Червень,  Мінея Місячна

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Червень

← В 24-й день В 26-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 25-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Святы́я преподобному́ченицы Февро́нии

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры Предте́чи, глас 4.

Самогла́сны:

Разреша́ет Заха́риино молча́ние рожде́йся Иоа́нн,/ и́бо не подоба́ше отцу́ молча́ти, произше́дшу гла́су,/ но, я́коже неве́ровавшу пе́рвее, язы́к связа́,/ си́це я́вльшуся да́ти отцу́ свобожде́ние./ Ему́же и благовести́ся, и роди́ся глас Сло́ва/ и Све́та Предте́ча,/ моля́ о душа́х на́ших.

Днесь глас Сло́ва/ глас, за неве́рие держи́мый, разреша́ет оте́чь/ и Це́ркви явля́ет благоча́дие,/ соу́зы непло́дствия разреша́я ма́терии./ Свети́льник Све́та предгряде́т,/ заря́ Со́лнца Пра́вды возвеща́ет прише́ствие/ в созда́ние всех и спасе́ние душ на́ших.

Анато́лия: Бо́жию Сло́ву хотя́щу от Де́вы роди́тися,/ А́нгел от ста́рческих чресл происхо́дит,/ вели́кий в рожде́нных жена́ми/ и проро́ков превы́шший:/ подоба́ше бо Боже́ственных веще́й пресла́вным бы́ти нача́лом,/ кроме́ во́зраста исча́дие/ и без се́мене зача́тие./ Творя́й чудеса́ во спасе́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Ины стихи́ры святы́я, глас то́йже.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Страда́ние претерпе́ла еси́/ твои́м боре́нием сугу́бо,/ Февро́ние всехва́льная,/ по́ты воздержа́ния муче́ния кровь смеси́вши./ Те́мже и вене́ц сугу́б Благоде́тель тебе́ дарова́,/ к Нему́же и возшла́ еси́, испещре́на све́тло,/ я́ко де́ва всенепоро́чная/ и я́ко му́ченица непобеди́мая.

Добро́тою телесе́/ красоты́ Боже́ственныя души́ твоея́ стеко́шася,/ я́ко крин, просия́ла еси́/ во оби́телех преподо́бных, убе́лена/ и кро́вными то́ки обагре́на,/ неве́сто всенепоро́чная./ Те́мже тя и Небе́сный кра́сный прия́т Неве́стник/ и черто́г неразори́мый,/ я́ко де́ву и му́ченицу.

Окрест тебе́ прии́де,/ Февро́ние всехва́льная,/ избавля́яй А́нгел,/ от младе́нства бо Го́спода боя́щися яви́ся/ и возложена́ я́ко возложе́ние че́стно,/ соблюде́но Вседержи́телю./ Те́мже попра́ла еси́ Сели́ново безу́мие/ и усе́рдно востекла́ еси́ ко Христу́, Жениху́ твоему́.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Виждь Елисаве́ть, к Де́ве Мари́и глаго́лющу:/ что́ пришла́ еси́ ко мне, Ма́ти Го́спода моего́?/ Ты Царя́ но́сиши, и аз во́ина,/ Ты Законода́вца, и аз законоположи́теля,/ Ты Сло́ва, и аз гла́с,/ пропове́дающ Ца́рство Небе́сное.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Елисаве́ть зача́т Предте́чу благода́ти,/ Де́ва же Го́спода сла́вы,/ целова́стеся о́бе ма́тери,/ и младе́нец взыгра́ся:/ внутрь бо раб хва́ляше Влады́ку./ Удиви́вшися же, ма́ти Предте́чева нача́т вопи́ти:/ отку́ду мне се,/ да Ма́ти Го́спода моего́ прии́де ко Мне?/ Да спасе́т лю́ди отча́янныя/ Име́яй ве́лию ми́лость.

Тропа́рь, глас 4:

Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,/ и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

Тропа́рь святыя, глас то́йже:

А́гница Твоя́, Иису́се, Февро́ния/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИу

Еди́н кано́н Окто́иха, и Предте́чи на 4, и святы́я на 4. Кано́н Предте́чи Иоа́нна мона́ха, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

А́нгела Небе́сна име́в,/ Боже́ственнаго твоего́ рождества́ прозна́менающа, сла́вне,/ зе́мен А́нгел яви́лся еси́ и Небе́сный челове́к, Предте́че.

Высото́ю жития́ пачеесте́ственна/ не́бо яви́лся еси́ и твердь слове́сная,/ Христа́ у́бо, я́коже со́лнце, посреде́, доброде́тели же, я́коже зве́зды, стяжа́в.

Честна́ смерть твоя́, му́дре, пред Го́сподем, поже́ршимся нас ра́ди:/ и му́жеский пол, я́ко а́гнец слове́сен, носи́м.

Богоро́дичен: В Тя все́лься, Изба́витель/ изгна́, Отрокови́це, все́льшийся в мя многосле́зный вои́стинну грех/ и рая́ жи́теля показа́.

Ин кано́н святыя, творе́ние Феофа́ново, его́же краегране́сие: Пе́сньми тя пою́ му́дренно, Февро́ние. Глас то́йже.

Песнь 1. Ирмо́с то́йже

Побо́рнице сла́вы Христо́вы,/ пода́ждь ми благода́ть, Февро́ние, и просвеще́ние/ твое́ восхвали́ти светоно́сное ра́достно, чи́стая, торжество́.

Поуче́нием сме́ртным вы́ну просвеща́ющи, му́ченице Февро́ние, твою́ ду́шу,/ возшла́ еси́ к высоте́ муче́ния,/ томле́ньми прине́сшиея Христу́.

Обно́вльши боле́зньми воздержа́ния ни́ву, му́ченице, се́рдца твоего́ я́сно,/ муче́ний прия́ла еси́ венцы́,/ страда́льчески Бо́гу на́шему пою́щи.

Богоро́дичен: Ма́нием вся содева́яй из Тебе́, Богома́ти, воплоти́ся,/ Его́же благоче́стно жела́ющи, отрокови́ца Февро́ния/ му́ченически Тому́ приведе́ся.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ еди́не Человеколю́бче.

Непло́днаго чре́ва многоцве́тное прозябе́ние,/ непло́дную ду́шу мою́ покажи́ многопло́дну/ до́брыми прозябе́нии, я́коже виногра́д расту́щ,/ доброде́телей точа́щ сла́дкое гро́здие.

Свяще́ннаго вои́стинну ко́рене/ и чи́ста се́мене священноро́дная прозябе́ кра́сная ветвь,/ и прозя́бшаго Христа́, от Иессе́я Боже́ственнаго ко́рене живоно́сное прозябе́ние,/ блаже́нне, крести́л еси́.

Стена́ния немо́лчна, и ча́сты сле́зы, и сокруше́но се́рдце,/ и дух смире́н даждь ми, прехва́льне, и се́тованен плач,/ и тепло́ умиле́ние, и боле́знь пребы́тну.

Богоро́дичен: От земноро́дна прозя́бши ко́рене, Чи́стая Влады́чице,/ присноцвету́щее и кра́сное прозябе́ние естества́,/ Христа́ прозябла́ еси́, Божества́ цвет:/ Ааро́нов бо жезл вообража́ше Тя.

Ин

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Укрепи́лася еси́ Ду́хом низложи́ти свире́пство, пресла́вная, мучи́тельское/ и многобо́жие, Февро́ние, безбо́жное.

Ты ны́не утверди́л еси́ держа́вною руко́ю, Влады́ко,/ му́ченически подвиза́вшуюся Февро́нию сла́вную.

Те́ло твое́, секо́мо за Христа́, чи́стая всему́драя, му́ченически,/ тебе́ рая́ соде́ла наслажде́ние.

Богоро́дичен: Обре́те Тя по́мощь, Бо́жию Ма́терь, Пречи́стая, сла́вная му́ченица Февро́ния,/ и мучи́теля посрами́ла есть.

Конда́к святыя, глас 6.

Подо́бен: Засту́пнице:

Женише́ мой, сладча́йший Христе́, – взыва́ше Февро́ния,–/ не тру́дно ми тещи́ во след Тебе́,/ и́бо сла́дость любве́ Твоея́ ду́шу мою́ наде́ждею впери́/ и красота́ ми́лости Твоея́ се́рдце мое́ услади́/ испи́ти ча́шу страда́ний по Тебе́,/ да досто́йну мя в черто́зе с му́дрыми де́вами ликовствова́ти о Тебе́ сопричте́ши./ Те́мже, преподо́бная страстоте́рпице,/ почита́юще по́двиги трудо́в твои́х, мо́лим тя:/ моли́ не затвори́тися и нам черто́га две́рем.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное:

Заха́риин плод, непло́дныя цвет роди́ся днесь нам от обеща́ния,/ честны́й Иоа́нн, Предте́ча Госпо́день,/ игра́я же во утро́бе ма́терни, пропове́дует и пре́жде рождества́ Соде́теля всех./ Сей показа́ неизрече́нное Бо́жие и спаси́тельное явле́ние,/ сего́ вси почита́ем.

Ин седа́лен святы́я, глас то́йже.

Подо́бен: Прему́дрости:

Ду́шу связа́вши любо́вию Христо́вою,/ тле́нная же и вре́менная, му́ченице му́драя, забве́нием премину́ла еси́, я́ко Словесе́ учени́ца:/ по́стнически пе́рвее стра́сти умертви́вши, страда́льчески второ́е льсти́ваго посрами́ла еси́./ Те́мже и Зижди́теля сугу́бу дерзнове́нию сподо́билася еси́, сла́вная,/ я́ко Того́ послу́шавши, Февро́ние пребога́тая,/ моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Всенепоро́чная Неве́ста Творцу́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителю,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити,/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная Нетле́нная,/ отжени́ о́блак страсте́й и Вы́шняго прича́стия сподо́би/ и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́,/ восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше:/ мир у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние,/ утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости./ Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый,/ умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра о́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Не довле́ют уста́ челове́ча восхвали́ти тя,/ его́же уста́ Христо́ва похвали́ша, сла́дкая и медото́чная,/ и жа́зни испо́лнь су́щая, и сло́во всем да́рующая./ Оба́че приими́ мое́ пе́ние, ве́дый любо́вь,/ и са́мое то моле́ние, а́бо неизбе́жно.

Чи́стое яви́ся се́рдце твое́, Предте́че, мироположе́ние Свята́го Ду́ха,/ благоуха́ющее доброде́тели, кадя́щее ра́зум, сладя́щее благодея́ния./ Блаже́ни у́бо ели́цы чи́стии се́рдцем, Бо́га бо ти́и, рече́, у́зрят.

Посече́ние секи́ры при ко́рени приближа́ется, и свиде́тельствуется,/ я́ко вся́ко дре́во, не творя́щее плода́ добра́, се́чивом посека́ется/ и вве́ржется во огнь гее́нский./ Те́мже трепеща́, душе́ моя́, и плоды́ покая́ния принеси́.

Я́ко име́я на Небесе́х житие́, прия́т град, иму́щ основа́ния незы́блемая,/ гра́да бо зде не вожделе́л еси́,/ пребыва́ющий же Иерусали́м, я́ве свобо́дный, ма́терь Па́влову, Вы́шний Сио́н.

Богоро́дичен: Ве́ра тепла́ пове́дуется,/ а не сказа́ние стра́шнаго, Отрокови́це, та́инства Твоего́:/ смотря́емо бо то, ника́коже сказа́нно есть, и зри́мо – непости́жно,/ с Тобо́ю бо ми́мо тека́ет, и постиза́емо отбега́ет,/ и, явля́яся, ма́ло что открыва́ется.

Ин, ирмо́с то́йже

Поро́ка в тебе́ отню́д несть, всехва́льная Февро́ние,/ ты бо по обоему́, Изба́вителю твоему́ и Рачи́телю вожделе́нному благоугоди́ти потща́лася еси́,/ воздержа́тельными боле́зньми, му́ченическими страда́ньми украше́нная,/ Богому́драя, пребога́тая.

От млады́х, му́ченице, ногте́й вожделе́ла еси́/ любве́ Исто́чника приснотеку́щаго, вожделе́ннаго всем слове́сным,/ Его́же насы́щшися, муче́ния боле́зни претерпе́ла еси́,/ огне́м опаля́ема и удо́в лише́на, Февро́ние, дев похвало́.

Словесы́ Бо́жиими воспи́тана, Богому́драя,/ жела́ющим сло́во спаси́тельное свяще́нных книг свяще́нно вруча́ющи,/ Боже́ственне, му́ченице, просте́рла еси́ и уче́ния мзду прия́ла еси́,/ му́ченик сла́вою обогати́вшися.

Богоро́дичен: Дверь Све́та всем яви́лася еси́, Всенепоро́чная,/ су́щим во тьме Свет неопи́санный, опи́сан пло́тию Христа́, пра́веднаго Со́лнца, возблиста́вши,/ Его́же ны́не луча́ми Февро́ния укрепи́вшися, му́ченик сла́ву притяжа́.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Вети́йствующий язы́к, любому́дренно гремя́щих словеса́, и глаго́л си́лы,/ и число́м, и заве́том теку́щии, и пле́щущее высокогла́сие ра́зум/ восхвали́ти тя досто́йно не мо́гут.

Тучено́сен о́блак, дождь кропя́щ разуме́ний,/ и иста́явшия неразу́мия пла́менем и исчеза́ющия прохлажда́ющ росо́ю,/ просте́рта Христо́с тя показа́, Предте́че.

Да́ры нетле́нными, и благодея́нии Боже́ственными,/ и дарова́нии обогати́ мя, обнища́вшаго и наготу́юща от доброде́тели вся́кия,/ и твои́м покро́вом оде́й мя спаси́тельным, я́коже Боже́ственною ри́зою.

Скве́рныя мы́сли и тлетво́рная помышле́ния израсти́вши,/ душа́ моя́, блаже́нне, страсте́й те́рнием оляде́:/ е́юже ве́щию разгоре́вшися, твои́х моли́тв огне́м очи́щ,/ страх Бо́жий в ней всей.

Богоро́дичен: Господоимени́тая Де́во, град нарече́на Царя́ Христа́,/ веселу́емый устремле́нии мы́сленныя реки́,/ иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще, окая́нную мою́ ду́шу учини́.

Ин, ирмо́с то́йже

Украси́ся порфи́рою, му́ченице, из крове́й твои́х истка́нною тебе́, обнажи́ся те́лом,/ и страсте́й оде́жду отве́ргла еси́,/ пред суди́щем ста́вши мучи́телей, о Февро́ние,/ Христо́ве подо́бящися наготе́.

Разже́гшися, му́ченице, любо́вию Жениха́ твоего́ мы́сленнаго/ и распа́льшися Сего́ добро́тами нетле́нными, претерпе́ла еси́ усече́ние рук/ и я́звенныя боле́зни, Февро́ние, му́чениц похвало́.

То́ки твои́х крове́й многобо́жия пла́мень угаси́ша,/ твои́ же зу́бы искорене́ннии всю исторго́ша и́дольскую лесть/ и пи́щу тебе́, Февро́ние, ве́чныя красоты́ соде́лаша.

Богоро́дичен: Твои́ но́зе, усе́кшеся, Боже́ственных му́ченик стезе́ю ше́ствоваша/ и к Ро́ждшемуся от Де́вы Святы́я преидо́ша,/ ходя́ще ра́достно в рай, Февро́ние де́во, Богоневе́сто.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и То́му возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Я́ко безпло́тен, Крести́телю, и невеще́ствен, поуча́яся безсме́ртию невеще́ственных,/ в ме́ртвенней и ве́щней пло́ти твое́й любому́дрием же коне́чным украси́лся еси́, постя́ся,/ и был еси́ а́нгельскому и челове́ческому существу́ соприча́стник.

Пресве́тло во звезда́х со́лнце, во времена́х же сладча́йша весна́,/ всех же святы́х собо́ру ты я́коже звезда́м надлежи́ши со́лнце/ неразсу́дным вели́чеством, по вся́кому обога́щся естеству́.

Вели́кий христиа́н засту́пниче, те́плый гре́шников уте́шителю,/ Небе́снаго Ца́рствия вити́я, вво́дниче в Боже́ственное Креще́ние,/ пропове́дниче покая́ния, покая́ния мя о́бразы утверди́.

Богоро́дичен: Ты ле́ствица еси́, небеси́ ра́вна, Влады́чице, от земли́ до небесе́ просте́рта,/ Ты вои́стинну непроходи́мая дверь, па́че же всезлата́я ру́чка/ и мост, возводя́щ к Небеси́ и жи́зни восхо́ды отверза́ющ.

Ин, ирмо́с то́йже

Сели́на злочести́ваго безбо́жное и го́рдое низложи́ся суровство́/ Бо́жиим е́же о всех промышле́нием, взыска́вшим кровь твою́, сла́вная,/ и спасе́ся твои́м терпе́нием Боже́ственный Лисима́х.

Свети́льник Богосия́нен тя показа́, му́драя и Богоно́сная Врие́ни,/ уче́нии наста́вльши, отрокови́це, и наде́жды ника́коже погреши́:/ предста́ви бо тя Христу́, Февро́ние, неве́сту нескве́рную.

Богоро́дичен: Одушевле́нный Влады́ки черто́г,/ и́же све́тлыми де́вства заря́ми светови́дно, я́ко крин, сия́я/ посреди́ терно́внаго смеше́ния,/ Пречи́стая и Боголе́пная Богоро́дица Де́ва сла́вится.

Конда́к Предте́чи, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,/ яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

И́кос:

Иису́са Христа́, и́стиннаго Бо́га на́шего,/ Иса́ия иногда́ и проро́цы вси во о́бразех ви́деша и се́нех,/ но сей бо́лий сих бысть проро́к, я́коже пи́шет:/ Бо́га бо Сло́ва, Его́же прорече́, ви́де во пло́ти и осяза́,/ и пре́жде рожде́ния провозвеща́ет игра́нии свои́ми всему́ ми́ру ра́дость,/ я́ко пе́рвее яви́ся Сло́ва прише́ствия проро́к и пропове́дник,/ вку́пе и Предте́ча.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Проро́ков верх, апо́столов печа́ть и по́стников нача́ло,/ соверше́ние пра́ведных, утвержде́ние му́чеников тя Христо́с, блаже́нне, показа́,/ и́стинная Глава́ всея́ Це́ркве.

Из чре́ва ма́терня испо́лнился еси́ Свята́го Ду́ха, Предте́че,/ и сике́ра и вина́ не пил еси́, я́коже рече́ отцу́ твоему́ А́нгел./ Те́мже наре́клся еси́ вели́к пред Бо́гом.

Крести́вый челове́ки во огни́ Святы́м Ду́хом пе́рвее/ огне́м гее́нским то́кмо крести́т по́слежде Тому́ неве́рующия,/ и́хже го́рькаго креще́ния, Крести́телю, изба́ви мя.

Богоро́дичен: Ру́чка безду́шная дре́вле Тя одушевле́нну ру́чку сказа́ше, Влады́чице,/ жи́зни бо ма́нну носи́вши, Христа́, сме́рти го́ресть отъе́млющаго,/ и́стинную сла́дость и просвеще́ние ми́ру.

Ин

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Струи́ то́чиши исцеле́ний притека́ющим ве́рою к твоему́ гро́бу, Февро́ние,/ и Жениху́ твоему́ вопию́щим:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

О, до́брыя твоея́ ку́пли!/ Го́рстию кро́ве, Богому́драя, измени́ла еси́ Ца́рствие Бо́жие, всехва́льная, вопию́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Богоро́дичен: С ли́ки деви́ческими лику́еши, досточу́дная Февро́ние де́во,/ Де́ве Богома́тери вопию́щи:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод Твоего́ чре́ва.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Во́ду сла́дку напои́тельну непокори́вым и неразу́мным источи́ лю́дем изра́ильтеским/ жезла́ уязвле́нием/ ке́мень немо́кренный, и тве́рдый, и несеко́мый;/ от непло́дных же и безча́дных чресл нам истече́ река́ исцеле́ний.

С похвала́ми, проро́че, творя́т па́мять твою́/ собо́р пра́ведных, проро́к сосло́вие, му́ченик во́инства/ и по́стник составле́ние, чи́нове преподо́бных и святы́х всех:/ па́мять бо пра́ведных вои́стинну с похвала́ми.

Не́бо одушевле́нное, доброде́тельми, я́ко звезда́ми, украше́нное,/ златосия́нное и златоза́рное со́лнце, све́щник благода́ти, сокро́вище Ду́ха,/ Ца́рствия вели́кий пропове́дник, вити́я Богодохнове́нный,/ громогла́сный язы́к, труба́ вели́кая, Предте́ча да воспое́тся.

Богоро́дичен: Стра́нна и ди́вна ужа́сна пове́дания/ странноле́пнаго и пресла́внаго Рождества́ Твоего́, Мари́е Всепе́тая:/ Го́спода бо сла́вы, Ему́же Херуви́ми и Серафи́ми предстоя́т,/ еди́наго от Тро́ицы неслия́нно, непрело́жно родила́ еси́ без се́мене,/ из Тебе́ воплоще́нна.

Ин, ирмо́с то́йже

Светоявле́нна па́мять твоя́, Февро́ние, соверша́ется ны́не,/ светови́дными мо́лниями блиста́ющи:/ Све́ту бо прибли́жися и светоно́сна бысть, Светотво́рцу и Светоде́телю вопию́щи:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Удивле́на была́ еси́ пе́рвее воздержа́нии, прехва́льная,/ и му́ченически украси́лася еси́ по́слежде,/ во след бо потекла́ еси́ Рачи́теля, отрокови́це све́тлая./ Оба сосца́ твоя́, бла́ги па́че вина́, уре́зани бы́ша, Февро́ние, за благоче́стие,/ воня́ же твои́х арома́т ве́рныя благоуха́ет.

Отягче́н прегреше́ньми, Февро́ние всехва́льная, и треволне́нии страсте́й преклоне́н,/ прибега́ю к покро́ву твоему́, обои́х разреше́ние ища́й./ Но, я́ко чу́дная и избра́нная Влады́це, вопию́ща не пре́зри,/ но твои́ми мя моли́твами исхити́, де́во, от плени́ц душетле́нных.

Богоро́дичен: Вети́йствующии язы́цы Тя воспе́ти не мо́гут,/ о Богороди́тельнице, Мари́е Богоневе́сто:/ Бо́га бо родила́ еси́, над все́ми су́щаго, Отрокови́це Чи́стая,/ от деви́ческаго неискусобра́чнаго чре́ва./ Ему́же ны́не Февро́ния, пою́щи, взыва́ет:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем не́бо/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Се тебе́, влады́це моему́ и те́плому души́ моея́ засту́пнику,/ худо́е сие́ принесо́х приноше́ние,/ ра́бское служе́ние, блаже́нне, благоразу́мно исполня́я,/ е́же вонми́, возлю́бль нрав пе́рвее дел и пре́жде да́ра произволе́ние.

Нечи́стыми устна́ми и скве́рными Пречи́стыя Де́вы всечи́стаго тя сро́дника, блаже́нне, молю́,/ нечи́стый и скве́рный и окаля́ный сластьми́:/ омы́й те́ло, очисти́ дух и ду́шу мою́ освяти́.

Черто́га Небе́снаго таи́нниче, Жениха́ Христа́ дру́же и́скренний,/ стоя́й и глас слы́ша ра́достный Женихо́в досто́йно,/ покажи́ блага́го гла́са и мене́ со благослове́нными насле́дника Ца́рствия,/ Бо́гу зову́щу в насле́дие.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, Ма́ти Бо́жия/ невеще́ственно паля́щаго У́гля, вещь душа́м одушевле́нна,/ клеща́ Серафи́мская и пламеноно́сный престо́ле носи́маго Херуви́мы,/ вещь души́ моея́ огне́м невеще́ственным попали́/ и негаси́маго огня́ изба́ви мя.

Ин, ирмо́с, то́йже

Боже́ственная Влады́ки голуби́це,/ позлаще́нна све́тлостию де́вства, те́ло просве́щши поще́нием,/ позлаще́нна крилы́ златови́дными блиста́нии твоего́ испове́дания/ и Боже́ственных твои́х крове́й, тя пою́щия просвети́.

Уму́ бесе́довавши наги́м умо́м, Февро́ние Богому́драя,/ попра́ла еси́ жела́ния до конца́, и кончи́ну блаже́нную получи́ти сподо́билася еси́,/ и ны́не ца́рствуеши со Христо́м,/ све́тло с твои́м Женихо́м в неизрече́нных черто́зех в весе́лии пребыва́ющи.

Исцеле́ния источа́еши, я́ко ре́ки,/ ве́рою притека́ющим твое́й честне́й ра́це, Февро́ние Богови́дная,/ де́вства столп, цвет естества́ красе́н, дщи Царе́ва,/ и́же внутрь иму́щи Боже́ственныя сла́вы блаже́нство.

Богоро́дичен: Испра́вила еси́, Де́во, жен поползе́ние, Сло́ва ро́ждши,/ горе́ воздви́жущаго низпа́дшия, я́ко Бла́га, и держа́внаго сил,/ Его́же, Февро́ние сла́вная, вожделе́вши усе́рдно:/ в след Тебе́ потеку́, ра́дующися,– возопи́ла есть.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Предте́чево днесь радостотво́рное рожде́ние се́тование реши́т о́тча безгла́сия и ро́ждшия непло́дство,/ возвеща́ет же настоя́щую ра́дость и весе́лие,/ те́мже и вся тварь све́тло того́ пра́зднует.

Богоро́дичен:

Прему́дрость ипоста́сную, и Сло́во пресу́щное, и Врача́ душ и теле́с ро́ждшая,/ гное́ния и ра́ны души́ моея́ исцели́, лю́тыя и вре́менныя,/ и се́рдца моего́ уста́ви боле́зни, Де́во.

На стихо́вне стихи́ры Окто́иха.

Сла́ва, глас 2:

И́же от проро́ка проро́ка/ и непло́дныя прозябе́ние,/ в рожде́нных жена́ми превы́шша всех,/ пусты́ннаго граждани́на, Иоа́нна сла́внаго/ псалмы́ и пе́ньми и пе́сньми духо́вными восхва́лим,/ вопию́ще к нему́:/ Крести́телю Спа́сов и Предте́че,/ я́ко име́я дерзнове́ние,/ в честне́м твое́м рождестве́/ умоли́ Христа́ дарова́ти мир ми́ру/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен:

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Дре́ву Кре́стному Тя, Иису́се, пригвожде́на/ зря́щи Неискусобра́чная, пла́чущи, глаго́лаше:/ Ча́до сла́дкое, почто́ оста́вил еси́ Мене́, ро́ждшую Тя, еди́ну,/ Све́те непристу́пный Пребезнача́льнаго Отца́?/ Потщи́ся и просла́вися,/ я́ко да сла́ву получа́т Боже́ственную/ и́же Боже́ственныя стра́сти Твоя́ сла́вящии.

НА ЛИТУРГИ́И

Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник изра́илевых. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 181. Аллилу́ия, глас 1: Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 33. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Святы́х чудотво́рцев Му́ромских кня́зя Петра́, во и́ноцех Дави́да, и княги́ни Февро́нии, во и́нокинях Евфроси́нии

ВЕ́ЧЕР

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, творе́ние господи́на Пахо́мия мона́ха, глас 4.         

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Прииди́те, духо́вне соше́дшеся днесь, ве́рнии,/ на́ша засту́пники восхва́лим,/ прего́рдаго зми́я попра́вшия,/ Петра́ благочести́ваго вку́пе с Февро́ниею,/ чудотво́рцы Му́ромския,/ яко́ целому́дрия рачи́тели,/ Христу́ моля́щияся о спасе́нии душ на́ших.

Наста́ ны́не всесве́тлая па́мять ва́ша,/ пресла́вный Пе́тре с прему́дрою Февро́ниею,/ осеня́ющи новоизбра́нныя лю́ди./ Тем Христа́ моли́те о спасе́нии всех,/ любо́вию вас непреста́нно, блаже́ннии, почита́ющих,/ чудотво́рцев Му́ромских.

Пе́рвее у́бо, прехва́льнии,/ от ю́ности ва́шея Христу́ рабо́тасте,/ су́щая в ми́ре сем, я́ко уме́ты, презре́вше/ и сего́ ра́ди ми́лостынею и моли́твами/ до́бре Тому́ угоди́вше./ Тем и по сме́рти исцеле́ние подава́ете всем,/ ве́рою вас почита́ющим.

Ины стихи́ры, творе́ние Михаи́ла мона́ха, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными:

Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем блаже́ннаго Петра́/ вку́пе с прему́дрою Февро́ниею,/ разделе́ных те́лом и совоку́пленых благода́тию?/ Оваго, я́ко прему́дра зми́я победи́вшаго,/ о́ву же, я́ко целому́дрия сохра́нницу./ Сего́ ра́ди, соше́дшеся, воспое́м пе́сньми ра́достными,/ си́це глаго́люще:/ ра́дуйтеся, прехва́льнии,/ люде́й правосла́вных похвале́ние,/ земли́ Русския заступле́ние,/ оте́чества своего́ храни́телие,/ вас бо безсме́ртныя сла́вы венцы́ венча́ Христо́с Бог,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими пе́сненными добро́тами/ восхва́лим Петра́ блаже́ннаго/ с прехва́льною Февро́ниею?/ Я́ко богоразу́мная кри́ла,/ прелете́вшая от земли́ на Не́бо,/ и прибли́жившася престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ и со А́нгелы ве́село ликовству́ющая,/ и Христу́ моля́щаяся о устрое́нии ми́ра/ и о сохране́нии земли́ Русския от наше́ствия сопроти́вных/ и междоусо́бныя бра́ни,/ и́же любо́вию восхваля́ют/ и непреста́нно почита́ют/ Му́ромския чудотво́рцы.

Ки́ими пе́сньми духо́вными похва́лим блаже́нных,/ спле́тшихся любо́вию вку́пе обою́?/ Пе́сньми ра́достными воспое́м, си́це глаго́люще:/ ра́дуйтеся, блаже́ннии и треблаже́ннии,/ в боголю́бии пожи́вшии,/ смире́ние и поще́ние сохра́ньшии/ и ми́лостыню да́рующии,/ о не́йже Сам Христо́с та́ко рече́:/ блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут./ И сего́ ра́ди вопие́м к ним си́це:/ пресла́вный Пе́тре вку́пе с прему́дрою Февро́ниею,/ моли́те Христа́ о гра́де сро́дствия ва́шего/ и нам низпосла́ти мир и ве́лию ми́лость.

Ки́ими смире́нными устна́ми/ воспое́м Петра́ блаже́ннаго с пречестно́ю Февро́ниею,/ яви́вшихся в Русстей земли́ но́вых чудотво́рцев/ и свети́л незаходи́мых?/ Со́лнца мы́сленнаго зве́зды пресве́тлыя,/ просвеща́ющия весь мир чуде́с све́тлостию,/ печа́льных утеше́ние,/ плене́нных избавле́ние от го́рькия рабо́ты,/ кре́пость и забра́ло гра́да на́шего./ Те́мже прииди́те, вси ве́рнии,/ пра́здник блаже́нных псало́мски торжеству́ем,/ да моли́твами их вра́жия шата́ния вся Христо́с низложи́т,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Блаже́нно и треблаже́нно оте́чество ва́ше,/ блаже́н и град, в не́мже жили́ще име́сте,/ прече́стен же и свят храм,/ в не́мже положе́на бы́ша честна́я телеса́ ва́ша,/ пресла́вный Пе́тре с прему́дрою Февро́ниею,/ Христу́ моли́теся,/ Его́же от ю́ности возлюби́сте,/ сохрани́ти оте́чество ва́ше/ и душа́м на́шим дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния преподо́бническая (зри 28 июня)

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Я́ко вели́кое со́лнце,/ вселе́нней всей/ яви́стеся, блаже́ннии,/ чудесы́ просвеща́юще весь мир,/ те́мже, соше́дшеся, вси воспое́м вас.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Све́том сия́я/ Боже́ственныя благода́ти,/ пресве́тлый ваш пра́здник ра́достен всем,/ его́же, ра́дующеся,/ и́скренно вси восхва́лим.

Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми?

Прииди́те, му́ромстии наро́ди,/ вели́цыи и ма́лии,/ восхва́лим в вас пре́жде ца́рствовавшии,/ те́плыя предста́тели,/ но́выя чудотво́рцы, Петра́ и Февро́нию.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Ра́дуйся и весели́ся о Го́споде, гра́де Му́роме,/ и све́тло торжеству́й и лику́й, Це́рковь Бо́жия,/ в не́йже лежи́т честно́е сокро́вище,/ пресла́вных но́вых чудотво́рцев/ Петра́ благочести́ваго и Февро́нии прему́дрыя,/ сокро́вище дра́го и ковче́г пресла́вен,/ телеса́, чудеса́ точа́щая всем, притека́ющим с ве́рою./ Сего́ ра́ди прииди́те, вси лю́дие,/ соше́дшеся, ве́рнии, поклони́мся святы́м./ Тецы́те, собра́вшеся, и псало́мски восплещи́те рука́ми,/ и, лику́юще, ра́дуйтеся, и, веселя́щеся, си́це глаго́лите:/ ра́дуйтеся, пресла́внии чудотво́рцы,/ Пе́тре блаже́нне и Февро́ние Богому́драя,/ гра́да бо на́шего утвержде́ние/ и нас, ве́рных, спасе́ние./ И ны́не, в па́мяти ва́шей,/ испроси́те у Христа́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

И ныне, Богородичен.

Тропа́рь, глас 8:

Яко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́,/ до́бре во благоче́стии пожи́в, блаже́нне Пе́тре,/ та́ко и с супру́жницею твое́ю, прему́дрою Февро́ниею,/ в ми́ре Бо́гу угоди́вше и преподо́бных житию́ сподо́бистеся./ С ни́миже моли́теся Го́сподеви/ сохрани́ти без вре́да оте́чество ва́ше,/ да вас непреста́нно почита́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Вси пра́зднуем вку́пе всесвяту́ю па́мять Петра́ и Февро́нии прему́дрых,/ Це́рковь бо сла́вит, вопию́щи к ним:/ моли́твами ва́шими, блаже́ннии, исцели́те неду́ги и боле́зни на́ша/ и вся́ких искуше́ний изба́вите ве́рою па́мять ва́шу восхваля́ющих.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Чу́до чуде́с, Благода́тная, в Тебе́ зря́щи, тварь ра́дуется:/ зачала́ бо еси́ безсе́менно родила́ еси́ неизрече́нно,/ Его́же чинонача́лия А́нгелов ви́дети не мо́гут./ Того́ моли́ о душа́х на́ших.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Иму́ще дух и́стинный, прему́дрии,/ те́мже мы, соше́дшеся, ве́рнии, па́мять ва́шу велича́ем,/ и облобыза́ем честну́ю ра́ку, исцеле́ния получа́юще неоску́дно,/ и, пою́ще, рцем си́це:/ Пе́тре пресла́вне ку́пно с супру́жницею Февро́ниею,/ Христу́ моли́теся сохрани́ти оте́чество ва́ше,/ и разруши́ти междоусо́бную страсте́й на́ших брань,/ и дарова́ти нам ве́лию ми́лостъ.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й Гаврии́л удиви́вся,/ вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ ку́ю Ти похвалу́ принесу́ досто́йную?/ Что́ же возымену́ю Тя?/ Недоумева́ю и ужаса́юся./ Те́мже, я́ко повеле́н бых, вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

Хвали́те И́мя Госпо́дне: 

Припе́в:

Ублажа́ем вас, святи́и чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ние,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за ны/ Христа́, Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода:

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Прииди́те, вси лю́дие, хвалу́ принесе́м пресла́вным и богому́дрым чудотво́рцем/ Петру́ и Февро́нии, си́це вопию́ще:/ ра́дуйся, преблаже́нне Пе́тре, и́же го́рдаго зми́я свире́пство погуби́л еси́;/ та́кожде и ны́не с супру́жницею твое́ю засту́пницы и хода́таи бу́дите оте́честву ва́шему,/ и сопроти́вных го́рдость низложи́те,/ и грехо́в оставле́ние испроси́те/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ А́нгельский собо́р и челове́ческий род,/ освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный,/ де́вственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся/ и Младе́нец бысть пре́жде век сый Бог наш:/ ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла./ О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Та́же степе́нна, 4-го гла́са, антифо́н 1-й. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Всяк град и страна́,/ сла́вному гра́ду на́шему сра́дуйтеся,/ и псало́мски восплещи́те рука́ми вку́пе,/ духо́вное днесь торжество́ пра́зднующе/ Петра́ благочести́ваго и Февро́нии сла́вныя,/ и пе́сньми похвали́те,/ всечестны́й сей день соверша́юще,/ в весе́лии вопию́ще си́це:/ приими́те пе́ние люде́й ва́ших, блаже́ннии,/ и моля́щимся пода́йте неоску́дно/ исцеле́ние и ве́лию ми́лость.

Кано́н Богоро́дицы, со ирмосо́м на 6, глас 2: Нетре́ну, необы́чну: Святы́м же два кано́на на 8. Кано́н святы́м, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Песнь Твоему́ уго́днику, на земли́ Тебе́ просла́вльшему,/ Петру́ принести́, Бо́же, да́руй ми,/ я́ко да Смыслода́вца пе́сньми возвели́чу Тя.

Вас, преблаже́ннии, оте́честву ва́шему,/ я́ко пресве́тлое со́лнце, Христо́с показа́,/ чудесы́ всех озаря́ющее, ве́рою к вам приходя́щих.

Я́ко о теле́сных небре́гше, и земна́я, я́ко тле́нная, возненави́девше,/ и сего́ ра́ди ми́ра отре́кшеся, преподо́бных че́сти сподо́бистеся,/ с ни́миже о ми́ре моли́теся.

Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице, ро́ждшая пло́тию присносу́щное Сло́во Безнача́льнаго Отца́, Присноде́во,/ Ему́же ны́не взыва́ем:/ Изба́вителю Бо́гу на́шему пои́м.

Други́й кано́н чудотво́рцем, творе́ние господи́на Михаи́ла мона́ха, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.

Благочести́ваго и венцено́снаго Петра́ вку́пе с Февро́ниею,/ соше́дшеся, по достоя́нию восхва́лим,/ чуде́с пода́теля оби́льных и спаса́ющаго ду́ши на́ша.

Пе́сньми и пе́ньми духо́вными восхва́лим блаже́нных вку́пе, си́це глаго́люще:/ ра́дуйтеся, прехва́льнии,/ оте́честву ва́шему пресве́тлии свети́льницы и тве́рдии засту́пницы.

Аще и на коне́ц лет новопросвеще́нная Русская земля́ сих блаже́нных израсти́,/ но дре́вних че́сти сподо́бишася:/ дарова́ния бо чуде́с оби́льно подаю́т приходя́щим к ним.

Богоро́дичен: Ума́ моего́, Всенепоро́чная,/ омраче́ния све́том Твои́м отжени́ и тьмы изба́ви мя ве́чнующия,/ я́ко да пою́ вели́чия Твоя́.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Безпомо́щным бу́ди помо́щник, блаже́нне Пе́тре,/ и печа́льным ми́лостивное утеше́ние,/ да, твои́ми моли́твами избавля́еми, почита́ем тя.

Я́коже иногда́ зми́я уби́в, коне́чному безве́стию пре́дал еси́,/ та́ко и ны́не твое́ оте́чество борю́щих победи́, треблаже́нне,/ да тя прославля́ем.

Виждь уны́ние, виждь печа́ль, виждь беду́, на ны напа́дающую от проти́вных,/ те́мже моли́твою твое́ю ко Го́споду премени́, Пе́тре,/ да благоче́стно тя почита́ем.

Богоро́дичен: Тебе́ вси стяжа́хом, христиа́не, прибе́жище и сте́ну/ и Тебе́ славосло́вим немо́лчно, Безневе́стная.

Ин

Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Тебе́ в чудесе́х сла́вна русским страна́м показа́ Бог, Пе́тре преблаже́нне,/ и украси́ тя Небе́сными дарми́./ Того́ ны́не моли́ поми́ловати всех нас.

Свети́льницы пресве́тлии, я́коже со́лнце второ́е, сия́юще,/ нас озари́те, соверша́ющих па́мять ва́шу,/ преблаже́ннии Пе́тре и Февро́ние.

Весе́лия хода́тай наста́ нам,/ светоно́сный день Петра́ и Февро́нии прему́дрых,/ и́же ве́рою воспева́ющим их да́руют ве́лию ми́лостъ.

Богоро́дичен: Изба́ви нас от всех напа́стей/ и от мно́гих собла́зн зми́евых и тьмы, Всенепоро́чная,/ я́же Свет поро́ждшая нам невече́рний.

Седа́лен, глас 4:

Благослове́нному и светоно́сному торжеству́,/ я́коже со́лнцу возсия́вшему, Петра́ и Февро́нии, во всем ми́ре,/ к ни́мже стеце́мся, ве́рнии, и непреста́нно вопие́м си́це:/ а́ще и преидо́сте от земли́, пресла́внии, но нас не отлучи́стеся/ и та́мо со А́нгелы Тро́ице предстоите́,/ Ю́же моли́те спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего, от Тебе́ воплоти́вшагося, позна́хом, Богоро́дице Де́во,/ Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная./ Тем непреста́нно Тя, воспева́юще, велича́ем.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Я́ко хода́тай и засту́пник оте́честву твоему́,/ я́ко сопроти́вных реша́тель бу́ди, заступа́я лю́ди твоя́,/ тебе́, Пе́тре, сла́вящия.

Я́ко в Небе́сных оби́телех с преподо́бными и пра́ведными веселя́ся,/ преблаже́нне Пе́тре ку́пно с Февро́ниею,/ не преста́й моля́ о лю́дех твои́х.

Тебе́ мо́лимся, преблаже́нне, сопроти́вных шата́ние низложи́/ и неду́ги челове́ков облегчи́,/ я́ко да во гла́сех хвале́ния тебе́ велича́ем.

Богоро́дичен: Очище́ние на́шим да́руй прегреше́нием, я́ко Пребла́г,/ и умири́ мир Твой, Бо́же, моли́твами ро́ждшия Тя.

Ин

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че, Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/ пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том, позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени, пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Зми́я у́бо иногда́ уби́в, блаже́нне, коне́чней того́ па́губе пре́дал еси́,/ та́ко и ны́не, Пе́тре, оте́чество твое́ сохраня́й ненаве́тно/ вку́пе с Февро́ниею моли́твами твои́ми.

Заре́ю трисо́лнечныя благода́ти сия́я све́тлый ваш пра́здник, блаже́ннии,/ страстна́го омраче́ния бесо́вскаго избавля́йте/ творя́щих ве́рою па́мять ва́шу.

Днесь день святы́й пра́здничный/ мона́хов созыва́ет стада́ на весе́лие и трапе́зу духо́вную/ и на пи́щу нетле́нныя жи́зни и Боже́ственнаго наслажде́ния чудотво́рцев.

Богоро́дичен: Разуме́в проро́к Ду́хом Бо́жиим,/ го́ру Тя приосене́нную преднаписа́, Чи́стая;/ иста́явшую зно́ем мно́гих прегреше́ний ду́шу мою́ прохлади́ хода́тайством Твои́м, Де́во,/ еди́на бо Ты челове́ком исправле́ние.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Земля́ освяти́ся, прие́мши честна́я телеса́ ва́ша,/ Богоблаже́ннии Пе́тре и Февро́ние,/ челове́цы же, прие́млюще ва́ми исцеле́ние, Христа́ сла́вят,/ и́скренно вас просла́вльшаго.

А́ще и преидо́сте от земли́, но к Небе́сным доспе́ете/ и та́мо со А́нгелы Тро́ице предста́ете,/ Ю́же моли́те спасти́ любо́вию вас почита́ющих, блаже́ннии.

Я́ко зве́зды пресве́тлыя и я́ко незаходи́мое со́лнце, стяжа́вше вас,/ оте́чество ва́ше хва́лится,/ почита́юще па́мять ва́шу пречестну́ю, Пе́тре и Февро́ние.

Богоро́дичен: Де́ву пое́м Тя по рождестве́, Богоро́дице,/ Ты бо пло́тию Бо́га Сло́ва нам родила́ еси́,/ Ему́же вси си́це зове́м:/ пути́ на́ша напра́ви, мо́лим Ти ся.

Ин

Ирмо́с: Све́тлый нам возсия́й Свет присносу́щный,/ у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х,/ Влады́ко Человеколю́бче, Христе́, Бо́же наш.

О предо́брая дво́ице!/ О пресве́тлая свети́ла!/ О благосопряже́ние; един свет во двою́ телесе́ сущ!/ О свети́льницы блази́и своему́ жити́ю бы́ше!/ Яре́м бо Госпо́день взе́мше, Тому́ от души́ после́довасте ве́рою.

Досточу́дная и пресла́вная па́мять ва́ша возсия́ в Русстей земли́, блаже́ннии,/ и ра́достно ве́рных весели́т собо́р,/ и́скренно вас в пе́снех, святи́и, сла́вящих.

Святи́тели и свяще́нницы, мона́си и прости́и, и ста́рцы со ю́нотами,/ и всяк во́зраст, све́тло предыгра́йте,/ па́мять пресла́вных Петра́ и Февро́нии в пе́снех велича́юще.

Богоро́дичен: Светообра́зный Христо́в храм, Отрокови́це,/ моли́твами Твои́ми Отцу́ и Сыну и Свято́му Ду́ху и нас хра́мы сотвори́,/ преподо́бныя содева́ющи, Пречи́стая.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

О пречестна́я дво́ице!/ О вели́цыи свети́льницы!/ Освяти́те и просла́вите любо́вию вас в пе́снех сла́вящих, чудотво́рцы.

Я́ко пресве́тлая дво́ице и я́ко пречестна́я верста́ и благосочета́ние,/ яре́м Госпо́день взе́мше, Тому́ от души́ порабо́тасте.

Я́ко сове́тницы до́брии своему́ жити́ю,/ еди́ну мысль во двою́ те́лу иму́ще, мир чудесы́ просвеща́ете,/ те́мже и нас озари́те моли́твами ва́шими.

Богоро́дичен: Уясня́ют проро́честии гла́си Бо́жию Тя, Де́во, Роди́тельницу,/ пое́м же Тя и мы, ви́дяще сбытие́ честны́х прорица́ний,/ де́вству вои́стинну и чистоте́ вмести́лище.

Ин

Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

От прече́стна ко́рене израсте́ ветвь пресла́вная,/ и, благоче́стно на земли́ пожи́в, Пе́тре,/ прия́телище чи́сто Ду́ха Свята́го был еси́:/ просвеща́й пою́щих ны́не па́мять твою́.

Весе́лия днесь испо́лнися Русская земля́,/ в наро́читый день пра́здника ва́шего, пресла́внии чудотво́рцы,/ и, пою́щи, си́це глаго́лет:/ моли́те Христа́ сохрани́ти оте́чество ва́ше от язы́ка чужда́го.

Сиро́т и вдови́ц засту́пницы, и в беда́х необори́мии помо́щницы,/ и всех притека́ющих к вам приста́нище небу́рное,/ и неле́стное ути́шие су́щих во гресе́х.

Богоро́дичен: Вели́чия Тебе́, Чи́стая, сотвори́ Христо́с Бог наш,/ Его́же моли́ при́сно возвели́чити и в нас бога́тую Его́ ми́лость,/ Пренепоро́чная Влады́чице.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Ми́ра сего́ княже́ние и сла́ву вре́менну помышля́я,/ сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́, Пе́тре,/ ку́пно и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею,/ ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́вше./ Те́мже, и по сме́рти неразлу́чно во гро́бе лежа́ще,/ исцеле́ние неви́димо подава́ете,/ и ны́не Христу́ моли́теся/ сохрани́ти град же и лю́ди, и́же вас сла́вящих.

И́кос:

Уясни́ язык мой, Спа́се, и умири́ се́рдце мое́,/ разшири́ уста́ моя́ и напо́лни Ду́ха и прему́дрости,/ да и́миже возглаго́лю и воспою́ си́це Твоя́ чудотво́рцы:/ ра́дуйся, Пе́тре блаже́нне с прехва́льною Февро́ниею вку́пе./ Ра́дуйтеся, зе́мли Русстей засту́пницы и князе́м правосла́вным помо́щницы./ Ра́дуйтеся, оте́честву ва́шему храни́тели и гра́ду на́шему утвержде́ние./ О пречестна́я дво́ице и благо́е сопряже́ние, Христу́ моли́теся/ сохрани́ти град и лю́ди, и́же вас сла́вящих.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

В боле́зни к тебе́ прибега́ющих избавля́й, пребла́женне Пе́тре/ ку́пно с Февро́ниею, Христу́ вопию́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Всем приста́нище бу́дите, преблаже́ннии,/ и небу́рное оти́шие су́щим во гресе́х,/ да и мы с ва́ми Христу́ возопие́м:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Прибе́жище да ми бу́дите в день гне́ва, Богоблаже́ннии,/ я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих:/ те́мже изба́вите мя от них, да возмогу́ воспе́ти вас.

Днесь пресла́вная па́мять Петра́ и Февро́нии, я́ко со́лнце, возсия́ в ми́ре,/ в ню́же соше́дшеся, вси воспое́м си́це:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Ка́пля Богото́чная, от Тебе́ ро́ждшаяся, мир освяти́, Богоро́дице Де́во:/ ка́пли мне ми́лости источи́,/ освяща́ющия ду́ши и помышле́ния земны́х.

Ин

Ирмо́с: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Во всех страна́х про́йде веща́ние,/ я́ко гра́ду Му́рому яви́шася чудотво́рцы пресла́внии,/ да́рующе мно́жество исцеле́ний всем, приходя́щим к ним/ и ве́рою пою́щим их.

Се ны́не стеко́шася от всех градо́в и стран вси святи́телие, и свяще́нницы,/ и мона́си, и прости́и, бога́тии и убо́зии, вси ра́дующеся вку́пе,/ хвалу́ возда́ти вам, Богоблаже́ннии.

Чудесы́ у́бо твои́ми, я́ко цвет, процве́л еси́, пресла́вне Пе́тре, я́коже рече́ проро́к:/ пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т./ Сего́ ра́ди вси тя ны́не сла́вим, блаже́нне.

Богоро́дичен: Тебе́, Всесвята́я Чи́стая, раби́ Твои́,/ всегда́ во дни и в нощи́ мо́лим сокруше́нною мы́слию,/ прося́ще избавле́ние пода́ти грехо́в на́ших Твои́ми моли́твами.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Очи́сти и прости́ согреше́ния на́ша, Безгре́шне,/ моли́твами Твои́х уго́дник Петра́ и Февро́нии,/ да пое́м Тя, Христе́, во ве́ки.

И́же от сердца́ руко́ю недосто́йною приноси́мое вам хвале́ние, блаже́ннии, приими́те/ и мольбу́ сотвори́те о нас ко Христу́ Бо́гу.

Тро́ичен: Певце́м, Тебе́ пою́щим, Тро́ице Пресвята́я,/ согреше́ния оста́ви, я́ко Пребла́га,/ моли́тв ра́ди Петра́ и Февро́нии, да Тя пое́м во ве́ки.

Богоро́дичен: Божества́ сосу́д бы́вши, Чи́стая,/ просвети́ мя в повеле́нии Све́та ходи́ти, Пречи́стая,/ от чре́ва Твоего́ возсия́вшаго и просвети́вшаго ве́рных сердца́.

Ин

Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

А́нгельстии чи́нове хва́лят вас, пресла́внии,/ и челове́честии ро́ди пою́т непреста́нно,/ творя́ще ве́рно па́мять ва́шу.

Досто́йными похвала́ми воспе́ти пресла́вныя чудотво́рцы/ ум и смысл да́руй ми, Христе́ Бо́же,/ я́ко да пою́, ра́дуяся, па́мять их.

Побе́да имени́та вои́стинну ве́рным лю́дем,/ в беда́х кре́пцыи помо́щницы яви́шася,/ Петр ку́пно с Февро́ниею.

Богоро́дичен: Уврачу́й, Пречи́стая, стра́сти се́рдца моего́, ро́ждшая всех Царя́ Бо́га,/ и пра́ведных ча́сти яви́ мя прича́стника, Богоро́дице Де́во,/ Христа́, Сына Твоего́, умоли́вши.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

От ю́ности ва́шея чи́стую со́весть иму́ще к Бо́гу,/ сего́ ра́ди, благоче́стно пожи́вше, к Вы́шним преидо́сте./ Моли́те Христа́ о нас, да вас любо́вию почита́ем.

Я́ко предстоя́ще Святе́й Тро́ице с преподо́бными и пра́ведными,/ моли́теся, блаже́ннии, изба́вити нас вся́каго преще́ния и гне́ва,/ да вас непреста́нно велича́ем.

Лю́дие твои́ мо́лят тя, Богоблаже́нне Пе́тре,/ ку́пно моли́ Христа́ с прему́дрою Февро́ниею,/ с не́юже в ми́ре богоуго́дно пожи́л еси́,/ изба́вити нас от вся́ких зол.

Богоро́дичен: О, чудесе́ вели́каго!/ Ка́ко вмести́ся во утро́бу Твою́ Христо́с Бог, ника́коже вмести́мый?/ Его́же за хва́лящия Тя умоли́, Де́во, от бед изба́вити нас/ и от беззако́нных челове́к всегда́.

Ин

Ирмо́с: Светоно́сный о́блак, во́ньже всех Влады́ка,/ я́ко дождь с Небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/ велича́ем вси яко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Красе́н душе́ю и те́лом и благоче́стием сия́я, сла́вне Пе́тре,/ Боже́ственнаго испо́лнен ра́зума и прему́дрости, орга́н Свята́го Ду́ха был еси́,/ по сме́рти у́бо к безсме́ртней жи́зни/ и неконча́емому блаже́нству преше́л еси́, ра́дуяся.

Я́ко у́тро, я́ко день све́тлый, ваш пра́здник яви́ся, сла́внии,/ а́ки струя́, происхо́дит от ра́ки ва́шея исцеле́ний вся́ких/ и ве́рных сердца́ напоя́ет, любо́вию вас почита́ющих.

Вели́к щит и вели́ка кре́пость земли́ Русстей/ обре́лся еси́, блаже́нне Пе́тре вку́пе с Февро́ниею,/ наро́ду правосла́вному похвале́ние и сла́ва во всех язы́цех,/ и ны́не мо́лим вы сохрани́ти оте́чество ва́ше от ва́рварскаго нахожде́ния.

Богоро́дичен: Я́же Свет ро́ждшая Боже́ственный,/ омраче́ннаго мя все́ми прило́ги лука́ваго,/ и во уны́нии живу́щаго, и прогневля́ющаго Бо́га,/ Всенепоро́чная, просвети́ и наста́ви к до́брым дело́м,/ я́ко вина́ всех благи́х.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны:

И́же благоче́стно пра́зднующим па́мять ва́шу, Богоблаже́ннии Пе́тре и Февро́ние,/ вку́пе ми́рно пожи́вше и благоче́стно,/ моли́те Христа́ грехо́в оставле́ние дарова́ти рабо́м ва́шим.

Богоро́дичен:

Пресвята́я Богоро́дице, упова́ние на́ше и похвало́,/ Тя еди́ну ве́дуще, ве́рою покланя́ющеся, мо́лим:/ ра́дуйся, Неискусобра́чная Свята́я Мари́е, покро́ве и огражде́ние на́ше/ и Помо́щница су́щим в беда́х./ Моли́ Христа́, Сына Твоего́, за рабы́ Твоя́, на Тя бо наде́емся.

На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Я́ко светоза́рное со́лнце,/ блаже́ннии, от за́пада возсия́вше,/ всю Русскую зе́млю просвети́сте/ и к све́ту весе́лия наста́висте;/ и ны́не о пою́щих вас, Пе́тре блаже́нне с прему́дрою Февро́ниею,/ и сла́вящих лю́дех, и прося́щих исцеле́ния,/ и ко Христу́ и́скренно притека́ющих/ моли́те спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

О, вели́кое и несказа́нное чу́до/ Боже́ственныя благода́ти,/ Петра́ блаже́ннаго с прему́дрою Февро́ниею/ ка́ко возмо́жем воспе́ти или́ изглаго́лати?/ О́ваго я́ко хра́бра и богочести́ва,/ о́ву же я́ко му́дру и благове́рие храня́щу./ Ов у́бо го́рдаго зми́я победи́,/о́ва же смире́ние любля́ше;/ и ны́не Христу́ Бо́гу мо́лятся/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Всечестны́й приспе́ пра́здник святы́х чудотво́рцев,/ хода́тайствуя всем спасе́ние,/ в не́мже, та́йно восплеска́вше, к ним си́це рцем:/ ра́дуйтеся, свети́ла те́мным мы́сленнаго Со́лнца;/ ра́дуйся, Пе́тре ку́пно с супру́жницею твое́ю,/ благове́рие храня́ще во Еди́нстве Святы́я Тро́ицы,/ Ю́же моли́те спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Пе́рвее у́бо, прехва́льнии,/ от ю́ности своея́ Христу́ порабо́тавше,/ су́щаго в ми́ре сем/ я́ко прехва́льна позна́вше/ и сего́ ра́ди ми́лостынею и моли́твами/ до́бре Тому́ угоди́вше./ Те́мже и по сме́рти исцеле́ние подава́ете всем,/ ве́рою вас почита́ющим, Пе́тре и Февро́ние,/ и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 2. Самогла́сен:

Прииди́те, вси язы́цы,/ восплещи́те рука́ми и ликовству́йте,/ прииди́те, вси русстии святи́телие и свяще́нницы,/ мона́си же и прости́и,/ духо́вне возвесели́мся/ в наро́читый день пра́здника но́вых чудотво́рцев Му́ромских,/ Петра́ блаже́ннаго и Февро́нии прему́дрыя./ И сих, я́ко цве́ты, хвала́ми и пе́сньми почти́м,/ си́це глаго́люще:/ ра́дуйтеся, пресла́внии,/ Небе́снии челове́цы, земни́и А́нгели,/ Ду́ха Свята́го оби́телище,/ ева́нгельскому гла́су у́бо возсле́дницы,/ тем и прия́сте вме́сто тле́нных нетле́нная./ И ны́не в па́мяти ва́шей моли́те Христа́ Бо́га/ сохрани́ти оте́чество ва́ше/ и поми́ловати град и лю́ди, почита́ющия вас,/ и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен: На Тя упова́ние:

Та́же, славосло́вие вели́кое. Тропа́рь. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, от кано́на 1-го песнь 3-я, на 4, и другаго песнь 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех, и́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Моли́тва

О вели́цыи уго́дницы Бо́жии и преди́внии чудотво́рцы, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, гра́да Му́рома предста́тели и храни́тели и о всех нас усе́рднии ко Го́споду моли́твенницы! К вам прибега́ем и вам мо́лимся со усе́рдием кре́пким: принеси́те за нас, гре́шных, святы́я моли́твы ва́ша ко Го́споду Бо́гу, и испроси́те нам у бла́гости Его́ вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, в до́брых де́лех преуспе́яние, ми́ра умире́ние, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, душа́м и телесе́м здра́вие и ве́чное спасе́ние. Исхода́тайствуйте у Царя́ Небе́снаго Це́ркви Святе́й и всей стране́ Русстей мир, тишину́ и благоустрое́ние и всем нам житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Огради́те оте́чество ва́ше, град Му́ром и вся гра́ды Руссския от вся́каго зла и вся правове́рныя лю́ди, к вам приходя́щия и моще́м ва́шим покланя́ющияся, осени́те благода́тным де́йством благоприя́тных моли́тв ва́ших, и вся проше́ния их во бла́го испо́лните. Ей, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, со умиле́нием вам возноси́мых, но бу́дите о нас при́снии предста́тели ко Го́споду и сподо́бите нас по́мощию ва́шею свято́ю спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С™hz преподобномyченицы феvрHніи.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры п®тeчи, глaсъ д7. Самогл†сны:

Разрэшaетъ захaріино молчaніе рождeйсz їwaннъ: и4бо не подобaше nтцY молчaти, произшeдшу глaсу, но ћкоже невёровавшу пeрвэе, љзhкъ свzзA: си1це ћвльшусz дaти nтцY свобождeніе. Е#мyже и3 бlговэсти1сz, и3 роди1сz глaсъ сл0ва, и3 свёта п®тeча, молS њ душaхъ нaшихъ.

Днeсь глaсъ сл0ва глaсъ за невёріе держи1мый разрэшaетъ nтeчь, и3 цRкви kвлsетъ бlгочaдіе, соyзы непл0дствіz разрэшaz мaтерни: свэти1льникъ свёта предгрzдeтъ, зарS сlнца прaвды возвэщaетъ пришeствіе, въ создaніе всёхъ, и3 спасeніе дyшъ нaшихъ.

Ґнат0ліа: Б9ію сл0ву хотsщу t дв7ы роди1тисz, ѓгGлъ t стaрческихъ чрeслъ происх0дитъ, вели1кій въ рождeнныхъ женaми, и3 прbр0кwвъ превhшшій: подобaше бо бжcтвенныхъ вещeй пресл†внымъ бhти начaлwмъ, кромЁ в0зраста и3счaдіе, и3 безъ сёмене зачaтіе. Творsй чудесA, во спасeніе нaше, слaва тебЁ.

И$ны стіхи6ры с™hz, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Страдaніе претерпёла є3си2 твои1мъ борeніемъ сугyбо, феvрHніе всехвaльнаz, пHты воздержaніz мучeніz кр0вь смэси1вше. Тёмже и3 вэнeцъ сугyбъ благодётель тебЁ даровA: къ немyже и3 возшлA є3си2 и3спещрeнна свётлw, ћкw дв7а всенепор0чнаz, и3 ћкw мyченица непобэди1маz.

Добр0тою тэлесE красwты2 бжcтвєнныz души2 твоеS стек0шасz, ћкw крjнъ просіsла є3си2 во nби1телехъ препод0бныхъ ўбёлена, и3 кр0вными тHки њбагрeнна, невёсто всенепор0чнаz. Тёмже тS и3 нбcный крaсный пріsтъ невёстникъ, и3 черт0гъ неразори1мый, ћкw дв7у и3 мyченицу.

Џкрестъ тебє2 пріи1де, феvрHніе всехвaльнаz, и3збавлszй ѓгGлъ: t младeнства бо гDа боsщисz kви1сz, и3 возложенA ћкw возложeніе чcтно, соблюдeно вседержи1телю. Тёмже попрaла є3си2 селjново безyміе, и3 ўсeрднw востеклA є3си2 ко хrтY женихY твоемY.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }:

Ви1ждь є3лісавeть къ дв7э мRjи глаг0лющу: что2 пришлA є3си2 ко мнЁ, м™и гDа моегw2; ты2 цRS н0сиши, и3 ѓзъ в0ина: ты2 законодaвца, и3 ѓзъ законоположи1телz: ты2 сл0ва, и3 ѓзъ глaсъ, проповёдающъ цrтво небeсное.

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:

Е#лісавeть зачaтъ п®тeчу благодaти, дв7а же гDа слaвы, цэловaстэсz џбэ м™ри, и3 младeнецъ взыгрaсz, внyтрь бо рaбъ хвалsше вLку. Ўдиви1вшисz же мaти п®тeчева, начaтъ вопи1ти: tкyду мнЁ сE, да м™и гDа моегw2 пріи1де ко мнЁ; да спасeтъ лю1ди tч†zнныz, и3мёzй вeлію ми1лость.

Тропaрь, глaсъ д7:

Прbр0че и3 п®тeче пришeствіz хrт0ва, дост0йнw восхвали1ти тS недоумёемъ мы2, люб0вію чтyщіи тS: непл0дство бо р0ждшіz и3 џтчее безглaсіе разрэши1сz слaвнымъ и3 чcтнhмъ твои1мъ ржcтв0мъ, и3 воплощeніе сн7а б9іz мjрови проповёдуетсz.

Тропaрь с™hz, глaсъ т0йже:

Ѓгница твоS, ї}се, феvрHніа зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE, женишE м0й, люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую и3 сраспинaюсz, и3 спогребaюсz кRщeнію твоемY, и3 страждY тебє2 рaди, ћкw да цrтвую въ тебЁ, и3 ўмирaю за тS, да и3 живY съ тоб0ю: но ћкw жeртву непор0чную, пріими1 мz съ люб0вію пожeршуюсz тебЁ. ТоS моли1твами, ћкw ми1лостивъ, спаси2 дyшы нaшz.

На ќтрени, є3ди1нъ канHнъ nктHиха: и3 п®тeчи на д7: и3 с™hz на д7.

КанHнъ п®тeчи, їwaнна монaха. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

ЃгGла нбcна и3мёвъ, б9eственнагw своегw2 ржcтвA прознaменающа, слaвне, зeмленъ ѓгGлъ kви1лсz є3си2, и3 нбcный человёкъ, п®тeче.

Высот0ю житіS пaче є3стeственна, нб7о kви1лсz є3си2, и3 твeрдь словeснаz, хrтA ќбw ћкоже с0лнце посредЁ, добродётєли же ћкоже ѕвёзды стzжaвъ.

ЧестнA смeрть твоS, мyдре, предъ гDемъ, пожeршимсz нaсъ рaди: и3 мyжескій п0лъ, ћкw ѓгнецъ словeсенъ носи1мь.

БGор0диченъ: Въ тS всeльсz и3збaвитель, и3згнA, nтрокови1це, всeльшійсz въ мS многослeзный вои1стинну грёхъ, и3 раS жи1телz показA.

И$нъ канHнъ с™hz, творeніе fеофaново, глaсъ }, є3гHже краегранeсіе:

Пёсньми тS пою2 мyдреннw, феvрHніе.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Поб0рнице слaвы хrт0вы, подaждь ми2 бlгодaть, феvрHніе, и3 просвэщeніе твоE восхвали1ти свэтон0сное рaдостнw, чcтаz, торжество2.

Поучeніемъ смeртнымъ вhну просвэщaющи, мyченице феvрHніе, твою2 дyшу, возшлA є3си2 къ высотЁ мучeніz, томлeньми принeсшисz хrтY.

Њбн0вльши болёзньми воздержaніz ни1ву, мyченице, сeрдца твоегw2 ћснw, мучeній пріsла є3си2 вэнцы2, страдaльчески бGу нaшему пою1щи.

БGор0диченъ: Мaніемъ вс‰ содэвazй, и3зъ тебє2, бGомaти, воплоти1сz: є3г0же бlгочeстнw желaющи nтрокови1ца феvрHніа, мyченически томY приведeсz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Непл0днагw чрeва многоцвётное прозzбeніе, непл0дную дyшу мою2 покажи2 многопл0дну д0брыми прозzбє1ніи, ћкоже віногрaдъ растyщь, добродётелей точaщь слaдкое гр0здіе.

Свzщeннагw вои1стинну к0рене, и3 чи1ста сёмене, свzщеннор0днаz прозzбE крaснаz вётвь: и3 прозsбшаго хrтA, t їессeа бжcтвеннагw к0рене, живон0сное прозzбeніе, бlжeнне, крести1лъ є3си2.

Стен†ніz немHлчна, и3 ч†сты слeзы, и3 сокрушeно сeрдце, и3 дyхъ смирeнъ дaждь ми2, прехвaльне, и3 сётованенъ плaчь, и3 тепло2 ўмилeніе, и3 болёзнь пребhтну.

БGор0диченъ: T земнор0дна прозsбши к0рене, чcтаz вLчце, присноцвэтyщее и3 крaсное прозzбeніе є3стествA, хrтA прозzблA є3си2, бжcтвA цвётъ: ґарHновъ бо жeзлъ воwбражaше тS.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Ўкрэпи1ласz є3си2 дyхомъ, низложи1ти свирёпство, преслaвнаz, мучи1тельское, и3 многоб0жіе, феvрHніе, безб0жное.

Ты2 нhнэ ўтверди1лъ є3си2 держaвною рук0ю, вLко, мyченически подвизaвшуюсz феvрHнію слaвную.

Тёло твоE сэк0мо за хrтA, чcтаz всемyдраz, мyченически тебE раS содёла наслаждeніе.

БGор0диченъ: Њбрёте тS п0мощь, б9ію м™рь, пречcтаz, слaвнаz мyченица феvрHніа, и3 мучи1телz посрами1ла є4сть.

Кондaкъ с™hz, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Застyпнице:

ЖенишE м0й, сладчaйшій хrтE, взывaше феvрHніа, не трyдно ми2 тещи2 во слёдъ тебє2: и4бо слaдость любвE твоеS дyшу мою2 надeждею впери2, и3 красотA ми1лости твоеS сeрдце моE ўслади2, и3спи1ти чaшу страдaній по тебЁ, да дост0йну мS въ черт0зэ съ мyдрыми дв7ами ликовствовaти њ тебЁ сопричтeши. Тёмже, препод0бнаz страстотeрпице, почитaюще п0двиги трудHвъ твои1хъ, м0лимъ тS: моли2, не затвори1тисz и3 нaмъ черт0га двeремъ.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое:

Захaріинъ пл0дъ, непл0дныz цвётъ роди1сz днeсь нaмъ t њбэщaніz, честнhй їwaннъ п®тeча гDень: и3грaz же во ўтр0бэ мaтерни, проповёдуетъ и3 прeжде ржcтвA содётелz всёхъ. Сeй показA неизречeнное б9іе и3 сп7си1тельное kвлeніе, сего2 вси2 почитaемъ.

И$нъ сэдaленъ с™hz, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Премyдрости:

Дyшу свzзaвши люб0вію хrт0вою, тлBннаz же и3 врeмєннаz, мyченице мyдраz, забвeніемъ преминyла є3си2 ћкw словесE ўчени1ца: п0стнически пeрвэе стр†сти ўмертви1вши, страдaльчески втор0е льсти1ваго посрами1ла є3си2. Тёмже и3 зижди1телz сугyбу дерзновeнію спод0биласz є3си2, слaвнаz, ћкw того2 послyшавши, феvрHніе пребогaтаz: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцY, ћкw неискусомyжнаz м™и и3збaвителю, пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz, препётаz, беззак0нію мS сyща сквeрное nби1телище, и3 бэсHмъ и3грaлище въ рaзумэ бhвша, потщи1сz t тёхъ ѕлодёйства мS и3збaвити, и3 свётлое жили1ще добродётелей соверши2, свэтон0снаz, нетлённаz: tжени2 џблакъ страстeй, и3 вhшнzгw причaстіz спод0би, и3 свёта невечeрнzгw, моли1твами твои1ми.

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz, и3 и3збaвителz, ѓгница зрsщи на кrтЁ, восклицaше, плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи, вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлz тоб0ю и3збавлeніе, ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши за милосeрдіе ми1лости. Долготерпэли1ве гDи, ми1лости бeздно, и3 и3ст0чниче неисчерпaемый, ўмилосeрдисz и3 дaруй согрэшeній њставлeніе вёрою пою1щымъ б9eствєнныz стр†сти тво‰.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. Тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Не довлёютъ ўстA человBча восхвали1ти тS, є3г0же ўстA хrтHва похвали1ша, сл†дкаz и3 медотHчнаz, и3 жи1зни и3сп0лнь с{щаz, и3 сл0во всBмъ д†рующаz: nбaче пріими2 моE пёніе, вёдый люб0вь, и3 сaмое то2 молeніе, и4бо неизбёжно.

Чи1стое kви1сz сeрдце твоE, п®тeче, мmроположeніе с™aгw д¦а, благоухaющее добродётєли, кадsщее рaзумъ, сладsщее благодэ‰ніz. Блажeнни u5бо, є3ли1цы чи1стіи сeрдцемъ, бGа бо тjи, речE, ќзрzтъ.

Посэчeніе сэки1ры при к0рени приближaетсz, и3 свидётельствуетсz, ћкw всsко дрeво, не творsщее плодA добрA, сёчивомъ посэкaетсz, и3 ввeржетсz во џгнь геeнскій, тёмже трепещи2, душE моS, и3 плоды2 покаsніz принеси2.

Ћкw и3мёz на нб7сёхъ житіE, пріsтъ грaдъ и3мyщь њснов†ніz незhблємаz, грaда бо здЁ не вожделёлъ є3си2: пребывaющій же їеrли1мъ ћвэ своб0дный мaтерь пavлову, вhшній сіHнъ.

БGор0диченъ: Вёра теплA повёдуетсz, ґ не сказaніе стрaшнагw, nтрокови1це, тaинства твоегw2: смотрsемо бо то2, никaкоже сказaнно є4сть, и3 зри1мо, непости1жно: съ тоб0ю бо ми1мw текaетъ, и3 постизaемо tбэгaетъ, и3 kвлszсz мaлw что2 tкрывaетсz.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. Тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Пор0ка въ тебЁ tню1дъ нёсть, всехвaльнаz феvрHніе: тh бо по nбоемY, и3збaвителю твоемY, и3 рачи1телю вожделённому бlгоугоди1ти потщaласz є3си2, воздержaтельными болёзньми и3 мyченическими страдaньми ўкрашeннаz, бGомyдраz, пребогaтаz.

T младhхъ, мyченице, ногтeй вожделёла є3си2 любы2 и3ст0чника приснотекyщагw, вожделённагw всBмъ словє1снымъ: є3гHже насhщшисz мучeніz бwлёзни претерпёла є3си2, nгнeмъ њпалsема, и3 ўдHвъ лишeна, феvрHніе, дёвъ похвало2.

Словесы2 б9іими воспи1тана, бGомyдраz, желaющымъ сл0во спаси1тельное свzщeнныхъ кни1гъ свzщeннw вручaющи, бжcтвеннэ, мyченице, простeрла є3си2, и3 ўчeніz мздY пріsла є3си2, мyчєникъ слaвою њбогати1вшисz.

БGор0диченъ: Двeрь свёта всBмъ kви1ласz є3си2, всенепор0чнаz, сyщымъ во тмЁ свётъ неwпи1санный, њпи1санъ пл0тію, хrтA прaведнаго сlнца возблистaвши, є3гHже нhнэ лучaми феvрHніа ўкрэпи1вшисz, мyчєникъ слaву притzжA.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннагw; но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Вэтjйствующій љзhкъ, любомyдреннw гремsщихъ словесA, и3 глагHлъ си6лы, и3 числ0мъ и3 завётомъ текyщіи, и3 плeщущее высокоглaсіе рaзумъ, восхвали1ти тS дост0йнw не м0гутъ.

Тучен0сенъ џблакъ, д0ждь кропsщь разумёній, и3 и3стazвшыz неразyміz плaменемъ, и3 и3счезaющыz прохлаждaющъ, рос0ю простeрта, хrт0съ тS показA, п®тeче.

Д†ры нетлёнными, и3 благодэ‰ніи б9eственными, и3 даров†ніи њбогати1 мz, њбнищaвшаго, и3 наготyюща t добродётели всsкіz, и3 твои1мъ покр0вомъ њдёй мS спаси1тельнымъ, ћкоже б9eственною ри1зою.

Сквє1рныz мы6сли, и3 тлетвHрнаz помышлє1ніz, и3зрасти1вши душA моS, бlжeнне, страстeй тeрніемъ њлzдЁ: є4юже вeщію разгорёвшисz, твои1хъ моли1твъ nгнeмъ њчи1щь, стрaхъ б9ій въ нeй всёй.

БGор0диченъ: ГDоимени1таz дв7о, грaдъ наречeна цRS хrтA, веселyемый ўстремлє1ніи мhсленныz рэки2, и3дёже є4сть всёхъ веселsщихсz жили1ще, nкаsнную мою2 дyшу ўчини2.

И$нъ.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннагw; но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Ўкраси1сz порфЂрою, мyченице, и3зъ кровeй твои1хъ и3сткaнною тебЁ, њбнажи1сz тёломъ, и3 страстeй nдeжду tвeргла є3си2, предъ суди1щемъ стaвши мучи1телей, q феvрHніе! Хrт0вэ под0бzщисz наготЁ.

Разжeгшисz, м§енице, люб0вію женихA твоегw2 мhсленнагw, и3 распaльшисz сегw2 добр0тами нетлёнными, претерпёла є3си2 ўсэчeніе рyкъ, и3 ћзвєнныz болBзни, феvрHніе, мyченицъ похвало2.

Т0ки твои1хъ кровeй многоб0жіz плaмень ўгаси1ша: твои1 же зyбы и3скоренeнніи всю2 и3сторг0ша јдwльскую лeсть, и3 пи1щу тебЁ, феvрHніе, вёчныz красоты2 содёлаша.

БGор0диченъ: Твои2 н0зэ ўсёкшесz, бжcтвенныхъ мyчєникъ стезeю шeствоваша, и3 къ р0ждшемусz t дв7ы с™hz преид0ша, ходsще рaдостнw въ раи2, феvрHніе дв7о бGоневёсто.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Ћкw безпл0тенъ, кrти1телю, и3 невещeственъ, поучazсz безсмeртію невещeственныхъ, въ мeртвеннэй и3 вeщнэй пл0ти твоeй: любомyдріемъ же конeчнымъ ўкраси1лсz є3си2 постsсz, и3 бhлъ є3си2 ѓгGльскому и3 человёческому существY сопричaстникъ.

Пресвётло во ѕвэздaхъ с0лнце, во временaхъ же сладчaйша веснA, всBмъ же с™hхъ соб0ру, ты2 ћкоже ѕвэздaмъ надлежи1ши с0лнце, наразсyднымъ вели1чествомъ, по всsкому њбогaщсz є3стествY.

Вели1кій хrтіaнъ застyпниче, тeплый грёшникwвъ ўтёшителю, небeснагw цrтвіz витjz, вв0дниче въ б9eственное крещeніе, проповёдниче покаsніz, покаsніz мS џбразы ўтверди2.

БGор0диченъ: Ты2 лёствица є3си2 нб7си2 равнA, вLчце, t земли2 до нб7сE простeрта: ты2 вои1стинну непроходи1маz двeрь, пaче же всезлатaz рyчка, и3м0стъ, возводsщь къ нб7си2, и3 жи1зни восх0ды tверзaющь.

И$нъ.

Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Селjна ѕлочести1вагw безб0жное и3 г0рдое низложи1сz суровство2, б9іимъ є4же њ всёхъ промышлeніемъ, взыскaвшимъ кр0вь твою2, слaвнаz, и3 спасeсz твои1мъ терпёніемъ бжcтвенный лісімaхъ.

Свэти1льникъ бGосіsненъ тS показA, мyдраz и3 бGон0снаz врmeни, ўчeніи настaвльши, nтрокови1це, и3 надeжды никaкоже погрэши2: предстaви бо тS хrтY, феvрHніе, невёсту несквeрну.

БGор0диченъ: Њдушевлeнный вLки черт0гъ, и4же свётлыми дв7ства зарsми, свэтови1днw ћкw крjнъ сіsz, посреди2 терн0внагw смэшeніz, пречcтаz и3 бGолёпнаz бцdа дв7а слaвитсz.

Кондaкъ предтeчи, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Прeжде непл0ды, днeсь хrт0ва предтeчу раждaетъ, и3 т0й є4сть и3сполнeніе всsкагw прbр0чества: є3г0же бо прbр0цы проповёдаша, на сего2 во їoрдaнэ рyку положи1въ, kви1сz б9іz сл0ва прbр0къ, проповёдникъ, вкyпэ и3 предтeча.

Јкосъ: Ї}са хrтA и4стиннаго бGа нaшего, и3сaіа и3ногдA и3 прbр0цы вси2, во џбразэхъ ви1дэша и3 сёнехъ: но сeй б0лій си1хъ бhсть прbр0къ, ћкоже пи1шетъ: бGа бо сл0ва, є3г0же проречE, ви1дэ во пл0ти и3 њсzзA, и3 прeжде рождeніz провозвэщaетъ и3гр†ніи свои1ми всемY мjру рaдость, ћкw пeрвэе kви1сz сл0ва пришeствіz прbр0къ и3 проповёдникъ, вкyпэ и3 предтeча.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nц7є1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Прbр0кwвъ вeрхъ, ґпcлwвъ печaть, и3 п0стникwвъ начaло, совершeніе прaведныхъ, ўтверждeніе мyченикwвъ, тS хrт0съ, бlжeнне, показA, и4стиннаz главA всеS цRкве.

И#зъ чрeва м™рнz и3сп0лнилсz є3си2 с™aгw д¦а, п®тeче, и3 сікeра и3 вінA не пи1лъ є3си2, ћкоже речE nц7Y твоемY ѓгGлъ. Тёмже нарeклсz є3си2 вели1къ предъ бGомъ.

Кrти1вый человёки во nгни2 с™hмъ д¦омъ пeрвэе, nгнeмъ геeнскимъ т0кмw кrти1тъ п0слэжде томY невёрующыz: и4же г0рькагw крещeніz, кrти1телю, и3збaви мS.

БGор0диченъ: Рyчка бездyшнаz дрeвле тS њдушевлeнну рyчку сказaше, вLчце: жи1зни бо мaнну носи1вши хrтA, смeрти г0ресть teмлющаго, и4стинную слaдость и3 просвэщeніе мjру.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Струи6 т0чиши и3сцэлeній, притекaющымъ вёрою къ твоемY гр0бу, феvрHніе, и3 женихY твоемY вопію1щымъ: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Q д0брыz твоеS кyпли! Г0рстію кр0ве, бGомyдраz, и3змэни1ла є3си2 цrтвіе б9іе, всехвaльнаz, вопію1щи: благословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

БGор0диченъ: Съ ли1ки дэви1ческими ликyеши, досточyднаz феvрHніе дв7о, дв7э бGомaтери вопію1щи: бlгословeнъ, пречcтаz, пл0дъ твоегw2 чрeва.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

В0ду слaдку напои1тельну непокори6вымъ и3 нераз{мнымъ и3сточи2 лю1демъ ї}льтєскимъ, жезлA ўzзвлeніемъ, кaмень нем0кренный, и3 твeрдый и3 несэк0мый: t непл0дныхъ же и3 безчaдныхъ чрeслъ нaмъ и3стечE рэкA и3сцэлeній.

Съ похвалaми, прbр0че, творsтъ пaмzть твою2, соб0ръ прaведныхъ, прbрHкъ сосл0віе, мyчєникъ вHинства, и3 пHстникъ составлeніе, чи1нове препод0бныхъ, и3 с™hхъ всёхъ: пaмzть бо прaведныхъ вои1стинну съ похвалaми.

Нeбо њдушевлeнное, добродётельми ћкw ѕвэздaми ўкрашeнное, златосіsнное и3 златозaрное с0лнце, свёщникъ бlгодaти, сокр0вище д¦а, цrтвіz вели1кій проповёдникъ, витjz бGодохновeнный, громоглaсный љзhкъ, трубA вели1каz, предтeча да воспоeтсz.

БGор0диченъ: Стрaнна и3 ди1вна ўжaсна повBданіz страннолёпнагw и3 преслaвнагw рождествA твоегw2, мRjе всепётаz: гDа бо слaвы, є3мyже херувjми и3 серафjми предстоsтъ, є3ди1наго t трbцы несліsннw, непрел0жнw родилA є3си2 безъ сёмене, и3зъ тебє2 воплощeнна.

И$нъ.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Свэтоzвлeнна пaмzть твоS, феvрHніе, совершaетсz нhнэ, свэтови1дными м0лніzми блистaющи: свёту бо прибли1жисz, и3 свэтон0сна бhсть, свэтотв0рцу и3 свэтодaтелю вопію1щи: џтроцы благослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Ўдивлeнна былA є3си2 пeрвэе воздержaніи, прехвaльнаz, и3 мyченически ўкраси1ласz є3си2 п0слэжде: во слёдъ бо потеклA є3си2 рачи1телz, nтрокови1це свётлаz. Џба сосцA тво‰, блaги пaче вінA, ўрёзани бhвше, феvрHніе, за бlгочeстіе: вонs же твои1хъ ґрwмaтъ вBрныz бlгоухaетъ.

Њтzгчeнъ прегрэшeньми, феvрHніе всехвaльнаz, и3 треволнeніи страстeй приклонeнъ, прибэгaю къ покр0ву твоемY, nбои1хъ разрэшeніе и3щaй. Но ћкw чyднаz и3 и3збрaннаz вLцэ, вопію1ща не прeзри: но твои1ми мS моли1твами и3схити2, дв7о, t плени1цъ душетлённыхъ.

БGор0диченъ: Вэтjйствующіи љзhцы тS воспёти не м0гутъ, q бGороди1тельнице мRjе бGоневёсто: бGа бо родилA є3си2 надъ всёми сyщаго, nтрокови1це чcтаz, t дэви1ческагw неискусобрaчнагw чрeва. Е#мyже нhнэ феvрHніа пою1щи взывaетъ: џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нeбо, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее небeсъ. Тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

СE тебЁ вLцэ моемY, и3 тeплому души2 моеS застyпнику, худ0е сіE принес0хъ приношeніе, рaбское служeніе, бlжeнне, бlгоразyмнw и3сполнsz: є4же вонми2, возлю1бль прaвъ, пeрвэе дёлъ, и3 прeжде дaра произволeніе.

Нечи1стыми ўстнaми и3 сквeрными, пречcтыz дв7ы, всечи1стаго тS ср0дника, блажeнне, молю2, нечи1стый и3 сквeрный, и3 nкалsнный сластьми2: њмhй тёло, њчи1сти дyхъ, и3 дyшу мою2 њсвzти2.

Черт0га нбcнагw таи1нниче, женихA хrтA дрyже и4скренній, стоsй и3 глaсъ слhша рaдостный жених0въ дост0йный, покажи2 благaгw глaса и3 менE, со благословeнными наслёдника цaрствіz, бGу зовyщу въ наслёдіе.

БGор0диченъ: Пречcтаz дв7о м™и б9іz, невещeственнw палsщагw ќглz, вeщь душaмъ њдушевлeнна, клещA серафjмскаz, и3 пламеннон0сный прест0ле носи1магw херув‡мы, вeщь души2 моеS nгнeмъ невещeственнымъ попали2, и3 негаси1магw nгнS и3збaви мS.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нeбо, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее небeсъ. Тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Б9eственнаz вLки голуби1це, позлащeнна свётлостію двcтва, тёло просвёщши пощeніемъ, позлащeнна крилы2 златови1дными блистaніи твоегw2 и3сповёданіz, и3 б9eственныхъ твои1хъ кровeй, тS пою1щыz просвэти2.

ЎмY бесёдовавши наги1мъ ўм0мъ, феvрHніе бGомyдраz, попрaла є3си2 жел†ніz до концA и3 кончи1ну блажeнную получи1ти спод0биласz є3си2, и3 нhнэ цrтвуеши со хrт0мъ, свётлw съ твои1мъ жених0мъ, въ неизречeнныхъ черт0зэхъ въ весeліи пребывaющи.

И#сцэлє1ніz и3сточaеши ћкw рёки, вёрою притекaющымъ ко твоeй честнёй рaцэ, феvрHніе бGови1днаz, дёвства ст0лпъ, цвётъ є3стествA красeнъ, дщи2 царeва, ћже внyтрь и3мyщи бжcтвенныz слaвы бlжeнство.

БGор0диченъ: И#спрaвила є3си2, дв7о, жeнъ поползeніе, сл0ва р0ждши, горЁ воздви1жущаго низпaдшыz, ћкw благA, и3 держaвнаго си1лъ: є3гHже феvрHніа слaвнаz вожделёвши ўсeрднw, въ слёдъ тебє2 потекY, рaдующисz возопи1ла є4сть.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Предтeчево днeсь радостотв0рное рождeніе, сётованіе рэши1тъ џ§а безглaсіz, и3 р0ждшіz непл0дство, возвэщaетъ же настоsщую рaдость и3 весeліе: тёмже и3 всS твaрь свётлw того2 прaзднуетъ.

БGор0диченъ: Премyдрость v3постaсную, и3 сл0во пресyщное, и3 врачA дyшъ и3 тэлeсъ р0ждшаz, гноє1ніz и3 р†ны души2 моеS и3сцэли2 лю6тыz и3 врeмєнныz, и3 сeрдца моегw2 ўстaви бwлёзни, дв7о.

На стіх0внэ стіхи6ры nктHиха. Слaва, глaсъ в7:

И$же t прbр0ка прbр0ка, и3 непл0дныz прозzбeніе, въ рождeнныхъ женaми превhшша всёхъ, пустhннаго граждани1на, їwaнна слaвнаго, pалмы6 и3 пёньми и3 пёсньми д¦0вными восхвaлимъ, вопію1ще къ немY: кrти1телю сп7совъ и3 предтeче, ћкw и3мёz дерзновeніе, въ честнёмъ твоeмъ рождествЁ, ўмоли2 хrтA, даровaти ми1ръ мjру, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Дрeву крeстному тS, ї}се, прегвождeна зрsщи неискусобрaчнаz, плaчущи глаг0лаше: чaдо слaдкое, почто2 њстaвилъ є3си2 менE р0ждшую тS є3ди1ну, свёте непристyпный пребезначaльнагw nц7A; потщи1сz и3 прослaвисz, ћкw да слaву получaтъ бжcтвенную, и4же бжcтвєнныz стrти тво‰ слaвzщіи.

На літургjи, прокjменъ, глaсъ д7:

Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.

Стjхъ: Въ цRквахъ благослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ.

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рн7а.

Ґллилyіа, глaсъ №: ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2.

Е#ђліе луки2, зачaло lг.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

С™hхъ чудотв0рцєвъ мyромскихъ, кнsзz петрA, во и4ноцэхъ дв7да, и3 кнzги1ни феvрHніи, во и4нокинzхъ є3vфросЂніи.

Вeчеръ, Блажeнъ мyжъ: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, творeніе господи1на пахHміа монaха. Глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Пріиди1те дух0внэ сошeдшесz днeсь вёрніи, нaшz застyпники восхвaлимъ, прег0рдаго ѕмjа попрaвшыz, петрA благочести1ваго, вкyпэ съ феvрHніею, чудотв0рцы мyрwмскіz, ћкw цэломyдріz рачи1тели, хrтY молsщыzсz њ спасeніи дyшъ нaшихъ.

НастA нhнэ всесвётлаz пaмzть вaша, преслaвный пeтре, съ премyдрою феvрHніею, њсэнsющи новоизбр†нныz лю1ди. Тёмъ хrтA моли1те њ спасeніи всёхъ, люб0вію вaсъ непрестaннw, блажeнніи, почитaющихъ, чудотв0рцєвъ мyромскихъ.

Пeрвэе ќбw прехвaльніи, t ю4ности вaшеz хrтY раб0тасте, сyщыz въ мjрэ сeмъ ћкw ўмeты презрёвше, и3 сегw2 рaди ми1лостынею и3 моли1твами д0брэ томY ўгоди1вше. Тёмъ и3 по смeрти и3сцэлeніе подавaете всBмъ, вёрою вaсъ почитaющымъ.

И$ны стіхи6ры, творeніе міхаи1ла монaха, глaсъ в7.

Под0бенъ: Кjими похвaльными:

Кjими похвaльными вэнцы6 вэнчaемъ бlжeннаго петрA, вкyпэ съ премyдрою феvрHніею, раздэлeнныхъ тёломъ, и3 совокyпленныхъ благодaтію, џваго ћкw премyдра, ѕмjz побэди1вшаго, џву же ћкw цэломyдріz сохрaнницу; сегw2 рaди сошeдшесz воспоeмъ пёсньми рaдостными, си1це глаг0люще: рaдуйтесz, прехвaльніи, людeй правослaвныхъ похвалeніе, земли2 русскіz заступлeніе, nтeчества своегw2 храни1теліе, вaсъ бо безсмeртныz слaвы вэнцы6 вэнчA хrт0съ бGъ, и3мёzй вeлію ми1лость.

Кjими пёсненными добр0тами восхвaлимъ петрA блажeннаго, съ прехвaльною феvрHніею; ћкw бGоразyмнаz кри1ла, прелетёвшаz t земли2 на нeбо, и3 прибли1жишаzсz пrт0лу с™hz трbцы, и3 со ѓгGлы вeселw ликовствyющаz, и3 хrтY молsщаzсz њ ўстроeніи мjра, и3 њ сохранeніи земли2 русскіz t нашeствіz сопроти1вныхъ, и3 междоус0бныz брaни, и5же люб0вію восхвалsютъ, и3 непрестaннw почитaютъ, мyромскіz чудотв0рцы.

Кjими пёсньми дух0вными похвaлимъ бlжeнныхъ, сплeтшихсz люб0вію вкyпэ nбою2; пёсньми рaдостными воспоeмъ си1це глаг0люще: рaдуйтесz, бlжeнніи и3 требlжeнніи, въ бGолю1біи пожи1вшіи, смирeніе и3 пощeніе сохрaншіи, и3 ми1лостыню дaрующіи, њ нeйже сaмъ хrт0съ тaкw речE: бlжeни ми1лостивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ. И# сегw2 рaди вопіeмъ къ ни1мъ си1це: преслaвный пeтре, вкyпэ съ премyдрою феvрHніею, моли1те хrтA, њ грaдэ ср0дствіz вaшегw, и3 нaмъ низпослaти ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Кjими смирeнными ўстнaми воспоeмъ петрA бlжeннаго съ пречестн0ю феvрHніею, kви1вшихсz въ русстэй земли2 н0выхъ чудотв0рцєвъ, и3 свэти6лъ незаходи1мыхъ, с0лнца мhсленнагw ѕвёзды пресвётлыz, просвэщaющыz вeсь мjръ чудeсъ свётлостію, печaльныхъ ўтэшeніе, плэнeнныхъ и3збавлeніе t г0рькіz раб0ты, крёпость и3 забрaло грaда нaшегw; тёмже пріиди1те вси2 вёрніи, прaздникъ бlжeнныхъ pал0мски торжествyемъ, да моли1твами и4хъ вр†жіz шат†ніz вс‰ хrт0съ низложи1тъ, и3мёzй вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ:

Блажeнно и3 треблажeнно nтeчество вaше, блажeнъ же и3 грaдъ, въ нeмже жили1ще и3мёсте, пречи1стенъ же и3 свsтъ хрaмъ, въ нeмже положє1на бhша честн†z тэлесA в†ша, преслaвный пeтре, съ премyдрою феvрHніею: хrтY моли1тесz, є3г0же t ю4ности возлюби1сте, сохрани1ти nтeчество вaше, и3 душaмъ нaшымъ даровaти ми1ръ, и3 вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Вх0дъ, прокjменъ днE. Чтє1ніz препод0бничєскаz.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA є7.)

Прaвєдницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе благолёпіz, и3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ: пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый, препод0біе: поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz: п0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t благокрyгла лyка nблакHвъ на намёреніе полетsтъ. И# t каменомeтныz ћрости, и3сп0лнь падyтъ грaды: вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz: рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ д¦ъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ, и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ. Слhшите u5бо, цaріе, и3 разумёйте: навhкните, судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те, держaщіи мн0жєства и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ: ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA G.)

Првdныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ: и3 є4же t нaсъ шeствіе, сокрушeніе, nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено, и3 вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ: ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw благодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA д7.)

Првdникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz: сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости житіE несквeрное. Бlгоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть: и3 живhй посредЁ грBшникъ, престaвленъ бhсть: восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA є3гw2: сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Ћкw вели1кое с0лнце, вселeннэй всeй kви1стесz, блажeнніи, чудесы2 просвэщaюще вeсь мjръ: тёмже сошeдшесz вси2 воспоeмъ вaсъ.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Свётомъ сіsz бжcтвенныz бlгодaти, пресвётлый вaшъ прaздникъ рaдостенъ всBмъ, є3г0же, рaдующесz, и4скреннw вси2 восхвaлимъ.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Пріиди1те мyромстіи нар0ди, вели1цыи и3 мaліи, восхвaлимъ въ вaсъ прeжде цaрствовавшыz, тє1плыz предстaтели, нHвыz чудотв0рцы петрA и3 феvрHнію.

Слaва, глaсъ }. Самоглaсенъ:

Рaдуйсz и3 весели1сz њ гDэ, грaде мyроме, и3 свётло торжествyй, и3 ликyй цRковь б9іz, въ нeйже лежи1тъ честн0е сокр0вище, преслaвныхъ н0выхъ чудотв0рцєвъ, петрA благочести1вагw и3 феvрHніи премyдрыz, сокр0вище дрaго и3 ковчeгъ преслaвенъ, тэлесA чудесA точ†щаz всBмъ притекaющымъ съ вёрою. Сегw2 рaди пріиди1те вси2 лю1діе, сошeдшесz вёрніи, поклони1мсz с™ы6мъ. Тецhте собрaвшесz, и3 pал0мски восплещи1те рукaми, и3 ликyюще рaдуйтесz, и3 веселsщесz си1це глаг0лите: рaдуйтесz, преслaвніи чудотв0рцы, пeтре бlжeнне и3 феvрHніе бGомyдраz: грaда бо нaшегw ўтверждeніе, и3 нaсъ вёрныхъ спасeніе. И# нhнэ въ пaмzти вaшей и3спроси1те ў хrтA даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ. Тропaрь, глaсъ }:

Ћкw благочести1вагw к0рене пречестнaz џтрасль бhлъ є3си2, д0брэ во бlгочeстіи пожи1въ, бlжeнне пeтре: тaкw и3 съ супрyжницею твоeю, премyдрою феvрHніею, въ мjрэ бGу ўгоди1вше, и3 прпdбныхъ житію2 спод0бистесz: съ ни1миже моли1тесz гDеви, сохрани1ти безъ врeда nтeчество вaше, да вaсъ непрестaннw почитaемъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы:

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Вси2 прaзднуемъ вкyпэ всесвzтyю пaмzть петрA и3 феvрHніи премyдрыхъ. ЦRковь бо слaвитъ, вопію1щи къ ни6мъ: моли1твами вaшими, бlжeнніи, и3сцэли1те недyги и3 болBзни нaшz, и3 всsкихъ и3скушeній и3збaвите, вёрою пaмzть вaшу восхвалsющихъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Чyдо чудeсъ, бlгодaтнаz, въ тебЁ зрsщи твaрь рaдуетсz: зачалa бо є3си2 безсёменнw, и3 родилA є3си2 неизречeенw, є3г0же чинонач†ліz ѓгGлwвъ ви1дэти не м0гутъ, того2 моли2 њ душaхъ нaшихъ.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

И#мyще д¦ъ и4стинный премyдріи, тёмже мы2 сошeдшесz вёрніи, пaмzть вaшу величaемъ, и3 њблобызaемъ честнyю рaку, и3сцэлeніе получaюще неwскyднw, и3 пою1ще рцeмъ си1це: пeтре преслaвне, кyпнw съ супрyжницею феvрHніею, хrтY моли1тесz, сохрани1ти nтeчество вaше, и3 разруши1ти междоус0бную страстeй нaшихъ брaнь, и3 даровaти нaмъ вeлію ми1лость. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

КрасотЁ дёвства твоегw2, и3 пресвётлой чистотЁ твоeй гавріи1лъ ўдиви1всz, вопіsше ти2, бцdе: кyю ти2 похвалY принесY дост0йную; чт0 же воз8именyю тS; недоумэвaю и3 ўжасaюсz. Тёмже ћкw повелёнъ бhхъ, вопію1 ти, рaдуйсz, бlгодaтнаz.

Хвали1те и4мz гDне:

Припёвъ: Ўблажaемъ вaсъ, с™jи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе, и3 чтeмъ свzтyю пaмzть вaшу: вh бо м0лите за ны2 хrтA бGа нaшего.

Pал0мъ и3збрaнный: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа:

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Пріиди1те, вси2 лю1діе, хвалY принесeмъ пресл†внымъ и3 бGом{дрымъ чудотв0рцємъ, петрY и3 феvрHніи, си1це вопію1ще: рaдуйсz, преблажeнне пeтре, и4же г0рдагw ѕмjz свирёпство погуби1лъ є3си2, тaкожде и3 нhнэ съ супрyжницею твоeю, заст{пницы и3 ход†таи бyдите nтeчеству вaшему, и3 сопроти1вныхъ г0рдость низложи1те, и3 грэхHвъ њставлeніе дaруйте, чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть вaшу. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, ѓгGльскій соб0ръ, и3 человёческій р0дъ. Њсвzщeнный хрaме, и3 раю2 словeсный, дёвственнаz похвало2, и3зъ неsже бGъ воплоти1сz, и3мLнецъ бhсть, прeжде вBкъ сhй бGъ нaшъ: ложеснa бо твоS прест0лъ сотвори2, и3 чрeво твоE прострaннэе нб7съ содёла. Њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, слaва тебЁ.

Тaже степє1нна, д7-гw глaса, ґнтіфHнъ №.

Прокjменъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе матfeа, зачaло м7г.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Всsкъ грaдъ и3 странA слaвному грaду нaшему срaдуйтесz, и3 pал0мски восплещи1те рукaми вкyпэ, дух0вное днeсь торжество2 прaзднующе, петрA благочести1вагw, и3 феvрHніи слaвныz, и3 пёсньми похвали1те, всечестнhй сeй дeнь совершaюще, въ весeліи вопію1ще си1це: пріими1те пёніе людeй вaшихъ, блажeнніи, и3 молsщымсz подaйте неwскyдно и3сцэлeніе, и3 вeлію ми1лость.

КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ в7:

Нетрeну, неoбhчну:

С™ы6мъ же двA канHна на }. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Пёснь твоемY ўг0днику, на земли2 тебE прослaвльшему, петрY принести2, б9е, дaруй ми2, ћкw да смыслодaвца пёсньми возвели1чу тS.

Вaсъ, преблажeнніи, nтeчеству вaшему, ћкw пресвётлое с0лнце хrт0съ показA, чудесы2 всёхъ њзарsющее, вёрою къ вaмъ приходsщихъ.

Ћкw њ тэлeсныхъ небрeгше, и3 земн†z ћкw тлBннаz возненави1дэвше, и3 сегw2 рaди мjра tрeкшесz, прпdбныхъ чeсти спод0бистесz: съ ни1миже њ мjрэ моли1тесz.

БGор0диченъ: Пречcтаz бцdе, р0ждшаz пл0тію присносyщное сл0во безначaльнагw nц7A, приснодв7о. Е#мyже нhнэ взывaемъ: и3збaвителю бGу нaшему пои1мъ.

Другjй канHнъ чудотв0рцємъ, творeніе господи1на міхаи1ла монaха. Глaсъ №.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, сотв0ршему ди6внаz чудесA мhшцею выс0кою, и3 спaсшему ї}лz, ћкw прослaвисz.

Благочести1ваго и3 вэнцен0снаго петрA, вкyпэ съ феvрHніею, сошeдшесz по достоsнію, восхвaлимъ чудeсъ подaтелz nби1льныхъ, и3 спасaющаго дyшы нaшz.

Пёсньми и3 пёньми дух0вными восхвaлимъ блажeнныхъ вкyпэ, си1це глаг0люще: рaдуйтесz, прехвaльніи, nтeчеству вaшему пресвётліи свэти1льницы и3 твeрдіи заст{пницы.

Ѓще и3 на конeцъ лётъ новопросвэщeннаz русскаz землS си1хъ блажeнныхъ и3зрасти2, но дрeвнихъ чeсти спод0бишасz: даров†ніz бо чудeсъ nби1льнw подаю1тъ приходsщымъ къ ни6мъ.

БGор0диченъ: ЎмA моегw2, всенепор0чнаz, њмрачє1ніz свётомъ твои1мъ tжени2, и3 тмы2 и3збaви мS вёчнующіz, ћкw да пою2 вели6чіz тво‰.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

БезпомHщнымъ бyди пом0щникъ, блажeнне пeтре, и3 печ†льнымъ ми1лостивное ўтэшeніе: да твои1ми моли1твами и3збавлsеми, почитaемъ тS.

Ћкоже и3ногдA ѕмjz ўби1въ, конeчному безвёстію прeдалъ є3си2: тaкw и3 нhнэ твоE nтeчество борю1щихъ побэди2, треблажeни да тS прославлsемъ.

Ви1ждь ўнhніе, ви1ждь печaль, ви1ждь бэдY, на ны2 напaдающую t проти1вныхъ: тёмже моли1твою твоeю ко гDу премэни2, пeтре, да благочeстнw тS почитaемъ.

БGор0диченъ: ТебE вси2 стzжaхомъ хrтіaне, прибёжище и3 стёну, и3 тебE славосл0вимъ нем0лчнw, безневёстнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Да ўтверди1тсz сeрдце моE, въ в0ли твоeй, хrтE б9е, и4же надъ водaми нб7о ўтверждeй втор0е, и3 њсновaвый на водaхъ зeмлю, всеси1льне.

ТебE въ чудесёхъ слaвна русскимъ странaмъ показA бGъ, пeтре преблажeнне, и3 ўкраси1 тz нбcными дарми2. Того2 нhнэ моли2, поми1ловати всёхъ нaсъ.

Свэти1льницы пресвётліи, ћкоже с0лнце втор0е сіsюще, нaсъ њзари1те совершaющихъ пaмzть вaшу, преблажeнніи пeтре и3 феvрHніе.

Весeліz ходaтай настA нaмъ, свэтон0сный дeнь петрA и3 феvрHніи премyдрыхъ, и5же вёрою воспэвaющымъ и5хъ дaруютъ вeлію ми1лость.

БGор0диченъ: И#збaви нaсъ t всёхъ напaстей, и3 t мн0гихъ собл†знъ ѕмjевыхъ и3 тмы2, всенепор0чнаz, ћже свётъ пор0ждшаz нaмъ невечeрній.

Сэдaленъ, глaсъ д7:

Благословeнному и3 свэтон0сному торжествY, ћкоже с0лнцу возсіsвшу, петрA и3 феvрHніи во всeмъ мjрэ, къ ни1мже стецeмсz вёрніи, и3 непрестaннw вопіeмъ си1це: ѓще и3 преид0сте t земли2, преслaвніи, но нaсъ не tлучи1стесz, и3 тaмw со ѓгGлы трbцэ предстоитE, ю4же моли1те, спасти2 дyшы нaшz. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Сл0во џ§ее, хrтA бGа нaшего, t тебє2 воплоти1вшагосz познaхомъ, бцdе дв7о, є3ди1на чcтаz, є3ди1на бlгословeннаz. Тёмъ непрестaннw тS воспэвaюще величaемъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Ћкw ходaтай и3 застyпникъ nтeчеству твоемY, ћкw сопроти1вныхъ рэши1тель, бyди заступaz лю1ди твоS, тебE, пeтре, слaвzщыz.

Ћкw въ нбcныхъ nби1телехъ, съ прпdбными и3 прaведными веселsсz, преблажeнне пeтре, кyпнw съ феvрHніею, не престaй молS њ лю1дехъ твои1хъ.

ТебЁ м0лимсz, преблажeнне, сопроти1вныхъ шатaніе низложи2, и3 недyги человёкwвъ њблегчи2, ћкw да во глaсэхъ хвалeніz тебE величaемъ.

БGор0диченъ: Њчищeніе нaшымъ дaруй прегрэшeніємъ, ћкw пребlгъ, и3 ўмири2 мjръ тв0й, б9е, моли1твами р0ждшіz тS.

И$нъ.

Їрм0съ: Д¦омъ прови1дz, прор0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2, вопіS: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz, внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz. Слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ѕмjz ќбw и3ногдA ўби1въ, блажeнне, конeчнэй того2 пaгубэ прeдалъ є3си2: тaкw и3 нhнэ, пeтре, nтeчество твоE сохранsй ненавётнw, вкyпэ съ феvрHніею моли1твами твои1ми.

Зарeю трис0лнечныz благодaти сіsz свётлый вaшъ прaздникъ, блажeнніи, страстнaгw њмрачeніz бэс0вскагw и3збавлsйте творsщихъ вёрою пaмzть вaшу.

Днeсь дeнь с™hй прaздничный, монaхwвъ созывaетъ стадA на весeліе и3 трапeзу дух0вную, и3 на пи1щу нетлённыz жи1зни, и3 бжcтвеннагw наслаждeніz чудотв0рцєвъ.

БGор0диченъ: Разумёвъ прbр0къ д¦омъ б9іимъ, г0ру тS приwсэнeнную преднаписA, чcтаz, и3стazвшую зн0емъ мн0гихъ прегрэшeній, дyшу мою2 прохлади2 ходaтайствомъ твои1мъ, дв7о: є3ди1на бо ты2 человёкwмъ и3справлeніе.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннагw, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

ЗемлS њс™и1сz, пріeмши честн†z тэлесA в†ша, бGоблажeнніи пeтре и3 феvрHніе: человёцы же пріeмлюще вaми и3сцэлeніе, хrтA слaвzтъ, и4скреннw вaсъ прослaвльшаго.

Ѓще и3 преид0сте t земли2, но къ нбcнымъ доспёсте, и3 тaмw со ѓгGлы трbцэ предстaсте, ю4же моли1те, спасти2 люб0вію вaсъ почитaющихъ, бlжeнніи.

Ћкw ѕвёзды пресвётлыz, и3 ћкw незаходи1мое с0лнце, стzжaвше вaсъ nтeчество вaше хвaлитсz, почитaюще пaмzть вaшу пречестнyю, пeтре и3 феvрHніе.

БGор0диченъ: Дв7у поeмъ тS по ржcтвЁ, бцdе, тh бо пл0тію бGа сл0ва нaмъ родилA є3си2, є3мyже вси2 си1це зовeмъ: пути6 нaшz напрaви, м0лимтисz.

И$нъ.

Їрм0съ: Свётлый нaмъ возсіsй свётъ присносyщный, ќтренюющымъ њ судьбaхъ зaповэдей твои1хъ, вLко чlвэколю1бче, хrтE б9е нaшъ.

Q пред0браz дв0ице! Q пресвBтлаz свэти6ла! Q благосопрzжeніе, є3ди1нъ свётъ во двою2 тэлесE сyщъ! Q свэти1льницы блазjи своемY житію2 бhвше. Kрeмъ бо гDень взeмше, томY t души2 послёдовасте вёрою.

Досточyднаz и3 преслaвнаz пaмzть вaша возсіS въ русстэй земли2, бlжeнніи, и3 рaдостнw вёрныхъ весели1тъ соб0ръ, и4скреннw вaсъ въ пёснехъ, свzтjи, слaвzщихъ.

Свzти1тели и3 свzщeнницы, монaси и3 простjи, и3 стaрцы со ю4нотами, и3 всsкъ в0зрастъ свётлw пред8игрaйте, пaмzть преслaвныхъ петрA и3 феvрHніи въ пёснехъ величaюще.

БGор0диченъ: Свэтоoбрaзный хrт0въ хрaмъ, nтрокови1це, моли1твами твои1ми, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нaсъ хрaмы сотвори2, прпdбныz содэвaющи, пречcтаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Q пречестнaz дв0ице! Q вели1цыи свэти1льницы! Њсвzти1те и3 прослaвите люб0вію вaсъ въ пёснехъ слaвzщихъ, чудотв0рцы.

Ћкw пресвётлаz дв0ице, и3 ћкw пречcтнaz верстA, и3 бlгосочетaніе, kрeмъ гDень взeмше, томY t души2 пораб0тасте.

Ћкw совётницы д0бріи своемY житію2, є3ди1ну мhсль во двою2 тёлу и3мyще, мjръ чудесы2 просвэщaете: тёмже и3 нaсъ њзари1те моли1твами вaшими.

БGор0диченъ: Ўzснsютъ прbр0честіи глaси б9ію тS, дв7о, роди1тельницу: поeмъ же тS и3 мы2, ви1дzще сбытіE честнhхъ прорицaній, дёвству вои1стинну и3 чистотЁ вмэсти1лище.

И$нъ.

Їрм0съ: Прbр0ка їHну подражaz, вопію2: жив0тъ м0й, бlже, свободи2 и3зъ тли2, и3 спаси1 мz, сп7се мjра, зовyща: слaва тебЁ.

T пречeстна к0рене и3зрастE вётвь преслaвнаz, и3 благочeстнw на земли2 пожи1въ, пeтре, пріsтелище чи1сто д¦а с™aгw бhлъ є3си2, просвэщaй пою1щихъ нhнэ пaмzть твою2.

Весeліz днeсь и3сп0лнисz русскаz землS, въ нар0читый дeнь прaздника вaшегw, преслaвніи чудотв0рцы, и3 пою1щи си1це гlг0летъ: моли1те хrтA, сохрани1ти nтeчество вaше t kзhка чуждaгw.

СирHтъ и3 вдови1цъ заст{пницы, и3 въ бэдaхъ неwбори1міи помHщницы, и3 всёхъ притекaющихъ къ вaмъ пристaнище небyрное, и3 нелeстное ўти1шіе сyщихъ во грэсёхъ.

БGор0диченъ: Вели6чіz тебЁ, чcтаz, сотвори2 хrт0съ бGъ нaшъ, є3г0же моли2 при1снw, возвели1чити и3 въ нaсъ богaтую є3гw2 ми1лость, пренепор0чнаz вLчце.

Кондaкъ, глaсъ }:

Под0бенъ: Взбрaнной:

Мjра сегw2 кнzжeніе, и3 слaву врeменну помышлsz, сегw2 рaди благочeстнw въ мjрэ пожи1лъ є3си2, пeтре, кyпнw и3 съ супрyжницею твоeю премyдрою феvрHніею, ми1лостынею и3 моли1твами бGу ўгоди1вше. Тёмже и3 по смeрти неразлyчнw во гр0бэ лежaще, и3сцэлeніе неви1димw подавaете: и3 нhнэ хrтY моли1тесz, сохрани1ти грaдъ же и3 лю1ди, и4же вaсъ слaвzщихъ.

Јкосъ: Ўzсни2 љзhкъ м0й, сп7се, и3 ўмили2 сeрдце моE, разшири2 ўстA мо‰, и3 нап0лни д¦а и3 премyдрости: да и4миже возглаг0лю и3 воспою2 си1це тво‰ чудотв0рцы: рaдуйсz, пeтре блажeнне, съ прехвaльною феvрHніею вкyпэ: рaдуйтесz, земли2 русстэй заст{пницы и3 кнzзє1мъ правосл†внымъ помHщницы: рaдуйтесz, nтeчеству вaшему храни1тели и3 грaду нaшему ўтверждeніе. Q пречестнaz дв0ице и3 благ0е сопрzжeніе, хrтY моли1тесz, сохрани1ти грaдъ и3 лю1ди, и5же вaсъ слaвzщихъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше, џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Въ болёзни къ тебЁ прибэгaющихъ и3збавлsй, преблажeнне пeтре, кyпнw съ феvрHніею, хrтY вопію1щихъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

ВсBмъ пристaнище бyдите, преблажeнніи, и3 небyрное њти1шіе сyщымъ во грэсёхъ, да и3 мы2 съ вaми хrтY возопіeмъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Прибёжище да ми2 бyдите въ дeнь гнёва, бGоблажeнніи, ћкw посредЁ хождY сэтeй мн0гихъ. Тёмже и3збaвите мS t ни1хъ, да возмогY воспёти вaсъ.

Днeсь преслaвнаz пaмzть петрA и3 феvрHніи, ћкw с0лнце возсіS въ мjрэ, въ ню1же сошeдшесz вси2 воспоeмъ си1це: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Кaплz бGот0чнаz, t тебє2 р0ждшаzсz, мjръ њсвzти2, бцdе дв7о, к†пли мнЁ ми1лости и3сточи2, њсвzщaющыz дyшы и3 помышлє1ніz земнhхъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы благочeстію совоспитaни, ѕлочести1вагw велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz: но посреди2 плaмене стоsще поsху: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Во всёхъ странaхъ пр0йде вэщaніе, ћкw грaду мyрому kви1шасz чудотв0рцы преслaвніи, дaрующе мн0жество и3сцэлeній всBмъ приходsщымъ къ ни1мъ, и3 вёрою пою1щымъ и5хъ.

СE нhнэ стек0шасz t всёхъ градHвъ и3 стрaнъ вси2 свzти1теліе и3 свzщeнницы, и3 монaси и3 простjи, богaтіи и3 ўб0зіи, вси2 рaдующесz вкyпэ, хвалY воздaти вaмъ, бGоблажeнніи.

Чудесы2 ќбw твои1ми ћкw цвётъ процвёлъ є3си2, преслaвне пeтре, ћкоже речE прbр0къ: прaведникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ. Сегw2 рaди вси1 тz нhнэ слaвимъ, блажeнне.

БGор0диченъ: ТебE, всес™az чcтаz, раби2 твои2 всегдA во дни2 и3 въ нощи2м0лимъ сокрушeнною мhслію, просsще и3збавлeніе подaти грэхHвъ нaшихъ, твои1ми моли1твами.

Пёснь }.

Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Њчи1сти и3 прости2 согрэшє1ніz н†ша, безгрёшне, моли1твами твои1хъ ўгHдникъ, петрA и3 феvрHніи, да поeмъ тS, хrтE, во вёки.

И$же t сeрдца рук0ю недост0йною приноси1мое вaмъ хвалeніе, блажeнніи, пріими1те, и3 мольбY сотвори1те њ нaсъ ко хrтY бGу.

Трbченъ: Пэвцє1мъ тебE пою1щымъ, трbце прес™az, согрэшє1ніz њстaви ћкw пребlга, моли1твъ рaди петрA и3 феvрHніи, да тS поeмъ во вёки.

БGор0диченъ: БжcтвA сосyдъ бhвши, чcтаz, просвэти1 мz въ повелёніи свёта ходи1ти, пречcтаz, t чрeва твоегw2 возсіsвшагw, и3 просвэти1вшагw вёрныхъ сердцA.

И$нъ.

Їрм0съ: Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли и3 вс‰ вHинства, ћкw творцA и3 гDа, п0йте, сщ7eнницы, прослaвите, џтроцы, благослови1те, лю1діе и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

ЃгGльстіи чи1нове хвaлzтъ вaсъ, преслaвніи, и3 человёчестіи р0ди пою1тъ непрестaннw, творsще вёрнw пaмzть вaшу.

Дост0йными похвалaми воспёти преслaвныz чудотв0рцы, ќмъ и3 смhслъ дaруй ми2, хrтE б9е: ћкw да пою2 рaдуzсz пaмzть и4хъ.

Побёда и3мени1та вои1стинну вBрнымъ лю1демъ, въ бэдaхъ крёпцыи помHщницы kви1шасz, пeтръ кyпнw съ феvрHніею.

БGор0диченъ: Ўврачyй, пречcтаz, стр†сти сeрдца моегw2, р0ждшаz всёхъ цRS бGа, и3 прaведныхъ чaсти kви1 мz причaстника, бцdе дв7о, хrтA сн7а твоего2 ўмоли1вши.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, спасeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли6ки тS величaюще.

T ю4ности вaшеz чи1стую с0вэсть и3мyще къ бGу, сегw2 рaди благочeстнw пожи1вше, къ вы6шнимъ преид0сте: моли1те хrтA њ нaсъ, да вaсъ люб0вію почитaемъ.

Ћкw предстоsще с™ёй трbцэ, съ прпdбными и3 прaведными, моли1тесz, бlжeнніи, и3збaвити нaсъ всsкагw прещeніz и3 гнёва, да вaсъ непрестaннw величaемъ.

Лю1діе твои2м0лzтъ тS, бGоблажeнне пeтре, кyпнw моли2 хrтA съ премyдрою феvрHнію, съ нeюже въ мjрэ бGоуг0днw пожи1лъ є3си2, и3збaвити нaсъ t всsкихъ ѕHлъ.

БGор0диченъ: Q чудесE вели1кагw! Кaкw вмэсти1сz во ўтр0бу твою2 хrт0съ бGъ, никaкоже вмэсти1мый; є3г0же за хвaлzщыz тS ўмоли2, дв7о, t бёдъ и3збaвити нaсъ, и3 t беззак0нныхъ человBкъ всегдA.

И$нъ.

Їрм0съ: Свэтон0сный џблакъ, въ џньже всёхъ вLка, ћкw д0ждь съ нб7сE на руно2 сни1де, и3 воплоти1сz нaсъ рaди, бhвъ чlвёкъ, безначaльный: величaемъ вси2 ћкw м™рь бGа нaшегw чcтую.

Красeнъ душeю и3 тёломъ, и3 бlгочeстіемъ сіsz, слaвне пeтре, б9eственнагw и3сп0лненъ рaзума и3 премyдрости, nргaнъ с™aгw д¦а бhлъ є3си2, по смeрти ќбw къ безсмeртнэй жи1зни и3 некончaемому бlжeнству прешeлъ є3си2 рaдуzсz.

Ћкw ќтро, ћкw дeнь свётлый, вaшъ прaздникъ kви1сz, слaвніи: ѓки струS происх0дитъ t рaки вaшеz и3сцэлeній всsкихъ, и3 вёрныхъ сердцA напоsетъ, люб0вію вaсъ почитaющихъ.

Вели1къ щи1тъ и3 вели1ка крёпость земли2 русстэй њбрёлсz є3си2, блажeнне пeтре вкyпэ съ феvрHніею нар0ду правослaвному похвалeніе, и3 слaва во всёхъ kзhцэхъ. И# нhнэ м0лимъ вы2 сохрани1ти nтeчество вaше t вaрварскагw нахождeніz.

БGор0диченъ: Ћже свётъ р0ждшаz бжcтвенный, њмрачeннаго мS всёми прилHги лукaвагw, и3 во ўнhніи живyщаго, и3 прогнэвлsющаго бGа, всенепор0чнаz, просвэти2, и3 настaви къ дHбрымъ дэлHмъ, ћкw винA всёхъ благи1хъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Посэти1лъ ны2:

И%же благочeстнw прaзднующымъ пaмzть вaшу, бGоблажeнніи пeтре и3 феvрHніе, вкyпэ ми1рнw пожи1вше и3 благочeстнw, моли1те хrтA, грэхHвъ њставлeніе даровaти рабHмъ вaшымъ. Двaжды.

БGор0диченъ: Прес™az бцdе, ўповaніе нaше и3 похвало2, тS є3ди1ну вёдуще, вёрою покланsющесz, м0лимъ: рaдуйсz, неискусобрaчнаz с™az марjе, покр0ве и3 њграждeніе нaше, и3 пом0щница сyщымъ въ бэдaхъ. Моли2 хrтA сн7а твоего2 за рабы6 тво‰, на тs бо надёемсz.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Ћкw свэтозaрное с0лнце, блажeнніи t зaпада возсіsвше, всю2 русскую зeмлю просвэти1сте, и3 къ свёту весeліz настaвисте: и3 нhнэ њ пою1щихъ вaсъ, пeтре блажeнне, съ премyдрою феvрHніею, и3 слaвzщихъ лю1дехъ, и3 просsщихъ и3сцэлeніz, и3 ко хrтY и4скреннw притекaющихъ, моли1те спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Q вели1кое и3 несказaнное чyдо, бжcтвенныz бlгодaти, петрA блажeннаго съ премyдрою феvрHніею, кaкw возм0жемъ воспёти, и3ли2 и3зглаг0лати; џваго ћкw хрaбра и3 бGочести1ва, џву же ћкw мyдру, и3 благовёріе хранsщу: џвъ ќбw г0рдаго ѕмjz побэди2, џва же смирeніе люблsше: и3 нhнэ хrтY бGу м0лzтсz, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Всечестнhй приспЁ прaздникъ с™hхъ чудотв0рцєвъ, ходaтайствуz всBмъ спасeніе, въ нeмже тaйнw восплескaвше къ ни1мъ си1це рцeмъ: рaдуйтесz, свэти6ла тє1мнымъ, мhсленнагw с0лнца: рaдуйсz, пeтре, кyпнw съ супрyжницею твоeю, благовёріе хранsще, во є3ди1нствэ с™hz трbцы. ю4же моли1те, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Пeрвэе ќбw прехвaльніи, t ю4ности своеS хrтY пораб0тавше, сyщаго въ мjрэ сeмъ, ћкw прехвaльна познaвше, и3 сегw2 рaди ми1лостынею и3 моли1твами, д0брэ томY ўгоди1вше. Тёмже и3 по смeрти и3сцэлeніе подавaете всBмъ, вёрою вaсъ почитaющымъ, пeтре и3 феvрHніе, и3 вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ в7: Самоглaсенъ:

Пріиди1те, вси2 kзhцы, восплещи1те рукaми и3 ликовствyйте, пріиди1те вси2 русстіи свzти1теліе и3 свzщeнницы, монaси же и3 простjи, дух0внэ возвесели1мсz, въ нар0читый дeнь прaздника н0выхъ чудотв0рцєвъ мyромскихъ, петрA блажeннагw и3 феvрHніи премyдрыz. И# си1хъ ћкw цвBты хвалaми и3 пёсньми почти1мъ, си1це глаг0люще: рaдуйтесz, преслaвніи, нбcніи человёцы, земнjи ѓгGли, д¦а с™aгw nби1телище, и3 є3ђльскому глaсу ќбw возслBдницы: тёмъ и3 пріsсте вмёстw тлённыхъ нетлBннаz. И# нhнэ въ пaмzти вaшей моли1те хrтA бGа сохрани1ти nтeчество вaше, и3 поми1ловати грaдъ и3 лю1ди, почитaющыz вaсъ, и3 спасти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

На тS ўповaніе:

Тaже, Славосл0віе вели1кое. Тропaрь. И# tпyстъ.

На літургjи, бlжє1нна, t канHна №-гw пёснь G, на д7: и3 другaгw пёснь ѕ7.

Прокjменъ, глaсъ з7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло сGi.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа:

Е#ђліе матfeа, зачaло ‹.

Причaстенъ: Рaдуйтесz, првdніи њ гDэ.

Очікується текст

Знайшли помилку