Мінея Місячна,  Серпень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Серпень

← Зміст В 2-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 1-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Происхожде́ние честны́х древ Честна́го и Животворя́щего́ Креста́ и па́мять святы́х седми́ му́ченик Маккаве́и, и ма́тере их Соломони́и, и учи́теля их Елеаза́ра

ВЕЧЕР

Обы́чная кафи́зма. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6. Креста́ 3, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Днесь ра́дуется ве́рных мно́жество Боже́ственное:/ явля́ется бо Небе́сныи Крест конце́м,/ осия́вает твердь Све́том непристу́пным,/ во́здух озаря́ет/ и земли́ лице́ укра́шает./ Пое́т Боже́ственными пе́сньми Це́рковь Христо́ва,/ слу́жит, почита́ющи/ свы́ше ю́ соблюда́ющии Крест Боже́ственный и пречу́дный./ Его́же силою укрепля́еми,/ Влады́це присту́пим, зову́ще:/ умири́ мир и просвети́ ду́ши на́ша.

Да ра́дуется тварь и игра́ет:/ днесь бо облиста́ Крест в конце́х с Небесе́,/ земна́я просвеща́я,/ и совоку́плены показа́ расточе́ныя./ Днесь лику́ют с ли́ки а́нгельскими челове́цы,/ ибо браня́щее средогра́дие1, Кресто́м разоре́но,/ во еди́но вся я́ве совокупи́./ Тем, предсия́я па́че со́лнца,/ всю тварь просвеща́ет благода́тию,/ и уясня́ет, и спаса́ет/ ве́рно того́ чту́щия.

Па́че со́лнечныи зари́/ хотя́й ми́рови, я́коже скиптр честны́и,/ Царя́ Христа́ и кончи́ну показа́ти,/ Крест Боже́ственныи се предсия́ет ясно в конце́х./ Сеи́ возведе́ из а́да род челове́ч,/ а́да вельми́ плени́в, врага́ низложи́в,/ де́монов горды́ню до конца́ погуби́./ Ны́не же проявля́ет воскре́сение Спа́сово/ и спаса́ет зову́щия:/ умири́ мир и просвети́ ду́ши на́ша.

И святы́х 3, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

Зако́на верх, седмию́ столпы́ возвы́шен,/ мучи́тельство не поколеба́,/ ибо скотски́ гони́теля гнев му́жески претерпе́ша,/ те́ло преда́вше секу́щим,/ благоро́днии ю́ноши и братия,/ Моисе́йским преда́нием храни́телие.

Па́че зри́мых ум вои́стинну возвы́сивше,/ у́ды пло́тския отсеца́ху/ благочести́вии и до́блии о́троцы/ с ма́терию Богому́дрою,/ вели́кими наде́ждами вжиля́еми,/ яже ны́не получи́ша,/ у Авраа́ма почи́вше на ло́нех, пра́отца́ своего́.

Душе́вною до́блестию тве́рдо себе́ вооружи́вше/ и я́рость я́ко преоби́девше,/ проти́ву борцу́ кре́пко прилежа́ху/ благоче́стия ра́ди/ и зако́на отече́скаго хране́нием/ свяще́ннейшии Елеаза́р и прему́дрии ю́ноши/ с ма́терию Богому́дрою.

Сла́ва, глас 8. Иоа́нна мона́ха:

Святи́и Маккаве́и мучи́телю глаго́лаху:/ нам, о Антио́ше, еди́н Царь Бог, от Него́же бы́хом/ и к Нему́ обраща́емся./ Мир ждет ин нас,/ ви́димаго высоча́йшии и тверде́йшии,/ оте́чество же нам – Иерусали́м кре́пкий и неги́бнущий,/ торжество́ же – е́же со А́нгелы житие́./ Го́споди, моли́твами их поми́луй и спаси́ нас.

И ны́не, глас то́йже. Иоа́нна мона́ха:

Его́же дре́вле Моисе́й прообрази́в собо́ю,/ Амали́ка низложи́в, победи́,/ и Дави́д песнопе́вец/ подно́жию Твоему́, вопия́, кла́нятися повелева́ше,/ Честно́му Кресту́ Твоему́, Христе́ Бо́же,/ днесь, гре́шнии, кла́няемся,/ устна́ми недосто́иными/ Тя, изво́лившаго пригвозди́тися на нем, воспева́юще, мо́лимся:/ Го́споди, с разбо́иником Ца́рствия Твоего́ сподо́би нас.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, глас 8. Космы́ мона́ха:

Ду́ши пра́ведных в руце́ Госпо́дни,/ я́коже Авраа́ма, и Исаа́ка, и Иа́кова,/ и́же пре́жде зако́на пра́отцы и Маккаве́ов пра́деди,/ ны́не восхваля́емых от нас:/ си́и бо крепкоду́шнии Авраа́мстии вну́цы су́ще,/ ве́ре поревнова́вше своего́ пра́отца́ Авраа́ма,/ и даже до смерти подвиза́шася за благоче́стие./ Благоче́стно бо воспита́вшеся/ и зако́нно пострада́вше,/ нече́стие обличи́ша го́рдаго Антио́ха/ и, ничто́же предпоче́тше вре́менныя жи́зни,/ ве́чныя ра́ди вся Бо́гу возложи́ша:/ ду́шу, му́жество, ра́зум,/ те́ло мя́гкое и воздая́ния чистоы́ воспита́нием./ О, ко́рене благочести́ва,/ из него́же вы прозябо́сте, Маккаве́и!/ О, ма́тере святы́я,/ ро́ждшия равночи́сленное седмери́цы число́!/ Но мо́лим вас, Маккаве́и,/ с ма́терию ва́шею Соломо́ниею/ и му́дрым свяще́нником Елеаза́ром,/ егда́ предстои́те Христу́ Бо́гу,/ Его́же ради потруди́стеся,/ труды́ плодо́в ва́ших прия́ти от Него́,/ приле́жну мольб́у́ сотвори́те о челове́честве:/ твори́т бо, ели́ко хо́щет,/ и испо́лнит хоте́ния ва́ша, боя́щихся Его́.

И ны́не, глас то́йже:

Глас проро́ка Твоего́ Моисе́я, Бо́же,/ испо́лнися, глаго́ляй:/ узри́те живо́т ваш, вися́щ пред очесы́ ва́шими./ Днесь Крест воздвиза́ется,/ и мир от ле́сти свобожда́ется;/ днесь Христо́во воскресе́ние обновля́ется,/ и концы́ земли́ ра́дуются,/ в кимва́лех дави́дски песнь Тебе́ принося́ще и глаго́люще:/ соде́лал еси́ спасе́ние посреде́ земли́, Бо́же,/ Крест и воскресе́ние,/ и́хже ра́ди нас спасл еси́, Бла́же и Человеколю́бче,/ Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь, глас 1:

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́,/ Человеколю́бче, мо́лимся.

Слава, и ны́не, глас то́йже:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя/ и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Изве́стно же да быва́ет: Я́ко пре́жде клепа́ния вхо́дит иере́й в сосудохрани́тельницу и полага́ет Честны́й Крест на же́ртвеннице. И по отпуще́нии вече́рни иере́й и диа́кон облеку́тся в ри́зы. И диа́кон покади́т Честны́й Крест и рече́т: Благослови́, влады́ко. Иере́й: Благослове́н Бог наш: Та́же, Трисвято́е. По О́тче наш: тропа́рь Креста́. Сла́ва, и ны́не: конда́к. И взима́ет иере́й Крест с блю́дом на главу́ и вно́сит в олта́рь, предыде́т пред ним со двема́ лампа́дами. И полага́ет Крест на трапе́зе, на Ева́нгельском ме́сте, а Ева́нгелие на Го́рнее ме́сто. И возжгу́т пред ним свещу́ на всю нощь.

 

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Креста́, два́жды. Сла́ва: му́чеников. И ны́не: Креста́. И обы́чныя кафи́змы, и седа́льны Окто́иха. И чте́ние. Кано́н Окто́иха еди́н на 4 и Креста́ на 6, глас 6, и му́чеников на 4, глас 8. А́ще ли случи́тся пра́здник сей в суббо́ту и а́ще храм Христо́в или Богоро́дицы, и пое́м кано́н хра́ма со ирмосо́м на 4, и Креста́ на 6, и святы́х на 4. Катава́сия: Крест начертав:

Кано́н Креста́, его́же краегране́сие: Кресту́ покланя́юся, ве́рных спасе́нию. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Кресту́, ве́рных спасе́нию, покланя́юся,/ и те́пле облобыза́ю, и, объе́мля, вопию́:/ Дре́во всеблаже́нное Христо́во,/ ду́шу мою́ и ум просвети́, молю́ся.

Победоно́сно яви́ся на стра́сти и бе́сы днесь зна́мение Креста́./ Те́мже, ве́рнии вси, све́тло просве́щше ду́ши, ны́не облобыза́ем.

Лучеза́рная облиста́ет сия́ния Крест Честны́й/ и просвеща́ет ве́рно покланя́ющияся ему́ днесь,/ освяща́я ду́ши на́ша и телеса́.

Жизнода́тельный Крест предлежа́щ и зримь/ светови́дную зарю́ препосыла́ет благода́тей:/ присту́пим и прии́мем просвеще́ние, весе́лие, и спасе́ние, и оставле́ние,/ хвале́ние Го́сподеви принося́ще.

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, Я́же Христа́ пло́тию ро́ждши,/ пострада́вшего́ нас ра́ди во́лею на Кресте́,/ Тя блажа́щия че́стно спаса́й мольба́ми Твои́ми.

Ин кано́н му́чеников на 4, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Избави́телю и Бо́гу на́шему пои́м.

Лик седмочи́сленных страда́лец, я́влься еди́ным нра́вом в лю́тых,/ по утвержде́нию оте́ческаго зако́на, умре́ти не отреко́шася.

Сла́ву презре́вше, я́же на земли́, жела́нием Боже́ственнаго Ца́рствия,/ вся́ку боле́знь претерпе́ша Боже́ственнии Маккаве́и,/ те́мже досто́йно ны́не чту́тся.

Зако́на храни́телие Моисе́ева, вои́стинну до́блии Маккаве́и,/ бра́тия друг со дру́гом яви́шася,/ внегда́ попра́ти им Антио́хово безбо́жие.

Богоро́дичен: Чи́ни Тя А́нгел и челове́к, Безневе́стная Ма́ти, восхваля́ют непреста́нно:/ Зижди́теля бо всех, я́ко Младе́нца, на руку́ Твое́ю понесла́ еси́.

Катава́сия: Крест начерта́в, Моисе́й/ впря́мо жезло́м Чермно́е пресече́/ Изра́илю пешеходя́щу;/ то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам,/ уда́рив, совокупи́,/ вопреки́ написа́в непобеди́мое ору́жие./ Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Ору́жие дре́вле жи́зни блаже́нное дре́во дарова́ся храни́ти/ за преслуша́ние первозда́ннаго Ада́ма,/ Крест же сему́ путь сотвори́.

Очи́ма, устна́ми и душа́ми, ли́цы и се́рдцы/ поклони́мся вси Пресвято́му Кресту́ Жизнода́вца Христа́,/ и́мже мир весь освяща́ется.

Хра́мы Бо́гу проро́чески днесь бы́вше,/ покланя́ющеся дре́ву Пресвята́го Креста́,/ и насле́дницы Его́, со стра́хом вси того целу́ем.

Песносло́вим тя, Кресте́, ве́рою моля́щиися си́ле твое́й:/ изми́ нас сете́й вра́жиих и упра́ви нас к приста́нищу всех спасе́ния, пою́щих тя.

Богоро́дичен: Де́вою родила́ еси́ Сына,/ пре́жде Тебе́ рожде́ннаго от Отца́ пре́жде век, без ма́тере от Бо́га,/ распя́таго пло́тию, да спасе́т пре́жде согре́шшия.

Ин

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты ме́не утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

По оте́ческим ходя́ще исправле́нием зако́нным,/ блаже́ннии Христо́вы страда́льцы,/ жизнь нестаре́емую ва́шими стяжа́сте кровьми́, прехва́льнии.

Ни огнь, ни меч преврати́т когда возмо́же/ до́блесть нра́ва, Бла́женнии, ва́шу, я́же в ве́ре,/ в не́йже упраздни́сте мучи́телей шата́ния.

Му́ки претерпе́ша за Христа́ Бо́га прехва́льнии му́ченицы/ и свы́ше прия́ша побе́ды по́чести,/ непреста́нно моля́щеся спасти́ ду́ши на́ша.

Богоро́дичен: Де́вою родила́ еси́, Неискусобра́чная,/ и Де́вою пребыла́ еси́ Ма́ти Безневе́стная, Богоро́дице Мари́е,/ Христа́ Бо́га на́шего моли́ спасти́ся нам.

Катава́сия: Жезл во о́браз та́йны прие́млется,/ прозябе́нием бо предразеужда́ет свяще́нника,/ неплодя́щей же пре́жде Це́ркви/ ны́не процвете́ дре́во Креста́/ в держа́ву и утвержде́ние.

Конда́к святы́х, глас 2.

Подобен: Вы́шних ища́:

Прему́дрости Бо́жия столпи́ седмочи́сленнии/ и Боже́ственнаго Све́та свети́льницы седмосве́щнии,/ Маккаве́и всему́дрии,/ пре́жде му́чеников преве́лии му́ченицы,/ с ни́миже всех Бо́гу моли́теся/ спасти́ся почита́ющим вас.

И́кос:

Хвали́ те́пле, Сио́не, Бо́га твоего́,/ я́ко укрепи́л есть сей вереи́ врат твои́х и сыны́ тво́я благослови́./ Си́и бо, я́ко во́инство непобеди́мое,/ ополче́ние вои́стинну до́блественно и крепкому́дренно,/ про́тиву кова́рством злочести́вых богому́дренно ста́ша,/ вку́пе побе́ды венцы́ Небе́снаго Сио́на прие́млют/ и Бо́жественному престо́лу предстоя́т, о всех непреста́нно моля́щеся./ Проси́те спасти́ся пою́щим вас.

Седа́лен святых, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Благоче́стно наказа́вшеся, о́троцы му́дрии, му́ченически,/ мучи́телей преще́ния му́жески посрами́сте,/ я́ко зако́на побо́рницы и отцу́ послу́шницы бы́сте, святи́и,/ с ма́терию Богому́дрою усе́рдно пострада́сте./ Те́мже и сме́ртию живот иску́пльше вои́стинну Небе́сный,/ ве́чно ра́дуетеся, Маккаве́и крепкоду́шнии,/ моли́те Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Креста́, глас 6:

Крест Твой, Го́споди, освяти́ся,/ в нем бо быва́ют исцеле́ния не́мощным во гресе́х,/ его́же ра́ди припа́даем Ти, поми́луй нас.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя си̂ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Да кропи́т вся земля́ ра́дование, да веселя́тся древа́ дубра́вная,/ днесь обо́жена Всечестны́м Кресто́м, сия́ющи конце́м.

Показа́вый орга́н умерщвле́ния,/ живоно́сно ми́рови, победотво́рное ору́жие непобеди́мое, пресла́вныи Кре́сте,/ сердца́ на́ша просвети́.

Ты Боже́ственная побе́да, ты соде́лование на́шего спасе́ния,/ ты ве́рным соодоле́ние и Боже́ственная же́ртва,/ о Всечестны́й Кре́сте, пою́щия тя освяти́.

Не́бо всей земли́ свесели́тся,/ страстоте́рпцы, му́ченицы, апосто́ли, ду́ши пра́ведных ра́достно ны́не ра́дуются,/ и вся спаса́ет зри́мо предлежа́щее посреде́ жизнода́тельное Дре́во,/ и ве́рныя освяща́ет благода́тию.

Богоро́дичен: Вои́стинну Ты яви́лася еси́,/ вои́стинну роди́ла еси́ Сы́на Вы́шняго,/ на Кресте́ ру́це просте́ршаго, Де́во Ма́ти Мари́е,/ и мир призва́вшаго.

Ин

Ирмо́с: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ еди́ныя Богоро́дицы,/ хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Зако́н, Блаже́ннии, написа́вше, я́коже дре́вле Моисе́й,/ во свои́х скрижа́лех по́мысла не преступи́сте се́го да́же до сме́рти,/ но тве́рдо подвиза́стеся.

Зако́нныя Бо́гу принося́ще же́ртвы и моисе́йскому ревну́юще житию́,/ преоби́деша вся́ко законоположе́ние мучи́тельское,/ страстоте́рпцы Христо́вы.

Я́коже ка́мень во́лненное стоя́ние,/ си́це мно́ги му́ки, страда́льцы,/ му́жеским умо́м, Маккаве́и, да́же до сме́рти претерпе́сте.

Тро́ичен: Безнача́льная Тро́ице, Еди́нице покланя́емая,/ сопресто́льная Еди́нице, Тро́ице воспева́емая,/ му́ченик мольба́ми изба́ви нас от бед и напа́стей, воспева́ющих Тя.

Богоро́дичен: Ра́дуйся от нас, Святая Богоро́дице./ Ра́дуйся, ра́дость ро́ждшая ми́рови./ Ра́дуйся, еди́на заступле́ние челове́ком,/ Благослове́нная Богоро́дице Чи́стая.

Катава́сия: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Бо́жество.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Поды́мем с ра́достию преблаже́нный Крест,/ в церква́х и гра́дех сей предло́женный, и поклони́мся,/ да долго́в прии́мем оставле́ние.

Умерщвля́ется змий лука́вый ны́не, и́же тьмы нача́льник,/ сия́ния не терпя́, е́же облиста́ет Живоно́сный Крест,/ Боже́ственнаго Царя́ ски́птро честно́е.

Я́ко пресве́тла звезда́ и я́ко би́сер благоле́пен и пресия́нное со́лнце,/ вся озаря́ет земли́ концы́ Крест Госпо́день,/ его́же облобыза́ем.

Воскли́кните, язы́цы, воспо́йте, игра́йте, коле́на, и по́йте Бо́гу,/ да́вшему Креста́ неруши́мое утвержде́ние, е́же ны́не предлежи́т;/ вси ве́рнии, ра́дуемся, я́ко того́ ра́ди блага́я прие́млюще.

Богоро́дичен: Спасе́нию Тя нача́ло, вси ве́рнии, ве́дуще, ублажа́ем, Чи́стая:/ Ты бо пре́жде Су́щаго пло́тию родила́ еси́,/ хоте́нием Свои́м пригвожде́нна на Кресте́.

Ин

Ирмо́с: От но́щи неве́дения/ Богове́дением просвети́вый концы́,/ просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.

Я́коже отече́ский зако́н не разо́рших, святи́и му́ченицы,/ венцы́ пра́ведными Христо́с вас Сам венча́.

Елеаза́ру равноста́тни в ра́зуме я́вльшеся, блаже́ннии де́ти,/ и принесо́стеся со о́нем Христу́, духо́вное всесожже́ние.

И́же святы́ми свобожда́яй от ле́сти вся́ческая,/ спаси́ нас, Го́споди, тех моли́твами, я́ко Благоутро́бен.

Богоро́дичен: Херуви́мов явльши́ся честне́йши, Де́во Всепе́тая,/ моли́ся Сы́ну Твоему́ спасти́ ду́ши пою́щих Тя.

Катава́сия: О треблаже́нное Дре́во,/ на не́мже распя́ся Христо́с, Царь и Госпо́дь!/ и́мже паде́ дре́вом прельсти́вый,/ Тобо́ю прельсти́вся,/ Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тию/ подаю́щему мир душа́м на́шим.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Я́ко Боже́ствен сосу́д, я́ко свети́льник све́тел, в церква́х дне́сь,/ и в хра́мех, и гра́дех Кре́ст предлежа́щ ви́дяще,/ и Уясни́вшаго сего́ воспое́м.

Умерщвля́ется смерть, и уморя́ется тле́ние, и бесо́встии полцы́ отбега́ют,/ побе́дный и стра́шный днесь предлежа́щ ви́дяще Крест Христо́в,/ не сме́юще прикосну́тися ему́.

Воспева́юще Тя, Бо́га, и Царя́, и Го́спода, я́ко дарова́л еси́ нам Крест сте́ну неруши́му,/ его́же ны́не облобыза́ем ра́достию и лю́тых отбега́ем.

Богоро́дичен: Я́дом змии́ным пра́баба пи́щею, я́же во Еде́ме, пома́зася,/ Де́ва же, ро́ждши Нача́льника жи́зни,/ источи́ ми́ру нетле́ние и воскресе́ние.

Ин

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Ри́зою себе му́ченическою одея́вше, святи́и,/ сию́ труды́ страда́ния ва́шего́ испестри́сте.

Жела́юще бы́ти со Христо́м, всесла́внии му́ченицы,/ тече́ние страда́ния неукло́нным по́мыслом преидо́сте.

Зако́н, и́же предаде́ Моисе́й, храня́ще, святи́и, зако́нно пострада́ша,/ посра́мльше Антио́ха мучи́теля.

Богоро́дичен: Еди́на сло́вом пло́тию Сло́ва ро́ждшая,/ изба́ви, мо́лимся, от сете́й врага́ ду́ши на́ша.

Катава́сия: Во́днаго зве́ря во утро́бе/ дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р,/ спаси́тельную стра́сть прообража́ше я́ве,/ тем, тридне́вен изше́д,/ преми́рное Воскресе́ние прописа́ше/ пло́тию пригвожде́нного Христа́ Бо́га/ и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

Конда́к, глас 4. Подо́бен:

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели ́нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на супоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра/ непобеди́мую побе́ду.

И́кос:

И́же до тре́тияго Небесе́ восхище́н бысть в рай,/ и глаго́лы слы́шав неизрече́нныя и Боже́ственныя,/ и́хже не леть язы́ки человече́скими глаго́лати,/ что гала́том пи́шет, я́ко рачи́телие писа́ний прочто́сте и позна́ете:/ мне, глаго́лет, хвали́тися да не бу́дет,/ то́кмо во еди́ном Кресте́ Госпо́дни, на не́мже страда́в, уби́ стра́сти./ Того́ у́бо и мы изве́стно да де́ржим, Крест Госпо́день, хвалу́ вси:/ есть бо нам спаси́тельное си́е Дре́во/ ору́жие, ми́ра непобеди́мая побе́да.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну убо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным о́троком,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Спаси́тельному дре́ву поклони́мся, Кресту́ пресвято́му,/ ему́же слу́жат А́́нгельская вся во́инства,/ предлежа́щ ви́дяще, ве́рнии, источа́ющ нам освяще́ние и жизнь.

Победоно́сный яви́ся пресвяты́й Крест Животода́вца Христа́,/ свы́ше же бесо́м всем мно́жество отгоня́, ва́рварское шата́ние,/ и победи́теля явля́я во́инство на́ше.

Я́ко одушевле́нну, те́бе, припа́дая, взы́ваю:/ Кресте́ мой пресвяты́й, ты ми просвети́ ду́шу, и ум, и слух, и устне́,/ и язы́к, и дыха́ние, и о́чи к путе́м Ца́рства Христо́ва.

Пое́м, сла́вим, и покланя́емся, и велича́ем Твою́, Христе́, держа́ву,/ я́ко подаде́ нам, рабо́м Твои́м, Крест Боже́ственный,/ сла́дость неисчерпа́емую и храни́лище душа́м и те́лом на́шим.

Богоро́дичен: Ю́ноши три пещь не опали́, Рождество́ прообразю́щи Твое́,/ и́бо Боже́ственный огнь Тя не опали́, всели́вся в Тя и вся научи́в пе́ти:/ Благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Ин

Ирмо́с: В нача́ле зе́млю основа́вый/ и Небеса́ слово́м утверди́вый,/ Благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Мўченическими пострада́вше боле́зньми,/ мучи́тельских не устраши́стеся преще́ний, Христу́ вопию́ще:/ Благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Терпе́ния пожда́вше боле́зней,/ вра́жия лю́тая победи́сте кова́рства, Христу́ вопию́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: И́же во утро́бу Де́выя всели́выйся/ и Тоя́ ра́ди Ада́ма обно́вль,/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Катава́сия: Безу́мное веле́ние/ мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́,/ ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое,/ оба́че три о́троки не устраши́ я́рость зве́рская,/ ни огнь снеда́яй,/ но, противоды́шущу росоно́сному Ду́ху,/ со огне́м су́ще, поя́ху:/ препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо,/ и да подви́жатся основа́ния земли́:/ се бо в мертвеце́х вменя́ется в Вы́шних Живы́й/ и во гроб мал странноприе́млется./ Его́же, о́троцы, Благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Твой Крест прообразу́я Иа́ков иногда́, на вну́ки поло́жь дла́ни преме́нно/ и Благослови́в их, благода́ти во язы́цех науча́я:/ о́троцы, благослови́те, свяще́ннии, по́йте,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

О, неизрече́наго Твоего́, Христе́, сни́тия и неизглаго́ланных благи́х!/ Воплоти́ся и, распя́т быв, смерть прие́м,/ и реши́ши челове́ки от кля́твы, источи́в нетле́ние на треблаже́ннем Дре́ве,/ препросла́вленный Крест сей во ве́ки.

Пресвяты́й Крест, Боже́ственную побе́ду, жи́зни нача́льника,/ ле́сти потреби́теля, днесь похва́лим Крест всесвяты́й Госпо́день,/ бесо́в губи́теля и ва́рваров прогони́теля, ве́рных победотво́рца и покрови́теля.

Богоро́дичен: Гвоздьми́ пригвожде́на Христа́, копие́м прободе́на в нетле́нная ре́бра,/ тро́стием в главу́ бие́ма, желчь вкуша́юща, зря́щи, Де́ва вопия́ше:/ где Твоя́ добро́та за́йде, прекра́сное Сло́во,/ Препросла́вленне па́че сыно́в челове́ческих?

Ин

Ирмо́с: Безнача́льнаго Царя́ сла́вы,/Его́же трепе́щут Небе́сныя си́лы,/ по́йте, свяще́нницы,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

И́стины рачи́телие и зако́на изве́стнии храни́телие бы́вше, прехва́льнии му́ченицы,/ пое́те Христа́ во ве́ки.

Седмора́сленный плод свята́го ко́рене я́ко вои́стинну,/ седмь Маккаве́и, му́ченики Госпо́дни, почти́м досто́йно.

Зако́ну ревни́тели, единоду́шныя страда́льцы, ве́рнии,/ седм Маккаве́й с ро́ждшею их почти́м досто́йно.

Тро́ичен: Тро́ице Нераздели́мая, Еди́нице,/ в Божестве́ сла́влю Еди́ну/ и в трие́х пою́ Тя ли́цех, Еди́ну си́лу.

Богоро́дичен: В после́дняя нас ра́ди от Де́вы воплоще́ннаго Бо́га,/ свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Катава́сия: Благослови́те, о́троцы,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ Соде́теля Отца́ Бо́га,/ по́йте снизше́дшее Сло́во/ и огнь в ро́су претво́ршее/ и превозно́сите всем жизнь подава́ющаго/ Ду́ха Всесвята́го во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Тле́нни от преслуша́ния бы́хом, Бо́жия за́поведи престу́пницы я́вльшеся:/ се́го ра́ди смерть прии́де челове́ком./ Те́мже безсме́ртия процвете́ днесь побе́дный Крест Христо́в, его́же целу́ем.

Се Дре́во пресвято́е кре́пкая наде́жда ве́рным яви́ся, кля́твы избавле́ние,/ челове́ком ра́дость предлежи́т, облича́я тьмы нача́льника,/ сему́ поклони́мся, ве́рнии, с весе́лием.

Нача́ло благослове́ния, и утвержде́ние христиа́н, и стена́, и тве́рдое заступле́ние,/ и кля́твы избавле́ние яви́ся нам Дре́во вожделе́нное, ору́жие непобеди́мое,/ просвети́ и освяти́ нас, покланя́ющихся тебе́.

Богоро́дичен: Xра́ме и две́ре освяще́ния, Престо́ле Бо́жий,/ о́блаче и све́щниче всесве́тлый и ковче́же благода́ти, Всенепоро́чная,/ че́стне покланя́ющияся о́бразу честно́му Единоро́днаго Твоего́ Сы́на покры́й и сохрани́.

Ин

Ирмо́с: Велича́ем Тя, Ма́терь Бо́жию,/ и сла́вим Тя, Богоро́дице Де́во,/ я́ко Спа́са ро́ждшую душ на́ших.

Сокро́вище Боже́ственных дарова́нии вои́стинну показа́стеся,/ Бо́гатство неотъе́млемое, всехва́льнии му́ченицы.

Моли́твенницы до́блии к Зижди́телю всех су́ще,/ испроси́те невла́емую жизнь душа́м на́шим.

И́же Боже́ственною ре́вностию и тепло́ю души́ творя́щия ва́шу па́мять/ сохрани́те неснеда́емы от лука́ваго.

Тро́ичен: С Сы́ном Отцу́ и Ду́ху пра́вому поклони́мся, со А́нгелы зову́ще:/ Сла́ва в Вы́шних Бо́гу.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, две́ре свята́я, Бо́гу отве́рстая, еди́ному Прему́дрому,/ Ю́же осени́ Дух Пресвяты́й.

Катава́сия: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/ невозде́ланно возрасти́вший Христа́,/ И́мже Кре́стное Живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во;/ тем, ны́не возноси́му,/ покланя́ющеся ему́, Тя велича́ем.

Свети́лен Окто́иха. Сла́ва, му́чеников:

Чу́дныя воспое́м Маккаве́и, Елиаза́ра, о́троки и Соломони́ю:/ си́и бо низложи́ша шата́ния началозло́бнаго зми́я/ и, зако́на служи́телие бы́вше, венча́шася.

И ны́не, Креста́:

Крест – храни́тель всея́ вселе́нныя,/ Крест – красота́ Це́ркве,/ Крест – на́ша держа́ва,/ Крест – ве́рных утвержде́ние,/ Крест – А́нгелов сла́ва и де́монов я́зва.

На хвали́тех стихи́ры на 6, Креста́ 3, глас 1.

Подо́бен: Неб́сных чино́в:

Небе́сная ше́ствия/ Крест Честны́й гото́вит всем,/ тому́ покланя́ющимся ве́рою несумне́нною,/ и лико́м невеще́ственных сил/ И́же на нем Пригвозди́выйся/ сочета́ет любо́вию пою́щия того́.

Кла́няющеся ве́рою Кресту́ Честно́му,/ на нем распе́ншагося воспое́м Влады́ку,/ Того манове́нием,/ устне́ вку́пе и ду́шу очища́юще,/ и сия́нии сего́ мы́сленными уясни́мся,/ хваля́ще его́.

Го́ресть дре́вле услажда́я, Моисе́й/ изба́ви Изра́иля,/ о́браз Креста́ напису́я,/ мы же сего́, вси ве́рнии,/ та́йно и Боже́ственно вообража́юще в сердца́х на́ших,/ всегда́ спаса́емся держа́вою его́.

И святых 3, самогла́сны, глас то́йже:

Многострада́льная Ма́ти,/ к по́двигом созва́вши своя́ де́ти, глаго́лаше:/ авраа́мстей седи́не после́дуйте,/ да заколе́нию Иса́кову причасти́теся./ Ти́и же приима́ху наставля́ющую,/ предпостиза́ху уча́щую,/ друг по дру́зе томле́ния му́ки ви́дяще,/ и́хже моли́твами, Бо́же, поми́луй нас.

Глас 4: Седмь столпи́ избра́ннии/ от еди́наго ка́мене слове́снаго усе́чени бы́ша,/ непоколеби́м показа́ша зако́на столп./ Те́мже благоволи́, Спа́се,/ в ми́ре сохрани́тися душа́м на́шим.

Глас 5: И́же зако́на храни́телие/ и Соломони́и сыно́ве,/ на суди́щи стра́ждуще, ко Антио́ху вопия́ху:/ мы, Антио́ше, за оте́ческий зако́н терпи́м./ Не отлучи́т же нас ни огнь, ни меч, ни зве́рие, ни ра́ны,/ но вку́пе умре́м с ма́терию ста́рицею/ и учи́телем отце́м,/ живу́ще и сра́дующеся в неконча́емыя ве́ки.

Сла́ва, глас 4:

На Маккаве́и собра́вшуюся рать,/ прииди́те, у́зрим, ве́рнии, му́жество:/ мучи́тель бо царь, вся язы́ки удержа́в,/ держи́м бе́яше от ста́рца и дете́й седьми́/ и еди́ныя жены́./ Те́мже моли́твами их, Бо́же,/ поми́луй нас.

И ны́не, Креста́, глас то́йже:

Пособи́вый, Го́споди, кро́ткому Дави́ду покори́ти иноплеме́нника,/ ве́рному на́шему во́инству спобо́рствуй/ и ору́жием Креста́ низложи́ враги́ на́ша./ Покажи́, Благоутро́бне, на нас дре́вния ми́лости Твоя́,/ и да разуме́ют вои́стинну, я́ко Ты еси́ Бог,/ и, на Тя наде́ющиися, побежда́ем,/ моля́щиися обы́чно Пречи́стей Твое́й Ма́тери/ дарова́тися нам ве́лией ми́лости.

Славосло́вие вели́кое, ти́хо, со гла́сом.

Иере́ю же оболче́ну су́щу во всю оде́жду свяще́нничекую, прихо́дит с кади́лом к святе́й трапе́зе, предходя́щу ему́ диа́кону с лампа́дою, и кади́т святу́ю трапе́зу и Честны́й Крест, и та́ко взима́ет Честны́й Крест с блю́дом на главу́, и исхо́дит се́верными дверьми́ из олтаря́, предиду́щим ему́ со двема́ лампа́дами и с кади́лом; прихо́дит же пря́мо ца́рских двере́й и стои́т, ожида́я конца́ трисвята́го. Кончава́ему же трисвято́му, возглаша́ет иере́й: Прему́дрость, про́сти. И кли́рицы пою́т тропа́рь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́: три́жды. И та́ко прихо́дит иере́й, нося́ на главе́ Честны́й Крест, пред святы́я ца́рския две́ри ко анало́гию, ему́же укра́шену су́щу, полага́ет на нем Честны́й Крест. И твори́т поклоне́ние Честно́му Кресту́, три́жды, поя́ тихогла́сно: Кресту́ Твоему́/ покланя́емся, Влады́ко,/ и свято́е Воскресе́ние Тво́е сла́вим. И ли́кове то́же поют велегла́сно, три́жды. Та́же целу́ют Честны́й Крест и покланя́ются па́ки еди́ною.

Пою́ще стихи́ры самогла́сны, глас 2:

Прииди́те, ве́рнии,/ Животворя́щему Дре́ву поклони́мся,/ на не́мже Христо́с, Царь сла́вы, во́лею ру́це распросте́р,/ вознесе́ нас на пе́рвое блаже́нство,/ я́же пре́жде враг сла́стию укра́д,/ изгна́ны от Бо́га сотвори́./ Прииди́те, ве́рнии, Дре́ву поклони́мся,/ и́мже сподо́бихомся неви́димых враг сокруши́ти главы́./ Прииди́те, вся отече́ствия язы́ков,/ Крест Госпо́день пе́сньми почти́м:/ ра́дуйся, Кресте́, па́дшаго Ада́ма соверше́нное избавле́ние,/ о тебе́ бо ве́рнейшии ца́рие на́ши хва́лятся,/ я́ко твое́ю си́лою исма́ильтеския лю́ди держа́вно покаря́юще./ Тя ны́не со стра́хом христиа́не целу́юще,/ на тебе́ пригвозди́вшагося Бо́га сла́вим, глаго́люще:/ Го́споди, на том пригвозди́выйся, поми́луй нас,/ я́ко Благ и Человеколю́бец.

Глас 5: Зря́щи Тя тварь вся, на Кресте́ на́га вися́ща,/ Соде́теля и Зижди́теля всех,/ изменя́шеся стра́хом и рыда́ше,/ со́лнце же свет омрачи́,/ и земля́ колеба́шеся,/ ка́мение же разседа́шеся,/ и хра́ма све́тлость раздира́шеся,/ ме́ртвии воста́ша от гробо́в,/ и А́нгельския cи́лы ужасо́шася, глаго́люще:/ о, чудесе́! Суди́я су́дится/ и стра́ждет хотя́ за спасе́ние ми́ра и обновле́ние.

Глас 8: Днесь Влады́ка тва́ри/ и Госпо́дь сла́вы/ на Кресте́ пригвожда́ется/ и в ре́бра пробода́ется,/ же́лчи и о́цта вкуша́ет/ сла́дость Церко́вная,/ венце́м от те́рния облага́ется./ Покрыва́яй не́бо о́блаки/ оде́ждею облачи́тся пору́гания,/ и зауша́ется бре́нною руко́ю/ руко́ю созда́вый челове́ка;/ по плеще́ма бие́н быва́ет/ одева́яй не́бо о́блаки./ Заплева́ния и ра́ны прие́млет,/ поноше́ния и зауше́ния/ и вся те́рпит мене́ ра́ди, осужде́ннаго,/ Избави́тель мой и Бог,/ да спасе́т мир от пре́лести, я́ко Благоутро́бен.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Днесь неприкоснове́нныи существо́м/ прикоснове́н мне быва́ет,/ и стра́ждет стра́сти/ свобожда́яй мя от страсте́й;/ свет подава́яй слепы́м/ от беззако́нных усте́н оплева́ется/ и дае́т плещи́ за плене́нныя на ра́ны./ Сего́ Чи́стая Де́ва и Ма́ти на Кресте́ зря́щи,/ боле́зненно веща́ше:/ увы́ Мне, Ча́до Мое́,/ что сие́ сотвори́л еси́?/ Кра́сный добро́тою па́че всех челове́к,/ бездыха́нный и беззра́чный явля́ешися,/ не име́я ви́да, ни́же добро́ты./ Увы́ Мне, Мой Све́те,/ не могу спя́ща зре́ти Тя,/ утро́бою уязвля́юся,/ и лю́тое ору́жие се́рдце Мое́ прохо́дит./ Воспева́ю Твоя́ стра́сти,/ покланя́юся благоутро́бию Твоему́,/ Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

Посе́м ектении́. Поми́луй нас, Бо́же: И Испо́лним у́треннюю моли́тву: Диа́кон: Прему́дрость. Иере́й отпу́ст, и пе́рвый час. На 1-м ча́се тропа́рь Креста́. Сла́ва: святы́х. И ны́не: Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к Креста́ и соверше́нный отпу́ст.

В сий 1-й день а́вгуста во оби́телех и приходски́х хра́мех соверша́ют чин свяще́ния воды, и бывает сице: приугото́вану столу́ и укра́шену и воде́ в ча́ше, или исхо́дим на исто́чники. И благослови́вшу иере́ю, глаго́лется Трисвято́е и псало́м 142: Го́споди, услыши молитву мою́Та́же, Бог Госпо́дьво глас 4. И тропа́рь: К Богоро́дице приле́жнодва́жды. Сла́ва, и ны́не: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дицеТа́же псало́м 50: Поми́луй мя, Бо́жеПосе́м пою́тся тропари́ свяще́ния воды́.

Глас 6:

Е́же ра́дуйся А́нгелом прии́мшая/ и ро́ждшая Зи́ждителя Твоего́,/ Де́во, спаса́й Тя велича́ющия. (Два́жды)

Воспева́ем Сы́на Твоего́, Богоро́дице,/ и вопие́м: Пречи́стая Влады́чице,/ вся́кия бе́ды изба́ви рабы́ Твоя́.

Царе́м, проро́ком и апо́столом/ и му́чеником Ты еси́ похвала́/ и Предста́тельница ми́ру, Всенепоро́чная.

Язы́к всяк правосла́вных похваля́ет, и блажи́т,/ и сла́вит Пречи́стое Рождество́ Твое́,/ Мари́е Богоневе́стная.

Даждь, Христе́ мой, и мне, недосто́йному,/ долго́в оставле́ние, молю́ся,/ Тя ро́ждшия моли́твами, я́ко Благоутро́бен.

На Тя моя́ упова́ния возложи́х, Богоро́дице,/ спаси́ мя моли́твами Твои́ми/ и да́руй ми прегреше́ний оставле́ние.

Оживи́ мя, ро́ждшая Жизнода́вца и Спа́са,/ спаси́ моли́твами Твои́ми,/ Благослове́нная, наде́ждо душ на́ших.

Зижди́теля всех во утро́бе Твое́й заче́ншая,/ Де́во Всенепоро́чная,/ моли́твами Твои́ми спаси́ ду́ши на́ша.

Богоро́дице, ро́ждшая Сло́вом паче сло́ва/ Сло́во, Всепе́тая,/ Того́ моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Ми́лостива мне Судию́ же и Сы́на Твоего́,/ прегреши́вшему па́че вся́каго челове́ка,/ Твои́ми моли́твами соде́лай, Влады́чице.

По до́лгу вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во,/ моля́щеся моли́твами Твои́ми спасти́ся.

Изба́ви мя огня́ ве́чнаго/ и мук, предлежа́щих мне, Богоро́ди́тельнице,/ я́ко да ублажа́ю Тя.

Не пре́зри моле́ния Твои́х рабов,/ мо́лимся, Влады́чице Всепе́тая,/ я́ко да изба́вимся вся́каго обстоя́ния.

Неду́гов, и вся́ких боле́зней,/ и бед нас свободи́,/ к свяще́нному Твоему́ покро́ву прибега́ющих.

Стра́нное чу́до, е́же в Тебе́, Богоро́ди́тельнице:/ нас бо ра́ди по нам роди́ся/ всех Зижди́тель из Тебе́ и Бог наш.

Храм Тво́й, Богоро́дице,/ показа́ся врачевство́ неду́гов безме́здное/ и оскорбля́емых душ утеше́ние.

Пресвята́я Богоро́дице, ро́ждшая Спа́са,/ от бед спаси́/ и вся́кия ины́я ну́жды рабы́ Твоя́.

Изба́ви от вся́каго преще́ния, находя́щаго на рабы́ Твоя́,/ Пресвята́я Влады́чице,/ и вся́каго вреда́ душе́внаго же и теле́снаго.

Спаси́ всех моли́твами Твои́ми, Де́во Богоро́дице,/ к Тебе́ притека́ющих,/ и изба́ви вся́кия ну́жды и ско́рби.

Кто, притека́яй в храм Твой, Богоро́дице,/ не прие́млет ско́ро исцеле́ния/ душе́внаго, вку́пе и теле́снаго, Пречи́стая?

От всех умоля́ем, Ще́дре,/ святы́х и го́рних чино́в,/ очи́сти мя Ро́ждшею Тя.

Пощади́, Спа́се, ду́ши уме́рших бра́тий на́ших/ в наде́жди жи́зни/ и осла́би, оста́ви им согреше́ния.

Ра́дуйся, ми́ра очисти́лище, Де́во,/ ра́дуйся, ру́чко и све́щниче всезлаты́й/ Боже́ственныя ма́нны и Све́та, Богоневе́сто.

Пое́м Тя, Бо́га, еди́наго в Тро́ице,/ вопию́ще глас трисвяты́й,/ моля́щеся спасе́ние получи́ти.

Сла́ва:

О Де́во, ро́ждшая Спа́са/ и Влады́ку ми́ра и Го́спода,/ Того́ моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не:

Ра́дуйся, горо́,/ ра́дуйся, купино́,/ ра́дуйся, врата́, ра́дуйся, ле́ствице,/ ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо,/ ра́дуйся, всех по́моще, Влады́чице.

Моли́твами, Ми́лостиве, Ма́тере Твоея́ Пречи́стыя/ и всех святы́х Твои́х/ Твоя́ мило́сти лю́дем Твои́м да́руй.

Моли́твами сла́вных Арха́нгел и А́нгел/ и го́рних чино́в/ рабы́ Твоя́, Спа́се, до́бре сохрани́.

Моли́твами честна́го и сла́внаго Крести́теля Твоего́,/ Про́рока, Предте́чи,/ Христе́ Спа́се мой, рабы́ Твоя́ сохрани́.

Моли́твами сла́вных апо́столов и му́чеников/ и всех святы́х Твои́х/ Твоя́ ми́лости лю́дем Твои́м да́руй.

Моли́твами сла́вных безсре́бреник,/ Богоро́дице, рабы́ Твоя́ сохрани́,/ я́ко еси́ предста́тельство ми́ра и утвержде́ние.

Сла́ва:

Отца́ и Сы́на славосло́вим/ и Ду́ха Свята́го, глаго́люще:/ Тро́ице Свята́я, спаси́ ду́ши на́ша.

И ны́не:

Неизрече́нно в после́дняя заче́ншая/ и ро́ждшая Созда́теля Твоего́,/ Де́во, спаса́й Тя велича́ющия.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам,/ благослове́нная Богоро́дице,/ наде́ющиися на Тя, да не поги́бнем,/ но да изба́вимся Тобо́ю от бед:/ Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Та́же: Го́споду помо́лимся:

Свяще́нник: Я́ко Свят еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́выу возсыла́ем,/ Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Та́же настоя́щия тропари́, глас 6:

Ны́не наста́ вре́мя, всех освяща́ющее,/ и пра́ведный нас ждет Судия́,/ но обрати́ся, душе́, к покая́нию,/ я́ко блудни́ца, зову́щи со слеза́ми:/ Го́споди, поми́луй мя.

Вода́ми одожди́вый, Христе́, исто́чник исце́лений,/ во всечестне́м хра́ме Де́вы днесь/ Твоего́ Благослове́ния окропле́нием/ отгоня́еши неду́ги немощству́ющих,/ Врачу́ душ и теле́с на́ших.

Де́ва родила еси́ Неискусобра́чная/ и Де́ва пребыла́ еси́, Ма́ти Безневе́стная,/ Богоро́дице Мари́е,/ Христа́ Бо́га на́шего моли́ спасти́ся нам.

Пресвята́я Богоро́дице Де́во,/ рук на́ших дела́ испра́ви/ и проще́ние прегреше́ний на́ших испроси́,/ внегда́ пе́ти нам а́нгельское пе́ние:

Святы́й Бо́же,/ Святй Кре́пкий,/ Святы́й безсме́ртный,/ поми́луй нас. Три́жды.

И по трисвято́м диа́кон глаго́лет: Во́нмем.

Свяще́нник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Чтец: Проки́мен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние Мое́/ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся?

Стих: Госпо́дь 3ащи́титель живота́ моего, от кого́ устрашу́ся?

Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 306.

Бра́тие,/ Святя́й и освяща́емии от Еди́наго вси,/ ея́же ра́ди вины́ не стыди́тся бра́тию нарица́ти их, глаго́ля:/ возвещу́ и́мя Твое́ бра́тии Мое́й, посреде́ Це́ркве воспою́ Тя./ И па́ки:/ Аз бу́ду наде́яся Нань./ И па́ки: се Аз и де́ти, я́же Ми дал есть Бог./ Поне́же убо де́ти приобщи́шася пло́ти и кро́ви,/ и Той прии́скренне приобщи́ся те́хже,/ да сме́ртию упраздни́т иму́щаго держа́ву сме́рти, си́речь диа́вола./ И изба́вит сих, ели́цы стра́хом сме́рти чрез все житие́ пови́нни бе́ша рабо́те./ Не от А́нгел у́бо когда́ прие́млет, но от се́мене Авраа́мова прие́млет./ Отню́дуже до́лжен бе по всему́ подо́битися бра́тии,/ да ми́лостив бу́дет и ве́рен Первосвяще́нник, я́же к Бо́гу,/ во е́же очи́стити грехи́ людски́я./ В не́мже бо пострада́, Сам искуше́н быв,/ мо́жет искуша́емым помощи́.

Свяще́нник: Мир ти. Аллилу́ия, глас 6.

Стих 1: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го.

Стих 2: Глаго́лю аз дела́ моя́ царе́ви.

Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 14:

Во вре́мя о́но,/ взы́де Иису́с во Иерусали́м./ Есть же во Иерусали́мех на о́вчей купе́ли,/ я́же глаго́лется евре́йски Вифесда́,/ пять притво́р иму́щи./ В тех слежа́ше мно́жество боля́щих,/ слепы́х, хромы́х, сухи́х, ча́ющих движе́ния воды́./ А́нгел бо Госпо́день на вся́ко ле́то схожда́ше в купе́ль/ и возмуща́ше во́ду,/ и и́же пе́рвее вла́зяше по возмуще́нии воды́, здрав быва́ше,/ яце́м же неду́гом одержи́м быва́ше.

Таже диа́кон ектению́:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь Го́споду помо́лимся.

О Вели́ком Го́сподине и Отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (и́мя рек), и о Го́сподине на́шем Преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (и́мя рек), че́стнем пресви́терстве, во Христе́ диа́констве и о всем при́чте и лю́дех Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́ Го́споду помо́лимся.

О гра́де сем (или́ о ве́сй сей, или́ о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и времене́х ми́рных Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о Спа́сении их Го́споду помо́лимся.

О е́же освяти́тися во́дам сим си́лою, и де́йствием, и наи́тием Свята́го Ду́ха Го́споду помо́лимся.

О е́же снизходи́ти на во́ды сия́ очисти́тельному Пресу́щныя Тро́ицы де́йству Го́споду помо́лимся.

О е́же бы́ти воде́ сей цели́тельной душ и теле́с и вся́кия сопроти́вныя си́лы отгна́тельной Го́споду помо́лимся.

О е́же низпосла́ти Го́споду Бо́гу Благослове́ние Иорда́ново и освяти́ти во́ды си́я Го́споду помо́лимся.

О всех тре́бующих от Бо́га по́мощи и заступле́ния Го́споду помо́лимся.

О е́же просвети́тися нам просвеще́нием ра́зума, Единосу́щною Тро́ицею, Го́споду помо́лимся.

Я́ко да Госпо́дь Бог наш пока́жет ны сы́ны и насле́дники Ца́рствия Своего́ воды́ сея́ причаще́нием же и кропле́нием, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглас: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Та́же моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же наш, Вели́кий в сове́те и ди́вный в де́лех, всея́ тва́ри Соде́телю, храня́й заве́т Твой и ми́лость Твою́ лю́бящим Тя и соблюда́ющим повеле́ния Твоя́, всех в ну́ждах умиле́нныя прие́мляй сле́зы, Сего́ бо ра́ди прише́л еси́ в ра́бии зра́це, не привиде́нии нас устраша́я, но здра́вие те́лу и́стинное подава́яй и глаго́ляй: се здрав был еси́, ктому́ не согреша́й, но и от бре́ния здра́вы о́чи соде́лал еси́ и, умы́тися повеле́в, све́ту всели́тися сотвори́л еси́ сло́вом. Супроти́вных страсте́й во́лны смуща́яй, и жития́ сего́ сла́ное мо́ре изсуша́яй, и тяжелоно́сныя сласте́й укроща́яй во́лны, Сам, Человеколю́бче Царю́, да́вый нам снегосве́тлою оде́тися оде́ждою, от воды́ же и Ду́ха, и прича́стием же воды́ сея́, и окропле́нием Твое́ благослове́ние нам низпосли́, скве́рну страстей омыва́ющее. Ей, мо́лимся, посети́ на́шу, Бла́же, не́мощь и исцели́ на́ша неду́ги душе́вныя же и теле́сныя, ми́лостию Твое́ю, моли́твами Всепречи́стыя, Преблагослове́нныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных сил безпло́тных, честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших, и́же во святы́х оте́ц на́ших, вели́ких иера́рхов и вселе́нских учи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго; и́же во святы́х оте́ц на́ших, Афана́сия и Кири́лла, Патриа́рхов Александри́йских; и́же во святы́х Отца́ на́шего Спиридо́на, Тримифу́нтскаго чудотво́рца; и́же во святы́х Отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца; и́же во святы́х оте́ц на́ших, Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей Слове́нских; свята́го равноапо́стольнаго вели́каго кня́зя Влади́мира и святы́я равноапо́стольныя вели́кия княги́ни О́льги; и́же во святы́х оте́ц на́ших, всея́ Руси  чудотво́рцев, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа, Ермоге́на и Инноке́нтия; свята́го и сла́внаго великому́ченика Гео́ргия Победоно́сца; свята́го и сла́внаго великому́ченика Дими́трия Мироточи́ваго; святы́х и добропобе́дных му́чеников; преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших; святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны; святы́х сла́вных чудотво́рцев и безсре́бреников Космы́ и Дамиа́на, Ки́ра и Иоа́нна, Пантелеи́мона и Ермола́я, Сампсо́на и Диоми́да, Мо́кия и Аники́ты, Фалале́я и Три́фона, святы́х седми́ му́ченик Маккаве́й, Ави́ма, Антони́на, Гу́рия, Елеаза́ра, Евсево́на, Али́ма и Марке́лла, и ма́тере их святы́я Соломони́и, и учи́теля их свята́го му́ченика Елеаза́ра, и́хже и память соверша́ем, и всех святы́х Твои́х.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй  Го́сподина и Отца́ на́шего Онуфрия ,Блаженнешего митрополита Киевскаго и всея Украины,  и преосвяще́ннейшаго епи́скопа (и́мя рек, его́же есть о́бласть), да́руй им душе́вное и теле́сное здра́вие и рабо́тному Тебе́ сему́ христиа́нскому жи́тельству во всем ми́лостив бу́ди. Помяни́, Го́споди, вся́кое епи́скопство правосла́вных, пра́во пра́вящих сло́во Твое́й и́стины, и весь свяще́ннический и мона́шескии чин, и спасе́ние их. Помяни́, Го́споди, ненави́дящих и лю́бящих нас, служа́щих бра́тий на́ших, предстоя́щих и благосло́вною вино́ю отше́дших и запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них. Помяни́, Го́споди, в плене́нии и скорбе́х су́щих бра́тий на́ших и поми́луй их по вели́цеи ми́лости Твое́й, вся́кия ну́жды избавля́яй, я́ко Ты еси́ Исто́чник исцеле́ний, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Свяще́нник: Мир всем.

Лик: И ду́хови Твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Свяще́нник же моли́тву та́йно:

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши ны, И́же во Иорда́не крести́тися изво́ливыи и освяти́вый во́ды, благослови́ всех нас, и́же приклоне́нием своея́ вы́и назна́менующих рабо́тное воображе́ние, и сподо́би нас испо́лнится освяще́ния Твоего́ причаще́нием во́ды сея́, и да бу́дет нам, Го́споди, во здра́вие ду́ши и те́ла.

Во́зглас: Ты бо еси́ освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву, и благодаре́ние, и поклоне́ние возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Та́же, взем Честны́й Крест, благословля́ет во́ды три́жды, крестообра́зно низводя́ и возводя́ и пра́во и поя́ настоя́щий тропа́рь, глас 1:

Cпаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и Благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя/ и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство. (Трижды.)

И посе́м пою́т тропа́рь сей, глас 2:

Твои́х даро́в досто́йны нас сотвори́, Богоро́дице Де́во,/ презира́ющи согреше́ния на́ша/ и подаю́щи исцеле́ния/ ве́рою прие́млющим благослове́ние Твое́, Пречи́стая.

Та́же целу́ет иере́й Честны́й Крест, та́кожде и вси лю́дие, и кропи́т всех свяще́нною водо́ю, олта́рь же и Це́рковь всю; лю́дие же пою́т настоя́щий тропа́рь, глас 4:

Исто́чник исцеле́ний иму́ще, святи́и безсре́бреницы,/ исцеле́ния подава́ете всем тре́бующим,/ я́ко преве́лиих дарова́ний сподо́бльшиися/ от приснотеку́щаго Исто́чника, Спа́са на́шего́./ Глаго́лет бо к вам Госпо́дь,/ я́ко единоревни́телем апо́стольским:/ се дах вам власть на ду́хи нечи́стыя,/ я́коже тех изго́нит,/ и цели́ти вся́кий неду́г и вся́кую я́зю./ Те́мже в повеле́ниих Его́ до́бре жи́тельствовавше,/ ту́не прия́сте,/ ту́не подава́ете,/ исцеля́юще стра́сти душ и теле́с на́ших.

При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная,/ утоля́ющи лю́тая на ны воста́ния,/ вся́кия ско́рби нас изменя́ющи,/ Тя бо еди́ну тве́рдое и изве́стное утвержде́ние има́мы/ и Твое́ предста́тельство стяжа́хом,/ да не постыди́мся, Влады́чице, Тя призыва́ющии./ Потщи́ся на умоле́ние Тебе́ ве́рно вопию́щих:/ ра́дуйся, Влады́чице, всех по́моще, ра́досте и покро́ве/ и спасе́ние душ на́ших.

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

По кропле́нии же ектения́:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лимтися, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Три́жды.)

Еще мо́лимся о е́же сохрани́тся святе́й оби́тели сей, и вся́кому гра́ду, и стране́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же Ми́лостиву и Благоуве́тливу бы́ти Благо́му и Человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев, на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния, и поми́ловати ны.

Го́споди, поми́луй, 40.

Иере́й: Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и Ми́лостив, Ми́лостив буди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Духу, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

Лик: И ду́хови Твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Иере́й же глаго́лет моли́тву велегла́сно:

Влады́ко Многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных сил безпло́тных, честна́го сла́внаго Про́рока, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и добропобе́дных му́ченик, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго; и́же во святы́х Отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, и́же во святы́х оте́ц на́ших Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей Слове́нских; свята́го равноапо́стольнаго вели́каго кня́зя Влади́мира и святы́я равноапо́стольныя вели́кия княги́ни О́льги; и́же во святы́х оте́ц на́ших, всея́ Росси́и чудотво́рцев, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа, Ермоге́на и Инноке́нтия; святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны; святы́х седми́ му́ченик Маккаве́й, Ави́ма, Антони́на, Гу́рия, Елеаза́ра, Евсево́на, Али́ма и Марке́лла, и ма́тере их святы́я Соломони́и, и учи́теля их свята́го му́ченика Елеаза́ра, и всех святы́х Твои́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь, Го́споди, поми́луй нас и мир Твой и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик: Ами́нь.

И отпу́ст.

Моли́тва на благослове́ние но́ваго ме́да.

Необыме́нный в ми́лости и неизрече́нныи во щедро́тах, Го́споди Иису́се Христе́, ди́вен Сый во сла́ве и творя́й чудеса́. Ты, де́йством Свята́го Ду́ха иногда́ Благослови́вый Изра́иля и его́ ме́дом насы́тивый от ка́мене, Сам и ны́не при́зри свы́ше на созда́ние Твое́ сие́, и Благослове́нием Твои́м Небе́сным Благослови́ и освяти́ соты́ пчел и от них мед, и пода́ждь ему́ де́йственну благода́ть, па́че всех соверше́нну, да всяк от него́ вкуша́ющий, прие́млющий и яду́щий обря́щет благополу́чное здра́вие, и пи́щею се́ю насы́тится, и испо́лнится вся́каго бла́га. Я́ко Ты еси́ подава́яй вся́ческая блага́я и Тебе́ сла́выу возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И кропи́т свяще́нною водо́ю.

А иде́же чин освяще́ния воды́ соверша́ется на у́трени, пое́м си́це: По славосло́вии, и по трисвято́м, и по тропаре́: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́: пою́тся тропари́: Е́же ра́дуйся: и про́чее поря́ду свяще́ние воды́, я́ко обы́чай. По освяще́нии же воды́ и по тропаре́х: Исто́чник исцеле́ний: и При́зри на моле́ния: и Влады́чице, приими́: твори́м и поклоне́ние Честно́му Кресту́, я́ко предписа́ся.

На часех: тропа́рь Креста́. Сла́ва: святы́х. И ны́не: Богоро́дичен часо́в. По трисвято́м, кондаки́ пременя́ем.

НА ЛИТУРГИ́И: Блаже́нны от кано́на Креста́, песнь 3-я, на 4, и святы́х, песнь 6-я, на 4. По вхо́де тропа́рь Креста́ и му́чеников. Сла́ва: конда́к му́чеников. И ны́не: Креста́. Трисвято́е. Проки́мен Креста́, глас 6: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и Благослови́ достоя́ние Твое́. Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене. Други́й му́чеников, глас 4; Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Апо́стол Креста́, к Кори́нфяном, зача́ло 125, и святы́х, ко Евре́ем, зача́ло 330. Аллилу́ия, глас 4: Помяни ́сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва. Стих: Бог же Царь наш пре́жде ве́ка соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. И святы́х: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их и от всех скорбе́й их изба́ви их. Ева́нгелие Креста́, от Иоа́нна, зача́ло 60. И святы́х, от Матфе́я, зача́ло 38. Прича́стен Креста́: Зна́менася на нас свет лица́ Твое́го, Го́споди. И святы́х: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. Ряд же вычита́ем напре́д или под зача́ло.

А́ще же 1-й день а́вгуста случи́тся в Неде́лю.

В суббо́ту ве́чера, на ма́лой вече́рни, стихи́ры воскре́сны и Богоро́дицы, по обы́чаю.

На вели́цеи вече́рни, по кафи́зме, на Го́споди, воззвах: стихи́ры воскре́сны, 3, и Анато́лиев, 1, и Креста́, 3, и му́чеников, 3. Сла́ва: Креста́. И ны́не: Богоро́дичен 1-й, гласа.

На литии́, стихи́ра хра́ма и му́чеников хвали́тныя. Сла́ва: му́чеников. И ны́не: Богоро́дичен.

На стихо́вне Окто́иха воскре́сны. Сла́ва: му́чеников. И ны́не: Креста́.

На благослове́нии хлебо́в, тропа́рь: Богоро́дице, Де́во: два́жды, и Креста́, еди́ножды. Та́же: Бу́ди И́мя Госпо́дне: и прочее.

А́ще ли несть бде́ния: по Ны́не отпуща́еши: тропа́рь воскре́сен. Сла́ва: святы́х. И ны́не: Креста́.

На повече́рии, по Досто́йне, конда́к Креста́.

На у́трени, на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва: му́чеников. И ны́не: Креста́. Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на 2, и Креста́ на 4, и му́чеников на 4. Катава́сия: Крест начерта́в: По 3-й пе́сни, конда́к му́чеников и седа́лен два́жды. Сла́ва, и ны́не: Креста́. По 6-й песни, конда́к Креста́, и и́кос. Свети́лен воскре́сен. Сла́ва: му́чеников. И ны́не: Креста́.

На хвали́тех стихи́ры воскре́сны, 4. И Креста́, со Сла́вным, 4, со стихи́ свои́ми: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего́/ и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть. Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка соде́ла спасе́ние посре́де земли́. Cлава: стихи́ра ева́нгельская. И ны́не: Преблагослове́нна еси́: Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь воскресе́н то́чию. И быва́ет водоосвяще́ние, и поклоне́ние Кресту́, и про́чее, я́коже вы́ше рече́ся.

На Литурги́и: Блаже́нны воскре́сны, на 4, и Креста́, песнь 3-я, на 4, и му́чеников, песнь 6-я, на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, и Креста́, и му́чеников. Та́же, конда́к воскре́сен. Сла́ва: му́чеников. И ны́не: Креста́. Проки́мен, Аллилу́ия и прича́стен Креста́ и му́чеников. Апо́стол и Ева́нглие рядово́е, и Креста́, и му́чеников.

Пра́зднество Всеми́лостивому Спа́су и Пресвяте́й Богоро́дице

А́ще храм Всеми́лостиваго Спа́са

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поставим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры пра́здника 4 и Креста́ 4.

Стихи́ры Всеми́лостиваго Спа́са, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ знаме́ние:

Град Твой пресве́тло чтим,/ Всеми́лостиве Го́споди,/ пра́зднество Твое́ ве́село торжеству́юще,/ Ты у́бо апо́стольским ли́ком уча ́ны Боже́ственно,/ мы же, со стра́хом и ра́достию зря́ще к Тебе́,/ про́сим неизглаго́ланныя пи́щи:/ Ты бо Сам живо́тное пита́ние, сше́дый с Небесе́,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.

Отече́ских не оста́вль не́др,/ я́ко Всеми́лостив со ученики́ водворя́лся,/ Ты бо еси́ живо́тный Хлеб,/ от Него́же мир причаща́ется/ и пребыва́ет нам пи́ща неоскудева́ема,/ причаще́нием же оживля́ет на нетле́ние челове́чество,/ сме́ртныя измени́в зло́бы,/ Иису́се Всеми́лостиве,/ Спа́се душ на́ших.

Хва́лим Твое́ пра́зднество, ве́рнии,/ Всеми́лостиве Христе́,/ я́ко от Отца́ прише́л еси́ спасти́ ны./ Те́мже пое́м Тя пе́сньми благода́рными,/ я́ко Ты обнажи́л еси́ нам боголе́пно Боже́ственную Твою́ си́лу,/ пресла́вно чу́до творя́,/ на спасе́ние нам, благотворя́щим./ Те́мже сла́вим, Милосе́рде, смотре́ние Твое́,/ Иису́се Всемоги́й,/ Спа́се душ на́ших.

И́ны стихи́ры, Креста́, глас то́йже: Днесь ра́дуется: Да ра́дуется тварь: Па́че со́лнечныя зари́ (зри выше).

Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен:

Живонача́льный исто́чник,/ Всеми́лостивый Христо́с Спас наш,/ И́же от деви́ческия Твоея́ роди́вся утро́бы пло́тски,/ це́рковь и дверь Небе́сную показа́ Тебе́ хваля́щим./ Ты же не преста́й моля́щися к Нему́ о пою́щих и хва́лящих Тя,/ моли́твами Твои́ми и ми́лостию утвержда́ющи оте́чествие/ и во́инство на́ше.

И ны́не, Креста́, глас 8: Его́же Дре́вле Моисе́й: (зри выше).

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.

При́тчей чте́ние (глава 3):

Сы́не, не пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня,/ ниже́ ослабева́й, от Него́ облича́емый./ Его́же бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет,/ бие́т же вся́каго Сы́на, его́же прие́млет./ Блаже́нство челове́к, и́же обрете́ прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных./ Не сопротивля́ется ей ничто́же лука́вое,/ благоразу́мна есть всем, лю́бящим ю,/ вся́кое же честно́е недосто́йно есть./ Долгота́ бо жития́ и ле́та жи́зни в десни́це ея́,/ в шу́ице же ея́ бо́гатство и сла́ва,/ от уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Путие́ ея́, путие́ добры́, и вся стези́ ея́ с ми́ром./ Дре́во живота́ есть всем, держа́щимся ея́/ и восклоня́ющимся на ню, я́ко на Го́спода, тверда́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 60):

Тако глаго́лет Госпо́дь:/ отве́рзутся врата́ Твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и нощь и не затворя́тся,/ е́же ввести́ к Тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя./ Язы́цы бо и ца́рие, и́же Тебе́ не порабо́тают, поги́бнут,/ и язы́цы запусте́нием запусте́ют./ И сла́ва Лива́нова к Тебе́ прии́дет, в кипари́се, и пе́вке, и ке́дре вку́пе,/ просла́вити ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю./ И по́йдут к Тебе́, боя́щеся, сы́нове смири́вших тя/ и прогне́вавших тя,/ и покло́нятся следа́м ног Твои́х вси́, прогне́вавшии тя,/ и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева./ За е́же бы́ти Тебе́ оста́влену и возненави́дену,/ и не бе помога́яй Тебе́,/ и положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в./ И иссе́ши мле́ко язы́ков, и Бога́тство царе́й снеси́,/ и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, Спа́саяй тя/ и избавля́яй тя, Бог Изра́илев.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом и утверди ́ столпо́в седмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко мне,/ и тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дите./ И взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́:/ обличе́ние бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказу́й пра́ведному, и прило́жит приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го./ Сим бо о́бразм мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и прило́жатся Тебе́ ле́та живота́.

На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1.

Андре́я Иерусали́мскаго:

Днесь я́ко вои́стинну/ святовеща́нный глаго́л Дави́дов коне́ц прия́т,/ се бо я́ве пречи́стых ног Твои́х покланя́емся подно́жию/ и, на сень крилу́ Твое́ю наде́ющеся,/ Всеще́дрый, вопие́м Ти:/ да знамена́ется на нас свет лица́ Твоего́./ Правосла́вных люде́й Твои́х рог возвы́си/ Честна́го Креста́ Твоего́ воздви́жением,/ Христе́ Многоми́лостиве.

Насажде́нное в кра́ниеве ме́сте Дре́во су́щаго живота́,/ на не́мже соде́ла спасе́́ние Преве́чный Царь посреде́ земли́,/ возноси́мо днесь, освяща́ет ми́ра концы́,/ и обновля́ется Воскресе́ния дом./ Ра́дуются А́нгели на Небеси́,/ и веселя́тся челове́цы на земли,/ дави́дски вопию́ще и глаго́люще:/ возноси́те Го́спода Бо́га на́шего́/ и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть,/ подая́й ми́ру ве́лию ми́лость.

Прообразу́я Крест Твой, Христе́, патриа́рх Иа́ков,/ вну́ком благослове́ние да́руя,/ на глава́х премене́ны ру́ки сотвори́./ Его́же, Спа́се, мы днесь вознося́ще, взыва́ем:/ да́руй христолюби́вым лю́дем побе́ды,/ я́ко Константи́ну одоле́ние.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Зря́щи Тя тварь вся, на Кресте́ на́га ви́сяща,/ Соде́теля и Зижди́теля всех,/ изменя́шеся стра́хом и рыда́ше,/ со́лнце же свет омрачи́, и земля́ колеба́шеся,/ ка́мение же разседа́шеся,/ и хра́ма све́тлость раздира́шеся,/ ме́ртвии воста́ша от гробо́в,/ и А́нгельския си́лы ужасо́шася, глаго́люще:/ о, чудесе́! Судия́ су́дится/ и стра́ждет хотя́ за спасе́ние ми́ра и обновле́ние.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5. Подо́бен:

Ра́дуйся, Живоно́сный Кре́сте,/ благоче́стия непобеди́мая побе́да,/ дверь ра́йская,/ ве́рных утвержде́ние,/ Це́ркве огражде́ние,/ и́мже тля разори́ся и упраздни́ся/ и попра́ся сме́ртная держа́ва,/ и вознесо́хомся от земли́ к Небе́сным,/ ору́жие непобеди́мое,/ бесо́в сопротивобо́рче,/ сла́ва му́чеников,/ преподо́бных я́ко вои́стинну удобре́ние,/ приста́нище спасе́ния,/ да́руяй ми́ру ве́лию ми́лость.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего́/ и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть.

Ра́дуйся, Госпо́день Кре́сте,/ и́мже разреши́ся от кля́твы челове́чество,/ су́щия ра́дости зна́мение,/ прогоня́яй враги́ во Твое́м воздви́жении, всече́стне,/ нам помо́щниче,/ кре́пость пра́ведных,/ свяще́нников благоле́пие,/ вообража́емый и лю́тых избавля́яй,/ жезл си́лы, и́мже пасе́мся,/ ору́жие ми́ра, его́же со стра́хом обстоя́т А́нгели,/ Христа́ Боже́ственная сла́ва,/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Стих: Бог же Царь наш пре́жде ве́ка,/ соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Ра́дуйся, слепы́х наста́вниче,/ не́мощных врачу́, Воскресе́ние всех уме́рших,/ воздви́гнувый ны, во тлю па́дшия,/ Кре́сте Честны́й,/ и́мже разруши́ся кля́тва,/ и процвете́ нетле́ние,/ и земни́и обожи́хомся,/ и ди́авол всеконе́чно низве́ржеся./ Днесь воздвиза́ема тя ви́дяще рука́ми архиере́йскими,/ возно́сим Вознесе́ннаго посреде́ тебе́,/ и тебе́ покланя́емся,/ почерпа́юще бога́тно ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 4:

Оте́ческих недр не оста́вль,/ я́ко Всеми́лостив со ученики́ водворя́яся,/ Ты бо еси́ живо́тный Хлеб,/ от Него́же мир причаща́ется/ и пребыва́ет нам пи́ща неоскудева́ема,/ причаще́нием же оживля́ет на нетле́ние челове́чество,/ сме́ртныя измени́в зло́бы,/ Иису́се Всеми́лостиве, Спа́се душ на́ших.

И ны́не, Креста́, глас 8:

Глас проро́ка Твоего́ Моисе́я, Бо́же, испо́лнися, глаго́ляй:/ у́зрите Живо́т ваш, вися́щ пред очесы́ ва́шими./ Днесь Крест воздвиза́ется,/ и мир от ле́сти свобожда́ется./ Днесь Христо́во воскресе́ние обновля́ется,/ и концы́ земли́ ра́дуются,/ в кимва́лех дави́дски песнь Тебе́ принося́ще и глаго́люще:/ соде́лал еси́ спасе́ние/ посреде́ земли́, Бо́же,/ Крест и Воскресе́ние,/ и́хже ра́ди нас спасл еси́, Бла́же и Человеколю́бче,/ Всеси́льне Го́споди, Сла́ва Тебе́.

Та́же, Ны́не отпуща́еши: Трисвято́е. По О́тче наш:

Тропа́рь, глас 8:

С Вы́шних призира́я, убо́гия прие́мля,/ посети́ нас, озло́бленныя грехи́, Влады́ко Всеми́лостиве,/ моли́твами Богоро́дицы да́руй душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропа́рь, глас 4:

Свети́льниче со́лнечный, Всеми́лостивый Спа́се,/ просвеще́нием сия́ния Твоего́ пода́й и нам сло́во,/ да восхва́лим чи́стою со́вестию/ Твое́ пребоже́ственно пра́зднество,/ Тебе́ же, Единоро́днаго Сы́на,/ единосу́щна с Ду́хом, сла́вяще,/ да́руеши бо нам мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Креста́, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя/ и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

И отпу́ст.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды.

Сла́ва и ны́не, Креста́.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 6:

То́кмо водрузи́ся дре́во, Христе́, Креста́ Твоего́,/ основа́ния поколеба́шася сме́рти, Го́споди:/ его́же бо пожре́ жела́нием ад, отпусти́ тре́петом./ Яви́л еси́ нам спасе́ние Твое́, Святы́й,/ и славосло́вим Тя, Сы́не Бо́жий, поми́луй нас.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 6:

Днесь проро́ческое испо́лнися сло́во:/ се бо покланя́емся на ме́сто, иде́же стоя́ша но́ги Твоя́, Го́споди,/ и, дре́во спа́сения прие́мше, грехо́вных страсте́й свобо́ду получи́хом/ моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

И чте́ние во Ева́нгелии толково́м.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

В раи́ мя пре́жде дре́во обнажи́, о вкуше́нии враг принося́ умерщвле́ние;/ Креста́ же дре́во, живота́ одея́ние челове́ком нося́, водрузи́ся на земли́,/ и мир весь испо́лнися вся́кия ра́дости./ Его́же зря́ще возвыша́ема, Бо́гу ве́рою, лю́дие, согла́сно возопии́м:/ испо́лнь сла́вы дом Твой.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ви́деша вси концы́ земли́/ спасе́ние Бо́га на́шего́. Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь.

Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 42 от полу: О́тче, просла́ви И́мя Твое́:

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Кре́сте Христо́в, христиа́н упова́ние,/ заблу́ждших наста́вниче,/ обурева́емых приста́нище,/ в бра́нех побе́да,/ вселе́нныя утвержде́ние,/ неду́жных врачу́,/ ме́ртвых Воскресе́ние, поми́луй нас.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 8, ирмо́с по два́жды, тропари́ на 6 и кано́н Честна́го Креста́, глас 6 (зри выше). Катава́сия: Крест начертав:

Кано́н всеми́лостиваго Спа́са, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ре огусти́л еси́,/ погрузи́вый со ору́жием го́рдаго фарао́на,/ и лю́ди спасл еси́ немо́кренно, Го́споди,/ и ввел еси́ я́ в го́ру святы́ни, вопию́щия:/пои́м Тебе́, Бо́гу на́шему, песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Спа́са:

Гряди́те, ве́рнии, хвала́ми и пе́сньми светоно́сную Це́рковь ублажа́юще,/ благоче́стия держа́телем просия́вшую,/ в не́йже Всеми́лостиваго Христа́ Бо́га на́шего да просла́вим, вопию́ще:/ пое́м Тебе́, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Ум да возвыша́ется всех ве́рных к Небеси́,/ выспрь седя́щему, в Пребоже́ственней Его́ Це́ркви,/ и, ликовству́юще ве́рно, почти́м Боже́ственное пра́зднество/ смири́вшаго земна́я с Небе́сными.

Богоро́дицы:

Скрижаль богопи́санна утро́ба Твоя́, Богоро́дице,/ в не́йже Сло́во О́тчее написа́ся,/ Его́же чу́вственно нам порожда́ши, к Нему́ моли́ся/ изба́вит ны от вся́кия ну́жды и ско́рби.

Весели́тся све́тло верх проро́ческий о Тебе́, Де́во,/ Иса́ия, безму́жное Твое́ Рождество́ ви́дя, проро́чествует:/ О́тчее бо Сло́во ро́ждши нам, и по рождестве́ Де́ва пребыла́ еси́.

Ин кано́н Креста́, глас 6 (зри день сей вы́ше).

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце Мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе Мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о Спасе́нии Твое́м.

Спа́са:

Ликовству́ют с на́ми днесь ку́пно вся а́нгельская чинонача́лия,/ не чу́вственно, но духо́вно обcтупа́юще, Влады́ко, Твою́ Святу́ю Це́рковь,/ Ты же свы́ше мир Твой пода́ждь нам, я́ко Всеми́лостив.

Лику́ет днесь с нами лик проро́ческий,/ ку́пно же и апо́стольский, Спа́се, и вси му́ченичестии ли́цы,/ ду́хом прозря́ще Тебе́, многоимени́таго Бо́га, ве́рными сла́вима.

Богоро́дицы:

Дави́дски Ты именова́лася еси́ усыре́нная гора́, Де́во,/ Безле́тное Сло́во О́тчее омладе́вшееся во утро́бе Твое́й прие́мши/ и ро́ждши пло́тию Бо́жию ипоста́сную му́дрость.

Мы́сленный сокруши́ся томи́тель,/ от го́рняго неисце́льную я́зву прие́м ка́мене,/ от чре́ва Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего проше́дшаго/ и земна́я с Небе́сными совоку́пльшаго.

Конда́к пра́здника, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Вся́кия скве́рны, Всеми́лостивый Спа́се, аз бых де́латель/ и во отча́яния ров впа́дся,/ но стеню́ от се́рдца и вопию́ к Тебе́, Сло́ве:/ уско́ри, Ще́дрый, и потщи́ся на по́мощь на́шу,/ я́ко Ми́лостив.

И́кос:

Иму́ще Тебе́, Всеми́лостивый Спа́се, кре́пкое утвержде́ние/ и Пречи́стую Ма́терь Твою сте́ну неразори́му и ти́хое приста́нище,/ никогда́же убои́мся вра́жиих возста́ний:/ Твои́м бо невиди́мым про́мыслом сохраня́еми и покро́вом,/ ви́димыя и неви́димыя враги́ побежда́ем./ Твою Пречи́стую Ма́терь име́юще Помо́щницу, вра́жиих ко́зней, я́ко от сете́й, избега́ем,/ ра́достию воспева́ем прера́дованная:/ ускори́, Ще́дрый, и потщи́ся на по́мощь на́шу, я́ко Ми́лостив.

Седа́лен пра́здника, глас 4:

Ско́рое, и тве́рдое, и кре́пкое утеше́ние, Всеми́лостиве, посли́ нам,/ да Ти во гла́се хвале́ния трисвяту́ю песнь возсыла́ем,/ душе́ю сокруше́нною припа́дающе, мо́лимся:/ Спа́се всего́ ми́ра, Ты еси́ Бог ка́ющихся.

Сла́ва, и ны́не, Креста́, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное:

Прообража́ше та́йно дре́вле Иису́с Нави́н Креста́ о́браз,/ егда́ ру́це простре́ крестови́дно, Спа́се мой,/ и ста со́лнце, до́ндеже враги́ низложи́, противостоя́щия Ти, Бо́гу,/ ны́не бо за́йде, на Кресте́ Тя зря,/ и, держа́ву сме́ртную разруши́в, весь мир совоздви́гл еси́.

Песнь 4

Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва си́ле Твое́й, Сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Спа́са:

Шестокри́льнии, Ми́лостиве, и многоочи́тии Херуви́ми, Влады́ко,/ Твоему́ престо́лу предстоя́ще, сла́вят./ И́хже посли́ нам, ве́рным,/ и освяти́ Твою́ Боже́ственную Це́рковь с вопию́щими:/ Сла́ва си́ле Твое́й,/ Сла́ва, Христе́, снизхожде́нию Твоему́.

Дави́д возвели́чися, Спа́се, Твои́м Боже́ственным просия́ Ду́хом,/ пропове́давый от Де́вы Твое́ рождество́,/ Ты же, я́ко Всеми́лостив,/ возвели́чи и возвы́си Твою́ святоле́пную Це́рковь Боже́ственную.

Богоро́дицы:

Лук кре́пкаго мироде́ржца Твои́м чревоноше́нием, Влады́чице, сокруши́ся:/ Ты бо плоть Боже́ственнаго воплоще́ния светоно́сне подала́ еси́ у́дице О́тчу Сло́ву,/ Е́же пра́дедня улови́ на́шего врага́./ Тем Ему́ вопие́м:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Дави́дски возвели́чилася еси́ и гла́сы проро́чески гора́ Бо́жия усыре́на яви́лася еси́, Де́во./ Ка́мень усече́нный от чре́ва Твоего́ ражда́ется, Христо́с Бог, Ему́же пое́м:/ Сла́ва си́ле Твое́й,/ Сла́ва, Христе́, снизхожде́нию Твоему́.

Песнь 5

Ирмо́с: Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам,/ Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны,/ Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы,/ и́мя Твое́ имену́ем.

Спа́са:

Ца́рствует при́сно Твое́ Пребоже́ственное и́мя,/ О́тче, Сло́ве же и Ду́ше,/ лю́бящим Тя свы́ше, я́ко Ми́лостив, ми́рную управля́й жизнь.

Веко́в Сый Творе́ц, смотре́нием Твои́м пло́ти прибли́жился еси́,/ да, плоть обожи́в, возведе́ши на высоту́ ко Отцу́ и к Твоему́ хотению.

Богоро́дицы:

Трапе́зу Сло́ва жи́зненнаго, Неискусобра́чная Мари́е,/ разуме́хом Тя, ве́рнии, от плода́ попо́лзшиися,/ Плодо́м же чре́ва Твоего́ к све́ту разу́мному приведе́ни бы́хом.

Сия́ют проро́честии гла́си, я́ко со́лнца лучи́ пресве́тлыя пуща́юще,/ Твое́ провозвеща́юще безму́жное, Де́во, рождество́./ Оте́ц изво́ли, Сын же хоте́нием во чре́ве Твое́м младе́нствует, де́йством Ду́ха,/ и пребыва́еши Де́ва.

Песнь 6

Ирмо́с: Я́ко во́ды морски́я, Человеколю́бче,/ волна́ми жите́йскими обурева́юся./ Те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Благоутро́бне Го́споди.

Спа́са:

Торжеству́ет ве́село днесь великоимени́тый град,/ христоимени́тии лю́дие от Тебе́ свы́ше про́сят вели́ких даро́в, Спа́се,/ Ты же, я́ко Благ и Всеми́лостив, ста́до Твое́ сохраня́й.

Кре́пкое утвержде́ние свы́ше посли́, Христе́ Спа́се,/ кре́пкаго Тя све́дущим и Всеми́лостиваго Бо́га/ и христоимени́тую Це́рковь утверди́, я́ко Всемоги́й.

Богоро́дицы:

Изба́ви мя лю́тых, Де́во, умоля́ющи Победи́теля лю́таго врага́,/ и сподо́би мя досто́йно одесну́ю ста́ти Твоего́ Сы́на.

Ты обожи́ла еси́ мя, Влады́чице, Бо́га ро́ждши,/ Ты ме́ртвенное существо́ мое́ от сме́рти к жи́зни возвела́ еси́,/ да моего́ преступле́ния кля́тва потреби́тся,/ Боже́ственною любо́вию Тя ублажа́ющаго.

По 6-й пе́сни конда́к и и́кос Креста́ (зри день сей вы́ше).

Песнь 7

Ирмо́с: Халде́йская пещь, огне́м распала́емая,/ ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:/ Благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Спа́са:

Ты еси́ Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ Тя ве́дуще, Всеми́лостиваго, припа́даем Ти, вопию́ще:/ ускори́, Ще́дрый, и потщи́ся на по́мощь нас, о́трочески пою́щих:/ Благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Дверь милосе́рдием отве́рзл еси́ нам неизглаго́ланныя пи́щи,/ отве́рзи и ны́не, Всеми́лостиве Спа́се,/ Твоя́ свы́ше Боже́ственныя дары́ Тебе́ ве́рно вопию́щим:/ Благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Тро́ичен: Отца́ просла́вим, и Сы́на, и Ду́ха, во Еди́ном Божестве́/ Триипоста́сное Естество́, Существо́ неразде́льно,/ несозда́нно, безнача́льно и пресу́щественно.

Богоро́дичен: Прообрази́ша Твою́ неопали́мую утро́бу/ неопали́мии в пещи́ о́гненней ю́ноши, огне́м Божества́ прохлажда́еми./ Его́же прии́мши, породила́ еси́ Бо́га Сло́ва пою́щим:/ Благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: А́нгели и Небеса́,/ на Престо́ле сла́вы седя́щаго/ и я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго,/ Благослови́те, по́йте,/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Спа́са:

Страну́ на́шу сохраня́й, Сло́ве,/ я́ко Всеми́лостив, пра́отец моли́твами, кре́пкою Твое́ю си́лою,/ кре́пость же и си́лу неоску́дно на проти́вныя пода́ждь, да вопие́м:/ Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь Боже́ственную принося́ще Тебе́, Всеми́лостиве,/ в пречи́стей Це́ркви, избра́ннии лю́дие Твои́ Тебе́ хва́лят,/ Ты же, я́ко Всеми́лостив, осени́ вы́шнею Твое́ю си́лою, да вопие́м Ти:/ Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дицы:

Клас живо́тен неде́ланен возрасти́вши Боже́ственный, Чи́стая Де́во,/ тричи́сленна Божества́ сия́ние, О́тчее Безле́тное Сло́во в ле́то порожда́ли,/ к Нему́же за ны я́ко Ма́ти моли́ся о пою́щих Тя.

Безнача́льна Роди́теля недр не отсту́пль,/ в не́дрех Де́вы водвори́ся/ и роди́ся пло́тию, очища́я мою́ плоть и ду́шу па́дшую./ Ему́же пое́м:/ благослови́те, хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно Де́вам деторожде́ние,/ на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́я,/ непреста́нно велича́ем.

Спа́са:

Чу́вственно, Влады́ко, днесь хва́лят Тя Боже́ственнии ли́цы/ в пречу́дней Твое́й Це́ркви, мона́си, ку́пно и лю́ди, и свяще́нных собо́ри./ Ты же, я́ко Ми́лостив, Спа́сай,/ да Тя, вся коле́на земна́я, непреста́нно велича́ем.

Песнь возсыла́ем днесь, ве́рнии, многоимени́тому Тебе́ Христу́ Бо́гу всех/ и, Твое́, Всеми́лостиве, духо́вно пра́зднующе пра́зднество,/ про́сим от Тебе́,/ да утверди́ши недви́жимо оте́чество на́ше.

Богоро́дицы:

Емману́ила, Бо́га же и Челове́ка,/ Отца́ Безнача́льнаго Сло́ва, яви́лася еси́ Ма́ти, Де́во./ Влады́чество, призыва́ющее Тя, при́зри, и утвержда́й,/ проти́вныя покаря́ющи в день бра́ни руко́ю во́инства на́шего.

Отыми́, о Де́во, вещь тле́нную ума Моего́, Сло́во О́тчее пло́тию ро́ждшая,/ просвети́ глу́бокую тьму моего́ неразу́мия/ и приити́ мя сподо́би крило́ма разу́мныма в тишину́ Боже́ственнаго хоте́ния.

Свети́лен Спа́са.

Подо́бен: Же́ны, услы́шите:

Свет невече́рний, Христе́, просвети́ нас лица́ Твоего́ зра́ком/ и све́тлости святы́х сподо́би, егда ся́деши возда́ти кому́ждо по дело́м,/ моли́твами ро́ждшия Тя Богоро́дицы.

Сла́ва, и ны́не, Креста́:

Крест – храни́тель всея́ вселе́нныя;/ Крест – красота́ Це́ркве;/ Крест – на́ша держа́ва;/ Крест – ве́рных утвержде́ние;/ Крест – А́нгелов Сла́ва и де́монов я́зва.

На хвали́тех стихи́ры на 6, пра́здника 3, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Град Твой пресве́тло чтим,/ Всеми́лостиве Го́споди,/ пра́зднество Твое́ ве́село торжеству́юще./ Ты у́бо апо́стольским ли́ком уча ны Боже́ственно,/ мы же, со стра́хом и ра́достию зря́ще к Тебе́,/ про́сим неизглаго́ланныя пи́щи:/ Ты бо Сам живо́тное пита́ние, сше́дый с Небесе́,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.

Оте́ческих не оста́вль недр,/ я́ко Всеми́лостив со ученики́ водворя́лся,/ Ты бо еси́ живо́тный Хлеб,/ от Него́же мир причаща́ется/ и пребыва́ет нам пи́ща неоскудева́ема,/ причаще́нием же оживля́ет на нетле́ние челове́чество,/ сме́ртныя измени́в зло́бы,/ Иису́се Всеми́лостиве,/ Спа́се душ на́ших.

Хва́лим Твое́ пра́зднество, ве́рнии,/ Всеми́лостиве Христе́,/ я́ко от Отца́ прише́л еси́ спасти́ ны,/ Те́мже пое́м Тя пе́сньми благода́рными,/ я́ко Ты обнажи́л еси́ нам боголе́пно Боже́ственную Твою́ си́лу,/ пресла́вно чу́до творя́,/ на спасе́ние нам, благотворя́щим./ Те́мже сла́вим, Милосе́рде, смотре́ние Твое́,/ Иису́се Всемоги́й,/ Спа́се душ на́ших.

И́ны стихи́ры Креста́, глас 1: Небе́сная ше́ствия: Кла́няющеся ве́рою Кресту́: Го́ресть дре́вле услажда́я: (зри день сей вы́ше).

Сла́ва, и ны́не, глас 4: Пособи́вый, Го́споди: (зри день сей вы́ше).

Славосло́вие вели́кое.

Та́же: Свяще́ние воды́, и поклоне́ние Честно́му Кресту́, и ектении́, и отпу́ст, и час пе́рвый. На 1-м часе тропа́рь Спа́са. Сла́ва, Креста́. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По трисвято́м во всех часе́х, кондаки́ пра́здника и Креста́ глаго́лем, пременя́юще, и соверше́нный отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Бла́женны, 1 -го кано́на песнь 3-я, и Креста́ песнь 6-я, и Трисвято́е. Проки́мен, глас 6: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́. Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 125. Аллилу́ия, глас 1: Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва. Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 60. На Литурги́и пое́м Досто́йно: а не Ирмо́с Креста́. Прича́стен: Зна́менася на нас свет Лица́ Твоего́, Го́споди.

Моли́тва

Влады́ко Го́споди Святы́й, в Вы́шних живы́й и всеви́дящим Твои́м о́ком призира́яй на всю тварь! Тебе́ приклоня́ем вы́ю души́ и те́ла, Тебе́ мо́лимся, Свя́те святы́х, простри́ руку Твою́ неви́димую от Свята́го жили́ща Твоего́, и Благослови́ вся ны, и прости́ нам вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное, Сло́вом или де́лом соде́янное. Да́руй нам, Го́споди, умиле́ние, да́руй сле́зы сокруше́нныя ду́ши во очище́ние мно́гих грехо́в на́ших, да́руй ве́лию Твою́ ми́лость ми́ру Твоему́ и нам, недосто́йным рабо́м Твои́м, я́ко благослове́но и препросла́влено есть И́мя Твое́ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Происхождeніе честнhхъ дрeвъ, честнaгw и3 животворsщагw кrтA.

И# пaмzть с™hхъ седми2 мyчєникъ маккавє1й.

И# мaтере и4хъ соломwнjи и3 ўчи1телz и4хъ є3леазaра.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7. КrтA G, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Днeсь рaдуетсz вёрныхъ мн0жество бжcтвенное: kвлsетсz бо нбcный кrтъ концє1мъ, њсіzвaетъ твeрдь свётомъ непристyпнымъ, воздyхъ њзарsетъ, и3 земли2 лицE ўкрашaетъ. Поeтъ бжcтвенными пёсньми цRковь хrт0ва, слyжитъ почитaющи, свhше ю5 соблюдaющій кrтъ бжcтвенный и3 пречyдный. Е#гHже си1лою ўкрэплsеми, вLцэ пристyпимъ зовyще: ўмири2 мjръ, и3 просвэти2 дyшы нaшz.

Да рaдуетсz твaрь и3 и3грaетъ: днeсь бо њблистA кrтъ въ концёхъ съ нб7сE, земн†z просвэщaz, и3 совокyплены показA расточє1ныz. Днeсь ликyютъ съ ли1ки ѓгGльскими человёцы, и4бо бранsщее средогрaдіе кrт0мъ разорeно, во є3ди1но вс‰ ћвэ совокупи2. Тёмъ предсіsz пaче с0лнца, всю2 твaрь просвэщaетъ благодaтію, и3 ўzснsетъ и3 спасaетъ вёрнw того2 чтyщыz.

Пaче с0лнечныz зари2, хотsй мjрови ћкоже скЂптръ честнhй, цRS хrтA, и3 кончи1ну показaти, крeстъ бжcтвенный сE предсіsетъ ћснw въ концёхъ. Сeй возведE и3зъ ѓда р0дъ человёчь, ѓда вельми2 плэни1въ, врагA низложи1въ, дeмwнwвъ гордhню до концA погуби2. Нhнэ же проzвлsетъ воскресeніе сп7сово, и3 спасaетъ зовyщыz, ўмири2 мjръ, и3 просвэти2 дyшы нaшz.

И# с™hхъ G, глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи мyчєницы:

Зак0на вeрхъ, седмію2 столпы6 возвhшенъ, мучи1тельство не поколебA: и4бо ск0тскій гони1телz гнёвъ мyжески претерпёша, тёло предaвше сэкyщымъ, благор0дніи ю4ношы и3 брaтіz, мwmсeйскимъ предaніємъ храни1теліе.

Пaче зри1мыхъ ќмъ вои1стинну возвhсивше, ќды плwтскjz tсэцaху, благочести1віи и3 д0бліи џтроцы, съ мaтерію бGомyдрою, вели1кими надeждами вжилsеми, ±же нhнэ получи1ша, ў ґвраaма почи1вше на л0нэхъ прaoтца своегw2.

Душeвною д0блестію твeрдw себE воwружи1вше, и3 ћрость ћкw преwби1дэвше, проти1ву борцY крёпкw прилэжaху благочeстіz рaди, и3 зак0на nтeческагw хранeніемъ, свzщeннэйшій є3леазaръ, и3 премyдріи ю4ношы, съ мaтерію бGомyдрою.

Слaва, глaсъ }.

Їwaнна монaха: С™jи маккавeи мучи1телю глаг0лаху: нaмъ, q ґнті0ше є3ди1нъ цRь бGъ, t негHже бhхомъ, и3 къ немY њбращaемсz: мjръ ждeтъ и4нъ нaсъ, ви1димагw высочaйшій и3 твердёйшій: nтeчество же нaмъ їеrли1мъ крёпкій и3 неги1бнущій: торжеств0 же, є4же со ѓгGлы житіE. ГDи, моли1твами и4хъ поми1луй, и3 спаси2 нaсъ.

И# нhнэ, глaсъ т0йже.

Їwaнна монaха: Е#г0же дрeвле мwmсeй проwбразовaвъ соб0ю, ґмали1ка низложи1въ побэди2: и3 дв7дъ пэснопёвецъ, подн0жію твоемY, вопіS, клaнzтисz повелэвaше, честн0му кrтY твоемY, хrтE б9е, днeсь грёшніи клaнzемсz, ўстнaми недост0йными, тS и3зв0лившаго пригвозди1тисz на нeмъ, воспэвaюще м0лимсz: гDи, съ разб0йникомъ цrтвіz твоегw2 спод0би нaсъ.

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ }.

Космы2 монaха: Дyшы прaведныхъ въ руцЁ гDни, ћкоже ґвраaма и3 їсаaка и3 їaкwва, и5же прeжде зак0на прaoтцы, и3 маккавewвъ прaдэди, нhнэ восхвалsемыхъ t нaсъ: сjи бо крэпкодyшніи ґвраaмстіи внyцы сyще, вёрэ поревновaвше своегw2 прaoтца ґвраaма, и3 дaже до смeрти подвизaшасz за благочeстіе. Благочeстнw бо воспитaвшесz, и3 зак0ннw пострадaвше, нечeстіе њбличи1ша г0рдагw ґнті0ха: и3 ничт0же предпочeтше врeменныz жи1зни вёчныz рaди, вс‰ бGу возложи1ша: дyшу, мyжество, рaзумъ, тёло мsгкое, и3 возда‰ніz чистоты2 воспитaніемъ. Q к0рене благочести1ва, и3зъ негHже вы2 прозzб0сте, маккавeи! Q мaтере с™hz, р0ждшіz равночи1сленное седмери1цы число2! Но м0лимъ вaсъ, маккавeи, съ мaтерію вaшею соломwнjею, и3 мyдрымъ свzщeнникомъ є3леазaромъ, є3гдA предстоитE хrтY бGу, є3гHже рaди потруди1стесz, труды2 плодHвъ вaшихъ пріsти t негw2, прилёжну мольбY сотвори1те њ человёчествэ: твори1тъ бо, є3ли1кw х0щетъ, и3 и3сп0лнитъ хотBніz в†ша боsщихсz є3гw2.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Глaсъ прbр0ка твоегw2 мwmсeа, б9е, и3сп0лнисz, глаг0лzй: ќзрите жив0тъ вaшъ, ви1сzщъ предъ nчесы2 вaшими. Днeсь кrтъ воздвизaетсz, и3 мjръ t лeсти свобождaетсz: днeсь хrт0во воскrніе њбновлsетсz, и3 концы2 земли2 рaдуютсz, въ кmмвaлэхъ дв7дски пёснь тебЁ приносsще и3 глаг0люще: содёлалъ є3си2 спасeніе посредЁ земли2, б9е, кrтъ и3 воскресeніе: и4хже рaди нaсъ спaслъ є3си2, бlже и3 чlвэколю1бче, всеси1льне гDи, слaва тебЁ.

Тропaрь, глaсъ №:

Болёзньми с™hхъ, и4миже њ тебЁ пострадaша, ўмолeнъ бyди, гDи, и3 вс‰ нaшz болBзни и3сцэли2, чlвэколю1бче, м0лимсz.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже:

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE, побBды на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

И#звёстно же да бывaетъ: ћкw прeжде клепaніz вх0дитъ їерeй въ сосудохрани1тельницу, и3 полагaетъ честнhй кrтъ на жeртвенницэ. И# по tпущeніи вечeрни, їерeй и3 діaконъ њблекyтсz въ ри6зы. И# діaконъ покади1тъ честнhй кrтъ, и3 речeтъ:

Благослови2, владhко.

Їерeй: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Тaже: Трис™0е: По Џ§е нaшъ:

Тропaрь кrтA. Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ.

И# взимaетъ їерeй кrтъ съ блю1домъ на главY, и3 вн0ситъ во nлтaрь. Пред8и1дутъ предъ ни1мъ со двэмA лампaдами. И# полагaетъ кrтъ на трапeзэ, на є3ђльскомъ мёстэ: ґ є3ђліе на г0рнее мёсто. И# возжгyтъ предъ ни1мъ свэщY на всю2 н0щь.

На ќтрени, на БGъ гDь: Тропaрь кrтA, двaжды.

Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, кrтA. И# nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны nктHиха. И# чтeніе. КанHнъ nктHиха є3ди1нъ, на д7: и3 кrтA на ѕ7, глaсъ ѕ7: и3 мyченикwвъ на д7, глaсъ }. Ѓще ли случи1тсz прaздникъ сeй въ суббHту: и3 ѓще хрaмъ хrт0въ, и3ли2 бцdы: и3 поeмъ канHнъ хрaма со їрмос0мъ на д7: и3 кrтA на ѕ7: и3 с™hхъ на д7.

Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ:

КанHнъ кrтA, глaсъ ѕ7, є3гHже краегранeсіе:

КrтY покланsюсz, вёрныхъ спасeнію.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

КrтY вёрныхъ спасeнію покланsюсz, и3 тeплэ њблобызaю, и3 њб8eмлz вопію2: дрeво всеблажeнное хrт0во, дyшу мою2 и3 ќмъ просвэти2, молю1сz.

Побэдон0сно kви1сz на стр†сти и3 бёсы, днeсь знaменіе кrтA. Тёмже вёрніи вси2 свётлw просвёщше дyшы, нhнэ њблобызaемъ.

Лучез†рнаz њблистaетъ сі‰ніz кrтъ честнhй, и3 просвэщaетъ вёрнw покланsющыzсz є3мY днeсь, њсвzщaz дyшы нaшz и3 тэлесA.

Жизнодaтельный кrтъ предлежaщъ, и3 зри1мь, свэтови1дную зарю2 препосылaетъ благодaтей: пристyпимъ и3 пріи1мемъ просвэщeніе, весeліе, и3 спасeніе, и3 њставлeніе, хвалeніе гDеви приносsще.

БGор0диченъ: Прес™az дв7о, ћже хrтA пл0тію р0ждши, пострадaвшаго нaсъ рaди в0лею на кrтЁ, тS блажaщыz чeстнw, спасaй мольбaми твои1ми.

И$нъ канHнъ мyченикwвъ, на д7. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Ли1къ седмочи1сленныхъ страдaлєцъ ћвльсz, є3ди1нымъ нрaвомъ въ лю1тыхъ, по ўтверждeнію nтeческагw зак0на, ўмрeти не tрек0шасz.

Слaву презрёвше, ћже на земли2, желaніемъ бжcтвеннагw цrтвіz, всsку болёзнь претерпёша бжcтвенніи маккавeи: тёмже дост0йнw нhнэ чтyтсz.

Зак0на храни1теліе мwmсeева, вои1стинну д0бліи маккавeи, брaтіz дрyгъ со дрyгомъ kви1шасz, внегдA попрaти и5мъ ґнті0хово безб0жіе.

БGор0диченъ: Чи1ни тS ѓгGлъ и3 человBкъ, безневёстнаz м™и, восхвалsютъ непрестaннw: зижди1телz бо всёхъ, ћкw младeнца на рукY твоє1ю понеслA є3си2.

Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ мwmсeй впрsмw жезл0мъ чермн0е пресэчE, ї}лю пэшоходsщу, т0же њбрaтнw фараHновымъ колесни1цамъ ўдaривъ совокупи2, вопреки2 написaвъ непобэди1мое nрyжіе. Тёмъ хrтY пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Nрyжіе дрeвле жи1зни, блажeнное дрeво даровaсz храни1ти, за преслушaніе первоздaннаго ґдaма: кrтъ же семY пyть сотвори2.

Nчи1ма, ўстнaми и3 душaми, ли1цы и3 сердцы2, поклони1мсz вси2 прес™0му кrтY жизнодaвца хrтA, и4мже мjръ вeсь њсвzщaетсz.

Хрaмы бGу прbр0чески днeсь бhвше, покланsющесz дрeву прес™aгw кrтA, и3 наслBдницы є3гw2 со стрaхомъ вси2 цэлyемъ.

Пэсносл0вимъ тS, кrте, и3 вёрою молsщіисz си1лэ твоeй: и3зми2 нaсъ сэтeй врaжіихъ, и3 ўпрaви нaсъ къ пристaнищу всёхъ спасeніz, пою1щихъ тS.

БGор0диченъ: Дв7ою родилA є3си2 сн7а, прeжде тебє2 рождeннаго t nц7A прeжде вBкъ, безъ м™ре t бGа, распsтаго пл0тію, да спасeтъ прeжде согрёшшыz.

И$нъ.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

По nтeческимъ ходsще и3справлeніємъ закHннымъ, блажeнніи хrт0вы страдaльцы, жи1знь нестарёемую, вaшими стzжaсте кровьми2, прехвaльніи.

Ни џгнь, ни мeчь преврати1ти когдA возм0же, д0блесть нрaва, блажeнніи, вaшу, ћже въ вёрэ: въ нeйже ўпраздни1сте мучи1телей шат†ніz.

М{ки претерпёша за хrтA бGа, прехвaльніи мyчєницы, и3 свhше пріsша побёды п0чєсти, непрестaннw молsщесz, спасти2 дyшы нaшz.

БGор0диченъ: Дв7ою родилA є3си2 неискусобрaчнаz, и3 дв7ою пребылA є3си2, м™и безневёстнаz, бцdе марjе, хrтA бGа нaшего моли2, спасти1сz нaмъ.

Катавaсіа: Жeзлъ во џбразъ тaйны пріeмлетсz, прозzбeніемъ бо предразсуждaетъ свzщeнника: неплодsщей же прeжде цRкви, нhнэ процвэтE дрeво кrтA, въ держaву и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ с™hхъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Премyдрости б9іz столпи2 седмочи1сленніи, и3 бжcтвеннагw свёта свэти6льницы седмосвёщніи, маккавeи всемyдріи, прeжде мyченикwвъ превeліи мyчєницы: съ ни1миже всёхъ бGу моли1тесz, спасти1сz почитaющымъ вaсъ.

Јкосъ: Хвали2 тeплэ, сіHне, бGа твоего2, ћкw ўкрэпи1лъ є4сть сeй верєи2 врaтъ твои1хъ, и3 сhны твоS благослови2: сjи бо, ћкw в0инство непобэди1мое, њполчeніе вои1стинну д0блественно и3 крэпкомyдренно, проти1ву ковaрствwмъ ѕлочести1выхъ бGомyдреннw стaша, вкyпэ побёды вэнцы2 нбcнагw сіHна пріeмлютъ, и3 бжcтвенному прест0лу предстоsтъ, њ всёхъ непрестaннw молsщесz. Проси1те спасти1сz пою1щымъ вaсъ.

Сэдaленъ, с™hхъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Благочeстнw наказaвшесz, џтроцы мyдріи, мyченически мучи1телей прещє1ніz мyжески посрами1сте: ћкw зак0на побHрницы, и3 nтцY послyшницы бhсте, с™jи, съ мaтерію бGомyдрою ўсeрднw пострадaсте. Тёмже и3 смeртію жив0тъ и3скyпльше вои1стинну нбcный, вёчнw рaдуетесz маккавeи крэпкодyшніи: моли1те хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти, чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть вaшу.

Слaва, и3 нhнэ, кrтA, глaсъ ѕ7:

Кrтъ тв0й, гDи, њсвzти1сz, въ нeмъ бо бывaютъ и3сцэлє1ніz немwщнhмъ во грэсёхъ: є3гHже рaди припaдаемъ ти2, поми1луй нaсъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Да кропи1тъ всS землS рaдованіе, да веселsтсz древA дубр†внаz, днeсь њбожє1на всечестнhмъ кrт0мъ, сіsющи концє1мъ.

Показaвый nргaнъ ўмерщвлeніz, живон0сно мjрови, побэдотв0рное nрyжіе непобэди1мое, преслaвный кrте, сердцA н†ша просвэти2.

Ты2 бжcтвеннаz побёда, ты2 содёлованіе нaшегw спасeніz, ты2 вBрнымъ соwдолёніе, и3 бжcтвеннаz жeртва, q всечcтнhй кrте! Пою1щыz тS њсвzти2.

Нб7о всeй земли2 свесели1тсz, страстотeрпцы, мyчєницы, ґпcли, дyшы прaведныхъ рaдостнw нhнэ рaдуютсz: и3 вс‰ спасaетъ зри1мw предлежaщее посредЁ жизнодaтельное дрeво и3 вBрныz њсвzщaетъ благодaтію.

БGор0диченъ: Вои1стинну ты2 kви1ласz є3си2: вои1стинну родилA є3си2 сн7а вhшнzго, на кrтЁ рyцэ простeршаго, дв7о м™и марjе, и3 мjръ призвaвшаго.

И$нъ.

Їрм0съ: И#зъ горы2 приwсэнeнныz, сл0ве, прbр0къ, є3ди1ныz бцdы, хотsща воплоти1тисz, бGови1днw ўсмотри2, и3 со стрaхомъ славосл0вzше си1лу твою2.

Зак0нъ бlжeнніи написaвше, ћкоже дрeвле мwmсeй во свои1хъ скрижaлэхъ п0мысла: не преступи1сте сегw2 дaже до смeрти, но твeрдw подвизaстесz.

ЗакHнныz бGу приносsще жє1ртвы, и3 мwmсeйскому ревнyюще житію2, преwби1дэша всsко законоположeніе мучи1тельское, страстотeрпцы хrт0вы.

Ћкоже кaмень в0лненное стоsніе, си1це мн0ги м{ки, страдaльцы, мyжескимъ ўм0мъ, маккавeи, дaже до смeрти претерпёсте.

Трbченъ: Безначaльнаz трbце, є3ди1нице покланsемаz, сопрест0льнаz є3ди1нице, трbце воспэвaемаz, мyчєникъ мольбaми и3збaви нaсъ t бёдъ и3 напaстей, воспэвaющихъ тS.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, t нaсъ, с™az бцdе: рaдуйсz, рaдость р0ждшаz мjрови: рaдуйсz, є3ди1на заступлeніе человёкwмъ, бlгословeннаz бцdе чcтаz.

Катавaсіа: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Под8и1мемъ съ рaдостію преблажeнный кrтъ, въ цRквахъ и3 градёхъ сeй предложeнный, и3 поклони1мсz, да долгHвъ пріи1мемъ њставлeніе.

Ўмерщвлsетсz ѕмjй лукaвый нhнэ, и4же тмы2 начaльникъ, сіsніz не терпS, є4же њблистaетъ живон0сный кrтъ, бжcтвеннагw цRS ски1птро честн0е.

Ћкw пресвётла ѕвэздA, и3 ћкw би1серъ благолёпенъ, и3 пресіsнное с0лнце, вс‰ њзарsетъ земли2 концы2 кrтъ гDень, є3г0же њблобызaемъ.

Воскли1кните kзhцы, восп0йте, и3грaйте колBна, и3 п0йте бGу, дaвшему кrтA неруши1мое ўтверждeніе, є4же нhнэ предлежи1тъ: вси2 вёрніи рaдуемсz, ћкw тогw2 рaди благ†z пріeмлюще.

БGор0диченъ: Спасeнію тS начaло вси2 вёрніи вёдуще, ўблажaемъ, чcтаz: тh бо прeжде сyщаго пл0тію родилA є3си2, хотёніемъ свои1мъ пригвождeнна на кrтЁ.

И$нъ.

Їрм0съ: T н0щи невёдэніz, бGовёдэніемъ просвэти1вый концы2, просвэти1 мz ќтромъ чlвэколю1біz твоегw2, гDи.

Ћкоже nтeческій зак0нъ не раз0рше, с™jи мyчєницы, вэнцы2 прaведными хrт0съ вaсъ сaмъ вэнчA.

Е#леазaру равностaтни въ рaзумэ ћвльшесz, блажeнніи дёти, и3 принес0стесz со џнэмъ хrтY, дух0вное всесожжeніе.

И$же с™hми свобождazй t лeсти всsчєскаz, спаси2 нaсъ, гDи, тёхъ моли1твами, ћкw бlгоутр0бенъ.

БGор0диченъ: Херувjмwвъ ћвльшисz честнёйши, дв7о всепётаz, моли1сz сн7у твоемY, спасти2 дyшы пою1щихъ тS.

Катавaсіа: Q требlжeнное дрeво, на нeмже распsсz хrт0съ, цRь и3 гDь, и4мже падE дрeвомъ прельсти1вый, тоб0ю прельсти1всz, бGу пригвозди1вшусz пл0тію, подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Ћкw бжcтвенъ сосyдъ, ћкw свэти1льникъ свётелъ въ цRквахъ днeсь, и3 въ хрaмэхъ и3 градёхъ, кrтъ предлежи1мь ви1дzще, и3 ўzсни1вшаго сего2 воспоeмъ.

Ўмерщвлsетсz смeрть, и3 ўморsетсz тлёніе, и3 бэс0встіи полцы2 tбэгaютъ побёдный и3 стрaшный днeсь предлежaщь ви1дzще кrтъ хrт0въ, не смёюще прикоснyтисz є3мY.

Воспэвaюще тS бGа, и3 цRS и3 гDа, ћкw даровaлъ є3си2 нaмъ кrтъ стёну неруши1му: є3г0же нhнэ њблобызaемъ рaдостію, и3 лю1тыхъ tбэгaемъ.

БGор0диченъ: Ћдомъ ѕміи1нымъ, прaбаба пи1щею, ћже во є3дeмэ, помaзасz: дв7а же, р0ждши начaльника жи1зни, и3сточи2 мjру нетлёніе и3 воскресeніе.

И$нъ.

Їрм0съ: Ри1зу мнЁ подaждь свётлу, њдэsйсz свётомъ, ћкw ри1зою, многомлcтиве хrтE б9е нaшъ.

Ри1зою себE мyченическою њдёzвше с™jи, сію2 труды6 страдaніz вaшегw и3спестри1сте.

Желaюще бhти со хrт0мъ, всеслaвніи мyчєницы, течeніе страдaніz неукл0ннымъ п0мысломъ преид0сте.

Зак0нъ, и4же предадE мwmсeй, хранsще с™jи, зак0ннw пострадaша, посрaмльше ґнті0ха мучи1телz.

БGор0диченъ: Е#ди1на сл0вомъ пл0тію сл0ва р0ждшаz, и3збaви, м0лимсz, t сэтeй врагA дyшы нaшz.

Катавaсіа: В0днагw ѕвёрz во ўтр0бэ дл†ни їHна кrтови1днw распростeръ, спаси1тельную стrть проwбражaше ћвэ. Тёмъ триднeвенъ и3зшeдъ, премjрное воскrніе прописaше, пл0тію пригвождeннагw хrтA бGа, и3 триднeвнымъ воскrніемъ мjръ просвёщшагw.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz на кrтъ в0лею, тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству, щедрHты тво‰ дaруй, хrтE б9е, возвесели2 нaсъ си1лою твоeю, побBды даS нaмъ на сопостaты, пос0біе и3мyщымъ твоE, nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

Јкосъ: И$же до трeтіzгw небесE восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 глаг0лы слhшавъ неизречє1нныz, и3 бжcтвєнныz, и4хже не лёть љзы6ки человёческими глаг0лати, что2 галaтwмъ пи1шетъ, ћкw рачи1теліе писaній, прочт0сте и3 познaсте: мнЁ, глаг0летъ, хвали1тисz да не бyдетъ, т0кмw во є3ди1номъ кrтЁ гDни, на нeмже страдaвъ, ўби2 стр†сти. Того2 u5бо и3 мы2 и3звёстнw да держи1мъ, кrтъ гDень, хвалY вси2: є4сть бо нaмъ спаси1тельное сіE дрeво, nрyжіе ми1ра, непобэди1маz побёда.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Спаси1тельному дрeву поклони1мсz, кrтY прес™0му, є3мyже слyжатъ ѓгGльскаz вс‰ вHинства, предлежaщь ви1дzще вёрніи, и3сточaющъ нaмъ њсвzщeніе и3 жи1знь.

Побэдон0сный kви1сz прес™hй кrтъ живодaвца хrтA: свhше же бэсHвъ всёхъ мн0жество tгонS вaрварское шатaніе, и3 побэди1телz kвлsz в0инство нaше.

Ћкw њдушевлeну тебЁ припaдаz взывaю, кrте м0й прес™hй: тh ми просвэти2 дyшу, и3 ќмъ, и3 слyхъ, и3 ўстнЁ, и3 љзhкъ, и3 дыхaніе, и3 џчи, къ путє1мъ цrтва хrт0ва.

Поeмъ, слaвимъ и3 покланsемсz, и3 величaемъ твою2, хrтE, держaву: ћкw подадE нaмъ рабHмъ твои6мъ кrтъ бжcтвенный слaдость неисчерпaемую, и3 храни1лище душaмъ и3 тёлwмъ нaшымъ.

БGор0диченъ: Ю$ношы три2 пeщь не њпали2, ржcтво2 проwбразyющи твоE: и4бо бжcтвенный џгнь тS не њпали2, всели1всz въ тS, и3 вс‰ научи1въ пёти: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ начaлэ зeмлю њсновaвый, и3 нб7сA сл0вомъ ўтверди1вый, бlгословeнъ є3си2 во вёки, гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

М§ническими пострадaвше болёзньми, мучи1тельскихъ не ўстраши1стесz прещeній, хrтY вопію1ще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ. Двaжды.

Терпёніz пождaвше болёзней, вр†жіz лю6таz побэди1сте ков†рства, хrтY вопію1ще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: И$же во ўтр0бу дв7ыz всели1выйсz, и3 тоS рaди ґдaма њбн0вль, бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Катавaсіа: Безyмное велёніе мучи1телz ѕлочести1вагw лю1ди поколебA, дhшущее прещeніе и3 ѕлохулeніе бGомeрзское: nбaче три2 џтроки не ўстраши2 ћрость ѕвёрскаz, ни џгнь снэдazй, но противодhшущу росон0сному д¦у, со nгнeмъ сyще поsху: препётый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Ўжасни1сz, боsйсz нб7о, и3 да подви1жатсz њснов†ніz земли2: сe бо въ мертвецёхъ вмэнsетсz въ вhшнихъ живhй, и3 во гр0бъ мaлъ страннопріeмлетсz. Е#г0же џтроцы благослови1те, свzщeнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Тв0й кrтъ проwбразyz їaкwвъ и3ногдA, на внyки пол0жь дл†ни премённw, и3 благослови1въ и4хъ, благодaти во kзhцэхъ научaz: џтроцы благослови1те, свzщeнніи п0йте, лю1діе превозноси1те є3го2 во вёки.

Q неизречeннагw твоегw2, хrтE, сни1тіz, и3 неизглаг0ланныхъ благи1хъ! Воплоти1сz, и3 рaспzтъ бhвъ, смeрть пріeмъ, и3 рэши1ши человёки t клsтвы, и3сточи1въ нетлёніе на треблажeннэмъ дрeвэ, препрослaвленный кrтъ сeй во вёки.

Прес™hй кrтъ, бжcтвенную побёду, жи1зни начaльника, лeсти потреби1телz, днeсь похвaлимъ кrтъ всес™hй гDень, бэсHвъ губи1телz, и3 вaрварwвъ прогони1телz, вёрныхъ побэдотв0рца, и3 покрови1телz.

БGор0диченъ: Гвоздьми2 пригвождeна хrтA, копіeмъ прободeна въ нетлBннаz рeбра, тр0стіемъ въ главY біeма, жeлчь вкушaюща зрsщи, дв7а вопіsше: гдЁ твоS добр0та зaйде, прекрaсное сл0во, препрослaвленне пaче сынHвъ человёческихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Безначaльнаго цRS слaвы, є3гHже трепeщутъ нбcныz си6лы, п0йте свzщeнницы, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

И$стины рачи1теліе, и3 зак0на и3звёстніи храни1теліе бhвше, прехвaльніи мyчєницы, поeте хrтA во вёки.

Седморaсленный пл0дъ с™aгw к0рене, ћкw вои1стинну сeдмь маккавeи, мyченики гDни почти1мъ дост0йнw.

Зак0ну ревни1тели, є3динодyшныz страдaльцы вёрніи, сeдмь маккавeи съ р0ждшею и5хъ, почти1мъ дост0йнw.

Трbченъ: Трbце нераздэли1маz є3ди1нице, въ б9ествЁ слaвлю є3ди1ну, и3 въ тріeхъ пою1 тz ли1цэхъ, є3ди1ну си1лу.

БGор0диченъ: Въ послBднzz нaсъ рaди, t дв7ы воплощeннаго бGа, свzщeнницы п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Катавaсіа: Благослови1те џтроцы, трbцы равночи1сленніи, содётелz nц7A бGа, п0йте снизшeдшее сл0во, и3 џгнь въ р0су претв0ршее, и3 превозноси1те всBмъ жи1знь подавaющаго, д¦а всес™aго во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно. Е#г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS ўблажaемъ.

Тлённи t преслушaніz бhхомъ, б9іz зaповэди прест{пницы ћвльшесz: сегw2 рaди смeрть пріи1де человёкwмъ. Тёмже безсмeртіе процвэтE днeсь побёдный кrтъ хrт0въ, є3г0же цэлyемъ.

СE дрeво прес™0е, крёпкаz надeжда вBрнымъ kви1сz, клsтвы и3збавлeніе, человёкwвъ рaдость предлежи1тъ, њбличaz тмы2 начaльника: семY поклони1мсz вёрніи съ весeліемъ.

Начaло благословeніz, и3 ўтверждeніе хrтіaнъ и3 стэнA, и3 твeрдое заступлeніе, и3 клsтвы и3збавлeніе, kви1сz нaмъ дрeво вожделённое, nрyжіе непобэди1мое: просвэти2 и3 њсвzти2 нaсъ покланsющихъ тебЁ.

БGор0диченъ: Хрaме и3 двeре њсвzщeніz, пrт0ле б9ій, џблаче и3 свёщниче всесвётлый, и3 ковчeже благодaти, всенепор0чнаz, чeстнэ покланsющыzсz џбразу честн0му є3динор0днагw твоегw2 сн7а, покрhй и3 сохрани2.

И$нъ.

Їрм0съ: Величaемъ тS м™рь б9ію, и3 слaвимъ тS, бцdе дв7о, ћкw сп7са р0ждшую дyшъ нaшихъ.

Сокр0вище бжcтвенныхъ даровaній, вои1стинну показaстесz, богaтство неteмлемое, всехвaльніи мyчєницы.

Моли1твєнницы д0бліи къ зижди1телю всёхъ сyще, и3спроси1те невлaемую жи1знь душaмъ нaшымъ.

И$же бжcтвенною рeвностію и3 теплот0ю души2, творsщыz вaшу пaмzть, сохрани1те неснэдaеми t лукaвагw.

Трbченъ: Съ сн7омъ nц7Y и3 д¦у прaвому поклони1мсz, со ѓгGлы зовyще: слaва въ вhшнихъ бGу.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, двeре с™az, бGу tвeрстаz, є3ди1ному премyдрому, ю4же њсэни2 д¦ъ прес™hй.

Катавaсіа: Тaинъ є3си2, бцdе, рaй, невоздёланнw возрасти1вшій хrтA, и4мже кrтное живон0сное на земли2 насади1сz дрeво: тёмъ нhнэ возноси1му, покланsющесz є3мY, тS величaемъ.

Свэти1ленъ nктHиха. Слaва, мyченикwвъ:

Ч{дныz воспоeмъ маккавeи, є3леазaра, џтроки и3 соломwнjю: сjи бо низложи1ша шат†ніz началоѕл0бнагw ѕмjz, и3 зак0на служи1теліе бhвше, вэнчaшасz.

И# нhнэ, кrтA:

Кrтъ, храни1тель всеS вселeнныz: кrтъ, красотA цRкве: кrтъ, нaша держaва: кrтъ вёрныхъ ўтверждeніе: кrтъ, ѓгGлwвъ слaва, и3 дeмwнwвъ ћзва.

На хвали1техъ стіхи6ры, на ѕ7, кrтA G: глaсъ №:

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Нбcнаz шє1ствіz кrтъ честнhй гот0витъ всBмъ, томY покланsющымсz вёрою несумнённою: и3 ликHмъ невещeственныхъ си1лъ, и4же на нeмъ пригвозди1выйсz, сочетaетъ люб0вію пою1щыz того2.

Клaнzющесz вёрою кrтY честн0му, на нeмъ распeншагосz воспоeмъ вLку: тогw2 мановeніемъ ўстнЁ вкyпэ и3 дyшу њчищaюще, и3 сіsніи сегw2 мhсленными ўzсни1мсz, хвaлzще є3го2.

Г0ресть дрeвле ўслаждaz мwmсeй, и3збaви ї}лz, џбразъ кrтA написyz: мh же сего2 вси2 вёрніи, тaйнw и3 бжcтвеннw воwбражaюще въ сердцaхъ нaшихъ, всегдA спасaемсz держaвою є3гw2.

И# с™hхъ G, самоглaсны, глaсъ т0йже:

Многострадaльнаz мaти, къ подвигHмъ созвaвши сво‰ дёти, глаг0лаше: ґвраaмстэй сэди1нэ послёдуйте, да заколeнію їсаaкову причаститeсz. Тjи же пріимaху наставлsющую, предпостизaху ўчaщую, дрyгъ по дрyзэ томлє1ніz мyки ви1дzще: и4хже моли1твами, б9е, поми1луй нaсъ.

Глaсъ д7:

Сeдмь столпи2 и3збрaнніи, t є3ди1нагw кaмене словeснагw ўсёчены бhша, непоколеби1мь показaша зак0на ст0лпъ. Тёмже бlговоли2, сп7се, въ ми1рэ сохрани1тисz душaмъ нaшымъ.

Глaсъ є7:

И%же зак0на храни1теліе, и3 соломwнjи сhнове, на суди1щи стрaждуще, ко ґнті0ху вопіsху: мы2, ґнті0ше, за nтeческій зак0нъ терпи1мъ. Не tлучи1тъ же нaсъ, ни џгнь, ни мeчь, ни ѕвёріе, ни р†ны: но вкyпэ ќмремъ съ мaтерію стaрицею, и3 ўчи1телемъ nтцeмъ, живyще и3 срaдующесz въ некончaємыz вёки.

Слaва, глaсъ д7:

На маккавeи собрaвшуюсz рaть, пріиди1те, ќзримъ вёрніи мyжество: мучи1тель бо цaрь вс‰ kзhки ўдержaвъ, держи1мь бёzше t стaрца и3 дэтeй седьми2, и3 є3ди1ныz жены2. Тёмже моли1твами и4хъ, б9е, поми1луй нaсъ.

И# нhнэ, кrтA, глaсъ т0йже:

Пособи1вый, гDи, кр0ткому дв7ду покори1ти и3ноплемeнника, вёрному нaшему в0инству споб0рствуй, и3 nрyжіемъ кrтA низложи2 враги2 нaшz. Покажи2, бlгоутр0бне, на нaсъ дрє1вніz ми1лwсти тво‰: и3 да разумёютъ вои1стинну, ћкw ты2 є3си2 бGъ, и3 на тS надёющіисz побэждaемъ, молsщіисz nбhчнw пречcтэй твоeй м™ри, даровaтисz нaмъ вeліей ми1лости.

Славосл0віе вели1кое, ти1хw, со глaсомъ. Їерeю же њболчeну сyщу во всю2 nдeжду свzщeнническую, прих0дитъ съ кади1ломъ къ с™ёй трапeзэ, предходsщу є3мY діaкону съ лампaдою, и3 кади1тъ свzтyю трапeзу, и3 честнhй кrтъ, и3 тaкw взимaетъ честнhй кrтъ съ блю1домъ на главY, и3 и3сх0дитъ сёверными дверьми2 и3зъ nлтарS, пред8идyщымъ є3мY со двэмA лампaдами и3 съ кади1ломъ: прих0дитъ же прsмw цaрскихъ дверeй, и3 стои1тъ, њжидaz концA трис™aгw.

Кончавaему же трис™0му, возглашaетъ їерeй:

Премyдрость, пр0сти:

И# кли1ріцы пою1тъ тропaрь:

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰: три1жды.

И# тaкw прих0дитъ їерeй, носS на главЁ честнhй кrтъ, предъ с™hz цaрскіz двє1ри ко ґнал0гію, є3мyже ўкрaшену сyщу, полагaетъ на нeмъ честнhй кrтъ. И# твори1тъ поклонeніе честн0му кrтY, три1жды, поS тихоглaснw:

КrтY твоемY покланsемсz, вLко, и3 с™0е воскrніе твоE слaвимъ.

И# ли1кове т0же пою1тъ велеглaснw, три1жды. Тaже цэлyютъ честнhй кrтъ, и3 покланsютсz пaки є3ди1ною.

Пою1ще стіхи6ры самоглaсны, глaсъ в7:

Пріиди1те, вёрніи, животворsщему дрeву поклони1мсz, на нeмже хrт0съ цRь слaвы в0лею рyцэ распростeръ, вознесE нaсъ на пeрвое блажeнство, ±же прeжде врaгъ слaстію ўкрaдъ, и3згнaны t бGа сотвори2. Пріиди1те, вёрніи, дрeву поклони1мсz, и4мже спод0бихомсz неви1димыхъ вр†гъ сокруши1ти главы6. Пріиди1те, вс‰ nтeчєствіz kзhкwвъ, кrтъ гDень пёсньми почти1мъ: рaдуйсz, кrте, пaдшагw ґдaма совершeнное и3збавлeніе, њ тебё бо вёрнэйшіи цaріе нaши хвaлzтсz, ћкw твоeю си1лою їсмaильтєскіz лю1ди держaвнw покарsюще. ТS нhнэ со стрaхомъ хрістіaне цэлyюще, на тебЁ пригвозди1вшагосz бGа слaвимъ, глаг0люще: гDи, на т0мъ пригвозди1выйсz, поми1луй нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Глaсъ є7:

Зрsщи тS твaрь всS на кrтЁ нaга ви1сzща, содётелz и3 зижди1телz всёхъ, и3змэнsшесz стрaхомъ, и3 рыдaше: с0лнце же свётъ њмрачи2, и3 землS колебaшесz, кaменіе же разсэдaшесz, и3 хрaма свётлость раздирaшесz. Мeртвіи востaша t гробHвъ, и3 ѓгGльскіz си6лы ўжас0шасz, гlг0люще. Q чудесE! СудіS сyдитсz, и3 стрaждетъ хотS за спасeніе мjра и3 њбновлeніе.

Глaсъ }:

Днeсь вLка твaри, и3 гDь слaвы, на кrтЁ пригвождaетсz, и3 въ рє1бра прободaетсz! Жeлчи и3 џцта вкушaетъ, слaдость цRк0внаz: вэнцeмъ t тeрніz њблагaетсz: покрывazй нб7о џблаки, nдeждею њблачи1тсz поругaніz: и3 заушaетсz брeнною рук0ю, рук0ю создaвый человёка: по плещeма біeнъ бывaетъ, њдэвazй нб7о џблаки: заплев†ніz и3 р†ны пріeмлетъ, поношє1ніz и3 заушє1ніz, и3 вс‰ терпи1тъ менє2 рaди њсуждeннагw, и3збaвитель м0й и3 бGъ, да спасeтъ мjръ t прeлести, ћкw бlгоутр0бенъ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже.

Днeсь неприкосновeнный существ0мъ, прикосновeнъ мнЁ бывaетъ, и3 стрaждетъ стrти свобождazй мS t страстeй: свётъ подавazй слэпы6мъ, t беззак0нныхъ ўстeнъ њплевaетсz, и3 даeтъ плещы2 за плэнє1нныz на р†ны. Сего2 чcтаz дв7а и3 м™и на кrтЁ зрsщи, болёзненнw вэщaше: ўвы2 мнЁ, чaдо моE, что2 сіE сотвори1лъ є3си2; крaсный добр0тою пaче всёхъ человBкъ, бездыхaнный и3 беззрaчный kвлsешисz, не и3мёz ви1да, нижE добр0ты. Ўвы2 мнЁ, м0й свёте, не могY спsща зрёти тS, ўтр0бою ўzзвлsюсz, и3 лю1тое nрyжіе сeрдце моE прох0дитъ: воспэвaю тво‰ стrти, покланsюсz бlгоутр0бію твоемY, долготерпэли1ве, слaва тебЁ.

Посeмъ є3ктєніи2:

Поми1луй нaсъ, б9е:

И# И#сп0лнимъ ќтреннюю моли1тву:

Діaконъ: Премyдрость.

Їерeй tпyстъ, и3 пeрвый чaсъ. На №-мъ часЁ, тропaрь кrтA: Слaва, с™hхъ. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ кrтA: и3 совершeнный tпyстъ.

Въ сjй №-й дeнь ѓvгуста, во nби1телехъ и3 прих0дскихъ хрaмэхъ, совершaютъ чи1нъ свzщeніz воды2, и3 бывaетъ си1це:

Приугот0вану столY и3 ўкрaшену, и3 водЁ въ чaшэ, и3ли2 и3сх0димъ на и3ст0чники. И# благослови1вшу їерeю, глаг0летсz трис™0е, и3 pал0мъ рм7в:

ГDи, ўслhши моли1тву мою2:

Тaже: БGъ гDь: во глaсъ д7.

И# тропaрь: Къ бцdэ прилёжнw: Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ:

Не ўмолчи1мъ никогдA, бцdе:

Тaже pал0мъ н7: Поми1луй мS, б9е:

Посeмъ пою1тсz тропари2 свzщeніz воды2. Глaсъ ѕ7:

Е$же рaдуйсz, ѓгGломъ пріи1мшаz, и3 р0ждшаz зижди1телz твоего2, дв7о, спасaй тS величaющыz. Двaжды.

Воспэвaемъ сн7а твоего2, бцdе, и3 вопіeмъ: пречcтаz вLчце, всsкіz бэды2 и3збaви рабы6 тво‰.

Царє1мъ, прbр0кwмъ и3 ґпcлwмъ, и3 мyченикwмъ ты2 є3си2 похвалA, и3 предстaтельница мjру, всенепор0чнаz.

Љзhкъ всsкъ правослaвныхъ похвалsетъ, и3 блажи1тъ и3 слaвитъ пречcтое ржcтво2 твоE, марjе бGоневёстнаz.

Дaждь, хrтE м0й, и3 мнЁ недост0йному долгHвъ њставлeніе, молю1сz, тS р0ждшіz моли1твами, ћкw бlгоутр0бенъ.

На тS мо‰ ўпов†ніz возложи1хъ, бцdе, спаси1 мz моли1твами твои1ми, и3 дaруй ми2 прегрэшeній њставлeніе.

Њживи1 мz, р0ждшаz жизнодaвца и3 сп7са, спаси2 моли1твами твои1ми, благословeннаz, надeждо дyшъ нaшихъ.

Зижди1телz всёхъ во ўтр0бэ твоeй зачeншаz, дв7о всенепор0чнаz, моли1твами твои1ми спаси2 дyшы нaшz.

Бцdе, р0ждшаz сл0вомъ пaче сл0ва сл0во, всепётаz, того2 моли2 спасти2 дyшы нaшz.

Ми1лостива мнЁ судію1 же и3 сн7а твоего2, прегрэши1вшему пaче всsкагw человёка, твои1ми моли1твами содёлай, вLчце.

По д0лгу вопіeмъ ти2: рaдуйсz, бцdе чcтаz приснодв7о, молsщесz, моли1твами твои1ми спасти1сz.

И#збaви мS nгнS вёчнагw, и3 мyкъ предлежaщихъ мнЁ, бGороди1тельнице, ћкw да ўблажaю тS.

Не прeзри молeніz твои1хъ рабHвъ, м0лимсz, вLчце всепётаz, ћкw да и3збaвимсz всsкагw њбстоsніz.

Недyгwвъ и3 всsкихъ болёзней, и3 бёдъ нaсъ свободи2, къ свzщeнному твоемY покр0ву прибэгaющихъ.

Стрaнное чyдо, є4же въ тебЁ, бGороди1тельнице: нaсъ бо рaди по нaмъ роди1сz всёхъ зижди1тель и3зъ тебє2, и3 бGъ нaшъ.

Хрaмъ тв0й, бцdе, показaсz врачевство2 недyгwвъ безмeздное, и3 њскорблsемыхъ дyшъ ўтэшeніе.

Прес™az бцdе, р0ждшаz сп7са, t бёдъ спаси2 и3 всsкіz и3нhz нyжды рабы6 тво‰.

И#збaви t всsкагw прещeніz, находsщагw рабы6 тво‰, прес™az вLчце, и3 всsкагw врeда душeвнагw же и3 тэлeснагw.

Спаси2 всёхъ моли1твами твои1ми, дв7о бцdе, къ тебЁ притекaющихъ, и3 и3збaви всsкіz нyжды и3 ск0рби.

Кто2 притекazй въ хрaмъ тв0й, бцdе, не пріeмлетъ ск0рw и3сцэлeніz душeвнагw вкyпэ и3 тэлeснагw, пречcтаz;

T всёхъ ўмолsемь, щeдре, с™hхъ и3 г0рнихъ чинHвъ, њчи1сти мS р0ждшею тS.

Пощади2, сп7се, дyшы ўмeршихъ брaтій нaшихъ, въ надeжди жи1зни, и3 њслaби, њстaви и5мъ согрэшє1ніz.

Рaдуйсz, мjра њчисти1лище, дв7о, рaдуйсz, рyчко и3 свёщниче всезлатhй, бжcтвенныz мaнны, и3 свёта, бGоневёсто.

Поeмъ тS бGа є3ди1наго въ трbцэ, вопію1ще глaсъ трис™hй, молsщесz спасeніе получи1ти.

Слaва: Q дв7о, р0ждшаz сп7са и3 вLку мjра и3 гDа! Того2 моли2 спасти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ: Рaдуйсz, горо2: рaдуйсz, купино2: рaдуйсz, вратA: рaдуйсz, лёствице: рaдуйсz, бжcтвеннаz трапeзо: рaдуйсz, всёхъ п0моще, вLчце.

Моли1твами, ми1лостиве, м™ре твоеS пречcтыz, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, тво‰ ми1лwсти лю1демъ твои6мъ дaруй.

Моли1твами слaвныхъ ґрх†гGлъ и3 ѓгGлъ и3 г0рнихъ чинHвъ, рабы6 тво‰, сп7се, д0брэ сохрани2.

Моли1твами честнaгw и3 слaвнагw кrти1телz твоегw2, прbр0ка, п®тeчи, хrтE сп7се м0й, рабы6 тво‰ сохрани2.

Моли1твами слaвныхъ ґпcлwвъ и3 мyченикwвъ, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, тво‰ ми1лwсти лю1демъ твои6мъ дaруй.

Моли1твами слaвныхъ безсрeбрєникъ, бцdе, рабы6 тво‰ сохрани2, ћкw предстaтельство мjра и3 ўтверждeніе.

Слaва: Nц7A и3 сн7а славосл0вимъ, и3 д¦а с™aго, глаг0люще: трbце с™az, спаси2 дyшы нaшz.

И# нhнэ: Неизречeннw въ послBднzz зачeншаz, и3 р0ждшаz создaтелz твоего2, дв7о, спасaй тS величaющыz.

Тaже: Милосeрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz бцdе, надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 спасeніе р0да хrтіaнскагw.

Тaже: ГDу пом0лимсz.

Свzщeнникъ: Ћкw свsтъ є3си2, б9е нaшъ:

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже, настоsщыz тропари2, глaсъ ѕ7:

Нhнэ настA врeмz всёхъ њсвzщaющее, и3 прaведный нaсъ ждeтъ судіS: но њбрати1сz, душE, къ покаsнію, ћкw блудни1ца зовyщи со слезaми: гDи, поми1луй мS.

Водaми њдожди1вый, хrтE, и3ст0чникъ и3сцэлeній, во всечестнёмъ хрaмэ дв7ы днeсь, твоегw2 бlгословeніz њкроплeніемъ tгонsеши недyги немощствyющихъ, врачY дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ.

Дв7а родилA є3си2 неискусобрaчнаz, и3 дв7а пребылA є3си2, м™и безневёстнаz, бцdе марjе, хrтA бGа нaшего моли2 спасти1сz нaмъ.

Прес™az бцdе дв7о, рyкъ нaшихъ дэлA и3спрaви, и3 прощeніе прегрэшeній нaшихъ и3спроси2, внегдA пёти нaмъ ѓгGльское пёніе:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

И# по трис™0мъ діaконъ глаг0летъ:

В0нмемъ:

Свzщeнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Чтeцъ, прокjменъ, глaсъ G:

ГDь просвэщeніе моE и3 сп7си1тель м0й, когw2 ўбою1сz;

Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2, t когw2 ўстрашyсz;

Ґпcлъ къ є3врeємъ, зачaло ™ѕ:

Брaтіе, с™sй и3 њсвzщaеміи t є3ди1нагw вси2, є3sже рaди вины2 не стыди1тсz брaтію нарицaти и5хъ, глаг0лz: ВозвэщY и4мz твоE брaтіи моeй, посредЁ цRкве воспою1 тz. И# пaки: ѓзъ бyду надёzсz нaнь. И# пaки: сE ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дaлъ є4сть бGъ. Понeже ќбw дёти приwбщи1шасz пл0ти и3 кр0ви, и3 т0й пріи1скреннэ приwбщи1сz тёхже, да смeртію ўпраздни1тъ и3мyщаго держaву смeрти, си1рэчь діaвола: И# и3збaвитъ си1хъ, є3ли1цы стрaхомъ смeрти чрезъ всE житіE пови1нни бёша раб0тэ. Не t ѓгGлъ ќбw когдA пріeмлетъ, но t сёмене ґвраaмова пріeмлетъ: Tню1дуже д0лженъ бЁ по всемY под0битисz брaтіи, да ми1лостивъ бyдетъ и3 вёренъ первосвzщeнникъ ±же къ бGу, во є4же њчи1стити грэхи2 людскjz. Въ нeмже бо пострадA, сaмъ и3скушeнъ бhвъ, м0жетъ и3 и3скушaємымъ помощи2.

Свzщeнникъ: Ми1ръ ти2.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7.

Стjхъ №: Tрhгну сeрдце моE сл0во блaго.

Стjхъ в7: Глаг0лю ѓзъ дэлA мо‰ царeви.

Е#ђліе t їwaнна, зачaло д7i.

Во врeмz џно, взhде ї}съ во їеrли1мъ. Е$сть же бо їеrли1мэхъ на џвчей купёли, ћже глаг0летсz є3врeйски виfесдA, пsть притвHръ и3мyщи. Въ тёхъ слежaше мн0жество болsщихъ, слэпhхъ, хромhхъ, сухи1хъ, чaющихъ движeніz воды2. ЃгGлъ бо гDень на всsко лёто схождaше въ купёль, и3 возмущaше в0ду: и3 и4же пeрвэе влaзzше по возмущeніи воды2, здрaвъ бывaше, kцёмъ же недyгомъ њдержи1мь бывaше.

Тaже діaконъ є3ктенію2:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Њ свhшнэмъ ми1рэ:

Њ ми1рэ всегw2 мjра:

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ:

Њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ:

Њ бGохрани1мэй странЁ нaшей:

Њ грaдэ сeмъ: (Ѓще въ монастырЁ:) Њ с™ёй nби1тели сeй:

Њ благорастворeніи воздyхwвъ:

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ:

Њ є4же њсвzти1тисz водaмъ си6мъ си1лою и3 дёйствіzмъ, и3 наи1тіемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ є4же снизходи1ти на в0ды сі‰ њчисти1тельному пресyщныz трbцы дёйству:

Њ є4же бhти водЁ сeй цэли1тельной дyшъ и3 тэлeсъ, и3 всsкіz сопроти1вныz си1лы tгнaтельной:

Њ є4же низпослaти гDу бGу благословeніе їoрдaново, и3 њсвzти1ти в0ды сі‰:

Њ всёхъ трeбующихъ t бGа п0мощи и3 заступлeніz:

Њ є4же просвэти1тисz нaмъ просвэщeніемъ рaзума, є3диносyщною трbцею:

Ћкw да гDь бGъ нaшъ покaжетъ ны2 сhны и3 наслёдники цrтвіz своегw2 воды2 сеS причащeніемъ же и3 кроплeніемъ.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды:

Заступи2, спаси2, поми1луй:

Прес™yю, пречcтую:

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Возглaсъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва:

Тaже моли1тву сію2:

ГDи б9е нaшъ, вели1кій въ совётэ, и3 ди1вный въ дёлэхъ, всеS твaри содётелю, хранsй завётъ тв0й, и3 ми1лость твою2 лю1бzщымъ тS, и3 соблюдaющымъ повелBніz тво‰, всёхъ въ нyждахъ ўмилeнныz пріeмлzй слeзы: сегH бо рaди пришeлъ є3си2 въ рaбіи зрaцэ, не привидёніи нaсъ ўстрашaz, но здрaвіе тёлу и4стинное подавazй, и3 глаг0лzй: сE здрaвъ бhлъ є3си2, ктомY не согрэшaй, но и3 t брeніz здрaвы џчи содёлалъ є3си2, и3 ўмhтисz повелёвъ, свёту всели1тисz сотвори1лъ є3си2 сл0вомъ. Супроти1вныхъ страстeй в0лны смущazй, и3 житіS сегw2 слaное м0ре и3зсушazй, и3 тzжелонHсныz сластeй ўкрощazй в0лны. Сaмъ, чlвэколю1бче цRю2, дaвый нaмъ снэгосвётлою њдёzтисz nдeждою, t водh же и3 д¦а, и3 причaстіемъ же воды2 сеS, и3 њкроплeніемъ твоE бlгословeніе нaмъ низпосли2, сквeрну страстeй њмывaющее. Е$й, м0лимсz, посэти2 нaшу, бlже, нeмощь, и3 и3сцэли2 нaшz недyги душє1вныz же и3 тэлє1сныz, ми1лостію твоeю, моли1твами всепречcтыz, пребlгословeнныz вLчцы нaшеz, бцdы и3 приснодв7ы марjи: си1лою честнaгw и3 животворsщагw кrтA: предстaтельствы честнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: честнaгw, слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ: и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, вели1кихъ їерaрхwвъ и3 вселeнскихъ ўчи1телей, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва, и3 їwaнна златоyстагw: и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, ґfанaсіа и3 кmрjлла, патріaрхwвъ ґлеxандрjйскихъ: и4же во с™hхъ nтцA нaшегw спmрідHна, трімmфyнтскагw чудотв0рца: и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ніколaа ґрхіепjскопа, мmрлmкjйскагw чудотв0рца. И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, меf0діа и3 кmрjлла ўчи1телей словeнскихъ; с™aгw равноап0стольнагw вели1кагw кнsзz влади1міра и3 с™hz равноап0стольныz кнzги1ни џльги: всеS рwссjи чудотв0рцwвъ, петрA, ґлеxjа, їHны и3 філjппа, є3рмогeна и3 їннокeнтіа: с™aгw и3 слaвнагw великом§ника геHргіа побэдон0сца: с™aгw и3 слaвнагw великом§ника дими1тріа мmроточи1вагw: с™hхъ и3 добропобёдныхъ м§никwвъ: прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ: с™hхъ и3 првdныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны: с™hхъ слaвныхъ чудотв0рцwвъ и3 безсрeбреникwвъ, космы2 и3 даміaна, кЂра и3 їwaнна, пантелеи1мона и3 є3рмолaа, самpHна и3 діоми1да, мwкjа и3 ґніки1ты, fалалeа и3 трЂфwна: с™hхъ седми2 м§никъ маккавє1й, ґвjма, ґнтwнjна, гyріа, є3леазaра, є3vсевHна, ґлjма и3 маркeлла, и3 мaтере и4хъ соломwнjи, и3 ўчи1телz и4хъ с™aгw м§ника є3леазaра, и4хже и3 пaмzть совершaемъ, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ.

Спаси2, гDи, и3 поми1луй господи1­на и3 nтца2 нaшего бlжeннэйшего митрополjта и4м>къ,2 и3 преwсвzщeннэйшаго є3пjскопа и4м>къ, є3гHже є4сть џбласть, дaруй и5мъ душeвное и3 тэлeсное здрaвіе, и3 раб0тному тебЁ, семY хrтіaнскому жи1тельству во всeмъ ми1лостивъ бyди. Помzни2, гDи, всsкое є3пjскопство правослaвныхъ, прaво прaвzщихъ сл0во твоеS и4стины: и3 вeсь свzщeнническій и3 монaшескій чи1нъ, и3 спасeніе и4хъ. Помzни2, гDи, ненави1дzщихъ и3 лю1бzщихъ нaсъ, служaщихъ брaтій нaшихъ, предстоsщихъ, и3 благосл0вною вин0ю tшeдшихъ, и3 заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ. Помzни2, гDи, въ плэнeніи и3 ск0рбехъ сyщихъ брaтій нaшихъ, и3 поми1луй и4хъ по вели1цэй ми1лости твоeй, всsкіz нyжды и3збавлszй: ћкw ты2 є3си2 и3ст0чникъ и3сцэлeній, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Свzщeнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Свzщeнникъ же моли1тву тaйнw:

Приклони2, гDи, ќхо твоE, и3 ўслhши ны2, и4же во їoрдaнэ кrти1тисz и3зв0ливый, и3 њсвzти1вый в0ды, благослови2 всёхъ нaсъ, и4же приклонeніемъ своеS вhи, назнaменующихъ раб0тное воwбражeніе: и3 спод0би нaсъ и3сп0лнитисz њсвzщeніz твоегw2 причащeніемъ воды2 сеS: и3 да бyдетъ нaмъ, гDи, во здрaвіе души2 и3 тёла.

Возглaсъ: Тh бо є3си2 њсвzщeніе нaше, и3 тебЁ слaву, и3 благодарeніе, и3 поклонeніе возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже взeмъ честнhй кrтъ, благословлsетъ в0ды три1жды, кrтоoбрaзнw низводS, и3 возводS и5 прaвw: и3 поS настоsщій тропaрь, глaсъ №:

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE, побBды на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz крест0мъ твои1мъ жи1тельство. Три1жды.

И# посeмъ пою1тъ тропaрь сeй, глaсъ в7:

Твои1хъ дарHвъ дост0йны нaсъ сотвори2, бцdе дв7о, презирaющи согрэшє1ніz н†ша, и3 подаю1щи и3сцэлє1ніz вёрою пріeмлющымъ бlгословeніе твоE, пречcтаz.

Тaже цэлyетъ їерeй честнhй кrтъ, тaкожде и3 вси2 лю1діе и3 кропи1тъ всёхъ свzщeнною вод0ю, nлтaрь же и3 цRковь всю2: лю1діе же пою1тъ настоsщій тропaрь, глaсъ д7:

И#ст0чникъ и3сцэлeній и3мyще, с™jи безсрeбреницы, и3сцэлє1ніz подавaете всBмъ трeбующымъ, ћкw превeліихъ даровaній спод0бльшіисz t приснотекyщагw и3ст0чника сп7са нaшегw. Глаг0летъ бо къ вaмъ гDь, ћкw є3диноревни1телємъ ґпcльскимъ: сE дaхъ вaмъ влaсть на дyхи нечи6стыz, ћкоже тёхъ и3згони1ти, и3 цэли1ти всsкій недyгъ и3 всsкую ћзю: тёмже въ повелёніихъ є3гw2 д0брэ жи1тельствовавше, тyне пріsсте, тyне подавaете, и3сцэлsюще стр†сти дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ.

При1зри на молє1ніz твои1хъ р†бъ, всенепор0чнаz, ўтолsющи лю6таz на ны2 вост†ніz, всsкіz ск0рби нaсъ и3змэнsющи: тs бо є3ди1ну твeрдое и3 и3звёстное ўтверждeніе и4мамы, и3 твоE предстaтельство стzжaхомъ, да не постыди1мсz, вLчце, тS призывaющіи. Потщи1сz на ўмолeніе тебЁ вёрнw вопію1щихъ: рaдуйсz, вLчце, всёхъ п0моще, рaдосте и3 покр0ве, и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

ВLчце, пріими2 моли6твы рабHвъ твои1хъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz нyжды и3 печaли.

По кроплeніи же є3ктеніA:

Поми1луй нaсъ, б9е:

Е#щE м0лимсz њ є4же сохрани1тисz с™ёй nби1тели сeй.

ГDи поми1луй, м7.

Їерeй: Ўслhши ны2, б9е, сп7си1телю нaшъ:

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Їерeй же глаг0летъ моли1тву велеглaснw:

ВLко многоми1лостиве, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ:

И# по моли1твэ, ли1къ:

Ґми1нь.

И# tпyстъ.

(Зри2) Ґ и3дёже чи1нъ њсвzщeніz воды2 совершaетсz на ќтрени, поeмъ си1це:

По славосл0віи и3 по трис™0мъ и3 по тропарЁ, Спаси2, гDи, лю1ди тво‰: пою1тсz тропари2: Е$же рaдуйсz: И# пр0чее по рsду свzщeніе воды2, ћкw nбhчай. По њсвzщeніи же воды2 и3 по тропарёхъ: И#ст0чникъ и3сцэлeній: и3 При1зри на молє1ніz: и3 ВLчце, пріими2: твори1мъ и3 поклонeніе честн0му кrтY, ћкw предписaсz. На часёхъ тропaрь кrтA: Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Трис™0мъ кондаки2 премэнsемъ.

На літургjи: Бlжє1нна t канHна кrтA, пёснь G-z, на д7: и3 свzтhхъ пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь кrтA и3 мyченикwвъ: Слaва, кондaкъ мyченикwвъ: И# нhнэ, кrтA. Трис™0е. Прокjменъ кrтA, глaсъ ѕ7: Спаси2, гDи, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE. Стjхъ: Къ тебЁ, гDи, воззовY, б9е м0й: Другjй мyченикwвъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ. Ґпcлъ, кrтA, къ корjнfzнwмъ, зачaло рк7є: с™hхъ, къ є3врeємъ, зачaло ™л. Ґллилyіа, глaсъ д7: Помzни2с0нмъ тв0й, є3гHже стzжaлъ є3си2 и3спeрва. Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка: И# с™hхъ: Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Е#ђліе, кrтA, їwaнна, зачaло …: И# с™hхъ, матfeа, зачaло lи. Причaстенъ кrтA: Знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, гDи. И# с™hхъ: Рaдуйтесz, прaведніи њ гDэ: Рsдъ же вычитaемъ напрeдъ, и3ли2 подъ зачaло.

(Зри2) Ѓще же №-й дeнь ѓvгуста случи1тсz въ недёлю:

Въ суббHту вeчера, на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскrны, и3 бцdы, по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни: По каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры воскrны, G: и3 вост0ченъ, №: и3 кrтA, G: и3 мyченикwвъ, G: Слaва, кrтA: И# нhнэ, бGор0диченъ, №-й, глaса. На літjи стіхи1ра хрaма, и3 м§никwвъ хвали1тныz: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха воскrны, Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, кrтA. На благословeніи хлёбwвъ, тропaрь, Бцdе дв7о: двaжды, и3 кrтA, є3ди1ножды. Тaже, Бyди и4мz гDне: и3 пр0чее. (Зри2) Ѓще ли нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши: тропaрь воскrнъ: Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, кrтA. На повечeріи, по Дост0йнэ, кондaкъ кrтA.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, кrтA. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7, и3 бцdы на двA: и3 кrтA на д7: и3 мyченикwвъ на д7. Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ: По G-й пёсни кондaкъ мyченикwвъ и3 сэдaленъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, кrтA. По ѕ7-й пёсни кондaкъ кrтA, и3 јкосъ. Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва м§никwвъ: И# нhнэ, кrтA. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны, д7: и3 кrтA, со слaвнымъ, д7, со стіхи2 свои1ми: Возноси1те гDа бGа нaшего: Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ: Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. Тропaрь воскrнъ т0чію. И# бывaетъ водоwсвzщeніе, и3 поклонeніе кrтY, и3 пр0чее, ћкоже вhше речeсz.

На літургjи: Блажє1нна воскrна, на д7: и3 кrтA, пёснь G-z, на д7: и3 мyченикwвъ, пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 кrтA, и3 мyченикwвъ. Тaже, кондaкъ воскrнъ: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, кrтA. Прокjменъ, Ґллилyіа, и3 причaстенъ кrтA, и3 м§никwвъ. Ґпcлъ и3 є3ђліе рzдов0е, и3 кrтA, и3 м§никwвъ.

Ѓще хрaмъ всеми1лостивагw сп7са.

Вeчеръ, Блажeнъ мyжъ, пeрвый ґнтіфHнъ. На ГDи, воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ, }. И# поeмъ стіхи6ры прaздника д7, кrтA д7.

Стіхи6ры всеми1лостивагw сп7са, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Грaдъ тв0й пресвётлw чти1мъ, всеми1лостиве гDи, прaзднество твоE вeселw торжествyюще. Ты2 ќбw ґпcльскимъ ли1комъ ўчA ны2 бжcтвеннw, мh же со стрaхомъ и3 рaдостію зрsще къ тебЁ, пр0симъ неизглаг0ланныz пи1щи: тh бо сaмъ жив0тное питaніе, сшeдый съ небесE, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ.

Nтeческихъ не њстaвль нёдръ, ћкw всеми1лостивъ, со ў§ники2 водворszсz: тh бо є3си2 жив0тный хлёбъ, t негHже мjръ причащaетсz, и3 пребывaетъ нaмъ пи1ща неwскудэвaема, причащeніемъ же њживлsетъ на нетлёніе человёчество, смeртныz и3змэни1въ ѕл0бы, ї}се всеми1лостиве, сп7се дyшъ нaшихъ.

Хвaлимъ твоE прaзднество вёрніи, всеми1лостиве хrтE, ћкw t nц7A пришeлъ є3си2 спасти1 ны. Тёмже поeмъ тS пёсньми благодaрными, ћкw ты2 њбнажи1лъ є3си2 нaмъ бGолёпнw бжcтвенную твою2 си1лу, преслaвно чyдо творS, на спасeніе нaмъ благотворsщымъ. Тёмже слaвимъ, милосeрде, смотрeніе твоE, ї}се всемогjй, сп7се дyшъ нaшихъ.

И$ны стіхи6ры кrтA, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Днeсь рaдуетсz вёрныхъ мн0жество бжcтвенное: kвлsетсz бо нбcный крeстъ концє1мъ, њсіzвaетъ твeрдь свётомъ непристyпнымъ, воздyхъ њзарsетъ, и3 земли2 лицE ўкрашaетъ. Поeтъ бжcтвенными пёсньми цRковь хrт0ва, слyжитъ почитaющи, свhше ю5 соблюдaющій кrтъ бжcтвенный и3 пречyдный. Е#гHже си1лою ўкрэплsеми, вLцэ пристyпимъ зовyще: ўмири2 мjръ, и3 просвэти2 дyшы нaшz.

Да рaдуетсz твaрь и3 и3грaетъ: днeсь бо њблистA кrтъ въ концёхъ съ нб7сE, земн†z просвэщaz, и3 совокyплены показA расточє1ныz. Днeсь ликyютъ съ ли1ки ѓгGльскими человёцы, и4бо бранsщее средогрaдіе крест0мъ разорeно, во є3ди1но вс‰ ћвэ совокупи2. Тёмъ предсіsz пaче с0лнца, всю2 твaрь просвэщaетъ бlгодaтію, и3 ўzснsетъ и3 спасaетъ вёрнw того2 чтyщыz.

Пaче с0лнечныz зари2 хотsй мjрови ћкоже ски1птръ честнhй, цRS хrтA, кончи1ну показaти, кrтъ бжcтвенный сE предсіsетъ ћснw въ концёхъ. Сeй возведE и3зъ ѓда р0дъ человёчь, ѓда вельми2 плэни1въ, врагA низложи1въ, дeмwнwвъ гордhню до концA погуби2. Нhнэ же проzвлsетъ воскrніе сп7сово, и3 спасaетъ зовyщыz. Ўмири2 мjръ и3 просвэти2 дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ:

Живоначaльный и3ст0чникъ, всеми1лостивый хrт0съ сп7съ нaшъ, и4же t дв7и1ческіz твоеS роди1всz ўтр0бы пл0тски, цRковь и3 двeрь нбcную показA тебE хвaлzщымъ. Тh же не престaй молsщисz къ немY њ пою1щихъ и3 хвaлzщихъ тS, моли1твами твои1ми и3 ми1лостію ўтверждaющи nтeчествіе и3 вёрное в0инство нaше.

И# нhнэ, кrтA, глaсъ }.

Їwaнна монaха: Е#г0же дрeвле мwmсeй проwбразовaвъ соб0ю, ґмали1ка низложи1въ побэди2: и3 дв7дъ пэснопёвецъ, подн0жію твоемY, вопіS, клaнzтисz повелэвaше, честн0му кrтY твоемY, хrтE б9е, днeсь грёшніи клaнzемсz, ўстнaми недост0йными, тS и3зв0лившаго пригвозди1тисz на нeмъ, воспэвaюще м0лимсz: гDи, съ разб0йникомъ цrтвіz твоегw2 спод0би нaсъ.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz три2.

При1тчей чтeніе. (ГлавA G.)

Сhне, не пренебрегaй наказaніz гDнz: нижE њслабэвaй t негw2 њбличaемый. Е#г0же бо лю1битъ гDь, наказyетъ: біeтъ же всsкаго сhна, є3г0же пріeмлетъ. Блажeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость, и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Честнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ. Не сопротивлsетсz є4й ничт0же лукaвое, благоразyмна є4сть всBмъ лю1бzщымъ ю5: всsкое же честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо житіS, и3 лBта жи1зни въ десни1цэ є3S: въ шyицэ же є3S богaтство и3 слaва: t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 ми1лость на љзhцэ н0ситъ. ПутіE є3S, путіE добры6, и3 вс‰ стєзи2 є3S съ ми1ромъ. Дрeво животA є4сть всBмъ держaщымсz є3S, и3 восклонsющымсz на ню2, ћкw на гDа, твердA.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA ….)

Тaкw глаг0летъ гDь: tвeрзутсz вратA тво‰, їеrли1ме, вhну дeнь и3 н0щь, и3 не затворsтсz, є4же ввести2 къ тебЁ си1лу kзhкwвъ, и3 цари2 и4хъ ведHмыz. Kзhцы бо и3 цaріе, и5же тебЁ не пораб0таютъ, поги1бнутъ: и3 kзhцы запустёніемъ запустёютъ. И# слaва лівaнова къ тебЁ пріи1детъ, въ кmпарjсэ и3 пevкэ и3 кeдрэ, вкyпэ прослaвити мёсто с™0е моE, и3 мёсто н0гъ мои1хъ прослaвлю. И# п0йдутъ къ тебЁ боsщіисz, сhнове смири1вшихъ тS, и3 прогнёвавшихъ тS: и3 покл0нzтсz слэдaмъ н0гъ твои1хъ вси2 прогнёвавшіи тS, и3 наречeшисz грaдъ гDень сіHнъ с™aгw ї}лева. За є4же бhти тебЁ њстaвлену и3 возненави1дэну, и3 не бЁ помогazй тебЁ: и3 положy тz въ рaдость вёчную, весeліе родHмъ родHвъ: И# и3ссeши млеко2 kзhкwвъ, и3 богaтство царeй снёси, и3 разумёеши, ћкw ѓзъ гDь спасazй тS, и3 и3збавлszй тS бGъ ї}левъ.

При1тчей чтeніе. (ГлавA f7.)

Премyдрость создA себЁ д0мъ, и3 ўтверди2 столпHвъ сeдмь. ЗаклA сво‰ жeртвєннаz, и3 раствори2 въ чaши своeй віно2, и3 ўгот0ва свою2 трапeзу. ПослA сво‰ рабы6 созывaющи съ выс0кимъ проповёданіемъ на чaшу, глаг0лющи: и4же є4сть безyменъ, да ўклони1тсz ко мнЁ, и3 трeбующымъ ўмA речE: пріиди1те, kди1те м0й хлёбъ, и3 пjйте віно2, є4же раствори1хъ вaмъ. Њстaвите безyміе, и3 жи1ви бyдете: и3 взыщи1те рaзума, да поживетE, и3 и3спрaвите рaзумъ въ вёдэніи. Наказyzй ѕлы6z, пріи1метъ себЁ безчeстіе: њбличazй же нечести1ваго, њпор0читъ себE: њбличeніе бо нечести1вому, р†ны є3мY. Не њбличaй ѕлhхъ, да не возненави1дzтъ тебє2, њбличaй премyдра, и3 возлю1битъ тS. Дaждь премyдрому винY, и3 премyдрэйшій бyдетъ: сказyй прaведному, и3 приложи1тъ пріимaти. Начaло премyдрости, стрaхъ гDень, и3 совётъ с™hхъ, рaзумъ: разумёти бо зак0нъ, п0мысла є4сть благaгw: си1мъ бо џбразомъ мн0гое поживeши врeмz, и3 приложaтсz тебЁ лBта животA.

На літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ №.

Ґндрeа їерусали1мскагw: Днeсь ћкw вои1стинну свzтовэщaнный глаг0лъ дв7довъ конeцъ пріsтъ, сe бо ћвэ пречcтыхъ н0гъ твои1хъ покланsемсz подн0жію, и3 на сёнь крилY твоє1ю надёющесz, всещeдрый, вопіeмъ ти2: да знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2. Правослaвныхъ людeй твои1хъ р0гъ возвhси честнaгw кrтA твоегw2 воздви1женіемъ, хrтE многоми1лостиве.

Насаждeнное въ крaніевэ мёстэ дрeво сyщагw животA, на нeмже содёла спасeніе превёчный цRь, посредЁ земли2 возноси1мо днeсь, њсвzщaетъ мjра концы2, и3 њбновлsетсz воскресeніz д0мъ, рaдуютсz ѓгGли на нб7си2, и3 веселsтсz человёцы на земли2, дв7дски вопію1ще, и3 глаг0люще: возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію н0гу є3гw2, ћкw свsто є4сть, подаsй мjру вeлію ми1лость.

Проwбразyz кrтъ тв0й, хrтE, патріaрхъ їaкwвъ, внyкwмъ благословeніе дaруz, на главaхъ премэнeны рyки сотвори2, є3г0же, сп7се, мы2 днeсь возносsще взывaемъ: дaруй хrтолюби1вымъ лю1демъ побBды, ћкw кwнстантjну њдолёніе.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ є7:

Зрsщи тS твaрь всS на кrтЁ нaга ви1сzща, содётелz и3 зижди1телz всёхъ, и3змэнsшесz стрaхомъ, и3 рыдaше: с0лнце же свётъ њмрачи2, и3 землS колебaшесz, кaменіе же разсэдaшесz, и3 хрaма свётлость раздирaшесz. Мeртвіи востaша t гробHвъ, и3 ѓгGльскіz си6лы ўжас0шасz, глаг0люще: q чудесE! СудіS сyдитсz, и3 стрaждетъ хотS за спасeніе мjра, и3 њбновлeніе.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Рaдуйсz, живон0сный кrте, благочeстіz непобэди1маz побёда: двeрь рaйскаz, вёрныхъ ўтверждeніе, цRкве њграждeніе: и4мже тлS разори1сz и3 ўпраздни1сz, и3 попрaсz смeртнаz держaва, и3 вознес0хомсz t земли2 къ нбcнымъ, nрyжіе непобэди1мое, бэсHвъ сопротивоб0рче, слaва мyченикwвъ, прпdбныхъ ћкw вои1стинну ўдобрeніе, пристaнище спасeніz, дaруzй мjру вeлію ми1лость.

Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw2, ћкw свsто є4сть.

Рaдуйсz, гDень кrте, и4мже разрэши1сz t клsтвы человёчество, сyщіz рaдости знaменіе, прогонszй враги2 во твоeмъ воздви1женіи, всечeстне, нaмъ пом0щниче, крёпость прaведныхъ, свzщeнникwвъ благолёпіе, воwбражaемый, и3 лю1тыхъ и3збавлszй: жeзлъ си1лы, и4мже пасeмсz: nрyжіе ми1ра, є3г0же со стрaхомъ њбстоsтъ ѓгGли: хrтA бжcтвеннаz слaва, подаю1щагw мjру вeлію ми1лость.

Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла спасeніе посредЁ земли2.

Рaдуйсz, слэпhхъ настaвниче, немощнhхъ врачY, воскресeніе всёхъ ўмeршихъ, воздви1гнувый ны2 во тлю2 пaдшыz, кrте честнhй: и4мже разруши1сz клsтва, и3 процвэтE нетлёніе, и3 земнjи њбожи1хомсz, и3 діaволъ всеконeчнw низвeржесz. Днeсь воздвизaема тS ви1дzще рукaми ґрхіерeйскими, возн0симъ вознесeннаго посредЁ тебє2 и3 тебЁ покланsемсz, почерпaюще богaтнw вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ д7:

N§ескихъ нёдръ не њстaвль, ћкw всеми1лостивъ, со ў§ники2 водворszсz: тh бо є3си2 жив0тный хлёбъ, t негHже мjръ причащaетсz, и3 пребывaетъ нaмъ пи1ща неwскудэвaема: причащeніемъ же њживлsетъ на нетлёніе человёчество, смє1ртныz и3змэни1въ ѕл0бы, ї}се всеми1лостиве, сп7се дyшъ нaшихъ.

И# нhнэ, кrтA, глaсъ }:

Глaсъ прbр0ка твоегw2 мwmсeа, б9е, и3сп0лнисz, глаг0лzй: ќзрите жив0тъ вaшъ ви1сzщъ предъ nчесы2 вaшими. Днeсь кrтъ воздвизaетсz, и3 мjръ t лeсти свобождaетсz. Днeсь хrт0во воскrніе њбновлsетсz, и3 концы2 земли2 рaдуютсz, въ кmмвaлэхъ дв7дски пёснь тебЁ приносsще, и3 глаг0люще: содёлалъ є3си2 спасeніе посредЁ земли2, б9е, кrтъ и3 воскrніе: и4хже рaди нaсъ спaслъ є3си2, бlже и3 чlвэколю1бче, всеси1льне гDи, слaва тебЁ.

Тaже: Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Тропaрь, глaсъ }:

Съ вhшнихъ призирaz, ўбHгіz пріeмлz, посэти2 нaсъ њѕл0блєнныz грэхи6, вLко всеми1лостиве, моли1твами бцdы, дaруй душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, кrтA, глaсъ №:

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE. ПобBды на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

И# tпyстъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, кrтA.

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ ѕ7:

Т0кмw водрузи1сz дрeво, хrтE, кrтA твоегw2, њснов†ніz поколебaшасz смeрти, гDи: є3г0же бо пожрE желaніемъ ѓдъ, tпусти2 трeпетомъ. Kви1лъ є3си2 нaмъ спасeніе твоE, свzтhй: и3 славосл0вимъ тS, сн7е б9ій, поми1луй нaсъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ ѕ7:

Днeсь прbр0ческое и3сп0лнисz сл0во: сe бо покланsемсz на мёсто, и3дёже стоsша н0ги тво‰, гDи, и3 дрeво спасeніz пріeмше, грэх0вныхъ страстeй своб0ду получи1хомъ, моли1твами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ. По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое тaйнw:

Въ раи1 мz прeжде дрeво њбнажи2, њ вкушeніи врaгъ приносS ўмерщвлeніе: кrтa же дрeво, животA њдэsніе человёкwмъ носS, водрузи1сz на земли2, и3 мjръ вeсь и3сп0лнисz всsкіz рaдости. Е#г0же зрsще возвышaема, бGу вёрою лю1діе соглaснw возопіи1мъ: и3сп0лнь слaвы д0мъ тв0й.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7:

Ви1дэша вси2 концы2 земли2 спасeніе бGа нaшегw.

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, ћкw ди6вна сотвори2 гDь.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе їwaнна, зачaло м7в, t полY:

Џ§е, прослaви и4мz твоE:

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Кrте хrт0въ, хrтіaнъ ўповaніе, заблyждшихъ настaвниче, њбуревaемыхъ пристaнище, въ бранeхъ побёда, вселeнныz ўтверждeніе, недyжныхъ врачY, мeртвыхъ воскресeніе, поми1луй нaсъ.

КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на }, їрм0съ по двaжды, тропари2 на ѕ7, и3 крестA на ѕ7.

Катавaсіа: Крeстъ начертaвъ:

КанHнъ всеми1лостивагw сп7са. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0ре њгусти1лъ є3си2, погрузи1вый со nрyжіемъ г0рдаго фараHна, и3 лю1ди спaслъ є3си2 нем0креннw, гDи, и3 ввeлъ є3си2 | въ г0ру свzтhни, вопію1щыz: пои1мъ тебЁ бGу нaшему пёснь побёдную, ћкw прослaвисz.

Грzди1те вёрніи, хвалaми и3 пёсньми свэтон0сную цeрковь ўблажaюще, благочeстіz держaтелємъ просіsвшую, въ нeйже всеми1лостиваго хrтA бGа нaшего да прослaвимъ, вопію1ще: поeмъ тебЁ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

Ќмъ да возвышaетсz всёхъ вёрныхъ къ нб7си2, вhспрь сэдsщему, въ пребжcтвеннэй є3гw2 цRкви, и3 ликовствyюще вёрнw, почти1мъ б9eственное прaзднество, смири1вшагw земн†z съ нбcными.

Скрижaль бGопи1санна ўтр0ба твоS, бцdе, въ нeйже сл0во џ§ее написaсz: є3г0же чyвственнw нaмъ пор0ждши, къ немY моли1сz, и3збaвити ны2 t всsкіz нyжды и3 ск0рби.

БGор0диченъ: Весели1тсz свётлw вeрхъ прbр0ческій њ тебЁ, дв7о, и3сaіа безмyжное твоE ржcтво2 ви1дz, прbр0чествуетъ: џ§ее бо сл0во р0ждши нaмъ, и3 по ржcтвЁ дв7а пребылA є3си2.

И$нъ канHнъ кrтA. Глaсъ ѕ7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

КrтY, вёрныхъ спасeнію покланsюсz, и3 тeплэ њблобызaю, и3 њб8eмлz вопію2: дрeво всеблажeнное хrт0во, дyшу мою2 и3 ќмъ просвэти2, молю1сz.

Побэдон0сно kви1сz на стр†сти и3 бёсы, днeсь знaменіе кrтA. Тёмже вёрніи вси2 свётлw просвёщше дyшы, нhнэ њблобызaемъ.

Лучез†рнаz њблистaетъ сі‰ніz кrтъ честнhй, и3 просвэщaетъ вёрнw покланsющыzсz є3мY днeсь, њсвzщaz дyшы нaшz и3 тэлесA.

БGор0диченъ: Прес™az дв7о, ћже хrтA пл0тію р0ждши, пострадaвшаго нaсъ рaди в0лею на кrтЁ, тS блажaщыz, чeстнw спасaй мольбaми твои1ми.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверди1сz сeрдце моE во гDэ, вознесeсz р0гъ м0й въ бз7э моeмъ, разшири1шасz на враги2 мо‰ ўстA мо‰, возвесели1хсz њ спасeніи твоeмъ.

Ликовствyютъ съ нaми днeсь кyпнw вс‰ ѓгGльскаz чинонач†ліz, не чyвственнw, но дух0внw њбступaюще, вLко, твою2 с™yю цRковь, тh же свhше ми1ръ тв0й подaждь нaмъ, ћкw всеми1лостивъ.

Ликyетъ днeсь съ нaми ли1къ прbр0ческій, кyпнw же и3 ґпcльскій, сп7се, и3 вси2 мyченичестіи ли1цы, дyхомъ прозрsще тебE многоимени1таго бGа, вёрными слaвима.

БGор0диченъ: Дв7дски ты2 и3меновaласz є3си2, ўсырeннаz горA, дв7о, безлётное сл0во џ§ее, њмладёвшеесz во ўтр0бэ твоeй пріeмши, и3 р0ждши пл0тію б9ію v3постaсную мyдрость.

БGор0диченъ: Мhсленный сокруши1сz томи1тель, t г0рнzгw неисцёльную ћзву пріeмь кaмене, t чрeва твоегw2 хrтA бGа нaшегw прошeдшагw, и3 зємнaz съ нбcными совокyпльшагw.

И$нъ.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Nрyжіе дрeвле жи1зни, блажeнное дрeво даровaсz храни1ти, за преслушaніе первоздaннагw ґдaма: кrтъ же семY пyть сотвори2.

Nчи1ма, ўстнaми и3 душaми, ли1цы и3 сердцы2, поклони1мсz вси2 прес™0му кrтY жизнодaвца хrтA, и4мже мjръ вeсь њсвzщaетсz.

Хрaмы бGу прbр0чески днeсь бhвше, покланsющесz дрeву прес™aгw кrтA, и3 наслBдницы є3гw2 со стрaхомъ вси2 цэлyемъ.

БGор0диченъ: Дв7ою родилA є3си2 сн7а, прeжде тебє2 рождeннаго t nц7A прeжде вBкъ, безъ м™ре t бGа, распsтаго пл0тію, да спасeтъ прeжде согрёшшыz.

Кондaкъ прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Всsкіz сквeрны, всеми1лостивый сп7се, ѓзъ бhхъ дёлатель, и3 во tчazніz р0въ впaдсz, но стеню2 t сeрдца, и3 вопію2 къ тебЁ, сл0ве: ўскори2, щeдрый, и3 потщи1сz на п0мощь нaшу, ћкw ми1лостивъ.

Јкосъ: И#мyще тебE, всеми1лостивый сп7се, крёпкое ўтверждeніе, и3 пречcтую м™рь твою2, стёну неразори1му, и3 ти1хое пристaнище, никогдaже ўбои1мсz врaжіихъ востaній: твои1мъ бо неви1димымъ пр0мысломъ сохранsеми и3 покр0вомъ, ви1димыz и3 неви1димыz враги2 побэждaемъ. Твою2 пречcтую м™рь и3мёюще пом0щницу, врaжіихъ к0зней ћкw t сётей и3збэгaемъ, рaдостію воспэвaемъ прерaдwваннаz: ўскори2, щeдрый, и3 потщи1сz на п0мощь нaшу, ћкw ми1лостивъ.

Сэдaленъ прaздника, глaсъ д7:

Ск0рое и3 твeрдое и3 крёпкое ўтэшeніе, всеми1лостиве, посли2 нaмъ, да ти2 во глaсэ хвалeніz трис™yю пёснь возсылaемъ, душeю сокрушeнною припaдающе м0лимсz: сп7се всегw2 мjра, ты2 є3си2 бGъ кaющихсz.

Слaва, и3 нhнэ, кrтA, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое:

Проwбражaше тaйнw дрeвле ї}съ наvи1нъ кrтA џбразъ, є3гдA рyцэ прострE кrтови1днw, сп7се м0й, и3 стA с0лнце, д0ндеже враги2 низложи2 противостоsщыz ти2 бGу: нhнэ бо зaйде на кrтё тz зрS, и3 держaву смeртную разруши1въ, вeсь мjръ совоздви1глъ є3си2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Прbр0къ ґввакyмъ ќмныма nчи1ма прови1дэ, гDи, пришeствіе твоE, тёмъ и3 вопіsше: t ю4га пріи1детъ бGъ. Слaва си1лэ твоeй, слaва снизхождeнію твоемY.

Шестокри1льніи, ми1лостиве, и3 многоoчи1тіи херувjми, вLко, твоемY пrт0лу предстоsще слaвzтъ. И%хже посли2 нaмъ вBрнымъ, и3 њсвzти2 твою2 бжcтвенную цRковь съ вопію1щими: слaва си1лэ твоeй, слaва, хrтE, снизхождeнію твоемY.

Дв7дъ возвели1чисz, сп7се, твои1мъ бжcтвеннымъ просіS д¦омъ, проповёдавый t дв7ы твоE ржcтво2: тh же, ћкw всеми1лостивъ, возвели1чи и3 возвhси твою2 свzтолёпную цRковь бжcтвенную.

БGор0диченъ: Лyкъ крёпкагw міродeржца твои1мъ чревоношeніемъ, вLчце, сокруши1сz: тh бо пл0ть бжcтвеннагw воплощeніz свэтон0снэ подалA є3си2 ќдицэ џ§у сл0ву, є4же прaдэднz ўлови2 нaшего врагA. Тёмъ є3мY вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

БGор0диченъ: Дв7дски возвели1чиласz є3си2, и3 гл†сы прbр0чески горA б9іz ўсырeна kви1ласz є3си2, дв7о, кaмень ўсёченный t чрeва твоегw2 раждaетсz хrт0съ бGъ, є3мyже поeмъ: слaва си1лэ твоeй, слaва, хrтE, снизхождeнію твоемY.

И$нъ.

Їрм0съ: Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ взывaющи, t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.

Да кропи1тъ всS землS рaдованіе, да веселsтсz древA дубр†внаz, днeсь њбожє1на всечестнhмъ кrт0мъ, сіsющи концє1мъ.

Показaвый nргaнъ ўмерщвлeніz, живон0сно мjрови, побэдотв0рное nрyжіе непобэди1мое, преслaвный кrте, сердцA н†ша просвэти2.

Ты2 бжcтвеннаz побёда, ты2 содёлованіе нaшегw спасeніz, ты2 вBрнымъ њдолёніе, и3 бжcтвеннаz жeртва, q всечcтнhй кrте! Пою1щыz тS њсвzти2.

БGор0диченъ: Вои1стинну ты2 kви1ласz є3си2, вои1стинну родилA є3си2 сн7а вhшнzго, на кrтЁ рyцэ простeршаго, дв7о м™и марjе, и3 мjръ призвaвшаго.

Пёснь є7.

Їрм0съ: ГDи б9е нaшъ, ми1ръ дaждь нaмъ, гDи б9е нaшъ, стzжи1 ны, гDи, рaзвэ тебє2, и3н0гw не вёмы, и4мz твоE и3менyемъ.

Цaрствуетъ при1снw твоE пребжcтвенное и4мz, џ§е, сл0ве же и3 дш7е, лю1бzщымъ тS свhше, ћкw ми1лостивъ, ми1рную ўправлsй жи1знь.

ВэкHвъ сhй творeцъ, смотрeніемъ твои1мъ пл0ти прибли1жилсz є3си2: да пл0ть њбожи1въ возведeши на высотY ко nц7Y, и3 къ твоемY хотёнію.

БGор0диченъ: Трапeзу сл0ва жи1зненнагw, неискусобрaчнаz марjе, разумёхомъ тS вёрніи, t плодA поп0лзшіисz: плод0мъ же чрeва твоегw2 къ свёту разyмному приведeни бhхомъ.

БGор0диченъ: Сіsютъ прbр0честіи глaси, ћкw с0лнце лучы2 пресвётлыz пущaюще, твоE провозвэщaюще безмyжное, дв7о, ржcтво2. Nц7ъ и3зв0ли, сн7ъ же хотёніемъ во чрeвэ твоeмъ мLнствуетъ, дёйствомъ д¦а, и3 пребывaеши дв7а.

И$нъ.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Под8и1мемъ съ рaдостію преблажeнный кrтъ, въ цRквахъ и3 градёхъ сeй предложeнный, и3 поклони1мсz, да долгHвъ пріи1мемъ њставлeніе.

Ўмерщвлsетсz ѕмjй лукaвый нhнэ, и4же тмы2 начaльникъ, сіsніz не терпS, є4же њблистaетъ живон0сный кrтъ, бжcтвеннагw цRS ски1птро честн0е.

Ћкw пресвётла ѕвэздA, и3 ћкw би1серъ благолёпенъ, и3 пресіsнное с0лнце, вс‰ њзарsетъ земли2 концы2 кrтъ гDень, є3г0же њблобызaемъ.

БGор0диченъ: Спасeнію тS начaло вси2 вёрніи вёдуще, ўблажaемъ, чcтаz: тh бо прeжде сyщаго пл0тію родилA є3си2, хотёніемъ свои1мъ пригвождeнна на кrтЁ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Ћкw в0ды морск‡z чlвэколю1бче, волнaми житeйскими њбуревaюсz. Тёмже, ћкw їHна, тaкw вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, бlгоутр0бне гDи.

Торжествyетъ вeсело днeсь великоимени1тый грaдъ, хrтоимени1тіи лю1діе t тебє2 свhше пр0сzтъ вели1кихъ дарHвъ, сп7се: тh же ћкw бlгъ и3 всеми1лостивъ, стaдо твоE сохранsй.

Крёпкое ўтверждeніе свhше посли2, хrтE сп7се, крёпкаго тS свёдущымъ и3 всеми1лостиваго бGа, и3 хrтоимени1тую цRковь ўтверди2, ћкw всемогjй.

БGор0диченъ: И#збaви мS лю1тыхъ, дв7о, ўмолsющи побэди1телz лю1тагw врагA, и3 спод0би мS дост0йнw њдеснyю стaти твоегw2 сн7а.

БGор0диченъ: Ты2 њбожи1ла є3си2 мS, вLчце, бGа р0ждши: ты2 мeртвенное существо2 моE t смeрти къ жи1зни возвелA є3си2, да моегw2 преступлeніz клsтва потреби1тсz, бжcтвенною люб0вію тS ўблажaющагw.

И$нъ.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Ћкw бжcтвенъ сосyдъ, ћкw свэти1льникъ свётелъ въ цRквахъ днeсь, и3 въ хрaмэхъ и3 градёхъ, кrтъ предлежaщъ ви1дzще, и3 ўzсни1вшаго сего2 воспоeмъ.

Ўмерщвлsетсz смeрть, и3 ўморsетсz тлёніе, и3 бэс0встіи полцы2 tбэгaютъ, побёдный и3 стрaшный днeсь предлежaщъ ви1дzще кrтъ хrт0въ, не смёюще прикоснyтисz є3мY.

БGор0диченъ: Ћдомъ ѕміи1нымъ, прaбаба пи1щею, ћже во є3дeмэ, помaзасz: дв7а же, р0ждши начaльника жи1зни, и3сточи2 мjру нетлёніе и3 воскресeніе.

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ:

Вознесhйсz на кrтъ в0лею, тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству, щедрHты тво‰ дaруй, хrтE б9е, возвесели2 нaсъ си1лою твоeю, побBды даS нaмъ на сопостaты, пос0біе и3мyщымъ твоE, nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

Јкосъ: И$же до трeтіzгw небесE восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 глаг0лы слhшавъ неизречє1нныz, и3 бжcтвєнныz, и4хже не лёть љзы6ки человёческими глаг0лати, что2 галaтwмъ пи1шетъ, ћкw рачи1теліе писaній, прочт0сте и3 познaсте: мнЁ, глаг0летъ, хвали1тисz да не бyдетъ, т0кмw во є3ди1номъ кrтЁ гDни, на нeмже страдaвъ, ўби2 стр†сти. Того2 u5бо и3 мы2 и3звёстнw да держи1мъ, кrтъ гDень, хвалY вси2: є4сть бо нaмъ спаси1тельное сіE дрeво, nрyжіе ми1ра, непобэди1маz побёда.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Халдeйскаz пeщь, nгнeмъ распалaемаz, њрошaшесz д¦омъ, б9іимъ предстоsніемъ, џтроцы поsху: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ты2 є3си2 нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, тS вёдуще всеми1лостиваго, припaдаемъ ти2 вопію1ще: ўскори2, щeдрый, и3 потщи1сz на п0мощь нaсъ, џтрочески пою1щихъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Двeрь милосeрдіемъ tвeрзлъ є3си2 нaмъ неизгlг0ланныz пи1щи, tвeрзи и3 нhнэ, всеми1лостиве сп7се, тво‰ свhше бжcтвєнныz дaры тебЁ вёрнw вопію1щымъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Трbченъ: Nц7A прослaвимъ, и3 сн7а, и3 д¦а, во є3ди1номъ б9ествЁ, тріmпостaсное є3стество2, существо2 нераздёльно, несоздaнно, безначaльно и3 пресyщественно.

БGор0диченъ: Проwбрази1ша твою2 неwпали1мую ўтр0бу, неwпали1міи въ пещи2 џгненнэй ю4ношы, nгнeмъ бжcтвA прохлаждaеми. Е#г0же пріи1мше породилA є3си2 бGа сл0ва пою1щымъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Спаси1тельному дрeву поклони1мсz, кrтY прес™0му, є3мyже слyжатъ ѓгGльскаz вс‰ вHинства, предлежaщій ви1дzще вёрніи, и3сточaющій нaмъ њсвzщeніе и3 жи1знь.

Побэдон0сный kви1сz прес™hй кrтъ животодaвца хrтA: свhше же бэсHвъ всёхъ мн0жество tгонS вaрварское шатaніе, и3 побэди1телz kвлsz в0инство нaше.

Ћкw њдушевлeнну тебЁ припaдаzй взывaю: кrте м0й прес™hй, тh ми просвэти2 дyшу, и3 ќмъ, и3 слyхъ, и3 ўстнЁ, и3 љзhкъ, и3 дыхaніе, и3 џчи, къ путє1мъ цrтва хrт0ва.

БGор0диченъ: Ю$ношы три2 пeщь не њпали2, ржcтво2 проwбразyющи твоE: и4бо бжcтвенный џгнь тS не њпали2, всели1всz въ тS, и3 вс‰ научи1въ пёти: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: ЃгGли и3 небесA на прест0лэ слaвы сэдsщаго, и3 ћкw бGа непрестaннw слaвимаго, благослови1те, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

СтранY нaшу сохранsй, сл0ве, ћкw всеми1лостивъ, прaoтєцъ моли1твами, крёпкою твоeю си1лою: крёпость же и3 си1лу неwскyднw на проти6вныz подaждь, да вопіeмъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь бжcтвенную приносsще тебЁ, всеми1лостиве, въ пречcтэй цRкви, и3збрaнніи лю1діе твои2 тебE хвaлzтъ. Тh же, ћкw всеми1лостивъ, њсэни2 вhшнею твоeю си1лою, да вопіeмъ ти2: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Клaсъ жив0тенъ недёланенъ возрасти1вши бжcтвенный, чcтаz дв7о, тричи1сленна б9ествA сіsніе, џ§ее безлётное сл0во въ лёто пор0ждши: къ немyже за ны2, ћкw м™и, моли1сz њ пою1щихъ тS.

БGор0диченъ: Безначaльна роди1телz нёдръ не tстyпль, въ нёдрэхъ дв7ы водвори1сz, и3 роди1сz пл0тію, њчищaz мою2 пл0ть и3 дyшу пaдшую. Е#мyже поeмъ: благослови1те, хвали1те и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўжасни1сz, боsйсz нб7о, и3 да подви1жатсz њснов†ніz земли2: сe бо въ мертвецёхъ вмэнsетсz въ вhшнихъ живhй, и3 во гр0бъ мaлъ страннопріeмлетсz. Е#г0же џтроцы благослови1те, свzщeнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Тв0й кrтъ проwбразyz їaкwвъ и3ногдA, на внyки пол0жь дл†ни премённw, и3 благослови1въ и5хъ, благодaти во kзhцэхъ научaz: дёти благослови1те, свzщeнніи п0йте, лю1діе превозноси1те є3го2 во вёки.

Q неизречeннагw твоегw2, хrтE, сни1тіz, и3 неизглаг0ланныхъ благи1хъ! Воплоти1сz, и3 рaспzтъ бhвъ, смeрть пріeмъ, и3 рэши1ши человёки t клsтвы, и3сточи1въ нетлёніе на треблажeннэмъ дрeвэ, препрослaвленный кrтъ сeй во вёки.

Прес™hй кrтъ, бжcтвенную побёду, жи1зни начaльника, лeсти потреби1телz, днeсь похвaлимъ кrтъ всесвzтhй гDень, бэсHвъ губи1телz, и3 вaрварwвъ прогони1телz, вёрныхъ побэдотв0рца и3 покрови1телz.

БGор0диченъ: Гвоздьми2 пригвождeна хrтA, копіeмъ прободeна въ нетлBннаz рeбра, тр0стіемъ въ главY біeма, жeлчь вкушaюща зрsщи, дв7а вопіsше: гдЁ твоS добр0та зaйде, прекрaсное сл0во, препрослaвленне пaче сынHвъ чlвёческихъ;

Пёснь f7.

Їрм0съ: Чyжде мaтерємъ дёвство, и3 стрaнно дёвамъ дэторождeніе: на тебЁ, бцdе, nбо‰ ўстр0ишасz. Тёмъ тS вс‰ племенA земн†z непрестaннw величaемъ.

Чyвственнw, вLко, днeсь хвaлzтъ тS бжcтвенніи ли1цы въ пречyднэй твоeй цeркви, монaси, кyпнw и3 лю1ди, и3 свzщeнныхъ соб0ри. Тh же, ћкw ми1лостивъ, спасaй, да тS вс‰ колBна зємнaz непрестaннw величaемъ.

Пёснь возсылaемъ днeсь вёрніи многоимени1тому тебЁ хrтY бGу всёхъ, и3 твоE, всеми1лостиве, дух0внw прaзднующе прaзднество, пр0симъ t тебє2, да ўтверди1ши nтeчество недви1жимо нaше.

БGор0диченъ: Е#мманyила бGа же и3 чlвёка, nц7A безначaльнагw сл0ва, kви1ласz є3си2 м™и дв7о, владhчество призывaющее тS при1зри и3 ўтверждaй, проти6вныz покарsющи въ дeнь брaни, рук0ю в0инства нaшегw.

БGор0диченъ: Tими2, q дв7о, вeщь тлённую ўмA моегw2, сл0во џ§ее пл0тію р0ждшаz, просвэти2 глуб0кую тмY моегw2 неразyміz, и3 преити1 мz спод0би крил0ма разyмныма въ тишинY бжcтвеннагw хотёніz.

И$нъ.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно. Е#г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўбlжaемъ.

Тлённи t преслушaніz бhхомъ, б9іz зaповэди прест{пницы ћвльшесz: сегw2 рaди смeрть пріи1де человёкwмъ. Тёмже безсмeртіе процвэтE днeсь побёдный кrтъ хrт0въ, є3г0же цэлyемъ.

СE дрeво прес™0е, крёпкаz надeжда вBрнымъ kви1сz, клsтвы и3збавлeніе, человёкwмъ рaдость предлежи1тъ, њбличaz тмы2 начaльника: семY поклони1мсz вёрніи съ весeліемъ.

Начaло благословeніz, и3 ўтверждeніе хrтіaнъ и3 стэнA, и3 твeрдое заступлeніе, и3 клsтвы и3збавлeніе kви1сz нaмъ дрeво вожделённое, nрyжіе непобэди1мое: просвэти2 и3 њсвzти2 нaсъ покланsющихсz тебЁ.

БGор0диченъ: Хрaме и3 двeре њсвzщeніz, прест0ле б9ій, џблаче и3 свёщниче всесвётлый, и3 ковчeже благодaти, всенепор0чнаz, чeстнэ покланsющыzсz џбразу честн0му є3динор0днагw твоегw2 сн7а покрhй и3 сохрани2.

Свэти1ленъ сп7са.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Свётъ невечeрній, хrтE, просвэти2 нaсъ лицA твоегw2 зрaкомъ, и3 свётлости с™hхъ спод0би, є3гдA сsдеши воздaти комyждо по дэлHмъ, моли1твами р0ждшіz тS бцdы. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, кrтA:

Кrтъ, храни1тель всеS вселeнныz: кrтъ, красотA цRкве: кrтъ, нaша держaва: кrтъ вёрныхъ ўтверждeніе: кrтъ, ѓгGлwвъ слaва, и3 дeмwнwвъ ћзва.

На хвали1техъ стіхи6ры на ѕ7: прaздника G. Глaсъ д7:

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Грaдъ тв0й пресвётлw чти1мъ, всеми1лостиве гDи, прaзднество твоE вeселw торжествyюще. Ты2 ќбw ґпcльскимъ ли1комъ ўчA ны2 бжcтвеннw, мh же со стрaхомъ и3 рaдостію зрsще къ тебЁ, пр0симъ неизглаг0ланныz пи1щи: тh бо сaмъ жив0тное питaніе, сшeдый съ нб7сE, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ.

N§ескихъ не њстaвль нёдръ, ћкw всеми1лостивъ со ўченики2 водворszсz, тh бо є3си2 жив0тный хлёбъ, t негHже мjръ причащaетсz, и3 пребывaетъ нaмъ пи1ща неwскудэвaема, причащeніемъ же њживлsетъ на нетлёніе человёчество, смeртныz и3змэни1въ ѕл0бы, ї}се всеми1лостиве, сп7се дyшъ нaшихъ.

Хвaлимъ твоE прaзднство вёрніи, всеми1лостиве хrтE, ћкw t nц7A пришeлъ є3си2 спасти2 ны2, тёмже поeмъ тS пёсньми благодaрными, ћкw ты2 њбнажи1лъ є3си2 нaмъ бGолёпнw бжcтвенную твою2 си1лу, преслaвно чyдо творS, на спасeніе нaмъ благотворsщымъ. Тёмже слaвимъ, милосeрде, смотрeніе твоE, ї}се всемогjй, сп7се дyшъ нaшихъ.

И$ны стіхи6ры кrтA, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Нбcнаz шє1ствіz, кrтъ честнhй гот0витъ всBмъ, томY покланsющымсz вёрою несумнённою: и3 ликHмъ невещeственныхъ си1лъ, и4же на нeмъ пригвозди1выйсz, сочетaетъ люб0вію пою1щыz того2.

Клaнzющесz вёрою кrтY честн0му, на нeмъ распeншагосz воспоeмъ вLку: тогw2 мановeніемъ ўстнЁ вкyпэ и3 дyшу њчищaюще, и3 сіsніи сегw2 мhсленными ўzсни1мсz, хвaлzще є3го2.

Г0ресть дрeвле ўслаждaz мwmсeй, и3збaви ї}лz, џбразъ кrтA написyz: мh же сего2 вси2 вёрніи, тaйнw и3 бжcтвеннw воwбражaюще въ сердцaхъ нaшихъ, всегдA спасaемсz держaвою є3гw2.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7:

Пособи1вый, гDи, кр0ткому дв7ду покори1ти и3ноплемeнника, вёрному нaшему в0инству споб0рствуй, и3 nрyжіемъ кrтA низложи2 враги2 нaшz. Покажи2, бlгоутр0бне, на нaсъ дрє1вніz ми1лwсти тво‰: и3 да разумёютъ вои1стинну, ћкw ты2 є3си2 бGъ, и3 на тS надёющіисz побэждaемъ, молsщіисz nбhчнw пречcтэй твоeй м™ри, даровaтисz нaмъ вели1цэй ми1лости.

Славосл0віе вели1кое. Тaже, Свzщeніе воды2, и3 поклонeніе честн0му кrтY, и3 є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ пeрвый.

На №-мъ часЁ тропaрь сп7са: Слaва, кrтA. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ во всёхъ часёхъ, кондаки2 прaздника, и3 кrтA глаг0лемъ премэнsюще: и3 совершeнный tпyстъ.

На літургjи, бlжє1нна, пeрвагw канHна пёснь G-z, и3 кrтA пёснь ѕ7-z и3 трис™0е.

Прокjменъ, глaсъ ѕ7:

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE.

Стjхъ: Къ тебЁ, гDи, воззовY, б9е м0й, да не премолчи1ши t менє2.

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рк7є.

Ґллилyіа, глaсъ №: Помzни2с0нмъ тв0й, є3г0же стzжaлъ є3си2 и3спeрва.

Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла спасeніе посредЁ земли2.

Е#ђліе їwaнна, зачaло ….

На літургjи поeмъ Дост0йно, ґ не їрм0съ кrтA.

Причaстенъ: Знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, гDи.

Знайшли помилку