...
Житія святих,  Жовтень

Святий апостол Іаков Алфеєв

Місяця жовтня на 9-й день

Святий апостол Іаков син був Алфеєвий, брат же митаря Матвія, євангелиста. Коли ж Господь наш Ісус Христос на землі у плоті був, вибрав на достойність апостольську незлобливих і правдивих людей, щоб послати їх на проповідь Євангелія у всесвіт; тоді й цього Іакова вибрав і причислив його як достойного апостольському лику. І був Іаков від дванадцяти апостолів, самовидець і слуга Христовий, проповідник Його таїн і наслідувач Його стіп. Прийнявши із іншими Святого Духа, що зійшов у вогненних язиках, пішов поміж язичників Христа проповідувати і наставляти заблуклих на путь спасіння. Ревністю ж божественною розпалився, як вогонь, терня безбожжя попалив, ідолів зруйнував і храми їхні розорив, усілякі недуги лікуючи і духів лукавих від людей відганяючи, і велику кількість людей до Христа привів, від них-бо нове собі дістав ім’я Сімені Божественного, насіяв-бо в серцях людських Боже слово, насадив віру і виростив благочестя, через це Сіменем Божественним і найменувався. Обійшов відтак численні країни, сіючи сім’я небесне і збираючи колосся спасіння людського; завершив хід свій Христовими слідами, був-бо наслідувач Христових страстей, — до хреста пригвожджений, Богові дух свій віддав. І зібрано було це Сім’я Божественне, святий Іаків, із сторичним плодом у небесну житницю, де сам насичується баченням лиця Божого і нам того ж насичення молитвами своїми упрошує.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь апостолу Иакову Алфееву, глас 3

Апо́столе святы́й Иа́кове,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак апостолу Иакову Алфееву, глас 2

Тве́рдо му́дрости догма́ты в ду́ши благочести́вых вложи́вшаго/ похвала́ми да ублажи́м я́ко Боговеща́теля вси Иа́кова:/ Престо́лу бо сла́вы Влады́чню предстоя́/ и со все́ми А́нгелы ра́дуется,// моля́ непреста́нно о всех нас.

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcле с™hй, їaкwве, моли2 ми1лостиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Твeрдw мyдрости догмaты въ дyшы бл7гочести1выхъ вложи1вшаго, похвалaми да ўбл7жи1мъ, ћкw бGовэщaтелz вси2 їaкwва: прест0лу бо слaвы вLчню предстоS, и3 со всёми ѓгGлы рaдуетсz, молS непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку