...
Мінея Місячна,  Червень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Червень

← В 23-й день В 25-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 24-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Рождество́ честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Из непло́дныя роди́лся еси́ утро́бы,/ разреши́вый непло́дие серде́ц на́ших/ и благоча́дие в ве́ре же и и́стине,/ душа́м непло́дным сло́во да́руя,/ сла́вный Предте́че прише́ствия Христо́ва./ Глас Сло́ва благознамени́тый,/ покая́ния прознамена́тель велегла́сный,/ ве́тхаго же и но́ваго Боже́ственный хода́тай,/ я́ве познава́емь,/ его́же рождество́ любо́вию пра́зднуем, веселя́щеся.

Упита́нный ныне воздержа́ния теле́ц/ от непло́дныя роди́ся,/ показу́я нам от Де́вы Отрокови́цы А́гнца рожде́на/ и ми́ра взе́млющаго согреше́ния./ Го́рлица пустынелю́бная я́ве возсия́,/ Боже́ственную ве́сну возвеща́ющая,/ и́мже преста́ безбо́жия зима́ лю́тая/ и Жениха́ друг и́скренний/ све́тло прии́де Иоа́нн,/ моля́ спасти́ся душа́м на́шим.

И́же по Боже́ственному ро́ждься обетова́нию,/ егда́ пречу́дный и вели́кий Арха́нгел/ в це́ркви роди́телю твоему́ моля́щуся/ благовествова́ твое́ рожде́ние,/ тогда́ не ве́рующу и прекосло́вящу свяще́ннику,/ я́коже пи́шет,/ безгла́сие Гаврии́л наведе́ и оглохнове́ние, да́же до рождества́./ Ты же, Предте́че, от отца́ ро́ждься,/ соу́з язы́ка свободи́л еси́, блаже́нне,/ и мо́лишися о всех нас.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Подоба́ет Иоа́нну благово́ние,/ подоба́ет Крести́телю пе́сней красота́,/ сей бо пропове́да нача́ток на́шего спасе́ния,/ взыгра́выйся во чре́ве/ и вопия́ в пусты́ни: пока́йтеся,/ Царе́в во́ин, Предте́ча благода́ти,/ А́гнца провозвеща́я и Спа́са моля́ о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Уясни́ твой язы́к/ све́тло, Заха́рие,/ проро́к отроча́ Бо́жий бу́дет, возопи́в,/ и Сло́ва Боже́ственнаго/ Предте́ча.

Стих: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

Яви́лся еси́/ от ма́терних ложе́сн, Иоа́нне,/ Бо́гу освяще́н:/ не воста́ бо бо́лий в челове́цех,/ никто́же па́че тебе́ нигде́же.

Стих: И ты, отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися.

Разреши́л еси́ о́тчее,/ преблаже́нне, безгла́сие:/ я́коже безча́дства ключи́/ разреши́л еси́ ро́ждшия,/ роди́вся от Боже́ственныя благода́ти.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Виждь Елисаве́ть, к Де́ве Мари́и глаго́лющу:/ что́ пришла́ еси́ ко мне, Ма́ти Го́спода моего́?/ Ты Царя́ но́сиши, и аз во́ина./ Ты Законода́вца, и аз законоположи́теля./ Ты Сло́ва, и аз глас, пропове́дающ Ца́рство Небе́сное.

Тропа́рь зри на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕ́РНЕ

По обы́чном псалме́ пое́м: Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8. Глас 4. Самогла́сны. Иоа́нна мона́ха:

Разреша́ет Заха́риино молча́ние рожде́йся Иоа́нн,/ и́бо не подоба́ше отцу́ молча́ти, прише́дшу гла́су,/ но, я́коже не ве́ровавшу пе́рвее/ язы́к связа́,/ си́це я́вльшуся да́ти отцу́ свобожде́ние./ Ему́же и благовести́ся,/ и роди́ся глас Сло́ва/ и Све́та Предте́ча, моля́ о душа́х на́ших.

Днесь глас Сло́ва,/ глас, за неве́рие держи́мый, разреша́ет оте́ч/ и Це́ркви явля́ет благоча́дие,/ соу́зы непло́дствия разреша́я ма́терии./ Свети́льник Све́та предгряде́т,/ заря́ Со́лнца пра́вды возвеща́ет прише́ствие/ в созда́ние всех и спасе́ние душ на́ших.

Анато́лия: Бо́жию Сло́ву хотя́щу от Де́вы роди́тися,/ А́нгел от ста́рческих чресл происхо́дит,/ вели́кий в рожде́нных жена́ми/ и проро́ков превы́шший:/ подоба́ше бо Боже́ственных веще́й пресла́вным бы́ти нача́лом,/ кроме́ во́зраста исча́дие/ и без се́мене зача́тие./ Творя́й чудеса́ во спасе́ние на́ше,/ сла́ва Тебе́.

Андре́я Кри́тскаго: Яви́ся днесь вели́кий Предте́ча,/ от непло́дных ложе́сн Елисаве́ти произше́д,/ бо́лий всех проро́ков проро́к,/ и ин несть, ниже́ воста́:/ я́ко Предте́чи, свети́льнику, Свет после́дова пресве́тлый,/ и гла́су – Сло́во,/ и невестово́дцу – Жени́х,/ гото́вящему Го́сподеви лю́ди изря́дныя/ и предочища́ющу при Ду́се водо́ю,/ Заха́риино прозябе́ние/ и пусты́ни до́брое воспита́ние,/ покая́ния пропове́дник,/ очище́ние согреше́ний,/ су́щим во а́де благовеству́яй из ме́ртвых воста́ние/ и моля́ о душа́х на́ших.

Проро́к и Предте́ча из утро́бы яви́лся еси́,/ Христо́в Крести́телю Иоа́нне,/ игра́я и ра́дуяся во чре́ве ма́терии,/ зря Цари́цу, прише́дшу к рабе́,/ нося́щую Безле́тнаго, от Отца́ без ма́тере,/ к тебе́, от непло́дныя и ста́рца по обетова́нию возсия́вшему./ Того́ моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.

О, пресла́внаго чудесе́!/ И́же сло́ву А́нгела не ве́ровавый, глаго́лющу,/ я́ко зачне́т Елисаве́ть и роди́т сы́на, глаго́ля:/ ка́ко та́я роди́т,/ зане́ аз заматере́х/ и о́ныя удеса́ умертви́шася?/ Осуди́выйся молча́ти за неве́рие/ днесь зрит ражда́емо обеща́нное/ и, молча́ния разре́шься,/ в весе́лие вхо́дит,/ благослове́н, – вопия́, – Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м,/ подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Иоа́нне прехва́льне,/ и вселе́нский апо́столе,/ Гаврии́лово благовествова́ние,/ и непло́дныя прозябе́ние,/ и пусты́ни до́брое воспита́ние,/ и и́скренний дру́же Жениха́ Христа́,/ Того́ моли́ поми́ловатися душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 6. Византи́ево:

Днесь Све́та свети́льник/ предпу́тие твори́т прише́ствию Бо́жия Сло́ва,/ я́ко звезда́ све́тлая,/ днесь Заха́риин язы́к уясни́ся,/ молча́ние держа́в, А́нгелу повеле́вшу,/ подоба́ше бо си́це отцу́/ глас немолча́нием храни́ти, произше́дш из утро́бы непло́дныя/ и всего́ ми́ра избавле́ние благовеству́ющ/ со дерзнове́нием мно́гим.

И ны́не, глас то́йже:

Елисаве́ть зача́т Предте́чу благода́ти,/ Де́ва же Го́спода сла́вы,/ целова́стеся о́бе ма́тери,/ и младе́нец взыгра́ся,/ внутрь бо раб хваля́ше Влады́ку./ Удиви́вшися же, ма́ти Предте́чева нача́т вопи́ти:/ отку́ду мне се, да Ма́ти Го́спода моего́ прии́де ко мне?/ Да спасе́т лю́ди отча́янныя/ Име́яй ве́лию ми́лость.

Вход. Проки́мен дне.

Бытия́ чте́ние (гла́вы 17, 18, 21):

Рече́ Бог Авраа́му:/ Са́ра, жена́ твоя́, не нарече́тся и́мя ей Са́ра,/ но Са́рра бу́дет и́мя ей./ Благословлю́ же ю́, и дам тебе́ от нея́ ча́до, и благословлю́ е́,/ и бу́дет во язы́ки, и ца́рие язы́к от него́ изы́щут./ И паде́ Авраа́м на лице́ свое́м, и рече́ в мы́сли свое́й:/ а́ще столе́тну роди́тся сын?/ И Са́рра, де́вятьдесят лет су́щи, роди́т?/ Рече́ же Бог Авраа́му:/ ей, се Са́рра, жена́ твоя́, роди́т тебе́ сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Исаа́к./ И положу́ заве́т Мой к нему́ в заве́т ве́чен./ Авраа́м же и Са́рра престаре́вшася во днех./ Возсмея́ же ся Са́рра в себе́, глаго́лющи:/ не у ми бысть да́же до ны́не, господи́н же мой стар./ И рече́ Госпо́дь Бог Авраа́му:/ что́ я́ко возсмея́ся Са́рра в себе́, глаго́лющи:/ у́бо вои́стинну ли рожду́?/ Аз же состаре́хся./ Еда́ не возмо́жет от Бо́га всяк глаго́л?/ И Госпо́дь Бог посети́: Са́рру, я́коже глаго́ла./ И, заче́нши, роди́ Авраа́му сына в ста́рости, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь Бог./ Обре́за же его́ в день осмы́й, я́коже запове́да ему́ Госпо́дь Бог./ И Авраа́м бя́ше лет ста, егда́ бысть ему́ Исаа́к, сын его́./ Рече́ же Са́рра:/ смех ми сотвори́ Госпо́дь Бог./ И́же бо а́ще услы́шит, сра́дуется мне./ И рече́: кто́ возвести́т Авраа́му,/ я́ко сосца́ми пита́ет отроча́ Са́рра,/ я́ко роди́х отроча́ в ста́рости мое́й?/ И возрасте́ отроча́, и преста́ сосца́ми пита́тися./ И сотвори́ Авраа́м учрежде́ние ве́лие,/ во́ньже день отдои́ся Исаа́к, сын его́.

Суде́й чте́ние (глава́ 13):

Во дни о́ны бысть муж от коле́на Да́нова,/ и и́мя ему́ Мано́е,/ и жена́ его́ непло́ды, и не ражда́ше./ И яви́ся А́нгел Госпо́день к жене́, и рече́ к ней:/ се ты непло́ды, и во чре́ве прии́меши, и роди́ши сы́на./ И ны́не сохрани́ся,/ не пий вина́ и сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто./ Зане́ се ты во чре́ве прии́меши и роди́ши сы́на,/ и желе́зо не взы́дет на главу́ его́,/ я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва./ И прии́де жена́, и рече́ му́жу своему́, глаго́лющи:/ я́ко челове́к Бо́жий прии́де ко мне,/ и виде́ние его́, я́ко виде́ние А́нгела Бо́жия све́тло зело́./ И рече́: се во чре́ве прии́меши и роди́ши сы́на;/ и ны́не не пий вина́ и сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто,/ я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва да́же до дне сме́рти его́./ И помоли́ся Мано́е Бо́гу, и рече́:/ ко мне, Го́споди, челове́к Бо́жий, его́же посла́л еси́ к нам,/ да прии́дет у́бо и просвети́т нас, что́ сотвори́м отроча́ти ражда́ющемуся?/ Прии́де же А́нгел к Мано́ю и рече́:/ от всех, и́хже реко́х жене́ твое́й, да сохрани́тся,/ ели́ка исхо́дят от виногра́да, да не яст и вина́ и сике́ра да не пие́т./ И рече́ Мано́е ко А́нгелу Госпо́дню:/ что́ и́мя твое́?/ Да егда́ прии́дет глаго́л твой, просла́вим тя./ И ре́че́ ему́ А́нгел Госпо́день:/ вску́ю ты вопроша́еши и́мене моего́?/ И то есть чу́дно./ И не приложи́ ктому́ А́нгел Госпо́день яви́тися к Мано́ю и жене́ его́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (гла́вы 40, 41, 45, 48 и 54):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́./ Глаго́лет Бог:/ свяще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му,/ умоли́те его́, я́ко умно́жися смире́ние его́./ Разреша́йся бо грех его́,/ я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба согреше́ния своя́./ Глас вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте путь Госпо́день,/ пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему./ На го́ру высо́ку взы́ди, благовеству́й Сио́ну,/ возвыша́й кре́постию глас свой,/ благовеству́яй Иерусали́му./ Вознеси́те, не бо́йтеся:/ Аз Госпо́дь Бог, Аз услы́шу убо́гих Изра́илев и не оста́влю тех./ Но отве́рзу от гор ре́ки и посреде́ по́ля исто́чники,/ сотворю́ пусты́ню в луг и жа́ждущую зе́млю во исто́чники водны́я./ Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́т пра́вду,/ да возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость,/ и пра́вда да возсия́ет вку́пе./ Глас весе́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет,/ возвести́те да́же до коне́ц земли́./ Глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова/ и, а́ще вжа́ждут в пусты́ни, источи́т им во́ду из ка́мене./ Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая,/ расто́ргни и возопи́й, неболе́вшая,/ я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа.

На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Иска́пайте, го́ры, сла́дость,/ и хо́лми, я́ко а́гнцы, взыгра́йте,/ я́ко роди́ся от Елисаве́ти/ хотя́й с на́ми водвори́тися Госпо́день Предте́ча,/ разреши́вый в рождестве́ о́тчее безгла́сие./ Тем и мы вопие́м ему́:/ Крести́телю Христо́в, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Богознамени́тый глас, Све́та свети́льник,/ Госпо́день Предте́ча,/ Христо́м свиде́тельствованный,/ пе́рвый во проро́цех, о ми́ре моли́тву творя́й,/ изря́дно ста́до твое́ помина́й, спасти́ невреди́мо.

Пропове́дник был еси́ А́гнца Бо́жия и Сло́ва,/ Иоа́нне проро́че и Предте́че,/ прорица́еши бу́дущая и предглаго́леши конце́м:/ се А́гнец Бо́жий, взе́мляй ми́ра грехи́/ и подая́й всем ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 5. Андре́я Кри́тскаго:

Проро́ков преде́л и нача́ло апо́столов,/ земна́го А́нгела и Небе́снаго челове́ка,/ глас Сло́ва, во́ина и Предте́чу Христо́ва,/ от обеща́ния предвзыгра́вшася/ и пропове́давша пре́жде рождества́ Со́лнца пра́вды,/ днесь Елисаве́ть ражда́ет, и ра́дуется,/ и чуди́тся Заха́рия в ста́рости,/ молча́ние, а́ки у́зу обложе́нну, отложи́в,/ и я́ко роди́тель гла́са проро́чествует явле́ннейше:/ ты бо, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися/ и предъи́деши пути́ гото́вити Ему́./ Те́мже, А́нгеле, проро́че, апо́столе,/ во́ине, Предте́че,/ Крести́телю, и пропове́дниче покая́ния, и наста́вниче,/ я́ко глас све́та, Сло́ва,/ непреста́нно моли́ся о нас,/ ве́рою творя́щих твою́ па́мять.

И ны́не, глас то́йже: Храм и дверь еси́:

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 2:

И́же от проро́ка проро́ка/ и непло́дныя прозябе́ние,/ в рожде́нных жена́ми превы́шша всех,/ пусты́ннаго граждани́на, Иоа́нна сла́внаго/ псалмы́ и пе́ньми и пе́сньми духо́вными восхва́лим,/ вопию́ще к нему́:/ Крести́телю Спа́сов и Предте́че,/ я́ко име́я дерзнове́ние,/ в честне́м твое́м рождестве́/ умоли́ Христа́ дарова́ти мир ми́ру/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Стих: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

Прии́де глас благода́ти Сло́ва,/ Со́лнца пропове́дник,/ роди́выйся днесь от непло́дове безча́дныя,/ от обетова́ния Иоа́нн Предте́ча./ Лю́дие, ра́дуйтеся:/ прии́де угото́вати путь нам спасе́ния,/ Ему́же и, взыгра́в, поклони́ся,/ во чре́ве су́щу Ма́терии,/ А́гнцу, взе́млющему грехи́ ми́ра/ и подаю́щему нам ве́лию ми́лость.

Стих: И ты, отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися.

И́же из чре́ва ма́терня освя́щся/ и проро́чества прие́м исполне́ние,/ днесь от непло́дныя ражда́ется,/ Госпо́дне прише́ствие пропове́дая я́сно:/ пока́йтеся, прибли́жися бо Ца́рство Небе́сное.

Сла́ва, глас 8. Касси́и мона́хини:

Иса́ии ны́не проро́ка глас/ днесь в бо́льшаго от проро́к рожде́нии Иоа́нна испо́лнися:/ се бо, – рече́, – послю́ А́нгела Моего́ пред лице́м Твои́м,/ и́же угото́вит путь Твой пред Тобо́ю./ Сей у́бо, Небе́снаго Царя́ во́ин, предте́к,/ я́ко вои́стинну пра́вы творя́ше стези́ Бо́гу на́шему,/ челове́к у́бо естество́м, А́нгел же житие́м сый,/ чистоту́ бо коне́чно и целому́дрие целова́в,/ имя́ше у́бо по естеству́,/ бежа́ же я́же чрез естество́,/ па́че естества́ подвиза́вся./ Тому́, вси ве́рнии, доброде́тельми подо́бящеся,/ моли́ти о нас мо́лимся,/ во е́же спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, глас то́йже:

Виждь Елисаве́ть к Де́ве Мари́и глаго́лющу:/ что́ пришла́ еси́ ко мне, Ма́ти Го́спода моего́?/ Ты Царя́ но́сиши, и аз во́ина./ Ты Законода́вца, и аз законоположи́теля./ Ты Сло́ва, и аз глас,/ пропове́дающ Ца́рство Небе́сное.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 4, два́жды, и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь, глас 4:

Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,/ и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Предте́чи, два́жды. Сла́ва, и ны́не: Е́же от ве́ка утае́ное:

По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Ны́не прозябе́ нам Заха́риин плод и весели́т разу́мно мы́сли ве́рных,/ пусты́нное украше́ние и проро́ков степе́нь,/ те́мже Христо́в яви́ся Предте́ча и свиде́тель нело́жен прише́ствия Его́./ Духо́вными у́бо пе́сньми согла́сно Крести́телю возопие́м:/ проро́че и пропове́дниче и́стины, моли́ спасти́ся нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря и внима́ше мы́слию,/ и́же на руно́ дождь, в безсе́менном зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/ купину́, огне́м неопали́мую, жезл Ааро́нов прозя́бший,/ и, свиде́тельствуя, обру́чник Твой и храни́тель свяще́нником взыва́ше:/ Де́ва ражда́ет и по Рождестве́ па́ки Де́вою пребыва́ет.

По 2-й кафи́зме, седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Христо́ва прише́ствия нача́ток, пресла́вно роди́лся еси́,/ я́ко вои́стинну, Иоа́нне всехва́льне, проро́ков глави́зна,/ и, я́ко глас Сло́ва сый, взыва́л еси́:/ пока́йтеся, прибли́жися Ца́рство Небе́сное./ Те́мже, угото́вавый путь Госпо́день, благода́ти Предте́ча яви́лся еси́ конце́м./ Крести́телю и апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Христо́ва, души́ моея́ стра́сти лю́тыя исцели́, молю́ся,/ и проще́ние да́руй мои́м прегреше́ниям, и́хже безу́мие соде́ях,/ ду́шу и те́ло оскверни́в, окая́нный./ Увы́ мне, что́ сотворю́ в час он,/ внегда́ А́нгели ду́шу мою́ разлуча́т от стра́стнаго моего́ телесе́?/ Тогда́ Помо́щница ми бу́ди и Предста́тельница тепле́йшая, Тя бо и́мам наде́жду, раб Твой.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное:

Да ра́дуется оте́ц, ма́ти, возвесели́ся,/ я́ко проро́ка на земли́ родила́ еси́ днесь, Богозва́ннаго Предте́чу от обеща́ния./ Непло́ды младе́нца пита́ет Крести́теля, и ра́дуется Заха́рия, рожде́нному глаго́ля:/ разреши́ся язы́к мой твои́м прише́ствием на зе́млю, свети́льниче вели́каго Све́та./ Вои́стинну чу́до пресла́вно!

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Благодари́м Тя при́сно, Богоро́дице, и велича́ем, Чи́стая, и покланя́емся,/ воспева́юще Рождество́ Твое́, Благода́тная, вопию́ще непреста́нно:/ спаси́ нас, Де́во Всеми́лостивая, я́ко Блага́я,/ и де́монов исхити́ словоположе́ния стра́шнаго в час испыта́ния,/ да не посрами́мся, раби́ Твои́.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: И ты, отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися. Стих: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 3: Зача́т Елисаве́ть, жена́ Заха́риина: Коне́ц: до дне явле́ния своего́ ко Изра́илю. По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2: Из чре́ва ма́терня освя́щся: пи́сана на стихо́вне.

Кано́на два: пе́рвый, творе́ние Иоа́нна мона́ха, со ирмосо́м на 8, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Я́ко у́тро благоле́пно, Со́лнца предтеки́й,/ непло́дныя прозябе́ние пропове́дает я́ве Де́вы Рождество́,/ всей ны́не вселе́нней сия́ет концо́м просвеще́ние благоче́стия и благода́ти.

Проро́к Вы́шняго и́стинно нарече́шися,/ предъи́деши бо пред лице́м Христа́, – вопие́т тебе́, сы́ну, Иоа́нне прехва́льне,/ Ду́хом Заха́рия Пресвяты́м носи́м, – путь угото́вати Зижди́телю.

Глаго́лы Гаврии́ла Заха́рия слы́шав, веща́ния Боже́ственнаго, яви́ся непокори́в,/ и молча́нием осужда́ется, реши́тся же внеза́пу от сего́:/ глас бо роди́ся Сло́ва, Иоа́нн Предте́ча.

Богоро́дичен: Град Бо́жий, Всецаря́ Богоприя́тное селе́ние, сокро́вище честно́е,/ Богоро́дице Пренепоро́чная, сохрани́ достоя́ние Твое́,/ при́сно восхваля́ющее Тя и чту́щее ве́рою Рождество́ Твое́.

Други́й кано́н, творе́ние Андре́ево, на 6, глас то́йже.

Песнь 1

Ирмо́с: Наста́вльшему дре́вле Изра́иля,/ бежа́щаго от рабо́ты фарао́новы,/ и в пусты́ни пита́вшему,/ пои́м Изба́вителю, Бо́гу на́шему,/ я́ко просла́вися.

Молча́ние ста́рчо зако́ннаго писа́ния о́браз но́сит та́ин./ И́бо, прише́дши благода́ти, Моисе́й умолча́:/ подоба́ше бо, прему́дрости сокро́вищу я́вльшуся, всем молча́ти.

В це́ркви кадя́щу свяще́ннику, А́нгел предста́ свы́ше, вопия́:/ стра́нна рождества́ благове́стие, приидо́х, тебе́ нося́, ста́рче:/ прии́меши бо от непло́дове рожде́ния плод, Крести́теля Христо́ва.

Что́ удиви́лся еси, ста́рче?/ Что́, не ве́руя, стои́ши, глаго́лющему тебе́ сия́?/ А́нгел бо есть веща́яй, а́ще и о́браз но́сит челове́ч./ Бу́ди нем у́бо на вре́мя, да́же до рождества́ Сло́ва гла́са.

И́же молча́ние Заха́риино, молча́ния положи́в о́браз зако́ну напи́санному/ и тем показа́в ми покая́ния пропове́дника зову́ща,/ гла́са вопию́щаго подава́ет, непло́дствующей сы́на.

О, пресла́вных веще́й Христо́ва Предте́чи!/ И́же, пре́жде пеле́н позна́в плени́цы на́ша Разре́шшаго и наро́ды Освя́щша,/ днесь, от Елисаве́ти роди́вся, разреша́ет отцу́ глас.

Богоро́дичен: Тя, Бо́жие вмести́лище и мы́сленную ле́ствицу, е́юже сни́де Бог/ и, вообра́жся, на́ше у́бо существо́ на Небеса́ возведе́,/ вси я́ко спасе́нию Хода́таицу восхваля́ем.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, о́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Влады́чне у́бо от Де́вы соверша́ется рожде́ние,/ но раба́ любе́зна от ста́рицы и непло́дныя ма́тере:/ в ле́поту предти́чет у́бо чу́до чудеси́.

Ста́рица и непло́ды Де́ву Ма́терь лобза́ет, позна́вши нело́жно Сея́ Рождество́,/ я́ко разреши́ся соу́з непло́дства Боже́ственным хоте́нием.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно Бо́га воплоще́нна ро́ждши,/ страсте́й прило́ги обурева́емаго мя утверди́:/ несть бо, Пречи́стая, ра́зве Тебе́ помо́щницы.            

Ин

Ирмо́с: Утвержда́яй гром и созида́яй дух,/ утверди́ мене́, Го́споди,/ да Тя пою́ и́стинно/ и творю́ во́лю Твою́,/ я́ко несть свят; я́ко Ты, Бо́же наш.

Елисаве́ть, пре́жде непло́ды су́щи, Христе́, Це́рковь Твою́ прообража́ше, я́же от язы́к,/ и, ро́ждши пресла́вно, па́ки показу́ет многоча́дну/ непло́ды я́вльшуюся иногда́.

Пути́ у́бо испра́вь Госпо́дни, стезю́ проугото́вав,/ покая́ния же плоды́ показа́л еси́ челове́ком и жи́зненному научи́л еси́ пути́,/ проро́че и пропове́дниче Христо́в.

Елисаве́ть, днесь игра́ющи, но́сит тя, Предте́че,/ на объя́тиях состаре́вшихся и вопие́т, хва́лящися:/ несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же наш.

Богоро́дичен: Пра́отцев разреши́ла еси́ печа́ль, ра́дость нам ро́ждшая, Животода́вца и Изба́вителя,/ Его́же, Пречи́стая Богоро́дице, приле́жно моли́ спасти́ся ста́ду Твоему́.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное:

Заха́риин глас све́тло разреши́ Словесе́ глас ро́ждься, Предте́ча,/ и зако́на непло́дие всем показа́, зовы́й:/ пока́йтеся, су́щии на земли́, се бо прии́де и яви́ся Иису́с,/ вся хотя́ изба́вити от пе́рвыя кля́твы, просвеща́я Креще́нием./ Вои́стинну чу́до пресла́вно!

Сла́ва, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся:

Я́коже со́лнце све́тло, из чре́ва Елисаве́ти возсия́ нам Заха́риин сын,/ и о́тчее разреши́ безгла́сие,/ и всем лю́дем в дерзнове́нии мно́зе, испра́вите, – вопия́, – путь Госпо́день,/ и́бо Той свободи́т и спасе́т к Нему́ притека́ющия./ Его́же пропове́дал еси́, Иоа́нне, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния./ Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.           

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Та́ин неизрече́нных предхо́дит та́инство/ новосече́нием законоположе́ния есте́ственнаго,/ боле́зни разреше́ние провозвеща́ющи, исправле́ние сея́, Христе́, и обоже́ние.

Иса́ия от Отца́ Сы́ну проро́чествова, воплоти́тися хотя́щему:/ А́нгела земноро́дна равноа́нгельна се Аз посыла́ю пред лице́м Твои́м, зову́ща:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Служи́ти, я́ко раб Влады́це, роди́хся:/ на се бо приидо́х, Сего́ возвести́ти прише́ствие,/ я́ко да Де́вы Рождество́ предуве́рит, пресла́вно непло́дствующая ста́рица прозя́бши.

Богоро́дичен: Свята́я Богоро́дица, в Ню́же всели́тися благоизво́ли,/ я́ко во благово́нен дом, Сло́во О́тчее Пребоже́ственное,/ не растле́ся утро́бою, ни поболе́,/ и́бо роди́ Емману́ила, Бо́га и Челове́ка.

Ин

Ирмо́с: Услы́шах сла́вное смотре́ние Твое́, Христе́ Бо́же,/ я́ко роди́лся еси́ от Де́вы,/ да от ле́сти изба́виши зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Покая́ние отве́рзеся твои́м рождество́м, Предте́че и пропове́дниче./ Ты бо еди́н пропове́дал еси́, взыва́я:/ пока́йтеся, Ца́рство Небе́сное прибли́жися.

Де́вство утвержда́ется и целому́дрие торжеству́ет,/ пусты́ня весели́тся и мир пра́зднует рождество́м твои́м, Предте́че.

Елисаве́ть ра́дуется, и Заха́рия веща́ет па́ки:/ о́ба у́бо обновля́ются по ста́рости Иоа́нновым а́бие гла́сом и просвеща́ются.

Богоро́дичен: Неопали́мую купину́ Тя законополо́жник зря́ще дре́вле,/ Дании́л же го́ру святу́ю смотря́ше, еди́на Ма́ти Де́во, Влады́чице.

Песнь 5

Ирмо́с: Ны́не воста́ну, проро́чески рече́ Бог,/ ны́не просла́влюся, ны́не вознесу́ся,/ па́дшаго прие́м от Де́вы/ и к све́ту у́мному вознося́й Моего́ Божества́.

Земля́ израсти́ всеи́стинна пропове́дника,/ гла́са, всем пропове́дающа язы́ком Ду́ха, Де́вы Сы́на,/ Пра́вду, с Небесе́ на нас прини́чущую ве́щию теле́сною.

Положи́ Госпо́дь всеи́стинна свети́льника тя Христо́ва, вся просвеща́ющаго,/ еди́ны одева́юща вражду́ющия Ему́, я́ко ри́зою, в студ,/ нело́жно Бо́жия Сло́ва Сы́на пропове́дающа.

Весели́тся вся тварь твои́м рождество́м, Боже́ственне:/ ты бо зе́млен А́нгел, Предте́че, и Небе́сный челове́к показа́лся еси́,/ Небе́снаго Бо́га провозвеща́я нам воплоще́нна.

Богоро́дичен: От Тебе ражда́ется от Отца́ Сый,/ с Тобо́ю при́сно, Сло́во присносу́щное и неразде́льное, я́ко Сын Единоро́дный,/ и напосле́док от Де́вы То́йже от Свята́го воплоща́ется Ду́ха.

Ин

Ирмо́с: Возсия́й ми, Го́споди, свет повеле́ний Твои́х,/ я́ко к Тебе́ дух мой у́тренюет и пое́т Тя:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

Звезду́ проугото́вал еси́, Пра́вды Со́лнце,/ Крести́теля Твоего́ Иоа́нна,/ от обеща́ния рожде́ннаго днесь и ро́ждшаго разре́шша глас.

Не веща́й, не сопроти́в глаго́ли, ста́рче освяще́нне,/ Гаврии́л бо глаго́лет ти, пе́рвый во Арха́нгелех,/ Бо́жия та́инства и е́же к нам Того́ сни́тие сказу́я.

Ста́рче, не неве́руй, Бог бо обещава́ет,/ я́ко в ста́рости роди́ши сы́на, его́же о рождестве́ мно́зи возра́дуются,/ той бо прии́дет си́лою Илиино́ю.

Проро́че, пропове́дниче, Предте́че, е́же от непло́ды прозябе́ние,/ возвести́телю покая́ния, пустынное овча́, Све́та свети́льниче,/ о всех моли́, чту́щих тя ве́рно.

Богоро́дичен: Я́ко дверь непроходи́му, и купину́ неопали́му,/ и несеко́му го́ру, от нея́же ка́мень усече́ся,/ И́же из Тебе́ воплоща́емый, воспева́ем, Влады́чице, Ма́ти всех Творца́.

Песнь 6

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Бо́га Сло́ва позна́л еси́, я́ко проро́к, в ма́терней утро́бе,/ и, сея́ язы́ка употреби́в, богосло́виши в те́мне черто́зе,/ обожа́емь Све́том Непристу́пным.

Немо́лчно, я́ко глас вопию́щаго, Изба́вителя ми́ра, Крести́телю, моля́ не преста́й/ душе́вное разреши́ти непло́дие пою́щих твое́ рождество́.

Богоро́дичен: Непристу́пнаго Божества́ селе́ние, Чи́стая, Твоя́ утро́ба яви́ся, о Богоро́дице,/ на ню́же без боя́зни Небе́снии чи́нове взира́ти не мо́гут.

Ин

Ирмо́с: Бу́ря мя помышле́ний, пости́гши,/ во глубину́ низвлачи́т мя безме́рных грехо́в,/ но Ты, Упра́вителю Благи́й,/ предвари́в, упра́ви,/ я́ко проро́ка, и спаси́ мя.

Днесь пусты́нный граждани́н Иоа́нн ражда́ется,/ покая́ния пропове́дник и благода́ти свиде́тель и́стинен,/ Предте́ча Сло́ва и Све́ту предсия́ющая звезда́.

Днесь секи́ра, искова́вшися, посече́ние предлагает душа́м непло́дия,/ и насажда́ет плоды́ доброде́тельныя,/ преды́дет тве́рдо в рождестве́ твое́м, Предте́че.

Возра́довася Иорда́н пресла́вно и игра́ет, науча́яся,/ Иоа́нна слы́ша, от непло́дна рожде́на чре́ва,/ мо́ре же лику́ет водны́ми игра́нии.

Свети́льник, Све́та прише́ствие предте́к,/ пропове́да А́гнца Бо́жия, Спа́са,/ свет возсия́вшаго земли́, естества́ же всего́ духо́вне преджре́на.

Богоро́дичен: Бе́здну ми́лости ро́ждшая,/ страсте́й мои́х бе́здну пучи́ною щедро́т Твои́х потопи́вши,/ ту́чу от души́ пода́ждь ми слез, Богороди́тельнице Всенепоро́чная.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,/ яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Икос:

Восхва́лим ны́не Госпо́дня Предте́чу,/ его́же свяще́ннику Елисаве́ть роди́ из ложе́сн непло́дных, но не без cе́мене:/ Христо́с бо еди́н вмести́лище про́йде непроходи́мо без cе́мене./ Иоа́нна непло́ды роди́, без му́жа же сего́ не роди́,/ Иису́са же, осене́нием Отца́ и Ду́ха Бо́жия, Де́ва роди́ Чи́стая./ Но Безсе́менному яви́ся от непло́дныя проро́к и пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Песнь 7

Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших.

Бя́ше пе́рвее во мра́це вся́ко земноро́дных естество́, о Предте́че,/ но у́тро, вопия́, яви́лся еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Неду́говавшее исцели́ естество́ все, сла́вное от непло́дныя твое́ рождество́,/ научи́вшее, Предте́че, пе́ти:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Роди́лся еси́, Предте́че, от непло́дныя,/ прии́де бо всеи́стинно, зако́ну непло́дствующу, благода́ть, Христу́ пою́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Де́во Благослове́нная, моли́ о нас, моля́щих Тя,/ на Тя бо упова́ем вси и Тебе́ вопие́м:/ Влады́чице, не пре́зри рабо́в Твои́х.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Заха́рия, умолча́в на вре́мя, возвести́ молча́ние писа́нием/ и, па́ки провеща́в, рождество́м твои́м, Предте́че,/ Ду́ха благода́ть возвеща́ет пресла́вно.

Це́ркви подо́бится непло́ды безча́дная, Елисаве́ть всечестна́я,/ я́же пе́рвее у́бо су́щи тре́бами и сква́рами очерне́на,/ ны́не же хва́лящися и добро́тою и рожде́нием.

Предте́чи рождество́м остри́тся днесь секи́ра духо́вная,/ е́юже вся посека́ются страсте́й взыгра́ния,/ та́йно же процвета́ют плоды́ покая́ния.

Я́ко ве́тхаго и но́ваго хода́тая тя, Предте́че,/ и стези́ исправля́юща Христо́вы,/ очища́ющаго согреше́ний гумно́ духо́вною лопа́тою, почита́ем, Иоа́нне.

И́же пред Со́лнцем те́кшаго, Христо́м Бо́гом на́шим, Иоа́нна сла́внаго,/ я́ко звезду́, Предте́чу и покая́ния пропове́дника воспое́м вси, от непло́дныя проше́дшаго.

Богоро́дичен: Во чре́во Твое́, Де́во, безсе́менно все́льшася,/ и ро́ждшася за неизрече́нное и коне́чное смире́ние, и нас ради Обнища́вшаго/ о всех моли́ти не преста́й, Богоро́дице.

Песнь 8

Ирмо́с: Изба́вителю всех Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Законополо́жник раб бя́ше Моисе́й, Иису́с же – Бог Заве́та Но́ваго,/ ны́не же обои́х Предте́ча пое́т, я́ко хода́тай:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

От пу́ста чре́ва го́рлица прии́де, я́ко богосажде́нная дубра́ва,/ ны́не принесе́ Це́ркви Предте́чу Христо́ва и воспева́ет:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Богоно́снии лю́дие, язы́к свят, го́рлице Христо́вей уподо́битеся/ и медото́чно воспо́йте, в целому́дрии живу́ще:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Тро́ичен: Тричи́сленным све́том озаря́еми, Несозда́нное Еди́ное Божество́,/ немо́лчными усты́ правосла́вно вопию́ще, почти́м:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Ин

Ирмо́с: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростию Твое́ю соста́вил еси́,/ земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно,/ основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных./ Тем вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Позна́л еси́, Предте́че, Ему́же поклони́лся еси́ пре́жде рождества́/ и пре́жде пеле́н твои́х, Христа́ Жизнода́вда,/ и взыгра́ньми показа́л еси́ Сего́, Го́спода Твоего́ наре́к,/ взаи́м взем ма́терний язы́к к пе́нию Христа́, Бо́га на́шего.

Концы́ днесь вселе́нстии предпра́зднуют,/ ра́дуются А́нгели и ду́си пра́ведных,/ живу́щии веселя́тся, уме́ршии же па́ки, Иоа́нну ро́ждшуся,/ прие́мше им про́поведь всех Спа́са Го́спода.

Подо́бяся днесь Иоа́нну, Иорда́н мо́крыми быстрина́ми игра́ше пресла́вно,/ слы́ша ражда́ема равноа́нгельнаго житие́м от ста́рицы непло́дны,/ исправля́ющаго пути́ и стези́ Госпо́дни и мир крести́вшаго.

Начерта́ днесь Заха́рия на дсце/ и́мя богонарече́нное проро́ка и Предте́чи, молча́ же воззва́:/ Иоа́нн да нарече́тся рожде́йся мне на ста́рость./ Подо́бно есть от обеща́ния ро́ждшемуся стра́нное зва́ние.

Богоро́дичен: Кре́пко утеше́ние и непосты́дну наде́жду,/ сте́ну необори́му и Боже́ственно предста́тельство лю́дие Твои́ и́мут Тя,/ и́же Тя сла́вят, Де́во, и, спаса́еми, зову́т приле́жно:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное/ в Тебе́ соверша́ется я́вственное та́инство,/ Де́во Пречи́стая,/ и́бо Бог из Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие./ Те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Се глас Предте́чи непло́дным и пусты́м предста́ сердца́м вопию́щ:/ путъ Христо́в ны́не угото́вите, я́ко во сла́ве гряде́т,/ Ему́же повину́ющеся, велича́ем.

Я́коже дре́вле Ду́хом Пресвяты́м я́ве пропове́дал еси́/ Сы́на, Предте́че, А́гнца Бо́жия, ми́ра взе́млющаго грехи́,/ ста́ду твоему́ согреше́ний разреше́ние испроси́.

Тро́ичен: Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную,/ правосла́вно пою́ще, ве́рнии, просла́вим,/ богоде́тельне нас озаря́ющую/ и светлостьми́ незаходи́маго све́та исполня́ющую ду́ши на́ша.

Богоро́дичен: Все́ми влады́чествующая творе́нии, лю́дем Твои́м да́руй побе́ду одоле́ния,/ непокори́ваго подложи́ под но́зе во́инству:/ да Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льным,/ и свя́то И́мя Его́,/ и ми́лость Его́/ в род и род боя́щимся Его́.

В тебе́ вели́кое се и пресла́вное Бог сотвори́ зна́мение, свяще́нниче:/ по ста́рости бо сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́еши Предте́чу.

Да слы́шат непло́ды и да воспою́т Бо́га,/ се бо Елисаве́ть вопие́т:/ по ста́рости сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́ю Предте́чу.

Весели́ся, Заха́рие, и ра́дуйся ны́не о Бо́зе:/ се бо Елисаве́ть сосцы́ пита́ет по ста́рости сы́на/ и по умерщвле́нии удо́в ражда́ет Предте́чу.

Сла́ва Да́вшему непло́дней по ста́рости плод, ста́рцу и проро́ку сы́на,/ гото́вяща Ему́ лю́ди соверше́нны,/ Боже́ственнаго Предте́чу.

Богоро́дичен: В Тя всели́вся, И́же в не́дрех сый Оте́ческих роди́ся без стра́сти и тли/ и приведе́ нас за милосе́рдие Отцу́ и Боже́ственному Ду́ху.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Предте́чево днесь радостотво́рное рожде́ние/ се́тование реши́т о́тча безгла́сия и ро́ждения непло́дство,/ возвеща́ет же настоя́щую ра́дость и весе́лие./ Те́мже и вся тварь све́тло то́е пра́зднует.

Богоро́дичен. Подо́бен:

Проро́цы пропове́даша, апо́столи научи́ша/ и му́ченицы богому́дренно Твоего́ Сы́на, Богоро́дице, я́сно испове́даша, Бо́га всех, Пречи́стая./ С ни́ми же Тя велича́ем, Тобо́ю изба́вльшеся дре́вняго осужде́ния.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Из престаре́лыя ма́тере/ Бо́жия Сло́ва провозве́стник,/ Иоа́нн днесь произы́ти тщи́тся,/ свя́занный язы́к ясне́йше рождество́м глаго́лати явля́ет./ О, неизглаго́ланнаго Твоего́ смотре́ния, Влады́ко!/ И́мже, Христе́,/ спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко еди́н Милосе́рд.

О, пресла́внаго чудесе́!/ В рожде́нных жена́ми/ проро́к же превы́шший/ ма́терняго непло́дства разреша́ет осужде́ние,/ и́же ду́хом и си́лою прише́д Илиино́ю/ путь Госпо́день испра́вити./ О, неизглаго́ланнаго Твоего́ благоутро́бия, Влады́ко!/ И́мже, Христе́, спаси́, ду́ши на́ша,/ я́ко еди́н Милосе́рд.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Пропове́давый Христо́во к челове́ком истоща́ние/ превы́ше показу́ет всех Того́ гла́сом/ и ро́ждшия разреша́ет непло́дие/ си́лою Боже́ственною/ и Заха́риин язы́к. О, вели́ких Твои́х чуде́с, Влады́ко!/ И́миже, Христе́,/ спаси́ чту́щия Твоего́ вели́каго Предте́чу.

О, пресла́внаго чудесе́!/ В рожде́нных жена́ми/ проро́к и Предте́ча превы́ше явля́ется,/ проро́ков же превы́шший/ и прише́ствия Христо́ва предвозве́стник,/ предвзыгра́вый во утро́бе ма́терии./ О, зело́ вели́ких Твои́х дарова́ний, Человеколю́бче!/ И́миже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко Всеси́лен.

Сла́ва, глас 6. Анато́лиево:

Звезда́ звезд, Предте́ча/ от непло́дныя утро́бы на земли́ ражда́ется днесь,/ Иоа́нн Боговожделе́нный,/ и Христо́ву явля́ет зарю́, восто́к свы́ше,/ в пра́вое ве́рных прехожде́ние.

И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны Предте́чи пе́рваго кано́на, пе́снь 3-я, на 4, и втора́го, песнь 6-я, на 4. По вхо́де тропа́рь хра́ма Христо́ва и Богоро́дицы, а́ще есть, то́же тропа́рь Предте́чи. Посе́м конда́к хра́ма Христо́ва. Сла́ва, Предте́чи. И ны́не, хра́ма Богоро́дицы. Аще несть хра́ма Богоро́дицы, И ныне, конда́к хра́ма Христо́ва. Аще несть хра́ма Христо́ва, глаго́лем тропа́рь пре́жде Предте́чи. Сла́ва, конда́к его́. И ны́не, Предста́тельство христиа́н: Проки́мен, Апо́стол и Ева́нгелие чтем Предте́чи един, та́кожде и прича́стен. Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде: Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой: Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 112. Аллилу́ия, глас 1: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев: Стих: И ты, отроча́, проро́к Вышняго нарече́шися. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 1: Поне́же у́бо мно́зи нача́та чини́ти: Коне́ц в зача́ле 4: До дне явле́ния своего́ ко Изра́илю. Прича́стен: В па́мять ве́чную: Ряд же, Апо́стол и Евангелие вычита́ем напреди́. Подоба́ет ве́дати, я́ко а́ще случи́тся пра́здник Иоа́нна Предте́чи в неде́лю, предваря́ются вся воскре́сная.

Моли́тва

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но, совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия бе́ды впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́д не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю: пригвожде́н бо есть ум мой земны́м веще́м. Что́ сотворю́, не вем, и к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет душа́ моя́, то́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем, по Богоро́дице, вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех: ты бо сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в пе́рвыйна́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в, тя молю́, к тебе́ прибега́ю, не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, па́дшагося мно́гими грехи́: обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй грех, покая́ние же пропове́дуяй во очище́ние кого́ждо дел скве́рных: очи́сти у́бо мя, грехми́ оскверне́ннаго и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

Рождество2 честнaгw слaвнагw прbр0ка, предтeчи и3 крести1телz їwaнна.

На мaлэй вечeрни стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Очікується текст

Знайшли помилку