Мінея Місячна,  Листопад

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

← В 27-й день

Листопад

В 29-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 28-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Свята́го преподобному́ченика Стефа́на Но́ваго. И свята́го му́ченика Ирина́рха

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры преподо́бнаго, на 6.

Глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Весь от ю́ности возложи́лся еси́ Влады́це,/ пло́ти кроме́ быв и мирски́я любве́, свяще́ннейше,/ мона́х изя́щнейший быв, Стефа́не,/ и прия́телище Боже́ственнаго Ду́ха,/ и́бо заключи́лся еси́, блаже́нне, в хи́же тесне́йшей,/ впери́л еси́ ум к небе́сным/ зре́ти неизрече́нную добро́ту Христа́ Царя́ и Бо́га,/ Его́же кла́няяся о́бразу,/ пострада́л еси́ крепча́йше.

Четы́редесять дний, я́ко Влады́ка, пости́лся еси́,/ в темни́це блюдо́мь,/ тебе́ сама́го ко страда́нию угото́вал еси́,/ свяще́нне Стефа́не,/ мона́хом утвержде́ние и му́чеником удобре́ние./ Тем тя, я́ко зве́ри неми́лостивии напа́дше,/ я́коже незло́биваго а́гнца влеку́ще,/ непра́ведно растерза́ху/ и со беззако́нными положи́вше,/ страда́вша кре́пко и со дерзнове́нием моля́щася/ о душа́х на́ших.

Лю́дие пребеззако́ннии,/ пребеззако́нию повину́ющеся пребеззако́ннаго царя́, преподо́бне,/ ка́мением тебе́ я́ко первострада́льца и честна́го Стефа́на неща́дно поби́ша/ и главу́ твою́ святу́ю, о́тче, сокруши́ша,/ по у́лицам же влеку́ще суро́вейше,/ излия́ша утро́бы твоя́, всеблаже́нне,/ ниже́ по сме́рти ущедря́юще тя./ О, твоего́ му́жества! О, нра́ва! О, мно́гаго терпе́ния!/ и́мже прия́л еси́, Стефа́не, вене́ц неувяда́емый.

Сла́ва, глас 6. Студи́тово:

От младе́нства Бо́гу возложи́лся еси́, свяще́ннейше Стефа́не,/ я́коже вели́кий проро́к Самуи́л,/ и, на го́ру возше́д, мона́шески угоди́л еси́ Ему́,/ па́ки же ко страда́нию обнажи́лся еси́ му́жески,/ и за о́браз Его́ изгна́ния и ско́рби подъя́л еси́ терпели́внейше,/ и у́зы, и темни́цы претерпе́л еси́,/ влачи́мь, и бие́мь, и ка́мением побива́емь,/ и главо́ю сокруша́емь,/ венце́в сподо́бился еси́ от Христа́ Бо́га./ Того́ моли́ любо́вию соверша́ющим твою́ присночестну́ю па́мять/ изба́витися от страсте́й, и искуше́ний, и бу́дущия ско́рби/ и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен или Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Все отло́жше:

А́гнца Своего́ А́гница нескве́рная дре́вле/ и непоро́чная Влады́чица/ на Дре́ве кре́стнем я́ко узре́,/ ма́терски восклица́ше и, дивя́щися, вопия́ше:/ Ча́до сладча́йшее,/ что зре́ние сие́ но́вое и пресла́вное?/ Ка́ко сонм безблагода́тный суди́щу Пила́тову предаде́ Тя/ и осужда́ет на смерть Живота́ вся́ческих?/ Но воспева́ю Твое́ неизрече́нное, Сло́ве, снизхожде́ние.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, глас 8:

Е́же по о́бразу соблю́д невреди́мо,/ преподо́бне о́тче,/ о Христо́ве о́бразе противоста́л еси́ му́жественнейше,/ не убоя́вся гноеимени́таго преще́ний,/ но Ду́ха мече́м того́ убил еси́./ Тем дерзнове́ние стяжа́в к Бо́гу,/ спаси́ па́ству твою́ от ересе́й всех,/ Стефа́не многострада́льне.

И ны́не, Богоро́дичен или Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!

Что зри́мое виде́ние,/ е́же Мои́ми очесы́ ви́дится, о Влады́ко?/ Содержа́й всю тварь, на Дре́во воздви́жен быв,/ и умира́еши, всем дая́й жизнь,/ Богоро́дица, пла́чущи, глаго́лаше,/ егда́ узре́ на Кресте́ возвыша́ема,/ су́щаго из Нея́ неизрече́нно возсия́вшаго/ Бо́га и Челове́ка.

Тропа́рь, глас 4:

По́стнически предподвиза́вся на горе́,/ у́мная враго́в ополче́ния/ всеору́жием Креста́ погуби́л еси́, всеблаже́нне,/ па́ки же ко страда́льчеству му́жески вооружи́лся еси́,/ уби́в Копрони́ма мече́м ве́ры,/ и обои́х ра́ди венча́лся еси́ от Бо́га,/ преподобному́чениче Стефа́не приснопа́мятне.

Ин Тропа́рь, глас 3:

Я́ко предпросия́вый, Стефа́не, житие́м по́стническим,/ и в ми́ре облиста́л еси́ тече́нием страда́льчества,/ разгна́л еси́ мра́чную пре́лесть ерети́чествующих,/ показа́вый и́стинную сла́ву правосла́вных,/ сего́ ра́ди просла́вился/ я́ко Боже́ственный свиде́тель И́стины Христо́вы.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен или Крестобогоро́дичен.

Слу́жба свята́го му́ченика Ирина́рха пое́тся на повече́рии.

Кано́н, его́же краегране́сие: Ми́рную мне пода́ждь, му́чениче, благода́ть. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с:Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу, побе́дную песнь/ пои́м, вопия́ше.

От собла́зн жите́йских и страсте́й, стужа́ющих ми,/ умири́ мой ум, страда́льче Ирина́рше,/ твою́ похвали́ти па́мять ти́хо сподо́би.

Струя́ми крове́й твои́х пла́мень гони́телей угаси́в,/ напои́л еси́ помышле́ния ве́рных/ возрасти́ти жела́ние живота́ ве́чнаго благоче́стно, му́чениче Ирина́рше.

Священнопобе́дныя венцы́ я́ко страда́лец прие́м, Ирина́рше,/ преложи́лся еси́ от земли́ к ми́ру нера́тному,/ и све́ту, и животу́ и́стинному, блаже́ннейше.

Богоро́дичен: Невмести́мое Сло́во, во Твое́м чре́ве вмеще́но, ро́ждши, Боговмести́мая ски́ния,/ утесня́ющаго мя лю́тых треволне́ния злых, Чи́стая, изба́ви.

Песнь 3

Ирмо́с:Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Вжиля́ешися кре́постию Боже́ственною/ и гряде́ши к подвиго́м усе́рдно, всеблаже́нне,/ терпя́ ра́ны и растерза́ния гоня́щих, страстоте́рпче му́чениче до́блественнейше.

Кре́пость ти дае́т Христо́с, вели́кий Страстополо́жник,/ погуби́ти пре́лесть и посрами́ти врага́,/ хва́лящася безсту́дно и су́етно, му́чениче, свире́пеющаго.

Низложи́ боле́зньми му́жественными злонача́льнаго зми́я/ лик святы́х, пострада́в кре́пко и ра́ны и у́зы претерпе́в/ си́лою Боже́ственнаго Ду́ха.

Богоро́дичен: Ю́же ви́де дре́вле Иа́ков/ от земли́ дося́жущу к небе́сней высоте́ Боже́ственную ле́ствицу,/ я́ве Мари́ю Чи́стую, Влады́чню воспои́м пала́ту.

Песнь 4

Ирмо́с:Христо́с моя си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Зако́нно поте́кл еси́, зако́нно пострада́л еси́/ и зако́нно венча́лся еси́, Бо́жиим зако́ном укрепля́емь,/ и непревре́дна тебе́ сама́го соблюда́я, блаже́ннейше.

Не терпя́, сла́вне, в пре́лести ходи́ти,/ к Богорожде́нию я́ко смы́слен, ра́дуяся устреми́лся еси́,/ Свет разу́мный прие́м и свети́льник показу́яся.

Отню́д не покры́ глубина́, прие́мши тя, всеблаже́нне му́чениче,/ позна́вши тя Боже́ственных страсте́й всеи́стиннейшаго Христа́ Боже́ственнаго свиде́теля, Ирина́рше.

Священноде́йствуемы, и предзакала́емы,/ и стру́жемы ку́пно, и огне́м отвсю́ду пали́мы,/ не отверго́стеся Христа́, страстоте́рпицы досточу́дныя.

Богоро́дичен: Де́ва пребыла́ еси́ по Рождестве́, я́коже была́ еси́ пре́жде Рождества́,/ я́ко Бо́га Сло́ва родила́ еси́,/ изба́вльшаго ны хода́тайством Твои́м, Всенепоро́чная.

Песнь 5

Ирмо́с:Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жии́,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Копие́м уязви́ся враг терпе́ния кре́пкаго доблему́дреннаго му́ченика/ и того́ пята́м покори́ся,/ и смех ви́дится и посрамля́ется.

Нога́ твоя́ ста проро́чески, му́чениче, на пра́вости я́ве,/ непревра́тным мудрова́нием подпина́ющи многоко́зненнаго/ и стезя́ми му́чения удобря́ема.

Ты зло́бу гоня́щих, незло́бив и прост яви́вся, му́чениче, отри́нул еси́, Ирина́рше,/ и конча́нием твоея́ кро́ве венцы́ нетле́ния венча́лся еси́.

Богоро́дичен: Уразуме́в издале́ча та́инственно проро́ков Богосве́тлый лик, Де́во Богоневе́стная,/ Боже́ственнаго Рождества́ Твоего́ глубину́ неизрече́нную,/ о́бразы свяще́нными Тя проначерта́.

Песнь 6

Ирмо́с:Жите́и́ское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стеи́ бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Возше́д на во́ды, окормля́емь руко́ю живонача́льною, Ирина́рше,/ и спа́слся еси́ си́ми, гони́телей погрузи́в злоче́стия/ моли́твою приле́жною, свяще́ннейше.

Ма́лыми искупи́вше вели́кая,/ на вели́ка себе́ са́мыя, преда́ша муче́ния свяще́нныя жены́,/ лестца́ Е́вина ду́хом умертви́вше, зми́я началозло́бнаго.

О́троцы святи́и, а́гнцы чи́стии и приноше́ния соверше́ная,/ нас ра́ди пожре́ному я́ко же́ртва и́стинному А́гнцу приведе́ни бы́ша,/ в воню́ благово́ния веселя́щеся.

Богоро́дичен: Се ны́не воплоти́ся от крове́й Твои́х чи́стых, Де́во Ма́ти, Госпо́дь/ и челове́ком соединя́ется кроме́ враще́ния,/ за неизглаго́ланную ми́лость на́ше спасе́ние соде́ловая.

Го́споди поми́луй,три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

Седа́лен, глас 2.

Подо́бен: Гроб Твой:

Мир тебе́ мног прибы́сть, му́чениче, пости́гшу врага́/ и победи́вшу пре́лести рать Боже́ственною благода́тию,/ кре́пко пострада́вшу ти./ Те́мже ве́рою тя мо́лим:/ вся́каго вре́да изба́ви святу́ю твою́ па́мять чту́щих, Ирина́рше.

Песнь 7

Ирмо́с:Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Любве́ е́же к пло́ти распря́г твой ум, блаже́ннейше,/ пали́м и огне́м жгомь, му́дре, о́троческую вопия́л еси́ песнь:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Ублаже́н бысть отроко́в Боже́ственный собо́р/ и жен седмочи́сленный лик святы́й,/ строга́ния, огнь и ра́ны кре́пко претерпе́вше ку́пно,/ и Небе́сных благ сподобля́еми.

Отгоня́ются от еди́наго твоего́ призыва́ния лука́вии ду́си,/ уве́девше тя, страда́льца непобе́дна Христо́ва, Ирина́рше, пою́ща те́пле:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Уны́нием мя обдержи́ма воздви́гни к де́йству, Пречи́стая, Боже́ственных дея́ний,/ укрепля́ющи мя на враги́, при́сно борю́щия мя лю́те/ и проти́вными помышле́нии льстя́щия мя.

Песнь 8

Ирмо́с:Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́,/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Кро́вными тече́нии еще́ ка́пля/ и ран добро́тою удобря́емь,/ Победотво́рцу яви́лся еси́, Ирина́рше,/ побе́ды по́чести от Него́ прие́мля.

Возвы́сився любо́вию Вседержи́телевою,/ гони́телей вознесе́нную горды́ню низложи́л еси́/ и и́дольское смири́л еси́ киче́ние, му́чениче страстоте́рпче Ирина́рше всеблаже́нне.

Милосе́рдия мя Боже́ственнаго, му́чениче, сподо́би,/ искуше́ний и бед избавля́я ве́рою тя те́плою чту́щаго, Ирина́рше,/ и под покро́в твой прибега́ющаго.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, свята́я горо́ и Богопрохо́дная неизрече́нных веще́й;/ ра́дуйся, явле́ние и слы́шание стра́шное, неудобови́димое виде́ние;/ ра́дуйся, па́дших воззва́ние, Де́во.

Песнь 9

Ирмо́с:Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и/ Тя ублажа́ем.

Са́мое после́днее и кра́йнейшее жела́ний пости́гл еси́, Богому́дре Ирина́рше,/ и прича́стием бог был еси́, поя́ с Безтеле́сными:/ Свят, Свят, Свят, Тро́ице вседе́тельная и всеси́льная.

Избе́г се́тей ловя́щих тя,/ ко гнезду́ небе́сному воспочи́л еси́, сла́вне,/ и му́чеников совокупи́лся еси́ во́инством, с тобо́ю сострада́вшими./ Те́мже чтим па́мять ва́шу, прера́достно торжеству́юще.

Кре́пость и си́лу Христа́ полага́я,/ лю́тую мук преплы́в пучи́ну, и вы́шняго приста́нища дости́гл еси́,/ весь укра́шен, весь Ду́ха светоли́тии оби́льно облива́емь.

Богоро́дичен: Разуме́ти чу́до непости́жное Рождества́ Твоего́, Дево Ма́ти, не могу́ще,/ молча́нием сие́ па́че сла́вим/ и Тебе́ славосло́вим, Всеблаже́нную Еди́ну/ и до́брую в жена́х, о Всенепоро́чная.

Стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Припе́в: Святы́й му́чениче Ирина́рше, моли́ Бо́га о нас.

По́двиги честна́го страда́льца/ и боле́зни ору́жника Христо́ва,/ благохва́ляще по до́лгу, ве́рнии,/ возопии́м Го́споду:/ того́ моли́твами вся́кия ну́жды изба́ви ны.

Мир мног от Го́спода страда́вшу ти бысть,/ и бу́рю проше́дшу лю́тых,/ Ирина́рше всеблаже́нне,/ до́блий во́ине и моли́твенниче о благохва́лящих тя.

Сла́ва:

Спострада́ с тобо́ю жен лик/ и дете́й Боже́ственное собра́ние,/ со святы́м Ака́кием кре́пко соверша́юще по́двиг,/ пре́лесть умаля́юще, Ирина́рше блаже́нне.

И ны́не, Богоро́дичен:

Засту́пница и покро́в мой Ты еси́,/ Всенепоро́чная Богоро́дице,/ Тя бо и́мам помо́щницу в ско́рбех, и неду́зех, и теснота́х/ и Тя прославля́ю, Всепе́тую.

Крестобогоро́дичен:

Лю́ди беззако́ннейшия,/ без пра́вды пригвожда́ющия Тя на Дре́ве,/ Де́ва и чи́стая Ма́ти Твоя́ зря́щи,/ я́коже Симео́н прорече́,/ утро́бою, Спа́се, уязвля́шеся.

На У́трени

О́ба кано́на Окто́иха и преподо́бнаго, на 6. Его́же краегране́сие: Христо́с венча́ет тя му́ченическим венце́м, блаже́нне.Ио́сиф.

Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с:Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь/ пои́м, вопия́ше.

Ра́достно ты проше́д те́сную стезю́ поста́,/ муче́ния широто́ю вра́жия попали́л еси́ стремле́ния/ и простра́нную жизнь, блаже́нне, насле́довал еси́.

Ко́рень тя, непло́дный пре́жде, пло́дствует А́нны тезоимени́тый,/ я́ко дре́вле Самуи́ла, и да́вшему тя дае́т Бо́гу,/ жития́ твоего́, му́дре, благода́ть зна́менающи.

В свяще́ннейший Боже́ственный мона́хов прише́д чин,/ я́ко светле́йшая звезда́, доброде́тельми возсия́л еси́,/ ве́рныя озаря́я та́инственно, преподо́бне Стефа́не.

Стесни́в те́ло заключе́нием те́снаго до́му,/ впери́л еси́ ум к небе́сным, му́дре,/ восхожде́нии до́бре распространя́яся.

Богоро́дичен: Непрохо́дную дверь, чи́стый чистоты́ храм,/ до́брую в жена́х, Святу́ю Влады́чицу/ гла́сы свяще́нными, свяще́ннии лю́дие, просла́вим.

Песнь 3

Ирмо́с:Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Ум твой, зре́нием к Бо́гу удобря́емь, о́тче, красне́йший яви́ся,/ и благода́ти вся́кия испо́лнен вои́стинну,/ и Боже́ственныя све́тлости прича́стник.

Честне́й ико́не Христо́ве/ и Того́ Ро́ждшия покланя́яся, блаже́нне,/ царя́ злочести́ваго повеле́ние ме́рзское возненави́де си́лою Боже́ственнаго Ду́ха.

Желе́зы тебе́, желе́зно иму́ща се́рдце,/ пребезу́мный, связа́в, отсыла́ет в темни́цу/ я́ко храни́теля Христо́вых догма́т, Стефа́не всеблаже́нне.

Твоя́ кра́сныя я́вственно име́л еси́, преподо́бне, но́ги,/ муче́ния к стезя́м ступа́ющия све́тло/ и главы́ вра́жия сокруша́ющия, Стефа́не многострада́льне.

Богоро́дичен: Из Тебе́, еди́ныя Чи́стыя, Пребоже́ственное Сло́во воплоти́ся, я́ко весть,/ и спасе́ ны от тли,/ покланя́ющияся за милосе́рдие Боже́ственному Его́ снизхожде́нию.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Тро́ицы рачи́теля и Боже́ственнаго Стефа́на/ восхва́лим ве́рно пе́сньми, празднолю́бцы, от се́рдца,/ я́ко почествова́вша начерта́ние кра́сное Влады́ки и Ма́тере Его́,/ и согла́сно ны́не от любве́ возопии́м ему́, ра́дующеся:/ ра́дуйся, о́тче присносла́вне.

Та́же седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Кровь твоя́, му́дре, та́йно зове́т от земли́ к Бо́гу,/ я́коже А́велева, Богому́дре,/ я́сно бо пропове́да Христо́во вочелове́чение./ Те́мже посрами́л еси́ иконора́тных пре́лесть и преше́л еси́ в Небе́сныя черто́ги,/ моли́ спасти́ нас.

Сла́ва, подо́бен то́йже:

Поще́нием просвети́вся, я́ко зла́то в горни́ле,/ облиста́л еси́, му́дре, зако́нным страда́нием/ и вене́ц прия́л еси́, твоему́ зва́нию подо́бен./ Тем, ра́дующеся, всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднуем,/ твоя́ по́двиги почита́юще, приснопа́мятне Стефа́не.

И ны́не, Богоро́дичен:

Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во,/ еди́на ве́рных предста́тельнице и покро́ве,/ бед, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний вся изба́ви,/ на Тя упова́ние, Отрокови́це, иму́щия,/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными моли́твами Твои́ми.

Крестобогоро́дичен:

Зря́щи Тя, Христе́, всенепоро́чная Ма́ти, ме́ртва на Кресте́ просте́рта, вопия́ше:/ Сы́не мой, собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что неизрече́нное Твое́ сие́ строе́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твои́х, Ще́дре, созда́ние?

Песнь 4

Ирмо́с:Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Госпо́де пра́зднующи.

Све́том Ду́ха просвеща́емь,/ мольба́ми Боже́ственными слепы́м свет, о́тче, по́дал еси́,/ твоего́ Влады́ку и Бо́га подража́в, Богодохнове́нне.

Ви́ден был еси́ издале́ча пла́вающими в мо́ри,/ окормля́я ты́я, блаже́нне, к ти́хому приста́нищу Боже́ственною благода́тию,/ призыва́ющия твое́ ве́рно, о́тче Стефа́не, и́мя.

Священноде́йствуемь,/ я́коже заколе́ние свяще́нное прине́слся еси́ тебе́ ра́ди Пожре́нному, Стефа́не,/ и перворожде́нных во оби́телех воспочи́л еси́, ра́дуяся.

Честны́м твои́м глаго́лом пре́жде на по́лы сухи́й здрав яви́ся весь,/ удиви́вся, му́чениче, да́нной ти благода́ти с высоты́ оби́льно/ челове́ков на исправле́ние.

Богоро́дичен: На Тя, Пренепоро́чная, спасе́ния моего́ наде́жды возложи́х,/ к Твоему́ покро́ву прибего́х,/ бу́ди ми, Отрокови́це, помо́щница, лю́тых избавля́ющи мя.

Песнь 5

Ирмо́с:Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Му́ченическими венча́ почестьми́/ по́стническия твоя́ труды́ и́стинно, преподо́бне Стефа́не,/ подвигополо́жник еди́н Бог наш, на уби́йцы укрепи́вый тя.

Подвиза́яся благосла́вно,/ со мно́жеством му́ченик в темни́цах приобща́яся, му́чениче, обре́лся еси́,/ тя бо, я́ко зве́зды незаходи́мое со́лнце, обстоя́ще, пребо́льше просвеща́хуся.

Глаго́лы Боже́ственными свяще́нныя испове́дники/ и подража́тели Боже́ственных страсте́й/ ублажа́ем, три ста и четы́редесять и два,/ безбо́жных пора́товавшия.

Власо́в отъя́тие руга́тельно,/ уше́с отре́зание и рук, уде́с же Боже́ственных пожже́ние/ по ико́не Христо́ве подъя́ше мно́жество преподо́бных благосла́внейшее.

Богоро́дичен: Пресвята́я, Я́же Бо́га еди́на на земли́ я́ко и́стинно Пресвята́го ро́ждшая,/ Тя, Богоро́дицу, при́сно пропове́дающия освяти́/ и спаси́ хода́тайством Твои́м.

Песнь 6

Ирмо́с:Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Слове́с твои́х си́лы зло́бы обрета́тель претерпе́ти не возмо́же,/ те́мже ю́зам тя, Стефа́не, и ра́нам,/ сме́рти же ну́ждней суро́во льстец предаде́.

Я́ко хлеб, пеко́мь огне́м и за но́зе неми́лостивно пове́шаемь,/ всесоже́глся еси́, Па́вле,/ и Бо́гу же́ртва прине́слся еси́, соводворе́ния му́ченик сподобля́емь.

Зако́нно пострада́вше заключе́ни/ и удавле́нием житие́ оста́вльше/ во Ефе́се преподо́бнии мона́си, осмь к три́десятим,/ и́же ве́рою и любо́вию ублажа́ем.

Кре́пко суди́щему проти́вился еси́,/ и ра́нами рани́му твоему́ те́лу,/ умре́ти изво́лил еси́ за Христа́ еди́наго безсме́ртнаго,/ достосла́вне Пе́тре великоимени́тый.

Богоро́дичен: Еди́ну Всепе́тую и до́брую в жена́х Богороди́тельницу,/ христиа́н сте́ну необори́мую, пречи́стую Влады́чицу/ несомне́нным се́рдцем ублажа́ем.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Из непло́дна, преподо́бне, ко́рене/ возрасте́ ветвь/ первострада́льцу тезоимени́те,/ мона́хов наста́вник вели́к, о́тче, яви́лся еси́/ и, я́рости не убоя́вся царя́,/ не хотя́ща Христо́в чествова́ти о́браз,/ сего́ ра́ди сконча́вся,/ му́ченический вене́ц прия́л еси́, Стефа́не.

И́кос:

И́же за́висти оте́ц и Бо́га чуждь,/ искуше́ния тебе́ мно́га и треволне́ния воздви́же,/ не терпи́ зре́ти твоего́ Боже́ственнаго жития́/ и пра́ваго твоего́ непреткнове́ннаго ше́ствия./ Ме́рзский лука́вствия на тя сшива́ет, мне́вся бы́ти учени́к, я́коже Иу́да пре́жде,/ и тебе́ в ру́ки беззако́нных, о́тче, потща́ся вложи́ти,/ Христа́ пропове́дающа све́тло и Того́ о́бразу любо́вию кла́няющася,/ Того́ ра́ди му́ченический вене́ц прия́л еси́, Стефа́не.

Песнь 7

Ирмо́с:Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Возвести́ся тебе́ коне́ц, блаже́нне, вседе́тельным хоте́нием,/ те́мже бо́льшему посту́ вдал еси́ себе́/ и от сла́вы в сла́ву прехо́диши,/ убие́н за Христа́, су́щаго над все́ми Бо́га.

Тезоиме́нно первострада́льцу спросла́вился еси́,/ и́бо камену́емь неми́лостивно, и влачи́мь, и бие́мь,/ кровьми́ испо́лнил еси́ зе́млю и ду́шу твою́ Го́споду, ра́дуяся, пре́дал еси́.

На сто́гнах, му́чениче Стефа́не, гра́дских неми́лостивно влачи́мь,/ угла́дил еси́ муче́ния стезю́ ве́рным,/ на ню́же наступа́ющии кре́пко к Небе́сному гра́ду я́ве доидо́ша.

Богоро́дичен: Свяще́ннейшии проро́цы провозвести́ша, Чи́стая,/ явле́ннейше та́инство честна́го Твоего́ Рождества́,/ и ны́не мы, сбытие́ све́тло разуме́юще, благоче́стно Тя ублажа́ем.

Песнь 8

Ирмо́с:Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́,/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти,/ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Свире́пейше, я́коже зве́рие, восхи́тиша Христо́ва а́гнца бию́щии, убива́юще/ и с му́жи беззако́нными спогреба́юще,/ пребеззако́нием живу́щии.

Неми́лостивно твою́ главу́ враг сокруши́,/ ю́же Бог в высоча́йших венце́м венча́ победи́тельным, вене́чниче многострада́льне,/ сла́ва му́чеников и всех преподо́бных.

Терпели́вно мучи́телю противля́яся, Богому́дрый Андре́й/ ра́нами раздробля́ется, и неми́лостивно умерщвля́ется пра́ведный,/ поя́ Влады́це Христу́ во ве́ки.

Святе́йший дом уже́ быв,/ и́же над все́ми святы́ми Воспочива́ющаго,/ во твое́м име́л еси́ се́рдцы живу́ща, многострада́льне Стефа́не, во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Кропле́нием Боже́ственныя Кро́ве, Богоблагода́тная,/ из ребр истоще́ныя Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ лука́вым грехо́м прибы́вшую мне скве́рну,– молю́ся Тебе́,– омы́й, Де́во.

Песнь 9

Ирмо́с:Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́вовоплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и/ Тя ублажа́ем.

Ви́дев, ра́дуяся, А́нгелов чи́ны,/ патриа́рхов, преподо́бных,/ проро́ков, страда́льцев, апо́столов же и пра́ведных всех, Богодохнове́нне,/ с ни́миже совокупля́яся, помяни́, заступи́ на земли́ чи́сте ублажа́ющих тя.

Я́ко свет, я́ко у́тро, я́ко вели́кое со́лнце,/ я́ко не́бо, назве́зденое чуде́с светлостьми́ и я́звами святы́ми был еси́,/ всех помышле́ния, благохва́лящих тя, Стефа́не, украша́я и́стинно,/ му́чениче многострада́льне.

Тве́рдыми по́стничества подви́ги низложи́в тьмы нача́ла, о́тче, пре́жде/ и в после́дняя пострада́в кре́пко,/ всеконе́чней па́губе сия́ преда́в, Стефа́не,/ му́чеников добро́то и преподо́бных похвало́.

Твоя́ пресла́вная па́мять днесь/ пресве́тлыми заря́ми даро́в Ду́ха озаря́ет земна́я исполне́ния,/ ю́же ра́достно ны́не пра́зднующия просвети́/ и освяти́ ны, Богоблаже́нне Стефа́не.

Богоро́дичен: Све́та прия́телище, Богора́дованная,/ священному́чеников и́стинно утвержде́ние и преподо́бных всех похвало́,/ спаси́ ны от бед и обстоя́ний, и враго́в наше́ствия, воспева́ющия Тя.

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Боле́зньми по́стническими началозло́бнаго зми́я до конца́ умертви́л еси́,/ на конце́ же вене́ц муче́ния взем, Стефа́не всехва́льне,/ поклоне́ние подая́ честны́м образо́м,/ я́ко ве́дый на первообра́зное я́ве преходи́ти, всеблаже́нне.

Сла́ва, и ны́не,

Богоро́дичен: Неизрече́ннаго Рождества́ была́ еси́ всенепоро́чная Неве́ста,/ я́ко су́щи чисте́йший храм, Богоро́дице,/ Све́та бо преве́чнаго, в Тя все́льшагося,/ родила́ еси́ – Бо́га Сло́ва,/ пою́ще Твое́ у́бо Рождество́, велича́ем досто́йно Тебе́,/ всенепоро́чная Отрокови́це.

На Литурги́и

Блаже́нны Окто́иха на 4 и свята́го песнь 3-я, на 4. Проки́мен, глас 8: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве,/ и возра́дуются на ло́жах свои́х. Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву. Апо́стол к Тимофе́ю, зача́ло 291. Аллилу́ия, глас 8: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 37. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

 

В то́йже день Святи́теля Фео́дора, архиепи́скопа Росто́вскаго, сро́дника преподо́бнаго Се́ргия Ра́донежскаго

На Вели́цей Вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́:

Свети́льника тя́ стяжа́вше,/ свяще́нную твою́ па́мять восхваля́ем,/ свяще́нно ублажа́юще,/ Це́рковь бо Христо́ву украси́л еси́/ и лю́ди твоя́ просвети́л еси́,/ вруче́нный тебе́ тала́нт умно́жив,/ ра́дости сподо́бился еси́ Го́спода твоего́/ и ны́не, святи́телю, мо́лишися о душа́х на́ших.

Воздержа́нием до́бре воспита́вся,/ в пресла́вную доброде́телей высоту́ возше́л еси́,/ святи́тельства оде́ждою украше́н,/ благода́тию Боже́ственного Ду́ха осия́н,/ просвети́ моли́твами твои́ми, святи́телю Фео́доре,/ достодо́лжно восхваля́ющих свяще́нную и честну́ю па́мять твою́.

Я́ко зла́то чи́сто,/ обрето́хом честны́я твоя́ мо́щи, святи́телю Фео́доре,/ и сих любо́вию почита́ем, торжеству́юще ра́достно,/ и я́ко спасе́ние, душа́м обнося́щее, Христа́ прославля́ем,/ да нас сподо́бит ве́чнаго наслажде́ния.

Сла́ва, глас 8:

Блага́го Бо́га благи́й ра́бе ве́рный,/ виногра́да приле́жный де́лателю,/ до́бре ста́до упа́сл еси́,/ и Ева́нгельскими словесы́ люде́й твои́х напои́л еси́,/ и се́мя благоче́стно в них возрасти́л еси́,/ и ны́не, предстоя́ Христу́, моли́ся, святи́телю Фео́доре,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:

Вход, проки́мен дне и чте́ния 3 святи́тельская (зри Мине́ю ноября́ 23-й день).

На литии́ стихи́ра хра́ма.

Сла́ва, святи́телю, глас 6:

Кро́ток и незло́бив/ яви́лся, святи́телю Фео́доре,/ в це́лости подо́бяся нра́вом сро́дника твоего́ преподо́бнаго Се́ргия,/ сего́ ра́ди вку́пе с ним насле́довал еси́ кро́тких зе́млю/ и прича́стием обожа́емой пи́щи наслажда́ешися,/ весе́лия и ра́дости неизрече́нныя,/ иде́же помина́й непреста́нно/ и́скренно тя почита́ющих/ и честны́х твои́х моще́й соверша́ющих обре́тение.

И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Святи́телю, о́тче Фео́доре!/ Боже́ственными доброде́тельми, я́коже колесни́цею,/ на высоту́ Небе́сную возше́л еси́,/ те́ло же твое́ многотру́дное,/ я́ко ми́ро многоце́нное, во гро́бе нам оста́вил еси́,/ вся́ким на́шим боле́зням исцеле́ние подава́ющее/ и ду́хи лука́вствия прогоня́ющее,/ те́мже тя ублажа́ем, всеблаже́нне.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Святи́телю, о́тче Фео́доре!/ ты от ю́ности Христа́ Бо́га возлюби́в/ и се́рдце свое́ Боже́ственными заря́ми просвети́в,/ светови́ден весь вои́стину быв еси́,/ тем по достоя́нию блаже́нныя жи́зни сподо́бился еси́,/ сия́ же и нас прича́стниками соде́лай, преблаже́нне,/ притека́ющих с ве́рою к тебе́ непреста́нными моли́твами.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Святи́телю о́тче Фео́доре!/ ты чу́вственныя стра́сти/ воздержа́ния бразда́ми укроти́л еси́/ и ре́вность на земли́ Безпло́тных показа́л,/ плоть нося́щи, о пло́ти не ради́л еси́,/ на сла́дость же вре́мянную ника́коже воззре́л еси́,/ терне́нием свои́м, бде́нием и ча́стыми к Бо́гу моли́твами/ плоть свою́ ду́хови покори́л еси́,/ сего́ ра́ди со А́нгельскими во́инствы/ Пресвяту́ю Тро́ицу воспева́ти сподо́бился еси́,/ и ны́не моли́ся Христу́ Бо́гу/ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас то́йже:

Ра́дуйся, Правосла́вная Це́ркве/ со архипа́стырьми и па́стырьми Христо́ва ста́да,/ торжеству́й и весели́ся, пресла́вная Русь,/ с правосла́вными твои́ми ча́ды восплещи́те рука́ми/ и воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования/ и вси сы́нове русстии,/ мона́си и прости́и, ста́рцы с ю́ношами,/ я́ко в на́шем ве́ке яви́ Госпо́дь Руси́и засту́пника и моли́твенника,/ скорбе́й и боле́зней но́ваго целе́бника/ Фео́дора, святи́теля Росто́вскаго,/ ему́же днесь покланя́ющеся,/ усе́рдно взыва́ем си́це:/ ра́дуйся, Богоблаже́нне святи́телю Христо́в Фео́доре;/ ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый;/ ра́дуйся, врачу́ боля́щим/ и те́плый моли́твенниче ко Христу́ Бо́гу на́шему/ о и́же с ве́рою и любо́вию притека́ют к тебе́.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

Тропа́рь, глас 4:

От ю́ности твоея́ до́бре воспита́вся труда́ми,/ воздержа́нием, посто́м и моли́твами,/ чи́сту и непоро́чну сотвори́л еси́ ду́шу твою́,/ сего́ ра́ди на престо́ле святи́тельства сел еси́,/ и я́ко звезда́ многосве́тлая, просвеща́я ве́рных сердца́/ заря́ми чуде́с твои́х, о́тче наш, святи́телю Фео́доре,/ и ны́не моли́ Христа́ Бо́га да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, глас 5:

От ю́ности, прему́дре, приле́жно подвиза́вся,/ и извеще́нием Свята́го Ду́ха/ превели́кую оби́тель воздви́же Пресвяте́й Богоро́дице/ в похвалу́ Рождества́ Ея́,/ струя́ми же слез твои́х безпло́тныя враги́ погрузи́л еси́,/ и, жития́ твоего́ целому́дрием со А́нгельскими ли́ки совокупи́вся,/ преподо́бне о́тче Фео́доре,/ с ни́ми же Христа́ Бо́га моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

На У́трени

По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 3:

Я́ко пресве́тлое со́лнце, возсия́в,/ и лю́ди твоя́ просвети́л еси́ уче́нии слове́с твои́х,/ страсте́й омраче́ние потреби́л еси́, святи́телю Фео́доре,/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Под кров Твой, Пречи́стая Де́во, прибега́ющих мольбу́ прие́мши,/ о нас непреста́й моля́щи Человеколю́бца/ спасти́ся рабо́м Твои́м.

По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 1:

Свяще́нства помаза́нием украша́ем был еси́, святи́телю Фео́доре,/ житие́ твое́ украси́л еси́ добро́тами и Боже́ственным ко Христу́ повинове́нием;/ сконча́в тече́ние твое́, ны́не на Небесе́х вопие́ши со А́нгелы:/ сла́ва благоутро́бию Твоему́, Спа́се,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,/ сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Зача́тие и Рождество́ Твое́ па́че сло́ва,/ ве́ки бо Созда́вшаго сло́вом родила́ еси́,/ Изба́вльшаго безслове́сия ми́ра концы́, Отрокови́це Неискусому́жная,/ Его́же моли́ всегда́ мир вселе́нней дарова́ти и ве́лию ми́лость.

По полиеле́и седа́лен, глас 6:

Кро́тостию и смире́нием Влады́це Христу́ после́довал еси́,/ воздержа́нием житие́ украси́л еси́/ и от сего́ в доброде́тели наказа́тель яви́лся еси́,/ те́мже вопие́м ти́, святи́телю Фео́доре:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Цари́цу и Влады́чицу Тя имену́ем, Де́во,/ под кров Твой прибега́юще и по́мощи от Тебе́ прося́ще:/ со стра́хом пою́щих Ти моле́бный глас услы́ши, Влады́чице.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Излия́ся Ду́ха Свята́го благода́ть/ во устна́х твои́х, святи́телю о́тче Фео́доре,/ и был еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ уча́ слове́сныя о́вцы ве́ровати/ в Тро́ицу Единосу́щную во Еди́ном Божестве́.

Кано́н, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с:Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же бегле́ца, пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Го́споди, Бо́же мой,/ отве́рзи моя́ недосто́йная уста́, О́тчее Сло́во,/ да досто́йно возмогу́ воспе́ти по́двиги святи́теля Твоего́ и уго́дника.

Реши́ти и вяза́ти приимы́й власть от Архипа́стыря Небе́снаго,/ святи́тель Христо́в Фео́доре,/ разреши́ свя́занный язы́к мой пле́ницами беззако́ний/ на славосло́вие и́мени твоему́ свято́му.

Е́же пасти́ ста́до христоимени́то предъизбра́н быв Боже́ственною благода́тию,/ ты же я́ко раб послу́шливый, я́ко па́стырь до́брый/ приле́жное име́л еси́ о ста́де твое́м попече́ние.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия, Пречи́стая, и Благослове́нная, и Всенепоро́чная,/ души́ моея́ стра́сти исцели́, и стра́сти плотски́я отжени́,/ и свободи́ ум мой от вся́каго вреда́,/ и от вра́жия мя напа́сти изба́ви, Влады́чице.

Песнь 3

Ирмо́с:Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче.

Де́латель быв за́поведей Госпо́дних,/ непреста́нно в них поуча́яся, святи́телю Фео́доре,/ сего́ ра́ди возше́д на Небеса́, и ны́не предстои́ши Престо́лу Влады́чню,/ со А́нгельскими ли́ки непреста́нно воспева́еши:/ несть свят, па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче.

От земны́х недр восприе́млем, я́ко дар освяще́н,/ сокро́вище безце́нное – честны́я твоя́ мо́щи, святи́телю Фео́доре,/ от ни́хже прие́млем душа́м на́шим освяще́ние, Христа́ воспева́юще:/ несть свят, несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Храм Свята́го Ду́ха от ю́ности был еси́, о́тче Фео́доре,/ сего́ ра́ди и по сме́рти соблюде́ся те́ло твое́ нетле́нно,/ и ны́не христоимени́тии лю́дие, отвсю́ду собра́вшеся,/ ра́достно ублажа́ют тя, вопию́ще Христу́ Спаси́телю:/ несть свят, несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Цари́це и Влады́чице, Де́во Богоро́дице,/ под кров Твой прибега́юще и пою́ще,/ Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу воспева́юще:/ несть свят, несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Седа́лен, глас 8:

Я́ко виногра́д, при́сно зелене́ющий,/ архипа́стырским твои́м всегда́шним уче́ния напое́нием/ па́ствы твоея́ о́вцы сотвори́л еси́,/ и́хже, умно́жив, в благоче́стии возрасти́л еси́,/ и от сего́ ве́рен раб и дела́тель виногра́да Христо́ва показа́лся еси́,/ сего́ ра́ди и труда́м возме́здие досто́йно восприя́л еси́, святи́телю,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Кади́льнице всезлата́я, Мари́е Всенепоро́чная,/ Христа́ моли́, Его́же родила́ еси́,/ изба́витися нам от бед и огня́ ве́чнующаго.

Песнь 4

Ирмо́с:Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в,/ тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Поще́ниями в жи́зни сей я́ко сне́дьми любоче́стия, пита́яся,/ ду́шу твою́, блаже́нне ны́не веселя́щуюся,/ предста́вил Творцу́ всех, призыва́ющему тя,/ в вы́шней Боже́ственней сла́дости ра́дуешися.

Моли́твою возше́л еси́ в Небе́сная,/ иде́же с ли́ки оте́ц пребыва́я, весели́шися,/ помина́й, всеблаже́нне, па́мять твою́ све́тло торжеству́ющия.

Уясня́ют, воспева́юще, А́нгельстии чи́ни па́мять твою́, святи́телю Фео́доре,/ та́кожде и мы, земни́и, уми́льно вопие́м ти:/ испроси́ оставле́ние прегреше́ний и благи́х наслажде́ние.

Богоро́дичен: Правосла́вною ве́рою и любо́вию притека́ющих Ти/ и со стра́хом пою́щих Тя,/ моле́бный глас услы́ши, Влады́чице.

Песнь 5

Ирмо́с:Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Святи́тельства оде́ждою оде́ян был еси́, всеблаже́нне,/ приле́жное моле́ние за лю́ди твоя́ приноси́л еси́,/ да ми́лостива обря́щут в День Су́дный.

Умиле́ния исто́чник мне испроси́/ в честне́й па́мяти твое́й, святи́телю Фео́доре,/ да омы́ю скве́рну души́ моея́ покая́нием/ и твои́ми моли́твами да обря́щу жизнь ве́чную,/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Повеле́нию Христо́ву после́дствуя,/ кро́ток и смире́нен се́рдцем и всем свят был еси́,/ уподобля́яся вселе́нныя учи́телю и покая́ния наста́внику,/ моли́твами твои́ми просвети́ и мое́ се́рдце, греха́ми омраче́нное,/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Богоро́дичен: Мои́х прегреше́ний плени́цы расто́ргни, Твоего́ Сы́на и Бо́га моля́щи,/ и томя́щий мя грех при́сно низложи́,/ я́ко да воспева́ю Тя всегда́, Всенепоро́чная, Тобо́ю спаса́ем.

Песнь 6

Ирмос:Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Го́рдаго зми́я низложи́л еси́ ору́жием смиренному́дрия, всеблаже́нне,/ и, возвы́сився ду́хом, во оби́тели присножи́зненныя всели́лся еси́,/ иде́же, со А́нгельскими во́инствы ликовству́я,/ в Тро́ице Еди́наго Бо́га воспева́еши.

Освяще́н был еси́ Боже́ственною благода́тию, Богому́дре Фео́доре,/ е́же пасти́ ста́до ове́ц слове́сных,/ ты же я́ко па́стырь и́стинный/ всеприле́жное о вруче́нном тебе́ ста́де име́л попече́ние.

Чи́на А́нгельскаго удосто́ился еси́, досточу́дне святи́телю,/ А́нгельскую ре́вность в житии́ свое́м показа́л еси́,/ с ни́ми у́бо приле́жно моли́ изба́витися от напа́сти воспева́ющим тя.

Богоро́дичен: Кре́пость моя́, пе́ние и спасе́ние есть Госпо́дь,/ Ю́же Тя, Ма́терь Пречи́стую и Неве́сту Неневе́стную предъизбра́л,/ Его́же о рабе́х Твои́х при́сно непреста́й моли́ти, Чи́стая.

Конда́к, глас 2:

В моли́твах Го́сподеви предстоя́,/ я́коже кре́пкий адама́нт во у́твари,/ по вся дни и но́щи пред лице́м Бо́жиим светя́ся моли́твами,/ и́хже ра́ди трудо́в Незаходи́маго Све́та сподо́бився,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние/ к ро́ждшемуся от Святы́я Де́вы Христу́ Бо́гу на́шему,/ Его́же моли́ непреста́нно о всех нас.

И́кос:

Огради́ моя́ помышле́ния, Христе́ мой,/ и́бо моли́твенника те́плаго воспе́ти дерза́ю,/ святи́теля Твоего́ Фео́дора,/ от ю́наго во́зраста и́го Христо́во на ра́мо свое́ взе́мшаго/ и в пусты́ни Ра́донежской у вели́каго Се́ргия по́двигом моли́твенным научи́вшагося,/ град Москву́ устрое́нием оби́тели и́ноческия украси́вшаго/ и моли́твами свои́ми сей озари́вшаго;/ по́слежди же на све́щнице Це́ркве Росто́вския поста́вленнаго/ и вве́ренныя ему́ лю́ди све́том дел свои́х просвети́вшаго,/ ны́не же Престо́лу Сла́вы Твоея́ предстоя́щаго/ и моля́щагося непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмо́с:Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Изба́витеся ста́ду твоему́ вся́каго озлобле́ния и ско́рби/ моли́ся, святи́телю Фео́доре,/ ты бо еси́ спасе́ния наде́жда непосты́дна,/ упова́ние изве́стно, и́стина необори́мая.

Бо́жиим манове́нием после́днему ро́ду/ я́влена бы́ша честны́я мо́щи святи́теля Фео́дора,/ сего́ ра́ди в це́ркви Бо́жией освяще́ние прие́млем, Христу́ вопию́ще:/ о́тцев на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Жезло́м па́стырским до́бре лю́ди твоя́ упа́сл еси́,/ о ни́хже я́ко ве́рен па́стырь Христу́ возопи́л еси́:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице, прибе́жище на́ше и утвержде́ние,/ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ пода́ти нам спасе́ние и грехо́в оставле́ние.

Песнь 8

Ирмо́с:Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́,/ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Го́споду просла́вившу уго́дника своего́ святи́теля Фео́дора,/ мно́гим бо ле́том преше́дшим, сокрове́ны бы́ша честны́я его́ мо́щи,/ но ны́не вси воспои́м его́, согла́сно зову́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Храм Свята́го Ду́ха от ю́ности быв еси́, о́тче,/ сего́ ра́ди и по сме́рти соблюде́ся те́ло твое́ нетле́нно,/ о сем ра́достно вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ми́лостив у́бо и кро́ток, преподо́бен и незло́бив быв,/ я́коже Па́вел о Христе́, похваля́я, рече́:/ тако́в нам подоба́ше Архиере́й,–/ Его́же моли́, благослове́нне архиере́ю, в ми́ре сохрани́ти ста́до твое́.

Богоро́дичен: Упра́ви души́ моея́ движе́ние, Всенепоро́чная,/ к Боже́ственным повеле́нием Возсия́вшаго из чрева́ Твоего́,/ бу́ри избавля́ющи мя жите́йских собла́знов хода́тайством Твои́м.

Песнь 9

Ирмо́с:Ужасе́ся о сем Не́бо,/и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с,/ тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Ужасо́хомся и почуди́хомся,/ па́че же стра́хом и ра́достию объя́ти бы́хом,/ я́ко по толи́цех ле́тех/ обрето́шася честны́я мо́щи святи́теля Фео́дора це́лы и неразруши́мы,/ от ни́хже истека́ет исцеле́ния исто́чник приснотеку́щий.

Ра́дость, и весе́лие, и неизрече́нное ра́дование твоему́ ста́ду, святи́телю,/ показа́ся обре́тение честны́х моще́й твои́х,/ о ни́хже испроси́ нам оставле́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Моли́твою, воздержа́нием и бде́нием возше́л еси́ на Небе́сная,/ иде́же, с ли́ки А́нгельскими пребыва́я, весели́шися,/ помина́й, всеблаже́нне, па́мять твою́ све́тло торжеству́ющия.

Богоро́дичен: Глаго́лом Твои́м после́дующе, ро́ди родо́в, Блаже́нная,/ Тя ублажа́ют при́сно,/ Бо́га бо и́стинно родила́ еси́, Чи́стая Де́во,/ вся блаже́нныя, Тому́ рабо́тающия нело́жно, творя́щаго.

Свети́лен:

Плотски́я мудрова́ния ду́ху повину́л еси́/ и, я́ко зла́то огне́м, искуси́вся,/ прия́телище Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́, святи́телю о́тче Фео́доре.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя пе́сньми ублажа́ем, Де́во,/ Бо́га бо роди́вши, на руку́ носи́ла еси́,/ Того́ моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

На хвали́тех стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Возрасти́л еси́ тала́нт Христо́в,/ да́нный тебе́, всече́стне,/ сугу́бою благода́тию, я́ко раб и́скренний,/ те́мже слы́шиши:/ благи́й ра́бе, бу́ди тебе́, я́ко и́стинному благо́му уго́днику,/ и ны́не вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́,/ трудо́в твои́х прие́м воздая́ние.

Боже́ственная благода́ть духо́вная пома́за тя ми́ром разу́мным, святи́телю,/ пресла́вному гра́ду Росто́ву первопресто́льника,/ в не́мже Богоуго́дное твое́ житие́/ прекра́сна тя показа́, Богому́дре Фео́доре,/ святи́телей был еси́ благоле́пие,/ преподо́бных украше́ние,/ и ны́не мир весь просвеща́еши чуде́сными заря́ми.

Я́ко свеща́ пресве́тлая,/ и я́ко свети́льник всеми́рный,/ и я́ко заря́ прекра́сная,/ и я́ко звезда́ незаходи́мая,/ посреде́ Вели́кия Це́ркве просия́ша честны́я мо́щи, святи́телю,/ светоно́сными благода́ти луча́ми,/ слове́сное твое́ ста́до просвеща́ющия,/ всех со стра́хом приходя́щих и уми́льно взыва́ющих:/ честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́.

Сла́ва, глас то́йже:

Челове́че Небе́сный, земны́й А́нгеле,/ де́лателю виногра́да Христо́ва,/ святи́телю Христо́в Фео́доре,/ медото́чными уче́нии ве́рных сердца́ просвети́л еси́,/ и па́ствы твоея́ слове́сных ове́ц до́бре упа́сл еси́,/ и вся Боголе́пно озари́л еси́,/ сего́ ра́ди ны́не от Христа́/ неувяда́емым венце́м увя́злся еси́/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен.

На Литурги́и слу́жба святи́тельская.

 

 

В то́йже день

Священному́ченика митрополи́та Серафи́ма

Тропа́рь, глас 5:

Во́инство Царя́ Небе́снаго/ па́че земна́го возлюби́в,/ служи́тель пла́менный Святы́я Тро́ицы яви́лся еси́,/ наставле́ния Кроншта́дтскаго па́стыря в се́рдце свое́м слага́я,/ да́нная ти от Бо́га многообра́зная дарова́ния/ к по́льзе наро́да Бо́жия приумно́жил еси́,/ учи́тель благоче́стия/ и побо́рник еди́нства церко́внаго быв,/ пострада́ти да́же до кро́ве сподо́бился еси́,/ священному́чениче Серафи́ме,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Конда́к, глас 6:

Саро́вскому чудотво́рцу тезоимени́т быв,/ те́плую любо́вь к нему́ име́л еси́,/ писа́ньми твои́ми по́двиги и чудеса́ того́ ми́ру возвести́в,/ ве́рныя к его́ прославле́нию подви́гл еси́/ и благода́рственнаго посеще́ния/ сама́го преподо́бнаго сподо́бился еси́./ С ни́мже ны́не, священному́чениче Серафи́ме,/ в Небе́сных черто́зех водворя́яся,/ моли́ Христа́ Бо́га/ серафи́мския ра́дости нам прича́стником бы́ти.

С™aгw прпdбномyченика стефaна н0вагw:

И# с™aгw мyченика їринaрха.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прпdбнагw, на ѕ7. Глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Вeсь t ю4ности возложи1лсz є3си2 вLцэ, пл0ти кромЁ бhвъ, и3 мірскjz любвE, свzщeннэйше, монaхъ и3зsщнэйшій бhвъ, стефaне, и3 пріsтелище бжcтвеннагw д¦а: и4бо заключи1лсz є3си2, бlжeнне, въ хи1жэ тэснёйшей, впери1лъ є3си2 ќмъ къ нбcнымъ, зрёти неизречeнную добр0ту хrтA цRS и3 бGа, є3гHже клaнzzсz џбразу, пострадaлъ є3си2 крэпчaйше.

Четhредесzть днjй, ћкw вLка, пости1лсz є3си2, въ темни1цэ блюд0мь, тебE самaго ко страдaнію ўгот0валъ є3си2, свzщeнне стефaне, монaхwвъ ўтверждeніе, и3 мyченикwвъ ўдобрeніе. Тёмъ тS ћкw ѕвёри неми1лостивіи напaдше, ћкоже неѕл0биваго ѓгнца влекyще, непрaведнw растерзaху, и3 со беззак0нными положи1вше, страдaвша крёпкw, и3 со дерзновeніемъ молsщасz њ душaхъ нaшихъ.

Лю1діе пребеззак0нніи, пребеззак0нію повинyющесz пребеззак0ннагw царS, прпdбне, кaменемъ тебE ћкw первострадaльца и3 честнaго стефaна, нещaднw поби1ша, и3 главY твою2 свzтyю, џ§е, сокруши1ша, по ќлицамъ же влекyще сур0вэйше, и3зліsша ўтрHбы тво‰, всебlжeнне, нижE по смeрти ўщедрsюще тS. Q твоегw2 мyжества! Q нрaва! Q мн0гагw терпёніz! И$мже пріsлъ є3си2, стефaне, вэнeцъ неувzдaемый.

Слaва, глaсъ ѕ7.

Студjтово: T младeнства бGу возложи1лсz є3си2, свzщeннэйше стефaне, ћкоже вели1кій прbр0къ самуи1лъ, и3 на г0ру возшeдъ, монaшески ўгоди1лъ є3си2 є3мY, пaки ко страдaнію њбнажи1лсz є3си2 мyжески, и3 за џбразъ є3гw2 и3згн†ніz и3 скHрби под8sлъ є3си2 терпэли1внэйше, и3 ќзы и3 темни6цы претерпёлъ є3си2, влачи1мь и3 біeмь, и3 кaменіемъ побивaемь, и3 глав0ю сокрушaемь, вэнцє1въ спод0билсz є3си2 t хrтA бGа. Того2 моли2, люб0вію совершaющымъ твою2 присночестнyю пaмzть, и3збaвитисz t страстeй и3 и3скушeній и3 бyдущіz ск0рби, и3 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Ѓгнца своего2 ѓгница несквeрнаz дрeвле, и3 непор0чнаz вLчца, на дрeвэ кrтнэмъ ћкw ўзрЁ, м™рски восклицaше, и3 дивsщисz вопіsше: чaдо сладчaйшее, что2 зрёніе сіE н0вое и3 преслaвное; кaкw с0нмъ безблагодaтный суди1щу пілaтову предадe тz, и3 њсуждaетъ на смeрть животA всsческихъ; но воспэвaю твоE неизречeнное, сл0ве, снизхождeніе.

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ }:

Е$же по џбразу соблю1дъ невреди1мw, препdбне џ§е, њ хrт0вэ џбразэ противостaлъ є3си2 мyжественнэйше, не ўбоsвсz гноеимени1тагw прещeній: но дyха мечeмъ того2 ўби1лъ є3си2. Тёмъ дерзновeніе стzжaвъ къ бGу, спаси2 пaству твою2 t є3ресeй всёхъ, стефaне многострадaльне.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ:

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Что2 зри1мое видёніе, є4же мои1ми nчесы2 ви1дитсz, q вLко; содержaй всю2 твaрь на дрeво воздви1женъ бhвъ, и3 ўмирaеши всBмъ даsй жи1знь, бцdа плaчущи глаг0лаше, є3гдA ўзрЁ на кrтЁ возвышaема, сyщаго и3зъ неS неизречeннw возсіsвшаго бGа и3 чlвёка.

Тропaрь, глaсъ д7:

П0стнически предподвизaвсz на горЁ, ќмнаz врагHвъ њполчє1ніz всеoрyжіемъ кrтA погуби1лъ є3си2, всебlжeнне, пaки же ко страдaльчеству мyжески воwружи1лсz є3си2, ўби1въ копрwнЂма мечeмъ вёры: и3 nбои1хъ рaди вэнчaлсz є3си2 t бGа, прпdбномyчениче стефaне приснопaмzтне.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Слyжба с™aгw мyченика їринaрха поeтсz на повечeріи.

КанHнъ, глaсъ ѕ7, є3гHже краегранeсіе:

Ми1рную мнЁ подaждь, м§ниче, бlгодaть.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

T собл†знъ житeйскихъ и3 страстeй, стужaющихъ ми2, ўмири2м0й ќмъ, страдaльче їринaрхе, твою2 похвали1ти пaмzть ти1хw спод0би.

Струsми кровeй твои1хъ плaмень гони1телей ўгаси1въ, напои1лъ є3си2 помышлє1ніz вёрныхъ, возрасти1ти желaніе животA вёчнагw благочeстнw, мyчениче їринaрхе.

СвzщенопобBдныz вэнцы2, ћкw страдaлецъ пріeмъ, їринaрхе, преложи1лсz є3си2 t земли2 къ ми1ру нерaтному, и3 свёту и3 животY и4стинному, бlжeннэйше.

БGор0диченъ: Невмэсти1мое сл0во, во твоeмъ чрeвэ вмэщeно р0ждши, бGовмэсти1маz ски1ніz, ўтэснsющаго мS лю1тыхъ треволнeніz ѕлhхъ, чcтаz, и3збaви.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Вжилsешисz крёпостію бжcтвенною, и3 грzдeши къ подвигHмъ ўсeрднw, всебlжeнне, терпS р†ны, и3 растерз†ніz гонsщихъ, страстотeрпче м§ниче д0блественнэйше.

Крёпость ти2 даeтъ хrт0съ, вели1кій страстопол0жникъ, погуби1ти прeлесть и3 посрами1ти врагA, хвaлzщасz безстyднw, и3 сyетнw, мyчениче, свирёпэющаго.

Низложи2 болёзньми мyжественными ѕлоначaльнаго ѕмjz, ли1къ с™hхъ пострадaвъ крёпкw, и3 р†ны и3 ќзы претерпёвъ, си1лою бжcтвеннагw д¦а.

БGор0диченъ: Ю$же ви1дэ дрeвле їaкwвъ t земли2 досsжущу къ небeснэй высотЁ бжcтвенную лёствицу, ћвэ марjю, чcтую, вLчню воспои1мъ палaту.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Зак0ннw потeклъ є3си2, зак0ннw пострадaлъ є3си2, и3 зак0ннw вэнчaлсz є3си2, б9іимъ зак0номъ ўкрэплsемь, и3 непреврeдна тебE самaго соблюдaz, блажeннэйше.

Не терпS, слaвне, въ прeлести ходи1ти, къ бGорождeнію, ћкw смhсленъ, рaдуzсz ўстреми1лсz є3си2, свётъ разyмный пріeмъ, и3 свэти1льникъ показyzсz.

Tню1дъ не покры2 глубинA пріeмши тS, всеблажeнне м§ниче, познaвши тS бжcтвенныхъ стrтeй всеи1стиннэйшагw хrтA бжcтвеннаго свидётелz, їринaрхе.

Свzщеннодёйствуемы, и3 предзакалaемы, и3 стрyжемы кyпнw, и3 nгнeмъ tсю1ду пали1мы, не tверг0стесz хrтA, страстотє1рпицы досточ{дныz.

БGор0диченъ: Дв7а пребылA є3си2 по ржcтвЁ, ћкоже былA є3си2 прeжде ржcтвA, ћкw бGа сл0ва родилA є3си2 и3збaвльшаго ны2 ходaтайствомъ твои1мъ, всенепор0чнаz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Копіeмъ ўzзви1сz врaгъ, терпёніz крёпкагw доблемyдреннагw мyченика, и3 тогw2 пzтaмъ покори1сz, и3 смёхъ ви1дитсz и3 посрамлsетсz.

НогA твоS стA прbр0чески, мyчениче, на прaвости ћвэ, непреврaтнымъ мудровaніемъ подпинaющи многок0зненнаго, и3 стезsми мучeніz ўдобрsема.

Ты2 ѕл0бу гонsщихъ, неѕл0бивъ и3 пр0стъ kви1сz, мyчениче, tри1нулъ є3си2, їринaрхе, и3 кончaніемъ твоеS кр0ве вэнцы2 нетлёніz вэнчaлсz є3си2.

БGор0диченъ: Ўразумёвъ и3здалeча тaинственнw прbр0кwвъ бGосвётлый ли1къ, дв7о бGоневёстнаz, бжcтвеннагw ржcтвA твоегw2 глубинY неизречeнную, џбразы свzщeнными тS проначертA.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Возшeдъ на в0ды њкормлsемь рук0ю живоначaльною, їринaрхе, и3 спaслсz є3си2 си1ми, гони1телей погрузи1въ ѕлочeстіz, моли1твою прилёжною, свzщeннэйше.

Мaлыми и3скупи1вше вели6каz, на вели6ка себE с†мыz предaша мучє1ніz свzщє1нныz жєны2, лестцA є4vина д¦омъ ўмертви1вше, ѕмjz началоѕл0бнагw.

Џтроцы с™jи, ѓгнцы чи1стіи, и3 приношeніz совершє1ннаz, нaсъ рaди пожрeнному ћкw жeртва и4стинному ѓгницу приведeни бhша, въ воню2 благов0ніz веселsщесz.

БGор0диченъ: СE нhнэ воплоти1сz t кровeй твои1хъ чcтыхъ, дв7омaти, гDь, и3 человёкwмъ соединsетсz кромЁ вращeніz, за неизглаг0ланную ми1лость, нaше спасeніе содёловаz.

ГDи, поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ: Сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Ми1ръ тебЁ мн0гъ прибhсть, мyчениче, пости1гшу врагA, и3 побэди1вшу прeлести рaть бжcтвенною благодaтію, крёпкw пострадaвшу ти2. Тёмже вёрою тS м0лимъ: всsкагw врeда и3збaви с™yю твою2 пaмzть чтyщихъ, їринaрхе.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

ЛюбвE є4же къ пл0ти распрsгъ тв0й ќмъ, блажeннэйше, пали1мь и3 nгнeмъ жг0мь, мyдре, џтроческую вопіsлъ є3си2 пёснь: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е nц7ъ нaшихъ.

Ўблажeнъ бhсть nтрокHвъ бжcтвенный соб0ръ, и3 жeнъ седмочи1сленный ли1къ с™hй, строг†ніz, џгнь и3 р†ны крёпкw претерпёвше кyпнw, и3 нбcныхъ бл†гъ сподоблsеми.

Tгонsютсz t є3ди1нагw твоегw2 призывaніz лукaвіи дyси, ўвёдэвше тS страдaльца непобёдна хrт0ва, їринaрхе, пою1ща тeплэ: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Ўнhніемъ мS њбдержи1ма воздви1гни къ дёйству, пречcтаz, бжcтвенныхъ дэsній, ўкрэплsющи мS на враги2, при1снw борю1щыz мS лю1тэ, и3 проти1вными помышлє1ніи льстsщыz мS.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Кр0вными течє1ніи є3щE кaплz, и3 рaнъ добр0тою ўдобрsемь, побэдотв0рцу kви1лсz є3си2, їринaрхе, побёды п0чєсти t негw2 пріeмлz.

Возвhсивсz люб0вію вседержи1телевою, гони1телей вознесeную гордhню низложи1лъ є3си2, и3 јдwльское смири1лъ є3си2 кичeніе, мyчениче страстотeрпче їринaрхе всебlжeнне.

Милосeрдіz мS бжcтвеннагw, мyчениче, спод0би, и3скушeній и3 бёдъ и3збавлsz, вёрою тS тeплою чтyщаго, їринaрхе, и3 подъ покр0въ тв0й прибывaющаго.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, с™az горо2 и3 бGопрох0днаz неизречeнныхъ вещeй: рaдуйсz, kвлeніе и3 слhшаніе стрaшное, неудобови1димое видёніе: рaдуйсz, пaдшихъ воззвaніе, дв7о.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно. Е#г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўбlжaемъ.

Сaмое послёднее и3 крaшнэйшее желaній пости1глъ є3си2, бGомyдре їринaрхе, и3 причaстіемъ бGъ бhлъ є3си2, поS съ безтэлeсными: с™ъ, с™ъ, с™ъ, трbце вседётельнаz и3 всеси1льнаz.

И#збёгъ сётей ловsщихъ тS, ко гнэздY нбcному воспочи1лъ є3си2, слaвне, и3 мyченикwвъ совокупи1лсz є3си2 в0инствwмъ, съ тоб0ю сострадaвшими. Тёмже чти1мъ пaмzть вaшу, прерaдостнw торжествyюще.

Крёпость и3 си1лу хrтA полагaz, лю1тую мyкъ преплhвъ пучи1ну, и3 вhшнzгw пристaнища дости1глъ є3си2, вeсь ўкрaшенъ, вeсь д¦а свэтоли6тіи nби1льнw њбливaемь.

БGор0диченъ: Разумёти чyдо непости1жное ржcтвA твоегw2, дв7ом™и, не могyще, молчaніемъ сіE пaче слaвимъ: и3 тебE славосл0вимъ всеблажeнную є3ди1ну, и3 д0брую въ женaхъ, q всенепор0чнаz!

Стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Триднeвенъ:

Припёвъ: С™hй мyчениче їринaрхе, моли2 бGа њ нaсъ.

П0двиги честнaгw страдaльца, и3 болBзни nрyжника хrт0ва благохвaлzще по д0лгу, вёрніи, возопіи1мъ гDу: тогw2 моли1твами всsкіz нyжды и3збaви ны2.

Ми1ръ мн0гъ t гDа страдaвшу ти2 бhсть, и3 бyрю прошeдшу лю1тыхъ, їринaрхе всеблажeнне, д0блій в0ине и3 моли1твенниче њ благохвaлzщихъ тS.

Слaва:

СпострадA съ тоб0ю жeнъ ли1къ и3 дэтeй бжcтвенное собрaніе, со с™hмъ ґкaкіемъ крёпкw совершaюще п0двигъ, прeлесть ўмалsюще, їринaрхе блажeнне.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Застyпница и3 покр0въ м0й ты2 є3си2, всенепор0чнаz бцdе: тs бо и4мамъ пом0щницу въ ск0рбехъ и3 недyзэхъ и3 тэснотaхъ, и3 тS прославлsю всепётую.

КrтобGор0диченъ: Лю1ди беззак0ннэйшыz, безъ прaвды пригвождaющыz тS на дрeвэ, дв7а и3 чcтаz м™и твоS зрsщи, ћкоже сmмеHнъ проречE, ўтр0бою, сп7се, ўzзвлsшесz.

На ќтрени џба канHна nктHиха:

И# препод0бнагw, на ѕ7. ЇHсифъ. Глaсъ ѕ7. Е#гHже краегранeсіе:

Хrт0съ вэнчaетъ тS мyченическимъ вэнцeмъ, блажeнне.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

Рaдостнw ты2 прошeдъ тёсную стезю2 постA, мучeніz широт0ю вр†жіz попали1лъ є3си2 стремлє1ніz, и3 прострaнную жи1знь, блажeнне, наслёдовалъ є3си2.

К0рень тS, непл0дный прeжде, пл0дствуетъ, ѓнны тезоимени1тый, ћкw дрeвле самуи1ла, и3 дaвшему тS даeтъ бGу, житіS твоегw2, мyдре, благодaть знaменающи.

Въ свzщeннэйшій бжcтвенный монaхwвъ пришeдъ чи1нъ, ћкw свэтлёйшаz ѕвэздA добродётельми возсіsлъ є3си2, вBрныz њзарsz тaинственнw, прпdбне стефaне.

Стэсни1въ тёло заключeніемъ тёснагw д0му, впери1лъ є3си2 ќмъ къ нбcнымъ, мyдре, восхождє1ніи д0брэ распространszсz.

БGор0диченъ: Непрох0дную двeрь, чи1стый чистоты2 хрaмъ, д0брую въ женaхъ, с™yю вLчцу, гл†сы свzщeнными, свzщeнніи лю1діе прослaвимъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Ќмъ тв0й зрёніемъ къ бGу ўдобрsемь, џ§е, краснёйшій kви1сz, и3 бlгодaти всsкіz и3сп0лненъ вои1стинну, и3 бжcтвенныz свётлости причaстникъ.

Честнёй їкHнэ хrт0вэ, и3 тогw2 р0ждшіz покланszсz, блажeнне, царS ѕлочести1вагw повелёніе мeрзское возненави1дэ, си1лою бжcтвеннагw д¦а.

Желёзы тебE, желёзно и3мyща сeрдце, пребезyмный свzзaвъ, tсылaетъ въ темни1цу, ћкw храни1телz хrт0выхъ догм†тъ, стефaне всеблажeнне.

Тво‰ кр†сныz ћвственнw и3мёлъ є3си2, прпdбне, н0ги, мучeніz къ стезsмъ ступaющыz свётлw, и3 главы6 вр†жіz сокрушaющыz, стефaне многострадaльне.

БGор0диченъ: И#зъ тебє2, є3ди1ныz чcтыz пребжcтвенное сл0во воплоти1сz, ћкw вёсть, и3 спасe ны t тли2, покланsющыzсz, за милосeрдіе, бжcтвенному є3гw2 снизхождeнію.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Взбрaнной:

Трbцы рачи1телz и3 бжcтвеннаго стефaна восхвaлимъ вёрнw пёсньми, празднолю1бцы, t сeрдца, ћкw почествовaвша начертaніе крaсное вLки, и3 м™ре є3гw2, и3 соглaснw нhнэ t любвE возопіи1мъ є3мY, рaдующесz: рaдуйсz, џ§е приснослaвне.

Тaже сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

Кр0вь твоS мyдре, тaйнw зовeтъ t земли2 къ бGу, ћкоже ѓвелева, бGомyдре, ћснw бо проповёда хrт0во вочlвёченіе. Тёмже посрами1лъ є3си2 їкwнорaтныхъ прeлесть, и3 прешeлъ є3си2 въ нбcныz черт0ги, моли2 спасти2 нaсъ.

Слaва, Под0бенъ т0йже:

Пощeніемъ просвэти1всz, ћкw злaто въ горни1лэ њблистaлъ є3си2, мyдре, зак0ннымъ страдaніемъ: и3 вэнeцъ пріsлъ є3си2 твоемY звaнію под0бенъ. Тёмъ рaдующесz всесвzтyю твою2 пaмzть прaзднуемъ, тво‰ п0двиги почитaюще, приснопaмzтне стефaне.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Безневёстнаz чcтаz бцdе дв7о, є3ди1на вёрныхъ предстaтельнице и3 покр0ве, бёдъ и3 скорбeй, и3 лю1тыхъ њбстоsній вс‰ и3збaви, на тS ўповaніе, nтрокови1це, и3мyщыz: и3 дyшы нaшz спаси2 бжcтвенными моли1твами твои1ми.

КrтобGор0диченъ: Зрsщи тS, хrтE, всенепор0чнаz м™и, мeртва на кrтЁ простeрта, вопіsше: сн7е м0й собезначaльне nц7Y и3 д¦у, что2 неизречeнное твоE сіE строeніе, и4мже спaслъ є3си2, пречcтыхъ рyкъ твои1хъ, щeдре, создaніе;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Свётомъ д¦а просвэщaемь, мольбaми бжcтвенными, слэпы6мъ свётъ, џ§е, п0далъ є3си2, твоего2 вLку и3 бGа подражaвъ, бGодохновeнне.

Ви1дэнъ бhлъ є3си2 и3здалeча плaвающими въ м0ри, њкормлsz тhz, бlжeнне, къ ти1хому пристaнищу, б9eственною благодaтію, призывaющыz твоE вёрнw, џ§е стефaне, и4мz.

Свzщеннодёйствуемь, ћкоже заколeніе свzщeнное принeслсz є3си2 тебє2 рaди пожрeнному, стефaне, и3 перворождeнныхъ во nби1телехъ воспочи1лъ є3си2 рaдуzсz.

Честнhмъ твои1мъ глаг0ломъ, прeжде на п0лы сухjй здрaвъ kви1сz вeсь, ўдиви1всz, м§ниче, дaнной ти2 благодaти съ высоты2 nби1льнw, человёкwвъ на и3справлeніе.

БGор0диченъ: На тS, пренепор0чнаz, спасeніz моегw2 надє1жды возложи1хъ, къ твоемY покр0ву прибэг0хъ: бyди ми2, nтрокови1це, пом0щница, лю1тыхъ и3збавлsющи мS.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Мyченическими вэнчA почестьми2, п0стничєскіz тво‰ труды2 и4стиннw, прпdбне стефaне, подвигопол0жникъ є3ди1нъ бGъ нaшъ, на ўб‡йцы ўкрэпи1вый тS.

Подвизazсz благослaвнw, со мн0жествомъ мyчєникъ въ темни1цахъ приwбщazсz, мyчениче, њбрёлсz є3си2: тs бо ћкw ѕвёзды незаходи1мое с0лнце, њбстоsще преб0льше просвэщaхусz.

ГлагHлы бжcтвенными свzщє1нныz и3сповёдники и3 подражaтели бжcтвенныхъ стrтeй, ўблажaемъ три2 стA и3 четhредесzть и3 двA безб0жныхъ порaтовавшыz.

ВласHвъ tsтіе ругaтельнw, ўшeсъ tрёзаніе и3 рyкъ, ўдeсъ же бжcтвенныхъ пожжeніе, по їкHнэ хrт0вэ под8sше мн0жество прпdбныхъ благослaвнэйшее.

БGор0диченъ: Прес™az, ћже бGа є3ди1на на земли2 ћкw и4стиннw прес™aго р0ждшаz, тS бцdу при1снw проповёдающыz њсвzти2 и3 спаси2 ходaтайствомъ твои1мъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Словeсъ твои1хъ си1лы ѕл0бы њбрэтaтель претерпёти не возм0же: тёмже ю4замъ тS, стефaне, и3 рaнамъ, смeрти же нyжднэй сyровw льстeцъ предадE.

Ћкw хлёбъ пек0мъ nгнeмъ, и3 за н0зэ неми1лостивнw повёшаемь, всесожeглсz є3си2, пavле, и3 бGу жeртва принeслсz є3си2, соводворeніz мyчєникъ сподоблsемь.

Зак0ннw пострадaвше заключeни, и3 ўдавлeніемъ житіE њстaвльше, во є3фeсэ прпdбніи монaси, џсмь къ три1десzтимъ, ±же вёрою и3 люб0вію ўблажaемъ.

Крёпкw судsщему проти1вилсz є3си2, и3 рaнами рaниму твоемY тёлу, ўмрeти и3зв0лилъ є3си2 за хrтA є3ди1наго безсмeртнаго, достослaвне пeтре великоимени1тый.

БGор0диченъ: Е#ди1ну всепётую и3 д0брую въ женaхъ бGороди1тельницу, хrтіaнъ стёну неwбори1мую, пречcтую вLчцу, несомнённымъ сeрдцемъ ўблажaемъ.

Кондaкъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

И#зъ непл0дна, прпdбне, к0рене возрастE вётвь, первострадaльцу тезоимени1те, монaхwвъ настaвникъ вели1къ, џ§е, kви1лсz є3си2, и3 ћрости не ўбоsвсz царS, не хотsща хrт0въ чествовaти џбразъ: сегw2 рaди скончaвсz, мyченическій вэнeцъ пріsлъ є3си2, стефaне.

Јкосъ: И$же зaвисти nтeцъ и3 бGа чyждь, и3скушє1ніz тебЁ мнHга, и3 треволнє1ніz воздви1же, не терпS зрёти твоегw2 бжcтвеннагw житіS и3 прaвагw твоегw2 непреткновeннагw шeствіz. Мeрзскій лук†вствіz на тS сшивaетъ, мнёвсz бhти ўчени1къ, ћкоже їyда прeжде, и3 тебE въ рyки беззак0нныхъ, џ§е, потщaсz вложи1ти, хrтA проповёдающа свётлw, и3 тогw2 џбразу люб0вію клaнzющасz: тогw2 рaди м§ническій вэнeцъ пріsлъ є3си2, стефaне.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Возвэсти1сz тебЁ конeцъ, блажeнне, вседётельнымъ хотёніемъ: тёмже б0льшему постY вдaлъ є3си2 себE, и3 и3 t слaвы въ слaву прех0диши, ўбіeнъ за хrтA, сyщаго надъ всёми бGа.

Тезоимeннw первострадaльцу прослaвилсz є3си2: и4бо каменyемь неми1лостивнw, и3 влачи1мь и3 біeмь, кровьми2 и3сп0лнилъ є3си2 зeмлю: и3 дyшу твою2 гDу рaдуzсz предaлъ є3си2.

На ст0гнахъ, мyчениче стефaне, грaдскихъ неми1лостивнw влачи1мь, ўглaдилъ є3си2 мучeніz стезю2 вBрнымъ: на ню1же наступaющіи крёпкw, къ нбcному грaду ћвэ доид0ша.

БGор0диченъ: Свzщeннэйшіи прbр0цы провозвэсти1ша, чcтаz, kвлeннэйше тaинство честнaгw твоегw2 ржcтвA: и3 нhнэ мы2 сбытіE свётлw разумёюще, благочeстнw тS ўблажaемъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#зъ плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Свирёпэйше, ћкоже ѕвёріе, восхи1тиша хrт0ва ѓгнца бію1щіи ўбивaюще, и3 съ мyжи беззак0нными спогребaюще, пребеззак0ніемъ живyщіи.

Неми1лостивнw твою2 главY врaгъ сокруши2, ю4же бGъ въ высочaйшихъ вэнцeмъ вэнчA побэди1тельнымъ, вэнeчниче многострадaльне, слaва мyченикwвъ и3 всёхъ прпdбныхъ.

Терпэли1внw мучи1телю противлszсz бGомyдрый ґндрeй, рaнами раздроблsетсz и3 неми1лостивнw ўмерщвлsетсz прaведный, поS вLцэ хrтY во вёки.

С™ёйшій д0мъ ўжE бhвъ, и4же надъ всёми с™hми воспочивaющаго, во твоeмъ и3мёлъ є3си2 сeрдцэ живyща, многострадaльне стефaне во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Кроплeніемъ бжcтвенныz кр0ве, бGоблагодaтнаz, и3зъ рeбръ и3стощeнныz сн7а твоегw2 и3 бGа, лукaвымъ грэх0мъ прибhвшую мнЁ сквeрну, молю1сz тебЁ, њмhй, дв7о.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ невозм0жно ви1дэти, на нег0же несмёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно, є3г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўблажaемъ.

Ви1дэвъ рaдуzсz ѓгGлwвъ чи1ны, патріaрхwвъ, препод0бныхъ, прbр0кwвъ, страдaльцєвъ, ґпcлwвъ же и3 прaведныхъ всёхъ, бGодохновeнне: съ ни1миже совокуплszсz, помzни2, заступи2 на земли2 чи1стэ ўблажaющихъ тS.

Ћкw свётъ, ћкw ќтро, ћкw вели1кое с0лнце, ћкw нб7о, наѕвёзденное чудeсъ свэтлостьми2, и3 ћзвами свzтhми бhлъ є3си2, всёхъ помышлє1ніz благохвaлzщихъ тS, стефaне, ўкрашaz и4стиннw, м§ниче многострадaльне.

Твeрдыми п0стничества пHдвиги низложи1въ тмы2 нач†ла, џ§е, прeжде, и3 въ послBднzz пострадaвъ крёпкw, всеконeчнэй пaгубэ сі‰ предaвъ, стефaне, мyченикwвъ добр0то и3 прпdбныхъ похвало2.

ТвоS преслaвнаz пaмzть днeсь пресвётлыми зарsми дарHвъ д¦а њзарsетъ земн†z и3сполнє1ніz, ю4же рaдостнw нhнэ прaзднующыz просвэти2 и3 њсвzти1 ны, бGоблажeнне стефaне.

БGор0диченъ: Свёта пріsтелище, бGорaдованнаz, свzщенномyченикwвъ и4стинно ўтверждeніе и3 прпdбныхъ всёхъ похвало2, спаси1 ны t бёдъ и3 њбстоsній, и3 врагHвъ нашeствіz, воспэвaющыz тS.

Свэти1ленъ:

Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Болёзньми п0стническими началоѕл0бнаго ѕмjz до концA ўмертви1лъ є3си2 на концёхъ же вэнeцъ мучeніz взeмъ, стефaне всехвaльне, поклонeніе подаS честны6мъ nбразHмъ, ћкw вёдый на первоoбрaзное ћвэ преходи1ти, всеблажeнне.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Неизречeннагw ржcтвA былA є3си2 всенепор0чнаz невёста, ћкw сyщи чистёйшій хрaмъ, бцdе: свёта бо превёчнаго, въ тS всeльшагосz родилA є3си2 бGа сл0ва. Пою1ще твоE u5бо ржcтво2, величaемъ дост0йнw тебE, всенепор0чнаz nтрокови1це.

На літургjи, Бlжє1нна nктHиха на д7: и3 с™aгw пёснь G-z, на д7.

Прокjменъ, глaсъ }:

Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву.

Ґпcлъ къ тімоfeю, зачaло с§а.

Ґллилyіа, глaсъ }: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа:

Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2.

Е#ђліе матfeа, зачaло lз.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

Знайшли помилку