...
Вибрані праці святих отців,  Святитель Тихон Задонський

Про істинне християнство. Книга 1. Частина 1

УкраїнськаРосійська

Частина 1. Про гріхи

Стаття 1. Що потрібно знати

Глава 1. Про Слово Боже

“Вивчайте Писання, бо ви думаєте через них отримати життя вічне”, – каже Христос (Ін. 5:39).

Часть 1. О грехах

Статья 1. Что нужно знать

Глава 1. О Слове Божием

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную», – говорит Христос (Ін. 5:39).