Мінея Місячна,  Лютий

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Лютий

← В 26-й день В 28-й день →

День 1234567891011121314151617181920212223242526272829

В 27-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Проко́пия Декаполи́та

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Яко до́бля:

По о́бразу быв Бо́жию и по подо́бию/ от нача́ла созда́ния, всеблаже́нне,/ о́браза достоя́ние соблюсти́ потща́лся еси́/ по́мыслом всеблагочести́вым,/ и ума́ чистото́ю и святости,/ и страсте́й воздержа́нием,/ и соблюде́нием Христо́вых веле́ний/ и благоче́стия, пребога́те.

Поще́нием пе́рвее прие́м/ и страда́нием Богому́дренно последи́,/ благоугоди́л еси́ обои́ми Созда́вшему,/ Еди́ному очище́ние истязу́ющему от нас и душе́вное благоро́дие./ Е́гоже плотско́е прише́ствие сла́вя,/ покланя́лся еси́ о́бразу свято́му,/ и́же по Того́ вочелове́чению.

И́же Сло́ва воплоще́ние/ злочести́ве отве́ргшия облича́я, преподо́бие,/ соверши́л еси́ я́звенными истяза́нии,/ и вся́цеми озлобле́ньми, и у́зами, и темни́цею,/ утвержда́я и́стину./ Темже был еси́ Христо́ва Ца́рствия насле́дник,/ и ра́дости неизрече́нныя,/ и присносу́щнаго сия́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

Глас и подо́бен то́йже:

Я ко моли́тву неусыпа́ющую/ и мольбу́ пребыва́ющую/ иму́щи, Пречи́стая, к Бо́гу,/ напа́сти успи́,/ во́лны укроти́ окая́нныя моея души́,/и в ско́рби су́щее се́рдце мое́ уте́ши,/ Отрокови́це, молю́ Тя,/ и облагодати́ ум мой,/ я́ко да досто́йно сла́влю Тя.

Крестобогоро́дичен.

Подо́бен то́йже:

А́гнца и Па́стыря Тя/ на Дре́ве я́ко ви́де,/ Агница ро́ждшая рыда́ше/ и Матерски Тебе́ веща́ше:/ Сы́не возжеле́нне,/ ка́ко на дре́ве Крестнем пове́шен еси́, Долготерпели́ве?/ ка́ко руце и но́зи Твои́, Сло́ве,/ пригвозди́шася от беззако́нных,/ и кровь Твою́ излиял еси́, Владыко?

Тропа́рь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней,/ сия́я чудесы́, Проко́пие о́тче наш./ Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся ду́шам на́шим.

Кано́н, его́же краегране́сие: Твоя́ по́двиги благоле́пие пою́, блаже́нне. Творе́ние Феофа́ново. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу, побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Благоче́стия любо́вию объят быв/ и Боже́ственным раче́нием треволне́ния мирска́я оттря́сл еси́, преподо́бие,/ Бо́гу побе́дную песнь взыва́я,/ я́ко прославися.

Светоно́сное твое́ житие́, и све́тлое души́, и спротя́женное,/ благоче́стию срастворе́нно доброде́тели воображе́ние,/ в тебе́, преподо́бие, я́ве соде́лаша.

Преесте́ственным уче́нием и светоза́рным Христо́вым освеща́емь,/ страстны́я прило́ги воздержа́нием увяди́л еси́,/ вопия́ побе́дную песнь Вседержи́телю.

Богоро́дичен: Воплоще́нное Сло́во Боголе́пно заче́нши, Пречи́стая, е́же пре́жде безпло́тное,/ нам па́че естества́ родила́ еси́, Чи́стая,/ по Рождестве Де́ва пребы́вши.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Блаже,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Твоя́ Богоприя́тная душа́, ве́ры ра́ди ре́вностию распаля́ема, блаже́нне,/ беззако́нных го́рькое не́истовство и я́рость,/ Богоно́се, держа́вно разори́ла есть.

Твои́ми кровьми́ обагри́вся,/ му́ченическим страда́нием уподо́бился еси́, треблаже́нне,/ ра́ны нечести́вых му́жественною душе́ю претерпе́л еси́ терпели́вно, Проко́пие.

Подъя́л еси́, преподо́бие, сугу́бы по́двиги, му́дре,/ е́реси облича́я и львов стремле́ния му́жески претерпе́в Богому́дренно,/ прему́дре Проко́пие.

Богоро́дичен: Му́дрость и Сло́во О́тчее,/ е́же пре́жде всех век напосле́док време́н неизрече́нно вопло́щься от Неискусому́жныя Матере,/ Богоро́дицу Сию́ соде́ла.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Воздержа́ния добро́тами укра́шен,/ муче́ния кровьми́ уясни́л еси́ ду́шу/ и па́че со́лнца просия́л еси́, чудоно́сне Проко́пие преподо́бие.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Те́плое заступле́ние су́щим в бе́дах,/ и помо́щницу на́шу,/ и к Бо́гу премене́ние,/ Еюже тли изба́вихомся,/ Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.

Крестобогоро́дичен:

На Дре́ве ви́дяши воздви́жена Сы́на Твоего́, Пречи́стая,/ утро́бою ма́тернею растерза́ема,/ жа́лостно взыва́ла еси́:/ увы́ Мне, ка́ко заше́л еси́,/ Све́те Мой Безле́тный?

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ че́стная Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чиста́ о Го́споде пра́зднующи.

Напая́я, преподо́бие, сле́зными тече́ньми се́рдце твое́, блаже́нне,/ доброде́телей се́мя возде́лал еси́ по́мыслом чи́стым, преподо́бие Проко́пие.

Земно́е мудрова́ние Боже́ственному Ду́ху повину́л еси́, о́тче,/ по́стническое житие́ прие́м и сочетаемь ли́ком му́ченическим, всеблаже́нне.

Я́ко му́ченик Боже́ствен и и́стиннейш по бла́гочестии, ерети́ческое обличи́л еси́ безу́мие,/ не́истовство бо му́жески безбо́жных пренебре́гл еси́.

Богоро́дичен: Зако́нных кро́ме уста́вов, Всенепоро́чная, заче́нши Зижди́теля,/ и без тли Сего́ породи́ла еси́,/ и Богоро́дица и́стинная и госпо́дьственно была́ еси́.

Песнь 5

Ирмо́с: Божиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любовию озари́, молюся,/ Тя ведети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Освяще́нна по́стнически и сконча́вшася кро́вию, о́тче, досто́йно почита́ем:/ па́мять бо пра́ведных с похвала́ми при́сно/ ве́рно соверша́ется и помина́ется.

Мудре все претворя́я и устроя́я к лу́чшему, я́коже хо́щет Госпо́дь,/ злоче́ствующих скверноуби́йство твои́м воздержа́нием/ и муче́ния сла́вою преложи́.

На ра́мо взем Кре́стное всеору́жие, о́тче, Христу́ после́довал еси́,/ вся за́дняя забве́нию творя́, к пре́дним тече́нием простира́лся.

Богоро́дичен: Пое́м, Пречи́стая, из Тебе́ в плоть стра́стну же и ме́ртвенну оде́явшагося Го́спода/ и обоже́ну соде́лавшаго/ соедине́нием неслия́нным по Ипоста́си.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря/ напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Преходя́, приснопа́мятне, от сла́вы вои́стинну по́стническия,/ восте́кл еси́ к му́чеников сла́ве и че́сти,/ твое́ю кро́вию в багряни́цу очервле́ну оде́ян.

Теку́щих непостоя́нное преоби́дев,/ душе́ю и по́мыслом Богому́дренным, приснопребыва́ющим, благи́м и конца́ не иму́щим/ благоче́стно впери́лся еси́, всеблаже́нне.

Воздержа́нием благомо́щным и кро́тостию Христо́с зря тя обогати́вшася,/ человеколю́бие призре́ на тя и сла́вы пока́за прича́стника,/ страстоте́рпче пресла́вне.

Богоро́дичен: Всенепоро́чная Влады́чице,/ души́ моея тя́жкая и лю́тая сокруше́ния рукодея́ньми исцели́ та́йными,/ действи́тельный лечбы́ Сы́на Твоего́ полага́ющи стра́сти.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Денни́цу днесь Це́рковь иму́щи,/ вся́кую злосла́вия мглу разгоня́ет,/ почита́ющи Тя, Небе́снотаи́нниче, Проко́пие пресла́вне.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным о́троком,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ бла́гослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́ко пресве́тло житие́ твое́, Богому́дре, бысть по́стничеством,/ та́ко яви́ся твое́ я́ве страда́ние тве́рдо,/ Христа́ бо просла́вил еси́, вопия́:/ бла́гослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Целому́дрия чистото́ю, чу́дный о́тче, препоя́сався,/ му́жеством же муче́ния вене́ц све́тел прия́л еси́ благода́тию, зовы́й:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Не покланя́ющиися о́бразу Твоему́ Пречи́стому, Спа́се, нечести́вии/ раба́ Твоего́ я́звят, стру́жуще лю́те, пою́ща и глаго́люща к Тебе́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Веселя́щеся Рождество́м Твои́м, Всенепоро́чная, вси́ Тя ублажа́ем./ Того́ бо ра́ди ны́не плотска́го мы изба́вльшеся тле́ния, вопие́м Ему́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным росу́ источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́,/вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Разреше́н от тли и пре́жде сме́рти я́влься,/ преста́вился еси́ отсюду к нетле́нней, преподо́бие, жи́зни,/ смерть прие́м ле́ствицею светло́, Проко́пие, Богому́дре.

Испо́лнен яви́лся еси́ зари́ благода́тныя/ и к незаходи́мому све́ту, о́тче, отше́л еси́,/ вся́ко ве́щное отложи́в жела́ние./ Темже тя почита́ем, Проко́пие Богому́дре.

Вооруже́н си́лою Боже́ственнаго Ду́ха, лука́вствия духо́в победи́л еси́ полки́./ Темже Небе́сныя две́ри тебе́ отверзо́шася, блаже́нне,/ воспева́ющу Христа́ во ве́ки вся.

Богоро́дичен: Блажа́т вси ро́ди, Влады́чице,/ я́коже прорекла́ еси́, Еди́на Богоблаже́нная,/ Тя, и́стинную Богоро́дицу Пречи́стую,/ Ю́же превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти./ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще/ с Небе́сными во́и, Тя ублажа́ем.

Пострада́ти зако́нно, му́чениче, изво́лив,/ страсте́й стремле́ния воздержа́нием умертви́л еси́/ и пло́тская взыгра́ния, уго́дниче Христо́в:/ те́мже безстр́стия ны́не безсме́ртное с безпло́тными во́инствы обре́л еси́ наслажде́ние.

Судий пра́ведному светло́ предстои́ши,/ я́ко победи́тель, венцы́ неувяда́емыя прие́м,/ приле́жно, Проко́пие, моляся о соверша́ющих твою́ свяще́нную па́мять/ и Боже́ственный пра́здник преставле́ния твоего́.

Заря́ми тре́ми ны́не озаря́ем,/ от еди́наго несказа́нно происходя́щими Божества́,/ пребога́тнаго насле́дия сподо́бился еси́ и кра́снаго весе́лия,/ радуяся с преми́рными во́инствы, о́тче Проко́пие.

Богоро́дичен: Тле́нен Сло́во Божие нетле́нное зрак прие́м,/челове́ки в нетле́ние облече́,/ благоволе́нием О́тчим всели́вся в Тя, Обра́дованную./ Те́мже, Пречи́стая, с Небе́сными во́инствы Тя велича́ем.

 

Преподо́бнаго Ти́та свяще́нника, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго

Тропа́рь, глас 1:

Братолю́бие тя живу́ща ви́дев любве ненави́стник,/ победи́л тя во гнев,/ но, ве́дый твоя́ пре́жния труды́ любве́ исто́чник – Господь,/ преложи́ тя па́ки на братолю́бие,/ в не́мже ты про́чее пожи́в Богоуго́дне,/ моли́ся о нас, я́ко да поживе́м братолю́бне.

Конда́к, глас 7:

Смире́нию Госпо́дню подо́бяся,/ смири́лся еси́, священник сый пред лице́м гордаго диакона Ева́грия,/ беззло́бне Ти́те,/ за что прия́л еси не то́кмо временныя жизни неотпадение,/ Ангелу тя воздвигшу,/ но и вечныя наслаждение,/ в нейже ликуя, избавляй нас лютаго гнева и памятозло́бия.

 

Преподо́бнаго Ти́та, бы́вшаго воина, в Дальних пещерах почива́ющаго

Тропа́рь, глас 3:

Во́инство тле́нное оста́вль,/ в нетле́нном ввоени́лся еси́ Христо́ви,/ и оружием Его́ кре́стным победи́в подзе́мных ефио́пов,/ победы венец от Христа́, Ти́те, сла́вно прия́л еси,/ Емуже моли́ся дарова́ти нам мир и ве́лию милость.

Конда́к, глас 6:

Во́ина Христо́ва хра́браго,/ щитом преподо́бия обло́жшагося/ и во́ев неви́димых крепко победи́вши,/ прииди́те, вернии, восхва́лим,/ Ти́та крепкоду́шнаго и возопии́м:/ прииди́, свя́те, к нам и никто́же озло́бит ны.

Прпdбнагw nц7A нaшегw и3 и3сповёдника прок0піа декаполjта.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

По џбразу бhвъ б9ію, и3 по под0бію, t начaла создaніz, всебlжeнне, џбраза достоsніе соблюсти2 потщaлсz є3си2, п0мысломъ всебlгочести1вымъ, и3 ўмA чистот0ю и3 свsтости, и3 страстeй воздержaніемъ, и3 соблюдeніемъ хrт0выхъ велёній и3 бlгочeстіz, пребогaте.

Пощeніемъ пeрвэе пріeмъ, и3 страдaніемъ бGомyдреннw послэди2, бlгоугоди1лъ є3си2 nбои1ми создaвшему, є3ди1ному њчищeніе и3стzзyющему t нaсъ, и3 душeвное благор0діе. Е#гHже плотск0е пришeствіе слaвz, покланsлсz є3си2 џбразу с™0му, и4же по тогw2 вочlвёченію.

И$же сл0ва воплощeніе ѕлочести1вэ tвeргшыz, њбличaz, прпdбне, соверши1лъ є3си2 ћзвенными и3стzз†ніи, и3 всsцэми њѕлоблeньми и3 ќзами, и3 темни1цею, ўтверждaz и4стину: тёмже бhлъ є3си2 хrт0ва цrтвіz наслёдникъ, и3 рaдости неизречeнныz, и3 присносyщнагw сіsніz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Ћкw моли1тву неусыпaющую, и3 мольбY пребывaющую: и3мyщи, пречcтаz, къ бGу, нап†сти ўспи2, в0лны ўкроти2 nкаsнныz моеS души2, и3 въ ск0рби сyщее сeрдце моE ўтёши, nтрокови1це, молю1 тz, и3 њбlгодати2 ќмъ м0й, ћкw да дост0йнw слaвлю тS.

Кrтобогор0диченъ, под0бенъ т0йже:

Ѓгнца и3 пaстырz тS на дрeвэ ћкw ви1дэ, ѓгница р0ждшаz рыдaше, и3 м™рски тебЁ вэщaще: сн7е возжелённе, кaкw на дрeвэ кrтнэмъ повёшенъ є3си2, долготерпэли1ве; кaкw рyцэ и3 н0зэ твои2, сл0ве, пригвозди1шасz t беззак0нныхъ, и3 кр0вь твою2 и3зліsлъ є3си2, вLко;

Тропaрь, глaсъ }:

Слeзъ твои1хъ течeньми, пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2, и3 и5же и3зъ глубины2 воздыхaньми, во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ вселeннэй, сіsz чудесы2, прок0піе џ§е нaшъ, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

КанHнъ, творeніе fеофaново, глaсъ ѕ7, є3гHже краегранeсіе:

Тво‰ п0двиги бGолёпнэ пою2, бlжeнне.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху, пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

Бlгочeстіz люб0вію њб8sтъ бhвъ, и3 бжcтвеннымъ рачeніемъ треволнє1ніz мірск†z tтрsслъ є3си2, препод0бне, бGу побёдную пёснь взывaz: ћкw прослaвисz.

Свэтон0сное твоE житіE, и3 свётлое души2, и3 спротzжeнное, бlгочeстію срастворeнно добродётели воwбражeніе, въ тебЁ, препод0бне, ћвэ содёлаша.

Преестeственнымъ ўчeніемъ, и3 свэтозaрнымъ хrт0вымъ њсвэщaемь, страстны6z прил0ги воздержaніемъ ўвzди1лъ є3си2, вопіS побёдную пёснь вседержи1телю.

БGор0диченъ: Воплощeнное сл0во бGолёпнw зачeнши, пречcтаz, є4же прeжде безпл0тное, нaмъ пaче є3стествA родилA є3си2, чcтаz, по ржcтвЁ дв7а пребhвши.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

ТвоS бGопріsтнаz душA, вёры рaди рeвностію распалsема, блажeнне, беззак0нныхъ г0рькое неи1стовство и3 ћрость, бGон0се, держaвнw разори1ла є4сть.

Твои1ми кровьми2 њбагри1всz, м§ничєскимъ страдaніємъ ўпод0билсz є3си2, треблажeнне, р†ны нечести1выхъ мyжественною душeю претерпёлъ є3си2 терпэли1внw, прок0піе.

Под8sлъ є3си2, препод0бне, суг{бы п0двиги мyдрэ є4рєси њбличaz, и3 львHвъ стремлє1ніz мyжески претерпёвъ бGомyдреннw, премyдре прок0піе.

БGор0диченъ: Мyдрость и3 сл0во џ§ее, є4же прeжде всёхъ вёкъ напослёдокъ времeнъ неизречeннw вопл0щсz t неискусомyжныz м™ре, бцdу сію2 содёла.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Воздержaніz добр0тами ўкрaшенъ, мучeніz кровьми2 ўzсни1лъ є3си2 дyшу, и3 пaче с0лнца просіsлъ є3си2, чудон0сне прок0піе препод0бне.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Тeплое заступлeніе сyщымъ въ бэдaхъ, и3 пом0щницу нaшу, и3 къ бGу премэнeніе, є4юже тли2 и3збaвихомсz, бцdу, вёрніи, ўблажaемъ.

КrтобGор0диченъ: На дрeвэ ви1дzщи воздви1жена сн7а твоего2, пречcтаz, ўтр0бою м™рнею растерзaема, жaлостнw взывaла є3си2: ўвы2 мнЁ, кaкw зашeлъ є3си2, свёте м0й безлётный;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Напаsz, препод0бне, слeзными течeньми сeрдце твоE, бlжeнне, добродётелей сёмz воздёлалъ є3си2 п0мысломъ чи1стымъ, препод0бне прок0піе.

Земн0е мудровaніе бжcтвенному д¦у повинyлъ є3си2, џ§е, п0стническое житіE пріeмъ, и3 сочетaемь ликHмъ мyченичєскимъ, всебlжeнне.

Ћкw м§никъ бжcтвенъ и3 и4стиннэйшъ по благочeстіи, є3ретjческое њбличи1лъ є3си2 безyміе: неи1стовство бо мyжески безб0жныхъ пренебрeглъ є3си2.

БGор0диченъ: Зак0нныхъ кромЁ ўстaвwвъ, всенепор0чнаz, зачeнши зижди1телz, и3 безъ тли2 сего2 породилA є3си2, и3 бцdа и4стиннаz и3 гDьственнw былA є3си2.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Њсвzщeнна п0стнически, и3 скончaвшасz кр0вію, џ§е дост0йнw почитaемъ: пaмzть бо прaведныхъ съ похвалaми при1снw, вёрнw совершaетсz и3 поминaетсz.

Мyдрэ всE претворsz и3 ўстроsz къ лyчшему, ћкоже х0щетъ гDь: ѕлочествyющихъ скверноубjйство твои1мъ воздержaніемъ, и3 мучeніz слaвою преложи2.

На рaмо взeмъ кrтное всеoрyжіе, џ§е, хrтY послёдовалъ є3си2, вс‰ з†днzz забвeнію творS, къ прє1днимъ течeніємъ простирazсz.

БGор0диченъ: Поeмъ, пречcтаz, и3зъ тебє2 въ пл0ть стрaстну же и3 мeртвенну њдёzвшагосz гDа, и3 њбожeну содёлавшаго, соединeніемъ несліsннымъ по v3постaси.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, въ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многомлcтиве.

ПреходS, приснопaмzтне, t слaвы вои1стинну п0стническіz, востeклъ є3си2 къ м§никwвъ слaвэ и3 чeсти, твоeю кр0вію въ багрzни1цу њчервлeну њдёzнъ.

Текyщихъ непостоsнное преwби1дэвъ, душeю и3 п0мысломъ бGомyдреннымъ, приснопребывaющимъ, благи1мъ и3 концA не и3мyщимъ, благочeстнw впери1лсz є3си2, всебlжeнне.

Воздержaніемъ благом0щнымъ и3 кр0тостію хrт0съ зрS тS њбогати1вшасz, человэколю1бнэ призрЁ на тS, и3 слaвы показA причaстника, страстотeрпче преслaвне.

БGор0диченъ: Всенепор0чнаz вLчце, души2 моеS т‰жкаz и3 лю6таz сокрушє1ніz рукодэsньми и3сцэли2 тaйными, дэйстви1тєльныz лэчбы6 сн7а твоегw2 полагaющи стrти.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Денни1цу днeсь цRковь и3мyщи, всsкую ѕлослaвіz мглY разгонsетъ, почитaющи тS, нбcнотаи1нниче прок0піе преслaвне.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ћкw пресвётло житіE твоE, бGомyдре, бhсть п0стничествомъ, тaкw kви1сz твоE ћвэ страдaніе твeрдо: хrтa бо прослaвилъ є3си2, вопіS: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Цэломyдріz чистот0ю, чyдный џ§е, препоsсавсz, мyжествомъ же мучeніz вэнeцъ свётелъ пріsлъ є3си2 бlгодaтію, зовhй: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Не покланsющіисz џбразу твоемY пречcтому, сп7се, нечести1віи рабA твоего2 ћзвzтъ стрyжуще лю1тэ пою1ща и3 глаг0люща къ тебЁ: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Веселsщесz ржcтв0мъ твои1мъ, всенепор0чнаz, вси1 тz ўблажaемъ: тогH бо рaди нhнэ плотскaгw мы2 и3збaвльшесz тлёніz, вопіeмъ є3мY: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#зъ плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Разрэшeнъ t тли2, и3 прeжде смeрти ћвльсz, престaвилсz є3си2 tсю1ду къ нетлённэй, прпdбне, жи1зни, смeрть пріeмъ лёствицею свётлw, прок0піе бGомyдре.

И#сп0лненъ kви1лсz є3си2 зари2 бlгодaтныz, и3 къ незаходи1мому свёту, џ§е, tшeлъ є3си2, всsко вeщное tложи1въ желaніе. Тёмже тS почитaемъ, прок0піе бGомyдре.

Воwружeнъ си1лою бжcтвеннагw д¦а, лукaвствіz духHвъ побэди1лъ є3си2 полки2. Тёмже нбcныz двє1ри тебЁ tверз0шасz, бlжeнне, воспэвaющу хrтA во вёки вс‰.

БGор0диченъ: Блажaтъ вси2 р0ди, вLчце, ћкоже прореклA є3си2, є3ди1на бGобlжeннаz, тS и4стинную бцdу пречcтую: ю4же превозн0симъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ невозм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно: є3г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўблажaемъ.

Пострадaти зак0ннw, м§ниче, и3зв0ливъ, страстeй стремлє1ніz воздержaніемъ ўмертви1лъ є3си2, и3 плотск†z взыгр†ніz, ўг0дниче хrт0въ: тёмже безстрaстіz нhнэ, безсмeртное съ безпл0тными в0инствы, њбрёлъ є3си2 наслаждeніе.

Судіи2 прaведному свётлw предстои1ши, ћкw побэди1тель вэнцы2 неувzдaємыz пріeмъ, прилёжнw, прок0піе, молsсz њ совершaющихъ твою2 свzщeнную пaмzть, и3 бжcтвенный прaздникъ преставлeніz твоегw2.

Зарsми трeми нhнэ њзарsемь, t є3ди1нагw несказaннw происходsщими бжcтвA, пребогaтнагw наслёдіz спод0билсz є3си2, и3 крaснагw весeліz, рaдуzсz съ премjрными в0инствы, џ§е прок0піе.

БGор0диченъ: Тлёненъ, сл0во б9іе нетлённое, зрaкъ пріeмъ, человёки въ нетлёніе њблечE, бlговолeніемъ џ§имъ всели1всz въ тS њбрaдованную: тёмже, пречcтаz, съ нбcными в0инствы тS величaемъ.

Знайшли помилку