...
Мінея Місячна,  Лютий

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Лютий

← В 17-й день В 19-й день →

День 1234567891011121314151617181920212223242526272829

В 18-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

И́же во святы́х отца́ на́шего Льва, Па́пы Ри́мскаго

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: Что вас нарече́м:

Что́ тя имену́ем, Богодохнове́нне?/ главу́ ли правосла́вныя Це́ркве Христо́вы/ о́ко ли благоче́стия,/ зре́ти явле́нно се́рдцем ра́зум духо́вный,/ всем источа́ющий конце́м сло́во жи́зни,/ Богоначерта́нный сви́ток ве́ры пра́выя?/ Моли́ спасти́ся ду́шам на́шим.

Что тя ны́не пронареку́, чу́дне?/ пропове́дника ли и́стины и основа́ние тве́рдо?/ старе́йшину верхо́внаго собо́ра честна́го,/ пра́вило уче́ний изве́стно/ и ме́рило иму́ще исправле́ние,/ Несто́риево разделе́ние и Евти́хиево слия́ние отсека́юща/ Богоплете́нными явле́ньми.

Что тя ны́не нареку́, ди́вне?/ нача́льника ли и царя́ теле́сных страсте́й,/ душе́вное влады́чество направля́юща светло́?/ Боже́ственнаго ми́лования сосу́д,/ любве соверше́нныя жили́ще?/ человеколюбе́зна согреша́ющим, обраще́ния ожида́юща?/ Моли́ спасти́ся ду́шам на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

Подо́бен то́йже:

Кому́ уподо́билася еси́, окая́нная душе́,/ к пока́янию ника́коже возни́чущи/ и огня́ не ужаса́ющися, злых ожида́ющаго?/ Воста́ни, и еди́ну к заступле́нию ско́рую призови́, и возопи́й:/ Де́во Ма́ти,/ моли́ Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего/ изба́вити мя от се́ти льсти́ваго.

Крестобогоро́дичен.

Подо́бен то́йже:

А́гница А́гнца я́ко ви́де,/ на Дре́ве просте́рта во́лею Крестнем,/ вопия́ше ма́терски и боле́знующи с пла́чем:/ Сы́не Мой, что стра́нное сие́ виде́ние?/ всем живо́т даяй я́ко Госпо́дь,/ ка́ко умерщвля́ешиея, Долготерпели́ве,/ земны́м подая́ воскресе́ние?/ Сла́влю Твое́ мно́гое, Бо́же мой, снизхожде́ние.

Тропа́рь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче, архиере́ев Богодухнове́нное удобре́ние,/ Льве прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная./ Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся ду́шам на́шим.

Кано́н, его́же краегране́сие: Всему́дрому Льву пе́сни плету́. Творе́ние Феофа́ново. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Че́рмное мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Свяще́нства пома́занием, всеблаже́нне, удобре́н,/ укра́сил еси́ сие́ доброде́тельными ви́ды, пребога́те.

Я́коже зрел грозд, о́тче, изгне́л еси́ рйзум,/ весе́лия крати́р, треблаже́нне, прему́дрости твое́й всем предложи́л еси́.

Петра́ верхо́внаго престо́ла насле́дник был еси́,/ того́ име́я нрав и ре́вность, Богому́дре, ве́ры.

Богоро́дичен: Зако́на преступле́нием осуждена́ первозда́ннаго,/ Спа́са ро́ждши, Богома́ти Чи́стая, свободи́ла еси́.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты ме́не утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́нии кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Столп правосла́вия Христо́вы Це́ркве, всему́дре Льве, усе́рдно нося́, возста́вил еси́,/ его́же держа́нии, еретико́в безбо́жныя разруша́ет полки́ и собо́рища.

Небе́сныя и Боже́ственныя насы́тився благода́ти,/ церко́вныя до́гматы, о́тче, предложи́л еси́,/ со все́ми бо́рбствуя ерети́ческими языкобо́лии,/ благоче́стия побо́рниче, Льве пребога́те.

Све́том пресветле́йшим озари́вся, преподо́бие,/ неизглаго́ланнаго и Боже́ственнаго вочелове́чения,/ Сло́во уясни́л еси́,/ сугу́бо, рек, существо́ и сугу́бо де́йство вопло́щшагося Бо́га.

Богоро́дичен: Украси́лася еси́, я́ко неве́ста, де́вственными добро́тами,/ обра́дованная Де́во Ма́ти Неневе́стная,/ вся́кия бо тва́ри Ты превознесла́ся еси́ мно́жае,/ я́ко всех вино́вное Сло́во ро́ждшая.

Седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Уста́вил еси́ дерзнове́ния,/ де́лы уве́рил еси́ правосла́вия,/ я́ко упова́, я́ко лев, пра́ведный;/ и́стины пропове́даеши уче́ния/ и облича́вши преле́сти сокрове́ния,/ о́тче преподо́бие, Христа́ Бо́га моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чься,/ плоть быв во чре́ве Твое́м,/ но Бог вочелове́чься и пребы́сть,/ и́же по Рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко пре́жде Рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, Е́дин Госпо́дь,/ Того́ приле́жно моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

Нескве́рная А́гница,/ Сло́ва нетле́нная Де́ва Ма́ти,/ на Кресте́ зря́щи пове́шена, из Ней без боле́зни прозя́бшаго,/ ма́терски подо́бно, рыда́ющи, вопия́ше:/ увы́ Мне, Ча́до Мое́,/ ка́ко стра́ждеши во́лею,/ хотя́ изба́вити от страсте́й безче́стия челове́ка?

Песнь 4

Ирмо́с: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ Еди́ный Богоро́дицы,/ хотя́ща воплоти́тися Богови́дно усмотри́/ и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Лев ты я́ко и́стинно, преблаже́нне, яви́лся еси́,/ смуща́ющия ли́сы отгоня́, ца́рским ры́канием ужа́сая нечести́вых умышле́ния.

Скрыл еси́ приложе́нием твои́х до́гматов богоме́рзких е́ресей следы́,/ сокрове́нную и́стину взыска́в, священнотаи́нниче всече́стне.

У́тро от за́пада возсия́л еси́, треблаже́нне,/ сви́ток благочести́вых до́гматов,/ я́ко лучи́, Це́ркве, Богому́дре, испуща́я и озаря́я ду́ши на́ша.

Богоро́дичен: Умертви́ стремле́ния, Де́во, страсте́й мои́х,/ уста́ви, Блага́я, молву́ прегреше́ний,/ грехо́вную бу́рю Твое́ю тишино́ю, Богороди́тельнице, потребляющи.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чу́ждая тьма, окая́ннаго?/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Сугу́бому де́йству пропове́дник был еси́ Спа́са Христа́:/ де́йствовати бо, рекл еси́, в ко́емждо естестве́, я́коже имя́ше,/ со обои́м слежа́щим обще́нием, святи́телю Богому́дре блаже́нне.

Равномо́щно су́що Ро́ждшему Сло́во позна́л еси́,/ я́коже плоть Сего́ бы́вша, треблаже́нне, уве́рил еси́,/ прили́чно, рекл еси́, пло́тская сво́йства де́яти,/ несли́тно непревра́тно обо́я.

Богоро́дичен: Е́же пре́жде всех век, Еди́ному ве́домо Бо́гу та́инство/ челове́ка бы́ти вся́ческих Влады́ку и Го́спода и с пло́тию смеси́тися кро́ме преложе́ния, из Тебе́, Де́во, яви́ся, прехожде́ние прие́м.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Петра́ честна́го прее́мник, и сего́ нача́льством обогати́вся,/ и теплу́ стяжа́в ре́вность, Богодви́жимый сви́ток написа́л еси́,/ ерети́ческое веле́ние отмета́я смуще́нное, растворе́ние несме́сно соединя́я.

Сы́на Еди́наго, Христа́ и Го́спода, пре́жде век от Отца́ рождена́,/ и нас ра́ди от Де́вы ро́ждшагося, и я́вльшася нам Единосу́щна, пропове́дал еси́ преесте́ственно,/ служи́телю неизглаго́ланных, Богоприя́тне.

Богоро́дичен: Тя, Всечи́стая, спасе́ния Хода́таицу, ве́рнии, испове́дающе, вопие́м:/ ра́дуйся, Чи́стая,/ ра́дуйся, Неве́сто Де́во,/ ра́дуйся, горб Божия присе́нная,/ ми́ру бо Ты ра́дость присносу́щыую источи́ла еси́.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

На престо́ле, сла́вне, свяще́нства сед/ и львов уста́ слове́сных загради́в,/ до́гматы Богодухнове́нными Честны́я Тро́ицы озари́л еси́ свет Богоразу́мия твоему́ ста́ду./ Сего́ ра́ди просла́вился еси́/ я́ко Боже́ственный таи́нник Бо́жия бла́годати.

И́кос:

Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го/ Трисо́лнечный Свет,/ Трисвяту́ю Си́лу,/ Божество́ Еди́но и Еди́но Существо́,/ Сию́ пропове́дав, уста́ льсти́вая до конца́ загради́л еси́ ерети́чествующих,/ Льве Богому́дре./ Те́мже Чи́стую Богороди́тельницу я́ко Богоро́дицу испове́дав,/ Несто́риево безу́мие и буесло́вие низложи́л еси́,/ сего́ ра́ди позна́лся еси́ в ми́ре и в Ри́ме/ я́ко Боже́ственный таи́нник Бо́жия благода́ти.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пе́щи/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на росу́ огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сна не дал еси́ ве́ждома,/ дóндеже из ко́рене исто́ргл еси́ лесть Евти́ха обезу́мившагося, зовы́й:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Еди́ну Ипоста́сь во двою́ существу́, Христа́ испове́дав,/ де́йствующа сугу́бо и хотя́ща, ны́не пое́ши:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Богоро́дичен: Ны́не к Тебе́ прибега́ю, Богома́ти,/ прегреше́ний плени́цами стя́гнут, за милосе́рдие ми́лости изба́ви мя, вопию́ща:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод Твоего́ чре́ва.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасены́, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Избави́телю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Всесве́тел, я́ко со́лнце, от за́пада возсия́л еси́, чу́до, Богоглаго́ливе, я́ве пресла́вно,/ смеше́ние и слия́ние Евти́хиево изсуши́в я́ве и Несто́риево разделе́ние пресека́я,/ уча́ Еди́наго чествова́ти Христа́ во двою́ существу́/ неразде́льно, непревра́тно, неслия́нно.

От Бо́га дви́жим, благоче́стия уче́ния,/ я́ко на Богочерта́нных скрижа́лех вообрази́л еси́,/ я́коже Моисе́й вторы́й, яви́вся Боже́ственным лю́дем/ и собо́ру че́стных учи́телей, зовы́й:/ о́троцы, бла́гослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Воплоще́ннаго, преподо́бне, пре́жде безпло́тнаго, позна́л еси́,/ Сло́ва О́тча Единоро́днаго и Собезнача́льнаго, в ле́то безле́тнаго,/ опи́сана у́бо пло́тию, я́ко Творца́ же описа́ния не веду́ща, учи́ши, взыва́я:/ свяще́ннии, воспо́йте, лю́дие, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Обложе́нием телесе́ обложи́ся, Пречи́стая, от Твои́х крове́й,/ свети́л добро́тами, со́лнцем и луно́ю не́бо просвети́вый Бог,/ одушевле́нное Тя друго́е Не́бо показа́в,/ Его́же о́троцы благословя́т, свяще́нницы воспева́ют,/ лю́дие превозно́сят во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Сия́еши ны́не, таи́нниче Христо́в, благоле́пия ве́нцем укра́шен/ и, я́ко ве́рен святи́тель, пра́вдою вои́стинну оде́ялся еси́/ и, в рай сла́дости лику́я, чу́дне,/ о па́стве твое́й Влады́ку приле́жно умоли́.

Иде́же ны́не патриа́рхов председа́ния же, и престо́ли, и чини́,/ Льве всеблаже́нне, ты досто́йно, о́тче, всели́лся еси́,/ я́ко патриа́рх и́стинен, и 4 ве́рою и благода́тию осияемъ./ Те́мже вси тя при́сно блажи́м.

От бу́ри жите́йския отступи́в, ко Христу́ прише́л еси́,/ Льве всеизря́днейше,/ на ме́сте зла́чнем почива́я,/ иде́же пото́к сла́дости, и Свет Невече́рний,/ и несказа́нное весе́лие, и ра́дость пребыва́ющая.

Богоро́дичен: Зре́лу пожина́ю жизнь, невреди́му дре́вом ра́зума:/ Ты бо, Всенепоро́чная, жи́зни дре́во – Христа́ процвела́ еси́,/ вхо́ды жи́зни всем сказа́вши./ Тем Тя, Всечи́стая, Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Святи́телей сла́ва и ве́рных защи́тник,/ ты яви́лся еси́, Богому́дре о́тче, и столп доброде́телей./ Те́мже помина́й всегда́ воспева́ющия тя любо́вию.

Богоро́дичен: Тя Предста́тельницу вси иму́ще гре́шнии, о Пресвята́я Де́во!/ Ты благопремени́тельна нам сотвори́ Сы́на Твоего́/ Ма́терними Твои́ми моли́твами.

И$же во с™hхъ, nц7A нaшегw львA, пaпы ри1мскагw.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Что2 вы2 наречeмъ: