Червень,  Мінея Місячна

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Червень

← В 23-й день В 25-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 24-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Рождество́ честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Из непло́дныя роди́лся еси́ утро́бы,/ разреши́вый непло́дие серде́ц на́ших/ и благоча́дие в ве́ре же и и́стине,/ душа́м непло́дным сло́во да́руя,/ сла́вный Предте́че прише́ствия Христо́ва./ Глас Сло́ва благознамени́тый,/ покая́ния прознамена́тель велегла́сный,/ ве́тхаго же и но́ваго Боже́ственный хода́тай,/ я́ве познава́емь,/ его́же рождество́ любо́вию пра́зднуем, веселя́щеся.

Упита́нный ныне воздержа́ния теле́ц/ от непло́дныя роди́ся,/ показу́я нам от Де́вы Отрокови́цы А́гнца рожде́на/ и ми́ра взе́млющаго согреше́ния./ Го́рлица пустынелю́бная я́ве возсия́,/ Боже́ственную ве́сну возвеща́ющая,/ и́мже преста́ безбо́жия зима́ лю́тая/ и Жениха́ друг и́скренний/ све́тло прии́де Иоа́нн,/ моля́ спасти́ся душа́м на́шим.

И́же по Боже́ственному ро́ждься обетова́нию,/ егда́ пречу́дный и вели́кий Арха́нгел/ в це́ркви роди́телю твоему́ моля́щуся/ благовествова́ твое́ рожде́ние,/ тогда́ не ве́рующу и прекосло́вящу свяще́ннику,/ я́коже пи́шет,/ безгла́сие Гаврии́л наведе́ и оглохнове́ние, да́же до рождества́./ Ты же, Предте́че, от отца́ ро́ждься,/ соу́з язы́ка свободи́л еси́, блаже́нне,/ и мо́лишися о всех нас.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Подоба́ет Иоа́нну благово́ние,/ подоба́ет Крести́телю пе́сней красота́,/ сей бо пропове́да нача́ток на́шего спасе́ния,/ взыгра́выйся во чре́ве/ и вопия́ в пусты́ни: пока́йтеся,/ Царе́в во́ин, Предте́ча благода́ти,/ А́гнца провозвеща́я и Спа́са моля́ о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Уясни́ твой язы́к/ све́тло, Заха́рие,/ проро́к отроча́ Бо́жий бу́дет, возопи́в,/ и Сло́ва Боже́ственнаго/ Предте́ча.

Стих: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

Яви́лся еси́/ от ма́терних ложе́сн, Иоа́нне,/ Бо́гу освяще́н:/ не воста́ бо бо́лий в челове́цех,/ никто́же па́че тебе́ нигде́же.

Стих: И ты, отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися.

Разреши́л еси́ о́тчее,/ преблаже́нне, безгла́сие:/ я́коже безча́дства ключи́/ разреши́л еси́ ро́ждшия,/ роди́вся от Боже́ственныя благода́ти.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Виждь Елисаве́ть, к Де́ве Мари́и глаго́лющу:/ что́ пришла́ еси́ ко мне, Ма́ти Го́спода моего́?/ Ты Царя́ но́сиши, и аз во́ина./ Ты Законода́вца, и аз законоположи́теля./ Ты Сло́ва, и аз глас, пропове́дающ Ца́рство Небе́сное.

Тропа́рь зри на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕ́РНЕ

По обы́чном псалме́ пое́м: Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8. Глас 4. Самогла́сны. Иоа́нна мона́ха:

Разреша́ет Заха́риино молча́ние рожде́йся Иоа́нн,/ и́бо не подоба́ше отцу́ молча́ти, прише́дшу гла́су,/ но, я́коже не ве́ровавшу пе́рвее/ язы́к связа́,/ си́це я́вльшуся да́ти отцу́ свобожде́ние./ Ему́же и благовести́ся,/ и роди́ся глас Сло́ва/ и Све́та Предте́ча, моля́ о душа́х на́ших.

Днесь глас Сло́ва,/ глас, за неве́рие держи́мый, разреша́ет оте́ч/ и Це́ркви явля́ет благоча́дие,/ соу́зы непло́дствия разреша́я ма́терии./ Свети́льник Све́та предгряде́т,/ заря́ Со́лнца пра́вды возвеща́ет прише́ствие/ в созда́ние всех и спасе́ние душ на́ших.

Анато́лия: Бо́жию Сло́ву хотя́щу от Де́вы роди́тися,/ А́нгел от ста́рческих чресл происхо́дит,/ вели́кий в рожде́нных жена́ми/ и проро́ков превы́шший:/ подоба́ше бо Боже́ственных веще́й пресла́вным бы́ти нача́лом,/ кроме́ во́зраста исча́дие/ и без се́мене зача́тие./ Творя́й чудеса́ во спасе́ние на́ше,/ сла́ва Тебе́.

Андре́я Кри́тскаго: Яви́ся днесь вели́кий Предте́ча,/ от непло́дных ложе́сн Елисаве́ти произше́д,/ бо́лий всех проро́ков проро́к,/ и ин несть, ниже́ воста́:/ я́ко Предте́чи, свети́льнику, Свет после́дова пресве́тлый,/ и гла́су – Сло́во,/ и невестово́дцу – Жени́х,/ гото́вящему Го́сподеви лю́ди изря́дныя/ и предочища́ющу при Ду́се водо́ю,/ Заха́риино прозябе́ние/ и пусты́ни до́брое воспита́ние,/ покая́ния пропове́дник,/ очище́ние согреше́ний,/ су́щим во а́де благовеству́яй из ме́ртвых воста́ние/ и моля́ о душа́х на́ших.

Проро́к и Предте́ча из утро́бы яви́лся еси́,/ Христо́в Крести́телю Иоа́нне,/ игра́я и ра́дуяся во чре́ве ма́терии,/ зря Цари́цу, прише́дшу к рабе́,/ нося́щую Безле́тнаго, от Отца́ без ма́тере,/ к тебе́, от непло́дныя и ста́рца по обетова́нию возсия́вшему./ Того́ моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.

О, пресла́внаго чудесе́!/ И́же сло́ву А́нгела не ве́ровавый, глаго́лющу,/ я́ко зачне́т Елисаве́ть и роди́т сы́на, глаго́ля:/ ка́ко та́я роди́т,/ зане́ аз заматере́х/ и о́ныя удеса́ умертви́шася?/ Осуди́выйся молча́ти за неве́рие/ днесь зрит ражда́емо обеща́нное/ и, молча́ния разре́шься,/ в весе́лие вхо́дит,/ благослове́н, – вопия́, – Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м,/ подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Иоа́нне прехва́льне,/ и вселе́нский апо́столе,/ Гаврии́лово благовествова́ние,/ и непло́дныя прозябе́ние,/ и пусты́ни до́брое воспита́ние,/ и и́скренний дру́же Жениха́ Христа́,/ Того́ моли́ поми́ловатися душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 6. Византи́ево:

Днесь Све́та свети́льник/ предпу́тие твори́т прише́ствию Бо́жия Сло́ва,/ я́ко звезда́ све́тлая,/ днесь Заха́риин язы́к уясни́ся,/ молча́ние держа́в, А́нгелу повеле́вшу,/ подоба́ше бо си́це отцу́/ глас немолча́нием храни́ти, произше́дш из утро́бы непло́дныя/ и всего́ ми́ра избавле́ние благовеству́ющ/ со дерзнове́нием мно́гим.

И ны́не, глас то́йже:

Елисаве́ть зача́т Предте́чу благода́ти,/ Де́ва же Го́спода сла́вы,/ целова́стеся о́бе ма́тери,/ и младе́нец взыгра́ся,/ внутрь бо раб хваля́ше Влады́ку./ Удиви́вшися же, ма́ти Предте́чева нача́т вопи́ти:/ отку́ду мне се, да Ма́ти Го́спода моего́ прии́де ко мне?/ Да спасе́т лю́ди отча́янныя/ Име́яй ве́лию ми́лость.

Вход. Проки́мен дне.

Бытия́ чте́ние (гла́вы 17, 18, 21):

Рече́ Бог Авраа́му:/ Са́ра, жена́ твоя́, не нарече́тся и́мя ей Са́ра,/ но Са́рра бу́дет и́мя ей./ Благословлю́ же ю́, и дам тебе́ от нея́ ча́до, и благословлю́ е́,/ и бу́дет во язы́ки, и ца́рие язы́к от него́ изы́щут./ И паде́ Авраа́м на лице́ свое́м, и рече́ в мы́сли свое́й:/ а́ще столе́тну роди́тся сын?/ И Са́рра, де́вятьдесят лет су́щи, роди́т?/ Рече́ же Бог Авраа́му:/ ей, се Са́рра, жена́ твоя́, роди́т тебе́ сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Исаа́к./ И положу́ заве́т Мой к нему́ в заве́т ве́чен./ Авраа́м же и Са́рра престаре́вшася во днех./ Возсмея́ же ся Са́рра в себе́, глаго́лющи:/ не у ми бысть да́же до ны́не, господи́н же мой стар./ И рече́ Госпо́дь Бог Авраа́му:/ что́ я́ко возсмея́ся Са́рра в себе́, глаго́лющи:/ у́бо вои́стинну ли рожду́?/ Аз же состаре́хся./ Еда́ не возмо́жет от Бо́га всяк глаго́л?/ И Госпо́дь Бог посети́: Са́рру, я́коже глаго́ла./ И, заче́нши, роди́ Авраа́му сына в ста́рости, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь Бог./ Обре́за же его́ в день осмы́й, я́коже запове́да ему́ Госпо́дь Бог./ И Авраа́м бя́ше лет ста, егда́ бысть ему́ Исаа́к, сын его́./ Рече́ же Са́рра:/ смех ми сотвори́ Госпо́дь Бог./ И́же бо а́ще услы́шит, сра́дуется мне./ И рече́: кто́ возвести́т Авраа́му,/ я́ко сосца́ми пита́ет отроча́ Са́рра,/ я́ко роди́х отроча́ в ста́рости мое́й?/ И возрасте́ отроча́, и преста́ сосца́ми пита́тися./ И сотвори́ Авраа́м учрежде́ние ве́лие,/ во́ньже день отдои́ся Исаа́к, сын его́.

Суде́й чте́ние (глава́ 13):

Во дни о́ны бысть муж от коле́на Да́нова,/ и и́мя ему́ Мано́е,/ и жена́ его́ непло́ды, и не ражда́ше./ И яви́ся А́нгел Госпо́день к жене́, и рече́ к ней:/ се ты непло́ды, и во чре́ве прии́меши, и роди́ши сы́на./ И ны́не сохрани́ся,/ не пий вина́ и сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто./ Зане́ се ты во чре́ве прии́меши и роди́ши сы́на,/ и желе́зо не взы́дет на главу́ его́,/ я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва./ И прии́де жена́, и рече́ му́жу своему́, глаго́лющи:/ я́ко челове́к Бо́жий прии́де ко мне,/ и виде́ние его́, я́ко виде́ние А́нгела Бо́жия све́тло зело́./ И рече́: се во чре́ве прии́меши и роди́ши сы́на;/ и ны́не не пий вина́ и сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто,/ я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва да́же до дне сме́рти его́./ И помоли́ся Мано́е Бо́гу, и рече́:/ ко мне, Го́споди, челове́к Бо́жий, его́же посла́л еси́ к нам,/ да прии́дет у́бо и просвети́т нас, что́ сотвори́м отроча́ти ражда́ющемуся?/ Прии́де же А́нгел к Мано́ю и рече́:/ от всех, и́хже реко́х жене́ твое́й, да сохрани́тся,/ ели́ка исхо́дят от виногра́да, да не яст и вина́ и сике́ра да не пие́т./ И рече́ Мано́е ко А́нгелу Госпо́дню:/ что́ и́мя твое́?/ Да егда́ прии́дет глаго́л твой, просла́вим тя./ И ре́че́ ему́ А́нгел Госпо́день:/ вску́ю ты вопроша́еши и́мене моего́?/ И то есть чу́дно./ И не приложи́ ктому́ А́нгел Госпо́день яви́тися к Мано́ю и жене́ его́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (гла́вы 40, 41, 45, 48 и 54):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́./ Глаго́лет Бог:/ свяще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му,/ умоли́те его́, я́ко умно́жися смире́ние его́./ Разреша́йся бо грех его́,/ я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба согреше́ния своя́./ Глас вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте путь Госпо́день,/ пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему./ На го́ру высо́ку взы́ди, благовеству́й Сио́ну,/ возвыша́й кре́постию глас свой,/ благовеству́яй Иерусали́му./ Вознеси́те, не бо́йтеся:/ Аз Госпо́дь Бог, Аз услы́шу убо́гих Изра́илев и не оста́влю тех./ Но отве́рзу от гор ре́ки и посреде́ по́ля исто́чники,/ сотворю́ пусты́ню в луг и жа́ждущую зе́млю во исто́чники водны́я./ Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́т пра́вду,/ да возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость,/ и пра́вда да возсия́ет вку́пе./ Глас весе́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет,/ возвести́те да́же до коне́ц земли́./ Глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова/ и, а́ще вжа́ждут в пусты́ни, источи́т им во́ду из ка́мене./ Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая,/ расто́ргни и возопи́й, неболе́вшая,/ я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа.

На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Иска́пайте, го́ры, сла́дость,/ и хо́лми, я́ко а́гнцы, взыгра́йте,/ я́ко роди́ся от Елисаве́ти/ хотя́й с на́ми водвори́тися Госпо́день Предте́ча,/ разреши́вый в рождестве́ о́тчее безгла́сие./ Тем и мы вопие́м ему́:/ Крести́телю Христо́в, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Богознамени́тый глас, Све́та свети́льник,/ Госпо́день Предте́ча,/ Христо́м свиде́тельствованный,/ пе́рвый во проро́цех, о ми́ре моли́тву творя́й,/ изря́дно ста́до твое́ помина́й, спасти́ невреди́мо.

Пропове́дник был еси́ А́гнца Бо́жия и Сло́ва,/ Иоа́нне проро́че и Предте́че,/ прорица́еши бу́дущая и предглаго́леши конце́м:/ се А́гнец Бо́жий, взе́мляй ми́ра грехи́/ и подая́й всем ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 5. Андре́я Кри́тскаго:

Проро́ков преде́л и нача́ло апо́столов,/ земна́го А́нгела и Небе́снаго челове́ка,/ глас Сло́ва, во́ина и Предте́чу Христо́ва,/ от обеща́ния предвзыгра́вшася/ и пропове́давша пре́жде рождества́ Со́лнца пра́вды,/ днесь Елисаве́ть ражда́ет, и ра́дуется,/ и чуди́тся Заха́рия в ста́рости,/ молча́ние, а́ки у́зу обложе́нну, отложи́в,/ и я́ко роди́тель гла́са проро́чествует явле́ннейше:/ ты бо, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися/ и предъи́деши пути́ гото́вити Ему́./ Те́мже, А́нгеле, проро́че, апо́столе,/ во́ине, Предте́че,/ Крести́телю, и пропове́дниче покая́ния, и наста́вниче,/ я́ко глас све́та, Сло́ва,/ непреста́нно моли́ся о нас,/ ве́рою творя́щих твою́ па́мять.

И ны́не, глас то́йже: Храм и дверь еси́:

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 2:

И́же от проро́ка проро́ка/ и непло́дныя прозябе́ние,/ в рожде́нных жена́ми превы́шша всех,/ пусты́ннаго граждани́на, Иоа́нна сла́внаго/ псалмы́ и пе́ньми и пе́сньми духо́вными восхва́лим,/ вопию́ще к нему́:/ Крести́телю Спа́сов и Предте́че,/ я́ко име́я дерзнове́ние,/ в честне́м твое́м рождестве́/ умоли́ Христа́ дарова́ти мир ми́ру/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Стих: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

Прии́де глас благода́ти Сло́ва,/ Со́лнца пропове́дник,/ роди́выйся днесь от непло́дове безча́дныя,/ от обетова́ния Иоа́нн Предте́ча./ Лю́дие, ра́дуйтеся:/ прии́де угото́вати путь нам спасе́ния,/ Ему́же и, взыгра́в, поклони́ся,/ во чре́ве су́щу Ма́терии,/ А́гнцу, взе́млющему грехи́ ми́ра/ и подаю́щему нам ве́лию ми́лость.

Стих: И ты, отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися.

И́же из чре́ва ма́терня освя́щся/ и проро́чества прие́м исполне́ние,/ днесь от непло́дныя ражда́ется,/ Госпо́дне прише́ствие пропове́дая я́сно:/ пока́йтеся, прибли́жися бо Ца́рство Небе́сное.

Сла́ва, глас 8. Касси́и мона́хини:

Иса́ии ны́не проро́ка глас/ днесь в бо́льшаго от проро́к рожде́нии Иоа́нна испо́лнися:/ се бо, – рече́, – послю́ А́нгела Моего́ пред лице́м Твои́м,/ и́же угото́вит путь Твой пред Тобо́ю./ Сей у́бо, Небе́снаго Царя́ во́ин, предте́к,/ я́ко вои́стинну пра́вы творя́ше стези́ Бо́гу на́шему,/ челове́к у́бо естество́м, А́нгел же житие́м сый,/ чистоту́ бо коне́чно и целому́дрие целова́в,/ имя́ше у́бо по естеству́,/ бежа́ же я́же чрез естество́,/ па́че естества́ подвиза́вся./ Тому́, вси ве́рнии, доброде́тельми подо́бящеся,/ моли́ти о нас мо́лимся,/ во е́же спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, глас то́йже:

Виждь Елисаве́ть к Де́ве Мари́и глаго́лющу:/ что́ пришла́ еси́ ко мне, Ма́ти Го́спода моего́?/ Ты Царя́ но́сиши, и аз во́ина./ Ты Законода́вца, и аз законоположи́теля./ Ты Сло́ва, и аз глас,/ пропове́дающ Ца́рство Небе́сное.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 4, два́жды, и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь, глас 4:

Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,/ и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Предте́чи, два́жды. Сла́ва, и ны́не: Е́же от ве́ка утае́ное:

По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Ны́не прозябе́ нам Заха́риин плод и весели́т разу́мно мы́сли ве́рных,/ пусты́нное украше́ние и проро́ков степе́нь,/ те́мже Христо́в яви́ся Предте́ча и свиде́тель нело́жен прише́ствия Его́./ Духо́вными у́бо пе́сньми согла́сно Крести́телю возопие́м:/ проро́че и пропове́дниче и́стины, моли́ спасти́ся нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря и внима́ше мы́слию,/ и́же на руно́ дождь, в безсе́менном зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/ купину́, огне́м неопали́мую, жезл Ааро́нов прозя́бший,/ и, свиде́тельствуя, обру́чник Твой и храни́тель свяще́нником взыва́ше:/ Де́ва ражда́ет и по Рождестве́ па́ки Де́вою пребыва́ет.

По 2-й кафи́зме, седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Христо́ва прише́ствия нача́ток, пресла́вно роди́лся еси́,/ я́ко вои́стинну, Иоа́нне всехва́льне, проро́ков глави́зна,/ и, я́ко глас Сло́ва сый, взыва́л еси́:/ пока́йтеся, прибли́жися Ца́рство Небе́сное./ Те́мже, угото́вавый путь Госпо́день, благода́ти Предте́ча яви́лся еси́ конце́м./ Крести́телю и апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Христо́ва, души́ моея́ стра́сти лю́тыя исцели́, молю́ся,/ и проще́ние да́руй мои́м прегреше́ниям, и́хже безу́мие соде́ях,/ ду́шу и те́ло оскверни́в, окая́нный./ Увы́ мне, что́ сотворю́ в час он,/ внегда́ А́нгели ду́шу мою́ разлуча́т от стра́стнаго моего́ телесе́?/ Тогда́ Помо́щница ми бу́ди и Предста́тельница тепле́йшая, Тя бо и́мам наде́жду, раб Твой.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное:

Да ра́дуется оте́ц, ма́ти, возвесели́ся,/ я́ко проро́ка на земли́ родила́ еси́ днесь, Богозва́ннаго Предте́чу от обеща́ния./ Непло́ды младе́нца пита́ет Крести́теля, и ра́дуется Заха́рия, рожде́нному глаго́ля:/ разреши́ся язы́к мой твои́м прише́ствием на зе́млю, свети́льниче вели́каго Све́та./ Вои́стинну чу́до пресла́вно!

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Благодари́м Тя при́сно, Богоро́дице, и велича́ем, Чи́стая, и покланя́емся,/ воспева́юще Рождество́ Твое́, Благода́тная, вопию́ще непреста́нно:/ спаси́ нас, Де́во Всеми́лостивая, я́ко Блага́я,/ и де́монов исхити́ словоположе́ния стра́шнаго в час испыта́ния,/ да не посрами́мся, раби́ Твои́.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: И ты, отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися. Стих: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 3: Зача́т Елисаве́ть, жена́ Заха́риина: Коне́ц: до дне явле́ния своего́ ко Изра́илю. По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2: Из чре́ва ма́терня освя́щся: пи́сана на стихо́вне.

Кано́на два: пе́рвый, творе́ние Иоа́нна мона́ха, со ирмосо́м на 8, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Я́ко у́тро благоле́пно, Со́лнца предтеки́й,/ непло́дныя прозябе́ние пропове́дает я́ве Де́вы Рождество́,/ всей ны́не вселе́нней сия́ет концо́м просвеще́ние благоче́стия и благода́ти.

Проро́к Вы́шняго и́стинно нарече́шися,/ предъи́деши бо пред лице́м Христа́, – вопие́т тебе́, сы́ну, Иоа́нне прехва́льне,/ Ду́хом Заха́рия Пресвяты́м носи́м, – путь угото́вати Зижди́телю.

Глаго́лы Гаврии́ла Заха́рия слы́шав, веща́ния Боже́ственнаго, яви́ся непокори́в,/ и молча́нием осужда́ется, реши́тся же внеза́пу от сего́:/ глас бо роди́ся Сло́ва, Иоа́нн Предте́ча.

Богоро́дичен: Град Бо́жий, Всецаря́ Богоприя́тное селе́ние, сокро́вище честно́е,/ Богоро́дице Пренепоро́чная, сохрани́ достоя́ние Твое́,/ при́сно восхваля́ющее Тя и чту́щее ве́рою Рождество́ Твое́.

Други́й кано́н, творе́ние Андре́ево, на 6, глас то́йже.

Песнь 1

Ирмо́с: Наста́вльшему дре́вле Изра́иля,/ бежа́щаго от рабо́ты фарао́новы,/ и в пусты́ни пита́вшему,/ пои́м Изба́вителю, Бо́гу на́шему,/ я́ко просла́вися.

Молча́ние ста́рчо зако́ннаго писа́ния о́браз но́сит та́ин./ И́бо, прише́дши благода́ти, Моисе́й умолча́:/ подоба́ше бо, прему́дрости сокро́вищу я́вльшуся, всем молча́ти.

В це́ркви кадя́щу свяще́ннику, А́нгел предста́ свы́ше, вопия́:/ стра́нна рождества́ благове́стие, приидо́х, тебе́ нося́, ста́рче:/ прии́меши бо от непло́дове рожде́ния плод, Крести́теля Христо́ва.

Что́ удиви́лся еси, ста́рче?/ Что́, не ве́руя, стои́ши, глаго́лющему тебе́ сия́?/ А́нгел бо есть веща́яй, а́ще и о́браз но́сит челове́ч./ Бу́ди нем у́бо на вре́мя, да́же до рождества́ Сло́ва гла́са.

И́же молча́ние Заха́риино, молча́ния положи́в о́браз зако́ну напи́санному/ и тем показа́в ми покая́ния пропове́дника зову́ща,/ гла́са вопию́щаго подава́ет, непло́дствующей сы́на.

О, пресла́вных веще́й Христо́ва Предте́чи!/ И́же, пре́жде пеле́н позна́в плени́цы на́ша Разре́шшаго и наро́ды Освя́щша,/ днесь, от Елисаве́ти роди́вся, разреша́ет отцу́ глас.

Богоро́дичен: Тя, Бо́жие вмести́лище и мы́сленную ле́ствицу, е́юже сни́де Бог/ и, вообра́жся, на́ше у́бо существо́ на Небеса́ возведе́,/ вси я́ко спасе́нию Хода́таицу восхваля́ем.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, о́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Влады́чне у́бо от Де́вы соверша́ется рожде́ние,/ но раба́ любе́зна от ста́рицы и непло́дныя ма́тере:/ в ле́поту предти́чет у́бо чу́до чудеси́.

Ста́рица и непло́ды Де́ву Ма́терь лобза́ет, позна́вши нело́жно Сея́ Рождество́,/ я́ко разреши́ся соу́з непло́дства Боже́ственным хоте́нием.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно Бо́га воплоще́нна ро́ждши,/ страсте́й прило́ги обурева́емаго мя утверди́:/ несть бо, Пречи́стая, ра́зве Тебе́ помо́щницы.            

Ин

Ирмо́с: Утвержда́яй гром и созида́яй дух,/ утверди́ мене́, Го́споди,/ да Тя пою́ и́стинно/ и творю́ во́лю Твою́,/ я́ко несть свят; я́ко Ты, Бо́же наш.

Елисаве́ть, пре́жде непло́ды су́щи, Христе́, Це́рковь Твою́ прообража́ше, я́же от язы́к,/ и, ро́ждши пресла́вно, па́ки показу́ет многоча́дну/ непло́ды я́вльшуюся иногда́.

Пути́ у́бо испра́вь Госпо́дни, стезю́ проугото́вав,/ покая́ния же плоды́ показа́л еси́ челове́ком и жи́зненному научи́л еси́ пути́,/ проро́че и пропове́дниче Христо́в.

Елисаве́ть, днесь игра́ющи, но́сит тя, Предте́че,/ на объя́тиях состаре́вшихся и вопие́т, хва́лящися:/ несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же наш.

Богоро́дичен: Пра́отцев разреши́ла еси́ печа́ль, ра́дость нам ро́ждшая, Животода́вца и Изба́вителя,/ Его́же, Пречи́стая Богоро́дице, приле́жно моли́ спасти́ся ста́ду Твоему́.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное:

Заха́риин глас све́тло разреши́ Словесе́ глас ро́ждься, Предте́ча,/ и зако́на непло́дие всем показа́, зовы́й:/ пока́йтеся, су́щии на земли́, се бо прии́де и яви́ся Иису́с,/ вся хотя́ изба́вити от пе́рвыя кля́твы, просвеща́я Креще́нием./ Вои́стинну чу́до пресла́вно!

Сла́ва, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся:

Я́коже со́лнце све́тло, из чре́ва Елисаве́ти возсия́ нам Заха́риин сын,/ и о́тчее разреши́ безгла́сие,/ и всем лю́дем в дерзнове́нии мно́зе, испра́вите, – вопия́, – путь Госпо́день,/ и́бо Той свободи́т и спасе́т к Нему́ притека́ющия./ Его́же пропове́дал еси́, Иоа́нне, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния./ Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.           

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Та́ин неизрече́нных предхо́дит та́инство/ новосече́нием законоположе́ния есте́ственнаго,/ боле́зни разреше́ние провозвеща́ющи, исправле́ние сея́, Христе́, и обоже́ние.

Иса́ия от Отца́ Сы́ну проро́чествова, воплоти́тися хотя́щему:/ А́нгела земноро́дна равноа́нгельна се Аз посыла́ю пред лице́м Твои́м, зову́ща:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Служи́ти, я́ко раб Влады́це, роди́хся:/ на се бо приидо́х, Сего́ возвести́ти прише́ствие,/ я́ко да Де́вы Рождество́ предуве́рит, пресла́вно непло́дствующая ста́рица прозя́бши.

Богоро́дичен: Свята́я Богоро́дица, в Ню́же всели́тися благоизво́ли,/ я́ко во благово́нен дом, Сло́во О́тчее Пребоже́ственное,/ не растле́ся утро́бою, ни поболе́,/ и́бо роди́ Емману́ила, Бо́га и Челове́ка.

Ин

Ирмо́с: Услы́шах сла́вное смотре́ние Твое́, Христе́ Бо́же,/ я́ко роди́лся еси́ от Де́вы,/ да от ле́сти изба́виши зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Покая́ние отве́рзеся твои́м рождество́м, Предте́че и пропове́дниче./ Ты бо еди́н пропове́дал еси́, взыва́я:/ пока́йтеся, Ца́рство Небе́сное прибли́жися.

Де́вство утвержда́ется и целому́дрие торжеству́ет,/ пусты́ня весели́тся и мир пра́зднует рождество́м твои́м, Предте́че.

Елисаве́ть ра́дуется, и Заха́рия веща́ет па́ки:/ о́ба у́бо обновля́ются по ста́рости Иоа́нновым а́бие гла́сом и просвеща́ются.

Богоро́дичен: Неопали́мую купину́ Тя законополо́жник зря́ще дре́вле,/ Дании́л же го́ру святу́ю смотря́ше, еди́на Ма́ти Де́во, Влады́чице.

Песнь 5

Ирмо́с: Ны́не воста́ну, проро́чески рече́ Бог,/ ны́не просла́влюся, ны́не вознесу́ся,/ па́дшаго прие́м от Де́вы/ и к све́ту у́мному вознося́й Моего́ Божества́.

Земля́ израсти́ всеи́стинна пропове́дника,/ гла́са, всем пропове́дающа язы́ком Ду́ха, Де́вы Сы́на,/ Пра́вду, с Небесе́ на нас прини́чущую ве́щию теле́сною.

Положи́ Госпо́дь всеи́стинна свети́льника тя Христо́ва, вся просвеща́ющаго,/ еди́ны одева́юща вражду́ющия Ему́, я́ко ри́зою, в студ,/ нело́жно Бо́жия Сло́ва Сы́на пропове́дающа.

Весели́тся вся тварь твои́м рождество́м, Боже́ственне:/ ты бо зе́млен А́нгел, Предте́че, и Небе́сный челове́к показа́лся еси́,/ Небе́снаго Бо́га провозвеща́я нам воплоще́нна.

Богоро́дичен: От Тебе ражда́ется от Отца́ Сый,/ с Тобо́ю при́сно, Сло́во присносу́щное и неразде́льное, я́ко Сын Единоро́дный,/ и напосле́док от Де́вы То́йже от Свята́го воплоща́ется Ду́ха.

Ин

Ирмо́с: Возсия́й ми, Го́споди, свет повеле́ний Твои́х,/ я́ко к Тебе́ дух мой у́тренюет и пое́т Тя:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

Звезду́ проугото́вал еси́, Пра́вды Со́лнце,/ Крести́теля Твоего́ Иоа́нна,/ от обеща́ния рожде́ннаго днесь и ро́ждшаго разре́шша глас.

Не веща́й, не сопроти́в глаго́ли, ста́рче освяще́нне,/ Гаврии́л бо глаго́лет ти, пе́рвый во Арха́нгелех,/ Бо́жия та́инства и е́же к нам Того́ сни́тие сказу́я.

Ста́рче, не неве́руй, Бог бо обещава́ет,/ я́ко в ста́рости роди́ши сы́на, его́же о рождестве́ мно́зи возра́дуются,/ той бо прии́дет си́лою Илиино́ю.

Проро́че, пропове́дниче, Предте́че, е́же от непло́ды прозябе́ние,/ возвести́телю покая́ния, пустынное овча́, Све́та свети́льниче,/ о всех моли́, чту́щих тя ве́рно.

Богоро́дичен: Я́ко дверь непроходи́му, и купину́ неопали́му,/ и несеко́му го́ру, от нея́же ка́мень усече́ся,/ И́же из Тебе́ воплоща́емый, воспева́ем, Влады́чице, Ма́ти всех Творца́.

Песнь 6

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Бо́га Сло́ва позна́л еси́, я́ко проро́к, в ма́терней утро́бе,/ и, сея́ язы́ка употреби́в, богосло́виши в те́мне черто́зе,/ обожа́емь Све́том Непристу́пным.

Немо́лчно, я́ко глас вопию́щаго, Изба́вителя ми́ра, Крести́телю, моля́ не преста́й/ душе́вное разреши́ти непло́дие пою́щих твое́ рождество́.

Богоро́дичен: Непристу́пнаго Божества́ селе́ние, Чи́стая, Твоя́ утро́ба яви́ся, о Богоро́дице,/ на ню́же без боя́зни Небе́снии чи́нове взира́ти не мо́гут.

Ин

Ирмо́с: Бу́ря мя помышле́ний, пости́гши,/ во глубину́ низвлачи́т мя безме́рных грехо́в,/ но Ты, Упра́вителю Благи́й,/ предвари́в, упра́ви,/ я́ко проро́ка, и спаси́ мя.

Днесь пусты́нный граждани́н Иоа́нн ражда́ется,/ покая́ния пропове́дник и благода́ти свиде́тель и́стинен,/ Предте́ча Сло́ва и Све́ту предсия́ющая звезда́.

Днесь секи́ра, искова́вшися, посече́ние предлагает душа́м непло́дия,/ и насажда́ет плоды́ доброде́тельныя,/ преды́дет тве́рдо в рождестве́ твое́м, Предте́че.

Возра́довася Иорда́н пресла́вно и игра́ет, науча́яся,/ Иоа́нна слы́ша, от непло́дна рожде́на чре́ва,/ мо́ре же лику́ет водны́ми игра́нии.

Свети́льник, Све́та прише́ствие предте́к,/ пропове́да А́гнца Бо́жия, Спа́са,/ свет возсия́вшаго земли́, естества́ же всего́ духо́вне преджре́на.

Богоро́дичен: Бе́здну ми́лости ро́ждшая,/ страсте́й мои́х бе́здну пучи́ною щедро́т Твои́х потопи́вши,/ ту́чу от души́ пода́ждь ми слез, Богороди́тельнице Всенепоро́чная.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,/ яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Икос:

Восхва́лим ны́не Госпо́дня Предте́чу,/ его́же свяще́ннику Елисаве́ть роди́ из ложе́сн непло́дных, но не без cе́мене:/ Христо́с бо еди́н вмести́лище про́йде непроходи́мо без cе́мене./ Иоа́нна непло́ды роди́, без му́жа же сего́ не роди́,/ Иису́са же, осене́нием Отца́ и Ду́ха Бо́жия, Де́ва роди́ Чи́стая./ Но Безсе́менному яви́ся от непло́дныя проро́к и пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Песнь 7

Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших.

Бя́ше пе́рвее во мра́це вся́ко земноро́дных естество́, о Предте́че,/ но у́тро, вопия́, яви́лся еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Неду́говавшее исцели́ естество́ все, сла́вное от непло́дныя твое́ рождество́,/ научи́вшее, Предте́че, пе́ти:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Роди́лся еси́, Предте́че, от непло́дныя,/ прии́де бо всеи́стинно, зако́ну непло́дствующу, благода́ть, Христу́ пою́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Де́во Благослове́нная, моли́ о нас, моля́щих Тя,/ на Тя бо упова́ем вси и Тебе́ вопие́м:/ Влады́чице, не пре́зри рабо́в Твои́х.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Заха́рия, умолча́в на вре́мя, возвести́ молча́ние писа́нием/ и, па́ки провеща́в, рождество́м твои́м, Предте́че,/ Ду́ха благода́ть возвеща́ет пресла́вно.

Це́ркви подо́бится непло́ды безча́дная, Елисаве́ть всечестна́я,/ я́же пе́рвее у́бо су́щи тре́бами и сква́рами очерне́на,/ ны́не же хва́лящися и добро́тою и рожде́нием.

Предте́чи рождество́м остри́тся днесь секи́ра духо́вная,/ е́юже вся посека́ются страсте́й взыгра́ния,/ та́йно же процвета́ют плоды́ покая́ния.

Я́ко ве́тхаго и но́ваго хода́тая тя, Предте́че,/ и стези́ исправля́юща Христо́вы,/ очища́ющаго согреше́ний гумно́ духо́вною лопа́тою, почита́ем, Иоа́нне.

И́же пред Со́лнцем те́кшаго, Христо́м Бо́гом на́шим, Иоа́нна сла́внаго,/ я́ко звезду́, Предте́чу и покая́ния пропове́дника воспое́м вси, от непло́дныя проше́дшаго.

Богоро́дичен: Во чре́во Твое́, Де́во, безсе́менно все́льшася,/ и ро́ждшася за неизрече́нное и коне́чное смире́ние, и нас ради Обнища́вшаго/ о всех моли́ти не преста́й, Богоро́дице.

Песнь 8

Ирмо́с: Изба́вителю всех Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Законополо́жник раб бя́ше Моисе́й, Иису́с же – Бог Заве́та Но́ваго,/ ны́не же обои́х Предте́ча пое́т, я́ко хода́тай:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

От пу́ста чре́ва го́рлица прии́де, я́ко богосажде́нная дубра́ва,/ ны́не принесе́ Це́ркви Предте́чу Христо́ва и воспева́ет:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Богоно́снии лю́дие, язы́к свят, го́рлице Христо́вей уподо́битеся/ и медото́чно воспо́йте, в целому́дрии живу́ще:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Тро́ичен: Тричи́сленным све́том озаря́еми, Несозда́нное Еди́ное Божество́,/ немо́лчными усты́ правосла́вно вопию́ще, почти́м:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Ин

Ирмо́с: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростию Твое́ю соста́вил еси́,/ земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно,/ основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных./ Тем вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Позна́л еси́, Предте́че, Ему́же поклони́лся еси́ пре́жде рождества́/ и пре́жде пеле́н твои́х, Христа́ Жизнода́вда,/ и взыгра́ньми показа́л еси́ Сего́, Го́спода Твоего́ наре́к,/ взаи́м взем ма́терний язы́к к пе́нию Христа́, Бо́га на́шего.

Концы́ днесь вселе́нстии предпра́зднуют,/ ра́дуются А́нгели и ду́си пра́ведных,/ живу́щии веселя́тся, уме́ршии же па́ки, Иоа́нну ро́ждшуся,/ прие́мше им про́поведь всех Спа́са Го́спода.

Подо́бяся днесь Иоа́нну, Иорда́н мо́крыми быстрина́ми игра́ше пресла́вно,/ слы́ша ражда́ема равноа́нгельнаго житие́м от ста́рицы непло́дны,/ исправля́ющаго пути́ и стези́ Госпо́дни и мир крести́вшаго.

Начерта́ днесь Заха́рия на дсце/ и́мя богонарече́нное проро́ка и Предте́чи, молча́ же воззва́:/ Иоа́нн да нарече́тся рожде́йся мне на ста́рость./ Подо́бно есть от обеща́ния ро́ждшемуся стра́нное зва́ние.

Богоро́дичен: Кре́пко утеше́ние и непосты́дну наде́жду,/ сте́ну необори́му и Боже́ственно предста́тельство лю́дие Твои́ и́мут Тя,/ и́же Тя сла́вят, Де́во, и, спаса́еми, зову́т приле́жно:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное/ в Тебе́ соверша́ется я́вственное та́инство,/ Де́во Пречи́стая,/ и́бо Бог из Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие./ Те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Се глас Предте́чи непло́дным и пусты́м предста́ сердца́м вопию́щ:/ путъ Христо́в ны́не угото́вите, я́ко во сла́ве гряде́т,/ Ему́же повину́ющеся, велича́ем.

Я́коже дре́вле Ду́хом Пресвяты́м я́ве пропове́дал еси́/ Сы́на, Предте́че, А́гнца Бо́жия, ми́ра взе́млющаго грехи́,/ ста́ду твоему́ согреше́ний разреше́ние испроси́.

Тро́ичен: Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную,/ правосла́вно пою́ще, ве́рнии, просла́вим,/ богоде́тельне нас озаря́ющую/ и светлостьми́ незаходи́маго све́та исполня́ющую ду́ши на́ша.

Богоро́дичен: Все́ми влады́чествующая творе́нии, лю́дем Твои́м да́руй побе́ду одоле́ния,/ непокори́ваго подложи́ под но́зе во́инству:/ да Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льным,/ и свя́то И́мя Его́,/ и ми́лость Его́/ в род и род боя́щимся Его́.

В тебе́ вели́кое се и пресла́вное Бог сотвори́ зна́мение, свяще́нниче:/ по ста́рости бо сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́еши Предте́чу.

Да слы́шат непло́ды и да воспою́т Бо́га,/ се бо Елисаве́ть вопие́т:/ по ста́рости сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́ю Предте́чу.

Весели́ся, Заха́рие, и ра́дуйся ны́не о Бо́зе:/ се бо Елисаве́ть сосцы́ пита́ет по ста́рости сы́на/ и по умерщвле́нии удо́в ражда́ет Предте́чу.

Сла́ва Да́вшему непло́дней по ста́рости плод, ста́рцу и проро́ку сы́на,/ гото́вяща Ему́ лю́ди соверше́нны,/ Боже́ственнаго Предте́чу.

Богоро́дичен: В Тя всели́вся, И́же в не́дрех сый Оте́ческих роди́ся без стра́сти и тли/ и приведе́ нас за милосе́рдие Отцу́ и Боже́ственному Ду́ху.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Предте́чево днесь радостотво́рное рожде́ние/ се́тование реши́т о́тча безгла́сия и ро́ждения непло́дство,/ возвеща́ет же настоя́щую ра́дость и весе́лие./ Те́мже и вся тварь све́тло то́е пра́зднует.

Богоро́дичен. Подо́бен:

Проро́цы пропове́даша, апо́столи научи́ша/ и му́ченицы богому́дренно Твоего́ Сы́на, Богоро́дице, я́сно испове́даша, Бо́га всех, Пречи́стая./ С ни́ми же Тя велича́ем, Тобо́ю изба́вльшеся дре́вняго осужде́ния.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Из престаре́лыя ма́тере/ Бо́жия Сло́ва провозве́стник,/ Иоа́нн днесь произы́ти тщи́тся,/ свя́занный язы́к ясне́йше рождество́м глаго́лати явля́ет./ О, неизглаго́ланнаго Твоего́ смотре́ния, Влады́ко!/ И́мже, Христе́,/ спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко еди́н Милосе́рд.

О, пресла́внаго чудесе́!/ В рожде́нных жена́ми/ проро́к же превы́шший/ ма́терняго непло́дства разреша́ет осужде́ние,/ и́же ду́хом и си́лою прише́д Илиино́ю/ путь Госпо́день испра́вити./ О, неизглаго́ланнаго Твоего́ благоутро́бия, Влады́ко!/ И́мже, Христе́, спаси́, ду́ши на́ша,/ я́ко еди́н Милосе́рд.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Пропове́давый Христо́во к челове́ком истоща́ние/ превы́ше показу́ет всех Того́ гла́сом/ и ро́ждшия разреша́ет непло́дие/ си́лою Боже́ственною/ и Заха́риин язы́к. О, вели́ких Твои́х чуде́с, Влады́ко!/ И́миже, Христе́,/ спаси́ чту́щия Твоего́ вели́каго Предте́чу.

О, пресла́внаго чудесе́!/ В рожде́нных жена́ми/ проро́к и Предте́ча превы́ше явля́ется,/ проро́ков же превы́шший/ и прише́ствия Христо́ва предвозве́стник,/ предвзыгра́вый во утро́бе ма́терии./ О, зело́ вели́ких Твои́х дарова́ний, Человеколю́бче!/ И́миже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко Всеси́лен.

Сла́ва, глас 6. Анато́лиево:

Звезда́ звезд, Предте́ча/ от непло́дныя утро́бы на земли́ ражда́ется днесь,/ Иоа́нн Боговожделе́нный,/ и Христо́ву явля́ет зарю́, восто́к свы́ше,/ в пра́вое ве́рных прехожде́ние.

И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны Предте́чи пе́рваго кано́на, пе́снь 3-я, на 4, и втора́го, песнь 6-я, на 4. По вхо́де тропа́рь хра́ма Христо́ва и Богоро́дицы, а́ще есть, то́же тропа́рь Предте́чи. Посе́м конда́к хра́ма Христо́ва. Сла́ва, Предте́чи. И ны́не, хра́ма Богоро́дицы. Аще несть хра́ма Богоро́дицы, И ныне, конда́к хра́ма Христо́ва. Аще несть хра́ма Христо́ва, глаго́лем тропа́рь пре́жде Предте́чи. Сла́ва, конда́к его́. И ны́не, Предста́тельство христиа́н: Проки́мен, Апо́стол и Ева́нгелие чтем Предте́чи един, та́кожде и прича́стен. Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде: Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой: Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 112. Аллилу́ия, глас 1: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев: Стих: И ты, отроча́, проро́к Вышняго нарече́шися. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 1: Поне́же у́бо мно́зи нача́та чини́ти: Коне́ц в зача́ле 4: До дне явле́ния своего́ ко Изра́илю. Прича́стен: В па́мять ве́чную: Ряд же, Апо́стол и Евангелие вычита́ем напреди́. Подоба́ет ве́дати, я́ко а́ще случи́тся пра́здник Иоа́нна Предте́чи в неде́лю, предваря́ются вся воскре́сная.

Моли́тва

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но, совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия бе́ды впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́д не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю: пригвожде́н бо есть ум мой земны́м веще́м. Что́ сотворю́, не вем, и к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет душа́ моя́, то́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем, по Богоро́дице, вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех: ты бо сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в пе́рвыйна́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в, тя молю́, к тебе́ прибега́ю, не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, па́дшагося мно́гими грехи́: обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй грех, покая́ние же пропове́дуяй во очище́ние кого́ждо дел скве́рных: очи́сти у́бо мя, грехми́ оскверне́ннаго и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

Преподобнаго Анто́ния Ды́мскаго, Новгоро́дскаго

(Слу́жбу зри 17 января́)

Тропа́рь, глас 4:

Доброде́телей ревни́телю,/ пусты́нный жи́тель,/ подви́жник ве́ры Христа́ Бо́га на́шего,/ поще́нием и труды́ умертви́вый плотска́я вожделе́ния,/ тезоимени́те вели́кому Анто́нию,/ его́же житию́ поревнова́л еси́/ и во его́же и́мя Боже́ственный храм воздви́гл еси́,/ ку́пно с ним, преподо́бне Анто́ние, моли́ Спаси́теля всех,/ да и нас сотвори́т победи́тели плотски́х похоте́й/ и хра́мы Ду́ха Свята́го,/ по вели́цей Его́ ми́лости.

Конда́к, глас 6:

Све́рстник и подража́тель преподо́бному Варлаа́му,/ послуша́ние к нему́ и́стинное стяжа́в,/ досто́ин яви́лся ему́ прее́мник,/ упа́сши до вре́мене ста́до его́,/ доброде́телем же его́ поревнова́в,/ в ту́южде ме́ру во́зраста дости́гл еси́,/ безмо́лвие пусты́нное возлюби́в,/ и уго́ден Го́сподеви показа́лся еси́,/ первонача́льник быв пусты́ни при е́зере Ды́мском:/ тем ти вопие́м:/ с преподо́бным Варлаа́мом, о́тче Анто́ние, моли́ о нас Бо́га,/ да даст нам та́кожде угоди́ти Ему́, я́коже и ты,/ о́бразе послуша́ния и безмо́лвия ти́хий рачи́телю.

Святы́х пра́ведных отроко́в Иа́кова и Иоа́нна Меню́жских, Новгоро́дских

Тропа́рь, глас 1:

Боле́зньми святы́х пра́ведных отроко́в/ Иа́кова и Иоа́нна,/ и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́,/ Человеколю́бче, мо́лимся.

Рождество2 честнaгw слaвнагw прbр0ка, предтeчи и3 крести1телz їwaнна.

На мaлэй вечeрни стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

И#зъ непл0дныz роди1лсz є3си2 ўтр0бы, разрэши1вый непл0діе сердeцъ нaшихъ, и3 благочaдіе въ вёрэ же и3 и4стинэ, душaмъ неплHднымъ сл0во дaруz, слaвный предтeче пришeствіz хrт0ва: глaсъ сл0ва благознамени1тый, покаsніz прознаменaтель велеглaсный, вeтхагw же и3 н0вагw бжcтвенный ходaтай, ћвэ познавaемь: є3г0же рождество2 люб0вію прaзднуемъ веселsщесz. Двaжды.

Ўпитaнный нhнэ воздержaніz телeцъ, t непл0дныz роди1сz, показyz нaмъ, t дв7ы nтрокови1цы ѓгнца рождeна, и3 мjра взeмлющаго согрэшє1ніz. Г0рлица пустынелю1бнаz ћвэ возсіS, бжcтвенную вeсну возвэщaющаz, и4мже престA безб0жіz зимA лю1таz, и3 женихA дрyгъ и4скренній свётлw пріи1де їwaннъ, молS, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И$же по бжcтвенному р0ждсz њбэтовaнію, є3гдA пречyдный и3 вели1кій ґрхaгGлъ, въ цeркви роди1телю твоемY молsщусz, благовэствовA твоE рождeніе тогдA не вёрующу и3 прекосл0вzщу свzщeннику, ћкоже пи1шетъ, безглaсіе гавріи1лъ наведE и3 њглохновeніе, дaже до рождествA: тh же, предтeче, t nтцA р0ждсz, соyзъ љзhка свободи1лъ є3си2, блажeнне, и3м0лишисz њ всёхъ нaсъ.

Слaва, глaсъ }. Самоглaсенъ:

Подобaетъ їwaнну благов0ніе, подобaетъ кrти1телю пёсней красотA: сeй бо проповёда начaтокъ нaшегw спасeніz, взыгрaвыйсz во чрeвэ, и3 вопіS въ пустhни: покaйтесz, цReвъ в0инъ, предтeча благодaти, ѓгнца провозвэщaz, и3 сп7са молS њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВLчце, пріими2 моли6твы р†бъ:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Ўzсни2 тв0й љзhкъ свётлw, захaріе, прbр0къ nтрочA б9ій бyдетъ, возопи1въ, и3 сл0ва б9eственнагw предтeча.

Стjхъ: Благословeнъ гDь бGъ ї}левъ, ћкw посэти2 и3 сотвори2 и3збавлeніе лю1демъ свои6мъ.

Kви1лсz є3си2 t мaтернихъ ложeснъ, їwaнне, бGу њсщ7eнъ: не востa бо б0лій во человёцэхъ никт0же пaче тебє2 нигдёже.

Стjхъ: И# ты2, nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz.

Разрэши1лъ є3си2 џтчее, преблажeнне, безглaсіе, ћкоже безчaдства ключи2 разрэши1лъ є3си2 р0ждшіz, роди1всz t б9eственныz благодaти.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }:

Ви1ждь є3лісавeть къ дв7э мRjи глаг0лющу: что2 пришлA є3си2 ко мнЁ, м™и гDа моегw2; ты2 цRS н0сиши, и3 ѓзъ в0ина. Ты2 законодaвца, и3 ѓзъ законоположи1телz. Ты2 сл0ва, и3 ѓзъ глaсъ, проповёдающъ цrтво нбcное.

Тропaрь, глaсъ д7:

Прbр0че и3 предтeче пришeствіz хrт0ва, дост0йнw восхвали1ти тS недоумёемъ мы2 люб0вію чтyщіи тS: непл0дство бо р0ждшіz и3 џтчее безглaсіе разрэши1сz слaвнымъ и3 честнhмъ твои1мъ рождеств0мъ, и3 воплощeніе сн7а б9іz мjрови проповёдуетсz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeнное:

На вели1цэй вечeрни, по nбhчномъ pалмЁ, поeмъ: Блажeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ д7. Самоглaсны:

Їwaнна монaха: Разрэшaетъ захaріино молчaніе рождeйсz їwaннъ, и4бо не подобaше nтцY молчaти, пришeдшу глaсу: но ћкоже невёровавшу пeрвэе, љзhкъ свzзA, си1це ћвльшусz дaти nтцY свобождeніе. Е#мyже и3 благовэсти1сz, и3 роди1сz глaсъ сл0ва, и3 свёта предтeча, молS њ душaхъ нaшихъ. Двaжды.

Днeсь глaсъ сл0ва, глaсъ за невёріе держи1мый разрэшaетъ nтeчь, и3 цeркви kвлsетъ благочaдіе, соyзы непл0дствіz разрэшaz мaтерни: свэти1льникъ свёта предгрzдeтъ, зарS с0лнца прaвды возвэщaетъ пришeствіе, въ создaніе всёхъ, и3 спасeніе дyшъ нaшихъ.

Ґнат0ліа: Б9ію сл0ву хотsщу t дв7ы роди1тисz, ѓгGлъ t стaрческихъ чрeслъ происх0дитъ, вели1кій въ рождeнныхъ женaми, и3 прbр0кwвъ превhшшій: подобaше бо бжcтвенныхъ вещeй пресл†внымъ бhти начaлwмъ кромЁ в0зраста и3счaдіе, и3 безъ сёмене зачaтіе. Творsй чудесA, во спасeніе нaше, слaва тебЁ.

Ґндрeа кри1тскагw: Kви1сz днeсь вели1кій предтeча, t непл0дныхъ ложeснъ є3лісавeти произшeдъ, б0лій всёхъ прbр0кwвъ прbр0къ, и3 и4нъ нёсть, нижE востA: ћкw предтeчи свэти1льнику свётъ послёдова пресвётлый, и3 глaсу сл0во, и3 невэстов0дцу жени1хъ, гот0вzщему гDеви лю1ди и3зр‰дныz, и3 пред8wчищaющу при д©э вод0ю, захaріино прозzбeніе, и3 пустhни д0брое воспитaніе, покаsніz проповёдникъ, њчищeніе согрэшeній, сyщымъ во ѓдэ благовэствyzй и3зъ мeртвыхъ востaніе, и3 молS њ душaхъ нaшихъ.

Прbр0къ и3 предтeча и3зъ ўтр0бы kви1лсz є3си2, хrт0въ кrти1телю їwaнне, и3грaz и3 рaдуzсz во чрeвэ мaтерни, зрS цRи1цу пришeдшу къ рабЁ, носsщую безлётнаго, и3 t nц7A безъ мaтере, къ тебЁ t непл0дныz и3 стaрца по њбэтовaнію возсіsвшему. Того2 моли2, поми1ловати дyшы нaшz.

Q преслaвнагw чудесE! И$же сл0ву ѓгGла не вёровавый глаг0лющу, ћкw зачнeтъ є3лісавeть, и3 роди1тъ сhна, глаг0лz: кaкw тaz роди1тъ; занE ѓзъ заматерёхъ, и3 џныz ўдесA ўмертви1шасz: њсуди1выйсz молчaти за невёріе, днeсь зри1тъ раждaемо њбэщaнное, и3 молчaніе разрёшсz, въ весeліе вх0дитъ, благословeнъ, вопіS, гDь бGъ ї}левъ, ћкw посэти2, и3 сотвори2 и3збавлeніе лю1демъ свои6мъ, подаsй мjрови вeлію ми1лость.

Їwaнне прехвaльне, и3 вселeнскій ґпcле, гавріи1лово благовэствовaніе, и3 непл0дныz прозzбeніе, и3 пустhни д0брое воспитaніе, и3 и4скренній дрyже женихA хrтA, того2 моли2, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ ѕ7.

Вmзантjево: Днeсь свёта свэти1льникъ предпyтіе твори1тъ пришeствію б9іz сл0ва, ћкw ѕвэздA свётлаz, днeсь захaріинъ љзhкъ ўzсни2, молчaніе держaвъ ѓгGлу повелёвшу: подобaше бо си1це nтцY, глaсъ немолчaніемъ храни1ти произшeдшу и3зъ ўтр0бы непл0дныz, и3 всегw2 мjра и3збавлeніе благовэствyющу со дерзновeніемъ мн0гимъ.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Е#лісавeть зачaтъ предтeчу благодaти, дв7а же гDа слaвы, цэловaстэсz џбэ м™ри, и3 младeнецъ взыгрaсz, внyтрь бо рaбъ хвалsше вLку. Ўдиви1вшисz же мaти предтeчева, начaтъ вопи1ти: tкyду же мнЁ сE, да м™и гDа моегw2 пріи1де ко мнЁ; да спасeтъ лю1ди tчazнныz, и3мёzй вeлію ми1лость.

Вх0дъ. Прокjменъ днE.

БытіS чтeніе: (ГлавA з7i.)

РечE бGъ ґвраaму, сaра женA твоS не наречeтсz и4мz є4й сaра, но сaрра бyдетъ и4мz є4й. Благословлю1 же ю5, и3 дaмъ тебЁ t неS чaдо, и3 благословлю2 є7, и3 бyдетъ во kзhки, и3 цaріе kзы6къ t негw2 и3зhдутъ. И# падE ґвраaмъ на лицЁ своeмъ, и3 речE въ мhсли своeй: ѓще столётну роди1тсz сhнъ; и3 сaрра дeвzтьдесzтъ лётъ сyщи роди1тъ; Речe же бGъ ґвраaму: є4й, сE сaрра женA твоS роди1тъ тебЁ сhна, и3 наречeши и4мz є3мY їсаaкъ. И# положY завётъ м0й къ немY въ завётъ вёченъ. Ґвраaмъ же и3 сaрра престарёвшасz во днeхъ. Возсмэsжесz сaрра въ себЁ глаг0лющи: не ў ми2 бhсть дaже до нhнэ, господи1нъ же м0й стaръ. И# речE гDь бGъ ґвраaму: что2 ћкw возсмэsсz сaрра въ себЁ, глаг0лющи: u5бо вои1стинну ли рождY; ѓзъ же состарёхсz. Е#дA не возм0жетъ t бGа всsкъ глаг0лъ; И# гDь бGъ посэти2 сaрру, ћкоже глаг0ла: И# зачeнши роди2 ґвраaму сhна въ стaрости, ћкоже глаг0ла є3мY гDь бGъ. Њбрёза же є3го2 въ дeнь nсмhй, ћкоже заповёда є3мY гDь бGъ. И# ґвраaмъ бsше лётъ стA, є3гдA бhсть є3мY їсаaкъ сhнъ є3гw2. Речe же сaрра: смёхъ ми2 сотвори2 гDь бGъ. И$же бо ѓще ўслhшитъ, срaдуетсz мнЁ. И# речE: кто2 возвэсти1тъ ґвраaму, ћкw сосцaми питaетъ nтрочA сaрра; ћкw роди1хъ nтрочA въ стaрости моeй. И# возрастE nтрочA, и3 престA сосцaми питaтисz. И# сотвори2 ґвраaмъ ўчреждeніе вeліе, въ џньже дeнь tдои1сz їсаaкъ, сhнъ є3гw2.

Судeй чтeніе. (ГлавA Gi.)

Во дни6 џны, бhсть мyжъ t колёна дaнова, и3 и4мz є3мY манHе, и3 женA є3гw2 непл0ды, и3 не раждaше. И# kви1сz ѓгGлъ гDень къ женЁ, и3 речE къ нeй: сE ты2 непл0ды, и3 во чрeвэ пріи1меши, и3 роди1ши сhна. И# нhнэ сохрани1сz, не пjй вінA и3 сікeра, и3 не ћждь всsко нечи1сто. ЗанE сE ты2 во чрeвэ пріи1меши, и3 роди1ши сhна: и3 желёзо не взhдетъ на главY є3гw2, ћкw свzщeнно бGу бyдетъ nтрочA и3зъ чрeва. И# пріи1де женA, и3 речE мyжу своемY, глаг0лющи: ћкw человёкъ б9ій пріи1де ко мнЁ, и3 видёніе є3гw2, ћкw видёніе ѓгGла б9іz свётло ѕэлw2. И# речE: сE во чрeвэ пріи1меши, и3 роди1ши сhна: и3 нhнэ не пjй вінA и3 сікeра, и3 не ћждь всsко нечи1сто: ћкw њсвzщeнно бGу бyдетъ nтрочA и3зъ чрeва, дaже до днE смeрти є3гw2. И# помоли1сz манHе бGу, и3 речE: ко мнЁ, гDи, человёкъ б9ій, є3г0же послaлъ є3си2, къ нaмъ да пріи1детъ ќбw, и3 просвэти1тъ нaсъ, что2 сотвори1мъ nтрочaти раждaющемусz; Пріи1де же ѓгGлъ къ манHю, и3 речE: t всёхъ, и5хже рек0хъ женЁ твоeй, да сохрани1тсz, є3ли6ка и3сх0дzтъ t віногрaда, да не ћстъ, и3 вінA, и3 сікeра да не піeтъ. И# речE манHе ко ѓгGлу гDню: что2 и4мz твоE; да є3гдA пріи1детъ глаг0лъ тв0й, прослaвимъ тS. И# речE є3мY ѓгGлъ гDень: вскyю ты2 вопрошaеши и4мене моегw2; и3 то2 є4сть чyдно. И# не приложи2 ктомY ѓгGлъ гDень kви1тисz къ манHю и3 женЁ є3гw2.

Прор0чества и3сaіина чтeніе. (Главы6 м7, м7а, м7є, м7и и3 н7а.)

Тaкw глаг0летъ гDь: ўтэшaйте, ўтэшaйте лю1ди мо‰, гlг0летъ бGъ: Свzщeнницы, глаг0лите въ сeрдцы їерусали1му, ўмоли1те є3го2, ћкw ўмн0жисz смирeніе є3гw2: разрэши1сz бо грёхъ є3гw2, ћкw пріsтъ и3з8 руки2 гDни суг{ба согрэшє1ніz сво‰. Глaсъ вопію1щагw въ пустhни, ўгот0вайте пyть гDень, пр†вы твори1те стєзи2 бGу нaшему. На г0ру высокY взhди, бlговэствyzй сіHну, возвышaй крёпостію глaсъ св0й, бlговэствyzй їерусали1му: возвhсите, не б0йтесz. Ѓзъ гDь бGъ, ѓзъ ўслhшу ўб0гихъ ї}лєвъ, и3 не њстaвлю тёхъ. Но tвeрзу t г0ръ рёки, и3 посредЁ п0лz и3ст0чники: сотворю2 пустhню въ лyгъ, и3 жaждущую зeмлю во и3ст0чники водны6z. Да возвесели1тсz нeбо свhше, и3 џблацы да кропsтъ прaвду: да возсіsетъ землS, и3 да прозsбнетъ ми1лость, и3 прaвда да возсіsетъ вкyпэ. Глaсъ весeліz возвэсти1те, и3 ўслhшано да бyдетъ: возвэсти1те дaже до конє1цъ земли2. Глаг0лите, ћкw и3збaви гDь рабA своего2 їaкwва: и3 ѓще вжaждутъ въ пустhни, и3сточи1тъ и5мъ в0ду и3зъ кaмене. Возвесели1сz непл0ды нераждaющаz, раст0ргни и3 возопjй неболёвшаz: ћкw мнHга ч†да пустhz пaче, нeжели и3мyщіz мyжа.

На літjи стіхи6ры самогл†сны, глaсъ №:

И#скaпайте, г0ры, слaдость, и3 х0лми, ћкw ѓгнцы взыгрaйте: ћкw роди1сz t є3лісавeти, хотsй съ нaми водвори1тисz гDень п®тeча, разрэши1вый въ рождествЁ џтчее безглaсіе. Тёмъ и3 мы2 вопіeмъ є3мY: кrти1телю хrт0въ, моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

БGознамени1тый глaсъ, свёта свэти1льникъ, гDень п®тча, хrт0мъ свидётельствованный, пeрвый во прbр0цэхъ, њ мjрэ моли1тву творsй, и3зрsднw стaдо твоE поминaй, спасти2 невреди1мо.

Проповёдникъ бhлъ є3си2 ѓгнца б9іz и3 сл0ва, їwaнне прbр0че и3 п®тeче: прорицaеши б{дущаz, и3 предглаг0леши концє1мъ: сE ѓгнецъ б9ій, взeмлzй мjра грэхи2, и3 подаsй всBмъ вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ є7.

Ґндрeа кри1тскагw: Прbр0кwвъ предёлъ, и3 начaло ґпcлwвъ, земнaгw ѓгGла и3 нбcнаго чlвёка, глaсъ сл0ва, в0ина и3 п®тeчу хrт0ва, t њбэщaніz предвзыгрaвшасz, и3 проповёдавша прeжде ржcтвA сlнца прaвды, днeсь є3лісавeть раждaетъ и3 рaдуетсz: и3 чуди1тсz захaріа въ стaрости, молчaніе ѓки ри1зу њбложeну tложи1въ, и3 ћкw роди1тель глaса прbр0чествуетъ kвлeннэйше: тh бо nтрочA прbр0къ вhшнzгw наречeшисz, и3 пред8и1деши пути6 гот0вити є3мY. Тёмже, ѓгGле, прbр0че, ґпcтоле, в0ине, п®тeче, кrти1телю и3 проповёдниче покаsніz, и3 настaвниче, ћкw глaсъ свёта сл0ва, непрестaннw моли1сz њ нaсъ, вёрою творsщихъ твою2 пaмzть.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Хрaмъ и3 двeрь є3си2:

На стіх0внэ стіхи6ры самогл†сны, глaсъ в7:

И$же t прbр0ка прbр0ка, и3 непл0дныz прозzбeніе, въ рождeнныхъ женaми превhшша всёхъ, пустhннаго граждани1на, їwaнна слaвнаго, pалмы6 и3 пёньми, и3 пёсньми д¦0вными, восхвaлимъ, вопію1ще къ немY: кrти1телю сп7совъ и3 п®тeче, ћкw и3мёz дерзновeніе, въ честнёмъ твоeмъ рождествЁ, ўмоли2 хrтA, даровaти ми1ръ мjру, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Стjхъ: Благословeнъ гDь бGъ ї}левъ, ћкw посэти2, и3 сотвори2, и3збавлeніе лю1демъ свои6мъ.

Пріи1де глaсъ благодaти сл0ва, сlнца проповёдникъ роди1выйсz днeсь t непл0дове безчaдныz, t њбэтовaніz, їwaннъ п®тeча, лю1діе, рaдуйтесz: пріи1де ўгот0вати пyть нaмъ спасeніz. Е#мyже и3 взыгрaвъ поклони1сz, во чрeвэ сyщу мaтерни, ѓгнцу взeмлющему грэхи2 мjра, и3 подаю1щему нaмъ вeлію ми1лость.

Стjхъ: И# ты2, nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz.

И$же и3зъ чрeва мaтернz њсвsщсz, и3 прbр0чества пріeмь и3сполнeніе, днeсь t непл0дныz раждaетсz, гDне пришeствіе проповёдаz ћснw: покaйтесz, прибли1жисz бо цrтво небeсное.

Слaва, глaсъ }.

Кассjи монaхини: И#сaіи нhнэ прbр0ка глaсъ, днeсь въ б0льшагw t прbрHкъ рождeніи їwaнна и3сп0лнисz: сe бо, речE, послю2 ѓгGла моего2 пред8 лицeмъ твои1мъ, и4же ўгот0витъ пyть тв0й предъ тоб0ю. Сeй ќбw нбcнагw царS в0инъ предтeкъ, ћкw вои1стинну пр†вы творsше стєзи2 бGу нaшему, человёкъ ќбw є3стеств0мъ, ѓгGлъ же житіeмъ сhй: чистотy бо конeчнw и3 цэломyдріе цэловaвъ, и3мsше ќбw по є3стествY, бэжa же ±же чрезъ є3стество2, пaче є3стествA подвизaвсz. ТомY вси2 вёрніи добродётельми под0бzщесz, моли1ти њ нaсъ, м0лимсz, во є4же спасти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Ви1ждь є3лісавeть, къ дв7э мRjи глаг0лющу: что2 пришлA є3си2 ко мнЁ, м™и гDа моегw2; ты2 цRS н0сиши, и3 ѓзъ в0ина: ты2 законодaвца, и3 ѓзъ законоположи1телz: ты2 сл0ва, и3 ѓзъ глaсъ, проповёдающь цrтво небeсное.

На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, глaсъ д7:

Тропaрь, глaсъ д7:

Прbр0че и3 предтeче пришeствіz хrт0ва, дост0йнw восхвали1ти тS недоумёемъ мы2 люб0вію чтyщіи тS: непл0дство бо р0ждшіz и3 џтчее безглaсіе разрэши1сz слaвнымъ и3 честнhмъ твои1мъ рождеств0мъ, и3 воплощeніе сн7а б9іz мjрови проповёдуетсz. Двaжды.

И# Бцdе дв7о: Е#ди1ножды.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь п®тeчи, двaжды:

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeнное:

По №-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ д7:

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Нhнэ прозzбE нaмъ захaріинъ пл0дъ, и3 весели1тъ разyмнw мы6сли вёрныхъ, пустhнное ўкрашeніе, и3 прор0кwвъ степeнь: тёмже хrт0въ kви1сz п®тeча, и3 свидётель нел0женъ пришeствіz є3гw2. Дух0вными ќбw пёсньми соглaснw кrти1телю возопіeмъ: прbр0че и3 проповёдниче и4стины, моли2, спасти1сz нaмъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ўдиви1сz їHсифъ, є4же пaче є3стествA зрS, и3 внимaше мhслію и4же на руно2 д0ждь, въ безсёменномъ зачaтіи твоeмъ, бцdе, купинY nгнeмъ неwпали1мую, жeзлъ ґарHновъ прозsбшій, и3 свидётельствуz њбрyчникъ тв0й и3 храни1тель свzщeнникwмъ взывaше: дв7а раждaетъ, и3 по ржcтвЁ пaки дв7ою пребывaетъ.

По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Хrт0ва пришeствіz начaтокъ, преслaвнw роди1лсz є3си2 ћкw вои1стинну, їwaнне всехвaльне, прbр0кwвъ глави1зна, и3 ћкw глaсъ сл0ва сhй взывaлъ є3си2: покaйтесz, прибли1жисz цrтво нбcное. Тёмже ўгот0вавый пyть гDень, бlгодaти п®тeча kви1лсz є3си2 концє1мъ, кrти1телю и3 ґпcле, моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Прес™az дв7о м™и хrт0ва, души2 моеS стр†сти лю6тыz и3сцэли2, молю1сz, и3 прощeніе дaруй мои6мъ прегрэшeніємъ, и5хже безyмнэ содёzхъ, дyшу и3 тёло њскверни1въ, nкаsнный. Ўвы2 мнЁ, что2 сотворю2 въ чaсъ џнъ, внегдA ѓгGли дyшу мою2 разлучaтъ t страстнaгw моегw2 тэлесE; тогдA пом0щница ми2 бyди и3 предстaтельница теплёйшаz, тs бо и4мамъ надeжду рaбъ тв0й.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое:

Да рaдуетсz nтeцъ, мaти возвесели1сz, ћкw прbр0ка на земли2 родилA є3си2 днeсь, бGозвaннаго п®тeчу t њбэщaніz. Непл0ды младeнца питaетъ кrти1телz, и3 рaдуетсz захaріа, рождeнному глаг0лz: разрэши1сz љзhкъ м0й твои1мъ пришeствіемъ на зeмлю, свэти1льниче вели1кагw свёта, вои1стинну чyдо преслaвно! Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бlгодари1мъ тS при1снw, бцdе, и3 величaемъ, чcтаz, и3 покланsемсz, воспэвaюще рождество2 твоE, благодaтнаz вопію1ще непрестaннw: спаси2 нaсъ, дв7о, всеми1лостиваz, ћкw благaz, и3 дeмwнwвъ и3схити2 словоположeніz стрaшнагw, въ чaсъ и3спытaніz, да не посрами1мсz раби2 твои2.

Тaже степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

И# ты2, nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz.

Стjхъ: Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ, ћкw посэти2 и3 сотвори2 и3збавлeніе лю1демъ свои6мъ.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе луки2, зачaло G:

Зачaтъ є3лісавeтъ женA захaріина:

Конeцъ: До днE kвлeніz своегw2 ко ї}лю.

По н7-мъ pалмЁ, стіхи1ра, глaсъ в7:

И$же и3зъ чрeва мaтернz њсвsщсz, и3 прbр0чества пріeмь и3сполнeніе, днeсь t непл0дныz раждaетсz, гDне пришeствіе проповёдаz ћснw: покaйтесz, прибли1жисz бо цrтво небeсное.

КанHна двA: пeрвый, творeніе їwaнна, монaха, со їрмос0мъ на в7. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Тріст†ты крBпкіz, рождeйсz t дв7ы, безстрaстіz во глубинЁ души2 тричaстное потопи2, молю1сz, да тебЁ, ћкw въ тmмпaнэ, во ўмерщвлeніи тэлесE побёдное воспою2 пёніе.

Ћкw ќтро бlголёпно, с0лнца предтекjй, непл0дныz прозzбeніе, проповёдаетъ ћвэ дв7ы рождество2: всeй нhнэ вселeннэй сіsетъ концє1мъ просвэщeніе благочeстіz и3 благодaти.

Прbр0къ вhшнzгw и4стиннw наречeшисz: пред8и1деши бо предъ лицeмъ хrтA, вопіeтъ тебЁ сhну, їwaнне прехвaльне, д¦омъ захaріа пресвzтhмъ носи1мь, пyть ўгот0вати зижди1телю.

Глаг0лы гавріи1ла захaріа слhшавъ, вэщaніz бжcтвеннагw, kви1сz непокори1въ: и3 молчaніемъ њсуждaетсz, рэши1тсz же внезaпу t сегw2: глaсъ бо роди1сz сл0ва, їwaннъ п®тeча.

БGор0диченъ: Грaдъ б9ій всецRS, бGопріsтное селeніе, сокр0вище чcтн0е, бцdе пренепор0чнаz, сохрани2 достоsніе твоE, при1снw восхвалsющее тS, и3 чтyщее вёрою ржcтво2 твоE.

Другjй канHнъ, творeніе ґндрeево, на ѕ7. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Настaвльшему дрeвле ї}лz, бэжaщаго t раб0ты фараHновы, и3 въ пустhни питaвшему, пои1мъ и3збaвителю бGу нaшему: ћкw прослaвисz.

Молчaніе стaрчо, зак0ннагw писaніz џбразъ н0ситъ т†инъ. И$бо пришeдши благодaти, мwmсeй ўмолчA: подобaше бо премyдрости сокр0вищу ћвльшусz, всBмъ молчaти.

Въ цeркви кадsщу свzщeннику, ѓгGлъ предстA свhше, вопіS: стрaнна рождествA благовёстіе, пріид0хъ тебЁ носS, стaрче: пріи1меши бо t непл0дове рождeніz пл0дъ кrти1телz хrт0ва.

Что2 ўдиви1лсz є3си2, стaрче; что2 не вёруz стои1ши глаг0лющему тебЁ сі‰; ѓгGлъ бо є4сть вэщazй, ѓще и3 џбразъ н0ситъ человёчь. Бyди нёмъ u5бо на врeмz, дaже до рождествA сл0ва глaса.

И$же молчaніе захaріино молчaнію положи1въ џбразъ зак0ну напи1санному, и3 тёмъ показaвъ ми2 покаsніz проповёдника, зовyща: глaса вопію1щаго подавaетъ, непл0дствующей сhна.

Q преслaвныхъ вещeй хrт0ва п®тeчи! И$же прeжде пелeнъ познaвъ, плени6цы нaшz разрёшшаго, и3 нар0ды њсвsщша, днeсь t є3лісавeти роди1всz, разрэшaетъ nтцY глaсъ.

БGор0диченъ: ТS б9іе вмэсти1лище, и3 мhсленную лёствицу, є4юже сни1де бGъ, и3 воwбрaжсz, нaше ќбw существо2 на нб7сA возведE, вси2 ћкw спасeніz ходaтаицу восхвалsемъ.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Не мyдростію и3 си1лою, и3 богaтствомъ, хвaлимсz, но тоб0ю, џ§ею v3постaсною мyдростію хrтE: нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

ВLчне ќбw t дв7ы совершaетсz рождeніе: но рабA любeзна t стaрицы и3 непл0дныz м™ре, въ лёпоту предти1четъ ќбw чyдо чудеси2.

Стaрица и3 непл0ды дв7у м™рь лобзaетъ, познaвши нел0жнw сеS ржcтво2, ћкw разрэши1сz соyзъ непл0дства бжcтвеннымъ хотёніемъ.

БGор0диченъ: Неискусобрaчнw бGа воплощeнна р0ждши, страстeй прил0ги њбуревaемаго мS ўтверди2: нёсть бо, пречcтаz, рaзвэ тебє2 пом0щницы.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтверждazй гр0мъ, и3 созидazй д¦ъ, ўтверди2 менE, гDи. Да тS пою2 и4стиннw, и3 творю2 в0лю твою2: ћкw нёсть свsтъ, ћкw ты2, б9е нaшъ.

Е#лісавeть прeжде непл0ды сyщи, хrтE, цRковь твою2 проwбражaше, ћже t kзы6къ, и3 р0ждши преслaвнw, пaки показyетъ многочaдну, непл0ды ћвльшусz и3ногдA.

Пути6 ќбw и3спрaвль гDни, стезю2 проугот0вавъ, покаsніz же плоды2 показaлъ є3си2 человёкwмъ, и3 жи1зненному научи1лъ є3си2 пути2, прbр0че и3 проповёдниче хrт0въ.

Е#лісавeть днeсь и3грaющи н0ситъ тS, п®тeче, на њб8sтіzхъ состарёвшихсz, и3 вопіeтъ хвaлzщисz: нёсть свsта, ћкоже ты2, гDи б9е нaшъ.

БGор0диченъ: Прaoц7євъ разрэши1ла є3си2 печaль, рaдость нaмъ р0ждшаz, животодaвца и3 и3збaвителz: є3г0же, пречcтаz бцdе, прилёжнw моли2, спасти1сz стaду твоемY.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое:

Захaріинъ глaсъ свётлw разрэши2, словесE глaсъ р0ждсz п®тeча, и3 зак0на непл0діе всBмъ показA зовhй: покaйтесz сyщіи на земли2, сe бо пріи1де и3 kви1сz ї}съ, вс‰ хотS и3збaвити t пeрвыz клsтвы, просвэщaz крещeніемъ: вои1стинну чyдо преслaвно.

Слaва, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz:

Ћкоже с0лнце свётло, и3зъ чрeва є3лісавeти возсіS нaмъ захaріинъ сhнъ, и3 џтчее разрэши2 безглaсіе, и3 всBмъ лю1демъ въ дерзновeніи мн0зэ, и3спрaвите, вопіS, пyть гDень: и4бо т0й свободи1тъ, и3 спасeтъ къ немY притекaющыz. Е#г0же проповёдалъ є3си2, їwaнне, моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Њбнови1ла є3си2, чcтаz, б9eственнымъ ржcтв0мъ твои1мъ, и3стлёвшее во страстeхъ земнор0дныхъ мeртвенное существо2, и3 воздви1гла є3си2 вс‰ t смeрти къ животY нетлёніz. Тёмже тS по д0лгу блажи1мъ вси2, дв7о препрослaвленнаz, ћкоже прореклA є3си2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Т†инъ неизречeнныхъ предх0дитъ тaинство, новосэчeніемъ закопоположeніz є3стeственнагw болёзни разрэшeніе провозвэщaюще, и3справлeніе сеS, хrтE, и3 њбожeніе.

И#сaіа t nтцA сhну прbр0чествова, воплоти1тисz хотsщему, ѓгGла земнор0дна равноaгGльна, сE ѓзъ посылaю предъ лицeмъ твои1мъ, зовyща: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Служи1ти ћкw рaбъ владhцэ роди1хсz: на сe бо пріид0хъ, сегw2 возвэсти1ти пришeствіе, ћкw да дв7ы рождество2 пред8увёритъ, преслaвнw непл0дствующаz стaрица прозsбши.

БGор0диченъ: С™az бцdа, въ ню1же всели1тисz благоизв0ли, ћкw во благов0ненъ д0мъ, сл0во џ§ее пребжcтвенное, не растлёсz ўтр0бою, ни поболЁ: и4бо роди2 є3мманyила, бGа и3 чlвёка.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ слaвное смотрeніе твоE, хrтE б9е, ћкw роди1лсz є3си2 t дв7ы, да t лeсти и3збaвиши зовyщыz: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Покаsніе tвeрзесz твои1мъ рождеств0мъ, предтeче и3 проповёдниче. Тh бо є3ди1нъ проповёдалъ є3си2, взывaz: покaйтесz, цrтво нбcное прибли1жисz.

Дёвство ўтверждaетсz, и3 цэломyдріе торжествyетъ, пустhнz весели1тсz, и3 мjръ прaзднуетъ рождеств0мъ твои1мъ, предтeче.

Е#лісавeть рaдуетсz, и3 захaріа вэщaетъ пaки: џба ќбw њбновлsютсz по стaрости, їwaнновымъ ѓбіе глaсомъ, и3 просвэщaютсz.

БGор0диченъ: Неwпали1мую купинy тz законопол0жникъ зрsше дрeвле, даніи1лъ же г0ру с™yю смотрsше, є3ди1на м™и дв7о вLчце.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Нhнэ востaну, прbр0чески речE бGъ, нhнэ прослaвлюсz, нhнэ вознесyсz, пaдшаго пріeмъ t дв7ы, и3 къ свёту ќмному возносsй моегw2 бжcтвA.

ЗемлS и3зрасти2 всеи1стинна проповёдника, глaса всBмъ проповёдающа љзhкомъ д¦а, дв7ы сн7а, прaвду съ небесE на нaсъ прини1чущую вeщію тэлeсною.

Положи2 гDь всеи1стинна свэти1льника тS хrт0ва, вс‰ просвэщaющаго є3ди1ны њдэвaюща враждyющыz є3мY, ћкw ри1зою въ стyдъ, нел0жнw б9іz сл0ва сн7а проповёдающа.

Весели1тсz всS твaрь твои1мъ рождеств0мъ бжcтвеннэ: тh бо зeмленъ ѓгGлъ, предтeче, и3 нбcный человёкъ показaлсz є3си2, нбcнаго бGа провозвэщaz нaмъ воплощeнна.

БGор0диченъ: T тебє2 раждaетсz t nц7A сhй, съ тоб0ю при1снw, сл0во присносyщное и3 нераздёльное, ћкw сн7ъ є3динор0дный, и3 напослёдокъ t дв7ы т0й же t с™aгw воплощaетсz д¦а.

И$нъ.

Їрм0съ: Возсіsй ми2, гDи, свётъ повелёній твои1хъ, ћкw къ тебЁ дyхъ м0й ќтреннюетъ и3 поeтъ тS: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 къ тебЁ прибэгaю, цRю2 ми1ра.

ЅвэздY проугот0валъ є3си2, прaвды с0лнце, кrти1телz твоего2 їwaнна, t њбэщaніz рождeннаго днeсь, и3 р0ждшагw разрёшша глaсъ.

Не вэщaй не сопроти1въ глаг0ли, стaрче њсвzщeнне: гавріи1лъ бо глаг0летъ ти2, пeрвый во ґрхaгGлэхъ, б9іz т†инства, и3 є4же къ нaмъ тогw2 сни1тіе сказyz.

Стaрче, не невёруй, бGъ бо њбэщавaетъ, ћкw въ стaрости роди1ши сhна, њ є3гHже рождествЁ мн0зи возрaдуютсz: т0й бо пріи1детъ си1лою и3ліин0ю.

Прbр0че, проповёдниче, предтeче, є4же t непл0ды прозzбeніе, возвэсти1телю покаsніz, пустhнное nвчA, свёта свэти1льниче, њ всёхъ моли2 чтyщихъ тS вёрнw.

БGор0диченъ: Ћкw двeрь непроходи1му, и3 купинY неwпали1му, и3 несэк0му г0ру, t неsже кaмень ўсэчeсz, и4же и3зъ тебє2 воплощaемый, воспэвaемъ, вLчце, м™и всёхъ творцA.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пріид0хъ во глубины6 морск‡z, и3 потопи1ла мS є4сть бyрz мн0гихъ грэхHвъ: но ћкw бGъ и3зъ глубины2 возведи2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

БGа сл0ва познaлъ є3си2 ћкw прbр0къ, въ мaтернэй ўтр0бэ, и3 сеS љзhка ўпотреби1въ бGосл0виши въ тeмнэ черт0зэ, њбожaемь свётомъ непристyпнымъ.

Нем0лчнw, ћкw глaсъ вопію1щагw, и3збави1телz мjра кrти1телю, молS не престaй, душeвное разрэши1ти непл0діе, пою1щихъ твоE рождество2.

БGор0диченъ: Непристyпнагw бжcтвA селeніе, чи1стаz, твоS ўтр0ба kви1сz, q бцdе! На ню1же безъ боsзни нбcніи чи1нове взирaти не м0гутъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Бyрz мS помышлeній пости1гши, во глубинY низвлачи1тъ мS безмёрныхъ грэхHвъ: но ты2, ўпрaвителю благjй, предвари1въ ўпрaви, ћкw прbр0ка, и3 спаси1 мz.

Днeсь пустhнный граждани1нъ їwaннъ раждaетсz, покаsніz проповёдникъ, и3 благодaти свидётель и4стиненъ. Предтeча сл0ва, и3 свёту предсіsющаz ѕвэздA.

Днeсь сэки1ра и3сковaвшисz, посэчeніе предлагaетъ душaмъ непл0діz, и3 насаждaетъ плоды2 добродётєльныz, пред8и1детъ твeрдw въ рождествЁ твоeмъ, предтeче.

Возрaдовасz їoрдaнъ преслaвнw, и3 и3грaетъ научazсz, їwaнна слhшz, t непл0дна рождeна чрeва, м0ре же ликyетъ воднhми и3гр†ніи.

Свэти1льникъ свёта, пришeствіе предтeкъ, проповёда ѓгнца б9іz сп7са, свётъ возсіsвшаго земли2, є3стествa же всегw2 дух0внэ преджрeна.

БGор0диченъ: Бeздну ми1лости р0ждшаz, страстeй мои1хъ бeздну пучи1ною щедр0тъ твои1хъ потопи1вши, тyчу t души2 подaждь ми2 слeзъ, бGороди1тельнице всенепор0чнаz.

Кондaкъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Прeжде непл0ды днeсь хrт0ва предтeчу раждaетъ, и3 т0й є4сть и3сполнeніе всsкагw прbр0чества: є3г0же бо прор0цы проповёдаша, на сего2 во їoрдaнэ рyку положи1въ, kви1сz б9іz сл0ва прbр0къ, проповёдникъ, вкyпэ и3 предтeча.

Јкосъ: Восхвали1мъ нhнэ гDнz предтeчу, є3г0же свzщeннику є3лісавeть роди2 и3зъ ложeснъ непл0дныхъ, но не безъ сёмене: хrт0съ бо є3ди1нъ вмэсти1лище пр0йде непроходи1мо безъ сёмене. Їwaнна непл0ды роди2, безъ мyжа же сего2 не роди2: ї}са же, њсэнeніемъ nц7A и3 д¦а б9іz, дв7а роди2 чcтаz. По безсёменному kви1сz t непл0дныz, прbр0къ и3 проповёдникъ, вкyпэ и3 предтeча.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ю$ношы три2 въ вавmлHнэ, велёніе мучи1телево на бyйство прел0жше, посредЁ плaмене вопіsху: благословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Бsше пeрвэе бо мрaцэ всsко земнор0дныхъ є3стество2, q предтeче! Но ќтро, вопіS, kви1лсz є3си2: благословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Недyговавшее и3сцэли2 є3стество2 всE, слaвное t непл0дныz твоE рождество2, научи1вшее, предтeче, пёти: благословeнъ є3си2, гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

Роди1лсz є3си2, предтeче, t непл0дныz, пріи1де бо всеи1стиннw, зак0ну непл0дствующу, благодaть, хrтY пою1щи: благословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Дв7о благословeннаz, моли2 њ нaсъ молsщихъ тS: на тs бо ўповaемъ вси2, и3 тебЁ вопіeмъ: вLчце, не прeзри рабHвъ твои1хъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пeщи ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Захaріа ўмолчaвъ на врeмz, возвэсти2 молчaніе писaніемъ, и3 пaки провэщaвъ ржcтв0мъ твои1мъ, предтeче, д¦а благодaть возвэщaетъ преслaвнw.

Цeркви под0битсz непл0ды безчaднаz, є3лісавeть всечестнaz: ћже пeрвэе ќбw сyщи трeбами и3 сквaрами њчернeна, нhнэ же хвалsщисz и3 добр0тою, и3 рождeніемъ.

Предтeчи рождеств0мъ њстри1тсz днeсь сэки1ра дух0внаz, є4юже вс‰ посэкaютсz страстeй взыгр†ніz, тaйнw же процвэтaютъ плоды2 покаsніz.

Ћкw вeтхаго и3 н0ваго ходaтаz тS, предтeче, и3 стєзи2 и3справлsюща хrтHвы, њчищaющаго согрэшeній гумно2 дух0вною лопaтою, почитaемъ, їwaнне.

И$же предъ сlнцемъ тeкшаго, хrт0мъ бGомъ нaшимъ, їwaнна слaвнаго, ћкw ѕвэздY предтeчу, и3 покаsніz проповёдника, воспоeмъ вси2, t непл0дныz прошeдшаго.

БGор0диченъ: Во чрeво твоE, дв7о, безсёменнw всeльшасz, и3 р0ждшасz за неизречeнное и3 конeчное смирeніе, и3 нaсъ рaди њбнищaвша, њ всёхъ моли1ти не престaй, бцdе.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#збaвителю всёхъ, всеси1льне, посредЁ плaмене благочeствовавшыz, снизшeдъ њроси1лъ є3си2, и3 научи1лъ є3си2 пёти: вс‰ дэлA, благослови1те, п0йте гDа.

Законопол0жникъ рaбъ бsше мwmсeй, ї}съ же бGъ завёта н0вагw, нhнэ же nбои1хъ предтeча поeтъ, ћкw ходaтай: вс‰ дэлA, благослови1те, гDнz, гDа.

T пyста чрeва г0рлица пріи1де, ћкw бGосаждeннаz дубрaва, нhнэ принесE цRкви предтeчу хrт0ва, и3 воспэвaетъ: вс‰ дэлA, благослови1те, гDнz, гDа.

БGон0сніи лю1діе, kзhкъ с™ъ, г0рлицэ хrт0вэй ўпод0битесz, и3 медот0чнw восп0йте, въ цэломyдріи живyще: вс‰ дэлA, благослови1те, гDнz, гDа.

Трbченъ: Тричи1сленнымъ свётомъ њзарsеми, несоздaнное є3ди1ное бжcтво2, нем0лчными ўсты2 правослaвнw вопію1ще, почти1мъ: вс‰ дэлA, благослови1те, гDнz, гDа.

И$нъ.

Їрм0съ: Всsчєскаz, вLко, премyдростію твоeю состaвилъ є3си2, земли1 же пaки ўтверди1лъ є3си2, ћкоже вёси, дно2, њсновaніемъ водрузи1вый на водaхъ безмёрныхъ. Тёмъ вси2 вопіeмъ, воспэвaюще: благослови1те, дэлA гDнz, непрестaннw гDа.

Познaлъ є3си2, предтeче, є3мyже поклони1лсz є3си2 прeжде рождествA и3 прeжде пелeнъ твои1хъ, хrтA жизнодaвца, и3 взыгрaнми показaлъ є3си2 сего2, гDа твоего2 нарeкъ, взаи1мъ взeмъ мaтерній љзhкъ, къ пёнію хrтA бGа нaшегw.

Концы2 днeсь вселeнстіи предпрaзднуютъ, рaдуютсz ѓгGли и3 дyси прaведныхъ: живyщіи веселsтсz, ўмeршіи же пaки, їwaнну р0ждшусz, пріeмше и4мъ пр0повэдь всёхъ сп7са гDа.

Под0бzсz днeсь їwaнну їoрдaнъ, м0крыми быстри1нами и3грaше преслaвнw, слhша раждaема равноaгGльнаго житіeмъ t стaрицы непл0дны, и3справлsющаго пути6 и3 стєзи2 гDни, и3 мjръ крести1вшаго.

НачертA днeсь захaріа на дсцЁ и4мz бGонаречeнное прbр0ка и3 предтeчи, молчa же воззвA: їwaннъ да наречeтсz рождeйсz мнЁ на стaрость. Под0бно є4сть t њбэщaніz р0ждшемусz стрaнное звaніе.

БGор0диченъ: Крёпко ўтэшeніе, и3 непостhдну надeжду, стёну неwбори1му, и3 бжcтвенно предстaтельство, лю1діе твои2 и4мутъ тS, и5же тS слaвzтъ, дв7о, и3 спасaеми зовyтъ прилёжнw: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, непрестaннw гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Сокровeнное б9іе неизречeнное въ тебЁ совершaетсz ћвственное тaинство, дв7о пречcтаz: и4бо бGъ и3зъ тебє2 воплоти1сz за милосeрдіе. Тёмже тS ћкw бцdу величaемъ.

СE глaсъ предтeчи неплHднымъ и3 пусты6мъ предстA сердцaмъ, вопію1щь: пyть хrт0въ нhнэ ўгот0вите, ћкw во слaвэ грzдeтъ, є3мyже повинyющесz величaемъ.

Ћкоже дрeвле д¦омъ прес™hмъ ћвэ проповёдалъ є3си2 сн7а, предтeче, ѓгнца б9іz мjра взeмлющаго грэхи2: стaду твоемY согрэшeній разрэшeніе и3спроси2.

Трbченъ: Е#ди1ницу тричи1сленную, трbцу є3диносyщную, правослaвнw пою1ще, вёрніи, прослaвимъ, бGодётельнэ нaсъ њзарsющую, и3 свэтлостьми2 незаходи1магw свёта и3сполнsющую дyшы нaшz.

БGор0диченъ: Всёми владhчествующаz творє1ніи, лю1демъ твои6мъ дaруй побёду њдолёніz, непокори1ваго подложи2 подъ н0зэ в0инству: да тS ћкw бцdу величaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ћкw сотвори2 мнЁ вели6чіz си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2, и3 ми1лость є3гw2 въ р0дъ и3 р0дъ боsщымсz є3гw2.

Въ тебЁ вели1кое сE и3 преслaвное бGъ сотвори2 знaменіе, свzщeнниче: по стaрости бо сhна, и3 по ўмерщвлeніи ўдHвъ раждaеши предтeчу.

Да слhшатъ неплHды, и3 да воспою1тъ бGа, сe бо є3лісавeть вопіeтъ: по стaрости сhна, и3 по ўмерщвлeніи ўдHвъ раждaю предтeчу.

Весели1сz захaріе, и3 рaдуйсz нhнэ њ бз7э: сe бо є3лісавeть сwсцы2 питaетъ, по стaрости, сhна, и3 по ўмерщвлeніи ўдHвъ раждaетъ предтeчу.

Слaва дaвшему непл0днэй по стaрости пл0дъ, стaрцу и3 прbр0ку сhна, гот0вzща є3мY лю1ди совершє1нны, б9eственнаго предтeчу.

БGор0диченъ: Въ тS всели1всz, и4же въ нёдрэхъ сhй n§ескихъ роди1сz безъ стрaсти и3 тли2, и3 приведE нaсъ за милосeрдіе nц7Y и3 бжcтвенному д¦у.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2, ўслhшите:

Предтeчево днeсь радостотв0рное рождeніе сётованіе рэши1тъ џтча безглaсіz, и3 р0ждшіz непл0дство: возвэщaетъ же настоsщую рaдость и3 весeліе. Тёмже и3 всS твaрь свётлw т0е прaзднуетъ. Двaжды.

БGор0диченъ, под0бенъ:

Прbр0цы проповёдаша, ґпcтоли научи1ша, и3 мyчєницы бGомyдреннw твоего2 сн7а, бцdе, ћснw и3сповёдаша бGа всёхъ, пречcтаz. Съ ни1миже тS величaемъ, тоб0ю и3збaвльшесz дрeвнzгw њсуждeніz.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7. Глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Q преслaвнагw чудесE! И#зъ престарёлыz мaтере, б9іz сл0ва провозвёстникъ, їwaннъ днeсь произhти тщи1тсz, свsзанный љзhкъ kснёйше рождеств0мъ глаг0лати kвлsетъ. Q неизглаг0ланнагw твоегw2 смотрeніz, вLко! И$мже, хrтE, спаси2 дyшы нaшz, ћкw є3ди1нъ милосeрдъ.

Q преслaвнагw чудесE: въ рождeнныхъ женaми, прорHкъ же превhшшій, мaтернzгw непл0дства разрэшaетъ њсуждeніе, и4мже д¦омъ и3 си1лою пришeдъ и3ліин0ю, пyть гDень и3спрaвити. Q неизглаг0ланнагw твоегw2 бlгоутр0біz, вLко! И$мже, хrтE, спаси2 дyшы нaшz, ћкw є3ди1нъ милосeрдъ.

Q преслaвнагw чудесE! Проповёдавый хrт0во къ человёкwмъ и3стощaніе, превhше показyетъ всёхъ того2 глaсомъ, и3 р0ждшіz разрэшaетъ непл0діе, си1лою б9eственною, и3 захaріинъ љзhкъ. Q вели1кихъ твои1хъ чудeсъ, вLко! И$миже, хrтE, спаси2 чтyщыz твоего2 вели1каго п®тeчу.

Q преслaвнагw чудесE! Въ рождeнныхъ женaми прор0къ, и3 п®тeча превhше kвлsетсz, прbр0кwвъ же превhшшій, и3 пришeствіz хrт0ва предвозвёстникъ, предвзыгрaвый во ўтр0бэ мaтерни. Q ѕэлw2 вели1кихъ твои1хъ даровaній, чlвэколю1бче! И4миже, хrтE, спаси2 дyшы нaшz, ћкw всеси1ленъ.

Слaва, глaсъ ѕ7.

Ґнат0ліево: ЅвэздA ѕвёздъ п®тeча, t непл0дныz ўтр0бы на земли2 раждaетсz днeсь, їwaннъ бGовожделённый, и3 хrт0ву kвлsетъ зарю2, вост0къ свhше, въ прaвое вёрныхъ прехождeніе.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ.

На літургjи блажє1нна п®тeчи пeрвагw канHна пёснь G-z, на д7: и3 вторaгw пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь хрaма хrт0ва, и3 бцdы, ѓще є4сть, тaже тропaрь п®тeчи. Посeмъ кондaкъ хрaма хrт0ва.

Слaва, п®тeчи: И# нhнэ, хрaма бцdы. Ѓще нёсть хрaма бцdы: И# нhнэ, кондaкъ хрaма хrт0ва. Ѓще нёсть хрaма хrт0ва, глаг0лемъ тропaрь прeжде п®тeчи: Слaва, кондaкъ є3гw2: И# нhнэ:

Предстaтельство хrтіaнъ:

Прокjменъ, ґпcлъ, и3 є3ђліе чтeмъ п®тeче є3ди1нъ: тaкожде и3 причaстенъ.

Прокjменъ, глaсъ з7:

Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ:

Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й:

Ґпcлъ къ ри1млzнwмъ, зачaло рв7i.

Ґллилyіа, глaсъ №: Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ:

Стjхъ: И# ты2, nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz.

Е#ђліе луки2, зачaло №:

Понeже ќбw мн0зи начaша чини1ти:

Конeцъ въ зачaлэ д7:

До днE kвлeніz своегw2 ко ї}лю.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

Рsдъ же ґпcлъ, и3 є3ђліе вычитaемъ напреди2.

Подобaетъ вёдати, ћкw ѓще случи1тсz прaздникъ їwaнна п®тeчи въ недёлю, предварsютсz вс‰ воскрє1снаz.

Очікується текст

Знайшли помилку