...
Мінея Місячна,  Серпень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Серпень

← В 14-й день В 16-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 15-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Успе́ние Пресвяты́я Сла́вныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4. Глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Безсме́ртным успе́нием Бо́жия Ма́тере/ а́нгельский собо́р ра́дуется:/ и Сия́ отходя́щи,/ во оби́тели ве́чныя вселя́ется,/ и к весе́лию Небе́сному преходя́щи,/ в Боже́ственную ра́дость/ и ве́чное наслажде́ние.

Жи́зни Вы́шния жела́ющи,/ сию́ оста́вила еси́, Богороди́тельнице Отрокови́це,/ де́вства цве́те,/ Христа́ ро́ждшая, всех Живота́;/ благогове́йно предстоя́ше апо́стольский собо́р/ честно́му Твоему́ погребе́нию, Богоневе́стная.

Твои́м исхо́дным пе́нием и надгро́бным/ возду́х у́бо освяти́ся,/ восхожде́нием Твои́м, Ма́ти Бо́га Человеколю́бца,/ чу́до стра́шное, Богоро́дице Неискусому́жная./ Те́мже ве́рно покланя́ем Ти ся, ве́рнии,/ Богоро́дице Неискусобра́чная.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Прииди́те, всеми́рное успе́ние/ Всенепоро́чныя Богоро́дицы пра́зднуем,/ дне́сь бо А́нгели торжеству́ют/ честно́е преставле́ние Бо́жия Ма́тере/ и к весе́лию нас, земны́х, призыва́ют,/ вопи́ти немо́лчным гла́сом:/ ра́дуйся, преста́вльшаяся от земли́/ и к Небе́сным оби́телем пресе́льшаяся./ Ра́дуйся, я́же учени́ческий лик/ о́блаком ле́гким во еди́но собра́вшая./ Ра́дуйся, упова́ние и спасе́ние на́ше,/ Тя бо христиа́нский род непреста́нно ублажа́ет.

Проки́мен дне.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Собо́р учени́к/ и Боже́ственных апо́стол/ собра́ся погребсти́/ богоприя́тное те́ло/ еди́ныя Богома́тере.

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Ты, И́же из Нея́/ возсия́вый неизрече́нно,/ сыноле́пно дух всечи́стый/ рука́ми Твои́ми приими́/ Богоро́дицы, Влады́ко.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Егда́ ко из Тебе́ Ро́ждшемуся/ преста́вилася еси́,/ снидо́шася на о́блацех/ те́ло Твое́ погребсти́,/ Де́во, апо́столи.

Сла́ва, и ны́не:

Две́ри Небе́сныя,/ возми́теся,/ зря́ще две́рь Вы́шняго,/ иду́щу со сла́вою/ к Сы́ну и Бо́гу.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

Ектения́ ма́лая и отпу́ст.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Пое́м: Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 1:

О, ди́вное чу́до!/ Исто́чник Жи́зни/ во гро́бе полага́ется,/ и ле́ствица к Небеси́ гроб быва́ет./ Весели́ся, Гефсима́ние,/ Богоро́дичен святы́й до́ме./ Возопие́м, ве́рнии,/ Гаврии́ла иму́ще чинонача́льника:/ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость. (Три́жды)

Ди́вны Твоя́ та́йны, Богоро́дице:/ Вы́шняго престо́л/ яви́лася еси́, Влады́чице,/ и от земли́ к Небеси́ преста́вилася еси́ дне́сь./ Сла́ва Твоя́ боголе́пная,/ богоподо́бными сия́ющи чудесы́./ Де́вы с Ма́терию Царе́вою,/ на высоту́ вознеси́теся./ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

(Три́жды)

Твое́ сла́вят успе́ние/ Вла́сти и Престо́ли,/ Нача́ла и Госпо́дства,/ Си́лы и Херуви́ми и стра́шнии Серафи́ми,/ ра́дуются земноро́днии,/ о Боже́ственней Твое́й сла́ве крася́щеся,/ припа́дают лю́дие со Арха́нгелы и А́нгелы и воспева́ют:/ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость. (Два́жды)

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Богонача́льным манове́нием,/ отвсю́ду Богоно́снии апо́столи,/ о́блаки высо́це взима́еми,/ доше́дше пречи́стаго и живонача́льнаго Твоего́ те́ла,/ любе́зно лобыза́ху./ Превы́шшия же Небе́сныя си́лы,/ с свои́м Влады́кою прише́дше,/ богоприя́тное и пречи́стое те́ло предсыла́юще,/ у́жасом одержи́ми;/ прекра́сно же предыдя́ху/ и неви́димо вопия́ху превы́шним чинонача́лием:/ се Всецари́ца Богоотрокови́ца прии́де./ Возьмите врата́ и Сию́ преми́рно подыми́те,/ Присносу́щнаго Ма́терь Све́та,/ Тоя́ бо ра́ди всеро́дное челове́ком спасе́ние бы́сть./ На Ню́же взира́ти не мо́жем,/ и Той досто́йную че́сть возда́ти не́мощно:/ Тоя́ бо преизя́щное прехо́дит всяк ум./ Те́мже, Пречи́стая Богоро́дице,/ при́сно с Живоно́сным Царе́м и Рождество́м живу́щи,/ моли́ся вы́ну сохрани́ти и спасти́/ от вся́каго прило́га проти́внаго/ но́выя лю́ди Твоя́:/ Твое́ бо предста́тельство стяжа́хом,/ во ве́ки светоявле́нно блажа́ще.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце;/ и взят от ка́мения ме́ста того́,/ и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши,/ и возвращу́ тя в зе́млю сию́,/ я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́:/ я́ко е́сть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ не́сть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на пу́ть врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки,/ и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб:/ по пути́ ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му,/ и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом и утверди́ столпо́в се́дмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же е́сть безу́мен, да уклони́тся ко мне./ И тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́./ Обличе́ние бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет,/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н по́мысла е́сть блага́го:/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Подоба́ше самови́дцем Сло́ва и слуга́м/ и е́же по пло́ти Ма́тере Его́ успе́ние ви́дети,/ коне́чное ели́ко на Ней та́инство,/ я́ко да не то́кмо е́же от земли́ Спа́сово восхожде́ние у́зрят,/ но и Ро́ждшия Его́ преставле́нию свиде́тельствуют./ Те́мже, отвсю́ду Боже́ственною си́лою собра́вшеся,/ Сио́на достиго́ша/ и на Не́бо иду́щую предсыла́ху, вы́шшую Херуви́м,/ Е́йже и мы с ни́ми покланя́емся,/ я́ко моля́щейся о душа́х на́ших.

Глас 2. Анато́лиево:

И́же Небе́с вы́шшая су́щи,/ и Херуви́м сла́внейшая,/ и всея́ тва́ри честне́йшая,/ я́же премно́гия ра́ди чистоты́/ Присносу́щнаго Существа́ прия́телище бы́вши,/ в Сыно́вне ру́це дне́сь всесвяту́ю предае́т ду́шу,/ и с Не́ю исполня́ются вся́ческая ра́дости,/ и нам да́рует ве́лию ми́лость.

Глас то́йже. Иоа́нново:

Всенепоро́чная Неве́ста/ и Ма́ти Благоволе́ния О́тча,/ Я́же Бо́гу пронарече́нная,/ во Свое́ Ему́ жили́ще несли́тнаго соедине́ния/ дне́сь пречи́стую ду́шу Творцу́ и Бо́гу предае́т,/ Ю́же Безпло́тных си́лы боголе́пно подъе́млют,/ и к Животу́ преставля́ется,/ су́щая Ма́ти Живота́,/ Свеща́ непристу́пнаго Све́та,/ спасе́ние ве́рных/ и упова́ние душ на́ших.

Глас 3. Ге́рманово:

Прииди́те, вси концы́ земни́и,/ честно́е преставле́ние Богома́тере восхва́лим:/ в ру́це бо Сы́на ду́шу непоро́чную положи́./ Те́мже святы́м успе́нием Ея́ мир оживотвори́ся,/ во псалме́х, и пе́ниих, и пе́снех духо́вных/ со Безпло́тными и апо́столы пра́зднует све́тло.

Сла́ва, глас 5. Феофа́ново:

Прииди́те, празднолю́бных собо́р,/ прииди́те, и лик соста́вим,/ прииди́те, венча́ем пе́сньми Це́рковь,/ упокое́нием Ковче́га Бо́жия./ Дне́сь бо Не́бо простира́ет не́дра,/ прие́мля Ро́ждшую все́ми Невмести́маго,/ и земля́, Исто́чник Жи́зни отдаю́щи, благослове́ние,/ украша́ется благоле́пием./ А́нгели лик составля́ют со апо́столы,/ ужа́сно взира́юще/ от живота́ в Живо́т преставля́ему,/ Ро́ждшую Нача́льника жи́зни./ Вси поклони́мся Ей, моля́щеся:/ сро́дна присвое́ния не забу́ди, Влады́чице,/ ве́рно пра́зднующих всесвято́е Твое́ успе́ние.

И ны́не, глас то́йже:

Воспо́йте, лю́дие,/ Ма́тери Бо́га на́шего, воспо́йте:/ дне́сь бо всесве́тлую ду́шу Свою́ в пречи́стыя дла́ни/ И́же из Нея́ Вопло́щшагося без се́мене предае́т,/ Его́же и мо́лит непреста́нно/ дарова́ти вселе́нней мир и ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 4:

Прииди́те, воспое́м, лю́дие,/ Пресвяту́ю Де́ву Чи́стую,/ из Нея́же неизрече́нно про́йде,/ вопло́щся, Сло́во О́тчее,/ зову́ще и глаго́люще:/ благослове́нна Ты в жена́х,/ блаже́нное чре́во, вмести́вшее Христа́./ Того́ святы́м рука́м ду́шу преда́вши,/ моли́ся, Пречи́стая,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́и Твои́,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Дави́дскую пе́снь дне́сь, лю́дие, воспое́м Христу́ Бо́гу:/ приведе́тся, рече́, Царю́ де́вы в след Ея́,/ и и́скренняя Ея́ приведе́тся в весе́лии и ра́довании./ И́бо от се́мене Дави́дова,/ Ея́же ра́ди мы обожи́хомся,/ в ру́це Своего́ Сы́на, и Влады́ки/ сла́вно и па́че сло́ва прелага́ется,/ Ю́же, я́ко Ма́терь Бо́жию, воспева́юще,/ вопие́м и глаго́лем:/ спаси́ нас, испове́дающих Тя, Богоро́дицу,/ от вся́каго обстоя́ния/ и изба́ви от бед ду́ши на́ша.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною,/ и не отве́ржется ея́.

Всечестно́е Твое́ успе́ние,/ Пресвята́я Де́во Чи́стая,/ А́нгел мно́жество на Небеси́/ и челове́ческий род на земли́, ублажа́ем,/ я́ко Ма́ти была́ еси́ Творца́ всех, Христа́ Бо́га,/ Того́ моля́щи не преста́й о нас, мо́лимся,/ и́же на Тя с Бо́гом упова́ние поло́жших,/ Богоро́дице Всепе́тая и Неискусобра́чная.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Егда́ изшла́ еси́, Богоро́дице Де́во,/ ко из Тебе́ Ро́ждшемуся неизрече́нно,/ бя́ше Иа́ков, брат Бо́жий и пе́рвый священнонача́льник,/ Петр же, честне́йший верхо́вник,/ Богосло́вов нача́льник,/ и ве́сь Боже́ственный апо́стольский лик,/ явле́нным богосло́вием песносло́вяще/ Боже́ственное и стра́шное Христа́ Бо́га смотре́ния та́инство/ и живонача́льное и богоприя́тное Твое́ те́ло погре́бше,/ ра́довахуся, Всепе́тая./ Превы́ше же пресвяты́я и старе́йшия а́нгельския си́лы,/ чудеси́ дивя́щеся,/ прини́кше друг ко дру́гу, глаго́лаху:/ возьми́те ва́ша врата́/ и восприими́те Ро́ждшую небесе́ и земли́ Творца́,/ славословле́ньми же воспое́м честно́е и свято́е те́ло,/ вмести́вшее на́ми Неви́димаго и Го́спода./ Те́мже и мы, па́мять Твою́ пра́зднующе,/ вопие́м Ти, Препе́тая:/ христиа́нский рог вознеси́ и спаси́ ду́ши на́ша.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь,

глас 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́,/ и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша. (Три́жды)

И чте́ние.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Всечестны́й лик прему́дрых апо́стол собра́ся,/ чу́дно погребсти́ сла́вно те́ло Твое́ пречи́стое, Богоро́дице Всепе́тая./ С ни́миже воспе́ша и А́нгел мно́жество, преставле́ние Твое́ че́стно хва́ляще,/ е́же ве́рою пра́зднуем.

Сла́ва, и ны́не, то́йже. И чте́ние.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

В рождестве́ Твое́м зача́тие безсе́менное,/ во успе́нии Твое́м ме́ртвость нетле́нная,/ чу́до в чудеси́ сугу́бо стече́ся, Богоро́дице:/ ка́ко бо Неискусому́жная Младопита́тельница чи́ста су́щи?/ Ка́ко же Ма́ти Бо́гу мертвоно́сна мироуха́ющи?/ Те́мже со А́нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По по́лиеле́и седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Возопи́й, Дави́де, что сей пра́здник,/ его́же воспе́л еси́ дре́вле в кни́зе псало́мстей?/ Я́ко Дще́рь, Богоотрокови́цу и Де́ву, преложи́ Ю́ на о́ны оби́тели Христо́с,/ И́же из Нея́ без се́мене ро́ждся./ И сего́ ра́ди ра́дуются ма́тери, и дще́ри, и неве́сты Христо́вы, вопию́ще:/ ра́дуйся, преста́вившаяся к Вы́шнему Ца́рствию.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6. Византи́ево:

Егда́ преставле́ние пречи́стаго Твоего́ те́ла готовля́шеся,/ тогда́ апо́столи, обстоя́ще одр,/ с тре́петом зря́ху Тя;/ и о́ви у́бо, взира́юще на те́ло,/ у́жасом одержи́ми бя́ху,/ Петр же со слеза́ми вопия́ше Ти:/ О Де́во,/ ви́жду Тя я́сно просте́рту про́сту,/ Живота́ всех, и удивля́юся,/ в Не́йже всели́ся бу́дущия жи́зни наслажде́ние./ Но, о Пречи́стая,/ моли́ся приле́жно Сы́ну и Бо́гу Твоему́/ спасти́ся ста́ду Твоему́ невреди́му.

Кано́на два, кир Космы́ и кир Иоа́нна. Ирмосы́ обои́х кано́нов по два́жды, тропари́ же на 12. Катава́сия, ки́йждо лик свой ирмо́с.

Кано́н пе́рвый, его́же краегране́сие: Да торжеству́ют Богому́дрии. Глас 1.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Преукраше́нная Боже́ственною сла́вою,/ свяще́нная и сла́вная, Де́во, па́мять Твоя́/ вся собра́ к весе́лию ве́рныя,/ начина́ющей Мариа́ме, с ли́ки и тимпа́ны,/ Твоему́ пою́щия Единоро́дному:/ сла́вно я́ко просла́вися.

Да провожда́ют невеще́ственнии чи́нове/ небоше́ственное в Сио́н Боже́ственное те́ло Твое́,/ внеза́пу же сте́кшеся апо́стол мно́жество от коне́ц, Богоро́дице, Тебе́ предста́ша а́бие,/ с ни́миже, Чи́стая, Твою́ честну́ю, Де́во, па́мять сла́вим.

Побе́дныя по́чести взяла́ еси́ на естество́, Чи́стая, Бо́га ро́ждши,/ оба́че же, подо́бящися Творцу́ Твоему́ и Сы́ну,/ па́че естества́ повину́ешися есте́ственным зако́ном./ Те́мже уме́рши, с Сы́ном востае́ши, ве́чнующи.

Други́й кано́н Иоа́нна Дамаски́на, глас 4.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ успе́ние.

Де́вы отрокови́цы, с Мариами́ею проро́чицею пе́снь исхо́дную ны́не воскли́кните:/ Де́ва бо и еди́на Богома́ти ко прия́тию Небе́сному преставля́ется.

Досто́йно, я́ко одушевле́нное Тя Не́бо, прия́ша Небе́сная, Пречи́стая, Боже́ственная селе́ния,/ и предста́, све́тло укра́шена, я́ко Неве́ста, Всенепоро́чная, Царю́ и Бо́гу.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Соде́тельная и содержи́тельная всех/ Бо́жия Му́дросте и Си́ло,/ непрекло́нну, недви́жиму Це́рковь утверди́, Христе́,/ еди́н бо еси́ Свят,/ во святы́х почива́яй.

Жену́ Тя ме́ртвенну, но па́че естества́ и Ма́терь Бо́жию/ ви́девше, Всенепоро́чная, сла́внии апо́столи/ ужа́сно прикаса́хуся рука́ми сла́вою облиста́ющей,/ я́ко богоприя́тное Селе́ние ви́дяще.

Пости́же ру́це досади́тельныя де́рзаго, усече́нием суд нане́с,/ Бо́гу сохра́ньшу че́сть одушевле́нному Киво́ту, сла́вою Божества́,/ в Не́мже Сло́во пло́ть бы́сть.

Ин

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стиый Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней па́мяти Твое́й/ венце́в сла́вы сподо́би.

От ме́ртвых чресл произве́дшися, естество́м подо́бна, Чи́стая, исхожде́ние разреши́,/ ро́ждши же су́щую Жи́знь,/ к Жи́зни преста́вися Боже́ственней и Ипоста́сней.

Лик Богосло́вов от коне́ц, свы́ше же А́нгел мно́жества/ к Сио́ну идя́ху всеси́льным манове́нием,/ достодо́лжно, Влады́чице, Твоему́ погребе́нию служа́ще.

Ипакои́, глас 8:

Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице Де́во,/ в Тя бо Невмести́мый Христо́с Бог наш вмести́тися благоволи́./ Блаже́ни есмы́ и мы, предста́тельство Тя иму́ще:/ де́нь бо и но́щь мо́лишися о нас и ро́ди христиа́нстии Твои́ми моли́твами утвержда́ются./ Тем, воспева́юще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Ре́чи проро́ков и гада́ния/ воплоще́ние прояви́ша от Де́вы Твое́, Христе́:/ сия́ние блиста́ния Твоего́ во свет язы́ков изы́дет,/ и возгласи́т Тебе́ бе́здна с весе́лием:/ си́ле Твое́й Сла́ва, Человеколю́бче.

Ви́дите, лю́дие, и чуди́теся:/ Гора́ бо свята́я и я́вственная Бо́гу в Небе́сныя оби́тели превы́шше взе́млется,/ Не́бо земно́е в Небе́сное и нетле́нное селе́ние вселя́емо.

Жи́зни присносу́щныя и лу́чшия сме́рть Твоя́ бы́сть прехожде́ние, Чи́стая,/ от привре́менныя к Боже́ственней вои́стинну и непреходи́мей преставля́я Тя, Чи́стая,/ в весе́лии Сы́на зре́ти Твоего́ и Го́спода.

Взя́шася две́ри Небе́сныя, и А́нгели воспе́ша,/ и прия́т Христо́с де́вства Свое́й Ма́тере сосу́д;/ Херуви́ми подъя́ша Тя с весе́лием,/ Серафи́ми же сла́вят, ра́дующеся.

Ин

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Чу́до бя́ше зре́ти Не́бо всех Царя́ одушевле́нное,/ испражне́ния преходя́щее земна́я, я́ко чу́дна дела́ Твоя́!/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

А́ще и непости́жный Сея́ Плод, И́мже небеса́ бы́ша,/ погребе́ние прия́т во́лею, я́ко мертв;/ ка́ко погребе́ния отве́ржется неискусобра́чно Ро́ждшая?

В преставле́нии Твое́м, Ма́ти Бо́жия, простра́ннейшее те́ло Твое́ и богоприя́тное/ а́нгельская во́инства свяще́нными кри́лы тре́петом и ра́достию покрыва́ху.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́жию и неизрече́нную добро́ту/ доброде́телей Твои́х, Христе́, испове́м:/ от Присносу́щныя бо Сла́вы/ Соприсносу́щное и Ипоста́сное возсия́вый Сия́ние,/ из де́вственныя утро́бы/ су́щим во тьме́ и се́ни вопло́щся,/ возсия́л еси́ Со́лнце.

Я́ко на о́блаце, Де́во, апо́стольский лик носи́мь,/ к Сио́ну от коне́ц служи́ти Тебе́, О́блаку ле́гкому, собира́шеся:/ от Нея́же Вы́шний Бог су́щим во тьме́ и се́ни Пра́ведное возсия́ Со́лнце.

Труб богоприя́тнии язы́цы богосло́вных муже́й благогла́снейше Богоро́дице вопия́ху,/ исхо́дную возглаша́юще пе́снь Ду́хом:/ ра́дуйся, нетле́нный Исто́чниче/ Бо́жия живонача́льнаго и спаси́тельнаго всем воплоще́ния.

Ин

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о честне́м успе́нии Твое́м:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ от земли́ преста́вилася еси́ к ве́чным оби́телем/ и к безконе́чней жи́зни,/ всем, воспева́ющим Тя,/ спасе́ние подава́ющая.

Да возглася́т трубы́ богосло́вов дне́сь,/ язы́к же многовеща́нный челове́ческий ны́не да восхва́лит,/ да огласи́т же возду́х, безме́рным сия́я све́том,/ А́нгели да пою́т Пречи́стыя Де́вы успе́ние.

Сосу́д подоба́ше избра́нный, пе́нием Ти ве́сь удивля́емь, Деви́це, исхо́ден,/ ве́сь освяще́н Бо́гови, всем богоприя́тен,/ и сей и́стинно явля́емый, Богоро́дице Всепе́тая.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Морски́й пучиноро́дный ки́тов вну́тренний о́гнь –/ тридне́внаго Твоего́ погребе́ния проображе́ние,/ его́же Ио́на проро́к показа́ся./ Спасе́н бо, я́ко и предпосла́ся, неврежде́н, вопия́ше:/ пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди.

Дае́т Тебе́ я́же Превы́ше естества́ Царь всех Бог:/ в рождестве́ бо Де́ву я́коже сохрани́, та́ко во гро́бе те́ло соблюде́ нетле́нно/ и спросла́ви Боже́ственным преставле́нием,/ че́сть Тебе́, я́ко Сын Ма́тери, да́руя.

Вои́стинну Тя, я́ко све́тел све́щник невеще́ственнаго Све́та,/ кади́льницу злату́ю Боже́ственнаго У́гля, во Свята́я святы́х всели́,/ ру́чку и жезл, скрижа́ль богопи́санную, ковче́г святы́й,/ трапе́зу Сло́ва жи́зни, Де́во, Рождество́ Твое́.

Ин

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Из Тебе́ Жи́знь возсия́, ключи́ де́вства не руши́вши;/ ка́ко у́бо пречи́стое и живонача́льное Твое́ те́ло/ искуше́ния сме́рти бы́сть прича́стно?

Жи́зни бы́вши храм, жи́знь присносу́щную улучи́ла еси́:/ сме́ртию бо к животу́ премину́ла еси́,/ Я́же Жи́знь ро́ждши воипоста́сную.

Конда́к, глас 2:

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста:/ я́коже бо Живота́ Ма́терь/ к животу́ преста́ви/ во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

И́кос:

Огради́ моя́ помышле́ния, Христе́ мой,/ и́бо Сте́ну ми́ра воспе́ти дерза́ю, Чи́стую Ма́терь Твою́,/ на столпе́ глаго́л укрепи́ мя и в тя́жких мы́слех заступи́ мя,/ Ты бо взыва́ющим и прося́щим ве́рою моле́ния исполня́еши./ Ты мне у́бо да́руй язы́к прино́сен и по́мысл непосты́ден:/ вся́кое бо дая́ние сия́ния от Тебе́ низпосыла́ется, Светопода́телю,/ во утро́бу всели́выйся присноде́вственную.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Безсту́дней я́рости же и огню́/ Боже́ственное жела́ние сопротивля́яся,/ о́гнь у́бо ороша́ше,/ я́рости же смея́шеся,/ богодохнове́нною слове́сною преподо́бных тривеща́нною цевни́цею/ противовеща́я мусики́йским орга́ном посреди́ пла́мене:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Богоде́ланныя скрижа́ли Моисе́й, пи́санныя Боже́ственным Ду́хом, я́ростию сокруши́,/ но сего́ Влады́ка Ро́ждшую неврежде́нну в Небе́сныя сохра́нь до́мы ны́не вну́трь всели́./ С Не́ю игра́юще, вопие́м Христу́:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

В кимва́лех – усты́ чи́стыми, мусики́йски же – се́рдцем све́тлым,/ доброгла́сною трубо́ю – высо́кою мы́слию,/ Де́вы и Чи́стыя в наро́читый избра́нный де́нь преставле́ния,/ де́тельными пле́щуще рука́ми, вопие́м:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Богому́дрии, собери́теся, лю́дие:/ Бо́жия бо сла́вы Селе́ние от Сио́на преставля́ется к Небе́сному жили́щу,/ иде́же глас чист пра́зднующих,/ глас несказа́ннаго ра́дования, и в весе́лии вопию́щих Христу́:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ю́ноши и де́вы, Де́выя же и Богома́тере па́мять чту́ще,/ ста́рцы, и мона́си, ца́рие и судии́, по́йте:/ оте́ц на́ших Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́.

Да востру́бят трубо́ю духо́вною го́ры Небе́сныя,/ да ра́дуются хо́лми, и да игра́ют Боже́ственнии апо́столи:/ Цари́ца к Сы́ну преставля́ется, с Ним ца́рствующи.

Всесвяще́нное преставле́ние Боже́ственныя Твое́й и Нетле́нныя Ма́тере/ преми́рныя Вы́шних сил совокупи́ чи́ны,/ весели́тися с су́щими на земли́, Тебе́ пою́щими:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Пла́мень, ороша́ющ преподо́бныя,/ злочести́выя же попаля́ющ,/ А́нгел Бо́жий всемо́щный показа́ отроко́м,/ живонача́льный же исто́чник соде́ла Богоро́дицу,/ тлю сме́рти и живо́т точа́щу пою́щим:/ Соде́теля еди́наго пои́м, изба́вленнии,/ и превозно́сим во вся ве́ки.

Глаго́лы после́доваху Боже́ственному Ковче́гу свяще́нному/ все мно́жество Богосло́вов в Сио́не:/ ка́мо и́деши ны́не, Ски́ние, – зову́ще, – Бо́га Жива́го?/ Не преста́й призира́ющи ве́рою пою́щия:/ Соде́теля еди́наго пое́м, изба́вленныя, и превозно́сим во вся ве́ки.

Я́коже, возде́вши ру́це, исхо́диши, Всенепоро́чная,/ ру́це, и́миже Бо́га носи́ла еси́ пло́тию,/ со дерзнове́нием, я́ко Ма́ти, рекла́ еси́ к Рожде́нному:/ я́же Ми дал еси́, во ве́ки сохрани́, вопию́щия Тебе́:/ Соде́теля еди́наго пое́м, изба́вленнии, и превозно́сим во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Па́мять Твою́, Чи́стая Де́во,/ Нача́ла же, и Вла́сти, и Си́лы, А́нгели, Арха́нгелы,/ Престо́ли, Госпо́дьства, Херуви́ми сла́вят и стра́шнии Серафи́ми;/ челове́ческий же род – пое́м и превозно́сим во вся ве́ки.

И́же стра́нно всели́выйся, Богоро́дице, в чи́стое чре́во Твое́, воплоща́емь,/ Сей, всесвяще́нный дух Твой прие́м,/ у Себе́ упоко́и, я́ко должни́к Сын./ Те́мже Тя пое́м, Де́во, и превозно́сим во вся ве́ки.

О, вы́ше ума́ чуде́с Присноде́вы же и Богома́тере!/ Во гроб бо все́льшися, показа́ рай./ Ему́же предстоя́ще дне́сь, ра́дующеся, пое́м:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

На 9-й пе́сни Честне́йшую: не пое́м, но пое́м припе́вы пра́здника: Ро́ди вси, блажи́м Тя,/ еди́ну Богоро́дицу. Или́: А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася,/ ка́ко Де́вая восхо́дит от земли́ на Не́бо. Та́же ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы: И вторы́й лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И на ки́йждо тропа́рь пою́т то́йже припе́в по еди́ножды.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы/ в Тебе́, Де́во Чи́стая:/ де́вствует бо рождество́ и живо́т предобруча́ет сме́рть;/ по рождестве́ Де́ва и по сме́рти жива́,/ спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Дивля́хуся А́нгельския си́лы, в Сио́не смотря́юще своего́ Влады́ку,/ же́нскую ду́шу рука́ми нося́щаго,/ пречи́сто бо Ро́ждшей сыноле́пно провозглаша́ше:/ гряди́, Чи́стая, с Сы́ном и Бо́гом просла́влена бу́ди.

Опря́та лик апо́стольский богоприя́тное те́ло Твое́,/ со стра́хом зря́ще и гла́сом ве́лиим веща́юще:/ в Небе́сныя до́мы к Сы́ну восходя́щи, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Посе́м пе́рвый лик пое́т втора́го кано́на припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ от земли́ на Не́бо честно́е преставле́ние Бо́жия Ма́тере. И ирмо́с: Всяк земноро́дный: И втор лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И на ки́йждо тропа́рь пою́т то́йже припе́в по еди́ножды.

Ин

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное преставле́ние Богома́тере,/ и да вопие́т:/ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Прии́де в Сио́н, на Боже́ственную и ту́чную Го́ру жива́го Бо́га,/ возра́дуемся, Богоро́дицу зря́ще:/ к зело́ бо лу́чшей и Боже́ственней се́ни,/ я́ко Ма́терь, Сию́ во Свята́я святы́х Христо́с преста́ви.

Прииди́те, ве́рнии, ко гро́бу присту́пим Бо́жия Ма́тере/ и обы́мем, се́рдцы и устна́ми, очесы́ и лице́м чи́сто прикаса́ющеся/ и почерпа́юще исцеле́ний незави́стныя да́ры от исто́чника приснотеку́щаго.

Приими́ от нас пе́снь исхо́дную, Ма́ти жива́го Бо́га,/ и светоно́сною Твое́ю и Боже́ственною осени́ благода́тию,/ во́инству – победи́тельная, христолю́бным лю́дем – мир,/ оставле́ние – пою́щим и душа́м спасе́ние подаю́щи.

Та́же о́ба ли́ка, сше́дшеся вку́пе, пою́т пе́рваго кано́на припе́в и ирмо́с: Побежда́ются естества́: И втора́го кано́на припе́в и ирмо́с: Всяк земноро́дный: И покло́н.

Свети́лен.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Апо́столи, от коне́ц совоку́пльшеся зде,/ в Гефсимани́йстей ве́си погреби́те те́ло Мое́,/ и Ты, Сы́не и Бо́же Мой, приими́ дух Мой. (Три́жды).

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

В сла́вном успе́нии Твое́м/ Небеса́ ра́дуются,/ и а́нгельская возра́довашася во́инства,/ вся же земля́ весели́тся,/ пе́снь Тебе́ исхо́дную провозглаша́ющи,/ Ма́тери все́ми Влады́чествующаго,/ Неискусобра́чная Пресвята́я Де́во,/ Я́же род челове́ческий изба́вльшая/ прароди́тельнаго осужде́ния. (Два́жды).

От коне́ц стеко́шася/ апо́столов лу́чшии,/ богонача́льным манове́нием, погребсти́ Тя,/ и от земли́ взе́млему Тя к высоте́ зря́ще,/ глас Гаврии́лов ра́достию вопия́ху Тебе́:/ ра́дуйся, Носи́ло Божества́ всего́./ Ра́дуйся, Еди́на, земна́я с Вы́шними/ Рождество́м Твои́м совоку́пльшая.

Я́же Живо́т ро́ждшая,/ к жи́зни премину́ла еси́,/ честны́м успе́нием Твои́м, безсме́ртней,/ доринося́щим Тя А́нгелом,/ Нача́лом и Си́лам,/ апо́столом и проро́ком/ и всей тва́ри,/ прие́мшу же нетле́нными дла́ньми Сы́ну Твоему́/ непоро́чную ду́шу Твою́,/ Де́во Ма́ти Богоневе́сто.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

На безсме́ртное Твое́ успе́ние,/ Богоро́дице, Ма́ти Живота́,/ о́блацы апо́столы по возду́ху восхища́ху,/ и, по ми́ру разсе́янныя,/ во еди́ном ли́це предста́ша пресвято́му Твоему́ те́лу,/ е́же и погре́бше че́стно,/ глас Тебе́ Гаврии́лов, пою́ще, вопия́ху:/ ра́дуйся, Благода́тная, Де́во,/ Ма́ти Безневе́стная,/ Госпо́дь с Тобо́ю./ С ни́миже, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст, и дае́тся еле́й от канди́ла Пресвяты́я Богоро́дицы, и час 1-й, и коне́чный отпу́ст.

На ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, 1-го кано́на пе́снь 3-я, на 4 и 2-го кано́на пе́снь 6-я, на 4.

А́ще изво́лит предстоя́тель, антифо́ны пра́здника

Антифо́н 1:

Стих 1: Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 2: Испове́дайтеся Ему́, хвали́те И́мя Его́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Во Гра́де Го́спода сил, во Гра́де Бо́га на́шего.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Бы́сть в ми́ре ме́сто Его́ и жили́ще Его́ – в Сио́не.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Сла́ва, и ны́не: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Антифо́н 2:

Стих 1: Лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня, па́че всех селе́ний Иа́ковлих.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Стих 2: Пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, Гра́де Бо́жий.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Стих 3: Бог основа́ и́ в век.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Стих 4: Освяти́л е́сть Селе́ние Свое́ Вы́шний.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Сла́ва, и ны́не: Единоро́дный Сы́не:

Антифо́н 3:

Стих 1: Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́.

Тропа́рь: В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́:

Стих 2: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́:

Стих 3: Ча́шу спасе́ния прииму́ и И́мя Госпо́дне призову́.

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́:

Вход

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

По вхо́де тропа́рь пра́здника. Сла́ва, и ны́не: конда́к. Проки́мен, глас 3, песнь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Апо́стол к Филипписи́ем, зача́ло 240. Аллилу́ия, глас 2: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и Киво́т святы́ни Твоея́. Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною и не отве́ржется ея́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 54. Вме́сто Досто́йно: пое́м ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы: И до отда́ния. Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́:

На трапе́зе утеше́ние бра́тии. А́ще ли бу́дет пра́здник сей в сре́ду или́ в пято́к, разреша́ем то́чию на ры́бу и вино́. А́ще ли в понеде́льник, и миря́не разреша́ют на мя́со, и сы́ры, и яйца. Мона́си же то́чию на ры́бу и вино́. Пра́зднуется у́бо сей пра́здник де́вять дний.

Подоба́ет ве́дати: а́ще случи́тся пра́здник Пресвяты́я Богоро́дицы Успе́ния в Неде́лю: В суббо́ту на ма́лой вече́рни на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны гла́са 4. Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ра воскре́сна еди́на и пра́здника, стихо́вна вели́кия вече́рни, с припе́вы пра́здника. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Тропа́рь воскре́сный. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Ектении́ ма́лая и отпу́ст.

На вели́цей вече́рни, по обы́чной кафи́зме, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны три, и восто́чен Анато́лиев еди́н, и пра́здника 6. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Вход. Проки́мен дне и чте́ния три пра́здника.

На лити́и стихи́ры и Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь пра́здника, три́жды, и чте́ние в Посла́ниях.

На у́трени. На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сный, два́жды. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По обы́чных кафи́змах седа́льны воскре́сны с Богоро́дичны их и чте́ние во Ева́нгелии толково́м, Неде́ля рядова́я. Та́же Многоми́лостиво, и тропари́: А́нгельский собо́р: и седа́льны вси пра́здника, по еди́ножды, и чте́ние пра́здника. Степе́нна гла́са, проки́мен и Ева́нгелие пра́здника. Та́же Воскресе́ние Христо́во: псало́м 50 и целова́ние Ева́нгелия, по обы́чаю. Посе́м Сла́ва: Моли́твами Богоро́дицы: И ны́не, то́йже. Стихи́ра пра́здника. Кано́н воскре́сный со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на 2, и пра́здника о́ба кано́на на 8. Катава́сия, ирмосы́ пра́здника, обои́х кано́нов. По 3-й пе́сни конда́к воскре́сный, ипакои́ пра́здника еди́ножды. По 6-й пе́сни конда́к пра́здника, и и́кос, и чтем Про́лог. На 9-й пе́сни припе́вы не пое́м, но Честне́йшую: Свети́лен воскре́сный. Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4, и пра́здника 4, с припе́вы пра́здника. Сла́ва, пра́здника. И ны́не: Преблагослове́нна еси́: и славосло́вие вели́кое. Трисвято́е. Тропа́рь воскре́сный то́чию. Ектении́ и отпу́ст. Дае́тся же и еле́й от канди́ла пра́здника. Та́же стихи́ра ева́нгельская, и оглаше́ние, и обы́чное исхожде́ние, и час 1-й в притво́ре.

На 1-м часе́, тропа́рь воскре́сный. Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к воскре́сный и отпу́ст. Та́кожде и на про́чих часе́х тропа́рь воскре́сный. Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. Конда́к пра́здника и воскре́сный глаго́лем, пременя́юще.

На Литурги́и: Блаже́нны воскре́сны гла́са на 6 и пра́здника, пе́снь 3-я на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сный и пра́здника Сла́ва, конда́к воскре́сный. И ны́не, пра́здника. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия, Ева́нгелие, и прича́стен дне и пра́здника.

Похвалы́,

или́ свяще́нное после́дование на свято́е преставле́ние Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры пра́здника, глас 1:

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,/ Го́споди, услы́ши глас мой.

О ди́вное чу́до: (зри день сей вы́ше).

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́/ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Ди́вны Твоя́ та́йны, Богоро́дице: (зри день сей вы́ше).

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?/ Я́ко у тебе́ очище́ние е́сть.

Твое́ сла́вят успе́ние: (зри день сей вы́ше).

И́ны стихи́ры из Иерусали́мскаго после́дования, глас 6:

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,/ упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Дне́шний де́нь та́йно/ вели́кий псалмопе́вец прообразова́ше, глаго́ля:/ воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́./ И па́ки: предста́, глаго́ля, Цари́ца одесну́ю Тебе́,/ ря́сны златы́ми оде́яна, преиспещре́на./ Сия́ бо е́сть благослове́нная суббо́та,/ сей е́сть упокое́ния Боже́ственный де́нь,/ в о́ньже почи́ от живота́ Ма́ти су́щи Живота́,/ смотре́нием е́же на сме́рть,/ пло́тию суббо́тствовавшая и преста́вльшаяся,/ и на Небеса́ возше́дшая/ си́лою И́же из Нея́ вопло́щшагося Христа́ Бо́га,/ и с Ним во ве́ки веко́в ве́чнующая,/ и да́рующая нам живо́т ве́чный,/ с любо́вию чту́щим свято́е Ея́ успе́ние.

Глас 2. Подо́бен: Егда́ от Дре́ва Тя ме́ртва:

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния/ да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Егда́ от ми́ра, Жи́знь су́щи,/ ро́ждшая Жи́знь вся́ческих, Сы́на Бо́жия во пло́ти,/ взе́млема была́ еси́,/ восходя́щи во вхо́ды боже́ственныя, Небе́сныя, Чи́стая,/ тогда́ чу́до сбы́сться,/ е́же возгласи́ Дух Святы́й:/ кто Сия́, ны́не восходя́щая от пусты́ни?/ Вся же со стра́хом вопия́ху:/ Сла́ва восхожде́нию Твоему́, Любоблага́я.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость и мно́гое у Него́ избавле́ние,/ и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Егда́ во гро́бе, Мариа́м,/ в Гефсима́нии положи́лася еси́ пло́тию,/ естества́ Оживотвори́тельнице,/ тогда́ вся тва́рь, зря́щи Тя, ужасе́ся;/ Творе́ц же дух Твой, ру́це распросте́р,/ благода́тне прия́т, я́ко должни́к Сын./ Е́же Безпло́тных чи́ни зря́ще,/ со стра́хом вопия́ху:/ Сла́ва восхожде́нию Твоему́, Любоблага́я.

Стих: Хвали́те Го́спода, вси язы́цы,/ похвали́те Его́, вси лю́дие.

Егда́ трие́ свяще́нницы,/ Ареопаги́т о́ный и Иерофе́й с Диони́сием,/ Твое́ боже́ственное уви́деша, Всенетле́нная, успе́ние,/ тогда́, сле́зы точа́ще, глаго́лют си́це:/ ка́ко стерпи́м страда́ние в ми́ре?/ В Тебе́ бо, о Де́во,/ Сы́на Твоего́ мне́хом зре́ти и утеша́хомся.

Глас 5: Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,/ и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Тебе́, оде́ющуюся све́том, я́ко ри́зою,/ Сы́на Бо́жия ро́ждшую,/ лик учени́к Его́ ви́дев ме́ртву,/ во гро́бе, мра́ка испо́лненном, просте́рту,/ благосе́рдный плач восприи́м, рыда́я, глаго́лаше:/ увы́ мне, сладча́йшая Мариа́м,/ Ю́же вма́ле име́х утеше́ние/ и, ви́дя Тебе́, мнех Учи́теля моего́ зре́ти,/ но се ны́не ви́жду Тя по зако́ну естества́ подъе́мшу сме́рть./ О, ка́ко Тя погребу́, Де́во,/ или́ ка́ко плащани́цами обвию́?/ Ки́има же рука́ма прикосну́ся нетле́нному Твоему́ те́лу?/ Или́ ки́я пе́сни воспою́, Твоему́ исхо́ду досто́йныя?/ Ка́ко же стерплю́, Госпоже́, Твое́, ско́рбное ми, отше́ствие?/ Или́ ка́ко безтру́дно понесу́ всетя́жкое сиротство́?/ Недоумева́ю, Блаже́нная Богоро́дице Мари́е,/ и боле́зненным се́рдцем соплета́ю песнопе́ния,/ и велича́ю Тя, Влады́чице,/ песносло́влю зача́тие Твое́,/ почита́ю Твое́ боже́ственное рождество́,/ чту восхожде́ние Твое́, Де́во./ Ублажа́ю же успе́ние Твое́/ и всесвято́е погребе́ние Твое́ со преставле́нием, зовы́й:/ Го́споди, Сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас 1:

Богонача́льным манове́нием: (зри день сей вы́ше).

Вход. Проки́мен, глас 2:

Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́. Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Чте́ния три (зри день сей вы́ше).

Стихи́ры на лити́и и стихо́вне пра́здника (зри день сей вы́ше).

На благослове́нии хле́бов Тропа́рь, глас 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́,/ и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша. (Три́жды.)

И быва́ет благослове́ние хле́бов и раздробле́ние, и, а́ще изво́лит настоя́тель, чрез диа́конов дае́т всей це́ркви.

По возгла́се: Благослове́ние Госпо́дне на вас: быва́ет чте́ние о успе́нии Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и а́ще изво́лит настоя́тель, с не́киим сокраще́нием, да в ме́ру бу́дет слу́жба.

НА У́ТРЕНИ

По шестопса́лмии и по вели́цей ектении́ поставля́ется посреде́ це́ркве укра́шенный анало́гий, и пева́ему: Бог Госпо́дь и яви́ся нам: исхо́дит от алтари́ предстоя́тель, неся́ о́браз или́ плащани́цу Успе́ния Пресвяты́я Богоро́дицы, после́дуют же ему́ свяще́нницы в облаче́нии, и полага́ется о́браз на анало́гий (плащани́ца же – на гробни́цу), и раздае́т предстоя́тель свещи́ бра́тии, и благословля́ет диа́коном и пономаре́м раздая́ти свещи́ та́кожде и наро́ду. И пою́тся си́и тропари́ из Иерусали́мскаго после́дования, кадя́щу предстоя́телю святы́м и о́бразу (или́ плащани́це).

Глас 2. Подо́бен: Благообра́зный Ио́сиф:

Благообра́зных учени́к лик ны́не Боже́ственный, о Честна́я,/ нескве́рное те́ло Твое́ слеза́ми чи́стыми омочи́в, я́ко арома́ты,/ во гро́бе, че́стне погреба́я, положи́,/ но тридне́вно преста́вилася еси́, Влады́чице,/ подаю́щи ми́рови Боже́ственную ми́лость.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху:

Егда́ снизшла́ еси́ к сме́рти, Живота́ Ма́ти безсме́ртная,/ тогда́ ад удиви́ся и ужасе́ся стра́шно,/ егда́ же узре́лася еси́ преста́вльшися на Небеса́, Мариа́м, от гро́ба,/ вся си́лы Небе́сныя взыва́ху:/ живоно́сная Ма́ти Живота́ на́шего, Сла́ва Тебе́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свяще́нным ученико́м, в Гефсима́нию те́ло Ма́тере Бо́жия нося́щим,/ пе́снь, ю́же возглаша́ю, прили́чна е́сть./ Сего́ ра́ди Христа́ Ма́тери,/ вои́стинну Еди́ней Богоотрокови́це, возопи́йте:/ воста́ни, о Влады́чице, подаю́щи всем ве́лию ми́лость.

Возглаша́ет канона́рх, на глас 5: Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. И чтет 1-й стих 17-я кафи́змы: Блаже́ни непоро́чнии:

Статия́ пе́рвая

1. Блаже́ни непоро́чнии в пу́ть, ходя́щим в зако́не Госпо́дни.

Жи́знь, во гро́бе положи́лся еси́, Христе́,/ и Ма́терь Живота́ полага́ется:/ стра́нное виде́ние А́нгелом и челове́ком.

2. Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́.

Велича́ем Тя, Богоро́дице Чи́стая,/ и чтим свято́е Твое́ успе́ние,/ и покланя́емся честно́му гро́бу Твоему́.

3. Не де́лающии бо беззако́ния в путе́х Его́ ходи́ша.

Мариа́м, ка́ко умира́еши, Жи́знь ве́рных?/ Ка́ко же гроб вмести́ Твое́ те́ло,/ вмести́вшее Невмести́маго все́ми?

4. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́.

Небе́с Царя́, Бо́га, ро́ждшая,/ в Небе́сное Ца́рство прелага́ешися, Чи́стая, ца́рски.

5. Дабы́ испра́вилися путие́ мой, сохрани́ти оправда́ния Твоя́.

От земли́ преста́вилася еси́/ и от земли́ ника́коже отлучи́лася еси́, Всесвята́я Богоро́дице,/ избавля́ющи ве́сь мир от бед.

6. Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́.

Вся земля́ сла́вит погребе́ние Твое́, Христе́,/ и пое́т, Влады́ко, погреба́льная Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере всеблагогове́йно.

7. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́тимися судьба́м пра́вды Твоея́.

А́нгели, зря́ще Тя, Чи́стая, просте́рту ме́ртву,/ Живо́т ми́ру возсия́вшую,/ соужаса́ющеся, дивля́хуся.

8. Оправда́ния Твоя́ сохраню́́, не оста́ви мене́ до зела́.

Па́ки по́слан бы́сть Гаврии́л от Бо́га/ и Твое́ благовеству́ет изше́ствие,/ Пренебе́сная, Нетле́нная, Чи́стая.

9. В чесо́м испра́вит юне́йший пу́ть свой? Внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́.

В черто́г Боже́ственный Тебе́, Неве́сту Бо́жию,/ Жени́х призыва́ет, Богоневе́сто,/ весели́тися при́сно боголе́пно.

10. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х.

До Престо́ла Бо́жия,/ иде́же свет Тро́ицы стра́шный и непристу́пный,/ дости́гла еси́ и почи́ла еси́, Де́во, и́стинно.

11. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́.

Преста́вльшися от земли́, Бо́гу предста́ла еси́, Богоро́дице,/ от Бо́га ника́коже отлуче́на бы́вши/ николи́же от утро́бы ма́тере.

12. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Честно́е Твое́ те́ло, Де́во,/ тле́ния и во гро́бе не уве́де,/ но с те́лом прешла́ еси́ от земли́ к Небеси́.

13. Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х.

Всесвято́е Твое́ лице́, Пречи́стая, и ме́ртвое я́ко рай явля́шеся,/ благода́тию и жи́знию ды́шущее взира́ющим.

14. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве.

От нас, чад Твои́х, Ма́ти,/ любо́вь на́шу и пе́снь исхо́дную приими́,/ приноси́мую из глубины́ души́.

15. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся и уразуме́ю пути́ Твоя́.

Отве́рзи, Ма́ти, честне́и Твои́ о́чи/ и на чад со́бранных при́зри,/ Твое́ успе́ние сла́вящих че́стно.

16. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х.

Отве́рзи уста́ и да́ждь нам благослове́ние, Пресвята́я Богоро́дице,/ преста́вльшаяся от нас коне́чне.

17. Возда́ждь рабу́ Твоему́, живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́.

Не оста́ви нас ны́не, си́рых, Ма́ти,/ от земли́ на Не́бо ны́не взе́млема,/ сопребыва́ти иму́щая Сы́ну и Бо́гу.

18. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́.

О́крест одра́ Твоего́ предстоя́ще,/ те́пле взыва́ем Тебе́, Де́во:/ поми́луй, Всесвята́я, спаси́ всех ве́рных.

19. Пришле́ц аз е́смь на земли́, не скрый от мене́ за́поведи Твоя́.

Прииди́ ны́не, А́нно, ста́ни с на́ми,/ нача́льствующи во пра́зднестве Твоея́ Святы́я Дще́ре, Богома́тере.

20. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

Прииди́те, дади́м сла́ву и хвалу́ Бо́гу,/ призва́вшему Сию́ во Свята́я,/ я́ко Святу́ю, святы́х бо́льшую.

21. Запрети́л еси́ го́рдым, про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х.

Ны́не прия́т Не́бо пресла́вно Цари́цу вселе́нныя и весели́тся,/ ца́рствующую зря́ще с Бо́гом.

22. Отыми́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.

Бог сла́вы, Сын Твой, Чи́стая,/ со сла́вою, я́ко Ма́тери, прия́т Тя/ и посади́ одесну́ю Себе́.

23. И́бо седо́ша кня́зи и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х.

Облече́нна и преукраше́нна благода́тию,/ ны́не предста́ла еси́ Бо́гу,/ я́ко Цари́ца и Ма́ти Бо́жия.

24. И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ е́сть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́.

А́нгели, Де́во, служа́ху на земли́,/ А́нгели и ны́не на Небесе́х предстоя́т Тебе́ раболе́пно.

25. Прильпе́ земли́ душа́ моя́, живи́ мя по словеси́ Твоему́.

А́нгельская во́инства, слете́вше,/ со стра́хом обстоя́ху,/ Твое́, Честна́я Влады́чице, преставле́ние зря́ще.

26. Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

И ны́не у́мныя си́лы, мы́сленно с на́ми предстоя́ще, пою́т,/ преставле́ние сла́вяще Твое́.

27. Пу́ть оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х.

От коне́ц приидо́ша ученицы́ Христо́ви/ послужи́ти погребе́нию Твоему́, Влады́чице,/ и воспе́ти Твое́ успе́ние, Чи́стая.

28. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния, утверди́ мя в словесе́х Твои́х.

Христо́с Бог, Де́во, А́нгели Своя́/ и Боже́ственныя апо́столы посла́ на погребе́ние Ма́тере сыноле́пно.

29 Пу́ть непра́вды отста́ви от мене́ и зако́ном Твои́м поми́луй мя.

Вся души́ святы́х пра́отец, и проро́к, и пра́ведник снидо́шася,/ исхо́дную принося́ще пе́снь.

30. Пу́ть и́стины изво́лих и судьбы́ Твоя́ не забы́х.

Тебе́, Богоро́дице Чи́стая, живу́щую и ны́не по сме́рти,/ сла́вит все мно́жество Небе́сных и земны́х.

31. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́.

Живе́ши и по сме́рти, Живоприе́мный Исто́чниче,/ от живота́ бо к Животу́ прешла́ еси́,/ я́ко ро́ждшая Присноживо́тный Живо́т.

32. Пу́ть за́поведей Твои́х теко́х, егда́ разшири́л еси́ се́рдце мое́.

А́ще и умира́еши, Де́во, ны́не по подо́бию на́шему,/ но всех Цари́ца явля́ешися,/ я́ко заче́ншая Творца́ вся́ческих.

33. Законоположи́ мне, Го́споди, пу́ть оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и вы́ну.

А́ще и сокрыва́ешися во гро́бе ма́лем, Де́во,/ но са́мое Не́бо Тебе́ отве́рзеся,/ и на престо́л прия́т Тебе́ Бог.

34. Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м.

Из недр О́тчих роди́выйся Бог/ и в не́дра Твоя́, Непоро́чная, вше́дый/ прия́т во объя́тия Тебе́, Чи́стая.

35. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х.

Бог погребе́ся, и Ма́ти Бо́жия,/ Бог в те́мная сни́де, и Ма́ти Бо́жия.

36. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство.

Сы́на, Де́во, и на Кресте́ не оста́вила еси́,/ сего́ ра́ди и Той не оста́ви Тя,/ Тебе́ ны́не предстоя́ теле́сне.

37. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя.

Гроб Сы́на прославля́еши ма́терски,/ и Той, Де́во, Твое́ свято́е успе́ние воспрославля́ет боже́ственне.

38. Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой.

Восхвали́ша Тебе́ вси А́нгели Бо́жии,/ егда́ вы́ше Небе́с возшла́ еси́,/ и, па́дше, поклони́шася че́стно.

39. Отыми́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х, я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги.

К Престо́лу прише́дши Всевы́шняго Бо́га,/ па́дши, ра́бски поклони́лася еси́/ и предста́ла еси́, зря́щи Бо́га.

40. Се, возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя.

О, ра́дости неизрече́нныя!/ О, че́сти безме́рный!/ Мариа́м со Иису́сом, Сы́ном Свои́м, ца́рствует на Небеси́ и на земли́.

41. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́.

Богоро́дице Де́во, преста́вльшися от земли́,/ су́щих на земли́ не оста́ви,/ сохраня́ющи покланя́ющихся преставле́нию Твоему́.

42. И отвеща́ю поноша́ющим ми сло́во, я́ко упова́х на словеса́ Твоя́.

От Небесе́, Ма́ти, иде́же ны́не обита́еши,/ призре́вши на зе́млю, бу́ди благоутро́бна/ и поми́луй мир, Блага́я.

43. И не отыми́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х.

Апо́столи, Богоро́дице Чи́стая,/ егда́ пресвято́е те́ло Твое́ ви́деша,/ припа́дше, поклони́шася че́стно.

44. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка.

Исхо́дныя псалмы́, и пе́ния, и пе́сни, лик соста́вльше, поя́ху Тебе́,/ чудя́щеся сла́ве Твое́й, Чи́стая.

45. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.

Боголе́пным, Де́во, Твои́м та́мо сия́нием озаря́еми,/ ра́довахуся и мня́ху Сы́на Твоего́ зре́ти.

46. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся.

Живонача́льному Твоему́ те́лу/ ки́ими рука́ми ны́не прико́снемся, Всенепоро́чная, глаго́лаху,/ Сло́ва Пита́тельнице, Чи́стая?

47. И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́.

Ка́я словеса́, Де́во, Тебе́ изрече́м ны́не?/ Ки́я пе́сни, Препе́тая Влады́чице, принесе́м успе́нию Твоему́?

48. И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х.

Мариа́м Де́во, прия́тное Бо́гу и́мя и существо́,/ ка́ко умерла́ еси́, обожи́вшая естество́ сме́ртных?

49. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́.

Ка́ко ви́дена была́ еси́ бездыха́нна,/ вся́кое дыха́ние Даю́щаго неизрече́нно ро́ждшая?/ О, сбытия́, Де́во, но́ваго!

50. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя.

Преше́дшая естества́ уста́вы,/ ка́ко подклоня́ешися уста́вом естества́, Влады́чице,/ и сме́рти, я́коже мы, иску́с прия́ла еси́?

51. Го́рдии законопреступова́ху до зела́, от зако́на же Твоего́ не уклони́хся.

Рождество́м Твои́м, Де́во,/ гро́зное сме́рти устремле́ние останови́вшая,/ ка́ко ны́не наше́ствию сме́рти уступа́еши?

52. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся.

Огнено́сная купина́,/ ка́ко клеща́ми сме́рти объя́та была́ еси́, Богоневе́сто,/ носи́вшая О́гнь Божества́?

53. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой.

Почи́ла еси́, Де́во, а не умерла́ ны́не,/ и, в лу́чшем животе́ и безсме́ртнем пробу́ждшися,/ обрела́ся еси́ во пло́ти.

54. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́ на ме́сте прише́льствия моего́.

Боже́ственный киво́т заве́та с на́ми Бо́жия/ в ски́нии ди́вней, в до́ме Бо́жии, всели́ся.

55. Помяну́х в нощи́ и́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой.

Злата́я ста́мна, в не́йже ма́нна небе́сная соблюде́ся,/ преложи́ся от земли́ Богоотрокови́ца Мариа́м к Бо́гу.

56. Сей бы́сть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

Бо́га и Сло́ва крило́ на крило́ Небе́сное восхо́дит па́че сло́ва,/ Богоневе́ста Чи́стая.

57. Ча́сть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой.

Ева́нгельский многоце́нный би́сер усокро́виществовася ны́не/ в та́йная сокро́вища Бо́жия.

58. Помоли́хся Лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м, поми́луй мя по словеси́ Твоему́.

Смотре́ния Бо́га вопло́щшагося/ сокраще́нный е́сть о́браз сие́ са́мое та́инство,/ преставле́ние Твое́ к Бо́гу.

59. Помы́слих пути́ Твоя́ и возврати́х но́зе мой во свиде́ния Твоя́.

Ви́дяще Тя, Де́во, Ма́терь Бо́жию,/ мне́хом ви́дети Бо́га при́сно./ Ка́ко же ны́не стерпи́м отлуче́ние?

60. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́.

Тебе́, стяжа́вшую Ду́ха Бо́жия,/ в Тебе́, Богоневе́сто, все́льшагося, бездыха́нну ви́дя,/ и наш дух оскудева́ет.

61. У́жа гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х.

Богоро́дице Де́во, ра́досте на́ша,/ Богоро́дице, пропове́дание на́ше,/ Богоро́дице, ка́мо отхо́диши от нас?

62. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твое́й.

Ка́мо отхо́диши, Де́во?/ Ка́мо преставля́ешися ны́не?/ Превы́ше Небе́с возлете́ла еси́,/ оста́вльши на земли́ птенцы́.

63. Прича́стник аз е́смь всем боя́щимся Тебе́ и храня́щим за́поведи Твоя́.

Дави́де богоо́тче, бу́ди с на́ми ны́не,/ во исхо́де Ма́тере Бо́га на́шего/ и в благознамени́тый де́нь пра́здника.

64. Ми́лости Твое́й, Го́споди, испо́лнь земля́, оправда́нием Твои́м научи́ мя.

Возопи́й и ны́не ко А́нгелом Бо́жиим:/ возьми́те врата́ прия́ти Ма́терь Бо́жию боголе́пно.

65. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́.

Кра́сный добро́тою, Ца́рь Небе́сный,/ ны́не добро́ты Ма́тере вожделе́/ и призва́ Ю в Небеса́.

66. Бла́гости, и наказа́нию, и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.

А́ще и прие́млеши погребе́ние, Де́во, я́ко сме́ртная,/ но, я́ко Ма́ти Бо́жия, востае́ши Ду́хом Бо́жиим, Вседе́тельным.

67. Пре́жде да́же не смири́тимися, аз прегреши́х, сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х.

Богоприе́мное те́ло, а́ще и во гроб вселя́ется,/ но во гро́бе пребы́ти не навы́че,/ востае́т же си́лою Боже́ственною.

68. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Погребе́ние Твое́, Богоро́дице, ле́ствице Небе́сная,/ Тебе́ ле́ствица бы́сть,/ е́юже возшла́ еси́ к Бо́гу, су́щему верху́ ей.

69. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́.

Светоно́сный све́щник незаходи́маго Све́та/ под земле́ю вма́ле сокрыва́ется,/ но полага́ется све́тло на высоте́.

70. Усыри́ся, я́ко млеко́, се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся.

Бы́вши еди́ножды от Бо́га проклята́, земли́/ освяти́ся погребе́нием Бо́га на́шего/ и ны́не па́ки погребе́нием Твои́м, Ма́ти.

71. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м.

С Небесе́ паде́ бе́дне безпло́тный дре́вле,/ Превы́ше Небе́с чу́дно быва́ет ны́не плотоно́сная Де́ва Мариа́м.

72. Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Твое́, Чи́стая, вели́чие и Сла́ва вни́де пред лице́ сла́вы Го́спода,/ преста́вльшейся Тебе́ от земли́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Воспева́ем, Сло́ве, Тебе́, всех Бо́га,/ со Отце́м и Святы́м Твои́м Ду́хом,/ и сла́вим Боже́ственный зрак Твой.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице Присноде́во Влады́чице,/ и сла́вим успе́ние Твое́.

И па́ки пе́рвый лик пе́рвый стих:

Жи́знь, во гро́бе положи́лся еси́, Христе́,/ и Ма́терь Живота́ полага́ется:/ стра́нное виде́ние А́нгелом и челове́ком.

Та́же ектения́ ма́лая и возгла́с:

Я́ко благослови́ся Твое́ И́мя и просла́вися Твое́ Ца́рство,/ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И, покади́вшу иере́ю, ле́вый лик начина́ет втору́ю статию́.

Статия́ втора́я

Досто́йно е́сть велича́ти Тя, Жизнода́вца,/ возвели́чившаго живоно́сное преставле́ние Ма́тере Твоея́ Чи́стыя.

73. Ру́це Твои́ сотвори́сте мя и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м.

Досто́йно е́сть велича́ти Тя, Богоро́дице,/ ду́шу Боже́ственную и непоро́чную в ру́це Бо́га положи́вшую.

74. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвесели́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х.

О, чудесе́ но́ваго!/ Две́рь в Две́ри, Не́бо в Не́бо ны́не и́дет/ и Престо́л Бо́жий на Престо́л Бо́жий.

75. Разуме́х, Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́.

Ста и удиви́ся все мно́жество А́нгелов,/ зря́ще Христа́ Бо́га непристу́пнаго,/ приступа́юща к Ма́тери, че́сть Ей воздаю́ща.

76. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя, по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́.

Ужасе́ся, Бо́га тре́петно зря́ще, низходя́щаго па́ки,/ и ду́шу на ру́це прие́млющаго,/ и возше́дшаго во сла́ве Боже́ственней.

77. Да прии́дут мне щедро́ты Твои́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ е́сть.

Ужасни́ся, Не́бо, и ты, земле́, внуши́ глаго́лы:/ Бог, И́же над все́ми, пе́рвее сни́де/ и ны́не второ́е на зе́млю ра́ди Ма́тере.

78. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х.

Прему́дрость дом Свой,/ от земли́ преста́вивши в дом Свой пренебе́сный,/ испо́лни ны́не сла́вы Боже́ственныя.

79. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́ и ве́дящии свиде́ния Твоя́.

Не от Не́ба сни́де Богоневе́стная Де́ва,/ но на Небеса́ взы́де,/ я́ко ро́ждшая Небе́снаго Царя́.

80. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся.

Ны́не прохо́дно бы́сть Не́бо и челове́ком,/ прииди́те у́бо, вси христоно́снии,/ взы́дем с Ма́терию Бо́жиею.

81. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х.

В зе́млю пони́кла еси́, неора́нная земле́ Госпо́дня,/ Клас живота́ израсти́вшая,/ и во стране́ произни́кла еси́ Небе́сней.

82. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя?

Со́лнце, ви́девшее пре́жде заше́дшее Со́лнце Пра́вды,/ ви́дит ны́не и Луну́ заше́дшую,/ Де́ву и Ма́терь Све́та.

83. Зане́ бых я́ко мех на сла́не, оправда́ний Твои́х не забы́х.

Гроб несве́тлый покры́ приосене́нную и светоно́сную го́ру Госпо́дню,/ покры́вшую Небеса́ доброде́телию.

84. Коли́ко е́сть дней раба́ Твоего́? Когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд?

А́ще и преста́вилася еси́ от земли́ к Небе́сным, Де́во,/ оба́че вся земля́ сора́дуется/ и сла́вит преставле́ние Твое́.

85. Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди.

А́ще и в Небеси́ заключи́ся нетле́нное те́ло Твое́, Де́во,/ оба́че благода́ть Твоя́ излия́ся/ и исполня́ет все лице́ земли́.

86. Вся за́поведи Твоя́ и́стина, непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми.

В пе́снех к Бо́гу, моли́твах и поще́ниих, Де́во,/ в сия́ дни упражня́ющися,/ ожидала еси́ преставле́ния Твоего́.

87. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́, аз же не оста́вих за́поведей Твои́х.

Ра́дуется душа́, и лице́ све́том блиста́ет,/ отходя́щей Тебе́ ко Го́споду,/ Всесвята́я Госпоже́ ве́рных.

88. По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х.

Се, ве́рнии, надгро́бную пе́снь соверша́ем Тебе́,/ нача́тку жи́зни на́шея,/ предстоя́ще гро́бу Твоему́ благоче́стно.

89. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́.

Любо́вию, ве́рнии, ны́не у́тренююще,/ славосло́вим Тя, Влады́чице, Де́во Непоро́чная,/ и сла́вим успе́ние Твое́.

90. В род и род и́стина Твоя́: основа́л еси́ зе́млю, и пребыва́ет.

Помяни́ нас во Ца́рствии Небе́снем,/ преставле́ние Твое́ ве́рно пою́щих,/ Де́во Богоневе́сто.

91. Учине́нием Твои́м пребыва́ет де́нь, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́.

Ны́не Си́льный, я́коже предрекла́ еси́,/ вели́чие Тебе́, Пречи́стая Де́во, сотвори́,/ Не́ба и земли́ Созда́тель.

92. Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м.

Предстои́ши ны́не Божеству́ Триипоста́сному,/ лице́м к лицу́ зря́щи,/ иде́же лица́ покрыва́ют Серафи́ми.

93. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

Не́бо ны́не сра́дуется земле́ и сликовству́ет,/ челове́цы со А́нгелы соедини́шася,/ преста́вльшейся Чи́стей на Не́бо.

94. Твой е́смь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

Иоаки́м ны́не сра́дуется сла́ве Дще́ри свое́й и Богоотрокови́цы,/ неизрече́нней и Боже́ственней и́стинно.

95. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х.

Ге́фсимания, Блаже́нный и де́вственный гроб прие́мшая, ублажа́ется,/ честву́ема, я́ко черто́г ца́рский.

96. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́.

Прииди́те, ве́рнии,/ свято́му гро́бу Го́спода и Всесвяты́я Его́ Ма́тере поклони́мся/ со стра́хом и ра́достию.

97. Ко́ль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, ве́сь де́нь поуче́ние мое́ е́сть.

Иерусали́м обы́мем вси усе́рдно/ и у́зрим та́инства Бо́жия,/ нас ра́ди соверши́вшаяся.

98. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ е́сть.

А́нгели че́стно сопровожда́ют честны́й гроб Твой, Чи́стая,/ све́том свяще́нным мо́лниеносно сия́ющий,/ просвеща́емый све́том Бо́жиим.

99. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ е́сть.

Ужасо́шася вси ду́си возду́шнии/ о е́же на Небеса́ восхожде́нии Твое́м/ и вострепета́ша держа́вы Твоея́, Чи́стая.

100. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.

Вострепета́ сатана́, узре́в свет сла́вы Ма́тере Бо́жия,/ от высоты́ мо́лниевидно проше́дший да́же до а́да,/ и, пла́ча и стени́, взыва́ше:/ что мне и Тебе́, Ма́ти Бо́жия?

101. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́.

О бога́тства Христа́ Бо́га!/ О безме́рная глубино́ любве́!/ И до́льнейшия страны́ земли́ испо́лни пресла́внаго явле́ния Ма́тере.

102. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́.

Пре́жде нас ра́ди во ад Христо́с сни́де,/ ны́не же Де́ва Мариа́м взы́де на Не́бо,/ в ра́дость и по́мощь нам.

103. Ко́ль сла́дка горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м.

Схожде́нию Бо́жию и восхожде́нию Твоему́, Де́во,/ покланя́юся, сла́влю я́ и чту,/ я́ко вины́ вхо́да моего́ в живо́т.

104. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк пу́ть непра́вды.

По́яс честны́й, во свиде́ние Твоего́ с пло́тию ны́не к Бо́гу преставле́ния,/ вручаеши, Де́во, Фоме́.

105. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой и свет стезя́м мои́м.

А́ще и ны́не па́ки не приспе́ Фома́ близне́ц,/ но та́ин сподо́бися,/ пресла́вным воскресе́нием Христа́.

106. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́.

О бори́тельный и стропти́вый ро́де евре́йский!/ Сы́на кресту́ пре́дал еси́/ и ны́не ру́це воздвиза́еши на Ма́терь.

107. Смири́хся до зела́, Го́споди, жи́ви мя по словеси́ Твоему́.

Ка́ко киво́ту киво́та Бо́га Жи́ва прикосну́тися, лука́ве, дерзну́л еси́?/ Но пости́же суд отсече́нием.

108. Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя.

До́ле Тя, Чи́стая, апо́столи обстоя́ху,/ горе́ же си́лы срета́ху Тебе́,/ я́ко А́нгелов еси́ Влады́чица и сме́ртных.

109. Душа́ моя́ в ру́ку Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х.

Плач свяще́нный соверша́юще Тебе́, Де́во, взыва́ху:/ ка́ко Тя, Бо́жию пала́ту, покры́ем земле́ю мертволе́пно?

110. Положи́ша гре́шницы се́ть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х.

Ка́ко Тя гро́бу предади́м, Чи́стая,/ Сы́на и Сло́ва рай слове́сный,/ па́че ума́ и сло́ва?

111. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ су́ть.

Словесы́ Боже́ственными богопропове́дники утеша́ющи,/ мно́жество ско́рби разреши́ла еси́,/ возглаго́лавши ма́терним о́бразом к ним, Богома́ти.

112. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние.

Ча́да Го́спода и Сы́на Моего́!/ Ра́дости отше́ствия Моего́ к Бо́гу/ не претворя́йте в плач слеза́ми ва́шими.

113. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х.

Хода́таица к Бо́гу се отхожду́ Превы́ше ми́ра,/ с ва́ми же е́смь в ми́ре при́сно, со Го́сподем,/ я́коже обеща́лся е́сть.

114. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х.

Ужаса́емся прикосну́тися всесвято́му и богоприе́мному те́лу Твоему́, Чи́стая, раби́ Твои́,/ и погребсти́ Ма́терь Живота́.

115. Уклони́теся от мене́, лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́.

Ки́я оде́жды, ки́я пелены́, Де́во, и ми́ры,/ ки́я же надгро́бныя пе́сни погребе́нию Твоему́ принесе́м, Чи́стая?

116. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́.

Ца́рие зе́мстии и бога́тии лю́дстии мо́лятся лицу́ Твоему́, Де́во,/ я́ко Дще́ри Царя́ Небе́снаго.

117. Помози́ ми и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну.

Бог в Ма́тери почи́ на земли́, я́ко Младе́нец,/ ны́не же на Не́бе почи́ет/ и всели́тся Ма́ти в Бо́зе.

118. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их.

Ны́не Мариа́м весели́тся,/ всенепоро́чное те́ло Го́спода, обоже́нное,/ зря́щи на Престо́ле Бо́жии.

119. Преступа́ющий непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́.

Ны́не услы́шала еси́ та́мо неизрече́нные глаго́лы, Де́во,/ и безве́стная и та́йная прему́дрости яви́ Тебе́ Бог.

120. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся.

Взя́тся от земли́ пресла́вный град Госпо́день,/ о не́мже пресла́вная глаго́лашася,/ и введе́ся в дом Бо́жий.

121. Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящим мя.

Взя́тся от земли́ земля́ неоскверне́нная и де́вственная,/ из Нея́же созда́ся но́вый Ада́м,/ пра́отца Ада́ма Созда́тель.

122. Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии.

Не́бо ны́не колесни́цу Бо́жию тьмочи́сленно Святу́ю прие́млет,/ со тьма́ми А́нгелов, пресла́вно.

123. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́ и в сло́во пра́вды Твое́й.

Дне́сь от земли́ чи́стый и всесвяте́йший О́браз новоле́пно возно́сится та́мо,/ иде́же первообра́зное быва́ет.

124. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й и оправда́нием Твои́м научи́ мя.

Благосоде́ланный О́браз,/ Красоту́ земли́ преизоби́льную,/ ны́не боголе́пно прелага́ет Бог на Не́бо.

125. Раб Твой е́смь аз, вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твои́.

Кни́га та́инственная, в не́йже написа́ся Бо́жие Сло́во,/ в ру́це Бо́га полага́ется,/ в написа́ние Небе́сных та́ин.

126. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви, разори́ша зако́н Твой.

Я́ко голуби́ца, уя́звленная любо́вию, Де́во,/ Престо́л Бо́жий облета́еши,/ отлете́вши от гне́зда, е́же на земли́.

127. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия.

Земли́ и Не́ба Всецари́це, Ди́вная Мари́е,/ в Ца́рство введи́ сла́вящих успе́ние Твое́.

128. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк пу́ть непра́вды возненави́дех.

Успи́, Чи́стая, успе́нием Твои́м живоно́сным,/ утиши́ Це́ркве собла́зны/ и утверди́ ю́, я́ко Блага́я.

129. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ и́ душа́ моя́.

Воспева́ем ны́не успе́ние и погребе́ние Твое́, Чи́стая,/ и вси ве́рно ублажа́ем Тя,/ иску́плени от сме́рти Твои́м Рожде́нием.

130. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы.

Тя, Одр честны́й, святы́й и богоприе́мный,/ на одре́ че́стно зря́ще,/ апо́столи вопия́ху со пла́чем.

131. Уста́ мои́ отверзо́х и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Наляцы́, Честна́я, Присноде́вая Де́во Мари́е,/ и успева́й, и ца́рствуй во ве́ки веко́в с Бо́гом.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Безнача́льне Бо́же, Соприсносу́щне Сло́ве и Ду́ше Святы́й,/ вознеси́ рог христиа́н,/ я́ко Всеми́лостивый и Благи́й.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Жи́знь ро́ждшая, Всенепоро́чная Чи́стая Де́во,/ и к Жи́зни преста́вльшаяся ны́не,/ и́стинныя жи́зни сподо́би и вся ве́рныя.

И па́ки вторы́й лик стих пе́рвый:

Досто́йно е́сть велича́ти Тя, Жизнода́вца,/ возвели́чившаго живоно́сное преставле́ние Ма́тере Твоея́ Чи́стыя.

Та́же ма́лая ектении́ и возгла́с:

Я́ко святи́ся и просла́вися всечестно́е и великоле́пое И́мя Твое́,/ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И, покади́вшу иере́ю, пра́вый лик начина́ет тре́тию статию́.

Статия́ тре́тия, глас 3:

132. При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.

Ро́ди вси пе́снь погребе́нию Твоему́ прино́сят, Де́во.

133. Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние.

Гряди́ се́мо, вся тва́рь,/ пе́сни исхо́дныя принесе́м Де́ве.

134. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́.

Ученицы́ Христа́ моего́/ погреба́ют те́ло Ма́тере Бо́га моего́.

135. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́нгелов и Арха́нгелов чи́ни,/ предстоя́ще, воспева́ют неви́димо.

136. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́.

Жены́ честны́я со апо́столы/ вопия́ху, пла́чуще.

137. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́.

Неискусому́жная Де́во, Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ ка́ко стерпи́м боле́знь?

138. Запове́дал еси́ пра́вду, свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́.

Твое́ ны́не отше́ствие – ра́дость всему́ ми́ру,/ нам же плач ско́рбный.

139. Иста́яла мя е́сть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́.

От Ма́терния любве́ Твоея́ и попече́ния Твоего́/ да не оста́нем си́ры.

140. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́.

Све́те наш, Де́во,/ ка́ко стерпи́м не зре́ти Твоего́ сла́дкаго о́ка?

141. Юне́йший аз е́смь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х.

Ка́ко боголю́бная Твоя́ и богосло́вная уста́/ молча́нием, увы́, связа́шася?

142. Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина.

От Ма́тере Учи́теля на́шего не отсту́пим,/ апо́столи вопия́ху.

143. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́.

На о́блацех па́ки предпо́слем Тя, Де́во, до Небе́сных.

144. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду.

Жезл святы́й, положе́нный во гро́бе,/ жи́знь израща́ет.

145. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́.

Во гро́бе положи́ся/ ме́ртвыя от гробо́в Воздви́гшая Рождество́м Свои́м.

146. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́.

Ка́мо отхо́диши, Ма́ти?/ Друг и де́вственник сыноле́пно вопия́ше.

147. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х.

В ра́дость Сы́на Твоего́ отхо́диши, Богома́ти,/ и весели́шися, и ра́дуешися.

148. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м.

Еда́ па́ки в Ка́ну на брак/ ны́не позвана́ еси́ со апо́столы?

149. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й, по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

Поими́, Де́во, к Боже́ственному Твоему́ Сы́ну/ и мене́ ны́не, Твое́ ча́до.

150. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася.

Преста́ви мя, Ма́ти, ны́не Твои́м преставле́нием/ к Ро́ждшемуся из Тебе́.

151. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина.

Да сопредстои́м на Небеси́ сла́ве,/ я́коже при Кресте́ страда́нию.

152. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́.

Со тьма́ми умо́в сни́де Влады́ка:/ Гефсима́ние, весели́ся.

153. Ви́ждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х.

Ученико́в лик, весели́ся,/ зря Го́спода во сла́ве.

154. Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя.

Вся земля́ да взыгра́ет,/ Бо́га, па́ки сходя́ща, дне́сь зря́щи.

155. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша.

Изы́дем ско́ро во сре́тение Го́спода,/ па́ки снизше́дшаго.

156. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

Да услы́шим вси Бо́га,/ собесе́дующа ны́не Ма́тери Всенепоро́чней.

157. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся.

О Сладча́йшая Ма́ти,/ к Сладча́йшему Сы́ну прииди́, ра́дующися.

158. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша.

Ви́ждь, се ны́не Сын Твой прии́де/ во Своя́ Тебе́ прия́ти.

159. Ви́ждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя.

Приидо́х, глаго́лет,/ да пред лице́м сла́вы Отца́ яви́тся Сла́ва Ма́тере Мое́й.

160. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твое́й.

Сла́влю Твое́, Бо́же Мой,/ к Сы́ну Ма́терь глаго́лет,/ кра́йнее благоутро́бие.

161. Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́.

Сла́влю Тя, Сы́не Мой,/ и покланя́юся сла́ве Твоего́ вели́чествия.

162. Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу.

Близ Отца́ Моего́ прииди́, бли́жняя Моя́,/ от земли́ воста́вши.

163. Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х.

Ты сад заключе́нный,/ иде́же дре́во жи́зни и безсме́ртия.

164. Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твое́й.

Ты еси́ исто́чник запечатле́нный,/ в не́мже пото́к сла́дости всенеизрече́нныя.

165. Мир мног лю́бящим зако́н Твой, и не́сть им собла́зна.

Песносло́влю, Сы́не Мой,/ Божества́ Твоего́ Пребоже́ственнаго держа́ву.

166. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя возлюби́х.

Песносло́влю, Бо́же мой,/ снизхожде́ние Твое́ и человеколю́бие.

167. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́.

Прииди́, кра́сная Моя́,/ да наслажда́ешися красоты́ Сы́на Твоего́ и Созда́теля.

168. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ моя́ пред Тобо́ю, Го́споди.

Прииди́, Ма́ти Моя́,/ в ра́дость Боже́ственную и в Ца́рство.

169. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.

Прииди́, Мари́е,/ иде́же спокланя́емь е́сть Оте́ц, Сын и Дух.

170. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

Что Ти возда́м, Богочелове́че Сы́не Мой,/ Раба́ Влады́це?

171. Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м.

Что ны́не Ти принесу́ на Небеси́, Бо́же Мой,/ а́ще не ду́шу и те́ло?

172. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́.

Сла́влю Отца́,/ воспева́ю Тя, Сы́на Моего́,/ и покланя́юся Ду́ху.

172а. Я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда.

Сла́ва Тебе́, Богоро́дице,/ Сла́ва Твоему́ рождеству́,/ Сла́ва и успе́нию.

173. Да бу́дет рука́ Твоя́, е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих.

Ада́м и Е́ва чудя́хуся, зря́ще сла́ву Де́вы.

174. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ е́сть.

Иоаки́м и А́нна, блаже́ни есте́,/ ро́ждше ми́рови Дще́рь.

175. Жи́ва бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне.

Препросла́вленную, в превы́спренняя всели́вшуюся,/ я́ко Ма́терь Бо́жию.

176. Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Мир Це́ркви, лю́дем Твои́м спасе́ние/ да́руй Твои́м успе́нием.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

О Тро́ице, Бо́же мой,/ О́тче, Сы́не и Ду́ше,/ поми́луй мир.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ви́дети Сы́на Твоего́ Ца́рство/ сподо́би, Де́во, Твоя́ рабы́.

Та́же о́ба ли́ка стих пе́рвый:

Ро́ди вси пе́снь погребе́нию Твоему́ прино́сят, Де́во.

И пото́м Благослове́нны, на глас 5:

Благослове́нная Влады́чице,/ просвети́ мя све́том Сы́на Твоего́.

А́нгельский собо́р удиви́ся,/ зря Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшуюся,/ ду́шу же в ру́це Бо́га преда́вшую/ и с Бо́гом возше́дшую, Пренепоро́чная,/ со сла́вою Боже́ственною в Небе́сная.

Благослове́нная Влады́чице,/ просвети́ мя све́том Сы́на Твоего́.

Почто́ ра́дость со слеза́ми,/ Богопропове́дницы, растворя́ете?/ Прише́д близне́ц, свы́ше вразумля́емь,/ приглаша́ше апо́столом:/ ви́дите вы по́яс и уразуме́йте,/ Де́ва воскре́се от гро́ба.

Благослове́нная Влады́чице,/ просвети́ мя све́том Сы́на Твоего́.

Учени́к, неве́ривый, Влады́чице,/ Воскресе́нию Сы́на Твоего́,/ ны́не уверя́ет про́чих о воста́нии Твое́м, глаго́ля:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,/ воскресе́ние же Де́вы рцы́те.

Благослове́нная Влады́чице,/ просвети́ мя све́том Сы́на Твоего́.

Богоно́сным, Де́во, ученико́м,/ собра́вшимся ко гро́бу Твоему́ и рыда́ющим,/ яви́выйся Фома́ рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Живу́ю помышля́ете?/ Воскре́се бо, я́ко Бо́га Роди́тельница.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во Еди́ном Существе́,/ с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Жизнода́вца ро́ждши,/ к жи́зни нестаре́емей прешла́ еси́,/ ра́дость же, Де́во, в печа́ли ме́сто подала́ еси́ ученико́м,/ из гро́ба тридне́вно воста́вшая Де́во,/ я́коже и Госпо́дь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды.)

Егда́ же пою́тся Благослове́нны, кадя́т два диа́кона или́ диа́кон со иере́ем. По Благослове́нных ектения́ ма́лая. Возгла́с: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы Небе́сныя, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и Тебе́ сла́ву возсыла́ют ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Та́же Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са: От ю́ности моея́: Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

Сла́ва: Моли́твами Богоро́дицы: И ны́не: то́йже. Поми́луй мя, Бо́же:

Стихи́ра, глас 6: Егда́ преставле́ние пречи́стаго Твоего́ те́ла готовля́шеся: (зри день сей вы́ше).

Посе́м: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́: И по возгла́се кано́ны пра́здника.

Ирмосы́ 1-го кано́на по два́жды. Тропари́ обои́х кано́нов без повторе́ния. Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́: ирмосы́ втора́го кано́на, на два ли́ка.

Ипакои́, конда́к, припе́вы на 9-й пе́сни, Свети́лен: Апо́столи от коне́ц: и хвали́тные стихи́ры (зри в Слу́жбе пра́здника).

Та́же вели́кое славосло́вие.

При пе́нии: Святы́й Бо́же: плащани́ца (или́ о́браз) Успе́ния Пресвяты́я Богоро́дицы кре́стным хо́дом обно́сится вокру́г хра́ма и полага́ется на пре́жнее ме́сто при пе́нии тропаря́: В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́: В сие́ вре́мя целу́ем святу́ю плащани́цу (или́ о́браз), и помазу́ет настоя́тель освяще́нным еле́ем. Ектении́. Отпу́ст и час 1-й. Вме́сто: Взбра́нной Воево́де: пое́тся конда́к: В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу:

Слу́жба ра́ди Новгоро́дския ико́ны Софи́и, Прему́дрости Бо́жии

Поско́льку пра́зднование ико́не Софи́и, Прему́дрости Бо́жией, поло́жено на день Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы, то Слу́жба ра́ди э́той ико́ны перено́сится на како́й-либо день в пери́од попра́зднства пра́здника Успе́ния, вплоть до отда́ния (23 августа). В новгоро́дской тради́ции Слу́жба ра́ди ико́ны Софи́и, Прему́дрости Бо́жией, соверша́ется в ближа́йшую Неде́лю по пра́зднике Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы. И́ну Слу́жбу Ипоста́сней Прему́дрости Бо́жией, Спаси́телю нашему Го́споду Иису́су Христу́, зри 16 а́вгуста.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: ста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры Успе́ния, глас 1 (Зри день сей выше).

И́ны стихи́ры Софи́и, глас то́йже.

Подо́бен: О, ди́вное чу́до:

О ди́вное чу́до!/ Единоро́дный Сын и Сло́во Бо́жие/ в Деви́чу утро́бу вселя́ется/ и без се́мене созида́ется,/ и Ада́м от кля́твы свобожда́ется./ Воспои́м, ве́рнии,/ прему́дрость Бо́жию сокрове́нную, Софи́ю нарече́нную:/ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Ди́вны Твоя́ та́йны, Христе́ Бо́же,/ прему́дростию Твое́ю/ устро́ивый челове́ка,/ того́ па́че всех тва́рей/ почти́л еси́ сла́вою боголе́пною/ и того́ богоподо́бными дарова́л еси́ чудесы́,/ от сих же всех Еди́ну Пренепоро́чную/ Ма́терь Де́ву избра́л еси́./ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Твое́ сла́вят Боже́ственное смотре́ние/ Вла́сти и Престо́ли,/ Нача́ла и Госпо́дствия,/ Си́лы и Херуви́ми и стра́шнии Серафи́ми,/ ра́дуются земноро́днии,/ неизрече́нней Твое́й прему́дрости дивя́щеся,/ припа́дают же Арха́нгели и А́нгели к Непоро́чней Твое́й Ма́тери, пою́ще:/ Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже: Богонача́льным манове́нием: (Зри день сей выше).

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три Богоро́дичная (Зри день сей выше).

На лити́и и стихо́вне стихи́ры Успе́ния (Зри день сей выше).

На благослове́нии хле́бов Тропа́рь, глас 1:

Преве́чная Прему́дросте, Христе́ Бо́же наш!/ Боже́ственным смотре́нием Свои́м преклони́вый Небеса́,/ благоволи́л еси́ всели́тися во утро́бу Чи́стыя Отрокови́цы,/ средосте́ние вражды́ разруши́в,/ освяти́л еси́ естество́ на́ше/ и Ца́рствие Твое́ нам отве́рзл еси́;/ сего́ ра́ди Тебе́, Творца́ на́шего и Изба́вителя,/ и ро́ждшую Тя,/ спасе́ния на́шего та́йне послужи́вшую Де́ву Чи́стую,/ правосла́вно велича́ем.

Ин Тропа́рь, глас 4:

Ве́лия и неизрече́нная Прему́дрости Бо́жии си́ла/ смотре́ния плотска́го та́инства!/ Софи́е Преимени́тая,/ де́вственных душе́ и неизглаго́ланнаго де́вства чи́стаго,/ смире́нныя му́дрости и́стино,/ поко́ище Свята́го Ду́ха,/ пречестны́й хра́ме непостижи́мыя сла́вы Его́,/ огнезра́чный престо́ле Христа́ Бо́га на́шего,/ в Тя бо всели́ся неизрече́нно Сло́во Бо́жие, и пло́ть бы́сть,/ Неви́димый яви́ся,/ и неприкоснове́нный из Тебе́ изы́де,/ и с челове́ки поживе́, врага́ иско́ннаго уловля́я/ и челове́ки от кля́твы дре́вния свобожда́я,/ возводя́ па́ки, отню́дуже испадо́хом./ Мо́лимтися, Влады́чице,/ отягче́нныя ны во гресе́х лю́тых поми́ловати/ и спасти́ ду́ши на́ша,/ и, я́ко человеколюби́вая и милосе́рдая Цари́ца,/ Ма́ти Прему́дрости Бо́жия Сло́ва,/ при́зри на ны, гре́шныя лю́ди Твоя́,/ и умилосе́рдися, заступи́ от напа́стей и скорбе́й лю́тых/ и гра́ды на́ша невреди́мы сохрани́,/ иде́же ны́не и́мя Твое́ пресвято́е боголе́пно сла́вится.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Успе́ния, два́жды. Сла́ва: Софи́и. И ны́не: Успе́ния.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

И́же всея́ тва́ри Соде́телю, Вы́шний Царю́,/ Сло́во О́тчее и Си́ло огнезра́чная, Прему́дросте Бо́жия,/ И́же на Престо́ле светоза́рне седя́й боже́ственныя Свое́й сла́вы, воспева́емый от А́нгел,/ просвети́ сердца́ ве́рующих в Тя Свои́ми чуде́сными заря́ми/ и душе́вныя на́ша и теле́сныя боле́зни исцели́, мо́лимтися,/ и Це́рковь Свою́ на ка́мени за́поведей Твои́х утверди́,/ и страну́ на́шу в Правосла́вии соблюди́,/ и на враги́ побе́ду и одоле́ние да́руй, Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния (Зри день сей выше).

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Свята́я Софи́е, Прему́дросте Бо́жия,/ обходя́щи вся страны́ в кру́зех го́рьских,/ осия́ющи на гора́х Арара́тских, в ке́дрех Лива́нских,/ вся везде́ устроя́еши,/ устро́й се́рдца на́ша в стра́се Го́спода Бо́га на́шего,/ да рцем вси:/ ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́,/ и ра́зуму Его́ не́сть числа́.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния (Зри день сей выше).

По полиеле́и седа́лен Успе́ния (Зри день сей выше).

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Егда́ преставле́ние пречи́стаго Твоего́ те́ла готовля́шеся: (Зри день сей выше).

Кано́н Успе́ния пе́рвый, глас 1. Ин кано́н Софи́и, Прему́дрости Бо́жии, глас 4, его́же краегране́сие по алфави́ту, да́же до осмы́я пе́сни, и обно́сит в себе́ 18 букв, по три бу́квы в пе́сни. Осма́я и девя́тая Творца́ и́мя зна́менуют. А по четве́ртому стиху́ в ко́ейждо пе́сни, успе́нскаго втора́го кано́на с прило́гом, ра́венства ра́ди стихотво́рнаго ме́тра.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Неизрече́нным веле́нием пешехо́дца прия́л еси́/ и непроходи́мое мо́ре изсуши́л еси́,/ изра́ильтеския лю́ди, обраще́нныя от Еги́пта, спасл еси́,/ исхо́дную пе́снь пою́ Тебе́, Го́споди.

Припе́в: Прему́дросте Бо́жия, Софи́е преимени́тая,/ спаси́ ны, гре́шныя рабы́ Твоя́.

Аз прему́дрость всели́х, рече́ при́точник от лица́ Госпо́дня,/ Мой сове́т и утвержде́ние, е́же е́сть Единоро́дный Сын и Сло́во Бо́жие./ Аз, рече́, лю́бящия Мя люблю́,/ а взыска́ющии Мене́ обря́щут благода́ть.

Бог прему́дростию Свое́ю зе́млю основа́,/ угото́ва же Небеса́ му́дростию,/ положи́ о́блак во одея́ние, и соста́вив свет у́тренний,/ вра́тницы же а́довы, той ви́девше, убоя́шася.

Всем се́рдцем взы́щем прему́дрость Бо́жию, от Пречи́стыя Де́вы в пло́ть прише́дшую,/ да не по́ткнутся но́ги на́ша,/ и не убои́мся стра́шнаго, наше́дшаго на ны, устремле́ния нечести́вых.

Богоро́дичен: Досто́йно, я́ко одушевле́нное Тя Не́бо,/ прия́ша Небе́сная, Пречи́стая, Боже́ственная селе́ния,/ и предста́, све́тло укра́шена, я́ко Неве́ста Всенепоро́чная, Царю́ и Бо́гу.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утвержда́яй гро́м и созида́яй дух,/утверди́ мене́, Го́споди,/ да Тя пою́ и́стинно/ и творю́ во́лю Твою́,/ я́ко не́сть свят, я́ко Ты, Бо́же наш.

Госпо́дь бу́дет на всех путе́х на́ших,/ и утверди́т но́ги на́ша, да не по́ткнемся, а́ще стя́жем прему́дрость Его́,/ и обы́мет нас и даст глава́м на́шим вене́ц благослове́н.

Дар благ дае́т нам Софи́я, Прему́дрость Бо́жия,/ и путе́м пра́вым тещи́ наставля́ет нас,/ а́ще тече́м путе́м тем, не за́пнемся/ и сохраня́ем себе́ в живо́т ве́чный.

Егда́ же уны́ем, да взы́щем Прему́дрость Бо́жию, Софи́ю имену́емую,/ и даст нам весе́лие и ра́дость, и сохрани́т нас от вся́кия неприя́зни,/ и пока́жет нам пу́ть живо́тный.

Богоро́дичен: Лик богосло́вов от коне́ц,/ свы́ше же А́нгел мно́жества к Сио́ну идя́ху всеси́льным манове́нием,/ достодо́лжно, Влады́чице, Твоему́ погребе́нию служа́ще,/ и вку́пе лику́юще, и надгро́бную пе́снь пою́ще:/ ра́дуйся, Неве́сто Присноде́вая.

Конда́к и и́кос Успе́ния (Зри день сей выше).

Ин конда́к Софи́и, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к чу́дному о́бразу Прему́дрости Бо́жии, Цари́цы и Богоро́дицы:/ Царя́ Небе́снаго Ма́ти, Христа́ Бо́га на́шего,/ услы́ши нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х,/ в час сей припа́дающих и моля́щихся с воздыха́нием и слеза́ми,/ уми́льно глаго́лющих и приле́жно вопию́щих:/ от бед изба́ви нас, Влады́чице,/ и заступи́, и не пре́зри воздыха́ния на́шего и слез,/ и изми́ нас от вся́кия ско́рби и напа́сти, я́ко мо́жеши, хотя́щи,/ ра́зве Тебе́ Предста́тельницы ины́я и хода́тая те́пла не и́мамы к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ да спасе́т Тебе́ ра́ди ду́ши на́ша.

Седа́лен, глас 4:

Прему́дрость Бо́жия светоза́рно сия́ет чуде́сными заря́ми,/ весе́лия исполня́я приходя́щих с ве́рою/ и боле́зни душе́вныя и теле́сныя нам исцеля́я,/ мы же, взира́юще на огнезра́чное Тоя́ воображе́ние, покланя́емся, глаго́люще:/ спаси́ рабы́ Своя́, Соде́телю вся́ческим, от напа́стных обстоя́ний,/ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере.

Сла́ва, и ны́не, ипакои́ Успе́ния (Зри день сей выше).

Пе́снь 4

Ирмо́сУслы́шах Твое́, Христе́, вои́стинну пресла́вное,/ я́ко безсме́ртен сый Бог,/ уподо́бися сме́ртным челове́ком/ и пребы́сть, е́же бе,/ и того́ ра́ди Твою́ сла́влю си́лу.

Жены́ не́кия прему́дрость Бо́жию взыска́ша и восле́д Той идо́ша,/ блудни́цы же целому́дренны бы́ша, и тьму́ во свет претвори́ша,/ и мучи́телей посрами́ша, и живо́т ве́чный насле́доваша.

Зело́ люби́ма е́сть прему́дрость Бо́жия,/ е́же е́сть смотре́ния та́инство всем челове́ком,/ е́йже ничто́же то́чно е́сть под небесе́м, да сохраня́ем ту, я́ко зе́ницу о́ка,/ и упоко́ит нас в де́нь Су́дный.

И́же неизрече́нною му́дростию сло́вом соста́вивый вся́ческая Бог,/ ея́же по смотре́нию Софи́ю именова́,/ да пропове́мы ту на кра́ех высо́ких/ и тоя́ ра́ди обря́щем благода́ть и ми́лость в де́нь Су́дный.

Богоро́дичен: В преставле́нии Твое́м, Ма́ти Бо́жия,/ простра́ннейшее те́ло Твое́ и богоприя́тное/ а́нгельская во́инства свяще́нными кри́лы тре́петом и ра́достию покрыва́ху и си́це вопия́ху:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Ре́вность пришле́т лю́ди ненака́занныя,/ законопресту́пныя евре́и,/ и о́гнь по́яст супоста́ты Твоя́,/ я́ко Тя, Распя́таго,/ лестца́ именова́ша.

Концы́ вселе́нныя, и вся, и́же на ней,/ и не́бо небесе́м Прему́дрость основа́,/ та бо всех нас созда́, то́ю ца́рие ца́рствуют,/ и си́льнии де́ржат зе́млю, и му́дрии пи́шут пра́вду.

Лю́дие земни́и, почти́те Прему́дрость Бо́жию, Софи́ю имену́емую,/ да во ве́ки ца́рствуете и жи́ви бу́дете,/ сий бо нам исправля́ет пу́ть спасе́ния,/ не чту́щии же той во дне а́да обрета́ются.

Ме́рило ле́стно – ме́рзость пред Го́сподем, прему́дрости рачи́тель глаго́лет,/ ме́рило же пра́ведное прия́тно Ему́ е́сть,/ уста́ же благочести́вых поуча́тся прему́дрости.

Богоро́дичен: Сосу́д подоба́ше избра́нный,/ пе́нием Ти ве́сь удивля́емь, Деви́це, исхо́ден,/ ве́сь освяще́н Бо́гови, всем богоприя́тен,/ и сей и́стинно явля́емый, Богоро́дице Всепе́тая.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Пучи́ною жите́йскою/ дея́ньми мои́ми снидо́х во ад,/ но, я́ко от ки́та Ио́на, та́ко вопию́:/ из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ Сы́не Бо́жий и Сло́ве.

Нача́ток прему́дрости – стяжа́ти ве́ру несумне́нную, да то́ю насле́дим блага́я;/ не дади́м сна очи́ма и взы́щем Прему́дрость Бо́жию,/ не уклони́мся ни на де́сно, ни на шу́ее,/ да спасе́мся, а́ки се́рна от тене́т.

О́чи на́ша да зрят к прему́дрости Бо́жия Ма́тере,/ в Ню́же неизрече́нно Бог Сло́во всели́ся/ и, от Тоя́ пло́ть заи́мовав, недомы́сленно роди́ся;/ дне́сь апо́стольский лик Тоя́ погребе́нию по возду́ху стека́ется, исхо́дную пе́снь пою́ще:/ благослове́н из Тебе́ рожде́йся Бог наш.

Почти́м, лю́дие, прему́дрость Бо́жию, Софи́ю имену́емую,/ да обы́мет нас, плени́цу грехо́в на́ших разруши́т/ и даст глава́м на́шим вене́ц,/ и то́ю, я́ко любоде́льная пчела́, потщи́мся/ и сла́вими все́ми бу́дем.

Богоро́дичен: Жи́зни бы́вши храм, жи́знь присносу́щную улучи́ла еси́,/ сме́ртию бо к животу́ премину́ла еси́, И́же Жи́знь ро́ждши воипоста́сную, тем вопие́м Ти:/ из глубины́ зол возведи́ ны, мо́лимтися, Влады́чице Всепе́тая.

Конда́к, глас 4:

Притеце́м, правосла́внии лю́дие,/ к прему́дрости Бо́жии/ и ви́дим чудотво́рную ико́ну Пречи́стыя Богома́тере,/ Ю́же имену́ем по явле́нию Софи́ю, Прему́дрость Бо́жию,/ зане́ храм бы́сть одушевле́н Единоро́днаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия./ Сия́ у́бо светолу́чно сия́ет в пречестне́м хра́ме Свое́м/ и се́рдца на́ша весели́т, приходя́щих с ве́рою/ и взира́ющих со стра́хом и благогове́нием на пречи́стую сию́ ико́ну,/ помышля́юще в сердца́х на́ших,/ я́ко вои́стинну Прему́дрости Бо́жии е́сть селе́ние/ и та́инства Его́ смотре́ние,/ на упова́ние бо ве́рным/ воображе́ние огнезра́чное Ея́ зрим/ и покланя́емся, я́ко и́стинному и пренепоро́чному Ея́ де́вству/ в рождестве́ и по рождестве́ па́ки;/ от Нея́же изы́де О́гнь Боже́ственный,/ попаля́я тле́нныя стра́сти/ и просвеща́я ду́ши на́ша и чи́сты сотворя́я,/ И́мже и ве́ки сотвори́ Оте́ц,/ Той же и Му́дрость, Сло́во и Си́ла нарече́тся,/ сия́ние сла́вы и О́браз О́тчи Ипоста́си./ И па́ки у́бо мо́лим/ и, припа́дающе, лобыза́ем пречестну́ю ико́ну Прему́дрости Бо́жия Ма́тере/ и велегла́сно вопие́м:/ о Милосе́рдая Влады́чице,/ спаси́ рабы́ Своя́ от наси́лия диа́воля,/ от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни,/ я́ко Ты еси́ всех благи́х Пода́тельница и Покрови́тельница/ притека́ющим к Тебе́ с ве́рою и прося́щим ве́лия ми́лости.

И́кос:

Утверди́ ум мой благ и помышле́ние, Бо́же О́тче Вседержи́телю,/ и́бо Засту́пницу ми́рови, Пренепоро́чную Неве́сту Де́ву, воспе́ти дерза́ю,/ Ея́же де́вственную ду́шу Це́рковь Твою́ Боже́ственную наре́кл еси́,/ и, воплоще́ния ра́ди Сло́ва Твоего́, Софи́ю, Прему́дрость Бо́жию, именова́л еси́,/ и в тоя́ и́мя царю́ Иустиниа́ну це́рковь созда́ти повеле́л еси́,/ и пребоже́ственному Кири́ллу фило́софу во явле́нии/ деви́цу избра́нну, и́менем Софи́ю, си́речь му́дрость Бо́жию, дарова́л еси́./ Зрак лица́ Ея́ огневи́ден вообрази́л еси́,/ от Нея́же изы́де о́гнь Божества́ Твоего́, си́речь Единоро́дный Сын Твой,/ попаля́я стра́сти на́ша тле́нныя,/ криле́ же Той, я́ко безпло́тным небе́сным си́лам, дарова́л еси́,/ вене́ц же ца́рский на главу́ Ея́ возложи́л еси́/ и в десни́цу Ея́ ски́петр вдал еси́,/ в шу́ице же Ея́ недове́домая сокрове́нная та́йна,/ ея́же непости́жно ве́дати и А́нгелом,/ торо́цы26 во у́шию Ея́, житие́ а́нгельское/ и поко́ище Свята́го Ду́ха Твоего́ явля́ющим,/ препоя́сание чресл Ея́ – старе́йшинство и святи́тельство,/ но́зе же имя́ше на ка́мени, я́ко же на нем утверди́ Це́рковь Твою́./ О́браз же Христа́ Твоего́ над главо́ю Тоя́,/ преклоне́ние небесе́м и смотре́ния плотска́го та́инство, явля́еши,/ я́коже е́сть Сын пре́жде век Твоего́ О́тча сия́ния,/ то́йже и под ле́ты от Пренепоро́чныя Де́вы без се́мене роди́ся,/ по всему́ тоя́ подо́бию приобщи́вся./ Сего́ ра́ди вопие́м вси,/ я́ко Та е́сть вои́стинну Прему́дрость Бо́жия, прия́телище и се́нь Небе́сная/ и всех благи́х Пода́тельница и Покрови́тельница/ притека́ющим к Ней с ве́рою и прося́щим ве́лия ми́лости.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Рука́ избра́нных удержи́т прему́дрость Бо́жию,/ лу́чши бо е́сть сребра́ и зла́та,/ и на версе́х стен пропове́дуется, и во врате́х си́льных приседи́т, и, дерза́ющи, глаго́лет:/ ра́дуйтеся со мно́ю, взыска́ющии мене́.

Сла́ву прему́дростию Бо́жиею насле́дова,/ та бо е́сть долгота́ жития́, и ле́та жи́зни да́рует,/ и мир прилага́ет, вся блага́я исправля́ет,/ и пу́ть жи́зни сохраня́ет нам.

Творя́й пра́вду насле́дит прему́дрость Бо́жию, Софи́ю именова́нную,/ я́ко бла́га сосца́ ея́ па́че вина́ и воня́ ми́ра ея́ па́че всех арома́т./ Взы́щем ту и восле́д ея́ тече́м,/ да суд и пра́вду да́рует нам.

Богоро́дичен: Всесвяще́нное преставле́ние Боже́ственныя Твоея́ и Нетле́нныя Ма́тере/ преми́рныя Вы́шних сил совокупи́ чи́ны/ весели́теся с су́щими на земли́, Тебе́ пою́щими:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростию Твое́ю соста́вил еси́,/ земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно,/ основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных./ Тем вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Софи́е, Прему́дрость Бо́жия имену́емая, Саме́м Го́сподем нарече́нная,/ царю́ Иустиниа́ну в созда́нии чу́днаго хра́ма А́нгелом открове́нная,/ те́мже вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Изра́илю повеле́ Госпо́дь в Силоа́ме ски́нию поткну́ти и ту че́стно храни́ти,/ кольми́ па́че честне́йши одушевле́нная ски́ния,/ не Веселе́илом сотворе́нная, но Саме́м Бо́гом учине́нная и Софи́я нарече́нная,/ в Ню́же Сам Бог Сло́во всели́ся;/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Мы́сленный виногра́д храм Софи́и, Прему́дрости Бо́жии,/ си́речь чре́во Пресвяты́я Богома́тере,/ от него́же изы́де О́гнь Боже́ственный, пожига́яй на́ша душетле́нныя стра́сти;/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Богоро́дичен: О, вы́ше ума́ чуде́с Присноде́вы же и Богома́тере!/ Во гроб бо всели́выйся, показа́ рай./ Ему́же предстоя́ще дне́сь, ра́дующеся, пое́м и си́це глаго́лем:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

На 9-й пе́сни Честне́йшую: не пое́м, но пое́м припе́вы Успе́ния: Го́споди вси, блажи́м Тя,/ еди́ну Богоро́дицу. Или́: А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася,/ ка́ко Де́вая восхо́дит от земли́ на Не́бо. Та́же ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы: И вторы́й лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И на ки́йждо тропа́рь пою́т то́йже припе́в по еди́ножды.

Посе́м пе́рвый лик пое́т Успе́нскаго втора́го кано́на припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ от земли́ на Не́бо честно́е преставле́ние Бо́жия Ма́тере. И ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие: И вторы́й лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И на ки́йждо тропа́рь пою́т то́йже припе́в по еди́ножды.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное/ в Тебе́ соверша́ется я́вственное та́инство,/ Де́во Пречи́стая,/ и́бо Бог из Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие./ Те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Егда́ недоумева́шеся ца́рь, в ко́е и́мя сози́ждет це́рковь Бо́жию,/ тогда́ яви́ся А́нгел о́троку, стрегу́щему ору́дия, во о́бразе ка́женика, глаго́ля:/ клену́тися во и́мя Софи́и, Прему́дрости Бо́жии,/ в Ея́же и́мя це́рковь сия́ зи́ждется.

Он же, уве́дев явле́ние, ра́достен бе зело́,/ и на соверше́ние избра́нныя це́ркве Бо́жии тща́тельно каса́ется,/ и сея́ ра́ди вины́ венце́м прему́дрости облага́ется/ и во благоче́стии пе́рвый ца́рь нарица́ется.

На́шего ра́ди спасе́ния Единоро́дный Сын и Сло́во Бо́жие/ храм Себе́ созда́ в пречестне́м чре́ве Де́вы Мари́и/ и Ту Софи́ю именова́, Прему́дрость Бо́жию,/ е́же е́сть де́вственных душа́,/ те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Богоро́дичен: Приими́ от нас пе́снь исхо́дную, Ма́ти Жива́го Бо́га,/ и светоно́сною Твое́ю и Боже́ственною осени́ благода́тию,/ христолюби́вым лю́дем мир, грехо́в оставле́ние пою́щим и душа́м спасе́ние подаю́щи,/ те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Та́же о́ба ли́ка, сше́дшеся вку́пе, пою́т пе́рваго Успе́нскаго кано́на припе́в и ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы: И втора́го кано́на припе́в и ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие: И покло́н.

Свети́лен:

Та́инство превели́ко и А́нгелом несказа́нно,/ О́тчим благоволе́нием и Ду́ха Свята́го де́йством/ проро́чеством соверше́ние испо́лнишеся,/ Сло́во Безнача́льно, нача́ло прии́м, я́ко Челове́к,/ от Де́вы роди́ся на спасе́ние ми́ру и челове́ком на избавле́ние.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния (Зри день сей выше).

На хвали́тех стихи́ры Успе́ния, на 4, глас 4 (Зри день сей выше).

Сла́ва, и ны́не, глас 6: На безсме́ртное Твое́ успе́ние: (Зри день сей выше).

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст. И дае́тся еле́й от канди́ла Пресвяты́я Богоро́дицы. И час 1-й. И коне́чный отпу́ст.

На Литурги́и Слу́жба Успе́ния Богоро́дицы.

Моли́тва

Непостижи́мая и Всепе́тая Прему́дросте Бо́жия, Софи́е Преимени́тая, де́вственных душе́, си́речь Единоро́дный Сы́не, Сло́ве Бо́жий, приими́ моле́бное сие́ пе́ние от недосто́йных и скве́рных уст на́ших. А́ще и пи́сана су́ть: не кра́сна пе́снь во усте́х гре́шничих, оба́че же разбо́йник еди́нем сло́вом спасе́ся, мыта́рь воздыха́нием оправда́ся и ханане́ина дще́рь ма́терним проше́нием исцели́ся, поне́же Ты, Го́споди, Благ и Человеколюби́в, гряду́щаго в мир просвеща́еши, и грехи́ гре́шником отпуща́еши, и ра́зумом неразу́мных наполня́еши, и буияго умудря́еши, и жа́ждущия благи́х слове́с души́ уче́нием Твои́м, я́ко самаряны́ню водо́ю живо́ю, напая́еши, блудника́ целому́дренна устроя́еши, разбо́йнику рай отверза́еши, зане́ Ты еси́ всех благи́х Пода́тель, и Вразуми́тель, и животу́ Храни́тель, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву и хвалу́, че́сть и благодаре́ние и славословле́ние возсыла́ем и поклоне́ние твори́м со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, и со Пресвято́ю и Пренепоро́чною Твое́ю Ма́терию, Влады́чицею на́шею Богоро́дицею и Присноде́вою Мари́ею, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Ўспeніе прес™hz слaвныz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи.

На мaлэй вечeрни, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на д7, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: