...
Листопад,  Мінея Місячна

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

← В 27-й день

Листопад

В 29-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 28-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Свята́го преподобному́ченика Стефа́на Но́ваго. И свята́го му́ченика Ирина́рха

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры преподо́бнаго, на 6.

Глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Весь от ю́ности возложи́лся еси́ Влады́це,/ пло́ти кроме́ быв и мирски́я любве́, свяще́ннейше,/ мона́х изя́щнейший быв, Стефа́не,/ и прия́телище Боже́ственнаго Ду́ха,/ и́бо заключи́лся еси́, блаже́нне, в хи́же тесне́йшей,/ впери́л еси́ ум к небе́сным/ зре́ти неизрече́нную добро́ту Христа́ Царя́ и Бо́га,/ Его́же кла́няяся о́бразу,/ пострада́л еси́ крепча́йше.

Четы́редесять дний, я́ко Влады́ка, пости́лся еси́,/ в темни́це блюдо́мь,/ тебе́ сама́го ко страда́нию угото́вал еси́,/ свяще́нне Стефа́не,/ мона́хом утвержде́ние и му́чеником удобре́ние./ Тем тя, я́ко зве́ри неми́лостивии напа́дше,/ я́коже незло́биваго а́гнца влеку́ще,/ непра́ведно растерза́ху/ и со беззако́нными положи́вше,/ страда́вша кре́пко и со дерзнове́нием моля́щася/ о душа́х на́ших.

Лю́дие пребеззако́ннии,/ пребеззако́нию повину́ющеся пребеззако́ннаго царя́, преподо́бне,/ ка́мением тебе́ я́ко первострада́льца и честна́го Стефа́на неща́дно поби́ша/ и главу́ твою́ святу́ю, о́тче, сокруши́ша,/ по у́лицам же влеку́ще суро́вейше,/ излия́ша утро́бы твоя́, всеблаже́нне,/ ниже́ по сме́рти ущедря́юще тя./ О, твоего́ му́жества! О, нра́ва! О, мно́гаго терпе́ния!/ и́мже прия́л еси́, Стефа́не, вене́ц неувяда́емый.

Сла́ва, глас 6. Студи́тово:

От младе́нства Бо́гу возложи́лся еси́, свяще́ннейше Стефа́не,/ я́коже вели́кий проро́к Самуи́л,/ и, на го́ру возше́д, мона́шески угоди́л еси́ Ему́,/ па́ки же ко страда́нию обнажи́лся еси́ му́жески,/ и за о́браз Его́ изгна́ния и ско́рби подъя́л еси́ терпели́внейше,/ и у́зы, и темни́цы претерпе́л еси́,/ влачи́мь, и бие́мь, и ка́мением побива́емь,/ и главо́ю сокруша́емь,/ венце́в сподо́бился еси́ от Христа́ Бо́га./ Того́ моли́ любо́вию соверша́ющим твою́ присночестну́ю па́мять/ изба́витися от страсте́й, и искуше́ний, и бу́дущия ско́рби/ и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен или Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Все отло́жше:

А́гнца Своего́ А́гница нескве́рная дре́вле/ и непоро́чная Влады́чица/ на Дре́ве кре́стнем я́ко узре́,/ ма́терски восклица́ше и, дивя́щися, вопия́ше:/ Ча́до сладча́йшее,/ что зре́ние сие́ но́вое и пресла́вное?/ Ка́ко сонм безблагода́тный суди́щу Пила́тову предаде́ Тя/ и осужда́ет на смерть Живота́ вся́ческих?/ Но воспева́ю Твое́ неизрече́нное, Сло́ве, снизхожде́ние.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, глас 8:

Е́же по о́бразу соблю́д невреди́мо,/ преподо́бне о́тче,/ о Христо́ве о́бразе противоста́л еси́ му́жественнейше,/ не убоя́вся гноеимени́таго преще́ний,/ но Ду́ха мече́м того́ убил еси́./ Тем дерзнове́ние стяжа́в к Бо́гу,/ спаси́ па́ству твою́ от ересе́й всех,/ Стефа́не многострада́льне.

И ны́не, Богоро́дичен или Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!

Что зри́мое виде́ние,/ е́же Мои́ми очесы́ ви́дится, о Влады́ко?/ Содержа́й всю тварь, на Дре́во воздви́жен быв,/ и умира́еши, всем дая́й жизнь,/ Богоро́дица, пла́чущи, глаго́лаше,/ егда́ узре́ на Кресте́ возвыша́ема,/ су́щаго из Нея́ неизрече́нно возсия́вшаго/ Бо́га и Челове́ка.

Тропа́рь, глас 4:

По́стнически предподвиза́вся на горе́,/ у́мная враго́в ополче́ния/ всеору́жием Креста́ погуби́л еси́, всеблаже́нне,/ па́ки же ко страда́льчеству му́жески вооружи́лся еси́,/ уби́в Копрони́ма мече́м ве́ры,/ и обои́х ра́ди венча́лся еси́ от Бо́га,/ преподобному́чениче Стефа́не приснопа́мятне.

Ин Тропа́рь, глас 3:

Я́ко предпросия́вый, Стефа́не, житие́м по́стническим,/ и в ми́ре облиста́л еси́ тече́нием страда́льчества,/ разгна́л еси́ мра́чную пре́лесть ерети́чествующих,/ показа́вый и́стинную сла́ву правосла́вных,/ сего́ ра́ди просла́вился/ я́ко Боже́ственный свиде́тель И́стины Христо́вы.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен или Крестобогоро́дичен.

Слу́жба свята́го му́ченика Ирина́рха пое́тся на повече́рии.

Кано́н, его́же краегране́сие: Ми́рную мне пода́ждь, му́чениче, благода́ть. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с:Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу, побе́дную песнь/ пои́м, вопия́ше.

От собла́зн жите́йских и страсте́й, стужа́ющих ми,/ умири́ мой ум, страда́льче Ирина́рше,/ твою́ похвали́ти па́мять ти́хо сподо́би.

Струя́ми крове́й твои́х пла́мень гони́телей угаси́в,/ напои́л еси́ помышле́ния ве́рных/ возрасти́ти жела́ние живота́ ве́чнаго благоче́стно, му́чениче Ирина́рше.

Священнопобе́дныя венцы́ я́ко страда́лец прие́м, Ирина́рше,/ преложи́лся еси́ от земли́ к ми́ру нера́тному,/ и све́ту, и животу́ и́стинному, блаже́ннейше.

Богоро́дичен: Невмести́мое Сло́во, во Твое́м чре́ве вмеще́но, ро́ждши, Боговмести́мая ски́ния,/ утесня́ющаго мя лю́тых треволне́ния злых, Чи́стая, изба́ви.

Песнь 3

Ирмо́с:Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Вжиля́ешися кре́постию Боже́ственною/ и гряде́ши к подвиго́м усе́рдно, всеблаже́нне,/ терпя́ ра́ны и растерза́ния гоня́щих, страстоте́рпче му́чениче до́блественнейше.

Кре́пость ти дае́т Христо́с, вели́кий Страстополо́жник,/ погуби́ти пре́лесть и посрами́ти врага́,/ хва́лящася безсту́дно и су́етно, му́чениче, свире́пеющаго.

Низложи́ боле́зньми му́жественными злонача́льнаго зми́я/ лик святы́х, пострада́в кре́пко и ра́ны и у́зы претерпе́в/ си́лою Боже́ственнаго Ду́ха.

Богоро́дичен: Ю́же ви́де дре́вле Иа́ков/ от земли́ дося́жущу к небе́сней высоте́ Боже́ственную ле́ствицу,/ я́ве Мари́ю Чи́стую, Влады́чню воспои́м пала́ту.

Песнь 4

Ирмо́с:Христо́с моя си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Зако́нно поте́кл еси́, зако́нно пострада́л еси́/ и зако́нно венча́лся еси́, Бо́жиим зако́ном укрепля́емь,/ и непревре́дна тебе́ сама́го соблюда́я, блаже́ннейше.

Не терпя́, сла́вне, в пре́лести ходи́ти,/ к Богорожде́нию я́ко смы́слен, ра́дуяся устреми́лся еси́,/ Свет разу́мный прие́м и свети́льник показу́яся.

Отню́д не покры́ глубина́, прие́мши тя, всеблаже́нне му́чениче,/ позна́вши тя Боже́ственных страсте́й всеи́стиннейшаго Христа́ Боже́ственнаго свиде́теля, Ирина́рше.

Священноде́йствуемы, и предзакала́емы,/ и стру́жемы ку́пно, и огне́м отвсю́ду пали́мы,/ не отверго́стеся Христа́, страстоте́рпицы досточу́дныя.

Богоро́дичен: Де́ва пребыла́ еси́ по Рождестве́, я́коже была́ еси́ пре́жде Рождества́,/ я́ко Бо́га Сло́ва родила́ еси́,/ изба́вльшаго ны хода́тайством Твои́м, Всенепоро́чная.

Песнь 5

Ирмо́с:Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жии́,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Копие́м уязви́ся враг терпе́ния кре́пкаго доблему́дреннаго му́ченика/ и того́ пята́м покори́ся,/ и смех ви́дится и посрамля́ется.

Нога́ твоя́ ста проро́чески, му́чениче, на пра́вости я́ве,/ непревра́тным мудрова́нием подпина́ющи многоко́зненнаго/ и стезя́ми му́чения удобря́ема.

Ты зло́бу гоня́щих, незло́бив и прост яви́вся, му́чениче, отри́нул еси́, Ирина́рше,/ и конча́нием твоея́ кро́ве венцы́ нетле́ния венча́лся еси́.

Богоро́дичен: Уразуме́в издале́ча та́инственно проро́ков Богосве́тлый лик, Де́во Богоневе́стная,/ Боже́ственнаго Рождества́ Твоего́ глубину́ неизрече́нную,/ о́бразы свяще́нными Тя проначерта́.

Песнь 6

Ирмо́с:Жите́и́ское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стеи́ бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Возше́д на во́ды, окормля́емь руко́ю живонача́льною, Ирина́рше,/ и спа́слся еси́ си́ми, гони́телей погрузи́в злоче́стия/ моли́твою приле́жною, свяще́ннейше.

Ма́лыми искупи́вше вели́кая,/ на вели́ка себе́ са́мыя, преда́ша муче́ния свяще́нныя жены́,/ лестца́ Е́вина ду́хом умертви́вше, зми́я началозло́бнаго.

О́троцы святи́и, а́гнцы чи́стии и приноше́ния соверше́ная,/ нас ра́ди пожре́ному я́ко же́ртва и́стинному А́гнцу приведе́ни бы́ша,/ в воню́ благово́ния веселя́щеся.

Богоро́дичен: Се ны́не воплоти́ся от крове́й Твои́х чи́стых, Де́во Ма́ти, Госпо́дь/ и челове́ком соединя́ется кроме́ враще́ния,/ за неизглаго́ланную ми́лость на́ше спасе́ние соде́ловая.

Го́споди поми́луй,три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

Седа́лен, глас 2.

Подо́бен: Гроб Твой:

Мир тебе́ мног прибы́сть, му́чениче, пости́гшу врага́/ и победи́вшу пре́лести рать Боже́ственною благода́тию,/ кре́пко пострада́вшу ти./ Те́мже ве́рою тя мо́лим:/ вся́каго вре́да изба́ви святу́ю твою́ па́мять чту́щих, Ирина́рше.

Песнь 7

Ирмо́с:Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Любве́ е́же к пло́ти распря́г твой ум, блаже́ннейше,/ пали́м и огне́м жгомь, му́дре, о́троческую вопия́л еси́ песнь:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Ублаже́н бысть отроко́в Боже́ственный собо́р/ и жен седмочи́сленный лик святы́й,/ строга́ния, огнь и ра́ны кре́пко претерпе́вше ку́пно,/ и Небе́сных благ сподобля́еми.

Отгоня́ются от еди́наго твоего́ призыва́ния лука́вии ду́си,/ уве́девше тя, страда́льца непобе́дна Христо́ва, Ирина́рше, пою́ща те́пле:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Уны́нием мя обдержи́ма воздви́гни к де́йству, Пречи́стая, Боже́ственных дея́ний,/ укрепля́ющи мя на враги́, при́сно борю́щия мя лю́те/ и проти́вными помышле́нии льстя́щия мя.

Песнь 8

Ирмо́с:Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́,/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Кро́вными тече́нии еще́ ка́пля/ и ран добро́тою удобря́емь,/ Победотво́рцу яви́лся еси́, Ирина́рше,/ побе́ды по́чести от Него́ прие́мля.

Возвы́сився любо́вию Вседержи́телевою,/ гони́телей вознесе́нную горды́ню низложи́л еси́/ и и́дольское смири́л еси́ киче́ние, му́чениче страстоте́рпче Ирина́рше всеблаже́нне.

Милосе́рдия мя Боже́ственнаго, му́чениче, сподо́би,/ искуше́ний и бед избавля́я ве́рою тя те́плою чту́щаго, Ирина́рше,/ и под покро́в твой прибега́ющаго.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, свята́я горо́ и Богопрохо́дная неизрече́нных веще́й;/ ра́дуйся, явле́ние и слы́шание стра́шное, неудобови́димое виде́ние;/ ра́дуйся, па́дших воззва́ние, Де́во.

Песнь 9

Ирмо́с:Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и/ Тя ублажа́ем.

Са́мое после́днее и кра́йнейшее жела́ний пости́гл еси́, Богому́дре Ирина́рше,/ и прича́стием бог был еси́, поя́ с Безтеле́сными:/ Свят, Свят, Свят, Тро́ице вседе́тельная и всеси́льная.

Избе́г се́тей ловя́щих тя,/ ко гнезду́ небе́сному воспочи́л еси́, сла́вне,/ и му́чеников совокупи́лся еси́ во́инством, с тобо́ю сострада́вшими./ Те́мже чтим па́мять ва́шу, прера́достно торжеству́юще.

Кре́пость и си́лу Христа́ полага́я,/ лю́тую мук преплы́в пучи́ну, и вы́шняго приста́нища дости́гл еси́,/ весь укра́шен, весь Ду́ха светоли́тии оби́льно облива́емь.

Богоро́дичен: Разуме́ти чу́до непости́жное Рождества́ Твоего́, Дево Ма́ти, не могу́ще,/ молча́нием сие́ па́че сла́вим/ и Тебе́ славосло́вим, Всеблаже́нную Еди́ну/ и до́брую в жена́х, о Всенепоро́чная.

Стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Припе́в: Святы́й му́чениче Ирина́рше, моли́ Бо́га о нас.

По́двиги честна́го страда́льца/ и боле́зни ору́жника Христо́ва,/ благохва́ляще по до́лгу, ве́рнии,/ возопии́м Го́споду:/ того́ моли́твами вся́кия ну́жды изба́ви ны.

Мир мног от Го́спода страда́вшу ти бысть,/ и бу́рю проше́дшу лю́тых,/ Ирина́рше всеблаже́нне,/ до́блий во́ине и моли́твенниче о благохва́лящих тя.

Сла́ва:

Спострада́ с тобо́ю жен лик/ и дете́й Боже́ственное собра́ние,/ со святы́м Ака́кием кре́пко соверша́юще по́двиг,/ пре́лесть умаля́юще, Ирина́рше блаже́нне.

И ны́не, Богоро́дичен:

Засту́пница и покро́в мой Ты еси́,/ Всенепоро́чная Богоро́дице,/ Тя бо и́мам помо́щницу в ско́рбех, и неду́зех, и теснота́х/ и Тя прославля́ю, Всепе́тую.

Крестобогоро́дичен:

Лю́ди беззако́ннейшия,/ без пра́вды пригвожда́ющия Тя на Дре́ве,/ Де́ва и чи́стая Ма́ти Твоя́ зря́щи,/ я́коже Симео́н прорече́,/ утро́бою, Спа́се, уязвля́шеся.

На У́трени

О́ба кано́на Окто́иха и преподо́бнаго, на 6. Его́же краегране́сие: Христо́с венча́ет тя му́ченическим венце́м, блаже́нне.Ио́сиф.

Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с:Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь/ пои́м, вопия́ше.

Ра́достно ты проше́д те́сную стезю́ поста́,/ муче́ния широто́ю вра́жия попали́л еси́ стремле́ния/ и простра́нную жизнь, блаже́нне, насле́довал еси́.

Ко́рень тя, непло́дный пре́жде, пло́дствует А́нны тезоимени́тый,/ я́ко дре́вле Самуи́ла, и да́вшему тя дае́т Бо́гу,/ жития́ твоего́, му́дре, благода́ть зна́менающи.

В свяще́ннейший Боже́ственный мона́хов прише́д чин,/ я́ко светле́йшая звезда́, доброде́тельми возсия́л еси́,/ ве́рныя озаря́я та́инственно, преподо́бне Стефа́не.

Стесни́в те́ло заключе́нием те́снаго до́му,/ впери́л еси́ ум к небе́сным, му́дре,/ восхожде́нии до́бре распространя́яся.

Богоро́дичен: Непрохо́дную дверь, чи́стый чистоты́ храм,/ до́брую в жена́х, Святу́ю Влады́чицу/ гла́сы свяще́нными, свяще́ннии лю́дие, просла́вим.

Песнь 3

Ирмо́с:Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Ум твой, зре́нием к Бо́гу удобря́емь, о́тче, красне́йший яви́ся,/ и благода́ти вся́кия испо́лнен вои́стинну,/ и Боже́ственныя све́тлости прича́стник.

Честне́й ико́не Христо́ве/ и Того́ Ро́ждшия покланя́яся, блаже́нне,/ царя́ злочести́ваго повеле́ние ме́рзское возненави́де си́лою Боже́ственнаго Ду́ха.

Желе́зы тебе́, желе́зно иму́ща се́рдце,/ пребезу́мный, связа́в, отсыла́ет в темни́цу/ я́ко храни́теля Христо́вых догма́т, Стефа́не всеблаже́нне.

Твоя́ кра́сныя я́вственно име́л еси́, преподо́бне, но́ги,/ муче́ния к стезя́м ступа́ющия све́тло/ и главы́ вра́жия сокруша́ющия, Стефа́не многострада́льне.

Богоро́дичен: Из Тебе́, еди́ныя Чи́стыя, Пребоже́ственное Сло́во воплоти́ся, я́ко весть,/ и спасе́ ны от тли,/ покланя́ющияся за милосе́рдие Боже́ственному Его́ снизхожде́нию.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Тро́ицы рачи́теля и Боже́ственнаго Стефа́на/ восхва́лим ве́рно пе́сньми, празднолю́бцы, от се́рдца,/ я́ко почествова́вша начерта́ние кра́сное Влады́ки и Ма́тере Его́,/ и согла́сно ны́не от любве́ возопии́м ему́, ра́дующеся:/ ра́дуйся, о́тче присносла́вне.

Та́же седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Кровь твоя́, му́дре, та́йно зове́т от земли́ к Бо́гу,/ я́коже А́велева, Богому́дре,/ я́сно бо пропове́да Христо́во вочелове́чение./ Те́мже посрами́л еси́ иконора́тных пре́лесть и преше́л еси́ в Небе́сныя черто́ги,/ моли́ спасти́ нас.

Сла́ва, подо́бен то́йже:

Поще́нием просвети́вся, я́ко зла́то в горни́ле,/ облиста́л еси́, му́дре, зако́нным страда́нием/ и вене́ц прия́л еси́, твоему́ зва́нию подо́бен./ Тем, ра́дующеся, всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднуем,/ твоя́ по́двиги почита́юще, приснопа́мятне Стефа́не.

И ны́не, Богоро́дичен:

Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во,/ еди́на ве́рных предста́тельнице и покро́ве,/ бед, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний вся изба́ви,/ на Тя упова́ние, Отрокови́це, иму́щия,/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными моли́твами Твои́ми.

Крестобогоро́дичен:

Зря́щи Тя, Христе́, всенепоро́чная Ма́ти, ме́ртва на Кресте́ просте́рта, вопия́ше:/ Сы́не мой, собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что неизрече́нное Твое́ сие́ строе́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твои́х, Ще́дре, созда́ние?

Песнь 4

Ирмо́с:Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Госпо́де пра́зднующи.

Све́том Ду́ха просвеща́емь,/ мольба́ми Боже́ственными слепы́м свет, о́тче, по́дал еси́,/ твоего́ Влады́ку и Бо́га подража́в, Богодохнове́нне.

Ви́ден был еси́ издале́ча пла́вающими в мо́ри,/ окормля́я ты́я, блаже́нне, к ти́хому приста́нищу Боже́ственною благода́тию,/ призыва́ющия твое́ ве́рно, о́тче Стефа́не, и́мя.

Священноде́йствуемь,/ я́коже заколе́ние свяще́нное прине́слся еси́ тебе́ ра́ди Пожре́нному, Стефа́не,/ и перворожде́нных во оби́телех воспочи́л еси́, ра́дуяся.

Честны́м твои́м глаго́лом пре́жде на по́лы сухи́й здрав яви́ся весь,/ удиви́вся, му́чениче, да́нной ти благода́ти с высоты́ оби́льно/ челове́ков на исправле́ние.

Богоро́дичен: На Тя, Пренепоро́чная, спасе́ния моего́ наде́жды возложи́х,/ к Твоему́ покро́ву прибего́х,/ бу́ди ми, Отрокови́це, помо́щница, лю́тых избавля́ющи мя.

Песнь 5

Ирмо́с:Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Му́ченическими венча́ почестьми́/ по́стническия твоя́ труды́ и́стинно, преподо́бне Стефа́не,/ подвигополо́жник еди́н Бог наш, на уби́йцы укрепи́вый тя.

Подвиза́яся благосла́вно,/ со мно́жеством му́ченик в темни́цах приобща́яся, му́чениче, обре́лся еси́,/ тя бо, я́ко зве́зды незаходи́мое со́лнце, обстоя́ще, пребо́льше просвеща́хуся.

Глаго́лы Боже́ственными свяще́нныя испове́дники/ и подража́тели Боже́ственных страсте́й/ ублажа́ем, три ста и четы́редесять и два,/ безбо́жных пора́товавшия.

Власо́в отъя́тие руга́тельно,/ уше́с отре́зание и рук, уде́с же Боже́ственных пожже́ние/ по ико́не Христо́ве подъя́ше мно́жество преподо́бных благосла́внейшее.

Богоро́дичен: Пресвята́я, Я́же Бо́га еди́на на земли́ я́ко и́стинно Пресвята́го ро́ждшая,/ Тя, Богоро́дицу, при́сно пропове́дающия освяти́/ и спаси́ хода́тайством Твои́м.

Песнь 6

Ирмо́с:Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Слове́с твои́х си́лы зло́бы обрета́тель претерпе́ти не возмо́же,/ те́мже ю́зам тя, Стефа́не, и ра́нам,/ сме́рти же ну́ждней суро́во льстец предаде́.

Я́ко хлеб, пеко́мь огне́м и за но́зе неми́лостивно пове́шаемь,/ всесоже́глся еси́, Па́вле,/ и Бо́гу же́ртва прине́слся еси́, соводворе́ния му́ченик сподобля́емь.

Зако́нно пострада́вше заключе́ни/ и удавле́нием житие́ оста́вльше/ во Ефе́се преподо́бнии мона́си, осмь к три́десятим,/ и́же ве́рою и любо́вию ублажа́ем.

Кре́пко суди́щему проти́вился еси́,/ и ра́нами рани́му твоему́ те́лу,/ умре́ти изво́лил еси́ за Христа́ еди́наго безсме́ртнаго,/ достосла́вне Пе́тре великоимени́тый.

Богоро́дичен: Еди́ну Всепе́тую и до́брую в жена́х Богороди́тельницу,/ христиа́н сте́ну необори́мую, пречи́стую Влады́чицу/ несомне́нным се́рдцем ублажа́ем.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Из непло́дна, преподо́бне, ко́рене/ возрасте́ ветвь/ первострада́льцу тезоимени́те,/ мона́хов наста́вник вели́к, о́тче, яви́лся еси́/ и, я́рости не убоя́вся царя́,/ не хотя́ща Христо́в чествова́ти о́браз,/ сего́ ра́ди сконча́вся,/ му́ченический вене́ц прия́л еси́, Стефа́не.

И́кос:

И́же за́висти оте́ц и Бо́га чуждь,/ искуше́ния тебе́ мно́га и треволне́ния воздви́же,/ не терпи́ зре́ти твоего́ Боже́ственнаго жития́/ и пра́ваго твоего́ непреткнове́ннаго ше́ствия./ Ме́рзский лука́вствия на тя сшива́ет, мне́вся бы́ти учени́к, я́коже Иу́да пре́жде,/ и тебе́ в ру́ки беззако́нных, о́тче, потща́ся вложи́ти,/ Христа́ пропове́дающа све́тло и Того́ о́бразу любо́вию кла́няющася,/ Того́ ра́ди му́ченический вене́ц прия́л еси́, Стефа́не.

Песнь 7

Ирмо́с:Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Возвести́ся тебе́ коне́ц, блаже́нне, вседе́тельным хоте́нием,/ те́мже бо́льшему посту́ вдал еси́ себе́/ и от сла́вы в сла́ву прехо́диши,/ убие́н за Христа́, су́щаго над все́ми Бо́га.

Тезоиме́нно первострада́льцу спросла́вился еси́,/ и́бо камену́емь неми́лостивно, и влачи́мь, и бие́мь,/ кровьми́ испо́лнил еси́ зе́млю и ду́шу твою́ Го́споду, ра́дуяся, пре́дал еси́.

На сто́гнах, му́чениче Стефа́не, гра́дских неми́лостивно влачи́мь,/ угла́дил еси́ муче́ния стезю́ ве́рным,/ на ню́же наступа́ющии кре́пко к Небе́сному гра́ду я́ве доидо́ша.

Богоро́дичен: Свяще́ннейшии проро́цы провозвести́ша, Чи́стая,/ явле́ннейше та́инство честна́го Твоего́ Рождества́,/ и ны́не мы, сбытие́ све́тло разуме́юще, благоче́стно Тя ублажа́ем.

Песнь 8

Ирмо́с:Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́,/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти,/ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Свире́пейше, я́коже зве́рие, восхи́тиша Христо́ва а́гнца бию́щии, убива́юще/ и с му́жи беззако́нными спогреба́юще,/ пребеззако́нием живу́щии.

Неми́лостивно твою́ главу́ враг сокруши́,/ ю́же Бог в высоча́йших венце́м венча́ победи́тельным, вене́чниче многострада́льне,/ сла́ва му́чеников и всех преподо́бных.

Терпели́вно мучи́телю противля́яся, Богому́дрый Андре́й/ ра́нами раздробля́ется, и неми́лостивно умерщвля́ется пра́ведный,/ поя́ Влады́це Христу́ во ве́ки.

Святе́йший дом уже́ быв,/ и́же над все́ми святы́ми Воспочива́ющаго,/ во твое́м име́л еси́ се́рдцы живу́ща, многострада́льне Стефа́не, во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Кропле́нием Боже́ственныя Кро́ве, Богоблагода́тная,/ из ребр истоще́ныя Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ лука́вым грехо́м прибы́вшую мне скве́рну,– молю́ся Тебе́,– омы́й, Де́во.

Песнь 9

Ирмо́с:Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́вовоплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и/ Тя ублажа́ем.

Ви́дев, ра́дуяся, А́нгелов чи́ны,/ патриа́рхов, преподо́бных,/ проро́ков, страда́льцев, апо́столов же и пра́ведных всех, Богодохнове́нне,/ с ни́миже совокупля́яся, помяни́, заступи́ на земли́ чи́сте ублажа́ющих тя.

Я́ко свет, я́ко у́тро, я́ко вели́кое со́лнце,/ я́ко не́бо, назве́зденое чуде́с светлостьми́ и я́звами святы́ми был еси́,/ всех помышле́ния, благохва́лящих тя, Стефа́не, украша́я и́стинно,/ му́чениче многострада́льне.

Тве́рдыми по́стничества подви́ги низложи́в тьмы нача́ла, о́тче, пре́жде/ и в после́дняя пострада́в кре́пко,/ всеконе́чней па́губе сия́ преда́в, Стефа́не,/ му́чеников добро́то и преподо́бных похвало́.

Твоя́ пресла́вная па́мять днесь/ пресве́тлыми заря́ми даро́в Ду́ха озаря́ет земна́я исполне́ния,/ ю́же ра́достно ны́не пра́зднующия просвети́/ и освяти́ ны, Богоблаже́нне Стефа́не.

Богоро́дичен: Све́та прия́телище, Богора́дованная,/ священному́чеников и́стинно утвержде́ние и преподо́бных всех похвало́,/ спаси́ ны от бед и обстоя́ний, и враго́в наше́ствия, воспева́ющия Тя.

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Боле́зньми по́стническими началозло́бнаго зми́я до конца́ умертви́л еси́,/ на конце́ же вене́ц муче́ния взем, Стефа́не всехва́льне,/ поклоне́ние подая́ честны́м образо́м,/ я́ко ве́дый на первообра́зное я́ве преходи́ти, всеблаже́нне.

Сла́ва, и ны́не,

Богоро́дичен: Неизрече́ннаго Рождества́ была́ еси́ всенепоро́чная Неве́ста,/ я́ко су́щи чисте́йший храм, Богоро́дице,/ Све́та бо преве́чнаго, в Тя все́льшагося,/ родила́ еси́ – Бо́га Сло́ва,/ пою́ще Твое́ у́бо Рождество́, велича́ем досто́йно Тебе́,/ всенепоро́чная Отрокови́це.

На Литурги́и

Блаже́нны Окто́иха на 4 и свята́го песнь 3-я, на 4. Проки́мен, глас 8: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве,/ и возра́дуются на ло́жах свои́х. Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву. Апо́стол к Тимофе́ю, зача́ло 291. Аллилу́ия, глас 8: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 37. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

С™aгw прпdбномyченика стефaна н0вагw:

И# с™aгw мyченика їринaрха.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прпdбнагw, на ѕ7. Глaсъ ѕ7.

Знайшли помилку