...
Преподобний Амвросій Оптинський p1av9p671k9ga110u1gevad41fbq3
Жовтень,  Житія святих

Преподобний Амвросій Оптинський

Місяця червня на 27-й день – знайдення мощей / жовтня на 10-й день

Преподобний  Амвросій (Оптинський) був видатним православним монахом, духовним вчителем і містичним письменником. Його життя і діяльність надихнули багатьох людей на пошук Бога і духовне вдосконалення. Нижче наведена інформація про життя і служіння цього великого духовного вчителя.

Амвросій (в світському житті Олександр Іванович Гріневський) народився 23 січня 1812 року в місті Ватутіне, що на Полтавщині, в Україні. Він виріс у православній родині і вже з раннього віку відчував покликання до монашого життя. У 23-річному віці, в 1835 році, Олександр вступив до Валаамського монастиря на острові Валаам у Фінляндії. Тут він почав свій духовний шлях, який мав значний вплив на православне духовенство і вірян по всьому світі.

Амвросій відрізнявся особливим покликанням до молитви і покаяння. Він був відомий своєю покірністю, скромністю і духовною глибиною. Під його керівництвом монастирське життя процвітало, а його духовні настанови стали джерелом натхнення для багатьох людей.

У 1861 році монастир був закритий російською царською владою, і Амвросій, разом з іншими монахами, був змушений залишити Валаам і переїхати до Оптині пустині поблизу міста Калуги, Росія. Він став одним з основних духовних наставників і духовних вчителів в Оптиній пустині, яка стала відомою своєю духовною практикою і духовним наслідуванням.

Преподобний  провів багато років в монастирі, вдосконалюючи свою душу і надихаючи інших на життя вірою. Його духовні бесіди і настанови були записані учнями і стали основою для його відомих творів, таких як “Духовні бесіди”, “Листи” і “Поучення”.

У Оптинській пустині Амвросій став одним із провідних духовних наставників. Він навчав людей любити Бога, послідовно слідувати Його заповідям і розуміти глибину християнської віри. Через його життєвий приклад і наставлення багато людей знайшли духовну підтримку і втіху.

Під впливом святого Амвросія тисячі людей знайшли духовну підтримку, зцілення та покаяння. Багато з них були перетворені своїм зустрічам з цим великим монахом і пройшли шлях духовного вдосконалення.

Святий Амвросій помер 10 березня 1891 року, але його духовна спадщина продовжує жити. Він був канонізований Руською православною церквою і шанується як один з найвидатніших православних святителів. Його вчення і приклад життя залишаються актуальними і сьогодні, нагадуючи нам про важливість пошуку Бога, молитви та духовного розвитку у нашому повсякденному житті.

Захоплюючий шлях життя і велика духовна спадщина Амвросія Оптинського роблять його одним з найшанованіших святителів у православній церкві.

Одна з розповідей очевидця, пов’язана з Святителем Амвросієм Оптинським, стосується його духовного життя і практики молитви. Існує свідчення про те, що Амвросій проводив багато годин на молитві, занурюючись у душевній злагоді та з’єднанні з Богом. Багато людей, які бачили його в цей момент, повідомляли про непересічну світлість, яка випромінювала з його обличчя.

Ще одна розповідь розповідає про милосердя Святителя Амвросія. Одного разу, коли він був у Оптиній пустині, до нього принесли хлопчика з важкою хворобою. Амвросій зійшовся з дитиною в молитві і помолився за її одужання. За деякий час хлопчик повністю видужав, що було вважано чудом. Цей інцидент підкреслює силу його молитовної практики та Божої благодаті, якою він був обдарований.

Серед духовних настанов, які Амвросій залишив, одна з них полягає в практиці покори і відданості Божій волі. Він наголошував на тому, що кожна людина повинна прагнути виконувати Божу волю в своєму житті і приймати життєві випробування як можливість для духовного росту.

Інша духовна настанова, яку Амвросій передавав, полягала в привчанні до постійної молитви. Він наголошував, що молитва є засобом з’єднання з Богом і розвитку духовного життя. Він вчив, що навіть найпростіші молитви, які лунають з серця, можуть мати велику силу і допомогти людині зрости у вірі та ближче підійти до Бога.

Ці розповіді і духовні настанови преподобного Амвросія Оптинського свідчать про його величезний вплив на людей і його постійне прагнення допомагати іншим у їхньому духовному зростанні та пошуку Бога.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Амвросию Оптинскому, глас 5

Я́ко к целе́бному исто́чнику/ притека́ем к тебе́, Амвро́сие, о́тче наш./ Ты бо на путь спасе́ния нас ве́рно наставля́еши,/ моли́твами от бед и напа́стей охраня́еши,/ в те́лесных и душе́вных ско́рбех утеша́еши,/ па́че же смире́нию, терпе́нию и любви́ науча́еши./ Моли́ Человеколю́бца Христа́/ и Засту́пницу усе́рдную// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Амвросию Оптинскому, глас 2

Заве́т Пастыренача́льника испо́лнив/ ста́рчества благода́ть насле́довал еси́,/ боле́знуя се́рдцем о всех, с ве́рою притека́ющих к тебе́,/ те́мже и мы, ча́да твоя́, с любо́вию вопие́м ти:/ о́тче святы́й Амвро́сие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропaрь, глaсъ є7:

Ћкw къ цэлeбному и3ст0чнику притекaемъ къ тебЁ, ґмвр0сіе џтче нaшъ, тh бо на пyть сп7сeніz нaсъ вёрнw наставлsеши, мл7твами t бёдъ и3 напaстей њхранsеши, въ тэлeсныхъ и3 душeвныхъ ск0рбехъ ўтэшaеши, пaче же смирeнію, терпёнію и3 любви2 научaеши, моли2 чlвэколю1бца хrтA и3 застyпницу ўсeрдную сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Завётъ пастыреначaльника и3сп0лнивъ, стaрчества бlгодaть наслёдовалъ є3си2, болёзнуz сeрдцемъ њ всёхъ съ вёрою притекaющихъ къ тебЁ, тёмже и3 мы2, ч†да тво‰, съ люб0вію вопіeмъ ти2: џтче с™hй ґмвр0сіе, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку