...
Мінея Місячна,  Листопад

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Листопад

← Зміст В 2-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 1-й день

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Святы́х и чудотво́рцов безсре́бреников Космы́ и Дамиа́на, и́же от Аси́и

Ве́чер

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры святы́х на 6, глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Всю́ отложи́вше на Небесе́х надежду,/ сокро́вище некра́домо себе́ святи́и сокро́вищствоваша:/ ту́не прия́ша, ту́не даю́т неду́гующим врачева́ния./ Зла́та или́ сребра́ ева́нгельски не стяжа́ша,/ челове́ком же и ското́м благодея́ния препода́ша,/ да все́ми послушли́ви бы́вше Христу,/ со дерзнове́нием мо́лятся о душа́х на́ших.

Ве́щи возгнуша́шася на земли́ тле́емыя,/ Небе́сножи́телие же во пло́ти/ я́коже А́нгели яви́шася,/ единому́дреннии сожи́теле,/ сопру́г единонра́вный святы́х и единоду́шный./ Те́мже стра́ждущим всем врачева́ния подаю́т,/ безсре́бренно да́рующе благодея́ния тре́бующим,/ я́же ле́тным сим досто́йно почти́м пра́здником,/ Христу́ со дерзнове́нием моля́щияся/ о душа́х на́ших.

Всю все́льшая в себе́ Тро́ицу, дво́ица приснопа́мятная,/ Косма́ и Дамиа́н Богому́дрии,/ я́ко пото́цы источа́ют от исто́чника живоно́снаго/ во́ды врачева́ний;/ и́хже и мо́щи стра́сти осяза́нием врачу́ют,/ и са́мая то́кмо имена́/ неду́ги от челове́ков отго́нят,/ всех притека́ющих спаси́тельная приста́нища о Христе́,/ и со дерзнове́нием мо́лятся о душа́х на́ших.

Все отри́нувше стра́стное мучи́тельство/ и вся́ко размышле́ние лука́ваго зми́я попра́вше о Христе́,/ святи́и безме́здницы, Космо́ и Дамиа́не,/ светообра́зни яви́стеся, я́ко свети́ла,/ озаря́юще всю подсо́лнечную Богозна́меньми всегда́,/ тьму отгоня́юще и неду́ги благода́тию/ и всем спаси́телие явля́ющеся,/ ве́рою неукло́нною/ творя́щим сла́вную па́мять ва́шу, прему́дрии.

Сла́ва, глас 6. Анато́лия:

Безконе́чна есть святы́х благода́ть,/ ю́же от Христа́ прия́ша,/ те́мже и мо́щи их/ от Боже́ственныя си́лы непреста́нно де́йствуют чудеса́,/ и́хже и имена́, ве́рою призыва́ема,/ неисце́льныя боле́зни исцеля́ют./ И́миже, Го́споди, и нас душе́вных и теле́сных страсте́й свободи́,/ я́ко Человеколю́бец.

И ны́не:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

Или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Все отло́жше:

А́гнца своего́ А́гница нескве́рная дре́вле и Непоро́чная Влады́чица/ на Дре́ве Кре́стнем я́ко узре́,/ ма́терски восклица́ше/ и, дивя́щися, вопия́ше:/ Ча́до сладча́йшее,/ что́ зре́ние сие́ но́вое и пресла́вное?/ Ка́ко со́нм безблагода́тный суди́щу Пила́тову предаде́ Тя/ и осужда́ет на смерть Живота́ вся́ческих?/ Но воспева́ю Твое́ неизрече́нное, Сло́ве, снизхожде́ние.

На стихо́вне Окто́иха.

(А иде́же храм святы́х или́ восхо́щет кто святы́м пе́ти полиеле́й, тогда́ на стихо́вне стихи́ры, и на у́трени по кафи́змах седа́льны, и кано́н Богоро́дице, и святы́х кано́на два, и хвали́тны, и славосло́вие).

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Исто́чник исцеле́ний/ еди́наго то́кмо в ле́те исцелева́ше,/ храм же безсре́бреников все мно́жество исцеля́ет неду́гующих,/ неоску́дно бо есть и неиждива́емое бога́тство святы́х./ Тех моли́твами, Христе́, поми́луй нас.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.

Феофа́ново:

Любо́вию Боже́етвенною/ и жела́нием бу́дущих де́тельне пожи́вше,/ спаси́тельныя пути́ испра́висте./ Те́мже, чистоту́ душе́вную нескве́рно соблю́дше,/ ве́щным до конца́ противоста́сте;/ Ду́хом же Боже́ственным позлати́вшеся,/ беззла́тно исцеле́ние неду́гующим подаете́,/ дво́ица свяще́нная, светоза́рный соу́зе,/ просвеще́нный Боже́ственный сопру́же, безсре́бреницы,/ в ско́рбех и неду́зех посеща́юще нас/ и душ на́ших неду́ги безме́здно врачу́юще.

Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Ге́рманово:

Вели́ких сподо́бльшеся даро́в, всехва́льнии,/ в смире́нном житии́ на земли́ пожи́сте;/ и, проходя́ще всю́ду,/ ту́не неду́гующих стра́сти врачу́юще,/ яви́стеся Ангелов собесе́дницы,/ Космо́ с Дамиа́ном мудрым, бра́тия прекра́сная,/ и на́ша стра́сти моли́твами ва́шими уврачи́те.

Сла́ва, глас 6:

Всегда́ иму́ще Христа́, де́йствующа в вас,/ святи́и безсре́бреницы,/ чудоде́йствуете в ми́ре,/ немощству́ющия врачу́ете,/ и́бо врачевство́ ва́ше исто́чник есть неисчерпа́емый:/ че́рплемь же, па́че преистека́ет/ и, излива́емь, изоби́лует;/ на ки́йждо день истощава́емь, и умножа́ется,/ всем подая́ и неоскудева́емь пребыва́я;/ и че́рплющии насыща́ются врачева́ний,/ то́йжде пребыва́ет неиждиву́щ./ Что у́бо вас нарече́м?/ Цели́тельных ли враче́в душ же и теле́с?/ Цели́телей страсте́й неисце́льных,/ ту́не исцеля́ющих всех,/ прие́мших дарова́ние от Спа́са Христа́,/ подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен:

Никто́же, притека́яй к Тебе́,/ посра́млен от Тебе́ исхо́дит,/ Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ но про́сит благода́ти/ и прие́млет дарова́ние к поле́зному проше́нию.

Или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Тридне́вен:

Ви́дящи Тя распина́ема, Христе́,/ Тебе́ Ро́ждшая вопия́ше:/ что стра́нное е́же ви́жу та́инство, Сы́не Мой?/ Ка́ко на Дре́ве умира́еши, пло́тию пове́шен,/ Жи́зни Пода́телю?

Тропа́рь, глас 8:

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы, Космо́ и Дамиа́не,/ посети́те не́мощи на́ша:/ ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

На У́трени

По 1-й кафи́зме седа́лен Окто́иха или́ святы́х, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

В ми́ре Богоуго́дно житие́ стяжа́вше, богатносве́тнии,/ исцеле́ния нам, радость прие́млющим,/ извеще́ние святы́м, че́стне научи́вшеся, подаете́:/ яви́стеся бо, пресла́внии, вра́чеве боля́щих,/ Христу́, споспешеству́ющу вам, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безме́здницы.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пое́м тя, Богоневе́сто и Ма́ти Христа́ Бо́га,/ сла́вяще Рождество́ Твое́ непостижи́мое,/ и́мже изба́вихомся от ле́сти диа́воли и вся́ческих бед,/ Влады́чице Богоро́дице, и ве́рно взыва́ем:/ поми́луй ста́до Твое́, Еди́на Всепе́тая.

По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

От безме́здных сокро́вищ чудеса́ содева́юще,/ пречи́стых даро́в благода́тных яви́стеся раче́нием Боголе́пне,/ бога́тство восприе́мше Небе́сное и сла́ву оста́вльше земну́ю./ Тем песнь прино́сим всех Соде́телю,/ благода́ть дарова́вшему вам исцеле́ний.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Непреме́ннаго Бога я́ко ро́ждшая,/ измене́ннаго мя при́сно грехо́м,/ утверди́ се́рдце мое́, Блага́я, моли́твами ма́терними Твои́ми,/ я́ко да и аз зову́ Ти, Богоро́дице Мари́е:/ поми́луй ста́до Твое, е́же стяжа́ла еси́, Всенепоро́чная.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ чудотво́рцы сла́внии, Космо́ и Дамиа́не,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы заблу́ждшим, исцели́тели боля́щим/ и собесе́дницы А́нгелом.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Исцеле́ний да́телие и чудотво́рцы/ и чуде́с свети́льники светоприе́мнии всем яви́стеся духо́вною благодатию:/ страсте́й бо пла́мень ве́рою прохлажда́ете/ и ве́рных в ней смысл согрева́ете./ Тем врачевство́ душе́вное стяжа́вше, Боже́ственную це́рковь ва́шу,/ к ней же прибега́юще, вопие́м:/ Богоно́сцы безсре́бреницы,/ моли́те Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Господь вся хоте́ния Своя́ в них. Стих: Предзре́х Го́спода пре́до мно́ю вы́ну: Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 23.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:

Се коль добро́ и коль красно́,/ е́же жи́ти бра́тии вку́пе в Ду́се Святе́м,/ я́коже рече́ Богооте́ц Дави́д,/ любо́вию нелицеме́рною и ве́рою несомне́нною,/ сло́вом и́стинным,/ я́ко ря́сны зла́ты, друг дру́зе себе́ придержа́ща./ Прииди́те, ны́не благослови́м Го́спода,/ да́вшаго нам святы́я Своя́ безме́здники, Косму́ и Дамиа́на,/ врачи́ боля́щих, свети́ла те́мных,/ прогони́тели де́монов,/ и́миже боля́щии исцеля́ются,/ и́миже ме́ртвии воскреса́ют,/ и́миже прокаже́ннии очища́ются, по гла́су Госпо́дню:/ ту́не у́бо прия́ша, ту́не же и подаю́т боля́щим исцеле́ния./ И́хже моли́твами, Христе́ Бо́же, просвети́ ду́ши на́ша.

О́ба кано́на Окто́иха без му́ченичнов и святы́х кано́н на 6. А иде́же храм, кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и святы́х о́ба кано́на на 8. Кано́н, его́же краегране́сие: Сла́вныя врачи́ земны́м пе́ти подоба́ет. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше.

Озаря́еми сла́вою Боже́ственною, Богосве́тлии безсре́бреницы,/ озари́те на́ша ду́ши, разоря́юще страстну́ю мглу,/ я́ко да вас ве́рою почита́ем.

Тлетво́рных очи́щшеся пе́рвее страсте́й боле́зней преложе́нием,/ очища́ете на́ша лю́тыя неду́ги, му́дрии,/ и боле́зни душе́вныя облегча́ете.

От всех Влады́ки дар прия́сте, святи́и, чуде́с дарова́ния,/ на́ша исцели́те мно́гия и неудобьисце́льныя пло́ти стра́сти, моли́мся.

Моле́ние, безсре́бреницы и вра́чеве, Бо́гу принеси́те,/ я́ко да изба́вит ны искуше́ний и скорбе́й мно́гих/ и тре́петнаго и стра́шнаго тогда́ муче́ния.

Богоро́дичен: Зако́нов есте́ственных кроме́ ро́ждши, Чи́стая,/ Законода́теля Иису́са Изба́вителя,/ Его́же моли́ изба́вити ны, Богоро́дице, мно́гих беззако́ний на́ших.

Други́й кано́н, его́же краегране́сие: Пе́сньми почита́ю му́дрыя безсре́бреники. Творе́ние Иоа́нна Дамаскина́. Глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м, вси лю́дие,/ от го́рькия рабо́ты фарао́ни Изра́иля Изме́ншему/ и во глубине́ морсте́й нога́ми немо́крыми Наста́вльшему/ песнь побе́дную,/ я́ко просла́вися.

От благода́ти Нача́льныя Тро́ицы,/ дво́ица чу́дная и честна́я свеща́ема,/ всем исцеле́ния приходя́щим ве́рно подае́т, при́сно источа́ющи.

Тайноучи́ми живоно́сным словесе́м,/ я́ко свети́ла в ми́ре возсия́вше,/ страстну́ю мглу удо́бь разгоня́ете теплото́ю ве́ры, всеблаже́ннии.

Зако́ну покаря́ющеся Спа́сову, всесла́внии,/ сладостра́стие у́бо плотско́е отри́нуша:/ доброде́тельными же душа́ми светле́йше просвеща́ющеся,/ в ми́ре преизя́ществоваша, досточу́днии.

Богоро́дичен: Во все́го челове́ка в Твою́ утро́бу всели́выйся, Богома́ти, неизрече́нне облече́ся,/ из Отца́ возсия́вый Сын, безле́тне Пребоже́ственный,/ Тому́ воспои́м, я́ко просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди, Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Мир пое́т ва́ша, святи́и, мно́гая благодея́ния/ и чуде́с мно́жества, чудотво́рцы и вра́чеве,/ А́нгел всех равностоя́тели.

Вас обои́х, светода́телей, мо́лим,/ звезд на высоте́ лежа́щих Це́ркве та́йно, Космо́ и Дамиа́не,/ сердца́ ве́рных озари́те.

Ка́пли источа́юще при́сно, святи́и, исцеле́ния,/ омы́йте всех душе́вную скве́рну/ и страстны́я пло́ти то́ки вся уста́вите.

Се совокупи́вшеся лю́дие, святи́и, отвсю́ду/ ва́ша воспе́ти вели́кия да́ры внутрь це́ркве ва́шея,/ но всех моле́ния испо́лните.

Богоро́дичен: Свята́я Влады́чице Чи́стая,/ Пресвято́е Сло́во воплоти́вшая сло́вом,/ безслове́сных мя страсте́й, пою́ща Тя благоче́стно/ Боже́ственными словесы́, изба́ви, Пренепоро́чная.

Ин

Ирмо́с: Утверди́ мене́, Христе́, на недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х/ и просвети́ мя све́том лица́ Твоего́, / несть бо свят па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Врачева́ний исто́чники, даро́в же Боже́ственных струи́,/ невеще́ственнаго Све́та светле́йшая прия́телища вси досто́йне воспои́м.

Я́ко теле́сныя и душе́вныя врачу́юще стра́сти/ и боле́зни приходя́щих к вам, всечестни́и,/ усе́рдно ны́не я́ко благоде́телие исцеля́ете.

Пло́дными доброде́тельми украша́еми,/ вся́ку тле́емую сла́дость жите́йскую я́ве отрази́сте,/ к Бо́жией добро́те непреста́нно взира́юще.

Богоро́дичен: В ви́де на́шем пре́жде Неви́димый яви́ся, о Богороди́тельнице,/ сте́кшуся с пло́тию Божеству́ во утро́бе Твое́й пресвяте́й, Богоневе́сто.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

От исто́чника бе́здны, Иису́са,/ чуде́с струи́ благоле́пно поче́рпше, святи́и,/ та́йными ту́чами страсте́й мра́чныя о́блаки отгоня́ете/ и неду́гующим челове́ком исцеле́ния подае́те./ Тем, получи́вше здра́вое весе́лие,/ ва́ми, пресла́внии, удивля́еми, зове́м:/ Богоно́снии безсре́бреницы, моли́те Христа́ Бо́га/ согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище/ и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная, Нетле́нная,/ отжени́ о́блак страсте́й, и Вы́шняго прича́стия сподо́би,/ и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница, зря́щи на Кресте́,/ восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше:/ мир у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние,/ утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие,/ е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости./ Долготерпели́ве Го́споди,/ ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый,/ умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ Си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи/ от смы́сла чи́ста, о Госпо́де пра́зднующи.

Боже́ственное ро́ждие вои́стинну благопло́дно,/ ло́зы Боже́ственныя, та́йное вино́ иска́пающия,/ в весе́лии му́дрыя безсре́бреники ублажи́м.

Ору́жие яви́стеся, устреля́ющее враги́ неви́димыя,/ и́хже и нас стрел изба́вите, заступа́юще на́шу жизнь,/ му́дрии безсре́бреницы.

Не есть челове́к, и́же кто не стяжа́ благи́я вас моли́твенники ко Христу́,/ святи́и безсре́бреницы,/ Его́же моли́те огня́ ве́чнаго нас изба́вити.

Вас, блаже́ннии, и́же призыва́ет,/ и на земли́, и в мо́ри бед вся́ких свобожда́ется,/ тем изба́вите нас сопроти́внаго обстоя́ния.

Богоро́дичен: Всели́вся Госпо́дь, Чи́стая, посреде́ Тебе́, вмести́лище свято́е,/ исто́чник мно́гих явля́ет исцеле́ний и очище́ние страсте́й,/ Богоро́дице Присноде́во.

Ин

Ирмо́с: Разуме́х, Всеси́льне,/ Твое́ смотре́ние/ и со стра́хом просла́вих Тя, Спа́се.

Рече́нию Боже́ственному я́ве возсле́дующе,/ не зла́та блиста́ния, ниже́ сребра́, Боже́ственнии, стяжа́сте.

Сия́юще Боже́ственными чудесы́, безсре́бреницы/ вся благоде́тельствуют, благода́ть подаю́ще.

Вра́чеве му́дрии показа́стеся страсте́й боле́знем,/ исцели́тельныя ру́ки простира́юще.

Богоро́дичен: Да залани́тствятся ны́не ли́ца, Богоро́дицу Тя не испове́дающих,/ Пречи́стая Влады́чице.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим Све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Боже́ственное привлеко́ша просвеще́ние,/ сия́ния исто́чник всеусе́рдне возлюби́вше,/ и просвеща́ют нас всегда́ чуде́с заря́ми великоимени́тии.

Кра́сный сопру́г су́ще, му́дрии,/ бразды́ возде́лавше душ Богозна́меньми,/ при́сно пожина́юще стра́сти, я́коже пле́велы,/ и здра́вия клас стори́чествующе.

Вжиля́еми кре́постию Христо́вою,/ в зло́бе си́льнаго всю кре́пость погуби́сте,/ его́же мучи́тельства нас изба́вите,/ неусы́пнии предста́тели на́ши, безсре́бреницы.

Ше́ствовати стези́ нам пра́выя/ и твори́ти во́лю Бо́жию укрепи́те, святи́и,/ уставляю́ще стра́сти серде́ц на́ших/ и теле́с неду́ги облегчева́юще.

Богоро́дичен: Изба́ви мя, Влады́чице Блага́я, искуше́ний врага́,/ и гее́нны муче́ния, и обдержа́щаго мя плене́ния/ и не посрами́ мене́, песносло́вящаго Тя.

Ин

Ирмо́с: От но́щи у́тренююще, пое́м Тя, Христе́,/ Отцу́ собезнача́льна и Спа́са душ на́ших,/ мир ми́рови пода́ждь, Человеколю́бче.

Я́ко пото́ки Богото́чныя, источа́ете ве́рным благодея́ния во́ды,/ душе́вныя же ку́пно и теле́сныя исцеля́юще неду́ги,/ сла́внии безсре́бреницы.

Исто́чник благода́ти, честни́и безсре́бреницы, разверза́юще,/ всем здра́вие раздае́те,/ ве́рою и любо́вию к вам ны́не притека́ющим.

Све́тлии и всему́дрии зве́зды,/ и́же зе́млю я́ве онебеси́вше подо́бием све́тлости А́нгельския,/ непреста́нно озаря́ют нас.

Богоро́дичен: Превы́шша яви́лася еси́ всех,/ Творца́, Отцу́ собезнача́льнаго, заче́нши, Ма́ти Де́во,/ и ро́ждшая ми́ру Спа́са и Го́спода.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Живу́ще, му́ченицы, ра́достно на Небесе́х,/ в честны́й храм ваш приити́ потщи́теся/ и на́ша неду́ги теле́сныя и серде́чныя стра́сти исцели́те.

В Боже́ственное благоле́пие оде́явшеся кра́сно, я́ко в сугу́бицу , святи́и,/ на́ги ны су́ща доброде́телей Боже́ственно оде́йте/ и страсте́й безче́стия ны́не обнажи́те.

Я́ко украше́нием чуде́с оде́яни всегда́,/ спаси́телие ми́ру яви́стеся,/ мирска́го у́бо вре́да вся ны изба́вите, святи́и,/ и страсте́й нече́стия и муче́ния.

Умертви́вше, святи́и, стра́сти вся пло́ти смертоно́сныя благода́тию,/ животво́рными чуде́с приложе́ньми оживли́ете стра́ждущия/ и врат сме́рти избавля́ете.

Богоро́дичен: Не опали́в утро́бы Твоея́, Огнь сый, Иису́с,/ из Тебе́ пло́тию происхо́дит;/ Сего́, Чи́стая, моли́ огни́ и вся́ких мук изба́вити/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Ин

Ирмо́с: Проро́ка спасл еси́ от ки́та, Человеколю́бче,/ и мене́ из глубины́ прегреше́ний/ возведи́, молю́ся.

Спаси́тельныя цели́тели, благоде́тели Богому́дрыя,/ Косму́ же и Дамиа́на Боже́ственныя, усе́рдно да почти́м.

Целому́дрие соблю́дше и ра́зумом укра́шени,/ Косма́ и Дамиа́н Боже́ственнии со Христо́м ра́дуются.

Единому́дренно пожи́вше, единоду́шно по́стничествовавше,/ ку́пно врачева́ния подая́ти нам вве́рени бы́сте.

Богоро́дичен: Све́т Непристу́пный родила́ еси́ пло́тию, Пречи́стая,/ ве́сь ми́р просвеща́юща заря́ми Божества́.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Тве́рдыя:

Благода́ть прии́мше исцеле́ний,/ простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах,/ вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии,/ но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те,/ мир исцеля́юще чудесы́.

И́кос:

Вся́каго ра́зума и му́дрости прехо́дит сло́во му́дрых враче́в,/ и всем зна́ние подаю́т:/ Высоча́йшаго бо благода́ть прие́мше,/ неви́димо здра́вие да́руют всем./ Отню́дуже и мне по́вести благода́ть дарова́ся пе́ти,/ я́ко Богоно́сныя уго́дники Христо́вы и служи́тели,/ исцеле́ний мно́жество подаю́щия,/ боле́зней бо вся избавля́ют,/ мир исцеля́юще чудесы́.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Впери́сте ум на Небе́сная до́брых приложе́ньми/ и бы́сте о́бщницы Боже́ственных даро́в,/ крила́ти су́ще орли́, всю прохо́дите зе́млю, чудоде́йствующе при́сно.

Просвети́стеся, я́коже добросия́нное, безсре́бреницы, зла́то,/ Боже́ственною благода́тию исцеле́ний обогати́сте мно́жества./ Тем уще́дрите ны, обурева́емыя лю́тых нахожде́ний искуше́ньми.

Преложи́вше Го́споду чи́сты ва́ша ду́хи, безсре́бреницы,/ дар от Него́ прия́сте нечи́стыя ду́хи прогони́ти всегда́,/ и́хже зло́бы го́рькия изба́вите всех нас.

Усну́сте пра́ведно до́лжным сном, му́дрии безсре́бреницы,/ и неусы́пнии моли́твенницы есте́ о ве́рных;/ тем душ на́ших при́сно и теле́с лю́тыя стра́сти успи́те.

Богоро́дичен: Моля́щи не преста́й Человеколю́бца, Бо́га на́шего, Всенепоро́чная,/ я́ко да прии́мем всеконе́чне отпуще́ние злых/ и полу́чим на Небесе́х угото́ванная блага́я любя́щим Его́.

Ин

Ирмо́с: Тебе́ у́мную, Богоро́дице, пещь/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Всеце́лы Бо́гу Богому́дренне яви́стеся, вси Бо́га вмести́тельны,/ мир бо весь Бо́га ра́ди оста́висте,/ стопа́м после́дующе Спа́совым, всесла́внии,/ Боголе́пне отце́в Бо́га почита́юще.

Преесте́ственно, вра́чеве всеизря́днейшии,/ немощны́х я́звы рукоде́йствы та́инственными вся исцеля́ете,/ лечбы́ спаси́тельныя от сокро́вищ почерпа́юще Боже́ственных/ и воспева́юще Бо́га пресла́внаго.

Венце́м Твоего́ Ца́рствия, Влады́ко, и багряни́цею све́тлою/ украси́л еси́ Боголе́пне превозлю́бльшия добро́ту непости́жную, Христе́, Твоея́ красоты́,/ и ве́рным благоде́тели о́бщия сия́ показа́л еси́.

Богоро́дичен: Восто́ку свы́ше, Пречи́стая, я́вльшуся на земли́,/ показа́лася еси́ всеблаголе́пная дверь и всесве́тлая,/ мир озаря́ющи луча́ми чистоты́/ и ве́рным лучи́ чуде́с при́сно посыла́ющи.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́,/вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти:/ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Неду́гов вся́ческих су́ще ра́тницы, посо́бием Боже́ственнаго Ду́ха, святи́и, утоли́те на́ших душ неду́гования/ и теле́с облегчи́те боле́зни.

Ви́дителие Госпо́дни ны́не красоты́ су́ще и́стинно,/ присеща́йте сей кра́сный Богоно́сный храм ваш/ и исто́чник чуде́с мно́гих соверша́йте.

От исто́чника ра́йска исходя́ще, я́ко ре́ки две,/ все напая́ете лице́ земли́ исцеле́ний струя́ми,/ неду́гов изсуша́юще ту́чи.

Блаже́нныя наде́жды прии́мше, от всех досто́йно блажите́ся/ я́ко испо́лнителие, блаже́ннии, Бо́га на́шего Боже́ственных хоте́ний,/ безсре́бреницы я́вльшеся.

Вра́чеве неисце́льных страсте́й, безсре́бреницы,/ неисце́льныя стра́сти на́ша исцели́те,/ и искуше́ний бу́рю утоли́те, и уны́ния разжени́те о́блаки.

Тро́ичен: Со А́нгелы святы́ми песносло́вим Отца́, и Сло́ва, и Ду́ха Свята́го,/ Еди́но в Трех Ипоста́сех Божество́,/ Еди́но Ца́рство и Еди́ну Власть.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Уме́рше ми́ра сего́ кра́сным и сребролю́бия неду́г отсе́кше,/ наименова́ни бы́сте, му́дрии, все́ми безсре́бреницы, вопию́щими:/ вся дела́ Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Ве́чныя прича́стницы жи́зни бы́сте проявле́нне,/ жизни бо тле́емыя вся оста́висте кра́сная, согласне зову́ще:/ благослови́те вся дела́ Господа, пойте и превозноси́те во вся веки.

Изба́ви вся, Владыко Христе, лю́тых боле́зней моли́твами безсре́бреников/ и сподо́би при́сно согла́сне зва́ти Тебе́:/ благослови́те вся дела́ Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Ра́дующеся, вси ве́рнии, и благода́тию укре́пльшеся,/ и́же Рождество́м Твои́м изба́влени бы́вше, Чи́стая Ма́ти Де́во, непреста́нно вопие́м:/ благослови́те вся дела́ Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́ же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Сей храм ваш чудесы́ всеблаголе́пно, я́ко звезда́ми све́тлыми, украша́ется/ и, согла́сно веселя́ся, всегда́ блажи́т/ и честну́ю ва́шу па́мять пра́зднует благоче́стно,/ честни́и безсре́бреницы.

Я́ко свет, я́ко два вели́ка со́лнца,/ разу́мную твердь украша́ете, безсре́бреницы,/ и зна́мений заря́ми просвеща́ете всех ве́рных сердца́./ Тем зове́м: разреши́те тьму страсте́й на́ших, моли́мся.

В се́ла Вы́шняя вселя́еми, святи́и,/ посреде́ нас бы́ти неви́димо милосе́рдуйте,/ и́же посреде́ Боже́ственнаго хра́ма ва́шего/ пе́сни возсыла́ющих Вседержи́телю/ и блажа́щих приле́жно вас, всехва́льнии.

Земля́ с Вы́шними весели́тся в све́тлый Боже́ственный пра́здник ваш, святи́и:/ его́же соверша́ющих, нас изба́вите тьмы, и боле́зней, и вся́кия тесноты́,/ и е́же во а́де лю́таго, му́дрии, муче́ния.

Богоро́дичен: Тре́петное рожде́ние иму́щи, Всечи́стая,/ в Стра́шный день испыта́ния, молю́ся, стра́шнаго отве́та изба́ви мя/ и спаса́емых стоя́ния прича́стника сотвори́, ве́рно пою́ща Тя, Богора́дованная.

Ин

Ирмо́с: Тебе́, све́тлую свещу́ и Ма́терь Бо́жию,/ пречу́дную сла́ву и вы́шшую всех тва́рей,/ пе́сньми велича́ем.

Пе́сньми му́друю дво́ицу Све́та у́мнаго,/ облиста́ющую зарю́ и просвеще́ние всем подаю́щу,/ непреста́нно ублажа́ем.

Кре́пость душе́внаго здра́вия творя́ще ве́рным,/ и теле́сныя врачу́ете вве́рении вам стра́сти, я́ко спаси́телие,/ те́мже и воспева́еми есте́ при́сно.

Богосве́тлая свети́ла, у́мне Не́бо честны́я Це́ркве светодая́ния ли́тием,/ ны́не свет подаю́ще, непреста́нне озаря́ют.

От Честны́я Тро́ицы Богозва́нная дво́ица похваля́ема,/ источа́ет прося́щим врачева́ний всем подая́ния,/ любо́вию тех блажа́щим.

Богоро́дичен: Тебе́, све́та о́блак, и святы́й киво́т,/ и всесве́тлую дверь мы́сленнаго Со́лнца,/ я́ко Богоро́дицу пе́сньми велича́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Благода́ть врачева́ний от Бо́га прие́мше, безсре́бреницы блаже́ннии,/ е́же врачева́ти неду́жныя/ и исцеля́ти вся ве́рно притека́ющия к Боже́ственному ва́шему хра́му./ Сего́ ра́ди согла́сно ублажа́ем досто́йне честну́ю ва́шу па́мять.

Богоро́дичен: Родила́ еси́, Пречи́стая, Бо́жие Бо́га Сло́во,/ ми́рови спаси́тельное соверша́ющаго всему́дре строе́ние изря́дное./ Сего́ ра́ди Тя вси песносло́вим досто́йне,/ я́ко моля́щуюся к Нему́, изба́витися нам неду́гов и вся́ких бед.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.

Анато́лиево:

Благода́ть исцеле́ний от Бо́га прие́мше,/ безсре́бренно стра́сти душ и теле́с на́ших те́пле исцеля́ете,/ всеми́рнии безсре́бреницы,/ те́мже ва́ми Христо́с, ве́рным да́нное здра́вие да́руя,/ свети́ла неле́стная вас показу́ет вселе́нней./ Того́ умоли́те спасти́ся душа́м на́шим.

От Вы́шняго Про́мысла/ бе́здну исцеле́ний поче́рпше,/ всем источа́ете ве́рным исцеле́ния, безсре́бреницы:/ преесте́ственне бо неду́гующих стра́сти/ рукоде́йствии та́инственными,/ от сокро́вищ Ду́ха лечбы́ предлага́юще спаси́тельныя,/ стра́ждущих исцеля́ете./ Те́мже храм че́стен бы́вше Живонача́льныя Тро́ицы,/ в вас бо я́ве оби́тель сотвори́:/ Е́йже моли́теся/ спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 2. Ге́рманово:

Ра́дуется лик святы́х во ве́ки,/ Ца́рство бо Небе́сное насле́доваша,/ земля́, мо́щи их прие́мши,/ благово́ние возве́я:/ раби́ Христо́вы бы́ша,/ всели́вшеся в жизнь ве́чную.

Вра́чеве немощству́ющих,/ сокро́вища врачева́ний,/ спаси́телие ве́рных, безсре́бреницы всесла́внии,/ в ну́ждах зову́щия и боля́щия исцели́те,/ с Феодо́тиею моля́ще Бо́га блага́го/ изба́витися нам от се́тей вра́жиих.

Сла́ва, глас 4. Феофа́ново:

Исто́чник исцеле́ний иму́ще,/ святи́и безсре́бреницы,/ исцеле́ния подае́те всем тре́бующим,/ я́ко велича́йших даро́в сподо́бльшеся/ от приснотеку́щаго Исто́чника, Спа́са Христа́./ Рече́ бо к вам Госпо́дь,/ я́ко единоревни́телем апо́столов:/ се дах вам власть над ду́хи нечи́стыми,/ я́коже ты́я изгони́ти,/ и лечи́ти всяк неду́г и вся́кую я́зю./ Те́мже в повеле́ниих Его́ до́бре пожи́вше,/ ту́не прия́сте, ту́не подае́те,/ врачу́юще стра́сти душ и теле́с на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Ра́дуйся, прибе́жище христиа́н и утвержде́ние;/ ра́дуйся, ле́ствице Небе́сная;/ ра́дуйся, сокро́вище де́вства;/ ра́дуйся, Богоро́дице, киво́те слове́сный Боже́ственныя сла́вы./ Ра́дуйся, похвало́ всего́ ми́ра и утвержде́ние,/ па́дших воззва́ние,/ ски́ния всесве́тлая, свята́я и всекра́сная.

Крестобогоро́дичен.

Подо́бен то́йже:

Распина́ема Христа́ Человеколю́бца ви́дящи, Пречи́стая,/ и ре́бра ископова́ема копие́м,/ пла́чущи, вопия́ше:/ что сие́, Сы́не Мой?/ Что Ти безблагода́тнии лю́дие возда́ша,/ за я́же сотвори́л еси́ до́брая им,/ и тщи́шися безча́дствовати Мя, Вселюбе́знейший:/ удивля́юся, Благоутро́бне, Твоему́ во́льному распя́тию.

А́ще же славосло́вию вели́кому бы́ти, то на Хвали́тех и сии́ стихи́ры две приложи́, да бу́дет на 6. А́ще же ни, на стихо́вне Окто́иха. Та́же стих: Се что добро́, или́ что красно́,/ но е́же жи́ти бра́тии вку́пе.

Глас 6:

Све́тлая и просвеще́нная возсия́ днесь/ па́мять безсре́бреников Христо́вых,/ све́тло облиста́ющи луча́ми чуде́с по всей земли́ мир./ Прииди́те у́бо, празднолю́бцы,/ ве́рно торжеству́ем;/ прииди́те, к моще́м святы́х усе́рдно вси стеце́мся,/ я́ко да ско́рое исцеле́ние от них прии́мем неоску́дне:/ безме́здно бо подаю́т всем де́йством Свята́го Ду́ха/ исцеле́ний дарова́ния.

Сла́ва, глас 8:

Кто не удиви́тся, кто не просла́вит,/ кто не воспое́т ве́рно му́дрых и пресла́вных безсре́бреников чудеса́?/ Я́ко и по свято́м их преставле́нии/ всем подаю́т, притека́ющим ве́рою, бога́тно врачева́ния,/ и честны́я и святы́я мо́щи тех то́чат благода́ть врачева́ний./ О дво́ица свята́я! О честны́я главы́!/ О му́дросте и сла́во от Бо́га да́нныя вам благода́ти!/ Те́мже пе́сньми зове́м Благоде́телю Бо́гу,/ показа́вшему ты́я на врачева́ния душ и теле́с на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́:

Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Му́ченицы Твои́:

Не терплю́, Ча́до,/ ви́дящи Тя, на Дре́ве усну́вша,/ бо́дрость всем подаю́щаго:/ я́ко да дре́вле преступле́ния плодо́м/ сном поги́бельным усну́вшим/ Боже́ственную и спаси́тельную бо́дрость пода́си,/ Де́ва глаго́лаше, пла́чущи,/ Ю́же велича́ем.

На Литурги́и

Блаже́нны Окто́иха на 4 и от кано́на святы́х песнь 3. Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Стих: Предзре́х Го́спода пре́до мно́ю вы́ну,/ я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 153. Аллилу́ия, глас 2. Стих: Се что добро́, или́ что красно́,/ но е́же жи́ти бра́тии вку́пе. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 34, от полу́. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии:

С™hхъ и3 чудотв0рцwвъ, безсрeбреникwвъ космы2 и3 даміaна, и5же t ґсjи.

Вeчеръ, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры с™hхъ на ѕ7, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше.

Знайшли помилку