Мінея Місячна,  Квiтень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Квітень

← В 28-й день В 30-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 29-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Святы́х девяти́ му́чеников, и́же в Ки́зице, и преподо́бнаго Ме́мнона чудотво́рца

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́чеников, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Му́ченицы Христо́вы прехва́льнии,/ одержа́щу иногда́/ е́ллинскому безу́мию/ и влеку́щу всех/ в беззако́нныя я́мы/ пути́ пра́ваго не оста́висте/ и безбо́жию не приложи́стеся,/ но пострада́сте нра́ва до́блестию/ и жизнь, мече́м умерщвле́ни, насле́довасте.

Фео́гния и Ру́фа, Антипа́тра,/ Феости́ха и Арте́му,/ Ма́гна и Феодо́та,/ сла́внаго Фавма́сия/ и Боже́ственнаго Филимо́на,/ страда́нии све́тло облиста́вшия/ и су́щия во тьме просвети́вшия,/ ве́рою почти́м/ и пе́сньми ублажи́м,/ свяще́нную сих пра́зднующе па́мять, веселя́щеся.

Цве́ти му́чеников кра́снии,/ полк свяще́нный,/ Богособра́нное совокупле́ние,/ Це́рковь изря́дная,/ сонм Богоизбра́нен,/ лик святы́й, собо́р блаже́нный,/ за Тро́ицу подви́гшеся,/ Сей моли́теся, Сию́ умоли́те о нас,/ я́ко да прии́мем грехо́в оставле́ние.

Ины стихи́ры преподо́бнаго, глас и подо́бен то́йже:

Преподо́бне Ме́мноне блаже́нне,/ предочи́стив ду́шу воздержа́нием,/ был еси́ чи́сто Ду́ха и красно́ оби́телище;/ те́мже лука́встия ду́хи отгоня́еши/ и неду́ги притека́ющим к тебе́/ исцеля́еши всегда́./ О нас, восхваля́ющих тя,/ Христу́ моли́ся.

Преподо́бне Ме́мноне сла́вне,/ облада́в страстьми́ душе́вными,/ нача́льник был еси́ мона́хов,/ к трудо́м помазу́я воздержа́ния усе́рдно сих,/ и́хже и предста́вил еси́ Всеви́дцу Сло́ву./ Пожи́в же житие́ блаже́нно и скве́рны неприме́сно,/ с ни́ми нас всегда́ помина́й,/ восхваля́ющих тя.

Преподо́бне Ме́мноне пребога́те,/ воды́ дре́вле исто́чник/ истещи́ сотвори́л еси́,/ в Госпо́дню хвалу́ и душа́м в снабде́ние./ От глубины́ мо́ря корабли́ спасл еси́,/ пру́жия вре́да моли́твами сохрани́л еси́,/ чудеса́ безме́рная соверша́еши всегда́./ О нас, восхваля́ющих тя,/ Христу́ моли́ся.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Плоть от крове́й Твои́х/ прие́м, Первове́чный Бог/ Тя Предста́тельницу показа́ челове́ком, Чи́стая,/ Те́мже изба́ви рабы́ Твоя́ от вся́кия беды́, и обстоя́ния,/ и се́тей лука́ваго врага́/ и сия́ния причасти́тися сподо́би избра́нных,/ вся сла́вящия и покланя́ющияся Тебе́.

Крестобогоро́дичен:

Тя ви́дящи, пригвожда́ема/ на Кресте́, Иису́се,/ и стра́сти прие́млюща во́лею,/ Де́ва и Ма́ти Твоя́, Влады́ко,/ увы́ Мне, – вопия́ше, – Ча́до Мое́ сла́дкое!/ ра́ны непра́ведно ка́ко терпи́ши,/ Врачу́, исцели́вый челове́ческое неможе́ние/ и от тли всех изба́вивый милосе́рдием Твои́м?

Тропа́рь му́ченикам, глас 8:

Святи́и девяточи́сленнии му́ченицы,/ от разли́чных градо́в во еди́н лик совокупи́вшеся ма́нием Боже́ственным,/ му́жественно за Христа́ пострада́сте,/ неви́димаго врага́ победи́сте,/ злове́рныя кня́зи и мучи́тели посрами́сте ва́шим терпе́нием,/ огне́м же любве́ Бо́жия разжиза́еми,/ веще́ственно вас огнь му́чащий в хлад преложи́сте,/ те́мже даде́ся вам от Христа́ Бо́га благода́ть/ тряса́вичную исцеля́ти боле́знь,/ от нея́же и многови́дных страсте́й,/ ми́лостивно спаса́йте и нас предста́тельством ва́шим, мо́лимся.

Кано́н му́чеников, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́ побе́дное воспою́ пе́ние.

Боже́ственными добро́тами наслажда́ющеся вкупе́,/ и пото́ка пи́щнаго напита́ющеся бога́тно,/ и прича́стием обожа́еми, му́ченицы венцено́сцы,/ вас блажа́щия от лю́тых бед изба́вите.

Я́коже со́лнечныя лучи́, возсия́вше, заря́ми тве́рдых по́двиг, страда́льцы,/ и чуде́с сия́нии вся просвеща́ете,/ страсте́й нощь решите́ и де́монов мрак разоря́ете.

Умерщвле́ни на земли́ я́звами боле́зней,/ к неболе́зненней жи́зни преидо́сте вку́пе, ю́нии многострада́льнии./ Те́мже то́чите исцеле́ния, вся́ку боле́знь облегча́юще/ Богоприя́тными моли́твами, пребога́тии.

Богоро́дичен: Родила́ еси́ Бо́га из чи́стых Твои́х крове́й,/ вопло́щшася па́че ума́ зра́ком и́же по нас, Ма́ти Пренепоро́чная./ Те́мже вси Тя, ро́дове родо́в, ублажа́ют, святы́х му́ченик утвержде́ние.

Ин кано́н преподо́бнаго, глас то́йже.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Боже́ственною Пресвята́го Ду́ха блиста́яся благода́тию, светоно́сне Ме́мноне,/ и честно́е творя́щия твое́/ успе́ние све́тлою моли́твою твое́ю страсте́й мглу очи́сти.

Преподо́бне, твой крест взем, после́довал еси́ распе́ншемуся Сло́ву нас ра́ди/ и плотска́я движе́ния воздержа́нием, преподо́бне,/ и ни́зу лега́нием умертви́л еси́.

Поще́нием, и моли́твами, и слеза́ми Бо́гу соединя́яся,/ прия́л еси́ благода́ть от Него́ цели́ти неду́ги и отгони́ти ду́хи,/ Ме́мноне Богому́дре преблаже́нне.

Богоро́дичен: Обле́кся из Тебе́ Бог в челове́ка за бла́гость,/ сугу́б про́йде, Пресвята́я Чи́стая, де́йствы и естествы́./ Его́же моли́ всегда́ просвети́ти пою́щия Тя.

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою,/ и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́,/ Человеколю́бче.

Ме́ртвым истука́нным пожре́ти ника́коже восхоте́вше,/ Поже́ршемуся нас ра́ди же́ртва жива́ принесо́стеся,/ о́троцы прекра́снии, святи́и му́ченицы.

Зако́ны Боже́ственными, укрепля́еми си́лою Ду́ха,/ беззако́ннующих сове́ты и ловле́ния низложи́сте/ и, зако́нне пострада́вше, сла́ву улучи́сте.

Да восхва́лится Арте́ма и Филимо́н, Феости́х и Магн,/ Руф сла́вный, и Антипа́тр, и Фавма́сий,/ Фео́гний и Феодо́т великоимени́тии.

Богоро́дичен: Ору́жия вся вра́жия ны́не до конца́ оскуде́ша,/ Тебе́ ро́ждшей Христа́, уя́звлена копие́м, Всенепоро́чная,/ о Не́мже му́ченицы, уязви́вшеся, пострада́ша.

Ин

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́/ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Я́коже со́лнце на земли́, доброде́телей просвеще́нием просия́л еси́,/ всех ду́ши, преподо́бне, благода́тию просвеща́я духо́вною.

Желе́зом твоя́ чре́сла препоя́сана име́л еси́ страсте́й на умерщвле́ние,/ я́ве, преподо́бне Ме́мноне, оде́явся безстра́стием.

Человеколюби́в быв немощны́м,/ от Бо́га прия́л еси́ благода́ть мно́гу, преподо́бне,/ стра́сти цели́ти неисце́льныя.

Богоро́дичен: Сло́во Бо́жие в Твое́ нескве́рное чре́во всели́ся/ и земны́м, Пречи́стая, всяк грех отъя́ло есть.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Лик светови́ден свяще́нных страда́лец, совокупле́ние красно́,/ Богособра́нен собо́р, девяточи́сленный соста́в,/ пострада́вше кре́пко, попра́вше вра́жие мучи́тельство/ и причто́стеся А́нгельским лико́м, Го́сподеви предстоите́.

Сла́ва, преподо́бнаго, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Я́ко звезду́ тя вси светови́дну, доброде́тельми/ и чуде́с заря́ми мир просвеща́юща, восхваля́ем, блаже́нне:/ прича́стник бо Боже́ственныя све́тлости был еси́,/ и к сия́нию, Ме́мноне, преше́л еси́ незаходи́мому./ Те́мже светоно́сную и святу́ю па́мять твою́ почита́ем,/ всегда́ Спа́са сла́вяще, и ве́рно вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/ бу́рею одержи́м безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ воплоще́нному безсе́менно/ моли́ся приле́жно о всех рабе́х Твои́х/ непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно, согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́,/ восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше:/ мир у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние,/ утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости./ Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый,/ умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Сожже́ния страда́льцы и Богожре́нная заколе́ния,/ приноше́ние соверше́нно, же́ртвы прия́тны,/ приведо́стеся во́лею поже́ршемуся и смерть умертви́вшему./ Те́мже вас ублажа́ем.

Чу́до вели́кое показу́юще, сля́ченныя испра́висте, страда́льцы, ру́ки,/ и во́днаго труда́ изба́висте прибе́гшаго с любо́вию к ра́це ва́шей,/ наро́чита му́жа иногда́, досточу́днии.

Да ублажа́тся досто́йно Арте́ма и Антипа́тр,/ Феости́х и Руф, Магн, и Филимо́н, и Фео́н,/ и Фео́гн с сла́вным Феодо́том, пострада́вший, зову́т:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Богоро́дичен: И́же в не́дрех О́тчих неизрече́нно седя́й,/ на Твои́х объя́тиих седи́т, Де́во, я́ко Младе́нец,/ Его́же блаже́нную страсть вообража́юще, добропобе́днии о́троцы изво́лиша умре́ти.

Ин

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Струя́ми, преподо́бне, сле́зными твое́ се́рдце очи́стив,/ во́ды на безво́днем ме́сте истека́ти устро́ил еси́,/ Бо́гу тя просла́вльшу, Ме́мноне, я́ко Своего́ уго́дника.

Пресла́вным житие́м, я́ко звезда́, сия́я,/ свяще́нными чудесы́ твои́ми,/ друго́е ты не́бо показа́лся еси́, блаже́нне, ве́рою зову́щим:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Зако́ном, преподо́бне, повину́яся Влады́чним, я́же под тобо́ю су́щия наста́вил еси́,/ упа́с, преподо́бне, многоусугу́бив же, я́ко раб послушли́в,/ Дарова́вшему тебе́ тала́нт.

Богоро́дичен: Привлече́нный ум мой, Богороди́тельнице, к сла́достем теле́сным/ Твои́м хода́тайством, молю́ся, утверди́,/ Я́же еди́на ро́ждшая Благода́вца Бо́га.

Песнь 5

Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне, Оте́ческия сла́вы сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Я́коже мы́сленное у́глие, вже́гше ум,/ попали́сте вои́стинну хвра́стную вся́ку пре́лесть, блаже́ннии,/ и запале́ние угаси́сте и́дольское росо́ю ве́ры.

Разделе́ния в телесе́х не име́сте мно́зех,/ за Неразде́льную пострада́ти, страда́льцы, Тро́ицу иду́ще,/ те́мже разруши́сте диа́вола ополче́ние вся́ко.

Воспева́ет чудеса́ ва́ша/ от лука́ваго легео́на разреши́выйся де́монска, му́ченицы Богови́днии,/ к честны́м ковче́гом ва́шим прише́дый со усе́рдием.

Богоро́дичен: Избавля́ющи яви́ся нас от бед и прегреше́ний,/ тлетво́рных страсте́й, и скорбе́й, и обстоя́ний,/ ве́рою пою́щия Тя, Богоро́дице, Присноде́во.

Ин

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющий Тя.

Ум твой, чи́стыми воззре́нии к Бо́гу весь быв, Богоблаже́нне,/ плотски́х сласте́й яви́ся вы́шши.

Сый врач теле́с, пребога́те,/ отжени́ ско́тския душ боле́зни благода́тию Ду́ха.

Блаже́н еси́ ты, и добро́ тебе́ есть,/ побе́ждшу зло́бу вра́жию/ и стра́сти, преблаже́нне, умертви́вшу.

Богородичен: Родила́ еси́ Бо́га и Де́ва пребыла́ еси́, Богоневе́сто,/ сего́ ра́ди ублажа́ет Тя весь челове́ческий язы́к, ра́дуяся.

Песнь 6

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой,/ Многоми́лостива.

Честна́ смерть яви́ся Боже́ственных страда́льцев пред Тобо́ю, Бо́же вся́ческих,/ и́хже ны́не почита́я, врачевство́ безме́здное боля́щим яви́л еси́.

Возвы́сивше ру́це и сердца́ высо́ким нра́вом к Вы́шнему мужеу́мно,/ лука́ваго возноше́ния, му́ченицы Богоно́сцы, низложи́сте.

Богоро́дичен: Я́коже стог, чре́во Твое́, Чи́стая, яви́ся,/ пшени́цу нося́щий безcме́ртия,/ всех ве́рных ду́ши пита́ющую и му́ченики просвеща́ющую.

Ин

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею кро́вию.

Еди́нем то́чию зва́нием пру́зи отгоня́ются и всяк вред де́монский:/ Бо́га бо, Ме́мноне, ве́лий уго́дник, позна́лся еси́,/ вельми́ тя, о́тче, просла́вльшаго.

Победи́в плотска́го наве́та мудрова́ние,/ Ду́ха благода́ть прия́л еси́ отгоня́ти неду́ги/ и боля́щия греха́ми цели́ти ду́ши, досточу́дне.

О, чу́до!/ Ка́ко от еди́наго то́кмо призыва́ния спаса́ются твоего́, пресла́вне Ме́мноне,/ ве́рнии пла́вающий, тебе́ ви́дяще приспева́юща и волн молву́ кротя́ща?

Богоро́дичен: Умертви́ пло́ти моея́, Де́во, мудрова́ние,/ Умертви́теля сме́рти и Жизнода́вца я́ко заче́нши/ и ро́ждши па́че сло́ва и смы́сла, Пречи́стая.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Тве́рдый и всесве́тлый лик му́ченик девяти́,/ Трисо́лнечнаго Божества́ испове́дницы,/ на суди́щи Тому́ нача́льно взыва́ху:/ кровь и ду́ши на́ша с телесы́,/ я́ко непоро́чную же́ртву, прино́сим Тебе́, Влады́ко,/ в ли́цех Небе́сных Твои́х сопричти́, я́ко Бог Ми́лостивый.

Песнь 7

Ирмос: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Иска́пают ва́ши тру́дове, му́ченицы, Боже́ственный струи́ исцеле́ний всегда́,/ боле́зней ре́ки изсуша́юще/ и скве́рну вся́ку отмыва́юще страсте́й, досточу́днии.

Ра́довахуся страстоте́рпцы, внегда́ скорбе́ти им, ра́достию неизглаго́ланною,/ поя́ху, усека́еми мече́м:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Тяготу́ неду́гов, стра́сти серде́чныя и боле́зни теле́сныя,/ вся́ку же находя́щую скорбь/ нам облегчи́те, сла́внии страда́льцы.

Богоро́дичен: Яви́вшися всем му́чеником, Чи́стая Ма́ти Бо́жия, держа́ва ве́лия,/ яви́лася еси́ челове́ком заступле́ние,/ Тя пою́щим всегда́ свяще́нными пе́сньми.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Сле́зными ту́чами страсте́й погаси́л еси́ пещь,/ ны́не же огне́м, блаже́нне, вои́стинну/ попаля́еши чуде́с твои́х ве́щный всегда́ неду́гов вред благода́тию.

Всеусе́рдно Творца́ твоего́, блаже́нне, возлюби́л еси́./ Те́мже пло́ти и ми́ра, Ме́мноне му́дре, взыва́я вне был еси́:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Я́коже дре́во, при исхо́дищих воздержа́ния, о́тче, насажде́н быв,/ возда́л еси́ плоды́ чуде́с де́йство, Ме́мноне пребога́те,/ во бла́го вре́мя изоби́луя.

От пруго́в вред прибы́вший уста́вил еси́/ повеле́нии Боже́ственными, Ме́мноне му́дре, ре́чными удави́в вода́ми,/ благослове́н еси́, Бо́же мой, – зовы́й, – возопи́л еси́.

Богоро́дичен: Бу́ри безме́рных согреше́ний, Отрокови́це, изба́ви мя,/ еди́на смире́нных по́мощь кре́пкая и прегреше́ний очище́ние:/ благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене блаточе́ствовавшия, снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Ра́достную хвалу́ принесе́м/ вели́кия нам засту́пники, страстоте́рпцы му́ченики Пода́вшему, вопию́щим:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Укорени́вшеся на ка́мени ве́ры благоро́дне,/ я́коже ве́тви, му́ченицы, плоды́ нам страда́ния принесо́ша, ве́рою пою́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Вра́чеве страсте́й великоимени́тии, души́ моея́ стра́сти исцели́те,/ и гее́нны изба́вите, и тьмы о́ныя кроме́шния,/ моля́ще Христа́ Бо́га на́шего.

Богоро́дичен: Законода́вца Христа́ родила́ еси́,/ зако́нно страда́вшия венча́вшаго, страстоте́рпцы му́ченики,/ Его́же моли́ зако́ном греха́ побежде́на мя, Отрокови́це, исцели́ти.

Ин

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́:/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Я́ко у́тро, просия́л еси́, я́ко звезда́,/ я́ко вели́кое со́лнце, Ме́мноне Богодухнове́нне,/ ду́ши просвети́л еси́ благода́тию наста́вника тя поста́вльшим изря́дна,/ и учи́теля свяще́нна, и наказа́теля чу́дна, вопию́ща:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Глубо́ку я́зву врагу́, ражда́ющу смерть, преблаже́нне, дал еси́,/ егда́ благода́тию Ду́ха смире́ну стяжа́л еси́ му́дрость,/ высокому́дрый того́ нрав в зе́млю смиря́я и се́ти душетле́нныя его́ попира́я.

Ви́дети сподо́бился еси́ та́мо блаже́нство, и наслажде́ние ве́чнующее, свя́те,/ и святы́х све́тлости, пожи́в житие́ до́бре,/ и ны́не вопие́ши ра́достно:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ме́сто, безво́дное пре́жде, ны́не же во́дно,/ пропове́дует, преподо́бне, ко Го́споду ве́ру твою́/ и благода́ть чуде́с твои́х, я́же соверши́л еси́, вопия́ Пода́телю до́брых:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Неду́говавшую тягото́ю лю́тых и пото́пльшуюся сми́ренную ду́шу мою,/ Богоблагода́тная Влады́чице, посеще́ния сподо́би/ и здра́ву до конца́ покажи́, зову́щую:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Се отверзо́шася вам Небе́сная врата́, пострада́вшим, –/ рече́ Христо́с страстоте́рпцем:/ вни́дите и приими́те, ра́дующеся, воздая́ния боле́зней досто́йная,/ от ве́ка хра́брствовавшим.

Кра́сни в ра́нах теле́сных бы́сте и А́нгелом уподо́бистеся,/ ны́не же предстоите́ всех красоте́, ра́дующеся при́сно,/ прича́стием я́ве удобря́еми кра́сных, всечестни́и.

Ста́нем в дому́ Бо́жий, восхваля́юще Антипа́тра, Феости́ха же,/ Ру́фа и Филимо́на страда́ния, Боже́ственнаго Фавма́сия чудеса́,/ Ма́гна и Арте́ма, Фео́гния и Феодо́та непобе́дное.

День спасе́ния нам возсия́ святы́х торжество́,/ е́же соверша́юще моле́бно, вопие́м им с ве́рою:/ му́чеников светоза́рный ве́рше, всех сердца́ озари́те.

Богоро́дичен: Обле́кся из Тебе́ Царь в теле́сную багряни́цу,/ про́йде, весь красе́н, из утро́бы Твоея́, и вся враги́ победи́,/ и побе́ду страда́льцем подаде́, Чи́стая еди́на Присноде́во.

Ин

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Возмо́гл еси́, укрепля́емь, держа́вою Богонача́льною,/ Ме́мноне Богому́дре, всю вра́жию си́лу пребори́ти,/ те́мже вене́ц я́ко победоно́сец прие́м,/ о нас Христу́ моли́ся.

Я́коже от исто́чника, твоея́ ра́ки струи́ исцеле́ний истека́ют,/ боле́зни и скве́рны си́лою Боже́ственнаго Ду́ха очища́ют/ и напоя́ют, преподо́бне, помышле́ния чту́щих тя.

Днесь па́мять твоя́, о́тче, я́коже со́лнце, просвеща́ет всяк во́зраст и ра́зум:/ Све́та бо дела́, Ме́мноне, соверши́л еси́/ и к Све́ту незаходи́мому, ны́не отше́д, всели́лся еси́.

Взя́лся еси́ ко оби́телем ве́чным, Бо́га я́ко досто́йно зря,/ и к стадо́м преподо́бных приче́лся еси́, Ме́мноне блаже́нне,/ с ни́миже нас помина́й, на земли́ поми́нающих тя.

Богоро́дичен: Глас Ти вопие́м, Де́во, ра́достно Арха́нгелов:/ ра́дуйся, кля́твы разруше́ние, преподо́бных сла́во, му́чеников похвало́,/ пророко́в про́поведь и челове́ков спа́сение.

 

Святи́теля Васи́лия, митрополи́та Остро́жскаго, Се́рбскаго

НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Яко благ:

Я́ко звезда́ многосве́тлая,/ святи́телю Васи́лие, вруче́нное ти ста́до утвержда́я, прехва́льне,/ украси́л еси́ луча́ми правове́рия догма́тов/ и е́реси тьму от него́ отгна́л еси́, всече́стне./ Те́мже мо́лимся ти:/ моли́ся изба́витися от бед и скорбе́й/ творя́щим па́мять твою́.

Сия́ет днесь па́мять святи́теля Васи́лия,/ просвеща́я вселе́нную,/ я́ко пресве́тлое со́лнце, во Остро́зе,/ озаря́я ве́рных сердца́/ и приходя́щия к ра́це моще́й его/ врачу́я от боле́зненных неду́гов;/ те́мнее, сла́вяще па́мять его́,/ усе́рдно лобыза́ем святи́теля мо́щи,/ моля́ся, да отжене́т тьму е́ресей от ста́да своего́/ си́лою от Де́вы Возсия́вшаго.

От Христо́вы Це́ркве,/ преблаже́нне Васи́лие,/ отгна́л еси́ мы́сленныя во́лки/ жезло́м за́поведей Христо́вых,/ и сию́ кре́пко о́крест огради́л еси́/ слове́сною кре́постию,/ и преста́вился еси́ Христу́,/ Ему́же неле́ностно послужи́л еси́,/ цел и неруши́м./ Те́мже, свя́те, моли́ Го́спода,/ да изба́вит от тли и бед/ ве́рою творя́щия всечестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

Возсия́, я́коже со́лнце, твоя́, святи́телю, па́мять,/ просвеща́ющи мы́сленная ве́рных сердца́,/ ю́же све́тло соверша́ем днесь,/ святи́телю Васи́лие, моле́бно тя призыва́я:/ ра́дуйся, дре́во целому́дренное,/ е́же не поработи́ ду́шу,/ но досто́йным воздержа́нием, я́ко щито́м Ду́ха, обложи́ся;/ ра́дуйся, па́стырю и учи́телю христоимени́тых люде́й свои́х;/ ра́дуйся, церко́вное украше́ние,/ архиере́ом добро́то, мона́шествующим похвало́,/ Васи́лие преосвяще́нне, моли́ся Христу́,/ да пода́ст мир вселе́нней и спасе́т ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6:

Васи́лие блаже́нне,/ припа́дая ти, молю́ся:/ уще́дри и просвети́, о́тче прему́дре, ду́шу мою́,/ я́ко да че́стно узрю́ Светода́вца Ще́драго.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Хотя́щий ми сотвори́ти зло врази́,/ рыка́я, и́щут поги́бели мое́й,/ изба́ви мя, молю́ся ти, святи́телю Богому́дре,/ зане́ я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ всеблаже́нне иера́рше Васи́лие,/ от лука́вых муже́й спаси́ мя.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Приста́нище ти́хое, сте́ну необори́мую,/ столп утвержде́ния/ и дверь покая́ния стяжа́хом, ве́рнии,/ сего́ ра́ди, припа́дающе, мо́лимся ти, о́тче Васи́лие:/ огради́ нас моли́твами, я́ко му́дрый наста́вник/ и побо́рник о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Супоста́т ры́кает на ста́до Твое́, Пречи́стая,/ лука́вии ка́ждый день и́щут снедь себе́ сотвори́ти,/ но Ты, Богоро́дице, изба́ви его́/ от вся́каго вре́да и хище́ния.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ́

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 6,

Подо́бен: Все отло́жше:

Всеосвяще́н Богоно́сец показа́лся еси́,/ святи́телю Васи́лие,/ пома́зание Бо́жие име́я,/ я́ко Ду́хом Святы́м обложе́н,/ и, све́тло входя́ вы́ну во Свята́я Святы́х,/ Богонача́льными светлостьми́ озаря́емь,/ причаща́лся еси́ Святы́х Та́ин благода́ти,/ те́мже, я́ко и́стинен святи́тель,/ со дерзнове́нием моли́ся/ о душа́х на́ших.

Просвети́ся житие́ твое́/ доброде́тельными светлостьми́/ и сим ста́до свое́ научи́л еси́,/ отгна́вши от него́ ле́сти тьму,/ те́мже показа́лся еси́ светоза́рное со́лнце,/ преблаже́нне Васи́лие,/ всели́выйся, иде́же сия́ет Свет невече́рний,/ и сын днесь благода́ти Свята́го Ду́ха яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди не забу́ди,/ о́тче приснопа́мятне,/ твою́ честну́ю па́мять соверша́ющих/ и любо́вию ублажа́ющих тя.

Ум твой манове́нием/ е́же к Бо́гу, пресла́вне,/ ве́рою удобря́емь,/ яви́ тя Богому́дра наста́вника,/ зане́ умерщвля́л еси́ вожделе́ния пло́ти/ и тле́нное благода́тию в нетле́ние обрати́вый,/ Безпло́тным сочета́лся еси́, о́тче Васи́лие,/ све́тлый свети́льниче/ и моли́твенниче о душа́х,/ любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Ины стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

В Захо́лмии пожи́л еси́,/ блаже́нне Васи́лие,/ яви́выйся до́брый па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ егда́ же отту́ду во Остро́г преше́л еси́,/ посто́м, бде́нием и моли́твами/ удруча́л еси́ те́ло свое́,/ благоугожда́я Бо́гу,/ И́же просла́ви святы́я мо́щи твоя́, Богоно́сне,/ я́же исцеля́ют неду́ги всех,/ и́же ве́рою и любо́вию/ соверша́ют всесла́вную па́мять твою́;/ те́мже мо́лимся ти:/ изба́ви и нас от вся́ких зол и обстоя́ний/ моли́твами твои́ми.

Победи́тель тезоимени́тый/ вои́стинну ве́рным лю́дем яви́лся еси́,/ огражда́я их от напа́стей,/ о́тче Васи́лие,/ всегда́ бо призыва́ем предваря́еши ско́ро/ притека́ющих под кров твой,/ спаса́я в день и нощь ве́рныя/ от зловре́дных лука́ваго.

Зерца́ло Се́рбской земли́/ напосле́док дней яви́лся еси́, о́тче Васи́лие,/ сего́ ра́ди прииди́те, лю́дие,/ целу́ем святы́я и чудотво́рныя мо́щи/ Богоно́снаго отца́ на́шего,/ и́же разреша́ет грехо́вныя плени́цы,/ прогоня́я ду́хи лука́выя/ и свобожда́я ве́рныя рабы́ своя́,/ о ни́хже мо́лится Христу́ Бо́гу,/ да изба́вит и спасе́т ду́ши их.

Вели́кий засту́пник/ и те́плый хода́тай к Бо́гу/ о обрета́ющихся в ско́рбех и беда́х был еси́,/ блаже́нне Васи́лие,/ священнопропове́дниче Христо́в на земли́ су́щим,/ и́же с на́ми вопию́т к тебе́:/ спаси́ ны от вся́ких зол,/ о́тче Васи́лие,/ моли́твами твои́ми.

Сла́ва, глас 8:

До́блестьми твои́ми, о́тче Васи́лие,/ просвети́л еси́ ве́рных сердца́;/ кто бо слы́ша безме́рное твое́ смире́ние,/ терпе́нию твоему́ не удиви́тся?/ К ни́щим милосе́рд был еси́,/ подава́я по́мощи тре́бующим,/ всех науча́я стра́ху Госпо́дню,/ и ны́не неувяда́емым венце́м увяза́лся еси́, о́тче,/ моля́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне и чте́ния три святи́тельская

(зри 23 апреля).

На лити́и стихи́ры, глас 2:

Ра́ка моще́й твои́х, о́тче Васи́лие,/ зари́ испуща́ет,/ цельбы́ подава́я приходя́щим к ней,/ от неду́гов свобожда́я их;/ сего́ ра́ди весели́ся и лику́й,/ Це́рковь Остро́жская с окре́стными стра́ны,/ возсия́ ти бо све́тлая па́мять блаже́ннаго Васи́лия,/ и́же всегда́ мо́лится о душа́х на́ших.

О́тче Васи́лие,/ по возвраще́нии из Афо́нския горы́/ яви́лся еси́ па́стве свое́й,/ я́ко па́стырь и учи́тель,/ наставля́я ю и́стинней ве́ре;/ она́ же, ра́дуяся, прославля́ет святу́ю па́мять твою́,/ я́же и по сме́рти твое́й показу́ет све́тлость жития́ твоего́,/ на е́же взира́я, взыва́ем ти богогла́сными пе́сньми:/ о́тче Богоно́сне,/ спаси́ служа́щия в Захо́лмии и Скенде́рии бра́тия на́ша/ от наве́тов вра́жиих.

Глас 4: О́тче Васи́лие,/ ра́ка моще́й твои́х пропове́дует/ си́лу благода́ти Всесвята́го Ду́ха, И́же чрез мо́щи явля́ет ми́лость ве́рным,/ огражда́я Остро́г,/ в не́мже благоуха́ние цельбы́ подае́т,/ показу́я тя подо́бна апо́столом чудесы́,/ и́миже да́льняя, я́ко и бли́жния просвеща́еши/ и от бед пресла́вно избавля́еши;/ те́мже, Богоблаже́нне,/ свободи́ от лю́тых зол и ва́рваров/ всех, блажа́щих и любо́вию призыва́ющих тя.

Поте́кл еси́ хвали́ти/ своего́ Го́спода и Влады́ку, о́тче Васи́лие,/ напосле́док дней яви́выйся крестоно́сным людем,/ я́ко Богоблагода́тный па́стырь и учи́тель;/ те́мже ны́не наслажда́яся благи́х,/ стяжа́л еси́ дерзнове́ние к Бо́гу,/ Ему́же простри́ моли́твы/ о душа́х сла́вящих тя.

Пресла́вное житие́ твое́/ вселе́нней ди́вна тя показа́, Богому́дре о́тче:/ преподо́бным украше́ние был еси́,/ я́ко со́лнце, на земли́ лучи́ распросте́рши,/ озари́л еси́ ве́рных сердца́,/ соверша́ющих святу́ю па́мять твою́,/ всеблаже́нне Васи́лие.

Сла́ва, глас 6:

Святи́телем удобре́ние,/ отце́м красоту́,/ исто́чника чуде́с и ве́рных засту́пника,/ соше́дшеся, о празднолю́бцы,/ пе́сньми и похвала́ми воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Захо́лмии и Скенде́рии храни́телю,/ Че́рныя Горы́ и Примо́рия сто́лпе непребори́мый и председа́телю;/ ра́дуйся, всесве́тлый свети́льниче,/ и́же се́рбския концы́ просвеща́еши чудесы́;/ ра́дуйся, скорбя́щих Боже́ственная ра́досте/ и оби́димых те́плый предста́телю,/ и ны́не, о́тче Васи́лие,/ моли́ся о чту́щих при́сно ра́достную па́мять твою́,/ огражда́я ве́рное твое́ ста́до правосла́вное.

И ны́не, глас 8:

Ра́дуйся, зако́на исполне́ние;/ ра́дуйся, хра́ме Святы́я Тро́ицы, Неве́сто Пречи́стая;/ ра́дуйся, Боже́ственное носи́ло всех Царя́;/ ра́дуйся, огню́ невеще́ственный,/ я́ко клеща́ми нося́щи на рука́х Твои́х у́глия,/ но́вый раю́, вертогра́де затворе́нный,/ трапе́зо пресве́тлая, голуби́це нескве́рная,/ престо́ле Вы́шняго, о́дре Божественномы́сленный,/ его́же Дух Святы́й осени́,/ Отрокови́це Свята́я.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8:

О́тче святы́й Васи́лие,/ я́ко заря́ разу́мнаго све́та,/ церко́вное свети́ло, красота́ мона́шествующим,/ по́стнаго жития́ пра́вило,/ бу́ди нам засту́пник,/ свобожда́я от губи́тельнаго врага́ ду́ши на́ша,/ моли́твами твои́ми.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Вели́кую власть от Бо́га прие́мь,/ о́тче Васи́лие,/ мно́жества лука́вых бесо́в отгоня́еши,/ спаса́я от озлобле́ний всех,/ ве́рою и любо́вию притека́ющих к ра́це моще́й твои́х.

Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми?

Ка́ко досто́йно воспое́м вели́каго святи́теля Васи́лия, честна́го ума́ богоза́рное свети́ло,/ е́же освяща́ет и Боже́ственным ра́зумом просвеща́ет ве́рное ста́до,/ я́ко испове́датель глубины́ та́ин спасе́ния,/ те́мже согла́сно рцем ему́ вси:/ ра́дуйся, отце́в о́тче Васи́лие.

Сла́ва, глас то́йже:

Ты был еси́ па́стырь до́брый/ и учи́тель те́плый, святи́телю Васи́лие,/ всегда́ тя хва́ляще, вопие́м ти:/ тобо́ю Бог укра́си Це́рковь Свою́,/ и те́ло твое́, многоле́тно в земли́ пребы́вшее,/ нетле́нно яви́ся лю́дем твои́м;/ те́мже не преста́й моли́тися/ о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

Тропа́рь свята́го, глас 4:

От ю́ности твоея́ всего́ себе́ Го́сподеви отда́л еси́,/ пребыва́я в моли́твах, труде́х и посте́х, о́тче Богоно́сне,/ о́браз был еси́ доброде́тели своему́ ста́ду;/ сего́ ра́ди ви́дя Бог твое́ благо́е произволе́ние,/ поставля́ет тя Свое́й Це́ркви па́стыря и до́бляго архиере́я/ и по преставле́нии твое́м соблюде́ свято́е те́ло твое́ неруши́мо, святи́телю Васи́лие./ Те́мже, я́ко име́я дерзнове́ние,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Служи́тель быв Христу́, всече́стне,/ научи́л еси́ лю́ди и просвети́л их Боже́ственным креще́нием,/ вразумля́я, наста́вил еси́, о́тче Васи́лие, ста́до твое́./ Те́мже пропове́дника тя и́стины вси имену́ем, уго́дниче Христо́в,/ моли́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во,/ еди́на Предста́тельнице ве́рных и покро́ве,/ изба́ви всех от бед и скорбе́й и лю́тых обстоя́ний,/ на Тебе́ упова́ние иму́щих, Отрокови́це,/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными мольба́ми Твои́ми.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

От ю́ности взем крест свой, благоче́стно Христу́ после́довал еси́,/ плотско́е мудрова́ние воздержа́нием победи́л еси́,/ ми́ра отбе́гши, мона́шескому житию́ отда́выйся,/ те́мже, о́тче, Дух Святы́й в тя бряца́ет и на святи́тельское седалище возведе́ тя,/ иде́же возвели́чил еси́ Влады́ку Христа́ и Его́ Пречи́стую Ма́терь разли́чными дарова́ньми и чудесы́,/ посе́м ра́ка моще́й твои́х украси́ся, святи́телю Васи́лие.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Де́во Всенепоро́чная,/ превы́ше Бо́га ро́ждши, моли́ непреста́нно Его́ со святи́телем Васи́лием/ оставле́ние прегреше́ний и исправле́ние жития́ да́ти нам всем,/ ве́рою и любо́вию пою́щим Тя по до́лгу, еди́на Всепе́тая.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Стра́сти посто́м и моли́твою обузда́в,/ яви́лся еси́ вели́кий святи́тель/ и па́ству твою́ пресла́вно упасл еси́, о́тче Васи́лие,/ креще́нием просвети́л еси́ ю и наказа́л сла́вити Еди́наго Бо́га в Трие́х Ли́цех./ Ве́рою приходя́щия к Святе́й Це́ркви и к ра́це моще́й твои́х/ спаса́й моли́твами к Бо́гу,/ да пода́ст оставле́ние грехо́в чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Небе́сную дверь и ковче́г,/ всесвяту́ю го́ру и всесве́тлый о́блак воспои́м,/ неопали́мую купину́, слове́сный рай,/ Е́вино воззва́ние, всей вселе́нней вели́кое сокро́вище,/ в не́мже обре́теся спасе́ние ми́ру, оставле́ние людски́х согреше́ний,/ те́мже и вопие́м Ей:/ о Богома́ти, моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ ду́ши покланя́ющихся пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Таже степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Насле́дниче Бо́жий,/ соприча́стниче блаже́нных селе́ний,/ служи́телю Христо́в, свя́те Васи́лие,/ по и́мени твоему́ та́ко и житие́ твое́ просия́ нам,/ со седи́нами проявля́шеся све́тлость ра́зума твоего́/ и незло́бие души́ твоея́,/ кро́тость сло́ва прославля́ше свято́е житие́ твое́,/ е́же, собра́вшеея, велича́ем/ и, в успе́нии блажа́ще тя, мо́лим:/ помози́ дости́гнути и нам та́мо,/ иде́же еси́, Богоно́сне Васи́лие.

Канон Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и свято́му на 8. Глас 6.

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

С Вы́шними ли́ки, яко святи́тель и служи́тель Бо́жий,/ предста́л еси́, па́стырю до́брый Захо́лмии,/ до́бре упа́сши вруче́нное ти ста́до,/ о нас приле́жно моли́ся, получи́ти ве́чных благ моли́твами твои́ми, о́тче Васи́лие.

Избра́н был от Го́спода служи́ти свято́му Ева́нгелию че́стно, преблаже́нне,/ захолми́йстии лю́дие, стяжа́в тя па́стыря,/ вразумля́хуся уче́нии твои́ми, свя́те Васи́лие.

Ра́зумом Бо́жиим обогаща́емь,/ сло́во живо́тно от се́рдца источи́л еси́,/ напая́я ду́ши и сердца́ ве́рных, олядене́вшия страстьми́,/ чуде́с заря́ми твои́ми, Богоблаже́нне Васи́лие.

Просвети́ ду́шу и се́рдце мое́, молю́ся Ти, Светода́вче, тва́ри Соде́телю,/ пода́ждь мне дар пе́ния воспева́ти Твоего́ уго́дника, пресла́внаго Васи́лия,/ научи́вшаго нас твори́ти во́лю Твою́, Бо́же мой.

Обре́л еси́ Небе́сную прему́дрость, я́ко вруче́нный ти тала́нт,/ иже умножа́я, Богоно́сне Васи́лие, разори́л еси́ де́монов ле́сти/ и умудри́л лю́ди Боже́ственным уче́нием.

Зачина́ется Преве́чный, и обновля́ется естество́ на́ше,/ рожде́ннаго от Отрокови́цы пропове́дуя,/ име́ющаго два естества́ во Еди́ней Ипоста́си.

Богоро́дичен: Свяще́ннейший лик проро́чески проявля́ше издале́ча/ хотя́щей Ти бы́ти и́стинней Ма́тери Бо́жией,/ те́мже и мы, сла́вяще Тя, воспева́ем, яко Вы́шшую Херуви́м и всея́ тва́ри, Богома́ти.

Катава́сия по уста́ву.

Песнь 3

Ирмо ́с, глас 1: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же над вода́ми Не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Иска́пает Боже́ственная сла́дость из уст твои́х, о́тче Васи́лие,/ па́ству твою́ напои́л еси́,/ христоимени́тыя лю́ди, блаже́нне Васи́лие.

Гроб, иде́же лежи́т честно́е те́ло твое,/ благово́ние источа́ет, я́коже рай Бо́жий,/ облагоуха́я ве́рныя и служа́щия в оби́тели твое́й,/ те́мже, ра́дуяся, пресла́вне, не забу́ди и нас, о́тче Васи́лие.

Скендери́йская убо страна́ прие́млет те́ло твое́,/ дух же твой отхо́дит в Вы́шний Иерусали́м,/ иде́же лику́ет с проро́ки, апо́столы и все́ми святы́ми,/ с ни́ми же ку́пно моли́ся о нас Человеколю́бцу Бо́гу, Богоблаже́нне Васи́лие.

Святи́телю Васи́лие, уче́ньми свои́х святы́х уст/ из уст неприя́зненных волко́в лю́ди своя́ изба́вил еси́ и приве́л Творцу́,/ подава́я всем дар исцеле́ния.

Сло́во Безнача́льное, во пло́ти явле́нное,/ дарова́вшее нам па́стыря и учи́теля,/ я́коже просла́вил еси́, Христе́, Своего́ слугу́,/ не забу́ди па́ству его́,/ я́же прославля́ет своего́ иера́рха, ди́внаго во святы́х Твои́х, блаже́ннаго Васи́лия.

Богоро́дичен: Разуме́ти, Чи́стая, рождества́ Твоего́ неизрече́нныя глуби́ны/ недоуме́ет ум челове́ческий,/ Бог бо, Себе́ смири́в щедро́ты ра́ди во чре́ве Твое́м, всего́ мя обнови́.

Седа́лен, глас 4

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь вселе́нней:

Правосла́вно, свя́те Васи́лие, Це́рковь Христо́ву упа́сл еси́,/ ерети́ческия отгоня́я го́рькия пле́велы,/ сего́ ра́ди в Вы́шних водворя́ешися, блаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего,/ из Тебе́ воплоти́вшагося, Богоро́дице Де́во, велича́я,/ ублажа́ем Тя, Чи́стая Богоневе́сто.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующие.

Ты, о́тче свяще́нне Васи́лие, испо́лнен Свята́го Ду́ха,/ лука́выя ду́хи отгна́л еси́,/ духо́вными ве́ры уче́ньми твои́ми просвеща́я ста́до твое́.

Еди́ницу Несозда́нную богосло́вствуя,/ в Трие́х Ли́цы разделя́ему, несеко́мую и несме́сну,/ просвеща́еши свяще́нным Богосло́вием ста́до твое́, блаже́нне Васи́лие.

Нача́льный богогла́сен Бо́жиим прича́стием яви́лся еси́, о́тче Васи́лие,/ просвеща́еши омраче́нныя, я́ко рачи́тель доброде́тели,/ науча́я сла́вящия па́мять твою́.

Возше́л еси́ на ле́ствицу доброде́телей, блаже́нне,/ показу́я путь спасе́ния своему́ ста́ду,/ сего́ ра́ди правосла́внии лю́дие от Захо́лмии, Скенде́рии и Че́рныя Горы́,/ почита́я тя, лобыза́ют святы́я мо́щи твоя́, о́тче Васи́лие.

Естество́м несказа́ннаго, милосе́рдием пребога́таго,/ Христа́ просла́вил еси́ на земли́, пребога́те о́тче,/ те́мже и просла́влен, наслажда́ешися блаже́нства, свя́те Васи́лие.

Богоро́дичен: Кля́тва прама́тере на́шея Е́вы разори́ся Тобо́ю, Богома́ти,/ Ты бо нам Исто́чника спасе́ния родила́ еси́,/ И́стины присносу́щаго Живота́.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Бо́жиим све́том озаря́емь,/ лю́бящих Бо́га ду́ши озари́л еси́, свя́те,/ просвеща́я их богове́дением сло́ва открове́нна,/ и́мже просвети́ и нас, чту́щих святоле́пную па́мять твою́, Васи́лие.

Боже́ственным све́том и чи́стым по́мыслом возвыша́яся,/ непоро́чен яви́лся еси́ слуга́ Христа́ Спа́са, о́тче Васи́лие,/ сего́ ра́ди моли́ся и о ста́де свое́м,/ спасти́ся ему́ от злых наве́тов ага́рянских.

Благода́тию призыва́емь, разруши́л еси́ и́дольския безбо́жия словесы́ Ева́нгельскими;/ я́коже име́я дерзнове́ние, защити́ и нас моли́твами твои́ми, блаже́нне Васи́лие,/ от злых обстоя́ний, наве́тующих на ны.

Мно́гим чудотворе́нием утеша́я ста́до свое́ правосла́вное,/ ше́ствовал еси́ ко Афо́нстей горе́/ и, отту́ду возвраща́яся, благовести́л еси́ лю́дем свято́е уче́ние Христо́во,/ и́мже просвеща́й и нас, священнотаи́нниче Васи́лие.

Бо́жиим определе́нием прише́л еси́ в Остро́жскую страну́,/ пото́м же посети́л еси́ Скендери́йскую о́бласть, поучи́в ю зако́ну Бо́жию,/ те́мже и лю́дие ве́рнии, живу́щии в них, прие́мше тя,/ хва́лят тя и велича́ют яко своего́ предста́теля, о́тче Васи́лие.

Щито́м Правосла́вия охраня́еши лю́ди своя́/ от па́губных е́ресей, блаже́нне Васи́лие,/ огражда́я их от злово́ния благоуха́нием Богоно́сных моще́й твои́х,/ до́брый па́стырю Васи́лие.

Богоро́дичен: По стра́ннем рождестве́ Твое́м, пребыла́ еси́ Де́вою, Мари́е Богоневе́сто,/ мо́лимся Ти:/ чу́дным покро́вом Твои́м спаси́ неду́гующия/ и защити́ правосла́вныя лю́ди Твоя́.

Песнь 6

Ирмо́с, глас 1: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Язы́к твой, Ду́хом изощре́н разу́мно,/ я́ко трость скоропи́сца,/ написа́ в сердца́ благочести́вых сло́во бога́тное и всесвяще́нное/ Бо́жиим манове́нием, о́тче блаже́ннейший Васи́лие.

Поуча́яся Боже́ственным, вшел еси́ во Свята́я Святы́х,/ просвеща́я Ду́хом ве́рныя,/ я́ко Тро́ическою заре́ю освяще́н, о́тче Васи́лие.

Ко спасе́нию устроя́я люде́й Бо́жиих,/ Явльшагося во пло́ти пропове́дуеши, па́стырю,/ и, я́ко учи́тель Захолми́йский и Черного́рский, наставля́еши ста́до твое́,/ Те́мже, уго́дниче Бо́жий, спаси́ служа́щия и приходя́щия в оби́тели твое́й,/ и́же усе́рдно лобыза́ют честну́ю ра́ку моще́й твои́х.

От напа́стей и разли́чных бед и скорбе́й,/ наноси́мых ве́рным от лука́вых,/ изба́ви ны, о́тче, я́ко уго́дник Христо́в,/ чту́щия свято́е твое́ успе́ние, блаже́нне Васи́лие.

Заступле́ние ве́рным и весе́лие ра́достное печа́льным,/ обогати́ ны духо́вною ра́достию,/ жела́ющий и прося́щия твоего́ заступле́ния, новоявле́нне Васи́лие.

Богоро́дичен: Ты была́ еси́, Де́во Всепе́тая,/ дверь Царя́ Небе́снаго и храм сла́вы Его́,/ отве́рзи и нам две́ри милосе́рдия/ и введи́ нас моли́твами Твои́ми в жили́ще сла́вы Небе́сныя.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Я́ко от младе́нства себе́ порабо́тив Го́сподеви,/ посто́м и бде́нием свое́ те́ло удруча́я, му́дре,/ сосу́д че́стен Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди поставля́ет тя па́стырем Своея́ Церкви́,/ юже до́бре пасл еси́./ Те́мже ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́./ Мо́лимся ти, помяни́ и нас, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, всече́стне о́тче Васи́лие.

И́кос:

Воспое́м ны́не хвала́ми святи́теля, па́стыря и учи́теля/ Захолми́йскаго, Скендери́йскаго, Че́рныя Го́ры и Примо́рия,/ я́ко да моли́твами его́ изба́вимся нече́стия и наве́тов лука́ваго,/ и́бо он яви́ся лю́дем свои́м нескве́рнен и нетле́нен,/ прине́сши Христу́ себе́ в непоро́чную же́ртву, Бо́гу благоприя́тну,/ я́ко святи́тель, освяще́н те́лом и душе́ю,/ те́мже, ве́рнии лю́дие, прииди́те и восхвали́те Це́ркви и́стиннаго предста́теля,/ до́бляго побо́рника ве́ры Правоела́вныя, преди́внаго чудотво́рца,/ ми́лостиваго моли́твенника о душа́х на́ших, пресла́внаго Васи́лия.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Просвеща́емь благода́тию по Боже́ственному манове́нию,/ был еси́ светода́тельная звезда́,/ в после́днее вре́мя просия́в заря́ми, му́дре, пою́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Святе́йшая Це́рковь озари́ тя,/ во е́же украси́ти ю доброде́тельными дея́ньми,/ живу́щей в тебе́ Неразде́льней Тро́ице, Е́йже вопие́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Вещми́ су́етными весь ум челове́ческий обуя́,/ ему́же даждь цельбу́ сло́вом твои́м, Васи́лие, науча́я лю́ди пе́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Диви́мся пресла́вным чудесе́м твои́м, блаже́нне Васи́лие,/ и́миже неду́ги исцеля́еши и от бед избавля́еши,/ те́мже, повину́яся веле́нию твоему́, вопие́м Го́сподеви:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

На́шему смире́нию бу́ди засту́пник, о́тче Васи́лие,/ и науча́й нас всегда́ пе́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Седя́й в не́дрех неопи́санно Бо́га Отца́/ ны́не, Пречи́стая, почи́ в не́дрех Твои́х опи́санно,/ Твои́м обложе́н зра́ком спасе́ния ра́ди на́шего,/ Ему́же усе́рдно вопие́м:/ Препе́тый и Превозноси́мый во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Го́рдаго зми́я твои́м смире́нием стерл еси́, блаже́нне Васи́лие,/ возвыша́яся Бо́гу свои́м честны́м ра́зумом;/ те́мже тя чтим, Христа́ превознося́ще во ве́ки.

Богосло́вствуя о воплоще́нном Сло́ве,/ лю́ди своя́ от рабо́ты и ле́сти спасл еси́,/ отгони́вый ага́рянская безбо́жия, о́тче Васи́лие.

Возра́сл еси́, я́ко цвет благоуха́ния, в Захо́лмии, о́тче Богоно́сне,/ Скенде́рия же, тя прие́мля,/ всем прино́сит, яко во́ни, целе́бныя да́ры.

Иска́павый Бо́жия благода́ти сла́дость, я́ко гора́ ма́слина,/ те́ло твое́ слу́жит оби́тели твое́й,/ е́юже хва́лимся, воспева́юще дела́ Бо́жия.

Лико́в преми́рных приснотеку́щий светоно́сный исто́чник,/ благода́ти храм, Пречи́стая Де́во,/ сохрани́ нас моли́твами уго́дника Бо́жия Васи́лия.

Богоро́дичен: Избавля́еши нас пе́рвыя кля́твы Твои́м рождество́м, Благослове́нная Отрокови́це,/ се́го ра́ди вопие́м Ти гла́сом Гаврии́ла:/ ра́дуйся, Вино́вная всех спасе́нию.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

В земли́ кро́тких яви́лся еси́, о́тче Васи́лие, кро́ток,/ и незло́бив быв, с Вы́шними совокупля́яся во́инствы,/ я́ко доброде́тельными́ светлостьми́ укра́шен, блаже́нне.

Престо́л украша́я све́тло во всех, даже посреде́ злочести́вых градо́в,/ в нихже пожи́в, яко А́нгел,/ святи́тельством пома́зан, о́тче Богому́дре.

Па́мять твоя́ днесь составля́ет пра́здник,/ апо́стольский лик и му́ченический собо́р ра́дуется,/ пра́ведных похвало́, свети́ло Черного́рское,/ е́же ве́рнии, пе́сньми восхваля́юще, вопию́т ти:/ изба́ви нас от вся́ких напа́стей и бед, блаже́нне Василие.

Пресла́вная па́мять твоя́ нам возсия́,/ просвеща́ющи ве́рных, и́же мо́лятся ти, да помяне́ши их/ и моли́твами твои́ми изба́виши вся лю́ди твоя́, о́тче му́дре Васи́лие.

Умертви́ на́ша плотски́я стра́сти и по́хоти,/ уста́ви бу́рю душе́вных волне́ний,/ укрепи́ же всех нас, и́же ве́рою и любо́вию почита́ют/ блаже́нную па́мять твою́, новоявле́нне Васи́лие.

Богоро́дичен: Я́коже ка́пля небе́сная, во Твое́ чре́во, о Пресвята́я Де́во, дождь сни́де,/ изсуша́я пото́ки льсти́выя,/ и всем ве́рующим избавле́ние Тобо́ю, Пречи́стая, дарова́ся.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны:

Сла́вно красу́ется днесь светоза́рное торжество́ во святе́й сла́ве лица́ Бо́жия,/ я́ко прии́де день па́мяти святи́теля, его́же велича́юще, мо́лим:/ да помяне́т по и́мени служа́щих во оби́тели его́/ и всех нас, хва́лящих па́мять его́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

На Тя, Пречи́стая, упова́ние к Бо́гу возлага́ем: моля́щеся Ти:/ да от Христа́ Го́спода испро́сиши нам невреди́мым до конца́ сохрани́тися.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Святи́телю Васи́лие,/ всел еси́ на ле́ствицу Боже́ственнаго ра́зума/ и к Бо́гу прибли́жился,/ исцеле́ния дар прие́мый,/ и́мже исцеля́еши неду́ги неисце́льныя/ и отгоня́еши ду́хи нечи́стыя,/ тем, па́мять твою́ пра́зднующе,/ ра́достию се́рдца Христа́ велича́ем,/ возвели́чившаго Своего́ уго́дника.

О́тче чу́дне Васи́лие,/ име́я светови́ден ум,/ свы́ше облиста́емь,/ ста́до твое́ до́бре упа́сл еси́./ Захо́лмия и Скенде́рия тобо́ю хва́лятся,/ Че́рная Го́ра с Примо́рием показу́ют чудеса́ твоя́,/ оби́тель же твоя́ со служа́щими в ней украша́ется тобо́ю./ Стра́сти ути́шив,/ бесо́вское де́йство уста́вил еси́,/ безстра́стием же, яко крыло́ма, возлете́л еси́ та́мо,/ иде́же неизрече́нная и недомы́слимая добро́та,/ тем ны́не моли́ся/ о всех нас, честву́ющих твое́ успе́ние.

О́тче отце́в, свяще́нства пра́вило,/ целому́дрия о́браз,/ мона́шествующих кре́пость был еси́, Васи́лие./ Сего́ ра́ди лику́й, Це́ркве Остро́жская, со служа́щими в тебе́,/ и́бо прии́де день па́мяти твоего́ утвержде́ния,/ любве́ свети́льника, исто́чника чуде́с,/ Боже́ственнаго Ду́ха сосу́д,/ пра́здник блаже́ннаго Васи́лия,/ его́же блажа́ще,/ усе́рдно хвала́ми почти́м.

Сла́ва, глас 6:

Преподо́бне треблаже́нне,/ святе́йший о́тче Васи́лие,/ па́стырю до́брый ве́рнаго своего́ ста́да,/ учениче́ Христо́в,/ положи́вый ду́шу о о́вцах,/ ны́не, всехва́льне, моли́твами твои́ми/ испроси́ нам ве́лию и бога́тую ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен:

Бо́га, от Тебе́ воплоти́вшагося,/ разуме́хом, Богоро́дице Де́во,/ Того́ моли́, Пречи́стая,/ о спасе́нии душ на́ших.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́тимися к Тебе́. Апостол ко Евреем, зача́ло 335. Аллилу́ия: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ ра́достию возра́дуются. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

С™hхъ девzти2 м§никwвъ, и5же въ кЂзіцэ.

И# прпdбнагw мeмнона чудотв0рца.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, м§никwвъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

М§ницы хrтHвы прехвaльніи, њдержaщу и3ногдA є4ллинскому безyмію, и3 влекyщу всёхъ въ беззакHнныz ћмы, пути2 прaвагw не њстaвисте, и3 безб0жію не приложи1стесz: но пострадaсте нрaва д0блестію, и3 жи1знь мечeмъ ўмерщвлeни наслёдовасте.

Fе0гніа и3 рyfа, ґнтіпaтра, fеостjха и3 ґртeму, мaгна и3 fеод0та, слaвнаго fаvмaсіа и3 бжcтвеннаго філим0на, страдaній свётлw њблистaвшыz, и3 сyщыz во тмЁ просвэти1вшыz, вёрою почти1мъ, и3 пёсньми ўблажи1мъ, свzщeнную си1хъ прaзднующе пaмzть веселsщесz.

Цвёти м§никwвъ крaсніи, п0лкъ свzщeнный, бGособрaнное совокуплeніе, цRковь и3зрsднаz, с0нмъ бGоизбрaненъ, ли1къ с™hй, соб0ръ блажeнный, за трbцу подви1гшесz, сeй моли1тесz, сію2 ўмоли1те њ нaсъ, ћкw да пріи1мемъ грэхHвъ њставлeніе.

И$ны стіхи6ры прпdбнагw, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Прпdбне мeмноне бlжeнне, пред8wчи1стивъ дyшу воздержaніемъ, бhлъ є3си2 чи1сто д¦а и3 красно2 nби1телище: тёмже лукaвствіz дyхи tгонsеши, и3 недyги притекaющымъ къ тебЁ и3сцэлsеши всегдA: њ нaсъ восхвалsющихъ тS хrтY моли1сz.

Прпdбне мeмноне слaвне, њбладaвъ страстьми2 душeвными, начaльникъ бhлъ є3си2 монaхwвъ, къ трудHмъ помазyz воздержaніz ўсeрднw си1хъ, и5хже и3 предстaвилъ є3си2 всеви1дцу сл0ву: пожи1въ же житіE блажeнно, и3 сквeрны непримёсно, съ ни1ми нaсъ всегдA поминaй восхвалsющихъ тS.

Прпdбне мeмноне, пребогaте, воды2 дрeвле и3ст0чникъ и3стещи2 сотвори1лъ є3си2, въ гDню хвалY и3 душaмъ въ снабдёніе. T глубины2м0рz корабли2 спaслъ є3си2, прyжіz врeда моли1твами сохрани1лъ є3си2, чудесA безмBрнаz совершaеши всегдA: њ нaсъ восхвалsющихъ тS хrтY моли1сz.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Пл0ть t кровeй твои1хъ пріeмь первовёчный бGъ, тS предстaтельницу показA человёкwмъ, чcтаz. Тёмже и3збaви рабы6 тво‰ t всsкіz бэды2 и3 њбстоsніz, и3 сётей лукaвагw врагA, и3 сіsніz причасти1тисz спод0би и3збрaнныхъ вс‰ слaвzщыz и3 покланsющыzсz тебЁ.

КrтобGор0диченъ: ТS ви1дzщи пригвождaема на кrтЁ, ї}се, и3 стrти пріeмлюща в0лею, дв7а и3 м™и твоS, вLко, ўвы2 мнЁ, вопіsше, чaдо слaдкое: р†ны непрaведнw кaкw терпи1ши, врачY, и3сцэли1вый человёческое неможeніе, и3 t тли2 всёхъ и3збaвивый милосeрдіемъ твои1мъ;

КанHнъ м§никwвъ. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Трістaты крBпкіz, рождeйсz t дв7ы, безстрaстіz во глубинЁ, души2 тричастн0е потопи2, молю1сz, да тебЁ ћкw въ тmмпaнэ, во ўмерщвлeніи тэлесE побёдное воспою2 пёніе.

Бжcтвенными добр0тами наслаждaющесz вкyпэ, и3 пот0ка пи1щнагw напитaющесz богaтнw, и3 причaстіемъ њбожaеми, м§ницы вэнцен0сцы, вaсъ блажaщыz t лю1тыхъ бёдъ и3збaвите.

Ћкоже с0лнєчныz лучы2 возсіsвше, зарsми твeрдыхъ пHдвигъ, страдaльцы, и3 чудeсъ сі‰ніи вс‰ просвэщaете, страстeй н0щь рэшитE, и3 дeмwнwвъ мрaкъ разорsете.

Ўмерщвлeни на земли2 ћзвами болёзней, къ неболёзненнэй жи1зни преид0сте вкyпэ, ю4ніи многострадaльніи. Тёмже т0чите и3сцэлє1ніz, всsку болёзнь њблегчaюще, бGопріsтными моли1твами, пребогaтіи.

БGор0диченъ: РодилA є3си2 бGа и3зъ чcтыхъ твои1хъ кровeй, вопл0щшасz пaче ўмA, зрaкомъ и4же по нaсъ, м™и пренепор0чнаz. Тёмже вси1 тz р0дове родHвъ ўблажaютъ, свzтhхъ мyчєникъ ўтверждeніе.

И$нъ канHнъ прпdбнагw. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Бжcтвенною прес™aгw д¦а блистazсz бlгодaтію, свэтон0сне мeмноне, и3 честн0е творsщыz твоE ўспeніе, свётлою моли1твою твоeю страстeй мглY њчи1сти.

Прпdбне, тв0й крeстъ взeмъ, послёдовалъ є3си2 распeншемусz сл0ву нaсъ рaди, и3 плотск†z движє1ніz воздержaніемъ, прпdбне, и3 ни1зу легaніемъ ўмертви1лъ є3си2.

Пощeніемъ и3 моли1твами, и3 слезaми, бGу соединszсz, пріsлъ є3си2 бlгодaть t негw2 цэли1ти недyги, и3 tгони1ти дyхи, мeмноне бGомyдре, пребlжeнне.

БGор0диченъ: Њблeксz и3зъ тебє2 бGъ въ чlвёка за бlгость, сугyбъ пр0йде, прес™az чcтаz, дёйствы и3 є3стествы2. Е#г0же моли2 всегдA, просвэти1ти пою1щыz тS.

Пёснь G.

Їрм0съ: Не мyдростію и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю, џ§ею v3постaсною мyдростію, хrтE. Нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Мє1ртвымъ и3стук†ннымъ пожрeти никaкоже восхотёвше, пожeршемусz нaсъ рaди жeртва живA принес0стесz, џтроцы прекрaсніи, свzтjи м§ницы.

ЗакHны бжcтвенными, ўкрэплsеми си1лою д¦а, беззак0ннующихъ совёты и3 ловлє1ніz низложи1сте, зак0ннэ пострадaвше, слaву ўлучи1сте.

Да восхвaлитсz ґртeма и3 філим0нъ, fеостjхъ и3 мaгнъ, рyфъ слaвный, и3 ґнтіпaтръ, и3 fаvмaсій, fе0гній и3 fеод0тъ, великоимени1тіи.

БGор0диченъ: Nр{жіz вс‰ вр†жіz нhнэ до концA њскудёша, тебE р0ждши хrтA, ўsзвлена копіeмъ, всенепор0чнаz, њ нeмже мyчєницы ўzзви1вшесz пострадaша.

И$нъ.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

Ћкоже с0лнце на земли2, добродётелей просвэщeніемъ просіsлъ є3си2, всёхъ дyшы, прпdбне, благодaтію просвэщaz дух0вною.

Желёзомъ тво‰ чрeсла препо‰сана и3мёлъ є3си2 страстeй на ўмерщвлeніе ћвэ, прпdбне мeмноне, њдёzвсz безстрaстіемъ.

Человэколюби1въ бhвъ немощны6мъ, t бGа пріsлъ є3си2 бlгодaть мн0гу, прпdбне, стр†сти цэли1ти неисцBльныz.

БGор0диченъ: Сл0во б9іе въ твоE несквeрное чрeво всели1сz, и3 земны6мъ, пречcтаz, всsкъ грёхъ tsло є4сть.

Сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Ли1къ свэтови1дэнъ свzщeнныхъ страдaлєцъ, совокуплeніе красно2, бGособрaненъ соб0ръ, девzточи1сленный состaвъ, пострадaвше крёпкw, попрaвше врaжіе мучи1тельство, и3 причт0стесz ѓгGльскимъ ликHмъ, гDеви предстоитE.

Слaва, прпdбнагw, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Ћкw ѕвэздy тz вси2 свэтови1дну, добродётельми и3 чудeсъ зарsми мjръ просвэщaюща, восхвалsемъ, бlжeнне: причaстникъ бо бжcтвенныz свётлости бhлъ є3си2, и3 къ сіsнію, мeмноне, прешeлъ є3си2 незаходи1мому. Тёмже свэтон0сную и3 свzтyю пaмzть твою2 почитaемъ всегдA, сп7са слaвzще, и3 вёрнw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Въ нап†сти многоплетє1нныz впaдъ t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, бyрею њдержи1мь безчи1сленныхъ согрэшeній мои1хъ, ћкw къ тeплому заступлeнію и3 покр0ву моемY, чcтаz, ко пристaнищу притекaю твоеS блaгости. Тёмже, пречcтаz, и3зъ тебє2 воплощeнному безсёменнw моли1сz прилёжнw њ всёхъ рабёхъ твои1хъ, непрестaннw молsщихтисz, бцdе пречcтаz, молsщи є3го2 при1снw, согрэшeній њставлeніе даровaти воспэвaющымъ дост0йнw слaву твою2.

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz, и3 и3збaвителz, ѓгница зрsщи на кrтЁ, восклицaше плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи, вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлz тоб0ю и3збавлeніе, ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши за милосeрдіе ми1лости. Долготерпэли1ве гDи, ми1лости бeздно, и3 и3ст0чниче неисчерпaемый, ўмилосeрдисz и3 дaруй прегрэшeній њставлeніе вёрою пою1щымъ бжcтвєнныz стrти тво‰.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на прест0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Сожжє1ніz, страдaльцы, и3 бGожрє1ннаz заколє1ніz, приношeніе совершeнно, жє1ртвы прі‰тны привед0стесz в0лею пожeршемусz, и3 смeрть ўмертви1вшему. Тёмже вaсъ ўблажaемъ.

Чyдо вели1кое показyюще, слzчє1нныz и3спрaвисте, страдaльцы, рyки, и3 в0днагw трудA и3збaвисте прибёгшаго съ люб0вію къ рaцэ вaшей, нар0чита мyжа и3ногдA, досточyдніи.

Да ўблажaтсz дост0йнw, ґртeма и3 ґнтіпaтръ, fеостjхъ и3 рyфъ, мaгнъ и3 філим0нъ, и3 fе0нъ, и3 fе0гнъ съ слaвнымъ fеод0томъ, пострадaвшіи зовyтъ: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

БGор0диченъ: И$же въ нёдрэхъ џ§іихъ неизречeннw сэдsй, на твои1хъ њб8sтіихъ сэди1тъ, дв7о, ћкw мLнецъ, є3гHже бlжeнную стrть воwбражaюще, добропобёдніи џтроцы и3зв0лиша ўмрeти.

И$нъ.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Струsми, препод0бне, слeзными твоE сeрдце њчи1стивъ, в0ды на безв0днэмъ мёстэ и3стекaти ўстр0илъ є3си2, бGу тS прослaвльшему, мeмноне, ћкw своего2 ўг0дника.

Преслaвнымъ житіeмъ ћкw ѕвэздA сіsz, свzщeнными чудесы2 твои1ми, друг0е ты2 нeбо показaлсz є3си2, бlжeнне, вёрою зовyщымъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Зак0нwмъ, препод0бне, повинyzсz вLчнимъ, ±же подъ тоб0ю сyщыz настaвилъ є3си2, ўпaсъ, прпdбне, многоусугyбивъ же ћкw рaбъ послушли1въ, даровaвшему тебЁ талaнтъ.

БGор0диченъ: Привлечeнный ќмъ м0й, бGороди1тельнице, къ слaдостемъ тэлє1снымъ, твои1мъ ходaтайствомъ, молю1сz, ўтверди2, ћже є3ди1на р0ждшаz бlгодaвца бGа.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Нечести1віи не ќзрzтъ слaвы твоеS, хrтE: но мы2 тS, є3динор0дне, n§ескіz слaвы сіsніе бжcтвA, t н0щи ќтренююще, воспэвaемъ тS, чlвэколю1бче.

Ћкоже мhсленное ќгліе вжeгше ќмъ, попали1сте вои1стинну хврaстную всsку прeлесть, бlжeнніи, и3 запалeніе ўгаси1сте јдwльское рос0ю вёры.

Раздэлeніz въ тэлесёхъ не и3мёсте мн0зэхъ, за нераздёльную пострадaти, страдaльцы, трbцу и3дyще. Тёмже разруши1сте діaвола њполчeніе всsко.

Воспэвaетъ чудесA в†ша, t лукaвагw легеHна разрэши1выйсz дeмwнска, м§ницы бGови1дніи, къ честны6мъ ковчeгwмъ вaшымъ пришeдый со ўсeрдіемъ.

БGор0диченъ: И#збавлsющи kви1сz нaмъ t бёдъ и3 прегрэшeній тлетв0рныхъ, страстeй и3 скорбeй, и3 њбстоsній, вёрою пою1щыz тS, бцdе приснодв7о.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

Ќмъ тв0й чи1стыми воззрBніи къ бGу вeсь бhвъ, бGоблажeнне, плотски1хъ сластeй kви1сz вhшши.

Сhй врaчь тэлeсъ, пребогaте, tжени2 скHтскіz дyшъ болBзни бlгодaтію д¦а.

Бlжeнъ є3си2 ты2, и3 добро2 тебЁ є4сть, побёждшу ѕл0бу врaжію, и3 стр†сти, пребlжeнне, ўмертви1вшу.

БGор0диченъ: РодилA є3си2 бGа, и3 дв7а пребылA є3си2, бGоневёсто: сегw2 рaди ўблажaетъ тS вeсь человёческій kзhкъ рaдуzсz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пріид0хъ во глубины6 морск‡z, и3 потопи1ла мS є4сть бyрz мн0гихъ грэхHвъ: но ћкw бGъ и3зъ глубины2 возведи2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

ЧестнA смeрть kви1сz бжcтвенныхъ страдaльцєвъ предъ тоб0ю, б9е всsческихъ, и5хже нhнэ почитaz, врачевство2 безмeздное болsщымъ kви1лъ є3си2.

Возвhсивше рyцэ и3 сердцA выс0кимъ нрaвомъ къ вhшнему мужеyмнw, лукaвагw возношє1ніz, м§ницы бGон0сцы, низложи1сте.

БGор0диченъ: Ћкоже ст0гъ чрeво твоE, чcтаz, kви1сz, пшени1цу носsщій безсмeртіz, всёхъ вёрныхъ дyшы питaющую, и3 мyченики просвэщaющую.

И$нъ.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Е#ди1нэмъ т0чію звaніемъ прyзи tгонsютсz, и3 всsкъ врeдъ дeмwнскій: бGа бо, мeмноне, вeлій ўг0дникъ познaлсz є3си2, вельми2 тS, џ§е, прослaвльшагw.

Побэди1въ плотскaгw навёта мудровaніе, д¦а бlгодaть пріsлъ є3си2 tгонsти недyги, и3 болsщыz грэхaми цэли1ти дyшы, досточyдне.

Q чyдо! Кaкw t є3ди1нагw т0кмw призывaніz спасaютсz твоегw2, преслaвне мeмноне, вёрніи плaвающіи, тебE ви1дzще приспэвaюща, и3 в0лнъ молвY кротsща;

БGор0диченъ: Ўмертви2 пл0ти моеS, дв7о, мудровaніе, ўмертви1телz смeрти и3 жизнодaвца ћкw зачeнши, и3 р0ждши пaче сл0ва и3 смhсла, пречcтаz.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Твeрдый и3 всесвётлый ли1къ м§никъ девzти2, трис0лнечнагw бжcтвA и3сповBдницы, на суди1щи томY начaльнw взывaху: кр0вь и3 дyшы нaшz съ тэлесы2, ћкw непор0чную жeртву прин0симъ тебЁ, вLко, въ ли1цэхъ нбcныхъ твои1хъ сопричти2, ћкw бGъ ми1лостивый.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ю$ношы три2 въ вавmлHнэ, велёніе мучи1телево на бyйство прел0жше, посредЁ плaмене вопіsху: бlгословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

И#скaпаютъ вaши трyдове, м§ницы, бжcтвєнныz струи6 и3сцэлeній всегдA, болёзней рёки и3зсушaюще, и3 сквeрну всsку tмывaюще страстeй, досточyдніи.

Рaдовахусz страстотeрпцы, внегдA скорбёти и5мъ, рaдостію неизглаг0ланною, поsху ўсэкaеми мечeмъ: бlгословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

ТzготY недyгwвъ, стр†сти сердє1чныz, и3 болBзни тэлє1сныz, всsку же находsщую ск0рбь нaмъ њблегчи1те, слaвніи страдaльцы.

БGор0диченъ: Kви1вшисz всBмъ м§никwмъ, чcтаz м™и б9іz, держaва вeліz, kви1ласz є3си2 человёкwмъ заступлeніе, тS пою1щымъ всегдA свzщeнными пёсньми.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Слeзными тyчами страстeй погаси1лъ є3си2 пeщь: нhнэ же nгнeмъ, блажeнне, вои1стинну попалsеши чудeсъ твои1хъ вeщный всегдA недyгwвъ брeдъ бlгодaтію.

Всеусeрднw творцA твоего2, бlжeнне, возлюби1лъ є3си2. Тёмже пл0ти и3 мjра, мeмноне мyдре, взывaz, внЁ бhлъ є3си2: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Ћкоже дрeво при и3сх0дищихъ воздержaніz, џ§е, насаждeнъ бhвъ, воздaлъ є3си2 плоды2 чудeсъ дёйство, мeмноне пребогaте, во блaго врeмz и3з8wби1луz.

T пругHвъ врeдъ прибhвшій ўстaвилъ є3си2, повелBніи бжcтвенными, мeмноне мyдре, рёчными ўдави1въ водaми, бlгословeнъ є3си2, б9е м0й, зовhй, возопи1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Бyри безмёрныхъ согрэшeній, nтрокови1це, и3збaви мS, є3ди1на смирeнныхъ п0мощь крёпкаz, и3 прегрэшeній њчищeніе: бlгословeнна ты2 въ женaхъ є3си2, всенепор0чнаz вLчце.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#збaвителю всёхъ, всеси1льне, посредЁ плaмене благочeствовавшыz снизшeдъ њроси1лъ є3си2, и3 научи1лъ є3си2 пёти: вс‰ дэлA бlгослови1те, п0йте гDа.

Рaдостную хвалY принесeмъ, вели1кіz нaмъ застyпники, страстотeрпцы мyченики, подaвшему вопію1щымъ: вс‰ дэлA, бlгослови1те, гDнz, гDа.

Ўкорени1вшесz на кaмени вёры благор0днэ, ћкоже вBтви, м§ницы, плоды2 нaмъ страдaніz принес0ша, вёрою пою1щымъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Врaчеве страстeй великоимени1тіи, души2 моеS стр†сти и3сцэли1те, и3 геeнны и3збaвите, и3 тмы2 џныz кромёшніz, молsще хrтA бGа нaшего.

БGор0диченъ: Законодaвца хrтA родилA є3си2, зак0ннw страдaвшыz вэнчaвшаго страстотeрпцы м§ники. Е#г0же моли2, зак0номъ грэхA побэждeнна мS, nтрокови1це, и3сцэли1ти.

И$нъ.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Ћкw ќтро просіsлъ є3си2, ћкw ѕвэздA, ћкw вели1кое с0лнце, мeмноне бGодухновeнне, дyшы просвэти1лъ є3си2 бlгодaтію, настaвника тS постaвльшымъ и3зрsдна, и3 ўчи1телz свzщeнна, и3 наказaтелz чyдна вопію1ща: вс‰ дэлA, благослови1те, гDнz, гDа.

ГлубокY ћзву врагY, раждaющу смeрть, пребlжeнне, дaлъ є3си2, є3гдA бlгодaтію д¦а смирeну стzжaлъ є3си2 мyдрость, высокомyдрый тогw2 нрaвъ въ зeмлю смирsz, и3 сBти душетлBнныz є3гw2 попирaz.

Ви1дэти спод0билсz є3си2 тaмw бlжeнство, и3 наслаждeніе вёчнующее, свsте, и3 с™hхъ свётлwсти, пожи1въ житіE д0брэ, и3 нhнэ вопіeши рaдостнw: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Мёсто безв0дное прeжде, нhнэ же в0дно, проповёдуетъ, прпdбне, ко гDу вёру твою2, и3 благодaть чудeсъ твои1хъ, ±же соверши1лъ є3си2, вопіS подaтелю д0брыхъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Недyговавшую тzгот0ю лю1тыхъ, и3 пот0пльшуюсz смирeнную дyшу мою2, бGоблагодaтнаz вLчце, посэщeніz спод0би, и3 здрaву до концA покажи2, зовyщую: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть, тh же, дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz мjрови бlгословeніе процвэлA є3си2: тёмъ тS вси2 величaемъ.

СE tверз0шасz вaмъ нбcнаz вратA пострадaвшымъ, речE хrт0съ страстотeрпцємъ: вни1дите и3 пріими1те рaдующесz, возда‰ніz болёзней достHйнаz, t вёка хрaбрствовавшымъ.

Крaсни въ рaнахъ тэлeсныхъ бhсте, и3 ѓгGлwмъ ўпод0бистесz: нhнэ же предстоитE всёхъ красотЁ, рaдующесz при1снw, причaстіемъ ћвэ ўдобрsеми крaсныхъ, всечестнjи.

Стaнемъ въ домY б9іи, восхвалsюще ґнтіпaтра, fеостjха же, рyфа и3 філим0на страд†ніz, бжcтвеннагw fаvмaсіа чудесA, мaгна и3 ґртeма, fе0гніа и3 fеод0та непобёдное.

Дeнь спасeніz нaмъ возсіS с™hхъ торжество2, є4же совершaюще молeбнw, вопіeмъ и5мъ съ вёрою: м§никwвъ свэтозaрный вeрше, всёхъ сердцA њзари1те.

БGор0диченъ: Њблeксz и3зъ тебє2 цRь въ тэлeсную багрzни1цу, пр0йде вeсь красeнъ и3зъ ўтр0бы твоеS, и3 вс‰ враги2 побэди2, и3 побёду страдaльцємъ подадE, чcтаz є3ди1на приснодв7о.

И$нъ.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Возм0глъ є3си2 ўкрэплsемь, держaвою бGоначaльною, мeмноне бGомyдре, всю2 врaжію си1лу пребори1ти: тёмже вэнeцъ ћкw побэдон0сецъ пріeмь, њ нaсъ хrтY моли1сz.

Ћкоже t и3ст0чника твоеS рaки, струи6 и3сцэлeній и3стекaютъ, бwлёзни и3 сквє1рны, си1лою бжcтвеннагw д¦а њчищaютъ, и3 напоsютъ, прпdбне, помышлє1ніz чтyщихъ тS.

Днeсь пaмzть твоS, џ§е, ћкоже с0лнце просвэщaетъ всsкъ в0зрастъ и3 рaзумъ: свёта бо дэлA, мeмноне, соверши1лъ є3си2, и3 къ свёту незаходи1мому нhнэ tшeдъ всели1лсz є3си2.

Взsлсz є3си2 ко nби1телемъ вBчнымъ, бGа ћкw дост0йнw зрS, и3 къ стадHмъ препод0бныхъ причeлсz є3си2, мeмноне блажeнне: съ ни1миже нaсъ поминaй, на земли2 поминaющихъ тS.

БGор0диченъ: Глaсъ ти2 вопіeмъ, дв7о, рaдостнw ґрхaгGловъ: рaдуйсz, клsтвы разрушeніе, прпdбныхъ слaво, м§никwвъ похвало2, прbр0кwвъ пр0повэдь и3 человёкwвъ спасeніе.

Знайшли помилку