...
Лютий,  Мінея Місячна

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Лютий

← В 2-й день В 4-й день →

День 1234567891011121314151617181920212223242526272829

В 3-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Свята́го и пра́веднаго Симео́на Богоприи́мца и А́нны проро́чицы

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника, 3 и свята́го, 3. Стихи́ры пра́здника, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Творе́ц вся́ческих и Изба́витель наш/ Ма́терию Де́вою в це́рковь прино́сится,/ те́мже ста́рец, Сего́ прие́м,/ с ра́достию взыва́ше:/ ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Бла́же, с ми́ром,/ я́коже изво́лил еси́.

Симео́н, на ру́ки от Де́вы прие́м/ пре́жде всех век рожде́ннаго/ Спа́са ви́дех, вопия́ше:/ просвеще́ние Твоея́ сла́вы конце́м;/ ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Бла́же, с ми́ром,/ я́ко ви́дех Тя днесь.

Напосле́док веко́в рожде́на на спасе́ние челове́ков,/ Симео́н, понесы́й на рука́х Спа́са,/ ра́дуяся, вопия́ше:/ ви́дех Свет язы́ков и сла́ву Изра́иля,/ ны́не отпуща́еши, я́коже рекл еси́, я́ко Бог,/ от су́щих зде веле́нием Твои́м.

Ины стихи́ры свята́го, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Пра́веден и соверше́н/ и по всему́ сла́вен сый, Богодохнове́нне,/ Бо́га Еди́наго соверше́нна,/ во е́же оправда́ти мир прише́дшаго,/ подъя́л еси́ рука́ми воплоще́нна,/ и отреши́тися телесе́, вопия́ Ему́:/ ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́/ с ми́ром, Человеколю́бче,/ я́ко ви́дех Тя днесь.

Ю́ношствуя ду́хом,/ престаре́в же те́лом, Симео́не,/ обеща́ние прия́л еси́ не ви́дети сме́рти,/ до́ндеже уви́диши Младе́нца ю́на,/ пре́жде век Су́щаго Творца́ и Бо́га вся́ческих,/ пло́тию обнища́вша,/ ви́дев же, взыгра́л еси́/ и пло́ти разреше́ние проси́л еси́,/ к Боже́ственным селе́нием преше́д, ра́дуяся.

А́нна Богодохнове́нная/ и Симео́н пребога́тый,/ проро́чествием сия́ющий,/ в зако́не же непоро́чни я́вльшиися,/ зако́на Да́теля,/ Младе́нца, я́вльшася по нам ви́девше,/ Тому́ ны́не поклони́шася./ Тех па́мять днесь ра́достно пра́зднуим,/ по до́лгу сла́вяще Иису́са Человеколю́бца.

Сла́ва и ны́не, глас 5.

Ге́рманово: Ве́тхий де́ньми, младе́нствовав пло́тию,/ Ма́терию Де́вою в це́рковь прино́сится,/ Своего́ зако́на исполня́я обеща́ние,/ Его́же Симео́н прии́м, глаго́лаше:/ ны́не отпуща́еши с ми́ром,/ по глаго́лу Твоему́, раба́ Твоего́,/ ви́деша бо о́чи мои́ спасе́ние Твое́, Святы́й.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Богоявле́ния неизрече́ннаго/ ны́не пра́зднуем спаси́тельную благода́ть:/ от Де́вы бо Отрокови́цы непрело́жно младе́нствовав, Христо́с Бог/ в це́рковь Бо́гу и Отцу́/ Ма́терию ны́не прино́сится,/ Его́же прие́м, Симео́н рука́ми объя́т.

Стих: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром.

Во проро́цех ви́ден был еси́, я́коже мо́щно бя́ше, Иису́се,/ Тебе́ ви́дети дре́вле,/ но ны́не, Бо́жий Сло́ве,/ пло́тию всему́ ми́ру яви́лся еси́ во́лею от Де́вы Мари́и, Христе́,/ Твое́ спасе́ние всем су́щим от Ада́ма яви́л еси́,/ я́ко Человеколю́бец.

Стих:Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

На Сина́йстей горе́ зако́н учини́вый дре́вле,/ ны́не в Сио́не гра́де исполня́я зако́нная,/ рука́ми Богоро́дицы/ Младе́нец, Христе́, со всесожже́нии/ на рука́х Симео́на/ во храм внести́ся восхоте́л еси́ пло́тию.

Сла́ва, и ны́не, глас 1:

Иоа́нна мона́ха: Днесь дре́вле Моисе́ю в Сина́и зако́н пода́вый/ зако́нным повину́ется веле́нием,/ нас ра́ди, я́ко Милосе́рд, по нам быв./ Ны́не Чи́стый Бог я́ко Отроча́ Свя́то,/ ложесна́ разве́рз чи́стыя,/ Себе́ Самому́ я́ко Бог прино́сится,/ зако́нныя кля́твы свобожда́я/ и просвеща́я ду́ши на́ша.

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с, Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля́ душ на́ших,/ да́рующаго нам воскресе́ние.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, три́жды.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

В це́рковь прине́слся еси́, Жизнь вся́ческих,/ мене́ ра́ди младе́нствовав,/ под зако́ном был еси́,/ дре́вле начерта́в на скрижа́лех зако́н на горе́ Сина́йстей,/ да вся измени́ши от зако́нный дре́вния рабо́ты./ Сла́ва Благоутро́бию Твоему́, Спа́се,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,/ сла́ва смотре́нию Твоему́,/ Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Во храм прине́слся еси́, обы́чная исполня́я,/ Творе́ц, и Влады́ка, и зако́на Да́тель, Спа́се,/ и на рука́х Симео́на благоволе́нием Твои́м носи́тися пло́тию,/ И́же всем стра́шный и всю тварь содержа́й,/ восхоте́л еси́, Еди́не Ще́дре,/ свет Твой всем откры́ти нам.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Канон праздника со ирмосом на 6 (зри страницы 30–35) и ин канон святаго на 6, егоже краегранесие: Приими пение, Симеоне Богоприимче. Ио́сиф. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

В пра́ведных селе́ниих ра́достно водворя́яся Пра́веднаго Го́спода,/ Симео́не пра́ведный,/ и́же Боже́ственное твое́ соверша́ющия преставле́ние/ оправда́ти моли́, преблаже́нне.

В зако́не быв священноде́тель, свяще́ннейше,/ Его́же зако́н пропове́да, Младе́нца ви́дел еси́/ и естества́ зако́ном, Богоприи́мче, у́мер,/ к безсме́ртней, ра́дуяся, преше́л еси́ жи́зни.

Рука́ми держа́щаго вселе́нныя концы́,/ Деви́ческими носи́ма рука́ми, ви́дел еси́/ и, честны́ми твои́ми прие́м объя́тии,/ Моисе́я вы́шший яви́лся еси́, пребога́те.

Богоро́дичен: По́лный истощава́ется, Преве́чный начина́ется,/ Сло́во одебелева́ет, Соде́тель зи́ждется,/ Невмести́мый вмеща́ется, во чре́ве Твое́м воплоща́емь,/ Богоблагода́тная.

Ин. Песнь 3

Ирмо́с: Я́ко непло́ды, роди́ от язы́к Це́рковь,/ и мно́гое в ча́дех изнемо́же со́нмище,/ чу́дному Бо́гу на́шему возопии́м:/ Свят еси́, Го́споди.

Возвы́сився дея́ньми свяще́нными, Богоглаго́ливе,/ я́ко светови́ден столп высо́к, Всесвято́му Ду́ху был еси́, утвержда́яся я́ве,/ те́мже восхваля́ем тя.

Зако́ну Го́спода, разве́рзшаго ложесна́ Деви́ча,/ и Младе́нца, плотоно́сна, Симео́не, бы́вша, ви́дел еси́,/ да́рующаго всем избавле́ние.

Рука́ми челове́ка созда́вый, вопло́щься,/ рука́ми твои́ми держи́м есть, освяща́я тя я́ве,/ и к жи́зни бу́дущей проси́вшася, блаже́нне, отпуща́ет тя.

Богоро́дичен: Мы́сленную Тя клещу́, угль нося́щу Боже́ственный,/ от Твои́х крове́й воплоще́нна па́че ума́ Симео́н я́ко ви́де, Всенепоро́чная,/ ра́дуяся, ублажа́ше.

Конда́к свята́го Симео́на, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Ста́рец днесь отреши́тися от юз моля́шеся/ сего́ жития́ тле́ннаго,/ Христа́ восприя́т на ру́ки,/ Зижди́теля и Го́спода.

Седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́:

От Де́вы Тя воплоще́нна, Христе́, ра́дуяся, подъя́т свяще́нный Симео́н, –/ны́не отпущаеши, – вопия́, – раба́ Твоего́, Влады́ко./ А́нна же непоро́чная, проро́чица и сла́вная,/ ны́не испове́дание и пе́ние прино́сит Тебе́./ Мы же, Жизнода́вче, вопие́м Ти:/ сла́ва та́ко благоволи́вшему.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Престаре́лся еси́ в ста́рости,/ ве́рою же обнови́лся еси́,/ но́ва Младе́нца хотя́ ви́дети, Симео́не, всесоверше́ннаго,/ обновля́юща мир обетша́вший прило́гом ве́тхаго борца́.

Ублажи́м согла́сно Симео́на блаже́ннаго,/ я́ко сподо́бльшася ви́дети Бо́га Блаже́ннаго, в плоть обо́лкшася,/ я́ко да сотвори́т блаже́нны, окая́нны пре́жде бы́вшия.

Законода́вца Тя вем и зако́нных естества́ вопло́щшагося кроме́,/ зако́н же нов вве́дшаго, Симео́н взыва́ше,/ Еди́не Го́споди, ны́не отпусти́ мя к жи́зни нетле́нней.

Богоро́дичен: И́же руко́ю вся нося́й, на рука́х носи́мый Присноде́вы,/ Сию́ Херуви́м соде́ла и Серафи́м вы́шшу, я́ко роди́тельницу,/ Ю́же воспои́м и благоче́стно ублажи́м.

Ин. Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Ума́ чистото́ю Бо́гу Вседержи́телю, я́ко А́нгел послужи́в, блаже́нне,/ кро́вными же́ртвами очи́стил еси́ дре́вле лю́ди Изра́илевы,/ кровь спаси́тельную предзна́менав я́сно.

Самого́ себе́ сотвори́л еси́ храм Бо́гу всесвя́т/ де́лы Боже́ственными, Богоглаго́ливе./ Те́мже я́ко Младе́нца во святем хра́ме ви́дел еси́ Бо́га с пло́тию,/ тя преставля́юща к Боже́ственным селе́нием.

Воспои́м днесь, духо́вно лику́юще, вси/ Симео́на Богоприи́мца и с ним А́нну целому́друю,/ проро́ки су́ща Бо́жия/ и Сего́ ви́девшия, нас ра́ди младе́нствовавшаго.

Богоро́дичен: Не опали́в ложе́сн Твои́х естество́м Неизме́нный,/ Еди́на Херуви́м святе́йши,/ Челове́к яви́ся, из Тебе́ ражда́емь,/ и отринове́нныя тле́нием вся совокупи́, Богома́ти, Рождество́м Твои́м.

Ин. Песнь 6

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя,/ Иису́се, Царю́ сил.

Возопи́л еси́, внегда́ ви́дел еси́ Го́спода, Симео́не,/ я́ко обеща́лся еси́: ны́не раба́ Твоего́, Спа́се, отпусти́,/ во а́де су́щим всем Твое́ Боже́ственное возвеща́юща воплоще́ние.

Украси́лся еси́ и Моисе́я светле́йший был еси́,/ на ру́ки добро́тою Кра́снаго прии́м, Симео́не ста́рче,/ нас ра́ди по нам Младе́нца бы́вша.

Вод тя испо́лнена Боже́ственных су́ща/ и во а́дова до́льная ме́ста сше́дша,/ ви́девше та́мо су́щии у́зницы, Симео́не,/ Боже́ственный росы́ испо́лнишася.

Богоро́дичен: Улови́ти мя всегда́ и́щет вселука́вый,/ но того́ мя се́тей исхи́ти, Влады́чице,/ и Боже́ственным кро́вом крил Твои́х це́ла соблюди́.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Зако́нно Го́споду Вседержи́телю ты послужи́л еси́,/ пра́веден я́ко и́стинно и в зако́не непоро́чен, блаже́нне, быв,/ те́мже пое́ши: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ра́дость скорбя́щих прии́де,/ избавле́ние Изра́илю вои́стинну яви́ся, я́ко Младе́нец в хра́ме свое́м,/ отпусти́ мя к жи́зни бу́дущей, Симео́н вопия́ше, ра́дуяся.

За милосе́рдие щедро́т Твои́х/ претружде́на мя зако́на пи́сменем,/ сля́чена мя ста́ростию отпусти́, Спа́се, раба́ Твоего́,/ я́ко ви́дех Тя, Симео́н взыва́ше,/ на земли́ нося́ща плоть.

Богоро́дичен: Не истощи́в по́лный пречи́стых недр ро́ждшаго Отца́,/ в Твои́х не́дрех, Чи́стая, я́ко Младе́нец седи́т,/ угото́вая, и́мже восхоте́ уподо́битися, Пречи́стая,/ свяще́нное я́ве седа́лище

Ин. Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Овдове́вший мир Боже́ственный сла́вы прише́дшаго невестоукраси́ти Пребоже́ственнаго,/ вдова́ су́ши, А́нна всехва́льная,/ и проро́чества благода́тию облиста́емая, просла́ви Его́/ и бу́дущее всем предстоя́щим показа́ше Боже́ственное избавле́ние.

Зако́нныя же́ртвы приноси́л еси́/ А́гнца за милосе́рдие несказа́нное, кровь спаси́тельную провозвеща́я издале́ча,/ блаже́нне свяще́нниче,/ Его́же воплоще́нна прие́м, Симео́не,/ просла́вился еси́ па́че Моисе́я и всех проро́ков.

Ви́дев Жела́емаго, разреше́ние прия́л еси́ теле́сное, Богодохнове́нне/ и, я́коже зре́лая пшени́ца, преше́л еси́ ко отце́м, сла́вне,/ воспита́н в ста́рости до́брей./ Те́мже твою́ всепра́зднетвенную па́мять ра́достию душе́вною соверша́ем.

Богоро́дичен: Я́ко крин, я́ко благово́нен ши́пок, я́ко Боже́ственное обоня́ние,/ обре́т Тя Сло́во Пребоже́ственное, Пречи́стая Богоневе́сто,/ и в Твою́ утро́бу всели́ся,/ благоуха́я на́ше естество́, злосмра́дия испо́льшееся, е́же от греха́,/ Мари́е Богоро́дице.

Ин. Песнь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния/ ми́рови благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Че́стны ру́це твои́, вои́стинну прикосну́вшияся, Богоприи́мче,/ Боже́ственным удесе́м, прикаса́ющагося гора́м, я́коже пое́т Дави́д, и дымя́тся:/ блаже́н вои́стинну ты был еси́./ Те́мже досто́йно восхваля́ем тя.

Ра́ка твоя́ источа́ет ве́рным исцеле́ния,/ па́мять же блаже́нная, сия́ющи па́че со́лнца,/ и всех ду́ши просвеща́ющи, и мра́ка мы́сленнаго исхища́ющи,/ священнотаи́нниче всече́стне.

Просвеща́ют сия́нием мы́сленным, я́ко со́лнце и луна́ подсо́лнечную,/ А́нна целому́дренная и проро́чица,/ ста́рец же Симео́н сла́вный./ И́хже ра́ди нас, Человеколю́бче Го́споди, грехо́вныя тьмы изба́ви.

Богоро́дичен: Я́вльшуюся Тя, Ма́терь Бо́жию, я́ко ви́дев, Богоро́дице, ста́рец рече́, я́коже проро́к:/ се Твой Сын, на воста́ние и паде́ние мно́гих лежи́т, Влады́чице,/ и в зна́мение неудобосказу́емое.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Непреме́нне по Ипоста́си в Тебе́, Богороди́тельнице,/ пло́тию соедини́ся безсе́менно/ и младе́нствова Сло́во, Его́же на рука́х нося́щи, Херуви́мски, я́ко престо́л,/ ны́не Бо́гу Отцу́ принесла́ еси́,/ и Симео́н ста́рец, ра́дуяся, прия́т Того́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Восприими́, рече́, Симео́не, Зижди́теля вся́ческих рука́ми:/ о ста́рче, подыми́ Христа́,/ Его́же Де́ва Отрокови́ца роди́ без се́мене/ на ра́дость ро́ду на́шему.

Стих: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром.

Зако́ну Творца́ и Бо́га,/ Его́же трепе́щут А́нгельская мно́жества,/ соше́дшеся, воспои́м, лю́дие, Еди́наго Благоде́теля и зако́ну Законода́теля/ во спасе́ние душ на́ших.

Стих: Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Ны́не отпуща́еши, Влады́ко, раба́ Твоего́,/ я́коже рекл еси́, с ми́ром,/ я́ко ви́дех Тя, Христе́, Све́та Первове́чнаго,/ соу́з мя плотски́х,/ во открове́ние язы́ков и Изра́илю.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

Свяще́ннаго Свяще́нная Де́ва принесе́ во святи́лище святи́телю,/ просте́р же ру́це, Симео́н прия́т Сего́, ра́дуяся,/ и возопи́: ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром, Го́споди.

На литурги́и

Блаженны от канона праздника песнь 1-я, и святаго песнь 6-я. Прокимен, праздника, и святаго, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой,/ внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́.Апостол к Евреем, зачало 321 от полу́. Аллилуйя, глас 6: Свет возсия́ пра́веднику,/ и пра́вым се́рдцем весе́лие.Евангелие от Луки, зачало 8. Причастен праздника и святаго: В па́мять ве́чную:

 

 

 

И́на слу́жба, бде́нная, свята́го пра́веднаго Симео́на Богоприи́мца

На ма́лой вече́рни

Стихи́ры свята́го Симео́на на 4, глас 4 с Го́споди, воззва́х на вели́цей вече́рни (зри страни́цы 48–49).

Сла́ва свята́го, глас 6:

Проро́че и пропове́дателю Христо́в,/ престо́ла вели́чествия никогда́же отлуча́ешися/ и кому́ждо немощно́му всегда́ предстои́ши, в Вы́шних служа́,/ вселе́нную исполня́еши, всю́ду прославля́емый,/ испроси́ просвеще́ние душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника, глас 4: Днесь свяще́нная Ма́ти:(зри страни́цу 22).

На стиховне 2 стихиры праздника, глас 7 (зри страницу 28). Таже свята́го 2 стихиры.

Стих: Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Единоро́днаго Сы́на, Собезнача́льна Отцу́,/ разве́рзша ложесна безсе́менно Ма́тере,/ повину́ющися зако́на повеле́нием,/ Богоро́дице Мари́я напосле́док из Нея́ вопло́щшагося/ и с челове́ки пожи́вшаго приноша́ет Бо́гови всех Первосвяти́теля,/ исполня́ющаго зако́н дре́вняго Законода́вца,/ Его́же прие́м Симео́н на ру́ку свое́ю,/ пропове́даше лю́дем:/ Бог есть Сей, Отцу́ Собезнача́лен,/ Изба́витель душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 1:

Се Симео́н вопии́те:/ пререка́емое зна́мение Сей бу́дет:/ Бог Сый и Отроча́./ Сему́, ве́рнии, возопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не, пра́здника, глас 4: Зако́н, и́же в Писа́нии, исполня́я:(зри страни́цу 35).

Тропарь святаго. Слава и ныне, праздника (зри страни́цу 58).

На вели́цей вече́рни

Блажен муж:1-й антифон. На Господи, воззвах стихиры праздника 3 (зри страницу 23) и праведнаго Симеона 5 (зри страни́цы 48–49).

Сла́ва свята́го, глас 6:

Возсия́ день ра́достный/ па́мяти Богови́дца и Богоприи́мца Симео́на:/ сей бо Престо́лу вели́чествия моле́бне днесь предстои́т,/ Его́же в жи́зни на руку́ понесе́,/ о Нем же проро́чески веща́:/ се, – рече́, – лежи́т Сей на па́дение и на воста́ние мно́гим во Изра́или./ И к Ро́ждшей Того́ возгласи́:/ и Тебе́, Пречи́стая, Само́й се́рдце про́йдет ору́жие./ Его́же, ве́рнии, свято́е торжество́ и ле́тную па́мять почита́юще усе́рдно,/ к нему́ воззове́м:/ о Богому́дре и Богоно́сче,/ Ева́нгельских та́йн благове́стником свиде́тельствованный пра́ведниче/ и Ду́ха Свята́го испо́лненный, Симео́не,/ не преста́й моля́ за ны, Его́же я́ко Младе́нца/ на руку́ свое́ю поне́сл еси́,/ да изба́вит ны в день Су́дный шу́ияго сто́яния,/ и свободит ве́чнаго муче́ния,/ и спасе́т ду́ши на́ша,/ я́ко Милосе́рд и Человеколю́бец.

И ны́не, пра́здника, глас 6: Да отве́рзется дверь Небе́сная днесь:(зри страницу 24).

Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3, преподобническая (зри страницы 339–340).

На литии стихи́ры пра́здника (зри страни́цы 26–27).

Сла́ва, свята́го, глас 4:

И́же Боговиде́нием осия́ем досто́йно,/ и проро́ческим пропове́данием,/ и благода́тию почте́н быв, Богодухнове́нне Симео́не,/ и Боже́ственнаго сподо́блен быв блаже́нства,/ е́же к Преблаго́му ны́не дерзнове́ние и ми́лость стяжа́в,/ моли́ся непреста́нно о и́же ве́рою тя хва́лящих и чту́щих,/ я́ко бла́га веща́теля, че́стна и Богопости́жна,/ от бед изба́вити и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, пра́здника глас 5: Ве́тхий де́ньми, младе́нствовав пло́тию:(зри страницу 28).

На стихо́вне стихи́ры свята́го, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Обре́те духо́вная заря́ твоего́ ума́, проро́че Симео́не,/ чистоту́ сия́ющу:/ я́коже зерца́ло, явственно ми́р озари́л еси́ Богоразу́мия сия́нием,/ блиста́я и провозвеща́я Гряду́щаго,/ И́же пода́ет благода́ть все́м челове́ком/ моли́твами твои́ми, пречу́дне.

Стих: Ты еси́ иере́й во век/ по чи́ну Мелхиседе́кову.

Уста́ быв Бо́жия,/ нече́стия де́латели я́ве обличи́л еси́,/ судо́м неизбе́жным те́х осуди́в, Симео́не ди́вне,/ пра́вды уче́нию после́дуя и Боже́ственным судьба́м./ Те́мже прему́дрым ти́ глаго́лом ви́дяще возведе́ние, блаже́нне,/ пе́сньми досто́йно восхваля́ем тя.

Стих: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́/ и Самуи́л в призыва́ющих И́мя Его́.

Престо́лу Влады́чню предстоя́/ и неизрече́нныя сла́вы насыща́емь,/ добро́ты же зря́ преми́рныя/ и све́та исполня́емь,/ проро́че Симео́не Богогла́се,/ вся, чту́щия тя́, ве́рою помина́й,/ си́м душе́вное спасе́ние/ и разреше́ние согреше́нием всем прося́, Богопости́жне.

Сла́ва, свята́го, глас 1:

Се Симео́н вопияше:/ пререка́емое зна́мение Сей бу́дет,/ Бог Сы́й и Отроча́./ Сему́, ве́рнии, возопии́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не, пра́здника, глас 8: И́же на Херуви́мех носи́мый:(зри страни́цы 28–29).

Тропа́рь Симео́ну, глас 4:

Симео́н ста́рец дне́сь весели́тся,/ восприя́т на руку́ свою́ Младе́нца Преве́чнаго Бо́га,/ от уз пло́ти разреши́тися прося́/ и вопия́:/ ви́деста о́чи мои́/ спасе́ние Твое́ ми́рови.

Тропа́рь пра́здника, глас 1: Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во: (зри страницу 23).

На благослове́нии хле́бов: чте́ние свято́му от слов пра́зднику.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, Симео́на, и ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен свята́го, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Не сме́сен начерта́нием до́льним, сла́вне,/ ты́, ум стяжа́в, Боже́ственнаго Ду́ха чи́стее, Симео́не Богоприи́мче, был еси́,/ сия́ния Его́ прие́мля све́тло и все́м облиста́я./ Те́мже мо́лим тя́:/ о ми́ре всего́ ми́ра помоли́ся.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 1: Лик Ангельский да удиви́тся чудеси́: (зри страни́цу 29).

По 2-м стихосло́вии седа́лен свята́го, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

На Боже́ственней стра́жи стал еси́, блаже́нне,/ и разуме́л еси́ Бо́жие прия́тие проро́ческими очи́ма, Богодохнове́нне./ Те́мже и возопи́л еси́, Симео́не Богоприи́мче, со стра́хом:/ Го́споди, услы́шах сла́вное восприя́тие Твое́/ и воспева́ю Тя, в пло́ть бре́нную от Де́вы во́лею обле́кшася.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 1: В це́рковь принеслся еси́, Жизнь вся́ческих: (зри страницу 50).

Велича́ние:

Велича́ем тя́,/ святы́й пра́ведный Симео́не Богоприи́мче,/ и чти́м святу́ю па́мять твою́,/ ты́ бо мо́лиши о нас/ Христа́, Бо́га на́шего.

По полиеле́и седа́лен Симео́ну, глас 5:

Очи́стив от скве́рны ум, прему́дре,/ зерца́ло Боже́ственное соде́лался еси́/ и ны́не к восприя́тию Сы́на Бо́жия, ра́дуяся, прише́л еси́, проро́че Симео́не.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника глас 5: Во храм прине́слся еси́, обы́чная исполня́я: (зри страницу 50).

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са.

Проки́мен: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой,/ внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки, зача́ло 8.

По 50-м псалме́ стихи́ра самогла́сна, славник Го́споди, воззва́х: глас 6: Проро́че и пропове́дателю Христо́в:(зри страни́цу 56).

Кано́н пра́здника со ирмо́сом на 6 (зри страницы 30–35) и свята́го Симео́на на 6 (зри страницы 50–55). По 3-й пе́сни конда́к и и́кос пра́здника (зри страницы 32–33), седа́лен свята́го (зри страницу 31), Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 6-й пе́сни конда́к и и́кос свята́го.

Конда́к Симео́ну глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Ста́рец днесь отреши́тися от юз моля́щеся/ сего́ жития́ тле́ннаго,/ Христа́ восприя́т на ру́ки, Зижди́теля и Го́спода.

И́кос:

Госпо́дня свиде́тельства прие́м, Симео́не Богоприи́мче,/ па́че всех челове́к вы́сши был еси́;/ те́мже похвалы́ принести́ тебе́ ужасо́хся,/ но, любо́вию пону́дився, песнь нача́ти дерзну́х,/ те́мже не отри́ни, помо́щник нам бу́ди, прехва́льне,/ да возмогу́ пе́ти че́стны ру́це твои́,/ вои́стину прикосну́вшиися Богоприя́тне Боже́ственному Младенцу,/ и́бо се Христа́ восприя́л еси́ на руку́, Зижди́теля и Го́спода.

На 9-й пе́сни припе́вы, вся́кий припе́в по еди́ножды (зри страни́цы 33–34).

Свети́лен свята́го:

На земли́ равноа́нгельно житие́ име́л еси́,/ вои́стину престаре́вся те́лом,/ и ны́не на Небесе́х со А́нгельскими ли́ки всели́лся еси́ близ Све́та Трисия́ннаго./ Его́же насыща́яся, Симео́не Богоприи́мче,/ назира́й нас, пою́щих тя.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника: Ду́хом во святи́лищи предста́в, ста́рец:(зри страницу 35). На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3, глас 4 (зри страницу 35) и пра́веднаго Симео́на 3 стихи́ры с Го́споди, воззва́х: глас 4 (зри страницы 48–49).

Сла́ва, свята́го, глас 4:

О Го́споде ра́дуяся и Бозе, Спа́се свое́м,/ Богоглаго́ливе и сла́вне проро́че,/ и та́мо су́щаго сия́ния зарю́ прие́м,/ и Све́том Боже́ственным мы́сленно просвеща́емь,/ и́же па́мять твою́ всепра́зднственную ве́рою творя́щия/ напа́стей и бед твои́ми моли́твами изба́ви.

И ны́не пра́здника, глас 6: На рука́х ста́рческих во дне́шний день: (зри страницу 35).

Славосло́вие вели́кое

На литурги́и: Уста́в (зри страницу 56)

 

 

 

Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице ра́ди Ея ико́ны, имену́емыя Умягче́ние злых серде́ц и́ли Симео́ново прорече́ние

Тропа́рь, глас 8:

Восприе́мши ду́ши челове́ческия/ и утоли́вши злый сове́т,/ сокруши́, Богома́ти Влады́чице,/ и разгони́ тьму прегреше́ний,/ и нас наста́ви на путь смире́ния,/ я́ко да и мы бу́дем во све́те дел ходи́ти,/ и Твоея́ ико́ны явле́нию торжествова́ти,/ и на по́мощь Твою́ упова́ти,/ и уми́льным гла́сом зва́ти, Влады́чице, из глубины́:/ помози, Еди́на Благослове́нная.

Кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя чудеса́.

Припе́в осо́бый: Пресвята́я Госпоже Богоро́дице, услыши моли́тву раб Свои́х, моля́щихся Тебе́.

Го́споди Бо́же мой,/ да́руй ми язы́к и отве́рзи мне устне́/ к похвале́нию Ма́ти Твоея́,/ и Ея о́бразу песнь прине́сти кра́сную, си́це вопию́ще:/ умягчи́ злых сердца́, Влады́чице.

Спасе́ние мое́ и прибе́жище еси́, Влады́чице,/ покро́в дарова́ла еси́ Свое́ю честно́ю ико́ною,/ ей же предстоя́т вси лю́дие, прося́ще по́мощи,/ и Тебе́ вопие́м:/ умягчи́ злых челове́к сердца́, Влады́чице. Мари́е, Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ посли́ ми благода́ть воспе́ти Тя/ и Твое́й ико́не честне́й поклоня́тися, вопию́ще:/ умягчи́ злых сердца́, Владычице.

Сла́ва:

Клеветы́ и наве́ты упраздни́ и от вся́кия зло́бы спаси́,/ бу́ди, Влады́чице, заступле́ние,/ Свое́ю чу́дною ико́ною соблюди́ вопию́щих:/ умягчи́ злых сердца́, Влады́чице.

И ны́не:

Тя Бог показа́ нам Засту́пницу/ и в ско́рбех Помо́щницу/ и дарова́ нам Твою́ честну́ю ико́ну/ на прославле́ние всем и на исцеле́ние вопию́щим:/ умягчи́ злых сердца́, Влады́чице, сыно́в.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Ра́дуйся, непосты́дная Храни́тельнице;/ ра́дуйся, Богоро́дице, и́же и мы ра́дуемся о Твое́й чу́дней ико́не, кра́сящеся, вопие́м:/ ра́дуйся, умягче́ние злых серде́ц, Богоро́дице.

Вои́стинну честна́я ико́на дарова́ся христоимени́тым лю́дем на прогна́ние духов нечи́стых/ и на здра́вие всем, тре́бующим по́мощи от не́я, вопию́щим:/ ра́дуйся, умягче́ние злых сердец, Богоро́дице.

Сла́ва:

О́блак светоза́рный показа́ся Твоя́ честна́я ико́на,/ па́че со́лнца сия́юща и всем лучу́ простира́юща,/ от боле́зней и скорбе́й избавля́юща и злых отрева́юща,/ те́мже вси зове́м ей:/ ра́дуйся, умягче́ние злых серде́ц, Влады́чице.

И ны́не:

Я́ко да Твои́ми моли́твами избавля́емся,/ Богоро́дице Де́во, спаси́,/ славосло́вим Предста́тельницу, и Твое́й честне́й ико́не покланя́емся,/ и мо́лим Тя по Бо́зе, я́ко Ма́терь Бо́жию:/ вопию́щих умягчи́ злых сердца́, Богоро́дице.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице,/ я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем,/ я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

Тропа́рь, глас 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице Влады́чице, предвари́/ и от бед изба́ви нас,/ Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Песнь 4

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Аввакум усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди,

Непосты́дную предста́тельницу нам дарова́, ико́ну Ма́тери Своея́,/ и́же Ея́ зря́ще, весели́мся и уми́льно зове́м:/ помози́, Влады́чице, всем, и от всех злых спаси́,/ и Ца́рствию Небе́сному сподо́би.

Тобо́ю вси спаса́емся и от нахожде́ний диа́вольских свобожда́емся./ Тя Бог показа́ нам Засту́пницу/ и Твою́ честну́ю ико́ну нам дарова́,/ Ей же вопие́м:/ Влады́чице, помози́, и от всех злых челове́к спаси́, и Ца́рствию сподо́би.

Сла́ва:

Не умолчи́м, Влады́чице, чудеса́ Твоя́,/ я́ко Свое́ю честно́ю ико́ною всех спаса́еши/ и стра́ждущих от без избавля́еши,/ неду́жным цельбы́ подае́ши,/ и нас от всех злых спаси́/ и Ца́рствию Небе́сному сподо́би.

И ны́не:

Пе́ние от недосто́йных раб приими́, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ и не отри́ни мене́ от Своего́ Пречи́стаго Лица́,/ но спаси́ от злых всех/ и Ца́рствию Небе́сному сподо́би.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Удивля́юся умо́м, ужаса́юся душе́ю и весь трепе́щу,/ но наде́юся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, Чи́стая,/ и вопию́ от се́рдца: я́ко Бо́га ро́ждшая еси́,/ Того́ моли́ от злых спасти́ ду́шу мою́.

Прииди́те, вси ве́рнии, воспое́м Пречи́стую Де́ву Мари́ю/ и честно́му Ея́ о́бразу поклони́мся, вопию́ще от се́рдца:/ ра́дуйся, Гаврии́лово благове́щение;/ ра́дуйся, Царя́ Христа́ восприе́мши, и на руку́ Свое́ю держа́, я́ко со́лнце./ Того́ моли́, Чи́стая, от злых спасти́ ду́шу мою́.

Сла́ва:

Ублажи́м Ма́терь Бо́жию Боже́ственными пе́сньми,/ иде́же сла́вится Пречестно́е и́мя, ту бесо́вская кре́пость разруша́ется,/ не мо́гут терпе́ти си́лы Ея́, отбега́ют./ Мы же о Ней весели́мся и вопие́м Ей:/ моли́ Сы́на Своего́ от злых ду́шу мою́ изба́вити.

И ны́не:

К Преблагослове́нней Де́ве Богоро́дице, лю́дие вси, припаде́м и моли́тву принесе́м,/ да умо́лит Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ от злых спасти́ся всем.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Не́я ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Боже́ственный Твоея́ ико́ны свято́е явле́ние,/ я́ко со́лнце, возсия́ в сердца́х,/ луча́ всечестна́я просвеща́ет све́том Свои́м всех, вопию́щих Ей:/ ра́дуйся, Блага́я на́ша Предста́тельнице и ско́рая Помо́щнице,/ славосло́вящих Тя, Пречи́стая, поми́луй всех.

Правове́рно чту́щих Тя, Цари́цу всех Бо́га,/ и Твое́й чу́дней ико́не святе́й любе́зно покланя́емся, вопию́ще:/ о Бо́жия Ма́ти,/ спаси́ от клеветы́ злых челове́к,/ и изба́ви мя славосло́вящаго Тя, и поми́луй.

Сла́ва:

Боже́ственней Твое́й ико́не покланя́емся, Богоро́дице Де́во,/ прося́ще от Тебе́ вели́кия ми́лости,/ да́руй рабо́м Свои́м, Еди́на Чи́стая,/ от вся́кия зло́бы изба́ви/ и славосло́вящих Тя, Пречи́стую, поми́луй.

И ны́не:

О Ма́ти Го́спода, моего́ Творца́,/ Ты родила́ еси́ всех Царя́ Христа́,/ Того́ моли́, Чи́стая и Преблаже́нная,/ изба́вити ду́ши на́ша,/ славосло́вящих Тя, Пречи́стую, поми́луй.

Конда́к, глас 6:

Око се́рдца моего́ смуща́ют,/ и злый сове́т разоря́ет мя,/ сих сокруши́, Де́во Чи́стая,/ и не пре́зри мое́ воздыха́ние,/ и супоста́ты на нас умягчи́, Преблагослове́нная Влады́чице.

И́кос:

Ра́дуйся, Престо́ле огнеобра́зный Бо́жий;/ раду́йся, Отрокови́це, седа́лище Ца́рское,/ ло́же преиспе́щренное по́сланное, златопорфи́рный черто́же,/ ри́за цветолу́чная, украше́нный о́бразе,/ молниено́сное ору́жие, светильниче многосветлый,/ ра́дуйся, Богоро́дице, двенадесятосте́нный гра́де и дверь златокова́нная;/ ра́дуйся, пала́то светообра́зная, позлаще́нная трапе́зо, Богоукраше́нная сень;/ ра́дуйся, Голуби́це Чи́стая;/ ра́дуйся, я́ко от злых челове́к спаса́еши, Преблагослове́нная Влады́чице.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богомудрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Не и́мамы ины́я Засту́пницы, то́кмо Тебе́, Всенепоро́чная,/ да Тя вси я́ко Предста́тельницу воспева́ем, и уми́льно аз зову́:/ Чи́стая, от всех злых спаси́ мя.

На моле́ние мое́ умилосе́рдися,/ и ра́дость вме́сто печа́ли дару́й, Влады́чице,/ и от клеветы́ злых изба́ви мя, да вопию́ Ти:/ от всех злых спаси́ мя.

Сла́ва:

Пречи́стыя и воспе́тыя Богома́тере ико́ны/ принесе́м песнь, похвала́ми вопием:/ моли́ся, Чи́стая, к ро́ждшемуся из Тебе́ Сы́ну и Бо́гу,/ от всех злых спасти́ мя.

И ны́не:

Богозра́чная на земли́ па́че всех родо́в яви́ся, Чи́стая Богоотрокови́це,/ спаси́ всех, чту́щих день пра́зднества Твоего́, Богоро́дице Де́во,/ от всех злых спаси́ мя.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Отрокови́це Предо́брая, яви́ся луносия́тельная, Чи́стая,/ утро́ба Твоя́ породи́ Изба́вителя,/ Его́же моли́ сохрани́тися нам от прило́га диа́вольскаго,/ Тя бо чту́щим, Засту́пницу,/ и Твое́й ико́не кла́няемся, вопию́ще со слеза́ми:/ Де́во Богоро́дице,/ чту́щих Тя, Многопе́тую,/ во ве́ки сохрани́.

Взира́ю на Боже́ственный о́браз Твой,/ и чту Влады́чню Бо́жию Ма́терь,/ и взира́ю на подо́бие Пречи́стаго Ея́ лица́ зрак,/ покланя́юся и вопию́:/ Де́во Богоро́дице,/ чту́щих Тя, Многопе́тую, во ве́ки сохрани́.

Сла́ва:

Палато Сло́ва, одушевле́нная Це́рковь,/ Пре́столе огнеобра́зный, ра́ю слове́сный,/ мы́сленный виногра́д, грезн нося́ще, Христа́, на руку́, Чи́стая,/ приклони́ у́хо Твое́ и услы́ши моли́тву раба́ Твоего́, Де́во Богоро́дице:/ чту́щих Тя, Многопе́тую, во ве́ки сохрани́.

И ны́не:

Тебе́ от се́рдца возложи́х песнь,/ спаси́, Де́во Чи́стая, и моли́ся о ми́ре,/ ве́си, я́ко на тя упова́ние с Бо́гом возлага́ем и вопие́м:/ Де́во Богоро́дице, чту́щих Тя, Всепе́тую, во ве́ки сохрани́.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжествуе́т же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богоматере,/ и да вопиет:/ ра́дуйся, Всеблаженная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Всяк во́зраст к похвале́нию да подви́жится Де́вы Богоро́дицы/ и честно́му Ея о́бразу всяк да покло́нится,/ мы же, ве́рнии, воспое́м и́стинную Де́ву, Ма́терь Христо́ву, си́це реку́ще:/ о Де́во Богоро́дице,/ сокруши́ стре́лы вра́жия и умягчи́ злых сердца́,/ Тя бо вси по до́лгу велича́ем.

Вознеси́, Богороди́тельнице, рог благове́рных люде́й на́ших/ и пода́ждь на враги́ по́мощь,/ иноплеме́нных шата́ния низложи́,/ Богороди́тельнице Пречи́стая,/ невоеваны вся гра́ды сохрани́ и соблюди́/ и вся стра́ны христиа́нския сохрани́,/ в них же и́мя Твое́ велича́ется и ве́рою от всех сла́вится,/ да Тя вси, Ма́терь Бо́жию, по до́лгу велича́ем.

Восхва́лит Тя Не́бо и земля́, вся оте́чествия язы́к,/ и вси рука́ми да воспле́щут Ма́тери Госпо́дни/ и о́бразу Ея, А́нгелом гове́йному, да покло́нятся, с на́ми вопию́ще:/ сла́ва мно́жеству щедро́т Твои́х, Еди́на Человеколюби́вая,/ Тя вси по до́лгу велича́ем.

Сла́ва:

Па́дшим воста́ние и уныва́ющим ра́дование,/ заблу́ждшим Наста́вница, боля́щим посеще́ние и исцеле́ние,/ гре́шным спасе́ние, во бра́нех побе́да/ и всем христиа́ном нело́жная Храни́тельница/ и умягче́ние злых серде́ц, Де́во Богоро́дице,/ те́мже Тя вси по до́лгу велича́ем.

И ны́не:

Приими́ песнь исхо́дную, Ма́ти Жива́го Бо́га,/ и спаси́ всех, ве́рно покланя́ющихся свя́тому Твоему́ о́бразу и чудотво́рней ико́не/ и вопию́щих Тебе́, Богороди́тельнице:/ моли́ся, Пречи́стая, Сы́ну Своему́,/ поми́ловатися нам от всех злых.

 

 

Свята́го равноапо́стольнаго Никола́я, Архиепи́скопа Япо́нскаго

слу́жба, ея́же краегранеси́е:

Христу́, Све́ту и И́стине, послужи́в, Япо́нию просвети́в, яви́лся ра́вен апо́столом, Нико́лае.

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4:

Христо́ва святи́теля,/ апо́столов подража́теля,/ Ева́нгелия пропове́дника сло́вом и житие́м,/ архиере́я чу́днаго, Никола́я, велича́ем ны́не с весе́лием духо́вным,/ той бо мо́лится о па́стве свое́й и о всей Це́ркви.

Русския земли́ порожде́ние,/ Япо́нския страны́ просвети́тель ди́вный,/ Святы́я Це́ркве сын благода́тный,/ Христа́ Спа́са служи́тель и́стинный,/ Никола́й, равноапо́стольный святи́тель,/ ны́не предстои́т Живонача́льней Тро́ице,/ моля́ся о спасе́нии ми́ра.

Испове́дниче любве́ Христо́вы/ и пропове́дниче Воплоще́ннаго Бо́га Сло́ва,/ Спаси́теля челове́ческаго ро́да,/ Нико́лае, апо́столов соприча́стниче,/ ю́ность твою́ освяти́л еси́/ луча́ми Со́лнца пра́вды, Христа́ Го́спода,/ моли́ся ны́не о всех лю́дех.

Све́том Христо́вым незаходя́щим озаря́емый,/ устреми́лся еси́, Нико́лае, апо́столом ра́вный,/ к земли́ восходя́щаго со́лнца,/ во е́же просвети́ти Ева́нгелием сердца́ челове́ческия/ и согре́ти я любо́вию Боже́ственною,/ моли́ся о лю́дех па́ствы твоея́.

Сла́ва, глас то́йже:

Тро́ицу Единосу́щную пропове́дал еси́,/ Я́же есть Любо́вь соверше́нная,/ и пребыва́л еси́, я́коже глаго́лет/ возлю́бленный учени́к воплоще́ннаго Сло́ва,/ в Бо́зе и в любви́ Небе́сней к лю́дем япо́нским,/ о них же моли́ся, свя́те Нико́лае.

И ны́не, догма́тик, глас 4: И́же Тебе́ ра́ди:

На литии́: глас 1:

Уте́шитель Боже́ственный,/ Дух Святы́й и И́стинный,/ просвети́ твое́ се́рдце и ра́зум/ послужи́ти лю́дем, Христа́ неве́дущим,/ и прише́л еси́ во страну́ Япо́нскую,/ возвеща́я и́стиною дел и слов твои́х/ Спа́са ми́ра воплоще́ннаго,/ Ему́ же моли́ся, Нико́лае равноапо́стольне,/ спасти́ся всем нам.

Свети́ся и ра́дуйся, Япо́нская страно́,/ святи́теля и апо́стола иму́щи Никола́я,/ предстоя́щаго Престо́лу Небе́снаго Отца́/ и моля́щагося о тебе́ и о лю́дех твои́х,/ е́же Ева́нгелие восприя́ти им в се́рдце и ра́зум/ и жи́ти со Христо́м во ве́ки.

Сла́ва, глас то́йже:

Восприя́л еси́ Христа́ в твое́ се́рдце,/ апо́столом ра́вный, Нико́лае святи́телю,/ и любо́вь Боже́ственная/ излия́ся изоби́льно от уст твои́х,/ возвеща́л бо еси́ Преве́чную Прему́дрость, Сы́на Бо́жия,/ И́же хо́щет всем челове́ком спасти́ся.

И ны́не, глас то́йже:

Единоро́днаго Сы́на Отца́ Безнача́льнаго/ родила́ еси́, егда́ прии́де исполне́ние време́н,/ Пренепоро́чная Ма́ти Бо́жия, Де́во Мари́е,/ Спаси́теля челове́ков, Просвети́теля ми́ра,/ Его́же и пропове́да Никола́й святи́тель, апо́столом подо́бяся,/ лю́дем страны́ Япо́нския.

Стихи́ры на стихо́вне, глас 2:

Тако́в подоба́ет архиере́й,/ апо́столом ра́вный ре́вностию,/ преподо́бным соприча́стник чистото́ю жития́,/ ду́шу за па́ству положи́ти гото́вый да́же до кро́ве,/ яко́в же был еси́, Нико́лае,/ святи́телю и Бо́жий служи́телю.

Устреми́лся еси́ ко Христу́, Со́лнцу И́стины,/ равноапо́стольне Нико́лае,/ сего́ ра́ди восприя́л еси́/ а́нгельское житие́ преподо́бных/ и жре́бий служе́ния апо́стольскаго во стране́ Япо́нстей,/ иде́же насади́л еси́ Це́рковь Бо́жию, я́ко прекра́сный сад,/ и был еси́ ве́рен па́стве твое́й да́же до сме́рти,/ я́ко жени́х неве́сте прекра́сней,/ и восприя́л еси́ вене́ц жи́зни ве́чныя,/ по сло́ву святи́теля,/ да́вшаго в десни́цу твою́ жезл архиере́йства.

И нра́вом и престо́лом апо́столом соприча́стник был еси́,/ святи́телю Нико́лае,/ на высоте́ святи́тельства поста́вленный,/ сия́я све́том Христо́вым лю́дем страны́ Япо́нския,/ их же утвержда́л еси́ ве́рою ева́нгельскою,/ о них же моли́ся ко Го́споду.

Испове́дал еси́ Го́спода твоего́ пред челове́ки,/ и Той испове́да тя пред Отце́м Небе́сным,/ Нико́лае, апо́столом ра́вный,/ житие́м бо и сло́вом уст твои́х/ пропове́дал еси́ жизнь ве́чную/ и приобща́л еси́ к Це́ркви Бо́га Жива́го лю́ди япо́нския,/ и был еси́ ми́ру свети́льник.

Сла́ва, глас то́йже:

Сын Возлю́бленный Единоро́дный,/ Преве́чнаго Отца́ О́браз Ипоста́си,/ прише́дый спасти́ род челове́ческий,/ призва́ тя, Нико́лае, святи́телю,/ послужи́ти Ему́ благове́стием Ева́нгелия,/ повеле́ бо ученико́м Свои́м научи́ти вся язы́ки,/ ты же, утвержде́нный благода́тию Ду́ха Свята́го,/ учи́л еси́ и крести́л еси́ лю́ди япо́нския,/ насажда́я на земли́ Бо́жие Ца́рствие.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 4:

Апо́столов единонра́вне и сопресто́льне,/ служи́телю Христо́в ве́рный и Богому́дрый,/ цевни́це избра́нная Боже́ственнаго Ду́ха,/ сосу́де преизлива́ющийся любве́ Христо́вы,/ Япо́нския земли́ просвети́телю,/ святы́й Нико́лае, иера́рше равноапо́стольне,/ моли́ся Живонача́льней Тро́ице/ о всем твое́м ста́де/ и о всем ми́ре.

На у́трени

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

И́стину Бо́жия вочелове́чения/ и спасе́ния ве́чнаго во Христе́ Иису́се/ пропове́дал еси́ лю́дем япо́нским, Нико́лае равноапо́стольне,/ и созида́л еси́ в сердца́х челове́ческих Бо́жию любо́вь и пра́вду.

Сла́ва, глас то́йже:

Несозда́нная Тро́ице, Боже́ственная Еди́нице в Трие́х Ипоста́сех,/ к жи́зни Боже́ственней в любви́ и ми́ре/ зове́ши Твое́ созда́ние Богогла́сным язы́ком служи́телей Святы́я Це́ркве,/ в ней же возси́я Нико́лай, благове́стник Япо́нский,/ того́ моли́твы приими́ о па́стве его́ и о всех нас.

И ны́не, глас то́йже:

Е́вы прама́тере разреши́ла еси́ кля́твы соу́з, Пресвята́я Де́во Влады́чице,/ рожде́нием Бо́га во пло́ти,/ и ны́не Сын Твой, Пречи́стая,/ спаса́ет вся лю́ди, лю́бящия Тя/ и под Твой покро́в прибега́ющия,/ Ему́ же о нас моли́ся с Николаем равноапосто́льным,/ Япо́нии просвети́телем.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Преобрази́л еси́ в себе́ ве́тхаго челове́ка,/ благода́тию Ду́ха Свята́го побежда́я грехо́вныя стра́сти,/ изволе́нием бо благи́м восхоте́л еси́ сотвори́ти во́лю Вы́шняго Бо́га,/ просвети́л еси́ све́том невече́рним и себе́ и мно́гия лю́ди.

Сла́ва, глас то́йже:

Отца́ Небе́снаго всех челове́ков во́лю исполня́я о спасе́нии ве́чнем,/ упра́вил еси́ путь твой в зе́млю Япо́нскую,/ возвести́ти воплоще́ние Спа́са ми́ра, Сы́на Бо́жия,/ и мно́гия лю́ди просвети́л еси́ Того́ благода́тию,/ моли́ся о них, Нико́лае, апо́столом подо́бниче.

И ны́не, глас то́йже:

Сы́ну Твоему́, Богоро́дице, моли́ся, со святи́телем Япо́нским Никола́ем,/ дарова́ти лю́дем благода́тную си́лу,/ и озаре́ние све́том Небе́сным Того́ неве́дущим,/ да спасе́ние ве́чное восприи́мут.

Седа́лен по полиеле́и, глас 6:

Лю́дие страны́ Япо́нския ны́не духо́вно торжеству́ют,/ с ни́ми же и вси христолю́бцы спра́зднуют, Го́споду пою́ще и глаго́люще:/ сла́ва Тебе́, Спаси́телю ми́ра,/ я́ко дарова́л еси́ нам Никола́я святи́теля,/ апо́стола житие́м, благове́стника Ева́нгелия,/ ны́не Тебе́ моля́щагося о нас.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Устреми́лся еси́, Нико́лае святи́телю,/ от земли́ к Небе́сным/ и пожи́л еси́ не себе́ ра́ди, но Спа́су твоему́,/ повеле́вшему положи́ти ду́шу за дру́ги своя́,/ и в Япо́нии возвести́л еси́ Ева́нгелие спасе́ния,/ и приве́л еси́ ко Христу́ лю́ди мно́гия,/ ви́дяшия в тебе́ о́браз Христо́в.

Кано́н, глас 4

Песнь 1

Ирмо́с: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Житие́м а́нгельскаго, нра́вом апо́стольскаго/ челове́ка Бо́жия,/ свети́льника, горя́щаго све́том Христо́вым,/ Русския земли́ порожде́ние,/ Отца́ Небе́снаго сы́на возлю́бленнаго уве́де тя, Нико́лае святи́телю, страна́ Япо́нская.

И сло́вом и де́лом научи́л еси́ япо́нския лю́ди/ сла́вити вели́чия Бо́га твоего́, милосе́рдие и любо́вь людем явля́ющаго,/ и сотвори́л еси́ на земли́ пред Ним вся́ку пра́вду,/ сего́ ра́ди успе́ние твое́ со святы́ми/ и предстои́ши Животворя́щей Тро́ице, Нико́лае равноапо́стольне.

Весь существо́м твои́м был еси́ ра́вен апо́столом,/ в се́рдце твое́м стяжа́л еси́ Свята́го Ду́ха Бо́жия,/ сего́ ра́ди источи́л еси́ сло́во жи́зни ве́чныя,/ в житии́ твое́м явля́я в себе́ о́браз ве́ры и пра́вды и кро́тости,/ испроси́ и нам сию́ благода́ть,/ Нико́лае, апо́столом ра́вне.

Богоро́дичен: Яви́лася еси́, Пречи́стая, служи́тельница спасе́ния вечнаго,/ сочета́ла бо еси́ вочелове́чением естеству́ земноро́дных Сы́на Бо́жия,/ Еди́наго Хода́тая Бо́га и челове́ков, Христа́ Иису́са,/ сего́ ра́ди вся́кое дыха́ние хва́лит Тя,/ Тобо́ю бо Творе́ц и Влады́ка Небе́сный на зе́млю прии́де.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́ние ве́рных и похвало́,/ и нетле́ния Исто́чниче,/ и благи́х Прошениода́вче, Христе́,/ в любви́ Твое́й утверди́ мя.

Па́ствы Бо́жия храни́тель,/ япо́нских христиа́н учи́тель,/ апо́стольских нра́вов ревни́тель был еси́, Нико́лае святи́телю,/ с дерзнове́нием Влады́чнему́ Престо́лу предстоя́ во све́те невече́рнем,/ моли́ся о всем ми́ре.

О́браз плодоно́снаго дре́ва явля́еши нам, Нико́лае равноапо́стольне,/ укорени́лся бо еси́ в Ева́нгелии Ца́рствия Бо́жия,/ возраста́л еси́ в благоче́стии и дости́гл еси́ соверше́нства,/ плоды́ же моли́тв и трудо́в твои́х/ явля́ет страна́ Япо́нская в сыне́х и дще́рех Це́ркве Христо́вы.

Ни во что же вмени́л еси́ ю́ность во́зраста твоего́ и стремле́ния ея́, свяще́нне Нико́лае,/ егда́ пла́мень Боже́ственный разжже́ твою́ ду́шу,/ жела́ние се́рдца твоего́ исполня́я и приобща́яся апо́стольскому по́двигу,/ Ева́нгелие ве́чное благовеству́я в Япо́нии.

Богоро́дичен: И Де́ва, и Непоро́чная Ма́ти Спаси́теля ми́ра,/ Твою́ пода́ждь по́мощь рабо́м Твои́м,/ изба́ви моли́твами от бед и вся́каго греха́ Твоя́ лю́ди/ во е́же причаща́тися благода́ти Небе́сней в земно́м житии́/ и ви́дети сла́ву Небе́сную в жи́зни ве́чней.

Седа́лен, глас 7:

Ю́ность твою́ Христу́ дал еси́/ и освяти́л еси́ всего́ себе́, апо́столом ра́вный, Нико́лае сла́вне,/ све́том Бо́жиим сия́я, был еси́ свети́льник, на высоте́ поста́вленный,/ указу́ющий путь ве́чныя жи́зни,/ к ней же чрез пучи́ну жите́йскаго мо́ря/ мно́гия сыны́ и дще́ри твоя́ приве́л еси́ в стране́ Япо́нстей.

И ны́не, глас то́йже:

Покро́ве христиа́ном и Блага́я Помо́щнице на земли́,/ Засту́пнице ми́ра, Богоро́дице Мари́е,/ утверди́ моли́твами Твои́ми Це́рковь Сы́на Твоего́ в стране́ Япо́нстей и во все́м ми́ре/ и спаси́ лю́ди Твоя́ от вся́каго зла.

Песнь 4

Ирмо́с: Приклони́л еси́, Христе́, снизхожде́нием Твои́м/ Небеса́ в ра́зуме/ и яви́лся еси́ воплоще́н на земли́./ Тем вси вопие́м:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Роди́лся еси́ к жи́зни а́нгельстей/ и отве́ргл еси́ мир и вся я́же в не́м зла́я,/ восхоте́в сла́вити то́чию Бо́га, мона́х изря́дный был еси́/ и, свяще́нством укра́шен, я́ко апо́стол, пожи́л еси́ в стране́ Япо́нстей/ и приве́л еси́ ко Христу́ лю́ди мно́ги.

О́браз вои́стину Христо́в был еси́, Нико́лае, святи́телю и апо́столе,/ зе́млю хла́дну возде́лал еси́ ра́лом любве́ Ева́нгельский,/ в моли́тве и труде́х пребыва́я, се́ял еси́ се́мя спаси́тельнаго благове́стия/ и пожа́л еси́ жа́тву во сто крат./ Ны́не Це́рковь Япо́нская, тобо́ю насажде́нная, све́тло красу́ется.

Свет Восто́ка свы́ше прине́сл еси́ восто́ку да́льнему в Япо́нстей стране́, Нико́лае равноапо́стольне,/ и возже́гл еси́ свет сей в сердца́х япо́нских люде́й/ и согре́л еси́ их любо́вию Христо́вою,/ сам быв, я́ко огнь, пред Бо́гом горя́щий,/ моли́ся о ча́дех твои́х,/ моли́ся мир и любо́вь утверди́ти в ми́ре.

Богоро́дичен: Влады́чице Ма́ти Бо́жия,/ неразлу́чна еси́ от Сы́на Твоего́,/ Ему́ же предстои́ши в сла́ве Небе́сней и земноро́дных не оставля́еши,/ моли́твам их вне́млеши и моля́щихся Тебе́ посеща́еши,/ ве́даеши бо челове́ческия ско́рби серде́чныя.

Песнь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Еле́ем любве́ испо́лнил еси́ сосу́д твоего́ се́рдца, апо́столом ра́вный Нико́лае,/ егда́ избра́л еси́ многотру́дное жи́тельство в стране́ Япо́нстей/ дале́че от сро́дник, дале́че от друго́в твои́х, дале́че от земли́ твоея,/ насажда́я Це́рковь Христо́ву, Бо́гом утвержда́емый.

Труд и боле́знь возложи́л еси́ на себе́,/ Бо́гом зва́нный, Нико́лае святи́телю,/ и ско́рби мно́гия претерпе́л еси́/ и всего́ себе́ пре́дал еси́ по́двигу апо́стольскому/ и сотвори́л еси́ себе́ же́ртву жи́ву твоему́ Го́споду,/ Его́же сло́во благовести́л еси́ лю́дем япо́нским.

Иерусали́ма Небе́снаго взыску́я,/ отше́л еси́ от преде́л оте́ц твои́х и от земли́ твоея́, Авраа́му подо́бяся,/ и обре́л еси́ обетова́ния зе́млю,/ иде́же не поко́й и весе́лие,/ но ско́рби мно́ги прия́л еси́, ра́дуяся,/ я́ко ни́ва церко́вная произраща́ет Бо́гу но́выя лю́ди.

Богоро́дичен: Вселе́нная храни́тся Твои́м заступле́нием,/ Богоро́дице Мари́е, Пречи́стая Ма́ти Де́во,/ любве́ Бо́жия изря́дное вмести́лище,/ избра́нная от всех родо́в,/ во е́же послужи́ти спасе́нию ми́ра,/ вся язы́цы Твои́м благосе́рдием посеща́еши/ и мо́лишися дарова́ти спасе́ние всем живу́щим на земли́.

Песнь 6

Ирмо́с: Ве́чер, и у́тро, и полу́дне/ хва́лим Тя, Го́споди Бо́же наш,/ услы́ши глас наш.

Я́сно пропове́дал еси́ Триеди́наго Бо́га,/ любо́вь Свою́ излива́юща на все созда́нное,/ наипа́че же челове́ка,/ его́же приобщи́ Боже́ственней жи́зни вочелове́чение Единоро́днаго Сы́на Бо́жия,/ Ему́же после́дующе, восприе́млем возрожде́ние водо́ю и Ду́хом,/ е́же Це́рковь твори́т во И́мя Отца́ и Сы́на и Всеблага́го Уте́шителя.

Весе́лия се́рдце твое́ исполня́шеся,/ прие́мля мно́гия труды́ и ско́рби,/ ве́дал бо еси́,/ я́ко всяк, после́дуяй Христу́ Спа́су, прие́млет крест и по Нем и́дет./ Животворя́щий Крест си́лою мно́гою утверди́ тя,/ сло́вом и житие́м возвеща́юща всем,/ я́ко мо́жем вся во укрепля́ющем нас Иису́се.

И́стинный па́стырь, свети́льник в ми́ре,/ свет во тьме пребыва́ющим,/ путево́ждь не иму́щим духо́внаго зре́ния был еси́, Нико́лае,/ да спасе́ши лю́ди, Бо́гом тебе́ вруче́нныя,/ всем вся был еси́,/ сего́ ра́ди и ра́вен апо́столом нарече́н еси́ в Це́ркви Христо́ве/ и причте́н еси́ предсто́ящим Боже́ственному Престо́лу А́гнца,/ закла́ннаго за весь мир.

Богоро́дичен: Лицу́ Твоему́ бога́тии лю́дстии предстоя́т и мо́лятся, Влады́чице,/ и сла́вят Тя и Сы́на Твоего́,/ Его́же родила́ еси́ ра́ди спасе́ния ми́ра и избавле́ния от ско́рби,/ быва́ющия в лю́дех ра́ди грех их,/ подае́ши всем прибега́ющим к Тебе́ ра́дость на земли́ и ра́дость ве́чную,/ Ты бо еси́ Ра́дость всех ра́достей.

Конда́к, глас 4:

Стра́нника и прише́льца прия́т тя страна́ Япо́нская,/ равноапо́стольне святи́телю Нико́лае,/ в ней же испе́рва позна́л еси́ себе́ я́ко чужда́го,/ оба́че теплоту́ и свет Христо́в источа́я,/ прелага́л еси́ враги́ твоя́ в сы́ны духо́вныя,/ и́мже раздая́ благода́ть Бо́жию, созида́л еси́ Це́рковь Христо́ву,/ о ней же ны́не моли́ся,/ и тебе́ бо сы́нове ея и дще́ри взыва́ют:/ ра́дуйся, па́стырю до́брый наш.

И́кос:

Яви́лся еси́, равноапо́стольне святи́телю Нико́лае, в стране́ Япо́нстей,/ нося́ в себе́ о́браз вои́стину Христо́в,/ любо́вию побежда́я сопроти́вныя,/ низлага́я и́дольскую пре́лесть,/ утвержда́я и созида́я Бо́жию Це́рковь,/ порожда́я водо́ю и Ду́хом сыны́ и дще́ри Ца́рствия Бо́жия./ Ны́не ча́да твоя́, о них же мо́лишися,/ сохраня́юще ве́ру Христо́ву, к тебе́ взыва́ют: ра́дуйся, па́стырю до́брый наш.

Песнь 7

Ирмо́с: В пе́щи о́троки неопа́льны соблю́дшаго/ и огнь угаси́вшаго воспое́м, глаго́люще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ра́дость се́рдцу твоему́ бысть, равноапо́стольне святи́телю Нико́лае,/ егда́ рожда́л еси́ Бо́гу в купе́ли Креще́ния лю́ди но́выя/ и егда́ сы́нове противле́ния от зло́бы к любве́,/ от тьмы ко све́ту,/ от неве́рия к ве́ре прехожда́ху/ и быва́ху но́вы апо́столы пре́жде гони́телие.

Апо́стольски любо́вь твою́ яви́л еси́,/ егда́ врага́, я́ко дру́га, прия́л еси́, Савабе, хоте́вша тя умертви́ти,/ и плени́л еси́ его́ и́стиною в послуша́ние Христо́во/ и нарекл еси́ того́ Па́вла,/ и сотвори́л еси́ его́ христиани́на и свяще́нника Бо́га Вы́шняго,/ и́же благове́стник Ева́нгелия пребы́сть до сме́рти.

Ви́дети лю́ди япо́нския, Христу́ приведе́ны, пла́менне жела́л еси́,/ ра́вный апо́столом Нико́лае,/ сего́ ра́ди ле́та мно́га пребы́л еси́ та́мо,/ науча́яся му́дрости страны́ тоя́,/ и Боже́ственныя глаго́лы преложи́л еси́ в разуме́ние ча́дом твои́м на язы́к их,/ ны́не, предстоя́ Престо́лу Влады́чню, о них моли́ся.

Богоро́дичен: Естества́ уста́вы побежда́ются в Тебе́, Ма́ти Де́во,/ и́бо рожде́ние Твое́ от непло́дных роди́телей пресла́вно есть,/ и Сло́во плоть бысть в чре́ве Твое́м,/ и по сме́рти Твое́й гроб и умерщвле́ние не удержа́ста Тя,/ но Сын Твой пресели́ Тя в пренебе́сная,/ иде́же мо́лишися Ему́ с равноапо́стольным Никола́ем о вселе́нней.

Песнь 8

Ирмо́с: Избави́телю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благочествова́вшия,/ снизше́д ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пети́;/ вся дела́ благослови́те, по́йте Го́спода.

Никола́е святи́телю, апо́столе и праведниче,/ был еси́ ве́рен да́же до сме́рти Христу́ Спа́су,/ призва́вшему тя в вертогра́д Свой,/ подвиза́лся еси́ Его́ ра́ди,/ да сочета́вши ве́тви дивия с Лозо́ю Боже́ственною,/ ны́не, видяще те плодонося́щий,/ велича́ем и благослови́м Его́ во ве́ки.

Апо́стола вои́стину по́двигом,/ А́нгела житие́м,/ нра́вом отца́ чадолюби́ва,/ такова́ ве́даша тя лю́дие япо́нстии,/ и́хже возлюби́л еси́ па́че, не́жели самаго́ себе́,/ и тех ра́ди ле́та мно́га отда́л еси́ благове́стию в них Ева́нгелия/ и возде́лал еси́ сердца́ их, я́ко ни́ву плодоно́сну,/ ны́не в ра́дости ве́чней о них непреста́нно моли́ся.

Па́влу верхо́вному, наро́дов учи́телю,/ подража́л еси́, Нико́лае Богоно́сне,/ себе́ отве́ргся, всем вся был еси́,/ презира́я вся бе́ды и напа́сти,/ учи́л еси́ лю́ди япо́нския зако́ну Христо́вы любве́/ сло́вом и де́лом твои́м,/ Спа́су всех помоли́ся,/ да утверди́т виногра́д, в не́мже труди́лся еси́.

Богоро́дичен: Отрокови́це Богоневе́сто Мари́е,/ родила́ еси́ Иису́са Спа́са,/ обнови́вшаго мир и всего́ обветша́вшаго челове́ка,/ Свои́м воплоще́нием взя́вшаго Себе́ естество́ на́ше,/ Кро́вию безгре́шною омы́вшаго грехи́ на́ши/ и Воскресе́нием вхо́ды ве́чныя жи́зни отве́рзшаго нам.

Песнь 9

Ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное/ в Тебе́ соверша́ется я́вственно та́инство,/ Де́во Пречи́стая,/ и́бо Бог из Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие./ Те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Собо́ру святы́х соприча́стник,/ подви́жник благоче́стия и ве́ры,/ возвести́тель глаго́лов ве́чныя и́стины,/ пропове́дник спасе́ния ты, свя́те Нико́лае,/ предстои́ши на Небесе́х в жи́зни безсме́ртней твоему́ Спа́су,/ Его́же пропове́дал еси́ лю́дем япо́нским.

Тро́ица Свята́я избра́ тя я́ко сосу́д живоно́сный,/ питие́ жи́зни ве́чныя нося́щий/ всем жа́ждущим пра́вды Бо́жия,/ и напои́л еси́ сы́ны и дще́ри твоя́ и́стинным Богове́дением,/ и напра́вил еси́ стопы́ их путе́м спаси́тельным/ и крести́л еси́ их во И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха.

Оте́ц и учи́тель,/ моли́твенник и наста́вник лю́дем па́ствы твоея́ был еси́, свя́те Нико́лае,/ равноапо́стольне первосвяти́телю Це́ркве Япо́нския,/ сего́ ра́ди сердца́ мно́гих привле́кл еси́ ко Христу́/ и улови́л еси́ их мре́жею любве́ Его́,/ моли́ся о всех, да бу́дут всегда́ с Ним во ве́ки.

Богоро́дичен: Ли́ствием смоко́вным препоя́сана бысть иногда́ Е́ва ра́ди грехопаде́ния,/ Ты же, ря́сны златы́ми оде́яна и преукра́шена Боже́ственными благоле́потами/ ра́ди послуша́ния во́ле Небе́снаго Отца́,/ прама́терь кля́твы и сме́рти изба́вила еси́/ и родила́ еси́ Жизнода́вца ро́ду челове́ческому.

Свети́лен, глас 4:

Осия́ свет Небе́сный тя, челове́ка земна́го,/ и просвети́ся се́рдце твое́,/ и все житие́ Христо́м утверди́ся,/ да после́дуеши Ему́ неукло́нно путе́м спаси́тельным не то́кмо сам,/ но приведе́ши к Нему́ и лю́ди мно́ги.

Сла́ва:

Мо́лимся Тебе́, Небе́сный О́тче,/ про́сим Тя, Сы́не Безнача́льне,/ взыва́ем к Тебе́, Ду́ше Пресвяты́й,/ озари́ нас све́том и́стины и любо́вию Твое́ю,/ я́коже Никола́я, Япо́нскаго апо́стола,/ да вку́пе с ним предста́нем во Ца́рствии ве́чнем.

И ны́не:

Наде́ждо не иму́щих наде́жды,/ Прибе́жище всех су́щих в жите́йстей бу́ри,/ Ма́ти Госпо́дня Непоро́чная,/ услы́ши всех прибега́ющих к Тебе́/ и по́мощи у тебе́ прося́щих,/ не има́мы бо ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́,/ не и́мамы ины́я по́мощи.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Инноке́нтия иера́рха,/ благове́стника лю́дем сиби́рским и Аме́рики,/ сре́тил еси́, свя́те Нико́лае,/ и от лампа́ды се́рдца его́ прия́л еси́ еле́й апо́стольства,/ той бо укрепи́ в тебе́ ре́вность Бо́жию,/ во е́же пребы́ти в Япо́нии се́ятелем да́же до сме́рти на ни́ве Христо́ве/ лю́дем, Того́ не ве́дущим.

Кладе́зь Бо́жия му́дрости был еси́,/ Нико́лае, апо́столом ра́вне,/ обогати́л еси́ себе́ в Япо́нии позна́нием но́вым/ и приобщи́л еси́ тем лю́ди страны́ тоя́ Христу́ Го́споду,/ наставля́я их, запреща́я и умоля́я/ после́довати Спа́су ми́ра,/ и сконча́л еси́ многотру́дное житие́ твое́,/ возде́лав да́же до сме́рти бразду́ твою́ ра́лом духо́вным/ и се́я се́мя Ева́нгельское.

О́браз Бо́жий соверше́нный яви́л еси́ в себе́,/ Нико́лае святи́телю,/ егда́ возжеле́л еси́/ отъити́ на страну́ дале́че, в преде́лы япо́нския,/ во́лю Небе́снаго Отца́ исполня́я,/ я́ко дре́вле проро́к в се́рдцы твое́м воззва́л еси́:/ Го́споди, се аз, посли́ мене́ к лю́дем, Тебе́ не ве́дущим,/ да послужу́ спасе́нию ве́чному их.

Лампа́ду и́стиннаго Богове́дения/ возже́гл еси́ в стране́ Япо́нстей,/ лю́дие бо ея́ иска́ша прему́дрости и ра́зума и и́стины,/ возсия́вшаго ми́ру Све́та ра́зума,/ И́же просвеща́ет вся́каго челове́ка/ и отверза́ет вхо́ды в жизнь ве́чную.

Архиере́ю, проше́дшему Небеса́, Иису́су,/ предста́л еси́, апо́столом ра́вный, Нико́лае свя́те,/ прине́сл еси́ Ему́ твою́ любо́вь и ве́ру, глаго́ля:/ е́же до́лжен бех, Го́споди, сотвори́ти, соде́ях,/ я́ко служи́тель Твой./ И услы́шал еси́ Того́ сладча́йший глас:/ вни́ди с весе́лием в ра́дость Мою́,/ и прия́л еси́ вене́ц нетле́нныя сла́вы.

Сла́ва, глас то́йже:

Еле́й лампа́ды жития́ твоего́ угаса́ше,/ оба́че весе́лия души́ испо́лнен был еси́,/ я́ко пре́йде нощь идолослуже́ния,/ и возсия́ Христо́с, Со́лнце Пра́вды,/ во стране́ восходя́щаго со́лнца,/ лю́ди бо но́вы приве́л еси́ к Триеди́ному Бо́гу,/ и хра́мы святы́я созда́л еси́,/ обре́л еси́ жизнь ве́чную,/ утверди́ моли́твами твои́ми Япо́нскую Це́рковь.

И ны́не, глас 8:

Влады́чице, приими моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же ру́ку Его́ возвеща́ет твердь. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11. Прича́стен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

 

 

 

 

Ина служба равноапостольнаго Николая, архиепископа Японскаго

На ма́лой вече́рне.

Да пое́тся после́дование святы́х Симео́на Богоприи́мца и А́нны проро́чицы

На вели́цей вече́рне

На Го́споди, воззва́х: ста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, повторя́юще первыя, пре́жде пра́здника (зри страницу 48).

Стихи́ры святи́теля, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:

Како тя воспе́ти возмо́жем,/ святи́телю Нико́лае равноапо́стольне?/ Дерзну́л бо еси́ ро́дину оста́вити благочести́вую,/ роди́телей, дом и бли́жних,/ и я́коже апо́столи Христо́вы иногда́ отыдти в зе́млю неве́домую и далеча́йшую,/ идеже тя гне́вом и зло́бою срето́ша/ и уби́ти тя хотя́ху/ за не́нависть ко Христу́ и к про́поведи твое́й./ Но посла́вый Христо́с тя соблюде́,/ И́же име́яй ве́лию ми́лость.

Ка́ко воспе́ти тя возмо́жем,/ святи́телю Нико́лае равноапо́стольне?/ Кири́лла бо и Мефо́дия Слове́нских быв учени́к поздне́йший,/ проше́л еси́ путь их те́сный и приско́рбный,/ преложи́в трудо́м вели́ким вся кни́ги благоче́стия правосла́внаго/ и дав япо́нцам сокро́вище безце́нное,/ я́ко да просвеща́ются ве́дением,/ да мо́лятся Бо́гу свои́м си их язы́ком и да процвета́ет среди́ них Це́рковь Христа́ Бо́га на́шего,/ И́же име́яй ве́лию ми́лость.

Ка́ко воспе́ти тя возмо́жем,/ святи́телю Нико́лае равноапо́стольне?/ Увенча бо тя Госпо́дь венцы́ преподо́бия и архиере́йства и апо́стольства:/ отре́кся бо ми́ра,/ всего́ себе́ преда́л еси́ Бо́гу во служе́ние;/ священноде́йствуя же благодаре́ния же́ртву та́йную/ в пи́щу Небе́сную твои́х чад,/ пропове́дал еси́ сло́во Христо́во,/ доводя́ е до разделе́ния чле́нов же и мозго́в слу́шающих;/ со апо́столы же ны́не водворя́яся,/ мо́лишися о нас Христу́,/ И́же име́яй ве́лию ми́лость.

Сла́ва, святи́теля, глас 8:

Восто́к свы́ше Сый,/ Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш,/ озари́ Све́том Твои́м невече́рним всю страну́ восходя́щаго со́лнца/ и проле́й на всех вразуми́тельную благода́ть Твою́,/ я́ко да умили́вшеся наро́ды вси/ вни́дут во двор о́вчий Це́ркве Правосла́вныя,/ и принесу́т Тебе́ гобзова́ние плодо́в благочести́вых,/ и тем возме́здят труды́ тя́жкия равноапо́стола земли своея,/ святи́теля Никола́я./ Того́ моли́твами спаси́ души всех почита́ющих честну́ю па́мять его́.

И ны́не, пра́здника, глас 6:

Да отве́рзется дверь Небе́сная днесь:/ Безнача́льное бо Сло́во О́тчее,/ нача́ло приим под ле́ты,/ не отсту́пль Своего́ Божества́,/ от Де́вы я́ко Младе́нец четыредесятодне́вен/ Ма́терию во́льне прино́сится в це́рковь зако́нную!/ И Сего́ на руки прие́млет ста́рец,/ отпусти́ зовы́й раба́, Влады́ко,/ и́бо о́чи мои́ ви́деста спасе́ние Твое́!/ Прише́дый в мир спасти́ род челове́чь,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Вход. Све́те ти́хий. Проки́мен дне и чте́ния святи́тельская (зри страницы 413–415).

На ли́тии стихи́ры пра́здника, я́коже и на стихо́вне, глас 7 (зри страницу 28).

Сла́ва, святи́теля, глас 8:

Святи́телю Нико́лае,/ пожи́в и потруди́вся неуста́нно вся дни живота́ твоего́/ в Япо́нии язы́честей му́дростию и пра́вдою,/ преложи́л еси́ зло́бу люде́й стропти́вых в кро́тость и любле́ние./ Те́мже егда́ сконча́л еси́ по́двиг твой приснопа́мятный/ и преше́л еси́ отсю́ду в ве́чная жили́ща,/ вси воспла́кашася твоего́ лише́ния/ и припа́дают даже до ны́не ко гро́бу твоему/ прося́ще по́мощи моли́тв твои́х,/ и́же до́бре соблю́дшаго заве́т апо́стольский/ и приобре́тшаго я́ко епи́скоп Це́ркве свиде́тельство вне́шних, не то́кмо свои́х./ Не преста́й у́бо назира́я ста́до твое́,/ во е́же креще́нным ча́дам твои́м преспева́ти благоче́стием,/ некреще́нным же умили́тися когда́/ и вни́ти в ло́но Це́ркве Правосла́вныя/ и всем спасти́ся с любо́вию пра́зднующим святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже: И́же на Херуви́мех носи́мый: (зри страни́цу 28).

Тропа́рь святи́теля, глас 4:

Я́ко апо́столом соприча́стника в труде́х и возме́здиих/ Це́рковь тя с любо́вию почита́ет,/ святи́телю о́тче Нико́лае равноапо́стольне./ Положи́в бо мно́гими по́двиги нача́ло Правосла́вия в Япо́нии язы́честей,/ умно́жил еси́ в ней ча́да спасе́ния,/ и по кончи́не прия́т тя Бог во оби́тели апо́стол Свои́х по достоя́нию./ Сего́ ра́ди мо́лим тя/ моли́ся Го́сподеви пребы́ти и в пре́дняя де́лу твоему́ незы́блему на ве́ки,/ и ввести́ся в ло́но Це́ркве Правосла́вныя всем поги́бнути иму́щим,/ умири́тися ми́рови/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме!/ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,/ да́рующаго нам воскресе́ние.

На у́трени.

На Бог Госпо́дь:тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, святи́теля, и ны́не, пра́здника.

По 1-ом стихосло́вии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

Повеле́ние свы́ше прие́м в хра́ме Бо́жий,/ е́же идти́ на апо́стольство в Япо́нию,/ и крест и́ноческий и благода́ть свяще́нства,/ во всеору́жии сем оста́вил еси́ ро́дину и отше́л еси́ в да́льнюю зе́млю язы́ческую./ Но по́мощию благода́ти потруди́вся усе́рдно,/ пожа́л еси́ плоды́ ра́дости/ – многия ду́ши спаса́ющихся.

Сла́ва, и ны́не, седа́лен пра́здника, глас 1:

Лик а́нгельский да удиви́тся чудеси́,/ земни́и же гла́сы возопием пе́ние,/ зря́ще неизрече́нное Божие снизхожде́ние,/ егоже бо трепе́щут Небе́сныя си́лы,/ ны́не ста́рче объе́млют руце, Еди́наго Человеколю́бца.

По 2-ом стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся на Крест:

Вознесе́н быв Бо́гом в сан апо́стола,/ восприя́л еси́ заве́т Христо́в в глубину́ души́,/ и а́гня посреди́ волко́в, ника́коже устраши́ся,/ но креща́я люде́й, и устроя́я це́ркви, и воздвиза́я хра́мы,/ испо́лнил еси́ за́поведь Боголе́пно,/ те́мже и соблюде́ся тебе́ вене́ц пра́вды нетле́нный.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 1.

Подо́бен: Лик а́нгельский:

Сый со Отцем на Престо́ле святем,/ прише́д на зе́млю от Де́вы роди́ся,/ Младе́нец бысть ле́ты Сый неопи́сан,/ егоже прие́м Симео́н на руки, ра́дуяся глаго́лаше:/ ны́не отпуща́еши, Щедре, возвесели́в раба́ Твоего́.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрость:

Прему́дрость Боже́ственную всоса́в умо́м и се́рдцем в до́ме, хра́ме и учи́лищах Русских,/ был еси́ исто́чник воды́, теку́щия в живо́т ве́чный,/ и идеже аще был еси́, вся напои́л еси́ жи́зни ду́ха окре́ст себе́:/ ты обрати́ япо́нцев в Правосла́вие, нача́в от перваго,/ ты положи́ основа́ние Це́ркве в Япо́нии,/ ты воспева́ем быва́еши днесь по достоя́нию./ Моли́ Христа́ Бо́га преумно́жити де́ло твое́/ и согреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Младе́нствуеши ме́не ра́ди, Ве́тхий де́ньми./ Чище́нием приобща́ешися, чисте́йший Бо́же,/ да плоть уве́риши мне ю́же от Де́вы./ И сим Симео́н поуча́яся,/ позна́ Тя Бо́га я́вльшагося пло́тию,/ и я́ко жизнь лобза́ше и ра́дуяся ста́рчески взыва́ше:/ отпусти́ ме́не, Тебе́ бо ви́дех, Живота́ вся́ческих.

Таже степе́нна, 1-й антифо́н, глас 4:

От ю́ности моея: Проки́мен, глас 4: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы,/ внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Вся́кое дыха́ние:Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35.

По 50-м псалме́ стихи́ра самогла́сна, глас 6:

Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х,/ святи́телю о́тче Нико́лае,/ е́же пропове́дати Христа́ япо́нцам сло́вом и писа́нием./ И был еси́ па́стырь вернаго ста́да,/ с нимже ку́пно не боя́лся еси́ ма́лости своея,/ па́че же ра́довался еси́ благода́тным нача́лом,/ и кре́пкою наде́ждою возраста́ния,/ и благоволе́нием Отца́ Небе́снаго, да́рующаго Ца́рство./ Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же,/ пода́ждь мир и благоче́стие ми́рови,/ и душа́м на́шим ве́лию и бога́тую ми́лость.

Кано́н пра́здника пре́жде (зри страницу 30).

Кано́н святи́теля, его́же краегране́сие: Японие, спаса́йся Правосла́вием.Парфений, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Го́рькия рабо́ты изба́влься Изра́иль,/ непроходи́мое про́йде я́ко су́шу./ Врага́ зря потопля́ема,/ песнь я́ко благоде́телю пое́т Бо́гу, чудоде́ющему мы́шцею высо́кою,/ я́ко просла́вися.

Я́коже Моисе́й не убоя́лся еси́ фараони́тских страхова́ний,/ но му́жественно про́йде провести́ род япо́нский чрез мо́ре Креще́ния/ в обетова́нную зе́млю Правосла́вия, Го́сподеви поя́:/ сла́вно бо просла́вися.

Покрыва́ша тя о́блак Бо́жия благода́ти во дни напа́стей,/ в нощи́ же твоея от люде́й оста́вленности свет Боже́ственный тя осиява́ше,/ в тве́рдом терпе́нии Го́сподеви пою́ща:/ сла́вно бо просла́вися.

О́ный Моисе́й даде́ наро́ду своему́ зако́н Сина́йский,/ сей же япо́нскому наро́ду даде́ весь зако́н правосла́внаго благоче́стия,/ я́ко да поуча́ются и возраста́ют, Го́сподеви пою́ще:/ сла́вно бо просла́вися.

Богоро́дичен: Неискусобра́чная Ма́ти,/ не преста́й помога́ющи моли́твами Твоего́ равноапо́стола Никола́я,/ процвета́ти Правосла́вию в Япо́нии,/ умы́тися всему́ наро́ду ба́нею пакибытия́/ и спасти́ся всем пою́щим Го́сподеви:/ сла́вно бо просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну/ и в после́дняя от Де́вы/ воплоще́нному безсе́менно,/ Христу́ Бо́гу возопии́м:/ вознесы́й рог наш,/ свят еси́, Го́споди.

И́зо уст твои́х не изы́де велере́чие, смире́н сый,/ но, утверди́в в Го́споде се́рдце твое́,/ вели́кая соверши́л еси́, в терпе́нии взыва́я:/ свят еси́, Го́споди.

Ели́ко противля́хуся сло́ву твоему́ неве́рнии,/ толи́ко па́че утвержда́л еси́ в Го́споде дух твой,/ и не убоя́вся, и вспять не возврати́вся,/ спасл еси́ спасе́ния и́щущих, взыва́я:/ свят еси́, Го́споди.

Свя́тость Божию пропове́дуя и сам ю стяжава́я,/ умили́л еси́ наконе́ц коравосерде́чных/ и мно́жество их приве́л еси́ ко Го́споду, взыва́ющих:/ свят еси́, Го́споди.

Богоро́дичен: Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Твои́м бо Рождество́м спаса́ются челове́цы вси от пре́лести лука́ваго, взыва́юще:/ свят еси́, Го́споди.

Конда́к пра́здника, глас 1:

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м/ и ру́це Симео́не благослови́вый,/ я́коже подоба́ше, предвари́в,/ и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же./ Но умири́ во бра́нех жи́тельство,/ Еди́не Человеколю́бче.

И́кос:

К Богоро́дице притеце́м, хотя́щия Сы́на Ея ви́дети, к Симео́ну носи́ма,/ егоже с Небесе́ Безпло́тнии ви́дяще, дивля́хуся глаго́люще:/ чу́дная зрим ны́не и пресла́вная,/ непостижи́мая, несказа́нная./ И́же бо Ада́ма созда́вый но́сится я́ко Младе́нец,/ невмести́мый вмеща́ется на рука́х ста́рчих,/ И́же в не́дрех неопи́санных Сый Отца́ Своего́,/ во́лею опису́ется пло́тию, а не Божество́м,/ Еди́н Человеколю́бец.

Седа́лен святи́теля, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрость:

Прему́дростию Боже́ственною просвети́в твою́ душу,/ был еси́ свети́льник на све́щнице всем светяй/ в Япо́нии язы́чеством затме́нной./ И возсия́ денни́ца в сердца́х мно́гих,/ и Со́лнце Пра́вды Христо́с облиста́,/ я́ко да ви́дят Его́ неви́девшии и уве́руют и спасу́тся./ Моли у́бо Христа́ Бо́га о ста́де твое́м/ и прегреше́ний оставле́ние дарова́ти честву́ющим с ве́рою па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

На горе́ Сина́йстей дре́вле ви́де Моисе́й за́дняя Бо́жия,/ и то́нкий Боже́ственный глас сподо́бися во мраце же и ви́хре слы́шати./ Ны́не Симео́н воплоще́ннаго Бо́га непрело́жне нас ра́ди на руки прия́т,/ и ра́достно тща́шеся идти от су́щих зде к животу́ ве́чному,/ те́мже вопия́ше:/ ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко.

Песнь 4

Ирмо́с: Жезл из ко́рене Иессе́ова/ и цвет от него́, Христе́,/ от Де́вы прозя́бл еси́/ из горы́, хва́льный приосене́нныя ча́щи./ Прише́л еси́ вопло́щся/ от Неискусому́жныя, невеще́ственный и Бо́же,/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Аще и пе́рвее от сама́го себе́ не возжела́л еси́,/ но в хра́ме Бо́жий услы́шав глас Го́спода твоего́, я́ко зове́т тя,/ возде́в руце твои́,/ Той тя препоя́са и поведе́ в да́льнюю страну́ на по́двиг.

Се́де на тя Госпо́дь, я́коже на коня́ кре́пкаго,/ впусти́ тя в Япо́нию и спасе́ние ей бысть ежде́ние Его́,/ Той бо сотвори́ де́ло Свое́ тобо́ю,/ я́коже Богодохнове́нным послу́шником.

Аз – рече́т Япо́ния иногда́ – радуюся и веселю́ся о Го́споде/ я́ко спасе́ние соде́лася мои́х чад досе́ле/и в пре́дняя апо́стольскими труды́ святи́теля Никола́я.

Богоро́дичен: Изми́ нас вла́сти те́мнаго мироде́ржца, Ма́ти Бо́жия,/ просвети́ ны моли́твами Твои́ми в ра́зум благоче́стия/ и спаси́ ны в десны́х стоя́нием Сы́на Твоего́ в день Суда́.

Песнь 5

Ирмо́с: Бог сын ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ великаго сове́та Твоего́ А́нгела,/ мир подаваю́ща, посла́л еси́ нам./ Тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ от но́щи у́тренююще,/ славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

Свет повеле́ний Бо́жиих возсия́ на земли япо́нстей твои́ми апо́стольскими труды́/ и пра́вде Христо́вой научи́шася та́мо живу́щии́,/ и доброде́тель сотвори́ша по зако́ну/ и И́мя Божие просла́виша.

Я́ко помяну́л еси́ Го́спода в ско́рбех твои́х,/ того́ ра́ди услы́ша тя и помо́же ти/ да преумно́жиши по́двиги твоя́ и кни́ги и чад духо́вных мно́жество.

Преста́ нече́стие среди́ избра́нный па́ствы твоея,/ и апо́стольское вдохнове́ние косну́ся сердец их,/ егда́ бо диа́кон возглаша́ше моли́твы,/ весь умиле́н пад на коле́на моля́шеся в рыда́ниях пред Бо́гом,/ и с ним вся Це́рковь.

Богоро́дичен: Рука́ми носи́вшая Емману́ила, Богоро́дице Чи́стая,/ умоли́ Его́ посла́ти по́мощь Свою́ всемогу́щую ве́рным Свои́м,/ я́ко да с на́ми Бо́га иму́ще,/ поживе́м в благоче́стии и вся́кой че́стности.

Песнь 6

Ирмо́с: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь,/ я́кова прият./ В Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну,/ егоже бо не пострада́ истле́ния,/ Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

А́нгел храни́тель тя руковожда́ше на пути́ твое́м терни́стом./ Те́мже кро́тостию Христа́ твоего́ и му́дростию Ду́ха/ враги́ приобре́л еси́ в дру́ги твоя́.

Воева́ше людие друг на дру́га/ – па́ства твоя́ проти́ву ро́дины твоея,/ но Князь ми́ра тя умудри́ держа́тися ме́ры разу́мныя,/ я́коже похвали́ша тя о́бе.

Осла́бы не дава́л еси́ твоему́ те́лу, ни твоему́ ду́ху,/ претружда́я их до конца́,/ до́ндеже де́ло соверши́л еси́ ди́вное,/ я́коже никтоже ин пре́жде тебе́.

Богоро́дичен: Сла́ву Твою́ на земли и на Небеси́, Ма́ти Бо́жия,/ не затми́т змий вели́кий, ни ору́дия его́,/ Ты бо Бо́га родила́ еси́/ и от Него́ благода́ть прия́ла еси́ наступа́ти на всю си́лу вра́жию,/ и вся мо́жеши, ели́ка хощеши.

Конда́к святи́теля, глас 2.

Подо́бен: Тве́рдыя и Боговеща́нныя:

Тве́рдаго и Боговеща́ннаго пропове́дателя Ева́нгелия Твоего́, Го́споди,/ возме́здил еси́ Боголе́пно,/ труды́ бо его́ и боле́зни прия́л еси́ па́че всех жертв зако́нных и всесожже́ний./ Того́ моли́твами соблюди́ нас от неприя́зни.

И́кос:

Не да́де Дави́дски сна очесе́м свои́м,/ ни ве́ждома своима дрема́ния,/ до́ндеже преложи́ япо́нцем все сло́во Твое́, Го́споди,/ Ве́тхаго и Новаго Заве́та,/ и все Твое́ служе́ние, и все Богосло́вие в ме́ру дово́льную/ равноапо́стол Твой, святи́тель Никола́й./ И се ны́не благодаря́ще труды́ его́ неуста́нныя/ Япо́нская Це́рковь Правосла́вная процвета́ет в благоче́стии и мно́жится исполне́нием./ Того́ моли́твами у́бо соблюди́ нас от неприя́зни.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго прещения не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене стоя́ще, поя́ху:/ отцев Бо́же, благословен еси́.

Любо́вию к Бо́гу и людем разжиза́ем,/ не убоя́лся еси́ огня́ зло́бы и не́нависти люде́й стропти́вых,/ но Бо́гом укрепля́ем ше́ствовал еси́ путь твой терни́стый, взыва́я:/ отцев Бо́же, благослове́н еси́.

А́бие по прише́ствии твое́м нача́т язы́к япо́нский изуча́ти,/ я́ко да не иноязы́чник наро́ду бу́деши,/ и дар Пятидеся́тницы апо́стольския получи́в,/ скоро преуспе́л еси́, взыва́я:/ отцев Бо́же, благослове́н еси́.

Всю́ду быва́я и се́мя се́ятеля верга́я,/ Госпо́дню попече́нию с ве́рою предава́л еси́,/ те́мже и преумно́жишася ни́ва трудо́в твои́х плодоноше́нием/ и вку́пе с мно́жеством па́ствы твоея взыва́л еси́:/ отцев Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Има́мы Тя предста́тельство непосты́дное к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, Ма́ти Де́во,/ Имже враго́в сломля́ются мечи́,/ прегреше́ний проще́ние прие́млем и жизнь ве́чную насле́дствуем.

Песнь 8

Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго/ показа́ о́браз огнеро́сная пещь дре́вле:/ огнь бо не опали́ ю́ныя де́ти,/ Христо́во явля́я безсе́менное от Де́вы Боже́ственное рождество́./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки.

Еди́н противу ты́сящи,/ изше́л еси́ не ору́жием, но кро́тостию и любо́вию, благода́тию же Христа́,/ и победи́л еси́ враги́, и вве́л еси́ избра́нныя в Це́рковь Божию, всех поуча́я:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Му́дрый зижди́тель быв,/ на тве́рдом камени ве́ры созда́л еси́ Це́рковь Япо́нскую,/ ино́го бо основа́ния никто́же мо́жет положи́ти па́че поло́женнаго Христо́м./ Те́мже на ве́ки утвержде́на тобо́ю воспева́ет:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Путь вся́кия пло́ти наста́ день и тебе́ проидти́,/ и благослови́в люде́й твои́х, и приобщи́вся Христо́вых Та́ин,/ коне́ц земнаго труда́ прия́л еси́, всех рыда́ти по тебе́ оста́вив,/ и по сме́рти их наставля́я:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Аще и умерл еси́,/ но жив в Го́споде пребыва́еши чудотворя́ ко гробу твоему́ притекаю́щим и и́мя твое́ призыва́ющим,/ и по всей Япо́нии прино́сиши сла́ву Христо́ву неслы́шным гла́сом вопия́:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Раба́ Бо́жия смире́нная Цари́ца Небе́сная бысть/ и всех покрыва́ет всемогу́щим предста́тельством Свои́м,/ и всем помога́ет в напа́стех су́щим,/ и всем покрыва́ет согреше́ния ма́тернею любо́вию,/ и всем хода́тайствует спасти́ся.

Песнь 9

Ирмо́с: Неизглаго́ланное Де́вы та́инство:/ Не́бо возсия, и Престо́л Херуви́мский,/ и светоно́сный черто́г показа́ся/ Христа́ Бо́га Вседержи́теля,/ Сию́ благоче́стно я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Фимиа́м прино́сим тебе́ пред гро́бом твои́м честны́м,/ я́ко да с кади́лом вку́пе и моли́твы твоя́ возно́сятся вы́ну ко Го́споду/ о преспе́янии вся́ческом па́ствы твоея и вели́кия Япо́нии.

Еди́наго Бо́га пропове́дав вся дни живота́ твоего́,/ Той тя и просла́ви по́двигом апо́стольским и да́ром прозорли́вства/ и жи́знию свято́ю и ве́чным воздая́нием.

На сме́ртном одре́ тела многотру́днаго/ вся Япо́ния тя почте́ вку́пе с царе́м свои́м,/ и да́же до ны́не почита́ет святу́ю па́мять твою́/ и про́сит благода́тныя по́мощи при гро́бе твое́м.

Иису́са И́мя пресла́дкое всегда́ во усте́х и се́рдце име́в при жи́зни,/ Той тебе́ посо́бствова в де́ле и по́двизе,/ и Той тя упоко́и в ве́чных селе́ниих по преставле́нии.

Богоро́дичен: И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в сла́ва Твоя́, Богома́ти,/ в ро́ды родо́в челове́ческих, на земли и на Небеси́,/ благодея́ния ра́ди спасе́ния спаса́емых.

Свети́лен, глас 3.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Ду́ха манове́нием поше́л еси́ в Япо́нию/ и пропове́дав Ева́нгелие злочести́вым,/ приобре́л еси́ Христу́ мно́жества./ Те́мже с любо́вию пра́зднуют па́мять твою́/ и призыва́ют тя я́ко предста́теля своего́ пред Го́сподем.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Самоподо́бен:

Ду́хом во святи́лищи предста́в ста́рец,/ на ру́ки восприя́т зако́на Влады́ку, вопия́:/ ны́не соу́з мя плотски́х разреши́,/ я́коже рекл еси́ с ми́ром,/ ви́дех бо очи́ма открове́ние язы́ков и Изра́илю спасе́ние.

На хвали́тех стихи́ры пре́жде пра́здника (зри страницу 55).

Стихи́ры святи́теля, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́,/ от камений япо́нскаго идолослуже́ния/ воздвиза́ет Никола́й святи́тель ча́да Авраа́му,/ и Креще́нием святы́м обновля́ет,/ и Це́ркви Правосла́вней приобрета́ет!/ О каковы́й столп Правосла́вия Япо́нии дарова́ся,/ егоже моли́твами, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко еди́н благ и Человеколю́бец.

О, пресла́внаго чудесе́,/ Пятидеся́тницы дар получи́в Никола́й святи́тель,/ не утоми́ся, ниже́ преста до конца́ дней свои́х/ прелага́ти все кни́ги благоче́стия на язы́к япо́нский!/ О каковы́й столп Правосла́вия Япо́нии дарова́ся,/ его́же моли́твами, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко еди́н благ и Человеколю́бец.

О, пресла́внаго чудесе́,/ пра́ведник, аще пости́гнет сконча́тися – в поко́и бу́дет,/ но живы́м сиро́тствующим скорбь и рыда́ние!/ Никола́ю святи́телю преста́вльшуся,/ вся Япо́ния ско́рбию поскорбе́ о лише́нии./ О каковы́й столп Правосла́вия Япо́нии дарова́ся,/ егоже моли́твами, Христе́, спаси́ души на́ша,/ я́ко еди́н благ и Человеколю́бец.

Сла́ва, святи́теля, глас 8:

Дом Воо́зов бога́тый/ кормля́ще нищету́ Ру́фину,/ и Византи́я благочести́вая откорми́ Правосла́вием язы́чествовавшую Болга́рию./ Ны́не же Русь Правосла́вная,/ гобзу́ющи зело́ благоче́стием,/ посла в Япо́нию, ниществу́ющую ду́хом язы́чества,/ единаго то́кмо апо́стола своего́ Никола́я,/ и́же ди́вная сотвори́ поспешеству́ющей ему́ благода́ти:/ пропове́да бо япо́нцам Христа́, крести́ спаса́ющихся,/ положи́ основа́ние кре́пкое Це́ркве, и бысть им во отца́,/ и ти́и примкну́ша к нему́ я́коже де́ти./ И се Це́рковь Япо́нская процвета́ет ны́не и в пре́дняя!/ Того́ моли́твами Христе́ Бо́же, благослови́ ю благослове́нием благостынным,/ я́ко да пребу́дет преспева́ющи во век века.

И ны́не, пра́здника, глас 6:

На рука́х ста́рческих в дне́шний день,/ я́ко на колесни́це херуви́мстей,/ восклони́тися благоволи́вый, Христе́ Бо́же,/ и нас пою́щих Тя страсте́й мучи́тельства призыва́емый изба́ви и спаси́,/ я́ко Человеколю́бец.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст. И быва́ет пома́зание бра́тии еле́ем от лампа́ды святи́теля.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на пра́здника песнь 3-я и святи́теля песнь 6-я. Проки́мен, глас 1-й: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость и поуче́ние се́рдца мое́го ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы,/ внуши́те, вси, живущии по вселе́нней. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́ия, глас 2. Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости и язы́к его́ возглаго́лет суд. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Аще ли настоятель восхощет праздновати и день рождения святителя Николая (1-е августа), да поет службу его си́це:

Службы святых 7-ми Маккавеев – на малой вечерни или повечерии. На вели́цей же вечерни, на Господи, воззвах: – 3 стихиры Честнаго Креста и 3 святителя. Слава, святителя, Восток свыше: И ныне, Креста, Егоже древле: На литии поет юже хощет славу святителя. На стиховне же да поет стихиры на Го́споди, воззва́х: и́ли на Всякое дыхание: со стихи сими: Священницы Твои́ облеку́тся в пра́вду и преподо́бнии Твои́ возра́дуются; Моисе́й и Ааро́н воиере́ех Его́ и Самуи́л в призыва́ющих и́мя Его́. Слава, святителя, Святи́телю Никола́е: И ныне, Креста Честнаго: Глас пророка: На благословении хлебов тропарь святителя дважды и Креста́ единожды.

На утрени, на Бог Господь: тропарь Креста дважды. Слава, святителя. И ныне паки Креста. На седальнах первый седален святителя: Повеление свыше прием:

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста Безпло́тный глаго́ля Неиекусобра́чней:/ Приклони́вый схожде́нием небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ егоже и ви́дя в ложесна́х Твои́х, прие́мша ра́бий зрак, ужасаюся зва́ти Тебе́:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Вторый седа́лен святи́теля: Вознесе́н быв:

Сла́ва, и ны́не:

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же./ Возвесе́ли си́лою Твое́ю правосла́вных христи́ан,/ побе́ды дая им на супоста́ты,/ пособи́я иму́щим Твое́ ору́жие, ми́ра/ непобеди́мую побе́ду.

Тре́тий седа́лен святи́теля:

Прему́дрость Боже́ственную:

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Прему́дрость и Сло́во во чре́ве Твое́м заче́нши нево́льно, Ма́ти Божия,/ ми́ру родила еси́ мир содержа́щаго,/ и во объя́тиях име́ла еси́ вся содержа́щаго, Пищеда́теля всех и Творца́ тва́ри./ Те́мже молю Тя, Всесвята́я Де́во,/ и ве́рою сла́влю Тя изба́витися мне прегреше́ний,/ и в день Суда́, егда́ предстати и́мам пред лице́м Созда́теля моего́, Влады́чице Де́во Чи́стая,/ Твою́ по́мощь тогда́ пода́ждь ми,/ вся бо мо́жеши ели́ка хо́щеши, Всепе́тая.

И про́чая, я́коже подоба́ет по уста́ву, ста́вя кано́н Креста́ вме́сто кано́на Сре́тения. Свети́лен святи́теля, Сла́ва, и ны́не, Креста́. На Вся́кое дыха́ние: стихи́ры три Честнаго Креста́ и 3 святи́теля. Сла́ва, святи́теля: Дом Воо́зов: И ны́не, Честнаго Креста́: Пособивый, Го́споди:

 

 

Свята́го благове́рнаго кня́зя Рома́на Углечскаго чудотво́рца

На ма́лой вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Це́рковь днесь торжеству́ет та́инственно/ в сла́вной па́мяти твое́й, благове́рный кня́же Рома́не,/ и земноро́дных собо́ри пе́сненно ликовству́ют,/ от земли́ к Небеси́ преселе́ние твое́ сла́вяще,/ уго́дниче Бо́жий,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

Неукло́нно, пра́ведне,/ путь жи́зненный ше́ствовал еси́ преподо́бием и пра́вдою,/ жела́я спаса́емых ча́сти получи́ти/ и е́же со А́нгелы пребыва́ния/ и безсме́ртнаго блаже́нства.

Сни́дитеся, о празднолю́бцы,/ днесь в па́мять благове́рнаго кня́зя Рома́на,/ и сию́ вси пе́сненно торжеству́йте:/ той, бо благоче́стия бе подража́тель/ и гра́да У́глеча удобре́ние.

Сла́ва, глас 6. Самогласен:

Ми́ра сего́ княже́ние,/ я́ко не су́щее и привре́менное, бы́ти помышля́я,/ век же о́ный непреходя́щий/ и присносу́щный проразумева́я,/ вся́кий доброде́телей вид испра́вил еси́/ и к Бо́гу ве́ру несумне́нну име́л еси́,/ к поддержа́вным же твои́м ми́лование и любо́вь стяжа́л еси́,/ к ни́щим подая́ние показу́я нелицеме́рное,/ и сих ра́ди доброде́тельных исправле́ний/ в лице́ угождших Ему́ вчини́ тя Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

А́ще ли когда́ пое́ши возсле́дование благове́рнаго кня́зя Рома́на, кро́ме попра́зднства, И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Дом и жили́ще Свята́го Ду́ха/ себе́ соде́лал еси́, Рома́не,/ пра́востию ве́ры и благи́ми твои́ми де́лы.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Я́коже друго́му Авраа́му,/ ми́ра сего́ бога́тство не сотвори́ тебе́ препя́тия, о́тче/ к пресла́вному Небоше́ственному пути́.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

На земли́ княже́ние име́л еси́,/ бде́нными же моли́твами/ Небе́сное Ца́рствие получи́л еси́,/ в не́мже ны́не живе́ши,/ помина́й нас, ве́рно чту́щих тя.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Те́лом твои́м, свя́те, град Углеч освяти́л еси́,/ душе́ю же твое́ю свяще́нною/ чту́щих па́мять твою́ свы́ше озаря́еши.

И ны́не, глас то́йже:

Свеще́ неугаси́мая,/ Свет Невече́рний в рождестве́ Твое́м поне́сшая,/ просвети́, Влады́чице, сердца́ любо́вию пою́щих Тя.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Аще ли вне попра́зднства, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Еже́ от ве́ка утае́нное:

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника и свята́го, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Всяк град и страна́, гра́ду У́глечу сра́дуйтеся/ и псало́мски восплещи́те рука́ми вку́пе,/ духо́вное торжество́ пра́зднующе днесь/ благове́рнаго кня́зя Рома́на,/ благоче́стия столпа́ и нече́стия обузда́теля./ В его́же па́мять соше́дшеся,/ любе́зно воззове́м к нему́:/ моли́, свя́те, Его́же возлюби́л еси́, Христа́ Бо́га на́шего/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Светообра́зна и Боголюбе́зна,/ ра́достна же и свя́та,/ сла́вная твоя́ па́мять наста́ днесь,/ лучи́ испуща́ет нетле́ния/ и разгоня́ет мглу бед и искуше́ний/ от и́же ве́рою взыва́ющих:/ моли́, свя́те Рома́не, Христа́ Бо́га на́шего/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

И́же на земли́ А́нгела и на Небесе́х челове́ка Бо́жия,/ празднолю́бцем благо́е украше́ние,/ Рома́на прему́драго пе́сненно вси восхва́лим,/ та́ко бо обы́че пра́веднича па́мять быва́ти,/ е́же с похвало́ю и пра́зднственною по́честию,/ и обы́чно зва́ти к нему́:/ моли́ Христа́ Бо́га на́шего/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

И́ны стихи́ры, глас то́йже.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Пра́веден и непоро́чен,/ благ и и́стинен,/ отгреба́яся от вся́кия злы́я ве́щи,/ свя́те Рома́не, ты был еси́,/ и таково́е на земли́ твое́ житие́ Небе́снаго граждани́на соде́ла тя/ и изба́вителя от тли и бед/ ве́рою творя́щим всечестну́ю па́мять твою́.

Звезду́ незаходи́мую,/ Русскаго свети́льника,/ и́же пре́жде во благоче́стии кня́зем просия́вшим единоревни́теля,/ А́нгелом совсе́льника/ и преподо́бным сожи́теля,/ свя́те Рома́не, восхваля́ем тя,/ и свято́е твое́ успе́ние пра́зднуем, глаго́люще:/ моли́ изба́вити от тли и бед/ ве́рою творя́щих всечестну́ю па́мять твою́.

Да воспое́тся пе́сненно/ и похвала́ми от земноро́дных да почти́тся/ благове́рный князь Рома́н Богому́дрый./ Днесь в па́мять его́ собра́вшеся, празднолю́бных сосло́вия,/ ра́достно ю торжеству́ем пе́сненными хвала́ми/ и друг ко дру́гу любо́вию.

Сла́ва, глас 6.

Самогла́сен:

Прииди́те, лю́дие,/ треблаже́нному кня́зю Ро́ману пе́сненное принесе́м почита́ние,/ днесь в па́мять его́ соше́дшеся,/ похва́льными пе́сньми воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Русский свети́льниче пресве́тлый,/ ра́дуйся, ве́рою прося́щим пода́телю Боже́ственныя благода́ти,/ ра́дуйся, путеше́ствующим безбе́дный пу́тниче/ и и́же в мо́ри жития́ сего́ вла́ющимся необурева́емое приста́нище,/ о всеблаже́нне Рома́не,/ моли́ся вы́ну ко ца́рствующему все́ми, Христу́ Бо́гу на́шему/ сохрани́ти спасти́ ны от вся́каго прило́га проти́внаго,/ ве́рныя лю́ди Его́,/ сла́вную па́мять твою́ торжеству́ющая любо́вию.

И ны́не, пра́здника.

Аще ли кро́ме пра́здника пое́ши, И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Чте́ния 3 преподо́бническая: (зри страницы 339–340).

На литии стихи́ры пра́здника и свята́го, самогла́сен, глас 1:

Ели́цы лю́бящий духо́вная,/ прииди́те, ны́не ликовствова́ние соста́вите,/ и ели́цы грехми́ обремене́ннии, облегче́ние приими́те./ Ели́цы же преутружде́ннии разли́чными неду́ги,/ гото́вое исцеле́ние име́йте,/ вся́кая бо проше́ния, от душе́вных сокро́вищ ве́рою произноси́ма,/ дарова́нием обо́гаща́ются,/ моли́твами благове́рнаго кня́зя Ро́мана,/ его́же ны́не па́мять ве́рно пра́зднуем.

Глас 2:

Кто дово́лен воспе́ти твоя́ до́блести,/ свя́те Рома́не,/ е́же проше́л еси́, на высоте́ княже́ния седя́/ Богоспаса́емаго гра́да У́глеча?/ На сие́ бо тя избра́ Бог,/ я́ко вся прови́дяй,/ да пока́жеши лю́дем о́браз де́телей твои́х/ и просла́виши град твой святы́м житие́м твои́м,/ наипа́че же по сме́рти чудесы́ твои́ми,/ но и ны́не не забыва́й град твой, о́тче,/ и лю́ди, живу́щия в нем,/ я́же к Бо́гу в моли́твах твои́х.

Глас 6:

Блаже́ни роди́телие,/ роди́вший тя, Рома́не,/ блаже́но и ме́сто, воспита́вшее тя,/ блаже́н и преблаже́н град,/ в не́мже ты Богоуго́дне пожи́л еси́/ и в не́мже по успе́нии твое́м честны́м твои́м положи́лся еси́ те́лом./ Но мо́лим тя, свя́те Ро́мане,/ мы, лю́дие твои́:/ не преста́й о нас мольбы́ приноси́ти ко Го́споду,/ е́же изба́витися от бед душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 5:

Ра́дуйся и весели́ся о Го́споде,/ Богоспаса́емый гра́де У́глече,/ красу́йся и лику́й, Бо́жия це́рковь,/ име́я в себе́ гроб пречу́днаго отца́ на́шего,/ благочести́ваго кня́зя Рома́на./ Весели́теся о па́мяти его́,/ Богоизбра́ннии Рустии христолюби́вии наро́ди,/ и, соше́дшеся, пе́ньми и пе́сньми взыва́юще, глаго́лем:/ ра́дуйся, уго́дниче Госпо́день и засту́пниче наш те́плый;/ ра́дуйся, в ско́рбех неисце́льных су́щим врачу́ благоиску́снейший;/ ра́дуйся, печа́льми подавля́емым Боже́ственная ра́досте./ И ны́не, венцено́сче преблаже́нне Рома́не,/ не преста́й моли́ти о нас ко Го́споду,/ почита́ющих свято́е твое́ успе́ние,/ и спаси́ град твой от вся́каго зла/ я́же к Бо́гу твои́ми моли́твами.

И ны́не, пра́здника.

А́ще ли кро́ме пра́здника, пое́ши:

И ны́не, Богоро́дичен:

Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град непоколеби́мый и сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу/ и прибе́жище душ на́ших.

На стихо́вне пра́здника, а́ще внутрь попра́зднства, пое́ши, а́ще ли ни, то на стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ утвержде́ние гра́ду Твоему́, Го́споди,/ мо́щи Твоего́ раба́, чудотво́рца Рома́на,/ и́хже ра́ди спаса́еши его́ от вра́жиих наве́тов,/ тем безчи́сленное Твое́ милосе́рдие сла́вим,/ Иису́се, Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Дал еси́ хвале́ние Це́ркви Твое́й, Го́споди,/ мо́щи Твоего́ уго́дника, благове́рнаго кня́зя Рома́на,/ его́же моле́нием сохрани́ ю неодоле́ему а́довыми враты́,/ да Тя вси мы велича́ем,/ Иису́се Человеколю́бче, Спа́се душ на́ших.

Стих: В па́мять ве́чную буде́т пра́ведник/ от слу́ха зла не убои́тся.

Дал еси́ весе́лие лю́дем Твои́м, Го́споди,/ па́мять чу́днаго Рома́на,/ к нему́же ве́рою притека́ющий свобожда́ются от неду́гов неисце́льных,/ душе́вных же и теле́сных,/ Тем Твое́ человеколю́бие сла́вим,/ Иису́се Многоблагоутро́бне, наде́ждо душ на́ших.

Сла́ва, глас 4:

Кто дово́лен воспе́ти твое́ житие́,/ свя́те Ро́мане?/ Челове́к бо на земли́ естество́м быв,/ па́че челове́ка доброде́тели испра́вил еси́:/ извне́ вещми́ бога́т,/ но внутрь нищ ду́хом показа́лся еси́,/ вне́шнее бога́тство до́бре расточи́в на созида́ние домо́в Бо́жиих/ и в ми́лование ни́щих./ Тем, я́ко му́дрый заимода́вец, за о́ная вре́менная и преходя́щая/ ны́не восприе́млеши нетле́нная и присносу́щная блага́я,/ я́же угото́ва Бог лю́бящим Его́./ И́хже и нам получи́ти моли́,/ пе́сненно торжеству́ющим в сла́вней и всечестне́й твое́й па́мяти.

И ны́не, пра́здника.

Аще ли кро́ме пра́здника, И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 4:

От младе́нства яви́лся еси́,/ правове́рный кня́же Рома́не,/ и́збран от Бо́га/ благоче́стия столп необори́м,/ ве́ру непоро́чну соблю́л еси́,/ моли́твами и ми́лостынею и посто́м Бо́гу угоди́л еси́;/ те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́,/ исцеля́еши бо неду́ги немощству́ющих,/ ве́рою притека́ющих ко свято́му твоему́ гро́бу./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий Рома́не,/ гра́да У́глеча похвало́ и утвержде́ние.

На у́трени

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Изря́днаго воево́ду и правове́рнаго кня́зя,/ У́глечскаго свети́льника, Рома́на приснопа́мятнаго вси восхва́лим,/ да моли́твами его́ в ми́ре житие́ препрово́дим/ и полу́чим прегреше́ний оставле́ние,/ ве́рно творя́щии святую́ па́мять его́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

А́ще ли кро́ме пра́здника, И ны́не, Богоро́дичен, глас 1:

Всех Творца́, и Бо́га, и Соде́теля,/ Всенепоро́чная Чи́стая, Ду́хом Боже́ственным в ложесна́х заче́нши, без истле́ния родила́ еси́./ Его́же сла́вяще, Тя воспева́ем, Де́во,/ я́ко пала́ту Царя́ всех и ми́ру заступле́ние.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:

Подо́бен: Повеле́нное:

Я́ко звезда́ многосве́тлая,/ светоно́сною па́мятию твое́ю днесь во страна́х Русских возсия́л еси́,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ озаря́еши е́ю смы́слы ве́рных/ и отгоня́еши нощь уны́ния,/ дае́ши исцеле́ния ве́рно чту́щим жизнь твою́ сла́вную/ и любоче́стно торжеству́ющим всепра́зднственную па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

А́ще ли кро́ме пра́здника, И ны́не, Богоро́дичен, глас 8:

Я́же непреме́ннаго Бо́га поро́ждшая,/ пременя́емое при́сно се́рдце мое́ грехо́м и ле́ностию, прило́гми льсти́ваго/ утверди́, Блага́я, моли́твами ма́терними Твои́ми,/ я́ко да и аз благода́рно сла́влю Тя, Богороди́тельнице Мари́е,/ поми́луй ста́до Твое́, е́же стяжа́ла еси́, Всенепоро́чная.

По полиеле́и велича́ние: Ублажа́ем тя,/ благоверный кня́же Рома́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода:

Посе́м седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости Сло́во:

Со́лнце Пра́вды, Христо́с, дарова́ тя лучу́ гра́ду Своему́ У́глечу,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ в не́мже ты святоле́пно пожи́л еси́ в преподо́бии и пра́вде,/ от него́же и в Небе́сныя оби́тели душе́ю твое́ю отше́л еси́,/ и со все́ми святы́ми в весе́лии предстои́ши Пресвяте́й Тро́ице,/ и со дерзнове́нием мо́лишися Ей/ согреше́ний оставле́ние дарова́ти и жития́ исправле́ние/ ве́рою творя́щим всечестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́и Богоро́дичен, глас 8:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ А́нгельский собо́р и челове́ческий род,/ освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный,/ де́вственная похвало́,/ из Нея́же Бог воплоти́ся и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш./ Ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́/ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла./ О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Та́же степе́нна 1-й антифо́н 4-го гла́са.

Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́.Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Егда́ приспе́ вре́мя е́же к Бо́гу твоего́ отше́ствия,/ тогда́ мно́жество наро́да стеко́шася:/ вси у́бо слез испо́лнени бя́ху,/ ви́дяще своего́ прави́теля/ и благоче́стия люби́теля невозвра́тно отходя́ща от них./ Пла́каху вдо́вы, смотря́юще своего́ засту́пника и возбра́нника оби́дящим их во гро́бе ме́ртва/ и бездыха́нна лежа́ща./ Рыда́ху сиро́ты,/ зря́ще своего́ пита́теля ничто́же к ним веща́юща,/ но усну́вша сном ве́чнаго упокое́ния/ и в землена́я не́дра полага́ема./ И та́ко се́тованно тогда́ они́ те́ло твое́ погребо́ша./ Мы же ны́не, свя́те Рома́не, лю́дие твои́,/ чудесы́ твои́ми удивля́еми,/ ра́достно пра́зднуем всесла́вную па́мять твою́.

Аще внутрь попра́зднства, пое́ши кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6. А́ще ли вне: кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м подо́бне и свята́го два кано́на на 8. Кано́н свята́го Рома́на, его́же краегране́сие по а́збуке. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

А́гнче Бо́жий и Сло́ве,/ даждь ми сло́во ра́зума и косноязы́чная моя́ уста́ де́йством Свята́го Ду́ха благослове́сия испо́лни,/ да в ра́дости принесу́ пе́ние Твоему́ уго́днику, преблаже́нному Рома́ну,/ и воспою́, ра́дуяся, того́ чудеса́.

Благода́ть испроси́ ми у Христа́, благове́рный кня́же Рома́не,/ в предначина́нии ма́лаго моего́ и недосто́йнаго, к тебе́ приноси́маго моле́ния,/ и просвеще́ние омраче́нному се́рдцу моему́ низпосли́,/ да, ра́дуяся, воспою́ твоя́ чудеса́.

Всех Влады́ки и Бо́га повеле́ния все́ю душе́ю исполня́я,/ ми́лостив, незло́бив и кро́ток на земли́ пожи́л еси́/ и ны́не в земли́ кро́тких живе́ши,/ моля́ся о чту́щих тя и ра́достно сла́вящих твоя́ чудеса́.

Богоро́дичен: Глаго́лы уст пророковеща́тельных коне́ц прия́ша,/ недоразумева́емым и непостижи́мым, на Тебе́ соде́янным стра́шным та́инством, Де́во Влады́чице,/ Его́же бо они́ я́ко Бо́га на зе́млю сни́ти прореко́ша,/ Того́ Ты я́ко Сы́на на пречи́стую Твое́ю руку́ ма́терски понесла́ еси́.

Ин кано́н, его́же краегране́сие: Приноше́ние недосто́йна мона́ха Ге́рмана, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ре огусти́л еси́,/ погрузи́вый со ору́жием го́рдаго фарао́на,/ и лю́ди спасл еси́ немо́кренно, Го́споди,/ и ввел еси́ я в го́ру святы́ни, вопию́щия:/ пои́м Тебе́, Бо́гу на́шему, песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Иису́су: Преклони́ся недоуме́нию моему́, Христе́ мой,/ преклони́вый снизхожде́нием Твои́м Небеса́,/ возвы́си к похвале́нию ум мой, Высокоца́рствуяй Небесы́,/ даждь ми приноше́ния сло́во, О́тчее Единоро́дное Сло́во,/ да возмогу́ воспе́ти па́мять Твоего́ уго́дника,/ его́же Ты Сам, Влады́ко, сла́вна чудесы́ всей Руси́ показа́л еси́/ и и́мже град Твой У́глеч просла́вил еси́.

Раба́ бы́вша мя греха́ моли́твами твои́ми свобо́дна покажи́/ и души́ моея́ сляче́ние испра́ви,/ исцели́вый иногда́ сляче́нныя прикоснове́нием честны́я твоея́ ра́ки,/ благове́рный кня́же Рома́не.

И́же от Бо́га чудесы́ пресла́вно удивля́емь,/ и власть от Него́ на ду́хи нечи́стыя прия́л еси́/ от челове́к ты́я отгони́ти,/ от и́же ве́рою тя на по́мощь призыва́ющих.

Тро́ичен: Неразде́льное Существо́м, несли́тное Ли́цы, вси ве́рнии, славосло́вити потщи́мся/ Пренача́льное Боже́ственное Естество́,/ в трие́х Ипоста́сех разумева́емое/ и во Еди́ном Божестве́ покланя́емое.

Богоро́дичен: Ору́жие пламеннообра́зное, храня́щее пре́жде врата́ Еде́мская,/ не возбраня́ет ны́не вхо́да,/ воплоти́выйся бо из Тебе́, я́ко Челове́к,/ И́же естество́м непристу́пный Бог па́ки дре́внее дае́т мне вхожде́ние.

Катава́сия пое́тся, я́коже уста́в изъявля́ет.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живый и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве,/ венце́в сла́вы сподо́би.

Ди́вно на земли́ житие́ твое́ и сла́вна па́мять твоя́,/ чудесы́ же твои́ми, благове́рный кня́же Рома́не, удивля́еми есмы́, лю́дие твои́,/ пе́сненное благодаре́ние тебе́ приноша́ем.

Ева́нгельский глас я́ко услы́шав,/ обеща́ющий ми́лостивым на земли́ ми́лость Небе́сную получи́ти,/ и сего́ ра́ди ми́лостив ты, кня́же Рома́не, был еси́,/ за ню́же ны́не восприе́млеши безконе́чное возме́здие.

Живо́т нетле́нный и блаже́нство, не иму́щее конца́,/ на Небесе́х ны́не живе́ши по достоя́нию твоего́ благоче́стия и Богоуго́дных де́телей,/ я́же на земли́ соверши́л еси́.

Богоро́дичен: Змий иногда́ излия́ яд свой во Еде́ме во ушеса́ прама́тери на́шей Е́ве/ е́же сравни́тися Бо́гу яде́нием запове́даннаго бра́шна./ Сему́ же злу сове́ту она́ повину́вшися,/ с родонача́льником изве́ржена Еде́ма бысть/ и рожде́нным от них смерть исхода́тайствова./ Тобо́ю же, Чи́стая Де́во,/ па́ки восприе́млем пе́рвое блаже́нство.

Ин

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бие.

Ше́ствие нога́м изменя́шеся и рука́м осяза́ние,/ животу́ же своему́ ожида́ше сме́ртию поглоще́ну бы́ти/ предстоя́щая иногда́ жена́ у гро́ба твоего́, свя́те,/ но еще́ в наде́жди ду́ха ве́рою возопи́ к тебе́:/ свя́те Рома́не,/ разреши́ мя от ю́зы сея́!/ и а́бие соверше́нное исцеле́ние получи́.

Еле́нь, ловцы́ утружде́нный, на исто́чники водны́я жела́ет;/ утружде́на же бе иногда́ жена́ сляче́нием/ к мы́сленному исто́чнику, ко гро́бу твоему́, кня́же Рома́не, с ве́рою прихо́дит,/ ты же, о́тче, сея́ неду́г здра́вием премени́л еси́.

Тро́ичен: Неразде́льная Тро́ице,/ Еди́нице Триипоста́сная,/ Пренача́льное Боже́ственное Естество́,/ О́тче, и Сы́не, и Ду́ше Святы́й,/ пою́щия Тя сохрани́ от вся́ких бед и искуше́ний.

Богоро́дичен: Иа́ков ле́ствицу Тя предви́де, Пречи́стая Де́во,/ по не́йже Вы́шний Бог сни́де на зе́млю,/ да обожи́т земноро́дныя и совокупи́т их с невеще́ственными Чи́ны/ и сотвори́т ны примире́ны к пре́жде денни́цы Ро́ждшему Его́.

Седа́лен, глас 8:

Исто́чника чуде́с и ве́рных исцеле́ния,/ гра́да У́глеча сла́ву и живу́щим в нем ра́дость,/ во благове́рных князе́х кня́зя Рома́на пречу́днаго пе́сненно вси́ восхва́лим./ Пло́тию бо той а́ще и мертв есть,/ но душе́ю живе́т во ве́ки/ и избавля́ет от неду́г разли́чных прири́чущих к нему́/ и мо́лит Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ че́ствующим любо́вию святу́ю па́мять его́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

А́ще ли вне пра́здника, пое́ши: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Небе́сную дверь и киво́т,/ пресвяту́ю го́ру, све́тлый облак воспои́м,/ неопали́мую купину́, слове́сный рай,/ Е́вы воззва́ние, вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́ру и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Зна́меньми и чудесы́ просла́ви тя Бог, благове́рный кня́же Рома́не:/ вси, и́же с ве́рою приходя́щии́ к моще́м твои́м,/ исцеле́ния да́ры оби́льно прие́млют/ и ко Просла́вльшему тя взыва́ют:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И́же пре́жде тебе́ бы́вшим/ и Богоуго́дно житие́ препрово́ждшим благове́рным князе́м, свя́те Рома́не, поревнова́л еси́,/ с ни́миже ны́не на Небесе́х ра́достно зове́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Иа́ковлю ле́ствицу разуме́в, благове́рный кня́же Рома́не,/ явля́емую от земли́ к Небесе́м,/ се́я восхожде́ние стяжа́л еси́ благоче́стием и чи́стым твои́м взыва́нием:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Кова́рством и ловле́нии льсти́ваго умертви́хся, Влады́чице Всенепоро́чная,/ оживи́ мя, я́же Живо́т ро́ждшая Боже́ственный и Ипоста́сный,/ да к Тебе́ ве́рою воззову́:/ сла́ва де́вству Твоему́, Ма́ти Безневе́стная.

Ин

Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́те:/ от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Еди́наго Бо́га па́че всех на земли́ возлюби́л еси́, свя́те Рома́не,/ те́мже и сам от Него́ возлю́блен еси́/ и дар чудотворе́ния по сме́рти твое́й прия́л еси́:/ разсла́бленным да́руеши встягне́ние/ и о́чию лиша́емыя благода́тию Ду́ха Свята́го вооча́еши.

Не исхо́дит тощь, с ве́рою и́же притека́яй к те́бе, кня́же Рома́не,/ ниже́ возвраща́ется посра́млен от любве́ душе́вныя моле́ния принося́й к тебе́,/ но вско́ре прие́млет дарова́ние поле́знаго себе́ проше́ния.

Тро́ичен: Единоче́стный и Трисо́лнечный Све́те,/ Безнача́льное Божество́ и конца́ не иму́щее Ца́рство,/ Бо́же бо́гове, Го́споди,/ пра́во Тебе́ испове́дающия лю́ди Твоя́ и несумне́нно в Тя ве́рующия/ о́гненнаго осужде́ния и про́чих муче́ний изба́ви.

Богоро́дичен: Де́ва во ине́х жена́х доне́леже не роди́,/ по рождестве́ же не де́ва, но уже́ ктому жена́./ Ты же, Пречи́стая Богоро́дице,/ пре́жде рождества́ Де́ва и в рождестве́ Де́ва,/ и па́ки по рождестве́ Де́ву же яви́ Тя воплоти́выйся из Тебе́ Бог.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Люде́й твои́х, пою́щих тя, блаже́нне Рома́не,/ свы́ше ми́лостию твое́ю озари́/ и испроси́ у Бо́га всех/ ве́рным на сопроти́вныя дарова́ти побе́ду,/ на́ше же приими́, требога́те кня́же,/ а́ще и ма́лое сие́, приноси́мое к тебе́ моле́ние.

Многочуде́сне и пресла́вне благове́рный кня́же Рома́не,/ ве́мы, я́ко превосхо́дят твоя́ бы́вшая на земли́ исправле́ния/ ны́нешняго к тебе́ приноси́маго от нас песноплете́ния,/ но па́ки сие́ ве́мы, я́ко не слове́с изви́тия зри́ши ты,/ но ве́ры предложе́ние.

Ны́не пра́зднующия лю́ди святу́ю па́мять твою́, о благочести́ве Рома́не,/ и святу́ю твою́ и чудото́чную обстоя́щия ико́ну ра́дости и весе́лия испо́лни/ и све́том за́поведей Бо́жиих озари́ душе́вная на́ша омраче́ния.

Богоро́дичен: Окая́нную ду́шу мою́, волну́ющуюся в мо́ри жите́йских попече́ний,/ пре́жде да́же не погря́знути ей с корабле́м те́ла моего́ ко дну поги́бели отча́янием,/ Ма́ти Бо́жия, простри́ ми ру́ку по́мощи/ и окорми́ живо́т мой во благооти́шное приста́нище,/ Боже́ственную во́лю Сы́на Твоего́ и Бо́га всех.

Ин

Ирмо́с: Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам,/ Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны;/ Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы,/ И́мя Твое́ имену́ем.

Обстои́му ви́дя свяще́нную ра́ку твою́ на́ми, ве́рными ча́ды твои́ми,/ и от Тебе́ по́мощи прося́щих,/ свя́те Рома́не, умоли́ Бо́га всех,/ е́же изба́витися нам напа́стей, и иноплеме́нных плене́ния, и вся́ких бед,/ и́ми́же казни́ми от Не́го быва́ем за грехи́ на́ша.

Серде́чное о́ко непомраче́но на земли́, свя́те Рома́не, име́л еси́ сла́вою ми́ра сего́/ и сего́ ра́ди прозри́л еси́ день Госпо́день вели́кий и стра́шный,/ в о́ньже суди́и не по сла́ве суди́ми бу́дут,/ ниже́ суди́мии по оглаго́ланию облича́емы.

Тро́ичен: Тро́ице Свята́я,/ Вседержа́вный Бо́же,/ в Вы́шних трегу́бо песносло́вимый от Безтеле́сных и у́мных слуг Твои́х,/ приими́ песнь и от бре́нных и веще́ственных на́ших усте́н,/ ве́рою и со стра́хом приноси́мую держа́ве Твое́й.

Богоро́дичен: Обветша́вшия ны преступле́нием,/ дале́че от Бо́га отгна́нныя и в смерть попо́лзшияся,/ па́ки возвраща́ет к Себе́ воплоти́выйся из Тебе́ Пребоже́ственный Бог,/ тем вину́ спасе́ния на́шего ве́мы/ и славосло́вим Тя, Пречи́стая Де́во.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Прехва́льному и ди́вному Русскому свети́льнику,/ и́же от Христа́ дар чудотворе́ния прие́мшему, благове́рному кня́зю Рома́ну/ пе́сненныя принесе́м глаго́лы,/ я́ко иму́щему дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ Ю́же и мо́лит от бед спасти́ся нам.

Рома́не кня́же,/ а́ще и в после́дняя ле́та на земли́ пожи́л еси́,/ но пре́жде тебе́ бы́вших благове́рных князе́й че́сти от Христа́ ра́вны сподо́бился еси́,/ е́же Сам Он предрече́, я́ко бу́дут и после́днии пе́рвии.

Све́тлостию дел твои́х просия́л еси́, преподо́бне,/ а́ще гроб и хода́тай забве́ния,/ но и той ника́коже мо́жет скры́ти зарю́ чуде́с твои́х./ Та́ко просла́ви тя Бог, я́ко вои́стинну просла́вил еси́ Его́.

Богоро́дичен: Та́йно Свяще́нная Писа́ния предзнаменова́ша Тя, Пречи́стая:/ Иа́ков ле́ствицу пронарече́,/ Моисе́й купино́ю Тя предви́де,/ Дании́л же го́ру Тебе́ пронаписа́./ Мы же с Гаврии́лом Тебе́ взыва́ем:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Ин

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

И́же гла́дом ума́ та́ющии,/ я́коже дре́вле Иа́ков со свои́ми ча́ды вре́менною пи́щею,/ слы́шавше и мы изоби́лие вся́каго благодея́ния,/ потщи́мся ити́ ко гро́бу чудотво́рца Рома́на, та́йно вопию́щу:/ и́же в вас безу́мен, да уклони́тся ко мне,/ и ду́ши своя́, я́ко вре́тища, ве́рою разве́рзше,/ напо́лнимся Ду́ха благода́ти.

Не в го́рький и многотру́дный Еги́пет сего́ ра́ди бла́га ити́ нам,/ удуже они́ дре́вле в зе́млю чужду́ идя́ху,/ но ко любе́зней Ма́тери на́шей, Це́ркви,/ ве́село созыва́ющей ча́да своя́ и глаго́лющей:/ прииди́те, яди́те хлеб безсме́ртия/ и пи́йте вино́ безконе́чныя ра́дости,/ и безу́мен той, и́же а́ще кто изы́дет отту́ду а́лчен.

Тро́ичен: А́ще и недосто́йны есмы́, Тро́ице Пребоже́ственная,/ но оба́че приими́ от нас пе́ние, ве́рно зову́щих Ти:/ Свят еси́, О́тче Безнача́льный,/ Свят еси́, Сы́не, Собезнача́льный Отцу́ и Ду́ху,/ Свят еси́, и Ду́ше Святы́й, Равноче́стне Отцу́ и Сопресто́льне Сы́ну,/ Тро́ице, Еди́ный Бо́же, спаси́ ны, гре́шныя рабы́ Твоя́.

Богоро́дичен: Моли́, Пречи́стая Де́во, о нас, непотре́бных рабе́х Твои́х, всех Влады́ку и Го́спода,/ Его́же иногда́, я́ко Сы́на Твоего́, во святы́х Твои́х объя́тиих понесла́ еси́,/ е́же изба́витися душа́м на́шим от вся́каго преще́ния/ и получи́ти ми́лость в час страшнаго испыта́ния.

Конда́к, глас 8:

Я́ко многосве́тлая звезда́,/ всепра́зднственная па́мять твоя́ возсия́ днесь, благове́рный кня́же Рома́не,/ созыва́ющи к похвале́нию лю́ди твоя́,/ пе́сньми славосло́вити честно́е житие́ твое́/ и ве́рно торжествова́ти свято́е твое́ успе́ние,/ в не́мже моли́ся, свя́те, ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ е́же изба́витися нам от всех наве́тов вра́жиих,/ да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, Рома́не пребога́те, но́вый Русский чудотво́рче.

И́кос:

Сон ле́ности души́ моея́ хода́тайствует му́ку,/ и сласте́й мои́х разжже́ние вжига́ет ми ве́чный пла́мень,/ нощь же уны́ния моего́ уготовля́ет ми тьму, не иму́щую конца́./ Но я́ко скоропослу́шный моли́твенниче ко Христу́ Бо́гу, свя́те Рома́не,/ и вся́каго бла́га незави́стный да́телю,/ сих вино́вных поги́бели бед изба́ви мя/ и научи́ мя воспе́ти святу́ю па́мять твою́,/ я́же свы́ше собира́ет мно́жество А́нгел и до́лу созыва́ет к похвале́нию челове́ки,/ да с ни́ми и аз возглаго́лю, зовы́й тебе́ сицева́я:/ ра́дуйся, на похвалу́ от Бо́га оте́честву твоему́ да́нный;/ ра́дуйся, от младе́нства в сосу́д Ду́ха Свята́го произбра́нный;/ ра́дуйся, са́де при вода́х Ева́нгельских насажде́нный;/ ра́дуйся, Христо́вых повеле́ний после́дователю всеусе́рдный;/ ра́дуйся, апо́стольских преда́ний и́стинный храни́телю;/ ра́дуйся, святы́х жития́м до́брый ревни́телю;/ ра́дуйся, от Бо́га в кня́зя гра́ду У́глечу да́нный;/ ра́дуйся, от Него́ вся́кими благи́ми де́лы одаро́ванный;/ ра́дуйся, я́ко и по преставле́нии чудесы́ град твой назира́еши;/ ра́дуйся, я́ко от неду́гов с ве́рою приходя́щих к тебе́ избавля́вши;/ ра́дуйся, гра́ду на́шему У́глечу хвало́;/ ра́дуйся, от враго́в ему́ необори́мое забра́ло;/ ра́дуйся, Рома́не о́тче, но́вый Русский чудотво́рче.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ути́ши многомяте́жную душ на́ших бу́рю, благове́рный кня́же Рома́не,/ и разжени́ нощь уны́ния от мы́слей на́ших,/ даждь просвеще́ние душа́м рабо́в твои́х,/ хва́лящих свято́е успе́ние твое́.

У́глеча похвало́ ты еси́, святе Рома́не:/ моли́ся о не́м ко Христу́ Бо́гу,/ сохрани́ти и спасти́ его́ от сыно́в ага́рянских,/ скреже́щут бо они́ на ны, я́ко зве́рие, зубы́ свои́ми,/ но сокруши́ че́люсти их.

Фарисе́ево отве́ржим от себе́ тщесла́вное зия́ние/ и мытаре́ву научи́мся се́рдца сокруше́нию,/ и, та́ко предочи́стивше ду́ши, со стра́хом воззове́м к Зижди́телю:/ О́тче Небе́сный,/ оста́ви нам до́лги на́ша/ моли́тв ра́ди уго́дника Твоего́, Рома́на приснопа́мятнаго.

Богоро́дичен: Херуви́мов честне́йшая и Серафи́мов превы́шшая,/ Предста́тельнице скорбя́щих, Де́во Пречи́стая,/ Всенепоро́чная Неве́сто Творца́ и Ма́ти благоволе́ния О́тча,/ простри́, Влады́чице, к Нему́ пречи́стыя Твои́ дла́ни/ и умоли́ Его́, Всенепоро́чная, я́ко Бо́га всех,/ е́же получи́ти нам ми́лость в день стра́шнаго прише́ствия Его́.

Ин

Ирмо́с: Халде́йская пещь, огне́м распала́емая,/ ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Обыдо́ша, я́ко пче́лы сот, страсте́й прило́ги смире́нную мою́ ду́шу,/ и душетле́нными сластьми́, я́ко о́стны, отвсю́ду бодо́м есмь,/ но я́же к Бо́гу моли́твами твои́ми, свя́те Рома́не,/ от сих зол изба́ви мя,/ да, ра́дуяся, воспою́ ко Просла́вльшему тя:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Не смерть, но сон непщу́ем бы́ти есте́ственных твои́х соу́з разреше́ние./ А́ще бо и измени́лся еси́ те́лом,/ но душе́ю живе́ши во ве́ки/ и избавля́еши от лю́тых ко Христу́ взыва́ющих:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Тро́ичен: А́нгелы немо́лчно в Вы́шних песносло́вимый Бо́же, Триипоста́сне Вседе́телю,/ приими́ пе́ние и от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, ве́рно Тебе́ пою́щих:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Херуви́мский престо́л показа́лася еси́, Де́во Пречи́стая,/ во объя́тиих Твои́х носи́ла еси́ Невмести́маго все́ми и Неудобозри́маго А́нгельскима очи́ма,/ Того́, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, моли́ спасти́ пою́щих Тя.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

От вся́ких прило́г сопроти́внаго сохрани́ лю́ди твоя́ Богоуго́дны, кня́же Рома́не,/ и изба́ви град твой, свя́те,/ и всяк град и страну́ от всех наве́т вра́жиих,/ в ни́хже пою́т от зол тобо́ю изба́вленнии:/ Го́спода по́йте вся дела́ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Царю́ ца́рствующих и Бо́гу вся́ческих ны́не, кня́же Рома́не, в весе́лии предстои́ши/ и я́же отону́дными све́тлостьми Триипоста́снаго Божества́ озаря́ешися;/ моли́ся и о нас, достоблаже́нне и приснопе́тый Богоуго́дниче,/ е́же получи́ти нам селе́ния, иде́же в весе́лии воспева́ют:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Чесо́ ра́ди приско́рбна еси́, душе́ моя́,/ и вску́ю смуща́еши мя?/ Упова́й на Бо́га и притецы́ к благове́рному кня́зю Рома́ну,/ да благода́ть полу́чиши и ско́рбных смуще́ний соверше́нное избавле́ние.

Богоро́дичен: Ши́ршая Небе́с и простра́ннейшая земли́ утро́ба Твоя́ бысть, Де́во Влады́чице./ О́ле чудесе́!/ И́же Невмести́мый все́ми вме́щся во чре́ве Твое́м и произы́де, я́ко Плотоно́сец,/ к Не́муже вся́ческая, я́же на Небеси́ и я́же на земли́, взыва́ют:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: А́нгели и Небеса́,/ на Престо́ле сла́вы Седя́щаго/ и я́ко Бо́га непреста́нно Сла́вимаго/ благослови́те, по́йте/и превозноси́те Его́ во ве́ки.

А́нгелы Небе́с свы́ше собира́ет свята́я па́мять твоя́/ и на земли́ челове́ком чудеса́ твоя́ повелева́ет любоче́ствовати, чудотво́рче Рома́не,/ и пе́сньми хвали́ти сла́вное успе́ние твое́.

Град твой, свя́те Рома́не, соблюди́ от вся́ких зол/ и лю́ди, живу́щия в не́м, враго́м стра́шны и нерабо́тны яви́,/ ору́жие же, изощре́нная на ны, вонзи́ в сердца́ враго́в,/ да тя, кня́же, похваля́ем, защи́тника на́шего.

Тро́ичен: Еди́ный Бо́же, в Тро́ице Ипоста́сей пева́емый,/ возьми́ бре́мя от Мене́ неудобоноси́мое прегреше́ний/ и, я́ко Благоутро́бен, поми́луй пою́щия Тя/ и превознося́щая во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Роди́выйся из Тебе́ Бог Безле́тный/ благоволе́нием Отца́ Безнача́льнаго и соде́йствием Свята́го Ду́ха/ дарова́ Тя ми́ру избавле́ние/ и спасе́ние пою́щим честно́е Богорожде́ние Твое́/ и превознося́щим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Щито́м моли́тв твои́х, кня́же присносла́вне Рома́не,/ отжени́ летя́щия на ны стре́лы вра́жия,/ и сохрани́, свя́те, невреди́м град,/ в не́мже похвала́ми пое́тся честна́я па́мять твоя́ и ве́рно сла́вится.

Ю́же получи́л еси́ на Небесе́х ны́не сла́ву благочести́вым на земли́ житие́м твои́м,/ тоя́ и нам получи́ти моли́ вся Могу́щаго/ и испроси́ у Бо́га та́яжде нам зре́ти блага́я,/ и́хже ны́не ты смотря́еши.

О присноблаже́нне, венцеувязе́нная главо́, пребога́те кня́же Рома́не,/ приими́ ма́лое сие́ от непотре́бных мои́х усте́н приноше́ние,/ и прие́м е, осени́ ны светоно́сною твое́ю благода́тию,/ и испроси́ у Бо́га всех нам ми́рное и Богоуго́дное житие́/ и спасе́ние, песнопою́щим тя.

Богоро́дичен: Я́ко прекра́сну пала́ту от всех земны́х родо́в произбра́ Бог пречи́стую Твою́ утро́бу, Чи́стая,/ и, соше́д с Небесе́, всели́ся в Ню, и исцели́ телотле́нный неду́га вред,/ препода́нный зми́ем во Еде́ме прама́тери Е́ве со Ада́мом и рожде́нным от них.

Ин

Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно де́вам деторожде́ние:/ на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́я,/ непреста́нно велича́ем.

Многожела́нно лю́бящий Небе́сную сла́ву,/ прииди́те, взыгра́им, веселя́щеся,/ и во хвале́нии просла́вим чу́днаго в сове́тех и стра́шнаго в де́лех Го́спода,/ венча́юща по́честьми уго́дников Свои́х.

А́ще и непотре́бна мене́ раба́ и в небре́жении ижди́вша жизнь мою́,/ дерзну́вша принести́ к тебе́ но́вое сие́ моле́ние,/ не возгнуша́йся, рабе́ Жива́го Бо́га,/ от предложе́ния бо души́ принесо́х тебе́ сие́,/ е́же и прии́м, пребога́те Рома́не, пою́щих тя свы́ше назира́й.

Тро́ичен: Не рожде́нна, но Безнача́льнаго Отца,/ рожде́нна же от Него́ Собезнача́льна Сы́на/ и исходя́ща Свята́го Ду́ха,/ Трисия́тельное Ипоста́сьми, сра́сленное же Божество́м влады́чество,/ вся племена́ земна́я, велича́ем.

Богоро́дичен: А́ще и недосто́йне принесо́х Ти таково́е мои́х слове́с изви́тие, Ма́тери Ада́мова Соде́теля,/ но приими́ сие́ с любо́вию, Пречи́стая,/ и принеси́ о мне моле́ние ко всецарю́ющему Сы́ну Твоему́ и Бо́гу,/ да обря́щу от Него́ ми́лость в день стра́шнаго слововоздая́ния.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Сла́вно торжеству́ет град У́глеч в благонаро́читый день твоея́ па́мяти, благове́рный кня́же Рома́не,/ и све́тло красу́ется це́рковь, в не́йже лежи́т честна́я ра́ка твоя́,/ ве́дущи во све́те лица́ Бо́жия сла́вы предстоя́ща тя,/ Ему́же предстоя́, и нас помина́й.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника и́ли сей:

А́нгелов удивле́ние, апо́столов сла́во,/ похвало́ му́чеников, утро́бо пречи́стая, Бо́га ро́ждшая,/ кади́льнице чисте́йшая невеще́ственнаго у́гля,/ честно́е селе́ние Божества́,/ в Ню́же О́тчим благоволе́нием Сын всели́ся,/ и Дух Святы́й Богоро́дицу Тя соде́ла.

На хвали́тех стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Благоче́стия сия́теля,/ пресве́тлаго свети́льника,/ гра́ду У́глечу председа́тельствовавшаго Рома́на,/ све́тлаго сла́вою,/ торжеству́ем ра́достно па́мять и ве́рно пра́зднуем.

Светосия́нная чуде́с звезда́,/ река́ исцеле́ний незави́стная,/ граждани́не ра́йских селе́ний,/ У́глеча князь Рома́н Богому́дрый/ пе́ти повелева́ет ве́рою свое́ю к Бо́гу преше́ствия день всечестны́й.

Небе́сных чино́в ра́дование/ и на земли́ челове́ком спасе́ние/ сла́вная твоя́ есть па́мять, преподо́бне,/ помина́й нас, ве́рно торжеству́ющих,/ и моли́ всех Го́спода, во е́же спасти́ся нам.

Сла́ва, глас 8:

Наста́ день ра́достен,/ и пра́здник хода́тайствен спасе́ния./ Днесь похваля́ем пра́ведника,/ и веселя́тся лю́дие в честне́й его́ па́мяти:/ днесь и́же ше́ствовавый стезе́ю присноживо́тия/ и дости́гни по ней гражда́нства Небе́снаго/ призыва́ет почита́ющих его́ к себе́ в честне́м торжестве́ свое́м;/ днесь и́же му́жественно в доброде́телех подвиза́выйся/ и и́стинно во́инствовавый Христо́ви/ поуча́ет и нас, да благи́ми дея́ньми потщи́мся досто́йни бы́ти с ним соводворе́ния./ Те́мже, я́ко соверше́нна челове́ка Божия,/ па́мяти святы́я дости́гше днесь, ве́рнии,/ честну́ю его́ ико́ну лобза́ем стра́хом и ра́достию и глаго́лем:/ о преподо́бне о́тче наш, благове́рный кня́же Рома́не!/ воздежи́ в моле́ние святы́я твоя́ ру́це ко Пресвяте́й Тро́ице,/ да пода́ст благочести́вым на враги́ побе́ду и одоле́ние,/ и христоимени́тым лю́дем от злых свобожде́ние,/ и спасе́ние душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника или́ сей Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие, и про́чее, и о́тпуст.

На литурги́и

Слу́жба преподо́бным о́бща.

 

 

 

 

Ина слу́жба свята́го благове́рнаго кня́зя Рома́на У́глечскаго

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Все упова́ние:

Днесь стра́шному и неизрече́нному Христо́ву прише́ствию/ ты, благове́рный кня́же Рома́не,/ всегда́ в животе́ свое́м гото́в был еси́/ чистото́ю, и любо́вию, и многотру́дным терпе́нием,/ и преста́вися с ми́ром к ве́чным оби́телем,/ и предстои́ши пред Бо́гом во ве́ки со А́нгелы/ и святы́ми, Бо́гу угоди́вшими,/ Его́же со дерзнове́нием моли́ о душа́х на́ших.

Был еси́ на земли́ доброто́ю и чистото́ю, я́ко свет,/ а по сме́рти яви́л еси́ нам мощи твоя́/ и излия́л еси́ на нас свои́ми чудесы́ мно́гое милосе́рдие./ Тобо́ю, благове́рный кня́же Рома́не,/ прокаже́нныя очища́ются,/ неду́ги отгоня́ются/ и от разли́чных боле́зней исцеля́юще,/ помоли́ся Христу́ Бо́гу о чтущих святу́ю па́мять твою́.

Кто не почуди́тся или кто не похва́лит,/ слы́шав вели́кую сла́ву по всех стра́нах пресла́вную,/ Бо́гом спаса́емаго гра́да У́глеча,/ велича́ющася и вы́сящася па́че ине́х гра́дов,/ име́я в себе́ бога́тство неоскуде́емо,/ сокро́вище неги́блемо,/ но́ваго чудотво́рца, благочести́ваго кня́зя Рома́на?/ К нему́ же моля́щеся и ве́рно вопие́м:/ Христо́ви моли́ся/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

И́ны стихи́ры, глас то́йже

Подо́бен: Тридневен:

Прииди́те, христоно́снии лю́дие,/ ви́дим чу́до, вся́каго ра́зума превосходя́щее,/ и, благоче́стно вопию́ще,/ благове́рнаго кня́зя Рома́на восхва́лим,/ и честно́му его́ о́бразу покланя́ющеся,/ и моля́ще спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Я́ко со́лнце незаходи́мое на земли́ луча́ распросте́р,/ и озари́л есть ве́рных сердца́,/ соверша́ющих ве́рно па́мять твою́,/ всеблаже́нне кня́же Рома́не,/ моли́ся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.

Благода́ть твоя́, благове́рный кня́же Рома́не,/ всем ве́рным исцеле́ние душа́м же и телесе́м да́рует,/ тем же тя мо́лим/ в ми́ре соблюсти́ все Правосла́вие,/ да вси тебе́ я́ко и́стиннаго засту́пника и моли́твенника к Бо́гу и́мамы,/ прося́ще тобо́ю прия́ти ми́ра и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Хотя́ Госпо́дь наш, Иису́с Христо́с,/ милосе́рдие Свое́ неизрече́нное показа́ти всем челове́ком,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ гра́ду У́глечу дал тя, такова́ кня́зя,/ свя́та и ди́вна де́лы благи́ми в животе́ свое́м,/ а по сме́рти твое́й дал нам неизрече́нную ра́дость/ обрести́ мо́щи твоя́,/ и от Тебе́ прие́млют всегда́ боля́щии здра́вие,/ печа́льнии утеше́ние и бе́днии заступле́ние,/ гла́днии насыще́ние и наги́и одея́ние,/ гре́шнии спасе́ние,/ моли́ся Христу́ Бо́гу о ду́шах на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен.

Та́же вход.

Проки́мен дне.

Чте́ния 3 святи́тельская (зри страни́цы 413–415).

На литии́ стихи́ры, глас 5:

Посрами́л еси́ диа́вола,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ Богоуго́дным свои́м житие́м/ и бога́тство Небе́снаго Ца́рствия в животе́ свое́м,/ неприкоснове́нно напо́лнив, соблю́л еси́,/ ны́не моли́ся Христу́ Бо́гу на́шему/ о спасе́нии душ на́ших.

О вселюдстии наро́ди,/ возопие́м любо́вию:/ благове́рный кня́же Рома́не,/ непреста́нно воздви́гни ру́це к Бо́гу/ и моли́ся за правосла́вный наро́д и за вся русстии лю́ди,/ изба́вити град наш и вся стра́ны ру́сстии/ от гла́да и пото́па,/ и от наше́ствия иноплеме́нных,/ и от междоусо́бныя бра́ни/ и дарова́ти правосла́вным христиа́нам на враги́ побе́ду и одоле́ние,/ и Це́рквам соедине́ние ми́рно устро́й,/ и моли́ся о душа́х на́ших.

Благочести́вый кня́же Рома́не,/ яви́ся гра́ду своему́ У́глечу/ засту́пник кре́пок и столп непревра́тен,/ благоче́стия степе́нь непоколеби́мый,/ и лю́дем правосла́вным на враги́ посо́бник,/ и всем гра́дом ру́сским забра́ло неруши́мо./ Се у́бо, ди́вный наш врач и спаси́тель,/ Небе́снаго врачевства́ лечбы́ предлага́ет/ де́йствием Свята́го Ду́ха,/ Его́же прие́млет весь род и во́зраст,/ но моли́ся Христу́ Бо́гу на́шему/ о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, вси людсти́и собо́ри христиа́нстии,/ притецем к многочуде́сному, благове́рному кня́зю Рома́ну,/ У́глечскому чудотво́рцу,/ зря от него́ всегда́ мно́гим боля́щим ско́рое исцеле́ние,/ печа́льным, и бе́дным, и си́рым заступле́ние и утеше́ние,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ моли́ Христа́ Бо́га о ду́шах на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Я́ко вели́кое со́лнце, яви́ся вселе́нней,/ блаже́нне кня́же Рома́не,/ чудесы́ просвеща́еши весь мир,/ вси у́бо, сше́дшеся, Христа́ воспои́м,/ спаса́ющаго нас от бед моли́твами твои́ми.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Све́том сия́еши Боже́ственный благода́ти,/ пресве́тлый твой пра́здник и ра́достен всем,/ его́ же, ра́дующеся,/ и́скренно вси восхва́лим.

Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми?

Прииди́те, у́глечестии наро́ди,/ вели́цы и ма́ли,/ восхва́лим, и́же в вас, и́же пре́же кня́жившаго,/ те́плаго предста́теля, но́ваго чудотво́рца,/ блаже́ннаго кня́зя Рома́на.

Сла́ва, глас 1:

Ра́дуйся и весели́ся о Го́споде, гра́де У́глеч,/ и све́тло торжеству́й и лику́й, Це́рковь Христо́ва,/ в не́йже пра́зднуется всечестна́я па́мять/ пресла́внаго но́ваго чудотво́рца,/ благочести́ваго кня́зя Рома́на,/ чудеса́ бо точа́ще всем, приходя́щим с ве́рою,/ прииди́те, ве́рнии, теци́те, собра́вшеся/ и лику́юще, ра́дуйтеся и весели́теся, си́це глаго́лите:/ ра́дуйся, пресла́вный но́вый чудотво́рче,/ блаже́нне кня́же Рома́не,/ гра́ду на́шему утвержде́ние и нам, ве́рным, спасе́ние,/ и ны́не, в па́мяти свое́й, испроси́ у Христа́/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 4:

Измла́да яви́лся еси́, Богому́дре,/ кня́же Рома́не всеблаже́нне,/ Боже́ственный сосу́д избра́н Бо́гови,/ и ны́не то́чиши нам мно́гая исцеле́ния,/ и вся неду́ги потопля́еши,/ и спаси́ град свой У́глеч,/ и всех ве́рных сохраня́й от неви́димых и ви́димых враг,/ ве́рою, мо́лим, блаже́нне кня́же Рома́не,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас то́йже.

Яви́ся, я́ко звезда́ пресве́тлая,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ в Бо́гом пору́ченном ти гра́де У́глече,/ в животе́ свое́м просвети́вся/ воздержа́нием и всено́щным стоя́нием,/ посто́м, и моли́твою, и слеза́ми,/ моляся ко Всеми́лостивому Спа́су за град свой/ и за вся страны́ Ру́сския земли́,/ и по преставле́нии твое́м источа́еши исцеле́ния неоску́дно/ приходя́щим с ве́рою,/ тем же вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

На у́трени

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Дости́гл еси́ Христа́ Бо́га на́шего, благове́рный кня́же Рома́не,/ в житии сем су́етном у́зким, и приско́рбным, и тру́дным путе́м ше́ствовав,/ стяжал еси́ Небе́сное Ца́рство во о́ном и в неизрече́нном, в безконе́чном ве́це,/ но моли́ся Христу́ Богу́ о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Стена́ непобеди́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во,/ к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребывающе/ и па́ки согреша́юще, и́мамы Тя моли́твенницу,/ тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Уже́ при двере́х день Стра́шный и Суд Госпо́день гро́зный,/ помози́ нам, благове́рный кня́же Рома́не,/ наста́ви нас на путь пра́вый/ и не лиши́ нас на Стра́шном Суде́ десна́го стоя́ния,/ моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

И́же от Де́вы возсия́вый всему́ ми́ру, Христе́ Бо́же,/ и сыны́ Све́ту Тоя́ ради показа́вый, поми́луй нас.

По Многоми́лостиве седа́лен, глас 8:

Духо́вно торжеству́ем в па́мять вели́каго и чу́днаго, благове́рнаго кня́зя Рома́на,/ А́нгели на Небесе́х ра́достно лику́ют,/ но моли́ся Христу́ Бо́гу на́шему о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Тебе́ ра́дуется, Обра́дованная, вся тварь,/ Арха́нгельский собо́р и челове́ческий род,/ Освяще́нная Це́рковь,/ Раю́ слове́сный,/ Де́вственная похвало́,/ из Нея́же Бог воплоти́ся и Младе́нец бысть,/ пре́жде век Сый Бог наш,/ ложесна́ бо Твоя́ Престо́л сотвори́/ и Твое́ же чре́во простра́ннее Небе́с соде́ла, Деви́це,/ о Тебе́ ра́дуется, Обра́дованная, вся́кая тварь,/ сла́ва Тебе́.

Таже степе́нна, глас 4, 1-й антифо́н. Проки́мен: Честна́ пред Господем: Стих: Что возда́м Го́сподеви: Вся́кое дыха́ние: Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Прииди́те, вси лю́дие,/ хвалу́ принесе́м блаже́нному кня́зю Рома́ну,/ вопию́ще си́це:/ ра́дуйся, благоче́стия и́стиннаго пропове́дниче/ и Це́ркве Христо́ве пресве́тлая звездо́;/ ра́дуйся, пресве́тлый сто́лпе,/ просвеща́я и нас чуде́с светлостьми́;/ ра́дуйся, гра́ду У́глечу све́тлый свети́льниче;/ ра́дуйся, ро́сный о́блаче, пла́мень погаша́ющи страсте́м/ и ороша́ющи ве́рных мы́сли,/ благочести́вый кня́же Рома́не,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свято́му два кано́на на 8.

Кано́н свято́му, глас 6

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

И́же ско́ро всем послу́шный,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ призыва́ющим свято́е и́мя твое́/ в беда́х, и в ско́рбех, и в боле́знех разли́чных,/ и всем прося́щим подае́ши ско́рое здра́вие и ра́достное утеше́ние,/ ве́рныя лю́ди ми́лостивно посеща́й.

Взы́де, я́ко светолу́чное со́лнце на высоту́ Небе́сную и осия́юще вселе́нную,/ та́ко и ты, благове́рный кня́же Рома́не,/ Бо́гом пору́ченный ти град У́глеч/ освяти́ и просла́ви весь град,/ и вся лю́ди, живу́щая в нем,/ и вся стра́ны Ру́сския земли́ свои́ми чудесы́.

Ви́димых и неви́димых враг/ и от них вся́каго наведе́ния вра́жия изба́ви нас,/ мо́лимся тебе́, благове́рный кня́же Рома́не,/ от нестерпи́мых бед нас свободи́.

Богоро́дичен: О, Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице,/ к Ро́ждшемуся из Тебе́ о нас моли́,/ ско́рби на́ша на ра́дость претвори́.

Ин кано́н, глас 1.

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца,/ Боголе́пно в кре́пости просла́вися,/ та бо, Безсме́ртне,/я́ко всемогу́щая проти́вная сотре́,/ изра́ильтянам путь глубины́ новосоде́лавшая.

Благочести́ваго и венчено́снаго кня́зя Рома́на/ по достоя́нию похва́лим,/ чуде́с пода́теля оби́льна,/ спаса́ющаго ду́ши на́ша молитвами своими.

Престо́лу у́бо предстоя́ благода́ти/ и со все́ми А́нгелы ра́дуяся,/ днесь ми́рови исцеле́ния раздае́т бога́тство,/ тем же согла́сно зове́м ему́:/ спаси́ нас моли́твами свои́ми, блаже́нне.

Пе́сньми и пе́ньми восхва́лим блаже́ннаго кня́зя Рома́на/ и, честну́ю его́ и благода́тную па́мять пра́зднующе,/ си́це возопие́м:/ ра́дуйся, гра́ду своему́ У́глечу многосве́тлый свети́льниче и тве́рдый засту́пниче.

Богоро́дичен: Ума́ моего́, Всенепоро́чная, омраче́ние/ све́том Свои́м отжени́ и тьмы изба́ви мя ве́чнующия,/ я́ко да пою́ вели́чия Твоя́.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Благове́рный кня́же Рома́не,/ вси лю́дие пра́зднуют и мно́жество и́ночествующих по́стник покланя́ются тебе́,/ ви́девше от Бо́га да́нныя тебе́ пресла́вныя чудеса́/ ко всем, прося́щим у тебе́ ми́лости.

Мо́лим тя, благове́рный кня́же Рома́не, и взыва́ем ти:/ покая́нию у́прави нас/ и не лиши́ нас душеспасе́ннаго исполне́ния.

Благове́рный кня́же Рома́не,/ убо́гия рабы́ твоя́, во глубине́ грехо́вней пони́кшая, воздви́гни,/ и на стезю́ покая́ния наста́ви нас, и плоды́ израсти.

Богоро́дичен: Кто не сла́вит или кто велегласно не пое́т Тебе́,/ Благове́рная Госпоже́, Пречиста́я Богоро́дица, Ма́ти Бо́жия,/ мо́лим Тя, Милосе́рдая,/ откры́й нам душеспасе́ннаго исполне́ния.

Ин

Ирмос: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нный сла́вы Твоея, Человеколю́бче,

Свети́льник Све́та яви́ся благочести́вый князь Рома́н,/ неду́г и глубо́кую тьму разреша́ющ всегда́,/ и заре́ю све́тлою чуде́с озаря́ет прему́дрый.

Днесь весе́лием ра́дуется Христо́ва Це́рковь,/ в па́мять присноблаже́ннаго кня́зя Рома́на,/ и ве́рою взыва́ющи:/ Ты ми, Христе́, держа́ва и утвержде́ние.

Яко честны́й би́сер, благода́ть твоя́, блаже́нне Рома́не, всем незри́мо низхо́дит/ и разли́чная исцеле́ния неоску́дно подава́ющи.

Богоро́дичен: А́нгел святи́и чи́нове и во́инства Небе́сных Сил/ Твоего́ Сы́на ужаса́ются,/ мо́лим Тя, Милосе́рдая,/ в стра́шный и гро́зный день прише́ствия Его́/ помози́ нам, Влады́чице.

Кондак, глас 8:

Сконча́в до́брый по́двиг,/ и ве́ру соблюде́ в се́рдцы свое́м,/ и вене́ц нетле́нный от Бо́га прия́л еси́,/ блаже́нный кня́же Рома́не,/ и сла́ве Его́ сподо́бился еси́,/ и Престо́лу предста́л еси́ Спа́сову./ Моли́ся Господеви спасти́ град У́глеч и вся гра́ды/ от наше́ствия иноплеме́нных, и междоусо́бныя бра́ни, и пога́ных,/ и твое́ честно́е преставле́ние почита́ющим/ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Икос:

Всечестну́ю и Боже́ственную память чтим/ вели́каго кня́зя Рома́на, уго́дника Христо́ва,/ иже ца́рским венце́м от ю́ности укра́шен/ и пребога́тым да́ром, и ми́лостынею,/ ве́лия власть бысть своему́ Оте́честву, и всей земли́ украше́ние,/ и заступление гра́ду на́шему,/ и от наше́ствия иноплеме́нных изба́вил еси́,/ от злых бед и скорбе́й моли́твою свое́ю./ И си́це рцем:/ ра́дуйся, ни́щим корми́телю;/ ра́дуйся, вдови́цам и сирота́м засту́пниче;/ ра́дуйся, бе́дным утеше́ние;/ ра́дуйся, град свой изба́вивый от враг и моли́твою победи́вый их./ И ныне неви́димо молишися Христу́ Бо́гу, я́ко да зове́м ти:/ ра́дуйся, гра́ду на́шему У́глечу похвало́/ и Оте́честву своему́ славо и утвержде́ние.

Седа́лен, глас 8:

Ско́рый в беда́х уте́шитель и в боле́знех исцели́тель,/ во гра́дех и во страна́х/ вся лю́ди неисче́тною ми́лостию покрови́тель,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ моли́ся Христу́ Бо́гу о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и, ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, Я́же от А́нгела ми́ру ра́дость прие́мши;/ ра́дуйся, Ро́ждшая Творца́ тва́ри;/ ра́дуйся, сподо́бльшаяся бы́ти Ма́ти Христа́ Бо́га.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Укроти́, благове́рный кня́же Рома́не, злотво́рных челове́к,/ из рук их исхити́/ гони́мых и расхища́емых неми́лостивно.

Смири́ враго́м вознесе́нную вы́ю велере́чующих сове́т,/ злонра́вных сердца́, поуча́ющих на нас по вся дни,/ на тя несть их упова́ния,/ но упова́ют на свой язы́к велеречи́в, язы́к челове́ч,/ ты, благове́рный кня́же Рома́не,/ от таковы́х злотво́рных бед изба́ви.

Вооружи́ся на нас лука́вно враг мечта́нием злым,/ я́коже мече́м погуби́ти хотя́,/ но милосе́рдый кня́же Рома́не,/ защити́ от тех злых и ми́рны их сотвори́.

Богоро́дичен: Кто изочте́т си́лы Твоя́, Чи́стая,/ но пощади́ нас, вы́ими из глубины́ грехо́вныя/ и наста́ви на благо́е покая́ние безвозвра́тно.

Ин

Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Заре́ю Трисо́лнечныя благода́ти сия́ет/ све́тлый твой пра́здник, блаже́нне кня́же Рома́не,/ стра́стнаго омраче́ния бесо́вскаго избавля́я/ творя́щих ве́рою па́мять твою́.

Простре́ ум ко Еди́ному Влады́це, блаже́нне,/ и вене́ц нетле́ния от Него́ прии́м,/ сия́ющи све́тлыми све́тлостии и бога́тными дарова́нии,/ иде́же перворо́дных жили́ща.

Источи́л еси́ ре́ки чуде́с, благове́рный кня́же Рома́не,/ ве́рным напоя́юще сердца́,/ и му́тныя во́ды неве́рия изсуши́л еси́.

Богоро́дичен: Влады́чице ми́ру, Богоро́дице, помози нам,/ прелука́вый враг поглота́ет нас зе́льне лю́тыми воспомина́нии и помышле́нии,/ и́же от Бо́га нас разлуча́ют,/ не оста́ви у́бо нас, ниже́ пре́зри нас.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Ускори́, благове́рный кня́же Рома́не,/ отъя́ти от зла неми́лостивых челове́к,/ пленя́ющих и расхища́ющих безве́стно,/ и печа́ль на́шу ра́дованьми раствори́.

Покажи́ ско́рое заступле́ние, благове́рный кня́же Рома́не,/ прося́щим у тебе́ ми́лости,/ я́ко да у́зрят по нас врази́ сопроти́в их борю́щую твою́ си́лу, постыдя́тся.

Благове́рный кня́же Рома́не,/ буди́ нам стена́ тве́рдая,/ бу́ди нам защи́тниче непреста́нный,/ бу́ди нам я́ко оте́ц чадолюби́в,/ бу́ди нам прибе́жище и утвержде́ние.

Богоро́дичен: Богоро́дица, Блага́я Помо́щница,/ из Тебе́ бо нам возсия́ Свет преди́вный,/ тем же Тя, Цари́цу и Влады́чицу всех,/ Ма́терь Зижди́теля тварем, пропове́дуем.

Ин

Ирмо́с: Твой мир даждь нам,/ Сы́не Бо́жий,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бога не зна́ем,/ И́мя Твое́ имену́ем,/ я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.

Яви́ся, я́ко звезда́ све́тлая, непреле́стная, блаже́нне кня́же Рома́не,/ лю́дем благочести́вым побо́рник,/ пле́нным свободи́тель и ни́щим защи́титель, боля́щим врач/ и гра́ду на́шему и всей земли́ Ру́сской утвержде́ние.

Я́ко вели́кое бога́тство щедро́т, блаже́нный кня́же Рома́не,/ явися гра́ду У́глечу безчи́сленное проли́тие ми́лости твоея́,/ ты бо прося́щим ве́рою су́щая цельбы́ подаеши/ и тех просвеща́еши свои́м милосе́рдием, блаже́нне.

Пресве́тлый свети́льник, сия́я во все́м ми́ре, блаже́нный князь Рома́н,/ и во мра́це стра́стне озаря́я всех нас,/ и в Ру́сстей земли́ чудотво́рец яви́ся пресла́вен,/ прося́щим подава́я цельбу́, блаже́нне,/ я́ко да и мы благода́ть исцеле́нием обрета́ем.

Богоро́дичен: Светообра́зна и Христо́в храм, Отрокови́це,/ моли́твами Свои́ми Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ и нас хра́мы сотвори́,/ преподо́бныя содева́юще, Пречи́стая.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря/ напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Во́тчину свою́, град У́глеч, и страны́ Ру́сския земли́/ благомилосе́рдо пощади́ и ми́лостивно утверди́,/ мир и любо́вь, и здра́вие, и оби́лие во все́м во всех до́мех сотвори́/ и всегда ра́достно нас посеща́й.

Еди́н аз, гре́шный, и ны́не в ле́ности предлежу́,/ и ум мой во грехи́ глубо́кия впад,/ но ты, благове́рный кня́же Рома́не,/ наста́ви мя на стезю́ пра́вую/ и не оста́ви мя, погиба́ющаго.

Процве́л еси́, я́ко цвет ра́йский, посреди́ Ру́сския земли́,/ уго́дниче Бо́жий, благове́рный кня́же Рома́не,/ жив к Бо́гу свои́ми труды́, посто́м, и моли́твами,/ и нищелю́бием, и нощны́м стоя́нием,/ а по сме́рти боля́щим разли́чными неду́ги,/ печа́льным и бе́дным заступле́ние,/ здра́вие и ра́дость всем подае́ши безпреста́нно.

Богоро́дичен: На Небеси́ Арха́нгели и А́нгели,/ Херуви́ми и Серафи́ми сла́вят,/ а на земли́ вси лю́дие раболе́пно покланя́ются Рождеству́ Твоему́,/ мо́лим Тя: спаси́ ду́ши на́ша.

Ин

Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния./ Спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

От пречестна́го ко́рене израсте́ ветвь пресла́вная,/ благочести́вый кня́же Рома́не,/ благоче́стно на земли́ пожи́в,/ и прия́телище чи́сто Ду́ху Свято́му был еси́,/ просвеща́я вопию́щих ны́не па́мять твою́.

Сохрани́ град свой У́глеч и вся страны Ру́сския земли́,/ благочести́вый кня́же Рома́не,/ от безбо́жных инове́рных нахо́да и от усо́бныя ра́ти,/ всякаго стра́ха и му́ки изба́ви.

Сирота́м и вдови́цам засту́пник,/ и в бе́дах необори́мый помо́щник,/ и всем притека́ющим к тебе́ приста́нище,/ небу́рное и неле́стное оти́шие су́щим во гресе́х.

Богоро́дичен: Вели́чия Тебе́, Чи́стая, сотвори́ Госпо́дь наш,/Его́ же моли́ при́сно возвели́чити и в нас бога́тую Его́ ми́лость,/ Пренепоро́чная Влады́чице.

Конда́к, глас 8:

Красоту́ ми́ра сего́, княже́ние и сла́ву/ я́ко вре́менно помышля́я,/ и сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́,/ блаже́нне кня́же Рома́не,/ ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́в,/ и по преставле́нии свое́м чуде́с дар прии́м от Христа́ Бо́га,/ и свети́льник яви́ся пресве́тлый,/ просвеща́я свои́ми чудесы́, приходя́щим к тебе́ с ве́рою здра́вие подаеши и от бед избавля́еши./ Тем же Христо́ва Це́рковь пе́сньми сла́вит тя,/ благочести́вый кня́же Рома́не,/ гра́ду своему́ У́глечу вели́кий побо́рниче.

И́кос:

Го́споди, отве́рзи ми устне́ и язык мой,/ умили́ се́рдце мое́ и напо́лни ду́ха смиренному́дрия,/ да возглаго́лю и воспою́ Твоего́ уго́дника,/ но́ваго чудотво́рца, благове́рнаго кня́зя Рома́на:/ ра́дуйся, благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль;/ ра́дуйся, ма́тере благогове́йны ветвь прекра́сна и пресла́вна;/ ра́дуйся, честны́й сосу́де Свято́му Ду́ху;/ ра́дуйся, я́ко на Небеси́ со А́нгелы живе́ши;/ ра́дуйся, целому́дрия сто́лпе, и́мже бесо́вская шата́ния искорени́шася;/ ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый, чуде́с сия́ния вселе́нную просвеща́еши;/ ра́дуйся, пра́ведным Боже́ственное наслажде́ние;/ ра́дуйся, гре́шным спасе́ние и леня́щимся к Бо́гу дерзнове́ние;/ ра́дуйся, град свой У́глеч и живу́щая в не́м лю́ди спасл еси́ от бед и злых скорбе́й;/ ра́дуйся, крестоно́сным лю́дем похвало́ и утвержде́ние;/ ра́дуйся, земли Ру́сской засту́пниче и забра́ло неруши́мое;/ ра́дуйся, гра́ду на́шему У́глечу вели́кий побо́рниче.

Песнь 7

Ирмо́с: Росодательну у́бо пещь/ содела А́нгел/ преподо́бным о́троком,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Божие мучи́теля увеща вопи́ти:/ бла́гословен еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Мо́лим тя, благове́рный кня́же Рома́не,/ виждь на́шу нестерпи́мую печа́ль, и боле́зни,/ и ско́рби, и стра́сти,/ но умилосе́рдися, от всех бед свободи́;/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Показася гра́ду Углечу, я́ко свети́ло негаси́мое,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ доброде́тельми свои́ми просвети́л еси́ всех нас/ и, трудолю́бным житие́м на земли́ пожи́в,/ сего́ ра́ди всели́ся во оби́тель Небе́снаго Ца́рствия;/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Ра́дуйся, благове́рный кня́же Рома́не,/ просвети́вше свои́ми чудесы во́тчину свою́, град Углеч,/ и страны́ Русския земли́;/ ра́дуйся, победи́вше диавола,/ и посрами́вше житие́ ны́нешняго су́етнаго све́та,/ и обре́тше неизрече́нную благода́ть от Бо́га/ в безконечном во о́ном ве́це со А́нгелы и святы́ми;/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Надеждо всем, Госпоже́ Богоро́дице,/ разгони́, Влады́чице, враги́ души́ мое́й/ и напра́ви на стезю́ пра́ву,/ пощади́, Помо́щнице и Надеждо христиа́нская;/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Ин

Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь,/разсмотряем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спа́се три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Во всех стра́нах про́йде веща́ние,/ я́ко гра́ду Углечу яви́ся чудотво́рец пресла́вен,/ дару́ющий мно́жество исцеле́ний всем, приходя́щим к нему́ и ве́рою пою́щим его́;/ отце́м Бог благослове́н еси́.

Чудесы́ у́бо свои́ми, я́ко цвет, процве́л еси́, блаже́нне,/ исцеле́ния подае́ши притека́ющим к тебе́,/ Богому́дре и досточу́дне кня́же Рома́не,/ отце́м Бог благослове́н еси́.

Се ны́не стеко́шася от всех гра́дов и стран ве́рующие людие,/ ра́дующеся вку́пе, хвалу́ возда́ти тебе́, Богоблаже́нне Рома́не;/ отце́м Бог бла́гословен еси́.

Богоро́дичен: Тебе́, Всесвята́я и Чи́стая Госпоже́ Богоро́дице,/ раб и Твой, всегда́, во дни и в но́щи, мо́лимся сокруше́нною мы́слию,/ прося́ще избавле́ния по́дати согреше́нием Твои́ми моли́твами;/ отце́м Бог благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным росу́ источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Ра́достный нам вели́кий и све́тлый пра́здничный день возсия́/ в Богоспаса́емом гра́де У́глече,/ в день пра́здника основа́ния хра́ма во и́мя Преобра́жения Го́спода на́шего Иису́са Христа́/ и обрете́ние твои́м многочуде́сным моще́м,/ Его́ же превозно́сим, Го́спода, во ве́ки.

День Госпо́день всегда́ пред очи́ма зря/ и всегда́ во уме́ свое́м держа́,/ кто в ны́нешнем житии́ не у́зрит сме́рти,/ и Богоуго́дно и смиренному́дренно пожи́в,/ и с ми́ром к Бо́гу отъи́де,/ Его́ же превозно́сим, Го́спода, во ве́ки.

В день восше́ствия твоего́ на Небеса́ ко Го́споду Бо́гу,/ благове́рный Рома́не,/ Арха́нгели, А́нгели, Херуви́ми и Серафи́ми,/ и вся святы́я, от ве́ка Бо́гу угоди́вшия,/ неизрече́нною ра́достию тебе́ срето́ша,/ а мы, гре́шнии, про́сим у тебе́ ми́лости:/ изба́ви нас от всех скорбе́й и не лиши́ нас душеспасе́ннаго исполне́ния.

Богоро́дичен: О, Влады́чице,/ непремо́лчно Тебе, Ма́терь Бо́жию, пою́т велегла́сно Арха́нгели и А́нгели,/ и вси́ ро́ди человечести́и покланя́ются,/ и дай, Де́во, избыти Тобо́ю тле́нное существо́,/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ Его́ же превозно́сим, Го́спода, во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие;/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Струя́ происхо́дит от благода́ти твое́й,/ блаже́нне кня́же Рома́не, исцеле́ний вся́ких,/ и омыва́ет скве́рны страсте́й, и гное́ния лю́тых очища́ет,/ всех ве́рных напоя́ет сердца́ любо́вию чту́щих тя, пресла́вне,/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Хвала́ми досто́йными воспе́ти пресла́внаго чудотво́рца/ ум и смысл дару́й ми, Христе́ Бо́же,/ я́ко да пою́, ра́дуяся, па́мять его́,/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Днесь спасе́ния пра́здник весе́лию на́ста,/ стецемся, вернии, очи́стивше вку́пе ду́ши и телеса́,/ се бо нас призыва́ет князь Рома́н Боже́ственный,/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Уврачу́й, Пречи́стая, стра́сти се́рдца моего́,/ рождшая всех Царя́,/ и пра́ведный че́сти яви́ мя, прича́стника,/ Богоро́дице Де́во, Христа́, Сы́на Своего́ умоли́вше,/ Го́спода воспевайте дела́ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/на Него́же не сме́ют чини́ А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́1и/ Тя ублажа́ем.

Сохрани́ от бед, благове́рный кня́же Рома́не,/ принося́щих ти сию́ ма́лую мольбу́,/ и от пото́па страсте́й,/ и всякаго наве́та, и злотво́рных челове́к избави.

Просвети́лся еси́, благове́рный кня́же Рома́не,/ я́ко со́лнце, свои́ми чудесы,/ дающе всем исцеление,/ благи́м и гре́шным, невозвра́тно.

Дерзнух многогре́шный аз и недосто́йный/ се написа́ние проглаголати тебе́,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ приими́ с ми́лостию и покры́й мя/ неистощи́мыми свои́ми щедро́ты.

Богоро́дичен: Безнача́льнаго Роди́теля Собезнача́льну Сы́ну Ма́ти,/ Всекрасная И́збранная Пречи́стая Отрокови́це Мари́е,/ пою́щих Тя возвесели́,/ и ма́лое сие́ моле́ние Сы́ну Своему́ и Бо́гу на́шему проповеждь,/ и от вся́ких бед свободи́,/ и не лиши́ ме́не зре́ния Сы́на Своего́ и Бо́га на́шего,/ на стра́шном Суде́ ста́ти на десно́й стране́,/ и не отвержи ме́не от Престо́ла Бо́жия.

Ин

Ирмо́с: О́браз чистаго рождества́ Твоего́,/ огнепали́мая купина́ пока́за неопальная,/ и ны́не на нас напа́стей свирепе́ющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/да Тя, Богоро́дице,/непреста́нно велича́ем.

Яви́ся вели́к щит и вели́ка кре́пость земли́ Русстей,/ блаже́нный князь Рома́н,/ людем православным похваление во всех языцех,/ ны́не мо́лим ти ся сохрани́ти страну́ Ру́сскую от ва́рварскаго нахожде́ния,/ и от плене́ния иноплеме́нных,/ и от междоусобныя бра́ни, и от всякаго зла.

Кра́сен душею и те́лом и, благоче́стием сия́я,/ славне кня́же Рома́не,/ Боже́ственна испо́лни ра́зума и прему́дрости,/ орга́н Свята́го Ду́ха был еси́ по сме́рти/ и безсмертней жи́зни и нескончаемому блаже́нству прише́л еси́, радуяся.

Углечестии народи́, прииди́те,/ собери́теся вси в це́рковь святу́ю,/ ко многоцелебному и пресла́вному но́вому чудотво́рцу,/ благове́рному князю Рома́ну,/ со слеза́ми велегла́сно воззови́те:/ о угодниче Бо́жий, блаженне кня́же Рома́не,/ изба́ви град и лю́ди своя́,/ не дай же достоя́ния твоего́ ро́ду измаильтеску/ и междоусобныя бра́ни, и от всякаго зла сохрани́,/ да должно́ воспое́м милость твою́, святый.

Богоро́дичен: Неизрече́нно та́инство,/ Ты бо Престо́л Херуви́мский и Светоно́сный Черто́г показася Вседержи́теля Бо́га,/ и возопием к Ней уми́льным гла́сом:/ о, Пресвята́я Госпоже́ Богородице,/ от вся́ких бед и скорбе́й нас сохрани́/ и вечныя избави му́ки,/ Ю́же благочестно, я́ко Богоро́дицу, велича́ем.

Свети́лен:

Всели́ся в сердцы твое́м, благове́рный Рома́не, ко́рень благ/ и расплоди́ в тебе́ неоскудныя к Бо́гу многоподви́жныя труды́/ и добро́ту ко всем челове́ком,/ моли́ся о ду́шах на́ших.

Ин свети́лен:

Ра́дуйся, Бо́гом и́збранный, благочести́вый кня́же Рома́не,/ людем правосла́вным похвала́ и во́ином соблюде́ние,/ и ва́рваром побеждение, и в бе́дах необори́мый помо́щник,/ и гра́ду Углечу утвержде́ние.

Богоро́дичен:

Просла́вим Ма́терь Бо́га на́шего,/ пре́жде рождества́ пребы́сть Де́ва, Ма́ти Сы́на Божия,/ и по рождестве́ Де́ва яви́ся,/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

На хвали́тех, стихи́ры самогла́сны, глас 6:

Кре́пко во уме́ свое́м держа́ ты, благове́рный кня́же Рома́не,/ Божие сло́во во Ева́нгелии:/ кто хощет вели́к быти, да бу́дет всем слуга́./ И по сему́ словеси́ ты житие́ свое́ соверши́л еси́/ при животе́ свое́м неукло́нно к Бо́гу,/ труды́ и добродетель ко всем челове́ком име́л еси́,/ сего́ ра́ди по сме́рти во Ца́рствии Небеснем со А́нгелы ли́куеши,/ моли́ся Христу́ Бо́гу о ду́шах на́ших.

Ра́дуйся, благове́рный кня́же Рома́не,/ я́ко со́лнце, сияеши свои́ми чудесы во всей Руси́и,/ ра́дуйся, я́ко цвет прекра́сный, процве́л еси́/ во гра́де Углече свои́ми щедро́ты,/ моли́ся Христу́ Бо́гу о ду́шах на́ших.

Бога́тство неизрече́нное обре́л еси́, гра́де Углеч,/ воистинну еси́ бога́т,/ таковый свети́льник в тебе́ возси́я,/ благове́рный князь Рома́н,/ засту́пник тве́рдый яви́ся гра́ду своему́,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ о чтущих святу́ю па́мять твою́.

Избра́л еси́ бога́тство Небе́сное,/ изво́лил храни́ти Госпо́дни за́поведи,/ оста́вил еси́ земна́я Христа́ ра́ди/ и на Небеси́ со А́нгелы ликуеши,/ всеблаженне кня́же Рома́не,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ о творя́щих святу́ю па́мять твою́,

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, людие,/ покло́нимся и припаде́м ко свято́му благове́рному князю Рома́ну,/ той нас свободи́т от рук неве́рных язы́к и злотво́рных челове́к,/ и из рук ненави́стных моли́твами его́ свободи́мся.

И ны́не, Богоро́дичен по гла́су.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нны от обою́ кано́нов, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем: Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 151. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

С™aгw и3 прaведнагw сmмеHна бGопріи1мца и3 ѓнны прор0чицы.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, G: и3 с™aгw, G.

Стіхи6ры прaздника, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Творeцъ всsческихъ и3 и3збaвитель нaшъ м™рію дв7ою въ цeрковь прин0ситсz. Тёмже стaрецъ сего2 пріeмъ, съ рaдостію взывaше: нhнэ tпущaеши рабA твоего2, блaже, съ ми1ромъ, ћкоже и3зв0лилъ є3си2.

СmмеHнъ на рyки t дв7ы пріeмъ прeжде всёхъ вBкъ рождeннаго, сп7са ви1дэхъ, вопіsше, просвэщeніе твоеS слaвы концє1мъ: нhнэ tпущaеши рабA твоего2, блaже, съ ми1ромъ, ћкw ви1дэхъ тS днeсь.

Напослёдокъ вэкHвъ рождeна на спасeніе человёкwвъ, сmмеHнъ понесhй на рукaхъ сп7са, рaдуzсz вопіsше: ви1дэхъ свётъ kзhкwвъ и3 слaву ї}лz, нhнэ tпущaеши ћкоже рeклъ є3си2 ћкw бGъ, t сyщихъ здЁ велёніемъ твои1мъ.

И$ны стіхи6ры с™aгw, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Прaведенъ и3 совершeнъ, и3 по всемY слaвенъ сhй, бGодохновeнне, бGа є3ди1наго совершeнна, во є4же њправдaти мjръ пришeдшаго, под8sлъ є3си2 рукaми воплощeнна, и3 tрэши1тисz тэлесE вопіS є3мY: нhнэ tпущaеши рабA твоего2 съ ми1ромъ, чlвэколю1бче, ћкw ви1дэхъ тS днeсь.

Ю$ношствуz дyхомъ, престарёвъ же тёломъ, сmмеHне, њбэщaніе пріsлъ є3си2 не ви1дэти смeрти, д0ндеже ўви1диши младeнца ю4на, прeжде вBкъ сyщаго творцA и3 бGа всsческихъ, пл0тію њбнищaвша: ви1дэвъ же взыгрaлъ є3си2, и3 пл0ти разрэшeніе проси1лъ є3си2, къ бжcтвєннымъ селeніємъ прешeдъ рaдуzсz.

Ѓнна бGодохновeннаz и3 сmмеHнъ пребогaтый, прор0чествіемъ сіsющіи, въ зак0нэ же непор0чни ћвльшіисz, зак0на дaтелz, младeнца ћвльшасz по нaмъ ви1дэвше, томY нhнэ поклони1шасz. Тёхъ пaмzть днeсь рaдостнw прaзднуимъ, по д0лгу слaвzще ї}са, чlвэколю1бца.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ є7.

Гeрманово: Вeтхій дeньми мLнствовавъ пл0тію, м™рію дв7ою въ цeрковь прин0ситсz, своегw2 зак0на и3сполнsz њбэщaніе, є3г0же сmмеHнъ пріи1мъ глаг0лаше: нhнэ tпущaеши съ ми1ромъ, по глаг0лу твоемY, рабA твоего2, ви1дэша бо џчи мои2 спасeніе твоE, с™hй.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

БGоzвлeніz неизречeннагw нhнэ прaзднуемъ спаси1тельную благодaть: t дв7ы бо nтрокови1цы непрел0жнw младeнствовавъ хrт0съ бGъ, въ цeрковь бGу и3 nц7Y, м™рію нhнэ прин0ситсz, є3г0же пріeмъ сmмеHнъ рукaми њб8sтъ.

Стjхъ: Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ.

Во прbр0цэхъ ви1дэнъ бhлъ є3си2, ћкоже м0щно бsше, ї}се, тебE ви1дэти дрeвле, но нhнэ, б9ій сл0ве, пл0тію всемY мjру kви1лсz є3си2 в0лею, t дв7ы мRjи, хrтE, твоE спасeніе всBмъ сyщымъ t ґдaма kви1лъ є3си2, ћкw чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: Свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ їзрaилz.

На сінaйстэй горЁ зак0нъ ўчини1вый дрeвле, нhнэ въ сіHнэ грaдэ и3сполнsz закHннаz, рукaми бцdы, мLнецъ, хrтE, со всесожжє1ніи, на рукaхъ сmмеHна во хрaмъ внести1сz восхотёлъ є3си2 пл0тію.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ №.

Їwaнна монaха: Днeсь дрeвле мwmсeю въ сінaи зак0нъ подaвый, закHннымъ повинyетсz велёніємъ, нaсъ рaди ћкw милосeрдъ по нaмъ бhвъ. Нhнэ чи1стый бGъ, ћкw nтрочA с™о, ложеснA развeрзъ чcтыz, себЁ самомY ћкw бGъ прин0ситсz, зак0нныz клsтвы свобождaz, и3 просвэщaz дyшы нaшz.

Тропaрь прaздника, глaсъ №:

Рaдуйсz, бlгодaтнаz бцdе дв7о, и3зъ тебє1 бо возсіS сlнце прaвды хrт0съ бGъ нaшъ, просвэщazй сyщыz во тмЁ: весели1сz и3 ты2, стaрче прaведный, пріeмый во њб8‰тіz свободи1телz дyшъ нaшихъ, дaрующаго нaмъ воскресeніе.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь, три1жды.

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

Въ цeрковь принeслсz є3си2, жи1знь всsческихъ, менє2 рaди младeнствовавъ, подъ зак0номъ бhлъ є3си2, дрeвле начертaвъ на скрижaлэхъ зак0нъ на горЁ сінaйстэй, да вс‰ и3змэни1ши t зак0нныz дрeвніz раб0ты: слaва бlгоутр0бію твоемY, сп7се, слaва цrтвію твоемY, слaва смотрeнію твоемY, є3ди1не чlвэколю1бче.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Во хрaмъ принeслсz є3си2, nбы6чнаz и3сполнsz, творeцъ и3 вLка и3 зак0на дaтель, сп7се: и3 на рукaхъ сmмеHна бlговолeніемъ твои1мъ носи1тисz пл0тію, и4же всBмъ стрaшный, и3 всю2 твaрь содержaй, восхотёлъ є3си2, є3ди1не щeдре, свётъ св0й всBмъ tкрhти нaмъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7: И# с™aгw на ѕ7. КанHнъ прaздника. Глaсъ G.

Пёснь №.

Їрм0съ: Сyшу глубороди1тельную зeмлю с0лнце нашeствова и3ногдA, ћкw стэнa бо њгустЁ nбап0лы водA, лю1демъ пэшомореходsщымъ и3 бGоуг0днw пою1щымъ: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Да кaплютъ в0ду џблацы, сlнце бо на џблацэ лeгцэ носи1мо настaло є4сть, на нетлённую рукY, хrт0съ въ цeркви ћкw мLнецъ. Тёмже, вёрніи, возопіи1мъ: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Крэпи1тесz, рyцэ сmмеHни, стaростію њслaбленніи, лhста же претруждє1нна стaрча прaвw быстрw2 дви1житасz хrтY на срётеніе, ли1къ со безпл0тными состaвльше: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Рaзумомъ простє1ртаz нб7сA, весели1тесz, и3 рaдуйсz, землE: и3зъ пребжcтвенныхъ бо нёдръ хитрeцъ прошeдъ хrт0съ, м™рію дв7ою бGу nц7Y прин0ситсz мLнецъ, и4же прeжде всёхъ: слaвнw бо прослaвисz.

КанHнъ с™aгw, їHсифъ, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Пріими2 пёніе, сmмеHне бGопріи1мче.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz, свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Въ прaведныхъ селeніихъ рaдостнw водворszсz прaведнагw гDа, сmмеHне прaведный, и5же бжcтвенное твоE совершaющыz преставлeніе, њправдaти моли2, преблажeнне.

Въ зак0нэ бhвъ, сщ7еннодётель, сщ7eннэйше, є3г0же зак0нъ проповёда, мLнца ви1дэлъ є3си2: и3 є3стествA зак0номъ, бGопріи1мче, ќмеръ, къ безсмeртнэй рaдуzсz прешeлъ є3си2 жи1зни.

Рукaми держaщаго вселeнныz концы2, дв7и1ческими носи1ма рукaми ви1дэлъ є3си2, и3 честнhми твои1ми пріeмъ њб8‰тіи, мwmсeа вhшшій kви1лсz є3си2, пребогaте.

БGор0диченъ: П0лный и3стощавaетсz, превёчный начинaетсz, сл0во њдебелэвaетъ, содётель зи1ждетсz, невмэсти1мый вмэщaетсz во чрeвэ твоeмъ воплощaемь, бGобlгодaтнаz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверждeніе на тS надёющихсz, ўтверди2, гDи, цRковь, ю4же стzжaлъ є3си2 честн0ю твоeю кр0вію.

Перворождeнъ и3зъ nц7A прeжде вBкъ, перворождeнъ мLнецъ и3зъ дв7ы нетлённыz, ґдaму рyку простирaz kви1сz.

Младоyмна бhвша прeлестію первоздaннаго, пaки и3справлszй бGъ сл0во, младeнствовавъ kви1сz.

Земли2 и3счaдіе, пaки потeкшее въ ню2, бжcтвA соoбрaзное є3стество2 зижди1тель, ћкw непрел0жнэ, младeнствовавъ kви2.

И$нъ.

Їрм0съ: Ћкw непл0ды роди2 t kзы6къ цRковь, и3 мн0гое въ чaдэхъ и3знем0же с0нмище, чyдному бGу нaшему возопіи1мъ: с™ъ є3си2, гDи.

Возвhсивсz дэsньми сщ7eнными, бGоглаг0ливе, ћкw свэтови1дэнъ ст0лпъ выс0къ всес™0му д¦у бhлъ є3си2, ўтверждazсz ћвэ: тёмже восхвалsемъ тS.

Зак0ну гDа, развeрзшаго ложеснA дв7и1ча, и3мLнца плотон0сна, сmмеHне, бhвша ви1дэлъ є3си2, дaрующаго всBмъ и3збавлeніе.

Рукaми человёка создaвый, вопл0щсz, рукaми твои1ми держи1мь є4сть, њсвzщaz тS ћвэ, и3 къ жи1зни бyдущей проси1вшасz, блажeнне, tпущaетъ тS.

БGор0диченъ: Мhсленную тS клещY, ќгль носsщу бжcтвенный, t твои1хъ кровeй воплощeнна пaче ўмA, сmмеHнъ ћкw ви1дэ, всенепор0чнаz, рaдуzсz ўблажaше.

Кондaкъ с™aгw сmмеHна, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Стaрецъ днeсь tрэши1тисz t ю4зъ молsшесz, сегw2 житіS тлённагw, хrтA воспріsтъ на рyки, зижди1телz и3 гDа.

Сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ:

T дв7ы тS воплощeнна, хrтE, рaдуzсz под8sтъ сщ7eнный сmмеHнъ, нhнэ tпущaеши, вопіS, рабA твоего2, вLко: ѓнна же непор0чнаz прbр0чица и3 слaвнаz нhнэ и3сповёданіе и3 пёніе прин0ситъ тебЁ. Мh же, жизнодaвче, вопіeмъ ти2: слaва тaкw бlговоли1вшему.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS, хrтE: и3зъ ківHта бо прошeдъ, с™hни твоеS нетлённыz м™ре, въ хрaмэ слaвы твоеS kви1лсz є3си2, ћкw младeнецъ руконоси1мь: и3 и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

Рaдуzсz, сmмеHне, неизречeнныхъ таи1нниче, бцdа вопіsше, є3г0же t с™aгw дрeвле и3звэсти1сz тебЁ д¦а, младeнствовавшаго сл0ва хrтA на рyки пріими2, зовhй є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

На нег0же ўповaлъ є3си2, сmмеHне, в0зрастъ дётищный, рaдуzсz под8ими2 хrтA, ї}лz бжcтвеннагw ўтэшeніе, зак0на творцA и3 вLку, и3сполнsющаго зак0на чи1нъ, зовhй є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

Ви1дz сmмеHнъ сл0во безначaльное, съ пл0тію ћкw на пrт0лэ херувjмстэмъ дв7ою носи1маго, вин0внаго є4же бhти всsческихъ, ћкw младeнцу дивsсz, вопіsше є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

И$нъ.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ б9ествA, во џблацэ лeгцэ, пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Престарёлсz є3си2 въ стaрости, вёрою же њбнови1лсz є3си2, н0ва младeнца хотS ви1дэти, сmмеHне, всесовершeннаго, њбновлsюща мjръ њбетшaвшій прил0гомъ вeтхагw борцA.

Ўблажи1мъ соглaснw сmмеHна блажeннаго, ћкw спод0бльшасz ви1дэти бGа блажeннаго, въ пл0ть њб0лкшасz, ћкw да сотвори1тъ блажє1нны, nка‰нны прeжде бhвшыz.

Законодaвца тS вёмъ, и3 зак0нныхъ є3стествA вопл0щшагосz кромЁ, зак0нъ же н0въ ввeдшаго, сmмеHнъ взывaше: є3ди1не гDи, нhнэ tпусти1 мz къ жи1зни нетлённэй.

БGор0диченъ: И$же рук0ю вс‰ носsй, на рукaхъ носи1мый приснодв7ы, сію2 херув‡мъ содёла и3 сераф‡мъ вhшшу, ћкw роди1тельницу: ю4же воспои1мъ и3 благочeстнw ўблажи1мъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ћкw ви1дэ и3сaіа nбрaзнw на пrт0лэ превознесeна бGа, t ѓгGлъ слaвы дwрmноси1ма, q nкаsнный, вопіsше, ѓзъ: прови1дэхъ бо воплощaема бGа, свёта невечeрнz, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Разумёвъ бжcтвенный стaрецъ проzвлeнную дрeвле прор0ку слaву, рукaми сл0во зрS м™рними держи1мо, q рaдуйсz, вопіsше, чcтаz, ћкw прест0лъ бо держи1ши бGа, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Покл0нсz стaрецъ, и3 стопaмъ бжcтвеннэ прикоснyвсz неискусобрaчныz и3 бGомaтере, џгнь, речE, н0сиши, чcтаz: мLнца бою1сz њб8sти бGа, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Њчищaетсz и3сaіа t серафjма, ќгль пріeмъ, стaрецъ вопіsше бGомaтери: ты2 ћкоже клещaми рукaми просвэщaеши мS, подaвши, є3г0же н0сиши, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

ЎмA чистот0ю бGу вседержи1телю ћкw ѓгGлъ послужи1въ, бlжeнне, кр0вными жeртвами њчи1стилъ є3си2 дрeвле лю1ди ї}лєвы, кр0вь спаси1тельную предзнaменавъ ћснw.

Самого2 себE сотвори1лъ є3си2 хрaмъ бGу всес™ъ, дёлы бжcтвенными, бGоглаг0ливе. Тёмже ћкw мLнца во с™ёмъ хрaмэ ви1дэлъ є3си2 бGа съ пл0тію, тS преставлsюща къ бжcтвєннымъ селeніємъ.

Воспои1мъ днeсь д¦0внw ликyюще вси2, сmмеHна бGопріи1мца, и3 съ ни1мъ ѓнну цэломyдрую, прbр0ки сyщz б9іz, и3 сего2 ви1дэвшыz, нaсъ рaди мLнствовавшаго.

БGор0диченъ: Не њпали1въ ложeснъ твои1хъ є3стеств0мъ неизмённый, є3ди1на херув‡мъ с™ёйши, чlвёкъ kви1сz и3зъ тебє2 раждaемь, и3 tриновє1нныz тлёніемъ, вс‰ совокупи2, бGомaти, рождеств0мъ твои1мъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи2 къ тебЁ ви1дэвъ стaрецъ nчи1ма спасeніе, є4же лю1демъ пріи1де t бGа, хrтE, ты2 бGъ м0й.

СіHну ты2 кaмень возложи1лсz є3си2, непокори6вымъ претыкaніе и3 соблaзна кaмень, неруши1мое вёрныхъ спасeніе.

И#звёстнэ носS начертaніе, и4же прeжде вBкъ тS и3зрасти1вшаго, земнhхъ за милосeрдіе нhнэ нeмощію њбложи1сz.

Сн7у вhшнzгw, сн7у дв7ы, бGу nтрочaти бhвшему, покл0ншасz тебЁ нhнэ tпусти2 съ ми1ромъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Возопи2, проwбразyz погребeніе триднeвное, прbр0къ їHна, въ ки1тэ, молsсz: t тли2 и3збaви мS, ї}се, цRю2 си1лъ.

Возопи1лъ є3си2, внегдA ви1дэлъ є3си2 гDа, сmмеHне, ћкw њбэщaлсz є3си2 нhнэ рабA твоего2, сп7се, tпусти2, во ѓдэ сyщымъ всBмъ твоE бжcтвенное возвэщaюща воплощeніе.

Ўкраси1лсz є3си2, и3 мwmсeа свэтлёйшій бhлъ є3си2, на рyки добр0тою крaснаго пріи1мъ, сmмеHне стaрче, нaсъ рaди по нaмъ младeнца бhвша.

В0дъ тS и3сп0лнена б9eственныхъ сyща, и3 во ѓдwва дHльнаz мBста сшeдша, ви1дэвше тaмw сyщіи ќзницы, сmмеHне, б9eственныz росы2 и3сп0лнишасz.

БGор0диченъ: Ўлови1ти мS всегдA и4щетъ вселукaвый: но тогH мz сётей и3схи1ти, вLчце, и3 б9eственнымъ кр0вомъ кри1лъ твои1хъ цёла соблюди2.

Кондaкъ прaздника, глaсъ №:

Ўтр0бу дв7и1чу њсвzти1вый ржcтв0мъ твои1мъ, и3 рyцэ сmмеHнэ бlгослови1вый, ћкоже подобaше, предвари1въ, и3 нhнэ спaслъ є3си2 нaсъ, хrтE б9е: но ўмири2 во бранёхъ жи1тельство и3 ўкрэпи2 лю1ди, и4хже возлюби1лъ є3си2, є3ди1не чlвэколю1бче.

Јкосъ: Къ бцdэ притецeмъ, хотsщіи сн7а є3S ви1дэти, къ сmмеHну носи1ма, є3г0же съ нб7сE безпл0тніи ви1дzще, дивлsхусz глаг0люще: ч{днаz зри1мъ нhнэ и3 пресл†внаz, непостижи6маz, несказ†ннаz: и4же бо ґдaма создaвый н0ситсz, ћкw младeнецъ, невмэсти1мый вмэщaетсz на рукaхъ стaрчихъ, и4же въ нёдрэхъ неwпи1санныхъ сhй nц7A своегw2, в0лею њписyетсz пл0тію, ґ не бжcтв0мъ, є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: ТебE во nгни2 њроси1вшаго џтроки бGосл0вившыz, и3 въ дв7у нетлённу всeльшагосz, бGа сл0ва пои1мъ, бlгочeстнw пою1ще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Ґдaму и3звэсти1ти хотsй, и3дY во ѓдэ живyщу, и3 є4vэ принести2 бlговёстіе, сmмеHнъ вопіsше, со прbрHки ликyz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Р0да зeмна и3збавлszй бGъ, дaже до ѓда пріи1детъ: плBннымъ же подaстъ всBмъ њставлeніе, и3 прозрёніе слэпы6мъ, ћкw и3 нэмы6мъ вопи1ти: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И# твоE сeрдце, нетлённаz, nрyжіе пр0йдетъ, сmмеHнъ бцdэ провозгласи2, на кrтЁ зрsщи твоего2 сн7а, є3мyже вопіeмъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Зак0ннw гDу вседержи1телю ты2 послужи1лъ є3си2, прaведенъ ћкw и4стиннw, и3 въ зак0нэ непор0ченъ, бlжeнне1, бhвъ. Тёмже поeши: препётый nтцє1въ гDи и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Рaдость скорбsщихъ пріи1де, и3збавлeніе ї}лю вои1стинну kви1сz, ћкw младeнецъ въ хрaмэ своeмъ: tпусти1 мz къ жи1зни бyдущей, сmмеHнъ вопіsше рaдуzсz.

За милосeрдіе щедр0тъ твои1хъ, претруждeна мS зак0на пи1сменемъ, слsчена мS стaростію, tпусти2, сп7се, рабA твоего2: ћкw ви1дэхъ тS, сmмеHнъ взывaше, на земли2 носsща пл0ть.

БGор0диченъ: Не и3стощи1въ п0лный пречcтыхъ нёдръ р0ждшагw nц7A, въ твои1хъ нёдрэхъ, чcтаz, ћкw мLнецъ сэди1тъ, ўгот0ваz, и5мже восхотЁ ўпод0битисz, пречcтаz2, свzщeнное ћвэ сэдaлище.

Пёснь }.

Їрм0съ: Нестерпи1мому nгню2 соедини1вшесz, бGочeстіz предстоsще ю4ноши, плaменемъ же неврeждени, бжcтвенную пёснь поsху: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Лю1діе їзрaилєвы твою2 слaву є3мманyила, зрsще nтрочA и3зъ дв7ы, предъ лицeмъ бжcтвеннагw ковчeга нhнэ ликyйте: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

СE, сmмеHнъ вопіsше, прерэкaемое знaменіе сeй бyдетъ, бGъ сhй и3 nтрочA. СемY, вёрніи, возопіи1мъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Жив0тъ сhй, сeй бyдетъ падeніе непокори6вымъ, младeнствовавъ бGъ сл0во, ћкw востaніе всBмъ вёрою пою1щымъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроки благочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть: тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Њвдовёвшій мjръ бжcтвенныz слaвы, пришeдшаго невэстоукраси1ти пребжcтвеннаго, вдовA сyщи ѓнна всехвaльнаz, и3 прbр0чества бlгодaтію њблистaемаz прослaви є3го2, и3 бyдущее всBмъ предстоsщымъ показaше бжcтвенное и3збавлeніе.

ЗакHнныz жє1ртвы приноси1лъ є3си2, ѓгнца за милосeрдіе несказaнное, кр0вь сп7си1тельную провозвэщaz и3здалeча, бlжeнне свzщeнниче: є3г0же воплощeнна пріeмъ, сmмеHне, прослaвилсz є3си2 пaче мwmсeа и3 всёхъ прbрHкъ.

Ви1дэвъ желaемаго, разрэшeніе пріsлъ є3си2 тэлeсное, бGодохновeнне, и3 ћкоже зрёлаz пшени1ца прешeлъ є3си2 ко nтцє1мъ, слaвне, воспитaнъ въ стaрости д0брэй. Тёмже твою2 всепрaзднственную пaмzть рaдостію душeвною совершaемъ.

БGор0диченъ: Ћкw крjнъ, ћкw бlгов0ненъ шип0къ, ћкw бжcтвенное њбонsніе њбрётъ тS сл0во пребжcтвенное, пречcтаz бGоневёсто, и3 въ твою2 ўтр0бу всели1сz, благоухaz нaше є3стество2, ѕлосмрaдіz и3сп0лншеесz, є4же t грэхA, мRjе бцdе.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Въ зак0нэ сёни и3 писaній џбразъ ви1димъ, вёрніи, всsкъ мyжескій п0лъ, ложеснA разверзaz, с™ъ бGу. Тёмъ перворождeнное сл0во nц7A безначaльна, сн7а первородsщасz м™рію неискусомyжнw, величaемъ.

И$же дрє1внимъ новорождeнныхъ г0рличищъ супрyгъ, дв0ица же бsше птенцє1въ, въ ни1хже мёсто бжcтвенный стaрецъ и3 цэломyдреннаz ѓнна прbр0чица t дв7ы рождeнному и3 сн7у є3динор0дному џ§у, въ цeрковь приноси1му, слyжатъ величaюще.

Воздaлъ є3си2 мнЁ, вопіsше сmмеHнъ, спасeніz твоегw2, хrтE, рaдованіе: воспріими2 твоего2 служи1телz, сёнію претруждeннаго, н0выz благодaти сщ7еннопроповёдника тaйнаго, во хвалeніи величaюща.

Свzщеннолёпнw и3сповёдашесz ѓнна прорицaющи, цэломyдреннаz и3 препод0бнаz и3 стaрица вLцэ въ цeркви ћвственнw: бцdу же проповёдающи всёмъ сyщымъ, величaше.

И$нъ.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть: тh же, дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz, мjрови благословeніе процвэлA є3си2. Тёмъ тS вси2 величaемъ.

Чє1стны рyцэ твои2 вои1стинну прикоснyвшыzсz, бGопріи1мче, бжcтвєннымъ ўдесє1мъ прикасaющагwсz горaмъ, ћкоже поeтъ дв7дъ, и3 дымsтсz: бlжeнъ вои1стинну ты2 бhлъ є3си2. Тёмже дост0йнw восхвалsемъ тS.

Рaка твоS и3сточaетъ вBрнымъ и3сцэлє1ніz, пaмzть же блажeннаz сіsющи пaче с0лнца, и3 всёхъ дyшы просвэщaющи, и3 мрaка мhсленнагw и3схищaющи, свzщеннотаи1нниче всечeстне.

Просвэщaютъ сіsніемъ мhсленнымъ ћкw с0лнце и3 лунA подс0лнечную, ѓнна цэломyдреннаz и3 прbр0чица, стaрецъ же сmмеHнъ слaвный: и4хже рaди нaсъ, чlвэколю1бче гDи, грэх0вныz тмы2 и3збaви.

БGор0диченъ: Ћвльшуюсz тS м™рь б9ію ћкw ви1дэвъ, бцdе, стaрецъ речE, ћкоже прbр0къ: сE тв0й сн7ъ на востaніе и3 падeніе мн0гихъ лежи1тъ, вLчце, и3 въ знaменіе неудобосказyемое.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Непремённэ по v3постaси въ тебЁ, бGороди1тельнице, пл0тію соедини1сz безсёменнw, и3 младeнствова сл0во, є3г0же на рукaхъ носsщи, херувjмски ћкw пrт0лъ, нhнэ бGу nц7Y принеслA є3си2, и3 сmмеHнъ стaрецъ рaдуzсz пріsтъ того2.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника:

Д¦омъ во с™и1лищи предстaвъ стaрецъ, на рyки воспріsтъ зак0на вLку, вопіS: нhнэ со{зъ мS плотски1хъ разрэши2, ћкоже рeклъ є3си2, съ ми1ромъ: ви1дэхъ бо nчи1ма tкровeніе kзhкwвъ, и3 їзрaилю спасeніе.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Триднeвенъ:

Воспріими2, речE, сmмеHне, зижди1телz всsческихъ рукaма. Q стaрче! Под8ими2 хrтA, є3г0же дв7а nтрокови1ца роди2 безъ сёмене, на рaдость р0ду нaшему.

Стjхъ: Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ.

Зак0ну творцA и3 бGа, є3г0же трепeщутъ ѓгGльскаz мнHжества, сошeдшесz воспои1мъ, лю1діе, є3ди1наго бlгодётелz и3 зак0ну законодaтелz, во спасeніе дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: Свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Нhнэ tпущaеши, вLко, рабA твоего2, ћкоже рeклъ є3си2, съ ми1ромъ: ћкw ви1дэхъ тS, хrтE, свёта первовёчнаго, со{зъ мS плотски1хъ, во tкровeніе kзhкwвъ и3 їзрaилю.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7:

Сщ7eннаго сщ7eннаz дв7а принесE во с™и1лище с™и1телю, простeръ же рyцэ сmмеHнъ, пріsтъ сего2 рaдуzсz, и3 возопи2: нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ, гDи.

На літургjи, Блажє1нна t канHна прaздника, пёснь №-z: с™aгw, пёснь ѕ7-z.

Прокjменъ прaздника: и3 с™aгw, глaсъ з7:

Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ, и3 ўповaетъ на него2.

Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й:

Ґпcлъ во є3врeємъ, зачaло тк7а t полY.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Свётъ возсіS првdнику, и3 пр†вымъ сeрдцемъ весeліе.

Е#ђліе луки2, зачaло }.

Причaстенъ прaздника, и3 с™aгw:

Въ пaмzть вёчную:

 

 

Равноапcльнагw ніколaz ґрхіепjскопа токjйскагw, ґп0стола kп0ніи.

На мaлэй вечeрнэ. Да поeтсz послёдованіе с™hхъ сmмеHна бGопріи1мца и3 ѓнны пррbчцы.

На вели1цэй вечeрнэ, На ГDи, воззвaхъ: стaвимъ стіхHвъ }, и3 поeмъ стіхи6ры, повторsюще пє1рвыz, прeжде прaздника:

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Творeцъ всsческихъ и3 и3збaвитель нaшъ м™рію дв7ою въ цeрковь прин0ситсz. Тёмже стaрецъ сего2 пріeмъ, съ рaдостію взывaше: нhнэ tпущaеши рабA твоего2, блaже, съ ми1ромъ, ћкоже и3зв0лилъ є3си2.

СmмеHнъ на рyки t дв7ы пріeмъ прeжде всёхъ вBкъ рождeннаго, сп7са ви1дэхъ, вопіsше, просвэщeніе твоеS слaвы концє1мъ: нhнэ tпущaеши рабA твоего2, блaже, съ ми1ромъ, ћкw ви1дэхъ тS днeсь.

Напослёдокъ вэкHвъ рождeна на спасeніе человёкwвъ, сmмеHнъ понесhй на рукaхъ сп7са, рaдуzсz вопіsше: ви1дэхъ свётъ kзhкwвъ и3 слaву ї}лz, нhнэ tпущaеши ћкоже рeклъ є3си2 ћкw бGъ, t сyщихъ здЁ велёніемъ твои1мъ.

Стіхи6ры с™и1телz, глaсъ в7.

Под0бенъ: Кjими похвaльными вэнцы2:

Кaкw тS воспёти возм0жемъ, с™и1телю нік0лае равноапcтольне; дерзнyлъ бо є3си2 р0дину њстaвити бlгочести1вую, роди1телей, д0мъ и3 бли1жнихъ, и3 ћкоже ґпcтwли хrтHвы и3ногдA tидти2 въ зeмлю невёдомую и3 далечaйшую, и3дёже тS гнёвомъ и3 ѕл0бою срэт0ша и3 ўби1ти тS хотsху за нeнависть ко хrтY и3 къ пр0повэди твоeй. Но послaвый хrт0съ тS соблюдE, и4же и3мёzй вeлію ми1лость.

Кaкw воспёти тS возм0жемъ, с™и1телю нік0лае равноапcтольне; кmрjлла бо и3 меf0діz словeнскихъ бhвъ ўчени1къ позднёйшій, прошeлъ є3си2 пyть и4хъ тёсный и3 приск0рбный, преложи1въ труд0мъ вели1кимъ вс‰ кни6ги бlгочeстіz правослaвнагw и3 дaвъ kп0нцамъ сокр0вище безцённое, ћкw да просвэщaютсz вёдэніемъ, да м0лzтсz бGу свои1мъ си и4хъ kзhкомъ и3 да процвэтaетъ среди2 ни1хъ цRковь хrтA бGа нaшегw, и4же и3мёzй вeлію ми1лость.

Кaкw воспёти тS возм0жемъ, с™и1телю нік0лае равноапcтольне; ўвэнчa бо тS гDь вэнцы2 препод0біz и3 ґрхіерeйства и3 ґпcтольства: tрeксz бо мjра, всего2 себE предaлъ є3си2 бGу во служeніе: свzщеннодёйствуz же бlгодарeніz жeртву тaйную въ пи1щу нбcную твои1хъ чaдъ, проповёдалъ є3си2 сл0во хrт0во, доводS є5 до раздэлeніz члeнwвъ же и3 мозгHвъ слyшающихъ: со ґпcтолы же нhнэ водворszсz, м0лишисz њ нaсъ хrтY, и4же и3мёzй вeлію ми1лость.

Слaва, с™и1телz, глaсъ }:

Вост0къ свhше сhй, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, њзари2 свётомъ твои1мъ невечeрнимъ всю2 странY восходsщагw с0лнца и3 пролeй на всёхъ вразуми1тельную бlгодaть твою2, ћкw да ўмили1вшесz нар0ды вси2 вни1дутъ во дв0ръ џвчій цRкве правослaвныz, и3 принесyтъ тебЁ гобзовaніе плодHвъ бlгочести1выхъ, и3 тёмъ возмeздzтъ труды2 т‰жкіz равноапcтола земли2 своеS, с™и1телz ніколaz. Тогw2 моли1твами сп7си2 дyшы всёхъ почитaющихъ честнyю пaмzть є3гw2.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ ѕ7:

Да tвeрзетсz двeрь нбcнаz днeсь: безначaльное бо сл0во џ§ее, начaло пріи1мъ подъ лёты, не tстyпль своегw2 бжcтвA, t дв7ы, ћкw младeнецъ четыредесzтоднeвенъ мaтерію в0льнэ прин0ситсz въ цRковь зак0нную! И# сего2 на рyки пріeмлетъ стaрецъ, tпусти2 зовhй рабA, вLко, и4бо џчи мои2 ви1дэста сп7сeніе твоE! Пришeдый въ мjръ сп7сти2 р0дъ человёчь, гDи, слaва тебЁ.

Вх0дъ.

Свёте ти1хій:

Прокjменъ днE и3 чтє1ніz с™и1тєльскаz три2.

При1тчей чтeніе. (Главы6 G и3 }.)

Пaмzть првdнагw съ похвалaми, и3 бlгословeніе гDне на главЁ є3гw2. Бlжeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Чтcнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ, всe же чcтн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй, и3 лBта животA въ десни1цэ є3S: въ шyйцэ же є3S богaтство, и3 слaва. T ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 млcть на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте ќбw менE, q ч†да! Чтcн†z во рекY: и3 бlжeнъ человёкъ, и4же пути6 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ человёчєскимъ: ћкw ѓзъ премyдрость ўстр0ихъ совётъ, и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3 ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ бlгодaть. Разумёйте ќбw неѕл0бивіи ковaрство, ненакaзанніи же прилагaйте сердцA. Послyшайте менE и3 пaки, чтcн†z бо рекY, и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz: ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь м0й, мeрзки же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно: Вс‰ пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. НаучY во вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

Премyдрости соломHновы чтeніе. (Главы6 ‹, ѕ7 и f7.)

ЎстA првdнагw кaплютъ премyдрость: ўстнё же мужeй мyдрыхъ вёдzтъ бlгодaть. ЎстA мyдрыхъ поучaтсz премyдрости, прaвда же и3збавлsетъ и5хъ t смeрти. Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда. Сhнъ во првdнъ раждaетсz въ жив0тъ, и3 во бlги1хъ свои1хъ пл0дъ прaвды њб8и1метъ. Свётъ првdнымъ всегдA, и3 t гDа њбрsщутъ бlгодaть и3 слaву. љзhкъ мyдрыхъ дHбраz свёсть, и3 въ сeрдцэ и4хъ почjетъ мyдрость. Лю1битъ гDь прпdбнаz сердцA, пріsтни же є3мY вси2 непор0чніи въ пути2. Мyдрость гDнz просвэщaетъ лицE разyмнагw. Постигaетъ бо желaющыz ю5, прeжде дaже разумёти ю5: и3 ўд0бь ќзритсz t лю1бzщихъ ю5. Ќтреневавый къ нeй не ўтруди1тсz: и3 бдsй є3S рaди, вск0рэ без8 печaли бyдетъ. Ћкw дост0йныхъ є3S самA њбх0дитъ и4щущи: и3 во стезsхъ є3S kвлsетсz и5мъ бlгопріeмнэ. Мyдрости никогдaже њдолёетъ ѕл0ба. Си1хъ рaди и3 рачи1тель бhхъ добр0ты є3S: и3 возлюби1хъ ю5, и3 поискaхъ t ю4ности моеS: И# взыскaхъ невёсту привести2 себЁ, ћкw всёхъ вLка возлюби2 ю5. Таи1бница бо є4сть б9іz хи1трости, и3 њбрэтaтельница дёлъ є3гw2. Труды2 є3S, сyть добродётєли: цэломyдрію же и3 рaзуму тA ўчи1тъ, прaвдэ и3 мyжеству, и5хже потрeбнэе ничт0же є4сть къ житіи2 человёкwмъ. Ѓще же и3 мн0гагw и3скyсства желaетъ кто2, вёсть дрє1внzz, и3 бhти хот‰щаz разсм0тритъ: Свёсть и3зви6тіz словeсъ, и3 разрэшє1ніz гадaній: знaмєніz и3 чудесA проразумёетъ, и3 сбыті‰ времeнъ и3 лётъ: и3 всBмъ совётникъ є4сть бlгъ, ћкw безсмeртіе є4сть въ нeй, и3 бlгослaвіе во nбщeніи словeсъ є3S. Сегw2 рaди бесёдовахъ ко гDу, и3 помоли1хсz є3мY, и3 рёхъ t всегw2 сeрдца моегw2: Б9е nтцє1въ, и3 гDи млcти, сотвори1вый вс‰ сл0вомъ твои1мъ, и3 мyдростію твоeю ўстр0ивый человёка, да владёетъ бhвшими t тебE тварьми2, и3 да ўправлsетъ мjръ въ препод0біи и3 прaвдэ: Дaждь ми2 твои1хъ пrт0лwвъ присэдsщую премyдрость, и3 не tлучи2 менE t џтрwкъ твои1хъ, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сhнъ рабhни твоеS. Посли2 ю5 съ нб7съ t с™aгw жили1ща твоегw2, и3 t пrт0ла слaвы твоеS, да сyщи со мн0ю научи1тъ мS, что2 бlгоуг0дно є4сть пред8 тоб0ю: и3 настaвитъ мS въ рaзумъ, и3 сохрани1тъ мS въ слaвэ своeй. Помышлє1ніz бо смeртныхъ вс‰ боzзли6ва, и3 погрэши1тєльна ўмышлє1ніz и4хъ.

Премyдрости соломHновы чтeніе. (Главы6 д7, ѕ7, з7, в7.)

Похвалsему првdнику, возвеселsтсz лю1діе: Безсмeртіе бо є4сть пaмzть є3гw2, ћкw t гDа познавaетсz, и3 t человBкъ: и3 ўг0дна гDви душA є3гw2. Возлюби1те u5бо, q мyжіе, мyдрость, и3 поживетE: восхощи1те є3S, и3 накaзани бyдете: начaло бо є3S любы2, и3 соблюдeніе зак0на. Почти1те премyдрость, да во вёки цrтвуете. ВозвэщY вaмъ, и3 не скрhю t вaсъ т†инъ б9іихъ: Ћкw т0й мyдрости настaвникъ є4сть, и3 мyдрыхъ и3спрaвитель, и3 всsкому смhслу и3 дёлу хитрeцъ. И# всBмъ смhслwмъ научи1тъ мyдрость: є4сть бо въ нeй д¦ъ разyменъ и3 с™ъ, и3 сіsніе свёта присносyщнагw, и3 w4бразъ бlгости б9іz. ТA дрyги б9іz и3 прbр0ки ўстроsетъ: Бlголёпнэйши же є4сть с0лнца, и3 пaче всsкагw сотворeніz ѕвёздъ: свёту сосуждaема, њбрэтaетсz пeрвэйши. ТA ўгождaющихъ є4й t болёзней и3збaви, и3 настaви на стєзи2 пр†выz. ДадE и5мъ рaзумъ и3мёти свsтъ, и3 сохрани2 | t ловsщихъ, и3 п0двигъ крёпокъ подадE и5мъ. Да разумёютъ вси2, ћкw си1льнэе всегw2 є4сть бlгочeстіе. И# никогдaже прем0жетъ ѕл0ба мyдрости, нижE прeйдетъ ѕлы6z њбличaющи сyдъ. Рек0ша же въ себЁ, помhсливше непрaведнw: наси1льствуемъ прaведному, и3 не пощади1мъ прпdбства є3гw2, ни ўсрами1мсz сэди1нъ стaрости многолётны. Бyдетъ бо нaмъ крёпость зак0нъ: и3 ўлови1мъ прaведнаго, ћкw неуг0денъ нaмъ є4сть и3 проти1витсz дэлHмъ нaшымъ, и3 пон0ситъ нaмъ tпадeніе зак0на, и3 њбличaетъ нaмъ согрэшє1ніz наказaніz нaшегw. Возвэщaетъ нaмъ рaзумъ и3мёти б9ій, и3 џтрока гDнz себE и3менyетъ. Бhсть нaмъ на њбличeніе помышлeніємъ нaшымъ, и3 тsжекъ нaмъ є4сть и3 ви1димь: ћкw непод0бно и3ны6мъ житіE є3гw2 и3 и3змэнeны стєзи2 є3гw2. Въ поругaніе вмэни1хомсz є3мY, и3 ўдалsетсz t путeй нaшихъ ћкw t нечистHтъ, и3 блажи1тъ послBднzz прaведныхъ. Ўви1димъ ќбw, ѓще словесA є3гw2 и4стинна сyть, и3скуси1мъ, ±же сбывaютсz є3мY. Ругaніемъ и3 мyкою и3стsжемъ є3го2, да разумёемъ кр0тость є3гw2, и3 и3скyсимъ безѕл0бство є3гw2: смeртію без8wбрaзною њсyдимъ є3го2, бyдетъ бо посэщeніе t словeсъ є3гw2. Сі‰ помhслиша, и3 прельсти1шасz: њслэпи1 бо | ѕл0ба и4хъ, и3 не разумёша т†инъ б9іихъ, и3 не разсуди1ша, ћкw ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ, животA и3мёzй и3 смeрти влaсть, и3 сп7сazй во врeмz ск0рби, и3 и3збавлszй t всsкагw ѕлA. Щeдръ и3 млcтивъ, и3 даS преподHбнымъ свои1мъ бlгодaть, и3 своeю мhшцею гHрдымъ противлszсz.

На літjи стіхи6ры прaздника, ћкоже и3 на стіх0внэ:

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

БGоzвлeніz неизречeннагw нhнэ прaзднуемъ спаси1тельную благодaть: t дв7ы бо nтрокови1цы непрел0жнw младeнствовавъ хrт0съ бGъ, въ цeрковь бGу и3 nц7Y, м™рію нhнэ прин0ситсz, є3г0же пріeмъ сmмеHнъ рукaми њб8sтъ.

Стjхъ: Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ.

Во прbр0цэхъ ви1дэнъ бhлъ є3си2, ћкоже м0щно бsше, ї}се, тебE ви1дэти дрeвле, но нhнэ, б9ій сл0ве, пл0тію всемY мjру kви1лсz є3си2 в0лею, t дв7ы мRjи, хrтE, твоE спасeніе всBмъ сyщымъ t ґдaма kви1лъ є3си2, ћкw чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: Свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ їзрaилz.

На сінaйстэй горЁ зак0нъ ўчини1вый дрeвле, нhнэ въ сіHнэ грaдэ и3сполнsz закHннаz, рукaми бцdы, мLнецъ, хrтE, со всесожжє1ніи, на рукaхъ сmмеHна во хрaмъ внести1сz восхотёлъ є3си2 пл0тію.

Слaва, с™и1телz, глaсъ }:

С™и1телю нік0лае, пожи1въ и3 потруди1всz неустaннw вс‰ дни6 животA твоегw2 въ kп0ніи kзhчестэй мyдростію и3 прaвдою, преложи1лъ є3си2 ѕл0бу людeй стропти1выхъ въ кр0тость и3 люблeніе. Тёмже є3гдA скончaлъ є3си2 п0двигъ тв0й приснопaмzтный и3 прешeлъ є3си2 tсю1ду въ вBчнаz жили6ща, вси2 восплaкашасz твоегw2 лишeніz и3 припaдаютъ дaже до нhнэ ко гр0бу твоемY просsще п0мощи моли1твъ твои1хъ, и4же д0брэ соблю1дшагw завётъ ґпcтольскій и3 пріwбрётшагw ћкw є3пjскопъ цRкве свидётельство внёшнихъ, не т0кмw свои1хъ. Не престaй u5бо назирaz стaдо твоE, во є4же крещє1ннымъ чaдамъ твои6мъ преспэвaти бlгочeстіемъ, некрещє1ннымъ же ўмили1тисz когдA и3 вни1ти въ л0но цRкве правослaвныz и3 всBмъ сп7сти1сz съ люб0вію прaзднующымъ с™yю пaмzть твою2.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже:

И$же на херувjмэхъ носи1мый и3 пэвaемый t сераф‡мъ, днeсь въ бжcтвенное с™и1лище по зак0ну приноси1мь, на стaрческихъ, ћкw на прест0лэ, сэди1тъ рукaхъ, и3 t їHсифа пріeмлетъ дaры бGолёпнw, ћкw супрyгъ г0рличищъ, несквeрную цRковь, и3 t kзы6къ новоизбр†нныz лю1ди: голуби6на же двA птенц†, ћкw начaльникъ вeтхагw же и3 н0вагw, є4же къ немY њбэщaніz, сmмеHнъ конeцъ пріeмъ, благосл0вz дв7у мRjю бцdу, страстeй џбразы и4же и3зъ неS провозгласи2, и3 t негw2 прошaше tпущeніz, вопіS: нhнэ tпусти1 мz, вLко, ћкоже прeжде возвэсти1 ми: ћкw ви1дэхъ тS первовёчнаго свёта, и3 сп7са гDа, хrтоимени6тымъ лю1демъ.

Тропaрь с™и1телz, глaсъ д7:

Ћкw ґпcтолwмъ сопричaстника въ трудёхъ и3 возмeздіихъ цRковь тS съ люб0вію почитaетъ, с™и1телю џтче нік0лае равноапcтольне. Положи1въ бо мн0гими п0двиги начaло правослaвіz въ kп0ніи kзhчестэй, ўмн0жилъ є3си2 въ нeй ч†да сп7сeніz, и3 по кончи1нэ пріsтъ тS бGъ во њби1тели ґпcтолъ свои1хъ по достоsнію. Сегw2 рaди м0лимъ тS моли1сz гDеви пребhти и3 въ прє1днzz дёлу твоемY незhблему на вёки, и3 ввести1сz въ л0но цRкве правослaвныz всBмъ поги1бнути и3мyщымъ, ўмири1тисz мjрови и3 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ №:

Рaдуйсz, бlгодaтнаz бцdа дв7о, и3зъ тебe бо возсіS с0лнце прaвды, хrт0съ бGъ нaшъ, просвэщazй сyщыz во тьмЁ! Весели1сz и3 ты2, стaрче прaведный, пріeмый во њб8sтіz свободи1телz дyшъ нaшихъ, дaрующаго нaмъ воскресeніе.

На ќтрени. На БGъ гDь: тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™и1телz, и3 нhнэ, прaздника.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое тaйнw:

Повелёніе свhше пріeмъ въ хрaмэ б9іи, є4же и3дти2 на ґпcтольство въ kп0нію, и3 крeстъ и4ноческій и3 бlгодaть сщ7eнства, во всеoрyжіи сeмъ њстaвилъ є3си2 р0дину и3 tшeлъ є3си2 въ дaльнюю зeмлю kзhческую. Но п0мощію бlгодaти потруди1всz ўсeрднw, пожaлъ є3си2 плоды2 рaдости, мнHгіz дyшы сп7сaющихсz.

Слaва, и3 нhнэ, сэдaленъ прaздника, глaсъ №:

Ли1къ ѓгGльскій да ўдиви1тсz чудеси2, земнjи же глaсы возопіeмъ пёніе, зрsще неизречeнное б9іе снизхождeніе, є3гHже бо трепeщутъ нбcныz си6лы, нhнэ стaрче њб8eмлютъ рyцэ, є3ди1нагw чlвэколю1бца.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7:

Под0бенъ: Вознесhйсz на кrтъ:

Вознесeнъ бhвъ бGомъ въ сaнъ ґпcтола, воспріsлъ є3си2 завётъ хrт0въ въ глубинY души2, и3 ѓгнz посреди2 волкHвъ, никaкоже ўстраши1сz, но крещaz людeй, и3 ўстроsz цRкви, и3 воздвизaz хрaмы, и3сп0лнилъ є3си2 зaповэдь бGолёпно, тёмже и3 соблюдeсz тебЁ вэнeцъ прaвды нетлённый.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ №.

Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Сhй со nц7eмъ на пrт0лэ с™ёмъ, пришeдъ на зeмлю t дв7ы роди1сz, младeнецъ бhсть лBты сhй неwпи1санъ, є3г0же пріeмъ сmмеHнъ на рyки, рaдуzсz глаг0лаше: нhнэ tпущaеши, щeдре, возвесели1въ рабA твоего2.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрость: 

Премyдрость бжcтвенную всосaвъ ўм0мъ и3 сeрдцемъ въ д0мэ, хрaмэ и3 ўчи1лищахъ ру1сскихъ, бhлъ є3си2 и3ст0чникъ воды2, текyщіz въ жив0тъ вёчный, и3 и3дёже ѓще бhлъ є3си2, вс‰ напои1лъ є3си2 жи1зни дyха њкрeстъ себE: ты2 њбрати2 kп0нцєвъ въ правослaвіе, начaвъ t пeрвагw, ты2 положи2 њсновaніе цRкве въ kп0ніи, ты2 воспэвaемъ бывaеши днeсь по достоsнію. Моли2 хrтA бGа преумн0жити дёло твоE и3 согрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Младeнствуеши менE рaди, вeтхій дeньми. Чищeніемъ пріoбщaешисz, чистёйшій б9е, да пл0ть ўвёриши мнЁ ю4же t дв7ы. И# си1мъ сmмеHнъ поучazсz, познa тz бGа ћвльшагосz пл0тію, и3 ћкw жи1знь лобзaше и3 рaдуzсz стaрчески взывaше: tпусти2 менE, тебe бо ви1дэхъ, животA всsческихъ.

Тaже степє1нна, №-й ґнтіфHнъ, глaсъ д7:

T ю4ности моеS:

Прокjменъ, глaсъ д7:

ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

Стjхъ: Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, внуши1те, вси2, живyщіи по вселeннэй.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе t їwaнна, зачaло lє.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра самоглaсна, глaсъ ѕ7:

И#зліsсz бlгодaть во ўстнaхъ твои1хъ, с™и1телю џтче нік0лае, є4же проповёдати хrтA kп0нцамъ сл0вомъ и3 писaніемъ. И# бhлъ є3си2 пaстырь вёрнагw стaда, съ ни1мже кyпнw не боsлсz є3си2 мaлости своеS, пaче же рaдовалсz є3си2 бlгодaтнымъ начaломъ, и3 крёпкою надeждою возрастaніz, и3 бlговолeніемъ nц7A нбcнагw, дaрующагw цrтво. Тогw2 моли1твами, хrтE б9е, подaждь ми1ръ и3 бlгочeстіе мjрови, и3 душaмъ нaшымъ вeлію и3 богaтую ми1лость.

КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7. Глaсъ G.

Пёснь №.

Їрм0съ: Сyшу глубороди1тельную зeмлю с0лнце нашeствова и3ногдA, ћкw стэнa бо њгустЁ nбап0лы водA, лю1демъ пэшомореходsщымъ и3 бGоуг0днw пою1щымъ: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Да кaплютъ в0ду џблацы, сlнце бо на џблацэ лeгцэ носи1мо настaло є4сть, на нетлённую рукY, хrт0съ въ цeркви ћкw мLнецъ. Тёмже, вёрніи, возопіи1мъ: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Крэпи1тесz, рyцэ сmмеHни, стaростію њслaбленніи, лhста же претруждє1нна стaрча прaвw быстрw2 дви1житасz хrтY на срётеніе, ли1къ со безпл0тными состaвльше: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Рaзумомъ простє1ртаz нб7сA, весели1тесz, и3 рaдуйсz, землE: и3зъ пребжcтвенныхъ бо нёдръ хитрeцъ прошeдъ хrт0съ, м™рію дв7ою бGу nц7Y прин0ситсz мLнецъ, и4же прeжде всёхъ: слaвнw бо прослaвисz.

КанHнъ с™и1телz, парfeній, глaсъ №, є3гHже краегранeсіе:

Kп0ніе, спасaйсz правослaвіемъ.

Пёснь №.

Їрм0съ: Г0рькіz раб0ты и3збaвльсz ї}ль, непроходи1мое пр0йде ћкw сyшу. ВрагA зрS потоплsема, пёснь ћкw бlгодётелю поeтъ бGу, чудодёющему мhшцею выс0кою, ћкw прослaвисz.

Ћкоже мwmсeй не ўбоsлсz є3си2 фараwни1тскихъ страховaній, но мyжественнw пр0йде провести2 р0дъ kп0нскій чрез8 м0ре крещeніz въ њбэтовaнную зeмлю правослaвіz, гDеви поS: слaвнw бо прослaвисz.

Покрывaша тS џблакъ б9іz бlгодaти во дни6 напaстей, въ нощи1 же твоеS t людeй њстaвленности свётъ бжcтвенный тS њсіzвaше, въ твeрдомъ терпёніи гDви пою1ща: слaвнw бо прослaвисz.

Џный мwmсeй дадE нар0ду своемY зак0нъ сінaйскій, сeй же kп0нскому нар0ду дадE вeсь зак0нъ правослaвнагw благочeстіz, ћкw да поучaютсz и3 возрастaютъ, гDеви пою1ще: слaвнw бо прослaвисz.

БGор0диченъ: Неискусобрaчнаz м™и, не престaй помогaющи моли1твами твоегw2 равноапcтола ніколaz, процвэтaти правослaвію въ kп0ніи, ўмhтисz всемY нар0ду бaнею пакибытіS и3 спасти1сz всBмъ пою1щымъ гDеви: слaвнw бо прослaвисz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверждeніе на тS надёющихсz, ўтверди2, гDи, цRковь, ю4же стzжaлъ є3си2 честн0ю твоeю кр0вію.

Перворождeнъ и3зъ nц7A прeжде вBкъ, перворождeнъ мLнецъ и3зъ дв7ы нетлённыz, ґдaму рyку простирaz kви1сz.

Младоyмна бhвша прeлестію первоздaннаго, пaки и3справлszй бGъ сл0во, младeнствовавъ kви1сz.

Земли2 и3счaдіе, пaки потeкшее въ ню2, бжcтвA соoбрaзное є3стество2 зижди1тель, ћкw непрел0жнэ, младeнствовавъ kви2.

И$нъ.

Їрм0съ: Прeжде вBкъ t nц7A рождeнному нетлённw сн7у и3 въ послBднzz t дв7ы воплощeнному безсёменнw, хrтY бGу возопіи1мъ: вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2, гDи.

И#зо ќстъ твои1хъ не и3зhде велерeчіе, смирeнъ сhй, но, ўтверди1въ въ гDэ сeрдце твоE, вели6каz соверши1лъ є3си2, въ терпёніи взывaz: с™ъ є3си2, гDи.

Е#ли1ко противлsхусz сл0ву твоемY невёрніи, толи1ко пaче ўтверждaлъ є3си2 въ гDэ дyхъ тв0й, и3 не ўбоsвсz, и3 вспsть не возврати1всz, сп7слъ є3си2 сп7сeніz и4щущихъ, взывaz: с™ъ є3си2, гDи.

С™ость б9ію проповёдуz и3 сaмъ ю5 стzжавaz, ўмили1лъ є3си2 наконeцъ коравосердeчныхъ и3 мн0жество и4хъ привeлъ є3си2 ко гDу, взывaющихъ: с™ъ є3си2, гDи.

БGор0диченъ: Пребlгословeнна є3си2, бцdе дв7о, твои1мъ бо рожcтв0мъ сп7сaютсz человёцы вси2 t прeлести лукaвагw, взывaюще: с™ъ є3си2, гDи.

Кондaкъ прaздника, глaсъ №:

Ўтр0бу дв7и1чу њс™и1вый рожcтв0мъ твои1мъ и3 рyцэ сmмеHне бlгослови1вый, ћкоже подобaше, предвари1въ, и3 нhнэ сп7слъ є3си2 нaсъ, хrтE б9е, но ўмири2 во брaнехъ жи1тельство, є3ди1не чlвэколю1бче.

Јкосъ: Къ бцdэ притецeмъ, хотsщіи сн7а є3S ви1дэти, къ сmмеHну носи1ма, є3г0же съ нб7сE безпл0тніи ви1дzще, дивлsхусz глаг0люще: ч{днаz зри1мъ нhнэ и3 пресл†внаz, непостижи6маz, несказ†ннаz. И$же бо ґдaма создaвый н0ситсz ћкw младeнецъ, невмэсти1мый вмэщaетсz на рукaхъ стaрчихъ, и4же въ нёдрэхъ неwпи1санныхъ сhй nц7A своегw2, в0лею њписyетсz пл0тію, ґ не бжcтв0мъ, є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

Сэдaленъ с™и1телz, глaсъ }:

Под0бенъ: Премyдрость:

Премyдростію бжcтвенною просвэти1въ твою2 дyшу, бhлъ є3си2 свэти1льникъ на свёщницэ всBмъ свэтsй въ kп0ніи kзhчествомъ затмeнной. И# возсіS денни1ца въ сердцaхъ мн0гихъ, и3 с0лнце прaвды хrт0съ њблистA, ћкw да ви1дzтъ є3го2 неви1дэвшіи и3 ўвёруютъ и3 спасyтсz. Моли2 ќбw хrтA бGа њ стaдэ твоeмъ и3 прегрэшeній њставлeніе даровaти чествyющымъ съ вёрою пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

На горЁ сінaйстэй дрeвле ви1дэ мwmсeй з†днzz б9іz, и3 т0нкій бжcтвенный глaсъ спод0бисz во мрaцэ же и3 ви1хрэ слhшати. Нhнэ сmмеHнъ воплощeннаго бGа непрел0жнэ нaсъ рaди на рyки пріsтъ, и3 рaдостнw тщaшесz и3дти2 t сyщихъ здЁ къ животY вёчному, тёмже вопіsше: нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS, хrтE: и3зъ ківHта бо прошeдъ, с™hни твоеS нетлённыz м™ре, въ хрaмэ слaвы твоеS kви1лсz є3си2, ћкw младeнецъ руконоси1мь: и3 и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

Рaдуzсz, сmмеHне, неизречeнныхъ таи1нниче, бцdа вопіsше, є3г0же t с™aгw дрeвле и3звэсти1сz тебЁ д¦а, младeнствовавшаго сл0ва хrтA на рyки пріими2, зовhй є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

На нег0же ўповaлъ є3си2, сmмеHне, в0зрастъ дётищный, рaдуzсz под8ими2 хrтA, ї}лz бжcтвеннагw ўтэшeніе, зак0на творцA и3 вLку, и3сполнsющаго зак0на чи1нъ, зовhй є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

Ви1дz сmмеHнъ сл0во безначaльное, съ пл0тію ћкw на пrт0лэ херувjмстэмъ дв7ою носи1маго, вин0внаго є4же бhти всsческихъ, ћкw младeнцу дивsсz, вопіsше є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

И$нъ.

Їрм0съ: Жeзлъ и3зъ к0рене їессeова и3 цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2: и3зъ горы2, хвaльный, приwсэнeнныz чaщи. Пришeлъ є3си2 вопл0щсz t неискусомyжныz, невещeственный и3 б9е, слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ѓще и3 пeрвэе t самaгw себE не возжелaлъ є3си2, но въ хрaмэ б9іи ўслhшавъ глaсъ гDа твоегw2, ћкw зовeтъ тS, воздёвъ рyцэ твои2, т0й тS препоsса и3 поведE въ дaльнюю странY на п0двигъ.

Сёде на тS гDь, ћкоже на конS крёпкаго, впусти1 тz въ kп0нію и3 сп7сeніе є4й бhсть э3ждeніе є3гw2, т0й бо сотвори2 дёло своE тоб0ю, ћкоже бGодохновeннымъ послyшникомъ.

Ѓзъ, речeтъ kп0ніz и3ногдA, рaдуюсz и3 веселю1сz њ гDэ ћкw сп7сeніе содёласz мои1хъ чaдъ досeлэ и3 въ прє1днzz ґпcтольскими труды2 с™и1телz ніколaz.

БGор0диченъ: И#зми2 нaсъ влaсти тeмнагw міродeржца, м™и б9іz, просвэти1 ны моли1твами твои1ми въ рaзумъ бlгочeстіz и3 сп7си1 ны въ деснhхъ стоsніемъ сн7а твоегw2 въ дeнь судA.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ћкw ви1дэ и3сaіа nбрaзнw на пrт0лэ превознесeна бGа, t ѓгGлъ слaвы дwрmноси1ма, q nкаsнный, вопіsше, ѓзъ: прови1дэхъ бо воплощaема бGа, свёта невечeрнz, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Разумёвъ бжcтвенный стaрецъ проzвлeнную дрeвле прор0ку слaву, рукaми сл0во зрS м™рними держи1мо, q рaдуйсz, вопіsше, чcтаz, ћкw прест0лъ бо держи1ши бGа, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Покл0нсz стaрецъ, и3 стопaмъ бжcтвеннэ прикоснyвсz неискусобрaчныz и3 бGомaтере, џгнь, речE, н0сиши, чcтаz: мLнца бою1сz њб8sти бGа, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Њчищaетсz и3сaіа t серафjма, ќгль пріeмъ, стaрецъ вопіsше бGомaтери: ты2 ћкоже клещaми рукaми просвэщaеши мS, подaвши, є3г0же н0сиши, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

И$нъ.

Їрм0съ: БGъ сhй ми1ра, nц7ъ щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща, послaлъ є3си2 нaмъ! Тёмъ, бGоразyміz къ свёту настaвльшесz, t н0щи ќтренююще, славосл0вимъ тS, чlвэколю1бче.

Свётъ повэлёній б9іихъ возсіS на земли2 kп0нстэй твои1ми ґпcтольскими труды2 и3 прaвдэ хrт0вой научи1шасz тaмw живyщіи, и3 добродётель сотвори1ша по зак0ну, и3 и4мz б9іе прослaвиша.

Ћкw помzнyлъ є3си2 гDа въ ск0рбехъ твои1хъ, тогw2 рaди ўслhша тS и3 пом0же ти2 да преумн0жиши п0двиги тво‰ и3 кни6ги и3 чaдъ дух0вныхъ мн0жество.

ПрестA нечeстіе среди2 и3збрaнныz пaствы твоеS, и3 ґпcтольское вдохновeніе коснyсz сердeцъ и4хъ, є3гдa бо діaконъ возглашaше моли6твы, вeсь ўмилeнъ пaдъ на колBна молsшесz въ рыдaніzхъ предъ бGомъ, и3 съ ни1мъ вс‰ цRковь.

БGор0диченъ: Рукaми носи1вшаz є3мманyила, бцdе чcтаz, ўмоли2 є3го2 послaти п0мощь свою2 всемогyщую вBрнымъ свои6мъ, ћкw да съ нaми бGа и3мyще, поживeмъ въ бlгочeстіи и3 всsкой чeстности.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи2 къ тебЁ ви1дэвъ стaрецъ nчи1ма спасeніе, є4же лю1демъ пріи1де t бGа, хrтE, ты2 бGъ м0й.

СіHну ты2 кaмень возложи1лсz є3си2, непокори6вымъ претыкaніе и3 соблaзна кaмень, неруши1мое вёрныхъ спасeніе.

И#звёстнэ носS начертaніе, и4же прeжде вBкъ тS и3зрасти1вшаго, земнhхъ за милосeрдіе нhнэ нeмощію њбложи1сz.

Сн7у вhшнzгw, сн7у дв7ы, бGу nтрочaти бhвшему, покл0ншасz тебЁ нhнэ tпусти2 съ ми1ромъ.

И$нъ.

Їрм0съ: И#зъ ўтр0бы їHну младeнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ: въ дв7у же всeльшеесz сл0во и3 пл0ть пріeмшее пр0йде, сохрaншее нетлённу: є3гHже бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую сохрани2 невреждeнну.

ЃгGлъ храни1тель тS руковождaше на пути2 твоeмъ терни1стомъ. Тёмже кр0тостію хrтA твоегw2 и3 мyдростію д¦а враги2 пріwбрёлъ є3си2 въ дрyги тво‰.

Воевaше лю1діе дрyгъ на дрyга, пaства твоS проти1ву р0дины твоеS, но кн7зь ми1ра тS ўмудри2 держaтисz мёры разyмныz, ћкоже похвали1ша тS џбэ.

Њслaбы не давaлъ є3си2 твоемY тёлу, ни твоемY дyху, претруждaz и4хъ до концA, д0ндеже дёло соверши1лъ є3си2 ди1вное, ћкоже никт0же и4нъ прeжде тебE.

БGор0диченъ: Слaву твою2 на земли2 и3 на нб7си2, м™и б9іz, не затми1тъ ѕмjй вели1кій, ни њрyдіz є3гw2, тh бо бGа родилA є3си2 и3 t негw2 бlгодaть пріsла є3си2 наступaти на всю2 си1лу врaжію, и3 вс‰ м0жеши, є3ли1ка х0щеши.

Кондaкъ с™и1телz, глaсъ в7.

Под0бенъ: Твє1рдыz и3 бGовэщ†нныz:

Твeрдаго и3 бGовэщaннаго проповёдателz є3ђліа твоегw2, гDи, возмeздилъ є3си2 бGолёпнw, трудh бо є3гw2 и3 болBзни пріsлъ є3си2 пaче всёхъ жeртвъ зак0нныхъ и3 всесожжeній. Тогw2 моли1твами соблюди2 нaсъ t непріsзни.

Јкосъ: Не дадE давjдски снA nчесёмъ свои6мъ, ни вёждома свои1ма дремaніz, д0ндеже преложи2 kп0нцємъ всE сл0во твоE, гDи, вeтхагw и3 н0вагw завёта, и3 всE твоE служeніе, и3 всE бGосл0віе въ мёру дов0льную равноапcтолъ тв0й, с™и1тель ніколaй. И# сE нhнэ бlгодарsще труды2 є3гw2 неуст†нныz kп0нскаz цRковь правослaвнаz процвэтaетъ въ бlгочeстіи и3 мн0житсz и3сполнeніемъ. Тогw2 моли1твами u5бо соблюди2 нaсъ t непріsзни.

Пёснь з7.

Їрм0съ: ТебE во nгни2 њроси1вшаго џтроки бGосл0вившыz, и3 въ дв7у нетлённу всeльшагосz, бGа сл0ва пои1мъ, бlгочeстнw пою1ще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Ґдaму и3звэсти1ти хотsй, и3дY во ѓдэ живyщу, и3 є4vэ принести2 бlговёстіе, сmмеHнъ вопіsше, со прbрHки ликyz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Р0да зeмна и3збавлszй бGъ, дaже до ѓда пріи1детъ: плBннымъ же подaстъ всBмъ њставлeніе, и3 прозрёніе слэпы6мъ, ћкw и3 нэмы6мъ вопи1ти: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И# твоE сeрдце, нетлённаz, nрyжіе пр0йдетъ, сmмеHнъ бцdэ провозгласи2, на кrтЁ зрsщи твоего2 сн7а, є3мyже вопіeмъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы бlгочeстію совоспитaни, ѕлочести1вагw велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посредЁ плaмене стоsще, поsху: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Люб0вію къ бGу и3 лю1демъ разжизaемъ, не ўбоsлсz є3си2 nгнS ѕл0бы и3 нeнависти людeй стропти1выхъ, но бGомъ ўкрэплsемъ шeствовалъ є3си2 пyть тв0й терни1стый, взывaz: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ѓбіе по пришeствіи твоeмъ начaтъ kзhкъ kп0нскій и3зучaти, ћкw да не и3ноzзhчникъ нар0ду бyдеши, и3 дaръ пzтидесsтницы ґпcтольскіz получи1въ, ск0ро преуспёлъ є3си2, взывaz: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Всю1ду бывaz и3 сёмz сёzтелz вергaz, гDню попечeнію съ вёрою предавaлъ є3си2, тёмже и3 преумн0жишасz ни1ва трудHвъ твои1хъ плодоношeніемъ и3 вкyпэ съ мн0жествомъ пaствы твоеS взывaлъ є3си2: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: И$мамы тS предстaтельство непостhдное къ сн7у твоемY и3 бGу нaшему, м™и дв7о, и4мже врагHвъ сломлsютсz мечи2, прегрэшeній прощeніе пріeмлемъ и3 жи1знь вёчную наслёдствуемъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Нестерпи1мому nгню2 соедини1вшесz, бGочeстіz предстоsще ю4ноши, плaменемъ же неврeждени, бжcтвенную пёснь поsху: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Лю1діе їзрaилєвы твою2 слaву є3мманyила, зрsще nтрочA и3зъ дв7ы, предъ лицeмъ бжcтвеннагw ковчeга нhнэ ликyйте: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

СE, сmмеHнъ вопіsше, прерэкaемое знaменіе сeй бyдетъ, бGъ сhй и3 nтрочA. СемY, вёрніи, возопіи1мъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Жив0тъ сhй, сeй бyдетъ падeніе непокори6вымъ, младeнствовавъ бGъ сл0во, ћкw востaніе всBмъ вёрою пою1щымъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Чyда преестeственнагw показA џбразъ nгнер0снаz пeщь дрeвле: џгнь бо не њпали2 ю4ныz дёти, хrт0во kвлsz безсёменное t дв7ы бжcтвенное рожcтво2. Тёмъ, воспэвaюще, воспои1мъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Е#ди1нъ проти1ву тhсzщи, и3зшeлъ є3си2 не nрyжіемъ, но кр0тостію и3 люб0вію, бlгодaтію же хrтA, и3 побэди1лъ є3си2 враги2, и3 ввeлъ є3си2 и3збр†нныz въ цRковь б9ію, всёхъ поучaz: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Мyдрый зижди1тель бhвъ, на твeрдомъ кaмени вёры создaлъ є3си2 цRковь kп0нскую, и3н0гw бо њсновaніz никт0же м0жетъ положи1ти пaче пол0женнагw хrт0мъ. Тёмже на вёки ўтверждeна тоб0ю воспэвaетъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Пyть всsкіz пл0ти настA дeнь и3 тебЁ проидти2, и3 бlгослови1въ людeй твои1хъ, и3 пріwбщи1всz хrт0выхъ тaинъ, конeцъ земнaгw трудA пріsлъ є3си2, всёхъ рыдaти по тебЁ њстaвивъ, и3 по смeрти и5хъ наставлsz: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Ѓще и3 ќмерлъ є3си2, но жи1въ въ гDэ пребывaеши чудотворS ко гр0бу твоемY притекaющымъ и3 и4мz твоE призывaющымъ, и3 по всeй kп0ніи прин0сиши слaву хrт0ву неслhшнымъ глaсомъ вопіS: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: РабA б9іz смирeннаz цRи1ца нбcнаz бhсть и3 всёхъ покрывaетъ всемогyщимъ предстaтельствомъ свои1мъ, и3 всBмъ помогaетъ въ напaстехъ сyщымъ, и3 всBмъ покрывaетъ согрэшeніz мaтернею люб0вію, и3 всBмъ ходaтайствуетъ сп7сти1сz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Въ зак0нэ сёни и3 писaній џбразъ ви1димъ, вёрніи, всsкъ мyжескій п0лъ, ложеснA разверзaz, с™ъ бGу. Тёмъ перворождeнное сл0во nц7A безначaльна, сн7а первородsщасz м™рію неискусомyжнw, величaемъ.

И$же дрє1внимъ новорождeнныхъ г0рличищъ супрyгъ, дв0ица же бsше птенцє1въ, въ ни1хже мёсто бжcтвенный стaрецъ и3 цэломyдреннаz ѓнна прbр0чица t дв7ы рождeнному и3 сн7у є3динор0дному џ§у, въ цeрковь приноси1му, слyжатъ величaюще.

Воздaлъ є3си2 мнЁ, вопіsше сmмеHнъ, спасeніz твоегw2, хrтE, рaдованіе: воспріими2 твоего2 служи1телz, сёнію претруждeннаго, н0выz благодaти сщ7еннопроповёдника тaйнаго, во хвалeніи величaюща.

Свzщеннолёпнw и3сповёдашесz ѓнна прорицaющи, цэломyдреннаz и3 препод0бнаz и3 стaрица вLцэ въ цeркви ћвственнw: бцdу же проповёдающи всёмъ сyщымъ, величaше.

И$нъ.

Їрм0съ: Неизглаг0ланное дв7ы тaинство: и4бо возсіS, и3 прест0лъ херувjмскій, и3 свэтон0сный черт0гъ показaсz хrтA бGа вседержи1телz, сію2 бlгочeстнw ћкw бцdу величaемъ.

Fmміaмъ прин0симъ тебЁ предъ гр0бомъ твои1мъ честнhмъ, ћкw да съ кади1ломъ вкyпэ и3 моли6твы тво‰ возн0сzтсz вhну ко гDу њ преспёzніи всsческомъ пaствы твоеS и3 вели1кіz kп0ніи.

Е#ди1наго бGа проповёдавъ вс‰ дни6 животA твоегw2, т0й тS и3 прослaви п0двигомъ ґпcтольскимъ и3 дaромъ прозорли1вства и3 жи1знію с™0ю и3 вёчнымъ воздаsніемъ.

На смeртномъ nдрЁ тёла многотрyднагw всS kп0ніz тS почтE вкyпэ съ царeмъ свои1мъ, и3 дaже до нhнэ почитaетъ с™yю пaмzть твою2 и3 пр0ситъ бlгодaтныz п0мощи при гр0бэ твоeмъ.

Ї}са и4мz преслaдкое всегдA во ўстёхъ и3 сeрдцэ и3мёвъ при жи1зни, т0й тебЁ пос0бствова въ дёлэ и3 п0двизэ, и3 т0й тS ўпок0и въ вёчныхъ селeніихъ по преставлeніи.

БGор0диченъ: И# нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ слaва твоS, бGомaти, въ р0ды родHвъ человёческихъ, на земли2 и3 на нб7си2, бlгодэsніz рaди сп7сeніz сп7сaемыхъ.

Свэти1ленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дyхомъ во с™и1лищи:

Д¦а мановeніемъ пошeлъ є3си2 въ kп0нію и3 проповёдавъ є3ђліе ѕлwчести1вымъ, пріwбрёлъ є3си2 хrтY мнHжества. Тёмже съ люб0вію прaзднуютъ пaмzть твою2 и3 призывaютъ тS ћкw предстaтелz своего2 предъ гDомъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Самопод0бенъ:

Д¦омъ во с™и1лищи предстaвъ стaрецъ, на рyки воспріsтъ зак0на вLку, вопіS: нhнэ соyзъ мS плотски1хъ разрэши2, ћкоже рeклъ є3си2 съ ми1ромъ, ви1дэхъ бо nчи1ма tкровeніе kзhкwвъ и3 ї}лю сп7сeніе.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Зак0нъ и4же въ писaніи и3сполнsz чlвэколю1бецъ, въ цRковь нhнэ прин0ситсz: и3 сего2 пріeмлетъ стaрыми рукaми сmмеHнъ стaрецъ, нhнэ tпущaеши мS, вопіS, ко џному блажeнству: ви1дэхъ бо тS днeсь пл0тію мeртвенною њбложeннаго, живот0мъ госп0дствующа и3 смeртію владhчествующа. Двaжды.

Свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, kви1лсz є3си2, гDи, на џблацэ сэдS лeгцэ, с0лнце прaвды, зак0на сэн0вное и3сполнsz, и3 начaло и3з8zвлsz н0выz благодaти. Тёмъ тS ви1дэвъ сmмеHнъ взывaше: и3зъ и3стлёніz мS разрэши2, ћкw ви1дэхъ тS днeсь.

Нёдръ роди1телz не tлyчсz б9еств0мъ, вопл0щсz, ћкоже и3зв0лилъ є3си2, њб8sтіzми держи1мь приснодв7ы, на рyки подaлсz є3си2 бGопріи1мца сmмеHна, рук0ю твоeю держaй всsчєскаz: тёмже нhнэ tпущaеши мS, рaдостнw взывaше, въ ми1рэ рабA твоего2, ћкw ви1дэхъ тS, вLко.

Стіхи6ры с™и1телz, глaсъ }.

Под0бенъ: Q, преслaвнагw чудесE:

Q, преслaвнагw чудесE, t кaменій kп0нскагw їдwлослужeніz воздвизaетъ ніколaй с™и1тель ч†да ґвраaму, и3 крещeніемъ с™hмъ њбновлsетъ, и3 цRкви правослaвнэй пріwбрэтaетъ! Q каковhй ст0лпъ правослaвіz kп0ніи даровaсz, є3гHже моли1твами, хrтE, сп7си2 дyшы нaшz, ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Q, преслaвнагw чудесE, пzтидесsтницы дaръ получи1въ ніколaй с™и1тель, не ўтоми1сz, нижE престA до концA днeй свои1хъ прелагaти всE кни6ги бlгочeстіz на kзhкъ kп0нскій! Q, каковhй ст0лпъ правослaвіz kп0ніи даровaсz, є3гHже моли1твами, хrтE, сп7си2 дyшы нaшz, ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Q, преслaвнагw чудесE, прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ, но живhмъ сир0тствующымъ ск0рбь и3 рыдaніе! Ніколaю с™и1телю престaвльшусz, всS kп0ніz ск0рбію поскорбE њ лишeніи. Q каковhй ст0лпъ правослaвіz kп0ніи даровaсz, є3гHже моли1твами, хrтE, сп7си2 дyшы нaшz, ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Слaва, с™и1телz, глaсъ }:

Д0мъ во0зовъ богaтый кормлsще нищетY рyfину, и3 вmзантjа бlгочести1ваz tкорми2 правослaвіемъ kзhчествовавшую болгaрію. Нhнэ же ру1сь правослaвнаz, гобзyющи ѕэлw2 бlгочeстіемъ, послA въ kп0нію, ниществyющую дyхомъ kзhчества, є3ди1наго т0кмw ґпcтола своего2 ніколaz, и4же ди6внаz сотвори2 поспэшествyющей є3мY бlгодaти: проповёда бо kп0нцамъ хrтA, крести2 сп7сaющихсz, положи2 њсновaніе крёпкое цRкве, и3 бhсть и5мъ во nтцA, и3 тjи примкнyша къ немY ћкоже дёти. И# сE цRковь kп0нскаz процвэтaетъ нhнэ и3 въ прє1днzz. Тогw2 моли1твами хrтE б9е, бlгослови2 ю5 бlгословeніемъ бlгостhннымъ, ћкw да пребyдетъ преспэвaющи во вёкъ вёка.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ ѕ7:

На рукaхъ стaрческихъ въ днeшній дeнь, ћкw на колесни1цэ херувjмстэй, восклони1тисz бlговоли1вый, хrтE б9е, и3 нaсъ пою1щихъ тS страстeй мучи1тельства призывaемый и3збaви и3 сп7си2, ћкw чlвэколю1бецъ.

Славосл0віе вели1кое и3 tпyстъ. И# бывaетъ помaзаніе брaтіи є3лeемъ t лампaды с™и1телz.

На літургjи: Блажє1нны t канHна прaздника пёснь G-z и3 с™и1телz пёснь ѕ7-z.

Прокjменъ, глaсъ №-й:

ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

Стjхъ: Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, внуши1те, вси2, живyщіи по вселeннэй.

Ґпcтолъ ко є3врeємъ, зачaло т}i.

Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости и3 kзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ.

Е#ђліе t їwaнна, зачaло lѕ.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

Ѓще ли настоsтель восх0щетъ прaздновати и3 дeнь рождeніz с™и1телz ніколaz (№-й дeнь ѓvгуста), да поeтъ слyжбу є3гw2 си1це:

На мaлэй вечeрни и3ли2 повечeріи: Слyжбы с™hхъ з7-ми маккавeєвъ.

На вели1цэй же вечeрни: На ГDи, воззвaхъ: три2 стіхи6ры честнaгw кrтA и3 три2 с™и1телz. Слaва, с™и1телz, Вост0къ свhше: И# нhнэ, кrтA, Е#г0же дрeвле: На літjи поeтъ ю4же х0щетъ слaву с™и1телz. На стіх0внэ же да поeтъ стіхи6ры на ГDи, воззвaхъ: и3ли2 на Всsкое дыхaніе: со стіхи2 си1ми: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz. Мwmсeй и3 ґарHнъ во їерeехъ є3гw2 и3 самуи1лъ въ призывaющихъ и4мz є3гw2. Слaва, с™и1телz, С™и1телю нік0лае: И# нhнэ, кrтA честнaгw: Глaсъ прор0ка: На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь с™и1телz двaжды и3 кrтA є3ди1ножды.

На ќтрени: На БGъ гDь: тропaрь крестA двaжды. Слaва, с™и1телz. И# нhнэ, пaки кrтA. На сэдaльнахъ пeрвый сэдaленъ с™и1телz: Повелёніе свhше пріeмъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Повелённое тaйнw пріeмъ въ рaзумэ, въ кр0вэ їHсифовэ тщaніемъ предстA безпл0тный глаг0лz неискусобрaчнэй: приклони1вый схождeніемъ нб7сA вмэщaетсz неизмённw вeсь въ тS, є3г0же и3 ви1дz въ ложеснaхъ твои1хъ, пріeмша рaбій зрaкъ, ўжасaюсz звaти тебЁ: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz. Вторhй сэдaленъ с™и1телz: Вознесeнъ бhвъ: Слaва, и3 нhнэ: Вознесhйсz на кrтъ в0лею, тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству щедрHты тво‰ дaруй, хrтE б9е. Возвесели2 си1лою твоeю правослaвныхъ хrтіaнъ, побёды даS и5мъ на супостaты, посHбіz и3мyщымъ твоE, њрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду. Трeтій сэдaленъ с™и1телz: Премyдрость бжcтвенную: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Премyдрость и3 сл0во во чрeвэ твоeмъ зачeнши нев0льнw, м™и б9іz, мjру родилA є3си2 ми1ръ содержaщаго, и3 во њб8sтіzхъ и3мёла є3си2 всS содержaщаго, пищедaтелz всёхъ и3 творцA твaри. Тёмже молю1 тz, всес™az дв7о, и3 вёрою слaвлю тS и3збaвитисz мнЁ прегрэшeній, и3 въ дeнь судA, є3гдA предстaти и4мамъ предъ лицeмъ создaтелz моегw2, вLчце дв7о чи1стаz, твою2 п0мощь тогдA подaждь ми2, вс‰ бо м0жеши є3ли6ка х0щеши, всепётаz. И# прHчаz, ћкоже подобaетъ по ўстaву, стaвz канHнъ кrтA вмёстw канHна срётеніz. Свэти1ленъ с™и1телz, Слaва, и3 нhнэ, кrтA. На Всsкое дыхaніе: стіхи6ры три2 чcтнaго кrтA и3 три2 с™и1телz. Слaва, с™и1телz: Д0мъ Во0зовъ: И# нhнэ, чcтнaгw кrтA: Пособи1вый, гDи:

Знайшли помилку