Мінея Місячна,  Червень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Червень

← В 28-й день В 30-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 29-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Святы́х сла́вных и всехва́льных и первоверхо́вных апо́стол Петра́ и Па́вла

Твори́м бде́ние.

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ хвале́ние Це́ркви Твое́й, Го́споди,/ честны́я апо́столы Твоя́,/ в не́йже просиява́ют мы́сленнии свети́льницы,/ Петр же и Па́вел, я́коже зве́зды слове́сныя,/ вселе́нную озаря́юще,/ и́миже просвети́л еси́ за́падный мрак,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.

Дал еси́ утвержде́ние Це́ркви Твое́й, Го́споди,/ Петро́ву тве́рдость, и Па́влов ра́зум,/ и све́тлую му́дрость,/ и обои́х богогла́сие и́стинное,/ е́ллинскую пре́лесть отгоня́щее,/ те́мже, тайноводи́ми от обои́х,/ пое́м Тя, Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.

Дал еси́ о́браз обраще́ния согреша́ющим,/ о́ба апо́столы Твоя́,/ о́ваго у́бо отве́ргшагося Тебе́ во вре́мя стра́сти и пока́явшася,/ о́ваго же про́поведи Твое́й сопротивля́ющася и ве́ровавша,/ и обою́ собо́ру первостоя́тельствующих друго́в Твои́х,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.

Сла́ва, глас 8. Иоа́нна мона́ха:

Досади́тель и гони́тель Це́ркве был еси́,/ Па́вле всеблаже́нне,/ с Небесе́ же зван быв, защити́л еси́ сию́ пресла́вно,/ е́йже ны́не моли́ изба́витися от бед/ и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен:

Кров Твои́, Богоро́дице Де́во,/ врачевство́ е́сть духо́вное:/ в о́нь бо прибега́юще,/ от душе́вных неду́г избавля́емся.

Проки́мен дне.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Пе́тре, апо́столов основа́ние,/ ка́меню Христо́вы Це́ркве,/ христиа́нов нача́ло,/ паси́ о́вцы твоего́ двора́ сла́вно:/ а́гнцы твоя́ сохрани́ от волко́в льсти́вых,/ изба́ви ста́до твое́ от напа́стей лю́тых,/ тя бо моли́твенника к Бо́гу неусы́пна стяжа́хом вои́стинну/ и, о тебе́ хва́лящеся, спаса́емся вси.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Па́вле, язы́ков ло́вче,/ христиа́н предста́телю,/ вселе́нныя свети́льниче,/ уста́ немо́лчна Христа́, Жива́го Бо́га,/ обтеки́й, я́коже со́лнце, концы́ вся/ пропове́данием Боже́ственныя ве́ры./ Разреши́ от уз грехо́вных вся восхваля́ющия тя/ и крася́щияся моли́твами твои́ми.

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет тве́рдь.

Пе́тре, верхо́вный учениче́, Па́вле, апо́столов исполне́ние,/ пе́рвии пропове́дницы,/ ны́не со дерзнове́нием моли́теся к Бо́гу приле́жно/ и ско́рую по́мощь и разреше́ние бед вку́пе низпосли́те скорбя́щим нам,/ я́ко да похва́лимся ве́рою/ и ны́не в се́ни ва́шей/ де́лы проявля́юще покро́в ваш.

Сла́ва, глас 4. Иоа́нна мона́ха:

Христо́с, тя пе́рваго избра́в,/ Пе́тре, основа́ние ве́ры,/ венча́ тя, И́же всех Влады́ка тебе́ предрече́:/ блаже́н еси́, Си́моне вар Ио́на,/ я́ко пло́ть и кро́вь не яви́, священнопропове́дника Моего́ сотвори́ тя,/ но Оте́ц Мой, И́же е́сть на Небесе́х,/ Того́ моли́, Богоблаже́нне апо́столе,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Изба́ви нас от бед:

Тропа́рь зри на вели́цей вече́рни

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

По обы́чном псалме́ пое́м: Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2. Самоподо́бен. Андре́я Пи́рскаго:

Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м Петра́ и Па́вла,/ разделе́нныя телесы́/ и совоку́пленныя ду́хом,/ Богопропове́дников первостоя́тели?/ О́ваго у́бо я́ко апо́столов преднача́льника,/ о́ваго же я́ко па́че ине́х труди́вшася./ Сих бо вои́стинну досто́йно безсме́ртныя сла́вы венцы́/ венча́ет Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими пе́сненными добро́тами/ воспое́м Петра́ и Па́вла?/ Богоразу́мия криле́, прелете́вшия концы́/ и к Небеси́ возне́сшияся,/ ру́це Ева́нгелия благода́ти,/ но́зе и́стиннаго пропове́дания,/ ре́ки прему́дрости,/ кре́стныя ро́ги,/ и́миже де́монов бро́вь Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими духо́вными пе́сньми/ похва́лим Петра́ и Па́вла?/ Безбо́жия закла́вшия незатыка́емая уста́,/ стра́шныя Ду́ха мечи́,/ Ри́ма све́тлая удобре́ния,/ всея́ вселе́нныя пита́тели,/ Но́ваго Заве́та Богопи́санныя скрижа́ли мы́сленныя,/ я́же в Сио́не Христо́с возгласи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 4. Иоа́нна мона́ха:

Трикра́тным вопроше́нием,/ е́же: Пе́тре, лю́биши ли Мя?/ трикра́тное отверже́ние Христо́с испра́вил е́сть./ Те́мже и к Тайнове́дцу Си́мон:/ Го́споди, вся ве́си, вся зна́еши,/ Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя./ Те́мже к нему́ Спас:/ паси́ о́вцы Моя́, паси́ избра́нныя Моя́,/ паси́ а́гнцы Моя́, я́же Мое́ю кро́вию снабде́х во спасе́ние./ Того́ моли́, Богоблаже́нне апо́столе,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: И́же Тебе́ ра́ди:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния:

Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние (глава́ 1):

Бра́тие,/ благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́са Христа́,/ И́же по мно́зей Свое́й ми́лости порожде́й нас во упова́ние жи́во/ воскресе́нием Иису́с Христо́вым от ме́ртвых,/ в насле́дие нетле́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо,/ соблюде́но на Небесе́х вас ра́ди,/ и́же си́лою Бо́жиею соблюде́ни ве́рою во спасе́ние,/ гото́вое яви́тися во вре́мя после́днее./ О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́не, а́ще ле́по е́сть,/ приско́рбни бы́вше в разли́чных напа́стех,/ да искуше́ние ва́шея ве́ры многочестне́йше зла́та ги́бнуща,/ огне́м же искуше́на, обря́щется в похвалу́ и че́сть и сла́ву,/ во открове́нии Иису́с Христо́ве,/ Его́же не ви́девше, лю́бите,/ и на Него́же ны́не не зря́ще, ве́рующе же,/ ра́дуетеся ра́достию неизглаго́ланною и просла́вленною,/ прие́млюще кончи́ну ве́ре ва́шей, спасе́ние душа́м.

Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние (глава́ 1):

Возлю́бленнии,/ препоя́савше чре́сла помышле́ния ва́шего,/ трезвя́щеся соверше́нне, упова́йте на приноси́мую вам благода́ть открове́нием Иису́с Христо́вым./ Я́ко ча́да послуша́ния, не преобразу́ющеся пе́рвыми неве́дения ва́шего похоте́нии,/ но по зва́вшему вы Свято́му, и са́ми свя́ти во всем житии́ бу́дите./ Зане́ пи́сано е́сть:/ свя́ти бу́дите, я́ко Аз Свят е́смь./ И а́ще Отца́ называ́ете, нелицеме́рно судя́ща кому́ждо по де́лу,/ со стра́хом жития́ ва́шего вре́мя жи́тельствуйте,/ ве́дяще, я́ко не истле́нным сребро́м или́ зла́том/ изба́вистеся от су́етнаго ва́шего жития́, отцы́ пре́даннаго,/ но честно́ю кро́вию, я́ко А́гнца непоро́чна/ и Пречи́ста, Христа́.

Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние (глава́ 2):

Возлю́бленнии,/ молю́, я́ко прише́льцы и стра́нники,/ огреба́тися от плотски́х похоте́й, я́же вою́ют на ду́шу,/ житие́ ва́ше иму́ще добро́ во язы́цех,/ да о не́мже клеве́щут вас, а́ки злоде́ев,/ от до́брых дел ви́девше, просла́вят Бо́га в де́нь просвеще́ния./ Повини́теся у́бо вся́кому челове́чу созда́нию, Го́спода ра́ди:/ а́ще царю́, я́ко преоблада́ющу,/ а́ще ли же князе́м, я́ко от Него́ по́сланным,/ во отмще́ние у́бо злоде́ем, в похвалу́ же благотво́рцем./ Я́ко та́ко е́сть во́ля Бо́жия,/ благотворя́щим обуздова́ти безу́мных челове́к неве́жество,/ я́ко свобо́дни, а не я́ко прикрове́ние иму́ще зло́бы свобо́ду, но я́ко раби́ Бо́жии./ Всех почита́йте,/ бра́тство возлюби́те,/ Бо́га бо́йтеся, царя́ чти́те./ Раби́, повину́йтеся во вся́ком стра́се влады́кам,/ не то́кмо благи́м и кро́тким, но и стропти́вым./ Се бо е́сть уго́дно пред Бо́гом,/ а́ще со́вести ра́ди Бо́жия терпи́т кто ско́рби, стражда́ без пра́вды./ Ка́я бо похвала́, а́ще согреша́юще, му́чими, терпите́?/ Но, а́ще добро́ творя́ще и стра́ждуще, терпите́,/ сие́ уго́дно пред Бо́гом./ На сие́ бо и зва́ни бы́сте,/ зане́ и Христо́с пострада́ по нас,/ нам оста́вль о́браз, да после́дуем стопа́м Его́./ И́же греха́ не сотвори́, ни обре́теся ле́сть во усте́х Его́./ И́же укоря́емь, проти́ву не укоря́ше,/ стражда́, не, преща́ше,/ предая́ше же судя́щему пра́ведно./ И́же грехи́ на́ша Сам вознесе́ на те́ле Свое́м на дре́во,/ да, от грех избы́вше, пра́вдою поживе́м.

На лити́и стихи́ры, глас 2. Самогла́сны.

Андре́я Иерусалими́ты: Гряди́те, собо́ри дне́сь ве́рных,/ благохва́льное и кра́сное собра́ние,/ благода́ти избра́нныя хитрецы́,/ Петра́ и Па́вла, подо́бными хвала́ми венча́ем,/ я́ко незави́стно всем сло́во все́явше,/ с си́ми и благода́ть Ду́ха обогати́ша,/ и, и́стиннаго виногра́да су́ще ло́зие,/ грозд зрел нам возде́лаша,/ веселя́щ сердца́ на́ша./ К ни́мже открове́нным лице́м и чи́стою со́вестию возопие́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, разори́тели безслове́сных и служи́телие слове́сных./ Ра́дуйтеся, всех Творца́ и Строи́теля избра́ния кра́сная./ Ра́дуйтеся, хода́таи благи́х и отгони́телие ле́стных,/ и́хже да умо́лим:/ моли́теся при́сно к Зижди́телю и Учи́телю мир крепкостоя́телен ми́ру дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Арсе́ниево: Ученики́ Христо́вы и основа́ния Це́ркве,/ и́стинныя столпы́ и сте́ны/ и трубы́ Боже́ственныя Христо́вых уче́ний и страда́ний,/ верхо́вныя Петра́ и Па́вла,/ я́ко всего́ ми́ра предста́тели, восхва́лим:/ си́и бо, обте́кше широту́ всея́ земли́,/ я́коже ра́лом, все́яша ве́ру/ и всем Богоразу́мие всади́ша,/ Тро́йческое явля́юще Сло́во./ О, Пе́тре, ка́меню и основа́ние,/ и Па́вле, сосу́де избра́нный!/ И́же и сопряже́ннии волы́ Христо́вы,/ вся привлеко́ша к Богоразу́мию язы́ки,/ гра́ды же и о́стровы,/ евре́и же па́ки ко Христу́ возведо́ша,/ и мо́лят спасти́ся душа́м на́шим.

Ге́рманово: Пе́тре, верхо́вне сла́вных апо́стол, ка́меню ве́ры,/ и Па́вле чу́дне, Святы́х Церкве́й вити́я и свети́льниче,/ Боже́ственному престо́лу предстоя́ще,/ о нас Христу́ моли́теся.

Па́вле, уста́ Госпо́дня, основа́ние уче́ний,/ иногда́ у́бо гони́тель Иису́са Спа́са,/ ны́не же и первопресто́льник апо́столов быв, блаже́нне./ Те́мже неизглаго́ланная ви́дел еси́, му́дре,/ да́же до тре́тияго небесе́ возше́д, и взыва́л еси́:/ прииди́те со мно́ю, и благи́х не лиши́мся.

Глас 3. Иоа́нна мона́ха: Вы́шняго Иерусали́ма гра́ждане,/ ка́мень ве́ры, вити́я Це́ркве Христо́вы,/ Тро́йческая дво́ица, ми́ра ловцы́,/ оста́вльше дне́сь я́же на земли́,/ отыдо́ша страда́нием к Бо́гу/ и мо́лятся Ему́ со дерзнове́нием/ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 5. Византи́ево:

Прему́дрость Бо́жия, Соприсносу́щное Сло́во О́тчее,/ я́коже в Евангелиях предрече́, многопло́дныя ло́зы/ вы есте́, всехва́льнии апо́столи,/ и́же грозд зрел и красе́н в ве́твех ва́ших нося́щии,/ его́же, ве́рнии, яду́ще, услажда́ем вкус к весе́лию./ Пе́тре, ка́меню ве́ры,/ и Па́вле, похвало́ вселе́нныя,/ утверди́те ста́до, е́же стяжа́сте уче́ньми ва́шими.

И ны́не, Богоро́дичен: Блажи́м Тя, Богоро́дице:

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 1. Андре́я Кри́тскаго:

Я́же по вся гра́ды у́зы и ско́рби твоя́,/ кто ска́жет, сла́вне апо́столе Па́вле?/ Труды́, боле́зни и бде́ния,/ я́же во а́лчбе и жа́жде злостра́стия,/ я́же в зиме́ и наготе́, ко́шницу и жезлобие́ния,/ каменомета́ния и обхожде́ния, глубины́ истопле́ния,/ позо́р был еси́ А́нгелов и челове́ков./ Вся у́бо претерпе́л еси́ о укрепля́ющем тя Христе́,/ да мир приобря́щеши, о Христе́ Иису́се, Го́споде твое́м./ Те́мже мо́лим тя, творя́щии па́мять твою́ ве́рно:/ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Я́же по вся гра́ды вяза́ния и ско́рби твоя́/ кто́ испове́сть, сла́вне апо́столе?/ Или́ кто предста́вит по́двиги и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́ во Ева́нгелии Христо́ве,/ да вся приобря́щеши и Христу́ приведе́ши Це́рковь?/ Но сию́ проси́ сохрани́ти до́брое твое́ испове́дание,/ да́же до коне́чнаго издыха́ния,/ Па́вле апо́столе и учи́телю Церкве́й.

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же ру́ку Его́ возвеща́ет тве́рдь.

Свети́льники вели́кия Це́ркве,/ Петра́ и Па́вла восхва́лим:/ па́че бо со́лнца возсия́ша на тве́рди ве́ры/ и язы́ки заря́ми пропове́дания от неве́дения возведо́ша./ Ов у́бо на кресте́ пригво́ждься,/ к Небеси́ ше́ствия творя́,/ иде́же Ца́рствия ключи́ от Христа́ прия́т,/ ов же мече́м усе́чен быв,/ ко Спа́су отше́д,/ по достоя́нию ублажа́ются/ и о́ба Изра́илю возвеща́ют,/ я́ко на Сама́го Го́спода непра́ведно ру́це простре́./ Те́мже моли́твами их, Христе́ Бо́же наш,/ на ны шата́ющияся низложи́/ и правосла́вных ве́ру утверди́,/ я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва, глас 6. Ефре́ма Кари́я:

Пра́здник ра́достен возсия́ конце́м дне́сь:/ всечестна́я па́мять прему́дрых апо́стол и верхо́вных/ Петра́ и Па́вла,/ те́мже и Рим сра́дуется, ликовству́я в пе́снех и пе́ниих./ Пра́зднуем и мы, бра́тие,/ всечестны́й сей де́нь соверши́вше./ Ра́дуйся, Пе́тре апо́столе,/ и́скреннии дру́же твоего́ Учи́теля,/ Христа́, Бо́га на́шего;/ ра́дуйся, Па́вле вселюбе́знейший,/ и пропове́дниче ве́ры, и учи́телю вселе́нныя;/ я́ко име́я дерзнове́ние,/ супру́же святоизбра́нный,/ Христа́, Бо́га на́шего моли́те/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь апо́столов, два́жды, и Богоро́дице Де́во: еди́ножды, и чте́ние.

Тропа́рь, глас 4:

Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь апо́столов, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:

По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Глубину́ ловле́ния оста́вль,/ с Небесе́ прие́м от Отца́ Боже́ственное открове́ние Сло́ва воплоще́ния,/ и со дерзнове́нием ве́рно вопия́л еси́ Зижди́телю Твоему́:/ Бо́жия Тя вем Сы́на Единосу́щна./ Те́мже по достоя́нию вои́стинну показа́лся еси́ ка́мень ве́ры/ и ключа́рь благода́ти, Пе́тре апо́столе./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Церко́внаго ка́меня, всехва́льнаго Петра́, и побо́рника Па́вла,/ мирску́ю мре́жу, досто́йно восхва́лим, ве́рнии, я́ко имуща ключи́ Небе́сныя:/ от них бо просвети́ся вселе́нная ве́рою Тро́йческою./ Сла́ва Просла́вльшему вас,/ сла́ва Укре́пльшему вы,/ сла́ва Дарова́вшему вас ра́ди жи́знь ве́чную.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ру́це Твои́ Боже́ственнии,/ и́миже Созда́теля понесла́ еси́,/ Де́во Пресвята́я, вопло́щшагося благосты́нею,/ просте́рши, умоли́ Его́ изба́вити нас от искуше́ний, и страсте́й, и бед,/ хва́лящих Тя любо́вию и вопию́щих:/ сла́ва Все́льшемуся в Тя,/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Изба́вльшему нас рождество́м Твои́м.

По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

С Небесе́ зва́ние от Христа́ прии́м, яви́лся еси́ пропове́дник Све́та,/ всех благода́ти озари́л еси́ уче́ньми:/ зако́на бо служе́ние пи́смене изструга́в, ве́рным облиста́л еси́ ра́зум Ду́ха./ Те́мже и в тре́тие не́бо досто́йне взя́тся превы́спренно,/ и в рай дости́гл еси́, Па́вле апо́столе./ Моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь:

Светолу́чными сия́нии, я́коже зве́зды, земны́я концы́ просвеща́ете уче́нии святы́я про́поведи,/ Небе́снии таи́нницы, Госпо́дни апо́столи.

И ны́не, Богоро́дичен:

Те́плое заступле́ние су́щим в беда́х, и Помо́щницу на́шу,/ и к Бо́гу премене́ние, Е́юже тли изба́вихомся,/ Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Верхо́вныя я́вльшияся от учени́к, вели́кия свети́льники и све́тлыя,/ Петра́ да восхва́лим и прему́драго Па́вла:/ огне́м бо Боже́ственнаго просия́вшия Ду́ха, мглу пре́лести попали́ша всю,/ те́мже и Вы́шняго Ца́рствия ору́жницы досто́йне показа́шася и благода́ти сопресто́льницы./ Сего́ ра́ди вопие́м:/ апо́столи Христа́ Бо́га, прегреше́ний оставле́ние испроси́те/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Всенепоро́чная Неве́ста Творцу́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная Нетле́нная,/ отжени́ о́блак страсте́й и Вы́шняго прича́стия сподо́би/ и све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию: Вся́кое дыха́ние: Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 67.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6. Самогла́сна:

Благоче́стия и́стинныя пропове́дники/ и Це́ркве пресве́тлыя зве́зды/ пе́сньми похва́льными почти́м,/ Петра́, ка́меня ве́ры,/ и Па́вла, и́стиннаго учи́теля и таи́нника Христо́ва./ Си́и бо и́стинное сло́во все́явше в се́рдца ве́рных,/ всем плодоно́сие да́рующа,/ и мо́лят Христа́ Бо́га/ спасти́ся ду́шам на́шим.

Кано́на два. Творе́ние Иоа́нна Дамаски́на. Пе́рвый свята́го апо́стола Петра́, глас 4, со ирмосо́м на 8, ирмо с по два́жды, тропари́ на 6.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Не́сть Тебе́ подо́бен,/ препросла́вленный Го́споди,/ руко́ю бо кре́пкою изба́вил еси́ лю́ди,/ я́же стяжа́л еси́, Человеколю́бче.

Верхо́внейшаго апо́столов дне́сь, я́ко первозва́ннаго Христо́ва,/ богодохнове́нными пе́сньми досто́йно воспои́м.

Тя предве́чный проуве́дев, предуста́ви, всеблаже́нне Пе́тре,/ я́ко предста́теля Своея́ Це́ркве и первопресто́льника.

Ни пло́ть, ниже́ кро́вь тебе́, но Оте́ц вдохну́/ Христа́ богосло́вити, Сы́на и́стиннаго Бо́га Вы́шняго, апо́столе.

Богоро́дичен: Го́ру святу́ю, превы́шнее носи́ло,/ Ма́терь Бо́жию и Де́ву и́стинную по рождестве́ воспое́м.

Ин кано́н свята́го апо́стола Па́вла, тропари́ на 6, глас 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Посе́ченный несеко́маго пресече́/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де,/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль,/ пе́снь же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Я́коже су́щая нарица́я не су́щая Христо́с Боже́ственным ра́зумом, Па́вле всеблаже́нне,/ Той из ма́терня чре́ва тя избра́/ понести́ пред язы́ки Боже́ственное Его́ И́мя, е́же па́че вся́каго и́мене:/ сла́вно бо просла́вися.

Бу́дущее возвеща́я тебе́ сия́ние благоче́стия, Па́вле,/ и ле́сти очище́ние,/ Христо́с я́влься на горе́ молниезра́чен,/ о́чи у́бо помрача́ет плотски́я, душе́вныя же вразумля́ет Тро́йческим ра́зумом:/ сла́вно бо просла́вися.

Обре́зание у́бо соверша́я осмодне́вное и ревни́тель оте́ческих, Па́вле, преда́ний,/ от се́мене евре́йска, коле́на Вениами́нова,/ по зако́ну же фарисе́й я́влься,/ вмени́л еси́ вся уме́ты и Христа́ приобре́л еси́:/ сла́вно бо просла́вися.

Богоро́дичен: Чи́стая Ма́ти Бо́га Вседержи́теля, от ца́рскаго коле́на, Влады́чице, изра́стши/ и еди́на Бо́га, все́ми ца́рствующаго, ро́ждшая пло́тию па́че естества́,/ от бед мя спаси́, Сы́ну Твоему́ пою́ща:/ сла́вно бо просла́вися.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Пе́снь 3

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Тя, блаже́нна, сла́дкая уста́ Христа́ Бо́га и сокро́вище тве́рдо Ца́рствия показа́ша./ Те́мже воспева́ем тя, Пе́тре апо́столе.

На ка́мени твоего́ Богосло́вия водрузи́ Влады́ка Иису́с Це́рковь непрекло́нну,/ в не́йже тя, апо́столе Пе́тре, сла́вим.

Я́ко пребо́льши А́нгел Петр в телеси́:/ во све́тлом бо прише́ствии сего́/ Христо́с Бог судию́ же и соседа́теля бы́ти рече́.

Богоро́дичен: Неискусобра́чная, Бо́га пло́тию ро́ждшая,/ стра́стными прило́ги преклоне́нна мя утверди́:/ не́сть бо, Чи́стая, ра́зве Тебе́, помо́щницы.

Ин

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Ты ка́мень основа́ния ве́рным душа́м положи́лся еси́ многоце́нен,/ краеуго́лен Спа́са и Го́спода.

Па́вле всеблаже́нне,/ на основа́нии твое́м, моли́ся, доброде́телей всехва́льных назда́тися све́тлости.

Всегда́ ме́ртвость Иису́сову на твое́м те́ле соверше́нно, Па́вле, обнося́й,/ сподо́бился еси́ и́стинныя жи́зни.

Богоро́дичен: Тя вси стяжа́хом прибе́жище и сте́ну на́шу, христиа́не,/ Тя славосло́вим немо́лчно, Безневе́стная.

Ипакои́, глас 8:

Ка́я темни́ца не име́ тебе́ ю́зника?/ Ка́я же Це́рковь не и́мать тя вити́ю?/ Дама́ск великому́дрствует о тебе́, Па́вле, ве́де бо тя запя́та све́том;/ Рим, твою́ кро́вь прие́мый, и той хва́лится,/ но и Тарс мно́жае ра́дуется и лю́бит, почита́я твои́ пелены́./ Пе́тре, ве́ры ка́меню, Па́вле, похвало́ вселе́нныя,/ от Ри́ма соше́дшеся, утверди́те нас.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Сей Бог наш, от Де́вы вопло́щся/ и естество́ обожи́в,/ Его́же воспева́юще, вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Челове́ком ловца́ тя, я́коже обеща́ Христо́с, соде́ла Боже́ственна Своея́ Це́ркве,/ пе́рвому вручи́в корми́ла.

Тобо́ю умоля́емь Жизнода́вец Иису́с,/ вяза́ти же и реши́ти да́вый тебе́ вла́сть, Пе́тре, да бу́дет ми ми́лостив.

Христо́во Ца́рствие отве́рсти приле́жно моли́ся, Пе́тре,/ Боже́ственную твою́ па́мять ве́рою несумне́нною чту́щим.

Богоро́дичен: Госпоже́ Всепе́тая, Богороди́тельнице,/ моя́ помышле́ния Твои́ми моли́твами очи́стивши,/ покажи́ мя благопло́дна, Ма́ти всех Бо́га.

Ин

Ирмо́с: Всел еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди,/ и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ их,/ и спасе́ние бы́сть ежде́ние Твое́/ ве́рно пою́щим:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Все́де, я́коже лев, ярови́дно погубля́я Христо́ву Це́рковь, Савл иногда́,/ ят же быв Боже́ственным гла́сом А́гнца Бо́жия, Его́же гоня́ше,/ ста́до я́ко па́стырю вруча́ет.

Хотя́й просвети́ти вселе́нную омрача́ется,/ Ана́ния же к сему́ посла́ся, душе́вное же просвеще́ние дая́й и теле́сное/ от Боже́ственнаго явле́ния, сосу́д избра́н показа́в того́.

Па́влом досто́йно Дама́ск напоя́ется:/ от сего́ бо, я́коже от рая́ иногда́,/ вод Боже́ственных сей произы́де вели́кий исто́чник/ и упои́ всю Богоразу́мием незави́стно зе́млю.

Богоро́дичен: Низложи́ си́льныя со престо́л Госпо́дь, Де́ва и Ма́ти я́коже рече́,/ а́лчущия же Боже́ственных благ испо́лни, ве́рою зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Стяжа́вый ны, избра́нныя лю́ди/ Кро́вию Твое́ю, Го́споди,/ Твой мир да́ждь нам,/ во единомы́слии сохраня́я ста́до Твое́.

И́же от любве́ прии́м дерзнове́ние к Бо́гу,/ досто́йно чуди́м быва́ше лове́ц и неве́жда,/ чудоде́йствуя пресла́вно благода́тию.

Не зла́то Тебе́ ра́ди, ни сребро́, Христе́,/ Боже́ственный Твой апо́стол, но доброде́тель стяжа́в,/ чуде́с обогати́ся си́лою.

Исправля́хуся стопы́ и гле́зне хромы́х, де́йственным твои́м глаго́лом:/ Боже́ственным бо Ду́хом соверша́хуся пресла́вныя ве́щи.

Богоро́дичен: Воплоти́ся Бог по ипоста́си, Чи́стая, из Тебе́ пло́тию соединя́емь,/ пребы́в неизме́нен, по Боже́ственному существу́ безпло́тен.

Ин

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Ты и́стинную избра́л еси́, Па́вле, похвалу́,/ Крест Царя́ Христа́ при́сно нося́,/ я́коже побе́ду, апо́столе.

Тебе́ е́же жи́ти, Христо́с, и е́же умре́ти, приобре́тение изря́дно:/ любо́вию бо сраспя́лся еси́ Распе́ншемуся нас ра́ди, Па́вле пресла́вне.

Ра́дуешися вои́стинну о Го́споде, Па́вле честны́й, изше́д из телесе́/ и отше́д ко Христу́, Жизнода́вцу Бо́гу.

Богоро́дичен: Моли́ при́сно Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ Неискусобра́чная Мари́е Чи́стая,/ посла́ти нам, ве́рным, ми́лость.

Пе́снь 6

Ирмо́с: В ки́те, Христе́, тридне́вновав, Ио́на/ прописа́ Тя, Безсме́ртнаго, я́ко ме́ртва во́лею/ в се́рдце земне́м тридне́вновавша.

Я́коже дре́вле, Христе́, десни́цею Твое́ю по воде́ пе́ша ходя́ща Петра́ спасл еси́,/ и мене́, потопля́ема бу́рею лю́тых напа́стей, спаси́, я́ко Милосе́рд.

Оста́вил еси́, о Пе́тре, не су́щая,/ и су́щая дости́гл еси́, я́коже не́кий купе́ц,/ и я́ве улови́л еси́ би́сер, Христа́, многоце́нный.

Искуша́ти безу́мно покуси́вшияся Ду́ха Пресвята́го, Пе́тре, умертви́л еси́:/ Его́же богосло́вил еси́ ты пе́рвее,/ я́ве испове́дав Бо́га, всеблаже́нне.

Богоро́дичен: Вся́каго вы́шша существа́ Сло́во Бо́жие родила́ еси́, воплоще́нно нам,/ те́мже Богоро́дицу Тя устна́ми же и душе́ю пропове́даем.

Ин

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Вся пренебре́г кра́сная ми́ра,/ уя́звлен Влады́чнею любо́вию и о́бщаго спасе́ния жела́нием,/ свиде́тельствовати тому́ изво́лив, о Па́вле блаже́нне,/ и ны́не о вселе́нней моли́ся.

Я́ко изря́дный Влады́це подо́бник/ и в Того́ оде́ян, Па́вле, вои́стинну всем был еси́ всяк,/ да вся приобря́щеши и спасе́ши лю́ди,/ и спасл еси́ я́ко вои́стинну, Христу́ улови́в концы́.

Досто́йно тебе́ дарова́ Христо́с житие́, апо́столе Па́вле, на Небесе́х:/ пребыва́ющаго бо зде не возжела́л еси́ гра́да, блаже́нне,/ ве́рен служи́тель быв и строи́тель та́ин Его́.

Богоро́дичен: Призре́ на Тя Госпо́дь, мое́ обновля́я существо́, я́ко Си́лен,/ вели́чия сотво́рь, Богороди́тельнице, я́коже рекла́ еси́, Всенепоро́чная,/ и спа́се мя Тобо́ю из тли Бог мой, я́ко Милосе́рд.

Конда́к, глас 2:

Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели,/ верх апо́столов Твои́х, Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и поко́й:/ боле́зни бо о́нех и сме́рть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия,/ Еди́не, све́дый серде́чная.

И́кос:

Уясни́ мой язы́к, Спа́се мой, разшири́в моя́ уста́/ и испо́лнив я, умили́ се́рдце мое́,/ да, я́же глаго́лю, после́дую и, я́же у́бо учу́, сотворю́ пе́рвее:/ всяк бо творя́ и уча́, рече́, сей вели́к е́сть./ А́ще бо глаго́лю, и не творю́, я́ко ме́дь звеня́щая вменю́ся;/ те́мже рещи́ ми подо́бная и твори́ти поле́зная да́руй,/ Еди́не, све́дый серде́чная.

Пе́снь 7

Ирмо́с: В нача́ле Безнача́льное Сло́во,/ со Отце́м и Ду́хом, Сын Единоро́дный,/ благослове́н еси́, и превозноси́мый/ Бо́же оте́ц на́ших.

Ми́лостивному, Боже́ственным про́мыслом Христо́вым наказу́емь,/ подо́битися попуще́н был еси́, пре́жде стра́сти, Пе́тре,/ отверже́ния подпа́сти волне́нию.

Тебе́ Христо́с, первозва́нному и зело́ возлю́бленному,/ я́ко председа́телю благосла́вну апо́столов, пе́рвому явля́ется, воскре́с от гро́ба.

Твое́ трикра́тное, е́же пре́жде стра́сти, исцеля́я отверже́ние, Влады́ка/ трикра́тным боговеща́нным, Пе́тре, вопроше́нием утвержда́ет любо́вь.

Е́же ко Христу́, Пе́тре, любле́ния,/ предлага́л еси́ свиде́теля и Всеви́дящаго я́ко Бо́га Сло́ва,/ те́мже и люби́мое вруча́ет тебе́ ста́до.

Богоро́дичен: Я́же во утро́бе Преве́чное,/ от Отца́ возсия́вшее Бо́га Сло́во пло́тию заче́ншую,/ вси ублажа́ем, я́ко Ма́терь всех Бо́га.

Ин

Ирмо́с: На по́ле Деи́ре/ иногда́ мучи́тель пе́щь поста́ви на муче́ние богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго Бо́га,/ тро́ично воспева́ху, глаго́люще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Бы́сть, Христе́, печа́ть и вене́ц апо́столов Твои́х,/ и́же напосле́док зва́нный време́н, тща́нием же всех превозше́д,/ с ни́мже лю́дие церко́внии пою́т Тебе́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

А́ще и гони́в пе́рвее Це́рковь Твою́ Па́вел у́зник,/ но премину́ дре́внюю де́рзость Твое́ю ре́вностию последи́./ Собра́ бо, Христе́, язы́ки, зову́щия:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ты из Иерусали́ма пропове́дав всем Ева́нгелие,/ объя́т же о́крест всю зе́млю, Па́вле,/ да́же до коне́ц Иллири́ка, уча́, взыва́л еси́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Во у́жасе взят быв, тре́тие дости́гл еси́ Не́бо, пребога́те,/ и, услы́шав неизглаго́ланная словеса́, вопие́ши:/ сла́ва превы́шнему Отцу́ и Сы́ну,/ сия́ние же сопресто́льно испыта́ющаго я́ве Ду́ха Бо́жия глубины́.

Богоро́дичен: Я́коже на руно́ до́ждь, на Тя сни́де, Де́во, Христо́с Бог,/ и Плотоно́сец из Тебе́ про́йде, соединя́я пре́жде разстоя́щая,/ мир на земли́ и на Небеси́ да́руя:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Вся́ческая нося́й непристу́пною Твое́ю си́лою, Христе́,/ преподо́бныя Твоя́ о́троки в пла́мени ороси́л еси́, зову́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Возде́жут твои́ ру́це и ко кресту́ тя препоя́шут, –/ Влады́ка предре́к, Пе́тре, повелева́ет после́довати зову́щу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Благода́ти сло́вом Ене́я, у́бо разсла́бленна лю́те,/ Тави́фу же уме́ршую, чудоде́йствуя, воскреси́л еси́, зову́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И́же Петру́ язы́ки очище́ны пове́дав, Христе́,/ духо́вною заре́ю и мне помышле́ния очи́сти, зову́щу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Всесвята́я Де́во, Я́же Бо́га Сло́ва ро́ждшая пло́тию,/ души́ моея́ мрак Твои́ми моли́твами отгна́вши, просвети́, взыва́юща:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ин

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Сраствори́ся любо́вию Твое́ю Па́вел, до́брым же измене́нием изступи́:/ не себе́ бо живя́ше сла́вный,/ имя́ше же, Ще́дре, живу́ща Тя в себе́ во вся ве́ки.

Ты обручи́л еси́, я́коже неве́сту, предста́вити Жениху́ Христу́ Це́рковь:/ невестово́ждь бо сея́ показа́лся еси́, Па́вле Богоно́се./ Те́мже тя сла́вит во вся ве́ки.

Подвиза́лся еси́ до́брым по́двигом/ и, сконча́в тече́ние твое́ зако́нно, сокро́вище ве́ры соблю́л еси́./ Те́мже венце́в, Па́вле, сподо́бился еси́ пра́вды.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный Госпо́день;/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная, Де́во,/ ра́дуйся, о́блаче, Со́лнца возсия́вшая пра́вды,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Тя, пресла́вную Неве́сту и Всесвяту́ю Богоро́дицу,/ Зижди́теля ро́ждшую неви́димых же и всех ви́димых,/ пе́сньми велича́ем.

Твоя́ преизя́щная благода́ть сла́вится досто́йно,/ се́ни бо твое́й стра́сти немощны́х, Пе́тре, отгоня́ющая,/ те́мже тя велича́ем.

Мечта́ньми Си́мона волхва́ богобо́рца взята́ к возду́шней высоте́,/ низложи́в неизглаго́ланною Боже́ственною си́лою,/ Петр ублажа́ется.

Согреше́нии разреше́ние моли́твами твои́ми пода́ждь,/ просвеще́ние же се́рдца и весе́лие ду́ха пою́щим па́мять твою́, апо́столе.

Твоя́ вся испо́лнена сла́вы, освяще́ния же и чуде́с:/ словеса́, мо́щи, пе́рсть и ве́рою, Пе́тре, покланя́емыя и любо́вию Боже́ственныя вери́ги.

Богоро́дичен: Твое́ и́мя Плод чре́ва соде́я лико́вника пе́снь пе́ти Тебе́,/ И́же ра́дость ро́ждши,/ велегла́сно – ра́дуйся – провещава́юща.

Ин

Ирмо́с: Уста́вы прешла́ еси́ естества́,/ Соде́теля заче́нши и Го́спода,/ и две́рь спасе́ния ми́рови была́ еси́./ Тем Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

Твои́м покланя́емся вери́гам, я́же за Христа́, я́ко злоде́й, носи́л еси́,/ я́звы же, Па́вле, облобыза́ем,/ я́же на сла́внем твое́м и победоно́снем но́сиши телеси́.

Ны́не разреши́лся еси́, апо́столе, ко И́же тобо́ю непреста́нно Жела́емому,/ с Ни́мже я́ко служи́тель водворя́яся,/ непреста́нными мольба́ми твоя́ рабы́ к себе́ привлецы́.

Ны́не ника́коже в гада́ниих, ниже́ в зерца́ле Христо́с тебе́ зрим е́сть,/ лице́м же па́че зри́тся к лицу́,/ соверше́нне тебе́ ра́зум открыва́я Божества́.

Богоро́дичен: Ты, Пресвята́я Богома́ти, похвала́ Христо́вых апо́столов была́ еси́,/ му́чеников же сла́ва и проро́ков основа́ние./ Те́мже, ве́рнии, Тя вси достодо́лжно велича́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Апо́столов вси верх воспое́м, Петра́ и Па́вла Боже́ственныя,/ вселе́нныя свети́льники, пропове́дники ве́ры, богосло́вныя трубы́, уче́ний сказа́тели,/ церко́вныя столпы́ и разори́тели ле́сти.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Вели́ко и пресла́вно рождества́ Твоего́ та́инство, Богора́дованная Отрокови́це и Богома́ти Де́во,/ проро́цы пропове́даша, апо́столи научи́ша, му́ченицы испове́даша,/ А́нгели же воспева́ют и челове́цы покланя́ются.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

С небесе́ благода́ть прие́м,/ егда́ вопроше́ние ученико́м Спас дванадесяточи́сленным рече́ апо́столом:/ кого́ Мя глаго́лют челове́цы бы́ти?/ Тогда́ у́бо лу́чший апо́столов Петр,/ богосло́вствуя, отвеща́, я́сно возопи́в:/ Ты еси́ Христо́с, Жива́го Бо́га Сын./ Те́мже досто́йно ублажа́ется,/ я́ко свы́ше прие́м открове́ние,/ вяза́ти же и реши́ти пра́ведно прие́м.

И́же от Отца́ я́влься Бо́жие Сло́во, –/ кого́ Мя непщу́ете? – вопроша́ющу Христу́./ Ты Жива́го Отца́ Сын, –/ я́ко всем уста́ богогласу́я,/ а́бие возопи́л еси́,/ те́мже и блаже́н еси́, Си́моне вар Ио́на,/ возме́здие прия́л еси́./ И́бо сла́вит Бог Сего́ ве́рно сла́вящия,/ и к восприя́тию бога́тно призыва́ет,/ и ка́меня тебе́ непосты́дна,/ Це́ркви водруже́ние и основа́ние положи́.

Свы́ше зван быв,/ а не от челове́к,/ егда́ земна́я тьма́ помрачи́ о́чи теле́сныя,/ нече́стия облича́я се́тование,/ тогда́ Небе́сный свет облиста́ мы́сленнии о́чи,/ благоче́стия открыва́я красоту́./ Те́мже позна́л еси́ изводя́щаго свет из тьмы́,/ Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Христопропове́дник сый,/ кре́стную похвалу́ нося́й,/ ты многорачи́тельную Боже́ственную любо́вь,/ я́ко зря́щих связу́ющую к Жела́емому,/ вои́стинну па́че всех проразсуди́л еси́./ Те́мже и у́зник прозва́лся еси́ Христо́в,/ напа́стей неудо́бство,/ я́ко сладча́йшее пи́щи вся́кия, изво́ливый,/ и честны́я кончи́ны разреше́ния сподо́бился еси́,/ живы́й Влады́це твоему́,/ Его́же моли́/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6. Космы́ мона́ха:

Всечестны́й апо́столов приспе́ пра́здник Це́ркви Христо́ве,/ хода́тайствующий спасе́ние всем нам./ Та́йно у́бо восплеска́вше, к сим рцем:/ ра́дуйтеся, свети́льницы су́щим во тьме́,/ мы́сленнаго Со́лнца зари́ облиста́ющии./ Ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле,/ уче́ний Боже́ственных основа́ния незы́блема,/ дру́зи Христо́вы, сосу́ди честни́и./ Прииди́те посреди́ нас неви́димо,/ сподобля́юще даро́в невеще́ственных/ ваш пра́здник восхваля́ющих пе́сньми.

И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, от кано́на апо́стола Петра́, пе́снь 3-я, на 4, и Па́вла, пе́снь 6-я, на 4. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же ру́ку Его́ возвеща́ет тве́рдь. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 193. Аллилу́ия, глас 1: Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 67. Прича́стен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их: Рядовы́й Апо́стол и Ева́нгелие вычита́ем пре́жде. На трапе́зе утеше́ние бра́тии вели́кое. А́ще случи́тся сей пра́здник святы́х апо́стол в сре́ду или́ в пято́к, я́мы ры́бу и пие́м вино́.

Подоба́ет ве́дати: Я́ко а́ще случи́тся пра́здник святы́х апо́стол в неде́лю, предваря́ются вся воскре́сная.

Моли́тва

О пресла́внии апо́столи Пе́тре и Па́вле, ду́ши за Христа́ преда́вшии и кро́вию ва́шею па́жить Его́ удобри́вшии! Услы́шите чад ва́ших моли́твы и воздыха́ния, се́рдцем сокруше́нным ны́не приноси́мыя. Се бо беззако́ньми омрачи́хомся и того́ ра́ди беда́ми, я́коже ту́чами, обложи́хомся, еле́я же до́браго жития́ обнища́хом зело́. О си́льнии! Понеси́те не́мощи на́ша, не отлуча́йтеся ду́хом от нас, да не разлучи́мся вконе́ц от любве́ Бо́жия, но кре́пким заступле́нием ва́шим нас защити́те, да поми́лует Госпо́дь всех нас моли́тв ва́ших ра́ди, да истреби́т же рукописа́ние безме́рных грехо́в на́ших и да сподо́бит со все́ми святы́ми блаже́ннаго Ца́рствия и бра́ка А́гнца Своего́, Ему́же че́сть, и сла́ва, и благодаре́ние, веко́в. Ами́нь.

С™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ и3 первоверх0вныхъ ґпcлъ, петрA и3 пavла.

Твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни, На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Дaлъ є3си2 хвалeніе цRкви твоeй, гDи, честнhz ґпcлы тво‰. Въ нeйже просіzвaютъ мhсленніи свэти1льницы, пeтръ же и3 пavелъ, ћкоже ѕвёзды словє1сныz, вселeнную њзарsюще, и4миже просвэти1лъ є3си2 зaпадный мрaкъ, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ. Двaжды.

Дaлъ є3си2 ўтверждeніе цRкви твоeй, гDи, петр0ву твeрдость, и3 пavловъ рaзумъ, и3 свётлую мyдрость, и3 nбои1хъ бGоглaсіе и4стинное, є4ллинскую прeлесть tгонsщее: тёмже тайноводи1ми t nбои1хъ, поeмъ тS, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ.

Дaлъ є3си2 џбразъ њбращeніz согрэшaющымъ, џба ґпcлы тво‰, џваго ќбw tвeргшагосz тебє2 во врeмz стrти, и3 покazвшасz: џваго же пр0повэди твоeй сопротивлsющасz, и3 вёровавша: и3 nбою2 собHру первостоsтельствующихъ другHвъ твои1хъ, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшъ.

Слaва, глaсъ }.

Їwaнна монaха: Досади1тель и3 гони1тель цRкве бhлъ є3си2, пavле всебlжeнне, съ нб7сe же звaнъ бhвъ, защити1лъ є3си2 сію2 преслaвнw: є4йже нhнэ моли2, и3збaвитисz t бёдъ, и3 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Пр0въ тв0й, бцdе дв7о, врачевство2 є4сть дух0вное: въ џнь бо прибэгaюще, t душeвныхъ нед{гъ и3збавлsемсz.

Прокjменъ днE.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Пeтре ґпcлwвъ њсновaніе, кaменю хrт0вы цRкве, хrтіaнwвъ начaло, паси2 џвцы твоегw2 дворA слaвнw: ѓгнцы тво‰ сохрани2 t волкHвъ льсти1выхъ, и3збaви стaдо твоE t напaстей лю1тыхъ: тs бо моли1твенника къ бGу неусhпна стzжaхомъ вои1стинну, и3 њ тебЁ хвaлzщесz спасaемсz вси2.

Стjхъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Пavле, kзhкwвъ л0вче, хrтіaнъ предстaтелю, вселeнныz свэти1льниче, ўстA немHлчна хrтA живaгw бGа, њбтекjй ћкоже с0лнце концы2 вс‰, проповёданіемъ бжcтвенныz вёры, разрэши2 t ќзъ грэх0вныхъ вс‰ восхвалsющыz тS, и3 красsщыzсz моли1твами твои1ми.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Пeтре верх0вный ў§ничE, пavле ґпcлwвъ и3сполнeніе, пeрвіи проповёдницы, нhнэ со дерзновeніемъ моли1тесz къ бGу прилёжнw, и3 ск0рую п0мощь, и3 разрэшeніе бёдъ вкyпэ низпосли1те скорбsщымъ нaмъ, ћкw да похвaлимсz вёрою, и3 нhнэ въ сёни вaшей, дёлы проzвлsюще покр0въ вaшъ.

Слaва, глaсъ д7.

Їwaнна монaха: Хrт0съ тS пeрваго и3збрaвъ, пeтре њсновaніе вёры, вэнчa тz, и4же всёхъ вLка тебЁ предречE: бlжeнъ є3си2, сjмwне вaръ їHна, ћкw пл0ть и3 кр0вь не kви2, свzщеннопроповёдника моего2 сотвори1 тz: но nц7ъ м0й, и4же є4сть на нб7сёхъ. Того2 моли2, бGоблажeнне ґпcле, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

И#збaви нaсъ t бёдъ:

Тропaрь, глaсъ д7:

Ґпcлwвъ первопрест0льницы, и3 вселeнныz ўчи1теліе, вLку всёхъ моли1те, ми1ръ вселeннэй даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeнное:

На вели1цэй вечeрни, по nбhчномъ pалмЁ поeмъ: Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ в7.

Самопод0бенъ, ґндрeа пЂрскагw:

Кjими похвaльными вэнцы6 ўвzзeмъ петрA и3 пavла, раздэлє1ныz тэлесы2, и3 совокyплєныz дyхомъ, бGопроповёдникwвъ первостоsтели; џваго ќбw ћкw ґпcлwвъ предначaльника: џваго же ћкw пaче и3нёхъ труди1вшасz. Си1хъ бо вои1стинну дост0йнw безсмeртныz слaвы вэнцы2 вэнчaетъ хrт0съ бGъ нaшъ, и3мёzй вeлію ми1лость. Три1жды.

Кjими пёсненными добр0тами воспоeмъ петрA и3 пavла; бGоразyміz крилB, прелетёвшыz концы2, и3 къ небеси2 вознeсшыzсz, рyцэ є3ђліа бlгодaти, н0зэ и4стиннагw проповёданіz, рёки премyдрости, кrтныz р0ги, и4миже дeмwнwвъ бр0вь хrт0съ низложи2, и3мёzй вeлію ми1лость. Три1жды.

Кjими дух0вными пёсньми похвaлимъ петрA и3 пavла; безб0жіz заклaвшыz незатыкaємаz ўстA; стр†шныz дyха мечи2, ри1ма свBтлаz ўдобрє1ніz, всеS вселeнныz питaтели, н0вагw завёта бGопи6санныz скриж†ли мhслєнныz, ±же въ сіHнэ хrт0съ возгласи2, и3мёzй вeлію ми1лость. Двaжды.

Слaва, глaсъ д7.

Їwaнна монaха: Трикрaтнымъ вопрошeніемъ, є4же, пeтре, лю1биши ли мS, трикрaтное tвержeніе хrт0съ и3спрaвилъ є4сть. Тёмже и3 къ тайновёдцу сjмwнъ: гDи, вс‰ вёси, вс‰ знaеши: ты2 вёси, ћкw люблю1 тz. Тёмже къ немY сп7съ: паси2 џвцы мо‰, паси2 и3збр†нныz мо‰, паси2 ѓгнцы мо‰, ±же моeю кр0вію снабдёхъ во спасeніе. Того2 моли2, бGоблажeнне ґпcле, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

И$же тебє2 рaди:

Вх0дъ. Прокjменъ днE.

Соб0рнагw послaніz петр0ва чтeніе. (ГлавA №.)

Брaтіе, бlгословeнъ бGъ и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са хrтA, и4же по мн0зэй своeй ми1лости порождeй нaсъ во ўповaніе жи1во, воскrніемъ ї}съ хrт0вымъ t мeртвыхъ, Въ наслёдіе нетлённо, и3 несквeрно, и3 неувzдaемо, соблюдeно на нб7сёхъ вaсъ рaди. И%же си1лою б9іею соблюдeни вёрою во спасeніе, гот0вое kви1тисz во врeмz послёднее. Њ нeмже рaдуйтесz мaлw нhнэ, ѓще лёпо є4сть, приск0рбни бhвше въ разли1чныхъ напaстехъ: Да и3скушeніе вaшеz вёры, многочестнёйше злaта ги1бнуща, nгнeмъ же и3скушeна, њбрsщетсz въ похвалY и3 чeсть и3 слaву, во tкровeніи ї}съ хrт0вэ: т0же не ви1дэвше лю1бите: и3 на нег0же нhнэ не зрsще, вёрующе же, рaдуетесz рaдостію неизглаг0ланною и3 прослaвленною, пріeмлюще кончи1ну вёрэ вaшей, спасeніе душaмъ.

Соб0рнагw послaніz петр0ва чтeніе. (ГлавA №.)

Возлю1бленніи, препоsсавше чрє1сла помышлeніz вaшегw, трезвsщесz совершeннэ, ўповaйте на приноси1мую вaмъ бlгодaть, tкровeніемъ ї}съ хrт0вымъ: Ћкw ч†да послушaніz, не преwбразyющесz пeрвыми невёдэніz вaшегw похотBніи: Но по звaвшему вы2 с™0му, и3 сaми свsти во всeмъ житіи2 бyдите. ЗанE пи1сано є4сть: свsти бyдите, ћкw ѓзъ свsтъ є4смь. И# ѓще nц7A назывaете нелицемёрнw судsща комyждо по дёлу, со стрaхомъ житіS вaшегw врeмz жи1тельствуйте. Вёдzще, ћкw не и3стлённымъ сребр0мъ, и3ли2 злaтомъ и3збaвистесz t сyетнагw вaшегw житіS nтцы2 прeданнагw: Но честн0ю кр0вію, ћкw ѓгнца непор0чна и3 пречcта хrтA.

Соб0рнагw послaніz петр0ва чтeніе. (ГлавA в7.)

Возлю1бленніи, молю2 ћкw пришeльцы и3 стрaнники, њгребaтисz t плотски1хъ похотeй, ±же вою1ютъ на дyшу, житіE вaше и3мyще добро2 во kзhцэхъ: да њ нeмже клевeщутъ вaсъ ѓки ѕлодёєвъ, t д0брыхъ дёлъ ви1дэвше, прослaвzтъ бGа въ дeнь посэщeніz. Повини1тесz u5бо всsкому человёчу создaнію, гDа рaди: ѓще царю2, ћкw преwбладaющу: Ѓще ли же кнzзє1мъ, ћкw t негw2 пHсланнымъ, во tмщeніе ќбw ѕлодёємъ, въ похвалy же благотв0рцємъ. Ћкw тaкw є4сть в0лz б9іz, благотворsщымъ њбуздовaти безyмныхъ человBкъ невёжество: Ћкw своб0дни, ґ не ћкw прикровeніе и3мyще ѕл0бы своб0ду, но ћкw раби2 б9іи. Всёхъ почитaйте: брaтство возлюби1те: бGа б0йтесz: царS чти1те. Раби2, повинyйтесz во всsкомъ стрaсэ владhкамъ, не т0кмw благи6мъ и3 крHткимъ, но и3 стропти6вымъ. Сe бо є4сть ўг0дно предъ бGомъ, ѓще с0вэсти рaди б9іz терпи1тъ кто2 скHрби, страждA безъ прaвды. Кaz бо похвалA, ѓще согрэшaюще мyчими терпитE; но ѓще добро2 творsще, и3 стрaждуще терпитE, сіE ўг0дно предъ бGомъ: На сіe бо и3 звaни бhсте. ЗанE и3 хrт0съ пострадA по нaсъ, нaмъ њстaвль џбразъ, да послёдуемъ стопaмъ є3гw2. И$же грэхA не сотвори2, ни њбрётесz лeсть во ўстёхъ є3гw2: И$же ўкорsемь, проти1ву неукорsше: страждA, не прещaше: предаsше же судsщему прaведнw: И$же грэхи2 нaшz сaмъ вознесE на тёлэ своeмъ на дрeво, да t грBхъ и3збhвше, прaвдою поживeмъ.

На літjи стіхи6ры, глaсъ в7. Самоглaсны.

Ґндрeа їерусалими1ты: Грzди1те соб0ри днeсь вёрныхъ, благохвaльное и3 крaсное собрaніе, благодaти и3збрaнныz хитрецы2, петрA и3 пavла, под0бными хвалaми вэнчaемъ, ћкw незави1стнw всBмъ сл0во всёzвше: съ си1ми и3 бlгодaть д¦а њбогати1ша, и3 и4стиннагw віногрaда сyще л0зіе, гр0здъ зрёлъ нaмъ воздёлаша, веселsщь сердцA н†ша. Къ ни6мже tкровeннымъ лицeмъ и3 чи1стою с0вэстію возопіeмъ, глаг0люще: рaдуйтесz, розори1тели безсловeсныхъ, и3 служи1тели словeсныхъ: рaдуйтесz, всёхъ творцA и3 строи1телz и3збр†ніz кр†снаz: рaдуйтесz, ходaтаи благи1хъ, и3 tгони1теліе лeстныхъ, и5хже да ўм0лимъ, моли1тисz при1снw къ зижди1телю и3 ў§телю, ми1ръ крэпкостоsтеленъ мjру даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Ґрсeніево: Ў§ники2 хrтHвы, и3 њснов†ніz цRкве, и4стинныz столпи2 и3 стёны, и3 трyбы бжcтвєнныz хrт0выхъ ўчeній и3 страдaній, верхHвныz петрA и3 пavла, ћкw всегw2 мjра предстaтели восхвaлимъ: сjи бо њбтeкше широтY всеS земли2, ћкоже рaломъ всёzвше вёру, и3 всBмъ бGоразyміе всади1ша, трbческое kвлsюще сл0во. Q пeтре, кaменю и3 њсновaніе, и3 пavле сосyде и3збрaнный! И%же и3 сопрzжeнніи волы2 хrт0вы, вс‰ привлек0ша къ бGоразyмію: kзhки, грaды же и3 џстровы, є3врeи же пaки ко хrтY возвед0ша, и3м0лzтъ спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Гeрманово: Пeтре верх0вне слaвныхъ ґпcтwлъ, кaменю вёры, и3 пavле чyдне, с™hхъ цRквeй витjа и3 свэти1льниче, бжcтвенному пrт0лу предстоsще, њ нaсъ хrтY моли1тесz.

Пavле, ўстA гDнz, њсновaніе ўчeній, и3ногдA ќбw гони1тель ї}са сп7са, нhнэ же и3 первопрест0льникъ ґпcлwвъ бhвъ, блажeнне. Тёмже неизглагHланнаz ви1дэлъ є3си2, мyдре, дaже до трeтіzгw нб7сE возшeдъ, и3 взывaлъ є3си2: пріиди1те со мн0ю, и3 благи1хъ не лиши1мсz.

Глaсъ G.

Їwaнна монaха: Вhшнzгw їеrли1ма грaждане, кaмень вёры, витjа цRкве хrт0вы, трbческаz дв0ица, мjра ловцы2, њстaвльше днeсь ±же на земли2, tид0ша страдaніемъ къ бGу, и3м0лzтсz є3мY со дерзновeніемъ, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ є7.

Вmзантjево: Премyдрость б9іz, соприсносyщное сл0во џ§ее, ћкоже въ є3ђліахъ предречE, многоплHдныz л0зы вы2 є3стE, всехвaльніи ґпcли, и5же гр0здъ зрёлъ и3 крaсенъ во вётвехъ вaшихъ носsщи, є3г0же вёрніи kдyще, ўслаждaемъ вкyсъ къ весeлію. Пeтре, кaменю вёры, и3 пavле, похвало2 вселeнныz, ўтверди1те стaдо, є4же стzжaсте ўчeньми вaшими.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Блажи1мъ тS, бцdе: На стіх0внэ стіхи6ры самогл†сны, глaсъ №. Ґндрeа кри1тскагw:

Я%же по вс‰ грaды ќзы и3 скHрби тво‰ кто2 скaжетъ, слaвне ґпcле пavле; труды2, болBзни и3 бдBніz, ±же во ѓлчбэ и3 жaждэ ѕлостр†стіz, ±же въ зимЁ и3 наготЁ, к0шницу и3 жезлобіє1ніz, каменомєтaніz и3 њбхождє1ніz, глубины2 и3стоплє1ніz: поз0ръ бhсть ѓгGлwвъ и3 человёкwвъ. Вс‰ ќбw претерпёлъ є3си2 њ ўкрэплsющемъ тS хrтЁ, да мjръ приwбрsщеши, њ хrтЁ ї}сэ гDэ твоeмъ. Тёмже м0лимъ тS, творsщіи пaмzть твою2 вёрнw: непрестaннw моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Стjхъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Я%же по всS грaды вzз†ніz и3 скHрби тво‰ кто2 и3сповёсть, слaвне ґпcле; и3ли2 кто2 предстaвитъ п0двиги и3 труды2 тво‰, и4миже труди1лсz є3си2 во є3ђліи хrт0вэ, да вс‰ приwбрsщеши, и3 хrтY приведeши цRковь; но сію2 проси2 сохрани1ти д0брое твоE и3сповёданіе, дaже до конeчнагw и3здыхaніz, пavле ґпcле и3 ўчи1телю цRквей.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Свэти1льники вели1кіz цRкве, петрA и3 пavла восхвaлимъ: пaче бо с0лнца возсіsша на твeрди вёры, и3 kзhки зарsми проповёданіz t невёдэніz возвед0ша. Џвъ ќбw на кrтЁ пригв0ждсz, къ нб7си2 шeствіе творS, и3дёже цrтвіz ключи2 t хrтA пріsтъ: џвъ же мечeмъ ўсёченъ бhвъ, ко сп7су tшeдъ, по достоsнію ўблажaютсz, и3 џба ї}лю возвэщaютъ ћкw на самаго2 гDа непрaведнw рyцэ простeрша. Тёмже моли1твами и4хъ, хrтE б9е нaшъ, на ны2 шатaющыzсz низложи2, и3 правослaвныхъ вёру ўтверди2, ћкw чlвэколю1бецъ.

Слaва, глaсъ ѕ7.

Е#фрeма карЂа: Прaздникъ рaдостенъ возсіS концє1мъ днeсь, всечестнaz пaмzть премyдрыхъ ґпcлъ и3 верх0вныхъ, петрA и3 пavла, тёмже и3 ри1мъ срaдуетсz ликовствyz въ пёснехъ и3 пёніихъ. Прaзднуемъ и3 мы2, брaтіе, всечестнhй сeй дeнь соверши1вше: рaдуйсz, пeтре ґпcле, и4скренній дрyже твоегw2 ў§телz, хrтA бGа нaшегw. Рaдуйсz, пavле вселюбeзнэйшій, и3 проповёдниче вёры, и3 ўчи1телю вселeнныz: ћкw и3мёz дерзновeніе, супрyже свzтоизбрaнный, хrтA бGа нaшего моли1те, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Творeцъ и3 и3збaвитель м0й:

На благословeніи хлёбwвъ тропaрь, глaсъ д7:

Ґпcлwвъ первопрест0льницы, и3 вселeнныz ўчи1теліе, вLку всёхъ моли1те, ми1ръ вселeннэй даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость. Двaжды.

И# Бцdе дв7о: Е#ди1ножды.

И# чтeніе.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь ґпcлwвъ, двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeное:

По №-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

ГлубинY ловлeніz њстaвль, съ нб7сE пріeмь t nц7A бжcтвенное tкровeніе сл0ва воплощeніz, и3 со дерзновeніемъ вёрнw вопіsлъ є3си2 зижди1телю твоемY: б9іz тS вёмъ сн7а є3диносyщна. Тёмже по достоsнію вои1стинну показaлсz є3си2 кaмень вёры, и3 ключaрь благодaти, пeтре ґпcле, моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, глaсъ №.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

ЦRк0внаго кaменz, всехвaльнаго петрA, и3 поб0рника пavла, мірскyю мрeжу, дост0йнw восхвaлимъ вёрніи, ћкw и3мyща ключи2 нбcныz: t ни1хъ бо просвэти1сz вселeннаz вёрою трbческою. Слaва прослaвльшему вaсъ: слaва ўкрёпльшему вы2: слaва даровaвшему вaсъ рaди жи1знь вёчную.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Рyцэ твои2 бжcтвенніи, и4миже создaтелz понеслA є3си2, дв7о прес™az, вопл0щшагосz благостhнею, простeрши ўмоли2 є3го2, и3збaвити нaсъ t и3скушeній и3 страстeй и3 бёдъ, хвaлzщихъ тS люб0вію, и3 вопію1щихъ: слaва всeльшемусz въ тS, слaва прошeдшему и3зъ тебє2, слaва и3збaвльшему нaсъ ржcтв0мъ твои1мъ.

По в7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Съ нб7сE звaніе t хrтA пріи1мъ, kви1лсz є3си2 проповёдникъ свёта, всёхъ бlгодaти њзари1лъ є3си2 ўчeньми: зак0на бо служeніе пи1смене и3стругaвъ, вBрнымъ њблистaлъ є3си2 рaзумъ дyха. Тёмже и3 въ трeтіе нб7о дост0йнэ взsтсz превhспреннw, и3 въ рaй дости1глъ є3си2, пavле ґпcле: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Свэтолyчными сі‰ніи, ћкоже ѕвёзды зємнhz концы2 просвэщaете ўчє1ніи с™hz пр0повэди, нбcніи таи1нницы, гDни ґпcли.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Тeплое заступлeніе сyщымъ въ бэдaхъ, и3 пом0щницу нaшу, и3 къ бGу премэнeніе, є4юже тли2 и3збaвихомсz, бцdу вёрніи ўблажaемъ.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

ВерхHвныz ћвльшыzсz t ў§ни6къ, вєли1кіz свэти1льники и3 свBтлыz, петрA да восхвaлимъ и3 премyдраго пavла: nгнeмъ бо бжcтвеннагw просіsвшыz д¦а, мглY прeлести попали1ша всю2: тёмже и3 вhшнzгw цrтвіz nр{жницы дост0йнэ показaшасz, и3 бlгодaти сопрестHльницы. Сегw2 рaди вопіeмъ: ґпcли хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе и3спроси1те прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть вaшу. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцY, ћкw неискусомyжнаz м™и и3збaвителz, пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz, препётаz, беззак0нію мS сyща сквeрное nби1телище, и3 бэсHмъ и3грaлище въ рaзумэ бhвша, потщи1сz t тёхъ ѕлодёйства мS и3збaвити, и3 свётлое жили1ще добродётелей соверши2, свэтон0снаz, нетлённаz: tжени2 џблакъ страстeй, и3 вhшнzгw причaстіz спод0би, и3 свёта невечeрнzгw, моли1твами твои1ми.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Стjхъ: НебесA повёдаютъ слaву б9ію:

Всsкое дыхaніе:

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2:

Е#ђліе їwaнна, зачaло …з.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7. Самоглaсна:

Благочeстіz и4стинныz проповёдники, и3 цRкве пресвётлыz ѕвёзды, пёсньми похвaльными почти1мъ, петрA кaменz вёры, и3 пavла и4стиннаго ўчи1телz, и3 таи1нника хrт0ва. Сjи бо и4стинное сл0во всёzвше въ сердцA вёрныхъ, всBмъ плодон0сіе дaрующа, и3м0лzтъ хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

КанHна двA. Творeніе їwaнна дамаскинA. Пeрвый с™aгw ґпcла петрA, глaсъ д7, со їрмос0мъ на }. Їрм0съ по двaжды: тропари2 на ѕ7:

Пёснь №.

Їрм0съ: Нёсть тебЁ под0бенъ, препрослaвленный гDи, рук0ю бо крёпкою и3збaвилъ є3си2 лю1ди, ±же стzжaлъ є3си2, чlвэколю1бче.

Верх0внэйшаго ґпcлwвъ днeсь, ћкw первозвaннаго хrт0ва, бGодохновeнными пёсньми дост0йнw воспои1мъ.

ТS предвёчный проувёдэвъ пред8устaви, всебlжeнне пeтре, ћкw предстaтелz своеS цRкве, и3 первопрест0льника.

Ни пл0ть, нижE кр0вь тебЁ, но nц7ъ вдохнY, хrтA бGосл0вити сн7а и4стиннаго бGа вhшнzгw, ґпcле.

БGор0диченъ: Г0ру с™yю, превhшнее носи1ло, м™рь б9ію и3 дв7у и4стинную по ржcтвЁ, воспоeмъ.

И$нъ канHнъ с™aгw ґпcла пavла, тропари2 на ѕ7. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Посёченный несэк0маго пресэчE, и3 ви1дэ с0лнце зeмлю, ю4же не ви1дэ, лю1таго врагA водA потопи2, и3 непроходи1мое пр0йде ї}ль, пёснь же воспэвaшесz: гDеви пои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Ћкоже с{щаz нарицaz не с{щаz, хrт0съ бжcтвеннымъ рaзумомъ, пavле всебlжeнне: т0й и3зъ мaтернz чрeва тS и3збрA, понести2 предъ kзhки бжcтвенное є3гw2 и4мz, є4же пaче всsкагw и4мене: слaвнw бо прослaвисz.

Бyдущее возвэщaz тебЁ сіsніе благочeстіz, пavле, и3 лeсти њчищeніе, хrт0съ ћвльсz на горЁ молніезрaченъ, џчи ќбw помрачaетъ плотск‡z, душє1вныz же вразумлsетъ трbческимъ рaзумомъ: слaвнw бо прослaвисz.

Њбрёзаніе ќбw совершaz nсмоднeвное, и3 ревни1тель nтeческихъ, пavле, предaній, t сёмене є3врeйска, колёна веніами1нова, по зак0ну же фарісeй ћвльсz, вмэни1лъ є3си2 вс‰ ўмeты, и3 хrтA приwбрёлъ є3си2: слaвнw бо прослaвисz.

БGор0диченъ: Чтcаz м™и бGа вседержи1телz, t цaрскагw колёна, вLчце, и3зрaстши, и3 є3ди1на бGа всёми цaрствующаго, р0ждшаz пл0тію пaче є3стествA, t бёдъ мS спаси2, сн7у твоемY пою1ща: слaвнw бо прослaвисz.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Не мyдростію и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю, џ§ею v3постaсною мyдростію, хrтE: нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

ТS блажeнна, сл†дкаz ўстA хrтA бGа, и3 сокр0вище твeрдо цrтвіz показaша. Тёмже воспэвaемъ тS, пeтре ґпcтоле.

На кaмени твоегw2 бGосл0віz водрузи2 вLка ї}съ цeрковь непрекл0нну, въ нeйже тS, ґпcле пeтре, слaвимъ.

Ћкw преб0льши ѓгGлъ пeтръ въ тэлеси2: во свётломъ бо пришeствіи сего2 хrт0съ бGъ судію1 же и3 сосэдaтелz бhти речE.

БGор0диченъ: Неискусобрaчнаz бGа пл0тію р0ждшаz, страстнhми прилHги преклонeна мS ўтверди2: нёсть бо, чcтаz, рaзвэ тебє2 пом0щницы.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Ты2 кaмень њсновaніz вBрнымъ душaмъ положи1лсz є3си2 многоцёненъ, краеуг0ленъ сп7са и3 гDа.

Пavле всеблажeнне, на њсновaніи твоeмъ, моли1сz, добродётелей всехвaльныхъ наздaтисz свётлости.

ВсегдA мeртвость ї}сову на твоeмъ тёлэ совершeннw, пavле, њбносsй, спод0билсz є3си2 и4стинныz жи1зни.

БGор0диченъ: ТS вси2 стzжaхомъ прибёжище, и3 стёну нaшу хrтіaне: тS славосл0вимъ нем0лчнw, безневёстнаz.

V#пакои2, глaсъ }:

Кaz темни1ца не и3мЁ тебE ю4зника; кaz же цRковь не и4мать тS витjю; дамaскъ великомyдрствуетъ њ тебЁ, пavле, вёдэ бо тS запsта свётомъ: ри1мъ твою2 кр0вь пріeмый, и3 т0й хвaлитсz: но и3 тaрсъ мн0жае рaдуетсz, и3 лю1битъ, почитaz тво‰ пелєны2. Пeтре, вёры кaменю, пavле, похвало2 вселeнныz, t ри1ма сошeдшесz ўтверди1те нaсъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сeй бGъ нaшъ, t дв7ы вопл0щсz, и3 є3стество2 њбожи1въ, є3г0же воспэвaюще воспои1мъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Человёкwмъ ловцa тz, ћкоже њбэщA хrт0съ, содёла бжcтвенна своеS цRкве, пeрвому вручи1въ корми6ла.

Тоб0ю ўмолsемь жизнодaвецъ ї}съ, вzзaти же и3 рэши1ти дaвый тебЁ влaсть, пeтре, да бyдетъ ми2 ми1лостивъ.

Хrт0во цrтвіе tвeрсти, прилёжнw моли1сz, пeтре, бжcтвенную твою2 пaмzть вёрою несумнённою чтyщымъ.

БGор0диченъ: ГпcжE всепётаz бGороди1тельнице, мо‰ помышлє1ніz твои1ми моли1твами њчи1стивши, покажи1 мz благопл0дна, м™и всёхъ бGа.

И$нъ.

Їрм0съ: Всёлъ є3си2 на к0ни, ґпcлы тво‰, гDи, и3 пріsлъ є3си2 рукaма твои1ма ўзды6 и4хъ, и3 спасeніе бhсть э3ждeніе твоE вёрнw пою1щымъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Всёде ћкоже лeвъ, kрови1днw погублsz хrт0ву цRковь, сavлъ и3ногдA: ћтъ же бhвъ бжcтвеннымъ глaсомъ ѓгнца б9іz, є3г0же гонsше, стaдо ћкw пaстырю вручaетъ.

Хотsй просвэти1ти вселeнную њмрачaетсz: ґнaніа же къ семY послaсz, душeвное же просвэщeніе даsй и3 тэлeсное, t бжcтвеннагw kвлeніz, сосyдъ и3збрaнъ показaвъ того2.

Пavломъ дост0йнw дамaскъ напоsетсz: t сегH бо ћкоже t раS и3ногдA в0дъ бжcтвенныхъ сeй произhде вели1кій и3ст0чникъ, и3 ўпои2 всю2 бGоразyміемъ незави1стнw зeмлю.

БGор0диченъ: Низложи2 си6льныz со престHлъ гDь, дв7а и3 м™и ћкоже речE, ѓлчущыz же бжcтвенныхъ бл†гъ и3сп0лни, вёрою зовyщыz: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Стzжaвый ны2 и3збр†нныz лю1ди кр0вію твоeю, гDи, тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, во є3диномhсліи сохранsz стaдо твоE.

И$же t любвE пріи1мъ дерзновeніе къ бGу, дост0йнw чуди1мь бывaше, ловeцъ и3 невёжда, чудодёйствуz преслaвнw благодaтію.

Не злaто тебє2 рaди, ни сребро2, хrтE, бжcтвенный тв0й ґпcтолъ, но добродётель стzжaвъ, чудeсъ њбогати1сz си1лою.

И#справлsхусz стwпы2, и3 глeзнэ хромhхъ, дёйственнымъ твои1мъ глаг0ломъ: бжcтвеннымъ бо д¦омъ совершaхусz пресл†вныz вє1щи.

БGор0диченъ: Воплоти1сz бGъ по v3постaси, чcтаz, и3зъ тебє2 пл0тію соединsемь, пребhвъ неизмёненъ, по бжcтвенному существY безпл0тенъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелёніи твои1ми, гDи, и3 мhшцею твоeю выс0кою, тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.

Ты2 и4стинную и3збрaлъ є3си2, пavле, похвалY, кrтъ цRS хrтA при1снw носS, ћкоже побёду, ґпcле.

ТебЁ є4же жи1ти, хrт0съ, и3 є4же ўмрeти, приwбрётеніе и3зрsдно: люб0вію бо сраспsлсz є3си2 распeншемусz нaсъ рaди, пavле преслaвне.

Рaдуешисz вои1стинну њ гDэ, пavле честнhй, и3зшeдъ и3зъ тэлесE, и3 tшeдъ ко хrтY жизнодaвцу бGу.

БGор0диченъ: Моли2 при1снw сн7а твоего2 и3 бGа нaшего, неискусобрaчнаz марjе чcтаz, послaти нaмъ вBрнымъ ми1лость.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ ки1тэ, хrтE, триднeвновавъ їHна, прописa тz безсмeртнаго, ћкw мeртва в0лею, въ сeрдцэ земнёмъ триднeвновавша.

Ћкоже дрeвле, хrтE, десни1цею твоeю по водЁ пёша ходsща петрA спaслъ є3си2: и3 менE потоплsема бyрею лю1тыхъ напaстей спаси2, ћкw милосeрдъ.

Њстaвилъ є3си2, q пeтре, не с{щаz, и3 с{щаz дости1глъ є3си2, ћкоже нёкій купeцъ, и3 ћвэ ўлови1лъ є3си2 би1серъ, хrтA, многоцённый.

И#скушaти безyмнw покуси1вшыzсz д¦а прес™aго, пeтре, ўмертви1лъ є3си2: є3г0же бGосл0вилъ є3си2 ты2 пeрвэе, ћвэ и3сповёдавъ бGа, всеблажeнне.

БGор0диченъ: Всsкагw вhшша существA сл0во б9іе родилA є3си2 воплощeнно нaмъ: тёмже бцdу тS ўстнaми же и3 душeю проповёдуемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰ ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Вс‰ пренебрeгъ кр†снаz мjра, ўsзвенъ вLчнею люб0вію и3 џбщагw спасeніz желaніемъ, свидётельствовати томY и3зв0ливъ, q пavле блажeнне, и3 нhнэ њ вселeннэй моли1сz.

Ћкw и3зрsдный вLцэ под0бникъ, и3 въ того2 њдёzнъ, пavле, вои1стинну всBмъ бhлъ є3си2 всsкъ, да вс‰ приwбрsщеши и3 спасeши лю1ди: и3 спaслъ є3си2 ћкw вои1стинну, хrтY ўлови1въ концы2.

Дост0йнw тебЁ даровA хrт0съ житіE, ґпcле пavле, на нб7сёхъ: пребывaющагw бо здЁ не возжелaлъ є3си2 грaда, бlжeнне, вёренъ служи1тель бhвъ, и3 строи1тель т†инъ є3гw2.

БGор0диченъ: ПризрЁ на тS гDи, моE њбновлsz существо2 ћкw си1ленъ, вели6чіz сотв0рь, бGороди1тельнице, ћкоже реклA є3си2, всенепор0чнаz, и3 спасe мz тоб0ю и3зъ тли2 бGъ м0й, ћкw милосeрдъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Твє1рдыz и3 бGовэщ†нныz проповёдатели, вeрхъ ґпcтолwвъ твои1хъ, гDи, пріsлъ є3си2 въ наслаждeніе благи1хъ твои1хъ и3 пок0й: болBзни бо џнэхъ и3 смeрть пріsлъ є3си2 пaче всsкагw всепл0діz, є3ди1не свёдый сердє1чнаz.

Јкосъ: Ўzсни2м0й љзhкъ, сп7се м0й, разшири1въ мо‰ ўстA, и3 и3сп0лнивъ |, ўмили2 сeрдце моE, да ±же глаг0лю, послёдую, и3 ±же ќбw ўчY, сотворю2 пeрвэе: всsкъ бо творS и3 ўчA, речE, сeй вели1къ є4сть. Ѓще бо глаг0лю, и3 не творю2, ћкw мёдь звенsщаz вмэню1сz: тёмже рещи1 ми подHбнаz, и3 твори1ти полє1знаz дaруй, є3ди1не свёдый сердє1чнаz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ начaлэ безначaльное сл0во, со nц7eмъ и3 д¦омъ, сн7ъ є3динор0дный, бlгословeнъ є3си2 и3 превозноси1мый, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ми1лостивному бжcтвеннымъ пр0мысломъ хrт0вымъ наказyемь, под0битисz попущeнъ бhлъ є3си2, прeжде стrти, пeтре, tвержeніz подпaсти волнeнію.

ТебЁ хrт0съ первозвaнному, и3 ѕэлw2 возлю1бленному, ћкw предсэдaтелю благослaвну ґпcлwвъ пeрвому kвлsетсz, воскRсъ t гр0ба.

ТвоE трикрaтное, є4же прeжде стrти, и3сцэлsz tвержeніе вLка, трикрaтнымъ бGовэщaннымъ, пeтре, вопрошeніемъ ўтверждaетъ люб0вь.

Е$же ко хrтY, пeтре, люблeніz предлагaлъ є3си2 свидётелz, и3 всеви1дzщаго ћкw бGа сл0ва: тёмже и3 люби1мое вручaетъ тебЁ стaдо.

БGор0диченъ: Ћже во ўтр0бэ превёчное t nц7A возсіsвша бGа сл0ва, пл0тію зачeншую, вси2 ўблажaемъ, ћкw м™рь всёхъ бGа.

И$нъ.

Їрм0съ: На п0лэ деи1рэ и3ногдA мучи1тель пeщь постaви на мучeніе бGон0сныхъ, въ нeйже три2 џтроки пэсносл0вzху є3ди1наго бGа, тр0ичнw воспэвaху глаг0люще: nтє1цъ б9е, благословeнъ є3си2.

Бhсть, хrтE, печaть и3 вэнeцъ ґпcлwвъ твои1хъ, и4же напослёдокъ звaнный времeнъ, тщaніемъ же всёхъ превозшeдъ. Съ ни1мже лю1діе цRк0вніи пою1тъ тебЁ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ѓще и3 гони1въ пeрвэе цRковь твою2 пavелъ ќзникъ, но преминY дрeвнюю дeрзость твоeю рeвностію послэди2. Собрa бо, хrтE, kзhки зовyщыz: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ты2 и3зъ їерусали1ма проповёдавъ всBмъ є3ђліе, њб8sтъ же џкрестъ всю2 зeмлю, пavле, дaже до конє1цъ їллmрjка ўчS, взывaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Во ќжасэ взsтъ бhвъ, трeтіе дости1глъ є3си2 нб7о, пребогaте, и3 ўслhшавъ неизглагHланнаz словесA, вопіeши: слaва превhшнему nц7Y, и3 сн7у: сіsніе же сопрест0льно и3спытaющагw ћвэ д¦а б9іz глубины6.

БGор0диченъ: Ћкоже на руно2 д0ждь, на тS сни1де, дв7о, хrт0съ бGъ, и3 плотон0сецъ и3зъ тебє2 пр0йде, соединsz прeжде разсто‰щаz, ми1ръ на земли2 и3 на нб7си2 дaруz: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Всsчєскаz носsй непристyпною твоeю си1лою, хrтE, преподHбныz тво‰ џтроки въ плaмени њроси1лъ є3си2, зовyщыz: благослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Воздёжутъ твои2 рyцэ, и3 ко кrтy тz препоsшутъ, вLка предрeкъ, пeтре, повелэвaетъ послёдовати зовyщу: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Благодaти сл0вомъ є3нeа ќбw разслaблена лю1тэ, тавjfу же ўмeршую чудодёйствуz, воскреси1лъ є3си2, зовyщыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И$же петрY kзhки њчищeны повёдавъ, хrтE, дух0вною зарeю и3 мнЁ помышлє1ніz њчи1сти, зовyщу: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Всес™az дв7о, ћже бGа сл0ва р0ждшаz пл0тію, души2 моеS мрaкъ, твои1ми моли1твами tгнaвши, просвэти2, взывaюща: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И$нъ.

Їрм0съ: На горЁ с™ёй прослaвльшасz, и3 въ купинЁ nгнeмъ приснодв7ы мwmсeови тaйну ћвльшаго, гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Сраствори1сz люб0вію твоeю пavелъ, д0брымъ же и3змэнeніемъ и3зступи2: не себё бо живsше слaвный, и3мsше же, щeдре, живyща тS въ себЁ во вс‰ вёки.

Ты2 њбручи1лъ є3си2, ћкоже невёсту предстaвити женихY хrтY цRковь: невэстов0ждь бо сеS показaлсz є3си2, пavле бGон0се. Тёмже тS слaвитъ во вс‰ вёки.

Подвизaлсz є3си2 д0брымъ п0двигомъ, и3 скончaвъ течeніе твоE зак0ннw, сокр0вище вёры соблю1лъ є3си2. Тёмже вэнцє1въ, пavле, спод0билсz є3си2 прaвды.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, пrт0ле nгнезрaчный гDень: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz, дв7о: рaдуйсz, џблаче сlнца возсіsвшаz прaвды. Е#г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: ТS преслaвную невёсту, и3 всес™yю бцdу, зижди1телz р0ждшую неви1димыхъ же и3 всёхъ ви1димыхъ, пёсньми величaемъ.

ТвоS преизsщнаz бlгодaть слaвитсz дост0йнw, сёни бо твоeй стр†сти немощнhхъ, пeтре, tгонsющей. Тёмже тS величaемъ.

Мечтaнми сjмwна волхвA бGоб0рца взsта къ воздyшнэй высотЁ низложи1въ неизглаг0ланною бжcтвенною си1лою, пeтръ ўблажaетсz.

Согрэшeній разрэшeніе моли1твами твои1ми подaждь, просвэщeніе же сeрдца, и3 весeліе дyха, пою1щымъ пaмzть твою2, ґпcле.

Тво‰ вс‰ и3сп0лнєна слaвы, њсвzщeніz же и3 чудeсъ, словесA, м0щи, пeрсть, и3 вёрою, пeтре, покланsємымъ и3 люб0вію бжcтвєннымъ вери1гамъ.

БGор0диченъ: ТвоE и4мz пл0дъ чрeва, содёz лик0вника пёснь пёти тебЁ, и4же рaдость р0ждши, велеглaснw рaдуйсz, провэщавaюща.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўстaвы прешлA є3си2 є3стествA, содётелz зачeнши и3 гDа, и3 двeрь спасeніz мjрови былA є3си2: тёмъ тS, бцdе, непрестaннw величaемъ.

Твои6мъ покланsемсz вери1гамъ, ±же за хrтA ћкw ѕлодёй носи1лъ є3си2: ћзвы же, пavле, њблобызaемъ, ±же на слaвнэмъ твоeмъ и3 побэдон0снэмъ н0сиши тэлеси2.

Нhнэ разрэши1лсz є3си2, ґпcле, ко и4же тоб0ю непрестaннw желaемому: съ ни1мже ћкw служи1тель водворszсz, непрестaнными мольбaми тво‰ рабы6 къ себЁ привлецы2.

Нhнэ никaкоже въ гадaніихъ, нижE въ зерцaлэ хrт0съ тебЁ зри1мь є4сть, лицeмъ же пaче зри1тсz къ лицY, совершeннэ тебЁ рaзумъ tкрывaz б9ествA.

БGор0диченъ: Ты2, прес™az бGомaти, похвалA хrт0выхъ ґпcтолwвъ былA є3си2, мyченикwвъ же слaва, и3 прbр0кwвъ њсновaніе: тёмже вёрніи тS вси2 достод0лжнw величaемъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Ґпcлwвъ вси2 вeрхъ воспоeмъ, петрA и3 пavла бжcтвєнныz, вселeнныz свэти1льники, проповёдники вёры, бGослHвныz трубы6, ўчeній сказaтели, цRкHвныz столпы2 и3 разори1тели лeсти. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Вели1ко и3 преслaвно ржcтвA твоегw2 тaинство, бGорaдованнаz nтрокови1це, и3 бGомaти дв7о, прbр0цы проповёдаша, ґпcли научи1ша, мyчєницы и3сповёдаша: ѓгGли же воспэвaютъ, и3 человёцы покланsютсz.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Съ нб7сE бlгодaть пріeмь, є3гдA вопрошeніе ў§никHмъ сп7съ дванадесzточи1слєннымъ речE ґпcлwмъ: ког0 мz глаг0лютъ человёцы бhти; тогдA ќбw лyчшій ґпcлwвъ пeтръ, бGосл0вствуz tвэщA, ћснw возопи1въ: ты2 є3си2 хrт0съ, живaгw бGа сн7ъ. Тёмже дост0йнw ўблажaетсz, ћкw свhше пріeмь tкровeніе, вzзaти же и3 рэши1ти прaведнw пріeмь.

И$же t nц7A ћвльсz б9іе сл0во, ког0 мz непщyете, вопрошaющу хrтY; ты2 живaгw nц7A сн7ъ, ћкw всBмъ ўстA бGогласyz, ѓбіе возопи1лъ є3си2: тёмже и3 бlжeнъ є3си2, сjмwне вaръ їHна, возмeздіе пріsлъ є3си2. И$бо слaвитъ бGъ сего2 вёрнw слaвzщыz, и3 къ воспріsтію богaтнw призывaетъ, и3 кaменz тебE непостhдна, цRкви водружeніе и3 њсновaніе положи2.

Свhше звaнъ бhвъ, ґ не t человBкъ, є3гдA земнaz тмA помрачи2 џчи тэлє1сныz, нечeстіz њбличaz сётованіе, тогдA нбcный свётъ њблистA мhсленніи џчи, благочeстіz tкрывaz красотY. Тёмже познaлъ є3си2 и3зводsщаго свётъ и3зъ тмы2, хrтA бGа нaшего: є3г0же моли2, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Хrтопроповёдникъ сhй, кrтную похвалY носsй, ты2 многорачи1тельную б9eственную люб0вь, ћкw зрsщихъ свzзyющую къ желaемому вои1стинну пaче всёхъ проразсуди1лъ є3си2. Тёмже и3 ќзникъ прозвaлсz є3си2 хrт0въ, напaстей неуд0бство, ћкw сладчaйшее пи1щи всsкіz и3зв0ливый, и3 честнhz кончи1ны разрэшeніz спод0билсz є3си2, живhй вLцэ твоемY: є3г0же моли2, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Космы2 монaха: Всечестнhй ґпcлwвъ приспЁ прaздникъ цRкви хrт0вэ, ходaтайствующій спасeніе всBмъ нaмъ. Тaйнw ќбw восплескaвше, къ си6мъ рцeмъ: рaдуйтесz, свэти1льницы сyщымъ во тмЁ, мhсленнагw сlнца зари6 њблистaющіи: рaдуйтесz, пeтре и3 пavле, ўчeній бжcтвенныхъ њснов†ніz незhблєма, дрyзи хrтHвы, сосyди честнjи: пріиди1те посреди2 нaсъ неви1димw, сподоблsюще дарHвъ невещeственныхъ вaшъ прaздникъ восхвалsющихъ пёсньми.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи: бlжє1нна t канHна ґпcла петрA, пёснь G-z, на д7: И# пavла, пёснь ѕ7, на д7.

Прокjменъ, глaсъ }:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло р§г.

Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰, гDи.

Е#ђліе матfeа, зачaло …з.

Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

Рzдовhй ґпcлъ, и3 є3ђліе вычитaемъ прeжде.

На трапeзэ ўтэшeніе брaтіи вели1кое.

Ѓще случи1тсz сeй прaздникъ с™hхъ ґпcлъ въ срeду, и3ли2 въ пzт0къ, ћмы рhбу, и3 піeмъ віно2.

Подобaетъ вёдати: Ћкw ѓще случи1тсz прaздникъ с™hхъ ґпcлъ въ недёлю, предварsютсz вс‰ воскрє1снаz.

Очікується текст

Знайшли помилку