...
Мінея Місячна,  Лютий

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Лютий

← В 2-й день В 4-й день →

День 1234567891011121314151617181920212223242526272829

В 3-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Свята́го и пра́веднаго Симео́на Богоприи́мца и А́нны проро́чицы

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника, 3 и свята́го, 3. Стихи́ры пра́здника, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Творе́ц вся́ческих и Изба́витель наш/ Ма́терию Де́вою в це́рковь прино́сится,/ те́мже ста́рец, Сего́ прие́м,/ с ра́достию взыва́ше:/ ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Бла́же, с ми́ром,/ я́коже изво́лил еси́.

Симео́н, на ру́ки от Де́вы прие́м/ пре́жде всех век рожде́ннаго/ Спа́са ви́дех, вопия́ше:/ просвеще́ние Твоея́ сла́вы конце́м;/ ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Бла́же, с ми́ром,/ я́ко ви́дех Тя днесь.

Напосле́док веко́в рожде́на на спасе́ние челове́ков,/ Симео́н, понесы́й на рука́х Спа́са,/ ра́дуяся, вопия́ше:/ ви́дех Свет язы́ков и сла́ву Изра́иля,/ ны́не отпуща́еши, я́коже рекл еси́, я́ко Бог,/ от су́щих зде веле́нием Твои́м.

Ины стихи́ры свята́го, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Пра́веден и соверше́н/ и по всему́ сла́вен сый, Богодохнове́нне,/ Бо́га Еди́наго соверше́нна,/ во е́же оправда́ти мир прише́дшаго,/ подъя́л еси́ рука́ми воплоще́нна,/ и отреши́тися телесе́, вопия́ Ему́:/ ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́/ с ми́ром, Человеколю́бче,/ я́ко ви́дех Тя днесь.

Ю́ношствуя ду́хом,/ престаре́в же те́лом, Симео́не,/ обеща́ние прия́л еси́ не ви́дети сме́рти,/ до́ндеже уви́диши Младе́нца ю́на,/ пре́жде век Су́щаго Творца́ и Бо́га вся́ческих,/ пло́тию обнища́вша,/ ви́дев же, взыгра́л еси́/ и пло́ти разреше́ние проси́л еси́,/ к Боже́ственным селе́нием преше́д, ра́дуяся.

А́нна Богодохнове́нная/ и Симео́н пребога́тый,/ проро́чествием сия́ющий,/ в зако́не же непоро́чни я́вльшиися,/ зако́на Да́теля,/ Младе́нца, я́вльшася по нам ви́девше,/ Тому́ ны́не поклони́шася./ Тех па́мять днесь ра́достно пра́зднуим,/ по до́лгу сла́вяще Иису́са Человеколю́бца.

Сла́ва и ны́не, глас 5.

Ге́рманово: Ве́тхий де́ньми, младе́нствовав пло́тию,/ Ма́терию Де́вою в це́рковь прино́сится,/ Своего́ зако́на исполня́я обеща́ние,/ Его́же Симео́н прии́м, глаго́лаше:/ ны́не отпуща́еши с ми́ром,/ по глаго́лу Твоему́, раба́ Твоего́,/ ви́деша бо о́чи мои́ спасе́ние Твое́, Святы́й.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Богоявле́ния неизрече́ннаго/ ны́не пра́зднуем спаси́тельную благода́ть:/ от Де́вы бо Отрокови́цы непрело́жно младе́нствовав, Христо́с Бог/ в це́рковь Бо́гу и Отцу́/ Ма́терию ны́не прино́сится,/ Его́же прие́м, Симео́н рука́ми объя́т.

Стих: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром.

Во проро́цех ви́ден был еси́, я́коже мо́щно бя́ше, Иису́се,/ Тебе́ ви́дети дре́вле,/ но ны́не, Бо́жий Сло́ве,/ пло́тию всему́ ми́ру яви́лся еси́ во́лею от Де́вы Мари́и, Христе́,/ Твое́ спасе́ние всем су́щим от Ада́ма яви́л еси́,/ я́ко Человеколю́бец.

Стих:Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

На Сина́йстей горе́ зако́н учини́вый дре́вле,/ ны́не в Сио́не гра́де исполня́я зако́нная,/ рука́ми Богоро́дицы/ Младе́нец, Христе́, со всесожже́нии/ на рука́х Симео́на/ во храм внести́ся восхоте́л еси́ пло́тию.

Сла́ва, и ны́не, глас 1:

Иоа́нна мона́ха: Днесь дре́вле Моисе́ю в Сина́и зако́н пода́вый/ зако́нным повину́ется веле́нием,/ нас ра́ди, я́ко Милосе́рд, по нам быв./ Ны́не Чи́стый Бог я́ко Отроча́ Свя́то,/ ложесна́ разве́рз чи́стыя,/ Себе́ Самому́ я́ко Бог прино́сится,/ зако́нныя кля́твы свобожда́я/ и просвеща́я ду́ши на́ша.

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с, Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля́ душ на́ших,/ да́рующаго нам воскресе́ние.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, три́жды.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

В це́рковь прине́слся еси́, Жизнь вся́ческих,/ мене́ ра́ди младе́нствовав,/ под зако́ном был еси́,/ дре́вле начерта́в на скрижа́лех зако́н на горе́ Сина́йстей,/ да вся измени́ши от зако́нный дре́вния рабо́ты./ Сла́ва Благоутро́бию Твоему́, Спа́се,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,/ сла́ва смотре́нию Твоему́,/ Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Во храм прине́слся еси́, обы́чная исполня́я,/ Творе́ц, и Влады́ка, и зако́на Да́тель, Спа́се,/ и на рука́х Симео́на благоволе́нием Твои́м носи́тися пло́тию,/ И́же всем стра́шный и всю тварь содержа́й,/ восхоте́л еси́, Еди́не Ще́дре,/ свет Твой всем откры́ти нам.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Канон праздника со ирмосом на 6 (зри страницы 30–35) и ин канон святаго на 6, егоже краегранесие: Приими пение, Симеоне Богоприимче. Ио́сиф. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

В пра́ведных селе́ниих ра́достно водворя́яся Пра́веднаго Го́спода,/ Симео́не пра́ведный,/ и́же Боже́ственное твое́ соверша́ющия преставле́ние/ оправда́ти моли́, преблаже́нне.

В зако́не быв священноде́тель, свяще́ннейше,/ Его́же зако́н пропове́да, Младе́нца ви́дел еси́/ и естества́ зако́ном, Богоприи́мче, у́мер,/ к безсме́ртней, ра́дуяся, преше́л еси́ жи́зни.

Рука́ми держа́щаго вселе́нныя концы́,/ Деви́ческими носи́ма рука́ми, ви́дел еси́/ и, честны́ми твои́ми прие́м объя́тии,/ Моисе́я вы́шший яви́лся еси́, пребога́те.

Богоро́дичен: По́лный истощава́ется, Преве́чный начина́ется,/ Сло́во одебелева́ет, Соде́тель зи́ждется,/ Невмести́мый вмеща́ется, во чре́ве Твое́м воплоща́емь,/ Богоблагода́тная.

Ин. Песнь 3

Ирмо́с: Я́ко непло́ды, роди́ от язы́к Це́рковь,/ и мно́гое в ча́дех изнемо́же со́нмище,/ чу́дному Бо́гу на́шему возопии́м:/ Свят еси́, Го́споди.

Возвы́сився дея́ньми свяще́нными, Богоглаго́ливе,/ я́ко светови́ден столп высо́к, Всесвято́му Ду́ху был еси́, утвержда́яся я́ве,/ те́мже восхваля́ем тя.

Зако́ну Го́спода, разве́рзшаго ложесна́ Деви́ча,/ и Младе́нца, плотоно́сна, Симео́не, бы́вша, ви́дел еси́,/ да́рующаго всем избавле́ние.

Рука́ми челове́ка созда́вый, вопло́щься,/ рука́ми твои́ми держи́м есть, освяща́я тя я́ве,/ и к жи́зни бу́дущей проси́вшася, блаже́нне, отпуща́ет тя.

Богоро́дичен: Мы́сленную Тя клещу́, угль нося́щу Боже́ственный,/ от Твои́х крове́й воплоще́нна па́че ума́ Симео́н я́ко ви́де, Всенепоро́чная,/ ра́дуяся, ублажа́ше.

Конда́к свята́го Симео́на, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Ста́рец днесь отреши́тися от юз моля́шеся/ сего́ жития́ тле́ннаго,/ Христа́ восприя́т на ру́ки,/ Зижди́теля и Го́спода.

Седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́:

От Де́вы Тя воплоще́нна, Христе́, ра́дуяся, подъя́т свяще́нный Симео́н, –/ны́не отпущаеши, – вопия́, – раба́ Твоего́, Влады́ко./ А́нна же непоро́чная, проро́чица и сла́вная,/ ны́не испове́дание и пе́ние прино́сит Тебе́./ Мы же, Жизнода́вче, вопие́м Ти:/ сла́ва та́ко благоволи́вшему.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Престаре́лся еси́ в ста́рости,/ ве́рою же обнови́лся еси́,/ но́ва Младе́нца хотя́ ви́дети, Симео́не, всесоверше́ннаго,/ обновля́юща мир обетша́вший прило́гом ве́тхаго борца́.

Ублажи́м согла́сно Симео́на блаже́ннаго,/ я́ко сподо́бльшася ви́дети Бо́га Блаже́ннаго, в плоть обо́лкшася,/ я́ко да сотвори́т блаже́нны, окая́нны пре́жде бы́вшия.

Законода́вца Тя вем и зако́нных естества́ вопло́щшагося кроме́,/ зако́н же нов вве́дшаго, Симео́н взыва́ше,/ Еди́не Го́споди, ны́не отпусти́ мя к жи́зни нетле́нней.

Богоро́дичен: И́же руко́ю вся нося́й, на рука́х носи́мый Присноде́вы,/ Сию́ Херуви́м соде́ла и Серафи́м вы́шшу, я́ко роди́тельницу,/ Ю́же воспои́м и благоче́стно ублажи́м.

Ин. Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Ума́ чистото́ю Бо́гу Вседержи́телю, я́ко А́нгел послужи́в, блаже́нне,/ кро́вными же́ртвами очи́стил еси́ дре́вле лю́ди Изра́илевы,/ кровь спаси́тельную предзна́менав я́сно.

Самого́ себе́ сотвори́л еси́ храм Бо́гу всесвя́т/ де́лы Боже́ственными, Богоглаго́ливе./ Те́мже я́ко Младе́нца во святем хра́ме ви́дел еси́ Бо́га с пло́тию,/ тя преставля́юща к Боже́ственным селе́нием.

Воспои́м днесь, духо́вно лику́юще, вси/ Симео́на Богоприи́мца и с ним А́нну целому́друю,/ проро́ки су́ща Бо́жия/ и Сего́ ви́девшия, нас ра́ди младе́нствовавшаго.

Богоро́дичен: Не опали́в ложе́сн Твои́х естество́м Неизме́нный,/ Еди́на Херуви́м святе́йши,/ Челове́к яви́ся, из Тебе́ ражда́емь,/ и отринове́нныя тле́нием вся совокупи́, Богома́ти, Рождество́м Твои́м.

Ин. Песнь 6

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя,/ Иису́се, Царю́ сил.

Возопи́л еси́, внегда́ ви́дел еси́ Го́спода, Симео́не,/ я́ко обеща́лся еси́: ны́не раба́ Твоего́, Спа́се, отпусти́,/ во а́де су́щим всем Твое́ Боже́ственное возвеща́юща воплоще́ние.

Украси́лся еси́ и Моисе́я светле́йший был еси́,/ на ру́ки добро́тою Кра́снаго прии́м, Симео́не ста́рче,/ нас ра́ди по нам Младе́нца бы́вша.

Вод тя испо́лнена Боже́ственных су́ща/ и во а́дова до́льная ме́ста сше́дша,/ ви́девше та́мо су́щии у́зницы, Симео́не,/ Боже́ственный росы́ испо́лнишася.

Богоро́дичен: Улови́ти мя всегда́ и́щет вселука́вый,/ но того́ мя се́тей исхи́ти, Влады́чице,/ и Боже́ственным кро́вом крил Твои́х це́ла соблюди́.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Зако́нно Го́споду Вседержи́телю ты послужи́л еси́,/ пра́веден я́ко и́стинно и в зако́не непоро́чен, блаже́нне, быв,/ те́мже пое́ши: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ра́дость скорбя́щих прии́де,/ избавле́ние Изра́илю вои́стинну яви́ся, я́ко Младе́нец в хра́ме свое́м,/ отпусти́ мя к жи́зни бу́дущей, Симео́н вопия́ше, ра́дуяся.

За милосе́рдие щедро́т Твои́х/ претружде́на мя зако́на пи́сменем,/ сля́чена мя ста́ростию отпусти́, Спа́се, раба́ Твоего́,/ я́ко ви́дех Тя, Симео́н взыва́ше,/ на земли́ нося́ща плоть.

Богоро́дичен: Не истощи́в по́лный пречи́стых недр ро́ждшаго Отца́,/ в Твои́х не́дрех, Чи́стая, я́ко Младе́нец седи́т,/ угото́вая, и́мже восхоте́ уподо́битися, Пречи́стая,/ свяще́нное я́ве седа́лище

Ин. Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Овдове́вший мир Боже́ственный сла́вы прише́дшаго невестоукраси́ти Пребоже́ственнаго,/ вдова́ су́ши, А́нна всехва́льная,/ и проро́чества благода́тию облиста́емая, просла́ви Его́/ и бу́дущее всем предстоя́щим показа́ше Боже́ственное избавле́ние.

Зако́нныя же́ртвы приноси́л еси́/ А́гнца за милосе́рдие несказа́нное, кровь спаси́тельную провозвеща́я издале́ча,/ блаже́нне свяще́нниче,/ Его́же воплоще́нна прие́м, Симео́не,/ просла́вился еси́ па́че Моисе́я и всех проро́ков.

Ви́дев Жела́емаго, разреше́ние прия́л еси́ теле́сное, Богодохнове́нне/ и, я́коже зре́лая пшени́ца, преше́л еси́ ко отце́м, сла́вне,/ воспита́н в ста́рости до́брей./ Те́мже твою́ всепра́зднетвенную па́мять ра́достию душе́вною соверша́ем.

Богоро́дичен: Я́ко крин, я́ко благово́нен ши́пок, я́ко Боже́ственное обоня́ние,/ обре́т Тя Сло́во Пребоже́ственное, Пречи́стая Богоневе́сто,/ и в Твою́ утро́бу всели́ся,/ благоуха́я на́ше естество́, злосмра́дия испо́льшееся, е́же от греха́,/ Мари́е Богоро́дице.

Ин. Песнь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния/ ми́рови благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Че́стны ру́це твои́, вои́стинну прикосну́вшияся, Богоприи́мче,/ Боже́ственным удесе́м, прикаса́ющагося гора́м, я́коже пое́т Дави́д, и дымя́тся:/ блаже́н вои́стинну ты был еси́./ Те́мже досто́йно восхваля́ем тя.

Ра́ка твоя́ источа́ет ве́рным исцеле́ния,/ па́мять же блаже́нная, сия́ющи па́че со́лнца,/ и всех ду́ши просвеща́ющи, и мра́ка мы́сленнаго исхища́ющи,/ священнотаи́нниче всече́стне.

Просвеща́ют сия́нием мы́сленным, я́ко со́лнце и луна́ подсо́лнечную,/ А́нна целому́дренная и проро́чица,/ ста́рец же Симео́н сла́вный./ И́хже ра́ди нас, Человеколю́бче Го́споди, грехо́вныя тьмы изба́ви.

Богоро́дичен: Я́вльшуюся Тя, Ма́терь Бо́жию, я́ко ви́дев, Богоро́дице, ста́рец рече́, я́коже проро́к:/ се Твой Сын, на воста́ние и паде́ние мно́гих лежи́т, Влады́чице,/ и в зна́мение неудобосказу́емое.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Непреме́нне по Ипоста́си в Тебе́, Богороди́тельнице,/ пло́тию соедини́ся безсе́менно/ и младе́нствова Сло́во, Его́же на рука́х нося́щи, Херуви́мски, я́ко престо́л,/ ны́не Бо́гу Отцу́ принесла́ еси́,/ и Симео́н ста́рец, ра́дуяся, прия́т Того́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Восприими́, рече́, Симео́не, Зижди́теля вся́ческих рука́ми:/ о ста́рче, подыми́ Христа́,/ Его́же Де́ва Отрокови́ца роди́ без се́мене/ на ра́дость ро́ду на́шему.

Стих: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром.

Зако́ну Творца́ и Бо́га,/ Его́же трепе́щут А́нгельская мно́жества,/ соше́дшеся, воспои́м, лю́дие, Еди́наго Благоде́теля и зако́ну Законода́теля/ во спасе́ние душ на́ших.

Стих: Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Ны́не отпуща́еши, Влады́ко, раба́ Твоего́,/ я́коже рекл еси́, с ми́ром,/ я́ко ви́дех Тя, Христе́, Све́та Первове́чнаго,/ соу́з мя плотски́х,/ во открове́ние язы́ков и Изра́илю.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

Свяще́ннаго Свяще́нная Де́ва принесе́ во святи́лище святи́телю,/ просте́р же ру́це, Симео́н прия́т Сего́, ра́дуяся,/ и возопи́: ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром, Го́споди.

На литурги́и

Блаженны от канона праздника песнь 1-я, и святаго песнь 6-я. Прокимен, праздника, и святаго, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой,/ внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́.Апостол к Евреем, зачало 321 от полу́. Аллилуйя, глас 6: Свет возсия́ пра́веднику,/ и пра́вым се́рдцем весе́лие.Евангелие от Луки, зачало 8. Причастен праздника и святаго: В па́мять ве́чную:

 

С™aгw и3 прaведнагw сmмеHна бGопріи1мца и3 ѓнны прор0чицы.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, G: и3 с™aгw, G.

Стіхи6ры прaздника, глaсъ №.