...
Мінея Місячна,  Січень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Січень

← В 11-й день В 13-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 12-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Святы́я му́ченицы Татиа́ны

На Го́споди, воззва́х, стихиры пра́здника, глас 8.

Подо́бен: Го́споди, а́ще и на суди́щи:

Го́споди,/ а́ще и крести́тися претерпе́л еси́ пло́тию, Безгре́шне,/ свободи́ти мир от греха́ хотя́,/ но Бо́га Тя мы ве́дуще, сла́вим:/ крести́вся бо изба́вил еси́ от рабо́ты/ ду́ши на́ша.

Го́споди, егда́ на Иорданския струи́,/ воплоти́вся прише́л еси́,/ да освяти́ши во́ду/ сла́вным Твои́м Креще́нием, Иоа́нну Твой верх/ преклони́ти изво́лил еси́/ и креща́ешися от раба́,/ да спасе́ши ду́ши на́ша.

Го́споди,/ спасти́ восхоте́в от ле́сти мир,/ его́же созда́л еси́,/ из Неискусобра́чныя Де́вы/ воплоти́тися изво́лил еси́:/ и Ада́ма от тли изба́вил еси́,/ я́ко Человеколю́бец,/ и крести́вся же дарова́л еси́ просвеще́ние/ душа́м на́шим.

Ины стихиры святы́я, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ Ду́ха све́том осиява́ема бога́тно,/ бога́тство возненави́дела еси́,/ еди́но возлюби́вши Небе́сное,/ в му́ченическую кре́пость я́ве облекла́ся еси́/ и к безме́рным боле́знем отлучи́лася еси́./ Те́мже врага́ низложи́вши,/ побе́ды исплела́ еси́ венцы́,/ му́ченице страстоте́рпице пресла́вная.

Егда́ смрад пло́ти и греха́ пла́мень,/ честна́я, угаси́ла еси́/ росо́ю Боже́ственнаго Ду́ха, соде́йствующаго тебе́,/ тогда́ зве́ри обузда́ла еси́ посреде́ суди́ща,/ те́ло твое́ преда́вши на ра́ны му́жески./ Те́мже врага́ низложи́вши,/ побе́ды исплела́ еси́ венцы́,/ о Татиа́но Богоблаже́нная.

Ни ме́чь, ни огнь, ни ра́ны,/ ни ско́рби, ни глад,/ ни вся́кий вид муче́ния твоего́,/ е́же ко Го́споду притупи́ша раче́ния:/ разжже́нным бо се́рдцем Того́ и́щущи,/ вся ви́димая еди́нощи оплева́ла еси́, му́ченице,/ и вну́трь Боже́ственнаго черто́га всели́лася еси́,/ неве́ста всех Царя́ бы́вши.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Зря́щи Тя естество́ вся́кое земноро́дных, на́га в вода́х,/ Соде́теля Креще́ния прося́ща,/ изменя́шеся стра́хом и ужаса́шеся./ Предте́ча же тре́петом содержи́мь бя́ше,/ не сме́я прибли́житися Тебе́./ Мо́ре побеже́, Иорда́н струи́ возврати́./ Го́ры взыгра́шася зря́ще,/ и А́нгельския си́лы удивля́хуся, глаго́люще:/ о чудесе́!/ Спас обнажа́ется,/ оде́яти хотя во спасе́ние челове́ки и обновле́ние.

На стихо́вне стихиры, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския:

Ны́не проро́чески возопии́м Го́споду:/ яви́лся еси́ нам, Спа́се наш и Зижди́телю,/ сокруши́л же еси́, Сло́ве,/ зми́ев уста́ во Иорда́не, я́ко Ще́др,/ и ослепле́нныя све́том Твои́м, Христе́, просвети́л еси́./ Благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

Держа́ву на враги́ Креще́нием Твои́м, Сло́ве, дал еси́ нам/ любо́вию чту́щим Твое́ смотре́ние,/ е́же во́лею соверши́л еси́,/ разреши́в челове́ки от кля́твы во Еде́ме пребы́вшия./ Ему́же пое́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?

И́же о Ада́ме в ри́зы ко́жныя/ во́лею иногда́ обле́кшиися паде́нием,/ в струя́х Иорда́нских совле́кшеся днесь Креще́нием Госпо́дним,/ богосло́вяще со А́нгелы,/ Тому́ возопие́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, Сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже, самогла́сен:

Воспои́м, ве́рнии, е́же о нас Бо́жия благодея́ния вели́чество:/ о нашем бо прегреше́нии быв Челове́к,/ на́шим очище́нием очища́ется во Иорда́не,/ Един Чи́стый и Нетле́нный,/ освяща́яй мене́ и во́ды,/ и главы змие́в сокруша́яй в воде́./ Почерпе́м у́бо во́ду с весе́лием, бра́тие:/ благода́ть бо Ду́ха,/ ве́рно почерпа́ющим, невидимо подава́ется/ от Христа Бо́га, и Спа́са душ на́ших.

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух, в виде голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

На у́трени

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Иорда́не реко́,/ что удиви́лся еси́, зря Невидимаго на́га?/ Ви́дех и вострепета́х, рече́:/ и ка́ко бо Сего́ не хоте́х устраши́тися и заити́?/ А́нгели Его́ устраши́шася зря́ще,/ ужасе́ся Не́бо, и земля́ вострепета́,/ и смяте́ся мо́ре, и вся ви́димая и неви́димая./ Христо́с яви́ся на Иорда́не, освяти́ти во́ды.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седален, глас 8.

Подобен: Свире́лей па́стырских:

Креща́ется Христо́с, просвеща́яй мир,/ с высоты́ Оте́ц свиде́тельствова, глаго́ля:/ Сей есть Сын Мой, в Не́мже благоизво́лих,/ Того́ послу́шайте./ Сей есть просвеща́яй вселе́нную благоутро́бием Свои́м,/ крести́выйся и спасы́й я́ко Бог род челове́ческий.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника пе́рвый со ирмосо́м на 8, и святы́я, творе́ние Игна́тиево, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Му́ченическими озаре́на светлостьми́,/ чи́стому предстои́ши, му́ченице, Жениху́ твоему́,/ душетле́нных прегреше́ний прося́щи изба́витися хва́лящим тя.

Бога́тство тле́нное, му́ченице, соверше́нно пренебрегла́ еси́,/ на Небесе́х нетле́нное и пребыва́ющее и́щущи усе́рдно,/ и ра́дующися прошла́ еси́ му́ченическое страда́ние.

К ра́нам, к боле́знем и бие́нием многови́дным/ безбоя́зненно, му́ченице, отлучи́лася еси́:/ споспешеству́ющую бо име́ла еси́ благода́ть Спасову, и укрепля́ющую тя.

Богоро́дичен: Исто́чник безстра́стия ро́ждшая,/ уя́звленнаго страстьми́, Отрокови́це, исцели́,/ и огня́ ве́чнаго исхи́ти мя,/ Еди́на Богоблагода́тная.

Ин. Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Не поколеба́ столпа́ твоего́ се́рдца сте́кшее мук треволне́ние,/ утверди́ся бо на ка́мени любве́ Христо́вы, всехва́льная./ К Нему́же взыва́ла еси́:/ я́ко несть свят па́че Тебе́, Го́споди.

Челове́ческую не́мощь Понесы́й,/ впери́ си́лою не́мощь твою́ на некре́пкаго зми́я./ Тем, му́ченице, на зе́млю низве́ргла еси́, ве́рно зову́щи:/ я́ко несть свят па́че Тебе́, Го́споди.

Пото́ки изсуши́ла еси́ беззако́ния струя́ми крове́й твои́х, блаже́нная,/ сла́дости же пото́ка ны́не наслажда́ешися,/ и во Све́те Невече́рнем обита́еши, зову́щи:/ я́ко несть свят па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Зача́тие и рождество́ Твое́ па́че сло́ва,/ ве́ки бо Созда́вшаго сло́вом родила́ еси́,/ Изба́вльшаго безслове́сия ми́ра концы́, Отрокови́це Неискусому́жная,/ Его́же моли́ всегда́, е́же спасти́ нас.

Конда́к му́ченицы, глас 4

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Све́тло во страда́нии твое́м возсия́ла еси́, страстоте́рпице,/ от крове́й твои́х приспещре́на,/ и я́ко кра́сная голуби́ца к Небеси́ возлете́ла еси́, Татиа́но,/ те́мже моли́ при́сно за чту́щия тя.

Седа́лен, глас 4

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Сугу́б соверши́вши, му́ченице, по́двиг на земли́,/ сугу́б и вене́ц сподо́билася еси́ прия́ти от руки́ Жениха́ твоего́:/ пости́лася бо еси́, стра́сти пло́тския обузда́ющи,/ пострада́вши же зако́нно, врага́ низложи́ла еси́./ Те́мже мольба́ми твои́ми спаси́ ны от напа́стей.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Све́том я́ко ри́зою одея́йся,/ струя́ми одева́ется Иорда́нскими Христо́с Бог наш,/ свы́ше свиде́тельствующу Отцу́ сопресто́льнаго,/ до́ле прише́дшу Ду́ху сла́вы:/ То́й есть Просвеща́яй и Освяща́яй нас.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо и́деши, мене́ ищя́ заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя, прославля́ю,/ Многоми́лостиве.

Красно́ душе́вное устрое́ние, благоле́пием благоче́стия Татиа́на нося́щи,/ еще́ же муче́ния све́том пресла́вно сия́ющи,/ к чи́стому Жениху́ вселя́ется.

Желе́зом твое́ лице́ стру́жущия пребеззако́нныя/ невиде́нием Небе́снии А́нгели му́чаху,/ по́сланнии к твое́й от Бо́га, му́ченице, по́мощи,/ и́же твоему́ терпе́нию удиви́шася.

Зако́нно Христа пропове́дающи, победи́ла еси́ пребеззако́ннующия,/ же́ртва же непоро́чна, благоприя́тна, соверше́ннейшая Тому́ принесла́ся еси́, взыва́ющи:/ Тебе́ лю́бящи, Спа́се, закала́юся.

Богоро́дичен: Ко пристанищу ти́хому мя напра́ви, Богоневе́сто Всесвята́я:/ бу́ря бо мя волну́ет, и смуще́ние греха́ лю́те,/ ве́тры коле́блемь лука́вых духо́в оскорбля́ющих мя.

Ин. Песнь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние во тме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ мира,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ю.

Твою́ честну́ю и блаже́нную стра́сть подража́ющи,/ безстра́стием Тебе́ сочта́вшаяся, стра́ждет преусе́рдно,/ на у́ды ссека́емая, Жизнода́вче Христе́, зову́щи:/ ино́го, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ю.

Страх Бо́жий во утро́бе мы́слию прие́мши,/ дух спаси́тельнаго испове́дания и муче́ния/ родила́ еси́ пресла́вно, доблему́драя, тве́рдым страда́нием/ и сопроти́вная нача́ла посрами́ла еси́.

Све́тлыми сия́еши заря́ми, уясня́ема Ду́ха Свята́го светоли́тием,/ и озаря́еши ве́рных сердца́, грехо́вный мрак разоря́ющи, му́ченице,/ страстоте́рпице Христо́ва досточу́дная.

Богоро́дичен: Све́тлый Со́лнца О́блаче, осия́й ми́ зарю́,/ реша́щу мрак мои́х прегреше́ний,/ даждь ми ру́ку впа́дшему в ти́ну грехо́вную,/ воздви́гни мя лежа́щаго, Еди́на па́дшаго Ада́ма исправле́ние.

Ин. Песнь 6

Ирмо́с: В бездне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли́, Бо́же, мя возведи́.

На дре́ве я́ко позна́ просте́рта Тя му́ченица честна́я,/ терпи́т пове́шение и строга́ния теле́сная, за любо́вь Твою́, Всемо́щне.

Свире́пейшии зве́рие устыде́шася посреди́ три́знища му́жески стра́ждушия тя,/ я́коже Фе́клы пе́рвее первому́ченицы,/ ея́же ре́вность стяжа́ла еси́, приснопа́мятная.

Предста́вше Небе́снии А́нгели посреди́ темни́цы, тя све́том осия́ша,/ от боле́зней изима́юще, и я́ко Бо́жию а́гницу прославля́юще.

Богоро́дичен: От всех родо́в избра́ Тя добро́ту Иа́ковлю,/ Ю́же возлюби́ Творе́ц, Всенепоро́чная,/ и из Тебе́ возсия́в яви́ся.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля,/ высо́к пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый бла́гослове́н и препросла́влен.

Благомо́щно непобеди́мая се́чема,/ сосце́в отъя́тие претерпе́ла еси́ терпели́вейше,/ огне́м же Небе́сным, му́ченице, попали́ла еси́ чти́ти не хотя́щия Бо́га,/ Его́же вся тварь пое́т сла́вящи.

В се́рдцы нося́щи огнь Боже́ственныя любве́, непоро́чная, пла́мень попра́,/ огня́ подобора́бнаго не ужасе́ся,/ отроко́в образу́ющи дре́вних и му́жество и кре́пость.

Звере́й свире́пство тебе́ повине́ся, льво́в зия́ния невре́дно премину́ла еси́,/ Бо́гу тя просла́вльшу, Того́ просла́вившую,/ Его́же страда́ния твое́ю исполня́ющи пло́тию, всехва́льная.

Богоро́дичен: Жи́знь Ипоста́сную нам ро́ждши, сме́ртию сме́рть я́ве потре́бльшую,/ стра́сти умертви́ пло́ти на́шея, ве́рою чту́щих Тя, Чи́стая,/ я́ко Богоро́дицу и Всесла́вную.

Ин. Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго,/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте дела́ я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Удобри́вшися доброде́тельми, украси́лася еси́ добро́тами муче́ния,/ и Жениху́ обручи́лася еси́, па́че всех челове́ков красне́йшему,/ добро́тою сия́ющему безсме́ртия, Татиа́но Богому́драя.

С безпло́тными слуга́ми в темни́це Творца́ славосло́вила еси́,/ сия́ющи сла́вою Боже́ственнаго блиста́ния,/ и всем непристу́пна пребыва́ющи, держи́мым тмо́ю пре́лести.

Сокруше́ние твоих уде́с истни́ враго́в кова́рства,/ крове́й тече́ние нече́стия лю́тыя пото́ки, честна́я, изсуши́,/ пучи́на чуде́с нам я́вльшися.

Богоро́дичен: Спаси́, уще́дри ны,/ ще́драго Бо́га нам Спа́са ро́ждшая, па́че сло́ва,/ огнепа́льных помышле́ний и страсте́й изима́ющи зно́я, Твои́ми моли́твами,/ Чи́стая Препросла́вленная.

Ин. Песнь 9

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

По мно́гих му́ках ме́чным тя судо́м лю́тый осужда́ет судия́,/ ея́же восхожде́нием восплеска́ша Небе́снии чи́ни./ Христо́с же всеси́льною десни́цею венча́ тя, му́ченице, зако́нно пострада́вшую.

Сочта́ся с му́ченическими светле́йшими ста́ды,/ ясне́йши прибли́жившися Бо́гу, ви́диши я́же ви́дят А́нгели,/ я́ко Де́ва в черто́зе водворя́ешися, Жениха́ твоего́, честна́я,/ моля́щи, спасти́ся любо́вию тя почита́ющим.

Запеча́танный исто́чник тя, заключе́н же огра́д,/ возложе́ние че́стно и свяще́нно, неве́сту Христо́ву нетле́нную,/ заколе́ние и же́ртву, а́гницу и до́брую голуби́цу Влады́ки вся́ческих,/ Татиа́но, пропове́дуем.

Богоро́дичен: Гла́сы прекланя́ема те́пле тя моля́щих,/ Еди́на ве́рных Прибе́жище, спаси́, уще́дри, Влады́чице,/ соблюди́ от вре́да, и вся́каго язы́ков наше́ствия,/ ве́рою и любо́вию при́сно тя велича́ющия.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны́:

Яви́ся Спас, Благода́ть и И́стина во струя́х Иорда́нских,/ и су́щия во тме и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и яви́ся Свет Непристу́пный.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На стихо́вне стихиры, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския:

Сия́ние от Све́та, Свет сый, Иису́се мой,/ просвети́л еси́ нас неизрече́нным Твои́м осия́нием,/ пре́жде ослепле́нныя во Еде́ме от зми́я,/ во Иорда́не ны́не Свет вси́ Све́том Твои́м зря́ще, ве́рно пое́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

Таи́нниче и стра́шных строи́телю та́ин,/ Предте́че, ра́дости и Ду́ха самови́дче,/ кре́щшагося Сло́ва от Тебе́, я́ко благоволи́, проси́/ нам согреше́ний избавле́ние при́сно пода́ти,/ Ему́же пое́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?

Вознесе́м, ве́рнии, в ра́зуме сердца́,/ потеце́м со тща́нием к струя́м Иорда́нским,/ и уви́дим Зижди́теля, пло́тски креща́ема от Иоа́нна Предте́чи,/ и с ни́м богосло́вяще, воспои́м:/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, то́йже подо́бен:

О па́че ума́ Боже́ственнаго смотре́ния!/ Ка́ко Творе́ц тва́ри предста́, и преклоня́ет сему́ главу́?/ Указа́нием бо нам о́браз смире́ния вво́дит,/ и́же о Не́м просвеще́нным,/ Ему́же пое́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На литурги́и

Бла́же́нна пра́здника, песнь 7-я на 6.

С™hz мyченицы татіaны.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, глaсъ }.

Под0бенъ: ГDи, ѓще и3 на суди1щи:

3

Знайшли помилку