0лни.

Ты2 ѓгGлwвъ слaва, прbр0кwвъ зерцaло, патріaрхwвъ и3 ґпcлwвъ похвалA свётлаz: ты2 мyченикwвъ хrт0выхъ ўкрашeніе, п0стникwвъ и3 прaведникwвъ њсвzщeніе красно2, и3 всегw2 мjра рaдость. Тёмже тS вси2, чcтаz, по д0лгу пёсньми величaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: T бGа бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ, t с™hz дв7ы неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи, є3диномyдреннw пёсньми величaемъ.

Ўкрaшенъ, џ§е, вои1стинну добродётельными дэ‰ніи kви1лсz є3си2, ўкраси1сz свэтон0снаz твоS пaмzть, бlгодaтными лучaми нaсъ просвэщaющи: въ нeйже бёдъ и3 напaстей и3збaвитисz твои1ми ко хrтY мlтвами, м0лимсz.

И#зрасти1вшее тS хrтY nтeчество твоE рaдуетсz, и3 свэтлёетсz цeрковь сп7са и3 бGа, цёла и3 благоухaнна и3мyщи тS, и3 пaмzть твою2 днeсь рaдостнw прaзднуетъ: є4йже возмeздіе воздaвъ, с™и1телю, всsкагw њѕлоблeніz и3збaви ю5.

Молeній и3 пёній глaсы ўслhши, їерaрше хrт0въ, вёрэ же и3 любви2 вонми2 людeй твои1хъ: и3 ћкw nтечестволю1бецъ, проти1висz, џ§е, ко гнёвwмъ нaсъ вою1ющихъ: и3 свhше покр0въ тв0й дaруй хвaлzщымъ тS.

БGор0диченъ: И#сцэли1ла є3си2 сокрушeніе, всенепор0чнаz, и3 вeтхое страдaніе земнhхъ, бGа пор0ждши цRS хrтA, понeсшаго пл0тію недyги нaшz. Тёмже тS вси2 р0ди, дв7о вLчце, ўблажaюще, бGоневёсто, величaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ: тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Мн0гъ въ терпёніи и3 къ ѕл0бэ благоtдaтливъ, въ животЁ и3 по смeрти, џ§е, показaлсz є3си2: слукjй бо прип0лзъ, и3 гр0ба твоегw2 верхY возлeгъ, во tмщeніz мёсто здрaва постaвилъ є3си2, и4же въ цeркви ходS величaше гDа.

Преизsщнаz ко хrтY вaша люб0вь нhнэ њб8zви1сz бlгодaтію дaнною вaмъ, сmмеHне и3 сaвво: мHщи вaшz благоух†нны и3 мmроточи6вы, пaмzть слaвна и3 свzтопочитaема, и4миже ўвэрsеміи глаг0лемъ: пaмzть прaведникwвъ съ похвалaми бывaетъ.

Нhнэ ви1димыхъ глаг0лемъ, сyщихъ же ±же лю1бzщихъ бGа, и3дёже ѓгGли прини1кнути желaютъ, ±же вaмъ дост0йнw ўготHваннаz, џко не ви1дэ, и3 ќхо не слhша, пavелъ вэщaетъ, и3 кто2 пости1жетъ си1хъ и3зглаг0лати;

Зрsще ѓгGльскіz и3 б9eствєнныz свётлости, и3 всёхъ с™hхъ ли1ки, сaвво сщ7eнне и3 сmмеHне бGон0се, съ ни1ми моли1те чlвэколю1бца, житіS и3справлeніе и3 грэхHвъ њставлeніе подaти хвaлzщымъ вёрою вaшу пaмzть.

Џба въ житіи2 є3динод{шна, џба въ пустhни спHстника, џба вhше ўмA бlги1хъ получи6вша, џба трbцэ нhнэ предсто‰ща, nбёма џбщее хвалосл0віе прин0симъ: є4же пріeмше, nц7ы2, пэвцы2 вaшz моли1твами вaшими спасaйте.

БGор0диченъ: Е#ди1на преимyщаz дерзновeніе, вLчце, за вeсь мjръ сн7у твоемY моли1сz. Не помzни2 безчи1сленныхъ собл†знъ нaшихъ, покрhй лю1ди вопію1щыz ти2 ўми1льнымъ глaсомъ: спаси2, чcтаz бцdе, тебE дост0йнw величaющихъ.

Свэти1ленъ: Свэти1льникъ тS многосвётлый, с™и1телю, знaемъ, моли1твы чaдо, пустhни воспитaніе, чистоты2 nби1телище, монaхwмъ сп0стника, ни1щымъ питaтелz, с™и1телємъ свётлость. Тёмже тS, џ§е, вёрніи поeмъ.

Другjй свэти1ленъ nбёма.

T вост0ка мhсленнагw сlнца хrтA, свэтоз†рныz лучы2 возсіsвшыz, и3 мрaчную странY на зaпадэ людeй свои1хъ просвэти1вшыz свётлостію словeсъ, и3 добродётели дёланіемъ: и3 нhнэ не престaйте гDу молsщесz, и3 сі‰ въ ми1рэ сохрани1ти, сaвво и3 сmмеHне, пaмzть вaшу почитaющихъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Премyдрость v3постaсную и3 пресyщное сл0во, и3 врачA всёхъ р0ждшаz, всечcтаz цRи1це, гноє1ніz и3 ћзвы и3сцэли2 дyшъ нaшихъ, и3 сохранsй неприкосновє1нны всsкагw нах0да, всегдa тz молsщихъ, застyпнице мjра.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Џ§е свzщeнне сaвво бGомyдре, воздержaніемъ д0брэ воспитaвсz, въ преслaвную добродётелей возрaслъ є3си2 высотY, хrтHвы т†йныz добрHты взирaz. Е#гHже сіsньми ќмъ тв0й њзари1въ, лю1ди тво‰ просвэти1лъ є3си2, є4рєси tри1нулъ є3си2 t цRкве хrт0вы. Тёмже свэти1льника тS стzжaвше, пресвётлую твою2 пaмzть хвaлимъ, свzщeннw ўблажaюще.

Вручeнный тебЁ талaнтъ ўмн0живъ, рaдости спод0билсz є3си2 гDа твоегw2. И# нhнэ предстои1ши съ ли1ки с™и1тєль и3 п0стникwвъ, свzщeнства nдeждею, преблажeнне, и3 вэнцeмъ пощeніz ўкрaшенъ, бlгодaтію б9eственнагw сіsніz, и3 зарeю мhсленною блистaz дух0внw. Toнyдуже просвэщaй мlтвами твои1ми, прaзднующихъ, сaвво џтче сщ7eнне, твою2 свётлую и3 с™yю пaмzть.

Пріeмше тво‰ честны6z мHщи, сaвво бlжeнне, вёрою и3 люб0вію почитaемъ: nргaнъ бо kви1лсz є3си2 с™aгw д¦а, возглашaz несказaнное спаси1тельное тaинство б9eственными твои1ми ўчє1ніи велеглaснw, проповёдующи нaмъ сл0ва воплощeніе: є3г0же чи1стэе тоб0ю, џ§е, познaхомъ. Къ немyже нhнэ моли1твенника тS предлагaемъ, въ твои1хъ предaніихъ сохрани1тисz нaмъ.

Слaва, глaсъ ѕ7:

ВозсіS солнцеoбрaзнw свzти1телz хrт0ва пaмzть, вёрныхъ сердцA мhсленнw просвэщaющи, ћже и3 мы2 свётлw совершaюще днeсь, молeбнw томY возопіeмъ: рaдуйсz, держaва цэломyдріz, непорабощeннw души2 соблю1дъ стоsніе, воздержaніz щит0мъ њбложи1всz. Рaдуйсz, первопaстырю и3 ўчи1телю хrтоимени1тыхъ людeй свои1хъ. Рaдуйсz, церк0вное ўкрашeніе, ґрхіерeєвъ добр0то и3 монaхwвъ похвало2, сaвво преwсвzщeнне и3 всебlжeнне џ§е, хrтA бGа моли2 непрестaннw, ми1ръ послaти вселeннэй, и3 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

Тaже, славосл0віе вели1кое. И# даeтсz є3лeй брaтіи t канди1ла с™aгw.

Пою1ще вкyпэ стіхи6ры, глaсъ є7. Самогл†сны:

Пріиди1те, хrтолюби1віи вси2, пріиди1те, прaздникъ пaмzти совершaюще, сaвву свzщеннопроповёдника є3ђліа пёсньми восхвaлимъ, рекyще: рaдуйсz, пот0че словeсный мhсленнагw раS, и4же бразды2 сердeцъ нaшихъ д¦0вными водaми б9іихъ словeсъ напои1въ, плодонHсны показA хrтY бGу, подаю1щему всBмъ прощeніе и3 вeлію ми1лость.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2.

Рaдуйсz, благовёріz настaвниче, бжcтвенныхъ повелёній служи1телю, бGосвётлый же свэти1льниче, и4же во мрaцэ невёдэніz с®цA вшє1дшаz бGоглаг0ливыми словесы2 просвэти1въ, къ свёту с™hz трbцы возвeлъ є3си2, сaвво џ§е бGон0се, сeрбскаz похвало2 и3 ўдобрeніе. И# нhнэ предстоS хrтY бGу, моли1сz њ творsщихъ с™yю твою2 пaмzть.

Слaва, глaсъ }:

Ќмъ впери1въ, ѓможе д¦0вными возлетёлъ є3си2 кри1лы къ высотЁ б9іz рaзума: тогдa же и3 nтцA земнaго њстaвивъ, нбcнаго возлюби1лъ є3си2, но и3 р0ждшаго тS пл0тію д¦0внэ породи1лъ є3си2, и3 нбcному nц7Y присв0илъ є3си2, и3 nбою1ду ў негw2 прослaвилъ є3си2, на нб7сёхъ сyщихъ бл†гъ наслади1лъ є3си2 є3го2: на земли1 же тёло є3гw2 чeстно и3 мmроточи1во моли1твами твои1ми ўстр0илъ є3си2, и3 лю1ди тво‰ вёрою просвэти1лъ є3си2. Тёмъ и3 ґпcльскихъ дарHвъ дост0йна kви1 тz прославлsемый тоб0ю хrт0съ, и3мёzй вeлію ми1лость.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Ѓзъ, дв7о с™az бцdе:

На літургjи, бlжє1нна, t канHна в7-гw глaса, пёснь G, и3 }-гw глaса, пёснь ѕ7:

Прокjменъ, глaсъ з7:

ЧестнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Ґпcлъ къ є3врeємъ, зачaло т}i.

Ґллилyіа, глaсъ в7: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

Е#ђліе t їwaнна, зачaло lѕ.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

3

Знайшли помилку