Мінея Місячна,  Листопад

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Листопад

← В 17-й день В 19-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 18-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Святы́х му́ченик Плато́на и Рома́на

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры свята́го Плато́на, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Полн до́блия му́дрости,/ уде́с отре́зание, и сече́ние телесе́,/ и огнь несте́рпный, глад и смерть/ му́жественнейшим нра́вом претерпе́л еси́,/ ве́чно предлежа́щую тебе́ сла́ву ожида́я непрестаю́щую/ и предзря́ ве́чнующее блаже́нство.

Вся́кое преше́д чу́вство/ и к Вы́шней жи́зни преложи́в мы́сль,/ по́мыслом Богому́дрым и душе́ю великому́дренною/ ху́дость и смире́ние ви́димых небре́гл еси́./ Те́мже, стру́жемь и огне́м пали́мь, за Христа́, му́чениче,/ до́блественнейше претерпе́л еси́.

Вся́кое вра́жие наше́ствие и гони́телей стремле́ния/ разруши́л еси́ благода́тию,/ побе́ды венце́м венча́лся еси́, всебога́те,/ нетле́ннаго весе́лия и неизглаго́ланнаго сподобля́емь Боже́ственнаго сия́ния./ Иде́же ны́не сый,/ грехо́в испроси́ оставле́ние благохва́лящим тя.

И́ны стихи́ры свята́го Рома́на, гла́с 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Посто́м разжиза́емь, страда́нием тесни́мь/ и мно́гими му́ками умуча́емь,/ мечь быв обоюдуо́стр,/ ссека́я полки́ де́монския, Рома́не,/ страда́льцев удобре́ние, Боже́ственная похвало́,/ честно́е Це́ркве украше́ние,/ свое́ю кро́вию сконча́вшихся, всехва́льне.

Растяза́емь, и стру́жимь, и в темни́це заключа́емь,/ и язы́к, сла́вне, отъе́млемь,/ и че́люсти сокруша́емы,/ и коне́ц блаже́нный ну́ждным удавле́нием, страстоте́рпче, прие́мля,/ непоколеби́мь и непрекло́нен яви́лся еси́/ соде́йством, Рома́не, Боже́ственнаго Ду́ха:/ те́мже ве́рно восхваля́ем тя.

Вити́йствует младе́нец, и удивля́ет безу́мныя,/ и честны́ми противле́нии украша́ется,/ и сконча́нием просвеща́ется,/ обогаща́ется благосла́вием святы́х страда́лец,/ и́хже ре́вность стяжа́, достоблаже́нне, Рома́не доблему́дре./ С ни́миже реше́ние долго́в всем нам низпосла́ти моли́ся.

Сла́ва, гла́с 6. Самогла́сен:

Стра́шныя и пресла́вныя побе́ды, Го́споди, му́ченика Твоего́:/ ры́барей бо поревнова́в дерзнове́нию,/ и мрежеплете́нным Богосло́вием/ Плато́ново басносло́вие, и истори́ческое кощу́нство/ словесы́ и де́лы растерза́;/ ко́жи одира́еме и главе́ отсеца́еме,/ лия́нием крове́й его́ врага́ удави́./ Но, о му́чеников удобре́ние!/ Со дерзнове́нием пропове́давый И́мя Христо́во вели́кое,/ испроси́, чудотво́рче Плато́не всеблаже́нне,/ пода́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Тридне́вен:

Ви́дящи Тя распина́ема, Христе́,/ Тебе́ Ро́ждшая вопия́ше:/ что стра́нное, е́же ви́жу, та́инство, Сы́не Мой?/ ка́ко на Дре́ве умира́еши, пло́тию пове́шен,/ Жи́зни Пода́телю?

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами спаси́/ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

На У́трени

Кано́н Окто́иха еди́н и святы́х два. Кано́н свята́го Плато́на, его́же краегране́сие: Твои́х похва́л, о Плато́не, пою́ широту́. Феофа́ново. Гла́с 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Ве́чнаго Ца́рствия, сла́вне, чисте́йшую проходя́ широту́,/ от вся́кия ско́рби и напа́стей тесноты́, пою́щия тя спаси́,/ невозвра́тно ше́ствующия к Небе́сней стези́ вводя́.

Огражде́н благоче́стия ору́жием,/ столп незы́блен яви́вся, Плато́не,/ все свире́пство ран претерпе́л еси́/ и боле́зней тесноты́ подъя́л еси́,/ Боже́ственною благода́тию простира́яся.

Ю́ношеское показа́в противле́ние,/ ме́ртвенную и тле́нную дебе́лость страда́нием отве́ргл еси́, всему́дре,/ и в нетле́нную ри́зу оде́явся, ра́дуяся, Влады́це предстои́ши.

Богоро́дичен: Воплоще́нна, Отцу́ Собезнача́льна и Соприсносу́щна,/ Единоро́дна Сло́ва па́че ума́ родила́ еси́,/ Благослове́нная Пречи́стая Богоро́дице./ Сего́ ра́ди пра́во му́дрствующе,/ пропове́даем Тя и всече́стно сла́вим.

Ин кано́н свята́го Рома́на, его́же краегране́сие: Страда́льческими тя венцы́ похваля́ю, Рома́не. Гла́с 4.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Незаходи́мыми луча́ми сия́я Тро́ичными я́сно/ и со страстоте́рпческими ли́ки просвеща́емь,/ просвеще́ние ми посли́, тьму страстну́ю отгоня́я/ Богоприя́тными твои́ми, Рома́не, моли́твами.

Мо́ря и́дольскаго волне́нием не обурева́емь,/ я́ко на Христо́ве ка́мени утверди́вся,/ треволне́ния разреши́л еси́/ тишино́ю Боже́ственнаго Ду́ха многомяте́жнаго безбо́жия.

Цветни́к я́ко благосла́вный и благопло́дный,/ Це́рковь Христо́ву, гобзу́ющу все́ми благи́ми, Рома́не,/ соблю́л еси́ от волко́в непристу́пну,/ твои́м умением утвержда́я сию́.

Богоро́дичен: Поми́ловася Тобо́ю, Всенепоро́чная, естество́ челове́ческое и́стинно:/ Творе́ц бо, из Тебе́ воплоти́вся па́че сло́ва и смы́сла,/ за ны на сме́рть приведе́ся, избавля́я от а́да нас.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче.

Я́коже нетле́нная и́скра, в пла́мень лю́тый терпели́во, всеблаже́нне, вшел еси́,/ благоче́стия я́вственно ре́вностию распала́емь/ и огне́м Боже́ственным озаря́емь ве́ры.

Победи́в па́че естества́ де́монския слуги́,/ терпе́нием же кре́пких мук боле́зни подъе́м,/ А́нгелов ссе́льник и венцено́сец яви́лся еси́,/ Плато́не Богому́дре блаже́нне.

На земли́ за Христа́, всеблаже́нне, подвиза́вся,/ Небе́сныя да́ры при́ем и венцы́, от Него́ приснопребыва́ющия,/ в чи́сте ме́сте рая́ вселя́ешися.

Богоро́дичен: Две́ри Све́та,/ све́тлыми Ду́ха заря́ми укра́шена Богома́ти су́щи,/ Тобо́ю бо к нам Сло́во сни́де,/ просвеща́ющее вся Боже́ственным све́том пою́щия Тя.

Ин

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Зве́ря разу́мнаго пра́щею уби́в, Рома́не,/ словесы́ твои́ми па́ству Христо́ву спасл еси́ от и́дольскаго вре́да нетле́нну.

Возмога́я ору́жием кре́стным,/ прило́ги вра́жия возврати́л еси́/ и не́мощь их обличи́л еси́,/ Рома́не му́дре достоблаже́нне.

Низложи́л еси́ вра́жия, сокруши́в, че́люсти Рома́не сла́вне,/ за Христа́, блаже́нне, лани́те стру́жиме, приснопа́мятне.

Богоро́дичен: Естество́м еди́н Бог Сло́во О́тчее и соесте́ственное Ду́ху,/ пло́тию из Тебе́ оде́явся,/ земны́я обожи́, Богома́ти.

Седа́лен свята́го Плато́на, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Подвиго́в широто́ю, му́чениче му́дре,/ простира́яся ве́рою, всесла́вне,/ вра́жия, утесни́в, ко́зни погуби́л еси́/ и, до́бре соверши́в тече́ние Боже́ственное,/ ра́йскую широту́, ра́дуяся, дости́гл еси́./ Те́мже Це́рковь, простра́нством благоче́стия сия́ющи днесь,/ пра́зднует па́мять твою́ и вопие́т ти, блаже́нне:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Слава свята́го Рома́на, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

По́стнически лука́ваго попра́в/ и страда́льчески, му́чениче Христо́в, просла́вился еси́,/ претерпе́в му́жески соверше́нным умо́м./ Те́мже причта́лся еси́ лико́м му́ченическим/ и ве́чнующее Ца́рство стяжа́л еси́;/ в не́мже ликуя́, помяни́ нас,/ соверша́ющия ве́рою па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:

По Бо́зе в Твой, Богоро́дице, прибега́ю смире́нный покро́в Боже́ственный,/ припа́дая, молю́ся:/ поми́луй, Пречи́стая,/ я́ко превзыдо́ша главу́ мою́ греси́,/ и бою́ся, Влады́чице, му́ки, и трепе́щу,/ моле́ние сотвори́, Чи́стая, к Сы́ну Твоему́/ от сих изба́вити мя.

Крестобогоро́дичен:

Из Безнача́льнаго Отца́ рожде́ннаго,/ напосле́док Тя пло́тию Ро́ждшая,/ на Кресте́ ви́сяща зря́щи, Христе́,/ увы́ Мне, любе́знейший Иису́се, вопия́ше:/ ка́ко сла́вимый я́ко Бог от А́нгел,/ от беззако́нных ны́не челове́к, Сы́не, хотя́ распина́ешися?/ пою́ Тя, Долготерпели́ве.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Раствори́вся весь любо́вию Созда́теля твоего́,/ не чу́вствовал еси́ боле́зней теле́сных,/ страстны́я пло́ти ме́ртвенныя и ко́жныя ри́зы совле́кся/ и целому́дрия и спасе́ния оде́явся, Плато́не, ри́зою.

Священноде́латель Боже́ственный яви́лся еси́,/ я́ко непоро́чно овча́, му́жеский пол и соверше́нное всесожже́ние, му́чениче,/ тебе́ сама́го за всех закала́емому Христу́ прине́сл, Изба́вителю,/ ду́шу бо разже́г Влады́чнею любо́вию,/ о сожига́емей пло́ти небре́гл еси́.

Ю́ноши три, су́щия в Вавило́не, подража́я,/ всея́дца огня́ не убоя́лся еси́,/ но кре́пко и ю́ношески того́ претерпе́в пла́мень несте́рпный./ Те́мже тя Росода́вец со о́неми досто́йно прия́т в черто́г сла́вы.

Богоро́дичен: Я́ко из ко́рене ца́рскаго су́щи,/ все́ми влады́чествующаго, Сло́во Бо́жие родила́ еси́ нам,/ плоть бы́вша и пребы́вша непреме́нна./ Те́мже Тя, Богоро́дицу, и́стинно и госпо́дьственно, всесвята́я Де́во, сла́вим.

Ин

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́и́но взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Направля́емь, я́ко ле́ствицею,/ на дре́во возне́слся еси́, блаже́нне, неизглаго́ланною добро́тою/ и пребыва́ющий лик пости́гл еси́, му́чениче Рома́не достосла́вне.

Совле́кся ме́ртвенныя оде́жды в му́ках, блаже́нне,/ и спасе́ния в све́тлую ри́зу/ све́тло, всесла́вне му́чениче Рома́не, обле́клся еси́.

Умудри́вся вдохнове́нием Уте́шителя, о́трочища язы́к/ Тя, Го́спода сла́вы, Творца́ пропове́да всех, Человеколю́бче,/ и Бо́га, спасти́ могу́щаго.

Богоро́дичен: Благослове́н, Де́во, Плод Твоего́ чре́ва,/ И́мже изба́вихомся кля́твы сме́ртныя, вся оте́чествия язы́ков,/ и Тобо́ю благослове́ннии я́ко жи́зни пое́м Тя Хода́таицу.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мыи́,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведеи́ Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Дрема́ния твои́м ве́ждом/ и сна твои́м очесе́м не дал еси́, му́чениче,/ до́ндеже сном блаже́нным/ и подо́бным, Бо́га лю́бящим, любе́зным усну́л еси́, блаже́нне,/ мече́м во гла́ву усека́емь.

Я́коже в чужде́м телеси́, всеблаже́нне, стражда́, подвиза́лся еси́,/ я́ко стра́ждущим ины́м ви́дец быв, ты пострада́л еси́,/ Боже́ственным бо раче́нием разже́гся,/ предлежа́щих мук не убоя́лся еси́, сла́вне.

Бога́тство обре́л еси́ неотъе́млемо/ и сла́ву неувя́дную, в Небе́сных оби́телех со А́нгелы ликовству́я/ и нетле́ннаго безсме́ртия в причаще́нии быв, всеизя́щнейше.

Богоро́дичен: Разреше́ние грехо́в Твои́ми моли́твами пода́ждь рабо́м Твои́м,/ избавля́ющи ты́я искуше́ний, и бед, и скорбе́й, и ху́льных еретико́в одержа́ния,/ Де́во Богоро́дице Всепе́тая.

Ин

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой све́т,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Струя́ми страда́льческими крове́й твои́х потопи́л еси́ мо́ре безбо́жия,/ ре́ки же исцеле́ния, Рома́не, источи́л еси́.

Я́ко дар избра́нный, же́ртву я́ко непоро́чну, прине́сл еси́ Влады́це, Рома́не,/ Богосло́вствующаго младе́нца закала́ема.

Юро́дство вра́жие му́дростию Свята́го Ду́ха уязви́л еси́,/ уязви́в твое́ те́ло ра́нами, Рома́не всесла́вые.

Богоро́дичен: Потреби́ла еси́ кля́тву, я́ко ра́дость ро́ждши,/ и обнови́ла еси́ челове́ки Твои́м Рождество́м,/ Де́во Мари́е Неискусобра́чная.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся:/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Вы́шши страсте́й и мук быв,/ пло́ти отсече́ния претерпе́л еси́, сла́вне,/ Христа́ бо помо́щника и соде́теля име́л еси́ и споспе́шника.

Душе́вным ра́зумом благоле́пие Созда́теля взира́я всегда́/ и созерца́я добро́ту неизрече́нную,/ ви́димых ху́дость небре́гл еси́.

Богоро́дичен: Я́ко одушевле́нный киво́т, Законода́вца вмести́ла еси́,/ я́коже хра́м святы́й, прия́ла еси́ Свята́го, бы́вша Челове́ка,/ на благодея́ния челове́ков, Всеблаже́нная.

Ин

Ирмо́с: Пожру́ Ти, со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Ме́ртвость и тлю строга́нием отложи́в,/ жи́зни нетле́нныя в добро́ту оде́явся, му́чениче,/ укра́шен светлостьми́, Рома́не, духо́вными, незаходя́щими.

Источи́в я́ко кро́вныя то́ки уче́ния отре́заный твой язы́к,/ и́миже непогиба́ющее насле́довал еси́, страстоте́рпче, блаже́нство,/ при́сно пребыва́ющее.

Прему́дрости пото́к жажда́в,/ испи́л еси́ сове́том ро́ждшия уста́ Богосло́вна младе́нца,/ мече́м к жи́зни прише́дша неконча́емей.

Богоро́дичен: Ско́рое прибе́жище бу́ди мне, Пречи́стая,/ наси́лия избавля́ющи мя, и страстна́го студа́ изыма́ющи,/ и к Боже́ственней стези́ направля́ющи, Богома́ти.

Конда́к, гла́с 3.

Подо́бен: Де́ва дне́сь:

Свята́я тво́я па́мять вселе́нную весели́т,/ созыва́ющи ве́рныя вся́ в пречестны́й храм твой,/ иде́же ны́не, ра́достию совоку́пльшеся,/ пое́м в пе́снех и све́тлостех./ Се́го ра́ди, Плато́не, вопие́м ти:/ язы́ческаго наше́ствия изба́ви град твой, свя́те.

И́кос:

Е́ллинское оста́вив все су́етство,/ Христо́вых ученико́в душеполе́зная уче́ния возлюби́ зело́ Плато́н Богому́дрый./ Тем и яви́ся всем че́стен,/ я́ко анки́ра ве́ры во оте́честве,/ его́же и зва́ние яве Анки́ра имену́ется./ До́бре бо того́ воспита́вшее/ изве́стен покро́в на враги́/ и засту́пника те́пла в ра́тех обрета́ет всегда́, вопию́щи:/ язы́ческаго наше́ствия изба́ви град твой, свя́те.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Зако́нно пострада́вша и враги́ твоя́ попра́вша,/ побе́ды венце́м Законополо́жник тебе́ венча́,/ велегла́сно вопию́ща и глаго́люща:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Преста́вился еси́, раду́яся, к присножела́нному тебе́ дре́вле,/ Его́же пречи́стей стра́сти, спасе́ния челове́ком вине́ бы́вшей, подража́я, пел еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Удиви́шася вся Небе́сныя си́лы терпе́нию твоего́ страда́ния/ и челове́цы, тогда́ зря́щии./ Преесте́ственно бо вопия́л еси́, секо́мый:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Избавля́емии, Пречи́стая, Боже́ственным Рождество́м де́вства Твоего́/ у́з сме́ртных и кля́твы первозда́ннаго Ада́ма,/ Тя, Богоро́дицу, му́дрствующе, зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстеи́,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Удавле́нием твои́м, страстоте́рпче, удави́в зми́я,/ обре́л еси́ жизнь и́стинно, пресла́вне Рома́не, зовы́й всегда́:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Све́та незаходи́маго луча́ми озаря́емь,/ пла́мень высо́кий угаси́л еси́, Рома́не,/ проро́ческим дарова́нием украша́емь/ и с му́ченическими ли́ки сочета́емь, зовы́й:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Я́ко от са́да многоцве́тнаго, ма́терними уче́нии,/ ши́пок благово́нный, младе́нческий во́зраст,/ му́ченическою кро́вию напая́емь, Хри́сту нетле́нно прино́сится.

Богоро́дичен: Впа́дшия во глубину́ грехо́вную, Всепе́тая,/ еди́на Бо́га ро́ждшая без се́мене,/ изведи́ ны, пою́щия Тя:/ благослове́нна Ты в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Све́тлыми по́двиги у́бо подвиза́лся еси́, всехва́льне,/ светле́йше же мно́го благосла́вие Христо́с тебе́ дарова́ и ве́чно пребыва́ющее,/ в Небе́сныя тя оби́тели всели́в, усе́рдно песнопою́ща:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Я́ко моле́бника ве́рнейша,/ я́ко предста́теля тепле́йша/ Всецарю́ и Творцу́ тва́ри, тя ны́не предлага́ем;/ за ны моли́ся, му́ченическим твои́м дерзнове́нием хода́тайствуя о хва́лящих тя/ и ве́рно песнопою́щих:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Прия́ти сподо́бился еси́ Ца́рство Недви́жимое твое́ю де́тельною ве́рою,/ я́ко тебе́ да́ти обеща́ нелжи́вый Бо́г,/ за Него́же те́ло и огню́ и му́кам пре́дал еси́, зовы́й:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Сло́ва Бо́жия, безнача́льнаго и Отцу́ сразумева́емаго,/ из не су́щаго О́тчим сове́том все соста́вившаго, Боголе́пно родила́ еси́,/ плоть бы́вша ра́ди нас, челове́ков./ Тем Тя, Богоро́дицу, правосла́вно му́дрствующе,/ Христа́ превозно́сим во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Глаго́лов послу́шник Христо́вых был еси́, сла́вне,/ ду́шу твою́ положи́в за па́ству твою́,/ усе́рдно за Него́ уда́вляемь, му́чимь, и стру́жемь, и урани́емь, вопия́л еси́:/ благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Вои́стинну уста́ твоя́ и язы́к ра́дости и весе́лия испо́лнися,/ благослови́ Бо́га непреста́нно:/ отре́зан бо и кро́вию ка́пля,/ зако́н ве́ры нам, Рома́не, полага́ет, вопия́:/ благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Богоро́дичен: Сло́во ро́ждши О́тчее Боже́ственным Ду́хом,/ Де́ва пребыла́ еси́, Богороди́тельнице безму́жная,/ превозше́дши есте́ственныя зако́ны рождество́м Твои́м./ Те́мже, ра́дующеся, пое́м:/ благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шниий во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Прииди́те у́бо, Боговенча́ннаго, мучениколю́бцы, воспои́м му́ченика,/ просте́ршаго благоче́стие своего́ ро́ждия:/ и́бо лозы́ жи́зни сад быв, плод изно́сит,/ умиле́ния нам вино́ точа́щий.

Честна́ пред Бо́гом му́ченическая яви́ся смерть,/ присносу́щныя бо и неги́блемыя быва́ет Хода́тай и́стинныя жи́зни/ и жре́бий нетле́нный, и сла́ву безсме́ртную, и бога́тное подае́т воздая́ние.

Всю твою́ жизнь, му́чениче, Вседержи́телю Бо́гу освяти́л еси́/ и, я́ко благоуго́дну, жи́ву же́ртву, тебе́ сама́го, ра́дуяся, прине́сл еси́./ Тем сла́дости су́щия па́че ума́ я́ве сподо́бился еси́,/ но моли́ изба́витися искуше́ний пою́щим тя.

Богоро́дичен: Спаси́ мя́, Ма́ти Бо́жия,/ ро́ждшая Христа́ Спа́са моего́, Бо́га и Челове́ка,/ сугу́ба естество́м, но не Ипоста́сию:/ Единоро́дна у́бо из Отца́,/ из Тебе́ же перворожде́нна всея́ тва́ри./ Те́мже Тя́ вси́ при́сно велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Все твое́ жела́ние, му́чениче, ко Влады́це просте́рл еси́/ и, многови́дныя ра́ны претерпе́в, Рома́не сла́вне,/ сла́вы неизглаго́ланныя получи́л еси́/ и блаже́ннаго наслажде́ния.

Се вме́сто боле́зни сла́дость тебе́ пото́ка даде́ся, му́чениче,/ вене́ц нося́щу ти, Рома́не,/ и от кро́ве багряни́цу иму́щу:/ я́ко ши́пок благоуха́ющ и неувяда́ющ,/ младе́нец закла́н был еси́ Христа́ ра́ди.

Богоро́дичен: Ты началороди́тельныя кля́твы земны́я, Де́во, изба́вила еси́/ и отве́рзла еси́ нам жизнь Еде́ма Рождество́м Твои́м па́че естества́./ Те́мже, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Жесто́кую ше́ствовал еси́ в путе́х Боже́ственную стезю́,/ к широте́ возше́л еси́ Небе́снаго Ца́рствия, Плато́не, му́чеников сла́во,/ све́том сия́я нетле́нныя Тро́ицы./ Те́мже, сла́ве непрестаю́щей прича́щся,/ чту́щия тя помяни́.

Богородичен:Я́ко Засту́пницу нера́тну и предгра́дие/ вои́стинну предлага́ю покро́в Твой, Богоро́дице Де́во,/ Хода́таицу же к Бо́гу, изба́витися, Влады́чице, му́ки ве́чныя/ и в жи́зни нетле́нней То́бою причасти́тися Небе́снаго Ца́рствия.

С™hхъ м§никъ, платHна и3 рwмaна.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры с™aгw платHна, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

П0лнъ д0бліz мyдрости, ўдeсъ tрёзаніе, и3 сэчeніе тэлесE, и3 џгнь нестeрпимый, глaдъ и3 смeрть, мyжественнэйшимъ нрaвомъ претерпёлъ є3си2, вёчнw предлежaщую тебЁ слaву њжидaz непрестаю1щую, и3 предзрS вёчнующее блажeнство.

Всsкое прешeдъ чyвство, и3 къ вhшнэй жи1зни преложи1въ мhсль, п0мысломъ бGомyдрымъ, и3 душeю великомyдренною, хyдость и3 смирeніе, ви1димыхъ небрeглъ є3си2. Тёмже стрyжемь, и3 nгнeмъ пали1мь за хrтA, м§ниче, д0блественнэйше претерпёлъ є3си2.

Всsкое врaжіе нашeствіе, и3 гони1телей стремлє1ніz, разруши1лъ є3си2 бlгодaтію, побёды вэнцeмъ вэнчaлсz є3си2, всебогaте, нетлённагw весeліz, и3 неизглаг0ланнагw сподоблsемь бжcтвеннагw сіsніz: и3дёже нhнэ сhй, грэхHвъ и3спроси2 њставлeніе благохвaлzщымъ тS.

И$ны стіхи6ры с™aгw рwмaна, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Пост0мъ разжизaемь, страдaніемъ тэсни1мь, и3 мн0гими мyками ўмучaемь, мeчь бhвъ nбоюдуo1стръ, ссэкaz полки2 дeмwнскіz, рwмaне, страдaльцєвъ ўдобрeніе, бжcтвеннаz похвало2, честн0е цRкве ўкрашeніе, своeю кр0вію скончaвшихсz, всехвaльне.

Растzзaемь и3 стрyжемь, и3 въ темни1цэ заключaемь, и3 љзhкъ, слaвне, teмлемь, и3 чє1люсти сокрушaємы, и3 конeцъ бlжeнный нyжднымъ ўдавлeніемъ, страстотeрпче, пріeмлz, непоколеби1мь и3 непрекл0ненъ kви1лсz є3си2, содёйствомъ, рwмaне, бжcтвеннагw д¦а: тёмже вёрнw восхвалsемъ тS.

Витjйствуетъ младeнецъ, и3 ўдивлsетъ без{мныz, и3 чcтнhми противлє1ніи ўкрашaетсz, и3 скончaніемъ просвэщaетсz, њбогащaетсz благослaвіемъ с™hхъ страдaлєцъ, и4хже рeвность стzжA, достобlжeнне, рwмaне доблемyдре. Съ ни1миже рэшeніе долгHвъ всBмъ нaмъ низпослaти моли1сz.

Слaва, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ:

Стр†шныz и3 пресл†вныz побBды, гDи, м§ника твоегw2: рhбарей бо поревновaвъ дерзновeнію, и3 мрежеплетeннымъ бGосл0віемъ платHново басносл0віе, и3 їстори1ческое кощyнство, словесы2 и3 дёлы растерзA: к0жи њдирaемэ, и3 главЁ tсэцaемэ, ліsніемъ кровeй є3гw2 врагA ўдави2. Но, q м§никwвъ ўдобрeніе! Со дерзновeніемъ проповёдавый и4мz хrт0во вели1кое, и3спроси2, чудотв0рче платHне всеблажeнне, подaти душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ:

Под0бенъ: Триднeвенъ:

Ви1дzщи тS распинaема, хrтE, тебE р0ждшаz, вопіsше: что2 стрaнное, є4же ви1жу, тaинство, сн7е м0й: кaкw на дрeвэ ўмирaеши, пл0тію повёшенъ, жи1зни подaтелю;

Тропaрь, глaсъ д7:

Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. Тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

На ќтрени канHнъ nктHиха є3ди1нъ, и3 с™hхъ двA.

КанHнъ с™aгw платHна, fеофaново, глaсъ }, є3гHже краегранeсіе:

Твои1хъ похвaлъ, q платHне! Пою2 широтY.

Пёснь №.

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ, и3 раздэли1въ м0ре: ї}лz же бэглецA пэшех0дца спасE, пёснь бGови воспэвaюща.

Вёчнагw цrтвіz, слaвне, чистёйшую проходS широтY, t всsкіz ск0рби и3 напaстей тэсноты2, пою1щыz тS спаси2, невозврaтнw шeствующыz къ нбcнэй стези2 вводS.

Њграждeнъ благочeстіz nрyжіемъ, ст0лпъ незhбленъ kви1всz, платHне, всE свирёпство рaнъ претерпёлъ є3си2, и3 болёзней тэснwты2 под8sлъ є3си2, бжcтвенною благодaтію простирazсz.

Ю$ношеское показaвъ противлeніе, мeртвенную и3 тлённую дебeлость страдaніемъ tвeрглъ є3си2, всемyдре, и3 въ нетлённую ри1зу њдёzвсz, рaдуzсz, вLцэ предстои1ши.

БGор0диченъ: Воплощeнна, nц7Y собезначaльна и3 соприсносyщна, є3динор0дна сл0ва, пaче ўмA родилA є3си2, благословeннаz пречcтаz бцdе. Сегw2 рaди, прaвw мyдрствующе, проповёдаемъ тS, и3 всечeстнw слaвимъ.

И$нъ канHнъ с™aгw рwмaна, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Страдaльческими тS вэнцы2 похвалsю, рwмaне.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Незаходи1мыми лучaми сіsz трbчными ћснw, и3 со страстотeрпческими ли6ки просвэщaемь, просвэщeніе ми2 посли2, тмY стрaстную tгонsz бGопріsтными твои1ми, рwмaне, моли1твами.

М0рz јдwльскагw волнeніемъ не њбуревaемь, ћкw на хrт0вэ кaмени ўтверди1всz, треволнє1ніz разрэши1лъ є3си2, тишин0ю бжcтвеннагw д¦а, многомzтeжнагw безб0жіz.

Цвэтни1къ ћкw благослaвный и3 благопл0дный, цRковь хrт0ву, гобзyющу всёми благи1ми, рwмaне, соблю1лъ є3си2 t волкHвъ непристyпну, твои1мъ ўчeніемъ ўтверждaz сію2.

БGор0диченъ: Поми1ловасz тоб0ю, всенепор0чнаz, є3стество2 человёческое и4стиннw: творeцъ бо, и3зъ тебє2 воплоти1всz пaче сл0ва и3 смhсла, за ны2 на смeрть приведeсz, и3збавлsz t ѓда нaсъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверждeй въ начaлэ нб7сA рaзумомъ и3 зeмлю на водaхъ њсновaвый, на кaмени мS, хrтE, зaповэдей твои1хъ ўтверди2: ћкw нёсть свsтъ пaче тебє2, є3ди1не чlвэколю1бче.

Ћкоже нетлённаz и4скра, въ плaмень лю1тый терпэли1вw, всебlжeнне, вшeлъ є3си2, благочeстіz ћвственнw рeвностію распалaемь, и3 nгнeмъ бжcтвеннымъ њзарsемь вёры.

Побэди1въ пaче є3стествA дeмwнскіz слуги6, терпёніемъ же крёпкихъ мyкъ болBзни под8eмъ, ѓгGлwвъ всeльникъ, и3 вэнцен0сецъ kви1лсz є3си2, платHне бGомyдре блажeнне.

На земли2 за хrтA, всеблажeнне, подвизaвсz, нбcныz дaры пріeмъ, и3 вэнцы2 t негw2 приснопребывaющыz, въ чи1стэ мёстэ раS вселsешисz.

БGор0диченъ: Двeре свёта, свётлыми д¦а зарsми ўкрaшена, бGомaти сyщи: тоб0ю бо къ нaмъ сл0во сни1де, просвэщaющее вс‰ бжcтвеннымъ свётомъ, пою1щыz тS.

И$нъ.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище и3 ўтверждeніе.

Ѕвёрz разyмнаго прaщею ўби1въ, рwмaне, словесы2 твои1ми, пaству хrт0ву спaслъ є3си2 t јдwльскагw врeда нетлённу.

Возмогaz nрyжіемъ кrтнымъ, прил0ги вр†жіz возврати1лъ є3си2, и3 нeмощь и4хъ њбличи1лъ є3си2, рwмaне мyдре, достоблажeнне.

Низложи1лъ є3си2 вр†жіz, сокруши1въ чє1люсти, рwмaне слaвне, за хrтA, бlжeнне, лани6тэ стрyжемэ, приснопaмzтне.

БGор0диченъ: Е#стеств0мъ є3ди1нъ бGъ сл0во џ§ее, и3 соестeственное д¦у, пл0тію и3зъ тебє2 њдёzвсz, земны6z њбожи2, бGом™и.

Сэдaленъ с™aгw платHна, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

ПодвигHвъ широт0ю, м§ниче, мyдре, простирazсz вёрою, всеслaвне, вр†жіz ўтэсни1въ кHзни погуби1лъ є3си2, и3 д0брэ соверши1въ течeніе бжcтвенное, рaйскую широтY рaдуzсz дости1глъ є3си2. Тёмже цRковь, прострaнствомъ благочeстіz сіsющи днeсь, прaзднуетъ пaмzть твою2, и3 вопіeтъ ти2, бlжeнне: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, с™aгw рwмaна, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

П0стнически лукaваго попрaвъ, и3 страдaльчески, мyчениче хrт0въ, прослaвилсz є3си2, претерпёвъ мyжески совершeннымъ ўм0мъ. Тёмже причтaлсz є3си2 ликHмъ м§ничєскимъ, и3 вёчнующее цrтво стzжaлъ є3си2: въ нeмже ликyz, помzни2 нaсъ, совершaющыz вёрою пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

По бз7э въ тв0й, бцdе, прибэгaю смирeнный покр0въ б9eственный, припaдаz, молю1сz: поми1луй, пречcтаz, ћкw превзыд0ша главY мою2 грэси2, и3 бою1сz, вLчце, мyки, и3 трепeщу: молeніе сотвори2, чи1стаz, къ сн7у твоемY, t си1хъ и3збaвити мS.

КrтобGор0диченъ:

И#зъ безначaльнагw nц7A рождeннаго, напослёдокъ тS пл0тію р0ждшаz, на кrтЁ ви1сzща зрsщи, хrтE, ўвы2 мнЁ, любeзнэйшій ї}се, вопіsше: кaкw слaвимый, ћкw бGъ, t ѓгGлъ, t беззак0нныхъ нhнэ человBкъ, сн7е, хотS распинaешисz; пою1 тz, долготерпэли1ве.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. Тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Раствори1всz вeсь люб0вію создaтелz твоегw2, не чyвствовалъ є3си2 болёзней тэлeсныхъ, стрaстныz пл0ти мeртвенныz и3 к0жныz ри1зы совлeксz, и3 цэломyдріz и3 спасeніz њдёzвсz, платHне, ри1зою.

Свzщеннодёлатель бжcтвенный kви1лсz є3си2, ћкw непор0чно nвчA мyжескій п0лъ, и3 совершeнное всесожжeніе, мyчениче, тебE самaго за всёхъ закалaемому хrтY принeсъ и3збaвителю: дyшу бо разжeгъ вLчнею люб0вію, њ сожигaемэй пл0ти небрeглъ є3си2.

Ю$ношы три2, сyщыz въ вавmлHнэ, подражaz, всеsдца nгнS не ўбоsлсz є3си2, но крёпкw и3 ю4ношески тогw2 претерпёвъ плaмень нестeрпный. Тёмже тS росодaвецъ со џнэми дост0йнw пріsтъ въ черт0гъ слaвы.

БGор0диченъ: Ћкw и3зъ к0рене цaрскагw сyщи, всёми вLчествующаго сл0во б9іе родилA є3си2 нaмъ, пл0ть бhвша, и3 пребhвша непремённа. Тёмже тS бцdу и4стиннw и3 гDьственнw, всес™az дв7о, слaвимъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Направлsемь ћкw лёствицею, на дрeво вознeслсz є3си2, блажeнне, неизглаг0ланною добр0тою, и3 пребывaющіи ли1къ пости1глъ є3си2, м§ниче рwмaне достослaвне.

Совлeксz мeртвенныz nдeжды въ мyкахъ, блажeнне, и3 спасeніz въ свётлую ри1зу свётлw, всеслaвне м§ниче рwмaне, њблeклсz є3си2.

Ўмудри1всz вдохновeніемъ ўтёшителz џтрочища љзhкъ, тS гDа слaвы, творцA проповёда всёхъ, чlвэколю1бче, и3 бGа спасти2 могyщаго.

БGор0диченъ: Бlгословeнъ, дв7о, пл0дъ твоегw2 чрeва, и4мже и3збaвихомсz клsтвы смeртныz вс‰ nтeчєствіz kзhкwвъ, и3 тоб0ю бlгословeнніи, ћкw жи1зни поeмъ тS ходaтаицу.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго; но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Дремaніz твои6мъ вёждwмъ, и3 сн7а твои6мъ nчесє1мъ не дaлъ є3си2, м§ниче, д0ндеже сн0мъ блажeннымъ, и3 под0бнымъ бGа лю1бzщымъ любeзнымъ ўснyлъ є3си2, блажeнне, мечeмъ во главY ўсэкaемь.

Ћкоже въ чуждeмъ тэлеси2, всеблажeнне, страждA подвизaлсz є3си2: ћкw стрaждущымъ и3ны6мъ ви1децъ бhвъ, ты2 пострадaлъ є3си2: бжcтвеннымъ бо рачeніемъ разжeгсz, предлежaщихъ мyкъ не ўбоsлсz є3си2, слaвне.

Богaтство њбрёлъ є3си2 неteмлемо, и3 слaву неувsдную, въ нбcныхъ nби1телехъ со ѓгGлы ликовствyz, и3 нетлённагw безсмeртіz въ причащeніи бhвъ, всеизsщнэйше.

БGор0диченъ: Разрэшeніе грэхHвъ твои1ми моли1твами подaждь рабHмъ твои6мъ, и3збавлsющи тhz и3скушeній и3 бёдъ и3 скорбeй, и3 хyльныхъ є3ретікHвъ њдержaніz, дв7о бцdе всепётаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

Струsми страдaльческими кровeй твои1хъ потопи1лъ є3си2м0ре безб0жіz, рёки же и3сцэлeніz, рwмaне, и3сточи1лъ є3си2.

Ћкw дaръ и3збрaнный, жeртву ћкw непор0чну принeслъ є3си2 вLцэ, рwмaне, бGосл0вствующаго мLнца закалaема.

Ю#р0дство врaжіе мyдростію с™aгw д¦а ўzзви1лъ є3си2, ўzзви1въ твоE тёло рaнами, рwмaне всеслaвне.

БGор0диченъ: Потреби1ла є3си2 клsтву, ћкw рaдость р0ждши, и3 њбнови1ла є3си2 человёки твои1мъ ржcтв0мъ, дв7о мRjе неискусобрaчнаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Вhшши страстeй и3 мyкъ бhвъ, пл0ти tсэчє1ніz претерпёлъ є3си2, слaвне: хrтa бо пом0щника и3 содётелz и3мёлъ є3си2 и3 споспёшника.

Душeвнымъ рaзумомъ благолёпіе создaтелz взирaz всегдA, и3 созерцaz добр0ту неизречeнную, ви1димыхъ хyдость небрeглъ є3си2.

БGор0диченъ: Ћкw њдушевлeнный ківHтъ, законодaвца вмэсти1ла є3си2, ћкоже хрaмъ с™hй, пріsла є3си2 с™aго, бhша человёка, на благодэ‰ніz человёкwвъ, всебlжeннаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Мeртвость и3 тлю2 строгaніемъ tложи1въ, жи1зни нетлённыz въ добр0ту њдёzвсz, м§ниче, ўкрaшенъ свэтлостьми2, рwмaне, дух0вными незаходsщими.

И#сточи1въ, ћкw крHвныz т0ки ўчє1ніz tрёзанный тв0й љзhкъ, и4миже непогибaющее наслёдовалъ є3си2, страстотeрпче, блажeнство, при1снw пребывaюще.

Премyдрости пот0къ жаждaвъ, и3спи1лъ є3си2 свётомъ р0ждшіz, ўстA бGосл0вна младeнца, мечeмъ къ жи1зни пришeдша некончaемэй.

БGор0диченъ: Ск0рое прибёжище бyди мнЁ, пречcтаz, наси1ліz и3збавлsющи мS. И# стрaстнагw студA и3зимaющи, и3 къ бжcтвеннэй стези2 направлsющи, бGомaти.

Кондaкъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

С™az твоS пaмzть вселeнную весели1тъ, созывaющи вBрныz вс‰ въ пречестнhй хрaмъ тв0й, и3дёже нhнэ рaдостію совокyпльшесz, поeмъ въ пёснехъ и3 свётлостехъ. Сегw2 рaди, платHне, вопіeмъ ти2: kзhческагw нашeствіz и3збaви грaдъ тв0й, с™е.

Јкосъ: Е$ллинское њстaвивъ всE сyетство, хrт0выхъ ўченикHвъ душеполє1знаz ўчє1ніz возлюби2 ѕэлw2 платHнъ бGомyдрый. Тёмъ и3 kви1сz всBмъ чeстенъ, ћкw ґгкЂра вёры во nтeчествэ, є3гHже и3 звaніе ћвэ ґгкЂра и3менyетсz. Д0брэ бо того2 воспитaвшее и3звёстенъ покр0въ на враги2, и3 застyпника тeпла въ рaтэхъ њбрэтaетъ всегдA, вопію1щи: kзhческагw нашeствіz и3збaви грaдъ тв0й, свsте.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Б9іz снисхождeніz џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и3ногдA, сегw2 рaди џтроцы въ пещи2 рaдованною ног0ю, ћкw во цвётницэ ликyюще, поsху: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Зак0ннw пострадaвше, и3 враги2 тво‰ попрaвша, побёды вэнцeмъ законопол0жникъ тебE вэнчA, велеглaснw вопію1ща и3 глаг0люща: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Престaвилсz є3си2 рaдуzсz къ присножелaнному тебЁ дрeвле, є3гHже пречcтэй стrти, спасeніz человёкwмъ винЁ бhвшей, подражaz, пёлъ є3си2: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ўдиви1шасz вс‰ нбcныz си6лы терпёнію твоегw2 страдaніz, и3 человёцы тогдA зрsщіи. Преестeственнw бо вопіsлъ є3си2 сэк0мый, бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: И#збавлsеміи, пречcтаz, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ дёвства твоегw2 ќзъ смeртныхъ и3 клsтвы первоздaннагw ґдaма, тS бцdу мyдрствующе, зовeмъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Ўдавлeніемъ твои1мъ, страстотeрпче, ўдави1въ ѕмjz, њбрёлъ є3си2 жи1знь и4стиннw, преслaвне рwмaне, зовhй всегдA: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвэ твоеS, гDи.

Свёта незаходи1магw лучaми њзарsемь, плaмень выс0кій ўгаси1лъ є3си2, рwмaне, прbр0ческимъ даровaніемъ ўкрашaемь, и3 съ мyчєническими ли6ки сочетaемь, зовhй: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Ћкw t сaда многоцвётнагw, мaтерними ўчє1ніи, ши1покъ благов0нный младeнческій в0зрастъ, м§ническою кр0вію напаsемь, хrтY нетлённw прин0ситсz.

БGор0диченъ: Впaдшыz во глубинY грэх0вную, всепётаz, є3ди1на бGа р0ждшаz безъ сёмене, и3зведи1 ны, пою1щыz тS: бlгословeнна ты2 въ женaхъ, всенепор0чнаz вLчце.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Свётлыми пHдвиги ќбw подвизaлсz є3си2, всехвaльне, свэтлёйше же мн0го благослaвіе хrт0съ тебЁ даровA, и3 вёчнw пребывaющее, въ нбcныz тS nби1тєли всели1въ, ўсeрднw пэснопою1ща: свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те хrтA во вёки.

Ћкw молeбника вёрнэйша, ћкw предстaтелz теплёйша, всецRю2 и3 творцY твaри тS нhнэ предлагaемъ: за ны2 моли1сz, м§ническимъ твои1мъ дерзновeніемъ ходaтайствуz њ хвaлzщихъ тS и3 вёрнw пэснопою1щихъ: лю1діе, превозноси1те хrтA во вёки.

Пріsти спод0билсz є3си2 цrтво недви1жимое твоeю дётельною вёрою, ћкw тебЁ дaти њбэщA нелжи1вый бGъ, за нег0же тёло и3 nгню2 и3 мyкамъ прeдалъ є3си2, зовhй: свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те хrтA во вёки.

БGор0диченъ: Сл0ва б9іz безначaльнаго и3 nц7Y сразумэвaемаго и3зъ не сyщагw џ§имъ совётомъ всE состaвившаго, бGолёпнw родилA є3си2, пл0ть бhвша рaди нaсъ человёкwвъ. Тёмъ, тS бцdу правослaвнw мyдрствующе, хrтA превозн0симъ во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Глаг0лwвъ послyшникъ хrт0выхъ бhлъ є3си2, слaвне, дyшу твою2 положи1въ за пaству твою2, ўсeрднw за него2 ўдавлsемь, мyчимь, и3 стрyжемь, и3 ўранsемь, вопіsлъ є3си2: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Вои1стинну ўстA тво‰ и3 љзhкъ рaдости и3 весeліz и3сп0лнисz, благословS бGа непрестaннw: tрёзанъ бо, и3 кр0вію кaплz, зак0нъ вёры нaмъ, рwмaне, полагaетъ, вопіS: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Сл0во р0ждши џ§ее бжcтвеннымъ д¦омъ, дв7а пребылA є3си2, бGороди1тельнице безмyжнаz, превозшeдши є3стeствєнныz зак0ны ржcтв0мъ твои1мъ. Тёмже, рaдующесz, поeмъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дв7и1ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. Тёмже пречcтую бцdу, вёрніи, величaемъ.

Пріиди1те ќбw, бGовэнчaннаго, мучениколю1бцы, воспои1мъ м§ника, простeршаго благочeстіе своегw2 р0ждіz: и4бо, лозы2 жи1зни сaдъ бhвъ, пл0дъ и3зн0ситъ, ўмилeніz нaмъ віно2 точaщій.

ЧестнA предъ бGомъ м§ническаz kви1сz смeрть, присносyщныz бо и3 неги1блемыz бывaетъ ходaтай и4стинныz жи1зни, и3 жрeбій нетлённый, и3 слaву безсмeртную, и3 богaтное подаeтъ воздаsніе.

Всю2 твою2 жи1знь, м§ниче, вседержи1телю бGу њсвzти1лъ є3си2, и3 ћкw благоуг0дну, жи1ву жeртву тебE самaго рaдуzсz принeслъ є3си2. Тёмъ слaдости сyщіz пaче ўмA ћвэ спод0билсz є3си2: но моли2 и3збaвитисz и3скушeній пою1щымъ тS.

БGор0диченъ: Спаси1 мz, м™и б9іz, р0ждшаz хrтA сп7са моего2 бGа и3 чlвёка, сугyба є3стеств0мъ, но не v3постaсію: є3динор0дна ќбw и3зъ nц7A, и3зъ тебє1 же перворождeна всеS твaри, тёмже тS вси2 при1снw величaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

ВсE твоE желaніе, м§ниче, ко вLцэ простeрлъ є3си2, и3 многови6дныz р†ны претерпёвъ, рwмaне слaвне, слaвы неизглаг0ланныz получи1лъ є3си2, и3 бlжeннагw наслаждeніz.

СE, вмёстw болёзни слaдость тебЁ пот0ка дадeсz, м§ниче: вэнeцъ носsщу ти2, рwмaне, и3 t кр0ве багрzни1цу и3мyщу: ћкw ши1покъ благоухaющъ и3 неувzдaющъ, младeнецъ заклaнъ бhлъ є3си2 хrтA рaди.

БGор0диченъ: Ты2 началороди1тельныz клsтвы, земны6z, дв7о, и3збaвила є3си2, и3 tвeрзла є3си2 нaмъ жи1знь є3дeма, ржcтв0мъ твои1мъ пaче є3стествA. Тёмже, веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Жест0кую шeствовалъ є3си2 въ путeхъ бжcтвенную стезю2, къ широтЁ возшeлъ є3си2 нбcнагw цrтвіz, платHне, м§никwвъ слaво, свётомъ сіsz нетлённыz трbцы. Тёмже, слaвэ непрестаю1щей причaщсz, чтyщыz тS помzни2.

БGор0диченъ: Ћкw застyпницу нерaтну и3 предгрaдіе вои1стинну, предлагaю покр0въ тв0й, бцdе дв7о: ходaтаицу же къ бGу, и3збaвитисz, вLчце, мyки вёчныz, и3 въ жи1зни нетлённэй тоб0ю причасти1тисz нбcнагw цrтвіz.

Знайшли помилку