...
Апостол Филип p1b25pqqer19kk1nta1p0s5uo24g3
Житія святих,  Листопад

Апостол Филип

Місяця листопада на 14-й день / Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів

Святий апостол Филип, уродженець міста Віфсаїди (Галілея), був глибоким знавцем Священного Писання і, правильно розуміючи сенс старозавітних пророцтв, очікував приходу Месії. За закликом Спасителя (Ін. 1:43) він пішов за Ним. Про апостола Филипа кілька разів згадується у Святому Євангелії: він привів до Христа апостола Нафанаїла (Ін. 1:46); його Господь запитав, скільки треба грошей для купівлі хліба 5 тисячам людей (Ін. 6:7); він привів еллінів, які хотіли побачити Христа (Ін. 12:21-22); нарешті, він під час Таємної Вечері запитував Христа про Бога-Отця (Ін. 14:8).

Після Вознесіння Господа апостол Филип проповідував Слово Боже в Галілеї, супроводжуючи проповідь чудесами. Так, він воскресив немовля, яке померло на руках у матері. З Галілеї він попрямував до Греції і проповідував серед юдеїв, які переселилися туди. Деякі з них повідомили в Єрусалим про проповідь апостола, і тоді з Єрусалима в Елладу прибули книжники на чолі з первосвящеником, щоб звинуватити апостола Филипа. Апостол Филип викрив неправду первосвященика, який говорив, що учні Христові викрали і приховали тіло Господа, розповівши, як фарисеї підкупили воїнів варти, які розпустили цю чутку. Коли ж іудейський первосвященик і його супутники стали хулити Господа і накинулися на апостола Филипа, вони раптово осліпли. За молитвою апостола всі прозріли, і, бачачи це чудо, багато хто увірував у Христа. Апостол Филип поставив їм єпископа, ім’ям Наркісс (причислений до лику 70 апостолів).

З Еллади апостол Филип вирушив до Парфів, а потім до міста Азот, де зцілив хворі очі доньки місцевого жителя Нікокліда, який прийняв його до свого дому, а потім охрестився з усім сімейством.

З Азоту апостол Филип вирушив до Ієраполя Сирійського, де, підбурювані фарисеями, іудеї підпалили будинок Іра, який прийняв до себе апостола Филипа, а апостола хотіли вбити. Але, бачачи чудеса, вчинені апостолом: зцілення висохлої руки начальника міста Аристарха, який хотів ударити апостола, а також воскресіння померлого сина, – покаялися, і багато хто прийняв Святе Хрещення. Поставивши Іра єпископом в Ієраполь, апостол пройшов Сирію, Малу Азію, Лідію, Місію, усюди проповідуючи Євангеліє і зазнаючи страждань. Його і сестру Маріамну, яка супроводжувала його, били камінням, саджали в темниці, виганяли з селищ.

Потім апостол прибув до Фригії, в місто Ієраполь Фригійський, де було багато язичницьких храмів, зокрема храм, присвячений зміям, де мешкала величезна єхидна. Апостол Филип силою молитви умертвив єхидну і зцілив багатьох укушених зміями. Серед зцілених була дружина правителя міста Анфіпата, яка прийняла християнство. Дізнавшись про це, правитель Анфіпат наказав схопити Филипа, його сестру і апостола Варфоломія, який прийшов із ними. За намовлянням жерців храму єхидни Анфіпат наказав розіп’яти святих апостолів Филипа і Варфоломія. У цей час почався землетрус, і всіх присутніх на судилищі засипало землею. Апостол Филип, який висів на хресті біля храму єхидни, молився про порятунок тих, хто розіп’яли його, від наслідків землетрусу. Бачачи те, що відбувалося, народ увірував у Христа і став вимагати зняття з хреста апостолів. Апостол Варфоломій, знятий з хреста, був ще живий і, отримавши звільнення, хрестив усіх, хто увірував, і поставив їм єпископа.

Апостол Филип, молитвами якого всі, крім Анфіпата і жерців, залишилися живі, помер на хресті.

Сестра його Маріамна поховала його тіло і разом з апостолом Варфоломієм попрямувала з проповіддю до Вірменії, де апостол Варфоломій був розп’ятий (пам’ять 11 червня), а Маріамна ж проповідувала до своєї кончини в Лікаонії (пам’ять 17 лютого). Нині чесна глава апостола Филипа перебуває в Хрестовоздвиженському соборі села Омодос на Кіпрі.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь апостолу Филиппу, от 12-ти, глас 3

Благоукраша́ется вселе́нная,/ Ефио́пия ликовству́ет,/ я́ко венце́м красу́ема,/ тобо́ю просвети́вшися,/ све́тло торжеству́ет па́мять твою́,/ Богоглаго́ливе Фили́ппе,/ вся бо ве́ровати Христу́ научи́л еси́/ и тече́ние соверши́л досто́йно Ева́нгелия./ Тем дерзнове́нно вари́т Ефио́пская рука́ к Бо́гу,// Его́же моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ин тропарь апостолу Филиппу, от 12-ти, глас 3

Апо́столе святы́й Фили́ппе,/ моли́ Ми́лостивого Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Тропaрь, глaсъ G7:

Ґпcле с™hй філjппе, моли2 млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

И$нъ тропaрь, глaсъ т0йже:

Бл7гоукрашaетсz вселeннаz, є3fі0піа ликовствyетъ, ћкw вэнцeмъ красyема, тоб0ю просвэти1вшисz, свётлw торжествyетъ пaмzть твою2, бGоглаг0ливе філjппе: вс‰ бо вёровати хrтY научи1лъ є3си2, и3 течeніе соверши1въ дост0йнw є3ђліа. тёмъ дерзновeннw вари1тъ є3fі0пскаz рукA бGу: є3г0же моли2 даровaти нaмъ вeлію млcть.

Ще в розробці

Знайшли помилку