...
Мінея Місячна,  Вересень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Вересень

← В 11-й день В 13-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 12-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Отда́ние пра́здника Рождества́ Пресвяты́я Богоро́дицы.

Правелного Симеона Верхотурского чудотворца

И перенесение его мощей

На малей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4. Глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Наста́ день ра́достен, днесь бо торжеству́ем, христоимени́тии лю́дие,/ па́мять свята́го пра́веднаго Симео́на, и́же в привре́менней жи́зни просия́л есть ве́лиих добро́т светлостьми́,/ по преставле́нии же просла́влен от Бо́га нетле́нием и чудесы́,/ ку́пно же и моли́твенным к Нему́ дерзнове́нием,/ и ско́рою по́мощию всем в лю́тых обстоя́ниих.// Ра́дуйтеся у́бо, лю́дие, и весели́теся.

Ра́дости пои́стине хода́тай приспе́ нам,/ христоимени́тии лю́дие,/ днесь светоно́сный пра́здник па́мяти пра́веднаго Симео́на,/ сей бо доброде́тельми и чудесы́ осиява́ет всех/ и мо́лится о ве́рою и любо́вию пра́зднующих// всепра́зднственную па́мять его́.

Ве́село соше́дшеся, христоимени́тии лю́дие,/ и обстоя́ще честны́й о́браз пра́веднаго Симео́на,/ све́тло воспои́м ему́, Го́спода же просла́вим, вопию́ще:/ сла́ва Тебе́, Человеколю́бче, я́ко дал еси́ нам того́ о́браз доброде́телей и исто́чник чуде́с,/ си́льное хода́тайство за нас на Небеси́/ и ско́раго помо́щника в ну́ждах на́ших.

Сла́ва, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от дре́ва:

Просла́вленный от Го́спода, свя́те Симео́не,/ нетле́ния теле́сныя храми́ны души́ твоея́,/ ку́пно же и чудесы́ преди́вны,/ и предста́тельством о нас,/ прими́ от нас благохвале́ние,/ ра́достно торжеству́ющих приснора́достную па́мять твою́,/ тебе́ же ублажа́ющих пе́сненными похвала́ми,/ и моли́ Христа́ Бо́га изба́вити ны от вся́кия напа́сти// и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже:

Стра́нное Де́вы та́инство ми́ру показа́ся спаси́тельное,/ от Ней бо роди́лся еси́ без Се́мене, всех Ра́досте,// Го́споди, сла́ва Тебе́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Благохвале́ния в па́мяти твое́й/ прино́сим ти, свя́те Симео́не,/ по достоя́нию ти воспева́емая,/ я́ко уго́днику Христо́ву,// прославле́ние твое́ ра́достно пра́зднующе.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Испо́лнь благода́ти,/ при́зри на ны любо́вию,/ свя́те Симео́не,/ торжеству́ющия/ па́мять твою́.

Стих: Свет возсия́ пра́веднику/ и пра́вым се́рдцем весе́лие.

Доброде́телей све́тлостию,/ свя́те Симео́не,/ ду́шу твою́ дом Бо́гу соверши́л еси́./ Моли́твами твои́ми/ просвети́ пою́щия тя.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже:

Просвети́теля ми́ру родила́ еси́,/ Христа́ Бо́га,/ Пренепоро́чная Де́во Мари́е./ Те́мже Тя вои́стину Богоро́дицу,/ ве́рнии, велича́ем.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

На вели́цей вече́рни

12 сентября́ на Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника на 6 и пра́веднаго на 4, во и́но же вре́мя то́кмо пра́веднаго на 8. Глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Блаже́нне Симео́не богому́дре,/ вожделе́в соверше́н бы́ти в жи́зни вре́менней,/ презре́л еси́ кра́сная ми́ра, сла́ву и бога́тство/ и вся предлежа́щая ти по рожде́нию твоему́./ По́двиги и труды́ избра́л еси́,/ и́миже дости́гл еси́ безстра́стнаго жития́,/ и, упра́вив се́рдце твое́ к Небе́сным, возше́л еси́ на высоту́ доброде́телей./

Те́мже, я́ко достосла́вна подви́жника,// любо́вию тя вси прославля́ем, преди́вне.

Блаже́нне Симео́не богому́дре,/ бога́тно доброде́тельми украси́лся еси́ в жи́зни вре́менней,/ смире́нием и целому́дрием,/ воздержа́нием и кро́тостию,/ трудолю́бием и послуша́нием,/ нището́ю ду́ха и нестяжа́тельностию,/ подо́бяся вся́ко А́нгелом./ Те́мже, я́ко испо́лнена бы́вша на земли́ вели́ких дарова́ний Бо́жиих,// ублажа́ем тя вси, преди́вне.

Блаже́нне Симео́не богому́дре,/ безпло́тных жи́тельству подража́я, я́ко Небе́сный челове́к был еси́ на земли́./ Сего́ ра́ди и преста́вился еси́ от земли́ к оби́телем Небе́сным,/ и та́мо у́бо ны́не ду́хом водворя́ешися с ли́ки небожи́телей,/ Бо́гу же соблюда́ющу зде при́сно честну́ю па́мять твою́./ Те́мже, обстоя́ще о́крест ико́ны твоея́,/ я́ко богоуго́дна согра́жданина А́нгелом и всем святы́м на Небеси́/ и просла́влена от Го́спода нетле́нием и чудесы́ на земли́,// вси благоче́стно тя сла́вим, преди́вне.

Блаже́нне Симео́не богому́дре,/ те́плый наш предста́телю и засту́пниче,/ вы́ну сия́еши све́тло луча́ми/ зна́мений чудоде́йственных,/ озаря́я си́ми ве́рою и любо́вию чту́щия тя/ и с упова́нием моля́щияся тебе́./ Те́мже тя, я́ко благохва́льное ору́дие чудоде́йственныя си́лы Бо́жия/ и ве́рна помо́щника в ну́ждах,// восхваля́ем вси, преди́вне.

Блаже́нне Симео́не богому́дре,/ предстоя́й с небожи́тели/ Престо́лу Влады́ки и Го́спода,/ ве́руем, я́ко мо́лишися о нас/ и хода́тай еси́ о всех/ притека́ющих к тебе́ с ве́рою и любо́вию./ Те́мже я́ко неусы́пна моли́твенника о нас/ и те́плаго засту́пника// тя почита́ем вси, преди́вне.

Сла́ва, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Безстра́стия добро́тою вои́стину преизя́ществовав на земли́,/ достоблаже́нне Симео́не,/ и спасе́ния быв рачи́тель преизря́ден,/ я́ко дре́во, насажде́нно при исхо́дищих вод, процве́л еси́ доброде́тельми./ Те́мже и спосажде́н еси́ с ли́ки А́нгелов и всех святы́х в раи́ Небе́снем, прославля́ющу тя Го́споду,/ отону́дуже благоуха́нием чуде́с исполня́еши чту́щия ве́рою и любо́вию приснора́достную па́мять твою́./ Сего́ ра́ди восхваля́ем тя/ и Го́споду, прославле́нием твои́м та́ко благоде́ющу нам, благода́рственными гла́сы воспева́ем:// сла́ва Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен: И́же Тебе́ ра́ди:

Вход, проки́мен дне и чте́ния три.

Проро́чества Иса́иина чте́ние 

Ра́дуйся, пусты́ня жа́ждущая,/ да весели́тся пусты́ня и да цвете́т, я́ко крин./ И процвете́т и возвесели́тся пусты́ня Иорда́нова./ И сла́ва Лива́нова даде́ся ей, и честь Карми́лова./ И у́зрят лю́дие мои́ сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию./ Укрепи́теся, ру́це разсла́бленныя и коле́на разсла́бленная./ Уте́шитеся, малоду́шнии умо́м, укрепи́теся, не бо́йтеся./ Се Бог наш суд воздае́т и возда́ст,/ Той прии́дет и спасе́т нас./ Тогда́ отве́рзутся о́чи слепы́х и у́ши глухи́х услы́шат./ Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко еле́нь,/ и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых,/ я́ко прото́ржеся вода́ в пусты́ни и дебрь в земли́ жа́ждущей./ И безво́дная бу́дет во езе́ра, и на жа́ждущей земли́ исто́чник водны́й бу́дет./ Та́мо бу́дет весе́лие пти́цам, и сели́тва тро́сти, и лу́зи./ И та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся,/ и не пре́йдет та́мо нечи́стый, ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́ст./ Разсе́яннии по́йдут по нему́, и не заблу́дят./ И не бу́дет та́мо льва, ни от звере́й злых не взы́дет нань,/ ниже́ обря́щется та́мо, но по́йдут по нему́ изба́вленнии./ И со́браннии Го́сподем обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с ра́достию,/ и ра́дость ве́чная над главо́ю их./ Над главо́ю бо их хвала́ и весе́лие,/ и ра́дость прии́мет я,/ отбеже́ боле́знь и печа́ль и воздыха́ние.

При́тчей чте́ние: Па́мять пра́веднаго с похвала́ми: (зри страни́цы 205–206).

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние: Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися:

На лити́и стихи́ра пра́здника или́ хра́ма.

Та́же стихи́ры самогла́сны, глас 5:

Духо́вно ра́дующеся, лю́дие,/ в па́мяти уго́дника Христо́ва Симео́на,/ любо́вию просла́вим по́двиги его́,/ предочи́стив ду́ши на́ша от страсте́й и доброде́тельми украси́в я,/ и в весе́лии воспои́м ему́, вопию́ще:/ ра́дуйся, спасе́ния ра́ди избра́вый безве́стную тебе́ страну́/ и в ней процветы́й, я́ко крин;/ ра́дуйся, о́браз воздержа́ния ве́рным показа́вый;/ ра́дуйся, цве́те целому́дрия;/ ра́дуйся, трудолю́бия у́мнаго и теле́снаго трезве́ния учи́телю;/ ра́дуйся, при́сно примета́выйся к до́му Госпо́дню на свяще́нныя песнопе́ния/ и тем стяжа́вый себе́ освяще́ние;/ ра́дуйся, ревни́телю смиренному́дрия;/ ра́дуйся, му́дрости духовныя испо́лненный;// ра́дуйся, похвала́ правосла́вных и утвержде́ние.

Ве́село днесь соше́дшеся, лю́дие,/ в па́мяти пра́веднаго Симео́на/ и све́тло торжеству́юще прославле́ние его́ от Го́спода,/ любе́зно воззове́м ему́, глаго́люще:/ ра́дуйся, возлю́бленный Го́сподем уго́дниче Его́;/ ра́дуйся, сподо́бивыйся Небе́сныя сла́вы/ предстоя́ти со А́нгелы и все́ми святы́ми Престо́лу Его́;/ ра́дуйся, исцеле́ний неоску́дный пода́телю/ и чуде́с исто́чниче незави́стный;/ ра́дуйся, неусы́пный моли́твенниче о христоимени́тых лю́дех/ и ско́рый изба́вителю всех от лю́тых обстоя́ний;/ ра́дуйся, я́ко хода́тайством твои́м и ве́чное спасе́ние улучи́ти наде́емся.

Глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Прииди́те, празднолю́бцев собра́ние свяще́нное,/ прииди́те, возвесели́теся с на́ми, и, лик соста́вльше, торжеству́им./ Се бо пра́зднуем па́мять пра́веднаго Симео́на,/ благоче́стия ревни́теля в житии́ свое́м,/ ны́не же ско́рбных уте́шителя,/ врача́ безме́здна боля́щих,/ заблу́ждших наста́вника,/ правосла́вных удобре́ние,/ о всех моли́твенника и предста́теля пред Бо́гом// и всем споспе́шника и хода́тая ко спасе́нию.

Сла́ва, глас 2.

Подо́бен: Благоутро́бия су́щи:

Да весели́тся Сиби́рская страна́,/ в не́йже Госпо́дь яви́ уго́дника Своего́,/ пра́веднаго Симео́на,/ и просла́ви нетле́нием и чудесы́/ к утвержде́нию христоимени́тых люде́й в правосла́вней ве́ре и во благоче́стии,/ ку́пно же и предста́тельством на Небеси́,/ я́ко име́ти в нем всем ве́рнаго цели́теля, и хода́тая на Небеси́,/ и ско́раго помо́щника в напа́стех и ско́рбех./ Ты же, свя́те Симео́не,/ моли́ся о нас ко Го́споду, пра́зднующих честну́ю па́мять твою́,// дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже:

Рождество́м Твои́м от земли́ к высоте́ Небе́сней вознесо́хомся вои́стину,/ Пречи́стая Богоро́дице,/ и а́нгельским ликостоя́нием причто́хомся./ Те́мже вопие́м Ти арха́нгельским гла́сом:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, или́ свята́го, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Благогове́йно зря богоуго́дную жизнь твою́,/ приснопа́мятне Симео́не,/ воспе́ти тщи́мся тя, я́ко подви́жника предо́бляго,/ приме́ром свои́м наставля́юща и воодушевля́юща лю́ди/ ше́ствовати по стезя́м за́поведей Госпо́дних.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Ра́дующеся прославле́нию твоему́ от Го́спода,/ свя́те Симео́не,/ восхваля́ем тя любо́вию,/ я́ко вели́каго уго́дника Госпо́дня.

Стих: Свет возсия́ пра́веднику/ и пра́вым се́рдцем весе́лие.

Торжеству́юще па́мять твою́,/ пра́ведный Симео́не,/ весели́мся о ликостоя́нии твое́м со А́нгелы и все́ми святы́ми пред Престо́лом Влады́ки,/ ку́пно же ра́дуемся о да́нней ти благода́ти исцеле́ний,/ в ни́хже ви́димо Госпо́дь просла́ви тя на земли́/ и подаде́ я гра́ду на́шему и стране́ Верхоту́рстей и всем ве́рным/ я́коже Своего́ благоволе́ния зало́г непрело́жный.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Ди́вны дарова́ния твоя́, досточу́дне Симео́не,/ житие́ бо твое́ на земли́ сия́ет доброде́телей светлостьми́,/ на Небеси́ же Госпо́дь причи́сли тя Це́ркви перворо́дных,/ еще́ же и яви́ тя исто́чника чуде́с, и ско́раго помо́щника в ско́рбех,/ и ве́рна споспе́шника христоимени́тым лю́дем ко спасе́нию./ Те́мже по до́лгу тя велича́ем.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас 6: Творе́ц и Изба́витель:

Тропа́рь на пренесе́ние моще́й, глас 4:

Днесь ра́дуется сла́вная страна́ Сиби́рь,/ обре́т святы́я мо́щи твоя́ внутрь себе́./ Архиере́е, свяще́нницы и весь сонм людски́й,/ духо́вне веселя́щеся, вопие́м ти:/ о богому́дре Симео́не!/ Изба́ви нас, и́же к тебе́ прибега́ющих, от всех бед,/ прося́ пода́тися всем по коего́ждо проше́нию/ и изба́витися стране́ сей и гра́ду/ от о́гненнаго запале́ния и пога́нскаго наше́ствия/ и междоусо́бныя бра́ни и от вся́каго зла./ Те́мже и мы вси чтем ны́не честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х пренесе́ние,/ но́вый целе́бниче, и вопие́м:// сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ние!

Ин тропа́рь, на прославле́ние, глас 4:

Мирска́го мяте́жа бе́гая, все жела́ние обрати́л еси́ к Бо́гу,/ да в виде́ния восхо́д обря́щеши горе́,/ отню́дуже, не уклони́вся в лука́вствия се́рдца,/ но очи́стив ду́шу и те́ло,/ прия́л еси́ благода́ть точи́ти цельбы́ ве́рным и неве́рным,/ притека́ющим к тебе́, пра́ведный Симео́не./ Те́мже по да́нному ти да́ру/ испроси́ у Христа́ Бо́га исцеле́ние нам, боля́щим душе́вными страстьми́,// и моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, пра́веднаго. И ны́не, пра́здника.

Или́ тропа́рь пра́веднаго два́жды. Сла́ва, и ны́не: Е́же от ве́ка утае́нное:

По 1-м стихосло́вии седа́лен пра́здника или́ свята́го, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Боже́ственному повину́яся води́тельству, устрани́лся еси́ ро́да и оте́чества твоего́, блаже́нне Симео́не,/ и я́ко стра́нен всели́лся еси́ в Сиби́рстей стране́, иде́же восте́кл еси́ на высоту́ доброде́телей,/ прикрыва́я доблестныя твоя́ по́двиги, во смиренному́дрии,/ покро́вом юро́дства Христа́ ра́ди,/ И́же по блаже́нней твое́й кончи́не всели́ тя во све́тлостех святы́х Свои́х./ И́хже о́бщники и нас соде́лай моли́твами твои́ми, пра́зднующих па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Пресвята́я Де́во, Отрокови́це преблагослове́нная,/ блаже́нна показа́лася еси́, Христа́ Бо́га ро́ждши,/ блаже́нны содева́ющаго Того́ во́ли повину́ющияся.

По 2-м стихосло́вии седа́лен пра́здника или́ свята́го, глас 7.

Подо́бен: Удивля́шеся:

По́стными по́двиги плоть распина́я со страстьми́ и похотьми́,/ мудрова́ние плотско́е безстра́стием благоче́стно умертви́л еси́,/ та́же погаси́в стра́сти росо́ю по́двиг твои́х, богому́дре Симео́не,/ бога́тно возже́гл еси́ огне́м ве́ры и любве́ воздержа́ния свети́льник/ и дне сын яви́лся еси́./ И ны́не прича́стник сподо́бився бы́ти боже́ственному све́ту,/ твою́ све́тлую па́мять пра́зднующих страсте́й мглы изба́вити/ и просвеще́ния духо́внаго сподо́бити моли́ Христа́ Бо́га,/ Просвети́теля и Спа́са душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Пречи́стая Богоро́дице,/ Его́же Спа́са Христа́ неизрече́нно родила́ еси́,/ моли́ с пра́ведным Симео́ном,/ во е́же просвети́ти и спасти́ род наш.

По полиеле́и седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Возвели́чил есть тя Христо́с Госпо́дь, блаже́нне Симео́не,/ сподо́бив предстоя́ти со А́нгелы и все́ми святы́ми Престо́лу Его́/ и хода́тайствовати о лю́дех Его́/ и дарова́в ти благода́ть чуде́с преди́вных./ Те́мже, ра́дости исполня́ющеся, правосла́вных собра́ние,/ в па́мяти твое́й ублажа́ем тя, благохва́льно почита́юще.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Святе́йши яви́лася еси́ Херуви́м,/ на земли́ ро́ждшая Христа́, всех Влады́ку,/ Чи́стая Всенепоро́чная Влады́чице.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са.

Проки́мен, глас 4: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде// и упова́ет на Него́.

 Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́.

Вся́кое дыха́ние:

 Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, пи́сана на стихо́вне вели́кия вече́рни, сла́вник.

12 сентября́ кано́н пра́здника, глас 2, на 6, и свята́го на 4, и пра́здника, глас 8, на 4. Во и́но вре́мя кано́н Богоро́дицы на 6 и свята́го на 8.

Катава́сия по уста́ву.

Кано́н пра́веднаго, глас 3.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ды дре́вле ма́нием Боже́ственным/ во еди́но со́нмище Совокупи́вый/ и раздели́вый мо́ре изра́ильтеским лю́дем,/ Сей Бог наш препросла́влен есть,// Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Омраче́нный грехми́, недоуме́ю, ка́ко по достоя́нию восхвали́ти тя, свя́те Симео́не,/ сия́юща по благода́ти Христо́вой по́двиг и чуде́с твои́х светлостьми́./ Ты ми, благосе́рде, помози́, возсиява́я в души́ мое́й свет, и́мже осиява́ешися,/ я́ко да поне́ ели́ко воспою́ в похвале́ние твое́ я́вльшаяся на тебе́ чу́дная дела́ Госпо́дня,/ воззыва́юща всех, пра́зднующих па́мять твою́, пе́ти Влады́це Христу́:/ Сей Бог наш, ди́вный и сла́вимый во святы́х Свои́х,/ препросла́влен есть, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Благоче́стия любо́вию и спасе́ния объя́т быв, избега́яй того́ ра́ди треволне́ний жите́йских,/ удали́лся еси́, блаже́нне Симео́не, от ро́да твоего́/ и ма́нием Боже́ственным изведе́н был еси́ в малонаселе́нную иногда́ страну́ Сиби́рскую,/ иде́же пресе́льник быв земли́ оте́ческия, подо́бник яви́лся еси́ пра́отцу Авраа́му,/ и стяжа́в нрав его́, в хи́жинах у́бо убо́гих вита́яй,/ я́коже он в ку́щах./ Ду́шу же впери́в к Небеси́, в го́рний Сио́н доброде́телей стезе́ю ходи́л еси́, веду́щею на Не́бо,/ всю жизнь твою́, во сла́ву Христа́, Спа́са всех, ти споспе́шествующа./ Ему́же вся сия́ науча́ют нас ра́достно днесь зва́ти:/ Сей Бог наш препросла́влен есть, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

По рожде́нию твоему́, блаже́нне, быв о́трасль благонарочи́тых люде́й и сла́вных в наро́де свое́м,/ егда́ ма́нием Боже́ственным Сиби́ри доше́л еси́,/ а́бие отгна́л еси́ от себе́ самомне́ния пре́лесть,/ и смире́нию подклони́л еси́ вы́ю, себе́ вменя́яй после́днейша от всех,/ та́же труды́ мно́гими те́ло твое́ удручи́л еси́, и укроти́л свире́пое страсте́й мо́ре воздержа́нием,/ и та́ко возше́л еси́ на высоту́ доброде́телей, укрепля́ющу тя Христу́, прославля́емому твои́ми благи́ми де́лы./ Ему́же велегла́сно того́ ра́ди вопие́м: Сей Бог наш препросла́влен есть,/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

В нищете́ пожи́л еси́ в Сиби́рстей стране́, блаже́нне Симео́не,/ и, я́ко от ко́рене благопло́дна плод благоцвету́щ, доброде́тельми обогати́лся еси́./ Те́мже вельми́ украси́вша тя боже́ственными добро́тами, толи́ко нам вожделе́нными,/ и си́ми просла́вленна Влады́ку Христа́ пе́сньми славосло́вим, зову́ще:/ Сей Бог наш препросла́влен есть, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Столп доброде́телей непрело́жен и благоче́стия жили́ще был еси́, блаже́нне,/ име́яй основа́ние у́бо тве́рдое, Правосла́вную ве́ру,/ посо́бие же непобеди́мо, соде́йствующую ти си́лу Христо́ву./ И ны́не, име́яй дерзнове́ние ко Христу́, Спаса́телю всех,/ моли́ Его́ дарова́ти к прославле́нию и́мени Его́/ всем нам утвержде́ние си́лою Его́ в сей толи́ко спаса́тельней ве́ре,/ я́ко да вси еди́ными усты́ согла́сно зове́м Ему́:/ Сей Бог наш препросла́влен есть, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Богоро́дичен: Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во, я́ко родила́ еси́ Христа́, Спа́са на́шего,/ Его́же славосло́вим, я́ко Единоро́днаго от Отца́,/ испо́лнь благода́ти и и́стины, и Ему́же вы́ну взыва́ем:/ Сей Бог наш препросла́влен есть, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: Непло́дная душе́ и безча́дная,/ стяжи́ плод благосла́вный,/ веселя́щися возопи́й:/ утверди́хся Тобо́ю, Бо́же,/ несть свят и несть пра́веден// па́че Тебе́, Го́споди.

Правосла́вною ве́рою утверди́вся, блаже́нне Симео́не,/ стяжа́л еси́ благосла́вный плод ея́, обогати́вый тя доброде́тельми,/ оба́че николи́же велему́дрствовал еси́ о себе́/ и не дал еси́ человекоуби́йце искони́ обуя́ти тя тщесла́вием./ Но вы́ну води́лся еси́ смиренному́дрием, я́ко ви́дети тя при́сно всем/ а́ки бы усво́ивша себе́ песнь еди́наго от богому́дрых:/ утверди́хся Тобо́ю, Бо́же, несть свят и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

С нището́ю теле́сною соедини́в нищету́ духо́вную, я́ко ко́рень всех благи́х,/ молчали́во и благоче́стно твою́ жизнь соверши́л еси́, блаже́нне Симео́не,/ и яви́л еси́ в себе́ плод благосла́вный Правосла́вныя ве́ры,/ предукрепи́в пе́рвее те́ло твое́ посто́м неосла́бным,/ та́же ду́шу твою́ храм Бо́жий пресвя́т соде́лав, боже́ственным хра́мом приседя́,/ внегда́ пе́тися та́мо свяще́нным песнопе́нием, всем иму́щим еди́н сей ра́зум:/ несть свят и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Сугу́бо благоро́ден был еси́, блаже́нне Симео́не, и ро́дом, и нра́вы:/ души́ бо твоей благоро́дие благоро́дия свы́ше добро́тами уясни́л еси́,/ Правосла́вия све́том блиста́я, и по́стничеством, и целому́дрием, и смире́нием, и терпе́нием, и му́жеством на го́рдаго зми́я,/ его́же си́ми низложи́л еси́, соде́йствующу ти Христу́,/ и та́ко дости́гл еси́ блаже́нных селе́ний святы́х,/ и́хже во усте́х коего́ждо вы́ну бысть песнь Це́ркве:/ утверди́хся Тобо́ю, Бо́же,/ несть свят и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Дре́во благосенноли́ственное, насажде́нное при исхо́дищих вод,/ е́же дае́т плоды́ во вре́мя свое́, был еси́, блаже́нне Симео́не./ Ты бо, измла́да напое́н быв вода́ми благоче́стия,/ израсти́л еси́ доброде́телей плоды́, благоприя́тны Бо́гу,/ дарова́вшему ти за та́я живо́т ве́чный,/ его́же и нас сподо́би моли́твами твои́ми ко Го́споду,/ я́ко да и в гряду́щем ве́це, я́коже днесь, воспева́ем Ему́:/ несть свят и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Те́рние и волчцы́ грехо́в непло́дны содева́ют ду́ши на́ша,/ милосе́рдая Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ моли́ с пра́ведным Симео́ном Сы́на Твоего́ сотвори́ти ни́ву душ на́ших,/ во е́же приноси́ти ей плод благосла́вный и́стинныя ве́ры,/ несумне́нныя наде́жды и нелицеме́рныя любве́,/ я́ко да вы́ну воспева́ем Ро́ждшемуся от Тебе́:/ утверди́хомся Тобо́ю, Бо́же,/ несть свят и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Аще 12 сентября́, конда́к и и́кос свята́го.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Храм Бо́гу хотя́ яви́ти се́рдце твое́, блаже́нне Симео́не,/ изво́лил еси́ неле́ностно присеща́ти хра́мы Госпо́дни в часы́ песнопе́ний./ Отону́дуже и прия́л еси́ свет благода́ти Свята́го Ду́ха/ и яви́лся еси́ звезда́ многосве́тлая, све́тлаго ра́ди жития́ твоего́/ и чистоты́ душе́вныя же и теле́сныя, озаря́яй ве́рных собра́ния./ Те́мже пра́зднующе па́мять твою́, ра́достно восхваля́ем тя, блаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Храм Све́та Неизрече́ннаго была́ еси́, Всепе́тая Де́во,/ вме́щши во чре́ве Твое́м просвеща́юща и освеща́юща ми́ра концы́ Христа́ Бо́га на́шего./ И ны́не моли́твами Твои́ми с пра́ведным Симео́ном соде́лай прича́стники Того́ Све́та и нас,/ Богоро́дицу Тя вои́стину имену́ющих.

Песнь 4

Ирмо́с: Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди,/ Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на/ за ны на смерть дал еси́./ Те́мже Ти зове́м, благодаря́ще:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Непосты́дно бысть твое́, блаже́нне, на си́лу и по́мощь Человеколю́бца Го́спода,/ преда́вша Сы́на Своего́ за ны на смерть, упова́ние,/ и́мже укре́пль ду́шу твою́, не ужа́слся еси́ вступи́ти в по́прище по́двиг твои́х./ Го́сподем бо помогаемь, пе́рвее удержа́л еси́ в посте́ чре́во твое́,/ та́же воздержа́ния росо́ю до́бльственне страсте́й пещь погаси́л еси́/ и, та́ко мра́ка их изба́влься, просия́л еси́ безстра́стия све́тлостию,/ се́ю же показа́л еси́ нам путь, веду́щий в жизнь и́стинную./ Те́мже, восхваля́юще тя, Го́споду, дарова́вшу ти си́лу и кре́пость, пое́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Насажде́н быв при вода́х воздержа́ния, блаже́нне,/ лоза́ яви́лся еси́ благора́сленна, благоче́стия гро́здие предлага́ющая./ К сим же показа́лся еси́ всем и о́браз трудолю́бия,/ подо́бяся бо скинотво́рцу апо́столу,/ рука́ми свои́ми приобрета́вшему себе́ и су́щим с ним вся потре́бная к жи́зни вре́менней,/ упраждня́лся еси́ в шве́нии оде́жд други́м и в ловле́нии рыб на потре́бу к жи́зни,/ я́ко да не отяготи́ши коего́ ли́бо пропита́нием тебе́./ Те́мже укре́пльшу тя о сем Христу́ Бо́гу пое́м:/сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Тружда́яся в шве́нии оде́жд, блаже́нне, к смотре́нию мы́сленных твое́ худо́жество упра́вил еси́,/ помышля́я одея́ние души́ твоея́, в не́мже да вни́деши в черто́г Спа́сов./ Та́кожде у́дицею ры́бы ловя́й, вы́ну мысль к Бо́гу име́л еси́, блюды́й себе́,/ я́ко да не у́дицею греха́ уловле́н бу́деши от вселука́ваго врага́ спасе́ния на́шего./ И та́ко непрело́жен име́яй по́мысл благоче́стия,/ устро́ил еси́ жизнь твою́ по Бо́зе, Христу́ ти споспе́шествующу,/ Ему́же, све́дуще сия́, велегла́сно пое́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Тезоиме́нно услы́шанию, и́мже преднаре́клся еси́ в креще́нии, блаже́нне,/ поуча́яся свято́му послуша́нию, са́мым де́лом исполни́тель о́наго был еси́,/ нрав сообра́зный и́мени твоему́ стяжа́в./ Гото́в бо был еси́ всегда́ послужи́ти всем, тре́бовавшим твоея́, благосе́рде, по́мощи в житии́ твое́м,/ и служи́л еси́, ели́ко ти мо́щно бысть, со усе́рдием, уве́тлив ко всем весь явля́яся, и че́стен, и послушли́в./ Разуме́юще у́бо, я́ко и сие́ дарова́ние ти даде́ся от Христа́ Бо́га,/ пое́м Ему́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: И́маши вся мощи́, е́же а́ще хо́щеши, всеблага́я Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ употребля́ющи Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́./ Те́мже мо́лим Тя, моли́ с пра́ведным Симео́ном Сы́на Твоего́/ дарова́ти нам си́лу и кре́пость ше́ствовати неукло́нно путе́м доброде́телей,/ я́ко да благода́рно вы́ну зове́м Ти:/ сла́ва, Влады́чице, всемо́щней си́ле Твое́й.

Песнь 5

Ирмо́с: На земли́, Неви́димый, яви́лся еси́/ и челове́ком во́лею сожи́л еси́, Непостижи́мый,/ и к Тебе́ у́тренююще,// воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Име́яй в се́рдцы свое́м о́браз восхи́щена до тре́тияго Небесе́ в рай апо́стола, ре́кша: мы юро́ди Христа́ ра́ди,/ ты, блаже́нне Симео́не, таково́е юро́дство во́лею восприя́л еси́ на ся,/ я́ко бо цветни́к благоуха́ннейший и доброде́телей рай одушевле́н,/ воздержа́нием процве́л еси́./ Оба́че хотя́ утаи́тися от челове́к, юро́д был еси́ ми́ру,/ сам ся неблагоро́ден сотво́рь, скудоу́мия притворе́нии,/ Христу́ же прему́др был еси́,/ соверша́я пресла́вная, безстра́стия дости́гл еси́ и́стиннаго./ Те́мже восхваля́юще тя, пе́сненно прославля́ем/ да́вшаго ти такову́ю му́дрость Христа́ Человеколю́бца.

Уму́ стра́сти твоя́ подчини́в, блаже́нне, духо́вную му́дрость стяжа́л еси́/ и, се́ю управля́емь, нищету́ возлюби́л еси́, и воздержа́ние, и чистоту́, и смиренному́дрие./ И та́ко, си́ле Христо́вой ти соде́йствующей, на высоту́ доброде́телей восте́кл еси́,/ и́миже зря тя Христо́с обо гати́вшася, человеколю́бне призре́ на тя/ и сла́вы Ца́рства Небе́снаго показа́ тя прича́стника пресла́вна,/ Его́же моли́ и нас сподо́бити о́бщники бы́ти той,/ я́ко да во ве́ки воспева́ем Его́, Человеколю́бца.

Юро́дствуяй Христа́ ра́ди, блаже́нне,/ и та́ко би́сер многоце́нный доброде́телей в селе́ се́рдца твоего́ сокрове́нный име́вый,/ я́ко безпло́тен, на земли́ пожи́л еси́ и соде́лался еси́ уго́дник Христу́,/ Иже тя, в возме́здие того́, просла́ви нетле́нием и чудесы́ и поста́ви моли́твенника о лю́дех Свои́х./ Сего́ ра́ди, ублажа́юще тя, велича́ем просла́вльшаго тя, Го́спода Человеколю́бца.

Ве́лию сотвори́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ с на́ми,/ дарова́в нам тебе́, блаже́нне, исто́чника чуде́с и моли́твенника о нас./ Те́мже ублажа́юще тя днесь в па́мяти твое́й,/ сла́вим Да́вшаго ти и нам такову́ю благода́ть, вопию́ще:/ к Тебе́ у́тренююще, Го́споди, воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Богоро́дичен: Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая Присноде́во:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ я́ко родила́ еси́ Спаси́теля ми́ру, Христа́ Человеколю́бца.

Песнь 6

Ирмо́с: Глубина́ страсте́й воста́ на мя/ и бу́ря проти́вных ве́тров,/ но, предвари́в мя, Ты спаси́, Спа́се,/ и изба́ви от тли,// я́ко спасл еси́ от зве́ря проро́ка.

Воздержа́ния ветри́лом управля́емь в житии́ твое́м, блаже́нне,/ дости́гл еси́ в безстра́стия сла́вная приста́нища/ и та́ко спа́слся еси́ от тли душепа́губных страсте́й./ Госпо́дь же по преставле́нии твое́м изба́ви и те́ло твое́ от тли/ и яви́ е нетле́нно, а́ще и мно́га ле́та пребы́сть в не́дрех земны́х./ И ны́не моли́, благосе́рде, Го́спода,/ я́ко да спасе́т и нас от вся́кия тли,/ я́коже спасл есть тебе́ от тли и от зве́ря проро́ка.

Враг спасе́ния, искуша́яй нас на грехи́, сластьми́ пали́т,/ но коль сия́ па́губна суть, су́щи тля сме́ртная,/ тлят бо добро́ту души́ на́шея, тлят и здра́вие те́ла/ и к сим гото́вят нам огнь неугаса́ющий и червь неумира́ющий./ Блаже́нне Симео́не, предстоя́ с ли́ки А́нгелов и святы́х Бо́жиих челове́ков Престо́лу Влады́ки,/ моли́ Его́ с ни́ми, я́ко да изба́вит от губи́тельства сласте́й и спасе́т нас, вопию́щих Ему́:/ спаси́, Спа́се, и изба́ви от тли, я́ко спасл еси́ от зверя проро́ка.

Мно́го согреша́юще на вся́кий час и грехми́ при́сно растлева́емии, та́ко сля́чени есмы́,/ я́ко не мощи́ нам восклони́ти главы́ и воззре́ти когда́ к Небе́сней добро́те,/ и бу́рею проти́вных ве́тров та́ко уноси́ми дале́че от пути́ доброде́телей и от стези́ покая́ния,/ я́ко колеба́тися в нас упова́нию спасе́ния./ Ты же, блаже́нне, предстоя́ ны́не Всесвято́му, к Нему́же и бога́тное стяжа́л еси́ дерзнове́ние,/ моли́ изба́вити ны от тли грехо́вны я и бу́рю тех проти́вных ве́тров утоли́ти, вопию́щия:/ спаси́, Спа́се, и изба́ви от тли, я́ко спасл еси́ от зве́ря проро́ка.

Блаже́н еси́, свя́те Симео́не, и добро́ тебе́ есть,/ поне́же Госпо́дь, зря тя пра́ведна, вчини́ с ли́ки святы́х во оби́телех Небе́сных,/ изба́вль та́ко гее́нны, су́щия тли ве́чныя./ Ея́же изба́витися и нам моли́ Христа́ Бо́га, пою́щим Ему́:/ спаси́, Спа́се, и изба́ви от тли, я́ко спасл еси́ от зве́ря проро́ка.

Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице, Цари́це Небе́сная,/ стра́хом тли ве́чныя сме́рти содержи́мии, мо́лим Ти ся,/ моли́ с пра́ведным Симео́ном Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ я́ко да изба́вит нас тоя́, вопию́щих:/ спаси́, Спа́се, и изба́ви от тли, я́ко спасл еси́ от зве́ря проро́ка.

Аще 12 сентября́, конда́к и и́кос пра́здника.

Конда́к на пренесе́ние моще́й свята́го, глас 4:

Наста́ днесь всечестна́я па́мять новаго целе́бника,/ пра́веднаго Симео́на,/ созыва́ет же лю́ди в пречестны́й храм свята́го Бо́жия архиере́я Никола́я,/ иде́же, ра́достно соше́дшеся, благочести́вых мно́жества/ ве́село пра́зднуют пренесе́ния честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х пра́здник./ Ты бо яви́лся еси́ гра́ду на́шему и всей Сиби́ри врачевство́ безме́здное,/ подава́я исцеле́ние с ве́рою приходя́щим к тебе́,/ Симео́не всеблаже́нне./ Но, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Влады́це Христу́,/ Того́ моли́ спасти́ град и лю́ди, моля́щияся тебе́,/ па́че же хода́тай бу́ди ко Го́споду/ во дни наше́ствия печа́ли рабо́м твои́м, да зове́м ти:// ра́дуйся, Сиби́рстей стране́ похвало́ и утвержде́ние гра́ду на́шему.

Ин конда́к, на прославле́ние свята́го, глас 2:

Ми́ра су́етнаго отве́рглся еси́,/ да бла́га ве́чныя жи́зни насле́диши,/ возлюби́в незло́бие и чистоту́ души́ и те́ла./ Сниска́л еси́, е́же возлюби́л,/ свиде́тельствуют бо о сем гроб и нетле́ние моще́й твои́х/ и благода́ть чудотворе́ния наипа́че./ То́чиши бо цельбы́ всем притека́ющим к тебе́ и непросвеще́нным,/ Симео́не блаже́нне,// чудотво́рче преди́вный.

И́кос:

Многоцеле́бнаго сокро́вища, чудотво́рных моще́й твои́х,/ не́дра подзе́мная не сокры́та, пра́ведный Симео́не,/ но в обогаще́ние изда́ша та́я притека́ющим ве́рным и неве́рным./ Те́мже прииди́те вси и приими́те бога́тый ток цельбы́,/ ще́драго бо Влады́ки раб ще́дрит и дае́т и есть в подая́нии неоску́ден./ Восхваля́юще у́бо в пе́снех сицева́го засту́пника и благоде́теля на́шего, да зове́м ему́:/ ра́дуйся, Сиби́рстей стране́ похвало́ и утвержде́ние гра́ду на́шему.

Песнь 7

Ирмо́с: Я́коже дре́вле благочести́выя три о́троки/ ороси́л еси́ в пла́мени халде́йстем,/ све́тлым Божества́ огне́м и нас озари́,/ благослове́н еси́, взыва́ющия,// Бо́же оте́ц на́ших.

Благоче́стие трие́х о́трок вавило́нских привлече́ к ним све́тлый Божества́ огнь,/ су́щую благода́ть Бо́жию, сохра́ньшую их в пла́мени халде́йстем невреди́мы./ То́ежде благоче́стие привлече́ и к твоему́, блаже́нне, те́лу благода́ть,/ сохра́ньшую е невреди́мо от тли в не́дрех земны́х./ И ны́не пребыва́яй с на́ми, Симео́не, я́ко прича́стник Боже́ственнаго огня́,/ возжзи́ в нас огнь ре́вности по благоче́стию,/ я́ко да и мы, сим сохра́ньшеся пла́мене страсте́й,/ восприи́мем песнь о́нех отроко́в, е́же взыва́ти Христу́ вы́ну:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Чу́дно бысть халде́ем виде́ние трие́х отроко́в, неопали́вшихся пла́менем огня́./ Та́кожде удиви́шася христоимени́тии лю́дие и умили́шася се́рдцем,/ ви́девше твой гроб, блаже́нне, восходя́щ от земли́./ Егда́ же узре́ша в нем нетле́нныя мо́щи твоя́/ и точа́ща чудесы́ пресла́вны Боже́ственною си́лою, в них обита́ющею,/ и па́че почуди́шася, и, стра́хом и ра́достию объя́ти бы́вше,/ со умиле́нием славосло́вяху Го́спода,/ ди́вная творя́щаго во святы́х Свои́х./ Те́мже и мы, торжеству́юще днесь па́мять твою́, свя́те,/ гла́сом трие́х о́нех отроко́в благода́рственно взыва́ем Христу́, Спа́су всех:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Вои́стину ве́лие, а́коже то трие́х отроко́в в Вавило́не, та́кожде и твое́, блаже́нне, бысть о́но чу́до,/ а́ко честны́я мо́щи твоя́ по толи́цех ле́тех обрето́шася це́лы и неразруши́мы,/ сохраня́емы в земли́ Боже́ственною благода́тию/ и изда́вшеся си́лою ея́ от недр земны́х, я́ко свети́льник,/ его́же Госпо́дь поста́ви не под спу́дом, но на све́щнице, да све́тит всем сия́нием чуде́с,/ озари́ша и обогати́ша правосла́вных разуме́нием боже́ственным./ Уцелому́дритеся ны́не, вопию́щии, и возлюби́те па́че всех Го́спода,/ да благода́ть обря́щете ве́чную, еще́ же и подаю́щу всем исцеле́ние, притека́ющим к тебе́./ Тебе́ же и мы покланя́ющеся, ра́достно пое́м песнь трие́х о́нех отроко́в/ Христу́, сподо́бившу нас таковы́я благода́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Яко фи́никс, процвете́ те́ло твое́ нетле́нием, блаже́нне,/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жися чудесы́, принося́ще боже́ственную жизнь./ Сего́ ра́ди Сиби́рская страна́, иму́щи тя моли́твенника,/ я́ко боже́ственный зри́тся рай, цве́ты разли́чныя принося́ще чуде́с./ Имиже, я́ко дре́вле вавило́няне чу́дом трие́х отроко́в вразумля́еми бы́ша в и́стинней сих ве́ре,/ та́ко лю́дие спаса́емии при́сно утвержда́ются в и́стинней ве́ре Бо́жией,/ вводя́щей в живо́т ве́чный, его́же да́рует Госпо́дь Свои́м уго́дником,/ благослове́н сый Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Зри́ши, Пресвята́я Де́во, я́ко в пла́мени грехо́внем исчеза́ют дни́е на́ша./ Моли́твами Твои́ми с пра́ведным Симео́ном сотвори́,/ я́ко да не погуби́т сий пла́мень нас до конца́,/ но росо́ю све́тлаго Боже́ственнаго огня́ утуше́н бу́дет./ И мы та́ко, невреди́ми от пла́мене его́ яви́вшеся,/ Пода́телю того́ огня́, Сы́ну Твоему́, вы́ну взыва́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ богоче́стия предстоя́ще ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ боже́ственную песнь поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода// и превозноси́те во вся ве́ки.

Я́коже благочести́вии о́троцы в пещи́ вавило́нстей/ пла́менем иногда́ неврежде́ни бы́ша Боже́ственною си́лою,/ та́ко сподо́бившимся по́мощи твоей, блаже́нне,/ спасе́ни бы́ша от многоразли́чных зол, я́ко пла́менем огня́ их обдержа́щих./ Те́мже обновля́ющаяся в душа́х ве́рных чудеса́ твоя́ днесь в па́мяти твое́й,/ я́коже чу́до в пещи́ вавило́нстей ю́ноши о́ны, пе́ти всех науча́ют:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те во вся ве́ки.

Богото́чный исто́чник, ороша́ющ стра́ждущих в пла́мени нестерпи́мых зол, Госпо́дь яви́ тя, блаже́нне,/ я́ко вои́стину сокро́вище дарова́ний,/ мы же моли́твами твои́ми сподобля́емся бы́ти невреди́ми от злых./ От незави́стных бо вод духо́вныя благода́ти/ всем с те́плою ве́рою прибега́ющим к тебе́ подае́ши благопотре́бная ко спасе́нию/ и та́ко твори́ши, я́ко да вси, ра́достно торжеству́юще па́мять твою́, согла́сно вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те во вся ве́ки.

Чуде́с твои́х, блаже́нне, ре́ки излия́вшеся исцеле́ний,/ бе́здну тя яви́ша, точа́щу благода́ть Го́спода./ Ини́и бо стражда́ нестерпи́мою бо́лию во о́чию свое́ю,/ пе́рстню то́кмо от гро́ба твоего́ обложи́вше я и о сем укрепи́вшеся, прозре́ша,/ друзи́и же прикоснове́нием то́кмо к моще́м твои́м облегче́ние в боле́зни получи́ша;/ пре́жде су́щии неми́и глаго́лание прия́ша, печа́льнии кре́пкое утеше́ние,/ хроми́и благотече́ние, разсла́бленнии исправле́ние, боля́щии нога́ма здра́вие;/ та́кожде мно́ги утро́бы непло́дны соде́лашася многоча́дны,/ пию́ще то́кмо во́ду от ме́ста явле́ния твои́х моще́й,/ мно́зи же еле́ем от канди́ла твоего́ исцели́шася от неисце́льных боле́зней./ И всем вся́ко пролива́вши ту́чи врачева́ний, уставля́я пале́ние неду́гов,/ и лю́ди, сих свобо́ждшияся, устроя́еши песнопе́ти:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те во вся ве́ки.

Вельми́ тя просла́ви Госпо́дь, блаже́нне, в чудесе́х,/ от любве́ бо и ве́ры свято́е то́кмо и́мя твое́ призывающим/ а́бие услы́шани быва́ют, я́коже плене́ннии иногда́ пога́ными,/ и стра́ждущии от дух нечи́стых, и ини́и мно́зи боля́щии,/ и николи́же ску́дни по́мощи твоея́ оставля́ются./ И не то́чию тща́щимся и́мя твое́ нарица́ти, но и о́браз твой любо́вию, я́же к тебе́, напису́ющим, вели́к помо́щник явля́ешися./ К сим же и неве́дущим тя боля́щим,/ я́ко во мно́ги стра́ны и ве́си произы́де и слы́шана бысть сла́ва и́мене твоего́,/ в со́ниих явля́лся, врачу́еши я./ Те́мже па́мять твою́ пра́зднующе,/ в прославле́ние Го́спода, просла́вльшаго та́ко тя, велегла́сно взыва́ем:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: О́бразы нося́щи дре́вле Твоего́ Рождества́,/ ю́ноши не опаля́ет, Де́во, пещь,/ я́коже не опали́ утро́бу Твою́ Огнь Боже́ственный./ Вся бо твори́т Иису́с, Сын Твой, Бог и Челове́к,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́да, о́трока Своего́,/ милосе́рдия ра́ди ми́лости,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́,// и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Благослове́н Госпо́дь Бог, яви́вый тя, блаже́нне,/ споспе́шника всем ко спасе́нию житие́м твои́м и наста́вника сло́вом./ Ле́ствица бо небовосхо́дная житие́ твое́ бысть, сло́во же твое́ благода́тию срастворе́но есть,/ науча́юще трезве́нию души́ и те́ла и воздержа́нию по благоче́стию и та́ко направля́юще всех на путь ми́ра.

Благослове́н Госпо́дь Бог, дарова́вый нам тебе́, блаже́нне, чудотво́рца преди́вна,/ ку́пно же и сте́ну, и предгра́дие от языкозло́бия и озлобле́ния заблу́ждших от и́стинныя во́ры./ Ихже чудесы́ от моще́й твои́х/ дале́че отгна́л еси́ от о́бласти Верхоту́рския,/ не терпя́ рачи́телей ересе́й и хуле́ния испо́лненных на Правосла́вие/ бы́ти та́мо, иде́же яви́шася мо́щи твоя́:/ чу́дная бо зна́мения от сих, я́ко огнь паля́щ, яви́шася в посрамле́ние еретико́м,/ нам же всем во утвержде́ние на путь ми́ра.

Благослове́н Госпо́дь Бог, поста́вивый тя, блаже́нне,/ хода́тая на Небеси́ и моли́твенника о нас./ Аще бо и земля́ сокры́ла тя, но горе́ тя вси бога́тна и́мамы/ предста́теля и моли́твенника к Бо́гу, любо́вию чту́щим тя,/ я́коже иногда́ моли́твами твои́ми спасл еси́ ины́я от потопле́ния, ины́я от о́гненнаго запале́ния,/ призыва́ющия свято́е и́мя твое́ и моля́щияся тебе́ о по́мощи,/ и ины́я от неизбе́жныя сме́рти в боле́зни их/ и та́ко всех напра́вил еси́ на путь ми́ра.

Благослове́н Госпо́дь Бог, сподо́бивый прославле́ние твое́, блаже́нне, светоза́рное/ и чудеса́ пресла́вная воспе́ти, ели́ко мо́щно есть нам./ Ты же, благосе́рде, не отста́ви по́мощи твоея́ от нас,/ со умиле́нием про́сим тя,/ и не помяни́ беззако́ний на́ших, но обрати́ся на ми́лость,/ и моли́ ми́лостиваго Бо́га дарова́ти мир ми́рови,/ и всем согреше́ний проще́ние, и душа́м и телесе́м здра́вие/ и напра́вити всех на путь ми́ра.

Богоро́дичен: Благослове́н Госпо́дь Бог, Тобо́ю, Пресвята́я Де́во,/ посети́вый нас Восто́к свы́ше,/ просвети́ти во тьме и се́ни седя́щия/ и напра́вити но́ги на́ша на путь ми́ра.

Аще 12 сентября́, свети́лен пра́здника.

Свети́лен,глас 2.

Подо́бен: Тве́рдыя:

Све́тло возсия́ днесь па́мять твоя́, блаже́нне Симео́не,/ луча́ми мно́го облиста́ющи твои́х доброде́тельных дея́ний/ и озаря́ющи ве́рных ра́зумы све́том чуде́с твои́х./ Сию́ у́бо пра́зднующе, ра́достно сла́вим тя/ и любо́вию ублажа́ем, уго́дниче Христа́, Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ изба́вити ны от мра́ка грехо́внаго, и просвети́ти све́том за́поведей,/ разори́ти же и всю мра́чную тьму напа́стей, нас облежа́щих,/ и облиста́ти весе́лием сердца́, и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Све́та немерца́ющаго вмести́лище яви́лася еси́, Пречи́стая Де́во,/ носи́вши Христа́, Бо́га на́шего,/ И́же есть Свет присносу́щный, просвеща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир./ Те́мже Тя по до́лгу ублажа́ем.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3 и пра́веднаго 3 с припе́вы их стихо́вными, или́ то́кмо пра́веднаго на 4. Глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Испо́лнь боже́ственнаго све́та,/ возсия́ нам па́мять богоуго́дных по́двиг твои́х,/ блаже́нне Симео́не,/ озаря́ющи ве́рных сердца́/ доброде́телей твои́х блиста́ньми./ Путь бо у́зкий в земне́й твое́й жи́зни ше́ствовал еси́,/ простра́ннаго ле́сти отрева́я/ и воздержа́нием те́ло свое́ удруча́я,/ отбе́г же мирски́я сла́вы/ и целому́дрием и смиренному́дрием украси́вся,/ до́брыя де́тели твоя́, и́хже укрыва́л еси́ покро́вом юро́дства,/ я́коже фимиа́м благово́нен и же́ртву благоприя́тну, Христу́ прине́сл еси́,/ И́же тя зря те́ми та́ко просла́вльша Его́,/ а́ще и напосле́док дний сих подвиза́вшася,/ яви́ подо́бна пе́рвым подви́жником/ и сла́вы Ца́рства Небе́снаго сподо́би,/ всели́в тя во оби́телех Небе́сных со А́нгелы и все́ми святы́ми,/ с ни́миже моли́ся, свя́те, Влады́це/ и нас сотвори́ти прича́стники Небе́снаго Ца́рствия,/ торжеству́ющих священноле́пно днесь свяще́нную па́мять твою́.

Прославля́яй тя Госпо́дь на Небеси́,/ блаже́нне Симео́не,/ просла́ви и на земли́ нетле́нием и чудесы́./ По мно́зех бо ле́тех пребы́вше в не́дрех земли́,/ честны́я мо́щи твои́ обрето́шася це́лы и невреди́мы./ Ты же благоуха́еши и то́чиши исцеле́ния,/ я́ко ра́йский исто́чник, струи́ испуща́еши благода́ти Бо́жия/ и чуде́с то́ки подае́ши всем тре́бующим,/ всяк неду́г благовре́мение отъе́мля/ и напая́я ду́ши дарова́нии боже́ственными./ Ихже сподобля́ются ны́не не то́чию Сиби́рстии лю́дие,/ но и дале́че су́ще призыва́ющии свято́е и́мя твое́,/ та́кожде и почита́ющий свяще́нный о́браз священноле́пнаго подо́бия твоего́/ и моля́щиися о по́мощи твое́й./ Те́мже по до́лгу тя ублажа́ем.

Иму́ще тя исто́чник исцеле́ний и безме́здна врача́,/ блаже́нне Симео́не,/ и́мамы же ку́пно тя и наста́вника и споспе́шника ко спасе́нию, и моли́твенника о нас./ В со́ниих бо явля́яся лю́дем,/ учи́ши их благоче́стию,/ вразумля́я проводи́ти жизнь в трезве́нии и воздержа́нии/ и огреба́тися душетле́нных страсте́й,/ и та́ко руководи́ши их по пути́, веду́щему в живо́т ве́чный,/ и мо́лишися, предстоя́ Престо́лу Влады́чню,/ изба́вити всех от бед и напа́стей/ и всем дарова́ти мир и спасе́ние./ И ны́не, благосе́рде, моли́твами твои́ми испроси́ нам у Христа́, Бо́га на́шего,/ вся благопотре́бная ко спасе́нию/ и жи́зни вре́менней и ве́чней,/ я́ко да непреста́нно хва́лим тя/ и Влады́ку благогове́йно вы́ну славосло́вим.

Всечестны́х пренесе́нию моще́й твои́х,/ блаже́нне Симео́не,/ во святу́ю оби́тель святи́теля Никола́я/ дре́вле ра́довашася Верхоту́рстии лю́дие,/ прие́млюще я, я́коже вои́стину вели́кое сокро́вище./ И мы, торжеству́юще в па́мяти твое́й,/ весели́мся боже́ственне, и пе́сненными похвала́ми ублажа́ем тя,/ Го́споду же Бо́гу на́шему,/ дарова́вшу нам таково́е сокро́вище, благода́рственно вопие́м:/ сла́ва Тебе́, Го́споди, Благоде́телю на́шему, во ве́ки веко́в.

Сла́ва, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Торжеству́юще днесь па́мять пра́веднаго Симео́на,/ духо́вный лик, лю́дие, совоку́пльше/ и согла́сно велича́юще сего́ уго́дника Госпо́дня,/ уми́льно к нему́ воззове́м:/ о всеблаже́нне Симео́не!/ Приими́ на́ша песнопе́ния в похвалу́ тебе́,/ не я́ко досто́йная тебе́,/ но я́ко от усе́рдия тебе́ приноси́мая,/ не бо мо́жем по достоя́нию воспе́ти тя./ Приими́ и поси́льная приноше́ния,/ предлага́емая ти от благода́рных тебе́ серде́ц./ Приими́ и моле́ния на́ша, к тебе́ возноси́мая,/ и, я́ко предста́тель наш и моли́твенник о нас,/ моли́ся Пресвяте́й Тро́ице,/ е́же дарова́ти мир и благоде́нствие Святе́й Правосла́вней Це́ркви,/ па́стырем ре́вность о спасе́нии пасо́мых и́ми,/ ме́сту и гра́ду сему́ благоволе́ние/ и всем христоимени́тым лю́дем в ве́це сем согреше́ний проще́ние и злых избавле́ние,/ в ве́це же несконча́емем ра́дость,/ е́юже ра́дуются вси пра́веднии,/ насле́дующии, я́коже и ты, свя́те, живо́т ве́чный.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Ра́дуйся, Ра́дость ми́ру роди́вшая, обра́дованная Влады́чице,/ Тобо́ю бо яви́ся во Пло́ти Спас всех, Христо́с Бог,/ име́яй глаго́лати во Ца́рствии Небе́снем коему́ждо благи́х, ве́рных раб Свои́х:// внйди в ра́дость Го́спода твоего́.

Славосло́вие вели́кое.

На литурги́и

Аще 12 сентября́, блаже́нны от кано́на пра́здника, песнь 9-я, на 4, и пра́веднаго, песнь 6-я, на 4.

Во и́но вре́мя то́кмо пра́веднаго, пе́сни 3-я и 6-я, на 8.

Аще 12 сентября́, проки́мен пра́здника и пра́веднаго, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде: Апо́стол пра́здника и пра́веднаго, зача́ло 213. Аллилу́йя пра́здника и пра́веднаго. Ева́нгелие пра́здника и пра́веднаго, от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен пра́здника и пра́веднаго: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Во и́но вре́мя проки́мен, апо́стол, аллилу́йя, Ева́нгелие и прича́стен пра́веднаго.

Моли́тва

О святы́й и пра́ведный Симео́не, чи́стою душо́ю твое́ю в Небе́сных оби́телех в ли́це святы́х водворя́яйся, на земли́ же с на́ми неотсту́пно пребыва́яй! По да́нней ти благода́ти от Го́спода моли́тися о нас, ми́лостивно при́зри на нас, многогре́шных, а́ще и недосто́йне, оба́че с ве́рою и упова́нием к тебе́ притека́ющих, и испроси́ нам от Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших, в ня́же впада́ем мно́жицею во вся дни жития́ на́шего. И я́коже пре́жде о́вым у́бо, от очныя зе́льныя боле́зни ни ма́ло зре́ти могу́щим, исцеле́ние оче́с, о́вым же, близ сме́рти бы́вшим, от лю́тых неду́гов врачева́ние и ины́м ина́я мно́гая пресла́вная благодея́ния дарова́л еси́, си́це изба́ви и нас от неду́гов душе́вных и теле́сных и от вся́кия ско́рби и печа́ли и вся блага́я к настоя́щему житию́ на́шему и к ве́чному спасе́нию благопотре́бная нам от Го́спода испроси́, да та́ко твои́м предста́тельством и моли́твами стяжа́вше вся нам поле́зная, а́ще и недосто́йнии, благода́рне восхваля́юще тя, просла́вим Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не в при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                   Tдaніе прaздника ржcтвA прес™hz бцdы, 

Слyжба с™0му прaведному сmмеHну, верхотyрскому чудотв0рцу.

На дeнь пренесeніz с™hхъ мощeй є3гw2, септeмвріа в7i-гw днE, и3 на дeнь прославлeніz є3гw2, декeмвріа }i-гw днE.