• Мінея Місячна,  Жовтень

  В 31-й день

  ← В 30-й день Жовтень В 1-й день Листопада → В 31-й день → Святых апостол Стахи́я, Ампли́я, Апе́ллия, Аристову́ла, Нарки́сса, Урва́на и святаго мученика Епима́ха → Преподобных Спиридо́на и Никоди́ма, просфорников Печерских, в Ближних пещерах почивающих → С™hхъ ґпcтwлъ, стахЂа, ґмплjа, и3…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 30-й день

  ← В 29-й день Жовтень В 31-й день → В 30-й день → Святаго священномученика Зино́вия, епископа Еге́йскаго, и святыя мученицы Зинови́и, сестры его → Празднование Пресвято́й Богоро́дице иконы ради Ея Озеря́нския → Святаго праведнаго Стефа́на Милу́тина, короля Ба́ньскаго, Се́рбскаго → С™hхъ м§никъ,…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 29-й день

  ← В 28-й день Жовтень В 30-й день → В 29-й день → Святыя преподобному́ченицы Анастаси́и Ри́мляныни и преподобнаго отца нашего Авраа́мия Затво́рника → Преподобнаго отца нашего Авраа́мия Ростовскаго, чудотворца → Преподобнаго Авраа́мия Затворника,в Ближних пещерах почивающаго → С™hz прпdбномyченицы ґнастасjи ри1млzныни: И# прпdбнагw…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 28-й день

  ← В 27-й день Жовтень В 29-й день → В 28-й день → Святыя великомученицы Параске́вы, нареченныя Пя́тницы → Святых мученик Тере́нтия и Неони́лы и чад их: Сарви́ла, Фо́та, Феоду́ла, Иера́кса, Ни́тта, Ви́ла, Евни́кии и преподобнаго отца нашего Стефа́на Савваи́та,…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 27-й день

  ← В 26-й день Жовтень В 28-й день → В 27-й день → Святаго мученика Не́стора → Преподобнаго Не́стора Летопи́сца, в Ближних пещерах почивающаго → Святаго благовернаго князя Андре́я Смоле́нскаго, Переяславскаго чудотворца →  Преподобнаго Не́стора Некни́жнаго, в Дальних пещерах почивающаг → С™aгw м§ника нeстораа

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 26-й день

  ← В 25-й день Жовтень В 27-й день → В 26-й день → Святаго великомученика Дими́трия Мирото́чца и воспоминание великаго и страшнаго трясе́ния → Преподобнаго Фео́фила, архиепископа Новгородскаго, в Дальних пещерах почивающаго → Святителя Анто́ния Вологодскаго → С™aгw и3 слaвнагw великомyченика дими1тріа мmрот0чца: И#…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 25-й день

  ← В 24-й день Жовтень В 26-й день → В 25-й день → Святых мученик и нотари́й Маркиа́на чтеца и Мартири́я иподиакона → Святыя праведныя Тави́фы → Преподобнаго Марти́рия диакона, в Дальних пещерах почивающаго → С™hхъ м§никъ и3 нотарjй, маркіaна и3 мартЂріа

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 24-й день

  ← В 23-й день Жовтень В 25-й день → В 24-й день → Празднование Пресвято́й Богоро́дице святыя ради иконы Ея, именуемыя «Всех скорбящих Радости» → Святаго мученика Аре́фы и и́же с ним 4299 святых мученик → Святителя Афана́сия, Патриарха Царяградскаго…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 23-й день

  ← В 22-й день Жовтень В 24-й день → В 23-й день → Святаго апостола Иа́кова, брата Бо́жия → Святаго праведнаго Иа́кова Борови́тскаго, чудотворца, пренесение мощей → С™aгw ґпcла їaкwва, брaта б9іz: → Пренесeніе мощeй с™aгw їaкwва, борови1тскагw чудотв0рца.

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 22-й день

    ← В 21-й день   Жовтень   В 23-й день → В 22-й день → Празднование Пресвяте́й Богоро́дице ради Каза́нския иконы Ея → Святаго равноапостольнаго Аве́ркия, епископа Иерапо́льскаго, чудотворца и святых седми отроко́в, иже во Ефесе → Преподобных Фео́дора и Па́вла Ростовских…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 21-й день

  ← В 20-й день Жовтень В 22-й день → В 21-й день → Преподо́бнаго отца нашего Иларио́на Великаго → Святителя Иларио́на, епископа Мегли́нскаго → Преподобнаго Иларио́на схимника, в Дальних пещерах почивающаго → Преподобнаго отца нашего Иларио́на Гдовскаго, Псковоезерскаго → Прпdбнагw…

 • Мінея Місячна,  Жовтень

  В 20-й день

  ← В 19-й день Жовтень В 21-й день → В 20-й день → Свята́го великомученика Артемия → Праведнаго Арте́мия Верко́льскаго → С™aгw великомyченика ґртeміа.