...
Мінея Місячна,  Серпень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Серпень

← В 16-й день В 18-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 17-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Свята́го му́ченика Ми́рона

НА ВЕЧЕ́РНИ

Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Я́же Жи́знь, Богоро́дице, заче́ншая,/ умира́еши зако́ном естества́/ и прехо́диши от земли́ к Небе́сным/ ма́нием Вопло́щшагося/ от пречи́стых и Боже́ственных кро́вей Твои́х./ Те́мже от коне́ц Тебе́ вси предста́ша,/ богогла́снии апо́столи Тя погребсти́,/ пе́сненно Тебе́ веща́юще:/ Одушевле́нный Престо́ле всех Царя́/ и честны́я Святы́ни Ковче́же,/ ра́дуйся, Еди́на, ро́ждшая Спа́са душ на́ших.

Све́та чисте́йшаго прия́телища,/ свети́льницы, разо́ршии нощь многобо́жную,/ Спа́совы апо́столи,/ о́блак Боже́ственный,/ из него́же незаходи́мый Свет возсия́,/ егда́ ду́хом преста́влену Тя от мирски́х/ уве́деша, Благослове́нная,/ к преми́рней ра́дости о́блаком преидо́ша,/ исхо́дными пе́сньми Тя проводи́вше/ ко гро́бу живоно́сному,/ Богоро́дице, упова́ние на́ше.

Да пра́зднует тварь моле́бно:/ всех Цари́ца к Ца́рству мы́сленному пре́йде,/ сца́рствовати Ца́рствующему все́ю тва́рию./ Ея́же ра́ди разруши́ся а́дово ца́рство,/ и мы от земли́ вознесо́хомся,/ и со А́нгелы жи́ти сподо́бихомся./ Ея́же успе́нием собра́ся мы́сленное естество́ все,/ патриа́рси, проро́цы и с му́ченики апо́столи.

Стихи́ры свята́го, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ безбо́жное разжже́ние/ вся́ку попаля́ше страну́, преблаже́нне,/ тогда́ разжже́ся теплото́ю Ду́ха,/ от Де́вы Богоотрокови́цы/ пропове́дал еси́ Сло́ва, в плоть обле́кшася за бла́гость./ Тем и огня́ и мук претерпе́л еси́ лю́тая томле́ния,/ си́лою укрепля́емь благода́ти.

Егда́ злоимени́тый враг тща́шеся/ ласка́ньми укра́сти твою́ мысль,/ тогда́, му́жеством удобря́емь,/ сопроти́вился еси́ тве́рде/ и претерпе́л еси́ боле́зни,/ к неболе́зненному поко́ю приводя́щия тя,/ му́чениче достохва́льне Ми́роне,/ Небе́сному Ца́рствию и ве́чному наслажде́нию.

Егда́ волу́ями жи́лами тя враг бия́ше,/ строга́нии непреста́нными изнуря́я, му́чениче,/ плоть твою́ свяще́нную,/ ко Христу́ взира́л еси́ Подвигополо́жнику,/ ру́ку тебе́ простира́ющу Боже́ственныя си́лы./ Те́мже, сконча́в тече́ние,/ улучи́л еси́ по́чести вели́ки,/ Ми́роне, страда́льче предо́блий.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Самогла́сен:

Я́же Небе́с вы́шшая, су́щи,/ и Херуви́м сла́внейшая,/ и всея́ тва́ри честне́йша,/ Я́же премно́гия ра́ди чистоты́/ Присносу́щнаго Существа́ прия́телище бы́вши,/ в Сыно́вне ру́це днесь всесвяту́ю предае́т душу,/ и с Не́ю исполня́ются вся́ческая ра́дости,/ и нам да́рует ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Пе́сньми Твое́ честно́е/ и богоприя́тное те́ло/ провожда́юще,/ Боже́ственнии апо́столи вопия́ху:/ где ны́не отхо́диши, Влады́чице?

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Прииди́те, земноро́днии,/ соста́вим лик,/ исхо́дное вопи́юще/ на преставле́ние/ Богоро́дицы днесь.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Земля́ у́бо Твои́м погребе́нием/ благослови́ся, Де́во,/ возду́х же восхожде́нием/ освяти́ся стра́нным,/ зако́ном уме́рши естества́.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Самогла́сен:

Всенепоро́чная Неве́ста/ и Ма́ти благоволе́ния Отча,/ Я́же Бо́гу пронарече́нная/ во Свое́ Ему́ жили́ще,/ несли́тнаго соедине́ния,/ днесь пречи́стую ду́шу Творцу́ и Бо́гу предае́т,/ ю́же Безпло́тных си́лы боголе́пно подъе́млют,/ и к Животу́ преставля́ется су́щая Ма́ти Живота́,/ свеща́ непристу́пнаго Све́та,/ спасе́ние ве́рных и упова́ние душ на́ших.

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́,/ и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти души на́ша.

НА У́ТРЕНИ

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

В Небе́сная мы́сленная Твоя́ душа́, в рай чи́стое Твое́ те́ло преста́вися,/ от тли, Пренепоро́чная, в ме́сто све́тло,/ сего́ ра́ди возда́ст беззако́нным Госпо́дь,/ лесть бо соде́лаша честно́му Твое́му те́лу./ Те́мже со апо́столы вопие́м: ра́дуйся, Благода́тная.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седалек, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

В ру́це нас ра́ди вочелове́чшагося из Тебе́ преда́вши душу, я́ко Зижди́телю Твое́му и Бо́гу,/ к жи́зни нетле́нней преста́вилася еси́./ Те́мже Тя че́стно ублажа́ем, еди́ну чи́стую и нескве́рную,/ и, Богоро́дицу вси и́стинно испове́дающе, взыва́ем:/ Христа́ моли́, к Нему́же преста́вилася еси́, спасти́ души на́ша.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника, со ирмосо́м на 8. Кир Иоанна Дамаскина, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ успе́ние.

Де́вы отрокови́цы, с Мариами́ею проро́чицею, песнь исхо́дную ны́не воскли́кните:/ Дева бо и еди́на Богома́ти ко прия́тию Небе́сному преставля́ется.

Досто́йно, я́ко одушевле́нное Тя Не́бо, прия́ша Небе́сная, Пречи́стая, Боже́ственная селе́ния,/ и предста́, све́тло укра́шена, я́ко Неве́ста, Всенепоро́чная, Царю и Бо́гу.

Кано́н свята́го на 4, его́же краегране́сие: Пою́, Ми́роне, твою́ миродохнове́нную благода́ть. Ио́сифглас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Хвалу́ Бо́гу, в па́мяти лику́юще страда́льца Ми́рона, днесь воспое́м,/ укре́пльшему сего́ держа́ву погуби́ти борца́.

Дар сам себе́ Благоде́телю прине́сл еси́, и свяще́нно возложе́ние,/ и добро́ заколе́ние, и благово́нну же́ртву,/ зако́нно пострада́в, му́чениче многострада́льне.

Я́ко мудр, я́ко чист храм, сла́вне, от Де́вы Возсия́вшаго,/ устреми́вшагося возмути́ти Боже́ственное стадо/ душетле́ннаго во́лка отгна́л еси́.

Богоро́дичен: Еди́на Бо́га неискусобра́чно родила́ еси́,/ Его́же страстоте́рпцы мученицы́ испове́давше, нам уподо́бльшася,/ упраздни́ша пре́лесть, Чи́стая Влады́чице.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней па́мяти Твое́й/ венце́в сла́вы сподо́би.

От ме́ртвых чресл произве́дшися, естество́м подо́бна, Чи́стая, исхожде́ние разреши́,/ ро́ждши же су́щую Жи́знь,/ к Жи́зни преста́вися Боже́ственней и Ипоста́сней.

Лик богосло́вов от коне́ц,/ свы́ше же А́нгел мно́жества к Сио́ну идя́ху всеси́льным манове́нием,/ достодо́лжно, Влады́чице, Твое́му погребе́нию служа́ще.

Ин

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Возвы́сив твое́ жела́ние серде́чное ко Го́споду, на Крест возне́сшемуся,/ вознесе́н был еси́, пресла́вне, на дре́ве стру́жемь, усе́рдно же вопия́:/ я́ко несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Глаго́л твои́х стрела́ми о́стрыми пронзи́л еси́ мучи́теля в се́рдце,/ до́блий во́ине Царя́ Христа́, всехва́льне, и, поя́, глаго́лал еси́:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Я́ко утро, я́ко день, возсия́в, разори́л еси́ мрак неве́дения,/ просвети́л еси́ пою́щия всегда́, Ми́роне многострада́льне:/ Ты еси́ Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Неду́гующую безбо́жием тварь всю,/ Бо́га ро́ждши Исцели́теля, Де́во, исцели́ла еси́ пресла́вно./ Те́мже, благодаря́ще, взыва́ем Ти:/ несть пречи́сты, па́че Тебе́, Влады́чице.

Конда́к свята́го, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Измла́да Христа́ возлюби́в, пресла́вне,/ и Того́ соблюда́я Боже́ственныя за́поведи,/ к Тому́ прите́кл еси́ весь цел,/ Ми́роне всече́стне,/ и со А́нгелы моли́шися приле́жно./ Проси́ всем почита́ющим па́мять твою́/ оставле́ния грехо́в.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Огнедохнове́нно показа́лся еси́ благово́ние,/ страда́нием обонева́еши на́ша тезоиме́нно сердца́,/ му́чеников украше́ние и ве́рных удобре́ние./ Те́мже, днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе,/ освяща́емся вси любо́вию, чту́щии тя.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Всечестны́й лик прему́дрых апо́стол собра́ся чу́дно/ погребсти́ сла́вно те́ло Твое́ пречи́стое, Богоро́дице Всепе́тая,/ с ни́миже воспе́ша и А́нгел мно́жество,/ преставле́ние Твое́ честно́ хваля́ще, е́же ве́рою пра́зднуем.

Песнь 4

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы вопло́щения/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Чу́до бя́ше зре́ти Не́бо всех Царя́ одушевле́нное,/ испражне́ния преходя́щее земна́я, я́ко чу́дна дела́ Твоя́!/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

А́ще и непости́жный Сея́ Плод, И́мже небеса́ бы́ша,/ погребе́ние прия́т во́лею, я́ко мертв;/ ка́ко погребе́ния отве́ржется неискусобра́чно Ро́ждшая?

В преставле́нии Твое́м, Ма́ти Бо́жия, простра́ннейшее те́ло Твое́ и богоприя́тное/ А́нгельская во́инства свяще́нными кри́лы тре́петом и ра́достию покры́ваху.

Ин

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя,/ прославля́ю, Многоми́лостиве.

Спа́са, и Бо́га, и Го́спода, возсия́вшаго от Де́вы, испове́дуя, сла́вне, посреди́ суди́ща,/ мучи́телей шата́ние терпе́нием смири́л еси́/ и многобо́жие потреби́л еси́.

Ника́коже устраши́вся, стру́жемь и бие́мь, доблему́дренне,/ А́нгелы удиви́л еси́, зря́щия твое́ терпе́ние,/ и́мже враги́ безпло́тныя погуби́в, и победоно́сен му́ченик был еси́.

Сый Боже́ственный росы́ испо́лнен,/ проше́л еси́ доблему́дренно о́гненную пещь,/ зрим в ней, Ми́роне му́дре,/ со А́нгелы ра́дующся и ника́коже, блаже́нне, опаля́емь.

Богоро́дичен: Ве́лие и стра́шное та́инство рождества́ Твоего́ удивля́ет, Чи́стая, ум:/ я́ко Бог вочелове́читися из Тебе́ бла́гостию изво́ли/ во спасе́ние ми́ра и назда́ние.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о честне́м успе́нии Твое́м:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ от земли́ преста́вилася еси́ к ве́чным оби́телем/ и к безконе́чней жи́зни,/ всем, воспева́ющим Тя,/ спасе́ние подава́ющая.

Да возглася́т тру́бы богосло́вов днесь,/ язы́к же многовеща́нный челове́ческий ны́не да восхва́лит,/ да огласи́т же возду́х, безме́рным сия́я све́том,/ А́нгели да пою́т Пречи́стыя Де́вы успе́ние.

Сосу́д подоба́ше избра́нный, пе́нием Ти весь удивля́емь, Деви́це, исхо́ден,/ весь освяще́н Бо́гови, всем богоприя́тен,/ и сей и́стинно явля́емый, Богоро́дице Всепе́тая.

Ин

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежащих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ю.

Богоза́рная и светоно́сная твоя́ па́мять,/ Свята́го Ду́ха си́лою в весь мир простира́ема,/ просвеще́нием благоче́стия озаря́ет си́ю чту́щия/ и до́блести твоя́ возвеща́ющия.

Ю́ношски го́рькая томле́ния претерпе́л еси́, я́ко безпло́тен, до́блий му́чениче:/ одира́еме бо ко́же терпе́л еси́, я́коже ино́му стра́ждущу, сла́вне,/ си́лою неви́димою я́ве укрепля́емь.

Ми́ро твоя́ иска́паша боле́зни, му́чениче, благово́нно, всяк смрад отгоня́ безбо́жия,/ Христо́ву же Святу́ю Це́рковь благово́нствуя при́сно,/ ве́рно тя и любо́вию я́ве блажа́щую.

Богоро́дичен: О нас из Тебе́ Воплоще́ннаго неизглаго́ланным сло́вом, Пречи́стая, моли́, Благослове́нная,/ я́ко да изба́вимся ви́димых всех и неви́димых враг, Всенепоро́чная,/ Тя, Богоро́дицу, при́сно испове́дающии.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Из Тебе́ Жи́знь возсия́, ключи де́вства не руши́вши;/ ка́ко у́бо пречи́стое и живонача́льное Твое́ те́ло искуше́ния сме́рти бысть прича́стно?

Жи́зни бы́вши храм, жи́знь присносу́щную улучи́ла еси́:/ сме́ртию бо к животу́ премину́ла еси́,/ Я́же Жи́знь ро́ждши воипоста́сную.

Ин

Ирмо́с: Ко Го́споду от ки́та Иона возопи́:/ Ты мя возведи́ из глубины́ ада, молю́ся,/ да я́ко Изба́вителю во гла́се хвале́ния/ и́стины же Ду́хом пожру́ Тебе́.

Кропле́нием твои́х крове́й свяще́нных потопи́л еси́ де́монския полки́, во́ине до́блий,/ и, вене́ц нося́, к Бо́гу восте́кл еси́, победоно́сец быв изря́ден.

Ви́девше твое́ лице́, просвети́вшееся, мучи́тели, Боже́ственными светлостьми́, страстоте́рпче, удиви́шася,/ не позна́вше же Бо́га, тьму прия́ша, в ве́чную му́ку отсыла́еми.

Повеле́нием суро́ваго мучи́теля терпе́л еси́ ко́жи отъя́тие,/ па́че естества́, достохва́льне, показа́в е́же к Бо́гу чи́стое твое́ жела́ние/ и при́сное, всеблаже́нне, воззре́ние.

Богоро́дичен: Зако́ны в Тебе́ обновля́ются, Де́во, естества́:/ па́че бо естества́ естество́м непостижи́маго, Бо́га Емману́ила пресла́вно родила́ еси́/ в на́ше ве́рных порожде́ние.

Конда́к пра́здника, глас 2:

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста:/ я́коже бо Живота́ ма́терь/ к животу́ преста́ви/ во утро́бу Всели́выйся Присноде́вственную.

И́кос:

Огради́ моя́ помышлени́я, Христе́ мой,/ и́бо Сте́ну ми́ра воспе́ти дерза́ю, Чи́стую Ма́терь Твою́,/ на столпе́ глаго́л укрепи́ мя и в тя́жких мы́слех заступи́ мя,/ Ты бо взыва́ющим и прося́щим ве́рою моле́ния исполня́еши./ Ты мне у́бо да́руй язы́к прино́сен и по́мысл непосты́ден:/ вся́кое бо дая́ние сия́ния от Тебе́ низпосыла́ется, Светопода́телю,/ во утро́бу всели́выйся присноде́вственную.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ю́ноши и де́вы, Де́выя же и Богома́тере па́мять чту́ще,/ ста́рцы и мона́си, ца́рие и судии́, по́йте:/ оте́ц на́ших Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́.

Да вострубя́т трубо́ю духо́вною го́ры Небе́сныя,/ да ра́дуются хо́лми, и да игра́ют Боже́ственнии апо́столи:/ Цари́ца к Сы́ну преставля́ется, с Ним ца́рствующи.

Всесвяще́нное преставле́ние Боже́ственныя Твоея́ и Нетле́нныя Ма́тере/ преми́рныя Вы́шних сил совокупи́ чи́ны,/ весели́тися с су́щими на земли́, Тебе́ пою́щими:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: О́бразу зла́тому, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́ема, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ум твой, све́тло распаля́емь, му́дре, Боже́ственным жела́нием,/ ра́довашеся и веселя́шеся, посреди́ пла́мене стоя́щу тебе́, я́коже трие́м ю́ношам,/ с ни́ми же ве́рно взыва́л еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Зря́ще в пла́мени стоя́ща тя, му́дре, посреди́ А́нгел,/ зра́ком неизглаго́ланным блиста́юща, зри́тели удиви́шася/ и, к пе́нию прило́жшеся, Влады́це взыва́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Умо́м чи́стым стоя́, со у́мными пое́ши А́нгелы, посреди́ пе́щи ра́дуяся,/ Преблага́го Го́спода, я́коже обузда́юща пла́мень, пою́ща тя спаса́юща:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Вмести́лище Бо́жие, и пала́та красна́, и Боже́ственный престо́л,/ на не́мже се́де, угото́ва всем седе́ние Небе́сное, яви́лася еси́, Пречи́стая Де́во./ сего́ ра́ди взыва́ем:/ Благослове́нная, Я́же Бо́га пло́тию ро́ждшая.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Па́мять Твою́, Чи́стая Де́во,/ Нача́ла же, и Вла́сти, и Си́лы, А́нгели, Арха́нгелы,/ Престо́ли, Госпо́дства, Херуви́ми сла́вят и стра́шнии Серафи́ми;/ челове́ческий же род – пое́м и превозно́сим во вся ве́ки.

И́же стра́нно всели́выйся, Богоро́дице, в чи́стое чре́во Твое́, воплоща́емь,/ Сей, всесвяще́нный дух Твой прие́м,/ у Себе́ упоко́и, я́ко должни́к Сын,/ те́мже Тя пое́м, Де́во, и превозно́сим во вся ве́ки.

О, вы́ше ума́ чуде́с Присноде́вы же и Богома́тере!/ Во гроб бо все́льшися, показа́ рай./ Ему́же предстоя́ще днесь, ра́дующеся, пое́м:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ о́трочестей прообрази́л еси́ иногда́ Твою́ ма́терь, Го́споди:/ о́браз же Сия́ из огня́ изыма́ше неопа́льно входя́щая./ Ю́же пое́м, я́вльшуюся Тобо́ю конце́м днесь,/ и превозно́сим во вся ве́ки.

Непобеди́ма зря безу́мный мучи́тель, тя, доблему́дренне,/ егда́ реме́ние кроя́ще да́же до са́мых косте́й, приложи́ ногтьми́ терза́ти тя,/ язва́ми нестерпи́мыми уязви́вся неисце́льно.

Глаго́л Бо́жий с Небесе́ во услы́шание всего́ наро́да, му́чениче, принесе́ся тебе́, Ми́роне,/ ко о́нем тя призыва́ющ неизрече́нным поко́ищем, сла́вне,/ и А́нгельским кра́сным ликостоя́нием.

Стоя́л еси́, я́коже Дании́л, посреди́ звере́й, стыдя́щихся бла́женныя стра́сти/ и подвиго́в твои́х, преблаже́нне, неизче́тнаго вели́чества,/ живы́м же гла́сом твои́м заступа́емых.

Богоро́дичен: Устреле́н стрело́ю врага́, ду́шу до конца́ уязви́х, и неисце́льно стра́жду:/ И́же Спа́са Христа́ неизрече́нно ро́ждши, Пренепоро́чная,/ исцели́ мя и спаси́, упова́ние ненаде́жных.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное преставле́ние Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Прииди́те в Сио́н, на Боже́ственную и ту́чную Го́ру жива́го Бо́га,/ возра́дуемся, Богоро́дицу зря́ще:/ к зело́ бо лу́чшей и Боже́ственней се́ни,/ я́ко Ма́терь, Сию́ во Свята́я святы́х Христо́с преста́ви.

Прииди́те, ве́рнии, ко гро́бу присту́пим Бо́жия Ма́тере/ и обы́мем, сердцы́ и устна́ми, очесы́ и лице́м чи́сто прикаса́ющеся/ и почерпа́юще исцеле́ний незави́стныя да́ры от исто́чника приснотеку́щаго.

Приими́ от нас песнь исхо́дную, Ма́ти жива́го Бо́га,/ и светоно́сною Твое́ю и Боже́ственною осени́ благода́тию,/ во́инству – победи́тельная, христолю́бным лю́дем – мир,/ оставле́ние – пою́щим и душа́м спасе́ние подаю́щи.

Ин

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Да бу́дущую сла́ву и несказа́нную добро́ту/ Христа́ Подвигополо́жника ви́дети сподо́бишися, до́блественне,/ прекланя́еши вы́ю, и прие́млеши ме́чное усече́ние,/ и ра́дости му́ченик исполня́еши Боже́ственныя полки́.

Я́коже сладкодохнове́нное ми́ро, достохва́льне Ми́роне, благово́нствующее сердца́ ве́рных,/ достохва́льная па́мять твоя́ жела́ющим наста́,/ в не́йже торжеству́ющих нас благово́ния Боже́ственнаго твои́ми моли́тва́ми испо́лни.

Твои́ми Аха́ия хва́лится пелена́ми и страда́нии, до́блий Госпо́день страда́льче,/ мно́жае же краси́тся Кйзик, многострада́льное те́ло держа́,/ я́ко бога́тство и́стинное, и исто́чник исцеле́ний, и неду́гов очисти́лище.

Святы́х всех избра́нный в Вы́шних, ма́ти гра́дов Сио́н мы́сленный,/ пе́рвенец, я́коже пи́шет, кра́сная Це́рковь,/ я́ко му́ченика, о нас моля́щася, тя и́мать му́чеников верх.

Богоро́дичен: Глас вопие́м Ти вси А́нгелов, Де́во, пала́то и престо́ле Бо́жий: ра́дуйся./ Е́юже сподо́бихомся Небе́снаго Ца́рствия, дре́вле отринове́ннии тле́нием/ и добро́ту первую несмы́сленно погуби́вшии.

Свети́лен пра́здника.

Подо́бен: Ученико́м зря́щим:

От земли́ на Небеса́ преста́вльшися, Твоего́ насле́дия, Чи́стая, не оста́ви:/ ро́ди христиа́нстии утверди́, язы́ки укроти́,/ и проле́й мир в концы́ ми́ра.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Глаго́лом Боже́ственнаго Гаврии́ла после́дующе,/ ра́дуйся, Тебе́ зове́м, Чи́стая./ Ты у́бо Пресвята́я и Ма́ти Госпо́дня,/ к Сему́ преста́вльшися,/ помина́й о воспева́ющих Тя.

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Неизме́рная Прему́дрость Бо́жия/ храм Себе́ па́че ума́, Богоро́дице, созда́/ из Тебе́ Ду́хом Святы́м/ и ны́не Тя к невеще́ственным селе́нием/ преста́ви, Всепе́тая.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Раб, ны́не прихожду́ к Тебе́, ма́тери всех Бо́га,/ от вся́ких изба́витися напа́стей моля́ся,/ но, о Богороди́тельнице,/ ца́рствующи с Сы́ном Твои́м,/ христиа́нский род сохраня́й.

Сла́ва, и ны́не, глас 3:

Прииди́те, вси концы́ земни́и,/ честно́е преставле́ние Богома́тере восхва́лим,/ в ру́це бо Сы́на ду́шу непоро́чную положи́./ Те́мже святы́м успе́нием Ея́ мир оживотвори́ся,/ во псалме́х, и пе́ниих, и пе́снех духо́вных/ со Безпло́тными и апо́столы пра́зднует све́тло.

НА ЛИТУРГИ́И

Бла́женны пра́здника, песнь 3-я, обою́ кано́нов со ирмосо́м на 6.

Преподо́бнаго Али́пия, иконопи́сца Пече́рскаго, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

О́браз сла́вы Бо́жия во уме́ свое́м име́я вы́ну,/ преблаже́нне о́тче Али́пие,/ ду́шу свою́ образова́л еси́ доброде́тельными испещре́нии,/ жела́я си́ю кра́сну Тро́ичней сла́ве яви́ти,/ отню́дуже ша́ры прие́мь духо́вныя благода́ти,/ был еси́ чудотво́рец преизря́ден,/ и Его́же лице́ в се́рдце твое́м начерта́л еси́,/ с Ним и ца́рствуеши ны́не;/ Того́ о нас моли́, преподо́бне,/ дарова́ти нам мир и сла́вы Свое́я наслажде́ние.

Зри́тель лица́ Бо́жия хотя́ бы́ти,/ поста́вил еси́ во уме́ свое́м, о́тче,/ вы́ну зре́ти Сладча́йший о́браз Иису́сов;/ тем положи́в ка́мень после́дняго смире́ния,/ поте́р ва́пы безпреста́нных моли́тв,/ раствори́в ты́я сле́зными пото́ки,/ написа́л еси́ на се́рдце пло́тянем ви́дение неви́димыя сла́вы Пресвяты́я Тро́ицы./ Е́йже ны́не предстоя́, моли́ о нас, свя́те,/ улучи́ти ми́лость и лица́ Бо́жия сла́дкое ви́дение.

Напису́я зра́ки святы́х,/ неопи́санныя сла́вы Бо́жия жела́нием распали́вся,/ написова́л еси́ ша́рами благи́х дея́ний/ на скрижа́лех се́рдца своего́/ зрак непреста́нныя любве́ к Пречи́стей Богома́тери,/ Е́йже худо́жеством твои́м послужи́в,/ чудотвори́выя благода́ти сподо́блься,/ прия́л еси́ мзду безконе́чнаго воздая́ния;/ и ны́не, со А́нгелы водворя́яся,/ моли́ о нас, преподо́бне,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 8:

О́браз челове́ческий иногда́ ле́стию вкуше́ния/ змий вселука́вый обезсла́вивый,/ ны́не, тебе́, о́тче, благода́ть от Бо́га прие́мшу,/ испо́лнися студа́,/ не стерпе́ бо на ико́ны твоего́ худо́жества взира́ти,/ я́же чудотво́рными лучи́ тьму разгоня́ют/ и подаю́т всем притека́ющим с ве́рою исцеле́ния да́ры;/ сих и нас прича́стники сотвори́,/ в дне́шний день па́мять твою́ соверша́ющих, Али́пие му́дре.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника.

Сла́ва, глас 4:

Мы́сленное начерта́ние души́ своея́ имы́й све́тло,/ преподо́бне о́тче наш Али́пие,/ све́тлыя благода́ти и чу́вственне сподо́бился еси́,/ ю́же изъявля́ше ико́н твои́х написа́ние/ и тре́бующим в неду́зех исцеле́ния подая́ние./ Тем моли́м тя, всеблаже́нне,/ безобрази́е душ на́ших доброде́тельми испра́ви/ и стра́стныя стру́пы на́ша ша́рами моли́тв твои́х исцели́,/ я́коже прокаже́ннаго иногда́,/ да сла́вим тя хвала́ми, преподо́бным украше́ние.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 8:

Зра́ки изобразу́я святы́х на дщи́цах,/ сих благодея́ния спе́шно,/ я́ко иску́сен худо́жник, всехва́льне Али́пие,/ написова́л еси́ на скрижа́лех твоего́ се́рдца/ и сего́ ра́ди, а́ки о́браз, благоле́пне укра́шен,/ свяще́нства благода́тию, а́ки зла́том, обложи́лся еси́/ от Христа́ Бо́га и Спаса душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

НА У́ТРЕНИ

Кано́н пра́здника и преподо́бнаго, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Песнь возсле́м, лю́дие,/ чу́дному Бо́гу на́шему,/ свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты,/ песнь побе́дную пою́ще и вопи́юще,/ пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.

Песнь возсла́ти пода́ждь, Христе́, по́мощь свы́ше рабо́м Твои́м,/ да принесе́м от те́плыя любве́ хвале́ние в па́мяти уго́дника Твоего́/ Тебе́, Еди́ному Влады́це.

Благода́ти умно́жившейся, процвета́ше ве́ра,/ и умножа́шеся полк преподо́бных на горе́ Пече́рстей,/ и́мже соо́бщник в житии́ хотя́ бы́ти преподо́бный,/ прии́де послужи́ти Еди́ному Христу́ и Влады́це.

От ю́ности твоея́ вда́лся еси́ роди́тели свои́ми, преподо́бне,/ в науче́ние ико́ннаго писания,/ ему́же усе́рдно прилежа́,/ написова́л еси́ в се́рдце свое́м целому́дрие и чистоту,/ я́ко от обои́х был еси́ раб своему́ Влады́це.

Чу́дное твое́ послуша́ние ди́внаго тя чудесе́ зри́теля показа́, о́тче,/ ви́дел бо еси́ о́браз Влады́чицы, изображе́н нерукотворе́нне,/ и, от сего́ ви́дения бо́льшею любо́вию к бо́гомыслию разгоре́вся,/ се́рдце свое́ угото́влял еси́, а́ки скрижа́ль,/ к написа́нию па́мяти о Христе́ Влады́це.

Богоро́дичен: Скрижа́ле, иму́щая Ду́хом Святы́м напи́санный несказа́нно О́браз Ипоста́си О́тчия,/ мое́ злообрази́е, Ма́ти Де́во, во благообра́зие благи́х дея́ний претвори́,/ да отны́не угото́влюся послужи́ти Христу́, Бо́гу моему и Влады́це.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят, я́ко Госпо́дь,/ и несть пра́веден, я́ко Бог наш,/ Его́же пое́т вся тварь:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Несть Тебе́ подо́бен в бозе́х, Христе́,/ де́йством бо Твоего́ Пресвята́го Ду́ха изобрази́л еси́ ико́ну ма́тере Твое́й нерукотворе́нне,/ и бысть чу́до ве́лие,/ ему́же самови́дец бе преподо́бный Твой, Го́споди.

И́же чудеса́ де́йствоваше,/ То́йже излете́ от уст ико́ны нерукотворе́нныя во о́бразе голуби́нем,/ Его́же ви́дев облета́юща внутрь це́ркве, преподо́бный Твой, Христе́,/ вся презре́ и ничто́же в ми́ре сем возлюби́, па́че Тебе́, Го́споди.

О́браз сла́вы Бо́жия ви́дев, преподо́бне,/ а́бие измени́л еси́ мирски́й о́браз, быв чернори́зец,/ до́бре напису́я доброде́тели изображе́ние,/ е́же и нам вообрази́ те́плыми моли́тва́ми твои́ми.

От ико́ннаго худо́жества своего́, о́тче,/ навы́кл еси́ духо́вныя де́тели вообража́ти,/ до́бре бо убели́в сви́ток се́рдца своего́ сле́зными пото́ки,/ написа́л еси́ па́мяти о Бозе помышле́ние.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, сви́тче, Богоневе́стная Де́во,/ на Не́мже пе́рстом Бо́жиим написа́ся О́тчее Сло́во,/ напиши́ на сви́тце се́рдца моего́ па́мять Стра́шнаго Суда́/ и гряду́щими муче́нии удержи́ е́ от злых, молю́ся.

Седа́лен, глас 4:

Бо́жия сла́вы зри́теля и ико́ннаго де́лателя прему́дра,/ кто с на́ми пе́сньми тя не восхва́лит, преподо́бне,/ ви́дел бо еси́ от ча́сти чу́вственне Свята́го Ду́ха, – ны́не же, предстоя́ Вы́шняго Престо́лу,/ не зерца́лом, но лице́м к лицу́ присносу́щную зри́ши сла́ву Бо́жию,/ ея́же и мы да причасти́мся, о́тче Али́пие, моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Предста́тельнице Святе́й Тро́ице,/ предста́ни нам ско́ро, в дне́шний день собра́вшимся в хра́ме Твое́м пречестне́м,/ и даждь сла́ву преподо́бных Твои́х зре́ти сла́вящим Тя, Де́во,/ моли́тва́ми Твои́ми.

Песнь 4

Ирмо́с: Из горы приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ еди́ныя Богоро́дицы,/ хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Из горы́ призва́л еси́ вслед тебе́ тещи́ преподо́бнаго Твоего́, Христе́,/ то́йже, мирски́я молвы́ отве́ргся, все́ю душе́ю приложи́ся Тебе́/ и во уме́ изобража́ше при́сно си́лу Твою́.

Я́ко све́тлая звезда́, возсия́л еси́, о́тче, на горе́ Пече́рстей,/ доброде́тели бо от Тебе́, я́ко лучи́, простро́шася, блаже́нне,/ и освеща́ют днесь тя велича́ющих,/ те́мже и мы прославля́ем благода́ть твою́.

Не мзды ра́ди, но ре́вностию дви́жим, прилежа́л еси́ де́лу своему́/ и от сего́ во благоле́пие неща́дно разда́вал еси́ це́рквам Бо́жиим,/ я́ко да вси, зря́ще на ико́ны твоя́, в любо́вь Бо́жию сердца́ своя́ обраща́ют.

Добр де́латель яви́лся еси́, блаже́нне, виногра́да Христо́ва,/ я́ко сво́йственно тебе́ со апо́столом глаго́лати:/ не ту́не хлеб ядо́х,/ и́бо ру́це мои́ мне и ине́м послужи́сте,/ те́мже прия́л еси́ от Бо́га дина́р/ и с благи́ми рабы́ сла́ву присносу́щную зри́ши.

Богоро́дичен: От чи́стаго сокро́вища чре́ва Твоего́ Дина́р яви́вшая ми́ру,/ искупи́ла еси́ тем всех от перворо́днаго до́лга,/ Ма́ти Бо́жия, к Тебе́ прибега́ю, искупи́ мя от мы́сленных заимода́вец,/ да при́сно сла́влю бла́гость Твою́.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

У́тренюющих сла́восло́вием к Тебе́ от уныния возста́ви, о́тче,/ и от мра́чных дел к све́ту богора́зумия моли́тва́ми твои́ми возведи́ умы на́ша,/ ско́раго бо тебе́ на по́мощь поспе́шника зна́ем.

От де́ла ру́ку твое́ю, о́тче,/ в честь Еди́наго Бо́га в трича́стное отлуча́л еси́ разделе́ние:/ ико́нному тре́бованию, в монасты́рское дела́ние и в ми́лостыню ни́щим,/ и сим стяжа́л еси́ лу́чшее, присножела́емое рая́ селе́ние.

День ручны́м де́ланием,/ нощь же бде́нием, моли́твою и поклоне́нием провожда́л еси́ всегда́, блаже́нне,/ и та́ко, возложи́в ру́ку на ра́ло,/ упра́влен был еси́ в Ца́рство Бо́жие./ Та́мо помяни́ и нас хода́тайством твои́м к Бо́гу.

Возсия́ со́лнце и ви́де твоя́ труды, свя́те,/ и́бо смире́ние, нестяжа́ние, чистоту́, терпе́ние, пост любо́вию ко всем растворя́л еси́,/ и сим восхожде́нием возше́л еси́ на высоту́ богомы́слия/ и Небе́снаго дарова́ния сподо́бился еси́.

Богоро́дичен: У́тро мы́сленное, произве́дшая в мир вели́кое Со́лнце,/ озари́ наш ум и се́рдце/ и сы́ны Све́ту покажи́ ны, мо́лимтися, Безневе́стная Де́во,/ Ты бо еси́ просвеще́ние и упова́ние на́ше.

Песнь 6

Ирмо́сРи́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Ри́зу а́нгельскаго о́браза украси́в ша́рами и́ноческих трудо́в,/ возше́л еси́ на высо́кий степе́нь свяще́нства сове́том наста́вника своего́/ и, на том стоя́, а́ки свети́ло, све́том твои́х дел мно́гих просвети́л еси́.

Ри́зу Креще́ния окаля́вшему мне греха́ ка́лом,/ даждь умиле́ние, свя́те, моли́тва́ми твои́ми,/ да в нем испиру́ и чист явлю́ся лицу Бо́жию:/ се бо предстою́, песносло́вя хвалу́ Твою́ бре́нными устна́ми.

Оде́жду свяще́нства прие́мь,/ по подо́бию Вели́каго Архиере́я, Сы́на Бо́жия, вшел еси́, о́тче, во вну́тренняя заве́сы,/ приноси́ти же́ртву Поже́ршемуся за грех всего́ ми́ра,/ твои́ми моли́тва́ми ны́не, а́ки же́ртвою, и о нас, свя́те, Творца́ уми́лостиви.

Оде́ян сый оде́ждею свяще́нства,/ бо́льших дарова́ний сподо́бился еси́,/ я́ко и оде́янных прокаже́нием моли́тва́ми твои́ми исцеля́л еси́,/ и нас, мы́сленне неду́гующих, си́ми исцели́, моли́мтися, преблаже́нне.

Богоро́дичен: Уязви́вших нас грехолюбия стрело́ю, уязви́, Пречи́стая Де́во,/ и побе́гнут, студо́м пораже́ни, де́монския полки́,/ Ты бо еси́ бесо́м струп неисце́льный.

Кондак, глас 2:

От ю́ности Боже́ственное в себе́ име́я начерта́ние,/ вдан был еси́ в науче́ние ико́ннаго писания;/ и внегда́ небеси́ подо́бная Богоро́дицы писа́шеся це́рковь,/ ты та́можде посо́бствовал/ и ви́дел еси́ Ду́ха Свята́го осия́ние,/ от Него́же прия́л еси́ чуде́с де́йство,/ я́ко ико́ны твоя́ чудотворя́ху,/ тем тя чтим и ублажа́ем, чу́дне Али́пие.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопи́юще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Де́тски игра́юща сумне́нием в ве́ре пра́ведно казнь Бо́жия пости́же,/ покры́ бо прока́за лице́ его́,/ сего́ ты, о́тче, исцели́л еси́ и оты́де, поя́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Испове́давшему грех неве́рствия своего́/ пе́рвее приложи́л еси́, блаже́нне, покая́ния пла́стырь,/ и, души́ исцеле́вшей, исцеле́ и лице́ пома́занием вап твои́х,/ и той о тебе́ воспе́т:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И́же пе́рвее обоня́ния грехо́м острупи́вся,/ по сове́ту диа́волю отча́яся спасе́ния наде́жды./ Се той па́ки, твои́м, свя́те, уче́нием к Бо́гу обрати́вся, исцеле́н бысть/ и, избы́в обои́х струпо́в, воззва́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Твои́м, преподо́бне, дивя́щеся чудесе́м мно́гим, взыва́ем согла́сно:/ ра́дуйся, Елиссе́е но́вый, неве́рующаго исцели́вый от прока́зы, я́ко Неема́на,/ и о тебе́ песнь о́троческую воспе́т:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Безобра́зие души́ моей кто испра́вит, а́ще не Ты, Ма́ти Бо́жия,/ ша́рами бла́гости Твоея́ тоя́ лице́ в благообра́зие претвори́ши?/ И, благоле́пие прие́м, воспою́:/ ра́дуйся, Образу́ющая живописа́тельне челове́ческий о́браз.

Песнь 8

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Яви́ тя, о́тче, всех Созда́тель на горе́ Пече́рстей доброцвету́щее ко исцеле́нию дре́во,/ плоды́ бо твои́х моли́тв всем к тебе́ приходя́щим подава́л еси́ исцеле́ние неоску́дно,/ и отхожда́ху здра́вы, превознося́ще Го́спода во ве́ки.

Незло́бие се́рдца твоего́ не лиши́ тя, преподо́бне, вели́ких дарова́ний,/ никогда́же бо огорчи́лся еси́ на оскорбля́ющих тя,/ ниже́ возда́л еси́ зло за зло,/ тем и просла́ви тя Христо́с зде и та́мо во ве́ки.

Сребролю́бия омраче́ннии тьмо́ю облича́ху тя пред челове́ки,/ но Бог изведе́, я́ко свет, пра́вду твою́/ и незло́бие твое́, я́ко полу́дне,/ ископа́вшии же тебе́ я́му впадо́ша в ню,/ и студ их помина́ют вси во ве́ки.

Седми́ дарова́нии де́йствуяй в Тро́ице Еди́ный Бо́же,/ изобрази́тся седми́м ико́нам повеле́л еси́ нерукотворе́нне/ и яви́л еси́ преподо́бнаго, иму́щаго седмь Паракли́та Твоего́ даро́в,/ сия и нам пода́ждь, Всеще́дрый Царю́,/ да превозно́сим Тя во ве́ки.

Богоро́дичен: От всех дарова́ний прие́мшая истка́нную ри́зу,/ ря́сны златы́ми оде́яна предста́ла еси́ Тро́ице Живонача́льней./ Ста́ни у́бо, возде́вши пречи́стеи ру́це Твои́,/ и о нас, благотворе́ния обнаже́нных, помоли́ся,/ Ты бо еси́, Пренепоро́чная, покрыва́ющая грехи́ на́ша.

Песнь 9

Ирмо́с: Тя, Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго,/ Тя, па́че ума́ ро́ждшую сло́вом вои́стинну Бо́га,/ вы́шшую пречи́стых Сил,/ немо́лчными славословле́нии велича́ем.

Тя, о́тче, прославля́ющаго, просла́ви Бог,/ я́ко твоего́ писа́ния ико́нам никогда́же огнь одолева́ше,/ но пребыва́ху це́лы от пожа́ра невреди́мы,/ я́же чудоде́ющия ви́дяще, о тебе́ немо́лчно славословле́нии Христа́ велича́ем.

Отвсю́ду стека́хуся лю́дие ви́дети пресла́вное чу́до,/ я́ко вся ина́я пояде́ пла́мень о́гненный,/ твоего́же писа́ния ико́н ника́коже вреди́./ Е́же и мы, слы́шаще чудоде́йствующаго в тебе́ Бо́га, славословле́нии велича́ем.

Храни́л еси́ незло́бие и ви́дел еси́ правоту́,/ житие́ свое́ провожда́я во вся́цей святы́ни,/ те́мже отвсю́ду Бог тя прославля́ше и изыма́ше от вся́кия напа́сти;/ сея́ и нас изба́ви твои́ми моли́тва́ми, свя́те,/ да вы́ну тя пе́сньми велича́ем.

Ра́дуется град Росто́в, содержа́й ико́ну, ма́нием Бо́жиим напи́сану,/ и я́ко многоце́нным сокро́вищем искупу́ется от всех страсте́й,/ ю́же лобыза́юще, помина́ет, коли́ко Бог де́йствоваше тобо́ю, блаже́нне./ Сие́ чудоде́йствие и мы днесь чту́ще,/ удивля́емся и славословле́нии велича́ем.

Богоро́дичен: Столп кре́пости иму́ще Тя, раби́ Твои́, Богоро́дице Де́во,/ от лица́ враг на́ших гони́ми, к Тебе́ прибега́ем и, припа́дающе, мо́лимся:/ сохраня́й нас, в беда́х су́щих,/ Ты бо еси́ столп нам кре́пок от лица́ вра́жия и стена́ необори́ма.

Свети́лен:

При́сно храня́й тя, преподо́бне, в ско́рбех,/ прии́де за тя пред лице́м твои́м Богома́тере ико́ну написа́ти,/ ю́же в три часа́ изобрази́в све́тло,/ даде́ во благоле́пие пречи́стому хра́му на пра́здник,/ тебе́ же поя́т во храм Го́рний с су́щими от ве́ка святы́ми пра́здновати./ Иде́же ны́не гласом ра́дости пра́зднуяй,/ помяни́ и нас, Али́пие, о́тче блаже́ннейший.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Храм су́щи, Вы́шняго десни́цею созда́нный,/ храм души́ моея́, грехо́м па́дший, возста́ви, Ма́ти Бо́жия,/ обнови́ Твои́м посеще́нием/ и даждь без ле́ности сла́ву Тебе́ принося́щим непреста́нно Тебе́ воспе́ти:/ ра́дуйся, Хра́ме Госпо́день, в прибе́жшце христиа́ном созда́нный.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Дави́дски днесь, лю́дие, воспое́м/ в па́мяти твое́й, о́тче всеблаже́нне:/ насажде́н был еси́ в дому́ Госпо́дни/ и процве́л еси́ во дворе́ Богома́тере,/ я́ко благово́нное дре́во,/ от него́же плоды́ прие́млюще исцеле́ний,/ прославля́ем просла́вльшаго тя Бо́га на́шего/ и мо́лимся приле́жно улучи́ти ми́лость твои́м хода́тайством/ и душе́вным страсте́м исцеле́ние.

Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т;/ на тебе́, о́тче наш Али́пие, сие́ испо́лнися,/ при исхо́дищи бо воды́ живы́я,/ Богоно́сных оте́ц уче́ния,/ израсто́ша ве́тви твои́х исправле́ний,/ на и́хже сень взира́юще,/ к ра́це моще́й твои́х притека́ем/ и, любо́вию объе́млюще, мо́лимся:/ пода́ждь, свя́те, твои́ми моли́твами/ мир от Христа́ улучи́ти и жити́ю исправле́ние.

Кто по достоя́нию похвали́ти возмо́жет/ труды́ и по́двиги твоя́, преподо́бне?/ Не дал бо еси́ сна свои́ма очи́ма,/ ни ве́ждома дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу свою́ ва́пами украси́л еси́ доброде́телей,/ сообра́зну напису́я отце́м первонача́льным,/ и́хже жити́я ре́вность/ и в па́мяти на́шей напиши́, мо́лимся прилежно,/ да не лиши́мся и мы Небе́сных с те́ми пребыва́ний.

Сла́ва, глас 8:

О́браз сла́вы Бо́жия во уме свое́м име́я вы́ну,/ написова́л еси́ в души́ свое́й ре́вность/ непреста́нно о́бразом ше́ствовати оте́ц на́ших первонача́льных,/ и́хже житию́ после́дуя,/ в ме́ртвеннем теле безпло́тным во святы́ни уподо́бился еси́;/ с ни́миже ны́не Вы́шняго Престо́лу предстоя́,/ моли́ся, о́тче преподо́бне,/ пода́тися оби́тели на́шей еди́номыслию,/ я́ко чту́щей любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника.

Славосло́вие вели́кое, ектении́, и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И служба пра́здника и преподо́бнаго Али́пия.

С™aгw мyченика мЂрwна.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше: