Мінея Місячна,  Серпень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Серпень

← В 4-й день В 6-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 5-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Предпра́зднство Преображе́ния Го́спода на́шего Иису́са Христа́ и свята́го му́ченика Евсигни́я

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры предпра́зднства, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Прииди́те, взы́дем со Иису́сом,/ восходя́щим на го́ру святу́ю,/ и та́мо услы́шим глас Бо́га Жива́го,/ Отца́ Пребезнача́льна,/ о́блаком све́тлым свиде́тельствующ Боже́ственным Ду́хом/ Того́ сво́йство присносу́щнаго Сыновства́,/ и, умо́м просвеща́еми,/ в све́те Свет у́зрим.

Прииди́те, предлику́ем,/ и себе́ очи́стим,/ и ве́рно угото́вим к Боже́ственному восхо́ду/ превы́шняго Бо́жия жи́тельства,/ я́ко да самови́дцы того́ вели́чества яви́мся/ и сла́ву получи́м,/ ю́же ви́дети сподо́бишася апосто́лов предызбра́ннии/ та́йно на горе́ Фаво́рстей.

Прииди́те ны́не,/ лу́чшим изме́ншеся измене́нием,/ себе́ нау́трие до́бре угото́вим/ на го́ру предвзы́ти Бо́жию святу́ю,/ неизме́нно Христо́ву сла́ву блиста́ющу узре́вше/ я́сно па́че со́лнца,/ и, Тро́ичным озаря́еми Све́том,/ о сем просла́вим того́ схожде́ние.

И́ны стихи́ры му́ченика, глас то́йже.

Подо́бен: Яко до́бля:

О́багри́вся кро́вию пло́ти твое́й,/ оде́ялся еси́ в порфи́ру, сла́вне,/ Боже́ственныя благода́ти/ и верх твой венце́м обложи́л еси́ нетле́ния жи́зни./ Креста́ же побе́ду, му́чениче всему́дре,/ десни́цею обнося́, я́коже ски́птро,/ со Христо́м Ца́рствуеши, всегда́ веселя́ся.

Во́ин непобеди́м позна́н был еси́, Евсигни́е:/ Кре́стным бо ору́жием огражда́емь,/ к боре́нием изше́л еси́ врага́ борца́/ и низложи́л еси́ того́,/ воева́в све́тло/ и вене́ц прие́м побе́ды/ от еди́наго подвигополо́жника и Влады́ки/ и при́сно ца́рствующаго.

Честны́ми твои́ми страстьми́/ страсть честну́ю, сла́вне,/ страда́льче Евсигни́е, изобрази́л еси́/ и, победоно́сец быв,/ в Вы́шней митропо́лии со все́ми живе́ши страстоте́рпцы, ра́дуяся/ и обожа́яся прича́стием Боже́ственным./ Сего́ ра́ди честно́е твое́ и свято́е соверша́ем торжество́.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Прииди́те, взы́дем на го́ру Госпо́дню/ и в дом Бо́га на́шего,/ и у́зрим сла́ву преображе́ния его́,/ сла́ву я́ко Единоро́днаго от Отца́,/ све́том прии́мем Свет/ и, возвы́шени бы́вше Ду́хом,/ Тро́ицу Единосу́щную воспои́м во ве́ки.

А́ще суббо́та, и ны́не, догма́тик.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Сия́нием доброде́телей/ просве́щшеся,/ произы́дем на го́ру святу́ю,/ да узрим Боже́ственное/ Госпо́дне преображе́ние.

Стих: Ми́лость и и́стина срето́стеся,/ пра́вда и мир облобыза́стася.

Зна́мение боголе́пно/ Божества́ показу́ет/ пре́жде Креста́ таи́ником,/ я́ко со́лнце облиста́в,/ Христо́с на горе́ днесь.

Стих: Блаже́ни лю́дие,/ ве́дущии воскликнове́ние.

Естество́, е́же во Ада́ме,/ Христо́с измени́ти хотя́й/ на го́ру ны́не/ восхо́дит Фаво́рскую,/ да обнажи́т таи́нником Божество́.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Самогла́сен:

И́же на горе́ Фаво́рстей/ преобрази́выйся во сла́ве, Христе́ Бо́же,/ и показа́вый ученико́м Твои́м/ сла́ву Твоего́ Божества́,/ озари́ и нас све́том Твоего́ позна́ния/ и наста́ви на стезю́ за́поведей Твои́х,/ я́ко еди́н Благ и Человеколю́бец.

Тропа́рь, глас 4:

Христо́во преображе́ние предусря́щем,/ све́тло торжеству́юще предпра́зднственная, ве́рнии, и возопии́м:/ приспе́ день Боже́ственнаго весе́лия:/ восхо́дит на го́ру Фаво́рскую Влады́ка,/ Божества́ Своего́ облиста́ти красоту́.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь предпра́зднства, три́жды.

По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Пра́здник пресве́тел Влады́чень прии́де,/ прииди́те вси, на го́ру, у́мно предочи́стившеся, взы́дем Фаво́рскую,/ Христа́ ви́дети.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Предпра́зднства день, ве́рнии, днесь/ све́тло сла́внаго и стра́шнаго преображе́ния Христо́ва соверша́юще, согла́сно возопие́м:/ смеше́ние на́ше преобрази́, Спасе, Боже́ственною Твое́ю пло́тию сооблиста́в тому́,/ и отда́ждь перве́йшее достоя́ние нетле́ния, я́ко Милосе́рд,/ да Тя вси славосло́вим, еди́наго Бо́га на́шего.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н предпра́зднства со ирмосо́м на 6, и трипе́снец на 4, и свята́го на 4. Подо́бне пое́м 8-ю и 9-ю пе́сни, 3-ю же и про́чия пе́сни, да́же до осмы́я, предпра́зднства со ирмо́со́м на 8 и свята́го на 4. А́ще случи́тся предпра́зднство в Неде́лю, трипе́снец выпева́ем на повече́рии.

Кано́н предпра́зднства, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Да облиста́ет до́ле свет не́бо па́че со́лнца,/ и земля́ да слы́шит глаго́лы Жива́го Бо́га, сыновство́ прео́бразу́емаго:/ Оте́ц бо свиде́тельствует на горе́ Фаво́рстей.

Челове́к зри́мый, но Бог кры́емый,/ на Фаво́р Христо́с восхо́дит, Божества́ зарю́ обнажа́я,/ е́же па́че со́лнца, сла́вы светлостьми́.

Разу́мно ны́не предгряде́т яви́тися Моисе́ю Христо́с,/ сла́вы виде́ние показу́я на горе́ Фаво́рстей лице́м к лицу́ нехода́тайственною бесе́дою,/ ра́дующеся, днесь предпра́зднуем.

Трипе́снец, глас то́йже.

Песнь 1

Ирмо́с: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Сей предпра́зднственный день соверша́юще, ве́рнии,/ преображе́ния Христа́, Изба́вителя на́шего,/ воспле́щим пе́сньми.

Вход пости́гши свята́го преображе́ния Христо́ва,/ и мы облиста́емся Боже́ственными измене́нии, сие́ облобыза́юще.

По ны́нешнем Христо́с дни, пое́мь ученики́, на го́ру восхо́дит/ и, та́мо преобра́жся, облиста́ет Божество́м.

Го́ру Фаво́рскую, прииди́те вси, дости́гше у́мно, Христа́ у́зрим,/ пред ученики́ Свои́ми стра́шно преобразу́ющася.

Я́ко Дави́д проро́к, вопие́м Ти:/ Фаво́рская гора́ и Ермо́н о твое́м И́мени, Христе́, возра́дуются,/ в преображе́нии твое́м.

Го́ру превысо́кую – се́рдце, очище́но от страсте́й, иму́щии,/ у́зрим Христо́во преображе́ние, просвеща́ющее ум наш.

Тро́ичен: Тро́ицу просла́вим правосла́вно,/ со Отце́м Сы́на и Ду́ха Свята́го, Еди́но Божество́,/ Еди́ницу Триипоста́сную.

Богоро́дичен: Ма́терь и Де́ву Тя правосла́вно испове́дуем, ве́рнии,/ неизрече́нно ро́ждшую Христа́ Бо́га на́шего, еди́наго Многоми́лостиваго.

Кано́н свята́го, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

С пресла́вными чи́нми а́нгельскими, пресла́вне, сый,/ непреста́нно па́мять твою́ сла́вящия спса́й.

Храм Уте́шителев освяще́нный твой ум, страстоте́рпче, показа́ся,/ сего́ ра́ди тя ве́рою почита́ем.

Умерщвле́ние живоно́сно пло́тию Пострада́вшаго/ изобрази́л еси́ пло́тию твое́ю, преблаже́нне,/ и и́стинней жи́зни сподо́бился еси́.

Держа́ву беззако́ннующих, укре́плься Ду́хом, низложи́л еси́/ и зако́ны Госпо́дни, пресла́вне му́чениче, удержа́л еси́.

Богоро́дичен: Разреши́ся кля́тва,/ преста́ же печа́ль рождество́м Твои́м, Всеблагослове́нная Отрокови́це,/ ве́рных весе́лие, Пренепоро́чная.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Влады́чествуяй тва́рию все́ю, ви́ден бысть, зрак раба́ прие́м,/ и́мже Божества́ непристу́пное сия́ние ученико́м показа́л есть,/ я́коже вмеща́ху зре́ти.

На го́ру и́дет облиста́ти сла́вы Со́лнце, Христо́с,/ и свы́ше сия́ющую денни́цу омрачи́ти све́том,/ Его́же заря́ми сия́юще, предпра́зднуим днесь.

Живота́ ве́чнаго исполня́я глаго́лы, предста́ Христо́с,/ показу́я в Себе́ ве́щи друго́м разуме́ти, я́коже благоволи́,/ Оте́ческую сла́ву блиста́ющую.

Ин

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Стал еси́ пред суди́щем, испове́дуя Бо́га Царя́, му́чениче му́дре,/ плоть взе́мшаго, и челове́ки назда́вшаго.

Же́ртва непоро́чна, всесожже́на у́гльми му́ченическими,/ и́же от Де́вы принесе́ся У́глю.

Вода́ми духо́вными наводня́ем, сла́вне,/ му́тныя многобо́жия изсуши́л еси́ струи́.

Богоро́дичен: Все мое́ жела́ние к Тебе́ дви́жу, Чи́стая Влады́чице,/ плотски́х по́хотей мя вско́ре премени́.

Седа́лен свята́го, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Му́ченика Евсигни́я похва́лим,/ я́ко всю упраздни́вшаго лесть си́лою Христо́вою и ве́ру уясни́вшаго:/ претерпе́ бо муки пои́стинне, и обличи́ мучи́телей суровство́ все,/ и вене́ц побе́ды десни́цею Бо́жиею прия́т.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас то́йже.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Гото́вися ны́не, Фаво́ре, се бо гряде́т Христо́с,/ Божества́ зарю́ па́че ума́ показа́ти на Тебе́ сла́вным ученико́м, я́коже можа́ху./ Илия́ и Моисе́й стра́хом предстоя́ста, о́блак же Све́та осеня́ше,/ и глас слы́шашеся свы́ше от Отца́ Све́тов, глаго́лющ:/ Сей есть Сын Мой возлю́бленный, Того́ послу́шайте.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Небе́сный лик с земны́ми ра́дуется и предпра́зднует Светода́вца сия́ние,/ и́же несказа́нно облиста́ет, изменя́я челове́ческий зрак на Фаво́ре,/ я́коже благоволи́.

Богочелове́чным прише́ствием челове́ком прибли́жився,/ чуде́с заре́ю мир та́йно просвети́л еси́,/ блиста́ющеюся же сла́вою Божества́ проси́ял еси́ на Фаво́ре непристу́пным Све́том.

Иису́с, Нави́н сын, пе́рвее со́лнце уста́́ви, прообразу́я день Боже́ственныя стра́сти,/ Сам же, Спа́се, пре́жде Честна́го Креста́ Твоего́, сия́ния скрыл еси́ со́лнца/ заря́ми Боже́ственными лица́ Твоего́.

Ин

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела ́ Твоя́/ и просла́вих твое́ Божество́.

Дрема́ние отри́нув уны́ния, му́чениче Евсигни́е,/ бо́дренно к страда́нию несумне́нною ве́рою дерзну́л еси́.

О Го́споде Спа́се твое́м, му́чениче, ра́дуяся, досточу́дне,/ му́ки теле́сныя, я́ко пи́щу сла́дку, ты вмени́л еси́.

Го́рдое шата́ние за зло́бу попо́лзшагося, страстоте́рпче, низве́ргл еси́,/ Боже́ственными нра́вы смиря́яся.

Во́ин непобеди́м яви́лся еси́, во бране́х подвиза́яся,/ сконча́в же муче́ние, враги́ безпло́тныя потреби́л еси́.

Богоро́дичен: Равноси́льна, сопресто́льна роди́ла еси́ Сло́ва Отцу́ и Ду́ху,/ Его́же моли́ спасти́ мя, Пресвята́я Отрокови́це, Присноде́во.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и роди́ла еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Христу́, ра́дующеся, ве́рно после́дуем:/ се бо и́дет к горе́, ученики́ лу́чшия с Собо́ю веды́й,/ пред ни́миже непристу́пною добро́тою возсия́в па́че со́лнца,/ показа́ сла́ву Свою.

Да просвети́тся днесь не́бо светле́йше восхо́дом, е́же к горе́,/ отону́дуже облиста́ет Христо́с непристу́пным Све́том,/ со́лнечныя лучи́ сла́вою Божества́ омрача́я, я́ко све́та Пода́тель.

Та́инство показа́ Христо́с ученико́м на Фаво́ре, просия́в па́че зари́ лице́м,/ оде́ждою же риз Свои́х убели́вся све́тло, я́ко снег,/ одева́яйся, я́ко ри́зою, све́том псало́мски.

Ин

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

И́скренно прилепля́яся, прему́дре, Влады́це,/ себе́ удали́л еси́ от лука́вствия, Евсигни́е.

Ме́ртвым ка́пищем че́сти не прине́сл еси́, Богоно́се,/ Бо́га жи́ва, Го́спода на Небесе́х ве́дый.

На дре́ве воздви́жен, му́чениче доблему́дренне,/ страсть изобрази́л еси́ Безстра́стнаго ве́рою.

Богоро́дичен: Сло́во во утро́бе Твое́й, Чи́стая, воплоща́ется,/ безслове́сных плотски́х страсте́й мир избавля́я.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Черто́г сла́вы бу́дущия ра́дости друго́м гото́вя,/ восхо́дит на го́ру Христо́с,/ к житию́ Небе́сному от жи́зни, до́лу влеку́щия, возводя́ их.

Удивля́я разум Христо́с ученико́в, небе́сное на земли́ сия́ние облиста́,/ зако́н и проро́ков раболе́пно представля́я нача́льники,/ и́ми же ме́ртвым и жи́вым свиде́тельствуется Бог.

Свети́льник яви́тися ны́не гряде́т, Христо́с,/ в те́мнем ме́сте сия́нием Боже́ственнаго блиста́ния,/ Его́же к сия́нию и́дем, пря́мо лицу́ его́ ра́дующеся.

Ин

Ирмо́с: Моли́тву проли́ю ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Разуме́ния и́стинная в се́рдцы благоро́дными поло́ж о́бразы,/ не неве́дый разуме́ния, блаже́нне, вра́жия, на суди́ще поте́кл еси́/ и погуби́л еси́ кре́стным всеору́жием сего́ во́инство.

Де́монов служи́телие, служи́теля тя Тро́ице разуме́вше,/ му́кам, и темни́цам, и непра́ведней сме́рти предаю́т, му́чениче Евсигни́е,/ но побежда́ются твои́м непобеди́мым сопротивле́нием, пребога́те.

Пото́цы крове́й твои́х, му́чениче, му́тныя беззако́ния пото́ки,/ и ре́ки безбо́жия ле́стныя, и лука́выя изсуши́ша струи́/ исцеле́ний же ве́рным неизчерпа́емая пучи́на яви́шася.

Богоро́дичен: Изсуши́вши сады́ зло́бы в Тебе́ прозябе́нием Сло́ва, Ма́ти Чи́стая,/ из ко́рене души́ моея́ лука́выя мы́сли отсецы́/ и насади́ доброде́телей кра́сная, Де́во, прозябе́ния.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Боже́ственным днесь преображе́нием/ челове́ческое все естество́ просиява́ет боже́ственно, в весе́лии зову́щее:/ преобразу́ется Христо́с, спаса́яй вся.

И́кос:

Преображе́нием Боже́ственным зрак наш, и́же дре́вле тле́нием растле́нный/ во а́довых сокро́вищах пра́отца́ Ада́ма,/ днесь Зижди́тель из тли возведе́, обожа́ет наш ра́зум,/ пребыва́ет же Бог вку́пе и Челове́к,/ естества́ ка́яждо соедине́на нося́ непрело́жна же и неразде́льна./ Те́мже ны́не на Фаво́ре несказа́нно сия́ет/ и из всея́ пло́ти дае́т лучи́ Божества́ Своего́, просвеща́я вопию́щия:/ преобразу́ется Христо́с, Спа́саяй всех.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

К преложе́нию от земли́, на высо́ту восходя́щему, учени́к избра́нию после́дуем,/ Христо́во смотря́юще стра́нное виде́ние./ Уди́вльшеся же с ни́ми, возопие́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Оскве́рншееся очи́стил еси́ естество́ челове́ческое водо́ю же и огне́м,/ Твое́ю пло́тию сего́ све́тлость показу́еши, Спа́се,/ лице́м Твои́м просия́в па́че со́лнца во о́браз бу́дущия сла́вы.

Взы́дем со Христо́м на го́ру святу́ю,/ возводя́щим Зеведе́евы сы́ны и Петра́ лу́чшаго,/ и́хже избра́ сла́ве Свое́й свиде́тели, зову́щия:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Кровьми́, му́чениче, излия́нными любве́ ра́ди Христа́ вопло́щшагося,/ просвети́в твою́ ду́шу, к Сему́ преста́вился еси́, вопия́, ра́дуяся:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Горя́ любо́вию Спа́са, избежа́л еси́ про́пасти нече́стия/ и зи́му лю́тых претерпе́л еси́ мук, взыва́я, Евсигни́е:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Еще́ теку́щим ка́плям, пресла́вне, Боже́ственных твои́х крове́й,/ Влады́це Христу́ предста́л еси́, воспева́я:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Да Боже́ственнаго Ца́рствия ве́чную жизнь насле́диши,/ вре́меннаго живота́ сла́вы возгнуша́лся еси́, вопия́, Евсигни́е:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Но́во роди́ла еси́ Отроча́,/ Его́же роди́ Оте́ц пре́жде век, Богоро́дице Чи́стая./ Ему́же вси воспева́ем:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо о́бразу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Кто не удиви́тся, Всецарю́ сла́вы, великоле́пию сла́вы Твоея́,/ в не́же преобра́жся, показа́л е́си друго́м Твои́м,/ Боже́ственными светлостьми́ облиста́в их?/ С ни́миже предпра́зднующих ве́рою уясни́ Све́том Твои́м нас, Тя пою́щих.

Высоту́ Небе́снаго жития́ и сла́вы присносу́щныя Боже́ственное сия́ние да́руй рабо́м Твои́м,/ ны́не предпра́зднующим Твоего́ преображе́ния све́тлое торжество́,/ в не́же Свет облиста́я, уясня́еши Тя воспева́ющия, Христе́ Светода́вче.

Све́та Пода́тель и Свет сый непристу́пен,/ Присносу́щне, Пребезнача́льне, одея́йся Све́том, я́коже ри́зою,/ свет в ми́ре проси́ял еси́, с пло́тию прише́д,/ и Свет на горе́ облиста́еши, сла́вы О́тчия показа́в о́браз.

Ин

Ирмо́с трипе́снца: Царя́ Христа́,/ Его́же испове́даша плене́ннии о́троцы,/ в пещи́ глаго́люще ве́лиим гла́сом:/ вся дела́, по́йте Го́спода.

Госпо́дня све́тлаго преображе́ния настоя́щий день облиста́в,/ ми́рови повелева́ет вопи́ти:/ вся дела́, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Мы́слию, ве́рнии, прииди́те,/ по́йдем к горе́ святе́й ви́дети преображе́ние Христо́во всесве́тлое:/ вся бо просвеща́ет, славосло́вящия сие́ во ве́ки.

Днесь Христо́ву преображе́нию/ чи́стым се́рдцем предусре́тение сотвори́м и возопии́м све́тло:/ вся дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Тро́ичен: В Ли́цех Трех Еди́ное Божество́́ богосло́вим,/ Отца́ и Сы́на и Ду́ха Пресвята́го,/ ку́пно, вся дела́, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Царя́ Христа́, Его́же нам роди́ Де́ва Мари́я/ и по рождестве́ пребы́вши Де́ва Чи́ста,/ вся дела́, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию твое́ю бы́вше,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/ благослови́те, вся дела ́Госпо́дня, Го́спода.

Щито́м, всеблаже́нне, благоче́стия всю́ду огражда́емь,/ беззако́ннующия победи́л еси́ благода́тию, поя́ непреста́нно:/ благослови́те, вся дела ́ Госпо́дня, Го́спода.

Внегда́ скорбе́ти Тебе́, к Бо́гу воззва́л еси́ Благоде́телю,/ и услы́ша Тебе́, и от лю́тых изба́ви тя, вопию́ща:/ благослови́те, вся дела ́ Госпо́дня, Го́спода.

Не бого́м безду́шным честь безслове́снейшу, му́чениче, прине́сл,/ чиста́ же́ртва Бо́гу прине́слся еси́, поя́ непреста́нно:/ благослови́те, вся дела ́ Госпо́дня, Го́спода.

Да бу́дущую получи́ши, прему́дре, жизнь и сла́ву,/ умертви́лся еси́ ми́рови и, вопия, Евсигни́е, уморе́н был еси́:/ благослови́те, вся дела́ ́Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ми́лостивая Де́во, Бо́га Преми́лостиваго поро́ждшая,/ ми́лости Боже́ственныя вся сподо́би, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ ́Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная, Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Ра́дуйся, не́бо, от земли́ возсия́ющаго ны́не прове́дый, Со́лнца Незаходи́маго,/ и сла́вою Боже́ственною покры́ти хотя́щаго со́лнечныя све́тлости;/ земля́ же да лику́ет све́тло,/ Небе́сною заре́ю и све́тлостию сия́ющи и свет быва́ющи.

Поя́ Дави́д Твое́ преображе́ние, предвозгласи́:/ кто уподо́бится Тебе́, Го́сподеви, глаго́ля, в сыне́х Бо́жиих?/ Ты бо, прославля́яся в сове́тех святы́х, вели́к яви́лся еси́ су́щим о́крест Тебе́,/ стра́шен в сла́ве Боже́ственнаго зра́ка.

О Сло́во Бо́жие, му́дрость, и си́ла, и о́браз Оте́ч!/ О Бо́же, разумева́емый ве́рными, и Челове́че познава́емый!/ Твоего́ преображе́ния нас сподо́би, соверши́ти све́тлое торжество́,/ во све́те до́б́рых дел сия́ющих.

Ин

Ирмо́с: Тя, Неискусобра́чную Богоро́дицу,/ Небе́сный черто́г,/ ро́ждшую Нача́льника спасе́ния на́шего,/ пе́сньми велича́ем.

Сей первовхо́дный день/ Твоего́, Христе́, творя́ще пресла́внаго и всесве́тлаго преображе́ния,/ пе́сньми Тя велича́ем.

Усе́рдно, ве́дяще сла́вное преображе́ние Госпо́дне,/ озари́м духо́вно помышле́ния на́ша, сие́ велича́юще.

До́брым измене́нием изме́ньшеся, Христо́вым преображе́нием,/ обря́щемся светоявле́нни добродея́нии на́шими, сие́ велича́юще.

Тро́ичен: Тя, Триипоста́сную Тро́ицу и Неразде́льное Существо́,/ Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го, пе́сньми велича́ем.

Богоро́дичен: Тя, купину́, ю́же Моисей ви́де горя́щую и неопаля́емую,/ огнь прие́мшую Божества́, пе́сньми велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Кре́постию, му́чениче, Христо́вою некре́пкаго врага́ умертви́л еси́, вознося́щагося/ и су́етно вои́стинну ны́не шата́ющагося,/ и ме́чному усече́нию главу́ преклони́л еси́,/ и освяти́л еси́ кро́вным тече́нием зе́млю всю.

Я́ко украше́ние всех страда́льцев, я́ко му́ченико́в красота́, Евсигни́е,/ я́ко столп непоколеби́м Це́ркве, я́ко огражде́ние благочести́вых прея́вственно,/ я́ко Боже́ственная ле́пота притека́ющих к Тебе́,/ я́ко всесве́тлая звезда́, ублажи́лся еси́.

И ска́пают ми́ро па́ры по́тов твои́х благово́нное, Евсигни́е,/ и сердца́ на́ша, тя чту́щих, благоуха́ют,/ и смрад страсте́й, бед и скорбе́й отгоня́ют, страстоте́рпче Христо́в до́блий.

Со́лнце сла́вы, Иису́се, уясни́вый па́мять днесь страда́льца Твоего́,/ того́ моли́твами просвети́, молю́ся,/ омрачи́вшуюся мою́ ду́шу пре́лестию змии́ною,/ да сла́влю Тя, я́ко Бо́га и́стинна и Человеколю́бца.

Богоро́дичен: Просвети́, две́ре Све́та, се́рдца моего́ о́чи, молю́ся,/ тьмо́ю грехо́вною осле́пшия,/ и при́ятны Боже́ственным покажи́ сия́нием,/ да почи́таю Тя, да Боже́ственными гла́сы велича́ю Тя.

Свети́лен предпра́зднства.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Не́бо созда́вый и звезда́м свет вложи́вый, днесь на го́ру Фаво́рскую возше́д,/ освеща́ет ученики́ заре́ю Божества́ Своего́.

Сла́ва, и ны́не, подо́бен:

Днесь на Фаво́ре Христо́с Свет облиста́,/ днесь свы́ше шум, глас Оте́ч, услы́шан бысть:/ Сей есть, вопия́, Сын возлю́бленный Мой.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Пресвята́го сла́внаго преображе́ния/ предсре́тение творя́ще в настоя́щий день,/ Христа́ славосло́вим,/ на́ше огне́м Божества́/ преобрази́вша естество́/ и я́коже пре́жде нетле́нием облиста́вша.

Стих: Ми́лость и и́стина срето́стеся,/ пра́вда и мир облобыза́стася.

На святу́ю го́ру, прииди́те, взы́дем,/ и всесве́тлое преображе́ние/ ве́рою у́зрим Госпо́дне,/ Тому́ ве́рно покланя́ющеся, и глаго́лем:/ Ты Бог еди́н еси́, вопло́щся/ и обожи́в челове́чество.

Стих: Го́споди, во све́те лица́ Твоего́ по́йдем/ и о и́мени Твое́м возра́дуемся во ве́ки.

Сей есть день предпра́зднственный,/ во́ньже преобразу́ется Христо́с,/ су́щим с Ним Моисе́ю и Илии́/ и Его́ ученико́м на горе́ Фаво́рстей,/ гла́су такову́ глаго́лющу:/ Сей есть вои́стинну избра́нный Мой Сын.

Сла́ва, и ны́не, глас 5. Самогла́сен:

Зако́на и проро́ков/ Тя, Христе́, Творца́ и Исполни́теля свиде́тельствоваша,/ зря́ще во о́блаце,/ Моисе́й Богови́дец и Илия́ огнеколесни́чник/ и неопа́льный небоше́ственник,/ в преображе́нии Твое́м./ С ни́миже и нас просвеще́ния Твоего́ сподо́би, Влады́ко,/ пе́ти Тя во ве́ки.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны предпра́зднства, пе́сни 3-я и 6-я.

Подоба́ет ве́дати: а́ще случи́тся предпра́зднство Преображе́ния Христо́ва в Неделю:

В суббо́ту на ма́лой вече́рни, стихи́ры воскре́сны и Богоро́дицы, по обы́чаю.

На вели́цей вече́рни, по кафи́зме, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и Анато́лиев еди́н, и предпра́зднства 3, и му́ченика 3. Сла́ва, предпра́зднства. И ны́не, Богоро́дичен 1-й настоя́щаго гла́са.

На лити́и стихи́ра хра́ма и предпра́зднства стихо́вны того́ днеСла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

На стихо́вне, стихи́ры воскре́сны, Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся: три́жды. И чте́ние в посла́ниях Апосто́льских. А иде́же несть бде́ния: по Ны́не отпуща́еши: тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

На повече́рии пое́м трипе́снец и по Досто́йне конда́к предпра́зднства.

На у́трени тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства. И прочее до кано́на воскре́сно. Кано́н воскресе́н со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на 2, и предпра́зднства на 4, и свята́го на 4. Катава́сия: Крест начерта́в: По 3-й пе́сни конда́к и предпра́зднства и седа́лен свята́го. ́Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства. По 6-й песни конда́к воскресе́н и и́кос. На 9-й песни пое́м Честне́йшую: Свети́лен воскресе́н, два́жды. Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и предпра́зднства стихи́ры, со Сла́вным, 4. Сла́ва, стихи́ра Ева́нгельская. И ны́не: Преблагослове́нна еси́: Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь воскре́сен, ектении́, и отпу́ст, и оглаше́ние Студи́тово, и обы́чное исхожде́ние в притво́р, и час 1-й. На 1-м часе́ тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, предпра́зднства. И ны́не, Богоро́дичен часов. По О́тче наш: конда́к предпра́зднства. Та́кожде и на про́чих часе́х глаго́лем, пременя́юще.

На Литурги́и: Блаже́нны гласа на 6 и предпра́зднства песнь 3-я. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, предпра́зднства, и хра́ма Богоро́дицы, а́ще есть, и хра́ма свята́го, или́ святы́я. Таже конда́к воскре́сен. Сла́ва, хра́ма свята́го, или́ святы́я. И ны́не, предпра́зднства. Проки́мен, Апосто́л, аллилу́ия, Ева́нгелие, и прича́стен дне, и у́тренний Апосто́л, и Ева́нгелие ряд под зача́ло.

Ве́стно бу́ди: Я́ко а́ще случи́тся пра́здник Христо́ва Преображе́ния в Неде́лю, ничто́же воскре́сно пое́тся, ниже́ Ева́нгелие у́треннее чте́тся, но вся слу́жба пра́здника, ве́чер, и у́тро, и на Литурги́и, неизме́нно.

Предпрaзднство преwбражeніz гDа нaшегw ї}са хrтA.

И# с™aгw мyченика є3vсmгнjа.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Пріиди1те, взhдемъ со ї}сомъ восходsщимъ на г0ру с™yю, и3 тaмw ўслhшимъ глaсъ бGа живaгw, nц7A пребезначaльна, џблакомъ свётлымъ свидётельствующь бжcтвеннымъ д¦омъ, тогw2 св0йство присносyщнагw сн7овствA: и3 ўм0мъ просвэщaеми, въ свётэ свётъ ќзримъ.

Пріиди1те, предликyемъ, и3 себE њчи1стимъ, и3 вёрнw ўгот0вимъ къ бжcтвенному восх0ду, превhшнzгw б9іz жи1тельства: ћкw да самови1дцы тогw2 вели1чества kви1мсz, и3 слaву получи1мъ, ю4же ви1дэти спод0бишасz ґпcлwвъ пред8избрaнніи, тaйнw на горЁ fавHрстэй.

Пріиди1те, нhнэ лyчшимъ и3змёншесz и3змэнeніемъ, себE наyтріе д0брэ ўгот0вимъ, на г0ру предвзhти б9ію с™yю, неизмённw хrт0ву слaву блистaющу ўзрёвше, ћснw пaче с0лнца: и3 трbчнымъ њзарsеми свётомъ, њ сeмъ прослaвимъ тогw2 схождeніе.

И$ны стіхи6ры мyченика, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Њбагри1всz кр0вію пл0ти твоеS, nдёzлсz є3си2 въ порфЂру, слaвне, бжcтвенныz бlгодaти, и3 вeрхъ тв0й вэнцeмъ њбложи1лъ є3си2 нетлёніz жи1зни. Кrтa же побёду, м§ниче всемyдре, десни1цею њбносS ћкоже ски1птро, со хrт0мъ цrтвуеши, всегдA веселsсz.

В0инъ непобэди1мь познaнъ бhлъ є3си2, є3vсmгнjе: кrтнымъ бо nрyжіемъ њграждaемь, къ борeніємъ и3зшeлъ є3си2 врагA борцA, и3 низложи1лъ є3си2 того2, воевaвъ свётлw, и3 вэнeцъ пріeмъ побёды t є3ди1нагw подвигопол0жника и3 вLки и3 при1снw цrтвующагw.

Честнhми твои1ми страстьми2, стrть честнyю, слaвне страдaльче є3vсmгнjе, и3з8wбрази1лъ є3си2: и3 побэдон0сецъ бhвъ, въ вhшнэй митроп0ліи со всёми живeши страстотeрпцы рaдуzсz, и3 њбожazсz причaстіемъ бжcтвеннымъ. Сегw2 рaди честн0е твоE и3 свzт0е совершaемъ торжество2.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ є7:

Пріиди1те, взhдемъ на г0ру гDню, и3 въ д0мъ бGа нaшегw, и3 ќзримъ слaву преwбражeніz є3гw2, слaву ћкw є3динор0днагw t nц7A: свётомъ пріи1мемъ свётъ, и3 возвhшени бhвше дyхомъ, трbцу є3диносyщную воспои1мъ во вёки.

Ѓще суббHта, И# нhнэ, догмaтікъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Сіsніемъ добродётелей просвёщшесz, произhдемъ на г0ру с™yю, да ќзримъ бжcтвенное гDне преwбражeніе.

Стjхъ: Ми1лость и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz.

Знaменіе бGолёпно бжcтвA показyетъ, прeжде кrтA таи1нникwмъ, ћкw с0лнце њблистaвъ, хrт0съ на горЁ днeсь.

Стjхъ: Блажeни лю1діе вёдущіи воскликновeніе.

Е#стество2 є4же во ґдaмэ, хrт0съ и3змэни1ти хотsй, на г0ру нhнэ восх0дитъ fавHрскую, да њбнажи1тъ таи1нникwмъ б9ество2.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже. Самоглaсенъ:

И$же на горЁ fавHрстэй преwбрази1выйсz во слaвэ, хrтE б9е, и3 показaвый ў§никHмъ твои6мъ слaву твоегw2 бжcтвA, њзари2 и3 нaсъ свётомъ твоегw2 познaніz, и3 настaви на стезю2 зaповэдей твои1хъ, ћкw є3ди1нъ блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Хrт0во преwбражeніе пред8усрsщемъ, свётлw торжествyюще предпрaзднствєннаz, вёрніи, и3 возопіи1мъ: приспЁ дeнь бжcтвеннагw весeліz. Восх0дитъ на г0ру fавHрскую вLка, бжcтвA своегw2 њблистaти красотY. Е#ди1ножды.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства, три1жды.

По №-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Прaздникъ пресвётелъ вLчнь пріи1де, пріиди1те вси2 на г0ру ќмнw пред8wчи1стившесz взhдемъ fавHрскую, хrтA ви1дэти.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Предпрaзднества дeнь вёрніи днeсь свётлw слaвнагw и3 стрaшнагw преwбражeніz хrт0ва совершaюще, соглaснw возопіeмъ: смэшeніе нaше преwбрази2, сп7се, бжcтвенною твоeю пл0тію соwблистaвъ томY, и3 tдaждь пeрвэйшее достоsніе нетлёніz, ћкw милосeрдъ, да тS вси2 славосл0вимъ є3ди1наго бGа нaшего.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

КанHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 трипёснецъ на д7: и3 с™aгw на д7. Под0бнэ поeмъ }-ю и3 f7-ю пёсни: G-ю же и3 пр0чыz пёсни дaже до nсмhz, предпрaзднства со їрмос0мъ на }: и3 с™aгw на д7. (Ѓще случи1тсz предпрaзднство въ недёлю, трипёснецъ выпэвaемъ на повечeріи.)

КанHнъ предпрaзднства. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz, свётлw торжествyz, и3 воспою2, рaдуzсz тоS чудесA.

Да њблистaетъ д0лэ свётъ нб7о пaче с0лнца, и3 землS да слhшитъ глаг0лы живaгw бGа, сн7овство2 преwбразyемагw: nц7ъ бо свидётельствуетъ на горЁ fавHрстэй.

Чlвёкъ зри1мый, но бGъ крhемый, на fавHръ хrт0съ восх0дитъ, б9ествA зарю2 њбнажaz, є4же пaче с0лнца, слaвы свэтлостьми2.

Разyмнw нhнэ предгрzдeтъ kви1тисz мwmсeю хrт0съ, слaвы видёніе показyz на горЁ fавHрстэй, лицeмъ къ лицY неходaтайственною бесёдою, рaдующесz днeсь предпрaзднуемъ.

Трипёснецъ. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Воспою2 тебЁ, гDи б9е м0й, ћкw и3звeлъ є3си2 лю1ди и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, покрhлъ же є3си2 колесни6цы фараHновы и3 си1лу.

Сeй предпрaзднственный дeнь совершaюще вёрніи, преwбражeніz хrтA и3збaвителz нaшегw, восплeщимъ пёсньми.

Вх0дъ пости1гше с™aгw преwбражeніz хrт0ва, и3 мы2 њблистaемсz бжcтвенными и3змэнeніи, сіE њблобызaюще.

По нhнэшнемъ хrт0съ дни2 поeмь ўченики2, на г0ру восх0дитъ, и3 тaмw преwбрaжсz, њблистaемъ бжcтв0мъ.

Г0ру fавHрскую, пріиди1те вси2, дости1гше ќмнw, хrтA ќзримъ предъ ў§ники2 свои1ми стрaшнw преwбразyющасz.

Ћкw дв7дъ прbр0къ вопіeмъ ти2: fавHрскаz горA и3 є3рмHнъ њ твоeмъ и4мени, хrтE, возрaдуютсz въ преwбражeніи твоeмъ.

Г0ру превыс0кую, сeрдце њчищeно t страстeй и3мyщіи, ќзримъ хrт0во преwбражeніе, просвэщaющее ќмъ нaшъ.

Трbченъ: Трbцу прослaвимъ правослaвнw, со nц7eмъ сн7а и3 д¦а с™aго, є3ди1но б9ество2, є3ди1ницу тріmпостaсную.

БGор0диченъ: М™рь и3 дв7у тS правослaвнw и3сповёдуемъ вёрніи, неизречeннw р0ждшую хrтA бGа нaшего, є3ди1наго многоми1лостиваго.

КанHнъ с™aгw. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, провeдшему лю1ди сво‰ сквозЁ чермн0е м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.

Съ преслaвными чи1нми ѓгGльскими, преслaвне сhй, непрестaннw пaмzть твою2 слaвzщыz спасaй.

Хрaмъ ўтёшителевъ њсвzщeнный тв0й ќмъ, страстотeрпче, показaсz: сегw2 рaди тS вёрою почитaемъ.

Ўмерщвлeніе живон0снw, пл0тію пострадaвшагw и3з8wбрази1лъ є3си2 пл0тію твоeю, преблажeнне, и3 и4стиннэй жи1зни спод0бнасz є3си2.

Держaву беззак0ннующихъ, ўкрёпльсz д¦омъ, низложи1лъ є3си2, и3 зак0ны гDни, преслaвне мyчениче, ўдержaлъ є3си2.

БGор0диченъ: Разрэши1сz клsтва, престa же печaль ржcтв0мъ твои1мъ, всебlгословeннаz nтрокови1це, вёрныхъ весeліе, пренепор0чнаz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz, дух0внw ўтверди2, въ б9eственнэй твоeй слaвэ, вэнцє1въ слaвы спод0би.

Владhчествуzй твaрію всeю, ви1дэнъ бhсть зрaкъ рабA пріeмъ: и4мже б9ествA непристyпное сіsніе ўченикHмъ показaлъ є4сть, ћкоже вмэщaху зрёти.

На г0ру и4детъ њблистaти слaвы сlнце хrт0съ, и3 свhше сіsющую денни1цу њмрачи1ти свётомъ: є3гHже зарsми сіsюще, предпрaзднуимъ днeсь.

ЖивотA вёчнагw и3сполнsz глаг0лы, предстA хrт0съ, ћкоже показyz вє1щи другHмъ разумёти, въ себЁ благоволи2 n§ескую слaву блистaющую.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Стaлъ є3си2 предъ суди1щемъ, и3сповёдуz бGа цRS, мyчениче мyдре, пл0ть взeмшаго, и3 человёки наздaвшаго.

Жeртва непор0чна, всесожжeнна ќгльми мyченическими, и4же t дв7ы принесeсz ќглю.

Водaми дух0вными наводнsемь, слaвне, м{тныz многоб0жіz и3зсуши1лъ є3си2 струи6.

БGор0диченъ: ВсE моE желaніе къ тебЁ дви1жу, чcтаz вLчце, плотски1хъ похотeй мS вск0рэ премэни2.

Сэдaленъ с™aгw, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Мyченика є3vсmгнjа похвaлимъ, ћкw всю2 ўпраздни1вшаго лeсть си1лою хrт0вою, и3 вёру ўzсни1вшаго: претерпё бо м{ки пои1стиннэ, и3 њбличи2 мучи1телей суровство2 всE, и3 вэнeцъ побёды десни1цею б9іею пріsтъ.

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Гот0висz нhнэ, fавHре, сe бо грzдeтъ хrт0съ, б9ествA зарю2 пaче ўмA показaти на тебЁ, сл†внымъ ў§никHмъ, ћкоже можaху. И#ліA и3 мwmсeй стрaхомъ предстоsста, џблакъ же свёта њсэнsше, и3 глaсъ слhшашесz свhше t nц7A свётwвъ, глаг0лющь: сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, того2 послyшайте.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на прест0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Нбcный ли1къ съ земнhми рaдуетсz, и3 предпрaзднуетъ свэтодaвца сіsніе, и4же несказaннw њблистaетъ, и3змэнsz человёческій зрaкъ на fавHрэ, ћкоже благоволи2.

БGочеловёчнымъ пришeствіемъ, человёкwмъ прибли1живсz, и3 чудeсъ зарeю мjръ тaйнw просвэти1лъ є3си2: блистaющеюсz же слaвою бжcтвA просіsлъ є3си2 на fавHрэ непристyпнымъ свётомъ.

Їисyсъ наvи1нъ сhнъ, пeрвэе с0лнце ўстaви, проwбразyz дeнь бжcтвенныz стrти: сaмъ же, сп7се, прeжде честнaгw кrтA твоегw2, сі‰ніz скрhлъ є3си2с0лнца, зарsми бжcтвенными лицA твоегw2.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Дремaніе tри1нувъ ўнhніz, мyчениче є3vсmгнjе, б0дреннw къ страдaнію несумнённою вёрою дерзнyлъ є3си2.

Њ гDэ сп7сэ твоeмъ, мyчениче рaдуzсz досточyдне, м{ки тэлє1сныz, ћкw пи1щу слaдку ты2 вмэни1лъ є3си2.

Г0рдое шатaніе, за ѕл0бу поп0лзшагосz, страстотeрпче, низвeрглъ є3си2, бжcтвенными нр†вы смирszсz.

В0инъ непобэди1мь kви1лсz є3си2, во бранёхъ подвизazсz: скончaвъ же мучeніе, враги2 безплHтныz потреби1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Равноси1льна, сопрест0льна родилA є3си2 сл0ва nц7Y и3 д¦у: є3г0же моли2 спасти1 мz, прес™az nтрокови1це приснодв7о.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

ХrтY рaдующесz вёрнw послёдуемъ: сe бо и4детъ къ горЁ, ў§ники2 лyчшыz съ соб0ю ведhй, предъ ни1миже непристyпною добр0тою возсіsвъ пaче с0лнца, показA слaву свою2.

Да просвэти1тсz днeсь нб7о свэтлёйше, восх0домъ є4же къ горЁ, toнyдуже њблистaетъ хrт0съ непристyпнымъ свётомъ, с0лнєчныz лучи2 слaвою бжcтвA њмрачaz, ћкw свёта подaтель.

Тaинство показA хrт0съ ў§никHмъ на fавHрэ, просіsвъ пaче зари2 лицeмъ: nдeждою же ри1зъ свои1хъ ўбэли1всz свётлw ћкw снёгъ, њдэвazйсz ћкw ри1зою свётомъ pал0мски.

И$нъ.

Їрм0съ: Ќтренююще, вопіeмъ ти2, гDи, спаси1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебє2 и3н0гw не вёмы.

И$скреннw прилэплszсz, премyдре, вLцэ, себE ўдали1лъ є3си2 t лукaвствіz, є3vсmгнjе.

Мє1ртвымъ кaпищємъ чeсти не принeслъ є3си2, бGон0се, бGа жи1ва гDа на нб7сёхъ вёдый.

На дрeвэ воздви1женъ, м§ниче доблемyдренне, стрaсти и3з8wбрази1лъ є3си2 безстрaстнагw вёрою.

БGор0диченъ: Сл0во во ўтр0бэ твоeй, чcтаz, воплощaетсz, безсловeсныхъ плотски1хъ страстeй мjръ и3збавлsz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бжcтвенное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Черт0гъ слaвы бyдущіz рaдости другHмъ гот0вz, восх0дитъ на г0ру хrт0съ, къ житію2 нбcному t жи1зни д0лу влекyщіz возводS и5хъ.

Ўдивлsz рaзумъ хrт0съ ў§никHвъ, нбcное на земли2 сіsніе њблистA, зак0на и3 прbр0кwвъ раболёпнw представлsz начaльники: и4миже мє1ртвымъ и3 живы6мъ свидётельствуетсz бGъ.

Свэти1льникъ kви1тисz нhнэ грzдeтъ хrт0съ, въ тeмнэмъ мёстэ сіsніемъ бжcтвеннагw блистaніz, є3гHже къ сіsнію и4демъ, прsмw лицY є3гw2 рaдующесz.

И$нъ.

Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

РазумBніz и4стиннаz въ сeрдцы, благор0дными пол0жъ џбразы, не невёдый разумёніz, бlжeнне, врaжіz, на суди1ще потeклъ є3си2, и3 погуби1лъ є3си2 кrтнымъ всеoрyжіемъ сегw2 в0инство.

Дeмwнwвъ служи1теліе, служи1телz тS трbцэ разумёвше мyкамъ и3 темни1цамъ и3 непрaведнэй смeрти предаю1тъ, мyчениче є3vсmгнjе: но побэждaютсz твои1мъ непобэди1мымъ сопротивлeніемъ, пребогaте.

Пот0цы кровeй твои1хъ, мyчениче, м{тныz беззак0ніz пот0ки, и3 рёки безб0жіz лє1стныz, и3 лук†выz и3зсуши1ша струи6, и3сцэлeній же вBрнымъ неизчерпaемаz пучи1на kви1шасz.

БGор0диченъ: И#зсуши1вши сады2 ѕл0бы, въ тебЁ прозzбeніемъ сл0ва, м™и чcтаz, и3зъ к0рене души2 моеS лук†выz мы6сли tсэцы2, и3 насади2 добродётелей кр†снаz, дв7о, прозzбє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Бжcтвеннымъ днeсь преwбражeніемъ, человёческое всE є3стество2 просіzвaетъ бжcтвеннw, въ весeліи зовyще: преwбразyетсz хrт0съ, спасazй вс‰.

Јкосъ: Преwбражeніемъ бжcтвеннымъ, зрaкъ нaшъ, и4же дрeвле тлёніемъ растлённый, во ѓдовыхъ сокр0вищахъ прaoтца ґдaма, днeсь зижди1тель и3зъ тли2 возведE, њбожaетъ нaшъ рaзумъ: пребывaетъ же бGъ вкyпэ и3 чlвёкъ, є3стествA к†zждо соединє1на носS, непрелHжна же и3 нераздBльна. Тёмже нhнэ на fавHрэ несказaннw сіsетъ, и3 и3зъ всеS пл0ти даeтъ лучи2 б9ествA своегw2, просвэщaz вопію1щыz: преwбразyетсz хrт0съ, спасazй всёхъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ, благословeнъ є3си2.

Къ преложeнію t земли2, на высотY возводsщему, ў§ни6къ и3збрaнію послёдуемъ, хrт0во смотрsюще стрaнное видёніе. Ўди1вльшесz же съ си1ми возопіeмъ: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Њсквeрншеесz њчи1стилъ є3си2 є3стество2 человёческое вод0ю же и3 nгнeмъ: твоeю пл0тію сегw2 свётлость показyеши, сп7се, лицeмъ твои1мъ просіsвъ пaче с0лнца во џбразъ бyдущіz слaвы.

Взhдемъ со хrт0мъ на г0ру с™yю, возводsщимъ зеведeевы сhны, и3 петрA лyчшаго, и5хже и3збрA слaвэ своeй свидётели, зовyщыz: б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Tтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Кровьми2, м§ниче, и3зліsнными, любвE рaди хrтA вопл0щшагwсz, просвэти1въ твою2 дyшу, къ семY престaвилсz є3си2, вопіS рaдуzсz: б9е, бlгословeнъ є3си2.

ГорS люб0вію сп7са, и3збэжaлъ є3си2 пр0пасти нечeстіz, и3 зи1му лю1тыхъ претерпёлъ є3си2 мyкъ, взывaz, є3vсmгнjе: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Е#щE текyщымъ кaплzмъ, преслaвне, бжcтвенныхъ твои1хъ кровeй, вLцэ хrтY предстaлъ є3си2, воспэвaz: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Да бжcтвеннагw цrтвіz вёчную жи1знь наслёдиши, врeменнагw животA слaвы возгнушaлсz є3си2, вопіS, є3vсmгнjе: б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Н0во родилA є3си2 nтрочA, є3г0же р0ди nц7ъ прeжде вBкъ, бцdе чcтаz. Е#мyже вси2 воспэвaемъ: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Tтроки бlгочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Кто2 не ўдиви1тсz, всецRю2 слaвы, великолёпію слaвы твоеS, въ нeже преwбрaжсz показaлъ є3си2 другHмъ твои6мъ, бжcтвенными свэтлостьми2 њблистaвъ и4хъ; съ ни1миже предпрaзднующихъ вёрою ўzсни2 свётомъ твои1мъ нaсъ, тS пою1щихъ.

ВысотY нбcнагw житіS, и3 слaвы присносyщныz бжcтвенное сіsніе дaруй рабHмъ твои6мъ, нhнэ предпрaзднующымъ твоегw2 преwбражeніz свётлое торжество2: въ нeже свётъ њблистaz, ўzснsеши тS воспэвaющыz, хrтE свэтодaвче.

Свёта подaтель, и3 свётъ сhй непристyпенъ, присносyщне, пребезначaльне, њдэsйсz свётомъ ћкоже ри1зою, свётъ въ мjрэ просіsлъ є3си2, съ пл0тію пришeдъ: и3 свётъ на горЁ њблистaеши, слaвы џ§іz показaвъ џбразъ.

И$нъ.

Їрм0съ трипёснца: ЦRS хrтA, є3г0же и3сповёдаша плэнeнніи џтроцы, въ пещи2 глаг0люще вeліимъ глaсомъ, вс‰ дэлA п0йте гDа.

ГDнz свётлагw преwбражeніz, настоsщій дeнь њблистaвъ, мjрови повелэвaетъ вопи1ти: вс‰ дэлA п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Мhслію вёрніи пріиди1те п0йдемъ къ горЁ с™ёй, ви1дэти преwбражeніе хrт0во всесвётлое: вс‰ бо просвэщaетъ, славосл0вzщыz сіE во вёки.

Днeсь хrт0ву преwбражeнію, чи1стымъ сeрдцемъ пред8усрётеніе сотвори1мъ, и3 возопіи1мъ свётлw: вс‰ дэлA гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Трbченъ: Въ ли1цэхъ трeхъ є3ди1ное бжcтво2 бGосл0вимъ, nц7A и3 сн7а и3 д¦а прес™aго, кyпнw вс‰ дэлA п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

БGор0диченъ: ЦRS хrтA, є3г0же нaмъ роди2 дв7а марjа, и3 по рождествЁ пребhвши дв7а чcтаz, вс‰ дэлA, п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Побэди1тели мучи1телz и3 плaмене благодaтію твоeю бhвше, зaповэдемъ твои6мъ ѕэлw2 прилэжaще, џтроцы вопіsху: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Щит0мъ, всеблажeнне, благочeстіz, всю1ду њграждaемь, беззак0ннующыz побэди1лъ є3си2 благодaтію, поS непрестaннw: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

ВнегдA скорбёти тебЁ, къ бGу воззвaлъ є3си2 бlгодётелю, и3 ўслhша тебE, и3 t лю1тыхъ и3збaви тS вопію1ща: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Не богHмъ бездyшнымъ чeсть безсловeснэйшу, мyчениче, принeсъ, чистA жeртва бGу принeслсz є3си2, поS непрестaннw: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Да бyдущую получи1ши, премyдре, жи1знь и3 слaву, ўмертви1лсz є3си2 мjрови, вопіS, є3vсmгнjе, ўморeнъ бhлъ є3си2: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Ми1лостиваz дв7о, бGа преми1лостиваго пор0ждшаz, ми1лости бжcтвенныz вс‰ спод0би пою1щыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее свzщeнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Рaдуйсz, нб7о, t земли2 возсіsющаго нhнэ провёдый, сlнца незаходи1маго, и3 слaвою бжcтвенною покрhти хотsщаго с0лнєчныz свётлwсти: землs же да ликyетъ свётлw, нбcною зарeю и3 свётлостію сіsющи, и3 свётъ бывaющи.

ПоS, дв7дъ твоE преwбражeніе предвозгласи2: кто2 ўпод0битсz тебЁ гDеви, глаг0лz, въ сынёхъ б9іихъ; тh бо прославлszсz въ совётэхъ с™hхъ, вели1къ kви1лсz є3си2 сyщымъ џкрестъ тебє2, стрaшенъ въ слaвэ бжcтвеннагw зрaка.

Q сл0во б9іе, мyдрость и3 си1ла, и3 џбразъ џ§ь! Q б9е разумэвaемый вёрными, и3 чlвёче познавaемый! Твоегw2 преwбражeніz нaсъ спод0би, соверши1ти свётлое торжество2, во свётэ д0брыхъ дёлъ сіsющихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: ТS неискусобрaчную бцdу, нбcный черт0гъ, р0ждшую начaльника спасeніz нaшегw, пёсньми величaемъ.

Сeй первовх0дный дeнь твоегw2, хrтE, творsще преслaвнагw и3 всесвётлагw преwбражeніz, пёсньми тS величaемъ.

Ўсeрднw вёдzще слaвное преwбражeніе гDне, њзари1мъ дух0внw помышлє1ніz н†ша, сіE величaюще.

Д0брымъ и3змэнeніемъ и3змёншесz, хrт0вымъ преwбражeніемъ, њбрsщемсz свэтоzвлeни добродэ‰ніи нaшими, сіE величaюще.

Трbченъ: ТS тріmпостaсную трbцу, и3 нераздёльное существо2, nц7A и3 сн7а и3 д¦а с™aго, пёсньми величaемъ.

БGор0диченъ: ТS купинY, ю4же мwmсeй ви1дэ, горsщую и3 неwпалsемую, џгнь пріeмшую бжcтвA, пёсньми величaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дв7и1ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. Тёмже пречcтую бцdу, вёрніи, величaемъ.

Крёпостію, мyчениче, хrт0вою, некрёпкаго врагA ўмертви1лъ є3си2 возносsщагосz, и3 сyетнw вои1стинну нhнэ шатaющагосz, и3 мeчному ўсэчeнію главY преклони1лъ є3си2, и3 њсвzти1лъ є3си2 кр0внымъ течeніемъ зeмлю всю2.

Ћкw ўкрашeніе всёхъ страдaльцєвъ, ћкw мyченикwвъ красотA, є3vсmгнjе, ћкw ст0лпъ непоколеби1мь цeркве, ћкw њграждeніе благочести1выхъ преsвственно, ћкw бжcтвеннаz лёпота притекaющихъ къ тебЁ, ћкw всесвётлаz ѕвэздA ўблажи1лсz є3си2.

И#скaпаютъ мЂро пaры п0товъ твои1хъ благов0нное, є3vсmгнjе, и3 сердцA н†ша тS чтyщихъ благоухaютъ, и3 смрaдъ страстeй, бёдъ и3 скорбeй tгонsютъ, страстотeрпче хrт0въ д0блій.

Сlнце слaвы, ї}се, ўzсни1вый пaмzть днeсь страдaльца твоегw2: тогw2 моли1твами просвэти2, молю1сz, њмрачи1вшуюсz мою2 дyшу прeлестію ѕміи1ною: да слaвлю тS ћкw бGа и4стинна, и3 чlвэколю1бца.

БGор0диченъ: Просвэти2 двeре свёта, сeрдца моегw2 џчи, молю1сz, тм0ю грэх0вною њслёпшыz, и3 пріsтны бжcтвеннымъ покажи2 сіsніемъ: да почитaю тS, да бжcтвенными глaсы величaю тS.

Свэти1ленъ предпрaзднства.

Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми:

Нб7о создaвый, и3 ѕвэздaмъ свётъ вложи1вый, днeсь на г0ру fавHрскую возшeдъ, њсвэщaетъ ў§ни6къ зарeю б9ествA своегw2.

Слaва, и3 нhнэ, под0бенъ:

Днeсь на fавHрэ хrт0съ свётъ њблистA, днeсь свhше шyмъ, глaсъ џ§ь ўслhшанъ бhсть: сeй є4сть, вопіS, сн7ъ возлю1бленный м0й.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Прес™aгw слaвнагw преwбражeніz предсрётеніе творsще въ настоsщій дeнь, хrтA славосл0вимъ, нaше nгнeмъ б9ествA преwбрази1вша є3стество2, и3 ћкоже прeжде нетлёніемъ њблистaвша.

Стjхъ: Ми1лость и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz.

На с™yю г0ру пріиди1те, взhдемъ, и3 всесвётлое преwбражeніе вёрою ќзримъ гDне, томY вёрнw покланsющесz, и3 глаг0лемъ: ты2 бGъ є3ди1нъ є3си2 вопл0щсz, и3 њбожи1въ человёчество.

Стjхъ: ГDи, во свётэ лицA твоегw2 п0йдемъ, и3 њ и4мени твоeмъ возрaдуемсz во вёки.

Сeй є4сть дeнь предпрaзднственный, въ џньже преwбразyетсz хrт0съ, сyщымъ съ ни1мъ мwmсeю и3 и3ліи2, и3 є3гw2 ў§никHмъ на горЁ fавHрстэй, глaсу таковY: глаг0лющу: сeй є4сть вои1стинну и3збрaнный м0й сн7ъ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ є7. Самоглaсенъ:

Зак0на и3 прbр0кwвъ тS, хrтE, творцA и3 и3сп0лнителz свидётельствоваша, зрsще во џблацэ мwmсeй бGови1децъ, и3 и3ліA nгнеколесни1чникъ, и3 неwпaльный небошeственникъ, въ преwбражeніи твоeмъ. Съ ни1миже и3 нaсъ просвэщeніz твоегw2 спод0би, вLко, пёти тS во вёки.

На літургjи бlжє1нна предпрaзднства, пёснь G-z и3 ѕ7-z.

Подобaетъ вёдати: ѓще случи1тсz предпрaзднство преwбражeніz хrт0ва въ недёлю:

Въ суббHту на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскrны, и3 бцdы, по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни: По каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G, и3 вост0ченъ є3ди1нъ, и3 предпрaзднства G, и3 мyченика G. Слaва, предпрaзднства: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й настоsщагw глaса. На літjи стіхи1ра хрaма, и3 предпрaзднства стіх0вны тогw2 днE. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На стіх0внэ, стіхи6ры воскrны. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На благословeніи хлёбwвъ тропaрь: Бцdе дв7о, рaдуйсz: три1жды. И# чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ.

(Зри2) Ґ и3дёже нёсть бдёніz: по Нhнэ tпущaеши, тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На повечeріи поeмъ трипёснецъ: и3 по Дост0йнэ кондaкъ предпрaзднства.

На ќтрени: Тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. И# пр0чее до канHна воскrно. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7 и3 бцdы на в7: и3 предпрaзднства на д7: и3 с™aгw на д7. Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ: По G пёсни кондaкъ и3 јкосъ предпрaзднства, и3 сэдaленъ с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни кондaкъ воскrнъ, и3 јкосъ. На f7-й пёсни поeмъ, Честнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 предпрaзднства стіхи6ры, со Слaвнымъ, д7. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. Тропaрь воскrнъ, є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 њглашeніе студjтово, и3 nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ, и3 чaсъ №. На №-мъ часЁ тропaрь воскrнъ. Слaва, предпрaзднства: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ предпрaзднства. Тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ глаг0лемъ премэнsюще.

На літургjи: Бlжє1нна глaса на ѕ7: и3 предпрaзднства пёснь G. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, предпрaзднства, и3 хрaма бцdы, ѓще є4сть, и3 хрaма с™aгw и3ли2 с™hz. Тaже кондaкъ воскrнъ: Слaва, хрaма с™aгw, и3ли2 с™hz: И# нhнэ, предпрaзднства. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ днE, и3 ќтрешній ґпcлъ и3 є3ђліе рsдъ подъ зачaло.

(Зри2) Вёстно бyди, Ћкw ѓще случи1тсz прaздникъ хrт0ва преwбражeніz въ недёлю, ничт0же воскrно поeтсz, нижE є3ђліе ќтреннее чтeтсz, но всS слyжба прaздника, вeчеръ и3 ќтрw, и3 на літургjи, неизмённw.

Знайшли помилку