...
Мінея Місячна,  Листопад

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Листопад

← В 8-й день В 10-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 9-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Празднество Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди Афо́нския чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя Скоропослу́шница

На Вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:

Днесь любо́вию пра́зднующе Богоро́дице,/ честно́му образу Ея́ поклони́мся/ и те́пле возопии́м:/ Ма́тернее дерзнове́ние к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, Де́во, иму́щи,/ испроси́ нам у Него́ проще́ние грехо́в,/ мир и ве́лию ми́лость.

Храм Божества́ су́щая,/ вмести́лище простра́нное благода́ти и милосе́рдия/ яви́лася еси́, Богоневе́сто./ Услы́ши у́бо ско́ро рабо́в Твои́х, Всеблага́я Скоропослу́шнице,/ и пода́ждь скорбя́щим утеше́ние,/ бе́дствующим от бед избавле́ние,/ боля́щим здра́вие/ и всем ве́рным ве́лию ми́лость.

При́зри с Небесе́, Богоро́дице,/ на предстоя́щия пред свято́ю ико́ною Твое́ю/ и Тебе́ с ве́рою призыва́ющия/ и благода́ть Твою́ ниспосли́ нам,/ да богоуго́дно по́прище жи́зни на́шея пре́йдем/ и да сподо́бимся Твои́м хода́тайством/ от Сы́на Твоего́ прия́ти ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 4:

Весели́ся, Дохиа́рская оби́тель Арха́нгелов,/ ра́дуйтеся, су́щии во Афо́не и повсю́ду, ве́рнии:/ о́бщая бо всех Засту́пница/ восхоте́ бы́ти ско́рая моля́щихся Услы́шательница/ вели́кия ра́ди Своея́ ми́лости.

Прите́кше под кров крил Небе́сных во́инств Архистрати́гов,/ притеце́м и под кров Небесе́ и земли́ Влады́чицы,/ благоутро́бно бо прие́млет и скоро́ вне́млет проше́нием,/ я́ко Всеблага́я Скоропослу́шница,/ к о́бразу Ея́ со благогове́нием прибега́ющих/ вели́кия ра́ди Своея́ ми́лости.

Богоизбра́нная Де́во Всецари́це,/ и́ноков необори́мый покро́ве/ и всех христиа́н непосты́дное прибе́жище,/ храни́ жре́бий Твой,/ Русь и вся гра́ды,/ ве́си и оби́тели правосла́вныя/ невреди́мы от враг ви́димых и неви́димых,/ и всех нас заступи́/ и спаси́ вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Сла́ва, и ны́не, глас 7:

Егда́ трапеза́рь Дохиа́рский Нил лиши́ся зре́ния/ за е́же не вня́ти гла́су Твоему́, Пречи́стая,/ и принесе́ Тебе́ покая́ние пред свято́ю ико́ною Твое́ю,/ благоволи́ла еси́ рещи́ ему́:/ о и́ноче, услы́шася моле́ние твое́ ко Мне,/ бу́ди проще́н и зряй, я́ко и пре́жде,/ возвести́ же и про́чим подвиза́ющимся отце́м и собра́тиям твои́м,/ я́ко Аз есмь Ма́терь Бо́га Сло́ва/ и свяще́нныя оби́тели Арха́нгелов по Бо́зе покро́в,/ и по́мощь, и держа́вное предста́тельство,/ промышля́ющая о ней, я́ко Взбра́нная Прави́тельница./ И впредь и́ноцы да прибега́ют ко Мне во вся́кой их ну́жде,/ и ско́ро и́мам слу́шати их/ и всех, со благогове́нием прибега́ющих ко Мне правосла́вных христиа́н,/ се бо Скоропослу́шница нарица́юся.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго,/ и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа́ та́мо,/ за́йде бо со́лнце,/ и взя́т от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа́ на ме́сте о́ном; и сон ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и нисхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней, и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся,/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю́, и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки./ И возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я, и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може аще по́йдеши./ И возвращу́ тя в зе́млю сию,/ яко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, е́лика глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна́ своего́ и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но до́м Бо́жий,/ и сия́ врата́ небе́сная.

Проро́чества Иезекии́лева чте́ние: (гла́вы 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего, и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут, и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их:/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ Ела́мских врат вни́дет, и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му,/ и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом,/ и утверди́ столпо́в седмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же е́сть безу́мен, да уклони́тся ко мне,/ и тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те мой хлеб, и пи́йте вино́,/ е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ние бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́:/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет:/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день, и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н – по́мысла есть блага́го,/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

А́ще изво́лит настоя́тель пе́ти литию́, на о́ной стихи́ры:

Глас 1:

Собра́вшеся днесь, бра́тие, на моле́бное песнопе́ние/ пред о́бразом Богома́тере Скоропослу́шницы,/ ду́ховное торжество́ соста́вим/ и благода́ть незави́стную почерпе́м/ от неистощи́маго исто́чника дарова́ний./ Благая́ бо Ма́терь су́щи Всеблага́го Бо́га на́шего/ Богоподо́бными сия́ет чудесы́,/ стра́сти и боле́зни исцеля́ет,/ в мо́ри и на су́ши спаса́ет/ с ве́рою к Ней прибега́ющия.

Глас 2:

Я́же всем удо́бь послу́шная в ско́рби/ и в печа́ли ско́ро помога́ющая/ призыва́ющим Тя от души́ нело́жно,/ умилосе́рдитися потщи́ся, Влады́чице,/ и заступи́ рабы́ Твоя́,/ избавля́ющи нас от бед моли́твами Твои́ми.

Глас 3:

Богоизбра́нная Присноде́во,/ Боже́ственных даро́в сокро́вище,/ ми́ра Предста́тельнице,/ ско́рая моля́щихся Послу́шательнице,/ не лиши́ нас щедро́т Твои́х/ и проше́ния на́ша ускори́ испо́лнити/ во спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас 7:

Ми́лостива, Благопребы́тна и Скоропослу́шна нам, Госпоже́, яви́ся,/ призыва́ющим Боже́ственную Твою благода́ть/ во всех, случа́ющихся нам:/ всю бо наде́жду душ на́ших возложи́хом к Тебе́, Благосе́рдой,/ и во всех упова́ем на про́мысл Твой,/ Ты и бу́дущия нас сла́вы,/ и живота́ Боже́ственнаго сподо́би.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5:

Прииди́те, ве́рнии,/ восхва́лим Присноде́ву Богоро́дицу,/ ра́дуйся,– глаго́люще,– киво́те пресвяты́й/ и всесве́тлая ски́ния Царя́ царе́й, Христа́, Бо́га на́шего;/ ра́дуйся, А́нгелов удивле́ние и сла́во;/ ра́дуйся, земноро́дных похвало́ и весе́лие,/ спаса́ющая в ми́ре ду́ши на́ша.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Ра́дуйся, Благослове́нная в жена́х,/ прароди́тельския кля́твы разреше́ние/ и о всем ми́ре умилостивле́ние;/ ра́дуйся, христиа́н те́плое предста́тельство/ и услы́шательнице ско́рая моля́щихся к Тебе́ с ве́рою;/ ра́дуйся, покро́ве и спасе́ние душ на́ших.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Ра́дуйся, Госпоже́ всеми́лостивая,/ живоно́сный исто́чниче,/ струи́ щедро́т точа́щий ве́рным;/ ра́дуйся, Афо́на тве́рдое огражде́ние,/ и́ноков наста́внице и промышле́ние;/ ра́дуйся, всех по́моще,/ ра́досте и спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

О, мно́гих Тво́их чуде́с, Богоблагода́тная,/ соде́ланных о́бразом Твои́м, Скоропослу́шнице!/ Всяк бо, прите́кший к Тебе́ с ве́рою,/ не оты́де от ли́ка Твоего́ тощ и не услы́шан:/ слепи́и у святы́я Твоея́ ико́ны прозре́ша,/ хроми́и, разсла́блении и глуси́и исцели́шася,/ безча́дия, пле́на, пру́жия,/ треволне́ния морска́го и ины́х бед и неду́гов/ изба́вила еси́ призыва́ющих Тя,/ Ма́терь Всеще́драго Бо́га на́шего,/ подаю́щаго нам Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Тропа́рь, глас 4:

К Богоро́дице притеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не припаде́м,/ с ве́рою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́ро на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоропослу́шница наре́кшаяся./ Тебе́ бо раби́ Твои́ в ну́ждах/ гото́вую Помо́щницу и́мамы.

На У́трени

По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 2:

Вчера́ воспе́ Свята́я Це́рковь собо́р Небе́сных Сил,/ благи́х покрови́телей на́ших;/ днесь пое́м песнь Тебе́, Всепе́той Богоро́дице, ми́ра держа́вному покро́ву,/ и прославля́ем ра́достно бла́гость Твою́./ Со Безпло́тными у́бо моли́ся во е́же спасти́ся нам.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 3:

Я́ко многосве́тлая луна́,/ показа́ся в честне́й оби́тели Арха́нгелов свята́я ико́на Твоя́, Де́во Скоропослу́шнице:/ свети́ши бо благода́тию чуде́с в нощи́ бед су́щим/ и ско́рую по́мощь подае́ши во спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На полиеле́и велича́ние:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чти́м о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем, с ве́рою притека́ющим.

Псалом избра́нный: Помяни́, Го́споди, Дави́да:

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Благогове́йно обстоя́ще честны́й о́браз Ма́тере Све́та,/ моли́твы Ей я́ко Всеблаго́й Скоропослу́шнице усе́рдно принесе́м./ Сию́ бо Не́бо одушевле́нное человеколю́бием Госпо́дь соде́ла,/ излива́я То́ю, я́ко дождь, да́ры Своя́ во спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 7:

Проше́ния исполни́ рабо́в Твои́х,/ Тебе́, Пресвята́я Де́во, с ве́рою призыва́ющих./ От вся́кия ско́рби, неду́гов и озлобле́ния всех нас свободи́,/ да благода́рственно воспева́ем Тя,/ ско́рую моля́щихся Услы́шательницу,/ подаю́щую ве́рным ве́лию ми́лость.

Кано́на два. Кано́н пе́рвый, творе́ние преподо́бнаго Никоди́ма Святого́рца. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с:Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Чуде́с Твои́х Боже́ственных мно́жество благохвали́ти предпринима́я,/ Тя молю́, Де́во, от се́рдца, Скоропослу́шнице,/ благода́ть пода́ждь ми.

Кто не изуми́тся Твоего́ о́браза чудесе́м, Де́во?/ От него́ бо служи́телю трапе́зы возгласи́ла еси́ три́жды,/ Скоропослу́шница наре́кшися.

Ка́ко чудодея́ние Твое́ изрещи́ возмогу́, Отрокови́це?/ Ты бо пре́жде непоко́рнаго и́нока безо́чна соде́лала еси́/ и па́ки сего́ устро́ила еси́ ви́дяща.

Ра́дуйся, свяще́нная оби́тель Дохиа́рская:/ ты бо и́маши всех Госпожу́ Предста́тельницу и покро́в,/ я́коже Сама́ Она́ я́сно возвести́.

Други́й кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с:Отве́рзу уста́ моя́:

Ма́ти Присносу́щнаго Све́та и о́тчия Прему́дрости,/ умудри́ неразу́мие мое́/ и просвети́ мя на пе́ние и моли́тву пред свято́ю ико́ною Твое́ю, Скоропослу́шнице.

Обре́тши сокро́вище ра́дуются,/ те́мже и мы, иму́ще Тя, Всецари́це,/ милосе́рдия сокро́вище Небе́сное и неиждива́емое,/ воспева́ем, ра́дующеся, Твоя́ чудеса́.

Лицу́ Твоему́, – предрече́ Дави́д, – помо́лятся бога́тии лю́дстии;/ исполня́ющуся сему́, вку́пе с бога́тыми и мы, доброде́тельми убо́зии,/ мо́лимся Тебе́, Де́во, пред ли́ком Твои́м.

Я́коже о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х,/ та́ко о́чи на́ши устремле́ни суть к Тебе́/ и к о́бразу Твоему́, Всеблага́я Влады́чице,/ до́ндеже уще́дриши рабы́ Твоя́.

Катава́сия:Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3

Ирмо́с:Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Безча́дных благоча́дных Ты, Ма́рие, показа́ла еси́/ и непло́дных жен соде́лала еси́, Скоропослу́шнице, веселя́щихся о ча́дех./ Кто у́бо не изуми́тся, Де́во, вели́чию Твоему́?

Булга́рия пропове́дует Твоего́ о́браза чудеса́, о Скоропослу́шнице,/ восто́к же и за́пад./ Исто́чник бо соде́лалася еси́,/ точа́щий благода́ти всем призыва́ющим и́мя Твое́.

Ра́ка боле́знь от руки́ исчеза́ет честны́я жены́, Де́во, посеще́нием Твои́м,/ те́мже стра́ждущая, от неду́га свободи́вшися,/ ра́дующися, пропове́да благода́рственная.

Чу́дно украси́ся ико́на Твоя́, Скоропослу́шнице,/ и па́че луче́й со́лнечных освеща́ет всех благода́тию Твое́ю, Пречи́стая./ Кто у́бо не восхва́лит Тя, на Небеси́ и на земли́ сла́вимую!

Ин. Песнь 3

Ирмо́с:Твоя́ песносло́вцы:

Воззри́ Твои́ми очесы́, Мари́е,/ и виждь благоутро́бно пред ико́ною Твое́ю предстоя́щих и Тя с ве́рою призыва́ющих,/ и услы́ши сих, Скоропослу́шнице.

Кре́пость да́руй нам, Чи́стая, да твори́м во́лю Сы́на Твоего́ со стра́хом и любо́вию,/ укрепля́еши бо рабы́ Твоя́ я́ко Ма́терь Всеси́льнаго Бо́га на́шего.

Страстьми́ бори́мии и неви́димыми се́ятелями зол,/ при́сно нужда́емся в Твое́й, Влады́чице, необори́мой по́мощи,/ ея́же не лиши́ нас, Богоблагода́тная.

Спаси́тельный щит пода́ждь нам, Госпоже́,/ Твое́ держа́вное заступле́ние,/ и́мже началозло́бнаго побежда́юще кова́рства,/ венце́в сла́вы сподо́бимся.

Катава́сия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственнеи́ Твое́и́ сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

По 3-й песни седа́лен:

Влады́чицу Тя ми́ра ве́мы, Мари́е Всепе́тая,/ я́ко родила́ еси́ нам всех Творца́, Спаси́теля ми́ра,/ И́же и просла́ви Тебе́, Пречи́стую Ма́терь Свою́,/ подая́ Тобо́ю благода́ть и ми́лость чту́щим Тя/ и моля́щимся Тебе́, Богоро́дице.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с:Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Во всех конце́х чудотво́рный Твой о́браз просла́вися,/ и ны́не вси уста́ми Скоропослу́шницу произно́сят.

И во сне, Всецари́це, и я́ве, Скоропослу́шнице, явля́яся,/ чудеса́ соверша́еши в ми́ре пресла́вная.

Кто Твое́, Де́во, и́мя в нужде́ вся́кой призыва́ше,/ и ско́ро того́ не услы́шала еси́, я́ко Скоропослу́шница су́щая?

Блаже́нна еси́ Дохиа́рская оби́тель сла́вная,/ ико́ною бо обогати́лася еси́ Скоропослу́шницы всечестно́ю.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с:Седя́й в сла́ве:

Припа́дая ко святе́й ико́не Твое́й, Де́во,/ вопию́ Ти от се́рдца сокруше́нна:/ не попусти́ ми поги́бнути, Всеми́лостивая Госпоже́,/ житие́ мое́ во гресе́х ижди́вшему.

Грехолюби́в сый, удали́хся, Влады́чице, Сы́на Твоего́,/ и лише́н есмь дерзнове́ния к Нему́./ Те́мже к покая́нию мя напра́вив,/ сподо́би получи́ти, е́же погуби́х.

Богоизбра́нная Отрокови́це, в руне́ ороше́нном предви́денная,/ окропи́ росо́ю благода́ти изсо́хшую зе́млю се́рдца моего́/ и благопло́дну соде́лай ду́шу мою́.

Ра́дуйся, Богоневе́сто, доброде́тельми, я́ко ря́сны златы́ми, преукра́шенная;/ ра́дуйся, сосу́де ми́ра, и́мже врачу́ются зову́щии:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Катава́сия: Седя́й в сла́ве на Престо́леБожества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ нетле́нною дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой ми́р пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Ка́ко на Твой пречи́стый о́браз/ аз, недосто́йный, воззрю́, Скоропослу́шнице,/ нечи́стыми очесы́ мои́ми!

Мо́ре и земля́, Всецари́це,/ Твоея́ ико́ны чудеса́ пропове́дуют:/ Твои́х бо благода́тей сия́ обоя́ наслади́шася.

Та́тя явля́еши, пе́нязи похи́тивша бли́жняго, Матероде́во,/ и возвраща́еши пра́ведно сия́ иму́щему.

Что воздади́м Тебе́, Всеблага́я, за благода́ть мно́гую,/ ю́же яви́ла еси́ нам,/ дарова́в ико́ну Твою́, бога́тство свяще́нное.

Ин. Песнь 5

Ирмо́с:Ужасо́шася вся́ческая:

Несть, Всеми́лостивая Госпоже́, такова́го,/ и́же бы лиши́ся щедро́т Твои́х, прибе́г с ве́рою к Твоему́ благоутро́бию./ Те́мже приле́жно мо́лим Тя:/ сподо́би и нас гре́шных ми́лости Твоея́.

Умилостивле́ние о всем ми́ре су́щая,/ умоли́, Де́во, Сы́на Твоего́, всех Судию́,/ да не помяне́т грехо́в на́ших,/ и да изба́вимся Тобо́ю вся́каго преще́ния Его́,/ находя́щаго на лю́ди согреши́вшия.

Примири́теля вся́ческих ро́ждшая,/ всемо́щным предста́тельством Твои́м, Влады́чице, умиротвори́ нас к Нему́,/ к бли́жним и к себе́ сами́м, я́ко воспева́ющим Тя мир подава́ющая.

Катава́сия:Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Песнь 6

Ирмо́с:Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ исполни́ся/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Яко любвеоби́льная Ма́терь я́вльшися, призыва́ла еси́ о́трока к Себе́,/ до́ндеже изба́вила еси́ от руки́ разбо́йников, Матероде́во./ Но да обрете́м Тя и мы, Ма́терь любвеоби́льную!

Не и́мамы раби́ Твои́ ино́го, ра́зве Тебе́, предста́тельства и покро́ва./ Те́мже, Чи́стая, от се́рдца вопие́м:/ вся́кия беды́ свободи́ ста́до Твое́/ и ве́рных, к Тебе́ прибега́ющих.

Я́коже спасла́ еси́ от морски́я бу́ри призва́вших Боже́ственное и́мя Твое́,/ та́ко и нас от чу́вственнаго круше́ния и мы́сленнаго, Де́во, спаси́/ и в ти́хия приста́нища спасе́ния упра́ви.

Мир Тя прибе́жище стяжа́ и спасе́ние;/ тем, Чи́стая, к честне́й Твое́й ико́не отвсю́ду притека́ют лю́дие,/ и вси ско́ро их слу́шающуто обрета́ют Тя.

Ин. Песнь 6

Ирмо́с:Боже́ственное сие́ и всечестно́е:

Ты – рабо́в Твои́х утеше́ние, Всеблаже́нная,/ Ты – свет, удобре́ние и наде́жда спасе́ния;/ Ты у́бо промышле́нием Твои́м вся́кия ну́жды и ско́рби изба́ви нас.

Ве́дущи не́мощи на́ша, Богороди́тельнице,/ восполня́й духо́вную и веще́ственную ску́дость на́шу,/ да подаю́щаго нам Тобо́ю вся блага́я Бо́га сла́вим.

Не оста́ви нас, Всеще́драя, внегда́ оскудева́ти кре́пости на́шей,/ не отступи́ от упова́ющих на Тя во исхо́де/ и по исхо́де яви́ нам бла́гости Твоея́ си́лу.

Преблагослове́нная Мари́е, кни́га Бо́жия запечатле́нная,/ в кни́зе живота́ ве́чнаго написа́тися нам сподо́би,/ да от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Катава́сия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим:/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Конда́к, глас 8:

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Всеблага́я Скоропослу́шнице.

И́кос:

Иде́же осени́т благода́ть Твоя́, Влады́чице,/ та́мо неду́жнии здра́ви быва́ют, бе́дствующии во благополу́чие прихо́дят,/ и всяк скорбя́щий ра́дости исполня́ется./ Те́мже благода́тию Твое́ю осени́ и нас, сицева́я ра́достная Тебе́ глаго́лющих:/ ра́дуйся, Богоблагода́тная, Непристу́пнаго Божества́ селе́ние;/ ра́дуйся, свята́я трапе́зо, хле́бом жи́зни нас снабдева́ющая;/ ра́дуйся, ми́ро многоце́нное, облагоуха́ющее ве́рных;/ ра́дуйся, ма́слино, еле́ем милосе́рдия нас умаща́ющая;/ ра́дуйся, неистощи́мое сокро́вище даро́в;/ ра́дуйся, приснотеку́щий исто́чниче чуде́с;/ ра́дуйся, оби́димых заступле́ние;/ ра́дуйся, обурева́емых благоути́шное приста́нище;/ ра́дуйся, глухи́х слы́шание и све́те слепы́х;/ ра́дуйся, разсла́бленных укрепле́ние;/ ра́дуйся, свобожде́ние плене́нных;/ ра́дуйся, ми́ра всего́ упова́ние;/ ра́дуйся, Всеблага́я Скоропослу́шнице.

Песнь 7

Ирмо́с:От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Слепы́м дарова́ла еси́ де́йствие очесе́м, Де́во, е́же ви́дети,/ но и на́ша зе́ницы души́ и телесе́ просвети́,/ да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Глухи́м слы́шание дарова́ла еси́, Мари́е Скоропослу́шнице,/ но и нас всех отве́рзи ушеса́ души́ и телесе́,/ я́ко да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Я́коже дре́вле от пруго́в изба́вила еси́ прибе́гших к Тебе́, Пречи́стая,/ та́ко и нас от сих и вся́каго вре́да изба́ви,/ да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Я́ко испра́вила еси́ пре́жде разсла́бленнаго,/ та́ко и нас, по обою́ разсла́бленных, те́плым Твои́м предста́тельством испра́ви,/ да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с:Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии:

Наста́внице ко спасе́нию рабо́в Твои́х,/ души́ трича́стное, Госпоже́, испра́ви,/ да благода́ти безстра́стия сподо́бльшеся, пое́м:/ препе́тый отце́в Го́сподь и Бог, благослове́н еси́.

Жела́тельную си́лу души́ к Боже́ственному раче́нию напра́ви,/ да то́ю Бо́га всеце́ло возлю́бим/ и к Нему́ при́сно стреми́мся,/ я́ко всеблаже́нному жела́ний кра́ю.

Я́ростную си́лу души́/ помози́ нам, Де́во, обраща́ти на неви́димыя враги́ спасе́ния на́шего/ и спаси́тельныя любве́ испо́лни сердца́ на́ша к бли́жним и к Бо́гу.

Слове́сное души́ к Богоуго́дному созерца́нию воскрыли́, Влады́чице,/ богопроти́вных помышле́ний избавля́ющи,/ и всех нас благо́е мы́слити, глаго́лати и твори́ти укрепи́.

Катава́сия:Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с:Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

От вся́ких боле́зней, Скоропослу́шнице, нас изба́ви,/ я́коже от сих мно́гих изба́вила еси́.

Ико́на Твоя́, Де́во, показа́ся исто́чник чуде́с,/ от него́же жа́ждущии снабдева́ются изоби́льно.

Поги́бшаго Ты явля́еши, Госпоже́,/ и подае́ши ра́дость обре́тшим./ Коль мно́гая есть о́браза Твоего́ благода́ть!

Повеле́нию Твоему́, Влады́чице, повиную́тся вся стихи́и,/ от ни́хже вре́да да избавля́еши Тя призыва́ющих.

Ин. Песнь 8

Ирмо́с:О́троки благочести́выя:

Па́жить плодоно́сну обрета́ет ста́до под Твои́м, Богома́ти, управле́нием,/ и душетле́ннии во́лцы не мо́щны расхи́тити слове́сных ове́ц,/ храни́мых благода́тию Сы́на Твоего́ и Бо́га.

Блаже́н челове́к, ему́же есть заступле́ние его́ от Тебе́, Богоневе́сто,/ при́сно бо полага́ет таковы́й восхожде́ния в се́рдце свое́м,/ до́ндеже у́зрит себе́ спасе́нна и воспое́т:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Седмисве́щный свети́льниче, седмию́ дара́ми Ду́ха светя́щий,/ сподо́би и нам украси́тися духо́вными плода́ми,/ да, уще́дреннии чрез Тебе́ Бо́гом, пое́м:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Горо́ Бо́жия, в Не́йже благоволи́ жи́ти Бог,/ моли́ся к Нему́ о нас,/ да по́мощию Его́ благо́е творя́ще,/ сподо́бимся узре́ти преми́рныя го́ры и та́мо пе́ти:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Катава́сия:О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́и́ствуемое,/ вселе́ннуювсю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с:Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем,/спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Собери́теся усе́рдно в оби́тель Боже́ственную Арха́нгелов, боля́щии:/ Врач бо в ней пребыва́ет безме́здный.

Свяще́нная ико́на Твоя́ друга́я показа́ся Силоа́мская купе́ль, Де́во,/ очища́ющая и целя́щая боле́зни души́ и телесе́.

Воспламеня́ет мя раче́ние зре́ти Твоего́ о́браза благода́тную ле́поту,/ и насыще́ния не и́мам велича́ти Тя!

Да уви́жду Тя, Всеблага́я Скоропослу́шнице, во вре́мя сме́рти утеша́ющую мя/ и зра́ки де́монов отгоня́ющую!

Ин. Песнь 9

Ирмо́с:Всяк земноро́дный:

Помяни́, Госпоже́, рабы́ Твоя́, любо́вию сла́вящия Тя,/ услы́ши моля́щихся к Тебе́/ и моли́твами Твои́ми благоуве́тлива нам соде́лай Сы́на Твоего́ и Бо́га/ зде и на Стра́шном Суде́ Его́,/ Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ра́досте А́нгелов и челове́ков, свобо́дны нас печа́лей жите́йских сотвори́/ и хода́тайством Твои́м не конча́емых мук изба́ви,/ да вре́менных и ве́чных бед Тобо́ю избы́вше, вопие́м:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ви́димо пред о́бразом Твои́м предстоя́ще,/ неви́димо же к Тебе́, одесну́ю Сы́на Твоего́ стоя́щей,/ ум возводя́ще, мо́лим Ти ся приле́жно:/ сподо́битися нам ра́йскаго блаже́нства умоли́,/ Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Блага́го Царя́ Блага́я Ма́ти,/ осени́ ны необори́мым покро́вом Твои́м,/ Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Катавасия: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная/ Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Свети́лен:

Зря́щии Тя ны́не на ико́не с Предве́чным Младе́нцем,/ про́сим Тебе́, Богоневе́сто:/ не лиши́ нас и в бу́дущем ве́це всеблаже́ннаго лицезре́ния Твоего́/ и воплоти́вшагося от Тебе́ Сы́на Бо́жия,/ да со благоугоди́вшими Ему́ И́мя Его́ и Твое́ велича́ем.

На хвали́тех стихи́ры, глас 5:

Ди́вна дела́ Твои́, Го́споди!/ Пресвяту́ю Ма́терь Твою́ дарова́л еси́/ безпомо́щным ско́рую Помо́щницу,/ си́льную Защи́тницу беззащи́тным/ и предста́тельство те́плое безотве́тным:/ предстоя́ бо Тебе́, всех Влады́це,/ мо́лится при́сно о всех нас.

Ко́е досто́йное благодаре́ние/ принесе́м Ти, Богоизбра́нная Присноде́во?/ За мно́жество даро́в Твоего́ милосе́рдия,/ явля́емаго с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим,/ неду́ги бо душ и теле́с врачу́еши/ и избавля́еши от бед,/ моля́щися Бо́гу при́сно о всех нас.

Держа́вная Влады́чице ми́ра,/ назира́ющая су́щих в Горе́ Твое́й и повсю́ду ве́рных/ я́ко Взбра́нная Прави́тельница,/ не преста́й благоутро́бно промышля́ти о рабе́х Твои́х/ и вся блага́я нам ниспосыла́ти,/ вре́менная же и ве́чная,/ и моли́ся Бо́гу при́сно о всех нас.

Сла́ва, и ны́не, глас 3:

Све́тел преше́дший пра́здник,/ озаре́нный сла́вою Архистрати́гов,/ ра́достен дне́шний, свети́ся благода́тию А́нгелом гове́йнаго о́браза Богома́тере/ и на рука́х Ея́ держи́маго Вседержи́теля./ Я́коже бо Он рече́ нам:/ проси́те, и да́стся вам,–/ тако и Всеблага́я Ма́терь Его́/ повеле́ прибега́ти к Ней во вся́кой ну́жде/ и обеща́ ско́ро слу́шати/ со благогове́нием моля́щихся пред свято́ю Ея́ ико́ною,/ ю́же и просла́ви чудесы́ мно́гими,/ подаю́щи ве́рным ве́лию ми́лость.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На Литурги́и

Блаже́нны пе́рваго кано́на, песнь 3-я, и втора́го, песнь 6-я. Проки́мен, Апо́стол, Ева́нгелие и прича́стен Богоро́дицы.

С™hхъ м§никъ, nнисjфора и3 порфЂріа.

И# прпdбныz мaтере нaшеz матрHны.

И# прпdбныz fеоктjсты, ћже t лeзвы.

Знайшли помилку