...
Вибрані праці святих отців,  святий Феофілакт Болгарський, архієпископ Охридський

Тлумачення на Послання до Римлян святого апостола Павла

Зміст
УкраїнськаРосійська

Передмова

Постійне читання Божественних Писань веде до пізнання їх, бо правдивий Той, Хто сказав: «шукайте і знайдете; стукайте, і відчинять вам» (Мф. 7:7). Тому ми дізнаємося і про таємниці послань святого апостола Павла, якщо читатимемо ці послання постійно і ретельно. Апостол цей всіх перевершив словом вчення. І справедливо, бо він найбільше попрацював і придбав дуже рясну благодать Духа, що видно не тільки з послань його, а й з Діянь апостольських, де сказано, що за досконалість у слові невіруючі вважали його Гермесом (Діян. 14:12). Першим пропонується нам Послання до Римлян, проте не тому, ніби воно написане раніше за інші послання. Так, раніше Послання до Римлян написано обидва Послання до Коринфян, а раніше Послання до Коринфян написано Послання до Фессалонікійців, у якому апостол Павло з похвалою натякає їм про милостиню, послану до Єрусалима (1Сол. 4:9-10; пор. 2Кор. 9:2). Крім того, раніше Послання до Римлян написано ще Послання до Галатів. Незважаючи на це, говорю, що Послання до Римлян є перше з-поміж інших послань. Чому ж воно отримало перше місце? Тому, що у Святому Письмі хронологічний порядок не є необхідним. Так і дванадцять пророків, якщо брати їх у тому порядку, у якому вони в ряді священних книг, не йдуть один за одним за часом, а розділені великим проміжком. А пише Павло до римлян, з одного боку, тому, що на ньому лежав обов’язок проходити священне служіння Христове, а з іншого – тому, що римляни були ніби предстоятелями всесвіту, бо хто приносить користь голові, той приносить користь і решті тіла.

 

Глава перша

Предисловие

Постоянное чтение Божественных Писаний ведет к познанию их, ибо нелжив Тот, Кто сказал: ищите и найдете; стучите, и отворят вам (Мф. 7:7). Поэтому мы узнаем и тайны посланий святого апостола Павла, если будем читать эти послания постоянно и тщательно. Апостол сей всех превзошел словом учения. И справедливо, ибо он больше всех потрудился и приобрел обильнейшую благодать Духа: что видно не только из посланий его, но и из Деяний апостольских, где говорится, что за совершенство в слове неверующие почитали его Гермесом (Деян.14:12). Первым предлагается нам Послание к Римлянам, однако не потому, будто оно написано прежде прочих посланий. Так, прежде Послания к Римлянам написаны оба Послания к Коринфянам, а прежде Посланий к Коринфянам написано Послание к Фессалоникийцам, в котором апостол Павел с похвалой намекает им о милостыне, посланной в Иерусалим (1Сол. 4:9-10; ср. 2Кор. 9:2). Кроме того, прежде Послания к Римлянам написано еще Послание к Галатам. Несмотря на это, говорю, что Послание к Римлянам есть первое из прочих посланий. Почему же оно получило первое место? Потому, что в Священном Писании хронологический порядок не необходим. Так и двенадцать пророков, если брать их в том порядке, в каком они в ряду священных книг, не следуют один за другим по времени, но разделены большим промежутком. А пишет Павел к римлянам, с одной стороны, потому, что на нем лежал долг проходить священное служение Христово, а с другой – потому, что римляне были как бы предстоятелями вселенной, ибо кто приносит пользу голове, тот приносит пользу и остальному телу.

 

Глава первая