...
Житіє преподобного отця нашого Нестора, літописця Руського p1elurto9hpka9k01nhp192517ed3
Житія святих,  Жовтень

Житіє преподобного отця нашого Нестора, літописця Руського

Місяця жовтня на 27-й день / вересня на 28-й день — день пам’яті усіх преподобних в Ближніх печерах

Блаженний отець наш Нестор прийшов до преподобного Антонія у печері і блаженного Феодосія, який будував монастир, бажаючи святого ангельського чернечого образу; мав він якраз сімнадцять років від народження свого, і тоді, хоч не був ще інок, набув усілякої чернечої чесноти, чистоти тілесної і душевної, добровільної убогості, глибокої смиренності, беззаперечного послушання, міцного пощення, безперервного моління, невсипущого дбання та й інші рівноангельські труди мав усілякі, а, наслідуючи життю самих першоначальників святих печерських Антонія і Феодосія, від тієї святої двоїни прийняв люб’язно у доброцвітній своїй юності всіляку заповідь, як дитя від сочків молоко і як олень спраглий воду від двох джерел, що течуть посеред гір у печерах. Являє-бо в писанні своєму, що мав велику любов до тих преподобних основників не словом, ані язиком, але ділом та істиною і що вельми прославляв Бога в тілі своїм і в душі своїй, бачачи добрі діла, які світяться, тих двох великих світил Руського неба. Після ж чесної перед Господом смерті тих преподобних отців, блаженний отець наш Нестор не тільки ділами мирськими для світу помер, але вже й мирським образом і прийняв святий ангельський образ інока від преподобного Стефана, ігумена печерського, потім і на дияконську ступінь від нього ж виведений був; і тоді, бачачи на собі подвійний агельський сан, чернечий і дияконський, день від дня чесноти подвоюючи, умертвляючи всі пристрасті плотські і творячи всіляку істину, щоб не бути ніколи плотським, а в усьому духовним та істинним рабом і поклонником Божим, добре знав, що сам Бог сказав: “Бог є дух і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в істині вклонятись”. Однак являє у відомому своєму писанні, як перемагати духа лукавого (в ньому-бо істини нема), що не поклоняється Господеві, а найбільше невимовним смиренням; всюди-бо, смиряючись, називає себе недостойним, грубим, невігласом і наповненим безліччю гріхів.

Коли ж Богом зрушена братія сотворила раду: викопати мощі преподобного Феодосія і перенести їх із печери в Богом створену Печерську церкву, — тоді на це послушання перший був цей блаженний Нестор і з великою вірою та молінням у ділі, копаючи вночі, потрудився, багатоцінний цей бісер Печерського святого монастиря, мощі преподобного Феодосія викопав і з печери виніс; великим тоді чудесам самовидцем був, як сам про це повідає.

Прожив літ достатньо, трудячись у ділах літописання і літа вічні поминаючи, і так добре вгодив Творцю літ; по тому по літах достатніх переставився у вічність, і покладений був у печері, де й досі чесне його тіло у чудотворним нетлінні почиває, свідчачи, що преподобний цей письменник житій святих і літ написав собі нетлінно житло на небесах і благословенний є нетлінним вінцем літа благодаті Божої, літа Господнього. Амінь.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Нестору Летописцу, Печерскому, в Ближних пещерах, глас 4 

Времена́ и ле́та достопа́мятных дея́ний,/ по́двиги и труды́ Богоно́сных оте́ц,/ Не́сторе прему́дре, напису́я,/ любо́вию возгоре́лся еси́ после́довати стопа́м первонача́льных,/ с ни́миже не преста́й моли́тися Христу́ Бо́гу,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Нестору Летописцу, Печерскому, в Ближних пещерах, глас 2

Я́ко сый Богоно́снаго Феодо́сия учени́к/ и и́стинный жития́ того́ подража́тель,/ пе́рвый честны́х его́ моще́й самови́дец бы́ти сподо́бился еси́,/ я́же с про́чиими святоле́пно прене́с,/ насле́дил еси́ с те́миже Ца́рство Небе́сное,// е́же получи́ти и нам, чту́щим тя, Го́сподеви моли́ся.

Молитва преподобному Нестору Летописцу, Печерскому, в Ближних пещерах

О, преподо́бне о́тче, прему́дре наста́вниче и Боголюбе́зне подви́жниче Не́сторе Летописче! Предстоя́й со дерзнове́нием престо́лу Ве́чныя Сла́вы, не забу́ди на́с гре́шных и недосто́йных, бу́рями страсте́й отягче́нных, и хода́тайством твои́м непреста́нным защити́ страну́ на́шу, тебе́ при́сную, и соотчии твоя́ от вся́ких зо́л и скорбе́й. Утверди́ се́рдца на́ша в правосла́вней ве́ре, оте́чество свое́ научи́ люби́ти и в братолю́бии кре́пце пребыва́ти. Наста́ви на́с на стези́ спасе́ния, да моли́твами твои́ми, засту́пниче на́ш, вни́дем в ве́чное Ца́рство сла́вы, восхваля́юще Го́спода и прославля́юще твое́ заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

ВременA и3 лBта достопaмzтныхъ дэsній, п0двиги и3 труды2 бGон0сныхъ nтє1цъ, нeстwре премудре, написyz, люб0вію возгорёлсz є3си2 послёдовати стопaмъ первоначaльныхъ, съ ни1миже не престaй моли1тисz хрcтY бг7у, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Ћкw сhй бGон0снагw fеод0сіа ўчени1къ, и3 и4стинный житіS тогw2 подражaтель, пeрвый честнhхъ є3гw2 мощeй самови1децъ бhти спод0билсz є3си2: ±же съ пр0чіими с™олёпнw пренeсъ, наслёдилъ є3си2 съ тёмиже цrтво нбcное: є4же получи1ти и3 нaмъ чтyщымъ тS, гDви моли1сz.

Ще в розробці

Знайшли помилку