...
Вересень,  Мінея Місячна

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Вересень

← В 11-й день В 13-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 12-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Отда́ние пра́здника Рождества́ Пресвяты́я Богоро́дицы.

Правелного Симеона Верхотурского чудотворца

И перенесение его мощей

На малей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4. Глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Наста́ день ра́достен, днесь бо торжеству́ем, христоимени́тии лю́дие,/ па́мять свята́го пра́веднаго Симео́на, и́же в привре́менней жи́зни просия́л есть ве́лиих добро́т светлостьми́,/ по преставле́нии же просла́влен от Бо́га нетле́нием и чудесы́,/ ку́пно же и моли́твенным к Нему́ дерзнове́нием,/ и ско́рою по́мощию всем в лю́тых обстоя́ниих.// Ра́дуйтеся у́бо, лю́дие, и весели́теся.

Ра́дости пои́стине хода́тай приспе́ нам,/ христоимени́тии лю́дие,/ днесь светоно́сный пра́здник па́мяти пра́веднаго Симео́на,/ сей бо доброде́тельми и чудесы́ осиява́ет всех/ и мо́лится о ве́рою и любо́вию пра́зднующих// всепра́зднственную па́мять его́.

Ве́село соше́дшеся, христоимени́тии лю́дие,/ и обстоя́ще честны́й о́браз пра́веднаго Симео́на,/ све́тло воспои́м ему́, Го́спода же просла́вим, вопию́ще:/ сла́ва Тебе́, Человеколю́бче, я́ко дал еси́ нам того́ о́браз доброде́телей и исто́чник чуде́с,/ си́льное хода́тайство за нас на Небеси́/ и ско́раго помо́щника в ну́ждах на́ших.

Сла́ва, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от дре́ва:

Просла́вленный от Го́спода, свя́те Симео́не,/ нетле́ния теле́сныя храми́ны души́ твоея́,/ ку́пно же и чудесы́ преди́вны,/ и предста́тельством о нас,/ прими́ от нас благохвале́ние,/ ра́достно торжеству́ющих приснора́достную па́мять твою́,/ тебе́ же ублажа́ющих пе́сненными похвала́ми,/ и моли́ Христа́ Бо́га изба́вити ны от вся́кия напа́сти// и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже:

Стра́нное Де́вы та́инство ми́ру показа́ся спаси́тельное,/ от Ней бо роди́лся еси́ без Се́мене, всех Ра́досте,// Го́споди, сла́ва Тебе́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Благохвале́ния в па́мяти твое́й/ прино́сим ти, свя́те Симео́не,/ по достоя́нию ти воспева́емая,/ я́ко уго́днику Христо́ву,// прославле́ние твое́ ра́достно пра́зднующе.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Испо́лнь благода́ти,/ при́зри на ны любо́вию,/ свя́те Симео́не,/ торжеству́ющия/ па́мять твою́.

Стих: Свет возсия́ пра́веднику/ и пра́вым се́рдцем весе́лие.

Доброде́телей све́тлостию,/ свя́те Симео́не,/ ду́шу твою́ дом Бо́гу соверши́л еси́./ Моли́твами твои́ми/ просвети́ пою́щия тя.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже:

Просвети́теля ми́ру родила́ еси́,/ Христа́ Бо́га,/ Пренепоро́чная Де́во Мари́е./ Те́мже Тя вои́стину Богоро́дицу,/ ве́рнии, велича́ем.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

На вели́цей вече́рни

12 сентября́ на Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника на 6 и пра́веднаго на 4, во и́но же вре́мя то́кмо пра́веднаго на 8. Глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Блаже́нне Симео́не богому́дре,/ вожделе́в соверше́н бы́ти в жи́зни вре́менней,/ презре́л еси́ кра́сная ми́ра, сла́ву и бога́тство/ и вся предлежа́щая ти по рожде́нию твоему́./ По́двиги и труды́ избра́л еси́,/ и́миже дости́гл еси́ безстра́стнаго жития́,/ и, упра́вив се́рдце твое́ к Небе́сным, возше́л еси́ на высоту́ доброде́телей./

Те́мже, я́ко достосла́вна подви́жника,// любо́вию тя вси прославля́ем, преди́вне.

Блаже́нне Симео́не богому́дре,/ бога́тно доброде́тельми украси́лся еси́ в жи́зни вре́менней,/ смире́нием и целому́дрием,/ воздержа́нием и кро́тостию,/ трудолю́бием и послуша́нием,/ нището́ю ду́ха и нестяжа́тельностию,/ подо́бяся вся́ко А́нгелом./ Те́мже, я́ко испо́лнена бы́вша на земли́ вели́ких дарова́ний Бо́жиих,// ублажа́ем тя вси, преди́вне.

Блаже́нне Симео́не богому́дре,/ безпло́тных жи́тельству подража́я, я́ко Небе́сный челове́к был еси́ на земли́./ Сего́ ра́ди и преста́вился еси́ от земли́ к оби́телем Небе́сным,/ и та́мо у́бо ны́не ду́хом водворя́ешися с ли́ки небожи́телей,/ Бо́гу же соблюда́ющу зде при́сно честну́ю па́мять твою́./ Те́мже, обстоя́ще о́крест ико́ны твоея́,/ я́ко богоуго́дна согра́жданина А́нгелом и всем святы́м на Небеси́/ и просла́влена от Го́спода нетле́нием и чудесы́ на земли́,// вси благоче́стно тя сла́вим, преди́вне.

Блаже́нне Симео́не богому́дре,/ те́плый наш предста́телю и засту́пниче,/ вы́ну сия́еши све́тло луча́ми/ зна́мений чудоде́йственных,/ озаря́я си́ми ве́рою и любо́вию чту́щия тя/ и с упова́нием моля́щияся тебе́./ Те́мже тя, я́ко благохва́льное ору́дие чудоде́йственныя си́лы Бо́жия/ и ве́рна помо́щника в ну́ждах,// восхваля́ем вси, преди́вне.

Блаже́нне Симео́не богому́дре,/ предстоя́й с небожи́тели/ Престо́лу Влады́ки и Го́спода,/ ве́руем, я́ко мо́лишися о нас/ и хода́тай еси́ о всех/ притека́ющих к тебе́ с ве́рою и любо́вию./ Те́мже я́ко неусы́пна моли́твенника о нас/ и те́плаго засту́пника// тя почита́ем вси, преди́вне.

Сла́ва, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Безстра́стия добро́тою вои́стину преизя́ществовав на земли́,/ достоблаже́нне Симео́не,/ и спасе́ния быв рачи́тель преизря́ден,/ я́ко дре́во, насажде́нно при исхо́дищих вод, процве́л еси́ доброде́тельми./ Те́мже и спосажде́н еси́ с ли́ки А́нгелов и всех святы́х в раи́ Небе́снем, прославля́ющу тя Го́споду,/ отону́дуже благоуха́нием чуде́с исполня́еши чту́щия ве́рою и любо́вию приснора́достную па́мять твою́./ Сего́ ра́ди восхваля́ем тя/ и Го́споду, прославле́нием твои́м та́ко благоде́ющу нам, благода́рственными гла́сы воспева́ем:// сла́ва Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен: И́же Тебе́ ра́ди:

Вход, проки́мен дне и чте́ния три.

Проро́чества Иса́иина чте́ние 

Ра́дуйся, пусты́ня жа́ждущая,/ да весели́тся пусты́ня и да цвете́т, я́ко крин./ И процвете́т и возвесели́тся пусты́ня Иорда́нова./ И сла́ва Лива́нова даде́ся ей, и честь Карми́лова./ И у́зрят лю́дие мои́ сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию./ Укрепи́теся, ру́це разсла́бленныя и коле́на разсла́бленная./ Уте́шитеся, малоду́шнии умо́м, укрепи́теся, не бо́йтеся./ Се Бог наш суд воздае́т и возда́ст,/ Той прии́дет и спасе́т нас./ Тогда́ отве́рзутся о́чи слепы́х и у́ши глухи́х услы́шат./ Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко еле́нь,/ и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых,/ я́ко прото́ржеся вода́ в пусты́ни и дебрь в земли́ жа́ждущей./ И безво́дная бу́дет во езе́ра, и на жа́ждущей земли́ исто́чник водны́й бу́дет./ Та́мо бу́дет весе́лие пти́цам, и сели́тва тро́сти, и лу́зи./ И та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся,/ и не пре́йдет та́мо нечи́стый, ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́ст./ Разсе́яннии по́йдут по нему́, и не заблу́дят./ И не бу́дет та́мо льва, ни от звере́й злых не взы́дет нань,/ ниже́ обря́щется та́мо, но по́йдут по нему́ изба́вленнии./ И со́браннии Го́сподем обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с ра́достию,/ и ра́дость ве́чная над главо́ю их./ Над главо́ю бо их хвала́ и весе́лие,/ и ра́дость прии́мет я,/ отбеже́ боле́знь и печа́ль и воздыха́ние.

При́тчей чте́ние: Па́мять пра́веднаго с похвала́ми: (зри страни́цы 205–206).

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние: Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися:

На лити́и стихи́ра пра́здника или́ хра́ма.

Та́же стихи́ры самогла́сны, глас 5:

Духо́вно ра́дующеся, лю́дие,/ в па́мяти уго́дника Христо́ва Симео́на,/ любо́вию просла́вим по́двиги его́,/ предочи́стив ду́ши на́ша от страсте́й и доброде́тельми украси́в я,/ и в весе́лии воспои́м ему́, вопию́ще:/ ра́дуйся, спасе́ния ра́ди избра́вый безве́стную тебе́ страну́/ и в ней процветы́й, я́ко крин;/ ра́дуйся, о́браз воздержа́ния ве́рным показа́вый;/ ра́дуйся, цве́те целому́дрия;/ ра́дуйся, трудолю́бия у́мнаго и теле́снаго трезве́ния учи́телю;/ ра́дуйся, при́сно примета́выйся к до́му Госпо́дню на свяще́нныя песнопе́ния/ и тем стяжа́вый себе́ освяще́ние;/ ра́дуйся, ревни́телю смиренному́дрия;/ ра́дуйся, му́дрости духовныя испо́лненный;// ра́дуйся, похвала́ правосла́вных и утвержде́ние.

Ве́село днесь соше́дшеся, лю́дие,/ в па́мяти пра́веднаго Симео́на/ и све́тло торжеству́юще прославле́ние его́ от Го́спода,/ любе́зно воззове́м ему́, глаго́люще:/ ра́дуйся, возлю́бленный Го́сподем уго́дниче Его́;/ ра́дуйся, сподо́бивыйся Небе́сныя сла́вы/ предстоя́ти со А́нгелы и все́ми святы́ми Престо́лу Его́;/ ра́дуйся, исцеле́ний неоску́дный пода́телю/ и чуде́с исто́чниче незави́стный;/ ра́дуйся, неусы́пный моли́твенниче о христоимени́тых лю́дех/ и ско́рый изба́вителю всех от лю́тых обстоя́ний;/ ра́дуйся, я́ко хода́тайством твои́м и ве́чное спасе́ние улучи́ти наде́емся.

Глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Прииди́те, празднолю́бцев собра́ние свяще́нное,/ прииди́те, возвесели́теся с на́ми, и, лик соста́вльше, торжеству́им./ Се бо пра́зднуем па́мять пра́веднаго Симео́на,/ благоче́стия ревни́теля в житии́ свое́м,/ ны́не же ско́рбных уте́шителя,/ врача́ безме́здна боля́щих,/ заблу́ждших наста́вника,/ правосла́вных удобре́ние,/ о всех моли́твенника и предста́теля пред Бо́гом// и всем споспе́шника и хода́тая ко спасе́нию.

Сла́ва, глас 2.

Подо́бен: Благоутро́бия су́щи:

Да весели́тся Сиби́рская страна́,/ в не́йже Госпо́дь яви́ уго́дника Своего́,/ пра́веднаго Симео́на,/ и просла́ви нетле́нием и чудесы́/ к утвержде́нию христоимени́тых люде́й в правосла́вней ве́ре и во благоче́стии,/ ку́пно же и предста́тельством на Небеси́,/ я́ко име́ти в нем всем ве́рнаго цели́теля, и хода́тая на Небеси́,/ и ско́раго помо́щника в напа́стех и ско́рбех./ Ты же, свя́те Симео́не,/ моли́ся о нас ко Го́споду, пра́зднующих честну́ю па́мять твою́,// дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже:

Рождество́м Твои́м от земли́ к высоте́ Небе́сней вознесо́хомся вои́стину,/ Пречи́стая Богоро́дице,/ и а́нгельским ликостоя́нием причто́хомся./ Те́мже вопие́м Ти арха́нгельским гла́сом:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, или́ свята́го, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Благогове́йно зря богоуго́дную жизнь твою́,/ приснопа́мятне Симео́не,/ воспе́ти тщи́мся тя, я́ко подви́жника предо́бляго,/ приме́ром свои́м наставля́юща и воодушевля́юща лю́ди/ ше́ствовати по стезя́м за́поведей Госпо́дних.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Ра́дующеся прославле́нию твоему́ от Го́спода,/ свя́те Симео́не,/ восхваля́ем тя любо́вию,/ я́ко вели́каго уго́дника Госпо́дня.

Стих: Свет возсия́ пра́веднику/ и пра́вым се́рдцем весе́лие.

Торжеству́юще па́мять твою́,/ пра́ведный Симео́не,/ весели́мся о ликостоя́нии твое́м со А́нгелы и все́ми святы́ми пред Престо́лом Влады́ки,/ ку́пно же ра́дуемся о да́нней ти благода́ти исцеле́ний,/ в ни́хже ви́димо Госпо́дь просла́ви тя на земли́/ и подаде́ я гра́ду на́шему и стране́ Верхоту́рстей и всем ве́рным/ я́коже Своего́ благоволе́ния зало́г непрело́жный.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Ди́вны дарова́ния твоя́, досточу́дне Симео́не,/ житие́ бо твое́ на земли́ сия́ет доброде́телей светлостьми́,/ на Небеси́ же Госпо́дь причи́сли тя Це́ркви перворо́дных,/ еще́ же и яви́ тя исто́чника чуде́с, и ско́раго помо́щника в ско́рбех,/ и ве́рна споспе́шника христоимени́тым лю́дем ко спасе́нию./ Те́мже по до́лгу тя велича́ем.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас 6: Творе́ц и Изба́витель:

Тропа́рь на пренесе́ние моще́й, глас 4:

Днесь ра́дуется сла́вная страна́ Сиби́рь,/ обре́т святы́я мо́щи твоя́ внутрь себе́./ Архиере́е, свяще́нницы и весь сонм людски́й,/ духо́вне веселя́щеся, вопие́м ти:/ о богому́дре Симео́не!/ Изба́ви нас, и́же к тебе́ прибега́ющих, от всех бед,/ прося́ пода́тися всем по коего́ждо проше́нию/ и изба́витися стране́ сей и гра́ду/ от о́гненнаго запале́ния и пога́нскаго наше́ствия/ и междоусо́бныя бра́ни и от вся́каго зла./ Те́мже и мы вси чтем ны́не честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х пренесе́ние,/ но́вый целе́бниче, и вопие́м:// сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ние!

Ин тропа́рь, на прославле́ние, глас 4:

Мирска́го мяте́жа бе́гая, все жела́ние обрати́л еси́ к Бо́гу,/ да в виде́ния восхо́д обря́щеши горе́,/ отню́дуже, не уклони́вся в лука́вствия се́рдца,/ но очи́стив ду́шу и те́ло,/ прия́л еси́ благода́ть точи́ти цельбы́ ве́рным и неве́рным,/ притека́ющим к тебе́, пра́ведный Симео́не./ Те́мже по да́нному ти да́ру/ испроси́ у Христа́ Бо́га исцеле́ние нам, боля́щим душе́вными страстьми́,// и моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, пра́веднаго. И ны́не, пра́здника.

Или́ тропа́рь пра́веднаго два́жды. Сла́ва, и ны́не: Е́же от ве́ка утае́нное:

По 1-м стихосло́вии седа́лен пра́здника или́ свята́го, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Боже́ственному повину́яся води́тельству, устрани́лся еси́ ро́да и оте́чества твоего́, блаже́нне Симео́не,/ и я́ко стра́нен всели́лся еси́ в Сиби́рстей стране́, иде́же восте́кл еси́ на высоту́ доброде́телей,/ прикрыва́я доблестныя твоя́ по́двиги, во смиренному́дрии,/ покро́вом юро́дства Христа́ ра́ди,/ И́же по блаже́нней твое́й кончи́не всели́ тя во све́тлостех святы́х Свои́х./ И́хже о́бщники и нас соде́лай моли́твами твои́ми, пра́зднующих па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Пресвята́я Де́во, Отрокови́це преблагослове́нная,/ блаже́нна показа́лася еси́, Христа́ Бо́га ро́ждши,/ блаже́нны содева́ющаго Того́ во́ли повину́ющияся.

По 2-м стихосло́вии седа́лен пра́здника или́ свята́го, глас 7.

Подо́бен: Удивля́шеся:

По́стными по́двиги плоть распина́я со страстьми́ и похотьми́,/ мудрова́ние плотско́е безстра́стием благоче́стно умертви́л еси́,/ та́же погаси́в стра́сти росо́ю по́двиг твои́х, богому́дре Симео́не,/ бога́тно возже́гл еси́ огне́м ве́ры и любве́ воздержа́ния свети́льник/ и дне сын яви́лся еси́./ И ны́не прича́стник сподо́бився бы́ти боже́ственному све́ту,/ твою́ све́тлую па́мять пра́зднующих страсте́й мглы изба́вити/ и просвеще́ния духо́внаго сподо́бити моли́ Христа́ Бо́га,/ Просвети́теля и Спа́са душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Пречи́стая Богоро́дице,/ Его́же Спа́са Христа́ неизрече́нно родила́ еси́,/ моли́ с пра́ведным Симео́ном,/ во е́же просвети́ти и спасти́ род наш.

По полиеле́и седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Возвели́чил есть тя Христо́с Госпо́дь, блаже́нне Симео́не,/ сподо́бив предстоя́ти со А́нгелы и все́ми святы́ми Престо́лу Его́/ и хода́тайствовати о лю́дех Его́/ и дарова́в ти благода́ть чуде́с преди́вных./ Те́мже, ра́дости исполня́ющеся, правосла́вных собра́ние,/ в па́мяти твое́й ублажа́ем тя, благохва́льно почита́юще.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Святе́йши яви́лася еси́ Херуви́м,/ на земли́ ро́ждшая Христа́, всех Влады́ку,/ Чи́стая Всенепоро́чная Влады́чице.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са.

Проки́мен, глас 4: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде// и упова́ет на Него́.

 Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́.

Вся́кое дыха́ние:

 Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, пи́сана на стихо́вне вели́кия вече́рни, сла́вник.

12 сентября́ кано́н пра́здника, глас 2, на 6, и свята́го на 4, и пра́здника, глас 8, на 4. Во и́но вре́мя кано́н Богоро́дицы на 6 и свята́го на 8.

Катава́сия по уста́ву.

Кано́н пра́веднаго, глас 3.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ды дре́вле ма́нием Боже́ственным/ во еди́но со́нмище Совокупи́вый/ и раздели́вый мо́ре изра́ильтеским лю́дем,/ Сей Бог наш препросла́влен есть,// Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Омраче́нный грехми́, недоуме́ю, ка́ко по достоя́нию восхвали́ти тя, свя́те Симео́не,/ сия́юща по благода́ти Христо́вой по́двиг и чуде́с твои́х светлостьми́./ Ты ми, благосе́рде, помози́, возсиява́я в души́ мое́й свет, и́мже осиява́ешися,/ я́ко да поне́ ели́ко воспою́ в похвале́ние твое́ я́вльшаяся на тебе́ чу́дная дела́ Госпо́дня,/ воззыва́юща всех, пра́зднующих па́мять твою́, пе́ти Влады́це Христу́:/ Сей Бог наш, ди́вный и сла́вимый во святы́х Свои́х,/ препросла́влен есть, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Благоче́стия любо́вию и спасе́ния объя́т быв, избега́яй того́ ра́ди треволне́ний жите́йских,/ удали́лся еси́, блаже́нне Симео́не, от ро́да твоего́/ и ма́нием Боже́ственным изведе́н был еси́ в малонаселе́нную иногда́ страну́ Сиби́рскую,/ иде́же пресе́льник быв земли́ оте́ческия, подо́бник яви́лся еси́ пра́отцу Авраа́му,/ и стяжа́в нрав его́, в хи́жинах у́бо убо́гих вита́яй,/ я́коже он в ку́щах./ Ду́шу же впери́в к Небеси́, в го́рний Сио́н доброде́телей стезе́ю ходи́л еси́, веду́щею на Не́бо,/ всю жизнь твою́, во сла́ву Христа́, Спа́са всех, ти споспе́шествующа./ Ему́же вся сия́ науча́ют нас ра́достно днесь зва́ти:/ Сей Бог наш препросла́влен есть, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

По рожде́нию твоему́, блаже́нне, быв о́трасль благонарочи́тых люде́й и сла́вных в наро́де свое́м,/ егда́ ма́нием Боже́ственным Сиби́ри доше́л еси́,/ а́бие отгна́л еси́ от себе́ самомне́ния пре́лесть,/ и смире́нию подклони́л еси́ вы́ю, себе́ вменя́яй после́днейша от всех,/ та́же труды́ мно́гими те́ло твое́ удручи́л еси́, и укроти́л свире́пое страсте́й мо́ре воздержа́нием,/ и та́ко возше́л еси́ на высоту́ доброде́телей, укрепля́ющу тя Христу́, прославля́емому твои́ми благи́ми де́лы./ Ему́же велегла́сно того́ ра́ди вопие́м: Сей Бог наш препросла́влен есть,/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

В нищете́ пожи́л еси́ в Сиби́рстей стране́, блаже́нне Симео́не,/ и, я́ко от ко́рене благопло́дна плод благоцвету́щ, доброде́тельми обогати́лся еси́./ Те́мже вельми́ украси́вша тя боже́ственными добро́тами, толи́ко нам вожделе́нными,/ и си́ми просла́вленна Влады́ку Христа́ пе́сньми славосло́вим, зову́ще:/ Сей Бог наш препросла́влен есть, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Столп доброде́телей непрело́жен и благоче́стия жили́ще был еси́, блаже́нне,/ име́яй основа́ние у́бо тве́рдое, Правосла́вную ве́ру,/ посо́бие же непобеди́мо, соде́йствующую ти си́лу Христо́ву./ И ны́не, име́яй дерзнове́ние ко Христу́, Спаса́телю всех,/ моли́ Его́ дарова́ти к прославле́нию и́мени Его́/ всем нам утвержде́ние си́лою Его́ в сей толи́ко спаса́тельней ве́ре,/ я́ко да вси еди́ными усты́ согла́сно зове́м Ему́:/ Сей Бог наш препросла́влен есть, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Богоро́дичен: Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во, я́ко родила́ еси́ Христа́, Спа́са на́шего,/ Его́же славосло́вим, я́ко Единоро́днаго от Отца́,/ испо́лнь благода́ти и и́стины, и Ему́же вы́ну взыва́ем:/ Сей Бог наш препросла́влен есть, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: Непло́дная душе́ и безча́дная,/ стяжи́ плод благосла́вный,/ веселя́щися возопи́й:/ утверди́хся Тобо́ю, Бо́же,/ несть свят и несть пра́веден// па́че Тебе́, Го́споди.

Правосла́вною ве́рою утверди́вся, блаже́нне Симео́не,/ стяжа́л еси́ благосла́вный плод ея́, обогати́вый тя доброде́тельми,/ оба́че николи́же велему́дрствовал еси́ о себе́/ и не дал еси́ человекоуби́йце искони́ обуя́ти тя тщесла́вием./ Но вы́ну води́лся еси́ смиренному́дрием, я́ко ви́дети тя при́сно всем/ а́ки бы усво́ивша себе́ песнь еди́наго от богому́дрых:/ утверди́хся Тобо́ю, Бо́же, несть свят и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

С нището́ю теле́сною соедини́в нищету́ духо́вную, я́ко ко́рень всех благи́х,/ молчали́во и благоче́стно твою́ жизнь соверши́л еси́, блаже́нне Симео́не,/ и яви́л еси́ в себе́ плод благосла́вный Правосла́вныя ве́ры,/ предукрепи́в пе́рвее те́ло твое́ посто́м неосла́бным,/ та́же ду́шу твою́ храм Бо́жий пресвя́т соде́лав, боже́ственным хра́мом приседя́,/ внегда́ пе́тися та́мо свяще́нным песнопе́нием, всем иму́щим еди́н сей ра́зум:/ несть свят и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Сугу́бо благоро́ден был еси́, блаже́нне Симео́не, и ро́дом, и нра́вы:/ души́ бо твоей благоро́дие благоро́дия свы́ше добро́тами уясни́л еси́,/ Правосла́вия све́том блиста́я, и по́стничеством, и целому́дрием, и смире́нием, и терпе́нием, и му́жеством на го́рдаго зми́я,/ его́же си́ми низложи́л еси́, соде́йствующу ти Христу́,/ и та́ко дости́гл еси́ блаже́нных селе́ний святы́х,/ и́хже во усте́х коего́ждо вы́ну бысть песнь Це́ркве:/ утверди́хся Тобо́ю, Бо́же,/ несть свят и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Дре́во благосенноли́ственное, насажде́нное при исхо́дищих вод,/ е́же дае́т плоды́ во вре́мя свое́, был еси́, блаже́нне Симео́не./ Ты бо, измла́да напое́н быв вода́ми благоче́стия,/ израсти́л еси́ доброде́телей плоды́, благоприя́тны Бо́гу,/ дарова́вшему ти за та́я живо́т ве́чный,/ его́же и нас сподо́би моли́твами твои́ми ко Го́споду,/ я́ко да и в гряду́щем ве́це, я́коже днесь, воспева́ем Ему́:/ несть свят и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Те́рние и волчцы́ грехо́в непло́дны содева́ют ду́ши на́ша,/ милосе́рдая Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ моли́ с пра́ведным Симео́ном Сы́на Твоего́ сотвори́ти ни́ву душ на́ших,/ во е́же приноси́ти ей плод благосла́вный и́стинныя ве́ры,/ несумне́нныя наде́жды и нелицеме́рныя любве́,/ я́ко да вы́ну воспева́ем Ро́ждшемуся от Тебе́:/ утверди́хомся Тобо́ю, Бо́же,/ несть свят и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Аще 12 сентября́, конда́к и и́кос свята́го.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Храм Бо́гу хотя́ яви́ти се́рдце твое́, блаже́нне Симео́не,/ изво́лил еси́ неле́ностно присеща́ти хра́мы Госпо́дни в часы́ песнопе́ний./ Отону́дуже и прия́л еси́ свет благода́ти Свята́го Ду́ха/ и яви́лся еси́ звезда́ многосве́тлая, све́тлаго ра́ди жития́ твоего́/ и чистоты́ душе́вныя же и теле́сныя, озаря́яй ве́рных собра́ния./ Те́мже пра́зднующе па́мять твою́, ра́достно восхваля́ем тя, блаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Храм Све́та Неизрече́ннаго была́ еси́, Всепе́тая Де́во,/ вме́щши во чре́ве Твое́м просвеща́юща и освеща́юща ми́ра концы́ Христа́ Бо́га на́шего./ И ны́не моли́твами Твои́ми с пра́ведным Симео́ном соде́лай прича́стники Того́ Све́та и нас,/ Богоро́дицу Тя вои́стину имену́ющих.

Песнь 4

Ирмо́с: Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди,/ Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на/ за ны на смерть дал еси́./ Те́мже Ти зове́м, благодаря́ще:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Непосты́дно бысть твое́, блаже́нне, на си́лу и по́мощь Человеколю́бца Го́спода,/ преда́вша Сы́на Своего́ за ны на смерть, упова́ние,/ и́мже укре́пль ду́шу твою́, не ужа́слся еси́ вступи́ти в по́прище по́двиг твои́х./ Го́сподем бо помогаемь, пе́рвее удержа́л еси́ в посте́ чре́во твое́,/ та́же воздержа́ния росо́ю до́бльственне страсте́й пещь погаси́л еси́/ и, та́ко мра́ка их изба́влься, просия́л еси́ безстра́стия све́тлостию,/ се́ю же показа́л еси́ нам путь, веду́щий в жизнь и́стинную./ Те́мже, восхваля́юще тя, Го́споду, дарова́вшу ти си́лу и кре́пость, пое́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Насажде́н быв при вода́х воздержа́ния, блаже́нне,/ лоза́ яви́лся еси́ благора́сленна, благоче́стия гро́здие предлага́ющая./ К сим же показа́лся еси́ всем и о́браз трудолю́бия,/ подо́бяся бо скинотво́рцу апо́столу,/ рука́ми свои́ми приобрета́вшему себе́ и су́щим с ним вся потре́бная к жи́зни вре́менней,/ упраждня́лся еси́ в шве́нии оде́жд други́м и в ловле́нии рыб на потре́бу к жи́зни,/ я́ко да не отяготи́ши коего́ ли́бо пропита́нием тебе́./ Те́мже укре́пльшу тя о сем Христу́ Бо́гу пое́м:/сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Тружда́яся в шве́нии оде́жд, блаже́нне, к смотре́нию мы́сленных твое́ худо́жество упра́вил еси́,/ помышля́я одея́ние души́ твоея́, в не́мже да вни́деши в черто́г Спа́сов./ Та́кожде у́дицею ры́бы ловя́й, вы́ну мысль к Бо́гу име́л еси́, блюды́й себе́,/ я́ко да не у́дицею греха́ уловле́н бу́деши от вселука́ваго врага́ спасе́ния на́шего./ И та́ко непрело́жен име́яй по́мысл благоче́стия,/ устро́ил еси́ жизнь твою́ по Бо́зе, Христу́ ти споспе́шествующу,/ Ему́же, све́дуще сия́, велегла́сно пое́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Тезоиме́нно услы́шанию, и́мже преднаре́клся еси́ в креще́нии, блаже́нне,/ поуча́яся свято́му послуша́нию, са́мым де́лом исполни́тель о́наго был еси́,/ нрав сообра́зный и́мени твоему́ стяжа́в./ Гото́в бо был еси́ всегда́ послужи́ти всем, тре́бовавшим твоея́, благосе́рде, по́мощи в житии́ твое́м,/ и служи́л еси́, ели́ко ти мо́щно бысть, со усе́рдием, уве́тлив ко всем весь явля́яся, и че́стен, и послушли́в./ Разуме́юще у́бо, я́ко и сие́ дарова́ние ти даде́ся от Христа́ Бо́га,/ пое́м Ему́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: И́маши вся мощи́, е́же а́ще хо́щеши, всеблага́я Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ употребля́ющи Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́./ Те́мже мо́лим Тя, моли́ с пра́ведным Симео́ном Сы́на Твоего́/ дарова́ти нам си́лу и кре́пость ше́ствовати неукло́нно путе́м доброде́телей,/ я́ко да благода́рно вы́ну зове́м Ти:/ сла́ва, Влады́чице, всемо́щней си́ле Твое́й.

Песнь 5

Ирмо́с: На земли́, Неви́димый, яви́лся еси́/ и челове́ком во́лею сожи́л еси́, Непостижи́мый,/ и к Тебе́ у́тренююще,// воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Име́яй в се́рдцы свое́м о́браз восхи́щена до тре́тияго Небесе́ в рай апо́стола, ре́кша: мы юро́ди Христа́ ра́ди,/ ты, блаже́нне Симео́не, таково́е юро́дство во́лею восприя́л еси́ на ся,/ я́ко бо цветни́к благоуха́ннейший и доброде́телей рай одушевле́н,/ воздержа́нием процве́л еси́./ Оба́че хотя́ утаи́тися от челове́к, юро́д был еси́ ми́ру,/ сам ся неблагоро́ден сотво́рь, скудоу́мия притворе́нии,/ Христу́ же прему́др был еси́,/ соверша́я пресла́вная, безстра́стия дости́гл еси́ и́стиннаго./ Те́мже восхваля́юще тя, пе́сненно прославля́ем/ да́вшаго ти такову́ю му́дрость Христа́ Человеколю́бца.

Уму́ стра́сти твоя́ подчини́в, блаже́нне, духо́вную му́дрость стяжа́л еси́/ и, се́ю управля́емь, нищету́ возлюби́л еси́, и воздержа́ние, и чистоту́, и смиренному́дрие./ И та́ко, си́ле Христо́вой ти соде́йствующей, на высоту́ доброде́телей восте́кл еси́,/ и́миже зря тя Христо́с обо гати́вшася, человеколю́бне призре́ на тя/ и сла́вы Ца́рства Небе́снаго показа́ тя прича́стника пресла́вна,/ Его́же моли́ и нас сподо́бити о́бщники бы́ти той,/ я́ко да во ве́ки воспева́ем Его́, Человеколю́бца.

Юро́дствуяй Христа́ ра́ди, блаже́нне,/ и та́ко би́сер многоце́нный доброде́телей в селе́ се́рдца твоего́ сокрове́нный име́вый,/ я́ко безпло́тен, на земли́ пожи́л еси́ и соде́лался еси́ уго́дник Христу́,/ Иже тя, в возме́здие того́, просла́ви нетле́нием и чудесы́ и поста́ви моли́твенника о лю́дех Свои́х./ Сего́ ра́ди, ублажа́юще тя, велича́ем просла́вльшаго тя, Го́спода Человеколю́бца.

Ве́лию сотвори́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ с на́ми,/ дарова́в нам тебе́, блаже́нне, исто́чника чуде́с и моли́твенника о нас./ Те́мже ублажа́юще тя днесь в па́мяти твое́й,/ сла́вим Да́вшаго ти и нам такову́ю благода́ть, вопию́ще:/ к Тебе́ у́тренююще, Го́споди, воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Богоро́дичен: Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая Присноде́во:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ я́ко родила́ еси́ Спаси́теля ми́ру, Христа́ Человеколю́бца.

Песнь 6

Ирмо́с: Глубина́ страсте́й воста́ на мя/ и бу́ря проти́вных ве́тров,/ но, предвари́в мя, Ты спаси́, Спа́се,/ и изба́ви от тли,// я́ко спасл еси́ от зве́ря проро́ка.

Воздержа́ния ветри́лом управля́емь в житии́ твое́м, блаже́нне,/ дости́гл еси́ в безстра́стия сла́вная приста́нища/ и та́ко спа́слся еси́ от тли душепа́губных страсте́й./ Госпо́дь же по преставле́нии твое́м изба́ви и те́ло твое́ от тли/ и яви́ е нетле́нно, а́ще и мно́га ле́та пребы́сть в не́дрех земны́х./ И ны́не моли́, благосе́рде, Го́спода,/ я́ко да спасе́т и нас от вся́кия тли,/ я́коже спасл есть тебе́ от тли и от зве́ря проро́ка.

Враг спасе́ния, искуша́яй нас на грехи́, сластьми́ пали́т,/ но коль сия́ па́губна суть, су́щи тля сме́ртная,/ тлят бо добро́ту души́ на́шея, тлят и здра́вие те́ла/ и к сим гото́вят нам огнь неугаса́ющий и червь неумира́ющий./ Блаже́нне Симео́не, предстоя́ с ли́ки А́нгелов и святы́х Бо́жиих челове́ков Престо́лу Влады́ки,/ моли́ Его́ с ни́ми, я́ко да изба́вит от губи́тельства сласте́й и спасе́т нас, вопию́щих Ему́:/ спаси́, Спа́се, и изба́ви от тли, я́ко спасл еси́ от зверя проро́ка.

Мно́го согреша́юще на вся́кий час и грехми́ при́сно растлева́емии, та́ко сля́чени есмы́,/ я́ко не мощи́ нам восклони́ти главы́ и воззре́ти когда́ к Небе́сней добро́те,/ и бу́рею проти́вных ве́тров та́ко уноси́ми дале́че от пути́ доброде́телей и от стези́ покая́ния,/ я́ко колеба́тися в нас упова́нию спасе́ния./ Ты же, блаже́нне, предстоя́ ны́не Всесвято́му, к Нему́же и бога́тное стяжа́л еси́ дерзнове́ние,/ моли́ изба́вити ны от тли грехо́вны я и бу́рю тех проти́вных ве́тров утоли́ти, вопию́щия:/ спаси́, Спа́се, и изба́ви от тли, я́ко спасл еси́ от зве́ря проро́ка.

Блаже́н еси́, свя́те Симео́не, и добро́ тебе́ есть,/ поне́же Госпо́дь, зря тя пра́ведна, вчини́ с ли́ки святы́х во оби́телех Небе́сных,/ изба́вль та́ко гее́нны, су́щия тли ве́чныя./ Ея́же изба́витися и нам моли́ Христа́ Бо́га, пою́щим Ему́:/ спаси́, Спа́се, и изба́ви от тли, я́ко спасл еси́ от зве́ря проро́ка.

Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице, Цари́це Небе́сная,/ стра́хом тли ве́чныя сме́рти содержи́мии, мо́лим Ти ся,/ моли́ с пра́ведным Симео́ном Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ я́ко да изба́вит нас тоя́, вопию́щих:/ спаси́, Спа́се, и изба́ви от тли, я́ко спасл еси́ от зве́ря проро́ка.

Аще 12 сентября́, конда́к и и́кос пра́здника.

Конда́к на пренесе́ние моще́й свята́го, глас 4:

Наста́ днесь всечестна́я па́мять новаго целе́бника,/ пра́веднаго Симео́на,/ созыва́ет же лю́ди в пречестны́й храм свята́го Бо́жия архиере́я Никола́я,/ иде́же, ра́достно соше́дшеся, благочести́вых мно́жества/ ве́село пра́зднуют пренесе́ния честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х пра́здник./ Ты бо яви́лся еси́ гра́ду на́шему и всей Сиби́ри врачевство́ безме́здное,/ подава́я исцеле́ние с ве́рою приходя́щим к тебе́,/ Симео́не всеблаже́нне./ Но, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Влады́це Христу́,/ Того́ моли́ спасти́ град и лю́ди, моля́щияся тебе́,/ па́че же хода́тай бу́ди ко Го́споду/ во дни наше́ствия печа́ли рабо́м твои́м, да зове́м ти:// ра́дуйся, Сиби́рстей стране́ похвало́ и утвержде́ние гра́ду на́шему.

Ин конда́к, на прославле́ние свята́го, глас 2:

Ми́ра су́етнаго отве́рглся еси́,/ да бла́га ве́чныя жи́зни насле́диши,/ возлюби́в незло́бие и чистоту́ души́ и те́ла./ Сниска́л еси́, е́же возлюби́л,/ свиде́тельствуют бо о сем гроб и нетле́ние моще́й твои́х/ и благода́ть чудотворе́ния наипа́че./ То́чиши бо цельбы́ всем притека́ющим к тебе́ и непросвеще́нным,/ Симео́не блаже́нне,// чудотво́рче преди́вный.

И́кос:

Многоцеле́бнаго сокро́вища, чудотво́рных моще́й твои́х,/ не́дра подзе́мная не сокры́та, пра́ведный Симео́не,/ но в обогаще́ние изда́ша та́я притека́ющим ве́рным и неве́рным./ Те́мже прииди́те вси и приими́те бога́тый ток цельбы́,/ ще́драго бо Влады́ки раб ще́дрит и дае́т и есть в подая́нии неоску́ден./ Восхваля́юще у́бо в пе́снех сицева́го засту́пника и благоде́теля на́шего, да зове́м ему́:/ ра́дуйся, Сиби́рстей стране́ похвало́ и утвержде́ние гра́ду на́шему.

Песнь 7

Ирмо́с: Я́коже дре́вле благочести́выя три о́троки/ ороси́л еси́ в пла́мени халде́йстем,/ све́тлым Божества́ огне́м и нас озари́,/ благослове́н еси́, взыва́ющия,// Бо́же оте́ц на́ших.

Благоче́стие трие́х о́трок вавило́нских привлече́ к ним све́тлый Божества́ огнь,/ су́щую благода́ть Бо́жию, сохра́ньшую их в пла́мени халде́йстем невреди́мы./ То́ежде благоче́стие привлече́ и к твоему́, блаже́нне, те́лу благода́ть,/ сохра́ньшую е невреди́мо от тли в не́дрех земны́х./ И ны́не пребыва́яй с на́ми, Симео́не, я́ко прича́стник Боже́ственнаго огня́,/ возжзи́ в нас огнь ре́вности по благоче́стию,/ я́ко да и мы, сим сохра́ньшеся пла́мене страсте́й,/ восприи́мем песнь о́нех отроко́в, е́же взыва́ти Христу́ вы́ну:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Чу́дно бысть халде́ем виде́ние трие́х отроко́в, неопали́вшихся пла́менем огня́./ Та́кожде удиви́шася христоимени́тии лю́дие и умили́шася се́рдцем,/ ви́девше твой гроб, блаже́нне, восходя́щ от земли́./ Егда́ же узре́ша в нем нетле́нныя мо́щи твоя́/ и точа́ща чудесы́ пресла́вны Боже́ственною си́лою, в них обита́ющею,/ и па́че почуди́шася, и, стра́хом и ра́достию объя́ти бы́вше,/ со умиле́нием славосло́вяху Го́спода,/ ди́вная творя́щаго во святы́х Свои́х./ Те́мже и мы, торжеству́юще днесь па́мять твою́, свя́те,/ гла́сом трие́х о́нех отроко́в благода́рственно взыва́ем Христу́, Спа́су всех:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Вои́стину ве́лие, а́коже то трие́х отроко́в в Вавило́не, та́кожде и твое́, блаже́нне, бысть о́но чу́до,/ а́ко честны́я мо́щи твоя́ по толи́цех ле́тех обрето́шася це́лы и неразруши́мы,/ сохраня́емы в земли́ Боже́ственною благода́тию/ и изда́вшеся си́лою ея́ от недр земны́х, я́ко свети́льник,/ его́же Госпо́дь поста́ви не под спу́дом, но на све́щнице, да све́тит всем сия́нием чуде́с,/ озари́ша и обогати́ша правосла́вных разуме́нием боже́ственным./ Уцелому́дритеся ны́не, вопию́щии, и возлюби́те па́че всех Го́спода,/ да благода́ть обря́щете ве́чную, еще́ же и подаю́щу всем исцеле́ние, притека́ющим к тебе́./ Тебе́ же и мы покланя́ющеся, ра́достно пое́м песнь трие́х о́нех отроко́в/ Христу́, сподо́бившу нас таковы́я благода́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Яко фи́никс, процвете́ те́ло твое́ нетле́нием, блаже́нне,/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жися чудесы́, принося́ще боже́ственную жизнь./ Сего́ ра́ди Сиби́рская страна́, иму́щи тя моли́твенника,/ я́ко боже́ственный зри́тся рай, цве́ты разли́чныя принося́ще чуде́с./ Имиже, я́ко дре́вле вавило́няне чу́дом трие́х отроко́в вразумля́еми бы́ша в и́стинней сих ве́ре,/ та́ко лю́дие спаса́емии при́сно утвержда́ются в и́стинней ве́ре Бо́жией,/ вводя́щей в живо́т ве́чный, его́же да́рует Госпо́дь Свои́м уго́дником,/ благослове́н сый Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Зри́ши, Пресвята́я Де́во, я́ко в пла́мени грехо́внем исчеза́ют дни́е на́ша./ Моли́твами Твои́ми с пра́ведным Симео́ном сотвори́,/ я́ко да не погуби́т сий пла́мень нас до конца́,/ но росо́ю све́тлаго Боже́ственнаго огня́ утуше́н бу́дет./ И мы та́ко, невреди́ми от пла́мене его́ яви́вшеся,/ Пода́телю того́ огня́, Сы́ну Твоему́, вы́ну взыва́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ богоче́стия предстоя́ще ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ боже́ственную песнь поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода// и превозноси́те во вся ве́ки.

Я́коже благочести́вии о́троцы в пещи́ вавило́нстей/ пла́менем иногда́ неврежде́ни бы́ша Боже́ственною си́лою,/ та́ко сподо́бившимся по́мощи твоей, блаже́нне,/ спасе́ни бы́ша от многоразли́чных зол, я́ко пла́менем огня́ их обдержа́щих./ Те́мже обновля́ющаяся в душа́х ве́рных чудеса́ твоя́ днесь в па́мяти твое́й,/ я́коже чу́до в пещи́ вавило́нстей ю́ноши о́ны, пе́ти всех науча́ют:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те во вся ве́ки.

Богото́чный исто́чник, ороша́ющ стра́ждущих в пла́мени нестерпи́мых зол, Госпо́дь яви́ тя, блаже́нне,/ я́ко вои́стину сокро́вище дарова́ний,/ мы же моли́твами твои́ми сподобля́емся бы́ти невреди́ми от злых./ От незави́стных бо вод духо́вныя благода́ти/ всем с те́плою ве́рою прибега́ющим к тебе́ подае́ши благопотре́бная ко спасе́нию/ и та́ко твори́ши, я́ко да вси, ра́достно торжеству́юще па́мять твою́, согла́сно вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те во вся ве́ки.

Чуде́с твои́х, блаже́нне, ре́ки излия́вшеся исцеле́ний,/ бе́здну тя яви́ша, точа́щу благода́ть Го́спода./ Ини́и бо стражда́ нестерпи́мою бо́лию во о́чию свое́ю,/ пе́рстню то́кмо от гро́ба твоего́ обложи́вше я и о сем укрепи́вшеся, прозре́ша,/ друзи́и же прикоснове́нием то́кмо к моще́м твои́м облегче́ние в боле́зни получи́ша;/ пре́жде су́щии неми́и глаго́лание прия́ша, печа́льнии кре́пкое утеше́ние,/ хроми́и благотече́ние, разсла́бленнии исправле́ние, боля́щии нога́ма здра́вие;/ та́кожде мно́ги утро́бы непло́дны соде́лашася многоча́дны,/ пию́ще то́кмо во́ду от ме́ста явле́ния твои́х моще́й,/ мно́зи же еле́ем от канди́ла твоего́ исцели́шася от неисце́льных боле́зней./ И всем вся́ко пролива́вши ту́чи врачева́ний, уставля́я пале́ние неду́гов,/ и лю́ди, сих свобо́ждшияся, устроя́еши песнопе́ти:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те во вся ве́ки.

Вельми́ тя просла́ви Госпо́дь, блаже́нне, в чудесе́х,/ от любве́ бо и ве́ры свято́е то́кмо и́мя твое́ призывающим/ а́бие услы́шани быва́ют, я́коже плене́ннии иногда́ пога́ными,/ и стра́ждущии от дух нечи́стых, и ини́и мно́зи боля́щии,/ и николи́же ску́дни по́мощи твоея́ оставля́ются./ И не то́чию тща́щимся и́мя твое́ нарица́ти, но и о́браз твой любо́вию, я́же к тебе́, напису́ющим, вели́к помо́щник явля́ешися./ К сим же и неве́дущим тя боля́щим,/ я́ко во мно́ги стра́ны и ве́си произы́де и слы́шана бысть сла́ва и́мене твоего́,/ в со́ниих явля́лся, врачу́еши я./ Те́мже па́мять твою́ пра́зднующе,/ в прославле́ние Го́спода, просла́вльшаго та́ко тя, велегла́сно взыва́ем:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: О́бразы нося́щи дре́вле Твоего́ Рождества́,/ ю́ноши не опаля́ет, Де́во, пещь,/ я́коже не опали́ утро́бу Твою́ Огнь Боже́ственный./ Вся бо твори́т Иису́с, Сын Твой, Бог и Челове́к,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́да, о́трока Своего́,/ милосе́рдия ра́ди ми́лости,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́,// и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Благослове́н Госпо́дь Бог, яви́вый тя, блаже́нне,/ споспе́шника всем ко спасе́нию житие́м твои́м и наста́вника сло́вом./ Ле́ствица бо небовосхо́дная житие́ твое́ бысть, сло́во же твое́ благода́тию срастворе́но есть,/ науча́юще трезве́нию души́ и те́ла и воздержа́нию по благоче́стию и та́ко направля́юще всех на путь ми́ра.

Благослове́н Госпо́дь Бог, дарова́вый нам тебе́, блаже́нне, чудотво́рца преди́вна,/ ку́пно же и сте́ну, и предгра́дие от языкозло́бия и озлобле́ния заблу́ждших от и́стинныя во́ры./ Ихже чудесы́ от моще́й твои́х/ дале́че отгна́л еси́ от о́бласти Верхоту́рския,/ не терпя́ рачи́телей ересе́й и хуле́ния испо́лненных на Правосла́вие/ бы́ти та́мо, иде́же яви́шася мо́щи твоя́:/ чу́дная бо зна́мения от сих, я́ко огнь паля́щ, яви́шася в посрамле́ние еретико́м,/ нам же всем во утвержде́ние на путь ми́ра.

Благослове́н Госпо́дь Бог, поста́вивый тя, блаже́нне,/ хода́тая на Небеси́ и моли́твенника о нас./ Аще бо и земля́ сокры́ла тя, но горе́ тя вси бога́тна и́мамы/ предста́теля и моли́твенника к Бо́гу, любо́вию чту́щим тя,/ я́коже иногда́ моли́твами твои́ми спасл еси́ ины́я от потопле́ния, ины́я от о́гненнаго запале́ния,/ призыва́ющия свято́е и́мя твое́ и моля́щияся тебе́ о по́мощи,/ и ины́я от неизбе́жныя сме́рти в боле́зни их/ и та́ко всех напра́вил еси́ на путь ми́ра.

Благослове́н Госпо́дь Бог, сподо́бивый прославле́ние твое́, блаже́нне, светоза́рное/ и чудеса́ пресла́вная воспе́ти, ели́ко мо́щно есть нам./ Ты же, благосе́рде, не отста́ви по́мощи твоея́ от нас,/ со умиле́нием про́сим тя,/ и не помяни́ беззако́ний на́ших, но обрати́ся на ми́лость,/ и моли́ ми́лостиваго Бо́га дарова́ти мир ми́рови,/ и всем согреше́ний проще́ние, и душа́м и телесе́м здра́вие/ и напра́вити всех на путь ми́ра.

Богоро́дичен: Благослове́н Госпо́дь Бог, Тобо́ю, Пресвята́я Де́во,/ посети́вый нас Восто́к свы́ше,/ просвети́ти во тьме и се́ни седя́щия/ и напра́вити но́ги на́ша на путь ми́ра.

Аще 12 сентября́, свети́лен пра́здника.

Свети́лен,глас 2.

Подо́бен: Тве́рдыя:

Све́тло возсия́ днесь па́мять твоя́, блаже́нне Симео́не,/ луча́ми мно́го облиста́ющи твои́х доброде́тельных дея́ний/ и озаря́ющи ве́рных ра́зумы све́том чуде́с твои́х./ Сию́ у́бо пра́зднующе, ра́достно сла́вим тя/ и любо́вию ублажа́ем, уго́дниче Христа́, Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ изба́вити ны от мра́ка грехо́внаго, и просвети́ти све́том за́поведей,/ разори́ти же и всю мра́чную тьму напа́стей, нас облежа́щих,/ и облиста́ти весе́лием сердца́, и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Све́та немерца́ющаго вмести́лище яви́лася еси́, Пречи́стая Де́во,/ носи́вши Христа́, Бо́га на́шего,/ И́же есть Свет присносу́щный, просвеща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир./ Те́мже Тя по до́лгу ублажа́ем.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3 и пра́веднаго 3 с припе́вы их стихо́вными, или́ то́кмо пра́веднаго на 4. Глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Испо́лнь боже́ственнаго све́та,/ возсия́ нам па́мять богоуго́дных по́двиг твои́х,/ блаже́нне Симео́не,/ озаря́ющи ве́рных сердца́/ доброде́телей твои́х блиста́ньми./ Путь бо у́зкий в земне́й твое́й жи́зни ше́ствовал еси́,/ простра́ннаго ле́сти отрева́я/ и воздержа́нием те́ло свое́ удруча́я,/ отбе́г же мирски́я сла́вы/ и целому́дрием и смиренному́дрием украси́вся,/ до́брыя де́тели твоя́, и́хже укрыва́л еси́ покро́вом юро́дства,/ я́коже фимиа́м благово́нен и же́ртву благоприя́тну, Христу́ прине́сл еси́,/ И́же тя зря те́ми та́ко просла́вльша Его́,/ а́ще и напосле́док дний сих подвиза́вшася,/ яви́ подо́бна пе́рвым подви́жником/ и сла́вы Ца́рства Небе́снаго сподо́би,/ всели́в тя во оби́телех Небе́сных со А́нгелы и все́ми святы́ми,/ с ни́миже моли́ся, свя́те, Влады́це/ и нас сотвори́ти прича́стники Небе́снаго Ца́рствия,/ торжеству́ющих священноле́пно днесь свяще́нную па́мять твою́.

Прославля́яй тя Госпо́дь на Небеси́,/ блаже́нне Симео́не,/ просла́ви и на земли́ нетле́нием и чудесы́./ По мно́зех бо ле́тех пребы́вше в не́дрех земли́,/ честны́я мо́щи твои́ обрето́шася це́лы и невреди́мы./ Ты же благоуха́еши и то́чиши исцеле́ния,/ я́ко ра́йский исто́чник, струи́ испуща́еши благода́ти Бо́жия/ и чуде́с то́ки подае́ши всем тре́бующим,/ всяк неду́г благовре́мение отъе́мля/ и напая́я ду́ши дарова́нии боже́ственными./ Ихже сподобля́ются ны́не не то́чию Сиби́рстии лю́дие,/ но и дале́че су́ще призыва́ющии свято́е и́мя твое́,/ та́кожде и почита́ющий свяще́нный о́браз священноле́пнаго подо́бия твоего́/ и моля́щиися о по́мощи твое́й./ Те́мже по до́лгу тя ублажа́ем.

Иму́ще тя исто́чник исцеле́ний и безме́здна врача́,/ блаже́нне Симео́не,/ и́мамы же ку́пно тя и наста́вника и споспе́шника ко спасе́нию, и моли́твенника о нас./ В со́ниих бо явля́яся лю́дем,/ учи́ши их благоче́стию,/ вразумля́я проводи́ти жизнь в трезве́нии и воздержа́нии/ и огреба́тися душетле́нных страсте́й,/ и та́ко руководи́ши их по пути́, веду́щему в живо́т ве́чный,/ и мо́лишися, предстоя́ Престо́лу Влады́чню,/ изба́вити всех от бед и напа́стей/ и всем дарова́ти мир и спасе́ние./ И ны́не, благосе́рде, моли́твами твои́ми испроси́ нам у Христа́, Бо́га на́шего,/ вся благопотре́бная ко спасе́нию/ и жи́зни вре́менней и ве́чней,/ я́ко да непреста́нно хва́лим тя/ и Влады́ку благогове́йно вы́ну славосло́вим.

Всечестны́х пренесе́нию моще́й твои́х,/ блаже́нне Симео́не,/ во святу́ю оби́тель святи́теля Никола́я/ дре́вле ра́довашася Верхоту́рстии лю́дие,/ прие́млюще я, я́коже вои́стину вели́кое сокро́вище./ И мы, торжеству́юще в па́мяти твое́й,/ весели́мся боже́ственне, и пе́сненными похвала́ми ублажа́ем тя,/ Го́споду же Бо́гу на́шему,/ дарова́вшу нам таково́е сокро́вище, благода́рственно вопие́м:/ сла́ва Тебе́, Го́споди, Благоде́телю на́шему, во ве́ки веко́в.

Сла́ва, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Торжеству́юще днесь па́мять пра́веднаго Симео́на,/ духо́вный лик, лю́дие, совоку́пльше/ и согла́сно велича́юще сего́ уго́дника Госпо́дня,/ уми́льно к нему́ воззове́м:/ о всеблаже́нне Симео́не!/ Приими́ на́ша песнопе́ния в похвалу́ тебе́,/ не я́ко досто́йная тебе́,/ но я́ко от усе́рдия тебе́ приноси́мая,/ не бо мо́жем по достоя́нию воспе́ти тя./ Приими́ и поси́льная приноше́ния,/ предлага́емая ти от благода́рных тебе́ серде́ц./ Приими́ и моле́ния на́ша, к тебе́ возноси́мая,/ и, я́ко предста́тель наш и моли́твенник о нас,/ моли́ся Пресвяте́й Тро́ице,/ е́же дарова́ти мир и благоде́нствие Святе́й Правосла́вней Це́ркви,/ па́стырем ре́вность о спасе́нии пасо́мых и́ми,/ ме́сту и гра́ду сему́ благоволе́ние/ и всем христоимени́тым лю́дем в ве́це сем согреше́ний проще́ние и злых избавле́ние,/ в ве́це же несконча́емем ра́дость,/ е́юже ра́дуются вси пра́веднии,/ насле́дующии, я́коже и ты, свя́те, живо́т ве́чный.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Ра́дуйся, Ра́дость ми́ру роди́вшая, обра́дованная Влады́чице,/ Тобо́ю бо яви́ся во Пло́ти Спас всех, Христо́с Бог,/ име́яй глаго́лати во Ца́рствии Небе́снем коему́ждо благи́х, ве́рных раб Свои́х:// внйди в ра́дость Го́спода твоего́.

Славосло́вие вели́кое.

На литурги́и

Аще 12 сентября́, блаже́нны от кано́на пра́здника, песнь 9-я, на 4, и пра́веднаго, песнь 6-я, на 4.

Во и́но вре́мя то́кмо пра́веднаго, пе́сни 3-я и 6-я, на 8.

Аще 12 сентября́, проки́мен пра́здника и пра́веднаго, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде: Апо́стол пра́здника и пра́веднаго, зача́ло 213. Аллилу́йя пра́здника и пра́веднаго. Ева́нгелие пра́здника и пра́веднаго, от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен пра́здника и пра́веднаго: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Во и́но вре́мя проки́мен, апо́стол, аллилу́йя, Ева́нгелие и прича́стен пра́веднаго.

Моли́тва

О святы́й и пра́ведный Симео́не, чи́стою душо́ю твое́ю в Небе́сных оби́телех в ли́це святы́х водворя́яйся, на земли́ же с на́ми неотсту́пно пребыва́яй! По да́нней ти благода́ти от Го́спода моли́тися о нас, ми́лостивно при́зри на нас, многогре́шных, а́ще и недосто́йне, оба́че с ве́рою и упова́нием к тебе́ притека́ющих, и испроси́ нам от Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших, в ня́же впада́ем мно́жицею во вся дни жития́ на́шего. И я́коже пре́жде о́вым у́бо, от очныя зе́льныя боле́зни ни ма́ло зре́ти могу́щим, исцеле́ние оче́с, о́вым же, близ сме́рти бы́вшим, от лю́тых неду́гов врачева́ние и ины́м ина́я мно́гая пресла́вная благодея́ния дарова́л еси́, си́це изба́ви и нас от неду́гов душе́вных и теле́сных и от вся́кия ско́рби и печа́ли и вся блага́я к настоя́щему житию́ на́шему и к ве́чному спасе́нию благопотре́бная нам от Го́спода испроси́, да та́ко твои́м предста́тельством и моли́твами стяжа́вше вся нам поле́зная, а́ще и недосто́йнии, благода́рне восхваля́юще тя, просла́вим Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не в при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свята́го священному́ченика Автоно́ма

                   Tдaніе прaздника ржcтвA прес™hz бцdы, 

Слyжба с™0му прaведному сmмеHну, верхотyрскому чудотв0рцу.

На дeнь пренесeніz с™hхъ мощeй є3гw2, септeмвріа в7i-гw днE, и3 на дeнь прославлeніz є3гw2, декeмвріа }i-гw днE.

На мaлэй вечeрни. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на д7, глaсъ №-й.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

НастA дeнь рaдостенъ, днeсь бо торжествyемъ хrтоимени1тіи лю1діе, пaмzть с™aгw првdнагw сmмеHна, и4же въ приврeменнэй жи1зни просіsлъ є4сть вeліихъ добр0тъ свётлостьми, по преставлeніи же прослaвленъ t бGа нетлёніемъ и3 чудесы2, кyпнw же и3 моли1твеннымъ къ немY дерзновeніемъ, и3 ск0рою п0мощію всBмъ въ лю1тыхъ њбстоsніихъ. Рaдуйтесz u5бо, лю1діе, и3 весели1тесz.

Рaдости пои1стиннэ ходaтай приспЁ нaмъ, хrтоимени1тіи лю1діе, днeсь свэтон0сный прaздникъ пaмzти првdнагw сmмеHна. Сeй бо добродётельми и3 чудесы2 њсіzвaетъ всёхъ, и3м0литсz њ вёрою и3 люб0вію прaзднующихъ всепрaзднственную пaмzть є3гw2.

Вeселw сошeдшесz, хrтоимени1тіи лю1діе, и3 њбстоsще честнhй џбразъ првdнагw сmмеHна, свётлw воспои1мъ є3мY, гDа же прослaвимъ, вопію1ще: слaва тебЁ, чlвэколю1бче, ћкw дaлъ є3си2 нaмъ того2 џбразъ добродётелей и3 и3ст0чникъ чудeсъ, си1льное ходaтайство за нaсъ на нб7си2 и3 ск0раго пом0щника въ нуждaхъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Прослaвленный t гDа, с™е сmмеHне, нетлёніемъ тэлeсной хрaмины души2 твоеS, кyпнw же и3 чудесы2 преди1вны, и3 предстaтельствомъ њ нaсъ. Пріими2 t нaсъ бlгохвалeніе рaдостнw торжествyющихъ приснорaдостную пaмzть твою2, тебe же ўблажaющихъ пёсненными похвалaми, и3 моли2 хrтA бGа и3збaвити ны2 t всsкіz напaсти, и3 спасти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Стрaнное дв7ы тaинство мjру показaсz сп7си1тельное. T неs бо роди1лсz є3си2 безъ сёмене, всёхъ рaдосте, гDи, слaва тебЁ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Бlгохвалє1ніz въ пaмzти твоeй прин0симъ ти2, с™е сmмеHне, по достоsнію ти2 воспэвaємаz, ћкw ўг0днику хrт0ву, прославлeніе твоE рaдостнw прaзднующе.

Стjхъ: Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ, ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz.

И#сп0лнь бlгодaти, при1зри на ны2 люб0вію, с™е сmмеHне, торжествyющыz пaмzть твою2.

Стjхъ: Свётъ возсіS првdнику, и3 пр†вымъ сeрдцємъ весeліе.

Добродётелей свётлостію, с™е сmмеHне, дyшу твою2 д0мъ бGу соверши1лъ є3си2. Моли1твами твои1ми просвэти2 пою1щыz тS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Просвэти1телz мjру родилA є3си2 хrтA бGа, пренепор0чнаz дв7о марjе. Тёмже тS вои1стинну бцdу вёрніи величaемъ.

Тропaрь на пренесeніе мощeй, глaсъ д7:

Днeсь рaдуетсz слaвнаz странA сиби1рь, њбрётъ с™ы6z м0щи твоS внyтрь себE. Ґрхіерє1и, сщ7eнницы и3 вeсь с0нмъ людскjй дух0внэ веселsщесz, вопіeмъ ти2: q бGомyдре сmмеHне! И#збaви нaсъ, и5же къ тебЁ прибэгaющихъ, t всёхъ бёдъ, просsще подaтисz всBмъ по коег0ждо прошeнію, и3 и3збaвитисz странЁ сeй и3 грaду t џгненнагw запалeніz и3 погaнскагw нашeствіz и3 междоус0бныz брaни и3 t всsкагw ѕлA. Тёмже и3 мы2 вси2 чтeмъ нhнэ честнhхъ и3 многоцэлeбныхъ мощeй твои1хъ пренесeніе, н0вый цэлeбниче, и3 вопіeмъ: слaва даю1щему тоб0ю всёмъ и3сцэлeніе.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeнное:

И$нъ тропaрь на прославлeніе, глaсъ д7:

Мірскaгw мzтeжа бёгаz, всE желaніе њбрати1лъ є3си2 къ бGу, да въ видBніz восх0дъ nбрsщеши горЁ, tню1дуже не ўклони1всz въ лук†вствіz сeрдца, но њчи1стивъ дyшу и3 тёло, пріsлъ є3си2 бlгодaть точи1ти цэльбы6 вBрнымъ и3 невBрнымъ, притекaющымъ къ тебЁ, првdный сmмеHне. Тёмже, по дaнному ти2 дaру, и3спроси2 ў хrтA бGа и3сцэлeніе нaмъ, болsщымъ душeвными страстьми2, и3 моли2 сп7сти2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeнное:

И# по є3ктеніи2 tпyстъ.

Повечeріе мaлое, на нeмже по трис™0мъ кондaкъ првdнагw.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

На вели1цэй вечeрни, в7i-гw септeмвріа стіхи6ры на ГDи воззвaхъ, прaздника и3 є7 првdному, въ и4но же врeмz є3ди1ному семY на }. Глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE:

Бlжeнне сmмеHне бGомyдре, вожделёвъ совершeнъ бhти въ жи1зни врeменнэй, презрёлъ є3си2 кр†снаz мjра, слaву и3 богaтство, и3 вс‰ предлеж†щаz ти2 по рождeнію твоемY. П0двиги и3 труды2 и3збрaлъ є3си2, и4миже дости1глъ є3си2 безстрaстнагw житіS, и3 ўпрaвивъ сeрдце твоE къ нбcнымъ, возшeлъ є3си2 на высотY добродётелей. Тёмже ћкw достослaвна подви1жника люб0вію тS вси2 прославлsемъ, преди1вне.

Бlжeнне сmмеHне бGомyдре, богaтнw добродётельми ўкраси1лсz є3си2 въ жи1зни врeменнэй, смирeніемъ и3 цэломyдріемъ, воздержaніемъ и3 кр0тостію, трудолю1біемъ и3 послушaніемъ, нищет0ю дyха и3 нестzжaтельностію, под0бzсz всsко ѓгGлwмъ. Тёмже, ћкw и3сп0лнена бhвша на земли2 вели1кихъ даровaній б9іихъ, ўбlжaемъ тS вси2, преди1вне.

Бlжeнне сmмеHне бGомyдре, безпл0тныхъ жи1тельству подражaz, ћкw нбcный человёкъ бhлъ є3си2 на земли2. Сегw2 рaди и3 престaвилсz є3си2 t земли2 къ nби1телемъ нбcнымъ, и3 тaмw ќбw нhнэ дyхомъ водворsешисz съ ли1ки небожи1телей, бGу же соблюдaющу здЁ при1снw честнyю пaмzть твою2. Тёмже њбстоsще w4крестъ їкHны твоeй, ћкw бGоуг0дна сограждани1на ѓгGлwмъ и3 всBмъ с™ы6мъ на нб7си2, и3 прослaвлена t гDа нетлёніемъ и3 чудесы2 на земли2, вси2 благочeстнw тS слaвимъ, преди1вне.

Бlжeнне сmмеHне бGомyдре, тeплый нaшъ предстaтелю и3 застyпниче, вhну сіsеши свётлw лучaми знaменій чудодёйственныхъ, њзарsz си1ми вёрою и3 люб0вію чтyщыz тS, и3 съ ўповaніемъ молsщыzсz тебЁ. Тёмже тS, ћкw бlгохвaльное nрyдіе чудодёйственной си1лы б9іей, и3 вёрна пом0щника въ нуждaхъ, восхвалsемъ вси2, преди1вне.

Бlжeнне сmмеHне бGомyдре, предстоsй съ небожи1телzми пrт0лу вLки и3 гDа, вёруемъ, ћкw м0лишисz њ нaсъ, и3 ходaтай є3си2 њ всёхъ, притекaющихъ къ тебЁ съ вёрою и3 люб0вію. Тёмже ћкw неусhпна моли1твенника њ нaсъ и3 тeплаго застyпника тS почитaемъ вси2, преди1вне.

Слaва, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Безстрaстіz добр0тою вои1стинну преизsществовавъ на земли2, достобlжeнне сmмеHне, и3 сп7сeніz бhвъ рачи1тель преизрsденъ, ћкw дрeво насаждeнно при и3сх0дищихъ в0дъ процвёлъ є3си2 добродётельми. Тёмже и3 спосаждeнъ є3си2 съ ли1ки ѓгGлwвъ и3 всёхъ с™hхъ въ раи2 нбcнэмъ, прославлsющу чтyщыz вёрою и3 люб0вію приснорaдостную пaмzть твою2. Сегw2 рaди восхвалsемъ тS, и3 гDу, прославлeніемъ твои1мъ тaкw бlгодёющу нaмъ, бlгодaрственными глaсы воспэвaемъ: слaва тебЁ, є3ди1не чlвэколю1бче.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

И$же тебE рaди.

Вх0дъ. Прокjменъ днE и3 чтє1ніz G.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.

(ГлавA lє) Рaдуйсz пустhнz жaждущаz, да весели1тсz пустhнz и3 да цвэтeтъ, ћкw крjнъ. И# процвэтeтъ и3 возвесели1тсz пустhнz їoрдaнова. И# слaва лівaнова дадeсz є4й, и3 чeсть карми1лова. И# ќзрzтъ лю1діе мои2 слaву гDню и3 высотY б9ію. Ўкрэпи1тесz руцЁ њслaблєныz и3 кwлёна разслaблєнаz. Ўтёшитесz малодyшніи ўм0мъ, ўкрэпи1тесz, не б0йтесz. СE бGъ нaшъ сyдъ воздаeтъ и3 воздaстъ, т0й пріи1детъ и3 спасeтъ нaсъ. ТогдA tвeрзутсz џчи слэпhхъ и3 ќши глухи1хъ ўслhшатъ. ТогдA ск0читъ хромhй, ћкw є3лeнь, и3 ћсенъ бyдетъ љзhкъ гугни1выхъ: ћкw прот0ржесz водA въ пустhни и3 дeбрь въ земли2 жaждущей. И# безв0днаz бyдетъ во є3зeра, и3 на жaждущей земли2 и3ст0чникъ воднhй бyдетъ. Тaмw бyдетъ весeліе пти1цамъ, и3 сели1тва тр0сти, и3 лyзи. И# тaмw бyдетъ пyть чи1стъ, и3 пyть с™ъ нарэчeтсz, и3 не прeйдетъ тaмw нечи1стый, нижE бyдетъ тaмw пyть нечи1стъ. Разсёzнніи же п0йдутъ по немY, и3 не заблyдzтъ. И# не бyдетъ тaмw львA, ни t ѕвэрeй ѕлhхъ не взhдетъ нaнь, нижE њбрsщетсz тaмw, но п0йдутъ по немY и3збaвленніи. И# с0бранніи гDемъ њбратsтсz, и3 пріи1дутъ въ сіHнъ съ рaдостію, и3 рaдость вёчнаz надъ глав0ю и4хъ. Надъ глав0ю бо и4хъ хвалA и3 весeліе, и3 рaдость пріи1метъ |, tбэжE болёзнь и3 печaль и3 воздыхaніе.

При1тчей чтeніе.

(Главы6 ‹ и3 }) Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, и3 бlгословeніе гDне на главЁ є3гw2. Бlжeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Честнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ: всe же честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй и3 лёта животA въ десни1цэ є3S: въ шyйцэ же є3S богaтство и3 слaва. T ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 ми1лость на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте ќбw менє2, q ч†да, честн†z бо рекY: и3 блажeнъ человёкъ, и4же пути6 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ человёчєскимъ: ћкw ѓзъ премyдрость ўстр0ихъ, совётъ и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ, м0й совётъ и3 ўтвержeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ бlгодaть. Разумёйте ќбw, неѕл0бивіи, ковaрство, ненакaзанніи же, прилагaйте сердцA. Послyшайте менє2 и3 пaки, честн†z бо рекY: и3 tвeрзу t ўстeнъ прaваz, ћкw и4стинэ поучи1тсz. Съ прaвдою вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰ пр†ва сyть разумэвaющымъ и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научaю бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

Премyдрости соломHни чтeніе.

(ГлавA д7) Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz: сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости житіE несквeрное. Благоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ, престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лёта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA є3гw2: сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz: Лю1діе же ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На літjи стіхи1ра прaздника и3ли2 хрaма.

Тaже стіхи6ры самогл†сны, глaсъ є7:

Дух0внw рaдующесz, лю1діе, въ пaмzти ўг0дника хrт0ва сmмеHна, люб0вію прослaвимъ п0двиги є3гw2, пред8wчи1стивъ дyшы нaшz t страстeй и3 добродётельми ўкраси1въ |, и3 въ весeліи воспои1мъ є3мY вопію1ще: рaдуйсz, сп7сeніz рaди и3збрaвый безвёстную тебЁ странY, и3 въ нeй процвэтhй, ћкw кри1нъ. Рaдуйсz, џбразъ воздержaніz вBрнымъ показaвый. Рaдуйсz, цвёте цэломyдріz. Рaдуйсz, трудолю1біz ќмнагw и3 тэлeснагw трезвeніz ўчи1телю. Рaдуйсz, при1снw приметaвыйсz къ д0му гDню на сщ7є1нныz пэснопBніz, и3 тёмъ стzжaвый себЁ њсвzщeніе. Рaдуйсz, ревни1телю смиренномyдріz. Рaдуйсz, мyдрости дух0вныz и3сп0лненный. Рaдуйсz, похвало2 правослaвныхъ и3 ўтверждeніе.

Вeселw днeсь сошeдшесz, лю1діе, въ пaмzти првdнагw сmмеHна, и3 свётлw торжествyюще прославлeніе є3гw2 t гDа, любeзнw воззовeмъ є3мY глаг0люще: рaдуйсz, возлю1бленный гDемъ ўг0дниче є3гw2. Рaдуйсz, спод0бивыйсz нбcныz слaвы предстоsти со ѓгGлы и3 всёми с™hми прест0лу є3гw2. Рaдуйсz, и3сцэлeній неwскyдный подaтелю и3 чудeсъ и3ст0чниче незави1стный. Рaдуйсz, неусhпный моли1твенниче њ хrтоимени1тыхъ лю1дехъ, и3 ск0рый и3збaвителю всёхъ t лю1тыхъ њбстоsній. Рaдуйсz, ћкw ходaтайствомъ твои1мъ и3 вёчное сп7сeніе ўлучи1ти надёемсz.

Глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Пріиди1те, празднолю1бцєвъ собрaніе сщ7eнное, пріиди1те возвесели1тесz съ нaми, и3 ли1къ состaвльше торжествyимъ. Сe бо прaзднуемъ пaмzть првdнагw сmмеHна, бlгочeстіz ревни1телz въ житіи2 своeмъ, нhнэ же ск0рбныхъ ўтёшителz, врачA безмeздна болsщихъ, заблyждшихъ настaвника, правослaвныхъ ўдобрeніе, њ всёхъ моли1твенника и3 предстaтелz предъ бGомъ, и3 всBмъ споспёшника и3 ходaтаz ко сп7сeнію.

Слaва, глaсъ в7.

Под0бенъ: Бlгоутр0біz сyщи:

Да весели1тсz сиби1рскаz странA, въ нeй же гDь kви2 ўг0дника своего2 првdнаго сmмеHна, и3 прослaви нетлёніемъ и3 чудесы2 къ ўтверждeнію хrтоимени1тыхъ людeй въ правослaвной вёрэ и3 во бlгочeстіи, кyпнw же и3 предстaтельствомъ на нб7си2, ћкw и3мёти въ нeмъ всBмъ вёрнаго цэли1телz, и3 ходaтаz на нб7си2, и3 ск0раго пом0щника въ напaстехъ и3 ск0рбехъ. Тh же, с™е сmмеHне, моли1сz њ нaсъ ко гDу прaзднующихъ честнyю пaмzть твою2, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

И# нhнэ, прaздника и3ли2 бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Ржcтв0мъ твои1мъ t земли2 къ высотЁ нбcнэй вознес0хомсz вои1стинну, пречcтаz бGор0дице, и3 ѓгGльскимъ ликостоsніемъ причт0хомсz. Тёмже вопіeмъ ти2 ґрхaгGльскимъ глaсомъ: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

На стіх0внэ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Бlгоговёйнw зрS бGоуг0дную жи1знь твою2, приснопaмzтне сmмеHне, воспёти тщи1мсz тS, ћкw подви1жника пред0блzго, примёромъ свои1мъ наставлsюща и3 воwдушевлsюща лю1ди шeствовати по стезsмъ зaповэдей гDнихъ.

Стjхъ: Првdникъ, ћкw фjніxъ процвэтeтъ и3 ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz.

Рaдующесz прославлeнію твоемY t гDа, с™е сmмеHне, восхвалsемъ тS люб0вію ћкw вели1каго ўг0дника гDнz.

Стjхъ: Свётъ возсіS првdнику и3 пр†вымъ сeрдцємъ весeліе.

Торжествyюще пaмzть твою2, првdный сmмеHне, весели1мсz њ ликостоsніи твоeмъ со ѓгGлы и3 всёми с™hми предъ пrт0ломъ вLки, кyпнw же рaдуемсz њ дaнной ти2 бlгодaти и3сцэлeній, въ ни1хъ же ви1димw гDь прослaви тS на земли2, и3 подадE | грaду нaшему и3 странЁ верхотyрстэй и3 всBмъ вBрнымъ, ћкоже своегw2 благоволeніz зал0гъ непрел0жный.

Слaва, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ:

Ди6вны дарwвaніz тво‰, досточyдне сmмеHне, житіe бо твоE на земли2 сіsетъ добродётелей свётлостьми.

На нб7си1 же гDь причи1сли тS цRкви первор0дныхъ, є3щe же и3 kви1 тz и3ст0чника чудeсъ и3 ск0раго пом0щника въ ск0рбехъ, и3 вёрна споспёшника хrтоимени6тымъ лю1демъ ко сп7сeнію. Тёмже по д0лгу тS величaемъ.

И# нhнэ, прaздника и3ли2 бGор0диченъ, глaсъ ѕ7:

Творeцъ и3 и3збaвитель м0й:

На бlгословeніи хлёбwвъ: тропaрь првdнагw двaжды. Пи1санъ на мaлэй вечeрни, и3 прaздника, и3ли2 БGор0дице дв7о, рaдуйсz: є3ди1ножды.

Пр0чее по ўстaву.

На ќтрени. На БGъ гDь: тропaрь прaздника, двaжды.

Слaва: првdнагw, и3 нhнэ, прaздника и3ли2 тропaрь првdнагw двaжды.

Слaва, и3 нhнэ:

Е$же t вёка ўтаeнное:

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

Б9eственному повинyzсz води1тельству, ўстрани1лсz є3си2 р0да и3 nтeчества твоегw2, бlжeнне сmмеHне, и3 ћкw стрaненъ всели1лсz є3си2 въ сиби1рстэй странЁ, и3дёже востeклъ є3си2 на высотY добродётелей, прикрывaz дHблестныz тво‰ п0двиги, во смиренномyдріи, покр0вомъ ю3р0дства хrтA рaди, и4же по бlжeннэй твоeй кончи1нэ, всели1 тz во свётлостехъ с™hхъ свои1хъ. И$хже џбщники и3 нaсъ содёлай моли1твами твои1ми, прaзднующихъ пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Прес™az дв7о, nтрокови1це пребlгословeннаz, бlжeнна показaласz є3си2 хrтA бGа р0ждши, бlжє1нны содэвaющаго тогw2 в0ли повинyющыzсz.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ з7.

Под0бенъ: Ўдивлsшесz:

П0стными п0двиги пл0ть распинaz со страстьми2 и3 похотьми2, мудровaніе плотск0е безстрaстіемъ бlгочeстнw ўмертви1лъ є3си2, тaже погаси1въ стр†сти рос0ю пHдвигъ твои1хъ, бGомyдре сmмеHне. Богaтнw возжeглъ є3си2 nгнeмъ вёры и3 любвE воздержaніz свэти1льникъ и3 днE сhнъ kви1лсz є3си2. И# нhнэ причaстникъ спод0бивсz бhти б9eственному свёту, твою2 свётлую пaмzть прaзднующихъ страстeй мглы2 и3збaвити, и3 просвэщeніz дух0внагw спод0бити, моли2 хrтA бGа, просвэти1телz и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Пречcтаz бGор0дице, є3г0же сп7са хrтA неизречeннw родилA є3си2, моли2 съ првdнымъ сmмеHномъ, во є4же просвэти1ти и3 спасти2 р0дъ нaшъ.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Возвели1чилъ є4сть тS хrт0съ гDь, бlжeнне сmмеHне, спод0бивъ предстоsти со ѓгGлы и3 всёми с™hми прест0лу є3гw2, и3 ходaтайствовати њ лю1дехъ є3гw2, и3 даровaвъ ти2 бlгодaть чудeсъ преди1вныхъ. Тёмже рaдости и3сполнszсz правослaвныхъ собрaніе, въ пaмzти твоeй ўбlжaемъ тS, бlгохвaльнw почитaюще.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Свzтёйши kви1ласz херув‡мъ, на земли2 р0ждшаz хrтA, всёхъ вLку, чcтаz всенепор0чнаz вLчце.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ: Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ и3 ўповaетъ на него2.

Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й, внегдA м0литимисz къ тебЁ.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе t матfeа, зачaло м7г.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра:

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Бlгоговёйнw зрS бGоуг0дную жи1знь твою2, приснопaмzтне сmмеHне, воспёти тщи1мсz тS, ћкw подви1жника пред0блzго, примёромъ свои1мъ наставлsюща и3 воwдушевлsюща лю1ди шeствовати по стезsмъ зaповэдей гDнихъ.

Стjхъ: Првdникъ, ћкw фjніxъ процвэтeтъ и3 ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz.

Рaдующесz прославлeнію твоемY t гDа, с™е сmмеHне, восхвалsемъ тS люб0вію ћкw вели1каго ўг0дника гDнz.

Стjхъ: Свётъ возсіS првdнику и3 пр†вымъ сeрдцємъ весeліе.

Торжествyюще пaмzть твою2, првdный сmмеHне, весели1мсz њ ликостоsніи твоeмъ со ѓгGлы и3 всёми с™hми предъ пrт0ломъ вLки, кyпнw же рaдуемсz њ дaнной ти2 бlгодaти и3сцэлeній, въ ни1хъ же ви1димw гDь прослaви тS на земли2, и3 подадE | грaду нaшему и3 странЁ верхотyрстэй и3 всBмъ вBрнымъ, ћкоже своегw2 благоволeніz зал0гъ непрел0жный.

Слaва, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ:

Ди6вны дарwвaніz тво‰, досточyдне сmмеHне, житіe бо твоE на земли2 сіsетъ добродётелей свётлостьми.

На нб7си1 же гDь причи1сли тS цRкви первор0дныхъ, є3щe же и3 kви1 тz и3ст0чника чудeсъ и3 ск0раго пом0щника въ ск0рбехъ, и3 вёрна споспёшника хrтоимени6тымъ лю1демъ ко сп7сeнію. Тёмже по д0лгу тS величaемъ.

И# нhнэ, прaздника и3ли2 бGор0диченъ, глaсъ ѕ7:

Творeцъ и3 и3збaвитель м0й:

КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7: їрмосы2 по двaжды: и3ли2 В0ду прошeдъ: и3 Мн0гими содержи1мь напaстьми: и3 првdнагw на }.

Запёвъ къ тропарє1мъ канHна првdнагw:

С™hй првdный сmмеHне, моли2 бGа њ нaсъ.

Катавaсіа но ўстaву.

КанHнъ првdнагw, глaсъ G.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ды дрeвле мaніемъ б9eственнымъ во є3ди1но с0нмище совокупи1вый и3 раздэли1вый м0ре ї}льтєскимъ лю1демъ, сeй бGъ нaшъ, препрослaвленъ є4сть. ТомY є3ди1ному пои1мъ, ћкw прослaвисz.

Њмрачeнный грэхaми, недоумёю, кaкw по достоsнію восхвали1ти тS, с™е сmмеHне, сіsюща по бlгодaти хrт0вой, пHдвигъ и3 чудeсъ твои1хъ свётлостьми. Тh ми, бlгосeрде, помози2, возсіzвaz въ души2 моeй свётъ, и4мже њсіzвaешисz, ћкw да понE є3ли1ко воспою2 въ похвалeніе твоE ћвльшаzсz на тебЁ ч{днаz дэлA гDнz, воззывaюща всёхъ, прaзднующихъ пaмzть твою2, пёти вLцэ хrтY: сeй бGъ нaшъ, ди1вный и3 слaвимый во с™hхъ свои1хъ, препрослaвленъ є4сть, томY є3ди1ному пои1мъ, ћкw прослaвисz.

Бlгочeстіz люб0вію и3 спасeніz њб8sтъ бhвъ, и3збэгazй тогw2 рaди треволнeній житeйскихъ, ўдали1лсz є3си2, бlжeнне сmмеHне, t р0да твоегw2 и3 мaніемъ бжcтвеннымъ и3зведeнъ бhлъ є3си2 въ малонаселeнную и3ногдA странY сиби1рскую, и3дёже пресeльникъ бhвъ земли2 nтeческіz, под0бникъ kви1лсz є3си2 прaoтцу ґвраaму и3 стzжaвъ нрaвъ є3гw2, въ хи1жинахъ u5бо ўб0гихъ витazй, ћкоже џнъ въ кyщахъ. Дyшу же впери1въ въ нб7си2, въ г0рній сіHнъ добродётелей стезeю ходи1лъ є3си2, ведyщею на нб7о, всю2 жи1знь твою2, во слaву хrтA сп7са всёхъ, ти2 споспэшествyюща. Е#мyже вс‰ сі‰ научaютъ нaсъ рaдостнw днeсь звaти: сeй бGъ нaшъ, препрослaвленъ є4сть, томY є3ди1ному пои1мъ, ћкw прослaвисz.

По рождeнію твоемY, бlжeнне, бhвъ tраслію бlгонарочи1тыхъ людeй и3 слaвныхъ въ нар0дэ своeмъ, є3гдA мaніемъ бжcтвеннымъ сиби1ри дошeлъ є3си2, ѓбіе tгнaлъ є3си2 t себE самомнёніz прeлесть, и3 смирeнію подклони1лъ є3си2 вhю, себE вмэнsz послёднэйша t всёхъ, тaже труды2 мн0гими тёло твоE ўдручи1лъ є3си2, и3 ўкроти1лъ свирёпое страстeй м0ре воздержaніемъ, и3 тaкw возшeлъ є3си2 на высотY добродётелей, ўкрэплsющу тS хrтY, прославлsемому твои1ми бlги1ми дёлы. Е#мyже велеглaснw тогw2 рaди вопіeмъ: сeй бGъ нaшъ, препрослaвленъ є4сть, томY є3ди1ному пои1мъ, ћкw прослaвисz.

Въ нищетЁ пожи1лъ є3си2 въ сиби1рстэй странЁ, бlжeнне сmмеHне, и3 ћкw t к0рене благопл0дна пл0дъ благоцвэтyщъ, добродётельми њбогaтилсz є3си2. Тёмже, вельми2 ўкраси1вша тS бжcтвенными добр0тами толи1кw нaмъ вожделёнными, и3 си1ми прослaвленна, вLку хrтA, пёсньми славосл0вимъ зовyще: сeй бGъ нaшъ, препрослaвленъ є4сть, томY є3ди1ному пои1мъ, ћкw прослaвисz.

Ст0лпъ добродётелей непрел0женъ и3 бlгочeстіz жили1ще бhлъ є3си2, бlжeнне, и3мёzй њсновaніе ќбw твeрдое правослaвную вёру, пос0біе же непобэди1мо содёйствующую ти2 си1лу хrт0ву. И# нhнэ, и3мёzй дерзновeніе ко хrтY сп7си1телю всёхъ, моли2 є3го2, даровaти къ прославлeнію и4мени є3гw2 всBмъ нaмъ ўтверждeніе си1лою є3гw2, въ сeй толи1кw спаси1тельнэй вёрэ, ћкw да вси2 є3ди1ными ўсты2 соглaснw зовeмъ є3мY: сeй бGъ нaшъ, препрослaвленъ є4сть, томY є3ди1ному пои1мъ, ћкw прослaвисz.

БGор0диченъ: Пребlгословeнна є3си2, бGор0дице дв7о, ћкw родилA є3си2 хrтA сп7са нaшего, є3г0же славосл0вимъ, ћкw є3динор0днаго t nц7A, и3сп0лнь бlгодaти и3 и4стины, и3 є3мyже вhну взывaемъ: сeй бGъ нaшъ, препрослaвленъ є4сть, томY є3ди1ному пои1мъ, ћкw прослaвисz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Непл0днаz душE и3 безчaднаz, стzжи2 пл0дъ бlгословeнный, веселsщисz возопjй: ўтверди1хсz тоб0ю, б9е, нёсть с™ъ и3 нёсть прaведенъ, пaче тебE, гDи.

Правослaвною вёрою ўтверди1вшисz, бlжeнне сmмеHне, стzжaлъ є3си2 благослaвный пл0дъ є3S, њбогати1вый тS добродётельми, nбaче николи1же велемyдрствовалъ є3си2 њ себЁ, и3 не дaлъ є3си2 человэкоубjйцэ и3скони2 њбуsти тS тщеслaвіемъ. Но вhну води1лсz є3си2 смиренномyдріемъ, ћкw ви1дэти тS при1снw всBмъ, ѓки бы ўсв0иша себЁ пёснь є3ди1нагw t бGомyдрыхъ: ўтверди1хсz тоб0ю, б9е, нёсть с™ъ и3 нёсть прaведенъ, пaче тебE, гDи.

Съ нищет0ю тэлeсною соедини1въ нищетY дух0вную, ћкw к0рень всёхъ бlги1хъ, молчали1вw и3 бlгочeстнw твою2 жи1знь соверши1лъ є3си2, бlжeнне сmмеHне, и3 kви1лъ є3си2 въ себЁ пл0дъ бlгослaвный правослaвныz вёры, пред8укрэпи1въ пeрвэе тёло твоE пост0мъ неwслaбнымъ, тaже дyшу твою2 хрaмъ б9ій прес™ъ содёлавъ, бжcтвеннымъ хрaмомъ присэдsщи, внегдA пётисz тaмw сщ7є1ннымъ пэснопёніzмъ, всBмъ и3мyщымъ є3ди1нъ сeй рaзумъ: нёсть с™ъ и3 нёсть прaведенъ, пaче тебE, гDи.

Сугyбw бlгор0денъ бhлъ є3си2, бlжeнне сmмеHне, и3 р0домъ и3 нрaвы: души1 бо твоеS благор0діе, бlгор0діz свhше добр0тами ўzсни1лъ є3си2, правослaвіz свётомъ блистaющи, и3 п0стничествомъ, и3 цэломyдріемъ, и3 смирeніемъ и3 терпёніемъ, и3 мyжествомъ на г0рдаго ѕмjz, є3г0же си1ми низложи1лъ є3си2, содёйствующу ти2 хrтY, и3 тaкw дости1глъ є3си2 бlжeнныхъ селeній с™hхъ. И$хже во ўстaхъ коег0ждо вhну бhсть пёснь цRкви: ўтверди1хсz тоб0ю, б9е, нёсть с™ъ и3 нёсть прaведенъ, пaче тебE, гDи.

Дрeво бlгосэнноли1ственное, насаждeнное при и3сх0дищихъ в0дъ, є4же даeтъ плоды2 во врeмz своE, бhлъ є3си2, бlжeнне сmмеHне. Тh бо и3змлaда напоeнъ бhвъ водaми бlгочeстіz, и3зрасти1лъ є3си2 добродётелей плоды2 бlгопрі‰тны бGу, даровaвшему ти2 за тaz жив0тъ вёчный. Е#г0же и3 нaсъ спод0би моли1твами твои1ми ко гDу, ћкw да и3 въ грzдyщемъ вёцэ, ћкоже днeсь воспэвaемъ є3мY: нёсть с™ъ и3 нёсть прaведенъ, пaче тебE, гDи.

БGор0диченъ: Тeрніе и3 волчцы2 грэхHвъ неплHдны содэвaютъ дyшы нaшz, милосeрдаz м™и хrтA бGа нaшегw, моли2 съ првdнымъ сmмеHномъ сн7а твоего2 сотвори1ти ни1ву дyшъ нaшихъ, во є4же приноси1ти є4й пл0дъ бlгослaвный и4стинныz вёры, несумнённыz надeжды и3 нелицемёрныz любвE. ћкw да вhну воспэвaемъ р0ждшемусz t тебE: ўтверди1хомсz тоб0ю, б9е, нёсть с™ъ и3 нёсть прaведенъ, пaче тебE, гDи.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Хрaмъ бGу хотS kви1ти сeрдце твоE, бlжeнне сmмеHне, и3зв0лилъ є3си2 нелёностнw присэщaти хрaмы гDни въ часы2 пэснопёній. Toнyдуже и3 пріsлъ є3си2 свётъ бlгодaти с™aгw д¦а, и3 kви1лсz є3си2 ѕвэздA многосвётлаz, свётлагw рaди житіS твоегw2, и3 чистоты2 душeвныz же и3 тэлeсныz, њзарszй вёрныхъ собр†ніz. Тёмже прaзднующе пaмzть твою2, рaдостнw восхвалsемъ тS, бlжeнне.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника и3ли2 бGор0диченъ:

Хрaмъ свёта неизречeннагw былA є3си2, всепётаz дв7о, вмёщши во чрeвэ твоeмъ просвэщaюща и3 њсвэщaюща мjра концы2 хrтA бGа нaшего. И# нhнэ, моли1твами твои1ми съ првdнымъ сmмеHномъ содёлай причaстниками тогw2 свёта и3 нaсъ, бGор0дицу тS вои1стинну и3менyющихъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Положи1лъ є3си2 къ нaмъ твeрдую люб0вь, гDи, є3динор0днаго бо твоего2 сн7а за ны2 на смeрть дaлъ є3си2. Тёмже ти2 зовeмъ благодарsще: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Непостhднw бhсть твоE, бlжeнне, на си1лу и3 п0мощь чlвэколю1бца гDа, предaвша сн7а своего2 за ны2 на смeрть, ўповaніе и4мже ўкрёпль дyшу твою2, не ўжaслсz є3си2 вступи1ти въ п0прище пHдвигъ твои1хъ. ГDемъ бо помогaемь, пeрвэе ўдержaлъ є3си2 въ постЁ чрeво твоE, тaже воздержaніz рос0ю д0бльственнэ страстeй пeщь погаси1лъ є3си2, и3 тaкw мрaка и4хъ и3збaвльсz, просіsлъ є3си2 безстрaстіz свётлостію. Сeю же показaлъ є3си2 нaмъ пyть, ведyщій въ жи1знь и4стинную. Тёмже восхвалsюще тS, гDу, даровaвшу ти2 си1лу и3 крёпость, поeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Насаждeнъ бhвъ при водaхъ воздержaніz, бlжeнне, лозA kви1лсz є3си2 бlгорaсленна, бlгочeстіz гр0здіе предлагaющаz. Къ си6мъ же показaлсz є3си2 всBмъ и3 џбразъ трудолю1біz, под0бzсz бо скинотв0рцу ґпcтолу, рукaми свои1ми пріwбрэтaвшему себЁ и3 сyщымъ съ ни1мъ вс‰ потрє1бнаz къ жи1зни врeменнэй, ўпражнsлсz є3си2 въ швeніи nдeждъ други6мъ и3 въ ловлeніи рhбъ, на потрeбу къ жи1зни, ћкw да не њтzготи1ши к0его ли1бо пропитaніемъ тебE. Тёмже ўкрёпльшу тS њ сeмъ хrтY бGу поeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Труждazсz въ швeніи nдeждъ, бlжeнне, къ смотрeнію мhсленныхъ твоE худ0жество ўпрaвилъ є3си2, помышлsz nдэsніе души2 твоеS, въ нeмъ же да вни1деши въ черт0гъ сп7совъ. Тaкожде, ќдицею ры6бы ловsй, вhну мhсль къ бGу и3мёлъ є3си2, блюдhй себE, ћкw да не ќдицею грэхA ўловлeнъ бyдеши t вселукaвагw врагA сп7сeніz нaшегw. И# тaкw непрел0женъ и3мёzй п0мыслъ благочeстіz, ўстр0илъ є3си2 жи1знь твою2 по бз7э, хrтY бGу споспэшествyющу: є3мyже, свёдуще сі‰, велеглaснw поeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Тезоимeннw ўслhшанію, и4мже преднарeклсz є3си2 въ кRщeніи, бlжeнне, поучazсz с™0му послушaнію, сaмымъ дёломъ и3сполни1тель џнагw бhлъ є3си2, нрaвъ соoбрaзный и4мени твоемY стzжaвъ. Гот0въ бо бhлъ є3си2 всегдA послужи1ти всBмъ, трeбовавшымъ твоeй, бlгосeрде, п0мощи въ житіи2 твоeмъ, и3 служи1лъ є3си2, є3ли1кw м0гъ со ўсeрдіемъ ўвётливъ ко всBмъ вeсь kвлszсz, и3 чeстенъ и3 послушли1въ. Разумёюще u5бо, ћкw и3 сіE даровaніе ти2 дадeсz t хrтA бGа, поeмъ є3мY: слaва си1лэ твоeй, гDи.

БGор0диченъ: И$маши всS м0щи, є4же ѓще х0щеши, всебlгaz м™и хrтA бGа нaшегw, ўпотреблsющи м™рнее дерзновeніе къ немY тёмже м0лимъ тS, моли2 съ првdнымъ сmмеHномъ, сн7а твоего2, даровaти нaмъ си1лу и3 крёпость шeствовати неукл0ннw путeмъ добродётелей, ћкw да благодaрнw вhну зовeмъ ти2: слaва, вLце, всем0щнэй си1лэ твоeй.

Пёснь є7.

Їрм0съ: На земли2 неви1димый kви1лсz є3си2, и3 человёкwмъ в0лею сожи1лъ є3си2, непостижи1мый. И# къ тебЁ ќтреннююще, воспэвaемъ тS, человэколю1бче.

И#мёzй въ сeрдцы своeмъ џбразъ восхищeна до трeтіzгw нб7сE въ рaй, ґпcла, рeкша: мы2 ю3рHди хrтA рaди, ты2, бlжeнне сmмеHне, таков0е ю3р0дство в0лею воспріsлъ є3си2 на тS, ћкw бо цвэтни1къ бlгоухaннэйшій и3 добродётелей рaй њдушевлeнъ, воздержaніемъ процвёлъ є3си2. Nбaче хотS ўтаи1тисz t челwвёкъ, ю3р0дъ бhлъ є3си2 мjру, сaмъ сS не бlгор0денъ сотв0рь, скудоyміz притворeнніи, хrтy же премyдръ бhлъ є3си2, совершaz пресл†внаz, безстрaстіz дости1глъ є3си2 и4стиннагw. Тёмже восхвалsюще тS, пёсненнw прославлsемъ дaвшаго ти2 таковyю мyдрость, хrтA чlвэколю1бца.

ЎмY стр†сти тво‰ подчини1въ, бlжeнне, дух0вную мyдрость стzжaлъ є3си2. И# сeю ўправлsемь, нищетY возлюби1лъ є3си2 и3 воздержaніе, и3 чистотY, и3 смиренномyдріе. И# тaкw си1лэ хrт0вой ти2 содёйствующей, на высотY добродётелей востeклъ є3си2, и4миже зрs тz хrт0съ њбогати1вшасz, человэколю1бне призрЁ на тS, и3 слaвы цrтва нбcнагw показa тz причaстника преслaвна: є3г0же моли2 и3 нaсъ спод0бити џбщники бhти тоS, ћкw да во вёки воспэвaемъ є3гw2 чlвэколю1бца.

Ю#р0дствуzй хrтA рaди, бlжeнне, и3 тaкw би1серъ многоцённый добродётелей, въ селЁ сeрдца твоегw2 сокровeнный и3мёвый, ћкw безпл0тенъ на земли2 пожи1лъ є3си2, и3 содёлалсz ўг0дникъ хrтY, и4же тS, въ возмeздіе тогw2, прослaви нетлёніемъ и3 чудесы2, и3 постaви моли1твенника њ лю1дехъ свои1хъ. Сегw2 рaди ўбlжaюще тS, величaемъ прослaвльшаго тS, гDа чlвэколю1бца.

Вeлію сотвори1лъ є4сть гDь ми1лость свою2 съ нaми, даровaвъ нaмъ тебE, бlжeнне, и3ст0чника чудeсъ и3 моли1твенника њ нaсъ. Тёмже ўбlжaюще тS днeсь въ пaмzти твоeй, слaвимъ дaвшаго ти2 и3 нaмъ таковyю бlгодaть, вопію1ще: къ тебЁ ќтреннююще, гDи, воспэвaемъ тS, чlвэколю1бче.

БGор0диченъ: ҐрхaгGльскій глaсъ вопіeмъ ти2, чcтаz приснодв7о: рaдуйсz, бlгодaтнаz, ћкw родилA є3си2 сп7си1телz мjру, хrтA чlвэколю1бца.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: ГлубинA страстeй востA на мS и3 бyрz проти1вныхъ вётрwвъ, но предвари1въ мS ты2 сп7си2, сп7се, и3 и3збaви t тли2, ћкw спaслъ є3си2 t ѕвёрz прbр0ка.

Воздержaніz вэтри1ломъ ўправлsемь въ житіи2 твоeмъ, бlжeнне, дости1глъ є3си2 въ безстрaстіz сл†внаz прист†нища, и3 тaкw спaслсz є3си2 t тли2 душепaгубныхъ страстeй. ГDь же, по преставлeніи твоeмъ и3збaви и3 тёло твоE t тли2, и3 kви2 є5 нетлённо, ѓще и3 мнHга лBта пребhсть въ нёдрахъ земнhхъ. И# нhнэ моли2, бlгосeрде, гDа, ћкw да спасeтъ и3 нaсъ t всsкіz тли2, ћкоже спaслъ є4сть тебE t тли2 и3 t ѕвёрz прbр0ка.

Врaгъ сп7сeніz, и3скушazй нaсъ на грэхи2, сластьми2 пали1тъ, но, к0ль сі‰ п†губна сyть, сyщи тлS смeртнаz. Тлsтъ бо добр0ту души2 нaшеz, тлsтъ и3 здрaвіе тёла, и3 къ си6мъ гот0вzтъ нaмъ џгнь неугасaющій, и3 чeрвь неумирaющій. Бlжeнне сmмеHне, предстоS съ ли1ки ѓгGлwвъ и3 с™hхъ б9іихъ человёкwвъ пrт0лу вLки, моли2 є3го2 съ ни1ми, ћкw да и3збaвитъ t губи1тельства сластeй и3 спасeтъ нaсъ, вопію1щихъ є3мY: спаси2, сп7се, и3 и3збaви t тли2, ћкw спaслъ є3си2 t ѕвёрz прbр0ка.

Мн0гw согрэшaюще на всsкій чaсъ и3 грэхми2 при1снw растлэвaеміи, тaкw слsчени є3смы2, ћкw не мощи2 нaмъ восклони1ти главы2 и3 воззрёти когдA къ нбcнэй добр0тэ, и3 бyрею проти1вныхъ вётрwвъ тaкw ўноси1ми далекw2 t пути2 добродётелей и3 t стези2 покаsніz, ћкw колебaтисz въ нaсъ ўповaнію сп7сeніz. Тh же, бlжeнне, предстоS нhнэ всес™0му, къ немy же и3 богaтное стzжaлъ є3си2 дерзновeніе, моли2, и3збaвити ны2 t тли2 грэх0вныz и3 бyрю тёхъ проти1вныхъ вётрwвъ ўтоли1ти, вопію1щыz: спаси2, сп7се, и3 и3збaви t тли2, ћкw спaслъ є3си2 t ѕвёрz прbр0ка.

Бlжeнъ є3си2, с™е сmмеHне, и3 добро2 тебЁ є4сть, понeже гDь зрs тz прaведна, вчини2 съ ли1ки с™hхъ во nби1телехъ нбcныхъ, и3збaвль тaкw геeнны, сyщи тли2 вёчныz. Е#sже и3збaвитисz и3 нaмъ моли2, хrтA бGа, пою1щымъ є3мY: спаси2, сп7се, и3 и3збaви t тли2, ћкw спaслъ є3си2 t ѕвёрz прbр0ка.

БGор0диченъ: Пречcтаz вLчце, цRи1це нбcнаz, стрaхомъ тли2 вёчной смeрти содержи1міи, м0лимтисz, моли2 съ првdнымъ сmмеHномъ, сн7а твоего2 хrтA бGа нaшего, ћкw да и3збaвити нaсъ тоS вопію1щихъ: спаси2, сп7се, и3 и3збaви t тли2, ћкw спaслъ є3си2 t ѕвёрz прbр0ка.

Кондaкъ на пренесeніе мощeй, глaсъ д7:

НастA днeсь всечcтнaz пaмzть н0вагw цэлeбника првdнагw сmмеHна, созывaетъ же лю1діе въ пречcтнhй хрaмъ с™aгw б9іz ґрхіерeа ніколaа, и3дёже рaдостнw сошeдшесz бlгочести1выхъ мнHжества, вeселw прaзднуютъ пренесeніе чcтнhхъ и3 многоцэлeбныхъ мощeй твои1хъ прaздникъ. Тh бо kви1лсz є3си2 грaду нaшему, и3 всeй сиби1ри врачевство2 безмeздное, подавaz и3сцэлeніе съ вёрою приходsщымъ къ тебЁ, сmмеHне всебlжeнне. Но ћкw и3мёzй дерзновeніе ко вLцэ хrтY, того2 моли2 спасти2 грaдъ и3 лю1ди, молsщыzсz тебЁ, пaче же ходaтай бyди ко гDу во дни6 нашeствіz печaли рабHмъ твои6мъ, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, сиби1рстэй странЁ похвало2 и3 ўтверждeніе грaду нaшему.

И$нъ кондaкъ на прославлeніе, глaсъ в7:

Мjра сyетнагw tвeрглсz є3си2, да бл†га вёчныz жи1зни наслёдиши, возлюби1въ неѕл0біе и3 чистотY души2 и3 тёла. Снискaлъ є3си2, є4же возлюби1лъ, свидётельствуютъ бо њ сeмъ гр0бъ и3 нетлёніе мощeй твои1хъ, и3 бlгодaть чудотворeніz наипaче. Т0чиши бо цэльбы2 всёмъ притекaющымъ къ тебЁ и3 непросвэщє1ннымъ, сmмеHне бlжeнне, чудотв0рче преди1вный.

Јкосъ: Многоцэлeбнагw сокр0вища чудотв0рныхъ мощeй твои1хъ нёдра подзє1мнаz не сокрhша, првdный сmмеHне, но въ њбогащeніе и3здaша тaz притекaющымъ вBрнымъ и3 невBрнымъ. Тёмже пріиди1те вси2 и3 пріими1те богaтыхъ т0къ цэльбы2. Щeдрагw бо вLки рaбъ щeдритъ и3 даeтъ, и3 є4сть въ подаsніи неwскyденъ. Восхвалsюще u5бо въ пёснехъ сицевaго застyпника и3 бlгодётелz нaшего, да зовeмъ є3мY: рaдуйсz, сиби1рстэй странЁ похвало2 и3 ўтверждeніе грaду нaшему.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ћкоже дрeвле бlгочести6выz три2 џтроки њроси1лъ є3си2 въ плaмени халдeйстэмъ свётлымъ бжcтвA nгнeмъ, и3 нaсъ њзари2, бlгословeнъ є3си2, взывaющыz, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Бlгочeстіе тріeхъ џтрwкъ вавmлHнскихъ привлечE къ ни6мъ свётлый бжcтвA џгнь, сyщую бlгодaть б9ію, сохрaньшую и5хъ въ плaмени халдeйстэмъ невреди6мы. Т0ежде бlгочeстіе привлечE и3 къ твоемY, бlжeнне, тёлу бlгодaть, сохрaньшую є5 невреди1мо t тли2 въ нёдрахъ земнhхъ. И# нhнэ, пребывaющій съ нaми, сmмеHне, ћкw причaстникъ бжcтвеннагw nгнS, возжги2 въ нaсъ џгнь рeвности по бlгочeстію, ћкw да и3 мы2 си1мъ сохрaньшесz плaмене страстeй, воспріи1мемъ пёснь џнэхъ nтрокHвъ, є4же взывaти хrтY вhну: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Чyдно бhсть халдeємъ видёніе тріeхъ nтрокHвъ, неwпали1вшихсz плaменемъ nгнS. Тaкожде ўдиви1шасz хrтоимени1тіи лю1діе и3 ўмили1шасz сeрдцемъ, ви1дэвше тв0й гр0бъ, бlжeнне, восходsщь t земли2. Е#гдa же ўзрёша въ нeмъ нетлBнныz м0щи твоS и3 точaша чудесы2 пресл†вны б9eственною си1лою, въ ни1хъ њбитaющею, и3 пaче почуди1шасz и3 стрaхомъ и3 рaдостію њб8sти бhвше со ўмилeніемъ славосл0вzху гDа, ди1внаz творsщаго во с™hхъ свои1хъ. Тёмже и3 мы2 торжествyюще днeсь пaмzть твою2, с™е, глaсомъ тріeхъ џнэхъ nтрокHвъ, бlгодaрственнw взывaемъ хrтY сп7сY всёхъ: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Вои1стинну вeліе, ћкоже то тріeхъ nтрокHвъ въ вавmлHнэ, тaкожде и3 твоE, бlжeнне, бhсть џно чyдо, ћкw чєстнhz м0щи тво‰, по толи1цэхъ лётэхъ њбрэт0шасz цBлы и3 неразруши6мы, бhвъ сохранsемы въ земли2 б9eственною бlгодaтію, и3 и3здaвшесz си1лою є3S t нёдръ земнhхъ, ћкw свэти1льникъ, т0же гDь постaви не подъ спyдомъ, но на свёщницэ, да свётитъ всBмъ сіsніемъ чудeсъ, њзари1ша и3 њбогати1ша правослaвныхъ разумёніемъ б9eственнымъ. ўцэломyдритесz нhнэ, вопію1щіи, и3 возлюби1те пaче всёхъ гDа, да бlгодaть њбрsщете вёчную, є3щe же и3 подаю1щу всBмъ и3сцэлeніе притекaющымъ къ тебЁ. Тебё же и3 мы2 покланsющесz, рaдостнw поeмъ пёснь тріeхъ џнэхъ nтрокHвъ, хrтY спод0бившу нaсъ таковhz бlгодaти. Бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ћкw фjніxъ процвэтE тёло твоE нетлёніемъ, бlжeнне, и3 ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0жисz чудесы2, приносsщи б9eственную жи1знь. Сегw2 рaди сиби1рскаz странA, и3мёz тебS моли1твенникомъ, ћкw б9eственный зри1тсz рaй, цвёты разли6чныz приносS чудeсъ. И$миже, ћкw дрeвле вавmлHнzне чyдомъ тріeхъ nтрокHвъ вразумлsеми бhша въ и4стинной си1хъ вёрэ, тaкw лю1діе спасaеміи при1снw ўтверждaютсz въ и4стинной вёрэ б9іей, вводsщей въ жив0тъ вёчный, є3г0же дaруетъ гDь свои6мъ ўг0дникwмъ, бlгословeнъ сhй бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Зри1ши, прес™az дв7о, ћкw въ плaмени грэх0внэмъ и3счезaютъ днjе н†ша. Мlтвами твои1ми съ првdнымъ сmмеHномъ сотвори2, ћкw да не погyбитъ сeй плaмень нaсъ до концA, но рос0ю свётлагw б9eственнагw nгнS ўтyшенъ бyдетъ. И# мы2 тaкw невреди6мы t плaмене є3гw2 kви1вшесz, подaтелю тогw2 nгнS сн7у твоемY вhну взывaемъ: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Нестерпи1мому nгню2 соедини1вшесz, бGочeстіz предстоsще ю4нwши, плaменемъ же невреждeни б9eственную пёснь поsху: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ћкоже бlгочести1віи џтроцы въ пещи2 вавmлHнстэй плaменемъ и3ногдA невреждeни бhша, б9eственною си1лою тaкw спод0бившіисz п0мощи твоеS, бlжeнне, спасeни бhвша, t многоразли1чныхъ ѕHлъ, ћкw плaменемъ nгнS и5хъ њбдержaщихъ. Тёмже њбновлsющіzсz въ душaхъ вёрныхъ чудесA тво‰ днeсъ въ пaмzти твоeй, ћкоже чyдо въ пещи2 вавmлHнстэй ю4нwши џны, пёти всёхъ научaютъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

БGот0чный и3ст0чникъ, њрошaющь стрaждущихъ въ плaмени нестерпи1мыхъ ѕHлъ, гDь kви1 тz, бlжeнне, ћкw вои1стинну сокр0вище даровaній, мh же, моли1твами твои1ми, сподоблsемсz бhти невреди6мы t ѕлhхъ. T незави1стныхъ бо в0дъ д¦0вныz бlгодaти всBмъ, съ тeплою вёрою прибэгaющымъ къ тебЁ, подаeши бlгопотрє1бнаz ко сп7сeнію, и3 тaкw твори1ши, ћкw да вси2 рaдостнw торжествyюще пaмzть твою2, соглaснw вопіeмъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Чудeсъ твои1хъ, бlжeнне, рёки и3зліsвшесz и3сцэлeній, бeздну тS kви1ша, точaщу бlгодaть гDа. И#нjи бо страждA нестерпи1мою б0лью во џчію своє1ю, пeрстію т0кмо t гр0ба твоегw2 њбложи1вше |, и3 њ сeмъ ўкрэпи1вшесz, прозрёша, друзjи же прикосновeніемъ т0кмо къ мощaмъ твои6мъ њблегчeніе въ болёзни получи1ша: прeжде сyщіи нэмjи глаг0ланіе пріsша: печaльніи крёпкое ўтэшeніе, хромjи бlготечeніе, разслaбленніи и3справлeніе, болsщіи ногaма здрaвіе: тaкожде мнHзи ўтрHбы неплHдны содёлашасz многоч†дны, пію1щи т0кмо в0ду t мёста kвлeніz твои1хъ мощeй, мнHзи же є3лeемъ t канди1ла твоегw2 и3сцэли1шасz t неисцёльныхъ болёзней. И# всBмъ всsкw проливaеши т{чи врачевaній, ўставлsюще палeніе недyгwвъ, и3 лю1ди си1хъ своб0ждшыzсz ўстроsеши пэснопёти: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Вельми1 тz прослaви гDь, бlжeнне, въ чудесёхъ, t любвe бо вёры с™0е т0кмо и4мz твоE призывaющіи, ѓбіе ўслhшаны бывaютъ ћкоже плэнeнніи и3ногдA погaными, и3 стрaждущіи t дyхъ нечи1стыхъ, и3 и3нjи мнHзи болsщіи, и3 николи1же скyдны п0мощи твоeй њставлsютсz. И# не т0чію тщaщымсz и4мz твоE нарицaти, но и3 џбразъ тв0й, люб0вію, ћже къ тебЁ, написyющымъ, вели1къ пом0щникъ kвлsешисz. Къ си6мъ же и3 невёдущымъ тS болsщымъ, ѓще и3 во мнHги стрaны и3 вє1си произhде и3 слhшана бhсть слaва и4мене твоегw2, въ с0ніихъ kвлszсz, врачyеши |. Тёмже пaмzть твою2 прaзднующе, въ прославлeніе гDа прослaвльшагw тaкw тS велеглaснw взывaемъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Џбразы носsщи дрeвле твоегw2 ржcтвA, ю4нwши не њпалsетъ, дв7о, пeщь, ћкоже не њпали2 ўтр0бу твою2 џгнь бжcтвенный. Вс‰ бо твори1тъ ї}съ сн7ъ тв0й, бGъ и3 чlвёкъ, є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ, воздви1гнувый р0гъ сп7сeніz нaмъ въ домY дв7да џтрока своегw2, милосeрдіz рaди млcти, въ ни1хже посэти2 нaсъ вост0къ съ высоты2, и3 напрaвилъ ны2 є4сть на пyть ми1ра.

Бlгословeнъ гDь бGъ, kви1вый тS, бlжeнне, споспёшника всBмъ ко сп7сeнію житіeмъ твои1мъ и3 настaвника сл0вомъ. Лёствица бо нб7овосх0днаz житіE твоE бhсть, сл0во же твоE бlгодaтію срастворeно є4сть, научaющи трезвeнію души2 и3 тёла, и3 воздержaнію по бlгочeстію, и3 тaкw направлsющи всёхъ на пyть ми1ра.

Бlгословeнъ гDь бGъ, даровaвый нaмъ тебE, бlжeнне, чудотв0рца преди1вна, кyпнw же и3 стёну и3 предгрaдіе t љзыкоѕл0біz и3 њѕлоблeніz заблyждшихъ t и4стинныz вёры. И$хже чудесы2 t мощeй твои1хъ далeче tгнaлъ є3си2 t џбласти верхотyрскіz, не терпS рачи1телей є3ресeй и3 хулeніz и3сп0лненныхъ на правослaвіе бhти тaмw, и3дёже kви1шасz м0щи тво‰: ч{днаz бо знaмєніz t си1хъ, ћкw џгнь палsщь, kви1шасz въ посрамлeніе є3ретікHмъ, нaмъ же всBмъ во ўтверждeніе и3 на пyть ми1ра.

Бlгословeнъ гDь бGъ, постaвивый тS, бlжeнне, ходaтаz на нб7си2 и3 моли1твенника њ нaсъ. ѓще бо и3 землS сокрhла тS, но горё тz вси2 богaтна и4мамы предстaтелz и3 моли1твенника къ бGу, люб0вію чтyщыz тS, ћкоже и3ногдA моли1твами твои1ми, спaслъ є3си2 и3ны6z t потоплeніz, и3ны6z t џгненнагw запалeніz, призывaющыz с™0е и4мz твоE и3 молsщыzсz тебЁ њ п0мощи, и3 и3ны6z t неизбёжныz смeрти въ болёзни и4хъ: и3 тaкw всёхъ напрaвилъ є3си2 на пyть ми1ра.

Бlгословeнъ гDь бGъ, спод0бивый прославлeніе твоE, бlжeнне, свэтозaрное и3 чудесA пресл†внаz воспёти, є3ли1кw м0щно є4сть нaмъ. Тh же, бlгосeрде, не tстaви п0мощи твоеS t нaсъ, со ўмилeніемъ пр0симъ тS, и3 не помzни2 беззак0ній нaшихъ, но њбрати1сz на ми1лость, и3 моли2 ми1лостиваго бGа, даровaти ми1ръ мjрови, и3 всBмъ согрэшeній прощeніе и3 душaмъ, и3 тэлесє1мъ здрaвіе и3 напрaвити всёхъ на пyть ми1ра.

БGор0диченъ: Бlгословeнъ гDь бGъ, тоб0ю, прес™az дв7о, посэти1вый нaсъ вост0къ свhше, просвэти1ти во тмЁ и3 сёни сэдsщыz, и3 напрaвити н0ги нaшz на пyть ми1ра.

Свэти1ленъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Твeрдыz:

Свётлw возсіS днeсь пaмzть твоS, бlжeнне сmмеHне, лучaми мн0гw њблистaющи твои1хъ добродётельныхъ дэsній, и3 њзарsющи вёрныхъ рaзумы свётомъ чудeсъ твои1хъ. Сію2 u5бо прaзднующе, рaдостнw слaвимъ тS и3 люб0вію ўбlжaемъ, ўг0дниче хrтA бGа нaшегw. Е#г0же моли2 и3збaвити ны2 t мрaка грэх0внагw, и3 просвэти1ти свётомъ зaповэдей, разори1ти же и3 всю2 мрaчную тмY напaстей, нaсъ њблежaщихъ, и3 њблистaти весeліемъ сердцA, и3 спасти2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ: прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Свёта немерцaющагw вмэсти1лище kви1ласz є3си2, пречcтаz дв7о, носи1вши хrтA бGа нaшегw, и4же є4сть свётъ присносyщный, просвэщazй всsкаго человёка грzдyщаго въ мjръ. Тёмже тS по д0лгу ўбlжaемъ.

На хвали1техъ стіхи6ры прaздника д7 и3 првdнагw д7 съ припёвы и4хъ стіх0вными, и3ли2 nдногw2 првdнагw на д7. Глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

И#сп0лнь б9eственнагw свёта, возсіS нaмъ пaмzть бGоуг0дныхъ пHдвигъ твои1хъ, бlжeнне сmмеHне, њзарsz вёрныхъ сердцA, добродётелей твои1хъ блистaньми. Пyть бо ќзкій въ земн0й твоeй жи1зни шeствовалъ є3си2, прострaннагw лє1сти tрэвaz и3 воздержaніемъ тёло своE ўдручaz, tбёгъ же мірскjz слaвы, и3 цэломyдріемъ, и3 смиренномyдріемъ ўкраси1всz, дHбрыz дётєли тво‰, и5хже ўкрывaлъ є3си2 покр0вомъ ю3р0дства, ћкоже fmміaмъ бlгов0ненъ и3 жeртву бlгопріsтну хrтY принeслъ є3си2, и5же тS зрS тёми тaкw прослaвльша є3го2, ѓще и3 напослёдокъ днjй си1хъ подвизaвшасz, kви2 под0бна пє1рвымъ подви1жникwмъ, и3 слaвы цrтва нбcнагw спод0билъ є4сть, всели1въ тS во nби1телехъ нбcныхъ со ѓгGлы и3 всёми с™hми, съ ни1ми же моли1сz, с™е вLцэ и3 нaсъ сотвори1ти причaстники нбcнагw цrтвіz, торжествyющихъ сщ7еннолёпнw днeсъ сщ7eнную пaмzть твою2.

Прославлszй тS гDь на нб7си2, бlжeнне сmмеHне, прослaви и3 на земли2 нетлёніемъ и3 чудесы2. По мн0зэхъ бо лётэхъ пребhвше въ нёдрахъ земли2 чєстнhz м0щи тво‰ њбрэт0шасz цBлы и3 невреди6мы. Тh же бlгоухaеши и3 т0чиши и3сцэлє1ніz, ћкw рaйскій и3ст0чникъ струи2 и3спущaеши бlгодaти б9іz и3 чудeсъ т0ки подаeши всBмъ трeбующымъ, всsкъ недyгъ бlговрeменнэ t8eмлz и3 напаsz дyшы даров†ніи б9eственными. И$хже сподоблsютсz нhнэ, и3 не т0чію сиби1рстіи лю1діе, но и3 далeче сyщи призывaющыz с™0е и4мz твоE, тaкожде и3 почитaющыz сщ7eнный џбразъ сщ7еннолёпнагw под0біz твоегw2, и3 молsщисz њ п0мощи твоeй. Тёмже по д0лгу тS ўбlжaемъ.

И#мyще тS и3ст0чникъ и3сцэлeній и3 безмeздна врачA, бlжeнне сmмеHне, и4мамы же кyпнw тS и3 настaвника и3 споспёшника ко сп7сeнію и3 моли1твенника њ нaсъ. Въ с0ніzхъ бо kвлszсz лю1демъ, ўчи1ши и5хъ бlгочeстію вразумлsz проводи1ти жи1знь въ трeзвенности и3 воздержaніи, и3 њгребaтисz душетлённыхъ страстeй, и3 тaкw руководи1ши и5хъ по пути2, ведyщемъ въ жив0тъ вёчный, и3м0лишисz, предстоS пrт0лу вLчню, и3збaвити всёхъ t бёдъ и3 напaстей, и3 всBмъ даровaти ми1ръ и3 сп7сeніе. И# нhнэ, бlгосeрде, моли1твами твои1ми и3спроси2 нaмъ ў хrтA бGа нaшегw вс‰ бlгопотрє1бнаz ко сп7сeнію и3 жи1зни врeменнэй и3 вёчнэй, ћкw да непрестaннw хвaлимъ тS и3 вLку бlгоговёйнw вhну славосл0вимъ.

Всечcтнhхъ пренесeнію мощeй твои1хъ, бlжeнне сmмеHне, во с™yю nби1тель с™и1телz ніколaа дрeвле рaдовашасz верхотyрстіи лю1діе пріeмлюще |, ћкоже вои1стинну вели1кое сокр0вище. И# мы2 торжествyюще въ пaмzти твоeй, весели1мсz б9eственнэ, и3 пёсненными похвалaми ўбlжaемъ тS: гDу же бGу нaшему, даровaвшу нaмъ таков0е сокр0вище, бlгодaрственнw вопіeмъ: слaва тебЁ, гDи, бlгодётелю нaшему, во вёки вэкHвъ.

Слaва, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Торжествyюще днeсь пaмzть првdнагw сmмеHна дух0вный ли1къ лю1діе совокyпльше и3 соглaснw величaюще сего2 ўг0дника гDнz, ўми1льнw къ немY воззовeмъ: q, всебlжeнне сmмеHне. Пріими2 н†ша пэснопBніz въ похвалY тебЁ, не ћкw дост0йны тебE, но ћкw t ўсeрдіz тебЁ принwси1мыz, не бо м0жемъ по достоsнію воспёти тS. Пріими2 и3 поси6льнаz приношє1ніz, предлагaємаz ти2 t бlгодaрныхъ тебЁ сердeцъ. Пріими2 и3 молє1ніz н†ша къ тебЁ возноси6маz, и3 ћкw предстaтель нaшъ и3 моли1твенникъ њ нaсъ, моли1сz прес™ёй трbцэ, є4же даровaти ми1ръ и3 бlгодeнствіе с™ёй правослaвнэй цRкви, пaстырємъ рeвность њ сп7сeніи пас0мыхъ и4ми, мёсту и3 грaду семY бlговолeніе и3 всBмъ хrтоимени6тымъ лю1демъ, въ вёцэ сeмъ, согрэшeній прощeніе и3 ѕлhхъ и3збавлeніе, въ вёцэ же нескончaемомъ рaдость, є4юже рaдуютсz вси2 прaведніи, наслёдующыz, ћкоже и3 ты2, с™е, жив0тъ вёчный.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Рaдуйсz, рaдость ми1ру роди1вшаz, њбрaдованнаz вLчце, тоб0ю бо kви1сz во пл0ти сп7съ всёхъ, хrт0съ бGъ, и3мёzй глаг0лати во цrтвіи нбcнэмъ коемyждо бlги1хъ вёрныхъ р†бъ свои1хъ: вни1ди въ рaдость гDа твоегw2.

Славосл0віе вели1кое. Тропaрь првdнагw:

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Пр0чее по ўстaву, в7i-гw септeмвріа.

На літургjи: Бlжє1нна t канHна прaздника, пёснь f7, и3 првdнагw пёснь ѕ7. Во и4но врeмz nдногw2 првdнагw пBсни G и3 ѕ7.

Въ в7i-й дeнь септeмвріа: Прокjменъ прaздника и3 првdнагw: Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ: Ґпcтолъ прaздника и3 првdнагw, зачaло сGi. Ґллилyіа прaздника. Е#ђліе прaздника и3 првdнагw t луки2, зачaло к7д. Причaстенъ прaздника и3 првdника: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ: Пр0чее по nбhчаю.

Во и4но врeмz: Прокjменъ, Ґпcтолъ, ґллилyіа, Е#ђліе, и3 причaстенъ nдногw2 првdнагw.

(Зри2) Ѓще случи1тсz tдaніе прaздника рождествA прес™hz бGор0дицы и3 пaмzть пренесeніz мощeй првdнагw сmмеHна въ недёлю.

На мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскрє1сны. Слaва, првdнагw. И# нhнэ, бGор0диченъ воскрeснагw глaса мaлыz вечeрни. На стіх0внэ стіхи1ра воскрeсна № и3 првdнагw стіх0вна вели1кіz вечeрни съ припёвы и4хъ. Слaва, првdнаго. И# нhнэ, бGор0диченъ въ т0йже глaсъ. По Нhнэ tпущaеши, тропaрь воскрeсенъ. Слaва, првdнагw. И# нhнэ, прaздника.

На мaломъ повечeріиz: По Трис™0мъ кондaкъ воскрeсенъ. Слaва, првdнагw. И# нhнэ, прaздника. Пр0чее по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни: По nбhчномъ pалмЁ, Бlжeнъ мyжъ: каfjсма всS. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны G, прaздника G и3 првdнагw д7. Слaва, првdнагw. И# нhнэ, БGор0диченъ, №-й глaсъ. Вх0дъ, прокjменъ днE и3 чтє1ніz прпdнагw G. На літjи стіхи1ра прaздника, тaже стіхи6ры првdнагw. Слaва, првdнагw. И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскрє1сны. Слaва, првdнагw. И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніе хлёбwвъ: БGор0дице дв7о, рaдуйсz, є3ди1ножды, тропaрь првdнагw є3ди1ножды, и3 прaздника є3ди1ножды, и3 чтeніе првdнагw.

На ќтрени: На БGъ гDь: тропaрь воскрeсенъ двaжды. Слaва, првdнагw. И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ: сэдaльны воскрє1сны съ бGорHдичны и4хъ, и3 чтeніе въ толковaніихъ є3ђльскихъ. Недёлz предъ воздви1женіемъ. Полmелeй. Бlгословeнъ є3си2, гDи: и3 сэд†льны првdнагw вси2 по є3ди1ножды. Слaва, првdнагw. И# нhнэ, прaздника, и3 чтeніе првdнагw. Степє1нна глaса. Прокjменъ првdнагw, Всsкое дыхaніе: и3 є3ђліе првdнагw. Воскrніе хrт0во. Pал0мъ н7-й и3 стіхи1ра првdнагw. КанHнъ воскрeсенъ со їрмос0мъ на д7, прaздника на д7 и3 првdнагw на ѕ7. Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ мwmсeй. По G-й пёсни кондaкъ прaздника и3 сэдaльны првdнагw двaжды. Слaва, првdнагw. И# нhнэ, прaздника, и3 чтє1ніz првdнагw. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ првdнагw. На f7-й пёсни поeмъ Честнёйшую: С™ъ гDь: свэти1ленъ воскрeсенъ. Слaва, првdнагw. И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскрeсны G и3 првdнагw в7 и3 прaздника G, со Слaвою: припёвы же глаг0лемъ прaздника. Тaже самоглaсну стіхи1ру прaздника, съ припёвы є3гw2. Слaва, првdнагw. И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2, бGор0дице: Славосл0віе вели1кое, и3 тропaрь воскрeсенъ т0чію. Е#ктєніи2, tпyстъ, њглашeніе студjтово и3 и3схождeніе въ притв0ръ, стіхи1ра є3ђльскаz, и3 чaсъ №-й, на нeмъ же тропaрь воскрeсенъ, Слaва: прaздника, И# нhнэ: БGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ воскрeсенъ, и3 пр0чее и3 совершeнный tпyстъ.

На G-мъ часЁ: Тропaрь воскрeсенъ. Слaва, првdнагw. И# нhнэ, БGор0диченъ часHвъ. По Трис™0мъ, кондaкъ првdнагw и3 прaздника и3 воскрeсенъ глаг0лемъ пременsюще.

На літургjи: Бlжє1нна воскрeсна на д7, прaздника пёснь f7 на д7, и3 првdнагw пёснь ѕ7 на д7. По вх0дэ тропaрь воскрeсенъ, прaздника и3 првdнагw, кондaкъ воскрeсенъ. Слaва, првdнагw. И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, Ґпcтолъ и3 є3ђліе недёли предъ воздви1женіемъ и3 рsдъ недёли подъ зачaло, тaкже првdнагw: Ґллилyіа и3 причaстенъ прaздника и3 првdнагw. Пр0чее по ўстaву.

Моли1тва.

Q с™hй и3 првdный сmмеHне, чи1стою душeю твоeю въ нбcныхъ nби1телехъ въ ли1цэ с™hхъ водворszйсz, на земли1 же съ нaми неtстyпнw пребывazй. По дaннэй ти2 бlгодaти t гDа моли1тисz њ нaсъ, ми1лостивнw при1зри на нaсъ многогрёшныхъ, ѓще и3 недост0йнэ, nбaче съ вёрою и3 ўповaніемъ къ тебЁ притекaющихъ, и3 и3спроси2 нaмъ t бGа прощeніе согрэшeній нaшихъ, въ нsже впадaемъ мн0жицею во вс‰ дни6 житіS нaшегw. И# ћкоже прeжде џвымъ ќбw t џчныz ѕёльныz болёзни ни мaло зрёти могyщымъ и3сцэлeніе nчeсъ, џвымъ же бли1зъ смeрти бhвшымъ t лю1тыхъ недyгwвъ врачевaніе, и3 и3ны6мъ и3н†z мнHгаz пресл†внаz благодэ‰ніz даровaлъ є3си2: си1це и3збaви и3 нaсъ t недyгwвъ душeвныхъ и3 тэлeсныхъ и3 t всsкіz ск0рби и3 печaли, и3 вс‰ бlг†z къ настоsщему житію2 нaшему и3 къ вёчному сп7сeнію бlгопотрє1бнаz нaмъ t гDа и3спроси2, да тaкw твои1мъ предстaтельствомъ и3 моли1твами стzжaвше вс‰ нaмъ полє1знаz, ѓще и3 недост0йніи, бlгодaрнэ восхвалsюще тS, прослaвимъ бGа, ди1внаго во с™hхъ свои1хъ, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Знайшли помилку