• Жовтень,  Мінея Місячна

  В 18-й день

  ← В 17-й день Жовтень В 19-й день → В 18-й день → Свята́го апостола и Евангелиста Луки́ → В той же день. Преподобнаго Ио́сифа Волоцкаго → С™aгw ґпcла и3 є3ђлjста луки2.

 • Жовтень,  Мінея Місячна

  В 19-й день

  ← В 18-й день Жовтень В 20-й день → В 19-й день → Святаго пророка Ио́иля и святаго мученика Уа́ра → Пренесение мощей преподобнаго Иоа́нна Ры́льскаго, чудотворца → Святаго благовернаго царевича Дими́трия Углечскаго → Святаго священномученика Садофа и с ним 128 мученик,…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 17-й день

  ← В 16-й день Жовтень В 18-й день → В 17-й день → Святаго пророка Оси́и и преподобномученика Андре́я Критскаго → В той же день. Пренесение мощей святаго праведнаго Ла́заря Четверодне́внаго, друга Божия, епископа Кити́йскаго, от Ки́пра в Царьгра́д → С™aгw прbр0ка…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 16-й день

  ← В 15-й день Жовтень В 17-й день → В 16-й день → Святаго мученика Ло́нгина со́тника, иже при Кресте́ Госпо́дни → Преподобнаго Ло́нгина, игумена Коряжемскаго, чудотворца → Преподобнаго Ло́нгина Я́ренгскаго → Преподобнаго Ло́нгина, вра́таря Печерскаго, в Дальних пещерах почивающаго…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 8-й день

  ← В 7-й день Жовтень В 9-й день → В 8-й день → Преподо́бныя матере нашея Пелаги́и → Преподобнаго Три́фона, архимандрита Успенскаго монастыря, иже в Хлы́нове, Вя́тскаго чудотворца → Преподобнаго Досифе́я Верхнеостро́вскаго → Прпdбныz мaтере нaшеz пелагjи

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 15-й день

    ← В 14-й день   Жовтень   В 16-й день → В 15-й день → Преподо́бнаго отца нашего Евфи́мия Но́ваго и святаго преподобномученика Лукиа́на, пресвитера Вели́кия Антиохи́и → В той же день. Святителя Иоа́нна, епископа Су́ждальскаго → Преподобнаго Лукиа́на…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 14-й день

    ← В 13-й день   Жовтень   В 15-й день → В 14-й день → Святых мученик Наза́рия, Герва́сия, Прота́сия и Келси́я → Преподобнаго отца нашего Нико́лы Свято́ши, князя Черниговскаго → Преподобныя Параске́вы Се́рбской → Преподобнаго Космы́ Яхромскаго →…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 13-й день

  ← В 12-й день Жовтень В 14-й день → В 13-й день → Святых мученик Ка́рпа, Папи́лы, Агафодо́ра и святыя мученицы Агафони́ки → Празднование Пресвяте́й Богоро́дице в память пренесения чудотворныя Ея иконы, И́верския в Москву → Преподобнаго Вениами́на, в Дальних…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 12-й день

  ← В 11-й день Жовтень В 13-й день → В 12-й день → Святых мученик Про́ва, Тара́ха и Андрони́ка и преподобнаго отца нашего Космы́ святоградца и творца канонов, епископа Маиу́мскаго → Празднование святому Иоа́нну, Крести́телю Госпо́дню, на память пренесения из…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 11-й день

  ← В 10-й день Жовтень В 12-й день → В 11-й день → Святаго апостола Фили́ппа, единаго от седми диаконов, и преподобнаго отца нашего Феофа́на исповедника, епископа Ники́йскаго → Святых отец Седмаго Вселенскаго Собора → С™aгw ґпcла філjппа, є3ди1нагw t…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 10-й день

  ← В 9-й день Жовтень В 11-й день → В 10-й день → Святых мученик Евла́мпия и Евлампи́и → Преподо́бнаго Амвро́сия, ста́рца Оптинскаго → Святителя Васи́лия (Вассиа́на), чудотворца → Святых преподобномученик двадесяте и шести, во священной обители Зографския скончавшихся →…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 9-й день

  ← В 8-й день Жовтень В 10-й день → В 9-й день → Святаго апостола Иа́кова Алфе́ева. И преподобнаго отца нашего Андрони́ка и жены его святыя Афана́сии → Святаго праведнаго Стефа́на, де́спота Се́рбскаго → С™aгw ґпcла їaкwва ґлфeева:И# прпdбнагw nц7A…