...
Листопад,  Мінея Місячна

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Листопад

← В 8-й день В 10-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 9-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Празднество Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди Афо́нския чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя Скоропослу́шница

На Вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:

Днесь любо́вию пра́зднующе Богоро́дице,/ честно́му образу Ея́ поклони́мся/ и те́пле возопии́м:/ Ма́тернее дерзнове́ние к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, Де́во, иму́щи,/ испроси́ нам у Него́ проще́ние грехо́в,/ мир и ве́лию ми́лость.

Храм Божества́ су́щая,/ вмести́лище простра́нное благода́ти и милосе́рдия/ яви́лася еси́, Богоневе́сто./ Услы́ши у́бо ско́ро рабо́в Твои́х, Всеблага́я Скоропослу́шнице,/ и пода́ждь скорбя́щим утеше́ние,/ бе́дствующим от бед избавле́ние,/ боля́щим здра́вие/ и всем ве́рным ве́лию ми́лость.

При́зри с Небесе́, Богоро́дице,/ на предстоя́щия пред свято́ю ико́ною Твое́ю/ и Тебе́ с ве́рою призыва́ющия/ и благода́ть Твою́ ниспосли́ нам,/ да богоуго́дно по́прище жи́зни на́шея пре́йдем/ и да сподо́бимся Твои́м хода́тайством/ от Сы́на Твоего́ прия́ти ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 4:

Весели́ся, Дохиа́рская оби́тель Арха́нгелов,/ ра́дуйтеся, су́щии во Афо́не и повсю́ду, ве́рнии:/ о́бщая бо всех Засту́пница/ восхоте́ бы́ти ско́рая моля́щихся Услы́шательница/ вели́кия ра́ди Своея́ ми́лости.

Прите́кше под кров крил Небе́сных во́инств Архистрати́гов,/ притеце́м и под кров Небесе́ и земли́ Влады́чицы,/ благоутро́бно бо прие́млет и скоро́ вне́млет проше́нием,/ я́ко Всеблага́я Скоропослу́шница,/ к о́бразу Ея́ со благогове́нием прибега́ющих/ вели́кия ра́ди Своея́ ми́лости.

Богоизбра́нная Де́во Всецари́це,/ и́ноков необори́мый покро́ве/ и всех христиа́н непосты́дное прибе́жище,/ храни́ жре́бий Твой,/ Русь и вся гра́ды,/ ве́си и оби́тели правосла́вныя/ невреди́мы от враг ви́димых и неви́димых,/ и всех нас заступи́/ и спаси́ вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Сла́ва, и ны́не, глас 7:

Егда́ трапеза́рь Дохиа́рский Нил лиши́ся зре́ния/ за е́же не вня́ти гла́су Твоему́, Пречи́стая,/ и принесе́ Тебе́ покая́ние пред свято́ю ико́ною Твое́ю,/ благоволи́ла еси́ рещи́ ему́:/ о и́ноче, услы́шася моле́ние твое́ ко Мне,/ бу́ди проще́н и зряй, я́ко и пре́жде,/ возвести́ же и про́чим подвиза́ющимся отце́м и собра́тиям твои́м,/ я́ко Аз есмь Ма́терь Бо́га Сло́ва/ и свяще́нныя оби́тели Арха́нгелов по Бо́зе покро́в,/ и по́мощь, и держа́вное предста́тельство,/ промышля́ющая о ней, я́ко Взбра́нная Прави́тельница./ И впредь и́ноцы да прибега́ют ко Мне во вся́кой их ну́жде,/ и ско́ро и́мам слу́шати их/ и всех, со благогове́нием прибега́ющих ко Мне правосла́вных христиа́н,/ се бо Скоропослу́шница нарица́юся.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго,/ и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа́ та́мо,/ за́йде бо со́лнце,/ и взя́т от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа́ на ме́сте о́ном; и сон ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и нисхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней, и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся,/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю́, и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки./ И возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я, и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може аще по́йдеши./ И возвращу́ тя в зе́млю сию,/ яко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, е́лика глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна́ своего́ и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но до́м Бо́жий,/ и сия́ врата́ небе́сная.

Проро́чества Иезекии́лева чте́ние: (гла́вы 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего, и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут, и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их:/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ Ела́мских врат вни́дет, и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му,/ и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом,/ и утверди́ столпо́в седмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же е́сть безу́мен, да уклони́тся ко мне,/ и тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те мой хлеб, и пи́йте вино́,/ е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ние бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́:/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет:/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день, и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н – по́мысла есть блага́го,/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

А́ще изво́лит настоя́тель пе́ти литию́, на о́ной стихи́ры:

Глас 1:

Собра́вшеся днесь, бра́тие, на моле́бное песнопе́ние/ пред о́бразом Богома́тере Скоропослу́шницы,/ ду́ховное торжество́ соста́вим/ и благода́ть незави́стную почерпе́м/ от неистощи́маго исто́чника дарова́ний./ Благая́ бо Ма́терь су́щи Всеблага́го Бо́га на́шего/ Богоподо́бными сия́ет чудесы́,/ стра́сти и боле́зни исцеля́ет,/ в мо́ри и на су́ши спаса́ет/ с ве́рою к Ней прибега́ющия.

Глас 2:

Я́же всем удо́бь послу́шная в ско́рби/ и в печа́ли ско́ро помога́ющая/ призыва́ющим Тя от души́ нело́жно,/ умилосе́рдитися потщи́ся, Влады́чице,/ и заступи́ рабы́ Твоя́,/ избавля́ющи нас от бед моли́твами Твои́ми.

Глас 3:

Богоизбра́нная Присноде́во,/ Боже́ственных даро́в сокро́вище,/ ми́ра Предста́тельнице,/ ско́рая моля́щихся Послу́шательнице,/ не лиши́ нас щедро́т Твои́х/ и проше́ния на́ша ускори́ испо́лнити/ во спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас 7:

Ми́лостива, Благопребы́тна и Скоропослу́шна нам, Госпоже́, яви́ся,/ призыва́ющим Боже́ственную Твою благода́ть/ во всех, случа́ющихся нам:/ всю бо наде́жду душ на́ших возложи́хом к Тебе́, Благосе́рдой,/ и во всех упова́ем на про́мысл Твой,/ Ты и бу́дущия нас сла́вы,/ и живота́ Боже́ственнаго сподо́би.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5:

Прииди́те, ве́рнии,/ восхва́лим Присноде́ву Богоро́дицу,/ ра́дуйся,– глаго́люще,– киво́те пресвяты́й/ и всесве́тлая ски́ния Царя́ царе́й, Христа́, Бо́га на́шего;/ ра́дуйся, А́нгелов удивле́ние и сла́во;/ ра́дуйся, земноро́дных похвало́ и весе́лие,/ спаса́ющая в ми́ре ду́ши на́ша.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Ра́дуйся, Благослове́нная в жена́х,/ прароди́тельския кля́твы разреше́ние/ и о всем ми́ре умилостивле́ние;/ ра́дуйся, христиа́н те́плое предста́тельство/ и услы́шательнице ско́рая моля́щихся к Тебе́ с ве́рою;/ ра́дуйся, покро́ве и спасе́ние душ на́ших.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Ра́дуйся, Госпоже́ всеми́лостивая,/ живоно́сный исто́чниче,/ струи́ щедро́т точа́щий ве́рным;/ ра́дуйся, Афо́на тве́рдое огражде́ние,/ и́ноков наста́внице и промышле́ние;/ ра́дуйся, всех по́моще,/ ра́досте и спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

О, мно́гих Тво́их чуде́с, Богоблагода́тная,/ соде́ланных о́бразом Твои́м, Скоропослу́шнице!/ Всяк бо, прите́кший к Тебе́ с ве́рою,/ не оты́де от ли́ка Твоего́ тощ и не услы́шан:/ слепи́и у святы́я Твоея́ ико́ны прозре́ша,/ хроми́и, разсла́блении и глуси́и исцели́шася,/ безча́дия, пле́на, пру́жия,/ треволне́ния морска́го и ины́х бед и неду́гов/ изба́вила еси́ призыва́ющих Тя,/ Ма́терь Всеще́драго Бо́га на́шего,/ подаю́щаго нам Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Тропа́рь, глас 4:

К Богоро́дице притеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не припаде́м,/ с ве́рою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́ро на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоропослу́шница наре́кшаяся./ Тебе́ бо раби́ Твои́ в ну́ждах/ гото́вую Помо́щницу и́мамы.

На У́трени

По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 2:

Вчера́ воспе́ Свята́я Це́рковь собо́р Небе́сных Сил,/ благи́х покрови́телей на́ших;/ днесь пое́м песнь Тебе́, Всепе́той Богоро́дице, ми́ра держа́вному покро́ву,/ и прославля́ем ра́достно бла́гость Твою́./ Со Безпло́тными у́бо моли́ся во е́же спасти́ся нам.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 3:

Я́ко многосве́тлая луна́,/ показа́ся в честне́й оби́тели Арха́нгелов свята́я ико́на Твоя́, Де́во Скоропослу́шнице:/ свети́ши бо благода́тию чуде́с в нощи́ бед су́щим/ и ско́рую по́мощь подае́ши во спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На полиеле́и велича́ние:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чти́м о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем, с ве́рою притека́ющим.

Псалом избра́нный: Помяни́, Го́споди, Дави́да:

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Благогове́йно обстоя́ще честны́й о́браз Ма́тере Све́та,/ моли́твы Ей я́ко Всеблаго́й Скоропослу́шнице усе́рдно принесе́м./ Сию́ бо Не́бо одушевле́нное человеколю́бием Госпо́дь соде́ла,/ излива́я То́ю, я́ко дождь, да́ры Своя́ во спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 7:

Проше́ния исполни́ рабо́в Твои́х,/ Тебе́, Пресвята́я Де́во, с ве́рою призыва́ющих./ От вся́кия ско́рби, неду́гов и озлобле́ния всех нас свободи́,/ да благода́рственно воспева́ем Тя,/ ско́рую моля́щихся Услы́шательницу,/ подаю́щую ве́рным ве́лию ми́лость.

Кано́на два. Кано́н пе́рвый, творе́ние преподо́бнаго Никоди́ма Святого́рца. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с:Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Чуде́с Твои́х Боже́ственных мно́жество благохвали́ти предпринима́я,/ Тя молю́, Де́во, от се́рдца, Скоропослу́шнице,/ благода́ть пода́ждь ми.

Кто не изуми́тся Твоего́ о́браза чудесе́м, Де́во?/ От него́ бо служи́телю трапе́зы возгласи́ла еси́ три́жды,/ Скоропослу́шница наре́кшися.

Ка́ко чудодея́ние Твое́ изрещи́ возмогу́, Отрокови́це?/ Ты бо пре́жде непоко́рнаго и́нока безо́чна соде́лала еси́/ и па́ки сего́ устро́ила еси́ ви́дяща.

Ра́дуйся, свяще́нная оби́тель Дохиа́рская:/ ты бо и́маши всех Госпожу́ Предста́тельницу и покро́в,/ я́коже Сама́ Она́ я́сно возвести́.

Други́й кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с:Отве́рзу уста́ моя́:

Ма́ти Присносу́щнаго Све́та и о́тчия Прему́дрости,/ умудри́ неразу́мие мое́/ и просвети́ мя на пе́ние и моли́тву пред свято́ю ико́ною Твое́ю, Скоропослу́шнице.

Обре́тши сокро́вище ра́дуются,/ те́мже и мы, иму́ще Тя, Всецари́це,/ милосе́рдия сокро́вище Небе́сное и неиждива́емое,/ воспева́ем, ра́дующеся, Твоя́ чудеса́.

Лицу́ Твоему́, – предрече́ Дави́д, – помо́лятся бога́тии лю́дстии;/ исполня́ющуся сему́, вку́пе с бога́тыми и мы, доброде́тельми убо́зии,/ мо́лимся Тебе́, Де́во, пред ли́ком Твои́м.

Я́коже о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х,/ та́ко о́чи на́ши устремле́ни суть к Тебе́/ и к о́бразу Твоему́, Всеблага́я Влады́чице,/ до́ндеже уще́дриши рабы́ Твоя́.

Катава́сия:Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3

Ирмо́с:Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Безча́дных благоча́дных Ты, Ма́рие, показа́ла еси́/ и непло́дных жен соде́лала еси́, Скоропослу́шнице, веселя́щихся о ча́дех./ Кто у́бо не изуми́тся, Де́во, вели́чию Твоему́?

Булга́рия пропове́дует Твоего́ о́браза чудеса́, о Скоропослу́шнице,/ восто́к же и за́пад./ Исто́чник бо соде́лалася еси́,/ точа́щий благода́ти всем призыва́ющим и́мя Твое́.

Ра́ка боле́знь от руки́ исчеза́ет честны́я жены́, Де́во, посеще́нием Твои́м,/ те́мже стра́ждущая, от неду́га свободи́вшися,/ ра́дующися, пропове́да благода́рственная.

Чу́дно украси́ся ико́на Твоя́, Скоропослу́шнице,/ и па́че луче́й со́лнечных освеща́ет всех благода́тию Твое́ю, Пречи́стая./ Кто у́бо не восхва́лит Тя, на Небеси́ и на земли́ сла́вимую!

Ин. Песнь 3

Ирмо́с:Твоя́ песносло́вцы:

Воззри́ Твои́ми очесы́, Мари́е,/ и виждь благоутро́бно пред ико́ною Твое́ю предстоя́щих и Тя с ве́рою призыва́ющих,/ и услы́ши сих, Скоропослу́шнице.

Кре́пость да́руй нам, Чи́стая, да твори́м во́лю Сы́на Твоего́ со стра́хом и любо́вию,/ укрепля́еши бо рабы́ Твоя́ я́ко Ма́терь Всеси́льнаго Бо́га на́шего.

Страстьми́ бори́мии и неви́димыми се́ятелями зол,/ при́сно нужда́емся в Твое́й, Влады́чице, необори́мой по́мощи,/ ея́же не лиши́ нас, Богоблагода́тная.

Спаси́тельный щит пода́ждь нам, Госпоже́,/ Твое́ держа́вное заступле́ние,/ и́мже началозло́бнаго побежда́юще кова́рства,/ венце́в сла́вы сподо́бимся.

Катава́сия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственнеи́ Твое́и́ сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

По 3-й песни седа́лен:

Влады́чицу Тя ми́ра ве́мы, Мари́е Всепе́тая,/ я́ко родила́ еси́ нам всех Творца́, Спаси́теля ми́ра,/ И́же и просла́ви Тебе́, Пречи́стую Ма́терь Свою́,/ подая́ Тобо́ю благода́ть и ми́лость чту́щим Тя/ и моля́щимся Тебе́, Богоро́дице.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с:Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Во всех конце́х чудотво́рный Твой о́браз просла́вися,/ и ны́не вси уста́ми Скоропослу́шницу произно́сят.

И во сне, Всецари́це, и я́ве, Скоропослу́шнице, явля́яся,/ чудеса́ соверша́еши в ми́ре пресла́вная.

Кто Твое́, Де́во, и́мя в нужде́ вся́кой призыва́ше,/ и ско́ро того́ не услы́шала еси́, я́ко Скоропослу́шница су́щая?

Блаже́нна еси́ Дохиа́рская оби́тель сла́вная,/ ико́ною бо обогати́лася еси́ Скоропослу́шницы всечестно́ю.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с:Седя́й в сла́ве:

Припа́дая ко святе́й ико́не Твое́й, Де́во,/ вопию́ Ти от се́рдца сокруше́нна:/ не попусти́ ми поги́бнути, Всеми́лостивая Госпоже́,/ житие́ мое́ во гресе́х ижди́вшему.

Грехолюби́в сый, удали́хся, Влады́чице, Сы́на Твоего́,/ и лише́н есмь дерзнове́ния к Нему́./ Те́мже к покая́нию мя напра́вив,/ сподо́би получи́ти, е́же погуби́х.

Богоизбра́нная Отрокови́це, в руне́ ороше́нном предви́денная,/ окропи́ росо́ю благода́ти изсо́хшую зе́млю се́рдца моего́/ и благопло́дну соде́лай ду́шу мою́.

Ра́дуйся, Богоневе́сто, доброде́тельми, я́ко ря́сны златы́ми, преукра́шенная;/ ра́дуйся, сосу́де ми́ра, и́мже врачу́ются зову́щии:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Катава́сия: Седя́й в сла́ве на Престо́леБожества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ нетле́нною дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой ми́р пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Ка́ко на Твой пречи́стый о́браз/ аз, недосто́йный, воззрю́, Скоропослу́шнице,/ нечи́стыми очесы́ мои́ми!

Мо́ре и земля́, Всецари́це,/ Твоея́ ико́ны чудеса́ пропове́дуют:/ Твои́х бо благода́тей сия́ обоя́ наслади́шася.

Та́тя явля́еши, пе́нязи похи́тивша бли́жняго, Матероде́во,/ и возвраща́еши пра́ведно сия́ иму́щему.

Что воздади́м Тебе́, Всеблага́я, за благода́ть мно́гую,/ ю́же яви́ла еси́ нам,/ дарова́в ико́ну Твою́, бога́тство свяще́нное.

Ин. Песнь 5

Ирмо́с:Ужасо́шася вся́ческая:

Несть, Всеми́лостивая Госпоже́, такова́го,/ и́же бы лиши́ся щедро́т Твои́х, прибе́г с ве́рою к Твоему́ благоутро́бию./ Те́мже приле́жно мо́лим Тя:/ сподо́би и нас гре́шных ми́лости Твоея́.

Умилостивле́ние о всем ми́ре су́щая,/ умоли́, Де́во, Сы́на Твоего́, всех Судию́,/ да не помяне́т грехо́в на́ших,/ и да изба́вимся Тобо́ю вся́каго преще́ния Его́,/ находя́щаго на лю́ди согреши́вшия.

Примири́теля вся́ческих ро́ждшая,/ всемо́щным предста́тельством Твои́м, Влады́чице, умиротвори́ нас к Нему́,/ к бли́жним и к себе́ сами́м, я́ко воспева́ющим Тя мир подава́ющая.

Катава́сия:Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Песнь 6

Ирмо́с:Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ исполни́ся/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Яко любвеоби́льная Ма́терь я́вльшися, призыва́ла еси́ о́трока к Себе́,/ до́ндеже изба́вила еси́ от руки́ разбо́йников, Матероде́во./ Но да обрете́м Тя и мы, Ма́терь любвеоби́льную!

Не и́мамы раби́ Твои́ ино́го, ра́зве Тебе́, предста́тельства и покро́ва./ Те́мже, Чи́стая, от се́рдца вопие́м:/ вся́кия беды́ свободи́ ста́до Твое́/ и ве́рных, к Тебе́ прибега́ющих.

Я́коже спасла́ еси́ от морски́я бу́ри призва́вших Боже́ственное и́мя Твое́,/ та́ко и нас от чу́вственнаго круше́ния и мы́сленнаго, Де́во, спаси́/ и в ти́хия приста́нища спасе́ния упра́ви.

Мир Тя прибе́жище стяжа́ и спасе́ние;/ тем, Чи́стая, к честне́й Твое́й ико́не отвсю́ду притека́ют лю́дие,/ и вси ско́ро их слу́шающуто обрета́ют Тя.

Ин. Песнь 6

Ирмо́с:Боже́ственное сие́ и всечестно́е:

Ты – рабо́в Твои́х утеше́ние, Всеблаже́нная,/ Ты – свет, удобре́ние и наде́жда спасе́ния;/ Ты у́бо промышле́нием Твои́м вся́кия ну́жды и ско́рби изба́ви нас.

Ве́дущи не́мощи на́ша, Богороди́тельнице,/ восполня́й духо́вную и веще́ственную ску́дость на́шу,/ да подаю́щаго нам Тобо́ю вся блага́я Бо́га сла́вим.

Не оста́ви нас, Всеще́драя, внегда́ оскудева́ти кре́пости на́шей,/ не отступи́ от упова́ющих на Тя во исхо́де/ и по исхо́де яви́ нам бла́гости Твоея́ си́лу.

Преблагослове́нная Мари́е, кни́га Бо́жия запечатле́нная,/ в кни́зе живота́ ве́чнаго написа́тися нам сподо́би,/ да от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Катава́сия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим:/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Конда́к, глас 8:

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Всеблага́я Скоропослу́шнице.

И́кос:

Иде́же осени́т благода́ть Твоя́, Влады́чице,/ та́мо неду́жнии здра́ви быва́ют, бе́дствующии во благополу́чие прихо́дят,/ и всяк скорбя́щий ра́дости исполня́ется./ Те́мже благода́тию Твое́ю осени́ и нас, сицева́я ра́достная Тебе́ глаго́лющих:/ ра́дуйся, Богоблагода́тная, Непристу́пнаго Божества́ селе́ние;/ ра́дуйся, свята́я трапе́зо, хле́бом жи́зни нас снабдева́ющая;/ ра́дуйся, ми́ро многоце́нное, облагоуха́ющее ве́рных;/ ра́дуйся, ма́слино, еле́ем милосе́рдия нас умаща́ющая;/ ра́дуйся, неистощи́мое сокро́вище даро́в;/ ра́дуйся, приснотеку́щий исто́чниче чуде́с;/ ра́дуйся, оби́димых заступле́ние;/ ра́дуйся, обурева́емых благоути́шное приста́нище;/ ра́дуйся, глухи́х слы́шание и све́те слепы́х;/ ра́дуйся, разсла́бленных укрепле́ние;/ ра́дуйся, свобожде́ние плене́нных;/ ра́дуйся, ми́ра всего́ упова́ние;/ ра́дуйся, Всеблага́я Скоропослу́шнице.

Песнь 7

Ирмо́с:От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Слепы́м дарова́ла еси́ де́йствие очесе́м, Де́во, е́же ви́дети,/ но и на́ша зе́ницы души́ и телесе́ просвети́,/ да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Глухи́м слы́шание дарова́ла еси́, Мари́е Скоропослу́шнице,/ но и нас всех отве́рзи ушеса́ души́ и телесе́,/ я́ко да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Я́коже дре́вле от пруго́в изба́вила еси́ прибе́гших к Тебе́, Пречи́стая,/ та́ко и нас от сих и вся́каго вре́да изба́ви,/ да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Я́ко испра́вила еси́ пре́жде разсла́бленнаго,/ та́ко и нас, по обою́ разсла́бленных, те́плым Твои́м предста́тельством испра́ви,/ да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с:Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии:

Наста́внице ко спасе́нию рабо́в Твои́х,/ души́ трича́стное, Госпоже́, испра́ви,/ да благода́ти безстра́стия сподо́бльшеся, пое́м:/ препе́тый отце́в Го́сподь и Бог, благослове́н еси́.

Жела́тельную си́лу души́ к Боже́ственному раче́нию напра́ви,/ да то́ю Бо́га всеце́ло возлю́бим/ и к Нему́ при́сно стреми́мся,/ я́ко всеблаже́нному жела́ний кра́ю.

Я́ростную си́лу души́/ помози́ нам, Де́во, обраща́ти на неви́димыя враги́ спасе́ния на́шего/ и спаси́тельныя любве́ испо́лни сердца́ на́ша к бли́жним и к Бо́гу.

Слове́сное души́ к Богоуго́дному созерца́нию воскрыли́, Влады́чице,/ богопроти́вных помышле́ний избавля́ющи,/ и всех нас благо́е мы́слити, глаго́лати и твори́ти укрепи́.

Катава́сия:Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с:Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

От вся́ких боле́зней, Скоропослу́шнице, нас изба́ви,/ я́коже от сих мно́гих изба́вила еси́.

Ико́на Твоя́, Де́во, показа́ся исто́чник чуде́с,/ от него́же жа́ждущии снабдева́ются изоби́льно.

Поги́бшаго Ты явля́еши, Госпоже́,/ и подае́ши ра́дость обре́тшим./ Коль мно́гая есть о́браза Твоего́ благода́ть!

Повеле́нию Твоему́, Влады́чице, повиную́тся вся стихи́и,/ от ни́хже вре́да да избавля́еши Тя призыва́ющих.

Ин. Песнь 8

Ирмо́с:О́троки благочести́выя:

Па́жить плодоно́сну обрета́ет ста́до под Твои́м, Богома́ти, управле́нием,/ и душетле́ннии во́лцы не мо́щны расхи́тити слове́сных ове́ц,/ храни́мых благода́тию Сы́на Твоего́ и Бо́га.

Блаже́н челове́к, ему́же есть заступле́ние его́ от Тебе́, Богоневе́сто,/ при́сно бо полага́ет таковы́й восхожде́ния в се́рдце свое́м,/ до́ндеже у́зрит себе́ спасе́нна и воспое́т:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Седмисве́щный свети́льниче, седмию́ дара́ми Ду́ха светя́щий,/ сподо́би и нам украси́тися духо́вными плода́ми,/ да, уще́дреннии чрез Тебе́ Бо́гом, пое́м:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Горо́ Бо́жия, в Не́йже благоволи́ жи́ти Бог,/ моли́ся к Нему́ о нас,/ да по́мощию Его́ благо́е творя́ще,/ сподо́бимся узре́ти преми́рныя го́ры и та́мо пе́ти:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Катава́сия:О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́и́ствуемое,/ вселе́ннуювсю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с:Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем,/спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Собери́теся усе́рдно в оби́тель Боже́ственную Арха́нгелов, боля́щии:/ Врач бо в ней пребыва́ет безме́здный.

Свяще́нная ико́на Твоя́ друга́я показа́ся Силоа́мская купе́ль, Де́во,/ очища́ющая и целя́щая боле́зни души́ и телесе́.

Воспламеня́ет мя раче́ние зре́ти Твоего́ о́браза благода́тную ле́поту,/ и насыще́ния не и́мам велича́ти Тя!

Да уви́жду Тя, Всеблага́я Скоропослу́шнице, во вре́мя сме́рти утеша́ющую мя/ и зра́ки де́монов отгоня́ющую!

Ин. Песнь 9

Ирмо́с:Всяк земноро́дный:

Помяни́, Госпоже́, рабы́ Твоя́, любо́вию сла́вящия Тя,/ услы́ши моля́щихся к Тебе́/ и моли́твами Твои́ми благоуве́тлива нам соде́лай Сы́на Твоего́ и Бо́га/ зде и на Стра́шном Суде́ Его́,/ Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ра́досте А́нгелов и челове́ков, свобо́дны нас печа́лей жите́йских сотвори́/ и хода́тайством Твои́м не конча́емых мук изба́ви,/ да вре́менных и ве́чных бед Тобо́ю избы́вше, вопие́м:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ви́димо пред о́бразом Твои́м предстоя́ще,/ неви́димо же к Тебе́, одесну́ю Сы́на Твоего́ стоя́щей,/ ум возводя́ще, мо́лим Ти ся приле́жно:/ сподо́битися нам ра́йскаго блаже́нства умоли́,/ Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Блага́го Царя́ Блага́я Ма́ти,/ осени́ ны необори́мым покро́вом Твои́м,/ Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Катавасия: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная/ Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Свети́лен:

Зря́щии Тя ны́не на ико́не с Предве́чным Младе́нцем,/ про́сим Тебе́, Богоневе́сто:/ не лиши́ нас и в бу́дущем ве́це всеблаже́ннаго лицезре́ния Твоего́/ и воплоти́вшагося от Тебе́ Сы́на Бо́жия,/ да со благоугоди́вшими Ему́ И́мя Его́ и Твое́ велича́ем.

На хвали́тех стихи́ры, глас 5:

Ди́вна дела́ Твои́, Го́споди!/ Пресвяту́ю Ма́терь Твою́ дарова́л еси́/ безпомо́щным ско́рую Помо́щницу,/ си́льную Защи́тницу беззащи́тным/ и предста́тельство те́плое безотве́тным:/ предстоя́ бо Тебе́, всех Влады́це,/ мо́лится при́сно о всех нас.

Ко́е досто́йное благодаре́ние/ принесе́м Ти, Богоизбра́нная Присноде́во?/ За мно́жество даро́в Твоего́ милосе́рдия,/ явля́емаго с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим,/ неду́ги бо душ и теле́с врачу́еши/ и избавля́еши от бед,/ моля́щися Бо́гу при́сно о всех нас.

Держа́вная Влады́чице ми́ра,/ назира́ющая су́щих в Горе́ Твое́й и повсю́ду ве́рных/ я́ко Взбра́нная Прави́тельница,/ не преста́й благоутро́бно промышля́ти о рабе́х Твои́х/ и вся блага́я нам ниспосыла́ти,/ вре́менная же и ве́чная,/ и моли́ся Бо́гу при́сно о всех нас.

Сла́ва, и ны́не, глас 3:

Све́тел преше́дший пра́здник,/ озаре́нный сла́вою Архистрати́гов,/ ра́достен дне́шний, свети́ся благода́тию А́нгелом гове́йнаго о́браза Богома́тере/ и на рука́х Ея́ держи́маго Вседержи́теля./ Я́коже бо Он рече́ нам:/ проси́те, и да́стся вам,–/ тако и Всеблага́я Ма́терь Его́/ повеле́ прибега́ти к Ней во вся́кой ну́жде/ и обеща́ ско́ро слу́шати/ со благогове́нием моля́щихся пред свято́ю Ея́ ико́ною,/ ю́же и просла́ви чудесы́ мно́гими,/ подаю́щи ве́рным ве́лию ми́лость.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На Литурги́и

Блаже́нны пе́рваго кано́на, песнь 3-я, и втора́го, песнь 6-я. Проки́мен, Апо́стол, Ева́нгелие и прича́стен Богоро́дицы.

В то́йже день Святы́х му́ченик Ониси́фора и Порфи́рия, и преподо́бныя ма́тери на́шея Матро́ны, и преподо́бныя Феокти́сты, я́же от Ле́звы

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́чеников, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Му́чениче страда́льче, блаже́нне Ониси́форе,/ Христа́ Бо́га испове́дал еси́,/ стражда́ крепча́йше беззако́ннующих пред суди́щем,/ ра́ны язв претерпе́в/ и пожже́ния всего́ телесе́./ Те́мже венча́лся еси́ побе́ды венце́м/ живонача́льнейшею руко́ю, всехва́льне.

Му́чениче страда́льче Порфи́рие,/ крове́й обагре́ньми себе́ пома́зал еси́ порфи́ру,/ благода́тию и си́лою Ду́ха,/ в ню́же оде́явся,/ яви́лся еси́ светле́йший,/ сца́рствуя ца́рствующему еди́ному Бо́гу на́шему во ве́ки, сла́вне./ Его́же приле́жно всегда́ моли́/ е́же спасти́ся всем нам.

Му́ченицы достосла́внии,/ за всех Жизнь свяще́нно умерщвля́еми,/ на сковраде́, ра́дующеся, разжже́нней простро́стеся/ и, привя́зани, ко́ньми влачи́ми,/ блаже́нный коне́ц прия́сте./ Тем прославля́етеся и ублажа́етеся,/ о нас всегда́ моля́щеся, присноблаже́ннии.

И́ны стихи́ры преподо́бныя, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Пло́ти игра́ния/ по́стными по́двиги души́ любоче́стне покори́ла еси́,/ и Христу́ после́довала еси́,/ и посреде́ по́стников всели́лася еси́ всегове́йно, о Матро́но,/ угаша́ющи распале́ния сластна́я Боже́ственными ту́чами слез/ и зе́льнейшее жела́ние к Зижди́телю возжига́ющи.

Свяще́нное жили́ще/ во мно́гих по́льзу Бо́гу воздви́гла еси́,/ бы́вши храм Ду́ха, всему́драя, чистото́ю душе́вною,/ и путево́дствила еси́ ду́ши к поле́зным подвиго́м по́стным,/ и привела́ еси́ сия́, я́коже ве́но, спасе́ны, о Матро́но, Влады́це./ С ни́миже ве́рою тя почита́ем.

Отрокови́цы возлюби́ша Неве́стника и Го́спода,/ уче́нию твоему́ покаря́ющияся/ и плотску́ю презре́вше сла́бость в ду́се,/ усе́рдием стра́сти благоче́стно удержа́ша/ и введо́шася с тобо́ю, о Матро́но,/ в черто́г Небе́сный и Боже́ственный,/ всегда́ веселя́щеся.

Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен.

Подо́бен то́йже.

Я́же Бо́га невмести́маго во чре́ве Твое́м вмести́вшая,/ человеколю́бно Челове́ка бы́вша,/ и на́ше смеше́ние из Тебе́ прии́мша,/ и обожи́вша я́в ./ Не пре́зри мене́, Всечи́стая, ны́не скорбя́ща,/ но уще́дри ско́ро/ и разли́чныя вражды́ же и вре́да лука́ваго свободи́.

Крестобогоро́дичен:

Подо́бен то́йже.

На Кресте́ Тя яко узре́ пригвожде́на, Го́споди,/ А́гница и Ма́ти Твоя́ дивля́шеся:/ и что виде́ние сие́, взыва́ше, Сы́не вожделе́ннейше?/ сия́ Ти неве́рный собо́р воздаде́, пребеззако́нный,/ и́же мно́гих Твои́х чуде́с наслади́выйся,/ но сла́ва неизглаго́ланному соше́ствию Твоему́, Влады́ко.

Тропа́рь му́чеников, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, преподо́бныя, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Мужескому́дрено утаи́вшися вра́жиих лука́вых путе́й, Матро́но,/ к жи́зни вои́стину ше́ствовавши несумне́нною во́лею/ и неукло́нное тече́ние Богому́дро сконча́вши,/ от Христа́ прия́ла еси́ благода́ть духо́вную,/ тем и во́ду цельба́м источа́еши/ любо́вию притека́ющим в па́мять твою́ сла́вную,/ мни́хом похвала́,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

В то́йже день Преподо́бныя Феокти́сты

Восле́дование пое́тся на повече́рии. Кано́н, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с:Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав, Изра́иль,/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу, побе́дную песнь/ пои́м, вопия́ше.

Я́ко чу́дна твоя́ жизнь и житие́,/ А́нгелом каса́ющися невеще́ственным но́вым и необы́чным нра́вом,/ тесното́ю па́че естества́, Феокти́сто, жи́тельства твоего́.

От младе́нства мирску́ю пи́щу отню́д возненави́дела еси́ и плотску́ю сласть,/ пост возлюби́вши,/ и́мже обузда́ла еси́ стремле́ния вся теле́сная.

Благу́ю зе́млю души́ твоея́ во мла́дости незло́бия обре́те Се́ятель благи́х/ и вложи́ се́мя жизни,/ собра́ плод стори́чествующий.

Богоро́дичен: Тя, Пречи́стую Отрокови́цу и ве́рным кре́пкое Заступле́ние,/ Феокти́ста, от души́ изде́тска возлюби́вши,/ всем доброде́телем па́че естества́ прия́телище бысть.

Песнь 3

Ирмо́с:Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Не утаи́ся лука́ваго, Богоуго́дне живу́щи,/ сего́ ра́ди содева́ет на плещи́ твои́ зла́я/ и мно́жество Ара́влян наво́дит Ле́зве, оте́честву́ твоему́.

Плене́ну тя враги́ пра́ведных враг преда́ти тщи́тся,/ но близ Изба́витель,/ И́же а́бие от ме́рзких исхи́тив, чи́сту Себе́ соблюде́.

В Па́ре о́строве, враго́в избе́гши руки́,/ изво́лила еси́ мона́шествовати, я́ко пти́ца, в нем,/ и в та́мо су́щем хра́ме Присноде́вы Богома́тере/ я́ко служе́бница пребыва́ющи всегда́.

Богоро́дичен: Всю наде́жду на Тя Феокти́ста возложи́вши, Ма́ти Де́во Отрокови́це,/ и Тя, покро́в, и пи́щу, и питие́,/ и кре́пкое заступле́ние, в лю́тых стяжа́.

Песнь 4

Ирмо́с:Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи/ от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Тай отше́дши во вну́тренняя и веще́ственная о́строва,/ ви́димых враго́в избе́гла еси́,/ неви́димых же зе́льна приложи́ся тебе́ рать.

Кто возмо́жет твоя́, преподо́бная, отню́д изрещи́ по́двиги,/ я́же име́ла еси́, к нача́льником тьмы стра́ждущи?/ и́хже и стре́лы пла́менны, и словеса́ неудобопости́жна.

О, и́же храня́щия тя Боже́ственныя благода́ти!/ Ка́ко и еди́на, и млада́, разу́мных ефио́плян ополче́ние/ в же́нстем естестве́ победи́вши, посрами́ла еси́.

Богоро́дичен: Соверше́нным ра́зумом в ю́ности телесе́, Феокти́ста, пожи́вши,/ к Твое́й Ма́тери, Бо́же, утверди́ все упова́ние свое́/ и приспе́ в ста́рость до́брую.

Песнь 5

Ирмо́с:Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Ум возвы́сивши к Бо́гу,/ вся прешла́ еси́ жела́емая паде́ний и ну́жная телесе́./ Тем ни глад тя, ни жа́жда, сла́вная,/ ни мраз, ни нагота́, ни зной победи́.

Стра́нное твое́ житие́ враг ви́дя, яря́ся за́вистию,/ смуща́я тя и искуша́я ко́зньми вся́кими,/ но не возмо́же запя́ти, непоро́чная, стопы́ твоя́.

Стре́лы младе́нец лука́ваго вся́ко приложе́ний вмени́вши,/ невозвра́тно соверши́ла еси́ но́вое поще́ния твоего́ обхожде́ние/ и посрами́ла еси́ сего́ тще́е шата́ние.

Богоро́дичен: Я́ко блаже́нная в жена́х, Тя, преблаже́нная Богоро́дице,/ разу́мное заступле́ние себе́ положи́,/ о Тебе́ сотво́рши си́лу, оскорбля́ющия же изничто́жи.

Песнь 6

Ирмо́с:Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря/ напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Уста́вы есте́ственныя превзы́де, кроме́ потре́бных жи́вши./ Тем я́ко прикаса́ющися, во пло́ти безвеще́ственна пребыва́ше,/ и́мже хотя́ше су́щих неви́димых.

Проуве́дела еси́ Ду́хом Святы́м твою́ кончи́ну прибли́жившуся./ Тем и ви́дена была́ еси́ ловце́м, Бо́гу благоволи́вшу,/ я́ко да не утаи́тся твое́ житие́ страннообра́зное.

Я́ко ви́де тя, преподо́бная, в це́ркви лове́ц,/ зрак зе́млен иму́щу, кроме́ пло́ти и кро́ве,/ уди́влься, мечта́ние зре́ти мня́ше,/ в толи́ко иста́явшу, о, чудесе́!

Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице,/ не отри́ни мене́, лю́тыя нечистоты́ по́лна су́ща,/ но ми́лостива бу́ди мне и уве́тлива,/ приими́ принося́щаго Твоея́ Феокти́сты в моли́твы моле́ние.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Измла́да Бо́гу, Феокти́сто, вдана́ бы́вши,/ я́ко зда́ние благо́е и созда́вшему подо́бно,/ усе́рдно и́го Его́ благо́е от ю́ности взе́мши,/ не вкуси́ла еси́ мяте́жа жите́йскаго, храня́щи вся чу́вства./ Тем, я́ко безпло́тна, стра́нно на земли́ жи́тельствоваше.

Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен:

Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во,/ еди́на ве́рных Предста́тельнице и Покро́ве,/ бед, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний вся изба́ви/ на Тя наде́жду, Отрокови́це, иму́щия/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными моли́твами Твои́ми.

Или́ Крестобогоро́дичен:

Нескве́рная А́гница,/ А́гнца и Па́стыря пове́шена на Дре́ве ме́ртва зря́щи,/ пла́чущи, веща́ше, ма́терски восклица́ющи:/ ка́ко претерплю́ Твое́, е́же па́че сло́ва, Сы́не Мой, сни́тие/ и во́льныя стра́сти, Бо́же Преблаги́й?

Песнь 7

Ирмо́с:Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ско́ро разреши́ла еси́ устраши́вшемуся виде́ния твоего́ боя́знь,/ объяви́вши приклю́чшаяся тебе́ по Боже́ственному Про́мыслу, чи́стая,/ о ни́хже и пред ним дала́ еси́ сла́ву Бо́гу благода́рственно.

3а ше́сть лет и три́десять пости́вшися,/ спаси́тельнаго Те́ла и Кро́ве причасти́тися не иму́щи,/ про́сиши приклю́чшемуся ти/ от него́ Часть еди́ну благогове́йно принести́ к тебе́.

Прии́де, нося́ Жела́емое, и вложи́ всегове́йно в ру́ку твою́,/ е́же и прие́мши, и, веселя́щися, глаго́лала еси́ к Бо́гу:/ ны́не отпуща́еши мя Твою́, Влады́ко, рабу́ ми́лостивно по глаго́лу Твоему́.

Богоро́дичен: Благоуго́дно Тебе́ пожи́вшую, Всепе́тая, прия́ла еси́ служе́бницу Твою́/ и сподо́била еси́ неизрече́нных Боже́ственных благ;/ тоя́ моли́твами и нас прича́стники сотвори́, Чи́стая, нетле́нныя пищи.

Песнь 8

Ирмо́с:Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́,/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Стра́шных Та́ин причасти́вшися ве́рно,/ я́коже жела́ла еси́, ма́ти преподо́бная,/ оста́вила еси́ персть у́бо пе́рсти,/ честны́й же дух твой А́нгели че́стно принесо́ша Го́споду.

Приступи́в к тебе́ и па́ки лове́ц ве́рный,/ благослове́ния я́ко получи́ти от Тебе́ шед,/ обре́те ме́ртву лежа́щу тя зако́ном есте́ственным и дивля́шеся,/ что подо́бно ему́ соде́яти.

Помышле́нием я́ко мня́ше, и́же не навы́к до́браго,/ Богоуго́дно взем твою́ де́рзостно ру́ку честну́ю,/ обеща́ся прия́ти на честь святы́я твоея́ па́мяти, блаже́нная,/ и жития́ соблюде́ние име́ти.

Богоро́дичен: Доброде́тели святы́х почита́ю, Влады́чице,/ доброде́тели же де́лания отню́д не стяжа́х,/ но, я́ко ми́лостива, уще́дри моя́ чу́вствия/ и изба́ви мя всезло́бнаго обы́чая.

Песнь 9

Ирмо́с:Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти:/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и/ Тя ублажа́ем.

Ру́ку укра́дену взе́мшаго/ с корабле́м, и бре́менем, и плову́щими удержа́ла еси́/ пребыва́ти во о́строве Па́ре, до́ндеже уразуме́в, он,/ нося́ сию́, положи́ с мольбо́ю к про́чему честно́му твоему́ телеси́.

Отпуще́ннии и удержа́ннии, су́щия в тебе́ си́лы во иску́се бы́вши,/ ку́пно вси притеко́ша к моще́м твои́м/ до́бре поклони́тися и объя́ти, ничто́же обрето́ша:/ неви́дима бо бы́вше о́бразом, и́мже весть Бог.

Вели́ких боле́зней измене́ние бо́льшим от Христа́, преподо́бная, прие́мши/ и иму́щи дерзнове́ние вели́ко моли́тися Ему́,/ помяни́ почита́ющия Боже́ственную па́мять твою́/ и испроси́ нам грехо́в очище́ние и жития́ исправле́ние.

Богоро́дичен: Вся хотя́ спасти́, Госпо́дь,/ Тя Себе́ Ма́терь избра́в, положи́ ве́рным вину́ вся́каго бла́га./ Сего́ беззако́нием огорчи́вши,/ Тобо́ю упова́ем обрести́ ми́лость, Ми́лостивая Влады́чице.

Стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Ве́чных жела́ющи получи́ти благ,/ тле́ющих все сладостра́стие,/ зло́е мне́ла еси́ ку́плю/ и пи́щу страсте́й разжже́ние./ Тем изде́тска ли́ку мона́шествующих сочета́лася еси́, чи́стая.

Нечи́стых духо́в не неве́дящи ко́зней всех,/ проти́вилася еси́ до́блественно,/ из ко́рене истерза́ющи стра́стная возраще́ния,/ и младе́нцы зло́бы держа́щи Дави́дски,/ и разбива́ющи к ка́мени Христу́.

Ма́нием Бо́жиим избе́гши ра́тных рук,/ водвори́лася еси́ в пусты́ни, Христа́ и́щущи,/ претекла́ еси́ разу́мно мирско́е страсте́й мо́ре жития́/ и в приста́нищи вы́шняго оти́шия./ Его́же возжеле́ла еси́, Христа́ зри́ши.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, ту́чная горо́;/ радуйся, седа́лище Бо́жие;/ ра́дуйся, Боже́ственная держа́во;/ ра́дуйся, неопали́мая купино́;/ ра́дуйся, Богоро́дице;/ ра́дуйся, черто́же;/ ра́дуйся, ле́ствице Небе́сная;/ ра́дуйся, хра́ме; ра́дуйся, ру́чко;/ ра́дуйся, ски́ние;/ ра́дуйся, не престаю́щая ми́ру ра́дость.

Крестобогоро́дичен:

Воздви́жена я́ко ви́де на Кресте́ А́гнца/ Непоро́чная Де́ва, пла́чущи, вопия́ше:/ сла́дкое Мое́ Ча́до,/ что но́вое и пресла́вное виде́ние?/ Ка́ко содержа́й вся́ческая го́рстию/ на Дре́ве пригвожда́ешися пло́тию?

На У́трени

Кано́н Окто́иха еди́н и святы́х два. Кано́н му́чеников, его́же краегране́сие: Но́сиши по́льзу твои́м похва́льником, блаже́нне. Ио́сиф. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с:Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Нося́щи ве́рою благохва́лящим по́льзу Боже́ственную,/ честна́я наста́ па́мять твоя́,/ в не́йже тя мо́лим, блаже́нне:/ всех нас помяни́.

Име́я дерзнове́ния испо́лнено твое́ до́блественное помышле́ние,/ безслове́снаго повеле́ния небре́гл еси́, Богодухнове́нне,/ и, ра́дуяся, блаже́нне, страда́л еси́.

Си́лою возмога́емь Небе́сною, Ониси́форе,/ к лю́тым устреми́лся еси́ му́кам/ и всю победи́л еси́ кре́пость ра́тующаго.

Богоро́дичен: Уста́вила еси́ сме́рти мучи́тельство,/ безсмертную Жизнь, Созда́теля, ро́ждши, Христа́, Изба́вителя на́шего,/ Де́во Неискусобра́чная.

Ин кано́н преподо́бныя, его́же краегране́сие: Матро́ны подо́бно пою́ сла́ву. Ио́сиф. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с:Пои́м Го́сподеви, вси лю́дие,/ в мо́ре Чермне́м фарао́на погрузи́вшему,/ побе́дную песнь пою́ще, я́ко просла́вися.

С чи́ны Небе́сными всегда́ су́щи/ и прича́стием Боже́ственным обожа́ема,/ чту́щия тя спаса́й моли́твами твои́ми.

Вся, Боже́ственным жела́нием распала́емая,/ разжже́ния сласте́й душетле́нных воздержа́ния ту́чами угаси́ла еси́.

Че́стен Влады́ки сосу́д яви́лася еси́,/ очи́стивши се́рдце, Матро́но, страсте́й плотски́х поще́нием.

Богоро́дичен: Обра́дованная,/ из Тебе́ роди́тися Благоволи́вшаго па́че естества́ моли́/ умири́ти и спасти́ вся́ческая.

Песнь 3

Ирмо́с:Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Ра́вно Отцу́ и Ду́ху, Сло́во на три́знищи испове́дающе, му́ченицы,/ треволне́ния мук му́жески отрази́ша.

Поста́вив тве́рдо но́ги твоя́, му́чениче, на ка́мени испове́дания и ве́ры,/ ве́тры, Ониси́форе, ран не поколеба́лся еси́.

Всем умо́м, блаже́нне му́чениче, изступи́в ко Христу́ жела́емому,/ не чу́вствовал еси́ и́же от ран боле́зней, всеблаже́нне.

Богородичен: При́зри, Пречи́стая, спасти́ мя,/ и́бо Боже́ственным ма́нием все стро́ящаго воплоти́ла еси́ Бо́га Сло́ва/ па́че сло́ва и помышле́ния.

Ин

Ирмо́с:Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т тя дух мой.

Жезло́м Боже́ственныя ве́ры страсте́й пресе́кла еси́ мо́ре,/ Боже́ственне душа́м предпутетворя́щи пра́вое прехожде́ние.

Яви́лася еси́ удобре́ние еди́нствующих я́ве, всечестная́,/ и мона́хов житие́ стяжа́вши чи́стое и непоро́чное.

Ме́ртвости совлекла́ся еси́ тлетво́рных страсте́й, сла́вная,/ и врага́ житие́м благоче́стным обнажи́ла еси́.

Богоро́дичен: Соедини́ся во утро́бе Твое́й Созда́тель пло́ти, Пречи́стая,/ пребы́в е́же бе,/ я́ко да е́же бла́го бы́ти челове́ком да́рует.

Конда́к преподо́бныя, глас 2.

Подо́бен: Бла́гость прии́мше:

За любо́вь Госпо́дню, преподо́бная Матро́но,/ поко́я жела́ние возненави́дела еси́,/ поще́нием дух твой просвети́вши,/ но твои́ми моли́твами и проти́вных шата́ния разори́,/ кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́.

И́кос:

Струю́ мне сло́ва даждь, Бо́же мой,/ и исто́чник благочи́ния сотвори́ мой ум,/ и благослови́ язы́к мой, да воспою́ Твою́ а́гницу,/ ю́же венча́л еси́ Ты бла́гостию Твое́ю./ А́ще бо Сам не да́си мне сло́во досто́йное,/ ка́ко принесу́ дар ни́щий бога́тней в словесе́х и дея́ниих?/ Тем пода́ждь мне си́лу испове́дати ея́ натрижне́ния,/ кре́пко бо зве́ри победи́ла есть.

Седа́лен му́чеников, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Огне́м Боже́ственнаго распала́еми жела́ния,/ огня́ чу́вственнаго прикоснове́нием отню́д не опали́стеся, блаже́ннии,/ пре́лесть же пожго́сте/ и, влеко́ми неми́лостивно, страстоте́рпцы,/ приснопа́мятный прия́сте коне́ц и сла́ву получи́сте.

Сла́ва преподо́бныя, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное:

Предъизбра́нная от Бо́га ма́ти,/ к приста́нищу жи́зни наставля́ема,/ без волне́ния жития́ бу́рю претекла́ еси́,/ со А́нгелы песносло́вящи Изба́вителя/ и моля́щися непреста́нно о нас,/ я́ко да благода́ть и ми́лость Христо́с да́рует нам,/ сохраня́ющи па́ству, ю́же боле́знию соста́вила еси́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Непреме́ннаго Бо́га поро́ждшая,/ пременя́емое при́сно се́рдце мое́ грехо́м и ле́ностию, прило́гми льсти́ваго,/ утверди́, Блага́я, моли́твами ма́терними Твои́ми,/ я́ко да и аз благода́рно сла́влю Тя, Богороди́тельнице Мари́е,/ поми́луй ста́до Твое́, е́же стяжа́ла еси́, Всенепоро́чная.

Крестобогоро́дичен:

Сы́на Твоего́ и Бо́га Кресто́м, Де́во, сохраня́еми при́сно,/ де́монския прило́ги и ко́зни побежда́ем,/ су́щую Богоро́дицу, Тя и́стинно воспева́юще,/ и любо́вию вси ро́ди блажи́м, Пречи́стая, я́коже прорекла́ еси́./ Те́мже согреше́ний на́ших оставле́ние моли́твами Твои́ми да́руй.

Песнь 4

Ирмо́с:Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

Облиста́ющее светозаре́ние боле́зней твои́х, Ониси́форе му́чениче,/ привлече́ любо́вию, блаже́нне, спострада́ти тебе́ блаже́ннаго Порфи́рия.

Возложи́вше на сковраду́ разжже́нную,/ протяза́ют мучи́тели ку́пно Христо́вы во́ины,/ ра́дующияся и горя́щия ду́хом.

Заколе́ние я́ко соверше́нно, страстоте́рпцы,/ и чи́стыя же́ртвы Влады́це всех, ра́дующеся, приведо́стеся,/ тем блажи́ми есте́.

Разу́мно тя, возложе́ннаго Влады́це,/ льсти́выя бесе́ды прельсти́ти отню́д не возмого́ша, Порфи́рие Богому́дре,/ всему́дре и всебога́те.

Богоро́дичен: Воплоща́ема родила́ еси́ Бо́га Сло́ва,/ уподо́битися, Отрокови́це, за милосе́рдие ми́лости всем благоволи́вша,/ Всенепоро́чная Влады́чице.

Ин

Ирмо́с:Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Ка́плями слез твои́х напои́вши се́рдце твое́,/ и возде́лала еси́ доброде́телей стори́чествующий, о Матро́но, клас/ Боже́ственною благода́тию.

Ко Христу́ возве́ргши помышле́ния степе́ни,/ пребы́сть напа́стьми непревра́тна лука́вых де́монов, достосла́вная.

До́блественною му́дростию сопру́га оста́вивши и жития́ мяте́ж,/ и́го Христо́во возлюби́ла еси́/ и Того́ в след после́довала еси́.

Богоро́дичен: Не оста́вив небе́сных, Пречи́стая, Бог/ истощава́ется во утро́бе Твое́й и ме́рится Безме́рный,/ безме́рная ми́ра разреши́в прегреше́ния.

Песнь 5

Ирмо́с:Ты, Го́споди, мой свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Столпи́ Христо́вы Це́ркве непоколеби́мии/ колеба́ньми мук непревра́тни кре́постию ду́ха яви́стеся.

Куми́ры бого́в скве́рных истни́сте/ и яви́стеся благоче́стия и му́жества о́бразы, честни́и великому́ченицы.

Во́инством и́стинным от Бо́га препоя́састеся,/ привре́менное могу́тство оста́вивше ве́рою,/ ра́дующеся, пострада́сте.

Богоро́дичен: Всели́ся в Тя, вмести́вся, Невме́стный/ и показа́ Тя, Небе́с ши́ршую, Де́во:/ тем Тя ублажа́ем.

Ин

Ирмо́с:У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе, ино́го не ве́мы.

Оде́явшися во о́браз святы́й, о Матро́но!/ Врага́ злотво́рнаго в студ оде́яла еси́.

Теку́щими измени́ла еси́ бу́дущая/ и сопру́жником Жениха́ безсме́ртнаго,/ Невестоводи́теля душ на́ших.

Всено́щную принося́щи хвалу́ Влады́це, Матро́но,/ успи́ла еси́ сла́сти теле́сныя.

Богоро́дичен: Ме́ртвых и живы́х Влады́ку родила́ еси́,/ стра́сти, Всенепоро́чная, се́рдца моего́ умертви́.

Песнь 6

Ирмо́с:Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя е́сть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но я́ко Бог из глубины́ возведи́ живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Боле́зни ран претерпе́л еси́, Ониси́форе му́чениче,/ тече́ние соверши́в свиде́тельства и победи́тель быв,/ прия́л еси́ по́чести небе́сныя.

Друг дру́гу содержа́щеся,/ ве́рою привяза́еми ку́пно и влеко́ми,/ разреше́ние телесе́, я́ко кре́пцыи страда́льцы, прия́сте,/ Го́споду совокупля́еми.

К ко́нем привя́зани и ну́ждно влеко́ми/ нра́вом судя́щаго люте́йшим, благосла́внии му́ченицы Госпо́дни,/ Боже́ственнаго конца́ сподо́бистеся.

Богоро́дичен: Зако́нов кроме́ есте́ственных, Де́во, Законода́вца ражда́еши,/ обновля́ющаго сокруше́ное естество́ на́ше,/ Его́же моли́ спасти́ мя, грехи́ сокруше́наго.

Ин

Ирмо́с:Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися,/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на,/ от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Я́ко пти́ца добропе́снива, в лу́зе по́стничества сла́дко возглаша́ющи,/ я́ко у́мныя привлекла́ еси вра́бии свяще́ннейших жен собор,/ мреж вра́жиих избе́гши, Матро́но, ду́хом.

Плоть у́бо любому́дрием держа́щи и обуздова́ющи стра́сти, преподо́бная,/ души́ же красне́йшую добро́ту све́тло Христу́ благоукраша́ющи,/ красна́ же и благоле́пна, Матро́но, ду́хом позна́лася еси́.

А́нгельское жи́тельство на земли́ возлюби́ла еси́,/ пою́щи непреста́нно нас ра́ди от Святы́я Де́вы за мно́жество бла́гости Воплоти́вшася/ и естество́ же́нское на врага́ лука́ваго Укрепи́вша.

Богоро́дичен: Порабо́тися грехо́м естество́ челове́ческое,/ но сие́ изба́вила еси́, Богоро́дице, лука́выя рабо́ты,/ вся́ческих Влады́ку ро́ждши, показа́вшаго нам жи́зии вхо́ды, Всенепоро́чная.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Му́ченик дво́ица, пострада́вше кре́пко,/ вра́жию горды́ню на зе́млю низложи́сте,/ озари́вшеся благода́тию несозда́нныя Тро́ицы,/ сла́внии Ониси́форе и Порфи́рие,/ моли́теся непреста́нно о всех нас.

И́кос:

Возмого́ша, Боже́ственною кре́постию утве́рждшеся, Христо́вы во́ини/ низложи́ти вра́жия сове́ты и ухищре́ния,/ к свире́пым ко́нем ку́пно привя́зани/ и стра́ждуще зако́нно,/ нам про́сят от Бога долго́в проще́ния,/ и разреше́ния гряду́щих искуше́ний,/ и лю́тых избавле́ния./ Тем ты́я хва́лим при́сно,/ я́ко при́сныя к Богу уго́дники,/ моля́щияся непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмо́с:Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный пла́мень попра́ша,/ пе́сньми взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Благоро́днейшия твоея́ души́ благоро́дныя твоя́ нра́вы явля́я,/ испове́дал еси́ пред мучи́тели, Ониси́форе му́чениче, Бо́га воплоще́нна.

Ве́чную Боже́ственную свобо́ду любя́,/ твоему́ Вла́дыце, я́ко благопослушли́в раб, спострада́л еси́/ и с Ним лику́еши, Порфи́рие всеблаже́нне.

Боже́ственными кровьми́ ва́шими/ разжже́нный пла́мень безбо́жия угаси́вше, вопие́те, всехва́льнии:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Да блаже́нныя и безсме́ртныя сла́вы сподо́битеся,/ блаже́нную пострада́сте смерть,/ Богосве́тлыя зве́зды мы́сленнаго Со́лнца.

Богоро́дичен: Воплоще́нно Сло́во от Твои́х крове́й ражда́еши,/ земны́я обожи́ти благоволи́вшаго, Де́во, воспева́ющия:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с:О́троцы евре́и́стии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Я́ко го́рлица красне́йша, соблюла́ еси́ Бо́гу целому́дрия благоча́дие,/ страсте́й непло́дством, блаже́нная,/ я́ко и́стинно обогати́вши тобо́ю спаса́емыя.

Мир, честна́я, и я́же в ми́ре оста́вивши в Бо́жией наде́жди,/ преми́рное ны́не насле́довала еси́ насле́дие,/ еди́нствующих су́щая и́стинно, Матро́но, красота́.

Богоро́дичен: Разреша́я Е́вину кля́тву, в Пренепоро́чную всели́ся Деви́цу,/ благослове́ния исто́чник источа́я вопию́щим:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод Твоего́ чре́ва.

Песнь 8

Ирмо́с:На Кресте́ пло́тию пригвожде́ннаго/ и показа́вшаго нам ору́жие во спасе́ние,/ о́троцы, превозноси́те Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки.

Удеса́ терза́нием преда́вше,/ растерза́сте врага́ несмы́сленное се́рдце,/ пребы́вше непоколе́блени умо́м, великоимени́тии венцено́сцы.

Кровьми́ ва́шими огнь угасе́ неве́дения, страда́льцы,/ ве́рных же напои́сте всех и сердца́, и ду́ши возраще́нием Богозна́ния.

Во́лны лю́тых муче́ний окормле́нием Христо́вым преидо́сте/ и к приста́нищу Боже́ственнаго Ца́рствия Небе́снаго приста́сте в нетле́ние.

У́глие, огне́м Паракли́та распаля́еми, я́ве, му́ченицы, я́вльшеся,/ пожго́ша лесть вра́жию и просвети́ша вселе́нную.

Богоро́дичен: Цвет избра́нный во удо́лиих, Отрокови́це, жития́ обре́т,/ возжеле́ Твоея́ добро́ты Сло́во Бо́жие/ и, воплоти́вся, облагово́нстви вселе́нную.

Ин

Ирмо́с:Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю бы́вше,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Благоче́стия нра́вы ду́шу украси́вши, Матро́но,/ Ду́хом Боже́ственным Бо́гу привела́ еси́, чи́стая, лик дев, пою́щий:/ благослови́те вся дела́ Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Твои́х по́тов ту́чи Боже́ственною благода́тию/ страсте́й ту́чи, Матро́но, му́тныя изсуша́ют,/ сердца́ же ве́рно приходя́щих всегда́ напая́ют./ Тем тя почита́ем во вся ве́ки.

Тебе́ саму́ю ору́жии ве́ры вооружи́вши воздержа́ния,/ не уязви́лася еси́ стрело́ю сла́сти, пребыва́ющи посреде́ муже́й./ И дре́вле Е́ву уязви́вшаго уязви́ла еси́ копие́м целому́дрия, Матро́но блаже́нная.

Богоро́дичен: Се Де́ва, я́ко глаго́лет Ду́хом Иса́ия,/ име́ во чре́ве Изба́вльшаго ны от а́дова чре́ва, благоче́стно вопию́щия:/ благослови́те вся дела́ Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с:Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Возмого́ша, си́лою Христо́вою вжиля́еми,/ безпло́тныя с те́лом побори́ти, до́блии адама́нти, столпи́ ве́ры,/ и ны́не на Небесе́х весели́тся от ве́ка с пострада́вшими.

Я́ко колесни́ца Словесе́ свяще́нная бы́вше,/ к безслове́сным привя́зани бы́сте, Боже́ственнии му́ченицы,/ и к приста́нищу Небе́сному достиго́сте, ра́дующеся, и побе́ды по́чести прия́сте./ Тем досто́йно блажи́ми есте́.

Телеса́ ва́ша Пангеа́нов сла́вный ны́не и́мать град, му́ченицы Боже́ственнии,/ обога́щся засту́пники ва́ми и врачи́, цели́щими теле́с и душ неду́ги/ приходи́щих ве́рою всегда́.

Боже́ственная дво́ица и светоза́рная,/ Порфи́рие, страстоте́рпче присносла́вный, и Ониси́форе доблему́дрый,/ Тро́ице Пресвяте́й моли́теся мир и лю́тых избавле́ние пода́ти душа́м на́шим.

Богоро́дичен: Оде́явся во всего́ мя во́лею, Влады́ка/ от Твои́х происхо́дит, Всенепоро́чная, Боже́ственных чресл, я́ко жени́х,/ и млеко́м пита́ется, И́же всю тварь пита́яй ма́нием, Благослове́нная Присноде́во.

Ин

Ирмо́с:Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв челове́к/ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Я́ко Боже́ственная ты голуби́ца,/ доброде́телей позлаще́нными кри́лы, Матро́но сла́вная,/ выспрь возлете́ла еси́/ и ны́не воспочива́еши, иде́же преподо́бных ли́цы, и пра́ведных чи́ни,/ и ве́чное весе́лие, и ра́дость неизглаго́ланная.

Лю́бящи от Жены́ за утро́бы щедро́т Возсия́вшаго, незаходи́маго Со́лнца,/ разжже́нную и неудо́бь прохо́дную удо́бно про́йде, чи́стая, стезю́ по́стную,/ де́моны попаля́ющи и стра́сти плотски́я изсуша́ющи.

Боже́ственная па́мять твоя́ нам светле́йши со́лнца возсия́,/ просвеща́ющи на́ша сердца́ и помышле́ния,/ в ню́же помина́й нас, ве́рою творя́щих ю, Матро́но сла́вная,/ дерзнове́ние к Бо́гу и́стинно иму́щи.

Богоро́дичен: Нося́щи, Отрокови́це, рука́ми вся́ческая ма́нием Нося́щаго,/ руки́ мя изба́ви чужда́го хода́тайством Твои́м,/ и све́том Твои́м мое́ помышле́ние просвети́,/ и отчужди́ страсте́й, неосла́бно борю́щих мя.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Му́ченики почти́м, страда́нии возсия́вших/ и озари́вших мир му́ченическими светлостьми́,/ Ониси́фора сла́внаго и с ним Порфи́рия,/ и́бо си́и мо́лятся о нас,/ любо́вию соверша́ющих па́мять их.

Сла́ва, преподо́бныя:

Посреде́ муже́й всели́лася еси́, Матро́но, присносла́вная,/ прие́мши о́браз, о, стра́нно чу́до! преподо́бная,/ ка́ко утаи́лася еси́ мучи́теля, тве́рдо при́сно огорча́ющася,/ поще́нием, и моли́твами, и бде́нии непреста́нными сего́ главу́ сокруши́ла еси́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, Бо́жия пала́то;/ ра́дуйся, горо́ осене́нная;/ ра́дуйся, неопали́мая купино́;/ ра́дуйся, престо́ле сла́вы;/ ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо;/ ра́дуйся, ста́мно всезлата́я;/ ра́дуйся, све́щниче всесве́тлый;/ ра́дуйся, ле́гкий о́блаче, Девома́ти Мари́е.

На хвали́тех стихи́ры преподо́бныя Матро́ны, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Прииди́те, бра́тия,/ при́точно из духоно́снаго исто́чника вкуси́м,/ се бо поставля́ет нам Матро́на я́ве,/ с высо́ким пропове́данием зову́щи, вопие́т./ Возра́дуимся и возвесели́мся све́тло сию́ согла́сно сла́вяще,/ честна́ смерть вои́стину благоуго́ждшим Ти, Человеколю́бче.

Егда́ Безпло́тных ти ли́цы зря́ху,/ свы́ше преподо́бныя му́жествующе,/ устраша́хуся и кова́рствию твоему́ непрело́жному,/ и подвиго́м дивля́хуся,/ и житию́ стра́нному,/ кро́тости и безмо́лвию./ Тем та́йно ти вопия́ху:/ гряди́, неве́сто, и вни́ди,/ иде́же ра́дость Жениха́ Христа́.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Егда́ Жени́х твой Христо́с/ венчава́ше тя венце́м нетле́нным,/ главу́ твою́ честну́ю,/ ра́довахуся чи́ни Ангельстии, проро́к соста́в,/ преподо́бных мно́жество, младе́нцы веселя́хуся./ Еди́н диа́вол пла́кашеся:/ ны́не низве́ржен ви́жуся,/ жене́ побежда́ющи си́лы моя́.

В то́йже день Святи́теля Некта́рия, митрополи́та Пентапо́льскаго (†1920)

Тропа́рь, глас 4

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Преподо́бнически пожи́в, я́ко му́дрый иера́рх,/ просла́вил еси́ Го́спода/ доброде́тельным житие́м, Некта́рие преподо́бне./ Те́мже, Уте́шителя просла́влен си́лою,/ Боже́ственными мощми́ твои́ми,/ де́моны отго́ниши и боля́щия исцеля́еши,/ ве́рою приходя́щия ти.

С™hхъ м§никъ, nнисjфора и3 порфЂріа.

И# прпdбныz мaтере нaшеz матрHны.

И# прпdбныz fеоктjсты, ћже t лeзвы.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры м§никwвъ. Глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

М§ниче страдaльче, блажeнне nнисjфоре, хrтA бGа и3сповёдалъ є3си2, страждA крэпчaйше, беззак0ннующихъ предъ суди1щемъ, р†ны ћзвъ претерпёвъ и3 пожжeніz всегw2 тэлесE. Тёмже вэнчaлсz є3си2 побёды вэнцeмъ, живоначaльнэйшею рук0ю, всехвaльне.

М§ниче страдaльче порфЂріе, кровeй њбагрeньми себЁ помaзалъ є3си2 порфЂру, бlгодaтію и3 си1лою д¦а, въ ню1же њдёzвсz, kви1лсz є3си2 свэтлёйшій, сцaрствуz цaрствующему, є3ди1ному бGу нaшему во вёки, слaвне: є3г0же прилёжнw всегдA моли2, є4же спасти1сz всBмъ нaмъ.

М§ницы достослaвніи, за всёхъ жи1знь свzщeннw ўмерщвлsеми, на сковрадЁ рaдующесz разжжeннэй простр0стесz, и3 привsзани к0ньми влачи1ми, бlжeнный конeцъ пріsсте. Тёмъ прославлsетесz и3 ўбlжaетесz, њ нaсъ всегдA молsщесz, приснобlжeнніи.

И$ны стіхи6ры прпdбныz, глaсъ д7:

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Пл0ти и3гр†ніz п0стными пHдвиги души2 любочeстнэ покори1ла є3си2, и3 хrтY послёдовала є3си2, и3 посредЁ п0стникwвъ всели1ласz є3си2 всеговёйнw, q матрHно, ўгашaющи распалє1ніz сластн†z б9eственными тyчами слeзъ, и3 ѕёльнэйшее желaніе къ зижди1телю возжигaющи.

Свzщeнное жили1ще во мн0гихъ п0льзу бGу воздви1гла є3си2, бhвши хрaмъ д¦а, всемyдраz, чистот0ю душeвною, и3 путев0дствила є3си2 дyшы къ полє1знымъ подвигHмъ пHстнымъ, и3 привелA є3си2 сі‰, ћкоже вёно спасє1ны, q матрHно, вLцэ: съ ни1миже вёрою тS почитaемъ.

Nтрокwви1цы возлюби1ша невёстника и3 гDа, ўчeнію твоемY покарsющыzсz, и3 плотскyю презрёвше слaбость въ дyсэ, ўсeрдіемъ стр†сти благочeстнw ўдержaша, и3 введ0шасz съ тоб0ю, q матрHно, въ черт0гъ нбcный и3 бжcтвенный, всегдA веселsщесz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Под0бенъ т0йже:

Ћже бGа невмэсти1маго во чрeвэ твоeмъ вмэсти1вшаz, чlвэколю1бнw чlвёка бhвша, и3 нaше смэшeніе и3зъ тебє2 пріи1мша и3 њбожи1вша ћвэ, не прeзри менє2, всечcтаz, нhнэ скорбsща: но ўщeдри ск0рw, и3 разли1чныz враждh же и3 врeда лукaвагw свободи2.

КrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: На кrтё тz ћкw ўзрЁ пригвождeна, гDи, ѓгница и3 м™и твоS дивлsшесz, и3 что2 видёніе сіE, взывaше, сн7е вожделённэйше; сі‰ ти2 невёрный соб0ръ воздадE пребеззак0нный, и4же мн0гихъ твои1хъ чудeсъ наслади1выйсz; но слaва неизглаг0ланному сошeствію твоемY, вLко.

Тропaрь м§никwвъ, глaсъ д7:

Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. Тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

Слaва, прпdбныz, глaсъ }:

Въ тебЁ, мaти, и3звёстнw спасeсz є4же по џбразу: пріи1мши бо крeстъ послёдовала є3си2 хrтY, и3 дёющи ўчи1ла є3си2, презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо: прилэжaти же њ души2, вeщи безсмeртнэй. Тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, прпdбнаz матрHно, дyхъ тв0й.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Прпdбныz fеоктjсты вослёдованіе поeтсz на повечeріи.

КанHнъ. Глaсъ ѕ7. Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

Ћкw чyдна твоS жи1знь и3 житіE, ѓгGлwмъ касaющисz невещeствєннымъ, н0вымъ и3 неoбhчнымъ нрaвомъ, тэснот0ю пaче є3стествA, fеоктjсто, жи1тельства твоегw2.

T младeнства мірскyю пи1щу tню1дъ возненави1дэла є3си2 и3 плотскyю слaсть, п0стъ возлюби1вши, и4мже њбуздaла є3си2 стремлє1ніz вс‰ тэлє1снаz.

Благyю зeмлю души2 твоеS во млaдости неѕл0біz њбрёте сёzтель благи1хъ, и3 вложи2 сёмz жи1зни, собрA пл0дъ стори1чествующій.

БGор0диченъ: ТS, пречcтую nтрокови1цу, и3 вBрнымъ крёпкое заступлeніе, fеоктjста, t души2 и3здётска возлюби1вши, всBмъ добродётелемъ пaче є3стествA пріsтелище бhсть.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Не ўтаи1сz лукaвагw, бGоуг0днэ живyщи: сегw2 рaди содэвaетъ на плещи2 твои2 ѕл†z, и3 мн0жество ґрaвлzнъ нав0дитъ лeзвэ, nтeчеству твоемY.

Плэнeну тS враги6, прaведныхъ врaгъ предaти тщи1тсz: но бли1зъ и3збaвитель, и4же, ѓбіе t мeрзскихъ и3схи1тивъ, чи1сту себЁ соблюдE.

Въ пaрэ џстровэ врагHвъ и3збёгши руки2, и3зв0лила є3си2 монaшествовати, ћкw пти1ца въ нeмъ, и3 въ тaмw сyщемъ хрaмэ приснодв7ы бGомaтере, ћкw служeбница пребывaющи всегдA.

БGор0диченъ: Всю2 надeжду на тS fеоктjста возложи1вши, м™и дв7о nтрокови1це, и3 тS покр0въ и3 пи1щу и3 питіE, и3 крёпкое заступлeніе въ лю1тыхъ стzжA.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Тaй tшeдши во внyтрєннzz и3 вещeствєннаz џстрова, ви1димыхъ врагHвъ и3збёгла є3си2, неви1димыхъ же ѕёльна приложи1сz тебЁ рaть.

Кто2 возм0жетъ тво‰, прпdбнаz, tню1дъ и3зрещи2 п0двиги, ±же и3мёла є3си2 къ начaльникwмъ тмы2, стрaждущи; и4хже и3 стрёлы плaмєнны, и3 словесA неудобопости6жна.

Q и4же хранsщіz тS бжcтвенныz благодaти! Кaкw и3 є3ди1на и3 младA, разyмныхъ є3fіHплzнъ њполчeніе, въ жeнстэмъ є3стествЁ побэди1вши, посрами1ла є3си2.

БGор0диченъ: Совершeннымъ рaзумомъ въ ю4ности тэлесE fеоктjста пожи1вши, къ твоeй м™ри, б9е, ўтверди2 всE ўповaніе своE, и3 приспЁ въ стaрость д0брую.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Ќмъ возвhсивши къ бGу, вс‰ прешлA є3си2 желaємаz падeній и3 нyжнаz тэлесE. Тёмъ ни глaдъ тS, ни жaжда, слaвнаz, ни мрaзъ, ни наготA, ни зн0й побэди2.

Стрaнное твоE житіE врaгъ ви1дz, kрsсz зaвистію, смущaz тS и3 и3скушaz козньми2 всsкими, но не возм0же запsти, непор0чнаz, стwпы2 тво‰.

Стрёлы младeнєцъ, лукaвагw всsко приложeній вмэни1вши, невозврaтнw соверши1ла є3си2 н0вое пощeніz твоегw2 њбхождeніе, и3 посрами1ла є3си2 сегw2 тщeе шатaніе.

БGор0диченъ: Ћкw блажeннаz въ женaхъ, тS, преблажeннаz бцdе, разyмное заступлeніе себЁ положи2, њ тебЁ сотв0рши си1лу, њскорблsющыz же и3зничт0жи.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Ўстaвы є3стeствєнныz превзhде, кромЁ потрeбныхъ жи1вши. Тёмъ, ћкw прикасaющисz, во пл0ти безвещeственна пребывaше, и4мже хотsше, сyщихъ неви1димыхъ.

Проувёдэла є3си2 д¦омъ с™hмъ твою2 кончи1ну прибли1жившусz. Тёмъ и3 ви1дэна былA є3си2 ловцeмъ, бGу благоволи1вшу, ћкw да не ўтаи1тсz твоE житіE странноoбрaзное.

Ћкw ви1дэ тS, прпdбнаz, въ цeркви ловeцъ, зрaкъ зeмленъ и3мyщу кромЁ пл0ти и3 кр0ве, ўди1вльсz мечтaніе зрёти мнsше, въ толи1кw и3стazвшу, q чудесE!

БGор0диченъ: Пречcтаz вLчце, не tри1ни менє2, лю1тыz нечистоты2 п0лна сyща: но ми1лостива бyди мнЁ и3 ўвётлива, пріими2 приносsщаго твоеS fеоктjсты въ моли1твы молeніе.

Сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й сп7се:

И#змлaда бGу, fеоктjсто, вданA бhвши, ћкw здaніе благ0е, и3 создaвшему под0бно, ўсeрднw и4го є3гw2 благ0е t ю4ности взeмши, не вкуси1ла є3си2 мzтeжа житeйскагw, хранsщи вс‰ ч{вства. Тёмъ ћкw безпл0тна, стрaннw на земли2 жи1тельствоваше.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Безневёстнаz, чcтаz бцdе дв7о, є3ди1на вёрныхъ предстaтельнице и3 покр0ве, бёдъ и3 скорбeй, и3 лю1тыхъ њбстоsній вс‰ и3збaви, на тS надeжду, nтрокови1це, и3мyщыz: и3 дyшы нaшz спаси2 бжcтвенными моли1твами твои1ми.

И#ли2 кrтобGор0диченъ:

Несквeрнаz ѓгница, ѓгнца и3 пaстырz повёшена на дрeвэ мeртва зрsщи, плaчущи вэщaше, м™рски восклицaющи: кaкw претерплю2 твоE, є4же пaче сл0ва, сн7е м0й, сни1тіе и3 вHльныz стrти, б9е пребlгjй;

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ск0рw разрэши1ла є3си2 ўстраши1вшемусz видёніz твоегw2 боsзнь, њб8zви1вши приклю6чшаzсz тебЁ по бжcтвенному пр0мыслу, чи1стаz, њ ни1хже и3 предъ ни1мъ далA є3си2 слaву бGу благодaрственнw.

За шeсть лётъ и3 три1десzть пости1вшесz, спаси1тельнагw тёла и3 кр0ве причасти1тисz не и3мyщи, пр0сиши приклю1чшемусz ти2, t негw2 чaсть є3ди1ну благоговёйнw принести2 къ тебЁ.

Пріи1де, носS желaемое, и3 вложи2 всеговёйнw въ рyку твою2: є4же и3 пріeмши, и3 веселsщисz глаг0лала є3си2 къ бGу: нhнэ tпущaеши мS твою2, вLко, рабY ми1лостивнw, по глаг0лу твоемY.

БGор0диченъ: Благоуг0днw тебЁ пожи1вшую, всепётаz, пріsла є3си2 служeбницу твою2, и3 спод0била є3си2 неизречeнныхъ бжcтвенныхъ бл†гъ: тоS моли1твами и3 нaсъ причaстники сотвори2, чcтаz, нетлённыz пи1щи.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Стрaшныхъ т†инъ причасти1вшисz вёрнw, ћкоже желaла є3си2, мaти прпdбнаz, њстaвила є3си2 пeрсть ќбw пeрсти, честнhй же дyхъ тв0й ѓгGли чeстнw принес0ша гDу.

Приступи1въ къ тебЁ и3 пaки ловeцъ вёрный, благословeніz ћкw получи1ти t тебє2 шeдъ, њбрёте мeртву лежaщу тS зак0номъ є3стeственнымъ, и3 дивлsшесz, что2 под0бно є3мY содёzти.

Помышлeніемъ ћкw мнsше, и4же не навhкъ д0брагw, бGоуг0днw взeмъ твою2 дeрзостнw рyку честнyю, њбэщaсz пріsти на чeсть с™hz твоеS пaмzти, блажeннаz, и3 житіS соблюдeніе и3мёти.

БGор0диченъ: Добродётєли с™hхъ почитaю, вLчце, добродётели же дёланіz tню1дъ не стzжaхъ: но, ћкw ми1лостива, ўщeдри мо‰ ч{вствіz, и3 и3збaви мS всеѕл0бнагw nбhчаz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ невозм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно, є3г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўблажaемъ.

Рyку ўкрaдену взeмшаго, съ кораблeмъ и3 брeменемъ и3 пловyщими ўдержaла є3си2, пребывaти во џстровэ пaрэ, д0ндеже ўразумёвъ џнъ, носS сію2, положи2 съ мольб0ю къ пр0чему честн0му твоемY тэлеси2.

Tпущeнніи и3 ўдержaнніи, сyщіz въ тебЁ си1лы во и3скyсэ бhвше, кyпнw вси2 притек0ша къ мощeмъ твои6мъ, д0брэ поклони1тисz и3 њб8sти, ничт0же њбрэт0ша: неви1дима бо бhвши џбразомъ, и4мже вёсть бGъ.

Вели1кихъ болёзней и3змэнeніе, б0льшимъ t хrтA, прпdбнаz, пріeмши, и3 и3мyщи дерзновeніе вели1ко моли1тисz є3мY, помzни2 почитaющыz бжcтвенную пaмzть твою2, и3 и3спроси2 нaмъ грэхHвъ њчищeніе и3 житіS и3справлeніе.

БGор0диченъ:

Вс‰ хотS спасти2 гDь, тS себЁ м™рь и3збрaвъ, положи2 вBрнымъ винY всsкагw блaга: сегw2 беззак0ніемъ њгорчи1вши, тоб0ю ўповaемъ њбрэсти2 ми1лость, ми1лостиваz вLчце.

Стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Вёчныхъ желaющи получи1ти бл†гъ, тлёющихъ всE сладострaстіе, ѕл0е мнёла є3си2 кyплю, и3 пи1щу страстeй разжжeніе. Тёмъ и3здётска ли1ку монaшествующихъ сочетaласz є3си2, чcтаz.

Нечи1стыхъ духHвъ не невёдzщи к0зней всёхъ, проти1виласz є3си2 д0блественнw, и3зъ к0рене и3стерзaющи стр†стнаz возращє1ніz, и3 младeнцы ѕл0бы держaщи дв7дски, и3 разбивaющи къ кaмени хrтY.

Мaніемъ б9іимъ и3збёгши рaтныхъ рyкъ, водвори1ласz є3си2 въ пустhни, хrтA и4щущи, претеклA є3си2 разyмнw мірск0е страстeй м0ре житіS, и3 въ пристaнищи вhшнzгw њти1шіz, є3г0же возжелёла є3си2, хrтA зри1ши.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Рaдуйсz, тyчнаz горо2: рaдуйсz, сэдaлище б9іе: рaдуйсz, бжcтвеннаz держaво: рaдуйсz, неwпали1маz купино2: рaдуйсz, бцdе: рaдуйсz, черт0же: рaдуйсz, лёствице небeснаz: рaдуйсz, хрaме: рaдуйсz, рyчко, рaдуйсz, ски1ніе: рaдуйсz, непрестаю1щаz мjру рaдость.

КrтобGор0диченъ: Воздви1жена ћкw ви1дэ на кrтЁ ѓгнца, непор0чнаz дв7а, плaчущи вопіsше: слaдкое моE чaдо, что2 н0вое и3 преслaвное видёніе; кaкw содержaй всsчєскаz г0рстію, на дрeвэ пригвождaешисz пл0тію;

КанHнъ nктHиха є3ди1нъ, и3 с™hхъ, двA.

КанHнъ м§никwвъ, їHсифъ. глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Н0сиши п0льзу твои6мъ похвaльникwмъ, бlжeнне.

Пёснь №.

Їрм0съ: Воспою2 тебЁ, гDи б9е м0й, ћкw и3звeлъ є3си2 лю1ди и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, покрhлъ же є3си2 колесни6цы фараHнwвы и3 си1лу.

Носsщи вёрою благохвaлzщымъ п0льзу бжcтвенную, честнaz настA пaмzть твоS, въ нeйже тS м0лимъ, блажeнне: всёхъ нaсъ помzни2.

И#мёz дерзновeніz и3сп0лнено твоE д0блественное помышлeніе, безсловeснагw повелёніz небрeглъ є3си2, бGодохновeнне, и3 рaдуzсz, бlжeнне, страдaлъ є3си2.

Си1лою возмогaемь нбcною, nнисjфоре, къ лю6тымъ ўстреми1лсz є3си2 мyкамъ, и3 всю2 побэди1лъ є3си2 крёпость рaтующагw.

БGор0диченъ: Ўстaвила є3си2 смeрти мучи1тельство, безсмeртную жи1знь создaтелz р0ждши, хrтA и3збaвителz нaшего, дв7о неискусобрaчнаz.

И$нъ канHнъ прпdбныz, їHсифъ, глaсъ }, є3гHже краегранeсіе:

МатрHны под0бнw пою2 слaву.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, вси2 лю1діе, въ м0ри чермнёмъ фараHна погрузи1вшему, побёдную пёснь пою1ще, ћкw прослaвисz.

Съ чи6ны нбcными всегдA сyщи, и3 причaстіемъ бжcтвеннымъ њбожaема, чтyщыz тS спасaй моли1твами твои1ми.

ВсS бжcтвеннымъ желaніемъ распалaемаz, разжжє1ніz сластeй душетлённыхъ воздержaніz тyчами ўгаси1ла є3си2.

Чeстенъ вLки сосyдъ kви1ласz є3си2, њчи1стивши сeрдце, матрHно, страстeй плотски1хъ пощeніемъ.

БGор0диченъ: Њбрaдованнаz, и3зъ тебє2 роди1тисz благоволи1вшаго пaче є3стествA моли2, ўмири1ти и3 спасти2 всsчєскаz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Лyкъ си1льныхъ и3знем0же, и3 немощствyющіи препоsсашасz си1лою: сегw2 рaди ўтверди1сz въ гDэ сeрдце моE.

Рaвно nц7Y и3 д¦у сл0во на три1знищи и3сповёдающе, м§ницы, треволнє1ніz мyкъ мyжески tрази1ша.

Постaвивъ твeрдw н0ги тво‰, мyчениче, на кaмени и3сповёданіz и3 вёры, вBтры, nнисjфоре, рaнъ не поколебaлсz є3си2.

Всёмъ ўм0мъ, бlжeнне мyчениче, и3зступи1въ ко хrтY желaемому, не чyвствовалъ є3си2 и5же t рaнъ болёзней, всеблажeнне.

БGор0диченъ: При1зри, пречcтаz, спасти1 мz: и4бо бжcтвеннымъ мaніемъ всE стр0zщаго воплоти1ла є3си2 бGа сл0ва, пaче сл0ва и3 помышлeніz.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Жезл0мъ бжcтвенныz вёры страстeй пресэклA є3си2м0ре, бжcтвеннэ душaмъ предпутетворsщи прaвое прехождeніе.

Kви1ласz є3си2 ўдобрeніе є3ди1нствующихъ ћвэ, всечестнaz, и3 монaхwвъ житіE стzжaвши чи1стое и3 непор0чное.

Мeртвости совлеклaсz є3си2 тлетв0рныхъ страстeй, слaвнаz, и3 врагA житіeмъ благочeстнымъ њбнажи1ла є3си2.

БGор0диченъ: Соедини1сz во ўтр0бэ твоeй создaтель пл0ти, пречcтаz, пребhвъ, є4же бЁ, ћкw да, є4же блaго бhти, человёкwмъ дaруетъ.

Кондaкъ прпdбныz, глaсъ в7.

Под0бенъ: Бlгодaти пріи1мше:

За люб0вь гDню, прпdбнаz матрHно, пок0z желaніе возненави1дэла є3си2, пощeніемъ дyхъ тв0й просвэти1вши. Но твои1ми моли1твами и3 проти1вныхъ шат†ніz разори2: крёпкw бо ѕвёри побэди1ла є3си2.

Јкосъ: Струю2 мнЁ сл0ва дaждь, б9е м0й, и3 и3ст0чникъ благочи1ніz сотвори2м0й ќмъ, и3 благослови2 љзhкъ м0й, да воспою2 твою2 ѓгницу, ю4же вэнчaлъ є3си2 ты2 бlгостію твоeю: ѓще бо сaмъ не дaси мнЁ сл0во дост0йное, кaкw принесY дaръ ни1щій богaтнэй въ словесёхъ и3 дэsніихъ; тёмъ подaждь мнЁ си1лу, и3сповёдати є3S натрижнє1ніz: крёпкw бо ѕвёри побэди1ла є4сть.

Сэдaленъ м§никwвъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

Nгнeмъ бжcтвеннагw распалaеми желaніz, nгнS чyвственнагw прикосновeніемъ tню1дъ не њпали1стесz, блажeнніи, прeлесть же пожг0сте, и3 влек0ми неми1лостивнw, страстотeрпцы, приснопaмzтный пріsсте конeцъ, и3 слaву получи1сте.

Слaва, прпdбныz, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое:

Пред8избрaннаz t бGа мaти, къ пристaнищу жи1зни наставлsема, безъ волнeніz житіS бyрю претеклA є3си2, со ѓгGлы пэсносл0вzщи и3збaвителz, и3 молsщисz непрестaннw њ нaсъ, ћкw да благодaть и3 ми1лость хrт0съ дaруетъ нaмъ, сохранsющи пaству, ю4же болёзнію состaвила є3си2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Непремённаго бGа пор0ждшаz, премэнsемое при1снw сeрдце моE грэх0мъ и3 лёностію, прил0гами льсти1вагw, ўтверди2, бlгaz, моли1твами м™рними твои1ми: ћкw да и3 ѓзъ благодaрнw слaвлю тS, бGороди1тельнице марjе, поми1луй стaдо твоE є4же стzжaла є3си2, всенепор0чнаz.

КrтобGор0диченъ: Сн7а твоегw2 и3 бGа кrт0мъ, дв7о, сохранsеми при1снw, дeмwнскіz прил0ги и3 кHзни побэждaемъ, сyщую бцdу тS и4стиннw воспэвaюще: и3 люб0вію вси2 р0ди блажи1мъ, пречcтаz, ћкоже прореклA є3си2. //Тёмже согрэшeній нaшихъ њставлeніе моли1твами твои1ми дaруй.

Пёснь д7.

Їрм0съ: ЛюбвE рaди, щeдре, твоегw2 џбраза, на кrтЁ твоeмъ стaлъ є3си2, и3 растazшасz kзhцы: тh бо є3си2, чlвэколю1бче, крёпость моS и3 хвалeніе.

Њблистaющее свэтозарeніе болёзней твои1хъ, nнисjфоре м§ниче, привлечE люб0вію, блажeнне, спострадaти тебЁ блажeннаго порфЂріа.

Возложи1вше на сковрадY разжжeнную, протzзaютъ мучи1тели кyпнw хrтHвы в0ины, рaдующыzсz и3 горsщыz дyхомъ.

Заколeніе ћкw совершeнно, страстотeрпцы, и3 чи6стыz жє1ртвы вLцэ всёхъ, рaдующесz, привед0стесz, тёмъ блажи1ми є3стE.

Разyмнw тS возложeннаго вLцэ, льсти6выz бесBды прельсти1ти tню1дъ не возмог0ша, порфЂріе бGомyдре, всемyдре и3 всебогaте.

БGор0диченъ: Воплощaема родилA є3си2 бGа сл0ва, ўпод0битисz, nтрокови1це, за милосeрдіе ми1лости всBмъ благоволи1вша, всенепор0чнаz вLчце.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Кaплzми слeзъ твои1хъ напои1вши сeрдце твоE, и3 воздёлала є3си2 добродётелей стори1чествующій, q матрHно! Клaсъ бжcтвенною благодaтію.

По хrтY возвeргши помышлeніz степє1ни, пребhсть напaстьми непреврaтна лукaвыхъ дeмwнwвъ, достослaвнаz.

Д0блественною мyдростію сопрyга њстaвивши и3 житіS мzтeжъ, и4го хrт0во возлюби1ла є3си2, и3 тогw2 въ слёдъ послёдовала є3си2.

БGор0диченъ: Не њстaвивъ нбcныхъ, пречcтаz, бGъ, и3стощавaетсz во ўтр0бэ твоeй, и3 мёритсz безмёрный, безмBрнаz мjра разрэши1въ прегрэшє1ніz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

Столпи2 хrт0вы цRкве непоколеби1міи, колебaньми мyкъ непреврaтни крёпостію дyха kви1стесz.

Куми1ры богHвъ сквeрныхъ и3стни1сте, и3 kви1стесz благочeстіz и3 мyжества џбразы, честнjи великомyчєницы.

В0инствомъ и4стиннымъ t бGа препоsсастесz, приврeменное могyтство њстaвивше вёрою, рaдующесz пострадaсте.

БGор0диченъ: Всели1сz въ тS, вмэсти1всz, невмёстный, и3 показa тz нб7съ ши1ршую, дв7о. Тёмъ тS ўблажaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ќтренююще вопіeмъ ти2, гDи, спаси1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ рaзвэ тебє2 и3н0гw не вёмы.

Њдёzвшисz во џбразъ с™hй, q матрHно! ВрагA ѕлотв0рнаго въ стyдъ њдёzла є3си2.

Текyщими и3змэни1ла є3си2 б{дущаz, и3 сопрyжникомъ женихA безсмeртнаго, невэстоводи1телz дyшъ нaшихъ.

Всен0щную приносsщи хвалY вLцэ, матрHно, ўспи1ла є3си2 сл†сти тэлє1сныz.

БGор0диченъ: Мeртвыхъ и3 живhхъ вLку родилA є3си2, стр†сти, всенепор0чнаz, сeрдца моегw2 ўмертви2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пріид0хъ во глубины6 морск‡z, и3 потопи1ла мS є4сть бyрz мн0гихъ грэхHвъ: но, ћкw бGъ, и3зъ глубины2 возведи2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

БолBзни р†нъ претерпёлъ є3си2, nнисjфоре м§ниче, течeніе соверши1въ свидётельства, и3 побэди1тель бhвъ, пріsлъ є3си2 п0чєсти небє1сныz.

Дрyгъ дрyгу содержaщесz вёрою, привzзaеми кyпнw и3 влек0ми, разрэшeніе тэлесE, ћкw крёпцыи страдaльцы, пріsсте, гDу совокуплsеми.

Къ к0нємъ привsзани, и3 нyжднw влек0ми, нрaвомъ судsщагw лютёйшимъ, благослaвніи м§ницы гDни, бжcтвеннагw концA спод0бистесz.

БGор0диченъ: Зак0нwвъ кромЁ є3стeственныхъ, дв7о, законодaвца раждaеши, њбновлsющаго сокрушeнное є3стество2 нaше: є3г0же моли2 спасти1 мz, грэхи6 сокрушeннаго.

И$нъ.

Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Ћкw пти1ца добропёснива въ лyзэ п0стничества слaдкw возглашaющи, ћкw ќмныz привлеклA є3си2 врaбіи, свzщeннэйшихъ жeнъ соб0ръ мрeжь, врaжіихъ и3збёгши, матрHно, дyхомъ.

Пл0ть ќбw любомyдріемъ держaщи, и3 њбуздовaющи стр†сти, прпdбнаz, души1 же краснёйшую добр0ту свётлw хrтY бlгоукрашaющи, краснa же и3 благолёпна, матрHно, дyхомъ познaласz є3си2.

ЃгGльское жи1тельство на земли2 возлюби1ла є3си2, пою1щи непрестaннw, нaсъ рaди t с™hz дв7ы за мн0жество блaгости воплоти1вшасz, и3 є3стество2 жeнское на врагA лукaваго ўкрэпи1вша.

БGор0диченъ: Пораб0тисz грэх0мъ є3стество2 человёческое: но сіE и3збaвила є3си2, бцdе, лукaвыz раб0ты, всsческихъ вLку р0ждши, показaвшаго нaмъ жи1зни вх0ды, всенепор0чнаz.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

М§никъ дв0ица пострадaвше крёпкw, врaжію гордhню на зeмлю низложи1сте, њзари1вшесz бlгодaтію несоздaнныz трbцы, слaвніи, nнисjфоре и3 порфЂріе, моли1тесz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Јкосъ: Возмог0ша бжcтвенною крёпостію, ўтвeрждшесz хrт0вы в0ини, низложи1ти вр†жіz совёты и3 ўхищрє1ніz, къ свирBпымъ к0нємъ кyпнw привsзани, и3 стрaждуще зак0ннw, нaмъ пр0сzтъ t бGа долгHвъ прощeніz, и3 разрэшeніz грzдyщихъ и3скушeній, и3 лю1тыхъ и3збавлeніz. Тёмъ тhz хвaлимъ при1снw, ћкw при6сныz къ бGу ўг0дники, молsщыzсz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ґвраaмстіи и3ногдA въ вавmлHнэ џтроцы пeщный плaмень попрaша, пёсньми взывaюще: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Бlгор0днэйшіz твоеS души2 благорHдныz тво‰ нрaвы kвлsz, и3сповёдалъ є3си2 предъ мучи1тєли, nнисjфоре мyчениче, бGа воплощeнна.

Вёчную бжcтвенную своб0ду любS твоемY вLчцэ, ћкw благопослушли1въ рaбъ, спострадaлъ є3си2, и3 съ ни1мъ ликyеши, порфЂріе всеблажeнне.

Бжcтвенными кровьми2 вaшими, разжжeнный плaмень безб0жіz ўгаси1вше, вопіeте, всехвaльніи: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Да блажeнныz и3 безсмeртныz слaвы спод0битесz, блажeнную пострадaсте смeрть, бGосвBтлыz ѕвёзды мhсленнагw сlнца.

БGор0диченъ: Воплощeнно сл0во t твои1хъ кровeй раждaеши, земны6z њбожи1ти благоволи1вшаго, дв7о, воспэвaющыz. Nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е во вёки.

Ћкw г0рлица краснёйша, соблюлA є3си2 бGу цэломyдріz благочaдіе, страстeй непл0дствомъ, блажeннаz, вопію1ще: и4стиннw њбогати1вши, тоб0ю спасaємыz.

Мjръ, честнaz, и3 ±же въ мjрэ њстaвивши въ б9іей надeжди, премjрное нhнэ наслёдовала є3си2 наслёдіе, є3ди1нствующихъ сyщаz и4стиннw, матрHно, красотA.

БGор0диченъ: Разрэшaz є4vину клsтву, въ пренепор0чную всели1сz дв7и1цу, бlгословeніz и3ст0чникъ и3сточaz вопію1щымъ: бlгословeнъ, пречcтаz, пл0дъ твоегw2 чрeва.

Пёснь }.

Їрм0съ: На кrтЁ пл0тію пригвождeннаго, и3 показaвшаго нaмъ nрyжіе во спасeніе, џтроцы, превозноси1те хrтA бGа нaшего во вёки.

ЎдесA терзaніємъ предaвше, растерзaсте врагA несмhсленное сeрдце, пребhвше непоколeблени ўм0мъ, великоимени1тіи вэнцен0сцы.

Кровьми2 вaшими џгнь ўгасE невёдэніz, страдaльцы, вёрныхъ же напои1сте всёхъ и3 сердцA и3 дyшы возращeніемъ бGознaніz.

В0лны лю1тыхъ мучeній њкормлeніемъ хrт0вымъ преид0сте, и3 къ пристaнищу бжcтвеннагw цrтвіz нбcнагw пристaсте въ нетлёніе.

Ќгліе nгнeмъ паракли1та распалsеми, ћвэ м§ницы ћвльшесz, пожг0ша лeсть врaжію, и3 просвэти1ша вселeнную.

БGор0диченъ: Цвётъ и3збрaнный во ўд0ліихъ, nтрокови1це, житіS њбрётъ, возжелЁ твоеS добр0ты сл0во б9іе, и3 воплоти1всz, њблагов0нстви вселeнную.

И$нъ.

Їрм0съ: Побэди1тели мучи1телz и3 плaмене благодaтію твоeю бhвше, зaповэдемъ твои6мъ ѕэлw2 прилэжaще, џтроцы вопіsху: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Благочeстіz нрaвы дyшу ўкраси1вши, матрHно, д¦омъ бжcтвеннымъ бGу привелA є3си2, чи1стаz, ли1къ дёвъ, пою1щіи: благослови1те вс‰ дэлA гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Твои1хъ п0тwвъ тyчы бжcтвенною благодaтію, страстeй тyчы, матрHно, м{тныz и3зсушaютъ: сердцa же вёрнw приходsщихъ всегдA напаsютъ. Тёмъ тS почитaемъ во вс‰ вёки.

ТебE самyю nр{жіи вёры воwружи1вши воздержaніz, не ўzзви1ласz є3си2 стрэл0ю слaсти, пребывaющи посредЁ мужeй: и3 дрeвле є4vу ўzзви1вшаго ўzзви1ла є3си2 копіeмъ цэломyдріz, матрHно блажeннаz.

БGор0диченъ: СE дв7а, ћкw глаг0летъ д¦омъ и3сaіа, и3мЁ во чрeвэ и3збaвльшаго ны2 t ѓдова чрeва, благочeстнw вопію1щыz: благослови1те вс‰ дэлA гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz, клsтву всели1ла є4сть, тh же, дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz мjрови благословeніе процвэлA є3си2. Тёмъ тS вси2 величaемъ.

Возмог0ша, си1лою хrт0вою вжилsеми, безплHтныz съ тёломъ побори1ти, д0бліи ґдамaнти, столпи2 вёры, и3 нhнэ на нб7сёхъ веселsтсz t вёка съ пострадaвшими.

Ћкw колесни1ца словесE свzщeннаz бhвше, къ безсловє1снымъ привsзани бhсте, бжcтвенніи м§ницы, и3 къ пристaнищу нбcному достиг0сте, рaдующесz, и3 побёды п0чєсти пріsсте. Тёмъ дост0йнw блажи1ми є3стE.

ТэлесA в†ша пангеaнwвъ слaвный нhнэ и4мать грaдъ, м§ницы бжcтвенніи, њбогaщсz заст{пники вaми, и3 врачи6, цэлsщими тэлeсъ и3 дyшъ недyги, приходsщихъ вёрою всегдA.

Бжcтвеннаz дв0ица и3 свэтозaрнаz, порфЂріе страстотeрпче приснослaвный и3 nнисjфоре доблемyдрый, трbцэ прес™ёй моли1тесz, ми1ръ и3 лю1тыхъ и3збавлeніе подaти душaмъ нaшымъ.

БGор0диченъ: Њдёzвсz во всег0 мz в0лею вLка, t твои1хъ происх0дитъ, всенепор0чнаz, бжcтвенныхъ чрeслъ, ћкw жени1хъ: и3 млек0мъ питaетсz, и4же всю2 твaрь питazй мaніемъ, бlгословeннаz приснодв7о.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дв7и1ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. Тёмже пречcтую бцdу, вёрніи, величaемъ.

Ћкw бжcтвеннаz ты2 голуби1ца, добродётелей позлащeнными кри1лы, матрHно слaвнаz, вhспрь возлетёла є3си2, и3 нhнэ воспочивaеши, и3дёже прпdбныхъ ли1цы, и3 прaведныхъ чи1ни, и3 вёчное весeліе, и3 рaдость неизглаг0ланнаz.

Лю1бzщи t жены2 за ўтр0бы щедр0тъ возсіsвшаго, незаходи1маго сlнца разжжeнную и3 неуд0бь прох0дную, ўд0бнw пр0йде чи1стаz стезю2 п0стную, дeмwны попалsющи, и3 стр†сти плотск‡z и3зсушaющи.

Бжcтвеннаz пaмzть твоS нaмъ свэтлёйши с0лнца возсіS, просвэщaющи н†ша сердцA и3 помышлє1ніz: въ ню1же поминaй нaсъ, вёрою творsщихъ ю5, матрHно слaвнаz, дерзновeніе къ бGу и4стиннw и3мyщи.

БGор0диченъ: Носsщи, nтрокови1це, рукaми, всsчєскаz мaніемъ носsщаго, руки1 мz и3збaви чуждaгw ходaтайствомъ твои1мъ: и3 свётомъ твои1мъ моE помышлeніе просвэти2, и3 tчужди2 страстeй неwслaбнw борю1щихъ мS.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Мyченики почти1мъ, страд†ніи возсіsвшихъ, и3 њзари1вшихъ мjръ мyченическими свэтлостьми2, nнисjфора слaвнаго, и3 съ ни1мъ порфЂріа: и4бо сjи м0лzтсz њ нaсъ, люб0вію совершaющихъ пaмzть и4хъ.

Слaва, прпdбныz:

ПосредЁ мужeй всели1ласz є3си2, матрHно приснослaвнаz, пріeмши џбразъ, q стрaнно чyдо! Прпdбнаz, кaкw ўтаи1ласz є3си2 мучи1телz, твeрдw при1снw њгорчaющасz; пощeніемъ и3 моли1твами и3 бдBніи непрестaнными сегw2 главY сокруши1ла є3си2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Рaдуйсz, б9іz палaто: рaдуйсz, горо2 њсэнeннаz: рaдуйсz, неwпали1маz купино2: рaдуйсz, пrт0ле слaвы: рaдуйсz, бжcтвеннаz трапeзо: рaдуйсz, стaмно всезлатaz: рaдуйсz, свёщниче всесвётлый: рaдуйсz, лeгкій џблаче, дв7омaти марjе.

 

 

Прaзднество прес™ёй вLчцэ нaшей бGор0дицэ рaди ґfHнскіz чудотв0рныz є3S їкHны, нарицaемыz скоропослyшница.

На вечeрни. Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи воззвaхъ: стіхи6ры, глaсъ №.

Днeсь люб0вію прaзднующе бGор0дицэ, честн0му џбразу є3S поклони1мсz и3 тeплэ возопіи1мъ: м™рнее дерзновeніе къ сн7у твоемY и3 бGу, дв7о, и3мyщи, и3спроси2 нaмъ ў негw2 прощeніе грэхHвъ, ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Хрaмъ бжcтвA сyщаz, вмэсти1лище прострaнное бlгодaти и3 милосeрдіz kви1ласz є3си2, бGоневёсто. Ўслhши u5бо ск0рw рабHвъ твои1хъ, всебlгaz скоропослyшнице, и3 подaждь скорбsщымъ ўтэшeніе, бёдствующымъ t бёдъ и3збавлeніе, болsщымъ здрaвіе и3 всBмъ вBрнымъ вeлію ми1лость.

При1зри съ нб7сE, бGор0дице, на предстоsщыz пред8 с™0ю їкHною твоeю и3 тебE съ вёрою призывaющыz, и3 бlгодaть твою2 низпосли2 нaмъ, да бGоуг0днw п0прище жи1зни нaшеz прeйдемъ и3 да спод0бимсz твои1мъ ходaтайствомъ t сн7а твоегw2 пріsти вeлію ми1лость.

И$ны стіхи6ры, глaсъ д7:

Весели1сz, дохіaрскаz nби1тель ґрхaгGлwвъ, рaдуйтесz, сyщіи во ґfHнэ и3 повсю1ду, вёрніи: џбщаz бо всёхъ застyпница восхотЁ бhти ск0раz молsщихсz ўслhшательница вели1кіz рaди своеS ми1лости.

Притeкше под8 кр0въ кри1лъ нбcныхъ в0инствъ ґрхістрати1гwвъ, притецeмъ и3 под8 кр0въ нб7сE и3 земли2 вLчцы, бlгоутр0бнw бо пріeмлетъ и3 ск0рw внeмлетъ прошeніємъ, ћкw всебlгaz скоропослyшница, къ џбразу є3S со благоговёніемъ прибэгaющихъ вели1кіz рaди своеS ми1лости.

БGоизбрaннаz дв7о всецRи1це, и4нокwвъ неwбори1мый покр0ве и3 всёхъ хrтіaнъ непостhдное прибёжище, храни2 жрeбій тв0й, ру1сь и3 вс‰ грaды, вє1си и3 њби1тели правwслaвныz невреди6мы t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3 всёхъ нaсъ заступи2 и3 сп7си2 вели1кіz рaди твоеS ми1лости.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ з7:

Е#гдA трапезaрь дохіaрскій нjлъ лиши1сz зрёніz за є4же не внsти глaсу твоемY, пречcтаz, и3 принесE тебЁ покаsніе пред8 с™0ю їкHною твоeю, благоволи1ла є3си2 рещи2 є3мY: q и4ноче, ўслhшасz молeніе твоE ко мнЁ, бyди прощeнъ и3 зрsй, ћкw и3 прeжде, возвэсти1 же и3 пр0чымъ подвизaющымсz nтцє1мъ и3 собрaтіzмъ твои6мъ, ћкw ѓзъ є4смь м™рь бGа сл0ва и3 сщ7eнныz nби1тели ґрхaгGлwвъ по бз7э покр0въ, и3 п0мощь, и3 держaвное предстaтельство, промышлsющаz њ нeй, ћкw взбрaннаz прави1тельница. И# впрeдь и4ноцы да прибэгaютъ ко мнЁ во всsкой и4хъ нyждэ, и3 ск0рw и4мамъ слyшати и5хъ и3 всёхъ, со благоговёніемъ прибэгaющихъ ко мнЁ правослaвныхъ хrтіaнъ, сe бо скоропослyшница нарицaюсz.

Вх0дъ. Прокjменъ днE и3 чтє1ніz.

БытіS чтeніе. (ГлавA к7и.)

И#зhде їaкwвъ t студенцA клsтвеннагw, и3 и4де въ харрaнъ. И# њбрёте мёсто, и3 спA тaмw: зaйде бо с0лнце. И# взsтъ t кaменіz мёста тогw2, и3 положи2 возглaвіе себЁ, и3 спA на мёстэ џномъ. И# с0нъ ви1дэ: сE лёствица ўтверждeна на земли2, є3sже главA досzзaше до небeсъ, и3 ѓгGли б9іи восхождaху и3 низхождaху по нeй. ГDь же ўтверждaшесz на нeй, и3 речE: ѓзъ бGъ ґвраaмовъ, nтцA твоегw2, и3 бGъ їсаaковъ, не б0йсz: землS, и3дёже ты2 спи1ши на нeй, тебЁ дaмъ ю5, и3 сёмени твоемY И# бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ земнhй, и3 распространи1тсz на м0ре, и3 лjву, и3 сёверъ, и3 на вост0ки: и3 возбlгословsтсz њ тебЁ вс‰ колBна земн†z, и3 њ сёмени твоeмъ. И# сE ѓзъ съ тоб0ю сохранszй тS на всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши, и3 возвращy тz въ зeмлю сію2: ћкw не и4мамъ тебE њстaвити, д0ндеже сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли6ка глаг0лахъ тебЁ. И# востA їaкwвъ t снA своегw2, и3 речE: ћкw є4сть гDь на мёстэ сeмъ, ѓзъ же не вёдэхъ. И# ўбоsсz, и3 речE: ћкw стрaшно мёсто сіE: нёсть сіE, но д0мъ б9ій, и3 сі‰ вратA нбcнаz.

Прbр0чества їезекjилева чтeніе. (Главы6 м7г и3м7д.)

Тaкw глаг0летъ гDь: бyдетъ t днE nсмaгw и3 пр0чее, сотворsтъ їерє1и на nлтари2 всесожжeніz вaшегw и3 ±же сп7сeніz вaшегw: и3 пріимy вы глаг0летъ ґдwнаJ гDь. И# њбрати1 мz на пyть врaтъ с™hхъ внёшнихъ, зрsщихъ на вост0ки: и3 сі‰ бsху затворє1на. И# речE гDь ко мнЁ: вратA сі‰ затворє1на бyдутъ, и3 не tвeрзутсz, и3 никт0же пр0йдетъ сквозЁ и4хъ: ћкw гDь бGъ ї}левъ пр0йдетъ и4ми, и3 бyдутъ затворє1на. Ћкw и3гyменъ сsдетъ въ ни1хъ снёсти хлёбъ: по пути2 є3лaмскихъ врaтъ вни1детъ, и3 по пути2 є3гw2 и3зhдетъ. И# введe мz по пути2 врaтъ с™hхъ сyщихъ къ сёверу, прsмw хрaму: и3 ви1дэхъ, и3 сE и3сп0лнь слaвы хрaмъ гDень.

При1тчей чтeніе. (ГлавA f7.)

Премyдрость создA себЁ д0мъ, и3 ўтверди2 столпHвъ сeдмь: заклA сво‰ жeртвєннаz, и3 раствори2 въ чaши своeй віно2, и3 ўгот0ва свою2 трапeзу. ПослA сво‰ рабы2, созывaющи съ выс0кимъ проповёданіемъ на чaшу, глаг0лющи: и4же є4сть безyменъ, да ўклони1тсz ко мнЁ. И# трeбующымъ ўмA речE: пріиди1те, kди1те м0й хлёбъ, и3 пjйте віно2, є4же раствори1хъ вaмъ. Њстaвите безyміе, и3 жи1ви бyдете: и3 взыщи1те рaзума, да поживетE: и3 и3спрaвите рaзумъ въ вёдэніи. Наказyzй ѕлhz пріи1метъ себЁ безчeстіе, њбличazй же нечести1ваго њпор0читъ себE: њбличeніе бо нечести1вому р†ны є3мY. Не њбличaй ѕлhхъ, да не возненави1дzтъ тебE: њбличaй премyдра, и3 возлю1битъ тS. Дaждь премyдрому винY, и3 премyдршій бyдетъ: сказyй првdному, и3 приложи1тъ пріимaти. Начaло премyдрости, стрaхъ гDень, и3 совётъ с™hхъ, рaзумъ: разумёти бо зак0нъ, п0мысла є4сть бlгaгw. Си1мъ бо џбразомъ мн0гое поживeши врeмz, и3 приложaтсz тебЁ лёта животA.

Ѓще и3зв0литъ настоsтель пёти літjю, на џной стіхи6ры:

Глaсъ №:

Собрaвшесz днeсь, брaтіе, на молeбное пэснопёніе пред8 џбразомъ бGом™ре скоропослyшницы, дух0вное торжество2 состaвимъ и3 бlгодaть незави1стную почерпeмъ t неистощи1магw и3ст0чника даровaній. Бlгaz бо м™рь сyщи всебlгaгw бGа нaшегw бGопод0бными сіsетъ чудесы2, стр†сти и3 болBзни и3сцэлsетъ, въ м0ри и3 на сyши сп7сaетъ съ вёрою къ нeй прибэгaющыz.

Глaсъ в7:

Ћже всёмъ ўд0бь послyшнаz въ ск0рби и3 въ печaли ск0рw помогaющаz призывaющымъ тS t души2 нел0жнw, ўмилосeрдитисz потщи1сz, вLчце, и3 заступи2 рабы6 тво‰, и3збавлsющи нaсъ t бёдъ моли1твами твои1ми.

Глaсъ G:

БGоизбрaннаz приснодв7о, б9eственныхъ дарHвъ сокр0вище, мjра предстaтельнице, ск0раz молsщихсz послyшательнице, не лиши2 нaсъ щедр0тъ твои1хъ и3 прошє1ніz н†ша ўскори2 и3сп0лнити во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ з7:

Млcтива, бlгопребhтна и3 скоропослyшна нaмъ, гпcжE, kви1сz, призывaющымъ б9eственную твою2 бlгодaть во всёхъ, случaющихсz нaмъ: всю1 бо надeжду дyшъ нaшихъ возложи1хомъ къ тебЁ, бlгосeрдой, и3 во всёхъ ўповaемъ на пр0мыслъ тв0й, ты2 и3 бyдущіz нaсъ слaвы, и3 животA б9eственнагw спод0би.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7:

Пріиди1те, вёрніи, восхвaлимъ приснодв7у бGор0дицу: рaдуйсz, глаг0люще, ківHте прес™hй и3 всесвётлаz ски1ніz цRS цReй, хrтA, бGа нaшегw: рaдуйсz, ѓгGлwвъ ўдивлeніе и3 слaво: рaдуйсz, земнор0дныхъ похвало2 и3 весeліе, сп7сaющаz въ ми1рэ дyшы нaшz.

Стjхъ: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

Рaдуйсz, бlгословeннаz въ женaхъ, прароди1тельскіz клsтвы разрэшeніе и3 њ всёмъ мjрэ ўмилостивлeніе: рaдуйсz, хrтіaнъ тeплое предстaтельство и3 ўслhшательнице ск0раz молsщихсz къ тебЁ съ вёрою: рaдуйсz, покр0ве и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.

Рaдуйсz, гпcжE всеми1лостиваz, живон0сный и3ст0чниче, струи2 щедр0тъ точaщій вBрнымъ: рaдуйсz, ґfHна твeрдое њграждeніе, и4нокwвъ настaвнице и3 промышлeніе: рaдуйсz, всёхъ п0моще, рaдосте и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Слaва и3 нhнэ, глaсъ }:

Q, мн0гихъ твои1хъ чудeсъ, бGоблагодaтнаz, содёланныхъ џбразомъ твои1мъ, скоропослyшнице! Всsкъ бо, притeкшій къ тебЁ съ вёрою, не tи1де t ли1ка твоегw2 т0щъ и3 не ўслhшанъ: слэпjи ў с™hz твоеS їкHны прозрёша, хромjи, разслaбленніи и3 глусjи и3сцэли1шасz, безчaдіz, плёна, прyжіz, треволнeніz морскaгw и3 и3нhхъ бёдъ и3 недyгwвъ и3збaвила є3си2 призывaющихъ тS, м™рь всещeдрагw бGа нaшегw, подаю1щагw нaмъ тоб0ю вeлію ми1лость.

Тропaрь, глaсъ д7:

Къ бGор0дицэ притецeмъ, сyщіи въ бэдaхъ, и3 с™ёй їкHнэ є3S нhнэ припадeмъ, съ вёрою зовyще и3зъ глубины2 души2: ск0рw нaше ўслhши молeніе, дв7о, ћкw скоропослyшница нарeкшаzсz. Тебe бо раби2 твои2 въ нyждахъ гот0вую пом0щницу и4мамы.

На ќтрени. По №-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ в7:

ВчерA воспЁ с™az цRковь соб0ръ нбcныхъ си1лъ, бlги1хъ покрови1телей нaшихъ: днeсь поeмъ пёснь тебЁ, всепётой бGор0дицэ, мjра держaвному покр0ву, и3 прославлsемъ рaдостнw бlгость твою2. Со безпл0тными u5бо моли1сz во є4же сп7сти1сz нaмъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ G:

Ћкw многосвётлаz лунA, показaсz въ чcтнёй nби1тели ґрхaгGлwвъ с™az їкHна твоS, дв7о скоропослyшнице: свэти1ши бо бlгодaтію чудeсъ въ н0щи бёдъ сyщымъ и3 ск0рую п0мощь подаeши во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

На полmелeи величaніе:

Величaемъ тS, прес™az дв7о, и3 чти1мъ џбразъ тв0й с™hй, и4мже т0чиши и3сцэлє1ніz всBмъ съ вёрою притекaющымъ.

Pал0мъ и3збрaнный: Помzни2, гDи, давjда.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }:

Благоговёйнw њбстоsще чcтнhй џбразъ м™ре свёта, мwли1твы є4й ћкw всебlг0й скоропослyшницэ ўсeрднw принесeмъ. Сію1 бо нб7о њдушевлeнное чlвэколю1біемъ гDь содёла, и3зливaz т0ю, ћкw д0ждь, дaры сво‰ во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ з7:

Прошє1ніz и3сп0лни рабHвъ твои1хъ, тебE, прес™az дв7о, съ вёрою призывaющихъ. T вс‰кіz ск0рби, недyгwвъ и3 њѕлоблeніz всёхъ нaсъ свободи2, да благодaрственнw воспэвaемъ тS, ск0рую молsщихсz ўслhшательницу, подаю1щую вBрнымъ вeлію ми1лость.

Канw6на двA.

КанHнъ №-й, творeніе прпdбнагw нікоди1ма свzтог0рца. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ, ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Чудeсъ твои1хъ бжcтвенныхъ мн0жество благохвали1ти предпринимaz, тS молю2, дв7о, t сeрдца, скоропослyшнице, бlгодaть подaждь ми2.

Кто2 не и3зуми1тсz твоегw2 џбраза чудесє1мъ, дв7о, t негH бо служи1телю трапeзы возгласи1ла є3си2 три1жды, скоропослyшница нарeкшисz.

Кaкw чудодэsніе твоE и3зрещи2 возмогY, nтрокови1це, тh бо прeжде непок0рнаго и4нока без8o1чна содёлала є3си2 и3 пaки сего2 ўстр0ила є3си2 ви1дzща.

Рaдуйсz, сщ7eннаz nби1тель дохіaрскаz: тh бо и4маши всёхъ гпcжY предстaтельницу и3 покр0въ, ћкоже самA nнA ћснw возвэсти2.

Другjй канHнъ, глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

М™и присносyщнагw свёта и3 џ§іz премyдрости, ўмудри2 неразyміе моE и3 просвэти1 мz на пёніе и3 моли1тву пред8 с™0ю їкHною твоeю, скоропослyшнице

Њбрётшіи сокр0вище рaдуютсz, тёмже и3 мы2, и3мyще тS, всецRи1це, милосeрдіz сокр0вище нбcное и3 неиждивaемое, воспэвaемъ, рaдующесz, тво‰ чудесA.

ЛицY твоемY, предречE давjдъ, пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи: и3сполнsющусz семY, вкyпэ съ богaтыми и3 мы2, добродётельми ўб0зіи, м0лимсz тебЁ, дв7о, пред8 ли1комъ твои1мъ.

Ћкоже џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, тaкw џчи нaши ўстрэмлeни сyть къ тебЁ и3 къ џбразу твоемY, всебlгaz вLчце, д0ндеже ўщeдриши рабы6 тво‰.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Безчaдныхъ бlгочaдныхъ ты2, марjе, показaла є3си2 и3 непл0дныхъ жeнъ содёлала є3си2, скоропослyшнице, веселsщихсz њ чaдэхъ. Кто2 ќбw не и3зуми1тсz, дв7о, вели1чію твоемY;

Булгaріz проповёдуетъ твоегw2 џбраза чудесA, q скоропослyшнице, вост0къ же и3 зaпадъ. И#ст0чникъ бо содёлаласz є3си2, точaщій бlгодaти всёмъ призывaющымъ и4мz твоE.

Рaка болёзнь t руки2 и3счезaетъ честнhz жены2, дв7о, посэщeніемъ твои1мъ, тёмже стрaждущаz, t недyга свободи1вшисz, рaдующисz, проповёда благодaрствєннаz.

Чyднw ўкраси1сz їкHна твоS, скоропослyшнице, и3 пaче лучeй с0лнечныхъ њсвэщaетъ всёхъ бlгодaтію твоeю, пречcтаz. Кто2 u5бо восхвaлитъ тS, на нб7си2 и3 на земли2 слaвимую!

И$нъ.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себE совокyпльшыz, дух0внw ўтверди2, въ б9eственнэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Воззри2 твои1ми nчесы2, мRjе, и3 ви1ждь бlгоутр0бнw пред8 їкHною твоeю предстоsщихъ и3 тS съ вёрою призывaющихъ, и3 ўслhши си1хъ, скоропослyшнице.

Крёпость дaруй нaмъ, чcтаz, да твори1мъ в0лю сн7а твоегw2 со стрaхомъ и3 люб0вію, ўкрэплsеши бо рабы6 тво‰ ћкw м™рь всеси1льнагw бGа нaшегw.

Страстьми2 бори1міи и3 неви1димыми сёzтелzми ѕHлъ, при1снw нуждaемсz въ твоeй, вLчце, неwбори1мой п0мощи, є3sже не лиши2 нaсъ, бGоблагодaтнаz.

Сп7си1тельный щи1тъ подaждь нaмъ, гпcжE, твоE держaвное заступлeніе, и4мже началоѕл0бнагw побэждaюще кwвaрства, вэнцє1въ слaвы спод0бимсz.

Катавaсіа: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себE совокyпльшыz, дух0внw ўтверди2, въ б9eственнэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

По G-й пёсни сэдaленъ:

ВLчцу тS мjра вёмы, мRjе всепётаz, ћкw родилA є3си2 нaмъ всёхъ творцA, сп7си1телz мjра, и4же и3 прослaви тебE, пречcтую м™рь свою2, подаS тоб0ю бlгодaть и3 ми1лость чтyщымъ тS и3 молsщымсz тебЁ, бGор0дице.

Слaва и3 нhнэ, т0йже.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰ и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Во всёхъ концёхъ чудотв0рный тв0й џбразъ прослaвисz, и3 нhнэ вси2 ўстaми скоропослyшницу произн0сzтъ.

И# во снЁ, всецRи1це, и3 ћвэ, скоропослyшнице, kвлszсz, чудесA совершaеши въ мjрэ пресл†внаz.

Кто2 твоE, дв7о, и4мz въ нyждэ всsкой призывaше, и3 ск0рw тогw2 не ўслhшала є3си2, ћкw скоропослyшница сyщаz;

Бlжeнна є3си2 дохіaрскаz nби1тель слaвнаz, їкHною бо њбогати1ласz є3си2 скоропослyшницы всечестн0ю.

И$нъ.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ преб9eственный, нетлённою длaнію и3 сп7сE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Припaдаz ко с™ёй їкHнэ твоeй, дв7о, вопію1 ти t сeрдца сокрушeнна: не попусти1 ми поги1бнути, всемлcтиваz гпcжE, житіE моE во грэсёхъ и3жди1вшему.

Грэхолюби1въ сhй, ўдали1хсz, вLчце, сн7а твоегw2, и3 лишeнъ є4смь дерзновeніz къ немY. Тёмже къ покаsнію мS напрaвивъ, спод0би получи1ти, є4же погуби1хъ.

БGоизбрaннаz nтрокови1це, въ рунЁ њрошeнномъ предви1дэннаz, њкропи2 рос0ю бlгодaти и3зс0хшую зeмлю сeрдца моегw2 и3 благопл0дну содёлай дyшу мою2.

Рaдуйсz, бGоневёсто, добродётельми, ћкw р‰сны златhми, преукрaшеннаz: рaдуйсz, сосyде мЂра, и4мже врачyютсz зовyщіи: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Катавaсіа: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ преб9eственный, нетлённою длaнію и3 сп7сE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелBніи твои1ми, гDи, и3 мhшцею твоeю выс0кою тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.

Кaкw на тв0й пречcтый џбразъ ѓзъ, недост0йный, воззрю2, скоропослyшнице, нечи1стыми nчесы2 мои1ми.

М0ре и3 землS, всецRи1це, твоеS їкHны чудесA проповёдуютъ: твои1хъ бо бlгодaтей сі‰ nбоS наслади1шасz.

Тaтz kвлsеши, пёнzзи похи1тивша бли1жнzгw, м™еродв7о, и3 возвращaеши прaвэднw сі‰ и3мyщему.

Что2 воздади1мъ тебЁ, всебlгaz, за бlгодaть мн0гую, ю4же kви1ла є3си2 нaмъ, даровaвъ їкHну твою2, богaтство сщ7eнное.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Нёсть, всемлcтиваz гпcжE, таковaгw, и4же бы лиши1сz щедр0тъ твои1хъ, прибёгъ съ вёрою къ твоемY бlгоутр0бію. Тёмже прилёжнw м0лимъ тS: спод0би и3 нaсъ грёшныхъ ми1лости твоеS.

Ўмилостивлeніе њ всёмъ мjрэ сyщаz, ўмоли2, дв7о, сн7а твоего2, всёхъ судію2, да не помzнeтъ грэхHвъ нaшихъ, и3 да и3збaвимсz тоб0ю всsкагw прещeніz є3гw2, находsщагw на лю1ди согрэши1вшыz.

Примири1телz всsческихъ р0ждшаz, всем0щнымъ предстaтельствомъ твои1мъ, вLчце, ўмиротвори2 нaсъ къ немY, къ бли6жнимъ и3 къ себЁ сами1мъ, ћкw воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Катавaсіа: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Ћкw любвеwби1льнаz м™рь ћвльшисz, призывaла є3си2 џтрока къ себЁ, д0ндеже и3збaвила є3си2 t руки2 разб0йникwвъ, м™родв7о. Но да њбрэтeмъ тS и3 мы2, м™рь любвеwби1льную.

Не и4мамы раби2 твои2 и3н0гw, рaзвэ тебє2, предстaтельства и3 покр0ва. Тёмже, чcтаz, t сeрдца вопіeмъ: всsкіz бэды2 свободи2 стaдо твоE и3 вёрныхъ, къ тебЁ прибэгaющихъ.

Ћкоже спаслA є3си2 t морскjz бyри призвaвшихъ б9eственное и4мz твоE, тaкw и3 нaсъ t чyвственнагw крушeніz и3 мhсленнагw, дв7о, сп7си2 и3 въ ти6хіz прист†нища сп7сeніz ўпрaви.

Ми1ръ тS прибёжище стzжA и3 сп7сeніе: тёмъ, чcтаz, къ честнёй твоeй їкHнэ tвсю1ду притекaютъ лю1діе, и3 вси2 ск0рw и5хъ слyшающую њбрэтaютъ тS.

И$нъ.

Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечcтн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGом™ре, пріиди1те, рукaми восплeщимъ: t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Ты2 рабHвъ твои1хъ ўтэшeніе, всебlжeннаz, ты2 свётъ, ўдобрeніе и3 надeжда сп7сeніz: ты2 ќбw промышлeніемъ твои1мъ всsкіz нyжды и3 ск0рби и3збaви нaсъ.

Вёдущи нeмwщи нaшz, бGороди1тельнице, восполнsй дух0вную и3 вещeственную скyдость нaшу, да подаю1щаго нaмъ тоб0ю вс‰ бlгaz бGа слaвимъ.

Не њстaви нaсъ, всещeдраz, внегдA њскудэвaти крёпости нaшей, не tступи2 t ўповaющихъ на тS во и3сх0дэ, и3 по и3сх0дэ kви2 нaмъ бlгости твоеS си1лу.

Пребlгословeннаz мRjе, кни1га б9іz запечатлeннаz, въ кни1зэ животA вёчнагw написaтисz нaмъ спод0би, да t тебє2 р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Катавaсіа: Б9eственное сіE и3 всечтcн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGом™ре, пріиди1те, рукaми восплeщимъ: t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Кондaкъ, глaсъ }:

Въ м0ри житeйстэмъ њбуревaеміи, треволнeнію подпaдаемъ страстeй и3 и3скушeній. Подaждь u5бо нaмъ, гпcжE, рyку п0мощи, ћкоже петр0ви сн7ъ тв0й, и3 ўскори2 t бёдъ и3збaвити ны2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице.

Јкосъ: И#дёже њсэни1тъ бlгодaть твоS, вLчце, тaмw недyжніи здрaви бывaютъ, бёдствующіи во бlгополyчіе прих0дzтъ, и3 всsкъ скорбsщій рaдости и3сполнsетсz. Тёмже бlгодaтію твоeю њсэни2 и3 нaсъ, сицев†z р†достнаz тебЁ глаг0лющихъ: рaдуйсz, бGоблагодaтнаz, непристyпнагw б9ествA селeніе: рaдуйсz, с™az трапeзо, хлёбомъ жи1зни нaсъ снабдэвaющаz: рaдуйсz, мЂро многоцeнное, њбlгоухaющее вёрныхъ: рaдуйсz, мaслино, є3лeемъ милосeрдіz нaсъ ўмащaющаz: рaдуйсz, неистощи1мое сокр0вище дарHвъ: рaдуйсz, приснотекyщій и3ст0чниче чудeсъ: рaдуйсz, њби1димыхъ заступлeніе: рaдуйсz, њбуревaемыхъ бlгоути1шное пристaнище: рaдуйсz, глухи1хъ слhшаніе и3 свёте слэпhхъ: рaдуйсz, разслaбленныхъ ўкрэплeніе: рaдуйсz, свобождeніе плэнeнныхъ: рaдуйсz, мjра всегw2 ўповaніе: рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Слэпы6мъ даровaла є3си2 дёйствіе nчесє1мъ, дв7о, є4же ви1дэти, но и3 нaшz зBницы души2 и3 тэлесE просвэти2, да поeмъ при1снw вєли1чіz тво‰.

Глухи6мъ слhшаніе даровaла є3си2, мRjе скоропослyшнице, но и3 нaсъ всёхъ tвeрзи ўшесA души2 и3 тэлесE, ћкw да поeмъ при1снw вєли1чіz тво‰.

Ћкоже дрeвле t пругHвъ и3збaвила є3си2 прибёгшихъ къ тебЁ, пречcтаz, тaкw и3 нaсъ t си1хъ и3 всsкагw врeда и3збaви, да поeмъ при1снw вєли1чіz тво‰.

Ћкw и3спрaвила є3си2 прeжде разслaбленнаго, тaкw и3 нaсъ, по nбою2 разслaбленныхъ, тeплымъ твои1мъ предстaтельствомъ и3спрaви, да поeмъ при1снw вєли1чіz тво‰.

И$нъ.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Настaвнице ко сп7сeнію рабHвъ твои1хъ, души2 тричaстное, гпcжE, и3спрaви, да бlгодaти безстрaстіz спод0бльшесz, поeмъ: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Желaтельную си1лу души2 къ б9eственному рачeнію напрaви, да т0ю бGа всецёлw возлю1бимъ и3 къ немY при1снw стреми1мсz, ћкw всебlжeнному желaній крaю.

Ћростную си1лу души2 помози2 нaмъ, дв7о, њбращaти на неви6димыz враги2 сп7сeніz нaшегw и3 сп7си1тельныz любвE и3сп0лни сердцA н†ша къ бли6жнимъ и3 къ бGу.

Словeсное души2 къ бGоуг0дному созерцaнію воскрыли2, вLчце, бGопроти1вныхъ помышлeній и3збавлsющи, и3 всёхъ нaсъ благ0е мhслити, глаг0лати и3 твори1ти ўкрэпи2.

Катавaсіа: Не послужи1ша твaри богомyдріи пaче создaвшаго, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz, пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ в0и ѓгGльстіи, хвали1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

T всsкихъ болёзней, скоропослyшнице, нaсъ и3збaви, ћкоже t си1хъ мн0гихъ и3збaвила є3си2.

ЇкHна тво‰, дв7о, показaсz и3ст0чникъ чудeсъ, t негHже жaждущіи снабдэвaютсz и3з8oби1льнw.

Поги1бшаго ты2 kвлsеши, гпcжE, и3 подаeши рaдость њбрётшымъ. К0ль мн0гаz є4сть џбраза твоегw2 бlгодaть.

Повелёнію твоемY, вLчце, повинyютсz вс‰ стіхjи, t ни1хже врeда да и3збавлsеши тS призывaющихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроки бlгочєсти1выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw nбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Пaжить плодон0сну њбрэтaетъ стaдо под8 твои1мъ бGом™и, ўправлeніемъ, и3 душетлённіи в0лцы не мHщны расхи1тити словeсныхъ nвeцъ, храни1мыхъ бlгодaтію сн7а твоегw2 и3 бGа.

Бlжeнъ человёкъ, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 t тебє2, бGоневёсто, при1снw бо полагaетъ таковhй восхождє1ніz въ сeрдцэ своE. Д0ндеже ќзритъ себE сп7сeнна и3 воспоeтъ: гDа п0йте дэлA и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Седмисвёщный свэти1льниче, седмію2 дарaми д¦а свэтsщій, спод0би и3 нaмъ ўкраси1тисz дух0вными плодaми, да, ўщeдренніи чрез8 тебE бGомъ, поeмъ: гDа п0йте дэлA и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Горо2 б9іz, въ нeйже благоволи2 жи1ти бGъ, моли1сz къ немY њ нaсъ, да п0мощію є3гw2 благ0е творsще, спод0бимсz ўзрёти преми6рныz г0ры и3 тaмw пёти: гDа п0йте дэлA и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Катавaсіа: Џтроки бlгочєсти1выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw nбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Вои1стинну бGор0дицу тS и3сповёдуемъ, сп7сeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.

Собери1тесz ўсeрднw въ nби1тель бжcтвенную ґрхaгGлwвъ, болsщіи: врaчь бо въ нeй пребывaетъ безмeздный.

Сщ7eннаz їкHна твоS другaz показaсz силоaмскаz купeль, дв7о, њчищaющаz и3 цэлsщаz болёзни души2 и3 тэлесE.

Воспламенsетъ мS рачeніе зрёти твоегw2 џбраза благодaтную лёпоту, и3 насыщeніz не и4мамъ величaти тS!

Да ўви1жду тS, всебlгaz скоропослyшнице, во врeмz смeрти ўтэшaющую мS и3 зрaки дeмwнwвъ tгонsющую.

И$нъ.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное торжество2 бGом™ре, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бGор0дице, чcтаz приснодв7о.

Помzни2, гпcжE, рабы6 тво‰, люб0вію слaвzщыz тS, ўслhши молsщихсz къ тебЁ и3 моли1твами твои1ми благоувётлива нaмъ содёлай сн7а твоего2 и3 бGа здЁ и3 на стрaшномъ судЁ є3гw2, всебlжeннаz бGор0дице, чcтаz приснодв7о.

Рaдосте ѓгGлwвъ и3 человёкwвъ, свобHдны нaсъ печaлей житeйскихъ сотвори2 и3 ходaтайствомъ твои1мъ нескончaемыхъ мyкъ и3збaви, да врeменныхъ и3 вёчныхъ бёдъ тоб0ю и3збhвше, вопіeмъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бGор0дице, чcтаz приснодв7о.

Ви1димw пред8 џбразомъ твои1мъ предстоsще, неви1димw же къ тебЁ, њдеснyю сн7а твоегw2 стоsщей, ќмъ возводsще, м0лимтисz прилёжнw: спод0битисz нaмъ рaйскагw блажeнства ўмоли2, всебlжeннаz бGор0дице, чcтаz приснодв7о.

Бlгaгw цRS бlгaz м™и, њсэни1 ны неwбори1мымъ покр0вомъ твои1мъ, всебlжeннаz бGор0дице, чcтаz приснодв7о.

Катавaсіа: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaюще сщ7eнное торжество2 бGом™ре, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бGор0дице, чcтаz приснодв7о.

Свэти1ленъ: Зрsщіи тS нhнэ на їкHнэ съ предвёчнымъ младeнцемъ, пр0симъ тебE, бGоневёсто: не лиши2 нaсъ и3 въ бyдущемъ вёцэ всебlжeннагw лицезрёніz твоегw2 и3 воплоти1вшагwсz t тебЁ сн7а б9іz, да со благоугоди1вшими є3мY и4мz є3гw2 и3 твоE величaемъ.

На хвали1техъ стіхи1ры, глaсъ є7:

Ди6вна дэлA тво‰, гDи! Прес™yю м™рь твою2 даровaлъ є3си2 безпомHщнымъ ск0рую пом0щницу, си1льную защи1тницу беззащи6тнымъ и3 предстaтельство тeплое безtвBтнымъ: предстоs бо тебЁ, всёхъ вLцэ, м0литсz при1снw њ всёхъ нaсъ.

К0е дост0йное благодарeніе принесeмъ ти2, бGоизбрaннаz приснодв7о, за мн0жество дарHвъ твоегw2 милосeрдіz, kвлsемагw съ вёрою къ тебЁ прибэгaющымъ, недyги бо дyшъ и3 тэлeсъ врачyеши и3 и3збавлsеши t бёдъ, молsщисz бGу при1снw њ всёхъ нaсъ.

Держaвнаz вLчце мjра, назирaющаz сyщихъ въ горЁ твоeй и3 повсю1ду вёрныхъ ћкw взбрaннаz прави1тельница, не престaй бlгоутр0бнw промышлsти њ рабёхъ твои1хъ и3 вс‰ благ†z нaмъ низпосылaти, врeмєннаz же и3 вBчнаz, и3 моли1сz бGу при1снw њ всёхъ нaсъ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ G:

Свётелъ прешeдшій прaздникъ, њзарeнный слaвою ґрхістрати1гwвъ, рaдостенъ днeшній, свэтsсz бlгодaтію ѓгGлwмъ говёйнагw џбраза бGом™ре и3 на рукaхъ є3S держи1магw вседержи1телz. Ћкоже бо џнъ речE нaмъ: проси1те, и3 дaстсz вaмъ, тaкw и3 всебlгaz м™рь є3гw2 повелЁ прибэгaти къ нeй во всsкой нyждэ и3 nбэщA ск0рw слyшати со благоговёніемъ молsщихсz пред8 с™0ю є3S їкHною, ю4же и3 прослaви чудесы2 мн0гими, подаю1щи вёрнымъ вeлію ми1лость.

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи. Бlжє1нны №-гw канHна, пёснь G-z, и3 в7-гw, пёснь ѕ7-z.

Прокjменъ, Ґпcлъ, Е#ђліе и3 Причaстенъ бGор0дицы.

 

Знайшли помилку