...
Мінея Місячна,  Серпень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Серпень

← В 23-й день В 25-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 24-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Свята́го священному́ченика Евти́ха, ученика́ свята́го Иоа́нна Богосло́ва

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры Евти́ха, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Му́чениче Евти́хе, блаже́нне,/ учи́вся свяще́нно Сло́ва у честна́го ученика́,/ богослове́снаго пропове́дника,/ от него́ вся́каго уче́ния свяще́ннаго научи́лся еси́/ и свет яви́лся еси́,/ освеща́я благода́тию вся́кую мысль,/ богосло́вии твои́ми свяще́нными./ Те́мже святу́ю твою́ па́мять почита́ем.

Пре́лести низложи́л еси́ утвержде́ние/ по́двигом тве́рдым терпе́ния, пребога́те,/ и у́зами, и ра́нами,/ и сла́вною сме́ртию,/ те́мже безсме́ртие получи́л еси́,/ с ли́ки му́ченик/ и со а́нгельскими чи́ны водворя́яся,/ прича́стием лу́чшим боголе́пно,/ до́бре обожа́емь и соверше́нне.

В темни́це затворя́емь,/ хлеб прия́л еси́ жи́зни с Небесе́, сла́вне,/ вве́ржен же быв в пла́мень,/ неопале́н пребы́л еси́./ ра́ны подъя́т, лю́те стру́жемь,/ стремле́ния звере́й моли́твами укроти́л еси́./ Мече́м гла́ва твоя́ отсе́чена бысть,/ кровьми́ к Небеси́ облегча́емь,/ я́ко Боже́ственною колесни́цею.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Спаси́ мя, Влады́чице Пречи́стая,/ Я́же Спа́са Христа́ неизрече́нно ро́ждшая:/ Тя бо еди́ну стяжа́х Предста́тельницу,/ и необори́мую сте́ну,/ и покро́в и ра́дование,/ и ду́ши моея́ Боже́ственное утеше́ние./ Ты у́бо мя изба́ви неусыпа́ющаго че́рвия/ и огня́ ве́чнующаго, Ма́ти Христа́ Бо́га.

Крестобогоро́дичен:

Что зри́мое виде́ние,/ е́же Мои́ма очи́ма ви́дится, о Влады́ко!/ Содержа́й всю тварь, на Дре́во воздви́жен быв,/ и умира́еши, всем дая́й жи́знь, –/ Богоро́дица, пла́чущися, глаго́лаше,/ егда́ узре́ на Кресте́ возноси́ма/ из нея́ неизрече́нно возсия́вшаго Бо́га и Челове́ка.

На стихо́вне Окто́иха.

Тропа́рь, глас 4:

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодохнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Евти́хе,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

О́ба кано́на Окто́иха и свята́го кано́н на 4, глас 8. Творе́ние Ио́сифово.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ / чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестоо́бра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

Апо́столом и му́чеником сожи́тель явля́емый/ и Боже́ственныя зари́ всегда́ исполня́емь,/ честны́й твой днесь пра́здник творя́щия све́та прича́стники покажи́,/ му́чениче Евти́хе достосла́вне.

Возлю́бленнаго ученика́, блаже́нне, учени́к быв благоче́стно/ и того́ нра́вы вельми́ подража́я, Го́спода возлю́би́л еси́,/ Того́ Боже́ственныя зако́ны испо́лнив,/ и страсте́м сего́, Евти́хе, уподо́бился еси́.

Зако́ну Боже́ственному благоче́стно повину́яся,/ плоть умертви́л еси́ по́стными боле́зньми,/ ми́ра удаля́яся, и в гора́х, сла́вне, пребыва́я, му́чениче,/ и ду́шу очи́щая, и богови́ден познава́емь.

Богоро́дичен: На Тя, Де́во, наде́жду положи́х спасе́ния моего́:/ грехо́вныя скве́рны всего́ мя омы́й/ и чи́ста соде́лай, Сы́ну Твоему́ изря́дно благоугожда́юща/ и творя́ща сего́ всесвяту́ю волю.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́н в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́менн мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Облиста́юща све́том пропове́дания прему́драго,/ я́коже со́лнца, обре́т Па́вла ходи́ти с ним,/ я́ко звезда́ ве́лия, просвеща́я сердца́, блаже́нне Богому́дре, Ду́хом.

Богосло́вов основа́ние, ученико́в верх, Иоа́нн, при́сный друг Спа́сов,/ от земли́ боже́ственно прело́жся,/ тебе́ Бо́жие ста́до, блаже́нне, пасти́ предаде́.

Прекра́сен, и светоза́рен, и испо́лнен Ду́ха Боже́ственнаго,/ судя́щему непра́ведно предста́л еси́,/ облича́я того́ злоче́стие, пребога́те,/ и Христо́во Боже́ственное испове́да вочелове́чение.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, И́же еди́на ра́дость несказа́нно ро́ждши;/ ра́дуйся, колесни́це и о́блаче Сло́ва:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Де́во Неискусобра́чная;/ ра́дуйся, преподо́бных сла́во;/ ра́дуйся, му́чеников венча́ние.

Седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Сия́ние облиста́в богоразу́мия,/ тьму разори́л еси́ многобо́жия, му́ченически сконча́в тече́ние твое́,/ и исцеле́ний источа́еши дарова́ния, приходя́щих очища́еши неду́ги,/ му́чениче сла́вне, Христа Бо́га моли́/ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва,/ еди́на Пречи́стая Ма́ти Де́во, чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́, персть бы́вша, оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми,/ очи́сти моли́тв Твои́х Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

Нескве́рная А́гница Сло́ва, Нетле́нная Де́ва Ма́ти,/ на Кресте́ зря́щи пове́шена из Ней без боле́зни Прозя́бшаго,/ ма́терски подо́бно рыда́ющи, вопия́ше:/ увы Мне, Ча́до Мое́, ка́ко стра́ждеши во́лею,/ хотя́ изба́вити от страсте́й безче́стия челове́ка?

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й Сла́ва, Человеколю́бче.

Всем умо́м отше́д ко Го́споду, не чувствова́ше, всю́ду бие́мь и растерза́емь лю́те,/ и, я́коже благово́нное кади́ло, достосла́вне, благово́ния предстоя́щия испо́лнил еси́ Боже́ственнаго,/ де́йством, Богому́дре, Ду́ха.

Бо́гом, му́чениче Богому́дре, соблюда́емь, в темни́це же свя́зан седя́,/ хлеб Небе́сный ви́димо, ра́дуяся, прия́л еси́,/ Бо́гу тя укрепля́ющу, еди́ному Подвигополо́жнику, Евти́хе Богоно́се,/ Его́же стра́сти Боже́ственней поревнова́л еси́.

Твоя́ честна́я уста́ отве́рзл еси́ Ду́хом,/ пред суди́щем, прему́дре, стоя́ мучи́телей,/ и́стинную ве́ру Трои́ческую уясни́л еси́ я́ве,/ и́дольскую же пре́лесть обличи́л еси́, блаже́нне,/ и мучи́телей безбо́жных мудрова́ния.

По мно́гих ины́х ра́нах теле́сных, Боже́ственною любо́вию, блаже́нне, распаля́емь,/ запале́нный пла́мень огня́, ра́дуяся, проше́л еси́,/ преще́нием мучи́теля ника́коже опали́вся,/ и́бо Боже́ственная тя роса́, Евти́хе, с Небесе́ ороша́ше.

Богоро́дичен: В жена́х еди́на Де́ва пребыла́ еси́ и пре́жде рождества́ и по рождестве́:/ Бог бо бе обновля́я естества́ па́че сло́ва,/ из Тебе́ неизрече́нно воплоща́емь,/ И́же горе́ пре́жде век и на земли́ в после́дняя ле́та ро́ждся, Всенепоро́чная.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Сло́вом Боже́ственным обога́щся,/ всем тре́бующим, му́чениче, пода́л еси́/ и Христо́во ста́до, свяще́нник быв, упа́сл еси́,/ утеша́я, нака́зуя и наставля́я ко спасе́нию, Евти́хе, страстоно́сче многострада́льне.

Душепа́губную пре́лесть си́лою Боже́стве́ннаго Ду́ха оттря́с,/ ко Христу́ приступи́л еси́/ и мно́жества Сему́, му́чениче, приве́л еси́ спаса́емых ве́рою,/ твои́ми честны́ми боговеща́нии, Евти́хе, страда́льцев удобре́ние.

Я́ко красны́ но́ги твоя́, преблаже́нне, стезе́ю ходи́вшия свиде́ний Боже́ственных,/ и в сих до́бре ступа́вшия,/ и к широте́ вели́цей Небе́снаго Ца́рства дости́гшия, му́чениче сла́вне.

Богоро́дичен: Де́во Ма́ти Отрокови́це, Непостижи́маго пло́тию ро́ждши,/ А́нгелов сла́во и де́монов я́зва, Богоневе́сто,/ мое́ сердце, уя́звенное грехми́, исцеле́ния Боже́ственнаго сподо́би.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся;/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Во Ефе́се прие́м е́же за Христа́ кончи́ну,/ от Ефе́са, му́дре, у́зник устреми́лся еси́/ и во оте́чествии твое́м честне́м, страда́ньми украша́емь, почи́л еси́.

Храм сый Бо́жий красе́н и пречи́ст,/ хра́мы и́дольския скве́рныя низложи́л еси́ благода́тию/ и к Небе́сному хра́му возне́слся еси́, Евти́хе, Бо́гу предста́ти.

Укрепи́ тя, путе́м ше́ствующа, Боже́ственный А́нгел,/ предглаго́ля тебе́ я́ве хотя́щая бы́ти, Евти́хе, пребога́те,/ равноа́нгельну су́щу и пло́ти вне ду́хом.

Богоро́дичен: Ума́ моего́ извраще́ния и души́ двиза́ния страстна́я и лю́тая, Де́во, испра́ви/ и це́ла мя соблюди́ от всегда́ неми́лостивно находя́щих ми.

Кондак, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Апо́столов сопресто́льник/ и святи́телей красота́ быв, Евти́хе,/ му́ченически просла́вился еси́,/ просия́л еси́, я́ко со́лнце, всех просвеща́я,/ и разори́л еси́ безбо́жия нощь глубо́кую;/ сего́ ра́ди тя почита́ем,/ я́ко Боже́ственнаго вои́стинну/ священнотаи́нника Христо́ва.

И́кос:

Я́ко Бо́жий свяще́нник, я́ко служи́тель Небе́сный,/ я́ко па́стырей па́стырь, я́ко страда́лец непобеди́м,/ с Вы́шними ны́не ли́ки водворя́яся, священнотаи́нниче,/ свет ми низпосли́ и сло́во ми вдохни́ восхвали́ти Боже́ственныя стра́сти твоя́,/ и гоне́ния, и боре́ния изря́дная и му́жественная,/ сломле́ния косте́й, удо́в ссече́ния,/ и́хже ра́ди был еси́, блаже́нне, причте́н А́нгелом,/ я́ко Боже́ственный вои́стинну священнотаи́нник Христо́в.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Бо́жиим манове́нием огнь угасе́, на па́губу тебе́ разжже́нный, Богому́дре:/ с Небесе́ бо гром слы́шашеся и сне́жныя ка́пли пуща́хуся,/ неве́дущия Христа́ покры́вающе.

Кре́пко стру́жемь, благово́ния ми́ро, му́чениче, испусти́л еси́, во благово́ние страсте́й излия́вшагося./ и́бо прите́к к Сло́ву и Соде́телю, к Нему́же взыва́л еси́:/ благосло́вен еси́, Бо́же отец на́ших.

Житие́ твое́ непоро́чно, муче́ние, му́дре, пречу́дно и спаси́тельно/ всем, присту́пающим моще́й твои́х ко святе́й ра́це,/ исцеле́ния точа́щи и скве́рнения страсте́й мно́гих изыма́ющи.

Богоро́дичен: Разуме́вше издале́ча честни́и проро́цы та́инства Твоего́ неизрече́нную глубину́,/ многоо́бразно всем уясни́ша Твое́ рождество́, Де́во, взыва́юще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халдейский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Ру́це просте́р, сла́вне, ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ посреде́ суди́ща боря́ся со львы, невреди́м был еси́,/ я́коже проро́к пре́жде Дании́л,/ А́нгела, при́сно соблюда́юща тя, име́я и поя́ непреста́нно:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Ско́тски ви́де тя, беззако́нными осужде́на,/ зверь, твое́й угото́вленный поги́бели, я́сно провеща́ всеси́льным манове́нием/ и вели́чия Спа́са Христа́ пропове́да, удивля́я вопию́щия:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Си́лою Бо́жиею и благода́тию по́двиг вели́кий муче́ния проше́д,/ венцы́ улучи́л еси́ побе́ды, ра́дуяся,/ и ли́ком приче́лся еси́ всех апо́стол и му́ченик,/ с ни́миже вопие́ши непреста́нно:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Умерщвле́нную угрызе́нием ду́шу мою́ змии́ным,/ еди́на явле́нно живо́т ро́ждшая, Всенепоро́чная, оживи́/ и твори́ти сподо́би нас ра́ди из Тебе́, Де́во, Ро́ждшагося хоте́ние, вопию́щу:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: У́жасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком плотски́/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Исцеле́ния источа́еши разли́чна и неду́ги утиша́еши тя́жкия,/ от Христа́ благода́ть прии́м вои́стинну, до́бре подви́гся/ и победи́в враги́, Богому́дре страстоте́рпче,/ А́нгелов сограждани́не и му́чеников верх.

Красе́н в по́двизех я́влься, в кра́сныя черто́ги всели́лся еси́,/ усе́чен быв мече́м во святу́ю твою́ главу,/ ю́же Иису́с венча́ побе́ды венце́м благоле́пным, свети́льниче Це́ркве,/ утвержде́ние и похвала́ благоче́стно блажа́щих тя.

Сокруши́л еси́ держа́ву лука́ваго, Евти́хе страстоте́рпче прехва́льне,/ и на него́ побе́ду поста́вль ю́ношески,/ и победи́тель преизря́ден ны́не еси́ на Небесе́х,/ Престо́лу Тро́ическому со дерзнове́нием мно́гим све́тло предстоя́.

Па́мять твоя́ Боже́ственная и светоза́рная па́че со́лнца всем просия́,/ све́тлыми сия́нии просвеща́ющи ве́рно и благоче́стно всегда́ сие́ пра́зднующих, Евти́хе,/ в не́йже тя моли́м, я́ко име́я дерзнове́ние, спасе́ние нам испроси́.

Богоро́дичен: Глас Ти провозглаша́ем Гаврии́лов: ра́дуйся, земле́ избра́нная./ Ра́дуйся, трапе́зо златови́дная./ Ра́дуйся, челове́ков приб́е́жище./ Ра́дуйся, му́чеников похвало́./ Ра́дуйся, А́нгелов ра́дование, Свята́я Богоро́дице,/ держа́во ве́рою чи́стою блажа́щих Тя.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

И престо́лов я́ко прее́мник,/ и нра́вов я́ко прича́стник свяще́нных апо́столов ты быв, богому́дре,/ ве́рою свято́е твое́ страда́ние пра́зднующия с Небесе́ назира́й,/ я́ко учени́к Сло́ва, Евти́хе святи́телю.

Богоро́дичен:

При́зри, Чи́стая, на достоя́ние Твое́/ и непобеди́мым Твои́м сие́ соблюди́ предста́тельством:/ Це́рковь упра́ви, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́ и изле́й мир в концы́ ми́ра.

С™aгw сщ7енномyченика є3vтЂха, ўченикA с™aгw їwaнна бGосл0ва.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры є3vтЂха, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!