...
Мінея Місячна,  Серпень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Серпень

← В 4-й день В 6-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 5-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Предпра́зднство Преображе́ния Го́спода на́шего Иису́са Христа́ и свята́го му́ченика Евсигни́я

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры предпра́зднства, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Прииди́те, взы́дем со Иису́сом,/ восходя́щим на го́ру святу́ю,/ и та́мо услы́шим глас Бо́га Жива́го,/ Отца́ Пребезнача́льна,/ о́блаком све́тлым свиде́тельствующ Боже́ственным Ду́хом/ Того́ сво́йство присносу́щнаго Сыновства́,/ и, умо́м просвеща́еми,/ в све́те Свет у́зрим.

Прииди́те, предлику́ем,/ и себе́ очи́стим,/ и ве́рно угото́вим к Боже́ственному восхо́ду/ превы́шняго Бо́жия жи́тельства,/ я́ко да самови́дцы того́ вели́чества яви́мся/ и сла́ву получи́м,/ ю́же ви́дети сподо́бишася апосто́лов предызбра́ннии/ та́йно на горе́ Фаво́рстей.

Прииди́те ны́не,/ лу́чшим изме́ншеся измене́нием,/ себе́ нау́трие до́бре угото́вим/ на го́ру предвзы́ти Бо́жию святу́ю,/ неизме́нно Христо́ву сла́ву блиста́ющу узре́вше/ я́сно па́че со́лнца,/ и, Тро́ичным озаря́еми Све́том,/ о сем просла́вим того́ схожде́ние.

И́ны стихи́ры му́ченика, глас то́йже.

Подо́бен: Яко до́бля:

О́багри́вся кро́вию пло́ти твое́й,/ оде́ялся еси́ в порфи́ру, сла́вне,/ Боже́ственныя благода́ти/ и верх твой венце́м обложи́л еси́ нетле́ния жи́зни./ Креста́ же побе́ду, му́чениче всему́дре,/ десни́цею обнося́, я́коже ски́птро,/ со Христо́м Ца́рствуеши, всегда́ веселя́ся.

Во́ин непобеди́м позна́н был еси́, Евсигни́е:/ Кре́стным бо ору́жием огражда́емь,/ к боре́нием изше́л еси́ врага́ борца́/ и низложи́л еси́ того́,/ воева́в све́тло/ и вене́ц прие́м побе́ды/ от еди́наго подвигополо́жника и Влады́ки/ и при́сно ца́рствующаго.

Честны́ми твои́ми страстьми́/ страсть честну́ю, сла́вне,/ страда́льче Евсигни́е, изобрази́л еси́/ и, победоно́сец быв,/ в Вы́шней митропо́лии со все́ми живе́ши страстоте́рпцы, ра́дуяся/ и обожа́яся прича́стием Боже́ственным./ Сего́ ра́ди честно́е твое́ и свято́е соверша́ем торжество́.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Прииди́те, взы́дем на го́ру Госпо́дню/ и в дом Бо́га на́шего,/ и у́зрим сла́ву преображе́ния его́,/ сла́ву я́ко Единоро́днаго от Отца́,/ све́том прии́мем Свет/ и, возвы́шени бы́вше Ду́хом,/ Тро́ицу Единосу́щную воспои́м во ве́ки.

А́ще суббо́та, и ны́не, догма́тик.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Сия́нием доброде́телей/ просве́щшеся,/ произы́дем на го́ру святу́ю,/ да узрим Боже́ственное/ Госпо́дне преображе́ние.

Стих: Ми́лость и и́стина срето́стеся,/ пра́вда и мир облобыза́стася.

Зна́мение боголе́пно/ Божества́ показу́ет/ пре́жде Креста́ таи́ником,/ я́ко со́лнце облиста́в,/ Христо́с на горе́ днесь.

Стих: Блаже́ни лю́дие,/ ве́дущии воскликнове́ние.

Естество́, е́же во Ада́ме,/ Христо́с измени́ти хотя́й/ на го́ру ны́не/ восхо́дит Фаво́рскую,/ да обнажи́т таи́нником Божество́.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Самогла́сен:

И́же на горе́ Фаво́рстей/ преобрази́выйся во сла́ве, Христе́ Бо́же,/ и показа́вый ученико́м Твои́м/ сла́ву Твоего́ Божества́,/ озари́ и нас све́том Твоего́ позна́ния/ и наста́ви на стезю́ за́поведей Твои́х,/ я́ко еди́н Благ и Человеколю́бец.

Тропа́рь, глас 4:

Христо́во преображе́ние предусря́щем,/ све́тло торжеству́юще предпра́зднственная, ве́рнии, и возопии́м:/ приспе́ день Боже́ственнаго весе́лия:/ восхо́дит на го́ру Фаво́рскую Влады́ка,/ Божества́ Своего́ облиста́ти красоту́.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь предпра́зднства, три́жды.

По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Пра́здник пресве́тел Влады́чень прии́де,/ прииди́те вси, на го́ру, у́мно предочи́стившеся, взы́дем Фаво́рскую,/ Христа́ ви́дети.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Предпра́зднства день, ве́рнии, днесь/ све́тло сла́внаго и стра́шнаго преображе́ния Христо́ва соверша́юще, согла́сно возопие́м:/ смеше́ние на́ше преобрази́, Спасе, Боже́ственною Твое́ю пло́тию сооблиста́в тому́,/ и отда́ждь перве́йшее достоя́ние нетле́ния, я́ко Милосе́рд,/ да Тя вси славосло́вим, еди́наго Бо́га на́шего.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н предпра́зднства со ирмосо́м на 6, и трипе́снец на 4, и свята́го на 4. Подо́бне пое́м 8-ю и 9-ю пе́сни, 3-ю же и про́чия пе́сни, да́же до осмы́я, предпра́зднства со ирмо́со́м на 8 и свята́го на 4. А́ще случи́тся предпра́зднство в Неде́лю, трипе́снец выпева́ем на повече́рии.

Кано́н предпра́зднства, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Да облиста́ет до́ле свет не́бо па́че со́лнца,/ и земля́ да слы́шит глаго́лы Жива́го Бо́га, сыновство́ прео́бразу́емаго:/ Оте́ц бо свиде́тельствует на горе́ Фаво́рстей.

Челове́к зри́мый, но Бог кры́емый,/ на Фаво́р Христо́с восхо́дит, Божества́ зарю́ обнажа́я,/ е́же па́че со́лнца, сла́вы светлостьми́.

Разу́мно ны́не предгряде́т яви́тися Моисе́ю Христо́с,/ сла́вы виде́ние показу́я на горе́ Фаво́рстей лице́м к лицу́ нехода́тайственною бесе́дою,/ ра́дующеся, днесь предпра́зднуем.

Трипе́снец, глас то́йже.

Песнь 1

Ирмо́с: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Сей предпра́зднственный день соверша́юще, ве́рнии,/ преображе́ния Христа́, Изба́вителя на́шего,/ воспле́щим пе́сньми.

Вход пости́гши свята́го преображе́ния Христо́ва,/ и мы облиста́емся Боже́ственными измене́нии, сие́ облобыза́юще.

По ны́нешнем Христо́с дни, пое́мь ученики́, на го́ру восхо́дит/ и, та́мо преобра́жся, облиста́ет Божество́м.

Го́ру Фаво́рскую, прииди́те вси, дости́гше у́мно, Христа́ у́зрим,/ пред ученики́ Свои́ми стра́шно преобразу́ющася.

Я́ко Дави́д проро́к, вопие́м Ти:/ Фаво́рская гора́ и Ермо́н о твое́м И́мени, Христе́, возра́дуются,/ в преображе́нии твое́м.

Го́ру превысо́кую – се́рдце, очище́но от страсте́й, иму́щии,/ у́зрим Христо́во преображе́ние, просвеща́ющее ум наш.

Тро́ичен: Тро́ицу просла́вим правосла́вно,/ со Отце́м Сы́на и Ду́ха Свята́го, Еди́но Божество́,/ Еди́ницу Триипоста́сную.

Богоро́дичен: Ма́терь и Де́ву Тя правосла́вно испове́дуем, ве́рнии,/ неизрече́нно ро́ждшую Христа́ Бо́га на́шего, еди́наго Многоми́лостиваго.

Кано́н свята́го, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

С пресла́вными чи́нми а́нгельскими, пресла́вне, сый,/ непреста́нно па́мять твою́ сла́вящия спса́й.

Храм Уте́шителев освяще́нный твой ум, страстоте́рпче, показа́ся,/ сего́ ра́ди тя ве́рою почита́ем.

Умерщвле́ние живоно́сно пло́тию Пострада́вшаго/ изобрази́л еси́ пло́тию твое́ю, преблаже́нне,/ и и́стинней жи́зни сподо́бился еси́.

Держа́ву беззако́ннующих, укре́плься Ду́хом, низложи́л еси́/ и зако́ны Госпо́дни, пресла́вне му́чениче, удержа́л еси́.

Богоро́дичен: Разреши́ся кля́тва,/ преста́ же печа́ль рождество́м Твои́м, Всеблагослове́нная Отрокови́це,/ ве́рных весе́лие, Пренепоро́чная.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Влады́чествуяй тва́рию все́ю, ви́ден бысть, зрак раба́ прие́м,/ и́мже Божества́ непристу́пное сия́ние ученико́м показа́л есть,/ я́коже вмеща́ху зре́ти.

На го́ру и́дет облиста́ти сла́вы Со́лнце, Христо́с,/ и свы́ше сия́ющую денни́цу омрачи́ти све́том,/ Его́же заря́ми сия́юще, предпра́зднуим днесь.

Живота́ ве́чнаго исполня́я глаго́лы, предста́ Христо́с,/ показу́я в Себе́ ве́щи друго́м разуме́ти, я́коже благоволи́,/ Оте́ческую сла́ву блиста́ющую.

Ин

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Стал еси́ пред суди́щем, испове́дуя Бо́га Царя́, му́чениче му́дре,/ плоть взе́мшаго, и челове́ки назда́вшаго.

Же́ртва непоро́чна, всесожже́на у́гльми му́ченическими,/ и́же от Де́вы принесе́ся У́глю.

Вода́ми духо́вными наводня́ем, сла́вне,/ му́тныя многобо́жия изсуши́л еси́ струи́.

Богоро́дичен: Все мое́ жела́ние к Тебе́ дви́жу, Чи́стая Влады́чице,/ плотски́х по́хотей мя вско́ре премени́.

Седа́лен свята́го, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Му́ченика Евсигни́я похва́лим,/ я́ко всю упраздни́вшаго лесть си́лою Христо́вою и ве́ру уясни́вшаго:/ претерпе́ бо муки пои́стинне, и обличи́ мучи́телей суровство́ все,/ и вене́ц побе́ды десни́цею Бо́жиею прия́т.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас то́йже.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Гото́вися ны́не, Фаво́ре, се бо гряде́т Христо́с,/ Божества́ зарю́ па́че ума́ показа́ти на Тебе́ сла́вным ученико́м, я́коже можа́ху./ Илия́ и Моисе́й стра́хом предстоя́ста, о́блак же Све́та осеня́ше,/ и глас слы́шашеся свы́ше от Отца́ Све́тов, глаго́лющ:/ Сей есть Сын Мой возлю́бленный, Того́ послу́шайте.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Небе́сный лик с земны́ми ра́дуется и предпра́зднует Светода́вца сия́ние,/ и́же несказа́нно облиста́ет, изменя́я челове́ческий зрак на Фаво́ре,/ я́коже благоволи́.

Богочелове́чным прише́ствием челове́ком прибли́жився,/ чуде́с заре́ю мир та́йно просвети́л еси́,/ блиста́ющеюся же сла́вою Божества́ проси́ял еси́ на Фаво́ре непристу́пным Све́том.

Иису́с, Нави́н сын, пе́рвее со́лнце уста́́ви, прообразу́я день Боже́ственныя стра́сти,/ Сам же, Спа́се, пре́жде Честна́го Креста́ Твоего́, сия́ния скрыл еси́ со́лнца/ заря́ми Боже́ственными лица́ Твоего́.

Ин

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела ́ Твоя́/ и просла́вих твое́ Божество́.

Дрема́ние отри́нув уны́ния, му́чениче Евсигни́е,/ бо́дренно к страда́нию несумне́нною ве́рою дерзну́л еси́.

О Го́споде Спа́се твое́м, му́чениче, ра́дуяся, досточу́дне,/ му́ки теле́сныя, я́ко пи́щу сла́дку, ты вмени́л еси́.

Го́рдое шата́ние за зло́бу попо́лзшагося, страстоте́рпче, низве́ргл еси́,/ Боже́ственными нра́вы смиря́яся.

Во́ин непобеди́м яви́лся еси́, во бране́х подвиза́яся,/ сконча́в же муче́ние, враги́ безпло́тныя потреби́л еси́.

Богоро́дичен: Равноси́льна, сопресто́льна роди́ла еси́ Сло́ва Отцу́ и Ду́ху,/ Его́же моли́ спасти́ мя, Пресвята́я Отрокови́це, Присноде́во.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и роди́ла еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Христу́, ра́дующеся, ве́рно после́дуем:/ се бо и́дет к горе́, ученики́ лу́чшия с Собо́ю веды́й,/ пред ни́миже непристу́пною добро́тою возсия́в па́че со́лнца,/ показа́ сла́ву Свою.

Да просвети́тся днесь не́бо светле́йше восхо́дом, е́же к горе́,/ отону́дуже облиста́ет Христо́с непристу́пным Све́том,/ со́лнечныя лучи́ сла́вою Божества́ омрача́я, я́ко све́та Пода́тель.

Та́инство показа́ Христо́с ученико́м на Фаво́ре, просия́в па́че зари́ лице́м,/ оде́ждою же риз Свои́х убели́вся све́тло, я́ко снег,/ одева́яйся, я́ко ри́зою, све́том псало́мски.

Ин

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

И́скренно прилепля́яся, прему́дре, Влады́це,/ себе́ удали́л еси́ от лука́вствия, Евсигни́е.

Ме́ртвым ка́пищем че́сти не прине́сл еси́, Богоно́се,/ Бо́га жи́ва, Го́спода на Небесе́х ве́дый.

На дре́ве воздви́жен, му́чениче доблему́дренне,/ страсть изобрази́л еси́ Безстра́стнаго ве́рою.

Богоро́дичен: Сло́во во утро́бе Твое́й, Чи́стая, воплоща́ется,/ безслове́сных плотски́х страсте́й мир избавля́я.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Черто́г сла́вы бу́дущия ра́дости друго́м гото́вя,/ восхо́дит на го́ру Христо́с,/ к житию́ Небе́сному от жи́зни, до́лу влеку́щия, возводя́ их.

Удивля́я разум Христо́с ученико́в, небе́сное на земли́ сия́ние облиста́,/ зако́н и проро́ков раболе́пно представля́я нача́льники,/ и́ми же ме́ртвым и жи́вым свиде́тельствуется Бог.

Свети́льник яви́тися ны́не гряде́т, Христо́с,/ в те́мнем ме́сте сия́нием Боже́ственнаго блиста́ния,/ Его́же к сия́нию и́дем, пря́мо лицу́ его́ ра́дующеся.

Ин

Ирмо́с: Моли́тву проли́ю ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Разуме́ния и́стинная в се́рдцы благоро́дными поло́ж о́бразы,/ не неве́дый разуме́ния, блаже́нне, вра́жия, на суди́ще поте́кл еси́/ и погуби́л еси́ кре́стным всеору́жием сего́ во́инство.

Де́монов служи́телие, служи́теля тя Тро́ице разуме́вше,/ му́кам, и темни́цам, и непра́ведней сме́рти предаю́т, му́чениче Евсигни́е,/ но побежда́ются твои́м непобеди́мым сопротивле́нием, пребога́те.

Пото́цы крове́й твои́х, му́чениче, му́тныя беззако́ния пото́ки,/ и ре́ки безбо́жия ле́стныя, и лука́выя изсуши́ша струи́/ исцеле́ний же ве́рным неизчерпа́емая пучи́на яви́шася.

Богоро́дичен: Изсуши́вши сады́ зло́бы в Тебе́ прозябе́нием Сло́ва, Ма́ти Чи́стая,/ из ко́рене души́ моея́ лука́выя мы́сли отсецы́/ и насади́ доброде́телей кра́сная, Де́во, прозябе́ния.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Боже́ственным днесь преображе́нием/ челове́ческое все естество́ просиява́ет боже́ственно, в весе́лии зову́щее:/ преобразу́ется Христо́с, спаса́яй вся.

И́кос:

Преображе́нием Боже́ственным зрак наш, и́же дре́вле тле́нием растле́нный/ во а́довых сокро́вищах пра́отца́ Ада́ма,/ днесь Зижди́тель из тли возведе́, обожа́ет наш ра́зум,/ пребыва́ет же Бог вку́пе и Челове́к,/ естества́ ка́яждо соедине́на нося́ непрело́жна же и неразде́льна./ Те́мже ны́не на Фаво́ре несказа́нно сия́ет/ и из всея́ пло́ти дае́т лучи́ Божества́ Своего́, просвеща́я вопию́щия:/ преобразу́ется Христо́с, Спа́саяй всех.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

К преложе́нию от земли́, на высо́ту восходя́щему, учени́к избра́нию после́дуем,/ Христо́во смотря́юще стра́нное виде́ние./ Уди́вльшеся же с ни́ми, возопие́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Оскве́рншееся очи́стил еси́ естество́ челове́ческое водо́ю же и огне́м,/ Твое́ю пло́тию сего́ све́тлость показу́еши, Спа́се,/ лице́м Твои́м просия́в па́че со́лнца во о́браз бу́дущия сла́вы.

Взы́дем со Христо́м на го́ру святу́ю,/ возводя́щим Зеведе́евы сы́ны и Петра́ лу́чшаго,/ и́хже избра́ сла́ве Свое́й свиде́тели, зову́щия:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Кровьми́, му́чениче, излия́нными любве́ ра́ди Христа́ вопло́щшагося,/ просвети́в твою́ ду́шу, к Сему́ преста́вился еси́, вопия́, ра́дуяся:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Горя́ любо́вию Спа́са, избежа́л еси́ про́пасти нече́стия/ и зи́му лю́тых претерпе́л еси́ мук, взыва́я, Евсигни́е:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Еще́ теку́щим ка́плям, пресла́вне, Боже́ственных твои́х крове́й,/ Влады́це Христу́ предста́л еси́, воспева́я:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Да Боже́ственнаго Ца́рствия ве́чную жизнь насле́диши,/ вре́меннаго живота́ сла́вы возгнуша́лся еси́, вопия́, Евсигни́е:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Но́во роди́ла еси́ Отроча́,/ Его́же роди́ Оте́ц пре́жде век, Богоро́дице Чи́стая./ Ему́же вси воспева́ем:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо о́бразу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Кто не удиви́тся, Всецарю́ сла́вы, великоле́пию сла́вы Твоея́,/ в не́же преобра́жся, показа́л е́си друго́м Твои́м,/ Боже́ственными светлостьми́ облиста́в их?/ С ни́миже предпра́зднующих ве́рою уясни́ Све́том Твои́м нас, Тя пою́щих.

Высоту́ Небе́снаго жития́ и сла́вы присносу́щныя Боже́ственное сия́ние да́руй рабо́м Твои́м,/ ны́не предпра́зднующим Твоего́ преображе́ния све́тлое торжество́,/ в не́же Свет облиста́я, уясня́еши Тя воспева́ющия, Христе́ Светода́вче.

Све́та Пода́тель и Свет сый непристу́пен,/ Присносу́щне, Пребезнача́льне, одея́йся Све́том, я́коже ри́зою,/ свет в ми́ре проси́ял еси́, с пло́тию прише́д,/ и Свет на горе́ облиста́еши, сла́вы О́тчия показа́в о́браз.

Ин

Ирмо́с трипе́снца: Царя́ Христа́,/ Его́же испове́даша плене́ннии о́троцы,/ в пещи́ глаго́люще ве́лиим гла́сом:/ вся дела́, по́йте Го́спода.

Госпо́дня све́тлаго преображе́ния настоя́щий день облиста́в,/ ми́рови повелева́ет вопи́ти:/ вся дела́, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Мы́слию, ве́рнии, прииди́те,/ по́йдем к горе́ святе́й ви́дети преображе́ние Христо́во всесве́тлое:/ вся бо просвеща́ет, славосло́вящия сие́ во ве́ки.

Днесь Христо́ву преображе́нию/ чи́стым се́рдцем предусре́тение сотвори́м и возопии́м све́тло:/ вся дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Тро́ичен: В Ли́цех Трех Еди́ное Божество́́ богосло́вим,/ Отца́ и Сы́на и Ду́ха Пресвята́го,/ ку́пно, вся дела́, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Царя́ Христа́, Его́же нам роди́ Де́ва Мари́я/ и по рождестве́ пребы́вши Де́ва Чи́ста,/ вся дела́, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию твое́ю бы́вше,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/ благослови́те, вся дела ́Госпо́дня, Го́спода.

Щито́м, всеблаже́нне, благоче́стия всю́ду огражда́емь,/ беззако́ннующия победи́л еси́ благода́тию, поя́ непреста́нно:/ благослови́те, вся дела ́ Госпо́дня, Го́спода.

Внегда́ скорбе́ти Тебе́, к Бо́гу воззва́л еси́ Благоде́телю,/ и услы́ша Тебе́, и от лю́тых изба́ви тя, вопию́ща:/ благослови́те, вся дела ́ Госпо́дня, Го́спода.

Не бого́м безду́шным честь безслове́снейшу, му́чениче, прине́сл,/ чиста́ же́ртва Бо́гу прине́слся еси́, поя́ непреста́нно:/ благослови́те, вся дела ́ Госпо́дня, Го́спода.

Да бу́дущую получи́ши, прему́дре, жизнь и сла́ву,/ умертви́лся еси́ ми́рови и, вопия, Евсигни́е, уморе́н был еси́:/ благослови́те, вся дела́ ́Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ми́лостивая Де́во, Бо́га Преми́лостиваго поро́ждшая,/ ми́лости Боже́ственныя вся сподо́би, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ ́Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная, Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Ра́дуйся, не́бо, от земли́ возсия́ющаго ны́не прове́дый, Со́лнца Незаходи́маго,/ и сла́вою Боже́ственною покры́ти хотя́щаго со́лнечныя све́тлости;/ земля́ же да лику́ет све́тло,/ Небе́сною заре́ю и све́тлостию сия́ющи и свет быва́ющи.

Поя́ Дави́д Твое́ преображе́ние, предвозгласи́:/ кто уподо́бится Тебе́, Го́сподеви, глаго́ля, в сыне́х Бо́жиих?/ Ты бо, прославля́яся в сове́тех святы́х, вели́к яви́лся еси́ су́щим о́крест Тебе́,/ стра́шен в сла́ве Боже́ственнаго зра́ка.

О Сло́во Бо́жие, му́дрость, и си́ла, и о́браз Оте́ч!/ О Бо́же, разумева́емый ве́рными, и Челове́че познава́емый!/ Твоего́ преображе́ния нас сподо́би, соверши́ти све́тлое торжество́,/ во све́те до́б́рых дел сия́ющих.

Ин

Ирмо́с: Тя, Неискусобра́чную Богоро́дицу,/ Небе́сный черто́г,/ ро́ждшую Нача́льника спасе́ния на́шего,/ пе́сньми велича́ем.

Сей первовхо́дный день/ Твоего́, Христе́, творя́ще пресла́внаго и всесве́тлаго преображе́ния,/ пе́сньми Тя велича́ем.

Усе́рдно, ве́дяще сла́вное преображе́ние Госпо́дне,/ озари́м духо́вно помышле́ния на́ша, сие́ велича́юще.

До́брым измене́нием изме́ньшеся, Христо́вым преображе́нием,/ обря́щемся светоявле́нни добродея́нии на́шими, сие́ велича́юще.

Тро́ичен: Тя, Триипоста́сную Тро́ицу и Неразде́льное Существо́,/ Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го, пе́сньми велича́ем.

Богоро́дичен: Тя, купину́, ю́же Моисей ви́де горя́щую и неопаля́емую,/ огнь прие́мшую Божества́, пе́сньми велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Кре́постию, му́чениче, Христо́вою некре́пкаго врага́ умертви́л еси́, вознося́щагося/ и су́етно вои́стинну ны́не шата́ющагося,/ и ме́чному усече́нию главу́ преклони́л еси́,/ и освяти́л еси́ кро́вным тече́нием зе́млю всю.

Я́ко украше́ние всех страда́льцев, я́ко му́ченико́в красота́, Евсигни́е,/ я́ко столп непоколеби́м Це́ркве, я́ко огражде́ние благочести́вых прея́вственно,/ я́ко Боже́ственная ле́пота притека́ющих к Тебе́,/ я́ко всесве́тлая звезда́, ублажи́лся еси́.

И ска́пают ми́ро па́ры по́тов твои́х благово́нное, Евсигни́е,/ и сердца́ на́ша, тя чту́щих, благоуха́ют,/ и смрад страсте́й, бед и скорбе́й отгоня́ют, страстоте́рпче Христо́в до́блий.

Со́лнце сла́вы, Иису́се, уясни́вый па́мять днесь страда́льца Твоего́,/ того́ моли́твами просвети́, молю́ся,/ омрачи́вшуюся мою́ ду́шу пре́лестию змии́ною,/ да сла́влю Тя, я́ко Бо́га и́стинна и Человеколю́бца.

Богоро́дичен: Просвети́, две́ре Све́та, се́рдца моего́ о́чи, молю́ся,/ тьмо́ю грехо́вною осле́пшия,/ и при́ятны Боже́ственным покажи́ сия́нием,/ да почи́таю Тя, да Боже́ственными гла́сы велича́ю Тя.

Свети́лен предпра́зднства.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Не́бо созда́вый и звезда́м свет вложи́вый, днесь на го́ру Фаво́рскую возше́д,/ освеща́ет ученики́ заре́ю Божества́ Своего́.

Сла́ва, и ны́не, подо́бен:

Днесь на Фаво́ре Христо́с Свет облиста́,/ днесь свы́ше шум, глас Оте́ч, услы́шан бысть:/ Сей есть, вопия́, Сын возлю́бленный Мой.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Пресвята́го сла́внаго преображе́ния/ предсре́тение творя́ще в настоя́щий день,/ Христа́ славосло́вим,/ на́ше огне́м Божества́/ преобрази́вша естество́/ и я́коже пре́жде нетле́нием облиста́вша.

Стих: Ми́лость и и́стина срето́стеся,/ пра́вда и мир облобыза́стася.

На святу́ю го́ру, прииди́те, взы́дем,/ и всесве́тлое преображе́ние/ ве́рою у́зрим Госпо́дне,/ Тому́ ве́рно покланя́ющеся, и глаго́лем:/ Ты Бог еди́н еси́, вопло́щся/ и обожи́в челове́чество.

Стих: Го́споди, во све́те лица́ Твоего́ по́йдем/ и о и́мени Твое́м возра́дуемся во ве́ки.

Сей есть день предпра́зднственный,/ во́ньже преобразу́ется Христо́с,/ су́щим с Ним Моисе́ю и Илии́/ и Его́ ученико́м на горе́ Фаво́рстей,/ гла́су такову́ глаго́лющу:/ Сей есть вои́стинну избра́нный Мой Сын.

Сла́ва, и ны́не, глас 5. Самогла́сен:

Зако́на и проро́ков/ Тя, Христе́, Творца́ и Исполни́теля свиде́тельствоваша,/ зря́ще во о́блаце,/ Моисе́й Богови́дец и Илия́ огнеколесни́чник/ и неопа́льный небоше́ственник,/ в преображе́нии Твое́м./ С ни́миже и нас просвеще́ния Твоего́ сподо́би, Влады́ко,/ пе́ти Тя во ве́ки.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны предпра́зднства, пе́сни 3-я и 6-я.

Подоба́ет ве́дати: а́ще случи́тся предпра́зднство Преображе́ния Христо́ва в Неделю:

В суббо́ту на ма́лой вече́рни, стихи́ры воскре́сны и Богоро́дицы, по обы́чаю.

На вели́цей вече́рни, по кафи́зме, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и Анато́лиев еди́н, и предпра́зднства 3, и му́ченика 3. Сла́ва, предпра́зднства. И ны́не, Богоро́дичен 1-й настоя́щаго гла́са.

На лити́и стихи́ра хра́ма и предпра́зднства стихо́вны того́ днеСла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

На стихо́вне, стихи́ры воскре́сны, Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся: три́жды. И чте́ние в посла́ниях Апосто́льских. А иде́же несть бде́ния: по Ны́не отпуща́еши: тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

На повече́рии пое́м трипе́снец и по Досто́йне конда́к предпра́зднства.

На у́трени тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства. И прочее до кано́на воскре́сно. Кано́н воскресе́н со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на 2, и предпра́зднства на 4, и свята́го на 4. Катава́сия: Крест начерта́в: По 3-й пе́сни конда́к и предпра́зднства и седа́лен свята́го. ́Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства. По 6-й песни конда́к воскресе́н и и́кос. На 9-й песни пое́м Честне́йшую: Свети́лен воскресе́н, два́жды. Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и предпра́зднства стихи́ры, со Сла́вным, 4. Сла́ва, стихи́ра Ева́нгельская. И ны́не: Преблагослове́нна еси́: Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь воскре́сен, ектении́, и отпу́ст, и оглаше́ние Студи́тово, и обы́чное исхожде́ние в притво́р, и час 1-й. На 1-м часе́ тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, предпра́зднства. И ны́не, Богоро́дичен часов. По О́тче наш: конда́к предпра́зднства. Та́кожде и на про́чих часе́х глаго́лем, пременя́юще.

На Литурги́и: Блаже́нны гласа на 6 и предпра́зднства песнь 3-я. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, предпра́зднства, и хра́ма Богоро́дицы, а́ще есть, и хра́ма свята́го, или́ святы́я. Таже конда́к воскре́сен. Сла́ва, хра́ма свята́го, или́ святы́я. И ны́не, предпра́зднства. Проки́мен, Апосто́л, аллилу́ия, Ева́нгелие, и прича́стен дне, и у́тренний Апосто́л, и Ева́нгелие ряд под зача́ло.

Ве́стно бу́ди: Я́ко а́ще случи́тся пра́здник Христо́ва Преображе́ния в Неде́лю, ничто́же воскре́сно пое́тся, ниже́ Ева́нгелие у́треннее чте́тся, но вся слу́жба пра́здника, ве́чер, и у́тро, и на Литурги́и, неизме́нно.

Предпрaзднство преwбражeніz гDа нaшегw ї}са хrтA.

И# с™aгw мyченика є3vсmгнjа.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ д7.

Знайшли помилку