...
Мінея Місячна,  Серпень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Серпень

← В 14-й день В 16-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 15-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Успе́ние Пресвяты́я Сла́вныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4. Глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Безсме́ртным успе́нием Бо́жия Ма́тере/ а́нгельский собо́р ра́дуется:/ и Сия́ отходя́щи,/ во оби́тели ве́чныя вселя́ется,/ и к весе́лию Небе́сному преходя́щи,/ в Боже́ственную ра́дость/ и ве́чное наслажде́ние.

Жи́зни Вы́шния жела́ющи,/ сию́ оста́вила еси́, Богороди́тельнице Отрокови́це,/ де́вства цве́те,/ Христа́ ро́ждшая, всех Живота́;/ благогове́йно предстоя́ше апо́стольский собо́р/ честно́му Твоему́ погребе́нию, Богоневе́стная.

Твои́м исхо́дным пе́нием и надгро́бным/ возду́х у́бо освяти́ся,/ восхожде́нием Твои́м, Ма́ти Бо́га Человеколю́бца,/ чу́до стра́шное, Богоро́дице Неискусому́жная./ Те́мже ве́рно покланя́ем Ти ся, ве́рнии,/ Богоро́дице Неискусобра́чная.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Прииди́те, всеми́рное успе́ние/ Всенепоро́чныя Богоро́дицы пра́зднуем,/ дне́сь бо А́нгели торжеству́ют/ честно́е преставле́ние Бо́жия Ма́тере/ и к весе́лию нас, земны́х, призыва́ют,/ вопи́ти немо́лчным гла́сом:/ ра́дуйся, преста́вльшаяся от земли́/ и к Небе́сным оби́телем пресе́льшаяся./ Ра́дуйся, я́же учени́ческий лик/ о́блаком ле́гким во еди́но собра́вшая./ Ра́дуйся, упова́ние и спасе́ние на́ше,/ Тя бо христиа́нский род непреста́нно ублажа́ет.

Проки́мен дне.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Собо́р учени́к/ и Боже́ственных апо́стол/ собра́ся погребсти́/ богоприя́тное те́ло/ еди́ныя Богома́тере.

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Ты, И́же из Нея́/ возсия́вый неизрече́нно,/ сыноле́пно дух всечи́стый/ рука́ми Твои́ми приими́/ Богоро́дицы, Влады́ко.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Егда́ ко из Тебе́ Ро́ждшемуся/ преста́вилася еси́,/ снидо́шася на о́блацех/ те́ло Твое́ погребсти́,/ Де́во, апо́столи.

Сла́ва, и ны́не:

Две́ри Небе́сныя,/ возми́теся,/ зря́ще две́рь Вы́шняго,/ иду́щу со сла́вою/ к Сы́ну и Бо́гу.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

Ектения́ ма́лая и отпу́ст.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Пое́м: Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 1:

О, ди́вное чу́до!/ Исто́чник Жи́зни/ во гро́бе полага́ется,/ и ле́ствица к Небеси́ гроб быва́ет./ Весели́ся, Гефсима́ние,/ Богоро́дичен святы́й до́ме./ Возопие́м, ве́рнии,/ Гаврии́ла иму́ще чинонача́льника:/ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость. (Три́жды)

Ди́вны Твоя́ та́йны, Богоро́дице:/ Вы́шняго престо́л/ яви́лася еси́, Влады́чице,/ и от земли́ к Небеси́ преста́вилася еси́ дне́сь./ Сла́ва Твоя́ боголе́пная,/ богоподо́бными сия́ющи чудесы́./ Де́вы с Ма́терию Царе́вою,/ на высоту́ вознеси́теся./ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

(Три́жды)

Твое́ сла́вят успе́ние/ Вла́сти и Престо́ли,/ Нача́ла и Госпо́дства,/ Си́лы и Херуви́ми и стра́шнии Серафи́ми,/ ра́дуются земноро́днии,/ о Боже́ственней Твое́й сла́ве крася́щеся,/ припа́дают лю́дие со Арха́нгелы и А́нгелы и воспева́ют:/ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость. (Два́жды)

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Богонача́льным манове́нием,/ отвсю́ду Богоно́снии апо́столи,/ о́блаки высо́це взима́еми,/ доше́дше пречи́стаго и живонача́льнаго Твоего́ те́ла,/ любе́зно лобыза́ху./ Превы́шшия же Небе́сныя си́лы,/ с свои́м Влады́кою прише́дше,/ богоприя́тное и пречи́стое те́ло предсыла́юще,/ у́жасом одержи́ми;/ прекра́сно же предыдя́ху/ и неви́димо вопия́ху превы́шним чинонача́лием:/ се Всецари́ца Богоотрокови́ца прии́де./ Возьмите врата́ и Сию́ преми́рно подыми́те,/ Присносу́щнаго Ма́терь Све́та,/ Тоя́ бо ра́ди всеро́дное челове́ком спасе́ние бы́сть./ На Ню́же взира́ти не мо́жем,/ и Той досто́йную че́сть возда́ти не́мощно:/ Тоя́ бо преизя́щное прехо́дит всяк ум./ Те́мже, Пречи́стая Богоро́дице,/ при́сно с Живоно́сным Царе́м и Рождество́м живу́щи,/ моли́ся вы́ну сохрани́ти и спасти́/ от вся́каго прило́га проти́внаго/ но́выя лю́ди Твоя́:/ Твое́ бо предста́тельство стяжа́хом,/ во ве́ки светоявле́нно блажа́ще.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце;/ и взят от ка́мения ме́ста того́,/ и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши,/ и возвращу́ тя в зе́млю сию́,/ я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́:/ я́ко е́сть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ не́сть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на пу́ть врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки,/ и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб:/ по пути́ ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му,/ и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом и утверди́ столпо́в се́дмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же е́сть безу́мен, да уклони́тся ко мне./ И тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́./ Обличе́ние бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет,/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н по́мысла е́сть блага́го:/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Подоба́ше самови́дцем Сло́ва и слуга́м/ и е́же по пло́ти Ма́тере Его́ успе́ние ви́дети,/ коне́чное ели́ко на Ней та́инство,/ я́ко да не то́кмо е́же от земли́ Спа́сово восхожде́ние у́зрят,/ но и Ро́ждшия Его́ преставле́нию свиде́тельствуют./ Те́мже, отвсю́ду Боже́ственною си́лою собра́вшеся,/ Сио́на достиго́ша/ и на Не́бо иду́щую предсыла́ху, вы́шшую Херуви́м,/ Е́йже и мы с ни́ми покланя́емся,/ я́ко моля́щейся о душа́х на́ших.

Глас 2. Анато́лиево:

И́же Небе́с вы́шшая су́щи,/ и Херуви́м сла́внейшая,/ и всея́ тва́ри честне́йшая,/ я́же премно́гия ра́ди чистоты́/ Присносу́щнаго Существа́ прия́телище бы́вши,/ в Сыно́вне ру́це дне́сь всесвяту́ю предае́т ду́шу,/ и с Не́ю исполня́ются вся́ческая ра́дости,/ и нам да́рует ве́лию ми́лость.

Глас то́йже. Иоа́нново:

Всенепоро́чная Неве́ста/ и Ма́ти Благоволе́ния О́тча,/ Я́же Бо́гу пронарече́нная,/ во Свое́ Ему́ жили́ще несли́тнаго соедине́ния/ дне́сь пречи́стую ду́шу Творцу́ и Бо́гу предае́т,/ Ю́же Безпло́тных си́лы боголе́пно подъе́млют,/ и к Животу́ преставля́ется,/ су́щая Ма́ти Живота́,/ Свеща́ непристу́пнаго Све́та,/ спасе́ние ве́рных/ и упова́ние душ на́ших.

Глас 3. Ге́рманово:

Прииди́те, вси концы́ земни́и,/ честно́е преставле́ние Богома́тере восхва́лим:/ в ру́це бо Сы́на ду́шу непоро́чную положи́./ Те́мже святы́м успе́нием Ея́ мир оживотвори́ся,/ во псалме́х, и пе́ниих, и пе́снех духо́вных/ со Безпло́тными и апо́столы пра́зднует све́тло.

Сла́ва, глас 5. Феофа́ново:

Прииди́те, празднолю́бных собо́р,/ прииди́те, и лик соста́вим,/ прииди́те, венча́ем пе́сньми Це́рковь,/ упокое́нием Ковче́га Бо́жия./ Дне́сь бо Не́бо простира́ет не́дра,/ прие́мля Ро́ждшую все́ми Невмести́маго,/ и земля́, Исто́чник Жи́зни отдаю́щи, благослове́ние,/ украша́ется благоле́пием./ А́нгели лик составля́ют со апо́столы,/ ужа́сно взира́юще/ от живота́ в Живо́т преставля́ему,/ Ро́ждшую Нача́льника жи́зни./ Вси поклони́мся Ей, моля́щеся:/ сро́дна присвое́ния не забу́ди, Влады́чице,/ ве́рно пра́зднующих всесвято́е Твое́ успе́ние.

И ны́не, глас то́йже:

Воспо́йте, лю́дие,/ Ма́тери Бо́га на́шего, воспо́йте:/ дне́сь бо всесве́тлую ду́шу Свою́ в пречи́стыя дла́ни/ И́же из Нея́ Вопло́щшагося без се́мене предае́т,/ Его́же и мо́лит непреста́нно/ дарова́ти вселе́нней мир и ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 4:

Прииди́те, воспое́м, лю́дие,/ Пресвяту́ю Де́ву Чи́стую,/ из Нея́же неизрече́нно про́йде,/ вопло́щся, Сло́во О́тчее,/ зову́ще и глаго́люще:/ благослове́нна Ты в жена́х,/ блаже́нное чре́во, вмести́вшее Христа́./ Того́ святы́м рука́м ду́шу преда́вши,/ моли́ся, Пречи́стая,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́и Твои́,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Дави́дскую пе́снь дне́сь, лю́дие, воспое́м Христу́ Бо́гу:/ приведе́тся, рече́, Царю́ де́вы в след Ея́,/ и и́скренняя Ея́ приведе́тся в весе́лии и ра́довании./ И́бо от се́мене Дави́дова,/ Ея́же ра́ди мы обожи́хомся,/ в ру́це Своего́ Сы́на, и Влады́ки/ сла́вно и па́че сло́ва прелага́ется,/ Ю́же, я́ко Ма́терь Бо́жию, воспева́юще,/ вопие́м и глаго́лем:/ спаси́ нас, испове́дающих Тя, Богоро́дицу,/ от вся́каго обстоя́ния/ и изба́ви от бед ду́ши на́ша.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною,/ и не отве́ржется ея́.

Всечестно́е Твое́ успе́ние,/ Пресвята́я Де́во Чи́стая,/ А́нгел мно́жество на Небеси́/ и челове́ческий род на земли́, ублажа́ем,/ я́ко Ма́ти была́ еси́ Творца́ всех, Христа́ Бо́га,/ Того́ моля́щи не преста́й о нас, мо́лимся,/ и́же на Тя с Бо́гом упова́ние поло́жших,/ Богоро́дице Всепе́тая и Неискусобра́чная.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Егда́ изшла́ еси́, Богоро́дице Де́во,/ ко из Тебе́ Ро́ждшемуся неизрече́нно,/ бя́ше Иа́ков, брат Бо́жий и пе́рвый священнонача́льник,/ Петр же, честне́йший верхо́вник,/ Богосло́вов нача́льник,/ и ве́сь Боже́ственный апо́стольский лик,/ явле́нным богосло́вием песносло́вяще/ Боже́ственное и стра́шное Христа́ Бо́га смотре́ния та́инство/ и живонача́льное и богоприя́тное Твое́ те́ло погре́бше,/ ра́довахуся, Всепе́тая./ Превы́ше же пресвяты́я и старе́йшия а́нгельския си́лы,/ чудеси́ дивя́щеся,/ прини́кше друг ко дру́гу, глаго́лаху:/ возьми́те ва́ша врата́/ и восприими́те Ро́ждшую небесе́ и земли́ Творца́,/ славословле́ньми же воспое́м честно́е и свято́е те́ло,/ вмести́вшее на́ми Неви́димаго и Го́спода./ Те́мже и мы, па́мять Твою́ пра́зднующе,/ вопие́м Ти, Препе́тая:/ христиа́нский рог вознеси́ и спаси́ ду́ши на́ша.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь,

глас 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́,/ и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша. (Три́жды)

И чте́ние.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Всечестны́й лик прему́дрых апо́стол собра́ся,/ чу́дно погребсти́ сла́вно те́ло Твое́ пречи́стое, Богоро́дице Всепе́тая./ С ни́миже воспе́ша и А́нгел мно́жество, преставле́ние Твое́ че́стно хва́ляще,/ е́же ве́рою пра́зднуем.

Сла́ва, и ны́не, то́йже. И чте́ние.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

В рождестве́ Твое́м зача́тие безсе́менное,/ во успе́нии Твое́м ме́ртвость нетле́нная,/ чу́до в чудеси́ сугу́бо стече́ся, Богоро́дице:/ ка́ко бо Неискусому́жная Младопита́тельница чи́ста су́щи?/ Ка́ко же Ма́ти Бо́гу мертвоно́сна мироуха́ющи?/ Те́мже со А́нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По по́лиеле́и седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Возопи́й, Дави́де, что сей пра́здник,/ его́же воспе́л еси́ дре́вле в кни́зе псало́мстей?/ Я́ко Дще́рь, Богоотрокови́цу и Де́ву, преложи́ Ю́ на о́ны оби́тели Христо́с,/ И́же из Нея́ без се́мене ро́ждся./ И сего́ ра́ди ра́дуются ма́тери, и дще́ри, и неве́сты Христо́вы, вопию́ще:/ ра́дуйся, преста́вившаяся к Вы́шнему Ца́рствию.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6. Византи́ево:

Егда́ преставле́ние пречи́стаго Твоего́ те́ла готовля́шеся,/ тогда́ апо́столи, обстоя́ще одр,/ с тре́петом зря́ху Тя;/ и о́ви у́бо, взира́юще на те́ло,/ у́жасом одержи́ми бя́ху,/ Петр же со слеза́ми вопия́ше Ти:/ О Де́во,/ ви́жду Тя я́сно просте́рту про́сту,/ Живота́ всех, и удивля́юся,/ в Не́йже всели́ся бу́дущия жи́зни наслажде́ние./ Но, о Пречи́стая,/ моли́ся приле́жно Сы́ну и Бо́гу Твоему́/ спасти́ся ста́ду Твоему́ невреди́му.

Кано́на два, кир Космы́ и кир Иоа́нна. Ирмосы́ обои́х кано́нов по два́жды, тропари́ же на 12. Катава́сия, ки́йждо лик свой ирмо́с.

Кано́н пе́рвый, его́же краегране́сие: Да торжеству́ют Богому́дрии. Глас 1.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Преукраше́нная Боже́ственною сла́вою,/ свяще́нная и сла́вная, Де́во, па́мять Твоя́/ вся собра́ к весе́лию ве́рныя,/ начина́ющей Мариа́ме, с ли́ки и тимпа́ны,/ Твоему́ пою́щия Единоро́дному:/ сла́вно я́ко просла́вися.

Да провожда́ют невеще́ственнии чи́нове/ небоше́ственное в Сио́н Боже́ственное те́ло Твое́,/ внеза́пу же сте́кшеся апо́стол мно́жество от коне́ц, Богоро́дице, Тебе́ предста́ша а́бие,/ с ни́миже, Чи́стая, Твою́ честну́ю, Де́во, па́мять сла́вим.

Побе́дныя по́чести взяла́ еси́ на естество́, Чи́стая, Бо́га ро́ждши,/ оба́че же, подо́бящися Творцу́ Твоему́ и Сы́ну,/ па́че естества́ повину́ешися есте́ственным зако́ном./ Те́мже уме́рши, с Сы́ном востае́ши, ве́чнующи.

Други́й кано́н Иоа́нна Дамаски́на, глас 4.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ успе́ние.

Де́вы отрокови́цы, с Мариами́ею проро́чицею пе́снь исхо́дную ны́не воскли́кните:/ Де́ва бо и еди́на Богома́ти ко прия́тию Небе́сному преставля́ется.

Досто́йно, я́ко одушевле́нное Тя Не́бо, прия́ша Небе́сная, Пречи́стая, Боже́ственная селе́ния,/ и предста́, све́тло укра́шена, я́ко Неве́ста, Всенепоро́чная, Царю́ и Бо́гу.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Соде́тельная и содержи́тельная всех/ Бо́жия Му́дросте и Си́ло,/ непрекло́нну, недви́жиму Це́рковь утверди́, Христе́,/ еди́н бо еси́ Свят,/ во святы́х почива́яй.

Жену́ Тя ме́ртвенну, но па́че естества́ и Ма́терь Бо́жию/ ви́девше, Всенепоро́чная, сла́внии апо́столи/ ужа́сно прикаса́хуся рука́ми сла́вою облиста́ющей,/ я́ко богоприя́тное Селе́ние ви́дяще.

Пости́же ру́це досади́тельныя де́рзаго, усече́нием суд нане́с,/ Бо́гу сохра́ньшу че́сть одушевле́нному Киво́ту, сла́вою Божества́,/ в Не́мже Сло́во пло́ть бы́сть.

Ин

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стиый Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней па́мяти Твое́й/ венце́в сла́вы сподо́би.

От ме́ртвых чресл произве́дшися, естество́м подо́бна, Чи́стая, исхожде́ние разреши́,/ ро́ждши же су́щую Жи́знь,/ к Жи́зни преста́вися Боже́ственней и Ипоста́сней.

Лик Богосло́вов от коне́ц, свы́ше же А́нгел мно́жества/ к Сио́ну идя́ху всеси́льным манове́нием,/ достодо́лжно, Влады́чице, Твоему́ погребе́нию служа́ще.

Ипакои́, глас 8:

Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице Де́во,/ в Тя бо Невмести́мый Христо́с Бог наш вмести́тися благоволи́./ Блаже́ни есмы́ и мы, предста́тельство Тя иму́ще:/ де́нь бо и но́щь мо́лишися о нас и ро́ди христиа́нстии Твои́ми моли́твами утвержда́ются./ Тем, воспева́юще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Ре́чи проро́ков и гада́ния/ воплоще́ние прояви́ша от Де́вы Твое́, Христе́:/ сия́ние блиста́ния Твоего́ во свет язы́ков изы́дет,/ и возгласи́т Тебе́ бе́здна с весе́лием:/ си́ле Твое́й Сла́ва, Человеколю́бче.

Ви́дите, лю́дие, и чуди́теся:/ Гора́ бо свята́я и я́вственная Бо́гу в Небе́сныя оби́тели превы́шше взе́млется,/ Не́бо земно́е в Небе́сное и нетле́нное селе́ние вселя́емо.

Жи́зни присносу́щныя и лу́чшия сме́рть Твоя́ бы́сть прехожде́ние, Чи́стая,/ от привре́менныя к Боже́ственней вои́стинну и непреходи́мей преставля́я Тя, Чи́стая,/ в весе́лии Сы́на зре́ти Твоего́ и Го́спода.

Взя́шася две́ри Небе́сныя, и А́нгели воспе́ша,/ и прия́т Христо́с де́вства Свое́й Ма́тере сосу́д;/ Херуви́ми подъя́ша Тя с весе́лием,/ Серафи́ми же сла́вят, ра́дующеся.

Ин

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Чу́до бя́ше зре́ти Не́бо всех Царя́ одушевле́нное,/ испражне́ния преходя́щее земна́я, я́ко чу́дна дела́ Твоя́!/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

А́ще и непости́жный Сея́ Плод, И́мже небеса́ бы́ша,/ погребе́ние прия́т во́лею, я́ко мертв;/ ка́ко погребе́ния отве́ржется неискусобра́чно Ро́ждшая?

В преставле́нии Твое́м, Ма́ти Бо́жия, простра́ннейшее те́ло Твое́ и богоприя́тное/ а́нгельская во́инства свяще́нными кри́лы тре́петом и ра́достию покрыва́ху.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́жию и неизрече́нную добро́ту/ доброде́телей Твои́х, Христе́, испове́м:/ от Присносу́щныя бо Сла́вы/ Соприсносу́щное и Ипоста́сное возсия́вый Сия́ние,/ из де́вственныя утро́бы/ су́щим во тьме́ и се́ни вопло́щся,/ возсия́л еси́ Со́лнце.

Я́ко на о́блаце, Де́во, апо́стольский лик носи́мь,/ к Сио́ну от коне́ц служи́ти Тебе́, О́блаку ле́гкому, собира́шеся:/ от Нея́же Вы́шний Бог су́щим во тьме́ и се́ни Пра́ведное возсия́ Со́лнце.

Труб богоприя́тнии язы́цы богосло́вных муже́й благогла́снейше Богоро́дице вопия́ху,/ исхо́дную возглаша́юще пе́снь Ду́хом:/ ра́дуйся, нетле́нный Исто́чниче/ Бо́жия живонача́льнаго и спаси́тельнаго всем воплоще́ния.

Ин

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о честне́м успе́нии Твое́м:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ от земли́ преста́вилася еси́ к ве́чным оби́телем/ и к безконе́чней жи́зни,/ всем, воспева́ющим Тя,/ спасе́ние подава́ющая.

Да возглася́т трубы́ богосло́вов дне́сь,/ язы́к же многовеща́нный челове́ческий ны́не да восхва́лит,/ да огласи́т же возду́х, безме́рным сия́я све́том,/ А́нгели да пою́т Пречи́стыя Де́вы успе́ние.

Сосу́д подоба́ше избра́нный, пе́нием Ти ве́сь удивля́емь, Деви́це, исхо́ден,/ ве́сь освяще́н Бо́гови, всем богоприя́тен,/ и сей и́стинно явля́емый, Богоро́дице Всепе́тая.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Морски́й пучиноро́дный ки́тов вну́тренний о́гнь –/ тридне́внаго Твоего́ погребе́ния проображе́ние,/ его́же Ио́на проро́к показа́ся./ Спасе́н бо, я́ко и предпосла́ся, неврежде́н, вопия́ше:/ пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди.

Дае́т Тебе́ я́же Превы́ше естества́ Царь всех Бог:/ в рождестве́ бо Де́ву я́коже сохрани́, та́ко во гро́бе те́ло соблюде́ нетле́нно/ и спросла́ви Боже́ственным преставле́нием,/ че́сть Тебе́, я́ко Сын Ма́тери, да́руя.

Вои́стинну Тя, я́ко све́тел све́щник невеще́ственнаго Све́та,/ кади́льницу злату́ю Боже́ственнаго У́гля, во Свята́я святы́х всели́,/ ру́чку и жезл, скрижа́ль богопи́санную, ковче́г святы́й,/ трапе́зу Сло́ва жи́зни, Де́во, Рождество́ Твое́.

Ин

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Из Тебе́ Жи́знь возсия́, ключи́ де́вства не руши́вши;/ ка́ко у́бо пречи́стое и живонача́льное Твое́ те́ло/ искуше́ния сме́рти бы́сть прича́стно?

Жи́зни бы́вши храм, жи́знь присносу́щную улучи́ла еси́:/ сме́ртию бо к животу́ премину́ла еси́,/ Я́же Жи́знь ро́ждши воипоста́сную.

Конда́к, глас 2:

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста:/ я́коже бо Живота́ Ма́терь/ к животу́ преста́ви/ во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

И́кос:

Огради́ моя́ помышле́ния, Христе́ мой,/ и́бо Сте́ну ми́ра воспе́ти дерза́ю, Чи́стую Ма́терь Твою́,/ на столпе́ глаго́л укрепи́ мя и в тя́жких мы́слех заступи́ мя,/ Ты бо взыва́ющим и прося́щим ве́рою моле́ния исполня́еши./ Ты мне у́бо да́руй язы́к прино́сен и по́мысл непосты́ден:/ вся́кое бо дая́ние сия́ния от Тебе́ низпосыла́ется, Светопода́телю,/ во утро́бу всели́выйся присноде́вственную.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Безсту́дней я́рости же и огню́/ Боже́ственное жела́ние сопротивля́яся,/ о́гнь у́бо ороша́ше,/ я́рости же смея́шеся,/ богодохнове́нною слове́сною преподо́бных тривеща́нною цевни́цею/ противовеща́я мусики́йским орга́ном посреди́ пла́мене:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Богоде́ланныя скрижа́ли Моисе́й, пи́санныя Боже́ственным Ду́хом, я́ростию сокруши́,/ но сего́ Влады́ка Ро́ждшую неврежде́нну в Небе́сныя сохра́нь до́мы ны́не вну́трь всели́./ С Не́ю игра́юще, вопие́м Христу́:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

В кимва́лех – усты́ чи́стыми, мусики́йски же – се́рдцем све́тлым,/ доброгла́сною трубо́ю – высо́кою мы́слию,/ Де́вы и Чи́стыя в наро́читый избра́нный де́нь преставле́ния,/ де́тельными пле́щуще рука́ми, вопие́м:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Богому́дрии, собери́теся, лю́дие:/ Бо́жия бо сла́вы Селе́ние от Сио́на преставля́ется к Небе́сному жили́щу,/ иде́же глас чист пра́зднующих,/ глас несказа́ннаго ра́дования, и в весе́лии вопию́щих Христу́:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ю́ноши и де́вы, Де́выя же и Богома́тере па́мять чту́ще,/ ста́рцы, и мона́си, ца́рие и судии́, по́йте:/ оте́ц на́ших Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́.

Да востру́бят трубо́ю духо́вною го́ры Небе́сныя,/ да ра́дуются хо́лми, и да игра́ют Боже́ственнии апо́столи:/ Цари́ца к Сы́ну преставля́ется, с Ним ца́рствующи.

Всесвяще́нное преставле́ние Боже́ственныя Твое́й и Нетле́нныя Ма́тере/ преми́рныя Вы́шних сил совокупи́ чи́ны,/ весели́тися с су́щими на земли́, Тебе́ пою́щими:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Пла́мень, ороша́ющ преподо́бныя,/ злочести́выя же попаля́ющ,/ А́нгел Бо́жий всемо́щный показа́ отроко́м,/ живонача́льный же исто́чник соде́ла Богоро́дицу,/ тлю сме́рти и живо́т точа́щу пою́щим:/ Соде́теля еди́наго пои́м, изба́вленнии,/ и превозно́сим во вся ве́ки.

Глаго́лы после́доваху Боже́ственному Ковче́гу свяще́нному/ все мно́жество Богосло́вов в Сио́не:/ ка́мо и́деши ны́не, Ски́ние, – зову́ще, – Бо́га Жива́го?/ Не преста́й призира́ющи ве́рою пою́щия:/ Соде́теля еди́наго пое́м, изба́вленныя, и превозно́сим во вся ве́ки.

Я́коже, возде́вши ру́це, исхо́диши, Всенепоро́чная,/ ру́це, и́миже Бо́га носи́ла еси́ пло́тию,/ со дерзнове́нием, я́ко Ма́ти, рекла́ еси́ к Рожде́нному:/ я́же Ми дал еси́, во ве́ки сохрани́, вопию́щия Тебе́:/ Соде́теля еди́наго пое́м, изба́вленнии, и превозно́сим во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Па́мять Твою́, Чи́стая Де́во,/ Нача́ла же, и Вла́сти, и Си́лы, А́нгели, Арха́нгелы,/ Престо́ли, Госпо́дьства, Херуви́ми сла́вят и стра́шнии Серафи́ми;/ челове́ческий же род – пое́м и превозно́сим во вся ве́ки.

И́же стра́нно всели́выйся, Богоро́дице, в чи́стое чре́во Твое́, воплоща́емь,/ Сей, всесвяще́нный дух Твой прие́м,/ у Себе́ упоко́и, я́ко должни́к Сын./ Те́мже Тя пое́м, Де́во, и превозно́сим во вся ве́ки.

О, вы́ше ума́ чуде́с Присноде́вы же и Богома́тере!/ Во гроб бо все́льшися, показа́ рай./ Ему́же предстоя́ще дне́сь, ра́дующеся, пое́м:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

На 9-й пе́сни Честне́йшую: не пое́м, но пое́м припе́вы пра́здника: Ро́ди вси, блажи́м Тя,/ еди́ну Богоро́дицу. Или́: А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася,/ ка́ко Де́вая восхо́дит от земли́ на Не́бо. Та́же ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы: И вторы́й лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И на ки́йждо тропа́рь пою́т то́йже припе́в по еди́ножды.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы/ в Тебе́, Де́во Чи́стая:/ де́вствует бо рождество́ и живо́т предобруча́ет сме́рть;/ по рождестве́ Де́ва и по сме́рти жива́,/ спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Дивля́хуся А́нгельския си́лы, в Сио́не смотря́юще своего́ Влады́ку,/ же́нскую ду́шу рука́ми нося́щаго,/ пречи́сто бо Ро́ждшей сыноле́пно провозглаша́ше:/ гряди́, Чи́стая, с Сы́ном и Бо́гом просла́влена бу́ди.

Опря́та лик апо́стольский богоприя́тное те́ло Твое́,/ со стра́хом зря́ще и гла́сом ве́лиим веща́юще:/ в Небе́сныя до́мы к Сы́ну восходя́щи, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Посе́м пе́рвый лик пое́т втора́го кано́на припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ от земли́ на Не́бо честно́е преставле́ние Бо́жия Ма́тере. И ирмо́с: Всяк земноро́дный: И втор лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И на ки́йждо тропа́рь пою́т то́йже припе́в по еди́ножды.

Ин

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное преставле́ние Богома́тере,/ и да вопие́т:/ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Прии́де в Сио́н, на Боже́ственную и ту́чную Го́ру жива́го Бо́га,/ возра́дуемся, Богоро́дицу зря́ще:/ к зело́ бо лу́чшей и Боже́ственней се́ни,/ я́ко Ма́терь, Сию́ во Свята́я святы́х Христо́с преста́ви.

Прииди́те, ве́рнии, ко гро́бу присту́пим Бо́жия Ма́тере/ и обы́мем, се́рдцы и устна́ми, очесы́ и лице́м чи́сто прикаса́ющеся/ и почерпа́юще исцеле́ний незави́стныя да́ры от исто́чника приснотеку́щаго.

Приими́ от нас пе́снь исхо́дную, Ма́ти жива́го Бо́га,/ и светоно́сною Твое́ю и Боже́ственною осени́ благода́тию,/ во́инству – победи́тельная, христолю́бным лю́дем – мир,/ оставле́ние – пою́щим и душа́м спасе́ние подаю́щи.

Та́же о́ба ли́ка, сше́дшеся вку́пе, пою́т пе́рваго кано́на припе́в и ирмо́с: Побежда́ются естества́: И втора́го кано́на припе́в и ирмо́с: Всяк земноро́дный: И покло́н.

Свети́лен.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Апо́столи, от коне́ц совоку́пльшеся зде,/ в Гефсимани́йстей ве́си погреби́те те́ло Мое́,/ и Ты, Сы́не и Бо́же Мой, приими́ дух Мой. (Три́жды).

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

В сла́вном успе́нии Твое́м/ Небеса́ ра́дуются,/ и а́нгельская возра́довашася во́инства,/ вся же земля́ весели́тся,/ пе́снь Тебе́ исхо́дную провозглаша́ющи,/ Ма́тери все́ми Влады́чествующаго,/ Неискусобра́чная Пресвята́я Де́во,/ Я́же род челове́ческий изба́вльшая/ прароди́тельнаго осужде́ния. (Два́жды).

От коне́ц стеко́шася/ апо́столов лу́чшии,/ богонача́льным манове́нием, погребсти́ Тя,/ и от земли́ взе́млему Тя к высоте́ зря́ще,/ глас Гаврии́лов ра́достию вопия́ху Тебе́:/ ра́дуйся, Носи́ло Божества́ всего́./ Ра́дуйся, Еди́на, земна́я с Вы́шними/ Рождество́м Твои́м совоку́пльшая.

Я́же Живо́т ро́ждшая,/ к жи́зни премину́ла еси́,/ честны́м успе́нием Твои́м, безсме́ртней,/ доринося́щим Тя А́нгелом,/ Нача́лом и Си́лам,/ апо́столом и проро́ком/ и всей тва́ри,/ прие́мшу же нетле́нными дла́ньми Сы́ну Твоему́/ непоро́чную ду́шу Твою́,/ Де́во Ма́ти Богоневе́сто.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

На безсме́ртное Твое́ успе́ние,/ Богоро́дице, Ма́ти Живота́,/ о́блацы апо́столы по возду́ху восхища́ху,/ и, по ми́ру разсе́янныя,/ во еди́ном ли́це предста́ша пресвято́му Твоему́ те́лу,/ е́же и погре́бше че́стно,/ глас Тебе́ Гаврии́лов, пою́ще, вопия́ху:/ ра́дуйся, Благода́тная, Де́во,/ Ма́ти Безневе́стная,/ Госпо́дь с Тобо́ю./ С ни́миже, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст, и дае́тся еле́й от канди́ла Пресвяты́я Богоро́дицы, и час 1-й, и коне́чный отпу́ст.

На ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, 1-го кано́на пе́снь 3-я, на 4 и 2-го кано́на пе́снь 6-я, на 4.

А́ще изво́лит предстоя́тель, антифо́ны пра́здника

Антифо́н 1:

Стих 1: Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 2: Испове́дайтеся Ему́, хвали́те И́мя Его́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Во Гра́де Го́спода сил, во Гра́де Бо́га на́шего.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Бы́сть в ми́ре ме́сто Его́ и жили́ще Его́ – в Сио́не.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Сла́ва, и ны́не: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Антифо́н 2:

Стих 1: Лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня, па́че всех селе́ний Иа́ковлих.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Стих 2: Пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, Гра́де Бо́жий.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Стих 3: Бог основа́ и́ в век.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Стих 4: Освяти́л е́сть Селе́ние Свое́ Вы́шний.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Сла́ва, и ны́не: Единоро́дный Сы́не:

Антифо́н 3:

Стих 1: Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́.

Тропа́рь: В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́:

Стих 2: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́:

Стих 3: Ча́шу спасе́ния прииму́ и И́мя Госпо́дне призову́.

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́:

Вход

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

По вхо́де тропа́рь пра́здника. Сла́ва, и ны́не: конда́к. Проки́мен, глас 3, песнь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Апо́стол к Филипписи́ем, зача́ло 240. Аллилу́ия, глас 2: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и Киво́т святы́ни Твоея́. Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною и не отве́ржется ея́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 54. Вме́сто Досто́йно: пое́м ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы: И до отда́ния. Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́:

На трапе́зе утеше́ние бра́тии. А́ще ли бу́дет пра́здник сей в сре́ду или́ в пято́к, разреша́ем то́чию на ры́бу и вино́. А́ще ли в понеде́льник, и миря́не разреша́ют на мя́со, и сы́ры, и яйца. Мона́си же то́чию на ры́бу и вино́. Пра́зднуется у́бо сей пра́здник де́вять дний.

Подоба́ет ве́дати: а́ще случи́тся пра́здник Пресвяты́я Богоро́дицы Успе́ния в Неде́лю: В суббо́ту на ма́лой вече́рни на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны гла́са 4. Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ра воскре́сна еди́на и пра́здника, стихо́вна вели́кия вече́рни, с припе́вы пра́здника. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Тропа́рь воскре́сный. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Ектении́ ма́лая и отпу́ст.

На вели́цей вече́рни, по обы́чной кафи́зме, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны три, и восто́чен Анато́лиев еди́н, и пра́здника 6. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Вход. Проки́мен дне и чте́ния три пра́здника.

На лити́и стихи́ры и Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь пра́здника, три́жды, и чте́ние в Посла́ниях.

На у́трени. На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сный, два́жды. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По обы́чных кафи́змах седа́льны воскре́сны с Богоро́дичны их и чте́ние во Ева́нгелии толково́м, Неде́ля рядова́я. Та́же Многоми́лостиво, и тропари́: А́нгельский собо́р: и седа́льны вси пра́здника, по еди́ножды, и чте́ние пра́здника. Степе́нна гла́са, проки́мен и Ева́нгелие пра́здника. Та́же Воскресе́ние Христо́во: псало́м 50 и целова́ние Ева́нгелия, по обы́чаю. Посе́м Сла́ва: Моли́твами Богоро́дицы: И ны́не, то́йже. Стихи́ра пра́здника. Кано́н воскре́сный со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на 2, и пра́здника о́ба кано́на на 8. Катава́сия, ирмосы́ пра́здника, обои́х кано́нов. По 3-й пе́сни конда́к воскре́сный, ипакои́ пра́здника еди́ножды. По 6-й пе́сни конда́к пра́здника, и и́кос, и чтем Про́лог. На 9-й пе́сни припе́вы не пое́м, но Честне́йшую: Свети́лен воскре́сный. Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4, и пра́здника 4, с припе́вы пра́здника. Сла́ва, пра́здника. И ны́не: Преблагослове́нна еси́: и славосло́вие вели́кое. Трисвято́е. Тропа́рь воскре́сный то́чию. Ектении́ и отпу́ст. Дае́тся же и еле́й от канди́ла пра́здника. Та́же стихи́ра ева́нгельская, и оглаше́ние, и обы́чное исхожде́ние, и час 1-й в притво́ре.

На 1-м часе́, тропа́рь воскре́сный. Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к воскре́сный и отпу́ст. Та́кожде и на про́чих часе́х тропа́рь воскре́сный. Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. Конда́к пра́здника и воскре́сный глаго́лем, пременя́юще.

На Литурги́и: Блаже́нны воскре́сны гла́са на 6 и пра́здника, пе́снь 3-я на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сный и пра́здника Сла́ва, конда́к воскре́сный. И ны́не, пра́здника. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия, Ева́нгелие, и прича́стен дне и пра́здника.

Похвалы́,

или́ свяще́нное после́дование на свято́е преставле́ние Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры пра́здника, глас 1:

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,/ Го́споди, услы́ши глас мой.

О ди́вное чу́до: (зри день сей вы́ше).

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́/ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Ди́вны Твоя́ та́йны, Богоро́дице: (зри день сей вы́ше).

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?/ Я́ко у тебе́ очище́ние е́сть.

Твое́ сла́вят успе́ние: (зри день сей вы́ше).

И́ны стихи́ры из Иерусали́мскаго после́дования, глас 6:

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,/ упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Дне́шний де́нь та́йно/ вели́кий псалмопе́вец прообразова́ше, глаго́ля:/ воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́./ И па́ки: предста́, глаго́ля, Цари́ца одесну́ю Тебе́,/ ря́сны златы́ми оде́яна, преиспещре́на./ Сия́ бо е́сть благослове́нная суббо́та,/ сей е́сть упокое́ния Боже́ственный де́нь,/ в о́ньже почи́ от живота́ Ма́ти су́щи Живота́,/ смотре́нием е́же на сме́рть,/ пло́тию суббо́тствовавшая и преста́вльшаяся,/ и на Небеса́ возше́дшая/ си́лою И́же из Нея́ вопло́щшагося Христа́ Бо́га,/ и с Ним во ве́ки веко́в ве́чнующая,/ и да́рующая нам живо́т ве́чный,/ с любо́вию чту́щим свято́е Ея́ успе́ние.

Глас 2. Подо́бен: Егда́ от Дре́ва Тя ме́ртва:

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния/ да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Егда́ от ми́ра, Жи́знь су́щи,/ ро́ждшая Жи́знь вся́ческих, Сы́на Бо́жия во пло́ти,/ взе́млема была́ еси́,/ восходя́щи во вхо́ды боже́ственныя, Небе́сныя, Чи́стая,/ тогда́ чу́до сбы́сться,/ е́же возгласи́ Дух Святы́й:/ кто Сия́, ны́не восходя́щая от пусты́ни?/ Вся же со стра́хом вопия́ху:/ Сла́ва восхожде́нию Твоему́, Любоблага́я.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость и мно́гое у Него́ избавле́ние,/ и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Егда́ во гро́бе, Мариа́м,/ в Гефсима́нии положи́лася еси́ пло́тию,/ естества́ Оживотвори́тельнице,/ тогда́ вся тва́рь, зря́щи Тя, ужасе́ся;/ Творе́ц же дух Твой, ру́це распросте́р,/ благода́тне прия́т, я́ко должни́к Сын./ Е́же Безпло́тных чи́ни зря́ще,/ со стра́хом вопия́ху:/ Сла́ва восхожде́нию Твоему́, Любоблага́я.

Стих: Хвали́те Го́спода, вси язы́цы,/ похвали́те Его́, вси лю́дие.

Егда́ трие́ свяще́нницы,/ Ареопаги́т о́ный и Иерофе́й с Диони́сием,/ Твое́ боже́ственное уви́деша, Всенетле́нная, успе́ние,/ тогда́, сле́зы точа́ще, глаго́лют си́це:/ ка́ко стерпи́м страда́ние в ми́ре?/ В Тебе́ бо, о Де́во,/ Сы́на Твоего́ мне́хом зре́ти и утеша́хомся.

Глас 5: Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,/ и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Тебе́, оде́ющуюся све́том, я́ко ри́зою,/ Сы́на Бо́жия ро́ждшую,/ лик учени́к Его́ ви́дев ме́ртву,/ во гро́бе, мра́ка испо́лненном, просте́рту,/ благосе́рдный плач восприи́м, рыда́я, глаго́лаше:/ увы́ мне, сладча́йшая Мариа́м,/ Ю́же вма́ле име́х утеше́ние/ и, ви́дя Тебе́, мнех Учи́теля моего́ зре́ти,/ но се ны́не ви́жду Тя по зако́ну естества́ подъе́мшу сме́рть./ О, ка́ко Тя погребу́, Де́во,/ или́ ка́ко плащани́цами обвию́?/ Ки́има же рука́ма прикосну́ся нетле́нному Твоему́ те́лу?/ Или́ ки́я пе́сни воспою́, Твоему́ исхо́ду досто́йныя?/ Ка́ко же стерплю́, Госпоже́, Твое́, ско́рбное ми, отше́ствие?/ Или́ ка́ко безтру́дно понесу́ всетя́жкое сиротство́?/ Недоумева́ю, Блаже́нная Богоро́дице Мари́е,/ и боле́зненным се́рдцем соплета́ю песнопе́ния,/ и велича́ю Тя, Влады́чице,/ песносло́влю зача́тие Твое́,/ почита́ю Твое́ боже́ственное рождество́,/ чту восхожде́ние Твое́, Де́во./ Ублажа́ю же успе́ние Твое́/ и всесвято́е погребе́ние Твое́ со преставле́нием, зовы́й:/ Го́споди, Сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас 1:

Богонача́льным манове́нием: (зри день сей вы́ше).

Вход. Проки́мен, глас 2:

Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́. Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Чте́ния три (зри день сей вы́ше).

Стихи́ры на лити́и и стихо́вне пра́здника (зри день сей вы́ше).

На благослове́нии хле́бов Тропа́рь, глас 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́,/ и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша. (Три́жды.)

И быва́ет благослове́ние хле́бов и раздробле́ние, и, а́ще изво́лит настоя́тель, чрез диа́конов дае́т всей це́ркви.

По возгла́се: Благослове́ние Госпо́дне на вас: быва́ет чте́ние о успе́нии Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и а́ще изво́лит настоя́тель, с не́киим сокраще́нием, да в ме́ру бу́дет слу́жба.

НА У́ТРЕНИ

По шестопса́лмии и по вели́цей ектении́ поставля́ется посреде́ це́ркве укра́шенный анало́гий, и пева́ему: Бог Госпо́дь и яви́ся нам: исхо́дит от алтари́ предстоя́тель, неся́ о́браз или́ плащани́цу Успе́ния Пресвяты́я Богоро́дицы, после́дуют же ему́ свяще́нницы в облаче́нии, и полага́ется о́браз на анало́гий (плащани́ца же – на гробни́цу), и раздае́т предстоя́тель свещи́ бра́тии, и благословля́ет диа́коном и пономаре́м раздая́ти свещи́ та́кожде и наро́ду. И пою́тся си́и тропари́ из Иерусали́мскаго после́дования, кадя́щу предстоя́телю святы́м и о́бразу (или́ плащани́це).

Глас 2. Подо́бен: Благообра́зный Ио́сиф:

Благообра́зных учени́к лик ны́не Боже́ственный, о Честна́я,/ нескве́рное те́ло Твое́ слеза́ми чи́стыми омочи́в, я́ко арома́ты,/ во гро́бе, че́стне погреба́я, положи́,/ но тридне́вно преста́вилася еси́, Влады́чице,/ подаю́щи ми́рови Боже́ственную ми́лость.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху:

Егда́ снизшла́ еси́ к сме́рти, Живота́ Ма́ти безсме́ртная,/ тогда́ ад удиви́ся и ужасе́ся стра́шно,/ егда́ же узре́лася еси́ преста́вльшися на Небеса́, Мариа́м, от гро́ба,/ вся си́лы Небе́сныя взыва́ху:/ живоно́сная Ма́ти Живота́ на́шего, Сла́ва Тебе́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свяще́нным ученико́м, в Гефсима́нию те́ло Ма́тере Бо́жия нося́щим,/ пе́снь, ю́же возглаша́ю, прили́чна е́сть./ Сего́ ра́ди Христа́ Ма́тери,/ вои́стинну Еди́ней Богоотрокови́це, возопи́йте:/ воста́ни, о Влады́чице, подаю́щи всем ве́лию ми́лость.

Возглаша́ет канона́рх, на глас 5: Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. И чтет 1-й стих 17-я кафи́змы: Блаже́ни непоро́чнии:

Статия́ пе́рвая

1. Блаже́ни непоро́чнии в пу́ть, ходя́щим в зако́не Госпо́дни.

Жи́знь, во гро́бе положи́лся еси́, Христе́,/ и Ма́терь Живота́ полага́ется:/ стра́нное виде́ние А́нгелом и челове́ком.

2. Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́.

Велича́ем Тя, Богоро́дице Чи́стая,/ и чтим свято́е Твое́ успе́ние,/ и покланя́емся честно́му гро́бу Твоему́.

3. Не де́лающии бо беззако́ния в путе́х Его́ ходи́ша.

Мариа́м, ка́ко умира́еши, Жи́знь ве́рных?/ Ка́ко же гроб вмести́ Твое́ те́ло,/ вмести́вшее Невмести́маго все́ми?

4. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́.

Небе́с Царя́, Бо́га, ро́ждшая,/ в Небе́сное Ца́рство прелага́ешися, Чи́стая, ца́рски.

5. Дабы́ испра́вилися путие́ мой, сохрани́ти оправда́ния Твоя́.

От земли́ преста́вилася еси́/ и от земли́ ника́коже отлучи́лася еси́, Всесвята́я Богоро́дице,/ избавля́ющи ве́сь мир от бед.

6. Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́.

Вся земля́ сла́вит погребе́ние Твое́, Христе́,/ и пое́т, Влады́ко, погреба́льная Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере всеблагогове́йно.

7. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́тимися судьба́м пра́вды Твоея́.

А́нгели, зря́ще Тя, Чи́стая, просте́рту ме́ртву,/ Живо́т ми́ру возсия́вшую,/ соужаса́ющеся, дивля́хуся.

8. Оправда́ния Твоя́ сохраню́́, не оста́ви мене́ до зела́.

Па́ки по́слан бы́сть Гаврии́л от Бо́га/ и Твое́ благовеству́ет изше́ствие,/ Пренебе́сная, Нетле́нная, Чи́стая.

9. В чесо́м испра́вит юне́йший пу́ть свой? Внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́.

В черто́г Боже́ственный Тебе́, Неве́сту Бо́жию,/ Жени́х призыва́ет, Богоневе́сто,/ весели́тися при́сно боголе́пно.

10. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х.

До Престо́ла Бо́жия,/ иде́же свет Тро́ицы стра́шный и непристу́пный,/ дости́гла еси́ и почи́ла еси́, Де́во, и́стинно.

11. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́.

Преста́вльшися от земли́, Бо́гу предста́ла еси́, Богоро́дице,/ от Бо́га ника́коже отлуче́на бы́вши/ николи́же от утро́бы ма́тере.

12. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Честно́е Твое́ те́ло, Де́во,/ тле́ния и во гро́бе не уве́де,/ но с те́лом прешла́ еси́ от земли́ к Небеси́.

13. Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х.

Всесвято́е Твое́ лице́, Пречи́стая, и ме́ртвое я́ко рай явля́шеся,/ благода́тию и жи́знию ды́шущее взира́ющим.

14. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве.

От нас, чад Твои́х, Ма́ти,/ любо́вь на́шу и пе́снь исхо́дную приими́,/ приноси́мую из глубины́ души́.

15. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся и уразуме́ю пути́ Твоя́.

Отве́рзи, Ма́ти, честне́и Твои́ о́чи/ и на чад со́бранных при́зри,/ Твое́ успе́ние сла́вящих че́стно.

16. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х.

Отве́рзи уста́ и да́ждь нам благослове́ние, Пресвята́я Богоро́дице,/ преста́вльшаяся от нас коне́чне.

17. Возда́ждь рабу́ Твоему́, живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́.

Не оста́ви нас ны́не, си́рых, Ма́ти,/ от земли́ на Не́бо ны́не взе́млема,/ сопребыва́ти иму́щая Сы́ну и Бо́гу.

18. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́.

О́крест одра́ Твоего́ предстоя́ще,/ те́пле взыва́ем Тебе́, Де́во:/ поми́луй, Всесвята́я, спаси́ всех ве́рных.

19. Пришле́ц аз е́смь на земли́, не скрый от мене́ за́поведи Твоя́.

Прииди́ ны́не, А́нно, ста́ни с на́ми,/ нача́льствующи во пра́зднестве Твоея́ Святы́я Дще́ре, Богома́тере.

20. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

Прииди́те, дади́м сла́ву и хвалу́ Бо́гу,/ призва́вшему Сию́ во Свята́я,/ я́ко Святу́ю, святы́х бо́льшую.

21. Запрети́л еси́ го́рдым, про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х.

Ны́не прия́т Не́бо пресла́вно Цари́цу вселе́нныя и весели́тся,/ ца́рствующую зря́ще с Бо́гом.

22. Отыми́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.

Бог сла́вы, Сын Твой, Чи́стая,/ со сла́вою, я́ко Ма́тери, прия́т Тя/ и посади́ одесну́ю Себе́.

23. И́бо седо́ша кня́зи и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х.

Облече́нна и преукраше́нна благода́тию,/ ны́не предста́ла еси́ Бо́гу,/ я́ко Цари́ца и Ма́ти Бо́жия.

24. И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ е́сть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́.

А́нгели, Де́во, служа́ху на земли́,/ А́нгели и ны́не на Небесе́х предстоя́т Тебе́ раболе́пно.

25. Прильпе́ земли́ душа́ моя́, живи́ мя по словеси́ Твоему́.

А́нгельская во́инства, слете́вше,/ со стра́хом обстоя́ху,/ Твое́, Честна́я Влады́чице, преставле́ние зря́ще.

26. Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

И ны́не у́мныя си́лы, мы́сленно с на́ми предстоя́ще, пою́т,/ преставле́ние сла́вяще Твое́.

27. Пу́ть оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х.

От коне́ц приидо́ша ученицы́ Христо́ви/ послужи́ти погребе́нию Твоему́, Влады́чице,/ и воспе́ти Твое́ успе́ние, Чи́стая.

28. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния, утверди́ мя в словесе́х Твои́х.

Христо́с Бог, Де́во, А́нгели Своя́/ и Боже́ственныя апо́столы посла́ на погребе́ние Ма́тере сыноле́пно.

29 Пу́ть непра́вды отста́ви от мене́ и зако́ном Твои́м поми́луй мя.

Вся души́ святы́х пра́отец, и проро́к, и пра́ведник снидо́шася,/ исхо́дную принося́ще пе́снь.

30. Пу́ть и́стины изво́лих и судьбы́ Твоя́ не забы́х.

Тебе́, Богоро́дице Чи́стая, живу́щую и ны́не по сме́рти,/ сла́вит все мно́жество Небе́сных и земны́х.

31. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́.

Живе́ши и по сме́рти, Живоприе́мный Исто́чниче,/ от живота́ бо к Животу́ прешла́ еси́,/ я́ко ро́ждшая Присноживо́тный Живо́т.

32. Пу́ть за́поведей Твои́х теко́х, егда́ разшири́л еси́ се́рдце мое́.

А́ще и умира́еши, Де́во, ны́не по подо́бию на́шему,/ но всех Цари́ца явля́ешися,/ я́ко заче́ншая Творца́ вся́ческих.

33. Законоположи́ мне, Го́споди, пу́ть оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и вы́ну.

А́ще и сокрыва́ешися во гро́бе ма́лем, Де́во,/ но са́мое Не́бо Тебе́ отве́рзеся,/ и на престо́л прия́т Тебе́ Бог.

34. Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м.

Из недр О́тчих роди́выйся Бог/ и в не́дра Твоя́, Непоро́чная, вше́дый/ прия́т во объя́тия Тебе́, Чи́стая.

35. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х.

Бог погребе́ся, и Ма́ти Бо́жия,/ Бог в те́мная сни́де, и Ма́ти Бо́жия.

36. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство.

Сы́на, Де́во, и на Кресте́ не оста́вила еси́,/ сего́ ра́ди и Той не оста́ви Тя,/ Тебе́ ны́не предстоя́ теле́сне.

37. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя.

Гроб Сы́на прославля́еши ма́терски,/ и Той, Де́во, Твое́ свято́е успе́ние воспрославля́ет боже́ственне.

38. Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой.

Восхвали́ша Тебе́ вси А́нгели Бо́жии,/ егда́ вы́ше Небе́с возшла́ еси́,/ и, па́дше, поклони́шася че́стно.

39. Отыми́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х, я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги.

К Престо́лу прише́дши Всевы́шняго Бо́га,/ па́дши, ра́бски поклони́лася еси́/ и предста́ла еси́, зря́щи Бо́га.

40. Се, возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя.

О, ра́дости неизрече́нныя!/ О, че́сти безме́рный!/ Мариа́м со Иису́сом, Сы́ном Свои́м, ца́рствует на Небеси́ и на земли́.

41. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́.

Богоро́дице Де́во, преста́вльшися от земли́,/ су́щих на земли́ не оста́ви,/ сохраня́ющи покланя́ющихся преставле́нию Твоему́.

42. И отвеща́ю поноша́ющим ми сло́во, я́ко упова́х на словеса́ Твоя́.

От Небесе́, Ма́ти, иде́же ны́не обита́еши,/ призре́вши на зе́млю, бу́ди благоутро́бна/ и поми́луй мир, Блага́я.

43. И не отыми́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х.

Апо́столи, Богоро́дице Чи́стая,/ егда́ пресвято́е те́ло Твое́ ви́деша,/ припа́дше, поклони́шася че́стно.

44. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка.

Исхо́дныя псалмы́, и пе́ния, и пе́сни, лик соста́вльше, поя́ху Тебе́,/ чудя́щеся сла́ве Твое́й, Чи́стая.

45. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.

Боголе́пным, Де́во, Твои́м та́мо сия́нием озаря́еми,/ ра́довахуся и мня́ху Сы́на Твоего́ зре́ти.

46. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся.

Живонача́льному Твоему́ те́лу/ ки́ими рука́ми ны́не прико́снемся, Всенепоро́чная, глаго́лаху,/ Сло́ва Пита́тельнице, Чи́стая?

47. И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́.

Ка́я словеса́, Де́во, Тебе́ изрече́м ны́не?/ Ки́я пе́сни, Препе́тая Влады́чице, принесе́м успе́нию Твоему́?

48. И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х.

Мариа́м Де́во, прия́тное Бо́гу и́мя и существо́,/ ка́ко умерла́ еси́, обожи́вшая естество́ сме́ртных?

49. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́.

Ка́ко ви́дена была́ еси́ бездыха́нна,/ вся́кое дыха́ние Даю́щаго неизрече́нно ро́ждшая?/ О, сбытия́, Де́во, но́ваго!

50. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя.

Преше́дшая естества́ уста́вы,/ ка́ко подклоня́ешися уста́вом естества́, Влады́чице,/ и сме́рти, я́коже мы, иску́с прия́ла еси́?

51. Го́рдии законопреступова́ху до зела́, от зако́на же Твоего́ не уклони́хся.

Рождество́м Твои́м, Де́во,/ гро́зное сме́рти устремле́ние останови́вшая,/ ка́ко ны́не наше́ствию сме́рти уступа́еши?

52. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся.

Огнено́сная купина́,/ ка́ко клеща́ми сме́рти объя́та была́ еси́, Богоневе́сто,/ носи́вшая О́гнь Божества́?

53. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой.

Почи́ла еси́, Де́во, а не умерла́ ны́не,/ и, в лу́чшем животе́ и безсме́ртнем пробу́ждшися,/ обрела́ся еси́ во пло́ти.

54. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́ на ме́сте прише́льствия моего́.

Боже́ственный киво́т заве́та с на́ми Бо́жия/ в ски́нии ди́вней, в до́ме Бо́жии, всели́ся.

55. Помяну́х в нощи́ и́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой.

Злата́я ста́мна, в не́йже ма́нна небе́сная соблюде́ся,/ преложи́ся от земли́ Богоотрокови́ца Мариа́м к Бо́гу.

56. Сей бы́сть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

Бо́га и Сло́ва крило́ на крило́ Небе́сное восхо́дит па́че сло́ва,/ Богоневе́ста Чи́стая.

57. Ча́сть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой.

Ева́нгельский многоце́нный би́сер усокро́виществовася ны́не/ в та́йная сокро́вища Бо́жия.

58. Помоли́хся Лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м, поми́луй мя по словеси́ Твоему́.

Смотре́ния Бо́га вопло́щшагося/ сокраще́нный е́сть о́браз сие́ са́мое та́инство,/ преставле́ние Твое́ к Бо́гу.

59. Помы́слих пути́ Твоя́ и возврати́х но́зе мой во свиде́ния Твоя́.

Ви́дяще Тя, Де́во, Ма́терь Бо́жию,/ мне́хом ви́дети Бо́га при́сно./ Ка́ко же ны́не стерпи́м отлуче́ние?

60. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́.

Тебе́, стяжа́вшую Ду́ха Бо́жия,/ в Тебе́, Богоневе́сто, все́льшагося, бездыха́нну ви́дя,/ и наш дух оскудева́ет.

61. У́жа гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х.

Богоро́дице Де́во, ра́досте на́ша,/ Богоро́дице, пропове́дание на́ше,/ Богоро́дице, ка́мо отхо́диши от нас?

62. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твое́й.

Ка́мо отхо́диши, Де́во?/ Ка́мо преставля́ешися ны́не?/ Превы́ше Небе́с возлете́ла еси́,/ оста́вльши на земли́ птенцы́.

63. Прича́стник аз е́смь всем боя́щимся Тебе́ и храня́щим за́поведи Твоя́.

Дави́де богоо́тче, бу́ди с на́ми ны́не,/ во исхо́де Ма́тере Бо́га на́шего/ и в благознамени́тый де́нь пра́здника.

64. Ми́лости Твое́й, Го́споди, испо́лнь земля́, оправда́нием Твои́м научи́ мя.

Возопи́й и ны́не ко А́нгелом Бо́жиим:/ возьми́те врата́ прия́ти Ма́терь Бо́жию боголе́пно.

65. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́.

Кра́сный добро́тою, Ца́рь Небе́сный,/ ны́не добро́ты Ма́тере вожделе́/ и призва́ Ю в Небеса́.

66. Бла́гости, и наказа́нию, и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.

А́ще и прие́млеши погребе́ние, Де́во, я́ко сме́ртная,/ но, я́ко Ма́ти Бо́жия, востае́ши Ду́хом Бо́жиим, Вседе́тельным.

67. Пре́жде да́же не смири́тимися, аз прегреши́х, сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х.

Богоприе́мное те́ло, а́ще и во гроб вселя́ется,/ но во гро́бе пребы́ти не навы́че,/ востае́т же си́лою Боже́ственною.

68. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Погребе́ние Твое́, Богоро́дице, ле́ствице Небе́сная,/ Тебе́ ле́ствица бы́сть,/ е́юже возшла́ еси́ к Бо́гу, су́щему верху́ ей.

69. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́.

Светоно́сный све́щник незаходи́маго Све́та/ под земле́ю вма́ле сокрыва́ется,/ но полага́ется све́тло на высоте́.

70. Усыри́ся, я́ко млеко́, се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся.

Бы́вши еди́ножды от Бо́га проклята́, земли́/ освяти́ся погребе́нием Бо́га на́шего/ и ны́не па́ки погребе́нием Твои́м, Ма́ти.

71. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м.

С Небесе́ паде́ бе́дне безпло́тный дре́вле,/ Превы́ше Небе́с чу́дно быва́ет ны́не плотоно́сная Де́ва Мариа́м.

72. Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Твое́, Чи́стая, вели́чие и Сла́ва вни́де пред лице́ сла́вы Го́спода,/ преста́вльшейся Тебе́ от земли́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Воспева́ем, Сло́ве, Тебе́, всех Бо́га,/ со Отце́м и Святы́м Твои́м Ду́хом,/ и сла́вим Боже́ственный зрак Твой.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице Присноде́во Влады́чице,/ и сла́вим успе́ние Твое́.

И па́ки пе́рвый лик пе́рвый стих:

Жи́знь, во гро́бе положи́лся еси́, Христе́,/ и Ма́терь Живота́ полага́ется:/ стра́нное виде́ние А́нгелом и челове́ком.

Та́же ектения́ ма́лая и возгла́с:

Я́ко благослови́ся Твое́ И́мя и просла́вися Твое́ Ца́рство,/ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И, покади́вшу иере́ю, ле́вый лик начина́ет втору́ю статию́.

Статия́ втора́я

Досто́йно е́сть велича́ти Тя, Жизнода́вца,/ возвели́чившаго живоно́сное преставле́ние Ма́тере Твоея́ Чи́стыя.

73. Ру́це Твои́ сотвори́сте мя и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м.

Досто́йно е́сть велича́ти Тя, Богоро́дице,/ ду́шу Боже́ственную и непоро́чную в ру́це Бо́га положи́вшую.

74. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвесели́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х.

О, чудесе́ но́ваго!/ Две́рь в Две́ри, Не́бо в Не́бо ны́не и́дет/ и Престо́л Бо́жий на Престо́л Бо́жий.

75. Разуме́х, Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́.

Ста и удиви́ся все мно́жество А́нгелов,/ зря́ще Христа́ Бо́га непристу́пнаго,/ приступа́юща к Ма́тери, че́сть Ей воздаю́ща.

76. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя, по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́.

Ужасе́ся, Бо́га тре́петно зря́ще, низходя́щаго па́ки,/ и ду́шу на ру́це прие́млющаго,/ и возше́дшаго во сла́ве Боже́ственней.

77. Да прии́дут мне щедро́ты Твои́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ е́сть.

Ужасни́ся, Не́бо, и ты, земле́, внуши́ глаго́лы:/ Бог, И́же над все́ми, пе́рвее сни́де/ и ны́не второ́е на зе́млю ра́ди Ма́тере.

78. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х.

Прему́дрость дом Свой,/ от земли́ преста́вивши в дом Свой пренебе́сный,/ испо́лни ны́не сла́вы Боже́ственныя.

79. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́ и ве́дящии свиде́ния Твоя́.

Не от Не́ба сни́де Богоневе́стная Де́ва,/ но на Небеса́ взы́де,/ я́ко ро́ждшая Небе́снаго Царя́.

80. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся.

Ны́не прохо́дно бы́сть Не́бо и челове́ком,/ прииди́те у́бо, вси христоно́снии,/ взы́дем с Ма́терию Бо́жиею.

81. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х.

В зе́млю пони́кла еси́, неора́нная земле́ Госпо́дня,/ Клас живота́ израсти́вшая,/ и во стране́ произни́кла еси́ Небе́сней.

82. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя?

Со́лнце, ви́девшее пре́жде заше́дшее Со́лнце Пра́вды,/ ви́дит ны́не и Луну́ заше́дшую,/ Де́ву и Ма́терь Све́та.

83. Зане́ бых я́ко мех на сла́не, оправда́ний Твои́х не забы́х.

Гроб несве́тлый покры́ приосене́нную и светоно́сную го́ру Госпо́дню,/ покры́вшую Небеса́ доброде́телию.

84. Коли́ко е́сть дней раба́ Твоего́? Когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд?

А́ще и преста́вилася еси́ от земли́ к Небе́сным, Де́во,/ оба́че вся земля́ сора́дуется/ и сла́вит преставле́ние Твое́.

85. Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди.

А́ще и в Небеси́ заключи́ся нетле́нное те́ло Твое́, Де́во,/ оба́че благода́ть Твоя́ излия́ся/ и исполня́ет все лице́ земли́.

86. Вся за́поведи Твоя́ и́стина, непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми.

В пе́снех к Бо́гу, моли́твах и поще́ниих, Де́во,/ в сия́ дни упражня́ющися,/ ожидала еси́ преставле́ния Твоего́.

87. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́, аз же не оста́вих за́поведей Твои́х.

Ра́дуется душа́, и лице́ све́том блиста́ет,/ отходя́щей Тебе́ ко Го́споду,/ Всесвята́я Госпоже́ ве́рных.

88. По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х.

Се, ве́рнии, надгро́бную пе́снь соверша́ем Тебе́,/ нача́тку жи́зни на́шея,/ предстоя́ще гро́бу Твоему́ благоче́стно.

89. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́.

Любо́вию, ве́рнии, ны́не у́тренююще,/ славосло́вим Тя, Влады́чице, Де́во Непоро́чная,/ и сла́вим успе́ние Твое́.

90. В род и род и́стина Твоя́: основа́л еси́ зе́млю, и пребыва́ет.

Помяни́ нас во Ца́рствии Небе́снем,/ преставле́ние Твое́ ве́рно пою́щих,/ Де́во Богоневе́сто.

91. Учине́нием Твои́м пребыва́ет де́нь, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́.

Ны́не Си́льный, я́коже предрекла́ еси́,/ вели́чие Тебе́, Пречи́стая Де́во, сотвори́,/ Не́ба и земли́ Созда́тель.

92. Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м.

Предстои́ши ны́не Божеству́ Триипоста́сному,/ лице́м к лицу́ зря́щи,/ иде́же лица́ покрыва́ют Серафи́ми.

93. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

Не́бо ны́не сра́дуется земле́ и сликовству́ет,/ челове́цы со А́нгелы соедини́шася,/ преста́вльшейся Чи́стей на Не́бо.

94. Твой е́смь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

Иоаки́м ны́не сра́дуется сла́ве Дще́ри свое́й и Богоотрокови́цы,/ неизрече́нней и Боже́ственней и́стинно.

95. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х.

Ге́фсимания, Блаже́нный и де́вственный гроб прие́мшая, ублажа́ется,/ честву́ема, я́ко черто́г ца́рский.

96. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́.

Прииди́те, ве́рнии,/ свято́му гро́бу Го́спода и Всесвяты́я Его́ Ма́тере поклони́мся/ со стра́хом и ра́достию.

97. Ко́ль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, ве́сь де́нь поуче́ние мое́ е́сть.

Иерусали́м обы́мем вси усе́рдно/ и у́зрим та́инства Бо́жия,/ нас ра́ди соверши́вшаяся.

98. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ е́сть.

А́нгели че́стно сопровожда́ют честны́й гроб Твой, Чи́стая,/ све́том свяще́нным мо́лниеносно сия́ющий,/ просвеща́емый све́том Бо́жиим.

99. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ е́сть.

Ужасо́шася вси ду́си возду́шнии/ о е́же на Небеса́ восхожде́нии Твое́м/ и вострепета́ша держа́вы Твоея́, Чи́стая.

100. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.

Вострепета́ сатана́, узре́в свет сла́вы Ма́тере Бо́жия,/ от высоты́ мо́лниевидно проше́дший да́же до а́да,/ и, пла́ча и стени́, взыва́ше:/ что мне и Тебе́, Ма́ти Бо́жия?

101. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́.

О бога́тства Христа́ Бо́га!/ О безме́рная глубино́ любве́!/ И до́льнейшия страны́ земли́ испо́лни пресла́внаго явле́ния Ма́тере.

102. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́.

Пре́жде нас ра́ди во ад Христо́с сни́де,/ ны́не же Де́ва Мариа́м взы́де на Не́бо,/ в ра́дость и по́мощь нам.

103. Ко́ль сла́дка горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м.

Схожде́нию Бо́жию и восхожде́нию Твоему́, Де́во,/ покланя́юся, сла́влю я́ и чту,/ я́ко вины́ вхо́да моего́ в живо́т.

104. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк пу́ть непра́вды.

По́яс честны́й, во свиде́ние Твоего́ с пло́тию ны́не к Бо́гу преставле́ния,/ вручаеши, Де́во, Фоме́.

105. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой и свет стезя́м мои́м.

А́ще и ны́не па́ки не приспе́ Фома́ близне́ц,/ но та́ин сподо́бися,/ пресла́вным воскресе́нием Христа́.

106. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́.

О бори́тельный и стропти́вый ро́де евре́йский!/ Сы́на кресту́ пре́дал еси́/ и ны́не ру́це воздвиза́еши на Ма́терь.

107. Смири́хся до зела́, Го́споди, жи́ви мя по словеси́ Твоему́.

Ка́ко киво́ту киво́та Бо́га Жи́ва прикосну́тися, лука́ве, дерзну́л еси́?/ Но пости́же суд отсече́нием.

108. Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя.

До́ле Тя, Чи́стая, апо́столи обстоя́ху,/ горе́ же си́лы срета́ху Тебе́,/ я́ко А́нгелов еси́ Влады́чица и сме́ртных.

109. Душа́ моя́ в ру́ку Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х.

Плач свяще́нный соверша́юще Тебе́, Де́во, взыва́ху:/ ка́ко Тя, Бо́жию пала́ту, покры́ем земле́ю мертволе́пно?

110. Положи́ша гре́шницы се́ть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х.

Ка́ко Тя гро́бу предади́м, Чи́стая,/ Сы́на и Сло́ва рай слове́сный,/ па́че ума́ и сло́ва?

111. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ су́ть.

Словесы́ Боже́ственными богопропове́дники утеша́ющи,/ мно́жество ско́рби разреши́ла еси́,/ возглаго́лавши ма́терним о́бразом к ним, Богома́ти.

112. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние.

Ча́да Го́спода и Сы́на Моего́!/ Ра́дости отше́ствия Моего́ к Бо́гу/ не претворя́йте в плач слеза́ми ва́шими.

113. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х.

Хода́таица к Бо́гу се отхожду́ Превы́ше ми́ра,/ с ва́ми же е́смь в ми́ре при́сно, со Го́сподем,/ я́коже обеща́лся е́сть.

114. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х.

Ужаса́емся прикосну́тися всесвято́му и богоприе́мному те́лу Твоему́, Чи́стая, раби́ Твои́,/ и погребсти́ Ма́терь Живота́.

115. Уклони́теся от мене́, лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́.

Ки́я оде́жды, ки́я пелены́, Де́во, и ми́ры,/ ки́я же надгро́бныя пе́сни погребе́нию Твоему́ принесе́м, Чи́стая?

116. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́.

Ца́рие зе́мстии и бога́тии лю́дстии мо́лятся лицу́ Твоему́, Де́во,/ я́ко Дще́ри Царя́ Небе́снаго.

117. Помози́ ми и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну.

Бог в Ма́тери почи́ на земли́, я́ко Младе́нец,/ ны́не же на Не́бе почи́ет/ и всели́тся Ма́ти в Бо́зе.

118. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их.

Ны́не Мариа́м весели́тся,/ всенепоро́чное те́ло Го́спода, обоже́нное,/ зря́щи на Престо́ле Бо́жии.

119. Преступа́ющий непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́.

Ны́не услы́шала еси́ та́мо неизрече́нные глаго́лы, Де́во,/ и безве́стная и та́йная прему́дрости яви́ Тебе́ Бог.

120. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся.

Взя́тся от земли́ пресла́вный град Госпо́день,/ о не́мже пресла́вная глаго́лашася,/ и введе́ся в дом Бо́жий.

121. Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящим мя.

Взя́тся от земли́ земля́ неоскверне́нная и де́вственная,/ из Нея́же созда́ся но́вый Ада́м,/ пра́отца Ада́ма Созда́тель.

122. Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии.

Не́бо ны́не колесни́цу Бо́жию тьмочи́сленно Святу́ю прие́млет,/ со тьма́ми А́нгелов, пресла́вно.

123. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́ и в сло́во пра́вды Твое́й.

Дне́сь от земли́ чи́стый и всесвяте́йший О́браз новоле́пно возно́сится та́мо,/ иде́же первообра́зное быва́ет.

124. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й и оправда́нием Твои́м научи́ мя.

Благосоде́ланный О́браз,/ Красоту́ земли́ преизоби́льную,/ ны́не боголе́пно прелага́ет Бог на Не́бо.

125. Раб Твой е́смь аз, вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твои́.

Кни́га та́инственная, в не́йже написа́ся Бо́жие Сло́во,/ в ру́це Бо́га полага́ется,/ в написа́ние Небе́сных та́ин.

126. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви, разори́ша зако́н Твой.

Я́ко голуби́ца, уя́звленная любо́вию, Де́во,/ Престо́л Бо́жий облета́еши,/ отлете́вши от гне́зда, е́же на земли́.

127. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия.

Земли́ и Не́ба Всецари́це, Ди́вная Мари́е,/ в Ца́рство введи́ сла́вящих успе́ние Твое́.

128. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк пу́ть непра́вды возненави́дех.

Успи́, Чи́стая, успе́нием Твои́м живоно́сным,/ утиши́ Це́ркве собла́зны/ и утверди́ ю́, я́ко Блага́я.

129. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ и́ душа́ моя́.

Воспева́ем ны́не успе́ние и погребе́ние Твое́, Чи́стая,/ и вси ве́рно ублажа́ем Тя,/ иску́плени от сме́рти Твои́м Рожде́нием.

130. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы.

Тя, Одр честны́й, святы́й и богоприе́мный,/ на одре́ че́стно зря́ще,/ апо́столи вопия́ху со пла́чем.

131. Уста́ мои́ отверзо́х и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Наляцы́, Честна́я, Присноде́вая Де́во Мари́е,/ и успева́й, и ца́рствуй во ве́ки веко́в с Бо́гом.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Безнача́льне Бо́же, Соприсносу́щне Сло́ве и Ду́ше Святы́й,/ вознеси́ рог христиа́н,/ я́ко Всеми́лостивый и Благи́й.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Жи́знь ро́ждшая, Всенепоро́чная Чи́стая Де́во,/ и к Жи́зни преста́вльшаяся ны́не,/ и́стинныя жи́зни сподо́би и вся ве́рныя.

И па́ки вторы́й лик стих пе́рвый:

Досто́йно е́сть велича́ти Тя, Жизнода́вца,/ возвели́чившаго живоно́сное преставле́ние Ма́тере Твоея́ Чи́стыя.

Та́же ма́лая ектении́ и возгла́с:

Я́ко святи́ся и просла́вися всечестно́е и великоле́пое И́мя Твое́,/ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И, покади́вшу иере́ю, пра́вый лик начина́ет тре́тию статию́.

Статия́ тре́тия, глас 3:

132. При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.

Ро́ди вси пе́снь погребе́нию Твоему́ прино́сят, Де́во.

133. Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние.

Гряди́ се́мо, вся тва́рь,/ пе́сни исхо́дныя принесе́м Де́ве.

134. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́.

Ученицы́ Христа́ моего́/ погреба́ют те́ло Ма́тере Бо́га моего́.

135. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́нгелов и Арха́нгелов чи́ни,/ предстоя́ще, воспева́ют неви́димо.

136. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́.

Жены́ честны́я со апо́столы/ вопия́ху, пла́чуще.

137. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́.

Неискусому́жная Де́во, Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ ка́ко стерпи́м боле́знь?

138. Запове́дал еси́ пра́вду, свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́.

Твое́ ны́не отше́ствие – ра́дость всему́ ми́ру,/ нам же плач ско́рбный.

139. Иста́яла мя е́сть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́.

От Ма́терния любве́ Твоея́ и попече́ния Твоего́/ да не оста́нем си́ры.

140. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́.

Све́те наш, Де́во,/ ка́ко стерпи́м не зре́ти Твоего́ сла́дкаго о́ка?

141. Юне́йший аз е́смь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х.

Ка́ко боголю́бная Твоя́ и богосло́вная уста́/ молча́нием, увы́, связа́шася?

142. Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина.

От Ма́тере Учи́теля на́шего не отсту́пим,/ апо́столи вопия́ху.

143. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́.

На о́блацех па́ки предпо́слем Тя, Де́во, до Небе́сных.

144. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду.

Жезл святы́й, положе́нный во гро́бе,/ жи́знь израща́ет.

145. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́.

Во гро́бе положи́ся/ ме́ртвыя от гробо́в Воздви́гшая Рождество́м Свои́м.

146. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́.

Ка́мо отхо́диши, Ма́ти?/ Друг и де́вственник сыноле́пно вопия́ше.

147. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х.

В ра́дость Сы́на Твоего́ отхо́диши, Богома́ти,/ и весели́шися, и ра́дуешися.

148. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м.

Еда́ па́ки в Ка́ну на брак/ ны́не позвана́ еси́ со апо́столы?

149. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й, по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

Поими́, Де́во, к Боже́ственному Твоему́ Сы́ну/ и мене́ ны́не, Твое́ ча́до.

150. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася.

Преста́ви мя, Ма́ти, ны́не Твои́м преставле́нием/ к Ро́ждшемуся из Тебе́.

151. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина.

Да сопредстои́м на Небеси́ сла́ве,/ я́коже при Кресте́ страда́нию.

152. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́.

Со тьма́ми умо́в сни́де Влады́ка:/ Гефсима́ние, весели́ся.

153. Ви́ждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х.

Ученико́в лик, весели́ся,/ зря Го́спода во сла́ве.

154. Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя.

Вся земля́ да взыгра́ет,/ Бо́га, па́ки сходя́ща, дне́сь зря́щи.

155. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша.

Изы́дем ско́ро во сре́тение Го́спода,/ па́ки снизше́дшаго.

156. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

Да услы́шим вси Бо́га,/ собесе́дующа ны́не Ма́тери Всенепоро́чней.

157. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся.

О Сладча́йшая Ма́ти,/ к Сладча́йшему Сы́ну прииди́, ра́дующися.

158. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша.

Ви́ждь, се ны́не Сын Твой прии́де/ во Своя́ Тебе́ прия́ти.

159. Ви́ждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя.

Приидо́х, глаго́лет,/ да пред лице́м сла́вы Отца́ яви́тся Сла́ва Ма́тере Мое́й.

160. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твое́й.

Сла́влю Твое́, Бо́же Мой,/ к Сы́ну Ма́терь глаго́лет,/ кра́йнее благоутро́бие.

161. Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́.

Сла́влю Тя, Сы́не Мой,/ и покланя́юся сла́ве Твоего́ вели́чествия.

162. Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу.

Близ Отца́ Моего́ прииди́, бли́жняя Моя́,/ от земли́ воста́вши.

163. Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х.

Ты сад заключе́нный,/ иде́же дре́во жи́зни и безсме́ртия.

164. Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твое́й.

Ты еси́ исто́чник запечатле́нный,/ в не́мже пото́к сла́дости всенеизрече́нныя.

165. Мир мног лю́бящим зако́н Твой, и не́сть им собла́зна.

Песносло́влю, Сы́не Мой,/ Божества́ Твоего́ Пребоже́ственнаго держа́ву.

166. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя возлюби́х.

Песносло́влю, Бо́же мой,/ снизхожде́ние Твое́ и человеколю́бие.

167. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́.

Прииди́, кра́сная Моя́,/ да наслажда́ешися красоты́ Сы́на Твоего́ и Созда́теля.

168. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ моя́ пред Тобо́ю, Го́споди.

Прииди́, Ма́ти Моя́,/ в ра́дость Боже́ственную и в Ца́рство.

169. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.

Прииди́, Мари́е,/ иде́же спокланя́емь е́сть Оте́ц, Сын и Дух.

170. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

Что Ти возда́м, Богочелове́че Сы́не Мой,/ Раба́ Влады́це?

171. Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м.

Что ны́не Ти принесу́ на Небеси́, Бо́же Мой,/ а́ще не ду́шу и те́ло?

172. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́.

Сла́влю Отца́,/ воспева́ю Тя, Сы́на Моего́,/ и покланя́юся Ду́ху.

172а. Я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда.

Сла́ва Тебе́, Богоро́дице,/ Сла́ва Твоему́ рождеству́,/ Сла́ва и успе́нию.

173. Да бу́дет рука́ Твоя́, е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих.

Ада́м и Е́ва чудя́хуся, зря́ще сла́ву Де́вы.

174. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ е́сть.

Иоаки́м и А́нна, блаже́ни есте́,/ ро́ждше ми́рови Дще́рь.

175. Жи́ва бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне.

Препросла́вленную, в превы́спренняя всели́вшуюся,/ я́ко Ма́терь Бо́жию.

176. Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Мир Це́ркви, лю́дем Твои́м спасе́ние/ да́руй Твои́м успе́нием.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

О Тро́ице, Бо́же мой,/ О́тче, Сы́не и Ду́ше,/ поми́луй мир.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ви́дети Сы́на Твоего́ Ца́рство/ сподо́би, Де́во, Твоя́ рабы́.

Та́же о́ба ли́ка стих пе́рвый:

Ро́ди вси пе́снь погребе́нию Твоему́ прино́сят, Де́во.

И пото́м Благослове́нны, на глас 5:

Благослове́нная Влады́чице,/ просвети́ мя све́том Сы́на Твоего́.

А́нгельский собо́р удиви́ся,/ зря Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшуюся,/ ду́шу же в ру́це Бо́га преда́вшую/ и с Бо́гом возше́дшую, Пренепоро́чная,/ со сла́вою Боже́ственною в Небе́сная.

Благослове́нная Влады́чице,/ просвети́ мя све́том Сы́на Твоего́.

Почто́ ра́дость со слеза́ми,/ Богопропове́дницы, растворя́ете?/ Прише́д близне́ц, свы́ше вразумля́емь,/ приглаша́ше апо́столом:/ ви́дите вы по́яс и уразуме́йте,/ Де́ва воскре́се от гро́ба.

Благослове́нная Влады́чице,/ просвети́ мя све́том Сы́на Твоего́.

Учени́к, неве́ривый, Влады́чице,/ Воскресе́нию Сы́на Твоего́,/ ны́не уверя́ет про́чих о воста́нии Твое́м, глаго́ля:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,/ воскресе́ние же Де́вы рцы́те.

Благослове́нная Влады́чице,/ просвети́ мя све́том Сы́на Твоего́.

Богоно́сным, Де́во, ученико́м,/ собра́вшимся ко гро́бу Твоему́ и рыда́ющим,/ яви́выйся Фома́ рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Живу́ю помышля́ете?/ Воскре́се бо, я́ко Бо́га Роди́тельница.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во Еди́ном Существе́,/ с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Жизнода́вца ро́ждши,/ к жи́зни нестаре́емей прешла́ еси́,/ ра́дость же, Де́во, в печа́ли ме́сто подала́ еси́ ученико́м,/ из гро́ба тридне́вно воста́вшая Де́во,/ я́коже и Госпо́дь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, Сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды.)

Егда́ же пою́тся Благослове́нны, кадя́т два диа́кона или́ диа́кон со иере́ем. По Благослове́нных ектения́ ма́лая. Возгла́с: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы Небе́сныя, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и Тебе́ сла́ву возсыла́ют ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Та́же Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са: От ю́ности моея́: Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

Сла́ва: Моли́твами Богоро́дицы: И ны́не: то́йже. Поми́луй мя, Бо́же:

Стихи́ра, глас 6: Егда́ преставле́ние пречи́стаго Твоего́ те́ла готовля́шеся: (зри день сей вы́ше).

Посе́м: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́: И по возгла́се кано́ны пра́здника.

Ирмосы́ 1-го кано́на по два́жды. Тропари́ обои́х кано́нов без повторе́ния. Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́: ирмосы́ втора́го кано́на, на два ли́ка.

Ипакои́, конда́к, припе́вы на 9-й пе́сни, Свети́лен: Апо́столи от коне́ц: и хвали́тные стихи́ры (зри в Слу́жбе пра́здника).

Та́же вели́кое славосло́вие.

При пе́нии: Святы́й Бо́же: плащани́ца (или́ о́браз) Успе́ния Пресвяты́я Богоро́дицы кре́стным хо́дом обно́сится вокру́г хра́ма и полага́ется на пре́жнее ме́сто при пе́нии тропаря́: В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́: В сие́ вре́мя целу́ем святу́ю плащани́цу (или́ о́браз), и помазу́ет настоя́тель освяще́нным еле́ем. Ектении́. Отпу́ст и час 1-й. Вме́сто: Взбра́нной Воево́де: пое́тся конда́к: В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу:

Слу́жба ра́ди Новгоро́дския ико́ны Софи́и, Прему́дрости Бо́жии

Поско́льку пра́зднование ико́не Софи́и, Прему́дрости Бо́жией, поло́жено на день Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы, то Слу́жба ра́ди э́той ико́ны перено́сится на како́й-либо день в пери́од попра́зднства пра́здника Успе́ния, вплоть до отда́ния (23 августа). В новгоро́дской тради́ции Слу́жба ра́ди ико́ны Софи́и, Прему́дрости Бо́жией, соверша́ется в ближа́йшую Неде́лю по пра́зднике Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы. И́ну Слу́жбу Ипоста́сней Прему́дрости Бо́жией, Спаси́телю нашему Го́споду Иису́су Христу́, зри 16 а́вгуста.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: ста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры Успе́ния, глас 1 (Зри день сей выше).

И́ны стихи́ры Софи́и, глас то́йже.

Подо́бен: О, ди́вное чу́до:

О ди́вное чу́до!/ Единоро́дный Сын и Сло́во Бо́жие/ в Деви́чу утро́бу вселя́ется/ и без се́мене созида́ется,/ и Ада́м от кля́твы свобожда́ется./ Воспои́м, ве́рнии,/ прему́дрость Бо́жию сокрове́нную, Софи́ю нарече́нную:/ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Ди́вны Твоя́ та́йны, Христе́ Бо́же,/ прему́дростию Твое́ю/ устро́ивый челове́ка,/ того́ па́че всех тва́рей/ почти́л еси́ сла́вою боголе́пною/ и того́ богоподо́бными дарова́л еси́ чудесы́,/ от сих же всех Еди́ну Пренепоро́чную/ Ма́терь Де́ву избра́л еси́./ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Твое́ сла́вят Боже́ственное смотре́ние/ Вла́сти и Престо́ли,/ Нача́ла и Госпо́дствия,/ Си́лы и Херуви́ми и стра́шнии Серафи́ми,/ ра́дуются земноро́днии,/ неизрече́нней Твое́й прему́дрости дивя́щеся,/ припа́дают же Арха́нгели и А́нгели к Непоро́чней Твое́й Ма́тери, пою́ще:/ Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже: Богонача́льным манове́нием: (Зри день сей выше).

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три Богоро́дичная (Зри день сей выше).

На лити́и и стихо́вне стихи́ры Успе́ния (Зри день сей выше).

На благослове́нии хле́бов Тропа́рь, глас 1:

Преве́чная Прему́дросте, Христе́ Бо́же наш!/ Боже́ственным смотре́нием Свои́м преклони́вый Небеса́,/ благоволи́л еси́ всели́тися во утро́бу Чи́стыя Отрокови́цы,/ средосте́ние вражды́ разруши́в,/ освяти́л еси́ естество́ на́ше/ и Ца́рствие Твое́ нам отве́рзл еси́;/ сего́ ра́ди Тебе́, Творца́ на́шего и Изба́вителя,/ и ро́ждшую Тя,/ спасе́ния на́шего та́йне послужи́вшую Де́ву Чи́стую,/ правосла́вно велича́ем.

Ин Тропа́рь, глас 4:

Ве́лия и неизрече́нная Прему́дрости Бо́жии си́ла/ смотре́ния плотска́го та́инства!/ Софи́е Преимени́тая,/ де́вственных душе́ и неизглаго́ланнаго де́вства чи́стаго,/ смире́нныя му́дрости и́стино,/ поко́ище Свята́го Ду́ха,/ пречестны́й хра́ме непостижи́мыя сла́вы Его́,/ огнезра́чный престо́ле Христа́ Бо́га на́шего,/ в Тя бо всели́ся неизрече́нно Сло́во Бо́жие, и пло́ть бы́сть,/ Неви́димый яви́ся,/ и неприкоснове́нный из Тебе́ изы́де,/ и с челове́ки поживе́, врага́ иско́ннаго уловля́я/ и челове́ки от кля́твы дре́вния свобожда́я,/ возводя́ па́ки, отню́дуже испадо́хом./ Мо́лимтися, Влады́чице,/ отягче́нныя ны во гресе́х лю́тых поми́ловати/ и спасти́ ду́ши на́ша,/ и, я́ко человеколюби́вая и милосе́рдая Цари́ца,/ Ма́ти Прему́дрости Бо́жия Сло́ва,/ при́зри на ны, гре́шныя лю́ди Твоя́,/ и умилосе́рдися, заступи́ от напа́стей и скорбе́й лю́тых/ и гра́ды на́ша невреди́мы сохрани́,/ иде́же ны́не и́мя Твое́ пресвято́е боголе́пно сла́вится.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Успе́ния, два́жды. Сла́ва: Софи́и. И ны́не: Успе́ния.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

И́же всея́ тва́ри Соде́телю, Вы́шний Царю́,/ Сло́во О́тчее и Си́ло огнезра́чная, Прему́дросте Бо́жия,/ И́же на Престо́ле светоза́рне седя́й боже́ственныя Свое́й сла́вы, воспева́емый от А́нгел,/ просвети́ сердца́ ве́рующих в Тя Свои́ми чуде́сными заря́ми/ и душе́вныя на́ша и теле́сныя боле́зни исцели́, мо́лимтися,/ и Це́рковь Свою́ на ка́мени за́поведей Твои́х утверди́,/ и страну́ на́шу в Правосла́вии соблюди́,/ и на враги́ побе́ду и одоле́ние да́руй, Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния (Зри день сей выше).

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Свята́я Софи́е, Прему́дросте Бо́жия,/ обходя́щи вся страны́ в кру́зех го́рьских,/ осия́ющи на гора́х Арара́тских, в ке́дрех Лива́нских,/ вся везде́ устроя́еши,/ устро́й се́рдца на́ша в стра́се Го́спода Бо́га на́шего,/ да рцем вси:/ ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́,/ и ра́зуму Его́ не́сть числа́.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния (Зри день сей выше).

По полиеле́и седа́лен Успе́ния (Зри день сей выше).

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Егда́ преставле́ние пречи́стаго Твоего́ те́ла готовля́шеся: (Зри день сей выше).

Кано́н Успе́ния пе́рвый, глас 1. Ин кано́н Софи́и, Прему́дрости Бо́жии, глас 4, его́же краегране́сие по алфави́ту, да́же до осмы́я пе́сни, и обно́сит в себе́ 18 букв, по три бу́квы в пе́сни. Осма́я и девя́тая Творца́ и́мя зна́менуют. А по четве́ртому стиху́ в ко́ейждо пе́сни, успе́нскаго втора́го кано́на с прило́гом, ра́венства ра́ди стихотво́рнаго ме́тра.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Неизрече́нным веле́нием пешехо́дца прия́л еси́/ и непроходи́мое мо́ре изсуши́л еси́,/ изра́ильтеския лю́ди, обраще́нныя от Еги́пта, спасл еси́,/ исхо́дную пе́снь пою́ Тебе́, Го́споди.

Припе́в: Прему́дросте Бо́жия, Софи́е преимени́тая,/ спаси́ ны, гре́шныя рабы́ Твоя́.

Аз прему́дрость всели́х, рече́ при́точник от лица́ Госпо́дня,/ Мой сове́т и утвержде́ние, е́же е́сть Единоро́дный Сын и Сло́во Бо́жие./ Аз, рече́, лю́бящия Мя люблю́,/ а взыска́ющии Мене́ обря́щут благода́ть.

Бог прему́дростию Свое́ю зе́млю основа́,/ угото́ва же Небеса́ му́дростию,/ положи́ о́блак во одея́ние, и соста́вив свет у́тренний,/ вра́тницы же а́довы, той ви́девше, убоя́шася.

Всем се́рдцем взы́щем прему́дрость Бо́жию, от Пречи́стыя Де́вы в пло́ть прише́дшую,/ да не по́ткнутся но́ги на́ша,/ и не убои́мся стра́шнаго, наше́дшаго на ны, устремле́ния нечести́вых.

Богоро́дичен: Досто́йно, я́ко одушевле́нное Тя Не́бо,/ прия́ша Небе́сная, Пречи́стая, Боже́ственная селе́ния,/ и предста́, све́тло укра́шена, я́ко Неве́ста Всенепоро́чная, Царю́ и Бо́гу.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утвержда́яй гро́м и созида́яй дух,/утверди́ мене́, Го́споди,/ да Тя пою́ и́стинно/ и творю́ во́лю Твою́,/ я́ко не́сть свят, я́ко Ты, Бо́же наш.

Госпо́дь бу́дет на всех путе́х на́ших,/ и утверди́т но́ги на́ша, да не по́ткнемся, а́ще стя́жем прему́дрость Его́,/ и обы́мет нас и даст глава́м на́шим вене́ц благослове́н.

Дар благ дае́т нам Софи́я, Прему́дрость Бо́жия,/ и путе́м пра́вым тещи́ наставля́ет нас,/ а́ще тече́м путе́м тем, не за́пнемся/ и сохраня́ем себе́ в живо́т ве́чный.

Егда́ же уны́ем, да взы́щем Прему́дрость Бо́жию, Софи́ю имену́емую,/ и даст нам весе́лие и ра́дость, и сохрани́т нас от вся́кия неприя́зни,/ и пока́жет нам пу́ть живо́тный.

Богоро́дичен: Лик богосло́вов от коне́ц,/ свы́ше же А́нгел мно́жества к Сио́ну идя́ху всеси́льным манове́нием,/ достодо́лжно, Влады́чице, Твоему́ погребе́нию служа́ще,/ и вку́пе лику́юще, и надгро́бную пе́снь пою́ще:/ ра́дуйся, Неве́сто Присноде́вая.

Конда́к и и́кос Успе́ния (Зри день сей выше).

Ин конда́к Софи́и, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к чу́дному о́бразу Прему́дрости Бо́жии, Цари́цы и Богоро́дицы:/ Царя́ Небе́снаго Ма́ти, Христа́ Бо́га на́шего,/ услы́ши нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х,/ в час сей припа́дающих и моля́щихся с воздыха́нием и слеза́ми,/ уми́льно глаго́лющих и приле́жно вопию́щих:/ от бед изба́ви нас, Влады́чице,/ и заступи́, и не пре́зри воздыха́ния на́шего и слез,/ и изми́ нас от вся́кия ско́рби и напа́сти, я́ко мо́жеши, хотя́щи,/ ра́зве Тебе́ Предста́тельницы ины́я и хода́тая те́пла не и́мамы к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ да спасе́т Тебе́ ра́ди ду́ши на́ша.

Седа́лен, глас 4:

Прему́дрость Бо́жия светоза́рно сия́ет чуде́сными заря́ми,/ весе́лия исполня́я приходя́щих с ве́рою/ и боле́зни душе́вныя и теле́сныя нам исцеля́я,/ мы же, взира́юще на огнезра́чное Тоя́ воображе́ние, покланя́емся, глаго́люще:/ спаси́ рабы́ Своя́, Соде́телю вся́ческим, от напа́стных обстоя́ний,/ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере.

Сла́ва, и ны́не, ипакои́ Успе́ния (Зри день сей выше).

Пе́снь 4

Ирмо́сУслы́шах Твое́, Христе́, вои́стинну пресла́вное,/ я́ко безсме́ртен сый Бог,/ уподо́бися сме́ртным челове́ком/ и пребы́сть, е́же бе,/ и того́ ра́ди Твою́ сла́влю си́лу.

Жены́ не́кия прему́дрость Бо́жию взыска́ша и восле́д Той идо́ша,/ блудни́цы же целому́дренны бы́ша, и тьму́ во свет претвори́ша,/ и мучи́телей посрами́ша, и живо́т ве́чный насле́доваша.

Зело́ люби́ма е́сть прему́дрость Бо́жия,/ е́же е́сть смотре́ния та́инство всем челове́ком,/ е́йже ничто́же то́чно е́сть под небесе́м, да сохраня́ем ту, я́ко зе́ницу о́ка,/ и упоко́ит нас в де́нь Су́дный.

И́же неизрече́нною му́дростию сло́вом соста́вивый вся́ческая Бог,/ ея́же по смотре́нию Софи́ю именова́,/ да пропове́мы ту на кра́ех высо́ких/ и тоя́ ра́ди обря́щем благода́ть и ми́лость в де́нь Су́дный.

Богоро́дичен: В преставле́нии Твое́м, Ма́ти Бо́жия,/ простра́ннейшее те́ло Твое́ и богоприя́тное/ а́нгельская во́инства свяще́нными кри́лы тре́петом и ра́достию покрыва́ху и си́це вопия́ху:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Ре́вность пришле́т лю́ди ненака́занныя,/ законопресту́пныя евре́и,/ и о́гнь по́яст супоста́ты Твоя́,/ я́ко Тя, Распя́таго,/ лестца́ именова́ша.

Концы́ вселе́нныя, и вся, и́же на ней,/ и не́бо небесе́м Прему́дрость основа́,/ та бо всех нас созда́, то́ю ца́рие ца́рствуют,/ и си́льнии де́ржат зе́млю, и му́дрии пи́шут пра́вду.

Лю́дие земни́и, почти́те Прему́дрость Бо́жию, Софи́ю имену́емую,/ да во ве́ки ца́рствуете и жи́ви бу́дете,/ сий бо нам исправля́ет пу́ть спасе́ния,/ не чту́щии же той во дне а́да обрета́ются.

Ме́рило ле́стно – ме́рзость пред Го́сподем, прему́дрости рачи́тель глаго́лет,/ ме́рило же пра́ведное прия́тно Ему́ е́сть,/ уста́ же благочести́вых поуча́тся прему́дрости.

Богоро́дичен: Сосу́д подоба́ше избра́нный,/ пе́нием Ти ве́сь удивля́емь, Деви́це, исхо́ден,/ ве́сь освяще́н Бо́гови, всем богоприя́тен,/ и сей и́стинно явля́емый, Богоро́дице Всепе́тая.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Пучи́ною жите́йскою/ дея́ньми мои́ми снидо́х во ад,/ но, я́ко от ки́та Ио́на, та́ко вопию́:/ из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ Сы́не Бо́жий и Сло́ве.

Нача́ток прему́дрости – стяжа́ти ве́ру несумне́нную, да то́ю насле́дим блага́я;/ не дади́м сна очи́ма и взы́щем Прему́дрость Бо́жию,/ не уклони́мся ни на де́сно, ни на шу́ее,/ да спасе́мся, а́ки се́рна от тене́т.

О́чи на́ша да зрят к прему́дрости Бо́жия Ма́тере,/ в Ню́же неизрече́нно Бог Сло́во всели́ся/ и, от Тоя́ пло́ть заи́мовав, недомы́сленно роди́ся;/ дне́сь апо́стольский лик Тоя́ погребе́нию по возду́ху стека́ется, исхо́дную пе́снь пою́ще:/ благослове́н из Тебе́ рожде́йся Бог наш.

Почти́м, лю́дие, прему́дрость Бо́жию, Софи́ю имену́емую,/ да обы́мет нас, плени́цу грехо́в на́ших разруши́т/ и даст глава́м на́шим вене́ц,/ и то́ю, я́ко любоде́льная пчела́, потщи́мся/ и сла́вими все́ми бу́дем.

Богоро́дичен: Жи́зни бы́вши храм, жи́знь присносу́щную улучи́ла еси́,/ сме́ртию бо к животу́ премину́ла еси́, И́же Жи́знь ро́ждши воипоста́сную, тем вопие́м Ти:/ из глубины́ зол возведи́ ны, мо́лимтися, Влады́чице Всепе́тая.

Конда́к, глас 4:

Притеце́м, правосла́внии лю́дие,/ к прему́дрости Бо́жии/ и ви́дим чудотво́рную ико́ну Пречи́стыя Богома́тере,/ Ю́же имену́ем по явле́нию Софи́ю, Прему́дрость Бо́жию,/ зане́ храм бы́сть одушевле́н Единоро́днаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия./ Сия́ у́бо светолу́чно сия́ет в пречестне́м хра́ме Свое́м/ и се́рдца на́ша весели́т, приходя́щих с ве́рою/ и взира́ющих со стра́хом и благогове́нием на пречи́стую сию́ ико́ну,/ помышля́юще в сердца́х на́ших,/ я́ко вои́стинну Прему́дрости Бо́жии е́сть селе́ние/ и та́инства Его́ смотре́ние,/ на упова́ние бо ве́рным/ воображе́ние огнезра́чное Ея́ зрим/ и покланя́емся, я́ко и́стинному и пренепоро́чному Ея́ де́вству/ в рождестве́ и по рождестве́ па́ки;/ от Нея́же изы́де О́гнь Боже́ственный,/ попаля́я тле́нныя стра́сти/ и просвеща́я ду́ши на́ша и чи́сты сотворя́я,/ И́мже и ве́ки сотвори́ Оте́ц,/ Той же и Му́дрость, Сло́во и Си́ла нарече́тся,/ сия́ние сла́вы и О́браз О́тчи Ипоста́си./ И па́ки у́бо мо́лим/ и, припа́дающе, лобыза́ем пречестну́ю ико́ну Прему́дрости Бо́жия Ма́тере/ и велегла́сно вопие́м:/ о Милосе́рдая Влады́чице,/ спаси́ рабы́ Своя́ от наси́лия диа́воля,/ от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни,/ я́ко Ты еси́ всех благи́х Пода́тельница и Покрови́тельница/ притека́ющим к Тебе́ с ве́рою и прося́щим ве́лия ми́лости.

И́кос:

Утверди́ ум мой благ и помышле́ние, Бо́же О́тче Вседержи́телю,/ и́бо Засту́пницу ми́рови, Пренепоро́чную Неве́сту Де́ву, воспе́ти дерза́ю,/ Ея́же де́вственную ду́шу Це́рковь Твою́ Боже́ственную наре́кл еси́,/ и, воплоще́ния ра́ди Сло́ва Твоего́, Софи́ю, Прему́дрость Бо́жию, именова́л еси́,/ и в тоя́ и́мя царю́ Иустиниа́ну це́рковь созда́ти повеле́л еси́,/ и пребоже́ственному Кири́ллу фило́софу во явле́нии/ деви́цу избра́нну, и́менем Софи́ю, си́речь му́дрость Бо́жию, дарова́л еси́./ Зрак лица́ Ея́ огневи́ден вообрази́л еси́,/ от Нея́же изы́де о́гнь Божества́ Твоего́, си́речь Единоро́дный Сын Твой,/ попаля́я стра́сти на́ша тле́нныя,/ криле́ же Той, я́ко безпло́тным небе́сным си́лам, дарова́л еси́,/ вене́ц же ца́рский на главу́ Ея́ возложи́л еси́/ и в десни́цу Ея́ ски́петр вдал еси́,/ в шу́ице же Ея́ недове́домая сокрове́нная та́йна,/ ея́же непости́жно ве́дати и А́нгелом,/ торо́цы26 во у́шию Ея́, житие́ а́нгельское/ и поко́ище Свята́го Ду́ха Твоего́ явля́ющим,/ препоя́сание чресл Ея́ – старе́йшинство и святи́тельство,/ но́зе же имя́ше на ка́мени, я́ко же на нем утверди́ Це́рковь Твою́./ О́браз же Христа́ Твоего́ над главо́ю Тоя́,/ преклоне́ние небесе́м и смотре́ния плотска́го та́инство, явля́еши,/ я́коже е́сть Сын пре́жде век Твоего́ О́тча сия́ния,/ то́йже и под ле́ты от Пренепоро́чныя Де́вы без се́мене роди́ся,/ по всему́ тоя́ подо́бию приобщи́вся./ Сего́ ра́ди вопие́м вси,/ я́ко Та е́сть вои́стинну Прему́дрость Бо́жия, прия́телище и се́нь Небе́сная/ и всех благи́х Пода́тельница и Покрови́тельница/ притека́ющим к Ней с ве́рою и прося́щим ве́лия ми́лости.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Рука́ избра́нных удержи́т прему́дрость Бо́жию,/ лу́чши бо е́сть сребра́ и зла́та,/ и на версе́х стен пропове́дуется, и во врате́х си́льных приседи́т, и, дерза́ющи, глаго́лет:/ ра́дуйтеся со мно́ю, взыска́ющии мене́.

Сла́ву прему́дростию Бо́жиею насле́дова,/ та бо е́сть долгота́ жития́, и ле́та жи́зни да́рует,/ и мир прилага́ет, вся блага́я исправля́ет,/ и пу́ть жи́зни сохраня́ет нам.

Творя́й пра́вду насле́дит прему́дрость Бо́жию, Софи́ю именова́нную,/ я́ко бла́га сосца́ ея́ па́че вина́ и воня́ ми́ра ея́ па́че всех арома́т./ Взы́щем ту и восле́д ея́ тече́м,/ да суд и пра́вду да́рует нам.

Богоро́дичен: Всесвяще́нное преставле́ние Боже́ственныя Твоея́ и Нетле́нныя Ма́тере/ преми́рныя Вы́шних сил совокупи́ чи́ны/ весели́теся с су́щими на земли́, Тебе́ пою́щими:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростию Твое́ю соста́вил еси́,/ земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно,/ основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных./ Тем вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Софи́е, Прему́дрость Бо́жия имену́емая, Саме́м Го́сподем нарече́нная,/ царю́ Иустиниа́ну в созда́нии чу́днаго хра́ма А́нгелом открове́нная,/ те́мже вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Изра́илю повеле́ Госпо́дь в Силоа́ме ски́нию поткну́ти и ту че́стно храни́ти,/ кольми́ па́че честне́йши одушевле́нная ски́ния,/ не Веселе́илом сотворе́нная, но Саме́м Бо́гом учине́нная и Софи́я нарече́нная,/ в Ню́же Сам Бог Сло́во всели́ся;/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Мы́сленный виногра́д храм Софи́и, Прему́дрости Бо́жии,/ си́речь чре́во Пресвяты́я Богома́тере,/ от него́же изы́де О́гнь Боже́ственный, пожига́яй на́ша душетле́нныя стра́сти;/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Богоро́дичен: О, вы́ше ума́ чуде́с Присноде́вы же и Богома́тере!/ Во гроб бо всели́выйся, показа́ рай./ Ему́же предстоя́ще дне́сь, ра́дующеся, пое́м и си́це глаго́лем:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

На 9-й пе́сни Честне́йшую: не пое́м, но пое́м припе́вы Успе́ния: Го́споди вси, блажи́м Тя,/ еди́ну Богоро́дицу. Или́: А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася,/ ка́ко Де́вая восхо́дит от земли́ на Не́бо. Та́же ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы: И вторы́й лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И на ки́йждо тропа́рь пою́т то́йже припе́в по еди́ножды.

Посе́м пе́рвый лик пое́т Успе́нскаго втора́го кано́на припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ от земли́ на Не́бо честно́е преставле́ние Бо́жия Ма́тере. И ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие: И вторы́й лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И на ки́йждо тропа́рь пою́т то́йже припе́в по еди́ножды.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное/ в Тебе́ соверша́ется я́вственное та́инство,/ Де́во Пречи́стая,/ и́бо Бог из Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие./ Те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Егда́ недоумева́шеся ца́рь, в ко́е и́мя сози́ждет це́рковь Бо́жию,/ тогда́ яви́ся А́нгел о́троку, стрегу́щему ору́дия, во о́бразе ка́женика, глаго́ля:/ клену́тися во и́мя Софи́и, Прему́дрости Бо́жии,/ в Ея́же и́мя це́рковь сия́ зи́ждется.

Он же, уве́дев явле́ние, ра́достен бе зело́,/ и на соверше́ние избра́нныя це́ркве Бо́жии тща́тельно каса́ется,/ и сея́ ра́ди вины́ венце́м прему́дрости облага́ется/ и во благоче́стии пе́рвый ца́рь нарица́ется.

На́шего ра́ди спасе́ния Единоро́дный Сын и Сло́во Бо́жие/ храм Себе́ созда́ в пречестне́м чре́ве Де́вы Мари́и/ и Ту Софи́ю именова́, Прему́дрость Бо́жию,/ е́же е́сть де́вственных душа́,/ те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Богоро́дичен: Приими́ от нас пе́снь исхо́дную, Ма́ти Жива́го Бо́га,/ и светоно́сною Твое́ю и Боже́ственною осени́ благода́тию,/ христолюби́вым лю́дем мир, грехо́в оставле́ние пою́щим и душа́м спасе́ние подаю́щи,/ те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Та́же о́ба ли́ка, сше́дшеся вку́пе, пою́т пе́рваго Успе́нскаго кано́на припе́в и ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы: И втора́го кано́на припе́в и ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие: И покло́н.

Свети́лен:

Та́инство превели́ко и А́нгелом несказа́нно,/ О́тчим благоволе́нием и Ду́ха Свята́го де́йством/ проро́чеством соверше́ние испо́лнишеся,/ Сло́во Безнача́льно, нача́ло прии́м, я́ко Челове́к,/ от Де́вы роди́ся на спасе́ние ми́ру и челове́ком на избавле́ние.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния (Зри день сей выше).

На хвали́тех стихи́ры Успе́ния, на 4, глас 4 (Зри день сей выше).

Сла́ва, и ны́не, глас 6: На безсме́ртное Твое́ успе́ние: (Зри день сей выше).

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст. И дае́тся еле́й от канди́ла Пресвяты́я Богоро́дицы. И час 1-й. И коне́чный отпу́ст.

На Литурги́и Слу́жба Успе́ния Богоро́дицы.

Моли́тва

Непостижи́мая и Всепе́тая Прему́дросте Бо́жия, Софи́е Преимени́тая, де́вственных душе́, си́речь Единоро́дный Сы́не, Сло́ве Бо́жий, приими́ моле́бное сие́ пе́ние от недосто́йных и скве́рных уст на́ших. А́ще и пи́сана су́ть: не кра́сна пе́снь во усте́х гре́шничих, оба́че же разбо́йник еди́нем сло́вом спасе́ся, мыта́рь воздыха́нием оправда́ся и ханане́ина дще́рь ма́терним проше́нием исцели́ся, поне́же Ты, Го́споди, Благ и Человеколюби́в, гряду́щаго в мир просвеща́еши, и грехи́ гре́шником отпуща́еши, и ра́зумом неразу́мных наполня́еши, и буияго умудря́еши, и жа́ждущия благи́х слове́с души́ уче́нием Твои́м, я́ко самаряны́ню водо́ю живо́ю, напая́еши, блудника́ целому́дренна устроя́еши, разбо́йнику рай отверза́еши, зане́ Ты еси́ всех благи́х Пода́тель, и Вразуми́тель, и животу́ Храни́тель, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву и хвалу́, че́сть и благодаре́ние и славословле́ние возсыла́ем и поклоне́ние твори́м со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, и со Пресвято́ю и Пренепоро́чною Твое́ю Ма́терию, Влады́чицею на́шею Богоро́дицею и Присноде́вою Мари́ею, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Ўспeніе прес™hz слaвныz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи.

На мaлэй вечeрни, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на д7, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Безсмeртнымъ ўспeніемъ б9іz м™ре, ѓгGльскій соб0ръ рaдуетсz: и3 сіS tходsщи, во nби1тєли вBчныz вселsетсz, и3 къ весeлію нбcному преходsщи, въ б9eственную рaдость и3 вёчное наслаждeніе.

Жи1зни вhшніz желaющи, сію2 њстaвила є3си2, бGороди1тельнице nтрокови1це, дёвства цвёте, хrтA р0ждшаz всёхъ животA: благоговёйнw предстоsше ґпcльскій соб0ръ честн0му твоемY погребeнію, бGоневёстнаz.

Твои1мъ и3сх0днымъ пёніемъ и3 надгр0бнымъ, воздyхъ ќбw њсвzти1сz, восхождeніемъ твои1мъ, м™и бGа чlвэколю1бца, чyдо стрaшное, бцdе неискусомyжнаz. Тёмже вёрнw покланsемтисz вёрніи, бцdе неискусобрaчнаz.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:

Пріиди1те, всемjрное ўспeніе всенепор0чныz бцdы прaзднуемъ: днeсь бо ѓгGли торжествyютъ честн0е преставлeніе б9іz м™ре и3 къ весeлію нaсъ земнhхъ призывaютъ, вопи1ти нем0лчнымъ глaсомъ: рaдуйсz, престaвльшаzсz t земли2 и3 къ нбcнымъ nби1телемъ пресeльшаzсz: рaдуйсz, ћже ўчени1ческій ли1къ џблакомъ лeгкимъ во є3ди1но собрaвшаz: рaдуйсz, ўповaніе и3 спасeніе нaше: тs бо хrтіaнскій р0дъ непрестaннw ўблажaетъ.

Прокjменъ днE.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Соб0ръ ў§ни6къ, и3 бжcтвенныхъ ґпcлъ, собрaсz погребсти2 бGопріsтное тёло є3ди1ныz бGомaтере.

Стjхъ: Воскrни2, гDи, въ пок0й тв0й, ты2, и3 ківHтъ свzтhни твоеS.

Ты2, и4же и3зъ неS возсіsвый неизречeннw, сн7олёпнw дyхъ всечи1стый, рукaми твои1ми пріими2, бцdы, вLко.

Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S.

Е#гдA ко и3зъ тебє2 р0ждшемусz престaвиласz є3си2, снид0шасz на џблацэхъ, тёло твоE погребсти2, дв7о, ґпcли.

Слaва, и3 нhнэ:

Двє1ри нбcныz возми1тесz, зрsще двeрь вhшнzгw, и3дyщу со слaвою къ сн7у и3 бGу.

Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила є3си2, бцdе, престaвиласz є3си2 къ животY, м™и сyщи животA: и3 моли1твами твои1ми и3збавлsеши t смeрти дyшы нaшz.

Е#ктеніA мaлаz. И# tпyстъ.

На вели1цэй вечeрни, поeмъ: Блажeнъ мyжъ, № ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стaвимъ стіхHвъ }, и3 поeмъ стіхи6ры, глaсъ №:

Q ди1вное чyдо! И#ст0чникъ жи1зни во гр0бэ полагaетсz, и3 лёствица къ нб7си2 гр0бъ бывaетъ: весели1сz, геfсімaніе, бGор0диченъ с™hй д0ме. Возопіeмъ вёрніи, гавріи1ла и3мyще чиноначaльника: бlгодaтнаz, рaдуйсz, съ тоб0ю гDь, подаsй мjрови тоб0ю вeлію ми1лость. Три1жды.

Ди6вны тво‰ т†йны, бцdе, вhшнzгw пrт0лъ kви1ласz є3си2, вLчце, и3 t земли2 къ нб7си2 престaвиласz є3си2 днeсь. Слaва твоS бGолёпнаz, бGопод0бными сіsющи чудесы2. ДBвы съ м™рію цReвою на высотY вознеси1тесz. Бlгодaтнаz, рaдуйсz, съ тоб0ю гDь, подаsй мjрови тоб0ю вeлію ми1лость. Три1жды.

ТвоE слaвzтъ ўспeніе вл†сти и3 пrт0ли, нач†ла и3 гDьства, си6лы и3 херувjми и3 стрaшніи серафjми, рaдуютсz земнор0дніи, њ бжcтвеннэй твоeй слaвэ красsщесz. Припaдаютъ цaріе, со ґрхaгGлы и3 ѓгGлы, и3 воспэвaютъ: бlгодaтнаz, рaдуйсz, съ тоб0ю гDь, подаsй мjрови тоб0ю вeлію ми1лость. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже.

БGоначaльнымъ мановeніемъ, tвсю1ду бGон0сніи ґпcли џблаки выс0цэ взимaеми, дошeдше пречcтагw и3 живоначaльнагw твоегw2 тёла, любeзнw лобызaху. Превы6шніz же нбcныz си6лы, съ свои1мъ вLкою пришeдше, бGопріsтное и3 пречcтое тёло предсылaюще, ќжасомъ њдержи1ми: прекрaснw же пред8идsху, и3 неви1димw вопіsху превhшнимъ чиноначaліемъ: сE всецRи1ца бGоoтрокови1ца пріи1де. Возми1те вратA, и3 сію2 премjрнw под8ими1те, присносyщнагw м™рь свёта. Т0z бо рaди всер0дное человёкwмъ спасeніе бhсть. На ню1же взирaти не м0жемъ, и3 т0й дост0йную чeсть воздaти нем0щно: тоs бо преизsщное прех0дитъ всsкъ ќмъ. Тёмже, пречcтаz бцdе, при1снw съ живон0снымъ цReмъ и3 ржcтв0мъ живyщи, моли1сz вhну сохрани1ти и3 спасти2 t всsкагw прил0га проти1внагw н0выz лю1ди тво‰: твоe бо предстaтельство стzжaхомъ, во вёки свэтоzвлeннw блажaще.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz три2.

БытіS чтeніе. (ГлавA к7и.)

И#зhде їaкwвъ t студенцA клsтвеннагw, и3 и4де въ въ харрaнь. И# њбрёте мёсто, и3 спA тaмw, зaйде бо с0лнце: и3 взsтъ t кaменіz мёста тогw2, и3 положи2 возглaвіе себЁ, и3 спA на мёстэ џномъ и3 с0нъ ви1дэ: И# сE лёствица ўтверждeна на земли2, є3sже главA досzзaше до нб7съ, и3 ѓгGли б9іи восхождaху и3 низхождaху по нeй. ГDь же ўтверждaшесz на нeй, и3 речE: ѓзъ бGъ ґвраaмовъ, nтцA твоегw2, и3 бGъ їсаaковъ, не б0йсz. ЗемлS, и3дёже ты2 спи1ши на нeй, тебЁ дaмъ ю5, и3 сёмени твоемY. И# бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ земнhй, и3 распространи1тсz на м0ре и3 лjву, и3 сёверъ, и3 на вост0ки: и3 возблагословsтсz њ тебЁ вс‰ колBна земн†z, и3 њ сёмени твоeмъ. И# сE ѓзъ съ тоб0ю сохранszй тS на всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши, и3 возвращy тz въ зeмлю сію2, ћкw не и4мамъ тебE њстaвити, д0ндеже сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли6ка глаг0лахъ тебЁ. И# востA їaкwвъ t снA своегw2, и3 речE: ћкw є4сть гDь на мёстэ сeмъ, ѓзъ же не вёдэхъ. И# ўбоsсz, и3 речE: ћкw стрaшно мёсто сіE, нёсть сіE, но д0мъ б9ій, и3 сі‰ вратA небє1снаz.

Прbр0чества їезекjилева чтeніе. (Главы6 м7г и3м7д.)

Тaкw глаг0летъ гDь: бyдетъ t днE nсмaгw и3 пр0чее, сотворsтъ їерє1и на nлтари2 всесожжeніz вaшегw, и3 ±же спасeніz вaшегw, и3 пріимY вы2, глаг0летъ ґдwнаJ и3 гDь. И# њбрати1 мz на пyть врaтъ с™hхъ внёшнихъ, зрsщихъ на вост0ки, и3 сі‰ бsху затворє1на. И# речE гDь ко мнЁ: вратA сі‰ затворє1на бyдутъ, и3 не tвeрзутсz, и3 никт0же пр0йдетъ сквозЁ и4хъ, ћкw гDь бGъ ї}левъ пр0йдетъ и4ми, и3 бyдутъ затворє1на. Ћкw и3гyменъ сsдетъ въ ни1хъ снёсти хлёбъ, по пути2 є3лaмскихъ врaтъ вни1детъ, и3 по пути2 є3гw2 и3зhдетъ. И# введe мz по пути2 врaтъ с™hхъ, сyщихъ къ сёверу, прsмw хрaму, и3 ви1дэхъ, и3 сE и3сп0лнь слaвы хрaмъ гDень.

При1тчей чтeніе. (ГлавA f7.)

Премyдрость создA себЁ д0мъ, и3 ўтверди2 столпHвъ сeдмь. ЗаклA сво‰ жeртвєннаz, и3 раствори2 въ чaши своeй віно2, и3 ўгот0ва свою2 трапeзу. ПослA сво‰ рабы6 созывaющи съ выс0кимъ проповёданіемъ на чaшу, глаг0лющи: и4же є4сть безyменъ, да ўклони1тсz ко мнЁ, и3 трeбующымъ ўмA речE: пріиди1те, kди1те м0й хлёбъ, и3 пjйте віно2, є4же раствори1хъ вaмъ. Њстaвите безyміе, и3 жи1ви бyдете: и3 взыщи1те рaзума, да поживетE, и3 и3спрaвите рaзумъ въ вёдэніи. Наказyzй ѕлы6z, пріи1метъ себЁ безчeстіе: њбличazй же нечести1ваго, њпор0читъ себE: њбличeніе бо нечести1вому, р†ны є3мY. Не њбличaй ѕлhхъ, да не возненави1дzтъ тебє2, њбличaй премyдра, и3 возлю1битъ тS. Дaждь премyдрому винY, и3 премyдрэйшій бyдетъ: сказyй прaведному, и3 приложи1тъ пріимaти. Начaло премyдрости, стрaхъ гDень, и3 совётъ с™hхъ, рaзумъ: разумёти бо зак0нъ, п0мысла є4сть благaгw: си1мъ бо џбразомъ мн0гое поживeши врeмz, и3 приложaтсz тебЁ лBта животA.

На літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ №:

Подобaше самови1дцємъ сл0ва и3 слугaмъ, и3 є4же по пл0ти м™ре є3гw2 ўспeніе ви1дэти, конeчное є3ли1ко на нeй тaинство: ћкw да не т0кмw є4же t земли2 сп7сово восхождeніе ќзрzтъ, но и3 р0ждшіz є3го2 преставлeнію свидётельствуютъ. Тёмже tвсю1ду бжcтвенною си1лою собрaвшесz, сіHна достиг0ша, и3 на нб7о и3дyщую предсылaху, вhшшую херув‡мъ: є4йже и3 мы2 съ ни1ми покланsемсz, ћкw молsщейсz њ душaхъ нaшихъ.

Глaсъ в7:

Ґнат0ліево: Ћже нб7съ вhшшаz сyщи, и3 херув‡мъ слaвнэйшаz, и3 всеS твaри честнёйшаz, ћже премн0гіz рaди чистоты2, присносyщнагw существA пріsтелище бhвши, въ сн70внэ рyцэ днeсь всес™yю предаeтъ дyшу: и3 съ нeю и3сполнsетсz всsчєскаz рaдость, и3 нaмъ дaруетъ вeлію ми1лость.

Їwaнново: Всенепор0чнаz невёста и3 м™и благоволeніе џ§а, ћже бGу пронаречeннаz во своE є3мY жили1ще несли1тнагw соединeніz, днeсь пречи1стую дyшу творцY и3 бGу предаeтъ, ю4же безпл0тныхъ си6лы бGолёпнw под8eмлютъ, и3 къ животY преставлsетсz, сyщаz м™и животA, свэщA непристyпнагw свёта, спасeніе вёрныхъ и3 ўповaніе дyшъ нaшихъ.

Глaсъ G.

Гeрманово: Пріиди1те, вси2 концы2 земнjи, честн0е преставлeніе бGомaтере восхвaлимъ: въ рyцэ бо сн7а дyшу непор0чную положи2. Тёмже с™hмъ ўспeніемъ є3S мjръ њживотвори1сz, во pалмёхъ и3 пёніихъ и3 пёснехъ дух0вныхъ, со безпл0тными и3 ґпcлы прaзднуетъ свётлw.

Слaва, глaсъ є7.

Fеофaново: Пріиди1те, празднолю1бныхъ соб0ръ, пріиди1те и3 ли1къ состaвимъ, пріиди1те, вэнчaемъ пёсньми цRковь, ўпокоeніемъ ковчeга б9іz. Днeсь бо нб7о простирaетъ нBдра, пріeмлz р0ждшую всёми невмэсти1маго: и3 землS и3ст0чникъ жи1зни, tдаю1щи благословeніе, ўкрашaетсz благолёпіемъ. ЃгGли ли1къ составлsютъ со ґпcлы, ўжaснw взирaюще, t животA въ жив0тъ преставлsему, р0ждшую начaльника жи1зни. Вси2 поклони1мсz є4й, молsщесz: ср0днагw присвоeніz не забyди, вLчце, вёрнw прaзднующихъ всес™0е твоE ўспeніе.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Восп0йте, лю1діе м™ри бGа нaшегw, восп0йте: днeсь бо всесвётлую дyшу свою2 въ пречcтыz дл†ни, и4же и3зъ неS вопл0щшагwсz безъ сёмене, предаeтъ: є3г0же и3м0литъ непрестaннw, даровaти вселeннэй ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ д7:

Пріиди1те, воспоeмъ лю1діе, прес™yю дв7у чcтую, и3зъ неsже неизречeннw пр0йде, вопл0щшеесz сл0во џ§ее, зовyще и3 глаг0люще: бlгословeна ты2 въ женaхъ, блажeнное чрeво вмэсти1вшее хrтA. Тогw2 с™ы6мъ рукaмъ дyшу предaвши, моли1сz, пречcтаz, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Стjхъ: Воскrни2, гDи, въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ свzтhни твоеS.

Дв7дскую пёснь днeсь лю1діе воспоeмъ хrтY бGу: приведyтсz, речE, цRю2 дBвы въ слёдъ є3S, и3 и4скрєннzz є3S приведyтсz въ весeліи и3 рaдованіи. И$бо t сёмене дв7дова, є3sже рaди мы2 њбожи1хомсz, въ рyцэ своегw2 сн7а и3 вLки, слaвнw и3 пaче сл0ва прелагaетсz, ю4же ћкw м™рь б9ію воспэвaюще, вопіeмъ и3 глаг0лемъ: спаси2 нaсъ и3сповёдающихъ тS бцdу, t всsкагw њбстоsніz, и3 и3збaви t бёдъ дyшы нaшz.

Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S.

Всечестн0е твоE ўспeніе, прес™az дв7о чcтаz, ѓгGлъ мн0жество на нб7си2, и3 человёческій р0дъ на земли2 ўблажaемъ, ћкw м™и былA є3си2 творцA всёхъ хrтA бGа: того2 молsщи не престaй њ нaсъ, м0лимсz, и5же на тS съ бGомъ ўповaніе пол0жшихъ, бцdе всепётаz, и3 неискусобрaчнаz.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже:

Е#гдA и3зшлA є3си2, бцdе дв7о, ко и3зъ тебє2 р0ждшемусz неизречeннw, бsше їaкwвъ, брaтъ б9ій и3 пeрвый свzщенноначaльникъ, пeтръ же, честнёйшій верх0вникъ, бGосл0вwвъ начaльникъ и3 вeсь бжcтвенный ґпcльскій ли1къ, kвлeннымъ бGосл0віемъ пэсносл0вzще бжcтвенное и3 стрaшное хrтA бGа смотрeніz тaинство, и3 живоначaльное и3 бGопріsтное твоE тёло погрeбше, рaдовахусz, всепётаz. Превhше же прес™ы6z и3 старёйшыz ѓгGльскіz си6лы, чудеси2 дивsщесz, прини1кше дрyгъ ко дрyгу глаг0лаху: возьми1те в†ша вратA, и3 воспріими1те р0ждшую нб7сE и3 земли2 творцA, славословлeньми же воспоeмъ честн0е и3 с™0е тёло, вмэсти1вшее нaми неви1димаго и3 гDа. Тёмже и3 мы2 пaмzть твою2 прaзднующе, вопіeмъ ти2, препётаz: хrтіaнскій р0гъ вознеси2, и3 спаси2 дyшы нaшz.

На благословeніи хлёбwвъ тропaрь, глaсъ №.

Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила є3си2, бцdе, престaвиласz є3си2 къ животY, м™и сyщи животA: и3 моли1твами твои1ми и3збавлsеши t смeрти дyшы нaшz. Три1жды.

И# чтeніе.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, три1жды.

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

Всечестнhй ли1къ премyдрыхъ ґпcлъ собрaсz чyднw погребсти2 слaвнw тёло твоE пречcтое, бцdе всепётаz. Съ ни1миже воспёша и3 ѓгGлъ мн0жество, преставлeніе твоE чeстнw хвaлzще, є4же вёрою прaзднуемъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже. И# чтeніе.

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Въ ржcтвЁ твоeмъ зачaтіе безсёменное, во ўспeніи твоeмъ мeртвость нетлённаz, чyдо въ чудеси2 сугyбо стечeтсz, бцdе: кaкw бо неискусомyжнаz, младопитaтельница чистA сyщи; кaкw же м™и бGу мертвон0сна мmроухaющи; тёмже со ѓгGломъ вопіeмъ ти2: рaдуйсz, бlгодaтнаz.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Возопjй, дв7де: что2 сeй прaздникъ, є3г0же воспёлъ є3си2 дрeвле въ кни1зэ pал0мстэй; ћкw дщeрь бGоoтрокови1цу и3 дв7у, преложи2 ю5 на џны nби1тєли хrт0съ, и4же и3зъ неS безъ сёмене р0ждсz: и3 сегw2 рaди рaдуютсz мaтєри и3 дщє1ри, и3 невBсты хrт0вы, вопію1ще: рaдуйсz, престaвившаzсz къ вhшнему цrтвію.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже:

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Е#ђліе луки2, зачaло д7.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7.

Вmзантjево: Е#гдA преставлeніе пречcтагw твоегw2 тёла готовлsшесz, тогдA ґпcли, њбстоsще џдръ, съ трeпетомъ зрsху тS: и3 џви ќбw взирaюще на тёло, ќжасомъ њдержи1ми бsху, пeтръ же со слезaми вопіsше ти2: q дв7о, ви1жду тS ћснw простeрту пр0сту, животA всёхъ, и3 ўдивлsюсz, въ нeйже всели1сz бyдущіz жи1зни наслаждeніе, но, q пречcтаz, моли1сz прилёжнw сн7у и3 бGу твоемY, спасти1сz стaду твоемY невреди1му.

КанHна двA, кЂръ космы2 и3 кЂръ їwaнна. Їрмосы2 nбои1хъ канHнwвъ по двaжды: тропари2 же на в7i. Катавaсіа: кjйждо ли1къ св0й їрм0съ.

КанHнъ пeрвый, глaсъ №, є3гHже краегранeсіе:

Да торжествyютъ бGомyдріи.

Пёснь №.

Їрм0съ: Преукрашeннаz бжcтвенною слaвою, свzщeннаz и3 слaвнаz, дв7о, пaмzть твоS вс‰ собрA къ весeлію вBрныz, начинaющей маріaмэ, съ ли6ки и3 тmмпaны, твоемY пою1щыz є3динор0дному: слaвнw ћкw прослaвисz.

Да провождaютъ невещeственніи чи1нове нб7ошeственное въ сіHнъ бжcтвенное тёло твоE, внезaпу же стeкшесz ґпcлъ мн0жество t конє1цъ, бцdе, тебЁ предстaша ѓбіе: съ ни1миже, чcтаz, твою2 честнyю, дв7о, пaмzть слaвимъ.

ПобBдныz п0чєсти взzлA є3си2 на є3стество2, чcтаz, бGа р0ждши: nбaче же под0бzщисz творцY твоемY и3 сн7у, пaче є3стествA повинyешисz є3стeствєннымъ зак0нwмъ: тёмже ўмeрши, съ сн7омъ востаeши вёчнующи.

Другjй канHнъ їwaнна дамаски1на. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz, свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS ўспeніе.

ДBвы nтрокwви1цы съ маріамjею прbр0чицею пёснь и3сх0дную нhнэ воскли1кните: дв7а бо и3 є3ди1на бGомaти ко пріsтію нбcному преставлsетсz.

Дост0йнw ћкw њдушевлeнное тS нб7о, пріsша нбcнаz пречcтаz бжcтвєннаz селє1ніz: и3 предстA свётлw ўкрaшена, ћкw невёста всенепор0чнаz, цRю2 и3 бGу.

Пёснь G.

Їрм0съ: Содётельнаz и3 содержи1тельнаz всёхъ б9іz мyдросте и3 си1ло, непрекл0нну, недви1жиму цRковь ўтверди2, хrтE: є3ди1нъ бо є3си2 с™ъ, во с™hхъ почивazй.

Женy тz мeртвенну, но пaче є3стествA и3 м™рь б9ію ви1дэвше, всенепор0чнаz, слaвніи ґпcли, ўжaснw прикасaхусz рукaми слaвою њблистaющей, ћкw бGопріsтное селeніе ви1дzще.

Пости1же рyцэ досади1тєльныz дeрзагw, ўсэчeніемъ сyдъ нанeсъ, бGу сохрaншу чeсть, њдушевлeнному ківHту, слaвою б9ествA въ нeмже сл0во пл0ть бhсть.

И$нъ.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz, дух0внw ўтверди2, въ б9eственнэй пaмzти твоeй вэнцє1въ слaвы спод0би.

T мeртвыхъ чрeслъ произвeдшисz, є3стеств0мъ под0бна, чcтаz, и3схождeніе разрэши2: р0ждши же сyщую жи1знь, къ жи1зни престaвисz бжcтвеннэй и3 v3постaснэй.

Ли1къ бGосл0вwвъ t конє1цъ, свhше же ѓгGлъ мн0жєства къ сіHну и3дsху, всеси1льнымъ мановeніемъ, достод0лжнw, вLчце, твоемY погребeнію служaще.

V#пакои2, глaсъ }:

Блажи1мъ тS вси2 р0ди, бцdе дв7о, въ тs бо невмэсти1мый хrт0съ бGъ нaшъ вмэсти1тисz бlговоли2. Бlжeни є3смы2 и3 мы2, предстaтельство тS и3мyще: дeнь бо и3 н0щь м0лишисz њ нaсъ, и3 ски1птры цrтвіz твои1ми моли1твами ўтверждaютсz. Тёмъ воспэвaюще вопіeмъ ти2: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Пёснь д7.

Їрм0съ: РBчи прbр0кwвъ и3 гад†ніz воплощeніе проzви1ша t дв7ы твоE, хrтE: сіsніе блистaніz твоегw2 во свётъ kзhкwвъ и3зhдетъ, и3 возгласи1тъ тебЁ бeздна съ весeліемъ: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Ви1дите лю1діе и3 чуди1тесz: горa бо с™az, и3 ћвственнаz бGу, въ нбcныz nби1тєли превhшше взeмлетсz, нб7о земн0е въ нбcное и3 нетлённое селeніе вселsемо.

Жи1зни присносyщныz и3 лyчшіz смeрть твоS бhсть прехождeніе, чcтаz, t приврeменныz къ бжcтвеннэй вои1стинну и3 непреходи1мэ, преставлsz тS, чcтаz, въ весeліи сн7а зрёти твоего2 и3 гDа.

Взsшасz двє1ри нбcныz, и3 ѓгGли воспёша: и3 пріsтъ хrт0съ дёвства своеS м™ре сосyдъ: херувjми под8sша тS съ весeліемъ, серафjми же слaвzтъ рaдующесz.

И$нъ.

Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz тебє2 вhшнzгw, прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz, зовsше: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Чyдо бsше зрёти, нб7о всёхъ цRS њдушевлeнное, и3спражнє1ніz преходsщее земн†z, ћкw чyдна дэлA тво‰: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ѓще и3 непости1жный сеS пл0дъ, и4мже нб7сA бhша, погребeніе пріsтъ в0лею, ћкw мeртвъ: кaкw погребeніz tвeржетсz, неискусобрaчнw р0ждшаz;

Въ преставлeніи твоeмъ, м™и б9іz, прострaннэйшее тёло твоE и3 бGопріsтное, ѓгGльскаz вHинства свzщeнными кри1лы, трeпетомъ и3 рaдостію покрывaху.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9ію и3 неизречeнную добр0ту добродётелей твои1хъ, хrтE, и3сповёмъ: t присносyщныz бо слaвы соприсносyщное и3 v3постaсное возсіsвый сіsніемъ, и3зъ дёвственныz ўтр0бы, сyщымъ во тмЁ и3 сёни, вопл0щсz, возсіsлъ є3си2сlнце.

Ћкw на џблацэ, дв7о, ґпcльскій ли1къ носи1мь, къ сіHну t конє1цъ, служи1ти тебЁ, џблаку лeгкому собирaшесz: t неsже вhшній бGъ сyщымъ во тмЁ и3 сёни прaведное возсіS сlнце.

Трyбъ бGопріsтніи љзhцы бGосл0вныхъ мужeй бlгоглaснэйше бцdэ вопіsху, и3сх0дную возглашaюще пёснь д¦омъ: рaдуйсz, нетлённый и3ст0чниче б9іz живоначaльнагw и3 спаси1тельнагw всBмъ воплощeніz.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ честнёмъ ўспeніи твоeмъ: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, t земли2 престaвиласz є3си2 къ вёчнымъ nби1телемъ, и3 къ безконeчнэй жи1зни, всBмъ воспэвaющымъ тS спасeніе подавaющаz.

Да возгласsтъ трубы6 бGосл0вwвъ днeсь: љзhкъ же многовэщaнный человёческій нhнэ да восхвaлитъ: да њгласи1тъ же воздyхъ, безмёрнымъ сіsz свётомъ: ѓгGли да пою1тъ пречcтыz дв7ы ўспeніе.

Сосyдъ подобaше и3збрaнный, пёніемъ ти2 вeсь ўдивлsемь, дв7и1це, и3сх0денъ, вeсь њсщ7eнъ бGови, всBмъ бGопріsтенъ, и3 сeй и4стиннw kвлsемый, бцdе всепётаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Морскjй пучинор0дный ки1товъ внyтренній џгнь, триднeвнагw твоегw2 погребeніz проwбражeніе, є3гHже їHна прbр0къ показaсz: спасeнъ бо ћкw и3 предпослaсz невреждeнъ вопіsше: пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи.

Даeтъ тебЁ, же превhше є3стествA, цRь всёхъ бGъ: въ ржcтвё бо дв7у ћкоже сохрани2, тaкw во гр0бэ тёло соблюдE нетлённо, и3 спрослaви бжcтвеннымъ преставлeніемъ, чeсть тебЁ ћкw сн7ъ м™ри дaруz.

Вои1стинну тS ћкw свётелъ свёщникъ невещeственнагw свёта, кади1льницу златyю бжcтвеннагw ќглz, во с™†z с™hхъ всели2: рyчку и3 жeзлъ, скрижaль бGопи1санную, ковчeгъ с™hй, трапeзу сл0ва жи1зни, дв7о ржcтво2 твоE.

И$нъ.

Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

И#зъ тебє2 жи1знь возсіS, ключи2 дёвства не руши1вши: кaкw ќбw пречи1стое и3 живоначaльное твоE тёло и3скушeніz смeрти бhсть причaстно.

Жи1зни бhвши хрaмъ, жи1знь присносyщную ўлучи1ла є3си2: смeртію бо къ животY преминyла є3си2, ћже жи1знь р0ждши воmпостaсную.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Въ моли1твахъ неусыпaющую бцdу и3 въ предстaтельствахъ непрел0жное ўповaніе, гр0бъ и3 ўмерщвлeніе не ўдержaста: ћкоже бо животA м™рь, къ животY престaви, во ўтр0бу всели1выйсz приснодёвственную.

Јкосъ: Њгради2 мо‰ помышлє1ніz хrтE м0й, и4бо стёну мjра воспёти дерзaю, чи1стую м™рь твою2, на столпЁ глагHлъ ўкрэпи1 мz, и3 въ тsжкихъ мhслехъ заступи1 мz: тh бо взывaющымъ, и3 просsщымъ вёрою, молє1ніz и3сполнsеши. Ты2 мнЁ ќбw дaруй љзhкъ прин0сенъ, и3 п0мыслъ непостhденъ: всsкое бо даsніе сіsніz t тебє2 низпосылaетсz свэтоподaтелю, во ўтр0бу всели1выйсz приснодёвственную.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Безстyднэй ћрости же и3 nгню2, бжcтвенное желaніе сопротивлszсz, џгнь ќбw њрошaше, ћрости же смэsшесz, бGодохновeнною словeсною прпdбныхъ тривэщaнною цэвни1цею, противовэщaz мусік‡йскимъ nргaнwмъ посреди2 плaмене: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGодBланныz скриж†ли мwmсeй, пи6санныz бжcтвеннымъ д¦омъ, ћростію сокрyшъ: но сего2 вLка. Р0ждшую невреждeнну въ нбcныz сохрaнь д0мы, нhнэ внyтрь всели2. Съ нeю и3грaюще вопіeмъ хrтY: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Въ кmмвaлэхъ ўсты2 чи1стыми, мусікjйски же сeрдцемъ свётлымъ, доброглaсною труб0ю, выс0кою мhслію, дв7ы и3 чи1стыz въ нар0читый и3збрaнный дeнь преставлeніz, дётельными плeщуще рукaми, вопіeмъ: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGомyдріи собери1тесz лю1діе: б9іz бо слaвы селeніе, t сіHна преставлsетсz къ нбcному жили1щу, и3дёже глaсъ чи1стъ прaзднующихъ, глaсъ несказaннагw рaдованіz, и3 въ весeліи вопію1щихъ хrтY: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ, благословeнъ є3си2.

Ю$ношы и3 дв7ы, дв7ыz же и3 бGомaтере пaмzть чтyще, стaрцы и3 монaси, цaріе и3 судіи6 п0йте: nтє1цъ нaшихъ гDи и3 б9е, бlгословeнъ є3си2.

Да вострyбzтъ труб0ю д¦0вною г0ры нбcныz: да рaдуютсz х0лми, и3 да и3грaютъ бжcтвенніи ґпcли: цRи1ца къ сн7у преставлsетсz, съ ни1мъ цaрствующи.

Всесвzщeнное преставлeніе, бжcтвенныz твоеS и3 нетлённыz м™ре, премjрныz вhшнихъ си1лъ совокупи2 чи1ны, весели1тисz съ сyщими на земли2 тебЁ пою1щими: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Плaмень њрошaющь прпdбныz, ѕлочести6выz же попалsющь, ѓгGлъ б9ій всем0щный, показA nтрокHмъ, живоначaльный же и3ст0чникъ содёла бцdу, тлю2 смeрти, и3 жив0тъ точaщу пою1щымъ: содётелz є3ди1наго пои1мъ и3збавлeніи, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Глаг0лы послёдоваху бжcтвенному ковчeгу свzщeнному, всE мн0жество бGосл0вwвъ въ сіHнэ: кaмw и4деши нhнэ, ски1ніе, зовyще, бGа живaгw; не престaй призирaющи вёрою пою1щыz: содётелz є3ди1наго поeмъ и3збавлeнніи и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Ћкоже воздёвши рyцэ, и3сх0диши, всенепор0чнаz, рyцэ, и4миже бGа носи1ла є3си2 пл0тію, со дерзновeніемъ ћкw м™и реклA є3си2 къ рождeнному: ±же ми2 дaлъ є3си2, во вёки сохрани2, вопію1щыz тебЁ: содётелz є3ди1наго поeмъ и3збaвленніи и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть: тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Пaмzть твою2, чcтаz дв7о, нач†ла же и3 вл†сти и3 си6лы, ѓгGли, ґрхaгGли, пrт0ли, гDьства, херувjми слaвzтъ, и3 стрaшніи серафjми: чlвёческій же р0дъ поeмъ и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

И$же стрaннw всели1выйсz, бцdе, въ чи1стое чрeво твоE воплощaемь, сeй всесщ7eнный д¦ъ тв0й пріeмъ, ў себє2 ўпок0и: ћкw должни1къ сн7ъ. Тёмже тS поeмъ, дв7о, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Q вhше ўмA чудeсъ приснодв7ы же и3 бGомaтере! Во гр0бъ бо всeльшисz, показA рaй, є3мyже предстоsще днeсь, рaдующесz поeмъ: гDи п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

На f7-й пёсни Честнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвы прaздника:

Р0ди вси2 блажи1мъ тS є3ди1ну бцdу.

И#ли2: ЃгGли, ўспeніе пречcтыz ви1дэвше, ўдиви1шасz, кaкw дв7аz восх0дитъ t земли2 на нб7о.

Тaже їрм0съ: Побэждaютсz є3стествA ўстaвы:

И# вторhй ли1къ поeтъ т0йже припёвъ и3 їрм0съ. И# на кjйждо тропaрь пою1тъ т0йже припёвъ, по є3ди1ножды.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Побэждaютсz є3стествA ўстaвы въ тебЁ, дв7о чcтаz: дёвствуетъ бо ржcтво2, и3 жив0тъ пред8wбручaетъ смeрть: по рождествЁ дв7а, и3 по смeрти живA, спасaеши при1снw, бцdе, наслёдіе твоE.

Дивлsхусz ѓгGльскіz си6лы, въ сіHнэ смотрsюще своего2 вLку, жeнскую дyшу рукaми носsщаго: пречи1стw бо р0ждшей, сынолёпнw провозглашaше: грzди2, чcтаz, съ сн7омъ и3 бGомъ прослaвлена бyди.

Њпрsта ли1къ ґп0стольскій бGопріsтное тёло твоE, со стрaхомъ зрsще, и3 глaсомъ вeліимъ вэщaюще: въ нбcныz д0мы къ сн7у восходsщи, спасaеши при1снw, бцdе, наслёдіе твоE.

Посeмъ пeрвый ли1къ поeтъ вторaгw канHна припёвъ:

Величaй, душE моS, t земли2 на нб7о чcтн0е преставлeніе б9іz м™ре.

И# їрм0съ: Всsкъ земнор0дный:

И# вторhй ли1къ поeтъ т0йже припёвъ и3 їрм0съ. И# на кjйждо тропaрь пою1тъ т0йже припёвъ по є3ди1ножды.

И$нъ.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное преставлeніе бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всеблажeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Пріиди1те въ сіHнъ, на бжcтвенную и3 тyчную г0ру живaгw бGа, возрaдуемсz, бцdу зрsще: къ ѕэлH бо лyчшей и3 бжcтвеннэй сёни, ћкw м™рь сію2 во с™†z с™hхъ хrт0съ престaви.

Пріиди1те, вёрніи, ко гр0бу пристyпимъ б9іz м™ре, и3 њб8и1мемъ сердцы2 и3 ўстнaми, nчесы2 и3 лицeмъ чи1стw прикасaющесz, и3 почерпaюще и3сцэлeній незави6стныz дaры t и3ст0чника приснотекyщагw.

Пріими2 t нaсъ пёснь и3сх0дную, м™и живaгw бGа, и3 свэтон0сною твоeю и3 бжcтвенною њсэни2 бlгодaтію, в0инству побэди1тєльнаz, хrтолю6бнымъ лю1демъ ми1ръ, њставлeніе пою1щымъ, и3 душaмъ спасeніе подаю1щи.

Тaже џба ли1ка, сшeдшесz вкyпэ, пою1тъ пeрвагw канHна припёвъ, и3 їрм0съ:

Побэждaютсz є3стествA:

И# вторaгw канHна припёвъ, и3 їрм0съ:

Всsкъ земнор0дный:

И# покл0нъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Нeбо ѕвэздaми:

Ґпcли t конє1цъ совокyпльшесz здЁ, въ геfсіманjйстэй вeси погреби1те тёло моE: и3 ты2, сн7е и3 б9е м0й, пріими2 дyхъ м0й. Три1жды.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Въ слaвномъ ўспeніи твоeмъ нб7сA рaдуютсz, и3 ѓгGльскаz возрaдовашасz вHинства, всs же землS весели1тсz, пёснь тебЁ и3сх0дную провозглашaющи, м™ри всёми вLчествующагw, неискусобрaчнаz прес™az дв7о, ћже р0дъ человёческій и3збaвльшаz прароди1тельнагw њсуждeніz. Двaжды.

T конє1цъ стек0шасz ґпcлwвъ лyчшіи, бGоначaльнымъ мановeніемъ, погребсти1 тz, и3 t земли2 взeмлему тS къ высотЁ зрsще, глaсъ гавріи1ловъ рaдостію вопіsху тебЁ: рaдуйсz, носи1ло б9ествA всегw2: рaдуйсz, є3ди1на, земн†z съ вhшними ржcтв0мъ твои1мъ совокyпльшаz.

Ћже жив0тъ р0ждшаz, къ жи1зни преминyла є3си2 честнhмъ ўспeніемъ твои1мъ безсмeртнэй, дорmносsщымъ тS ѓгGлwмъ, начaлwмъ и3 си1ламъ, ґпcлwмъ и3 прbр0кwмъ, и3 всeй твaри, пріeмшу же нетлёнными длaньми сн7у твоемY непор0чную дyшу твою2, дв7о м™и бGоневёсто.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:

На безсмeртное твоE ўспeніе, бцdе м™и животA, џблацы ґпcлы по воздyху восхищaху, и3 по мjру разсBzнныz, во є3ди1номъ ли1цэ предстaша прес™0му твоемY тёлу, є4же и3 погрeбше чeстнw, глaсъ тебЁ гавріи1ловъ пою1ще вопіsху: рaдуйсz, бlгодaтнаz, дв7о м™и безневёстнаz, гDь съ тоб0ю. Съ ни1миже ћкw сн7а твоего2 и3 бGа нaшего моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ, и3 даeтсz є3лeй t канди1ла прес™hz бцdы, и3 чaсъ №, и3 конeчный tпyстъ.

На літургjи: Блажє1нна, №-гw канHна, пёснь G-z, на д7: и3 в7-гw канHна пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь прaздника: Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ.

Прокjменъ, пёснь бцdы, глaсъ G:

Вели1читъ душA моS гDа, и3 возрaдовасz дyхъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ.

Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, сe бо tнhнэ ўблажaтъ мS вси2 р0ди.

Ґпcлъ къ філіпписjємъ, зачaло ©м.

Ґллилyіа, глaсъ в7: Воскресни2, гDи, въ пок0й тв0й:

Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною:

Е#ђліе луки2, зачaло н7д.

Вмёстw Дост0йна, поeмъ їрм0съ:

Побэждaютсz є3стествA ўстaвы: и3 до tдaніz.

Причaстенъ: Чaшу спасeніz пріимY:

На трапeзэ ўтэшeніе брaтіи. Ѓще ли бyдетъ прaздникъ сeй въ срeду, и3ли2 въ пzт0къ: Разрэшaемъ т0чію на рhбу и3 віно2. Ѓще ли въ понедёльникъ: И# мірsне разрэшaютъ на мsсо, и3 сhры, и3 ћица: монaси же т0чію на рhбу и3 віно2. Прaзднуетсz ќбw сeй прaздникъ дeвzть днjй.

Подобaетъ вёдати: ѓще случи1тсz прaздникъ пресвzтhz бцdы ўспeніz въ недёлю:

Въ суббHту, на мaлэй вечeрни: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны глaса, д7: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи1ра, воскrна є3ди1на, и3 прaздника, стіх0вна вели1кіz вечeрни, съ припёвы прaздника. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ.

На вели1цэй вечeрни: По nбhчной каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны три2: и3 вост0ченъ є3ди1нъ: и3 прaздника ѕ7: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Вх0дъ. Прокjменъ днE: и3 чтє1ніz три2, прaздника. На літjи стіхи6ры, и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На благословeніи хлёбwвъ тропaрь прaздника, три1жды, и3 чтeніе въ послaніихъ.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По nбhчныхъ каfjсмахъ, сэдaльны воскrны съ бGорHдичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz рzдовaz. Тaже многоми1лостиво: и3 тропари2, ЃгGльскій соб0ръ: и3 сэдaльны вси2 прaздника, по є3ди1ножды. И# чтeніе прaздника. Степє1нна глaса. Прокjменъ, и3 є3ђліе прaздника. Тaже, Воскресeніе хrт0во: Pал0мъ н7. И# цэловaніе є3ђліа, по nбhчаю. Посeмъ Слaва, Моли1твами бцdы: И# нhнэ, т0йже. Стіхи1ра прaздника. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы на в7: и3 прaздника џба канHна на }. Катавaсіа, їрмосы2 прaздника, nбои1хъ канHнwвъ. По G-й пёсни кондaкъ воскrнъ, v3пакои2 прaздника є3ди1ножды. По ѕ7-й пёсни кондaкъ прaздника и3 јкосъ. И# чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни припёвы не поeмъ, но Честнёйшую: Свэти1ленъ воскрeсенъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 прaздника д7, съ припёвы прaздника, Слaва, прaздника: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: и3 славосл0віе вели1кое. Тrт0е. Тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. Даeтсz же и3 є3лeй t канди1ла прaздника. Тaже стіхи1ра є3ђльскаz, и3 њглашeніе, и3 nбhчное и3схождeніе. И# чaсъ № въ притв0рэ. На №-мъ часЁ тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ воскрeсенъ: и3 tпyстъ. Тaкоже и3 на пр0чихъ часёхъ тропaрь воскрeсенъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. Кондaкъ прaздника, и3 воскрeсенъ, глаг0лемъ премэнsюще.

На літургjи: Бlжє1нна воскрeсна глaса на ѕ7: и3 прaздника, пёснь G, на д7. По вх0дэ тропaрь воскрeсенъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ воскрeсенъ: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, и3 є3ђліе, и3 причaстенъ днE, и3 прaздника.

Похвалы2, и3ли2 сщ7eнное послёдованіе на с™0е преставлeніе прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, поeмое въ седьмhй нaдесzть дeнь мёсzца ѓvгуста, каждог0днw въ ски1тэ геfсимaніи, ґ въ лavрэ tправлsемое пzтнaдцатагw ѓvгуста.

На вели1цэй вечeрни стіхосл0вимъ, Бlжeнъ мyжъ, № ґнтіфHнъ.

На ГDи воззвaхъ, стaвимъ стіхHвъ }: и3 поeмъ стіхи6ры и3з8 минeи, глaсъ №.

Q ди1вное чyдо! И#ст0чникъ жи1зни во гр0бэ полагaетсz, и3 лёствица къ нб7си2 гр0бъ бывaетъ: весели1сz геfсимaніе, бGор0диченъ с™hй д0ме. Возопіeмъ вёрніи, гавріи1ла и3мyще чиноначaльника: бlгодaтнаz рaдуйсz, съ тоб0ю гDь, подаsй мjрови тоб0ю вeлію млcть.

Ди6вны тво‰ т†йны бцdе, вhшнzгw пrт0лъ kви1ласz є3си2 вLчце, и3 t земли2 къ нб7си2 престaвиласz є3си2 днeсь: слaва твоS бGолёпнаz, бGопод0бными сіsющи чудесы2, дёвы съ м™рію цReвою на высотY вознеси1тесz. Бlгодaтнаz рaдуйсz, съ тоб0ю гDь, подаsй мjрови тоб0ю вeлію млcть.

ТвоE слaвzтъ ўспeніе, влaсти и3 пrт0ли, начaла и3 гDства, си1лы и3 херувjмы, и3 стрaшніи серафjмы: рaдуютсz земнор0дніи, њ б9eственнэй твоeй слaвэ красsщесz. Припaдаютъ цaріе, со ґрхaгGлы и3 ѓгGлы, и3 воспэвaютъ: бlгодaтнаz рaдуйсz, съ тоб0ю гDь, подаsй мjрови тоб0ю вeлію млcть.

И$ны стіхи6ры и3з8 їерусали1мскагw послёдованіz, глaсъ ѕ7:

Днeшній дeнь тaйнw вели1кій pалмопёвецъ проwбразовaше, глаг0лz: воскrни2 гDи въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ с™hни твоеS. И# пaки: предстA, глаг0лz, цRи1ца њдеснyю тебE, рsсны златhми њдёzна преиспещрeнна. Сіs бо є4сть блгcвeннаz суббHта, сeй є4сть ўпокоeніz б9eственный дeнь, въ џньже почи2 t животA м™рь сyщи животA, смотрёніемъ є4же на смeрть, пл0тію суббHтствовавшаz и3 престaвльшаzсz, и3 на нб7сA возшeдшаz, си1лою и4же и3з8 неS вопл0щшагwсz хrтA бGа, и3 съ ни1мъ во вёки вэкHвъ вёчнующаz, и3 дaрующаz нaмъ жив0тъ вёчный, съ люб0вію чтyщымъ с™0е є3S ўспeніе.

Глaсъ в7:

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва тS мeртва:

Е#гдA t мjра, жи1знь сyщи, р0ждшаz жи1знь всsческихъ, сн7а б9іz во пл0ти, взeмлема былA є3си2 восходsщи во вх0ды б9eственныz, нбcныz, чтcаz, тогдA чyднw сбhстсz1, є4же возгласи2 д¦ъ с™hй: кто2 сіS нhнэ восходsщаz t пустhни; всs же со стрaхомъ вопіsху: слaва восхождeнію твоемY, любобlгaz.

Е#гдA во гр0бэ, маріaмъ, въ геfсимaніи положи1ласz є3си2 пл0тію, є3стествA њживотвори1тельнице, тогдA всS твaрь, зрsщи тS, ўжасeсz: творeцъ же д¦ъ тв0й, рyцэ распростeръ, бlгодaтнэ пріsтъ, ћкw должни1къ сн7ъ. Е$же безпл0тныхъ чи1ни зрsще, со стрaхомъ вопіsху: слaва восхождeнію твоемY, любобlгaz.

Е#гдA тріE сщ7eнницы, ґреопагjтъ џный и3 їероfeй съ діонЂсіемъ, твоE б9eственное ўви1дэша всенетлённаz ўспeніе, тогдA слeзы точaще глаг0лютъ си1це: кaкw стерпи1мъ страдaніе въ мjрэ; въ тебё бо, q дв7аz, сн7а твоего2 мнёхомъ зрёти, и3 ўтэшaхомсz.

Глaсъ є7:

ТебE њдёющагосz свётомъ ћкw ри1зою, сн7а б9іz р0ждшую, ли1къ ў§ни6къ є3гw2 ви1дэвъ мeртву, во гр0бэ мрaка и3сп0лненномъ простeрту, бlгосeрдный плaчь воспріи1мъ, рыдaz глаг0лаше: ўвы2 мнЁ, сладчaйшаz маріaмъ, ю4же въ мaлэ и3мёхъ ўтэшeніе, и3 ви1дz тебE, мнёхъ ўчи1телz моего2 зрёти: но сE, нhнэ ви1жду тS по зак0ну є3стествA под8eмшу смeрть. Q, кaкw тS погребY дв7о, и3ли2 кaкw плащани1цами њбвію2; кjима же рукaма прикоснyсz нетлённому твоемY тёлу; и3ли2 кjz пBсни воспою2, твоемY и3сх0ду достHйныz; кaкw же стерплю2, гпcжE, твоE ск0рбное ми2 tшeствіе; и3ли2 кaкw безтрyднw понесY всетsжкое сиротство2; недоумэвaю, бlжeннаz бцdе марjе, и3 болёзненнымъ сeрдцемъ соплетaю пэснопёніz, и3 величaю тS вLчце: пэсносл0влю зачaтіе твоE, почитaю твоE бжcтвенное ржcтво2, чтY вхождeніе твоE дв7о. Ўблажaю же ўспeніе твоE, и3 всес™0е погребeніе твоE со преставлeніемъ, зовhй: гDи, слaва тебЁ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ №:

БGоначaльнымъ мановeніемъ, tвсю1ду бGон0сніи ґпcли џблаки выс0цэ взимaеми, дошeдше пречcтагw и3 живоначaльнагw твоегw2 тёла, любeзнw лобызaху. Превhшніz же нбcныz си1лы, съ свои1мъ вLкою пришeдше, бGопріsтное и3 пречcтое тёло предсылaюще, ќжасомъ њдержи1ми, прекрaснw же пред8идsху, и3 неви1димw вопіsху превhшнимъ чиноначaліємъ: сE всецRи1ца бGоoтрокови1ца пріи1де, возми1те вратA, и3 сію2 премjрнw под8ими1те, пrносyщагw м™рь свёта. Тоs бо рaди всер0дное чlвёкwмъ спасeніе бhсть: на ню1же взирaти не м0жемъ, и3 т0й дост0йную чeсть воздaти не м0щно: тоs бо преизsщно прих0дитъ всsкъ ќмъ. Тёмже пречcтаz бцdе, при1снw съ живон0снымъ цReмъ, и3 ржcтв0мъ живyщи, моли1сz вhну сохрани1ти, и3 спасти2 t всsкагw прил0га проти1внагw, н0выz лю1ди тво‰: твоe бо предстaтельство стzжaхомъ, во вёки свэтоzвлeннw блажaще.

Вх0дъ. Прокjменъ, глaсъ в7:

Воскrни2 гDи въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ с™hни твоеS.

Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S.

Чтє1ніz три2.

БытіS чтeніе.

И#зhде їaкwвъ t студенцA клsтвеннагw, и3 и4де въ харрaнь. И# њбрёте мёсто, и3 спA тaмw: зaйде бо сlнце. И# взsтъ t кaменіz мёста тогw2, и3 положи2 возглaвіе себЁ, и3 спA на мёстэ џномъ. И# с0нъ ви1дэ: и3 сE лёствица ўтверждeна на земли2, є3sже главA досzзaше до нб7съ, и3 ѓгGли б9іи восхождaху и3 низхождaху по нeй, гDь же ўтверждaшесz на нeй. И# речE: ѓзъ бGъ ґвраaмовъ nц7A твоегw2, и3 бGъ їсаaковъ, не б0йсz: землS и3дёже ты2 спи1ши на нeй, тебЁ дaмъ ю5, и3 сёмени твоемY. И# бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ земнhй, и3 распространи1тсz на м0ре, и3 лjву, и3 сёверъ, и3 на вост0ки: и3 возбlгословsтсz њ тебЁ вс‰ колёна земнaz, и3 њ сёмени твоeмъ. И# сE ѓзъ съ тоб0ю сохранszй тS на всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши, и3 возвращy тz въ зeмлю сію2: ћкw не и4мамъ тебE њстaвити, д0ндеже сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли6ка глаг0лахъ тебЁ. И# востA їaкwвъ t снA своегw2, и3 речE: ћкw є4сть гDь на мёстэ сeмъ, ѓзъ же не вёдэхъ. И# ўбоsсz, и3 речE: ћкw стрaшно мёсто сіE: нёсть сіE, но д0мъ б9ій, и3 сіS вратA нбcнаz.

Прbр0чества їезекjилева чтeніе.

Тaкw глаг0летъ гDь: бyдетъ t днE nсмaгw и3 пр0чее, сотворsтъ їерє1и на nлтари2 всесожжeніz вaшегw, и3 ±же спасeніz вaшегw: и3 пріимY вы2, глаг0летъ ґдwнаJ гDь. И# њбрати1 мz на пyть врaтъ с™hхъ внёшнихъ, зрsщихъ на вост0ки, и3 сі‰ бsху затворeна. И# речE гDь ко мнЁ: вратA сіS затворeна бyдутъ, и3 не tвeрзутсz, и3 никт0же пр0йдетъ сквозЁ и4хъ: ћкw гDь бGъ ї}левъ пр0йдетъ и4ми, и3 бyдутъ затворeна. Ћкw и3гyменъ сsдетъ въ ни1хъ снёсти хлёбъ: по пути2 є3лaмскихъ врaтъ вни1детъ, и3 по пути2 є3гw2 и3зhдетъ. И# введe мz по пути2 врaтъ с™hхъ сyщихъ къ сёверу, прsмw хрaму: и3 ви1дэхъ, и3 сE и3сп0лнь слaвы хрaмъ гDнь.

При1тчей чтeніе.

Премyдрость создA себЁ д0мъ, и3 ўтверди2 столпHвъ сeдмь. ЗаклA сво‰ жeртвеннаz, и3 раствори2 въ чaши своeй віно2, и3 ўгот0ва свою2 трапeзу. ПослA сво‰ рабы2, созывaющи съ выс0кимъ проповёданіемъ на чaшу, глаг0лющи: и4же є4сть безyменъ да ўклони1тсz ко мнЁ. И# трeбующымъ ўмA речE: пріиди1те, kди1те м0й хлёбъ, и3 пjйте віно2, є4же раствори1хъ вaмъ. Њстaвите безyміе, и3 жи1ви бyдете. И# взыщи1те рaзума, да поживетE: и3 и3спрaвите рaзумъ въ вёдэніи. Наказyzй ѕлы6z, пріи1метъ себЁ безчeстіе: њбличazй же нечести1ваго, њпор0читъ себE: њбличeніе бо нечести1вому, р†ны є3мY. Не њбличaй ѕлhхъ, да не возненави1дzтъ тебE: њбличaй премyдра, и3 возлю1битъ тS. Дaждь премyдрому винY, и3 премyдршій бyдетъ: сказyй прaведному, и3 приложи1тъ пріимaти. Начaло премyдрости стрaхъ гDнь, и3 совётъ с™hхъ, рaзумъ: разумёти бо зак0нъ, п0мысла є4сть бlгaгw. Си1мъ бо w4бразомъ мн0гое поживeши врeмz, и3 приложaтсz тебЁ лёта животA.

На літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ №.

Подобaше самови1дцємъ сл0ва и3 слугaмъ, и3 є4же по пл0ти м™ре є3гw2 ўспeніе ви1дэти, конeчное є3ли1ко на нeй тaинство: ћкw да не т0кмw є4же t земли2 сп7сово восхождeніе ќзрzтъ: но и3 р0ждшіz є3гw2 преставлeнію свидётельствуютъ. Тёмже tвсю1ду б9eственною си1лою собрaвшесz, сіHна достиг0ша, и3 на нeбо и3дyщую предсылaху, вhшшую херув‡мъ: є4йже и3 мы2 съ ни1ми покланsемсz, ћкw молsщейсz њ душaхъ нaшихъ.

Глaсъ в7.

Ґнат0ліево: Ћже нб7eсъ вhшшаz сyщи, и3 херув‡мъ славнёйшаz, и3 всеS твaри чcтнёйша, ћже премн0гіz рaди чистоты2, присносyщагw существA пріsтелище бhвши, въ сн70внэ рyцэ днeсь всес™yю предаeтъ дyшу: и3 съ нeю и3сполнsютсz всsчєскаz рaдости, и3 нaмъ дaруетъ вeлію млcть.

Їwaнново: Всенепор0чнаz невёста, и3 м™и бlговолeніz џ§а, ћже бGу пронаречeннаz во своE є3мY жили1ще, несли1тнагw соединeніz, днeсь пречcтую дyшу творцY и3 бGу предаeтъ: ю4же безпл0тныхъ си1лы бGолёпнw под8eмлютъ, и3 къ животY преставлsетсz, сyщаz м™и животA: свэщA непристyпнагw свёта, спасeніе вёрныхъ, и3 ўповaніе дyшъ нaшихъ.

Глaсъ G.

Гeрманово: Пріиди1те вси2 концы2 земнjи, чтcн0е преставлeніе бGомaтере восхвaлимъ: въ рyцэ бо сн7а дyшу непор0чную положи2. Тёмже с™hмъ ўспeніемъ є3S мjръ њживотвори1сz: и3 нhнэ во pалмёхъ и3 пёніихъ и3 пёснехъ д¦0вныхъ, со безпл0тными и3 ґпcлы прaзднуетъ свётлw.

Слaва, глaсъ є7.

Fеофaново: Пріиди1те празднолю1бныхъ соб0ръ, пріиди1те, и3 ли1къ состaвимъ: пріиди1те вэнчaемъ пёснми цRковь, ўпокоeніемъ ковчeга б9іz. Днeсь бо нб7о простирaетъ нёдра, пріeмлz р0ждшую всёми невмэсти1маго: и3 землS и3ст0чникъ жи1зни, tдаю1щи бlгословeніе, ўкрашaетсz бlголёпіемъ. ЃгGли ли1къ со ґпcлы составлsютъ, ўжaснw взирaюще, t животA въ жив0тъ преставлsему, р0ждшую начaльника жи1зни. Вси2 поклони1мсz є4й, молsщесz: ср0дна присвоeніz не забyди, вLчце, вёрнw прaзднующихъ всес™0е твоE ўспeніе.

И# нhнэ, глaсъ т0йже.

Восп0йте лю1діе, м™ри бGа нaшегw, восп0йте: днeсь бо всесвётлую дyшу свою2 въ пречcтыz длaни, и4же и3з8 неS вопл0щшагwсz без8 сёмене предаeтъ: є3г0же и3м0литъ непрестaннw, даровaти вселeннэй ми1ръ, и3 вeлію млcть.

На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ д7.

Пріиди1те воспоeмъ лю1діе, прес™yю дв7у чи1стую, и3з8 неsже неизречeннw пр0йде, вопл0щсz сл0во џ§ее, зовyще и3 глаг0люще, бlгословeнна ты2 въ женaхъ, бlжeннw чрeво вмэсти1вшее хrтA. Тогw2 с™ы6мъ рукaмъ дyшу предaвши, моли1сz пречcтаz, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Стjхъ: Воскrни2 гDи въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ с™hни твоеS.

Дв7дскую пёснь днeсь лю1діе воспоeмъ хrтY бGу: приведyтсz, речE, цRю2 дёвы въ слёдъ є3S, и3 и4скрєннzz є3S приведyтсz въ весeліи и3 рaдованіи. И$бо t сёмене дв7дова, є3sже рaди мы2 њбожи1хомсz, въ рyцэ своегw2 сн7а и3 вLки, слaвнw и3 пaче сл0ва прелагaетсz. ю4же ћкw м™рь б9ію воспэвaюще, вопіeмъ и3 глаг0лемъ: спаси2 нaсъ, и3сповёдающихъ тS бцdу, t всsкагw њбстоsніz, и3 и3збaви t бёдъ дyшы нaшz.

Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S.

Всечcтн0е твоE ўспeніе, прес™az дв7о чтcаz, ѓгGлъ мн0жество на нб7си2, и3 чlвёческій р0дъ на земли2 ўблажaетъ, ћкw м™и былA є3си2 творцA всёхъ хrтA бGа: того2 молsщи не престaй њ нaсъ, м0лимсz, и5же на тS съ бGомъ ўповaніе пол0жшихъ, бцdе всепётаz и3 неискусобрaчнаz.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже.

Е#гдA и3зшлA є3си2 бцdе дв7о, ко и3з8 тебE р0ждшемусz неизречeннw, бsше їaкwвъ брaтъ б9ій, и3 пeрвый сщ7енноначaльникъ, пeтръ же чтcнёйшій верх0вникъ, бGосл0вwвъ начaльникъ, и3 вeсь б9eственный ґпcльскій ли1къ, kвлeннымъ бGосл0віемъ пэсносл0вzще б9eственное и3 стрaшное хrтA бGа смотрeніz тaинство, и3 живоначaльное и3 бGопріsтное твоE тёло погрeбше, рaдовахусz всепётаz. Превhше же прес™hz и3 старёйшыz ѓгGльскіz си1лы, чудеси2 дивsщесz, прини1кше дрyгъ ко дрyгу глаг0лаху: возми1те вaша вратA, и3 воспріими1те р0ждшую нб7сE и3 земли2 творцA: славословлeнми же воспоeмъ чтcн0е и3 с™0е тёло, вмэсти1вшее нaми неви1димаго и3 гDа. Тёмже и3 мы2, пaмzть твою2 прaзднующе, вопіeмъ ти2 препётаz: хrтіaнскій р0гъ вознеси2, и3 спаси2 дyши нaшz.

На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь, глaсъ д7:

Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила є3си2 бцdе: престaвиласz є3си2 къ животY, м™и сyщи животA, и3мlтвами твои1ми и3збавлsеши t смeрти дyшы нaшz. Три1жды.

И# бывaетъ бlгословeніе хлёбwвъ, и3 раздроблeніе, и3 ѓще и3зв0литъ настоsтель, чрез8 діaконwвъ даeтъ всeй цRкви.

По возглaсэ: Бlгословeніе гDне на вaсъ:

Бывaетъ чтeніе њ ўспeніи прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, и3 ѓще и3зв0литъ настоsтель, съ нёкіимъ сокращeніемъ, да въ мёру бyдетъ слyжба.

По шестоpaлміи, и3 по вели1цэй є3ктеніи2, поставлsетсz посредЁ цRкве ўкрашeнный ґнал0гій, и3 пэвaему:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

И#сх0дитъ t nлтарS предстоsтель, несS w4бразъ ўспeніz прес™hz бцdы: послёдуютъ же є3мY сщ7eнницы въ њблачeніи, и3 полагaетсz w4бразъ на ґнал0гій, и3 раздаeтъ предстоsтель свэщы2 брaтіи, и3 бlгословлsетъ діaконwмъ и3 пономарє1мъ раздаsти свэщы2 тaкожде и3 нар0ду. И# пою1тсz сjи тропари2 и3з8 їерусали1мскагw послёдованіz, кадsщу предстоsтелю с™ы6мъ, и3 w4бразу.

Глaсъ в7.

Под0бенъ: Бlгоwбрaзный їHсифъ.

Бlгоwбрaзныхъ ўчени6къ ли1къ нhнэ б9eственный, q чтcнaz, несквeрное тёло твоE слезaми чи1стыми њмочи1въ, ћкw ґрwмaты, во гр0бэ чeстнэ погребaz положи2: но триднeвнw престaвиласz є3си2, вLчце, подаю1щи мjрови б9eственную млcть.

Слaва: Е#гдA снизшлA є3си2 къ смeрти, животA м™и безсмeртнаz, тогдA ѓдъ ўдиви1сz и3 ўжасeсz стрaшнw: є3гдa же ўзрёласz є3си2 престaвльшисz на нб7сA, маріaмъ, t гр0ба, вс‰ си1лы нбcныz взывaху: живон0снаz м™и животA нaшегw, слaва тебЁ.

И# нhнэ: Сщ7є1ннымъ ў§никHмъ, въ геfсимaнію тёло м™ре б9іz носsщымъ, пёснь, ю4же возглашaю, прили1чна є4сть. Сегw2 рaди хrтA м™ри вои1стинну, є3ди1нэй бGоoтрокови1цэ возопjйте: востaни, q вLчце, подаю1щи всBмъ вeлію млcть.

Возглашaетъ канwнaрхъ, на глaсъ є7:

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

И# чтeтъ № стjхъ з7i-z каfjсмы:

Бlжeни непор0чніи:

СтатіS пeрваz.

Бlжeни непор0чніи въ пyть, ходsщіи въ зак0нэ гDни.

Жи1знь во гр0бэ положи1лсz є3си2 хrтE, м™рь животA полагaетсz: стрaнное видёніе ѓгGлwмъ и3 человёкwмъ.

Бlжeни и3спытaющіи свидBніz є3гw2, всёмъ сeрдцемъ взhщутъ є3го2.

Величaемъ тS, бцdе чтcаz, и3 чти1мъ с™0е твоE ўспeніе, и3 покланsемсz честн0му гр0бу твоемY.

Не дёлающіи бо беззак0ніz, въ путeхъ є3гw2 ходи1ша.

Маріaмъ, кaкw ўмирaеши, жи1знь вёрныхъ; кaкw же гр0бъ вмэсти2 твоE тёло, вмэсти1вшее невмэсти1маго всёми;

Ты2 заповёдалъ є3си2 зaпwвэди тво‰ сохрани1ти ѕэлw2.

Нб7съ цRS бGа р0ждшаz, въ нбcное цrтво прелагaешисz чтcаz, цaрски.

Дабы2 и3спрaвилисz путіE мои2, сохрани1ти њправд†ніz тво‰.

T земли2 престaвиласz є3си2, и3 t земли2 никaкоже tлучи1ласz є3си2, всес™az бцdе, и3збавлsz вeсь мjръ t бёдъ.

ТогдA не постыжyсz, внегдA призрёти ми2 на вс‰ зaпwвэди тво‰.

ВсS землS слaвитъ погребeніе твоE, хrтE, и3 поeтъ, вLко, погреб†льнаz пречcтыz твоеS м™ри всебlгоговёйнw.

И#сповёмсz тебЁ въ прaвости сeрдца, внегдA научи1тимисz судьбaмъ прaвды твоеS.

ЃгGли, зрsще тS чтcаz, простeрту мeртву, жив0тъ мjру возсіsвшую, соужасaющесz дивлsхусz.

Њправд†ніz тво‰ сохраню2, не њстaви менE до ѕэлA.

Пaки п0сланъ бhсть гавріи1лъ t бGа, и3 твоE бlговэствyетъ и3зшeствіе, пренб7eснаz, нетлённаz, чтcаz.

Въ чес0мъ и3спрaвитъ ю3нёйшій пyть св0й; внегдA сохрани1ти словесA тво‰.

Въ черт0гъ б9eственный, тебE невёсту б9ію жени1хъ призывaетъ, бGоневёсто, весели1тисz при1снw бGолёпнw.

Всёмъ сeрдцемъ мои1мъ взыскaхъ тебE, не tри1ни менE t зaповэдей твои1хъ.

До пrт0ла б9іz, и3дёже свётъ трbцы стрaшный и3 непристyпный, дости1гла є3си2, и3 почи1ла є3си2, дв7о, и4стиннw.

Въ сeрдцэ моeмъ скрhхъ словесA тво‰, ћкw да не согрэшY тебЁ.

Престaвльшисz t земли2, бGу предстaла є3си2, бцdе, t бGа никaкоже tлучeна бhвши, николи1же t ўтр0бы м™ре.

Бlгословeнъ є3си2, гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Чтcн0е твоE тёло, дв7о, тлёніz и3 во гр0бэ не ўвёдэ: но съ тёломъ прешлA є3си2 t земли2 къ нб7си2.

Ўстнaма мои1ма возвэсти1хъ вс‰ судьбы2 ќстъ твои1хъ.

Всес™0е твоE лицE, пречcтаz, и3 мeртвое, ћкw рaй kвлsшесz, бlгодaтію и3 жи1знію дhшущее взирaющымъ.

На пути2 свидёній твои1хъ наслади1хсz, ћкw њ всsкомъ богaтствэ.

T нaсъ чaдъ твои1хъ, м™и, люб0вь нaшу и3 пёснь и3сх0дную пріими2, приноси1мую и3з8 глубины2 души2.

Въ зaповэдехъ твои1хъ поглумлю1сz, и3 ўразумёю пути2 тво‰.

Tвeрзи, м™и, чтcны6z твои2 џчи, и3 на чaдъ с0бранныхъ при1зри, твоE ўспeніе слaвzщихъ чeстнw.

Во њправдaніихъ твои1хъ поучyсz, не забyду словeсъ твои1хъ.

Tвeрзи ўстA, и3 дaждь нaмъ бlгословeніе, прес™az бцdе, престaвльшаzсz t нaсъ конeчнэ.

Воздaждь рабY твоемY, живи1 мz, и3 сохраню2 словесA тво‰.

Не њстaви нaсъ нhнэ си1рыхъ, м™и, t земли2 на нб7о нhнэ взeмлема, сопребывaти и3мyщаz сн7у и3 бGу.

Tкрhй џчи мои2, и3 ўразумёю чудесA t зак0на твоегw2.

Џкрестъ nдрA твоегw2 предстоsще, тeплэ взывaемъ тебЁ, дв7о: поми1луй, всес™az, спаси2 всёхъ вёрныхъ.

Пришлeцъ ѓзъ є4смь на земли2, не скрhй t менE зaпwвэди тво‰.

Пріиди2 нhнэ ѓнна, стaни съ нaми, начaльствующи во прaзднествэ твоеS с™hz дщeре, бGомaтере.

Возлюби2 душA моS возжелaти судьбы6 тво‰ на всsкое врeмz.

Пріиди1те, дади1мъ слaву и3 хвалY бGу, призвaвшему сію2 во с™†z, ћкw с™yю с™hхъ б0льшую.

Запрети1лъ є3си2 гHрдымъ, пр0клzти ўклонsющіисz t зaповэдей твои1хъ.

Нhнэ пріsтъ нб7о преслaвнw цRи1цу вселeнныz, и3 весели1тсz, цaрствующую зрS съ бGомъ.

Tими2 t менE пон0съ и3 ўничижeніе, ћкw свидёній твои1хъ взыскaхъ.

БGъ слaвы, сн7ъ тв0й чтcаz, со слaвою ћкw м™рь пріsтъ тS, и3 посади2 њдеснyю себE.

И$бо сэд0ша кнsзи, и3 на мS клеветaху: рaбъ же тв0й глумлsшесz во њправдaніихъ твои1хъ.

Њблечeнна и3 преукрашeнна бlгодaтію, нhнэ предстaла є3си2 бGу, ћкw цRи1ца и3 м™и б9іz.

И$бо свидёніz тво‰ поучeніе моE є4сть, и3 совёти мои2 њправд†ніz тво‰.

ЃгGли дв7о, служaху на земли2, ѓгGли и3 нhнэ на нб7сёхъ предстоsтъ тебЁ раболёпнw.

ПрильпE земли2 душA моS, живи2 мS по словеси2 твоемY.

ЃгGльскаz вHинства слетёвше, со стрaхомъ њбстоsху, твоE, чтcнaz вLчце, преставлeніе зрsще.

Пути6 мо‰ возвэсти1хъ, и3 ўслhшалъ мS є3си2, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

И# нhнэ ќмныz си1лы, мhсленнw съ нaми предстоsще пою1тъ, преставлeніе слaвzще твоE.

Пyть њправдaній твои1хъ вразуми1 ми, и3 поглумлю1сz въ чудесёхъ твои1хъ.

T конє1цъ пріид0ша ў§нцы2 хrтHвы, послужи1ти погребeнію твоемY вLчце, и3 воспёти твоE ўспeніе, чтcаz.

ВоздремA душA моS t ўнhніz, ўтверди1 мz въ словесёхъ твои1хъ.

Хrт0съ бGъ, дв7о, ѓгGлы сво‰ и3 б9eствєнныz ґпcлы послA на погребeніе м™ре сынолёпнw.

Пyть непрaвды tстaви t менE, и3 зак0номъ твои1мъ поми1луй мS.

ВсЁ дyшы с™hхъ пр†oц7ъ и3 прbрHкъ и3 првdникъ снид0шасz, и3сх0дную приносsще пёснь.

Пyть и4стины и3зв0лихъ, и3 судьбы6 тво‰ не забhхъ.

ТебE, бцdе чтcаz, живyщую и3 нhнэ по смeрти, слaвитъ всE мн0жество нбcныхъ и3 земнhхъ.

Прилэпи1хсz свидёніємъ твои6мъ, гDи, не посрами2 менE.

Живeши и3 по смeрти, живопріeмный и3ст0чниче: t животa бо къ животY прешлA є3си2, ћкw р0ждшаz присножив0тный жив0тъ.

Пyть зaповэдей твои1хъ тек0хъ, є3гдA разшири1лъ є3си2 сeрдце моE.

Ѓще и3 ўмирaеши, дв7о, нhнэ по под0бію нaшему, но всёхъ цRи1ца kвлsешисz, ћкw зачeншаz творцA всsческихъ.

Законоположи2 мнЁ, гDи, пyть њправдaній твои1хъ, и3 взыщY и3 вhну.

Ѓще и3 сокрывaешисz во гр0бэ мaлэмъ, дв7о, но сaмое нб7о тебЁ tвeрзесz, и3 на пrт0лъ пріsтъ тебE бGъ.

Вразуми1 мz, и3 и3спытaю зак0нъ тв0й, и3 сохраню2 и3 всёмъ сeрдцемъ мои1мъ.

И#з8 нёдръ џ§ихъ роди1выйсz бGъ, и3 въ нёдра тво‰, непор0чнаz, вшeдый, пріsтъ во њб8‰тіz тебE, чтcаz.

Настaви мS на стезю2 зaповэдей твои1хъ, ћкw тyю восхотёхъ.

БGъ погребeсz, и3 м™и б9іz: бGъ въ тє1мнаz сни1де, и3 м™и б9іz.

Приклони2 сeрдце моE во свидёніz тво‰, ґ не въ лихои1мство.

Сн7а, дв7о, и3 на кrтЁ не њстaвила є3си2: сегw2 рaди и3 т0й не њстaви тS, тебЁ нhнэ предстоS тэлeснэ.

Tврати2 џчи мои2, є4же не ви1дэти суеты2, въ пути2 твоeмъ живи1 мz.

Гр0бъ сн7а прославлsеши м™рски и3 т0й, дв7о, твоE с™0е ўспeніе воспрославлsетъ б9eственнэ.

Постaви рабY твоемY сл0во твоE въ стрaхъ тв0й.

Восхвали1ша тебE вси2 ѓгGли б9іи, є3гдA вhше нб7съ возшлA є3си2, и3 пaдше поклони1шасz чтcнw.

Tими2 поношeніе моE, є4же непщевaхъ, ћкw судьбы2 тво‰ блaги.

Къ пrт0лу пришeдши всевhшнzгw бGа, пaдши, рaбски поклони1ласz є3си2, и3 предстaла є3си2 зрsщи бGа.

СE возжелaхъ зaпwвэди тво‰, въ прaвдэ твоeй живи1 мz.

Q рaдости неизречeнныz! Q чeсти безмёрныz! Маріaмъ со ї}сомъ сн7омъ свои1мъ цaрствуетъ на нб7си2 и3 на земли2.

И# да пріи1детъ на мS млcть твоS, гDи, спасeніе твоE по словеси2 твоемY.

Бцdе дв7о, престaвльшисz t земли2, сyщихъ на земли2 не њстaви, сохранsющи покланsющихсz преставлeнію твоемY.

И# tвэщaю поношaющымъ ми2 сл0во, ћкw ўповaхъ на словесA тво‰.

T нб7сE м™и, и3дёже нhнэ њбитaеши, призрёвши на зeмлю, бyди бlгоутр0бна, и3 поми1луй мjръ, бlгaz.

И# не tими2 t ќстъ мои1хъ словесE и4стинна до ѕэлA, ћкw на судьбы6 тво‰ ўповaхъ.

Ґпcли, бцdе чтcаz, є3гдA прес™0е тёло твоE ви1дэша, припaдше поклони1шасz чeстнw.

И# сохраню2 зак0нъ тв0й вhну, въ вёкъ и3 вёкъ вёка.

И#сх0дныz pалмы2 и3 пBніz и3 пёсни, ли1къ состaвльше, поsху тебЁ, чудsщесz слaвэ твоeй, чтcаz.

И# хождaхъ въ широтЁ, ћкw зaпwвэди тво‰ взыскaхъ.

БGолёпнымъ, дв7о, твои1мъ тaмw сіsніемъ њзарsеми, рaдовахусz, и3 мнsху сн7а твоегw2 зрёти.

И# глаг0лахъ њ свидёніихъ твои1хъ пред8 цRи2, и3 не стыдsхсz.

Живоначaльному твоемY тёлу кjими рукaми нhнэ прикоснeмсz, всенепор0чнаz, глаг0лаху, сл0ва питaтельнице чтcаz.

И# поучaхсz въ зaповэдехъ твои1хъ, ћже возлюби1хъ ѕэлw2.

К‡z словесA, дв7о, тебЁ и3зречeмъ нhнэ: к‡z пёсни, препётаz вLчце, принесeмъ ўспeнію твоемY;

И# воздвиг0хъ рyцэ мои2 къ зaповэдемъ твои6мъ, ±же возлюби1хъ, и3 глумлsхсz во њправдaніихъ твои1хъ.

Маріaмъ дв7о, пріsтное бGу и4мz и3 существо2, кaкw ўмерлA є3си2 њбожи1вшаz є3стество2 смeртныхъ;

Помzни2 словесA тво‰ рабY твоемY, и4хже ўповaніе дaлъ ми2 є3си2.

Кaкw ви1дэна былA є3си2 бездыхaнна, всsкое дыхaніе даю1щаго неизречeннw р0ждшаz; q сбытіS, дв7о, н0вагw!

То2 мS ўтёши во смирeніи моeмъ, ћкw сл0во твоE живи1 мz.

Прешeдшаz є3стествA ўстaвы, кaкw подклонsешисz ўстaвамъ є3стествA, вLчце, и3 смeрти, ћкоже мы2, и3скyсъ пріsла є3си2;

Г0рдіи законопреступовaху до ѕэлA, t зак0на же твоегw2 не ўклони1хсz.

Ржcтв0мъ твои1мъ, дв7о, гр0зное смeрти ўстремлeніе њстанови1вшаz, кaкw нhнэ нашeствію смeрти ўступaеши;

Помzнyхъ судьбы2 тво‰ t вёка, гDи, и3 ўтёшихсz.

Nгнен0снаz купинA, кaкw клещaми смeрти њб8sта былA є3си2, бGоневёсто, носи1вшаz џгнь б9ествA.

Печaль пріsтъ мS t грBшникъ, њставлsющихъ зак0нъ тв0й.

Почи1ла є3си2, дв7о, ґ не ўмерлA нhнэ, и3 въ лyчшемъ животЁ и3 безсмeртнэмъ пробyждшисz, њбрэлaсz є3си2 во пл0ти.

Пёта бsху мнЁ њправдaніz тво‰, на мёстэ пришeльствіz моегw2.

Б9eственный ківHтъ завёта съ нaми б9іz, въ ски1ніи ди1внэй, въ д0мэ б9іи всели1сz.

Помzнyхъ въ нощи2 и4мz твоE, гDи, и3 сохрани1хъ зак0нъ тв0й.

Златaz стaмна, въ нeй же мaнна нбcнаz соблюдeсz, преложи1сz t земли2 бGоoтрокови1ца маріaмъ къ бGу.

Сeй бhсть мнЁ, ћкw њправдaній твои1хъ взыскaхъ.

БGа и3 сл0ва крило2, на крило2 нбcное восх0дитъ пaче сл0ва, бGоневёста чтcаz.

Чaсть моS є3си2, гDи, рёхъ сохрани1ти зак0нъ тв0й.

Е#ђльскій многоцённый би1серъ ўсокр0виществовасz нhнэ въ т†йнаz сокрHвища б9іz.

Помоли1хсz лицY твоемY всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, поми1луй мS по словеси2 твоемY.

Смотрeніz бGа вопл0щшагwсz, сокращeнный є4сть w4бразъ сіE сaмое тaинство, преставлeніе твоE къ бGу.

Помhслихъ пути2 тво‰, и3 возврати1хъ н0зэ мои2 во свидёніz тво‰.

Ви1дzще тS, дв7о, м™рь б9ію, мнёхомъ ви1дэти бGа при1снw: кaкw же нhнэ стерпи1мъ tлучeніе;

Ўгот0вихсz и3 не смути1хсz, сохрани1ти зaпwвэди тво‰.

ТебE стzжaвшую д¦а б9іz, въ тебЁ бGоневёсто всeльшагосz, бездыхaнну ви1дz, и3 нaшъ дyхъ њскудэвaетъ.

Ќжz грBшникъ њбzзaшасz мнЁ, и3 зак0на твоегw2 не забhхъ.

Бцdе дв7о, рaдосте нaша, бцdе проповёданіе нaше, бцdе, кaкw tх0диши t нaсъ;

Полyнощи востaхъ, и3сповёдатисz тебЁ њ судьбaхъ прaвды твоеS.

Кaмw tх0диши, дв7о; кaмw преставлsешисz нhнэ; превhше нб7съ возлетёла є3си2, њстaвльши на земли2 птенцы2.

Причaстникъ ѓзъ є4смь всBмъ боsщымсz тебE, и3 хранsщымъ зaпwвэди тво‰.

Дв7де бGоo1§е, бyди съ нaми нhнэ, во и3сх0дэ м™ри бGа нaшегw, и3 въ бlгознамени1тый дeнь прaздника.

Млcти твоеS гDи и3сп0лнь землS, њправдaніємъ твои6мъ научи1 мz.

Возопjй и3 нhнэ ко ѓгGлwмъ б9іимъ: возми1те вратA, пріsти м™рь б9ію бGолёпнw.

Блaгость сотвори1лъ є3си2 съ раб0мъ твои1мъ, гDи, по словеси2 твоемY.

Крaсный добр0тою, цRь нбcный, нhнэ добр0ты м™ре вожделЁ и3 призвA ю5 въ нб7сA.

Бlгости, и3 наказaнію, и3 рaзуму научи1 мz, ћкw зaповэдемъ твои6мъ вёровахъ.

Ѓще и3 пріeмлеши погребeніе, дв7о, ћкw смeртнаz, но ћкw м™и б9іz востаeши д¦омъ б9іимъ, вседётельнымъ.

Прeжде дaже не смири1тимисz, ѓзъ прегрэши1хъ, сегw2 рaди сл0во твоE сохрани1хъ.

БGопріeмное тёло, ѓще и3 во гр0бъ вселsетсz, но во гр0бэ пребhти не навhче, востаeтъ же си1лою б9eственною.

Бlгъ є3си2 ты2, гDи, и3 бlгостію твоeю научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Погребeніе твоE, бцdе, лёствице нбcнаz, тебЁ лёствица бhсть, є4юже возшлA є3си2 къ бGу, сyщему верхY є3S.

Ўмн0жисz на мS непрaвда г0рдыхъ, ѓзъ же всёмъ сeрдцемъ мои1мъ и3спытaю зaпwвэди тво‰.

Свэтон0сный свёщникъ незаходи1магw свёта под8 землeю вмaлэ сокрывaетсz, но полагaетсz свётлw на высотЁ.

Ўсыри1сz ћкw млеко2 сeрдце и4хъ, ѓзъ же зак0ну твоемY поучи1хсz.

Бhвши є3ди1ножды t бGа проклzтA землS, њс™и1сz погребeніемъ бGа нaшегw, и3 нhнэ пaки погребeніемъ твои1мъ м™и.

Блaго мнЁ, ћкw смири1лъ мS є3си2, ћкw да научyсz њправдaніємъ твои6мъ.

Съ нб7сE падE бёднэ безпл0тный дрeвле: превhше нб7съ чyднw бывaетъ нhнэ плотон0снаz дв7а маріaмъ.

Бlгъ мнЁ зак0нъ ќстъ твои1хъ, пaче тhсzщъ злaта и3 сребрA.

ТвоE, чтcаz, вели1чіе и3 слaва вни1де пред8 лицE слaвы гDа, престaвльшейсz тебЁ t земли2.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у:

Воспэвaемъ, сл0ве, тебE всёхъ бGа, со nц7eмъ и3 с™hмъ твои1мъ д¦омъ, и3 слaвимъ б9eственный зрaкъ тв0й.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Бlжи1мъ тS вси2 р0ди, бцdе приснодв7о вLчце, и3 слaвимъ ўспeніе твоE.

И# пaки пeрвый ли1къ пeрвый стjхъ.

Жи1знь во гр0бэ положи1лсz є3си2, хrтE, и3 м™рь животA полагaетсz: стрaнное видёніе ѓгGлwмъ и3 чlвёкwмъ!

Тaже є3ктеніA мaлаz, и3 возглaсъ:

Ћкw бlгослови1сz твоE и4мz, и3 прослaвисz твоE цrтво nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

И# покади1вшу їерeю, лёвый ли1къ начинaетъ вторyю статію2.

СтатіS вторaz.

Дост0йно є4сть величaти тS жизнодaвца, возвели1чившаго живон0сное преставлeніе м™ре твоеS чтcыz.

Рyцэ твои2 сотвори1стэ мS, и3 создaстэ мS: вразуми1 мz, и3 научyсz зaповэдемъ твои6мъ.

Дост0йно є4сть величaти тS, бцdе, дyшу б9eственную и3 непор0чную въ рyцэ бGа положи1вшую.

Боsщіисz тебE ќзрzтъ мS, и3 возвеселsтсz, ћкw на словесA тво‰ ўповaхъ.

Q чудесE н0вагw! Двeрь въ двє1ри, нб7о въ нб7о нhнэ и4детъ, и3 пrт0лъ б9ій на пrт0лъ б9ій.

Разумёхъ, гDи, ћкw прaвда судьбы6 тво‰, и3 вои1стинну смири1лъ мS є3си2.

СтA и3 ўдиви1сz всE мн0жество ѓгGлwвъ, зрsщи хrтA бGа непристyпнаго, приступaюща къ м™ри, чeсть є4й воздаю1ща.

Бyди же млcть твоS, да ўтёшитъ мS по словеси2 твоемY, рабY твоемY.

Ўжасeсz, бGа трeпетнw зрsщи, низходsщаго пaки, и3 дyшу на рyцэ пріeмлющаго, и3 возшeдшаго во слaвэ б9eственнэй.

Да пріи1дутъ мнЁ щедрHты тво‰, и3 жи1въ бyду, ћкw зак0нъ тв0й поучeніе моE є4сть.

Ўжасни1сz нб7о, и3 ты2, землE, внуши2 глаг0лы: бGъ, и4же над8 всёми, пeрвэе сни1де, и3 нhнэ втор0е на зeмлю рaди м™ре.

Да постыдsтсz г0рдіи, ћкw непрaведнw беззак0нноваша на мS: ѓзъ же поглумлю1сz въ зaповэдехъ твои1хъ.

Премyдрость д0мъ св0й t земли2 престaвивши въ д0мъ св0й пренбcный, и3сп0лни нhнэ слaвы б9eственныz.

Да њбратsтъ мS боsщіисz тебE, и3 вёдzщіи свидBніz тво‰.

Не t нб7а сни1де бGоневёстнаz дв7а, но на нб7сA взhде, ћкw р0ждшаz нбcнаго цRS.

Бyди сeрдце моE непор0чно во њправдaніихъ твои1хъ, ћкw да не постыжyсz.

Нhнэ прох0дно бhсть нб7о и3 чlвёкwмъ: пріиди1те u5бо вси2 хrтон0сніи, взhдемъ съ м™рію б9іею.

И#счезaетъ во спасeніе твоE душA моS: на словесA тво‰ ўповaхъ.

Въ зeмлю пони1кла є3си2, неwрaннаz землE гDнz, клaсъ животA и3зрасти1вшаz, и3 во странЁ произни1кла є3си2 нбcнэй.

И#счез0ша џчи мои2 въ сл0во твоE, глаг0люще: когдA ўтёшиши мS.

С0лнце, ви1дэвшее прeжде зашeдшее сlнце прaвды, ви1дитъ нhнэ и3 лунY зашeдшую, дв7у и3 м™рь свёта.

ЗанE бhхъ ћкw мёхъ на слaнэ, њправдaній твои1хъ не забhхъ.

Гр0бъ несвётлый покры2 пріwсэнeнную и3 свэтон0сную г0ру гDню, покрhвшую нб7сA добродётелію.

Коли1кw є4сть днeй рабA твоегw2; когдA сотвори1ши ми2 t гонsщихъ мS сyдъ.

Ѓще и3 престaвиласz є3си2 t земли2 къ нбcнымъ дв7о, nбaче вс‰ землS сорaдуетсz, и3 слaвитъ преставлeніе твоE.

Повёдаша мнЁ законопрестyпницы глумлє1ніz, но не ћкw зак0нъ тв0й гDи.

Ѓще и3 въ нб7си2 заключи1сz нетлённое тёло твоE, дв7о, nбaче бlгодaть твоS и3зліsсz, и3 и3сполнsетъ всE лицE земли2.

Вс‰ зaповэди тво‰ и4стина: непрaведнw погнaша мS: помози1 ми.

Въ пёснехъ къ бGу, мlтвахъ и3 пощeніихъ, дв7о, въ сjи дни6 ўпражнsющисz, њжидaла є3си2 преставлeніz твоегw2.

Вмaлэ не скончaша менE на земли2: ѓзъ же не њстaвихъ зaповэдей твои1хъ.

Рaдуетсz душA, и3 лицE свётомъ блистaетъ, tходsщей тебЁ ко гDу всес™az гпcжE вёрныхъ.

По млcти твоeй живи1 мz, и3 сохраню2 свидBніz ќстъ твои1хъ.

СE вёрніи надгр0бную пёснь совершaемъ тебЁ, начaтку жи1зни нaшеz, предстоsще гр0бу твоемY бlгочeстнw.

Во вёкъ, гDи, сл0во твоE пребывaетъ на нб7си2.

Люб0вію вёрніи нhнэ ќтреннююще славосл0вимъ тS вLчце, дв7о непор0чнаz, и3 слaвимъ ўспeніе твоE.

Въ р0дъ и3 р0дъ и4стина твоS: њсновaлъ є3си2 зeмлю, и3 пребывaетъ.

Помzни2 нaсъ во цrтвіи нбcнэмъ, преставлeніе твоE вёрнw пою1щихъ, дв7о бGоневёсто.

Ўчинeніемъ твои1мъ пребывaетъ дeнь: ћкw всsческаz рабHтна тебЁ.

Нhнэ си1льный, ћкоже предреклA є3си2, вели1чіе тебЁ, пречтcаz дв7о, сотвори2, нб7а и3 земли2 создaтель.

Ћкw ѓще бы не зак0нъ тв0й поучeніе моE бhлъ, тогдA ќбw поги1блъ бhхъ во смирeніи моeмъ.

Предстои1ши нhнэ б9ествY тріmпостaсному, лицeмъ къ лицY зрsщи, и3дёже ли1ца покрывaютъ серафjми.

Во вёкъ не забyду њправдaній твои1хъ, ћкw въ ни1хъ њживи1лъ мS є3си2.

Нб7о нhнэ срaдуетсz землЁ и3 сликовствyетъ, чlвёцы со ѓгGлы соедини1шасz, престaвльшейсz чтcэй на нб7о.

Тв0й є4смь ѓзъ, спаси1 мz, ћкw њправдaній твои1хъ взыскaхъ.

Їwакjмъ нhнэ срaдуетсz слaвэ дщeри своеS и3 бGоoтрокови1цы, неизречeннэй и3 б9eственнэй и4стиннw.

МенE ждaша грёшницы погуби1ти мS: свидBніz тво‰ разумёхъ.

Геfсимaніz, бlжeнный и3 дёвственный гр0бъ пріeмшаz, ўбlжaетсz, чествyема, ћкw черт0гъ цaрскій.

Всsкіz кончи1ны ви1дэхъ конeцъ: широкA зaповэдь твоS ѕэлw2.

Пріиди1те вёрніи, с™0му гр0бу гDа и3 всес™hz є3гw2 м™ре, поклони1мсz со стрaхомъ и3 рaдостію.

К0ль возлюби1хъ зак0нъ тв0й, гDи, вeсь дeнь поучeніе моE є4сть.

Їеrли1мъ њб8и1мемъ вси2 ўсeрднw, и3 ќзримъ т†инства б9іz, нaсъ рaди соверши1вшіzсz.

Пaче вр†гъ мои1хъ ўмудри1лъ мS є3си2 зaповэдію твоeю, ћкw въ вёкъ моS є4сть.

ЃгGли чeстнw сопровождaютъ чтcнhй гр0бъ тв0й, чтcаz, свётомъ сщ7eннымъ молніен0снw сіsющій, просвэщaемый свётомъ б9іимъ.

Пaче всёхъ ўчaщихъ мS разумёхъ, ћкw свидёніz тво‰ поучeніе моE є4сть.

Ўжас0шасz вси2 дyси воздyшніи, њ є4же на нб7сA восхождeніи твоeмъ, и3 вострепетaша держaвы твоеS, чтcаz.

Пaче стaрєцъ разумёхъ, ћкw зaпwвэди тво‰ взыскaхъ.

ВострепетA сатанA, ўзрёвъ свётъ слaвы м™ре б9іz, t высоты2 молніеви1днw прошeдшій дaже до ѓда, и3 плaча и3 стенS взывaше: что2 мнЁ и3 тебЁ м™и б9іz;

T всsкагw пути2 лукaва возбрани1хъ ногaмъ мои6мъ, ћкw да сохраню2 словесA тво‰.

Q богaтства хrтA бGа! Q безмёрнаz глубинA любвE! И# д0льнэйшыz страны6 земли2 и3сп0лни преслaвнагw kвлeніz м™ре.

T судeбъ твои1хъ не ўклони1хсz, ћкw ты2 законоположи1лъ ми2 є3си2.

Прeжде нaсъ рaди во ѓдъ хrт0съ сни1де, нhнэ же дв7а маріaмъ взhде на нб7о, въ рaдость и3 п0мощь нaмъ.

К0ль сладкA гортaни моемY словесA тво‰, пaче мeда ўстHмъ мои6мъ.

Схождeнію б9ію, и3 восхождeнію твоемY дв7о, покланsюсz, слaвлю | и3 чтY, ћкw вины2 вх0да моегw2 въ жив0тъ.

T зaповэдей твои1хъ разумёхъ: сегw2 рaди возненави1дэхъ всsкъ пyть непрaвды.

П0zсъ чтcнhй, во свидёніе твоегw2 съ пл0тію нhнэ къ бGу преставлeніz, вручaеши дв7о fwмЁ.

Свэти1льникъ ногaма мои1ма зак0нъ тв0й, и3 свётъ стезsмъ мои6мъ.

Ѓще и3 нhнэ пaки не приспЁ fwмA близнeцъ, но т†инъ спод0бисz, преслaвнымъ воскресeніемъ хrтA.

Клsхсz, и3 постaвихъ сохрани1ти судьбы6 прaвды твоеS.

Њбори1тельный и3 стропти1вый р0дъ є3врeйскій, сн7а кrтY прeдалъ є3си2: и3 нhнэ рyцэ воздвизaеши на м™рь.

Смири1хсz до ѕэлA: гDи, живи1 мz по словеси2 твоемY.

Кaкw ківHту ківHта бGа жи1ва прикоснyтисz, лукaве, дерзнyлъ є3си2; но пости1же сyдъ tсэчeніемъ.

ВHльнаz ќстъ мои1хъ бlговоли1 же, гDи, и3 судьбaмъ твои6мъ научи1 мz.

Д0лэ тS, чтcаz, ґпcли њбстоsху, горё же си1лы срэтaху тебE, ћкw ѓгGлwвъ є3си2 вLчца и3 смeртныхъ.

ДушA моS въ рукY твоeю вhну, и3 зак0на твоегw2 не забhхъ.

Плaчь сщ7eнный совершaюще тебЁ, дв7о, взывaху: кaкw тS б9ію палaту покрhемъ землeю мертволёпнw;

Положи1ша грёшницы сёть мнЁ, и3 t зaповэдей твои1хъ не заблуди1хъ.

Кaкw тS гр0бу предади1мъ, чтcаz, сн7а и3 сл0ва рaй словeсный, пaче ўмA и3 сл0ва.

Наслёдовахъ свидBніz тво‰ во вBкъ, ћкw рaдованіе сeрдца моегw2 сyть.

Словесы2 б9eственными бGопроповёдники ўтэшaz, мн0жество ск0рби разрэши1ла є3си2, возглаг0лавши мaтернимъ w4бразомъ къ ни6мъ, бGомaти.

Приклони1хъ сeрдце моE сотвори1ти њправд†ніz тво‰ въ вёкъ за воздаsніе.

Чaда гDа и3 сн7а моегw2! Рaдости tшeствіz моегw2 къ бGу не претворsйте въ плaчь слезaми вaшими.

Законопрест{пныz возненави1дэхъ зак0нъ же тв0й возлюби1хъ.

Ходaтаица къ бGу сE tхождY превhше мjра, съ вaми же є4смь въ мjрэ при1снw, со гDемъ, ћкоже њбэщaлсz є4сть.

Пом0щникъ м0й, и3 застyпникъ м0й є3си2 ты2: на словесA тво‰ ўповaхъ.

Ўжасaемсz прикоснyтисz всес™0му и3 бGопріeмному тёлу твоемY, чтcаz, раби2 твои2, и3 погребсти2 м™рь животA.

Ўклони1тесz t менE лукaвнующіи, и3 и3спытaю зaпwвэди бGа моегw2.

К‡z nдє1жды, к‡z пелєны2, дв7о, и3 мЂры, к‡z же надгрHбныz пёсни погребeнію твоемY принесeмъ, чтcаz;

Заступи1 мz по словеси2 твоемY, и3 жи1въ бyду: и3 не посрами2 менE t чazніz моегw2.

Цaріе зeмстіи и3 богaтіи лю1дстіи м0лzтсz лицY твоемY, дв7о, ћкw дщeри цRS нбcнагw.

Помози1 ми, и3 спасyсz, и3 поучyсz во њправдaніихъ твои1хъ вhну.

БGъ въ м™ри почи2 на земли2 ћкw мLнцъ, нhнэ же на нб7э почjетъ, и3 всели1тсz м™и въ бз7э.

Ўничижи1лъ є3си2 вс‰ tступaющыz t њправдaній твои1хъ, ћкw непрaведно помышлeніе и4хъ.

Нhнэ маріaмъ весели1тсz, всенепор0чное тёло гDа, њбожeнное зрsщи пrт0лэ б9іи.

Преступaющыz непщевaхъ вс‰ грBшныz земли2: сегw2 рaди возлюби1хъ свидBніz тво‰.

Нhнэ ўслhшала є3си2 тaмw неизречeнныz глаг0лы, дв7о, и3 безвёстнаz и3 т†йнаz премyдрости kви2 тебЁ бGъ.

Пригвозди2 стрaху твоемY плHти мо‰: t судeбъ бо твои1хъ ўбоsхсz.

Взsтсz t земли2 преслaвный грaдъ гDнь, њ нeмже пресл†внаz глаг0лашасz, и3 введeсz въ д0мъ б9ій.

Сотвори1хъ сyдъ и3 прaвду, не предaждь менE њби1дzщымъ мS.

Взsтсz t земли2 землS неwсквернeннаz и3 дёвственнаz, и3з8 неsже создaсz н0вый ґдaмъ, прaoц7а ґдaма создaтель.

Воспріими2 рабA твоего2 во блaго, да не њклеветaютъ менE г0рдіи.

Нб7о нhнэ колесни1цу б9ію, тмочи1сленнw с™yю, пріeмлетъ, со тмaми ѓгGлwвъ преслaвнw.

Џчи мои2 и3зчез0стэ во спасeніе твоE, и3 въ сл0во прaвды твоеS.

Днeсь t земли2 чи1стый и3 всес™ёйшій џбразъ, новолёпнw возн0ситсz тaмw, и3дёже первоoбрaзное бывaетъ.

Сотвори2 съ раб0мъ твои1мъ по млcти твоeй, и3 њправдaніємъ твои6мъ научи1 мz.

Бlгосодёланный w4бразъ, красотY земли2 преиз8oби1льную, нhнэ бGолёпнw прелагaетъ бGъ на нб7о.

Рaбъ тв0й є4смь, ѓзъ вразуми1 мz, и3 ўвёмъ свидBніz тво‰.

Кни1га тaинственнаz, въ нeйже написaсz б9іе сл0во, въ рyцэ бGа полагaетсz, въ написaніе нбcныхъ т†инъ.

Врeмz сотвори1ти гDви, разори1ша зак0нъ тв0й.

Ћкw голуби1ца, ўsзвленнаz люб0вію, дв7о, пrт0лъ б9ій њблетaеши tлетёвши t гнэздA, є4же на земли2.

Сегw2 рaди возлюби1хъ зaпwвэди тво‰ пaче злaта и3 топaзіz.

Земли2 и3 нб7а всецRце, ди1внаz мRjе, въ цrтво введи2 слaвzщихъ ўспeніе твоE.

Сегw2 рaди ко всBмъ зaповэдемъ твои6мъ направлsхсz, всsкъ пyть непрaвды возненави1дэхъ.

Ўспи2, чтcаz, ўспeніемъ твои1мъ живон0снымъ, ўтиши2 цRкве соблaзны, и3 ўтверди2 ю5 ћкw бlгaz.

Ди6вна свидBніz тво‰: сегw2 рaди и3спытA | душA моS.

Воспэвaемъ нhнэ ўспeніе и3 погребeніе твоE, чтcаz, и3 вси2 вёрнw ўблажaемъ тS, и3скyплени t смeрти твои1мъ рождeніемъ.

Kвлeніе словeсъ твои1хъ просвэщaетъ и3 вразумлsетъ младeнцы.

ТS, џдръ чтcнhй с™hй и3 бGопріeмный, на nдрЁ чтcнw зрsщи вопіsху со плaчемъ.

ЎстA мо‰ tверз0хъ и3 привлек0хъ д¦ъ, ћкw зaповэдей твои1хъ желaхъ.

Налzцы2 чтcнaz, приснодёваz дв7о мRjе, и3 ўспэвaй, и3 цrтвуй во вёки вэкHвъ съ бGомъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Безначaльне б9е, соприсносyщне сл0ве и3 дyше с™hй, вознеси2 р0гъ хrтіaнъ, ћкw всеми1лостивый и3 бlгjй.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Жи1знь р0ждшаz, всенепор0чнаz чтcаz дв7о, и3 къ жи1зни престaвльшаzсz нhнэ, и4стинныz жи1зни спод0би и3 вс‰ вBрныz.

И# пaки вторhй ли1къ стjхъ пeрвый.

Дост0йно є4сть величaти тS жизнодaвца, возвели1чившаго живон0сное преставлeніе м™ре твоеS чтcыz.

Тaже є3ктеніA, и3 возглaсъ:

Ћкw с™и1сz и3 прослaвисz всечcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

СтатіS трeтіz. Глaсъ G.

При1зри на мS, и3 поми1луй мS, по судY лю1бzщихъ и4мz твоE.

Р0ди вси2 пёснь погребeнію твоемY прин0сzтъ, дв7о;

Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 твоемY, и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе.

Грzди2 сёмw всS твaрь, пёсни и3схHдныz принесeмъ дв7э.

И#збaви мS t клеветы2 чlвёческіz, и3 сохраню2 зaпwвэди тво‰.

Ў§нцы2 хrтA моегw2, погребaютъ тёло м™ре бGа моегw2.

ЛицE твоE просвэти2 на рабA твоего2, и3 научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

ЃгGлwвъ и3 ґрхaгGлwвъ чи1ни предстоsще воспэвaютъ неви1димw.

И#схHдища воднaz и3звед0стэ џчи мои2, понeже не сохрани1хъ зак0на твоегw2.

Жєны2 чє1стныz со ґпcлы вопіsху плaчуще.

Прaведенъ є3си2 гDи, и3 прaви суди2 твои2.

Неискусомyжнаz дв7о, м™и бGа вhшнzгw, кaкw стерпи1мъ болёзнь;

Заповёдалъ є3си2 прaвду свидBніz тво‰, и3 и4стину ѕэлw2.

ТвоE нhнэ tшeствіе, рaдость всемY мjру, нaмъ же плaчь ск0рбный.

И#стazла мS є4сть рeвность твоS, ћкw забhша словесA тво‰ врази2 мои2.

T м™рніz любвE твоеS и3 попечeніz твоегw2 да не њстaнемъ си6ры.

Разжжeно сл0во твоE ѕэлw2, и3 рaбъ тв0й возлюби2 є5.

Свёте нaшъ дв7о, кaкw стерпи1мъ не зрёти твоегw2 слaдкагw џка;

Ю#нёйшій ѓзъ є4смь и3 ўничижeнъ, њправдaній твои1хъ не забhхъ.

Кaкw бGолю1бнаz твоS и3 бGосл0внаz ўстA молчaніемъ, ўвы2, свzзaшасz!

Прaвда твоS прaвда во вёкъ, и3 зак0нъ тв0й и4стина.

T м™ре ўчи1телz нaшегw не tстyпимъ, ґпcли вопіsху.

СкHрби и3 нyжди њбрэт0ша мS, зaпwвэди тво‰ поучeніе моE.

На џблацэхъ пaки предп0слемъ тS, дв7о, до нбcныхъ.

Прaвда свидёніz тво‰ въ вёкъ, вразуми1 мz и3 жи1въ бyду.

Жeзлъ с™hй, положeнный во гр0бэ, жи1знь и3зращaетъ.

Воззвaхъ всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, ўслhши мS гDи, њправд†ніz тво‰ взыщY.

Во гр0бэ положи1сz, мє1ртвыz t гробHвъ воздви1гшаz ржcтв0мъ свои1мъ.

Воззвaхъ ти2, спаси1 мz, и3 сохраню2 свидBніz тво‰.

Кaмw tх0диши м™и; дрyгъ и3 дёвственникъ сынолёпнw вопіsше.

Предвари1хъ въ безг0діи, и3 воззвaхъ, на словесA тво‰ ўповaхъ.

Въ рaдость сн7а твоегw2 tх0диши бGомaти, и3 весели1шисz и3 рaдуешисz.

Предвари1стэ џчи мои2 ко ќтру, поучи1тисz словесє1мъ твои6мъ.

Е#дA пaки въ кaну на брaкъ нhнэ позванA є3си2 со ґпcлы;

Глaсъ м0й ўслhши гDи, по млcти твоeй, по судьбЁ твоeй живи1 мz.

Поими2 дв7о, къ бжcтвенному твоемY сн7у и3 менE нhнэ, твоE чaдо.

Прибли1жишасz гонsщіи мS беззак0ніемъ, t зак0на же твоегw2 ўдали1шасz.

Престaви мS м™и, нhнэ твои1мъ преставлeніемъ къ р0ждшемусz и3з8 тебE.

Бли1зъ є3си2 ты2 гDи, и3 вси2 путіE твои2 и4стина.

Да сопредстои1мъ на нб7си2 слaвэ, ћкоже при кrтЁ страдaнію.

И#спeрва познaхъ t свидёній твои1хъ, ћкw въ вёкъ њсновaлъ | є3си2.

Со тмaми ўмHвъ сни1де вLка: геfсимaніе, весели1сz.

Ви1ждь смирeніе моE, и3 и3зми1 мz, ћкw зак0на твоегw2 не забhхъ.

Ў§нкHвъ ли1къ весели1сz, зрS гDа во слaвэ.

Суди2 сyдъ м0й, и3 и3збaви мS, словесE рaди твоегw2 живи1 мz.

ВсS землS да взыгрaетъ, бGа пaки сходsща днeсь зрsщи.

Далeче t грBшникъ спасeніе, ћкw њправдaній твои1хъ не взыскaша.

И#зhдемъ ск0рw во срётеніе гDа, пaки снизшeдшагw.

ЩедрHты тво‰ мнHги гDи, по судьбЁ твоeй живи1 мz.

Да ўслhшимъ вси2 бGа, собесёдующа нhнэ м™ри всенепор0чнэй.

Мн0зи и3згонsщіи мS, и3 стужaщіи ми2, t свидёній твои1хъ не ўклони1хсz.

Q сладчaйшаz м™и, къ сладчaйшему сн7у пріиди2 рaдуzсz.

Ви1дэхъ неразумэвaющыz, и3 и3стazхъ, ћкw словeсъ твои1хъ не сохрани1ша.

Ви1ждь, сE нhнэ сн7ъ тв0й пріи1де, во сво‰ тебE пріsти.

Ви1ждь, ћкw зaпwвэди тво‰ возлюби1хъ, гDи, по млcти твоeй живи1 мz.

Пріид0хъ, гlетъ, да пред8 лицeмъ слaвы nц7A kви1тсz слaва м™ре моеS.

Начaло словeсъ твои1хъ и4стина, и3 во вёкъ вс‰ судьбы2 прaвды твоеS.

Слaвлю твоE б9е м0й, къ сн7у м™рь глаг0летъ, крaйнее благоутр0біе.

Кнsзи погнaша мS тyне, и3 t словeсъ твои1хъ ўбоsсz сeрдце моE.

Слaвлю тS сн7ъ м0й, и3 покланsюсz слaвэ твоегw2 вели1чествіz.

Возрaдуюсz ѓзъ њ словесёхъ твои1хъ, ћкw њбрэтazй корhсть мн0гу.

Бли1зъ nц7A моегw2 пріиди2, бли1жнzz моS, t земли2 востaвши.

Непрaвду возненави1дэхъ и3 њмерзи1хъ, зак0нъ же тв0й возлюби1хъ.

Ты2 сaдъ заключeнный, и3дёже дрeво жи1зни и3 безсмeртіz.

Седмери1цею днeмъ хвали1хъ тS њ судьбaхъ прaвды твоеS.

Ты2 є3си2 и3ст0чникъ запечатлённый, въ нeмже пот0къ слaдости всенеизречeнныz.

Ми1ръ мн0гъ лю1бzщымъ зак0нъ тв0й, и3 нёсть и5мъ соблaзна.

Пэсносл0влю, сн7е м0й, бжcтвA твоегw2 преб9eственнагw держaву.

Чazхъ спасeніz твоегw2 гDи, и3 зaпwвэди тво‰ возлюби1хъ.

Пэсносл0влю, б9е м0й, снизхождeніе твоE и3 чlвэколю1біе.

Сохрани2 душA моS свидBніz тво‰ и3 возлюби2 | ѕэлw2.

Пріиди2 крaснаz моS, да наслаждaешисz красоты2 сн7а твоегw2 и3 создaтелz.

Сохрани1хъ зaпwвэди тво‰ и3 свидBніz тво‰, ћкw вси2 путіE мои2 пред8 тоб0ю, гDи.

Пріиди2, м™и моS, въ рaдость б9eственную и3 въ цrтво.

Да прибли1житсz молeніе моE пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY вразуми1 мz.

Пріиди2 марjе, и3дёже спокланsемь є4сть nц7ъ, сн7ъ, и3 д¦ъ.

Да вни1детъ прошeніе моE пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY и3збaви мS.

Чт0 ти воздaмъ бGочеловёче сн7е м0й, рабA вLцэ;

Tрhгнутъ ўстнЁ мои2 пёніе, є3гдA научи1ши мS њправдaніємъ твои6мъ.

Что2 нhнэ ти2 принесY на нб7си2, б9е м0й, ѓще не дyшу и3 тёло;

Провэщaетъ љзhкъ м0й словесA тво‰.

Слaвлю nц7A, воспэвaю тS сн7а моего2, и3 покланsюсz д¦у.

Ћкw вс‰ зaпwвэди тво‰ прaвда.

Слaва тебЁ, бцdе, слaва твоемY ржcтвY, слaва и3 ўспeнію.

Да бyдетъ рукA твоS є4же спасти1 мz, ћкw зaпwвэди тво‰ и3зв0лихъ.

Ґдaмъ и3 є4vа чудsхусz, зрsще слaву дв7ы.

Возжелaхъ спасeніе твоE, гDи, и3 зак0нъ тв0й поучeніе моE є4сть.

Їwакjмъ и3 ѓнна, блажeни є3стE, р0ждше мjрови дщeрь.

ЖивA бyдетъ душA моS, и3 восхвaлитъ тS и3 судьбы2 тво‰ пом0гутъ мнЁ.

Препрослaвленную, въ превhспрєннzz всели1вшуюсz, ћкw м™рь б9ію.

Заблуди1хъ ћкw nвчA поги1бшее, взыщи2 рабA твоего2, ћкw зaповэдей твои1хъ не забhхъ.

Ми1ръ цRкви, лю1демъ твои6мъ спасeніе дaруй, твои1мъ ўспeніемъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Q трbце б9е м0й, џ§е, сн7е и3 дш7е, поми1луй мjръ!

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Ви1дэти сн7а твоегw2 цrтво, спод0би дв7о тво‰ рабы6.

Тaже џба ли1ка стjхъ пeрвый:

Р0ди вси2 пёснь погребeнію твоемY прин0сzтъ, дв7о.

И# пот0мъ бlгословeнны, на глaсъ є7.

Бlгословeннаz вLчце, просвэти1 мz свётомъ сн7а твоегw2.

ЃгGльскій соб0ръ ўдиви1сz, зрS тебE въ мeртвыхъ вмэни1вшуюсz, дyшу же въ рyцэ бGа предaвшую, и3 съ бGомъ возшeдшую, пренепор0чнаz, со слaвою б9eственною въ нбcнаz.

Бlгословeннаz вLчце, просвэти1 мz свётомъ сн7а твоегw2.

Почто2 рaдость со слезaми, бGопроповёдницы, растворsете; пришeдъ близнeцъ, свhше вразумлsемь, приглашaше ґп0столwмъ: ви1дите вы2 п0zсъ, и3 ўразумёйте, дв7а воскрeсе t гр0ба.

Бlгословeннаz вLчце, просвэти1 мz свётомъ сн7а твоегw2.

Ўчени1къ, невёривый, вLчце, воскресeнію сн7а твоегw2, нhнэ ўвэрsетъ пр0чихъ њ востaніи твоeмъ, глаг0лz: рыдaніz врeмz престA, не плaчите, воскресeніе же дв7ы рцhте.

Бlгословeннаz вLчце, просвэти1 мz свётомъ сн7а твоегw2.

БGонHснымъ, дв7о, ў§нкHмъ собрaвшымсz ко гр0бу твоемY, и3 рыдaющымъ, kви1выйсz fwмA речE, глаг0лz: что2 съ мeртвыми живyю помышлsете; воскрeсе бо, ћкw бGа роди1тельница.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Поклони1мсz nц7Y, и3 є3гw2 сн7ови, и3 с™0му дyху, с™ёй трbцэ, во є3ди1номъ существЁ, съ серафjмы зовyще, с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Жизнодaвца р0ждши, къ жи1зни нестарёемэй прешлA є3си2: рaдость же дв7о въ печaли мёсто подалA є3си2 ў§никHмъ, и3з8 гр0ба триднeвнw востaвшаz дв7о, ћкоже и3 гDь.

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Е#гдA же пою1тсz бlгословeнны, кадsтъ двA діaкона.

По бlгословeнныхъ є3ктеніA мaлаz.

Возглaсъ: Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си1лы нбcныz, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, и3 тебЁ слaву возсылaютъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Степeнна, № ґнтіфHнъ д7 глaса:

T ю4ности.

Тaже прокjменъ, глaсъ д7:

ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

Стjхъ: Слhши дщи2 и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.

Всsкое дыхaніе:

T луки2 с™aгw є3ђліа чтeніе.

Во дни2 џны, востaвши маріaмъ, и4де въ гHрнzz со тщaніемъ во грaдъ їyдовъ. И# вни1де въ д0мъ захaріинъ, и3 цэловA є3лісавeтъ. И# бhсть, ћкw ўслhша є3лісавeтъ цэловaніе мRjино, взыгрaсz мLнецъ во чрeвэ є3S: и3 и3сп0лнисz д¦а с™а є3лісавeтъ. И# возопи2 глaсомъ вeліимъ, и3 речE: бlгословeнна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2. И# tкyду мнЁ сіE, да пріи1де м™и гDа моегw2 ко мнЁ; сe бо ћкw бhсть глaсъ цэловaніz твоегw2 во ќшію моeю, взыгрaсz мLнецъ рaдощами во чрeвэ моeмъ. И# бlжeнна вёровавшаz, ћкw бyдетъ совершeніе глагHланнымъ є4й t гDа. И# речE мRіaмъ: вели1читъ душA моS гDа, и3 возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ. Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, сe бо t нhнэ ўблажaтъ мS вси2 р0ди. Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе си1льный, и3 свsто и4мz є3гw2. Пребhсть же маріaмъ съ нeю ћкw три2 мёсzцы, и3 возврати1сz въ д0мъ св0й.

Слaва: Моли1твами бцdы:

И# нhнэ, т0йже.

Стіхи1ра, глaсъ ѕ7.

Вmзантjево: Е#гдA преставлeніе пречcтагw твоегw2 тёла ўготовлsшесz, тогдA ґпcли њбстоsще џдръ, съ трeпетомъ зрsху тS: и3 џви ќбw взирaюще на тёло, ќжасомъ њдержи1ми бsху, пeтръ же со слезaми вопіsше ти2: q дв7о, ви1жду тS ћснw простeрту пр0сту, животA всёхъ и3 ўдивлsюсz: въ нeй же всели1сz бyдущіz жи1зни наслаждeніе. Но q пречcтаz, моли1сz прилёжнw сн7у и3 бGу твоемY, спасти1сz стaду твоемY невреди1му.

По сeмъ: Спаси2 б9е лю1ди тво‰:

И# по возглaсэ канHнъ минeи.

Въ сіE врeмz цэлyемъ с™yю їкHну, и3 помазyетъ настоsтель њсщ7eннымъ є3лeемъ.

Їрм0съ по двaжды. КанHнъ чтeмъ nбои1хъ творцє1въ, не повторsюще стіхHвъ: катавaсіа поeтсz nбои1ми ли1ки вторaгw творцA:

Tвeрзу ўстA мо‰.

Пёснь №.

Їрм0съ: Преукрашeннаz б9eственною слaвою, сщ7eннаz и3 слaвнаz дв7о пaмzть твоS, вс‰ собрA къ весeлію вBрныz, начинaющей маріaмэ, съ ли1ки и3 тmмпaны, твоемY пою1щыz є3динор0дному: слaвнw ћкw прослaвисz.

Да провождaютъ невещeственный чи1нове нб7ошeственное въ сіHнъ б9eственное тёло твоE: внезaпу же стeкшесz ґпcлъ мн0жество, t конє1цъ, бцdе, тебЁ предстaша ѓбіе: съ ни1миже чтcаz, твою2 честнyю, дв7о, пaмzть слaвимъ.

Побёдныz п0чєсти взzлA є3си2 на є3стество2, чтcаz, бGа р0ждши: nбaче же, под0бzщисz творцY твоемY и3 сн7у, пaче є3стествA повинyешисz є3стeствєннымъ зак0нwмъ. Тёмже ўмeрши, съ сн7омъ востаeши вёчнующи.

Дёвы nтрокwви1цы, съ маріамjею прbр0чицею пёснь и3сх0дную нhнэ воскли1кните, дв7а бо и3 є3ди1на бGом™и, ко пріsтію нбcному преставлsетсz.

Дост0йнw, ћкw њдушевлeнное тS нб7о, пріsша нбcнаz, пречcтаz, б9eственнаz селє1ніz: и3 предстA свётлw ўкрaшена, ћкw невёста всенепор0чнаz цRю2 и3 бGу.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS ўспeніе.

Пёснь G.

Їрм0съ: Содётельнаz и3 содержи1тельнаz всёхъ, б9іz мyдросте и3 си1ло, непрекл0нну, недви1жиму цRковь ўтверди2 хrтE: є3ди1нъ бо є3си2 с™ъ, во с™hхъ почивazй.

Женy тz мeртвену, но пaче є3стествA и3 м™рь б9ію, ви1дэвше всенепор0чнаz слaвніи ґпcтоли, ўжaснw прикасaхусz рукaми слaвою њблистaющей, ћкw бGопріsтное селeніе ви1дzще.

Пости1же рyцэ досади1тєльныz дeрзагw, ўсэчeніемъ сyдъ нанeсъ: бGу сохрaншу чeсть њдушевлeнному ківHту, слaвою б9ествA, въ нeмже сл0во пл0ть бhсть.

T мeртвыхъ чрeслъ произвeдшисz, є3стеств0мъ под0бна чтcаz, и3схождeніе разрэши2: р0ждши же сyщую жи1знь, къ жи1зни престaвисz б9eственнэй и3 v3постaснэй.

Ли1къ бGосл0вwвъ t конє1цъ, свhше же ѓгGлъ мнHжества, къ сіHну и3дsху, всеси1льнымъ мановeніемъ, достод0лжнw вLчце, твоемY погребeнію служaще.

Катавaсіа: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче: ли1къ себЁ совокyпльшыz дух0внw ўтверди2, въ б9eственнэй пaмzти твоeй, вэнцє1въ слaвы спод0би.

V#пакои2, глaсъ }:

Бlжи1мъ тS вси2 р0ди бцdе дв7о, въ тs бо невмэсти1мый хrт0съ бGъ нaшъ вмэсти1тисz бlговоли2. Блажeни є3смы2 и3 мы2, предстaтельство тS и3мyще: дeнь бо и3 н0щь м0лишисz њ нaсъ, и3 ски1птры цrтвіz твои1ми мlтвами ўтверждaютсz. Тёмъ воспэвaюще вопіeмъ ти2: рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Рёчи прbр0кwвъ и3 гадaніz воплощeніе проzви1ша t дв7ы твоE, хrтE: сіsніе блистaніz твоегw2, во свётъ kзhкwвъ и3зhдетъ, и3 возгласи1тъ тебЁ бeздна съ весeліемъ, си1лэ твоeй слaва чlвэколю1бче.

Ви1дите лю1діе, и3 чуди1тесz: горa бо с™az, и3 ћвственнаz бGу, въ нбcныz nби1тєли превhшше взeмлетсz: нб7о земн0е въ нбcное и3 нетлённое селeніе вселsемо.

Жи1зни пrносyщныz и3 лyчшіz, смeрть твоS бhсть прехождeніе чтcаz, t приврeменныz къ б9eственнэй вои1стинну и3 непроходи1мэй, преставлsz тS чтcаz, въ весeліи сн7а зрёти твоего2 и3 гDа.

Взsшасz двє1ри нбcныz, и3 ѓгGли воспёша: и3 пріsтъ хrт0съ дёвства своеS м™ре сосyдъ: херувjми под8sша тS съ весeліемъ, серафjми же слaвzтъ рaдующесz.

Чyдо бsше зрёти, нб7о всёхъ цRS њдушевлeнное, и3спражнє1ніz преходsщее земн†z, ћкw чyдна дэлA тво‰: слaва си1лэ твоeй гDи.

Ѓще и3 непости1жный сеS пл0дъ, и4мже нб7сA бhша, погребeніz пріsтъ в0лею ћкw мeртвъ: кaкw погребeніz tвeржетсz, неискусобрaчнw р0ждшаz;

Въ преставлeніи твоeмъ м™и б9іz, прострaннэйшее тёло твоE и3 бGопріsтное, ѓгGльскаz вHинства, сщ7eнными кри1лы, трeпетомъ и3 рaдостію покрывaху.

Катавaсіа: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz тебE вhшнzгw, прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz зовsше: слaва си1лэ твоeй гDи.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9ію и3 неизречeнную добр0ту, добродётелей твои1хъ хrтE и3сповёмъ: t присносyщныz бо слaвы, соприсносyщное и3 v3постaсное возсіsвый сіsніе, и3з8 дёвственныz ўтр0бы, сyщымъ во тмЁ и3 сёни, вопл0щсz, возсіsлъ є3си2сlнце.

Ћкw на џблацэ дв7о, ґпcльскій ли1къ носи1мь, къ сіHну t конє1цъ, служи1ти тебЁ, џблаку лeгкому собирaшесz: t неs же вhшній бGъ, сyщымъ во тмЁ и3 сёни, прaведное возсіS сlнце.

Трyбъ бGопріsтнэйшіи љзhцы бGосл0вныхъ мужeй, благоглaснэйше бцdэ вопіsху, и3сх0дную возглашaюще пёснь д¦омъ: рaдуйсz нетлённый и3ст0чниче, б9іz живоначaльнагw и3 спаси1тельнагw всBмъ воплощeніz.

Да возгласsтъ трубы2 бGосл0вwвъ днeсь: љзhкъ же многовэщaнный чlвёческій, нhнэ да восхвaлитъ: да њгласи1тъ же воздyхъ, безмёрнымъ сіsz свётомъ: ѓгGли да пою1тъ пречcтыz дв7ы ўспeніе.

Сосyдъ подобaше и3збрaнный, пёніемъ ти2 вeсь ўдивлsемь дв7и1це и3сх0денъ, вeсь њсвzщeнъ бGови, всBмъ бGопріsтенъ, и3 сeй и4стиннw kвлsемый бцdе всепётаz.

Катавaсіа: Ўжас0шасz всsчєскаz, њ чтcнёмъ ўспeніи твоeмъ: тh бо неискусобрaчнаz дв7о t земли2 престaвиласz є3си2 къ вёчнымъ nби1телемъ, и3 къ безконeчнэй жи1зни, всBмъ воспэвaющымъ тS спасeніе подавaющаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Морскjй пучинор0дный ки1товъ внyтренній џгнь, триднeвнагw твоегw2 погребeніz проwбражeніе, є3гHже їHна прbр0къ показaсz: спасeнъ бо ћкw и3 предпослaсz, невреждeнъ вопіsше: пожрy ти со глaсомъ хвалeніz гDи.

Даeтъ тебЁ ±же превhше є3стествA, цRь всёхъ бGъ: въ ржcтвё бо дв7у ћкоже сохрани2, тaкw во гр0бэ тёло соблюдE нетлённо: и3 спрослaви б9eственнымъ преставлeніемъ, чeсть тебЁ ћкw сн7ъ мaтери дaруz.

Вои1стинну тS ћкw свётелъ свёщникъ невещeственнагw свёта, кади1льницу златyю б9eственнагw ќглz, во с™†z с™hхъ всели2: рyчку и3 жeзлъ, скрижaль бGопи1санную, ковчeгъ с™hй, трапeзу сл0ва жи1зни, дв7о ржcтво2 твоE.

И#з8 тебE жи1знь возсіS, ключи2 дёвства не руши1вши: кaкw ќбw пречcтое и3 живоначaльное твоE тёло, и3скушeніz смeрти бhсть причaстно;

Жи1зни бhвши хрaмъ, жи1знь присносyщную ўлучи1ла є3си2: смeртію бо къ животY преминyла є3си2, ћже жи1знь р0ждши воmпостaсную.

Катавaсіа: Б9eственное сіE и3 всечcтн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи бGом™ре, пріиди1те рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Въ мlтвахъ неусыпaющую бцdу, и3 въ предстaтельствахъ непрел0жное ўповaніе, гр0бъ и3 ўмерщвлeніе не ўдержaста: ћкоже бо животA м™рь, къ животY престaви, во ўтр0бу всели1выйсz приснодёвственную.

Јкосъ: Њгради2 мо‰ помышлє1ніz хrтE м0й, и4бо стёну мjра воспёти дерзaю, чтcую м™рь твою2: на столпЁ глагHлъ ўкрэпи1 мz, и3 въ тsжкихъ мhслехъ заступи1 мz: тh бо взывaющымъ и3 просsщымъ вёрою, молє1ніz и3сполнsеши. Ты2 мнЁ u5бо дaруй љзhкъ прин0сенъ, и3 п0мыслъ непостhденъ: всsкое бо даsніе сіsніz t тебE низпосылaетсz свэтоподaтелю, во ўтр0бу всели1выйсz приснодёвственную.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Безстyднэй ћрости же и3 nгню2, б9eственное желaніе сопротивлszсz, џгнь ќбw њрошaше, ћрости же смэsшесz, бGодохновeнною препод0бныхъ тривэщaнною цэвни1цею, противовэщaz мусікjйскимъ nргaнwмъ посреди2 плaмене: препрослaвленный nц7є1въ и3 нaшъ б9е бlгословeнъ є3си2.

БGодёланныz скриж†ли мwmсeй, пи1санныz б9eственнымъ д¦омъ, ћростію сокруши2: но сегw2 вLка, р0ждшую невреждeнну въ нбcныz сохрaнь д0мы, нhнэ внyтрь всели2. Съ нeю и3грaюще вопіeмъ хrтY: препрослaвленный nц7є1въ и3 нaшъ б9е бlгословeнъ є3си2.

Въ кmмвaлэхъ ўсты2 чи1стыми, мусікjйски же сeрдцемъ свётлымъ, доброглaсною труб0ю, выс0кою мhслію, дв7ы и3 чтcыz въ нар0читый и3збрaнный дeнь преставлeніz, дётельными плeщуще рукaми вопіeмъ: препрослaвленный nц7є1въ и3 нaшъ б9е бlгословeнъ є3си2.

БGомyдріи собери1тесz лю1діе: б9іz бо слaвы селeніе, t сіHна преставлsетсz къ нбcному жили1щу, и3дёже глaсъ чи1стъ прaзднующихъ, глaсъ несказaннагw рaдованіz, и3 въ весeліи вопію1щихъ хrтY: препрослaвленный nц7є1въ и3 нaшъ б9е бlгословeнъ є3си2.

Ю$нwши и3 дBвы, дв7ыz же и3 бGом™ре пaмzть чтyще, стaрцы и3 кнsзи, цaріе и3 судіи2 п0йте: nц7ъ нaшихъ гDи и3 б9е бlгословeнъ є3си2.

Да вострyбzтъ труб0ю д¦0вною г0ры нбcныz, да рaдуютсz х0лми, и3 да и3грaютъ б9eственніи ґпcтоли: цRи1ца къ сн7у преставлsетсz, съ ни1мъ цaрствующи.

Всесщ7eнное преставлeніе, б9eственныz твоеS и3 нетлённыz м™ре, премjрныz вhшнихъ си1лъ совокупи2 чи1ны, весели1тисz съ сyщими на земли2, тебЁ пою1щими: б9е бlгословeнъ є3си2.

Катавaсіа: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Плaмень њрошaющь прпdбныz, ѕлочести6выz же попалsющь, ѓгGлъ б9ій всем0щный показA nтрокHмъ: живоначaльный же и3ст0чникъ содёла бцdу, тлю2 смeрти и3 жив0тъ точaщу, пою1щымъ: содётелz є3ди1наго пои1мъ и3збaвленніи, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Глаг0лы послёдоваху б9eственному ковчeгу сщ7eнному, всE мн0жество бGосл0вwвъ въ сіHнэ: кaмw и4деши нhнэ ски1ніе, зовyще, бGа живaгw; не престaй призирaющи вёрою пою1щыz: содётелz є3ди1наго поeмъ и3збaвленніи, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Ћкоже воздёвши рyцэ, и3сх0диши всенепор0чнаz, рyцэ и4миже бGа носи1ла є3си2 пл0тію, со дерзновeніемъ ћкw м™и реклa є3си къ рождeнному: ±же ми2 дaлъ є3си2, во вёки сохрани2, вопію1щыz тебЁ: содётелz є3ди1наго поeмъ и3збaвленніи, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Пaмzть твою2 чтcаz дв7о, начaла же и3 вл†сти и3 си6лы, ѓгGли, ґрхaгGли, пrт0ли, госп0дства, херувjми слaвzтъ, и3 стрaшніи серафjми, чlвёческій же р0дъ поeмъ, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

И$же стрaннw всели1выйсz бцdе, въ чи1стое чрeво твоE воплощaемь, сeй всесвzщeнный д¦ъ тв0й пріeмь, ў себE ўпок0и, ћкw должни1къ сн7ъ. Тёмже тS поeмъ дв7о, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Q вhше ўмA чудeсъ приснодёвы же и3 бGом™ре! Во гр0бъ бо всeльшисz, показA рaй. Е#мyже предстоsще днeсь, рaдующесz поeмъ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Катавaсіа: Џтроки бlгочести1выz въ пещи2, ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть. ТогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

На f7 пёсни Чтcнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвы прaздника:

Р0ди вси2 бlжи1мъ тS є3ди1ну бцdу:

И#ли2: ЃгGли ўспeніе пречcтыz ви1дэвше ўдиви1шасz, кaкw дв7аz восх0дитъ t земли2 на нб7о.

Тaже їрм0съ: Побэждaютсz є3стествA ўстaвы:

И# вторhй ли1къ поeтъ т0йже припёвъ и3 їрм0съ. И# на кjйждо тропaрь пою1тъ т0йже припёвъ по є3ди1ножды.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Побэждaютсz є3стествA ўстaвы, въ тебЁ дв7о чи1стаz: дёвствуетъ бо ржcтво2, и3 жив0тъ пред8wбручaетъ смeрть: по рождествЁ дв7а, и3 по смeрти живA, спасaеши при1снw бцdе наслёдіе твоE.

Дивлsхусz ѓгGльскіz си1лы, въ сіHнэ смотрsюще своего2 вLку, жeнскую дyшу рукaми носsщаго: пречи1стw бо р0ждшей, сынолёпнw провозглашaше: грzди2 чтcаz, съ сн7омъ и3 бGомъ прослaвлена бyди.

Њпрsта ли1къ ґпcльскій бGопріsтное тёло твоE, со стрaхомъ зрsще, и3 глaсомъ вeліимъ вэщaюще: въ нбcныz д0мы къ сн7у восходsщи, спасaеши при1снw бцdе наслёдіе твоE.

Посeмъ вторaгw канHна припёвъ пою1тъ на кjйждо тропaрь, по є3ди1ножды. Пріиди1те въ сіHнъ, на б9eственную и3 тyчную г0ру живaгw бGа, возрaдуемсz, бцdу зрsще: къ ѕэлH бо лyчшей и3 б9eственнэй сёни, ћкw м™рь, сію2 во с™†z с™hхъ хrт0съ престaви.

Пріиди1те вёрніи, ко гр0бу пристyпимъ б9іz м™ре, и3 њб8и1мемъ сердцы2 и3 ўстнaми nчесы2 и3 лицeмъ чи1стw прикасaющесz, и3 почерпaюще и3сцэлeній незави1стныz дaры t и3ст0чника приснотекyщагw.

Пріими2 t нaсъ пёснь и3сх0дную м™и живaгw бGа, и3 свэтон0сною твоeю и3 б9eственною њсэни2 бlгодaтію: хrтолю1бнымъ лю1демъ ми1ръ, грэхHвъ њставлeніе пою1щымъ и3 душaмъ спасeніе подаю1щи.

Тaже џба ли1ка сшeдшесz вкyпэ, пою1тъ вторaгw канHна припёвъ и3 катавaсію.

Катавaсіа: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее свzщeнное преставлeніе бGом™ре, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

И# покл0нъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми.

Ґпcли t конє1цъ совокyпльшесz здЁ, въ геfсимaнстэй вeси, погреби1те тёло моE: и3 ты2 сн7е и3 б9е м0й, пріими2 д¦ъ м0й. Три1жды.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Въ слaвномъ ўспeніи твоeмъ нб7сA рaдуютсz, и3 ѓгGльскаz возрaдовашасz вHинства: всs же землS весели1тсz, пёснь тебЁ и3сх0дную провозглашaющи, м™ри всёми вLчествующагw, неискусобрaчнаz прес™az дв7о, ћже р0дъ чlвёческій и3збaвльшаz прароди1тельнагw њсуждeніz. Двaжды.

T конє1цъ стек0шасz ґпcлwвъ лyчшіи, бGоначaльнымъ мановeніемъ, погребсти2 тS, и3 t земли2 взeмлему тS къ высотЁ зрsще, глaсъ гавріи1ловъ рaдостію вопіsху тебЁ: рaдуйсz носи1ло б9ествA всегw2: рaдуйсz є3ди1на, земн†z съ вhшними ржcтв0мъ твои1мъ совокyпльшаz.

Ћже жив0тъ р0ждшаz, къ жи1зни преминyла є3си2, чтcнhмъ ўспeніемъ твои1мъ, безсмeртнэй, дорmносsщымъ тS ѓгGлwмъ, начaлwмъ и3 си1ламъ, ґпcлwмъ и3 прbр0кwмъ, и3 всeй твaри: пріeмшу же нетлёнными длaнми сн7у твоемY, непор0чную дyшу твою2, дв7о м™и бGоневёсто.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:

На безсмeртное твоE ўспeніе, бцdе м™и животA, џблацы ґпcлы по воздyху восхищaху, и3 по мjру разсёzнныz, во є3ди1номъ ли1цэ предстaша прес™0му твоемY тёлу: є4же и3 погрeбше чтcнw, глaсъ тебЁ гавріи1ловъ пою1ще вопіsху: рaдуйсz бlгодaтнаz дв7о, м™и безневёстнаz, гDь съ тоб0ю. Съ ни1ми же ћкw сн7а твоего2 и3 бGа нaшего моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Славосл0віе вели1кое. По славосл0віи тропaрь:

Въ ржcтвЁ двcтво сохрани1ла є3си2.

Въ концЁ № часA, вмёстw Взбрaнной воев0дэ, поeтсz кондaкъ:

Въ мlтвахъ неусыпaющую.

Наyтріе пред8 водоwсщ7eніемъ, чтeтсz ґкafістъ на ўспeніе прес™hz бцdы, и3 по водоwсщ7eніи њкроплsютсz кrты2 и3 мaлыz хлёбы длz раздаsніz нар0ду.

По літургjи кrтный х0дъ со с™hми їкHны џкругъ цRкви, и3 посeмъ бывaетъ раздаsніе с™hхъ кrтHвъ и3 бlгословeнныхъ хлёбwвъ нар0ду.

Знайшли помилку