...
Преподобний Алипій стовпник p1b2q63auk1qha8n81p1gij91q7v6
Житія святих,  Листопад

Преподобний Алипій стовпник

Місяця листопада на 26-й день

Преподобний Аліпій Стовпник народився 522 року в м. Адріанополі в Пафлагонії. Мати його, благочестива християнка, рано овдовіла і, знаючи про Божественне покликання сина, доручила його виховання Феодору, єпископу Адріанопольському. Під час народження сина мати бачила чудесне видіння, вся кімната була наповнена Божественним сяйвом – це було ознакою майбутнього праведного життя Аліпія.

За богоугодне життя єпископ посвятив св. Аліпія в сан диякона. Одного разу преподобному, який супроводжував свого владику до Константинополя, з’явилася в сонному видінні св. мучениця Євфимія і сказала, щоб він повернувся на батьківщину і на місці занедбаного язичницького кладовища заснував церкву на честь її святого імені. Преподобний виконав Божественну вказівку і поклав початок подвижницькому життю. Поруч із храмом, просто неба, на верху язичницької труни святий спорудив собі стовп, на якому трудився 53 роки в безперервних молитвах до Бога, повчаючи і наставляючи багатьох, хто приходив до нього. Біси, що жили на язичницькому цвинтарі, спокушали подвижника, але переможені молитвою і стійкістю святого, назавжди покинули це місце. За свої подвиги обранець Божий удостоївся благодатного дару пророцтва, вигнання бісів і зцілення недуг. Лише за 14 років до смерті святий не зміг більше стояти і через хворобу ніг лежав на боці, покірно переносячи тяжкі страждання і смиренно дякуючи Господу. Поступово біля стовпа виникли два монастирі: чоловічий і жіночий, у яких преподобний запровадив суворі чернечі статути і керував ними до своєї кончини. Спочив преподобний Аліпій у 640 р., у віці 118 років.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Алипию Столпнику, глас 1

Терпе́ния столп был еси́,/ ревнова́вый пра́отцем, преподо́бне,/ Ио́ву во страсте́х, Ио́сифу во искуше́ниях,/ и Безпло́тных жи́тельству сый в телеси́,/ Али́пие о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Алипию Столпнику, глас 8

Я́ко доброде́телей вину́ и по́стников удобре́ние,/ Це́рковь сла́вит тя днесь и воспева́ет, Али́пие:/ моли́твами твои́ми пода́ждь/ чту́щим любо́вию до́блести твоя́ и боре́ния/ лю́тых прегреше́ний избавле́ние,// я́ко тезоимени́тый.

Тропaрь, глaсъ №:

Терпёніz ст0лпъ бhлъ є3си2, ревновaвый прaoтцємъ, прпdбне, јwву во страстeхъ, їHсифу во и3скушeніихъ, и3 безпл0тныхъ жи1тельству сhй въ тэлеси2, ґлЂпіе џтче нaшъ, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ћкw добродётелей винY, и3 п0стникwвъ ўдобрeніе, цRковь слaвитъ тS днeсь и3 воспэвaетъ, ґлЂпіе: мл7твами твои1ми подaждь чтyщымъ люб0вію д0блєсти тво‰ и3 борє1ніz лю1тыхъ прегрэшeній и3збавлeніе, ћкw тезоимени1тый.

Ще в розробці

Знайшли помилку