Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів p1an5skt8419ibb1v15698bghr63
Житія святих,  Червень

Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів

Місяця червня на 30-й день

Собор святих славних і всехвальних 12-ти Апостолів Христових:

Апостол Іуда Яковлєв (Левій, Фадей), брат Господній
Апостол Андрій Первозванний
Апостол Матфій
Апостол Фома Дідім (Близнюк)
Апостол Симон Зилот
Апостол і євангеліст Іоанн Богослов
Апостол Яків Зеведєєв, брат ап. Іоанна Богослова
Апостол і євангеліст Матфей (Левій), євангеліст, брат ап. Якова Алфєєва
Апостол Петро (до покликання Симон)
Апостол Яків Алфєєв, брат євангеліста Матфея
Апостол Филип
Апостол Варфоломій (Нафанаїл). Свята Церква, вшановуючи кожного з 12-ти апостолів у різні пори року, з давніх-давен встановила загальне святкування їм на наступний день після пам’яті славних і первоверховних апостолів Петра і Павла († бл. 67). Відомості про кожного апостола наведено в день його сугубої пам’яті.

 

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Собору славных и всехвальных 12-ти апостолов, глас 4

Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак Собору славных и всехвальных 12-ти апостолов, глас 2

Ка́мень Христо́с ка́меня ве́ры прославля́ет све́тло,/ ученико́в преизря́дна,/ и с Па́влом весь дванадесяточи́сленный собо́р днесь;/ и́хже па́мять соверша́юще ве́рно,// сих Просла́вльшаго прославля́ем.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ґпcлwвъ первопрест0льницы, и3 вселeнныz ўчи1теліе, вLку всёхъ моли1те, ми1ръ вселeннэй даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Кaмень хrт0съ, кaменz вёры прославлsетъ свётлw, ўченикHвъ преизрsдна, и3 съ пavломъ вeсь дванадесzточи1сленный соб0ръ днeсь: и4хже пaмzть совершaюще вёрнw, си1хъ прослaвльшаго прославлsемъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку