...
Вибрані праці святих отців,  святий Феофілакт Болгарський, архієпископ Охридський

Тлумачення на 1-е послання до Коринфян святого апостола Павла

Зміст
УкраїнськаРосійська

Передмова до Першого послання до Коринфян

Коринф, що славився великим багатством, і мудрістю, хоча й увірував у Христа, але, увірувавши, був у небезпеці відпасти від Христа. Бо багаті утворювали свої партії, а мудреці – свої, і, самі обравши собі вчителів, ганьбили Павла, як бідну і неосвічену людину. Крім того, один із них змішався з мачухою; дехто, через ненажерливість, їв ідоложертовне; інші в грошових тяжбах судилися перед еллінськими суддями; далі, чоловіки відрощували волосся, їли в церквах і не приділяли нужденним; звеличувалися даруваннями духовними; щодо вчення про воскресіння вагалися. Причиною ж всіх цих негараздів була зовнішня мудрість; бо вона є мати всіх лих для тих, котрі вірять їй у всьому. Тому Павло пише послання до Коринфа з метою виправити все це. Оскільки ж, що важливіше за все, у Церкві були розділення, а це походило від зарозумілості, то він перш за все намагається винищити зверхність. Заражені зарозумілістю думали, що вони навчають чогось вищого. Тому Павло і починає наступним чином.

 

Глава перша

Предисловие к Первому посланию к Коринфянам

Коринф, славившийся большим богатством, и мудростью, хотя уверовал во Христа, но, уверовав, находился в опасности отпасть от Христа. Ибо богатые составляли свои партии, а мудрецы – свои, и, сами избрав себе учителей, порицали Павла, как бедного и необразованного человека. Кроме того, один из них смесился с мачехой; некоторые, по прожорливости, ели идоложертвенное; другие в денежных тяжбах судились пред эллинскими судьями; далее, мужчины отращивали волосы, ели в церквах и не уделяли нуждающимся; превозносились дарованиями духовными; относительно учения о воскресении колебались. Причиной же всех этих беспорядков была внешняя мудрость; ибо она есть мать всех зол для тех, которые верят ей во всем. Посему Павел пишет послание в Коринф с целью исправить все это. Поскольку же, что важнее всего, в Церкви были разделения, а это происходило от высокоумия; то он прежде всего старается истребить высокоумие. Зараженные высокоумием думали, что они учат чему-то высшему. Поэтому Павел и начинает следующим образом.

 

Глава первая