Мінея Місячна,  Серпень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Серпень

← В 21-й день В 23-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 22-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Свята́го му́ченика Агафони́ка и и́же с ним.

В сий же день пое́тся слу́жба святаго мученика Луппа

 

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́ченика Агафони́ка, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Пе́рвую бла́гость/ и па́че ума́ красоту́ ища́, Агафони́че,/ ра́дуяся, поше́л еси́/ к предлежа́щим до́блественне подвиго́м,/ и, спле́тся со враго́м,/ му́жески о зе́млю разрази́л еси́,/ и побе́ды све́тел испле́л еси́ вене́ц,/ моля́ Человеколю́бца о воспева́ющих тя.

Му́дростию укра́шен,/ сло́во живото́чно источи́л еси́,/ обраща́я несмы́сленныя,/ облича́я мучи́теля,/ многобо́жия бу́рю утиша́я,/ утверди́л еси́ ве́рныя/ пребыва́ти в Бо́жией благода́ти./ Те́мже лю́тая претерпе́в опале́ния,/ к Вы́шнему Ца́рству венцено́сец восте́кл еси́.

Кро́вию ка́плей/ терпели́ваго твоего́ страда́ния/ Влады́це предста́л еси́ же́ртва благово́нна,/ чи́сто заколе́ние,/ благоприя́тен дар, свяще́нно приноше́ние/ и свяще́ние соверше́нно непоро́чно./ Те́мже моли́твами твои́ми/ це́рковное исполне́ние в ми́ре соблюди́,/ страда́льче Агафони́че.

И́ны стихи́ры свята́го Лу́ппа,

глас и подо́бен то́йже:

Лупп Бла́женный/ безбо́жия растопи́ лед тя́жкий/ теплото́ю Боже́ственнаго Ду́ха,/ и, усе́чен быв мече́м,/ исцеле́ний струи́ источа́ет,/ и ду́ши иста́явшия ороша́ет благода́тию./ Того́ восхва́лим, я́ко моли́твенника на́шего изря́дна/ и те́пла засту́пника/ благоче́стно, мучениколю́бцы.

Е́ллинская чти́лища глубине́ вод пре́дал еси́/ и безбо́жных удиви́л еси́, зря́щих чудеса́,/ твое́ю, всеблаже́нне, твори́ма ве́рою./ Посреди́ их стоя́,/ ба́ню Боже́ственную свы́ше прия́т,/ Бо́гу тя велича́ющу,/ я́ко присному́ченика и до́бля адама́нта,/ страстоте́рпче многострада́льне.

Искуша́юще посещи́ тя врази́,/ друг дру́га посеца́ху/ и, стре́лы пуща́юще, друг дру́га уязвля́ху,/ страстоно́сче Лу́ппе,/ и, прете́рти мня́ще, дре́ву приложи́ша я́зву,/ омраче́ни, блаже́нне, су́ще:/ соблюда́шие бо тя Госпо́дь,/ Его́же ра́ди пострада́ти изво́лил еси́,/ моли́твенниче о душа́х на́ших,/ А́нгелов собесе́дниче.

Сла́ва, глас 1. Анато́лиево:

Тезоиме́нне назва́лся еси́,/ благи́я побе́ды тезоимени́т,/ Агафони́че многострада́льне:/ Боже́ственным бо жела́нием уязви́вся,/ и́дольския ле́сти и мучи́тельския отве́ргся,/ к жи́зни неконча́емей пресла́вно преше́л еси́./ Те́мже в сла́вней твое́й па́мяти,/ дерзнове́ние имы́й к Бо́гу,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Подо́баше самови́дцем Сло́ва и слуга́м/ и е́же по пло́ти Ма́тере Его́ успе́ние ви́дети,/ коне́чное ели́ко на Ней та́инство,/ я́ко да не то́кмо е́же от земли́ Спа́сово восхожде́ние у́зрят,/ но и Ро́ждшия его́ преставле́нию сви́де́тельствуют./ Те́мже, отвсю́ду Боже́ственною си́лою собра́вшеся,/ Сио́на достиго́ша/ и на Не́бо иду́щую предсыла́ху, вы́шшую Херуви́м./ Е́йже и мы с ни́ми покланя́емся,/ я́ко моля́щейся о душа́х на́ших.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ И́же Бо́га пло́тию Неискусому́жно ро́ждши/ и Де́ва пребы́вши,/ от жития́ преставля́ется/ и, привре́менныя жи́зни отходя́щи,/ к нестаре́емей преложи́ся./ Те́мже стека́ются на о́блацех днесь/ Христо́вы ученицы́ и апо́столи/ к погребе́нию Ея́.

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Днесь све́тло торжество́,/ благопремени́мся вси,/ со А́нгелы сла́вяще/ честно́е преставле́ние Ма́тере Бо́га на́шего:/ святу́ю бо и светоно́сную ду́шу/ преда́вши в ру́це Сы́на,/ с Ним совокупля́ется в жи́зни присносу́щней,/ духо́вно всегда́ моля́щи о нас приле́жно.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Прииди́те мы́сленно,/ предвари́м Гефсима́нию честну́ю/ и святы́й дом сла́внаго телесе́ Ма́тере Бо́га на́шего./ Со апо́столы благоуха́емся/ и со А́нгелы песносло́вим:/ еди́на бо бысть ра́дость днесь/ су́щим на земли́ и Небеси́/ во успе́нии Ея.

Сла́ва, глас то́йже. Самогла́сен:

Тезоиме́нно зва́ние прие́м благи́х сокро́вищ,/ храм себе́ освяти́л еси́, му́чениче Агафони́че,/ за всех Царя́ в му́ках зако́нно подви́гся,/ лю́таго врага́ низложи́л еси́ си́лу/ и, побе́ды взем по́честь,/ венцено́сец в Вы́шних Бо́гу предстои́ши,/ Его́же и моли́ти не преста́й о чту́щих тя,/ му́чеников удобре́ние.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Уверя́я Иису́с, Сын Твой, Богоро́дице, и Бог наш/ два естества́ Своя́,/ я́ко у́бо челове́к умира́ет,/ и я́коже Бог воста́е́т./ И Тя, Богома́ти, зако́ном естества́ умре́ти благоизво́ли,/ да не неве́рным привиде́ние мни́тся смотре́ние,/ прешла́ бо еси́ к Небе́сней стране́, Небе́сная Неве́сто,/ я́ко от черто́га селе́ния Твоего́ от земли́ взята́./ Освяти́ся возду́х восхожде́нием Твои́м,/ я́ко просвети́ся земля́ рождество́м Твои́м,/ предпосыла́ют апо́столи, и А́нгели подъе́млют./ Те́мже, погре́бше пречи́стое те́ло Твое́/ и надгро́бное пе́ние воспе́вше,/ ужа́сно зря́ху и со стра́хом глаго́лаху:/ сия изме́на десни́цы Вы́шняго,/ Той бо посреди́ Тебе́, и не подви́жешися./ Но, о Многопе́тая Ма́ти,/ не отступа́й, нас назира́ющи:/ мы бо лю́дие Твои́ и о́вцы па́жити Твоея́,/ и и́мя Твое́ призыва́ем,/ прося́ще Тебе́ ра́ди спасе́ния и ве́лия ми́лости.

Тропа́рь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, тропа́рь пра́здника, глас 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́,/ и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Простра́ннейши небе́с я́вльшися на земли́,/ я́ко ро́ждши пло́тию всех Соде́теля,/ ны́не в са́мая Небеса́ от земли́ преста́вилася еси́,/ пра́ведных же ду́ши зря́ще Тя,/ а́нгельстии же ли́цы смотря́юще,/ я́ко Цари́це хвалу́ досто́йно всегда́ Тебе́ принося́т./ Те́мже моля́щи не преста́й о воспева́ющих Тя.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас то́йже.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Твое́ пра́зднуем успе́ние, Пречи́стая,/ в не́же прии́де из Тебе́ воплоти́выйся Христо́с Бог наш со сла́вою неизрече́нною прия́ти Твой дух./ Тем а́ще и преста́вилася еси́,/ но нас, Богоро́дице, моли́твами Твои́ми не преста́й посеща́ющи, пою́щих Тя.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6. Кир Космы, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Преукраше́нная Боже́ственною сла́вою,/ свяще́нная и сла́вная, Де́во, па́мять Твоя́/ вся собра́ к весе́лию ве́рныя,/ начина́ющей Мариа́ме, с ли́ки и тимпа́ны,/ Твое́му пою́щия Единоро́дному:/ сла́вно я́ко просла́вися.

Да провожда́ют невеще́ственныя чи́нове/ небоше́ственное в Сио́н Боже́ственное те́ло Твое́,/ внеза́пу же сте́кшеся апо́стол мно́жество от коне́ц, Богоро́дице, Тебе́ предста́ша а́бие,/ с ни́миже, Чи́стая, Твою́ честну́ю, Де́во, па́мять сла́вим.

Побе́дныя по́чести взяла еси́ на естество́, Чи́стая, Бо́га ро́ждши,/ оба́че же, подо́бящися Творцу́ Твое́му и Сы́ну,/ па́че естества́ повину́ешися есте́ственным зако́ном./ Те́мже умерши, с Сы́ном воста́е́ши, ве́чнующи.

И святы́х два кано́на, на 8. Кано́н свята́го Агафони́ка. Творе́ние Ио́сифово, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.

Ублажи́, свя́те, озло́бленную ду́шу мою́ страстьми́,/ благ быв Блага́го Бо́га подража́тель,/ и сло́во даждь честну́ю сла́вити па́мять твою́.

Зна́емь Ве́дущему вся, му́чениче, был еси́, Богодохнове́нне,/ и сего́ воплоще́ние пред язы́ки пропове́дал еси́,/ плотски́я не убоя́вся сме́рти.

Возста́вил еси́ сло́вом твои́м па́дшия/ и воста́ния о́бщники показа́л еси́/ и све́тлости ве́чныя благоче́стно, му́чениче пребога́те.

Богоро́дичен: Чуде́с Превы́ше ве́лие чу́до, Чи́стая, рождества́ Твоего́ зри́тся:/ ражда́еши бо в подо́бии пло́ти бы́вша Христа́/ кроме́ преложе́ния и смешения.

Кано́н свята́го Лу́ппа. Творе́ние Ио́сифово, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Пою́щу све́тлую и светоно́сную твою́ па́мять, во́ине Христо́в, до́блий страда́льче,/ ду́шу мою́ озари́, сия́ньми невече́рними озаря́емь при́сно/ и Боже́ственному Све́ту предстоя́.

В му́ченическия вшед му́жески по́двиги,/ испове́дал еси́ Бо́га, я́вльшася на земли́ и естество́ обожи́вша, прему́дре, челове́ческое,/ и бо́ги потре́би́л еси́ е́́ллинския си́лою духо́вною.

Вод живо́тных испо́лнив се́рдце, я́коже Боже́ственная река,/ струи́, прему́дре, пре́лести изсуши́л еси́,/ ве́рою же мы́сли челове́ков напои́л еси́, прозяба́ющия плод Небе́сный.

Богоро́дичен: Я́ко у́тро благоле́пно, от боку́ возсия́ла еси́ Иису́са,/ просвеще́ние всех и Бо́га, Неискусобра́чная Влады́чице,/ нощь многобо́жия потре́бльша и сия́нии невече́рними мир просвеща́юща.

Песнь 3

Ирмо́с: Соде́тельная и содержи́тельная всех/ Бо́жия Му́дросте и Сило,/ непрекло́нну, недви́жиму Це́рковь утверди́, Христе́,/ еди́н бо еси́ Свят,/ во святы́х почива́яй.

Жену Тя ме́ртвенну, но па́че естества́ и Ма́терь Бо́жию/ ви́девше, Всенепоро́чная, сла́внии апо́столи/ ужасно прикаса́хуся рука́ми сла́вою облиста́ющей,/ я́ко богоприя́тное Селе́ние ви́дяще.

Пости́же ру́це досади́тельныя де́рзаго, усече́нием суд нане́с,/ Бо́гу сохра́ньшу честь одушевле́нному Киво́ту, сла́вою Божества́,/ в Не́мже Сло́во плоть бысть.

Ин

Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же над вода́ми Не́бо утвержде́й второ́е/ и осно́вавый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Суему́дренный ласка́нии тя ле́стно укра́сти наде́яшеся:/ осуети́ся же его́ су́етное мудрова́ние,/ утвержде́ну тебе́ на ка́мени нело́жныя, му́чениче, ве́ры.

Преплы́в пучи́ну ран и боле́зней телесе́ правле́нием Христо́вым, му́чениче Агафони́че,/ устреми́лся еси́ к приста́нищем мы́сленным, ра́дуяся.

Сече́ния и терза́ния телесе́ на мя да прии́дут днесь,/ мечи́, и сковрады́, и огнь, и зве́рие, и сме́рть, не убою́ся, –/ вопия́л еси́, страда́льче Агафони́че.

Богоро́дичен: По естеству́ Неопи́санный, вообра́жся из Тебе́,/ на́ше описа́ние плотски́ прия́т, Влады́чице,/ в существа́х и хоте́ниих сугу́бых познава́емь.

Ин

Ирмо́с: Я́ко непло́ды роди́ от язы́к Це́рковь,/ и мно́гое в ча́дех изнемо́же со́нмище,/ чу́дному Бо́гу на́шему возопии́м:/ Свят еси́, Го́споди.

Утверди́вся Ду́ха непобеди́мою си́лою,/ к по́двигом, му́чениче, возше́л еси́ му́жески/ и пре́лести шата́ние упраздни́л еси́, Лу́ппе всеблаже́нне.

Разуме́в тя свиде́теля Христо́вых страда́ний, свире́пый гони́тель/ ласка́нии твой по́мысл прельсти́ти наде́яшеся:/ солга́ся же оба́че вселука́вый.

Я́коже цевни́ца, Ду́хом вседе́тельным ударя́ема,/ возглаша́л еси́ пред мучи́тели ра́достно песнь Боже́ственнаго ра́зума/ и услади́л еси́ ве́рою притека́ющия.

Богоро́дичен: Бог, посреди́ Тебе́ все́лься, я́коже весть,/ де́вства ключа́ не поколеба́, Чи́стая,/ на недви́жимем же ка́мени ве́ры вся утверди́.

Конда́к му́ченика, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Зва́ние благо́е стяжа́в, Богому́дре,/ муже́й лука́вых отврати́лся еси́ ве́ры,/ не убоя́вся мук, Агафони́че сла́вне,/ те́мже благи́м был еси́ насле́дник/ и прия́л еси́ со стра́ждущими с тобо́ю/ досто́йныя венцы́.

И́кос:

Блага́го и Человеколю́бца моли́, Агафони́че всему́дре, ублажи́ти озлобле́ние моего́ се́рдца/ и дарова́ти ми сло́во, е́же досто́йно пе́ти твоя́ по́двиги:/ ка́ко пострада́л еси́ по ве́ре Христа́ Бо́га на́шего,/ ка́ко всю́ду сматря́еши, я́коже па́стырь, му́чениче,/ и, во́лки отгна́в, наста́вил еси́ ста́до твое́ к земли́ и́стинней, вопия́ со дерзнове́нием:/ я́ко о́вцы вмени́хомся заколе́ния./ Те́мже умре́м, да прии́мем нетле́нныя венцы́.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Крове́й твои́х струя́ми мы́сленнаго фарао́на удави́в с во́и его́, сла́вне,/ к земли́ преше́л еси́, иде́же кро́тцыи живу́т и му́ченицы вси,/ нетле́ния вене́ц прие́м, досточу́дне./ Те́мже источа́еши ве́рным исцеле́ния, и уставля́еши стра́сти,/ и отгоня́еши ду́хи лука́выя, страда́льче Агафони́че,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, Лу́ппа, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Страда́нием просвети́вся, я́ко зла́то в пещи́,/ облиста́л еси́, му́дре, целе́ний зарю́ и тьму отгна́л еси́ де́монов благода́тию./ Те́мже вси святу́ю твою́ па́мять пра́зднуем,/ Богоблаже́нне Лу́ппе, му́чеников похвало́.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Лик Боже́ственных апо́стол собра́ся погребсти́ Тя прече́стно, Богоро́дице Всечи́стая,/ с ни́миже и а́нгельстии чи́ни воспева́ху преставле́ние Твое́, взыва́юще прехва́льно./ С ни́миже и мы, любо́вию игра́юще, Чи́стая,/ хвалу́ Тебе́ прино́си́м гла́сы пе́сненными, ве́рнии, и вопие́м:/ ра́дуйся, Предста́тельнице при́сно чту́щих Тя.

Песнь 4

Ирмо́с: Ре́чи проро́ков и гада́ния/ воплоще́ние прояви́ша от Де́вы Твое́, Христе́:/ сия́ние блиста́ния Твоего́ во свет язы́ков изы́дет,/ и возгласи́т Тебе́ бе́здна с весе́лием:/ си́ле Твое́й Сла́ва, Человеколю́бче.

Ви́дите, лю́дие, и чуди́теся:/ Гора́ бо свята́я и я́вственная Бо́гу в Небе́сныя оби́тели превы́шше взе́млется,/ Не́бо земно́е в Небе́сное и нетле́нное селе́ние вселя́емо.

Жи́зни присносу́щныя и лу́чшия сме́рть Твоя́ бысть прехожде́ние, Чи́стая,/ от привре́менныя к Боже́ственней вои́стинну и непреходи́мей преставля́я Тя, Чи́стая,/ в весе́лии Сы́на зре́ти Твоего́ и Го́спода.

Взя́шася две́ри Небе́сныя, и А́нгели воспе́ша,/ и прия́т Христо́с де́вства Свое́й Ма́тере сосу́д;/ Херуви́ми подъя́ша Тя с весе́лием,/ Серафи́ми же сла́вят, ра́дующеся.

Ин

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/ пропове́дал еси́, вопия́:/внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Вшел еси́ в му́ченическое суди́лище, му́дре,/ ору́жием Боже́ственныя ве́ры све́тло огради́вся:/ спле́тся же со враго́м, держа́вно сего́ победи́в,/ ́еси́ под нозе твои́, му́чениче страда́льче Агафони́че.

Му́дростию твои́х слове́с и дел свяще́нных Боже́ственными показа́нии,/ устраши́л еси́ враги́, наде́ющияся терпели́вное ума́ твоего́ победи́ти/ и к пре́лести привлещи́, му́чениче Христо́в Агафони́че.

Огне́м всесоже́г любве́ Боже́ственный твой ум, сла́вне,/ огня́ супоста́т не устраши́лся еси́,/ но возже́г, я́коже угль, безбо́жия запали́л еси́ хвра́стие,/ му́чениче свяще́нне Агафони́че.

Богоро́дичен: На хребте́х е́здяй, Чи́стая, Херуви́мских,/ вопло́щся я́ко Челове́к из Тебе́ боголе́пно,/ во Твои́х объя́тиях седи́т, я́коже Младе́нец, и младе́нствует,/ младоу́мнаго дре́вле бы́вша спа́саяй первозда́ннаго.

Ин

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ Сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Превозше́д челове́ческия не́мощи, блаже́нне, земны́я преде́лы,/ терпе́л еси́ ра́ны, па́лицами бие́мь,/ жезл си́лы нося́ спаси́тельный, пресла́вный Лу́ппе, Крест Бо́га на́шего.

Наде́явся, я́коже гора́, на Го́спода,/ пребы́л еси́, страстоте́рпче Лу́ппе, Боже́ственною по́мощию непоколеби́м:/ те́мже сокруше́ния удо́в твои́х претерпе́л еси́,/ возвыша́емь к Небеси́ Боже́ственным жела́нием.

Испо́лнен ве́ры сый, и прему́дрости, и благода́ти,/ посреде́ беззако́ннующих Сло́во Бо́жие испове́дал еси́,/ пуща́емых же стрел небре́гл еси́,/ упраждня́емых си́лою Христо́вою прибли́житися тебе́.

Богоро́дичен: На Тебе́, я́коже дождь, Прему́дрости бе́здна Иису́с сни́де,/ еди́ну чи́сту Тя обре́т, Богороди́тельнице Де́во,/ и потопи́ нече́стия пото́ки лю́тыя Боже́ственною благода́тию.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́жию и неизрече́нную добро́ту/ доброде́телей Твои́х, Христе́, испове́м:/ от Присносу́щныя бо сла́вы/ Соприсносу́щное и Ипоста́сное возсия́вый Сия́ние,/ из де́вственныя утро́бы/ су́щим во тьме и се́ни вопло́щся,/ возсия́л еси́ Со́лнце.

Я́ко на о́блаце, Де́во, апо́стольский лик носи́мь,/ к Сио́ну от коне́ц служи́ти Тебе́, О́блаку ле́гкому, собира́шеся:/ от нея́же Вы́шний Бог су́щим во тьме и се́ни Пра́ведное возсия́ Со́лнце.

Труб богоприя́тнии язы́цы богосло́вных му́жей благогла́снейше Богоро́дице вопия́ху,/ исхо́дную возглаша́юще песнь Ду́хом:/ ра́дуйся, нетле́нный Исто́чниче/ Бо́жия живонача́льнаго и спаси́тельнаго всем воплоще́ния.

Ин

Ирмо́с: Све́тлый нам возсия́й Свет Присносу́щный,/ у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х,/ Влады́ко Человеколю́бче, Христе́, Бо́же наш.

Зако́ном проти́вился еси́ губи́теля зако́ном спаси́тельным,/ я́ко му́ченик зако́нен, сла́вне,/ Законода́вца и все́ми влады́чествующаго Христа́ Бо́га на́шего.

Све́тел и пресла́вен му́ченик быв, Агафони́к ны́не ублажа́ется,/ с Небе́сными всегда́ си́лами све́тло ра́дуяся.

Па́че е́же жи́ти, умре́ти изво́лил еси́, сла́вне,/ я́ко да бу́дущую при́сно и ве́чнующую жи́знь приобря́щеши./ Те́мже мечу́ секу́щему вы́ю подклони́л еси́.

Богоро́дичен: Твоя́ чудеса́ прови́дя Боже́ственным Ду́хом, Иса́ия взыва́ше:/ се во чре́ве прии́меши Невмести́маго, воплоща́ема, Чи́стая.

Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

На у́ды прети́ша ссещи́ тя врази́,/ сами же себе́ па́че, му́дре, Боже́ственными манове́ньми посека́юще,/ невреди́ма и не уя́звена смотря́ху сохраня́ема.

Утверди́в, сла́вне, о́ко душе́вное на ка́мени неразсе́днем,/ ника́коже волна́ми, му́чениче, поколеба́лся еси́ го́рьких мук,/ Боже́ственною си́лою укрепля́емь.

Кропле́ньми крове́й твои́х запале́ние и́дольское погаси́л еси́, страда́льче,/ и огне́м страда́ний твои́х всю попали́л еси́ лесть,/ Ду́хом Святы́м разжигаемь.

Богоро́дичен: Чи́стую чи́стым умо́м почти́м, добро́ту Иа́ковлю,/ Боже́ственными дея́ньми удобря́еми,/ благоче́стно воспое́м, я́ко Ма́терь Бо́га на́шего.

Песнь 6

Ирмо́сМорски́й пучиноро́дный ки́тов вну́тренний огнь–/ тридне́внаго Твоего́ погребе́ния проображе́ние,/ его́же Ио́на проро́к показа́ся./ Спасе́н бо, я́ко и предпосла́ся, неврежде́н, вопия́ше:/ пожру́ Ти со гласом хвале́ния, Го́споди.

Дае́т Тебе́ я́же Превы́ше естества́ Царь всех Бог:/ в рождестве́ бо Де́ву я́коже сохрани́, та́ко во гро́бе те́ло соблюде́ нетле́нно/ и спросла́ви Боже́ственным преставле́нием,/ честь Тебе́, я́ко Сын Ма́тери, да́руя.

Вои́стинну Тя, я́ко све́тел све́щник невеще́ственнаго Све́та,/ кади́льницу злату́ю Боже́ственнаго У́гля, во Свята́я святы́х всели́,/ ру́чку и жезл, скрижа́ль богопи́санную, ковче́г святы́й,/ трапе́зу Сло́ва жи́зни, Де́во, Рождество́ Твое́.

Ин

Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: Сла́ва Тебе́.

Тьмочи́сленное мно́жество ефио́п мы́сленных победи́л еси́, му́дре, не́мощию плотско́ю/ и соеди́нился еси́ со тьма́ми свяще́нных слуг.

Ше́ствовал еси́ му́жески муче́ния путь/ и утесни́л еси́ пути́ зло́бы, страда́льче,/ и дости́гл еси́ простра́нная селе́ния Небе́сная.

Просве́щся, я́коже зла́то, в горни́ле лю́тых страда́ний,/ Христо́в Агафони́че му́дре, изображе́ние яви́лся еси́,/ в Боже́ственных положе́н сокро́вищах.

Богоро́дичен: Де́вствуеши, я́коже пре́жде, и ро́ждши Христа́,/ млеко́м пита́еши всем пи́щу даю́щаго, Чи́стая, пресла́вно:/ ди́вно чу́до и непостижи́мо.

Ин

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил.

Терпе́л еси́ плотски́я му́ки кре́пко,/ умуча́я беззако́ннующих мудрова́ния безбо́жная/ и го́рько ураня́я де́монов мно́жества, досточу́дне.

Стрясл еси́, я́ко прах, бо́ги истни́в безбо́жных,/ тебе́ же сама́го возста́вил еси́ одушевле́н благоче́стия столп/ и му́жества о́браз, Богодохнове́нне.

Ра́довашеся, пита́емь му́ками, сла́вный страстоно́сец,/ прови́дев венцы́ ду́хом и ве́чную бу́дущую му́чеником сла́ву.

Богоро́дичен: Родила́ еси́, Его́же Оте́ц пре́жде век роди́ пребезнача́льно,/ и сосце́ма Пита́теля пита́ла еси́:/ па́че ума́ чу́до, и па́че сло́ва, Чи́стая, та́инство.

Конда́к пра́здника, глас 2:

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста,/ я́коже бо Живота́ Ма́терь/ к животу́ преста́ви/ во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

И́кос:

Огради́ моя́ помышле́ния, Христе́ мой,/ и́бо Сте́ну ми́ра воспе́ти дерза́ю, Чи́стую Ма́терь Твою́,/ на столпе́ глаго́л укрепи́ мя и в тя́жких мы́слех заступи́ мя,/ Ты бо взыва́ющим и прося́щим ве́рою моле́ния исполня́еши./ Ты мне у́бо да́руй язы́к прино́сен и по́мысл непосты́ден:/ вся́кое бо дая́ние сия́ния от Тебе́ низпосыла́ется, Светопода́телю,/ во утро́бу всели́выйся присноде́вственную.

Песнь 7

Ирмо́с: Безсту́дней я́рости же и огню́/ Боже́ственное жела́ние сопротивля́яся,/ огнь у́бо ороша́ше,/ я́рости же смея́шеся,/ богодохнове́нною слове́сною преподо́бных тривеща́нною цевни́цею/ противовеща́я мусики́йским орга́ном посреди́ пла́мене:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Богоде́ланныя скрижа́ли Моисе́й, пи́санныя Боже́ственным Ду́хом, я́ростию сокруши́,/ но сего́ Влады́ка Ро́ждшую неврежде́нну в Небе́сныя сохра́нь до́мы ны́не внутрь всели́./ С Не́ю игра́юще, вопие́м Христу́:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

В кимва́лех – усты́ чи́стыми, мусики́йски же – се́рдцем све́тлым,/ доброгла́сною тру́бою – высо́кою мы́слию,/ Де́вы и Чи́стыя в нарочи́тый избра́нный день преставле́ния,/ де́тельными пле́щуще рука́ми, вопие́м:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Богому́дрии, собери́теся, лю́дие:/ Бо́жия бо сла́вы Селе́ние от Сио́на преставля́ется к Небе́сному жили́щу,/ иде́же глас чист пра́зднующих,/ глас несказа́ннаго ра́дования, и в весе́лии вопию́щих Христу́:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: Су́щим в пещи́ о́троком Твои́м, Спасе,/ не прикосну́ся, ниже́ стужи́ огнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху/ и благословля́ху, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Небе́сныя сла́вы о́бщник был еси́, вся, я́же на земли́, ми́мо тек/ и от души́ Небесе́ и земли́ Влады́ку возлюби́в, сла́вне,/ те́мже почита́ем твою́ святу́ю па́мять ве́рно.

После́дуя стра́сти Христо́ве, источи́вшаго всем безстра́стие ве́рным,/ претерпе́л еси́ поноше́ние, и ско́рби, му́чениче, и сме́рть непра́ведную,/ мече́м твое́й главе́ отсе́чене бы́вши, с ра́достию.

Ме́ртвым ка́пищем че́сти ника́коже пода́л еси́, че́ствуя безсме́ртнаго Бо́га,/ нас ра́ди ме́ртва я́вльшася и льсти́ваго кре́пость умори́вша./ Те́мже жи́знь и́стинную улучи́л еси́, му́чениче му́дре.

Богоро́дичен: Бог из Тебе́ бысть Челове́к, смеше́нием, Чи́стая, обожи́в челове́чество/ и о́бщники естества́ Боже́ственнаго сотво́рь, Тебе́ блажа́щия,/ в жена́х вои́стинну благослове́нная, Чи́стая.

Ин

Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Просвеще́н добро́тами добро́творных страда́ний,/ на Кресте́ нас ра́ди Претерпе́вшему стра́сти, сла́вне, ра́дуяся, ны́не предстои́ши,/ озаря́емь Боже́ственными светоли́тии.

С Небесе́ тебе́ я́ве вода́ излия́ся пресла́вно,/ просвеща́ет и укрепля́ет ду́шу твою́, вопи́ти повелева́ющи:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Стоя́л еси́ посреде́ враго́в, я́коже столп непревра́тен, непоколеби́м умо́м/ многообра́зных мук, сла́вный страда́льче, козньми́/ разори́л же еси́ лесть велему́дренно.

Богоро́дичен: Тя, добро́ту Иа́ковлю, еди́ну избра́ Еди́ный, Живы́й на Небесе́х,/ и, всели́вся посреде́ Тебе́, Чи́стая,/ ника́коже поколеба́ де́вства Твоего́ ключи́, Благослове́нная.

Песнь 8

Ирмо́с: Пла́мень, ороша́ющ преподо́бныя,/ злочести́выя же попаля́ющ,/ А́нгел Бо́жий всемо́щный показа́ о́троком,/ живонача́льный же исто́чник соде́ла Богоро́дицу,/ тлю сме́рти и живо́т точа́щу пою́щим:/ Соде́теля еди́наго пои́м, изба́вленнии,/ и превозно́сим во вся ве́ки.

Глаго́лы после́доваху Боже́ственному Ковче́гу свяще́нному/ все мно́жество Богосло́вов в Сио́не:/ ка́мо и́деши ны́не, Ски́ние, – зову́ще,– Бо́га Жива́го?/ Не преста́й призира́ющи ве́рою пою́щия:/ Соде́теля еди́наго пое́м, изба́вленнии, и превозно́сим во вся ве́ки.

Я́коже, возде́вши ру́це, исхо́диши, Всенепоро́чная,/ ру́це, и́миже Бо́га носи́ла еси́ пло́тию,/ со дерзнове́нием, я́ко Ма́ти, рекла́ еси́ к Рожде́нному:/ я́же Ми дал еси́, во ве́ки сохрани́, вопию́щия Тебе́:/ Соде́теля еди́наго пое́м, изба́вленнии, и превозно́сим во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

От ме́ста влачи́м на ме́сто, страда́льче,/ зе́млю освяти́л еси́ стопа́ми твои́ми,/ и, прекло́нь вы́ю мечу́ секу́щему,/ пло́ти отлучи́лся еси́ и Бо́гу соеди́нился еси́.

Бие́ния вся́кая и му́ки плотски́я преоби́дел еси́, жела́нием опаля́емь Бо́жиим,/ и, ра́дуяся, совокупи́лся еси́, по́двиг до́брый твой сконча́в, Вы́шним тьмам.

Кре́пость низложи́ся безпло́тнаго врага́,/ плотско́ю не́мощию му́ченицы Христо́вы победи́ша сего́,/ укрепля́еми всеси́льною кре́постию Влады́ки.

Богоро́дичен: Ски́нию Тя, и Трапе́зу, и Боже́ственный Киво́т,/ и Ста́мну, вмести́вшую Ма́нну жи́зни, и святу́ю Го́ру имену́ем,/ Де́во Мари́е, при́сно благослове́нная.

Ин

Ирмо́с: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

По мно́гих му́ках, блаже́нне, Бо́гу вы́ю преклони́л еси́,/ мече́м во главу́ усека́емь, главы́ же ссека́я, я́ко во у́жасе,/ беззако́нных враг ве́рою.

Сам себе́ на заколе́ние во́льное, я́ко а́гня, даде́, непоро́чно,/ А́гнцу Бо́жию подо́бяся, взе́млющему грехи́ ми́ра,/ не вопию́щему, ни взыва́ющему.

Неду́гов вся́ких цельба́/ и врачева́ние душ неиждива́емое твоя́ ра́ка бысть,/ от Бо́га бо благода́тию исцеле́ний обогати́ся, Лу́ппе прехва́льне.

Богоро́дичен: Благослови́т вся тварь, Де́во, Рождество́ Твое́,/ благослове́ньми нас венча́вшего, и кля́тву отъе́мшаго:/ Всеблагослове́нная, еди́на Препросла́вленная, род наш облагода́тившая.

Песнь 9

Ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы/ в Тебе́, Де́во Чи́стая:/ де́вствует бо рождество́ и живо́т предобруча́ет сме́рть;/ по рождестве́ Де́ва и по сме́рти жива́,/ спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Дивля́хуся А́нгельския си́лы, в Сио́не смотря́юще своего́ Влады́ку,/ же́нскую ду́шу рука́ми нося́щаго,/ пречи́сто бо Ро́ждшей сыноле́пно провозглаша́ше:/ гряди́, Чи́стая, с Сы́ном и Бо́гом просла́влена бу́ди.

Опря́та лик апо́стольский богоприя́тное те́ло Твое́,/ со стра́хом зря́ще и гла́сом ве́лиим веща́юще:/ в Небе́сныя до́мы к Сы́ну восходя́щи, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Ин

Ирмо́с: Светоно́сный о́блак, во́ньже всех Влады́ка,/ я́ко дождь с небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/ велича́ем вси я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Во святы́х ли́цех свяще́нных апо́стол, и во дворе́х страда́льцев,/ и преподо́бных ста́дех, и со проро́ки причте́н, му́дре Агафони́че,/ ра́дуяся с ни́ми, Тро́ице венцено́сец ны́не предстои́ши све́тло.

Я́ко чу́дна ре́вность твоя́, я́ко тверда́ твоя́ ве́ра,/ я́ко блага́ я́же к Бо́гу твоя́ наде́жда, му́чениче,/ я́ко светоза́рна твоя́ жи́знь,/ я́ко благода́ти испо́лнена сме́рть,/ безсме́ртныя тя сла́вы, страстоно́сче, сотвори́ прича́стника.

Тя, Христо́ва а́гнца, свяще́нное заколе́ние, страда́лец добро́ту,/ чуде́с исто́чника, Це́ркви кра́сное, Богому́дре, украше́ние,/ утвержде́ние ве́рных, восхваля́ем по до́лгу, Агафони́че му́дре.

Всесвята́я твоя́ па́мять, освяща́ющая мир,/ ны́не прии́де нам, всесла́вный му́чениче,/ в не́йже мо́лимся улучи́ти твое́ заступле́ние, почита́юще тя любо́вию, Агафони́че,/ я́ко Сло́ва блага́го уго́дника.

Богоро́дичен: Грехолюби́вый нрав, и неиспра́влено житие́,/ и гре́шну ду́шу, и се́рдце оскверне́но име́я, блу́дный аз,/ припа́даю Тебе́, Влады́чице:/ помози́ ми, и исправле́ние даждь,/ пре́жде да́же не пости́гнет мене́ сме́ртное посече́ние.

Ин

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоиоше́ния ми́рови Благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Возмо́гл еси́ си́лою Боже́ственною зми́я дре́вняго, пресла́вне, с пло́тию попра́ти/ и побе́дным венча́лся еси́ венце́м,/ те́мже, с му́ченики ра́дуяся, живе́ши на Небесе́х.

Яви́лся еси́, я́ко многосве́тлая звезда́,/ Со́лнце возвеща́я седя́щим, му́чениче, во тьме поги́бели,/ И́мже озари́вшеся, яви́шася дне прича́стницы ве́рою невече́рняго, достосла́вне.

Днесь па́мять твоя́ нам проси́я, со́лнца светле́йши,/ всю зе́млю просвеща́ющи, о́блаки душ отгоня́щи/ и мрак страсте́й отъе́млющи, ю́же моле́бно пра́зднуем.

Вы́шний Сио́н, избра́нных град, твой дух но́сит, ра́дуяся,/ перворо́дных Це́рковь уясня́ется, ве́рнии же, почита́ем тя,/ прося́ще спасти́ся моли́твами твои́ми, Лу́ппе Богому́дре всеблаже́нне.

Богоро́дичен: Све́та, и́же в Тебе́, луча́ми, Богоневе́сто, ду́шу мою́ просвети́,/ лежа́щую в ро́ве поги́бели возста́ви,/ враги́ низлага́ющи, оскорбля́ющия при́сно се́рдце мое́/ и к страсте́м порева́ющия мя.

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Я́ко благи́х тезоимени́т и побе́ды вку́пе,/ блага́го моли́, Агафони́че му́чениче, и щедролюби́ваго Бо́га,/ благи́х бы́ти ми прича́стнику ве́чных/ и пою́щим ве́рно све́тлую твою́ и достохва́льную па́мять.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Подо́бен:

Апо́столи, собери́теся погребсти́ те́ло еди́ныя Богоневе́сты и Ма́тере Госпо́дни./ Ра́дуйся, ны́не, Гефсимани́и град весь,/ и надгро́бная по́йте на Небеса́ возлте́вшей/ и со А́нгелы лику́ющей в безконе́чней сла́ве.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Пе́сньми Твое́/ честно́е и богоприя́тное те́ло/ провожда́юще,/ Боже́ственнии апо́столи вопия́ху:/ камо ны́не и́деши, Влады́чице?

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Прииди́те, земноро́днии,/ соста́вим лик,/ исхо́дная вопию́ще/ в преставле́нии/ Богоро́дице днесь.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Земля у́бо Твои́м погребе́нием/ благослови́ся, Де́во,/ возду́х же восхожде́нием/ освяти́ся стра́нным,/ зако́ном умира́ющи естества́.

Сла́ва, и ны́не. Подо́бен:

Вси земноро́днии,/ стеце́мся усе́рдно/ со Безпло́тными/ погребсти́ ро́ждшую/ Творца́ тва́ри.

На часе́х глаго́лем конда́к пра́здника.

НА ЛИТУРГИ́И

Бла́женны пра́здника, песнь 8-я обою́ кано́нов, со ирмосо́м на 6.

Пра́зднование Преcвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и, ра́ди ико́ны Ея, имену́емыя «Красного́рская Грузи́нская»

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Пра́зднственное пе́ние Де́ве Ма́тери возгласи́м/ и к Ней воззове́м, веселя́щеся днесь:/ ра́дуйся, две́ре жи́зни,/ ра́дуйся, гор присе́нная,/ ра́дуйся, мо́сте, преводя́й всех,/ и́же прише́ствие честны́я Твоея́ ико́ны ве́рою почита́ющих.

Го́ру провозгласи́ дре́вле Иса́ия/ явле́ну и высо́ку,/ Твоея́ честны́я ико́ны проявля́я прише́ствие, Влады́чице,/ на ню же ве́рнии прибега́юще, исцеле́ние прие́млют/ и спаса́ются спасе́нием ве́чным.

В кимва́лех возгласи́м, в пе́снех воскли́кнем,/ пра́здник Чи́стыя Богома́тере пра́зднующе све́тло, и к Ней возопии́м:/ ра́дуйся, упова́ние правосла́вным,/ ра́дуйся, Засту́пнице Тебе́ пою́щим,/ Влады́чице Пречи́стая.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Ра́дуйся, вселе́нней похвало́,/ ра́дуйся, це́рковь Госпо́дня,/ ра́дуйся, горо́ присе́нная,/ ра́дуйся, всем прибе́жище,/ ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый,/ ра́дуйся, сла́во правосла́вным честна́я,/ ра́дуйся, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ ра́дуйся, раю, ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо,/ ра́дуйся, се́не, ра́дуйся, ру́чко всезлата́я,/ ра́дуйся, всех упова́ние.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Псало́мски торжеству́ем,/ духо́вно веселя́щеся,/ с Дави́дом вопию́ще:/ лицу́ Твое́му помо́лятся/ бога́тии лю́дстии, Влады́чице.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

В кимва́лех духо́вных/ воспле́щем, ра́дующеся,/ и че́стно предусря́щем/ Бо́жия Ма́тере/ свято́е изображе́ние.

Стих: Помяну и́мя Твое́/ во вся́ком роде и роде.

От восто́ка к се́веру/ со сла́вою принесе́ся/ пречи́стаго Твоего́ зра́ка/ честна́я ико́на, Влады́чице, сия́ющи,/ я́коже со́лнце незаходи́мое.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Пода́ждь певце́м честна́го Твоего́ о́браза,/ Пречи́стая Влады́чице,/ кре́пость на бори́теля, врага́ диа́вола,/ и грехо́в оставле́ние/ моли́твами Твои́ми.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим сти́хов 8 и пое́м стихи́ры Успе́нию 3 и Богоро́дице 5.

Стихи́ры Успе́ния, глас 1:

О, ди́вное чу́до!/ Исто́чник Жи́зни/ во гро́бе полага́ется,/ и ле́ствица к Небеси́ гроб быва́ет./ Весели́ся, Гефсима́ние,/ Богоро́дичен святы́й до́ме./ Возопие́м, ве́рнии,/ Гаврии́ла иму́ще чинонача́льника:/ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Ди́вны Твоя́ та́йны, Богоро́дице:/ Вы́шняго престо́л/ яви́лася еси́, Влады́чице,/ и от земли́ к Небеси́ преста́вилася еси́ днесь./ Сла́ва Твоя́ боголе́пная,/ богоподо́бными сия́ющи чудесы́./ Де́вы, с Ма́терию Царе́вою/ на высоту́ вознеси́теся./ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Твое́ сла́вят успе́ние/ Вла́сти и Престо́ли,/ Нача́ла и Госпо́дства,/ Си́лы и Херуви́ми и стра́шнии Серафи́ми,/ ра́дуются земноро́днии,/ о Боже́ственней Твое́й сла́ве крася́щеся,/ припа́дают лю́дие со Арха́нгелы и А́нгелы и воспева́ют:/ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ И́же Невмести́мый небесы́,/ и А́нгелы сла́вимый,/ и от Серафи́м пое́мый,/ в Твою́ утро́бу вмести́ся, Пречи́стая Влады́чице,/ и ключа́ де́вства не разруши́,/ и, на зе́млю соше́д,/ на́ше естество́, дре́вле от диа́вола му́чимо, изъя́т,/ и весь род челове́ческий свободи́,/ Тебе́, Госпоже́, Засту́пницу нам дарова́;/ не преста́й сохрани́ти и спаса́ти ду́ши на́ша, я́ко милосе́рда.

Ны́не страна́ на́ша о Тебе́ хва́лится, Влады́чице,/ име́ющи честну́ю ико́ну Твою́/ я́ко сте́ну необори́му/ и основа́ние непоколеби́мо,/ стра́жа неусы́пна и заступле́ние тве́рдо;/ не преста́й ны́не Свои́ми моли́твами/ избавля́ти рабы́ Своя́ от всех бед.

Тебе́ припа́дают, Госпоже́,/ святи́телей сосло́вие и собо́ри,/ совокупле́ние всех,/ мона́си и про́стии,/ и весь наро́д, уми́льно моля́щеся, глаго́лют:/ чту́щия Тя, Своя́ рабы,/ спаса́й от всех бед.

Пода́ждь утеше́ние Свои́м рабо́м, Чи́стая,/ скорбьми́ одержи́мым,/ и неду́ги исцели́, Ма́ти Бо́жия,/ и спаси́ всех притека́ющих к честне́й ико́не Твое́й,/ и вра́жия сове́ты низложи́,/ и нас, раб Твои́х,/ хва́лящих Тя, Безневе́стная, спаси́.

Сла́ва, глас то́йже:

Свята́я Твоя́ и соо́бразная ико́на, Богоро́дице Де́во,/ благода́тию Твое́ю пребога́тый су́щий исто́чник,/ кипя́щий всей подсо́лнечней и светя́щий всему́ ми́ру/ светолу́чными Свята́го Ду́ха сия́нии и исцеле́ний светлостьми́./ Ты бо Бо́га Сло́ва пло́тию несказа́нно родила́ еси́,/ от благове́стника Гаврии́ла сицева́я слы́шавши:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ и Дух Святы́й осени́т Тя к зача́тию./ Та́кожде рекла́ еси́ к первопи́санней Твоего́ о́браза ико́не,/ на ту зря́щи:/ с тобо́ю моя́ благода́ть,/ и со вла́стию сло́во Твое́ ико́не бысть,/ и о́браз, и глас, и си́ла, и де́ло,/ и всяк ум превосходя́щая Боже́ственная благода́ть,/ спребыва́ющи ве́чно, зна́мения и чудеса́ непреста́нно содева́ет/ и душеполе́зное исцеле́ние всем с ве́рою приходя́щим подае́т,/ Твои́ми Богома́терними непреста́нными к Бо́гу моли́твами.

И ны́не, Успе́ния, глас 1:

Богонача́льным манове́нием,/ отвсю́ду Богоно́снии апо́столи,/ о́блаки высо́це взима́емы,/ доше́дше пречи́стаго и живонача́льнаго Твоего́ те́ла,/ любе́зно лобыза́ху./ Превы́шния же Небе́сныя си́лы,/ с свои́м Влады́кою прише́дше,/ богоприя́тное и пречи́стое те́ло предсыла́юще,/ у́жасом одержи́ми;/ прекра́сно же предыдя́ху/ и неви́димо вопия́ху превы́шним чинонача́лием:/ се Всецари́ца Богоотрокови́ца прии́де./ Возьми́те врата́ и си́ю преми́рно подыми́те,/ Присносу́щнаго Ма́терь Све́та,/ Тоя́ бо ра́ди всеро́дное челове́ком спасе́ние бысть./ На Ню́же взира́ти не мо́жем,/ и Той досто́йную честь возда́ти немо́щно:/ Тоя́ бо преизя́щное прехо́дит всяк ум./ Те́мже, Пречи́стая Богоро́дице,/ при́сно с Живоно́сным Царе́м и Рождество́м живу́щи,/ моли́ся вы́ну сохрани́ти и спасти́/ от вся́каго прило́га проти́внаго/ но́выя лю́ди Твоя́:/ Твое́ бо предста́тельство стяжа́хом,/ во ве́ки светоявле́нно блажа́ще.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Исхо́да чте́ние (глава́ 3):

Вни́де Моисе́й в гору Бо́жию Хори́в,/ яви́ся же ему́ А́нгел Госпо́день в пла́мени о́гненне из купины́,/ и ви́де, я́ко купина́ горя́ше огне́м/ и купина́ не сгара́ше./ Рече́ же Моисе́й:/ преше́д, узрю́ ви́дение вели́кое сие́,/ что я́ко не сгара́ет купина́?/ Я́коже ви́де Госпо́дь, я́ко приступа́ет ви́дети,/ призва́ его́ Госпо́дь, из купины́ глаго́ля:/ Моисе́е, Моисе́е./ Он же рече́: что есть?/ И рече́: не прибли́жися се́мо./ Иззу́й сапо́г от ногу́ твое́ю:/ ме́сто бо, на не́мже ты стои́ши, земля́ свята́ есть./ И рече́ ему́:/ Аз есмь Бог отца́ Твоего́,/ Бог Авраа́мов, и Бог Исаа́ков, и Бог Иа́ковль./ Отврати́ же Моисе́й лице́ свое́,/ стыдя́ше бо ся зре́ти пред Бо́гом./ Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю:/ ви́дя, ви́дех озлобле́ние люде́й Мои́х, и́же во Еги́пте,/ и вопль их услы́шах от наси́льствующих в де́лех./ Вем бо боле́знь их,/ и снидо́х, е́же изъя́ти их от руки́ еги́птян,/ и извести́ их от земли́ о́ныя,/ и ввести́ их в зе́млю бла́гу и мно́гу,/ в зе́млю, точа́щу мед и млеко́.

Исхо́да чте́ние (глава́ 40):

Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю, глаго́ля:/ в день еди́н ме́сяца пе́рваго/ поста́виши ски́нию свиде́ния,/ и вложи́ши киво́т, и покрыи́еши его́ заве́сою./ И внесе́ши трапе́зу и свети́льник ея,/ и положи́ши кади́льницу злату́ю,/ во е́же кади́ти пред киво́том свиде́ния./ И положи́ши покро́в заве́сы над две́рьми ски́нии свиде́ния./ И во́зьмеши еле́й пома́зания, и пома́жеши ски́нию/ и вся, я́же в ней, и освяти́ши ю/ и вся сосу́ды ея́, и бу́дет свята́./ И освяти́ши же́ртвенник, и бу́дет же́ртвенник свята́я святы́х./ И сотвори́ Моисе́й вся, ели́ка запове́да ему́ Госпо́дь Бог святы́й Изра́илев./ И покры́ о́блак ски́нию свиде́ния,/ и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́ния./ И не можа́ше Моисе́й вни́ти в ски́нию свиде́ния,/ я́ко осеня́ше над не́ю о́блак,/ и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́ния.

Ца́рств тре́тиих чте́ние (гла́ва 8):

Бысть, я́ко соверши́ Соломон е́же созда́ти дом Госпо́день./ И собра́ вся ста́рцы Изра́илевы в Сио́н/ вознести́ киво́т заве́та Госпо́дня из гра́да Дави́дова,/ сей есть Сио́н./ И взя́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня,/ и ски́нию свиде́ния, и вся сосу́ды святы́я,/ я́же в ски́нии свиде́ния./ И царь, и весь Изра́иль пред киво́том./ И внесо́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня на ме́сто его́,/ в дави́р39 хра́ма, во свята́я святы́х, под кри́ла Херуви́мов./ Я́ко Херуви́ми бя́ху распросте́рты крила́ми над ме́стом киво́та,/ и покры́ваху Херуви́ми над киво́том/ и над свята́я его́ свы́шше./ И не бе в киво́те, кроме́ двух скрижа́лей заве́та,/ я́же положи́ та́мо Моисе́й в Хори́ве, я́же завеща́ Госпо́дь./ И бысть, я́ко изыдо́ша свяще́нницы от свята́го,/ и о́блак испо́лни дом./ И не возмого́ша свяще́нницы ста́ти служи́ти от лица́ о́блака,/ я́ко испо́лнися сла́вы дом Го́спода Бо́га Вседержи́теля.

На литии́ стихи́ры, глас 2:

За всех мо́лиши, Блага́я,/ прибега́ющих с ве́рою в держа́вный Твой покро́в, Влады́чице,/ ино́го бо не и́мамы, гре́шнии, к Бо́гу в беда́х и ско́рбех избавле́ния,/ обремене́ннии грехи́ мно́гими,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ те́мже Ти припа́даем и вопие́м:/ изба́ви от вся́каго обстоя́ния рабы́ Своя́.

Всех скорбя́щих Ра́досте,/ и оби́димых Засту́пнице,/ и а́лчущих Пита́тельнице,/ стра́нных утеше́ние,/ обурева́емых приста́нище,/ больны́х посеще́ние,/ немощны́х покро́ве и Засту́пнице,/ же́зле ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ты еси́, Пречи́стая,/ потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Р адуйся, Пречи́стая Де́во,/ ра́дуйся, прозя́бшая Грозд та́йный,/ ра́дуйся, честны́й ски́птре Царя́ Христа́,/ ра́дуйся, две́ре Небе́сная и неопали́мая купино́,/ ра́дуйся, всеми́ный све́те,/ ра́дуйся, всех ра́досте,/ ра́дуйся, ве́рным спасе́ние,/ ра́дуйся, Засту́пнице всем христиа́ном/ и прибе́жище необори́мое, Влады́чице.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, ве́рных собо́ри,/ возвелми́чим Пречи́стыя Ма́тере Бо́га на́шего чу́дную ико́ну/ и Тоя́ Боже́ственнаго Младе́нца, Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же я́ко ро́ждши и на руку́ Свое́ю носи́вши/ и ма́терне дерзнове́ние к нему́ иму́щи,/ непреста́нно мо́лит и подае́т душа́м на́шим оставле́ние грехо́в/ и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Успе́ния, глас 5:

Воспо́йте, лю́дие,/ Ма́тери Бо́га на́шего, воспо́йте:/ днесь бо всесве́тлую ду́шу Свою́ в пречи́стыя дла́ни/ И́же из Нея́ Вопло́щшагося без се́мене предае́т,/ Его́же и моли́т непреста́нно/ дарова́ти вселе́нней мир и ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Честну́ю ико́ну Твою́, Богоблагода́тная Ма́ти,/ дарова́ла еси́ нам, бога́тство неотъе́млемо,/ покро́в же и сла́ву, и необори́мую сте́ну,/ и исцеле́нием сокро́вище вели́кое,/ и чуде́с исто́чник приснотеку́щий,/ сего́ ра́ди почита́ем Тя, Пречи́стая Влады́чице.

Стих: Лицу́ Твое́му помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.

Храм Твой, Влады́чице,/ Твою́ святу́ю ико́ну,/ я́ко сокро́вище дра́го спасе́ния, име́я,/ всегда́ освяща́ет вся ве́рою притека́ющия к нему́/ и Тя по до́лгу блажа́щия,/ всем вы́ну подае́т упова́ние душа́м на́шим,/ и тве́рдый покро́в, и держа́ву.

Стих: Помяну и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Почерпи́те, челове́цы,/ здра́вие душа́м и телесе́м,/ я́ко река́ бо всем предлежи́т, ико́на Де́вы Богома́тере,/ источа́ющи нам чуде́с струи́,/ и отмыва́ющи омраче́ние и страсте́й скверне́ния,/ и ду́ши освяща́ющи ве́рных/ Боже́ственною благода́тию.

Сла́ва, глас 7:

Гора́ еси́ вели́кая и пресла́вная,/ па́че горы Сина́йския, Богоро́дице Де́во,/ она бо, не терпя́щи сни́тия сла́вы Бо́жия во о́бразех и се́нех,/ я́ко огнь возгара́шеся,/ и гро́ми и мо́лния та́мо бы́ша,/ Ты же всего́ в Себе́ Боже́ственнаго Огня́ су́ща, Бо́жия Сло́ва,/ во чре́ве Свое́м неопа́льно носи́ла еси́,/ ма́нием нося́щаго вся./ И, ма́терне дерзнове́ние к нему́ иму́щи,/ помози́, Влады́чице, ве́рно пра́зднующим Твой честны́й и све́тлый пра́здник/ и не забу́ди, ми́лостивно посеща́ющи,/ прия́ла бо еси́ от Бо́га дар/ стро́ити и покры́вати христоимени́тое ста́до, рабы́ Своя́.

И ны́не, Успе́ния, глас 4:

Егда́ изшла́ еси́, Богоро́дице Де́во,/ ко из Тебе́ Ро́ждшемуся неизрече́нно,/ бя́ше Иа́ков, брат Бо́жий и пе́рвый священнонача́льник,/ Петр же, честне́йший верхо́вник,/ Богосло́вов нача́льник,/ и весь Боже́ственный апо́стольский лик,/ явле́нным богосло́вием песносло́вяще/ Боже́ственное и стра́шное Христа́ Бо́га смотре́ния та́инство,/ и, живонача́льное и богоприя́тное Твое́ те́ло погре́бше,/ ра́довахуся, Всепе́тая./ Превы́ше же пресвяты́я и старе́йшия а́нгельския си́лы,/ чудеси́ дивя́щеся,/ прини́кше друг ко дру́гу, глаго́лаху:/ возьми́те ва́ша врата́/ и восприими́те Ро́ждшую Небесе́ и земли́ Творца́,/ славословле́ньми же воспое́м честно́е и свято́е те́ло,/ вмести́вшее на́ми Неви́димаго и Го́спода./ Те́мже и мы, па́мять Твою́ пра́зднующе,/ вопие́м Ти, Препе́тая:/ христиа́нский рог вознеси́ и спаси́ ду́ши на́ша.

На благослове́нии хле́бов Тропа́рь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется оби́тель Красного́рская,/ и с не́ю ликовству́ет Раи́фская пусты́ня,/ я́ко зарю́ со́лнечную, от восто́ка возсия́вшую, восприи́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ е́юже разгоня́еши мглу искуше́ний и бед от вопию́щих ве́рно:/ изба́ви оби́тель на́шу и вся стра́ны христиа́нския от всех наве́т вра́жиих/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдная Засту́пница ро́да христиа́нскаго.

Ин Тропа́рь, глас 5:

Веселя́тся правосла́внии наро́ди,/ ви́дяще, Влады́чице Де́во Богоро́дице,/ Твою́ пречу́дную и чудотво́рную ико́ну,/ и прие́млют врачевство́ душе́вное и теле́сное Твое́ю ми́лостию всегда́./ Те́мже и мы, покланя́ющеся о́ней, усе́рдно Тебе́ вопие́м:/ поми́луй, Блага́я Ма́ти, смире́нныя рабы́ Твоя́/ и изба́ви нас от вся́каго зла и наве́та вра́жия,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Го́спода Иису́са,/ да, спа́сшеся зде, Небе́сное жи́тельство получи́м/ человеколю́бием и благода́тию его́.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Успе́ния, два́жды. Сла́ва, и ны́не: Богоро́дицы.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Я́ко Звезда́:

Я́ко же звезда́ многосве́тлая,/ взы́де от восто́ка к се́веру, от Перси́ды, о́браз Твой, Пречи́стая, изво́лени́ем Твои́м,/ и озари́ скорбе́й тьмою одержи́мых,/ и вся разли́чными неду́ги свя́занныя разреши́, Влады́чице, упова́ние всему́ ми́ру,/ из Тебе́ бо Влады́ка всех проше́д и плоть прии́м, вся челове́ки обожи́.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Простра́ннейши небе́с: (зри день сей вы́ше)

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Се дверь Бо́жия Це́ркве,/ се гора́ свята́я, се жезл и сосу́д злат,/ се исто́чник запечатле́н, се рай святы́й но́вому Ада́му,/ се Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, Засту́пница всем пою́щим Ту.

Сла́ва, и ны́не, У спе́ния, глас то́йже:

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Твое́ пра́зднуем успе́ние, Пречи́стая: (зри день сей вы́ше).

По полиеле́и седа́лен, глас 2:

Свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во,/ врачевство́ всему́ ми́ру духо́вное,/ к не́йже прибега́юще, Тебе́ покланя́емся, и почита́ем, и лобыза́ем, и чтим,/ исцеле́ний благода́ть почерпа́юще от ней,/ и неду́г теле́сных и душе́вных страсте́й Твои́ми Ма́терними моли́твами свобожда́емся.

Сла́ва, и ны́не, ин Седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Красото́ю чи́стаго де́вства Твоего́ сия́ет честна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ си́ю дарова́ла еси́ рабо́м Твои́м, покро́в, и по́мощь, и исто́чник спасе́ния,/ ея́же ве́рою свято́е прише́ствие вси, Чи́стая,/ све́тло ны́не пра́зднуем.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ ухо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Не вве́ри нас челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я Влады́чице,/ но приими́ моле́ние раб Твои́х,/ скорбь бо обдержи́т ны,/ терпе́ти не мо́жем де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва не и́мамы, ниже́ где прибе́гнем, окая́ннии,/ всегда́ побежда́еми,/ и утеше́ния не и́мамы, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ния на́шего,/ поле́зно сотвори́.

Кано́на два, еди́н Успе́нию, глас 4: Отве́рзу уста́ моя́: творе́ние преподо́бнаго Иоа́нна Дамаскина́, на 6 (зри день 15-й) и други́й кано́н Богоро́дице, на 8, глас 5.

Песнь 1

Ирмо́с: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е/ сокруша́яй бра́ни мы́шцею высо́кою/ Христо́с истрясе́, Изра́иля же спасе́,/ побе́дную песнь пою́ща.

Взя́тся киво́т Боже́ственный почи́ти в Горе́ Бо́жии, я́ко одушевле́н,/ Безсме́ртнаго Бо́га Роди́тельницы о́браз в честне́м хра́ме пребы́ти,/ его́же торжество́ све́тло пра́здновати стеце́мся, ве́рнии.

Гла́сы, я́ко тру́бы, возшуми́те, благочести́вых муже́й мно́жества,/ и воззови́те вельми́, свяще́нных уста́,/ и приими́те ико́ну Цари́цыну, прише́дшую во спасе́ние на́ше.

К горе́, Де́вы Пренепоро́чныя прии́мшей ико́ну, присту́пим, ве́рнии,/ и благоуха́ния Боже́ственнаго прия́ти потщи́мся,/ в сей бо излия́ся миродыха́ющее и ду́ши облагоуха́ющее благово́ние.

Гора́ явле́ннейшая Ты бысть, Пречи́стая Влады́чице, на Ню́же Госпо́дь возше́д, яви́ся,/ к Не́йже прибега́юще, спаса́емся.

Песнь 3

Ирмо́с: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м/ и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую/ на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х,/ Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

В пе́снех тимпа́нских ны́не воспое́м Чисте́й Богороди́тельнице/ и со освяще́нных собо́ры чудотво́рный Тоя́ о́браз окружи́м, ра́дующеся,/ я́ко Престо́л есть Бо́жий Святы́й.

Живопода́тельный Боже́ственный исто́чник ви́дяще,/ прииди́те, ве́рными се́рдцы сле́зы точа́ще,/ Чи́стыя Богома́тере ико́не прикосне́мся, исцеле́ния точа́щей.

Я́коже цвет прекра́сный и воня́ пи́щная, ико́на Твоя́, Влады́чице,/ и спаса́ет всех притека́ющих к ней,/ и от разли́чных неду́г изба́вля́ет с ве́рою призыва́ющих Тя.

Боже́ственное и благоро́дное Жили́ще,/ пода́ждь согреше́нием на́шим оставле́ние па́мятию Твое́ю, Влады́чице,/ и от бед спаси́ ны, Ма́ти Бо́жия.

Конда́к и и́кос Успе́ния.

Ин конда́к, глас 6:

А́ще попуще́нием Боже́ственным/ от рук неве́рных честна́я Твоя́, Влады́чице, ико́на/ поруга́нию подве́ржеся/ и копие́м ва́рвар прободе́на бысть,/ оба́че во стране́ на́шей Правосла́вней/ любоче́стно все́ми прославля́ется/ и благогове́йно почита́ется,/ сего́ ра́ди Тобо́ю явля́ет слепы́м зре́ние,/ глухи́м слы́шание, немы́м глаго́лание,/ хромы́м хожде́ние, разсла́бленным укрепле́ние,/ ско́рбным утеше́ние и отра́ду./ Сих ра́ди мо́лим Тя, Милосе́рдная Ма́ти,/ до конца́ проба́ви ми́лости Твоя́ на нас, я́ко Блага́я.

Седа́лен, глас 8:

Хотя́щих всех с ве́рою входи́ти в храм Твой святы́й, Влады́чице,/ при́сно спаса́й и сохраня́й, в нем Тя сла́вящих,/ от вся́ких напа́стей и бед свобожда́й и на проти́вныя побе́ды да́руй,/ ко спасе́нию проше́ния при́сно нам подаю́щи.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния, глас то́йже: Блажи́м Тя, вси роди (зри день15-й).

Песнь 4

Ирмо́с: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние прозорли́во,/ Авваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́:/ во спасе́ние люде́й Твои́х/ спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Гора́, доброде́тельми присе́нная,/ из нея́же Влады́ка раболе́пно прии́де, челове́ки от рабо́ты вра́жия изба́вля́я,/ яви́лася еси́, Пречи́стая Влады́чице.

Гора́, ю́же ви́де Боже́ственный Авваку́м, присе́нная и чи́стая/ Ты яви́ся, Пречи́стая Богоро́дице.

Го́ру преве́лию, ю́же Дании́л ви́де, имену́ем Тя, Влады́чице,/ от нея́же Ка́мень отсече́ся Нерукосе́чный/ и вся собла́зны истни́, ве́рныя же просвети́.

Го́ру Тя усыре́ну и ту́чну имену́ет Дави́д, пра́отец Твой,/ от нея́же Бог яви́ся,/ спаса́я всех пою́щих Тя и покланя́ющихся Тебе́.

Песнь 5

Ирмо́с: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́треню́ю и Тебе́ зову́:/ ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́,/ я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Небе́снии ли́цы веселя́тся с челове́ки днесь/ и угото́вляются прия́ти честну́ю ико́ну Чи́стыя Богома́тере,/ я́ко вои́стинну Цари́цы тва́рем, преподо́бно влады́чествующия.

Да уклоня́тся днесь возду́шный ду́си,/ да отсту́пит же и са́мый мироде́ржец и да паде́т посра́млен,/ покланя́ему ви́дя ико́ну Богома́тере.

Не я́коже ктому́ о́бразно в гада́ниих свяще́нный ковче́г Заве́та носи́м есть,/ ико́на бо Бо́жия Ма́тере свяще́нными рука́ми днесь че́стно в це́рковь вноси́ма есть.

Голуби́це Соломо́ня, я́ко вои́стинну добра́ же, и красна́, и всече́стна,/ помяни́ нас в Небе́сных селе́ниих Сы́на Твоего́,/ пра́зднующих день прише́ствия честны́я ико́ны Твоея́.

Песнь 6

Ирмо́с: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною,/ Влады́ко Христе́, страсте́й мо́ре укроти́/ и от тли возведи́ мя,/ я́ко Благоутро́бен.

Вои́стинну безце́нный есть би́сер, Влады́чице, ико́на Твоя́,/ нам дарова́ся, я́коже Сама рекла́ еси́,/ обогаща́я вся ве́рою приходя́щия к Тебе́.

Свети́тся днесь правосла́вных собо́р,/ ерети́ческий же полк да посрами́тся,/ ви́дя ико́ну Богома́тере покланя́ему,/ пло́тию нам Изба́вителя ро́ждшия.

Слепы́м свет уже прише́ствова, и немощны́м лю́те врачевство́ отве́рзеся,/ и всем спасе́ние днесь прибли́жися/ прише́ствием честна́го о́браза Богома́тере.

Гора́, я́же пре́жде бя́ше мра́чна, ны́не же честна́ и свята́ есть,/ на не́йже дом Твой, Богоро́дице, верху́ ея́ уве́дехом, Влады́чице,/ и́стинное сбы́тие Твоея честны́я ико́ны прише́ствием./ Тем ве́рою и любо́вию вопие́м Ти:/ изба́ви от бед рабы́ Своя́.

Кондак, глас 8:

Тебе́, Избра́нней от всех родов, Бо́жией Ма́тери,/ благода́рственная пе́ния прино́сим,/ прише́ствием честны́я Твоея́ ико́ны, раби́ Твои́, Богоро́дице, озаря́еми,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И́кос:

Арха́нгельский глас прино́сим Ти, Богоро́дице, недосто́йнии раби́ Твои́,/ уми́льно стоя́ще пред честно́ю ико́ною Твое́ю, си́це зове́м Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная Ма́ти Царе́ва;/ ра́дуйся, Небе́сная Цари́це, Ма́ти Христа́, Бо́га Небеси́ и земли́;/ ра́дуйся, предпочте́нная вели́чеством чистоты́ прише́ствием Сы́на Твоего́ и Бо́га;/ ра́дуйся, возвели́ченная А́нгеловым соше́ствием к Тебе́;/ ра́дуйся, от всех родо́в избра́нная Бо́гом;/ ра́дуйся, свято́е Вмести́лище Бо́жия Сло́ва;/ ра́дуйся, проро́ческаго пропове́дания и прорече́ния сбы́тие;/ ра́дуйся, апо́столом пречестны́й ве́нче;/ ра́дуйся, му́чеником увязе́ние и благове́рным держа́во;/ ра́дуйся, святи́телем украше́ние и свяще́нником добро́то;/ ра́дуйся, любомудреце́м и́ноческаго ли́ка возведе́ние к Го́рнему Ца́рствию;/ ра́дуйся, отверза́ющая рай две́ри, христиа́нскому ро́ду, при́сно блажа́щему Тя, По́мощнице;/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 7

Ирмо́с: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь/ пла́мень угаси́, о́троки ороси́,/ согла́сно пою́щия:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Свяще́нничестии собо́ри и люде́й составле́ния,/ отрокови́цы вся и деви́цы,/ воспо́йте Де́вы честна́го о́браза прише́ствие, веселя́щеся.

Свети́тся днесь Бо́жия Це́рковь,/ сла́вы бо свет в ней возсия́л есть,/ пло́ти подобозра́чное обли́чие Бо́жия Ма́тере,/ на спасе́ние люде́й христоимени́тых.

Я́ко пресве́тлое со́лнце от незаходи́мых,/ ико́на Твоя́, Богома́ти, от земли́ пога́нския пресла́вно предста́ла есть/ на спасе́ние лю́дем ве́рным.

Свет Невече́рний ро́ждши, Влады́чице,/ просвети́ нас све́том лица́ Твоего́/ и све́тлости святы́х сподо́би моли́твами Твои́ми.

Песнь 8

Ирмо́с: Тебе́, Вседе́телю,/ в пещи́ о́троцы, всеми́рный лик спле́тше, поя́ху:/дела́ вся́кая, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Цари́це всем жена́м, Де́во,/ мольбу́ принеси́ Христу́ в па́мяти прише́ствия ико́ны Твоея́/ о и́же тоя́ соверша́ющих торжество́ и превознося́щих Тя во вся ве́ки.

Я́ко светови́дно и освяще́нно добро́тою Божества́ лице́ Твое́, Пренепоро́чная,/ сла́вою сия́юще Боже́ственнаго де́вства, преукраше́ннаго во вся ве́ки.

Дави́дски воспева́ем Ти песнь,/ го́ру Бо́жию имену́юще Тя, Влады́чице,/ исто́чник бо приснотеку́щий нам источи́, чу́дную ико́ну Твою́,/ тем чтим Тя во ве́ки.

Глаго́лати не могу, изнемога́ю же, и трепе́щу,/ и весь преклоня́юся к Твои́м превели́ким чудесе́м,/ но любо́вь, Де́во, зря́щи, Боже́ственными возмезди́ дарова́нии непреста́нно.

Песнь 9

Ирмо́с: Иса́йе, лику́й,/ Де́ва име́ во чре́ве и роди́ Сы́на Емману́ила,/ Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя ему́,/ Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Ве́рнии ели́цы,/ свещи́ вже́гше, све́том обложе́нную ико́ну Чи́стыя Богома́тере,/ прииди́те, усри́щем сию́, с пе́сньми прово́дим, веселя́щеся.

Се у́бо вопия́ше Дави́д дре́вле, глаго́ля:/ лицу́ Твое́му помо́лятся бога́тии лю́дие,/ вои́стинну ны́не мы обогати́хомся, Влады́чице,/ прише́ствием честна́го о́браза Твоего́.

Побе́ды пода́ждь на сопроти́вныя/ и́же честно́е прише́ствие святы́я ико́ны Твоея́ почита́ющим, Богома́ти,/ Ты бо враги́ побежда́еши.

Сла́ву по достоя́нию Тебе́, я́ко Бог, подаде́/ воплоти́выйся из Тебе́ без се́мене, Влады́чице,/ мы же, худи́и, что Ти принесе́м,/ но то́чию приими́ усе́рдие и́же Тя любо́вию чту́щих,/ я́ко Богоро́дица, сохраня́й и спаси́ нас.

Свети́лен, глас 8:

О пресве́тлый о́блаче, Ма́ти Бо́жия,/ нас побежда́ющий победи́ держа́вною Твое́ю и всеси́льною десни́цею,/ и су́щим в скорбе́х предста́ни, оби́димыя заступи́, и грехи́ очи́сти моли́твенник Твои́х,/ мо́жеши бо, ели́ко хо́щеши.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния.

На хвали́тех поста́вим сти́хов 6 и пое́м стихи́ры Успе́ния 3 и Богоро́дицы 3.

Стихи́ры Успе́ния, глас 2: 1. Пе́сньми Твое́: 2. Прииди́те, земноро́днии: 3. Земли́ у́бо Твои́м погребе́нием: (зри день сей вы́ше).

И́ны стихи́ры Богоро́дицы, глас 1.

Подо́бен: О, ди́вное чу́до:

О, вели́кое заступле́ние/ всем ве́рным еси́, Богоро́дице Чи́стая,/ Ско́рая По́мощнице,/ спасе́ние ми́ру и утвержде́ние,/ ми́лости пучи́на, Бо́жия му́дрости,/ исто́чник чуде́с;/ воспои́м, ве́рнии,/ Дави́да иму́ще чинонача́льника:/ лицу́ Твое́му помо́лятся бога́тии и вси лю́дстии,/ прие́млюще Тобо́ю мир и ве́лию ми́лость.

Ди́вный прорече́ Иса́ия,/ бу́дет бо, рече́, в после́дния дни/ я́ве гора́ Госпо́дня/ и дом Бо́жий верху́ ей;/ уве́дехом же, Влады́чице, и́стинное сбы́тие,/ го́ры бо и холми́ украси́шася/ многоимени́тыми церква́ми Твои́х пра́здник./ Тем ве́село вопие́м Ти:/ Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Ты еси́ проро́ческое пропове́дание,/ и апо́стольская Сла́ва, и му́чеником похвала́,/ и всем земны́м избавле́ние,/ Де́во Ма́ти Бо́жия,/ Тобо́ю Бо́гови примири́хомся./ Те́мже чтим Твоея́ честны́я ико́ны прише́ствие,/ согла́сно вопие́м Ти:/ Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Се храм пресве́тел и ме́сто свяще́ния,/ иде́же честна́я ико́на Ма́тере Твоея́, Сло́ве, пребыва́ет./ Мы же присту́пим и исцеле́ния почерпе́м,/ я́ко спасе́ние нам тоя́ ра́ди дарова́л еси́, Христе́ Бо́же,/ и избавле́ние от разли́чных неду́г,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Успе́ния, глас то́йже:

На безсме́ртное Твое́ успе́ние,/ Богоро́дице, Ма́ти Живота́,/ о́блацы апо́столы по возду́ху восхища́ху,/ и, по ми́ру разсе́янныя,/ во еди́ном лице́ предста́ша пресвято́му Твое́му те́лу,/ е́же и погре́бше честно́,/ глас Тебе́ Гаврии́лов, пою́ще, вопия́ху:/ ра́дуйся, Благода́тная, Де́во,/ Ма́ти Безневе́стная,/ Госпо́дь с Тобо́ю./ С ни́миже, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Славосло́вие вели́кое. Ектении́. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на У спе́ния, песнь 7-я, на 4. Проки́мен, глас 3, песнь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ моя́ Го́спода/ и возра́довася дух Мой о Бозе, Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Свое́й, се бо отны́не ублажа́т Мя вси́ ро́ди. Апо́стол к Филипписи́ем, зача́ло 240. Аллилу́ия, глас 8: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ ухо Твое́. Стих: Лицу́ Твое́му помо́лятся бога́тии лю́дстии. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 54. Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́:

Моли́тва

Приими́, Всеблагомо́щная Пречи́стая Госпоже́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, к Твое́му цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й су́щей ту и послу́шающей моле́ния на́ша, подаю́щи с ве́рою прося́щим по коему́ждо проше́нию исполне́ние: скорбя́щим ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленных и неду́жных исцеля́еши, и от бе́сных бе́сы прого́ниши, оби́димыя от обид избавля́еши, и наси́луемых спаса́еши, гре́шных проща́еши, прокаже́нных очища́еши, и ма́лых дете́й ми́луеши, и непло́дныя от непло́дства разреша́еши. Еще́, Госпоже́ Влады́чице, от уз и темни́ц свобожда́еши, и вся́кия многоразли́чные стра́сти исцеля́еши, и о́чныя боле́зни уврачу́еши, и от смертоно́сныя я́звы избавля́еши: вся бо возмо́жна суть хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твое́му, Христу́ Бо́гу на́шему. О Всепе́тая Ма́ти, Пречи́стая Богоро́дице! Не преста́й моли́ти о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя и почита́ющих, и покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́вей, Пресла́вней и Непоро́чней, сла́вящих, и чту́щих, и пою́щих Тя во ве́ки веков. Ами́нь. .

И́на моли́тва

К Тебе́, Богоизбра́нная Отрокови́це, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Небесе́ и земли́ Цари́це, припа́дающе, вопие́м: услы́ши моле́ний на́ших глас и не отврати́ лица́ Твоего́ от нас, недосто́йных. Приими́, Всеблага́я, от недосто́йных раб Твои́х, чту́щих всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою покланя́ющихся Тебе́ пред чудотво́рным Твои́м о́бразом, прино́симое ны́не те́плое моле́ние на́ше, вознеси́ е́ к Престо́лу Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет к непра́вдам на́шим и не возда́ст нам по дело́м на́шим, но да проба́вит щедро́ты Своя́. Ве́мы, я́ко не́смы досто́йни, по грехо́м на́шим, от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты, Влады́чице, умоли́ши его́ о нас, вся бо мо́жеши испроси́ти у Него́, ма́тернее бо к нему́ и́маши дерзнове́ние. сего́ ра́ди к Тебе́, я́ко всемо́щней и всеблагой Засту́пнице на́шей, прибега́ем, усе́рдно моля́щеся: испроси́ у ро́ждшагося от Тебе́ Единоро́днаго Сы́на Бо́жия, Христа́ Бо́га на́шего, всем нам в святооте́честей Правосла́вней ве́ре тве́рдое до конца́ дней на́ших пребыва́ние и во всех за́поведех Госпо́дних неуклонное хожде́ние, да, про́чее вре́мя живота́ на́шего пожи́вше во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́бимся ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго ответа на стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего и та́ко дости́гнем, под кро́вом Твоея́ по́мощи, живота́ ве́чнаго во Ца́рствии Отца́ све́тов, Ему́же, ку́пно со Единоро́дным его́ Сы́ном и Святы́м Ду́хом, подо́бает Сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веков. Ами́нь.

 

С™aгw мyченика ґгаfонjка, и3 и5же съ ни1мъ.

Въ сeй же дeнь поeтсz слyжба и3 с™aгw лyппа.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры ґгаfонjка, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Пeрвую бlгость и3 пaче ўмA красотY и3щS, ґгаfонjче, рaдуzсz пошeлъ є3си2, къ предлежaщымъ д0блественнэ подвигHмъ. И# сплeтсz со враг0мъ: мyжески њ зeмлю разрази1лъ є3си2, и3 побёды свётелъ и3сплeлъ є3си2 вэнeцъ, молS чlвэколю1бца њ воспэвaющихъ тS.

Мyдростію ўкрaшенъ, сл0во живот0чно и3сточи1лъ є3си2, њбращaz несмhслєнныz: њбличaz мучи1телz, многоб0жіz бyрю ўтишaz, ўтверди1лъ є3си2 вBрныz пребывaти въ б9іей бlгодaти. Тёмже лю6таz претерпёвъ њпалє1ніz, къ вhшнему цrтву вэнцен0сецъ востeклъ є3си2.

Кр0вію кaплей, терпэли1вагw твоегw2 страдaніz, вLцэ предстaлъ є3си2 жeртва благов0нна, чи1сто заколeніе, благопріsтенъ дaръ, свzщeнно приношeніе, и3 свzщeніе совершeнно непор0чно. Тёмже моли1твами твои1ми цRк0вное и3сполнeніе въ ми1рэ соблюди2, страдaльче ґгаfонjче.

И$ны стіхи6ры с™aгw лyппа, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Лyппъ бlжeнный безб0жіz растопи2 лeдъ тsжкій теплот0ю бжcтвеннаго д¦а: и3 ўсёченъ бhвъ мечeмъ, и3сцэлeній струи6 и3сточaетъ, и3 дyшы и3стazвшыz њрошaетъ бlгодaтію. Того2 восхвaлимъ ћкw моли1твенника нaшего и3зрsдна, и3 тeпла застyпника, благочeстнw, м§николю1бцы.

Е$ллинскаz чти6лища глубинЁ в0дъ прeдалъ є3си2, и3 безб0жныхъ ўдиви1лъ є3си2 зрsщихъ чудесA, твоeю, всеблажeнне, твори6ма вёрою. Посреди2 и4хъ стоS, бaню бжcтвенную свhше пріsтъ, бGу тS величaющу, ћкw присномyченика, и3 д0блz ґдамaнта, страстотeрпче многострадaльне.

И#скушaюще посэщи1 тz врази2, дрyгъ дрyга посэцaху, и3 стрёлы пущaюще, дрyгъ дрyга ўzзвлsху, страстон0сче лyппе: и3 претeрти мнsще, дрeву приложи1ша ћзву, њмрачeни, бlжeнне, сyще: соблюдaше бо тS гDи, є3гHже рaди пострадaти и3зв0лилъ є3си2, моли1твенниче њ душaхъ нaшихъ, ѓгGлwвъ собесёдниче.

Слaва, глaсъ №.

Ґнат0ліево: Тезоимeннэ назвaлсz є3си2 благjz побёды тезоимени1тъ, ґгаfонjче многострадaльне: бжcтвеннымъ бо желaніемъ ўzзви1всz, јдwльскіz лeсти и3 мучи1тельскіz tвeргсz, къ жи1зни некончaемэй преслaвнw прешeлъ є3си2. Тёмже въ слaвнэй твоeй пaмzти, дерзновeніе и3мhй къ бGу, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Подобaше самови1дцємъ сл0ва и3 слугaмъ, и3 є4же по пл0ти м™ре є3гw2 ўспeніе ви1дэти, конeчное є3ли1ко на нeй тaинство: ћкw да не т0кмw є4же t земли2 сп7сово восхождeніе ќзрzтъ, но и3 р0ждшіz є3го2 преставлeнію свидётельствуютъ. Тёмже tвсю1ду бжcтвенною си1лою собрaвшесz, сіHна достиг0ша, и3 на нб7о и3дyщую предсылaху, вhшшую херув‡мъ: є4йже и3 мы2 съ ни1ми покланsемсz, ћкw молsщейсz њ душaхъ нaшихъ.

На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Q преслaвнагw чудесE! Ћже бGа пл0тію неискусомyжнw р0ждши, и3 дв7а пребhвши, t житіS преставлsетсz: и3 приврeменныz жи1зни tходsщи, къ нестарёемэй преложи1сz. Тёмже стекaютсz на џблацэхъ днeсь, хrт0вы ўченицы2 и3 ґпcли, къ погребeнію є3S.

Стjхъ: Воскrни2, гDи, въ пок0й тв0й, ты2, и3 ківHтъ свzтhни твоеS.

Днeсь свётло торжество2, благопремэни1мсz вси2, со ѓгGлы слaвzще честн0е преставлeніе м™ре бGа нaшегw: с™yю бо и3 свэтон0сную дyшу предaвши въ рyцэ сн7а, съ ни1мъ совокуплsетсz въ жи1зни присносyщнэй, дух0внw всегдA молsщи њ нaсъ прилёжнw.

Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S.

Пріиди1те, мhсленнw, предвари1мъ геfсімaнію честнyю, и3 с™hй д0мъ слaвнагw тэлесE м™ре бGа нaшегw. Со ґпcлы бlгоухaемсz, и3 со ѓгGлы пэсносл0вимъ: є3ди1на бо бhсть рaдость днeсь, сyщымъ на земли2 и3 на нб7си2, во ўспeніи є3S.

Слaва, глaсъ т0йже. Самоглaсенъ:

Тезоимeнно звaніе пріeмъ бlги1хъ сокр0вищъ, хрaмъ себE њсвzти1лъ є3си2, мyчениче ґгаfонjче, за всёхъ цRS въ мyкахъ зак0ннw подви1гсz, лю1тагw врагA низложи1лъ є3си2 си1лу, и3 побёды взeмъ п0честь, вэнцен0сецъ въ вhшнихъ бGу предстои1ши: є3г0же и3 моли1ти не престaй њ чтyщихъ тS, мyченикwвъ ўдобрeніе.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже:

Ўвэрsz ї}съ сн7ъ тв0й, бцdе, и3 бGъ нaшъ, двA є3стєствA сво‰, ћкw ќбw человёкъ ўмирaетъ, и3 ћкоже бGъ востаeтъ. И# тS, бGомaти, зак0номъ є3стествA ўмрeти благоизв0ли, да не невBрнымъ привидёніе мни1тсz смотрeніе. Прешлa бо є3си2 къ нбcнэй странЁ, нбcнаz невёсто, ћкw t черт0га селeніz твоегw2 t земли2 взzтA. Њсвzти1сz воздyхъ восхождeніемъ твои1мъ, ћкw просвэти1сz землS ржcтв0мъ твои1мъ: предпосылaютъ ґпcли, и3 ѓгGли под8eмлютъ. Тёмже, погрeбше пречcтое тёло твоE и3 надгр0бное пёніе воспёвше, ўжaснw зрsху и3 со стрaхомъ глаг0лаху: сіS и3змёна десни1цы вhшнzгw, т0й бо посреди2 тебє2, и3 не подви1жешисz. Но, q многопётаz м™и, не tступaй нaсъ назирaющи: мh бо лю1діе твои2, и3 џвцы пaжити твоеS, и3 и4мz твоE призывaемъ, просsще тебє2 рaди спасeніz и3 вeліz ми1лости.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. Тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, тропaрь прaздника, глaсъ №:

Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила є3си2, бцdе. Престaвиласz є3си2 къ животY, м™и сyщи животA: и3 моли1твами твои1ми и3збавлsеши t смeрти дyшы нaшz.

На ќтрени, по №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Прострaннэйши нб7съ ћвльшисz на земли2, ћкw р0ждши пл0тію всёхъ содётелz, нhнэ въ с†маz нб7сA t земли2 престaвиласz є3си2, прaведныхъ же дyшы зрsще тS, ѓгGльстіи же ли1цы смотрsюще, ћкw цRи1цэ хвалY дост0йнw всегдA тебЁ прин0сzтъ. Тёмже молsщи не престaй њ воспэвaющихъ тS.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

ТвоE прaзднуемъ ўспeніе, пречcтаz, въ нeже пріи1де, и3зъ тебє2 воплоти1выйсz хrт0съ бGъ нaшъ, со слaвою неизречeнною, пріsти тв0й дyхъ. Тёмъ ѓще и3 престaвиласz є3си2, но нaсъ, бцdе, моли1твами твои1ми не престaй посэщaющи пою1щихъ тS.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7, кЂръ космы2. Глaсъ №.

Пёснь №.

Їрм0съ: Преукрашeннаz бжcтвенною слaвою, свzщeннаz и3 слaвнаz, дв7о, пaмzть твоS, вс‰ собрA къ весeлію вBрныz, начинaющей маріaмэ, съ ли6ки и3 тmмпaны, твоемY пою1щыz є3динор0дному: слaвнw ћкw прослaвисz.

Да провождaютъ невещeственніи чи1нове небошeственное въ сіHнъ бжcтвенное тёло твоE, внезaпу же стeкшесz ґпcлъ мн0жество t конє1цъ, бцdе, тебЁ предстaша ѓбіе: съ ни1миже, чcтаz, твою2 честнyю, дв7о, пaмzть слaвимъ.

ПобBдныz п0чєсти взzлA є3си2 на є3стество2, чcтаz, бGа р0ждши: nбaче же под0бzщисz творцY твоемY и3 сн7у, пaче є3стествA повинyешисz є3стeствєннымъ зак0нwмъ: тёмже ўмeрши, съ сн7омъ востаeши вёчнующи.

И# с™hхъ двA канHна, на }.

КанHнъ с™aгw ґгаfонjка. Творeніе їHсифово. Глaсъ №.

Пёснь №. Їрм0съ:

Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, сотв0ршему ди6внаz чудесA мhшцею выс0кою, и3 спaсшему ї}лz, ћкw прослaвисz.

Ўблажи2, свsте, њѕл0бленную дyшу мою2 страстьми2, блaгъ бhвъ благaгw бGа подражaтель: и3 сл0во дaждь, честнyю слaвити пaмzть твою2.

Знaемь вёдущему вс‰, мyчениче, бhлъ є3си2, бGодохновeнне: и3 сегw2 воплощeніе предъ kзhки проповёдалъ є3си2, плотскjz не ўбоsвсz смeрти.

Возстaвилъ є3си2 сл0вомъ твои1мъ пaдшыz: и3 возстaніz џбщники показaлъ є3си2, и3 свётлости вёчныz благочeстнw, мyчениче пребогaте.

БGор0диченъ: Чудeсъ превhше вeліе чyдо, чcтаz, ржcтвA твоегw2 зри1тсz: раждaеши бо въ под0біи пл0ти бhвша хrтA, кромЁ преложeніz и3 смэшeніz.

КанHнъ с™aгw лyппа. Творeніе їHсифово. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Трістaты крBпкіz, рождeйсz t дв7ы, безстрaстіz во глубинЁ души2 тричaстное потопи2, молю1сz: да тебЁ, ћкw въ тmмпaнэ, во ўмерщвлeніи тэлесE побёдное воспою2 пёніе.

Пою1щу свётлую и3 свэтон0сную твою2 пaмzть, в0ине хrт0въ, д0блій страдaльче, дyшу мою2 њзари2 сіsньми невечeрними, њзарsемь при1снw, и3 бжcтвенному свёту предстоS.

Въ мyченичєскіz вшeдъ мyжески п0двиги, и3сповёдалъ є3си2 бGа ћвльшасz на земли2, и3 є3стество2 њбожи1вша, премyдре, человёческое, и3 б0ги потреби1лъ є3си2 є4ллинскіz си1лою д¦0вною.

В0дъ жив0тныхъ и3сп0лнивъ сeрдце, ћкоже бжcтвеннаz рэкA, струи6, премyдре, прeлести и3зсуши1лъ є3си2: вёрою же мы6сли человёкwвъ напои1лъ є3си2, прозzбaющыz пл0дъ нбcный.

БGор0диченъ: Ћкw ќтро благолёпно t бокY возсіsла є3си2, ї}са просвэщeніе всёхъ и3 бGа, неискусобрaчнаz вLчце, н0щь многоб0жіz потрeбльша, и3 сі‰ніи невечeрними мjръ просвэщaюща.

Пёснь G.

Їрм0съ: Содётельнаz и3 содержи1тельнаz всёхъ б9іz мyдросте и3 си1ло, непрекл0нну, недви1жиму цRковь ўтверди2, хrтE: є3ди1нъ бо є3си2 с™ъ, во с™hхъ почивazй.

ЖенY тS мeртвенну, но пaче є3стествA и3 м™рь б9ію ви1дэвше, всенепор0чнаz, слaвніи ґпcли, ўжaснw прикасaхусz рукaми слaвою њблистaющей, ћкw бGопріsтное селeніе ви1дzще.

Пости1же рyцэ досади1тєльныz дeрзагw, ўсэчeніемъ сyдъ нанeсъ, бGу сохрaншу чeсть, њдушевлeнному ківHту, слaвою б9ествA, въ нeмже сл0во пл0ть бhсть.

И$нъ.

Їрм0съ: Да ўтверди1тсz сeрдце моE въ в0ли твоeй, хrтE б9е, и4же надъ водaми нeбо ўтверждeй втор0е, и3 њсновaвый на водaхъ зeмлю, всеси1льне.

Суемyдренный ласк†ніи тS лeстнw ўкрaсти надёzшесz, њсуети1сz же є3гw2 сyетное мудровaніе, ўтверждeну тебЁ на кaмени нел0жныz, мyчениче, вёры.

Преплhвъ пучи1ну р†нъ, и3 болёзней тэлесE правлeніемъ хrт0вымъ, мyчениче ґгаfонjче, ўстреми1лсz є3си2 къ пристaнищемъ мhслєннымъ рaдуzсz.

Сэчє1ніz и3 терз†ніz тэлесE на мS да пріи1дутъ днeсь, мечи2, и3 сковрады6, и3 џгнь, и3 ѕвёріе, и3 смeрть, не ўбою1сz, вопіsлъ є3си2, страдaльче ґгаfонjче.

БGор0диченъ: По є3стествY неwпи1санный воwбрaжсz и3зъ тебє2, нaше њписaніе пл0тски пріsтъ, вLчце, въ существaхъ и3 хотёніихъ сугyбыхъ познавaемь.

И$нъ.

Їрм0съ: Ћкw непл0ды роди2 t kзы6къ цRковь, и3 мн0гое въ чaдэхъ и3знем0же с0нмище, чyдному бGу нaшему возопіи1мъ: с™ъ є3си2, гDи.

Ўтверди1всz д¦а непобэди1мою си1лою, къ подвигHмъ, мyчениче, возшeлъ є3си2 мyжески, и3 прeлести шатaніе ўпраздни1лъ є3си2, лyппе всеблажeнне.

Разумёвъ тS свидётелz хrт0выхъ страдaній свирёпый гони1тель, ласк†ніи тв0й п0мыслъ прельсти1ти надёzшесz, солгaсz же nбaче вселукaвый.

Ћкоже цэвни1ца д¦омъ вседётельнымъ ўдарsема, возглашaлъ є3си2 предъ мучи1тєли рaдостнw пёснь б9eственнагw рaзума, ўслади1лъ є3си2 вёрою притекaющыz.

БGор0диченъ: БGъ посреди2 тебє2 всeльсz, ћкоже вёсть, дёвства ключA не поколебA, чcтаz, на недви1жимэмъ же кaмени вёры вс‰ ўтверди2.

Кондaкъ мyченика, глaсъ №.

Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Звaніе благ0е стzжaвъ, бGомyдре, мужeй лукaвыхъ tврати1лсz є3си2 вёры, не ўбоsвсz мyкъ, ґгаfонjче слaвне: тёмже благи6мъ бhлъ є3си2 наслёдникъ, и3 пріsлъ є3си2 со стрaждущими съ тоб0ю достHйныz вэнцы2.

Јкосъ: Бlгaго и3 чlвэколю1бца моли2, ґгаfонjче всемyдре, ўблажи1ти њѕлоблeніе моегw2 сeрдца, и3 даровaти ми2 сл0во, є4же дост0йнw пёти тво‰ п0двиги, є4же пострадaлъ є3си2 по вёрэ хrтA бGа нaшегw, кaкw всю1ду сматрsеши, ћкоже пaстырь, мyчениче, и3 в0лки tгнaвъ, настaвилъ є3си2 стaдо твоE къ земли2 и4стиннэй, вопіS со дерзновeніемъ: ћкw џвцы вмэни1хомсz заколeніz. Тёмже ќмремъ, да пріи1мемъ нетлBнныz вэнцы2.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Кровeй твои1хъ струsми мhсленнаго фараHна ўдави1въ съ вHи є3гw2, слaвне, къ земли2 прешeлъ є3си2, и3дёже кр0тцыи живyтъ, и3 мyчєницы вси2, нетлёніz вэнeцъ пріeмъ, досточyдне. Тёмже и3сточaеши вBрнымъ и3сцэлє1ніz, и3 ўставлsеши стр†сти, и3 tгонsеши дyхи лук†выz, страдaльче ґгаfонjче: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, лyппа, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Страдaніемъ просвэти1всz ћкw злaто въ пещи2, њблистaлъ є3си2, мyдре, цэлeній зарю2, и3 тмY tгнaлъ є3си2 дeмwнwвъ бlгодaтію. Тёмже вси2 свzтyю твою2 пaмzть прaзднуемъ, бGоблажeнне лyппе, мyченикwвъ похвало2.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

Ли1къ бжcтвенныхъ ґпcлъ собрaсz погребсти1 тz пречeстнw, бцdе всечcтаz: съ ни1миже и3 ѓгGльстіи чи1ни воспэвaху преставлeніе твоE, взывaюще прехвaльнw. Съ ни1миже и3 мы2 люб0вію и3грaюще, чcтаz, хвалY тебЁ прин0симъ, гл†сы пёсненными вёрніи, и3 вопіeмъ: рaдуйсz, предстaтельнице присночтyщихъ тS.

Пёснь д7.

Їрм0съ: РBчи прbр0кwвъ и3 гад†ніz воплощeніе проzви1ша t дв7ы твоE, хrтE: сіsніе блистaніz твоегw2 во свётъ kзhкwвъ и3зhдетъ, и3 возгласи1тъ тебЁ бeздна съ весeліемъ: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Ви1дите лю1діе и3 чуди1тесz: горa бо с™az, и3 ћвственнаz бGу, въ нбcныz nби1тєли превhшше взeмлетсz, нб7о земн0е въ нбcное и3 нетлённое селeніе вселsемо.

Жи1зни присносyщныz и3 лyчшіz смeрть твоS бhсть прехождeніе, чcтаz, t приврeменныz къ бжcтвеннэй вои1стинну и3 непреходи1мэй, преставлsz тS, чcтаz, въ весeліи сн7а зрёти твоего2 и3 гDа.

Взsшасz двє1ри нбcныz, и3 ѓгGли воспёша: и3 пріsтъ хrт0съ дёвства своеS м™ре сосyдъ: херувjми под8sша тS съ весeліемъ, серафjми же слaвzтъ рaдующесz.

И$нъ.

Їрм0съ: Д¦омъ прови1дz, прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2, вопіS: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz, внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz. Слaва си1лэ твоeй, гDи.

Вшeлъ є3си2 въ мyченическое суди1лище, мyдре, nрyжіемъ бжcтвенныz вёры свётлw њгради1всz: сплeтсz же со враг0мъ, держaвнw сего2 побэди1въ покори1лъ є3си2 п0дъ н0зэ твои2, мyчениче страдaльче ґгаfонjче.

Мyдростію твои1хъ словeсъ, и3 дёлъ свzщeнныхъ б9eственными показ†ніи, ўстраши1лъ є3си2 враги2, надёющыzсz терпэли1вное ўмA твоегw2 побэди1ти, и3 къ прeлести привлещи2, мyчениче хrт0въ ґгаfонjче.

Nгнeмъ всесожeгъ любвE бжcтвенныz тв0й ќмъ слaвне, nгнS супост†тъ не ўстраши1лсz є3си2, но возжeгъ ћкоже ќгль, безб0жіz запали1лъ є3си2 хврaстіе, мyчениче свzщeнне ґгаfонjче.

БGор0диченъ: На хребтёхъ э4здzй, чcтаz, херувjмскихъ, вопл0щсz ћкw чlвёкъ и3зъ тебє2 бGолёпнw, во твои1хъ њб8sтіzхъ сэди1тъ ћкоже мLнцъ, и3 младeнствуетъ, младоyмнаго дрeвле бhвша спасazй первоздaннаго.

И$нъ.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Превозшeдъ человёчєскіz нeмwщи, бlжeнне, земны6z предёлы, терпёлъ є3си2 р†ны пaлицами біeмь, жeзлъ си1лы носS спаси1тельный, преслaвный лyппе, кrтъ бGа нaшегw.

Надёzвсz ћкоже горA на гDа, пребhлъ є3си2, страстотeрпче лyппе, бжcтвенною п0мощію непоколеби1мь, тёмже сокрушє1ніz ўдHвъ твои1хъ претерпёлъ є3си2, возвышaемь къ нб7си2 бжcтвеннымъ желaніемъ.

И#сп0лненъ вёры сhй, и3 премyдрости и3 бlгодaти, посредЁ беззак0ннующихъ сл0во б9іе и3сповёдалъ є3си2: пущaемыхъ же стрёлъ небрeглъ є3си2, ўпражднsемыхъ си1лою хrт0вою, прибли1житисz тебЁ.

БGор0диченъ: На тебE, ћкоже д0ждь, премyдрости бeздна ї}съ сни1де, є3ди1ну чи1сту тS њбрётъ, бGороди1тельнице дв7о, и3 потопи2 нечeстіz пот0ки лю6тыz бжcтвенною бlгодaтію.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9ію и3 неизречeнную добр0ту добродётелей твои1хъ, хrтE, и3сповёмъ: t присносyщныz бо слaвы, соприсносyщное и3 v3постaсное возсіsвый сіsніе, и3зъ дёвственныz ўтр0бы, сyщымъ во тмЁ и3 сёни, вопл0щсz, возсіsлъ є3си2сlнце.

Ћкw на џблацэ, дв7о, ґпcльскій ли1къ носи1мь, къ сіHну t конє1цъ, служи1ти тебЁ, џблаку лeгкому собирaшесz: t неsже вhшній бGъ сyщымъ во тмЁ и3 сёни прaведное возсіS сlнце.

Трyбъ бGопріsтніи љзhцы бGосл0вныхъ мужeй бlгоглaснэйше бцdэ вопіsху, и3сх0дную возглашaюще пёснь д¦омъ: рaдуйсz, нетлённый и3ст0чниче б9іz живоначaльнагw и3 спаси1тельнагw всBмъ воплощeніz.

И$нъ.

Їрм0съ: Свётлый нaмъ возсіsй свётъ присносyщный, ќтренюющымъ њ судьбaхъ зaповэдей твои1хъ, вLко чlвэколю1бче, хrтE б9е нaшъ.

Зак0нwмъ проти1вилсz є3си2 губи1телz, зак0номъ спаси1тельнымъ, ћкw мyченикъ зак0ненъ, слaвне, законодaвца и3 всёми владhчествующагw хrтA бGа нaшегw.

Свётелъ и3 преслaвенъ мyченикъ бhвъ, ґгаfонjкъ нhнэ ўблажaетсz, съ нбcными всегдA си1лами свётлw рaдуzсz.

Пaче є4же жи1ти, ўмрeти и3зв0лилъ є3си2, слaвне, ћкw да бyдущую при1снw и3 вёчнующую жи1знь приwбрsщеши. Тёмже мечY сэкyщему вhю подклони1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Тво‰ чудесA прови1дz бжcтвеннымъ д¦омъ и3сaіа, взывaше: сE во чрeвэ пріи1меши невмэсти1маго, воплощaема, чcтаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Нечести1віи не ќзрzтъ слaвы твоеS, хrтE: но мы2, є3динор0дне, n§ескіz слaвы сіsніе бжcтвA, t н0щи ќтренююще, воспэвaемъ тS, чlвэколю1бче.

На ќды прети1ша ссэщи1 тz врази2, сaми же себE пaче, мyдре, бжcтвенными мановeнми посэкaюще, невреди1ма и3 не ўsзвена смотрsху сохранsема.

Ўтверди1въ, слaвне, џко душeвное на кaмени неразсёднэмъ, никaкоже волнaми, мyчениче, поколебaлсz є3си2 г0рькихъ мyкъ, бжcтвенною си1лою ўкрэплsемь.

Кроплeньми кровeй твои1хъ запалeніе јдwльское погаси1лъ є3си2, страдaльче, и3 nгнeмъ страдaній твои1хъ всю2 попали1лъ є3си2 лeсть, д¦омъ с™hмъ разжигaемь.

БGор0диченъ: Чтcую чи1стымъ ўм0мъ почти1мъ, добр0ту їaкwвлю, бжcтвенными дэsньми ўдобрsеми, благочeстнw воспоeмъ, ћкw м™рь бGа нaшегw.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Морскjй пучинор0дный ки1товъ внyтренній џгнь, триднeвнагw твоегw2 погребeніz проwбражeніе, є3гHже їHна прbр0къ показaсz: спасeнъ бо ћкw и3 предпослaсz, невреждeнъ вопіsше: пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи.

Даeтъ тебЁ, ±же превhше є3стествA цRь всёхъ бGъ: въ ржcтвё бо дв7у ћкоже сохрани2, тaкw во гр0бэ тёло соблюдE нетлённо: и3 спрослaви бжcтвеннымъ преставлeніемъ, чeсть тебЁ ћкw сн7ъ м™ри дaруz.

Вои1стинну тS ћкw свётелъ свёщникъ невещeственнагw свёта, кади1льницу златyю бжcтвеннагw ќглz, во с™†z с™hхъ всели2: рyчку и3 жeзлъ, скрижaль бGопи1санную, ковчeгъ с™hй, трапeзу сл0ва жи1зни, дв7о, ржcтво2 твоE.

И$нъ.

Їрм0съ: Прbр0ка їHну подражaz, вопію2: жив0тъ м0й, бlже, свободи2 и3зъ тли2, и3 спаси1 мz, сп7се мjра, зовyща: слaва тебЁ.

Тмочи1сленное мн0жество є3fіHпъ мhсленныхъ побэди1лъ є3си2, мyдре, нeмощію плотск0ю, и3 соедини1лсz є3си2 со тмaми свzщeнныхъ слyгъ.

Шeствовалъ є3си2 мyжески мучeніz пyть, и3 ўтэсни1лъ є3си2 пути6 ѕл0бы, страдaльче, и3 дости1глъ є3си2 простр†ннаz селє1ніz нбcнаz.

Просвёщсz ћкоже злaто въ горни1лэ лю1тыхъ страдaній, хrт0въ ґгаfонjче мyдре, и3з8wбражeніе kви1лсz є3си2, въ бжcтвенныхъ положeнъ сокр0вищахъ.

БGор0диченъ: Дёвствуеши ћкоже прeжде и3 р0ждши хrтA, млек0мъ питaеши всBмъ пи1щу даю1щагw, чcтаz, преслaвнw: ди1вно чyдо и3 не постижи1мо.

И$нъ.

Їрм0съ: Возопи2, проwбразyz погребeніе триднeвное, прbр0къ їHна, въ ки1тэ молsсz: t тли2 и3збaви мS, ї}се цRю2 си1лъ.

Терпёлъ є3си2 плотск‡z м{ки крёпкw, ўмучaz беззак0ннующихъ мудров†ніz безбHжнаz, и3 г0рькw ўранsz дeмwнwвъ мн0жєства, досточyдне.

Стрsслъ є3си2 ћкw прaхъ б0ги и3стни1въ безб0жныхъ, тебe же самaго возстaвилъ є3си2 њдушевлeнъ благочeстіz ст0лпъ, и3 мyжества џбразъ, бGодохновeнне.

Рaдовашесz питaемь мyками, слaвный страстон0сецъ, прови1дэ вэнцы2 д¦омъ, и3 вёчную бyдущую мyченикwмъ слaву.

БGор0диченъ: РодилA є3си2, є3г0же nц7ъ прeжде вBкъ роди2 пребезначaльнw, и3 сосцeма питaтелz питaла є3си2, пaче ўмA чyдо, и3 пaче сл0ва, чcтаz, тaинство.

Кондaкъ прaздника, глaсъ в7:

Въ моли1твахъ неусыпaющую бцdу, и3 въ предстaтельствахъ непрел0жное ўповaніе, гр0бъ и3 ўмерщвлeніе не ўдержaста: ћкоже бо животA м™рь, къ животY престaви, во ўтр0бу всели1выйсz приснодёвственную.

Јкосъ: Њгради2 мо‰ помышлє1ніz, хrтE м0й, и4бо стёну мjра воспёти дерзaю, чcтую м™рь твою2: на столпЁ глагHлъ ўкрэпи1 мz, и3 въ тsжкихъ мhслехъ заступи1 мz: тh бо взывaющымъ и3 просsщымъ вёрою, молє1ніz и3сполнsеши. Ты2 мнЁ ќбw дaруй љзhкъ доброрёчивъ, и3 п0мыслъ непостhденъ: всsкое бо блaго даsніе t тебє2 низпосылaетсz, свэтоподaтелю, во ўтр0бу всели1выйсz приснодёвственную.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Безстyднэй ћрости же и3 nгню2, бжcтвенное желaніе сопротивлszсz, џгнь ќбw њрошaше, ћрости же смэsшесz, бGодохновeнною словeсною прпdбныхъ тривэщaнною цэвни1цею, противовэщaz мусік‡йскимъ nргaнwмъ посреди2 плaмене: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGодBланныz скриж†ли мwmсeй, пи6санныz бжcтвеннымъ д¦омъ, ћростію сокрyшъ: но сего2 вLка р0ждшую невреждeнну въ нбcныz сохрaнь д0мы, нhнэ внyтрь всели2. Съ нeю и3грaюще вопіeмъ хrтY: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Въ кmмвaлэхъ ўсты2 чи1стыми, мусікjйски же сeрдцемъ свётлымъ, доброглaсною труб0ю, выс0кою мhслію, дв7ы и3 чи1стыz въ нар0читый и3збрaнный дeнь преставлeніz, дётельными плeщуще рукaми, вопіeмъ: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGомyдріи собери1тесz лю1діе: б9іz бо слaвы селeніе t сіHна преставлsетсz къ нбcному жили1щу, и3дёже глaсъ чи1стъ прaзднующихъ, глaсъ несказaннагw рaдованіz, и3 въ весeліи вопію1щихъ хrтY: препрослaвленный nц7є1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Сyщымъ въ пещи2 nтрокHмъ твои6мъ, сп7се, не прикоснyсz, нижE стужи2 џгнь. ТогдA тріE, ћкw є3ди1нэми ўсты6, поsху и3 благословлsху, глаг0люще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Небeсныz слaвы џбщникъ бhлъ є3си2, вс‰ ±же на земли2 ми1мw тeкъ, и3 t души2 нб7сE и3 земли2 вLку возлюби1въ, слaвне: тёмже почитaемъ твою2 с™yю пaмzть вёрнw.

Послёдуz стrти хrт0вэ, и3сточи1вшагw всBмъ безстрaстіе вBрнымъ, претерпёлъ є3си2 поношeніе и3 скHрби, мyчениче, и3 смeрть непрaведную, мечeмъ твоS главA tсёчена бhвши съ рaдостію.

Мє1ртвымъ кaпищємъ чeсти никaкоже п0далъ є3си2, чествyz безсмeртнаго бGа, нaсъ рaди мeртва ћвльшасz, и3 льсти1вагw крёпость ўмори1вша. Тёмже жи1знь и4стинную ўлучи1лъ є3си2, мyчениче мyдре.

БGор0диченъ: БGъ и3зъ тебє2 бhсть человёкъ, смэшeніемъ, чcтаz, њбожи1въ человёчество, и3 џбщники є3стествA б9eственнагw сотв0рь, тебE бlжaщыz, въ женaхъ вои1стинну бlгословeннаz, чcтаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Спасhй во nгни2 ґвра†мскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и ўби1въ, ±же прaвда прaведнw ўловлsше: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Просвэщeнъ добр0тами добротв0рныхъ страдaній на кrтЁ нaсъ рaди претерпёвшему стр†сти, слaвне, рaдуzсz нhнэ предстои1ши, њзарsемь бжcтвенными свэтоли6тіи.

Съ нб7сE тебЁ ћвэ водA и3зліsсz преслaвнw, просвэщaетъ и3 ўкрэплsетъ дyшу твою2, вопи1ти повелэвaющи: препётый гDи б9е nц7ъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Стоsлъ є3си2 посредЁ врагHвъ ћкоже ст0лпъ непреврaтенъ, непоколеби1мь ўм0мъ, многоoбрaзныхъ мyкъ слaвный страдaльче кознми2, разори1лъ же є3си2 лeсть велемyдреннw.

БGор0диченъ: ТS добр0ту їaкwвлю є3ди1ну и3збрA є3ди1ный, живhй на нб7сёхъ: и3 всели1всz посредЁ тебє2, чcтаz, никaкоже поколебA дёвства твоегw2 ключи2, благословeннаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Плaмень њрошaющь прпdбныz, ѕлочести6выz же попалsющь, ѓгGлъ б9ій всем0щный, показA nтрокHмъ, живоначaльный же и3ст0чникъ содёла бцdу, тлю2 смeрти, и3 жив0тъ точaщу пою1щымъ: содётелz є3ди1наго пои1мъ и3збaвленніи, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Глаг0лы послёдоваху бжcтвенному ковчeгу свzщeнному, всE мн0жество бGосл0вwвъ въ сіHнэ, кaмw и4деши нhнэ, ски1ніе, зовyще, бGа живaгw; не престaй призирaющи вёрою пою1щыz: содётелz є3ди1наго поeмъ и3збaвленніи и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Ћкоже воздёвши рyцэ, и3сх0диши, всенепор0чнаz, рyцэ, и4миже бGа носи1ла є3си2 пл0тію, со дерзновeніемъ ћкw м™и реклA є3си2 къ рождeнному: ±же ми2 дaлъ є3си2, во вёки сохрани2, вопію1щыz тебЁ: содётелz є3ди1наго поeмъ и3збaвленніи и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли и3 вс‰ вHинства, ћкw творцA и3 гDа, п0йте свzщeнницы, прослaвите џтроцы, благослови1те лю1діе, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

T мёста влачи1мь на мёсто, страдaльче, зeмлю њсвzти1лъ є3си2 стопaми твои1ми: и3 прекл0нь вhю мечY сэкyщему, пл0ти tлучи1лсz є3си2, и3 бGу соедини1лсz є3си2.

Біє1ніz вс‰каz и3 м{ки плотск‡z преwби1дэлъ є3си2, желaніемъ њпалsемь б9іимъ: и3 рaдуzсz совокупи1лсz є3си2, п0двигъ д0брый тв0й скончaвъ, вы6шнимъ тмaмъ.

Крёпость низложи1сz безпл0тнагw врагA, плотск0ю нeмощію мyчєницы хrт0вы побэди1ша сего2, ўкрэплsеми всеси1льною крёпостію вLки.

БGор0диченъ: Ски1нію тS и3 трапeзу, и3 бжcтвенный ківHтъ, и3 стaмну, вмэсти1вшую мaнну жи1зни, и3 свzтyю г0ру и3менyемъ, дв7о мRjе, при1снw благословeннаz.

И$нъ.

Їрм0съ: И#збaвителю всёхъ всеси1льне, посредЁ плaмене благочeствовавшыz, снизшeдъ њроси1лъ є3си2, и3 научи1лъ є3си2 пёти: вс‰ дэлA благослови1те, п0йте гDа.

По мн0гихъ мyкахъ, блажeнне, бGу вhю преклони1лъ є3си2, мечeмъ во главY ўсэкaемь, главы6 же ссэкaz, ћкw во ќжасэ, беззак0нныхъ вр†гъ, вёрою.

Сaмъ себE на заколeніе в0льное ћкw ѓгнz дадE непор0чно, ѓгнцу б9ію под0бzсz, взeмлющему грэхи2 мjра, не вопію1щему, ни взывaющему.

Недyгwвъ всsкихъ цэльбA, и3 врачевaніе дyшъ неиждивaемое, твоS рaка бhсть: t бGа бо бlгодaтію и3сцэлeній њбогати1сz, лyппе прехвaльне.

БGор0диченъ: Бlгослови1тъ всS твaрь, дв7о, ржcтво2 твоE, благословeнми нaсъ вэнчaвшаго, и3 клsтву teмшаго: всеблагословeннаz є3ди1на препрослaвленнаz, р0дъ нaшъ њблагодaтившаz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Побэждaютсz є3стествA ўстaвы въ тебЁ, дв7о чcтаz: дёвствуетъ бо ржcтво2, и3 жив0тъ пред8wбручaетъ смeрть: по рождествЁ дв7а, и3 по смeрти живA, спасaеши при1снw, бцdе, наслёдіе твоE.

Дивлsхусz ѓгGльскіz си6лы, въ сіHнэ смотрsюще своего2 вLку, жeнскую дyшу рукaми носsщаго: пречи1стw бо р0ждшей, сынолёпнw провозглашaше: грzди2, чcтаz, съ сн7омъ и3 бGомъ прослaвлена бyди.

Њпрsта ли1къ ґп0стольскій бGопріsтное тёло твоE, со стрaхомъ зрsще, и3 глaсомъ вeліимъ вэщaюще: въ нбcныz д0мы къ сн7у восходsщи, спасaеши при1снw, бцdе, наслёдіе твоE.

И$нъ.

Їрм0съ: Свэтон0сный џблакъ, въ џньже всёхъ вLка, ћкw д0ждь съ нб7сE на руно2 сни1де, и3 воплоти1сz нaсъ рaди, бhвъ чlвёкъ, безначaльный: величaемъ вси2 ћкw м™рь бGа нaшегw чcтую.

Во с™hхъ ли1цэхъ свzщeнныхъ ґпcлъ, и3 во дв0рэхъ страдaльцєвъ, и3 прпdбныхъ стaдэхъ, и3 со прорHки причтeнъ, мyдре ґгаfонjче, рaдуzсz съ ни1ми, трbцэ вэнцен0сецъ нhнэ предстои1ши свётлw.

Ћкw чуднA рeвность твоS, ћкw твердA твоS вёра, ћкw благA ћже къ бGу твоS надeжда, мyчениче, ћкw свэтозaрна твоS жи1знь, ћкw благодaти и3сп0лнена смeрть. Безсмeртныz тS слaвы, страстон0сче, сотвори2 причaстника.

ТS хrт0ва ѓгнца, свzщeнное заколeніе, страдaлєцъ добр0ту, чудeсъ и3ст0чника, цRкви крaсное, бGомyдре, ўкрашeніе, ўтверждeніе вёрныхъ, восхвалsемъ, по д0лгу, ґгаfонjче мyдре.

Всес™az твоS пaмzть њсвzщaющаz мjръ, нhнэ пріи1де нaмъ, всеслaвный мyчениче: въ нeйже м0лимсz ўлучи1ти твоE заступлeніе, почитaюще тS люб0вію, ґгаfонjче, ћкw сл0ва благaго ўг0дника.

БGор0диченъ: Грэхолюби1вый нрaвъ, и3 неиспрaвлено житіE, и3 грёшну дyшу и3 сeрдце њсквернeно и3мёz блyдный ѓзъ, припaдаю тебЁ, вLчце: помози1 ми, и3 и3справлeніе дaждь, прeжде дaже не пости1гнетъ менE смeртное посэчeніе.

И$нъ.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть: тh же, дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz, мjрови благословeніе процвэлA є3си2. Тёмъ тS вси2 величaемъ.

Возм0глъ є3си2 си1лою бжcтвенною ѕмjz дрeвнzго, преслaвне, съ пл0тію попрaти, и3 побёднымъ вэнчaлсz є3си2 вэнцeмъ: тёмже съ мyчєники рaдуzсz живeши на нб7сёхъ.

Kви1лсz є3си2 ћкw многосвётлаz ѕвэздA, сlнце возвэщaz сэдsщымъ, мyчениче, во тмЁ поги1бели: и4мже њзари1вшесz, kви1шасz днE причaстницы вёрою невечeрнzгw, достослaвне.

Днeсь пaмzть твоS нaмъ просіS, сlнца свэтлёйши, всю2 зeмлю просвэщaющи, џблаки дyшъ tгонsщи, и3 мрaкъ страстeй teмлющи, ю4же молeбнw прaзднуемъ.

Вhшній сіHнъ и3збрaнныхъ грaдъ, тв0й д¦ъ н0ситъ рaдуzсz, первор0дныхъ цRковь ўzснsетсz: вёрніи же почитaемъ тS, просsще спасти1сz моли1твами твои1ми, лyппе бGомyдре всеблажeнне.

БGор0диченъ: Свёта и4же въ тебЁ лучaми, бGоневёсто, дyшу мою2 просвэти2, лежaщую въ р0вэ поги1бели возстaви, враги2 низлагaющи њскорблsющыz при1снw сeрдце моE, и3 къ страстeмъ порэвaющыz мS.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Ћкw благи1хъ тезоимени1тъ, и3 побёды вкyпэ, благaго моли2, ґгаfонjче мyчениче, и3 щедролюби1ваго бGа, благи1хъ бhти ми2 причaстнику вёчныхъ, и3 пою1щымъ вёрнw свётлую твою2 и3 достохвaльную пaмzть.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Под0бенъ:

Ґпcли собери1тесz, погребсти2 тёло є3ди1ныz бGоневёсты и3 м™ре гDни, рaдуйсz нhнэ геfсіманjи грaдъ вeсь, и3 надгрHбнаz п0йте на нб7сA возлетёвшей, и3 со ѓгGлы ликyющей въ безконeчнэй слaвэ.

На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Пёсньми твоE честн0е и3 бGопріsтное тёло провождaюще бжcтвенніи ґпcли, вопіsху: кaмw нhнэ и4деши, вLчце;

Стjхъ: Воскrни2, гDи, въ пок0й тв0й, ты2, и3 ківHтъ свzтhни твоеS.

Пріиди1те земнор0дніи, состaвимъ ли1къ, и3схHднаz вопію1ще, въ преставлeніи бцdэ днeсь.

Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S.

ЗемлS ќбw твои1мъ погребeніемъ благослови1сz, дв7о: воздyхъ же восхождeніемъ њсвzти1сz стрaннымъ, зак0номъ ўмирaющи є3стествA.

Слaва, и3 нhнэ. Под0бенъ:

Вси2 земнор0дніи стецeмсz ўсeрднw со безпл0тными, погребсти2 р0ждшую творцA твaри.

На часёхъ глаг0лемъ кондaкъ прaздника.

На літургjи блажє1нна прaздника, пёснь }-z nбою2 канHнwвъ, со їрмос0мъ на ѕ7.

Знайшли помилку