...
Житія святих,  Листопад

Преподобний Феодор Студит

День пам'яті (н. ст.)

Місяця січня на 26-й день – перенесення мощей / листопада на 11-й день

Народився 758 року у Константинополі та здобув широку й різнобічну освіту. Глибоко вивчивши Св. Писання, святий Феодор успішно протистояв єретикам-іконоборцям у диспутах про православну віру. Прийнявши чернецтво, трудився у влаштованій його дядьком Платоном обителі Сакудіон (недалеко від гори Олімп у Віфінії), де пізніше став настоятелем, подаючи своїм життям високий приклад чесноти. У 796 році за турботу про зберігання церковних правил і викриття беззаконня імператора Константина VI Багрянородного після жорстоких мук був засланий в ув’язнення до міста Солуні.

За царювання імператриці Ірини преподобний був повернутий із заслання і отримав в управління запустілий Студійський монастир. Скоро в обителі зібралося до тисячі ченців. Для управління монастирем преподобний Феодор склав спільножительний устав чернечого життя, що дістав назву Студійського, а блаженний настоятель – ім’я Студита (близько 1065 року цей устав прийняв преподобний Феодосій у Печерському монастирі й звідти він поширився всіма руськими обителями). Перу преподобного також належить чимало корисних для душі книжок, похвальні слова на Господні та Богородичні свята, багато канонів і трипіснців.

За імператорів Никифора I (802-811 рр.) і Льва Вірменина (813-820 рр.) святий Феодор багато постраждав за іконошанування і зазнав ув’язнення спочатку в Іллірії, у фортеці Метопа, а потім в Анатолії, в Боніті. Після смерті Льва Вірменина преподобний Феодор, звільнений із ув’язнення, оселився в місті Херсонесі (Віфінія).

Незважаючи на важку недугу, він щодня звершував Божественну літургію і повчав братію. Тут він мирно помер у 826 року Того ж часу преподобному Іларіону Далматському (пам’ять 6/19 червня) була відкрита Господом блаженна кончина угодника Божого. Він побачив, як засяяло світло небесне, почувся ангельський спів і голос: “Це душа преподобного Феодора, котрий постраждав навіть до крові за святі ікони, відходить до Господа”.

У 845 році мощі преподобного Феодора було перенесено до Студійського монастиря. Його брат, преподобний Іосиф, єпископ Солунський, теж постраждав від іконоборців і помер у 830 року у Студійському монастирі, де спочивають і мощі його.

Преподобний Феодор як за життя, так і після смерті здійснив багато чудес. Ті, хто закликав ім’я його, позбавлялися від пожеж, від нападу диких звірів, отримували зцілення недуг.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Феодору Студиту, глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ мона́шествующих Богодухнове́нное удобре́ние,/ Фео́доре прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́,/ цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Феодору Студиту, глас 2

По́стническое и равноа́нгельное житие́ твое́/ страда́льческими уясни́л еси́ по́двиги/ и А́нгелом совсе́льник, Богоблаже́нне, яви́лся еси́, Фео́доре./ С ни́ми Христу́ Бо́гу моля́ся// не преста́й о всех нас.

Тропaрь прпdбнагw, глaсъ и7:

Правослaвіz настaвниче, бл7гочeстіz ўчи1телю и3 чистоты2, вселeнныz свэти1льниче, монaшествующихъ бGодуховeнное ўдобрeніе, fе0дwре премyдре, ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2: цэвни1це дух0внаz, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

П0стническое и3 равноaгGльное житіE твоE страдaльческими ўzсни1лъ є3си2 п0двиги, и3 ѓгGлwмъ совсeльникъ, бGобл7жeнне, kви1лсz є3си2, fе0дwре: съ ни1ми хrтY бGу молsсz не престaй њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку